Sunteți pe pagina 1din 302

CARTEA NTI

IADUL ALB
Capitolul I. GHEENA ANATOLIEI
Omtul iscat nc din o!i "tis# n $o!an"ic t!"ul
%tam$ulului. %t!uiau doa! p!in &#stu!a d#as ciotu!il# d# lun
'ti!$ coco&at# n (!)ul mosc*##lo! 'i mina!#t#lo! tuciu!ii d# la
%ul#+mani# 'i Aia,%o)ia.
C#asu!il# ns#!!ii 'i u!"ia (!#mii n ca!# d!#ptc!#dincio'ii
d#slu'#au cu spaim mnia lui Ala* , cnd s# mai pom#nis# oa!#
p# malu!il# Bos)o!ului as#m#n#a p!pst#ni# n mo&ul lui
c!inda!
-
./ , d#'#!tas#! uli&#l# 'i doa! u!m d# c0in# )! stpn
ntina ici,colo cati)#liul p#ii.
n "*imi!lii ntn"# o!i s#!aiu!i cup!ins#/ musulmanii
nl&as#! d# ap!oap# un c#as c#a din u!m !u"ciun# a il#i/
#clul,sa*u!/ ct!# Ala* 'i d#stoinicul su n(&c#l 1a*om#d/ 'i,
acum oc!ot#au somn *a!nic su$ lic#!# din $lan d# cap! o!i
mioa!. 2lac! d# lumna!# !su)la la pu&in# "#amu!i. Aici/
slu3ito!ii 4!o)#tului 'i alun"au amo!&#ala ndu'ind s d#slu'#asc
n(&tu!il# Co!anului o!i dimpot!i(/ mui#!i !pus# d# t!nd(ia
*a!#mului 'i ispit#au somnul cu alun#l# d# opiu/ nclindu,'i
picioa!#l# su$ tandu!
5
.
Lini't#a 'i $#na , do!m#a pmntul l# !pun#a o sin"u!
ma*ala a t0!"ului 'i anum# 4#!a/ und# sl'luiau conac#l#
#(!op#nilo! n"dui&i nt!# *ota!#l# mp!&i#i.
-
6#c*#a/ d#numi!# a lunii ianua!i#.
5
%o$ tu!c#asc/ )olosit n sp#cial d# )#m#i.
Dup cum (#st#au )#!#st!#l# luminat# mi# d# i/ p#t!#c#!#
cumplit nscocis# 7i! Ioan 7amat#!ou/ a!mato!ul "!#c/ cci
cu(#nit #!a a da n a 'apt#a i a lui "*#na! sla( %)0ntului Ioan.
8aia)#t d!uncina 'i cm!il# cont#lui !us O!lo( 'i )! a )ac#
cotul uli&#i/ c*ia! n coasta palatului ma!c*iului 2#!!iol , t!imisul
Bou!$onului la 4oa!t , conac c#nu'iu cu dou catu!i 'i )#lina!#
a!$#'ti ap!ins# (on#au ia!'i sind!o)i#. Doa! c ac#asta s#
d#slu'#a a )i d# alt soi.
nl&im#a sa %i! Ralp* T!ac+/ duc# d# 9indso!/ 'i d#noda
$ai#!#l# pun"ii d# dou o!i n an. D# iua !#"in#i/ Ann c#a din
sti!p#a %tua!&ilo! al c!#i (! 'i d!#"to! p# ln" sultanul 1usta)a
s# a)la/ 'i,n a3un d# %n 4#t!u cnd dumn#alui/ duc#l# d# 9indso!/
s# "t#a d# clto!i# sp!# En"lit#!a und# i s# n"duia n )i#c#
(a! !spas 'i ti*n pn la sl#i!#a )!un#i (#!i. Alt)#l/ s#
mul&um#a cu soa!:l# cumptat# 'i )! u!"li. Ac#asta #!a 'i
p!icina p#nt!u ca!# la po!&il# domni#i sal# s# n)&i'au mai cu
s#am $!$i c!unt# o!i $in# a!"intuit#/ mnat# d# &#lu!i anum#/
pun"i "!#l# cu tal#!i sau 'o'ot#al politi##asc/ 'i nu tai)#t st#!p.
Dac a! )i )ost s 3ud#ci dup macatul d# omt poposit p#
co(ilti!il# cal#'tilo! !0nduit# d#,o pa!t# 'i d# alta a po!&ilo!/
oasp#&ii nu apucas#! s nc*in# d# dou o!i n cinst#a lui %i!
Ralp*. D#alt)#l/ m#!ind#a m!unt nu p!#a nd#mna la d#'#!tatul
cup#lo!/ ia! (inul toscan su$&i!#l 'i )! a!om d# soi )c#a nod n
"tl#3#l# d#p!ins# cu (paia masticii d# 7ios 'i a (utcilo! din
4i!#u.
D# 9indso! nu lua s#ama ns la as#m#n#a nimicu!i 'i tot
as#m#n#a Lad+ A$i"ail/ mui#!#a domni#i sal#. Rs!it/ sl$i# 'i
&#apn plop/ c#!c#ta oasp#&ii cu p!i(i!# cltit d# "ndu!i/
pipindu,'i la !stimpu!i colanul "!#u d# adamant#. 4!#a so!
"#amn duc#lui/ c!oi&i pa!c nt!,o sm$t. n p!i(i!#a lui %i!
Ralp* d#slu'#ai doa! pcla !ilo! nd#p!tat# al# domni#i sal#/ s#
&in#a d!#pt suli&/ ia! p# (#stmntul 'o!iciu sin"u!i $um$ii scumpi
d# p#!l# (on#au d#sp!# n#msu!at#l# a(u&ii al# n#amului
9indso!.
ntmpinndu,l aiu!#a/ p# d!umu!il# mp!&iilo! d# pild/ l,
ai )i socotit a!a) cu c*#a" o!i dascl nu p!#a d#p!ins cu lum#a/ la
una sau alta din 'coli&#l# E(!op#i d# mi3loc.
D#sp!# mint#a $o"at 'i oc*iul pt!un!#& al duc#lui/ pu&ini
a(#au 'tiin&; Bou!$onul/ $in#n&#l#s/ ca!#,'i copil!is# (#!il# n
cast#lul 9indso!ilo! din Hi"*land/ stolnicul Cantacuino/ duc#l#
d# 7#nt/ (! d# mna d!#apt cu %i! Ralp*/ 'i !#"ina Ann. Nici
nt!,un c*ip ns n#"u&to!ul oland# n(#stmntat n $!oca!t
pu!pu!iu/ nici l#a*ul Rado<ic# )!umos a!*an"*#l/ nici domnul
d# 2#!!iol cam lud 'i cu st!ai# )lutu!nd#/ (#'nic pa!c i$(it
c*ia! n ac#a clip din cas cup!ins d# )lac!/ 'i nici mca!
"!#cot#iul cu c*ip d# n#(stuic/ c#l mai cup!ins cmta! al 4#!#i.
La as#m#n#a d#d#suptu!i c*i$uia cu m$#t 't#!s 'i "!i3ind
a pst!a $unacu(iin& lo"o)tul d# tain al m!i#i sal# 6od
B!nco(#anu/ Radu And!onic. R##mat d# un s#c!#t!a' pcu!iu
din l#mn scump d# santal st!opit cu cio$u!i d# )ild#'/ as#m#ni
nt!#"ii l#mn!ii din cma!/ $oi#!ul muc*#l#) 'i a!tos cit#a n
cuttu!a "ad#lo! c!cot 'i must!a!#/ uimi!# n c#a a oasp#&ilo!.
6#stit n nt!#" Bucu!#'tiul p#nt!u n)&i'a!#a 'i st!ai#l# cu
c*#ltuial al# domni#i sal#/ mu't#!iu d# s#am al cup#&ilo!
cup!in'i din Uli&a 1a!# p!#cum 2!0mi& 'i N#culai 6ntu/ Radu
And!onic s# n(#stm0ntas# n ac#a s#a! d# ia!n colili# cu
os#$it lua!#,amint#. Gustul lo"o)tului p#nt!u st!aiul al$ $i!uis#
nc o dat 'i su$ mantia u'oa! s# d#slu'#au $#!n#(#cii l#'#'ti
din cati)#a nins/ cont' d# $!oca!t a!"intiu 'i $ot)o!i din pi#l#
moal# d# !#n. Ho!$ota scump d# B!u=#ll#s s# n(ol$u!a spum
n 3u!ul c*ipului sm#ad/ lsa n p!i(#al doa! 3umtat# din
d#"#t#l# put#!nic# p# ca!# st!luc#au dou "*iulu!i !a!#/ o p#!l
ct $oa$a d# )asol# 'i un adamant p# pot!i(. >i tot n m!"!ita!#
'i adamant# #!a $tut 3un"*#!ul p#!si#n#sc spnu!at n "!di&
d# au! d#,a lun"ul picio!ului.
?E n#n"duit d# c*ip#'@A/ 'i is# Lad+ A$i"ail.
Oc*ii lun"!#&i/ sclipind m#!#u pa!c a !s/ (!l#au lumin
'i 'tiau st!ni cu n#as#muit 'tiin& (pai# n inima mui#!ilo!.
Gu!a/ s$uit d# u!sitoa!# cu sn"# )i#!$int#/ d#(luia n m$#t
din&ii al$i 'i st!lucito!i/ to&i d#opot!i( p!#cum $oa$#l# n psti.
Nasul/ dltuit cu m#'t#'u"/ a$ia a!cuit sp!# (!)/ d#slu'#a sti!p#a
d# soi a lo"o)tului/ ia! p!int!# 'u(i&#l# d# p! ntun#cat/ p# tmpla
stn" s# t!a s#mn (#c*i d# spad tt!#asc. Cci $oi#!ul nu
pu!ta p#!uc as#m#ni c#lo!lal&i oasp#&i/ p!icin p#nt!u ca!# Lad+
A$i"ail c#!c dinti ciud/ apoi s# domoli socotind,o cu tainic 'i
!utcioas mul&umi!# do(ad d# p!oast c!#'t#!#.
La o u!m/ poat# c (ala*ul nu a(#a t# mi!i c# s#min&i#/
mult un *#!$ calic d!uit d# p!incip#l# B!anco(an p#nt!u t#m#iu!i
d# slu3$. Ac##a'i 3ud#cat o st!n#au d#alt)#l 'i um#!ii put#!nici/
mi3locul mldiu d# cadn. T!up d# (ntu!,lum#/ d# p#*li(an ca!#
p#nt!u ct#(a p#nc# salt po(#!i n ia!ma!oac# o!i st!n#'t# la lupt
cu (icl#'u" nt0n"ii din mul&im#a d# "u!,casc.
Ct d#sp!# st!ai#/ !#"ina Ann/ )i#,i num#l# $in#cu(ntat/
p#nt!u as#m#n#a d#m&/ do(#dind doa! t!u)i# p"n 'i p!oast
pild/ d# mult l,a! )i su!"*iunit sp!# nd!#pta!# 'i umilin& n
Tu!nul Lond!#i.
4# toat# ac#st#a/ lo"o)tul l# d#slu'#a nu n oc*ii spla&i ai
mui#!ii ci n $u#l# s!ac# p# ca!# duc#sa opint#a pa!c s l#
n"*it/ n $uciumul n!ilo! d# c#a! 'i n m#!#l# pdu!#&#
c&!at# p# pom#&i. Doa! c $oi#!ul p'is# p!a"ul d!#"to!ului
#n"l# nu sp!# a,i smul"# m$#t/ n"duin& o!i tain
politic#asc. 4o(#!il# c# apsau 6ala*ia 'i "s#au d#l#"a!# n
alt# cotloan#/ ia! d# oasp#&ii "!mdi&i acum n cma!a cu idu!i
pclii i psa 'i mai pu&in.
6#st# ns c so!a l#a*ului Rado<ic#/ cont#sa Bana/ a! )i
poposit d# pu&in# il# la %tam$ul n)lc!as# nt!#a"a 4#!.
8(onul d#sp!# )!umus#&#a cont#s#i mistuis# *ota!#l# E(!op#i/ ia!
$t!nii $in#cu(nta&i d# Domnul C!istos ca!# apucas#! s,o
!#asc (o!o(#au c as#m#n#a minun# nu s# isc odat la un
(#ac o!i dou/ ci la #c#. i sl(#au n cu(int# mult# c*ipul d#
n 'i (!a3a su!sului/ $oiul "*ida( 'i pasul lun#cos/ pl#t#l#
dal$# 'i p!i(i!#a n"#!#asc Da! ct 'i,a! )i opintit mint#a c#!c#tnd
dup (o!$# d# #comion
-
tot nu l# nim#!#au p# msu!a Ban#i.
C*ipul lui Rado<ic#/ s# spun#a/ amint#a p# d#pa!t# c#l al so!,
si/ da! ia nc#a!c s,&i n)&i'#i mui#!# cu must#a& $lan/
$!$i& !#t#at colan la !dcina "!umaului 'i o$!a do"o!t d#
soa!# 'i c!i(&@
Cu (!#un an n u!m/ tot *imnind n slu3$a
B!nco(#anului/ d!umu!il# c#l# )! d# capt al# E(!op#i/ Radu
And!onic (us# n du"*#ana cu i)os a unui m#'t#! din 6iana
c*ipul cont#s#i u"!(it
-
Idolat!ia!# , "!#cism (#c*i , admi!a&i#.
p# o !ond#a d# #mail cu c*#n!a' d# !u$in#. 1inunndu,s#/
p!#puis# la ac#a (!#m# c p!icina d#s(!'i!ii st n mi#st!ia
n#am&ului ca!#/ ca o!ic# n#"u&to! p!ic#put/ adau" c*ino!o 'i
st!luci!# calp m!)ii. Ia! p!il#3ul d#,a s# nc!#din&a l a)las#
acum cu dou il# naint# d# a s# ntoa!c# n 6ala*ia. O iscoad
pltit d# la canc#la!ia )!nc i 'optis# num#l# oasp#&ilo! duc#lui
d# 9indso! 'i Radu And!onic/ sco!nind p!icin d# $un !mas/ i
poposis# (nt#' la po!&i. Cnd Rado<ic#/ n)&i'nd cu(#nita
i#!tciun#/ c#!us# n"duin& p#nt!u cont#s cci p!#a "in"a'
)iind 'i n#d#p!ins cu d!um lun" 'i an#(oios ac# n iatacul
dumn#a#i/ lo"o)tul 'i ciuntis# must#a&a d# ciud. Iac,l p!iponit
la soa!#aua duc#lui , a)#!im aia)#t@ , $a silit a o mai ndu!a
mca! un c#as sp!# a nu n#cinsti din cal#,a)a! i"*#moniconul.
8m$ind )! c!#din& 'i t!"nd u'u!#l ct!# u'i/ socot#a c
p#nt!u a a3un"# la conacul a!mato!ului "!#c/ und# p#t!#c#!il# snt
cu ad#(!at d# soi/ n,a(#a d#ct a tia uli&a d#,a cu!m#i'ul.
Uimi!# ma!#/ s !##m# idul/ l &intui locului.
C Ioni&@
Noul oasp#t# nu,l lu n s#am/ u"!(ind nc*inciun# lui
%i! Ralp* dup canon osmanlu. 'i pu!t mna la inim apoi la
)!unt#/ do(#dind ast)#l duc#lui c i s# socoat# slu" n#m#!nic 'i
nu uit a n"na al#icum/ dup cum s# cu(in# d!#pt,c!#dinciosului
a da $in#&# "*iau!ului.
Buimac d# atta 'tiin& p"n#asc/ $oi#! And!onic i$ucni
n !s. N#lund n s#am cuttu!a disp!#&uitoa!# a duc#s#i d#
9indso!/ i#'i n nt0mpina!#a $oi#!ului. %# 'tiau d# p!unci/
3ucas#! dimp!#un oa!$a/ 'i in#l#l#/ 'i l&i'o!ul n conacul
A!id!onicilo! din %)in&ii Apostoli o!i la cas#l# $t!nului 2!c'an
d# p# 4odul 1o"o'oai#i/ undis#! n ap#l# Bucu!#'tioa!#i 'i tot
dimp!#un 'i smintis#! t!tcu&#l# n 'coli&a a$at#lui Gi!a!din
din %aint, Cloud. Doa! po!unca B!nco(#anului/ ca!#,l mna p#
lo"o)t n toat# pat!u (ntu!il#/ i d#sp!&#a. G!i3#au ns
dumn#alo! s adau"# p!i#t#'u"ului spo! cu do$nd n#cit n
!"aul n"duit d# slu3$.
D#sp!# aia)#tu!il# nscocit# d# Ioni& 2!c'an cl#(#t#a/ un
t!"/ d# la c)tni&i 'i di(ni&i pn la n#"u&to!ii 'i t!"o(#&ii d#
!nd/ clmpn#au $a$#l# p!in $is#!ici 'i milo"ii d# p# 4odul
Calicilo!
-
. Nu s# a)la n Bucu!#'ti $oi#! mai $#m#tic da! 'i la )#l
d# nd!"it ca 2!c'an. Dupn#s#l# 'opot#au n taina iatac#lo!
d#sp!# isp!(il# dumn#alui/ "!i3ind s nu l#,aud p!uncii 'i tot n
tain !d#au/ $a c*ia! 'i 6od s# (#s#l#a un#o!i cu m$#t dos#l,
nic. Din (!#m# n (!#m#/ p#nt!u )apt din cal# a)a! d# natic/ l
su!"*iun#a la mnsti!#a 6ld#ni. D#,o pild/ cnd sculas# un
Bucu!#'ti t!"nd clopot#l# $is#!icii %t#la!i n mi# d# noapt#/
sp!# a c'ti"a !m'a" p!ins cu al&i to(a!'i d# p#t!#c#!#/ o!i cnd
po)tind mi#l *aiduc#sc/ st!nis# )oc an#(oi# d# !pus la mnsti!#a
Coi#ni. Da! pt!ania din cimiti!ul %caun#. O!i d# la scldu'ca
Doamn#i.
Un $un a(#a 'i tu!cul/ socotis# dintotd#auna B!nco(#anca/
'i anum# $il# nscocit# p#nt!u t!"o(#&i d# soi 'i p!ostim#.
Rpun#,&i (!3ma'ul/ spun mo'n#"ii/ nu ns 'i d#p!ind#!il# lui
c#l# n&#l#pt#. Lund amint#/ !idicas# 1a!ia Doamna cu s!" 'i
c*#ltuial n Uli&a B!#oiului a'#mnt sp!# scalda 3upn#s#lo!
din t!". nt!u nc#put/ *udu$aia/ $olo(nit cu piat! d# cod!u 'i
c*#n!uit d# ocni&# papista'# ca!# (!l#au )um 'i a$u! p!#cum
n!il# tu)lit# al# im$!ului mnios/ st!nis# (l( ma!# d#s)undnd
ma*alal#l#. T!"o(#&i/ "u!,casc/ n,am c# )ac# 'i uli&a!nici s#
n)&i'au din o!i *liindu,s# la 3upn#s#l# c# po)t#au s,'i
p!im#n#asc t!upul n (nu&#l# d# ma!mu!. >i iaca a'a/ m$oldit
d# satan 'i p!#puind (#s#lia c# a(#a s,o st!n#asc isp!a(a/ $oi#!
Ioni& s# n)&i'as# la scldtoa!# n st!ai msluit d# mui#!#. %#
p!#um$las# un c#as p!in sli&#l# ciotc d# mui#!lc *ol$ndu,s# cu
$"a!# d# s#am 'i &innd !$o3 st!a'nic ispit#lo!/ sp!# isto!isi!# cu
d#,amnuntul to(a!'ilo! dumn#alui. Numai ast)#l Bucu!#'tii
a(#au a doua i 'tiin& d# n#"ul ct mslina !s!it p# '#utul
$n#s#i B!iloiu/ d# snul ct un do(l#ac din c#i m'ca&i 'i nu p#
pot!i(a c#luilalt al (o!nic#s#i Gol#scu/ d# mi3locul )!a"#d s,l
c#tlui#'ti nt!,un c#!c#l al L#u!d#nc#i c#l#i tin#!#. N#o$!a!#a
isp!(ii st!nis# s)dlia 'i u!"ia Doamn#i/ 6od silit )iind s,i
po!unc#asc osnd ap!i"; "!$aciul 'i t#mni&a %na"o(ului.
Gman 'i cup!ins n pnt#c# la )#l ca 'i p!int#l# domni#i
sal#/ $oi#! 8a*a!ia/ m#!#u (i#tndu,s# d# )oam#/ Ioni& 2!c'an
oplo'#a la conac sum#d#ni# d# slu"i/ din ca!# mai mult d#
3umtat# !o$ot#au la cu*nii.
-
Cal#a Ra*o(#i d# ai.
Doa! "in!i&# a(#a opt/ ia! p# mai ma!#l# $ucta!ilo!/ un n#am&
cul#s n ducatul Ba(a!i#i/ l plt#a cu o sut d# tal#!i/ sim$!i#
dup ca!# a! )i tn3it 'i pisa!ii nc!un&i&i n *a!&aloa"# d# la
Canc#la!ia domn#asc.
>i ia! ad#(!at #st# c nu s# a)la s!man s pl#c# n#miluit d#
la cu!&il# 2!c'#nilo! 'i/ nt!,ascuns d# 'tiin&a B!nco(#anului/
pu!ta a3uto! (!tos $oi#!ilo! calici&i p!in *!iso( domn#sc. La u'i d#
$is#!ic a! )i c#!'#to!it milos!di# 6i'a Al$#asca a!m'oaia/ )!
a!"intul nd!#ptat d# Ioni& p!in slu3ito!i d# c!#din&/ lin"u! "oal
a! )i dus la "u! m#d#lnic#!ul Rus#/ 'i Blc#asca/ n#pota a"i/ 'i
2lo!#scu/ 'i Lim$ dulc#/ 'i N#a"u (o!nic#lul...
Ioni& )us#s# su!"*iunit c#a din u!m oa! la 6lad#ni/ cci
"!nanul i$utis# a,i $#m#tici 'i p# $i#&ii clu"!i ai %na"o(ului.
6#'til# 'ti!ic#au c p#t!#c#!il# cu!"#au dm$o(i&/ mona*ii
uitindu,'i cu totul s)int#l# dato!in&i/ $a dn&uind dup ta!a) adus
d# 2!c'an !a&a 'i co!$i#!#asca/ cu poal#l# ant#n#lo! aninat# n
$!u.
Lo"o)tul And!onic l 'tia d#ci p# "man la 6ld#ni/ (#"*iat
st!a'nic sp!# a nu n#l#"iui s)intul lca'/ cu osnd ca!# s#ca a$ia la
Duminica Tom#i. 1i!a!#a lo"o)tului do$nd#a mai cu s#am
spo! cci nu put#a p!#pui c# (nt l mnas# p# Ioni& n cas#l#
ana*o!#tului #n"l#. 2!c'anul nu,'i $t#a capul cu mp!&iil#/
nu )u"!is# niciodat dup slu3$ domn#asc 'i nu,'i )!mntas#
t!tcu&a n dou#ci 'i cinci d# ani mplini&i acunm/ n "usta!
-
/
d#ct c*i$uind cum 'i n c# to(!'ii a(#a s p#t!#ac d#s#a!/ 'i
d# $un s#am n o!i/ p# !ou n#scutu!at/ cci Ioni& s# a)la
"!i3uliu 'i nu l#pda ntmpl!ii iua d# min#.
4!inndu,l d# um#!ii ncoto'mna&i n ca)tan cptu'it cu
samu!/ Radu And!onic nt!#$ cu mi!a!# 'i $ucu!i#;
C C# ca&i/ $!# Ioni&/ n mp!&ia tu!cului.@
2!c'anul !osto"oli cuttu! *ol$at c#!cnd cu m$#t
ncu!cat a s# d#sp!ind# din st!nsoa!#a $oi#!ului.
C Nu p!ic#p/ #))#ndi@ $lm3i n otoman $in# d#p!ins.
Dac domnia ta a! "!i mai d#slu'it...
C 1ai d#slu'it d#ct !om0n#'t#. Ei,i a *!3oan/ Ioni&/ 'i
-
6#c*#a d#numi!# a lunii au"ust.
t# &ii d# mucalitlcu!i. 4# min# ns nu m )&!nic#'ti. 8i mai $in#
cum l,ai am"it p# B!nco(#anu sp!# a t# slo$oi naint# d# so!oc
'i c# do! t# mn n p"nim#.
Cum pnt#cosul tot nt!,o ncu!cal o &in#a/ $a nc#pus#
c*ia! a,'i $at# palm#l# p#st# pi#pt/ s#mn c nu d#sclc#'t#
c*in#!ia st!inului/ musulmanul d#p!ins )iind a "!i mai mult cu
minil#/ duc#l# d# 9indso! s# (! musc.
C Domnia sa/ $a',$uucul Galim#t %u!m#/ n,a a(ut cinst#a
s t# cunoasc/ lo"o)#t#.
Radu And!onic l cnt!i cu p!i(i!# su$&iat/ picat la !ndu,i
d# uimi!#.
C Ba',$uucul.@
D#slu'indu,'i num#l# n "u!a duc#lui/ o!i p!#)cndu,s# nt!,
ast)#l/ "!'c#anul 'i sticli din&ii dnd din cap a ncu(iin&a!#. %i!
Ralp* aps cu $u#l# pun"it# d# disp!#&;
C Ba',$uucul Galim#t %u!m#/ d!#"to! d# s#am al
lumin&i#i sal# %ultanul 1usta)a al doil#a.
Dup ca!# p!innd u'u!#l cotul tu!cului/ l mn sp!# Lad+
A$i"ail.
Radu And!onic/ uluit/ !mas# o clip stan/ c#!c#tndu,l#
spin!il#.
C Ha! Domnului c t#,ai ndu!at/ lo"o)#t#/ cci nc#pus#!
a,mi cln&ni oas#l#. C*i$uiam c "#!uial mai ap!i" ca n
C*ip!iana nu s# a)l d#,ai colinda *ota!ul pmntului.
1ult# c*i$ui#'ti d#sp!# C*ip!iana/ 1ac*idoan#/ i,o
cu!m $oi#!ul )! u!m d# m$#t.
8!indu,i )!unt#a nc!#&it 'i sim&indu,l mpo(!at d#
"ndu!i/ slu3ito!ul cont#ni a,'i )!#ca $!a&#l#. E!a $!$at ca la
t!#i#ci d# ani/ su$&i!#l 'i iutac/ m$!cat n st!ai l#'#sc. Dac,l
c#!c#tai din spat#/ )! co3oac/ ci doa! n *inu&a s$uit la
po!unc#al/ l,ai )i ncu!cat l#sn# cu (!#un $i#tan mai !s!it. La
c*ip s#mna a (od d# soi cci a(#a )a&a p!#lun" 'i ascu&it/
n!i mai $uciumat# ca )!una/ oc*i cu cuttu! 'oltic/ n)ip&i la
!dcina nasului.
D# )#lul dumn#alui/ s# a)la "ospoda! n C*ip!iana/ a'#a!#
cup!ins d# p# malu!il# 1ilco(ului. nt!,o (!#m#/ cnd clu"!ii
din B#!ca po)tind la mo'ioa!a o$'t#i smuls#s#! B!nco(#anului
*!iso( d# dani#/ $oi#! Costac*#/ p!int#l# lo"o)tului/ )us#s#
!#am d# nd#3d# plu"a!ilo! u!"isi&i. El a)las# 'i n)&i'as# m!i#i
sal# *!isoa(#l# c*ip!ina'ilo! nt!it# cu p#c#&i (#c*i/ dumn#alui cu
lim$ dulc# 'i nd!pnic !$da!# d#st!mas# u!#ala mona*ilo!
po)talnici.
D!a"ul/ dato!in&a/ da! 'i tainic do! d# *aimanalc cu
p!im#3di# !ostuit d# la cin# 'ti# c# st!$un/ l mnas#! p# Ili#
1ac*idon n slu3$a lo"o)tului. C#,i d!#pt/ mai $osco!od#a
dumn#a#i %m!ndi&a/ )!umus#&# cu cuttu! (#!d#/ (#stit n
Ea!a 6!anc#i/ cnd Ili# 'i "t#a $osc!&#l# d# clto!i#. Rmn#a
mui#!# sin"u! cu "ospod!i# m$#l'u"at 'i 'as# ploi n $taia
do!ului p#nt!u ca 1ac*idon s cut!#i#!# )lui#!,(nt !il#/ dup
coada p!#p#li&#i. C!t#a mai cu s#am din p!icina $a$#lo! a c!o!
cl#(#t#al nu,i picu!a mi#!#; cnd d!a"ul d# mui#!# ost#n#'t#/ nu
mai sco&i 'aua d# p# cal. D!umul cu pul$#!# &i,i $ttu!...
La o u!m ns/ %m!ndi&a tot s# ndu!a cci Ili# 'tia a
m$ina ca nim#ni altul (o!$a dulci'oa! cu *u!muul 'i ma!am#l#
d# $o!an"ic c*indisit# la t!"/ "!i3#a s,i (#st#asc "nd d#
clto!i# doa! cu un c#as naint# d# a,'i $uc'i st!ai&a/ 'i dac
c*i$uiai $in#/ nu,i p!#a ma!# m*niciun# s t# sim&i ol#ac d#
(!#m# stpn dup po)t p# nt!#a"a t!l.
C D#,amu/ c# )ac#m lo"o)#t#. nt!#$ plu"a!ul scu,
tu!ndu,'i sumanul d# pad. l a't#ptm p# $oi#!
Ioni&. Adu"i cu tlc; N,am )i sin"u!i...
1#!#u n"ndu!at/ Radu Fnd!oiiic s# n)'u! st!ns n
mantia al$. 6iscolul "l&ia mina!#t#l# mldii/ s# n(#!'una
asup!a ciotu!ilo! d# lun opintind s l# smul".
C Nu,i Ioni&/ !osti d# ast dat nc!#din&at $oi#!ul.
Ili# 1ac*idon p!ins# a m$!i.
C Nici ploii nu mi,i cunosc dint!,o mi# ca p# cuconu
2!c'an. Domnia ta ns/ $a" d# s#am/ o)t#a dup 'a".
C Nu,i Ioni&/ 1ac*idoan#/ nici po)t d# 'a" ci doa!
as#mna!# satanic#asc. I,am ncu!cat 'i #u/ 'i nu p# ntun#cim#/
ci la )lac! d# lumna!#.
C Atunci nu mai a(#m a n# $at# capul la c# i,o )i &innd
u!ma tu!cul. N# u!nim.
Radu And!onic l c#!c#t cu lua!#,amint#.
C Ca!# tu!c.@
C Iac/ puiul c#la d# d!a$on ct tu!la $is#!icii %)ntului
6asil#. %tlp#'t# um$!a conacului d# p#st# d!um/ n#clintit/ una cu
idul.
Lo"o)tul 'i ascu&i cuttu!a. I s# p!u a d#slu'i um#!i
d!a(#ni 'i o cu'm tu!tit p# cp&na lun"uia&.
8(on d# "lasu!i la po!&il# duc#lui d# 9indso! i coti!
lua!#a,amint#. Ba',$uucul Galim#t %u!m# co$o!a an#(oi#
t!#pt#l# luminat# d# )ana!ul un#i slu"i. %p!# mi!a!#a $oi#!ului/ nu,
i i#'i! n nt0mpina!# cal#a'c/ o!i slu3ito! cu $idi(iu n'#uat/ ci o
lu calic#'t# la picio! p# uli&#l# 4#!#i..
C Ciudat@ 'opti Radu And!onic. N,am pom#nit 'al(a!a"iu
c*i(#!nisit )! !d(an 'i nc p# (!#m# mnioas.
%lu3ito!ul slt din um#!i cu n#psa!#.
C Tot as#m#n#a a (#nit... C# &i,am spus/ lo"o)#t#. Uit#
namila@
%# d#sp!ins#s# d# id 'i p'#a *ot!t p# clci#l# lui %u!m#.
E!a no(ac/ cu un cap mai !s!it d#ct $oi#! And!onic/ n st!ai#
"!oas# d# nim#!#al/ nso&it# pa!c )! 3ud#cat. B#!n#(#cii p#
picio! #!au l#'#'ti/ p#st# ca)tanul d# ln pu!ta co3oc#l scu!t d#
oai#/ p!#cum n#"usto!ii a!(ani&i/ ciu$ot#l# l# sim&#ai moi/ din
pi#l# muscl#asc/ cu'ma &i pu!ta "ndul la ta!a$#l# "a$!o(#nilo!.
%t!ai# $uni'oa!#/ !ostuit# cu p!dciun# din m#l#a" n
m#l#a"/ !s# Ili# 1ac*idon. La poman/ oam#nii nu s# milosti(#sc
d##t cu t!#n&#... La noi/ n C*ip!iana...
6iscolul i !#t# (o!$a 'i slu3ito!ul c*i$ui c $oi#!ul a(#a
s a)l# cu alt p!il#3 c# s# p#t!#cus# n satul dumn#alui. >i nu ma!#
luc!u/ la o adic@ Ia/ d# c'l#"il# c#l#lalt# G*#o!"*i&/ (ca!ul
satului/ 'i p!pdis# cu'ma n ap#l# mnioas# al# 1ilco(ului.
Go$lianul opintis# ct opintis# s,o p#scuiasc/ apoi l#*m#&it d#
t!ud ada!nic s,a nc*inat cu nd#3d#;
C D#,amu/ s )i# d# su)l#tul luG tataia@
Rostu!i st!in# 'i )i!#a c#!c#ttoa!# a lo"o)tului i mna! n
uli& a)anisit/ cu lumin s!ac. No(acul "!$is# pasul/ s# &in#a
d# tu!c t!as n lan&/ )! a c#!c#ta n 3u! o!i n u!m.
C 6!#a s,l do$oa!#/ 'opti Radu And!onic 'i nc#pu s
al#!"#.
H cit#a n nc!nc#na!#a t!upului/ n um#!ii c# s#
nco(oias#! dint!,odat pisic#'t#/ n $!a&ul d!#pt n&#p#nit sp!# a,
'i aduna (la"a. Rn3#tul unui stil#t d# a!"int )ul"#! noapt#a/
ad#(#!ind nc*ipui!#a lo"o)tului. No(acul/ sim&indu,'i mna
c#tluit p# n#a't#ptat#/ ntoa!s# p#st# um! p!i(i!# n)!ico'at.
C %upus@ su)l Radu And!onic &inndu,i cl#'t# nc*#i#tu!a.
N#sup!at/ $a',$uucul 'i u!m d!umul pn n cotul uli&#i/
apoi pi#!i n n#"u!a d# a!"int )! a p!#pui )!m d# clip c
p!im#3di# d# moa!t# l pndis#.
I
C#ain!i#i c#l#ia din 4#!a/ n)ipt nt!,o (lc#a la #c#
stn3#ni d# Bis#!ica 7umaliotissa/ i s# dus#s# $u*ul. Dinti c
$ostan"iii
-
nu,i p'#au p!a"ul/ cci s# t#m#au d# $l#st#mul
4!o)#tului , nu,i # d# nici un )olos d!#pt,c!#dinciosului 'i mai cu
s#am nu i # n"duit a pt!und# n lca' cu icoan#/ c!uc# n)ipt
n p!#t# si cand#l , apoi/ (i'in#lul d# 4lo(di(/ udtu!ica (ala*
'i !ac*iul s!$#sc nu,'i a)lau p!#c*# n toat "lia Islamului.
Aici s# a)lau acum dinaint#a $asamacului tu!nat n c#'ti d#
c#ai/ &ucsuiala
5
)iind osndit ap!i" n mp!&ia otoman/
dumn#alui $oi#! Radu And!onic/ 1ac*idon slu3ito!ul 'i st!inul
p!iponit n um$!a uli&#i. Lumina lipsit d# (la" sl'luia n
cma!.
Lo"o)tul c#!c#t nd#lun" c*ipul cuma'ului. C!#'tinul 'i
do(#d#a p# d#,ant!#"ul $!$&ia. 2!unt#a lat stpn#a o$!aul/
nasul nc!li"at l d#slu'#a ta!# d# (i!tut#/ $!ad# c!oit# d# $ici
t!dau (ia& t!udnic p# ln" stpn n#ndu!at. 6!u s,'i
tlmc#asc "ndul da! (#n#ticul i,o lu naint#. Din )#lul cum
(o!o(#a/ cci m*niciun#a i (opsis# c*ipul 'i "lasul/ Radu
And!onic "*ici "nd 'i &#l (#c*i n#mplinit#. No(acul nt!#$ cu
t!ist#&#;
C D# c# t#,ai pus d#,a cu!m#i'ul/ lo"o)#t#.
Iil# 1ac*idon *ol$ cuttu! mi!at sp!# Radu And!onic.
-
Danda!mii imp#!iului otoman.
5
Butu!i alcoolic# n "#n#!al.
Boi#!ul/ d#p!ins a )i $idi(iu $!#a n t!"ul Bucu!#'tilo! da!
nu aici n %tam$ul/ nu,'i ascuns# uimi!#a.
C 1 cuno'ti.
8d!a*onul pus# c#a'ca p# m#scioa!. l sim&#ai posac 'i
ost#nit.
C T# cunosc. E'ti d!#"to!ul B!nco(#anului. Un B#o"!ad a
(onit ct t# n)&i'#i d# c*ip#' 'i muc*#l#). Cltin din cap;
As#m#n#a )ptu!i nu,s u!sit# slu3$#lo! d# tain. Iscoada $un i
c##a p# ca!# n,o (#i/ c*ia! d#,ai ntmpinat,o d# nou o!i nt!,o
sin"u! i.
%pus#l# no(acului amint#au d# anum# apo)t#"m#
-
al# lui
$oi#! Costac*#; motanul cu clopo&#i nu p!ind# 'oa!#ci/
p!i(i"*#toa!#a o cuno'ti dup (i#!s/ s!manul p# p'it/ clu"!ul
dup c#asu!il# d# !u"ciun#...
N#lundu,'i n s#am slu3ito!ul ca!# da din cap a d#plin
ncu(iin&a!#/ lo"o)tul !s# n(#s#lit.
C O sin"u! i am p#t!#cut n B#o"!ad 'i anum# n cast#lul
c!aiului Al#=and!u d# %a!da. Nu,i "!#u d# "*icit c# *!am po!&i.
C Nici nu,l tinui#sc/ lo"o)#t#/ cci politic*ia
B!nco(#anului/ c#l mai put#!nic 'i iscusit p!incip# al Balcanilo!/
i su!at "#amn &#lului s!$#sc. nd#plin#sc slu3$ as#m#ni
domni#i tal# p# ln" c!aiul d# %a!da.
C El &i,a po!uncit s,l do$o!i p# %u!m#.
%!$ul ocoli !spuns d!#pt. Cu oc*ii !tci&i p# )#!st!uicil#
c#ain!i#i dinaint#a c!o!a s# c#!n#au !#p#"u' )lutu!i al$i d# n#a/
no(acul nc#pu a "!i domol/ cu o$id stpnit/ ca c#la c# 'ti# c
so!&ii nu i t# po&i pun# mpot!i(/ ia! ntmpla!#a/ ct d# m!unt/ a
)ost d# mult stato!nicit. C d#,i (#i o!i nu mi#ul/ #a (a *ot!
nt!,un anum# )#l/ 'i niciodat nt!,altul/ c!a!#a p# ca!# p'#'ti.
C 1 c*#am 1i!Jo/ lo"o)#t#/ 'i m t!a" din sti!p#a
6ladomi!ilo!.
C 6ladomi!.@ nt!#$ cu uimi!# $oi#!ul.
n %#!$ia/ 6ladomi!ii #!au socoti&i c#l mai d# s#am n#am
nt!#cnd n (#c*im# 'i *#!$ d# soi Bu#'tii/ Calom)i!#'tii 'i c*ia!
-
1a=im#/ cu"#t!i.
Cantacuinii 6ala*i#i.
Citind n#nc!#d#!# p# c*ipul lo"o)tului/ no(acul su!s# cu
am!ciun#.
C N,am cum s t# nc!#din&#. naint# d# a m osndi/ tu!cii
mi,au luat tot. Gal$#ni/ "*iul/ p#c#&i. Ia! c#i c# m cunosc )i# s#
a)l n %#!$ia/ )i# au !mas n iadul d# und#/ cu (oia 8idito!ului/
am i$utit s m slo$od.
1i!Jo u"!(i c!uc# adnc/ mo!mind ct#(a cu(int# d#
mul&mit n "!aiul d#p!ins la poal#l# mum,si.
C Din ca!# anum# iad t#,ai mntuit. nt!#$ $oi#!ul.
C*ipul s!$ului p!u s s# nnoad#/ )lac! n#a"! &'ni din
oc*ii (#!i/ ia! Ili# 1ac*idon 'i is# c ap!i" p!3oi mistuia
cu"#tul $i#tului c!#'tin.
C A auit oa!# domnia ta d#sp!# Iadul Al$.
Boi#!ul cltin din cap/ cutnd &int sp!# u!m#l# c#,i
p#c#tluiau o$!aul. E!au s#mn# (#c*i/ su$&i!i ca a&a/ alt#l#
d#slu'#au/ su$ sn"#l# a$ia uscat/ s)ic*iuial d# "!$aci nou.
C Tot t!upul mi,# ns#mnat/ lo"o)#t#/ cu !ni adnci s
ascuni oul. C*ipul mi l,au d#mi#!dat doa!/ adu"i cu !s
ot!(it.
Radu And!onic o)t 'i t!as# din lul#aua stins. i 'tia p#
osmanli cuma'i 'i ap!i"i la osnd , cin# clcas# odat p# la >apt#
Tu!nu!i i#'#a scutu!at 'i cu ciu$ot#l# naint# , ia! d#sp!# c#l#
ndu!at# d# (i#&a'ii cata!"#lo! mp!t#'ti/ s nu (is#i noapt#a@
D# Iadul Al$ n,auis# ns niciodat 'i/ sla( C#lui 6#'nic/
mcinas# d#stul# ncl&!i n mp!&ia tu!cului@
C A'a,i ic osndi&ii d# la ocna d# sa!# din 1un&ii
Anatoli#i/ d#slu'i 1i!Jo/ Iadul Al$ 'i nu pot p!#pui cum c#l n#"!u
a! )i mai n#ndupl#cat.
C Cum a a3uns domnia ta acolo.
C Am )ost cap d# a(isti# acum t!#i ani/ cnd s,au )ost
!(!tit c!#'tiniii din T#to(o. 1ai to&i osndi&ii din ocn t!a"
ponosul p#nt!u as#m#n#a p!icini.
C s mul&i.
C 8#c# mii.
D# uimi!#/ $oi#!ul spa!s# lul#aua nt!# din&i. Cut *ol$at
sp!# s!$/ apoi 'i c#!c#t slu3ito!ul p!#puind c n,a auit $in#.
C 8#c# mii/ lo"o)#t#/ ia! moldo(#nii 'i (ala*ii n,au mult
pn a mplini 3umtat#a. C#ilal&i/ su)la!# am#st#cat; $ul"a!i/
s!$i/ "!#ci/ a!(ani&i.
C i p#st# putin&/ cu"#t Radu And!onic. 8#c# mii d#
su)l#t# nu pi#! a'a/ p#st# noapt#/ )! a lsa d!. >i ia!'i/
as#m#n#a t#mni& n,o po&i ascund# n clapca "iu$#l#i. 8(on ct d#
)i!atic 'i tot a! )i !$tut.
%!$ul 'u!s# cu t!ist#&#. 1ai c#!u n"duin&a un#i c#'ti d#
$asamac/ apoi 'i pi!oni p!i(i!#a n oc*ii $oi#!ului.
C Ai s,mi )aci ndat nc!#din&a!#/ lo"o)#t#. 8(onul n,a
spa!t idu!il# t#mni&#i cci osndi&ii snt (i#&a'i/ ia! "ii n,au
n(oi!# s p!s#asc m#l#a"ul. Tu!cii au do(#dit dintotd#auna c
'tiu pst!a tain. 1ult# &i,a )ost dat s aui d#sp!# u!#lil#
canc#la!i#i ma!#lui mu)tiu o!i tiniciil# din *a!#mul d# la
Humaiun,%#!ai.
Ili# 1ac*idon st!#cu! cuttu! scu!t sp!# lo"o)t. A'a
cum 'i cuno't#a stpnul/ s,a! )i p!ins p# o sut d# tal#!i c n,o s
ai$# pa!t# d# dumicat lini'tit pn n,o d#slu'i cu oc*ii c# s#
p#t!#c# n "*##na Anatoli#i. Dou s# &in#au um$! d# pulpana
$oi#!ului; mui#!il# 'i p!im#3dia. Ia! dac nu,l c#!c#tau #l#/ l#
c#!c#ta Radu And!onic nt!,adins/ cu to!&# 'i )ana! n mi# d# i.
C 1ai a)l domnia ta/ 'i u!m no(acul (o!$a/ c 'i
a!cnitul # cu politic*i#. Unii au )ost nt#mni&a&i p# )a&/ acolo
und# tu!cul simt# sm0n&a d# a(isti# sau a!# &#l d# $ani/ al&ii
dos#lnic 'i cu 'i!#tlic/ doa! p# p!#pui#li 'i t#m#iu!i dia(ol#'ti
asup!a c!o!a s# pst!#a tain st!a'nic. C p!ipon#ala s,a )ost
s(!'it p# )a& o!i $a/ n#amu!il# n,au 'tiin& niciodat ncot!o a
)ost nd!#ptat pctosul. D#,o pild/ l,am cunoscut n ocna
Anatoli#i p# post#lnicul Ionic Dum'a. L,au !pit t!#i iscoad# oto,
man# n noapt#a d# %)ntul 6asil#...
Boi#! And!onic ascu&i u!#c*#a. 'i amint#a c# a(#!
cup!ins#s# Cu!t#a Domn#asc cnd dumn#a#i/ post#lnic#asa/ l
(#stis# p# 6od n a pat!a o!i a cinc#a i d# "*#na! c Dum'a
pi#!is# )! u!m. %paima #!a ma!# cci post#lnicul s# a)la
d!#"to! d# s#am al m!i#i sal#/ mna d!#apt a stolnicului
Cantacuino n u!#lil# Canc#la!i#i N#"!#. %a!a"#l#/ st!3i/ d#lii 'i
iscoad# !scolis#! palm cu palm Bucu!#'tii/ (!nd spaima n
t!"o(#&i. Bi#&ii oam#ni nu p!ic#p#au p!icina p#nt!u ca!# slu3ito!i
domn#'ti/ tinic*#lui&i. din c!#'t#t pn,n tlpi/ dau $una n cona,
c#l# o!i "*imi!liil# lo! sco!monindu,l# pi(ni&#l# 'i $od!oan&#l#
$uc'it# su$ c!i(atu!i.
C Da! d# (o!nic#lul 1anol# 2ilipac*# auit,ai/ lo"o)#t#.
Ac#luia i,au "tuit mui#!#a 'i au pus )oc cas#lo! sp!# a d!nici
o!ic# u!m 'i a s#mna p!#puial c $oi#! 2ilipac*# a nc*is oc*ii
mistuit d# $o$otai#. 4n a s# dumi!i st!3#!ul coco&at n tu!nul
t!"ului asup!a p!3olului/ p"nii pi#!is#!. Ia! acum/ (o!nic#lul
tai# sa!# n mun&ii Anatoli#i... 1ai (!#i pild#. Ei,oi (o!$i atunci
d# lo"o)tul Balot/ d# p!cla$ul T!a'c al 6asluiului/ d# N#"!u
N#"ul#scu din C!aio(a.
Boi#! Radu And!onic/ amu&it/ 'i p!ins# $!$ia n palm#. I s#
d#l#"au acum/ n c#ain!ia calic din 4#!a/ tain# ca!#
$uciumas#! ap!i" canc#la!iil# 1oldo(#i 'i 6ala*i#i.
C Da/ 'opti p# "ndu!i/ mai !mn# s,mi d#slu'#'ti p#nt!u
ca!# p!icin um$lai s smul"i potcoa(#l# lui %u!m#.
A&intind c*ipul s!$ului/ Ili# 1ac*idon sim&i din nou !#c# n
spina!#. %# )cus# (nt/ ms#l#l# sc!'ni!/ a! )i )!mat l#sn#
nt!# )lci $ul"!# d# c!#m#n#.
C El i "d#l# c#l ma!# d# la Iadul Al$. Nicicnd Dumn##u
o!i >#itan
-
n,au iscat )ia! mai ticloas/ pumnac ca!# s
stlc#asc t!upul 'i cu"#t#l# oam#nilo! cu atta po)t/ 'tiin& 'i *a!.
4#nt!u a,l !pun# p# Galim#t %u!m# m,am )cut scpat/ lo"o)#t#/
ia! domnia ta m,ai mpi#dicat/ cnd un ntins d# $!a& m d#sp!&#a
d# &#l.
C 6om "si poat# mi3loc s nd!#ptm "!#'#ala/ spus#
Radu And!onic.
Oc*ii domni#i sal# p!sis#! c#ain!ia din 4#!a/ scotoc#au
acum anum# cotloan# din t!"ul Bucu!#'tilo!. Gnd nd!n#&/
tul$u!# nc/ mi3#a n mint#a $oi#!ului. As#mna!#a )! cusu! a
$#m#ticului d# Ioni& cu $a',$uucul , )!at# "#amn s,i )i )ost 'i
)ptu!a tot nu i,a! )i )ost tip!it aidoma , i s# p!#a acum s#mn d#
sus/ t!m$i& c# c*#ma la mntui!#a d!o$i&ilo! d# soa!t din mun,
&ii Anatoli#i.
-
%atana Ktu!.L.
n (!#m# c# 1i!Jo/ st!nit d# Ili# 1ac*idon ca!# do(#d#a
n#s#cat s#t# d# cunoa't#!# asup!a ticlo'iilo! lui Galim#t %u!m#/
isto!is#a cu m!un&#al/ lo"o)tul 'i )c#a socoata c n,a(#a
n"duin&a a pu!c#d# la )apt n#cu"#tat.
%caunul B!nco(#anului sc!&ia 'u$!#d n ac#l# il#.
mpun'i din amndou coast#l# d# L#opold al n#m&ilo! 'i d#
muscali/ osmanlii s# do(#d#au n#c!u&to!i/ punnd dinti p!#& p#
supun#!# 'i al doil#a/ p# pun"il# cu "al$#ni. >i n as#m#n#a (!#m#
cu p!il#3/ o!ic# luc!a!# a lo"o)tului/ 'tiut 'i !s'tiut d!#"to! al
Canc#la!i#i 6ala*#/ l#sn# cd#a n c!ca m!i#i sal# 6od
Constantin.
Boi#!ul lu *ot!!# c*i$uit. n ac##a'i noapt# a(#a s s#
po!n#asc sp!# 6ala*ia. T!#i il#/ 'i !punnd 'as# t#l#"a!i/ i #!au
d# a3uns sp!# a s# n)&i'a B!nco(#anului. Dac po(a&a 'i po!unca
m!i#i sal# (o! )i p# pot!i(a "ndului st!nit d# isto!isi!#a lui
1i!Jo/ n alt# t!#i il# (a $at# din nou la po!&il# %tam$ulului. D#
ast dat ns/ dimp!#un cu Ioni& 2!c'an.
La Radu And!onic/ cu"#tul p'#a nt!,o sm$t cu ciu$ota.
4!ins# $!a&ul s!$ului/ pndind din oc*i la u!#c*# d# iscoad.
C Ascult/ 3upan 1i!Jo@ n"dui#,l p# %u!m# nc o
sptmn. Am !(n c# nu &i,o pot mp!t'i. Dac s# mplin#'t#/
s#cm ocna Anatoli#i d# osndi&i. Ia! dac dup 'apt# il#
num!at# nu m n)&i'# la c#as d# as)in&it n ast c#ain!i#/ #'ti
slo$od a,l !pun# p# tu!c dup po)t. C*i$ui#'t# $in#@ n locul
unui "d#/ l#sn# s# nscoc#sc p#st# noapt# al&i 'apt#. Dac (!#!#a
ns mi,# !spltit/ slo$oim #c# mii d# c!#'tini.
Bu#l# c#l# c!titoa!# al# lui Ili# 1ac*idon t!#slta! a
m$#t.
C E*#/ lo"o)#t#@ 6ut,ai (ulp# s,'i a't#pt# uci"ania la loc
'i c#as dinaint# !0nduit. n 'apt# il#/ 'i clctu!a d# u!s pi#!#
mcinat d# col$...
%!$ul nt!i cu lua!#,amint# c*ipul lui Radu And!onic.
A't#ptndu,i !odul c*i$ui#lii/ 1ac*idon 'i is# cu mul&mi!# c
o!icum p!insoa!#a a c'ti"at,o. %tpnu,su/ cu po!unc o!i $a/ tot
'i (a (! )i!ic#lul d# must#a& n ocna Anatoli#i. D#,amu nu,i
!mn#a lui Ili# d#ct a,'i t!#c# c#i o sut d# tal#!i lips dint!,o
clapc a cont'ului n c#alalt/ 'i s c*iui# d# c'ti" )! sp#t#al.
1i!Jo ddu p# "t picu!i'ul d# $asamac !mas n c#a'c 'i
astup cu palma "!#a. d# )u!a!/ mna $oi#!ului.
C T# a't#pt/ lo"o)#t#.
Capitolul II. 6ODF BRNCO6EANU I%4ITE>TE UR%ITA
4# pot!i(a o$ic#iului/ %tolnicul Constantin Cantacuino/
unc*iul 'i dintiul s)#tnic al Domnului/ stlp#a un"*#!ul c#l mai
n#"u!os al cm!ii. T!#cus# d# 3umtat#a sut#i/ da! t!upu,i
!ms#s# (n3os ca n anii c#i clto!i&i ai tin#!#&ii/ mai put#a
ncl#ca din "oan $idi(iu np!anic d# 4#!sia; oc*iul ntun#cat/
p!#cum adamant#l# n#"!#/ do$0ndis# a"#!im#. La (!st c!ud/ 'i
opintis# cuttu!a dinapoia sticl#ld! n#m&#'ti/ o!i 'tiut #st# c
as#m#n#a $#t#'u" , d# p!sil n n#amul Cantacuinilo! , i
nd!#apt tmpla c!unt 'i c!#&u!il# )!un&ii. C!#dincios !ms#s#
st!aiului pcliu din cati)#a d# 2land!a/ put#!ii dos#lnic# )!
t!m$i&i 'i )lamu!i , nu o dat l m$ias# 6od la ca)tan mai
no!onat d#ct c#l stolnic#sc , 'i u!#lilo! dint!# idu!il#
Canc#la!i#i N#"!#. T#mut 'i p!#&uit n nt!#a"a E(!op/ itali#nii
'i )!ncii o num#au Ca$in#tul N#"!u/ ia! L#opold/ &a!ul 4#t!u 'i
nsu'i t!u)a'ul Ludo(ic d# Bou!$on i,a! )i cump!at tain#l# cu
a(u&ii "!#l# s $la"oslo(#'ti o &a! d# la di(ni&i/ p0n la ultimul
milo".
Tot p# pot!i(a unui o$ic#i (#c*i/ cnd 6od s)tuia cu (!#un
d!#"to! o!i altul/ stolnicul nu,i &in#a n p!i(#al c*ipul. A'#at n
un"*#!#/ i a&int#a spina!#a/ d# pa!c ac#asta i,a! )i !stlmcit
mai $in# &#l p!#puit/ totd#auna ascuns/ 'i cu(nt.
Boi#! Radu And!onic/ d#p!ins cu tipicul Cantacuinului/
socot#a c a di$uit mi#ul n!a(ului. Cnd sim&i cuttu!a pi!onit
n c#a)/ "ndul nc#p# a &i s# )oi n#land#mn/ lua!#a,amint#
m$uct&it s# !isip#'t# cci ai a n)!unta 'i p# c#l c#,&i st stan
dinaint#. Iat mac*ia(#!lc (icl#an p# ca!# nu o!ic# cu"#t/ ct d#
*!'it n ticlo'ii/ 'ti# a,l ocoli.
D# la cincisp!## ani slu3ito! domn#sc/ uc#nicind in
Canc#la!ia N#a"! 'i p# mo'ia lui 6od din Cot!oc#ni 'i
a"onisind n(&tu! d# soi t!#$uincioas t!upului 'i min&ii d#
iscoad/ lo"o)tul s# d#p!ins#s# a nu lua n s#am cuttu!a
stolnicului. G!ind !spicat/ ddus# !ost asup!a@ mplini!ii slu3$#i
la %tam$ul/ apoi/ cu n"duin&a m!i#iM sal#/ isto!isi c#l# 'ti!icit#
d# s0!$ul 1i!Jo d#sp!# Iadul Al$/NN
8m$#tul p!si cu picu!i'ul c*ipul (l"uit al Domnului. %#/
a)lau n sli&a c#a mic d# ln" spt!ia cu s&#l#/ ia! ca)tanul d#
$!oca!t al B!nco(#anului s# d#slu'#aN, pa!c u"!(it cu p#n#lul
muiat/ n au! p# idu!il# n(#st,3 mntat# n atlas. Nu s# n)&i'a
p!#a a!tos 6od cu oc*ii / $ul$u'a&i/ nas lun"ui#& 'i o$!a3ii sup&i/
mu'ca&i d# $a!$NO castani#. Tot ast)#l $oiul #!a lipsit d# (la"/ p#
min>&#3 su$&i!atic# cit#ai ca n c#aslo( *a!ta (in#lo! c#!n#luit#.O
4oat# d# ac##a do(#d#a "!i3 ma!# st!ai#lo! cu c*#ltuial/
c#i mai d# s#am sumna!i/ $una!i/ i'lica!i 'i custo!#s# al#
E(!op#i l a(#au mu't#!iu/ "iu(a#!u!i nscocit# d# m#'t#!i (#sti&i
ai 6ia.n#i 'i 6#n#&i#i popos#au n !, cli&# d# i(o!iu 'i a$anos la
Cu!t#a Domn#asc. 4atima p#nt!u n#st#mat# a(#a *#!$ la )#l d#
(#c*i ca 'i m!ia sa/ cci o!ict ai )i c#!c#tat d# d#pa!t# n n#amul
B!nco(#nilo!/ to&i do(#dis#! n#sa& diamantical#lo! 'i as#m#n#a
a(#a s s# ntmpl# 'i cu st!n#po&ii. C*ia! 'i n iatacul Doamn#i
1a!ica/ 6od Constantin s# n)&i'a npdit d# podoa$#/ ia!
"*iulul din d#"#tul c#l mic/ un sma!ald tiat )a"u!#/ nu,l l#pda
nici n (is.
1i!a!#a s# u"!(#a p# o$!aul m!i#i sal# nt!,un c*ip
ciudat. Oc*ii $ul$u'a&i nu spo!#au/ $a dimpot!i(/ npstui&i d#
pl#oap#l# "!#l#/ a3un"#au m!"#lu&# st!lucitoa!#/ ct $o$ul d#
ca)#a.
C Cinci mii d# moldo(ala*i.@ i p#st# putin&/ lo"o)#t#@
C %!$ul n,a min&it/ Doamn#/ !osti cu *ot!0!# Radu
And!onic. >i c*ia! d# m,a c#!cat um$! d# ndoial/ au spul$#!at,
o num#l# osndi&ilo!. 4ost#lnicul Dum'a/ (o!nic#lul 2ilipac*#/
Balot/ T!a'c 'i N#"ul#scu/ s doa! ct#(a pild#/ ia! ac#st 1i!Jo
a(#a d#sa"a plin s stai s,l ascul&i nou il# n'i!at#.
C >i,i )aci nc!#din&a!#.
C D#plin/ m!ia ta@ 4oposit n Bucu!#'ti/ am po"o!0t la
cas#l# a!m'#lului C!#&u. 1ui#!#a dumn#alui/ 3upn#asa 1ili&a/ #
din n#amul 6ladomi!ilo!/ 'i mi,a ad#(#!it c 1i!Jo/ (! d# mna
stn"/ a )ost osndit acum t!#i ani/ )iind cp#t#ni# d# !m#!i& la
T#to(o.
6od 'i !suci capul sp!# un"*#!ul stpnit d# um$!/
cutnd oc*ii Cantacuinului.
C C# spui/ stolnic#.
Glasul s)#tnicului !sun adnc n cma!a au!i#/ O!i d# ct#
o!i l au#a/ dinaint#a lo"o)tului !s!#a clopotul d# $!on al
Bis#!icii d# Du!mnt.
C Iat o isto!i#/ Doamn#/ p# ca!# #u nu l#pd o sin"u!
a!mioa!.
6od t!#s!i 'i,l c#!c#t cu lua!#,amint#.
C D#slu'#'t#/ stolnic#.
C Dinti nu )ac nc!#din&a!# ac#stui s!$@ 1!ia ta/ snt
iscoad $t!n 'i am m(&at a d#os#$i nt!# 'ti!# d# soi 'i
plsmuial d# cl#(#tici. 8(on d#sp!# as#m#n#a t#mni& a! )i
st!puns o E(!op pn la Ca!ol al %u#di#i. >i m mai cup!ind#
mi!a!#a d# c# oa!# tu!cul &in# as#m#n#a (!3ma'i c#tlui&i 'i nu,i
!pun# dup cum i # )i!#a 'i d#p!ind#!#a/ d# cnd s,a mislit
Islamul.
C Dac 1i!Jo a $snit/ i l#sn# d# )cut do(ad/ spus#
Radu And!onic. D# a3uns o d!um#&i# n 1un&ii Anatoli#i.3
Cantacuinul slt din um#!i a disp!#&.
C C*ia! ad#(#!indu,s# spus#l# ac#stui (ntu!,lum#/ cum
slo$oi #c# mii d# c!#'tini. Und#,i ascuni. C*i$ui#'t#
lo"o)#t#/ c nt!#" t!"ul At#n#i num! #c# mii d# t!"o(#&i. T#
ncum#&i domnia ta s st!#co!i n#$"at n s#am/ p# su$ must#a&a
tu!cului/ atta sodom d# om#ni!#.
Radu And!onic o)t cu p!i(i!#a n pmnt.
C %,o! d#scu!ca )i#ca!#/ dup (la" 'i no!oac#. D#,a3uns
mi,# s )!m lcata t#mni&#i.
C Cum. 4aa/ din spus#l# s!$ului/ i st!a'nic 'i p!im#nit
la t!#i c#asu!i.
Lo"o)tul c#!c s st!pun" n#"u!a cotlonului. Citi doa!
o&#l/ sticlit d# oc*i/ din&i ascu&i&i si $um$i a!"inta&i.
C Ac#asta,i p!icina p#nt!u ca!# $oi#! Ioni& 2!c'an mi #
d# t!#$uin&. As#mna!#a cu %u!m# i dia(ol#asc/ Doamn#/
adu"i/ !sucindu,s# sp!# 6od. >i mum,sa/ $iat 3upn#as
%a)ta/ i,a! ncu!ca/ n#'tiind s al#a" nt!# tu!c 'i )#cio!. Am
c*i$uit/ da! ca $oi#! Ioni& s,i poa!t# (#stmint#l# 'i *!amul/ un
num! d# c#asu!i.
D# cnd l cuno't#a p# Cantacuin/ acum l aui Radu
And!onic !nd ntia oa!. Ba 'i 6od i'i n"dui m$#t )i!a(.
C N#t!#$nicul ac#la. $u$ui "lasul stolnicului/ c#l mai
ticlos $oi#! din t!"/ cp#t#ni# n u!#al d# ma!# tain. E'ti c!ud
nc/ lo"o)#t#/ acuma m nc!#din&#/ cci alt)#l n,ai )i cut#at s
t# n)&i'#i dinaint#a m!i#i sal# cu as#m#n#a nui!i n#cu"#tat#.
La atta cap#' mpot!i(i!# nu s# a't#ptas# Radu And!onic.
n c#l# t!#i il# ct "onis# d# la %tam$ul sp!# Bucu!#'ti/ p!#puis#
c n,a(#a d#ct a,i isto!isi lui 6od pt!ania/ p#nt!u ca ac#s&a s,i
po!unc#asc (nt#' slo$o#nia n#m#!nici&ilo!. Rosti nd#sat/ tot cu
nasul in pmnt;
C 1 pun lo" p#nt!u $oi#! Ioni&. i $#m#tic 'i nuc la
aia)#tu!i 'i (#s#lii/ da! cnd l "l&i/ s# d#m#tic#'t#.
%im&ind c 6od 'o(i#/ Cantacuinul aps;
C Doamn#@ mi sn"#!#a inima "ndind la cana
post#lnicului Dum'a/ 'i a (oinic#lului 2ilipac*#/ 'i a lui T!a'c/ 'i
Balot 'i c&i o! mai )i , dac snt , da! c*i$ui#'t# )!ntu! d#
clip@ Nici n,a3un"# n tu!cim# $l#st#matul d# 2!c'an 'i dup
ntia cup d# (ina!s/ d#'a!t nt!#a"a d#sa". Nu,i mi'#lit $oi#!
Ioni&/ da! # )los 'i cu mint# d# p!unc/ cu "ndul tot la p#t!#c#!#/
p!il#3 d# !s 'i n$ti#.
C T# pui lo"... !osti 6od 'i nici Cantacuinul/ nici Radu
And!onic nu p!ic#pu! d# nt!#a$ o!i nc#a!c.
Lo"o)tul )cu nc!#din&a!#/ mpl#tindu,'i minil# p#st#
pi#pt 'i supunndu,s# nt!,un "#nunc*i.
C 1 pun/ m!ia ta.
%tolnicul s# smuls# din pcla cotlonului. R#t# *ot!t
cma!a 'i s# p!opti dinaint#a lui 6od.
C As#m#n#a )apt/ Doamn#/ ct d# tainic a! )i s(0!'it/
l#sn# (a )i ns#mnat d# osmali/ la !$o3ul m!i#i tal#. E'ti c#l
mai d# s#am p!incip# al Balcanilo!/ d#sp!# isp!(il# Canc#la!i#i
N#"!#/ sp!# n#no!ocul 6ala*i#i 'i al nost!u/ au nc#put a isto!isi n
sti*u!i pn 'i p#*li(anii din $lciu!i. Otomanii a!unc iut#' c!pa
d# mail/ da! 'i mai iut#' scu!t#a cp&nil#. C#l 6#'nic -,a
d!uit din $#l'u" p# Radu And!onic , lo"o)t/ nu ic/ -,a miluit
ns 'i cu cusu! n#as#muit; d#,l !#'ti o dat/ nu,l ui&i...
6od Constantin nc#pu a msu!a cma!a/ osndit d#
"ndu!i. nt!,o (!#m#/ 'i slt p!i(i!#a dinaint#a icoan#i c#
'tpn#a ncp#!#a.
C N# a)lm dinaint#a s)int#lo! s!$to!i al# Na't#!ii. 4#nt!u
cu!&#nia cu"#tului 'i p#nt!u a m sim&i )! p!icin la s)nta
mp!t'ani#/ ndato!at snt s opint#sc nt!u slo$oi!#a c!#'tinilo!
din 1un&ii Anatoli#i. Cu d!#ptat# ai (o!$it/ stolnic#/ c!t#lil#
domni#i tal# n,au p!icin ci p!#a nd!#pt&it# snt. Cu"#tul 'i
sim&i!#a ns m mpin" ct!# )apt n#c*i$uit n 3ud#cata
s#m#nilo! da! p!#a plcut s)in&ilo! p!in&i.
Radu And!onic 'i slt p!i(i!#a din 'i!aul al$st!ui. Oc*ii
i #!au anina&i d# $u#l# Domnului.
C 6#i pu!c#d#/ lo"o)#t#/ la slo$oi!#a c#lo! #c# mii d#
c!#'tini/ c#tlui&i n p"nim#/ a'a p!#cum ai !(nit. >i sp!# a nu
$o(i/ p#c#t# pun acum p# *!iso( d# i#!tciun# p#nt!u
dumn#alui/ $oi#! loni& 2!c'an/ su!"*iunit din po!unca noast!
la mnsti!#a 6ld#ni. T# (a u!ma 'i !spunto! #'ti cu (ia&a
p#nt!u o!ic# "!#'#al c# p!inos n# (a aduc#. 4!int#l# Atotput#!nic
s ( $in#cu(nt##/ cci ama!nic ispitim u!sita.
nc*in c!uc# adnc. n s)#'nicul c#l ma!# din d!#apta
Domnului Isus/ )lac!a lumn!ii *o*oti o clip $uciumnd lim$i
d# )oc/ apoi s# stins#.
I
T!"o(& )! somn/ sau $o(it la t# mi!i c# p#t!#c#!# n
(!#o c!'m din T!"ul Cucului
-
d# a3uns d# t!#a sp!# a mai put#a
cu"#ta/ s,a! )i mi!at cu os#$i!# n ac#a noapt# d# c!inda!
p!#um$lndu,s# dinaint#a Cu!&ilo! Domn#'ti
5
nd#o$'t#/ cnd
o!nicul cu un sin"u! ac al 4alatului B!nco(#n#sc $t#a c#asu!il#
-
6#c*iul c#nt!u com#!cial/ situat nt!# Cal#a 1o'ilo! 'i 4ia&N Uni!ii.
5
Cu!t#a Domn#asc s# nsc!ia nt!# $ul#(a!dul -PQP 'i st!il# RH D#c#m$!i#/
%m!dan/ Lipscani.
#c# al# ns#!!ii/ )#!#st!#l# amu&#au (#stind odi*na Domnului.
6#"*#a stolnicului din )i#c# noapt# s# dato!a unui $#t#'u"
do$ndit n tin#!#&i cnd cnd d# p# $idi(iu nd!cit/ do$ndis#
(tmtu! "!#a la cp&n. Da! Canc#la!ia N#a"!/ und#
Cantacuinul &in#a d# u!t n#somnului/ )iind lipsit d# "#amlncu!i
sp!# d#s(!'it tain 'i oc!oti!#/ nu "lsuia nimic $ucu!#'t#anului
noptat#c.
Iac d# c# s,a! )i mi!at o!ic# m!"in#an/ !ind la al doil#a
cntat al coco'ilo! )lac! d# s)#'nic n iatacul Doamn#i 1a!ica/ al
lui 6od/ $a 'i n cm!il# spta!ului 1i*ai.
Ac#st spta! 1i*ai s# a)la )!at#l# stolnicului/ $!$at n
c!uc#a (0!st#i 'i sin"u!ul din n#am n"duit d# ct!# domnia sa.
Rs'tiut# #!au n nt!#a"a (ala*i# "0lc#a(a 'i oc!il#
Cantacuinilo! cnd/ d!uindu,'i suspinul/ Doamna Ilinca/ p!in
8apisca din u!m
-
/ l o$lduis# p# >#!$an 6od mpot!i(a
c#lo!lal&i )!a&i. Odat a(istia s#mnat n n#m#'u"/ spta!ul
1i*ai !ms#s# altu!#a cu stolnicul. >i tot altu!#a s# a)las# ,
(on#au $oi#!ii cunoscto!i nt!,al# d#d#su$tu!ilo! politic#'ti ,
cnd >#!$an s# clto!is# sp!# c#a lum#/ dup anum# $utu!
(icl#an ndulcit d# )!a&ii domni#i sal#/ Constantin 'i 1i*ai.
%pta!ul cta la Constantin/ p!#cum sc*imnicul sp!# icoana
4!#a Cu!at#i/ )cnd d#plin nc!#din&a!# 3ud#c&ii 'i n(&tu!ii
domni#i sal#. Ia! $oi#! Constantin l oc!ot#a d# )!at# 'i slu3ito!
c!#dincios/
%)tuiau acum/ la c#as nt!iat al nop&ii/ 'i lui 1i*ai , smuls
dintiului somn , i t!#$uis# ol#ac d# (!#m# pn a s# d#m#tici.
C 4!ic#pi. 'opot#a dumn#alui/ stolnicul. n t#mni&a
Anatoli#i s# a)l Ionic Dum'a. Odat slo$od/ (a !su)la tot c#
'ti# d#sp!# moa!t#a lui >#!$an.
%pta!ul/ )ptu! c*ip#' nt!,alt)#l/ da! cu $!$i# moal#/
lipsit d# nc!#din&a!#/ t!#mu!a n cm#'oi lun" d# noapt#
c*indisit n c*iliil# micu&#lo! d# la Tmioa!a. 'i a!unc p#
um#!i un cont'#l din $lan d# (#(#!i&/ !ostind cu $u#l#
mpl#tit# d# ciud;
C Ei,am is la (!#m#a pot!i(it s,l !pui/ $di&...
1!tu!is#nia p!im#3dioas s# c#!# !#t#at d# mldi& tn!. D#
c# l,ai n"duit.
-
T#stam#nt
C 1i,au luat,o p"nii naint#/ sc!'ni stolnicul. Amint#'t#,
&i s#a!a ac##a d# G*#na! cnd n#,a (#stit Ili#/ iscoada din 4odul
Calicilo!/ c p# post#lnic l,au )ost !pit cu ma!# tain tu!cii...
%pta!ul ddu din cap/ lsnd a s# n&#l#"# c #l unul a! )i
pu!c#s mnat d# alt "!a$. %o!$i din cupa cu ap ndulcit/ "!i3it
d# slu"i p# "*#!idonul (#n#&ian.
C C# anum# po)t#'ti s s(!'#sc/ $di& 5
C Dint0i/ !osti !a! 'i apsat )!&n#,su/ s p!ic#pi c p'im
dimp!#un/ p# ac##a'i c!a!#. Dac la u!#c*il# lui (od a3un"#
(o!oa(a post#lnicului cp&nil# noast!#/ !#t#at#/ (o! mu'ca
ac#la'i tain d# &!n. D#,al doil#a/ ncin"#,t# iut#' 'i nu,&i n"dui
!su)l#t pn la 6ld#ni/ sp!# a o lua dinaint# lo"o)tului Radu
And!onic. Gu o!ic# p!#&/ (#i mpi#dica p!il#3 d# nt0mpina!# nt!#
#l 'i $oi#! loni&.
C 4o)t#'ti/ da!/ s,l !p#sc p# 2!c'an.
%tolnicul !n3i. 4ut#ai s,i num#!i ms#l#l# pn la c#a din
u!m.
C Nu/ 1i*ai. %,l !pui.
I
4#st# un c#as/ )! a,'i n"dui mca! a da $in#&# cas#lo!
p!int#'ti din Uli&a %)in&ilo! Apostoli/ und# cucoana I!ina 'i $oi#!
Costac*# t!ud#au n c#l d# al doil#a somn/ Radu And!onic 'i
1ac*idon slu3ito!ul p!s#au Bucu!#'tii.
%p!# a !pun# din d!um , lo"o)tul 'i )c#a socoat a s#
nc*ina dinaint#a 6ld#nilo! cam p# la nmi#i/ "onind )i!#'t# p#
d#'#lat# , al#s#s# scu!ttu!a/ 'i anum# Cal#a Ru'ilo! d# 4du!#.
Boi#! And!onic cl!#a adunat p#st# coama t!panului/ stnd
pu&int#l st!m$ n 'a/ ca nt!,o l#n#/ dup n!a(ul And!onicilo!.
1s#l#l# ncl#'tat#/ )!unt#a n#"u!oas 'i s!cia d# (o!oa(
do(#d#au slu3ito!ului c p# cu"#tul lo"o)tului apas "!i3a c#a
ma!#. Din (!#m# n (!#m#/ c#!c#ta a&intit c#!ul/ t#m0nd p#s#mn#
u!"i# (icl#an ca!# s,i nt#mni&## n t# mi!i c# ctun/ o!i mai
!u/ n pusti#tat# d# d!umu!i.
6i)o!ni&a s# nt#&is# dup mi#ul nop&ii/ un c!i(& n#n,
dupl#cat mnia omtul/ l slta n coi '#!puitoa!# d# $alau!# c#
u!cau (nt#'/ n)uio!ndu,s# dimp!#3u!ul copacilo!.
4opas p#nt!u sc*im$atul $idi(iilo! 'i !"a d# o cup d# (in
'i n"dui! a$ia n o!i/ 'i anum# la c!'ma din 1oa!a N#a"!/
mo'i# d# #st!# a cucoan#i I!ina. Uscndu,'i must#a&a n ma!am
d# $o!an"ic/ lo"o)tul c#!c#t c*ipul $0!cit d# (nt al slu3ito!ului.
C C# ca&i aici/ mp!at#. nt!#$ mi!at/ d# pa!c atunc#a l,
a! )i !it dinti/ G0nd#am c la st c#as "on#'ti )! !su)l#t sp!#
%m!ndi&a.
C D#/ lo"o)#t#/ suspin plu"a!ul. Tot ast)#l am p!#puit 'i #u
cnd am (ut c ncl#cm )! p!il#3 d# *odin. 1i,am is c n#
u!nim ct!# C*ip!iana/ cci domnia ta/ cnit d# milos!di# 'i "!i3
p#nt!u $iata (i#&i'oa! a slu"ii/ po)t#'ti a m nto(!'i. 6o!$a
c#luia/ $o"atul s# sca!pin 'i calicul c!#d# c s# caut s,i d#a d#
poman.
C A'a.../ mo!mi lo"o)tul )! lua!#,amint# la spus#l#
slu3ito!ului. Gata caii c#ia/ 3upn#.
Han"iul/ do$o!t d# somn/ opint#a d# colo,colo/ ncu!cndu,
s# n picioa!#.
C Am dat po!unc/ $oi#!ul#@ Nu num#!i domnia ta pn la o
sut 'i ncal#ci... U!m/ sp!# a ciop!&i po(a!a a't#pt!ii;
Np!anic (!#m#/ 'i dup cum s#, a!at/ t# "t#'ti d# d!um
an#(oios. Nu po)t#'ti oa!# domnia ta o ploscu& cu $asamac )i#!t.
i l#ac )! poticn#al "#!ui#lii 'i to(a!' d# nd#3d# la clto!i#
nd#lun"at.
C 4o)t#sc caii/ 3upn#@ tun Radu And!onic.
Han"iul ddu iut# din cap 'i i#'i d#,a,nd!at#l#a. Lo"o)tul
s# uit la slu3ito! cu m$#t mu'cat d# n#!$da!#.
C >i i a'a/ 1ac*idoan#/ p!#puiai c scp!m potcoa(#l#
ct!# C*ip!iana.
4lu"a!ul 'i pl#c p!i(i!#a/ su!nd cu sm#!#ni# d# clu"!
co&ca!;
C Dup cum a p!#puit 'i na'u,m#u/ %situ/ cnd 'i,a
l#pdat su)l#tul/ c la alt poman nu s,a n(!#dnicit n 'apt##ci
d# p!im(#!i. Gnd#a c popa l duc# d# mn la nunt.
C*i$uis# s,'i (#s#l#asc stpnul/ da! "0ndu!il# ac#stuia
)u"!#au alt# m#l#a"u!i.
C C# npast,&i adum$!#'t# cu"#tul/ lo"o)#t#.
Radu And!onic/ t!#s!ind ca omul apsat p# (tmtu!/
clipi m!un&#l.
C Cantacuinul s,a pus d#,a cu!m#i'ul.
C Iaca $#l#a@ 4o!unca,i d# la 6od/ am p!ic#put.
C Nu,i l#sn# s t# nd!3#'ti mpot!i(a stolnicului. A!#
mint# d# mamon
-
/ cu"#t d# t#l#l#ic/ (la" d# paladin 'i (icl#ni#
d# nou (ulpi.
C D!#ptu,i/ o)t Ili# 1ac*idon/ $u)ni&a nu cloc#'t#
p!i(i"*#to!i. Nu p!ic#p ns ncot!o s# nd!#apt spaima domni#i
tal#.
Lo"o)tul !osti ntun#cat;
C La (ia&a 2!c'anului.
I
Cnd soa!#l#/ p#!d#luit d# omt/ s# nnod n !sc!ucil#
c#!ului/ poposi! dumn#alo! lo"o)tul And!onic 'i Ili# 1ac*idon
la mnsti!#a 6ld#ni. 8pada tot cnd/ i$utis# s n"*it
lca'ul/ a$ia d# s# mai p!ic#p#au stlpi'o!ii ticlui&i n piat!/
c!uc#a/ ia! d# 3u! mp!#3u!/ m!"#lu'# pcu!ii/ )#!st!uicil# d# la
c*iliil# sc*imnicilo!. n st#3a!ii c#i $t!ni/ d# p# (!#m#a lui 6od
1i!c#a/ s# "*#muis#! cio!i "!i$ulit#/ amu&it# d# (i)o!ni&/ 'i
doa! )uio!a'# d# )um/ topit# n (du*ul n"*#&at/ do(#d#au (ia&
silnic n pusti#tat#a 6ld#nilo!.
La o sut d# pa'i/ $oi#! And!onic 'i slu"a dumn#alui
d#scl#ca!. %lu3ito!ului (on ciudat i s# n)ips# n u!#c*i. C#!c#t
*ol$at sp!# $oi#!.
C Aui. lo"o)#t#.
C Aud@
C 6o!o(#ai d# ap!i" su!"*iun... 4#s#mn# c al$oa!#a mi,a
luat min&il#/ da! c##a c#,mi d#slu'#'t# mi# auul nu,i nici ut!#ni#/
nici (#c#!ni#/ nici litu!"*i#.
-
D!acul.
C Nu,s/ 1ac*idoan#/ ad#(#!i cu m$#t $oi#!ul.
C Aduc a s!$a spa!t 'i a $!ul#&.
C Aduc/ Ili#/ 'i p!icina nu,i al$oa!#a ci n#$un#ala cu
molim a cuconului Ioni&. nc!#din&at mi,s acum c l,am a)lat 'i
nu n#,a )ost d# ada! d!um#&ia.
%lu3ito!ul slt n ciu$ot#/ apoi/ dup pilda stpnului/ n
'aua clu&ului tt!#sc. Boi#!ul nc#pu a !0d# nc#ti'o!.
C A)#!im/ Doamn#/ c nu,s d# )a& la as#m#n#a n#l#"iuial
6od 'i stolnicul@ T#am mi,# c %a!sail 'i c#t#l# d# (it#3i al#
domni#i sal# i,au $i!uit p# o't#nii lui C*!istos d# la 6ld#ni. 1
tot minunam cum d# Ioni& tac# mlc/ nu n"*#sui# sp!# Cu!t#
olca!i cu 3al$ d# slo$o#ni#..@
C D#/ suspin Ili# 1ac*idon/ a i$utit 'i 6od cu $oi#!
2!c'an/ cum a i$utit c#la d# opint#a s )ac $o!&i n ap.
A!msa!ii c!oiau d!um an#(oios n nm#&ii nal&i ct s l#
!##m# pnt#c#l#. N!il# su)l#cat# l# !n3#au din&ii/ slo$o#au
a$u!i n"*i&i&i *ulpa( d# (du*ul sticlos.
C Aista,i omt sttut 'i n#!nit d# o sptmn/ lo"o)#t#/
c*i$ui 1ac*idon p!#um$lndu,'i cuttu!a p#st# o"!ada
lca'ului.
4usti#tat#a p!#a d#s(!'it N d# n,a! )i )ost (onul
muicilo! tot mai st!uito!/ ai )i is c pada a st!pit 'i clu"!i/
'i o!tnii/ 'i (oi/ nuind acum la idu!il# mnsti!ii.
Int!a! n#sup!a&i p# po!&il# lsat# (!ai't# 'i mna&i d# st!una
un#i co$#/ nso&it# cu c!#din& d# "lasu!i !l#&#/ a!s# d# (ina!s/
d#scl#ca! dinaint#a a!*onda!icului.
C Au dat,o p# co!$i#!#asc/ !s# Ili# 1ac*idon.
Lo"o)tul c#!c#t u'il# c#tluit# 'i nc#pu a d!o$i (#!i"a d#
)i#! i$ind,o n matc.
C#i dinlunt!u su!is#! p#s#mn#/ (ina!sul astupndu,l#
u!#c*il#/ nu luau n s#am $uciumul $oi#!ului. 1ai "l&i Radu
And!onic clan&a "!#a/ mai i$i cu pumnii/ n c#l# din u!m s# op!i
mnios/ msu!0nd po!&il# cioplit# n l#mn ap!i" d# m#'t#!ii lui
4!(u Ciun"u. 1ac*idon m$!i;
C Gnd#'ti s l# do$o!i cu um!ul/ lo"o)#t#.
n clipa ac##a/ dint!,o ocni& a c#!dacului/ s# i(i! nas (nt
m'cat ct $a!a$ula/ 'i doi oc*i mici/ d# "in/ mcinnd uimi!#
)! s#amn.
C H#i/ 3upn 4a!@ l m$oldi nciudat lo"o)tul. Nu $o(i/
ci d#noad odat po!&il# ac#st#@
C!#'tinul/ t!"o(& cu sta!# din 1a*alaua %co!&a!ului 'i
to(a!' c!#dincios nt!u p#t!#c#!# 'i $lstm&ii 2!c'anului/ nu,
'i pot!i(#a (o!$#l# d# tul$u!at c# s# a)la.
C Boi#! And!onic@ ndat... Iaca/ ndat... 4*ii Bucu!oas
i...
%# a't#pta c#,i d!#pt lo"o)tul la p!pd#ni# ma!#/ da! c#,l
nt0mpin dinlunt!u nu,'i a(#a su!at. Dint0i/ o oast# d# mona*i
!pu'i p!in un"*#!# *o!iau cu ulcica d# *ol#!c -a u!#c*#/
!stu!nat p# pnt#c# o!i la $u#/ dup cum i $i!uis# 'um#n#ala
-
.
6!#o 'as#/ mai (!to'i/ asup!#au du'um#l#l# n ciu$ot# dn&uind o
da!adaic n)!ico'at. Luta!ii/ cinci $alaoac*#'i (#sti&i n
ma*alaua 6#!"ului/ smul"#au din st!un# cu d#"#t# n&#p#nit#.
Oc*ii l# luc#au d# ost#n#al ma!#/ cm#'uicil# )udul# cu a!nici d#
a!"int l# at0!nau t!#n&# n#t!#$nic# p# t!upu!il# asudat#. 2us#s#!
cu si"u!an& adu'i n tain 'i cu c*#ltuial n#s$uit d# Ioni&/
c*i$ui lo"o)tul. >i,'i mai is# dumn#alui/ $oi#! And!onic/
lo"indu,'i !sul/ c smint#ala "manului i )! l#ac. % a3un"i a
)ac# din 6ld#ni (#sti&i nt!,o 6ala*i# p#nt!u s)in&#ni#/ canon
sm#!it 'i cal#a mp!t#asc )! p!il#3 d# "!#'#al a slu3ito!ilo!
si/ lca' dia(ol#sc 'i c!'m d#'uc*iat/ iac )apt c# (a
mpo(!a "!#u um#!ii 2!c'anului la 3ud#cata c#a d!#apt@
4!icin d# n#a"! am!ciun#/ )! ndoial/ la ca!# Ioni&
)"duis# a cu"#ta p#st# c#i ani/ cnd o !##ma n toia" $a!$
nins.
Cp#t#niil# $#nc*#tului s# a)lau $un n&#l#s to(a!'ii
dintotd#auna ai 2!c'anului. Dup 3upn Ionic 4a!/ dumn#alui
G*i& 4un/ dascl la $is#!ica Dint!,o 8i 'i c!i'o! n 'as#
ma*alal#/ Io!dac*# Cucul#&/ al t!#il#a pisa! la cu!t#a $n#s#i
Duma/ c#!c#tat d# Ioni& la o!ic# aia)#t p#nt!u "las d# au! 'i *a!
)! s#amn n d#'#!ta!#a cup#lo! d# !ac*iu $ul"!#sc n(0!to'at
cu a!d#i iut#. Nu lips#a )i!#'t# 3upn Ni&/ cu n#"u&to!i# n 6#!"u/
nici 4ant#limon Ra&/ co3oca!ul din Uli&a 1a!#.
Cnd ddu! oc*i cu lo"o)tul/ (cni! n c*iot# d# $ucu!i#
-
B#&i#.
'i i$nd. 4# Cucul#& l $i!ui! lac!imil#. 4ant#limon Ra& i s#
anin d# "!uma3i.
C Dumn##u t#,a nd!umat ncoac#/ $oi#! And!onic/ !osti
cu lim$ mpo(!at d# 'apt# ocal#. N,ai 'tiin& ct &i,am pu!tat
do!ul.
Boi#!ul s# d#sp!ins# cltinnd capul a must!a!#.
C 4ant#limoan#/ 4ant#limoan#@ A&i !pus s)inta mnsti!#.
n ct# il# a&i i$utit as#m#n#a n#l#"iui!#.
C N#,am st!duit ol#ac/ daG cin# a stat s num#!#.@ su"*i&
c!#'tinul. Am poposit aici p# )!un !u"ini# 'i acum (d c,au dat
m#!ii n )loa!#. Iac li(ada/ lo"o)#t#/ ici c s,a "tit mi!#as@
C A'a,i/ 4ant#limoan#@ Ai d#'#!tat numai d# as#a! (!#o
t!#i polo$oac#/ da! (#d#!#a &i,i n#(tmat.
B#at cuc/ 3upn Ra& !n3i )#!icit.
C 1ul&um#sc lui Dumn##u/ lo"o)#t#/ n,am a m pln"#.
Oc*ii m slu3#sc cu c!#din&. Alt#l# m,au lsat...
Ili# 1ac*idon p!ins# a !d# nc#ti'o!. Asta,i tot c# s# al#s#s#
din osnda B!nco(#anului@ 6o!$a c#luia/ d cu oul ca s c!ap#
$oul... N,a(#ai und# p'i din p!icina ulc#l#lo! )!mat#/ a
cio(0!t#lo! d# $#!$#c# 'i "odac !isipit# n tot locul/ o pin#
clu"!#asc ct !oata d# $i*unc nota n lco(i't# d# tmioas 'i
p!'tin.
G*i& 4un/ cup!ins d# (la" nou/ smuls# o co$ 'i nc#pu
a (i#!sui )! s,'i scump#asc "lasul;
C %pun#,mi dal$ copili& S Cu !um#na ta "u!i& S E'ti
n#(ast/ o!i #'ti )at S O!i n din c#! picat.
Boi#! And!onic 'i sticli din&ii su$ must#a&a su$&i!#.
C 1i,# c d# &i,oi spun# S C*#)ul &i,oi !pun#... Las co$a/
cioc!lan#. IaGn asculta&i ncoa@ Und# (i,# ta!to!ul/ conul Ioni&.
C*#)liii/ ')ic*iui&i d# (o!$a asp! a lo"o)tului/ l c#!c#ta!
cu 'o(ial. Un clu"! mo!mi ncl#iat p!in somn;
C T# $i!ui #u/ satan@... A't#apt numai s di$ui tmia.
C 4oat# tmioasa/ p!in&#l#/ s# *lii G*i& 4un. Iac acum
am a)lat c t!ud#sc a,l $i!ui p# Nic*ip#!c#a d# cnd am d#p!ins a
p'i.
C Und#,i $oi#! 2!c'an. tun Radu And!onic. Ca!#,i mai
t!#a nt!# (oi.
C Eu/ s# cltin 3upn 4a! din 6#!"ului.. N,am nc*is
oc*iul d# alalti#!i... F'tilal&i to&i/ 'i cioc!liil#/ au mai a&ipit.
Cuconul Ioni& s,a po!nit ct!# B!a'o(. I,a smuls inima din pi#pt/
ac##a... cum i ic#. i num# ciudat/ pa!c alctuit din &nd!i.
Radu And!onic sim&i sudoa!# !#c# p# tmpl. C*i$ui ns s
nu tul$u!# d#stinui!#a 'i,l c#!c#t cu $lnd#&#;
C Cat d#,&i amint#'t#/ 3upn#.
Ionic 4a! ddu din mn c#!nd n"duin& 'i !$da!#.
Oc*ii mitit#i sco!mon#au/ a&intit sp!# (!)ul nasului (nt.
C C##a/ a lui 6od >#!$an//.
C Domni&a Casand!a.
Dupn 4a! t!#s!i/ i$indu,'i palm#l# d# c!acii $#!n#(#cilo!.
C Ai di$uit,o/ lo"o)#t#@ C*ia! a'a o c*#am. Ta!#,l mai
c*inuia do!ul p# $oi#! Ioni&. %,a p!plit domnia sa la 3!at#c
mocnit sptmni n 'i!/ da! !salalti#!i/ n o!i -,a p!ididit
al#anul. >i,a luat pun"a/ ploscu&a 'i dus a )ost.
C E'ti nc!#din&at/ 3upn#/ c ac#st#a s,au p#t!#cut d# t!#i
il# 'i nu i#!i/ o!i acum sptmna.
C nc!#din&at. 6#i domnia ta/ adu" cu ciud n#t!#$nicul/
#u p!pd#sc n ada! tal#!i $uni p# &ucsuial ntn". Cu ct $#au/
cu att m d#'t#pt.
C Am!lu& (ia&@ suspin 1ac*idon.
Ionic 4a! s# *lii $ucu!os.
C A'a,i. 4#s#mn# domnia ta ndu! ac#la'i $#t#'u"/ d#,l
p!ic#p# att d# l#sn#. D#,o pild/ mui#!#a m#a 3upn#asa Ilinoaia
din ma*alaua O&#ta!ilo!/ m,o l#pdat cci...
C Rmas $un/ 3upn 4a!/ i,o !#t# Radu And!onic. 1i,oi
isto!isi la alt !spas p!icina p#nt!u ca!# dumn#a#i/ Ilinoaia/ s,a
scutu!at d# as#m#n#a mnd!#&# d# $!$at... Hai/ 1ac*idoan#@
%# !suci n clci#/ c*i$uind s ncal#c# (nt#'. Ionic 4a!
s# mpl#tici n poal#l# ant#!iului.
C 8o!nic mai #'ti/ lo"o)#t#@ N,ai !$da!# ct $a$a ms#l#.
Nici $idi(iul c#llalt/ spta!ul 1i*ai/ n,a do(#dit mai mult
cumpt. 6o!$a c##a/ mca! o cup d# (ina!s.
Lo"o)tul s# op!i plit n moal#l# cp&n#i.
C %pta!ul 1i*ai.@
C C*ia! domnia lui. D!#pt ns/ n,am t!udit a,l n)!na n
st# locu!i.
C Cnd s,a n)&i'at.
C Acum un c#as. >i tot a'a/ cu o! ma!# dup cu conul
Ioni&.
C Ciudat... Nu,i u!m d# $idi(iu o!i pas om#n#sc/ p# toat
ntinsoa!#a.
C %pta!u,i 'tiuto! d# m#l#a"/ d#slu'i Ionic 4a!. A
poposit 'i s,a dus p!in poa!ta c#a mititic a mnsti!ii/ ca!# d n
(lc#a. Cat p# "#amlcul c#la 'i i,oi c#ti clctu!a.
1ai nt!#$ $oi#! And!onic cu d!nici#;
C Tot sp!# B!a'o( l,ai nd!umat.
C Tot. Ba$aca/ Dumn##u odi*n#asc,l/ 3upn Dumit!ac*#
4a! din B!o't#ni
-
a(#a (o!$ ta!# n&#l#apt; (!3ma'ului ca!# s#
duc#/ ),i pod d# a!"int.
I
Opintind s scap# din omtul mnsti!ii/ Ili# 1ac*idon !s#
domol;
C 4'im p# pod d# a!"int/ lo"o)#t#.
Boi#! Radu And!onic n,a(#a u!#c*# la "ium$u'lucu!i.
Cu(int#l# i p!i! nt!# ms#l#.
C Nicicnd n,am c#!cat as#m#n#a t#am/ Ili#.
%lu3ito!ului i amo!&i !sul.
C T# cunosc d# p!unc/ lo"o)#t#. Nicicnd nu &i,a )ost t#ama
to(a!'.
Boi#!ul ntoa!s# capul. %u!sul/ sclipiciul din cuttu!
s#cas#!. A(#a p!i(i!# d# mo'n#a".
C Nicicnd so!&ii nu m,au mpot!i(it stolnicului. 4!ic#p
t!io! po(a&a mo'n#"ilo!; p!i#t#nii/ da! mai cu s#am (!3ma'ii/
s &i,i al#"i.
-
Ai st!ada Radu 6od.
Capitolul III. CANTACU8INEA%CA
A)lat n p!"ul anilo! la ac#a (!#m#/ Doamna 1a!ia/
mui#!#a lui >#!$an 6od Cantacuino/ s# n)&i'a scundac 'i
sl$i#/ cu c*ip d# icoan (#c*# 'i cuttu! sl#it d# do!u!i. 4!ul
c!un&it 'i,l pu!ta ca,n tin#!#&il# dumn#a#i/ n ulu)i $in# ncl#ia&i
cu sac dimp!#3u!ul )!un&ii 'i tmpl#lo!/ doa! c d# la moa!t#a
m!i#i sal#/ p#t!#cut n l#at -TPP/ nu mai l#pda $a!i'ul d#
*o!$ot c#!nit.
N#ndu!at (ia& 'i ac##a a Doamn#i 1a!ia@ Dinti n,a(#a s
p!ic#ap n (#ci cum d# so!&ii o *ot!s#! p# #a )ata cluc#!ului
G*#&#a ot Nicopol#/ soa& lui >#!$an/ mldi& din n#amul c#l
)alnic 'i cu *#!$ (#c*i d# la Bian& al Cantacuinilo!. Cu a(u&i#
nu s# )l#a/ cu )!umus#&#/ )! a )i slut/ 'i mai pu&in. E!a
plpnd/ cn#pi# n cosi&/ oc*ii d# cicoa!# tot nt!,o l#'i#
st!uiau. B!$atul o sp#!ias# d# la $un nc#put 'i iac d# c# nu
c*iuis# la nunt , p# dinlunt!u/ a'a cum s# cu(in# mi!#s#i ,
mp!#un cu tat,su 'i )!a&ii dumn#a#i.
Altu!#a d# "!ip&o!ul c#la nalt ct tu!nul 6ldici 'i cu t!up
d# $at#,mun&ii,n,cap#t#/ s# sim&is# m#!#u d!#an& n#t!#$nic. O
$"a n !co!i cuttu!a pcu!i#/ p!3olitoa!# nu s# d#p!ins#s#
niciodat cu "lasul d# )ia!. ?Ti"!u mniosA/ 'opt#au $oi#!ii cnd
nto!c#a spina!#a/ ia! p# Rada/ al pat!ul#a p!unc/ o nscus# n
'apt# luni din sp#!i#tu!a p!icinuit d# !cn#t $#m#tic/ iscat din
p!il#3 m!unt.
T#am/ da! 'i !u'in# d#stul ndu!as# Doamna 1a!ia. >i,
acum i mpun"#a inima d!a"ost#a ac##a lipsit d# cumpt st!nit
d# Anastasia Duci 6od. 1oldo(#anca i )c#a )a!m#c#/ asta d#
$un s#am cci d#'i mui#!atic/ niciodat naint# o!i dup/ nu s#
do(#dis# >#!$an att d# n#s$uit 'i n#psto! la i"*#monicon.
Alt)#l/ m$inat p#!#c*#/ )iind Anastasia mldioas/ cu !s
u!"lu d# po!&#lan 'i cuttu!a tciunoas.
Ea/ Doamna 1a!ia/ ca 'i Duca A!(anitul c#l co!no!at/ n,au
a(ut d#ct a pl#ca n &!n )!un&il# mn3it# 'i a s# )ac# su!i la
!sul un#i 1oldo(# 'i 6ala*ii. Ba 'i tu!cim#a a a(ut la c# s#
(#s#li/ cnd >#!$an/ c#!c#tat n tot %tam$ulul d# c#au'i sp!# a )i
su!"*iunit la C!it/ ac#'tia l,au di$uit n podul cas#lo! Anastasi#i.
% )i stat numai s,&i isto!ic#asc Doamna 1a!ia can#l#
dint!,o (ia&@ A3uns domn/ >#!$an n,a p!pdit p!il#3 sp!# a,'i
do(#di n#mila. C#la sp0nu!at/ c#llalt scu!tat/ c#stuilalt pustiit
casa@ N,a scutit,o nici p# $iata mum,sa Ilinca. N#stul d# a(u&i#/
i,a sc*im$at diata c#a a't#!nut ?n toat )i!#a/ cu lim$a
n#sc!ntit/ n min&il# c#l# mai $un# p# ca!# l#,a a(ut din tin#!#&#
pn la $&!n#&#U/ )cnd nou mp!&#al mo'iilo! 'i odoa!#lo!/
dup po)t. Ba -,a silit 'i p# du*o(nicul mum,si/ i#!omona*ul
>t#)an/ a
3u!ui st!m$/ sp!# a )ac# nc!#din&a!# n#ad#(!u!ilo! din npisca
ticluit.
2apta ac#asta st!nis# mult s)dli# 'i $at3ocu! nt!# $oi#!i/
pim/ 'i n(!3$i!#/ 'i u! n#stins nt!# )!a&i. Cu(ntul
post#lnicului Bu*u' din ac#l# il# d# a(#! 'i patimi s,a do(#dit
p!oo!oc#sc; ?6icl#nind diata mum,si/ 6od >#!$an 'i,a
p#c#tluit,o p#,a lui nsu'iU.
n l#at -TPP/ Cantacuinul 'i p!pdi potcoa(#l#/ ot!(it d#
)!a&ii domni#i sal# stolnicul Constantin 'i spta!ul 1i*ai. 4lns#s#
Doamna 1a!ia lac!imi ct poama/ nu dup $!$at ci p#nt!u
od!asl#l# !mas# d# i$#li't#. %# st!duis# o (!#m# s,l !idic# n
scaun p# )#cio!u,su/ nc n#(!stnic/ G*#o!"*#/ da! n)!0nt d#
stolnicul Cantacuino/ 'i luas# p!uncii/ t!$u&#l# 'i 3al#a 'i dup
o (!#m# p#t!#cut la mo'ia D!"n#'ti/ s# stato!nicis# la B!a'o(.
D#'i t!#cus#! unsp!##c# ani d# cnd B!nco(#anu/ stlpit
d# unc*iu,su/ stolnicul/ psto!#a 6ala*ia/ Doamna 1a!ia tot
t!"#a nd#3d# n d!#ptat#a C#lui 6#'nic. Cci p# d!#pt cu(nt/
cu"#ta dumn#a#i/ p# scaunul E!ii Rom0n#'ti 'i la co!oana
Bian&ului s# cu(#n#a a )i nl&at G*#o!"*#.
Ast)#l 'i clto!#a il#l# 1a!ia Cantacuin#asca/ ai )#m#i#
(0!stnic 'i c#!cat d# $oli't#/ nt!# nuin&#l# *!nit# d# iscoad#
mplntat# la %tam$ul 'i n 6ala*ia/ "!i3 ma!# p#nt!u cptuiala
od!asl#lo!/ 'i c!&il# lui L#opold d# a c!ui o$ldui!# mp!t#asc
s# $ucu!a. C*ia! d#uni p!imis# sc!iso!#a do(#dind os#$it "!i3
din pa!t#a nl&imii sal#; ?Luminat p!in&#s 'i a noast! iu$it...U
A'a nc#p#a L#opold toat# misi(#l#.
4#!"am#ntul l d#pus#s# altu!i #l# c#l#lalt# in sc!ip#&#lul
tali#n#sc din iatacul dumn#a#i. mp!atul o po(&uia s )i# cu
ma!# lua!#,amint# cci p!incip#l# B!anco(an/ (!3ma'
n#ndupl#cat #i 'i Cant#mi!#'tilo!/ (a u!i n toat# pat!u !il#
sp!# a mpi#dica nunt nt!# domni&a Casand!a 'i Dimit!i#.
La )#l c*i$uia 'i Doamna 1a!ia n dup,amiaa c#a
n#"u!oas d# "*#na!/ d#mi#!dnd cu d#"#t# p!ip#lnic# $oa$#l#
d# )ild#' al# mtniilo!. >#d#a/ "!m3ui# )i!a( d# oas#
n(#'mntat cu !oc*i# d# ta)t n#a"!/ n 3il&ul )lo!#ntin cu
sp#t#a nalt 'i cta tul$u!at sp!# )iic,sa/ Casand!a.
Dup %ma!anda/ soa&a lui G!i"o!a'cu Bl#anu/ c*#mat d#
n"#!ul lui Dumn##u n dimin#a& c#!nit d# )lo!a!/ Casand!a
(#n#a c#a mai )!umoas nt!# od!asl#. Iac acum/ 3ucnd la *a!pa
dint!# )#!#'ti muic n#m&#asc/ i s# d#slu'#au toat# nsu'i!il#.
Boiul n#as#muit d# mldiu &'n#a lu3#! "in"a' dint!# )aldu!il# d#
atlas !o'u/ minil# p!#lun"i , minil# 3upn#s#i Ilinca , d#mi#!dau
coa!d#l# cu mi'c!i (!3it# ca!#,&i pu!tau "ndul la "!uma3ii
cati)#lii da l#$d. D#s(!'it i #!a pi#li&a o$!aului/ )loa!# d#
ma"noli#/ 'i cnd domni&a/ lund c#(a din )i#!$in&#ala p!int#lui s#
mptim#a/ o !um#n#al u'oa! i n(ol$u!a c*ipul ndoindu,i
)a!m#cul. >i oc*ii alunii/ d# ciut/ s# n(piau atunci/ col&u!il#
$u#lo! !u$inii (cn#au. Blnd 'i miloas/ alt)#l/ s nu i t# )i pus
mpot!i(@ 4# ct d# "in"a' i #!a )ptu!a/ p# atta cu"#tul s#
do(#d#a d# n#ndupl#cat.
Da #!a mai c*ip#' %ma!anda/ da! odi*n#asc,o Domnul/
3ud#cata i s# u!n#a ta!# cnit. T# minunai ns ct# cup!ind#a
t!tcu&a/ a!"int (iu/ a Casand!#i@ %# c#!us# 'colit p# pot!i(a lui
)!at#,su/ G*#o!"*#/ n#a3un"ndu,i "*#!"*#)ul/ muicil# 'i
picu!i'ul d# "ospod!#al c# s# cad# un#i mui#!i d# n#am.
Domni&a Casand!a "!ia ltin#asc/ "!#c#asc/ n#m&#asc 'i
)!nc#asc. i plc#a s nclc#asc ci)!!i#/ 'i s d#sc0lc#asc
pasul st#l#lo! p# c#!/ cl!#a ca no*aii/ 'i n tain la !u"ciun#a
Doamn#i 1a!ia sp!# a nu st!ni t# mi!i c# (o!$#a , d#p!ind#a d# la
un $t!n paladin n#am& mnuitul spad#i.
D# cum o !is#/ moldo(#anul Dimit!i# i cus# n m!#3#/
plit cu l#uca/ 'i,n opt luni ct s# mcinas#! da atunci/ la )i#c#
nou il# popos#a la cu!&il# dumn#a#i olca! pu!c#s tocmai din
%tam$ul/ und# c!tu!a!ul s# a)la lo" domni#i lui )!at#,su/ cu
!('#l a!omit p#nt!u domni&.
Doamna 1a!ia su!d#a ost#nit. Dinduis# )iic,si p!in& n#am&
o!i !us/ n#am put#!nic ca!# s,l !##m# p# G*#o!"*#. 8ada!nic
ns ai )i c#!cat s,o u!n#'ti p# Casand!a cnd s# poticn#a n (!#o
po)t. Cap#' cat!/ (i3#lioas 'i !oinic/ nu s# lsa ndupl#cat
nici d# !u"ciun#/ nici d# lac!im/ nici d# u!"is#al. 1a!ia
Doamna s# mpcas# da! cu "ndul/ Cant#mi! t!"ndu,s# totu'i
din n#am $uni'o!/ d#'i ndoi#lnic/ )#cio! 'i )!at# d# domn/ cu
n(&tu! 'i *a! d# slo( (#stit n toat E(!opa.
Da! (#i tot nu,i d# a3uns p#nt!u a st!pi di*onia N (!3ma'ul/
lund un c*ip o!i altul/ d t0!coal# cas#lo! din Uli&a
C#aso!nica!ilo!. Ia! n (!#m#a din u!m/ pa!c mai nt!,adins@
%pui# cin# c#,o (!#a/ da! polo$ocul c#la d# slnin c#,'i ic#
$oi#! loni& 2!c'an i cu si"u!an& un#alt a B!nco(#anului/ nu,
i (#nit n B!a'o( s c#!c#t## luna 'i luc#)#!ii.
C G!i#'ti sin"u!/ micu&. clopo&i n lini't#a cm!ii
"lasul Casand!#i.
A$ia atunci 'i lu s#ama 1a!ia Cantacuino. %# nc*in d#
duc,s# p# pustii/ 'i !osti cu o)ttu! adnc;
C 4!#a mul&i oasp#&i n# nc#a!c po!&il# n ultima (!#m#.
C*i$ui#sc...
Domni&a/ cutnd p# )#!#ast!/ !mas# cu d#"#t#l# aninat# n
st!un#l# *a!p#i 'i i$ucni n !s.
C Nu mai c*i$ui/ micu&@ 6o!$#ai d# oasp#&i... Iac nc
doi@ 4n o d#$um$a po!&il# ticitul c#la d# Ga(!il/ numai $in#
ai (!#m# s,&i nd!#p&i $a!i'ul.
Doamna 1a!ia s# !idic cu spaim din 3il&.
C Cin#,s.
C 6o!nicul 4u!ic# dimp!#un cu $oi#! n st!ai al$/ stnd
st!m$ n 'a.
Cantacuin#asca 'i n"dui suspin u'u!at/ p#t!#cndu,'i
palma p#st# )!unt#a $o&it d# "ndu!i. 6o!nicul 6asil# 4u!ic# s#
a)la p!i#t#nul d# nd#3d# al lui Dimit!i#. Dac nu (#st#a/ mca!
solul nu #!a p!im#3dios.
Lo"o)tul Radu And!onic pt!uns# n cma! cu m$#tul
c#la p# ca!# doa! mui#!il# 'tiu a,l p!#&ui. 2#cioa!#l# am#&#sc/
)lutu!nd din "#n# cu spaima a!ip#i d# !ndun#a/ c#l# coapt# l t#m
, "in#!#l# $un a!# "*#$ 'i cuttu! c!uci' , (!st#n#l# l
c#!c#t#a cu dulc#a& 'i suspin p#nt!u col$ul au!iu al il#lo!
clto!it#.
O t!#s!i!# a um#!ilo! d#slu'i mi!a!#a domni&#i. 1a!i;
Doamna ns'i/ tul$u!at/ l !splti p# $oi#! cu su!s uitat p# c#l#
cmpii nso!it# al# Nicopol#lui.
6o!nicul 4u!ic# 'i )cu nc*inciunil# cu(#nit#. E!a $!$at
ca la dou#ci 'i cinci d# ani/ nu p!#a !s!it/ "!as sc!ipc 'i cu
)!unt# d# timpu!iu pl#'u(. C*#mau lua!#a,amint# $u#l#
s0n"#!ii/ ca!# d#spicau !an n $a!$a pcu!i#. nc#pu a d#slu'i
*!amul lo"o)tului/ cci 'colis#! dimp!#un p!int!# st!ini 'i nu
odat s# nt0mpinas#! p# d!umu!il# mp!&iilo! dup cum s#
nt0mplas# 'i acum/ (o!nicul nd#plinind p# ln" 6od Antio* al
1oldo(#i slu3$ as#mntoa!# cu c#a a lui Radu And!onic.
Cnd pom#ni ns num#l# B!nco(#anului/ Cantacuin#asca
n&#p#ni cu 3un"*#! n)ipt nt!# coast#. %paima/ da! mai al#s
$o$otaia m0ni#i i a!s#! cuttu!a 'i 'opoci/ uitnd d#
i"*#monicon;
C B!nco(#anu@ N#(stuica ac##a n#stul nu n# d pac#.
N#,a t0l*!it scaunul/ d#,amu (!#a a n# lua 'i !su)la!#a. Tot
t!"ul B!a'o(ului i mp0nit d# iscoad#l# lui. 2!c'anu 'i...
C 1am@ st!i" domni&a Casand!a c#!#nd !u'inat a cu!ma
n(ala cu(int#lo! "*io!ln#'ti.
Boi#! And!onic/ cu m*niciun# n#)&!it/ u"!(it p# c*ip/
s# ls nt!,un "#nunc*# dinaint#a $t!n#i.
C n"dui# a,&i (o!$i/ doamn. Du! dinaint#a lui Dumn##u
c nu cu &#l tainic o!i npast popos#sc la cas#l# domni#i tal#. D#,
a! )i )ost nt!,alt)#l/ nt!,alt)#l m n)&i'am/ al#"0nd pot#c
ltu!alnic 'i *!am mincions. 1ai 3u!ui#sc c 6od Constantin nu
a!# 'tiin& c m a)lu la B!a'o(/ c aici/ n ast clip/ ( s!ut
d!#apta/ 'i m nc*in (ou cu sla( n#d#'a!t.
Dinaint#a Cantacuinoai#i totul s# *&na !o'u/ 'i p!pdis#
msu!a.
C Hm@ Ho&ul p!ic#put dinti s# nc*in 'i,apoi doa! )u!.
Radu And!onic pli su$ oca!. %# !idic nc#t/ lo"indu,'i
p!i(i!#a n pmnt. Doa! um#!ii/ c#,i (cn#au su$

