Sunteți pe pagina 1din 54

Who is God - Cine este Dumnezeu.

doc - 1 -
Cine Este
Dumnezeu?
2001, 2002 Biserica Unit! a lui Dumnezeu, o Asocia!ie Interna!ional"
Toate drepturile rezervate. Tip!rit! n Statele Unite ale Americii. Scripturile n aceast! bro"ur! sunt citate din
Versiunea Nou! King James ( 1988 Thomas Nelson, Inc., publishers), dac! nu este notat! altfel.
Publicat! n limba romn! de T.G.S. Interna#ional, P.O. Box 360, Berlin, Ohio, 44610, USA

Autor: Bill Bradford. Scriitori contributori: Scott Ashley, Mike Bennett, Tom Robinson
Editorial Reviewers: John Bald, Robert Dick, Roger Foster, Jim Franks, Bruce Gore, Paul Kieffer, Graemme Marshall,
John Ross Schroeder, Mario Seiglie, Richard Thompson, David Treybig, Leon Walker, Lyle Welty.

ACEAST! PUBLICA"IE NU ESTE DE VNZARE. Este un serviciu educativ gratuit n interesul public, publicat
de Biserica Unit! a lui Dumnezeu, o Asocia#ie Interna#ional! [United Church of God, an International Association)
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 2 -Introducere

Una dintre ntreb!rile fundamentale ale religiei Ebraice este, Cine este Dumnezeu n
realitate? Helmer Ringgreen, Dic"ionarul Teologic al Vechiului Testament.

Cei mai mul#i oameni au p!rerile lor proprii distincte despre o Fiin#! Suprem!. Dar de
unde vin toate aceste impresii? Multe sunt simple reflect!ri despre cum percep oamenii
pe Dumnezeu. Ca o consecin#! cuvntul Dumnezeu a ajuns s! nglobeze un spectru de
semnifica#ii, multe dintre ele str!ine Bibliei.
Cum se dezv!luie Creatorul pe Sine omului?
Modul principal este prin Cuvntul S!u. Biblia este o carte despre Dumnezeu "i
rela#ia Sa cu fiin#ele omene"ti. Scripturile con#in o istorie lung! a dezv!luirii lui
Dumnezeu pe Sine omului dela Adam la Moise mai departe prin Apostoli la Biserica
dela nceput.
Spre deosebire de multe dintre presupunerile omene"ti, Biblia transmite un tablou
adev!rat al lui Dumnezeu. Aceast! carte remarcabil! dezv!luie cum este El, ce a f!cut "i
ce a"tept!ri are El dela noi. Ne spune dece suntem noi aici "i ne dezv!luie planul S!u,
prea pu#in n#eles pentru crea#ia Sa. Acest manual de cuno"tin#e de baz! este diferit
fundamental de orice alt! surs! de informa#ie. Este cu adev!rat unic pentru c! con#ine, n
multe aspecte, ns!"i semn!tura Atotputernicului.
Creatorul ne spune n Cuvntul S!u: Eu sunt Dumnezeu, "i nu este altul, Eu
sunt Dumnezeu, "i nu este nici unul ca Mine. Eu am vestit dela nceput ce are s! se
ntmple "i cu mult nainte ce nu este nc! mplinit. Eu zic: Hot!rrile Mele vor r!mnea
n picioare (Isaia 46:9-10). El ne spune c! El singur, nu numai c! prezice viitorul dar
l poate face s! se "i mplineasc!. Ce m!rturie extraordinar! pentru Atotputernicul
Dumnezeu al Bibliei!
Dar, att de mare ct este El, Dumnezeu nu este inabordabil. Nu ne este
inaccesibil. Noi putem s! ajungem s! cunoa"tem aceast! Fiin#! magnific!.
Dup! cum a observat autoarea Karen Armstrong: Prin ntreaga istorie, b!rba#i "i
femei au cunoscut o dimensiune spiritual! care se pare c! trece dincolo de aceast! lume
monden!. Intr-adev!r, este o caracteristic! uimitoare a min#ii omene"ti ca s! fie capabil!
s! gndeasc! concep#ii care s! o dep!"easc! n acest mod (O Istorie a lui Dumnezeu [A
History of God], 1992, p. xxi).
Ea a exprimat dorin#a noastr! nn!scut! s! cunoa"tem "i s! n#elegem lucruri mai
presus de sim#urile noastre fizice. Noi vrem s! "tim dece suntem aici, care este scopul
nostru, dac! vre-o form! de putere supranatural! lucreaz! n vie#ile noastre "i n lumea din
jurul nostru.
Inspirat! de Duhul Sfnt, Biblia ns!"i ne d! cheia universal! pentru cunoa"terea
lui Dumnezeu: Dar, dup! cum este scris [n Scripturi]: Lucruri, pe cari ochiul nu le-a
v!zut, urechea nu le-a auzit, "i la inima omului nu s-au suit, a"a sunt lucrurile, pe cari le-a
preg!tit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nou! ns! Dumnezeu ni le-a descoperit prin
Duhul S!u, c!ci Duhul cerceteaz! totul, chiar #i lucrurile adnci ale lui Dumnezeu (1
Corinteni 2:9-10, sublinierea ad!ugat!).
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 3 -
Noi avem nevoie s! cunoa"tem din ns!"i Scriptura inspirat! cine este
Dumnezeu "i cum stabile"te raportul cu noi "i ni se dezv!luie pe Sine. Noi avem nevoie
s! n#elegem chiar natura Creatorului nostru s! "tim, n cuvintele lui Albert Einstein,
mintea lui Dumnezeu. ntr-un cuvnt acesta este scopul acestei bro"uri. (Bro"urile
noastre gratuite ntrebarea absolut" a vie!ii: Exist" oare Dumnezeu? [Lifes Ultimate
Question: Does God Exist?] "i Crea#ie sau Evolu#ie: Conteaz! ce crezi? [Creation or
Evolution: Does it Really Matter What You Believe?] se adreseaz! n profunzime
ntreb!rii existen#ei lui Dumnezeu.)
Nici odat! nu a avut nevoie omenirea att de disperat de cuno"tin#e adev!rate
despre Dumnezeu. Un scriitor a descris potrivit aceast! lume ca o lume ticsit! cu suflete
tulburate: istovite, b!rba#i "i femei du"i de valuri, c!utnd disperat speran#!. Creatorul
nostru vrea ca noi s!-L n#elegem mai bine ca s! putem avea speran#! "i ncredere n
veracitatea Cuvntului S!u, care descrie planul "i scopul S!u pentru omenire.
S! ncepem studiul nostru prin a vedea care Scripturi dezv!luie gloria "i
magnificen#a lui Dumnezeu. Aceasta ne d! un fundal potrivit atitudinea "i abordarea
corect! ca s! n#elegem natura majestoas! a Creatorului nostru.

Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 4 -
Capitolul 1


M#re$ia
Atotputernicului Dumnezeu

C!ci a#a vorbe#te Cel Prea nalt, a c!rui locuin"! este vecinic! #i al c!rui Nume
este sfnt (Isaia 57:15).

n aceast! epoc! necredincioas!, secular!, mult! lume chiar Cre"tinii declara#i se
pare c! au pierdut vederea majest!#ii divine a lui Dumnezeu. Mul#i se comport! cu
necuviin#! "i superficialitate nerecunoscut!, o lips! de respect pentru Creatorul nostru. S-
ar p!rea c! numele Lui este pronun#at mai des cu o profanitate dect cu respect.
Dar despre cei care au ntrez!rit majestatea lui Dumnezeu? Cum au reac#ionat ei?
Scripturile arat! c! r!spunsul lor a fost aproape ntotdeauna unul de umilin!" profund".
Cnd profe#ii Scripturilor Vechiului Testament "i apostolii Noului Testament L-au sim#it
pe Dumnezeu, to#i pn! la unul s-au v!zut pe ei n"i"i ca fiind, prin compara#ie, complet
necorespunz!tori.

ntlniri apropiate cu divinitatea

Patriarhul Job, spre exemplu, "i-a dat seama n mod acut de lipsa lui de importan#!
cnd Dumnezeu i-a dezv!luit unele din aspectele splendorii crea#iei Sale (Iov 38-41).
Reac#ia umil! a lui Iov a fost imediat!: Iov a r!spuns Domnului "i a zis: $tiu c! Tu po#i
totul, "i c! nimic nu poate sta mpotriva gndurilor TaleDa, am vorbit f!r! s! le
n#elegAscult!-M! "i voi vorbi; te voi ntreba, "i M! vei nv!#a. Urechea mea auzise
vorbindu-se de Tine dar acum ochiul meu Te- v!zut. De aceea mi-e scrb! de mine, "i
m! poc!iesc n #!rn! "i cenu"! (Iov 42:1-6).
Isaia a v!zut n vis pe Dumnezeu "eznd pe tronul Lui n mijlocul mul#imii
ngerilor (Isaia 6:1-4). Imediat profetul a reac#ionat zicnd: Vai de mine! sunt un om
cu buze necurate,am v!zut cu ochii mei pe mp!ratul, Domnul o"tirilor (versul 5).
Cnd Ezechiel a v!zut astfel era ar!tarea slavei Domnului, el a c!zut cu fa#a la
p!mnt (Ezechiel 1:28). $i mai trziu, cnd Daniel a avut o viziune m!rea#! a cerurilor,
puterea lui i s-a scurs din trup "i el a c!zut ntr-un somn adnc (Daniel 10:8-9).
Tr!ind direct splendoarea majest!#ii dezv!luite a lui Dumnezeu a smerit
instantaneu pe ace"ti patriarhi "i prooroci din vechime. Experien#ele lor au fost
dramatice, schimb!toare de via#!.
Noul Testament a dezv!luit pe marele Dumnezeu al universului n persoana lui
Isus Hristos. n ocaziile memorabile cnd discipolii lui Isus Hristos au apucat o lic!rire a
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 5 -
puterilor majestoase a lui Dumnezeu cum au fost dezv!luite prin minunile lui Isus,
reac#iile lor au reflectat o ntlnire extraordinar! cu o lume nev!zut! "i puternic! cu mult
deosebit! de a noastr!.
ntr-o ocazie, Petru "i cu ceilal#i, nu prinseser! nimic dup! o noapte ntreag! de
pescuit. $i totu"i, cnd Isus le-a cerut s! mai arunce plasele ntr-un loc diferit, de o dat!
au prins atta pe"te nct plasele ncepuser! s! se rup! iar barca s! se scufunde (Luca 5:4-
7).
Petru a fost atta de cople"it nct, s-a aruncat la picioarele lui Isus "i I-a zis:
Doamne, pleac! de la mine, c!ci sunt un om p!c!tos (versul 8).
Mai trziu Petru mpreun! cu Iacov "i Ioan au fost martori pentru un scurt
moment la o avantpremier! a vie#ii eterne n mp!r!#ia lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a
acordat ocazia extraordinar! ca s! vad! o viziune a lui Hristos transfigurat n glorie cu Ilie
"i Moise. Cnd au auzit o voce din ceruri, au reac#ionat prin a c!dea cu fe#ele la p!mnt.
Ei au fost nsp!imnta#i foarte tare (Matei 17:6).
Mul#i ani mai trziu, cnd Apostolul Ioan a scris cartea Apocalipsa, el a reac#ionat
la viziunea lui Isus nviat "i glorificat prin a c!dea la picioarele Lui ca "i mort
(Apocalipsa 1:17).
La un punct n apostolatul s!u, apostolul Pavel a raportat c! n vis a fost r!pit n
rai, "i a auzit cuvinte, cari nu se pot spune, "i pe cari nu-i este ng!duit unui om s! le
rosteasc! (2 Corinteni 12:4).
n#elegnd reac#ia natural! omeneasc! la aceste situa#ii, Dumnezeu adesea I-a
ncurajat pe servitorii Lui s! nu le fie fric!. Fiecare dintre ace"ti oameni a ntrev!zut
gloria lui Dumnezeu "i a fost impresionat de m!re#ia Lui.

