Sunteți pe pagina 1din 13

PLANUL DE AFACERI

1. TITLUL
Denumirea firmei: SC Vel Pitar S.A.
Numr de nregistrare la Registrul Comerului: J38/96/20.02.1991
Cod unic de nregistrare / CIF: 1896214
Adresa potal: Str. I!IS NR 22 Ra"#i$%l Val$ea
Cod potal: & 80020'
Pot electronic: (((.)el*itar.r+
2. SCOPUL I OBIECTIVELE
ISTORICUL NTREPRINDRII
Povestea grupului Vel Pitar incepe in 1999, cand fondul de investitii Broadhurst
Investments Limited, administrat in Romania de catre New Centur !oldings achi"itonea"a doua
mari companii de morarit si panificatie, #opariv Ramnicul Valcea si Berceni Bucuresti$
In decem%rie &''1 se formea"a (C Vel Pitar (), prin fu"iunea a * fa%rici din industria
de morarit si panificatie+ #opariv Ramnicul Valcea, Berceni Bucuresti, #opariv Clu, Napoca si
-ranpan .ecuci$
(ediul noii companii este sta%ilit la Ramnicul Valcea$
In &''/ compania Vel Pitar () s0a divi"at in 1 societati autonome care au ca o%iect de
activitate panificatia 2(C Vel Pitar (), moraritul0 (C (apte (pice () si retailul0 (C VP
#agassin ()$)ceste activitati s0au de"voltat continuu in ultimii ani astfel incat acum %eneficia"a
de conditiile necesare pt a functiona autonom$
Prin procesul de divi"are noile companii fructifica mai %ine oportunitatile oferite de piata
in domeniile lor, gestionea"a mai %ine resursele si utili"ea"a in mod direct veniturile o%tinute$
DESCRIEREA AFACERII CURENTE
-rupul Vel Pitar este liderul pietei romanesti a produselor de panificatie + paine,
specialitati de panificatie, patiserie si cofetarie, %iscuiti, napolitane si produse de morarit$
Panificatia am%alata+ pornind de la selectarea tipurilor de faina si continuand cu
framantarea, dospirea, coacerea, racirea si am%alarea, procesul este in intregime controlat de
calculator$
Panificatia proaspata+ oferta cuprinde,in functie de specificul "onei deservite, diferite
variante de paine proaspata, produsa din cele mai %une ingrediente 2 faina al%a de grau, fainuri
speciale si mi3uri de cereale 2 cu grama,e si forme diverse, pornind de la Painea )l%a simpla
&&'g din Bucuresti si pana la (pecialitate .arnava &'''g din Clu,$
Painile pt nutritie speciala+sunt pre"ente in toate locatiile Vel Pitar, intr0o gama variata ce
corespunde celor mai diverse gusturi si nevoi nutritionale 2 paine neagra, paine integrala, paine
neagra cu cartofi, paine fara sare, paine cu tarate si multe alte asemenea sortimente$
Patiserie si cofetarie+ rulade, co"onaci, saleuri, strudele, rulouri si croissante cu diverse
umpluturi, produse ce si0au castigat faima pe piata locala$
Biscuitii+ %iscuitii am%alati se adresea"a in special copiilor prescolari4Clopotel, Poieni5,
scolarilor si adultilor care urmea"a o anumita dieta4 .a%iet digestivi, .a%iet graham5$
1
MANAGEMENTUL NTREPRINDERII
#anagementul societatii este asigurat de domnul Vlad Irinel 2 manager general 2 o
persoana cu pregatire profesionala si cu o e3perienta indelungata in domeniul afacerilor , asociat
ma,oritar in cadrul (C Vel Pitar ($)2 una dintre liderii "onali ai pietei producatoare de produse
de panificatie.
RESURSELE UMANE IMPLICATE
-rupul Vel Pitar este unul dintre cei mai importanti anga,atori din Romania, avand peste
*6'' de anga,ati$ Vel Pitar () incura,ea"a intiativa personala, oferind oportunitati deose%ite de
invatare si crestere,intr0un mediu ce recompensea"a performata individuala$
)nga,atii nostrii au sanse egale de promovare, performanta si potentialul de crestere al
fiecaruia dintre criteriile unice de selectie$
SINTEZA SITUAIEI FINANCIARE (Bilanurile contabile din ultimii 3 ani)
I!AN"#! C$N"AI!