mantia d#
*#!m#lin/ t!dau tul$u!a!#a. 6o!nicul 4u!ic#/ amu&it/ s# )cus# 'i
mai mitit#l/ "*#$o'ndu,s# n ca)tanul cptu'it cu samu!.
C C#! i#!tciun#/ !osti lini'tit $oi#! And!onic 'i n"dui#/
doamn/ a,&i u!a so!&i d# sntat# 'i $ucu!i#.
Domni&a Casand!a/ n(piat/ s!i n )o!)ot d# )ust#
m#u!ii 'i anin $!a&ul $oi#!ului.
C Ba dimpot!i(/ lo"o)#t#/ cu(#nit # a,&i c#!'#to!i noi
i#!ta!# cci ama!nic am !u'inat canoan#l# osp#&i#i. 2ac d#plin
nc!#din&a!# cu(int#lo! domni#i tal# 'i consim&#'t# !o"u,t# a t#
socoti p!i#t#n.
Clip d# stn3#n#al cni cma!a. Doamna 1a!ia 'i !od#a
ciuda scp!nd mtniil# , ac#asta #!a Casand!a/ tat,sau toat/
n#stpnit 'i m#!#u d#,a cu!m#i'ul , Radu And!onic c#tluit d#
domni& s# poticnis# la 3umtat# d# d!um. 6o!nicul 4u!ic#
do$ndi ol#ac d# "las 'i cut# pas naint#.
Nu,l npstui p# lo"o)t/ doamn@ 1 pun c*#a' cinst#i
domni#i sal# 'i do(ad aduc m!tu!isind p# )a& 'i )! um$! d#
'o(ial slu3$a c# mi,a nc!#din&at,o $#iad#a Dimit!i#. n tain 'i
mai cu s#am )! 'tiin&a B!nco(#anului/ am soli# s,o smul"
B!a'o(ului p# domni&a Casand!a 'i s,o nto(!'#sc pn n
c#tat#a I#'ilo! und# Cant#mi!#'tii s# "t#sc d# nun&. >i tot
as#m#n#a/ )! pic d# (icl#'u"/ domnia sa mi,a nc!#din&at c# &#l
l mn n st m#l#a". Nu,l t#m#/ doamn/ 'i ia!'i )! p!icin/
nu,l o!opsi.
%u!sul Casand!#i a(#a (!a3a a!om#i d# sulcin din duminica
%ni#n#lo!.
C T# (d poscit/ lo"o)#t#/ ia! ac#asta nu mi,i p# plac.
Ad#(!at/ n ultima (!#m# n#,au c#!c#tat mul&i slu3ito!i d#,ai
B!nco(#anului 'i micu&a i p!#pui#lnic. C*i$ui#'t# 'i domnia
ta@ Dinti/ $oi#! Ioni& 2!c'an...
C Ioni& nu,i n slu3$a m!i#i sal#/ spus# Radu And!onic. A
)u"it n#c*i$uit din su!"*iunul 6ld#nilo!/ do$o!t d# do!ul dup
anum# domni&.
%u!s '"alnic $o!ti o$!a3ii Casand!#i.
C Ai (ut/ micu&. Bucliul c#la nu,i u!ito! ci doa! $o&
d# inim n(piat/ ia! muicilo! (i#!suit# n )i#c# s#a! su$
ca)as
-
nu li s# cu(#n#au l#'ia 'i ltu!il# cu*niilo! noast!#.
-
Balcon.
C Cumpn#'t#,&i (o!$#l#/ Casand!/ mo!mi $t!na.
Domni&a !s# n(#s#lit 'i 'i (!li capul p# spat#.
Adamant#l# din u!#c*i/ doi $um$i ct $o$ul d# a)in/ st!)ul"#,
!a!. n oc*i i sclip#a )lc!ui# 'i!#at/ p!#a o copili& pus p#
3oac 'i 'otii. Lsndu,'i cp'o!ul p# un um!/ m$i cu dulc#a&
C 1 soco&i c*ip#'/ lo"o)#t#.
6o!nicul 4u!ic# s# *ol$ capiu/ Doamna 1a!ia t!#s!i.
As#m#n#a nt!#$a!# nu s# cu(in# a o pun# d#ct o"linii 'i atunci
nc!#din&at c p!#&ii snt su!i.
Cuttu!a $oi#!ului s# m$lni/ su$ musta&a t!as din p#n#l
s# d#slu'i! din&ii al$i/ m'ca&i. nt0mpinas# Radu And!onic
mui#!i 'i mai )!umoas#/ da! Casand!a a(#a (!a3 !a!/ oast# d#
d!aci n t!upul )i!a(/ 'i ac#l ?(in dup min#U ca!# n"#nunc*#a
cu"#t#l# 'i inimil#.
C Ta!# c*ip#'/ domni&.
Casand!a i$i mul&umit din palm#.
C A)#!im@ Am d#slu'it p!icina p#nt!u ca!# dup Ioni&
2!c'an/ adulm#c mp!#3u!imil# 'i dumn#alui 1i*ai
Cantacuino. Nici aista nu,i n slu3$a B!nco(#anului a'a,i/
lo"o)#t#.
Rd#a cu toat )ptu!a 'i/ p#t!#cndu,'i $!a&ul su$ al
$oi#!ului/ l sili a s# p!#um$la p!in odai#. C*ipul lui Radu
And!onic s# ntun#c. %tlpi (du*ul p!i(ind cu lua!# amint# sp!#
domni&.
C %pta!ul i n B!a'o(.
C i.
4!#pui#lil# c#l# n#"u!oas# al# lo"o)tului s# ad#(#!is#!
%pta!ul nu !su)la d#ct la po!unca stolnicului/ ia! ac#sta l#sn# d#
p!ic#put/ nu,l t!imis#s# p# )!at#,su la B!a'o( s tai# )!un la
cini.
C %,a n)&i'at domniilo! (oast!#.
C Ei iac/ ac#asta nc n,a cut#at,o/ !s# (#!d# Doamna
1a!ia.
Casand!a d#slu'i cu ac#la'i "las (#s#l;
C D t0!coal# 'i sp!# a,mi sta n p!#a3m a tocmit cas#l# d#
p#st# d!um.
Lo"o)tul (!li cuttu! p!in )#!#ast!a p#!d#luit cu
mus#lin. 8!i o *udu$ai# n#m&#asc cu po!&i nalt# 'i "#amu!i
oa!$#.
C A(#&i 'tiin& und# a t!as 2!c'anul.
Domni&a c#!c#t dint!,o pa!t# sp!# $t!n.
C C# ici/ micu&/ i spun#m.
1a!ia Doamna slt din um#!i cu n#psa!# mo*o!t.
Licu!ici 'tu!lu$atici 3ucau n oc*ii Casand!#i.
C &i (oi d#slu'i tain ma!#/ lo"o)#t#. %p!# a domoli a(ntul
$ucliului/ cci a3uns#s#m d# po(#st# n B!a'o( 'i p!#a din cal#,
a)a! n# stn3#n#a/ am ispitit *an"iul cu #c# a!"in&i p#nt!u a,i
slo$oi anum# pul$#!# n $ucat#. N#"u&to!ul 'i,a mplinit cu
cinst# slu3$a. %nt #c# c#asu!i d# cnd $oi#! Ioni&/ u!"isit d#
n#(oil# pnt#c#lui/ p#'t# iatacul 'i tot #c# c#asu!i d# cnd/ *a!
Domnului/ a(#m ol#ac d# ti*n.
D#'i apsat d# "!i3 ma!#/ $oi#! And!onic nc#pu s !d.
C I$utit sco!n#al@
8m$i 'i domnia sa/ (o!nicul 4u!ic#/ numai Doamna 1!ia
!mas# &#apn/ cu $u#l# pun"it#.
C Ai$i $untat#a/ domni&/ u!m lo"o)tul/ 'i nc!#,
din&#a,mi num#l# ac#lui *an und# l,ai p!iponit p# Ioni&.
C %# c*#am Roi$ul nd!(an 'i s# a)l la o sut d# pa'i
num!a&i dinapoia Bis#!icii %s#'ti. Da! und# t# p!ip#'ti/ lo"o)#t#.
nt!#$ ol#ac nciudat (ndu,l c,'i ncopcia $um$ii. N,am
apucat nc a,&i u!a $un a3uns 'i domnia ta n# p!s#'ti.
C Ci d#m#tic#'t#,t# Casand!@ o c#!t o&!t 1!ia
Doamna. Nu po!unc#'ti tu p!icinil# lo"o)tului.
Radu And!onic su!s# ost#nit. Cantacuin#asca numai c nu,
l mpin"#a d# um#!i/ i cit#ai p# $u# cu(nt d# m$!nc#al
?lips#'ti din )a&a m#a@U
C N,am i$utit a t# ndupl#ca/ doamn/ c &#l d#sc*is m,a
mnat n ac#st# cas# 'i can )! s#amn m nc#a!c. naint# d#
a m nc*ina d# !mas $un/ sp!# a aduc# pac# n cu"#tul domni#i
tal# &i (oi mp!t'i c spta!ul 1i*ai dup 2!c'an c#!c#t#a/
'i #u tot as#m#n#a. T# (#i nc!#din&a iut#'/ cci i (oi m$oldi p#
alt# c!!i. >i mai adu"#sc c n#caul d# a m )i socotit iscoad
n#t!#$nic nu nn#"u!#a $ucu!ia ac#stui c#as p#t!#cut n
to(!'ia domniilo! (oast!#.
Casand!a/ otn3ind i"*#moniconul/ (!li o ca&a(#ic d#
lupoai# p# spina!# 'i,l p#t!#cu n cu!t#.
C Dimit!i# mi,a (o!o(it ad#s#a d#sp!# domnia ta/ lo"o)#t#/
cindu,s# c #'ti slu3ito! B!nco(#anului 'i nu la Cu!t#a 1oldo(#i.
C*i$uiam p# atunci c l# n)lo!#'t# dup n!a(ul sti*uito!ilo!.
C >i acum. m$i Radu And!onic cum 'tia dumn#alui c,i
st mai $in#.
Domni&a !s#.
C I,oi spun# c d#,aci naint# i (oi )ac# d#plin n,
c!#din&a!# n toat# c#l#a. >i dac t# p#t!#ci p!in I#'i nu n# ocoli
cas#l#/ lo"o)#t#...
I
Rnda'ul 1a!i#i Doamna i n)&i' a!msa!ul 'i lo"o)tul/
ncl#cnd o!nic/ o &inu nt!,o ntinsoa!# pn la Roi$ul
Nd!(an. 4o!uncis# slu3ito!ului/ sp!# a nu p!pdi (!#m#a/ s
colind# sin"u! *anu!il# t!"ului c#!c#t0nd dup 2!c'an/ u!mnd
s s# ntmpin# dup dou c#asu!i n c!#'t#tul Uli&#i 2u!a!ilo!.
4#st# B!a'o( n&#p#nis# noapt# al$/ omtul sclip#a la
)lac!a )ana!#lo! n)ipt# n idu!i. Ici,colo/ lumin !o'i#tic la
)#!#'ti d#(luia )oc *a!nic n so$#/ dup tipicul papist'#sc.
O!nicul d# la Tu!nul 4ost(a!ilo! 'ti!ici t0!"o(#&ilo! #c# c#asu!i.
Boi#! And!onic a3uns# la !at#' )! p!il#3 d# $a(.
8d!uncin clopotul d# a!am 'i naint# ca *an"iul s s# u!n#asc
din p!a"/ 'i !i slu3ito!ul. %# a)la la m#scioa! scundac d# l#mn
a)umat/ $nd (in )i#!t 'i ndulcit cu to(a!'/ al c!ui c*ip ascuns n
palm# nu s# lsa c#tit.
C Bin# ai (#nit/ lo"o)#t#/ !osti Ili# 1ac*idon. Tocmai
c*i$uiam s,&i i#s in ntmpina!#. Cat ada!nic s,l o"oi#sc p#
c!#'tinul ista. 4oat#,i i$uti domnia ta/
Auindu,i cu(int#l#/ u!"isitul s!i n picioa!#.
C Boi#! And!onic@ Dumn##u t#,a adus... 4# stpnu,m#u l
!pun# (!3ma'ul.
4ln"#a d#,'i d#noda su)l#tul/ a&a lac!imilo! !#t#a c*ipul
"!'c#an.
C Ia,o p# nd#l#t#/ C*i!ic/ 'i isto!is#'t# cum s,a p#t!#cut.
C Eu am is nc d# la 6ld#ni; Cucoan# Ioni&/ las,o
pcat#lo! p# Casand!a c##a... Dinti/ a)l 6od c i,ai $at3oco!it
po!unca. 1ai apoi i d!um ap!i"/ (!#m# mnioas 'i numai n#t#d
'i moal# nu n#,o )i. Domni&a,i )"duit...
C Ac#st#a l# 'tiu/ i,o cu!m lo"o)tul )!#mtnd a!msa!
n!(a'. 6,am p'it p# u!m# 'i,apoi l cunosc nd#a3uns p#
stpnu,tu/ p#nt!u a p!#pui la c#,l tai# capul/ dup c#,a d#'#!tat
(!#m# d# pat!u luni ct# pat!u polo$oac# d# (in p# i.
C*i!ic l c#!c#t cu mi!a!# nlc!mat. E!a ac#la'i soi cu
Ioni&/ )iind tot pnt#cos/ scu!t n picioa!# 'i *a!nic ta!# la $utu!.
C Doa! ct# dou polo$oac#/ lo"o)#t#...
C D# a3uns 'i dou. C# s,a p#t!#cut aici.
C Dint!u nc#put/ a tocmit toat# muicil# din t!".
C >i ac#asta o 'tiu. 1ai 'tiu c a cut ai cu 3al# n
pnt#c#/ ost#nind nt!# c!i(at 'i um$ltoa!#. Dup ac##a@
4# C*i!ic l npdi un nou (al d# lac!imi.
C >,a n)&i'at dumn#alui spta!ul 1i*ai/ nu l,a! mai ndu!a
postul C!ciunului@ Cuconu Ioni& c#a "al$#n 'i l#'inat. Nici n,
a apucat $i#tul s s# salt# n p#!ini/ 'i Cantacuinul -,a do$o!t cu
mciuc l#pdat n moal#l# capului. 4nG s m d#m#tic#sc/ -,a
n*&at cu d#,a sila 'i -,a dus n !d(an nc*is.
C Ct (!#m# s,a mcinat d#,atunci.
C Dou c#asu!i/ lo"o)#t#/ *u!ui# o!nic#l# n#m&ilo! n tot
un"*#!ul/ 'i nu ncap# pcl#al. 8ic s nu mai $o(im/ cci
spta!ul p!#a din cal#,a)a! d# o!it.
C ncot!o s,au nd!#ptat.
C %p!# *ota!. A'a l,am auit po!uncindu,i su!u"iului.
C Bun/ )cu $oi#!ul/ a(!lind c&i(a im&i p# m#scioa!.
Ct!# 6ala*ia/ da!...
Ili# 1ac*idon o)t 'i,'i pot!i(i cu'ma p#st# u!#c*i.
C 4ln" $idi(iilo! c#ia d# mil.
C Ba,l pln" p# $#m#ticul d# Ioni&/ !osti uscat Radu
And!onic. l *itui#'t# p!im#3di# d# moa!t#.
C*i!ic/ s!"uind s mntuiasc ultima n"*i&itu! din
$!dac/ nu,i aui cu(int#l#. Ili# 1ac*idon i c#!c#t )ptu!a
"o"onat c# s# )l#a p# picioa!# d# !&i'oa!. nc#pu s !d.
C Ia m!tu!is#'t#/ 3upn C*i!ic/ c#,a pit domnia ta #nd
l,ai (ut p# Cantacuin do$o3indu,&i stpnul.
%lu"a 2!c'amilui s# *ol$. Apoi 'i slt sp!# nou!i "u'a
d# clapon. %# *lii ca din c!#asta C#a*lului/
C Iaca c# s# c*#am s,t# a)li plu"a! din C*ip!iana 'i s nu
cuno'ti i"*#moniconul d# la cu!&il# c#l# ma!i@ I,am cu(ntat/
nc!#din&at )ii/ cu c#l# mai al#s# (o!$#. 'i s#m#&i "lasul po)to!ind
cu $u#l# &u"uiat# d# pa!apon; ?%l(it# spta!#/ nu s# cu(in# a,l
asup!i p# cuconu ioni&/ dumn#alui a)lndu,s# n#p!i*nit/ al$
mi#lu'#a...U
C Ai opintit/ nu 'a"/ !n3i c*ip!ina'ul. 2cu spta!ul poc@
cu mciuca da! 'i domnia &a )li'@ cu $iciu'ca...
l "si! p# $oi#! And!onic n o"!ada *anului cla!# st!m$/
"ata s d#a pint#ni t#l#"a!ilo!.
C nt!,un c#as t!#$ui# a3uns !d(anul spta!ului. 4# $oi#!
Ioni& l (a n"dui pn la *ota!/ sp!# a nu a(#a $ucluc cu n#m&ii.
Dup ac##a...
2cu s#mnul c!ucii 'i 'i n)ips# ciu$ot#l# n pnt#cul
a!msa!ului. Roi$ul s# nc!nc#n p# dou picioa!#/ mu'cnd
(du*ul cu n#c*#at n)!ico'to!/ apoi s!i s"#at plaul
*anului/
Ili# 1ac*idon 'i C*i!ic l u!ma! p# po!&il# la!" d#sc*is#.
I
D# )#l/ $oi#! Ioni& 2!c'an nu #!a ntn". Atta doa! c
dup cum s,a mai spus n st *!onic/ domnia sa nu,'i $t#a capul
cu mp!&iil#/ nu t!ud#a dup slu3$# nu!oas# 'i nl&a!#/ nu
tn3#a s )i# po)titul lui 6od n c#l# il# luminat# al# s)in&ilo!
4a'ti/ al# $in#cu(0nta&ilo! mp!a&i Constantin 'i El#na/ o!i d#
C!ciun cnd m!ia sa ncin"#a aia)#tu!i d# pomin la palat
p#nt!u c)tni&i/ 'i (#s#lii cu p#*li(ani/ !ac*iu!i 'i )!i"!uici d#
oai# 'i tu!#an/ p#nt!u t!"o(#&ii "!mdi&i n 4ia&a 1a!#.
Ba dimpot!i(/ conul Ioni& s# cn#a din !sput#!i a nu sta
&!u' n oc*iul B!nco(#anului/ 'tiut )iind c d#pa!t# d#
Dumn##u ns#amn nici ap!oap# d# s)in&i. O!i ct!# ac#asta
ost#n#a "manul dup pilda 'i n(&tu!a p!int#lui domni#i sal#/
$oi#! 8a*a!ia/ ca!# la !ndu,i )cus# ascult!ic supus $un#lului
Io!dac*# 'i !s$unicului Todi!i&. Ia! !oad#l# n&#l#pciunii s,au
cul#s n )i#ca!# toamn p# mo'iil# 'i li(#il# 2!c'#nilo!
n#stn3#ni&i d# domni# nou/ l#"iuial/ o!i di(n#al iscat# p#st#
noapt#
>i ia! # ad#(!at c n t!#i sut# d# ani d# cnd a(#au 'tiin&
d#sp!# dumn#alo! , c#l dinti din n#am cu apis# 'i a(u&i# ma!# s#
a)las# $oi#! Al#cu din D#l#ni pom#nit nt!,o dani# d# nsu'i
1i!c#a 6od la l#at -Q-- , nu s# ntmplas# nc 2!c'an cu
cp&na !#t#at/ mo'i# pustiit o!i silit la p!i$#"i#.
Cam a'a c*i$uia acum $oi#! Ioni&/ ap!i" scutu!at d# !o&il#
!d(anului. 4st!a oc*ii nc*i'i sp!# a nu d#slu'i spta!ului c 'i,a
(#nit n )i!# 'i a,'i n"dui s cu"#t#. Da! a)#!im cu"#ta!# cu
su)#!i!# "!#a n c!#'t#t 'i c#a)/ ia! c*inuiala p!#a lacom/ i
cup!ins#s# um#!ii 'i c#!c#ta c!a!# p# 'i!a spin!ii. La nc#put
p!#puis# c p!icina dosdi!ii i n)!n"#!#a su!"*iunului.
N#"*io$i#/ d# $un s#am/ cci p#nt!u a osndi as#m#n#a )apt
n#ns#mnat/ B!nco(#anu n,a! )i silit la d!um cp#t#nia oast#i
sal#. Gndi apoi c "*imp#l# poat#,i domni&a Casand!a. Tot
pon@ 6od n#po)tind nso&i!# nt!# o Cantacuin#asc 'i un
Cant#mi!/ a! )i 3ucat d# $ucu!i# a)ind c s# a)l un $#m#tic c# s#
pun# d#,a cu!m#i'ul nun&ii (!nd u!si&ilo! $oldu!i n mmli".
N#"sind p!icina/ $oi#! Ioni& o)t )! (!#!# (#stind
spta!ului c s,a smuls din l#'uial. Cantacuinul 'i !suci
"tlanul lun"/ c#!c#tndu,l cu !n3#t. %#mna cu )!at#,su/
%tolnicul Constantin/ atta doa! c o$!aul i #!a mai p!#lun"/
$oiul clit/ ia! cuttu!a (#!ui#. Cin#,l !#a ns o dat/ nu,l uita
din p!icina/ tmpl#lo! sco$it# s (!i pumn d# p!unc nunt!u/
n#a3uns st!nit/ ic#,s# d# n#nd#m,na!#a moa'#i.
Dupm#s#l# c#l# $t!n# ns/ (on#au mai nclcit/ 'i,anum#
c $#t#'u"ul #!a iscat d# nc!un&i!#a n#amului/ n#nd!(#nit cu
mldi& nou 'i )!a"#d. D# ac##a/ mai d#slu'#au dumn#alo!/
Cantacuinii/ ct d# d#pa!t# ai c#!c#ta/ s to&i c*io!i 'i cu su)l#t#l#
nc*inat# lui 1amon. 4u&in luc!u ac#la s )aci uci"ani# d# )!at#@.
>i mai #!au pild#/ 'opociau soa&#l# c)tni&ilo!/ ap!opiindu,'i
cap#t#l# 'i cutnd cu "!i3 sp!# u'i 'i )#!#'ti.
C D# c#,ai n#cinstit po!unca m!i#i sal#/ $oi#! 2!c'an.
nt!#$ cu $at3ocu! spta!ul.
C Cu (oia domni#i tal#/ !osti Ioni&/ sltndu,s# an#(oi# n
capul oas#lo!/ ac#asta oi d#slu'i,o lui 6od.
Cantacuinul !s# p# stu!at#.
C Lui 6od... Eu unul nd!"#sc cu(ntul scu!t 'i !spicat.
2,&i !u"ciun#a din u!m/ cci n,apuci a t# mai $ucu!a la $in#&il#
o!ilo!. C*i$ui#'t#,&i cu cumpt (!#m#a. n t!#i c#asu!i a3un"#m
la liman/ 'i odat p'it/ am po!unc s t# !pun.
D#'i n)i#!$ntat pn atunci. 2!c'anul sim&i !#c# n inim
'i pnt#c#. %pta!ul 1i*ai nu 'u"uia niciodat. Nu i,o n"duiau
nici )ala/ nici d#p!ind#!#a d# a mplini doa! (o!$a )!&n#,su/
stolnicul Constantin. C#!c#t )#!#st!uica !d(anului. Ac#asta s#
a)la ns "!os p#!d#luit 'i o!icum n,a(#a c# d#slu'i p# d!umul
d#'#!t/ asup!it d# (i3#li#.
C Cum o (!#a Domnul/ o)t 2!c'anul t!#cndu,'i palma
p#st# )!unt#a ncins.
%pta!ul s# (#s#li ia! ca d# mucalitlc n#as#muit.
C 4n acum s,a (ut 'i p!#a (ut ca!#,i # (!#!#a.
Basamacul &i,a luat min&il#/ $oi#! Ioni&. >i ia! c*i$ui#sc c
s(!'#sc )apt c!#'tin#asc scutindu,t# st#i lumi/ und# doa! sp!#
!ut&i 'i pild *ain ai (i#&uit.
C >i ac#asta s# (a (#d#a/ c#!c "las s#m#& Ioni&.
'i sim&#a inima in im#n# 'i c#!c#ta n)!i"u!at dup
(icl#'u" c# l,a! put#a do(#di p# Cantacuin. 4i#pti'/ n,a(#a so!&i
nici ct pui d# pitulic# dinaint#a $ala$anului/ cci ct s# a)la d#
du!d "o"oa'/ spta!ul l,a! )i do$o!t cu o sin"u! mn/ n
c#alalt &innd lul#aua.
Cantacuinul 'i 'colis# t!upul la 6iana 'i n ma*alal#l#
Toscan#i/ (#stit# nt!u *aidi 'i pumnaci m#'t#!i n $u'#al. D#
*ac/ dup cum s# do(#dis# n t!udniciil# d# p# mo'ia Cot!oc#ni/
und# n(&c#ii Canc#la!i#i N#"!# d#p!ind#au cu dascli st!ini
iscus#lil# t!nt#lii/ i (#n#a doa! Radu And!onic. Da! C#l p!#a
4ut#!nic a(#a 'tiin& p# und# *imn#a lo"o)tul acum@ 4oat# la
%tam$ul/ poat# la muscali/ poat# n iatacul dumn#alui din cas#l#
And!onic c# stpn#au $um pa!t# a Uli&#i %)in&ilo! Apostoli.
G#n#l# 2!c'anului st!i(i! o lac!im. T!u)a'/ nu dus# mna
la o$!a ci/ !sucind capul/ s# 't#!s# ctin#l d# p#!inil# $i*uncii.
D# una put#a )i nc!#din&at spta!ul. N,a(#a s s# $ucu!# la
umilin&a 2!c'anului. >i ia!'i scp suspin n#c*i$uit.
C Ei,ai mntuit !u"a/ $oi#! Ioni&.
Gmanul tcnd c*itic/ Cantacuinul u!m cu "las mai
domol/ )iloso)isind pa!c;
C 1 nt!#$ la c# c*i$ui#'t# domnia ta acum/ cnd &i,a
!mas mai pu&in d#ct ol#ac sp!# a t# n)&i'a p!int#lui
atotput#!nic#sc. 1,am "ndit nu o dat la ast t!#$u'oa!/ da!
p!il#3 d#,a a)la n,am "sit/ cci )i# c#i c# s# "t#au d# clto!i#
(#'nic #!au $t!ni 'i ca'i/ min&il# !tcindu,l# d# mult p#
pa3i'til# m#!#u n)lo!it# al# Domnului/ )i# "sindu,'i pac#a n
ascu&i' d# spad/ n,au "sit (!#m# a cu"#ta la odi*n su$ o"*ial
d# $u!ui#ni. 1i,oi lmu!i,o ns domnia ta/ a(nd min&il# limp#i.
C# t# c#a!c. T#am. Cin& p#nt!u ticlo'ii n#as#muit#. Do! d#
a t# n)&i'a ct mai "!a$nic d!#pt#i 3ud#c&i.
C Ba p!#!# d# !u@ !osti 2!c'anul mnios. 6#i/ spta!#/
a$ia acum p!ic#p (o!$a ttn#,m#u/ $oi#! 8a*a!ia; ?Nu &i,# cnd t#
i$#'t# un a!msa!/ ci cnd t# t!nt#'t# un m"a!@U Iac la c# cu"#t
cu (oia 'i )! tolocn#ala domni#i tal#.
Dup ca!# ncl#'t )lcil# sp!# d#plin tc#!#/ cu inima
"mli# 'i oc*ii putin#l# d# lac!imi.
I
Lo"o)tul t!as# d!a(n d# d!lo"i 'i $idi(iul/ !sucindu,s#
cu n#c*#at )io!os/ n&#p#ni n mi3locul d!umului.
C U!m d# !d(an/ II i#@
%lu3ito!ul ncu(iin& din cap. C*i!ic/ npastuind cu po(a!a
un !oi$ moldo(#n#sc/ i a3uns# din u!m ")ind.
C Cumplit (i)o!ni&/ oam#ni $uni@ &i smul"# cciula cu
cp&n cu tot.
C 2#!#'t#,t# d# as#m#n#a pa"u$/ 3upn C*i!ic/ su!s#
1ac*idon. La (!#m# d# nin"u/ cu'ma $!san i luc!u cu
c*#ltuial.
C A'a,i/ numai c d#p!ins snt a clto!i n doc!a'. Eu 'i
cuconu Ioni&/ adu"i ctnd ca totd#auna (o!$ m#'t#'u"it/ nu
ncl#cm d#ct sp!# p!#um$la!# n dulc# lun d# ci!#'a!.
Radu And!onic sc!ut a!#a scutu!ndu,'i omtul d# p#
um#!i.
C O !#t#m p!in pdu!ic#a Ciu"ul#nilo! 'i numai $in# l#
i#'im dinaint#. Lua&i s#ama@ C!a!#a # p# $u d# p!(li'.
C Cu (oia domni#i tal#/ cut# C*i!ic/ #u oi lua,o p# d!um
n#t#d )iindu,( mai d# )olos ast)#l/ d#ct cu oas#l# )!mat# p#
)und d# p!pasti#.
Boi#!ul i,o !#t#;
C Nu n# #'ti d# nici un )olos/ C*i!ic/ a'a c d# pici n
scu)undi'/ n,om p!pdi (!#m#a t!udind s t# scoat#m.
C 4!ic#p/ lo"o)#t#/ doa! c stpnu,m#u/ $oi#! Ioni&/ p!#a
mult m nd!"#'t# 'i &i,o )i poat# an#(oi# s,i d#slu'#'ti cum m,
ai 3#!t)it...
B" d# s#am ns c "!ia pustiului. Lo"o)tul 'i Ili#
1ac*idon pi#!is#! n pdu!#a al$.
C Numai d# n,a! lua,o p!in G!l#ni/ 'opti 1ac*idon.
Boi#! And!onic !s#.
C Nu t# aud# nim#ni/ Ili#.
C*i!ic/ i$(it d# p!im#3dia d!umului 'i cu t!u)ia !#do,
$ndit/ 'i n"dui a !d# as#m#ni.
C N,o! s,o apuc# p!in G!l#ni/ !osti Radu And!onic/ cci
spta!ul opint#'t# a a3un"# ct mai d#"!a$ la *ota!.
1ac*idon/ cu capul !#p#it p# c#a)/ c#!c#ta copacii.
%ocotind c,l "sis# p# c#l d# t!#$uin& d#scl#c/ (!lind d!lo"ii
lui C*i!ic.
C G!i3#'t# s nu,l anini d# coada ciup#!cii.
C Hm@ )cu "!'##anul cu disp!#&... As#m#n#a n#!oi# nu
s# poat# ntmpla d#ct n mint# )i!a( d# mod!lan. Ciup#!ci p#
"#!uiala asta@
Lo"o)tul m$i u'u!#l cutnd sp!# 1ac*idon ca!# c&!a
pisic#'t# m#st#acnul.
C 2ii cu $"a!# d# s#am/ Ili#@
2cu s#mn lui C*i!ic s,l u!m## 'i s# nd#p!t.
Dinti/ slu3ito!ul aui t!opotul cailo!/ apoi/ la ct#(a clip#/
p!in (!t#3 d# pad/ !i $i*unca. 4#t!#cnd cu nd#3d# $!a&ul
stn" mp!#3u!ul t!unc*iului/ s# slt n ciu$ot#. Cal# d# o
!su)la!# 'i !d(anul i (a t!#c# p# dinaint#. %# d#slu'#au $in#
acum su!u"iul/ )ana!#l# aninat# d# u!#c*il# ca!#t#i.
?Doamn# a3ut@U su)l 1ac*idon 'i lundu,'i a(nt st!a'nic
s# (!li asup!a $!i'ca!ului
l
. 2! $a(/ p!ins# d!a(n *&u!il#
sp!# a nu da p!il#3 t#l#"a!ilo! s simt 'o(ial o!i mn st!in.
%u!u"iul/ d# $uimac c# s# a)la/ s# $uciuma )! c!#din&/
p!#puindu,s# do$o!t d# n"#! n#"!u !tcit p!in &inut. 1ac*idon
slt muc*ia palm#i 'i !#p#i cu put#!# n c#a)a otn3itului. C#!c
apoi dou,t!#i "*iontu!i cnit# 'i l (!li d# p# cap!/ "!i3ind s
nu nim#!#asc su$ copit#l# t!pa'ilo!.
Dup ac#ast )apt/ sco&nd 3un"*#!ul din '#!pa!/ slu3ito!ul
s!i p# calul )!unta'/ !#t# *&u!il# 'i po!ni n "oan lud/
mnnd dup #l 'i c#ilal&i t#l#"a!i.
8ticni!#a n#a't#ptat i !#p#i p# Ioni& 'i p# spta! u
nasu!il# n p#!#t#l# $i*uncii. Cantacuinul/ dup clip d#
n#dum#!i!#/ nc#pu a s# d#scoto!osi mnios din (#lin&#l#
m$lnit#.
C C# s# p#t!#c#. A $olunit $#&i(anul ac#la d# mna'.
Ioni&/ p#nt!u ca!#l# o!ic# clipit amnat ns#mna p!#a ma!#
minun# d# la c#!/ tc#a c*itic/ nt!#$ndu,s# cu nd#3d# d#sp!#
!ostul poticn#lii.
%pta!ul co$o!/ scu)undndu,'i n omt ciu$ot#l# cu
tu!#atc !s)!nt. Dus# palma st!#a'in la oc*i/ cci (i3#lia l
o!$#a/ un c!i(& (!3ma' i smul"#a st!ai#l#. Dinti/ nc!#m#ni
cscund 'i s# *ol$ $un# clip#. D!o'ca !ms#s# d# i$#li't# n
mi3loc d# d!um/ su!u"iul 'i c#i 'as# $idi(ii pi#!is#! ca p!in (!a3
satanic#asc.
Cantacuinul/ s"#tat d# spaim , t#m#a coto!lanii pcu!ii/
$l#st#mul d# (du(/ ci!#' n)lo!it a doua oa!a/ clo'c n#a"! cu
t!#isp!##c# pui 'i ct# 'i alt#l# , 'i scu&i cuttu!a c#!cnd a
pt!und# mp!#3u!imil#. Dinaint# nu s# d#slu'#a !su)la!# d#
(i#tat#/ ci doa! (!t#3 d# omt mtu!nd a!#a 'i (!colindu,s# n
(du*.
-
6iitiu
Cut# c&i(a pa'i dinapoia !d(anului st!#'inindu,'i
cuttu!a. 4!#!# o!i ad#(! #!a. D#p!ti'o!/ cam la o sut d# pa'i/
s# !#a mo"ld#a& d# om dnd $#m#tic din mini. N#)cnd
nc!#din&a!# oc*ilo!/ npdit d# t#am 'i N#!$da!#/ spta!ul
nc#pu a nota p!in omt/ nd!#ptndu,s# ct!# ac#a )ptu!
ciudat. La o (!#m# i s# p!u c*ia! c,'i d#slu'#'t# num#l# st!i"at/
(onul ns a(#a s s# ad#(#!#asc mai ncolo/ "lasul (i)o!ului
)iind nd#os#$i )&a!nic.
Cu cp&na doldo!a d# p!pstii/ 'i do!ind ap!i" si
d#sclc#asc c#l# ntmplat#/ dumn#alui spta!ul 1i*ai
Cantacuino opint#a p!in pada c#,i npd#a "#nunc*ii. n
ntmpina!# i i#'#a su!u"iul al c!ui c*ip nu s# put#a nc d#slu'i.
C %,a d#p!tat $ini'o!/ !osti cu mul&umi!# $oi#! Rad
And!onic.
6#"*#a d!umul/ dimp!#un cu C*i!ic. Ili# 1ac*idon numai
c# li s# p#t!#cus# p# dinaint#/ u!mnd dup n&#l"#!# s,i a't#pt# n
cotul 6id!#i/ la nici dou#ci d# stn3#ni. T!"o(&ul "l&ia din
ms#l#/ c*i$uind c ama!nic stpn i,a )ost *!it/ stpn ca!#l#
la !ndu,i cu ama!nici to(a!'i s# nso&#a. D#,o pild/ cpcunul
sta d# Radu And!onic@ n loc s,'i (ad d# a(u&i# 'i mui#!i , o
sin"u! cuttu! d#,a $oi#!ului 'i 3upn#s#l# Bucu!#'tiului s#
muiau coc/ (o!$a c#l#ia ?mam/ (ui im#n# p# "a!d 'i p#'tin
!ms#i "!#a@U , $oi#!ul *lduia )! d# 3ud#cat n c#l# pat!u
(ntu!i.
Ia! slu"a i &in#a um$!a )! a mai d! ns p!il#3 d#
uimi!#/ cci )i!#sc #st# p#nt!u un plu"a! ntn" din C*ip!iana s
ai$# "ustu!i p!oast# 'i d#p!ind#!i d# $osca!. Numai p#*li(anii c#i
cu c*ipu!i (opsit# 'i p#n# aninat# la '#ut/ d#,i ntmpini p!in
$lciu!i d# %nG Toma/ &i ca&! copacii momi&/ &i s# a(nt din
(!) d# plop p# $idi(ii n "oan/ )! a s# d#"*ioca. Gospoda!ul
a'#at l# l#apd o a!mioa! n $smlu& 'i,'i (#d# d# d!um
!#p#3o!/ "!i3ind a nu s# ncu!ca n $in#&# cu as#m#n#a ticlo'i&i.
6i)o!ul smuls#s# suspinul d# p# $u#l# lui C*i!ic.
G!'c#anul 'i ascu&i cuttu!a/ nto!cnd spina!#a c#lo!
)iloso)ic#'ti.
Lo"o)tul "l&i u'i&a ca!#t#i/ 'i dint!,odat/ c*iot d#
n#as#muit $ucu!i# st!puns# u!"ia.
C And!onic@ B!#/ And!onic@
Ioni& 2!c'an s# p!(li n $!a&#l# lo"o)tului/ "tuit d#
lac!im. O mi!#asm (#c*#/ !tcit d# $#m#tic n sip#&#l#l#
p!unci#i/ i d#mi#!d cu"#tul. A'a a!om#au poal#l# d# atlas al#
mum,si/ $iata 3upn#asa %a)ta. Oc!otin& 'i (is dulc#...
C ncal#c d#"!a$/ Ioni&@ su!s# Radu And!onic. T!#$ui#
s n# u!nim pn nu s# d#m#tic#'t# spta!ul.
2!c'anul 'i $ul$uc oc*ii/ (nt d# mni#/
C Und#,i ticlosul.
C Ei,oi isto!isi mai p# u!m. C*i!ic/ )udul n#(oi# ma!#/ i
n)&i' calul lui 1ac*idon &inndu,l d# d!lo"i. C*i$ui la cu(int#
al#s#/ $in# d!cit#;
C 4!in ma!# p!im#3di# t#,ai p#t!#cut/ stpn#/ da! c!#dincios
&i,a )ost no!ocul 'i cut# a spun# c nici #u unul n,am 'o(it a,l
!##ma. 1!tu!i# am la C#l 6#'nic 'i $oi#! And!onic.
C D#plin@ !s# lo"o)tul.
Ioni& 2!c'an 'i c#!c#t slu"a cu ndoial.
C Ia! t# )l#'ti/ C*i!ic@ Ei,am )"duit c nt!,o i &i,oi
!#t#a cu "!$aciul (o!$a d#'a!t 'i s#m#&ia. T#m# ma!&#a/ 3oia o!i
duminica ac##a@
C E'ti n#ndu!at/ coan# Ioni&/ $i slu"a sco!monind Llins
calp/ 'i nu !ai s# cu(in#. Cnindu,m s t# scap din st!nsoa!#a
(!3ma'ului/ am c*#ltuit 3#!t)/ do(#dind d!a" d# stpn 'i cu"#t
ta!#...
C ...Ca $al#"a dup ploai#/ i,o !#t# "manul.
ncl#c an#(oi# 'i/ n#lund n s#am scnc#t#l# lui C*i!ic/
o lu p# u!m#l# lo"o)tului.
La cotul 6id!#i/ 1ac*idon 3uca n ciu$ot#/ c#!cnd s
do$nd#asc picu!i' d# cldu!. Rsu)la!#a c#lo! 'as# t#l#"a!i ai
Cantacuinului l#pda p#t#c# d# $o!an"ic p# ca!# c!i(&ul l#
t!#n&uia/ !tcindu,l# n c!#n"il# d#"#!at# al# st#3a!ilo!.
1cinat n(alnic d# copit# i asmu&i u!#c*#a. Adunat st!m$
p#st# coama $idi(iului/ lo"o)tul st!pun"#a )u!tuna.
Capitolul I6.
BOIER IONIEF 2FRCF>AN TREBUIE RF4U%
C >i,am "sit ca!#ta pusti#/ $di&/ ia! 3u"anii
-
lipsind. 4#
$oi#! Ioni& l n*&as#! du*u!il# c#l# (icl#n#
C nc!#din&at #'ti.
%tolnicul Cantacuino c#!c#ta )ptu!a )!&n#,su
mcinndu,'i o$ida n $!$ia )loas cu "!opni& adnc. C#!u alt#
d#slu'#li/ da! p# spta! nu,l u!n#ai dint!,al# dumn#alui. Asup!a
su!u"iului po"o!s# pas!# al$/ cu (la" n#as#muit/ c#,l (!lis#
la c#llalt capt d# d!um/ ac##a'i di*ani# l i$(is# p# 2!c'an/
slo$oind 'i t#l#"a!ii din *am.
C Cu 3u!uial m l#" p#nt!u ad#(!/ $di&@ Am c#!c#tat
d!umul la lumina )ana!ului a!$#sc 'i n,am citit u!m d# ciu$ot
o!i copit.
C %,au nl&at la c#!u!i/ a'a,i. pu)ni cu disp!#& n#dosit
stolnicul. 4olo$ocul c#la d# 2!c'an cu adaus d# 'as# n!(a'i.
Nu )i ntn"/ 1i*ai@ %in"u! ai isto!isit c (i)o!ni& np!anic
asup!#a m#l#a"ul. D# a3uns s socot#'ti pn la #c# 'i nt!,
as#m#n#a u!"i# pi#!# 'i pas d# $ou!. Ia! domni#i tal# i # d#
t!#$uin& num!toa!# cu mult mai nd#lun"at sp!# a s# dumi!i.
C 1 oc!'ti )! p!icin/ !osti nc#t spta!ul. Oa!# c#asul/
c#l !u nu,l pui la !$o3. Ia! p# ac#sta nu &i,l (#st#'t# nim#ni/ nici
mca! cu cio(!t d# clip naint#
N!il# stolnicului )!#mta!/ oc*ii do$0ndis#! lucoa!#
satanic#asc.
C Ba s &i,l (#st#asc@ >i nu du*ul s)0nt/ nici cl#(#t#ala
cod!ului/ nici st#l#l#/ nici $a$#l# p#*li(anc# din 1a*alaua
Calicilo!/ d# d#scnt $o$ii p#nt!u s!cu&ii la mint#@ Ci 3ud#cata
'i d#p!ind#!#a nd#lun"at n t!#$u!il# d# tain@ D# ac##a t# a)li
d!#"to! ns#mnat la cu!t#a B!nco(#anului 'i nu mai ma!# p#st#
"in!i&#l# d# la cu*nii. C#asul !u/ p!#cum 'i ps!oiul c#la al$
d#,au smintit un su!u"iu $#at 'i un spta! n#"*io$/ s# c*#am
lo"o)tul Radu And!onic@
-
Caii
1i*ai amu&i nl#mnit d# tul$u!a!#. Nicicnd )!at#,su nu s#
do(#dis# att d# mnios/ cu $ai#!#l# lim$ii d#nodat# )! d#
cumpt@ T!#mu!a (!tos/ nt0mpina!#a dint!# domnia sa 'i stolnic
p#t!#cndu,s# sp!# d#s(!'it tain nt!,una din *!u$#l#
Canc#la!i#i N#"!#. Ia! n ac#st# *!u$# , "!i3ind oc!otin&a
*!isoa(#lo! 'i a p#!"am#nt#lo! 'i nu 3un"*iul t!udito!ilo! d#
cond#i , mp!&#a "#!a!ul. %o$#l# (ala*#/ c#l# pnt#coas#/
)us#s#! alun"at#/ tot as#m#n#a )#!#st!uicil# p# und# s,a! )i putut
st!#cu!a cuttu! *ulpa( d# iscoad/ n"duit )iind doa! )lac!a
n)ipt n id/ da! 'i ac##a $in# st!unit nt!# cio$u!i d# sticl
"!oas/ cioplit n Bo*#mia.
Cantacuinul c#l $t!n s# p!#um$la p!in cma!/ )! a lua
n s#am )!i"ul cumplit. N#"u!a din cu"#t i adnc#a c!#&u!il#
)!un&ii/ s# anina d# col&ul $u#lo! su$&i!atic#/ opintindu,l# sp!#
$!$i#. Rsu)la!#a t!udnic , n pi#pt anii (!lis#! anco! "!#a
ocolindu,i c#l#lalt# mdula!# , u"!(#a n *!u$a n"*#&at )lo!i
d# ppdi#. D# l,ai )i c#!c#tat ns/ c*i$uia spta!ul 1i*ai
m#st#cndu,'i mu&#'t# umilin&a/ minil# i l#,ai )i do(#dit )i#!$in&i
3!at#c 'i tot as#m#n#a o$!a3ii sl$ii/ dal$i/ pa!c sul#m#ni&i cu
pul$#!# d# %pania. ?A'a -,a s$uit C#l 6#'nic/ o)t n#d#slu'it.
A!'i& tot/ da! cu inima d#"#!at n Io!danul Bo$ot##i...U
Glasul stolnicului $u$ui p# n#a't#ptat# smul"ndu,l
"ndu!ilo!.
C D# c# l,ai psuit p# 2!c'an atta ama! d# c#asu!i.
4!ic#p c s# )cus# noapt# 'i ( d#p!tas#!&i $ini'o! d# c#tat#a
B!a'o(ului.
%pta!ul 'i slt p!i(i!#a din ciu$ot#l# d# pi#l# !su!i# d# la
1osco(a;
C 1,ai po(&uit s )iu cu lua!# amint#/ $di#. Dinti/ c
sim&#am n c#a) !su)la!#a $l#st#matului c#la d# And!onic. Tot la
un ntins d# $!a& n u!ma m#a s,a a)lat. 1ai apoi/ m,am )#!it d#
st!3il# lui Ra$utin. Dup pilda Ha$s$u!"ului/ a nscocit (#"*# p#
toat ntinsoa!#a T!ansil(ani#i sp!# a st!pi tl*!itul 'i uci"ania.
Am c*i$uit c c nu,l pot !pun# p# 2!c'an )! p!im#3dia d# a
)i di$uit/ naint# d# a a3un"# la *ota!.
C 4!oast socoat@ i,o !#t# stolnicul. 4ut#ai a$at# $i*unca
p# c#a dinti c!!ui# ltu!alnic/ und# oc*iul st!3ilo! nu $at#.
Rs am!lu& scp d# p# $u#l# spta!ului.
C Nu cuno'ti ia!na m#l#a"ului/ $di&... A$ia d# put#am
st!#cu!a !d(anul p# d!um $tto!it d# n#"usto!i# 'i

d# alt#
t!#$uin&# o!i n#cau!i. Un stn3#n n stn"a o!i d!#apta/ n#,a! )i
mpotmolit pn la c#l ci!#'a!... 1ai $in# nt!#a$,m/ !o"u,t#/
ct# am ptimit pn a !ostui alt ca!#t 'i al&i cai...
%tolnicul ddu din mn/ lipsit d# !$da!#.
C 4# ac#st#a mi l#,oi po(#sti alt dat/ cnd n#,om stlpi
plictisul n "#nunc*# la "u!a so$ii/ n#"sind alt# p!icini d#
(o!oa(. Gt#'t#,t# d# d!um@ Da! c# ic/ "t#'t#,t#.@ n ast clip/
t#,ai 'i po!nit@
%pta!ul 1i*ai 'i c#!c#t )!at#l# cu uimi!#. A$ia picas# d#
p# d!um/ (o!$a c##a/ nici ciu$ot#l# n,apucas#! s s# odi*n#asc.
'i am"is# t!upul 'i cu"#tul ost#nit# la "ndul un#i (an# cu ap
dat n und. 1inil# sp!int#n# al# Gla)i!#i su)!a"ioaica a(#au s,i
alun"# cu n#as#muit 'tin& 'i pom#i a!omitoa!# ma*mu!#ala din
mdula!#/ ia! ca)#lu&a so!$it p# nd#l#t# nt!# plpumil# d# pu) i,
a! )i d!uit somn lin 'i $o"at.
C Nu,i (!#m#/ !osti stolnicul/ p#nt!u )ili"#an/ scldu'c 'i
d#mi#!d!il# &i"ncii Gla)i!a...
%pta!ul s# *ol$/ nuc d# mi!a!#. Nici 3upin Anatoli#
odi#!ul nu d#slu'#a mai limp#d# $uc*iil# st#l#lo!/ 'i c*ia!
"!mticii cu d#p!ind#!# ai Canc#la!i#i domn#'ti s# mai
mpotmol#au la o adic n d#sclcitul slo(#lo!. Bdi&a l cit#a ns
d# pa!c a! )i )ost a,$uco(n
-
d#sc*is.
Cantacuinul c#l $t!n s# p!o&pi n mi#ul cm!ii@
C T# cunosc/ 1i*ai@ >i,acum/ d#sclc#'t#,&i "ndu!il# 'i )ii
cu lua!# amint#. T!#$ui# s,l a3un"i din u!m p# lo"o)tul
And!onic. A'a cum l cunosc/ "on#'t# acum sp!# %tam$ul
dimp!#un cu $oi#! 2!ca'an. nc!#din&at snt cci p!icin d# a
mai t!#c# p# la Cu!t# n,a a(ut/
C N,a a(ut/ n"n spta!ul.
-
A$#c#da!.
C Ia asup!,&i pun"i d# "al$#ni , la 4oa!t 'i pi#t!#l#
c#!'#to!#sc p#'c*#' , 'i toat 3ud#cata ca!# d# p!isos p!ndu,&i,s#
ai l#pdat,o sp!# pst!a!# n poal#l# 3upin#s#i 8inca. &i (a )i d#
t!#$uin&/ cci pi#pt ai d# &inut lui And!onic/ ia! ac#sta doa! cu
3ud#cat d# c!lan n#n&!cat nu pctui#'t#. 4!ic#pi.
C Da/ $di#.
C Atunci mai adu"#'t# c Galim#t %u!m# nu t!#$ui#
!pus/ cci slo$oi!#a c#lo! #c# mii d# c!#'tini (a do(#di/ p!in
m!tu!ia unuia 'i a altuia/ c##a c# B!nco(#anu socot#'t# a )i
)!d#l#"i. Ia! d# mult# din ac#st# )apt#/ p# ca!# doa! (iito!im#a l#
(a 3ud#ca limp#d#/ nu snt#m st!ini. 2!c'an t!#$ui# do$o!t cu
o!ic# p!#&. sp!# a $olo(ni c!a!#a lui And!onic@ Nu uita/ 1i*ai@
I$nda lo"o)tului ns#amn pi#i!#a noast!.
I
4opas sp!# a n"dui !su)l#tului s a3un" $idi(iii din u!m
)cu lo"o)tul Radu And!onic dimp!#un cu c#ata domni#i sal# la
Bucu!#'ti/ n conacul (#stit nt!u $#l'u" d# mi=and!#/ (#!$in 'i
aia)#tu!i al lui Ioni& 2!c'an.
Nu cinstis# cas#l# And!onic din Uli&a %)in&ilo! Apostoli/
t#mnd lim$a m#!#u c!titoa!#/ da! mai cu s#am oc*ii cu os#$i!#
iscodito!i ai 3upn#s#i I!ina. Ac#asta/ n#p!ic#pnd !ostu!il# lui
)#cio!u,su 'i oc!ind cu )i#c# p!il#3 d!#"to!ia d# tain c#,l anina
sclimpu'
-
d# poal#l# B!nco(#anului/ tolocn#a )! isto( d#sp!#
n#cau!i "ospod!#'ti c# cu(#nit #!a a mpo(!a d# acum um#!ii
lui Radu/ md#mnnd m#!#u la (ia& a'#at altu!i d# mui#!#
!o$ac# 'i liot d# p!unci $uclii/ ct s umpli o"!ada c#a ma!# a
1nsti!ii %)ntul loan c#l 1a!#. %tul #!a ns d# toat# ac#st#a
lo"o)tul/ cu amndou u!#c*il# !oas# 'i p!#a o!it.
T!#cus#! p!a"ul *udu$ii ol#ac dup p!nul c#l ma!#/ ia!
2!c'an/ !pus d# atta sp#!i#tu! 'i ost#n#al/ s# p!$u'is#
$u't#an n iatacul npdit d# c*ilimu!i 'i p#!ini "o"onat#.
Conacul/ s#m#&it c*ia! n mi#ul Uli&ii 1o"o'oai#i/ )us#s#
-
C!li" d# !u)#.
!idicat d# p!int#l# domni#i sal#/ dup "ust anum# po!uncit d#
t!nd(i#/ do! n#as#muit d# p#t!#c#!# 'i mai cu s#am nau!il#
pnt#cului. O oast# d# slu"i ost#n#au s l# mulcom#asc/ cu s!"
i(o!t din d!a"/ cci p!int# 'i )#cio! s# a)lau stpni milosti(i/
)! d# a!&a"/ ia! p# "!$aciul dumn#alo!/ uitat nt!,un un"*#!/ s#
a't#!nus# col$ d# dou d#"#t#.
Cu doi ani n u!m/ d# %)nt,6asil#/ $oi#! 8a*a!ia 'i
p!pdis# suspinul nt!,un c*#) lat d# nou .il#. %# n)&i'as#
C#lui 6#'nic/ dup cum 3induis# o (ia&/ adic $#at &#apn 'i cu
$u!du*anul "*i)tuit d# $asamac/ sp!# a nu ndu!a ma!# lips n c#l
col& d# !ai und# (i#!sul s#!a)imilo! &in# loc co$#i lut!#'ti ia!
am$!oia/ o am l#'ioas p#nt!u pnt#c# calic/ p!#puiau
dumn#alo!/ ploscu&#lo! cu !ac*iu d# C*ios.
Ac#sta #!a p!il#3 d# ma!# d#mi#!da!# a cu"#tului p#nt!u
)#cio!u,su Ioni&/ p!icin p#nt!u ca!# )cus# dani# clu"!ilo! din
1!"in#ni satul G!li'oa!a/ dimp!#un cu moa!a 'i ima'ul c# l#
stlp#a mo'ia.
L#mn!i# d# soi nu s# a)la n conacul 2!c'#nilo!. 1ult#
so)al#/ 3il&u!i au!#l# 'i a!"in&#l# ca n o!ic# cas $oi#!#asc/
m#scioa!# 'i c*ilimu!i/ dou icoan#,a %)int#i Ecat#!ina d# la
%ili't#a tmduitoa!#a d# 3un"*i 'i a %)ntului N#culai/ lua&i n
s#am d# Ioni& mai al#s n c#asu!il# d# plictis/ cnd lipsit )iind d#
to(a!'i nt!u p#t!#c#!#/ $#m#ticul nc*ina dinaint#a c*ipu!ilo!
m$!cat# n a!"int/ u!ndu,l# sntat# 'i s#c#!i' mnos p#
o"oa!#l# c#l# n#s)!'it# al# Domnului.
2!c'an/ d#'i cup!ins/ cu mult mai cup!ins c*ia! d#ct
And!onicii/ !d#a p# su$ must&i d# i)os#l# cluc#!ului N#"o#scu/
al# (o!nic#s#i L#u!d#anu/ al# >ti!$#ilo! 'i a nc doi,t!#i ca!#,'i
umplus#! cm!il# cu $od!oan&# papist'#'ti/ l#mn!i# nscocit
d# cp&ni 'i "ustu!i ntn"#. Ac#l#a #!au m#scioa!#. Ac#l#a #!au
3il&u!i. %u!cic s# s)!0mas# scuna' )!nc#sc cu picio!u'# au!ii/
doa! cnd c#!cas# a s# a'#a. Dumn#alui/ unul/ nu l# mai c#!c#tas#
cas#l#/ cci dac po)t#a $oluni/ n,a(#a d#ct a !#t#a 4odul
1o"o'oai#i/ $olni&a sminti&ilo! a)lndu,s# c*ia! p#st# d!um/ n
c*iliil# 1nsti!ii %!inda!i.
ndat dup c*indi#/ Ioni&/ "l&it nd!pnic d# And!onic/
s# scul an#(oi# 'i n(#smntind *alat cptu'it cu p! d# maimu&
, $in#n&#l#s n)i#!$ntat dinaint#a so$#i d# ct!# C*i!ic , po!unci
m#!ind#a& m$#l'u"at.
%u)!a"ioaica/ o &i"anc $o&it d# ani 'i pcat#/ lua amint# la
po)t#l# stpnului;
C ....C#" "!#c#asc nd#stulat cu sta)id# 'i am$!/
sc!um$i# dulc# d# Dun!# cu cocona!#/ 'tiuc ost#nit n
untd#l#mn d# mi"dal# 'i n!ou!at cu !ac*iu d# 7ios/ c*#'c*#t/
cio!$ d# p!#p#li&# 'i po!um$#i "ul#!a&i. Ac#st#a p#nt!u dinaint#@
1ai apoi/ om (#d#a@
Lo"o)tul/ stpnindu,'i !sul odat cu n#!$da!#a/ !#t#
a(ntul tciunat#i c# dd#a o! sp!# cu*nii n )l)it sp!int#n d#
)ust# c!#&#;
C Toat# ac#st#a )! o! ma!#/ oc*ioaso@ Cuconul Ioni& l#,
a po!uncit p#nt!u cin 'i "!$aciul t# a't#apt d#,i cut#a s l#
a't#!ni p# mas naint# d# t!#i c#asu!i.
2!c'an csc oc*ii d# "odac/ plpind nt!# st#na*o!i# 'i
supun#!#. As#m#n#a o$!nic#al nu,'i n"duis# nim#ni n
cas#l# d# la !sc!uc#a podului. O cut#a lo"o)tul 'i Ioni&/
n"*i&ind o)ttu! 'i sudalm/ cu"#t c to(!'ia (#c*#/ din
p!unci#/ c# c&!as# mai apoi t!#pti'oa!#l# tin#!#&ii c!ud# tot d#,o
mn &inndu,s#/ osnd#a un#o!i la p!#& "!#u.
C C#,ai cu min#/ $!# And!onic. nt!#$ cu am!ciun#. D#
)oam# mi plou n "u!/ pint#c#l# mi o!ci# ia! tu,mi nto!ci
po!unca...
Lo"o)tul 'i ap!ins# lul#aua/ pu)i lini'tit d# dou o!i/ apoi
d# pa!c,a! )i )ost "ad nu oasp#t#/ l m$i# s s# a'## altu!i/ p#
so)a.
C Ascult/ Ioni&@ B#m#tic #'ti din )i!# 'i d#p!ind#!#. Dac
apuci ns a tu!na m#!ind# 'i &ucsuial n tin#/ nu,&i mai a)li
p#!#c*# nici p!int!# o't#nii c#i p!#an!(i&i din mp!&ia
muscalului. A(#m o (o!oa( ns#mnat 'i t# po)t#sc t!#a.
C T# ascult cu amndou u!#c*il#/ suspin "manul st!nit
p#,o pa!t#.
Nici un t!"o(& a'#at din t!"ul Bucu!#'tilo! nu s# nd#mna
la (o!$ cumpnit cu Ioni& dac p!icina nu p!i(#a anum#
smn& d# t#l#i#ic din 1a*alaua Calicilo!/ p#t!#c#!# cumplit
o!i alt soi d# $l#st#m&i#.
C A'a po)t#sc 'i #u. Iac Ioni&/ nc#pu lo"o)tul *ot!t s,o
ia d#,a d!#ptul/ po!unc am d# la 6od s slo$o#sc #c# mii d#
c!#'tini nt#mni&a&i n mun&ii Anatoli#i
2!c'an slt din um#!i.
C %lo$oad#,i/ )tul m#u. 'i Domnul cu tin#@
C Ba i,om slo$oi dimp!#un/ Ioni&/ !s# sticlindu,'i din&ii
Radu And!onic. n o!i 'i nt!,o sm$t
-
n# u!nim sp!# mp!&ia
tu!cului.
D# mi!at c# s# a)la/ "manul nu,'i pot!i(#a cu(int#l#;
C E'ti capiu/ $!# And!onic. Doa! c# m,am i$(it dint!,o
npast 'i,mi dai $!nci n c#alalt. Cat,&i mu't#!ii p# alt uli&
cci nc!#din&at nc o dat snt/ as#m#n#a $aaconii nu mi,s p#
msu!.
4# $u#l# lo"o)tului n)lo!i su!s (icl#an d# tlni&.
C Eu t#,am i$(it dint!,ac#a npast/ ca!# s# c*#ma slu3$a
spta!ului 1i*ai/ 'i cu(#nit mi s# pa!# a n,o l#pda uit!ii@
C Ci d,o pcat#lo!/ lo"o)#t#@ 4a!c n,ai )i )#cio!ul
cuconului Costac*#. Boi#!#asc )apt,i ac#asta s,mi sco&i oc*ii
acum p#nt!u slu3$uli& m!unt 'i n#ns#mnat.
C Ba nu,i $oi#!#asc d# )#l/ !n3i And!onic. 1i,#'ti ns d#
ma!# t!#$uin& 'i alt ncot!o nu am. Ai s m u!m#i/ Ioni&/ a'a
c d# c# t#,oi *ot! mai !#p#d#/ d# c# n#,o )i mai cu )olos@
%p#!iat d#,a $in#l#a/ 2!c'an nc#pu a,'i $uciuma p!i(i!#a
cutnd po!ti& dos#lnic p# und# s,a! )i putut st!#cu!a din
apsa!#a lo"o)tului. Dint!,odat/ p!u st!)ul"#!at d# 3un"*i 'i 'i
p!ins# 'al#l# cu mu"#t n)!ico'to!.
C 1iculi&@ 1#t#a*na m#a c#a (#c*#... 1i,au st!nit,o
"!o*oti'u!il# $l#st#mat# al# B!a'o(ului. s tot &#apn@
C l c*#m p# C*i!ic s t# t!a".
C Da... Da... C*#am,l/ !osti "manul cu "las mpu&inat/
lsndu,'i t!upul $u!du*nos nt!,un 3il&.
Lo"o)tul !#t# cu pa'i mu&i cma!a 'i d#sc*is# u'a p#
n#a't#ptat#. C*i!ic/ "ata s (in d#,a du!a/ 'i nd!#pt t!upul
nco(oiat/ *ol$nd cuttu! $uimac.
-
D#odat/ mp!#un
C 4o)t#'t#/ 3upn#@ !s# Radu And!onic. D# p# sli&
an#(oi# s# aud#.
%lu"a/ !u'inat/ s# p!#)cu a nu p!ic#p#/ apoi (ndu,'i
3upnul !pus n 3il&/ nc#!c cu (ic!it d# $a$ $ocitoa!# a a$at#
p# alt# c!!i lua!#a amint#.
C Coan# Ioni&@ C#,ai p&it.@... 1aic 4!#cist 'i s)int#
I#!onim#/ c# m )ac.@ i "al$#n almi#/ u!#c*il# (in#t#/ $u#l#
supt# d# co$#a c#a !#a...
C 4liscul@ I,o !#t# 2!c'an. T!a"#,m@
%lu"a nc#pu a,l $u!du'i/ $om$nind d#scnt#c slt!#&.
C Und#,i Ili#. nt!#$ Radu And!onic.
C Numai c# l,am (ut n o"!ad/ )!#cndu,'i t!upul cu
omt. D#@ )cu $icindu,'i nasul. Gustu!i d# plu"a!...
Lo"o)tul !s#/ scutu!ndu,'i lul#aua.
C Dup c# mntui d# pisat la stpn,tu/ m#!"i d#"!a$ s,l
c*#mi. A(#m o (o!$ cu to&ii/ 'i d# $un s#am c 'i domnia ta
#'ti po)tit.
C*i!ic ls spina!#a 2!c'anului s!ind a!s;
C Boi#! And!onic/ #u la tu!c nu m duc@ 2ac stpnul c#,o
(!#a/ cci mint# m$#l'u"at a!#/ Dumn##u d!uindu,i,o cu
$ani&a. Am 'i #u ns st!op'o! d# 3ud#cat ia! ac#sta m
po(&ui#'t# s nu,mi l#pd p!ispa/ cci la o u!m/ mai $uni
clo&anii din podul tu d#ct cioc!liil# *ota!ului st!in...
C Gu!a@ I,o ti# 2!c'an. D#,a3uns cu )!#catul/ d#,a3uns cu
clo&anii/ cioc!liil# 'i tolocn#ala@
C %tpn#@ Doa! n,ai apucat a,i )"dui lo"o)tului
to(!'i# p!int!# 'al(a!a"ii...
C Ascul&i la u'i/ n#t!#$nicul#@
C 2! (oi#/ cucoan# Ioni&@ 2! (oi#. 4!pdis#m o
patac 'i c#!cam s,o di$ui p!int!# scoa!&#.
Ciocnit la u' (#sti capul n"ust d# o"a! muscl#sc al lui
1ac*idon.
C n"dui#/ lo"o)#t#@
C 8ii@
C C# d!#"#m. A)a! s# po!n#'t# (i)o!ni& ap!i". Dac nu
n# u!nim nt!,un c#as dou/ nu mai !$at#m.
C Aui/ Ioni&. nt!#$ Radu And!onic. Gt#'t#,t# d#"!a$G@
Gmanul mo!mi nciudat;
C Dinti/ c n,am is da@ D#,al doil#a/ nu mi,ai d#slu'it c#
soi d# slu3$uli& am a mplini p!int!# (!3ma'i. % nnod coada la
cini 'i s stup#sc luna/ iac isp!(i c# l# pot s(!'i 'i n 6ala*ia.
Ia! la )apt d# p!im#3di#/ &i,o spun !spicat nu m nd#mn 'i nu
m ncum#t.
C*i!ic 'i l&i $u#l# n m$#t d# ma!# mul&umi!#/ dnd
$uciumat din cap.
C 6!#i s,l l#p#i. nt!#$ lo"o)tul. N,ai mai a(#a p# c#
!##ma cu'ma. Hot!'t#/ Ioni&/ pn a nu t# lua p# sus.
G!sc#anul s# anin cu amndou minil# d# 3il&;
C Nu mi,ai d#sclcit t!'#nia/ lo"o)#t#@ C# t!#$uin& &i
)ac# un $o$l#tic ca min# p!int!# tu!cal#&i.
C 6#i &in# loc dou o!i t!#i il# unui anum# d!#"to!
osmanlu/ ca!#l# s# a)l mai ma!# p#st# t#mni&a Anatoli#i 6
as#mui&i "#m#ni la c*ip 'i t!up 'i ac#asta,i p!icin d#stul 'i
no!ocoas sp!# a t# mna cu min#. 1ai mult# &i,oi d#slu'i p#
d!um.
C*i!ic nc*in c!uci m!un&#l#.
C Iac )apt/ n#cu"#tat la ca!# doa! un (ntu!,lum# cu
3ud#cat n#!oad s,a! put#a u!ni.
2!c'an tcu mlc 'i $oi#! And!onic s# mni#;
C Ia ascult/ Ioni&@ C# &i,i n#totul sta. %lu" o!i s)#tnic.
>i,a p!pdit inima n im#n# 'i $a" d# s#am ci &i,o c#!c#t#a
p# a ta p!in ac#la'i m#l#a".
I#'i/ C*i!ic@ po!unci moal# "manul.
C Dac a p!ic#put c,o s t# nso&#asc n tu!cim# n,a!#
d#ct@
%lu"a )cu c&i(a pa'i nd!t/ (!ndu,s# n idul n$u'it d#
c*ilimu!i.
C Nu m clint#sc pas d# su$ st#l#l# 6ala*i#i/ lo"o)#t#. 1i,s
t!"o(& n#at!nat 'i nici cuconul Ioni& nu m poat# sili.
C T# sil#sc #u@ st!i" mnios Radu And!onic. Cnd d#'#!&i
clondi!#l# cu mastic d# la 4i!#u al# lui stpn,tu/ ui&i d#
slo$o#ni#. >i tot ast)#l cnd p!icina,s isp!(i $#m#tic# 'i
np!anic# d# (ui# un Bucu!#'ti d# la *alotc#l# din 1a*alaua
Calicilo! pn la 6od@ Api/ Dupn C*i!ic/ (#i uita 'i acum c
#'ti ?t!"o(& n#at!natA 'i t# po)t#sc s st!n"i iut#' $osc!&#l#
t!#$uitoa!#. >i &i,oi mai spun# una c# $in# a! )i s,o pst!#i su$
lcat; "!$aciul mi,i mai lun" 'i mai iut# ca lim$a.
2!c'an 'i Ili# 1ac*idon l c#!c#ta! cu mi!a!#. Lo"o)tul
s# mnia "!#u da! 'i atunci 'tia s &in cumpn.
C AcuG nu p!ic#p/ spus# Ioni&/ la c# t# anini d# ntn"ul
sta. n scu)i&,i plou cu n#"*io$ii/ iulica i,# plin d# pon# 'i
$o!o$oa&#.
C >i cin# po)t#'ti s,&i t!a" ciu$ot#l# n mp!&ia tu!cului.
E'ti "!os ct Doian cu (i&#l 'i dac &i,a scpat lul#aua/ s# ap!ind#
casa/ cci pnt#c#l# t# mpi#dic s,o !idici. Ia! 'al(a!a"iu slu" d#,
&i i#i/ mi!oas# ndat minciuna. Limp#d#.
Lui C*i!ic i a!d#au u!#c*il#. Ru'inat d# (o!$#l# lo"o,
)tului 'i al# lui Ioni&/ slo$oit# mai cu s#am dinaint#a
plu"a!ului din C*ip!iana/ s# m$&o'/ la cu"#t. Rosti al#s/ t!"nd
d# poal#l# su!tucului;
C D#,acu/ coan# Ioni&/ p!im#'t# iua $un d# la ntn"ul
d# C*i!ic. 4!ic#p c doa! pa"u$ 'i p!icin d# n#ca &i,am adus
n $ttu! 'i p#nt!u c din milos!dia C#lui 6#'nic/ iaca/ am
ol#ac d# sta!#/ o $uc&ic d# "*imi!li# 'i un cot d# li(ad/ m,oi
duc# s l# "ospod!#sc sp!# a,&i lipsi dinaint# 'i a nu,&i mai st!ni
p!il#3 d# sup!a!#. Rmas $un 'i domni#i tal#/ lo"o)#t#/ !mas
$un/ &!an#@
Ho*ot# d# !s "l&i! um#!ii lui Radu And!onic 2!c'an
!s# cu pnt###l#/ dup d#p!ind#!#/ must#a&a lui 1ac*idon t!#slt
a m$#t 'u"u$&.
C Du,t# sntos/ C*i!ic@ spus# $oi#! Ioni&. Nu &iu p#
nim#ni silit n t!la m#a. 4isa!ul G*i&/ d# t!#ci p# la canc#la!i#/ &i,
o l#pda sim$!ia n#'ti!$it p# anul nt!#".
C*i!ic/ nc!#din&at )iind c 2!c'anul a(#a s,l p!ipo,
n#asc cu amndou minil#/ $a i,o mai ntind# 'i sac p# tlpil#
ciu$ot#lo!/ cuta acum cu spaim p!il#3 d# cod#al.
C E'ti p!#a milosti(/ cucoan#/ 'i ma!# ncu!ctu! mi
p!icinui#'ti. 2iind d# n#am al#s 'i d# ca!# nu,mi plac# a m )li n
d#'#!t/ nu,s d#p!ins a do$ndi !splat )! t!ud. Iac d# ac##a/
c*i$uind c nu pot p!imi sim$!i# d# $o"dap!ost#/ m l#" a,&i mai
slu3i pn la mntui!#a anului... G#a$a t# *li#'ti/ &!an#/ s# !&oi
sp!# 1ac*idon... Domnia ta/ t!"ndu,t# din (t!i'oa! am!t d#
plu"a!i/ nu p!ic#pi sim&i!# al#as 'i i"*#monicon $oi#!#sc. >i dac
(!#i cu tot dinadinsul...
C Nu (!#au/ su!s# Ili# 1ac*idon.
C ...oi adu"i c $un#lul a a(ut $olt
-
n 1a*alaua
O&#ta!ilo!/ ia! )!at#l# p!int#lui m#u a )ost &!co(nicul popii
>t#)anac*# d# la Bis#!ica %caun#. >i ia!'i/ d# nu,mi )aci
nc!#din&a!#...
C &i )ac/ 3upn#/ cum nu. s# mi! Ili# 1ac*idon. Cu att
mai (!tos/ cu ct (o!$#l# domni#i tal# snt ntocmai cu al# lui
cumt!u,m#u Blnic din C*ip!iana.
C Nu mai s#ac n&#l#pciun#a c*ip!ina'ilo!/ 1ac*idoan#.
C D#. Lo"o)#t#/ (on#sc oam#nii p# la noi c n )ntna
und# nu,i $!oasc/ apa nu,i $un. %# (#d# c,o )i !odnic n
n&#l#pciun# m#l#a"ul d# p# malul 1ilco(ului. Cumt!ului sta al
m#u. Blnic/ i cam $t#a c!i(&ul n *am$a! da! s# s#m#&#a cu
sti!p# mult al#as. Iac/ c#lui cumnat i )tas# n ppu'oi sc!oa)a
p!ima!uluiN d# pa!t#a c#alalt a o"!ii/ m#"i#' i #!a )i#!a!ul/
"ospoda!ul c#l mai o!toman din satN la )ntn mui#!#a Blan#@
ului nu ncin"#a (o!$ 'i !s d#ct cu coana p!#ot#as.
C Ia,o p# scu!ttu!/ mp!at#@ po!unci $oi#! And!onic.
6!#m#a n# # cumpnit cu msu! d# spi&#!.
4lu"a!ul su!s#;
C Domnia ta n,a $"at d# s#am/ da! p#,acolo m nd!#pt.
nt!,o $un i/ Blnic d s,'i m!it# )ata/ 'i si duc# n p#&it
dup )#cio!ul (o!nic#lului. nc#p# dumn#alu a,'i slo$oi litani# cu
c#l# n#amu!i al#s#/ cum#t!i/ unc*i/ cumna&i/ )ini 'i na'i/ nu mai
cont#n#a. 6o!nic#lul/ p# ca!# Dumn##u l mpo(!as# cu c*imi!
m$#l'u"at 'i cu"#t !$du!iu/ l asculta cu u!#c*il# d#stupat#
c#!c#tndu,i opincil# spa!t#/ cu'ma p!in ca!#l# s# isca p!ul/
sumanul )l#ndu!os . VEi c# ici/ ost#ni Blnic la o (!#m#/ $#m
aldma'ul. Nu,i c!#'tin n tot satul s s# poat )li cu as#m#n#a
n#m#'u"@A C#la/ (o!nicul/ s# sc!pin la c#a)/ 'i nc#pu a !d#
mn#'t#; ?D#/ 3upn#/ a'a o )i/ doa! c am !u"ciun# a,&i nd!#pta;
nu,mi "!i d#sp!# mo'u,tu/ a!msa!ul/ ci d#sp!# tat,tu/
m"a!ul.A
-
4!(li#.
C Am p!ic#put/ 1ac*idoan#/ su!s# lo"o)tul/ a p!ic#put 'i
dumn#alui/ C*i!ic. Doa! c din p!icina ta/ iac nu s,a po!nit la
!o$ot#al 'i pn n s#a! pu!c#d#m.
C C*ia! a'a/ mo!mi t!"o(&ul. >tiu c unii au lim$a ta!#
*a!nic. >i mai 'tiu c "u!a macin da! nu isc )in...
2!c'an/ uitndu,'i 3un"*iul/ slt d# p# so)a.
C n"dui#/ And!onic/ mca! diata s mi,o ntocm#sc.
C La c# $un/ Ioni&. E'ti stin"*#! p# lum#/ ciu$ot
d#sp#!#c*#at. Doa! dac (!#i a,&i l#pda a(u&iil# $#&i(anilo! din
t!" nt!u pom#ni!# la cumplit# p#t!#c#!i.
C Ad#(!at/ ncu(iin& "manul/ c un#o!i 3ud#cata nu &i,i
$#t#a". Iac un "nd $un la ca!#l# (oi c*i$ui p# nd#l#t#.
Ili# 1ac*idon su!is#. Rosti ca p#nt!u #l;
C D!acu nu !idic $is#!ici 'i nici pu&u!i p# la !spntii...
Capitolul 6. O%NDIEII
B#iad#a Dimt!i# din sti!p#a Cant#mi!#'tilo!/ c!tu!a!ul c#l
(#stit n %tam$ul 'i la cu!&il# E(!op#i p#nt!u 'tiin&a 'i
n&#l#pciun#a domni#i sal#/ sim&#a n ac#a dimin#a& d# nin"u
mul&mi!# n#as#muit. 4# )#!#st!#l# conacului din 4#!a s#
d#slu'#a Bos)o!ul/ p#!u#a mu'cat d# a!"intul omtului/
"alioan#l# sultanului s)!#d#l#au unda )lutu!nd n (!) d# cata!"#
)lamu!i !o'ii 'i (#!i/ d#spicat# p!#cum lim$a c#a (!3ma' a
'a!p#lui.
n cma!a cu l#mn!i# papist'#asc C doa! co(oa!#l#
n#as#muit# d# Damasc 'i Ta$!i (on#au cu s)ial c *udu$aia s#
a)l !idicat p# m#l#a"ul d# !s!it al Islamului 'i nu n t# mi!i c#
cotlon al E(!op#i d# mi3loc C plpia )oc m$i#to! cu a!om d#
l#mn scump. Ac#asta/ 'i is# $#iad#a Dimit!i#/ s# dato!a lui
Rustan/ slu3ito!ul tta!/ ca!# "!i3is# s (!l# n so$a d# po!&#lan
ct#(a $#&i'oa!# d# santal cump!at# la n#"u&to!ii a!m#ni d# p#
Di(an,Woli
-
.
-
Uli&a p!incipal a %tam$ulului
C#!c pa'i p!in odai# alun"ind somno!o'#nia 'i mol#'ala
st!#cu!at n mdula!# d# licoa!#a "!#c#asc d#'#!tat n cup# ct
d#"#ta!ul cu o s#a! naint#. C#i doi oasp#&i )!an&u3i/ d!#"to!i ai
Bou!$onului/ s# do(#dis#! ta!# *a!nici/ d#p!in'i cu
i"*#moniconul (utcii 'i n#pu!tnd/ Doamn# )#!#'t#/ ulcica la
u!#c*#. La t!#i c#asu!i dup mi#ul nop&ii *o!iau do$o!&i nt!,o
cma! m!"ina' a conacului cant#mi!#sc/ cci $utu!a )iind
dup cum s# 'ti# otn3it n mp!&ia tu!cului/ doa! cu p!im#3di#
ma!# put#au )i nc!ca&i n !d(an# 'i pu!ta&i la cas#l# dumn#alo!.
La )#!#'ti/ ninsoa!#a ca!# asup!#a t!"ul d# 'apt# il#
nc*#iat# nu dd#a s#mn# d# ost#n#al. B#iad#a Dimit!i# p!pdi
o (!#m# c#!c#tnd dn&uiala )ul"ilo! st!lucito!i. E!au ma!i 'i
cati)#lii as#m#ni p#tal#lo! )lo!ii d# m!/ &i clto!#au "ndul sp!#
"!dini "tit# n i luminat d# ci!#'a!. n mi!aa d# 6#n#&ia/
c*indisit cu !o# d# cl#'ta!/ s# o"lind#a c*ipul $oi#!ului.
E!a la (!#m#a ac##a $!$at n p!"ul tin#!#&ii/ nu p!#a !s!it
da! sul#a" 'i $in# l#"at. Cin# o cunoscus# p# mum,sa/ Ana
Bant' 'i c#a d# a t!#ia soa& a lui 6od Constantin/ cit#a d#
ndat as#mna!#a. Ac#ia'i oc*i alunii cu p!i(i!# pt!un!#a&/
mpo(!a&i d# "ndu!i/ ac##a'i cuttu! c# p!#a a t# c#!c#ta din
d#p!t!i. Cant#mi! c#l tn! nu,'i "s#a p#!#c*# n a n"#mna
t!uda min&ii cu c#a nt!u p#t!#c#!# 'i d#s)ta!#. 4s!#a domnia sa
tu!c#asc/ a!a$ 'i p#!san/ s# mai )c#a n&#l#s n alt# t!#i,pat!u
"!aiu!i #(!op#n#'ti/ $a'ca latin#asca 'i #lina (#c*#. 1ntuis#
ncununat d# )al toat n(&tu!a Acad#mi#i 4at!ia!*ic#'ti din
2ana!. Ia! dup c# p!pd#a o noapt# la $alu!il# d!#"to!ilo!
st!ini din 4#!a/ und# do(#d#a p!ic#p#!#a c#lo! mai iscusi&i
"#ntilomi st!m$ndu,'i pasul dup canonul dan&u!ilo! apus#n#/
popos#a n o!i la cas#l# dumn#alui/ #u 3ud#cat limp#d# 'i
po)talnic d# n(&tu!. Dnd (ia& s)#'nic#lo! din $i$liotic*i#/ s#
d#s)ta atunci cu !od d# mint# $o"at; 3ud#c&il# )iloso)ic#'ti al#
lui T*al#s/ apo)t#"m#l# lui 4ascal/ sc!i#!il# lui A!istot/ Ap#ll#/
4*idias sau 4!a=it#l#s...
4# "*#!idonul d# la cptiul c!i(atului/ c#au cu scoa!&#l#
n sus n(&tu!il# lui 6it!u(iu/ !s)oit# n o!i. B#iad#a Dimit!i#
nc*is# ca!t#a/ d#mi#!dnd ncui#to!il# c# o )#!#cau n au!. n
dimin#a&a ac#asta a(#a sa st!ui# asup!a o$!'i#i n#amului
B!nco(#n#sc/ nd#l#tnici!# c#,i d#s)ta cu d#os#$i!# cu"#tul.
8m$#t pona' slt col&u!il# $u#lo! $in# s$uit#. Do(#d#a 'i
!sdo(#d#a/ cu *!isoa(# c# doa! un ntn" l#,a! pun# la ndoial/
sti!p#a c#a m!unt a (!3ma'ului (ala*.
Dinti c 6od Constantin nu,i Cantacuimo/ dup cum nu,i
Basa!a$ 'i c*ia! mai pu&in d#ct ol#ac B!noo(#anu.
%co!monindu,&i totu'i u!#c*#a d!#apt cu mna c#a stn" 'i
ocolind p# la c#a)/ d# $un s#am put#ai pom#ni d#sp!# un
!s$unic Da(id/ $oi#! d# toat mna/ c#,'i nso&is# )#cio!ul 4!#da
cu o n#poat d# so! a lui 1at#i Basa!a$. >i cum nsu'i 6od
1at#i s# a)la Basa!a$ doa! dup o st!$un a sa...
Cant#mi! c#l tn! nc#pu a !d# cu po)t. i t!#cus# p!in
mint# isto!ioa! tu!c#asc plin d# tlc/ p# ca!# (a a(#a "!i3 s,o
!isip#asc p!int!# t!imi'ii E(!op#i la 4oa!t. 8(onul pn la cu!t#a
Bou!$onului/ a lui L#opold 'i 6ala*i#i s# (a clto!i mai iut#
d#ct pu!tat d# nou#ci 'i nou d# t#l#"a!i nt!,a!ipa&i... Isto!is#sc
ast)#l osmanlii c#i $t!ni c un cat! )iind odat nt!#$at d# o
(#cin cin# a )ost tat,su/ u!#c*#atul i pu!t !spuns (nt#'
p!#cum c mum,sa a )ost... iap. 6a st!#cu!a snoa(a 'i n
sc!i#!#a asup!a c!#ia t!ud#a d# doi ani.
C Un l#topis#& p!ocopsit/ !s#s# cnd(a Domni&a Casand!a.
C 4!ocopsit.@
C i d# a!"int/ a'a (#st#'ti n p!#doslo(i#.
C L,am $ot#at pot!i(it (#acului nost!u.
C Oa!# nu n# nal&i p#st# msu!. Cci dimpot!i(/ anii mi
s# pa! silnici/ so!&ii (it!#"i.
C %nt#m nc slo$oi/ Casand!/ sau ap!oap#... 4un#,i
altu!i p# s!$i/ p# $ul"a!i/ p# "!#ci. n scaunul E!ilo! Rom0n#'ti
psto!#sc domni pmnt#ni/ n,a(#m *!am d# pa'alc. 4#nt!u ct
(!#m#/ doa! c#!ul n# poat# pu!ta !spuns. 8i (ai@ c#lui min#/ cnd
l (om pln"# p# i#!i...
8"!#p&nat lin la u'il# st!opit# cu au! i cu!m )i!ul "n,
du!ilo!. %lu3ito!ul tta! pt!uns# n cma! cu pa'i mu&i.
C C# s# p#t!#c#. Rustan.
C Lumin&ia ta a!# !(a' d# la Domni&a Casand!a. 6o!nicul
4u!ic# a poposit la cu!&il# noast!# cnd m$#tul o!ilo! s# cn#a
a,'i d#sc*id# pot#c p!in nm#&ii %tam$ulului. A)lnd c domnia
ta nu t#,ai smuls somnului/ (o!nicul a d#pus doa! ca!t#a/ (#stind
ntoa!c#!# "!a$nic ndat c# Ala* (a spnu!a soa!#l# n
!sc!ucil# c#!ului.
2#!icit p#st# msu!/ Cant#mi! st!n"#a ca!t#a domni&#i la
pi#pt. %u!s# cald slu3ito!ului
C 4un !m'a"/ Rustan/ c t# t!a"i din n#am al#s d#
sti*uito!i. G!aiul tu n)lo!it a! st0!ni pn 'i pima n(&to!ilo!
c*ita#i.
Tta!ul s# nc*in.
C Domnul 'i stpnul m#u popos#'t# cu cuttu! p!#a
milosti( asup!a n#(!#dnic#i slu"i.
Rustan s# n'#la/ cci oc*iul Cant#mi!#scului/ mai n#,
!$dto! c*ia! d#ct d#"#t#l# c# s)'ias#! p#c#t#a Casand!#i
Cantacuino/ n"*i&#au *ulpa( !ndu!il# a't#!nut# cu tu' (in#&iu
d# 1osco(a;
Prine i prea iubite fidanat
-
...
Lc!mi&a $ucu!i#i a$u!i p!i(i!#a c!tu!a!ului. 2ata lui 6od
>#!$an )us#s# 'colit d# dascli tali#ni 'i iac/ n loc d# (oiniu o!i
u!sit
5
)olos#a cu(nt toscan. Da! nu !odul ac#st#i n(&tu!i st!n#a
lumin n inima $#iad#l#i. Boi#! Dimit!i# 'i aps ma!ama p#
$u# cu dulc# tul$u!a!#. ?4!#a iu$it#A... nc!#din&at #!a c
Doamna 1a!ia nu s# a)las# p!imp!#3u! cnd domni&a ntocmis#
ca!t#a. 4a!c,i (#d#a d#"#t#l# iutac# )u"!ind !ndunici n#"!#
slo(#l#/
C 4!#a iu$it#... 'opti )! (oi# $oi#! Dimit!i#.
As#m#n#a (o!$# a(ntat# nu s# cu(in a )i a't#!nut# d# pana
un#i )#cioa!#. 1ult d#,o! )i n"duit#/ susu! tainic 'i cu t#am d#
u!#c*# st!in/ n iatacul c#lo! mp!#una&i p!in $la"oslo(#ni#
$is#!ic#asc. A'a tolocn#au )#m#il# coapt# din 1oldo(a cnd
copil#l# lo!/ odat doisp!##c# ani mplini&i/ a(#au n"duin&a d#
a,'i slta pl#t#l# n (!)ul capului 'i a,'i d#"oli $!a&#l# )i!a(#. >i/
'i is# $#iad#a Dimit!i# cu su!s n"duito!/ tot la )#l p!#cum
maicil# lo!/ )#cioa!#l# (o! n"na m#!#u (o!$# t!#cut# p!in mi#!#
'i (o! d#mi#!da must#a&a )lcului cu mult naint# d# a dn&ui
Isaia/ 'i tot ia!'i/ dup pild/ 'i (o! po(&ui la !ndu,l# od!asl#l#
sp!# silnic sm#!#ni# 'i oc*i pl#ca&i.
-
lo"odnic C itali#nism n(#c*it.
5
lo"odnic C !#"ionalism# n(#c*it#.
C*icotitul $oi#!ului asmu&i u!#c*#a lui Rustan scp!ndu,i
)lac! d# $ucu!i# n su)l#t. ?Ia *aJ@ Ia *ai*@ %tpnul/ p!#a
n&#l#ptul Cant#mi!/ s# do(#d#a mul&mit d# (#st#. Dinaint#a
oc*ilo! lui Rustan !s!i dato!in&a )! s#amn c#,l l#"a cin#
c!#dincios d# stna c!#'tinului. 4# so!u,sa/ "in"a'a 1a*!a*/ $oi#!
Dimit!i# o i$(is# d# !u'in#a 'i oca!a *a!#mului pltind t!#i
pun"i d# "al$#ni C ct n,a! )i i$ndit tta!ul t!udind o (ia& C
pa'#i din I#nic*ioi/ c# o tl*!is# din o"!ada p!int#asc n
dimin#a& (!, toas d# p!i#!
5
. >i tot cu t!#i pun"i o n#st!as#
c!tu!a!ul/ !pus d# milos!di#/ sp!# a s# put#a nso&i cu %#pta!/
to(a!'ul p!unci#i 'i t!anda)i! !o'u !sdit d# d!a"ost# n inima
cu!at a lui 1a*!a*...
2!unt#a $#iad#l#i s# adum$!i )! (#st#; //dup toate
acestea, vin nainte-i prine cu rugciune fierbinte. Ne-a cercetat
astzi logoftul Radu Andronic, dregtor al Brncoveanului
bleste!at fie-i nu!ele" i prieten vec#i al do!niei tale. $-a!
cercetat i ascultat cu luare a!inte i iari a! avut prile%ul a-i
preui %udecata i oc#iul cel li!pede. &i fptur rar i dac
ursita nu !-ar fi #rzit celui !ai vrednic o! al vre!urilor
noastre, ie 'i!itrie, de bun sea! gndul !eu ar fi poposit
!car o clip asupra acetia boier cu trup i cuttur de condo-
tier, cutezan de oi!, i dragul de ar al celor !ai vite%i
!oldo-vala#i. (e ncredinez, prine, c n-ai apsat i nu l-ai
nlat peste !sur. Printr-o iscoad !ult iscusit a !a!ei la
)ta!bul, aflatu-a! c logoftul cearc slu%b fr ase!nare n
ndrzneal la Poart. *i-e tea! a-i deslui prea !ulte, de
a%uns a-i spune c e vorba de viaa i slobozenia a zece !ii de
cretini nte!niai n *unii Anatoliei. +at i reaze!-l,
prine,cci aceast fapt bucuroas va fi cerului i cugetelor
cinstite precu! i celei ce i-e ursit preadoritoare, +asandra
do!ni.
&n cetatea Braovului, crindar a cincisprezecea zi...
Cant#mi! ptu!i nc#tin#l ca!t#a ascult0nd tul$u!at (i)o!ni&a
c# cos#a la )#!#'ti. Un c!#& mic i slta un"*#!ul $u#lo!.
Rustan/ )cndu,'i t!#a$ cu sticl!iil# c#l# scump# !isipit#
n tot locul/ l c#!c#ta cu lua!# amint#. Dup o (!#m#/ )! a mai
ndu!a n#mi'ca!#a $oi#!ului/ cut#;
-
O dumn##ul# d!#pt@ O Dumn##ul# (iu@ Ktu!c#'t#L.
5
6#c*#a d#numi!# a lunii ap!ili#.
C Oa!# s,&i n)i#!$nt o cup d# mi#!# cu lapt#/ stpn#.
8m$#t ama! s# i(i p# c*ipul Cant#mi!#s#ului. Ac#sta #!a
l#acul tta!ului p#nt!u (tmtu! d# o!ic# )#l; a t!upului/ o!i a
cu"#tului.
C Nu,s n#c3it/ Rustan.
%lu3ito!ul l c#!c#t cu ndoial 'i o)t.
C 2i# ca Ala* s,&i n"dui# a o m!tu!isi n )i#ca!# c#as al
multo! il# $in#cu(ntat#@ Adu"i cu nd!n#ala slu"ii c#,'i
cunoa't# inima l#"at cu )!n"*i# t!ainic d# c#a a stpnului;
6#'til# p!#a luminat#i p!in&#s# snt lin#/ p!#pui#sc...
C Lin#/ n"n p# "ndu!i $#iad#a Dimit!i#. Hot!!# d#,o
clip i st!)ul"#! cuttu!a; Ai s pl#ci n mun&ii Anatoli#i/
Rustan.
C 6oia ta/ stpn#. Iapa I'i!ia/ stul d# t!nd(i#/ a't#apt
doa! 'aua.
Cant#mi! !idic d#"#tul mpodo$it cu un !u$in n#"!u ct
ci!#a'a 'i !osti nc#t;
C T!#$ui# s c*i$uim dint0i... % c*i$uim $in#.
I
Ca toat# t#mni&#l# musulman# din ac#l l#at -HXY d# la
H#"i!a/ dup socotin&#l# d!#pt,c!#dincio'ilo!/ 'i a'a cum a(#a s
mai )i# mult (!#m#/ Iadul Al$ t# ntmpina cu idu!i nalt#/
'ti!$it# d# m#t#!##/ und# sp!# pild n)!ico'at s# uscau do"o!it#
d# (ipi# o!i "#!uial cp&nil# (it!#"i&ilo! d# soa!t/ 'i c*io'cul#&#
!idicat# nt!# $astii/ d# und# (#"*#au 'al(a!a"ii ap!i"i tinic*#lui&i
din )#s pn n ma!oc*in d# iata"an#/ 3un"*#!# 'i alt# ascu&i'u!i.
4at!u )ntni/ mp!'tiind mai cu s#am n mi#ul (#!ii du*oa!# d#
st!(/ "u!#au mp!#3mui!#a pl#'u(. Aici/ n pu&u!il# d# sn"# ,
a'a l# $ot#as#! osndi&ii , #!au (!lit# dup t#!ciuial (!toas
cap#t#l# !#t#at# p#nt!u p!icini mai pu&in ns#mnat# o!i )! *#!$
d# soi. 4# pa!maclcul ac#lo! )ntni/ un oc*i d#p!ins a! )i
d#sclcit/ sc!i3#lit# cu (0!) d# piat!/ ns#mn!i n "!aiu!i )#lu!it#.
%!$i/ l#'i/ "!#ci/ a!(ani&i 'i $ul"a!i/ un )lo!#ntin !tcit n "*##na
Anatoli#i/ dumn#alui 'ti# cum 'i n,o (a )i m!tu!isit d#ct naint#a
naltului %caun/ muscali 'i (ala*i/ 'i ciopl#au diat n cu(int#
t!udit# p#nt!u aduc#!# amint# d#sp!# can#l# 'i ultim#l# cu"#t!i
al# c#lui c# (a )i )ost 7i! %pi!o L#mnos/ 4iot! Ra#lo(/
2!anc#s#o 1osc*ito/ (o!nicul N#a"u Rau/ Hans (on H#ss# sau/
sau...
?O inim ma!# nu t!#mu! dinaint#a mo!&iiU/ cu"#tas# d#
pild cu un an n u!m 6ladco Da'co( din C#tat#a T!no(#i. ?E o
mn"i#!# s,&i l#p#i suspinul cu $un 'i p!#&uit num#U/ sc!i3#lis#
un osndit din 2i!#n#/ ?Nu mi,# t#am/ lsas# cu(nt t!u)a' un
cont# )!an&u/ cci nim#ni nu co$oa! d# dou o!i la mo!&iU.
Bl#st#m ntun#cat (!lis# cluc#!ul loanic*i# Nica; ?A)u!is#ni# 'i
u! n#mpcat/ c# nici moa!t#a nu l# (a !pun#/ las (ou/ "ilo!/
'i n#amului (ost!u n (#acU.
Apo)t#"m#/ suspin#/ $l#st#m sau doa! num#/ *!am 'i iua
so!tit d#scp&n!ii C a!"uinii (#st#au osndi&ilo! so!ocul cu o
sptmn o!i dou naint# C umpl#au 'i idu!il# *udu$ilo!
n#"u!oas# und# c#au su!"*iuni&ii.
Ciudat #!a mplnta!#a t#mni&#i n pnt#c#l# munt#lui.
Btnd d!umul sp!# AJsa!a+ sau 7on+a/ ca!a(an#l# n#"u&to!ilo!
p#!sani t!#c#au n pas d# cat! t!nda(/ c#!c#tau c#!ul 'i a$u!ul
iscat/ d# "!o*oti'u!i sp!# a "*ici (!#m#a 'i a! )i nc#!cat mi!a!#
ma!# d# l#,a! )i isto!isit cin#(a c la nici cinci#ci d# stn3#ni
(i#!mui#sc/ n can# tinuit# d# )alca munt#lui/ #c# mii d#
osndi&i. Ac##a'i nuc#al i,a! )i plit 'i p# d#!(i'ii !tcito!i/
"ul'#ni/ o!i cad!ii sau $#Jta'i/ 'i #mi!ii cu tu!$an# (#!i
*imnind p# d!umu!il# c#l# pustii al# Anatoli#i p#nt!u isp'i!#a
pcat#lo! 'tiut# 'i n#'tiut#/ al# dumn#alo! 'i al# tutu!o! )!a&ilo!
nt!u 1a*om#d.
O sin"u! dat (!aci ntn"/ cutnd i#!$u!i d# l#ac/ tot
c&!nd coclau!il#/ nim#!is# dinaint#a po!&ilo! )#!#cat#. Galim#t
%u!m# po!uncis# s i s# !#t## lim$a/ apoi l slo$ois#!. D#,
atunci nu s# p!ip'is# n &inut nici mca! picio! d# 3i(in/ cci
m#l#a"ul #!a a(an osndit d# Dumn##u cu $u!uian uscat/ 3#pi/
scai#&i 'i )loa!# pip#!nicit d# munt#. 4!im#3di# d# )ptu!
om#n#asc pus p# scotoc#al nu s# ntmpla nici att. O!incot!o
ai )i $tut cu oc*iul/ dd#ai p#st# $olo(ni' al$u!iu 'i lust!uit
as#m#ni unui &inti!im cu oas# c# au !$it din &!n/ cu ia!n 'i
(#!i ap!i"#/ tu!cim#a $ulucindu,s# n t!"u!il# iscat# la $ua m!ii/
p# "li# $in#cu(ntat d# Ala*.
n *udu$il# ocn#i/ *!u$# nalt#/ o!i dimpot!i(/ cm!u&#
n#"u!oas# und# osnditul (i#&uia c*i!cit ca n pnt#c#l# mum,sii/
'i t!au il#l# $l#st#mat# (it!#"i&ii soa!t#i/ am#st#ctu!
$#m#tic d# n#amu!i 'i s#min&ii; )#su!i $ul"!#'ti/ d!#n&# d#
ca)tan (ala*/ i&a!i s!$#'ti 'i ciu$ot# l#'#'ti/ p#!ciunii n#ca&i n
$a!$ ai )#cio!ilo! lui Is!ail 'i $#!n#(#cii p# picio! ai E(!op#i
papista'#/ suman#l# l&oas# din mun&ii Bo"dan#i/ cu"#t# 'i t!upu!i
*cuit# d# n#mila u!sit#i/ )ptu!i uitat# d# c#! 'i d# s#m#nii lo!/ 'i
c!o!a d# mult n#amu!i o!i p!i#t#ni l# nc*inau lac!im/ lumin!i
'i litu!"*ia du'ilo! d# p# lum#. %tpn#au asup!,l# cinci sut# d#
'al(a!a"ii tocmi&i cu sim$!i# "!#a/ sp!# (#"*# ap!i"/
n#ndupl#ca!# cinoas 'i lim$ l#"at.
ndat c# soa!#l# !idica sp!nc#an pu!pu!i# p#st# !il#
Anatoli#i/ su!"*iuni&ii #!au mna&i la can#l# ocn#i. Aici/ n
*udicioa!# !s!it# d# doi/ mult t!#i co&i/ c!#'tini t!ud#au p# $!nci/
c#!cnd a smul"# a(u&ia p!#&ilo! nd!pnici. G!$aciul
a!"uinilo! 'i osnda )lmn#lii s# cu(#n#au n#(olnicului ca!# nu
opintis# nd#a3uns sp!# a (!)ui t!#i !oa$# cu $ul"!i c#nu'ii pn
c# soa!#l# c#!c#ta ost#nit culcu' n $o!an"icu!il# al$ast!# al#
ns#!!ii. 1#!ind#a& ticloas C cinii milo"ilo! o!$i d# la 4oa!ta
Edi!n# Capusi s# nd#stulau cu $ucat# mai d# soi C p!im#au la
salat,ma"!i$
-
. L#'ui&i p# mindi!#l# put!#it#/ nt#mni&a&ii mu'cau
*ulpa( din somun/ $uccioa!a d# pin# pcu!i# 'i (!toas/ apucau
s ia d# t!#i o!i din $lid#l# mn3it# cu pila).
n *udu$i du*o!#a a st!ai# muc#"it#/ a tain !nc#d/ a
sudoa!# 'i disodi# d# om/ a st!( d# spu!cciun#/ a sn"#/ a 3al# 'i
a d#nd#3d#.
4ost#lnicul Ionic Dum'a s# )oia lipsit d# astmp! p#
mindi!. 1iama muc#d/ miama t#mni&#i C t!upu!i ndu'it#/
clo&ani din c#i (ii 'i din c#i do$o!0&i/ pai# clisoas#/ !an d#sc*is
'i put!#"it C i nnoda pnt#c#l# sl#it d# )oam#. %# mplinis#!
t!#i ani d# cnd $oi#!ul/ !pit p!in (icl#'u" d# iscoad# p"n# la
cotul Uli&ii 1a!i/
-
Cin dup !u"ciun#a d# s#a!
'i mcina ili'oa!#l# n Iadul Al$/ )! a i$uti s s# d#p!ind cu
du*oa!#a odo$#lii
-
.
C 4#s#mn#/ "ndi 't#!"ndu,'i cu o t!#an& pi#ptul 'i )a&a
asudat#/ mi,# sc!is s m p!pd#sc d# (int!#/ nu d# pi#pt.
C 4!ocops#ala # ac##a'i/ !spuns# cu "las n#a't#ptat d#
limp#d# $oi#! N#"!u/ din n#amul N#"ul#'tilo! c!aio(#ni
4ost#lnicul !s# nc#ti'o!. 2! a,'i lua s#ama "!is# cu (oc#
ta!#.
C Domnia ta d# c# nu do!mi.
N#"ul#scu nu !spuns#. 4!in d!#n&# i s# (#d#a pi#l#a
n#"!icioas/ *cuit d# "!$aci. E!a $!$at n put#!#/ cu o$!a3i
sup&i/ cuttu!a iscoditoa!# 'i $!$i# put#!nic. C#!c#tndu,l/
sim#ai c,i din )ptu!il# ac#l#a nscocit# d# Dumn##u sp!# a nu
put#a )i n)!nt#. O sim&is#! 'i "i t#mni&#i. >i cu po)t
n#domolit nc#!cau s umil#asc 'i s $i!ui# t!upul 'i su)l#tul
$oi#!ului.
C B#l'u"ul d# $ucu!ii mi s#ac somno!o'#nia/ post#lnic#@
Nu t# lsa npdit asup!a nop&ii nici d# n#ca/ nici d# $ucu!i#
n#msu!at 'i do!mitul &i (a )i lin/ po(&uia $oi#! 4!#da/ $un#lul
m#u/ Dumn##u s,l odi*n#asc
C Dumn##u l odi*n#'t#/ $u$ui "las tu!#sc din )undul
*!u$#i/ da! iau s#ama c nu i,o n"dui# domnia ta. s t!#i c#asu!i
p#st# mi#ul nop&ii 'i ct ai clipi nc#p# $l#st#matul c#la d#
mu#in a,'i !cni tu!cii la !u"ciun#a d# $un dimin#a&a.
Boi#! N#"!u 'i mu'c $u#l# sp!# a nu pu!ta !spuns
p!ip#lnic 'i mnios. Nu #!a d#p!ins cu must!a!#a/ 'i la oca! ct d#
mic sim&#a sn"#l# clocotindu,i. Ac#asta #!a si p!icina p#nt!u
ca!# nu c#!c#tas# dup (!#o slu3$ la Cu!t#/ n#su)#!it )iindu,i
supun#!#a cu c#a) pl#cat la t# mi!i c# po!unc.
4ost#lnicul Ionic Duma/ cunoscndu,i to(a!ul/ s!i cu
(o!$ d# mpaciuial;
C Oa!# din p!icina (o!oa(#i m#l# t#,ai t!#it p!cala$#. Am
n!a(ul "!itului n d##!t/ mai cu s#am la c#as d# noapt#.
C Nu #ti sin"u!ul.
-
nc*isoa!#.
O !ostis# asp!u/ cu "las d# s)ad. N#"!u N#"ul#scu i ainti
p!i(i!#a pcu!i# n $#na *!u$#i/ cutnd t!upul d# s)a!m,piat! al
p!cla$ului d# 6aslui. E!a un d!a*on cu p!ul ninso!iu/ c# s#
p!#puia !i" i (ldic laolalt. Nu n"duia c!cn#t n 3u! i o!ic#
m!uni a! )i !ostit/ t!m$ia a po!unc.
1ui#!#a/ o $oi#!oaic ap!i" din a!a Buco(in#i/ p!#a stul
d# u!"is#ala/ )i!#a n#ndu!at i "lasul npustit al lui $!$atu,su/
i adunas# )ust#l# i t!$u#l#/ nto!cndu,s# n inutul dumn#a#i.
%p!# osnd/ T!ac p!cla$ul nc#!cas# cu 3al$# la mit!opoli# s,o
(!# n mnsti!#a A"api#i. Nu i$utis#/ n#amu!il# 3upn#s#i tiind
und# s ap#s#/ ia! sp!# ciud ndoit/ c#i nou p!unci mislii
dimp!#un )u"is#! d#,acas !isipindu,s# n toat# *ota!#l#
pmntului.
T!ac i a)u!isis# i pu!c#s# d# ndat la suci!#a diat#i/
$la"oslo(ind mnsti!il# d# clu"!i al# 1oldo(#i cu opt mii d#
stn3#ni d# pmnt. D# od!asl# nu pom#n#a niciodat i doa!
(onu!i )i!a(# i n#pau u!#c*il#. D# pilda G*#o!"*#/ $o$l#ticul
c#l ma!#/ s,a! )i a)lat l#)#"iu cu *!am d# polco(nic n oast#a
muscl#asc/ t#)an c#!c#ta (isu!i natic# la n#mi/ Da)ina s,a! )i
nsoit cu un l#a*tic/ ia! Niculina cu un (o!nic/ D!a"u/ d# la
cu!t#a (ulpoiului c#la d# B!nco(#anu. D#sp!# c#ilali nu tia
nimic/ ia! )!m d# (#st# Z ca!t# sau olca! cu (o!$# anum# Z nu
p!im#a n#am.
Un#o!i/ n c#asu!i d# ma!# mo*o!#al/ p!cla$ul s# nt!#$a
dac ntntocii c#ia au tiin c s# a)l c#tluit n Iadul Anatoli#i/
c# c*i$ui#sc #i oa!# i dac a! c*#ltui opint#al ct s !upi musca
n dou sp!# a,l i$(i.
Ca i c#ilali to(a!i d# *!u$/ dumn#alui $oi#! T!ac
)us#s# p!iponit tot noapt#a i n tain ma!#. C!#tinul c# a! )i a(ut
n#no!ocul s !#asc isp!a(a iscoad#lo! p"n#/ c #!a slu" o!i
t!"o( o!i di(nit/ muca nt!,ac##ai clip !na/ dndu,i
su)l#tul )! lumna!# i cu oc*ii *ol$ai.
Un scnc#t i )u"a!i "ndul. 6o!nic#lul 1anol# 2ilipac*# s#
!idicas# n capul oas#lo!. 4ln"#a ca un punc/ cu pumnii apsai n
"(an#l# oc*ilo!. 4l#t#l# $lan# u"!(#au n *!u$ nim$ d#
a!*an"*#l.
C D#,amu/ dac s,a po!nit aista cu sc!nt#lil#/ ni s,a mistuit
*odina/ mo!mi nciudat $oi#! T!ac.
C C#a!c d# t# linit#t#/ (o!nic# 1anol#/ i "!i cu
$lnd##. n doua c#asu!i n# u!n#sc p"nii la cana ocn#i i !pus
(#i )i d# n#odi*n.
Tot d#mi#!dndu,i pl#t#l#/ post#lnicul ddu p#st# t!up !#c#/
alun#cos i,i t!as# mna )ul"#!at d# sc!$. Dimp!#3u!ul
"!uma3ilo!/ (o!nic#lul in#a ncolcit un a!p# (#ninos c#,i #!a
to(a! n#d#sp!it. Bolundul cul#s#s# di*ania nt!,o ("un a
munt#lui i i$utis# s,o m$ln#asc d# t# c!uc#ai. l u!ma
p!#tutind#ni/ (cnindu,i iut# spina!#a d# sma!ald/ s# d#mi#!da
incolcindu,i,s# p# t!up cu undui!i d# i$o(nic.
C Ap!i" (is m,a t!udit post#lnic#@ n"n 1anol# 2ilipac*#
p!int!# suspin#. %# )c#a c m a)lam n cas#l# m#l# din Ulia
Col#i... Liliacul ddus# n )loa!#... liliac $tut i al$... A!om#a
st!anic/ i #u m minunam. Atunci... Atunci s,a i(it tu!cul cu
)cli# ap!ins/ st!nind $o$otai# c!#n"ilo! nmi!#smat#. i dint!,o
dat am $"at d# s#am c a!ta!#a cup!ins d# )lc!i nu #!a
io!"o(an
-
p!"uit/ ci 1a!ia. 1a!ia m#a "tit mi!#as... A!d#a
)!umos i lin/ i a(#a o $ucu!i# p# c*ip...
Ionic Duma i n"*ii lac!ima. n noapt#a ac##a d#
pomin/ cnd osmanlii pus#s#! )oc conacului din Col#i/ i
p!pdis# minil# 2ilipac*#. Dinaint#a domni#i sal#/ p!iponit d#
doi p"ni/ i a!s#s# mui#!#a dimp!#un cu p!unci "#m#ni c# a$ia
d#p!ins#s#! a pi.
C H#i (ala*ilo!@ %t!i" NiJos/ p#*li(anul din C!#ta. %#(#d#
t!#a$a c iua *uu!ii/ dac ( a!d# noapt#a d# cl#(#t#al.
Boi#! N#"!u N#"ul#scu nd!#pt cuttu! !#a cio(!t#i d#
om ca!#,i n"aduia s s# o$!nic#asc dinaint#a uno! c)tnii.
Bosca!ul Z c!aio(#anul o adulm#cas# nnodnd isto!isi!i 'ti!$# , s#
&inus# din )u!ti'a"u!i 'i d!ac!ii nscocit# p#nt!u "u!,casc 'i
n#toi c# $t#au $lciunl# 4i!#ului. 4!icina p#nt!u ca!# a3uns#s# n
t#mni&a Anatoli#i nu s# cuno't#a/ da! N#"ul#scu l p!#puia
iscoad otoman anum# st!#cu!at p!int!# osndi&i. Rosti n)undat;
-
Liliac.
C 4un# pla "u!ii spu!cat#/ p#*li(an#@ Cum cut#i tu.
$osca! ticlo'it p!in ia!ma!oac#/ s !idici mca! p!i(i!#a la )#&#
$oi#!#'ti.
Glsuis# n "!#ac/ N#"ul#scu a(nd 'tiin&a ac#stui "!ai 'i a
nc dou,t!#i. %# clto!is# mult/ domnia sa a(nd sn"# clocot/
pun"i cu "al$#ni 'i mui#!# din nso&i!# silit d# ca!# i$utis# a s#
l#pda.
G!#cul s# *lii 'i/ d# st!a'nic (#s#li#/ 'i )cu t!upul
mo!i'c dndu,l d#,a du!a p# mindi!.
C A)#!im $oi#!i/ 7i! N#"ul#scu@ C#!c#ta&i,( ol#ac
$!$il# npdit# d# pduc*i 'i mdula!#l# ns#mnat# d# "!$aci/ 'i
pnt#c#l# pustii/ 'i oc*ii nsn"#!a&i d# sa!#@ C#l din u!m milo"
din At*inai nu 'i,a! sc*im$a *!amul cu al (ost!u.
Boi#! N#"!u N#"ul#scu s!i s"#at/ &intind "!uma33
"!#cului. 4!cla$ul/ a)lndu,s# la pnd/ )u mai iut#. i cu!m
(ntul l#pdndu,i mna d# $a!os p# um!.
C Domol/ N#"ul#scul#. E'ti m#!#u p!icin d# di*onii 'i,
apoi t# uim#'t# !splata "ilo!.
C %lo$oad#,mi um!ul/ p!cla$#/ sp!# a nu do$ndi domnia
ta p!icin d# cin&.
Oc*ii n#"!i (!l#au )ul"#!#/ )lcil#,i (cn#au.
T!a'c al 6asluiului nc#pu s t!#mu!# d# mni#.
C N#o$!a!#a mo3ic nu,&i lips#'t#/ )tul m#u@ % $uc'#'ti
dou st!ai&#/ $a s l# 'i nd#i cu "#nunc*#l#@
C Nu,&i snt )t/ dup cum nici slu"/ nici &i"an !o$
4o!unc#'ti/ oc!'ti/ n# &ii msu!a (o!$#i 'i )apt#i/ snt#m sili&i a
n# !ndui am!t#l# c#asu!i slo$od# dup po)ta domni#i tal#. E'ti
(od. T#,am c&!at oa!# mai ma!#l# nost!u.
Ionic Dum'a s# !idic an#(oi# p!optindu,s# dinaint#a
N#"ul#scului.
C 2ii n&#l#pt/ $oi#! N#"!u 'i las,o pcat#lo! d# "lc#a(@
C Cin# o caut cu to!& p# soa!# !sti"nit. s# !sti
c!aio(#anul. Am socoata m#a cu "!#cul/ domnia sa s# (!
$onda!@ %# (ait u!"isitul c#la d# 2ilipc*#/ (ai d# ilioa!#l# lui/
p!cla$ul l a)u!is#'t#@ %)tuim n 'oapt a$ia d#slu'it/ tot
dumn#alui $oi#! T!a'c n# (! pumnul n "u!. Eu unul nu
n"dui din ac#st#a@
C Ba o s n"dui@ mu"i p!cla$ul. Dac mai snt#&i n
(ia& mi,o dato!a&i/ cci (,am psto!it cu n&#l#pciun# )#!indu,(
p!in po(a& cumint# d# mnia clilo!.
N#"ul#scu *o*oti cu disp!#&.
C 6ia&@ As#m#n#a (ia& C c!ti&a 'i clo&anul s mai milui&i
C &i,o )ac da!/ p!cla$#@ 1ai $in# n# po(&uiai cum s n#
i$(im din "!opni&a asta $l#st#mat. Iac p!icina la ca!# s
c*i$ui#'ti pn a nu n# !tci d# tot min&il# 'i (la"a.
C B#m#ticul# 'i n#!odul#@ Nu,i un sin"u! cotlon n toat
t#mni&a )! u!#c*# )cut plni#/
C %,aud@ Nu m !u'in# a st!i" !ilo!/ as)in&itului 'i
!s!itului/ c (!#au slo$o#ni#@ >i c pn la ultimul suspin (oi
!$oi s,o do$nd#sc@
D# la o (!#m# s# domolis#!. Und#(a/ n o"!il#
t#mnic#!ilo!/ un coco' !o$aci (#sti c#l# dinti c#asu!i al# dimi,
n#&ii/ o mn al$ast! d# lumin t!ud#a s sp#l# ntun#!icul.
n *!u$ s# au#a doa! *o!itul d# )ia! al p!cla$ului
T!a'c 'i nc*inciun#a (i#tat a !a$inului %oman,A$a,El/ c##a
c# n "!aiul (#c*ilo! o(!#i s# c*#am st#a a n&#l#pciunii. Tlcul
sto! cu(int# ns nu,l cuno't#a nim#ni/ o(!#iul )iind )ptu!
posac 'i cu min&il# (#'nic clto!it# nt!,al# !u"ciunii 'i
p#!"am#nt#lo! (#c*i/ und# s# isto!is#au isp!(i d# n#as#muit
(it#3i# 'i n#st!mutat c!#din& n Dumn##u.
%# a)la d# pat!u ani n ta!ta!ul
-
Anatoli#i/ lundu,'i p# um#!i
po(a! st!in. Bostan"iii/ c#!c#t0nd dup 1#i!,A$d,A'ida/
cp#t#nia to(!'i#i #(!#i#'ti din %tam$ul/ nim#!is#! n cas#l#
ac#stuia p#st# %oman/ poposit acolo p#nt!u m!tu!is#al/
n(&tu! po(a&. Tu!cul/ spun p#!sanii/ a!# cp&n ma!# da! nu
tot c#,i m'cat i 'i plin. Dint!,o p!i(i!# cup!ins#s#! *alatul n#"!u
'i col&unii al$i d# mtas#/ tic*ioa!a !otund/ ulu)ii p#!ciunilo! 'i
cu !n3#t d# mul&umi!# l c#tlui!/ nc!#din&a&i )iind c l,au p!iponit
p# A'ida. %oman/ p!ic#pnd nt!,o clip ncu!ctu!a/ n,o d#sclci 'i
s# ls dus. D# $uimc#al/ p#!uca lui Dudit*/ mui#!#a cp#t#ni#i/
alun#cas# p# o u!#c*#/ da! clipitul 'oltic al lui %oman i pus#
c!c#l p# lim$.
-
Iad.
Dintotd#auna mint#a lui %oman )us#s# !oinic/ p!ic#pnd
(nt#' toat# c#l#a 'i cu )ul"#!a!# d# clip naint#a s#m#nilo!. n
!"a la )#l d# scu!t/ domnia sa n&#l#s#s# c p#nt!u saltanatul
-
o(!#i#sc din %tam$ul/ d# ma!# p!#& nu,i slo$o#nia lui %oman/
d!uid m!unt din ma*alaua 'i mai m!unt a 4o!&ii Al$ast!#/ ci a
ma!ii cp#t#nii. D#sp!# n&#l#pciun#a/ s)ntulG *a! 'i
p!#a$in#)ac#!il# lui A'ida s# dus#s# (#st#a n tot m#l#a"ul
%oa!#lui Rsa!# 'i doa! ma!#l# Lama din A!am
5
i s# put#a pun#
altu!i/ d#'i pa!c tot cu 3umtat# d# pas n u!m...
>i,a'a (i#&uia dumn#alui/ %oman/ d# pat!u ani nc*#iai n
Iadul Anatoli#i t!ai mai ap!i" d#ct al do$itoac#lo!.
%tpni!#a otoman s# minuna pn la $uimc#al d#
"!c#nia o(!#ilo! c# nu s# ndu!au a l#pda #c# pun"i d# au!
p#nt!u a,l slo$oi p# ma!#l# !a$in 1#i!,A$d,A'ida. %oman ns
nu s# mi!a/ cunoscnd scpta!#a o(!#ilo! din Islam/ ca!# n,a(#au
n"duin& d# c'ti" d#ct n#"u&to!i# o!i m#'t#'u" m!unt. 4#nt!u
a do$ndi #c# pun"i/ nt!#a"a to(!'i# is!a#lit a! )i t!#$uit s s#
cn#asc cinci ani nc*#ia&i/ ia! %oman/ )ptu! n&#l#apt 'i
n#(tmat c d#'#!tciun#a )al#i/ p!ic#pus# c p#nt!u o oca d#
oas# $t!n# 'i o t!tcu& su! nu s# cu(in# atta p!#&. >i mai
pu&in/ dac c*i$uiai la c!!uia ac#lo! "al$#ni ca!# i duc#a d#,a
d!#ptul n iatacul 4ictu!ii d# Rou/ cadna tn! $lioa! a pa'#i
Isa,$in,1u!ad3a. Cci sa)i!ul d# C#+lon ct nuca/ din du"*#ana
"#no(#ului B#tti C "iu(a#!"iul nu,l l#pda d#ct mpot!i(a a
#c# pun"i. C )us#s# p!icina p#nt!u ca!# pa'a po!uncis#
nt#mni&a!#a lui A'ida/
%oman/ s)!'indu,'i !u"ciun#a tn"uitoa!#/ s# ls p# mindi!
'i 'i pi!oni p!i(i!#a domoal n n#s)!'itul nop&ii. %)dlia
(ala*ilo! i alun#cas# p# ln" u!#c*i/ cci p!ic#p#a a(an "!aiul
ac#la !#p#it ca ap#l# sl$at#c# ca!# )o!)ot#sc p!in "!o*oti'u!i d#
munt#. %# nt!#$as# doa! c#,au d# "lc#(it c!#'tinii n st!)und d#
"*##n/ n loc s nal&# !u" li*nit 'i )i#!$int# sp!# dumn##ul
lo!.
-
Comunitat#a.
5
6#c*#a d#numi!# a %i!i#i.
nt!,alt)#l/ c!ui o!i (!st#ni/ nu s# nd#sau la nc*inat/ a(#au
c*ipu!i ciudat#/ altoi d# n#amu!i p#s#mn#/ sp!nc#n# "!oas# 'i
d#$inat# l# st!#'in#au cuttu!a. %# do(#d#au iutaci/ sim&#ai
clocotul sn"#lui n(alnic (cnindu,l# n mdula!# 'i/ c#!c#tndu,
i mai cu lua!# amint#/ $"ai d# s#am n toat )ptu!a lo! o (#"*#/
un soi d# st!a3 c# p!#a a nu s# mulcomi nici n somn.
?Da/ "si %oman/ s# as#amn )ia!#lo! (#c*iului E"*ip#t cu
t!upul ndoit a!c n pndi' dup p!ad...U
Ac##a'i pnd o d#slu'is# 'i la d!a*onul ac#la d# s!$ nalt/
nodu!os 'i n#s)!'it ct munt#l# %inaiului. Uit#,l 'i acum/
!#p#indu,s# cu pa'i tcu&i 'i a(nt d# ti"!u n c#llalt capt al
*!u$#i. Cu o sin"u! mn nltu! p#*li(anul "!#c din cal# 'i s#
ls ln" N#"!u N#"ul#scu.
C Dac c*i$ui#'ti la )u"/ 'i n"dui/ 'opti n)!i"u!at/ t#
nto(!'#sc. Dud#c ntocmai ca domnia ta/ da! nu m tai# capul la
cal# d# slo$o#ni#.
N#"ul#scu l cnt!i cu p!i(i!#a.
C i nc#!ca!# d# ma!# p!im#3di#. %# a)l d!umu!i )! cal#
d# ntoa!c#!# 'i ca!# nu duc ad#s#a nici#!i. C#l la ca!# t# m$ii #
dint!,ac#st#a.
C D,mi palma/ $oi#! N#"!u/ t# u!m# p!#tutind#ni/ 'i
dincolo d# p!a"ul c#l (#'nic.
C!aio(#anul !osti moal#
C 4oat# n#,a )ost u!sit nt!,alt)#l...
C ...>i d Doamn# s plou cu no!oac#/ 'i s )i# soa!# d#
Bo$ot#a/ 'i omt n mo&ul lui Cupto!/ 'i mai d Doamn# o!$#a&
a!"uinilo!/ 'i ) pod pn n c#tat#a Bucu!#'tilo! sp!# a,l cup!ind#
dint!,o !su)la!# $idi(iu )#!m#cat cu potcoa(# d# a!"int@ Nu t#
socot#am ntn"/ N#"ul#scul#@
G!is# lo"o)tul Balot/ )ptu! iscat din picu!i'u!i/ d#,ai )i
c#!c#tat,o din toat# p!&il#. 4# c*ipul d# c*i&o!an/ nasul lun"!#&
&'n#a suli&/ $u#l# calic# "s#au totd#auna p!icin d# &)n 'i
c!t#al c*ia! dac $ucat# al#s# i a!om#au dinaint#/ o!i soa!#l#/
popos#a n p#&i&o!lc dup )loa!# )#cio!#lnic d# ci!#'/ !o
sn"#!i# sau mic'un#a cltit n scldu'ca au!ului.
1nia ntun#c oc*ii 'i !n3#tul $oi#!ului/
C T#,a po)tit cin#(a la s)at/ Balot.
C Dinti/ c mi,s lo"o)t/./
C D# pai#@ Dac a! )i dup d!#ptat#/ p!#a cinstita 3upn#as
E(doc*ia i lo"o)t/ ia! domnia ta/ p!in da!ul nso&i!ii/ do$ndit,ai
*!am d# lo"o)#t#as. Amin@
Balot s# m$u3o! )cli#. Cucoana E(doc*ia/ st!,st!, st!
C socotit,a oa!# cin#(a d# ct# o!i. C n#poat a lui 6od
1i!c#a/ s# do(#dis# (lsta! d# soi )iind (it#a 'i $tta!nic/
mui#!# din spi&a Olt#i Doamna/ a D#spin#i o!i a n#c!u&toa!#i
C*ia3na. Din p!icina dumn#a#i ndu!a ai lo"o)tul can#l#
t#mni&#i otoman#/ cci/ )! a,i da d# 'tiin&/ tinuis# n $#ciu!il#
conacului cinci paladini )u"!i&i. l sc!mnas#! p# pa'a !aial#i
B!il#i/ "d# (#stit n *aini# 'i ca!#l# stpn#a &inutul st!nind doa!
lac!im/ p!dciun# 'i uci"ani#.
Balot/ st!i(it d# oca!/ sc!'ni;
C %pus#l# ac#st#a ai s mi l# plt#'ti cu do$nd/ N#,
"ul#scul#@
C Ad#(!u,i ma!) p!oast/ !n3i $oi#! N#"!u/ o 'tiu 'i
p!uncii. N,a(#a "!i3/ la iua cu(#nit m,oi n)&i'a dato!nic
cinstit/ cu t#'c*#!#aua plin/ d#'i tot #u mi,s c#l n pa"u$
!isipind n pustiu (o!$# $in# c*i$uit#.
C Ci lsa&i n#"*io$iil#/ oam#ni $uni@ s!i post#lnicul Ionic
Dum'a. 6 a!d# d# a(#! 'i c!cot#al )cnd ocoli' sin"u!#lo!
cu(int# cu noim !ostit# d# cnd n# a)lm aici. T!#$ui# s n#
i$(im din Iad 'i dac m p!im#'ti n

