Sunteți pe pagina 1din 26

CAZ NR.

I
Interviu:
Bolnava O. V. In varsat de 70 ani din Bacau , se prezinta impreuna cu sotul ei la Spitalul
Judetean Bacau in serviciul de Urgenta cu urmatoarele manifestari de dependenta:
durere violenta la nivelul soldului.
pozitie vicioasa a mem!rului stang.
"in relatarile pacientei aflam ca accidentul nu sa produs recent,ci in urma cu doua
saptamani,alunecand in curte pe iar!a.
#a sustine ca nu sa prezentat la spital pana in momentul de fata$ Imediat ce sa produs
accidentul ea sa ridicat sustinanduse de un !at si sa deplasat in casa, sunando pe fiica ei.
%acienta timp de dpua saptamani a stat acasa, facanduise masa& in zona afectata,crezand ca
totul va reveni la normal,in toata aceasta perioada$ In tot acest timp !oala se
agravase,devenind foarte dureroasa,violenta la nivelul soldului.
Vazand ca durerea persista sa prezentat la serviciul de urgenta. 'ici ia administrat (f
algocalmin I) si am c*emat medicul ortoped de garda.
Sosind medicul ortoped de garda,a constatatat scurtarea mem!rului si impotenta functionala.
%acienta este trimisa in serviciul de radiologie,insotita de doua asistente pentru efectuarea
unei radiografii.In urma acestei radiografii,medicul pune diagnosticul de +,'-.U,' "#
-O/ +#)U,'/ ",#%. si *otaraste internarea pacientei pe sectia ortopedietraumatologie
in vederea interventiei c*irurgicale si aingri&irilor specifice.
)ai aflam de la pacienta ca este casatorita,are o fiica care locuieste in Brasov este
pensionara,nu fumeaza,nu !ea,este de religie ortodo0a cu credinta in "umnezeu.
"in antecedente mai aflam ca are un reumatism degenerativ de la varsta de 12 ani,facand
tratament pentru recuperare la Baile +eli0 de doua ori pe an si ca medicatie avand 'flutop (0
fiole34 luni administrare I).
' avut si doua interventii c*irurgicale in 1574 a suferit o interventie de *ernie de deisc, iar in
1551 a avut loc o alta interventie la Spitalul Judetean Bacau de fi!ron uterin.
%acienta fiind cu fractura,aceasta nu se poate deplasa de aceea toate nevoiile vor fi satisfacute
la pat cu a&utorul nostru.
+amilia va fi anuntata de toate pro!lemele pe care le are pacienta si vor fi informati despre
starea ei de sanatate.

PLAN DE NGRIJIRE AL PACIENTEI CU FRACTURA DE COL FEMURAL DREPT
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
"urere la nivelul soldului
drept.
S6 calmez
durerea 7n c8t
mai scurt timp posi!il.
Supraveg*ez
func9iile vitale.
-reez condi9ii de
microclimat.
'sigur o pozi9ie
c8t mai
comod6 pacientei.
Imo!ilizez
frecvent pentru prevenirea
escarelor.
Inspectez sediul
:i carcterul
durerii.
%si*oterapie.
'plic punga cu g*ea96.
'lgocalmin fiole II i.m. la
nevoie
"up6 ;0 minute
scade durerea.
Stare de
imo!ilitate total6 impus6
de leziune.
S6i asigur toate 7ngri&irile
necesare.
S6 previn imo!ilitatea pe
parcursul
celor ; zile.
Ii e0plic
necesitatea imo!iliz6rii
pentru a nu se
agrava !oala.
Servesc pacienta
la pat cu cele necesare at8t
pentru alimenta9ie
c8t :i pentru eliminare.
Investig*ez capaciatatea
de mo!ilizare.
Urm6resc punctele de
presiune.
'tela provizorie. %acienta
cola!oreaz6.
St6 7n pozi9ie
comod6 :i se mo!ilizeaz6.
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
#fectuez toaleta.
%revin
imo!ilitatea.
+rica, teama de interven9ia
c*irurgical6.
S6 o linistesc cu privire la
interven9ia c*irurg*ical6.
<ncerc s6 o
lini:tesc satisf6c8ndui
cererea de
informa9ii cu
privire la
interven9ia c*irurg*ical6.
<ncura&ez, 7ncerc
s6 o acomodez la mediul
de spital.
O aduc 7n contact
cu al9i pacien9i cu evolu9ie
favora!il6.
+eno!ar!ital (01 ta!let6 3
zi.
S6 o lini:tesc 7n privin9a
interven9iei c*irurg*icale.
Insomnie S6 creez
condi9ii optime
de odi*n6 :i
somn.
'erisesc salonul :i port
discu9ii cu pacienta.
)6 interescez de
programul ei de somn.
<i e0plic
necesitatea
odi*nei pentru oragnism.
O educ s6 evite mesele
copioase.
