Sunteți pe pagina 1din 18

ORGANIZAIA TRATATULUI

ATLANTICULUI DE NORD
Organizaia Tratatului Atlanticului de Nord a aprut din necesitatea
aprrii democraiei occidentale fa de tendina de schimbare prin for a
sistemului capitalist cu sistemul comunist, de ctre URSS.
onstituirea organizaiei a fost precedat de o serie de e!enimente
precum ameninrile la adresa su!eranitii Nor!egiei, "reciei, Turciei,
lo!itura pro#comunist din $%&' din ehoslo!acia, blocada (erlinului
instituit )n aprilie acela*i an de ctre URSS.
+a trei ani de la )ncheierea celui de#al doilea rzboi mondial cinci state
occidentale, (elgia, -rana, Olanda, Anglia *i +u.emburg au semnat
Tratatul de la (ru.elles care a!ea drept scop constituirea unui sistem comun
de aprare *i de cooperare care s asigure protecia )mpotri!a aciunilor de
natur ideologic, politic *i militar care ar putea fi )ndreptate )mpotri!a
securitii lor. Statele Unite *i anada au considerat c ar fi mai eficient o
organizaie euro#atlantic fondat pe garanii de securitate *i anga/amente
mutuale )ntre 0uropa *i America de Nord. Alte state europene precum
1anemarca, 2slanda, 2talia, Nor!egia *i 3ortugalia au fost in!itate s
participe la acest proces. Negocierile s#au finalizat )n aprilie $%&% prin
semnarea Tratatului de la 4ashington care instituia un regim de securitate
comun bazat pe un parteneriat )ntre cele $5 ri. "recia *i Turcia au aderat la
tratat )n $%65, R.-."ermania )n $%66, Spania )n $%'5, iar R.eh, 3olonia *i
Ungaria )n $%%%, )n prezent fiind in!itate *i au aderat alte *apte ri printre
care *i Rom7nia.
+a baza alianei a stat tratatul la care statele au aderat )n mod liber, dup
dezbatere public *i ratificare de ctre parlamentele naionale. Tratatul
cuprinde drepturile *i obligaiile pe care le au statele membre )n conformitate
cu documentele ONU.
onstituirea Tratatului Atlanticului de Nord 89&.9&.$%&%: are drept
scop,
aprarea libertii popoarelor lor, mo*tenirea *i ci!ilizaia
comune, bazate pe principiile democraiei, libertile indi!iduale *i
supremaia dreptului;
fa!orizarea bunstrii *i stabilitii )n regiunea Atlanticului de
Nord;
unirea eforturilor pentru aprarea colecti! *i pentru aprarea
pcii *i securitii internaionale.
Statele membre se oblig s#*i creeze capaciti indi!iduale *i colecti!e
de rezisten )mpotri!a unui atac armat, s se consulte )ntre ele de fiecare
dat c7nd se consider ameninat integritatea teritorial, independena
politic sau securitatea uneia dintre pri.
3rile con!in asupra faptului c un atac armat )mpotri!a uneia sau mai
multora dintre ele !a fi considerat drept atac )ndreptat )mpotri!a tuturor
prilor semnatare *i, )n consecin fiecare dintre ele !a acorda a/utor prii
atacate )ntreprinz7nd orice aciune pe care o crede de cu!iin, inclusi!
folosirea forei armate pentru a restabili *i asigura securitatea )n regiunea
Atlanticului de Nord. Se consider drept atac armat )mpotri!a unuia sau mai
multora dintre pri, atacul armat,
)mpotri!a teritoriului uneia dintre pri )n regiunea Atlanticului
de Nord, la nord de Tropicul Racului;
)mpotri!a forelor terestre, na!ale sau aeriene ale uneia dintre
pri care se afl pe aceste teritorii sau )n oricare alt zon din 0uropa )n care
forele de ocupaie sunt staionate.
3rile formeaz un onsiliu )n care !or fi e.aminate problemele pri!itoare la
aplicarea Tratatului care !a constitui organismele subsidiare care ar fi necesare.
0!enimentele petrecute )n 0uropa la )nceputul ultimului deceniu al
secolului al <<#lea au marcat sf7r*itul =rzboiului rece= care *i#a pus
amprenta fundamental pe securitatea membrilor NATO. 3ericolul unui
rzboi mondial a fost diminuat dar au aprut alte riscuri *i ameninri la
adresa pcii *i securitii internaionale care au condus la schimbarea
conceptelor strategice ale alianei. >n urma hotr7rilor luate de *efii de stat *i
de gu!ern ai rilor alianei )n cadrul reuniunilor la !7rf de la +ondra 8iulie
$%%9:, Roma 8noiembrie $%%$:, (ru.elles 8ianuarie $%%&:, ?adrid 8iulie
$%%@: *i 4ashington 8aprilie $%%%: aliana *i#a adaptat strategia sa global )n
raport cu schimbrile produse )n conte.tul politic *i strategic creat.
onceptul strategic adoptat la Roma a condus la o lrgire a !iziunii asupra
securitii bazat pe dialog *i cooperare *i pe meninerea unui potenial de aprare
colecti!. onceptul a integrat )ntr#un ansamblu coerent aspectele politice *i
militare ale doctrinei NATO, )n materie de securitate, cooperare cu statele din
0uropa entral *i de 0st contribuind la cre*terea )ncrederii reciproce *i str7ngerea
de noi membri. 3rin stabilirea obiecti!elor alianei concretizate )n misiunile
structurilor sale s#a dez!oltat parteneriatul *i cooperarea cu rile din 0uropa
entral *i de 0st, cre*terea rolului OS0 *i a altor structuri de securitate.
rearea onsiliului de ooperare Nord#Atlantice 8N.A...: #
transformat )n $%%@ )n onsiliul 3arteneriatului 0uro#Atlantic 80.A.3..: a
a!ut drept scop consultarea *i cooperarea politic, economic, militar *i
*tiinific )ntre rile membre NATO *i noile democraii europene.