Gndurile noastre despre Dumnezeu

l n#elegem noi pe Dumnezeu a"a cum au f!cut-o ace"ti oameni? Ne d!m noi
seama ca Solomon c! noi tr!im pe p!mnt "i Dumnezeu este n ceruri (Ecleziastul 5:1-2)
"i c! noi ar trebui s! ar!t!m respectul cuvenit lui Dumnezeu, rostind numele Lui cu
demnitate, dndu-ne seama c! El "tie precis tot ce facem noi "i c! ne va trage la
r!spundere? (2 Corinteni 5:9-10).
Avem atitudinea apostolului Pavel cnd i l-a descris pe Isus glorificat tn!rului
evangelist Timotei? [Hristos] fericitul "i singurul St!pnitor, mp!ratul mp!ra#ilor "i
Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care, locuie"te ntr-o lumin!, de care nu
po#i s! te apropii, pe care nici un om nu L-a v!zut, nici nu-L poate vedea, "i care are
cinstea "i puterea vecinic! (1 Timotei 6:15-16).
Pavel se refer! aici direct la Hristos a"a cum este El acum, cu toat! glorificarea
Lui (versurile 14-15) dar aceea"i descriere se poate aplica "i lui Dumnezeu Tat!l.Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 6 -
Capitolul 2
Natura Personal#
a lui Dumnezeu

Dumnezeu a fost o figur! ntructva obscur!, definit! mai mult n abstrac"ii
intelectuale dect n imagini. Karen Armstrong, O istorie a lui Dumnezeu.


A existat Dumnezeu din totdeauna? Dac! nu, cine L-a creat pe Dumnezeu? Este
Dumnezeu o persoan!, dou! sau trei? Ce ne-a dezv!luit Isus despre natura lui Dumnezeu
cnd El s-a referit continuu la o Fiin#! pe care El a chemat-O Tat!l? R!spunsurile vor
deveni evidente pe m!sur! ce progres!m prin Scriptur!.
Primul punct principal pe care avem nevoie s!-l n#elegem este c! Dumnezeu se
dezv!luie pe Sine nsu"i prin Cuvntul S!u. Creatorul vrea ca b!rba#ii "i femeile s!-L
n#eleag! a"a cum se dezv!luie El nsu"i n Sfintele Scripturi. Este foarte important ca noi
s! consider!m cu aten#ie acest adev!r.
n prima carte a Bibliei g!sim un punct vital privitor la natura lui Dumnezeu.
Genesa 1 nregistreaz! multe acte de crea#ie ale lui Dumnezeu nainte de a fi creat
omenirea. Dar noteaz! versul 26: Apoi Dumnezeu a zis: S! facem om dup! chipul
Nostru, dup! asem"narea Noastr"
Nic!ieri n versurile precedente ale Genesei nu a folosit Dumnezeu aceast! fraz!,
S! facem (Noi) Dece Genesa folose"te acum aceast! expresie la plural? Dece
traduc!torii Bibliei au n#eles de-a lungul veacurilor c! pluralul este necesar n acest vers?
Cine este acest Noi implicat aici, "i dece este pluralul Nostru, Noastr! folosit
de dou! ori n aceast! propozi#ie? Prin ntregul capitol nti al Genesei, cuvntul ebraic
tradus Dumnezeu este Elohim, un substantiv la plural denotnd mai mult dect o
singur! fiin#!. Dece Creatorul nostru a folosit inten#ionat aceste expresii la plural? Este
Dumnezeu mai mult dect o singur! persoan!? Cine "i ce este El? Cum putem noi s!
n#elegem?

Biblia interpreteaz# Biblia

Unul dintre cele mai fundamentale principii de #inut n minte privitor la corecta
n#elegere a Cuvntului lui Dumnezeu este simplu acesta: Biblia interpreteaz" Biblia.
Adesea noi trebuie s! c!ut!m n alte locuri n Scripturi ca s! vedem cu mai mult! claritate
privitor la n#elesul unui anumit pasagiu. Noul Testament arunc! mult! lumin! pe
Vechiul, "i vice versa.
Noi putem s! n#elegem Genesa 1:26 mult mai bine n lumina unora dintre
scrierile Apostolului Ioan. El ncepe biografia lui Isus Hristos declarnd: La nceput era
Cuvntul, "i Cuvntul era cu Dumnezeu, "i Cuvntul era Dumnezeu. El era la nceput cu
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 7 -
Dumnezeu. Toate lucrurile au fost f!cute prin El; "i nimic din ce a fost f!cut, n-a fost
f!cut f!r! El (Ioan 1:1-3).
Dac! tu e"ti cu cineva, atunci tu e"ti altul dect "i separat de acea persoan!. Ioan
descrie clar dou! Personalit!#i divine n acest pasaj.
ntr-un sens ne-am putea referi la Ioan 1:1 ca la adev!ratul nceput al Bibliei. i
descrie natura lui Dumnezeu ca Creator chiar mai nainte de nceputul descris n Genesa
1:1. Dup! cum Nou Comentariu Rev"zut al Bibliei [The New Bible Comentary Revised]
declar!: Contribu#ia distinct! a lui Ioan este ca s! arate c! Cuvntul existase nainte de
Crea#ie (1970, p. 930, emfaza ad!ugat!).
Consider! cu aten#ie contextul acestui capitol crucial al lui Ioan. Versul 14
explic! exact cine a devenit actualmente acest Cuvnt: $i Cuvntul S-a f"cut trup, #i a
locuit printre noi, plin de har "i de adev!r. $i noi am privit slava Lui, o slav! ntocmai ca
slava singurului n!scut din Tat!l. Cuvntul a devenit Isus Hristos la na"terea Lui. De"i
total omenesc, Hristos a reflectat perfect caracterul divin al lui Dumnezeu.

