Sunteți pe pagina 1din 6

ANALIZ

A NUMERIC

A
Exercit ii si teme de laborator
Iuliana PARASCHIV-MUNTEANU
Daniel ST

ANIC

A
Bucuresti, 2006
Cuprins
Introducere 8
Notat ii 10
1 Sisteme liniare 13
1.1 Elemente de analiza matriciala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1.1 Norme de vectori si norme de matrice . . . . . . . . . . . . . 13
1.1.2 Condit ionarea unui sistem de ecuat ii liniare . . . . . . . . . . 21
1.2 Metode directe pentru rezolvarea
sistemelor de ecuat ii liniare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.2.1 Rezolvarea unui sistem triunghiular . . . . . . . . . . . . . . 26
1.2.2 Metoda lui Gauss (cu pivotare part iala) . . . . . . . . . . . . 26
1.2.3 Metoda lui Gauss (cu pivotare totala) . . . . . . . . . . . . . 29
1.2.4 Descompunerea LU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.2.5 Descompunerea LU recursiva si descompunerea LUP . . . . . 33
1.2.6 Descompunerea Choleski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.2.7 Descompunerea QR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.3 Metode iterative pentru aproximarea solut iilor
sistemelor liniare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.3.1 Metoda lui Jacobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.3.2 Metoda lui Jacobi pentru matrice diagonal dominante . . . . 45
1.3.3 Metoda Gauss-Seidel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.3.4 Metoda relaxarii simultane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1.3.5 Metode relaxarii succesive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.3.6 Metoda gradient ilor conjugat i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
1.4 Inversa unei matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.4.1 Inversa unei matrice triunghiulare . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.4.2 Metoda Gauss-Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.4.3 Metoda lui Ritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1.4.4 Pseudoinversa unei matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1.4.5 Algoritm pentru determinarea rangului unei matrice . . . . . 66
5
6 CUPRINS
2 Ecuat ii neliniare 68
2.1 Ecuat ii neliniare pe R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.1.1 Metoda bisect iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.1.2 Regula falsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.1.3 Metoda contract iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.1.4 Metoda coardei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.1.5 Metoda secantei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.1.6 Metoda lui Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.2 Ecuat ii neliniare n R
m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.2.1 Principiul contract iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.2.2 Metoda Gauss-Seidel neliniara . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.2.3 Metoda lui Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.2.4 Metoda lui Newton-Kantorovici . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.2.5 Metoda lui Newton simplicata . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3 Vectori si valori proprii 85
3.1 Metode folosind polinomul caracteristic . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.1.1 Metoda Danilevsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.1.2 Metoda Krylov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.1.3 Metoda Leverrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.1.4 Metoda coecient ilor nedeterminat i . . . . . . . . . . . . . . 95
3.2 Metoda rotat iilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3.3 Metoda puterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.4 Algoritmul LU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.5 Algoritmul QR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.6 Metoda bisect iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4 Interpolare 110
4.1 Formula lui Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.2 Algoritmul lui Aitken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.3 Algoritmul lui Neville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.4 Formula lui Newton de reprezentare a polinomului de interpolare . . 115
4.5 Formula lui Newton de interpolare ascendenta . . . . . . . . . . . . . 120
4.6 Formula lui Newton de interpolare descendenta . . . . . . . . . . . . 122
4.7 Formula de interpolare Gauss nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.8 Formula de interpolare Gauss napoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4.9 Formula de interpolare Stirling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4.10 Interpolare cu funct ii spline de ordinul ntai . . . . . . . . . . . . . . 129
4.11 Interpolare cu funct ii spline cubice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
4.12 Derivare numerica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4.13 Construct ia curbelor de regresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
CUPRINS 7
5 Cuadraturi numerice 143
5.1 Formula de cuadratura a dreptunghiului . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.2 Formula de cuadratura a trapezului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
5.3 Formula de cuadratura Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
5.4 Formula de cuadratura Hermite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.5 Formula de cuadratura Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
5.6 Formula de cuadratura Newton-Cotes . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
5.7 Formule de cuadratura Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6 Metode numerice pentru ecuat ii diferent iale 164
6.1 Preliminarii teoretice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
6.2 Metoda aproximat iilor succesive (Picard) . . . . . . . . . . . . . . . 167
6.3 Metode ntr-un pas (directe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
6.3.1 Metoda Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6.3.2 Metoda Euler explicita (progresiva) . . . . . . . . . . . . . . 173
6.3.3 Metode Runge-Kutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
6.4 Metode n mai mult i pasi (indirecte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
6.4.1 Metoda Adams-Bashforth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
6.4.2 Metoda Adams-Moulton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
6.4.3 Metoda predictor-corector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Bibliograe 205
8 introducere
Introducere
Aceasta lucrare este o culegere de lucrari de laborator si exercit ii de seminar care
se adreseaza student ilor din Facultatea de Matematica si Informatica a Universitat ii
Bucuresti ce urmeaza cursul general de analiza numerica.
Analiza numerica reprezinta un capitol important al analizei matematicie care
are ca obiect rezolvarea sau aproximarea solut iilor ecuat iilor, sistemelor de ecuat ii,
ecuat iilor diferent iale, aproximarea funct iilor si a derivatelor lor, integralelor denite
etc.

In ultimele decenii metodele numerice s-au dezvoltat foarte mult, n special
datorita progresului tehnicii de calcul, care - daca luam doar un exemplu - a permis
rezolvarea unui numar impresionant de ecuat ii ntr-un timp foarte scurt si cu o
precizie foarte buna. Aproximarea numerica este una dintre cele mai folosite metode
de rezolvare a unei probleme complexe si a preocupat dea lungul timpului mari
matematicieni care si-au legat numele de o serie de metode consacrate folosite si n
prezent n obt inerea algoritmilor de calculator.
Cele sase capitole prezentate n lucrare permit abordarea unor probleme vari-
ate de analiza numerica cum ar : metode exacte si aproximative de rezolvare a
sistemelor de ecuat ii liniare si neliniare, metodele de determinare a valorilor si vec-
torilor proprii ai unei matrice, interpolarea polinomiala si cu funct ii spline, derivarea
si integrarea numerica, trasarea curbelor de regresie, metode de rezolvare a ecuat iilor
diferent iale ordinare.
Prima parte a ecarui paragraf cuprinde aprofundarea unor not iuni teoretice si
deducerea unui algoritm pentru problema prezentata, iar a doua parte se refera la
calcule numerice pe baza algoritmului si la testarea sa pe exemple numerice concrete,
care sa e folositen vericarea programelor. Sunt prezentate exercit ii rezolvate, care
demonstreaza e rezultate teoretice, e reprezinta aplicat ii ale algoritmilor de calcul
numeric.
Prezenta lucrare este rezultatul activitat ii desfasurate de autori cu student ii n
cadrul seminarelor si laboratoarelor de analiza numerica, pe parcursul a mai mult i
ani. Am ncercat ca observat iile si cerint ele student ilor sa se regaseasca n aceasta
lucrare.
Aducem multumiri referent ilor lucrarii pentru lectura atenta si avizata a lucrarii
si pentru observat iile constructive asupra cont inutului lucrarii.
9