0!enimentul cel mai important a fost reuniunea inaugural a onsiliului
de ooperare Nord#Atlantic 8N.A...: din 59 decembrie $%%$, cu
participarea mini*trilor Afacerilor e.terne din NATO *i a A ri din 0uropa
entral *i din 0st 8inclusi! Rom7nia: *i a celor B state (altice. >n anul $%%5
s#au alturat acestui proces *i $$ state din fosta URSS membre ale .S.2. iar
)n $%%B e.istau de/a 55 parteneri de cooperare.
+a reuniunea de la (ru.elles din $%%& s#a confirmat necesitatea
e.istenei *i restructurrii alianei )n conformitate cu noile riscuri *i
ameninri. Au fost reconfirmate funciile alianei *i a fost e.primat spri/inul
pentru edificarea 2dentitii 0uropene de Securitate *i Aprare.
>n cadrul reuniunii s#a adoptat o declaraie prin care aliana era
considerat deschis *i altor state europene )n msur s promo!eze
principiile Tratatului *i s contribuie la securitatea din zona Atlanticului de
Nord.
>n scopul )ntririi securitii )n zona euro#atlantic, la $ ianuarie $%%&
*efii de stat *i de gu!ern ai rilor membre NATO hotrsc crearea
3arteneriatului pentru 3ace.
Calorile comune ale parteneriatului sunt, cooperarea, promo!area
libertilor fundamentale *i a drepturilor omului, aprarea libertii, a
dreptii *i a pcii prin democraie fr de care nu se concepe stabilitatea *i
securitatea )n zona euro#atlantic.
ooperarea cu NATO a statelor care subscriu la 3arteneriatul pentru
3ace are )n !edere atingerea urmtoarelor obiecti!e, facilitarea transparenei
procesului de elaborare a planurilor *i bugetelor naionale de aprare,
meninerea capacitii *i a strii de pregtire care s permit
contribuia la operaii desf*urate sub autoritatea ONU sau OS0;
dez!oltarea unor raporturi de cooperare cu NATO pentru
acti!iti de planificare, instruire *i e.erciii de sal!are, al operaiunilor
umanitare etc.;
crearea )n timp a forelor armate interoperabile cu structurile
statelor membre NATO.
Summit#ul de la ?adrid 8iulie $%%@: a consacrat principalele schimbri
ce au a!ut loc )n perioada scurs de la )ncetarea =rzboiului rece= )n 0uropa;
anga/amentul statelor NATO de a#*i asigura securitatea *i
aprarea;
constituirea onsiliului 3arteneriatului 0uro#Atlantic
80.A.3..: care reune*te toate statele membre ale OS0 capabile *i doritoare
de a aciona )mpreun )n procesul asigurrii securitii continentale;
dez!oltarea 3arteneriatului pentru 3ace cu un program de
cooperare militar destinat pregtirii )n !ederea acionrii )n comun )n
situaii de criz;
crearea unor mecanisme )n !ederea realizrii unor relaii
permanente cu Rusia;
aplicarea unei arte pentru un parteneriat distinct cu Ucraina;
primirea de noi membri *i lrgirea alianei;
optimizarea structurii de comand a alianei )n !ederea
)ndeplinirii noilor misiuni;
dez!oltarea unei 2dentiti de Securitate 0uropean )n cadrul
NATO;
stabilirea dialogului cu rile din bazinul mediteranean destinat
s contribuie la crearea securitii *i stabilitii )n zon.
Obiecti!ul central *i esenial al Alianei const )n aprarea libertii *i
securitii tuturor membrilor si prin mi/loace politice *i militare.
3rincipiul fundamental care cluze*te Aliana este anga/amentul
comun al cooperrii mutuale )ntre statele su!erane )n situaia de
indi!izibilitate a securitii membrilor si.
3entru realizarea obiecti!ului esenial )nscris )n Tratatul de la 4ashington *i
a artei, NATO )ndepline*te urmtoarele misiuni fundamentale de securitate,
securitatea # cadru de stabilitate euro#atlantic fondat pe dez!oltarea
de instituii democratice *i reglementare pe cale pa*nic a diferendelor;
consultarea # cadru transatlantic esenial )n care aliaii se pot
pune de acord asupra problemelor care afecteaz interesele lor;
descura/area *i aprarea NATO # misiune prin care se pre!ine
*i se descura/eaz agresiunea;
gestionarea crizelor # re!ine alianei )n !irtutea artei ONU
prin anga/area acti! la gestionarea crizelor *i e.ecutarea de operaii
multinaionale;
parteneriatul # promo!area de relaii de parteneriat, de
cooperare *i dialog cu statele din regiunea euro#atlantic )n !ederea cre*terii
transparenei, )ncrederii reciproce *i capacitii de aciune comun.
Aliana a identificat urmtoarele riscuri *i ameninri,
apariia unor crize la periferia Alianei susceptibile de a e!olua cu
rapiditate;
confruntarea unor ri din regiunea euro#atlantic *i din zonele
)ncon/urtoare cu gra!e dificulti economice, sociale *i politice;
instabilitatea local *i regional ca urmare a unor ri!aliti etnice *i
religioase, litigii teritoriale, !iolri ale drepturilor omului *i dezmembrarea statelor;
e.istena unor puternice fore nucleare )n e.teriorul Alianei;
proliferarea armelor N.(..;
rsp7ndirea la scar mondial a tehnologiilor ce pot ser!i la
producerea unor noi sisteme de armamente;
posibilitatea perturbrii sistemelor informaionale ale Alianei;
acte teroriste, de sabota/, proliferarea crimei organizate,
bloca/e ale apro!izionrilor cu resurse !itale, migraii necontrolate.
onceptul strategic adoptat )n $%%% la 4ashington are la baz
urmtoarele principii,
meninerea capacitilor militare necesare pentru a putea
)ndeplini noile misiuni;
parta/area echitabil a rolurilor, riscurilor, responsabilitilor *i
a!anta/elor legate de aprarea colecti! are )n !edere prezena )n continuare
)n 0uropa a forelor militare americane;
efortul colecti! se materializeaz prin aprarea colecti!;
finanarea multinaional;
meninerea )n continuare )ntr#o combinaie adec!at de fore
nucleare *i con!enionale dislocate )n 0uropa pentru descura/area credibil.
