Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza cheltuielilor intreprinderii

(baza date)
Nr
crt
Indicatori Perioada
precedenta
(2011)
Perioada
curenta
(2012)
Indici
(%)
1 Venituri totale( mii lei) (VT), din care:
- exploatare
-financiare
-extraordinare
2 Celtuieli totale (CT), din care:
- exploatare
-financiare
-extraordinare
!
Cifra de afaceri (

p qv
)
"
Cifra de afaceri recalculata (


0 1
p qv )
x
# Celtuieli aferente cifrei de afaceri ,
(

c qv
), din care :
- $aria%ile (
v c qv


)
- fixe (C& )
' Celtuieli aferente cifrei de afaceri recalculate
(


0 1
c qv ), din care:
x
- $aria%ile (
0 1
v c qv

)
x
( Celtuieli la 1000 lei cifra de afaceri (lei)
-C
1000
- din care :
- $aria%ile )C$
1000
- fixe ) C&
1000
* Celtuieli cu materialele (Cm)
+ Celtuieli cu materialele aferente cifrei de
afaceri, recalculate (


0 1
cm qv )
x
10 Celtuieli cu materialele la 1000 lei cifra de
afaceri (lei) ) Cm
1000
11 Celtuieli cu amorti,area (Ca)
12 Valoarea medie a mi-loacelor fixe (.&)
1!
Cota medie de amorti,are (
1" Celtuieli cu amorti,area la 1000 lei cifra de
afaceri (lei) - Ca
1000
1# Celtuieli cu /alariile (C/)
1' Numarul mediu de
/alariati (N/)
1( &ond total de timp de munca
(ore-om) (T)
1*
0alariul mediu anual ( )
1+ Producti$itatea medie anuala (1a 2 C3 4N/)
20
0alariul mediu orar ( )
21 Celtuieli cu /alariile la 1000 lei cifra de
afaceri (lei) - C/
1000
22 Celtuielile cu do%an,ile (Cd)
2! 0uma creditelor atra/e (C)
1
2" 3cti$e circulante(3c)
2# 5ficienta utili,arii acti$elor circulante
(3c4C3)
2' Cota de finantare externa a exploatarii(%)
(C43c)
2( Co/tul anual al finantarii (Cd4C)
2* Celtuieli cu do%an,ile la 1000 lei cifra de
afaceri (lei) (Cd
1000
)
Nota : Indicele mediu al pre6urilor de $7n,are 201242011 e/te de 10"%8 Indicele mediu ponderat al
co/turilor 201242011 e/te de 10!,'' %8 Indicele mediu al co/turilor materiale 201242011 e/te de
10",12% 8 Indicele mediu ponderat al pre6urilor de apro$i,ionare 201242011 e/te de 10",! %
Cerine:
19 Calculul indicilor, a ratelor de eficienta a celtuielilor :i anali,a dinamicii indicatorilor de celtuieli, ;n
corela6ie (nota : in con/truirea ratelor de eficienta /e $a con/idera ca $enit cifra de afaceri)9
29 3nali,a factorial< a ratei de eficienta a celtuielilor totale9
!9 3nali,a factorial< a celtuielilor la 1000 lei cifra de afaceri9
"9 3nali,a factorial< a celtuielilor $aria%ile, re/pecti$ fixe la 1000 lei cifra de afaceri9
#9 3nali,a factorial< a celtuielilor cu materialele la 1000 lei cifra de afaceri /i a amorti,arii la 1000 lei cifra
de afaceri9
'9 3nali,a factorial< a celtuielilor cu /alariile la 1000 lei cifra de afaceri9 Corelatia dintre dinamica /alariului
mediu anual /i producti$itatea muncii9
(9 3nali,a factorial< a celtuielilor cu do%an,ile la 1000 lei cifra de afaceri
2

S-ar putea să vă placă și