c#ata ta/ $oi#! N#"!u/ "ata
s din ast clip.
Oc*ii nt#mni&a&ilo! pi!oni! cu mil t!upul $icisnic al
post#lnicului. 8il#l# i #!au socotit# cu "!c#ni#/ nu t!#$uia s t#
a)li do)to! d# s#am p#nt!u a o c#ti n "(an#l# tmpl#lo!/ n
cuttu!a d# 3a!/ n poam#l# sn"#!ii altoit# p# pom#&i.
N#"ul#scu i m$i cu p!i#t#ni# 'i,i st!ns# $!a&ul d#asup!a
cotului.
C D# $un s#am/ n# (#i )i to(a!'/ post#lnic#. Nici nu
c*i$uiam alt)#l.
40!cla$ul T!a'c &in#a oc*ii nc*i'i/ p!#)cndu,s# a do!mi
adnc... Dup socot#lil# dumn#alui/ $3#n!i# din t#mni&a
Anatoli#i s# a!ta a )i )apt p#st# putin& d# mplini!#. Da! ia!'i
#!a ad#(!at c dac to&i c#ilal&i s,a! )i u!nit/ i,a! )i u!mat )!
um$! d# 'o(ial. Doa! c nim#ni nu,i c#!'#toa!#a nici po(a&/
nici to(!'i#/ 'i ac#asta l s"#ta pn n adncul inimii.
6o!nicul 2ilipac*#/ cu "#nunc*ii adu'i la $!$i#/ d#mi#!da
spina!#a '#!pu!#lului/ n"0n0nd c0nt#c#l d#p!ins n p!unci#.
C ...Oc*i'o!ii #i/ doi luc#)#!#i S Dou mu!# n#"!# nt!,un
po(!a" (#!d# S Cosicioa!a #i/ doi $lu!#i...
6i#!suia 'i c*icot#a cu su"*i& dup )i#c# sti*. 4# o$!a3i/ d0!a
d# lac!imi nc nu i s# uscas#.
C >i cu sta c# )ac#&i. !n3i Balot.
Nu,i !spuns# nim#ni. 4ost#lnicul c*i$uia la ca!t# d# diat
c# t!#$uia s a3un" )! "!#' n minil# 3upn#s#i Anastasia.
Cu"#tas# d# mult la ac#asta/ da! acum "0ndul s# c#!#a mplinit.
4!iponit o!i slo$od/ cu!0nd (a nc*id# oc*ii/ nt!#a"a a(u&i#/ d#
$un s#am/ a(#a s !m0n post#lnic#s#i. Ia! dup l#"iuitul an/
nd#mnul 'i po(a&a lui Dum'a #!au d# a,'i "si $oi#! cums#cad#/
sp!# !#a#m 'i to(!'i#/ cci s# a)la )#m#i# c*ip#' n c!uc#a
tin#!#&ii. O lac!im i lun#c la col&ul oc*iului 'i o sim&i uscndu,i,
s# p# o$!aul d# 3!at#c...
>i inima N#"ul#scului s# $uciuma ama!nic. n cu!nd (a )i
slo$od... Din #c# mii d# c!#'tini p!iponi&i n mun&ii Anatoli#i/ #i
s# (o! i$(i@ O sim&#a@ O 'tia d# pa!c i,a! )i 'optit,o a!*an"*#l
cu "u! d# au!. Rosti nc#t/ n#d#slu'it;
C Bana... L#a'ca m#a cu cosi& d# a!"int... A't#apt,m...
NiJos ntoa!s# nc#t capul/ c#!c#tndu,l nd#lun".
C*#ia a!"uinului d#sc#tlui po!&il# *!u$#i 'i os0ndi&i s!i!
n picioa!#. Ra$inul %oman,A$a,El atins# !cli&a cu n(&tu!i
s)int#. n "*##na din mun&ii Anatoli#i/ nc#p#a o nou i.
Capitolul 6I. BLE%TE1UL
Rustan slu"a p!#ac!#dincioas a p!in&ului Dimit!i#
Cant#mi!/ lo"i cma! n#t!#$nic la *anul lui 8ac*i,I$$#n/
!idicat la (!#m#a ac##a n coasta mosc*##i Alt+,1ina!#li. D# la
)#!#st!uica "!cit a domni#i sal#/ tta!ul !#a c#l# 'as# mina!#t#
al# t#mplului/ p!#cum 'i coi)ul sml&uit n au! al ctito!i#i sultan#i/
T#!Jan,6alid#,%ultan# C maica p!#aluminatului/ p!#a)#!icitului
1o*am#d al I6,l#a.
La ac#st *an/ ol#ac mai !s!it d#ct "*imi!liil# calic# c#,i
"duiau p# st!inii p!ip'i&i n %tam$ul/ t!"#au nd#o$'t# (ala*ii
cup!in'i/ p!#cum 'i d!#"to!ii cu!&ilo! E(!op#i papista'#/ ca!#/ la
nc#put d# slu3$ )iind/ c#!c#tau n 4#!a dup conac pot!i(it cu
st!luci!#a cu!&ii a c!o! capuc*#*ai#
-
s# a)lau la 4oa!t.
Din m!un&i'u!il# slo$oit# d# $#iad#a Dimit!i#/ Rustan
cu"#t c,l cunoa't# nd#a3uns d# $in# p# lo"o)tul Radu
And!onic sp!# a p!#pui c (a t!a"# la !at#'ul lui 8ac*i,I$$#n c#l
c*io!. n a't#pta!#/ aduc#a n )i#c# i cinci nc*inciuni lui Ala*/
i c#!#toa!#a/ !#mat n $a!$ 'i cu '#utul nd!#ptat sp!#
$a"dadi#
5
/ sntat# 'i tain
R
d# nc mult# dimin#&i n#!s!it#/
!on&ia susan/ sp!"#a smn& d# do(l#ac/ (isa la )!umoasa
8#lid# 'i la c#l# pat!u (lu!i c#,i n(#stmnt#au o$!aul cu"#tnd
c tot nu,s d#a3uns sp!# a o )#!i d# cuttu! sc!$0(nic/ 'i din
c#as n c#as co$o!a n c!'ma *anului/ iscodind dup anum#
lo"o)t (ala* pu!c#s n tu!cim# cu &#l c# adum$!#a )!unt#a $#iului
Q
Cant#mi!.
4!in slu" c!#dincioas C U$#c/ )lciand!u d#
cincisp!##c# ani/ )!at#l# m#in al "in"a'#i 8#lid# C t!imit#a/ d#
t!#i o!i n i/ (#st# $#iad#l#i d# 'i,a a!tat o!i nu must#a&a $oi#!
And!onic. Rustan a(#a po!unc s nu p!s#asc clipit *anul 'i
d# la o (!#m# C t!#cus#! dou il# d# (# "*# C nc#pus# a s#
p#!p#li dac nu cum(a lo"o)tul pu!c#s#s# d#,a d!#ptul sp!#
mun&ii Anatoli#i.
4o!unca lui Cant#mi! $#+ nu '#!puia/ o &in#a d#,a d!#ptul.
Lo"o)tul t!#$uia mpi#dicat a,l ucid# p# Galim#t %u!m#. %# a)lau
la mi3loc p!icini politic#'ti/ da! C 'i ac#asta o adulm#cas# sin"u!
Rustan C 'i inima (l(tai# a $#iad#l#i.
Ca!t#a p!imit din c#tat#a B!a'o(ului i st!nis# pima i
(!#o i$nd a (ala*ului l,a! )i nl&at din cal# a)a! n oc*ii 'i
cu"#tul domni&#i Casand!a.
-
Am$asado!.
5
Ta(an.
R
4o!i#/ pa!t#.
Q
4!in.
8#c# mii d# c!#'tini/ nt#mni&a&i n ocn#l# Anatoli#i/ s
p!icin d# ma!# 3al# 'i o$id/ nici (o!$/ da! t!#$ui# c*i$uit
n&#l#p&#'t# la clip p!i#lnic d# slo$oi!# 'i mai cu s#am/
d#pa!t# d# um!ul 'i st!dania lo"o)tului.
Tta!ul o)t din adncul su)l#tului. 4!ic#p#a n#caul $#+ului/
'i l#pdas# inima ln" imin#ii domni&#i/ dup cum nsu'i domnia
sa/ p!#a c!#dinciosul Rustan/ s# supus#s# (!3it cuttu!ii cati)#lii
a )!a"#d#i 8#lid#. %ti*u!i "in"a'# i st!uiau n cu"#t 'i nc#pu a l#
d#pna pusti#t&ii cm!ii. al$st!it d# as)in&it; ,-n bra de
lalele roii . Risipitu-s-au n !area vr%!a... . (l#rite de
vnt,. de nserare . )au alungndu-se singure... . )pre a-i
dez!ierda obra%ii, buzele tale, nepri#nit /elide...
T!opot n(alnic d# cai iscat n o"!ad )!m &nd!i
pu!pu!ii lal#l#l# lui Rustan.
I
%pta!ul 1i*ai poposi la !at#'ul lui 8ac*i,I$$#n n put#!#a
nop&ii. 8(!li d!lo"ii unui a!"&#l d# cu!t# 'i/ )! p!isos d# (o!$/
s# npusti p!in po!ti&a dos#lnic/ p# anum# sca! c# duc#a n
$!lo"ul *an"iului.
C*io!ul/ lun"it p# so)a/ 'i ncl#a picioa!#l# su$ tandu!
pu)ind din na!"*il#a d# )ild#'. 4# c*ip nu i s# cit#a uimi!#/ ci
doa! m$#t d# $un (#nit.
C Al#icum/ spta!#/ !osti 8ac*i dup datina musulman/
%# u!ni d# p# so)a pu!tndu,'i mna la inim i )!unt#/ p!in
ac#asta Cantacuinul t!#$uind s p!ic#ap c *an"iul i s# socoat#
!o$ p!#a pl#cat. O )c#a ns cu c!#din& moal#/ )! inim/
do(#dind doa! c!#'t#!#a al#as a otomanului c# cunoa't#
i"*#moniconul. %pta!ul l c#!c#t cu lua!# amint#.
C Dup c*ip/ a' ic# c m a't#ptai.
C C*ia! a'a. 4# s#nio!ia ta sau alt sol d# s#am al
Canc#la!i#i N#"!#. % po!unc#sc )ili"#n#l# d# ca)#a...
Cantacuinul l op!i;
C Las ca)#aua 'i d#slu'#'t#,t#@
8ac*i 'i nc!uci' minil# p# pnt#c#l# s!ac 'i 'i !oti oc*ii
p!in cma!/ d!cindu,'i cu(int#l#. 4# p#!#t#l# n(#'mntat n
po!&#lan c*ita# lic!#au stins slo(#l# ntocmit# din au! 'i smal&
!o'u al# Tu"!#i
-
. C!miiu s# a)la i co(o!ul d# %alonic a't#!nut p#
du'um#l# 'i tot nt!,o culoa!#/ sticl#l# u"!(it# cu poam# 'i )lo!i
d# la c#l# dou )#!#st!uici.
C Ci s#ac,mi n#!$da!#a/ $!# *an"iul#/ i$ucni spta!ul.
C# 'tii. D# und# 'tii.
C E'ti !oinic/ spta!#/ p!#cum ploi'oa!a mi#ului d# (a!/
ia! 8ac*i,I$$#n t# nc!#din&#a c n,ai p!icin ma!# d# o!.
Lo"o)tul And!onic n,a poposit nc p# m#l#a"u!il# c#l#
$in#cu(ntat# al# Bos)o!ului.
Cantacuinul csc "u!a plit d# uimi!#. nt!#$!il# i s#
$uluc#au p# $u#/ c*i$ui ns mai n&#l#pt a,l lsa p# tu!c s,'i
d#p#n# isto!isi!#a.
%tpnul *anului d# ln" Alt+,1ina!#li #!a iscoad (#c*# 'i
nc#!cat a stolnicului Cantacuino. Dou pun"i cu "al$#ni
p!im#a 8ac*i din (ist#!ia Canc#la!i#i la i nti d# Ramaan/ ns
slu3$a #!a mplinit p# msu!a !spl&ii.
C Am 'tiin&/ nc#pu cu ac#la'i m$#t "*#$os tu!cul/ c
6od B!nco(#anu C nu 'i )!at#l# #=c#l#n&#i tal# C i,a pus "nd
!u lui Galim#t %u!m#/ cp#t#nia t#mni&#i din munt#l# Anatoli#i.
Ia! la as#m#n#a slu3$ d# ma!# p!im#3di# 'i cu tlc tainic/ nu s#
put#a n(oi d#ct lo"o)tul And!onic.
C Cum d# #'ti nc!#din&at c n,a sosit la %tam$ul. 4ut#a
t!a"# n alt cotlon al t!"ului/ And!onic )iind *!'it n t!#$u!il# d#
tain.
8m$#tul iscoad#i s# lun"i !#t#ndu,i tot c*ipul;
C 8ac*i,I$$#n p!im#'t# ac#i "al$#ni (ala*i sp!# a lua
amint# la tot c# s# p#t!#c# p# mo'ia 4!o)#tului. Luna !sa!# a t!#ia
oa! d# cnd am a)lat (#st#a. >i,s tot att#a il# d# cnd c#!c#ta'ii
m#i pnd#sc toat# int!!il# n %tam$ul. Nici pas!# c#!#asc nu
scap cuttu!ii a&i)nit#.
2! (!#!#/ spta!ul p!i(i sin"u!ul oc*i al tu!cului p!nd a
c#!ca ndoial. Otomanul i,o lu naint#;
C Iscoad#l# lui 8ac*i,I$$#n au )i#ca!# ct# doi oc*i
-
1ono"!ama sultanului.
C Hm/ t!a" nd#3d#/ mo!mi n (ala* spta!ul. O !suci ia!
p# "!aiul *an"iului; Cin# &i,a nc!#din&at as#m#n#a (#'ti
ns#mnat#.
C 1a!ia Doamna/ (du(a lui 6od >#!$an/ a!# iscoad la
%tam$ul/ c# mi,i p!i#tin cu c!#din&/ d# p# (!#m#a cnd tl*!#am
dimp!#un m!il# "!#c#. Dup cum #=c#l#n&a ta cunoa't#/
lo"o)tul a )ost dinti la B!a'o(... >i )iind dumn#a#i (!3ma'
cap#' a B!nco(#anului 'i di$uind !ostul lui And!onic C 8ac*i,
I$$#n nu 'ti# n c# )#l C a t!imis ca!t# o!it ct!# to(a!'ul m#u
cu po!unc !spicat; slu3ito!ul lui Constantin 6od t!#$ui#
(#"*#at cu st!'nici# 'i &inut m#!#u n p!i(#al/ sp!# a put#a aduc#
apoi m!tu!i# ma!#lui (ii! Ram+,1#*m#t d#sp!# n#c!#din&a
domnului (ala*. A'ada!/ ac#st p!i#t#n al lui 8ac*i,I$$#n a!#
slu3$ doa! s c#!c#t## 'i s cul#a" do(ad/ da! nu s (!#
lop&#l# n !oata lo"o)tului.
C Da/ da/ p!ic#p/ !osti p# "ndu!i spta!ul.
C Am mai c*i$uit/ u!m *an"iul/ ca pn a p!imi (#st#/ d#
la Canc#la!ia N#a"!/ s nc#!c a da d# u!ma lui Galim#t %u!m#.
Cantacuinul t!#s!i. Cu ad#(!at 8ac*i #!a di$aci. %tolnicul
po)to!#a m#!#u c c*io!ul i sin"u!ul tu!c n#ntn" din mp!&i#
'i cu(#nit i,a! )i )ost s s# nasc n alt col& d# lum#/ und# n&#l#p&ii
n,au pi#!it d# "l$#a.
C Ai c*i$uit $in#/ ncu(iin& spta!ul 1i*ai 3ud#cnd c a!
)i l#pdat d# p# um#!i 3umtat# din po(a! d#,a! )i i$utit s,l
ntmpin# p# Galim#t. 6!ndu,i d#"#tul n oc*i c p!im#3di# d#
moa!t# l pnd#a/ tu!cul s,a! )i )#!it sin"u!/ lsndu,i !"a
dumn#alui spta!ului s,l !pun p# 2!c'an.
C D# c*i$uit a c*i$uit $in# 8ac*i/ !s# am!lu& *an"iul/
doa! c Galim#t %u!m# i d# n#"sit. Nu s# a)l n mun&ii
Anatoli#i/ dup cum nu s# a)l la conacul domni#i sal# din
%tam$ul. %# )u!i'#a (on c a! )i n!o$it d# o a!(anit p# ca!# o
ascund# ns cu st!'nici#.
C D# c#. 4!o)#tul n"dui# pat!u soa&# 'i c*ia! mai mult#.
C n"dui# 1a*om#d/ da! nu 'i Ram+,1#*m#t/ !s# 8ac*i.
%oa&a lui %u!m# # so!a ma!#lui (ii!/ ca!#/ ap!i" d# "#loas/ s,a
*ot!t stpn sin"u! n *a!#m/ alt)#l 'i pun# 3u(&ul. Ia! Ram+
(#"*#a ca ac#asta s nu s# p#t!#ac.
%pta!ul nc#pu a s# p!#um$la p!in cma!.
C C# a(#m d# )cut/ 8ac*i.
C % a't#ptm. Lo"o)tul s# isc n#"!#'it pn d# salat,
u*!
-
. >i dup cum i s,a dus (#st#a/ domnia sa (a da n#"!#'it d#
Galim#t. N,a(#m d#ct a,i &in# um$!a.
Cantacuinul slt din um#!i. La d!acu cu tu!cul %u!m#. Lui
i #!au d# t!#$uin& potcoa(#l# 2!c'anului.
%u!sul st!ui mult (!#m# p# $u#l# *an"iului. l slu3#a
cinstit p# stolnic/ cci s# a)la stpn p!ic#put c# nu,'i p!im#3duia
n (an slu3ito!ii/ ia! t#'c*#!#aua doldo!a/ n,a(#a $a#!i. A)lto!ul
p!ic#put ns mu'c din dou pini...
?Hm... Iscoada Cantacuin#asci... Tl*!#am dimp!#un
m!il# "!#c#'ti... C# snoa( st!a'nic/ s *o*ot#asc i cat!ii@U
I
nt!,a 'apt#a i num!at/ dup c# luas# n&#l#"#!# cu s!$ul
1i!Jo/ lo"o)tul t!#cu (nt#' p# ln" Bis#!ica 7umaliotissa din
4#!a 'i pt!uns# n c#ain!i#. 'i l#pdas# c#ata nt!,un *an din
Cu!u,Ci'm#/ slo$oind po!unc ap!i" lui 1ac*idon s nu,l scap#
din p!i(#al p# 2!c'an. N,a(#a n"duin&a a s# ap!opia nici
mca! d# u'/ 'i sp!# a,i ndulci plictisul/ i (!s# su$ must#&i
ca!a) cu udtu!ic. 4o!nis# apoi "lon& ct!# c#ain!ia und# s#
ntmpinas# ai,sptmna cu 1i!Jo.
Radu And!onic st!m$ din nas cci sli&a du*n#a a !c*i#/
untu! !nc#d 'i sudoa!#. A$u!ul s# nl&a p#st# cp&nil#
mu't#!iilo!/ pin3#nindu,i p!i(i!#a. %!$ul l 0!i c#l dinti 'i,i )cu
s#mn cu cu'ma. E!a n(#stm0ntat/ ca 'i !ndul t!#cut/ n st!aiul d#
$o"dap!ost# a 'apt# m#l#a"u!i/
C Einndu,&i (o!$a/ lo"o)#t#/ p!ic#p c &i,ai mplinit !(na
c# t#,a mnat n 6ala*ia.
4# m#scioa!/ altu!i d# "la3a cu mi#d/ s# a)lau dou cup#.
%pimos d# d#oc*i/ (!3i o!i s#mn !u/ 1i!Jo l# po!uncis#
dinaint#/ p!in ac#asta m$oldind u!sita a,l aduc# p# lo"o)t la
%tam$ul.
-
nc*inciun#a d# p!n.
C Nu t# n'#li/ m$i $oi#! And!onic nc*innd. Din ac#ast
clip $at#m palma. 6om d#pun# mp!#un st!dani# sp!# a,l
do$o! p# Galim#t.
C#!c#tnd )undul cup#i 1i!Jo !osti cu o$id;
C 4# Galim#t -,a n"*i&it pmntul.
Cuttu!a $oi#!ului s# ascu&i.
C Rpus.
C Nu 'tiu/ lo"o)#t#/ da! din ac#a s#a! cnd mi,ai p!iponit
$!a&ul/ pi#!it # )! a lsa s i s# !#asc mca! um$!a.
C Ciudat/ !osti nc#t Radu And!onic/ (!lind ca din
ntmpla!# p!i(i!# p#st# um!. % s# )i nto!s n t#mni&a Anatoli#i.
C Nu. Am a)lto!
-
acolo c# mi,a! )i dat im#diat d# 'ti!#.
C 1da... O t#am m nc#a!c. Dac -,a u!nit ca!#(a n
clto!ia c#a lun"/ )! s,i )i ascuns $in# st!(ul/ min# p# !ou
Ram+,1#*m#t pun# n loc alt "d#/ d!nicindu,mi toat
st!dania. % )i# (!#o cat!in& la mi3loc.
%!$ul d#sc*is# palm#l# a n#putin&.
C A!# tal#!i ct s,'i $uc'#asc *a!#mul din $#ci pn n
$a"dadi# cu mui#!lc (lu!it. Ca!#,i plac# 'i,o cump!/ nu s#
ascund# cu #a n "!opni& d# c*i&o!an.
C Hm/ tal#!i/ da! nu 'i slo$o#ni#. i (in# cumnat ma!#lui
(ii!... T!#$ui# c#!c#tat/
C Ai (!#un "nd/ lo"o)#t#.
Boi#!ul 'i p!ins# $!$ia put#!nic n pumni. Oc*ii pcu!ii s#
clto!#au p!in toat# un"*#!#l#/ !s)i!nd socotin&# )#lu!it#.
C 1in# s#a!/ !osti n 'oapt/ ii aia)#t cu t!m$i&i 'i
u!"li la palatul capuc*#*a#i Bou!$onului. s po)ti&i to&
d!#"to!ii cu!&ilo! #(!op#n#/ dimp!#un cu c#i mai d# s#am
s)#tnici osmanli. T!a" nd#3d# s,l a)lu acolo. Dac nu...
C Dac nu. nt!#$ a!c s!$ul.
Radu And!oni# nu !spuns#. %im&#a cuttu! a&intit n
c#a) 'i c#!ca din !sput#!i s nu s# !suc#asc.
C Ascult/ 3upan 1i!Jo@ D# cum am int!at n %tam$ul/ p#
la 4oa!ta A!m#n#asc/ mi s,a luat u!ma. N,am putut do(#di/ omul
a!tndu,s# di$aci 'i m#'t#! n as#m#n#a iscus#li. I,am auit ns
-
Iscoad.
calul/ acum i simt p!i(i!#a.
%!$ul c#!c#t mi!at.
C Nu,&i &in# nim#ni spina!#a/ lo"o)#t#. Am dinaint# doa!
t!#i $ul"a!i am!&i/ da! 'i ac#ia &i,au nto!s )undul $#!n#(#cilo!
p#tici&i.
Bu#l# $oi#!ului s# d#spica! n m$#t su$&i!#. 2!#mtul
d#"#t#lo! nu,l n'#la niciodat. 4#s#mn# p!i(i!#a (!3ma' nu s#
lsa citit/ st!#cu!ndu,s# p# cin# 'ti# c# c!!ui#.
C Ia,mi totu'i u!ma/ poat# i$utim a c#tlui (!3ma'ul la
mi3loc. D# n#,om !tci unul d# c#llalt/ sp!# 'tiin&a domni#i tal#/
a)l c am t!as la *anul a!(anit din Cu!u,Ci'm#.
Adu" n "nd; ?Dup ct# $a" d# s#am/ iscoad#l#
stolnicului nu,s t!nda(#. >i pun !m'a" c n (!#m# c# una mi
calc mi# p# clciul ciu$ot#lo!/ o alta 'i c#a!c no!ocul cu
Ioni&...U
4!si d#"!a$ c#ain!ia/ u!mat la pu&in (!#m# d# s!$.
I
C B!#/ da! 'tiu c,i "#!uial p# mo'ia 4!o)#tului@ s# minun
Ioni& 2!c'an.
>#d#a !sti"nit p# o so)a cam t!i'oa!/ t!"nd "tu!i lun"i
din ploscu&. Ili# 1ac*idon/ cu po!unc st!a'nic s nu scap#
$#m#ticii din oc*i nici !"a d#,o clip#al/ m#'t#!#a cu (!)ul
$!ic#"u'ului cp&na unui pa! nodu!os/ alctuit din l#mn d# )a".
4lu"a!ul nu p!#&uia spada/ 3un"*#!ul d# Damasc o!i alt# scul#
(icl#n#/ socotindu,l# )i# mai p!#sus d# *!amul domni#i sal#/
ca!#l# $oi#! nu s# a)la/ )i# dimpot!i(/ p!#a mi#l#/ cci o!ic0t ai )i
c#!c#tat d# d#pa!t# n n#amul 1ac*idonilo!/ n,ai )i do(#dit
smn& d# tl*a! sau cuma'. Rms#s# da! c!#dincios $t#i
$acilo! din Ea!a 6!anc#i und# *lduis# o (!#m# la t!la lui
$unic,su/ mo' 6#s#lim %uc#al.
%uc#al/ cci (o!$a,i #!a m#!#u cotit/ nu l# dumi!#ai
ascultndu,l d# cu(nt#a a 'a"/ n doi p#!i sau dac 8idito!ul/
nd!"indu,l p#st# msu!/ -,a miluit cu *a!ul c#lo! mpu'c,lun
-
c!o!a dup cum s# 'ti# l#,a lsat mp!&ia c#!u!ilo! p!in apisc
p#c#tluit. ?La min# in cas cnt cucoulU/ dd#a d# 'ti!#
dumn#alui p!in o"!il# m#"i#'ilo!. %# lsa c#!c#tat p#,o pa!t# 'i
c#alalt cu oc*i *ol$a&i d# p!#&ui!# al#as. 1unt#nc#l# snt )ptu!i
ap!i"#/ &un&u!lii 'i nd!pnic# 'i nu s# a)l n toat Ea!a 1oldo(#i
&inut und#/ dup pilda 6!anc#i/ mui#!il# s (!# cl&i n "u!a
$!$atului; ?Taci tu s (o!$#sc #u@U D# ac##a/ c!#'tinii ctau la
mo' 6#s#lim cu uimi!# 'i pim. L0sndu,i s l# s#c# mi!a!#a/
$aciul adu"a d#mi#!dndu,'i musta&a colili#; ?D!#ptu,i/ cnt cu
co'ul... da! cucou,i n#(ast,m#a...U
D# toat# ac#st#a/ 'i alt#l#/ 'i amint#a 1ac*idon mai cu
s#am cnd s# a)la p# $!ad st!in. Ciudat nam#ni# d# om 'i
Ili#@ n tu!cim#/ o)ta dosdit dup %m!ndi&a/ "ospod!i# 'i
p!unciN cnd plu"!#a n C*ip!iana/ duc#a do!ul *aimanalcului
a"&at la o$lncul lo"o)tului.
C As#m#n#a npad d# omt n,am pom#nit p# malu!il#
Bucu!#'tioa!#i
5
@ !osti C*i!ic/ d!dind #am d# po!c !sdat p!in
und la %n,6asil#. D# cuno't#am c (oi cln&ni ms#l#l# cu
atta (!#dnici#/ nici $idi(iii %)ntului Ili# nu m u!n#au.
%tpnu,s0u l c#!c#t l#n#'/ )! a,'i mi'ca t!upul "!os.
In(#litoa!#a moal# d# (ulpi slta "o!"an p#st# p0nt#c#l# mplinit.
C Cat la tin#/ C*i!ic/ 'i nu m dumi!#sc. Bitu'ca
R
i,# $in#
cptu'it/ osna nu,&i lips#'t#/ nici sta!#&ul %na"o(ului nu,&i t!#c#
p# dinaint#/ ai mntuit dou ca!a)# d# (ina!s 'i tot t# (ai#&i d# )!i".
C %n"#l# su$&i!#,i (ino(atul/ coan# Ioni&@ %# )uduli dup
o$ic#i/ c#!c#tnd cu col&ul oc*iului sp!# 1ac*idon. D#,o pild/ am
luat s#ama c plu"a!ii/ milo"ii 'i lta!ii/ d#p!in'i din p!unci# a l#
su)la c!i(&ul p!in d!#n&#/ nici n,au *a$a! d#,i dulc# ci!#'a! o!i
)u!a! np!anic. Dup cum domnia ta $in# 'ti#/ #u mi,s din sti!p#
d# soi 'i doa! n#no!oac#l# c# n#,au plouat n tind m,au silit la
slu3$ umilit. C##a c#,mi lips#'t# nu,s nici n#amu!il#/ nici
"ustu!il#/ nici c!#'t#!#a al#as...
C Ci "!$aciul/ i,o !#t# 2!c'an. E a doua oa! n !stimp
d# un cscat c &i,l )"dui#sc. Ia amint#/ nt!,o i tot mi,oi &in#
cu(ntul.
-
%!aci #u du*ul.
5
A)lu#nt al Dm$o(i&#i.
R
Co3oc.
C*i!ic/ o&!t p#st# msu!/ C nu t#m#a nici (o!$#l# d#
oca!/ nici *a!apnicul lui Ioni&/ numai "u!a c# #!a d# "man/
ustu!ndu,l doa! must!atul dinaint#a &!anului di! C*ip!iana C 'i
tu)li nasul d# sticla sinili# a "#amlcului
Boi#! 2!c'an/ su"!umat d# plictis/ nc#pu a c#!c#ta
$osc!&#l# cm!ii. Tot cnt!ind un luc!u'o! o!i altul t!"#a "tl#3#
d!a(#n# din ploscu&/ 'i )! a lua s#ama cma!a 'o!ici# nc#pu a
p!ind# culoa!# n(#s#lit. 4i!onindu,'i cuttu!a p# anum# s#mn#
'#!puitoa!#/ u"!(it# cu tu'/ c#tluit# nt!# $#&i'oa!# sul#"# d#
a$anos/ Ioni& s# a!t n#dum#!it;
C C snt slo(#l# 4!o)#tului p!ic#p. %tau doa! 'i c*i$ui#sc
c# anum# o )i a(nd a po!unci cumt!ul lui Ala* mu't#!iilo! stui
*an.
Ili# 1ac*idon s# uit la idul m$!o$odit n )aian& d#
culoa!#a p#!u#l#i. 8m$#tul i t!#mu!a p# su$ must#a&
n#lsndu,s# citit.
C El,7*am! u ummGul,7*a$aGis/ !osti !spicat.
D# uimi!#/ oc*ii 2!c'anului/ m!"#lu'# d# "odac c!#scu!
$lid#. Iscas# nt!#$a!#a nt!,o doa!/ n#a't#ptnd nici mca!
smn& d# !spuns.
C C# (o!$#'ti/ $!# 1ac*idoan#/ l# p!ic#pi slo(a.
C Domnia ta uit c/ la milos!dia lo"o)tului/ mi,s a pat!a
oa! n &a!a tu!cului. Din n(&tu!a l#pdat d# $oi#! am mai
d#p!ins 'i #u ct# ol#ac.
1ac*idon s# )l#a sp!# a pun# "manul n ncu!ctu!.
As#m#n#a t$li&# cu po!uncil# 4!o)#tului sp0nu!au n toat#
$o!d#i#l# %tam$ulului/ c #!a *an/ *udu$ai# d# al(a!a"iu cup!ins
o!i co'm#li# calic. n&#l#sul lo! i,l d#sclcis# lo"o)tul/ ia! Ili#
do(#dis# &in#!# d# mint#. A(#a domnia sa *a$a! d# slo(a otoman
ct cat!ul mnsti!ii d# pidalion 'i n(&tu!il# lui E)!#m %i!ul.
C D#,acuma d#slu'#'t#,o pn la capt/ c#!u Ioni&.
>i sp!# a,'i ostoi uimi!#a/ d#'#!t tot c# mai "l"ia n
pnt#c#l# $utlcii.
C D#/ slt din um#!i Ili# 1ac*idon. Cu"#t dumn#alui
3upn 1a*om#d/ c ?(ina!sul i maic $un,tutu!o! ticlo'i!ilo!U.
Dac c*i$ui#'t# o!i nu cu mi#/ domnia ta cunoa't# mai $in#.
2!c'an s# n#c 'i/ (nt la )a&/ st!op'i p# du'um#l#
ultima n"*i&itu!. C*i!ic i nd#s c&i(a pumni nt!# sp#t#.
4ima' p# 'tiin&a plu"a!ului/ 'i t!ud#a t!tcu&a c#!c#tnd mi3loc
d# a,i !#t#a din )umu!i 'i nasul c# p!#a din cal# a)a! s# lun"is#/
adulm#cnd doa! nou!i 'i luc#)#!i. %# (! n s)at;
C Ac#st#a,s n$tii )! noim/ stpn#. Nu,i cu 3ud#cat
c#l c# o!ops#'t# $un lsat d# nsu'i Dumn##u 'i ca!#l# 'i p!il#3 d#
mp!t'ani# ia't#. 1ai apoi/ am a adu"i c nu d# soi s# a)l
ac#la c# d#p!ind# $uc*# 'i n(&tu! p"n/ nscoci!i nt!u
sminti!#a cu"#tului 'i t!upului.
T!"o(&ul 'i !idic $!$ia dolo)an/ nd!#ptnd p!i(i!#
nimicitoa!# sp!# 1ac*idon 'i nc!#din&at c o nto!s#s# st!a'nic.
C Ci ia! "lsui#'ti n d#'#!t/ C*i!ic/ s# $!li 2!can. Ei,
am n"duit p#st# msu!/ ac#asta,i p!icina/ ia! min#,poimin#/
d#mi#!dat cum t# a)li/ m,oi pun# a t# cuta 'i d# pduc*i.
C I#!tat )i#,mi (o!$a/ spus# 1ac*idon l#pdnd
$!ic#"u'ul. Da! iac/ m pun altu!#a lui 3upn C*i!ic. Cu(nt!#&
n&#l#pt )iind/ domnia sa slo$oad# nu doa! (o!oa( la oca/ ci mult
tlc 'i pild.
8m$#t lun" d# mul&umi!# uns# c*ipul t!"o(&ului din
1a*alaua B!o't#ni. 2udul puna' 'i mpl#ti d#"#t#l# p#st#
pnt#c# "tindu,s# a asculta (o!$ d# nl&a!#/ t!#cut p!in a*!.
4lu"a!ul sta/ la o u!m/ n,a(#a i"*#monicon 'i lust!u/ da!
n#"*io$ d# tot nu s# a)la dac put#a p!#&ui 3ud#cata c#a !odnic a
domni#i sal#.
C Glsui#'t#/ &!an#/ i ddu "*#s cu n"duin&. N# a)lm
n clip d# !"a 'i !$da!#a nu n# # d!muit.
Ioni& c*icoti. %lu"a s# o$!nic#a din cal#,a)a!/ da!
n#"*io$iil# slo$oit# cu i)os i st!n#au !sul. >i,apoi 'i
d#p!ins#s#! dumn#alo! m#t#*n#l#/ ia! $oi#! 8a*a!ia c#l $t!n i,l
lsas# n $ttu! cu lim$ d# moa!t#. 8(on c p!int#l# lui Ioni&
cul#s#s# $usuioc $a 'i alt# ispit# din polcu&a
-
6asilci/ muma
n#t!#$nicului d# C*i!ic/ i "u!is# d# mult u!#c*il#. >i nu o dat/
a)umat d# *ol#!c n c!'ma Rdi&#i/ s# nt!#$as# d# nu cum(a
C*i!ic i (#n#a )!&n d# mna stn".
-
Blua.
Alt)#l/ dac t# luai dup c*ip 'i dup d#p!ind#!i/ ad#(!ul nu s#
a)la d#pa!t#; po)talnici/ stpn i slu"/ t!nda(i d#,o pot!i(/
lum#&i 'i cu do(l#acul o!nind d# pon# 'i "!un&#.
C %pus#l# lui 3upn C*i!ic/ nc#pu Ili# 1ac*idon/ mi
poa!t aduc#!#a amint# sp!# anum# ntmpla!# p#t!#cut la noi n
C*ip!iana...
Tcu $uc'indu,'i lul#aua cu ma*o!c !us#asc. C*i!ic.
p!#puind c 1ac*idon c#a!c s)iiciun# dinaint#a )#&#lo! al#s#/ l
m$i# cu $untat#;
C Ci (o!$#'t#/ c!#'tin#/ nu t# !u'ina. N#,om nd#stula
cu"#tul cu pild &!n#asc )! a,&i aduc# must!a!#. >i d# n,o
do(#di mi# sau *a/ tot nu t#,om oc!.
2!c'an 'i is# c slu"a a $olunit d# tot. da! s# sim&#a
p!#a cup!ins d# c'#al
-
p#nt!u a d#sc*id# "u!a. Oc*ii
c*ip!ina'ului sclipi! 'u"u$&/ su!s la!" "!mdi c!#&u!i n
un"*#!ul oc*ilo!.
C 1ul&um#sc/ 3upn#/ $a" d# s#am c #'ti )oa!t# milosti(
d# pl#ci u!#c*# !a$du!i# la n#"*io$ii d# plu"a!
C A'a mi,s d# )#l/ )cu n#totul nl&ndu,s# dint!,odat n
c#!u!i 'i "ata s s# anin# d# lun. Apoi o lu p# mi!i't#/ dup
d#p!ind#!#; Dintotd#auna am p!#&uit milos!dia/ socotind,o
nsu'i!#a c#a mai al#as/ ca!#,&i d#sc*id# c!!ui# d!#apt taman
n p!ispa lui %n,4#t!u. C#l d!uit cu milosti(#ni#/ p!#a)#!icit 'i
p#st# msu! d# $ucu!os t!#$ui# s s# socot#asc/ p!isosit cu d#
toat#@ Cci Dumn##u nu,i uit p# $unii si/ da! din da! )cndu,
s# !ai. Ai s#mnat ai o patac/ min# (#i cul#"# din mila c#!ului
o sut@
C Doamn#@ o)t Ili# 1ac*idon/ c n&#l#pt mai #'ti/ 3upn#@
1i,ai adus amint# d#,ald# )inu,m#u/ Tnsac*#. Numai c#,l (d
nt!,o i c d n(al n o"!ad/ c*iuind d# $ucu!i#. D#,i cutai
c*ipul/ ic#ai c (in# past#l#. nc#p a,l c#!c#ta; ?C# $#l'u" t#,a
plit/ )inul#.U. ?Iac/ "sii n d!um o potcoa(.U. ?Bun
t!#$u'oa!U/ ic. ?A'a,i.@ mi mai t!#$ui# t!#i 'i calul...U.
2!c'an nc#pu s !d. C*i!ic/ n#dum#!it/ 'i *ol$&i
p!i(i!#a.
C Nu p!ic#p. Eu (o!o(#am d#sp!# milosti(#ni#/ ia! &!anul
sta i d o! cu potcoa(#l#.
-
L#n#.
C D# 3upn#/ su!s# 1ac*idon. C#!# ln d# la $!oasc 'i
mint# n#"*io$ului. L# $lm3#sc 'i #u p#nt!u ca lim$a s nu,mi
t!nd(#asc din cal#,a)a!.
C Ad#(!at c ma!# n#"*io$ #'ti/ $!# c!#'tin#/ 'i tot m
minun# cum d# t# n"dui# lo"o)tul n p!#a3m.
C i apsat d# milosti(#ni#/ !s# 1ac*idon. >i,apoi c# s
)ac si domnia sa. n lips d# ploai#/ i $un 'i "!indina.
Las,o $alt/ C*i!ic/ s# (! Ioni& 2!c'an. nc#pus#'i alt
pt!ani#/ Ili#...
4n s d#sc*id 1ac*idon "u!a/ $u)nitu! 'i la!m d# sticl
spa!t l# d!uncin inimil#/ nto!cndu,l# cuttu!a ct!#
)#!#st!uica cu "#amlcu!i al$ast!#. O mn n(#lit n c!p# s#
st!#cu! '#!p#'t# p!int!# cio$u!i 'i (!li iut# 3un"*#! c# s# n)ips#
nt!,o p#!in/ ln" u!#c*#a 2!c'anului.
Boi#! Ioni& 'i slu"a dumn#alui n&#p#ni! cu p!i(i!i $#lit#
d# spaim. 4lu"a!ul apuc pa!ul 'i/ sp!# uimi!#a "manilo!/
ntoa!s# spina!#a p!im#3di#i/ nd!#ptndu,s# dimpot!i(/ sp!# u'.
Ad#(#!indu,i,s# socotin&#l#/ ac#asta s# d#sc*is# p# n#a't#ptat#/ 'i
doi *aidamaci ct "#amia E+u$,Nou!,Osman+
-
n(li! n cma!
cu iata"an#l# t!as#.
%tlp#'t# un"*#!ul/ coan# Ioni&/ st!i" Ili# 1ac*idon/ cci
n#m#!nicii dup domnia ta c#!c#t#a@
%mul"nd c*ilim d# p# o m#scioa! scundac/ l (!li nt!,
unul din ascu&i'u!il# c#,i cutau pi#ptul cu dinadinsul. Cu mna
d!#apt !suci pa!ul 'i !#t# picioa!#l# c#lui d# al doil#a )#s.
C 2#!#'t#@ !cni C*i!ic.
La (!#m#@ Tu!cal#t# tuciu!iu la c*ip ncl#cas# )#!#ast!a 'i
*an"#! cu lim$ lat pnd#a spina!#a c*ip!ina'ului. Iut# )ul"#!/
plu"a!ul i nd#s cioma"ul n )u!cil# pi#ptului 'i 'al(a!a"iul cu
d#,a,nd!t#l#a/ p#st# pa!maclcul )#!#st!#i. Dun"*#!ul a!uncat
ntn" i$uti ns a nim#!i um!ul c#lui dinti )#s d#scoto!osit d#
t!#an&a ca!#,i mpi#dica ti'ul. %cp iata"anul 'i p!inndu,'i
um!ul "l"ind d# sn"#/ lt! c#(a n p"n#asc lundu,'i !#p#,
3o! tlp'i&a.
-
Lumina lui Osman.
Rmas d# i$#li't#/ cu picioa!# ntn"#/ ultimul (!3ma' 'i
pu!t minil# la pi#pt/ miluindu,s# dup ndu!a!#. Cu(int#l# i s#
$uluc#au p# $u# mai a$iti! ca d!#pt,c!#dincio'ii la !cn#t#l#
mu#inului slo$oit# din (!)ul mina!#tului.
Boi#! 2!c'an p!ins# "las;
C C# ic# pctosul.
1ac*idon 'i 't#!s# c*ipul asudat cu m$#t dosnic.
?Iac/ Ili#/ c# s# c*#am a,l cuta p# nai$a cu lumin/
a)lndu,l l#sn# 'i p# ntun#!ic. T#,ai )udulit cu n(&tu!a p"n/
amu d!#"#,oU.
C C# ic#.@ po)ti n#!$dto! Ioni&. Ba" d# s#am c "u!a,i
)ac# cl$uc/ poat# slo$oad# cin# l,a nd!#ptat ncoac#.
4lu"a!ul slt din um#!i o)tnd.
C Nu domni#i tal#/ coan# Ioni&/ i,oi d#slu'i c nu o!ic#
)ptu! cu u!#c*il# ma!i i din (i& d# m"a!. Aista/ dup "!ai/ #
din alt m#l#a". A!am sau poat# E"*ip#t... O d#sclci,o mai $in#
dumn#alui/ lo"o)tul.
C Ai luat amint#/ stpn#. nt!#$ C*i!ic. Tu!cul/ dup
cum s# a!at i )iin& (icl#an 'i,&i pnd#'t# mai cu s#am c#a)a.
D# nu m a)lam #u s &in n p!i(#al )#!#st!uica/ (ai 'i ama! c# s#
ntmpla@
C A'a,i/ su!s# 1ac*idon. Dup c# pdu!#a -,a !pus p#
lup. i#pu!#l# s,a n)&i'at so$o!ului; ?Oa!# dac nu m ascund#am
#u n. sco!$u!a c#lui )a"/ a! )i 'tiut domniil# (oast!# c,i
p!im#3di#.U
I
%t!m$ n 'a/ cu o$!a3ii a!'i d# "#!uiala np!anic/ lo"o)tul
nc#!ca s d#scu!c# cal# d# ntoa!c#!# sp!# *anul a!(anit din Cu!u,
Ci'm#. U!"ia s# n(#!'unas# asup!a %tam$ulului/ pi#!is#! su$
omt ulicioa!#l# )i!atic# 'i sp!# a,'i d#slu'i d!umul/ Radu
And!onic c#!c#ta c#!ul mpuns d# mina!#t#/ suli&# 'u$!#d#
npstuit# d# )u!tun.
Domnia sa s(!'is# $un $ucat d# d!um cnd dint!,o dat/
la su$&ioa! d# uli& "tuit/ sim&i $idi(iul mpi#dicndu,s# n
clapc (icl#an. %muls din 'a/ $oi#!ul $u! cal# d# (!#o doi
stn3#ni 'i cu nt!,o !n la poal#l# un#i "*imi!lii. Dinaint#,i
!n3#a un no(ac cu tu!$an ct o pin# moldo(#n#asc/ ca!#l# numai
c# d#scl#cas# o iap c#nu'i#. In mna d!#apt i sticl#a iata"anul
cu dou ti'u!i. Radu And!onic s!i n picioa!# 'i ddu s scoat
3un"*#!ul. 2! a,i lsa clip d# $a(/ tu!cul i$i coti'/
cutndu,i pnt#c#l#. 8m$#t mi3i p# $u#l# lo"o)tului. Iscus#lil#
cuma'ilo! din Toscana 'i al# paladinilo! sa(oia!i a3uns#s#! 'i p#
malul Bos)o!ului. Lsndu,s# iut#' nt!,un "#nunc*i 'i p!inndu,i
cl#'t# nc*#i#tu!a cotului/ o suci scu!t. 4"nul slo$oi !cn#t 'i
ascu&i'ul cu n omt. Boi#!ul i s!i la "!uma3i/ n#n"duindu,i
d#m#tic#al.
C >i,acum "lsui#'t#@ Din a cui po!unc mi &ii cal#a.
C G!#'#'ti/ #))#ndi/ su)l 'al(a!a"iul su"!umat d# t#am 'i
st!nsoa!#.
Asup!,i sticl#au oc*ii/ !n3#tul 'i *an"#!ul lo"o)tului.
C 6o!$#'t#/ sau t# !pun@
C Nu p# domnia ta t# pnd#am. 2,mi nc!#din&a!#...
C Dup cum (d/ l,ai di$uit/ lo"o)#t#. 1ca! # d# soi o!i
n#t!#$nic d# toat mna.
Glasul s0!$ului/ c!oindu,'i d!um#a" )i!a( p!int!# u!l#t#l#
nd!3it# al# (i3#li#i/ ntoa!s# capul $oi#!ului. Clip n#cumpnit
d# ca!# a(#a s s# ciasc. Un 3u(& mnuit cu tiin& d# soi i s#
ncolci dimp!#3u!ul $!a&#lo!/ p!iponindu,l n st!nsoa!#
dimp!#un cu 1i!Jo. Captul )!0n"*i#i duc#a pn la cotul uli&#i/
t!as cu nd#3d# d# om cla!# %t!inul ddu pint#ni 'i $oi#!
And!onic/ "*#m cu s!$ul cu! !#t#a&i. T!&i p!in omt/ apuca!
s,l (ad p# 'al(a!a"iu s!ind d# "!a$ n 'a 'i pi#!ind n (il#a"ul
ulicioa!#i.
C Ai 3un"*#!. nt!#$ "tuit Radu And!onic.
1s#l#l# s!$ului p!iau.
C nc#!c s,l o$lic#sc/ da! n,a3un".
Glasul cl!#&ului l# $iciui u!#c*il#.
C Nu,&i c*#ltui (la"a/ lo"o)#t#/ ci adu,i mul&mit
dumn##ului tu d# i no!ocoas. %nt#&i slo$oi@
Cu mi'ca!# iut#/ st!inul !#t# )!n"*ia 'i/ nd#mnndu,'i
din pint#ni 'i $iciu'c t#l#"a!ul/ coti p# uli&a npdit d#
ntun#!ic.
I
Dup cum s# (i#ta tu!cul d# picioa!#/ lo"o)tul p!ic#pu c
pa!ul slu3ito!ului !o$otis# )! "!#'. n pu&in# cu(int#/ 1ac*idon i
d#slu'is# pt!ania. 6o!$a i #!a m#!#u cu!mat d# C*i!ic/ $a
tn"uindu,s# c #l nc din 6ala*ia sim&is# c $oi#! Ioni& a(an 'i
p!im#3dui#'t# $iata (i#&ioa! n tu!cim#/ 'i c sc!is l#,a )ost lo!/
stpn 'i slu"/ s s)!'#asc nt!# st!ini )! )an'on 'i c!uc# la
cpti/ $a nl&ndu,s# pn la c#!/ cci d# a! )i lipsit cu"#tul
limp#d# 'i cuttu!a pt!un!#a& a dumn#alui slu3ito! (!#dnic/
lo"o)tul a! )i nt0mpinat acum doa! t!#i l#'u!i ciop0!&it# d#
p"ni.
1nios/ Radu And!onic s# !sti;
C Cum ndu!i as#m#n#a slu" cl#(#titoa!#/ $!# Ioni&.
C Adu,&i amint#/ !o"u,t#/ s# *lii "manul/ c domnia ta mi
l,ai aninat d# "!uma3i. Acum d#spu!c,t#@
C A'a. Ei $in#/ )cu lo"o)tul !sucindu,s# sp!# C*i!ic/ ia
amint#/ 3upn#/ c din ast clip #u i,s $aci. Nu n"dui cu(nt d#
c!t#al/ cu"#t!il# pst!#a,l# domni#i tal#. Alt)#l/ d!umu,i
slo$od/ o &ii tot la (al#@
C*i!ic/ (nt d# oca!/ las capul n du'um#l#. Citindu,i n
oc*i lac!im c# ada!nic nc#!ca s,o ascund/ $a n#totului
nc#pus#/ a,i mai lc!ma 'i nasul/ inima lui $oi#! 2!c'an s#
mui#. Ad#(!at c s# o$!nicis# din cal#,a)a!/ da! oa!# #
(ino(at mint#a scu!t a slu"ii dac stpnul n loc s,o 3up#asc la
sca! i n"dui# naca)al#l#
-
'i )lutu!#ii/ !"ind,o cu claponi 'i
!ac*iu c*#ltui#lnic.
Ili# 1ac*idon s# t!s#s# nt!,un un"*#! 'i s)tuia dimp!#un
cu 1i!Jo. %!$ul s# a!ta a$tut 'i/ dup 3ud#cata domni#i sal#/
Galim#t %u!m# pi#!is# p#nt!u (#ci#. >i ia!'i nu p!ic#p#a cin# l#
asmu&is# att#a iscoad# p# u!m#.
C 4n a ( ntmpina/ ai sptmn/ &in#am um$!a "d#lui
n#stin"*#!it d# *ita'i. 2#!#am doa! p!i(i!#a lui %u!m# 'i pot#cil#
$ostan"iilo!.
Nu,'i isp!(i (o!$a/ $"nd d# s#am c p!i(i!#a lui
1ac*idon nu s# d#sp!ind# d# )ptu!a lo"o)tului. Cat!anul din
-
1o)t/ cap!iciu.
cu"#t C s# ntmpl 'i as#m#n#a ciud&#nii C i (!uis# c*ipul/
oc*ii scp!au lucoa!# *ain. Boi#!ul 'i mcina d!acii )!mntnd
n palm mn#!ul stil#tului d# Tol#do/ 'i !#p#is# naint# $!$ia
p!#cum im$!ul a&&at.
C E mnios/ su)l 1i!Jo.
Ili# 1ac*idon clipi a ncu(iin&a!#.
C %,a d#p!ins cu i$nda 'i ndu! an#(oi# oca!a n)!n"#!ii.
1ai cu s#am cnd (!3ma'ul nu,i d# soi/ ci c!3aliu n#t!#$nic.
C 1d#/ )cu s!$ul/ nu,&i nto!c cu(ntul/ da! n,a' ic# c
ac#la ca!# a s!it n a3uto!ul 'al(a!a"iului # (!#un tl*!a'
uli&a!nic.
4lu"a!ul slt din um#!i. C# cuno't#a s!$ul d#sp!# isp!(il#
lo"o)tului/ d#sp!# ntmpin!il# domni#i sal# cu c#i mai nc#!ca&i
paladini ai E(!op#i/ *aidamaci 'coli&i n cotloan#l# n#"u!oas# al#
$u!"u!ilo! papista'# 'i p# su$ podu!il# 6#n#&i#i/ ticlo'i cu
uc#nici# (!toas d#s(0!'it n $a*na d# la Cu!t#a 1i!acol#lo!
-
/
o!i iscoad# C )ptu!il# c#l# mai p!im#3dioas# C cu n(&tu!
(!toas/ so!$it n um$!a canc#la!iilo! Ha$s$u!"ului/
Bou!$onului/ a An#i %tua!t/ o!i a R#pu$licilo! Itali#n#'ti.
Boi#! And!onic s# p!opti dinaint#a 'al(a!a"iului olo"it.
C >i,acum/ tu!cul#/ l#apd,&i taina !spicat 'i n pu&in#
cu(int#/ cci !$da!#a mi,# "!cit.
4ndi lic!ul d# mni# ca!#/ )! "!#'/ t!#$uia s ap!ind
cuttu!a p"nului. 1usulmanul 'i spun# otoman o!i osmanlu.
?tu!cU )iind cu(nt d# oca!/ cu(#nit )ptu!ilo! n#t!#$nic# 'i )!
c!#'t#!# din Tu!Jistan. Ia! Radu And!onic cu $un 'tiin& l
nd!3#a/ cunoscnd n(&tu!a ac#lui 4ap+!us d# Boula[; ?6!#i s
s(!'#'ti o n#"*io$i#. Las,t# po(&uit d# mnia c#a oa!$...U
C Hai/ c*iil,$a'
5
. Glsui#'t#.
D# ast dat/ oc*ii p"nului s# nc!uci'a!/ i sim&#ai
sn"#l# clocotind/ i,l (#d#ai clto!indu,s# p# c!!uil# c#!n#luit#
d# la tmpl.
-
Ca!ti#! !u )amat n 4a!isul #pocii/ ocolit 'i d# politi#.
-
Cap,!o'u Koca! tu!c#ascL.
C Tu/ "*iau! a)u!isit/ cum cut#i a (o!$i unui d!#pt,
c!#dincios. T!n#tul lui Ala* asup!a ta/ a maicii/ a soa&#i 'i a
p!uncilo! ti/ dinsis,iman si@
-
. 6#i mu!i ca un cin# 'i li"*ioan#
spu!cat# 'i (o! astmp!a )oam#a din st!(ul tu.
C D#,a3uns/ dumu
5
@ 6d c la !$o3ul pcat#lo! l adau"i
'i p# ac#la d# a,&i t!da stpnul.
C Eu.@ s# *ol$ tu!cul iscnd )lac!. Eu 7#mal E!can
G\l#! l,am t!dat p# 8ac*i,I$$#n/ $in#)cto!ul m#u/ su!sul lui
1a*om#d s,l oc!ot#asc. Ia s#ama la c# (o!$#'ti/ 7#a)i!
R
.
Boi#! And!onic 'i stpni !sul. D#ci 8ac*i/ *an"iul c#l
c*io!/ i pnd#a c!!il#/ )i!#'t# din po!unca stolnicului/ a c!ui
iscoad s# a)la d# mai $in# d# #c# ani.
C N,ai spus/ 7#a(a!
Q
/ c ai po!unc s,mi ap!ini lumna!#.
C 4# tin# t# (om cni/ cin#/ moa!t# (om aduc# ac#lui
munt# d# osn ca!# !u'in#a po!uncil# d# cumpta!# 'i
n#d#m& al# 4!o)#tului.
C Aui/ Ioni&@ !s# $oi#! And!onic/ osndit #'ti la moa!t#
)iind munt# d# slnin cu pnt#c# d#m&at/ ca!#l# nu s# a)l p#
placul 4!o)#tului.
2!c'an *ol$ oc*ii.
Ci capiu.@ D#slu'#'t#,i/ lo"o)#t#/ c,s d# alt c!#din&/ c,s
p!ip'it p#nt!u pu&in# il# p# pmntul lui Ala*/ ia! cu cumt!u,su
1a*om#d n,am d# "nd a l#"a p!i#t#'u"/ nu l,oi stin"*#!i nici d#
la plu"/ nici d# la !u')#tu!il# domni#i sal#. Ba/ c!#'t#!# al#as
a(nd/ i t!imit sntat# 'i $in#&#.
C 6d c ai luat pilda "!itului n d#'#!t d# la C*i!ic. A
ost#nit sta 'i t# d#s)#!#ca'i tu.
C Ba n,am ost#nit d# )#l lo"o)#t#/ s!i C*i!ic. Osndit
)iind ns d# domnia ta/ stau cu lim$a l#"at.
C 1ai ),i un nod@ D#mi#!da!# cu"#tului 'i odi*n
u!#c*ilo! mi (#i aduc#... D# a3uns/ )lci@ i c#asul la ca!# Ala* a
po!uncit t!up 'i su)l#t cu!&it# d# n#cau!i sp!# a mplini a doua
po!unc slo$oit d!#pt,c!#dinciosului; somn dulc#.
-
Om )! l#"# 'i c!#din&.
5
4o!c.
R
Blas)#mito!.
Q
In)id#l.
C Cu )#sul sta c# )ac#m/ lo"o)#t#. nt!#$ 1ac*idon.
C l l#pda&i n p!a"ul lui 8ac*i/ *an"iul c#l c*io!/ cci
nou nu n# mai #st# d# t!#$uin&. 4oat# l,o a3uta Ala* s,'i d!#a"
clctu!a.
C*ip!ina'ul cltin din cap )! c!#din&. 'i cuno't#a pa!ul
'i m#'t#'u"ul. Dimp!#un cu 1i!Jo slt t!upul 'i o lua! ctin#l
sp!# u'. >al(a!a"iul nc#pu a s# $uciuma/ !osto"olind p!i(i!i
n)!ico'at#;
C C# soa!t mi,ai *ot!t/ "*iau!ul#.
C Ac##a ca!#,&i mpo(!#a um#!ii i nd#a3uns d#
ticloas. La c# m,a' mai cni a,&i nscoci alta.
Dinti/ p"nul nu p!ic#pu. Apoi/ pa!c )! p!icin/ o$!aul
i mpi#t!i. Cnd s!$ul 'i 1ac*idon t!#cu! p!a"ul/ 'i slo$oi
u!"isi!#a n cu(int# iscusit#;
C Bl#st#mul c#l n#ado!mit al lui Ala* s t# )ul"#!# naint#
d# a p!si !il# Islamului@ Cci n"duit &i,#!a/ "*iau!ul#/ s m
!apui/ da! nu s,mi umil#'ti cu"#tul 'i s mi,l )a!mi n ciu$ot#@ >i
nu c'#ni# &i u!s#sc &i#/ ci can cumplit su)l#tului/ al#an 'i
3al#@ 2ac,s# ca 1a*om#d/ sal Ala# u alei# ve sele!
-
/ s m aud@
Lo"o)tul slt din um#!i cu n#psa!#. Nu t#m#a $#t#"ia/
nici $oli't#a/ nici alt soi d# p!im#3di#. Dupn#asa I!ina/ maica
domni#i sal#/ i d!uis# (la" s n)!unt# o!ic# (!3ma'. Ct d#sp!#
no!oc/ ac#sta s# do(#d#a c!#dincios cin# n lan&/ n,a(#a d#ct a,l
t!a"# dup domnia sa. U!sitoa!#l#/ i,o 'opt#au "#l#/ (du*ul/
ascu&i'u!il# (!3ma# a$tut# din cal#a lo! d# n"#! *a!nic/ il#l#
n)lo!it# 'i cuttu!a mui#!ilo! p!im(!at#c# o!i dat# n p!"/ s#
a!tau m#!#u ndu!toa!# 'i c*#ltui#lnic# n milosti(#ni#. D!#pt
mul&umit/ l#,o nc*ina "nd $un. D# litu!"*ii/ cand#l
n#ado!mit 'i c!#'tin#'til# ali'(#!i'u!i/ "!i3#a cucoana I!ina.
Cu!nd/ $oi#! And!onic a(#a s,'i amint#asc d# a)u!iD s#nia
lui 7#mal E!Jan Gul#!.
-
4ac#a 'i salutul lui Ala* asup!a lui. Cu(int# ca!# t!#$ui# s nso&#asc
o$li"ato!iu #(oca!#a 4!o)#tului.
Capitolul 6II. GDELE
?Cuttu!a C pui d# l#l# C aidoma cu a lui $unic,su/
mui#!aticul c#la d# Ianac*#/ 'i o$!aul do"o!it d# )ptu! !o$it
*ldui#lii d# )!una )!sin#lului/ iac taina lui )#cio!u,m#uU.
Dupn#asa I!ina nu s# n'#la. Cci oc*ii dumn#alui/
adamant# n#"!#/ t!"#au d# pulpan lic!ind a !s o!i do$ndind/
dup p!il#3/ sclipi!# satanic#asc. >i d!um#&ind m#!#u la po!unca
B!nco(#anului p# d!umu!il# mp!&iilo!/ mai do$ndis# $oi#!ul
c*ip oac*#' as#m#ni )ptu!ilo! iscat# 'i t!it# p# ac#l# t!mu!i
$in#cu(0ntat# d# 8idito!/ und# soa!#l# nu ost#n#'t# niciodat c,i
"*#na!/ )lo!a! o!i $!um!#l. Dac mai adu"ai su!0sul plin d#
(!a3/ $u#l# nc*ipuit# anum# d# p"nul Cupidon sp!# a da
$!nci pcatului 'i $oiul s$uit 'i clit p# pot!i(a lot!ilo! d# ap/
put#ai p!ic#p# d# c# p!i(i!#a tutu!o! mui#!ilo! a)lat# la s#!$a!#a
ma!c*iului d# 2#!!iol l cutau cu dinadinsul.
Dimpot!i(a o$ic#iului domni#i sal#/ Radu And!onic poposi
la cas#l# d!#"to!ului )!an&u naint# d# mi#ul nop&ii. D# )#l/
musulmanul # cumptat/ supus Co!anului 'i mai cu s#am t#mto!
d# cl#(#t#ala s#m#nilo! 'i $iciul $ostan"iilo!. 4#t!#c#!il# )iind
ap!i" osndit# d# 4!o)#t C 1a*om#d nd!"#a doa! m&#l# 'i
mui#!il#/ n"duind pat!u d# )i#ca!# )#s/ cnd c#i mai mul&i
pu!tto!i d# nd!a"i nu s# d#scu!c cu o sin"u! cat!in& C
tu!cal#&ii pu'i p# aia)#t s# )#!#cau n cotloan# o$lonit# 'i (o!t#
und# nu put#a pt!und# oc*i d# iscoad. Aici (inul/ muicil# 'i
dan&ul/ ap!i" a)u!isit# p# pmntul Islamului/ m$inau p!pd c#,
a! )i $!lit d# spaim &#asta pl#'u( a 4!o)#tului.
Tot d# t#ama a)lto!ilo!/ d!#pt,c!#dincio'ii cu t# mi!i c#
d!#"to!ii n t!la sultanului/ sili&i d# socoat# politic#'ti s s#
n)&i'## la (!#un $#nc*#t sau altul al# #(!op#nilo! din 4#!a/
"!i3#au s pst!## cumpt/ s nu $o(#asc p#st# c#asul
!u"ciunii d# noapt#/ salat-aa/ 'i mai cu s#am s nu,'i
p0n"!#asc lim$a "ustnd pocal cu &ucsuial/ cci tot 1a*om#d/
p!int#l#/ cu"#tas# acum o mi# 'i mai $in# d# ani n c#tat#a
1#din#i; ?Cin# $#a (in/ # ca 'i cum a! ado!a idoliiU...
A(nd 'tiin& d#sp!# toat# ac#st#a/ $oi#! Radu And!onic s#
n)&i'as# la conacul ma!c*iului cam p# la o!#l# unsp!##c# dup
cum i,o d#slu'#a c#aso!nicul cu un sin"u! ac pst!at n clapca
$#!n#(#cilo! l#'#'ti. %ocot#a domnia sa c # clip p!i#lnic p#nt!u
a,l di$ui p# Galim#t %u!m# dac ac#sta/ po)tit )iind la sind!o)i#/ 'i
lo"o)tul 'tia c )us#s# po)tit d# la un pisa! al canc#la!i#i )!nc#/
*ot!s# s (in.
Dup cum d#p!ins#s# n Bucu!#'ti nc d# la (!sta d#
cincisp!##c# ani/ cnd uc#nic#a dimp!#un cu al&i )#cio!i d#
$oi#!i sau t!"o(#&i mai !s!i&i n cm!u&#l# Canc#la!i#i N#"!#
m#'t#'u"ul d# iscoad/ $oi#! Radu And!onic n(#stmntas# st!ai
al$. Nd!a"ii/ cont'ul/ mantia d# *#!min/ $ot)o!ii din pi#l# d#
!#n/ cma'a/ nou! p!im(!at#c din *o!$ot d# An"lia/ toat#
&in#au culoa!#a omtului c# npdis# %tam$ulul. A!"int sclip#a
doa! n pi#pta!ul scu!t tiat dup nd#mnul lui 3upn D#an Donn#au
d# 6is#/ a c!ui )oai# d# mod#/ 1#!cu!# Galant/ po(&uia )!an&u3ii
muc*#l#)i cum anum# s,'i s$uiasc st!ai#l#. B!umat# cu a!"int
#!au 'i p#n#l# d# st!u& d# la pl!ia tot din pi#l# d# !#n cu "a!dini
la!"i/ ia! p# d#"#t#/ la mn#!ul pumnalului d# Damasc 'i la
ct!mil# $ot)o!ilo!/ !u$in# m'cat# )#lu!#au ap# n#"u!oas#
)ul"#!at# d# )lac!.
Lad+ A$i"ail/ duc#s d# 9indso!/ n !oc*i# pcli# cu pu&in
podoa$/ ntoa!s# capul (!nd s,'i mpa!t disp!#&ul cu %i! Ralp*.
D!#"to!ul !#"in#i Ann s# d#p!tas# ns 'i (o!o(#a acum n )#lul
domni#i sal#/ adic &#apn 'i cu palm# cumin&i/ &inut# m#!#u p#
ln" t!up cu t!imisul &a!ului 4#t!u la 4oa!t/ p!in&ul Ba"!ation.
?Iat/ 'i is# duc#sa cu mul&umi!# c#,i stu!a "u'a d#
d!opi#/ c##a c# s# c*#am un po!t al#s 'i mnd!u/ plin d# $!$&i#.
6ala*ul t!#$ui# s )i# smintit d#,'i n"dui# as#m#n#a (#stmnt
n#!u'inat@U
C#!c#t n stn"a dup (#cin d# cl#(#t#al/ (nd ns
oc*ii st!lucito!i ai Gio(ann#i d# Toscana/ o 'op!l d# mui#!#
numai incu!i 'i nu!i/ amu&i. Talianca/ )! !su)la!#/ l mnca din
oc*i p# lo"o)t 'i Lad+ A$i"ail/ nimicit d# sil/ socoti c nu (o!
t!#c# mult# clip# pn c# !oc*ia d# ta)t/ 3ud#cnd dup $uciumul
pi#ptului/ (a pl#sni din toat# custu!il#. L#*amit# i aduc#a 'i
cuttu!a po)talnic a ma!c*i#i d# 2#!!iol/ st!$unic la pat!u#ci
d# ani. 1ui#!# $t!n C p# cin# n'#la oa!# p!ul cnit/ c#i t!#i
din&i d# po!&#lan pu'i la 6iana 'i snii calpi !ostui&i n p!(lia
n#"usto!#s#i 1a!tin/ T!upul A)!odit#i din Uli&a Ta$l#tti#!#. C
cuta &int sp!# (ala*/ !u'inndu,'i *!amul 'i cu(iin&a. La o adic/
i s# dus#s# du*ul d# n#stul/ o (on#au toat# cu!&il# papista'#/
ia! dac t# uitai la $olndul d# $!$atu,su pi!pi!iu/ n#(olnic 'i
!oinic &n&a!/ p!ic#p#ai l#sn# c n,a(#a cin# o stpni. Ba/ s# mai
'o'ot#a c *a!apnicul/ n loc s s# a)l# la nd#mna stpnului
cas#i/ at!na n iatacul ma!c*i#i. 1ui#!#a must!a n#!oiil# )!an,
&uului/ d#mi#!dndu,i spina!#a c#a moal#/ d# pa!c 2#!!iol a! )i
)ost p!unc o!i &i"an !o$. %# mai (on#a 'i d#sp!# "ustu!il#
spu!cat# al# ma!c*iului/ aidoma cu al# altui lud sc!$a(nic/
ma!c*iul d# %ad#...
?Hm/ )!an&u3i d#s)!na&i dup pilda !#"#lui lo!U/ 'i nc*#i#
socoata Lad+ A$i"ail.
Disp!#& i st!n#a 'i !isipa d# m#!ind#/ s nd#stul#i un
comitat/ pdu!#a d# lumn!i/ mul&im#a )lo!ilo! p!oasp#t#/ d#
ic#ai c,i inima (#!ii 'i nu "#!a! ap!i"@ Ia! toat# ac#st#a/ doa!
p#nt!u a *ol$a oc*ii 'i 3ud#cata oasp#&ilo!/ cci cin# nu 'tia c0t #
d# scump la a!"in&i ma!c*ia@ Nu as)in&#a $in# aia)#tul c 'i 'i
a"&a la $!u c*#il#/ ia! din )i!imitu!il# po)ti&ilo! s# nd#stulau
dup ac##a ct# o sptmn stpni si slu"i. Nu s# a)la conac n
toat 4#!a und# do)to!ul "!#c Ti"anos s s# n)&i'## att d# d#s
p#nt!u a d!#"# pnt#c#l# asup!it# d# m#!ind#a& sttut.
Lo"o)tul And!onic spint#c sala cu pasul ac#la d# ca!#
(o!o(#a tot cucon#tul 4#!#i. %# m$inau n clctu!a lui cut#an&a
condoti#!ului cu d#s(!'i!#a 'i )a!m#cul "#ntilomului/ m!#&ia
osta'ului cu n#psa!#a c#lo! (ntu! ap 'i lum#/ iu&#ala
cumpnit a )ia!#i cu nc!#din&a!#a c#lui c# s# 'ti# nd!"it d#
no!oc 'i mui#!i.
Iac 'i acum/ l# sim&#a cuttu!a p!3olindu,i c*ipul 'i
um#!ii cci #!au (!to'i s !pun poa!t d# mnsti!#. Duc#s#i d#
9indso! i )cu nt!,adins nc*inciun# nco(oiat/ nso&it d#
m$#t 'u"u$&. 1ui#!#a i !spuns# &#apn/ cu o$!a3ii do"o!ind
d# mni#. %im&#a n toat )ptu!a $oi#!ului $at3ocu! su$&i!#/ da!
o!ict s,a! )i st!duit/ n,a(#a d# c# s# anina.
Lsnd,o s,'i mistui# puii d# sa!sail/ Radu And!onic
(ntu! din p!i(i!i oasp#&ii "!mdi&i. T!#c#a iut#' p#st#/ st!aiul
#(!op#n#sc/ scotocind doa! p!int!# ca)tan#l# otoman#. %# a)lau d#
)a&/ pu!tndu,'i m#!#u d#"#t#l# la "u! 'i )!unt#/ s#mn d#
ascult!ic umilit p#nt!u cu(nt!#&i n i"*#moniconul tu!cului/
dumn#alui m#ctu$"iul %#lim B#Jta'/ ma!#l# cadiu
-
A!a %alcio"lu/
capudan,pa'a
5
Ot*ma! 1#cid 'i nc dou,t!#i )#su!i/ cu
d!#"to!ii mai m!unt#. Galim#t %u!m# nu s# i(is# nc/ sau n,
a(#a s s# mai i(#asc niciodat/ !pus d# cin# 'ti# c# 3un"*#! al
c!ui ascu&i' 'i iscus#al )us#s#! n#cit# d# u! 'i (#"*# nd#,
lun"at.
C*i$uind s mai a't#pt#/ $oi#!ul cul#s# d# p# tipsia un#i
slu"i (!stat n m#u!iu 'i a!"int o cup d# !ac*iu din m!a! Il#
d# 2!anc#. E!a sin"u!ul un"*#! din %tam$ul und# s# put#a d#'#!ta
as#m#n#a *ol#!c/ ia! ma!c*iul "!i3#a ca tot al t!#il#a olca! c#
sos#a din 2!ancia s,i poa!t# ct#(a clondi!#.
Cnd )!an&uul i p!ins# $!a&ul/ $oi#! And!onic i stpni cu
"!#utat# !sul. Nicicnd 2#!!iol nu i s# p!us# mai ca!a"*ios.
C*ipul c!mpo&it/ ct pumnul/ p!#a t!udit d# d!aci/ cuttu!/
cu(nt o!i m$#t tot din st!m$tu!i s# iscau/ a(#a n#astmp! d#
p#*li(an pus p# "*idu'ii/ la spa!t d# $lciu!i s!ac#. %t!aiul
im#nit C n(al d# pan"lici/ nodu!i/ )lo!i/ "iu(a#!ical# 'i dant#l
C n(#s#l#a d#opot!i(/ )cndu,l aidoma momi&#lo! no!onat#
d# -a cu!t#a c!ailo! d# %pania.
C %nt $ucu!os s t# ntmpin/ lo"o)#t#@ s# $ucium
omul#&ul. T# socot#am d#pa!t# d# %tam$ul/ scutit d# a pu!ta
!$oi cu as#m#n#a ia!n nd!3it.
C Domnia ta/ su!s# $oi#!ul/ nu cunoa't# c!i(&ul Bo"dani#i
'i (iscolul 6ala*i#i.
C O*@ 1i,a a3uns c#l muscl#sc. Anul t!#cut/ la 4#t#!s$u!"/
&a!ul a po!uncit t!#i so$# n iatacul m#u 'i tot mi cln&n#au
ms#l#l# pn am d#p!ins l#acul &inutului; o ploscu& d# (odc/
d#'#!tat p# n#!su)lat#. 1 sim&#am ca un l#u dup ac##a/ )ii
nc!#din&at/ ia! $iata ma!c*i C adu" n 'oapt 'i cu m$#tul
cuco'#sc al $!$a&ilo! cnd pom#n#sc d# anum# isp!(i C n#spus
d# ost#nit. Doa! pictu!il# nt!itoa!# al# do)to!ului D#nis au
a3utat,o s,'i (in n )i!#.
Lo"o)tul su!s# la )#l d# stpnit. 8(on d#sp!# t!uda
doamn#i d# 2#!!iol n &a!a muscalului/ a3uns#s# pn n 6ala*ia.
Culcas# un
-
Dud#cto!.
5
Comandantul )lot#i.
st#a" d# ulani 'i d# atta l#'uial nu s# mai dd#a dus. Rosti
u'u!#l/ pa!c )! a lua amint# la c# spun#;
C I$utit p#t!#c#!#. 1ai a't#p&i oasp#&i/ ma!c*i#.
C Doa! p# p!in&ul Cant#mi! 'i (!#o doi s)#tnici ai
padi'a*ului/ )! ns#mntat# p#nt!u domnia ta.
C D# und# 'tii/ s#nio!#/ c# anum# # ns#mnat p#nt!u min#.
C A*/ lo"o)#t#/ am )ost 'i #u tn!/ nu,s )oa!t# mul&i ani d#,
atunci. 1,am al#s cu o sin"u! n(&tu!; doa! (!#m#lnicul d
p!#& )#!ici!ii. Rs#; 4cat ns c (!#m#lnicul ac#sta # att d#
scu!t... n"dui#,mi acum a t# n)&i'a podoa$#i c#l#i mai d# p!#&
a s#!$!ii.
O !#cunoscu din c#a dinti clip/ cu (cn#t d# $ucu!i# da! 'i
$uimc#al. Da/ #!a aidoma )!mii d# #mail (ut cu un an n
u!m n du"*#ana m#'t#!ului din 6iana. Aidoma/ doa! c icoan
nsu)l#&it cu pl#t# d# a!"int/ o$!a st!(#iu 'i oc*ii/ lacu!i ma!i
c#nu'ii/ a'a cum Dumn##u a iscat in &!il# cu ia!n mult al# lui
1ia,Noapt#.
C Cont#sa Bana d# Rado<ic#/ (#sti cu i$nd n "las
ma!c*iul d# pa!c a! )i i$ndit,o/ nsu'i domnia sa din p#tal d#
)loa!#/ "in"'ii d# )lutu!#l 'i mi!#sm#l# am#&itoa!# al# p!im(#!ii.
L#a'ca su!s#/ d#sp!inndu,s# din un"*#!ul und# !##ma un
s#c!#t!a' )lo!#ntin.
C Totd#auna t# la'i a't#ptat/ lo"o)#t#.
Boi#! And!onic d#slu'i cu mi!a!# 'i t!ist#&# n "las 'i
p!i(i!#a c#nu'i#. Cont#sa p!#a o copil must!at/ o!i osndit )!
d!#ptat#. >i mai mult l mi!a cut#an&a (o!$#lo!/ cci mui#!il# c# o
&in#au !oat *ol$as#! u!#c*il#/ nu p!pd#au cu(in&#l. 2! a lua
amint# la canon/ Bana d# Rado<ic# l# c#!u i#!tciun# d#
mntuial 'i s# a"& d# $!a&ul $oi#!ului.
C %nt !pus d# s#t#@ Domnul d# 2#!!iol a di$uit un ca)#"i,
$a'a st!a'nic/ ca!#l# s# do(#d#'t# m#'t#! ma!# 'i n alctui!#a
'o'a$ului.
Cnd s# d#p!ta! nd#a3uns/ Bana !su)l.
C Bin# c am i$utit a m smul"# d# co&o)#n#l# ac#l#a@
Doamn#/ ct posc#al@ Din l#acu!i/ $ucat# 'i p!unci nu l#
u!n#'ti... >tii/ lo"o)#t#/ n,a' (!#a s m$t!n#sc niciodat.
Radu And!onic i$ucni n !is. E!a atta p!im(a! n c*ipul
ac#la sid#)iu/ atta tin#!#&# a$ia nmu"u!it/ atta n#(ino(&i# d#
p!unc/ nct nu,&i (#n#a s c!#i c n lum# sc a)l 'i toi#"#/
spin!i mpo(!at# d# i#!ni 'i (#!i mult#/ $!$i nins#.
Bana 'i )lutu! "#n#l# n#"u!oas#.
C D# c# m c#!c#t#i a'a lo"o)#t#.
C N,am nt0mpinat nc )ptu! as#m#ni domni#i tal# 'i
caut s m nc!#din&#/ c t# p!i(#sc ai#(#a/ c #'ti cont#sa d#
Rado<ic# 'i nu (#d#ni# nscocit d# spi!idu' pus p# 'otii.
>i nu pcl#a dumn#alui $oi#! And!onic/ cci d#'i $tto!is#
d!umu!il# Eu!op#i/ *ota!t nu (us# as#m#n#a cosi& d# a!"int
m$inat cu cuttu!a c#!ului d# $!uma!/ su!s mai )!a"#d. n
pl#t#/ l#a'ca n)ips#s# pans#lu&# liliac*ii/ dup cum ac##a'i )loa!#
mic o a!uncas# 'i p# poal#l# !oc*i#i d# ta)t sid#)i#. 4'#a
l#"nat/ t!#stioa! d#mi#!dat d# 'oapt#l# luncii/ ia! $u#l# d#
copil cu(nta cu dulc# must!a!#;
C As#m#n#a (o!$#/ snt nc!#din&at/ l#,ai susu!at multo!
u!#c*i. Ia amint#/ mi# nu,mi plac# s )iu am"it... Da! mai $in#
d#slu'#'t#,mi o tain. Alalti#!i ai )ost po)tit d# )!at#l# m#u/
cont#l# 6ladimi!/ la s#!$a!#a c# mi,o dd#a d# $un sosit. Ca!#,i
p!icina p#nt!u ca!# nu i,ai cinstit cas#l#.
C 1 a)lam d#pa!t# d# %tam$ul 'i nu (oi ost#ni s a)u!is#sc
niciodat p!icina ca!# m,a mpi#dicat s )iu mai d#"!a$ n
p!#a3ma domni#i tal#.
C A*@ suspin Bana. Numai d# n,ai c#!ca s m am"#'ti.
Ei s,a dus (#st#a n %tam$ul d# s)a!m,inim/ &i,au dat num#/ #ul
din 4#!a/ d!#"to!#s#l# 'i p#sc st!a'nic )#cioa!#l# d# anum#
cuttu! pcli#/ ia! s)#tnicii C mui#!il# tin#!#.
C Cl#(#t#al d# mo'n#"#/ cont#s. Cu ct c*ipul # mai
*!$uit/ cu att lim$a # mai *a!nic.
L#a'ca !s#.
C % 'tii c mi# nu mi,# t#am/ lo"o)#t#. %cotoci cu oc*ii
dup clip p!i#lnic 'i,'i ls o clip )!unt#a p# pi#ptul npdit d#
*o!$ot al $oi#!ului. 1i# nu mi,# t#am 'opti/ da! dac n,ai s (ii
s m c#!c#t#i n cas#l# )!at# lui m#u/ oi c*i$ui c domnia ta
#'ti i#pu!atic. La !#(#d#!#@ 'opti n l#'#'t#. Cont#l# 6ladimi! m
caut.
Rms#s# cu oc*ii la (ol$u!a )ust#lo! d# ta)t/ la mi3locul
"in"a' s,l osnd#'ti n $!&!u' d# p!unc/ la cosi&a )lac! d#
a!"int/ n ca!# pans#lu&#l# cscau oc*i'o!i $uimaci/ cati)#lii.
Lumin d# o!i nal&i d# ci!#'a! i$ucnis# n su)l#tul $oi#!ului/
alun"nd p#nt!u o clip C )us#s#! dumn#alo! mai mult# C
"ndul la Galim#t %u!m#/ la slu3$a c# t!#$uia mplinit aici/ n &a!a
4!o)#tului/ nt!# tu!$an# 'i )#!#"#l# pcu!ii. Glas (#s#l i alun"
am#&#ala/ cci p# d!#pt cu(nt mint#a $oi#!ului plut#a p# a!ip d#
nou!/ p!int!# so!i 'i !ndun#l#.
C 8#ul din 4#!a@ Nu,&i d#min&i/ lo"o)#t#/ )aima p#c#&ii p#
ca!# (#c*ii !ml#ni o num#au co"nom#n 6i)o!#ala alun"as#
m$#tul )lo!iu al 3upn#s#lo! din 4#!a. Acum !um#n#'t# ia! toat#
c*ipu!il#/ 'i d#s)ta!#a o dato!m domni#i tal#.
C Bun "sit/ $#iad#a Dimit!i#/
C 2ost,ai oa!# pl#cat. Ascult/ )tul m#u/ po(a& d# tmpl
nspicat...
Boi#! And!onic 'i domoli m$#tul; p!ul Cant#mi!#scului
!u'ina pana cio!oiului ct d# (du(/ cci s# a)la doa! cu pat!u ani
mai (!stnic d#ct domnia sa/ adic d#,o s#am cu $#m#ticul d#
Ioni&.
C Ascult da!/ u!m c!tu!a!ul. Dac !pui inima cont#s#i
Bana/ l#sn# &i !idici mpot!i( toat 4#!a. Iscusit s# do(#d#'t# nu
ac#la ca!# st!n#'t# pima cul#"nd i$nda n p!i(#ala p!ostimii/
ci ac#la c# o do$nd#'t# tainic/ n#!u'inndu,i 'i n#nd!3indu,i p#
al&ii. 6ulp#a 'i *itui#'t# sin"u! (natul/ nu n *ait.
%u!s 'u"u$& s# isc su$ must#a&a lo"o)tului.
C A'a o )i@ D#sp!# )"duiala )cut d# domnia ta domni&#i
Casand!a nu 'tiu nici L#opold/ nici 4#t!u/ nici 1usta)a/ nici 6od
B!nco(#anu. Ba aud c nici Bou!$onul...
Cant#mi! nc#pu s !d.
C 8isu,&i,am oa!# (!#odat c m socot $!$at iscusit.
%# p!#um$la! c&i(a pa'i p!in lum#&ul st!ns d# 2#!!iol.
2c#au p#!#c*#/ do(#dind smn&a n#amului. Amndoi cu pl#t# 'i
oc*i n#"u!o'i/ $in# l#"a&i/ n st!ai# )!nc#'ti c*#ltui#lnic#. Doa! c
t!upul lo"o)tului #!a mai (!tos/ i a(#a pi#li&a o$!aului t$cit
-
4o!#cl Klat.L.
n (!#m# c# c*ipul c!tu!a!ului/ palid/ d#slu'#a n#num!at#l#
c#asu!i t!udit# asup!a p#!"am#nt#lo! 'i *!onicilo! (#c*i.
C Da! 'tiu c !o$ot#'ti ol#ac n slu3$a B!nco(#anului/
lo"o)#t#. Nu,&i n"dui# clip d# !"a. s a$ia #c# il#/ t# a)lai n
c#tat#a B!a'o(ului.
C Nici olca!ii domni#i tal# nu,s t!nda(i/ !s# $oi#!ul.
6#st#a o ai d# la domni&a Casand!a/./
8m$#t cald lumin c*ipul $#iad#l#i/ )lc!ui# d#,o clip i
ap!ins# cuttu!a/ i n(pi# o$!a3ii.
Radu And!onic 'i is# c (!lu"a ac##a a Cantacuin#asci
ncins#s# po3a! st!a'nic n inima p!in&ului/ $a,l mai a&&a cu "t#3#
(0!lit# din d#p!tatul B!a'o(. Lo"o)tul l sim&#a !o$ supus
Casand!#i/ "ata a,i ciu"uli dint!# d#"#t#l# d# )ild#' o!i a,i s!uta
u!ma pa'ilo!.
%uspin u'o! 'i )! (oi# o cut din p!i(i!i p# Bana.
Cont#sa pi#!is# ns dimp!#un cu Rado<ic#/ "!i3uliu p#nt!u
'u$!##nia so!,si/ )loa!# )i!a( c# l#sn# cd#a ca'.
C Ascult/ lo"o)#t#/ !osti pa!c nt!,o doa! Cant#mi!. %imt
cum m p!ind# mo*o!#ala. i aia)#t posac 'i poat# l,a' ndu!a d#
n,a' a(#a 'tiin& c n 4#!a s# a)l 'i mai i$utit#. La oland#ul
6an d#! T*al#/ d# pild/ i dan& cu mscu&#/ aud c a di$uit 'i,o
c#at d# p#*li(ani n#m&i/ n#nt!#cu&i n "ium$u'lucu!i. %ocot c a!
)i c#asul pot!i(it s n# u!nim.
Radu And!onic i st!#cu! cuttu! iut#. O 4#! nt!#a"
cuno't#a t!uda c!tu!a!ului asup!a unui anum# l#topis#& c#/
d#st!mnd n#"u!a (!#mii/ a(#a s do(#d#asc E(!op#i 'i mai cu
s#am (iito!imii o$!'ia d# soi a moldo(ala*ilo!/ (!#dnicia
(o#(oilo! din (#c*im# 'i p# ca!# u!ma'ii 1u'atini 'i Basa!a$i
i$utis#! s n,o !u'in##. Cal# lun"/ st!$tut cu pas
mo'n#"#sc pn la scaun#l# lui 6od Antio* 'i B!nco(#anu C
oc!ot#asc,l c#!ul d# pana Cant#mi!#scului@ Cana s# po!unc#a
ns (!toas/ osndind la n#num!at# c#asu!i d# opint#al 'i d# la
o (!#m#/ Cant#mi! o !!is# cu aia)#tu!il#/ ntmpinnd su!sul
o!ilo! cu cond#iul n mn 'i sticl#l# n#m&#'ti ncl#cat# p# nas.
D# mi!a!# da! c $#iad#a Dimit!i# s# a)la la p#t!#c#!#a lui
2#!!iol C nto!s#s# spina!#a alto!a/ d# ns#mntat# p#nt!u
politic*ia Bo"dani#i C 'i t# pl#a $uimc#ala cu pa!ul a)lnd c,i
po)talnic d# "*i*uial $osc!#asc.
C C# *ot!'ti/ lo"o)#t#.
Boi#! And!onic )cu socoat iut#. D# toat# i *!is#
Dumn##u Cant#mi!#scului/ n a)a! d# n#"*io$i#. La da!u!il#
domni#i sal#/ s# adu"au iscoad# d# soi st!#cu!at# n toat#
un"*#!#l# %tam$ulului/ la cu!t#a 6ian#i $a c*ia! i a 6ala*i#i. Ia!
#st!#a d# (#'ti s# m$#l'u"a cu tainul a)lto!ilo! nimi&i d#
)!&n#,su/ Antio* 6od/ i $t!na Cantacuin#asc c# nu nc#ta
a nui la scaun (ala*/ d# acolo din nd#p!tatul B!a'o(.
?Taina a !su)latU/ 'i is# lo"o)tul. Nu p!ic#p#a ns d# c#
c!tu!a!ul p'#a p# d!um coti'/ nu,i d#sclc#a lic!ul d# (icl#ni#
iut# ast0mp!at din cuttu!. Rosti cu "las u'u!#l/ "#amn cu al
Cant#mi!#scului;
C C!unt p!#!# d# !u m nc#a!c/ $#iad#a Dimit!i#/ c
nu,&i pot &in# to(!'i# la s#!$a!#a oland#ului. A't#pt anum#
d!#"to! osmanlu 'i d# nu 3induiam s0,l nt0mpin/ nc!#din&at )ii/
ludul d# 2#!!iol nu mi,a! )i !it nici pint#nii ciu$ot#lo!. T!a"
ns nd#3d# c domnia ta s# (a (#s#li cu !(n d# iscus#lil#
p#*li(anilo!.
Cio(0!t d# clip/ Cant#mi! 'o(i/ apoi su!s#/ sltnd din
um#!i;
C 4a!c mi,a ost#nit do!ul d# mscu&# 'i "ium$u'lucu!i...
C# ici/ lo"o)#t#/ pn po"oa! tu!cul domni#i tai# n# c#!cm
put#!il# la p*a!aon
-
.
?1i s# anin d# poal#U/ c*i$ui Radu And!onic.
Rs#/ a'a cum po!unc#'t# i"*#moniconul cnd/ ns#tat dup
cup d# (in/ silit #'ti a mul&mi p#nt!u $!dac d# o&#t;
C To(!'ia domni#i tal# # ispit p!#a d# p!#&/ $#iad#a
Dimit!i#/ sp!# a put#a )i ocolit.
C Ama!nic sim&mnt m c#a!c/ o)t 3upan 1i!Jo.
Ili# 1ac*idon ddu u'o! din cap. %!$ul/ dup cum l
adulm#cas#/ c*ia! n#osndit d# u!sit/ #!a dint!# c#i p#nt!u /ca!#
)ilom#la
5
/ ct d# m#'t#!/ tot cioa! s# c*#am/ ia! in mo&ul lui
cupto!/ t#m# "#!ul Bo$ot##i.
-
Doc d# c!i.
-
4!i(i"*#toa!#.
Nu c#!c#t ns p!icina c#lo! !ostit#/ dinti )iindc o p!#puia/
al doil#a C nu s# a)la cu!ios d# )#lul domni#i sal#.
C Ein# mint# (o!$a m#a/ 3upn#/ u!m 1i!Jo. 4# "d# nu,l
mai di$uim/ ia! dac apuc s s# ntoa!c n c#l iad/ am mntuit. i
)#!#cat d# lact# 'i st!3i/ cu n#putin& d# st!puns.
%# a)lau n !d(an nc*is/ tinuit la coast d# uli& )#!ind
um$l#tul noptat#c al $ostan"iilo!/ B#n cnit d# (i)o!#al
mp!&#a uli&a/ cci nici smn& d# )ana! nu (i#&uia n t!"ul
%tam$ulului. 4!o)#tul po!uncis# musulmanului ti*n d#s(!'it/
)! p!il#3 d# d#s)!u/ d# la c#asul cnd nc#p# a *imni p# c#!
luc#a)!ul $oului 'i pn c# o!#l
-
c#l 'tu!lu$at#c/ m#!#u )!
astmp!/ *itui#'t# sandal#l# d# au! al# lunii. 4!in )#!#st!uica
$i*uncii/ Ili# 1ac*idon d#slu'#a doa! nm#&i colindto!i 'i
)ana!ul a!$#sc din poa!ta ma!c*iului d# 2#!!iol.
C Ct# c#asu!i s )i#. nt!#$ 1i!Jo ")ind d# n#!$da!# 'i
c#!cnd a t!#n&ui mu&#nia plu"a!ului.
C La noi n C*ip!iana/ (!#m#a n#,o d!mui#sc $a$#l#N
"inil# 'i cuco'ii/ )! p!il#3 d# a$at#!#. G!i3im doa! s nu l# pia!
smn&a. D#,o pild/ (!u,m#u Di!ic../
C Da/ a'a,i... spus# s0!$ul !#p#d# 'i )! lua!# amint#.
%ucit !u 'i c!#'tinul sta@ i a!d#a d# $snit acum/ la c#as d#
pnd n)!i"u!at 'i )! d# nd#3d#/ d#"#!a&i/ cu spaima d#
$ostan"ii n spina!#@
C N# p!pdim (!#m#a/ 'opti nd#sat/
1ac*idon l c#!c#t cu $lnd#&# 'i su!s#;
C A!# domnia ta t!#$u'oa! mai ns#mnat d# s(!'it.
1i!Jo 'i i$i pumnul d# "#nunc*#.
C N,am )cut niciodat nc!#din&a!# (icl#'u"ului.
6!3ma'ul t!#$ui# do$o!t d#,a d!#ptul/ s n,ai n#(oi# a,l pli d#
dou o!i.
C D#/ m$!i plu"a!ul. U!su,i mpt!it ct (ulp#a/ da! nu,'i
nd#stul#a pmt#c#l# cu ac##a'i m#!ind#a&. Do(ad@ cum s#ac
m#u!i'ul/ mo&i# )lmnd/ !u"ndu,s# d# c#a p!im(a!. Hm...
4!#pui#sc c ?c#lo!aU l#,au d#"#!at i cu'm#l#.
%!$ul ntoa!s# iut# capul
C Cui.
-
Luc#a)!ul d# duinn#a&.
Ili# 1ac*idon a!t cu $!$ia sp!# c#ata s!ac d# c*it!i c#
c*#n!uiau uli&a la (!#o #c# stn3#ni.
C s t!#i )#su!i 'i un st!ai l#'#sc ca!#l# stlp#sc d# un c#as
a!$o!ii ac#ia/ )! a,'i put#a domoli )!#amtul ciu$ot#lo!. >i am
p!icin s c!#d c tot n)!n&i d# do!ul "d#lui din Anatolia s#
3#!t)#sc.
1i!Jo 'i a&inti cuttu!a. D#slu'#a p!in (i)o! pat!u )ptu!i
n#"u!oas#.
C Ai oc*i iscusi&i/ 3upn#...
C 1int#a mi,i mai $#t#a"/ su!s# &!anul. Iact,l 'i p#
tu!cul domni#i tal#@
2ptu! (!toas/ cla!#/ &'nis# din ntun#!icul (iscolit 'i da
n(al p# po!&il# d!#"to!ului lumin&i#i sal#/ c#l d# al
paisp!##c#l#a Ludo(ic al 2!anci#i. C*ipul s!$ului nc!#m#ni.
%cutu!at pa!c d# )!i"u!il# c#l# !#l#/ ddu s i$ucn#asc din
ca!#t. 1na plu"a!ului l op!i.
C Domol/ 3upan#. i slu3$a lo"o)tului s,l am"#asc. Noi
a(#m doa! a,i n#t#i c!a!#a. 4!in (icl#'u"/ adu"i cu m$#t p#
ca!# 1i!Jo nu,l $" n s#am.
Apucnd donicioa! $in# c#tluit c# s# a)la la nd#mn/
plu"a!ul i#'i din $i*unc. Lipi iut#' um$!a 'i nc#pu a s# st!#cu!a
'#!p#'t#/ 't#!"nd idu!il#. 1i!Jo i p'#a p# clci#. Inima i
)!ma pi#ptul c#!'#to!ind slo$o#ni#.
C El #@ (#sti spta!ul 1i*ai/ u!m!ind cu oc*ii a!'i d# "#!
t!upul $u!du*nos al lui Galim#t %u!m#.
8d!a*onii/ cuma'i d# nd#3d# tocmi&i d# *an"iul 8ac*i. s#
d#sp!ins#! d# copaci 'i,l mp!#3mui! potcoa(.
C nt!,atta lum#t/ u!m Cantacuinul/ n,o! s cut## a,i
)ac# d# p#t!#cani#. 6om (#"*#a da! po!&il#. D# una s &in#&i
mo!&i' s#ama@ C!u&a&i,l p# %u!m# d# o!ic# (tma!#. 1oa!t#/ ct
d# mult/ aduc#&i c#lo!lal&i.
C C*ia! 'i cp#t#ni#i. nt!#$ un tu!$an $!$os.
%pta!ul 'i )cu socoat scu!t. 2! d# Radu And!onic/
2!c'an i (!a$i# n#putincioas. C#,i d!#pt/ )!at#,su/ stolnicul/
nu po!uncis# c!uc# lo"o)tului/ da! la o adic/ a(#a s p!ic#ap
p!icina 'i $in#l# cul#s. Rosti nd#sat;
C >i cp#t#ni#i.
R#t#a! uli&a 'i s# tupila! la clciul d# piat! al po!&ilo!
ca!# )#!#cau cu!t#a )!an&uului.
n u!ma lo! s# )u!i'a )ptu! iutac. 4a'ii pisic#'ti 'i st!aiul
luminat/ una cu omtul/ d#slu'#au 'tiin& d# iscoad (#c*#.
n spat#l# conacului/ 1ac*idon a!unc donicioa!a "oal.
%!$ul/ ca!#l# (#"*#as# p#nt!u ca plu"a!ul s,'i mplin#asc slu3$a
n#sup!at/ 'i mcina nt!# ms#l# d!acii 'i n#!$da!#a.
C Am mntuit/ su)l plu"a!ul. Ad !d(anul p!in ulicioa!a
ca(a)ilo!. 2#su!il# ac#l#a ca!#l# !##mau c*it!i stlp#sc acum
po!&il#/ snt nc!#din&at. i (#i a$at#/ dup cum t#,a nd#mnat
$oi#!ul.
%!$ul )cu s#mn c nu,i t!#$ui# po)to!#al
-
'i s# !suci n
clci#.
1ac*idon c#!c#t nc o dat idu!il# mn3it# d# pcu! pn
sus/ n d!#ptul )#!#st!#lo!/ apoi slt capul sp!# c#! c0nt!ind (la"a
(ntului. 'i st!#cu! d#"#t#l# n '#!pa! 'i scoas# amna!ul.
C Ai pi#!dut/ lo"o)#t#/ su!s# Dimit!i# Cant#mi! adunnd ca
nt!,o l#n# "al$#nii mp!'tia&i p# m#scioa!.
1na/ nt!,adins t!nda(/ lsa s s# n&#l#a" c o!ict d#
ma!#/ c'ti"ul i s# p!#a )! ns#mntat# 'i c*ia! d# 3ocul i,a! )i
pustiit c*imi!ul/ a! )i c#!cat ac##a'i n#psa!#.
Radu And!onic m$i la !ndul dumn#alui/ a'a cum )us#s#
dsclit n (!#m#a cnd 'i d#s(!'#a n(&tu!a n 'coli&#l#
a$at#lui DGA!"#nson.
C Dinaint#a domni#i tal#/ $#iad#a Dimit!i#/ nim#ni nu s#
poat# sim&i n pi#!d#!#/ p!#&ul clip#lo! n"duit# n al#as
to(!'i# nt!#cnd cu $#l'u" o!ic# pa"u$. D# ac##a nu,mi socot
no!ocul c!pnos/ ci dimpot!i(.
C Ai lim$ di$ac#/ lo"o)#t#/ 'i alt# da!u!i p# pot!i(/
suspin Cant#mi!. nc o p!icin p#nt!u ca!# nu nc#t#/ a,l
pimui p# B!nco(#anu. C&i p!incipi s# pot )li oa!# cu as#m#n#a
slu3ito!i.
Din p!isosul d# lin"u'#li/ lo"o)tul p!ic#pu c $#iad#aua
opint#'t# s,i a$at lua!#a amint#. Rsuci u'u!#l capul. Tu!cul
%u!m#/ ntmpinat d# $in#&#l# lui 2#!!iol/ s# a)la n mi3locul
cm!ii. Radu And!onic cut !nd oc*ii c!tu!a!ului.
-
R#p#ti&i#.
C 1ul&um#sc p#nt!u (o!$#l# m#'t#'u"it#. 1i,# t#am ns
a nu p&i ca asinul ac#la din po(#st#. Tot ascultnd (!3it (i#!sul
p!i(i"*#to!ii/ n,a $"at d# s#am c cio!il# i ciu"ul#sc d#sa"ii din
spina!#.
C Cunosc isto!ia/ spus# Cant#mi!/ 'i/ dac aduc#!#a amint#
nu mi,i 'u$!#d/ )ilom#la n,a(#a p!icin n pt!ania m"a!ului/
cntnd d# d!a" 'i )! 'i!#t#ni#.
Radu And!onic s# !idic.
C Ac#asta doa! p!i(i"*#toa!#a o 'ti# 'i n,a d#slu'it,o nici
sti*uito!ului.
Galim#t %u!m# ddu $in#&#/ d!#pt,c!#dincio'ilo!/ cci
naint# d# al#icum/ s# cu(in# a t# nc*ina )#cio!ilo! lui Ala*.
Dup canon ap!i"/ pit cu st!'nici# d# tu!c/ "d#l# )cu dinti
pl#cciun# ma!#lui cadiu A!a %alcio"lu/ clto!indu,'i mna d# la
pmnt/ la "u! 'i apoi la )!unt#. C#ilal&i/ dumn#alo! m#ctu$"iul 'i
capudanpa'aua/ )iind cam d# ac#la'i *!am cu %u!m#/ s#
mul&umi! doa! cu d!#apta pu!tat la inim.
Lo"o)tul s# p!#um$la p!in cma!a ticsit/ cutnd s nu s#
d#p!t## d# %u!m#. %#!$a!#a s# a)la n toi/ n odaia 3ucto!ilo! d#
p*a!aon/ t!ic,t!ac/ $i!i$i/ *oca/ a!u!i sau !#(#!si/ a$ia spint#cai
)umul cu stil#t p#!sianN oasp#&ii/ pu'i p# &ucsuial/ "lsuiau ta!#/
(utcil# l# ap!ins#s#! to!&# n oc*ii st!lucito!i.
4#st# un c#as a(#a s nc#ap l#*m#&#ala 'i !o$ot#ala
slu"ilo!. Oasp#&ii sla$i d# n"#! 'i $asamac #!au nd#mna&i sp!#
odil# anum# stato!nicit# p#nt!u *o!iala t!udnic d# $#&i(/ c#i p#
ca!# ciu$ot#l# i mai !##mau/ sp!# !d(an#l# dumn#alo!.
Acum ns domn#a (#s#li# ap!i" 'i doi a!mato!i "#no(#i
opint#au a,i d#p!ind# p# p"ni cu "ustul 'ampani#i/ udtu!ic
nscocit d# un clu"! #conom din mnsti!#a )!nc
Haut#(ill#!s/
Lad+ A$i"ail/ duc#s d# 9indso!/ socotind c d#s)!nat nu,i
doa! c#l c# pctui#'t#/ da! 'i ac#la d# st cu minil# n sn )! a
osndi !tci!#a/ c*i$ui c s# cu(in# a p!si cas#l# lui 2#!!iol. l
cut din p!i(i!# p# %i! Ralp* cu "nd s,i st!#coa!# anum# s#mn.
Oc*ii i s# *ol$&i! )! (#st# 'i scoas# &ipt ascu&it. 2lac!
*a!nic lin"#a )#!#st!#l# dinsp!# uli&. Dup clip d# $uimc#al/
s# isc (lm'#al ap!i"/ oasp#&ii "!mdindu,s# $#m#tic ct!#
u'i. N(li! 'i 3ucto!ii/ n a)a! d# doi lui/ mptimi&i/ un
sa(oia!d 'i un n#am& p# ca!# p*a!aonul i c#tluis# n scuna'#/ 'i
d# 2#!!iol/ ado!mit cu cupa d# *ol#!c n mn. 1ui#!il# u!lau/
$#&i(ii ncu!cau d!umul/ c#ilal&i dd#au din coat#/ clcnd n
ciu$ot# i"*#moniconul.
Radu And!onic pus# mna p# $!a&ul lui %u!m#. Gd#l# p!#a
a )i cut n doa"a mo!&ii/ s# *ol$a t!#mu!nd 'i c#!ca ada!nic a
d#sc*id# c!!ui# t!upului "!os.
C 6ino/ #))#ndi/ !osti n otoman lo"o)tul. Cunosc i#'i!#
dos#lnic c# scapt n uli&.
Galim#t l c#!c#t $uimac 'i/ )! a $o(i d!cind socot#li
d# p!isos/ lua u!ma $oi#!ului.
%# st!#cu!a! dimp!#un p!in ocni& p#!d#luit. Nu,i lu
nim#ni n s#am/ sminti&ii $ulucindu,s# d# pa!c a! )i opintit cu
dinadinsul s d!m# idu!il#.
Ocni&a tainic dd#a c#p un#i sli&# lun"i 'i n"ust# c#
nd!uma n p!nito!ul
-
conacului 'i mai d#pa!t#/ u!mnd alt
co!ido! nto!toc*#at/ la po!ti& )! i)os/ )olosit d# slu"i 'i
n#"usto!ii c# nd#stulau cm!il# cont#lui. Radu And!onic a! )i
nim#!it d!umul 'i cu oc*ii l#"a&i/ cci s# a)la to(a!' d# mult#
pa*a!# cu ludul Bou!$onului/ ac#sta p!#&uindu,i mai cu s#am
po!tul d# "#ntilom 'i "!aiul )!nc#sc )! d# "!#'#al.
E(!op#nii 4#!#i npdis#! uli&a cci pllaia 'i &ip#t#l# i
"l&is#!/ smul"ndu,i )i# somnului/ )i# p#t!#c#!ii. Oasp#&ii c# s#
!#(!sau n 'u(oi "tuit/ t!#mu!au "!os din p!icina st!aiului
su$&i!#/ dd#au d#slu'#li ciuntit#/ ia! p# mui#!i. )ptu!i sim&itoa!#/
l# plis# l#'uiala. ad#(!at sau calp.
]C Nu 'tiu cum n#,om st!#cu!a p!int!# 'tia/ lo"o)#t#/ --
ntmpin Iii# 1ac*idon. s "!mdi&i n o"!ad 'i uli& d# ici c,i
ia!ma!oc/ ia! n tu!$ciun# 'i n$daic nu i#,o iau naint# nici
mu't#!iii $olnit#i d# la %ocola/
C T!a" nd#3d# #a $olun#ala s nu n# )i# n pa"u$/ "lsui
$oi#!ul n)!i"u!at.
Ddu! ocol cas#i a3un"nd n inima pu*oiului. %u!m#/
amu&it d# spaim C 'al(a!a"iul t#m# mai p!#sus d# o!ic# )ocul/
(ala*ul/ $l#st#mul d# pop 'i (du(/ ia! &i"anul coada d# i#pu!#
-
%u)!a"#!i#.
C l u!ma p# $oi#! o!$#'t#. 4lu"a!ul l# &in#a spina!#a cutnd s
cit#asc c*ipu!i d# iscoad. Radu And!onic !osti p#st# um!;
C Cuma'ii spta!ului n# a't#apt la po!&i/ pun !m'a".
Numai d#,a! a(#a 1i!Jo atta mint# s d#a iama n 'ti "u!
casc/ )! a p!icinui $#t#'u"u!i ns#mnat#.
C C#,i d!#pt/ a(#a po!unc s a$at doa! iscoad#l#/ nu s
p!ind c!#'tinii su$ !o&i 'i copit#. Dup cum l cunosc ns p# s!$/
ic c nu l#apd domnia sa mult# pa!al# p# niscai coast# )!nt#
o!i mdula!# )!mat#.
C s to&i s)#tnici d# s#am ai cu!&ilo! papista'#.
1ac*idoan#@ N# sculm o E(!op n cap.
%lu3ito!ul slt din um#!i.
C 1ai sus ca tu!cul tot nu pot s ni s# u!c#. >i la o u!m/ o!
)ac# 'i #i p!#cum ac#la ca!# atin"nd $a"dadia
-
'i,a is c,a dat cu
minil# d# c#!.
Lo"o)tul s# st!#cu! an#(oi#/ )cndu,'i loc cu um#!ii
put#!nici. T!#i o!i pat!u pa'i l !up#au d# uli&. La (!litu! d#
$&/ s# !#a 1i!Jo/ c&!at p# cap!a $i*uncii. %# *ol$a a&intit/
t!udind s,'i di$ui# to(a!'ii n mul&im#. Boi#!ul smuls# ma!am
a!"inti# din clapca cont'ului 'i o )lutu! d#asup!a capului.
nt!,ac##a'i clip/ s!$ul ddu $ici $idi(iilo! 'i/ sco&nd
!cn#t d# sl$ticiun#/ n(li tt!#'t# asup!a po!&ilo! %odom d#
&ip#t# st!puns# (du*ul. Rd(anul d#spic pot#c/ p!#cum C
a(#a s,'i ic mai t!iu plu"a!ul din C*ip!iana C nici Domnul
C*!istos n,a! )i i$ndit.
Din tocmi&ii spta!ului/ un sin"u! )#s C 'i ac#la $uimac C
mai lip#a "a!dul d# )i#! al )!an&uului. 1ac*idon !idic pa!ul s,l
mi!uiasc/ da! s# !"ndi cu l#*amit#. Golit d# (la" 'i cu toat#
spaim#l# iadului $uc'it# n cuttu!/ p"nul nu mai scp!a
p!im#3di#. C*ip!ina'ul u!c o!it n !d(am dup $u!du*nosul
%u!m# 'i 1i!Jo. C*iuind i$inda/ po!ni t#l#"a!ii n "oan
np!anic.
Lo"o)tul !su)l cu d#plin u'u!a!#. Domnia sa a(#a s,i
u!m## mai t!iu/ cci dinaint#a d!#"to!ilo! papista'i s# c#!#a a
nu )i cumt!u/ nici p# d#pa!t#/ cu isp!a(a s!$ului. Ci dimpot!i(/
s#
-
Ta(an.
po!unc#a a !mn# p# a'#a!# p!im#3duit/ sp!# !#amul lui
2#!!iol 'i al c#lo! n#(olnici.
Capitolul 6III. TAINA IADULUI ALB
1nios $ist!i& s# n)&i' spta!ul 1i*ai la *anul lui 8ac*i,
I$$#n. C*ipul d# n#(stuic doa! pi#l# 'i os d#slu'#a acum
as#mna!# 'i mai nd!3it cu al mum,si/ 3upn#asa Ilinca/ d#sp!#
ca!# (3ii 'i $$tiil# cu !$o3 m$#l'u"at d# ani ai 6ala*i#i mai
pom#n#sc cu spaim a$ia col$uit d# (!#m#. Cci #!a mui#!#
p!ip#lnic/ s# n(#!'una ama!nic 'i )! socot#al din o!ic#/
c*i'ctu! d# &n&a!/ d#mi#!dat d# )loa!# sau luc#a)! p!#a
st!lucito!/ pumnac#
-
C n,o stlcis# oa!# cu (t!aiul p# (o!nic#asa
N#a"a Butcul#asca d#oa!#c# cut#as# d# un 4a'ti st!ai mai titi!it
d#ct al domni#i sal#. C 'i doa! must#&il# i lips#au sp!# a )i
su!at "#amn ac#lui p"n d# d#mult/ p!# num# Atilla.
O pa!t# din mni# 'i )i!#a n#cumptat i l# lsas#/ dimp!#un
cu mo'iil# cu(#nit# 'i lui )#cio!u,su. 1s#l#l# spta!ului )!mau
nuci/ sn"#l# "on#a 3i(in a&&at nnodndu,i c*in"i "!oas# la
tmpl# 'i p# "!uma3i/ minil# i s# $uciumau $idi(ii sl$atici/
n#d#p!in'i cu )!ul.
8ac*i,I$$#n l ntmpin/ dup o$ic#i/ cu m$#t
untd#l#mniu 'i pl#cciuni "!#c#'ti. Amndou/ cu $at3ocu! su$,
&i!# p# ca!# pu&ini o cit#sc.
C Cu c# clo&ani n#t!#$nici m,ai u!nit la d!um/ *an"iul#.
Cnd st!i"a/ din p!icina n$dii/ (oc#a spta!ului s# i&#a
spa!t/ ai )i is c,i "las d# (du( "lc#(indu,s# n mi3loc d# uli&.
8ac*i c#!c a,l domoli cu $lnd#&#;
C n"dui#,&i clip d# !"a/ spta!#/ 'i ct ai da domnia ta
d# t!#i o!i din palm#/ &i (oi pu!ta $utu! din $usuioc op!it n
mi#!# 'i lapt#/ l#ac st!a'nic cu"#tului op!it.
C La to&i d!acii cu mi#!#a/ 'i lapt#l#/ 'i $usuiocul tu a)
u!isit@ Out#i a,mi da cu i$!i'inul p# la nas
5
'i ac#asta p!#a
"*i)tuit
-
Btu'.
5
A,i $at# 3oc.
)iind d# "al$#nii 6ala*i#i.@ 1i,ai pus n c!c t!#i t!i#,$!u/ )!
p#!#c*# n tot Islamul/ t!#i (i#!mi n#m#!nici&i d# n#putin&. Ei
$in#/ *an"iul#/ #u nu mi,s din c#ia s,mi dai lul#aua p!in c#nu'
-
/
'i &i,oi pu!ta n(&tu! d#sp!# c# s# c*#am a $at3oco!i un
Cantacuin@
8ac*i,I$$#n s# d#lipis# d# so)a 'i/ sp'it/ 'i lipi minil# d#
inim.
C C#! sm#!it i#!tciun# domni#i tal#/ spta!# 1i*ai@ Cu
ad#(!at s,au do(#dit mi'#lnici ac#i slu3ito!i ai m#i/ da! 'tiut #st#
n tot Islamul c musulmanul C a'i'd#!#a 4!o)#tului C t#m#
st!a'nic )oc!ia. n p!#a cinstita &a! a domni#i tal#/ om d# !nd o!i
d# soi s# n)!ico'#a 'i scuip ltu!i' doa! pom#nind d# B#l#$ut
'i uc#nicii si. D!#pt,c!#dinciosului nici c,i pas d# Nic*ip#!c#a/
da! !mn# )! dato!ni&/ cci/ iac/ d#,o pild/ pllaia i
*cui#'t# $!$&ia )cndu,l !m mi'auc. Cin# put#a p!#pui/ sp,
ta!#/ c ac#l "*iau! $l#st#mat (a nscoci $o$otai#. >i nu mai uita/
!o"u,t#/ c ac#'ti ticlo'i nu,s o't#ni n(&a&i 'i c#!ca&i n $tlii
n(#!'unat#/ cci ac#ia l slu3#sc p# luminatul 1usta)a 'i nu p#
8ac*i,I$$#n/ *an"iu cu !at#' m!unt !idicat an#(oi# n coasta
mosc*##i Alt+ 1ina!#li.
C %tul mi,s d# )l#c!i#@ mu"i Cantacuinul ol#ac mai
muiat/ cci n,am t!#$uin& s,mi do(#d#'ti acum ct #'ti d#
lim$a!#&. Dac m,a' lua dup as#m#n#a n#"*io$ii/ a' n&#l#"# c,i
d#a3uns )oc d# su!c#l# sp!# a do$ndi o!ic# i$nd dinaint#a
osmanlului.
8ac*i,I$$#n u"!(i pl#cciun# 'i im$i.
C Ala*/ n n#as#muita,i milos!di#/ a nscocit p#nt!u
oc!oti!#a Islamului o't#ni d# alt s#min&i# 'i totodat c*imi!#
$uc'it# cu au! p#nt!u ca d!#pt,c!#dinciosul s poat !splti ac#i
paladini.
%pta!ul nu,l mai asculta. Tot p!#um$lndu,s# p!in cma! 'i
sc!'nind/ spa!s# "!umaul lul#l#i nt!# ms#l#. O (!li mnios 'i
s# p!o&pi dinaint#a 'al(a!a"iului;
C Cum o d!#"#m acum/ 8ac*i,#))#ndi. 1i'#ii s,au l#pdat
d# *anul a!(anit sp!# a li s# pi#!d# u!ma/ p# %u!m# l,au p!iponit.
C D#,ai (#sti $ostan"iii d#sp!# "ndul lo"o)tului (ala*/ &i,
ai
-
A,i $at# 3oc.
lua ma!# po(a! d# p# c#a)/ spta!#. G!i3#sc #i s scotoc#asc
dup Galim#t 'i o!icum s !#t## o!ic# p!il#3 d# slo$o#ni# n
mun&ii Anatoli#i.
Rn3#t ama! d#spic o$!aul Cantacuinului.
C E'ti di$aci/ *an"iul#/ da! nici n#"*io$ia n,ai st!pit,o din
!dcin. 6#stind $ostan"iilo! &#lul lui And!oni#/ anin (!tos
3u(&ul d# "!uma3ii B!nco(#anului. Al cui slu3ito! # oa!#
lo"o)tul. >i din a cui po!unc opint#'t# p#nt!u (olnicia
-
ac#lo!
osndi&i.
?Hm@ c*i$ui 8ac*i... Dud#cata,i d!#apt 'i pun !m'a" c
stolnicul i,a nd#sat,o n t!tcu&/ naint# d# a pu!c#d# sp!#
%tam$ul.U
C Din dou una/ !osti spta!ul. O!i 2!c'an/ o!i lo"o)tul
t!#$ui# sili&i a,'i nc*ina )!unt#a n &!n/ cci unul )! c#llalt
nu i$nd#sc nimica.
C Asta,i c#l mai l#sn#@ N,a! )i p!imii "*iau!i c#,'i l#apd
pi#l#a n mp!&i#.
C N,am $"at d# s#am/ s# st!m$ spta!ul. O lum da!
d# la capt. 4nd nd!3it la toat# po!&il# %tam$ulului 'i olaci
"ata la o!ic# clip a n# (#sti pl#ca!#a lo"o)tului sp!# Anatolia.
8ac*i s# nclin.
C %# (a s(!'i ntocmai dup po)ta 'i !nduiala domni#i
tal#.
Rmas# cu oc*ii la Cantacuin ca!#/ c#!c#tnd tu"!a d#
#mail 'i au!/ c*i$uia la altc#(a.
?Cnd i,o cnta popa a"*iosul
5
ac#lui And!oni# din p!icina
spta!ului/ apoi p# 8ac*i nu l,o c*#ma I$$#n/ ci 1usta)a %ultan/
ia! soa!#l# o !s!i d# la as)in&it.U
Dup c# Cantacuinul p!si cma!a/ *an"iul di$ui ploscu&
cu (ina!s d# 4lo(di( 'i t!as# "t lun". C#!cas# t#am c "*iau!ul a
n&#p#nit n du'um#l# cci/ naint# d# #clul,"*ida
R
/ *ot!t )us#s#
s,i t!#ac p!a"ul iscoada 1a!i#i Cantacuin#asca nd#o$'t#
scump la a!"in&i/ acum s# do(#dis# mai milosti( d#ct (ist#!ia
Canc#la!i#i N#"!#.
-
Li$#!tat#a.
5
4!o*odul.
R
1asa d# dimin#a.
V...Bin# c pn la un cot. d!umu!il# m#!" altu!#a. Dup
ac##a...U
Han"iul slt din um#!i 'i/ cu oc*ii la po!unca 4!o)#tului c#
osnd#a ap!i" &ucsuiaa/ *pi nc o n"*i&itu! d!a(n din "la3a
d# $asamac.
I
Cu sil ma!# n su)l#t/ $#iad#a Dimit!i# (!li sc!i#!il#
l#"at# n ma!oc*in p#!san al# lui Lucius Anna#us %#,n#ca. D# t!#i
!#l# s t# )#!#'ti cu dinadinsul/ po(&uia n&#l#ptul; d# u!/ d#
pim 'i d# disp!#&...
Luas# ca!t#a la nt0mpla!#/ c*i$uind s,'i uit# din n#,
!$da!# pn c# Rustan a(#a s s# ntoa!c. Ia! $ucoa(na s#
d#sc*is#s# n#silit/ slo(#l# a!ndu,i oc*ii/ d# pa!c d#"#t st!in i
l#,a! )i a!tat cu dinadinsul.
%# a)l clip# n (ia&a )i#c!#i )ptu!i cnd p!icin d#
n#mul&mi!# o!i am!ciun# t# mn p# c!!il# dos#lnic# al#
cu"#tului/ cot!o$ind cotloan# n#"u!oas# p# ca!# anii/ &in#!#a d#
mint# $#t#a" a )lutu!aticului sau d!#nia inimilo! put#!nic# l#
ocol#'t#/ uita!#a C d# la o (!#m# C col$indu,l#.
As#m#n#a clip stin"*#! t!ia n noapt#a ac##a d# c!inda!
dumn#alui Dimit!i# Cant#mi!. %# i$(is# din cas#l# n)lc!at#
al# lui 2#!!iol/ cu n#"!#a& n su)l#t. %# sim&#a n#d!#pt dinaint#a
lo"o)tului 'i/ o!ict s,a! )i nc!#din&at po)to!indu,'i c &#lul
(ala*ilo! i smintit 'i pot!i(nic un#i politic*ii d# cumpn/ 'tia c
c##a c#,l &intuis# d#,a cu!m#i'ul 'i din $un nc#put #!a d!a"ul d#
Casand!a.
Ia! domni&a/ pa!c a&&at d# ns'i %atana/ nu p!pd#a
p!il#3 d# a,l nl&a pn n c!ai,nou p# $oi#! And!onic/ c#!nd la
)i#ca!# !(a' (#'ti d#sp!# i$nda C s# put#a oa!# s nu
$i!uiasc. C slu3$#i n Anatolia.
?U!a/ pima/ disp!#&ul...U D# toat# s# )cus# (ino(at
c!tu!a!ul/ cci $#l'u"ul d# da!u!i/ 'tiut #st#/ nu s#ac i(o!ul
pcat#lo!/ $a un#o!i s# adap din ac##a'i al$i#/
Vi nd!"im totd#auna p# c#i c# n# p!#asl(#sc/ da! an#(oi#
p# c#i p# ca!# i sl(im noi n'in#...U
Da/ suspin $#iad#a Dimit!i#/ )!an&uul ac#la nu s#
n'#las#. 4# $oi#! Radu And!onic #!a p#st# putin& a nu,l p!#&ui/
u!sita doldo!a d# *a!u!i nscocindu,l om p!#a a(ut/ cci/ dup
cum cu(ntau c#i (#c*i/ c#l mai $o"at # ac#la c!uia no!ocul nu
mai a!# c# s,i d#a...
C 1 umil#sc dinaint#a p!#a no$ilului stpn... 1,am
poticnit/ $oii din 3u" )! coa!n# sco&ndu,i@
Rustan pt!uns#s# n cma! pisic#'t#/ dup o$ic#i. i )us#s#
d# a3uns o sin"u! cuttu!/ p#nt!u a p!ic#p# c inima $#+ului
lc!ima sn"#.
C E!am nc!#din&at c (#i )i n)!nt/ !osti c!tu!a!ul/ )!
smn& d# must!a!#.
%lu"a su!s# cu n&#l#pciun#a p# ca!# tta!ii din (#c*im# o
d# p!ins#s#! dinaint#a so!&ii calic#.
C 6!3ma'ul domni#i tal#...
C Nu mi,i (!3ma'/ spus# iut#' c!tu!a!ul/ d#'i l p!#&ui#sc
nd#a3uns p#nt!u a,mi asmu&i pima. Ia amint#/ Rustan@ Opint#sc
sp!# a mpi#dica anum# i$nd a lo"o)tului. l (!#au n)!nt da!
nu do$o!t.
C 4!ic#p/ stpn#. 6oiam doa! a,&i spun# c ac#st (ala*
m$in (la"a )ia!#i nt!tat# cu iscus#ala un#i tlni&#
-
"!#c#/
cut#an& d# (ntu!,ap cu a"#!im# d# 'oim. Ia! la ac#st#a s#
adau" ulcio! n#s#cat d# no!oac#. Cnd l,am c#tluit n 3u(&/
(ino(at a )ost s!$ul c#l scpat din iadul Anatoli#i a$tndu,i p!in
st!i"t n#cu"#tat lua!#a amint#. Dac ntmpla!# n#c*i$uit ns
nu,i (! pa! n !oat/ ia! n)!unta!#a nu,i din cal# a)a! d#
$#m#tic/ nu l,a'. tn3i du'man )!at#lui sau )#cio!ului m#u. L,a
c#tluit p# %u!m# )! t!ud/ tu!cul u!mndu,l sin"u! pui dup
clo&/ i,a nltu!at nt!,o clipit p# oam#nii spta!ului/ ia! domnia
sa C (icl#ni# )! s#amn C cn#a acum la st!pi!#a )oc!i#i.
1in# n o!i/ !m'a" nc*#i/ )!an&uul i,o d!ui/ dup
d#p!ind#!#a c!#'tinilo!/ slu3$ d# mul&mit la t#mplul papista'
din 4#!a.
C 4llaia a ost#nit.
Rustan ncu(iin& m$ind.
-
2#m#i# u'oa!.
C Doa! )lac!a 'i spaima au )ost ma!i. %,a "!i3it ns ca
pa"u$#l# s )i# m!unt#. Cu #c# m#'t#!i 'i tot att#a $idin#l# 'i
"l#&i cu al$oa!#/ nt!# !s!it d# soa!# 'i lun/ nu s# mai cunoa't#
u!m d# pocino".
C Au pus da! mna p# %u!m#/ 'opti c!tu!a!ul.
C Au pus...
Cant#mi! c#!c scu!t clip d# 'o(ial. Da! p#st# toat#
socoat#l# n&#l#p&#'ti/ !$t#a pa!c su!sul d# $at3ocu! al
Casand!#i.
?4un p!#& p# mint# m$#l'u"at/ s# m!tu!isis# cnd(a
domni&a/ da! la )#l d# d!a" mi,# $!a&ul (oinic. nd!"#sc cu(ntul
m#'t#'u"it/ da! s# a)l oa!# sti*u!i mai d#s(!'it# d#ct c#l#
u"!(it# d# o spad nd!3it d# d!a"ul o!i do!ul iu$it#i.U
C %lo(#l# a't#!nut# la )lac! d# lumna!# nu s# m$in cu
isp!(i d# 3un"*#! s(!'it# n !sc!uci noptat#c#/ !ostis# am!lu&
Cant#mi!.
4!in oc*ii domni&#i )ul"#!as# (pai# n(#!'unat.
C Ba s s# m$in#@
Oc*ii Cant#mi!#scului s# ntoa!s#! n cma!. Hot!!#a s#
cit#a n sp!nc#n#l# nnodat#.
C 6#i (#"*#a mai d#pa!t# c!!il# lo"o)tului. Nu uita/
Rustan@ 4!#sa!,i d!umul cu pi#dici/ da! nu adu st!icciun# nici
domni#i/ sal#/ nici to(a!'ilo! c#,l nso&#sc.
%lu3ito!ul s# nc*in.
C %upus m a)lu po!uncii p!#cum na soa!#lui la m$#tul
ast!ului. n"dui#,mi doa! a,&i spun# c n,ai p!icini d# tul$u!a!#/
cci n&#sat # d!umul (ala*ului d# st(ili p!#cum "!ul d# n#"*in.
n (#ci/ o mn d# oam#ni C doa! dac nu,s #i C nu (o! slo$oi
#c# mii (#"*#a&i 'i )#!#ca&i d# al&i cinci sut# o!i o mi#.
B#iad#a Dimit!i# a(u mi'ca!# n#d#slu'it cu mna n ca!#
&in#a lul#aua. Cuta p#st# &#asta tta!ului la n)lo!itu!il# co(o!ului
d# Ispa*an.
C Cnd lo"o)tul (a )i n)!nt/ n# (om cni noi nt!u
d#!o$i!#a ac#lo! c!#'tini/ cci Domnul nu,mi (a astmp!a
al#anul din cu"#t atta (!#m# ct i 'tiu t!udnic u!"isi&i. 1ai t#m
$l#st#m punndu,m #u d#,a cu!m#i'ul opint#lilo! d# slo$oi!#...
C#!ca!#a o (om )ac# ns cu socoat/ tocmind l#)#"ii l#'i 'i
muscali/ p#nt!u ca mnia 'i osnda otomanilo! s nu )ul"#!#
1oldo(a sau 6ala*ia. Ia! $i!uin&a o (om pu!ta p# tipsi# d# a!"int/
da! nso&i!ii noast!# cu domni&a Casand!a.
C C#!ul s t# a3ut#/ stpn#.
C Hm@ )cu c!tu!a!ul. 1i,# s nu s# st!duiasc p#nt!u
lo"o)t.
Rustan cltin *ot!t din cap;
C Ac#l And!onic/ d!uit dup cum am spus cu (la"/
(icl#'u"/ cut#an& 'i a"#!im#/ lipsit s# a)l ns d# n&#l#pciun#a
domni#i tal#/ 'i ac#asta s# do(#d#'t# dup nst!u'nicia ticlui#lilo!
'i !sul )lu'tu!at#c dinaint#a p!im#3di#i. i aidoma c#luia c#
?sd#'t# n nisipu!i am$il/ )! a a(#a d# (!#m#a,i 'i t!uda,i
mil...U
C Ad#(!at/ o)t c!tu!a!ul/ doa! c ac#l ma!# p#!san %aadi/
c# sti*uia n&#l#pt d#sp!# am$il#/ n,a a(ut p!il#3 s,l cunoasc p#
lo"o)t.
I
Ca totd#auna/ iscoada Cantacuin#asci Doamna !mas# n
cotlon n#"u!os dup c# po!uncis# *an"iului s otn3#asc
lumn!il#. 6pi& )i!a( d# cand#l dd#a "las um$!#lo!
cm!ii/ 8ac*i !ind doa! mo!man d# t!#n&!i# n#a"!/ p# $oi c#
nu s# lsa citit. >i "lasul s# i&#a n$u'it dint!# $osc!&# "lu" d#
clu"! papista'/ t!as pn n d!#ptul sp!nc#n#lo!/ tinuia c*ipul.
C Nu mi,s c#!c#tto! din )i!#/ !s# 8ac*i. Da! d# m,a'
nd!pnici/ tot &i,a' di$ui )a&a.
C nc#a!c/ *an"iul#@
n mna iscoad#i sclip#a lam sul#a" d# 3un"*#!.
Tu!cul slt din um#!i cu n#psa!#.
C 6oia domni#i tal#. Nu ns d# ald# min# t!#$ui# s t#
)#!#'ti. %t!dani# ada!nic.
C Ba tocmai d# ald# tin#/ 8ac*i/ cci ac#asta # u!sita
iscoad#i. % s)!'#asc do$o!t d# mn ticloas a(nd ac#la'i
*!am. Ia,&i tal#!ii@
A!unc t#'c*#!#a d# pi#l# ca!# nim#!i p# m#scioa! c*ia!
su$ nasul c*io!ului. Han"iul nu,i d#nod $a#!#l#/ ci o cnt!i
doa! n podul palm#i 'i o (! cu mi'ca!# ticit n '#!pa!. 8!i/ o!i
adulm#c/ m$#t p# c*ipul ascuns 'i 'i a!t din&ii d# n#(stuic
n !n3#t potolit.
C D#uni am auit (o!$/ ta!# n&#l#apt n $aa!; cnd
num#!i pa!al#l# s nu,&i p#s# d# #)l#m#aua o!i !sul (#cinului.
Nu s,a nscocit n ast lum# oa!#c# mai (#s#l ca o!nitul
a!"intului.
C Ascult/ *an"iul#/ nu po)tind s,&i ascult cu"#t!il# am
poposit n "!opni&a asta putu!oas. Rspund#/ !spicat; ncot!o
$at# spta!ul.
8ac*i 'i adun su!sul cu mna.
C Opint#'t# din !sput#!i s nc*id oc*ii lo"o)tului o!i
mca! ai $oi#!ului c#,l nso&#'t#. 4n una alta (#"*#a po!&il#
%tam$ulului p#nt!u ca s nu i s# st!#coa!# nluc )! a p!ind# d#
(#st#.
C 4nda'ii snt oam#nii ti/ 8ac*i@
C Ai m#i.
C G!i3#'t# s nu,'i poat mplini slu3$a/ 'i (#i do$ndi
num! nt!#it d# a!"in&i. Lo"o)tul t!#$ui# s a3un" n Anatolia.
Han"iul nc#!c s st!pun" un"*#!ul npdit d# n#"u!.
C s iscoada stolnicului/ ia! dia(olul ac#la nu,i c!u& p#
(nto!i. 4!im#'t# napoi pun"a/ ns nu,mi c#tlui "!uma3ii n
3u(&.
C Adic.
C %pta!ul nu,i pild d# n&#l#pciun# da! nici un ntntoc/
p!unc nscut !salalti#!i/ sp!# a put#a )i nc!#din&at c lo"o)tul
s,a )u!i'at din %tam$ul )! ca mca! un sin"u! tu!$an din c#l#
cinci#ci/ ct# i (#"*#a po!&il#/ s,i )i !it (!)ul must#&ii.
C Ascult/ *an"iul#@ 6ala*ul dimp!#un cu c#ata sa t!#$ui#
lsa&i s popos#asc slo$oi n mun&ii Anatoli#i.
%pta!ul &i (a po!unci oam#ni ca!# s,l nso&#asc p# u!m#l#
lui And!onic. Ac#'tia/ ia amint#/ s# (o! do(#di n#(olnici n
n)!unt!i 'i )! so!&i d# i$nd. D#,s p!ic#pu&i/ spta!ul nu (a
"*ici (icl#'u"ul.
C# ciudat@ !s# 8ac*i,I$$#n. Nu,i s)!iac d# c#as/
Cantacuinul m,a! )i umplut d# au! sp!# a n"*i&i comndul
lo"o)tului/ ia! domnia ta po)t#'ti tocmai d#,a,ndoas#l#a/ s,i c!u&
cu o!ic# p!#& dimin#&il# n#!s!it#.
C N#a3unsu!il# a)lto!ului cu c*ipu!i mult#/ *an"iul#@
C Ba" d# s#am c l# cuno'ti $in#/ !s# 8ac*i. 6oia
domni#i tal# s# (a mplini. 6ala*ul nu (a a(#a d# ndu!at
(tmtu! ct d# mic.
C Nu uita@ Nici 1a!ia Doamna nu nd!"#'t# (nto!ii.
ntoa!s# spat#l# 'i pi#!i um$! tainic p!in u'a p#st# ca!#
plouau 'i!a"u!i d# *u!mu. Cu oc*ii la $oa$#l# !su!ii/ *an"iul
"!i idu!ilo!;
C Nu (oi slo$oi nici o po!unc ticlo'ilo! tocmi&i. 6o!$a
(ala*ilo!/ mi,i t#am d# d!acu/ da! 'i mai a$iti! d# ttn#,su. Ia!
stolnicul # cp#t#ni# nt!# ticlo'ii c)tni&i. Bo$ii s al#a" soa!ta
lo"o)tului.
I
4# Uli&a T#!imanilo!/ dincolo d# 4o!&il# Al$ast!# !idicat#
p!in os!dia unui anum# #mi!/ c# cu "!#l# pcat# socot#a s s#
n)&i'## dinaint#a lui Ala*/ s# a)la la ac#a (!#m# co'm#lia
n#)&uit a unui n#"u&to! a!m#an.
?Doamn#@ scu!t,i mint#a tu!culuiU nu ost#n#'t# a s# mi!a
(ala*ul. >i cu ad#(!at/ nici un pu!tto! d# nd!a"i nu asudas#
nt!#$ndu,s# d# c# unui as#m#n#a $o!d#i pctos/ mp!#3muit d#
"!din s!man/ i,au )ost d# t!#$uin& po!&i d!a(#n#/ palanc
(!toas d# piat! 'i )i#!.
D#sp!# Boian/ a!m#anul/ lo"o)tul a(#a d#mult 'tiin&/
$!$osul )iind to(a!' d# ali'(#li' 1a!"*ioli#i
-
n#"usto!#asa d#
$i$ilu!i 'i podoa$# din ma*alaua %)ntul G*#o!"*#.
i ol#ac d# (!#m#/ dia(oli&a s# a)la copil d# cincisp!##c#/
'aisp!##c# ani/ cu oa!#ca!# c*#a" !mas d# la p!ini/ da! sin"u!
cuc/ )! u!m d# ciu$ot o!i imin#u n $ttu!. nt!,o sptmn/
molima ap!i" c# cnis# Bucu!#tii o !pus#s# p# mum,sa
Gla)i!a 'i doi )!a&i mai mitit#i/ dup ca!# 'i lo"is# pi#l#a 'i
8lta!/ dulul $t!n ca!# psto!#a o"!ada.
-
6#i ?A"#ntul s#c!#t al lui Altn $#+U/ ?Lo"o)tul d# tainU 'i ?Oc*ii
3upni&#iU.
4# ttn#,su/ 1a!"*ioli&a nu,l cuno't#a. Nici mca! Gla)i!a/
)i#,i &!na u'oa!/ nu l,a! )i putut a!ta cu d#"#tul/ p!#puind n
sin#a dumn#a#i (!#o pat!u c!#'tini/ da! cu 3u!mnt/ )! a pctui
dinaint#a c#!ului/ n,a! )i osndit p# niciunul.
n as#m#n#a il# d# !#st!i't#/ Boian o nd#mnas#/ cu mint#
'i n(&tu! d# n#"usto! 'i cu"#t p!int#sc/ s,i/ )ac socoata
t!$u&#lo! ia! cu pun"u&a d# "al$#ni di$uit n sunducul mum,
si/ s nc*#"# simoni#
-
n %)ntul G*#o!"*#. n mai pu&in d# un an/
1a!"*ioli&a i$ndi d#(#! )! p#!#c*#/ !idicnd nc o $olt n
Uli&a 1a!#. D# la Boian/ ca!#l# $#3#n#a la 'al(a!a"ii mnat d#
diata unui unc*i/ 'i lu !mas $un cu lc!mi& n cuttu!a (#!d#
'i nc!#din&a!#a c d!uma'ul c# sta s ncal#c# p# $idi(iul !otat i,a
)ost/ dac nu p!int#/ p!i#t#n cum nu s# ntmpl d# dou o!i dup
cum nu s# ntmpl dou duminici in ac##a'i sptmn.
Cu anum# s#mn al n#"usto!i&#i/ s# n)&i'as# Radu And!onic
c#!nd "ad tainic p#nt!u c#ata domni#i sal#. A!m#anul i
d#sc*is#s# la!" po!&il#/ u!as# d# $un (#nit/ mo'mondis# apoi n
ocni&a so$#i 'i (!s# n mna $oi#!ului colan d# c*#i d#slu'indu,l#
)olosin&a. 4i#!is# ndat 'i d# dou il# nu,i !is#! nici mca!
um$!a.
4t!unnd n cas#l# n#"u&to!ului/ i p!ic#p#ai t!#$uin&a d#
"a!d (!tos. 4# ct s# a)la d# calic $o!d#iul c#!c#tat din uli&/ p#
att d# c*#ltui#lnic s# do(#d#a nlunt!u. G#m#au odil# d#
c*ilimu!i 'i co(oa!# scump#/ $!oca!tu!il# "!#l# d# au! 'i atlasu!il#
c#au a!uncat# p# toat# $od!oan&#l#/ a!"int!ia di$aci
m#'t#'u"it n d#p!tata 6#n#&i#/ 6iana o!i mai ap!oap# la
Damasc/ &i lua oc*ii.
?Cl#'ta!/ a!"int 'i mtas#/ su!s# $oi#! And!onic/ iat
patima a!m#anului@U
Lo"o)tul s# nto!s#s# a$ia n o!i 'i/ d# cum pt!uns# n
cas/ l i$is# cuttu!a nuc a 2!c'anului. l c#!c# *ol$at p#
%u!m#/ oc*ii !tcindu,i d# la "d# la o"linda )lo!#ntin ca!#
spnu!a n stn"a domni#i sal#. Nici tu!cul nu s# do(#d#a mai
p!#3os n $uimc#al/ 'o(ia nt!# mni# C p!ic#pus# din
cuttu!a c!unt a lui 1i!Jo i pa!ul plu"a!ului c i$(it d# po3a!
a nim#!it n alt $o$otai# C 'i t#am a$ia )&!it.
-
N#"usto!i#.
Nim#ni "!ind otomana C nc!op#a/ s!$ul ct p!pdis# c#l
c# ntocmis# Co!anul C nu cptas# d#slu'#al n#dum#!i!ii 'i
t#ama/ *!nit d# a't#pta!# t!udnic/ il "olis# d# (la".
nc o dat a(#a s $a"# d# s#am $oi#! And!onic/ n