Aliana consider c misiunile de baz ale forelor sale sunt,
aprarea pcii *i garantarea integritii teritoriale, a
independenei politice *i securitii statelor membre;
)nlturarea sau contracararea riscurilor prin aciuni adec!ate;
gestionarea eficace *i eficient a crizelor prin operaii militare;
promo!area stabilitii )n regiune prin participare la contacte )ntre
militari *i aciuni de cooperare )n cadrul 3arteneriatului pentru 3ace )n toate
domeniile.
O alt component a conceptului strategic din $%%% sunt orientrile
pentru realizarea dispoziti!ului forelor militare care !a a!ea )n !edere
urmtoarele,
ni!elul global al forelor aliailor !a fi meninut )n concordan
cu misiunile Alianei;
repartizarea geografic a forelor se menine pe )ntregul
teritoriu al Alianei;
structura de comand a NATO !a trebui s asigure conducerea
*i controlul gamei comple.e de misiuni;
meninerea de capaciti operaionale eseniale precum *i un
potenial eficient de participare, capacitate de dislocare *i mobilitate, spri/in
multinaional;# capacitatea de ripost gradual;
dispoziti!ul s permit s fac fa eficient riscurilor *i ameninrilor;
protecia adec!at a dispoziti!ului Alianei.
-orele con!enionale !or a!ea un rol important )n gestionarea crizelor,
impun7ndu#se a a!ea urmtoarele caracteristici,
realizarea raportului optim )ntre forele care inter!in )n mod
gradual;
dimensionarea interarme *i intercategorii de fore ale
structurilor militare )n raport cu misiunile de )ndeplinit;
sporirea msurilor de aprare )mpotri!a A.N.?. prin msuri de
aprare antirachet;
)nzestrarea cu mi/loace suple *i mobile care s permit
dislocarea rapid )n afara spaiului Alianei *i ducerii de operaii militare de
lung durat.
-orele nucleare completeaz caracteristicile forelor con!enionale astfel,
obiecti!ul fundamental al forelor nucleare NATO este politic
contribuind la descura/area *i pre!enirea constr7ngerilor ad!ersarului *i a
rzboiului;
reprezint garania suprem a securitii aliailor;
staionarea armelor nucleare *i pe teritoriul aliailor;
forele !or fi meninute la un ni!el minim de pre!enire *i
descura/are a agresiunii;
soluionarea crizelor !a a!ea la baz aciuni diplomatice *i de
alt natur *i apoi aciuni con!enionale;
forele nucleare ale Alianei !or fi meninute la ni!eluri c7t
mai /oase *i nu sunt )ndreptate )mpotri!a unui stat nominalizat.
ooperarea statelor membre se bazeaz pe un sistem instituional aflat
)ntr#o continu adaptare la sarcinile Alianei astfel,
onsiliul Atlanticului de Nord 8N.A..:;
omitetul pentru Analiza Aprrii 81.3..:;
"rupul pentru 3lanificarea Nuclear 8N.3.".:;
omitetul ?ilitar;
Statul ?a/or 2nternaional.
Consiliul Atlanticului de Nord este in!estit cu autoritate politic *i
puteri decizionale reale fiind alctuit din reprezentani permaneni ai tuturor
statelor membre care se reunesc sptm7nal. 0ste organismul abilitat s
creeze organisme subordonate precum comitete cu responsabiliti pe
domenii.
onsiliul ofer gu!ernelor rilor membre un for unic pentru consultri
pe scar larg asupra tuturor problemelor legate de securitatea lor, fiind cel
mai )nalt organ de decizie din NATO.
1eciziile se iau prin consensul statelor membre. Reprezentanii
gu!ernelor rilor membre au rang de ambasador, fiind secondai de personal
politic *i militar.
Reuniunile sunt sptm7nale iar de cel puin dou ori pe an onsiliul se
reune*te )n sesiune ministerial unde gu!ernele statelor membre sunt
reprezentate de mini*trii de e.terne. Reuniunile la !7rf se organizeaz cu
participarea *efilor de stat *i de gu!ern.
Secretarul "eneral al NATO este pre*edintele onsiliului, indiferent de
ni!elul de reprezentare la care se desf*oar reuniunile.
Autoritile militare sunt reprezentate )n onsiliu de ctre 3re*edintele
omitetului ?ilitar care consiliaz membrii onsiliului )n probleme de ordin
militar.
onsiliul se )ntrune*te la fiecare dou luni cu ambasadorii statelor
partenere din cadrul onsiliului 3arteneriatului 0uro#Atlantic *i consultri
permanente cu statele partenere.
+a baza consultrilor dintre statele membre stau principiile,
membrii informeaz onsiliul despre orice problem care ar
putea afecta Aliana )n ansamblul su;
fiecare membru are dreptul de a supune dezbaterii orice
subiect de interes pentru NATO;
nici un stat membru nu trebuie, fr o consultare prealabil, s
ia decizii politice sau militare )ntr#o problem de interes pentru aliai;
membrii trebuie s in cont de interesele aliailor atunci c7nd
)*i stabilesc politicile sectoriale la ni!el naional;
hotr7rile luate trebuie aplicate cu perse!eren de ctre statele
membre iar atunci c7nd apar discuii s e.plice neaplicarea hotr7rilor.
