Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 26.11.2012
Clasa: a VII-a
Disciplina: Chimie
Unitatea de invatare: ATOM. ELEMENT CHIMIC. MASA ATOMICA
Tipul lectiei: Lectie mixta (de evaluare a rezultatelor invatarii si comunicare/insusire de noi cunostinte)
Titlul lectiei: asa atomica. ol de atomi
Oiective !perati!nale:
La s!arsitul lectiei elevii vor !i ca"a#ili$
%1 &sa de!ineasca si sa intelea'a conce"tul de masa atomica
%2- sa de!ineasca marimea !izica mol de atomi
%(- sa-si insuseasca corect al'oritmul de lucru "entru trans!ormarea unei cantitati m(')/moli/nr."articule dintr-un element)
%*- sa rezolve exercitii de calcul a nr.de moli+ nr.de "articule cand se cunoaste cantitatea in ' dintr-un element
%, & sa stie sa !oloseasca anexele de la s!arsitul manualului in care se 'asesc maselor atomice relative rotun-ite)
%6- sa !oloseasca terminolo'ia stiinti!ica s"eci!ica chimiei
C!"petente speci#ice
2.1 .recizarea nr.de "articule elementare dintr-un atom cunoscand / si 0
2.2. 1ormularea i"otezelor re!eritoare la caracteristicile structurale ale di!eri2ilor atomi
(.(. 3educerea si a"licarea unor al'oritmi de calcul
*.2. 1olosirea terminolo'iei s"eci!ice chimiei 4n sco"ul denumirii elementelor .
Activitati de invatare
- exerci2ii de scriere a sim#olurilor elementelor chimice)
- exerci2ii de re"rezentare sim#olic5 a "articulelor elementare)
- exerci2ii de com"arare a "articulelor din "unct de vedere al dimensiunii+ al sarcinii 6i al masei.
- inter"retarea in!orma2iilor o#2inute "rin intermediul com"uterelor+ !ilmelor+ dia"ozitivelor)
- sta#ilirea num5rului de "articule elementare "entru anumi2i atomi)
- calcularea num5rului de moli cu"rin6i 4ntr-o mas5 dat5 de su#stan25)
- descrierea "e #az5 de model a structurii atomului)
Strate$ii didactice:
etode didactice
-e%plicatia-"ro!.ex"lica "e intelesul elevilor modalitatea "rin care s-a determinat masa atomica "rin ra"ortarea masei reale a atomilor la u.a.m
-"!delarea&se !oloseste modelul "lanetar al atomului+ modele "e ta#la ma'netica+ so!turi educationale/"ro'ramul 07L
-"et!da desc!peririi independente-se realizeaza "rin activitatea inde"endenta a elevului+ "ro!.su"rave'hind si controland acest "roces
E% Sarcina de lucru.'( "in)
a).ro!.o!era in!ormatia$ 1 mol din orice element chimic este numeric e'al cu masa atomica relativa ex"rimata in 'rame.
3e ex.8tiind ca 00l92: 0;a92( 0%916 0'92* 0Ca9*0 01e9,6 0C912
1 mol de 0l<<<<2:'
2 moli de ;a<<<.*6 '
= ' de %<<<..0+, moli de %
2+* ' de '<<<<0+1 moli de '
#) 1olosind re'ula de trei sim"la calculati nr.de moli re"rezentati de$ *' calciu+ =' !ier si 2' car#on.
c) >eneralizati si deduceti o !ormula de calcul "entru nr.moli n cand se cunoaste 0 si m(')
d0 "ro!.evalueaza corectitudinea rezolvarii sarcinii de lucru
&re*!lvarea de e%ercitii&
-Al$!rit"i*area&al$!rit" de re*!lvare a unui e%ercitiu
3e ex."entru calcularea nr.de moli
-scrierea datelor "ro#lemei
-notarea masei atomice
-scrierea !ormulei de calcul
-inlocuirea i !ormula a datelor
-scoaterea necunoscutei din "ro"ortie
- invatare prin c!!perare
?esurse materiale$ -so!turi educationale+ @iAi"edia+ manualul Chimie "entru cls.VII+ 7ditura Corint) Cule'ere B.ro#leme de chimieC 7d.3id si .eda'o'ica-1D=2+
autori Cornelia >heor'hiu si Carolina .arvu+ -ta#la)
?esurse tem"orale$ ,0 minute)
0ctivitati de invatare$ - sta#ilirea num5rului de "articule elementare "entru anumi2i atomi)- calcularea nr.de atomi cu"rinsi intr-o masa dintr-un element dat)
- calcularea num5rului de moli cu"rin6i 4ntr-o mas5 dat5 de su#stan25)
1orme de or'anizare$ activitate !rontala) activitate individuala
7valuare$ o#servatie sistematica+ !isa de exercitii+ evaluare orala)
+I+LIO,RA-IE
1. 8anda 1atu+ 1elicia 8troe+ Constantin 8troe+ Chimie. anual "entru clasa a :-a+ 7ditura Corint+ Eucuresti 1DDD
2. 8anda 1atu 3idactica chimiei->hid metodolo'ic al "ro!esorului + Eucuresti+ 7ditura Corint+ Eucuresti 200:
(. Cornelia >heor'hiu+ Carolina .arvu+ .ro#leme de chimie "entru clasele VII-VIII+ 7ditura 3idactica si .eda'o'ica+ Eucuresti-1D=2
*. .ro'rama scolara
,. .lani!icarea calendaristica
Des#asurarea lectiei
Oiectivele
!perati!nale
Etapele lectiei Activitate pr!#es!r Activitate elev Evaluare
M!"ent !r$ani*at!ric -noteaza a#sentele in catalo' -isi "re'atesc materialele "entru
-veri!ica materialul didactic lectie
%*+ %: .eri#icarea lectiei predate -veri!ica tema "entru acasa
veri!icand notiunile teoretice
-a"lica testul nr.1 (evaluare
initiala)
-corecteaza tema "e caiet si la
ta#la
-rezolva individual exercitiile din
testul nr.1
1isa de evaluare initiala
%: Captarea aten/iei pentru lec/ia
n!u0
-!oloseste internetul si FiAi"edia
"entru a arata elevilor cat de mici
sunt atomii
-!oloseste lectii din a"licatia 07L
"entru a "utea "une in evidenta
dimensiunile extrem de reduse ale
atomilor.