o!ii
ac#l#i il# d# "#!a!/ c ciud&#nia )i!ii om#n#'ti nu poat# )i dat
p!in $alan&/ n#a)lndu,s# oca p# msu!. D# pild/ $utia ac#asta
d# osn ca!# p!i"on#a cu nc*ipui!# satanic#asc #c# mii d#
c!#'tini/ "d#l# n(#!'unat al Anatoli#i c# nu l# n"duia
osndi&ilo! a,'i l#pda suspinul naint# d# a l# 3upi #c# pi#i/
)ptu!a iscat d# 8idito! n clip d# mni# n#"u!oas doa! sp!#
n#mil 'i cino'#ni#/ s# a!ta mi'#l/ i#pu!# n#t!#$nic n st!ai d#
slnin 'i ca)tan c*#ltui#lnic/ cptu'it cu cacom
-
.
C s $#at. C*i!ic@ s# tn"ui a nou#ci 'i noua oa! Ioni&
2!c'an. Nu pot p!ic#p# altmint#!i cum d# m a)lu aici t!ntit p#
so)a n *alat )lo!iu/ ia! dinaint#,mi/ n 3il& au!#l/ tot #u mi,s/ doa!
c (!)uit d# tu!$an.
%lu3ito!ul ddu din cap n&#l#p&#'t#.
C Rac*iul (#n#tic i cu p!icina/ st0pn#. Din t!#i ploscu&# 'i
dou "la3# nu t#,ai m$tat domnia ta niciodat. Am is 'i !sis
c o$cina p"n nu,i i(odit p# pot!i(a )ptu!ilo! cu s#min&i# d#
soi.
C 4#s#mn# d# ac##a/ cu(nt 2!c'an cu nc!#din&a!#/ nu
i$ut#sc n#am a m d#m#tici.
1ac*idon su!is# d#mi#!dndu,'i pa!ul.
2! smn& d# ndoial/ coan# Ioni&... %# a)la la noi n sat
un &i"an ca!# p!# num#l# su s# c*#ma 8am)i!. i,a(#a
$alaoac*#'ul aciuat# n $ttu! (!#o unsp!##c# su)l#t#; mui#!#/
soac!/ cumt!u/ cumna&i/ $a'ca cinci o!i as# pu!ad#i. Iac
popos#'t# i d# )u!a! *ain/ ia! $i#tul a!pil nu mai a(#a d# nici
un#l#. 2ocul ost#nis# n (at!/ n cm!i su)la c!i(&ul c#l
n#c!u&to!/ sacii d# "!un&# s#ca&i s# ndois#! din "#nunc*i/
t!#n&# n#t!#$nic# a!uncat# n un"*#!. %!manul cio!oi s,a p!ins cu
minil# d# cap. 4loii !cn#au din p!icina pnt#c#lui osndit la
sc*imnic#al/ nu s# a)lau mai p!#3os nici n#amu!il# suit# n c!c.
Ra$d &i"anul ct !a$d 'i dint!,odat l )ul"#! "nd sm#!it;
?N#t!#$nicilo!@ Uitat,a&i c,i 3oia "inilo!.U
-
H#!min.
C Doia "inilo!.@ s# minun C*i!ic. Uit#/ as#m#n#a
nd!(ni# nc nu mi,a plit u!#c*il#@
C Nici cioc0!lanilo!/ m$!i plu"a!ul/ doa! c 8am)i! l#,a
d#slu'it c ac#asta,i i d# pustnic#asc li*n#al.
C >i.
C 4i i limp#d# p!u d# munt#/ !s# Ili# 1ac*idon.
Ei"anul cnd n,a!# c# mnca ic# c,i i d# post.
C O nim#!i'i/ mp!at#/ !s# Radu And!onic. Tot as#m#n#a/
)lui#!,n,$ut#
-
(!l# (ina p# $asamacul n#t!#$nic. D#,ai st!n"#
pild#l# c*ip!ina'ilo!/ nt!#ci 6i#&il# %)in&ilo!/ Litu!"*i#!ul/
4at#!icul/ 4idalionul/ adu"ind d# $un s#am 'i apo)t#"m#l#
cu(ioas#i 4#la"*ia/ c#a d#s)!0nat da! d#s(!'it mntuit d#
p!#a)#!icitul Non.
C D#sp!# ac#st#a/ domnia ta lo"o)#t# ai mai mult 'tiin&/
cci a'a a lsat Dumn##u; plu"a!ului mui#!#a/ $oi#!ului i$o(nica
(opsit.
C*i!i& 'i slt "!uma3ii.
C Da! t!"o(&ului slo$od.
C 4od!#s#l# din 1a*alaua Calicilo!/ !s# lo"o)tul/ 'i
coso! lim$ii p!#a lun"i.
Tu!cul/ !tcindu,'i !$da!#a/ i$ucni cu "las pi&i"iat;
C Cu (icl#'u" am )ost ad#m#nit n ac#st# cas#/ #))#ndi/ i
c#! a,mi da !ost asup!a )apt#i. s s)#tnic d# s#am al lumin&i#i
sal# c#l d#,al doil#a 1usta)a/ cumnat ma!#lui (ii! Ram+,
1#*m#t...
C ...>i cp#t#nia "ilo! din Iadul Anatoli#i/ !osti lo"o)tul.
1i!Jo/ nd#sndu,'i cu pumnii patima 'i o$ida/ c#!ca a
!mn# n#clintit. R$u)n#au oc*ii n ca!# u!a a&&a )ul"#!# (#!i.
C C# ic#. nt!#$ !"u'it.
Lo"o)tul slt din um#!i.
C %paima i,a umplut 'al(a!ii/ da! i,a mai !mas cp#&#l d#
i)os. l !tc#'t# cu!nd/ cci cunosc soiul. Cin# c# lat! *t/ la
lun/ 'i nu col#a n uli&/ la d!um#& cu cioma".
C Tot ast)#l/ u!m 'i mai ap!ins %u!m#/ (#i da socoat
ma!#lui mu)tiu/ cci st!in )iind d# mp!&i#/ 'i mai cu s#am
p"n/ p!icina nu st n put#!#a cadiilo! m!un&i.
-
B#&i(an.
Lo"o)tul 'i a!t n !n3#t dia(ol#sc din&ii.
C Dac ac#asta &i,i po)ta/ n#,om n)&i'a dimp!#un
mu)tiului. Domnia ta l#,oi isto!isi c# tlni& &i,a isto(it (la"a n
ast# 'apt# il# din u!m 'i/ dup c# $ostan"iii &i,o! ost#ni spina!#a
cu *a!apnicul/ 4!o)#tul n"duind p!#acu!(ia doa! nt!# idu!il#
*a!#mului i,oi isto!isi la !ndu,mi c t#,am c#tluit sp!# a t# i$(i
din "*#a!#l# pi#!ani#i.
Oc*ii d# "odac ai lui %u!m# C s 3u!i la toat# icoan#l# c,s
mplnta&i n o$!aul 2!c'anului C s# $ul$u'a! ou d# t!ic,
t!ac
-
opintind s s# slo$oad din "oac#.N
C Tu/ "*iau! $l#st#mat@ Ei,ai n"duit a lua u!ma unui
d!#pt,c!#dincios c# s# a)l su$ oc!oti!#a ma!#lui (ii!.
C Ca!# i # cumnat/ u!m lo"o)tul/ 'i a c!ui so! a pus
p!icin ac#lui d!#pt,c!#dincios la nso&i!#/ c nu,i (a n"dui a
doua mui#!#/ i$o(nic/ o!i *alotc la ma!"in# d# pod. D#,a3uns.
%u!m#@ mi #'ti dato! 'i ac#asta nu/ p#nt!u c,&i c!u& papa!a
$ostan"iilo! o!i a mui#!ii tal#/ 2at*ma. T#,am smuls mo!&ii 'i
poat# c c#!ul m (a osndi cnd(a p#nt!u ac#ast n#l#"iui!#.
A!t cu $!$ia sp!# 1i!Jo. Rsu)la!#a s!$ului a3uns#s#
")it d# )ia! nd!3it.
C E unul din osndi&ii ti/ %u!m#/ 'i d#,a! sta s,i
isto!is#asc un an ct ticlo'i# s# poat# "!mdi nt!,un 'al(!a"iu
du!d/ a! !u'ina o$!aul lui B#l#$ut nt!u $lnd#&# i t!ai p!#a
dulc# n c#l iad.
Tu!cul cut p#nt!u ntia oa! la c*ipul s!$ului. D#,l
cuno't#a o!i nu/ c#ti nd#a3uns p#nt!u a ntoa!c# iut# capul.
T#,am c!u&at/ "lsui ia! Radu And!onic/ p#nt!u c mi #'ti
d# t!#$uin& 'i &i,o spun d#sc*is. D# t# mpot!i(#'ti/ 3upnul d#
colo &i,# na'/ ia! st!(ul &i,l (om l#pda n (a!ni&#l# c#l# p!sit#
d# la Ca(ac/ sp!# a nu st!ni c#!c#t!il# 'i !splata $ostan"iilo!. &i
st n put#!i s c#!ni 'i s *ot!'ti.
C Dac oc*iul c#l (#'nic t!#a al lui Ala*...
2! !$da!#/ lo"o)tul s# !idic smul"ndu,i (o!$a.
C Las oc*ii lui Ala*@ Dinti c nu,i m#!#u t!#a/
*odinindu,s# mca! odat n 'apt# il#/ (in#!#a N al doil#a/ d# &i,a
-
Bilia!d al #pocii.
n"duit att#a ocal# d# mi'#li#/ ns#amn c d# $un s#am
mca! din cnd n cnd o!i Ala*/ o!i n(&c#lul domni#i sal#/
4!o)#tul/ nto!c capul.
C Tu/ $las)#mito!ul#@
C Hot!'t#/ %u!m#/ (!#m#a mi,# "!cit d!muit.
Galim#t %u!m# 'o(i ct#( clip#. nt!#$ plin d# t#am
p!optind oc*ii $oi#!ului;
C C# po)t#'ti s )ac/ "*iau!ul#.
Lo"o)tul !su)l cu inima u'oa!. %u!s# 'i dint!,o dat s#
sim&i do$o!t d# ost#n#al.
%omn lin d#mi#!da cu"#tul lo"o)tului. %t!n"#a ln"
inim oc*i c#nu'ii 'i pl#t# d# a!"int/ iscat# d# n !usalc n i
$lnd/ luminat.
I
n iatacul n#"u!os al domni#i sal#/ doamna 1a!ia
Cantacuino cit#a ca!t# po"o!0t din d#p!tatul %tam$ul. E!a
sin"u!a ncp#!# tainic din conacul !idicat p# un "o!"an al
B!a'o(#c*ilo! und# stpn#a sin"u! 'i und# nim#ni/ nici mca!
(!lu"a d# Casand!a/ n,a(#a n"duin& a t!#c# p!a"ul. D# alt)#l/
dint!# to&i coconii p# Casand!a o t#m#a c#l mai mult/ ac#asta )iind
cap#'/ c#!c#ttoa!# din )i!# 'i cu "ust ma!# p#nt!u u!#lil#
politic#'ti.
Doamna 1!ia suspina m#!#u/ socotind c nimic nu
ns#amn mai )! c!u&a!# c*ipul un#i mui#!i d#ct o inim
)!mat n ciu$ot#l# liu$o(nicului 'i po)t#l# mptimit# d#
nl&a!#.
T#mnd oc*iul pt!un!#& al )iic,si 'i nasul d# o"a!/
Cantacuin#asca 'i cit#a c!&il# tainic# la c#asul cnd Casand!a
ncl#ca tl*!#'t# 'i/ dimp!#un cu dasclul n#am&/ $#m#tic#au
coclau!il# din mp!#3u!imil# B!a'o(ului.
2iind i mo*o!t d# "*#na!/ ntun#cim#a stpn#a odil#
nc d# la p!nul c#l mic. Bt!na u"!(i c!uc# icoan#i %)ntului
Nic*i)o! 1!tu!isito!ul c# do(#dis# ntotd#auna n&#l#apt
n"duin& pcat#lo! mui#!#'ti/ ac#st# )ptu!i )iind iscat# d#
Dumn##u nd!pnic# 'i $o$l#tic#/ apoi ap!opi# !(a'ul d#
lumna!#.
Prea nalt doa!n, i a noastr ocrotitoare,
0lac zornic ce ia n piept calea Braovului i va purta
aceast carte. Pricinile care-l !n snt grabnice i vre!ea nu-!i
ngduie a-i aterne cu !runiul +ele izbutite. N-a! vrut ns
a prpdi prile% de a-i isca desftare c#iar nense!nat,
vestindu-i c ! socot la %u!tate de dru! n slu %ba
ncredinat de do!nia ta.
$ogoftul Andronic i din stirpea vite%ilor ndr%ii i va
izbndi, roag-te ntru aceasta, lu!inat doa!n. Nu o dat ns,
istoriile celor vec#i o dovedesc, biruina n-a nse!nat dect
crunt nfrngere. +nd cretinii din Anatolia vor fi slobozii,
!arele vizir va afla c aceasta-i fapta logoftului svrit la
porunca lui 1od +onstantin Brncoveanu. )oarta ese de pe
acu! crpa neagr de !azil ce-i va s!ulge cuca i tuiurile.
&i srut! dreapta, doa!n, i ne nc#in! pentru
sntatea lu!iniei tale...
4a'i !oinici (#sti! p# sli& ntoa!c#!#a Casand!#i.
Cantacuin#asca st!ns# cu d#"#t# p!ip#lnic# ca!t#a 'i,o ascuns#
n s#c!#t!a'ul tali#n#sc.
%# nt0mpin cu )iic,sa p#st# ct#(a clip#/ n odaia
"*#!"*#)ului. Casand!a 'i smul"#a (#stmint#l# d# cl!#& l#a*
p!#s!ndu,l# p# 3il&u!i 'i so)al#. nd!#pt asup!a 1a!i#i Doamna
p!i(i!# sc!ut#lnic.
C C# ta!#,&i luc#sc oc*ii/ mmuc@
Doamna 'i co$o! iut# pl#oap#l#.
I
Cu Galim#t %u!m#/ lo"o)tul nu s# pus# p# )l#c!i#. Ct d#
n#"*io$/ tu!cul p!ic#pus# c s# a)l su$ po!unca $oi#!ului/ slo$od
nu (a )i d#ct odat cu osndi&ii Anatoli#i/ ia! o!ic# nc#!ca!# d#
n'#lciun# c# a! )i d!nicit socoat#l# "*iau!ului l,a! )i (!lit
"lm n#t!#$nic n minil# lui 1i!Jo. Doa! ntlnindu,i p!i(i!#a
d# 3i(in/ "d#l# s# cut!#mu!a din cana)ul )#sului pn n ciu$ot#
'i lu "!a$nic d#p!ind#!#a d# a,'i !##ma spina!#a n oc*ii
s!$ului.
Rspuns# p# nd#l#t# la iscod#lil# lui Radu And!onic/
3u!uindu,s# p# n#"ii/ must#a&a 'i mdula!#l# lui Ala* 'i
1a*om#d/ $a 'i a n#amu!ilo! lo!/ c doa! ad#(! "lsui#'t# 'i n
(!#o dou c#asu!i/ lo"o)tul a)l tot tipicul c# o!nduia (ia&a
ama!nic a t#mni&#i. Bun n&#l#s/ isto!isis# 'i 1i!Jo p# stu!at#/
da! !ms#s# d#stul loc tain#lo! n#d#slu'it#. Cnd o mn d#
oam#ni C la o adic t!#i/ man"ositul d# C*i!ic pu!tnd p# um#!i
cp&n doa! sp!# a a(#a $#l#l#l# n c# s# spa!"# C c#a!c a
d#l#"a #c# mii d# su)l#t# (#"*#at# st!a'nic d# cinci sut# d#
iata"an#/ atunci $i!uin&a nu poat# a(#a alt t#m#i d#ct (icl#'u"ul.
Ia! iscus#ala/ p#nt!u a i$ndi/ po!unc#'t# s ai 'tiin& d#sp!# o!ic#
m!un&i' sau p!tic#a ca!# a! put#a ticni socot#lil# multo! nop&i
c!un&it# d# n#somn.
D# und# s 'ti#/ d#,o pild/ s!$ul c maima!#l# a!"uinilo!
nu l#apd colanul d# c*#i nici n (is 'i c p!#c*#a ac#stui colan
s# a)l n $#sact#a d# )ild#'/ n anum# sip#&#l p#!san din c*#a!,
c*i!ul
-
lui %u!m#. D# as#m#n#a/ d# und# s ai$ n(&tu! d#sp!#
d#p!ind#!il# "d#lui. Galim#t %u!m# d#slu'i !$du!iu toat#
p!il#3u!il# d# clapc (icl#an al# t#mni&#i 'i conacului/ apsnd
m#!#u p# ac##a c dac Ioni& s,o d#scu!ca nt!,un )#l cu st!3il# 'i
slu3$a'ii Iadului Al$ C la o adic/ pus n ncu!ctu! s# (a
p!#)ac# cup!ins d# posc#al o!i mni# ap!i"/ 'i (nt muscl#sc
(a mtu!a o!ic# )ptu! din cal# C cu "!#u (a &in# ns pi#pt
mui#!ii/ nd!cita 2at*ma.
C Otomanului/ dup cum domnia ta 'ti#/ !osti %u!m#/ nu,i
cu!"# pictu! d# sn"# (ulp#sc n (in#. mp!&ia nu s,a )ost
alctuit din cio$u!i d# 'i!#t#ni#. Rmn# s "s#'ti (icl#'u"/
#))#ndi/ sp!# a o mpi#dica s d#a n(al p#st# "*iau!ul c#l
o!toman n pnt#c. % $a"# d# s#am c,i mui#!# po)talnic/
n$dioas/ 'i p#st# msu! d# cl#(#titoa!#. D# lim$a i,a! )i )ost
ac *a!nic 'i (o!$#l# )i! d# mtas#/ s,a! )i &#sut co(o! s cup!ind
d# cinci o!i d!umul din %tam$ul pn n !aiaua B!il#i.
C I,oi spun# 2!c'anului s )ac p# c#la cu u!#c*# su!d.
Galim#t %u!m# !s# p#nt!u ntia oa!.
-
Odai# d# ma!mu!/ asi"u!at mpot!i(a, inc#ndiilo!/ und# sa d#poitau d#
o$ic#i o$i#ct#l# d# p!#&.
C Nici la ac#asta nu,l po(&ui#sc/ #))#ndi/ cci "u!a
umplut cu sac mai mult o nd!c#'t#. Ba,l mai c*#am 'i p#
)!at#,su p#nt!u ca mu't!uluiala s do$nd#asc spo!.
C nc#p s p!ic#p d# c#,ai clcat st# 'apt# il# po!unca
4!o)#tului/ pctuind n iatac d# p"ni&.
C Ispita nu,i t!nda(/ #))#ndi/ 'i *imn#'t# p# toat#
uli&#l#/ mai cu s#am cnd ai n *a!#m o sin"u! mui#!# 'i ac##a
s# c*#am 2at*ma. Dac to(a!'ul domni#i tal# a! i$uti s,o
ocol#asc/ s,a! l#pda d# mult# $uclucu!i.
C Cum s# poat# ntmpla as#m#n#a )apt.
C D!uindu,i odoa!#/ #))#ndi. Nu (a a(#a astmp! pn nu
s# (a )li p!i#t#n#lo!/ ia! ac#st#a snt mp!'tiat# nt!#
Dolma$acc# 'i BuiuJ,D#!#. Dup cum (#i/ cal#a st!$at# o &a!.
Lo"o)tul nc#pu s !d.
C %pun#ai c osmanlul nu,i (icl#an. 4o(a&a ac#asta
p!#&ui#'t# o pun" d# tal#!i.
C Eu nu c#! d#ct a,mi n"dui s mai dau $in#&# soa!#lui.
1usulmanii $t!ni au anum# cu(nt p# ca!# "!#cii dimp!#un cu
alt#l# ct#(a $in# c*i$uit#/ l socot *al(a@ AJl du'man aJlss
dostan #idi!
-
.
Lo"o)tul l c#!c#t p# "ndu!i. Cin# a! )i is c "!sc#anul
sta/ p# ca!# n alt st!ai l,ai )i luat d!#pt pod"o!#an cums#cad# d#
p!in Ea!a 1oldo(#i cu (o!$ domoal/ odat !#t#at i)osul/ i
"d#l# ticlos al Iadului Al$. Oa!# put#!#a/ put#!#a n#&!mu!it
asup!a s#m#nilo! i d#a3uns sp!# a,&i ticlo'i inima.
4a!c c#tindu,i n cu"#t/ oc*ii lui %u!m# scp!a! ia!
spaima.
C 4un t#m#i p# cu(ntul 'i )"duiala domni#i tal#/ #))#ndi.
C Nu,mi nto!c (o!$a/ d#'i d# &i,a' d!ui odi*n nt!u c#i
d!#p&i nici mca! $unul Dumn##u nu m,a! &in# d# t"adnic.
1ult 'i n#as#muit !utat# ai s(!'it/ %u!m#@
>al(a!a"iul 'i c#!c#t (!)ul ciu$ot#lo! d# ma!oc*in "al$#n.
2alca i at!na d!#an&.
C Oa!# lupu,i (ino(at c Ala* i,a (!t n "u! ms#l# d#
)i#! 'i nu -,a nscocit po!um$i& $lnd.
-
6!3ma'ul n&#l#pt # mai $un d#ct p!i#t#nul )! mint# Ktu!c. )on#ticL.
C Ac#la $a!#mi s# *ain#'t# doa! cnd i )lmnd. D#stul/
%u!m#@ 1ai !mn# a,mi d#sclci taina Iadului Al$. Cum d# n,a
!su)lat cu(in&#l n nt!#" imp#!iul d#sp!# as#m#n#a ("un
ticloas.
C i (#c*# doa! d# cinci ani/ #))#ndi.
C >i p#nt!u ca!# p!icin o &in#&i su$ o$o!oc.
Tu!cul c#!c#t cu spaim mp!#3u!.
C Ac#asta dac &i,oi d#slu'i,o/ nu,mi !mn# d#ct/ a nui
n mila "d#lui d# la >apt# Tu!nu!i. i socotit tain a mp!&i#i 'i
(#"*#at cu st!'nici# p#nt!u a nu !su)la.
C O!icum #'ti $ucit d# pcat#/ %u!m#. R$o3ul &i,i
n#ncpto!. 4#st# ct# ai )cut 'i la c# &i s# cu(in# nici Ala* nu
mai poat# adu"i.
>al(a!a"iul 'i t!as# su)l#tul 'i c#!u n"duin&a un#i
na!"*il#l#.
C n l#at T5^/ d#ci cam t!#i ani dup c# 1a*om#d p!sind
1#cca s,a stato!nicit la 1#dina/ a po)tit s s# clto!#asc 'i s
(ad p#nt!u c#a dinti oa! ocn#l# Anatoli#i. >i,atta s,a )ost
nsp0immtat 4!o)#tul d# t!uda d!#pt,c!#dincio'ilo! c# "!#p&nau
la sa!#/ nct s,a cut!#mu!at 'i a slo$oit po!unc n)!ico'at;
?Nicicnd. su$ a)u!is#nia $l#st#mului c#l n#ado!mit al lui Ala*/
nu s# (a mai sp#ti n ac#a "au! d# iad smn& d# musulman.
Ala* nu (a i#!ta n (#ci p# c#l ca!#,i 3#!t)#'t# )#cio!ii n as#m#n#a
can#U.
C nc#p s p!ic#p/ 'opti Radu And!onic.
C Au t!#cut p#st# #c# (#acu!i 'i nim#ni n,a cut#at a s#
a$at# d# la cu(ntul 4!o)#tului. A )cut,o Ram+,1#*m#t c#l
n#stul d# au!/ C 'i nu,i l#sn# a do$ndi as#m#n#a num# nt!,o
&a! und# 'i oil# $#*i# p#'c*#' sp!# a s# lsa muls# C
nc!#din&ndu,l p# sultan c ocn#l# cup!ind $o"&ii n#as#muit# 'i
c,i d# a3uns a int!a n pnt#c#l# munt#lui p#nt!u a da d# au!.
D!#ptu,i/ s#mn# snt. 4#nt!u a,l ndupl#ca p# 1usta)a/ ca!# sim&#a
c!c#l n inim "ndindu,s# la op!#li't#a 4!o)#tului/ ma!#l# (ii! i,
a d#slu'it tlcul po!uncii; nu,i # n"duit musulmanului a !o$i la
ocn#/ p"nii ns pot ptimi.
C Limp#d#/ !osti Radu And!onic. Ia! c!#'tinii snt )i# !pi&i
p!in (icl#'u"/ )i# smul'i cu d#,a sila d# la $o!d#i#l# lo! 'i du'i
nt!,ascuns la can#l# t#mni&#i.
%u!m# aps;
C n c#a mai d#s(!'it tain/ #))#ndi. Imp#!iul # put#!nic
cci Ala* # ma!#/ Ala* # $un/ da! nu mai a!# (la"a 'i i)osul d#
altdat. nc#p# a p!i(i 'i ltu!i'/ &innd s#ama d# (#cini put#!nici.
C Bun n&#l#s. D# !su)l ad#(!ul asup!a ptimi&ilo! din
t#mni&a Anatoli#i/ padi'a*ul st!n#'t# nt!#a"a c!#'tintat#.
C C*ia! a'a/ #))#ndi ai $o!tit p!icina cu d#"#tul. >i,ai s
$a"i d# s#am/ din #c# mii/ o sut/ o!i dou/ dac snt (!stnici.
Oam#nii,s d!ci&i p# sp!nc#an/ cu *#!$ o!i calic/ dac a!# sna"
'i $!a&# put#!nic#/ i osndit naint# d#,a clca p# pmntul
Islamului. >i p#nt!u ca taina s nu )ac picioa!#/ osndi&ii snt
!#p#i&i sp!# t#mni& cu ma!# )#!#al 'i doa! n inima nop&ii.
D# sim&is# um$! d# 'o(ial cnd 1i!Jo/ a$ia sptmna/ i
d#pnas# taina Iadului Al$/ lo"o)tul )cu n ast clip 3u!mnt
t!u)a' c#!ului. 'i lo"i (ia&a nt!u slo$oi!#a c#lo! #c# mii d#
c!#'tini/ )"duind 1aicii Domnului d# la Blida!i C cptuial
p!int#asc a And!onicilo! C d#!o$i!#a !um0nilo! l#"a&i d#
mo'ii cu un (#ac n u!m d# ct!# asp!ul *!iso( al lui 6od 1i*ai.
, Nu,&i (#i ntoa!c# cu(ntul/ #))#ndi/ a'a,i.
%u!m# c#!'#to!#a lips d# t#m#i spaim#lo! ca!#,l )!mntau.
Lo"o)tul nd!#pt cuttu! "oal/ lipsit d# (la". N,auis#
nt!#$a!#a "c#lui. %t!puns#s#! pn la domnia sa (ai#t#l#
cni&ilo! din Anatolia.
Capitolul IB. 8I DA/ BANF...
?Dou il#@ Att@U c*i$ui post#lnicul Ioni& Dum'a
*odinindu,'i t!upul !pus d# t!ud 'i $oli't#.
4#s#mn# l p!3ol##/ )i#!$in&#al ma!#/ cci nu i$ut#a a,'i
ticni cln&nitul din&ilo!. D# t#am s nu st!ic# somnul
to(a!'ilo!/ nd#s (!tos nt!# ms#l# "*#motoc d# c!p.
Dou il#... A'a a stato!nicit $oi#! N#"!u/ ca!#l# (a )i
cp#t#ni# pn s# (o! )i i$(it din p!im#3di#. Gndul c (a )i
slo$od i p!icinuia tul$u!#al c#,i ntun#ca min&il#/ lsndu,s# apoi
plum$ topit n mdula!#l# amo!&it#. A'a sim&#a dumn#alui/ Ionic
Dum'a. Lac!imi d# )oc i a!d#au cuttu!a aluni#. ?N,am s mai
a3un" n 6ala*ia. N,am (la"... 1 (oi p!pdi )u"!it/ da!
slo$od...U
Ca!t#a p#nt!u 3upn#asa Anastasia/ ntocmit cu t!ud p#
$ucat d# pi#l# !#t#at din poala sumanului/ s# a)la la nd#mn
su$ mindi!. O (a nc!#din&a c!aio(#anului N#"ul#scu. 4!in
clto!i# lun" 'i an#(oioas (a a3un"# cnd(a n minil# mui#!ii.
,&i zapisc i carte de bun r!as, Nastasie, i las toat
avuia fr oprelti, ca soa credincioas i preaiubit. 2i dup
ndtinaii ani, cerceteaz dup boier cu!secade care s nu-i
n%oseasc fptura i #ra!ul. 3ndul !eu din ur! va fi pentru
do!nia ta...4
Boi#! N#"!u N#"ul#scu nu,'i "s#a astmp!. Ascultnd
>ui#!atul (iscolului ca!# opint#a cu col&i d# lup s !pun )ptu!a
munt#lui/ mint#a c!aio(#anului !tc#a p# d!um#a"u!il# c# a(#au
s,l duc la slo$o#ni#. %im&#a (!colitul lui Dum'a/ )! a,l lua
n s#am. 4ost#lnicul do(#d#a s#min&i# d# soi/ cu"#t cu (la"
n#as#muit. Iac ns/ Dumn##u s,a scumpit cu s!manul Ionic/
d!uindu,i doa! c# l#apd cu o sin"u! mn. I,a c!oit inim
$tta!nic da! t!up )i!a(/ d# )#cioa! ca'.
?T!#$ui# s i$nd#sc@ sc!'ni ntun#!icului $oi#! N#"!u.
T!#$ui#@ 1aica m#a/ 3upn#asa Io!dana/ m,a slo$oit din pnt#c#
n cm#'uica u!sitoa!#lo! c#l# $un#. Tot as#m#n#a m (oi slo$oi
din *ul Anatoli#i...U
>i ia!'i C d# ct# o!i n t!#i ani. d# ct# o!i n c#l# il# d#
a't#pta!# n(#!'unat. C c*ipul l#a'ci cu pl#t# iscat# din c#!
a!"intiu ap!ins# cand#l d# $ucu!i# n *!u$a t#mni&#i.
VBana@ A't#apt,m... s ap!oap# d# domnia ta... N,ai 'tiin&
ct d# ap!oap#. A't#apt,m... T# !o" cu toat (la"a 'i
d#nd#3d#a cu"#tului@ Bana...U
4!cla$ul T!a'c do!m#a somn !oinic/ $ntuit d# (#d#nii. n
iatacul )lo!iu din conacul iscat p# Uli&a 4odului a 6asluiului/
anina icoan d# ma!# p!#&/ 1a!ia %)nta d# la Bian&. >i iac/
st!lucind nt!# sma!ald# 'i al#=and!in#/ c*ipul 2#cioa!#i s# a)la
acum dinaint#a domni#i sal#. 1inun# ma!#/ oc*ii do$ndis#!
(ia&/ $u#l# !oal$# 'i ol#ac p!#a mi!#n#/ aidoma c#lo! al#
3upn#s#i Da(ida/ soa&a dumn#alui/ p!ins#s#! a "!i;
?T# a)li sin"u!/ t# a)li cnit/ t# a)li $t!n... D# (!#i s,&i
mai (#i p!uncii 'i s,&i *odin#'ti oas#l# n o$cina st!$un/
!ndui#'t#,t# n ta$!a N#"ul#scului. C*i$ui#'t# $in#@ Clipa n,o
ntoa!c# nim#ni. Nici Dumn##u...U
NiJos/ $osca!ul din C!#ta/ c#!c#ta $a"dadia *!u$#i/ 4#st#
dou il#/ (ala*ii a(#au s nc#!c# slo$o#ni# din t#mni&a
satanic#a'c a Anatoli#i. Dac,i (ind#C p#*li(anul # iscoad
tocmit p# tain d# mnca!# 'i t!ud ndulcit C s# &in# n slu3$
da! m#!#u p!iponit/ 'i )! nd#3d# d#,a mai m$!&i'a !il# c#l#
cltit# n sin#al al# C!#t#i. D#,'i nnoad lim$a/ ia! $o$l#ticii nu
i$nd#sc/ "d#l# i (a n'i cp&na/ pu&ul d# sn"# i (a )i p#!in.
4!int#l# lui NiJos/ t#lalul 2i!a!is/ 'i n#"usto!#a ma!)a
clmpnind p# uli&#l# mcinat# d# copit# cat!'ti/ soa!#
n#ndupl#cat 'i col$ul m$#l'u"at al &a!in#i )! $#l'u"; VCul#"#
al#"#@ mu't#!iul nu s,a sup!at/ ma!) p!oast a luat. Un clondi!
d# $asamac pa"u$a a spul$#!at...U Dupn#s#l# s# *li#au cu coat#l#
!##mat# n pnt#c# 'i c#!c#tau lun" dup mmula!ul t#!)#"os.
?Hm/ c*i$ui NiJos. Tata 'i a(#a 'tiin&a m!)ii. D# #!a
n#"*ioa$/ nu mai clca m#l#a"ul $un $ucat d# (!#m#/ cci
und#,ai (ndut o&#t n loc d# (in ia!na/ (a!a t# ntmpin $olo(ani
'i (oi mnio'i.U Nu #!a n#tot 7i! 2i!a!is/ d#'i c*#a" d# a(u&i#
nu nc!opis# pn la somn &#apn/ n "iu$#a d# scndu!i. NiJos s#
$uciuma ns c#!cnd s "*ic#asc nt!# soiul m!)ii; (na!#a
ct!# cp#t#niil# t#mni&#i/ sau lim$ l#"at/ ap!innd lumn!i
p#nt!u u!sita lui $oi#! N#"!u N#"ul#scu p# d!umul p!im#3dios al
)ia!#i *ituit#.
D#sp!# ac#st#a s# $uciuma/ n c#asu!il# t!ii al# nop&ii
otoman#/ $osca!ul din C!#ta.
4# lo"o)tul Balot c#l cu oc*i d# c!ti& 'i c*ip d# clo&an l
t!#i cnt#cul d#nd3duit al s!$ilo!. mp!&#au ac##a'i *!u$ cu
a!(ani&ii 'i $ul"a!ii/ d#sp!&indu,i d# (ala*i doa! o ocni& iscat n
idul munt#lui.
Ciudat/ mnia lui Balot nu s# nd!#pta asup!a (i#!sului
nscocit p# c#llalt mal al Tis#i ci/ din d#p!ind#!# (#c*# d# doi
ani/ c#!c#ta Uli&a lui Du!a
-
din T!"ul Bucu!#'tilo!/ und# s# nl&a
conac
-
Ai "!dina Ci'mi"iu.
a!tos d# t#'c*#!#a cup!ins. Ac#a *udu$ai# o adus#s# n
pan#!a'ul d# nunt dumn#a#i/ 3upn#asa E(doc*ia/ da! d# #st!# al
p!in&ilo! Ioan 'i Ioana din spi&a Doamn#i Olt#a.
Doa! nc*ipuindu,'i c*ipul 'i $oiul cucoan#i E(doc*ia C
t!up#'/ cp&noas/ cu $!$i# d# tau! mnios 'i nas (ultu!#sc C
Balot s# sim&#a cup!ins d# st#na*o!i#. Nu as#m#n#a mui#!# i
)us#s# d# t!#$uin& C dumn#alui nd!"ind )ptu!i "in"a'#/ d#
s)ioas ascult!ic C 'i $l#st#mat )i# n (#ci A!m'oaia d#
Coia/ c# )cus# p#&ito!lc n#no!ocos p#nt!u colan d# m!"!ita!#
cu l#)tu!i d# a!am)i!u!i.
Da/ a)u!isit n (#ci Coianca/ p!#cum 'i p!in&ii lo!"u 'i
Da(ida/ ca 'i c#i din spi&a Olt#i lui 1i!c#a/ a)u!isit E(doc*ia@
%oa!ta 'i politic*ia n,o *ot!sc $!$a&ii/ dup cum p!im(a!a n,o
i(od#'t# !ndun#aua o!)an. Do(ad/ E(doc*ia *uu!#'t# la ac#st
c#as d# ia!n cumplit n iatac d#mi#!dat/ ia! n#s$uin&#l# l#
!splt#'t# dumn#alui/ lo"o)tul Balot.
Boi#! N#"!u N#"ul#scu s# st!op'i cu "las n)undat;
C N#putin&a &i,a )ost u!sitoa!#/ t#ama 'i p!#"#tul malc/
c*i&o!an putu!os c#l c# &i,a alctuit c*ipul sp!# d#plin as#mna!#.
Domol#'t#,&i $a!#mi t!#mu!atul mi'#lnic 'i n"dui#,n# *odin/
lo"o)#t#as Balot@
N#(olnicul s# sim&i s)!t#cat d# u!. La !$o3ul $l#s,
t#ma&ilo!/ adu"i cu slo(# d#,o 'c*ioap num#l# N#"ul#scului.
6o!nic#lul 2ilipac*# suspin. Dum'a ntins# mna 'i,i "u!#a.
>a!p#l#/ to(a!'ul dumn#alui/ i s# odi*n#a p# pi#pt/ st!luc#a
di*ani# ncolcit n "*iulu!i d# sma!ald.
4ost#lnicul Ionic Dum'a i aui scnc#tul 'i o)t.
?Un $i#tan c# a$ia # d#p!ins a p'i l nt!#c# n 3ud#cat.
T!#$ui# du' d# mn... Nu,l (oi l#pda Anatoli#i/ d#,a! )i s
n)!unt #c# N#"ul#'ti/ cci c!aio(#anul s# (a pun# d#,a
cu!m#i'ul/ nc!#din&at snt.U
6o!nic#lul 2ilipac*# suspin/ Dum'a ntins# mna 'i,i
d#mi#!d )!unt#a asudat.
Cntul din *!u$a m#"i#' st!uia.
?Nd#3d#a a p!ins a!ipi/ c*i$ui post#lnicul cu m$#t d#
$ucu!i#. I#!i,alalti#!i/ "lasu!il# a$ia p!idid#au n 'oapt d#
cioc!lii ost#nit#.U
Ionic Dum'a nc*is# oc*ii c#!cnd s d#slu'#asc do!ul
nd!3it c# altoia (i#!sul s!$ilo!.
%oman,A$a,El/ !a$inul din c#a ma*ala p!lit a %tam$ulului/
s!man d# somn/ da! cu $#l'u" d# c!#din&/ s# nc*ina
Dumn##ului su;
?Doamn#@ D,mi !$da!#/ cu"#t umilit/ )!ic d# pcat 'i
n#t#am d# moa!t#. T!upul mi,# n#t!#$nic 'i pi#!ito!... D!ui#'t#,
mi/ Doamn#/ (oia 'i c*#'ia c#a n#$i!uit. D#sclc#'t#,mi cal#a
mntui!ii...U
Cntul s!$ilo! nl&a !u" altui Dumn##u. Al !sti"ni!ii/ al
osnd#i/ al n#ndu!!ii...
%# nl&a (ultu! mnios/ p#st# "*##na al$.
?nc dou il#U/ 'i is# $oi#! N#"!u N#"ul#scu 'i somn
$in#)cto! i ast0mp! cu"#tul n#lini'tit.
I
T!#i il# i n"duis# dumn#alui Radu And!onic
2!c'anului/ sp!# a am#&i d#p!ind#!i d# 'al(a!a"iu 'i/ !su)lnd n
p!#a3ma "d#lui/ s,i lo"#asc din )i!# 'i )ptu!. n !stimpul ct
socot#a lo"o)tul a,i )i d# t!#$uin& p#nt!u a,'i mplini &#lul/
"manul put#a s(!'i nu pu&in# n#"*io$ii/ p!il#3 d# a nim#!i n
"!opni&# i(indu,s# ct pduc*ii n suman &i"n#sc. D#,o pild/
(ala*ului d#,i cad# n &!n dumicat d# pin# 'i s# ntmpl s )i#
stul/ 'i cat d# d!um/ l#pdnd m$uctu!a d# su)l#tul soac!,si.
4# musulman/ 4!o)#tul l sil#'t# a !idica )!mi&a/ a o s!uta 'i a o
d#pun# n clapca "iu$#l#i. %(!'ind dimpot!i( o!i cu n#psa!#/
'i c*i(#!nis#'t# &#asta d# cucui#/ d!#pt,c!#dincio'ii
$la"oslo(indu,l cu oc!i 'i $olo(ani p#nt!u as#m#n#a )!d#l#"#.
C E!i'oa! calic/ tlmci cu suspin Ioni&. La min# n
t!l/ pn 'i (oii s stui d# 3im$l/ a$ia la c!na&i 'i lipi# cald
dac s# ndu! a s# $ucu!a din coad.
C*i!ic s# "!$i a,'i "l&i cp&na ca c#la al# c!ui
p!#pui#li/ mislit# d# mint# n&#l#apt/ s# p!#a ad#(#!#sc la )i#c#
pas. D#sc*is# "u!a s slo$oad cu"#ta!# plin d# mi#/ da!
cu(ntul lo"o)tului i,o lu naint#;
C Uit t!la/ Ioni&/ 'i d#scopcia,&i $in# u!#c*il#@ 6o!$a
lui 1ac*idon/ o!i a lui na'u,su din C*ip!iana; nu um$la cu
"ndul acas/ cci l#sn#,&i pi#!i cu'ma la t!". Ia! dac nu (!#ai s
du*n#'ti p!int!# (!3ma'i/ d#pun# mca! atta lua!# amint# ct
asui n c!'ma Rdi&#i cnd m$ini !ac*iu!il# sp!# a isca ac#l
$asamac nd!3it c#,&i do$oa! dint!,o n"*i&itu! o't#an l#a*/ cu
)lint 'i i$o(nic spnu!at d# "!uma3i.
C E*/ lc!m 2!c'anul/ )!umu'#l# ac#l# il#@ Oa!# l#,oi
mai apuca !s!itul/ lo"o)#t#.
C D# )aci supun#!#/ po&i t!a"# ol#ac d# nd#3d#. Dinti/
sp!# a,&i c!u&a din p!im#3dii/ su!d 'i mut (#i )i/ plit d# $#t#'u"
np!anic/ c!uia to&i do)to!ii %tam$ulului nu i,au di$uit
d#l#"a!#.
C*i!ic s# *lii;
C Boal# s d#a Dumn##u/ c l#acu!i snt d#stul#@
8(!li cuttu! nimicitoa!# ct!# 1ac*idon al# c!ui pild#
C )! s!tu! o!i tlc/ socot#a t!"o(&ul C nc#pus#! a,i
o$i3dui !$da!#a.
C C*ia! a'a a cu"#tat 'i $a$a Li=and!a din C*ip!iana/ su!s#
1ac*idon l#pdnd pa!ul la ca!# m#'t#!#a d# dou il#.
C*i!ic/ do$ndind a!ipi/ !osti cu $at3ocu!;
C 4un !m'a" c $$tia &i,i n#am.
C DaG cum nu@ 8ic# ct!# sc!oa)a c#,mi "u!ui# n o"!ad/
cusc!. nt!,o $un i...
C N#,oi isto!isi alt dat c# s,a ntmplat ac#l#i Li=and!#/
mp!at#/ i,o !#t# $oi#! And!onic. Nu d# isto!iil# c*ip!ina'ilo!
mi,s )lmnd acum.
%lu3ito!ul ls nasul n 3os/ !ostind cu p!#)cut st0n3#n#al;
C A)#!im/ lo"o)#t#/ c ama!nic m !u'in#i dinaint#a lui
conu Ioni& 'i mai cu s#am a ac#stui cinstit t!"o(&. C#!
i#!tciun# p#nt!u lim$a p!#a slo$od 'i 3ud#cata n!oad d#
plu"a!. Domnia ta nu 'ti# c mint#a,i $u!uian !a! 'i d#,a! c!#'t#
p# toat# c!!il# a! pa't#,o 'i m"a!ii.
C Ba t#am mi,i c n C*ip!iana d !od d# dou o!i n an/
d#,a3uns a nd#stula 'i do$itoac#l#. >i ia! t#am mi,i/
1ac*idoan#/ c ni,i mpuia u!#c*il# 'i cu isp!(il# lo!/ dup c#,i
mntui suta d# )ini/ na'i/ (#!i/ )!a&i/ cum#t!i 'i cumna&i.
C N,am !nduit #u lum#a/ lo"o)#t#/ suspin &!anul. Cnd
C#l 6#'nic 'i,a )ost mp!&it da!u!il#/ -,a $la"oslo(it p# $oi#! cu
"al$#ni/ p# calic cu 3un"*i 'i n#amu!i...
C Ad#(! "!it,ai/ 1ac*idoan#/ 'i p!ind n(&tu!/ %p!# a,
mi tmdui u!#c*il#/ oi cuta slu3ito! cup!ins/ cu "ospod!i#
o!toman.
Oc*ii s# op!i! asup!a 2!c'anului. Gmanul c#!c#ta cu
mint#a dus n)lo!itu!il# c*ilimului a't#!nut p# so)a.
C 1,ascul&i/ Ioni&.
C T# ascult/ o)t 2!c'anul/ da! mai mult m ci#sc c t#,
am ascultat. C# caut #u n tu!cim#/ $!# lo"o)#t#. 4# cin# am
asup!it. C# o) m apsa n 6ala*ia d# um$lu acum t#l#l#u
Tnas#. Au nu #!a nd#a3uns d# dulc# (inul. 1ui#!il# t!up#'#
nd#sat# d# ispit#. mi lips#au oa!# po)ta 'i to(a!'ii d# p#t!#c#!#.
Nu m,am tn"uit nicicnd d# "al$#ni/ da! d# 3ud#cat am ost#nit/
(i#tindu,m cci #u/ unul/ 'tiu ct# pa!al# p!#&ui#sc./.
C Nici una/ i,o cu!m cu asp!im# $oi#! And!onic.
C %nt#m nt!,o inim/ lo"o)#t#. 1,auit,ai oa!# (!#odat
$tndu,mi capul cu stpni!il#. Baciul la stn/ !&i'oa!a p# $alt
'i clu"!ului canonul/ a'a a !nduit 8idito!ul 'i nu nu,s #u c#la/
$oi#! 2!c'an/ ca!#l# s nd!#pt lum#a cu um!ul.
C Gata/ Ioni&. Dac n,ai p!ic#put pn acum/ ada!nic oi
t!udi s t# lumin#. 4oat# cnd(a/ cnd i )i (#c*i n il#/ &i s,o!
d#scu!ca toat#. Bin#,i s t# dumi!#'ti ns c n,ai a 'o(i nt!#
dou pot#ci.
C*i!ic/ tul$u!at d# cu(int#l# 2!c'anului/ )cu un pas
naint# 'i i s# p!opti lumna!# n spat#. Glasu,i lc!ma;
C O da $unul Dumn##u/ stpn#/ 'i n#,om mntui
n#(tma&i 'i din ast nc#!ca!#. % n,ai "!i3/ t#,oi !##ma cu
toat (la"a/ t#,oi stlpi din !sput#!i.
Radu And!onic i$ucni n !s.
C Asta ic 'i #u isp!a(@ Din doi u!#c*#a&i/ am i$utit o
p!#c*# d# i#pu!a'i. 4#nt!u ast# (o!$#/ mult ai do$ndit/ C*i!ic/
n cu"#tul m#u. Bin# )aci s,&i !##mi stpnul/ cci ai tain altu!i
d# #l. 1ut 'i su!d (a )i domnia sa/ ia! tu (!aci n#as#muit din
6iana c*#mat a,l tmdui. Nu s# a)l alt c*ip d# a ocoli "!aiul
tu!cal#&ilo!/ ia! n#m&#asc nu (o!$#'t# la %tam$ul d#ct d!#"to!ul
lui L#opold.
C*i!ic *ol$ oc*ii tal"#!# d# $o"dap!ost#. Ili# 1ac*idon
!d#a !a!/ da! cnd s# u!n#a/ o )c#a p# stu!at#. Ho*ot#l# i
"l&iau um#!ii 'i t!upul d# $i#tan.
C Eu/ do)to!. s# sp#!i# slu"a. %)int# 4a*omi# 'i cu(ioas
Nastasia@ Aui/ stpn#/ cum m $at3oco!#'t# lo"o)tul.
2!c'an/ tu!tit d#,a $in#l#a/ !osti )! (la";
C Aud/ da! nc!#din&at snt c n,am auit totul.
C Iac (o!$ $in# cu"#tat../ C*i!ic@ Nu t# ) mai n#"*io$
d#ct #'ti/ cci t# a)li ct ncap#. 6#i pu!ta st!aiul (in#&iu al
$!#asl#i/ $a!$ calp 'i cutioa! d# l#mn cu l#acu!i d# c'#al.
Nici n pnt#c#l# maicii tal# nu t#,ai a)lat mai co!colit d#
p!im#3di#. Ia! cu stpn,tu (#i "!i doa! n tain/ #l a(nd u!#c*#a
'i lim$a (tmat/ sp!# a ocoli (o!oa(a cu mui#!#a lui %u!m#.
C Da! domnia ta und# (#i )i. cut# slu"a "l&it d#
t#am.
C 6oi undi (aci "!as# n ap#l# 4!o)#tului. N,a(#a "!i3/ nu
( l#pd o/clipit. Ct# i$ut#sc doi ntn"i c# s# &in d# mn/ nu
nd!#apt o c#at d# dascli "!#ci.
C D# snt#m att d# ntntoci/ s# $u!ului Ioni&/ nu p!ic#p
la c# n# &ii scai d# domnia ta@
C >i ia! ad#(!at ia't#/ !s# lo"o)tul/ c d# ai n#(oi#
n#"!#'it d# un p!ostnu/ nu,i &in locul #c# n&#l#p&i. >u"ui#sc/
Ioni&/ 'i t# n#c3#sc sp!# a t# scutu!a d# spaim 'i amo!&#al. >tiu
ct d# (!#dnici snt#&i amndoi/ tu dimp!#un cu 3upn C*i!ic/ ia!
(#st#a d#sp!# ac#ast d#stoinici# a a3uns pn la 6od/ d# (!#m#
c# n,a c!cnit a)lnd t# c# slu3$ ns#mnat c*i$ui#sc a ( lua
to(a!'i.
Auind d# 6od/ t!"o(&ul cu n nd!a"i 'i $ucu!i# )!
s#amn i n!ou! cuttu!a.
C Ad#(!at/ nu,s doi n tot t!"ul Bucu!#'tilo! s ni s#
as#m#n#.
C 4#nt!u iu&#ala cu ca!# d#'#!tm polo$oac#l# d# o sut d#
(#d!#/ mo!mi "manul sim&ind (icl#'u"ul lui Radu And!onic.
D#,amu/ c#,o )i/ o )i@ %lo$oad#,&i n(&tu!a/ lo"o)#t#@
Boi#! And!onic i dscli nd#lun" asup!a d#p!ind#!ilo!
otoman#/ l# "!i d# c#l# cinci !u"ciuni al# il#i 'i st!i"t#l#
mu#inului (#stind c#asu!il# d# nc*inciun# 'i nd#stula!# a
pnt#c#lui.
C 4#s#mn# n,au cuco'i/ s# dumi!i C*i!ic/ dac au
nc!#din&at as#m#n#a slu3$ unui *a!ap. Doamn#/ c mult
nc*ipui!# ai do(#dit ntocmind lum#a@
C >i ia mai cu s#am amint#/ Ioni&/ spus# lo"o)tul s nu
c#!c#t#i mui#!# o!i $!$at mai 3os d# "!uma3i. Cuttu!a c#
mpun"# anum# mdula!# i socotit pcat al p!#acu!(i#i/ !u'innd
ama!nic cu"#tul 4!o)#tului.
Gmanul !idic din sp!nc#n# a ma!# mi!a!#;
C Eu socot c 1a*om#d sta a(#a (!#o dou,t!#i cioc!lii
su$ )#s@ 'i $uc'#'t# )#cio!ii cu $!oca!tu!i 'i odoa!#/ i
mpo(!#a d# au! 'i doa! do$itoac#l# au n"duin& a sta n
p!i(#al. Oa!# cum s# c*#am as#m#n#a )apt/ lo"o)#t#.
C 6o!o(#'ti n d#'#!t/ Ioni&. %# a)l smint#li d#stul# p#nt!u
toat# $o!d#i#l# 'i nici p# la noi nu,i s#c#t. O "!i3 ma!# am;
ntmpina!#a cu 2at*ma/ cci nici #u/ nici C*i!ic nu (om )i d#
)a&@ 1ui#!il# otomanilo! nu,'i (d nt!,o (ia& d#ct $!$atul
l#"iuit/ p!int#l# 'i )!at#l#/ mult/ (!) d# ciu$ot n uli& und# silit#
snt a p'i cu oc*ii n !n. Iaca/ p#nt!u ac#l# clip# c#!c #u
spaim/ %u!m# (#stindu,mi c n#(ast,sa i mui#!# cap#' 'i
po)talnic
C 4o)talnic.@ s# *ol$&i "manul.
Radu And!onic p!ins# a !d#;
C 6la"a (ala*ilo! i (#stit/ Ioni&/ 'i nu domnia ta (a )i c#l
c# o (a da d# !u'in#/ mai cu s#am c ai d#p!ins n(&tu! d# soi.
Nu s# a)l "!#ac n toat ma*alaua B!#oianului
-
s nu t# )i a(ut
mu't#!iu.
C 4ala(!#/ lo"o)#t#@ s!i C*i!ic c*i$uind c stpn,su s#
a)l n st!mtoa!#. In #c# ani d# cnd l slu3ito!#sc/ cuconu Ioni&
n,a t!#cut p!a" d# t#l#l#ic@ C!'ma Rdi&#i/ !at#'ul din Copc#ni
al lui Dupn L#i$a 'i *anul Coi#nilo!/ iac,i c!!il#@ 2,mi t# !o"
nc!#din&a!#/ cci alctui#sc una cu um$!a domni#i sal# 'i a$ia
!np!t'indu,m la C!ciun/ nu po)t#sc a,mi cptu'i $uun!il#
cu pcat d# n#ad#(!.
Radu And!onic 'i 1ac*idon nc#pu! s !d. 2!c'anul/
s)#cl la o$!a/ !osti mnios;
-
%t!ada B!#oianu d# ai
C Ci nc#t#a cu n#"*io$iil#/ $o$l#ticul#@ Atta (o!$ mi
lips#a n Bucu!#'ti/ c,s n#p!i*nit lac!im/ numaG $un d# &intuit
n icoan/ p!#cum %)ntul c#la D#capolit c#,o $o(it l#mn/ (!#m#
d# 'apt# ani/ n iatac d# d#s)!nat.
Radu And!onic i smuls# cu(ntul din "u!/ !nd
C Lsa&i 'u"uiala@ n dou il# pu!c#d#m sp!# Anatolia 'i
nu pu&in# au !mas d# !nduit. Cat/ Ioni&/ s $o(#'ti ct mai
mult n p!#a3ma tu!cului sp!# a,i d#p!ind# din apuctu!i/ cci
ns#mnat #st# 'i cum 'i ap!ind# lul#aua o!i s# sca!pin su$ )#s.
2#!i&i d# as#m#ni "#amlcu!il#. 4o!&il#/ ct d# nalt#/ s d# sticl
p#nt!u oc*iul n(&at s scotoc#asc. Ia! conacul a!m#anului nu,i
*an p#nt!u a nu st!ni mi!a!#a cnd c*ipu!i d#os#$it# s# p#!ind
dinaint#a )#!#st!#lo!...
C ncot!o t# u!n#'ti. nt!#$ 2!c'anul.
C Ei,am is/ s t!#$u!i ca!# au !mas n#!nduit#.
Ili# 1ac*idon 'i ascuns# su!sul.
C n"dui# s t# nso&#sc/ lo"o)#t#/ cci t#m p!im#3dia c#lo!
c# ai d# mplinit.
C Ia! #u/ s# !suci Radu And!onic p!ic#pnd &#pu'a
plu"a!ului/ nd!"indu,mi din cal# a)a! slu3ito!ul mult (!#dnic 'i
n&#l#pt/ nu po)t#sc a,i pun# (i#&i'oa!a su$ s#cu!#.
1ac*idon cltin capul/ p# d#,a,nt!#"ul limp#it.
C Tot a'a o is 'i ald# G*#o!"*i&/ (!u,m#u/ cnd

Il#ana
(t'#lului -,a c#!ut d# $!$at. ?E'ti p!#a p!ocopsit p#nt!u min#/
)at *i@ 8#st!# aduci to&i i#pu!ii din sat.U
4# cont#sa Bana d# Rado<ic# o "si nt!,o odai# m,
podo$it dup "ustul #(!op#n#sc/ cu l#mn!i# au!i# mp!'tiat n
lun"ul p#!#&ilo! 'i !isip d# s)#'nic# 'i )lo!i.
Cont#sa s# odi*n#a p# una din ac#l# so)al# d#sp!# ca!# s#
(on#a c a! )i nscocit,o o oa!#ca!# cucoan d# R#cami#!/
)!umus#&# (#stit a 4a!isului. n stn"a/ d#asup!a unui "*#!idon
n#m&#sc/ nscocit din l#mn scump d# t#cJ 'i )!0mi&# d# )ild#'/
stpn#a icoana %)int#i 2#cioa!#/ )#!#cat n st!ai d# au!. La
(#d#!#a $oi#!ului/ cont#sa t!#s!i 'i &ipt u'u!#l d# $ucu!i# ii
lun#c p# $u#.
C C# $in# ai nim#!it/ lo"o)#t#@ n (ia&a m#a n,am pom#nit
as#m#n#a i mo*o!t@
A!t sp!# u!"ia ca!# t!ud#a %tam$ulul/ ticnit d#
)#!#st!#l# nalt# p#!d#luit# cu $!oca!t au!iu.
Lo"o)tul m$i; ?n (ia&a m#a@U C&i ani s )i a(ut copila
ac#asta )i!a(. >aisp!##c#. 1ult 'apt#sp!##c#.
C Du,t#/ 6a!(a!@ po!unci cont#sa cu $lnd#&# n "las. D#
acum/ mi,am "sit to(!'i# $ucu!oas 'i t# po&i ntoa!c# la
nd#l#tnici!il# tal#.
Radu And!onic ntoa!s# capul mi!at. Nu !is#/ "*#muit
nt!,un 3il& )lo!#ntin/ mo"ld#a&a ac##a ncoto'mnit. E!a o
coto!oan&/ m!unt ct un p!unc/ cu spina!#a nco(oiat pisic#'t#.
Tic*iu&a d# *o!$ot al$ t!#mu!a (!tos din p!icina )!i"ului/ poat#
a anilo!.
B$tia $om$ni c#(a n l#'#'t# 'i i#'i ct!nit din cma!.
C 1alca
-
domni#i tal#. nt!#$ $oi#!ul.
C Nu/ a maicii m#l#/ a !mas ns n slu3$a )amili#i/
n#a(nd n tot pmntul alt# su)l#t# dup ca!# s !(n#asc.
A'#a,t#/ lo"o)#t#. >tii/ nu,mi plac# cnd oam#nii stau lumna!#
n mi3locul cm!ii. 4a!c tot pl#ac...
Boi#!ul cut dup scuna' ct mai ap!oap# d# cont#s. O
c#!c#t *ulpa(/ )! sa& p#nt!u oc*ii $!um!ii/ c#a& st!(#i# a
dimin#&ilo! d# toamn/ p#nt!u !odia $u#lo! dat n p!"/ p#nt!u
cosi&a d# a!"int lsat slo$od p# um#!i. Doamn#/ ct s# c#!#au d#
d#mi#!dat# ac#l# pl#t#@ Lo"o)tul s# apuc (!tos d# scuna' cci
'i sim&#a mna po!nindu,s# sin"u!. Bana nt!#$ cu "las mitit#l;
C D# c#,ai nc*is oc*ii/ lo"o)#t#.
Radu And!onic su!s#. O )cus# )! s $a"# d# s#am.
C s am#&it d# p!#a mult )!umus#&#/ cont#s.
C Nu,s cu(int# d# 'a". >tii/ mi# mi plac# st!a'nic s !d
da! nu cnd # (o!$a d# p!icini os!dnic#
5
. >i nc!#din&at )ii/
lo"o)#t#/ c nu pu&in# mi apas um#!ii.
C D# mi,ai n"dui/ su!s# Radu And!onic/ m,a' cni s t#
d#scoto!os#sc d# po(a! n#su)#!it.
Bana &u"ui# $u#l# 'i cltin $t!n#'t# din cap/ st!nind
!sul lo"o)tului.
-
Doic.
5
%#!ioas#.
C G#a$a t# (#s#l#'ti@ s "!i3nic d# p!#a mult# 'i,&i i#i "!#a
sa!cin.
C Cunosc/ o)t $oi#!ul/ ct # d# an#(oi# s *ot!'ti
(#stmntul 'i "iu(ai#!u!il# ca!# s# cu(in $alului d# la capuc*#*aia
6ian#i/ ct d# t!udnic s# al#"# )loa!#a c# (a da st!luci!# 'i mai
(!toas cosi&#i d# a!"int/ ct politic*i# cumpnit s# c#!# p#nt!u
a nu,i nd!3i nt!# #i p# cont#l# !us %u!Jo(/ ca(al#!ul C*#(!olon/
n#am&ul (on Hau!#!/ ma!c*iul Gi!a!di 'i al&i #c#/ 'i a nu,i )ac#
s s# $#t#"#asc n s$ii d# d!a"ul un#i anum# )ptu!i d# dulc#
p!im(a!.
Bana 'i clmpni "#n#l# )!n3u!it#/ ls nasul n 3os 'i
nc#pu a s# 3uca/ t!"nd clopo&#ii d# au! anina&i la cin"toa!#;
C 4# domnia ta nu t#,ai t!#cut p!int!# dn'ii...
4!#a o copil d# 'apt# o!i opt ani/ c!#ia i,ai smuls ppu'a
cu c*ip d# c#a!.
C D# mi,ai n"dui,o/ #u a' )i c#l mai $#m#tic dint!# to&i.
1,a' !$oi #u %tam$ulul nt!#" ia! ac#sta/ odat mntuit/ a' t!#c#
*ota!ul.
C Ia! 'u"ui#'ti...
C nc#a!c,m/ cont#s. 1,a' socoti p!#a no!ocos d# m,ai
)#!ici cu as#m#n#a *at!.
Bana !idic oc*i um#i. O 'u(i& a!"inti# i s# aninas# d#
"#n# 'i o ddu la o pa!t# &innd palma d#sc*is/ ca p!uncii. >opti;
C %pun#,mi Bana...
Inima lo"o)tului nc#pu a s# $uciuma/ (al d# sn"# i (opsi
o$!a3ii.
C Cont#s...
D#"#t# )!a"#d#/ a!omind o )loa!# d# po!tocal/ i ticni!
cu(int#l# p# $u#.
C Bana@ La noi/ n L#*ia/ p!i#t#nii 'i spun p# num#.
C >i... li$o(nicii.
Bana nc#pu s !d.
C Dac t# st!dui#'ti/ ai s a)li.
C Ct (!#m# c*i$ui#'ti a $o(i n %tam$ul.
2!unt#a limp#d# a Ban#i s# adum$!i/ (l d# n#"u! t!#cu
p#st# cuttu!a $!umat.
Nu 'tiu... Cont#l# (a *ot!.
C#!c#ta p#st# um#!ii $oi#!ului/ 'i pi#!dus# dint!,odat
(ioiciun#a/ o nst!ina!# n#n&#l#as pus#s# stpni!# p# nt!#a"a,i
)ptu!. nt!# sp!nc#n#/ pas#!i sul#"# a(ntat# n $o! nd!n#&/
s# d#spicas# c!#& adnc. A'a a(#a s a!at# Bana p#st#
cincisp!##c# o!i dou#ci d# ani/ c*i$uind la c#l# p#nt!u
totd#auna clto!it#/ la npast#l# p# ca!# (!#m#a i l# (!l# d#sa"i
n spina!#/ ac#asta )iind !nduiala ia! n#(oil# n#nt!#$ndu,t# c#
(!st ai.
C T#,am n#c3it. 'opti lo"o)tul.
nt!#$a!# n#"*ioa$/ da! inima i(od#'t# clip# cnd cu"#t#l#
c#l# mai (it## 'i !tc#sc (la"a 'i cu!a3ul/ cnd min&i n&#l#pt# s#
mpl#tic#sc/ iscnd (o!$ n#!oad.
Bana c#!c s m$#asc 'i scutu! din cap. 1!"!ita!#l#
c#,i spnu!au n u!#c*i dn&ui! ct#(a clip#/ iscnd st!opi d#
lumin.
C Ai !s cnd &i,am spus c m asup!#sc "!i3i d#stul# ct s
nco(oai# spina!# cu ad#(!at d!... >i m,ai #)l#misit/ "!indu,
mi d# t!uda podoa$#lo!/ 'i a )lo!ilo!/ 'i a inimilo! n"#nunc*#at#/..
C Ia!t,m/ Bana...
C A'a cu!nd. T# cunosc d# pu&in (!#m#/ nu umpli nici un
cu' cu c#asu!il# p#t!#cut# dimp!#un 'i iac/ s,a 'i i(it p!icin s
m m$uni...
Glsuis# cu n#spus d!"l'#ni# 'i (i#!s d# p!i(i"*#toa!# s#
st!#cu! n su)l#tul $oi#!ului.
C Ia!t,m/ Bana/. 'i n"dui# s t# a3ut.
C Nu,&i st n putin&/ lo"o)#t#... Nimnui nu,i st. Doa!
1aicii 4!#acu!at#.
'i cul#s# iut# o lac!im.
C D#slu'#'t#,&i n#caul@ 1i,ai d!uit p!i#t#nia domni#i
tal#. Las,m s &i,o do(#d#sc p# a m#a.
C 1i,i... mi,i ta!# an#(oi#/ !u'in# np!anic m st!i(#'t#...
Ai put#a p!ic#p# st!m$ o!i pocit...
'i astup c*ipul n palm#l# mici/ d# )#ti& 'i nc#pu s
pln". Lo"o)tul n"#nunc*# ln" condu!ii d# atlas. i d#sp!ins#
minil# cu $lnd#&#/ d# pa!c a! )i t#mut c l# s)a!m.
C 6oi p!ic#p# doa! c##a c#,mi po!unc#'ti/ Bana. Du!@
N#cu"#tat/ nd#mnat d# patim c# n,o mai put#a ticni/
d#pus# s!uta!# u'oa! p# cosi&a d# a!"int.
C C# )aci.@ 6a!(a!a o!i cont#l# pot pt!und# n o!ic# clip.
C I#!tciun#.
C A doua oa!/ su!s# p!int!# lac!imi cont#sa.
C 4!ic#p c (!#m#a ni,i msu!at. D#st!am/ !o"u,t#/ taina
sup!!ii 'i nc!#din&at snt/ (om "si l#ac... N#caul mp!t'it
l#apd din po(a!.
Cont#sa slo$oi suspin lun".
C N,am 'tiin&a (o!$#lo! d# ocoli'... 4oimin# mi sos#'t#
u!situl la %tam$ul/ cont#l# Bo"usla( 9a!s*#<a...
C U!sit.@ s# spimnt $oi#!ul.
Bana 'i mu'c $u#l#.
CEi,am spus... nim#ni nu m poat# !##ma. L#"mntul mi
l,au smuls cu d#,a sila/ ast p!im(a!. 2! a,mi lsa !su)l#t d#
d#m#tic#al/ mi,au (!t in#l n d#"#t.
Radu And!oni# cut iut#' sp!# mna cont#s#i. Bana 'i
a!t palma.
C Nu,l po!t. Nici dou il# nu l,am pu!tat cci 9a!s*#<a/
ndat c# mi,a )cut c!#din&
-
s,a po!nit mnat d# slu3$ sp!#
2lo!intia. >i dint!,acolo/ pu!c#d# acum.
C D#sclc#'t#,mi. Bana@ Cin# t#,a silit la ac#st l#"mnt.
C 6ladimi!. 1nat ns d# !i"a Ladislau...
C Oa!# c!aii cu!&ilo! papista'# pot po!unci nso&i!il#
supu'ilo! lo!.
C 4ot. Cont#l# Bo"usla( i n#potul d# (a! al lui Ladislau/
ia! 6ladimi! s# a)l n slu3$a !#"#lui.
Glasul nc#pus# s,i t!#mu!#. Lo"o)tul i alun" 'o(iala;
C %pun#/ Bana@ %pun# tot.
C Nu snt#m p!#a cup!in'i. 4!int#l# nost!u 'i,a p!pdit
c*i(#!nis#ala n $tlii 'i u!#li p#nt!u scaunul %pani#i/ cci/
nc*ipui!# $#m#tic/ nc!#din&at #!a c i s# cu(in#. 1am,sa s#
a)la d# sn"# mau!. Un !s$un#l din o!dinul t#mpli#!ilo! mislind
cnd(a od!asl n#l#"iuit un#i Al$a d# Castilia/ ia!... Isto!ia #
lun"/ lo"o)#t#. D# a3uns c n a)a! d# cast#lul din Gli<ic#/ 'i
-
%,a lo"odit.
ac#la int!at p# 3umtat# n minil# cmta!ilo! lom$a!i/ n,a(#m
d#ct sim$!ia lui 6ladimi!.
C 4!ic#p/ 'opti Radu And!oni#. Cu c# "nd po"oa!
9a!s*#<a la %tam$ul.
Bana slt din um#!i cu am!ciun#.
C D# nunt/ 'i ct mai "!a$nic. 4#st# alt# dou il#/ n#
po!nim sp!# Ea!a muscl#asc und#,l (a o$!ui
-
capuc*#*ai# p#
!i"a Ladislau.
Oc*ii $oi#!ului a!d#au c*ipul Ban#i/ tciuni ap!in'i/ pim
p#nt!u l#a*/ "!i3a/ d!a"ul cuttu!ii $!um!ii i cn#au inima.
Glasul !sun do"it/ sp#!iind u!#c*il# cont#s#i.
C C# )#l d# )ptu! #... 9a!s*#<a.
C D# nu mi,a! )i )ost u!sit/ a' )i !spuns c,i un mo'uc d#
a3uns d# c*ip#'. 6!#o cinci#ci d# "*#na!u!i i,au col$uit tmpla/
tot att#a toamn# 'i (#!i i,au um)lat pnt#c#l#. Doa! p!im(a!a din
cu"#t n,a mplinit 3umtat#a sut#i. %# poa!t muc*#l#)/ ia!
pu!t!il#,i snt al#s#/ d# "#ntilom.
O "*#a! s# n)ips# n "!uma3ii lo"o)tului. I,a! )i plcut ca
Bana s (!l# n c!#'t#tul l#a*ului *!du d# do*ot. A'a/ p!in
pcu!iu/ i s# p!#a c mai !$u)n#'t# ol#ac d# al$oa!#. Cnd o
(u ns din nou $i!uit d# plns/ i cup!ins# n3inil# 'i l# npdi
d# s!ut!i.
C Bana/ las,mi !"a s c*i$ui#sc. Dac... dac nu (!#i...
dac t# mpot!i(#'ti la ac#ast nso&i!#/ &i,o 3u! c nu s# (a
n)ptui.
C Cum. 4#st# lipsa d# c!#din& o!i d# nd#3d# plpiau
)i!a(i. % nu m am"#'ti. 1ai $in# m d#p!ind cu "ndul.
C Nu t# m"#sc.
C >i 6ladimi!.
C 6om opinti s,l c!u&m. %pun#,mi/ Bana... Ai (!#a s (ii
cu min#.
Bot)o!ii cont#lui d# Rado<i## i (#sti! ntoa!c#!#a.
C A't#apt,m min# s#a!/ 'opti iut# Radu And!oni#. T#
iu$#sc/ Bana.
-
A !#p!##nta.
I
8o!i t!nda(i/ isca&i din t!oi#n#/ c#!cau s s# ca&#!# asup!a
%tam$ulului. 6i)o!ni&a nu nc#tas#/ $a do$ndis# pa!c (la" nou
ia! musulmanii/ t!udind s domol#asc mnia lui Ala*/ nmul&is#!
c#asu!il# d# !u"ciun#. 1osc*#il# A+a,%o)ia/ Lal#li 'i 6alid#,
%ultan# ")iau ost#nit# d# mul&im#a d!#pt,c!#dincio'ilo!/
n#"u&to!ii 'i c#tluis#! du"*#n#l#/ p# ulicioa!# nu !#ai um$!
d# (i#tat#/ clo&an/ (od o!i 'al(a!a"iu calic pus p# miluial.
4i#!is# c#ata d# mini ntins# ca!# &i s# a"&au d# pulpan# o!i s#
a(!l#au su$ copit#l# $idi(iului c#!'#to!ind doi im&i p#nt!u un
$lid d# pila)/ dup cum pi#!is# la!ma mmula!ilo! a!(ani&i/
a!m#ni/ 'i o(!#i. n il# luminat# d# su!sul lui Ala*/ cup#&ii
st!n#au $ucium 'i *ui#t c#,a! )i !u'inat d#,a $in#l#a
ia!ma!oac#l# s)in&ilo! 4#t!u 'i 4a(#l (#stit# din 4odul Iloa#i pn
n Ru'ii d# 4du!#/ nt!u a!(/ n(lm'a" 'i cumplit $a$iloni#.
4"nii a(#au s,'i amint#asc cu spaim d# n#ndu!a!#a
ac#lui "*#na!. Oam#nii d#"#!au n ciu$ot#/ c!pau !pus# d#
"#!uial idu!il# "#amiilo!/ (!ai muc*#a palm#i n (#aa
-
d# la
%altanat,7apisi
5
'i s )i l#pdat pun" $uc'it d# "al$#ni/ nu
do(#d#ai n tot t!"ul $lan d# oai# o!i d# sn"#ap/ pi#licic d#
pin& sau di*ani# ct d# calic.
La Ca!a(an,%#!ai/ mu't#!iii s# culcau n(#stmnta&i sp!"#au
apa n doni&# cu s#cu!#a C nici d# l#ac nu di$uiai )i!ic#l d# tu!$
C ia! c#l c# !ostuia dulu t#!)#"os sp!# a,i tl*!i picu!i' d#
cldu! &inndu,l n $!a&#/ s# socot#a mn"iat p# sc)!lia !as d#
ns'i mna lui Ala*.
n conacul a!m#anului/ u!"ia $t#a la po!&i $in# (o!t#.
Boi#! 2!c'an 'i C*i!ic *o!iau sonm cl#ios pn sp!# p!nul
c#l mitit#l n cm'i su$&i!i d# $o!an"ic/ n (!#m# c# s!$ul/ cu
pumni ca!#l# nu s# d#scl#'tau d# dou il#/ l stlp#a din p!i(i!i p#
Galim#t %u!m#. D#,acum tu!cul/ dup n&#l#pciun#a du"li' a
musulmanului/ s# lsas# n (oia c#!ului/ 'i p#t!#c#a c#asu!il# n
a't#pta!# s#nin 'tiind dumn#alui c pot#cil# soa!t#i )iind d#mult
*ot!t#/ nu st n put#!#a nimnui/ c!ai o!i milo"/ a,i ntoa!c#
-
mp!#3mui!#.
5
4oa!ta imp#!ial d# la 4alatul TopJapi.
po!uncil# >i,apoi (o!$a c#luia; d#ct s !o$ot#sc d# poman/ mai
$in# oi sta d#"#a$a...
n cma!a altu!at/ Radu And!onic t!"#a din na!"*il#a cu
coat#l# !##mat# p# pa!maclcul )#!#st!#i. 8pada n#"u!oas
(#st#a diminicioa! s!ac n lumin 'i lo"o)tul c#!c#ta cu "!i3
nl&im#a nm#&ilo!. Adunat p# un scuna' cu t!#i picioa!#/ Ili#
1ac*idon i st!#cu!a din #nd n cnd cuttu! p!#pui#lnic. 'i
sim&#a stpnul tul$u!at d# "!i3 nou/ "ndu!i n(!3$it# i
)#lu!#au c*ipul; acum cati)#liu/ cu dulc#a& d# i$o(nic c# n,a
apucat nc a $o&i a't#!nutul mnd!u&#i/ acum n(#!'unat/ numai
patim/ 'i $!$i# cap#'/ 'i oc*i )ul"#!a&i d# (paia 3i(in#i
ncol&it#
Dint!,dat/ m$#t ca!# s# c#!ca n#sinc*isit/ pus p# pon/
lumin c*ipul lui Radu And!onic.
C C#,ai ic#/ mp!at#/ d# m,a' nunti aici n t!la 4!o,
)#tului.
D# cnd l cuno't#a p# 1ac*idon/ 'i *a! Domnului/ s#
p#t!#cus# ol#ac d# (!#m# d#,atunci/ $oi#!ul nu,l (us# att d#
uluit. Oc*ii/ u!#c*il#/ t!upul iutac d# )lcu iscat n tu!#atca
ciu$ot#i itali#n#'ti do(#d#au nuc#al din c#l#a c# nu l# ui&i o
(ia&/ $a/ dup c# &i,ai p!pdit oas#l#/ l# mai isto!is#sc n (o!oa(
d# clac !sn#po&ii 'i m#"i#'ii ca!# au a3uns a,'i mpl#ti $!$il#.
C Taci/ mp!at#.
C Cnd Dumn##u t# socoat# la ma!# st!mtoa!#/ &i tai#
lim$a/ sp!# a nu,&i scoat# oc*ii. 4!ic#put,am $in#/ lo"o)#t#. T#
c#a!c al#an dup "!uma3i nco(oia&i su$ ncl&!i d# 3upn#as.
C C*ia! a'a.
4lu"a!ul l c#!c#t p# su$ sp!nc#n#.
C L#a'ca.
Radu And!onic nc#pu s !d. Nasul d# (od l slu3#a $in#
p# slu3ito!.
C Dumn#a#i.
C *...
C Adic.
C*ip!ina'ul slt din um#!i 'i nc#pu a d#mi#!da mciulia
pa!ului.
C C*ip#' i/ nu ic...
C i.
C D# n#am/ ia!'i #/ nu ic...
C E.
C 4l#t# n#as#muit# a!#/ nu ic...
C A!#.
C C!ud/ cp!ioa!/ ia! s# a!at/ nu ic...
C %# a!at.
C Boiul/ t!#stioa! s# mldi#/ nu ic...
C %# mldi#. Lo"o)tul 'i p!pdi !$da!#a; Ci slo$oad#
odat/ c!#'tin#@ Dac c##a nu/ c##a nu/ atunci c# ici.
4lu"a!ul lu c*ip sp'it/ ntn"ul satului.
C Alta nu p!ic#p. C#,a!# mui#!#a aiasta cu domnia ta
lo"o)#t#.
Boi#!ul o&!t 'i !ndui must#a&a.
C Am#&it d# nsu'i!il# m#l# c#l# mult#/ m,o )i nd!"it/
pcat#l#...
C A'a o )i. Isto!is#a ald# (!u,m#u %ucitu c p# (!#m#a
cnd lupul asup!#a pdu!#a...
C 4du!#a din C*ip!iana/ $un n&#l#s/ #)l#misi lo"o)tul.
C C*ia! a'a. 6ulp#a s,a n)&i'at u!sului nc#pnd a,i luda
(!#dnicia/ n&#l#pciun#a/ coada c#a n#as#muit lun" 'i stu)oas/
n)&i'a!#a muc*#l#). Blana toat s# a)la ciu!uit d# pduc*i/
numai c# i#'is# 3upnul din ia!n/ da! (ulpanul l nc!#din&as# c
ac#sta,i (#stmntul nou po!uncit d# i"*#monicon n cod!ul
n(#cinat/
C >i.
C C*#'uindu,i u!sului c la as#m#n#a *a!u!i s# cu(in# a
mp!&i pdu!i't#a/ 'i c tot ast)#l s# c#!# a,'i oc!oti supu'ii ca!#
ta!#,l nd!"#sc/ i,a dat $!nci la !$oi ap!i" cu lupul.
C L,a !pus.
4lu"a!ul s# *lii.
C D# !pus l,a !pus/ daG numai pi#l#a dumn#alui 'ti# cum.
G!iau unii p!in C*ip!iana c d#,atunci doa! nt!,o c'#al o
&in#/ ia! cumt!a (ulp#/ sltndu,'i coada p# spina!#/ s,a ploconit
s)#tnic altui d!#"to!.
C Ca!#,i pilda/ Ili#.
C Nici una/ !s# slu3ito!ul/ d# ca!# domnia ta s nu )i auit.
Oa!# n#tot s )i )ost ac#la c# 'i,o tocmit )!&n p# d!acu/ pn a
t!#cut lacul.
Lo"o)tul !s#.
C Ntntoci/ p!ostni/ d!aci 'i (!colaci d# ac#st#a,i
$uc'it C*ip!iana/ 1ac*idoan#/ 'i,ai nc#put a,i (#d#a n tot
un"*#!ul.
C Dac nu c*ia! p# Nic*ip#!c#a/ atunci p# (!u,su/ m$i
slu3ito!ii@/ Nu p!ic#p ns "!a$a. 4!imita,i po!unc p!in *!iso(
domn#sc s,i )aci l#a'ci conciul
-
. Dou s ii mint#/ $oi#!ul#/ din
can#l# lui Ili# p&itul; dinti/ c c#l c# s#,nsoa! dint!,odat/ s#
ci#'t# cu picu!i'ul/ 'i,apoi cin# s# nso&#'t# n st!ini/ s#
d#sp!#un#a acas.
C 1ul&m#sc d# n(&tu!/ mp!at#/ 'i )ii nc!#din&at c
p#nt!u toat# c# l# spui am condic sp!# &in#!# d# mint#. >i,acum
s nc#!cm a di$ui cum o d!#"#m. L#a'ca,i la anan"*i# 'i tot
ast)#l inima lui stpnu,tu.
n pu&in# cu(int#/$oi#!ul i isto!isi t!'#nia. 4lu"a!ul l
asculta cu sp!nc#n# nc!#&it#/ n#d#sp!inndu,'i cuttu!a d#
c*ipul lui Radu And!onic. 4!ic#pu c !ul # s(!'it/ l cuno't#a d#
a3uns d# $in# p# lo"o)t p#nt!u a 'ti c p#st# )a!m#c#l# (#n#tic#i/
po(#!il# i asmut nd!pnicia/ 'i la o u!m/ poat# c papista'a s,o
do(#di mui#!# cums#cad# 'i m$!o$odindu,'i pl#t#l# d# nluc n
$a!i' d# 3upn#as/ (a t!udi mca! ol#ac la no!oci!#a $oi#!ului./
C 1ult# sta(il#@ o)t c*ip!ina'ul n c#l# din u!m. La o
u!n#al/ cum o smul"i p# mnd!u& 'l#a*ticului/ cci ac#la (in# cu
"nd d# cptuial min#/ ia! noi/ ct d# mnoas a! )i milos!dia
c#!ului/ nu n# put#m s(!'i slu3$a naint# d# t!#i o!i pat!u il#.
1ai apoi/ c# )aci cu )!&n,su. C!aiul c#la/ Li=and!u/ o!i cum i
ic#../
C Ladislau@
C A'a/ a'a... %ocotind da! c d!#"to!ul domni#i sal# a
)cut,o scpat p# 3upni&/ l mt!'#'t# !#p#3o! din slu3$. %,o
lsa oa!# cont#l# 6ladimi! C aud c l#'ii s t!u)a'i/ tau! pus p#
p!sil C d# d!a"ul so!u,si/ nd#stulat din )i!imitu!il# l#pdat# d#
cu*niil# And!onicilo!. Cci pomana/ lo"o)#t#/ ct d# m$#l'u"at
a! )i/ tot $o"dap!ost# s# c*#am.
C 6om "si (icl#'u" p#nt!u a a$at# as#m#n#a npasta.
C D/ Doamn#@ )cu slu3ito!ul ndoit. >i alta@ Cum
c*i$ui#'ti a t# nso&i cu l#a'ca. 2aci nunt amu/ nt!# tu!cal#&i.
-
A s# csto!i.
C Nu )i ntn"/ 1ac*idoan#@ 1!it
5
dup datin/ cu c*#) lat
d# nou il#/ und# 2!c'an n#,o )i ta!to! 'i dascl/ (om )ac# p#
nd#l#t#/ la Bucu!#'ti. Acum/ )iind o! i $!nci/ ni,i d# a3uns un
pop o!i clu"! cu *a! ca!# s n# $in#cu(nt##.
C C*i$ui#'ti oa!#/ $oi#!ul#/ s t# nso!i ai o!i min# ia!
l#a'ca s n# nto(!'#asc n Anatolia.
C C*ia! a'a/ mp!at#@ Adu" nc#t/ cu t#am; Dac Bana
(a ncu(iin&a.
C Hm/ m$!i c*ip!ina'ul. nt!#$a mai d#uni )!at#,miu
Culi&; ?2a Il#an/ (!#ai s t# m!i&i.U / ?Nu...U/ ?Nu.@U/ ?Nu/...
Doa! dac (!#ai s m i#i@U
I
C 1i,# t#am/ 'opti Bana/
Lo"o)tul i p!ins# o$!3o!ul/ poti! d# lal#a al$.
C T# iu$#sc.
C 1i,# t#am...
C nt!,un c#as snt#m cununa&i/ Bana. 8i da.
C 1i,# t#am.
>oapt susu!at/ t!#cut p!in a!om d# ap!il.
C Am s t# oc!ot#sc/ Bana@ D!ui#'t#,mi cosi&a d# a!"int/
oc*ii $!um!ii. 6!#au inima ta.
C 1i,# t#am.
C 6om colinda dimp!#un t!mul $ucu!iilo!. >i t#,oi &in#
m#!#u n $!a&#/ Bana... 1#!#u... 1#!#u... >i nu &i,oi da d!umul
niciodat...
C Niciodat.../
C Niciodat. 8i da/ Bana...
Ru"ciun# sm#!it/ cu oc*i a$u!i&i d# lac!im/ cu cu"#tul
cu!at/ cu "in"'ia macului c#l s)ios/ 'i a $!ndu'#lo!/ 'i a
al$st!i&#lo!/ s!utat# d# )lutu!i p!im(!at#ci/ su$ soa!# ndu!to!
d# 2lo!a!.
C 8i da/ Bana...
2lac!a lumin!ii plpi/ nsu)l#&ind su!sul d# p# c*ipul
%)int#i 2#cioa!#.
R
Nunt.
Capitolul B. NUNTF
C %p!# a,l c!u&a p# )!&n#,su d# mnia lui 9a!s*#<a 'i a
!i"i Ladislau/ (om pun# la cal# !pi!# d# ca!# nu poat# )i (ino(at.
Ili# 1ac*idon o)ta cu n&#l#s. Dup cum p!#puis#/ st, pn,
su/ cat! dint!# c#i mai cap#'i cnd oa!#c# i s# pun#a d#,a
cu!m#i'ul/ a(#a 'i d# ast dat s s# a(!l# cu capul naint# 'i
$un n&#l#s acolo und# $ul$oana # mai adnc. D# mitit#l s# a)la
stpnit d# n!a(. T!udnicia l asmu&#a 'i nu odat $oi#! Costac*#
po)to!is# u!#c*ilo! umplut# cu cl&i al# lui )#cio!u,su; VNu,i d#
a3uns s nt0mpini sta(il p#nt!u a socoti c d!umul ac#la # $un/
nu tot c#,i an#(oi# d# do$ndit a!# 'i p!#&. >i &i,oi mai spun# una/
)tul m#u@ Cnitul n d#'#!t d# d!a"ul can#i nu ns#amn slu3$
domn#asc/ ci silnici# n#!oad as#m#ni c#lui c# ca! ap cu
ciu!ul...U
C 1 ascul&i/ mp!at#.
C Nu p!pd#sc niciodat p!il#3ul d# a,mi *!ni cu"#tul din
!odul min&ilo! m$#l'u"at#. >i nc!#din&at snt/ $oi#!ul#/ c 'i d#
ast dat pui la cal# )apt p!#a n&#l#apt.
C >tiu c nu,i n&#l#apt/ da! un !$o3 d# "!#'#al# n#nc#put
i la )#l d# p!im#3dios ca 'i c#llalt/ p!#a nd#sat N,a p&it,o oa!#
)iind p!#a "!i3uliu (!u,tu/ Tilic/ din C*ip!iana. Tot t#mnd
(!#o $o!o$oa&/ nu t!#c#a pas d# plaul o"!ii.
%lu3ito!ul s# p!#)cu mi!at )oa!t#.
C Ac#asta #!a (a s ic p!icina. Iaca/ nu m tia capul d#
c# Tilic a! 'i s#amn numai n 3u!ul cas#i/ ")i3ind s ocol#asc
doa! $o!d#iul cin#lui.
C 4!ic#pi l#sn#/ 1ac*idoan#. D# nuntit ns tot m nunt#sc/
a'a c nu,&i d#s)#!#ca moa!a/ cci mu't#!iii snt la s#c#!.
C Tot a'a ic#a 'i Tilic p# ca!# domnia ta l cunoa't#;
V>tiu c,mi )!m capul/ da! mi plac# idulU.
C Gata/ mp!at#.
C Cu (oia domni#i tal#.
C 6om s(!'i/ da!/ !pi!# msluit. Dup c*indi#/ cont#sa
Bana/ dimp!#un cu slu3itoa!#a/ s# (a po!ni n !d(an nc*is/ sp!#
a s# m!tu!isi d# pcat# du*o(nicului dumn#a#i/ a'a cum
po!unc#'t# canonul catolic.
C Taman ca l#l#a Ioana din C*ip!iana. %t n $is#!ic cu
oc*ii la %)ntu Ion/ 'i "ndul la $ad#a %imion. I#!ta!#/ lo"o)#t#/
adu"/ sim&ind c mnia nc#p# s scap#!# n must#a&a $oi#!ului.
Domnia ta cunoa't# c "u!a nu c#!# c*i!i#... 6om c#!ca d#ci s,o
)u!m p# cont#s n d!um sp!# Ho"#a c#l papista'...
Radu And!onic l c#!c#t cu must!a!# 'i u!m/ p!#,
um$lndu,s# p!in cma!;
C 6om !ndui ast)#l isp!a(a/ nct (ino(at s pa! (!#un
'al(a!a"iu cup!ins.
C >i cum c*i$ui#'t# domnia ta a i$ndi as#m#n#a
pcl#al.
C Dinti/ slu3itoa!#a (a m!tu!isi c o c#at d# )#su!i au
poticnit !d(anul 'i c ac#ia'i *a!api au smuls,o p# cont#s cu d#,
a sila u!cnd,o n $i*unc tu!c#asc.
C G*ic#sc c ac#i ticlo'i n t!#n&# d#,al# 4!o)#tului...
C 6om )i noi/ spus# )! !$da!# $oi#!ul. >i p#nt!u ca
spus#l# $$ti#i s nu )i# pus# n cumpn/ (om adu"i cu',cu'
-
$osc!i#i/ l#pdnd la !sc!uc#a uli&#i und# s,a )ost op!it !d(anul
unul o!i dou m!un&i'u!i ca!# s )ac d#plin nc!#din&a!# asup!a
ta!to!ului isp!(ii. D# pild/ o !cli& d# au! cu (#!s#t# din Co!an/
cum 'i anin d# "!uma3i musulmanii cup!in'i.
C Gnditu,t#,ai/ $oi#!ul#/ c dup as#m#n#a ntmpla!#
toat ?$ostn!iaU %tam$ulului (a t!#c# t!"ul p!in ciu! 'i d!mon.
C Bostan"iii/ a3uta&i 'i d# t!upu!il# i#nic#!ilo!/ cci cont#sa
# so! d# d!#"to! #(!op#an 'i s# (a st!ni a(isti# st!a'nic. 6o!
cut!#i#!a conac d# conac n#musulman 'i ac#asta,i p!icina p#nt!u
ca!# Bana n# (a nto(!'i. Hudu$il# d!#pt,c!#dincio'ilo! nu l#
(o! !scoli. i ticn#sc po!&il# *a!#mului/ Ala* n#n"duind nici
mca! %ultanului s n)!n" op!#li't#a. Dup s)dli# c# (a "l&i
t!"ul o sptmn/ dou/ nc!#din&a&i (o! )i to&i/ $ostan"ii/ cali) 'i
ma!#l# (ii!/ c p# cont#s a 3#cuit,o (!#un osmanlu cu inima
)!ipt. >i nu pu&ini (o! )i p"nii ca!# s# (o! (#s#li n sin#a lo!/
ast)#l d# )apt )iind cumplit osndit n tu!cim#/ da! d# )al
do(ad a (it#3i#i c#lui c#,'i (! sc)!lia su$ s#cu!# n do!ul un#i
cat!in&#.
Ili# 1ac*idon c#!c#t cu ndoial )ptu!a lo"o)tului.
-
%os picant.
C 6a )i oa!# d# a3uns p#nt!u ca l#a*ul s )i# mntuit d#
mnia c!aiului.
C T!a" nd#3d#. Ol#ac ns tot l (a "l&i Ladislau/
asmu&it d# n#potu,su. Cont#l# Rado<ic# (a )i must!at p#nt!u a
nu,'i )i o$lduit so!a cu mai mult $"a!# d# s#am/ da! alta nu i
s# poat# pun# n c!c.
4lu"a!ul p!ins# a su!d#.
C Domnia ta/ lo"o)#t#/ #'ti dint!# ac#ia ca!#,'i dau n $o$i/
da! i o!ndui#sc p#nt!u ca "!un&#l# s (#st#asc a $in#.
Dumn#a#i/ l#a'ca/ a cut la n(oial.
C T!a" nd#3d#.
C i $un. La domnia ta nd#3d#a,i o )ntn c# nu s#ac
niciodat. Atunci c# t# mai )!mnt.
Boi#!ul s# op!i n mi3locul cm!ii.
C 6!#m#a,i !#a/ ia! d!umul an#(oios. Cum n# (a nto(!'i
oa!# cont#sa n Anatolia 'i cum i ascund#m c*ipul.
C E*/ o)t plu"a!ul/ p!#a mul&i d#sa"i n spina!#a unui
sin"u! cat!. Ia! d!umul o &in# tot la d#al. D# c# nu n#,a! a't#pta
l#a'ca aici/ n $o!d#iul a!m#anului.
Radu And!onic cltin *ot!t din cap.
C Ac#asta nu s# poat#. Bostan"iii nu (o! lsa n#sc!mnat
p#t#c d# uli&/ mai cu s#am ma*ala c!#'tin#asc und# pot d!ci
slo$od o!ic# co'm#li#. 4!im#3dia d# a o di$ui p# cont#s # ma!#/
C Aui/ $oi#!ul#...
C Aud.
C >tii cnd -,a n*&at cumnatu,m#u/ Do$!ic/ p# (ulpanul
ca!#,i di3muia cot#&#l#.
C >tiu/ !osti !spicat Radu And!onic. Cnd s,a po!nit la
p!duit dimp!#un cu mui#!#a dumn#alui/ 3upn#asa (ulp#.
Oc*ii lui 1ac*idon st!luci!.
C Cum s# cunoa't#/ lo"o)#t#/ c &i,ai tocmit slu3ito! !#'
din C*ip!iana@
I
Dimit!i# Cant#mi! !idic oc*ii din p#!"am#nt#. D#sco,
to'mnat d# 'u$a tt!asc cu &ulucul lun"/ Rustan/ sul#a"/
pip#!nicit 'i cu u!#c*i ascu&it#/ s# n)&i'a aidoma )aunilo! d#sp!#
ca!# $sn#au isto!iil# m#l#a"ului d# mia,i.
C!tu!a!ul scoas# sticl#l# n#m&#'ti c#,i !##mau p!i(i!#a.
C D#'a!t,&i d#sa"a d# (#'ti/ Rustan@ Dup ct# $a" d#
s#am/ $un# o!i !#l# p!icinui#sc ma!# nuc#al.
C Oc*iul &i,# mai a"#! d#ct !ndun#aua n $o!/ stpn#@
Uluial st!a'nic m cn#'t# 'i tot nc#!c a d#slu'i c# nam#ni#
d# om i $oi#!ul (ala*/ c# pmnt # ac#la ca!# i(od#'t# as#m#n#a
)ptu!i@
C Ia,o p# nd#l#t#.
'i ap!ins# lul#aua/ a&intind slu3ito!ul cu p!i(i!# asp!/
nn#"u!at. ?%!manul n,a!# (in/ c*i$ui n ac##a'i clip.
%o)ocl# ad#(! "!ia; la c!ainicul d# !#l# (#'ti/ t# ui&i u!t...U
C %nt dou c#asu!i/ stpn#/ nc#pu tta!ul/ cnd pndind
conacul n#"u&to!ului a!m#an/ l,am (ut p# (ala* i#'ind cla!#
din o"!ad. Dup d#p!ind#!#/ n,a t!#cut p!a"ul po!&ilo! ci a $u!at
s"#at p#st# palanc 'i tot as#m#n#a/ slu"a c##a sucit ca!# nu s#
d#sp!&#'t# niciodat d# $t .
?Ili# 1ac*idon/ tlmci n "nd $#iad#aua/ 'i to(a!'u,i
c!#dincios/ cioma"ul.U
C Luc!u d# mi!a!#/ u!m Rustan/ s# a)lau amndoi n st!ai
osmanlu/ tu!$an# d# ca'mi! nins/ 3un"*#!# p#!si#n#'ti la '#!pa!#/
caii n'#ua&i cu tacmul d# a!"int al musulmanului. Au &inut,o
nt!,o "oan pn la poa!ta Edi!n#,Capui/ #u lo"indu,l# um$!a
cu ma!# "!#utat# din p!icina ulicioa!#lo! n#c3it#. 4'indu,l# p#
clci#/ m,a! )i di$uit/ lsndu,i s s# d#p!t##/ l#,a' )i !tcit
u!ma. Ct ai scp!a amna!ul/ au !#t#at Di(an,Iol+ n)undndu,s#
apoi n Ulicioa!a 2ana!ului d# Au!/ dup num#l# c#ain!i#i lui
Iosu$.
Cant#mi! !oinic/ mpins# p#!"am#nt#l# d# p# m#scioa!.
C Las m!un&i'u!il#/ Rustan@ C#ain!ia lui Iosu$ o!i Ali/
o!i a lui %#li!n c*io!ul/ nu p#nt!u ac#st#a mi c*#ltui#sc !$da!#a@
C I#!ta!#/ $#+ul#/ da! spun n&#l#p&ii c dup cum o sin"u!
clip poat# sc*im$a totul/ la )#l )!m ct "mlia )lo!ii d# mac
poat# sc*im$a o!ic# !nduial. 6oi u!ma amintind domni#i tal# c
la captul Ulicioa!#i 2ana!ul d# Au! s# d#sc*id# c!a!# pi#t!uit
c# duc# sp!# t#mplul p"n. 4# id s# a)l u"!(it c*ipul ac#l#i
mui#!i c!#ia st!inii din 4#!a i aduc sla( 'i nc*inciun#.
C 2#cioa!a 1a!ia/ su!s# Cant#mi!.
C 4oat# c a'a o c*#am/ poat# c nt!,alt )#l. Aici au
poposit ns (ala*ii 'i/ dup cum s# ascuns#s#! nt!# po!&il# un#i
*a!du"*ii cl!i !mnnd/ s# put#a l#sn# $"a d# s#am c
pnd#sc d!umul.
Rustan s# op!i t!"ndu,'i su)l#tul. O$!a3ii do"o!i&i d# "#!
nc#pus#! a s# ntoa!c# la culoa!#a tuciu!i#. n cma!a
c!tu!a!ului/ iu$ito! d# cldu!/ )ocul *!n#a pat!u so$i&# din
)aian& oland#.
C Cnd s,a i(it !d(anul cont#lui l#a* Rado<ic# C l
cunosc dup *#!$ul m#u!iu cu l#$#d# 'i suli&i d# au! C (ala*ii s,
au npustit (ultu!#'t#. N,am apucat a,mi nc!#din&a uimi!#a lui
Ala*/ 'i su!u"iul #!a do$o!t/ tot as#m#n#a $osca!ul ac#la n)i!#tat
ca!# st!3ui#'t# spina!#a ca!#t#i. Ia! nt!,o clip/ cu si"u!an&
du*u!il# !#l# nt!,a!ip#a $!a&ul lo"o)tului/ )#cioa! n#as#muit
d# )!umoas a )ost smuls din cal#a'ca 'i a!ducat p# calul
$oi#!ului. Ad#(! &i spun/ $#+ul#@ 2iin& ca ac#asta/ iscat din
omt/ 'i i!i'i/ 'i cio$u!i d# c#! $!um!iu/ !sa!# la o mi# d# ani
cnd Ala* n i )#!icit/ n"duind d#s(!'i!# oam#nilo!/ d#'a!t
n Bos)o! d#sa"a d# m#t#*n# c# s# cu(in )i#c!uia clin noi.
T!anda)i! d# a!"int/ asta,i cadna p# ca!# (ala*ul a tl*!it,o/
$#+ul#/ 'i no!ocit # ac#la ca!#l# a a(ut $ucu!ia s p!i(#asc mca!
o clip c*ipul #i d# )loa!#.
C A3un"#/ Rustan. nc ol#ac 'i,oi nc#p# a,i )u!i sti*u!i.
Cunosc mui#!#a/ # so!a cont#lui l#a*. U!m#a,&i isto!isi!#a.
C n ca!#t/ au !mas "!ip&u!oaic coc!3at 'i $i#!#t#l#
dumn#a#i. Ct )oa!)#c )ul"#!ul c#! posomo!t/ lo"o)tul a
ncl#cat n spat#l# )#cioa!#i 'i,au pi#!it dimp!#un cu slu3ito!ul
sp!# 4#!a.
C I,ai u!mat.
C 8$a(/ !o"u,t#. Am $"at d# s#am c (ala*ul a
slo$oit cu $un,'tiin& p# t!#pti'oa!a !d(anului podoa$ d# au!.
Iac,t,o@
%coas# din '#!pa! o !clu& aninat d# ln&u"#l su$&i!# >i,o
pus# dinaint#a c!tu!a!ului. Bu#l# Cant#mi!#scului m$i! cu
tlc.
C Ac#sta # talisman osmanlu. Ca totd#auna/ And!onic 'i
s(!'#'t# luc!!il# &innd s#ama la m!un&i'u!i. Rcli&a t!#$uia s
pcl#asc $ostan"iii/ p#!d#luindu,l# 3ud#cata. Un c!#'tin 'i,a! )i
!tcit c!uc#a/ a'ada!/ mu/ sulman # (ino(at d# ticlo'i#. Ai
ncu!cat socot#lil# lo"o. )tului/ Rustan@
C Am )ost nc!#din&at c # c*i$uit a !idica podoa$a. Am
"!#'it/ stpn#.
C!tu!a!ul nu !spuns#. %lu3ito!ul a't#pt ct#(a clip#

