Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA DE LUCRU

PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN PANOURI TIP GIPSCARTON


1. SCOP
Prezenta procedura are drept scop descrierea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor si
utilajelor in vederea compartimentarilor interioare a cladirilor din panouri tip GIPS-CART!"
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la lucrarile de compartimentari interioare
3. DEFINITII SI ABREVIERI
Specifice nu sunt"
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
#a intocmirea instructiunii se fac referiri la instructiunile tehnice de montare ale producatorului
panourilor tip GIPS-CART! $nauf"
5. INSTRUCTIUNEA
5.1. Generaliai
%olosirea peretilor tip GIPS-CART! pentru compartimentari interioare, in comparatie cu
sistemele conventionale, este mai avantajos din punct de vedere a costurilor precum si al rapiditatii de
e&ecutie 'fiind mult mai mare(" Spatiul li)er din interiorul peretilor este ideal pentru amplasarea
rationala a diferitelor tipuri de instalatii, iar suprafata instantaneu uscata a peretului poate fi vopsita,
tapetata sau lam)risata imediat" Sistemele din GIPS-CART! suporta orice comparatii si din punct de
vedere al izolatie fonice si a rezistentei la foc, iar greutatea peretelui este de numai *+-+, -g.mp" Cel
mai folosit sistem este cel cu montanti si structuri de sustinere de metal" In functie de cerintele fizice si
constructive ale constructiei se pot realiza pereti simpli sau du)li" Calitatile fizice si statice ale peretilor
rezulta din conlucrarea structurii de sustinere cu panourile din GIPS-CART! si cu straturile izolante
din interiorul peretelui" In cazul unei modificari a functiunii cladirii, peretii de montaj se pot modifica
fara mari eforturi"
5.2. Perei !e "#na$ %& 'r&%&ri !e '&'inere !in "eal
Pentru compartimentarea interioara a unei constructii cu panouri de GIPS-CART! sunt
necesare urmatoarele faze de e&ecutie/
5.2.1. Pan#area
Panourile de constructie gips-carton, format mare, grosime 0*,+ mm, respectiv 0+,,mm" %orma
muchiei A$ ' aplatizata( sau 1ARI 'aplatizata semicirculara("
5.2.2. Fi(area )an#&ril#r
Suru)uri rapide gips-carton de *+ mm"
5.2.3 Prel&%rarea r#'&ril#r
Rosturile din panouri, precum si elementele de fi&are, tre)uie prelucrate cu spaclul in mai multe
randuri"
5.2.4 Sr&%&ra !e '&'inere
Profile de racordare la pardoseala, tavan sau la alti pereti de tip gips-carton 2 34, respectiv
C4, care se fi&eaza cu di)luri cu sift rotativ gips-carton, respectiv di)luri metalice gips-carton"
Profile montanti gips-carton C4"
5anda de etansare pentru racorduri gips-carton"
1
5.2.5 I*#larea ')ai&l&i +#l !in ineri#r&l )ereel&i
1ata din fi)ra minerala su) forma de saltele sau placi"
In cazul cerintei de protectie impotriva incendiului"Panotarea / panou de protectie impotriva
incendiului"
5.2.,. Tra'area )ereel&i
Se deseneaza traseul peretelui pe pardoseala cu sfoara si dreptarul 'se au in vedere eventuale
goluri pentru usi(, apoi se traseaza urma peretelui pe peretii adiacenti si pe planseu cu nivela si
dreptarul"
5.2.-. M#narea )r#.ilel#r !e ra%#r!are
Profilele de racordare 34 se prevad pe o singura fata cu )enzi de etansare pentru racorduri
GIPS-CART! si se fi&eaza pe pardoseala cu elementele de prindere universale la distante de 6, cm"
3nele de altele" Pe peretii adiacenti se realizeaza racordul prin profile C4" Pentru a realiza o izolare
fonica )una, profilele de racordare tre)uie presate cat mai strans de elementele de constructie
respective"
Profilele montant C4 tre)uie introduse cel putin *", cm" In profilul de racordare de jos iar apoi
in cel de sus" Profilele montant C4 se dispun la un interval de 7, cm" 8le tre)uie sa fie orientate cu
latura deschisa inspre directia de montaj in asa fel incat fi&area panourilor sa inceapa de la muchia
sta)ila"
5.2./. Pan#area )ri"ei .ee a )ereel&i
