Sunteți pe pagina 1din 39

PROBLEME(MICRO)

1. Informaia privind posibilitile de producie este prezentat n urmtorul tabel:


Bunuri Variante alternative
A B C D E
Cafetiere (mln.) 0 4 8 ! "#
Costume $0 4$ "$ #$ 0
1. %eprezentai &rafic curba posibilitilor de producie. Ce semnific punctele de pe aceast curb'

#$ "$ 4$ $0 Costume
(unctele )* +* C* ,* - . reprezinta diferite
variante de productie a celor doua bunuri ec/ce*
pornindu/se de la utilizarea unui anumit volum de
resurse ec/ce disponibile (financiare* materiale*
umane* etc.)
2. Indicai punctul 0 n interiorul curbei posibilitilor de producie 1i punctul 2 n e3teriorul ei. Ce
semnific aceste puncte'
0 . indica faptul ca fermierul nu si/a utilizat toate posibilitatile de productie.
2 . c4e ar corespunde unei 5 de bunuri mai 6* e4e o varianta imposibila pe 78* fiindca resursele disponibile
nu sunt suficiente pentru a mari si 5 de cofetiere si cea de costume9sa tinda spre : productivitatii.
3. %eprezentai curba posibilitilor de producie pentru cazul c;nd te<nolo&ia producerii cafetierelor a fost
perfecionat* te<nolo&ia costumelor rm;n;nd fr sc<imbri.
4. Ce trebuie de fcut ca economia s atin& nivelul produciei reprezentat de punctul 2'
8a perfectioneze pe viitor te<nolo&iile de producere a cofetierelor si costumelor sau sa mareasca si sa
foloseasca mai rational resursele disponibile pentru fabricarea acestora= investitii.
2. )nalizai informaiile din tabel cu referin la bunurile care pot fi produse ntr/o &ospodrie rneasc:
>r;ne
(?&* anual)
Carne
(?&* anual)
000 0
800 @00
!00 #00
400 400
#00 4$0
0 $00
1. 7rasai curba posibilitilor de producie a &ospodriei rne1ti.

2. (ot fi produse n cadrul aceste &ospodrii: a) $00 ?& &r;ne 1i $00 ?& carne' b) 800 ?& &r;ne 1i #00 ?&'
-3plicai.
a) da . deoarece sunt suficiente resurse p4u fabricarea acestora. (-)

b) nu . deoarece punctul A ce reflecta aceasta combinatie se afla in e3teriorul curbei posibilitatii de


productie si necesita noi resurse si te<nolo&ii.
3. ,ac stp;nul &ospodriei rne1ti decide s mreasc producerea de carne de la @00 la #00 ?&
anual*care va fi costul alternativ al acestei realocri a resurselor'
8a reduca producerea de &riu de la 800 la !00 ?&* adica cu #00 ?&.
CaB(800/!00) 4 (#00/@00) B #00 4 "00 B # 4 "
4. ,ac stp;nul &ospodriei rne1ti decide s mreasc producerea de &r;ne de la 400 ?& la !00 ?& anual*
care va fi costul alternativ al acestei realocri a resurselor'
8a reduca producerea de carne de la 400 la #00 ?&* adica cu #00 ?&. CoBC34CD= C3 . este bunul la care
se renun= CD . bunul dorit.
CaB(400/#00) 4 (!00/400) B #00 4 #00 B # 4 # B
5. ,ac anual n cadrul &ospodriei se produc 400 ?& &r;ne 1i "00 ?& carne* resursele economice sunt
utilizate pe deplin' )r&umentai rspunsul.
2u . deoarece combinatia respectiva (E) se afla in interiorul curbei posibilitatilor de productie* ce arata ca
ar putea produce pina la 400 ?& de carne.
3. )nalizai informaiile din tabel cu referin la cantitile cerute 1i oferite de lapte (litri pe zi):
(reul l
(u.m.)
Cantitatea cerut Cantitatea oferit
(l) F$0 /4$
(l) F$
*00 #00 #0$ 0 !0 !$
*#$ G$ 80 "0 80 8$
*$0 $0 $$ $0 #00 0$
*G$ #$ "0 G0 ##0 #$
#*00 00 0$ @0 #40 4$
1. ,ai reprezentarea &rafic a ec<ilibrului de pe pia. Care sunt coordonatele punctului de ec<ilibru'
(E) (eB*$ 5eB$0

2. Cu ce situaie se va confrunta piaa laptelui la preul de *G$ u.m.' Care va fi mecanismul restabilirii
ec<ilibrului pe piaa dat' H cererea de lapte* piata este in e3cedent de lapte* trebuie de H pretul laptelui
pina la restabilirea pretului de ec<ilibru.
3. I cre1tere a costurilor de producie a laptelui reduce cantitatea oferit de lapte pentru toate preurile cu 4$
litri pe zi. Care va fi noul ec<ilibru pe pia 1i cum se va stabili el' ,ai reprezentarea &rafic a solutiei
problemei. (J) (eB*G$ 5eB#$
I campanie publicitar ridic popularitatea consumului de lapte* cantitatea cerut cresc;nd pentru toate
preurile cu $ litri. Kn plus* o mai bun alimentaie a bovinelor maLoreaz cantitatea oferit de lapte cu $0
litri la orice nivel al preurilor. Care va fi noul ec<ilibru de pe pia 1i cum poate fi el atins' ,ai
reprezentarea &rafic a soluiei problemei. (0) (B*#$ 5B80. Idata cu : ofertei se micsoreaza si pretul*
din aceasta beneficiind consumatorii.
4. Cererea dintr/un bun este descris prin funcia Qd = 300 1,5P* iar oferta acestuia . prin funcia Qs = 200 +
4P.
1. ,eterminai preul 1i cantitatea de ec<ilibru. 5dB5s= "00/*$(B#00F4(= 00B$*$(= (B8*8=
#
5B"00/*$M8*8B#G#*G"
2. Ce cantitate din acest bun vor solicita cumprtorii* dac el va fi oferit &ratis' (B0= 5dB"00/*$M0B"00
3. Ja ce pre al bunului cumprtorii vor renuna la procurarea acestuia'
5dB0= 0B"00/*$(= *$(B"00= (B#00
5. Curba cererii pentru biletele la un meci de fotbal se prezint astfel:
1. ,eterminai funcia care descrie cererea pentru
biletele la meciul de fotbal.
5dBa/b(= B6 0B$000/bM00 B6 bB$0 B6
5dB$000/bM00 5dB$000/$0(
2. C;i spectatori vor veni la stadion* dac preul
biletului va constitui !0 u.m.' 5dB$000/$0M!0B#000
6. Auncia ofertei unui bun este liniar. Ja preul 40 u.m. pe pia au fost oferite $0 uniti din bun. Cre1terea
preului p;n la @0 u.m. a determinat v;nztorii s maLoreze cantitatea oferit p;n la "00 uniti.
1. ,eterminai funcia ofertei. 5sBb(/a
$0BbM40 / a aB40b / $0 aB40b / $0 aB$0
"00BbM@0 / a "00B@0b / 40bF$0 #$0B$0b bB$
5sB $( / $0= 5sB$M40 / $0B$0= 5s#B$M@0 / $0B"00
2. Ce cantitate de bun va fi oferit pe pia dac preul acestuia va constitui #0 u.m.'
5sB$M#0 / $0B4$0
7. (reul minim la care un bun poate fi oferit pe pia de ctre v;nztori constituie !00 u.m.* iar preul ma3im pe
care cumprtorii sunt dispu1i s/l plteasc pentru acesta . $00 u.m.
1. Care este cantitatea de bun ec<ilibrat de pe piaa respectiv'
2u e3ista un pret de ec<ilibru* din acest motiv nu e3ista nici 5 acceptata si de consumator si de producator.
2. (rezentai &rafic cererea 1i oferta pentru situaia descris.
(
!00
$00

5
3. Cum perfecionarea te<nolo&iei de fabricare va influena conLunctura de pe piaa bunului'
(erfectionarea te<nolo&iei de fabricare va influenta pe viitor la H costurilor de productie B6 la H pretului B6
aparitia pretului de ec<ilibru B6 aparitia 5 de ec<ilibru. Na contribui la : calitatii bunului B6
competitivitate B6la acceptarea cumparatorului* a pretului de !00u.m. si* respectiv* la e3istenta 5 de
ec<ilibru.
8. Cererea dintr/un bun este descris prin funcia Qd = 00 2P* iar oferta acesteia . prin funcia Qs = 300 +
4P.
1. ,eterminai preul 1i cantitatea de ec<ilibru pe piaa respectiv.
5dB5s= !00/#(B"00F4(= "00B!(= (B$0= 5B!00/#M$0B$00.
2. Calculai parametrii cantitativi ai situaiei care se va crea pe pia* dac OplafonulP preului va fi
stabilit la nivelul de 0 u.m.
5dB!00/#M0B$80 (0)= 5sB"00F4M0B"40 (2)
(
00
$000 5
"
5s . este mai mica decit cea ceruta 5d B6 aparitia deficitului de bunuri pe piata respectiva . piata
producatorului.
3. ,ai reprezentarea &rafic a soluiei problemei.
9. Cererea dintr/un bun Q este descris prin funcia Qd=30001,5P* iar oferta acestuia . prin funcia Qs=3,5P
00.
1. ,eterminai preul 1i cantitatea de ec<ilibru al bunului Q.
5dB5s= "000/*$(B"*$(/!00= "!00B$(= (BG#0= 5B"000/*$MG#0B@#0.
2. Cum se va sc<imba preul de ec<ilibru dup aplicarea unui impozit n mrime de #00 u.m. pe
fiecare unitate v;ndut pltit de v;nztori '
"000/*$(B"*$((/#00)/!00= "000/*$(B"*$(/G00/!00= 4"00B$(= (B8!0.
3. Ce cantitate din bunul Q va fi v;ndut pe pia la noul pre'
5B"000/*$M8!0BG0.
4. Care va fi mrimea ncasrilor la bu&et'
G0M#00B"4#000 lei
5. Cum va fi repartizat povara fiscal ntre cumprtor 1i v;nztor'
(ovara fiscalaB la cumparator* /0*GB0*" la producator
. ,ai reprezentarea &rafic a soluiei problemei.


10. Cererea dintr/un bun este descris prin funcia: Qd = 450 2 P* iar oferta acestuia . prin funcia Qs = 3 P
300. (roductorii bunului beneficiaz de o subvenie n mrime de 00 u.m. pentru fiecare unitate v;ndut.
1. ,eterminai preul de ec<ilibru 1i cantitatea de ec<ilibru p;n la acordarea subveniei.
5dB4$0/#(= 5sB"(/"00= 5dB5s= 4$0/#(B"(/"00= 4$0F"00B"(F#(= G$0B$(= (B$0=
5dB4$0/#M$0B$0= 5sB"M$0/"00B$0= (B$0= 5B$0
2. ,eterminai preul de ec<ilibru 1i cantitatea de ec<ilibru dup acordarea subveniei.
5dB4$0/#(= 5sB"((F00)/"00= 5dB5s= 4$0/#(B"((F00)/"00= 4$0B"(F#(= 4$0B$(= (B@0=
5dB4$0/#M@0B#G0= 5sB"M(@0F00)/"00B#G0= (B@0= 5B#G0
3. Ce sum de bani trebuie s fie alocat din bu&et pentru acordarea subveniei'
#G0M00 leiB#G000 lei
4. ,ai reprezentarea &rafic a soluiei problemei.
4

