Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Data: 01.04.2014
coala: coala Gimnazial Luncani, Structur a colii Gimnaziale Al.Piru, Mrgineni
Propuntor: ili!oc Lore"ana
Clasa: #
Aria curricular: Matematic $i tiin%e ale naturii
Disciplina: Matematic $i e&'lorarea me"iului
Unitatea tematic: (ltorie )n *ni+er,
Tema leciei: (ltoria lui (-i%
Tipul leciei: Mi&t
Competene specifice :
1.2. (om'ararea numerelor )n concentrul 0.100
1./. 0r"onarea numerelor )n concentrul 0 .100, 1olo,in" 'ozi%ionarea 'e a&a numerelor, e,timri, a'ro&imri 2
1.4. 31ectuarea "e a"unri $i ,c"eri, mental $i )n ,cri,, )n concentrul 0.100, recurg4n" 1rec+ent la numrare 2
1.5. 31ectuarea "e a"unri re'etate6 ,c"eri re'etate 'rin numrare $i re'rezentri o!iectuale )n concentrul 0.100 2
1.7. *tilizarea unor "enumiri $i ,im!oluri matematice 8termen, ,um, total, "i1eren%, 9, :, ;, <. = )n rezol+area $i6,au
com'unerea "e 'ro!leme 2
/.2. Mani1e,tarea gri>ii 'entru com'ortarea corect )n rela%ie cu me"iul natural2
4.2. #"enti1icarea unor con,ecin%e ale unor ac%iuni, 1enomene, 'roce,e ,im'le2
5.1. Sortarea $i cla,i1icarea unor "ate "in me"iul a'ro'iat 'e !aza a "ou criterii2
5.2. ?ezol+area "e 'ro!leme ,im'le )n care inter+in o'era%ii "e a"unare ,au ,c"ere )n concentrul 0.100, cu ,'ri>in )n o!iecte,
imagini ,au re'rezentri ,c-ematice.
Competen e integrate:
1
DP 2.1. ?ecunoa$terea emo%iilor "e !az ra'ortate la e&'erien%ele "e +ia% trite2
CLR 1.4. 3&'rimarea intere,ului 'entru rece'tarea "e me,a>e orale, )n conte&te "e comunicare cuno,cute 2
/.1. (itirea unor cu+inte $i 'ro'ozi%ii ,curte, ,cri,e cu litere "e ti'ar ,au "e m4n 2
AVAP 1./. Mani1e,tarea curiozit%ii 1a% "e e&'lorarea "e me,a>e arti,tice ,im'le, e&'rimate +izual 2
2.1. #"enti1icarea unor caracteri,tici6 'ro'riet%i ale materialelor )nt4lnite )n me"iul cuno,cut2
Obiectie operaionale:
Cognitie :

OC! " , rezol+e corect e&erci%ii "e a"unare $i ,c"ere cu trecere 'e,te or"in2
OC# " , com'are ra'i" "ou numere2
OC$ " , coloreze ,telu%a care re'rezint rezultatul corect2
OC% @ , rezol+e corect 'ro!leme2
OC& @ , a1le numerele necuno,cute2
OC' @ , tran,crie re,'ect4n" liniatura 'ro'ozi%iile2
OC( @ , coloreze e&erci%iile con1orm co"ului.
Psi)omotorii:
O*P!. ,.$i coor"oneze mi$crile 'entru a ,ta!ili core,'on"en%e, 'entru a ,crie ci1rele la ta!l $i 'e caiete2
O*P#. ,.$i "iri>eze e1ortul oculomotor ctre centrul "e intere, ,ugerat "e )n+%tor2
Afectie:
0A1: +or mani1e,ta intere, 'entru )n%elegerea $i a'licarea cuno$tin%elor )n+%ate2
0A2: +or mani1e,ta intere, 'entru "eco"i1icarea me,a>ului ,cri, cu a>utorul unui ,i,tem "e ,im!oluri.
2
+trategii ,i,actice:
Meto"e $i 'roce"ee: con+er,a%ia, e&'lica%ia, e&erci%iul, 'ro!lematizarea.
Mi>loace "e )n+%m4nt: au&iliar, 1i$e, 'lan$e "i"actice, >etoane, ci1re.
Aorme "e organizare: 1rontal, 'e gru'uri, in"i+i"ual.
