Sunteți pe pagina 1din 10

Idei pt: cuprins si bibliografie

1. Rspunderea patrimonial a angajatorului fa de salariaii si


2. Rspunderea patrimonial a salariatului fa de angajator
3. Cauzele de nerspundere patrimonial
CURI!" #
R$"U!%&R&' '(RI)*!I'+$ '
"'+'RI',I+*R -I ' .U!C,I*!'RI+*R U/+ICI
Capitolul 1: 'specte generale
1.1. Noiunea de funcionar public i cadrul normativ n materie
1.2. Noiunea de salariat
1.3. Delimitri conceptuale
1.3.1. Noiunea de raport de serviciu
1.3.2. Raportul de munc al salariailor
Capitolul 2: Rspunderea patrimonial a salariailor
2.1. Cadrul reglementrilor n materie
2.2. Noiunea i trsturile rspunderii patrimoniale n dreptul muncii
2.3. ormele rspunderii patrimoniale n dreptul muncii
2.!. Condiiile rspunderii patrimoniale n dreptul muncii
2.". Rspunderea patrimonial i obligaia de restituire
2.".1. Natura #uridic i caracteristicile obligaiei de restituire
2.".2. Ca$urile n care poate fi stabilit obligaia de restituire
2.%. &rocedura de stabilire i de recuperare a pre#udiciului i e'ecutarea silit a
despgubirilor
2.(. Rspunderea patrimonial a anga#atorului fa de salariai
2.(.1 Condiiile rspunderii anga#atorului
2.(.2. Ca$urile n care anga#atorul rspunde patrimonial
Capitolul 3: Rspunderea ci0il 1patrimonial2 a funcionarilor publici
3.1. )ediul reglementrilor
3.2. Ca$urile care atrag rspunderea civil *patrimonial+ a funcionarilor publici
3.3. Rspunderea patrimonial a unor categorii de funcionari publici cu statut special
Capitolul 3: Concluzii
# /ibliografie #
,iclea- .l.- /110- pp. ((%1(((2
/I/+I*4R'.I&
3.le'andru ,iclea- 45ratat de dreptul muncii6- 7ditura 8niversul 9uridic-
:ucureti- 2;;(.
3<on 5raian =tefnescu- 4Dreptul muncii6- 7ditura >olters?lu@er- :ucureti-
2;;(
3Nicolae Aoiculescu- 4Dreptul muncii. Reglementri interne i comunitare6-
7ditura >olters Blu@er- :ucureti- 2;;(
3.le'andru .tCanasiu- Duminia Dima- EDreptul muncii6- 7ditura .ll :ec?-
:ucureti- 2;;".
3.le'andru ,iclea- .ndrei &opescu- Constantin 5ufan- Farioara ,icCindelean-
Gvidiu ,inca- 4Dreptul muncii6- 7ditura Rosetti- :ucureti- 2;;!2
3<on 5raian =tefnescu- 4Fodificrile Codului Funcii 1 comentate. Grdonana de
8rgen a Huvernului nr. %"I2;;"6- :ucureti- 7ditura Dumina De'- 2;;".
3.le'andru ,iclea- 4Contractul individual de munc6- 7ditura Dumina De'-
:ucureti- 2;;3.
3Aasile &opa- Gndina &an- 4Dreptul muncii comparat6- 7ditura Dumina De'-
:ucureti- 2;;3.
3.le'andru ,iclea- 4)oluii i propuneri privind interpretarea i aplicarea unor
dispo$iii din Codul muncii6- n Revista RomJn de Dreptul Funcii nr. 2I2;;3
3.le'andru ,iclea- 4Dreptul muncii. Culegere de practic #udiciar6- 7ditura
Rosetti- :ucureti- 2;;1
3Gvidiu 5inca- Drept social comunitar 1 Drept comparat. Degislaie romJn-
7ditura Dumina De'- :ucureti- 2;;"
3Aaler Dorneanu- HCeorgCe :dic- 4Dreptul muncii6- 7ditura Dumina De'-
:ucureti- 2;;2.
3.ndrei &opescu- 4Dreptul internaional al muncii6- 7ditura .ll :ec?- :ucureti-
2;;%.