Panotarea primei fete a peretelui incepe cu o latime intreaga de panou '0*, cm(" Panourile
GIPS-CART! se fi&eaza de profilele montant cu o suru)elnita electrica, folosind suru)uri rapide
dispuse la distante de *+ cm" In cazul unei panotari du)le, distanta intre suru)urile primului rand de
panotaj este 9+ cm" :in cauza necesitatii de alternare a rosturilor, al doilea rand se monteaza incepand
cu o jumatate de latime de panou '7, cm("
5.2.0. I*#larea ')ai&l&i li1er
:upa panotarea primei fete a peretelui si montarea instalatiile sanitare si electrice in spatiul
li)er din interiorul viitorului perete, se fi&eaza izolatia din fi)re minerale" Spatiul li)er din interior
tre)uie izolat in totalitate, iar materialul izolant tre)uie impiedicat sa alunece"
5.2.12. Pan#area %elei !e3a !#&a .ee a )ereel&i
Prin panotarea celei de-a doua fete, peretele de montaj GIPS-CART! capata sta)ilitatea sa
finala" Se incepe cu o jumatate de latime de panou '7, cm"(, in asa fel incat rosturile celor doua fete ale
peretelui sa fie decalate cu latimea unui camp dintre montanti" Peretele de montaj GIPS-CART! este
pregatit pentru tratarea rosturilor, racordarilor si a capetelor de suru)uri"
5.2.11. Reali*area #%&ril#r la &'i
Tocurile la usi pot fi introduse in peretii de montaj GIPS-CART! si tre)uie luati in
considerare urmatorii factori/
- deschiderea usii ;
- greutatea ma&ima a foii de usa;
- inaltimea ma&ima a peretelui"
Tocurile de usi se realizeaza din profile de perete 34.C4, grosimea ta)lei ,,7 mm" Profilele
pentru montantii usii se racordeaza de profilele de racordare cu pardoselile prin nituri cu cap ascuns si
tre)uie prinse de pardoseala in stanga si in dreptul golului usii cu cate doua di)luri" Pentru )uiandrugul
usii se monteaza in partea superioara a golului un profil 34" Alaturarea panourilor din care se
realizeaza peretele tre)uie sa se faca intodeauna deasupra )uiandrugului si in nici un caz in dreptul
profilelor verticale ale tocului" In profilul )uiandrugului se monteaza doua profile montanti care rezolva
pro)lema rosturilor decalate ale celor doua fete ale peretelui" In cazul unor inaltimi mai mari de de *6,
cm la perete, a unor inaltimi la usi mai mari de <, cm" si a unei greutati de usa mai mare de *+ -g,
tre)uie folosite profile de rigidizare 3A care vor inlocui profilele de perete 34"
Aceste profile au grosime de ta)la de * mm" Si pot fi fi&ate la rosu de planseul interior si de cel
superior prin di)luri amplasate in zone speciale de colt" Pentru a realiza o legatura puternica cu
2
pardoseala in zona golului de usa, profilele 34 se decupeaza" Profilele 3A de rigidizare sunt prevazute
cu unul sau doua randuri de goluri alungite care, impreuna cu golurile prevazute in colturile de
racordare, permit compensarea unor mici diferente ale inaltimii incaperii provenite din incovoiere
'limitata( a planseului superior" %i&area panourilor de profilele 3A se face cu suru)uri rapide GIPS-
CART! tip **0" Pentru montarea unor tocuri de lemn sunt vala)ile toate conditiile prevazute pentru
pentru profile de perete C4" Profilele montanti C4 pentru usi tre)uiesc montate cu partea deschisa
spre toc si sa fie prevazute cu un montant de lemn" In acest mod se poate monta tocul o)isnuit de lemn"
5.3. Ra%#r!&ri4in'alaii
:in punct de vedere fonic, cea mai )una racordare cu pardoseala se o)tine atunci cand sapa de
pardoseala se opreste in peretele de compartimentare" In acest fel se elimina orice posi)ilitate de
propagare a sunetului" In cazul unei sape flotante continue de ciment tre)uie prevazut un rost in zona
legaturii sapei cu peretele" Pentru ca profilul de racordare sa poata fi pozitionat in a&ul peretelui, acest
rost tre)uie realizat in afara acestui a&"
Racordul cu planseul la rosu ce urmeaza a fi tencuit se face fara fisii de protectie"
Panourile tre)uie acoperite cu un strat autocolant de vopsitorie iar partea vizi)ila a lui va fi