'i !osti
n"ndu!at;
C N#"*io$ia m asup!#'t# d# mult# o!i 'i poat# tot $o$l#tic
3ud#c 'i acuma. 2#cioa!a/ dup oc*ii 'i u!#c*il# c# m slu3#sc cu
c!#din&/ s,a (!ut !pit/ $#+ul#. Un sin"u! &ipt n,a slo$oit/ $a/
tind 4#!a/ 'i,a nnodat minil# . dup c#a)a $oi#!ului.
?Da/ 'i is# Cant#mi!/ Dumn##u l,a $la"oslo(it p#
And!onic cu d!a"ost#a n(#!'unat a mui#!ilo!. Iac un no!oc c# i,
l cunosc stato!nic.U
4# n#a't#ptat#/ i !s!i dinaint# c*ipul Casand!#i 'i "*imp#
d# o&#l i "!#p&n inima.
C Und# au poposit n 4#!a.
C Ac#asta n,o mai 'tiu/ stpn#. Bidi(iul mpi#dicndu,mi,
s# n c*it!u !pus d# (iscol/ am p!pdit cio(!t d# (!#m#/ !"a
$un c#ta'ilo! s pia! la nc!uci'a!# d# uli&i.
C 4!ic#p...
Tta!ul l c#!c#t cu p!i(i!#a a&intit d# pa!c a! )i putut c#ti
p# o$!aul $#iad#l#i !spuns n#dum#!i!ii ca!#,l nc#!ca
np!anic.
C B#+ul#... Eu socot c (ala*ul sta i smintit. La slu3$a
p!im#3dioas c#,o a!# d# mplinit n Anatolia/ 'i mai nd#as n
spina!# npast c#,l poat# d#scp&na. % )u!i o mui#!# nt!#
*ota!#l# Islamului # tot una cu a,&i a'#a sin"u! "!uma3ii p#
$utucul "d#lui. Und# socoat# domnia sa a tinui "iu(a#!
st!lucito!.
Cant#mi! slt din um#!i. l 'tia cut#to! p# lo"o)t/ a(nd
nd!n#ala 3i(in#lo! d# d#'#!t/ da! !pi!#a Ban#i d# Rado<ic# s#
do(#d#a )apt p#st# msu! d# n#cu"#tat/ nc#pu s c*i$uiasc
3ucnd nt!# d#"#t# !cli&a d# au!.
C Rustan@
C 4o!unc/ stpn#@
C 6#i ntoa!c# d!umul 'i (#i d#pun# podoa$a p# t!#pt#l#
ca!#t#i. Dac s# mai a)l acolo/ $un n&#l#s.
C Nu c!#d. 4!#a u!la ca din "u! d# 'a!p# mo'n#a"a/ p#nt!u
a nu t!#i mca! o p!#c*# d# u!#c*i. >i s,a scu!s un c#as d#,
atunci.
C nc#a!c@ Ei,am d#slu'it/ Rustan/ 'i aps. l (!#au n)!nt
p# lo"o)t/ da! nu !pus. Ia! nclc#ala cu cont#sa d# Rado<ic# #
)! tlc p#nt!u noi 'i nu a(#m d#ci a,i )ac# nodu!i la a&/ nici a,i
(! $oldu!i n mi#!#. 8o!#'t#@
I
D# t!#i il#/ spta!ul 1i*ai )!mnta du'um#l#l# n ciu$ot#
a!s d# ciud 'i n#!$da!#. Rtcis# u!ma lo"o)tului 'i nc#pus# a,
l t#m# nt!,atta C *ot!t/ la oca d# di$ci# s# adu"au tot p#,
atta pot!i(#lil# so!ti!ii/ a!*an"*#lii opintind dimp!#un cu satana
sp!# a,i n#t#i c!!il# C nct nu mai put#a s,i !ost#asc num#l#
)! a,'i ncl#ca d#"#t#l#/ s alun"# piaa !#a.
Bun n&#l#s/ po!&il# %tam$ulului s# a)lau (#"*#at# #u
st!'nici#/ Cantacuinul m$#l'u"nd c#ata d# sim$!ia'i ai lui
8ac*i cu num! spo!it d# )#su!i 'i tal#!i. Da! dup cum omul
d#p!ins cu ploai# d# no!oac# a3un"# a s# (! )lui#!nd 'i n )oc d#
"*##n/ tot ast)#l c#l asup!it d# o!nd di$ui# locul cu (!)ul
ciu$ot#i p# cmp s#mnat d# )lo!i/ 'i atunci nim#!#'t# p#st# coad
d# 'a!p# mnios.
nt!tat/ da! mai cu s#am n)!ico'at/ p# spta!ul 1i*ai nu l,
a! )i plit uimi!# ma!# a)lnd/ d# pild/ c $oi#! And!onic a t!#cut
po!&il# %tam$ulului cl!ind t#l#"a! nt!,a!ipat/ o!i pu!tat d# mn/
p#st# (i 'i d#alu!i/ d# t# mi!i c# d!"aic.
Cnd *an"iul pt!uns# n odaia domni#i sal#/ d# tul$u!a!#
Cantacuinul 'i )!m na!"*il#aua nt!# ms#l#. In cma!
stpn#a )um ca la pul$#!!iil# i#nic#!ilo!/ !nduiala st!icat a
$osc!&#lo! do(#d#a ap!i" s!ci# d# somn 'i p!#&i i$i&i d#
cp&n tu!$at.
8ac*i,I$$#n p'#a dup o$ic#i/ mut#'t#/ )#!ind pa!c ca'
"!#u sau p!i(#"*i d# mo!t. N,a! )i clcat alt)#l nici cu stil#t dosit
n mn#c "ata s n3un"*i# tl*!#'t# spina!# ntoa!s. %u!su,i
untd#l#mnul nu 'i,l !tc#a niciodat.
C C#,i. nt!#$ !"u'it spta!ul/
Han"iul u"!(i ct#(a plocon#li cu palm#l# nc!uciat#
p#st# pi#pt. Cantacuinul/ t#!ciuit d# a't#pta!# ada!nic C i
t!#mu!au minil# 'i "lasul C s# !sti;
C Ci slo$oad# odat/ c!#'tin#@ 1i,s p!3olit d# t!#i il# la
)oc mocnit/
C Nu,s c!#'tin/ !s# 8ac*i/ da! Ala* # ma!#. Ala* # $un@
Do(#d#'t# milos!di# d!#pt,c!#dincio'ilo! ca 'i p"nilo!/ ca!#l#
doa! din n#'tiin& nu,i sl(#sc n&#l#pciun#a/ 'i du*ul n#mu!ito!/
'i n#ado!mi!#a/ 'i...
C ...2#sul/ papucii 'i 'al(a!ii@ u!l d#ln&uit spta!ul
1i*ai. nc#pi a,mi tolocni Co!anul.
C I#!tciun#. C#!cam s t# nc!#din&#/ spta!#/ c Ala* t#,a
luat su$ o$ldui!#a sa. &i po!t (#st# c# cu si"u!an& &i (a d#sc!#&i
cu"#tul.
C Atunci d#sc!#&#'t#,l d!acului odat/ cci i mai c!mpo&it
d#ct o ciu$ot d# milo"@
Han"iul a(#a ns n(&tu! d# iscoad $t!n/ 'i slo$o#a
ma!)a cu picu!i'ul/ d#nodnd pun"a stpnului cu )i#c# cu(in&#l.
O!i poat#/ asmu&indu,l p# Cantacuin. s# (#s#l#a nt!,ascuns.
C Am a)lat...
C C#,ai a)lat.
8ac*i socoti ns p#s#mn# c naint# d# a,'i d#noda lim$a/
cu(#nit # a pu!ta mul&mit c#lui 4!#a nalt/ 'i n"#nunc*ind ct!#
1#cca/ nc#pu a,'i slta '#utul n m#tanii sm#!it#.
%pta!ul l u!m!#a *ol$at.
C Ai cpiat/ $!#/ omul#.@ Amu &i,ai "sit a ti)sui cu
4!o)#tul.
C Rnduit n# # nou/ musulmanilo!/ dup i$nd an#,
(oioas...
C C#,ai i$ndit/ $o$l#ticul#@. L,ai !pus p# 2!c'an.@
4!iponitu,l,ai p# lo"o)t.
C ...Rnduit n# # da!/ u!m *an"iul )! a,l lua n s#am/ a
n# m!tu!isi n#putin&a 'i cu umilin&/ sla( s aduc#m lui Ala*
p!#a)#!icitul. %d#'t#/ n(&to!ul#/ n noi c!#din&a c#a n#$i!uit 'i
)!ica d# tin#@
4i#!ndu,'i tot cumptul/ Cantacuinul u!m $#m#tic;
C 1,a&i smintit cu Ala* aista@ I$o(nic dulc# s,mi )i/ )ost/
'i tot nu mi s,a! )i aninat n toat iua d# "!uma3i.
C Nu *uli/ spta!#@ 1na lui Ala* # lun"/ p!#a lun"...
C Am $"at d# s#am@ >i 'i,a plmdit )#cio!ii tot ast)#l.
Doa! ntins din cot/ 'i sa!# *ota!ul pn n (isti#!ia 6ala*i#i.
C ...ia! mnia lui n#c!u&toa!#. 2ul"#! p# c#! ca lac!ima/
)u!tun p# lac $lnd.
C Osnd#asc,m la muncil# c#l# (#'nic#. Han"iul#/ nu m
p#!p#li@
8ac*i,I$$#n 'i mai n"dui !"a d#,un o)tat
C 1in#/ la !sc!uc# d# o!i/ lo"o)tul s# u!n#'t# sp!#
Anatolia/ i#'ind din %ta!n$ul p# 4oa!ta c#a ma!# a d#!(i'ului
Iatan.
Cantacuinul/ n"*i&i nodul din "!uma3i/ sudoa!#a i npdi
c*ipul.
C nc!#din&at #'ti.
C Ca d# )iin&a lui Ala*/
%pta!ul s# st!m$. A! )i po)tit do(ad mai (!toas. n
mint#a domni#i sal#/ Ala* 'i 1a*om#d s# cam nclc#au. >i,i
nc*ipuia/ d#,o! )i (i#&uit (!#odat/ doi tu!ci n#lu&i 'i mui#!atici
C o do(#d#au !nduiala *a!#mului 'i num!ul soa&#lo! n"duit#
C 'i cu $#t#'u" la pnt#c#/ d# (!#m# c# osnd#au !ac*iul cu atta
nd!3i!#.
C L,au !pus p# Galim#t %u!m#.
C Ac#asta n,am di$uit,o. N#"!#'it ns s# po!n#'t# min#/
dimp!#un cu toat c#ata.
C Cin# &i,a nc!#din&at taina.
8m$#tul c#,l scot#a din &&ni p# spta! !#t# ia! o$!aul
*an"iului.
C Am d#slu'it domni#i tal# c 1a!ia Cantacuin#asca nu
*uu!#'t# somn d# p!unc n c#tat#a B!a'o(ului. >i ia! &i,am mai
d#pnat c Doamna plt#'t# iscoad d# soi/ c# to(a!' nt!u )apt#
$un# mi,a )ost p# m!il# "!#c#'ti. 4#nt!u *!amul (#'tilo! cu ca!#
m *!n#'t#/ mi pun capul.
%pta!ul !mas# o (!#m# tcut. I s# (lm'a n mint# "*#m
nclcit d# socot#li/ c!uia nu,i dd#a d# !ost. Ia! nd#3d#a/
)!#amtul c#,i osnd#a mdula!#l#/ t#ama d# "!#'#al 'i no!ocul
lo"o)tului l n"*iont#au/ n#n"duindu,i a c*i$ui n lini't#.
?Nici n,am cu cin# m po(&ui. Fsta,i d o! cu Ala*.
$di&a,i d#pa!t#...U
C Da/ !osti n c#l# din u!m/ d# cu noapt# (oi )i la poa!ta
ac#lui d#!(i' $l#st#mat. 1 (o! nso&i dou#ci d# oam#ni.
Oam#ni/ aps/ nu clo&ani n#t!#$nici. Cuno'ti *an"iul#/ c nu m
scump#sc la tal#!i.
C n&#l#pt # oa!#. nt!#$ cu tlc 8ac*i/
C C# anum#.
C Dou#ci d# c#ta'i c*#am p!#tutind#ni lua!#a amint#. A
lo"o)tului 'i a $ostan"iilo!. Domnia ta )#!#'ti cuttu! d# doi
(!3ma'i/ ca!# nu p'#sc dimp!#un. C*i$ui#'t# $in#/ spta!#@
Eu/ ntn"ul/ socot c cinci oam#ni al#'i dup (icl#nia
3un"*#!ului 'i (la"a $!a&ului/ &i,s d# a3uns. >i mai ia amint#/ !o"u,
t#/ c *anu!il# otoman# snt calic# n c#l m#l#a". An#(oi# pot
"du atta lum#t. Und# l# ntini a't#!nut la (!#m# d# ia!n
ciom"oas. n "o!"an d# t!oi#n#.
Cantacuinul 'i p!ins# t0mpl#l# n palm#/ Tu!cul a(#a
d!#ptat#.
C Ai cinci as#m#n#a d!a*oni.
C 4ot !ostui p!int!# c!3aliii "!#ci din ma*alaua 2ana!ului. i
(oi d!ci p# c#i mai cuma'i/ cu d#sa"a nd#stulat d# !ut&i.
C Hm... G!i3#'t# doa! ca ticlo'ia s ai$# un liman Nu,mi
plac# s,mi c#!c#t# m#!#u spat#l#/./
Han"iul !s# 'i spta!ul u!m;
C >i mai d#slu'#'t#,l# c pun"il# c#l# mult# l# las la
%tam$ul/ "al$#nii c# li s# (o! cu(#ni u!mnd a,i num!a aici/ n
*anul sta putu!os/ p# msu!a slu3$#i 'i (!#dnici#i
C L#,o (oi d#slu'i.
C T!a" nd#3d# c (oi a(#a c# !splti.
8ac*i,I$$#n su!s#;
C Cu (oia lui Ala*...
I
Radu And!onic i st!#cu! n d#"#t "*iul d# ca!# domnia sa
nu s# d#sp!&is# niciodat. 1!"!ita!ul !oal$ mi3#a oc*i cu
luci!# mi#!i#/ n ploi& d# adamant#.
C 6#!i"il#/ 'opti cu "u!a lipit d# tmpla Ban#i/ l#,om pun#
n 6ala*ia. 1ama l# pst!#a n sip#&#l d# a!"int/ nc!#din&at c
snt talisman# aductoa!# d# no!oc ct poat# c!a n spina!#
)ptu! om#n#asc o!i cat! d# "ospod!i# s!man/ d#p!ins cu
po(#!il#.
Ac#l# in#l# d# nso&i!# a(#au isto!ia lo! p# ca!# cucoana
I!ina/ nd#o$'t# posac 'i c!titoa!#/ o d#pna cu d!a" n#as#muit.
2us#s#! nscocit# din au! 'i sa)i!# al$# d# ct!# un "iu(a#!"iu
lom$a!d/ stato!nicit la Bucu!#'ti n il#l# $ucu!oas# al# domni#i
lui 6od 1at#i. Rs$unicii 3upn#s#i I!ina/ 1anolac*# 'i 4una/
s# nso&#au c*ia! n c!inda!ul nc#putului d# c!mui!# 'i
d#mi#!dat l#,a )ost t!aiul/ (i#!s d# p!i(i"*#toa!# il#l# u!it#
dimp!#un. 1ai $sn#a 3upn#asa I!ina c ac#l# in#l# s,au p#t!#cut
apoi p# alt# d#"#t#/ al# $unicilo! 4an 'i Cat!ina/ i$(i&i ca p!in
minun# din po3a! np!anic c# cup!ins#s# conacul din Uli&a
Blna!ilo!. Ia! minun#a o s(!'is#! ac#l# "*iulu!i/ cci Cat!ina
'i,l !tcis# p#,al dumn#a#i n m#u!i'ul din li(ad. G!#a p#
atunci 'i plin d# incu!i/ $oi#! 4an nu i s# pus#s# d#,a cu!m#i'ul
'i po!nis#! s c#!c#t## dimp!#un locul. 1na lui Dumn##u@ n
ac#l !stimp/ s,a st!nit (l(taia ca!# a pustiit/ ct ai ntoa!c#
capul/ conacul pn n t#m#lii.
D#sp!# ac#ast minun# 'i nc alt#l# isto!isit# cu n#sa& d#
3upn#as C )##io!u,su Radu p!#puia cu m$#t n"*#suit su$
must#a& nu pu&in# )lo!ic#l# C a(#a s )i# pt!uns tot n#amul/ ia!
Cat!ina l#pd cu lim$ d# moa!t#/ n apisc nc!#din&at
du*o(nicului/ po!unc; ?G*iulu!il# s# (o! p#t!#c# sp!# n#uita!#/
(#'nic mul&mit 8idito!ului 'i no!oc stato!nic/ (lsta!#lo! d#
pa!t# $!$t#asc al# sti!p#iU. Cum 4!isc#nii/ s#min&ia 3upn#s#i
I!ina/ mislis#! pn la dumn#a#i doa! spi& mui#!#asc/
"*iulu!il# mplin#au 3umtat#a sut#i d# cnd *odin#au n sip#&#lul
d# a!"int
C Tu nu #'ti nc!#din&at. 'opti Bana.
Lac!imi n!ou!a! cuttu!a lo"o)tului. Niciodat nu i s#
p!us# Bana mai c*ip#'. n)'u!at n manti# d# *#!min al$/
o$!aul cont#s#i d# Rado<ic# C d# pu&in# clip# lo"o)#t#as
And!onic C a(#a "in"'ia pans#lu&#i/ ac#a )loa!# n#cunoscut
nc d# (ala*i/ da! c!#ia )!ncii/ iu$ito!i d# )!umus#&# )!a"#d 'i
plpnd/ i nc*inau sti*u!i 'i muici.
Rspunsul $oi#!ului p#c#tlui cu $u# )i#!$in&i oc*ii
$!um!ii.
C 4ln"i/ Bana.
C s )#!icit. Atta doa!...
Radu And!onic "*ici p!icina tul$u!!ii.
C Ei,# "ndul la 6ladimi!. Nu,i pu!ta d# "!i3/ cci luc!a!#a
a )ost s(!'it cu m#'t#'u". Nim#ni nu,i poat# p!#pui am#st#c ct
d# m!unt/
C N,am s,l mai (d niciodat.
C Bana/ )loa!#a m#a d# a!"int... %# (a clto!i ol#ac d#
(!#m#/ ct ncap# n clapc d# c#aso!nic/ 'i pt!ania (a )i dat
uit!ii. 1nia c!aiului s# (a spul$#!a pu) d# ppdi#/ ia! cont#l#
6ladimi! n# (a )i oasp#t# d!a" d# ct# o!i do! ap!i" d# Bana l (a
nd#mna s t!#ac *ota!ul.
Cont#sa a(u !s mic/ p# ca!#,l n$u'i la pi#ptul lo"o)tului.
C mi aduc amint#... C# $a!$ ca!a"*ioas a(#a p!#otul
ac#la@...
C Bucu!os snt c a consim&it la nso&i!#. Nuntitul n p!ip/
la c#as dos#lnic d# s#a! 'i )! luta!i/ pun# p# "ndu!i/ ia!
4at!ia!*ul Dosit#i osnd#'t# asp!u nso&i!il# n#n"duit#. Bi#tul
p!int# n,a(#a d# und# s 'ti# c p!icina tain#i noast!# nu,i
n#l#"iuit.
C %# uita la min# ca la o nluc.
C 2ptu!a ta (!3#'t#/ scoat# din min&i si*ast!i/ st0!n#'t#
pima c#!ului 'i a li(#ilo! d# pi#!sici coapt#/ a nop&ilo! al$ast!# 'i
a ci!#'ului t!u)a'/ 1i,# do! d# tin#/ Bana...
Lo"o)#t#asa !idic p!i(i!# sp#!iat.
C Oa!# nu t# nso&#sc n Anatolia.
C Ba da/ o)t $oi#!ul/ d#'i d!umu,i ta!# p!im#3dios. Da! mai
p!im#3dios # s t# las sin"u! aici. Dumn##u o s n# a3ut#/ Bana.
T# iu$#sc...
Rd(anul poposi dinaint#a *udu$ii a!m#anului. Lo"o)tul
!idic )ul" t!upul mui#!ii 'i pt!uns# n cu!t#a n#"u!oas. Aici/
pn a $at# la po!&il# n#"u&to!ului/ i cut dintia oa! $u#l#.
nc*is# oc*ii/ am#&it d# $ucu!i#.
6iscolul ")ia/ opint#a t!oi#n#l#/ cup!innd n nim$ d#
pad capul #ului din 4#!a 'i c#l d# a!"int.
CARTEA A DOUA
6N8AREA
Capitolul BI. UR8ELI
%ocoat#l# N#"ul#scului p!#au cumpnit# 'i/ cu lac!im d#
no!oc/ l#sn# d# s(!'it.
G*imi!liil# "ilo! s# a)lau nt!,o (i!oa" a munt#lui/
n"#nunc*#at dinaint#a unui i##! ca!#/ n lunil# a!s# al# lui
cupto! o!i "usta!/ ntind#a o"lind )#!m#cat. Lco(i't#a st!luc#a
nt!,atta/ nct nsu'i 4!o)#tul/ $tnd uli&#l# p!int!# nou!i 'i
luc#)#!i/ 'i,a! )i putut !ndui must#a&a c#!c#tnd cl#'ta!ul und#lo!.
C 1in# s#a!/ d#slu'i $oi#! N#"!u/ (oi !mn# n
*udicioa!a c#a "*#$oas/ d#sc*is d#uni. 4# ac#asta n,o
c#!c#t#a a!"uinii s#a!a/ )iind !s!it a$ia d# un cot/ 'i
n#land#mn cci s# a)l a$tut din d!um.
4ost#lnicul Ionic Dum'a l asculta cu o$!a3i )!ip&i d#
)i#!$in&#al 'i n#!$da!#.
C 6o! $"a d# s#am c lips#'ti din con(oi/ $oi#! N#"!u.
N!il# c!aio(oanului )!#mta!. Ac#asta #!a 'i "!i3a c#a ma!#
a domni#i sal#.
C T!a" nd#3d# d# o!$#a& (!toas.
4!cla$ul T!a'c al 6asluiului pu)ni cu disp!#&/ ia!
N#"ul#scu u!m )! a,l lua n s#am;
C Dinti c Osman/ c#l mai nd!3it dint!# t#mnic#!i/ s# a)l
n cu(#nita i d# slo$o#ni#. C#ilal&i do(#d#sc mai mult n#psa!#
cnd n# c#!c#t#a. D#,al doil#a/ tot ai/ ma!#l# (ii! Ram+
1#*m#t mplin#'t# 3umtat#a sut#i. n tain ma!# s,au )ost adus#
t!#i $olo$oac# d# $asamac C !ostuit# d# niscai tl*a!i "!#ci. %# (a
ncin"# aia)#t np!anic. 4!insoa!# pun c pn la mi#ul nop&ii
nu s# (a a)la nici mca! pui d# clo&an t!#a...
6o!nic#lul 1anol# 2ilipac*# l asculta cu p!i(i!i !tcit# 'i
m$#t n#tot/ d#mi#!dnd spina!#a '#!pu!#lului. Llia un
cnt#c#l/ cu(int# (i#!suit# anapoda/ a'a cum n"n p!uncii.
C U!m#a,&i "ndul/ su)l s!$ul.
%# a'#as# la ciu$ot#l# c!aio(#anului/ so!$indu,i C $!dac
d# ap n (ipia d#'#!tului C cu(int#l#. Din p!icina tul$u!!ii/
)lcil# i (cn#au/ sudoa!# d# "*#a& i npdis# t!upul.
N#"ul#scu p!ins# um!ul no(acului/ su!nd. Iac o )ptu!
p# ca!# t# po&i !##ma.
C 6oi a't#pta dou o!i t!#i c#asu!i s s# ntun#!ic#asc@
d!a(n/ ia! (ina!sul s,'i mplin#asc slu3$a. Dup ac##a (oi
slo$oi "aul...
Tcu/ c#!c#tnd n 3u!/ c*ipu!il# osndi&ilo!.
C Bolun#al@ &ip mui#!#'t# lo"o)tul Balot. Doa! o
mint# d# (ntu!to! $o$l#tic poat# nscoci as#m#n#a smint#al@
N# dai $!nci (!tos pi#!ani#i.
Boi#! N#"!u cut cu disp!#& sp!# )ptu!a n#t!#$nic.
C Ca!# pi#!ani#. D# nu i$ut#sc/ snt sin"u!a "u! c# (a
*pi &!na/ c#ilal&i/ 'i mai cu s#am domnia ta/ lo"o)#t#asc
Balot/ n#a(nd nici n clin/ nici n mn#c cu isp!a(a.
C Ia,m to(a!'@ i$ucni s!$ul. 6om n)!unta dimp!#un
p!im#3dia.
C!aio(#anul cltin capul;
C i p#st# putin&/ %la(omi!. O!icum nu ncp#m doi n
ocni&a *udicioa!#i/ ia! domnia ta t# a)li mai (oinicos d#ct un
l#)#"iu muscal.
C 1,am dumi!it/ !osti nc#t post#lnicul Dum'a.
D#sc#tluind "aul/ ap#l# i##!ului (o! n"*i&i (i!oa"a/ 1aic
p!#cist@ Ct uci"ani#@ 2#su!i/ mui#!i/ p!unci./.
C Ei,i mil poat# d# "i/ post#lnic#. i,o !#t# asp!u $oi#!
N#"!u. % t# c#!c# milosi!dia p#nt!u pi#ptul domni#i tal# !pus d#
sa!#a Anatoli#i/ d# p!uncii 'i mui#!#a lui 2ilipac*#/ d# sut#l# d#
cp&ni c# "*i)tui#sc pu&u!il# d# sn"#... Au a3uns a spa alt#l#/
cci ct d# *ulpa(#/ )ntnil# au p!ins sa&/ s0nt nd#sat#.
T!a'c al 6asluiului s# (! cu "las d# clopot.
C Nu ( mai s)di&i@
C Ia! dai po!unci/ p!cla$#. s!i a!s c!aio(#anul.
T!a'c n"*i&i n s#c. D# i s,a! )i a)lat N#"ul#scu n stn/
p!unc o!i slu3ito!/ doa! cu "!$aciul l,a! )i *!nit.
C 1da/ n"*i&i a doua oa! 'i/ din p!icina t!ud#i d# a s#
stpni/ "lasul s# aui do"it/ ca dup c*#) d# pat!u il#. 6a s ic/
socot#'ti s,i n#ci p# tu!ci...
C Cu (oia domni#i tal#/ !n3i $oi#! N#"ul#scu.
C >i c# )aci cu tu!$an#l# c&!at# p# m#t#!##. O!i
c*i$ui#'ti c apa s# (a nl&a pn la c#!/ splnd papucii lui
Ala*.
C Ba" d# s#am/ p!cla$#/ c n&#l#pciun#a &i,i to(a!' d#
nd#3d#/ nu t# l#apd nici n somn. 4#s#mn#/ cnd tu!cul c&!at/
p# id s,o d#m#tici c mui#!#a/ 'i p!uncul/ 'i tot c*ia"ul i pi#!#
su$ ap/ pi#t!i' 'i nmol/ o sta nd#lun" n cumpn; C# s )ac.
% d#a n(al a,i scpa/ o!i s p#asc osndi&ii lui Ram+,
1#*m#t. C# ici. Eu p!#pui#sc c tot d# (ii! l#,o )i mai d!a"...
Ionic Dum'a m$i su$&i!#. Boi#! N#"!u nu,l c!u&a p#
T!a'c 'i doa! &#l mp!#unat i put#a n*ma la ac#la'i 3u". n
(!#mu!i s#nin#/ m#"i#'i d# mo'i#/ o!i d!#"to!i la ac##a'i cu!t#/ s,
a! )i n(!3m'it p# (ia&.
C %ocoata,i $un/ cu"#t s!$ul. 6om i$uti@ C# s# (a
ntmpla ns dup ac##a. %nt#m #c# mii d# osndi&i c# (o!
npdi uli&#l#/ d!umu!il#/ t!"u!il# Imp#!iului.
NiJos/ p#*li(anul din C!#ta/ 'i a!t c*ipul d# (i#u!#
t!ndu,s# n lun"ul idului;
C N# (om st!#cu!a )i#ca!#/ dup u!sit 'i iscus#al. C#t#l#
num#!oas# nu,s $un#/ c*#am to&i oc*ii.
Boi#! N#"!u t!#s!i. 4a!c a$ia atunci luas# n s#am )ptu!a
"!#cului/ l p!i(i lun"/ cu o "!i3 p# ca!# $osca!ul o d#sclci.
C 2ii lini'tit/ $oi#! N#"!u. 6 snt altu!#a.
C Ba" d# s#am@ Dac s# ntmpl0 s n# (ini/ a3un"i in
iad cu s)!iac d# clip naint#a m#a.
Balot 'i mcina n#nc!#d#!#a/ t!ntit p# pnt#c#. ncot!o s,
al#a". Nu 'tia/ nu 'tius# niciodat. E(doc*ia *ot!a 'i p#nt!u
dumn#alui... Alun" "ndul ca p# o pia !#a 'i stupi p#st# um!ul
stn".
%oman,A$a,El 'i clto!#a "ndul sp!# il# $in#cu(ntat#
cnd )#cio!ii lui Is!ail/ m$#l'u"ndu,'i pnt#c#l# cu poam# d# au!/
(i#!suiau lui Dumn##u/ p# pot#ci d# "!dini n)lo!it#.
n *!u$ s# au#a doa! "lasul nd#3dii/
1in#...
I
Doamn#@ 1inunat# ac#l# c#asu!i d!umicat# p# d!umul
Anatoli#i/ d# ca!# lo"o)tul And!onic a(#a s,'i aduc totd#auna
amint# cu p!#!# d# !u p#nt!u tin#!#&#a cu"#tului p!#a cu!nd
isto(it#/ #u suli& n pi#pt/ 'i n#"!it m*niciun#.
%t!$t#au nm#&ii n dou !d(an# $in# c#tluit#/ ocolind
t!"u!il# d# mal/ und# $ostan"iii/ p!#puia $oi#!ul/ spint#cau cas# 'i
uli&i n cuta!#a cont#s#i d# Rado<ic#. Apucas#! cal# pi#pti'
sp!# mun&ii (!3ma'i/ socotind ca EsJi'#*i! s l# )i# nti popas.
6!#m#a s# do(#d#a du'man nd!3it/ t#l#"a!ii/ mu'cnd din
pad/ opint#au an#(oi# la u!nitul !d(an#lo!.
Ioni& 2!c'an 'i C*i!ic/ n st!ai# muc*#l#)# , ma!# s)#tnic
osmanlu 'i (!aci d# s#am al A!amului C &ucsuiau din ploscu&#
muscl#'ti c# pst!#a )i#!$in&#ala !ac*iului. nt!,al doil#a
!d(an n)lo!#au/ pans#l# $!um!ii/ oc*ii cont#s#i.
Ein#au mo& c#t#i lo"o)tul dimp!#un cu 1i!Jo s!$ul/ o
nc*#ia Ili# 1ac*idon. La !stimpu!i/ !pus d# do!/ $oi#!
And!onic l#pda d!lo"ii slu3ito!ului 'i s# st!#cu!a n cal#a'ca
Ban#i. Inima i $t#a $#m#tic/ ntmpinnd c*ipul n#as#muit.
4l#t#l# (!l#au )ul"#!# d# a!"int/ oc*ii d# c#a& (on#au isto!ii
(#c*i/ 'opot#au tain#l# n#pt!uns al# c#lui m#l#a" nd#p!tat...
Bana ntins# $!a&#l#/ cup!innd n palm#l# moi )loa!# d#
nu)!/ c*ipul sm#ad al lo"o)tului.
C 1i,a )ost do! d# tin#. 8$o(#'t#/ !o"u,t# ol#ac.
C T# iu$#sc...
4l#oap#l# )!n3u!it# isca! !oua lac!imii.
C Rad_u...
i !ost#a ciudat num#l#/ ca )!ncii/ ia! $oi#!ului i s# p!#a c
nu auis# nici la mo'ia p!int#asc ?6lc#aua p!i(i"*#to!ilo!U/
(#stit p#nt!u sti*uiala )ilom#l#lo!/ cnt#c mai dulc#.
Lo"o)tul s!ut o$!a3ii cati)#la&i/ $u#l#/ poam !um#nit
d# ispit# p"n#.
C &i pa!# !u/ Bana. Ei s# cu(#n#au toat# como!il#
p0mntului/ *#!$ (#stit/ s#min&i# mai al#as. s d!#"to! s!man/ la
cu!t# m!unt d# &!i'oa! n#c3it. E'ti a m#a/ Bana/ 'i mi,#
t#am d# no!oc p!#a m$#l'u"at.
C 1i,l socot tot as#m#n#a. %nt lo"o)#t#as And!onic...
C*i$ui#'ti oa!# c clpu"ul c#la al Bou!$onului/ duc#l# d#
An3ou sau 2#lipo al %pani#i/ ntn"ul &i pot t!#c# p# dinaint#.
2i#!$in&#al ma!# n(pi# inima $oi#!ului. ?Lo"o)#t#as
And!onic@U 2ptu!a ac#asta nscocit d# #i din )loa!# d# munt#/
'i lacu!i/ 'i )lutu!i/ 'i p!im(a! n#$i!uit/ i mu"u!i/ 'i soa!#/
n#cta! 'i n#a n#ntinat/ a!om d# !o/ $in#cu(nta!# c#!#asc/
#!a a lui. Lo"o)#t#as And!onic...
C nc n,am apucat a )i dimp!#un/ 'opti Bana cu c*ipul
(!t n $unul $oi#!ului. Cu ad#(!at dimp!#un...
D# t#ama spa*iilo! 'i $ostan"iilo!/ ndat dup $in#cu,
(0nta!#a popii din 4#!a/ p!sis#! %tam$ulul. D# atunci/ o &in#au
nt!,o ntinsoa!#. Boi#!ul o cup!ins# n $!a&#.
C D!a"a m#a/..
C Oa!#... Oa!# p!int#l# 'i maica ta nu m (o! alun"a. s d#
n#am 'i c!#din& )#lu!it/ ia! $t!nii (d toat# c#l#a d#,a,
ndoas#l#a...
Radu And!onic !s#.
C Cin# t# poat# smul"# d# ln" min#. >i apoi s,a ntmplat
oa!# (!#odat o sin"u! )ptu! s nu,'i l#p#d# inima su$ condu!ii
d# atlas ai Ban#i. N,o! s(!'i alt)#l nici $oi#! Costac*# 'i
3upn#asa I!ina.
1ui#!#a 'i &u"ui# $u#l#/ copili& d#mi#!dat.
C %,a mai intmplat... A' po)ti... A' po)ti...
'i cu!m (o!$a/ mu'cndu,'i cosi&a d# a!"int.
C C#,ai po)ti/ Bana.
C 1i,# !u'in#...
C 8ii@
>oapta s)ioas s# pi#!du n su$&ioa!a $oi#!ului;
C % l# aduc n da! un lo"o)t mitit#l...
C B!#/ 1ac*idoan#/ suspin $oi#! Ioni& 2!c'an n *an
p!lit din EsJis#*i!/ stpn,tu a $olnit d# tot.
C*i!ic ddu din cap cu nc!#din&a!#/ "ata s 'i,l smul" din
!dcin. 4lu"a!ul l a't#pt p# "man s,'i mntui# "ndul/
!sucindu,'i s)!cu!il# must#&#i. Boi#! Ioni& l (#s#lis#
dintotd#auna/ l#pda mul&i im&a&i p# lu#ala dumn#alui/ nu 'i
p# cumin&#nia 3ud#c&ii/ da! d# ast dat/ "ndu!il# li s# cam
pot!i(#au.
C Numai l#a'c cu cosi& nins/ "lsui $oi#!ul/ n# lips#a n
ast clto!i# (ntuit.
C >i dac domnia ta $a" d# s#am/ s# (! $!un#
l#u't#an C*i!ic/ t!#$u'oa!a cu mult# n#no!oac# n# poat#
p!ocopsi. Lo"o)tul i tot cu mint#a dus/ m$!#'t# (iscolului/
d# ici c,i adi#!# d# po#ni&/ 3a!i't#a din so$i&#l# ist#a p!pdit# i
s# pa!)# po3a! n#su)#!it/ una dou/ d $una p#st# d!"aic...
C D!"aic@ s# minun Ili# 1ac*idon.
C Bun n&#l#s@ Cin# a mai pom#nit mui#!# tn! cu pl#t#
colilii 'i ci!#'i la Bo$ot#a. Ac#asta,i (!3itoa!#/ 'i Domnului
m !o" s nu mi s# ad#(#!#asc (o!$a.
%lu3ito!ul 2!c'anului do$ndis# nd!n#al/ d# )a&
a)lndu,s# doa! stpnu,su 'i un &!an n#tot din C*ip!iana.
C G!i3 n#a"! m npd#'t#/ suspin $oi#! 2!c'an. Dup
c# c l,am c#tluit n $o!d#iul a!m#anului p# c#l p"n d!#"to! d#
s#am al 4adi'a*ului...
C 4!o)#tului/ (oia s spun domnia ta/ l nd!#pt.. C*i!ic/
nc!#din&at c d#,acum a d#p!ins toat# 'u!u$!iil# 'al(a!a"iilo!.
C Nu )i n#"*io$@ 4!o)#tul # un soi d# pop mai ma!#/ c#,l
slu"!#'t# p# Ala*... .
C*i!ic 'i *ol$ "mliil# oc*ilo!;
C Cum adic l slu"!#'t#/ coan# Ioni&.
C i spal o iman/ tlmci Ili# 1ac*idon/ mai coas# un
$um$/ !n#'t# la (aci...
C A*a@ s# dumi!i t!"o(#&ul um$lnd cu nc*ipui!#a p!in
c#!u!i und# d#slu'#a "ospod!i# mi3loca'/ cu po!c/ cin# n cot#&
'i niscai o!tnii/ dup pilda $o!d#iului din ma*alaua B!o't#ni/
$a'tina domni#i sal#.
2!c'anul ns/ apsat d# al# dumn#alui/ 'i cut "ndu!il#.
C A'a da!/ lo"o)tul 'i salt tu!cim#a n c!#'t#t p!i,
ponindu,l p# %u!m# la a!m#an/ da! ast t!#$u'oa! p!ndu,i,s#
p!#a calic 'i lipsit d# dn"nit d!a(n d# clopot/ o mai
tl*!#'t# 'i p# l#a'c/ sp!# a asmu&i 'i nt!#a"a 4#!. Odat/ d#
%nt 1!i#/ m a)lam n 2lo!intia. 4apista'ii au n0!a( ca n il#
luminat# s ap!ind $o$oti st!a'nic#/ s# c*#am )ocu!i $#n"al#.
D# t# nal&i p# "o!"an ct d# scundac/ !#'ti )lc!aia d# la #c#
po't#. Ei/ as#m#n#a pllai# stup#'t# d#,i noapt# o!i i/ p#st# !i
'i amu!"u!i/ l#a'ca lui And!onic.
C Ciudat $#t#'u"@ s# minun C*i!ic. D#,a' )i n locul
lo"o)tului/ i,a' )#!i din cal# c!#m#n#a 'i amna!ul. C#!ul )#!#asc
d# po3a!@ 4!pdul (pi#!ii nici tta!ul mnios nu,l nt!#c#/ o!ict
os!di# a! d#pun#.
Ili# 1ac*idon nc#pu s !d. Boi#! Ioni&/ d#p!ins cu
n#to&iil# slu"ii/ nici nu,l lu n s#am. Nasul ti!"o(#&ului s# s#m#&i
ia!'i.
C D# c# t# *li#'ti/ &!an#.
C I#!tciun#/ 3upn#/ da! mi,s plu"a!ul ntn" c# pild#l#,'i
cul#"# tot la ma!"in# d# uli&. nt!,ac#a i cnd 8idito!ul nscoci
n#cu(0nttoa!#l#...
C*i!ic 'i c#!c#t cu !su)la!#a adncul !!unc*ilo!
C Ha! Domnului/ iaca n s)!'it isto!i# c# nu s,a p#t!#cut p#
malul 1ilco(ului. Am s nc!un&#sc din p!icina n#"*io$iilo!
c*ip!ina'ilo!.
C i c#a dinti oa! cnd n,o nim#!#'ti/ 3upn C*i!ic !s#
plu"a!ul. 1o'ucii 'i $$tiil# din sat m,au )ost nc!#din&at c n
t!udita i/ C#l 6#'nic s# p!#um$la c*ia! p!in p!#3u!imil#
C*ip!ian#i. >i a)lndu,s# %)in&ia %a cu $uun!il# cam "ola'#/ a
mp!&it din s!ci#; n#"!#a& cio!ii/ du *oa!# di*o!ului/ o!$#al
$u)ni&ii/ $o!d#i n"!opat c!ti&i 'i coad d# un a!'in C aci $#l'u"ul
nc nu ost#nis# C m&ii... T#'c*#!#aua n&#l#pciunii o mntuis#
ns/ *imnind 4!#a %)ntul n a3un p!in c#a ma*ala a B!o't#nilo!
din t!"ul Bucu!#'tilo!.
C*i!ic s# n)oi# pun/ 'i slt picio!ul p#st# c#llalt/ dup
cum d#slu'is# d#p!ind#!# la lo"o)t.
C 4oat# n,ai a)lat da! din B!o't#ni mi,s d# )#l/ 'i tot a'a
$unii 'i st!$unii...
C 1int#a $o"at a domni#i tal#/ !osti )! um$! d# su!s
plu"a!ul/ nu odat m,a !u'inat. A$ia acum i di$ui !dcinil#.
Dup c# 'i,a d#'#!tat 4!#a Bunul a(u&ia/ s# n)&i'#a dinaint# 'i
m"a!ul; ?4# min# cu c# m $la"oslo(#'ti/ Doamn#.U ?4i t#,am
p!#a nd#stulat. U!#c*i mai &an&o'# d#ct la toat# (i#&uitoa!#l#/ &i,
am dat... >i spina!# d!/ *!it d#sa"ilo! (!)ui&i/ nd!pnici#
ct s nt!#ci o!ic# (i#&uitoa!# cap#'/ n#"*io$i# d# s,&i m#a!"
$u*ul/@ $a 'i num# cu !sun#t. 4o!cul/ $oul 'i m"a!ul/ iac do$i,
toac# (#stit#/ l# pom#n#'t# c!#'tinul n#c3it la )i#c# pas@U. Asinul
nc#pu ns a s# tn"ui. La o adic/ u!#c*i ma!i a!# 'i i#pu!#l#/
po(a! poat# ndu!a 'i mu!"ul/ nd!pnic i 'i $#!$#c#l#/
n#"*ioa$ C "ina/ (!a$ia/ oaia/ ct d#sp!# num# (#stit/ i
)l#cu't#& d# ca!# domnia sa/ asinul/ nu s# sinc*is#'t#. C#l (#'nic/
cu mil d# li"*ioan#/ l nd#amn; ?Ci slo$oad#,&i o)ul@ C# do! t#
)!mnt....U ?Doamn#/ 8idito, !ul#... 1i,a! )i 'i mi# d!a" d# o
$lni& al$/ ca a (ulpii/ muscl#'ti/ o!i a m&ii p#!si#n#'ti/ s m
c!u&# d# c*ip#' c# m a)lu 'i plu"a!ul/ 'i &i"anul/ 'i cioa!a d# mi s#
slo$oad#,n c!#'t#t...U %cotocitu,s,a 4!#a Bunul p!in $uun!i 'i
d#sa"i/ $a 'i p!in tu!#tci/ pas d# "s#'t# $lni& al$. ?1ca! o
t!istu& cu )in/ s# milo"i asinul/ ct s,mi nl$#sc capulU. La
ac#asta ns/ Dumn##u nu s# n(oi...
C D# c#. nt!#$ Ioni& 2!c'an.
Ili# 1ac*idon slt din um#!i/ s#mn ca nu poat# d#sclci
p#st# c#,i d#slu'is#! mo'n#"#l# din C*ip!iana.
C Nic*ip#!c#a i ticlos 'i (icl#an nd#a3uns/ 'i a socotit
Domnul c nu,i d# t!#$uin& s,l stlp#as# sp!# ndo$itoci!#a
cumplit a (i#&uitoa!#lo!/ Ba!#mi d#sp!# asin s )i# dumi!i&i p#
d#,a nt!#"ul.
C*i!ic 'i a!t n#dum#!i!#a.
C Adic.
C A'a a lsat Dumn##u. Cp&na m"a!ului s nu
nc!un&#asc niciodat.
Lo"o)tul And!onic li s# n)&i' p# n#a't#ptat#.
C 1ac*idoan#@ 1ac*idoan#@ C# n#,am )ac# )! c*i,
p!ina'i.
%lu3ito!ul p!ins# a !d# p# su$ must#a&;
C D# lo"o)#t#/ n#,a! (oni isto!ii d#sp!# plu"a!i $oi#!ii
C#t&ii d# %caun.
C 4#st# dou c#asu!i/ (#sti lo"o)tul/ n# po!nim sp!# N#$al.
C Dimp!#un cu cont#sa. nt!#$ Ioni&.
C C#a!c 'i "*ic#'t#. &i n"dui s,o )aci d# t!#i o!i. Hai/
C*i!ic/ nu c#!c#ta la stpnu,tu c nu,i ci!#' copt. %t!n"#
cala$al0cul@ Ili#/ Dupan 1i!Jo@ Da&i o !ait p!in p!#3u!imi. Ciudat
p#st# msu! mi s# pa!# c iscoad#l# spta!ului nu 'i,au do(#dit
nc )ptu!il#. Ia! n)!unt!il# la d!um pustiu/ cu dou !d(an# c#
s# c#! oc!otit#/ s p!im#3dioas#.
%!$ul/ cu "ndul la %u!m# Cc#!ca spaim s nu nsco,
c#asc tu!cul t# mi!i c# (icl#'u" 'i s )u" din casa a!m#anului C
'i t!as# dulama. 2!unt#a nn#"u!at #!a $o&it p# pot!i(a cu"#tului
"!#u apsat.
C Domnia ta !mi. nt!#$ moal# plu"a!ul.
C 6#i $in#@ Boi#! 2!c'an t!#$ui# (#"*#at/
C Hm... C*i$uiam c la 3upn C*i!ic &i st !(na.
C >i la domnia sa.
C Ad#(!at@ su!is# &!anul mi!at. Dumn#a#i lo"o)#t#asa
l#a'c 'ti# a,'i pu!t sin"u! d# "!i3.
C Ai pl#cat/ mp!at#.
C Bucu!os dup cum spun#a 'i (!u,m#u %situ cnd l
m$ul#au "da'ii d# um#!i...
G!ia p!#&ilo!. Lo"o)tul pi#!is# n odaia Ban#i.
C*i!ic/ $otos/ st!n"#a nt!,o l#n# $osc!&#l# stpnu,su.
C s sp#tit d# atta !o$ot#al... A(#am 'tiin& c mi,s tocmit
la un sin"u! stpn/ da! $a" d# s#am c osnd#sc la doi...
C &i $uc'#'ti $u!du*anul ct 'as#/ a'a c tot nu #'ti n
pa"u$/ i,o scu!t 2!c'an.
C >i $a!#mi d#,a! )i toat cana ac#asta cu c*ilipi! u!m
C*i!ic. nc!#din&at snt ns c opint#lil#,s n ada!/ 'i mnm ca
$!unii doa! sp!# a n# i$i cp0&nil# d# idu!i.
Ili# 1ac*idon !s# 'i t!"o(#&ul ii ntoa!s# spina!#a
l#*m#&it. E!niil# c*ip!ina'ului l sastis#au pn p#st# u!#c*i. N,
a(#a s p!ic#ap n (#ci cum )ptu! al#as ca $oi#! And!onic s#
poat# (#s#li d# atta p!osti# 'i lips d# i"*#monicon s nca!ci
dou ca!#.
C >i mai a)l/ cucoan# Ioni&/ c a(an m,au o!opsi&i
(o!$#l# domni#i tal#. Nu p!#puiam c un $lid d# m#!ind#a& 'i,un
coltuc#l d# pin# o! s s!c#asc a(u&i# )loas. Iaca )apt p# ca!#
$oi#! 8a*a!ia c#l $t!n n,a! )i s(!'it,o n !uptul capului. D#,
amu/ n,oi mai lua n"*i&itu!/ ia! la Bucu!#'ti/ d#,om mai a3un"#/
$in#&# &i (oi da 'i oi apuca p# und# m,o nd!uma Domnul.
2!c'anul/ !stu!nat cu pnt#c#l# sp!# $a"dadi#/ )lutu! din
pl#oap# a ncu(iin&a!#.
C A'a s d!#"i C*i!ic/ 'i mult )olos cas#lo! mi (#i aduc#.
T!"o(#&ul/ a't#ptndu,s# la cu(nt d# m$una!#/ 'i st!i(i
lac!ima 'i nc#pu a nd#sa sunducul d# clto!i#.
I
Dou st0!nis#! do!in& ap!i" d# cunoa't#!# n mint#a
domni&#i Casand!a/ )ptu! a"#! 'i din cal# a)a! d# c#!c#ttoa!#.
Dinti/ n toat# c!&il# p!imit#/ $#iad#a Dimit!i# nu
pom#n#a cu(in&#l d#sp!# slu3$a lo"o)tului la %tam$ul.
5$-a! zrit la zaiafetul franuzului 6erriol, cu! l tii,
!uc#elef !ereu cu oaste de ini!i rpuse i !pre%!uit de
!uierile, !ai di#ai ca un pa. 'e atunci, nent!pinndu-l leac,
prepuiesc c-a ntors calea 1ala#iei. Altfel, iarn #ap-sn s-a
npustit asupra 7sla!ului...4
>i tot a'a d#sp!# nm#&i/ ciu$ot#l# )!nc#'ti c# nu &in pi#pt
omtului (!3ma'/ sc!i#!il# dumn#alui/ l#*m#&#al d# 'al(a!a"ii
'i do! d# domni&.
Cunoscnd !ostu!il# lo"o)tului la 4oa!t/ Casand!a nu s#
lsa am"it d# as#m#n#a m!un&i'u!i; sim&#a/ dincolo/ d#
!ndu!il# u'u!#l#/ "nd tainic i )apt# p# ca!# Dimit!i# c#!ca s l#
ocol#asc.
Ciudat i s# p!#a d# la o (!#m# 'i mum,sa. T!ia tot nt!,o
n)i#!$nta!#/ cuttu!a p!ins#s# lucoa!#a sticloas a (#"*ii d#
)i#c# clip/ d#,a3uns s t!on#asc $utucul n so$a c#a
$u!du*noas p#nt!u a t!#s!i d#,i cd#a $a!i'ul/ tot cu oc*ii p#
)#!#ast! s# a)la/ ia! olacii #!au ntmpina&i cu )#!#al ndoit. 1ai
cu s#am/ ca!t# p!imit n a3un o scos#s# din )i!#a dumn#a#i.
2!#mta toat/ o $ucu!i# t#mtoa!# i stpn#a )iin&a. Ba/ (#s#lit
d# (#st# $un/ 'i d##!tas# pun"u&a n"duind Casand!#i s
cump#!# cal p#!si#n#sc d# ma!# p!#&/ la ca!# 3induia ada!nic d#
t!#i luni num!at#.
Domni&a s# )l#a c a!# 'tiin& d# toat# tain#l# maic,si/
scpndu,i doa! c#l# p# ca!# nu l#pda nici dou a!mioa!#.
R(a'ul ac#sta s# c#!#a ns citit. Cantacuin#asca 'i dos#a
u!#lil# n sip#&#lul d# sid#) din iatacul al$ast!u. O a)las#
st!#cu!ndu,'i cuttu!a nt!# $!n#l# du'um#l#i d# la cma!a d#
(#stmint#/ ac#ast cma! )iind iscat c*ia! d#asup!a odii au!ii.
Cnd 1a!ia Doamna pl#c la slu3$a d# (#c#!ni#/ Casand!a
pt!uns# n iatac/ )olosindu,s# d# c*#i# calp !ostuit cu doi ani n
u!m d# la lctu'ul n#am&. 4#nt!u #c# a!"in&i/ m#'t#!ul '#
n(ois# a i,o pot!i(i aidoma c#l#i c# at!na la cin"toa!#a
Cantacuin#asci. %ip#&#lul l di$ui n s#c!#t!a'ul )lo!#ntin. >i
aici ncui#toa!#/ 'i nc m#'t#'u"it. Domni&a c*i$uis# la
pi#dic. Ta!si&a/ &i"anca su)!a"ioaic/ !pus n Rusaliil# t!#cut#
d# pnt#c# p!#a po)talnic/ i d#slu'is# (icl#'u" d# soi. ?La
$#sact#l# "in"a'#/ iscusit c#tluit#/ (ii d# *ac cu ciocna' sp!int#n.
C#!ci toat# col&u!il# )#s)#s#luit# n a!"int o!i a!am cu lo(itu!
scu!t/ da! (!toas/ "!i3ind ns s nu st!ici luc!tu!a "iu(a#!,
"iului. Din ciocn#al/ n#m#'u"ul s# d#scopcia sin"u!. C#a!c
'i (#i/ stpnico...U
Domni&a c*i$uis# atunci cu su!s la anum# odoa!# d#,al#
maic,si/ pi#!it# )! u!m. Iscusala !splt#a ns ct#(a podoa$#/
ia! $a$a nu i,a! )i nc!#din&at,o n (#ci dac o $!dac d# $asamac
nu i,a! )i d#nodat lim$a.
Casand!a d#l#" pan"lica !('#lului 'i oc*ii cup!ins#!
*ulpa( slo(#l# a't#!nut# n "oan.
...i !ulu!ete, prea lu!inat 'oa!n, +erului ce se
dovedete ocrotitor i cu urec#e blnda nzuinelor do!niei tale.
Norocul logoftului Andronic s-a fost secat, brgan pustiit de
urgie, i odat cu al lui, cel al Brncoveanului. 'e acu!, nici
)atana nu-i !ai poate ridica podite peste #u de necuprins.
3tete-te, 'oa!n, de dru!eie nlat, spre cuvenitul scaun al
1ala#iei, i 'o!nul +#ristos s te binecuvinteze...
Cantacuin#asca s# ntoa!s# d# la $is#!ic aducnd scul#&
cu aim s)in&it/ C*i$uia/ pn la c#a i $ucu!oas ca!#l# p!#a a
nu s# a)la d#pa!t#/ s &in post n#ndupl#cat/ dimin#&il# nc#pndu,
l# cu !u"ciun#/ m#tanii 'i o n"*i&itu! d# ana)u!.
Dup o$ic#i/ )cu c!uc# lun" 'i lat iconostasului d# ln"
"*#!"*#) apoi s# ntoa!s# sp!# )iic,sa. C*ipul 1!i#i Doamna #!a
scldat d# lumin $lnd 'i cuttu!a/ p!im#nit n lini't#a 'i
s)in&#nia m#tocului/ 'i !tcis# )lac!a nd!3it.
nc!#m#ni dint!,odat/ sp#!iat d# n)&i'a!#a )iic,si. 4#
o$!aul asp!u/ al$it d# mni#/ oc*ii )ul"#!au (paia satanic#asc a
lui tat,su/ !posatul 6od >#!$an/ ac##a'i mni# i sups#s#
$u#l#/ d#spicnd doa! !an nsn"#!at. Rosti/ n)io!at d#
p!#puial n#a"!;
C C#,i Casand!.
Domni&a (!li p!i(i!# n#"u!oas/ disp!#& 'i tu!$a!#/ c# )!ips#
)a&a Cantacuin#asci.
C Ost#n#'ti $is#!icil# cu $oc#t 'i (ai#t/ a3un#i/ n"*i&i
ana)u!/ ia! la ntun#!ic#al sco&i 3un"*#!ul@ Ama!nic cu"#t &i s,a
)ost *!it/ mam@ Nu &i,i t#am d# t!n#tul C#!ului.
C Cum cut#i/ Casand!.
C Dup cum cut#i dumn#ata a s(!'i ticlo'ii )!
s#amn@ Cuma'ul c#l mai mi'#l#sc nu,&i poat# t!#c# p# dinaint#.
4i#!ndu,'i cumptul/ t!#mu!nd din toat# mdula!#l#.
Doamna 1a!ia 'i smuls# $a!i'ul. Dou ac# cu cp#&#l d# !u$in
s!i! 'i conciul su! i lun#c p# um#!i. %#mna cu o coto!oan&
$#at/ din 1a*alaua Calicilo!.
C D#)imtoa!#o@ 2ptu! n#t!#$nic/ lipsit d# sm#!#ni#@
n sc*it calic din ("un# d# munt# &i put!##sc oas#l# d#,acuma@
Ai s mpl#t#'ti cosi& al$ 'i tot nu m,oi mai ndupl#ca. 1in# n
o!i #'ti u!nit/ am is.
Rs !u st!m$ "u!a Domni&#i.
C %p!# a,&i d#s(!'i n#sup!at )!d#l#"il#/ a'a,i. 8#c#
mii d# c!#'tini ndu! can#l# iadului/ ia! domnia ta pui pi#dic
n#t!#$nic sin"u!ului/ $!$at ca!#l# n)!untnd p!im#3di# d#
moa!t#/ c#a!c a,i slo$oi. 4!#a ma!# sil mi aduci.
C Ai d#sc*is sip#&#lul/ n#m#!nico@
C Am cut#at/ nt!,ad#(!. D#p!ind#!#a d# a iscodi $o!&i/
u'i c# nu,s al# m#l# 'i tain#l# alto!a/ d# la domnia ta am cptat,o.
Dint!,odat/ podidit d# plns/ 'i ascuns# c*ipul n palm#.
C D#m#tic#'t#,t#/ mam@ 4ui n cumpn (olnicia a #c#
mii d# oam#ni.
C Nu #u i,am osndit/ !spuns# Doamna cu disp!#&.
C Cum po&i )i at0t d# c!unt. Doa! dia(olul &i mp!&#'t#
cu"#tul 'i mai ap!ini lumn!i 4!#a %)int#i/
C 8$a(nico la mint#@ u!l Cantacuin#asca/ (nt d#
mni#/ 4#nt!u (oi o )ac@ 4#nt!u ca )!&n#,tu/ G*#o!"*# s
psto!#asc din scaunul u!sit n#amului/ ia! tu s )ii so! d# domn
'i nu miloa" d# ca!# s# ndu! un Cant#mi! oa!#ca!#. 4#nt!u ca
uu!pato!ul s )i# !pus/ ia! moa!t#a ttn#,tu !$unat@ %n"#
o!i tin 'i l#'i# &i nsu)l#&#sc mdula!#l#. Uci"ania
B!nco(#anului 'i a stolnicului s# c#! !spltit#/ pctoaso@
Casand!a 'i !idic )a&a. 4!#a mscu& c!nc#n/ !n3it/ d#
la s!$to!il# papist'#'ti 'i as#mna!#a cu >#!$an 6od op!i
inima Doamn#i.
C Cu p!#&ul a #c# mii d# c!#'tini.
C %t n atotput#!nicia C#!ului s,i slo$oad. Un om o!i
#c# mii )i#ca!# cu u!sita lui@ Ei# &i,# ns d# $l#st#matul c#la
mui#!atic/ And!onic/ cci d# la nc#put &i,am sim&it sl$iciun#@
Domni&a (!li mnd! capul p# spat#.
C i sin"u!ul $!$at ad#(!at/ dint!,o 6aia*i# 'i 1oldo(.
C >i $#iad#aua. !n3i $t!ina. 4n mai d#uni/ Cant#mi!
#!a c#l n#as#muit.
Casand!a o c#!c#t cu cuttu! nd#mnat sp!# d#p!t!i.
C Dimit!i# i altc#(a... Ct &i,a' d#slu'i/ tot n,ai p!ic#p#.
Nu,&i (oi n"dui ns a,l !pun# mi'#l#'t# p# lo"o)t.
C Cu!m,&i n)oca!#a/ cci i ada!nic. Nu la o n#(olnic
as#m#ni &i# oi cuta po(a& 'i ncu(iin&a!#/
C 1am. Cin#,i iscoada d# la %tam$ul.
E!a !u"ciun# )i#!$int#/ d#nd3duit/ nn#cat n lac!im.
Cantacuin#asca !s# u!t. Un !s do"it/ d# "#am$a' !scopt
n ticlo'ii.
C Ac#asta nu &i,oi spun#,o/ )ata m#a/ nici d# t#,oi anina n
3u(& d# tu!nul Bis#!icii N#"!#@ >i "!i3#'t# d# $occ#lu&/ cci
min# t# u!n#sc la %c*itul 6#c*i.
2iic,sa o c#!c#t p# nd#l#t#. Oc*ii alunii/ mpun"#au
pumnal#. Rosti apsat;
C 4!#a $in#/ Doamn.
I
n pi(ni&a ca!a(an,s#!aiului d# la EsJi'#*i!/ spta!ul 1i*ai
'opot#a cu cp#t#nia iscoad#lo!. %# a)la ac#st tu!c un mal d#
$!$at cu cuttu! ponci'/ c*ip c!#stat d# !ni (!st#n# 'i cu"#t
clto!it p!in toat# ticlo'iil#. E!can ddus# $in#&# soa!#lui n
t#mni&a mui#!ilo! d# la C#au',Emini/ und# mum,sa C una din
c#l# pat!u#ci d# t#l#l#ici al# %tam$ulului C d!uind moa!t# unui
mu't#!iu sp!# a,i c#!c#ta '#!pa!ul/ 'i a't#pta d#scp&0na!#a.
Ac#asta s# intmpl dup datin/ cnd E!can mplini t!#i il#. D#
atunci/ s# mcinas# (!#m# d#stul/ ia! puiul d# tu!c/ )cndu,'i
uc#nicia p# o cata!" mp!t#asc/ (ntu!as# lum#a/ )! a lsa o
sin"u! !ut&i# n#iscodit. D#'i no(ac 'i $u!du*nos/ nct dou
c*imi!# pus# cap la cap a$ia i cup!ind#au pnt#c#l#/ s# mi'ca iut#
'op!l/ sp!# uluiala (!3ma'ului/ nu odat !pus din p!icin c,l
socotis# u!s molu.
4# o sti( d# saci din cn#p c#au al&i t!#i 'al(a!a"ii/ p#
msu!a cp#t#ni#i. C#!cau s,'i d!#a" d#"#!tu!il# )!#cndu,s# cu
pad adus nt!,o $ot/ dup ca!# l# o$lo3#au cu untd#l#mn
"!#c#sc.
C G#a$a/ #))#ndi/ !osti E!can a!tnd cu $a!$a n#a"! sp!#
c!3alii. 2!i"ul i,a mistuit/ s n#putincio'i./.
%pta!ul sc!'ni d# mni#...
C 8ac*i/ 8ac*i@ Ai s mi,o plt#'ti... i a doua oa! c m
po!n#'t# la d!um cu sl$no"i n#t!#$nici../
C Nu,l a)u!isi n (an/ #))#ndi. 6!#m#a,i n#ndu!at/ ia!
oam#nii n#d#p!in'i. %pun mo'n#"ii c u!"i# ca ac#asta nu s,a
pom#nit d# o sut 'i nc o sut d# ani.
C D# und# 'tiu.@ &ip mnios Cantacuinul. Au citit n
st#l#. 4# noi d# c# nu n#,a do$o!t (!#m#a nd!cit.
E!can su!s# nclinndu,s#;
C Domnia ta (ii din alt liman/ cu ia!n c!unt/ ia! #u mi,am
t$cit t!upul n t#mni& d#p!tat din pusta muscl#asc.
G#!uiala s# a)la acolo nt!,att d# np!anic/ nct dac atin"#ai
$ucat d# )i#! cu d#"#tul/ acolo l l#pdai p# (#ci#...
C Ac#st#a s l# isto!is#'ti !sn#po&ilo! n c#i ani colilii@ 1i,
i !os capul d# ncau!il# m#l#. 4!il#3 ca ac#sta nu mai
ntmpinm@ Lo"o)tul i sin"u!/ p# "mani n#punndu,i n
socoat/ ia! c#ilal&i doi ticlo'i/ pl#ca&i din *an. >i 'tiut #st# c
(!3ma'ul/ do$o!t d# 3a!i't#a d!a"ost#i/ a!# (la" ct puiul d#
(!a$i# oc!otit su$ a!ipa mum,si.
E!can slt din um#!i cu mpca!# musulman.
C La o u!m/ domnia ta *ot!'ti. C*ipul C mi,ai d#slu'it
C nu (!#i s &i,l a!&i. D# c*i$ui#'ti c,l pot !pun# sin"u!/ mi,s
"ata. Da! din c#l# c# mi,ai tolocnit 'i mi,a d#slu'it 'i 8ac*i c#l
c*io!/ (ala*u,i 'oiman cu (la" d# nou (i#&i/ clit n ascu&i'u!i d#
alt# nou *ota!#. Dac mi,ai c#!# po(a&a...
C 6o!$#'t#@
C %ocot#sc c tot la/ d!um d#sc*is/ su$ cuttu!a slo$od a
lui Ala*/ i (#nim d# *ac. %nt#m cinci/ dumn#alo! t!#i C dint!#
ca!# unul (a (#"*#a cu si"u!an& !d(an#l# sp!# a nu n"dui
ap!opi#!# nici d# mui#!#/ nici d# $oi#!ul c#l pnt#cos. Dimp!#un
cu Ali 'i Ismail a' c#!ca s,l !$#sc p# lo"o)t. Ia! G*\l 'i
1u!ad3a/ c*i$ui#sc c,s d# a3uns p#nt!u smn& d# s!$ o!i
np!stocul c#l cu $t...
8(on d# copit# i c#tlui! cu(ntul p# $u#. %pta!ul 'i lipi
oc*iul d# !su)ltoa!#a pi(ni&#i. 1i!Jo 'i Ili# 1ac*idon
d#scl#cau n o"!ada Ca!a(an,s#!aiului.
1nios Bist!i&/ Cantacuinul spint#c dint!,o sin"u!
lo(itu! d# spad n(oad# aninat# d# "!inil# $a"dadi#i.
C Iac c# ns#amn s $o(#'ti la taclal#. 4!il#3ul s,a dus/
coco! alun"at d# (ol$u! tomnat#c@
Osman cut cu lua!# amint# sp!# (ala*ul $uiac/ mai &)nos
d#ct #c# cadn# "!mdit# n *a!#m d# pa' cili$iu.
C Ba #u ic c,i s#mn d# la Ala*.
?A'tia,s (o!$i&i/ sc!'ni Cantacuinul cu su)l#tul plin d#
n#"!#a&. Una/ dou. Ala*@ >i,n *l(i&/ 'i,n pila)@ nto!ci capuG/
c#!c#t#i n stn"a/ c#!c#t#i n d!#apta/ nu,i@
Und# s,o )i ascunnd tl*a!ul.@A
I
Cin# n,a (ut c#tat#a d# scaun a 6ala*i#i la (!#m# d# ia!n
m$#l'u"at/ s# c*#am c n,a a(ut $ucu!i# d#s(!'it nt!,o
(ia&. Uli&#l# nins#/ d!umu!i cati)#lii !#t#nd o$!aul t!"ului cu
undui!i d# 'a!p# codal$/ c!acil# c#lo! t!#i sut# d# lca'# nc*inat#
Domnului )ul"#!nd au! n a!"intul (du*ului/ sniil# $oi#!#'ti/
st!$tnd Bucu!#'tii cu "!dini al$# p#st# ca!# soa!#l#/ n&#p#nit
d# )!i"/ d#sc*id# oc*i limp#d# d# "*#a&@... 8u!"lii (on#sc
(#s#li#/ !s 'tu!lu$at#c d# p!unc pus p# 'otii/ lic#!#l# (!stat# C
tot culo!i s!$to!#'ti/ 'o)!aniu/ ci!#a' coapt/ au! (!tos 'i
mt!"un C a!uncat# p# spin!il# t#l#"a!ilo!/ u"!(#sc
cu!cu$#i# d# pa'ti p# p!i(#li't#a al$.
Copacii nin'i C (#stit,i c#tat#a d# scaun nt!u salcmi/ 'i
t#i/ 'i castani/ 'i st#3a!i mo'n#"i C c*indis#sc *o!$ot
m#'t#'u"it 'i/ p#nt!u a l# d#slu'i minun&ia/ d# a3uns i s,&i nal&i
cuttu!a sp!# c#!ul scundac. Cci acolo cit#'ti &#stu!a a!$o!ilo!/
s!$a acop#!i'u!ilo! &u"uiat#/ pl#o'tit#/ !otun3it# $ostan sau mo&at#
d# )oi'o!/ p!im#'ti n plin o$!a ploaia d# diamantical# st!nit d#
pas!# ta!# n (i!tut# c# nu 'i,a l#pdat $o!d#iul p#nt!u !i mai
molcom#.
4#st# nt!#" t!"ul/ ca din (!) d# "o!"an/ stpn#au
1it!opolia/ 1nsti!#a %)ntul Ioan c#l 1a!#
-
/ 1nsti!#a
%!inda!i 'i )oi'o!ul Dud#scului. La poal# li s# (!col#a
mul&im#a/ am#st#ctu! d# lum#& n st!ai c*#ltui#lnic/ cci
t!"o(&ului d# scaun i m#!"# la inim (#stmntul al#s/ socotind
dumn#alui C dimpot!i( alto! s#min&ii C c dac m#"i#'ul o!i
uli&a au ct# dou p#!#c*i/ d# oc*i/ pnt#c#l# nici unul.
G#m#a Uli&a 1a!# d# *#!m#lin 'i (ulp!i#/ d# mi#lu&
)ul"uit 'i cacom/ d# 3d#! 'i lut! cati)#li#/ d# (#(#!i& 'i samu! 'i
pnt#c# d# !s 'i d#*@ "ustul din ac#l l#at al t0!"o(#&ilo! cu
t#'c*#!#a *!nit/ ca&a(#icil# s$uit# din 'u$#l# a cinci $u!suci cu
$a!$.
N#"u&to!ii/ sp!# a nu,'i p!pdi mu't#!iii t!nda(i/ C
ac#'tia nu int!au n du"*#an al#"nd din m#!sul/ !d(anului c#
!#au p# t#3"*#a Cnc!opis#! cop#!i'u!i din damasc d# C*ina
asup!a ta!a$#i 'i/ n ciuda "#!ui#lii/ $ocnind ciu$ot#l# 'i su)lnd
n palm#/ scos#s#! ma!)a n (il#a"ul uli&#i. Ast)#l s(!'is#!
dumn#alo! 2lo!#a Cup#ul/ N#a"ul D!(a'/ 'i Lam$!u/ 'i Iani
Co3oca!ul/ 'i 1anta 1!"!itu...
Da/ cili$ii Bucu!#'tii lui "*#na!@ Nu "lod/ nu tin/ nu clis/
p#st# tot $o!an"ic nl$it la soa!#/ pn 'i co'm#liil# calic# p!#au
alctuit# din a*a!ical#/ ia! p# c#!ul d# omt/ ct# o d!#al d#
nou! (!l#a c!p al$ast!.
A'a "nd#a 6od B!nco(#anu !##mat n )#!#'til# palatului
d# la Cu!t#a 6#c*#. 4!int!# stlpi'o!ii d# ma!mo! ai ocni&#lo!
d#slu'#a sodomul d# 'u$#/ dulmi 'i ca&a(#ici c# s# scu!"#a sp!#
1a*alaua O&#ta!ilo!. 1!ia sa su!s#. Nimic nu,l &in# p#
$ucu!#'t#an aninat d# (at!@ 4# (i3#li#/ a!'i& o!i (!#m#
-
4# locul und# asti #st# cldi!#a C.E.C.
d#mi#!dat/ l c*#am uli&a. >i acum/ d#'i s!$to!il# s#
mntuis#! C au t!#cut pat!u il# d# la %nG Ion C *imn#sc
t!"ul/ s ici c,i ia!ma!oc. Ca!# s# p!#um$l/ ca!#l# t!"ui# )!
!ost/ (o!$a c#luia/ s,a dus ca s,ai$# d# unGs#Gntoa!c#/ lum#&ii s#
aciua n (!#o c!'m ndulcindu,s# la !ac*iu )i#!t/ d!#s cu mi#!#
i sco!&i'oa!. >i ac#'tia au p!icin; i "#! ap!i"/ mdula!#l# s# c#!
nd!3it# cu $!dac plin oc*i d# $asamac.
Gndul $asamacului i,l adus# dinaint# p# mi'#lul d# Ioni&
2!c'an. %,a p#t!#cut ol#ac d# (!#m# d# cnd/ dimp!#un cu
lo"o)tul/ a luat cal#a %tam$ulului...
2o'n#t d# mtas# i a$tu "ndul. Doamna 1a!ica
pt!uns#s# n cma!a au!i# nluc/ )! a d#slu'i "omot d# pas
o!i u'. >i mai a(#a d#p!ind#!# ciudat B!nco(#anca. Nu !#t#a
n (#ci o cma! d#,a cu!m#i'ul/ ci tot p# ln" idu!i s#
p!#lin"#a. 8ic#ai c n conacul o!i n palatul domni#i sal# nu,i
mp!ti&/ ci slu" n#m#!nic tot cu t#am d# "!$aciul stp0n#i.
C Luminat i@ m$i 6od.
Doamna (0!li cuttu! spimoas sp!# )#!#st!#. Tot nt!,o
t#am t!ia; d# Dumn##u/ d# %atan/ d# tu!c/ d# a!a)ii )lo!#ntini
'i lom$a!i C to&i t0l*a!i C $a 'i d# $unt&i nln&uit#. Cin# nu
'ti# c $ucu!ia p!#a ma!# sil aduc# )i!ii 'i cu )!n"*i# mpl#tit n
opt t!a"# dup # n#ca p# pot!i(.
C Am"i!# oc*iului/ 'opti inc*inndu,s#. Ai s (#i c
pn,n s#a! s# nsp!#'t#.
Domnul o c#!c#t scu!t N ?Ia!'i a (isat !u...U D# la o (!#m#
numai n (is# o &in#a 'i aciuas# p# l0n" cu!t# "!mad d#
c*i(u&#. m#'t#!# n !stlmci!i/ n $o$i/ n $u!ui#ni p!o!ocitoa!#.
1ai cu s#am o "in n#a"!/ c# "!ia om#n#'t#/ apsa nop&il#
1a!ici Doamna. Nici !u"ciunil#/ nici litu!"*iil#/ nici tmia a!s
n iatac 'i nici d#sc0nt#c#l# lt!#s#lo! nu i$utis#! s,o alun"#.
6od B!nco(#anu p!imis# dinti cu #)l#m#a toat#
m#'t#!#lil#/ apoi 'i "!#p&nas# $a!$a dnd din um#!i. 4a!c #l s#
a)la mai $!#a. O liot d# c*i!oman&i/ odi#!i/ ma"i/ citito!i n
st#l#/ p!o!oci 'i n#c!oman&i sl'luiau la cu!&il# domni#i sal# din
1o"o'oaia/ O$il#'ti/ 4otlo"i 'i Doic#'ti. Nu &i s# u!n#a ma!&i la
d!um 'i n mi3loc d# uli& nc!#m#n#a/ d# i,a! )i !#t#at cal#a
mo'n#a" c#!nit cu pan#!a' o!i doni& "oal n mn. D# ac##a/
st!3il# "!i3#au cil# Domnului/ paicii &innd,o naint# 'i d#spicnd
uli& )! s#mn# n mul&im#.
C Ia! am (isat/ Doamn#/ spus# mui#!#a n)!ico'at.
6od ii d#mi#!d um!ul cu $l0nd#&#.
C Las,o pcat#lo!/ 1!i#...
Int!,ac##a'i clip/ sim&i cuttu! ascu&it n c#a). %#
!suci. %tolnicul Cantacuino stlp#a u'o!ul.
Doamna p!sis# cma!a. Nu,l nd!"#a p# stolnic/ unc*iul
lui 6od. Dintotd#auna )#!is# $!$a&ii no(aci/ cu $#l'u" d# (la"/
ia! B!nco(#anca o sim&#a c*ia! 'i acum n t!upul c#!cat d# ani al
Cantacuinului. 2i!a(/ s)ioas 'i mai mult ca'#/ )ptu!il#
(!toas# o sp#!iau. Tocmai d# ac##a/ )iica lui 6od Antoni# din
4op#'ti p!imis# nso&i!# cu Constantin. %l$iu/ cu oas# 'i pi#l#
"in"a'#/ s# a)la mislit ntocmai p# "ustul 1a!ici.
B!nco(#anu c#!c#t )ptu!a stolnicului. 4!#a apsat d#
"!i3/ s# adu"as# n#"!#a& c*ipului nd#o$'t# pcu!iu/ 'i 6od 'i
lu !mas $un cu o)tat d# la p!i(#li't#a (!3it a t!"ului.
C T# (d adum$!it/ stolnic#.
C s t!#isp!##c# il# num!at# d# cnd lo"o)tul And!onic
n,a iscat smn& d# (#st#.
C C# d#slu'#'ti dint!,ac#asta.
Cantacuinul )cu doi pa'i naint#. Ein#a $!a&#l# nc!uci'at#
p#st# pi#pt 'i lumina ami#ii d# c!inda! i cit#a c*ipul.
C C#!c t#am. Doamn#/ d# a nu s# )i lsat p!ins. Bi!uito!
o!i n)!nt/ da! slo$od/ "s#a p!il#3 d# (#st#.
C 6!#m#a,i pot!i(nic olca!ilo!/ !osti moal# 6od.
%tolnicul m$i d# pa!c (o!$#l# a! )i )ost slo$oit# d# p!unc
n#n&!cat.
C D# la O!tac*ioi 'i pn la Ca(ac/ n toat# c#l# unsp!##c#
t!"u!i/ pltim iscoad# 'i olca!i...
C Nu 'i n mun&ii Anatoli#i.
C naint# d# s# u!ni la d!um/ And!onic n#,a! )i t!imis
ca!t#...
6od i sim&i 'o(iala n "las 'i,l nd#mn;
C Du,&i "ndul pn la capt.
C Doamn#@ D# m,am pus d#,a cu!m#i'ul slu3$#i po!uncit#
lo"o)tului/ am )cut,o cu "ndul la 6ala*ia 'i scaunul m!i#i tal#/
cci c!unt (a )i mnia lui 1usta)a a)lnd c d!#"to! al E!ii
Rom0n#'ti scu!m n tain#l# Imp#!iului.
C 1i l#,ai mai spus stolnic#/ 'i l#,am cnt!it.
C C*i$ui#'t# nc o dat/ m!ia ta@ 4oat# c And!onic nc
nu s,a u!nit/ o!i mai poat# )i a!cnit p# c!!il# Anatoli#i.
ntoa!c#,&i po!unca 'i ct s,a! &nd!i o oal scpat din mini/
Eund!#a scuti#!ul ncal#c/ lund n coa!n# d!umul 4o!&ii.
C C# ciudat #'ti/ unc*iul#/ spus# n 'oapt. Niciodat nu t#,
am (ut att d# tul$u!atN d#'i p!im#3dii cu ad#(!at ma!i pnd#au
6ala*ia/ niciodat nu m,ai nd#mnat s st(il#sc po!unc odat
slo$oit.
C Nicicnd nu m,a c#!cat p!#sim&i!# mai n#a"!.
C 4!#sim&i!#.@ Domnia ta ca!#,mi $at3oco!#'ti ma"ii