>n cadrul Alianei e.ist cinci ni!eluri de consultare,
schimbul de !ederi *i informaii cu sau fr o analiz a
acestora;
comunicarea *i informarea despre aciunile *i deciziile care au
fost luate sau sunt iminente;
discuii pentru realizarea consensului asupra politicilor ce !or
fi adoptate *i aciunilor de )ntreprins;
consultarea )n scopul a/ungerii la o )nelegere asupra unor
decizii *i aciuni comune ale Alianilor.
Comitetul pentru Analiza Aprrii (O.P.C.). >n compunerea sa intr
reprezentanii permaneni *i se reune*te cel puin bianual la ni!elul
mini*trilor aprrii rilor membre. >n competena s intr problemele de
aprare *i cele legate de planificarea aprrii colecti!e. 0laboreaz orientri
pentru autoritile militare ale NATO *i )*i asum acelea*i funcii *i dispune
de acelea*i puteri ca N.A.. )n problemele de competena sa.
Grupul pentru Planificarea Nuclear (N.P.G.). Aceast structur este
cadrul )n care au loc consultrile asupra tuturor problemelor legate de rolul
forelor nucleare )n cadrul politicii de securitate *i aprare a NATO. Se
reune*te de dou ori pe an la ni!elul mini*trilor aprrii, concomitent cu
omitetul pentru 3lanificarea Aprrii *i )n funcie de situaiile create, la
ni!elul reprezentanilor permaneni 8ambasadorilor:.
Secretarul general este o personalitate politic de ni!el internaional numit
de rile membre pentru a#*i asuma funcia de 3re*edinte al onsiliului
Atlanticului de Nord, al omitetului pentru Analiza Aprrii, al grupului pentru
3lanificarea Nuclear *i al altor comitete concomitent cu cea de Secretar "eneral
al NATO. Reprezint Aliana )n relaiile cu alte instituii *i )n discuii cu statele
membre.
Comitetul Militar este rspunztor )n faa onsiliului Atlanticului de
Nord, a omitetului pentru 3lanificarea Aprrii *i a "rupului pentru
3lanificarea Nuclear de conducerea militar a Alianei. 0ste instituia care
a!izeaz acti!itile militare pentru instituiile supreme ale Alianei.
3re*edinia este anual *i re!ine fiecrei ri membre )n ordinea alfabetului
englez.
3re*edintele omitetului ?ilitar prezideaz reuniunile *efilor de State
?a/ore ale omitetului ?ilitar )n sesiune permanent *i reprezint comitetul )n
relaiile cu alte structuri. 0ste purttorul de cu!7nt pe probleme militare al Alianei.
omitetul ?ilitar este alctuit din *efii de Stat ?a/or ai armatelor
statelor membre care se reunesc cel puin de dou ori pe an.
Statul Major Militar nterna!ional. omitetul ?ilitar este a/utat )n
acti!itatea sa de Statul ?a/or ?ilitar 2nternaional integrat alctuit din
personalul militar deta*at din diferite ri *i din personalul ci!il
administrati!.
>n fruntea Statului ?a/or se afl un 1irector cu rang de general cu trei
stele nominalizat de rile membre selecionat, )n prealabil, de omitetul
?ilitar, care trebuie s se afle din alt ar dec7t 3re*edintele omitetului
?ilitar. Are )n subordine *ase directori ad/unci cu rang de amiral sau
general cu o stea *i Secretarul Statului ?a/or ?ilitar 2nternaional.
0ste organul e.ecuti! al omitetului ?ilitar *i !egheaz la e.ercitarea
)n bune condiii a directi!elor *i hotr7rilor omitetului ?ilitar. 0laboreaz
planuri, face studii *i recomand politica de urmat )n probleme de natur
militar pe care autoritile, comandamentele sau organismele NATO le#au
supus spre atenie Organizaiei sau omitetului ?ilitar.
>n compunerea Statului ?a/or ?ilitar 2nternaional intr,
1epartamentul informaii;
1epartamentul planificare *i politic;
1epartamentul operaiuni;
1epartamentul logistic, armamente *i resurse;
1epartamentul cooperare *i securitate regional;
entrul de situaii.
a alian militar, NATO nu dispune de fore proprii,
la aciuni multinaionale, sub egida NATO, rile membre
particip cu fore naionale pe care, dup misiune, le reintegreaz;
NATO are capaciti de aprare comune,
flot de a!ioane echipate cu sistem de control *i a!ertizare timpurie
A4AS care transmite date centrelor de comand *i control de la sol, aer sau
mare;
un numr mic de militari care#*i desf*oar acti!itatea )n
cadrul Alianei ca parte a -orei Aeropurtate de A!ertizare timpurie, -orei
de Reacie Rapid *i -orei Na!ale 3ermanente.
Structura organizatorica NA"O # POS" P$AGA %&&%
1up dezintegrarea Tratatului de la Car*o!ia, NATO a trecut printr#o
serie de cutri, rea*ezri *i transformri.
3rima transformare ma/or a structurii de comand NATO a fost
agreat la Summit#ul de la ?adrid din $%%@ *i implementar dup Summit#
ul de la 4ashington din $%%%. S#a trecut la structuri strategice, regionale *i
subregionale )ntrunite 8Doint: de la structura clasic bazat, )n principal, pe
categorii de fore 8terestre, aeriene, na!ale:.
1up e!enimentele din septembrie 599$ *i ca urmare a restructurrii
sistemului de comanda unificat american s#a reanalizat funcionalitatea
sistemului de comand *i de fore al NATO. a atare, la Summit#ul de la
3raga s#a aprobat noua structur, urm7nd a se implementa p7n )n iunie
599A.