$0 00 $0 #00 #$0 "00 "$0
11. (e piaa bunului ! sunt prezeni $ productori. Iferta individual a fiecruia fiind Rs = 500 + 3P.
1. ,eterminai funcia ofertei &lobale de pe piaa bunului !. 5sB#$00F$(
2. ,ai reprezentarea &rafic a curbei ofertei individuale 1i a celei de pe piaa bunului !.
Aie (B$= 5sB$$= 5s#B#$G$
Aie (B0= 5sB$"0= 5s#B#!$0
Aie (B$= 5sB$4$= 5s#B#G#$
12. Auncia ofertei pe piaa buturilor nealcoolice este Qs = 120 + 5P. ,eterminai:
1. -lasticitatea ofertei dup pre* preul alctuind 0 u.m. 5sB#0F$M0= 5sBG0= sB5S(()M((45s)=
5S(()B$= sB$M(04G0)B0*#@
2. 7ipul elasticitii ofertei dup pre 1i sensul lui economic. 0*#@ T inelastica (U C ofertei e4e T decit U C
pretului) atunci cand rata modificrii ofertei este mai mic dect rata modificrii preului.
3. Cum se va modifica oferta firmei dac preul va cre1te cu 0U' (B0M(0U400U)F0B
5sB#0F$MBG$= sB5S(()M((45s)B$M(4G$)B0*"9elasticitatea creste=
13. Cererea la bunul Q este reprezentat prin funcia Qd
"
= 200 2P" + 5P# 0,01$. P" B #$ u.m.= P# B "$ u.m.=
I / venitul consumatorului* alctuie1te #0 000 u.m.. ,eterminai:
1. Coeficientul de elasticitate dup pre* dup venit* elasticitatea ncruci1at.
5d3B#00/#M#$F$M"$/0*0M#0000B#$
dupa pretul 3: d3B5S((3)M((345d3)B /#M(#$4#$)B /#M0*#B /0*4=
dupa pretul D: d3B5S((D)M((D45d3)B $M("$4#$)B $M0*#8B *4=
dupa venit: d3B5S(I)M(I45d3)B /0*0M(#00004#$)B /0*0M!0B /*!=
elasticitatea incrucisata: d3B5S((D)M((D45d3)B $M("$4#$)B $M0*#8B *4=
2. 8e refer bunul ! la cate&oria bunurilor OnormaleP sau OinferioareP' Inferioare -p3T0
3. +unul ! este bun substituibil sau complementar pentru bunul V' 8ubstituibil -3D60
14. Kn tabel sunt prezentate date cu privire la preul 1i cantitatea ceruta dintr/un bun:
Pre%ul u.&. Cantitate
a 'ererii
un.
Elasti'itatea 'ererii
du() (re%
Veniturile
v*n+)t,ril,r
u.&.
0 000 0 0
#0 @00 0*0$# inelastica 8000
40 800 0*G! inelastica "#000
!0 G00 0*""" inelastica 4#000
80 !00 0*$"8 inelastica 48000
$
00 $00 0*88 inel $0000
#0 400 *### elastica 48000
40 "00 *8$G elastica 4#000
!0 #00 "*0 elastica "#000
80 00 $*!!! elastica 8000
#00 0 @*0 elastica 0
1. Calculai coeficienii elasticitii cererii dup pre 1i prezentai rezultatele obinute n tabel.
B /(5/50)4((/(0) M ((F(0)4(5F50)
2. ,eterminai preurile pentru care cererea este elastic* inelastic 1i cu elasticitate unitar. in tabel
3. Calculai veniturile v;nztorilor si prezentai/le n tabel. in tabel
4. )nalizai dinamica veniturilor n dependen de pre. Neniturile cresc pina la limita pretului unitar de 00
lei* cind elasticitatea cererii este inelastica* dupa care veniturile incep sa scada.
15. (e piaa unui bun coeficientul elasticitii cererii dup pre este e&al cu /". Cum se va modifica cantitatea
ceruta dac preul bunului va cre1te cu 0U'
B /C5U 4 C(U = /"B C5U 4 0U = C5U B /"M0UB /"0U
Cantitatea ceruta va scadea cu "0 U cerere elastic.
16. (entru un bun coeficientul elasticitii cererii dup pre este e&al cu /*$. Cum se vor modifica veniturile
v;nztorilor dac ei vor maLora cantitatea oferit a bunului'
B / C5sU 4 C(U= /*$B /C5sU 4 C(U= C(UB / 4 /*$B FW :5s B :( B H5d B HNt= elasticitatea
cererii este . elastica ceea ce inseamna ca modificarea preurilor cu U duce la modificarea cererii u mai mult
de U.Iferta se maLoreaz numai n condiiile cnd preul se maLoreaz.
17. Xn ntreprinztor a stabilit c pentru produsele pe care le ofer pe pia elasticitatea cererii dup pre este
e&al cu /0*G$. Cum va proceda el ntr/o astfel de situaie pentru a/1i ma3imiza veniturile'
B /0*G$ B6 b este cu semnul ne&ativ din f/tia cererii= avem elasticitate inelastica. In acest caz pentru
ma3imizarea Nt este nevoie de cresterea preturilor si reducerea cantitatii* pina cind elasticitatea cererii in f/
tie de pret va atin&e nivelul de /.
18. Completai tabelul pentru cererea reprezentat prin funcia Qd = 20 2P.
P 0 @ 8 G ! $ 4 " # 0
Qd 0 # 4 ! 8 0 # 4 ! 8 #0
$n'asari din vin+ari 0 8 "# 4# 48 $0 48 4# "# 8 0
,eterminai:
1. Coeficientul elasticitii cererii ntr/un punct dat pentru valorile preului : #= != $.
BbM((45)= B5S(()M(45= (#)B /#M#4!B /0*#$= (!)B /#M!48B /*$= ($)B /#M$40B /.
2. Coeficientul elasticitii cererii n arc pentru urmtoarele intervale a preului: # 1i 0= ! 1i 4= @ 1i G.
B /(5/50)4((/(0) M ((F(0)4(5F50)
(#=0)B /(!/#0)4(#/0) M (#F0)4(!F#0)B44# M #4"!B44"!B0*
(!=4)B /(8/#)4(!/4) M (!F4)4(8F#)B44# M 04#0B#04#0B
(@=G)B /(#/!)4(@/G) M (@FG)4(#F!)B44# M !48B"#48B4
3. Kncasrile din v;nzri.Kn tabel
4. Ce tip de elasticitate a cererii avem n punctul n care ncasrile din v;nzri sunt ma3imale' -($)B B6
elasticitate unitara
19. Kn baza datelor din tabel:
!
A B C
-. /. -. /. -. /.
! ! #0 #0 $ $
# #! 0 "# # #$ 0
" " $ "@ G "" 8
4 "" # 4# " "8 $
$ "" 0 4" 40 #
! " /# 4" 0 4
1. Calculai valorile utilitii totale 1i mar&inale care lipsesc. MU=TU/X= TU=MU*X
2. 7rasai curbele utilitii totale 1i mar&inale pentru bunurile )* + 1i C.
3. Ce le&itate economic 1i care principiu de ma3imizare reflect datele
obinute din calcule'
7X este ma3imal atunci cnd 0XB0 .le&ea utilitii mar&inale
descrescnde.
20. Xn consumator procur #0 uniti din bunul Q 1i $ uniti din bunul V.
Auncia utilitii are forma: X B 5
3
x !5
D
1. ,eterminai utilitatea total de care beneficiaz consumatorul.
XB53M!5D= XtB#0M!M$B800
2. Calculai utilitile mar&inale ale celor dou bunuri
0X3BX7S(Q)B!5DB$M!B@0
0XDBX7S(V)B!53B#0M!B#0
21. -ste dat funcia utilitii 7X B "05 . #*$5
#
. ,eterminai punctul de saietate n care utilitatea total este
ma3imal.
7X ma3 pentru 0XB0 B6 0XB7XS(5)B"0 . $5= 0B"0/$5= $5B"0= 5B#!
22. Xn consumator procur doar bunurile Q 1i V. ,atele privind utilitile mar&inale ale acestora sunt prezentate n
tabel:
Cantitatea
0unului
1unit)%i2
.tilitatea
&ar3inal) a
0unului !
.tilitatea
&ar3inal) a
0unului ! (e unit
de ',st
.tilitatea
&ar3inal) a
0unului 4
.tilitatea
&ar3inal) a
0unului 4 (e unit
de ',st
!0 !04#0B" "!0 "!04"0B#
# $ #*$$ #G0 @
" 4$ #*#$ 80 !
4 40 # "$ 4*$
$ "! *8 0$ "*$
! "" *!$ @0 "
G "0 *$ G$ #*$
8 #G *"$ !0 #
,eterminai* n baza le&ii II a lui >Yssen* combinaia optim de bunuri pentru consumator* dac venitul
acestuia constituie 80 (#00) u.m.* iar preurile bunurilor Q 1i V sunt* respectiv* #0 u.m. 1i "0 u.m. .
Je&ea II a lui >ossen: 0X34(3B0XD4(D
Nenit consumB53M(3F5DM(D
,eci din tabel rezult ca combinaia optima va constitui consumul unit din bunul Q 1i ! unit din bunul V
(M#0F!M"0B#00 u.m)
23. Xn consumator dore1te s ac<iziioneze cu un venit de "000 u.m. bunurile ) 1i +. (reul fiecrui bun este de
000 u.m.4bucata* iar utilitatea total se prezint conform tabelului:
.nit)%i 0 # " 4 $
G
7X
)
0 #0 "0 "$ "G "G
7X
+
0 0 $ 8 8 $
0ua 0 #0 0 $ # 0
0Xa4(a 0 0*0# 0*0 0*00$ 0*00# 0
0ub 0 0 $ " 0 /"
0Xb4(b 0 0*0 0*00$ 0*00" 0 /0*00"
0Xa4(a # 0 0*0 0*00$ 0*00#$ 0*00 0
8 se determine:
1. Xtilitatea mar&inal a fiecrei uniti. in tabel
2. (ro&ramul de consum n condiiile restriciei bu&etare.
Combinaia optim va constitui consumul de # bunuri ) 1i bun + "000B (#M000FM000)
3. Xtilitatea total obinut de la consumul combinatiei optimale de bunuri.
7XB"0F0B40
4. (ro&ramul de consum n condiiile n care preul bunului ) se dubleaz.
(aB#000= (bB000
Combinaia optima: bun) 1i bun += "000B#000MF000M
5. Xtilitatea total de la consumul combinatiei optimale de bunuri n condiiile c;nd preul bunului ) se
dubleaz.
7XB#0F0B"0
24. (entru consumator utilitatea mar&inal a untului este reprezentat de funcia 0X
m
B 40 . $5
m
* iar utilitatea
mar&inal a p;inii . de funcia 0X
3
B #0 . "5
3
. (reul untului (
m
B $* preul p;inii (
3
B . Nenitul disponibil
pentru a cumpra aceste bunuri este #0 u.m. Calculai cantitile de unt si p;ine consumate in ec<ilibru de
ctre consumatorul dat.
0um4(mB0u34(3
(40/$5m)4$B(#0/"53)4= 40/$5mB$(#0/"53)= 40/$5mB00/$53
7otodata trebuie sa ne ncadrm n valoparea venitului disponibil* deci trebuie sa aiba loc relaia:
Nenit disponibilB53M(3F5DM(D= #0B5mM$F53M
#0B $5mF53 53B#0/$5m 53B#0/$5m
40/$5mB$M(#0/"53) $M(8/5m)B$M(#0/"53) 8/5mB#0/"53
53B#0/$5m 53B#0/$M("53/#) !53B#0F!0 53B$
5mB"53/# 5mB"53/# 5mB"53/# 5mB"
#0B"M$F$MB#0 -c<ilibrul consumatorului:" pini 1i $ uniti de unt.
25. Calculai 1i prezentai &rafic linia bu&etar 1i modificrile ei pentru urmtoarele condiii:
1. Nenitul B #00 u.m.
2. Nenitul B #00 u.m.
3. Nenitul B #00 u.m.
4. Nenitul B "00 u.m.
(
3
B $0 u.m.
(
3
B $0 u.m.
(
3
B 00 u.m.
(
3
B $0 u.m.
(
D
B $0 u.m.
(
D
B 00 u.m.
(
D
B $0 u.m.
(
D
B $0 u.m.
V=X*Px+Y*Py ecua!a "!#!e! $u%e&u"u!
Ve#!& Px X* Py Y*
#00 $0 4 $0 4
#00 $0 4 00 #
#00 00 # $0 4
"00 $0 ! $0 !
'()*u"e +e a,"a)e a -u#c&e"() +e !#&e).ec!e/ X*=V/Px0 Y*=V/Py
8
Kn cazul # are lo? cre1terea preului bun V* deci curba bu&etului se va deplasa la stn&a
Kn cazul " cre1te pretul bunului Q 1i panta liniei bu&etare se modifica* fiind m mare ca panta celei iniiale*
curba se deplaseaz spre stn&a
Kn cazul 4 se nre&istreaz o cre1tere a venitului disponibil deci curba se va deplasa paralel (fa decazul) spre
dreapta* panta ramnnd aceea1i

26. (entru procurarea n&<eatei 1i vizionarea filmelor un student c<eltuie sptm;nal 40 u.m.
1. %eprezentai linia bu&etar a studentului* dac preul unei n&<eate este 4 u.m.* iar a unui bilet la film 0
u.m.
40B4MIF0M+= (unctele de intersecie vor fi: IMBN4(iB4044B0= +MBN4(bB4040B4
2. Cum reducerea c<eltuielilor sptm;nale p;n la #0 u.m. va influena linia bu&etar a studentului'
%eprezentai &rafic.
#0B4MIF0M+
IB#044B$= +B#040B#
)ceasta reprezint reducerea venit disponibil* se
sc<imba punctele de intersecie 1i curba se va deplasa
paralel spre stn&a* panta ramnnd aceea1i.
3. Care* n situaia iniial* este efectul maLorrii preului unui bilet la film p;n la #0 u.m.' %eprezentai
&rafic.
)ceasta va duce la modif punctelor de
intersecie cu ID 1i curba bu&etar se va
deplasa spre stn&a* mic1orndu/se panta
acesteia.
+BN4(bB#04#0B
@
27. Conform liniei bu&etare reprezentate calculai:
1. Nenitul consumatorului* dac preul bunului V
este $0 u.m.
QMBN4(3= VMBN4(D
NBVMZ(DB"0M$0B$00 u.m.
2. (reul bunului Q.
(3BN4QMB$004$0B"0 u.m.
28. Auncia utilitii este X B 45
3
x 5
D
. Nenitul rezervat de ctre un consumator pentru
procurarea celor dou bunuri constituie #40 u.m. Kn starea de ec<ilibru consumatorul procur
#0 uniti din bunul Q 1i "0 uniti din bunul V.
1. ,eterminai preurile bunurilor Q 1i V.
XB4M#0M"0B#400
0X3B7XS(Q)B45DB4M"0B#0= 0XDB7XS(V)B453B4M#0B80=
NB53M(3F5DM(D #40B#0M(3F"0M(D
#40B#0M(3F"0M(D #40B#0M(3F"0M(D #40B#0M(3F"0M(D
0X34(3B0XD4(D #04(3B804(D 80(3B#0(D
(3B*$(D (3B!
#40B"0(DF"0(D (DB4
Calculai rata mar&inal de substituire a bunului Q.
%msB / C5D4C53B0X340XDB#0480B*$
%ata mar&inal de substituire a bunului Q la cte uniti din bunul V se va renuna pentru a
consuma o unitate din bunul Q
29. (entru un consumator funcia utilitii este X B #5
3
x "5
D
* iar linia bu&etar este descris
prin ecuaia $5
3
F "05
D
B #00. ,eterminai combinaia de bunuri care ma3imizeaz
utilitatea consumatorului.
,in linia bu&etara rezulta ca (3B$ u.m.* iar (DB"0 u.m.
7X este ma3imal atunci cnd 0XB0 .le&ea utilitii mar&inale descrescnde.
0X3B7XS(Q)B#M"5DB!5D= 0XDB7XS(V)B#53M"B!53=
0X34(3B0XD4(D !5D4$B!534"0 53B#5D
#00B$53F"05D #00B$53F"05D #00B$M#5DF"05D
53B#5D 53B40
#00B!05D 5DB#0