%&&' %&&( %&&)
Acti*e imo+ili,ate -)'.(/0.1)- %(1.'(0.)&- 11%.0)/.)2%
Acti*e circulante (/./1%.%20 --).%%(.0)% %-).2%2.&-1
Acti*e totale %('.'-%.('% 2&).2'(.)/2 00(.%%-.-/1
Capital social 1(.(-&.((1 2).%0'.2&( 2).%0'.2&(
Capitaluri proprii %%%.-2-.'01 11).(%-.%2( 1/%.0-1./-2
Datorii /0.0'-.--) /)./1%.%0( -)0./().'/-
Pasi*e totale %('.'-%.('% 2&).2'(.)/2 00(.%%-.-/1
In activele imo%ili"ate,imo%ili"arile corporale au sca"ut de la 1*,11 7 la 11,187 in
favoarea imo%ili"arilor financiare care au inregistrat o crestere de la 1,1*7 la *,1/ 7$
Ponderea semnificativa a imo%ili"arilor in total activ sugerea"a faptul ca intreprinderea
are o activitate preponderent de productie,insa acestea neavand o pondere de peste 9'7 din
totalul activelor poate sugera faptul ca intreprinderea are si activitate de comerciali"are$
Cresterea cu 1,&9 a imo%ili"arilor financiare poate sugera faptul ca intreprinderea fie a
achi"itionat titluri de pe piata financiara ,fie a apelat la leasing$
In ceea ce priveste activele circulante ,acestea au inregistrat o usoara scadere de la
81,*17 la 81,6*,respectiv o scadere cu 1,9/7 $)ceasta scadere sa datorat in totalitate scaderii
stocurilor de la 19,/17 la 18,117$
Cea mai mare pondere din cadrul activelor circulante o repre"inta creantele care au
crescut alarmant de la &/,*97 la *',617 ,respectiv cu 11,1&7 ceea ce poate semnifica faptul ca
fie intreprinderea are o oarecare dificultate in recuperarea creantelor , fie ca s0au facut eli%erari
masive de active circulante concomitent cu cresterea duratei de incasare a creantelor0
clienti$:isponi%ilitatile %anesti au inregistrat o crestere de *,91 7$
Capitalurile proprii au inregistrat o crestere de la 1',197 la 16,8*7 ceea ce inseamna ca
intreprinderea si0a sporit autonomia financiara$In cadrul capitalurilor proprii ponderea cea mai
mare o inregistrea"a re"ultatul reportat$
&
Reducerea datoriilor su% 1 an de la *&,8' la 19,/8 a dus la cresterea tre"oreriei si s0a
reali"at in conditiile scaderii ponderii datoriilor totale de la *8,987 la *1,//7, ceea ce a redus
gradul de risc financiar$Reducerea ponderii datoriilor cu scadenta mai mare de 1 an de la 1,987
la &,'17 pe fondul reducerii datoriilor totale reflecta cresterea autonomiei la termen si reducerea
levierului financiar$
RENTABILITATEA
INDICATOR 2008 2009 %
Renta%ilitatea economica a activului total &/$19 &/$*9 1$&9
Renta%ilitatea financiara 19$1/ *6$/* 16$96
Renta%ilitatea economica a activului total a crescut cu 1,&9&7 in perioada &''60&''9,
lucru datorat atat cresterii e3cedentului %rut de e3ploatare cu 11,6/&7, cat si a totalului activ cu
1&,*/97$
Renta%ilitatea financiara a crescut cu 16,967, inregistrand 19,1/7 in &''6 si *6,/*7 in
&''9$ )cest lucru a fost determinat de ma,orarea re"ultatului net cu 98,9**7 si a capitalurilor
proprii cu *1,16&7 4 1$6*8$/1/ R;N in &''9 si 9$9'/$68& R;N in &''85$
Valorile supraunitare si in crestere ale ratelor de lichiditate generala si de lichiditate
redusa confirma echili%rul financiar pe termen scurt,deoarece fondul de rulment po"itiv asigura
capacitatea intreprinderii de a face fata o%ligatiilor pe termen scurt$
Lichiditatea generala a inregistrat o crestere cu *,*6997 datorita reducerii datoriilor pe
termen scurt$(i activele circulante au inregistrat o scadere usoara insa cu o valoare inferioara
reducerii datoriilor pe termen scurt,acesta fiind principalul motiv pentru care lichiditatea
generala a inregistrat o crestere relativ usoara,valoare de 1,1**/ ne poate confirma acest lcru$
Lichiditatea generala in perioada &''60&''9 nu s0a situat in intervalul lichiditatii
favora%ile cu valori cuprinse intre & si &,9, avand valoarea de 1,*8 pentru anul &''6 si 1,98