+a ni!elul politico#militar, sub aspect organizatoric, nu sunt diferene
fa de structura cunoscut.
Structura de comand NA"O'
Comandamentul Aliat pentru Opera!ii (AO:,
omanda *i ontrolul 85: -orelor;
2ntelligence 82nformaii:;
omunicaii *i 2nformatica 82S:;
0.erciii *i 0!aluare.
Comandamentul Aliat pentru "ransformare (AC")'
3lanificarea Aprrii;
oncepte Strategice, 3olitice *i 1octrine;
3lanificare Resurse;
>n!m7nt *i 2nstrucie;
0.perimentare;
ercetare *i 1ez!oltare.
Transformarea, )n conte.tul Alianei, este definit ca un proces continuu de
elaborare, dez!oltare *i integrare a conceptelor, doctrinelor *i mi/loacelor
8capabilitilor: )n scopul sporirii eficacitii *i interoperabilitii forelor
lupttoare.
1omenii de (az 83illars: ale Transformrii apacitilor 8apabilit#
ilor: NATO,
oncepte Strategice, 1octrine *i 3olitici;
3lanificarea *i implementarea erinelor *i apabilitilor;
ercetarea *i 1ez!oltarea Ciitoarelor Tehnologii pentru
apabilitile 8-ore *i ?i/loace: >ntrunite *i Aliate 8?ultinaionale:;
0.perimentare, 0.erciii *i 0!aluare;
2nstrucie *i >n!m7nt # entrul pentru 2nstrucie *i
>n!m7nt, olegiul NATO, Ecoala NATO, Ecoala pentru omunicaii *i
2nformatic, entrele de 0.celen.
Aceste domenii stau la baza elaborrii *i dez!oltrii organigramei
responsabilitilor, funciunilor, sarcinilor *i misiunilor AT.
3ractic cele dou comandamente strategice, )n special AT *i#au
schimbat radical misiunile, structura *i responsabilitile. AT a predat
AO toate sarcinile sale operaionale. A preluat, )n schimb, toate celelalte
atribuiuni pri!ind planificarea aprrii, planificarea resurselor, cercetare,
instrucie, concepte, doctrine, noi tehnologii, e.perimentare, )n!m7nt. Nu
!or mai e.ista Fone de Responsabilitate 8AOR: repartizate
comandamentelor strategice, operaionale *i tactice. 3e timpul ducerii
operaiilor !or fi stabilite Fone de Operaii Temporare 8Doint Area of
Operations: iar )n timp de pace !or fi Fonele de Responsabilitate
-uncionale, ca de e.emplu Sistemul 2ntegrat 0.tins de Aprare Aerian
8NAT2N0A1S:.
>n structura de -ore NATO 8N-S: un rol deosebit )l reprezenta -orele de
Rspuns NATO 8NR-:, )n proces de constituire 8generare:. omanda NR- este
asigurat de ctre unul dintre cele trei comandamente )ntrunite, prin rotaie, )n
momentul de fa DGH North, urm7nd Sud apoi 4est. 0lementele constituti!e, pe
categorii de fore, !or fi asigurate de ctre corpurile terestre 8A:, gruprile na!ale *i
unitile de fore aeriene, declarate *i certificate de ctre NATO, pe baza unui
grafic. >n momentul de fa de/a se genereaz NR- A. Asigurarea capabilitilor de
la 3raga au rol determinant pentru operaionalizarea acestei fore. 3rin NR- se
urmre*te integrarea tuturor forelor declarate la NATO )ntr#un proces de
generare, pregtire *i rotire a forelor precum *i realizarea unei legturi
funcionale, )nc din timp de pace, )ntre NS *i N-S.
Structura militar a forelor armate,
-ore de "rad >nalt de Operati!itate;
-ore cu Operati!itate Sczut;
-ore ce se !or constitui )ntr#o 3erioad mai >ndelungat.
Structurile de comand *i fora NATO trebuie s fie )n msur s abordeze,
a. orice situaie pre!izibil de tipul art.6 )n cadrul ariei de
responsabilitate a structurii de comand NATO. oncurent cu p7n la dou
operaii ma/ore )ntrunite )n afara ariei de responsabilitate;
b. )n absena misiunilor pre!izibile de tip art.6 )n cadrul ariei de
responsabilitate, trei operaii ma/ore )ntrunite separat concurente )n afara
AOR.
$ela!iile dintre (niunea )uropean *i NA"O.
Actuala arhitectur de securitate european reflect trsturile eseniale
ale mediului geopolitic )n care se deruleaz, tranziia ctre sistemul
internaional multipolar, competiia )ntre puteri )n spaiul euroatlantic pentru
redistribuirea rolurilor, ad7ncirea integrrii )n U0; tentati!ele -ederaiei
Ruse de a menine statutul de mare putere pe arena mondial *i de a ocupa
poziii cheie )n structurile europene de securitate.
Securitatea se bazeaz at7t pe stabilitatea politic, dar *i pe cea militar,
acestea fiind complementare. Un sistem mobil de securitate european !a
putea fi edificat numai dac !or fi consolidate cele dou componente.
3olitica de securitate bazat pe cooperare 8specific O.S..0.:renun la
orice idee de a impune stabilitatea prin mi/loace de confruntare. Scopul este
promo!area cooperrii )n !ederea pre!enirii conflictelor )n sfera politic *i a
reducerii pericolului confruntrii armate. 1e asemenea, mai are scopul de a
e!ita escaladarea potenialelor conflicte, pun7nd un accent deosebit pe
promo!area deschiderii *i a transparenei.
Aprarea *i securitatea colecti!, pe de#o parte, *i securitatea bazat pe
cooperare, pe de alt parte, sunt instrumente fundamental diferite, dar
complementare, ale politicii internaionale de securitate. Aplicarea
principiului subsidiaritii, )n organizarea securitii europene, presupune
luarea )n calcul a unui sistem de securitate multieta/at, U0, OS0, NATO *i
ONU.