V

#0
40 Q
V
"0
$0 Q
30. )nalizai datele din tabel.
5u&)rul de
lu'r)t,ri
(J)
5u&)rul
de utila6e
(E) #
Pr,dusul t,tal
(7(
J
)
"
Pr,dusul &ediu
al &un'ii
()(
J
) 4B"4
Pr,dusul &ar3inal
al &un'ii
(0(
J
) $BC"4C
" 00 00 00
# " ##0 0 #0
" " 4$0 $0 #"0
4 " !40 !0 @0
$ " G80 $! 40
! " G#0 #0 /!0
G " $!0 80 /!0
1. Calculai indicatorii care lipsesc (produsul mediu al muncii 1i produsul mar&inal al
muncii).
2. 7rasai curbele produsului total* produsului mediu 1i produsului mar&inal.

3. Ce le&itate economic 1i care principiu de ma3imizare reflect datele obinute prin
calcule'
Je&ea randamentelor neproportionale: produsul total este ma3im cind produsul
mar&inalB0
31. Completai tabelul
5u&)rul
lu'r)t,ril,r
(J)
Pr,dusul t,tal
(7(
J
)
#
Pr,dusul &ediu
(A(
J
)
"B#4
Pr,dusul
&ar3inal
(0(
J
)4BC#4C
! ! !
# 8 @ #
" "" $
4 40 0 G
$ 4$ @ $
! 48 8 "
G 4@ G
8 40 $ /@
1. 7rasai curbele produsului total* produsului mediu 1i produsului mar&inal.
2. Ce le&itate economic 1i care principiu de ma3imizare reflect datele din tabel'
Je&ea randamentelor neproportionale: produsul total este ma3im cind produsul
mar&inalB0
(ra&ul de raionalitate a volumului produciei )(ma3B0(J pentru muncitor
32. (entru o firm factorul/munc este unicul factor variabil. ,ependena cantitii de producie
de numrul persoanelor an&aLate se prezint astfel:
5u&)rul &un'it,ril,r 0 # " 4 $ !
Cantitatea de (r,du'%ie,
unit)%i
0 40
0
@0
0
#!
0
$0
0
!$
0
G40
0(J 0 40
0
$0
0
"!0 #40 $0 @0
)(J 0 40
0
4$
0
4#0 "G$ ""0 #@0
1. Care este produsul mar&inal al celui de al !/lea muncitor'
0(JBC7(4CJ= 0(JB(G40/!$0)4(!/$)B@0
2. Ja an&aLarea crui muncitor produsul mar&inal al muncii va ncepe s descreasc'
Ja an&aLarea celui de/al III/lea muncitor. 0(JB"!0T$00
3. C;i muncitori trebuie an&aLai pentru ca produsul mediu al muncii s nre&istreze valoare
ma3im'
)(JB7(4J= (entru ca )(J sa fie ma3 e nevoie de relatia )(JB0(JB400* deci trebuie
sa fie an&aLati doar muncitor.
33. Kn cadrul unei ntreprinderi activeaz $0 de salariai. Junar se produc 000 uniti. )n&aL;nd
suplimentar 4 salariai* ntreprinderea reu1e1te s obin o producie total de #00 uniti.
Care este productivitatea medie si mar&inal a muncii n acest caz'
$0 an&aLati.........000 unitati
$4 an&aLati ........#00 unitati
(roductivitatea medie: () )(JB7(4JB0004$0B#0 (#) )(JB7(4JB#004$4B##*##
unitati
(roductivitatea mar&inala: (#) 0(JBC7(4CJB(#00/000)4($4/$0)B#0044B$0 unitati
34. (rodusul mar&inal al muncii este #0 de uniti* iar produsul mar&inal al capitalului . "0
uniti. (reul muncii (
J
B 4 u.m.* iar preul capitalului (
E
B " u.m. Combinarea factorilor de
producie este optimal' ,ac nu* ce este necesar de fcut pentru a ameliora situaia'
#044B"04" B6 $B0 B6 nu este optimala combinarea factorilor de productie. -ste necesar
de maLorat capitalul si de redus factorul munca.
35. Kn tabel sunt prezentate date cu privire la producia obinuta din diferite combinaii ale
factorilor de producie:
Cantitatea de
&un')
(oameni/ore)
Cantitatea de 'a(ital (ma1ini/ore)
E

B
0
E
#
B
#0
7(EB" )(EB44 0(EBC44C E
"
B "0 E
4
B
40
0 400 !00 !00 !0 !0 G00 G!0
#0 !00 G00 G00 8$ 0 "000 4#00
"0 00 "000 "000 00 "0 4#00 $400
"$ #00 "$00 "$00 00 00 4G00 $@00
40 "00 "800 "800 @$ !0 $000 !"00
$0 440 4#00 4#00 84 40 $400 !400
1. Xtiliz;nd datele din tabel reprezentai izocuanta pentru volumul de producie de 4#00
uniti.
E
40
"0
#0
0

0 #0 "0 40 $0 J
2. Calculai produsul total* mediu 1i mar&inal* dac* pe termen scurt* cantitatea de capital
este #0 ma1ini/ore. %eprezentai &rafic curba produsului total* mediu 1i mar&inal al
muncii. in tabel

36. 0ana&erul unei firme a stabilit c produsul mar&inal al factorului/munc constituie $ uniti*
iar al factorului/capital . 0 uniti. Calculai rata mar&inal de substituie te<nolo&ic.
1. a factorului/capital prin factorul/munc=
0(JB$= 0(EB0
%078B / CE4C0= %078EJB 0(E40(JB04$B#
2. a factorului/munc prin factorul/capital.
%078JEB0(J40(EB$40B0*$
37. Interaciunea factorilor de producie este descris prin funcia de producie 5 B "0 E
4"
J
4#
.
1. Calculai producia totala 1i produsul mediu al muncii n cazul n care cantitatea utilizat
zilnic a factorului/capital constituie #G ore* iar a factorului/munc #$ ore.
5totalB"0M M B"0M M B"0M"M$B4$0
(rodusul mediu al munciiB4$04#$B8
2. 8 presupunem c cantitatea utilizat a factorului/capital cre1te cu 0U* iar a factorului/
munc se reduce cu #0U. Cum se va modifica producia'
#GF0UB#@*G ore= #$/#0UB#0 ore.
5B"0M M B"0M"*0@!8 M 4*4G#B4$*4G s/a redus.
38. Airma maLoreaz consumul factorului/munc de la #00 la ##0 uniti* iar a factorului/capital
de la #00 la "00 uniti. Ca urmare volumul produciei cre1te cu "0U. Care este efectul
e3tinderii la scar a produciei'
A(oB#00F#00B400
A(B##0F"00B$#0
0odificarea factorilor de productieB$#0/4004400M00UB"0U
CA(BC5= "0UB"0U randamente de scar constante.
39. Kn anul #00G firma a produs #000 uniti din bunul )* efectu;nd urmtoarele c<eltuieli:
materii prime . $0000 u.m.* materiale au3iliare . 000 u.m.* amortizarea . $000 u.m.*
salariu . #0000 u.m.* din care 0U pentru remunerarea lucrtorilor administrativi* alte
c<eltuieli (de arenda* iluminare* nclzire) . $000 u.m. Kn anul #008 firma a triplat volumul
de producie* costurile variabile fiind direct proporionale cu volumul de producie.
,eterminai:
1. costurile totale medii n anul #00G=
)C(0G)B7C45B(ACFNC)45B($0000F000F$000F#0000F$000)4#000B@0004#000B4$*
$
2. costurile totale medii n anul #008. #0000/0UB8000
)C(08)B7C45B(ACFNC)45B($0000M"F000M"F$000F8000M"F#000F$000)4!000B#4
@0004!000B4*$
40. ,atele cu privire la producia 1i costurile totale ale unei intreprinderi sunt prezentate n
tabel:
V,lu&ul
(r,du'%iei
(unitati.)

C,sturile
t,tale
(u.m.)
#
C,sturile
&edii
(u.m.)
"B#4
C,sturile
&ar3inale
(u.m.)
4BC#4C
0 0 0 0
0 "#0 "# "#
#0 480 #4 !
"0 8#0 #G*"" "4
40 400 "$ $8
$0 ##80 4$*! 88
!0 "$#0 $8*!G #4
1. ,eterminai costurile medii 1i mar&inale pentru fiecare volum de producie. in tabel
2. %eprezentai &rafic curbele costurilor totale* medii 1i mar&inale a producerii bunului.

3. (entru ce cantitate de producie costurile medii sunt minime' CosturiB#4 la 5B#0
4. ,eterminai producia care reflect randamente de scar cresctoare.
%andament de scara creacator pt se&emntul 0C de la "# la !.
41. Costurile producerii unui bun sunt date in tabel :
Cantitatea
(r,dusel,r
(unitati)

C,sturile
t,tale
(u.m.)
#
C,sturile
t,tale 7i"e
(u.m.)
"B00
C,sturile
t,tale
varia0ile
(u.m.)
4B#/"
C,sturile
&edii
(u.m.)
$B#4
C,sturile
&ar3inale
(u.m.)
!BC#4C
0 00 00 0 0 0
$ 80 00 80 "! !
0 ##0 00 0 ## 8
$ "00 00 #00 #0 !
#0 400 00 "00 #0 #0
#$ $$0 00 4$0 ## "0
1. Calculai costurile( totale) fi3e* (totale) variabile* medii 1i mar&inale.
2. Ce le&iti reflect modificarea diferitor tipuri de costuri'
CA nu depind de 5 produselor fabricate* ele fiind si atunci cind nivelul productiei este
nul.
CN se modifica in dependenta de N(A.
Ja minimizarea )C si care trebuie sa fie B cu 0CB#0 se realizeaza volumul optim de
productie.
Je&ea randamentelor neproportionale.
3. ,ati reprezentarea &rafic a costurilor din tabel.

42. (entru o firm costul total este descris prin funcia 7C B ($ F #5)
"
.
1. ,educei funciile costurilor totale* fi3e* variabile* medii totale* medii fi3e* medii
variabile 1i mar&inale.
f(7C)B($ F #5)
"
f(CA)B B#$=
f(CN)B(# B8
f(C07)B 7C45B($ F #5)
"
45
f(C0A)BCA45B#$45=
f(C0N)B8 45B8
f(C0&)B(7C)SB"M($F#5
2. Calculai aceste costuri pentru cazul c;nd volumul produciei constituie $0 uniti.
C7B ($ F #5)
"
B($ F #M$0)
"
B.$G.!#$=
CAB B#$ u.m.
CNB(# B8 B8M B8M#$000B.000.000 u.m.
C07B ($ F #5)
"
45B.$G.!#$4$0B#".$#*$ u.m.
C0AB#$45B#$4$0B#*$ u.m.
C0NBCN45B8 45B8 B8M B8M#$00B#0.000 u.m.
C0&B"M($F#5 B"M($F#M$0)[B""0G$ u.m.
3. ,eterminai cantitatea de productie pentru care costul total este minim.
7CminB0CB0
(entru )CminB0C
($F#5)\45B"M($F#5)[
$F#5B"5
5B$
43. Kn cadrul unei firme activeaz trei muncitori* produsul mediu zilnic al crora constituie #$
uniti. ,ac ntreprinderea ar mai an&aLa un muncitor* produsul mediu al muncii s/ar maLora
p;n la "0 uniti. Costul fi3 al produciei este !00 u.m.* iar salariul zilnic al fiecrui
muncitor . !0 u.m.
,eterminai costul total* costul fi3 mediu* costul variabil mediu 1i mar&inal pentru cazul
c;nd vor activa 4 muncitori.
Cost total*
C7
(rodus
total
Cost fi3
mediu* C0A
Cost mediu
variabil* C0NB
(C7/CA)45
C07 C0&
(rodusul
mediu
(")B#$
!00F!0M"
BG80
#$M"BG$ !00:G$B8 (G80/!00):G$B#*4 G80:G$B0*
4
/
(rodusul
mediu
(4)B"0
!00F!0M4
B840
"0M4B#0 !00:#0B$ (840/!00):#0B# 840:#0BG (840/G80):
(#0/G$)B *""
44. (entru o firm dependena venitului total 1i costului total de volumul produciei fabricate este
prezentat n urmtorul tabel:
Cantitatea de
(r,du'%ie* uniti