?e,ur,e:
Bem'orale
0ra are o "urat "e 50 minute, "in care /5 minute acti+itatea 'ro'riu.zi, i 15 minute acti+it i recreati+e. 0ra e,te a 2.a or
"in totalul "e C ore al unit ii tematice.
*mane
(la,a are un numr "e 15 ele+i.
i!liogra1ice::
Aron #oan, Dere,cu #. G-eorg-e, ,,Aritmetica pentru nvtori, ucure$ti. 3"itura Ei"actic $i Pe"agogic, 1FGG, ''. 2C7 .
2F12
Eumitriu (on,tan%a 8coor"inator=, Enil #oan, Sinteze didactice, File pentru ,, Caietul metodistului, acu, (a,a (or'ului
Ei"actic ,,Grigore Ba!acaru 1FF1 @ 1FF2
Heac$u #oan 8coor"onator=, Educarea capacitilor creatoare n procesul de nvmnt, ucure$ti, 3"itura Ei"actic $i
Pe"agogic, 1FFC, ''. 7/ .G0.
Heac$u #oan, Metodica predrii matematicii, ucure$ti, 3.E.P., 1FFC
Metodica predrii matematicii la clasele I I, manual pentru liceele peda!o!ice, clasele "I "II, ucure$ti, 3"itura
Ei"actic $i Pe"agogic, 1FFC2
Argine,cu Alorica Ancu%a, Cule!ere de e#erciii $i pro%leme pentru clasa I, Pite$ti, 3"itura ,,(armin,, 2000.
#oan Enil, 3lena Iarlung, &ecia n evenimente, g-i" "e 'roiectare "i"actic, 3"itura ,,3gal, 2002.
Stoica A"rian 8coor"onator=, ,,Evaluarea n nvmntul primar. 'escriptori de per(orman, ucure$ti, 1FCC
3
-enimentele
leciei
Ob
op.
Coninutul actiitii +trategii ,i,actice -aluare
*eto,e *i/loace 0orme ,e
org.
!.Captarea
ateniei
0A1
0(1
Se 'rezint ele+ilor un mic >oc. Pentru a
"e,co'erii me,a>ul orei "e Matematic $i
e&'lorarea me"iului, ele+ii ,unt in+ita%i
, rezol+e corect c4te+a e&erci%ii "e
a"unare $i ,c"ere.8Ane&a 1=.
Se "e,co'er me,a>ul @ Berra.
Se 'un o ,erie "e )ntre!ri:
. (e e,te BerraJ
. (e alte 'lanete cunoa$te%iJ
Se 'rezint 'lan$a cu $oricelul (-i%, care
+rea , "e,co'ere 'lanetele. Pentru a
"e,co'erii 'lanetele ele+ii ,unt ruga%i ,
lucreze ra'i" $i corect la ora "e
Matematic $i e&'lorarea me"iului.
0!,er+a%ia
Kocul
"i"actic
(on+er,a%ia
Stelu%e Arontal 0!,er+area
,i,tematic
#.-nunarea
temei 1i a
obiectielor
0A1 3le+ii ,unt anun%a%i c la ora "e
Matematic $i e&'lorarea me"iului, )l
+or a>uta 'e $oricelul (-i% , "e,co'ere
'lanetele, )$i +or con,oli"a cuno$tin%ele
re1eritoare la a"unarea $i ,c"erea
numerelor cu trecere 'e,te or"in, +or
com'ara numere, +or rezol+a "i1erite
'ro!leme $i +or r,'un"e la c4te+a
g-icitori.
(on+er,a%ia
3&'lica%ia
Plan$ Arontal
4
$.Actuali2area
cuno1tinelor
0(1 Se ,olicit r,'un,ul la c4te+a )ntre!ri:
. (um ,e nume$te rezultatul a"unriiJ
. (um ,e nume,c numerele care ,e
a"unJ
. (um ,e nume$te rezultatul ,c"eriiJ
. (um ,e nume$te numrul "in care ,e
,ca"eJ
. Ear numrul care ,e ,ca"eJ
3le+ii +or lucra )n 'erec-i e&erci%iile "e
'e 'lanet.8Ane&a 2=.
(on+er,a%ia
3&'lica%ia
Plan$
Stelu%e
Arontal 0!,er+area
,i,tematic
?,'un,uril
e ele+ilor
%.Pre2entarea
noului
coninut 1i
,iri/area
3nrii
0PM1
0(1
0(2
0(/
0(4
0(5
Se 'rezint ele+ilor o ,erie "e g-icitori
)nainte "e a'orni )n cltorie cu $oricelul
(-i%.