3,iclea *coordonator+- ECodul muncii. .dnotat i comentat6- 7diia a <<1a- 7ditura
Dumina De'- :ucureti- 2;;%
3<on 5raian =tefnescu- 4Fodificrile Codului muncii 1 comentate6- 7ditura
Dumina De'- :ucureti- 2;;%.
3Aaleric Dabu- 4Rspunderea #uridic a funcionarului public. Curs universitar6-
7ditura Hlobal De'- :ucureti- 2;;;
3<oan .le'andru- 4.dministraia public6- ediia a <A1a- 7ditura Dumina De'-
:ucureti- 2;;(
3<oan .le'andru- Drept administrativ n 8niunea 7uropean. Drept administrativ
comparat. Drept administrativ al 8niunii 7uropene- 7ditura Dumina De'-
:ucureti- 2;;%
3Aerginia Aedina- Drept administrativ romJn- ediia a <<<1a- rev$ut i
actuali$at- 7ditura 8nivers 9uridic- :ucureti- 2;;(
3A. Aedina- E)tatutul funcionarului public. 5rsturi caracteristice. )imilitudini
i diferenieri fa de statutul anga#atului.6 *te$ de doctorat+- 8niversitatea
:ucureti- acultatea de drept- 1KKL
3A. Aedina ). Cristea- )tructura funciei publice din RomJnia. )tudiul comparat
cu rana- n Revista de Drept &ublic- <anuarie 1 Fartie 2;;32
3.. <orgovan- E5ratat de drept administrativ6- 7diia a <A1a- .ll :ec?- 2;;"
3). <van- Rspunderea #uridic a poliistului- 7ditura MNperion- Clu#1Napoca- 1KK(
3=. :eligrdeanu- Consideraii teoretice i practice n legtur cu Degea nr.
1LLI1KKK privind )tatutul funcionarului public- n EDreptul6 nr. 2I2;;;2
3D. Bund- Deontologia i statutul funcionarilor din administraia public-
8niversitatea 4Dunrea de #os6- Halai- 2;;32
,iclea- .l.- /110- pp. ((%1(((2
3<. &opescu )lniceanu- 45eoria funciei publice6- 7ditura 7vri?a- :rila- 1KLK2
3R.&. &ostelnicu- 7lemente de anali$ comparat a Codului de conduit al
funcionarilor publici i a Codului de conduit al salariailor din autoritile i
instituiile publice- n Revista romJn de Dreptul muncii6 nr. !I2;;"
3F. &reda- H. )teco$a- 48nele consideraii i observaii critice asupra statutului
funcionarilor publici6- n Revista Dreptul- nr. LI2;;;.
3A. &riscaru- uncionarii publici- 7ditura .ll :ec?- :ucureti- 2;;!2
3F. &rofiroiu- .. &arlagi- 7. Crai- 7tic i corupie n administraia public-
7ditura 7conomic- :ucureti- 1KKK2
3D. 5ofan- Drept administrativ- Aol. <<- 7ditura .ll :ec?- :ucureti 2;;!-
3<on &opescu1)lniceanu- 4uncia public6- <nfodial- :ucureti- 2;;;
3Degea nr. "3I2;;3 privind Codul muncii2
3Contractul colectiv de munc unic la nivel naional pe anii2;;(12;1;- ncCeiat
conform art. 1; i 11 din Degea nr. 13;I1KK%- republicat- nregistrat la Finisterul
Funcii- )olidaritii )ociale i amiliei *n pre$ent Finisterul Funcii- amiliei i
7galitii de =anse+ cu nr. 2.LK" din 21 din 2K decembrie 2;;%- publicat n
Fonitorul Gficial al RomJniei- &artea a A1a- nr. "cc din 2K ianuarie 2;;(.
3Grdonana de urgen a Huvernului nr. %" din 2K iunie 2;;" privind modificarea
i completarea Degii nr. "3I2;;3 1 Codul muncii- aprobat prin Degea nr. 3(1 din
13 decembrie 2;;"- publicat n Fonitorul Gficial nr. 11!( din 1K decembrie
2;;"
3Grdonana de 8rgen nr. "" din 3; august 2;;% pentru modificarea i
completarea Degii nr. "3I2;;3 1 Codul muncii- publicat n Fonitorul Gficial nr.
(LL din 1L septembrie 2;;%.