"iazepan 0,010 mg3 zi. %rezint6 perioade
de somn lini:tit.
"ificultate de a se
alimenta.
S6 fie
alimentat6 corespunz6tor.
O a&ut s6 se alimenteze.
Investig*ez o!iceiurile :i
cuno:tin9ele
,egim comun. -ur!a ponderal6
se men9ine.
'port caloric
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
despre o
alimenta9ie corect6.
O servesc la pat.
O a&ut s6 efectueze toaleta
cavit69ii !ucale.
<nl6tur alimenta9ia
ce predispune la
constipa9ie.
<i asigur un aport
de minim
( / lic*ide.
%6strarea cur!ei
ponderale.
calitativ corespunz6tor.
"ificultate de a:i men9ine
tegumentele
curate.
S6i asigur
igiena corporal6.
#fectuez toaleta par9ial6
pe regiuni.
<i asigur len&erie
de pat :i corp
curate.
Igiena corect6 a regiunii
perianale
#ste curat6 :i 7ngri&it6.
-onstipa9ia #limin6ri fiziologice Urm6resc un aport de ( /
de lic*ide.
#limin alimentele care
favorizeaz6 constipa9ia.
#vitarea meselor copiase
seara.
)asa&ul
a!dominal postprandial.
%urative :
"ulcola0
1 ta!leta 3 zi.
' (a zi are scaun.
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
,espect
intimitatea 7n
timpul elimin6rii.
Insuficienta cunoa:tere a
!olii
S6 o informez despre
starea sa actual6.
Informez pacienta despre
cauzele., factorii
favorizan9i
ai !olii.
<i solicit a&utorul
7n toate
interven9iile pe
care le fac.
#valuez
complian9a la
diferite manevre.
%acienta 7n9elege
:i pune 7mtr!6ri
7n leg6tur6 cu
starea sa actual6.
,isc de apari9ie a
complica9iilor.
S6 7ngri&esc
corect plaga :i
s6 o!serv orice
modificare a ei.
#fectuez toaleta zilnic6 a
pl6gii cu alcool sanitar 7n
&urul ei, pe urm6
cu alcool iodat :i aplic
pansament
cu ,ivanol, respect8nd
regulile de asepsie :i
antisepsie.
.oaleta :i pansamentul
pl6gii.
%laga evolueaz6 normal.
.ul!ur6ri de somn:
insomnie.
S6i creez
condi9ii optime
de somn :i
'erisesc salonul.
<i e0plic
necesitatea
"iazepan t!. 0,010 mg 3 zi
sau o fiol6 3 zi.
%acienta prezint6 perioade
de somn lini:tit.
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
odi*n6. odi*nei pentru organism.
<i spun s6 evite consumul
de
cafea 7nainte de culcare.
"ificultate de a se mi:ca
:i de a:i men9ine o
postur6 corect6.
S6i asigur o pozi9ie c8t
mai corect6 :i c8t
mai comod6
':ez mem!rul
operat pe o pern6
mai dur6.
O a&ut s6:i
sc*im!e pozi9ia.
#fectuez toaleta partial:
ori de
c8te ori este
nevoie.
Iau m6suri
necesare pentru
prevenirea
escarelor de
decu!it.
Servesc pacienta
la pat.
Investige*z capaciatatea
de mo!ilizare.
Starea de
disconfort se amelioreaz6.
,iscul apari9iei escarelor. %revenirea escarelor :i a
pneumoniei de decu!it.
<i fac masa& u:or
:i o pudrez cu
pudr6 de talc.
%rote&ez c6lc8iele,
cu colaci de vat6.
<i sc*im! pozi9ia
Starea de
amor9eal6 se amelioreaz6.
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
7n pat c8t mai
des
din ;0 7n ;0 de minute.
<ntind cearceaful pentru a
nu avea
cute.
,espect m6surile pentru
prevenirea infec9iilor
nosocomiale.
Senza9ie de m8nc6rime la
nivelul pl6gii :i cuno:tin9e
insuficiente despre !oal6.
<i ofer
informa9ii
despre
comportamentul
7n perioda de
convale:cent6.
#fectuez toaleta zilnic6 a
pl6gii.
<i e0plic c6
senza9ia de m8nc6rime pe
care o are este
un semn al vindec6rii
pl6gii.
<i dau informa9ii despre
regimul
de cru9are :i cel fizic.
O informez
despre pericolul recidivei
in cazul nerespect6rii
regimului.
O urm6resc
dac6 7ntelege :i respecta
cele
spuse.
#volutia plagii
este favora!ila.
%acienta a inteles cerintele
pentru o evolutie
favora!ila.
'n0ietate, S6i 7nl6tur <i e0plic c6 scoaterea Scoaterea firelor Suport6 !ine scoaterea
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
teama, frica de scoaterea
firelor.
starea de fric6.