L(uie mici cu mciulie
Strluce,c 'e cer o mie,
Ear c4n" ie,e ,oarele
Aug "e.$i ru' 'icioareleM8stelele4.
Am un mr aurit
*m!l 'e ,u, rtcit.
G-ici cine.iM8soarele4.
3 rotun", "ar nu e minge,
Nl !at 'loile $i +4ntul.
Iine.n !ra%e mun%i $i a'e.
(ine.i oareJ8Pm5ntul4.
Pentru a "e,co'erii cele C 'lanete, ele+ii
,unt ,olicita%i , rezol+e corect $i ra'i"
1i$a "e lucru. ?ezol+area unui item "uce
la "e,co'erirea unei 'lanete.
Se )m'art 1i$ele "e lucru, ,e cite,c
1rontal ,arcinile iar ele+ii lucreaz
in"i+i"ual cele G e&erci%ii.
8Ane&a /=.
3&'unerea
(on+er,a%ia
3&'lica%ia

G-icitori
#magini
Plan$
Ai$e "e
lucru
Arontal
Arontal
#n"i+i"ual
?,'un,ur
ile
ele+ilor
5
&.Obinerea
performanei
0(1
0(G
3le+ii +or lucra )n 'erec-e ultimul
e&erci%iu, +or colora rac-eta con1orm
co"ului.
3le+ii +or "e,co'erii numele celor nou
'lanete, $i +or tran,crie 'e 1i$a "e lucru
numele ace,tora: Mercur, Oenu,,
Pm4nt, Marte, Ku'iter, Saturn, *ranu,,
He'tun, Pluto.
(on+er,a%ia
3&erci%iul
Ai$ "e
lucru
#n"i+i"ual ?,'un,uril
e ele+ilor
'.0ee,bac6 0A2 Se realizeaz 'rintr.o ,erie "e )ntre!ri:
(um ,e nume$te cercul "e 'e cer care ne
" cl"urJ
(um ,e mai nume$te 'laneta Pm4ntJ
(are +a 1i rezultatul calculului F<7J
(are e,te ,uma numerelor C $i 4J
(on+er,a%ia
0!,er+a%ia
Plan$ Arontal ?,'un,ur
ile
ele+ilor
(.-aluarea 0(1
0PM1
Se +eri1ic 1i$a "e lucru $i ,e 'rezint un
,curt >oc "i"actic.
3le+ii +or arunca cu!ul $i +or 1ormula
'ro!leme 'e !aza e&erci%iului ,cri, 'e
cu!.
Eeoarece ele+ii au "e,co'erit cele F
'lanete, $oricelul (-i% le e,te
recuno,ctor, "re't mul%umire le o1er
,ticPere ,'a%iale.
(on+er,a%ia
(u!ul
3&erci%iul
Ai$ "e
lucru
(u!ul
SticPere
#n"i+i"ual
7.Retenie 1i
transfer
0A1
0PM2
Se 1ac a'recieri +er!ale a,u'ra )ntregii
acti+it%i.
3le+ii 'rime,c ca ,arcin , realizeze "in
'la,telin 'laneta Berra.
(on+er,a%ia
3&erci%iul
SticPere
(alculator
Arontal
6
Ane&a 1.
B 3 ? ? A
Ane&a 2.
7
7+4= 11-2= 9+2= 15-6= 10+3
=
15-6=
9+6=
8-6=
Ane&a /.
Fi de lucru
Cltorie 3n spaiu
!. Calculai:
#.8sii rac)eta fiecrui cosmonaut:
$.Afl numerele cu % mai mari ,ec5t: 9: 7: (.
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
%.Afl numerele cu & mai mici ,ec5t: !%: !$:!!.
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8
7+9
=
9+2
=
15-
6=
12-
6=
11+
3
9+3 11-4
12-3
12
7 11 14
&. +crie 3n casete semnul ; sau " pentru ca e<erciiile s fie corecte.
!= 7>!7 !# $>9 !& (>7 9 %>!$
'. *aria are !& stelue. -a 3i ofer Laurei ' stelue. C5te stelue 3i rm5n *ariei?
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(.Transcrie.
Planeta noastr se nume1te Pm5nt.
+oarele rsare ,imineaa.
9
10

S-ar putea să vă placă și