Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Transilvania Brasov

Facultatea de Alimentatie si Turism


Murfatlar
Student: Mereuta Anca
Grupa: IMAPA 16122
Prof coordonator:
!nac"e #onstantin
1$ate %enerale
#ompania dispune de &''' de "ectare (n )ona localit* ilor Murfatlar+ ,alul lui
Traian+ Poarta Al-a i Siminoc #ompania a fost (nfiin at* (n 1./& cu numele de Sta iunea
Experimental Viti Vinicol Murfatlar
0n anul 1.11+ pod%oria este e2tins* la o suprafa * de 21'' de "ectare+ prin
(nfiin area ntreprinderii de Stat Murfatlar
#ompania produce o %am* lar%* de vinuri+ acoperind toate se%mentele+ de la al-e la
ro ii+ i de la seci la dulci sau licoroase Printre m*rcile de vinuri produse de companie se
num*r*: Rai de Murfatlar+ Zestrea Murfatlar+ Sec de Murfatlar+ Conu Alecu+ Ferma
Nou+ 3Hectare+ acrima lui !"idiu+ Murfatlar Rai #rand Reser"e
Are$an+ %a&anu i Zara$a
Ac ionarii principali ai companiei sunt !uroavipo i !uro Trade Invest+ am-ele din
Bu)*u+ care de in /1+./3+ respectiv &.+'13 din ac iunile Murfatlar+ iar ,itivinicola
Basara-i+ #onstan a+ controlea)* 1.+'/3 din capital Murfatlar este controlat* indirect de
familia $o-ronau eanu+ Geor%e Iv*nescu i #*t*lin Bucura
Murfatlar face parte din %rupul !uro+ al*turi de !uroavipo+ produc*torul
rac"iului Hanul Ars i al coniacului 'nirea+ 4omanian $rin5 Service i Si%nus 4omania
$istri-ution $e asemenea+ (n portofoliul !uro mai intr* producatorul de me)eluri Principal
#ompan6 i produc*torul de ap* mineral* Bi-co Bi-orteni
$e7a lun%ul timpului+ vinurile produse de companie au primit numeroase premii la
concursuri interna ionale .
2Anali)a S89T
Un pas important in analiza situatiei este stabilirea calitatilor firmei , defectele,
oportunitatile de piata si amenintari, printr-o analiza SWOT. Acesta este un
proces foarte simplu care poate oferi intelegere foarte profunda a problemelor
potentiale si critice care pot afecta o afacere. Analiza SWOT incepe prin efectuarea
unui inventar a calitatilor si slabiciunilor interne in organizatie.
Puncte Tari.
1. Primul loc in topul national al produselor de vin
!. "etine 1# unitati de productie care pot procesa circa $#.### tone de
struguri intr-un sezon
$. %apacitatea de stocare de 1.! milioane &ectolitri
'. ' linii complete de imbuteliere cu o capacitate de 1#.### sticle pe ora
(. )inii de imbuteliere dotate cu ec&ipamente moderne importante din
*ranta si Spania
+. ,c&ipe de specialisti care au urmat stagii de pregatire in *ranta
-. O gama variata de vinuri atat pe piata interna cat si pe cea e.terna/
vinuri rosii 01erlot, Pinot, 2oir, cabernet Sauvignon3 si vinuri albe
0Sauvignon 4lanc3.
Pana in acest moment, Murfatlar,fiind liderul pietei de vin din Romania, a reusit sa
reuneasca intr-un portofoliu peste 190 de medalii,cateva fiind mentionate in
urmatorul tabel:
ANUL CONCURS LOCUL MEDALII
2''1 #oncursul international de
vinuri
:;u-la;a Medalie de aur
#oncursul mondial de la
Bru2elles
Bru2elles 2 medalii aur
& ar%int
2''/ #oncursul international de
,inuri
Bucuresti < medalii aur
2''& #oncursul international de
,inuri
Bucuresti Medalie de aur
& medalii de ar%int
2 medalii de -ron)
2''& P49$!=P9 Moscova Medalie de aur
Medalie de ar%int
Medalie de -ron)
#oncursul mondial de la
Bru2elles
Bru2elles Medalie de ar%int
2''2 ,ino :;u-l;ana :;u-l;ana Medalie de aur
2''1 #oncurs >9,7?.6 ,I> Bucuresti Medalie de aur
Puncte slabe
1. %alitatea slaba a materiei prime pe care societatea o obtine de la
furnizori
!. *urnizorii nu detin specialisti care sa controleze si sa mentina pure
soiurile de vita de vie cultivate si astfel productia scade calitativ si
cantitativ
$. 5n 166# s-a renuntat la gama de distilare datorita aparitiei unor
probleme
'. Preturile vinurilor sunt putin diferentiate datorita situarii vinurilor in clase
de calitate apropiate
(. %apacitatea de imbuteliere este folosita in proportii de -#7.

Oportunitati/
1. 1ateria prima provine din una dintre cele mai cunoscute zone viticole
din 8omania
!. Atragerea unui investitor strain
$. %resterea cererii pentru vinurile romanesti
'. Aparitia si modernizarea saloanelor de vin
(. %rearea unui impact pozitiv asupra consumului de vin.