Cuvntul vie$ii

Aici, atunci, avem dou" personaje grandioase, dou! Fiin#e necreate, eterne
Dumnezeu "i Cuvntul, amndou! divine prezidnd asupra Crea#iei. Dup! cum a
comentat teologul englez F.F. Bruce n deschiderea pasajelor Evangheliei lui Ioan:
Cuvntul Personal este necreat, nu numai bucurndu-se de tov!r!"ia divin!, dar
mp!rt!"ind esen#a divin! (Mesajul Noului Testament [The Message of the New
Testament], 1972, p. 105, sublinierea ad!ugat!). Acest Cuvnt a fost "i este Dumnezeu,
dup! cum "i Tat!l este Dumnezeu.
Mai trziu, n prima sa scrisoare, Ioan adaug! la n#elegerea noastr!: Ce era dela
nceput, ce am auzit, ce am v!zut cu ochii no"tri, ce am privit, "i ce am pip!it cu minile
noastre, cu privire la Cuvntul vie#ii, -- pentruc! via#a a fost ar!tat!, "i noi am v!zut-o, "i
m!rturisim despre ea, "i v! vestim via#a vecinic!, via#! care era la Tat!l, "i care ne-a fost
ar!tat!; -- deci, ce am v!zut "i am auzit, aceea v! vestim "i vou!, ca "i voi s! ave#i p!rt!"ie
cu noi. $i p!rt!"ia noastr! este cu Tat!l "i cu Fiul S!u Isus Hristos (1 Ioan 1:1-3). Aici,
acela"i Cuvnt (Isus Hristos) din relatarea Evangheliei lui Ioan este numit Cuvntul
vie#ii.
Este u"or de sc!pat din vedere importan#a acestui vers crucial "i s! treci peste
enorma lui semnifica#ie. Acela care a devenit Isus Hristos, a declarat c! este pe acela"i
plan de existen#! ca "i Dumnezeu Tat!l, a fost n!scut ca o fiin#! uman! "i a fost perceput
prin sensurile fizice de fiin#e umane n special primul nucleu intim al discipolilor Lui,
incluznd ns!"i pe cel care a scris aceste cuvinte, Ioan. Ace"ti oameni au devenit
apostolii lui Hristos mesagerii Lui "i au fost martori speciali ai nvierii Lui.
Ioan a scris c! Cuvntul, care a fost cu Dumnezeu de la nceput, a tr!it n mijlocul
lor ca o fiin#! uman!. De"i El a fost n!scut o fiin#! uman! fizic!, discipolii n actualitate
au v!zut, atins, conversat "i ascultat pe Acela care a fost, dup! cum avea s! devin! clar
mai mult "i mai mult, un membru al familiei divine.
Ioan continu!: pentruc! via#a a fost ar!tat!, "i noi am v!zut-o, "i m!rturisim
despre ea, "i v! vestim via!a vecinic", via!" care era la Tat"l, "i care ne-a fost ar"tat"
(versul 2). Cuvntul vie#ii n 1 Ioan 1:1 este chemat via#a vecinic! n versul 2.
Ioan continu! s! spun!: deci, ce am v!zut "i am auzit, aceea v! vestim "i vou!, ca
"i voi s! ave#i p!rt!"ie cu noi. $i p!rt!"ia noastr! este cu Tat"l #i cu Fiul S"u Isus
Hristos (versul 3). Dup! cum este dezv!luit n Sfnta Scriptur!, Dumnezeu Tat!l "i Isus
Hristos formeaz! o familie divin".
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 8 -
Ei au o rela#ie de familie distinct! "i iubitoare. Adresndu-se Tat!lui, Isus a zis:
Tu M-ai iubit nainte de ntemeierea lumii (Ioan 17:24). El nu se refer! aici la
dragostea noastr! omeneasc! limitat!, dar la dragostea divin! a t!rmului ceresc.

Hristos Creatorul

Apostolul Ioan nu numai c! a scris relatarea Evangheliei a patra "i trei scrisori
p!strate n Noul Testament, el a redactat de asemenea cartea Apocalipsa. Aici, n mesajul
lui Hristos pentru cele "apte biserici ale Apocalipsei, Isus S-a identificat clar pe Sine ca
nceputul sau sursa crea#iei lui Dumnezeu. Iat! ce zice Cel ce este Amin, Martorul
credincios "i adev!rat, nceputul zidirii lui Dumnezeu (Apocalipsa 3:14).
Isus nu numai c! a murit astfel ca noi s! putem fi remp!ca#i cu Tat!l, dar El este
"i Creatorul nostru. Apostolul Pavel ne spune c! Dumnezeu, care a f!cut toate
lucruriledup! planul vecinic, pe care l-a f!cut n Isus Hristos, Domnul nostru (Efeseni
3:9-11).
n Coloseni 1:16 Pavel este chiar mai specific. El scrie: Pentruc! prin El
[Hristos] au fost f!cute toate lucrurile cari sunt n ceruri "i pe p!mnt, cele v!zute "i cele
nev!zute, fie scaune de domnii, fie dreg!torii, fie domnii, fie st!pniri. Toate au fost
f!cute prin El "i pentru El.
Acest pasagiu este a-tot cuprinz!tor. Isus a creat toate lucrurilecare sunt n
ceruri ntreaga mp!r!#ie a ngerilor, care include un num!r nenum!rat de ngeri "i
ntregul univers, inclusiv planeta p!mnt. Mul#i oameni nu n#eleg faptul clar biblic c!
Isus Hristos este Creatorul nostru!
Cartea Evrei afirm! de asemenea acest adev!r minunat. [Dumnezeu Tat!l] la
sfr"itul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus mo"tenitor al tuturor lucrurilor,
"i prin care a f"cut #i veacurile (Evrei 1:2). M!rturia abundent! a Scripturilor Noului
Testament arat! c! Dumnezeu Tat!l a creat totul prin Cuvnt Cel care mai trziu avea s!
se numeasc! Isus Hristos deci ambele Fiin#e divine au fost implicate intim n crea#ie.
Cartea Evrei prezint! pe Hristos ca fiin#a prin care Tat!l a adus n existen#! lumea
spa#iului "i a timpului, "i care #ine toate lucr!rile cu Cuvntul puterii Lui (versul 3).
Scriptura, atunci, dezv!luie c! Isus nu numai c! a creat universul, dar El l "i sus!ine.