3Degea nr. K! din 1% aprilie 2;;( privind aprobarea Grdonanei de urgen a
Huvernului nr. ""I2;;% pentru modificarea i completarea Degii nr. "3I2;;3 1
Codul muncii- publicat n Fonitorul Gficial nr. 2%! din 1K aprilie 2;;(
3Degea nr. 23( din 12 iulie 2;;( privind modificarea alineatului *1+ al articolului
2%K din Degea nr. "3I2;;3 1 Codul muncii- publicat n Fonitorul Gficial nr. !K(
din 2" iulie 2;;(
3Degea nr. 1LLI1KKK privind )tatutul funcionarilor publici- publicat n Fonitorul
Gficial nr. %;; din L decembrie 1KKK
3Degea nr. 2"1 din 23 iunie 2;;% pentru modificarea i completarea Degii nr.
1LLI1KKK privind )tatutul funcionarilor publici- publicat n Fonitorul Gficial
nr. "(! din ! iulie 2;;%.
3Degea nr. !!2 din 2( noiembrie 2;;% pentru modificarea Degii nr. 1LLI1KKK
privind )tatutul funcionarilor publici- publicat n Fonitorul Gficial nr. K%K din
! decembrie 2;;%.
Rspunderea patrimonial se ntemeia$- conform art. 2%K i 2(; din Codul muncii- pe
normele i principiile rspunderii civile contractuale- avJnd i$vor n ncCeierea contractului
individual de munc- avJnd caracter reparatoriu. a de aceste dispo$iii- rspunderea
patrimonial din Dreptul muncii este- ca natur #uridic- o varietate a rspunderii civile
contractuale. )ediul materiei se afl n cap. <<< din 5itlul O< 1Rspunderea #uridic- din Codul
muncii- art. 2%K12(".
De asemenea- e'ist unele acte normative- anterioare Codului muncii *Degea nr. 22I1K%K
privind anga#area gestionarilor sau Grdonana Huvernului nr. 121I1KKL privind rspunderea
,iclea- .l.- /110- pp. ((%1(((2
material a militarilor+ care au rmas n vigoare- n tot sau n parte- i care constituie dispo$iii
speciale- derogatorii de la dreptul comun consacrat de Codul muncii.
7'istena acesteia este determinat de ncCeierea i e'ecutarea contractului individual de
munc- putJnd avea ca obiect repararea pre#udiciilor materiale iIsau morale- n cadrul ei
neoperJnd pre$umia de culp- iar n situaia pre#udiciului produs de mai muli salariai-
rspunderea fiecruia se stabilete proporional cu salariul net- de la data constatrii pagubei i n
funcie de timpul efectiv lucrat de la ultimul inventar *n ca$ul gestionarilor+.
Rspunderea patrimonial a salariailor cunoate unele particulariti
1%1
P
a+ este condiionat de e'istena i e'ecutarea contractului individual de munc2
b+ poate avea ca obiect atJt repararea pre#udiciilor materiale- cJt i morale2
c+ ca regul- nu operea$ pre$umia de culp2
d+ n ca$ul n care pre#udiciul a fost produs de mai muli salriai- iar msura n care s1a
contribuit la producerea acestuia nu poate fi determinat *n sensul c nu se poate stabili gradul de
vinovie al fiecruia+- rspunderea patrimonial a fiecrui salariat se stabilete proporional cu
salariul su net de la data constatrii pagubei *confrm art. 2(1- alin. 2 din Codul muncii+ i- atunci
cJnd este ca$ul- i n funcie de timpul lucrat efectiv de la ultimul su inventar *n situaia celor
care au calitatea de gestionar+2
e+ dac n dreptul comun regula o constituie repararea pre#udiciului n natur i numai n
subsidiar- dac nu mai este posibil repararea n natur- prin ecCivalent bnesc- n dreptul muncii-
conform art. 2(3 alin. 1 din Codul muncii- repararea pre#udiciului produs de salariat se reali$ea$-
de regul- prin ecCivalent bnesc- respectiv prin reineri din salariu2
f+ n afara cau$elor de nerspundere din dreptul comun- n aceast materie mai e'ist
riscul normal al serviciului2
g+ nu se pot insera n contractul individual de munc clau$e de agravare a
rspunderii salariatului2
C+ stabilirea rspunderii patrimoniale se reali$ea$ prin procedura soluionrii
conflictelor individuale de drepturi- n condiiile Codului muncii i ale Degii nr. 1%LI1KKK
privind soluionarea conflictelor de munc- normele Codului de procedur civil
repre$entJnd dreptul comun2
i+ e'ecutarea silit are un caracter limitat- efectuJndu1se- de regul- potrivit art.