pentru anul &''9$ )cest lucru arata ca societatea a intampinat dificultati in achitarea datoriilor
e3igi%ile pe termen scurt$
Lichiditatea redusa a inregistrat o crestere mai importanta de /8,1**1 7 fata de
lichiditatea generala ceea ce inseamna ca intreprinderea si0a im%unatatit capacitatea de
ram%ursare a datoriilor pe termen scurt$
Rata de lichiditate imediata 4tre"oreria imediata5 numita si testul acid,cu valori su%unitare
in crestere reflecta insuficienta disponi%ilitatilor %anesti 4casa si conturi la %anci5 pentru
acoperirea datoriilor cu scadenta su% 1 an$)ceasa a inregistrat o crestere e3traordinara cu
&$*/',196* 7 datorita cresterii lichiditatilor concomitent cu reducerea datoriilor pe termen scurt
in procente asemanatoare $
Rata solva%ilitatii generale a inregistrat o crestere de 11,*69 7 datorita reducerii
datoriilor$Valorile de &,1*// respectiv &,19*1 peste limitele admisi%ile reflecta un %un echili%ru
financiar pe termen lung care permite acoperirea datoriilor pe termen lung din capitalul propriu
si din capacitatea de autofinantare$
-radul de indatorare generala a inregistrat o evolutie negativa de &9,*17, avand ca valori
pentru &''6 si &''90 1,91, respectiv 1,'6$ -radul de indatorare sca"ut arata faptul ca societatea
si0a redus dependenta fata de creditorii sai, precum si riscul de neram%ursare a o%ligatiilor
asumate$ )cest lucru s0a datorat cresterii capitalurilor proprii in procent de *1,160 mult mai mult
decat datoriile totale0 de doar ',697$
-radul de indatorare financiara are pentru &''9 valoarea de ',&90 o valoare redusa, ceea
ce arata ca valoarea datoriilor pe termen mediu si lung este foarte mica in comparatie cu
capitalurile proprii, societatea putand contracta si alte credite %ancare pentru finantarea
investitiilor$
1
3. PREZENTAREA PROIECTULUI
DESCRIEREA I EXPLICAREA N DETALIU A PRODUSELOR CE FAC
OBIECTUL INVESTIIEI: CARACTERISTICI FIZICE, TEHNOLOGIA
UTILIZAT N PRODUCEREA/DEZVOLTAREA LOR (MATERII PRIME,
ECHIPAMENTE, FORA DE MUNC, PATENTE ETC., SURSA ACESTOR
ELEMENTE
Nr. crt Obiectul investitiei Nr. de bucati al!are "ara
TA#$%
TA
a"erent#$%
al!are cu
TA#$%
& 'ite vibrat!are cu
(a)neti
* 20.000 +.800 2+.800
2 ,ala-!r intensive 2 &0.000 &.900 &&.900
+ Rasturnat!r & ..000 9.0 ..9.0
* ,asina de divi/at & 0.000 &.++0 8.++0
. ,asini ciu1erca 2 &0.000 &.900 &&.900
2 3red!s1it!r cu cu1e & 2.000 &.&*0 0.&*0
TOTAL .8.000 &&.020 29.020
-3 4 2.% lei
0(.&&& 3 52.% lei4 %21./&& lei
--.&%& 3 52.% lei4 2/.%(2 lei
/).&%& 352.% lei4 %().((2 lei
PREZENTAREA MODULUI N CARE TEHNOLOGIILE NOI, MODERNE VOR FI
UTILIZATE N PRODUCEREA / MENINEREA / DEZVOLTAREA
PRODUSULUI / PRODUSELOR
Cu a,utorul acestei investitii firma se va %ucura de o noua tehnologie, moderna, ce va fi
utili"ata in producerea si de"voltarea noilor produse, dar si mentinerea produselor e3istente$
Prin aceasta investitie produsele vor respecta standardele europene, iar forma se va
adapta la cerintele consumatorilor$
Produsele noi pt care se reali"ea"a investitia sunt+ <rench .oast, <rench Rolls$
)ceste produse vor avea la %a"a utili"area conceptului =aine .ouch0 produs neatins ce
repre"inta o tehnologie moderna care impune un nou standard in panificatie$
EVIDENIEREA CALITILOR / AVANTA!ELOR PRODUSULUI
/PRODUSELOR FIRMEI, COMPARATIV CU CELE ALE COMPETITORILOR
Printr-un sistem eficient si profesional de productie si distributie oferit clientilor din toata tara
produsele de panificatie si morarit sunt de calitate superioara, in acord cu cerintele legale si de
reglementare nationale si europene, se deosebesc de cele ale concurentilor, produse de calitate
inferioare, fara de produsele societatii Vel Pitar.
Vel Pitar isi pretuieste clientii punand intotdeuna calitatea si respectul pt oameni in primul plan.