<ncura&area pacientei.
firelor
nu este
dureroas6 :i
depinde de
evolu9ia pl6gii.
<i e0plic c6
poate fi
nepl6cut6 dar nu
dureroas6.
7n data de
0(.0=.(011
firelor.
,isc de apari9ie a
complica9iilor.
S6 7ngri&esc
corect plaga :i
s6 o!serv orice
modificare a ei.
#fectuez toaleta zilnic6 a
pl6gii cu alcool sanitar 7n
&urul ei, pe urm6
cu alcool iodat :i aplic
pansament
cu ,ivanol, respect8nd
regulile de asepsie :i
antisepsie.
.oaleta :i pansamentul
pl6gii.
%laga evolueaz6 normal.
Eva%uare 'ina%(
%acienta O.V. in varsta de 70 ani, sa internat pe data de 1(.0>.(012 cu fractura de col femural
drept, sa intervenit c*irurgical, cu proteza de os la nivelul soldului.
In decursul spitalizarii a primit ingri&irii cum ar fi:
i sau administrat calmante , cand aceasta a acuzat durere.
a fost ec*ili!rata *idroelectrolitic, cand era dez*idratata.
i sa facut tratament pentru circulatie pentru evitarea complicatiilor
a fost a&utata sa faca miscari pasive a mem!rului operat
#volutia postoperatorie favora!ila permite e0ternarea pacientei cu recomandarile:
repaus la pat, dar sa faca miscare zilnic cu a&utorul cadrului.
sa nu paseasca pe mem!rul operat, dar sa simta piciorul pe pamant.
sa revina la control periodic in timpul recomandat de medic.
CAZ NR. II
Interviu:
Bolnava %. I. In varsat de 42 ani din Bacau , se prezinta impreuna cu vecina ei la Spitalul
Judetean Bacau in serviciul de urgenta cu urmatoarele manifestari de dependenta:
"urere violenta la nivelul soldului.
%ozitie vicioasa a mem!rului stang.
"in relatarile pacientei aflam ca accidentul nu sa produs recent,ci in urma cu doua saptamani,
intrun !anal accident.
#a sustine ca nu sa prezentat la spital pana in momentul de fata$ Imediat ce sa produs
accidentul ea sa ridicat sustinanduse de un !at si sa deplasat in casa, sunando pe fiica ei.
%acienta timp de dpua saptamani a stat acasa, facanduise masa& in zona afectata,crezand ca
totul va reveni la normal,in toata aceasta perioada$ In tot acest timp !oala se
agravase,devenind foarte dureroasa,violenta la nivelul soldului.
Vazand ca durerea persista sa prezentat la serviciul de urgenta. 'ici ia administrat (f
algocalmin I) si am c*emat medicul ortoped de garda.
Sosind medicul ortoped de garda,a constatatat scurtarea mem!rului si impotenta functionala.
%acienta este trimisa in serviciul de radiologie,insotita de doua asistente pentru efectuarea
unei radiografii.In urma acestei radiografii,medicul pune diagnosticul de +,'-.U,' "#
-O/ +#)U,'/ S.'?@ si *otaraste internarea pacientei pe sectia ortopedietraumatologie
in vederea interventiei c*irurgicale si aingri&irilor specifice.
)ai aflam de la pacienta ca este casatorita,are doi copii care locuiesc in Iasi, este
pensionara,nu fumeaza,nu !ea,este de religie ortodo0a cu credinta in "umnezeu.
"in antecedente mai aflam ca suferade de osteoporoza ,facand tratament .
' avut si doua interventii c*irurgicale: a suferit o interventie de c*ist ovarian 15=5, iar in
1551 a avut loc o alta interventie la nivelul stomacului .
%acienta fiind cu fractura,aceasta nu se poate deplasa de aceea toate nevoiile vor fi satisfacute
la pat cu a&utorul nostru.
+amilia va fi anuntata de toate pro!lemele pe care le are pacienta si vor fi informati despre
starea ei de sanatate.

PLAN DE NGRIJIRE AL PACIENTEI CU FRACTURA DE COL FEMURAL )TANG
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
'lterarea starii generale,
datorita mem!rului
fracturat manifestata prin
durere violenta.
'meliorarea durerii. Ii asigur pacientei o
pozitie comoda in pat.
/a indicatia medicului
administrez:
(f algocalmin I) si o
punga de g*iata pe
segmentul afectat.
"urerea sa diminuat din
intensitate dar persista.
%reocuparea pacientei
privind conditiile de
spitalizare:
an0ietate
neliniste
'sigurarea unui salon
potrivit afectiunii si a
informatiilor dorite.
'erisesc salonul , prezint
sectia cu specificarea
locurilor de acces.
/a indicatia medicului
asez pacienta in salonul
indicat.
%acienta sa linistit si
cola!oreaza cu colegele de
salon.
,isc de complicatie
postoperator manifestat
prin modificarea
constantelor !iologice.