Anga/area pe unul sau mai multe din aceste ni!ele !a depinde de
specificul sarcinilor de securitate a!ute )n !edere. Necesitatea unei corelri,
a optimizrii cooperrii )ntre diferitele instituii de securitate de!ine mai
e!ident ca oric7nd. 0!oluiile )n U0, competiia )ntre U0 *i NATO,
posibilitatea ca interesele naionale ale unor state occidentale s pre!aleze
asupra celor comune, e!aluarea securitii de pe poziii ideologice *i nu
financiare, lipsa unei di!iziuni corecte a muncii )ntre statele participante,
sunt principalii factori care influeneaz edificarea unui sistem eficient )n
domeniul securitii europene.
3rogresele instituionale dau o form concret contribuiei europenilor la
securitatea euroatlantic. Ni!elul de interoperabilitate pe care se )ntemeiaz
relaiile )ntre U0 *i NATO dau coninut capacitii europene colecti!e de
gestionare a crizelor.
Realizarea 2.0.S.A. este un proces ire!ersibil al crui cadru instituional
!a fi construit prin dez!oltarea relaiei e.istente )ntre NATO *i U0, pe
msur ce procesul de constituire a unei politici comune de securitate *i
aprare se !a dez!olta. hiar dac toate statele membre NATO au
recunoscut c este necesar ca europenii s dispun de capabiliti militare,
independente de contribuia SUA, pentru promo!area politicii e.terne *i de
securitate comun a U0, a e.istat temerea c aceasta ar putea duce la crearea
unei aliane pur europene *i la discriminarea statelor europene, care sunt
membre ale NATO, dar nu *i ale U0, precum *i la o dublare a asumrii
sarcinilor *i alocrii resurselor de ctre NATO *i U0. 1ez!oltarea 2.0.S.A.
)n cadrul NATO *i aplicarea principiului crerii unei fore europene,
=separabile, dar nu separate=, afirmat )n iunie $%%A, la consiliul Nord#
Atlantic de la (erlin, sunt destinate e!itrii acestor probleme.
-ormula aprobat la 4ashington, )n $%%%, ofer europenilor mai mult
greutate )n luarea deciziilor )n cadrul Alianei, iar U0 8p7n )n 5999 U.0.O.:
instrumentele de care are ne!oie pentru a#*i )ndeplini misiunile asumate.
Aceasta se )ntemeiaz pe urmtoarele elemente,
Reafirmarea anga/amentului de a )ntri legtura transatlantic, inclusi!
starea de pregtire de lupt, pentru a )ndeplini obiecti!ele de securitate
comune, prin intermediul Alianei, ori de c7te ori !a fi ne!oie;
ontinuarea procesului de )ntrire a pilonului european al Alianei, )n
baza 1eclaraiei de la (ru.elles, din $%%&, *i a principiilor con!enite la
(erlin )n $%%A, sunt incluse aici *i opiunile referitoare la selectarea unui
comandant general european *i a unui cartier general NATO, pentru aciuni
controlate de U0, precum *i termeni specifici de referin pentru structurile
militare europene *i pentru conceptul de .D.T.-. 8-ora ombinat de
2nter!enie 2nter#Arme:;
1ez!oltarea sistemului de legtur )ntre cele dou organizaii, inclusi!
planificarea, e.erciiile *i consultarea;
Recunoa*terea faptului c un pol european intensificat !a contribui la
)ntrirea Alianei, constituind temelia aprrii colecti!e a membrilor.
>n comunicatul summit#ului de la 4ashington, din 5& aprilie $%%%,
respect7ndu#se pre!ederile Tratatului de la Amsterdam *i a 1eclaraiei de la
Sf.?alo, sunt formulate urmtoarele principii,
apacitatea de aciune autonom a U0, dreptul de a lua decizii
*i de a aproba aciunea militar, acolo unde nu este anga/at )ntreaga
Alian;
1ez!oltarea unei consultri reciproce efecti!e, cooperare *i
transparen, )ntre NATO *i U0; acordarea unui spri/in deplin membrilor U0
*i altor aliai europeni pentru )ntrirea capacitilor lor de aprare, )n special
pentru noi misiuni e!it7nd dublarea inutil;
Asigurarea posibilitilor implicrii aliailor europeni care nu
sunt membrii U0 )n operaiuni de rspuns la criz 8operaiuni sub comanda
U0:, )n baza unor acorduri de cooperare;
-olosirea unor capaciti *i realizri NATO =separabile, dar nu
separate=, )n operaiuni controlate de U0.
3entru aplicarea ultimului principiu, )n situaia )n care Aliana nu este
anga/at militar, se are )n !edere )ncheierea unor acorduri care s
reglementeze, accesul la capacitile de planificare ale NATO;
disponibilitatea capacitilor prestabilite *i a realizrilor comune ale NATO
)n folosul operaiunilor conduse de U0; identificarea opiunilor de comand
european, dez!oltarea rolului structurilor militare europene *i asumarea
eficient *i deplin a responsabilitilor; adaptarea sistemului NATO de
planificare a aprrii, )n scopul disponibilizrii forelor pentru operaiuni
conduse de U0.
>n noul concept strategic al Alianei Nord#Atlantice se consider c,
dez!oltarea unei politici e.terne *i de securitate comun, care include
elaborarea progresi! a unei politici comune au aprare, a*a cum s#a cerut )n
Tratatul de la Amsterdam, este compatibil cu politica comun de securitate
*i aprare, stabilit )n cuprinsul tratatului de la 4ashington. re*terea
mediului de securitate este direct proporional cu sporirea
responsabilitilor *i capacitilor aliailor europeni, cu accent pe securitate
*i aprare.