'i
c!tu!!#s#l#/ 'i,&i !i d# (is#/ "!i#'ti d#sp!# n#a"! p!#sim&i!#.
C Da/ Doamn#. i ntia'i dat cnd (is np!anic m,a
cut!#mu!at. >i ma,am cut!#mu!at a doua oa!/ $"nd d# s#am
c,i aidoma (#d#ni#i c#,o cn#'t# p# Doamna 1a!ica. O "in
n#a"!/ cu clon& d# uliu/ )i# #a pusti#i/ &i s# a'#a p# um!...
Eipt n#a't#ptat i n)ips# 3un"*i n inim. Cnd int!as#
Doamna.
C Ascult,l/ Doamn#@ Ascult,l 'i t!imit# olca! (nt#
dup And!onic.
6od l# a!unc p!i(i!# !tcit 'i 'i ls capul n pi#pt. C#i
#c# mii d# c!#'tini mcina&i d# ocn#l# Anatoli#i i apsau cumplit
su)l#tul.
I
Cunoscnd p# mum,sa c s# u!n#'t# "!#u/ da! 'i atunci n,o
st(il#'ti d#,ai u!ca munt# p#st# munt#/ Domni&a Casand!a pndi
c#l# dousp!##c# $ti al# o!nicului Bis#!icii N#"!#. Bocc#lu&a
'i,o nc!opis# nt!,o $!o$oad d# 6#n#&ia/ cci d#,a! )i cot!o$it n
pod dup cu)!a'/ a! )i t!#it,o p# Cantacuin#asc sau (!#o slu"
spimoas d# *o&i. >i,apoi nu t# po&i sim&i slo$od/ t!"nd dup
tin# sunduc ct d# mitit#l. n(#stmnt n manti# ntun#cat/ 'i
t!as# "lu"a p#st# pl#t#l# castanii 'i s# st!#cu! '#!p#'t# din odai#.
4'#a n (!)ul picioa!#lo! "ndind s )u" p# la cu*nii/ cci d#,a!
)i c#!cat s d#scui# lactul po!&ilo! dinaint#a cas#i/ a! )i d#'t#ptat
nt!#" t!"ul/ C#,i d!#pt/ 'i plaul d# piat! 'i )i#! s# a)la lctuit
da! Casand!a nu,'i )!mnta mint#a p#nt!u m!un&i'u!i. Nu o dat/
ncl#cat p# m#u/ l s!is#/ l#*m#&it d# ticiala a!"a&ilo! c# ,
$o(#au/ s l#p#i t!#i p!unci/ pn d#s&#p#n#au (oa!#l#
Da/ o cuno't#a domni&a p# mum,sa/ da! nu nd#a3uns/ sau
poat# c 1a!ia Doamna 'i cuno't#a p#st# p!#pui#li od!asla. Gsi
u'il# d# la cu*nii (o!t#/ ia! d# (#"*#/ di*ania c##a d# 6asil#/
nalt 'i lat ct $ou!ul 1oldo(#i.
A!"atul s# !idic d# p# mindi! !n3ind p!ost#'t#. 1nia
)ul"#! oc*ii domni&#i. Rmas# o clip n cumpn 'i !sucindu,
s# s)!l#a s# ntoa!s# n iatacul dumn#a#i. Roinic/ 'i smuls#
mantia 'i s# a'# la s#c!#t!a'. 1ui# pana n clima!/ da! t!#$ui
s a't#pt# ct#(a clip# cci d#"#t#l# p!ip#lnic# nu i s# supun#au.
Prine i prea scu!pe fidanat...
Ca!t#a a(#a s,o t!imit p!in $anc*#!ul B!#ssanon#.
Lom$a!dul a(#a lim$ scu!t 'i olca!i o!nici.
8o! s# c#!#a n toat# c#l#/ cci s# nc!#din&as# acum/
Cantacuin#asca nu "nd#a s,o c!u&#/ *ot!t s,o nt#mni&## la
%c*itul 6#c*i.
4#c#tlui ca!t#a/ )! ca minil# s,'i )i astmp!at t!#mu!atul.
Oc*ii i scp!au 'i nicicnd c*ipul nu s# do(#dis# mai nto(!'it
cu al lui 6od >#!$an.
C Las/ mmuc@ O s,&i plac.
Capitolul BII. %TA6ILE
Opint#au p# d!umul t!oi#nit c# duc#a sp!# N#$al. G#!uial
np!anic l# a!d#a c*ipu!il#/ (o!$#l# !mn#au aninat# n (du*/
a$u! ncolcit/ a$ia alun"at d# !su)la!#a al$ast! a munt#lui. Ra!/
ct# o pas!# n#a"!/ cu a!ip ost#nit d# )!i"/ l# &#s#a n p!#a3m
$o! lunat#c/ lipsit d# c!#din&.
Lo"o)tul And!onic 'i Ili# 1ac*idon d#slu'#au an#(oi#
*o!ai&a/ cl!ind naint#a !d(an#lo!/ mnat# d# C*i!ic 'i 1i!Jo.
%!$ul/ m#!#u pcliu 'i posac/ a3uns#s# a slo$oi t!#i cu(int#
num!at# n i.
C La "!#a slu3$ n#,am n*mat d# ast dat/ lo"o)#t#/ o)t
nt!,un t!iu slu3ito!ul. >i mpo(!a&i p#st# msu!.
C Unul o!i dou !d(an#/ tot as#m#n#a s# c#! (#"*#at#.
4#s#mn# c,a'a mi,a )ost u!sit. % m nso! n p"nim#/ la c#as
nd!3it.
C Ad#(!at/ m$i plu"a!ul/ c d# nunt 'i d# moa!t#/
c!#'tinul nu,i niciodat "ata. 1ai c*i$ui#sc 'i la cal#a d#
ntoa!c#!#. 1,am d#p!ins *lduind n to(!'ia domni#i tal#/ ca
dup )i#c# isp!a(/ pn n 6ala*ia s,o &in#m tot nt!,o ntinsoa!#/
)u"!i&i $a d# tu!c/ $a d# n#am&/ o!i alt li)t. Aiasta,i (!#m#
nscocit d# %ca!ao&c*i/ pn 'i (ultu!ul s# mpi#dic n (du*.
Lo"o)tul i alun" (o!$#l#/ dnd din mn. 4!omo!oaca i
al$is# must#a&a 'i pl#t#l# c# s# i&#au din cu'm.
C Om c*i$ui 'i la ac#st#a. Alta m apas acum. A(#m doi
(!3ma'i p# u!m#/ mp!at#. Dinti spta!ul/ ca!# $o(#'t# a,'i
!n3i col&ii pndind p!il#3 $un... %imt ns 'i al doil#a du'man/ c#,o
&in# tot naint#a noast!. Nu,i d#sclc#sc &#lul/ cci c*ipul 'i,l
tinui#'t#/ 3un"*#!ul nu,l scoat# d# la $!u/ ctnd doa! cu (icl#'u"
a n# (! $oldu!i n ciu$ot#.
Ioni& 2!c'an/ &ucsuit pn la u!#c*i/ scoas# p# "#amlcul
ca!#t#i cp&n (nt;
C H#i/ su!u"iu@ 1i,am nto!s "ndul. 1n sp!# c!'ma
Rdi&#i/ cci la 3upn 4ant#limon (inul n,a!# (la"...
C*i!ic/ d!dind p# cap!/ !suci cuttu! $uimac.
C C*ia! nt!,acolo n# nd!#ptm/ Ioni&/ l lini'ti Radu
And!onic. Ct &i,ai spla col&unii/ $!dac# cu (in )i#!t n#,o! sta
st!a3 dinaint#.
C A'a/ a'a... >i po!unc#'t# c!'m!i&#i s do$oa!# un
"odc#l cci mi s# tn"ui# pnt#c#l# d# l#'uial.
Lo"o)tul slt din um#!i 'i s# altu! ia! slu3ito!ului.
C i $#m#tic !u. %# p!#pui#'t# la Bucu!#'ti/ *imnind
din aia)#t n aia)#t/.. 6o!o(#am d# al doil#a (!3ma'/ Ili#... Dac,
ai $"at d# s#am/ d!umul ni,i p!#s!at d# pi#dici. La %tam$ul/
mn st!in m c#tlui#'t# dimp!#un cu s!$ul n 3u(&/ slo$oind
ast)#l iscoada spta!ului/ alalti#!i ac##a'i mn ticloas/
nc!#din&at snt/ n# $#t#"#'t# doi cai/ ai am $o(it pat!u c#asu!i
p#nt!u a d!#"# !oata d# la !d(anul 2!c'anului/ (tmat p#st#
noapt#. Cin# i 'i ca!#,i # "ndul.
C D#,i sin"u!/ o!i d# mn cu spta!ul/ (!3ma' s# c*#am/
cu"#t plu"a!ul. Domnia ta nu 'ti# c oala 'i &ucalul tot dint!,un
lut amndou.
Boi#! And!onic i p!ins# $!a&ul cu put#!#;
C Uit,t#/ 1ac*idoan#@
E!a o t!#$u'oa! i$utit p#st# noapt#/ cci pada "sis#
(!#m# s a't#a!n (#lin& d# ct#(a d#"#t#/ Bu't#ni (!to'i 'i
$olo(ni'/ sti(uit#/ !#t#au d!umul sp!# N#$al.
nt!,o du"*#ni& din N#$al/ Rustan/ slu3ito!ul
Cant#mi!#scului/ so!$#a din c#a'c )i#!$int# d# c#ai.
?%ta(ila l# (a p!icinui $a( d# t!#i o!i pat!u c#asu!i/ n
t!"/ (o! poposi a$ia p# ns#!at ia! min#/ s# po!n#sc sp!#
t#mni&...U
nc*in !u"ciun# lui Ala* c#l (iu/ Ala* c#l n&#l#pt/ s,i
lumin## 3ud#cata nt!u mplini!#a c#lo! po!uncit# d# stpn/ apoi
c*ipul "in"a'#i 8#lid# poposi n c#ain!i# n)lo!ind su!s p#
$u#l# lui Rustan/
C Un )olos tot a(#m/ !s# (#!d# slu3ito!ul. D#scop#!ind
d!umul/ n#,am nclit./.
T!ud#au d# dou c#asu!i 'i socot#au s mntui# n cu!nd.
Ioni& 2!c'an i#'i an#(oi# din ca!#t.
C Bin# c,am a3uns... H#i/ Rdi&/ "ata $ucat#l# c#l#a.
i !spuns# c!oncnit d# cioa! 'i "las nto!s d# pusti#tat#.
Gmanul s# )!#c la oc*i c#!c#t0nd *ol$at cana to(a!'ilo!.
Bolo(ni'/ $utuci... 4*ii@ Aici s# p#t!#cus# c*#) nd!cit../
C Ct a&i $ut/ $!# oam#ni $uni/ d# a&i do$o!t c!'ma
mui#!ii.
n ca!#ta dumn#a#i/ Bana/ lo"o)#t#as And!onic/ do!m#a
somn d# p!unc p!iponit n icoan d# a!"int.
...Apsat de zor i a!rciune, atern aceste rnduri
do!niei tale. &n !iez de noapte i n zori, 'oa!na *aria !
urnete ctre )c#itul 1ec#i, spre osnd i cin. 0snda, silit
fiind, o pri!esc, in piept cinei.
7art-!i, prine, niruirea neg#ioab a slovelor. *i-ai
priceput graba, vei pricepe i pricina negrei !#niciuni. Nu s-a
cltorit !ult vre!e de cnd n carte tri!is prin vornicul
Purice i ndru!a! rug!inte s-l stlpeti pe logoftul vala#
Radu Andronic n slu%ba ce-o are de !plinit la Poart.
&ncredinat a! fost atunci, i astzi tot ase!enea, de
nse!ntatea i lu!ina acelei slu%be. 'oar nvrednicit de du#ul
sfnt, ase!enea gnd poate rodi n !inte o!eneasc.
'espre cele ce-ai svrit ntru reaz!ul lui boier Andronic
n-a! pri!it veste i iac, i nc#in a doua rugciune.
+ercet8nd crile ce-i sosesc !a!ei din )ta!bul, nu !
sfiesc a-i face !rturisire despre dovad de cretere proast,
pricina fiind de prea !are pre pentru a ! !piedica de
ig#e!onicon a! desluit c iscoad pri!e%dioas se afl pe
ur!ele logoftului. (iclosul trebuie s stvileasc cu orice c#ip
opinteala lui Andronic, ba s-l i rpun lepdndu-l n !8inile
bostangiilor. 9elul cerceteaz !ai departe, spre cuca i tuiurile
Brncoveanului, cci *ustafa l va osndi cu!plit pe cel al crui
slu%itor i din a crui porunc e sfiat i dat n vileag una din
tainele i!periului.
*aria 'oa!na orbit de piz! i totodat gata s
n%ung#ie la dru!ul !are nu!ai spre a-l nscuna pe
3#eorg#i %ertfete cu ne!il zece !ii de cretini i viaa
unuia din cei !ai vrednici brbai ai *oldo-1ala#iei. Adu-i
a!inte, iubite fidanat, c do!nia ta !i-ai istorisit despre vite%ia,
i credina, i cugetul curat al logoftului.
'e aceea, i ndrept rugciunie s!erit, cci tiu c-l poi
a%uta. Ai nelepciune, iscuseal, afltori de nde%de i galbeni.
Nu pune n cu!pn nici o strdanie. &ngduie volnicie celor
zece !ii de oropsii i via logoftului. 'ac +erul #otrte,
3#eorg#e va do!ni cndva n 1ala#ia, dar nu cu pre !ielesc.
Binecuvntarea lui +#ristos s nsoeasc urrile !ele de
sntate. A do!niei tale credincioas i !ult iubitoare,
+asandra-do!ni.
Aici din +etatea Braovului, a :;-a zi a lui +rindar.
B#iad#a Dimit!i# 'i cup!ins# )!unt#a n)i#!$ntat n
palm#.
C Casand!a...
n cuttu!a !tcit/ d#'#!tat pa!c dint!,o dat d# o!ic#
"nd/ nu s# put#a d#slu'i nimic.
4n aici/ c*i$ui#lil# N#"ul#scului s# mplinis#!. 8o!i&i d#
"!i3a aia)#tului/ "ii scu!tas#! t!uda osndi&ilo! mnndu,i n
*!u$# cu ap!oap# dou c#asu!i naint# d# (!#m#/ nu s# sp#tis#!
nici cu d!c#al m!un&it/ l#pdndu,s# d# ost#n#ala
num!atului.
G*#$o'at n *udicioa!a n#"u!oas a ocn#i/ $oi#! N#"ul#scu
t!#mu!a (!tos. 4ost#lnicul Ionic Dum'a i pus#s# cu d#,a sila n
mn pi#pta! t!#n&uit din $lan d# 3d#! c# apucas# il# mai )#!icit#
n 6ala*ia. 2!i"ul ns s# do(#d#a (!3ma' d# soi c# nu,l po&i
!pun# cu o pi#licic miloa" si un suman ca!# n)!untas# (!#m#
d# t!#i ani i#!nil#/ isto(i!#a 'i clo&anii Anatoli#i.
//n pat!u o!i cinci c#asu!i/ "nd#a $oi#! N#"!u/ u!sita mi,i
*ot!t. i *ot!t mai d# mult/ da! #u n,o cunosc/ s slo$od sau
ado!mit nt!u Domnul...U
'i (!s# pumnii n"*#&a&i n cu'ul su$&io!ilo!/ st!duindu,
s# s &in socoata (!#mii. n ocn (i#&uia ntun#!ic d# iad/ "#!ul 'i
a't#pta!#a spo!#au clip#l#. T!#$uia s $o(#asc pn la
ntun#!ic#al (!toas sp!# a nu,l a3un"# cuttu!a "d#lui coco&at
p# m#t#!##. O t#m#a d# dou o!i. Dinti cnd a(#a s s# st!#coa!#
p# "u!a odo$#lii/ 'i,apoi p# pot#cioa!a d# t!#i#ci o!i pat!u#ci d#
stn3#ni ca!# mna la st(ila!.
Aduc#!#a amint# !tc#a n i#tc#lul din conacul p!int#sc
und# mum,sa/ 3upn#asa Tudo!a/ l d#p!ins#s# cu c#l# dinti
!u"ciuni. %im&#a n n!i a!oma d# $usuioc 'i am$! a d#"#t#lo!
d# mtas#/ limoniul "utuilo! din )#!#'ti a!uncau n ntun#!icul
ocn#i $ul"!i d# au!/ 3al#'/ mint/ u!#c*#a 'o!ic#lului/ (on#au din
dou cup# ma!i d# a!"int/ A!om#l# p!unci#i...
Und#,s oa!# ac#l# il# limp#it#. ncot!o s,au clto!it.
Boi#! N#"!u l# sim&#a ap!oap#/ d#a3uns s ntind mna 'i s l#
cup!ind. %# p#t!#cus#! t!#i#ci d# ani d#, atunci 'i p# und# nu s#
col$uis#! ciu$ot#l#. N#"ul#scului. n 6iana/ la l#'i/ n oast#a
Bou!$onului s)dit p# atunci cu oland#ii/ n o'ti!#a !s(!ti&ilo!
s!$i/ su"!uma&i d# osmanli/ (0ntu!as# ducat#l# n#m&#'ti/ la"una/
!#t#as# &a!a muscalului...
?Ai 3a! n ciu$ot#/ )tul m#u/ spun#a p!int#l# dumn#alui/
a(#! n sn"# 'i )o!)ot d# "onaci@ Uno! ast)#l d# c!#'tini nu li,s
d# a3uns luc#)#!ii d# d#asup!a capului/ )u"!#sc tot dup a!#
(#n#tic. To(a!'i li,s $idi(iul/ 3un"*#!ul 'i moa!t# timpu!i#
p!int!# st!ini. D#a Domnul s n,am d!#ptat#...U
?2u"!#sc tot dup a!# (#n#tic... A'a,iU. A! )i cunoscut,o
ns p# cont#sa Bana d#,a! )i pit mo'ia p!int#asc. A! )i a(ut
'tiin& c C#l 6#'nic isc n ast lum# sp!# $ucu!ia pm0nt#nilo!
)ptu! (!3it d# (is 'i a!"int.
C Bana@ 'opti $oi#! N#"!u ntun#!icului. Am s t# mai (d
(!#odat.
O)tatul/ slo$oit sin"u!/ alun" (#d#niil#. N#"ul#scu 'i
u!m socoata clip#lo!.
n *!u$ !$t#a (i#!sul s!$ilo!. l nso&#au "lasu!il#
a!(ani&ilo! 'i $ul"a!ilo! c# a3uns#s#! a l# d#p!ind# cnt#c#l#.
4ost#lnicul Ionic Dum'a su!s#.
C D#,a! 'ti@ 4oat# c n ct#(a c#asu!i (o! )i slo$oiN
C Ac#asta o (om (#d#a/ !osti Balot c!tito!.
Ionic Dum'a/ mistuit d# n#!$da!#/ s# )oia d# colo,colo
)! astmp!. 4!cla$ul T!a'c al 6asluiului/ tot silit s,'i plim$#
ncl&!il#/ l must!;
C Ci stai locului/ c!#'tin#@ 2o!)ot#'ti ca un $!un# su$
coad d# (ac.
4ost#lnicul l c#!c#t mi!at. T!a'c/ mnios/ i stlpi p!i(i!#a.
?Doamn#@ 'i is# Ionic Dum'a. Ct al$ast!u poat# aduna
omul sta n oc*i...U
4a!c atunci o $"as# d# s#am ntia oa!.
C G#a$a t# *ol$&#'ti@ u!m p!cla$ul. ndu!m d# a3uns
sp!# a nu mai !$da 'i cut!#i#!at smintit.
%oman,A$a,El suspin u'o! 'i,'i nd!#pt p# sc)!lia
pl#'u( p#t#c#lul d# tic*i#. Ia! s# s)d#au (ala*ii. Ai s# p#t!#c#a
ns c#(a d#os#$it. %# a)lau 'i mai n)!i"u!a&i/ pnda l# n&#p#nis#
c*ipu!il#/ a't#ptau pa!c s#mn ct d# mic sp!# a s!i n ciu$ot#. D#
alt)#l/ nici unul nu s# d#scl&as# sp!# a,'i o$lo3i !nil# 'i
d#"#!atu!il#. Da/ ciudat/ ta!# ciudat...
4ost#lnicul cltin din cap cu t!ist#&#.
Ama!nic (i#&i'oa! 'i a domni#i tal#/ p!cla$#@ %,o duci
a'a/ tot nt!,o mni# 'i oca!.
C Cnd mi,s con3u!at d# n#"*io$i 'i $o$l#tici@
C 4#s#mn# tot d# ai'tia &i,au plouat n p!#a3m/ spus# cu
anum# su!s Ionic Dum'a.
C 1ai cu s#am n (!#m#a din u!m.
%!$ul/ cu "ndul n alt pa!t#/ !osti apsat;
C 6a $i!ui@ %int nc!#din&at c (a $i!ui.
C E'ti nc!#din&at/ o!i (!#i s )ii. !n3i Balot.
4!cla$ul T!a'c pu)ni p# n!i a disp!#&.
C Alt lud@
C D# c#. nt!#$ %la(omi!. 4#nt!u c s,a do(#dit c#l mai
cut#to! 'i st!dalnic dint!# noi.
NiJos/ $osca!ul din C!#ta/ s# !osto"oli n mi3locul *!u$#i.
C E'ti pima'/ Ji! T!a'c@ Ac#l $oi#! $uiac ca un !oi$
tt!#sc s# a!at a )i $!$at (!#dnic.
C Nu o st!pitu! d# p#*li(an "!#c mi (a d#slu'i mi#/
p0!cla$ al 6asluiului/ c# s# c*#am (!#dnici#.
C Ac#asta nu s# 'ti#/ !s# NiJos/ nici d#,ai citi n st#l#.
6o!nic#lul 1anol# 2ilipac*# 'i mn"ia '#!pu!#lul.
Cnd post#lnicul a3uns# ln" dumn#alui/ i p!ins# mna ca
un p!unc.
C C# ciudat/ Ionic. Atta po3a!/ tot conacul a!d#/ ia! mi#
spina!#a mi,# n"*#&at.
C Cu sta c# a(#&i d# "nd. nt!#$ BalotG.
4ost#lnicul l p!i(i mi!at.
C Nu p!ic#p.
C La o p!#puial d# slo$o#ni#/ $olundul t!#$ui# pu!tat d#
mn/ cci n,a!# mint# ct p!unc d# t!#i ani.
C Nu du "!i3/ #u l (oi pu!ta.
C Hm/ !n3i Balot. Nu m p!pd#sc d# "!i3a nimnui. Nici
a n#(olnicului/ nici a domni#i tal#. D# m,a' )i ntmplat ns
post#lnicul Ionic Dum'a/ a' cu"#ta mai nd#lun".
C >tiu. L#pdndu,l aici.
NiJos s# altu! s!$ului.
C Dac am scpta din iad doa! 'ti d# )a&/ n#,am !tci
mai l#sn# u!m#l#. %ocot#'t#@ 8#c# mii d# t!#n&!o'i c# n(l#sc
dint!,odat t!"u!il#. >i un n#"*io$ a! int!a la p!#pui#li.
%la(omi! l )ul"#! cu p!i(i!#a.
C Ac#asta nu s# poat#/ d#,a! )i s m n)!unt 'i cu satana.
No!ocu,i p#nt!u to&i osndi&ii. In u!m/ c#,o (!#a Dumn##u.
4!cla$ul T!a'c al 6asluiului tun. acop#!indu,l# (o,
!oa(a;
C 1i,# c Dumn##u nu (a (!#a@
Amu&i! 'i lini't# "!#a cu p#st# *!u$. Un du* !u s#
)u!i'as# n cu"#t#l# osndi&ilo!.
4oa!ta *!u$#i s# i$i cu put#!# d# id. A!"uinul Osman 'i
!osto"oli cuttu!a scotocind toat# un"*#!#l#.
C Und#,i (ala*ul c#la $l#st#mat. N,aui&i/ )#cio!i d# c&#a.
Und#,i N#"ul#scu.
I
%)int# Doamn#@ C# tain ascund#a oa!# mui#!#a ac#asta/ cu
c# *a!u!i )us#s# $las"oslo(it d#,&i lc!ma inima doa! p!i(ind,o.
Lo"o)tul 'i sim&#a nt!#a"a )ptu! do"oa!#/ s# scu)unda am#&it
n unda oc*ilo! $!um!ii/ ascu&i' C )#!ici!#. du!#!#. C i s"#ta
cu"#tul cu dulc# can.
Cnd cp'o!ul d# a!"int al Ban#i i s# tupila la pi#pt/ $ucu!i#
(!3it tia !su)l#tul lo"o)tului. Un sin"u! do! l c#!ca ap!i". %
a3un" mai d#"!a$ n 6ala*ia/ n conacul din %)in&ii Apostoli/ s,o
'ti# p# Bana nt!# idu!i oc!otitoa!#/ mp!#3muit d# d!a"ost# 'i
)lo!il# i#!natic# al# 3upn#s#i I!ina.
Cu si"u!an&/ mum,sa/ c!titoa!# din )i!# 'i n#ndoit plop
c doa! c!#din&a st!mo'#asc i sin"u!a d!#apt/ ad#(!at 'i p#
placul Domnului/ (a c!mi din nasul c#l lun"!#&. >i nu t!#$uia s
t# nd#s# nc*ipui!#a sp!# a p!#pui c# a(#a s (o!o(#asc
a!m'oa#i >ti!$#i o!i $n#s#i B!iloiu/ p!i#t#n#l# d# cl#(#t#al/
dulc#&u!i !a!# ?d!#s# d# mna m#a cci su)!a"ioaica,i tut !uU/
da! 'i d# pon#"!#al/ odat u!nit# sp!# cas#l# dumn#alo!.
C ?Iac c# mi,o adus )#cio!u,m#u d# p!in $#3#niil# 'i
*aimanalcul po!uncit d# 6od@ O (#n#tic papista' cu pl#t#
colilii 'i cuttu!/ #am d# cu!#c*i. Apoi p#nt!u cosi& al$
t!#$uia s $ucium# $#m#ticul cinci *ota!#. 2ata (o!nicului
Dumit!ac*# n,a )ost $un p#nt!u dumn#alui/ nici Ilinca c##a ca o
)loa!# a lui Bla"o(#'t#anu/ nici 6i'a n#poata Tom#i/
m#d#lnic#!ul... D#ct no! l#a'c mai $in# n,apucam c'l#"il#
cci// d!a"#l# m#l#/ d!#pt spun/ u!t mi,a )ost n (ia& cu!(a!ul
$t!n/ calicul )udul 'i )ptu!a p!i$#a" poposit n $ttu!a
m#a...U
Cu"#tnd la ac#st#a/ $!a&#l# $oi#!ului st!n"#au m#n"*in
$oiul sul#a"/ 'i ascund#a o)tatul n pl#t#l# d# mtas# c# a!om#au
dulc# a noapt# d# ci!#'a!.
C E'ti m*nit oa!#. T# aud suspinnd/
C Niciodat/ atta (!#m# ct m (#i n"dui ap!oap#.
G#n#l# Ban#i )!#mta! a n#dum#!i!#.
C %nt#m nso&i&i dup datin 'i nici o ntmpla!# *ain nu
n# poat# d#sp!#una. Cu"#ti alt)#l.
C Nu/ Bana... Nimic 'i nim#ni nu n# (a !isipi. T# iu$#sc/
$ucu!ia m#a...
C 6!3ma'ul@
%t!i"tul lui Iii# 1ac*idon 'i "omot ap!i" d# copit# 'i
ti'u!i nc!uci'at# l smuls#! p# $oi#! And!onic din $!a&#l#
d!a"ost#i.
Cinci d!a*oni n st!ai am#st#cat/ cu c*ipu!il# ascuns# d#
"!im#l# pcu!ii/ opint#au asup!a slu3ito!ului 'i a lui 1i!Jo.
C*i!ic/ amo!&it d# spaim p# cap!/ sltas# palm#l# mui#!#'t#/
)#!ind iata"an# ca!# nici mca! nu s# sinc*is#au d# domnia sa/
iscnd scnt#i# 'i p!im#3di# la d#p!ta!# $uni'oa! d# !d(an.
4lu"a!ul din C*ip!iana n(!t#a $ta cu nd#3d#/ c#!cnd s
(in d# *ac unui tu!cal#t# ct tau!ul 'i ca!#/ dup cum mnuia
iata"anul 'i 3un"*#!ul/ p!#a uns cu (icl#'u"u!i ticloas#. %!$ul
)#!#a ascu&i'ul altui )#s/ &inndu,i pi#pt cu stil#t su$&i!# C ac d#
Damasc. Cuta s,'i pst!## spina!#a slo$od/ oc*ind inima
cuma'ului.
C 2#!#'t#/ E!can@
Rcn#tul spta!ului 1i*ai !suci tau!ul cu )a&a sp!# lo"o)t.
i (#n#a n ntmpina!# cu m$#t !u n)ipt n oc*ii pcu!ii. E!can
slt iata"anul cu mna d!#apt/ di$uind ns cu pumnalul din
stn"a pi#ptul $oi#!ului. E!a o clapc a lot!ilo! a!m#ni n ca!# nu
pu&in# inimi 'i l#pdas#! )lac!a.
C D!mui#'t#,&i (la"a@ !n3i lo"o)tul !#p#indu,s# (ultu!.
Iscus#ala,i mai (#c*# d#ct slo(#l# Co!anului.
%pada lui Radu And!onic isc scnt#i n (du*/ smul"nd
cu mi'ca!# di$ac# iata"anul tu!cului. 1nios/ 'i )! a )i p!ic#put
(icl#'u"ul/ (!3ma'ul (!li 3un"*#!ul &intind inima lo"o)tului.
Boi#!ul n)!unt lo(itu!a #u !suc#al iutac a t!upului.
4a!ul lui 1ac*idon u"!(#a !o&i n (du*/ (tmnd )!
al#"#!# mdula!#l# cuma'ilo!. Dou )#su!i c#au n omt/ n
(!#m# c# spta!ul 1i*ai nc#!ca s,i (in d# *ac lui 1i!Jo.
%!$ul/ p!ins la st!mtoa!#/ slo$oi st!i"t a3uto!. Boi#! And!oni#
s# l#pd d# E!can/ s!ind s,l stlp#asc. >tia c st!aiul msluit
ascund# )ptu!a spta!ului da! s# p!#)c#a a )i )! *a$a!.
Cantacuinul t!#$uia c!u&at c*ia! dac opint#a s,i smul"
potcoa(#l#. %tolnicul n,a! )i n"duit n 6ala*ia p# c#l ca!# i,a
ucis )!at#l# 'i/ n tain d# B!nco(#anu a! )i !spltit cu u!
nd#sat )apta n#"*io$ului.
nc!uci'a d#ci spada cu "!i3 'i a(nt mulcomit d# 3ud#cat/
t!udind doa! a smul"# ascu&i'ul pot!i(nicului )! a,l (tma.
E!can/ di$cind clipa p!i#lnic/ s!i p# cap!a !d(anului. Cu o
sin"u! mn s# d#scoto!osi d# C*i!ic/ p!$u'indu,l n nm#&i/ 'i
apuc *&u!il# cu nd#3d#)
C G!i3#'t#/ 1ac*idoan#/ st!i" Radu And!oni# s n,a3un"
)#sul mai d#pa!t# d# "u!a iadului.
An#(oi# (ii d# *ac (!3ma'ului 'colit c# s# n)!unt cu
pim/ domnia ta opintind a,l c!u&a. %pta!ul 'i c*#ltuia/ toat
(la"a 'i n(&tu!a/ c#!#a #u dinadinsul (ia&a lui Radu And!oni#.
4lu"a!ul din C*ip!iana p!ins# caii d# d!lo"i 'i )! a lsa (!#m#
lui E!can s,i sa! n "!uma3i/ i mi!ui cu nd#3d# 'al#l#. Rcn#tul
'al(a!a"iului cut!#mu! inima munt#lui/ asmu&ind u!#c*#a
Cantacuinului. Ct ntoa!s# cp&na/ s# t!#i milo" d# spad.
%im&is# doa! (cn#tul $!a&ului s!cit/ 'i acum c#!c#ta $uimac
dup cal# d# scpa!#.
T!#i l#'u!i odi*n#au n d!um. E!can/ (icl#an (ulp# 'i cu
$#t#"#al m!unt C &iptul )us#s# p# msu!a du!#!ii/ nu 'i a
(tmtu!ii C s!i p# c#l dinti $idi(iu i#'it n cal# 'i,o lu la
sntoasa.
4ild u!m d# ndat spta!ul/ slo$oit din p!i(#al d#
lo"o)t ca!#l#/ pas,mi,t#/ n"#nunc*#as# ln" 1i!Jo. %i!$ul
a(#a !an u'oa! la $!a&ul d!#pt/ cu so!&i d# tmduial n pu&in#
il#.
C#!c#tnd a!#a n"*i&it *ulpa( d# t#l#"a!ul Cantacuinului.
$oi#! And!oni# su!s#.
C D#,acum (om a(#a ol#ac d# lini't#/ cci al&i ticlo'i nu
adun l#sn# n ast pusti#tat#. D# mai c*i$ui#'t# la (!#o dia(oli#/
o (a n)ptui p# d!umul d# ntoa!c#!#.
U'a d# la !d(anul lo"o)#t#s#i s# d#sc*is#/ lsnd s s#
i(#asc picio!u' n condu! mitit#l ct $o$ocul d# !o. ncl!i
ciudat# p#nt!u u!"ia (!#mii 'i a munt#lui/ da! Bana do(#d#a
sl$iciun# )! putin& d# mpot!i(#al imin#ilo! "in"a'i isca&i din
mtas#. Al$ omt/ cu oc*ii !ndunici sp#!iat#/ s# a!unc n
$!a&#l# $oi#!ului.
C E'ti t#a)!@ Doamn#/ )ii $in#cu(ntat@
C*i!ic/ u!cat an#(oi# p# cap!/ $ol$o!os#a n $a!$;
C Cu c#,oi )i ptimit/ p!#a s)int#/ #u o!i p!int#l# m#u/ d#
mi,# dat s ndu! atta o!ops#al 'i p!im#3di#@ Nu mi,#!au d# a3uns
$l#stm&iil# Bucu!#'tilo!/ t!#$uia s al#!" (od tu!$at dup
alt#l# mai cu c*ic*i!#/ p!int!# )#su!i 'i cio(!t# d# lun calic.@
1a!# n#"*io$ #'ti/ $!# C*i!ic/ toat su)#!in&a d# la inima ta din
cal# a)a! d# ncptoa!# t!"ndu,&i,s#. Cci doa! d!a"ul d# $oi#!
Ioni& # c#l ca!#l# t#,a u!nit la d!um *u!ducat.
Radu And!oni# i cu!m litania;
C >i $!dcu&#l# d# (in din pi(ni&#l# domni#i sal#@
C Dup cum ic#a 'i (!u,m#u/ %tnic/ !s# Ili# 1ac*idon
$tnd u'o! spina!#a $idi(iului; i plcu mamii *o!a/ 'i lu $!$at
cimpoi#!.
C*i!ic slt din um#!i.
?C# n#tot i &!anul sta@ n 3ud#cata lui s!man/ $#ciul c#l
"*i)tuit al cuconului s# c*#am c!'m/ ia! $oi#! Ioni& i
t!acti!"iu. Halal s,&i# )i#/ C*i!ic 3upn#/ cu c# lui t#,ai
nto(!'itU.
Ddu $ici cailo!/ nc!#din&at c,i sin"u!a )ptu! din tot
*ota!ul cu mint# n#$#t#"it. Ia! *ota!ul/ d#,ai )i st!ns n pumn
c#ata lo"o)tului/ s# a)la pustiu.
Ioni& 2!c'an 'i u!ma somnul.
I
n iatacul c#l ost#nit d# (#"*#/ Doamna 1a!ica n&#p#nis#
n"#nunc*#at n un"*#!ul icoan#lo!. Noapt#a co$o!s# d#"!a$
asup!a t!"ului 'i doa! )cliil# st!3ilo! domn#'ti s)'iau cu d#"#t#
p!#lun"i 'i !o'i#tic# lin&oliul a!"intiu. O ninsoa!# u'oa!/ scnt#i
d# adamant#/ ciu"ul#a )#!#'til#/ m$oldit d# (ntul#& *a!nic.
C ...C#asu!il# #c#. %nto'i/ oam#ni $uni.
B!nco(#anca t!#s!i. nd#s ct#(a c!uci 'i s# !idic iut#
'op!l. Nu p!#puis# c a t!#cut atta (!#m# d# cnd tot $o(#a
dinaint#a 4!#a %)int#i. H&n clopo&#lul d# au! 'i Ani&a/
slu3itoa!#a iatacului domn#sc/ s# n)&i' nt!,o su)la!#. E!a o ciut
cu oc*i m$!#&i 'i "&# cn#pii/ mpl#tit# cunun. D#'i c!ud/ s#
do(#d#a supus/ !o$ac# 'i o!nic/ nsu'i!i c# dimp!#un cu do!ul
d# a"onis#al ns#mnau n 3ud#cata Doamn#i d#s(!'i!#/
B!nco(#anca po!unci scu!t;
C C#l# d# cu(iin& odi*n#i@
D#'i iutac 'i p!ic#put/ mi'c!il# )#t#i i s# p!#au n ast
s#a! d#lnat#/ mpi#dicat# d# t!nd(#al. G!i3a 'i n#!$da!#a
a!d#au inima Doamn#i. %# $t#a pas!# sp#!iat/ cu nodu!i n
"tl#3 'i pnt#c#. 6od/ a)lat n so$o! cu unc*iu,su/ i )"duis#
popas d# tai)#t naint# d# a,'i c#!c#ta somnul. >i/ 'i spus#
Doamna/ ac#l# p#ndulului (#n#&ian mpl#tis#! d#stul# c#asu!i d#
cnd m!ia sa stt#a la tain cu stolnicul/ nt!# p#!#&ii Canc#la!i#i
N#"!#.
Tot u!m!ind !o$ot#ala Ani&#i/ Doamna/ sp!# a scu!ta din
(!#m#/ 'i l#pd l#asa d# m!"!ita!# c#,i st!n"#a conciul s!ac
apoi 'i d#nod pl#t#l# p!ins# n ac# d# au!.
Nu s# a)las# c*ip#' B!nco(#anca nici acum dou#ci d#
ani cnd a't#pta p#&ito!i p# mo'ia 4op#'ti/ a lui tat,su. Na't#!il#/
d!a"ul d# 6od/ a(u&iil# st!ns# cu s!" 'i il#l# mcinat# tot nt!,o
spaim nu,i adus#s#! (!a3 'i nu!i. 1i!aa din cl#'ta! nto!c#a
acum un c*ip c!mpo&it/ n!i lipit#/ pa!c n#nsu)l#&it#/ cuttu!
lipsit d# nc!#din&a!# 'i o "u! pun"it. 1ai al#s col&u!il#
co$o!t# al# $u#lo! "lsuiau mult# d#sp!# )i!#a 1a!ici/ d#p!ins
a (#d#a n toat# c#l#a doa! pcu!iu/ ticlo'#al 'i (na!#. D# ct#
o!i c#!c#ta c!i(atul "!i3it d# noapt#/ cu c#a!c#a)u!i c*indisit# d#
micu&#l# mnsti!ii Tmioa!a/ omtul *o!$ot#lo! mpuns# ici,
colo d# )i!ic#l "in"a' au!iu/ pol#iala d# $!oca!t cu *#!$ul
B!nco(#nilo!/ t!anda)i!ii 'o)!anii Gloi!# d# Di3on/ adu'i tocmai
din 2!ncia la po!unca lui 6od 'i ca!# nu lips#au din (scio! d#
a!"int ia!n o!i (a!/ Doamna suspina 'i nto!c#a capul o"linii.
As#m#n#a iatac po!unc#a alt soi d# )ptu!/ n cu t!up tn! 'i
)!a"#d/ stup d# ispit# p!#cum (o!nic#asa L#u!d#anu/ o!i
$l#st#mata c##a cu mint# d# a!a) 'i inim d# pod!#as a
pa*a!nicului C!ist#a. ?D#/ s# mn"ia B!nco(#anca/ C#l 6#'nic
nu l,a iscat p# om sp!# a,i nd#sa spina!#a cu toat#
$in#cu(nt!il#. Oi )i #u slut da! mi,s Doamn/ ia! #l# su$
po!unca m#aU.
>tia n cotlon tinuit ns c s# am"#'t#/ (on d#sp!#
)!umus#&#a n#as#muit a C!i'tin#i d# %u#dia a3uns#s# pn p#
malu!il# Bucu!#'tioa!#i/ ia! d# Ana %tua!t a En"lit#!#i a(us#s#
p!il#3 s s# minun## cu oc*ii #i splci&i da! *a!nici la Cu!t#a
6ian#i.
C N,ai uitat licoa!#a d# t!anda)i!i.
Ani&a ncu(in& cu m$#t tainic. Ac#a #am s# ntocm#a la
cu*nii din )i#!tu! d# !o#/ !omani& 'i mtcin p#nt!u (int!#l#
c#l# ost#nit# al# m!i#i sal#. D#ci 6od a(#a s nnopt## n
iatacul Doamn#i...
Cu d#"#t# nd#mnat#c#/ nc#pu s d#scopci## c#i 'ai#ci 'i
'as# d# $um$i/ !u$in#l# ct $oa$a d# a)in/ al st!aiului domn#sc.
1a!ica a$ia,'i stpn#a n#!$da!#a/ "sind la )i#c# clip p!il#3 d#
c!cot.
C 8o!#'t#@ Nu m smul"#... C# t#,a plit/ )at *i.@... Ei,au
n&#p#nit minil#/ d#,atta cut n poal#...
n(#'tmnt cm#' su$&i!# din mus#lin/ p#st# ca!# t!as#
!oc*ioa! din $o!an"ic (!tos. n dou#ci d# ani d# nso&i!#/ 6od
n,o (us# d#spuiat. Tlni&a c##a a lui C!ist#a C s# auis# p!in
slu"i C nu cuno't#a ns alt po!t d# noapt#.
Cnd Ani&a (!u s,i pot!i(#asc scu)a/ Doamna i ddu p#st#
mn.
C D# a3uns@ Rndui#'t# )lac!a cand#l#i/ cci o!$#ci#/ 'i
lips#'ti din )a&a m#a@
%# ls n 3il&ul au!#l d# ln" )oc 'i c*ipul cu nas suli& s#
i&#a u"!(it n c!$un# p# idul iatacului.
Ani&a o c#!c#t cu p!i(i!# pi#i' 'i s# st!#cu! mu&#'t# p#
u'. //i aidoma Lisa(#t#i lui Cioclu din 4!undu... Bu*a c##a cu
mint#a dus...U
C C#,ai *ot!t/ 1!it# stpn#.
6od/ isto(it/ i ocoli cuttu!a. A!ta "al$#n lmi# 'i
ost#n#ala/ ca d# o$ic#i/ 'i n)ips#s# "*#a!#l# (in#t# su$ oc*ii
1!i#i sal#. 2cu c&i(a pa'i p!in cma! 'i s# !##m am#&it d#,o
m#scioa!/ (i#&uind ln" id p# t!#i picio!u'#. Doamna i s# p!opti
n )a&. n col&u!il# "u!ii s# aciuas#! dou $ulu!i al$#.
C %,a po!nit/ Doamn#/ a'a,i.
C Cin# s s# po!n#asc.
C Nu m cni. tii $in#/ olca!ul *ot!t s,l ntoa!c p#
$oi#! And!onic.
nc o clip d# !"a 'i n"dui 6od naint# d# a slo$oi
cu o)tat "!#u;
C N,am *ot0!t nimic/ 1!i#.
C Cum.
C Nimic p#st# c##a c# Dumn##u mi,a d#slu'it a )i cal#a
c#a d!#apt.
D# )#l/ Doamna s# a)la stpnit/ &innd cu mn *ot!t
*&u!il# mni#i. L# scpas# o sin"u! dat/ cnd l $nuis# p# 6od
cu o (a! d# mina stn"/ $n#asa %a)ta din C!isti'o!#ni. Ac#asta
s# p#t!#cus# ns d# mult/ nici nu s# nscus# domni&a %ma!anda.
Acum/ a dou oa!...
C Cin#,i Dumn##u. 8ludul ac#la d# And!onic.
Glasul i 'ui#!a '#!p#'t#/ n p!i(i!# clipoc#a (#!d#l#
mt!"un#i.
C %)!'#'t#/ 1!i#/ suspin m!ia s. 1,a sto!s nd#a3uns
unc*iul nost!u/ stolnicul.
Doamna 'i mu'c minil# s nu &ip#. T#m#a cl#(#t#ala
slu"ilo!/ cci nu,i cu!t# domn#asc 'i nici mca! $oi#!#asc ac##a
und# stpnii s# s)d#sc/ ci sla' &i"n#sc. O E(!op 'o'ot#a 'i
!d#a d#sp!# c#l# c# s# ntmplau la cu!t#a &a!ului. D!#"to!ii
st!ini/ ntmpinndu,s#/ n,a(#au snoa( mai i$utit 'i "u!,casc
mai )lmni d# cln&n#ai d#ct isto!isind sudlmil# 'i oc!il# c#
'i l# (!l#au 4#t!u cu $u!du*noasa Ecat#!ina.
As#m#n#a mo3icii ns/ 'i ic#a Doamna/ n,a(#au s s#
p#t!#ac n (#ci la Cu!t#a lui Constantin B!nco(#anu 'i a
1a!ici/ )iica lui Anton 6od din sti!p#a $oi#!ilo! ot T!"'o!/
N#"o#'ti 'i 4op#'ti.
C T#,ai "ndit $in# oa!#. nt!#$ 1a!ica ticnindu,'i
!oinicia. % lo"#'ti satan#i scaunul/ (ia&a/ a(u&ia i u!sita
od!asl#lo!/ toia" )iindu,&i un (ntu!,lum# c!ud 'i $#m#tic.
C Nu satan#i/ 1!io/ l# lo"#sc p# toat#/ ci Domnului. i
sim&#sc/ 'i,i aud po!unca. Ia! lo"o)tului And!onic i aduci
d#)ima!# )! p!icin. Nu,i paladin/ nu,i n#tot 'i nici $olnd.
Doamna i apuc um#!ii 'i p!ins# a,i "l&i. Lac!imil# i
splau o$!a3ii/ scu!"ndu,s# p# "tul )i!a( und# (in#l# s# t!au
"!oas# 'i al$st!ii.
C Ei,apas cu"#tul !(!ti&i/ )lui#!,(nt 'i tl*a!i din t#
mi!i c# m#l#a"/ 'i,&i l#p#i i$#li'tii p!uncii. Cu"#t la (iito!ia lo!
d#,&i p!pd#'ti cuca/ $a 'i mai !u (ia&a@ %tanca,i (du( 'i d# i
s,o aciua n p!isp nd!a" d# c)tnit mca!/ nu ic os domn#sc/
mul&mit s aduc la o sut d# mnsti!i. C*ip#' 'i &un&u!li#
c#!ul n,a *ot!t,o/ $o"at la mint# nici ct s s#m#ni palm d#
o"o!. Ilinca n,a!# i domoal n cas#l# #i din p!icina pun"ilo! p#
ca!# )#cio!ul E=apo!itului l# socot#'t# d!#pt do$nd p#st# #st!#.
>i,i d# t!#$uin& oa!# a,&i d#slu'i c# (!3ma' n(#!'unat &i,a )ost
tat,su.
B!nco(#anu 'i pl#c )!unt#a isto(it. Tn"uiala p!uncilo!
dac s# u!n#a/ nu s#ca d#"!a$@ Litania u!ma cu c#l# pat!u )#t#
%a)ta/ %ma!anda/ Ancu&a 'i Bla'a/ c# u!mau a )i cptuit#/ apoi
coconii >t#)ni&/ Constantin 'i 1at#ia' m#inul c# a$ia p!ins#s#
a p'i stlpit n poal#l# malci.
C La #i c*i$ui#'t#/ !o"u,t#/ cci nu p#nt!u n#t!#$nica d#
min# m nd!3#sc. O )!m mi,i d# a3uns s,mi nd#stul#
pnt#c#l#/ podoa$#l# mi,s u!t# C spnu! att ct mi po!unc#'t#
i"*#moniconul C un c!i(at/ un acop#!i' 'i o icoan ct )ac
t!#$uin& un#i )ptu!i n#t!u)a'# "s#sc n toat lum#a...
6od !mas# n#clintit cu p!i(i!#a pi!onit n co(o!ul d#
'i!a. Ad#(!at c 1a!ica nu s# a)la c*#ltui#lnic/ s# stu!a din
dou dumicatu!i C c!#i#!ul d# pas!#/ un $ul d# m#!ind#a&
acolo/ o s&uia C "iu(a#!u!i anina cu picu!i'ul/ cci a(nd pi#l#
'o)!ani# odoa!#l# ii ntun#cau o$!aul. 6!)uia ns cu nd#3d#
sip#t#l# oc!otit# d# a!a)ii )lo!#ntini 'i n#m&i 'i &in#a socoat pn
la c#a mai n#ns#mnat pi#t!icic/ )iind dumn#a#i st!n"toa!#
n#stul d# a(u&i# 'i p!ic#put la ci)!!i# mai a$iti! ca un cmta!
3ido(.
6od 'i !idic oc*ii c#!c#tnd,o nd#lun". N,o n(inuia d#
3ud#cat scu!t/ o!i cino'#ni#. 1ui#!il# s c!oit# toat# nt!,o
sm$t; $!$atul/ p!uncii 'i a!"in&ii. La ac#st#a s# mai adu"#'t#
cnd 'i cnd $is#!ica/ apoi nu l# mai tai# capul/ cuttu!a l# #
scu!t/ nu $at# dincolo d# plaul o"!ii.
Doamna 1a!ica/ adunat n "#nunc*i la picioa!#l# m!i#i
sal#/ pln"#a cu )a&a ascuns n pumni. 'i cuno't#a nd#a3uns
$!$atul sp!# a p!ic#p# c s# (a nd!pnici pn la u!m/ c
$uciumul i # ada!nic. O sim&#a cu toat )ptu!a din tc#!#a
apstoa!#/ din c*i!c#ala B!nco(#anul3; c*ia! din plpitul
lumn!ii.
6od i d#mi#!d cosi&a su!/ scpat din scu)a d# *o!$ot.
C Nu t# mai cni/ 1!i#@ D#,acum Domnul *ot!'t#

p#st#
inimil# 'i (!#!#a noast!. Nu pot 3#!t)i p"nilo!

att#a su)l#t#
osndit#@ C*ia! dac *ot!!#a (a aduc# p!inos n#amului/ o!i
6ala*i#i/ p!uncii 'i (iito!im#a s slo$oi s m 3ud#c#.
Rmas# ct#(a clip# cu oc*ii pi!oni&i p# c*ipul %)ntului
G*#o!"*#/ apoi 'opti !spicat;
C 4o!unca n,o nto!c.
Doamna 1anca suspin lun"/ apoi sum#cndu,'i poal#l# s#
!idic.
C Cum po)t#'ti/ tu Doamn#... Rmi p#st# noapt#.
4# o$!aul B!nco(#anului )lutu! adi#!# d# su!s.
C Rmn/ 1!i#/
La )#!#'ti s# (!col#a (iscolul/ aducnd (onu!i din m#l#a"
nd#p!tat/ p# ca!# nu l# d#slu'#a nim#ni.
I
C Und#,i N#"ul#scu/ "*iau!i $l#st#ma&i.
Oc!il#/ dimp!#un cu lo(itu!il# "!$aciului "*intuit/ cd#au
"!indin asup!a osndi&ilo!. Lim$il# cnutului mu'cau *ain
t!upu!il# s!cit#/ lsnd u!m# adnci din ca!# sn"#l# &'n#a !o'u
(iu/ sl$at#c ca un !cn#t.
?C# ciudat@ "ndi pa!c din d#p!t!i post#lnicul Ioni&
Dum'a. N,a' )i is c (la"a m#a i att d# pu!pu!i#. O c*i$uiam
l#'ioas/ (ntat d# culoa!#...U
C 2#cio! d# t!)@ %lo$oad# und#,i ticlosul o!i t#
d#scp&n#@
Oc*ii lui Osman/ m$!nci&i d# mni#/ ctau/ ou !scoapt#/
s s# smul" din o$!a3ii unsu!o'i. %# nd!3is# asup!a dumn#alui/
T!a'c/ p!cla$ul d# 6aslui/ nso&ind mu'ctu!a "!$aciului cu
lo(itu!i d# ciu$ot.
La )i#c# icn#t al moldo(#anului/ NiJos t!#s!#a n)undndu,
'i cp&na nt!# um#!i. Ra$inul %oman,A$a,El dus# mna la
!cli&a cu n(&tu!i s)int#/ lsndu,s# n (oia Dumn##ului su.
4!ic#p#a acum pnda (ala*ilo!. C!#'tinul ac#la tuciu!iu/ pi#!it din
*!u$/ c#!ca p#s#mn# s ntoa!c (!#!#a C#!ului/ smul"nd cu d#,
a sila slo$o#ni#. C# popo! d# p!unci@ Cum d# nu d#slu'#au oa!#
n can#l# Anatoli#i osnd dumn##iasc 'i umilin& nt!u ci!#a
"!#'al#lo!@ Al# lo!/ al# $unicilo! o!i !s$unicilo!/ pn d#pa!t#/ la
c#l dinti pcat.
I$itu!a cumplit n pnt#c# nco(!i" spina!#a p!cla$ului
'i,i mui# picioa!#l#. G#amt s)'i#to! i s# smuls# d# p# $u#.
C Bl#st#mat )ii n (#ci/ tu!c ticlos@
C Und#,i. !cni scos din min&i Osman.
Un 'u(oi d# sn"# &'ni din "u!a p!cla$ului. G!m, dindu,
'i put#!il#/ !osti n#cat;
C Cin#@ Ei,oi spun#,o cnd mi,i smul"# inima din pi#pt.
Cu moal# n $a*n pu!pu!i#. 4ost#lnicul Ionic Dum'a
s!i din cotlon 'i n"#nunc*# altu!#a. Ciu$ota lui Osman/
!#p#it n $!$i#/ l (!li p#st# cap.
C Hoitu!i sc!$a(nic#@ 6o!$i&i o!i ( !pun/ Du! p# Co!an c
nici pui d# pduc*# nu !mn# (iu n (iuina asta putu!oas@
6o!nic#lul 1anol# 2ilipa#*# nc#pu s scnc#asc/
mpun"nd cu d#"#tul sp!# "d#;
C 2ocul@ El i ticlosul c# a st!nit (ipia. El... A!d#... 1a!ia
i toat o )lc!ai#... %!i&i@ 2ocul@...
>#!pu!#lul i s# d#scolcis# d# p# pi#pt/ s# u!ca moal#/
cutndu,i c*ipul. Ai )i is c di*ania/ sim&indu,i 3al#a/ c#a!c s,l
d#mi#!d#.
>al(a!a"iul ")ia d# mni#/ o spum t!#n&uit i &'nis# p#
$u#. %muls# to!&a n)ipt n id 'i o (! n o$!aul p#*li(anului
din C!#ta. 4# (o!nic#l l c!u&as#/ cunoscndu,l sla$ d# mint#. La c#
a! mai c*#ltui (la" cu un smintit/ tot as#m#n#a cu o(!#iul c# nu
p!ic#p#a (ala*a.
NiJos sim&i )lac!a *!tnindu,i c*ipul. 'i mu'c $u#l# 'i
nc*is# oc*ii/ !pus d# du!#!# np!anic. Nu/ #l $osca!ul din
C!#ta/ *o&oman 'i (ntu! (nt ticlo'it n )u!ti'a"u!i m!unt# d#
ia!ma!oc/ )! o (at! n toat (ia&a d# ca!# s s# anin#/ iscoada
m!unt a "ilo! Anatoli#i/ n,a(#a s,l (nd p# (ala*ul c#l
t!u)a'. O $ucu!i# $lnd l npdi alinndu,i du!#!#a/ lac!imil#,i
cu!"#au st(ilit# d# s)!itul )lc!ii.
C N#(olnicilo!@ i oc!i p!cla$ul a$ia su)lnd. %!i&i,i n
"!uma3i@ E sin"u! 'i (oi o c#at d# n#m#!nici.
4a!c im$old a't#ptas# %la(omi!. %# npusti )ia! nd!3it
asup!a tu!cului. Osman scoas# 3un"*#!ul 'i cu o mi'ca!# iutac i
(tma $!a&ul.
C D#,a3uns@
Lo"o)tul Balot 'i !osto"ol#a oc*ii d# 'o$olan/ c#!'#to!ind
mila "d#lui.
C D#,a3uns@ N#"ul#scu i pitit n ocn cu "nd s
d#sc#tluiasc "aul.
Tc#!# d# mo!mnt s# ls asup!a *!u$#i. Osman !mas# o
clip )! "!ai/ apoi a!tndu,'i )undul 'al(a!ilo!/ o $u"*i p# u'.
4!cla$ul T!a'c al 6asluiului 'opti sl#it d# (la";
C 2#!#'t#,&i pi#l#a/ Balot@ Nu d# moa!t# $un (#i nc*id#
oc*ii.
%# n'#la.
Capitolul BIII. RU%TAN
Dimit!i# Cant#mi! 'i )cu socoata c "onind p# d#'#lat# o
i 'i,o noapt#/ poat# a3un"# din u!m c#ata lo"o)tului. I#!i p#
ns#!at# s# a)lau la N#$al...
ncin"ndu,'i dulama m$lnit cu pnt#c# d# (ulp#
muscl#asc/ c*i$ui c s(!'#'t# )apt lipsit d# o!ic# 3ud#cat.
As#m#n#a isp!(i snt p# pot!i(a paladinilo! l#)#"ii 'i nu a un#i
capuc*#*ai#/ )!at# d# domn n )#lioa! d# o$cin ap!i" o!opsit.
C And!onic i$ut#'t# o!i nu/ isp!a(a (a mnia o!icum u!#c*il# lui
1usta)a 'i al# ma!#lui (ii!/ t!"nd "!#a osnd asup!a 1oldo(#i
'i 6ala*i#i.
'i pus# mnu'i )!nc#'ti cu cinci d#"#t# cci s# a)la sl$iu la
)!i"/ o)tnd m#!#u dup so$ ncins. D# i,a! )i stat n put#!i/ la
6#n#&ia 'i,a! )i clto!it t!aiul. nd!"#a culoa!#a c#!ului/ podu!il#
a!cuit# C spina!# d# m& mnioas C mui#!il# cu p! m#u!iu 'i
sni (!to'i/ (i#!sul lopta!ilo!/ du"*#ni&#l# cu $i$ilu!i ca!# t#
m$iau la tot pasul/ nop&il# a!omat# 'i (in#&ii/ n#s)!'it# pdu!i d#
$!ndu'#.
'i ntocmis# diata/ l#pdndu,'i a(u&ia lui Antio* 'i
!u"ciun#a ca ocal#l# d# *a!&aloa"# asup!a c!o!a opint#a d# la
cincisp!##c# ani s )i# nd!#ptat# sp!# Acad#mia din B#!lin.
4oat# c Domnul s# (a ndu!a 'i (a apuca s isp!(#asc Isto!ia
Otoman. 4oat# 'i L#topis#&ul d# A!"int. 4oat#...
Domni&#i Casand!a/ nt#mni&at acum la %c*itul 6#ci i
a't#!nus# doa! ct#(a cu(int#;
(e iubesc !ai presus de via. 'o!nul s te aibe paz.
'i!itrie.
%# nc*in dinaint#a icoan#i %)ntului N#culai/ oc!o to!ul
p!i$#"ilo!/ al *a"iilo! 'i d!um#&ilo!/ 'i p!si cma nc!#din&ndu,
s# u!sit#i 'i (i)o!ni&#i.
4# $oi#! N#"!u N#"ul#scu/ !#$#"it 'i o!$#cind $u* p!in
*udicioa!#l# ocn#i/ l di$ui! l#sn#. naint# d#,a apuca c!#'tinul
cu(nt d# spaim o!i mi!a!#/ nou d!a*oni cu to!&# d# cn#p/
tinic*#lui&i pn n din&i/ 'i !#p#i! pumnii ca $a!oas#l#.
Do$o!t/ c!aio(#anul )u )ul"#!at d# "nd mnios/ po"o!t d#
d#pa!t#/ din c#a& !o'i#tic. ?Iuda... %# a)l o Iud... G!#cot#iul.
Balot....U
1ai aui oc!il# clilo! apoi l#'uiala l !pus#.
%# t!#i spint#cat d# du!#!i n cma!a can#lo!. Boi#! N#"!u
s# clto!is# mult la (ia&a dumn#alui/ cuno't#a $in# tu!cul/
)!an&uul/ l 'tia p# n#am&/ p# )lo!#ntin/ p# lom$a!d. Otomanul d#
pild i cap#'/ nc#t 'i mai cu s#am t!nda( ia! 3ud#c&ii s!man#
Ala* i,a !#t#at a!ipil#/ d# ac##a/ n c#i t!#i ani t!udi&i la ocna
Anatoli#i/ s# nt!#$as# dumn#alui nu odat c# mn dia(ol#asc
m$#l'u"as# nc*ipui!#a 'al(a!a"iilo! cu tipicu!i 'i un#lt# d#
c*inuit c# nu s# ntmpin nt!,o E(!op.
4apista'ii pom#n#au cu spaim "!i3ind s scuip# p#st# um!/
p#nt!u a nd#p!ta piaa !#a/ d# can#l# din Tu!nul Lond!#i/ d#
$#ciu!il# i#ui&ilo! spanioli/ d# t#mni&#l# )!nc#'ti al# Bou!$onului
din C*0t#l#t sau 2o! l`E(#[u#. 4!unci n#'tiuto!i/ spimo'i d# un
mindi! muc#"it 'i un $lid d# ltu!i sc!$a(nic#@ A)lat,au #i d#
c#aunul cu 3!at#c al osmanlului din ca!# #'ti silit a n"*i&i cu
"u!a 'i (ai d# "tl#3ul c#luia d# ca!# C#!ul nu s# ndu! s,i
nc*id oc*ii.@ Tu!cul/ n#tot/ 'i mnnc iau!tul din "(no'#l cu
"u! n"ust/ iaca a'a doa! ca s s# cn#asc/ da! -,a tiat capul
s nscoc#asc &#pu'# d# )i#! p#nt!u un"*ii/ cm!i !oind d#
clo&ani und# t!uditul n#maia(nd (la" s s# ap#!#/ s)!'#'t#
m!un&it d# li"*ioan# *ulpa(# asmu&it# d# sn"#.
>al(a!a"iul/ cum ncol&#'t# ia!$a lui p!i#!/ 'i (ind#
ca&a(#ica $lnit t#lalilo! sp!# a do$ndi p!lu&# p#nt!u *al(a/
'o'a$ 'i o lul#a/ dou/ du*nit# ntins p# so)a/ da! i,a t!#cut p!in
mint# spnu!atul d# picioa!# n cma! npdit d# co!$i anum#
d#p!in'i s ciu"ul#asc oc*ii osnditului...
G#mnd d# du!#!# ascu&it/ $oi#!ul c!aio(#an 'i mai spus#
c adsta!#a n spaim i mai t!udnic d#ct cana. Acum/ d#
pild/ 'tia c a(#a !"a scu!t doa! sp!# a i s# ntoa!c# )i!#a.
Tu!cul/ ca "d# nc#!cat/ 'i c*inui# osnditul cnd i t!#a 'i nu
t!#an& l#'uit. D# c#,ai mai opinti la un *oit lipsit d# sim&i!#. >i,
apoi $oi#! N#"!u s# c#!#a t!udit sp!# pild n)!ico'at dinaint#a
nt!#"ii t#mni&#/ cli 'i (it!#"i&i d# soa!t.
N#"ul#scu nd!#pt nc o dat !u" )i#!$int# Domnului s,i
(!# n mn un#alt sp!# a,'i lua (ia&a sin"u!/ naint# d# popositul
o!ilo!. As#m#n#a minuni ns nu s# ntmplau/ ia! dumn#alui
sc!is i #!a s,'i poa!t# c!uc#a pn n (!)ul Gol"ot#i.
%l#it/ alun" un "u"an ca!#l# &int#a cu dinadinsul sp!#
"!uma3i. n $a*na d#/ sn"# (i#!muiau di*nii )#lu!it#. Da/
8idito!ul/ p#nt!u pcat# n#'tiut#/ 'i nto!s#s# c*ipul d# la $oi#!
N#"!u N#"ul#scu.
I
4#nt!u lo"o)t #!a limp#d#; (o! !$i "!o*oti'u!il# munt#lui
cla!#/ cci *o!ai&a
-
c# duc#a sp!# t#mni&/ n"ust n 'oldu!i 'i
npdit d# t!oi#n#/ nu n"duia t!#c#!#a !d(an#lo!. Ia! ca!#t#l#
(o! !mn# tinuit# n p#'t#! mititic/ iscat d# Ala* c*ia! la
!dcina o$cin#i.
C#ata s# st!#cu!a an#(oi# p# d!um#a"ul '#!puito! p!int!#
stnci/ $olo(ni' 'i. cana)u!i d# ia!$ asp! 'i &#poas/ scutu!at d#
(iscol. Un (nt (!3ma' "l&ia m#l#a c!oncnit d# pas!# pustnic
n&#pa (du*ul.
n spat#l# lui 1i!Jo c# d#sc*id#a *udi&/ cl!#au
dumn#alo! Ioni& 2!c'an 'i C*i!ic/ u!ma&i d# lo")#t#asa Bana.
nc*id#au con(oiul lo"o)tul 'i Ili# 1ac*idon. Boi#! And!onic
c#!c#ta cu mnd!i# po!tul t!u)a' al )#t#i n 'a/ spina!#a d!#apt 'i
mldi# (#!"#a d# alun/ mna si"u! nmnu'at n pi#l# al$ d#
%pania/ ca!#l# stpn#a $idi(iul/ do(#dind 'tiin& al#as 'i
d#p!ind#!#.
4u&in# 3upn#s#l# c# 'tiau a s# &in# d#,a cla!#. n a)a!a
domni&#i Casand!a/ p# ca!# soa!ta o mnas# p!in st!ini/ mult d#
mai "s#ai dou,t!#i nt!,o 6ala*i#. A da/

(o!nic#asa L#u!d#anu/
da! 'i Il#ana/ o!)an d# mam din c!ud p!unci#/ l nso&is# p#
tat,su/ spta!ul Doic#scu la 2lo!intia und# l o$!uia p# 6od
>#!$an. Acolo )us#s# dsclit n 'coal anum#/ c*#ltui#lnic/
p!int#l# dumn#a#i a(nd )umu!i c#,o u!s#au (!#unui *#!$
papista.
Ct p!i(#'t# 3upn#asa I!ina/ 'i ca dumn#a#i nt!#" con#tul
(ala*/ nu &i,a! )i ncl#cat nici stupit# n $is#!ic. Rd(an sau
ca!#t p#nt!u p#t!#c#!il# d# (a! la mnsti!i/ mult $i*unc p#
dou !o&i. ?D# ac##a a *!it Domnul mui#!ii poal# 'i nu
nd!a"i. 6!nc#anc nu mi,s s mn oil# s!it n 'a/ nici *alotc
c# nso&#'t# oast#a la n)!unt!i cu (!3ma'ulU.
Rsul Ban#i &nd!i (du*ul n"*#&at. Ioni&/ nc
d#m#ticit/ picot#a cla!#. La cotitu! (icl#an/ )iind "ata s s#
p!(al#/ st0!nis# (#s#lia lo"o)#t#s#i.
C Aista t!#$uia l#"at d# t#l#"a!/ spus# Ili# 1ac*idon
Radu And!onic 'i mu'c must#a&a cup!ins d# mni#.
-
D!um#a".
C Alta t!#$uia@ % nu,i mai n"dui pictu! d# *ol#!c
mca! o sptmn. mi $#t#"is# ns u!#c*il# cu atta (ic!#al
'i i,am n"duit s $#a. Ticlosul do$nd#'t# nd!n#al p#
msu!a cup#lo! d#'#!tat#.
C n ada! t# ci#'ti/ lo"o)#t#. Au domnia ta nu ti# c
$#&i(anului pn 'i n"#!ii i i#s naint# cu $!dac#l# plin#. D#
pild/ la noi n C*ip!iana...
Boi#!ul o)t cu tlc 'i nt!#$ cu $lnd#&# d# $at3ocu!;
C C# s,a mai ntmplat n C*ip!iana/ mp!at#. Tot c# s#
p#t!#c# n ac#l liman $in#cu(ntat d# Dumn##u i cu os#$i!#
ns#mnat.
Oc*ii slu3ito!ului scp!a!.
C Domnia ta 'u"ui#'t#/ da! #u nu m sup!. Am un cumnat
d#,i ic# 1it!ic. %!ac lipit s,a a)lat $i#tul d# cnd s# 'ti#/ cci
n#(oia i $at# 'i n sc)!li#/ 'i n c#a 'u!. Ciudat ns c )! a s#
&in# d# )u!ti'a" o!i alt mat!apalc/ !ostui#'t# ct# o p!lu&/ dup
ca!# d )u"a a o !pun# n c!'m.
C Hm/ )cu $oi#!ul/ cu si"u!an& i man n"#!#asc o!i
l#pdat d# s)in&ii c#i cu nasu!il# !o'ii din C*ip!iana.
4lu"a!ul *ol$ oc*ii a mi!a!#.
C T# pom#n#'ti c domnia ta a!# n#amu!i n sat/ cci p!#a
ai 'tiin& d#sp!# toat# c#l#a@ Doa! c am (!ut s spun alta. 1it!ic
st toat iulica n p!isp cu $utlca nt!# "#nunc*i 'i o must!
p!int#'t#; ?B!# clondi!#/ c#,ai cu min#.U Ia! "la3a clipocind i
poa!t !spuns o!nic. VD# 1it!ic@ 1,am a(ut cu tat,tu $in# 'i
nu m ndu! nici d# tin#U. C*i$uiam c tot as#m#n#a cu"#t 'i
cup#l# c# &in to(!'i# lui $oi#! Ioni&...
Ultim#l# cu(int# s# !tci! npdit# d# "omot n)!ico'at.
O st0nc/ p!(lit d# p# c!#ast/ "tui *o!ai&a. Un st!i"t C
)ptu! om#n#asc a)lat n p!im#3di# d# moa!t# C s# scu)und n
*u.
Bana !suci c*ip al$/ d# nluc.
C C#,a )ost asta.
Boi#!ul i mn"i# cosi&a;
C Alun",&i spaima. Ha! Domnului/ snt#m to&i t#)#!i@
Ioni& 2!c'an cln&n#a din ms#l#.
C N# a)lm n iad/ nu m c#a!c st!op d# ndoial. Iac/ din
s#nin po"oa! ditamai munt#l# s n# st!i(#asc. Aiasta,i
t!#$u'oa! d!c#asc/ mi lo"#sc cp&na.
C Ci domol#'t#,t#/ Ioni&/ l !#p#i Radu And!onic. Nu s#
a)l nici un pui d# d!ac n p!#a3m/ dup cum nu,i s#nin/ stnca
nu,i munt#/ ia! cp&na ta nu,mi )ac# t!#$uin&.
1i!Jo 'i a!t c*ipul n#"u!os.
C Lo"o)#t#/ (d 'i aud ticlosul ca!# a nc#!cat s n#
!pun. i p!iponit nt!# dou piscu!i/ c*ia! la ciu$ot#l# noast!#.
Boi#! And!onic 'i Ili# 1ac*idon s# apl#ca! p#st# $ua
*ului. Ad#(!at minun#/ Ala* n"duis# (ia& unui 'al(a!a"iu
ticlos/ a!uncndu,l din c!#ast d# "o!"an/ sp!# a,l p!iponi/ mo!t
d# spaim/ nt!# dou ciotu!i iscat# din pnt#c#l# munt#lui.
C Dac -,a n"duit Ala*/ l (om n"dui 'i noi/ 'opti
lo"o)tul.
D#sp!ins# d# la o$lncul $idi(iului colac d# )!0n"*i# 'i tot
su)lnd n d#"#t#l# n"*#&at#/ nnod la& (!tos. Ili# 1ac*idon i
"*ici "ndul.
C Las,m p# min#/ $oi#!ul#@ 1i,s mai d#p!ins d#ct
domnia ta/ cci n p!unci# a!cn#am $idi(iii $uiaci p#nt!u toat
C*ip!iana.
D# t!#i o!i (!li la&ul pn a cup!ind# t!upul 'al(a!a"iului. l
slt opintind dimp!#un cu lo"o)tul 'i 1i!Jo 'i,l d#pus#! n
pad/ c#!c#tndu,l cu lua!# amint#. E!a un $!$at n as)in&itul
tin#!#&ii/ cu cuttu! noptat#c 'i $u# d# *a!ap. A&int#a cu
nd!pnici# c*ipul lui Radi And!onic.
C I#!tciun#/ 'opti.
Oc*ii lo"o)tului s# ntun#ca!. l !#cunoscus# p# Rustan/
slu3ito!ul Cant#mi!#scului.
I
%tolnicul Cantacuino ap!opi# ca!t#a ntocmit p#
p#!"am#nt (#!d# d# oc*ii n#(olnici. Ca ntotd#auna/ slo(a
spta!ului/ p!unc n#d#p!ins cu pana/ i "!#p&na p!i(i!#a. C#
d#"#t# spa!t# 'i c#l# al# lui )!&n#,su@ C#!c#t0ndu,i !ndu!il#/ n,
ai )i is c a 'colit ama! d# ani la 6iana/ ci c,i (!#un "!mtic d#
plas m!unt c# a$ia d#scu!c a,$ucoa(na.
%# a)la n cma!a cu sip#t# a Canc#la!i#i N#"!#/ (#"*ind
*u*u!# *odina t!"ului. N,a(#a somn/ dup cum s# 'ti#/ a&ipind
a$ia nsp!# iu/ un c#as o!i dou/ 'i ci (!aci s# p#!indas#! p!in
6ala*ia/ s# do(#dis#! n#putincio'i o!i p#*li(ani nscocito!i d#
l#acu!i n#t!#$nic#.
...'e aceea i scriu, bdie, din #an calic, din trg i !ai
calic, pre nu!e Nebal, spre a-i vesti c n-a! dovedit a birui pe
logoft. Nu ! ocr i nu-!i purta !nie, c !ult srg a! depus
neprecupeind nici talerii, nici %ertfa de o!, nu !-ar osndi
'u!nezeu" $ogoftul ns e !a!on, o pricepe i do!nia ta din
cele istorisite !ai sus.
+u! n te!ni nu ! pot strecura, a! #otrt deci s
adst, spre a vedea ce se alege. 'e Andronic nu izbutete slu%ba,
fac fru!uel cale ntoars. 'ac di!potriv, i-oi pndi pe
vr%!aii notri, i i-oi rzbi n %ung#er nainte de-a apuca s
srute zrile 1ala#iei. * prind c nu voi osteni zadarnic.
$ogoftul e !povrat de ceat, ba i de soa, cci zlud i
!uieratic cu! l cunoti, s-a nsurat cu o venetic i gri%a i
gndul i-or sta la altele, nu a veg#ea s a%ung nevt!ai n
1ala#ia anu!e boieri...
+u acestea, poftind, ca olcarul s se ndrepte ct !ai
degrab spre do!nia ta i srut !na, bdie, dorindu-i sntate
i vre!e lin s dea 'u!nezeu.
C N#"*io$ul@ sc!'ni stolnicul/ $o&ind )u!ios p#!"am#ntul.
D!c#'t# #c# mii d# oam#ni ca!# al#a!" i#pu!i *itui&i/ c#!n#,i/
nc#!cnd s dai p#st# post#lnicul Dum'a/ o!i p#st# c#llalt
$l#st#mat/ c!aio(#anul@...
Aduc#!#a amint# i su"!um "tl#3ul/ i c#tlui )!unt#a 'i
tmpl#l# n potcoa( d# )i#!. i a(#a dinaint#a oc*ilo!... Dum'a/ o
)ptu! $la3in cu inim d# a!*an"*#l. 4# mo'iil# dumn#alui nu s#
a)la &!an 3upit la sca!/ !o$ii &i"ani tot n dn&uial 'i n lut!ii o
&in#au/ n s!$to!i 'i a(#au tain din cu*niil# $oi#!#'ti. U!sit
p"u$oas@ %,l (ad p# dumn#alui/ stolnicul/ cnd st!#cu!a ot!a(
n cupa lui 6od >#!$an. N(lis# $#m#tic n i#tac/ cci )iind
s)#tnic ap!opiat lui )!&n#,su/ $a 'i )in/ a(#a n"duin&# p#st#
i"*#monicon. A doua oa!/ i pus#s# "nd !u tu!cul...
As#m#n#a )ptu!i mai $in# s nu )i# mislit#/ o)t
Cantacuino. Ca 'i $idi(iul c#llalt/ N#"ul#scu. A(#a o cp&n
u"!(it cu tciun#l#/ *#astmp! d# $onda!/ nd!ptnici# ct
nou cat!i/ cut#an& d# im$!u 'i d!#ptu,i/ ol#ac d# mint#. C#
)olos ns d# *a!u!i mult# 'i d# soi/ dac nu l# nto(!'#sc c!ma
'i cumpna. E!a pa!c anum# iscat s d#a s,'i umpl# &#asta d#
cucui#/ s s# a!unc# sin"u! n mi# d# (l(tai#.
?4i#i!#a ta p!in tin#/ Is!ail#...U 6o!$a ac#asta s# nto!c#a
m#!#u p# $u#l# stolnicului. Dint!,o pa!t#/ N#"ul#scu aduc#a cu
lo"o)tul And!onic. Atta doa! c ac#luia i d#scntas#! la cpti
d!"aic# da!nic#/ ploundu,l cu no!oac#. No!ocul a!# ns 'i #l
so!oc/ nu,i ulcio!ul (!3it din $asm ca!# nu s#ac n (#ci. Ba nc
'i ac#la/ dac aduc#!#a amint# nu,l am"#a/ s,a )!mat nt!,o i...
N#"ul#scului i )cus# m!tu!is#ni# d#sp!# )apta stolnicului
Dumit!i&a/ slu3itoa!# a iatacului domn#sc. Ist#a& )#ti'cana/ da! nu
nd#a3uns sp!# a,'i coas# "u!a. Dup cum nu 'i,o cusus# nici
c!aio(#anul...
Cantacuinul t!"#a nd#3d# n#"u!oas; c#i doi/ Dum'a 'i
N#"ul#scu/ s )i )ost !$i&i d# can#l# ocn#i.
?4n acum/ Domnul mi,a &inut pa!t#. I,a p!iponit n t#mni&a
Anatoli#i/ dint!,at&ia c)tni&i (ala*i/ p# (!3ma'ii m#i c#i mai
p!im#3dio'i. %# do(#d#'t#/ da!/ c d!#pt #!a ca >#!$an s pia!U.
Am"#li. %tolnicul o 'tia n cu"#tul domni#i sal#. D# s,a!
ntmpla toat# dup d!#ptat#/ d# mult a! )i )ost ticlo'ia !pus.
Cci nu totd#auna $unul i$nd#'t#/ dup cum !ul dinui#'t#
ad#s#a cu $#l'u" d# (la" 'i pn la $t!n#&i adnci.
Dup un c#as d# cumpn/ *ot!s# c# a(#a d# s(!'it.
Cinci l#)#"ii a!(ani&i/ )ptu!i )! icoan/ da! po)tainici d#
"al$#ni/ (o! (#"*#a la *ota!ul (ala*. C##a c# nu (a !$i spta!ul
n tu!cim#/ (o! i$uti cuma'ii domni#i sal# p# d!umul
Bucu!#'tilo!. D# C#!ul l#,a d!uit il# N#"ul#scului 'i
post#lnicului Dum'a/ dumn#alui/ stolnicul/ i (a s!ci. La u!ma
u!m#i/ satana tot nscoci!# dumn##iasc s# a)l. Dac n,a! )i
!ul/ n,a! 'ti n#"*io$ul c# s# c*#am $in#l#. El/ Cantacuinul/ o
'tia/ 'i #!a p#s#mn# un#alta Domnului sp!# a o (#sti ntn"ilo!.
I
Rustan &in#a oc*ii nc*i'i. l du!#a picio!ul (tmat/ da! mai
cu s#am cu"#tul. 1i!Jo 'i 1ac*idon nc!opis#! l#"nu' din
(#lin&#l# a't#!nut# p# $idi(ii/ 'i,l t!au an#(oi# p# *udicioa!a
n"ust.
L#,o po!uncis# lo"o)tul/ n#n"duind c!t#al/ 'i )! a
slo$oi un sin"u! cu(nt ct!# slu3ito!ul Cant#mi!#scului. Din
(!#m# n (!#m#/ opint#a 'i C*i!ic $om$nind nd#sat d#sp!#
#!pi oc!oti&i/ di*o!i co!coli&i 'i (!3ma'i d#mi#!da&i.
O lac!im alun#c p# tmpla tta!ului.
?ndu!,t#/ Ala*/ cci cin&a/ 'i !u'in#a/ 'i umilina m
!pun. Ticlo'ia mi,au !spltit,o cu (ia& 'i i#!ta!# *ainia cu
milos!di#. ndu!,t# 'i a'a cum mna ta $in#cu(ntat d#s)#!#c
c#! n#"u!os n"duind %oa!#lui s scap#t# din c*in"il# nou!ilo!/
casc "!opni& d# *u i n"dui# s m p!(al #u/ ticlosul/ n
adncu!i...U
I
A!"uinul din c*io'cul coco&at p# m#t#!## d!uncin clopot
d# a!am ct al Bis#!icii d# Du!mnt/ (#stind "ilo! c c#at d#
st!ini ap!opi# po!&il# t#mni&#i. Dan"tul p!imi !spuns p!#lun"/
scotocind ("unil# munt#lui 'i scutu!nd d# somno!o'i# dou
ac(il# pl#'u(#/ sc!mnat# d# ia!n.
Boi#! And!onic s# altu! 2!c'anului/ $uc'indu,l cu
ultim# po(#&#;
C Ba" d# s#am/ Ioni&@ 2#sul c#la din coli(i# a dat d#
(#st# c poposim. 6om )i a't#pta&i. D#,acu ncolo mult# nu t#,oi
mai put#a dscli. Ia amint# s nu slo$oi smn& d# cu(in&#l/ 'i
t#m#,t# d# clapc#. Tu!cal#&ii n,au cp&ni n$#l'u"at# da! s,a!
put#a ntmpla totu'i (!#unul mai &un&u!liu ca!# s t# nc#!c#/
iscnd "omot cu dinadinsul sp!# a s# nc!#din&a dac su!#nia i
$#t#'u"/ o!i minciun.
C >i c# po)t#'ti s )ac. nt!#$ posac "manul. 1ult do! am
s,l (d p# c#la c!uia i slo$oi pu'coac#a o!i $alim#ul
-
n
u!#c*i 'i n,o ia la sntoasa. Au m c!#i s)nt/ p!#a s)nt/ cu cu"#t
d# o&#l. T# socot#am mai n&#l#pt/ lo"o)#t#.
-
Tun.
Radu And!onic nc#pu s !d.
C 6oi (#"*#a ca as#m#n#a isp!a( s nu s# p#t!#ac.
C Acum t# c!#i p# domnia ta a!*an"*#l. 6#i (#"*#a...
4u)ni cu disp!#& ia! mna i s# scutu! a l#*m#&#al.
Radu And!onic nc#!c s,l ia cu mi#!#a $lnd#&ii;
C nc!#din&at snt c (#i i$uti/ Ioni&. &i snt d# t!#$uin&
doa! ol#ac d# lua!# amint# 'i tot p# atta iscus#al. 1ai cu"#t la
p!#&ui!#a 'i mul&mita lui 6od...
C Iac m c#a!c 'al#l# d# p!#&uita lui 6od/ stupi p# n!i
2!c'an. 1i,s $oi#! pmnt#an as#m#ni p!int#lui m#u 'i cup!ins
cum nu,s nici mca! cinci din di(ni&ii B!nco(#anului. 4#nt!u o
palm d# mo'ioa! 'i *at!ul d# a s!uta mna/ nuc s )ii a um$la
dup cioa! m#u!i# i ')!'it timpu!iu.
Boi#! And!onic i su!s# cu dulc#a& ticluit.
C 4#nt!u min# ai )cut,o/ Ioni&/ cci/ d# cnd n# tim tot d#
mn n#,am &inut.
a Gmanul mo!mi c#(a/ da! cu(int#l# n#d#slu'it# s# !tci!
n $a!$ 'i (du*ul n"*#&at. C*i!ic/ sim&indu,l p# lo"o)t muiat
'i )! &)n n cuttu! 'i (o!$/ s# ap!opi# d# s)at.
C >i Ili#/ milo"ul c#l o!$ din 4odul Calicilo!/ a! )i $"at d#
s#am ct am t!udit n ac#st# il# nd!3it#. N,am p!#"#tat nici
(la"/ nici po(a&. ia! din d!a" p#nt!u m!ia sa (!tu,m,am n
"u! d# lup 'i cui$ d# 3i(in.
Radu And!onic nc#pu s !d.
C 4o)t#'ti ca)tan/ 3upn#/ o!i 3il& n di(anul domn#sc.
C Ba la $uccioa!a c##a d# mo'i#/ cu"#tam c m,a'
ncum#ta/ cucoan# And!onic. Ad#(!at c mi,s t!"o(& 'i d#
n#am al#s/ da! n,am apucat a,mi n)i"# ms#l#l# n (at!/ (!#mil#
'i no!ocul )iindu,mi pot!i(nic#. 1i,a! )i 'i mi# d!a" s,mi 'tiu
$t!n#&il# "ospod!it#/ sp!# a nu p!i$#"i tot slu" p# la o"!il#
alto!a.
C Bin#/ C*i!ic/ ncu(iin& Radu And!onic. I,oi mp!t'i
lui 6od (!#dnicia 'i o)ul ca!# t# opint#sc 'i nu m,a! mi!a s t#
pl#asc cu (!#o dani#.
Ioni& 2!c'an ddu din cap ca ac#la ca!# l# 'ti# p# toat# 'i
d# mult.
C Tu a't#apt/ n#totul#/ 'i ntocm#'t#,&i sc!0ncio$ din
am"#li. B!nco(#anu,i mai calic d#ct soc!u,su/ Antoni# 6od/
ca!#l# cuta la t!" )asol# n i d# pa'ti s,'i nd#stul## oasp#&ii.
>i mna ct i # d# "!cit/ i,o mai &in# Doamn,sa/ 1a!ica.
Radu And!onic su!s#. 2!c'an nu "!ia c*ia! n pustiu/
m!ia sa/ la!" cu iscoad#l#/ pa'al#l# 'i d!a"omanii ca!# mpl#t#au
i&#l# politic*i#i la %tam$ul/ 'i tot la!" cu i)os#l# d# i"*#monicon
domn#sc/ s# do(#d#a scump alt)#l.
C 2ii p# pac#. C*i!ic. %tpn,tu a!# ai n#"!#a& n su)l#t/
'i scap $idin#aua 'i p# d# ltu!i. 4n la !splat ns/ nu uita c
#'ti (!aci (#stit din 6iana 'i scoat# $#sact#aua cu l#acu!i mai n
p!i(#al.
Adu" n 'oapt ca p#nt!u sin#/ cu oc*ii la idu!il# ca!# s#
ap!opiau.
C O da Domnul 'i,om i#'i cu $in# la liman.
Dint!,o dat c#!ca t#m#!i/ d# pa!c pn atunci n,a! )i $"at
d# s#am c s,a po!nit s s)!m# lan&u!il# lui Ram+,1#*m#t
!##mndu,s# p# doi $o$l#tici; 2!can 'i C*i!ic...
1i!Jo s# ntoa!s# sp!# Radu And!onic. %# a)la n st!ai
msluit p#nt!u a nu,l !#cunoa't# "ii. Inima,i $t#a clopot/
cuttu!a sn"#!a u!. Rosti )! t!#$uin&/ cci dup cum soa!#l#
nu,l astupi cu d#"#tul/ tot la )#l/ doa! l#"at la oc*i/ n,ai )i (ut
c#ata d# )#su!i ca!# (#"*#a po!&il#.
C Am a3uns/ lo"o)#t#.
Bana !mas# ol#ac n u!m 'i st!ns# mna lui Radu
And!onic.
C 1adona cu noi.
Capitolul BI6. N IAD
Dup sum#d#ni# d# plocon#li ca!# d# ca!# mai )istic*ii
"nd#a C*i!ic C ?tu!cul/ p#s#mn#/ nu pun# p!#& p# ost#n#al/
cci minil# i s# $ucium lud#/ $a la $a!$ $a la )!unt#/
d#mia!d pm0ntul 'i,apoi s# ca&! n c!#'t#t/ p#nt!u ca )!
astmp! s co$oa!# la "u!/ ia! d# aici la (al#/ p# pnt#c#UC
poposi! n c*#a!,c*i!. ncp#!#a a$ia !su)la/ mpo(!at d#
$osc!&# scump#; po!#ln!i#/ &#stu!i/ 3adu!i cioplit# n &a!a lui
%oa!# Rsa!# a!"int!i# 'i potop d# co(oa!#/ )ild#'u!i 'i pu*oi d#
m!un&i'u!i/ Ala* &in#,l# s#ama@
Ioni& 2!c'an/ cu "#nunc*ii plini d# cn#p/ ddu s s#
a'## p# so)a. C!#'tin#'t#/ a'a cum o d#p!ins#s#s# n conacul lui
tat,su 'i c!'m#l# n'i!at# p# malu!il# Bucu!#'tioa!#i. l d#'t#pt
"*iont tainic/ iscat d# lo"o)t/ 'i a(u d# )u!c pn,'i !##m
'#utul p# picioa!#l# nc!uci'at#.
Din c#ata d# 'al(a!a"ii ca!#,i nt0mpinas# i nso&is#! n
conac doa! mai ma!ii "ilo!/ Osman 'i nc un tu!cal#t# Ali/ o
cio(!t iutac/ numai (la" ascuns 'i cuttu! coti'.
C#!c#tndu,i/ $oi#! And!onic cu"#t c ad#(!ata p!im#3di# adsta
n Ali. %# a!ta iscodito!/ p!#pui#lnic i nu p!ostnu.
C*i!ic nc#!ca s &in *!am d# (!aci (#stit/ stnd #apn 'i
cu "tul st!m$ d# pa!c a! )i p!imit pumn d!a(n n )alc/
sucindu,i,o n/ (#ci. A'a p'#a p# uli&#l# Bucu!#'tilo! dumn#alui
3upn 4antal#on Callia!*os din C*ios/ do)to!ul c#l t!u)a' al Cu!&ii
pltit d# B!nco(#anu cu o mi# d# tal#!i n an. Ili# 1ac*idon/
stlpit dup o$ic#i n pa!/ l u!m!#a cu su!s mi3it. Cnd s# stu!/
nc#pu a c#!c#ta p!#&ii d# ma!mo!. H!'it n isp!(i d# p!im#3di#
altu!i d# lo"o)t/ s# d#p!ins#s# a )#!i cm!il# )! )#!#ti/ und#
s# sim&#a n#land#mn/ c#tluit n clapc d# cloan.
1i!Jo &in#a cuttu!a n pmnt. 4umnii al$i&i d# ncl#'ta!#
i spnu!au d# c*imi!/ ia! plu"a!ul i au#a p!itul ms#l#lo!. A!
)i s!it n "!uma3ii lui Osman 'i doa! stpni!#a/ p# ca!# o sim&#a
i$indu,l cu $a!osul n c#a)/ i$ut#a s,l mpi#t!#asc.
D#pus p# o so)a/ Rustan (i#!suia mut )!umoas#i 8#lid#.
2#!#a oc*ii lo"o)tului/ ia! (o!oa(a din cma! i lun#ca p# ln"/
u!#c*i.
Tu!cii !osto"ol#au p!i(i!i n#dum#!it#. i nuc#a $oala
ciudat a lui %u!m# C cin# mai auis# d# as#m#n#a c#ni#/
$l#st#mul lui Ala*.@ C tta!ul cu picio!ul 'onto!o" i min&il#
pa!c dus#/ nu,'i put#au d#sp!ind# p!i(i!#a d# c*ipul mui#!ii cu
pl#t# st!lucitoa!#/ $o$oc d# c*ipa!oas n $taia d# a!"int a lunii.
>tiau dumn#alo! c p"n#lo! l# # n"duit t!ai n#!uinat/
c*ipu!i d#scop#!it# n p!i(#ala pu!tto!ilo! d# nd!a"i/ da!
sl$tici&i n mun&ii c#i pustii/ nu a(us#s#! p!il#3 s li s#
ad#(#!#asc as#m#n#a n$tii. >i,apoi o mui#!# att d# "*ida(/
o!ict d# smintit# a! )i canoan#l# "*iau!ilo!/ s# c#!# $!#lit/ cci
nu s# c*#am $!$at ac#la ca!# n"dui# alto! $!$i 'i must#&i s,i
st!#coa!# cuttu!i po)talnic#. 4#s#mn# ns c no(acul sta/
ca!#l#
d#slu'#'t# c,i p!i#t#n cu Galim#t %u!m#/ n,a!# (la" n
$#!n#(#ci/ d#'i,i !s!it 'i d!a(n ct "#amia.
Amintindu,'i d# n(&tu!il# lo"o)tului/ Ioni& 2!c'an
$tu din palm#. Tu!cul # p!imito! din )i!#/ ia! canoan#l# osp#&i#i
s# c#! mplinit# naint# d# a t# a'#a la (o!oa(.
nt!,o clipit s# i(i c#at d# slu"i/ li"*#na'# a!"intuit# cu ap
d# t!anda)i! 'i p#'c*i!#/ 't#!"a!# n ca!# po)ti&iN t!#$uiau s,'i
usuc# minil#. C*i!ic )cu oc*ii ma!i 'i/ ama! d# ani/ d# cnd
sl'luia p# ln" cas#l# 2!canului/ nu do(#dis# atta o! 'i
doa! c*#mat d# pat!u o!i s# slta nt!,o !n a't#ptnd ca $oi#!
Ioni& s !"u'#asc.
%# i(i! apoi/ pu!tnd tipsiil# p# cap/ alt# slu"i cu lul#l#/
ca)#l# 'i 'o'a$/ o $utu!ic sl$i# ntocmit din alun#/ cais#/ p#!#/
ci!#'i 'i ap d# c#d!u. Dup ct#(a n"*i&itu!i Ali s# ls n
"#nunc*i/ s!ut poal#l# ca)tanului lui Ioni&/ apoi "lsui ct!#
Radu And!onic;
C C#!#m i#!ta!#/ #))#ndi/ da! tot n,am p!ic#put cum d# s,a
a$tut as#m#n#a npast asup!a stpnului nost!u.
Osman socoti cu(#nit a nc#p# s s# (ic!#asc n "u!a
ma!#. %# $olun#au d# toat# n tn"uiala ac##a. A)u!is#nia 'i
)ul"#!#l# lui Ala*/ papucii 4!o)#tului/ (!3il# $l#st#mat# al#
"*iau!ilo!/ cinat plns )! lac!imi.
C Do)to!ul din 6iana/ d#sclci lo"o)tul a!tnd sp!#
C*i!ic/ p!#pui#'t# c i s,a! t!a"# din cuttu! !#a i sp#!i#tu!
st!a'nic. La %tam$ul/ $idi(iii d# la !d(an lund,o !ana/ "on#au
cup!in'i d# st!#c*# s s# a!unc# n und#l# Bos)o!ului cci ac#st#a/
)iind n"*#&at#/ d#slu'#au am"ito! uli& nins. Doa! mna c#a
put#!nic a lui Ala* i,a op!it / la ma!"in# d# pa!maclc. %#nio!ia
sa Galim#t #))#ndi a !mas ns din ac#a s#a! amu&it 'i s!cit d#
au.
Gii/ cltina! cap#t#l# nspimnta&i.
C Ha!am@ Ha!am@
-
C 1 a)lam n to(!'ia domni#i sal#/ a'a c ( pot )ac#
m!tu!is#ni#. Am mai !mas t!#i il# n %tam$ul/ cci l npstuia
-
Ru Ktu!c#'t#L.
)i#!$in&#al st!a'nic. Do)to!ul n#am&/ (#stit p#nt!u n(&tu! n
'apt# &!i 'i mp!&ii/ s,a n(oit s,l "!i3#asc n sc*im$ul a t!#i
pun"i cu au!.
2lcil# 'al(a!a"iilo! s# )cu! dint!,odat moi/ oc*ii li s#
*ol$a!. T!#i pun"i cu au!@ Cin# a mai pom#nit d# as#m#n#a p!#&
s cump#!i 'apt# $idi(ii p#!si#ni 'i cu mult mai scump d#ct a
pltit ma!#l# (ii! p#nt!u 4ictu! d# Rou/ c#a mai "in"a'
cadn din *a!#mul domni#i sal#.
Radu And!onic (!lis# cu dinadinsul "al$#ni mul&i ca s l#
!#t## piuitul. 4#nt!u osmanli/ c#,i scump i 'i $un/ )! a mai sta
la 3ud#cat. Ioni& 2!c'an cltin d# ct#(a o!i din cap a!tnd cu
d#"#tul sp!# lo"o)t.
C Galim#t #))#ndi ( )ac# s p!ic#p#&i c pn,'i (a
!#do$ndi "lasul 'i u!#c*#a C Ala* # ma!# 'i domnia sa nu s#
ndoi#'t# d# put#!#a 'i milos!dia lui C (oi )i tlmaci. Do)to!ul/
cu n#as#muita,i 'tiin&/ i d#sclc#'t# "ndul 'i po)t#l#/ ia! #u l#
(oi po)to!i n "!aiul domniilo! (oast!#.
Gmanul $tu o sin"u! dat din palm#/ s#mn c,i ost#nit.
Gii a(u! clip d# 'o(ial apoi/ ncu!cndu,s# n num!ul
t#m#n#lilo!/ i#'i! d#,a,nd!t#l#a. Lo"o)tul !mas# o clip tcut.
Nu,i plc#a p!i(i!#a lui Ali. Tn"uit/ cuttu!/ c#!'#to!#al la
mila lui Ala* sau !su)la!#/ toat# a(#au a!om )&a!nic.
I
%t!a'nic (#"*#at la %c*itul 6#c*i/ domni&a Casand!a 'i
d#pna c#asu!il# lun"i/ c*i$uind la p!il#3 'i mi3loc d# slo$o#ni#.
n c*ili# i s# n"duis#! doa! "*#!"*#)ul 'i c#aslo(ul/ Doamna
1a!ia )iind d# )a& la ntocmi!#a sunducului d# clto!i#. 2us#s#!
smuls# 'i a!uncat# cu sil sti*u!il#/ no(#lu!il#/ !oman&u!il#/ sc!i#!i
d#s)!nat# ca!#l# st!m$ mint#a 'i cu"#tul/ *!nind n#supun#!#a/
o$!nicia 'i du*ul d# !m#!i& c# o stpn#au p# Domni&.
Casand!a nu c!tis#/ mul&umindu,s# doa! s,o c#!c#t## p#
mum,sa. Ia! n cuttu! 'i "u!a sc*imonosit nd#sas# ocal# d#
disp!#&.
La sc*it/ a!uncas# c#aslo(ul n so$/ !punnd,o d# spaim
p# maica Apolina!ia ca!# s# nc*inas# d# Uci",l Toaca C 'i )!
'a"/ c*ipul Domni&#i #!a n ac#l#/ clip# aidoma cu al lui %atan C
s)'ias# cu stil#t sul#a" "*#!"*#)ul 'i custu!a u!nit la B!a'o(.
8il#l# 'i mai cu s#am nop&il# s# mcinau an#(oi#. Casand!a
c#a p# c!i(at/ Apolina!i#i 'i 1a=imil#i n#slo$oindu,l# cu(in&#l
'i nici mca! p!i(i!#. 1aicil# C dou

$u)ni&# c!o!a l# dd#a
t!coal# 3umtat#a sut#i/ anii cnd mui#!#a i mai ama!nic C
)us#s#! nimit# d# Cantacuinoai# s,o st!un#asc p# )i#,sa/ s,i
ntoa!c cu"#tul smintit la $lnd ascult!ic/ mint#a la dato!i# 'i
c#l# s)int#/ inima ct!# mum,sa. A(#au s,o nd!um# sp!# ac#st#a/
n)!n"ndu,i )iin&a nd!pnic pt!uns d# du* satanic#sc/ canon
d# post (!#m# d# pat!u#ci d# il#i/ d#l#"a!# la (in/ untd#l#mn 'i
pin# ndulcit/ domn3&a a)lndu,s# sl$i# 'i m#!#u c#!cat d#
$oli't#.
Casand!a a!unca $lid#l# cu $ucat# slcii/ )!ma clondi!#l#
&nd!indu,l# d# p!#&ii c*ili#i/ !mn#a m#!#u mut 'i cu"#ta.
1aicil# 'i (!au nasul n cm!u&/ nc#!cau s,o m$ln#asc
sp!# c#l# c!#'tin#'ti. Cnd Domni&a ns/ mnioas d#
*odo!o"#al/ &intis# capul Apolina!i#i cu cand#la plin oc*i d#
oloi mn3indu,i camila)ca c#a $un din p! d# cmil/ mo'n#"#l#
)cu! c!c#l la lim$.
Acum/ ns#!a!#a p!ip#lnic p!#s!a mini d# l#(n&ic n
cma!/ npdind,o d# um$!#. 4lpia cand#l nou din sticl d#
Bo#mia 'i lim$a d# lumin da t!coal# s)ntului N#culai/ c#tluit n
(#stmnt d# a!"int. C!oncnit d# cioa! sp!"#a pustiul &inutului 'i
Domni&a/ to!opit din p!icina postului/ "*ici (on d# !d(an
$oi#!#sc poposit in cu!t#a sc*itului. 1ai t!#cu o (!#m# apoi aui
pa'i p# sli. nc!#din&at c oasp#&ii nu pot )i d#ct coto!oan&#l#
c#l#a cu oc*i iscodito!i/ Domni&a ntoa!s# )a&a la p#!#t#l# oc!otit
d#,o scoa! din Ea!a 1a!amu!#'ului.
C Casand!@
Uluit d# "las st!in tn! 'i cati)#liu/ Domni&a s# !suci
sp!int#n lcust.
C Il#an@
nt!,o clipit/ n mi3locul c*ili#i nu s# mai d#slui d#ct
"*#m d# $lnu!i/ ta)tal#/ ulu)i/ cana)u!i 'i alt# $od!oan&#
mui#!#'ti/ scnt#i stupit# d# diamantical#. m$!&i'!il# cu!mat#/
Casand!a 'i Il#ana !mas#! p!ins# d# mini c#!c#tndu,s# cu
lcomi#. Domni&a nt!#$ !nd;
C Cum d# &i,au dat slo$o#ni# (!3itoa!#l# c#l#a
C Cnd po)t#sc c#(a nu c#! slo$o#ni# nici lui 6od@ >i,
apoi am $"at d# s#am c ai (!t t#am n #l# )! a t# "!ci.
Bucu!ia n(pias# o$!a3ii Casand!#i/ oc*ii i st!luc#au ca
n il#l# c#l# stu!lu$atic# cnd/ n )usti'oa!# scu!t#/ "on#au
)lutu!#i lui p# (al#a Oltului/ und# 3upn#asa D!a"a/ mama
Il#n#i/ a(#a mo'i# cup!ins. 2i s,i slo$oad# minil#/ o t!as#
sp!# so)a silind,o s s# a'##.
C Las,m s t# c#!c#t#/ ll#an. E'ti m#!#u tot mai
c*ip#'@
6o!nic#asa Il#ana L#u!d#an !s# d#mi#!dat/ a!uncndu,'i
capul p# spat#. E!a o mui#!# cu ad#(!at )alnic/ ia! (#st#a,i
m#!s#s# pn la Cu!t#a En"lit#!#i. mplinis# d# %)ntul 6asil#
dou#ci d# ani 'i num!a t!#i d# cnd s# nso&is# cu (o!nicul
L#u!d#an/ capuc*#*ai# a B!nco(#anului p!in c#l# st!int&i.
Oc*ii p!#lun"i/ (#!i ca mu"u!ii pl#ni&i n i cald d# 4!i#!/ 'i
"s#au p!#c*# n sma!a"d#l# ct ci!#a'a n#p!"uit din u!#c*i/
$u#l# )!a"#d# scot#au din min&i (ala*i 'i (#n#tici/ must#&i a$ia
i&it# 'i c!unt#/ mi!#ni 'i )#&# $is#!ic#'ti/ 'i doa! )!ica d# Dumn#,
#u o mpi#dica p# (o!nic#as s a&int#asc cu dinadinsul s)in&ii
u"!(i&i p# idu!i d# $is#!ic...
n cununa "!#a d# pl#t# tuciu!ii )c#au oc*i sp#lci cu
cp#&#l# d# m!"#an 'i adamant#/ ia! la "!uma3i/ att ct s#
d#slu'#a din ca&a(#ica d# (ulp# al$/ lic!#a colan d# m!"#an.
Casand!a i atins# n(#s#lit col&ul $u#i.
C Ei,a !s!it o alun#a/ Il#ana@
C Am aninat,o #u/ !s# L#u!d#anca/ 'i s# c*#am musc.
Ac#sta,i ultimul canon la 4a!is 'i po&i s,o c#tlui#'ti und# po)t#'ti.
4# (!)ul nasului/ o$!anica/ p# o$!a "alanta/ p# $u coc*#ta/ la
sp!nc#an pasionata. Eu mi,am iscat o s!uta!#. >i p#nt!u a,&i
d#slu'i toat# c#l#/ &i,oi mai spun# c st conci s# c*#am (i#spi 'i
)lutu!i... D# a3uns cu m!un&i'u!il#/ Casand!... Ct ai d# "nd a
$o(i n sl$ticiun#a asta.
C*ipul domni&#i s# adum$!i.
C >tii $in# c nu mi,# dup po)t. Cin# &i,a (#stit c,s
su!"*iunit.
C Tolocn#'t# un Bucu!#'ti d#sp!# utima isp!a( a
Doamn#i 1a!ia. Ba c*ia! 'i B!nco(#anu s# mi!a d# as#m#n#a
u!"i#. 4!icina osnd#i n,o cunoa't# ns nim#ni.
%# uit cu!ioas la domni&. %# a)la c#!c#ttoa!# din )i!#/ 'i
apoi o adum$!#a n#caul p!i#t#n#i. Casand!a o)t/ i ocoli
cuttu!a.
C 4!icina &i,oi d#slu'i,o altdatG/ Il#an@ La mi3loc i u!#al
politic#as#/ d#sp!# ca!# nu mi,# n"duit a )ac# m!tu!is#ni#.
Atta m 3u!ui#sc; !u'in#a st#i osni/ o s mi,o plt#asc
mmuca cu lac!imi d# )i#!#... C# )aci tu/ Il#an.
L#u!d#anca o mai c#!c#t cu lua!#,amint# ct#(a clip# 'i o)t
!ostind cu "lndul n alt pa!t#;
C s pu!c#as ct!# 6iana/ und# m a't#apt (o!nicul/
p#nt!u a )ac# dimp!#un d!umul sp!# la"un.
Tcu/ !sucindu,'i ncu!cat "*iulu!il#.
Casand!a o m$oldi/ scutu!nd,o "in"a' d# um!;
C Hai/ Il#an/ d#s)#!#ac,&i moa!a@ 6!#au s m (#s#l#sc.
Cin# a mai nuntit/ cin# a p#&it/ c# isp!(i a mai nscocit
$#m#ticul d# N#"o#scu/ mai num! oul# n cui$a!# 1a!ica
B!nco(#anului.
C 1ai a$iti! ca o!icnd. D#uni a oc!t,o p# c*#l!#as
p#nt!u c a !isipit c#a!a muc!it la s)#'nic#/ ia! p# Gi!#au/
)!an&uul d# la cu*nii/ -,a po(&uit s caut# !ndui#li d#
m#!ind#a& mai i#)tioa!#. Ei,oi mai spun# c $noasa 8inca
B!iloiu/ c#a uitat d# moa!t#/ um$l dup m!iti'...
C La opt#ci d# ani.@
C i t"adnic/ m!tu!isind doa! 'apt##ci 'i cinci;
Dimp!#un cu C*i(a/ su)!a"ioaica/ d#scnt toat iua "*iocul 'i
alctui#sc )a!m#c#/ sp!# nln&ui!#a u!sitului/
C Cin#,i ac#la.
C Boi#! N#a"o# D!"*ici.
Casand!a i$ucni n c*iot# d# !s. 1aica Apolina!ia 'i
st!#cu! nasul coc!3at n c!ptu!a u'ii.
C Nu sp!# (#s#li!# 'i p#t!#c#!#...
N#n"duindu,i (!#m# s isp!(#asc/ domni&a apuc
s)#'nicul a)lat p# m#scioa!. N,apuc s,l a(!l#/ cci $$tia
nc*is# u'a iutac/
Il#ana 'i &in#a pnt#c#l# d# !s.
C DaG 'tiu c l#,ai st!unit@... >i iaca a'a/ Casand!/ mi!#
p!#a a't#ptat i $oi#! N#a"o#
C >u"ui#'ti/ Il#an@
C 1 3u!ui#sc. 1ai pot adu"i/ c p!in slu"i/ i,a s)#t#!isit o
p!#c*# d# im#n# 'i asup!a lo! opint#sc amndou/ &i"anc 'i
$n#as/ dondnind (!3i 'i st!opindu,l# cu sn"# d# cuco' n#"!u/
!pus n mi# d# noapt#/ p# lun *ol$at. Da! (#nind (o!$a d#
cununii/ &i,oi spun#,o p# c#a mai lat@
C 8i/ Il#an...
O mnca din oc*i/ i so!$#a cu(int#l#/ *ulpa( d# (#'ti/
p!ndu,i pa!c !u c (!#m#a s# clto!#'t# p!#a !#p#d#/ o!i c
Il#ana nu "lsui#'t# nd#a3uns d# iut#.
C Dinti a'#a,t#/ Casand!/ cci cl#(#t#ala # d# soi al#s.
%,o nsu!at... G*ici cin#.
C Nu m da n und/ Il#an@
L#u!d#anca ns po)t#a uimi!# ma!#/ t!"#a d# cu(int#
p!#cum p!uncii c#i !"ia&i.
C %,o nsu!at... s,o nsu!at...
C Cin#.
C Lo"o)tul And!onic.
Domni&a pli. Oc*ii alunii/ cu o clip naint# (ioi (#(#!i&/
n&#p#ni! st!pun"nd o$!aul (o!nic#s#i. %u)l an#(oi#;
C i p#st# putin&.
C D# c#/ Casand!. La o adic/ nu s# a)l $u#st!u s nu,'i
a)l# 'aua/ dup cum nu s,a di$uit nc (ulp# )! (nto! ca!#l# s,
i (in d# *ac. Gnd#ai oa!# c lo"o)tul (a $u!tci n (#ci/ din
cui$ n cui$/ )! s,'i p!pd#asc inimioa!a la clcia'ul (!#unui
imin#u.
Casand!a !spuns# cu cu"#t !tcit;
C Nu... Nu "nd#am... 4# cin# a luat.
6o!nic#asa/ dup o$ic#iul dumn#a#i/ 'i ls capul p# spat#/
t!as/ ai )i is/ d# conciul "!#u 'i sp#lcil# iscat# din adamant#.
C Nu t# mai nc#!c/ Casand!/ cci nc*ipui!#a &i,i p!#a
s!ac. 4oat# mui#!#a lui B#l#$ut s )i "*icit as#m#n#a n$ti#.
Doamn#/ a' lo"i o mo'ioa!/ doa! s )iu dinaint# cnd ludul
d# And!onic 'i (a n)&i'a soa&a cucoan#i I!ina.
C 4# cin# a luat. po)to!i domni&a.
C O l#a'c/ su$&i!# t!#stioa!/ (o!$a N#"oi#scului nici n,ai
d# c# s,o apuci/ cu pl#t# dal$#. C,i p!im(a!,(a! ici c tot
nin"#. 1ai adu"#'t# cuttu! tomnat#c.
C Tomnat#c.@
C C*ia! a'a. Toat $u!ni&a lui $!um!#l s,a n"*#suit n
oc*ii c#ia.
C L# n"!o'i/ Il#an.
C >i mai pu&in d#ct ol#ac. 4# papista' am (ut,o nu o
dat la 6iana/ n 2lo!intia 'i c*ia! la Cu!t#a Bou!$onului. 6#st#a
nso&i!ii n#,a adus,o ns d# la %tam$ul iscoad d#,a 6ldici
Dosit#i. Bostan"iii (ntu! t!"ul n cuta!#a cont#s#i C i din
sti!p#a Rado<ic# C cci lo"o)tul a !pit,o... A*/ isto!ia a!#
*a... Da! c#,ai/ Casand!. T# c#a!c (!#o npast.
Domni&a/ al$ (a!/ 'opt#a cu(int# mut#. i t!#mu!au minil#/
o "& (in#&i# i s# $t#a p# "!uma. %p#!iat/ L#u!d#anca 'i
cu!m n(ala (o!oa(#i. i p!ins# $!a&ul/ apoi i mp!#3mui um#!ii.
C Casand!... D#sm#tic#'t#,t#/ Casand!... Doa! nu -,i )i
nd!"it p# lo"o)t@ Doamn#/ ct s d# tut@ Iac a'a s# ntmpl
cnd !o$#'ti cl#(#t#lii...
Domni&a c#!c s m$#asc. 'i umplu pocal cu ap d# !o#
'i,l !stu!n p# "t cu po)t np!anic.
C Cum s,l nd!"#sc/ Il#an. Doa! 'tii c,s u!sit lui
Cant#mi!.
6o!nic#asa slt/ din um#!i. D# $asm# p#nt!u p!unci s# a)la
stul pn n c#!c#i. Una,i u!situl 'i alta liu$o(nicul. O )lc!ui#
t!#cu/ p!#!#/ p!in cuttu!a (#!d#. O / (a! nt!#a" C dup c#l
dinti an d# mp!#una!# cu (o!nicul C d#mi#!das# must#a&a lui
Radu And!onic. N#uitat# ac#l# c#asu!i p#t!#cut# n li(ada d# la
T!oi#ni/ mn"iat d# dulc# apus d# soa!#/ poposit p# t!up
d#spuiat/ 'i minil# cati)#lii al# lo"o)tului@ Iac/ s# a)las# la pas
mitit#l d# a,'i p!pdi min&il#/ da! sla( 3upn#s#i D!a"a/ ca!#l# p#
um#!i i iscas# cp&n sntoas 'i nu mint# d# (!$iu&/
Casand!a s# a)la ns o "ti# d# copil/ #u t!#i ani mai c!ud d#ct
dumn#a#i/ (o!nic#asa/ 'i mai mo't#nis# s# (#d# 'i patima c#a
n!uitoa!# a lui ttn#,su/ 6od >#!$an. Glsui/ d# pa!c s,a! )i
a)lat sin"u! n cma!/ si#'i/ o!i din p!icina pusti#t&ii din cu"#t/
p!#&ilo!;
C As#m#n#a $!$a&i nu,s u!si&i doa! un#i mui#!i... Unui
And!onic lo"o)t nu,i l#p#i inima la ciu$ot#/ cci l#sn# &i,o (a
d!o$i nt!# pint#ni. I$o(nic/ da/ nu mi!#@ Nici p# l#a'c n,o
pimui#sc. n ast s#a! i 3u!ui#'t# #i d!a" p# (#ci/ ia! min#/ p#
!ou n#scutu!at/ las o alta cu pnt#c#l# la "u!... % nu c!#i...
Am c*i$uit t#m#inic cnd m,am n(oit a )ac# $o!d#i cu
L#u!d#anu. i t!#cut/ da! n#scutu!at/ 'i la o adic/ d# nd#3d#...
Domni&a Casand!a dd#a din cap )! nc!#din&a!#. %#
(onis#! d#stul# la nunta Il#n#i cu L#u!d#anu/ $a #)l#mis#ala
a3uns#s# pn n c#tat#a B!a'o(ului. 6o!nicul mo'n#"#a d#,a
$in#l#a sp!# 'ai#ci d# i#!ni/ s# a)la coc!3at cu must#a& 'i $a!$
cnit# dup pilda papista'ilo!/ n (!#m# c# mi!#asa m$o$oc#a 'i
mai c*ip#' n st!ai d# cati)#a al$/ plouat cu sma!a"d# 'i
m!"!ita!#. Cnd i#'is#! din $is#!ic/ lum#tul !mas n p!i(#al
amu&is# d# atta )!umus#&#/ apoi i$ucnis# n st!i"t# d# sl(i!# 'i
u!tu!i.
Boi#! Ioni& 2!c'an/ cl#(#ticiul t!"ului/ a)lat p!int!#
oasp#&i/ 'o'otis# la u!#c*#a p!i#t#nului dumn#alui/ cluc#!ul
N#"o#scu;
C E*#@ G#a$a d Dumn#u pit $un/ dup c#,&i ia din&ii...
6o!$a )cus# pui/ ddus# t!coal# Bucu!#'tilo!/ )! a ocoli
Cu!t#a Domn#asc und# 6od m$is#/ n (!#m# c# Doamna
1a!ica/ p# ca!# n#cu(iin&#l# o nn#"u!au/ pun"is# 'i mai a$iti!
"u!a $o&it/ poposis# n c#l# din u!m la conacul Cantacuin#asci
din B!a'o(.
Casand!a 'i n#t#i poal#l# d# cana(& 'i !osti/ "!mdindu,
'i put#!il#;
C T# n'#li/ Il#an. Unuia sin"u! i,am lo"it inima; lui
Dimit!i#..
L#u!d#anca o c#!c#t p!int!# "#n#l# mtsoas#. i )c#a
ac##a'i nc!#din&a!# ca 'i Doc*iilo! lui 1!&i'o!. Ddu din cap/
apoi i p!ins# mna.
C Casand!/ #u min#/ naint# d# p!nul c#l $un/ mi u!m#
clto!ia. Cum t# pot !#ma.
C Cum s m !##mi.
C Dac (!#i s t# l#p#i d# su!"*iun m )ac punt# 'i tot t#
slo$od.
Cuttu!a Casand!#i !tci p# )#!#ast!. Un pui d# p!i*o! s#
aciuas# su$ st!#a'in 'i ciu"ul#a ntn" p!omo!oac.
C ncot!o s,o iau/ Il#an. La o adic/ tot la mmuca s silit
s m nto!c. nt!,o lun o!i dou/ mult n p!im(a!/ osnda s#
spul$#! cci i *ot!t nunta cu Dimit!i#.
Il#ana tcu. Tcu 'i Casand!a. Doa! cu un c#as naint#
"nd#a alt)#l...
O toac *a!nic nc#pu a asup!i (du*ul/ (#stind slu3$a d#
(#c#!ni#...
I
Cnd lo"o)tul s# i(i n c#lula (ala*ilo!/ post#lnicul Ionic
Dum'a 'i dus# mna la "u! sp!# a astmp!a st!i"t n#cu"#tat.
Cu p!im#3di# d# a,l !#cunoa't#/ s# a)lau doa! dumn#alui 'i N#"!u
N#"ul#scu. C!aio(#anul )us#s# ns c#tluit n cma!a d# can# 'i
nim#ni nu,i cuno't#a soa!ta. Ia! min&il# s!manului 2ilipac*# #!au
d# mult clto!it#/ 4!cla$ul T!a'c al 6asluiului a$ia 'i t!"#a
su)l#tul/ o$lo3it cu t!#n&# t!#cut# n omt/ cci l asup!#a
)i#!$in&#al np!anic.
Tul$u!at p#st# msu!/ $oi#! And!anic l# c#!c#t )ptu!il#
potopit#/ cu"#tnd la c##a c# i$utis#! a s(!'i anii t!udnici ai
ocn#i dint!,o c!uc# d# $!$at ca Ionic Dum'a. Ali/ nso&ito!ul
lo"o)tului/ !ms#s# n p!a" 'i,l &in#a n p!i(#al cap#'. Ciudat
ta!# i s# p!us# "ustul (#n#ticului d# a *oin!i p!in *!u$#l#
osndi&ilo!/ 'i dac oc*iul nu,l pcl#a/ $"as# d# s#am c
$o(#a cu dinadinsul p!int!# osndi&ii (ala*i. 4o!unca )us#s# ns
slo$oit d# nsu'i Galim#t #))#ndi/ )olosindu,s# d# lim$a
(!aciului c#l p!ic#put 'i pas d# t# mpot!i(#'t#@
Boi#! And!onic sim&ind,ul/ i 'opti lui Ili# 1ac*idon;
C A$at#,l p# p"n/ ct s slo$od dou (o!$#.
4!i(i!il# (it!#"i&ilo! i st!pun"#au t!upul 'i dintia oa! n
(ia&/ lo"o)tul s# sim&#a !u'inat d# (la"a $oi#!ului/ d# st!aiul
c*#ltui#lnic/ cu !isip d# podoa$. Ct t!ud 'i 3al# s# d#slu'#au
p# c*ipu!il# ac#st#a !$it# d# su)#!in&/ ct al#an n oc*ii 'i
$u#l# st!ns#/ n mdula!#l# i&it# p!in t!#n&# 'i ns#mnat# d#
"!$aci 'i )i#!@
G#m#t#l# p!cla$ului i sn"#!au cu"#tul. Iac 'i ac#sta
)us#s# $!$at (!#dnic/ cu pumn 'i cu"#t d# c!#m#n#. l (us# la
Cu!t#/ p# (!#m#a cnd uc#nic#a la Canc#la!ia N#a"!/ 'i,l
c#!c#tas# cu lua!#,amint# cci i s# dus#s# $u*ul d# )ptu! ap!i"
'i d# t#mut. Cam ciu)ut/ p!#a ama!nic 'i pus p# po!unc#al/ da! d#
nd#3d#/ (o!$a c#luia/ )tat 'i nu ouat@
?4n n sa! 'i d su)l#tul...U Cuno't#a s#mn#l#; n!il#
lipit# 'i "al$#n#/ oc*ii pi#!du&i n "(an#/ !su)la!#a opintit...
Ili# 1ac*idon/ pa!c )! t!#a$ 'i sastisit d# p!i(#li't#a
nt#mni&a&ilo!/ s# ap!opi# d# 'al(a!a"iu. %u!nd/ atins# pumnalul
c# scot#a capul din cin"toa!#a lui Ali. 4"nul l c#!c#t
n#dum#!it 'i 1ac*idon u"!(i colaci n (du*/ s#mn c,l
pimui#'t# st!a'nic p#nt!u as#m#n#a scul. E!a un 3un"*#! d#
toat mna 'i p# ca!# l,ai )i putut !ostui n o!ic# du"*#ni& p#nt!u
c&i(a pia't!i. 4lu"a!ul s# scotoci n '#!pa! 'i di$ui un "al$#n. Tot
$tnd tu!cim#a/ a)las# c nimic nu,l "l&i# mai st!a'nic p#
osmanlu d#ct luci!#a au!ului 'i/ cup#& din )i!#/ i o!icnd "ata d#
t!"/ n#"u&to!#ala a&&ndu,i sn"#l#.
%im&ind p!il#3ul/ lo"o)tul s# ap!opi# d# post#lnic. i 'opti
iut#/ cu spat#l# !sucit sp!# "d#;
C Cu (oia c#!ului/ min# snt#&i slo$oi.
D# tul$u!a!# Ionic Dum'a amu&i. Radu And!onic (!u s s#
nd#p!t##. l op!i "lasul sl$iu c# opint#a a,'i d#sc*id# pot#c;
C %tai@ N#"ul#scu # pus la can#; 1i,# s nu,l )i !pus...
C!aio(#anul d#slu'i p!i(i!ii n#dum#!it# a lo"o)tului; Boi#!
N#"!u...
Radu And!onic ddu din cap 'i )cu cal# ntoa!s sp!#
poa!ta *!u$#i. Dun"*#!ul c#l p!ost !n3#a la $!ul lui 1ac*idon/ ia!
Ali c#!ca nt!# din&i au!ul.
C Lo"o)#t#@ i &'ni dint!,odat "las n spina!#. Lo"o)#t#
And!onic@
Nim#ni n,a(#a s p!ic#ap n (#ci c# cand#l s# ap!ins#s# n
mint#a lui 1anol# 2ilipac*#. Cu "!uma3ii ncolci&i d# '#!pu!#l/
nainta sp!# $oi#!.
Ionic Dum'a c#!c s,l domol#asc/ da! ntn"ul s# $t#a
a a3un"# la lo"o)t.
C Ai (#nit s n# slo$oi. D# c# nu,mi "!i#'ti/ And!onic.
%la(omi! l p!ins# n $!a&# 'i,l d#pus# cu d#,a sila p# mindi!.
C Taci@
C D# c#. Lo"o)tul mi,# p!i#t#n/ slu3$a'ul B!nco(#anului.
%im&ind p!im#3dia 'i p!i(i!#a a&intit a "d#lui/ NiJos/
p#*li(anul din C!#ta/ s!i n mi3locul *!u$#i n "ium$u'luc d#
ia!ma!oc. 6o!nic#lul nu s# lsa ns a$tut d# la al# dumn#alui.
C G!i#'t#/ lo"o)#t#. mi po!&i oa!# p!icin.
C Taci@ po)to!i %la(omi! sc!'nind din ms#l#.
I,a! )i astupat "u!a/ da! a$ia atunci a! )i nt!tat p!#puiala
'al(a!a"iului.
C % m#!"#m/ spus# Radu And!onic.
Ali l c#!c#t cu lua!#,amint#.
C 6ala*ul t# cunoa't#/ #))#ndi.
Boi#!ul slt din um#!i cu n#psa!# silit.
C N#t!#$nicul i sla$ d# mint#. A'a socot/ cci "!aiul nu,l
p!ic#p.
Gd#l# 'i co$o! iut# p!i(i!#a. 6o!$#l# st!inului nu,i )c#au
nc!#din&a!#. O sim&is# 'i Radu And!onic.
n *!u$/ %oman,A$a,El nc*ina !u"ciun#. Dondnitul
&#s#a &!it domol/ amintindu,i post#lnicului d# "!#i#!ii piti&i n
cotloan#l# conacului p!int#sc.
I
n cma!a t#mnic#!ilo! C o sli& m!unt spat n p#'t#!a
munt#lui/ ia o palm d# locu'o! acolo/ ct o"!ad d# "ospod!i#
calic C Osman 'i Ali *piau pila) d# oai# 'i $o(#au la tai)#t.
C 2#!#'t#,n#/ Ala*/ d# cl#(#titul n pustiu@
Ali c#!c#t sp!# 1#cca/ c#!nd n"duin& 4!o)#tului a,'i
u!ma (o!oa(a. Osman/ nu p!#a *a!nic la mint#/ da! cunoscndu,'i
to(a!'ul/ p!ic#pu c n#t##'t# d!um nt!u 'opot#al C cin# a
pom#nit 'opot#al s n,ascund (!#o dia(oli#. C/ l#pd lin"u!a
n $lidul sl#it. 'i dus# cu' palm#l# la u!#c*i/ ca c#l c# n,aud#
$in#..
C Cam tocmit cu a!nici !o'u c'ala ac#asta a lui %u!m#.
C*i$ui#'ti nt!,alt)#l/ Osman.
Namila scutu! din cap. Nu c*i$uia n nici un )#l. Cio(!ta
d# 'al(a!a"iu u!m a cu"#ta cu (oc# ta!#;
C Dinti c nu mi,a )ost s,aud d# as#m#n#a $#t#"i!# 'i *a!
c#!ului mi,s d# pat!u#ci d# ani/ soac!,m#a num! ndoit/
unc*iul Daud/ mpo(!at d# mult# !s!itu!i d# lun/ l#,a uitat
socoata/ Ioc*iu#/ *o"#a din satul m#u/ a nt!#cut suta... O 'tim cu
to&ii@ %paima &i (! a!d#i iut# n nd!a"i/ o i#i )ul"#! la sntoasa/
nu,&i !#t#a ns lim$a 'i u!#c*#a.
CA'a,i/ ncu(iin& Osman. Ta!# mai #'ti n&#l#pt/ $!#/ Ali@
%ocot c nu t# a)li mai p!#3os d# cadiu/ nici mca! cu un d#"#t.
2#sul c#l pi!pi!iu s# p!#)cu n#sim&ito! la atta )al. Doa!
must#a&a i t!#slta "dilat.
C >i,apoi nici c#ata nu,mi plac#. Tuciu!iul c#la ca!# n#
tlmc#'t# "ndu!il# stpnului a!# n)&i'a!# d# lot!u cu c*#a" 'i
nici c#ilal&i nu s# &in mai p!#3os.
Oc*ii Tui Osman clipi! d#s.
C Da! mui#!#a. C# ici d# mui#!#/ Ali.
C i plmad (#n#tic/ Osman/ 'i "#a$a opint#'ti. As#,
m#n#a smn& d# cadn n,o c#tlui#'ti nt!# p!#&i d# )aian& cu
#unuci la po!&i 'i n"duin& doa! n "!din )#!#cat.
C D# c#/ Ali.
C 4om#nit,ai oa!# 'oim p!iponit n ln&u"#l/ o!i )ul"#!
ticnit nt!# nou!i. 2#!#cat/ mui#!#a cu cosi& d# a!"int s#
p!pd#'t#/ )i# c s# ndu! Ala* a,i cul#"# suspinul )i# c s#
l#apd sin"u! d# il#.
C D# und# 'tii.
C C#!c#t#a,i oc*ii. %nt aidoma cu ai lui Olu!/
"#o!"ianca/ &ii mint#. Un an a u!it 'i s,a st!duit s s# slo$oad
din *a!#mul lui Ram+. >i cu c# n,o d#mi#!da ac#la.@ >i podoa$#/
'i co)#tu!i/ 'i caic cu (sl# au!ii/ 'i )loa!# d# liliac n mi# d#
)u!a!. 8ada!nic@ >i,a luat il#l#/ asup!indu,'i "!uma3ii n
cin"toa!#a d# ca'mi! a (ii!ului. D#,acu/ las,o pcat#lo! d#
mui#!#. Nu,i d# *!amul nost!u 'i/ la o u!m/ mi,a! )i 'i t#am d#
da!adaic cu pl#t# d# (!3itoa!#. Eu cu"#t la altc#(a...
C Cu"#t/ Ali.
C Adulm#c n toat t!'#nia (icl#'u" c# nu,l pot di$ui.
Nici iscus#ala/ nici &#lul. D# una snt nc!#din&at. n *!u$a
(ala*ilo!/ tuciu!iul a ti)suit cu osndi&ii n (!#m# c# to(a!'ul
su s# tocm#a cu min# p#nt!u 3un"*#! n#t!#$nic 'i )! p!#&. >i
apoi ntmplatu,s,a (!#odat ca n t#mni& s pt!und at&ia
st!ini. Lim$ 'i cap !#t#at ni s,au )"duit d# (om cut#a a
'opti cu(in&#l d#sp!# ocn 'i mu't#!iii #i/ ia! acum/ nim#ni nu mai
&in# s#ama d# tain/ # )o!)#cat )'ioa!#... D#,ac##a m socot s
t!imit#m d#"!a$ 'i )! 'ti!#a nimnui olac (ii!ului/ Ram+
1#*m#t. El (a *ot! c# a(#m d# s(!'it 'i cui ni s# cu(in# a da
asculta!#.
C Dud#ci n&#l#pt/ Ali.
C Bin#cu(nta!#a lui Ala* s po"oa!# asup!,n#@ 1ai socot
ca olacul s )i# Isan 'i s s# st!#coa!# p!in po!ticica dosnic c#
duc# sp!# ("uni.
C D# c#. D!umu,i cu ocoli'.
C Da! )! p!im#3di# d# oc*i st!in. Osman/ Osman@
3ailesiz ba bostanda biter
:
Namila !n3i d# pa!c oca!a lui Ali i,a! )i adus n#spus
d#mi#!da!# cu"#tului. 4i!pi!iul 'i m$!c "iu$#aua $lnit 'i
i#'i o!it s,l c#!c#t## p# Isan. Int!,o i/ mult dou/ ma!#l# (ii!
a(#a s a)l# c n#o!nduial cumplit stpn#'t# la Iadul Al$.
Capitolul B6. BEI8ADEA DI1ITRIE >I
14O6FREA8F CUGETUL
C#a mai $t!n !oa$ din *a!#mul lui Galim#t %u!m#/ cu
c*ip *!$uit/ $!cio" asup!it d# s#c#t/ (! p# u' nas d#
as#m#n#a c!#&/ ct $#n"*iul.
C %tpna po)t#'t# s,&i (o!$#asc/ c#l#$i
5
.
C#!c#ta a&intit ct!# Ioni& 2!c'an/ ca!#l# )c#a p# c#la
su!dul/ )! minciun ns/ cci nu p!ic#p#a $oa$ din "!aiul
p"n#sc. Bun n&#l#s/ auis# dumn#alui d# (o!$# ca sco!dol#a/
c*#'c*#t/ capama/ cu',cu'/ tot $ucat# cu c*#ltuial c# d#mia!d
pnt#c#l#/ mai cu s#am dup c# l,ai a&&at nc*innd d#,a doua
sntat# cu !ac*iu d# la 4#!i'/ !ac*iu d#sp!# ca!#l# (#n#ticii
(on#au c a! )i n#cta! d# "u! mp!t#asc.
^
Cap )! d# "!i3i la $ostan c!#'t# Ktu!cL ,K)on#ticL.
l
%tpn C domn Ktu!c.L.
Gmanul ns d#p!ins#s# dou 'i $un#; a $at# din palm# 'i a
c#!c#ta o&!t n du'um#l# 'i p# p#!#&i. %(!si ntocmai 'i acuma
'i $$tia/ sp#!iat d# *ol$tu!/ pi#!i (#d#ni#.
Radu And!onic p!ins# a !d# mn#'t#/ "ndind c p#nt!u un
ca! d# "al$#ni nu s,a! po)ti n locul "manului Din c#l# auit#.
2at*ma/ mui#!#a lui %u!m#/ n,a(#a mint# calic/ $a adu"ndu,i,
s# la ac#asta (la" d# cu"#t 'i pint#ni (!to'i. O lu p# d#pa!t#;
C Eii mint#/ Ioni&/ cnd la c!'ma lui 3upn L#i$a d# p#
malul Bucu!#'tioa!#i o)tai dup *a!#m "*i)tuit 'i t# (isai pa'
mp!&ind stup d# mui#!lc.
2!c'an i a!unc p!i(i!# p!#pui#lnic.
C Hm@... E!am $#at &apn.
C Nu p!ic#p/ stpn#/ s!i C*i!ic/ d# c# tot t!ud#'ti a t#
mpu&ina. Nu &i,ai !tcit min&il# nici cnd ai d#'#!tat un polo$oc
d# C#!nt#'ti/ dup c# naint# &i,ai d!#s "tl#3ul cu o ploscu& d#
$asamac nndit cu (utc muscl#asc/
C C*ia! a'a/ !s# $oi#! And!onic. Cunosc p#t!#c#!#a ac##a
n)!ico'at d# la mnsti!#a Coi#ni. %tpnu,tu s# a)la t!#a/
mn n#n&!cat/ 'i doa! din p!#a mult limp#iciun# -,a &intuit p#
Daniil. po!cul p!int#lui 6itali#/ n st!ana sta!#&ului/ po!uncindu,i
s slo$oad octoi*ul. La o pa!t# 'a"a Ioni&@ 6isul &i,# p# cal# d#
mplini!#/ t# a't#apt *a!#m d#s)#!#cat 'i mui#!# do!nic s,'i
cinst#asc so&ul mult lipsit.
Odat sim&i $oi#! 2!c'an cum inima/ lun#cndu,i p!in
$#!n#(#ci. s# op!#'t# taman n clcia'ul ciu$ot#lo!.
C Ei,# a !s/ lo"o)#t#. Atta am a,&i d#slu'i/ c p#nt!u a
pctui cu p"n/ s# c#!# d#l#"a!#a 6ldici.
C 1 pun c*#a' s,o do$nd#sc n 6ala*ia/ spus# Radu
And!onic. La o adic/ Dumn##u n,a!# stpn/ 'i dac #l t# (! n
c!i(atul 'al(a!a"ioaic#i/ s# c*#am c domnia ta i mplin#'ti doa!
(oia.
2!c'an/ sp#!iat pn p#st# u!#c*i/ s# u!n#a "!#u c#!c#tnd
p!icin d# $a(.
C Da! $l#st#matul c#la/ 1ac*idon/ p# und# $#m#tic#'t#.
C Nu,i pu!ta d# "!i3/ Ioni&/ !spuns# lo"o)tul. 6#"*#a
mp!#3u!imil#/ dimp!#un cu 3upan 1i!Jo. 4n nu d#s)#!#cm
po!&il# t#mni&#i/ nu n"dui nici unui pui d# c*i&o!an a lua d!umul
%tam$ulului. O!ic# p!#puial a3uns n sa!aiul sultanului o!i al lui
Ram+/ n# poat# !#t#a $i!uin&a 'i anina 3u(& )!umu'#l d# "!uma3i.
G!sc#anul t!#mu!a tot/ #!a o ap 'i doa! "ndul d# a da oc*i
cu mui#!#a tu!cului i )!ma "#nunc*ii.
C >i alt)#l cont#sa Bana/ $in#/ sntoas.
C Bin#/ sntoas/ Ioni&. %# *odin#'t# ol#ac u!ndu,&i
i$nd (!#dnic d# (la"a c#a (#stit a (ala*ilo!.
C Da! ticlosul c#la $#t#"it d# picioa!#.
C %# a)l n sli& altu!at/ cu mdula!ul stlpit n lop&#l#.
&i mai pot pu!ta (#'ti d#sp!# 4#t!u/ &a!ul muscalilo!/ c!aii L#opold
'i Bou!$on/ 'i dac mai po)t#'ti/ cu ol#ac d# nc*ipui!#/ &i,oi
spun# cin# !idic pocalul acum n c!'ma Rdi&#i. Hai Ioni&@
Di$ui#,&i inima n im#n# 'i du,t#@
2!c'an o)t din adncu!il# cu"#tului pcu!iu 'i p'i
an#(oi# sp!# u'. n u!m,i/ C*i!ic nc*in c!uci m!un&#l# 'i
t!as# "t d!a(n d# $asamac.
C Bi#tul cuconu Ioni&@ 4a!c a(#a plum$ n opinci/ a'a s#
ndu!a sp!# iatacul p"ni&#i. D#/ nu,i $in# cnd plt#'t# oaia
pi#l#a lupului. C*i$ui#sc...
C*i$uia la p!#&ii n(#smnta&i in c*ilimu!i 'i co(oa!#
p#!si#n#'ti. Lo"o)tul pi#!is#.
%lu3ito!ul !idic "la3a sp!# !s!it din d#p!ind#!#/ cci n
csu&a din ma*alaua B!o't#nilo!/ acolo "!mdis# icoan#l#
s)in&ilo! Damian din C*ilic*ia 'i Antim al Nicodimi#i/ to(a!'ii
dumn#alui d# p#t!#c#!# nsin"u!at;
C D#,amu sntat#/ )asol# n post/ c!na&i la C!ciun/
$!n,n pasc 'i p!& n t!#n&#@
%# t!nti p# so)a c*i$uind c d# do!mit do!mis#/ da! cu(#nit
#!a s s# 'i *odin#asc ol#ac. Ultimul "nd/ naint# ca pl#oap#l#
s,i cad "!#l#/ )u p#nt!u stpnu,su. C#!#a oc!oti!#a %atan#i/
n"#!ii 'i s)in&ii !o$otind dup/ 3ud#cata dumn#alui/ la s#c#!/
stn o!i !nitul (acilo!/ 'i nu nt!,al# c!i(atului.
Din nl&imi al$ast!#/ 8idito!ul slt sp!nc#ana a (#s#lit
mi!a!#. Apoi un pui d# (nt tu!lu$at#c/ ca o coad d# m#u/ i
)u! su!sul.
I
Nu,i plcu !n3#tul lui Ali/ da! s# p!#)cu a nu,l lua n
s#am.
C Dac ac#asta,i po!unca lui Galim#t #))#ndi...
8#)l#mis#ala #!a st!(#i#/ c#! splat d# ploai# n dimin#a&
!s!it d# )lo!a!.
C Dup cum aui/ !osti lo"o)tul cu $u#l# st!ns#. %u!m#
po)t#'t# a )i slo$oit din can o!i osnd d# moa!t# o!ic# (it!#"it/
ct d# ticlos s,a! a)la. >i mai cu"#t dumn#alui c d#sp!# p!icini
nu a!# a da socoat d#ct lui Ala* 'i ma!#lui (ii!.
C 4!#a $in#/ #))#ndi.
Ali 'i stpni su!sul. D# un c#as/ Isan a luat n pi#pt d!umul
%tam$ulului. Dac s# do(#d#'t# (!#dnic/ min# naint# d# apusul
soa!#lui (a $at# la po!&il# lui Ram+,1#*m#t. La o u!m/
p#t!#c#!#a t!"nat do(#d#'t# p!#& ndoit. Dumn#alo!/ "ii/ s,o!
d#s)ta 'i mai a$iti! d# c*inuiala N#"ul#scului/ p#st# num! d#
il#.
C#!c#tnd dup c*#ia cm!ii d# can# sp!# a,l slo$oi p#
$oi#! N#"!u/ Aii #!a nc!#din&at/ putnd s 3u!uiasc p# $a!$a
4!o)#tului/ c n t#mni& pt!uns#s# (!3ma' p!im#3dios. Ia! ac#st
(!3ma' ticnis# cu (icl#'u" lim$a 'i poat# c*ia! 'i min&il# lui
%u!m#. El/ Ali/ i di$uis# 'i !splata/ $un n&#l#s/ (a )i p# pot!i(.
Rsuci c*#ia 'i po!ticica s# c!p cu (ai#t d# $u*.
C Iac/ #))#ndi@ 4o!unca s,a )ost implinit.
Boi#! N#"!u N#"ul#scu l# nd!#pt cuttu! o!$it d#
$#n. Ali i !#p#i ciu$ota n pnt#c#/
C %coal/ st!( d# c&#a@ E'ti slo$od@
Lo"o)tul 'i nd#s pumnii n clapc#l# dulmii/ opintind s,
i stpn#asc/ C!aio(#anul s# scul an#(oi#/ !pus d# du!#!i. I#'i
cltinat din cma!. Cnd a3uns# dinaint#a "d#lui/ l )ul"#! scu!t.
C Dac c#!ul m n"dui#/ 'i,n "!opni& d# c!ti& t# di$ui/
Ali. Ein# mint#/ cci #u d#p!ins snt a,mi &in# (o!$a.
Apoi/ uimi!# )! s#amn i (opsi o$!aul. l !#cunoscus# p#
lo"o)t.
?nd!"#sc tmioasa d# C#!nt#'ti 'i mui#!#a $oitU/
o$i'nuia s spun dumn#alui/ $oi#! Ioni& 2!c'an/ cnd d#'#!ta
cupa cu to(a!'i d# p#t!#c#!i n tun#lu!il#
-
Bucu!#'tilo!.
-
C!ciumi/ n a!"oul (!#mii.
6o!$# d# clac@ Dup cum C*i!ic ad#(#!is#/ "manul clca
a!a! p!in uli&a B!#oianului/ und# s# "!mdis#! la ac#a (!#m#
pod!#s#l# cup!ins#/ ia! p# 4odul Calicilo!/ ma*alaua t#l#l#icilo!
c# nu i$utis#! a do$indi c*#a" din n#"u&to!#ala t!upului/ p'#a
doa! sp!# a da $in#&# Rdi&#i/ c!'m!i&a.
A'a,l mislis# p# dumn#alui cucoana %a)ta; *a!nic la
pa*a!/ n#stul la pnt#c#/ milosti( d# cu"#t 'i s)i#lnic dinaint#a
mui#!ii. Inima ns i,o ntocmis# m$#l'u"at 'i $lnd mioa!/
lc!mnd p#nt!u $o$oc #l# )loa!# n!ou!at/ apus d# soa!#
pu!pu!iu/ mn ntins ln" idul $is#!icii/ $utlc d# (in $!umat
n !coa!#a pi(nicioa!#i/ o$!a cati)#liu 'i/ mai cu s#am/
cuttu! p#!d#luit d# "#an mtsoas.
1ul&i ani a(#a s pom#n#asc $oi#! Ioni& d#sp!#
ntmpina!#a domni#i sal# cu 2at*ma/ soa&a lui Galim#t %u!m#.
1ul&i ani/ cci C#l 6#'nic # ndu!to! cu n#t!#$nicii 'i 'tiut #st#
c d#"!a$ st!n"# din ast lum# doa! mi#lu'#aua al$ 'i
po!um$#lul n#p!i*nit. 4!icin p#nt!u $#m#tici d# a,'i $uc'i
t!aist#l# cu ticlo'ii/ cci d#,ai c#!n# toat# clinda!#l# "!#c#'ti/ n,
ai s di$ui s)nt cu $a!$ colili#. Dumn#alo! t!ud#sc s,'i macin#
iut# a&i'oa!a d# p# moso!#l/ )iind o!nici s s# l#p#d# d# $asamac
'i m#!ind#a&a C!ciunului/ o!i a %)int#lo! 4a'ti/ sp!# a s# n)!upta
cu lapt#l# 'i mi#!#a c#l#i mp!&ii.
Da/ c#!ul a(#a s,l mai n"dui# mult (!#m# p# cuconu
Ioni&/ ia! dumn#alui/ $un#l cu must#a& al$ 'i 'al# oc!otit# n
$lni& d# i#pu!#/ nu (a ost#ni isto!isind d#sp!# amiaa ac##a d#
C!inda!/ cnd p'is# n *a!#mul lui %u!m#.
Din l#mn!i# 'i $osc!&#/ )aian&a/ )ild#'u!il# 'i au!!ia
ncp#!ii nu lu nimic n s#am. Ein#!#a d# mint# i #!a *&nat
doa! d# #unuci/ doi d!a*oni n nd!a"i !su!ii/ ca!# la (#d#!#a
dumn#alui 'i d#sc!uci'as#! suli&#l#/ n"duindu,i int!a!#/ 'i
a!oma put#!nic d# am$!/ mosc 'i tu$#!o c# m$lsma odaia.
Ct#(a !oa$# tin#!#l#/ "tii d# t!#isp!##c#,paisp!##c# ani/
c!ud# 'i iutac#/ st!0ns#! n "!a$ niscai m!un&i'u!i 'i pi#!i!
adi#!# d# (nt.
La nc#put/ cu oc*ii pi#n3#ni&i d# tul$u!a!#/ "manul nu
d#slu'i ma!# luc!u din mui#!#a c# n(li s,i s!ut# mn#ca
*alatului 'i um!ul/ culcndu,'i tot acolo tmpla pa!)umat. Doa!
(ltuc d# mus#linu!i/ ta)t# 'i $!oca!tu!i si ol#ac d# pnt#c# "ol/
cu $u!ic#l# n)lo!it d# t!anda)i! "*io!diu.
2at*ma $a lc!ima/ $a "n"u!#a cu(int# n#d#slu'it#
u!#c*ilo! lui 2!c'an. l nln&uia cu $!a&# m#'t#'u"it a!omit# 'i
p!im#nit# cu oloiu!i scnt#i#toa!#/ d# ic#ai c,i toat un licu!ici.
1uici dulci C p#s#mn# di$la!i p#!si#n#'ti/ cci m#t#!*an#aua
osmanli# ap!i" asup!#'t# u!#c*il# C npd#a odaia st!pun"nd
idu!il# p!in ocni&# tainic#.
Einnd s#ama d# n(&tu!a lo"o)tului/ "manul atins# cu
nasul )!unt#a mui#!ii 'i nc#pu a s# d#scind#. A$ia atunci (u
c*ipul 2at*m#i. >al(a!a"ioaica 'i d#nodas# o$!aul din
"!im#aua d#/ $o!an"ic 'i,l c#!c#ta cu oc*i *ulpa(. Cuttu!
al$ast!/ p!#lun"/ t!"nd cu dinadinsul sp!# tmpl#/ "u!
po)talnic/ !odi# n!ou!at/ tn3ind dup d#mi#!da!#a soa!#lui. O
mus#lin al$. p!iponit n c!#'t#t d# pi#ptnu' au!iu/ i
m$!o$od#a pl#t#l# noptat#c#. Cuconu Ioni& i,o d#sp!ins# cu
dulc#a& 'i cosi&#l# s# (0!coli!/ '#!pi n#"!i/ pn la $!u.
1ui#!#a 'i u!ma ci!ipitul/ da! u!#c*il# 2!c'anului s# a)lau
cu ad#(!at su!d#. Am#&it/ tul$u!at d# (!a3a p"ni&#i/ toat o
)lac! al$ast!/ cu oc*ii pi!oni&i n snii p!im(!at#ci c#
mpun"#au &#stu!a $o!an"icului/ $oi#!ul o cup!ins# sl$atic
ticnindu,i "n"u!itul. 2at*ma i s# nln&ui d# "!uma3i/ i#d#!
cumint#/ )loa!# noptat#c cu "u! )!a"#d.
C Ala* )ii $in#cu(ntat@ 'opti 2at*ma. I,ai astupat u!#c*#a/
ia,i mpi#dicat lim$a. L,ai d#dunat ns cu (la"/ mpt!ind,o.
C*i$ui la miluial m$#l'u"at n )olosul mosc*#ii Alt+,
1ina!#li 'i s# altu! ia! cu m#'t#'u" pisic#sc d# t!upul $oi#!ului.
I
Din $!nciul lui Ali/ $oi#! N#"ul#scu cu p# pnt#c# la
ncl&!il# s!$ului.
C A't#pt s,&i &ii (o!$a/ (ala*ul#@ nc#a!c s do(#d#'ti c
nu #'ti o spu!cciun# n#t!#$nic. Doa! c iua ac##a n,a )ost nc
nscocit d# Ala*.
Gd#l# t!nti po!ticica (o!nd,o cu po)t c# !$u)n#a din
(!colitul sl$at#c al c*#ii !sucit# n $!oasc.
4ost#lnicul Ionic Dum'a i )u nt!,o clip la cpti.
C E'ti (tmat ta!#/ $oi#! N#"!u.
4# c*ipul N#"ul#scului/ d!#l# d# sn"# nc*#"at p!#au
"lod. %la(omi! l a3ut s s# !idic#.
C Cum t#,au di$uit.
%!$ul "!ia !u (ala*a. Altc#(a (ois# s nt!#$#.
C!aio(#anul/ !n3i;
C D# di$uit m,au di$uit/ cci ac#asta nu #!a luc!a!#
an#(oioas. Din (o!oa(a a!(ani&ilo!/ Ali l# p!ic#p# ps!#asca/
"ii au d#slu'it c m,am pitit p!in p!#a3m/ u!ind/ "nd d#
slo$o#ni# p#nt!u nt!#a"a t#mni&. Nu cuno't#au ns und#,s
p!ip'it 'i cum anum# c*i$ui#sc a,mi mplini do!ul.
C A!(ani&ii@ sc!'ni %la(omi!.
N#"ul#scu i domoli mnia.
C N,au (in/ s(!'ind totul din n#lua!#,amint#. Iuda # aici.
Cin# m,a (ndut.
Tc#!# d# &inti!im su"!um *!u$a. Osndi&ii 'i c#!c#tau
ciu$ot#l#/ t#mnd c*ipul c!aio(#anului. >a!p#l# lui 1anol#
2ilipac*# unduia p# c!i(at dn&uial molcom cu ispit# t!nda(#
d# cadn. D# cnd l !#cunoscus# p# lo"o)t/ (o!nic#lul s#
ncp&nas# n mu&#ni# (!toas/ nto!c#a spina!# su!d (o!$#lo!/
c #!au d# oca! o!i d#mi#!da!#.
C Cin# m,a (ndut/ Ionic. tun N#"ul#scu.
4!cla$ul T!a'c al 6asluiului d#sc*is# oc*i ost#nit.
%# sim&#a la captul put#!ilo!/ al il#lo! 'i mai cu s#am al
pim#lo! m!unt#. Adunnd "!m3ui# (la"a !mas/ !osti ost#nit;
C Nu )i p!unc/ N#"ul#scul#@ A$ia acum p!ic#p... mi #'ti
p#!#c*# "#amn 'i d# ac##a n# scp!a m#!#u amna!ul. T#
p!#&ui#sc mult/ )tul#/ 'i &i,o d#slu'#sc cu lim$ d# moa!t#; !idic
!u" d# mul&mit c#!ului c t# a)li nt!#"/ nal& mnsti!# cci
(#&i )i slo$oi.
D#'i tul$u!at/ c!aio(#anul nu,i lu n s#am cu(int#l#.
Domnia sa a(#a poli& d# pltit ia! dato!iil# i #!au silnic#. Rcni
$#m#tic;
C Cin#.
%oman,A$a,El d#sc*is# n s)!'it oc*ii. Tic*iu&a d# cati)#a
n#a"! i alun#cas# p# u!#c*#/ lipindu,i ulu)ul d# o$!a.
Boi#! N#"!u s# a!unc asup!a p#*li(anului din C!#ta.
C Tu/ "!#cul#/ a'a,i.
NiJos/ su"!umat d# st!nsoa!#/ c#!c s m$#asc. i s!i n
a3uto! %la(omi!/ d#sp!innd cu d#,a sila d#"#t#l# N#"ul#scului..
C l u!"is#'ti )! (in/ $oi#! N#"!u. Las,o $oal#lo! d#
!splat@
4ost#lnicul Ionic Dum'a i s# altu!.
C La c#,&i )olos#'t# "lc#a(a/ N#"!ul#. C# c*i$ui#'ti a
nd!#pta. Dumn#alui/ T!a'c/ (o!$#'t# cu d!#ptat#. Nu n# # nou
dat a,l 3ud#ca p# Iuda. %,o "!i3i $unul Dumn##u 'i d#sp!#
ac#asta.
Cu(nta ada!nic/ cci oc*ii N#"ul#scului s# pi!onis#!
asup!a lo"o)tului Balot.
C D#ci tu/ st!pitu!@ Tu mi,ai )ost (nto! *ain@
Clo&anul/ pi#!it d# t#am/ n"*#suia idul cu spina!#a/
c#!cnd pa!c s,l st!pun". NiJos s!i iutac ca un &n&a! 'i s# (!
nt!# #i.
C Nu,i clip d# !)uial/ $oi#! N#"!u.
C Lips#'ti din )a&a m#a/ $osca!ul#@ !cni c!aio(#anul.
Nim#ni nu a!# a,mi d#slu'i n(&tu! 'i mai pu&in un p#*li(an d#
ia!ma!oc.
T!a'c al 6asluiului !idic an#(oi# capul.
C Domol/ N#"ul#scul#.
n u!#c*il# $oi#!ului $u$uia ns doa! "lasul mni#i.