Verificarea constantelor. %regatesc pacienta din
punct de vedere psi*ic si
fizic.
%regatesc materialele
necesare .
,espect normele de
protectie si evit
suprainfectarea.
,ecoltez analizele
indicate de medic:
A!, At, .-, .S
Uree sangvina
@licemie
#0amen urina
,zultatul analizelor sunt
in limite normale:
A!:1;,7gB
At:24B
.-:2min
.S:=min
uree:0,(=gB
glicemia:5,=gB
e0amen urina:a!sent
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
'lterarea functiilor vitale ,
din cauza fracturii de col
femural , manifestata prin
valori patologice.
O!serv eventualele
monificari pentru a
interveni.
%regatesc pacienta din
punc de vedere psi*ic si
fizic.
Imi pregatesc materialele
necesare pentru efectuarea
masurarea functiilor
vitale.
/a indicatia medicului
masor functiile vitale:
respiratie
temperatura
puls, .'
?otez in+O valorilr
gasite.
%acienta prezinta valori
normale:
,:17r3min
.:;>,>grade -
%:44!3min
.':11,7mmAg
'limentare in deficit, din
cauza pregatiriilor
preoperatorii, manifestata
prin suprimarea
alimentatiei.
#ducarea pacientei. %regatesc pacienta fizic si
psi*ic, apunandui sa nu
manance ca in urmatoarea
zi va avea loc interventia
c*irurgicala.
-u rol delegat ii dau
indicatii pacientei pentru
ziua interventiei.
%acienta respecta
indicatiile primite.
"isconfort, cauzat de
fractura prin durere.
,educerea durerii. /inistesc pacienta cu
privire la durere.
'dministrez cu rol delegat
Cf algocalmin.
"isconfortul cauzat de
durere se mentine .
'lterarea nevoii de a fi
curat , din cauza
imo!ilizarii la pat,
manifestat prin tegumente
neingri&ite.
'sigurarea igienei
corporale.
%regatesc pacienta din
punc de vedere fizic si
psi*ic$
Imi pregatesc materialele
necesare$
#fectuez toaleta pe regiuni
/a indicatia medicului
pacienta este transportata
in sala de operatie, unde i
se face anestezie generala.
"ezinfectez zona dispusa
operatiei cu alcool iodat.
%acienta este linistita si cu
incredere se supune
pregatirilor necesare.
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
cu apa si sapun$
,ad pilozitatiile$
Poto*erator
'lterarea functiilor vitale,
din cauza interventiei
c*irurgicale, manifestate
prin valori patologice.
)asurarea functiilor
vitale.
%regatesc pacienta din
punc de vedere psi*ic si
fizic.
Imi pregatesc materialele
necesare pentru efectuarea
masurarea functiilor
vitale.
/a indicatia medicului
masor functiile vitale:
respiratie
temperatura
puls, .'
?otez in+O valorilr
gasite.
%acienta prezinta valori
alterate:
,:(=r3min
.:;4grade -
%:77!3min
.':1(,=mmAg
"es*idratare, din cauza
nealimentarii de ( zile,
manifestata prin
tegumente uscateDlim!a,
!uzeE.
-om!atm dez*idratarea. .amponez !uzele cu o
compFresa umeda.
Aidratez pacienta cu
putina apa.
/a indicatia medicului
*idratez pacienta cu
solutie perfuza!ila ?a-l
10B 200ml (flacoane.
%acienta accepta
*idratarea.
'lterarea confortului,
cauzat de interventia
c*irurgicala, manifestata
prin durere.
-om!atem durerea. Ii pun pacientei o punga
de g*eata la fractura.
-u rol delegat ii
administrez:
1f algocalminI)
1f piafen I).
"urerea sa diminuat din
intensitate.
,isc de complicatie, din
cauza igienei deficitare ,
manifestata prin infectie la
nivelul plagi.
Ingri&irea plagii. %regatesc pacienta din
punct de vedere psi*ic , ii
e0plic necesitatea
te*nicii , fizic, ii dau o
/a indicatia medicului
sc*im! pansamentul vec*i
dezinfectez regiunea din
&urul plagii si plaga cu
%laga se afla in conditii de
perfecta asepsie.
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
pozitie de decu!it lateral
drept pentru a ingri&i plaga
mai !ine.
alcoolul medicinal, alcool
iodat si !etadina.
,efac !anda&ul plagii.
/ipsa autonomiei in
satisfacerea nevoii de a
elimina , datorita
imo!ilizarii la pat ,
manifestata prin retentie
urinara.
%acienta sasi satisfaca
nevoia de a elimina.
'duc !azinetul sil asez
su! pacienta pentru a
elimina.
/as ro!inetul la g*iuveta
din salon sa curga pentru
ai favoriza eliminarea.
/a indicatia medicului
masor valoarea diurezei si
o notez in +O.