2(3 din Codul muncii numai asupra unei pri din salariu *cel mult o treime din salariul
net- fr a putea depi- mpreun cu toate celelalte reineri pe care le1ar avea cel n
cau$- #umtate din salariul respectiv- n fiecare lun 1 art. 1%!- alin. ! din Codul muncii+.
1. Rspunderea patrimonial a angajatorului fa de salariaii si
)e instituie n ca$ul n care un salariat a suferit un pre#udiciu material- n perioada
e'ecutrii contractului individual de munc- prin fapta anga#atorului su.
,iclea- .l.- /110- pp. ((%1(((2
)ediul materiei este articolul 2%K din Codul muncii- care prevedeP
(1) Angajatorul este obligat, n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile
contractuale, s l despgubeasc pe salariat n situaia n care acesta a suferit un prejudiciu
material sau moral din culpa angajatorului n timpul ndeplinirii obligaiilor de serviciu sau n
legtur cu serviciul.
() !n ca"ul n care angajatorul refu" s l despgubeasc pe salariat, acesta se poate
adresa cu pl#ngere instanelor judectoreti competente.
($) Angajatorul care a pltit despgubirea i va recupera suma aferent de la salariatul
vinovat de producerea pagubei, n condiiile art. %& i urmtoarele'.
&entru a se institui aceast rspundere sunt necesare urmtoarele condiii cumulativeP
1 e'istena unui contract individual de munc2
1 e'istena unei fapte ilicite a anga#atorului2
1 e'istena unui pre#udiciu material suferit de ctre salariat *fiind necesar s se acopere atJt
paguba efectiv- cJt i beneficiul nereali$at+2
1 a legturii de cau$alitate ntre fapt i pre#udiciu.
2. Rspunderea patrimonial a salariatului fa de angajator
)e instituie n situaia n care anga#atorului i s1a produs un pre#udiciu din vina salariatului i
n legtur cu munca acestuia. )copurile acestei rspunderi sunt de a apra patrimoniul
anga#atorului prin recuperarea pagubei produs de ctre salariat- prevenirea producerii altor
pre#udicii i aprarea salariailor prin instituirea unor msuri de protecie- fa de rspunderea
civil contractual.
)ediul materiei l constituie art. 2(; din Codul muncii- care prevedeP 4*1+ (alariaii rspund
patrimonial, n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale, pentru pagubele
materiale produse angajatorului din vina i n legtur cu munca lor.
() (alariaii nu rspund de pagubele provocate de fora major sau de alte cau"e
neprev"ute i care nu puteau fi nlturate i nici de pagubele care se ncadrea" n riscul normal
al serviciului'.
Condiiile rspunderii patrimoniale a salariatului suntP
) calitatea de salariat la momentul producerii pagubei *cCiar dac anga#atorul nu a
ncCeiat contractul individual de munc n condiiile art. 1% din Codul muncii2 ucenicul sau cel ce
este parte a unui contract de calificare sau de adaptare profesional sunt asimilai salariatului2 de
asemenea cel care prestea$ munc la domiciliu poate fi subiect activ al rspunderii patrimoniale+.
7ste considerat salariat i cel care- cu toate c nu are ncCeiat un contract individual de munc n
condiiile art. 1% din Codul muncii- prestea$ munc i produce un pre#udiciu n e'ercitarea
acesteia2
,iclea- .l.- /110- pp. ((%1(((2
) fapta ilicit a salariatului s fie sv#rit n legtur cu munca sa *n acest sens se nelege
nu numai fapta svJrit de salariat n e'ercitarea atribuiilor de serviciu- ci i orice fapt care are-
ntr1o form sau alta- legtur cu atribuiile de serviciu. 4&entru stabilirea rspunderii patrimoniale
caracterul ilicit al faptei se anali$ea$ n raport cu obligaiile de serviciu decurgJnd din contractul
individual de munc n coninutul cruia sunt incluse- pe lJng obligaiile concrete- specifice
naturii funciei- felului i locului muncii- toate celelalte ndatoriri prev$ute de legi i alte acte
normativeQ
1%2
. Rn legislaia muncii nu e'ist reglementat rspunderea pentru fapta altuia- fiecare
salariat rspun$Jnd pentru fapta proprie.+2
) fapta ilicit i personal a salariatului s fi produs un prejudiciu material
angajatorului
1 legtura de cau"alitate ntre fapta ilicit i prejudiciu* pentru a se putea antrena
rspunderea patrimonial este nevoie ca pre#udiciul aprut n patrimoniul anga#atorului s fie
re$ultatul faptei ilicite a salariatului- svJrit n timpul sau n legtur cu munca sa2
1 vinovia salariatului *care presupune discernmJntul acestuia i voina liber n
momentul svJririi faptei. ormele vinoviei i gradele culpei nu au relevan n aceast materie.
