Sunteți pe pagina 1din 3

Ingrijiri la domiciliu

Ingrijirile la domiciliu sunt ca o alternativa la spitalizare, respitalizare


si spitalizare prelungita.


Avantaje:

Este mult mai ieftin sa ingrijesti acasa decat in spital. Se reduc
cheltuielilehoteliere, medicamente, materiale sanitare, hrana, de intretinere
siadministrative;

Reducerea riscului aparitiei infectiilor intraspitalicesti;

Beneficiul fizic si psihic al pacientului de a fi ingrijit in mediul sau, alaturide
familie;

Medicul de familie si specialistul, pot sa urmareasca prin intermediulfurnizorilor
autorizati, care este evolutia pacientului si poate interveni, dacaeste cazul;

Se creeaza sentimentul de securitate al pacientilor care pleaca acasa fiedupa
externare, fie de la cabinetul medicului de familie, fie din ambulatoriude
specialitate;

Dezavantaje:


Situatiile inregistrate la domiciliu depasesc uneori posibilitatea deinterventie a
echipelor medicale necesitand cadrul institutionalPrin ngrijire la domiciliu se
ntelege orice activitate de ngrijire medicala prestatade personal specializat,
la domiciliul pacientului, care contribuie la mbunatatireastarii de bine a acestuia
din punct de vedere fizic si psihic.Beneficiarii ngrijirilor medicale la domiciliu
sunt persoane cu afectiuni acutesi/sau cronice, care prezinta un anumit nivel
de dependenta si o capacitate limitatade a se deplasa la o unitate sanitara n vederea
asigurarii ngrijirilor ambulatoriirecomandate de medici.Asigurarea asistentei
medicale si a ngrijirii la domiciliul bolnavului este efectuatan conformitate cu
nivelul de pregatire profesionala a furnizorilor acestor servicii.
Asistenta medicala asigura urmatoarele ingrijiri la domiciliu :

Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, tensiune
arteriala, diureza, scaun
Toaleta pacientului cu probleme medicale si/sau imobilizat:

- toaleta partiala;
- toaleta totala, la pat;
- toaleta totala, la baie, cu ajutorul dispozitivelor de sustinere.
Manevre terapeutice:
- administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular,
subcutanat,intradermic, intravezical pe sonda vezicala, prin perfuzie
endovenoasa, pesuprafata mucoaselor, pe seringa automata, peridural pe
cateter;
- masurarea glicemiei cu glucometrul;
Tehnici de ngrijire chirurgicala:
- ngrijirea plagilor simple si suprainfectate;
- ngrijirea escarelor multiple;
- ngrijirea tubului de dren; etc

Principii generale de etica si deontologie:

- Principiile fundamentale in baza carora se exercita profesia de asistent
medicalgeneralist, profesia de moasa si profesia de asistent medical pe teritoriul
Romaniei sunt urmatoarele:

a) exercitarea profesiei se face exclusiv in respect fata de viata si de persoana
umana;
b) in orice situatie primeaza interesul pacientului si sanatatea publica;
c) respectarea in orice situatie a drepturilor pacientului;
d) colaborarea, ori de cate ori este cazul, cu toti factorii implicati in
asigurareastarii de sanatate a pacientului;
e) acordarea serviciilor se va face la cele mai inalte standarde de calitate
posibile, pe baza unui nivel inalt de competente, aptitudini practice si
performante profesionale fara niciun fel de discriminare;
f) in exercitarea profesiei asistentii medicali generalisti, moasele si
asistentiimedicali trebuie sa dovedeasca loialitate si solidaritate unii fata de
altii in oriceimprejurare, sa isi acorde colegial ajutor si asistenta pentru
realizarea indatoririlor profesionale;
g) asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali trebuie
sa secomporte cu cinste si demnitate profesionala si sa nu prejudicieze in
niciun fel profesia sau sa submineze increderea pacientulu

Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa evite
inexercitarea profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei si sa evite
totceea ce este incompatibil cu demnitatea si moralitatea individuala si
profesionala.

Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia sa
manifesteo conduita ireprosabila fata de bolnav, respectand intotdeauna demnitatea
acestuia.
In caz de pericol public, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical
nu au dreptul sa isi abandoneze bolnavii, cu exceptia unui ordin formal al unei
autoritati competente, conform legii.
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical sunt
raspunzatori pentru fiecare dintre actele lor profesionale.Pentru riscurile ce
decurg din activitatea profesionala, asistentii medicali generalisti, moasele si
asistentii medicali din sistemul public sau privat incheie o asigurare de
raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala.

Incredintarea atributiilor proprii unor persoane lipsite de competenta constituie
greseala deontologica.Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical
trebuie sa comunice cu pacientul intr-o maniera adecvata, folosind un limbaj
respectuos, minimalizand terminologia de specialitate pe intelesul
acestora.Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa evite
orice modalitate sau cerere de recompense, altele decat formele legale de plata.