ENUMERAREA / DESCRIEREA PRODUSELOR VIITOARE I PLANIFICAREA
ASIMILRII I/SAU DEZVOLTRII ACESTORA, EVIDENIIND ASTFEL,
*
EVOLUIA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE N FUNCIE DE EVOLUIA
PIEEI
(ocietatea comerciala el 3itar '.A intentionea"a prin acest proiect sa0si im%unatateasca
activitatea curenta si cea viitoare$
:escrierea noilor produse+
1$ <rench .oast 2 paine toast feliata, in * sortimente 4<rench .oast Clasic, <rench .oast
(ecara, <rench .oast (eminte, <rench .oast -raham5$ >ste primul %rand premium de pe
piata de panificatie si este produs su% tehnologie =eine .ouch$
&$ <rench Rolls 2 rolls preoaspete acopera cerintele unui mic de,un fugal, dar consistent, ale
unei petreceri in aer li%er, ale unei vacante, calatorii sau drumetii lipsite de gri,i$ <rench
Rolls precoapte completea"a %ucuria de a savura impreuna cu familia, minunatele clipe
petrecute impreuna a unei paini calde$
PRECIZAREA MODULUI N CARE VOR FI ASIGURATE UTILITILE,
AVIZELE I ACORDURILE NECESARE, CUM SE VOR OBINE ACESTE
ACORDURI I DEVIZUL TOTAL AL INVESTIIEI
Pentru reali"area o%iectului sau de activitate '.C. el 3itar '.A. are acces la resursele
energetice si utilitatile asigurate atat prin amena,ari proprii, cat si prin cumpararea de la alte
unitati economice$
(ursele de energie si utilitatile aflate la dispo"itia societatii sunt urmatoarele +
consumul de energie electrica ?
necesarul de ga"e naturale ?
resursele de apa provin din reteaua de distri%utie a (C @ )pa Nova @ ()?
energia termica este furni"ata de centralele termice aflate in dotare, iar pentru incal"irea
functionea"a o centrala termica automati"ata ?
com%usti%ilul necesar deplasarii mi,loacelor de transport este achi"itionat de la (C @LuAoil
:ownstream @ (RL si (C @ ;#V Romania @ () ?
societatea dispune de o centrala telefonica proprie racordata la reteaua (C@ Romtelecom @
() si de conectare la reteaua de internet$
4. PLANUL OPERA,IONAL
DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC
Procesul tehnologic presupune parcurgerea urmatoarlor etape +
cernerea fainii prin site vi%ratoare cu magneti, ce asigura retinerea impuritatilor magnetice
4acesta este un punct critic de control5?
do"area mecani"ata a materialelor 4faina,apa, dro,die,sare5 in functie de sortimentul de paine
ce urmea"a a fi produs 4se produc patru tipuri de paine+ fran"ela, feliata, rotunda si graham5?
mala3area materiilor prime, se face cu un mala3or intensive, ce asigura omogeni"area
componentelor amesteculului 4mala3arul are doua vite"e la prima vite"a timpul necesar
omogeni"arii fiind de 9 min, iar la cea de0a doua vite"a de / min5?
rasturnarea mecani"ata a aluatului cu a,utorul @rasturnatoruluiB?
aluatul trece prin masina de divi"at, unde in functie de sortiment de sta%ileste grama,ul painii
4la un ciclu de productie acest process durea"a 19 min5?
premodelarea 4rorund ptr toate sortimentele5 cu a,utorul @masini ciupercaB
predospirea, se face intr0un @predospitor cu cupeB si durea"a intre 906 min
modelarea 4pentru rotund se face manual iar pentru fran"ele se face automat5
9
dospirea finala **09' de min 4in functie de grama,, cu cat este mai mic grama,ul cu atat
durea"a mai mult5
coacerea, durea"a &&0&9 de minute in functie de grama, si sortiment
racirea
pentru painea feliata urmea"a, felierea si am%alarea? felierea se reali"ea"a cu a,utorul unor
cutite automate, insa painile snt actionate in masina si preluate de catre un lucrator$
depo"itarea in la"i
livrarea
)dunand timpii acestor procese, reu"lta un timp de productie de apro3 1'' min, la un
ciclu de productie$
(e produce in functie de comen"i, comen"ile pentru a &0a "i se fac cel ta"iu la ora 18+'',
"iua anterioara$ Insa cu doua "ile inainte se lansea"a un estimate de la @departamentul de