0 0 #0 "0 40 $0
Venitul t,tal* u.m.
#
0 00 !0 #00 ##0 #0
C,stul t,tal* u.m.
"
40 80 00 40 #00 #80
C,stul &ediu* u.m.
4
0 8 $ 4*!G $ $*!
Pr,7it* u.m.
$B#/"
0 #0 !0 !0 #0 /G0
0C 0 4 # 4 ! 8
0% 0 0 ! 4 # /
Ce cantitate de producie va ale&e firma pentru a/1i ma3imiza profitul'
Na ale&e 5B"0* deoarece aici obtine cel mai mare profit cu cel mai mic cost mediu de 4*!!*
fata de acelasi profit* dar cu cost mediu de $u.m.
0%B0C firma va nre&istra profit ma3imal la orice structur a pieei.
(entru cantitatea de "0 buci 0%B0C
45. Xn ntreprinztor cunoa1te c preul unitar al bunurilor pe care le produce este de 00 u.m.
Costurile fi3e constituie !0000 u.m.* iar costurile variabile pe unitate de produs . #0 u.m.
Ce cantitate trebuie s produc 1i s v;nd acest ntreprinztor pentru:
1. a obine un profit total n mrime de 80000 u.m.=
(BN/CB005/(!0000F#05)= 80000B005/!0000F#05= 40000B805=
5BG$0
2. a/1i recupera costurile suportate'
(rofitB0= 0BN/CB005/!0000/#05= !0000B805= 5BG$0
46. ,ependena dintre cantitatea produsa* ncasrile totale 1i costurile totale ale firmei ce
activeaza in conditii de concurenta perfecta sunt prezentate n tabel:
Cantitatea de (r,du'%ie*
uniti
0 0 #0 "0 40 $0
8n'as)rile t,tale* u.m.
#
0 00 !0 #00 ##0 #0
C,sturile t,tale* u.m.
"
40 80 00 40 #00 #80
Venit &ar3inal, u.m.
4BC#4C
0 0 ! 4 # /
C,st &ar3inal, u.m.
$BC"4C
0 4 # 4 ! 8
,eterminai volumul de producie care va asi&ura ma3imizarea profitului firmei.
(4u ma3imizarea profitului e nevoie ca Nm&BCm&* ceea ce se obtine la producerea a "0
unitati.
47. (e piaa cu concuren perfect activeaz 000 firme. (entru fiecare din ele dependena
costului mar&inal de volumul produciei fabricate se prezint astfel:
Cantitatea de (r,du'%ie* un.

$ ! G
C,stul &ar3inal* u.m.
#
#0 "0 $0
Venit
3=1930
$0 80 #0
V&3
4=3:1
"0 "0 "0
Care va fi oferta &lobala pe piaa respectiv* dac preul va constitui "0 u.m.'
Cm&BNm&B(reB"0= Iferta &lobalaB000M!B!000 unitati
48. (entru un a&ent economic dependena venitului total 1i costului total de (volumul) producia
fabricata se prezint astfel:
Cantitatea de
(r,du'%ie* uniti

0 0 #0 "0 40 $0
Venitul t,tal* mii u.m.
#
0 00 @0 #G0 "40 400
C,stul t,tal* mii u.m.
"
$0 0 8$ #!0 "$0 4$0
Venit &ar3inal
4BC#4C
0 0 @ 8 G !
C,st &ar3inal
$BC"4C
0 ! G*$ G*$ @ 0
)plic;nd analiza mar&inal* determinai:
1. Nenitul mar&inal Nm&BCN74C5
2. Costul mar&inal Cm&BCC74C5
3. (roducia care ma3imizeaz profitul a&entului economic.
(entru a maLora profitul firma va spori volumul produciei pn la acel moment* cnd
cre1terea 0% va dep1i cre1terea 0C adic pentru cantitatea de "0 buci unde 0%B8
este mai mare dect 0CBG*$ iar 7C constantT7%.
49. Airma activeaz n condiiile concurenei perfecte. Auncia 7C B 405 F 5
#
define1te
costurilor totale. (reul unitar al bunurilor pe care le produce firma este #80 u.m. Ce cantitate
de producie ma3imizeaza profitul firmei'
7C B 405 F 5
#
= (unitB#80
(e termen scurt ec<ilibrul firmei competitive* volumul optim al produciei 1i ma3imizarea
profitului pot fi realizate cu condiia e&alitii costului mar&inal 1i venitului mar&inal.
0CB0%B(
0CB7C(5)]B40F#5
40F#5B#80 #5B#40 5B#0
50. Airma se afl n condiii de concuren perfect. %aportul dintre costurile totale 1i cantitatea
de bunuri este prezentat n tabel.
Cantitatea de (r,du'%ie*
un.
0 # " 4 $
C,sturile t,tale* u.m.
#
0 4 ! #0 #G "$
Venit t,tal
3=19;
0 G 4 # #8 "$
C,st &ar3inal
4BC#4C
0 4 # 4 G 8
Venit &ar3inal:(ret
$BC"4C
0 G G G G G
C,st &ediu
!B#4
0 4 8 !*!G !*G$ G
)NC 0 4 " "*"" 4*#$ $
8 se determine:
. cantitatea optimal de producie* dac bunurile se v;nd la preul de G u.m. p4u a ale&e 5
optima avem nevoie de e&alitatea Nm&BCm&BG la 5B4. ,eci 5 optima e4e 4 unitati.
2. Ja ce nivel al preului firma 1i va nceta activitatea'
)C6(re
p4u ca firma sa/si inceteze activitatea e nevoie de (rofitB0= 0BNenit/
Cost=NenitBCostB"$= la (B$ u.m. sau la 5B$ unitati.
Kn cazul dat firma na nre&istrat costuri totale medii mai mari decat preul* iar pentru
cantitatea de $ ea mai obine un profit normal care se include n costurile totale.
3. Care este pra&ul de rentabilitate a firmei ' (ra&ul de rentabilitate se obtine cu conditia ca
0%B)CT(re G= la 5B$
4. In perioada lun& firmele vor prsi piaa* vor dori s ptrund pe pia '
Airmele vor parasi piata pe 7J doar n cazul cand )C6(re. Na dori sa patrunda pe piata*
insa va trebui sa corecteze factorii de productie* inclusiv dotarea te<nica a or&anizatiei si
procesul te<nolo&ic.
51. Costurile totale ale unei firme ce activeaz in condiii de concuren perfect sunt
reprezentate prin funcia 7CB05
"
.805
#
F@!5F$0.
1. Care trebuie s fie preul ca firma s/1i continue activitatea n perioada scurt de timp'
( 6 )NCminB0C
)NCB7NC45B(05
"
.805
#
F@!5)45B05
#
.805F@!
)NCminB0C
0CB7C(5)]B"05[/!05F@!
05
#
.805F@!B"05[/!05F@!
/#05[F805B0
/#05M(5/4)B0
5B4
(entru preul mai mare de "! lei
2. Care trebuie s fie preul ca firma s/1i continue activitatea n perioada lun& de timp'
( B)CminB0C
)CB7C45B(05
"
.805
#
F@!5F$0)45
0CB(7C)SB(05
"
.805
#
F@!5F$0)SB"05
#
/!05F@!
(05
"
.805
#
F@!5F$0)45B"05
#
/!05F@!
52. ,atele privind producia unei firme/monopolist sunt prezentate n tabel:
Pre%ul
(u.m.)

Cantitatea
,7erit)
(uniti)
#
C,stul
7i"
&ediu
(u.m.)
"
C,stul
varia0il
&ediu
(u.m.)
4
Venit
t,tal
(u.m4)
$BM#
V&3B0%
!BC$4C#
C-/
GB"F4
C-
8BGM#
/C
@BC84C#
Pr,7it:
(ierdere
0B$/8
$00 0 "00 #$0 $000 0 $$0 $$00 0 /$00
40# #0 $0 #00 8040 "04 "$0 G000 $0 040
"!0 "0 00 $0 0800 #G! #$0 G$00 $0 ""00
"0 40 G$ 00 #400 !0 G$ G000 /$0 $400
#G0 $0 !0 00 "$00 0 !0 8000 00 $$00
#40 !0 $0 $0 4400 @0 #00 #000 400 #400
#0 G0 4" #00 4G00 "0 #4" G00 $0 /#"0
80 80 "8 #$0 4400 /"0 #88 #"040 !0" /8!40
$0 @0 ## "00 "$00 /@0 "## #8@80 $@4 /$480
1. Ce cantitate de producie va ale&e firma/monopolist pentru a/1i ma3imiza profitul'
0CB0%
2. (entru ma3imizarea profitului e nevoie de relatia 0CB0%T(= 00T#G0 unde 5B$0.
3. Ce pre va stabili monopolistul pentru a/1i ma3imiza profitul'
(entru ma3imizarea profitului e nevoie de relatia 0CB0%T(= 00T#G0 unde (B#G0.
4. Calculai mrimea profitului de monopol.
(rofitul de monopol este ma3imB$$00 cind are loc relatia 0CB0%T(= 00T#G0 unde
5B$0* (B#G0.
53. Kn domeniul su de activitate firma este monopolist. Cererea &lobal din produsul ei poate fi
descris prin funcia ( B 40 . $5* iar costurile totale . prin funcia 7C B 80 F #05.
1. Ce volum al produciei va ale&e 1i ce pre va stabili firma pentru a/1i ma3imiza profitul'
^ma3 in conditii de monopol cnd 0^B0
0^B^](5)
^B(M5/CostulM5
^B(40/$5)M5 . 80/#05B405/$5[/80/#05B#05/$5[/80
0^B#0/05B0
5B#
(B40/$M#B80
2. Care este venitul mar&inal al firmei n cazul c;nd profitul total este ma3im'
0CB0% (rofitul este ma3im
0CB7C](5)B#0
0%B40/05B40/0M#B#0
54. Xnele informaii cu privire la activitatea firmei sunt prezentate n tabel:
5 NC 7C )7CB7C45 0CBC7C4C5 ( 7% 0% (rofit4(ierderi
0 0 $0 0 0 #00 0 0 /$0
0 #!0 #!0 0 G$ G$ G$ /8$
# G0 "#0 !0 !0 $0 "00 #$ /#0
" #! "!! ## 4! "$ 40$ 0$ "@
4 #$0 400 00 "4 #0 480 G$ 80
$ #@$ 44$ 8@ 4$ 0$ $#$ 4$ 80
! "!0 $0 8$ !$ @0 $40 $ "0
1. Completai tabelul cu datele care lipsesc. 7%B(M5= 0%BC7%4C5
2. Airma activeaz pe pia cu concuren perfect sau pe pia de monopol' )r&umentai.
(e piata de monopol* deoarece se supune le&itatii 0CB0%T(* adica 4$B4$T0$
3. ,eterminai cantitatea de producie 1i preul care ma3imizeaz profitul firmei. (entru
ma3imizarea profitului e nevoie de relatia 0CB0%T(= 4$T0$ unde 5B$* (B0$ la care
)7CB8@
4. ,eterminai mrimea profitului (pierderilor) firmei. in tabel
55.8ituaia unei firme este descris prin urmtoarele funcii: 7% B 0005 F 05
#
= 0C B 00 F
05.
Ce volum al produciei va ale&e firma 1i ce pre va accepta* dac:
1. ea activeaz n condiiile concurenei perfecte'
conditiile concurentei perfecte: 0CB0%B(
7% B 0005 F 05
#
= 0C B 00 F 05.
0%B(7%)SB(0005 F 05
#
)SB000F#05
00F05B000F#05
/@00B05
5B /@0 B6(B0%B000F#0M/@0B000/800B /800
2. ea este monopolist n domeniul su de activitate'
conditiile concurentei perfecte: 0CB0%T(
5B /@0= (B7%45B0005 F 05
#
45B000F05B000/@00B00
56. (e piaa oli&opolist activeaz $ firme care ofer produse omo&ene. 7oate au aceea1i pondere
n volumul total al v;nzrilor pe pia 1i stabilesc acela1i pre. ,atele privind cererea*
volumul produciei 1i costul total pentru firma/tip sunt prezentate n urmtorul tabel:
Pre%ul
(u.m.)
Cererea
7ir&ei
(uniti)
Pr,du'%ia
7ir&ei
(uniti)
C,stul
t,tal
(u.m.)
C,stul
&ar3inal
(u.m.)
Venit
t,tal
(u.m.)
Venit
&ar3ina
l
(u.m.)
00 $0 $0 4$00 4$ $000 $0
@0 !0 !0 4G00 #0 $400 40
80 G0 G0 $000 "0 $!00 #0
G0 80 80 $$00 $0 $!00 0
!0 @0 @0 !$00 00 $400 /#0
Ce pre se va stabili 1i ce cantitate de produse va fi oferit pe pia n situaia n care fiecare
firm va fi convins c* dac ea reduce preul:
1. concurenii vor reaciona la fel* deci vor stabili acela1i pre=
2. concurenii nu vor reaciona.
57. Kn ramur activeaz doi productori care produc bunuri omo&ene. Cererea la bun poate fi
reprezentat prin funcia ( B #0! . "5* unde 5 B (5

