Sunteți pe pagina 1din 2

Consiliere de grup

Unitatea colar: Scoala cu clasele I-VIII Dragalina


Clasa/Grupul tinta: elevii clasei a V a C
Responsabil: Sisman Constantina
Tema: Spune STOP abandonului scolar- Si mie imi pasa.
Tema acestei sesiuni de consiliere de grup a fost realizat in concordanta cu programa
scolara planul managerial anual.
!ducarea elevilor in spiritul unei educatii permanente" prin dezaprobarea abandonului
scolar si prin e#emplificarea de modele de urmat in viata.
Denumirea
activitii
Spune STOP abandonului scolar- Si mie imi pasa.
Echipament $%rtie" pi#" tabl" cret" fi&a de lucru" flipc'art" coli de flipc'art" banda
adeziva.
Timp alocat () min
Obiective Sa identifice minim un argument in favoarea scolii in defavoarea
absenteismului- abandonului scolar
Sa identifice actiuni pe care le-ar putea face pentru combaterea fenomenului
de abandon scolar
Discuii Ce presupune sa fi prietenul cuiva*
Cum trebuie sa procedezi intr-o astfel de situatie*
Centrul +ude,ean de -sisten,
Psi'opedagogic
Consilier .colar"
Prof. Sisman Constantina
.coala cu clasele I-VIII Dragalina
Director"
Prof. Stoica /'eorg'e
Desfasurarea activitatii
Exercitiul de spargere a ghetii: Pe o coala de flip-char avem desenat un cosulet! "n
interiorul cosuletului vom nota cate un cuvat # de la fiecare elev care sa repre$inte
un cuvant ce le vine in minte! %revenim la final&
'! 0n partea de 1nceput a lectiei le precizez elevilor ca pe parcursul activitatii
vom face mai multe e#ercitii prin care ne propunem sa discutam despre spiritul civic si
despre importanta dezvoltarii lui- prin actiuni de combatere a absenteismului
fenomenului de abandon scolar.
!levii vor primi o fila pe care este scrisa o scurta povestire 2ane#a 34. 5e precizez faptul
ca dupa ce vor citi povestea" vor avea de raspuns la cateva intrebari. 6aspunsurile
intrebarilor vor fi scrise in ane#a 7" iar raspunsurile vor fi formulate 1n urma consultarii
fiecarui elev cu partenerul de ec'ipa.
Cu alte cuvinte" solutionarea solicitarilor va fi realizata 1n ec'ipe de c%te doi
2eventual colegi de banca4.
Povestirea va fi" de fapt" prezentarea unui caz despre ce 1nseamna implicarea civica in
ctivitati de prevenire a abandonului scolar si combatere a fenomenului de absenteism" a
unui elev de v%rsta lor" in rezolvarea unui caz de acest gen 2vezi -ne#a 84.
Solicitarile vor presupune identificarea urmatoarele aspecte9
34 faptelor elevilor din cazul prezentat"
74 a persoanei care a avut initiativa actiunilor respective"
84 motivelor care au determinat elevii respectivi sa realizeze acele actiuni"
:4 recompenselor care au urmat 2dupa4 sav%rsirea respectivelor fapte si
(4 a urmarilor actiunilor sav%rsite de elevii 1n cauza.
5e vom preciza elevilor ca au la dispozitie 3( minute pentru a finaliza sarcina.
(! Dupa ce elevii realizeaza analiza cazului prezentat 1i voi invita sa-si prezinte
raspunsurile pe care le-au formulat" iar apoi le voi sumariza pe tabla sau pe o coala de flip
; c'art. Dupa ce toate raspunsurile vor fi listate le vom e#plica elevilor ca 1n povestirea
pe care ei au citit-o si analizat-o este vorba despre o actiune de combatere a
absenteismului abandonului scolar si vom defini voluntariatul- prezentarea ppt.
Vom formula c%teva concluzii cu privirea la modul 1n care actiunile noastre pot
imbunatatii sau sc'imba viata altor persoane. 0n formularea concluziilor 1i voi implica si
pe elevi prin intermediul conversatiei euristice.
)! 5e dam elevilor ca activitate sa realizeze un poster " utilizand materialele puse la
dispozitie" cu tema < Spune STOP abandonului scolar. -ctivitatea se va desfasura in
ec'ipa si va avea ca finalitate e#punerea acestor postere pe 'olul scolii.
*! +evenim la exercitiul de spargere a ghetii utili$and cuvintele spuse de ei astfel
incat sa facem o legatura cu lectia desfasurata si o evaluare de ansamblu asupra
implicarii lor la activitatea propusa!