%acienta prezinta &ena fata
de starea sa de
dependenta.
"iureza:=00ml3(2*
"isconfort , cauzat de
durere , manifestata prin
impotenta functionala.
-rearea unei pozitii
favora!ile.
'meliorarea durerii.
'sez pacienta intro
pozitie comoda.
-u rol delegat
administrez:
1 f algocalmin I)
O punga de g*eata la
fractura.
"urerea a mai sacazut in
intensitate.
,isc de complicatie , din
cauza igienei deficitare ,
manifestata prin plaga
neingri&ita.
Ingri&irea plagii. %regatesc pacienta din
punct de vedere fizic si
psi*ic .
Ii dau o pozitie in decu!it
lateral drept .
Imi pregatesc paterialele
necesare.
-u rol delegat sc*im!
pansamentul vec*i ,
dezinfectez plaga cu
!etadina si regiunea din
&urul plagii cu alcool Giod.
,efac !anda&ul plagii.
%laga este ingri&ita si se
sfla in conditii de asepsie.
,iscul alterarii interritatii #vitarea aparitiei #0plic pacientei Indepartez regiunile %acienta nu prezinta
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
pielii, datorita imo!ilizarii
la pat , manifestata prin
piele rosie.
escarelor. complicatile posi!ile ale
imo!ilizarii indelungate la
pat si masurile de
prevenire ce tre!uiesc
luate.
predispuse la escare prin:
!aie riguroasa zilnica
sc*im!area pozitiei cat
mai des si pudrez zona cu
pudra de talc.
masez regiunile si le
frectionez cu alcool.
escare , pielea avand putin
culoartea rosiatica.
'lterarea circulatiei ,
cauza:
imo!ilizarea la pat
manifestata prin edeme.
+avorizarea circulatiei. #0plic pacientei rolul
acestui tratament.
/a indicatia medicului
administrez zilnic
-le0anesu!cutanat in
flancurile peretelui
a!dominal.
%acienta a inteles rolul
acestor in&ectii si accepta
tratamentul, favorizandui
cireculatia.
'lterarae tranzitului
intestinal, datorita
imo!ilizarii, manifestat
prin constipatie.
-om!aterea constipatiei. Ii recomand pacientei sa
consume mai multe
lic*ide .
/a indicatia medicului
administrez un la0ativ :
1t!dulcola0.
%acienta a eliminat,
prezentand &ena fata de
ceilalti pacienti.
'lterarea starii generale,
datorita imo!ilizari la pat,
manifestata prin crampe
a!dominale.
-om!aterea crampelor. Ii dau pacientei sa tina un
prosop cald pe a!domen,
pentru ameliorarea
crampelor.
-u rol delegat administrez
calmante:
1f sco!util I)
1t! tador oral
%acienta se simte mai
!ine, crampele disparand.
'n0ietate, datorita stari "iminuarea starii de #c*ili!rez pacienta din Starea generala este
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
sale generale, manifestate
prin :
nervozitate
neliniste
neliniste. punct de vedere psi*ic,
spunandui ca totul va fi
!ine daca va respecta
indicatiile medicului.
ameliorata.
)edicul *otaraste
e0ternarea pacientei
interventia fiind reusita.
%ertur!area somnului, din
cauza e0ternarii privind
evolutia !olii la domiciliu
manifestata prin neliniste.
/inistirea pacientei si
asigurarea increderii in
evolutia !olii.
Incura&ez pacienta sa fie
mai optimista.
)edicul *otaraste
e0ternarea pacientei cu
recomandarea de a urma
sfaturile:
repaus la pat
sa nu paseasca pe
piciorul afectat.
sa se prezinte la controlul
periodic.
%acienta ia la cunostinta
recomandarile primite din
partea medicului.
Eva%uare 'ina%(
%acienta B.). in varsta de 42 ani, sa internat pe data de =.02.(012 cu fractura de col
femural stang, sa intervenit c*irurgical, cu proteza de os la nivelul soldului.
In decursul spitalizarii a primit ingri&irii cum ar fi:
i sau administrat calmante , cand aceasta a acuzat durere.
a fost ec*ili!rata *idroelectrolitic, cand era dez*idratata.
i sa facut tratament pentru circulatie pentru evitarea complicatiilor
a fost a&utata sa faca miscari pasive a mem!rului operat
#volutia postoperatorie favora!ila permite e0ternarea pacientei cu recomandarile:
repaus la pat, dar sa faca miscare zilnic cu a&utorul cadrului.
sa nu paseasca pe mem!rul operat, dar sa simta piciorul pe pamant.
sa revina la control periodic in timpul recomandat de medic.
CAZ NR. III
Interviu:
Bolnava V. ).In varsat de 40 ani din Bacau , se prezinta impreuna cu familia ei la Spitalul
Judetean Bacau in serviciul de urgenta cu urmatoarele manifestari de dependenta:
"urere violenta la nivelul soldului.