F 5
#
) / producia total a celor doi
productori. Costurile mar&inale sunt constante 1i alctuiesc #! u.m pentru fiecare firma.
1. ,eterminai cantitile oferite de ctre fiecare firm* preurile 1i cantitile ce se vor
stabili pe pia in cazul ec<ilibrului tip Cournot (dublu satelism)* 8tac?elber&
(asimetric)* +ertrand (cooperant) * punctul lui +o_leD (dubl dominaie).
( B #0! . "5* unde 5 B (5

F 5
#
)= 0CB#!
0%B0C
7%B(M5B#0!5 /"5
#
0%B(7%)SB(#0!5 /"5
#
)B#0! / !5
#!B#0! . !5
5eB804!B"0 unitati
(eB#0! / "M"0B#0! . @0B! u.m.
dublu satelism: 5B#0= 5#B0= (B4!= (#BG!
asimetric:
cooperant: 5B5#B$= (B(#B!
dubla dominatie: 5B0= 5#B#0= (BG!= (#B4!
2. %eprezentai &rafic soluia problemei prin intermediul funciilor de reacie 1i a
ec<ilibrului de pe pia.
58. Airma activeaz pe piaa cu concuren monopolistic. Curba cererii individuale a firmei este
descris prin funcia ( B #00 . 5* iar dependena costului total de producie . prin funcia
7C B !5 F 00.
Ce pre va stabili 1i ce cantitate va oferi firma pe pia n perioada lun&' ,ati
reprezentarea &rafica a soluiei problemei .
(B#00/5= 7CB!5F00
0CB0%
7%B(M5B#005/5
#
0%B(7%)SB(#005/5
#
)B#00/#5
0CB(7C)SB!
!B#00/#5
#5B@4
5B@G unitati= (B#00/@GB0"u.m.
(e7J (eB)C= )CB7C45B!5F0045B!M@GF004@GB!8#4@GBG*0" u.m.
(
#00

0" -
(rofit

G*0"
! 0%/0C
0%
@G #00 5

PROBLEME(MACRO)
1. Kn anul curent economia s/a caracterizat prin urmtorii parametri: impozitele nete 0 mil.u.m.*
c<eltuielile de consum "0 mil.u.m.* c<eltuielile administraiilor publice # mil.u.m.*
investiiile $ mil.u.m. 1i e3porturile nete " mil.u.m..
,eterminai :
. C<eltuielile &lobale=
C<eltuielile &lobale (-)B C F I F > F Qn B "0F$F#F"B!0 mln. u.m.
#. Nenitul &lobal=
Nenitul &lobal B C F 8(economiiBinvestitii)F7n(ta3e nete)B"0F$F0B$$ mln. u.m.
". (I+.
(I+ B (- ) B Cons F Invest F > F Qn B !0 mln. u.m. (metoda c<eltuielilor)
2. 7abelul de mai Los cuprinde unele date din conturile naionale ale unei ri:
$ndi'at,ri /lrd.u.&.
8alarii 1i alte venituri din munc $@#
C<eltuieli de consum !0
Impozite indirecte "@
,ob;nzi 48
(rofituri corporative 48
Nenituri n &ospodriile rne1ti 1i ntreprinderile
individuale
G4
)mortizarea $!
Investiii nete ##G
-3port net $@
,eterminai:
. Naloarea (I+=
(I+BNfF)mF73/8e
NfBsalariuFdobinziFrentaFprofit Fvenit din &osp taranesti si intrari individB
$@#F48F48FG4B8!#
(I+B8!#F$!F"@B$G
#. Ce metod de calcul poate fi utilizat: a flu3ului de c<eltuieli sau a flu3ului de venituri'
0etoda flu3ului de venituri veniturilor
". -valuai c<eltuielile &uvernamentale'
>B(I+/C/Ib/QnB$G/!0/"8"/$@B4
Ib B InF) B ##G F $! B "8"
3. Kn economia naional a fost creat un (I+ n valoare de !000 u.m.. C<eltuielile de consum au
constituit #800 u.m.* c<eltuielile &uvernamentale 800 u.m.* e3portul net /80 u.m.* e3portul
#!0 u.m.* amortizarea G0 u.m.
,eterminai:
. (I2= (I2B (I+ . )B !000/G0B$8"0
#. Nolumul importuluiB- . QnB #!0 . (/80) B "40
". Investiiile neteB Ib/)B#480/G0B#"0
4. Investiiile bruteB (I+ .C/>/QnB!000/#800/800F80B#480
4. Kn economie a fost creat un (2+ n valoare de $000 u.m.. C<eltuielile de consum au alctuit
"000 u.m.* c<eltuielile &uvernamentale @!0 u.m.* investiiile brute 000 u.m.* investiiile nete
800 u.m..
,eterminai:
. (22 = P1234 = 500034 = 50003200 = 4800
#. -3portul net = P52363735$ = 500033000396031000 = 40
". )mortizarea = 5$35# = 10003800 = 200
5. Intr/o economie a fost creat un (I+ n valoare de @000 u.m.. C<eltuielile de consum au
constituit 4!00 u.m.* c<eltuielile &uvernamentale #00 u.m.* e3portul net #$ u.m.* e3portul
$G0 u.m.* amortizarea #G0 u.m.
,eterminai:
. 0rimea investiiilor = P52 6373X# = 900034600321003125 = 2175
#. Nolumul importului = 83X# = 5703125 = 445
". (I2 = P5234 = 90003270 = 8730
6. I economie nc<is se caracterizeaz prin urmtoarele date: c<eltuielile de consum $00
u.m.* investiii private brute 400 u.m.* impozite colectate 400 u.m.* c<eltuieli publice 4#0
u.m.* din ele 80 u.m. fiind ndreptate la pltirea pensiilor 1i burselor. 8 se calculeze valoarea
(.I.+.
P52= 6(#. + 5#9e.& + 7 + X# = 1500+400+:420380;=2240
7. 8e cunosc urmtoarele date cu referin la menaLe: salarii !00 u.m.= pli de transfer "00
u.m.= impozite directe #00 u.m.= c<eltuieli de consum #00 u.m. 8 se calculeze mrimea
economiilor menaLelor.
VP+=6+<
<=VP+36
VP+=VP3!*-3-"a&! #e!*-(=a$!"e
VP+=160032003300=1100
<=110031200=:3100; 3 +e=ec(#(*!!
8. Aie c o economie produce numai 4 bunuri. Kn tabel sunt prezentate cantitatea 1i preul
fiecruia din ele pentru # perioade de timp:
Bunurile Anul <n=1> Anul <n>
Cantitatea Pre%ul Cantitatea Pre%ul
) $ #0
+ $ 8 #
C 0 # 4
, 0 # 0
,eterminai:
. (I+ nominal pentru ambele perioade=
P52 #(*!#a" -e)!(a+a #31 = >P(?( = 15 *1+ 5*1 + 10*2 + 1*10 = 15+5+20+10=50
P52 #(*!#a" -e)!(a+a # = >P1?1 = 20*1+8*2+11*4+2*10=20+16+44+20=100
#. (I+ real pentru anul OnP=
5P6=>P1?( / >P(?(=:1 * 15 + 2*5 + 4* 10 + 10 * 1; / :15 *1+ 5*1 + 10*2 +
1*10=15+5+20+10;=75/50=1@5
P52 )ea" -e#&)u a#u" A#B= P52 #/ 5P = 100/1@5=66@67
". Indicele de deflaie .
5#+!ce"e +e +e,"a!e = P52#/ P52)* 100 = 100/ 66@67* 100C = 150 C
9. Aie c o economie produce numai " bunuri. Kn tabel sunt prezentate cantitatea 1i preul
fiecruia din ele pentru dou perioade de timp:
Bunurile Anul 200? Anul 2005
Pre%ul Cantitatea Pre%ul Cantitatea
) 0 0 $ 8
+ #G ! #4 G
C !$$ " 4#$ $
,eterminai:
. Indicele JaspeDres=
5#+!ce"e Da.-ey)e. = >P1?( / >P(?( = :10*8 + 27*7 + 655*5;/ :15*8+24*7+425*5;=
:80+189+3275; /
/ :120+168+2125;=3544/2413=1@47
#. Indicele (aasc<e=
5#+!ce"e Paa.cEe= >P1?1 / >P(?1= 2227/1569=1@42
". Indicele Aisc<er.
5#+!ce"e '!.cEe)= )a+!ca" +!#1@47*1@42 = 1@72.
10. (opulaia total a unei ri este de $ mil. ceteni* din care 8 mil. sunt api de munc.
(opulaia ocupat reprezint ! mil. persoane. ,in populaia neocupat "44 caut un loc de
munc 1i sunt dispu1i s se an&aLeze imediat.
,eterminai:
. >radul de ocupare a forei de munc=
Fa= P(cu-a&a/P &(& *100C=6/15*100= 40C
#. %ata 1omaLului real.
Fa&a G(*aHu"u! )ea" = <(*e)! / P(- a-&a ca)e cau&a +e *u#ca * 100 = 1@5 / 7@5
*100=20C
<(*e)! = :836;* 3 / 4 = 1@5
P(-. a-&a ca)e cau&a +e *u#ca = PI + <= 6 + 1@5 =7@5
11. Xrmtoarele date caracterizeaz situaia de pe piaa muncii (mii persoane):
2000 200;
Aora de munc 8488@ @$4$"
)n&aLai 80G@! 8G$#4
,eterminai:
. 2umrul 1omerilor 1i rata 1omaLului n #000 1i #00G.
U #u*J)u" G(*e)!"()
2000/ U(=D( 8(=84889 80796=4093
)u:)a&a G(*aHu"u!;=U(/D(*100C=:4093 / 84889;*100C=4@82C
2007/ U1=95453 87524= 7929
)u=:7929 / 95453;*100C=8@31C
#. Cum poate fi e3plicat cre1terea simultan a numrului celor an&aLai 1i 1omerilor'
6)eG&e)ea #u*a)u"u! "(cu)!"() +e *u#ca@ c)eG&e)ea #ece.!&J!! +e )eca"!,!ca)e@
c)eG&e)ea #!9e"u"u! ec(#(*!e!@ e&c.
". 8e poate de afirmat* c anul #00G se caracterizeaz printr/o ocupare deplin a forei de
munc'
1u@ +e(a)ece@ 8@31C K 536C@ -)(ce#&u" a+*!. a" #!9e"u"u! G(*aHu"u! L#&)3( a)J cu
ec(#(*!e +e -!aJ.
12. Iniial numrul celor an&aLai constituia @0 mil. persoane* iar numrul 1omerilor 0 mil.
persoane. ,up o lun* din numrul celor an&aLai 0*$ mil. persoane au fost eliberate* iar un
mil 1omeri nre&istrai au ncetat s caute un loc de munc.
,eterminai:
. %ata 1omaLului pentru condiiile iniiale=
)u(=U(/D(*100C=M10 *!"/:90 *!"+10 *!";N*100=10C
#. 2umrul celor an&aLai rma1i peste lun=
1) ce"() a#%aHa&! )a*aG! = 90 *!" 0@5 *!"=89@5 *!" -e).
". 2umrul 1omerilor peste lun=
U1= U( 1 *!"+0@5 *!"=10*!" 1 *!"+0@5 *!"=9@5 *!" -e).
4. %ata 1omaLului dup sc<imbrile intervenite pe piaa muncii.
)u1= U1/D1*100C=M9@5 *!"/:89@5+9@5;N*100C=9@6C
13. Kntr/o economie rata 1omaLului a evoluat n felul urmtor: !*! U n #00$* $*" U n #00!* $*0
U n #00G 1i 4*8 U n #008* (I+ real n #008 constituind 4G@* 4 mil.u.m.
,eterminai:
. ,evierea (I+ real de la cel potenial pentru fiecare an=
De%ea "u! IOu# +e9!e)ea +!#&)e G(*aHu" )ea" :U); G! G(*aHu" #a&u)a" :U#; 9a +uce
"a +e9!e)ea P52
U# :L# c(#+!!! #()*a"e;=536C
De%ea "u! IOu#/ M:V)3V-;/V-N*100C= P Q*:U) 3 U#;
U#+e/ V)=P52) +e9!e)ea +e "a P52-
V-=P52- -)(+uc!a ($!#u&J L# ca=u" ,("(.!)!! +e-"!#e a )e.u).e"()
Q c(e,!c!e#& +e .e#.!$!"!&a&e :c(e, "u! IOu#; R3R2@5
2005/ 3 3*:6@6C 3 6C; = 3 3*0@6C=1@8C@ +ec! S Uc G! U# cu 0@6C@ +uce "a T P52 cu
1@8C:0@018*100C;
U#=U,+U.=6C :U #()*a" 3 a+*!.;
U)=Uc+U#@ u#+e U, G(*aH ,)!c!(#a"@ U. G(*aH .&)uc&u)a"@ U# G(*aH
#a&u)a"@ Uc G(*aH c!c"!c
2006/ 33*:5@3C 3 6C;= 33*:30@7;=+2@1C 3 T U cu 0@7 G! S P52 cu 2@1C
2007/ 3 3*:5@0C 3 6C;= 33*:31;=+3C
2008/ 33*:4@8C 3 6C;= 33*:31@2;=+3@6C
#. (I+ potenial pentru anul #008.
:P52) P52-;/P52- = P Q*:U) 3 U#;
:P52) P52-;/P52-=3@6C
:P52) P52-;/P52- =0@0360
M:1479@4 3 P52-;/P52-N*100C= 3 3*:4@8 3 6;0 P52-=1427@99 *!"
14. Kn tabel sunt prezentate date referitoare la (I+ efectiv 1i potenial. Kn #00! economia activa
n condiiile ocuprii depline* nivelul 1omaLului alctuind !U.
mlrd.u.m.
Anul P$B (,ten%ial P$B e7e'tiv
#00! "000 "000
#00G "800 "G0$
#008 4#$ "G#*
,eterminai cu referin la datele pentru anul #00G:
. ,iferena absolut 1i relativ dintre (I+ efectiv 1i potenial=
U!,e)e#a a$.("u&a/ P52e, P52-=3705 3800= 395*")+
U!,e)e#a )e"a&!9J/ P52e,/P52-*100C=3705/3800*100C=97@5C
#. %ata 1omaLului.
:P52)3P52-;/P52-= P Q*:U) 3 U#;@ u#+e U#=6C
:370533800;/3800=33*:U)36C;0
395/3800=33*:U)36C;
30@025=33:U)36C;
U)36C=0@0830
U)=6@083C
15. 2ivelul 1omaLului natural a alctuit* n anul curent * ! U iar nivelul 1omaLului efectiv
0U.
,eterminai:
. 0rimea decalaLului dintre (I+ real 1i cel potenial* dac coeficientul de
sensibilitate a (I+ fa de 1omaLul ciclic este #=
Q=20 +eca"aHu" = 3 Q:U)3U#;@ u#+e U#=6C
Ueca"aHu" = 3 2*:1036;=38C
4$a&e)!"e P52) +e "a P52- =8C
#. ,ac (I+ real a constituit !00 mil.u.m.* care vor fi pierderile provocate de 1omaLul ciclic'
P52)=600*!"0
:600 P52-;/P52- = 38C0
600 P52- = 3 0@08P52-0
P52- = 652@17 *!"
16. Kn tabel sunt prezentate datele ce in de I(C n anii #00$ . #00G:
Anii $PC
#00$ ##$
#00! #G4
#00G "0
,eterminai:
. %ata inflaiei pentru anul #00!=
5#,"a!a c)eG&e)ea *a! )a-!+J a $a#!"() L# c!)cu"a!e +ecL& c)eG&e)ea $u#u)!"()
,a$)!ca&e
)!=M:5P1 3 5P(;/5P(N*100C
)!=5P63100C
5P6=VP1*?(/VP(*?(
)!:2006;=M:5P:2006; 5P:2005;;/5P:2005;N*100C=M:2743225;/225N*100C=21@8C
#. %ata inflaie pentru anul #00G=
)!:2007;=M:5P:2007; 5P:2006;;/5P:2006;N*100C=M:3103274;/274N*100C=13@1C
". 2ivelul preurilor n #00G a crescut sau a sczut'
1!9e"u" -)eu)!"() a c)eGcu& cu a-)(x!*a&!9 36 :3103274;.au cu 13C
4. %ata inflaiei n #00G a crescut sau a sczut'
)a&a !#,"a!e! :)!; a .cJ=u& cu a-)(x!*a&!9 8@7C :21@8 13@1;
17. Kn baza datelor din tabel:
Anul $PC @ata
in7la%iei,
A
$n7la%ie:de+in7la%ie @ata n,&inal) a
d,0*n+ii, A
@ata real)
a d,0*n+ii, A
00 1 5#,"a!e
# # 12 5#,"a!e # 0
" "4 19@64 5#,"a!e G 32@64
4 #0 10@44 Ue=!#,"a!e $ 4@56
$ $0 25 !#,"a!e 8 37
,eterminai:
. %ata inflaiei pentru fiecare an (n baza I(C)=
)a&a !#,"a!e! :)!;=5P6 3 100C )!=:5P6135P6(;/5P6(
#. Care din situaii se caracterizeaz prin inflaie 1i care . prin dezinflaie=
5#,"a!a c)eG&e)ea -)eu)!"() L# %e#e)a"/ -u#c&u" 2 .! 3
Ue=!#,"a!e )e+uce)ea -)eu)!"()/ -u#c&u" 4@5
". %ata real a dob;nzii pentru anii indicai..
+W)=+W# )!
+W#=+W)+)!:X ;38,ec&u" '!.Ee)
+W#3)a&a +($L#==!! #(*!#a"e0 +W) )a&a +($L#=!! )ea"e
)!:X ;3)a&a !#,"a!e!
18. -conomia se caracterizeaz prin urmtoarele date: rata efectiv a 1omaLului ".!U* 1omaLul
natural $*4U* rata inflaiei anticipate 4U* coeficientul reaciei inflaiei la 1omaL 0*$.
Kn baza ecuaiei curbei lui (<illips* calculai rata real al inflaiei.
F3#./ 6u)$a "u! PE!""!-. "e%a&u)a +!#&)e #!9e"u" !#,"a!e! G! #!9e"u" G(*aHu"u!/
X=X . Q:U3U#;Ye
U#+e/ X )!&*u" )ea" a" !#,"a!e!@ X 3 )!&*u" !#,"a!e! aG&e-&a&e0 U #!9e"u"
G(*aHu"u! )ea"0
U# #!9e"u" G(*aHu"u! #a&u)a"@ Q c(e,@ !#+!ca )eac!a ! "a Uc@ e 3
.cE!*$J)!"e +e G(c a"e ! e=00
X=X . Q:U3U#;
X=430@5*:3@635@4;=4+0@9=4@9C
19. I economie este descris de curba lui (<illips: `