Dint!,
un salt )u n "!uma3ii lui Balot. 1inil# put#!nic# i cutau
$#!#"&il#/ acolo und# (ia&a "*#muit nt!,o nuc s# alun" )ul"#!/
su$ apsa!# di$ac#.
4o!ticica *!u$#i s# d#sc*is# lsnd s pt!und !su)la!#a
n"*#&at a (iscolului. Osman po!unci;
C 6ala*ii s,'i st!n" t!#n&#l#. 8ca'ul C a!t sp!#
p0!cla$ C poat# !mn#.
4ost#lnicul Ionic Dum'a s# ap!opi#/ !ostind n 'oapt;a
C n"dui# s,i stau n p!#a3m. 4n n o!i 'i d su)l#tul.
Gd#l# slt din um#!i.
C Ac#asta,i po!unca. 6ala*ii s )i# d#sp!#una&i sp!# a st!pi
smn&a d# a(isti#. L,o! (#"*#a al&ii.
C Cin# a po!uncit. nt!#$ Dum'a.
Osman l c#!c#t cu disp!#&.
C Cnd o int!a lupul slu" la mi#l/ &i,oi spun#,o.
Lo"o)tul Balot/ luit d# spaim. 'i )!#ca "!umaul
Eip/ mui#!# cup!ins d# st#na*o!i#/ a!tnd cu d#"#tul sp!#
c!aio(#an;
C A nc#!cat s m omoa!#. Osndi&i,l@ Doa! #l (i,i
(!3ma'@ Osndi&i,l/ n,aui&i. A (!ut s,mi )ac d# p#t!#cani#.
Gd#l# s# *lii;
C Rndul c# (in#/ t!a" nd#3d# s i$ut#asc.
%oman,A$a,EI. cu oc*ii nc*i'i/ s# p!#um$la p!in li(ada
n)lo!it d# p!uni. >ipot d# und limp#d# 'i (i#!s dulc# l#"nau
(du*ul. Iac !splat p#nt!u )apt# l#"iuit# 'i ili'oa!# t!it# n
cinst# 'i 3#!t). Dumn##u i !splt#'t# p# uc#nicii si/
n"duindu,l# !ai c*ia! n st!)undu!il# "*##n#i. N#clinti!#a 'i
d!uin&a lui %oman,Al$a,El to(!'i#i o(!#i#'ti din %tam$ul nu
)us#s# ada!nic...
C!aio(#anului i t!#mu!au minil#. Einus# n pumni )i!ic#lul
sc!na( d# (ia& al lui Balot/ 'i,i lun#cas# p!int!# d#"#t#/ 'op!l
(icl#an.
?Tot mi pic su$ ciu$ot@ N,o )i nici n#no!ocul um$!/ s
n,o po&i l#pda la cot d# uli&...U
Cont#sa Bana $o(#a p# so)a !s)oind c!ticic d# sti*u!i
l#"at n pi#l# d# Co!do$a/ cu podoa$# d# a!"int 'i al#=and!in#.
Nu s# d#sp!&#a niciodat d# stan&#l# domnului d# Ronsa!d/
&inndu,l# m#!#u la nd#mn/ n $#sact#aua cu odoa!#.
n(#stm0ntat n !oc*i# d# cati)#a au!i#/ cu $i$ilu!i d#
dant#l iscat n En"lit#!a/ p!#a o ppu' )!nc#asc/ sl$i#/
!pus su$ po(a!a cosi&#lo! d# a!"int 'i c#!'#to!ind oc!otin& cu
"in"'i# d# p!unc.
D# ct# o!i o (#d#a C 'i ac#asta s# ntmpla mca! d#
nou#ci 'i nou d# o!i n i/ cci lo"o)tul nscoc#a din t# mi!i
c# m!un&i'/ p!icin d# a int!a n cma! C inima lui Radu
And!onic s# $o&#a d# t#am. T#am n#d#slu'it d# pa!c
lo"o)#t#asa a! )i putut pi#!i ps!uic (!3it n (du*/ o!i (!#un
"!ip&o! pima' 'i mnios d# $ucu!iil# pmnt#nilo! a! cni s i,o
smul" din $!a&#. 1ai t#m#a 'i da!u!il# c#l# )! d# *ota! al#
cont#s#i; c*ip#'/ milosti(/ n(&at/ d# n#am al#s/ )!a"#d 'i
n#p!i*nit ca o copili& c# nu s,a d#sp!ins nc d# cat!in&a maicii
sal#. >i ac#st#a doa! la socoat d# d#asup!a@ Cu ct dulc#a& 'tia
Bana a,'i ncolci $!a&#l# dup "!uma3ii lo"o)tului/ o!i a,l
d#'t#pta n mi# d# noapt#/ !u"ndu,l cu "las mitit#l s,i d#a
m$!&i'a!# 'i o$ldui!# cci (is pcu!iu 'i ap!i" i,a !pus somnul.
Da! c#aiul "!i3it dimin#a&a.@ 4n d#uni/ Radu And!onic
d#p!ins#s# s d#a c#p ili'oa!#i cu msu! d!a(n d# *ol#!c/
dup n(&tu!a p!int#lui dumn#alui. Cam a'a dd#au $in#&#
soa!#lui to&i c)tni&ii (ala*i c# s# socot#au $!$a&i ia! anii nu,i
$la"oslo(is#! nc cu $#t#'u"u!il# (int!#lo! 'i al# sn"#lui. Bana
nu nd!"#a ns a!oma $asamacului/ ct d# c*#ltui#lnic/ 'i,i (!a
cu !s/ colan d# u!"li/ c#a'ca a!omit n mn. Boi#!ul/ ca!# nu
s# n"*#suia la lico!i mui#!#'ti c#,&i poa!t nc*ipui!#a sp!# "u!i
'ti!$# 'i iatac# du*nind a $oli't# 'i $u!uian d# l#ac/ ndu!a cana
cu $ucu!i#.
C Ei,i u!t/ Ban.
1ui#!#a 'i slt p!i(i!#a $!um!i#.
C 1i,a )ost do! d# tin#. i un (#ac d# cnd t# a't#pt.
Lo"o)tul o cup!ins# n $!a&# !nd.
C Doa! un c#as.
C Nu s# poat#.
C Du!ui#sc.
Bana o)t.
C %# d#slu'#'t# da! c nu t!#$ui# s m p!s#'ti nici
$uccioa! d# c#as. Acum silit #'ti d# slu3$/ da! n 6ala*ia nu &i,
oi n"dui minut d#pa!t# d# min#.
Boi#!ul i s!ut minil# cati)#lii.
C % nu n"dui/ Ban.
C Nu l# p!ic#p p# p"ni&# n !uptul capului. Dinti/ dac &i,
ai lua a doua soa&...
C C#,ai )ac#.
B!uma din oc*ii lo"o)#t#s#i s# "!mdi d#(#nind tuciu!i#.
'i opint#a mint#a dup !spuns np!anic.
C Ei,a'... &i,a' !#t#a capul@
T# )l#'ti.
1ui#!#a m$i/ ntinndu,i "u!a !u$ini#.
C C#a!c numai...
I s# d#sp!ins# din $!a&# am#&it. Cnd d#sc*is# oc*ii/
lo"o)tul su!d#a $lnd/ cu cuttu! clto!it n d#p!t!i.
C D# c# 0m$#'ti.
C Am a)lat d# pu&in (!#m# c )#!ici!#a a!# c*ip. >i
c*i$uiam c#,a! spus# maica m#a/ 3upn#asa I!ina/ pu!tndu,i ast
(#st# d# p!#&.
C C#,a! ic#.
C C )#cio!u,su s,a smintit p# d#,ant!#"ul n p"nim#.
Totuna cum a' )i spus c "ina )at/ o!i (aca ou.
Lo"o)#t#asa nt!#$ n 'oapt/ pl#cndu,'i p!i(i!#a;
C >i c# c*ip ai a)lat c a!# )#!ici!#a.
C >tii $in#/ Ban... c*ipul tu.
I
Dimit!i# Cant#mi! *ot!s# popas d# o noapt# la *anul din
N#$al. Dinti c,'i sim&#a 'al#l# !pus#/ apoi c do$ndis# 3un"*i
'i o s!ci# d# "utuna! c#,i (opsis# nasul/ )cndu,l ptl"ic/ mai
di*ai d#ct al $#&i(anilo! c#i mai *aini din 4odul Iloai#i. Tot
ast)#l/ nu put#a !$at# p# d!um p!im#3duit d# clapc#l# munt#lui
'i al# nm#&ilo!/ la (!#m# d# noapt#;
4o!uncis# *an"iului odai# nclit/ ct a! )i d# c*#ltui#lnic/
'i pn a o do(#di/ $o(#a n cma!a lun" 'i lat $uc'it d#
m#scioa!# n#"#luit#/ dinaint#a unui clondi! )i#!$int#. %tpnul
!at#'ului slo$oi la !ndu,i po!unc/ apoi s# !##m d# t#3"*#a
t!"nd din lul#a pcu!i# ca!# mai a)umas# pat!u cinci !ndu!i d#
ms#l# c# !n3#au acum n &a!in/ a't#ptndu,l p# Ala* s,i
d#'t#pt# n c#a i/ din c#l (#ac.
4!#um$lndu,'i oc*ii )! t!#a$ C s# a)lau doa! c&i(a
mu't#!ii ca!# *piau capama d# oai# cu sta)id# C $#iad#a
Dimit!i# 'i is# c *an"iul t!#$ui# s )i# unul din 'al(a!a"iii
d!ci&i p!in ciu! 'i d!mon. A(#a oc*i pt!un!#&i/ u!m d#
spad p# o$!aul d!#pt C d#ci n#"u&to!ia i (#n#a al doil#a
m#'t#'u" C/ pnt#c# supt. ?% nu t!a"i la !at#' cu stpn 'i cini
sla$i/ cci !mi )lmndU/ po(&ui#sc oam#nii p!in 1oldo(a. Fsta
s# d#scoto!osis# ns d# do$itoac#/ n#!indu,s# nici mca! coad
d# (od.
Apoi/ alt )#s i c*#m lua!#,amint#. n"*#&at d!a(n/ cu
p!omo!oac n $a!$ 'i must#&i/ s# p!$u'i p# un scuna' n
ap!opi#!#a $#iad#l#i 'i !osti scu!t ct!# *an"iu/ n "!ai
p#!si#n#sc;
C Rc*i#/ U$#c@ Iut#' cci pipota mi,i $o& d# "*#a&.
Basamacul )iind ma!) dos#lnic/ *an"iul mo'mondi ol#ac
n spat#l# t#3"*#l#i 'i i,l pu!t tinuit n c#a'c d# c#ai.
>al(a!a"iul "oli mai $in# d# 3umtat# dint!,o sin"u! n"*i&itu!
'i,'i $ucium $u#l# n n#c*#at d# cal.
C C# n#ca t# poa!t p# d!umu!i/ Isan. nt!#$a *an"iul.
C T!'#ni# ciudat c# s# p#t!#c# n t#mni&.
Glsuiau ta!# 'i )! ocoli'u!i/ nc!#din&a&i c,s oc!oti&i
(!tos d# "!aiul p#!san. B#iad#a Dimit!i# ciuli u!#c*#a/
p!#)cndu,s# a &in# s#ama doa! d# )i#!$in&#ala lico!ii a!omat#.
Oc*ii *an"iului stup#au po)t *ulpa( d# a a)la.
C C# anum# s# p#t!#c# n t#mni&.
C An#(oi# d# p!ic#put/ ns tlcul l,o d#slu'i (ii!ul Ram+.
Lui am po!unc s,i po!t (nt#' (#st#a.
C nsu'i lui Ram+. %# minun U$#c.
Isan s# )uduli sitndu,'i $a!$a p# ca!# o "!#p&n cu un"*ii
c#!nit#.
C A'a cum &i spun. C*ia! lui Ram+,1#*m#t/ su!sul 'i
da!u!il# lui Ala* asup!,i@
C Tot nu mi,ai d#slu'it pt!ania.
C nt!,o clipit a)li tot/ cci (#st#a d# soi i totd#auna
scu!t. Cp#t#nia Galim#nt %u!m# s,a nto!s d# la %tam$ul mut 'i
su!d.
C 1ut 'i su!d.@
C ntocmai. l nso&#'t# o c#at d# *aidi p"ni p!int!#
ca!#l# 'i o mui#!#/ cum nu ntmpini n cinci *ota!#. Ali 'i Osman/
socotind c nu,i ntmpla!# cu!at/ m,au t!imis la

Ram+ 'i poat#
domnia sa o d#scu!ca tlcul. 1,am st!#cu!at n tain ma!#/ p# la
("uni... 1ai poa!t,mi o msu!/ U$#c@
Han"iul/ n!uit d# uimi!#/ ddu )u"a la t#3"*#a.
n pi#ptul Cant#mi!#scului inima $t#a ciocan.
?C# pot!i(i!#@ 1na lui Dumn##u...U
%im&#a p!im#3dia d# moa!t# n ca!# s# a)la lo"o)tul/
n#cau!il# c# s# (o! a$at# asup!a 6ala*i#i 'i/ $un n&#l#s/ asup!a
B!nco(#anului. C*ipul Casand!#i/ po!unca #i/ i alun" din cu"#t
pima c#,o *!n#a din p!unci#/ a'a cum o d#p!ins#s# la Cu!t#a lui
tat,su/ mpot!i(a lui 6od Constantin. 1ai 'tia c n,a(#a (!#m#
d# p!pdit; c# (a *ot! t!#$uia s(!'it iut#'.
C Odaia,i "!i3it/ #))#ndi...
Cant#mi! 'i slt cuttu!a sp!# *an"iu.
C Da... 1ul&m#sc... 1 simt cup!ins d# sl$iciun# ap!i".
C 4!icina,i p#s#mn# un 3un"*i n#t!#$nic. % po!unc#sc
domni#i tal# c!mid )i#!$int#.
C Cunosc l#ac mai t#m#inic/ su!s# $#iad#aua.
C Ca!# anum#.
C Clondi!a' d# $asamac... A' !splti un "al$#n cupa. Doa!
c p# mo'ia 4!o)#tului/ as#m#n#a l#ac nu s# a)l...
Oc*ii lui U$#c sticli!/
C 4oat# s# mai a)l... Tot p#nt!u $oli't# pst!# o $ut#lcu&.
1ai adu"#'t# c nu ndu! s (d )ptu! n su)#!it#/ d#,i om o!i
li"*ioan...
%# nd#p!t 'i pi#!i p# u'a p#!d#luit cu *u!mu. Cant#mi!
c#!c#t sp!# Isan. Rpus d# *ol#!c/ 'i !##mas# )!unt#a n palm
'i mo&ia.
B#iad#aua *ot! iut#. n t#aca stil#tului d# Damasc pst!a
ot!a(a scump/ do$ndit la 2lo!intia/ Rsuci ol#ac sma!a"dul
din mo&ul 3un"*#!ului 'i cul#s# dou "mlii d# culoa!#a
nisipului. nc!#din&ndu,'# c nu,l (#d# musc/ ntins# $!a&ul 'i
l#pd $o$it#l# n c#a'ca olca!ului.
Cnd *an"iul s# ntoa!s# cu *ol#!ca/ $#iad#a Dimit!i# 'i
't#!"#a n ma!am c*ipul asudat.
C Da/ da/ !c#al st!a'nic t#,a do$o!t/ #))#ndi. nc!#din&at
snt ns c l#acul 'i (a do(#di d!#ptat#a. % po!unc#sc c!mid.
C 4o!unc#'t#,o/ *an"iul#/ 'i &i,oi mul&umi dup !nduial.
Rsu)l cu u'u!a!# a$ia cnd l (u p# Isan d#'#!t0nd
nt!#a"a cup. %)!'itul 'i,l (a da a$ia p#st# pat!u o!i cinci c#asu!i/
"onind sp!# %tam$ul. ?Ia!t,m/ Doamn#@ s# !u" $#iad#aua. i
dintia uci"ani# c#,mi pcl#'t# cu"#tulU.
nd!#ptndu,s# sp!# cma!/ 'i is# c d# $un s#am
Domnul Isus i (a p!ic#p# 'i i#!ta )apta/ Ct d#sp!# Ala*...
Ei $in#/ p# Ala* l,o ndulci #l/ 1ntuito!ul/ la o cup d#
$asamac d#'#!tat p!int!# nou!i...U
nc*ipui!#a l pu!ta sp!# doi mo'uci tolni&i n sc!ncio$ul d#
au! al lunii/ c#!c#tnd cu oc*i $la3in pon#l# pmn#nilo!.
I
?%t#l# !sa!/ st#l# as)in&#sc/ "nd#sc m#!#u la tin# 8#lid#...
2#cioa! d# c!in/ )#cioa! d# soa!#,apun# n)lo!it p# !am d# ci!#'/
c#!c#l d# a!"int aninat p# $olt/ p!im#'t#,mi s!utul cald 'i
dulc#... 8#lid#/ $un,dimin#a&a m#a d# sa)i!@ 8#lid#... O$!aul
mi,i 3!at#c/ cu"#tul pclit d# !u'in#. Nu,&i mai c#!'#to!#sc
d!a"ost#/ ci i#!ta!# 'i n"duin&... 8#lid#/ 8#lid#... Do! 'i
n#uita!#,&i las... Rmas $un@ %p!# al&i o!i 'i p!a"u!i n#p'it#/ n
(#ci m clto!#sc...U
Rustan $3$ia cu(int# n#d#slu'it#/ !pus d# c'#ala
picio!ului 'i cin&. Tot nt!,o to!op#al o &in#a. Dinaint#/ i s#
p#!indau p!i(#li'ti (#c*i c#,i st!n#au lac!ima. Iac,o d# pild p#
maica 8b!b/ )!mntnd somun,ul
-
o!i pid#,ul
5
din (#s#liil#
Ramaanului/ iac,l p# 1!a spint#cnd p# lun !um#ioa! cuco'
pint#nat sp!# a alun"a du*u!i 'i nluci oplo'it# n n"!ditu!a
$o!d#iului/ iac mu#inul cu $a!$a npdit d# pduc*i cla!
mint#a doldo!a d# n(&tu! c*#mnd la canoan#l# il#i/ iac,o p#
8#lid#@ 8#lid# cu oc*i dulci d# s#a! 'i $u# t!anda)i! sl$at#c.
8#lid# cu $oi sul#a" 'i sni i#i i(odi&i din sin"u!tat#a o!ilo!.
8#lid# cu pnt#c d# i(o!iu p#c#tluit n $an d# au!/ 8#lid# sid#)i#
ca o!#ul 'i cuttu!a $tut n st#l#... I#!tciun#/ 8#lid#/
I#!tciun#...
C D# c#.
Rustan/ scutu!at d# (is/ d#sc*is# oc*ii. Lo"o)tul And!onic
l c#!c#ta a&intit/ )! pim/ cu n#psa!# d# "*#a&. Tta!ul c#!c
s s# salt# n capul oas#lo!;
C >i domni#i tal# &i c#! i#!ta!#.
Radu And!onic 'i pl#c p!i(i!#a.
C Nu (!#au s t# (! n ncu!ctu!/ Rustan/ 'i nu t#
c#!c#t# asup!a p!icinii.
C 1 cuno'ti/ da!...
C*ipul tta!ului/ npdit d# pu!pu!/ nc#pu a isca lac!ima
!u'inii. Nu put#a d#slu'i $oi#!ului (ala* c mplinis# po!unc
-
4in# "!#a/ n#a"!.
5
4in# al$.
st!in d# inim/ da! s(!'it cu s!"/ p!#a c!#dincios a)lndu,s#
stpnului su/ p!in&ul Dimit!i#. Rustan n"#nunc*#as# m#!#u cu
oc*ii sp!# 1#cca/ miluindu,s# d# Ala* s nu,l &intuiasc n clip
o!i p!icin c*#i#/ cnd a al#"# ncot!o s,o i#i i mai an#(oios d#ct
a (nto!i i#pu!i n cod!u noptat#c/ npdit d# )!un 'i $u!uian.
4!im#3di# 'i al#an/ npast 'i must!!i o!incot!o ai c#!c#ta@
n ac#st# il# d# o$!a t#!)#lit 'i p!3olit d# umilin&/ tta!ul )cu
3u!mnt si#'i; n (#ci n,a(#a s disp!#&uiasc p# nim#ni cci )i#c#
)apt/ ct d# n#l#"iuit/ 'i a!# p!int#/ p!il#3 'i misl#'t# pui/ n
(#ci n,a(#a s mai !ost#asc (o!$ t!u)a'; ?As#m#n#a
t!#$u'oa!/ #u unul n,a' )ptui n (#ci@U N#d#s&#l#nit# s pot#cil#
lui Ala* 'i dincolo d# *ota!ul nc*ipui!ii om#n#'ti nc#!c!il# p#
ca!# &i l# *!#'t#/ tocmai p#nt!u a t# tmdui d# )al d#'a!t.
6!u s,'i tlmc#asc "ndul/ da! lo"o)tul i ticni (o!$a;
C %ocoat (#i da c#!ului/ Rustan/ cci mi# nu,mi )ac#
t!#$uin&. >i i#!tciun#a tot acolo s,o ca&i/ )iind sin"u!ul cotlon
und# s# do$nd#'t# as#m#n#a da!.
C % nu,mi po!&i sm$#t#l#/ lo"o)#t#.
Radu And!onic su!s# ost#nit.
C 4!#puiam c d#sp!# ac#asta &i,am adus do(ad. 1ai
cunosc c #'ti slu3ito! 'i nu stpn...
C Nici domni#i sal# s nu,i &ii (!a3$/ 'opti tta!ul )! a
!osti num#l# $#iad#l#i. .
Oc*ii $oi#!ului sticli!. Co$o! pl#oap#l#/ mu'cndu,'i
$u#l#.
C Da... Iac/ Rustan/ c# (oiam a,&i d#slu'i; min# i *ot!t
slo$oi!#a c!#'tinilo!. Nu &in tain/ cci o cuno'ti/ slu3$a c# &i s,a
)ost nc!#din&at )iind s,mi ncu!ci m&# nt!# ciu$ot#. 6ino(at c
u!#ala a !su)lat snt sin"u!/ cci mi,am d#nodat lim$a dinaint#a
(o!nicului 4u!ic#. %ocot#am la ac#a (!#m# c (oi "si !#am
put#!nic 'i um! d# p!i#t#n n anum# conac d# c!tu!a! moldo(#an
a)lat la %tam$ul... Ia! domni&a Casand!a/ dup cum c*i$uiam/ a
pus a!ipi tinici#i )cnd,o s s# clto!#asc. Doa! c am cul#s
!od !sucit...
Tta!ul suspin 'i 'i cul#s# cu mn sl$i#/ sudoa!#a d# p#
)!unt#;
C Dimit!i# $#+ t# p!#&ui#'t# mult/ lo"o)#t#. 4o)tind doa! s
s# nal&# n oc*ii domni&#i/ cci 'tiut #st#/ o!ic# pu!tto! d# nd!a"i
(!#a s )i# c#l dinti n inima 'i cu"#tul u!sit#i...
Radu And!onic nu,i n"dui s u!m##;
C Nu d#sp!# stpnu,tu am (#nit s po!t tai)#t/ Rustan.
T!#$ui# s,&i d#sclc#sc c p#nt!u a t# )#!i d# p!im#3dia il#i d#
min#/ domnia ta a)lndu,t# $#t#"it/ (#i )i pu!tat n ast s#a! la
*anul din N#$al. D# acolo/ &i (#i "!i3i sin"u! nto!sul la %tam$ul.
D#,&i lips#sc tal#!i d# t!#$uin&...
C Am cu p!isos...
Oc*ii tta!ului/ n!ou!a&i/ c#!c#tau *ulpa( )ptu!a lui Radu
And!onic. 1int#a i s# $uciuma dup cu(nt al#s/ d# mul&umit.
C N,am s t# uit n (#ci/ lo"o)#t# ia! d# Ala* o $in#cu(nta
(!#odat pnt#cul un#i mui#!i d!uindu,mi p!unci/ i,oi n(&a s,&i
s!$to!#asc num#l#.
Boi#!ul su!s# cu t!ist#&#.
C >tiu c n,ai s m ui&i/ Rustan/ cci musulmanul a!# $un
&in#!# d# mint# mai cu s#am cnd i (o!$a a !splti $in#l# cu
*aini#.
C Nu spun# as#m#n#a (o!$#/ lo"o)#t#@
C Cit d#sp!# p!uncii ti/ mpo(!#a,l# t!tcu&a cu
n(&tu! mai )olositoa!#. Rmas $un/ Rustan 'i )ac,s# ca 8#lid#
s,&i umpl# $o!d#iul cu )#sul#&# ia! l#"nu'ul din Di(an,can#
-
s
nu !mn mut 'i &#apn nici mca! o clipit.
Capitolul B6I. IATACUL 4FGNIEEI
1i!Jo pnd#a cu(int#l# lo"o)tului/ so!$indu,l# cup d#
n#cta!. Dac Dumn##u s# ndu!/ min# n ast (!#m#/ c!#'tinii
slo$oi&i (o! (i#!mui p!in t!"u!il# 'i ctun#l# Anatoli#i.
Dumn#alui/ unul/ 'tia cum a(#a s s(!'#asc. 6a alctui c#at
cu s!$ii 'i (a opinti )! $a( sp!# Bos)o!. Rostuis# nd#a3un'i
tal#!i p#nt!u a tocmi co!a$i# "!#ac c#,i (a pu!ta (nt#' sp!# malul
(ala*. Odat a3un'i acolo/ nici Dumn##u cu toat# t!upu!il# d#
-
Odai# n mi3locul cas#i/ ca!# comunic cu toat# c#l#lalt# ncp#!i.
s)in&i nu l#,o! mai put#a nnoda d!umul ct!# %#!$ia...
%im&#a nod n "!uma3i 'i ca!n#a nc!#&it/ doa! la "ndul c
(a p'i ia! p# uli&#l# 1osJa!ului... Doamn#/ dimin#&il# c#l#a )!
s#amn/ lacu!i al$# d#mi#!dat# d# n#"u!a munt#lui/ (du*ul
ta!# si iut# 'i m$tto! ca o cup d# $asamac/ nop&il# d# mtas
c# scap! luc#)#!i@ Da! m#st#c#nii din o"!ada cum#t!#i 1ili&a/
cump#n# a!"intii ndu!nd po(a!a $ol&ii n#cat# n c#a&.@ La
1osJa!/ p!im(a!a popos#'t# (nt#'/ n condu!i d# au!. n ct#(a
c#asu!i/ un soa!# *a!nic pol#i#'t# li(ada/ "!dina/ idu!il# cas#lo!
)! al#"#!#/ d#,i conac c*i(#!nisit o!i $o!d#i ntocmit din
(ltuci. 1a!"a!#t#l# s# d#s$!o$od#sc c#l# dinti/ )udulindu,s#
apoi cu scu)i&# al$#/ p!im#nit# n omt. B!0ndu'#l# casc oc*i'o!i
sp#!ia&i/ isca&i d# amu!" t!iu/ ia! io!"o(anul/ pl#snind d#
sntat#/ aduc# n )#!#'ti a!om# (in#&ii c&!at# p# plau!il#
(du*ului...
C Cnd !sa! ma!"a!#t#l# n C*ip!iana.
Ili# 1ac*idon s# uit $uimac. %!$ul p!#a nt!,o doa"/
oc*ii,i st!luc#au licu!ici.
C N,am luat amint#/ !spuns# plu"a!ul n doi p#!i. %ocot c
n 2lo!a!...
C La noi/ d# m!&i'o!/ )#cioa!a mpl#t#'t# cunun d#
ma!"a!#t#. I,o pot!i(#'t# ns p# c!#'t#t )lcul ca!#,i # d!a".
C*i!ic cltin din cap ca c#la p#nt!u ca!# nu s# mai a)l
p!icin d# ndoial;
C Alt $o$l#tic@ Iac c#,l apsa p# dumn#alui@ Cnd s# isc o
p!pdit d# $u!uian/ n sat 'i mai p!pdit d# p# malul
1ilco(ului@ %)int# 6itali# 'i tu/ p!#a cu(ioas Anastasi#@ D# cnd
mi,s p# lum# n,am nt0mpinat at&ia lui/ "!mdi&i laolalt.
Glsuis# n 'oapt/ nu nd#a3uns d# d!muit ns p#nt!u
u!#c*il# lo"o)tului.
C Ca!#,s ac#ia/ C*i!ic.
T!"o(&ul 'i c#!c#t sp#!iat ciu$ot#l#;
C Nu la domnia ta c*i$uiam/ lo"o)#t#.
C Da! la cin#.
ncu!cat/ C*i!ic c#!c#t cu s)ial sp!# s!$ 'i Ili# 1a,
c*idon/ apoi !osti )! nc!#din&a!#;
C Iac/ la tu!cal#&ii din t!la asta $l#st#mat. s ct p#!ii p#
spina!#a d# m&.
C C*i!ic/ C*i!ic@ Blnd &i,a )ost stpnul 'i !u !od
cul#"#. Cnd '#utul slu"ii nu,i d#mi#!dat d# *a!apnic lim$a
c!#'t#/ mpu&innd 3ud#cata.
%lu3ito!ul 'i slt nasul.
C n"dui#/ lo"o)#t#/ a,&i aminti c #u mi,s t!"o(& slo$od
'i cu sta!#/ 'i doa! d# c*#) m a)lu aciuat la cu!&il# cuconului
Ioni&. A'a c,i l#sn# d# p!ic#put; nu ndu! nici o$!a oc!t 'i nici
spina!# u!"isit/ $iciul )iind nscocit p#nt!u &i"ani !o$i o!i plu"a!i
o!opsi&i/ "oi )cl#&...
%t!#cu! cutu! cu mi# sp!# Ili# 1ac*idon ca!# p!ins# a
!d# nc#ti'o!.
C 1ult# n(#&i/ Doamn#/ d# la mint# $o"at 'i tot m
*iti!s#sc c m,am nim#!it p!in p!#a3m. 4!#pui#sc 3upn#/ c p#
m#l#a"ul domni#i tal#...
C 1a*alaua B!o't#ni din Bucu!#'ti/ la pas mic'o!u& d#
Cu!t#a Domn#asc@ d#slu'i t!u)a' C*i!ic.
C C*ia! a'a... 4!in c#l *ota!/ nc!#din&at snt/ $&ul nt!#a$
spina!#a.
C*i!ic s# *lii cu nasul m#!#u aninat n plop.
C Alt n#to&i#@ Cin# a pom#nit 3oa!d cu(nt!#a&.
1ul&m#'t# c nu,mi pun mint#a cu domnia ta/ &!an#/ sp!# a nu
t# umili din cal#,a)a!.
C ntocmai/ su!s# plu"a!ul pot!i(indu,'i must#a&a pcu!i#/
cum a is a!iciul cnd i,a )!mat u!sul (iuina; ?%t!a'nic l,a' )i
suduit/ da! mi,#!a c,l sp#!ii p!#a ta!#...U
C Und# &i,# stpnul/ C*i!ic. nt!#$ Radu And!onic.
T!"o(&ul !idic um#!ii a mi!a!#.
C Und# -,a t!imis domnia ta/ lo"o)#t#. In iatacul
'al(a!a"ioaic#i.
C D# ai,dimin#a&.
C Ad#(!at/ !osti 1i!Jo ap!opiindu,s#. s #c# c#asu!i/ nu
i,am !it nici um$!a.
C L,o )i !pus *a!pia@ s# sp#!i# C*i!ic $&indu,s# p#
picioa!#l# scu!t#.
1ac*idon !s#;
C %paim p# pot!i( a t!as 'i l#l#a An"*#lina cnd omul #i
$o(#a n $o!d#iul 2lo!ici/ (dana satului. ?6l#u@ &ipa din "u!
d# 'a!p#. L,o )i o$i3duit (!3itoa!#a cu t# mi!i c# 'o!icioaic/ o!i i,
a $#t#"it picioa!#l# d# nu mai $i!ui# omul m#u s ia' n uli&@U
Lo"o)tul $tu din palm# 'i un tuciu!iu cu tu!$an "al$#n 'i
i&i $a!$a p!in c!ptu!a u'ii.
C nd!um,m sp!# *a!#m.
Tu!cul )cu pas n u!m/ sp#!iat;
C Ac#asta i p#st# putin&/ #))#ndi.
C Nu nlunt!u/ p!ostan#/ ci doa! pn la st!3il# d# #unuci.
A$ia,'i isp!(i cu(ntul/ 'i $oi#! 2!c'an 'i )cu loc cu
pnt#c#l#. %lu3ito!ul pi#!i nco(oiat d# t#m#n#li ia! Ioni& nc#pu a
s# p!#um$la &an&o' p!in cam#!/ cu mainil# scu!t# nnodat# p#st#
'#ut. L# (!li cuttu! t!u)a'/ sltnd $a!$a d# o palm;
C C# mai )ac#&i.
Lo"o)tul i$ucni n !s sl$atic/ u!mat d# Ili# 1ac*idon 'i
m$#tul s!$ului. C*i!ic l c#!c#ta/ plit d# $t. Ho*ot#l#
scutu!au t!upul lui Radu And!onic (!lindu,l p# so)a. Din c#
cuta sp!# "man/ din c# "*i*uial 'i mai ap!i" i cut!#mu!a
pnt#c#l#. Boi#! Ioni& l milui cu p!i(i!# plin d# disp!#&.
C E'ti n#c*itit/ lo"o)#t#@
Radu And!onic u!la d# !s/ n (!#m# c# "manul/ cuco' 'i
)udul/ nu,l lua n s#am. %tul d# p!#um$la!# 'i !os d# anum#
n#astmp!/ s# p!opti dinaint#a plu"a!ului.
C Aui/ $!# 1ac*idoan#.
C*ip!ina'ul l nc!#din&a clipind *a!nic.
C %tpn,tu/ u!m "!sc#anul/ 'i,o p!pdit cu totul $!uma
d# cumpn/ Cnd s,o d#m#tici C $a" d# s#am c,i m$ui$at d#
&ucsuial p!#cum $a*na d# $!otaci C d#slu'#'t#,i c (!#m#a mi,i
d!muit.
C ncot!o !o$ot#'ti cu atta s!"/ Ioni&. nt!#$ Radu
And!onic p!int!# su"*i&u!i. >i d# cnd anum# t#,a plit/ *!nicia
d#,&i co'i cu c!pno'#ni# p#tic la p#tic c#asu!il#.
%#,nl&as# dint!u nc#put nasul "manului/ da! acum
adulm#ca dincolo d# soa!#/ scotocind p!in $!$il# c#lo! s)in&i 'i
muc#nici.
C G#a$a/ lo"o)#t#@ Nu m,ai p!ic#put atta ama! d# ani/
ada!nic oi t!udi acuma a,&i d#st!ma c#a&a n ca!# &i,s n#cat#
min&il#.
C*i!ic 'i c#!c#ta stpnul nuc 'i s# l#"na p# ciu$ot#l#
!'c*i!at#/ "ata s,o apuc# cnd la stn"a/ cnd la d!#apta. 1i!Jo
a't#pta s s#c# (#s#lia lo"o)tului. Boi#!ul ns s# cn#a doa! s
s# stpn#asc. Un spi!idu' !u p!#a s sl'luiasc n pnt#c#l#
domni#i sal#. Ho*ot d# !s nso&#a ap!oap# )i#c# cu(nt.
Ili# 1ac*idon d#mi#!da mciulia pa!ului/ cu m$#t
'u"u$&.
C Ci d#'a!t,&i odat "ndul/ lo"o)#t#/ !osti !pus d#
n#!$da!# $oi#! 2!c'an. s adstat/ 'i u!t mi,a )ost d# cnd m
'tiu s nu,mi &in (o!$a.
C Cin# t# a't#apt/ Ioni&.
Gmanul/ s#m#&indu,s# m#!#u/ i s# p!o&pi dinaint#;
C B!$atul cumptat 'i d# $un c!#din& pun# c#p
iscod#ni#i. >i tot as#m#n#a/ pu!tto!ul d# nd!a"i cu c!#'t#!#
al#as silit i s nu !spund la anum# nt!#$!i cu d#'uc*#al.
C Ac#st#a l#,ai n(&at n iatacul p"ni&#i. Bat,t#
mntui!#a s t# $at/ Ioni&/ c mult m,am d#s)tat@ !su)l adnc
Radu And!onic. D#,acu/ s n# l#pdm d# "ium$u'luc cci a(#m
a c*i$ui la t!#$u'oa!# mai ns#mnat#.
C Nu m $ntui# (!#!# mai ap!i"/ !osti 2!c'an din
c!#ast d# munt#.
C Am p!ic#put. 1in# da!/ d#'#!tm t#mni&a. n o!i/ (oi
"!mdi to&i "ii 'i l# (oi (#sti c la po!unca ta/ nsu)l#&it d#
du*ul lui Ala* 'i consim&it d# Ram+,1#*m#t/ osndi&ii s slo$oi
s,apuc# n c#l# pat!u (ntu!i. %lu3$uli&a &i,i una sin"u!/ Ioni&. %,
mi stai &intuit altu!#a 'i s dai din cp&n a ncu(iin&a!#. 1i!Jo
(a "!i3i s su)l# s!$ilo! c o!ul/ taina 'i )#!#ala d# $ostan"ii s d#
ma!# t!#$uin&. Eu m (oi "!i3i d# (ala*i/ (onul clto!indu,s#
dup ac##a sin"u! n toat ocna. % nd3duim c la %tam$ul
(#st#a nu (a poposi p!#a d#"!a$.
C % nd3duim/ o)t Ili# 1ac*idon. Cu"#t m#!#u c p#
un#l#/ c#!ul l#,a iscat d#,a,ndoas#l#a. 6#st#a,i ca (o!$a c#a !#a s#
a)l !oinic 'i nt!,a!ipat cta (!#m# c#a $un )ac# nodu!i p#
d!um/ s# mpi#dic sin"u! d# um$!.
Lo"o)tul l c#!c#t lun"/ cu "ndul nt!,alt pa!t#;
C Cum o (!#a u!sita@ Dac din #c# mii d# c!#'tini i$ut#sc
s t!#ac *ota!ul 3umtat#/ $a c*ia! numai o mi# 'i tot am i$utit
)apt c!#'tin#asc n#as#muit. Atta 'tiu@ C ndat c# toat#
lact#l# (o! )i d#s)#!#cat#/ t!#$ui# s,o &in#m nt!,un su)l#t/
scptnd )ul"#! din m#l#a". Ia! d# u!sita i pot!i(nic (!#unuia 'i,
i p!iponit d# 'al(a!a"ii/ po(a&a mi,i s,'i ia sin"u! il#l#/ cci nu
s,a nscocit )ptu! s ndu!# can#l# osmanlilo!. % &in#&i
nd#o$'t# mint#; tu!cul nu t!#$ui# s a)l# n (#ci c slo$o#nia
t#mni&#i din Anatolia s,a s(!'it la po!unca tainic a
B!nco(#anului. Dumn##u s n# a3ut#@
C 2!unt#a 'i cu"#tul &i,s nn#"u!at#@
Lo"o)tul 'i t!#cu palma p#st# c*ip/ (!nd pa!c s alun"#
pcu!a. C#!c s m$#asc.
C 1in# s# *ot!sc so!&ii. Ai no't!ii 'i ai osndi&ilo!. 6#i
"!i3i din o!i/ Bana/ s )ii "ata a ncl#ca n )i#c# clip.
2#m#ia l c#!c#ta a&intit;
C D#sp!# ac#st#a am mai (o!o(it. T# )!mnt alt n#ca.
C 1!un&i'u!i n#(!#dnic#...
i p!ins# $!$ia ns Bana s# smuls#/ &inndu,l m#!#u n
p!i(#al nd!pnic.
C Nu,i sptm0na d# cnd n#,am nso&it 'i ai nc#put s ai
tain#.
Lo"o)tul !s# cup!inndu,i um#!ii.
C Bana/ )loa!#a m#a d# a!"int... Iaca/ &i,oi d#slu'i a!canul
-
.
Am p!pdit (ultu!ul cu dou cap#t#.
C 4odoa$a c##a mititic d# au!.
C 4odoa$a c##a mititic/ su!s#/ Radu And!onic i ns#mnul
B!nco(#anului.
C Tot nu d#sclc#sc und#,i p!icina mo*o!#lii. Ei,o d!ui
altul/ m!ia sa o!i &i,i po!unci unul "#amn/ la "iu(a#!"iu
p!ic#put.
Boi#!ul ddu din cap cu am!ciun#;
C T#m ntmpl!il# cu tlc c# (#st#sc impas o!i npast.
Iac un $#t#'u" c# mi,a !mas din p!unci#. n toat# c#l#a/ mama
d#slu'#a s#mn. >i n c#! anum# &nd!it d# )ul"#!/ 'i n cp#&#l#l#
!sucit# al# o!#l#lo!/ n mi#unatul coto'manului 'i n "!ul d#
-
%#c!#t
coli( c# s# nd!pnic#'t# a nu da n und. 6ultu!ul d# au! nu m,
a p!sit niciodat la clip d# p!im#3di#/ socotindu,l talisman. Ia!
acum l,am !tcit...
C %)nt 2#cioa!@ su!s# lo"o)#t#asa. n L#*ia doa!
mo'n#"#l# caut noim n as#m#n#a pt!anii.
C C!#d Bana/ doa! c n#cau,i mai (!tos. 6ultu!u,i do(ad
c m a)lu n slu3$a lui 6od. El mi d#sc*id# anum# u'i tainic#
nt!# *ota!#l# mp!&i#i/ cnd !#am o!i alt soi d# a3uto! mi )ac#
t!#$uin&. Ia! pn n 6ala*ia t#am mi,# c s# (a c#!# mca! o
dat s )iu stlpit. Al doil#a; nc!#din&at snt c talismanul l,am
p!pdit aici/ n t#mni&.
Bana )cu oc*ii/ ma!i.
C >i.
Lo"o)tul o)t 'i su!s# cu t!ist#&#;
C D#,l di$ui#sc/ 'i,l (o! di$ui/ s# a)l oa!# do(ad mai
$un c un slu3$a' al B!n#o(#anului a t!as (oa!#l# t#mni&#i.
C 4!#puiam c ns#mnul i tainic. l cunosc otomanii.
C 4# spina!#a (ultu!ului # nc!ustat p#c#t#a lui 6od.
I
Rn3#tul lui Ali t!da mt!"una su)l#tului.
C Ai mai pom#nit/ Osman/ atta t#(atu! 'i du,t# (ino n
ama! d# ani. Iac amuG/ nc unul iscat la po!&il# noast!#@
G#alatul nu )c#a la stn"a o!i d!#apta din canonul 'tiut;
C D# c# l,ai slo$oit nlunt!ul t#mni&#i.
C Cu domnia sa/ o!i )!/ tot acolo n# a)lm. >i,apoi/
st!inul a!# ca!t# ct!# %u!m#. D!#ptu,i/ dac c*i$uim/ u!#c*#a
stpnului/ i $#t#"it/ lim$a !#t#at/ da! oc*ii snt d!a(#ni.
n"duit mi,#!a oa!# s,l alun" p# (#n#tic. >i nu uita/ !o"u,t#/ c
s c#asu!i mult# d# cnd $o(#'t# n *a!#mul 2at*m#i. 1ui#!#a i
d!acuG "ol. D#,l nt!i# atta/ ns#amn c liliacul a n)lo!it a doua
oa!. Un sin"u! cu(in&#l d#,al *alotc#i/ 'i,i d#a3uns a mi,l st!ni p#
)!at#,su/ Ram+,1#*m#t. 4o)tim noi oa!#/ Osman/ a d! mnia
(ii!ului.
Namila s# "!$i a ncu(iin&a c nu ac#sta i # do!ul.
C 1ai am o nd#3d#; pn min#/ n p!nul c#l ma!#/
Ram+,1#*m#t n# ntoa!c# cu si"u!an& (#st#... 'i atins# nasul cu
un"*ia c#!nit
C Nasul nu m pcl#'t#. 6#i a(#a ol#ac d# !o$otit...
Bu#l# c#l# "!oas# al# lui Osman s# mpl#ti! a d#s)ta!#.
Rs# "!os/ ca c#la c# s# d#mia!d 'tiindu,'i nsu'i!il#/ da! s#
p!#)ac# a l# socoti pcat#.
C Eu/ unul/ nu mi,s t!nda(...
Dinaint#a oc*ilo! sclip#au un#lt#l# m!'a(# din cma!a d#
can#.
I
C Ai oasp#t# d# soi/ lo"o)#t#/ (#sti lli# 1ac*idon n
spina!#a u'ii.
B#m#tic/ sim&ind n $!a&# po(a!a dulc# a mui#!ii/ p# $u# 'i
n n!i nt!#a" li(ad n)lo!it a n)!ico'at#lo! s!ut!i/ cu
nt!#a"a )ptu! s#cat n lco(i't#a c#lo! oc*i $!um!ii/ $oi#!
And!onic pt!uns# n c*#a!,c*i!.
Dimit!i# Cant#mi! 'i dosi su!sul n palma a!omit cu
am$! 'i mosc. T!#i "*iulu!i p!#&ioas#/ o al#=and!in ct p!una/ un
a!am)i! 'i o p#!l "!md#au lumini p# d#"#t#l# domni#i sal#.
Lo"o)tul s# a)la amu&it d# d!a"ost#/ da! nucia d# a s# ntmpina
aci/ n ("una Anatoli#i/ cu (#stitul c!tu!a! i spo!#a tul$u!a!#a
3ud#c&ii. 8u"!(i nc*inciun# scu!t d# $un (#nit/ apoi "!i nt!,
o doa!/ lsndu,'i !"a p#nt!u a,'i aduna "ndu!il#;
C Cum ai pt!uns n cui$ul ac#sta d# '#!pi/ $#iad#a
Dimit!i#.
Cant#mi!#scul slt din um#!i.
C %ocotit,am totd#auna c an#(oi# nu,i s t# st!#co!i/ ci s
i#'i n#p!im#3duit/ 'i mai cu s#am/ n#(tmat.
C Domnia ta/ nc!#din&at snt/ ai "!i3it d# as#m#n#a po!&i.
C 4catul ma!#/ lo"o)#t#/ &i,i ac#la c 3ud#ci n locul
s#m#nilo! ca!# nd#o$'t# &i,s mai ntn"i/ o!i c l# mp!umu&i
"ndul. D#,o pild/ acum t# n'#li.
C Nu,i dintia oa!/ m$i Radu And!onic cu tlc.
Dimit!i# Cant#mi! i ntoa!s# su!sul.
C Nu sp!# n&#ptu! 'i #)l#m#al am (#nic s t# c#!,c#t#
n locu!i (!3ma'#/ lo"o)#t#.
C Da!.
Cant#mi!#scul 'i d#scopci# "iu$#aua 'i s# t!as# ln"
tandu!ul c# mp!'tia do"oa!# $in#cu(ntat.
C Dou &#lu!i/ o)t $#iad#aua/ m,au nd!umat ct!#
domnia ta. Dinti/ a)lnd c t# pnd#'t# p!im#3di# (!toas/ am
o!it sp!# a &i,o (#sti.
C Dincot!o apas 'i cum s# c*#am.
B#iad#a Dimit!i# su!s# a n#putin&;
Nu,i 'tiu num#l# 'i n,a!# c*ip. nc!#din&at ns am )ost c,&i
d t!coal#/ n#a)lndu,s# mai d#pa!t# d# ntinsul unui $!a&. 1ai am
a adu"i c 1a!ia Contacuin#asca/ )iind scump la a!"in&i/ nu
plt#'t# iscoad n#(!#dnic.
Radu And!onic l c#!c#t iut#;
C 4!ic#p... 6#st#a,i u!nit d# d#"#t#l# Domni&#i Casand!a.
C ntocmai/ 'i nu )ac tain. I#!i am p!imit ca!t#a.
C 1da... Oc*ii $oi#!ului s# su$&ias#!;
C >i c# slu3$ i,a )ost nc!#din&at Cantacuin#asca
(!3ma'ului.
C Tu!cul (a cunoa't# cin# a po!uncit slo$o#nia #u
(icl#'u" a c!#'tinilo! din Anatolia. Cantacuin#asca (n#a
pi#l#a B!nco(#anului/ 'i opint#'t# s i,o 3up#asc )! a lua
s#ama la p!#&. Ia! domnia ta (#i )i 3#!t) d# ca!#/ c#a dinti/ s# (a
l#pda ns'i Canc#la!ia N#a"!.
C i d#slu'it/ 'opti p# "ndu!i Radu And!onic. Cum nu s#
poat# mai d#slu'it. &i mul&m#sc/ $#iad#a Dimit!i#.
Cant#mi!#scul 'i c#!c#t c*imi!ul dup lul#a. l p!#&uis#
dintotd#auna p# $oi#!/ i cuno't#a nsu'i!il# 'i mai cu s#am
a"#!im#a min&ii. C!tu!a! d# soi/ nd!"ind cotlonul ti*nit C
lumna!#a 'i p#!"am#nt#l# (#c*i i #!au to(a!'i c!#dincio'i C/
p!ic#p#a an#(oi# cum )ptu! d# *!amul 'i soiul lo"o)tului s#
!isip#'t# n slu3$ )! cpti p#nt!u ca!# c!aii 'i !i"il# tocm#sc
n#t!#$nici *aini&i/ "ata s s# l#p#d# d# ta$!/ m#l#a" o!i
Dumn##u p#nt!u adaos d# c&i(a tal#!i.
C Nu t!#$ui# s,mi mul&um#'ti/ lo"o)#t#.
Radu And!onic 'i stpni cuttu!a/ &innd,o pi!onit n
du'um#l#. A't#pta.
C Ai p!#puit/ da!/ o!i ai sim&it... B#iad#a Bimit!i#
cu(nt!#& nd#o$'t#/ o!$#cia p#nt!u c#a dinti oa! n (ia& dup
(o!$# m$inat#. Nu mul&mit mi s# cu(in#/ And!onic/ ci disp!#&
'i u!"i#. Cunoscndu,&i cu"#tul/ t# (#i ndu!a poat# a,mi pst!a
doa! n#psa!#. D#(lui acum 'i a doua p!icin p#nt!u ca!# m
a)lu aici. dinaint#a domni#i tal#; &i c#! sm#!it 'i pl#cat
i#!tciun#.
Lo"o)tul 'i p#t!#cu d#"#t#l# )u!c p!in p!ul tciunos.
Ocol#a cu $un 'tiin& p!i(i!#a c!tu!a!ului/ $u#l#/ pa!c cusut#/
s# $o&is#! su$ must#a&a su$&i!#. Cant#mi!#scul l

p!i(i lun"/ apoi
s# ap!opi# d# "#amlcul u"!(it cu poam# 'i )lo!i staco3ii. G!i
cu spat#l# nto!s;
C 2apta ticloas n# !mn# totd#auna $in# n)ipt n inim.
T!a" totu'i nd#3d#a c (#i do(#di &in#!# d# mint# s!man. >i
p#nt!u ac#asta/ dato! snt a m d#slu'i. 1 ascul&i.
Radu And!onic nu !spuns#. Doa! cuttu!a i t!da lua!#a,
amint#.
C Am "!#'it/ u!m $#iad#aua mpl#ticit/ 'i mult m ci#sc.
Domnia ta/ lo"o)#t#/ #'ti dint!# )ptu!il# ca!# c*#am pima 'i
"indul *ain cu t!m$i&i/ )lamu!i 'i miini ntins#. N#mai(utul 'i
n#auitul snt un $l#st#m. And!onic@ G!#u s nu st!n#asc0 ciud
un c*ip u"!(it/ p# t!up d# "ladiato!/ cu mint# d# s)#tnic $t!n 'i
cut#an& d!c#asc/ un c*ip dup ca!# suspin o oast# d# inimi
c!ud# o!i colilii/ un c*ip (#stit nt!,o 1oldo( 'i 6ala*i#/ la
Cu!t#a Bou!$onului 'i n mp!&ia tu!cului@ Ia! #u nu mi,s s)nt/
And!onic/ ci $i#t pu!tto! d# nd!a"i l#'#'ti ca!#l# s,a a't#!nut
p!#' cu mini l#"at# su$ pa'i d# n nd!(an. D# c# taci.
Lo"o)tul l m$i# din cuttu! s u!m##.
C Inima unui $!$at/ suspin $#iad#a Dimit!i#/ nu (a
n)lo!i niciodat/ cnd nd!"ita i ca&! p# piscu!i da!u!il#
(#cinului/ $a,l mai 'i n"*iont#'t# la )apt# n#c*i$uit#. Nu,i !idic
(in Casand!#i. nc!#din&at snt d# d!a"ost#a c# mi,o poa!t 'i
doa! $#l'u"ul din su)l#t 'i put#!#a d# p!#&ui!# au mpins,o a,mi
a't#!n# c!&i p# ca!# altcin#(a l#,a! )i socotit n#s$uit#.
Radu And!onic 'i slt o clip oc*ii. nc!#din&at #!a
dumn#alui/ Cant#mi!#scul/ d# inimioa!a domni&#i/ p!#cum
cumt!ul ac#la al lui 1ac*idon/ c#,'i auis# mui#!#a nt!#$nd
p!int!# m#"i#'i; ?1i,o pl#cat $!$atul la moa!. C# ic#&i/ oam#ni
$uni. %,l a't#pt/ o!i mi iau altul.U
C >i sp!# a l#pda ol#ac din po(a!a !u'inii C nu,&i
t"dui#sc sl$iciunil# )iind num#!oas#/ al$st!i&# p# tpan
p!im(!at#c C m!tu!is#ni# )ac c nici mca! nu m pot )li cu
ticlo'i# )! p#!#c*#. D#,&i u!n#'ti "ndul nd!t/ o sut/ o mi#/
o!i cinci mii d# ani (#i !mn# uluit/ lo"o)#t#/ d# ct# pot isca o
cuttu! nst#lat/ o!i un nas mitit#l/ d#sp!# ca!# n# nc*ipuim c,
i c#l mai )!umos din lum#. Isto!ia i $uc'it d# as#m#n#a pild#.
B!$a&i (!#dnici/ (it#3i cu cunun d# diamantical# o!i lau!i/
cp#t#nii (#stit# d# o'ti/ sti*uito!i 'i n&#l#p&i/ 'i,au clcat n
ciu$ot# cu"#tul d# d!a"ul mui#!ii nd!"it#/ au )cut uci"ani#/
(na!# d# c!# 'i c*ia! d# o$cin st!$un. Ei l#,am n'i!at p#
ac#st#a sp!# a d#sclci p!icina pcatului. Cci "!#'it,am/ o)t
$#iad#a Dimit!i#/ 'i dinaint#a domni#i tal# 'i a Casand!#i.
%ocotind c i$nda n 1un&ii Anatoli#i t#,a! nl&a din cal#,a)a!/
am opintit a,&i p!#s!a clpci... Clpci/ And!onic/ 'i nu $#t#'u" o!i
moa!t#. 4!#pui#sc c l#,ai di$uit...
Lo"o)tul/ st!an d# $is#!ic/ clipi m!unt. ncu(iin&a!#.
R$da!# c# nc#p#a s ost#n#asc.
C Rustan/ spus# $#iad#a Dimit!i# m$ind/ i (icl#an ca
'a!p#l#/ da! nu &i s# poat# mpot!i(i. N,a(#am ns alt om d#
c!#din&a la nd#mn. %ocot#am... mai socot#am ca slu3$a s,o
i$ut#sc #u/ nimind l#)#"ii "!#ci 'i n#m&i.
Din nou s# a't#!nu tc#!#a. Dimit!i# Cant#mi! cuta tul$u!at
o$!aul lo"o)tului/ c#!cnd s,l cit#asc.
C n s#mn d# cin& ad#(!at/ m,am n)&i'at aici/
ascultndu,mi inima 'i u!mnd im$oldul domni&#i. Dac m
n"dui/ t#,oi stlpi att ct m &in put#!il# 'i no!ocul. ntins# mna;
4!im#'t#/ And!onic/ !u"ciun#a d# i$(i!# 'i i#!ta!# a unui
nt0n" cu inima $o$otai#.
Boi#!ul a(u scu!t clip d# 'o(ial. 4!ins# mna lui
B#iad#a Dimit!i#/ cu m$#t ost#nit.
C Iac un c#as d# cnd mi d#p#ni c*in#!ii. I&i plac# s
'u"ui#'ti/ $di#...
I
%# "!mdis#! to&i n c*#a!,c*i!/ a't#ptnd po!uncil#
lo"o)tului. Bana/ pans#lu& somno!oas/ c#!ca s d#slu'#asc
p!in )#!#st!# o!ii un#i dimin#&i i#!natic#. Din cciuli&a d# cacom
s# !#(!sau cosi&#l# n $ucl# lun"i 'i st!lucitoa!#/ dup !nduiala
stato!nicit d# Ann %tua!t a En"lit#!#i. 8ulu)ii a!"intau um#!ii
manti#i d# cati)#a 'o!ici#/ umplnd cma!a cu lumin.
1i!Jo i st!#cu! cuttu! scu!t. Da/ c*ip#' mui#!#a/ da!
min&il# dumn#alui suspinau sp!# alt#l#. %# sim&#a att d# ap!oap#
d# &int/ nct spaima d# n#mplini!# i n&#p#nis# n pnt#c#. Ili#
1ac*idon/ !##mat n pa!/ su!d#a unui "nd tainic. l &in#a n
coada oc*iului p# C*i!ic. T!"o(&ul cu"#t c p# &!an l
asup!#'t# pc#al cumplit. Doa! luii !d sin"u!i/ ia! n a)a!
d# *li#al/ &!anul nu do(#d#a spo! la nici o t!#$u'oa!/ tindu,l
cp&na doa! la mo3icii 'i (o!$# d# clac.
C 4#s#mn#/ m$i Ili# 1ac*idon/ &i,s d!a" p#st# msu!/ d#
m a&int#'ti cu atta s!"/ 3upn#@
C*i!ic/ a!cnit/ ntoa!s# capul. Iac c# p!ic#pus# n#totul@
C,l &in# ln" inim/ taman cnd domnia sa nu s# stu!a
minunndu,s# d# )ptu! att d# n#(!#dnic. B#iad#a Dimit!i#
su!s#. Oc*ii cati)#lii n,a(#au astmp!/ t!ud#au p!in mp!#3u!ul
cm!ii/ cnt!ind c#ta'ii. %im&#a (la"a din mdula!#l# d!# al#
s!$ului C iaca om/ s t# a(n&i cu #l la captul pmntului@ C
ist#&im#a din cuttu!a plu"a!ului/ n#"*io$ia cu *a a lui C*i!ic.
Cont#sa Bana i m$i 'i cu"#tul c!tu!a!ului n)lo!i. 6!3it ac#a
)iin& ca!#l# i$ut#'t# a o!i cu un sin"u! su!s o inim inc*inat
alt#i cat!in&#... %# uit n ac##a'i clip la lo"o)t. Alctuiau
dimp!#un cad! 'i cu si"u!an& c#a mai m$inat p!#c*# a
(#acului lo!.
4nt#c#l# "o"onat al 2!c'anului i ticni p!i(#li't#a.
Gmanul dd#a din col& n col&/ apsat d# "!i3 n#m!tu!isit.
C Ci stai locului/ c!#'tin#@ spus# Radu And!onic. T#
$l$ni c o lim$ d# $ou ns#tat.
Ioni& !osti u'u!#l/ cu "las c# s# (oia n#psto!;
C 1ai t!#$ui# n'#uat un cal.
>as# p!#c*i d# oc*i l st!puns#! cu n#dum#!i!#.
C D# c#.
C >tii $in#/ lo"o)#t#/ c nu "!i#sc niciodat n d#'#!t. %#
ca!# n'#uat nc un misi!
-
. %lo$oad#/ !o"u,t#/ po!unc i tot
as#m#n#a "!i3#'t# ca $idi(iul s )i# $la3in.
Radu And!onic l c#!c#t cu lua!#,amint#. n t!tcu&a
3upnului dosp#a $#m#tic#al/ 'i dup ct# l cuno't#a dumn#alui/
nc din c#l# n!(a'#. Nici $ut nu s# a)la/ luc!u d# ma!# mi!a!#.
C Ascult/ Ioni&/ nu,mi a!d# d# "ium$u'lucu!i.
C 1i# nici att.
Atunci (!,&i min&il# n cp&n. T!im clip d# ma!#
st!mtoa!#/ c# nu s# (a ostoi pn nu m$ucm *ota!ul 6ala*i#i.
C 1i,ai po)to!it,o d# o sut nou o!i/ lo"o)#t#@ Nu,s capiu/
nici su!d. D# t!#$uin& mi # un t#l#"a!.
%# nd!pnicis# 'i $oi#! And!onic/ 'tia c picat n toan/
nu,l mai opint#ai nici cu $oii. Ili# 1ac*idon !d#a mu&#'t#
p!ic#pnd ncot!o $at# 2!c'an. Radu And!onic s# !sti;
C D#slu'#'t#,t#/ omul#@ 4#nt!u c# ai n#(oi# d# al doil#a
$idi(iu.
C Dinti/ spus# "manul sltnd un d#"#t/ nu mu"i cci n#
)a!mi u!#c*il#. Al doil#a/ &i,oi spun# c ac#l cal mi # d# t!#$uin&
p#nt!u 3upn#asa 2at*ma. 1 (a nso&i n 6ala*ia. Ei,i limp#d#.
2! "!ai/ !pus d# $uimc#al/ lo"o)tul l a&int#a cu oc*ii
csca&i/ ct $lid#l# d# $o"dap!ost#. C*i!ic/ p!#puind c auul nu,l
mai slu3#'t# o!i (is#a/ s# ap!opi# d# stpnu,su 'i nc#pu a,l
pipi din toat# p!&il#. 2!c'an s# l#pd mnios;
C Lips#'ti din )a&a m#a@
1ac*idon !d#a p# stu!at# 'i pn 'i 1i!Jo 'i n"dui
m$#t )i!a(.
C E'ti $olund. 2!c'an#. 6!#i s )u!i 'al(a!a"ioaica.
C N,o )u!. 6in# sin"u!/ puicu& dom#sticit
C D#m#tic#'t#,t#/ $o$l#ticul#@
C D# c#. nc#pu s (o!o(#asc iut#/ cu "u!a plin. %#
cuno't#a "ndul c*itit 'i cu(int#l# ntocmit# dinaint#; 1i,i d!a"
'i,i snt d!a" 'i nu pot c*i$ui la (ia& d# aici naint#

)!
dumn#a#i.
C >i und# cu"#&i a,&i mcina ac#a (i#&i'oa! dimp!#un cu
-
Cal.
1i#lu#aua n#p!i*nit. n c!0'ma Rdi&#i o!i la 3upn

L#i$a.
Gmanul s# st!op'i o&!t;
C Ci nu m umili/ lo"o)#t#/ 'i poa!t,t# dup
i"*#moniconul 'i c!#'t#!#a c# &i,a )ost *!it. Nu p!ic#p d# c#
domnia ta &i n"dui toat# c#l#/ ia! #u n#(oit snt a,&i c#!#
ncu(iin&a!#/ cnd nici mca! lui 6od nu i,am u"!(it (!#odat
spina!# nco(oiat.
%# uit cu tlc la Bana. Rd#a cu dulc#a&/ dimp!#un cu
$#iad#a Dimit!i# ca!#,i tlmc#a (o!$#l# $#m#ticului
C Ia! nt!,o c#at und# s# a)l o lo"o)#t#asa l#a'c i loc d#
a3uns 'i p#nt!u o 3upn#as otoman.
C 8pu"ul#@ D# cnd t# cunosc/ opint#'ti a nt!#c# p#
o!icin# n smint#al@ Doa! c a ta s# nsut#'t#. T# st0lc#sc
$ostan"iii/ cci nso&i!#a dint!# un p"n 'i o d!#pt,c!#dincioas/
)iind u!t 'i sa!# n oc*i 4!o)#tului/ i osndit cu d#scp&na!#a.
D#l#"a!# ( poat# da doa! *o"#a 'i numai dac pui )#s/ !idic0nd
'#utul nt!u sl(i!#a lui Ala*.
C %ilit/ !osti t!u)a' 2!c'an/ oi s(!'i,o 'i p# ac#asta/
C*i!ic s# t0n"ui cu spaim;
C Nu,&i lua as#m#n#a pcat p# cu"#t/ stpn#. N# n)&i'm
to&i la o 3ud#cat.
C Ei,am spus s pi#i@... G#a$a/ lo"o)#t#/ )! 2at*ma nu m
clint#sc.
Un !s 'oltic lumin o$!aul lui Radu And!onic.
C % 'tii/ Ioni&/ c mi# nu mai mi #'ti d# t!#$uin&. >i
dac po)t#'ti can# satanic#'ti/ n,ai d#ct a,&i a't#pta "ii 'i t# (o!
nd#stula dup do!. nt0i c i,ai min&it/ lund *!amul lui %u!m#/
apoi c ai $at3oco!it iatac d# p"ni&/ ca!#l#/ punnd mo&/ s# mai
nt0mpl a )i 'i so!a ma!#lui (ii!. 6#i ci pn 'i c#asul c0nd s,a
nscut !s$unic,ta.
C Nu pl#c )! 2at*ma@ !osti cap#' 2!c'an.
C Ascult@ >al(a!a"ioaica 'ti# c nu #'ti tu!cal#t#l# #i
l#"iuit.
Ioni& slt din um#!i.
C >tiu doa! c ap!i" m nd!"#'t# 'i "ata i a m nso&i i
n iad.
C Cum ai a)lat. G!aiul nu,l cuno'ti/ ia! lim$a/ dup
n&#l#"#!#/ &i,# l#"at.
C %# cunoa't#/ !s# "manul um)lat d# n"m)a!#/ c n,ai
p!a=is
l
. Cu tlni&#l# d# su$ podu!il# 6#n#&i#i. 'i n#"usto!#s#l#
(dan# din %)ntul G*#o!"*# n,ai a(ut a d#p!ind# d#ct msc!i 'i
n!a(u!i d# d#s)!u/ ia! cont#sa Bana/ i#!tciun# c,&i (! d#"#t#l#
n oc*i/ lo"o)#t#/ i no!oc c#. nu &i s# cu(in#/ 'i p# ca!#l# t!a"
nd#3d# c (#i 'ti a,l p!#&ui. D!a"ost#i c#l#i ad#(!at# nu,i snt d#
t!#$uin& cu(int#l#.
Bana s# uit c#!c#ttda!# sp!# c!tu!a!.
C C# spun#/ p!in&# Cant#mi!. B#iad#a Dimit!i# nscoci;
C Boi#! 2!c'an d#slu'#'t# c nu s# a)l n tot p0mntul
)ptu! ca!# s,i p!ic#ap mai $in# do!ul d#ct And!onic. Dup
cum domnia sa i !pus din p!icina uno! n#as#mui&i oc*i d#
n#"u! 'i c#a&/ tot as#m#n#a 2!c'an i !o$ cuttu!ii d# p#!u#a
a p"ni&#i.
O$!a3ii Ban#i s# mpu!pu!a!/ pl#oap#l# )!n3u!it#/ s#
$tu! )lutu!i/ poposi&i p# o )loa!#.
C Am c*i$uit totul/ u!m iut# "manul/ sp!# a nu,i lsa
(!#m# lo"o)tului nt!u c!t#al. Cont#sa Bana (a l#pda un !nd
d# st!ai# 2at*m#i/ sp!# a s# put#a st!#cu!a n#luat n s#am p#
d!umu!il# Islamului. N,a!# cin# s o !#cunoasc/ )! )#!#"#a/
(nd,o doa! !oa$#l#.
C >i $!$atu,su/ aps lo"o)tul.
C >i@ Ioni& ddu din mn. Nu,s c#l dinti c)tnit c#,'i ia
d# soa& mui#!# ca!# a mai nuntit odat. Adu,&i amint#/ !o"u,t#/ d#
3upn#asa Da(ida a lui Duma 3umtat#/ d# %tanca >ti!$#i/ d# Olt#a
a $anului 4aladi. Oi c#!# 6ldici d#sp!&#ni# l#"iuit 'i,apoi
nso&i!# tot as#m#n#a.
L#*m#&it/ $oi#! And!onic nu,'i mai ddu ost#n#ala a,i
d#slu'i canoan#l# musulman#. Doa! ma!#l# mu)tiu put#a *ot!
d#sp!#una!#/ da! niciodat p#nt!u a (! o d!#pt,c!#dincioas n
a't#!nutul unui "*iau!. Bana 'i culc palm#l# p# pi#ptul
lo"o)tului/ !ostindu,i cu dulc#a&;
C n"dui#,i s,'i cul#a" )loa!#a nd!"it. O iu$#'t#