%ozitie vicioasa a mem!rului .
"in relatarile pacientei aflam ca accidentul nu sa produs recent,ci in urma cu doua
saptamani,alunecand in casa.
#a sustine ca nu sa prezentat la spital pana in momentul de fata$ Imediat ce sa produs
accidentul ea sa ridicat sustinanduse de un !at si sa deplasat in casa, sunando pe fiica ei.
%acienta timp de dpua saptamani a stat acasa, facanduise masa& in zona afectata,crezand ca
totul va reveni la normal,in toata aceasta perioada$ In tot acest timp !oala se
agravase,devenind foarte dureroasa,violenta la nivelul soldului.
Vazand ca durerea persista sa prezentat la serviciul de urgenta. 'ici ia administrat (f
algocalmin I) si am c*emat medicul ortoped de garda.
Sosind medicul ortoped de garda,a constatatat scurtarea mem!rului si impotenta functionala.
%acienta este trimisa in serviciul de radiologie,insotita de doua asistente pentru efectuarea
unei radiografii.In urma acestei radiografii,medicul pune diagnosticul de +,'-.U,' "#
-O/ +#)U,'/ si *otaraste internarea pacientei pe sectia ortopedietraumatologie in
vederea interventiei c*irurgicale si aingri&irilor specifice.
)ai aflam de la pacienta ca este casatorita,are o fiica care locuieste in Brasov este
pensionara,nu fumeaza,nu !ea,este de religie ortodo0a cu credinta in "umnezeu.
"in antecedente mai aflam ca are un reumatism degenerativ de la varsta de 12 ani,facand
tratament pentru recuperare la Baile +eli0 de doua ori pe an si ca medicatie avand 'flutop (0
fiole34 luni administrare I).
' avut si doua interventii c*irurgicale in 1574 a suferit o interventie de *ernie de deisc, iar in
1551 a avut loc o alta interventie la Spitalul Judetean Bacau de fi!ron uterin.
%acienta fiind cu fractura,aceasta nu se poate deplasa de aceea toate nevoiile vor fi satisfacute
la pat cu a&utorul nostru.
+amilia va fi anuntata de toate pro!lemele pe care le are pacienta si vor fi informati despre
starea ei de sanatate.

PLAN DE NGRIJIRE
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
'lterarea stari generale
datorita durerii.
S6 calmez
durerea 7n c8t
mai scurt timp posi!il.
Supraveg*ez
func9iile vitale.
-reez condi9ii de
microclimat.
'sigur o pozi9ie
c8t mai
comod6 pacientei.
Imo!ilizez
frecvent pentru prevenirea
escarelor.
Inspectez sediul
:i carcterul
durerii.
%si*oterapie.
'plic punga cu g*ea96.
'lgocalmin fiole II i.m. la
nevoie
"up6 ;0 minute
scade durerea.
Stare de
imo!ilitate total6 impus6
de leziune.
S6i asigur toate 7ngri&irile
necesare.
S6 previn imo!ilitatea pe
parcursul
celor ; zile.
Ii e0plic
necesitatea imo!iliz6rii
pentru a nu se
agrava !oala.
Servesc pacienta
la pat cu cele necesare at8t
pentru alimenta9ie
c8t :i pentru eliminare.
Investig*ez capaciatatea
de mo!ilizare.
Urm6resc punctele de
presiune.
'tela provizorie. %acienta
cola!oreaz6.
St6 7n pozi9ie
comod6 :i se mo!ilizeaz6.
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
#fectuez toaleta.
%revin
imo!ilitatea.
+rica, teama de interven9ia
c*irurgical6.
S6 o linistesc cu privire la
interven9ia c*irurg*ical6.
<ncerc s6 o
lini:tesc satisf6c8ndui
cererea de
informa9ii cu
privire la
interven9ia c*irurg*ical6.
<ncura&ez, 7ncerc
s6 o acomodez la mediul
de spital.
O aduc 7n contact
cu al9i pacien9i cu evolu9ie
favora!il6.
+eno!ar!ital (01 ta!let6 3
zi.
S6 o lini:tesc 7n privin9a
interven9iei c*irurg*icale.
,isc de complicatie
postoperator manifestat
prin modificarea
constantelor !iologice.
Verificarea constantelor. %regatesc pacienta din
punct de vedere psi*ic si
fizic.
%regatesc materialele
necesare .
,espect normele de
protectie si evit
suprainfectarea.
,ecoltez analizele
indicate de medic:
A!, At, .-, .S
Uree sangvina
@licemie
#0amen urina
,zultatul analizelor sunt
in limite normale:
A!:1;,7gB
At:24B
.-:2min
.S:=min
uree:0,(=gB
glicemia:5,=gB
e0amen urina:a!sent
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
'lterarea functiilor vitale ,
din cauza fracturii de col
femural , manifestata prin
valori patologice.