B `
/
. 0*G (X/0*0$).
,eterminai:
. %ata natural a 1omaLului=
U#=0@05=5C
#. Cu c;t va cre1te rata 1omaLului dac rata inflaiei se va reduce cu 4 puncte'
X:1;=4= X
31
0@7*:U30@05;
X:2;= X:1; 40 X
310 U c(#.&a#&@ +ec! Z
X
310 U# =0
34=30@7*:U30@05;0 34= 30@7*U + 3@5C
U=10@71 -u#c&e@ +ec! .ca+e)ea X 9a +uce "a *aH()a)ea G(*aHu"u! cu 10@71 -u#c&e
-)(ce#&ua"e
". %eprezentai &rafic dependena dintre inflaie 1i 1omaL n perioada scurt 1i lun& de timp.
-e &e)*e# "u#%
Pe &e)*e# .cu)& 3 e.&e ( +)ea-&a 9e)&!ca"a
20. Consumul autonom alctuie1te 00 u.m.* venitul disponibil al menaLelor constituie G00 u.m.*
iar nclinaia mar&inal spre consum 0*8.
,eterminai:
. C<eltuielile destinate consumului n baza funciei consumului.
6=6a+6
5
*V+
6=6a+6
5
*V+ =100+0.8*700=660
#. Cum se vor modifica ele n cazul unor transferuri suplimentare din partea statului (cu $0
u.m.)'
&)a#.,e)u)! = 50u.*. +ec! V+=V+0+50=750u.*.
6=100+0.8*750=700u.*.
Uec! c(#.u*u" .e 9a *aH()a cu 40u.*. :7003660=40u.*.;
21. C<eltuielile unei familii pentru procurarea bunurilor 1i serviciilor necesare sunt descrise prin
funcia
C B #"F0*8(V/7).
,eterminai valoarea economiilor private dac venitul disponibil este e&al cu ##0 u.m.
6=123+0.8:Y3T;
V+=1220u.*.
V+=6+<
V+=Y3T
V+=123+0.8:Y3T;+<
V+=Y3T=1220 u.*.
1220=123+0.8*1220+<
<=1220 123 976 = 121 u.*.
22. Auncia de consum este C B 00 F 0*8V. ,atele cu referin la venitul disponibil sunt date n
tabel:
Venitul
dis(,ni0il
:V+;
CBeltuielile de
',nsu& :6;
E',n,&iile
:<;
8n'lina%ia &ar3inal)
s(re e',n,&ii :<W;
!00 580 20 3
800 740 60 0.2
000 900 100 0.2
#00 1060 140 0.2
400 1220 180 0.2
,eterminai:
. C<eltuielile de consum= 6
#. -conomiile= <=V+36
". Knclinaia mar&inal spre economii. <
5
=136
5
+e u#+e 6
5
= 6 / V .au <
5
=< / V+
23. Kntr/o economie* funcia consumului reprezint C B $ F 0*GV. Investiiile autonome
alctuiesc
I B ## mil.u.m.* iar valorile venitului disponibil sunt redate n tabel.
4d &il.u.&. C $ AD=6+5
I=Vd-C K= Vd / I
I=Vd-C
80
61 22 83 19 3
@0
68 22 90 22 3.3
00
75 22 98 25 3.3
,eterminai:
. C<eltuielile de consum= !# &a$e"
#. 0rimea cererii a&re&ate la diferit nivel al venitului disponibil= 4U=6+7+5+X#
". 0ultiplicatorul investiional. Mu"&!-"!ca&()u" !#9e.&!&!(#a" [ )a-()&u" +!#&)e c)e.&e)ea
V+ .! c)e.&e)ea 5 +e&e)*!#a +e ca&e ()! .-()u" +e 5 .e cu-)!#+ !# .-()u" +e V+.
V+=6+<0 <=50 V+=6+50 5=V+36
24. 8e cunosc urmtoarele date: a B ##$ F 0*G(V /b)= InB#4$ mil. lei= >B4#0 mil. lei* impozitele
B#00 mil. lei. Calculai venitul naional.
6=225+0.7:Y3T;0 5#=245*!" "e!0 7=420*!" "e!0 T=200:!*-(=!&e;*!" "e!
V1=P52=6+5$+7+X#
5$=5#+40 4=I =K 5$=5#=245*!" "e!
V#=Y
V1=P52=6+5#+7+X#0 X#=0 =K V1=225+0.7:V13200;+245+420
0.3V1=750
V1=2500"e!
25. -conomi1tii anticipeaz c peste un an situaia economic n ar se va caracteriz prin
urmtorii parametri:
C B 0 F 0*8V = I B !0 mld. u.m.= > B 00 mld. u.m..
8 se calculeze (I2 anticipat pentru anul viitor.
6=10+0.8Y0 5=60*"+ u.*.0 7=100*"+ u.*.0
P52=6+7+5+X# P51=P5234
P51=6+7+5+X#340 X#=00 4=00 =K P51=6+7+5=10+0.8P51+100+60
0.2P51=10+100+60=170
P51=850 *"+ u.*.
26. -conomi1tii presupun c dependena c<eltuielilor de consum 1i a investiiilor de mrimea
(I+ se reflect n urmtoarele ecuaii (mlrd.u.m.) C B 8 F 0*$V= I B 0*#V. Conform pro&nozelor*
c<eltuielile &uvernamentale n anul viitor vor alctui $0 mld. u.m.* iar e3portul net $ mld. u.m.
,eterminai (I+ pro&nozat pentru anul viitor.
6=8+0.5Y0 5=0.2Y0 P52=Y0 7=50 *"+ u.*.0 X#=P12a=5 *"+. u.*.
P52=6+7+5+X#
P52=8+0.5P52+50+0.2P52+5
0.3P52=63
P52=210 *"+ u.*.
27. -cuaia ce descrie curba cererii a&re&ate n anul de baz este V B " "00 . "(* iar n anul
curent V B " #G0 . "(. (2+ potenial nu s/a modificat 1i a rmas la nivelul " 000 u.m.
,eterminai:
. (2+ de ec<ilibru n perioada scurt=
4U0/Y=330033P0 4U1/Y=327033P0 P121=P120=3000 u.*.
P12=P52=4U
0/ 3000=330033P Pe=100
1/ 3000=327033P Pe=90
#. 2ivelul inflaiei n perioada lun&=
)! = :P13P0; /P0 *100C=:903100;/100 *100C= 310C 3 .!&ua&!e +e +e,"a&!e
". (rezentai &rafic situaia dat.
P
100 P
0
e