1ez!oltarea 2.0.S.A )n cadrul NATO presupune din partea aliailor
europeni o contribuie mai coerent *i mai eficient la misiunile Alianei, o
)ntrire a parteneriatului transatlantic, o aciune autonom, de la caz la caz, *i
prin consens, sub controlul politic *i conducerea strategic a U0 sau altfel
con!enit. >n aceast idee, cooperarea )n dez!oltarea unor concepte
operati!e noi, rm7ne esenial pentru a formula rspunsurile adec!ate la
pro!ocrile la adresa securitii. Aran/amentele practice detaliate duplicrii
capacitilor *i elementelor de aprare sunt elemente cheie ale unor
colaborri aliate str7nse.
+a r7ndul su, U0 8prin 1eclaraia statelor membre ale U.0.O. care sunt *i
membre ale U0 despre rolul U.0.O. *i despre relaiile sale cu U0 *i cu NATO,
?aastrich, $9 decembrie $%%$: se declar =gata s dez!olte relaii de lucru
str7nse )ntre U.0.O. *i Alian *i s )ntreasc rolul, responsabilitile *i
contribuia statelor membre U.0.O. )n s7nul Alianei=, ceea ce )nseamn o
echilibrare a =burden sharing#ului= 8a )mpririi po!erii: )ntre SUA *i 0uropa,
datorat de americani din moti!e bugetare *i de europeni din considerente
politice. 1ou sunt direciile principale, identificate )n prim instan *i a!ute )n
!edere de europeni; eliminarea dependenei fa de NATO, )n domeniul militar
*i cre*terea operabilitii U0, prin ameliorarea interoperabilitii forelor
naionale; derularea unui program de e.erciii *i de antrenamente )mpreun cu
NATO *i eliminarea insuficienelor )n materie de comunicaii *i de obser!are
prin satelit.
Oficialii NATO =cred c )n ultimii $9 ani Aliana a descoperit faptul c
prpastia tehnologic dintre forele armate americane *i cele ale naiunilor
europene de!ine din ce )n ce mai mare=. Acest lucru este legat de InoJ#
hoJ#ul tehnologic, dar *i de faptul c, dup =Rzboiul Rece= naiunile
europene *i#au redus forele militare, *tiind c nu mai e.ist un pericol
imediat !enit din partea Uniunii So!ietice. 1ar, campania aerian din
Koso!o a conturat limpede )n mintea europenilor, c, )n abordarea )ntr#o
manier modern a managementului de criz *i )n asigurarea unei maniere
moderne =de desf*urare a unei campanii )n astfel de zone dificile, au un
mare deficit fa de americani= 8Klaus 3.Klaiber, *eful di!iziei =probleme
politice= din NATO:. +ista dificultilor cu care s#au confruntat aliaii )n
Koso!o, au con!ins europenii c trebuie s lucreze foarte repede )n
rezol!area problemelor legate de capacitile moderne de management de
criz, comunicaii, transport aerian rapid, operaiuni aeriene de recunoa*tere.
Un subiect important pentru ambele organizaii, dar *i pentru rile 0uropei
entrale, este procesul de e.tindere a celor dou organizaii. Se dore*te ca procesele
de e.tindere s fie compatibile *i s se consolideze reciproc, datorit manifestrii
efectului cumulati! al garaniilor de securitate ale art.6, al Tratatului de la (ru.elles
modificat *i cele art.6 al Tratatului de la 4ashington. 3entru e.ecutarea art.6 al
Tratatului de la (ru.elles modificat, toate rile !izate trebuie s fie membre
NATO. 7nd )nc mai funciona U.0.O., S.U.A. se opunea admiterii unor noi ri )n
U0O, cu statutul de membrii cu drepturi depline, dac acestea nu erau membre
NATO. 1e aceea este posibil ca e.tinderea U0 s depind pe !iitor de cea a
Alianei, pentru a se e!ita, a*a cum se apreciaz, obinerea unor garanii de
securitate din partea NATO prin mi/loace =oculte=.
1ecizia europenilor de constituire 8p7n )n 599B: a unei fore comune
de reacie rapid, cu organisme distincte, separate, de planificare militar, a
nemulumit profund 4ashingtonul, care consider c, astfel poziia sa
preponderent )n cadrul Alianei Atlantice, determinat inclusi! de
contribuia financiar masi!, !a fi mult slbit. Nemulumirea *i#a gsit clar
e.presia )n aprecierile dure ale ministrului american al aprrii, 4illiam
ohen, =nu poate e.ista un grup separat de interese al U0 )n NATO=, nu
trebuie s e.iste =structuri paralele sau redimentare, deoarece aceasta !a
slbi Aliana=.
0.prim7ndu#*i )ndoiala c U0 ar putea cpta autonomia militar,
prestigiosul politolog FbignieJ (rezezinsIi prezint cele zece sfaturi de
baz pentru politica american fa de 0uropa, esenial pentru realizarea
unui echilibru durabil )n 0urasia este o 0urop atlantist; SUA nu ar trebui
s se opun crerii unei capaciti europene autonome de aprare, chiar dac
aceasta este puin probabil de a fi realizat )ntr#un !iitor apropiat; uniunea
politic dintre aliai este mai important dec7t )ntrirea capacitilor NATO;
nu trebuie luat nici o decizie )n pri!ina desf*urrii unui scut antirachet
p7n nu se obine consensul aliailor din NATO pe aceast tem; SUA
trebuie s spri/ine lrgirea Alianei )n 0uropa dar nu dincolo de aceast zon;
mizele lrgirii europene sunt mai importante pentru SUA dec7t cele ale
progreselor fcute )n direcia unificrii europene; realizarea concertat a
lrgirii NATO *i cea a U0; trebuie a!ut )n !edere perspecti!a aderrii at7t
la NATO, c7t *i la U0 a Turciei, iprului *i a 2sraelului; nici o ar nu
trebuie e.clus a priori de la posibilitatea de a adera la Aliana Nord#
Atlantic sau la U0 8din =+umea ?agazin= nr.$5L5999, p.&%:.