Amenintari/
1 Aparitia unor noi firme care produc si im-utelia)a vin si care folosesc aceiasi
furni)ori@
2 #ererea clientilor e2terni de noi sortimente de vin este satisfacuta de alte firme
din 4omania@
& Strate%ia ofensiva a principalului competitor S# ,incon SA care se foloseste
intens de interesul national si international al retelelor de supermar5et7uri@
/ #resterea acci)elor la -auturile alcoolice@
1 4eticenta consumatorilor

& 9-iective SMA4T+ Activitati+ $rum critic
$up* reali)area anali)ei S89T+ se poate o-serva num*rul favora-il de avanta;e+
precum Ai po)iia relativ favora-ila asupra pieei vi)ate+ ceea ce a determinat ca firma
Murfatlar s* adopte o strate%ie de tip Ma2i7Ma2+ ceea ce presupune valorificarea po)iiei pe
piata
9-iectivele SMA4T pe care le7ar putea avea in vedere compania sunt :
1 !2tinderea pietei de vinuri in Polonia in urmatorul an in perioada 1'12'1/7
&1122'1/ prin e2portul direct catre distri-uitori localiB"6permar5eturi+ ma%a)ine+
reteaua Co4e#a D ,an)arile in functie de canalul de distributie folositB3D:
Super si &ipermar9et-uri $-,1
1agazine alimentare independente '+,-
Piete de desfacere ',1
1agazine specializate -,6
:anzare directa #,6
%&ioscuri 1,+
Altele 1,+
2 $erularea unei campanii de mar5etin% de catre 1' e2perti in domeniu care sa
contri-uie la cresterea van)arilor cu incepand cu /'12'1/+metodele de promovare
fiind prin Co4e#a si pu-licitateBspoturi T,D

Potrivit repre)entantilor Murfatlar+strate%ia companiei se va a2a pe de)voltarea pietei
din Polonia+ fiind o oportunitate in crearea unor relatii de durata+ crearea unui nume pe piata
internationala si o-tinerea unor venituri suplimentare
Piata polone)a este dominata de vinurile cu pret mai sca)ut+ cele dulci fiind preferate:
/13 B'7.US$D @ &'3B.711US$D@ 113B117&1US$D si 1'3 Bpeste &1US$D
Obiectivele vizate (1 an)
a). Cantitative
9-iectivele cantitative pe care Murfatlar doreste sa le reali)e)e in primul an+ pe piata vinului
din Polonia+ sunt:
#ota de piata 7 23 din piata vinului din Polonia si /3 din totalul e2porturilor reali)ate
de Murfatlar Aprom2imativ 1/'' Cectolitri $in punct de vedere al sortimentelor
destinate desfacerii in Polonia+ din %ama de vinuri Sec de Murfatlar+ 6'3 din
cantitatea estimata va cuprinde vin al- E Souvi%non Blanc si /'3 din cantitatea
estimata va cuprinde vin rosu E #a-ernet Souvi%non
,olumul van)arilor E ce urmea)a a fi reali)ate este de .'3 din cantitatea trimisa spre
piata de desfacere din Polonia B ./1'' de sticle D
Gradul de acoperire teritoriala din )ona de lansare a produsului E prin aceasta urmarim
ca produsul sa fie distri-uit in )ona ,arsoviei+ prin canalul Co4e#a si prin
distri-uitorii autori)ati contractati de Murfatlar
b). Calitative
Printre o-iectivele calitative ce urmea)a a fi reali)ate de Murfatlar+ se numara:
Po)itionarea dorita E se va reali)a prin intermediul Co4e#a si pu-licitate+ pentru
se%mentul de consumatori vi)ati+ pe care dorim sa ne incadram Bdin punct de vedere
al preturilor E ' si . US$
9-iective le%ate de ima%ine E dorim sa cream in mintea consumatorilor o ima%ine a
companiei care furni)ea)a vinuri de o calitate ridicata la preturi accesi-ile
9-iective de loiali)are a clientului E se reali)ea)a prin promotii in cadrul
superma5eturilor+ Co4e#a prin introducerea e2po)oarelor+ a -annerelor si a altor
metode de promovarea la locul van)arii
Politica de produs privind or%ani)area si desfasurarea procesului te"nolo%ic+ %ama
sortimentala de -auturi si evolutia acesteia a pre)entat permanent un interes ma;or in intrea%a
perioada+ cei & a%enti economici avand ca principal o-iectiv o-tinerea de produse cu un nivel
calitativ cat mai ridicat care sa permita cresterea cotei de piata si de)voltarea societatii@
7 Astfel portofoliul de produse in afara vinurilor traditionale a inclus la S# MU4FAT:A4
49MA>IA SA+ alte 11 %ame sortimentale cu && tipuri de vinuri superioare de inalta calitate
toate im-uteliate in sticle de '+F1 l+ precum 6 noi -randuri: Sec de Murfatlar+ 4ai de
Murfatlar+ Trei Cectare+ Ferma >oua+
Taina de Murfatlar si Premiat si recentele tipuri $r6 4ieslin%+ $r6 Muscat si Pinot Gri%io care
au ridicat cu mult cota de piata la desfacerea produselor societatii in ultimii ani@ calitatea
vinurilor o-tinute de societate fiind deopotriva confirmata atat de cele peste 1.' de premii
o-tinute la competitii nationale si internationale+ cat si volumul impresionant de vinuri reali)at
pe produseGservicii in ultimii ani de peste 21< mii "l cu o valoare de F'1''1<' lei 49> si un
pret mediu pe litru vin de 2+F/ lei 49> B1+F< lei 49> in 2''2+ 2+1F lei 49> in 2''& si /+/1
lei 49> in 2''/D