Supunerea Tat#lui

$i totu"i, Isus a fost dispus s! renun#e voluntar la puterea "i pozi#ia Lui
dumnezeiasc! pentru noi. Apostolul Pavel ne spune: S! ave#i n voi gndul acesta, care
era "i n Isus Hristos: El, m!car c! avea chipul lui Dumnezeu, totu"i n-a crezut ca un lucru
de apucat s! fie deopotriv! cu Dumnezeu, ci S-a dezbr!cat pe sine nsu"i "i a luat un chip
de rob, f!cndu-Se asemenea oamenilor. La nf!#i"are a fost g!sit ca un om, S-a smerit "i
S-a f!cut ascult!tor pn! la moarte, "i nc! moarte de cruce! (Filipeni 2:5-8).
Dup! ce Isus fusese sacrificat pentru p!catele noastre "i atunci ntors la via#a
ve"nic!, El a "ezut la dreapta M!ririi n locurile prea nalte [adic! Tat!l] (Evrei 1:3).
Dup! ce sim#ise n mod direct cum a fost s! fii fiin#! uman! din carne "i oase, Hristos s-a
rentors la tronul Tat!lui locuin#a Lui anterioar! prin ntreaga eternitate trecut!.
Aminte"te-#i de cuvintele Lui imediat nainte de moartea "i nvierea Lui iminent!:
$i acum, Tat!, prosl!ve"te-M! la Tine nsu#i cu slava, pe care o aveam la Tine, nainte de
a fi lumea (Ioan 17:5). n acest pasaj Isus vorbe"te de un timp chiar mai nainte de
relatarea crea#iei din Genesa 1:1, cnd aceste Fiin#e glorificate fuseser! mpreun! nainte
de crea#ie.
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 9 -
Capitolul 15 al 1 Corinteni este adesea numit pe bun! dreptate capitolul nvierii.
Ne spune c! fiecare n mp!r!#ia lui Dumnezeu vor fi subiecte ale lui Hristos, Tat!l fiind
singura excep#ie. Dumnezeu, n adev!r, a pus totul supt picioarele Lui, Dar cnd zice
c! totul I-a fost supus, se n#elege c! afar! de Cel ce I-a supus totul. $i cnd toate
lucrurile i vor fi supuse,, atunci chiar "i Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate
lucrurile, pentru ca Dumnezeu s! fie totul n to#i ( 1 Corinteni 15:27-28).
Mai devreme n 1 Corinteni, Pavel declar! clar c! Dumnezeu este capul lui
Hristos (1 Corinteni 15:27-28). n ambele pasaje Pavel descrie dou! Fiin#e divine
individuale, cu Isus fiind supus lui Dumnezeu Tat!l. n fapt, Hristos nsu"i a zis: Tat!l
este mai mare dect Mine (Ioan 14:28) "i Tat!l Meu este mai mare dect to#i (Ioan
10:29). Dumnezeu Tat!l este f!r! discu#ie Capul familiei.Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 10 -
Capitolul 3

Familia lui Dumnezeu

mi plec genunchii naintea Tat!lui Domnului nostru Isus Hristos, din care #i trage
numele orice familie, n ceruri #i pe p!mnt (Efeseni 3:14-15).

Aproape o treime din Noul Testament const! din citate "i aluzii evidente din Vechiul
Testament. Aceste referin#e nu sunt la ntmplare sau accidentale. Fiecare are un n#eles
pentru noi "i are un motiv pentru a fi acolo.
Unele dintre cele mai remarcabile "i iluminate referin#e n ajutorul nostru pentru a
n#elege pe Dumnezeu pot fi g!site n cartea Evrei "i n primele capitole din Faptele
Apostolilor. Ultima carte l arat! pe Apostolul Pavel citnd pasagii din Psalmi ca s!
ilustreze extraordinara semnifica#ie a nvierii "i a mntuirii lui Isus. Autorul Evreilor face
la fel n capitolele 1 "i 2 a acestei scrisori.
Aceste pasaje cheie n Psalmi con#in m!rturia cert! a Tat!lui privitor la Fiul S!u,
Isus din Nazaret. n ele afl!m c! Dumnezeu Tat!l a dat m!rturie mai nainte despre
impresionantul viitor rol al Cuvntului.
Autorul Evreilor citeaz! Psalmul 2: C!ci, c!ruia dintre ngeri a zis El vreodat!:
Tu e"ti Fiul Meu, Ast!zi Te-am n!scut? $i iar!"i: Eu i voi fi Tat!, "i El mi va fi Fiu?
(Evrei 1:5; compar! Psalm 2:7; 1 Cronici 17:13). Acesta a fost destinul profetic al
Cuvntului.
n Evrei 1:8 l g!sim din nou pe Tat!l dnd m!rturie despre Fiu, citnd din
Psalmul 45:6: pe cnd Fiului I-a zis: Scaunul T!u de domnie, Dumnezeule, este n veci
de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate.
Mul#i care au citit acest capitol din Evrei citesc peste versul 8, nu reu"esc s!
prind! enorma lui importan#!. Tat!l L-a chemat pe Fiul S!u, Isus Hristos, Dumnezeu!
Hristos este nu numai Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu! El este un membru al
familiei lui Dumnezeu. Scripturile dezv!luie pe Dumnezeu n termenii unei rela!ii de
familie Dumnezeu Tat!l "i Isus Fiul formeaz! familia lui Dumnezeu!
n Ioan 1:4 citim c! Cuvntul, Isus Hristos, S-a f!cut trup "i a locuit printre
noica slava singurului n!scut din Tat!l Cuvntul grecesc monogenees, tradus
singurul n!scut n acest vers "i n versul 18, confirm! aceast! rela#ie dintre Dumnezeu
Tat!l "i Cel ce avea s! devin! Isus Hristos.
Dr. Spiro Zodhiates, autor al mai multor c!r#i despre limba greac! folosit! n
Biblie, ne spune: Cuvntul monogenees este o combina#ie a cuvntului monos singur,
"i cuvntul genos, ras!, neam, familie. Aici, ne este spus c! El care a venit s!-L
dezv!luie pe Dumnezeu Isus Hristos este din aceea"i familie, de acela"i neam, de
aceea"i ras! cu DumnezeuEste suficient! eviden#! n Scripturi c! Divinitatea este o
Familie (A fost Isus Dumnezeu?: O ap"rare a divinit"!ii lui Hristos [Was Christ
God?: A Defense of the Deity of Christ. 1998, p.21, emfaza ad!ugat!).