O!serv eventualele
monificari pentru a
interveni.
%regatesc pacienta din
punc de vedere psi*ic si
fizic.
Imi pregatesc materialele
necesare pentru efectuarea
masurarea functiilor
vitale.
/a indicatia medicului
masor functiile vitale:
respiratie
temperatura
puls, .'
?otez in+O valorilr
gasite.
%acienta prezinta valori
normale:
,:17r3min
.:;>,>grade -
%:44!3min
.':11,7mmAg
'limentare in deficit, din
cauza pregatiriilor
preoperatorii, manifestata
prin suprimarea
alimentatiei.
#ducarea pacientei. %regatesc pacienta fizic si
psi*ic, apunandui sa nu
manance ca in urmatoarea
zi va avea loc interventia
c*irurgicala.
-u rol delegat ii dau
indicatii pacientei pentru
ziua interventiei.
%acienta respecta
indicatiile primite.
"isconfort, cauzat de
fractura prin durere.
,educerea durerii. /inistesc pacienta cu
privire la durere.
'dministrez cu rol delegat
Cf algocalmin.
"isconfortul cauzat de
durere se mentine .
'lterarea nevoii de a fi
curat , din cauza
imo!ilizarii la pat,
manifestat prin tegumente
neingri&ite.
'sigurarea igienei
corporale.
%regatesc pacienta din
punc de vedere fizic si
psi*ic$
Imi pregatesc materialele
necesare$
#fectuez toaleta pe regiuni
/a indicatia medicului
pacienta este transportata
in sala de operatie, unde i
se face anestezie generala.
"ezinfectez zona dispusa
operatiei cu alcool iodat.
%acienta este linistita si cu
incredere se supune
pregatirilor necesare.
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
cu apa si sapun$
,ad pilozitatiile$
Poto*erator
'lterarea functiilor vitale,
din cauza interventiei
c*irurgicale, manifestate
prin valori patologice.
)asurarea functiilor
vitale.
%regatesc pacienta din
punc de vedere psi*ic si
fizic.
Imi pregatesc materialele
necesare pentru efectuarea
masurarea functiilor
vitale.
/a indicatia medicului
masor functiile vitale:
respiratie
temperatura
puls, .'
?otez in +O valorile
gasite.
%acienta prezinta valori
alterate:
,:(=r3min
.:;4grade -
%:77!3min
.':1(,=mmAg
"es*idratare, din cauza
nealimentarii de ( zile,
manifestata prin
tegumente uscateDlim!a,
!uzeE.
-om!atm dez*idratarea. .amponez !uzele cu o
compFresa umeda.
Aidratez pacienta cu
putina apa.
/a indicatia medicului
*idratez pacienta cu
solutie perfuza!ila ?a-l
10B 200ml (flacoane.
%acienta accepta
*idratarea.
'lterarea confortului,
cauzat de interventia
c*irurgicala, manifestata
prin durere.
-om!atem durerea. Ii pun pacientei o punga
de g*eata la fractura.
-u rol delegat ii
administrez:
1f algocalminI)
1f piafen I).
"urerea sa diminuat din
intensitate.
,isc de complicatie, din
cauza igienei deficitare ,
Ingri&irea plagii. %regatesc pacienta din
punct de vedere psi*ic , ii
/a indicatia medicului
sc*im! pansamentul vec*i
%laga se afla in conditii de
perfecta asepsie.
Diagnoti! "e nuring O#ie!tive
Interven$ii
Eva%uare
Autono&e De%egate
manifestata prin infectie la
nivelul plagi.
e0plic necesitatea
te*nicii , fizic, ii dau o
pozitie de decu!it lateral
drept pentru a ingri&i plaga
mai !ine.
dezinfectez regiunea din
&urul plagii si plaga cu
alcoolul medicinal, alcool
iodat si !etadina.
,efac !anda&ul plagii.
%ertur!area somnului, din
cauza e0ternarii privind
evolutia !olii la domiciliu
manifestata prin neliniste.
/inistirea pacientei si
asigurarea increderii in
evolutia !olii.
Incura&ez pacienta sa fie
mai optimista.
)edicul *otaraste
e0ternarea pacientei cu
recomandarea de a urma
sfaturile:
repaus la pat
sa nu paseasca pe
piciorul afectat.
sa se prezinte la controlul
periodic.
%acienta ia la cunostinta
recomandarile primite din
partea medicului.
Eva%uare 'ina%(
%acienta V.). in varsta de 40 ani, sa internat pe data de 15.02.(012 cu fractura de col
femural , sa intervenit c*irurgical, cu proteza de os la nivelul soldului.