Tot mai multe !oci autorizate sunt de prere c relaiile geopolitice *i
strategice ale )nceputului de secol <<2, impun abandonarea e!alurilor de
tipul =ce a fcut SUA pentru 0uropa= *i acceptarea modelului =ce !a face
SUA )mpreun cu 0uropa=.
$ela!iile dintre () *i NA"O +n domeniul securit!ii *i aprrii au imprimat
un curs ascendent fenomenului de cristalizare a unei entiti europene de securitate
*i aprare prin care europenii s#*i poat rezol!a, )n interes propriu, problemele.
1e*i e.ist multe ambiguiti )n cadrul normati! *i )n lurile de poziie
pri!ind 2dentitatea 0uropean de Securitate *i Aprare, at7t din partea
american c7t *i din cea european, se poate aprecia c )ntre U0 *i NATO
e.ist raporturi de colaborare *i nu de subordonare.
aracterul de independen al U0 fa de NATO este dat de
urmtoarele elemente,
Obiecti!ele politicii de securitate *i aprare ale U0 sunt
stabilite de ctre U0 *i !izeaz aprarea intereselor comune ale Mrilor
?embre;
Sistemul instituional propriu al U0;
Sistemul /uridic propriu al U0;
Structurile militare de comand *i de e.ecuie se afl sub
condu#cerea factorilor de decizie ai U0.
>ntre U0 *i NATO, relaiile se bazeaz pe,
+a ni!elul conducerii, Secretarul "eneral al U0 *i al NATO
asist permanent la reuniunile ministeriale ale celor dou structuri;
NATO recunoa*te *i susine dez!oltarea 2dentitii de
Securitate *i Aprare 0uropean )n cadrul NATO, pun7nd la dispoziie
capacitile sale pentru operaiunile conduse de U0;
NATO constituie, )n !iziunea U0, un concept colecti! de
securitate *i rm7ne forumul principal de consultaii )ntre aliai;
Apartenena unui Stat ?embru al U0 *i la NATO este
compatibil cu politica de securitate *i aprare european;
omplementaritatea *i transparena )n relaiile reciproce dintre U0 *i
NATO;
1ez!oltarea capabilitilor militare separabile, dar nu separate
pentru folosirea de ctre U0 sau NATO;
NATO acioneaz )n consens cu principiile artei ONU, a!7nd
ca scop securitatea *i aprarea membrilor lor;
Ambele structuri promo!eaz !alorile occidentale pri!ind
democraia, drepturile omului, statul de drept *i economia de pia.
Reflecii
Rolul pe care )l !a a!ea -ederaia rus )n securitatea european,
Relaiile cu Rusia au fost de/a ridicate la =ni!el de interes
!ital= de ctre U0, )n special )n domeniul economic *i militar.
1imensiunea politicii e.terne *i de securitate comun !a contribui la
consolidarea U0 *i la transformarea 0uropei )ntr#un pol de putere important
)n sec.<<2,
um !a plti SUA acest lucruN
7t de important !a fi =polul de putere= pe care#l !a reprezenta
0uropa )ntr#un !iitor destul de apropiatN
>n prezent Aprarea omun 0uropean 8A0: este )nc un deziderat
cu dou entiti diferite,
2dentitatea 0uropean de Securitate *i Aprare 82.0.S.A: s se
realizeze strict )n cadrul NATO;
3olitica 0uropean de Securitate *i Aprare omune
83.0.S.A..: s se realizeze strict )n cadrul U0.
NATO a )neles necesitatea ca U0 s#*i dez!olte *i o dimensiune
militar pentru abordarea crizelor, dar accentueaz importana corelrii sale
cu planul cooperrii transatlantice.
um !a reaciona U0 a!7nd )n !edere obiecti!ele sale de securitate *i
aprare comuneN
1eosebiri *i confluene )ntre =paradigma securitii multilaterale= # care
se contureaz din ce )n ce mai clar la ni!el european # *i paradigma
Osecuritii militare= aflat )n prezent )n declin.
e limite ale celei din urm le preia primaN
8meninerea luptei pentru putere *i a politicii sferelor de influen,
echilibrul de fore:.
SUA impune pacea, )n timp ce U0 pare a se specializa )n domeniile
meninerii pcii *i reconstruciei 8con!ine ambelor pri:, )ns nu este de
dorit acest lucru din punct de !edere, politic # poate agra!a di!ergenele
dintre aliai 8!ezi 2raIul:. Soluia este =ne!oia de unire=, )ntruc7t
globalizarea limiteaz posibilitile statelor de a controla economic,
financiar, politic *i cultural; din punct de !edere al securitii # factorii care
le afecteaz )n mod direct.
Nici o ar nu#*i poate asuma responsabilitatea de a controla
criminalitatea, dezastrele naturale, schimbarea climei, terorismul
internaional sau circulaia masi! de capital.
Transformarea NATO,
riza din Koso!o a demonstrat limitele )n materie de
gestionarea unor astfel de situaii *i importana pe care o capt capacitatea
de aciune autonom;
0uropenii nu par pregtii s renune la =umbrela= american;
Mrile candidate pentru aderare la NATO trebuie s acorde
importana cu!enit procesului de lrgire a U0 )n general;
Salut crearea *i )ntrirea unei =2dentiti 0uropene de
Securitate *i Aprare= )n cadrul =Alianei=, )n timp ce europenii recunosc
faptul c NATO rm7ne =fundamentul aprrii colecti!e=.
NATO ar putea =ceda= europenilor dreptul de a gestiona situaiile de
criz, menin7ndu#*i )n schimb supremaia )n materie de aprare propriu#
zis.