90
N

29. Auncia economiilor reprezent 8 B 0*#$Vd / #0. Nolumul investiiilor este e&al cu "0 u.m.
,eterminai:
. Nenitul naional de ec<ilibru=
30=0.25V+320
0@25V+=50
V1=V+0 V1=200 u.*.
#. Cu c;t va fi e&al venitul naional dac* a1tept;nd o mic1orare a veniturilor* &ospodriile vor
maLora economiile cu #0 u.m.'
<1=<0+20
<0+20=0.25V+320
<(=5
30+20=0.25V+320
0@25V+=50
V1=280u.*.
30. Kntr/o economie nc<is funcia de economisire este 8 B 0*"(V.7)."00* bu&etul de stat este
ec<ilibrat* c<eltuielile &uvernamentale constituie "00 u.m.* iar investiiile !00 u.m.
,eterminai:
. Auncia de consum=
6W+<W=1
6=6a+6W*V+
6a=300
6W+<W=1 =K 6W=13<W0 6W=130@3=0@7 =K 6=300+0@7:Y3T;
#. Nenitul de ec<ilibru=
4U=4<=V 4U= 6+7+5+X#0 X#=0
V=300+0@7V+300+600
0@3V=1200
V= 4000 9e#!&u" +e ecE!"!$)u
". Nenitul disponibil=
4. 2oul venit de ec<ilibru dac investiiile cresc cu 00 u.m.
V=300+0@7V+300+:600+100;
0@3V=1300
V=4333@33 u.*.
31. Cunoa1tem* c n economie venitul naional de ec<ilibru este mai mic cu $" u.m. dec;t
venitul naional corespunztor ocuprii depline. Consumul menaLelor este a B $*"F0*8(V/
7)* investiiile IB 0*0$VF8$*4* ac<iziiile &uvernamentale sunt e&ale cu impozitele* rata de
impozitare pe venit este e&al cu 0*#$.
,eterminai venitul naional corespunztor ocuprii depline.
!*-=F!*-*V
F!*-=!*- / 9e#!&
4U=V1=6+7+5+X#0 X#=0
Ve=V(3153
V(3153=151@3+0@8M:V(3153;30@25:V(3153;N+0@25:V(3153;+0@05:V(3153;+85@4
V(3153=151@3+0@8:0@75V(3114@75;+0@25V(338@25+0@05V(37@65+85@4
V(=343@8+0@6V( 391@8+0@3V(
0@1 V(=252
V(=2520 u.*. 9e#!&u" #a&!(#a" !# ca=u" (cu-a)!! +e-"!#e
32. ,ac n economie impozitele autonome alctuiesc $0 mln.u.m.* veniturile a&re&ate 4000
mln.u.m.* cota impozitar $U* suma colectrilor impozitare va fi:
d. 650 mln.u.m..
5*-=Ta+:T*V;@ Ta3!*-(=!&e au&(#(*e0 V 9e#!&0 & c(&a !*-(=!&u"u!
Tx= Ta+:&*V;=50+15C*4000=650 *"# u.*.
33. ,ac ac<iziiile publice cresc cu 00 mln.u.m.* nclinaia mar&inal spre consum este 0*G$*
atunci (I+ va cre1te cu:
+. 400 *!! u.*.
ZP52=ZV=Z7*1/136W 3 e,ec&u" *u"&!-"!ca&()u"u!
ZP52=100*1/130@75=400 *"# u.*.
34. Auncia consumului este reprezentat de ecuaia CB00 F 0*! (V/7).
,eterminai:
. Cum se va modifica venitul de ec<ilibru dac impozitele se vor mic1ora cu un mil. u.m.'
T1=T(31*"# u.*
4U=V=6+7+5+X#0 7@5@X#=00 T(=0
Ve=100+0@6MVe3:T(31;N0
Ve=10030@6Ve+0@6
1@6Ve=100@6
Ve= 62@875 .e 9a *aH()a :+!)ec&;
#. Cum se va modifica venitul de ec<ilibru dac c<eltuielile &uvernamentale vor cre1te cu
mil.u.m.'
71=7(+1
4U=Ve=6+7+5+X#0 5@X#=0
Ve=100+0@6:Ve3T;+7(310 T@7(=0
Ve=100+0@6Ve31
0@4Ve=99
Ve=274@5 .e 9a *!c.()a :!#9e).;
35. Kn anul trecut (2+ a constituit 000 u.m.* > B 00 u.m.. 0aLor;nd c<eltuielile cu !0 u.m.
&uvernul a reu1it s mreasc (2+ cu #00 u.m.* deficitul bu&etului constituind 0. ,eterminai
nclinaia mar&inal spre consum'
P12=P52
Z7=600 ZP52=P5213P52(=200
136W=Z7/ZP52
C= 1- (/PIB) = 1 !(60/"00)=1-0#$=0#%
36. -conomia se afl n stare de ec<ilibru. Knclinaia mar&inal spre consum alctuie1te 0*8* iar
nclinaia mar&inal spre import 0.
Cum se modific (I+ de ec<ilibru* dac statul maLoreaz c<eltuielile
&uvernamentale cu # mld. u.m.* n timp ce ncasrile impozitare rm;n nesc<imbate'
ZP52=Z7*1/:136W;
ZP52=Z7*1/:136W;=2*1/130@8=10 *"+ u.*
37. -conomia rii se caracterizeaz prin urmtoarele: venitul efectiv V B "$00 u.m.= nclinaia
mar&inal spre consum 0*8= venitul de ec<ilibru VM B "G00 u.m..
. Cum trebuie s se modifice c<eltuielile &uvernamentale (celelalte
condiii rm;n;nd constante) pentru ca economia s atin& starea de ec<ilibru (VM B
"G00)'
ZP52=Z7*1/:136W; = Z7*\ 0 ZP52=Ye3Y
Z7=ZP52/ \=:370033500;*5=40 &)e$u!e .a .e *aH()e=e
#. Cum trebuie s se modifice ncasrile impozitare (celelalte condiii
rm;n;nd constante)* pentru ca economia s atin& starea de ec<ilibru'
5#ca.a)! !*-(=!&a)e = 0@8*:370033500; = 160 u.*
P& a aHu#%e !# .&a)e +e ecE!"!$)u :Ve,ec&!9=VecE!"!$)u; !#ca.a)!"e !*-(=!&a)e &)e$u!e .a
.e *!c.()e=e cu 160 u.* ceea ce 9a %e#e)a *aH()a)ea 9e#!&u"u!@ .! #e*!H"(c!&
a&!#%e)ea .!&ua&!e! +e ecE!"!$)u.
38. Kntr/o economie* funcia de consum este C B $00 F 0*G$ (V.7)= investiiile constituie $00
u.m.= c<eltuielile publice 000 u.m.* bu&etul de stat este ec<ilibrat.
,eterminai:
. Nenitul de ec<ilibru=
Ve=6+7+5+X#0 X#=0
Ve=500+0@75Ve+1500+1000
Ve=0@75Ve+3000
0@25Ve=3000
Ve=12000 u.*.
#. ,ac venitul de ec<ilibru devine e&al cu 0000 u.m.* cu c;t ar trebui s creasc c<eltuielile
publice* dac acestea vor fi finanate n totalitate din datoria public.
Ve=1000u.*.0 6]=0@750 5=1500
7=P52*:136W;= :12000 3 10000;*:130@75;=500 u.*. &)e$u!e .a .e *aH()e=e
39. Xrmtoarele date caracterizeaz o economie: C B 000 F 0*@Vd= > B !00u.m.= I B "@0u.m.= 7
B 400 u.m.
,eterminai:
. (I+ de ec<ilibru=
(I+ B C F > F I F Qn*
(I+e B 000F0*@(I+F!00 F "@0*
0*(I+e B @@0*
(I+ B @@00.
#. 0ultiplicatorul c<eltuielilor &uvernamentale=
EB : (/Cc)* CcB 0*@* ?B 0
". Influena asupra (I+ a maLorrii c<eltuielilor &uvernamentale cu mil. lei.
C (I+ B C>M EB M0 B 0 mil. lei . cu 0 mil. lei se va maLora (I+ la modificarea > cu
mil. lei
40. 8unt cunoscute urmtoarele date: aB0*8(V /b)* volumul investiiilor 84*$ u.m.* ac<iziiile
&uvernamentale "0G*$ u.m.* ta3a impozitelor pe venit 0*#$. (iaa bunurilor 1i serviciilor se afla
n ec<ilibru* ns capacitatea de producie permite maLorarea venitului naional de *# ori.
Cum statul trebuie s sc<imbe valoarea ac<iziiilor &uvernamentale 1i ta3a impozitului
pe venit ca s asi&ure utilizarea deplin a capacitilor de producie* utiliz;nd metoda
bu&etului ec<ilibrat'
Cc B 0.8
7 B 0*#$MN
N0 B C F > F I B 0*8(N/ 0*#$MN) F "0G*$ F 84*$= 0*4N B 4@#= NB #"0=
N B *# M N0 B 4G!*
0od. N B 4G! . #"0 B #4! / mod.N B mod.> M 4(/0*8)= mod.> B 4@*# u.m=
> B "0G*$ F 4@.# B "$!*G u.m . marimea noilor ac<izitii &uvernamentale.
4G! B 0*8(4G! .t M4G!) F "$!*G F 84*$=
80*8 t B #4!= t B 0*# . cota noului impozit
C B 0*8(N/7)=
41. Cererea de moned pe motiv tranzacional alctuie1te 400 mlrd.u.m. Iferta monetar este de
$0 mlrd.u.m.
@ata anual) a
d,0*n+ii, A
Cererea de &,ned) (e &,tiv
s(e'ulativ
Cererea &,netar) t,tal)
4 "0 400F"0B4"@
" $0 400F$0B4$0
# G0 4G0
@0 4@0
0 0 $0
@ "0 $"0
8 $0 $$0
,eterminai:
. Cererea monetar total= in tabel
#. %ata dob;nzii de ec<ilibru= JsBJd B $0 B dodinda B 0U
". %ata dob;nzii de ec<ilibru pentru condiiile c;nd oferta monetar cre1te p;n la $"0
mlrd.u.m. %de B @U=
4. %ata dob;nzii de ec<ilibru pentru condiiile c;nd oferta monetar se reduce p;n la 4$0
mlrd.u.m. %de B "U
42. Cererea de moned pe motiv tranzacional alctuie1te 0U din (I+ nominal* oferta monetar
este de "$0 mlrd.u.m.* iar cererea pe motiv speculativ este reflectat n tabel:
r Js Jd* totala
! 00 #00F00B"00
4 $0 #00F $0B "$0
# #00 400
0 #$0 4$0
,eterminai:
. %ata dob;nzii de ec<ilibru pentru (I+ nominal e&al cu #000 mlrd.u.m.=
Jtranzactionala B 0U M#000B #00=
Jd B Im B "$0 B6 dobindaB4U
#. Cum se va modifica rata dob;nzii de ec<ilibru dac oferta monetar va cre1te de la "$0 la
400
mlrd.u.m.'
Jd B Im B 400 B6 dobindaB#U
43. Kn economie s/a stabilit ec<ilibrul simultan pe piaa bunurilor 1i serviciilor 1i pe pieele
financiare.
Completai tabelul indic;nd consecinele apariiei n economie a urmtoarelor
evenimente:
a) cererea pentru bani ca avere scade=
b) impozitul pe venit cre1te=
c) e3portul rii cre1te.
Eveni&entul Care (iata
este
in7luentata
Ce 'ur0) in
$C=D/ este
in7luen%at)
Cu& se
&,di7i')
venitul
na%i,nal
Cu& se
&,di7i')
rata
d,0)n+ii
# " 4 $
a monetara J0 0ics N2 0aLoreaza
b bunurilor I8 0ics* N2 0iscoreaza
c bunurilor I8 0aL. N2 0aLoreaza
44. Kn economie s/a stabilit ec<ilibrul simultan pe piaa bunurilor 1i serviciilor 1i pe pieele
financiare.
Completai tabelul indic;nd consecinele apariiei n economie a urmtoarelor
evenimente:
a) reducerea nclinaiei mar&inale spre economii=
b) viteza de rotaie a banilor scade=
c) oferta de bani cre1te.
Eveni&entu
l
Care (ia%)
este
in7luen%at)
Ce 'ur0) in
$C=D/ este
in7luen%at)
Cu& se
&,di7i') venitul
na%i,nal
Cu& se
&,di7i') rata
d,0)n+ii
# " 4 $
a bunurilor I8 0aL. N2 0aLoreaza
b monetara J0 0ics* N2 0aLoreaza
c monetara J0 0aL. N2 0iscoreaza
45. -conomia unei ri este caracterizat prin urmtoarele date: e3portul de bunuri: @!$0 u.m.*
importul de bunuri: #G$8 u.m.* venituri obinute din investiiile efectuate n e3terior: "!#
u.m.* venituri pltite investitorilor strini: "@4 u.m.*c<eltuielile efectuate pentru turism n alte
ri:@@ u.m.*veniturile rii din turism:G$0 u.m.* transferuri unilaterale n e3terior: #"88
u.m.* ie1irea de capital din ar: 4G4 u.m.* intrarea de capital n ar: !!# u.m.
,eterminai:
. 8oldul contului curent B (@!$0/#G$8) F (G$0/: @@)F (/#"88) B /4!!$ u.m=
#. 8oldul contului de capital 1i financiar B ("!#/"@4) F(!!# . 4G4) B 4!!$ u.m=
". 8oldul balanei de pli B /4!!$F 4!!$ B 0.
46. (resupunem c funcia e3portului net este 23 B $0 . 0*V* iar curba respectiv o notm cu
23.
a) Cnd e3portul net este zero (e3port B import) ct de mare este venitul'
23B0* $0 . 0*VB 0* VB $00
b) Cnd e3portul net autonom cre1te cu 0 u.m.* deoarece a crescut activitatea n strintate*
care este funcia e3portului' 2otai acest curb cu 23].
23B 23autonom . 23cV= 23B $0F0 /0*V= 23c B !0/0*V=
c) Cnd funcia e3portului este 23 B !0 . 0*V 1i e3portul net este zero* ct de mare este
output/ul'
23B0= !0/0*V((I+)B0= (I+ B !00=
d) ,ac valoarea monedei naionale cre1te* fcnd ca importurile autonome s cresc cu $
u.m* pe cind e3porturole autonome scad cu $ u.m.* care va fi funcia e3portului' (notai
aceast curb cu 23]]).
23]] B $0/$ . 0*VF$= 23]] B !0 . 0*V
e) (entru funcia 23 B 40 . 0*V* dac e3portul net este zero* care este nivelul output/ului
a&re&at'
23 B 0= 40/0*V((I+) B 0 (I+B400*
f) %eprezentai &rafic rezultatele obinute n punctele a/e.(de facut)
47.,ac funcia e3portului net este 23 B 00 / 0*#V* e3portul net va fie &al cu zero pentru un
venit e&al cu :
23 B 0= 00/0*#VB 0= V B $00u.m
a) "00 u.m. b)400 u.m. '2500 u.&. d)!00 u.m.
48. Aolosii urmtoarele date pentru a elabora balana comerului cu mrfuri* balana contului
curent* balana contului de capital 1i balana de pli a unei ri. (resupunem c nu e3ist
modificri n rezervele de valori ale &uvernului 1i or&anismelor oficiale.
Indicatori 8uma* u.m.
-3portul de mrfuri @ !$0
Importul de mrfuri # G$8
Nenitul din dobnzi ncasate de locuitorii rii " !#
Nenitul din dobnzi pltit strinilor "@4
C<eltuieli pentru cltorii n strintate ale cetenilor rii @@
C<eltuieli pentru cltorii ale cetenilor strini n ar G$0
7ransferurile unilaterale ale rii # "88
Alu3urile ie1irilor de capital din ar 4 G4
Alu3urile ntrrilor de capital n ar ! !#
. 8oldul contului curentB (-3 / Im) F (C<eltuieli pentru cltorii ale cetenilor strini n
ar / C<eltuieli pentru cltorii n strintate ale cetenilor rii) F (/7ransferurile
unilaterale ale rii)
B (@!$0/#G$8) F (G$0/ @@)F (/#"88) B /4!!$ u.m=
#. 8oldul contului de capital 1i financiar B (Nenitul din dobnzi ncasate / Nenitul din
dobnzi pltit) F (Alu3urile ntrrilor / Alu3urile ie1irilor)
B ("!#/"@4) F (!!# . 4G4) B 4!!$ u.m=
". 8oldul balanei de pli B 8oldul contului curent F 8oldul contului de capital 1i
financiar B /4!!$F 4!!$ B 0
49. Calculai n baza datelor din tabel soldul contului curent* soldul contului de capital 1i soldul
balanei de pli e3terne.
Indicatori 0ln. u. m.
-3port de bunuri 1i servicii 4$
Import de bunuri 1i servicii !G
Nenituri din e3terior #0
Nenituri ctre e3terior $
7ransferuri e3terne nete $
Import de capital #4
-3port de capital 8
8oldul contului curentB(-3 / Im)F(Nt din e3terior . Nt catre e3terior)F(7r e3terne)
B (4$ . !G) F (#0/$) F (/$) B /##=
8oldul contului de capital 1i financiar B (-3 de capital . Im de capital)B8/#4 B /!=
8oldul balanei de pli B 8oldul contului curent F 8oldul contului de capital 1i financiar
B /## F(/!) B /#8 mln u.m*
50. 8ituaia ntr/o economie este descris prin urmtoarele date (mil. u.m.):
Auncia de consum C B 4G*$ F 0*8$Vd*
Investiiile I B 00/$i*
)c<iziii &uvernamentale > B 00*
7a3ele 7 B 00
-3portul net 23 B$0 / 0*V
0asa monetar 0 B 00
Cererea de moned J B 0*#V . 0i*
%ada dobnzii i B $U 1i e3ist o mobilitate a capitalului.
a) ,eterminai venitul de ec<ilibru 1i rata dobnzii de ec<ilibru.
N B CF>FIF23=
NB 4G*$F0*8$(N/7)F00 F00/$Mi F $0 . 0*N=
0*#$N B ##*$ . $i=
0BJ=
00B0*#N/0i= 00BG0/4i/0i 4iBG0 iB$
0*#$NB##*$/$i NB8$0/#0i NB8$0/#0i NBG$0
b)-ste balana de pli ec<ilibrat' Ct constituie soldul contului curent 1i soldul contului de
capital la nivelul de ec<ilibru al venitului'
5=5C@ !a) -)!# ,a-&u" ca ex!.&a ( *($!"!&a&e a ca-!&a"u"u! $a"a#&a +e -"a&! e.&e
ecE!"!$)a&a.
1x= 5030.10
<("+u" c!#&u"u! cu)e#&= 5030@1*750 = 325*!" u.*
<("+u" $a"a#e! +e -"J! = <("+u" c(#&u"u! cu)e#&0
<("+u" c(#&u"u! +e ca-!&a" G! ,!#a#c!a) = +25 *!" u.*
c) Ce efect va avea o cre1tere de 0 u.m. n c<eltuiala &uvernamental asupra venitului de
ec<ilibru' ,ar asupra balanei de pli'
CcB0*8$
C(I+B C> M4(/CP)B 0M4(/0*8$) B!!*!G=
0aLorarea > cu 0 u.m va influenta asupra consumului in sensul maLorarii acestuia.
>B00F0B0=
(I+BG$0F!!*GB8!*!G=
23B$0/0*(I+B$0/0*M8!*!GB/"*!!G . soldul contului curent
+alanta de platiB/"*!!GF#$B/!*!!G . pasiva
51. Calculai pe baza datelor din tabel soldul contului curent.
Indicatori 0ln. u. m.
-3port de bunuri 1i servicii #40*$
Import de bunuri 1i servicii #0*$
Nenituri din e3terior #0
Nenituri ctre e3terior $
7ransferuri e3terne nete /$
8oldul contului curent B(#40*$ . #0*$) F(#0/$)F(/$) B F#0 mln u.m
52.. Ai&ura de mai Los prezint piata valutar intre dou ri 0olodva 1i 8X).:
a. e3plicai semnificaia celor dou curbe'
Curba 8 . arat oferta de lei a razidentilor din%0 care doresc s cumpare bunuri si valori
dinX8).
Curba , . reprezint cererea de lei a rezidentilor dinX8) care doresc s cumpere bunuri si
servicii din %0=
b. care este nivelul de ec<ilibru al cursului de sc<imb n cazul unui sistem de cursuri
flotante'
I2 este nivelul de ec<ilibru al cursului de sc<imb*. Ja acest punct soldul balantei de plti este
0.
c. presupunem un re&im de curs fi3 cu rata stabilita la nivelul I). Ce masuri se asteapta
din partea +ancii 2ationale' Care este situatia balantei de plati in acest caz'
Ja rata de sc<imb I) e3ist un e3ces de cerere de lei (Bd+Ce) care trebuie oferit de +20 n
sc<imbul adu&irilor la rezervele sale valutare strine. 8oldul balantei de plti este pozitiv.
d. nivelul cursului de sc<imb este stabilit la nivelul IA. Ce masuri se asteapta din partea
+ancii 2ationale' Care este situatia balantei de plati in acest caz'
IA . e3ist un deficit al balantei de plati (B cu se&mentul >f)* +20 trebuie s micsoreze
e3cesul de ofert de lei pe baza rezervelor sale de valut strin.
e. Ce masuri ar fi necesare daca >uvernul ar dori sa mentina pe termen lun& nivelul IA al
cursului'
(e termen lun& deficitul balantei de plti nu poate fi sustinut pt c rezervele de valut strin se
epuizeaz. (t a mentine rata de sc<imb IA >uvernul %0 trebuie s influenteze , si 8 astfel ca
rata de sc<imd IA s fie rata de ac<ilibru. (romovarea bunurilor moldovenesti n X8) este
imosibil s se fac* astfel c este mai probabil ca >uvernul s ia msuri de descuraLare a
importulor poate printr/o politic contractionist.
)a&a +e.cE!*$^/"eu
8
A/////////////////>////////f
2/////////////////// -
)/////////////+/////////C
,
6a#&!&a&ea +e "e!
$". (resupunem ca pretul unei lire sterline este #g * iar pretul uneui -X%I este 0*4 g.
a. Care ar trebui sa fie pretul lirei sterline e3primat in -X%I '
lir B #g40*4g 4euro B $ euro
b.,aca piata ar plati ! -X%I pentru o lira sterlina* cum ar putea un en&lez sa obtina profituri
pe urma unei activitati de arbitraL '
$4. (resupunem ca cursul de sc<imb este 80 lei 4 g. Inflatia in 0oldova este $U* iar in 8X) este
zero.Cat ar trebui sa fie cursul de sc<imb dupa un an* tinand cont de teoria paritatii puterii de
cumparare.
%iBI(/00U =
$UBI(/00U =
I(B0$U
Curs de sc<imbB 80M0$UB84 lei4g
55. '!e u)*J&(a)e"e +a&e )e,e)!&(a)e "a +(uJ J)! 4 G! 2@ !#&)3( a#u*!&J -e)!(a+J +e &!*- /
(erioada Curs de sc<imb
2ominal
Indicele preurilor
n ara ) #
Indicele preurilor
n ara + Bnation "
Curs de sc<imb
%eal 4BM"4#
Curs de sc<imb calculat
n funcie de (((B 4M "4#
.
"40 G".0 8.@ $0"*"G !8!*!!
#.
4"0 G$. 84.0 $@@*4! G8@*0
".
!#0 80.4 8!.! G44*@# 8G@*48
4.
G$0 8".$ @#.4 @"!*$" #4#*@4
$.
!0 @0.8 @8.8 G$*8$ @0!*#0
!.
G80 00.0 00.0 G80*00 G80*00
G.
GG0 04.@ 0$.4 GG8*44 G8!*@#
8.
GG0 08.G 08.# G!*8! G$"*G!
@.
$0 0.! .G $#$*0# $40*@
0.
$40 ".8 ".8 $40*00 $40*00
.
$@0 !.$ $. $G0*8@ $$#*0
#.
$G0 ##.4 #0.@ $$0*G! $"*G!
a. s se calculeze curs de sc<imb real in fiecare an din perioada respectiva.
Curs de sc<imb realBCurs de sc<imb nominalM+(tara nationala)4)
b. sa se calculeze curs de sc<imbin functie de (((.
Curs ((( B curs real M +4).
56. Kn fi&ura de mai Los este prezentat ec<ilibrul intern 1i e3tern al balanei de pli.
a. descriei ce se nt;mpl n cadranele *#*"*4.
. deficit* sub/utilizare* #. deficit inflaie* " . e3cedent inflaie* 4/ e3cedent* sub/utilizare=
b. Kn care cadran avem e3cedent al plilor 1i n care deficit.
"*4 . e3cedent* *# / deficit
c. Kn care cadran avem inflaie.
#= "
d. Kn care cadran avem subocupare.
= 4