logisticaB, pentru a se asigura timpul necesar producerii painii necesare pentru onorarea
comen"ilor$
DESCRIEREA PRODUSELOR / SERVICIILOR OFERITE
Principalele produse,marfuri si servicii prestate sunt:
produse de morarit
fainuri
malai
derivate4tarate,spartura,pleava5
produse de panificatie
paine
specialitati
produse de patiserie
pesmet
%iscuiti
napolitane
nutreturi com%inate
marfuri
dulciuri
%auturi nealcoolice
%auturi alcoolice
cafea
lactate
conserve din carne
prestari servicii
morarit
revi"ii tehnice periodice
reparatii mecanice
Principalele piete de vanzare ale societatii sunt:
Cudetul Valcea cu o pondere de &97 in totalul van"arilor societatii$ Van"arile se
reali"ea"a atat prin reteaua proprie de van"are a societatii cat si prin van"arile
reali"ate catre clientii0persoane ,uridice pe %a"a de contracte$
8
Cudetul )rges cu o pondere de &'7 in totalul van"arilor societatii,van"arile
reali"anduse atat prin reteaua proprie de van"are a societatiicat si prin van"arile
reali"ate catre clientii0persoane ,uridice pe %a"a de contracte$
Cudetul Clu, cu o pondere de 17 in totalul van"arilor societatii,van"arile
reali"andu0se catre clientii0persoane ,uridice pe %a"a de contracte$
#unicipiul Bucuresti cu o pondere de 167 in totalul van"arilor societatii$
Cudetul Iasi cu o pondere de * 7 in totalul van"arilor societatii$
Cudetul -or, cu o pondere de 17 din totalul van"arilor societatii$
Cudetul -alati cu o pondere de &7 in totalul van"arilor societatii , van"arile
reali"andu0se catre clientii0persoane ,uridice pe %a"a de contracte$
Cudetul Brasov cu o pondere de *7 in totalul van"arilor societatii , van"arile
reali"andu0se catre clientii0persoane ,uridice pe %a"a de contracte$
Cudetul -iurgiu cu o pondere de 17 in totalul van"arilor societatii , van"arile
reali"andu0se catre clientii0persoane ,uridice pe %a"a de contracte$
PRODUCIA PRECONIZAT (VOLUM
Productia preconi,ata pe urmatorii % ani e urmatoarea:
AN CAN"I"A"67ucati8
200 00.000
20 20.000
COSTURI OPERAIONALE I COSTURI DE NTREINERE (FOR DE
MUNC, MATERII PRIME, MATERIALE, UTILITI ETC.
Cheltuieli de productie D 1''$''' leiEan
Cheltuieli cu personalul D 1''$''' leiEan
5. ANALIZA PIE,EI
CLIENII EXISTENI I POTENIALI
Clientii potentiali ce alcatuiesc cercul agentilor economici 4firme, institutii5 si al
persoanelor individuale carora le sunt adresate produsele si serviciile intreprinderii$
Clinetii principali sunt+
VP #agassin
!ipermarAeturile
Locatiile de tip cashFcarr
.raditia Vel Pitar este de a rasplatii clientii fideli$
Vel Pitar este o organi"atie dinamica cu peste *6'' de anga,ati care urmareste atragerea
de profesionisti orientati spre o%tinerea de re"ultate$
CONCURENA EXISTENT PE PIA
Principalii concurenti ai societatii pe piata sunt reprezentati de:
/
($C$BoromirInd ($R$L ca principal competitor in domeniul produselor de morarit
si panificatie pe piata ,udetului Valcea si a ,udetului (i%iu$
($C$:o%rogea ($)
($C$ Baneasa ($)
($C$#oara Baciu ($)$ Clu,0Napoca
($C$#opan () (uceava
($C$Compan .irgoviste
($C$)nairo .g$Ciu
($C$ -erpen .g$Ciu
($C$ Pam%ac Bacau
($C$ Rostar Bucuresti
($C$ Propast Iasi
($C$ -almopan -alati
(ocietatile de panificatie cu nivele de productie individuale mici,dar semnificative
ca nivel glo%al pe produselor specifice$
MARIMEA PIETEI DE DESFACERE
Principalele piete de vanzare ale societatii sunt:
Cudetul Valcea cu o pondere de &97 in totalul van"arilor societatii$ Van"arile se
reali"ea"a atat prin reteaua proprie de van"are a societatii cat si prin van"arile
reali"ate catre clientii0persoane ,uridice pe %a"a de contracte$
Cudetul )rges cu o pondere de &'7 in totalul van"arilor societatii,van"arile
reali"anduse atat prin reteaua proprie de van"are a societatiicat si prin van"arile