'i d#,
o l#apd/ n (#ci nu,i (a mai !i nici um$!a. T# !o"...
Radu And!onic cu"#t ct#(a clip# c#!c#tnd idul a&intit.
-
E=p#!i#n& K"!#.L.
Asp!u *am 'i "!#a po(a!/ cci c#ata s# nmul&is#/ a!
p"ni&a (#n#a s (!)uiasc ncu!cala. >i,apoi/ s t# &ii (!ai't# 'i
*a!a$a$u!/ cnd o! scpta p# po!&il# t#mni&#i c!#'tinii osndi&i@
1nios/ cci s# sim&#a muiat/ s# !sti la "man;
C >i,acum c# 't#!"i idu!il# ac#l#a.
Cu ad#(!at/ $oi#! Ioni& stlp#a p#!#&ii/ pa!c tot oc!otindu,
'i spina!#a.
C T# cunosc p!#a $in#/ lo"o)#t#/ !n3i 2!c'anul cci nu
d#"#a$a am c!un&it mp!#un. E'ti n sta!# s,mi d#mi#!i
cp&na cu un pa!/ sp!# a,mi !ostui somnul#& d#,un c#as,dou/
!"a numai $un p#nt!u a l# !ndui p# toat# dup plac.
Ili# 1ac*iclon (!li lo"o)tului cuttu! cu tlc.
C D# $oi#!ul#... %pun# o (o!$/ la noi n C*ip!iana/ c dup
(ulpanul *ituit odat 'i n#p!ins/ s nu "on#'ti a doua oa! cci
cunoa't# 'i (nto!ul 'i o"a!ii.
C %at d# cu"#tto!i C*ip!iana c##a/ mp!at#/ m!i Radu
And!onic. >i poat# d#,a' )i cunoscut (o!$a ac#ast/ n,a' )i cut
n "!#'#al/ ia! acum nu m,a! )i 3ucat cuconu Ioni ca p# u!'ii din
ia!ma!oac#. Nu,i minciun@ %ocot#am a,l otn3i ol#ac/ 'i amo!&it/
s,l pun#m dinaint#a )aptului mplinit.
2!c'an 'i )!#c palm#l# cu mul&mi!#.
C Ai (ut. >tiu #u c# oast# d# d!aci sl'lui#'t# n
t!tcu&a domni#i tal#.
C Ai c'ti"at/ 2!c'#n#@ T#,am socotit oai# $#m#tic 'i
$a" d# s#am c #'ti doa! p# 3umtat#.
C 1iaua/ su!s# 1ac*idon/ ct d# *oa& a! )i/ nim#ni n,o (a
p!#pui.
2!c'an s# ap!opia cu picu!i'ul d# u'.
C 1 duc s,o (#st#sc p# 2at*ma.
Lo"o)tul/ tot cu st!n"#!# d# inim/ mai 'o(ia. Dimit!i#
Cant#mi! m$i;
C Doac cinstit. And!onic. A c'ti"at/ dup cum sin"u! ai
spus,o.
Boi#!ul i st!#cu! p!i(i!# scu!t/ cu mi#/ 'i c*ipul
c!tu!a!ului s# n(ol$u!. ?Doac cinstitU... Cu(int# n#pot!i(it# p#
$u#l# $#iad#l#i.
C 2i#/ *ot! Radu And!onic.
C*i!ic l p!ins# d# st!ai#.
C Lo"o)#t#/ n,am p!ic#put. %# nsoa! cuconu Ioni&.
C A'i@ Tocm#'t# doa! luta!i...
1i!Jo 'i p!si cotlonul n#"u!os.
C A sosit c#asul. Dac $o(im/ osndi&ii snt mna&i n
ocn.
Radu And!onic o cut din oc*i p# Bana; ?Doamn#@
n"dui# s,o pot pst!a. n"dui# s n# i$(im slo$oi 'i
n#(tma&i din nc#!ca!#...U
Cup!ins# scu!t um#!ii mui#!ii/ dup ca!# nc#pu a,'i
nd#stula cin"toa!#a cu c#l# pat!u stil#t# d# Damasc.
//Hm/ c*i$ui Ili# 1ac*idon c#!c#tndu,l n"ndu!at/
(!3ma'i s d#a Dumn##u/ c 3un"*#!# snt d#stul#U.
Niciodat/ atta ct l !##ma p# plu"a! &in#!#a d# mint#/
lo"o)tul nu,'i ispitis# ast)#l so!&ii/ ncum#tndu,s# la isp!a( mai
n#s$uit.
Capitolul B6II. LACFTE 2FR1ATE
A$ia cnd i (u "!mdi&i laolalt p# c#i #c# mii d#
c!#'tini osndi&i la can#l# ocn#i din Anatolia/ lo"o)tul And!onic
"ndi cu lac!im c#,i a$u!#a o$!aul inimii/ c d#,a! )i s,'i l#p#d#
n n)!unta!# 'i (ia&a/ tot n,a(#a s nc#!c# p!#!# d# !u. Cu(#nit
#!a s,&i slo$oi din as#m#n#a c*inu!i s#m#nii/ cci dac
Dumn##u a nscocit un iad/ ac#la #!a !nduit su)l#tului *ain
clto!it din ac#ast lum#/ 'i nu pmnt#nilo!/ n#)iind d!#apt
osnda ndoit p#nt!u ac##a'i p!icin.
Nu pom#nis# $oi#! And!onic 'i nici c#ata domni#i sal#
)ptu!i mai cnit#. T!is# d# pild Ili# 1ac*idon/ n (!#m#a
p!unci#i/ )oam#t# ma!# la C*ip!iana/ cnd c!#'tinii !od#au scoa!&a
copacilo! 'i,'i am"#au pnt#c#l# "!#p&nnd &a!ina/ dup mlul
c#la clisos/ p# ca!# n)om#ta&ii l c*#am mana pmntului/ (us#
dumn#alui/ lo"o)tul/ laa!#t#l# d# ciuma&i din N#apol#/ 3upan
1i!Jo l#p!o'ii din B#o"!ad/ ia! $#iad#a Dimit!i#/ nt!,o (a!
(it!#" a 1oldo(#i/ ca'ii *pi&i d# (!sat n#"!u. Ad#(!at/
osndi&i d# Dumn##u n#t!#$nicii c#ia/ da! nc s# put#au )uduli
dinaint#a t!upu!ilo! $at3oco!it# d# "ii Anatoli#i. Dinti oc*ii
!mn#au pi!oni&i asup!a !nilo! n#tmduit#/ c*#a" d# sn"# 'i
put!#"ai "al$#n/ apoi asup!a t!upu!ilo! stoa!s#. T# minunai $"nd
d# s#am c (i#&ui#sc/ c s# mi'c/ da! mai cu s#am c nu l# aui
oas#l# clmpnind n saci d# pi#l# scutu!a&i cnd nc#!cau s
p'#asc/ o!i doa! clip#au. 4!in t!#n&#l# ciu"ulit#/ li s# !#au ici
un os c&!at p# um! ct nuca/ dincolo $!a& sau picio! cu s#mn d#
!an 'i s!cit d# sn"#. 4# c*ipu!il# "l$#3it# s# cit#au toat#
can#l# la ca!# Dumn##u osndis# lum#a/ d# cnd st!$unul #i/
sastisit d# $in# 'i poam# d# au!/ pctuis# nt!u isca!#a !ului p#
pmnt; $oli't#/ d#nd#3d#/ )oam#/ 'i !u" n)i#!$ntat sp!#
cu!ma!#a !ului 'i uita!#...
Gii i st!3uiau co(!i" 'i doa! Ali 'i Osman &in#au u!ma
c#t#i lui Radu And!onic. n d!#apt,i s# a)la Ioni& 2!c'an/
n(#'mntat n st!ai#l# d# ma!# i"*#monicon al# lui Galim#t
%u!m#. Gmanul/ i$utind s 'i,o altu!# p# 2at*ma ca!#,i st!3uia
spina!#a m$!cat cu st!ai #(!op#n#sc do$ndit din sunducul
Ban#i/ d#'#!tas# d# $ucu!i# o ploscu&/ 'i,acum c#!c#ta
"!md#ala c!#'tinilo! cu oc*i $la3ini.
Din ta$!a (ala*ilo! l !#cunoscus# doa! p# $oi#! N#"!u
N#"ul#scu. Cum %)nta s ui&i as#m#n#a c*ip.@ O$!aul c#la d#
c!$un#/ oc*ii 3!at#c/ $!$ia !#p#it s ia toat lum#a n coa!n#/
nu,'i a(#au p#!#c*#@ C!aio(#anul c#!c#ta a&intit/ nt!,o sin"u!
pa!t#/ 'i anum# sp!# sc!i'oa!a c# duc#a n cm!il# lui %u!m#/
und# capul cont#s#i Bana/ d#scoto!osit d# "lu"/ l#pda $#t#al
d# a!"int dimin#&ii a$ia t!#it#.
C Bana@ 'opti N#"ul#scu. 4#st# putin&... i (is sau
(#d#ni#.
Boi#!ul nu c!#d#a n minuni/ o!i d# dou il#/ p!#a c plou
'i "!indin cu nuci!i. C#asu!il# p#t!#cut# n *udicioa!a ocn#i/
(na!#a lui Balot 'i c#tluiala... cma!a d# can#/ apoi picat din
c#!/ n"#! i$(ito!/ lo"o)tul And!onic... )"duiala d#
slo$o#ni# 'i acum Bana... Bana/ cont#s d# Rado<ic#. C&i ani
s# i$(is#! d# atunci. Doa! t!#i. O ntmpinas# dintia oa! la
Cu!t#a lui L#opold. i n"duis# o mau!c 'i $oi#! N#"!u sim&#a
'i ai cldu!a spin!ii sp!int#n#/ "in"'ia mi3locului sl$iu.
Du!uis# atunci c nu (a nc*ina n (#ci alta!ului d#ct o sin"u!
mi!#as. Bana...
C Bana/ tu #'ti.
C C#a $lai#/ o!i dimpot!i(/ tciunoasa.
C!aio(#anul t!#s!i. G!is# ta!#/ )! a $"a d# s#am.
4ost#lnicul Ioni& Dum'a i s# altu!as# p# n#sim&it#/ pndind
n#lua!#a,amint# a "#ala&ilo!.
C %t!a'nic m $ucu!/ $oi#! N#"!u/ c t# (d nt!#" 'i
n#(tmat.
N#"ul#scu i p!ins# mna. C#!c#tat n lumina o!ilo!/
post#lnicul s# do(#d#a n p!a" d# clto!ia c#a ma!#/ "ata a,'i da
du*ul dup unul o!i doi pa'i. n p!#a3m/ ltu!i' a!(ani&ilo! 'i
$ul"a!ilo!/ a't#ptau cu su)l#tul la "u! c#ilal&i (ala*i/ n#dum#!i&i
c la st c#as nu t!ud#au n $#na 'i (it!#"ia ocn#i. 6o!nic#lul
1anol# 2ilipac*# &in#a n p!i(#al cap#' )ptu!a lo"o)tului/ nu
clip#a. G#a$a nc#!cas# dumn#alui/ post#lnicul/ a,l &in# altu!i.
%mintitul/ din tul$u!#al 'i nuc#al/ cus# n nd!pnici#. Oc*ii
c#!c#tau limp#d#/ nu mai scnc#a/ doa! c amu&is#. I s# !##ma d#
um! p!cla$ul T!a'c al 6asluiului. 8#)l#misind p!#pui#lil#/
"*iu3ul i$utis# a,'i am"i il#l# 'i/ !su)lnd an#(oi#/ apucas#
!s!it d# soa!# 'i nt0mpina!#a cu lo"o)tul. B#t#'u"it totu'i C
anii 'i clip#l# t!udit#/ c,i can sau $oli't#/ nu )ac cas $un C
s# cltina p# "#nunc*ii moi int!# (o!nic#l 'i !a$inul %oman,A$a,
El. O(!#iul nu p!ic#p#a nimic din c#l# c# s# p#t!#c#au/ 'i pu&ini
opint#au s i,o d#slu'#asc. Nici NiJos/ p#*li(anul din C!#ta/ nu
s# sim&#a mai dumi!it. B"as# d# s#am c tul$u!a!#a (ala*ilo!
nt!#c# msu!a/ a't#ptas# slo$o#ni# dup cum )"duis#
N#"ul#scu/ da! acum/ min&il# i $#m#tic#au. Boi#! N#"!u s# a)la
nt!# osndi&i/ ns po!&il# t#mni&#i nu )us#s#! d#s)#!#cat#...
Lo"o)tul Balot/ "l&it d# spaim/ c#!ca s,'i 't!n" t!#n&#l#
nndit# n cu!m#i# d# s!m 'i s)oa!. T!#mu!a d# "#!uial/ da!
mai cu s#am din p!icina c!aio(#anului. 6ala*ii nu,l n"duis#!
altu!i/ 'i c*ia! p!cla$ul T!a'c/ m$lnit d# $oli't#/ 'i
nto!s#s# cuttu!a cu sil n#)&!it. 4ost#lnicul Dum'a/ tot ast)#l
s# !sucis# p# clci#. Oc*ii c!aio(#anului scp!au lucoa!#
d!c#asc. %# t!s#s# a'ada!/ ctin#l/ ctin#l sp!# ta$!a
a!(ani&ilo!.
Un um#t/ stup d# al$in# !oinic#/ stpn#a cu!t#a t#mni&#i.
Gnd )u"a! st!)ul"#!a mint#a lo"o)tului; ?s #c# mii d# su)l#t#/
ol#ac d# nd!n#al/ opintind um! ln" um!/ nt!,o inim 'i,o
sm$t/ a'a cum s "!mdi&i laolalt/ l#sn# 'i,a! )i putut $i!ui
"ii.U
1ai 'tia ns dumn#alui/ $oi#! And!onic/ c nimic nu,i mai
an#(oi# d# )ptuit n ac#ast lum# d#ct altu!a!#a oam#nilo! nt!,
un sin"u! &#l 'i nt!,ac##a'i clip. Dimpot!i(/ la c#asu!i d#
!#st!i't#/ pima/ 3ud#cata st!m$/ t!u)ia 'i n#n"duiala
d#sp!#un#a c*ia! to(!'ii (#c*i/ s)in&it# cu sn"#.
C*i!ic c#!ca s cit#asc c*ipul 'al(a!a"ioaic#i. n st!ai
#(!op#n#sc/ p"ni&a s#mna cu o!ic# 3upn#as din ma*alal#l#
Bucu!#'tilo!. Atta doa! c nu slta cuttu!a din ciu$ot#/ ia!
oc*ii/ o!i d# ct# o!i st!)ul"#!au/ l#pdau tciuni ap!in'i.
?4uiculi& n#d#mi#!dat/ cu"#t t!"o(&ul. Tu!cul@ )iindu,i
n"duit# pat!u soa&# l#"iuit# 'i nmul&it num! d# i$o(nic#/ nu
mai a!# (!#m# d# d!"ost#al/ d cu pa!aua s a)l# sp!# c# c!i(at
s apuc#. Ia! mui#!#a sin"u!... 6o!$a p!ostanului din C*ip!iana
ca!# un#o!i l# mai nim#!#'t# s t# )#!#asc C#l (#'nic d# mnia
&!anului 'i d!a"ost#a d# (du(...U
1u"#tul mul&imii nc#t dint!,o dat. C&!at p# pa!maclc/
lo"o)tul And!onic p!ins#s# s "lsuiasc;
C Oam#ni $uni@ 4!in (oia C#!ului/ a lumin&i#i sal#
sultanul 1usta)a al II,l#a 'i a 1a!#lui 6ii! Ram+ 1#*m#t/
snt#&i slo$oi@
Boi#!ul s# op!i/ t!"nd n pi#pt (du*ul n"*#&at. Dinti/
oam#nii nu p!ic#pu!/ 'i tc#!# n#tul$u!at d#,o sin"u! !su)la!#
stpni cu!t#a t#mni&#i. Radu And!onic l mpins# p# Ioni&
naint#.
C Iac/ ac#asta #st# po!unca lui %u!m# #))#ndi. Nu (i,o
poat# d#slu'i sin"u!/ asup!it )iind d# c'#al a "tl#3ului.
4!ic#p# ns toat# c#l#a/ ia! #u i snt tlmaci.
Gmanul/ $in# ddcit/ ddu din cap a nc!#din&a!#. 2at*ma
i s# &in#a scai d# um$! 'i doa! Domnul o!i %atana a! )i putut / citi
c*ipul 'i su)l#tul p"ni&#. 1ui#!#a #!a $in# mplinit/ cu pi#l#
nl$it d# $a( nd#lun"at nt!# idu!il# *a!#mului/ 'i
cuttu! n(piat ca!# d#slu'#a mult#. Dup cum mult#
d#slu'#au $!$ia cap#'/ 'i nscio!ul stu!lu$at#c/ cu n!i st!(#ii
'i p!ip#lnic#/ p!nd a s# $uciuma c*ia! 'i su$ adi#!il# $lnd# al#
un#i ns#!!i d# "usta!.
Lo"o)tul i d!ui )!ntu! d# "nd icndu,'i c la ap!i" 'i
n#c!u&to! stpn s# (!s# 2!c'an. L,o )i nd!"ind
'al(a!a"ioaica/ da! 'tiut #st# c un#o!i p!isosul d# d!a"ost# poat#
aduc# npast mai ma!# d#ct o inim t!nda(.
Ali 'i Osman s# c#!c#tau n#dum#!i&i/ sim&ind cum spaim
!#a li s# st!#coa! n cu"#t. Cu!t#a t#mni&#i p!#a o sin"u!
li"*ioan (i#/ n)!ico'toa!#. nc plit d# nuc#al/ sim&#ai c,o
s s# d#m#tic#asc/ mii d# $!a&# (l"uit# d# n#t!ai da! n(!to'at#
d# u!a su)l#tului cnit/ d# patima clip#i mult a't#ptat# a !spl&ii/
a(#au s mplin#asc !$una!#a.
8"omot# n#d#slu'it# popos#au din ("unil# munt#lui/ o
c#a& (in#&i# sclda &inutul 'i n lumina tul$u!#/ c*ipu!il#
(it!#"i&ilo! 'i !tcis#! *!amul p!innd o sin"u! n)&i'a!#;
mni# n#ndu!at/ din ca!# (a i(odi n)ptui!#a talionului.
Osman cuta smn& d# nd#3d# sp!# "ii c&!a&i p#
m#t#!##/ apoi sp!# c#ilal&i/ !isipi&i n spina!#a nt#mni&a&ilo!. >i
dint!,odat a(u nc!#din&a!#a c t!i#'t# clip d# ma!# !#st!i't#/
c#a mai ap!i" din (i#&i'oa!a n#t!#$nic a domni#i sal#. D# (a
i$uti s scap# n#(tmat/ cu si"u!an& (a c&!a ac#l# culmi
d#sp!# ca!# $sn#sc c!&il# (#c*i/ cu $t!ni uita&i d# moa!t#/ c#
d#apn n#po&ilo! aduc#!il# amint#.
//Ala* # ma!#/ Ala* # $un@U spun# tu!cul (!t n st!mtoa!#.
Da! C c#!ul ia!t,l@ cu"#ta Ali C c# poat# ns'i 4!#a Ad#(!atul
dinaint#a un#i di*nii d#ln&uit#. O di*ani# cu mii d# $!a&#
n#ndu!toa!# 'i tot att#a inimi nsu)l#&it# doa! d# pim/ pim
(#c*#/ mptimit 'i n"*#&at/ pim dinaint#a c!#ia nsu'i
munt#l#/ n(luindu,s# n nou! 'i c#a&/ 'i )#!#'t# c*ipul...U
8"omotul c!#'t#a/ la )#l d# n#d#slu'it/ nu di$uiai nici
"lasu!i/ nici t!opit d# ciu$ot#/ ci doa! su)la!# !$untoa!#
n(luind (du*ul ado!mit/ (#stind )u!tun 'i u!"i#.
Gloata/ m#!#u n#mi'cat/ a&int#a c*ipul lo"o)tului.
Tul$u!at p#st# msu!/ Radu And!onic po)to!i;
C %nt#&i slo$oi/ oam#ni $uni@ >i !u"ciun# nd!#pt c#lo!
c#,mi p!ic#p "!aiul/ s,o tlmc#asc mai d#pa!t#. 1ai nd!#pt
!u" 'i po(a& s nu s(!'i&i mc#l. 8o!i&i sp!# m#l#a"u!il# 'i
$o!d#i#l# (oast!#/ l#pdnd n s#ama C#!ului socoata n#l#"iui!ilo!
c# (i s,au )ost s(!'it. Domnul cu (oi@
A$ia acum i$ucni "lasul )u!tunii. O la!m cumplit "udui
al$ia pn n adncu!i/ s)!#d#li apoi c#!ul/ t!m$i&nd $i!uin&.
Rcn#tul d# slo$o#ni#/ &'nit din mii d# pi#ptu!i/ cut!#mu!
mp!#3u!imil#/ alun"ind (i#t&il# din ("uni. Un plc d# co!$i
!#t# (du*ul/ da! nu,l lu nim#ni n s#am. Cin# mai cu"#ta
acum la s#mn#. n sodomul d# c*ipu!i !('it# 'i "lasu!i/ nu mai
d#slu'#ai d#ct cuttu!i ap!ins#/ st!i"t# d# $ucu!i#/ $!a&#
nln&uit# 'i lac!imi. Oam#nii s# m$!&i'au/ al&ii/ $uimaci nc/ s#
miluiau dup d#slu'i!i/ s# a)lau 'i dint!# c#i ca!#/ nuci&i/
!ms#s#! stnc/ c#!c#tnd n "ol/ mul&i n(lis#! asup!a
po!&ilo! 'i,acum (i#!muiau p# c!!il# munt#lui.
Ili# 1ac*idon s# altu! lo"o)tului.
C %ocot c,i (!#m#a s n# u!nim um$!a/ $oi#!ul#.
C Da/ )cu p# "ndu!i Radu And!onic. A'a #...
C#!c#ta mul&im#a cu am!ciun# n su)l#t. 4!#pui#lil# i s#
mplin#au/ osndi&ii/ mai cu s#am ta$!a s!$ilo!/ nc#pus#!
!)uiala. N(l#au asup!a "ilo! ct# #c# , cincisp!##c#/
mc#l!indu,i cumplit/ cu pi#t!#/ cu ascu&i'u!i i&it# din clpci
tainic# o!i c*ia! din '#!pa!#l# 'al(a!a"iilo!. %n"#l# mp!&i dint!,
odat cu!t#a/ (!colindu,s# ca un 'a!p# lud.
C 'i p!pd#sc (!#m#a/ 'opti mo*o!t Radu And!onic. Nu,
'i dau s#ama c doa! "!a$a 'i no!ocul i pot slo$oi cu ad#(!at.
1i!Jo !osti ntun#!icit;
C Nu 'tii c#,au ndu!at/ lo"o)#t#/ 'i d# ac##a nu,i p!ic#pi.
>apt# il# s )i (i#&uit n iadul sta $l#st#mat/ 'i acum/ n c#as d#
!$una!#/ l#,ai )i )ost cp#t#ni#.
Boi#! And!onic tcu. Cuno't#a d!#ptat#a s0!$ului da! 'i
p!im#3dia ca!#,i pnd#a p# osndi&i/ $o(ind nt!# idu!il#
t#mni&#i. %# a)la ns n#putincios/ nici Isus n,a! )i mai putut
n)!na "loata d#ln&uit/ "oa!na a!*an"*#lului Ga(!il s,a! )i
do(#dit "n"u!it d# p!unc )! (la"/ dinaint#a )u!tunii d# u!l#t#.
C % n# u!nim/
C Rmas $un/ lo"o)#t#@
Boi#!ul l c#!c#t cu $lnd#&#.
C 4!ic#p c (!#i s mai $o(#'ti.
C 2i!#'t#@ !n3i 1i!Jo cu oc*i scp!nd d# o lumin !#a/
(#!d#/ oc*i pu'i p# uci"ani#. %nt dint!# c#i o$i3dui&i 'i nu pu&in#
am a !splti.
C Cuno'ti p!im#3dia.
C O cunosc/ lo"o)#t#. D# t!#i ani a't#pt !)uiala. N,a!#
domnia ta nd#a3uns nc*ipui!# sp!# a "*ici ct ot!a( mi s,a
"!mdit n su)l#t/ ct si!" (oi d#pun# sp!# a mi,l spla n sn"#l#
"ilo!.
C 2ii cu lua!# amint#/ 3upan 1i!Jo/ 'i nu s(!'i&i n#l#"iui!i
d# p!isos@ C!u&a&i,l# mui#!il# 'i p!uncii.
C Ac#asta o (om (#d#a. 4!im#'t# mul&mita s!$ilo! si
n"dui#,mi/ lo"o)#t#/ m$!&i'a!# )!&#asc. 4oat# c#!ul n# mai
*!#'t# nt0mpina!#. nc!#din&at )ii c dac am il#/ t#,oi c#!c#ta
la (at!a domni# tal#. Dac nu/ pst!#a n da! p!#&ui!#a lui 1i!Jo
din spi&a 6ladomi!ilo!.
4#nt!u o clip/ lac!ima stins# lumina c#a !#a din cuttu!a
s!$ului.
C Iac t!#i pun"i cu "al$#ni/ Dum'a/ spus# $oi#! And!onic
st!duindu,s# s s# )ac auit n p!pst#nia d# "omot#. Impa!t#,
i #u to(a!'ii 'i po(a&a mi,# s lipsi&i ct mai d#"!a$ din &inut. La
N#$al/ !ostui&i,( cai 'i "oni&i )! $a( sp!# 6ala*ia.
4ost#lnicul t!#mu!a d# tul$u!a!#. %t!n"#a pun"il# la pi#pt/
cu oc*ii pi!oni&i p# c*ipul lui Radu And!onic.
C Ia,n# n c#ata domni#i tal#/ lo"o)#t#.
C 1i,i p#st# putin&/ Dum'a/ 'i,a'a mi,s mpo(!at a(nd
d# oc!otit dou mui#!i/ ia! to(!'ia p!#a num#!oas st!n#'t#
p!#pui#li. 6 )ac ac#la'i nd#mn; nu ( "!mdi&i mai mul&i d#
t!#i,pat!u laolalt 'i "oni&i@ Goni&i )! a ( c!u&a 'al#l# 'i
potcoa(#l# cailo!.
Dum'a ddu din cap suspinnd.
C 6om c#!ca.
C nc una/ Dum'a@ Ca!# dint!# (oi s# 'ti# p!icina'
stolnicului Cantacuino/ s,'i c#!c#t## cu lua!#a amint# spina!#a/
und# pun# ciu$ota 'i cp&na.
4ost#lnicul l p!i(i iut#/ cu cuttu! ascu&it.
C Am p!ic#put/ lo"o)#t#.
C Dumn##u s ( a3ut#@
%t!#cu!ndu,s# an#(oi# p!in pu*oiul c# npdis# po!&il# 'i
*udicioa!a po(!nit a munt#lui/ lo"o)tul a(!li p!i(i!# n u!m.
C#ata s!$ilo! n(lis# asup!a clilo!. n mi3locul o"!ii/ ln"
pu&ul d# sn"# "*i)tuit pn mai i#!i cu l#'u!il# c!#'tinilo!/ N#"!u
N#"ul#scu l 3ud#ca p# Ali. Oc*ii tu!cului "!mdis#! spaim d#
'apt# (i#&i. Un !cn#t cut!#mu! (du*ul 'i $oi#!ul ntoa!s#
capul.
Co!$ii/ asmu&i&i d# sn"#/ s# lsau tot mai 3os/ n(luind
&inutul n n)!am n#a"!.
I
N#$al/ E!#"li/ 7on+a/ Il"in/ A)+on 7a!a*isa!/ EsJi'#*i!/
In#"cl/ B!ussa/ Imit... Boi#! N#"!u N#"ul#scu st!$tus#
t!"u!il#/ n#n"duindu,'i !"a d#ct n'#uatul altui $idi(iu.
D!umu!il# t!oi#nit#/ ulicioa!#l# "*#$oas# und# omtul s# nl&a n
"o!"an#/ iscau ad#s p!icin d# $a( 'i c!aio(#anul a)u!is#a c#!ul
n#ndupl#cat/ tu!cim#a t!nda( ca!# nu,'i !n#'t# nici p!ispa/
!il# Islamului 'i mai cu s#am p# Ala* p#nt!u a )i mislit
pmnt att d# ticlos. 4!imis# t!#i#ci d# "al$#ni din mna
post#lnicului 'i )us#s# p!int!# c#i dinti ca!# p!sis#! t#mni&a.
Rspltis# nt!#it ticlo'iil# lui Ali/ ia! d# alt# !)ui#li s# l#pdas#.
Gii nim#!is#! n mini *a!nic#/ Balot i$utis# s s# ascund/
3i(in sc!$a(nic/ n cin# 'ti# c# (iuin. D# $un s#am/ a(#a
s,l di$ui# nt!,o i...
8o!it d# po!unca inimii/ luas# n pi#pt d!umul %tam$ulului.
Ici,colo/ ntmpina plcu!i d# osndi&i 'i $oi#! N#"!u c*i$ui c
doa! nd#stulndu,s# din a(utul "ilo! !ostuis#! cai/ tal#!i 'i
3un"*#!#. i !#cuno't#a l#sn# dup p!i(i!il# *ituit#/ dup "!a$a d#
a pi#!i n um$!a idu!ilo!/ dup st!ai#l# nc!opit# 'i am#st#cat#/
dup "oana $#m#tic )!l *odin. E#lul l# #!a s a3un" la
%tam$ul/ und# l#sn# 'i (o! p!pdi u!ma/ scu)undndu,s# n
potopul d# t#!)#"o'i/ milo"i/ d#!(i'i !tcito!i 'i l#)#"ii (#n#tici.
Aici u!mau si oc*#asc co!a$i# "!#ac o!i toscan cu cp#t#ni#
d!/ lacom d# a!"in&i/ ca!#l# a(#a s,i t!#ac p#st# ma!#.
1a!#a/ *ota!ul iscat d# Dumn##u po)t#lo! n#t!#$nic# d# a"o,
nis#al d# &a!in 'i n#socotit d# p"ni@
Nd#3d#a um)l pi#ptul c!aio(#anului. 6a !#t#a unda ap#i
dimp!#un cu Bana... Dumn##u nu s(!'#'t# nimic n $at3ocu!.
>i c*ia! )apt# c# pa! lud# 'i do$nd#sc nt!,o i noima. O!i nu
n (an C nc!#din&at #!a/ 'opocindu,i,o nt!,una "las tainic C l#
!nduis# C#l 6#'nic ntmpina!# aici/ n capt d# "li# st!in. >i
mai d#slu'#a dumn#alui/ N#"ul#scu/ tlc adnc pt!ani#i;
8idito!ul socotis# a,l !splti cu d!#ptat# p#nt!u anii t!udi&i n 3al#
'i u!"i#...
Nd#3d#a nin"#a luc#)#!i 'i )lutu!i a)$i n cu"#tul $oi#!ului.
I
C Cum n#,ai di$uit/ $oi#! N#"!u.
D# uimi!#/ lo"o)tul stlpi un s)#'nic nalt d# $is#!ic
o!toman/ ca!# cu cu $u)nitu! su!d p# co(o!ul "!os d#
Ispa*an.
C 1i,a )ost mai l#sn# s ( di$ui/ su!s# ost#nit N#"ul#scu/
d#ct s,l ndupl#c p# a!m#an a,mi d#sc*id# po!&il#.
C N#"u&to!ul mi,a clcat po!unca.
C >tiu/ lo"o)#t#/ 'tiu... >i,acum &i,oi d#slu'i cum (,am
adulm#cat u!ma.
n (!#m# c# (o!$#a/ oc*ii pcu!ii i lun#cau scotocind
un"*#!#l#/ c#!c#tto!i/ pt!un!#&i. Radu And!onic l msu!
mi!at; ?C#,i cu sta/ dup c# sco!mon#'t#.U
C Am c*i$uit/ isto!isi $oi#! N#"!u/ c )u"!i&i d# p!i,
m#3di#/ nu ( (#&i n"dui odi*n pn la %tam$ul d#,a! )i s
n&#p#ni&i n 'a. Aici ns/ sili&i (#&i )i la popas/ a(nd dou mui#!i
)i!atic# n c!c 'i d# !nduit )u"a p#st# *ota!.
Lo"o)tul m$i. Un s)#'nic d# a!"int spla ntun#cim#a
cm!ii/ t!#n&uind taina cotloan#lo!. Umplu dou cup# cu !ac*iu.
N#"ul#scu p!i(i n"ndu!at poti!ul mpodo$it cu !u$in# 'i $la'#.
C i c#l dinti pocal p# ca!#,l &in n mn dup t!#i ani.
nc*in scu!t 'i,l d#'#!t dint!,o n"*i&itu!. Oc*ii 'i o$!a3ii i s#
n(pia!. 1i,am p!pdit d#p!ind#!#a/ !s# am!alu&.
C O (#i !#do$ndi iut#'/ m$i cu $lnd#&# Radu And!onic/
'i nu mi,i "!#u s "*ic#sc s!"uin&a c#,o (#i d#pun#.
C 1ai toa!n,mi/ lo"o)#t#... D#,a3uns@ %pun#am da! c a'
)i pus !m'a" cu o!icin# asup!a !"aului domniilo! (oast!# la
%tam$ul.
C T!"ul # ma!#...
C Ad#(!at/ da! ia! am socotit c )#!ind iscoad# 'i
$ostan"ii/ (#&i ocoli ca!a(an,s#!aiul t!"nd n 4#!a la "ad
c!#'tin.
C Cu"#&i $in#/ $oi#! N#"!u.
C L# $!od#sc ct#odat... Am nc#put apoi a $at# uli&#l#
4#!#i/ sco&nd din socoat conac#l# d!#"to!ilo! st!ini p# ln"
1usta)a. Nici un s)#tnic d!a(n la mint# nu t#,a! )i p!imit n
osp#&i# dup isp!a(a s(!'it/ p!im#3duind pac#a dint!# c!aiul
o$!uit 'i 4oa!t.
C Cum n#,ai "$uit totu'i n cas#l# a!m#anului.
C Opintindu,mi nc ol#ac 3ud#cata 'i aducndu,mi amint#
c d# i#!i a s#cat ninsoa!#a. Am nc#put d#ci a c#!c#ta p!a"ul
o"!ilo!/ (!lind cuttu! 'i p#st# pla.
Lo"o)tul p!ins# a !d#.
C Am p!ic#put. G!md#ala d# u!m#...
C U!m# d# $idi(ii/ nu d# !d(an/ aps c!aio(#anul/ cci
din ac#st#a s# a)lau d#stul#. >i,a!at,mi !o"u,t#/ papista' s s#
p!#um$l# p# as#m#n#a (!#m# *apsn/ alt)#l d#ct n ca!#t
nclit 'i co!colit...
Lo"o)tul spo!i lumina cm!ii ap!innd nc un s)#'nic.
%c!inu!il# )!!ic# sclip#au mi#!iu/ au!ul 'i a"intul scp!au )ocu!i
s!$to!#'ti.
Boi#! N#"ul#scu suspin/ d#mi#!dnd )! lua!# amint#
c*ilimul d# A!am/ l#pdat p# un 3il&. Radu And!onic l c#!c#ta cu
st!n"#!# d# inim. A$ia acum $"a d# s#am $at3ocu!a u!sit#i.
C!aio(#anul )us#s# $!$at c*ip#'/ d!a(n/ muc*#l#) 'i cu (!a3a
c##a )! num# C )!ncii i spun )a!m#c C 'i ca!# c*#am cu
tulnic# mui#!il# ct d# nl&at#. Acum a(#a dinaint# un $!$at
ap!oap# $t!n/ cu o$!a asp!u 'i n#ndu!to!/ p#c#tluit n tot locul
d# "!$aci &intat.
Un "las (i#!sui n spat#l# N#"ul#scului. Bna 'i (!s#
cp'o!ul p!in u'a p#!d#luit.
C O... I#!tciun#...T# socot#am sin"u!.
C!aio(#anul s!i n picioa!# a!s. %# nd!#pt sp!# mui#!#/
t!as d# a&/ tul$u!a!# ma!# i stpn#a )a&a.
C Cont#s Rado<ic#... $l$i... Cont#s Rado<ic#.
i cu &#apn la picioa!#/ d#punnd s!uta!# sm#!it p#
c*#na!ul st!aiului d# $!oca!t. Cci n a!"int #!a n(#stmntat
Bana/ ia! podoa$#l#/ doa! p#!l# 'i adamant#/ aduc#au n cma!
su!sul ninso!iu al lunii. %p#!iat/ dus# minil# la pi#pt 'i )cu pas
n u!m.
C Cont#s Rado<ic#@ po)to!i cu lac!im $oi#! N#"!u.
Lo"o)tul 'i c#!c#t mui#!#a cu cuttu! scu!t/ apoi
msu! )ptu!a p!$u'it a N#"ul#scului. Nu,i ls !"a s
u!m##. Altu!ndu,s# Ban#i/ i p!ins# mna/ i,o s!ut/ apoi
d#slu'i cu m$#t.
C Cont#sa Rado<ic#/ asti lo"o)#t#as And!onic.
Dinti/ $oi#! N#"ul#scu nu s# dumi!i. Csc oc*ii
m$!&i'ndu,i n p!i(i!# $uimac.
C Nu... nu p!ic#p.
C N#,am nso&it d# cu!nd/ $oi#! N#"!u/ d#sclci Radu
And!onic. Ia! nunt cu oasp#&i/ co$a!i 'i aia)#t n)!ico'at (om
s(!'i n 6ala*ia 'i mult n# (#i ndato!a $la"oslo(ind cu
n)&i'a!#a domni#i tal# ast s!$toa!#.
Rcn#t d# im$!u !pus s# smuls# sin"u! din pi#ptul
N#"ul#'cului. O clip/ Bana 'i Radu And!onic t#mu! s nu,'i
!tc#asc min&il#/ mai !u/ s nu cad )ul"#!at d# u!sit *apsn.
Nu tot ast)#l s# ntmplas# pa*a!nicului Cod!i'/ (#stit cu dou il#
naint# d# nunt c 3upni&a Ilinca a )ost !pit d# un $oi#!na'
moldo(#an.
Bana l p!i(#a sp#!iat/ lac!imil# i n#cau cuttu!a
$!um!i#.
C Nu mi,s (ino(at...
Boi#! N#"!u 'i "!mdi put#!il#. Cut lun" n oc*ii
mui#!ii/ apoi 'i pl#c p!i(i!#a.
C Nu... Nu #'ti... Rmas $un 'i )i&i... $in#cu(nta&i.
%# !suci n ciu$ot#/ dnd "*#s sp!# u'. Lo"o)tul l p!ins#
d# um!.
C %tai/ omul#@ Ascult,m... Nu,i p!icina nimnui. Ia! dac
o di$ui p# (!#und#(a/ s n# d#slu'im.
C Ai d!#ptat#/ lo"o)#t#. 4!icina' nu s# a)l... %lo$oad#,m@
C#!ca ada!nic s s# smuc#asc din st!nsoa!#.
C ncot!o. l ticni Badu And!onic/ Nu po&i pl#ca acum./
n,ai und# t!a"#... i c#as t!iu d# noapt#/ $ostan"ii )u!nic
uli&#l#... Ascult,m...
G!ia idu!ilo!. Una 'tia $oi#! N#"ul#scu@ nc o clipit/ 'i
*o*otul d# plns/ a$ia ticnit/ a(#a s,'i d#sc*id *uddicioa!.
T!opot nd!cit d# t#l#"a! i (#sti! pl#ca!#a/
C I t#,ai )"duit.
Lo"o)tul o &in#a d# um#!i/ cuttu!a i p!3ol#a o$!aul
C Niciodat/ scnci )#m#ia. C#!c s s# d#sp!ind. 1
doa!#...
Boi#!ul n,o lu n s#am. Can 'i "*imp# i s# n)ips#! n
cu"#t.
C D# und# t# cunoa't#.
Bana "!i p!int!# suspin#;
C L,am ntmpinat la $alul d# ia!n al 6ian#i. Acum t!#i
ani... 1 a)lam cu 6ladimi!... >i nc d# dou o!i la soa!#l#l#
Doamn#i d# %#"u!... Nu mi,s (ino(at/ $ucu!ia m#a...
ntins# $u#l# c#!'#to!ind s!uta!#/ da! $!a&#l# lo"o)tului
nu,i n"duiau ap!opi#!#.
C D# c# m asup!#'ti. %oco&i c,i dintiul $!$at ca!# a
po)tit s m n)&i'## alta!ului.
C C&i. sc!'ni $oi#!ul. C&i au )ost.
Bana su!is# p!int!# lac!imi.
C 1ul&i/ n#num!a&i... Alta s t# d#mi#!d#. Ai )ost
sin"u!ul al#s. %in"u!ul nd!"it...
B!a&ul lo"o)tului sl$i/ c*ipul mui#!ii i s# cui$!i la pi#pt.
Radu And!onic 'i tu)li nasul n cosi&#l# d# a!"int s!utndu,l# cu
n#sa&. Du!#!# dulc#/ $ucu!i# ama!/ s# m$inau. A)la acum c# s#
c*#am a(istnicia
-
Tot la 8ac*i,I$$#n t!s#s# spta!ul 1i*ai. A$ia cnd ddus#
oc*i cu pu*oiul osindi&ilo! c# s# p!(l#a din munt#/ u!ltoa!#
sl$at#c/ p!ic#pu dumn#alui/ $uimcit d# p!i(#li't#/ c mai
d#"!a$ di$ui pduc*#l# co!colit n $lan $!san/ d#ct anum#
)ptu! n (i#!muiala c# npdis# &inutul. 4!i(ind cu lua!# amint#
oast#a d# t#!)#"o'i/ d#slu'#ai $a$iloni# d# c*ipu!i 'i st!ai#;
tciuno'i d# la cmpi#/ cu cuttu! noptat#c 'i o$!a3ii sup&i/
munt#ni $lani cu um#!i d# s)a!m,piat!/ nasu!i coc!3at#/ spina!#
d# cmil/ sc)!lii "u"uiat#/ a!(anit#/ o$!a3i sm#ai 'i oc*i
cati)#lii isca&i dincoac# d# Dun!#. Tot ast)#l (#'mint#l#
)#!)#ni&it# d#slu'#au/ p!in ct# un m!un&i'/ o$!'ia n#t!#$nicului.
2#su!il# al$an##/ "iu$#l#l# s!$#'ti/ $um$ii nscoci&i din )i#! la
Lipsca/ sa!ic#l# c)tni&ilo! din mo&ul 1oldo(#i o!i dulama
munt#n#asc/
-
G#loi#.
ciu$ot#l# din pi#l# muscl#asc 'i !u$'til# $ul"a!#/ cu'ma (ala*
'i c*i(! lom$a!d pu*oiau p!u (iu/ !spndindu,s# la poal#l#
"o!"anului.
%pta!ul *ot!s# da! s ncal#c# iut#' sp!# %tam$ul/
n"duindu,'i !"a o sin"u! noapt# dup ca!# a(#a s d#a n(al
la *ota!. Cci/ socot#a Cantacuinul/ acolo sita )iind mai d#as/
int!#mni&a&ii mp!'tiindu,s# ca!# ncot!o/ l#sn# s,o! c#!ni $oi#!ii
al# c!o! sm$#t# mpo(!au !$o3ul stolnicului.
8ac*i C m#!#u ul#ios/ s 3u!i c s# scald n s#u 'i unsoa!#/
p!im#nindu,'i t!#n&#l# n ac##a'i #am C i d#pus# p# m#scioa!a
d# ln" so)a c#ainic )i#!$int#. %pta!ul s# st!m$ a sil;
C T#,ai $#t#"it la cp&n/ $!# 8ac*i. Ci lips#'ti cu l#'ia
ac#asta 'i ad,mi o $!dac d# $asamac muscl#sc.
Han"iul s# supus# (nt#' 'i a't#pt c#a dinti n"*i&itu! a
Cantacuinului.
C Lo"o)tu,i n %tam$ul/ spta!#...
C Domnul o!i satana cu #l@ D#,amu mi,i tot ac##a.
C D#@ suspin 8ac*i. No!ocul &i,i mai cap#' d#ct #c#
cat!i d# Al#p. Cu(#nit ns,i a nu n# mnia cci toat#,s dinaint#
!nduit#/ ia! n&#l#pciun#a po!uncilo! lui Ala* nu ni s# d#(lui#
d#ct la (!#m#a pot!i(it. %# c#!# da! a a't#pta !$du!ii/
clto!indu,n# c#asu!il# n !u"ciun# 'i cu"#ta!#.
% )i c#!c#tat cu to!&a/ n,a! )i !ostuit cu(int# ca!# s scap#!#
mai (!tos mnia Canta#uinului.
I$i cu pumnul n mas/ )!mnd $!daca. Lipsa d# cumpt
i nc!uci' cuttu!a/ m!ul lui Adam i s# $uciuma/ nuc dat
d#,a !osto"olul.
C 6!#ai mo!&i' s m sco&i din min&i cu Ala*@ Bat# m#tanii
la p!#&i pn t#,oi d#noda 'i sca!mn,i $a!$a d# scai#&i ct &i,i )i
po)ta/ 'i tot as#m#n#a ms#l#l# "unoas#/ da! nu m !pun# p#
min# cu n#"*io$iil#@ Aui... R$du!#al@ Ru"ciun# 'i cu"#ta!#@
Du,t#/ omul#/ n cal#a dumital# 'i "!i3#'t# ca min#/ naint# d#
!a"# calicul c#la coco&at p# "#ami# !u"ciun#a din o!i/ $idi(iul
s )i# n'#uat
i ntoa!s# spina!#a/ tu!tindu,'i )!unt#a n)i#!$ntat d#
"#amlc. %t!i"t d# ma!# nuc#al i s# smuls# d# p# $u#. 2ptu!
n#"u!oas d#scl##as# n o"!ada *anului 'i/ &innd d!lo"ii
$idi(iului/ c#!c#ta din oc*i dup smn& d# a!"at. D# tul$u!a!#/
minil# Cantacuinului s# !ci!.
C Boi#! N#"!u N#"ul#scu@ su)l. Ac#asta ic 'i #u minun#
c#!#asc.
8ac*i i citi $ucu!ia 'i !osti )! m$#t;
C Ala* # ma!#@ Ala* # $un...
%pta!ul nu,l scpa din oc*i p# c!aio(#an. Luas# o mn d#
pad 'i/ t!#cnd,o p#st# o$!a3i/ d# pa!c a! )i (!ut s l# alun"#
)i#!$in&#ala/ nl&as# oc*ii nc*i'i sp!# c#!.
C A'a/ a'a/ 'opti Cantacuinul. %atu!,t# cu omt/ cci
min# ai s mu'ti &!n.
I
C %ocot/ !osti dumn#alui Dimit!i# Cant#mi!/ c t!#$ui# s
p!s#'ti ct mai d#"!a$ Tu!cia. Dac s# poat#/ 'i p#st# un c#as/
Ram+ 1#*m#t nu 'ti# nc nimic asup!a c#lo! ntmplat#/ da!
n#cunoa't#!#a nu poat# dinui. T!"u!il# 'i ctun#l#,s npdit# d#
osndi&i/ a'i3d#!#a d!umu!il#/ ia! atta lum#t (#n#tic 'i t!#n&!os nu
s# st!#coa! n#luat n s#am.
Lo"o)tul 'i nd#s lul#aua cu tutun. %# a)la n cas#l#
Cant#mi!#scului poposit cu p!icin.
C >i a'a m pl#'t# uimi!#a/ u!m c!tu!a!ul/ c pin acum
(onul n,a st!puns po!&il#.
C Ac#asta,i isp!a(a slo$oi&ilo!/ su!s# Radu And!onic. Un
sin"u! "d#/ nc!#din&at snt/ n,a scpat cu (ia&. Cin# #!a s poa!t#
(#st#a. Ct d#sp!# $ostan"iii din t!"u!i/ c*ia! mi!a&i d# n(ala
mi'#ilo!/ nc nu s,au d#m#ticit.
B#iad#a Dimit!i# s# st!0m$ n#nc!#to!.
C n locul domni#i tal#/ nu m,a' $iui p!#a mult p#
as#m#n#a nd#3di/ ci a' da $ici la o sut d# t#l#"a!i. A!ipi d# l#,oi
anina/ a! )i nc 'i mai $in#@ 1ai &in# s#ama 'i d# po(a!a c#,&i
asup!#'t# um#!ii. Dou mui#!i 'i doi ntn"i/ cci )! sup!a!#/
2!c'anul/ (!#dnic cum nu s# a)l n aia)#tu!i/ n isp!(i d#
p!im#3di# s# do(#d#'t# p!unc d# al$i#.
Radu And!onic !s#.
C Ciudat mi s# pa!# c domnia ta nu t# o!#'ti. Cu"#&i s
n)!un&i aici mnia (ii!ului.
C T#ama m m$old#'t# d# um#!i/ 3ud#cata ns mi
mpi#dic pint#nii/ o)t c!tu!a!ul.
G!ia nclindu,'i minil# "in"a'# d# mui#!# asup!a un#i
so$i&# oland##. D#'i m$!cat n dulam $lnit/ tot nu s# put#a
d#scoto!osi d# "#!uiala int!at n oas#.
C %ilit snt a !mn# pn s# (o! limp#i ap#l#/ cci
p!sind %tam$ulul acum/ sin"u! m n(ino(&#sc. %nt )!at# d#
domn 'i pon#l# l#sn# s# pot ntoa!c# mpot!i(a 1oldo(#i. 1ult
nu (oi $o(i ns/ cci *ot!t mi,# nunta cu Domni&a Casand!a.
Radu And!onic 'i pl#c iut# oc*ii. Glasul $#iad#l#i
t!#mu! u'o!.
C T!a" nd#3d# s nu,mi po!&i sup!a!#/ lo"o)#t#.
C %up!a!#. Nu 'tiu d#sp!# c# "!i#'ti... Rustan s,a
nd!(#nit.
C Ap!oap#@ >c*ioapt p!in odi cu picio!ul n "t#3# 'i
"ndu!il# tot dus#/ ama!nic sim&indu,s# apsat dinaint#a domni#i
tal#/ tot ast)#l p!#cum 'i stpnu,su.
Boi#! And!onic i alun" (o!$a;
C D#sp!# alt#l# am a,&i (o!o(i/ $#iad#a Dimit!i#...
1!tu!is#ni# )ac/ am poposit n cas#l# domni#i tal# cu !u"ciun#.
C 2#!ic# d# min# s &i,o pot mplini.
C %ocotind p!#a p!im#3dioas clto!i# cla!# pn n
6ala*ia/ al#" d!umul ap#lo!. 1i,s d# t!#$uin& co!a$i# d# nd#3d#
'i cp#t#ni# (!#dnic. A sco!moni ns acum t!"ul dup omul 'i
cata!"a c# po)t#sc/ m,a! $o(i din cal# a)a!.
Cant#mi!#scul l p!i(i cu su!s. Nu ada!nic i $tus# la u'i
Radu And!onic/ cci nu s# a)la capuc*#*ai# n %tam$ul/ d!#"to!
st!in o!i t# mi!i c# l#)#"iu (#n#tic mai d# s#am/ )! s s#
"!i3#asc d# as#m#n#a mi3loc d# i$(i!#. La mni#/ tu!cul nu o
dat a d#scp&nat/ a nt#mni&at o!i a spnu!at )#&# al#s#/ t!imi'i
d#,ai lui Bou!$on/ L#opold sau 4#t!u. La >apt# Tu!nu!i cus# 'i
4#t!u C#!c#l/ "!o)ul %ila"+/ cont#l# O!lo( 'i c&i al&ii@
D!#"to!ii s# d#p!ins#s#! ca la (!#m# d# a(isti#/ cnd c#!ul
c#l limp#d# al Bos)o!ului s# mn3#a cu do*ot/ s,'i las# d#
i$#li't# t!$u&#l# 'i/ n')cnd scul#&ul cu odoa!#/ s d#a n(al
n po!t. >i ac#asta/ a't#ptnd s s# ntun#!ic#asc 'i n ma!# tain.
C Am omul 'i ca!a(#la/ lo"o)#t#@ i un toscan/ p!# num#
%il(#st!o %a$atucci/ ia! (#acul 'i,l )ac# la *anul lui 8ac*i c#l
c*io!. naint# d# a,i "!i/ l#apd,i n palm un im& l#a*/ cci
ac#asta,i n&#l#"#!#a p#nt!u a,i d#slu'i d# d#pa!t# c t!imisul mi,i
p!i#t#n. l (#i !#cunoa't# l#sn#/ dup un $!a& otn3it !##mat n
"!im#a !su!i#.
nt!,o clip lo"o)tul )u n picioa!#.
C &i mul&m#sc/ $#iad#a Dimit!i#/ 'i cu dato!in& ma!# &i
!mn.
C Una sin"u!/ su!s# Cant#mi!#scul/ 'i cu ad#(!at ma!#;
*i!itis#'t#,m 'i d# aci ncolo cu p!i#t#nia domni#i tal#. %#mn
si"u! mi (#i da/ n(oindu,t# a,mi n(!#dnici dimp!#un cu
dumn#a#i/ 3upn#asa Bana/ cas#l# din I#'i/ la nunt. D!um )!
p!im#3di#/ lo"o)#t#/ 'i )ac Domnul s n# nt0mpinm snto'i@
naint# d# a d#sc*id# u'a/ Radu And!onic ntoa!s# capul;
C Ciudat/ $#iad#a Dimit!i#@ N,am di$uit nc iscoada c##a
p!im#3dioas/ d#sp!# ca!#l# 'ti!ic#a domni&a Casand!a.
Ta!# ciudat/ cci !su)la!#a i,o simt n c#a).
I
N,a(#a d# c# o oc!i p# Bana. nici mca! cu atin"#!# d# !o
o!i $taia a!ipii d# )lutu!#/ 'i po)to!#a m#!#u dumn#alui/ $oi#!
N#"!u N#"ul#scu. La o adic/ nu,i )"duis# c!#din&/ a't#pta!#
sau nunt/ ia! #l ludul/ din dou o!i t!#i dan&u!i d!uit# d#
cont#s la s#!$!il# un#ia 'i alt#ia din cu!&il# papist'#'ti/ a3uns#s#
a nl&a (isu!i cu cununi& 'i )loa!# d# mi!t 'i oc*i $!um!ii isca&i
doa! sp!# d#s)ta!#a unui anum# $oi#! c!aio(#an/ copt la ani/
scutu!at d# toat# (0ntu!il# pmntului C c,i $lt!#&/ a!matan/
cosa(/ c!i(& sau apat C 'i n#tot p# stu!at#@
D#'i cu cu"#tul (iscolit/ nu,i pu!ta pim nici lo"o)tului.
%,l u!"is#'ti c i,o cut d!a" icoan d# mui#!# cum nu
ntmpini d#,ai st!$at# E(!opa din capt n capt. >i tot ast)#l
cum s nu,'i p!pd#asc inimioa!a cont#sa dup o c!uc# d#
c!#'tin cum s# n)&i'#a $oi#! And!onic.
4o!unci *an"iului $asamac p# stu!at# 'i/ d#'#!tnd cupa cu
n"*i&itu!i *ulpa(#/ lu *ot!!# n#st!mutat. 6a pu!c#d# d#"!a$
n 6ala*ia/ und# (a d#st!ma (at!a N#"ul#'tilo!. D# (na!# (o! )i
'i ocin#l#/ 'i conacul p!int#sc/ li(#il# din %!ata 'i (ia din cotul
Da(id#i/ l#mn!ia 'i toat# $osc!&#l#. %p!# o!#al/ (a tocmi un
"!#c *!'it n !pusul a(u&iilo! $oi#!#'ti. D# mai t!i#'t# mama
E(doc*ia/ malca dumn#alui/ (a cpta c*ia" p#nt!u *odina
lini'tit a $t!0n#&ilo!.
T!"nd nc o "u! d!a(n/ N#"ul#scu socoti c a(#a s
s# stato!nic#asc n la"un. ?Cin# 'ti#/ c*i$ui/ c# n#am oi
nt#m#ia n c#l# st!int&i 'i cum s# (o! $!odi p!uncii misli&i
din sti!p# (#n#tic@U
Am#&it d# !ac*iu/ s# (#d#a !s$unic n !il# ac#l#a )i#!$in&i/
mp!#3muit d# o liot d# od!asl# ca!# nici mca! n,au 'tiin& c p#
pmnt s# a)l &!i'oa! c# s# c*#am 6ala*ia. Gndul i adus#
lac!im 'i st!i(indu,'i,o n podul palm#i/ po!unci nc o ca!a).
8ac*i l c#!c#t cu mil. Ticlo'it 'i *ainit p#st# msu!/ nu
nd!"#a uci"ania 'i mai cu s#am po!nit din 3un"*#! mi'#l#sc
ca!# caut spina!#a. Bl#st#mat p#s#mn# d# u!sit/ n#no!ocitul C
pln"#a 'i pmntul su$ #l d# m*niciun# C nu (a apuca !s!itul.
Ascuns dup p#!d#aua c# duc#a sp!# cm!i/ spta!ul 1i*ai
pnd#a doa! s s# !idic#... Ia! (ala*ul pa!c 'i t!"#a cu
dinadinsul n#no!ocul d# mn/ am#&indu,s# d!a(n cu )i#c#
n"*i&itu!. % do$o!i )ptu! plit d# &ucsuial i t!#$u'oa! d#
p!unc...
C 6oia lui Ala*@ suspin 8ac*i/ apoi i#'i n ntmpina!#a
unui mu't#!iu $u!du*nos.
Lo"o)tul 'opti num#l# cp#t#ni#i la u!#c*#a lui 8ac*i.
Han"iul i (!li cuttu! )u!i'/ apoi l nd#mn din oc*i s,l
u!m##. 4t!uns#! n sli&a lun" 'i n"ust/ doldo!a d# miasm#
c#/ npstuind ama!nic n!il#/ &i !mn#au aninat# n "tl#3. %u
!nc#d/ du*oa!# d# t!up n#p!im#nit ciu$ot (#c*#/ olm d# clo&an 'i
mu!d!i# d# m& alctuiau disodi# c# n,a(#a s pia! d#ct odat
cu idu!il# !pus# d# )lac!.
4# $oi#! l uimi !nduiala odilo! dup pilda !at#'u!ilo! din
E(!opa papista' 'i p!#pui c *udu$aia )us#s# !idicat d# unul din
tali#nii ca!#/ "oni&i d# u!"ia 'i n#mila n#amului Bo!"ia/ s#
aciuas#! la %tam$ul acum mai $in# da un (#ac.
8ac*i ciocni cu tlc 'i o (oc# a!s d# toat# !ac*iu!il#
nscocit# din mia,i n mia,noapt#/ n"dui int!a!#. E!a un
$!$at pu&int#l la t!up/ numai (n/ cu pi#l#a nc!#&it/ t#'c*#!#a
d# calic/ dimp!#3u!ul oc*ilo! pt!un!#&i. B!a&ul d!#pt/ otn3it n
cin# 'ti# c# n)!unta!# d# ascu&i'u!i/ i spnu!a )! (la" nt!,o
l#"tu! !su!i#/ da! 'i is# lo"o)tul/ socotind dup c#l# t!#i
3un"*#!# d# la '#!pa!/ lom$a!dul s# )olos#a di$aci 'i cu ac##a'i
'tiin& 'i d# mna stn".
Cnt!indu,l dint!,o p!i(i!#/ $oi#! And!onic 'i is# c omul
i plac#. l sim&#a 'i!#t/ da! nu ticlos/ a"#!/ iscusit p# ma!# 'i
iutac. 2! a p!pdi (!#m#a/ scoas# im&ul l#'#sc 'i i,l d#pd n
palm. Don %il(#st!o ddu din cap 'i/ (cnind scu!t din $!$i#/ l
alun" p# 8ac*i.
C >tiu cin# #'ti/ si"no!#...
C 4!i#t#nul p!in&ului Cant#mi!/ su!s# $oi#!ul.
C Bun n&#l#s/ da! naint# d# ac#asta/ d!#"to! (#stit al
p!incip#lui (ala*. T#,am !#cunoscut dup n)&i'a!# 'i !ana
nc*is ca!#,&i ns#mn#a tmpla. 1i t#,a u"!(i&i la o cup d#
moss#lla/ sicilianul 4#d!o/ iscoad a "on)aloni#!ului $is#!ic#sc.
Da! nu sp!# cl#(#t#al ai (#nit s,l c#!c#t#i p# $t!nul
%a$atucci. Dup "o#l#t &i sticl#sc oc*ii/ a'a,i.
C 1int#a &i,i a"#!/ Don %il(#st!o. D# &i,a! )i 'i co!$ioa!a
la )#l d# iutac/ t#,a' mul&mi p# nd#stulat#.
C Dinti ma!)a 'i apoi plata/ 'tiut #st# )! a t# t!a"# din
spi& n#"u&to!#asc. 1ai p!#pui#sc c po)t#'ti po!ni!# o!nic.
2! ndoial... Nim#ni nu m tocm#'t# la p!#um$la!#
s!$to!#asc p# Bos)o!/ p#nt!u ac#asta )iind d#,a3uns ac!i&#l#
lust!uit# 'i au!it# din po!t. Nu ai/ nu min#/ da! c#alalt i/ la a
doua !u"ciun# a tu!cului/ dm (sl#.
C Nu s# poat# mai d#"!a$. Am mul&i to(a!'i n c!c 'i n#
p0nd#'t# p!im#3di# ma!#.
C!#'tinul cltin din cap *ot0!t;
C B!cu&a,i $#t#"it/ t#a)! (a )i a$ia min# dup c*indi#.
1ai t!#$ui# nimi&i oam#ni d# nd#3d#/ "!i3it m#!ind#a& 'i
$utu!/ ia! acum/ dup cum domnia ta $a" d# s#am/ n# a)lm
n )aptul s#!ii.
Radu. And!onic sim&#a c )i#!$#/ nicicnd nu,i a!omis#
p!im#3dia att d# ap!oap#.
C 4oat# ai (!#un p!i#t#n d# nd#3d#/ si"no! %il(#st!o/ c# n#,
a! put#a mplini o)ul mai iut#'.
Bt!nul su!s# cu mi#;
C Ascult ncoac#@ 1i,s (ntu!,lum# al ap#lo! d# pa,
t!u#ci d# ani 'i num! tot at0&ia d# cnd m )oi#sc p# su$ nasul
'al(a!"iilo!/ i$(ind din impas mu't#!iii la d#scp&0na!#. C# s,a
nt0mplat/ nu m tai# capul. Am 'tiin& doa! c to&i to(a!'ii m#i
au )ost tocmi&i. Du,t# 'i c#!c#t#a c*#iul d# ln" "#amia
tta!ilo!/ und# n# "!mdim ind#o$'t#. i pl#'u( "#nunc*#...
?Am $o(it p# d!um. socoti Radu And!onic/ 'i din #c# mii
mca! o sut/ dou mi,au luat,o naint#...U
6ndu,l mo*o!0t/ lom$a!dul i ntins# mna t#a)!/
im$ind la!".
C Nu t# lsa adum$!it d# "!i3/ (ala*ul#@ E'ti dint!#
)ptu!il# nd!"it# d# mui#!i/ ia! u!sitoa!#l# c#l# milosti(# 'i
da!nic# tot d# pa!t# )#m#iasc s# a)l... %,mi &ii mint# (o!$a/ cci
$t!nul %il(#st!o nu s# n'#al niciodat..
8"omot d# ascu&i'u!i 'i nt0mpina!# n(#!'unat i s#c !sul.
Dimp!#un cu lo"o)tul/ ddu n(al p# sli&. n lumina calic ,
C )ana! c*io! spu!cat d#,acum o (a! d# musc!i# 'i &n&!im# C
s# d#slu'#au dou t!upu!i p!ins# n ncl#'ta!# c!0nc#n. %pta!ul
1i*ai/ dup ct s# do(#d#a/ do$0ndis# c*ia" d# c0'ti"/ a)lndu,s#
la un pas d# a,'i !pun# (!3ma'ul. D#'i &ucsuit/ $oi#! N#"!u &in#a
totu'i pi#pt (0!tos/ i$utind a c#tlui mna Cantacuinului ca!#
c#!c#ta dup 3un"*#!. I,l smuls# din cin"toa!# Radu And!onic 'i,
l (0!li p#st# um!.
C C#,a(#&i d# mp!&it/ oam#ni $uni. s# minun si"no!
%il(#st!o.
4n a s# d#m#tici/ spta!ul slt n ciu$ot# 'i di$uind cu
iu&#al d# p#*li(an al doil#a pumnal/ l (!li n "!uma3ii
c!aio(#anului.
Di$ac# lo(itu! C lo"o)tul cuno't#a (icl#'u"ul din auit#
C da! 'i c!aio(#anul/ n&!cat cu 3un"*#!/ nu cu lapt#. N#"ul#scu
ocolis# p!im#3dia pl#cndu,'i doa! um!ul. 4i#ptul spta!ului
slo$oi !cn#t mnios/ do(#dind ciuda n#putin&#i. %ltndu,'i apoi
clci#l# n '#ut/ slo$oi (nt#' locul.
Boi#! N#"!u/ d#'t#ptat acum p# d#,a,nt!#"ul/ s# !idic
't#!"nd idul cu dulama. C#!c#t )! mult lua!# amint# la
talian/ p!optindu,'i cu dinadinsul cuttu!a n o$!aul lui Radu
And!onic.
C A t!#ia oa! 'i ama!nic m umil#'ti/ lo"o)#t#@
C T# umil#sc. nt!#$ $uimac $oi#!ul.
C C*ia! a'a/ !spuns# cu t!ist#&# 'i t!#a )! cusu!
c!aio(#anul. 1,ai slo$oit/ do(#dindu,mi n#putin&a/ cci n
ap!oap# pat!u ani d# can#/ (!#dnic d# a' )i )ost/ "s#am 'in"u!
c!a!# ct!# !i n#ticnit#.
C T# ap#'i sin"u! 'i )! socoat/ $oi#! N#"!u...
C!aio(#anul nc*is# oc*ii 'i !osti cu mo*o!#al;
C Nici "nd... Da! po(&ui#'t# (o!$ (#c*#/ ca $i!uito!ul s
)i# da!nic. 4#s#mn#/ a' )i (o!o(it la )#l n locul domni#i tal#.
Umilit am )ost apoi ia!'i/ dinaint#a cont#s#i d# Rado<ic#. Nu
spun/ (in nu poa!t nim#n#a/ da! ia!'i domnia ta a i#'it
d#asup!a... Ia! acuma/ mi i$(#'ti (ia&a a doua oa!...
Radu And!onic su!s# silnic;
C Cum s m !scump! oa!# d# toat# pcat#l#.
N#"ul#scu ddu din cap a ncu(iin&a!#;
C Bat3ocu!a mi s# cu(in#. Rmi cu $in#/ And!onic/ 'i,&i
spun )! 'o(ial c d#,acuma/ umili!#a 'i dato!in&a )a& d#
domnia ta c!uc#,mi (o! )i.
Radu And!oni# c#!c#t )! "!ai spina!#a $i!uit/ um#!ii din
ca!# (la"a s# alun"as#.
Don %il(#st!o l $tu u'o! p# um!.
C L#apd,&i n#caul. Nu cuno'ti isto!ia tu!cului. %#lim
s#amn "!u p#nt!u Iosu$. Ia! Iosu$/ punnd !m'a" c (a )i
s#c#t/ s# sup! st!a'nic cnd i#s# $o$ul/ 'i,l oc!'t# p# %#lim...
?C# mi!#asm oa!#,i ac#asta....U Ciudat... 6#n#a din
adncu!i/ din cotloan# nd#p!tat#/ st!$t#a p#st# miasma silnic
din *an/ n)lo!ind s)i#lnic/ "in"a' n#nu)a! n $a*n d#
put!#iciun#...
8ada!nic s# st!duia lo"o)tul s,i p!ind aminti!#a. Ca
)l)itul a!ip#i d# !ndun#a/ ca o adi#!# )i!a(/ din uitat s#a! d#
p!im(a!/ ca a!oma m$ttoa!# a nop&ii d# C!ciun/ $alsamul
pi#!i n n#"u!a *anului.
O mn d# "*#a& lun#c p# spina!#a $oi#!ului.
Capitolul B6III. I%COADA
n mint#a post#lnicului Ionic Dum'a st!uiau c#l# din u!m
cu(int# al# $t!nului.
?L#apd,m/ Dum'a@ 1i,s (!stnic/ ama!nic $#t#"it/ a&a d#
p# "*#mul#& i doa! cu!m#i. 6 cni&i ada!nic/ ia! p# min# m
osndi&i a,mi da t!udnic suspinul. Atta c#!'#to!#sc/ un mindi!/ o
lumna!# 'i i#!tciun#a (oast!. Du,t#/ )tul m#u 'i Dumn##u s
( oc!ot#asc.U
Dup ac##a/ T!a'c al 6asluiului nc*is#s# oc*ii/ nd,
!pnicindu,s# s nu mai slo$oad (o!$uli&. l l#pdas#! la mi3loc
d# d!um/ n !at#' d# la In#"ol/ nc!#din&ndu,l *an"iului/ c!#'tin
am!t din 4lo(di(.
4ost#lnicul i num!as# #c# "al$#ni/ !u"ndu,l cu lac!im s
ndulc#asc ultim#l# c#asu!i al# p!cl0$ului/ cu n"*i&itu! d# ap
'i lumna!# ap!ins.
N#socotind po(a&a lo"o)tului And!onic/ Ionic Dum'a
nc!opis# c#at. Nu put#au !mn# d# i$#li't# T!a'c/ ca' cu
c#asu!i num!at#/ nici (o!nic#lul 2ilipac*# ca!#l#/ din p!icina
sc!nt#lii/ t!#$uia dus d# mn. NiJos/ p#*li(anul din C!#ta/ i)i)liu/
"!#i#!# la scutu!at d# ia!n/ s# milo"is# sp!# a i s# n"dui
to(!'ia. R#cuno't#a ns post#lnicul c l# )us#s# d# !#am
(!tos. 4us#s# um! la u!nitul p!cl0$ului/ cu mi#!#a $lnd#&ii
domolis# ind!pniciil# lui 2ilipac*#/ l# n#t#is#/ dup put#!i 'i
lumina 3ud#c&ii/ c!!il#.
>i s# mai adu"is# 'i lo"o)tul Balot/ da! a$ia la Ca(ac
und# Dum'a/ dimp!#un cu NiJos/ sc!mnau po!tul co!cind s
!ostuiasc lunt!i'oa! ct d# am!t.
D# s!$ 'i %oman,A$a,El s# !ups#s#! nc din o"!ada
t#mni&#i/ %la(omi! altu!ndu,s# c#t#i munt#n#"!#n#/ o(!#iul
pl#cnd n cal#a domni#i sal#. 2!#cnd nt!# d#"#t# c#i c&i(a
"al$#ni p# ca!# i,i d!uis# Dum'a/ c#!c#ta nuc n 3u!/ opint#a s
p!ic#ap ncot!o $at# (oin&a lui Dumn##u. La o u!m/ luas# pilda
c#lo! c# dd#au $una p# po!&il# (!ai't# al# latomi#i/ 'i o apucas#
mo'n#"#'t#/ p# *udicioa!a po(!nit a munt#lui.
?Ha! Domnului/ 'i is# Ionic Dum'a/ n ct#(a c#asu!i
(om )i n 6ala*ia@U
1inun# n#as#muit c#,i nt!#c#a nc*ipui!#a/ umplndu,i
oc*ii d# lac!imi. Iac/ mai &in#a 'i acum n clapca pi#ptului
apisca nd!#ptat 3upn#s#i Anastasia. C*i$uia n)io!at d#
$ucu!i# la conacul din Uli&a 1a!#/ l a(#a dinaint#a oc*ilo! a'a
cum s# !#a c#!c#tat din p!a"ul p!(li#i lui Dima n#"u&to!ul.
4o!&il# t!u)a'#/ p!id(o!ul c*indisit n piat!/ )oi'o!ul und# n
nop&il# dulci al# lui "usta! t!nd(#a cu lul#aua st!ns nt!#
d#"#t#/ clto!indu,'i cuttu!a p# $olta &intuit n copci d# a!"int.
Un#o!i i s# altu!a 'i Dima c#,i #!a p!i#tin d!a" C n ma*ala i s#
ic#a spud#ul C adic c#l n(&at C cup#&ul a(nd 'tiin& d#
ca!t#. n tin#!#&il# dumn#alui )us#s# n *a"ialc la I#!usalim 'i la
munt#l# %inai/ cp&na )iindu,i doldo!a d# n(&tu!/ dup cum
"*i)tuit i s# a)la 'i c*imi!ul. Din p!(lia lui Dima 'i do$nd#a
6od B!nco(#anu (#stmint#l# d# samu!/ cacom 'i sn"#ap/
pltind d# un C!ciun numai p# o i$#lin a Doamn#i 1a!ica
pat!u mii d# tal#!i...
Ha"i Dima/ samu!/ 6od... 4ost#lnicul 'i st!un#a nt!,adins
"ndul p# anum# c!a!#/ sp!# a ocoli t#ama c#,i n3un"*ia cu"#tul.
Anastasia... L,o )i a't#ptat oa!#/ sau dup datin/ socotindu,s#
(du(i&/ ntocmis# $o!d#i cu (!#un altul. Cci a'a "lsuia
l#"iuiala; $!$atul o!i mui#!#a/ pi#!i&i )! d# u!m 'i nici
slo$oind s#mn d# (ia& (!#m# d# doi ani/ snt cu d!#ptat# socoti&i
!posa&i nt!u Domnul...
>i una,i s,o nd#mni la nunt/ 'tiindu,t# osndit 'i cu
nd#3dil# $i!uit#/ 'i alta,i/ p!in minim# c#!#asc/ s t# n)!up&i ia!
din slo$o#ni# 'i s "s#'ti n p!ispa cas#i p!#c*# d# ciu$ot#
st!in#...
NiJos/ p#*li(anul din C!#ta/ i di$ui suspinul 'i s# t!as# mai
ap!oap#. 6#t!#la
-
C ad#(!at 3#lani# sc!'nind din toat#
nc*#i#tu!il# C i "l&ia ama!nic/ 'i t!#$uiau s s# anin# (!tos d#
c!i(atul c#tluit n du'um#a/ sp!# a nu s# i$i cu cp&nil# d#
p!#&i.
-
6as cu pn#.
4!in 'u$!##ala l#mnului/ (ntul !su)la slo$od/ #ama
)i#!$int# cu ca!#,i stu!as# cp#t#nia s# !cis# naint# d# a apuca
s,'i scu)und# lin"u!il# n $lid.
C n"dui#,mi nt!#$a!#/ Ji! Dum'a...
4ost#lnicul su!s# a ncu(iin&a!#.
Bosca!ul 'i um#i $u#l#/ cuttu!a *a!nic $#m#tic#a d#
la Balot la 2ilipac*#/ s# nto!c#a la post#lnic.
C C# c*i$ui#'ti a )ac# odat poposit n 6ala*ia.
Ionic Dum'a slt n#dum#!it din um#!i.
C C# po)t#'ti s )ac. 6oi o!i p# $idi(iu *!nit cu 3!at#c
sp!# cas... Doamn#@ Nu,mi (in# a c!#d# c (oi p'i ia! p# uli&#l#
Bucu!#'tilo!/ c (oi &in# n palm ciocn#lul d# la poa!t/ c,oi
u!ca t!#pt#l# p!id(o!ului@ Un ciu$uc al pa!maclcului s,a )!mat
acum cinci ani. A!"a&ii n,au )ost cu lua!# amint#/ c#!cnd s (!#
cu d#,a sila o mas d# aia)#t... Tot "nd#am s,l d!#"... Da!
clopotul Bis#!icii d# Du!mnt@ 1 s#ac do!ul s,l aud. A!# (la"
'i (i#!s dulc# s,l d#slu'#'ti dint!,o mi#... Ac#la mi,#!a c#aso!nic
'i nu m!un&i'ul cu nisip adus din 6iana...
4#*li(anul l c#!c#ta lacom/ )! s,l sl$#asc clipit. %u)l
nc#t/ cu oc*i scp!nd d# do!in&;
C Ia,m cu domnia ta/ $oi#!ul#.
Ionic Dum'a/ l p!i(i mi!at.
C C# s )aci la min#/ $!# omul#.
C O!ic#... mplin#sc slu3$ ct d# n#t!#$nic/ o!i mai d# soi
dac m,oi socoti (!#dnic. Cu (!#m#a poat# i$ut#sc a nc!opi
n#"u&to!i# mititic/ ia/ o cio(!t d# p!(lioa! acolo/ ct s,mi
t!a" il#l#...
O)tat adnc a$u!i cuttu!a post#lnicului.
C s n doa"a mo!&ii c!#'tin#/ nu p!ic#pi. Caut,m cu
dinadinsul 'i ai s $a"i d# s#am c mi!os d#,acuma a pmnt.
1ult d#,oi a3un"# C da! d# la Dumn##u C s,mi mai (d (at!a/
mui#!#a 'i p!uncii... Anin,t# d# um#!i mai (!to'i/ NiJos...
4#*li(anul o &in#a ns p#,a lui/ n "las i t!#mu!a lac!ima.
C 1i,s !l#& n tot pmntul sta... >i tot stin"*#! am )ost
d# cnd m t!am d#,a $u'il#a... 1#!#u sin"u!/ m#!#u pustiit/
ciu$ot d#sp#!#c*#at/ (!lit d# colo,colo. N,am a(ut $o!d#i/
da! c# 'u"ui#sc $o!d#i/ n,am a(ut un c!i(at al m#u@ %in"u!ul/
m!tu!is#ni# naint#a icoan#i )ac/ a )ost mindi!ul putu!os d# la
t#mni&. 2lmnd/ cu oas#l# p# tp'an# 'i d!#pt $a"dadi# c#!
"unos/ sta mi,a )ost t!aiul... Nu m l#pda/ $oi#!ul#...
Lo"o)tul Balot su!s# cu disp!#& n#)&!it.
C 6ulp#a/ sim&ind (!3m'ia pdu!ii/ c#a!c a,'i sc*im$a
(iuina. Ct t# cunosc/ post#lnic#/ sla$ d# n"#! 'i cu cu"#t d#
$a$ pi#!it n t#m#n#l# dinaint#a icoan#lo!/ t# (#i lsa
ndupl#cat.
C Nu m,am do(#dit mai ta!# d# (i!tut#/ su!s# t!ist Ionic
Dum'a/ cnd m,am ndu!at d# domnia ta la Ca( ac.
C C#asul nu,i p!i#lnic/ Dum'a/ sp!# a n# s)di n 3un"*#!#.
Cut#i a m as#mna ac#stui pun"a' d# ia!ma!oc.
C Nu,i cunosc tin#!#&il#/ am 'tiin& doa! c n t!#i ani/
ticlo'i# n,a s(!'it. %,a pus dimpot!i( cu (o!$a/ niciodat cu
)apta. Ia! la (na!# C adu"i cu(ntnd !a! 'i apsat C c*ia! d#
s,a )ost nimit/ nu s,a spu!cat.
N!il# lui Balot pu)ni! a disp!#&;
C Cnd oa!# s,a ntmplat ca mint#a n#"*io$ului s p!ic#ap
iscus#ala politic#asc.
C A'a,i/ ncu(iin& post#lnicul. n lum#a c#a (#'nic/ mi,o
d#slu'i Dumn##u 'i m,o stlpi s n&l#" c dndu,l n (il#a" p#
N#"ul#scu/ lo"o)tul Balot ot Balot#'ti a mplinit )apt l#"iuit 'i
mult $in#)ctoa!# (iito!imii.
6o!nic#lul 1anol# 2ilipac*#/ sin"u!ul p# ca!# mnia 'i
&)n#l# ap#i nu,l u!"is#au/ !osti cu "las d# "*#a&;
C N,am auit icndu,s# c un om/ um$lnd p# ci pi#i'#/
'i,a )cut s#m#nii d!#p&i 'i cinsti&i.
Ionic Dum'a l p!i(i cu n#dum#!i!#. C# s# ntmpla oa!# cu
(o!nic#lul. D# la ntmpina!#a cu And!onic n t#mni&/ )! a,'i )i
!#do$ndit )i!#a/ l plis# mu&#nia/ nu,l mai $ntuiau (is#
(!3ma'#/ ia! cnd 'i d#scl#'ta $u#l#/ slo$o#a (o!$# n doi p#!i
cu $#l'u" d# mi#/ pa!c nimnui nd!#ptat#.
C 1 n"dui/ Ji! Dum'a.
NiJos/ mistuit d# al#an/ nu luas# n s#am cu(int#l#
(!3ma'# al# Balot#scului. 4ost#lnicul ddu din cap;
C T# n"dui..
8d!a*on cu cuttu! 'i cu"#t noptat#c ddu n(al n
"*imi!lia p#sca!ului Ga(!il.
C Na#
-
'u$!#d t!a"# la &!m/ stolnic#.
Cantacuinul s# u!ni d# p# lai&. Iac al optul#a (scio!
poposit p# malul (ala*. L# d!cis# p# toat#/ cutndu,'i mu't#!iii
n ciotca d# c!#'tini. 8ada!nic@ 8ada!nic/ da! nc!#din&at #!a c
$oi#! N#"ul#scu 'i post#lnicul Dum'a nu pus#s#! ciu$ota p#
&!mul (ala*.
% )i i$utit isp!a( spta!ul/ dincolo/ p# pmntul Is,
lamului. 1ult s# ndoia ta!to!ul c#l $t!n al Canc#la!i#i N#"!#.
4#nt!u as#m#n#a sco)al/ &i snt d# t!#$uin& 3ud#cat 'i
nc*ipui!#. Ia! nici una nu,l mpo(!a p# 1i*ai. Un And!onic
poat# a! )i i$ndit. %o!&ii )c#au ns ca d# ast dat/ lo"o)tul s
s# a)l# n ta$!a (!3ma'.
>i socotind calic no!ocul spta!ului/ stolnicul s# po!nis#
dimp!#un cu c#at d# l#)#"ii la B!ila/ a)lnd dumn#alui d# la
iscoad#l# pltit# la %tam$ul c mai to&i osndi&ii dau t!coal#
po!tu!ilo!/ n#nd#mnndu,s# la d!um cla!#/ din p!icina
d!umu!ilo! t!oi#nit#.
Lui 6od/ dat )iind c u!ma s s# !l#&#asc d# cu!t# dou/
o!i t!#i il# C mai mult/ nu/ cci (#st#a slo$oi!ii a #c# mii d#
osndi&i/ ct d# t!nda(/ da! tot a(#a s a3un" la Huma+um,%#!ai/
'i,atunci pas d# mai t!#c# musc n#sc!mnat p#st# *ota!/ c,i
ap o!i pmnt C i d#slu'is# c n#cau!i d# mo'i# i po!unc#sc
pl#ca!# "!a$nic sp!# &inutu!il# d# 3os al# 6ala*i#i. D#,atunci s#
scu!s#s#! dou il#/ da! odat cu n#!$da!#a/ spo!is#! 'i
nd#3dil# Cantacuinului.
Cam t!#i#ci d# stn3#ni !up#au cocioa$a p#sca!ului Ga(!il
d# &!m. %tolnicul 'i spo!i (la"a cuttu!ii cu oc*#anul. C#!c#t
co!$ioa!a s!man C ?doa! d#nd3dui!#a t# poat# ncum#ta la
clto!i# p# ma!# 'i )u!tun nt!,o as#m#n#a !aclU C apoi
)ptu!il# n#t!#$nic# ca!# co$o!au mpl#ticit#/ p# &!m. Inima/
ciotul d# c!#m#n# c# sl'luia n pi#ptul stolnicului/ i (#sti
i$nda. n "!m3uia d# oam#ni d#slu'is# c*ipul lui Balot C un
n#m#!nic spimos/ lipsit d# ns#mntat# C al (oinic#lului
2ilipac*#/ alt p!ostan/ al lui Ionic Dum'a...
Cu pocn#t scu!t din d#"#t# c*#m cuma'ii/ cinci namil#
-
Na( cu pn#.
(opsit# la cu"#t/ mpuns# cu d#"#tul sp!# Dum'a/ d#slu'ind;
C C#la !s!it 'i )i!atic n dulam 'o!ici#. Lua&i amint#@ Nu
(tmtu! po)t#sc/ ci moa!t#@
C!3aliii !n3i! 'i nu )! p!icin/ 'i is# CantacuinuL Nu
#!au d# t!#$uin& cinci *a!am$a'i
-
sp!# a,i (#ni d# *ac un#i )iin&#
n#t!#$nic#/ oas# pustiit# d# mdu( nt!,un scul#t# t!#n&uit.
N#l#"iui&ii s# npusti! sp!# &!m.
?mplin#asc,s# (oia ta/ Doamn#/ 'i )ac,s# ca (!3ma'ul s
)i# !pus@U
C*i$ui apoi c !u"a s,a! )i cu(#nit s,o nd!#pt# satan#i.
Ionic Dum'a p'i ultimul p# &!m. %# "!mdis# dinti
Balot/ )cndu,'i loc cu coat#l#/ l u!mas#! (o!nic#lul 2ilipac*#
'i NiJos.
Un (nt !oinic t!ud#a asup!a malului ')ic*iuindu,l# o$!a3ii
cu )!n"*i# ud/ (ui#tul m!ii cut!#mu!a (du*ul@ Din "*imi!liil#
p#sca!ilo!/ !l#&it# p# un "o!"an/ i#'#a o a& d# )um c# s# !isip#a
n c#nu'a ns#!!ii.
4ost#lnicul !idic oc*ii nlc!ma&i sp!# c#!/ 'optindu,i
mul&mit/ apoi cu n "#nunc*i. 2!unt#a n)i#!$ntat s!ut
nisipul (iscolit 'i un *o*ot d# plns i scutu! um#!ii. %t!i"tul lui
NiJos i slt capul. 6u no(acii ap!opiindu,s# n "oan 'i,i
c#!c#t cu n#dum#!i!#. ncot!o al#!"au 'i din ca!# p!icin.
C Au "nd (!3ma'/ $oi#!ul#/ su)l p#*li(anul. i simt...
4ut#au s,o d#slu'#asc cu to&ii. >i post#lnicul/ 'i 2ilipac*#/
'i Balot. Bu#l# mi'ului t!#mu!au cu cln&nit d# )oa!)#c#.
n oc*ii cuma'ilo! a!d#a po)ta d# uci"ani#/ 3un"*#!#l# l#
!n3#au n mini. %# npusti! t!#i dint!,odat asup!a post#lnicului/
n#lsndu,i !"a s )ac pas napoi. Bosca!ul c#!c s,i sa! nt!,
a3uto!/ da! )u ticnit n c#tluial d# )i#!.
C Ticlo'ilo!@ u!l NiJos opintind s s# !up din st!nsoa!#.
Alt n#t!#$nic &in#a ada!nic su$ cu&it (ia&a lui Balot.
Ticlosul s# "l&ia (i#!m# n)!ico'at/ cu palm#l# sltat#/ ca
mui#!il#.
Cuttu!a lui 1anol# 2ilipac*# do$ndi ascu&i'. Cuma'ul
!idicas# pumnalul "ata s,l !pun p# Dum'a. Ntn"ul di$ui
'a!p#l# ncolcit/ $!&a!/ 'i i,l (!li n "!uma3i. Rcn#t ap!i"
-
Cp#t#ni# d# !u)cto!i.
smuls# cu&itul din mna (!3ma'. N#dum#!i&i/ c#ilal&i c!3alii
!osto"oli! p!i(i!# $uimac. Dintiul/ s# d#m#tici o namil cu
oc*i (du( 'i "!im#a !o'i# la cin"toa!#. 2! a sta la "ndu!i/
!suci ascu&i'ul n inima (o!nic#lului.
C Uci"a'ilo!@ Casapi $l#st#ma&i@ st!i" NiJos. L,a&i !pus.
4!iponit/ 'i n)ips#/ adnc din&ii n mna "#alatului. Ho*#!ul
slo$oi &ipt d# du!#!# 'i i$i cu pumnul c#a)a "!#cului.
4#*li(anul i s# mototoli la picioa!#.
%ticlitul pumnalului a!s# cuttu!a lui Ionic Dum'a. %im&i
a!su! np!anic n inim 'i s# p!$u'i.
C Hain mi,ai )ost/ Doamn#@
Din oc*ii stin'i mai alun#c o lac!im.
Gal$#nii )"dui&i adstau "!m3ui# d# au! p# m#scioa!a cu
t!#i picioa!# a p#sca!ului. %tolnicul s# nd!#pt sp!# u'a st!m$.
C 8$o(im nc o i/ dou n &inut/ cci mai am mu't#!iu
cu pi#l#a n lo". Lua&i amint#; tain#l# n"!opat# n &!n s#
(#"*#a sin"u!#. Ia! "u!a cusut oc!ot#'t# cp&na. Nu uita&i
ac#st#a dac po)ti&i a nu ntmpina p!im(a!a su$ o"*ial d#
$u!ui#ni.
L# !suci spina!#a cu disp!#&/ dup cum s# cu(#n#a uno!
cuma'i l#)#"ii.
8d!a*onii mp!&i! tal#!ii/ apoi i#'i! n o"!ad. 4# &!m/
p!#um$lndu,s# stin"*#!/ stolnicul s# d#slu'#a )ptu! n#a"!/
)io!oas/ n)!unt0nd sin"u!/ cu t!u)i# satanic#asc/ c#!ul 'i ma!#a.
I
2us#s# nsc!is n st#l# ca lo"o)tul s nu uit# iua ac##a n
(#ci. C#asu!il# s# t!au an#(oi#/ mai t!nda(# d#ct m#lcul/ ia!
$oi#!ul l# &in#a !$o3ul/ tot socotind ct# !ms#s#! pn la
so!ocul *ot!t d# don %il(#st!o.
2! t!#a$/ 'i t#mnd s,'i p!#um$l# c*ipul p!in t0!"/ s#
)oia din cma! n cma!/ c#!c#tnd m#!#u uli&a p!in )#!#'til#
p#!d#luit#. l apsa t#am nc n#c#!cat/ sim&#a p!im#3dia dndu,i
t0!coal#. Atunci a)l Radu And!onic c spaima !#a ti,o
p!icinui#'t# (!3ma'ul cu c*ip ascuns/ c#,&i cad# n spina!# p#
n#'tiut# 'i oc!otit d# um$!#l# nop&ii/ i$ind cu mi'#li#. D#sp!# un
as#m#n#a (!3ma' nu cuno'ti nimic/ ia! nc*ipui!#a l
c*i(#!nis#'t# cu (la" 'i iscus#al mpt!it#.
La o (!#m#/ nc#pus# a,'i !ndui ascu&i'u!il#/ )!#cndu,l# cu
c#nu' 'i nisip/ apoi/ sastisit/ int!as# n iatacul Ban#i.
2#m#ia/ t!ntit p# so)a/ a(#a c*ipul "olit d# sn"#/ su$ oc*ii
sp#!ia&i s# n)ips#s#! )lo!i (in#&ii/ "!i3a 'i n#somnul.
Lo"o)tul i d#mi#!d cosi&a cu cu"#t (ino(at. Din p!icina
dumn#alui n)!unta Bana p!im#3dii 'i n#cau!i cu mult p#st#
put#!il# un#i mui#!i. Totu'i/ (#nind din plmad al#as/ (i& d#
$!$a&i cut#to!i 'i (it#3i/ lo"o)#t#asa do(#d#a cu!a3. C*ia! acum/
$u#l# al$# nc#!ca! s m$#asc.
C %,a nto!s a!m#anul.
Radu And!onic ncu(iin& dnd din cap/
C Da. %# pa!# c (#st#a s,a poticnit und#(a p# d!um/ cci i
lini't#. Totu'i/ n 4#!a 'ti!#a a !su)lat. A'a p!#pui#'t#
n#"u&to!ul/
C D# c#.
C Domnul d# 2#!!iol/ capuc*#*aia Bou!$onului la 4oa!t/ a
p!sit n o!i %tam$ululN n cu!t#a d!#"to!ului n#am&/ cup#&ul a
(ut a!( ma!# d# clto!i#/ dou !d(an# cptu'it# 'i (!)uit#
d# sunducu!i 'i $od!oan&#.
C T#m mnia tu!cului/ su)l Bana.
C Au 'i d# c#/ su!s# lo"o)tul cu t!ist#&#. Cnd (!#un
c!#'tin s(!'#'t# pocino" d# soi/ !$una!#a s# a$at# asup!a
nt!#"ii 4#!#.
Bana s# nc*in cu palma d#sc*is/ dup canonul
papist'#sc.
C %)nt 1adon/ oc!ot#'t#,l p# 6ladimi!@
Boi#! And!onic c#!c s,i d#a inim 'i o cup!ins# n $!a&#.
C Cu si"u!an& o s,l oc!ot#asc@ >i p# 6ladimi!/ 'i p# noi@
Am a(ut totd#auna no!oc/ Ban/ 'i n# $un# ca!# s m
oc!ot#asc. Iac/ c#a mai t#m#inic do(ad; mi t#,au d!uit/ mi,au
n"duit s m nso&#sc cu tin#./.
i lu $u#l#/ cup (!3it d# n#cta! 'i mi#!#. Cma!a s#
umplus# dint!,odat d# soa!#/ salcm al$ 'i a!om d# ami#i au!ii.
O s!uta!# lun"/ s)'i#toa!#.
E!a ultima/ da! lo"o)tul n,o 'tia.
C Nu/ (#st#a n,a poposit la palatul (ii!ului/ da! pocino"ul
s# poat# p#t!#c# n o!ic# clip. i p#st# )i!# ca slo$oi!#a a #c#
mii d# osndi&i s !mn tain.
Ili# 1ac*idon 'i p!i(i stpnul cu lua!# amint#. G!i3 ma!#
i ns#mna c*ipul/ nnodndu,i )!unt#a 'i col&u!il# "u!ii.
C A!m#anul/ u!m Radu And!onic/ mai d#slu'#a c au
nc#put s s# i(#asc p# uli&i plcu!i d# slo$oi&i. C*#am p!i(i!il#
)iind din cal# a)a! d# o!opsi&i la st!ai# 'i t!up/ 'i sp!# n#no!oc/ din
p!icina (!#mii/ milo"ii p#sc (at!a. T!"#am nd#3d# c s,o!
pi#!d# mai l#sn# n#cndu,s# n "loata d# mi'#i.
1ac*idon nt!#$ dup o (!#m#;
C C# isto!is#'t# a!m#anul d#sp!# !pi!#a 3upn#s#i Bana.
Boi#!ul su!s#.
C Dumn##u nu,i *ain. 8(onul c#lo! ntmplat# a )ost
sl$iu 'i molcom/ n#"l&ind %tam$ulul dup cum n#,am t#mut.
%,au m$inat mult#; ia!na (!3ma'/ $oli't#a padi'a*ului/ pl#ca!#a
o!nic a cont#lui 6ladimi! n &a!a muscalului/ po!uncit d# c!aiul
Ladislau. Bostan"iii au (nolit ol#ac 4#!a/ )! ns a s# t!udi
din cal# a)a!.
Lui C*i!ic i t!#mu!au $#!n#(#cii/ ic#ai c,i $at# (ntul.
nt!#$ cu "las i#pu!at#c;
C 4un#m/ d#,o pild/ c n# di$ui# 'al(a!a"iii@ C# socoat#
domnia ta/ lo"o)#t#/ c n#,o! )ac#.
Un !s ama! st!m$ "u!a $oi#!ului.
C N# ntind mas cu pui )!ip&i 'i poam# d# la Rusalim.
C Ac#asta n,o mai c!#d/ !osti moal# t!"o(&ul/ p!i(indu,l
cu ndoial.
Radu And!onic slt din um#!i 'i s# nd!#pt sp!# )#!#ast!.
l t!"#a m#!#u a&a/ nu num!ai o sut 'i ia! c#!c#ta uli&a. %#
do(#d#a pusti#/ un cin# al$ adulm#ca po!&il# conacului m#"i#'.
Ioni& 2!c'an/ scu)undat nt!# p#!inil# so)al#i/ pu)ia al#n#
din lul#a. O mul&umi!# )! ma!"ini i s# d#slu'#a n toat )iin&a/
un su!s mollu/ cam tont/ i $l#o3d#a o$!aul. N,auis# o (o!$
din c#l# cu(ntat# d# lo"o)t/ "ndu!il# &opindu,i p# plaiu!i d#
!ai. Radu And!onic i st!#cu! cuttu! scu!t;
C T# m$!#'ti ca oaia...
Gmanul s# t!#i 'i,l msu! cu n"duin&.
C Ac#asta,i c!#din&a domni#i tal#/ lo"o)#t#. %# a)l ns
)ptu!i d# soi ca!# socot#sc alt)#l.
C T#,o )i min&it 'al(a!a"i&a c nsu'i 4!o)#tul nu s# *li#a
mai "*ida( 'i d!"la'.
C 4oat#/ !spuns# $oi#! Ioni& cu tlc/ lsnd s s# c!#ad c
la mi3loc a! )i tain ma!#. Ascult/ lo"o)#t#. po)t#am s m
po(&ui#sc cu domnia ta. Am *ot!t s !idic conac nou cci
*udu$aia c# o am n 4odul 1o"o'oai#i nu mi s# pa!# nd#a3uns d#
)alnic p#nt!u o mui#!# din sti!p#a 2at*m#i/ ca!#l# s# ntmpl a )i
'i so!a ma!#lui (ii!.
C O s s# $ucu!# al nai$ii cumnatu,tu cnd o s a)l#
isp!a(a (oast!.
C nc!#din&at snt cci o!ic# )!at# ca!#,'i nd!"#'t# su!ioa!a
i po)t#'t# )#!ici!#a.
C Cu"#&i adnc.
C Bun n&#l#s. %ocot#am/ nu (!#au s,mi !tc#sc "ndul/ s
po!unc#sc conac nou p# palma ac##a d# mo'ioa! p# ca!# a
do$ndit,o tata n coasta cas#lo! 6c!#scu. %oco&i oa!#/ lo"o)#t#/
c (#cintat#a # nd#a3uns d# st!lucit p#nt!u c#a ca!#l# (a )i
3upn#asa 2at*ma 2!c'an.
G!ind/ 'i s#m#&is# plin d# )al "lasul/ m$tndu,s# sin"u!
d# cu(int#l# dumn#alui. Radu And!onic l c#!c#t cu uimi!#
n#)&!it.
C B!#/ luitul#/ ai co$ la cp&n. T#,a (!t n
smint#li p"ni&a. Nou n# st tu!cul n spina!#/ p!im#3dia smul"#
d# lact# s n(l#a'c asup!a noast!/ (ai d# $i#t#l# oas# dac n#
"$ui#sc/ c pi#l#a n#,o 3#cmn#sc dinaint#/ 'i &i# 'i $u!tc#sc
cioc!lii p!in &#ast/ $o!d#i# stupit# cu au! 'i m#"i#'i d# )al@
As#m#n#a $olnd n,am pom#nit nici la %!inda!i@ Du,t# $!#/ la
*o"# s,&i cit#asc@
6ndu,'i stpnul must!at/ C*i!ic s# )cu mitit#l/ una cu
idul. D#,o pa!t# ns s# cam $ucu!a/ n,o &in#a p# tu!coaic ln"
inim/ 'i mai 'tia c alt)#l s# (o! n)&i'a cas#l# 2!c'anului cu
mui#!# la $ttu!/ 'i alt# pn# s# (o! &#s#. Rmas $un t!ai dulc#/
'i somn p# stu!at# pn 'p!# nmi#i/ 'i $utlcu&# cu !ac*iu
c*#ltui#lnic/ d#'#!tat# dimp!#un cu stpnul n ca)as npdit d#
liliac.
C Cum s# d#slu'#'t#/ And!onic/ c nu cuno'ti c##a c# s#
c*#am d!a"ost# ad#(!at@ Oca!/ spina!# smintit n "!$aci/
t#mni& o!i d#scp&na!#/ p# toat# snt "ata s l# ndu!@ Gata,s d#
moa!t#/ cci mca! am a)lat c s# ntmpl 'i )#!ici!# p# lum#a
asta pctoas 'i tot as#m#n#a/ cum (i#!sui#'t# inima un#i mui#!i
c# s# poat# altu!a s)int#lo!...
Lo"o)tul nu,l asculta. 4n la ntmpina!#a cu %il(#st!o
a(#au s s# mai scu!" #c# c#asu!i.
R('#l din pa!t#a lui Cant#mi!/ p!imit sp!# ns#!a!#/ l
n#dum#!i st!a'nic. Lo"o)tul s)'i# p#c#&il# 'i citi *ulpa(.
Andronic, prietene"
Pri!e%die !are i pndete volnicia i viaa. * grbesc a-
i tirici vestea n puine cuvinte, cci pnzele urzite !potriva
do!niei tale poruncesc zor !are. Rustan, carele i se si!te
ndatorat peste !gur i cerceteaz dup !i%loc de plecat
cin, i tri!ite vorb s cobori n ast noapte spre ceasurile
zece n pivniele caselor negutorului ar!ean. 'osindu-i
fptura, vei avea prile%ul s afli i s vezi !ulte. Rustan ine
novitaua
:
de la prieten ttar ni!it n slu%ba +antacuzineasci
'oa!na i fa de care-i ngduie trdare din preuire pentru
do!nia ta.
Adugesc c ar!eanu-i cinstit, nt!pinarea din beci
!i%locind-o un argat de curte, ce va gri%i la noapte de pori
str!b ferecate. Alturea do!niei tale, ca un frate, +ante!ir.
I
Lumna!# )i!a( d#slu'#a lo"o)tului cotloan#l# $a'ci
5
. C#
nu "!mdis# n *!u$ cup#&ul.@ 4olo$oac#/ t!#n&#/ co)i#l# p#nt!u
sal#p 'i ap !#c#/ putioa!#/ "*io$u!i 'i $o!'inci/ so$i&# d# )i#! 'i
po!&#lan/ l#mn!i# (#c*# )! cuta!# n ac#l l#at/ da! #u na!t
R
acum (#acul/ 'i mai a$iti! d# p!#&/ p#st# alt sut d# ani.
Cci a!m#anul/ a'a -,a c!oit Dumn##u/ d $in#&# il#i d#
ai/ s# nc*in c#l#i c# s,a clto!it/ da! ap!ind# lumn!i 'i
c*#ltui#'t# 3#!t) u!mtoa!#i. nd!cit )iin&@ 6ala*ul d d#
poman s nu,l
-
In)o!ma&i#/
5
4i(ni&/
R
Cu p!#&.
cl#(#t#asc m#"i#'ul/ ntinnd m#s# dusului d# p# lum#.
%p!nc#na&ii ns/ n#c#!c#tnd p!#a mult n u!m/ opint#sc p#nt!u
p!uncii 'i st!p!uncii lo!/ ndulcindu,i "ndul c 'i p#st# o mi# d#
p!im(#!i/ mldi& din spi&a lo! s# (a n)!upta din c*#a"ul
!s$unicului
Tot a'a 'i )c#a p#s#mn# socoata 'i n#"u&to!ul. n !stimp/
cinci#ci/ 'apt##ci/ o!i o sut d# ani C (!#m#a o!icum m#!"# la
(al#/ ici c # n#s)!'it da,i clip C $od!oan&#l# n#)olositoa!#
(o! costisi ia!'i $un# pa!al#.
Nu ns la al# n#"u&to!ului cu"#ta dumn#alui Radu
And!onic. 4itit dinapoia unui $lida! oland#/ adsta cu inima 'i
cu"#tul t!udit# d# n#"u!.
O lumin )i!atic d!#n&ui $#na *!u$#i. Un motlu n
'al(a!i al$a't!i/ a!"atul cup#&ului/ nd!uma cu "las scut o
mo"ld#a& c# a$ia s# d#slu'#a su$ mo!manul d# $lan $!san.
Dac n,a! )i p'it/ ai )i is c,i mld!u' d# ma!) n du"*#ni&a
(!#unui mmula!.
C A't#apt aici/ 3upn#/ 'opti a!"atul.
A"& )ana!ul nt!,un cui 'i ddu s pl#c#. Cli&a nc#!c s,l
t!a" d# lim$.
C Ia ascult...
A!"atul cltin din cap *ot!t/
C 4o!unc am s nu ascult 'i s nu (o!o(#sc d# nici un#l#@
%ntat#.
ntun#!icul cup!ins# pi(ni&a. Lo"o)tul 'i &in#a !su)la!#a/
t#mnd u!#c*#a *a!nic a iscoad#i. Cuno't#a din isp!(il#
dumn#alui c dou )ptu!i &intuit# nt!# pat!u p!#&i/ ct a! )i
n#"u!a d# adnc/ s)!'#sc p!in a,'i aui $taia inimii.
Amna!ul scp! 'i un muc d# lumna!# do$ndi (ia&. 4a'i
u'u!#i/ pa'i d# pisic/ d#mi#!da! t!#pt#l# pi(nicioa!#i. Radu
And!onic slt capul/ c#!cnd s d#slu'#asc )ptu!a.
C 4l#cat nc*inciun#/ 'opti mo"ld#a&a.
C 4sui#'t#,&i 'al#l#@
I,o !#t#as# "las asp!u s#cu!#. >i totu'i... Lo"o)tului i s#
nc!#&i pi#l#a. Und#,l mai/ auis#.
1o"ld#a&a s# mi#lu'i/ u"!(ind plocon#li.
C 4o!unc@
C 6#i pu!c#d# d# ndat la palatul ma!#lui (ii!.
C C!u&,m/ Ala*@ n"im cu spaim iscoada.
C Cut#i a m n)!unta. N,ai d#ct a !osti pat!u (o!$# 'i
po!&il# lui Ram+ 1#*m#t &i s# (o! d#sc*id# la o!ic# c#as. Ein#
mint#; 7#miJsis dil J#miJ Ji!a!
l
. 6ii!ului 'i numai lui/ )!
u!#c*# st!in/ i (#i 'ti!ici c lact#l# t#mni&#i din Anatolia au
)ost )!mat# din po!unca p!incip#lui (ala* B!nco(#anu. Do(ada
'i (ino(atul s# a)l n cas#l# n#"u&to!ului a!m#an A"opian din
4#!a. Clip d# $a( s nu,'i n"dui#/ cci ac#l ticlos (a
pu!c#d# p# cal#a ap#i sp!# 6ala*ia/ naint# d# ultimul suspin al
nop&ii. Ai p!ic#put.
Iscoada t!#mu!a su$ $lnu!i.
C 1a!#l# (ii! i c#!c#tto!/ 'i d nc!#din&a!# s!ac
(o!$#lo! slo$oit# n (nt. mi (a po!unci d#slu'i!# m!unt.
C O (a do$ndi aici.
C 4!#a $in#.
>t#!"nd idu!il#/ mo"ld#a&a ddu o! sp!# sca!. i !#t#
pasul "las mnios;
C %tai@
Lo"o)tul And!onic &'ni din um$!a $#ciului. Apoi
"omot#l# s# (lm'i!; &ipt ascu&it d# spaim/ $ul#nd!#
!stu!nat#/ tn"uitul iscoad#i ca!#l# c#!'#a n"duial. >a!p#
(icl#an/ cci n (!#m# c# s# (i#ta/ mna c#!c#ta p!ip#lnic dup
*an"#!. l di$ui 'i,l (!li cu mi'ca!# scu!t/ &intind pi#ptul
$oi#!ului.
A!*an"*#l m#!#u t!#a ns/ 'i un c#aso!nic )!nc#sc dosit n
clapc d#asup!a inimii/ i oc!oti! (ia&a. 4umnalul/ nim#!it n
ca!apac# d# au!/ cu n#putincios la picioa!#l# lui Radu And!onic.
C*ipul i s# "olis# d# sn"#. Cu cuttu!a a!s d# patim 'i du!#!#/
s# a!unc asup!a iscoad#i.
C 4!im#'t#@
i !suci adnc 3un"*#!ul n t!up/ po!uncindu,i moa!t# iut#'/
lipsit d# can#. Un *o!cit )! (la" (#sti c su)l#tul *ainului s#
u!nis# sp!# c#l# mp!&ii n#"u!oas#.
C A p!imit@ !osti "las n#tul$u!at.
I Lim$a )! oas#/ oas# s)!m Ktu!c. )on#ticL.
Radu And!onic nu !spuns#. C*ipul d# (a! 'i p!pdis#
tin#!#&#a/ p!#a stnc cioplit d# dltuito! cu mint#a cnit d#
(is# satanic#'ti. D#sp!ins# ciotul d# lumna!# 'i,l ap!opi#
o$!aului n(luit n tain. l c#!c#t nd#lun".
C D#ci tu #'ti@ Tu... Am nd3duit m#!#u nt!,o minun#.
C >tii $in# c ac#st#a nu s# p#t!#c dup c# ai mplinit #c#
ani/ ia! $asm#l# doicii 'i p!pd#sc dulc#a&a.
C D# c#,ai )cut,o. Dumn##ul#/ d# c#.
n (oc#a $oi#!ului "l"ia 3al# ap!i"/ c# n,a(#a s s#
tmduiasc mult (!#m#.
Bana 'i (!li "lu"a 'i dint!,odat/ *!u$a s# umplu d#
lumin.
C Dia(ol/ 'opti lo"o)tul/ dia(ol cu cosi& d# a!"int.
nc#!ca din !sput#!i s,'i stpn#asc lac!imil#.
C L# n#c#'ti/ And!onic@ D# c# dia(ol. Nu soco&i oa!# c
mplinim ac##a'i slu3$. Iscoad# d# soi/ l#)#"ii c!i#'ti d# ma!#
c*#ltuial. Doa! c stpnii ni,s )#lu!i&i/ ia! soa!ta s,a nd!pnicit
s n# n)!unt#.
Boi#!ul s# c*i!cis#/ al#an cum n,a(#a s mai nc#!c#
niciodat i s# n)ips#s# n inim.
C Tu mi,ai tl*!it (ultu!a'ul d# au!@ A'a,i.
C Eu. D# t!#$uin& mi #!a p!u$ c c#l c# a cut#at 'i
i$ndit d#s)#!#ca!#a t#mni&#i i slu3ito! $!nco(#n#sc.
C Am p!#puit/ 'opti lo"o)tul. Am p!#puit da! m,am pus
d#,a cu!m#i'ul/ mi,am nnodat sin"u!/ cu $un 'tiin&/ "!im#a
n#a"! p# oc*i. >i #!a d#,a3uns s &in s#ama doa! d# n#psa!#a
cont#lui d# Rado<ic#. Un altul/ s,i )i pi#!it so!a/ "iu(a#! scump/
a! )i !stu!nat %tam$ulul...
Un !s mic n)lo!i $u#l# Ban#i. 4# c*ip s# alun"au "ndu!i
!l#&#.
C %)a!m,inimi... Ac#sta,i num#l# cu ca!# t# d#mia!d
3upn#s#l# din 4#!a/ 'i p!icina c# t#,a mpi#dicat ' d#sclc#'ti
u!#ala. Ia! p#nt!u a spo!i (icl#'u"ul nii 'i a,&i )i m#!#u n
p!#a3m/ t#,am mpins la nso&i!# l#"iuit...
Radu And!onic 'opti su"!umat d# du!#!#;
C T#,am nd!"it nc dinaint# d# a t# cunoa't#. &i !is#m
c*ipul u"!(it p# )#lioa! d# #mail/ n du"*#ana unui m#'t#! din
6iana... 1i,am 3u!uit atunci... Nu,'i isp!(i (o!$a. Da!... n,a!#
ns#mntat#...
C 1!un&i'ul ac#la/ d#slu'i Bana/ )us#s# po!uncit sp!# a
pci min&il# cont#lui d# C*antill+/ al c!ui cu(nt...
C Taci@ "#mu $oi#!ul. D# cnd t# a)li n slu3$a
Cantacuin#asci.
C %,au mplinit cinci ani/ la C!ciun. Ei,oi mai spun# c nu
cu"#t c!oit st!m$/ o!i do!u!i d# (ntu!,lum# m,au mpins la
as#m#n#a nd#l#tnici!#/ ci a(u&ia c#a m!un&it d# p!int#l# m#u/
cont#l# d# Rado<ic#. La cincisp!##c# ani/ a(#am d# al#s nt!#
t!ai s!man &inut cu acul/ nunt n#t!#$nic cu mo'n#a" d#s)!nat 'i
)! *#!$/ sau natul
-
d# iscoad. 4!icin d# 'o(ial nu ncp#a...
C#!c#t/ adum$!it d# mil/ )ptu!a lo"o)tului. 'i cu,
p!ins#s# capul n palm#/ t!upul i s# adunas# p#st# "#nunc*i/ dup
cum st p!uncul n pnt#c#l# mam#i. A'a s# "!md#sc ca'ii d#
moa!t#. n "lasul Ban#i !sun cio$ d# mil;
C Hai s n# dm mna/ And!onic/ 'i s nd3duim n
ntmpina!# mai nso!it.
Lo"o)tul 'i !idic an#(oi# capul. Rosti st!i(it d# 3al#;
C i p#st# putin&... %nt... %ilit snt s,&i !pun (ia&a.
4!ic#pi. Nu soa!ta m#a o oc!ot#sc/ ci a B!nco(#anului 'i a
6ala*i#i. O sut d# 3u!mint# la icoana 4!#a %)int#i nu m,a! put#a
nc!#din&a c &i,a s#cat "ndul (!3ma'. Al tu 'i,al
Cantacuin#asci...
C A'a... spus# nc#t Bana. nc#!c s m$#asc; Nu mi,#
t#am d# moa!t#... 6ut,ai oa!# iscoad $i!uit d# $t!n#&#.
Iscoad ca!#l# s,'i d#a su)l#tul nt!,un c!i(at cums#cad#/ cu
p!i(#"*i d# icoan#/ lumn!i 'i n#amu!i. 6#i a(#a ac##a'i soa!t/
Radu And!onic@ Nu,i $l#st#mul m#u. E al slu3$#i c# mplinim...
Ciudat/ adu"i. Am 'tiut dintotd#auna c (oi l#pda suspin
timpu!iu. U!sita pl#t#lo! d# a!"int. Nu nc!un&#sc niciodat...
Ho*ot d# plns cut!#mu! )ptu!a lo"o)tului. Cont#sa Bana
i pus# mn u'oa! p# um!.
C &i c!u& ost#n#ala 'i 3un"*#!ul/ And!onic. Rmi cu $in#.
Di$ui podoa$ mititic c#,i spnu!a d# "!uma3i n ln&u"#l
t!ainic. n *!u$/ lini't#a &#s#a "iul"iu "!#u. Bana/ cont#s d#
-
1#s#!i#. nd#l#tnici!#.
Rado<ic#/ 'i )cu s#mnul c!ucii 'i pu!t l#)tul la $u#.
Boi#! And!onic d#pus# t!upul p# un $!oca!t !ostuit nt!#
$od!oan&#l# a!m#anului. Ciotul d# lumna!# plpia ln" tmpla d#
a!"int a Ban#i. 4!#a un n"#! do$o!t.
Lo"o)tul s!ut oc*ii $!um!ii/ nc*indu,i.
2LORAR/ LEAT -HXY DE LA HEGIRA
4!im(a! mi#!i#/ iscat dint0i p# malu!il# c#l# $*loas# al#
Bucu!#'tioa!#i/ aninnd p#st# noapt# c#!c#lu'i c!ui n pl#t#l#
salci t0n"uitoa!#/ nsu)l#&#a o$!a3ii t0!"ului. La conacul Dum'a
din Uli&a 1a!#/ cio!c*inii liliacului 'i l#pdau a!oma )#!#st!#lo!
d#sc*is#/ o oast# d# mui#!i cu p#st#lci 'i pulpan# al$# !o$ot#au
s(!'ind p!im#nitul c#la att d# d!a" 3upn#s#lo! (ala*#/ ca!#l#
(#st#'t# ap!opi#!#a 4a'tilo!. L# stpn#a din po!unci slo$oit# cu
"las cati)#liu dumn#a#i/ Anastasia/ post#lnic#as Dum'a.
%t!i"t#l# unui $o"asi#! "!#c i d#slu'i c*ipul nt!# $ul"!a'ii
io!"o(anului.
C Ci nu,mi "!#p&na la po!&i/ c!#'tin#/ 'i du,t# n cal#a
dumital#@ Dup cum (#i/ mpo(!at mi,s d# t!#$i 'i nu,mi st
"ndul la ma!) ct d# al#as.
C Cu alt soi d# ma!) m,am p!ip'it/ cinstit 3upn#as.
Domnia ta t# a)li post#lnio#asa Anastasia Dum'a.
C 1 a)lu.
C Ei,aduc ca!t# po!nit din mp!&ia tu!cului.
1ui#!#a sim&i nod n inim. 4o)ti n#"u&to!ul n cas 'i lu
cu mini t!#mu!nd# o l#"tu!ic ciudat/ n(lit n ma!am d#
mtas#.
C Cin# &i,a nc!#din&at,o.
Nd#3d#a 'i t#ama dimp!#un/ o su"!umau.
C Un milo" "!#c c# c#!'#to!#a p# malui Bos)o!ului. A)lnd
c m nd!#pt sp!# 6ala*ia/ m,a !u"at cu lac!im s,&i po!t ast
$occ#lu& d#sp!# ca!#l# spun#a c a! cup!ind# !(a'.
D#"#t#l# $#m#tic#au la nodu!i. 4# o $ucat d# pi#l#/
)o!)#cat dint!,un suman/ )us#s#! a't#!nut# cu t!ud slo(#
nclcit#.
...i carte i zapisc de bun r!as, Nastasie. 2i dup
ndtinatul an, cerceteaz dup boier cu!secade care s nu-i
n%oseasc fptura i #ra!ul. 3ndul !eu cel din ur! va fi
pentru do!nia ta...
C Ionic@ 'opti mui#!#a $i!uit d# lac!im.
i au#a "lasul poposit o clip din n#"u!a alto! mp!&ii.
I
C Bin#cu(ntat )ii/ stpn#/ $#l'u"/ sntat# 'i no!ocul s
nu,&i pl#c# din cas dup cum cmila nu s# poat# st!#cu!a p!in
u!#c*il# acului@
O!tomanul !n3i "dilat 'i a!unc n &!n patac d# a!am.
NiJos/ p#*li(anul din C!#ta/ o cul#s# *a!nic. An#(oi# l mai
!#cuno't#ai p# $osca! n )ptu!a ciumpa( c# $t#a uli&#l# po!tului
c#!'#to!ind. 4umnul d!a*onului/ tocmit d# stolnic/ i $#t#"is#
spina!#a/ p'#a "*#$os/ cu minil# mtu!nd &!na.
C Lips#'ti din d!um/ olo"ul#@
Bostan"iu pnt#cos 'i t!u)a'/ cla!#/ s# !#p#i "ata s0,l
p!ind su$ copit#l# $idi(iului. NiJos s# !osto"oli la ma!"in#a
d!umului.
G!$aciul $ostan"iului i a!s# o$!aul. 4"nii C "u! casc/
n#"u&to!i/ lum#t d# toat mna C i$ucni! n !s. Ba/ un
cotn"an d# (!#o doisp!##c# ani i stupi n )a& doi sm$u!i d#
mslin/ asmu&ind (#s#lia p!ostimii.
4# c*ipul p#*li(anului/ o lac!im t!ud#a s,i sp#J sn"#l#.
I
Galim#t %u!m# d#mi#!d um!ul i$o(nicii. Ra d# %oa!#/
a!(anita cu p! c!#& 'i c*ipul stupit d# alun#l#/ i s# ncolci p#
t!up/ i#d#! supus. Gd#l# suspin d# mul&umi!#/ t"nd n pi#pt
a!oma po!tocalului n)lo!it.
Ala* s# do(#dis# c!u&to!/ i$(indu,l d# toat# n#cau!il#;
slu3$a n pusti#tat#a Anatoli#i/ &)n#l# 2at*m#i 'i !ud#nia
apstoa!# a lui Ram+. Ba dimpot!i(/ p#nt!u ca )!d#l#"#a
2at*m#i/ )u"it dup un "*iau!/ s nu nn#"u!## c*ipul
sultanului/ (ii!ul/ sp!# d#s(!'it tain/ c#tluis# "u!a lui %u!m#/
$uc'indu,i c*imi!ul cu "al$#ni. La as#m#na p!#&/ n,a! mai )i
d#sc*is Galim#t "u!a nici s $#a ap.
C Am !it n p!(lia lui G\l#/ "!i Ra d# %oa!# cu "las
c# aduc#a a cnt#c#l/ pa)tal# d!"la'# 'i mitit#l# iscat# din
$la'#...
Cu(int#l# mui#!ii i mn"iau u!#c*il#. Iadului 'i n#,
"*io$ului (ala* (oc#a d# cimpoi a 2at*m#i@@ D#,a3uns aduc#!#a
amint#/ 'i pi#l#a tu!cului s# c!mpo&#a. 8m$i m$tat d# (!a3;
C L# (#i do$ndi/ po!um$i&a m#a...
I
Boi#! N#"!u N#"ul#scu c#!c#t nc o dat idu!il# pustiit#
al# conacului p!int#sc. 'i &inus# (o!$a 'i n 'apt# il# num!at#
st!pis# a"onis#al d# ap!oap# t!#i (#acu!i. Nici mca! )oc
nimicito! n,a! )i i$utit p!pd#ni# 'i pustiu mai d#s(!'it.
Bot)o!ii !sunau p# du'um#l#l# "oal# ca n lca'u!i d# &inti!im/ la
)#!#'ti pln"#a dimin#a& mo*o!t d# )lo!a!.
4oposis# n 6ala*ia cu $a( d# ap!oap# pat!u luni/ )iind
dumn#alui ca' d# moa!t# n cas#l# Cant#mi!#scului. C!tu!a!ul
l di$uis# la ca!a(an,s#!a+/ und# 'al(a!a"iii nu 'tiau c# s d!#a"
cu (#n#ticul plit d# $#t#'u" la cap/ d# (!#m# c# $ol$o!os#a
cu(int# )! noim/ idu!ilo! 'i $od!oan&#lo!. l tmduis# 'tiin&a
do)to!ului n#am& 'i $l#st#mul c#!ului ca!# l#cuindu,l. l osnd#a a,
'i pu!ta pn la capt c!uc#a.
>i tot c'#ala/ da! ac#asta n,a(#a s,o a)l# dumn#alui
niciodat/ l smuls#s# 3un"*#!ului cantacuin#sc/ stolnicul
p!sind *ota!ul dup o sptmn d# (#"*#.
Boi#! N#"!u p'#a din cma! n cma! lsnd n u!m
(!ai't# 'i 3al#.
I#'i n o"!ad 'i l#pd c*#il# p# pa!maclcul p!id(o!ului. n
cm!i su)las# c!i(&ul/ ia! idu!il# nu l# tl*!#a nim#ni.
N#"u&to!ul ca!# do$ndis# conacul $o(#a. Dumn#alui/ $oi#!
N#"!u 'i mcinas# la p!#a mult# mo!i !$da!#a.
ncl#c 'i pi#!i n uli&/ u!nindu,s# p# d!umul cu pul$#!#
ca!# nu duc# nici#!i.
I
%oman,A$a,El stt#a p# du'um#l#l# "nimi!li#i din
1a*alaua Edi!n#,Capusi/ c#!c#tnd cu n#dum#!i!# n 3u!. Ia!
n#dum#!i!#a l &in#a d# t!#i il#. A3uns#s# "!#u la %tam$ul/ cci
$t!n#&#l# nu,s toia" d# nd#3d# 'i nici picioa!# d# t#l#"a! nu au...
l plis# mi!a!# ma!#/ $"nd d# s#am c mui#!#a
dumn#alui/ L##a/ nu (#"*#a p!id(o!ul n"duind *odin
minilo!/ dup cum po!unc#sc c!&il# copiilo! lui Is!a#l d# sa$at.
>i mai a$iti! l pus#s# p# "ndu!i $o!d#iul/ cci t!#n&#l# 'i
l#mn!ia nc!#m#nis#! su$ c!ust "!#a d# col$/ n (at! nu plpia
)ocul/ oal#l# pustii nu a!om#au m#!ind#a&a al#as a s)!'itului d#
sptmn.
4n la u!m/ s# ndu!as# o m#"i#' milosti(/ Haia a
Ca(a)ului/ ca!#,i d#'#!tas# n $lid o #am )i#!$int#/ ia! la u!#c*i/
t!'#nia L##i. A'a a)l dumn#alui c soa&a n&#l#ptului 1#i!,
A$d,A'ida/ cp#t#nia to(!'i#i o(!#i#'ti din %tam$ul/ s#
p!pdis# acum t!#i ani d# $oal "!#a. Cat!in&a lipsindu,i din
$ttu! C ct# nu mplin#'t# o mui#!# n "ospod!i#@ C ia! L##a
a)lndu,s# sin"u! 'i plin d# (la"/ ma!#l# n(&to! a po)tit,o s
ntocm#asc $o!d#i dimp!#un. Au )cut $in#/ au )cut !u/
m#"i#'a nu 'tia. La o c*i$uial/ to&i l socot#au p# %oman,A$a,
El lo"it d# mult mo!&ii...
Ia! dumn#alui/ %oman,A$a,El/ a'#at p# du'um#l#/ !osti
!u"ciun#;
C A3ut,m/ Doamn#/ 'i lumin#a,m s nu c!t#sc/ 'i s
nu m l#pd d# da!/ cci #u d# dou o!i l,am d!uit p# n&#l#ptul
1#i!. I,am dat cu palm !s)i!at slo$o#ni#/ l,am miluit 'i cu
mui#!#a. N,a't#pt !splti!i o/ Dumn##ul m#u@ Ia,mi doa!
o!$i!#a 'i nt!ta!#a mni#i 'i $in#cu(nt#a,m cu lumin n
inim 'i 3ud#cat. >i mai in"dui#,l# lo!/ pcto'ilo!/ a do$ndi
i#!ta!#a m#a...
Dup ca!#l#/ n(#stmntnd st!ai d# sac/ 'i a'#ndu,s# n
c#nu'/ %oman,A$a,El nc#pu a cu"#ta/ opintind s pt!und
tlcul c!!ilo! c# duc sp!# mntui!#.
n o"!ada conacului domni#i sal# d# la T!"o(i't# lo"o)tul
Balot asculta cu su)l#tul la "u! d#slu'i!il# n $o$i al# 8am)i!#i.
D#'i p!im(a! $la3in C o adi#!# molcom n#c3#a n
*!3oan p#tal#l# )lo!ii d# pi#!sic 'i cais C dumn#alui s#
m$!o$odis# n ca&a(#ic d# (ulpi/ cci (!#m#a/ ct d# dulc#/ #
am"itoa!# 'i l#sn# t# p!ocops#'t# cu 3un"*i un "utuna!.
Lo"o)tul s# co!col#a cu s!". n )i#c# s#a!/ c*#l!#asa l
t!"#a cu oloi 'i o&#t/ $#a #am d# $u!ui#ni n toat iua/ ia!
dimin#&ii i da $!nci/ d#'#!tnd $!dac umplut oc*i cu sn"# d#
cuco' nt!u spo!i!#a (la"i.
>i tot n )i#c# i/ 8am)i!a a(#a slu3$ s,i d#a n odii/
t!"nd $o$ii.
Ei"anca/ sim&indu,l i#pu!at#c/ i $sn#a ac#la'i cnt#c;
"!un&#l# d#slu'#sc sntat#/ $ucu!i# d# la d!um/ 'i i$nd n
p!icina d# la 1it!opoli#. Cci )! a da mca! oc*i cu conacul din
Bucu!#'ti/ Balot "onis# ct!# T!"o(i't#/ d# und# nd!umas#
6ldici 3al$ sp!# a,i n"dui d#sp!&#ni# d# 3upn#asa E(doc*ia.
1ui#!#a nu s# pun#a d#,a cu!m#i'ul/ $a s# o!is# a,'i da
ncu(iin&a!#a/ 'i mul&umi!#a lui Balot !ms#s# cam ciuntit. Nu
c/ )#!#asc Dumn##u@ a! )i tn3it dup t!ai cu luda c##a/ ct o
$is#!ic/ (!)uit d# clopotni&/ ci p#nt!u c a! )i po)tit s,o 'ti#
npstuit/ s,o (ad miluindu,s# p# "#nunc*ii c#ia $olo(no'i d#
&op!c/ dup i#!ta!#.
C C# d/ c# d.
C Api c# s d#a/ stpn#@ Numai $in#/ dup cum $a" d#
s#am 'i domnia ta/ c d#,acum l#,ai d#p!ins !nduiala. Iac
$#l'u"ul/ iac,&i $o!d#iul "*i)tuit cu d#s)t!i C und# nu mi s#
ntind 'i mi# $o$ii tot as#m#n#a C iac,&i sntat#a/ s $a&i
mun&ii n cap#t#@
C 8u. A'a d. 4i d $in#/ d $in#/ 8am)i!o@... C# taci/
). 8i@ C# mai d.
i !d#au oc*ii. D# $ucu!i#/ "u!a i s# umplus# 'i un )i!ic#l 'i
c!oia al$i# sp!# $a!$.
C A! mai )i c#(a. D#... Ei"anca p!#a s s# cod#asc. 1i,#
c t#,oi sup!a.
Balot s# sp#!i#.
C 8i/ cioa!@ Dac tot t#,ai po!nit...
C Uit#/ sa nu,&i c'un## pa min#/ da! s# las cu moa!t#.
C 1oa!t#.@ Ai $olunit/ ).@
D# mni#/ $oi#!ul !stu!n m#scioa!a 'i $o$ii s# !isipi! n
ia!$a n#cosit.
C 1oa!t#/ $oia!ul#@ Ei,i cin#(a ap!oap#/ mui#!#../.
C 1ui#!#. Ca!# mui#!#/ n#sc!mnato.@
C L#"iuit/ c i,am (ut "*iulul. Au/ da "!#u p!ic#pi/
$oia!ul#/ pupa,&i,a' $u!icuG@ Dupn#asa domni#i tal#...
Oc*ii lui Balot c!#scu! $lid#.
C E(doc*ia.
C Dumn#a#i.
C nc!#din&at #'ti/ ).
C Ca d# s)nta duminic.
Balot nc#pu s !d. Dinti c*i&it )i!a(/ apoi n *o*ot#/
ca!#,i d#slu'i! c#!ul "u!ii "unoas#. l n)i#!$nta $ucu!i#
sl$at#c/ nu s# put#a op!i din "*i*uial.
C Aol#o/ )#!#asc s)ntu`@ stupi $alaoac*#'a. G!i3#'t#/
stpn#/ s nu pa&i (!#o $#l#a@
C 1na lui Dumn##u@ su"*i& Balot. Ia adun/ )/
"!un&#l# s (#i c# mai dau...
4#st# "!din/ stpn#a un soa!# molat#c 'i !sul (#s#l al
cioc!li#i. Ei"anca 'i u!m (!#m# nd#lun"at dondn#ala c#!nit.
I
Nu,i (o!$/ po"o!s# s!$toa!#a p!im(#!ii 'i asup!a
conacului din 4odul 1o"o'oa#i al $oi#!ului Ioni& 2!c'an. Da!
n cu"#tul dumn#alui.
%# ndu!as# Domnul/ $unu&ul 'i d!"u&ul/ 'i poposis#! cu
$in# n c#tat#a Bucu!#'tilo! nt!#"i 'i n#(tma&i. Dnsul/ cuconu
Ioni&/ 2at*ma 'i 3upn C*i!ic. Ba/ miluindu,s# d# so!u,sa ca!# i
t!imis#s# ca!t# d# d#slu'i!#/ ma!#l# (ii! Ram+ 1#*m#t/
n)i"ndu,'i pint#nul n inim C las c,i !mn#au 'i a(u&iil#
'al(a!a"ioaic#i@ C n"duis# nso&i!# p"n nt!# dumn#a#i 'i
$oi#! (ala* nd#a3uns d# smintit sp!# a n#t#i a't#!nut npast#i.
Nici $!$atul p"ni&#i/ "d#l# Galim#t %u!m#/ nu c!tis#...
?>tia tu!cal#t#l# c# 'tia@U !ost#a p# n)undat# cuconul Ioni&
nd#sndu,'i pumnii n cp&n.
Cci/ Doamn#/ la ap!i" stpn s# (!s# "manul@ Und# #!au
aia)#tu!il# n)!ico'at# d# nou il# d# la c!'ma Rdi&#i/ und#
c#asu!il# dulci d# t!nd(#al #u minil# nc!uci'at# su$ c#a) 'i
"la3a la nd#mn/ und# pi#!is#! (o!$#l# t!u)a'# ?nim#ni nu m
nt!#a$ d# sntat#/ ncot!o m po!n#sc/ d# und# pu!c#d 'i la al
ct#l#a c#as m,oi nc*ina p!isp#iU.@
2at*ma d#p!ins#s# !#p#3o! ol#ac d# (ala*/ st!un#a slu"il#/
cuno't#a p# d#,a !ostul ci)!!ia pi(ni&#i.
La o (!#m#/ stul d# stpni!#a n#ndu!at a p"ni&#i/
C*i!ic 'i st!0ns#s# t!#n&#l# 'i 'i luas# iua $un.
C D#,a3uns mi,i slu"!itul/ stpn#/ !ostis# cu oc*ii n
pmnt/ m t!a" sp!# al# m#l#.
C ncot!o t# nd!#p&i oa!#/ C*i!ic.
C Ia/ la o a(!litu! d# piat!/ n 1a*alaua B!o't#nilo!/
und# am o )!m d# cscioa!.
C 2los &i,i a(utul/ C*i!ic/ d# t# ndu!i a,&i l#pda slu3$a.
D# ast dat/ plnsul "l&i um#!ii slu3ito!ului.
C 2los.@ Nu mi,a npdit u!#c*il# 'i nici mca! su$&io!il#.
Lui C*!istos 'i domni#i tal# mul&um#sc c nu,s silit a ntind#
mn n#(!#dnic la $is#!ica %nt,Nicola# din 1a*alaua Calicilo!.
O &inus# p#,a dumn#alui 'i ddus# c#p "ospod!i#i din
B!o't#ni. Cu $oi#! 2!c'an a3uns#s# a s# ntmpina n tain la
c!'ma Rdi&#i. %tlpind aici m#s# n#"#luit#/ d#'#!tau dimp!#un
$utlcu&# d# (ina!s 'i ca!a)# cu p#lin/ pln"ndu,'i p# um#!i
isp!(il# c#l# d#mult clto!it#. C!ciunul d# la Coi#ni/ (#stitul
%nt,6asil# din 1!"in#nii d# Dos/ pona d# la $is#!ica %caun#...
?6ino(at i And!onic/ cu"#ta n#"u!os $oi#! Ioni&. Apoi
p!i#t#n &i,i ac#la ca!# (ndu,t# dnd cu cp&na d# idu!i &i,o
n"dui#. Cinci 3oa!d# la '#ut 'i un $olo(an n &#ast m,a! )i
d#m#ticit cu si"u!an&... G#a$a@ Nu s# a)l to(!'i# ad#(!at n
ast lum#@ Ia! acum/ *a!pia m/ 3oac n *&u!i@ A)#!im/ $oi#!
2!c'an@U.
C Ioni&@@
Glasul 2at*m#i st!puns# conacul/ )cnd $o!t n idu!i.
2!c'anul slt iut#' din 3il& 'i al#!" la po!unc.
C Und# lnc##'ti. Doa! nu mi,oi s#ca "tl#3ul st!i"ndu,t#/
Doamn#/ u!t mi,a )ost n (ia& omul mod!lan@
C I#!tciun#/ inimioa!a... 1 plis# din s#nin somno!o'ia/
C*i!ic/ a)lat iscoad p# ln" "a!du!i/ s# nd#p!t cin#
u!"isit/ cu coada at!nnd n &!n. Iac c# put#a i$uti o mui#!# n
"ospod!i# c*i(#!nisit 'i p!#a $ucu!oas d# $#c*#!a'i@ Api
n#"*io$ s# do(#d#a c!#'tinul c#la/ 4!o)#tul/ p!iponind pud#!ia d#
2at*m# 'i Ai'#,l# 'i Ami!#/ n t#mni&a *a!#mului@.
4oposit n $o!d#iul dumn#alui/ 3upn C*i!ic umplu dou
cup# cu $asamac 'i nc*in o"linii;
C % t!i#'ti/ cucoan# Ioni&@
I
C Cu(#nit #st# a aduc# mul&mit Domnului@
6od B!nco(#anu *odin#a n c*io'cul iscat d# m#'t#!i
iscusi&i la poal#l# "!dinii Cu!&ii 6#c*i. Dou *a(uu!i ca!#
u"!(#au p!i(#li'ti d#,o clip c*#n!uiau )oi'o!ul/ p# pa3i'til#
s#mnat# cu lal#l#/ p!int!# statuil# dltuit# n piat! 'i ma!mu!
*imn#au puni t!u)a'i/ t!nd mantii c!i#'ti $tut# n sma!a"d#/
c*i*lim$a!u!i 'i a!am)i!u!i. A!om# am#&itoa!#/ ia!$ c!ud.
n!ou!at d# "!dina!i/ c*it!i n#col$ui&i/ (du* p!im#nit d#
adi#!#a s#!ii 'i $taia a!ipii d# !ndun#a/ m$lsmau
mp!#3u!im#a/ picu!nd n cu"#t# $ucu!i# lin.
%tolnicul Cantacuino 'i l#pd lul#aua stins.
C Ad#(!at/ Doamn#@ 4!im(a! c*ip#' ca ac#asta/ nu,mi
amint#sc s )i t!it d#ct n (!#m#a p!unci#i/ p# cnd *lduiam/
i#d )! )!u/ p!in cod!ii Cot!oc#nilo!.
6od m$i ns#!!ii. La alt#l# "nd#a m!ia sa...
C 1a!# po(a! mi s,a u!nit din su)l#t. Osndi&ii c!#'tini din
Anatolia snt slo$oi/ soa!ta a !nduit ca p# um#!ii 6ala*i#i/ d#'i
p!icina'/ s nu s# a$at npast.
C 1d#/ )cu Cantacuinul/ iac soiul d# no!oac# p# ca!#l#
n,a' po(&ui nici un c!ai s s# $iui#.
C 1i,amint#sc c#l# il#/ !s# lini'tit B!nco(#anu/ cnd
nsu'i domnia ta cu(nt!#ai n so$o!ul c)tni&ilo!; VA ispiti
u!sita ns#amn a i$ndi p# 3umtat#@U
C I#!ta!#@ D#slu'#'t#,mi/ !o"u,t#/ c#,a i$ndit m!ia ta.
C Am s,&i d#slu'#sc/ su!is# 6od/ pu!tnd un $o$oc d#
!o la n!i. Cu inima scldat n $ucu!i#/ n"*#nunc*# ai
dinaint#a icoan#lo!/ cci am s(!'it )apt c# a ns#ninat c*ipul
Domnului. Iac/ cinci mii d# (ala*i/ o!i ap!oap#/ s,au altu!at
ia!'i mui#!ii/ p!uncilo!/ "ospod!i#i o!opsit#. Cinci mii d# (ala*i
c!o!a li s,au )ost d!uit ia! dimin#&il# $lnd# d# ap!il/ $ucu!iil# cu
ca!# datina c!#'tin#asc 'i,a $la"oslo(it )#cio!ii/ (o!oa(a ndit la
)ntna din mi3locul satului/ p!ispa und# $a$aca mpl#t#a col&uni/
st#3a!ul din o"!ad/ a!oma mi=and!#lo! din c#!dac... N,am i$utit
nd#a3uns/ stolnic#.
Cantacuinul 'i nd#mn cuttu!a p#st# tu!l#l# plum$uit#
al# 1it!opoli#i.
C n"duit i # p!incip#lui 3ud#cata limp#d#/ $!a&ul
in(!to'at d# (la"/ (icl#nia cu !od/ psto!#ala asp! da! d!#apt/
nu 'i inim d# mi#lu'#a. Cci po(&ui#'t# un n&#l#pt c*ita#; Ia
d# la s)in&i cu amndou minil#/ las,l# ns n t!istu&
milosti(#nia.
C 1 must!i. m$i 6od.
C Nu cut#/ m!ia ta@ 1 tot minun# d# no!ocul C un ca!
C c# a $in#cu(ntat ultima isp!a( a lo"o)tului And!onic. Dinti/
4adi'a*ul/ ca' d# moa!t# c*ia! n c#l# il#/ socoat# c Ala* i
t!imit# s#mn 'i tmduindu,s#/ nu s# mni#/ 'i nu c#!c#t#a cin#,i
p!icina'ul t#mni&#i )!mat#. D#,al doil#a/ d#'i Ram+ 1#*m#t 'i,a
nd!umat iscoad#/ c#!cnd p#nt!u (!#m#a cnd sultanul s# (a )i
l#cuit d# milost#ni#/ a o$lici ta!to!ul/ "s#'t# &inutul pustiit d#
ap!i" po3a!. Aps c ac#asta nu mai # )apta lui Radu And!onic/ ci
a osndi&ilo!. Clopotni& la toat#/ pun# d!a"ul ma!#lui (ii! p#nt!u
so!u,sa/ 2at*ma. Un altul a! )i t!#cut p!in )oc 'i 3un"*#!/ iata"an 'i
$alim# nt!#a"a 6ala*i# numai p#nt!u a di$ui 'i osndi p#
musulmanc. Cnd colo/ ticlosul d# 2!c'an s# l)i#'t#
$im$a'/ dimp!#un cu cadna@
B!nco(#anu !s# nc#ti'o!.
C Aud c nu mai sp#!i# c!'m#l# din 1a*alaua Calicilo!.
1 c#!c#tai/ asup!a i$nii/ stolnic#. Nu &i s# pa!# c ac#asta #
nd#a3uns d# (!#dnic. Un Ioni& 2a!c'an domolit d# mui#!# c#
'ti# a &in# )!ul cnd $o$l#ticul i t!udit d# "ndu!i nd!(an#/ iac
da! d# lini't# Bucu!#'tilo! p#nt!u $un $uc&ic d# (!#m#.
C Hm/ mo!mi cu ndoial stolnicul/ n,am (ut plop
st!m$/ !u nto!s din cal#/ clu"! cu!at 'i nici $#&i(an nndit la
ap. D#sp!# ald# Ioni& 2!c'an/ om mai (o!o(i/ m!ia ta...
6od smuls# un pumn d# ia!$ 'i,l )!mnt nt!# palm#.
Ac#st#a s,i )i# "!i3il#@ 2!c'an... Din n#am s# a)lau nuci C nu
p'is# alt)#l nici p!int#l# su/ $oi#! 8a*a!ia/ nici $un#lul
1anolic C da! n#ticlo'i/ 'i aducnd o )!m d# (#s#li# n
p!i(#li't#a

Bucu!#'tilo!.
T!as# adnc n pi#pt a!om#l# ns#!!ii. Gndul c mii d#
(ala*i smul'i can#i/ 'i t!ud#i/ 'i d#nd#3dii/ c#!c#t#a acum
!il# p!int#'ti/ as#m#ni domni#i sal#/ i picu!a mi#!# n cu"#t...
C Ai (!#o (#st# d# la lo"o)tul And!onic.
I
C Am p!imit ca!t# d# la And!onic/ !osti Dimit!i# Cant#mi!.
%# a)l la 6iana cu slu3$ nou...
Domni&a Casand!a 'i slt din "*#!"*#) cuttu!a aluni#.
C i cu mui#!#a.
C!tu!a!ul 'o(i o sin"u! clip.
C Nu 'tiu./.
8$o(#au n $i$liotic*ia conacului i#'#an. Din c!n" !s!is#
o lun !u"init ca un $an (#c*i/ picu!nd !'in p#st# salcmi.
adi#!il# nop&ii mn"iau "o!"an#l# n"#nunc*#at#/ "on#au
!su)la!#a luc#)#!ilo!. 1#st#c#nii/ n plato'# d# a!"int/ nl&au
lumn!i.
B#iad#aua 'i smuls# p!i(i!#a d# la )#!#'ti.
C 6!#dnic $!$at lo"o)tul@ D#,a' )i )ost mui#!#/ cu
si"u!an& a' )i opintit a,i do$ndi d!a"ost#a.
4#st# c*ipul Casand!#i/ su!sul lun#c cu pa'i d# pisic.
C %t!luci!#a )! msu! (atm oc*ii/ Dimit!i#
Cant#mi! o p!i(i n#dum#!it.
C Nu p!ic#p/ Casand!...
C And!onic nu,i $!$atul s &#as )#!ici!#a un#i mui#!i.
Altu!#a d# d0nsul/ (ia&a i "oan sl$at#c/ p# $idi(iu smintit/
n)!unta!# cu satana/ $#n t!#n&uit d# )ul"#!/ m#!#u do!
n#mplinit. 1ui#!ii/ su!s#/ d!a" i # (t!i'oa!a 'i a!om#l# cald#
al# cu*ni#i n noapt# $i!uit d# (iscol/ (ia&a c#!c#tat din spat#l#
p#!d#l#i/ p!in iscoad
-
/ cum spun papista'ii... 8il#l# m$#l'u"at#
cu coonaci cali n duminica pa'tilo!/ 'i "lc#a( n#ns#mnat
-
O"lind la )#!#st!#l# cas#lo! din Eu!opa c#nt!al/ p!in ca!# s# poat# (#d#a tot
c# s# p#t!#c# p# st!ad/ )! a )i (ut.
pu!tat su)!a"ioaic#i ca!# p!#a d iama n *!#l... %cut#c#/ colan
d# c*#i/ cum#t!ii 'i cl#(#t#al p# s#ama m#"i#'ilo!. Ia! d#sp!#
(#'nicia ac#sto!a/ mui#!#a (!#a s s# simt nc!#din&at.
Cant#mi! i p!ins# mna.
C Tu t# sim&i nc!#din&at/ Casand!.
Domni&a l p!i(i n adncul oc*ilo!. %# nl& p# (!)ul
ncl&#ilo! 'i,i d#pus# s!uta!# u'oa! p# )!unt#.
B#iad#aua i mul&mi din cuttu!/ clipind m!unt. %#
nso&is#! d# dou luni 'i s# mplinis#! t!#i/ d# cnd Casand!a
)us#s# slo$oit d# la %c*itul 6#c*i. G#!uial ns )! l#ac s#
stato!nicis# nt!# domni& 'i mum,sa. Cantacuin#asca n,a(#a s,
i i#!t# pn la ultima lumna!# c i s# pus#s# d#,a cu!m#i'ul/
d!nicind maili!#a B!nco(#anului. O nso&is# p# )iic,sa la
Ia'i/ da! d# la nunt lipsis#. Rms#s# ca n#am d# mna d!#apt
doa! )!at#,su/ G*#o!"*#/ 'i ac#asta sp!# a nu da p!il#3 d# tai)#t 'i
d!(al oasp#&ilo!. D# la B!a'o( sos#au c!&i pu&in#/ cu (#'ti m,
!unt#/ c# s# mcinau p# p#!"am#nt# ct palma. >i,a'a a(#a s s#
ntmpl# pn la u!m...
Cant#mi! !idic oc*ii. Lun/ splat acum d# !u"in/ suli&a
au!iu asup!a mi#ului d# noapt#.
C Nu t# culci/ Casand!.
C 1ai $o(#sc ol#ac.
B#iad#a Dimit!i# suspin 'i s# adnci n *!isoa(#l#
dumn#alui.
8o!il# )!n"#au noapt#a 'i c!tu!a!ul t!ud#a nc asup!a
slo(#lo!... D#sp!# i$nda B!nco(#anului ns/ slu3it cu c!#din&
d# lo"o)tul And!onic/ d#sp!# c!&il# nd!#ptat# d# Casand!a din
B!a'o(/ *ainia 1!i#i Doamna/ isp!(il# lui Rustan/ o!i al#
domni#i sal#/ L#topis#&ul d# A!"int nu pom#n#'t# cu(nt. Tot
ast)#l/ condu! mic d# atlas nu las u!m asup!a (!#un#i pa"ini...
>i nim#ni nu 'ti# c s,a clto!it p!in ast (ia&/ acum dou
sut# 'i mai $in# d# ani/ )lac! d# a!"int mistuit n (lto!il#
(!#mii/ Bana cont#s d# Rado<ic#.