In decursul spitalizarii a primit ingri&iriI cum ar fi:
i sau administrat calmante , cand aceasta a acuzat durere.
a fost ec*ili!rata *idroelectrolitic, cand era dez*idratata.
i sa facut tratament pentru circulatie pentru evitarea complicatiilor
a fost a&utata sa faca miscari pasive a mem!rului operat
#volutia postoperatorie favora!ila permite e0ternarea pacientei cu recomandarile:
repaus la pat, dar sa faca miscare zilnic cu a&utorul cadrului.
sa nu paseasca pe mem!rul operat, dar sa simta piciorul pe pamant.
sa revina la control periodic in timpul recomandat de medic.
-O?-/UHII


-eea ce caracterizeaza fracturile colului femural este tocmai faptul ca tratamentul lor este
dificil si se soldeaza adesea cu tul!urari de consolidare care duc la pseudoartroza.
'ceste rezultate precare se datoreaza intro !una masura deficientelor de tratament, dar si
particularitatilor ar*itecturale DstructuraleE si de vascularizatii ale capului si ale colului
femural.
Sa vazut ca in sistemul tra!ecular al colului femural e0ista doua zone de rezistenta scazuta
si la aceste niveluri, fracturile sunt frecvente.
Odata cu producerea fracturii, vasele care iriga gatul si capul femural pot sa fie rupte ceea
ce e0pune capul femural la necroza isc*emica. Sau duce nefavora!il consolidarii il constituie
suprafata mica de contact intre fragmentele fracturate, ceea ce necesita o reducere anatomica a
fragmentelor, lucru dificil de realizat in practica. In sfarsit fortele de forfecare care iau nastere
la nivelul fracturii impiedica si ele formarea calusului.
+racturile colului femural cu angrenarea fragmentelor Dfracturile su!capitale si
mediocervicale prin a!ductie sau de gradul IE pot sa fie tratate prin mi&loace ortopedice$ in
aceste cazuri tre!uie evitata tractiunea in a0 a mem!rului. Imo!ilizarea simpla la pat, pentru
4= saptamani, evitand rotatia e0terna printro g*eata sau !otina gipsat cu o sipca
antirotationala este suficenta pentru Iatson Jones. 'lti autori DBo*ler, de )aurgues,
,adulescuE prefera imo!ilizarea intrun aparat gipsat. "ucJoJuet, la care imo!ilizarea
fracturii se o!tine prin solidarizarea in gips a celor doua mem!er pelvine, !olnavul avand
posi!ilitatea pozitiei sezand pentru a preveni complicatiile pulmonare.
.otusi, in ultima vreme sau semnalat cazuri de deplasare secundara dupa tratamentul
ortopedic ceea ce a determinat pe unii autori sa foloseasca osteosinteza, fara reducere a
acestor fracturi.'stfel BoKd si mai cu seama BanLs, folosesc sistemic osteosinteza fara
reducere, cu a&utorul a doua suru!uri de vitalium.
'ceasta osteosinteza Mde securitateN fara a deveni o metoda de rutina, poate sa fie indicata,
tinand seama de inconvenientul pe care il reprezinta aparatul gipsat la !atranii de peste 70 de
ani si la unele persoane nervoase.
+racturile prin adductie Dde gradele al IIIlea si al IVlea dupa @arden cu deplasarea
fragmentelorE impugn reducerea deplasarii si mentinerea reducerii pana la consolidarea
fracturii.
Sunt cazuri la care tratamentul c*irurgical este contraindicat, dat fiind riscul vital ma&or la
!olnavii senili imo!ilizati la pat.
In astfel de situatii se procedeaza la a!andonarea deli!erate a orcarui tratament al fracturii,
preocuparea principala fiind profila0ia complicatiilor generale si locale legate de imo!ilizare.
In acest scop vec*ea metoda a lui /ucas -*ampianiere a fost actualizata si modernizata.
Bolnavul dupa ce a trecut faza initiala dureroasa este asezat pe fotoliu si incura&at sasi
reia precoce spri&inul pe picior si mersul.
In continuare, al (; saptamani de la accident cand durerile au diminuat !olnavul se
mo!ilizeaza cu car&e.
%ractic se merge in mod deli!erat la pseudartroza dupa principiul ca tre!uie sa salvam
viata.
)etoda este aplicat cu totul e0ceptional la !atranii foarte tarati, la !olnavii
irecupera!ili si care nu pot suporta anestezia.
.ratamentul fracturilor gatului femural la copii urmeaza aceleasi norme ca si la adulti.
%rognosticul este dominat de frecventa lezarilor vasculare si de pericolul pseudartozelor si al
consolidarilor vicioase in co0a vara.
,educerea fracturii poate fi dificila si tre!uie facuta cu !landete si metoda contentia reducerii
se poate asigura prin aparatul gipsat, dar e0ista riscul deplasarilor secundare. Imo!ilizarea
gipsata se foloseste numai in fracturile fara deplasare. In fracturile cu deplasarea fragmentelor
pentru contentia reducerii se recurge la osteosinteza cu suru! sau mai simplu, cu !rose
Oirsc*ner.