Sunteți pe pagina 1din 2

Calculul unei structuri cu programul ETABS

- etape orientative -

1. Specificarea unităţilor de măsură

2. Crearea unui nou model structural


File – New Model

3. Definirea axelor în plan şi a datelor privind nivelurile structurii


Default.edb; Grid Only

4. Definirea materialelor
Define – Material Properties

5. Definirea tipurilor de secţiuni


 elemente de tip bară: Define – Frame Sections
 elemente de tip placă: Define – Wall / Slab / Deck Sections

6. Desenarea structurii (stâlpi, grinzi şi planşee)


Draw – Draw Line Objects
Draw – Draw Area Objects
(Edit – Mesh Areas)

7. Desenarea pereţilor structurali


Draw – Draw Area Objects
Edit – Mesh Areas
Assign – Shell/Area – Opening… (dacă este cazul)
Atribuirea de identificatori de montanţi şi de rigle de cuplare:
Montanţi: Selecţie bare şi/sau plăci
Assign – Frame/Line – Pier Labels şi/sau
Assign – Shell/Area – Pier Labels
Rigle de cuplare: Selecţie bare şi/sau plăci
Assign – Frame/Line – Spandrel Labels şi/sau
Assign – Shell/Area – Spandrel Labels

8. Modificarea orientării axelor locale ale elementelor


Selecţie bare/plăci
Assign – Frame/Line – Local Axes …
Assign – Shell/Area – Local Axes …

9. Specificarea factorilor de modificare a caracteristicilor secţionale


Selecţie bare: Select – Select by Frame Sections…
Assign – Frame/Line – Frame Property Modifiers …

10. Specificarea condiţiilor de rezemare a structurii


Selecţie noduri
Assign – Joint/Point – Restraints (Supports).

11. Definirea cazurilor de încărcare


Define – Static Load Cases…

12. Specificarea forţelor şi momentelor concentrate aplicate la noduri


Selecţie noduri
Assign – Joint/Point Loads – Force…(se specifică şi în ce caz de încărcare
acţionează)

13. Specificarea forţelor şi momentelor concentrate aplicate pe bare


Selecţie bare
Assign – Frame/Line Loads – Point…(se specifică şi în ce caz de încărcare
acţionează)

14. Specificarea forţelor şi momentelor uniform distribuite aplicate pe bare


Selecţie bare
Assign – Frame/Line Loads – Distributed…(se specifică şi în ce caz de încărcare
acţionează)

15. Specificarea încărcărilor uniform distribuite aplicate pe planşee


Selecţie planşee
Assign – Shell/Area Loads – Distributed…(se specifică şi în ce caz de încărcare
acţionează)

16. Specificarea zonelor nedeformabile de la noduri (noduri rigide)


Selecţie bare
Assign – Frame/Line – Frame End Offsets… Rigid-zone factor =1

17. Specificarea diafragmelor rigide de planşeu


Selecţie noduri sau planşee
Assign – Joint/Point – Rigid Diaphragm…

18. Specificarea surselor de masă


Define – Mass Source…

19. Definirea solicitărilor seismice pentru calculul seismic pe baza spectrelor


de răspuns
Define – Response Spectrum Functions
Define – Define Response Spectrum Cases…

20. Specificarea opţiunilor de calcul


Analyze – Set Analysis Options…

21. Efectuarea calculului


Analyze – Run