Doi dezv#lui$i n Vechiul Testament
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 11 -

La aceast! conjunctur! trebuie s! ne amintim c! regele David al Israelului a fost
de asemenea un profet (Faptele Apostolilor 2:30). Dumnezeu i-a dat n#elegeri de
necrezut n natura lui Dumnezeu "i controlul lui Dumnezeu asupra crea#iei. David este
numit Cuvntul lui David, fiul lui Isai, cuvntul omului care a fost n!l#at sus de tot,
cuvntul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvntul cnt!re#ului pl!cut al lui Israel (2
Samuel 23:1).
Aici a fost un om cu adev!rat inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui
Dumnezeu vorbe"te prin mine, a zis el, "i cuvntul Lui este pe limba mea (versul 2).
Creatorul nostru a dezv!luit multe adev!ruri prin David "i a avut grij! c! cuvintele lui s!
fie p!strate n Sfintele Scripturi n special n cartea Psalmilor dar "i n c!r#ile lui
Samuel, mp!ra#i "i Cronici.
ntr-unul din psalmii lui, David a zis, Domnul a zis Domnului meu: $ezi la
dreapta Mea, pn! voi pune pe vr!jma"ii T!i sub picioarele Tale! (Psalm 110:1). Zice
Noul Comentariu al Bibliei: Rev"zut [The New Bible Commentary: Revized]: Noteaz!
descrierea izbitoarea a lui Isus ca Domnul nostru. i corespunde aici cu gndul din
Psalmul 110:1, n care David L-a chemat, Domnul meu (1970, p. 1203).
n acest Psalm remarcabil Tat!l vorbe"te cu Fiul n viziune profetic! Domnul a
zis Domnului meu [al lui David] Atunci, circa 1000 de ani mai trziu, Apostolul
Pavel a confirmat identitatea acestor dou! Fiin#e: C!ci David nu s-a suit la ceruri
[a"teapt! nvierea], ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu: $ezi la dreapta Mea,
pn! ce voi pune pe vr!jma"ii T!i sub picioarele Tale (Faptele Apostolilor 2:34-35).
Aminte"te-#i de aceast! regul! important! pentru n#elegerea bibliei: Verific"
contextul. Versul 36 identific! aceste dou! Fiin#e: S! "tie bine dar, toat! casa lui Israel,
c! Dumnezeu [Tat!l] a f!cut Domn "i Hristos pe acest Isus, pe care L-a#i r!stignit voi.
Ce minunat! claritate! Aceste pasagii cruciale att n Psalm 110 ct "i n Faptele
Apostolilor 2 vorbesc profetic despre doi membri ai familiei divine: Tat!l "i Fiul.

O mp#r#$ie crmuitoare

O alt! carte a Vechiului Testament asem!n!tor confirm! existen#a a dou! Fiin#e
divine. Profetul Daniel, un om iubit mult de Dumnezeu, ne d! o privire intern! a
t!rmului ceresc. De"i Dumnezeu este spirit (Ioan 4:24), care normal este invizibil
ochiului omenesc (Coloseni 1:15), profetului i-a fost permis s! vad! aceste dou! Fiin#e n
mintea sa. A"a cum Apostolul Ioan avea s! primeasc! mai multe secole mai trziu, "i
Daniel a primit o viziune de evenimente pe planul spiritual.
M! uitam la aceste lucruri, pn! ce s-au a"ezat ni"te scaune de domnie. $i un
mb!trnit de zile a "ezut jos. Haina Lui era alb! ca z!pada, "i p!rul capului Lui era ca
ni"te ln! curat! (Daniel 7:9). Daniel nregistreaz! o descriere izbitoare a Tat!lui. La fel
cum a dezv!luit Isus mai trziu, Dumnezeu Tat!l, n timp ce este o Fiin#! spiritual!, totu"i
are form! "i contur (Ioan 5:37).
Daniel a v!zut de asemenea o mul#ime de ngeri servind continuu pe Tat!l. Mii
de mii de slujitori i slujeau, "i de zece mii de ori zece mii st!teau naintea Lui (Daniel
7:10). ngerii sunt "i ei fiin#e spirituale (Evrei 1:7), "i totu"i sunt "i descri"i cu form! "i
contur. Vom vedea mai trziu despre fiin#ele spirituale avnd forma corpului.
Daniel continu!: M-am uitat n timpul vedeniilor mele de noapte, "i iat! c! pe
norii cerurilor a venit unul, ca un fiu al omului; [El, fiul omului] A naintat spre Cel
mb!trnit de zile [Dumnezeu Tat!l] "i a fost adus naintea Lui (Daniel 7:13). Din nou "i
din nou, Isus s-a chemat n Noul Testament Fiul Omului.
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 12 -
Continund, ntocmai ca n Evrei 1:8, Isus este descris n Daniel ca posednd o
mp!r!#ie: I S-a dat st!pnire, slav! "i putere mp!r!teasc!, pentru ca s!-i slujeasc! toate
popoarele, neamurile, "i oameni de toate limbile (Daniel 7:14).
n Noul Testament, Apocalipsa 20:4-6 descrie Mileniul, prima 1000 de ani de
crmuire utopic! a lui Hristos "i sfin#ilor Lui. Daniel, de asemenea, descrie mp!r!#ia lui
Isus: St!pnirea Lui este o st!pnire vecinic!, "i nu va trece nicidecum, "i mp!r!#ia Lui
nu va fi nimicit! niciodat! (Daniel 7:14). Crmuirea dreapt! a lui Hristos va continua cu
mult peste limitele Mileniului. Isaia 9:6-7 ne spune c! va dura pentru ve"nicie. ntr-
adev!r, mp!r!#ia lui Dumnezeu denot! un nivel de existen#! la care fiin#ele umane pot fi
ridicate printr-o transformare din carne la spirit (compar! Ioan 3:3-8; 1 Corinteni 15:50-
51). Aceast! transformare implic! s! devenim membri glorifica#i ai familiei lui
Dumnezeu. Astfel, familia lui Dumnezeu de asemenea mp!r!#ia lui Dumnezeu
crmuitoare (mp!r!#ia lui Dumnezeu). (Po#i afla mai mult cernd bro"urile noastre
gratuite Schimbndu-!i via!a: Procesul de convertire [Transforming your life: The
process of Conversion] "i Evanghelia mp"r"!iei [The Gospel of the Kingdom]. Vizit!
locul nostru pe Web la www.ucg.org sau ia contact cu oricare din oficiile noastre nscrise
la sfr"itul acestei bro"uri pentru copia ta gratuit!).


Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 13 -
Familia lui Dumnezeu


Tat!l "i Isus au planificat dela
nceput s! creasc! felul Lor. Felul lui
Dumnezeu este o familie! Este
condus! de Tat!l "i acum const! din
Tat!l "i Fiul, Isus Hristos.
Ace"tia doi au existat din
totdeauna "i vor continua s! existe n
totdeauna. Planul "i dorin#a Lor sunt
ca s! adauge la felul Lor. S! aduc! pe
mul#i fii la salv! (Evrei 2:10). Dup!
cum ntreaga vietate a fost f!cut! s! se
reproduc! dup! felul lor propriu, cum a
fost declarat prin toat! Genesa 1, tot
a"a Dumnezeu a tip!rit omul dup! felul
lui Dumnezeu. Acesta este nsemnarea
final! versului 26, unde Dumnezeu a
zis: S! facem om dup! chipul Nostru,
dup! asem"narea Noastr" (versul
26).
Acesta este un proces n dou!
stagii. Mai nti Dumnezeu l-a f!cut
omul fizic, din pulberea p!mntului.
Atunci, prin convertire "i credin#! n
Hristos "i supunere la legea spiritual!
de dragoste a lui Dumnezeu, b!rba#ii "i
femeile devin o crea#ie nou!
spiritual! (2 Corinteni 5:17; Efeseni
4:24). Aceasta conduce la na"terea
final! de copiii noi n familia divin!, care
vor fi atunci asemenea lui Hristos, El
nsu"i primul n!scut Fiu al lui Dumnezeu
(Romani 8:29; G!l!#eni 4:19; 1 Ioan 3:2).
ntr-adev!r, ntocmai cum copiii
omene"ti sunt acela"i fel cu p!rin#ii lor
(adic! fiin#e omene"ti], la fel vor fi copiii
lui Dumnezeu de acela"i fel de fiin#e ca "i
Tat!l "i Hristos (adic! fiin#e divine).
Acesta este extraordinarul destin al
omenirii! Familia lui Dumnezeu se va
m!ri prin planul minunat al lui Dumnezeu,
dezv!luit n Cuvntul S!u.
To#i copiii acestei familii inclusiv
Hristos care a fost din totdeauna cu Cel pe
care Hristos a dezv!luit ca Tat!l (Ioan
1:18; Matei 11:27) vor fi n viitor pentru
totdeauna prin voin#a lor, sub suzeranitatea
"i conducerea final! a Tat!lui (1 Corinteni
15:28). Condu"i de Tat!l "i Hristos,
membrii acestei familii divine vor mp!r#i
n viitor o eternitate glorioas! "i dreapt!.
Acesta, atunci, este sensul n care
Dumnezeu este o familie ntr-adev!r o
familie n cre"tere, n prezent compus! din
dou! Fiin#e divine, Tat!l "i Hristos, primul
n!scut, n final s! li se al!ture o vast!
multitudine de fiin#e omene"ti.


Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 14 -
Capitolul 4

Cum este Dumnezeu Unul?

Ascult!, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru este un singur Domn (Deuteronom
6:4).

Biblia o face cu prisosin#! clar c! exist! numai un singur Dumnezeu. Isus l citeaz! pe
Moise spunnd: Ascult!, Israele! Domnul Dumnezeul nostru, este un singur Domn!
(Marcu 12:29; compar! cu Deuteronom 6:4). Pavel ne spune c! nu este dect un singur
Dumnezeu (1 Corinteni 8:4) "i c! este un singur Dumnezeu (1 Timotei 2:5).
Biblia ne spune de asemenea c! to#i ceilal#i presupu"i dumnezei sunt idoli
n!scociri a propriei imagina#ii gre"ite a omenirii. n cursul ntregii sale istorii, omenirea
a creat mul#i dumnezei fal"i. Cu acest contrast n minte trebuie s! abord!m Deuteronom
6:4 Domnul este unul!
Mul#i nu n#eleg complet cum folose"te Biblia numerele. Acest fapt contribue la o
confuzie considerabil! despre Dumnezeu.
Cum s! n#elegem singularitatea lui Dumnezeu? mpreun! cu obi"nuita folosire
direct! a numerelor, conceptul singularit!#ii complete este asociat cu cuvntul ebraic
tradus unul n Deuteronom 6:4.

Doi devin unul

S! mergem la prima carte a Bibliei, Genesa. Acolo, dup! crearea lui Adam "i
Eva, vedem rela#ia institu#iei c!s!toriei: De aceea va l!sa omul pe tat!l s!u "i pe mama
sa, "i se va lipi de nevasta sa, "i se vor face un singur trup (Genesa 2:24). O pereche
devine un singur trup n uniunea sexual! matrimonial!. Dar acolo mai este o alt!
semnifica#ie metaforic! important!. De"i dou! fiin#e separate "i distincte, n acest
context, cele dou! devin una.
Cam 4000 de ani mai trziu Isus a repetat aceast! concep#ie cnd El a spus privitor
la c!s!torie, c! "i cei doi vor fi un singur trup. A"a c! numai sunt doi, ci un singur trup.
Deci, ce a mpreunat Dumnezeu, omul s! nu despart! (Marcu 10:8-9). n c!s!torie cei
doi devin unul cnd sunt mpreuna#i n uniunea sexual!. Dar ei r!mn doi indivizi
separa#i, nc! un b!rbat "i o femeie lega#i mpreun! prin c!s!torie ca o singur! unitate de
familie.
De sigur, aceast! unitate nu este complet! sau total!. $i totu"i n sensul fizic
aceast! unitate complet! este realizat! n momentul concep#iei. Dup! cum s-a afirmat
ntr-o carte "tiin#ific!: Via#a omeneasc! ncepe ncolaborarea cea mai intim!. Cele
dou! celule se contopesc n ntregime. Ele "i combin! materialul genetic. Dou! fiin#e
foarte diferite devin una. Actul facerii unei fiin#e umane implic! o colaborare att de
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 15 -
perfect! nct identit!#ile separate ale partenerilor dispare (Carl Sagan and Ann Druyan,
Umbrele Str"mo#ilor Uita!i [Shadows of Forgotten Ancestors],1992, p.199). Chiar
substan#ele a dou! fiin#e umane distincte separate de DNA se combin! la concep#ie ca s!
formeze o nou!, unic! fiin#! uman!, una diferit! de toate celelalte persoane.
Ct de minunate sunt lucrurile dela Dumnezeu! Ct de sublim este scopul Lui
pentru familia omeneasc!. n#elegnd c!s!toria "i familia ne ajut! s! cuprindem aspectele
mp!r!#iei lui Dumnezeu.