reali"ate catre clientii0persoane ,uridice pe %a"a de contracte$
Cudetul Clu, cu o pondere de 17 in totalul van"arilor societatii,van"arile
reali"andu0se catre clientii0persoane ,uridice pe %a"a de contracte$
#unicipiul Bucuresti cu o pondere de 167 in totalul van"arilor societatii$
Cudetul Iasi cu o pondere de * 7 in totalul van"arilor societatii$
Cudetul -or, cu o pondere de 17 din totalul van"arilor societatii$
Cudetul -alati cu o pondere de &7 in totalul van"arilor societatii , van"arile
reali"andu0se catre clientii0persoane ,uridice pe %a"a de contracte$
Cudetul Brasov cu o pondere de *7 in totalul van"arilor societatii , van"arile
reali"andu0se catre clientii0persoane ,uridice pe %a"a de contracte$
Cudetul -iurgiu cu o pondere de 17 in totalul van"arilor societatii , van"arile
reali"andu0se catre clientii0persoane ,uridice pe %a"a de contracte$
7. PLANUL FINANCIAR
'e cun!sc ur(at!arele in"!r(atii 4
Bilantul si(1li"icat la +&.&2.N5&
Activ N-1 Pasiv N-1
Imo%ili"ari necorporale 6$189 Capital social *&'$'''
Imo%ili"ari corporale *$/&8$11& Re"erve din reevaluare */&$&18
Imo%ili"ari financiare 8&&$*&1 Re"erve &/8$1&9
Total Active Imobilizate 5.356.920 Re"ultatul reportat *$119$9'1
6RN 2.0.+.**. Total Capitaluri Proprii 5.50.!62
6
Dis1!nibilitati 200.99. 3r!vi/i!ne 1t risc si c7 2.092.8+2
Dat!rii "inanciate 1e t(l 2.9&2.999
Credite bancare 1e ter(en scurt 820.22+
Total Activ 12.0!1.360 Total Pasiv 12.0!1.360
Valoarea amorti"arilor anuale pe urmatorii & ani se pre"inta astfel+
Amortizari N N"1
Imo%ili"ari necorporale ..908 ..908
Imo%ili"ari corporale +.0.02& +.0.02&
Capitalul social este de /$9''$''' lei divi"at in 1/9$''' de actiuni cu valoarea nominala
de &' leiEactiune
Referitor la imo%ili"arile corporale din %ilant, se reali"ea"a anual reinnoiri in valoare de
19$''', ca urmare a acestor reinoiri se reali"ea"a cesionari in valoare de 1'$''' pe an, fara .V),
venit din cedarea actiunilor$ Cheltuielile privind activele cedate sunt nule$
Referitor la imo%ili"arile financiare nu se intentionea"a a se achi"itiona sau a se vinde$
Ram%ursarea leasingului care figurea"a in %ilant pe urmatorii & ani se pre"inta astfel+
Ram%ursarea N N8&
Leasing &19$'** &19$'**
C!ntul de 1r!"it si 1ierdere si1li"icat la +&.&2.N5&
I#$icator N-1
Ci%ra $e a%aceri 2.00!.!3&
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consuma%ile 6$*91$68/
Cheltuieli cu personalul *$9/1$96'
Cheltuieli cu amorti"ari si provi"ioane &11$&'9
)lte cheltuieli de e3ploatare 9$691$'96
'ezultatul $i# e(ploatare 3.&60.6!&
Venituri financiare 6$/&/
Cheltuieli financiare &*8$9/6
'ezultatul %i#a#ciar -23!.251
Total )e#ituri 2.01.561
Total C*eltuieli 23.95.12!
'ezultatul brut 3.222.&33
Impozit pe pro%it 55.62
'ezultat #et 2.66&.61
Re"ultatele de e3ploatare si conditiile relative la produsele reali"ate pana la inceputul
anului N raman neschim%ate pe urmatorii & ani$
:in re"ultatul e3ercitiul anul N01 se decide distri%uirea unui dividend de /$1'9
leiEactiuni4re" e3E nr actiuniD&$88*$8/1E1/9$'''D/$1'95
Intreprinderea intentionea"a sa introduca in fa%ricatie un nou produs incepand cu anul N$
Informatiile previ"ionate pe perioada de previ"iune GN?NH1I cu privire la acest nou
produs sunt urmatoarele +
a.pretul de van"are unitar +& lei
b$pretul de van"are unitar creste cu 1 leu pe an
c.& cantitatea de produse ce urmea"a a fi reali"ata in anul N este urmatoarea + 1''$'''
%ucati$
9
c.2 cantitatea de produse ce urmea"a a fi reali"atat in anul NH1 este urmatoarea+ 1&'$'''
%ucati$
d. costul varia%il de productie unitar este de ',/9 leu si creste cu & 7 in fiecare an$
Cheltuielile anuale relative fi3e cuprind+
Cheltuielile cu personalul 1''$''' lei pentru N si cresc anual 11' '''lei pentru NH1+
Cheltuieli de productie 6'$''' lei pentru N si 1''$''' pentru NH1?