&rin e'cepie- aceasta va fi verificat n ipote$a prev$ut de art. 2(1- alin. 1 din Codul munciiP
+#nd paguba a fost produs de mai muli salariai, cuantumul rspunderii fiecruia se stabilete
n raport cu msura n care a contribuit la producerea eiQ. Nu poate e'ista- fr e'cepie- o culp
comun a salariatului i a anga#atorului persoan #uridic- dar poate e'ista o culp comun a
salariatului i a anga#atorului persoan fi$ic+.
3. Cauzele de nerspundere patrimoniala
,iclea- .l.- /110- pp. ((%1(((2
1 e5ecutarea unei obligaii legale sau contractuale *cu condiia ca ordinul de
serviciu s nu fie vdit nelegal. 47'ecutarea unei obligaii contactuale presupune aducerea la
ndeplinire a unei clau$e contractuale de care este inut anga#atorul i care se e'ecut efectiv
prin salariatul n cau$. Dar n aceast situaie- dac acordul anga#atorului la respectivul
contract a avut caracter vdit ilegal i salariatul a cunoscut sau putea s cunoasc acest lucru-
cel n cau$ *salariatul+ va rspunde patrimonialQ
1
. .tunci cJnd salariatul primete un ordin
legal 1 n fond sau n aparen 1 nu este inut- ba cCiar mai mult- nici nu are dreptul de a1l
cen$ura sub aspectul utilitii i oportunitii lui i de a condiiona e'ecutarea lui de
conclu$iile sale personale asupra acestor aspecte- ntrucJt de ele rspunde superiorul care a
emis ordinul. &romovarea unei soluii contrare ar contra$ice ideea de disciplin
2
+2
1 starea de necesitate *respectiv situaia n care fapta a fost svJrit pentru salvarea
de la un pericol iminent a vieii- integritii corporale sau sntii salariatului- a altuia ori a
unui bun important al acestuia ori al altuia- ori un interes public+2
1 fora major *art. 2(;- alin. 2 din Codul munciiP (alariaii nu rspund de
pagubele provocate de fora major sau de alte cau"e neprev"ute i care nu puteau fi
nlturate i nici de pagubele care se ncadrea" n riscul normal al serviciului') i cazul
fortuit6
1 riscul normal al ser0iciului *riscul normat cuprinde pierderile inerente procesului
de producie n limitele prev$ute de diferite acte normative2 riscul nenormat intervine cJnd
pagubele sunt nensemnate- acceptabile pentru activitatea desfurat n ca$ul celor care
e'ecut o obligaie de diligen sau atunci cJnd pagubele nu s1au produs din vina unei
persoane. Riscul normal al serviciului este constituit din pierderile previ$ibile i inerente
procesului de producie- care se ncadrea$ n prevederile unui act normativ sau sunt
negociate prin contractul individual sau colectiv de munc+2
Rn situaia n care un salariat svJrete o fapt care este- n acelai timp atJt
productoare de pre#udicii pentru anga#ator- cJt i o abatere disciplinar- acesta va rspunde
atJt n temeiul rspunderii patrimoniale- cJt i n temeiul rspunderii disciplinare. Rn acest ca$
este posibil cumularea celor dou forme ale rspunderii salariatului. .celai lucru se va
ntJmpla i atunci cJnd fapta este- n acelai timp- i productoare de pre#udicii pentru
anga#ator i contravenie- cele dou forme de rspundere cumulJndu1se.