-urmaresc si !olosesc momente
ale unor lectii din a"licatia 07L
"entru a o#serva si a-si ima'ina
dimensiunile extrem de reduse
ale atomilor
%#servare sistematica
%1+ %2+ %:+ Reactuali*area n!/iunil!r
necesare trecerii la lec/ia n!u0
Enun/area !iectivel!r
-scrie "e ta#la titlul lectiei$
Masa atomica. Mol de atomi
-"ro!esorul intrea#a "e elevi care
este masa unui "roton+ neutron si
electron.
-Gnde este concentrata masa
atomuluiH
-Ce atom este mai mare si/sau mai
'reu$ unul de hidro'en sau unul
de uraniuH0r'umentati ras"unsul.
-scrie titlul lectiei "e caiet
-masa unui "roton/neutron este
1+6:I10
-2:
A' iar a electronului
D+1I10
-(1
A'.
-masa atomului este concentrata
in nucleu
-atomul de hidro'en este mai
usor avand mai "utini electroni
asadar si mai "utine straturi
electronice decat atomul de
uraniu
%#servare sistematica
%1+ %2+ %(+ %*+ %, Pre*entarea !pti"0 a
c!n/inutului
-deoarece masele atomilor
ex"rimate in '/A' sunt di!icil de
utilizat in calcule chimice+ se
utilizeaza masele atomice relative+
adica masele atomilor ra"ortate la
unitatea atomica de masa notata
cu u
-de!ineste u ca !iind a 12-a
"arte din masa atomului de C-12
-de!ineste masa atomica relativa
rotun-ita notata cu 0r('/mol))
-introduce
nmoli=m(g)/Ar(g/mol)
-"rezinta elevilor 0nexa 2 de la
s!.manualului cu masele atomice
relative rotun-ite)
-introduce si de!ineste marimea
!izica numita numar de moliC-
-scriu "e caiete de!initia BuC si a
masei atomice relative
-scriu "e ta#la si "e caiete re'ula
de trei sim"la a"oi 'eneralizeaza
si deduc !ormula nr.de moli
-cauta la s!.manualului in 0nexa
nr.2 masele atomice relative
rotun-ite
-noteaza valoarea numarului lui
0vo'adro dar si !ormula de
calcul a nr.de "articule
cores"unzatoare unei cantitati
date dintr-un element sau
cunoscand nr.de moli
%#servare sistematica
1isa de lucru
7xaminare orala
"rezinta !ormula de calcul si
unitatea de masura mol
-determinarile ex"erimentale au
demonstrat ca intr-un mol din
orice element se 'asesc
6+022I10
2(
atomi din acel
element. 0cesta este numarul lui
0vo'adro.
NA=6,022*0
2!
"articule/mol
N"articule=nmoli*6,022*0
2!
%*+ %,+ %: Diri1area 2nv0/0rii -"ro"une s"re rezolvare in clasa+
la ta#la+ su# indrumarea
"ro!esorului$
7x.nr.*+6/"a'.*, din manual
-rezolva la ta#la exercitiile
"ro"use de "ro!esor
7valuare orala si scrisa
%(+ %*+ %,+ %: C!ne%iunea invers0
'#eed&ac3&ul)
-"une cateva intre#ari de control$
1) Ce masa atomica relativa are
0l+ 8i+ '+ ErH
2) Cate 'rame re"rezinta 2 moli
de 0lH
() Cati moli re"rezinta *=' de
ma'neziuH
*) Cati atomi se 'aesc in (2 de
'rame de cu"ruH
-ras"und intre#arilor$
1) 2:+ 2=+ 2*+ =0
2) ,*'
() 2 moli '
*) (+011I10
2(
atomi Cu
%#servare sistematica
7xaminare orala
Evaluarea 3istri#uie elevilor testul nr.2 -elevii rezolva individual
cerintele din testul nr.2
1isa de lucru
-i%area Veri!ica cu a-utorul
video"roiectorului rezultatele
ex.din test.
-veri!ica rezultatele o#tinute "rin
com"arare cu !isa etalon
7xaminare orala
Te"a pentru acasa 0nunta tema "entru acasa$
7x.:+=+D/"a'.*, manual
-noteaza tema "entru acasa