Cheltuieli de distri%utie &' ''' lei in anul N si &' ''' in anul NH1$
Necesarul de fond de rulment al e3ploatarii aferent noilor achi"itii pentru e3ploatare este
de /1,911/ "ile cifra de afaceri$
Cota de impo"it pe profit este de 187$
Pentru reali"area acestiu nou produs este necesara reali"area urmatoarelor investitii+
Ac*izitia $e masi#i si utila+e #oi
Nr. crt Obiectul investitiei Nr. de bucati al!are "ara
TA#$%
TA
a"erent#$%
al!are cu
TA#$%
& 'ite vibrat!are cu
(a)neti
* 20.000 +.800 2+.800
2 ,ala-!r intensive 2 &0.000 &.900 &&.900
+ Rasturnat!r & ..000 9.0 ..9.0
* ,asina de divi/at & 0.000 &.++0 8.++0
. ,asini ciu1erca 2 &0.000 &.900 &&.900
2 3red!s1it!r cu cu1e & 2.000 &.&*0 0.&*0
TOTAL .8.000 &&.020 29.020
<inantarea acestei investitii se reali"ea"a astfel+
Contractarea unui imprumut %ancar in valoare de &9'$''' lei neram%ursa%il, in 9 ani, in
rate constante, rata do%$ 1'7, iar comisioanele %ancare de &7 din valoarea imprumutului
se platesc anticipat, integral la acordarea imprumutului$
>miterea de noi actiuni+1999,18J&9 leiEactiune D 19$66* lei$Cheltuiala cu emisiunea de
actiuni repre"inta 17 din cresterea totala a capitalurilor proprii si se va amorti"a in 1 ani$
C$N" PR69I:I$NA" N$#! PR$D#;
Indicator N N+1
!ifra de afaceri 200.000 3"0.000
!#eltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile $%.000 &.'00
!#eltuieli cu personalul 00.000 0.000
!#eltuieli cu amorti(ari 2).3"0 2).3"0
*lte c#eltuieli de distrubutie 20.000 20.000
Venituri financiare 0 0
!#eltuieli financiare 30.000 30.000
Rezultatul financiar -30.000 - 30.000
Total Venituri 0 0
1'
Total Cheltuieli 249.360 26.160
Rezultatul !rut -49.360 "3."40
I#$ozit $e $rofit -"9.%6 134.14%4
Rezultat net -&2&.%6 042&%6
CA
N
9 3v
N
: ;
N
D & leiJ1''$'''D&''$'''
CA
N8&
9 3v
N8&
: ;
N8&
D 1 leiJ1&'$'''D18'$'''
C7.(at.de 1r!ductie
N
D CVu
N
J K
N
D ',/9J1''$'''D/9$'''
C7.(at.de 1r!ductie
N8&
D CVu
NH1
J K
NH1
D 4',/9H&7J',/95J1&'$'''D91$6''
>chipamentele tehnologice se amorti"ea"a in 1' ani +
&*1$8''E1'D &*$18'
<C3 9 Nr. act. n!u e(ise : 3ret de e(isiune D 1999,18J&9D19$66*
<C' 9 Nr. act. n!u e(ise : al.n!(inala D 1999,18J&'D11$9'/,&
3ri(a de e(isiune 9 <C3 5 <C' D 19$66*011$9'/,&D /$9/8,6
C7. de e(isiune 9 +% : <C3 D17J19$66*D 1198,9&
C!ntractarea creditului bancar
)N
(L#) :>
R)#BLR().
:;B)N:) R).) )NLI.).>
1$ 6'$''' 6$''' &9$''' 11$'''
&$ /'$''' /$''' &9$''' 1&$'''
1$ 9'$''' 9$''' &9$''' 1'$'''
*$ *'$''' *$''' &9$''' &9$'''
9$ 1'$''' 1$''' &9$''' &8$'''
.;.)L &9'$''' 1'$''' 1&9$'''
C!(isi!nul bancar an &D &7J6'$''' D 1$8''
C!(isi!nul bancar an 2D &7J/'$''' D 1$*''
C!(isi!nul bancar an +D &7J9'$''' D 1$'''
C!(isi!nul bancar an *D &7J*'$''' D 6''
C!(isi!nul bancar an .D &7J1'$''' D &''
D!banda D 1'7 J &9'$'''D &9$'''
C7."in
N
9 C!(isi!n bancar 8 D!banda D 1$8'' H 6$''' D 9$8''
C7."in
N8&
9 D!banda din anul 2 D /$'''
3lanul de "inantare
P!AN D6 FINAN"AR6
+r.!rt. indicatori + +,
#i'loace
2 ac#i(itii acti-e imobili(ate 2".000 $."00
3 reinnoiri acti-e imobili(ate 30.000 30.000
) -ariatia ./+ 1$888,8 ."",$
%
rambursare imprumuturi