1tefnescu, I., T., [9], p. 495;
2iclea, Al., [11], p. 843;
Rn ca$ul n care salariatul a produs o pagub anga#atorului printr1o fapt care
constituie infraciune- acesta va rspunde n temeiul rspunderii civile delictuale fa de
anga#ator- fr a fi aplicate normele care reglementea$ rspunderea contractual particular
n materia Dreptului muncii.
/ibliografie lucrare contract indi0idual
1. <oan CetercCi- Foncilo Duburici 1 5eoria generalS a statului si dreptului-
8niversitatea :ucuresti- 1KL2.
2. Nicolae &opa 1 5eoria generalS a dreptului- 8niversitatea :ucuresti-
acultatea de drept- :ucuresti- 1KK2.
3. Foncilo Duburici 1 5eoria generalS a dreptului- 8niversitatea crestinS
EDimitrie Cantemir6- :ucuresti- 1KK!.
!. )anda HCimpu- <on 5raian )tefSnescu- )erban :eligrSdeanu- HCeorgCe
FoCanu- Dreptul muncii. 5ratat- 7ditura )tiintificS si 7nciclopedicS- vol.<- <<- <<<-
:ucuresti- 1K(L- 1K(K- 1KL2.
". .ndrei &opescu 1 Dreptul muncii *statutele profesionale si disciplinare+-
7ditura 8niversitStii :ucuresti- 1KL%.
%. )anda HCimpu- .le'andru .tCanasiu- HCeorgCe :reCoi- HCeorgCe FoCanu-
.ndrei &opescu- Dreptul la muncS. Codul muncii comentat si adnotat- 7ditura politicS
:ucuresti- 1KLL.
(. HCeorgCe :SdicS- .ndrei &opescu 1 Contractul colectiv de muncS- 7ditura
orum- 1KK1.
L. HCeorgCe :reCoi- .ndrei &opescu- Conflictul colectiv de muncS si greva-
7ditura orum- :ucuresti- 1KK1.
K. HCeorgCe :reCoi- .ndrei &opescu- Noul sistem de salari$are- 7ditura )cripta-
:ucuresti- 1KK1.
1;. )erban :eligrSdeanu 1 Degislatia muncii comentatS- vol.<1O<<<- 7ditura
Dumina De'- 1KK111KK".
11. .le'andru .tCanasiu 1 Negocierea colectivS. Drept comparat- 8niversitatea
:ucuresti- 1KK2.
12. HCeorgCe :SdicS- HCeorgCe :reCoi- .ndrei &opescu 1 7lemente de dreptul
muncii *sinte$S+- Centrul de formare si studii n domeniul muncii- :ucuresti- 1KK!.
13. Dumitru A. iroiu 1 Dreptul muncii si securitStii sociale- vol.<1<<<-
8niversitatea independentS EDimitrie Cantemir6- acultatea de Drept Clu#1Napoca-
1KK!.
1!. HCeorgCe :reCoi- .ndrei &opescu- <on 5raian )tefSnescu- Dreptul muncii.
7lemente fundamentale- 7ditura undatiei ERomJnia de FJine6- :ucuresti- 1KK!.
1". <on 5raian )tefSnescu- .ndrei &opescu 1 Dreptul muncii. 7ditura Fetropol-
:ucuresti- 1KK".
1%. )anda HCimpu- .le'andru 5iclea- Dreptul muncii- 7ditie revS$utS si
adSugitS- Casa de editurS si presS 1 E)ansa6 1 )RD- :ucuresti- 1KK".
1(. .le'andru .tCanasiu 1 Dreptul securitStii sociale- 7ditura .ctami-
:ucuresti- 1KK".
1L. )erban :eligrSdeanu 1 Codul muncii- editia a <<<1a- 7ditura EContinent
OO<6- :ucuresti- 1KK".
1K. <on 5raian )tefSnescu- Dreptul muncii- 7ditura DidacticS si &edagogicS-
:ucuresti- 1KK%.
2;. .ndrei &opescu 1 Drept. Degislatia muncii- 7ditura undatiei ERomJnia de
mJine6- :ucuresti- 1KK%.
21. .ndrei &opescu 1 8nele considerente privind elaborarea noului Cod al
muncii- n revista EFuncS si progres social6- nr.!I1KK;.
22. HCeorgCe :SdicS- .ndrei &opescu 1 Necesitatea sistemati$Srii legislatiei
muncii- n revista EDreptul nr.1I1KK2.