%ata dobanzii interne
" +(B 0
4
#

0 VM venitul V
57. I economie este caracterizata prin urmatoarele ecuatii:
C B G0 F 0*G$Vd
I B "$0 / #0r
> B $00
7 B 0*#V
23 B #80
J B 0*!V /0r
04(B400
Calculai:
. 2ivelul venitului 1i rata dob;nzii de ec<ilibru
#. Nenitul disponibil* consumul* economiile personale* investiiile
". Neniturile din impozite 1i soldul bu&etar
4. Cererea de moned
58. I economie este caracterizata prin urmatoarele ecuatii:
CB$0 F 0*8 Vd
I B #00/0r
7 B 0*#$V
> B 400
J B 0*4V/8r
0B$80
(B#
,eterminai:
/ 2ivelul venitului 1i rata dob;nzii de ec<ilibru
NB CF>FIF23= 23B0=
NB $0 F 0*8( N . 0*#$N) F400 F #00/ 0r=
0*4NB !$0 . 0r=
J B 0= 0*4N/8r B $80=
0*4N . 8rB$80 !$0/0r/8rB$80 8rBG0 rB"*8@
0*4NB !$0 /0r NB!#$ . #$r NB!#$/#$r N B $#G*G$
/ Consumul 1i economiile
C B $0 F 0*8(N/0*#$N) B $0 F 0*8M($#G*G$ . $#G*G$ M0*#$) B @!!*!$=
8 B Nd . C B ($#G*G$ . $#G*G$ M0*#$) . @!!*!$ B G@*!
/ 8oldul bu&etar. B 0*#$N . > B 0*#$M$#G*G$ . $00 B /8 . deficit*
/ ,ac > cre1te cu 00 u.m cum se va modifica nivelul venitului 1i rata dob;nzii de
ec<ilibru.
Cc B 0*8=
CN B C> M 4(/CP)B 00M4(/0*8)B $00 . maLorarea Nenitului
N B N0 F $00 B $#G*G$ F$00 B #0#G*G$
JB0=
0*4M#0#G*G$ /8r B $80= 8r B #"*= r B #8*8@U

S-ar putea să vă placă și