primite 0%.000 &%.000
" di-idende distribuite $.%00.000 .)00.000
$ 010*2 34521*!6 $.$"2."""," .")3.$"$
' re(ur(e
& !.*... -ec#e -32.'&$," &).$'%,"
0 !.*... noul produs -"2'.&$," ").$'%,"
-ariatia capitalului social &."%2 2.3&3,0)
11
2 imprumuturi contractate 2)%.'00 0
3 rambursare imprumut acordat 0 0
) 010*2 /678/76 -32.3)0,) ".&"),2)
" tre(orerie initiala 8/'$999 "$0.&&%
$ tre(oreria finala -'30.2$.",2 2.)$".$2"
6RN!r
N
D 1'$'''J&'E18'D 1$888,8
6RN!r
N8&
D91$'''J&'E18'D &$611,1
<6RN!r
N8&
9 6RN!r
N8&
= 6RN!r
N
D&$611,101$888,8D1$188,/
Ra(bursare i(1ru(ut
N
9 Ra(bursare i(1ru(ut din bilant 8 Ra(bursare i(1ru(ut
n!u 9 6'$'''H &9$'''D 1'9$'''
Ra(bursare i(1ru(ut
N 8&
9 Ra(bursare i(1ru(ut din bilant 8 Ra(bursare i(1ru(ut
n!u 9 /'$'''H&9$'''D99$'''
DvT
N
9 Dv : Nr.actiune
N5&
D1/9$'''J&'$'''D/$9''$'''
La sfarsitul anului N avem o crestere de 1''' de actiuni$
DvT
N8&
D*/9$'''J&' lei J&'7D11$*''$'''
CA6
N
vec7e 9 Re/ultat net 8 C7.din a(!rti/ari>1r!vi/i!ane D 0 9/&$9/,8H&*$18'D 0 1&6$9/,8
CA6
N8&
vec7e D Re/ultat net 8 C7.din a(!rti/ari>1r!vi/i!ane9/'$*&9,8H&*$18'D 9*$/69,8
CA6
N
9 Re/ultat net 5 enituri din cedarea activel!r 8 C7.din a(!rti/ari> 1r!vi/i!ane D
09/&$9/,80 1'$'''H &*$18'D 08&6$9/,8
CA6
N8&
D/'$*&9,80 1'$'''H &*$18' D 8*/$69,8
Cresterea ca1italului
N
9 <C3 = +% : <C3D19$66* 2 17J 19$66*D119$89&
Cresterea ca1italului
N8&
9 <C3 = +% : <C3D19$66* 2 17J 19$66*D119$89&
I(1ru(uturi c!ntractate 9 I(1ru(ut bancar = C!(isi!n bancar D &9'$'''09$'''D&*9$'''
Tre/!reria initiala 9 Dis1!nibilitati
N5&

M
D 8/'$999
Tre/!reria initiala
N8&
9 Tre/!reria "inala
N
D 8/'$999
Tre/!reria "inala
N
9 Tre/!reria initiala 8 T!tal Resurse = T!tal ,i?l!aceD
D8/'$999 011&$1*',* 0 /$/8&$888,8 D 061'$1&/$8,&
Tre/!reria "inala
N8&
D8/'$999H 181$98*,&* 0 11$8*1$/8/D1&$*/8$/&8
Bilant 1revi/i!nat 1entru n!ul 1r!dus
ACTI N 3A'I N
Imo%ili"ari
necorporale
9/$&*&$986 Capital social 9&6$&*1,9*
Imo%ili"ari corporale
1''$'''$'''
Prima de emisiune 11&$9*1,8
Imo%ili"ari financiare
8&&$*&1
Re"erve din
reevaluare
*/&$&18
T!tal Active
I(!bili/ate
&90.82..+9& Re"erve
&/8$1&9
<RNor 1$888,8 Re"ultatul e3
1&1$1'9$/68,'8
:isponi%ilitati 200.99. Re"ultat reportat
*$119$9'1
T!tal ca1italuri
1r!1rii
..0*8.2*9>.*
Provi"ioane pentru
riscuri si cheltuieli
&$/9&$618
:atorii financiare pe
termen mediu si lung
8/$999$/68,1
1&
Credite %ancare pe
termen mediu si lung
&&'$'''
Credite %ancare pe
termen scurt
'
TA &98..+8.0.2>2 T3 &98..+8.0.2>2
I(!b. nec!r1.
N
9 I(!b.nec!r1
N5&
5 A(!rti/are I(!b.nec!r1.
N
8 <I(!b.nec!r1
N
=
A(!rti/areD9/$&*&$986
I(!b.c!r1
N
9 I(!b.c!r1
N5&
5 A(!rti/are I(!b.c!r1.
N
8 <I(!b.c!r1
N
=
A(!rti/areD
1''$'''$'''
I(!b "inanciare9I(!b "in
1 N
98*&$*&1
6RN!r
N
9 6RN!r
N5&
8 <6RN!r
N
D8$'91$**90 8$'91$//6,*D1$888,8
Ca1.s!c
N
9 Ca1.s!c
N5&
8 <C' D/$9''$'''H11$9'/,&D /$911$9'/,&
3ri(a de e(isiune 9 <C3 5 <C' DD 19$66*011$9'/,&D /$9/8,6
Re/erve din reevaluareD*/&$&18
Re/erveD &/8$1&9
Re/ultatul e-ercitiuluiD 1&1$1'9$/68,'8
Re/ re1!rtatD *$119$9'1
Dat "inanciareD
8/$999$/68,1
Credite 1e ter(en ( si l)D &9'$'''09$'''0&9$'''D&&'$'''
11