alaturata dupa tencuiala" Suplimentar poate fi prevazut un rost chituit cu chit permanent elastic si
posi)il de a fi vopsit"
Instalatiile se monteaza in golul peretilor de montaj GIPS-CART! dupa ce s-a
e&ecutat panotarea unei fete a structurii de sustinere" In )aghetele profilelor montanti C4 sunt
stantate zone de forma = care pot fi rupte in vederea trecerii instalatiilor" Cu ajutorul clestelui pot fi
realizate goluri rotunde siplimentare care pot fi prevazute cu garnituri din material plastic pentru
protejarea instalatiilor electrice"
:ozele se monteaza in golurile interioare ale peretelui si capata sta)ilitate prin
conlucrarea marginii dozei cu aripile metalice aplatizate din interior" Se monteaza intai doza in
peretele de montaj GIPS-CART! si apoi intrerupatorul sau priza"
5.4. Prel&%rarea r#'&ril#r
Prelucrarea rosturilor reprezinta lucrarea finala a tehnologiei de montaj a peretilor
GIPS-CART! pentru compartimentari interioare" Aceasta lucrare are un rol important si
influenteaza in mare masura calitatea estetica a lucrului finit" Panourile gips-carton cu muchie
o)isnuita A$ 'muchii longitudinale aplatizate si im)racate cu carton( se prelucreaza de o)icei cu
pasta de im)inare a rosturilor, cu )anda de protectie din fi)ra de sticla sau hartie de protectie" Cu
sistemul de rosturi %3G8!%3##8R conceput de $nauf rosturile pot fi prelucrate cu un singur tip
de panou, dupa dorinta si necesitati, cu sau fara )anda de protectie" Rosturile se umplu cu pasta
%3G8!%3##8R si dupa >, minute se indeparteaza surplusul de pasta si se efectueaza chituirea
plana cu pasta %3G8!%3##8R sau pasta de finisare %3G8!%3##8R" :upa aceasta chituire este
necesara o finisare prin slefuire"
,. RESPONSABILITATI

,.1. Se.&l !e 'anier
- asigura documentatia tehnica de e&ecutie, caiete de sarcini, normative tehnice in vigoare
si agremente tehnice ale materialelor folosite pe tavanele false de finisaje interioare;
- asigura )una desfasurare a procesului de productie , a conditiilor necesare e&ecutarii
lucrarilor, a avizarii, averificarii si apro)arii e&ecutiei lucrarilor;
- raspunde de calitatea lucrarilor si are o)ligatia de aintroduce in lucrare numai materiale
care corespund din punct de vedere calitativ, insotite de de documente care atesta calitatea lor;
- ia masuri organizatorice de prevenire a folosirii materialeleor . produselor ce nu sunt
insotite de acte doveditoare de asigurare a calitatii;
3
- instruieste periodic personalul tehnic din su)ordine ' sef lot, punct lucru, maistri ,
ingineri si sefi de compartimente (;
- asigura personal calificat pentru e&ecutia lucrarilor de montare a plafoanelor false pe
scelet metalic"
,.2. In+iner C5 'anier
- verifica materialele inainte de a fi introduse in opera si documentele care atesta calitatea lor;
- verifica asigurarea conditiilor de lucru specificate in procedura, caiete de sarcini si
agrementele tehnice pentru materiale;
- participa la verificarea calitatii lucrarilor pe faze de e&ecutie si semneaza procesele ver)ale ce
atesta e&ecutia lucrarilor;
- verifica completitudinea si corectitudinea inregistrarilor de calitate emise pe faze de
e&ecutie
- participa la inspectiile efectuate de organele ISC#P3AT si a organelor teritoriale;
- in cazul aparitiei de neconformitati opreste e&ecutia lucrarii, deschide raport de
neconformitate, anuntand seful de santier si sefii ierarhici;
- in )aza dispozitiilor de santier emise de proiectant si avizate de )eneficiar, urmareste
remedierea neconformitatilor"
-. Veri.i%ari )e .a*e !e l&%rari
- aspectul general al lucrarilor 'suprafata, forma muchiilor, scafelor, profilelor(
- planitatea de ansam)lu si locala, masurata cu dreptarul de * m, ma&" *mm"
- rectiliniaritatea muchiilor verticale ' verificare cu firul cu plum), dreptar si )olo)oc("

/. INREGISTRARI
- Proces ver)al de receptie calitativa
0. ANE6E
Specifice nu sunt
INTOCMIT C5 DIRECTOR GENERAL
!ume si prenume
:ata
Semnatura
4