O singur# Biseric# dar mul$i membri

Continund cu studiul nostru al folosirii biblice a numerelor, Pavel a scris c! Nu
mai este nici Iudeu nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; numai este nici parte
b!rb!teasc!, nici parte femeiasc!, fiindc! to!i sunte!i una n Hristos Isus (G!l!#eni 3:28).
Este o singur! Biseric!, a zis Pavel, dar compus! din mul#i membri individuali posednd
daruri "i talente spirituale diferite.
El a explicat mai departe fra#ilor Corinteni: Sunt felurite daruri, dar este acela"i
Duh; sunt felurite slujbe, dar este acela"i Domn; sunt felurite lucr!ri, dar este acela"i
Dumnezeu, care lucreaz! totul n to#i (1 Corinteni 12:4-6).
Pavel a f!cut un efort considerabil ca s! fac! n#eleas! aceast! simpl! no#iune. El
continu! n versul 12: C!ci, dup" cum trupul este unul #i are multe m"dulare, "i dup!
cum toate m!dularele trupului, m!car c! sunt mai multe, sunt un singur trup tot a"a este
"i Hristos. Aici Pavel compar! Biserica cu corpul omenesc.
Apoi el ne aminte"te n principiu de ce scrisese mai nainte n Galateni 3:28
(Galateni a fost scris! nainte de 1 Corinteni). Noi to#i, n adev!r, am fost boteza#i de un
singur Duh, ca s! alc!tuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi, "i to#i
am fost ad!pa#i dintr-un singur Duh (1 Corinteni12:13).
Biserica este trupul spiritual al lui Isus Hristos (Efeseni 1:22-23). Astfel, ca noi s!
n#elegem complet, Pavel se repet! pe sine continund n 1 Corinteni s! compare Biserica
cu corpul omenesc, care la fel are multe membre f!cnd func#iuni diferite: Astfel, trupul
nu este un singur m!dular, ci mai multeFapt este c! sunt mai multe m"dulare, dar un
singur trup (versurile 14, 20).
n sfr"it, n versul 27, el face acest punct de baz! nc! odat!: Voi sunte#i [unul]
trupul lui Hristos, "i fiecare, n parte [diferi#i], m!dularele Lui (versul 27). n sensul
acela, familia divin! este asem!n!toare: un Dumnezeu "i numai un singur Dumnezeu,
totu"i doi individuali membri de familie glorifica#i acum constituind acel unul Dumnezeu
plus mult mai mul#i poten#iali membri n omenire (Romani 8:29).
Pavel de asemenea a scris ntr-un alt context: Iat! dece, zic, mi plec genunchii
naintea Tat!lui Domnului nostru Isus Hristos, din care #i trage numele orice familie, n
ceruri #i pe p"mnt (Efeseni 3:14-15). De"i este o singur! familie, sunt mul#i membri,
numi#i prga [primele fructe] (Iacov 1:18). Cre"tinii ntr-adev!r converti#i, condu"i de
Duhul lui Dumnezeu, sunt deja num!ra#i ca membri ai familiei (Romani 8:14; 1 Ioan 3:1-
2), chiar dac! ei nu au primit nc! glorificarea "i nemurirea n nvierea la via#a ve"nic!,
care va avea loc la rentoarcerea lui Hristos (1 Tesaloniceni 4:16-17).
n alt! parte, Pavel ne spune c! nu poate carnea "i sngele s! mo"teneasc!
mp!r!#ia lui Dumnezeu (1 Corinteni 15:50). Noi trebuie s! fim schimba#i n momentul
nvierii (versurile 51-54; Filipeni 3:20-21). Dumnezeu va realiza aceasta la momentul
potrivit cu condi#ia ca noi s! biruim "i s! dezvolt!m caracter drept, dumnezeiesc
(Apocalipsa 2:26; 3:21; 21:7-8).

Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 16 -
O singur# Biseric#, un singur Dumnezeu

n Ioan 17 Isus s-a rugat Tat!lui, $i via#a vecinic! este aceasta: S! Te cunoasc!
pe Tine, singurul Dumnezeu adev"rat, #i pe Isus Hristos pe care L-ai trimes Tu (versul
3). Este un singur Dumnezeu, totu"i Isus Hristos este o Persoan! separat! deosebit! de
Tat!l, dar la unison "i n uniune cu El.
Atunci, n cursul acestei rug!ciuni de necrezut rostit! cu pu#in nainte de
crucificarea Sa, Hristos a zis, Sfinte Tat!, p!ze"te, n Numele T!u, pe aceia [urma"ii lui
Isus] pe cari Mi i-ai dat, pentru ca ei s! fie una, cum suntem "i noi (versul 11).
Ai nevoie s! n#elegi acest fapt de o importan#! enorm!. Biserica trebuie s! fie
una ntocmai cum Dumnezeu Tat!l "i Isus Hristos sunt unul. Acesta este un lucru foarte
greu de realizat. Membrii diver"i ar trebui s! fie uni#i unii cu al#ii ntocmai cum Hristos "i
Tat!l sunt ntr-o uniune perfect!. De"i noi trebuie s! fim reali"ti "i s! admitem c! aceasta
a fost rare ori cazul n istoria bisericii, Dumnezeu se a"teapt! ca noi s! facem efortul c!tre
aceast! unitate spiritual!.
Membrii adev!ratei Biserici a lui Dumnezeu sunt lega#i mpreun! de Duhul lui
Dumnezeu (1 Corinteni 12:13) tr"ind prin acel Duh. Este responsabilitatea fiec!rui
individ s! caute comunitatea organizat! care reprezint! cel mai bine modelul biblic al
Bisericii Noului Testament. (Pentru mai mult! n#elegere, te rug!m cere bro"ura noastr!
gratuit! Biserica pe care a construit-o Isus [The Church Isus Built].
Noi vedem, atunci, c! Tat!l "i Isus Hristos sunt unul n acela"i sens n care Isus
S-a rugat pentru Biseric! s! fie una una n scop, convingere , direc#ie, credin#!, spirit "i
atitudine legate mpreun! de Duhul Sfnt.
Evanghelia lui Ioan ne d! introspec#ie adi#ional! n acest adev!r minunat. Isus I-a
zis Tat!lui n timpul rug!ciunii Sale: $i m! rog nu numai pentru ei, ci "i pentru cei ce vor
crede n Mine prin cuvntul lor. M! rog ca to#i s! fie una, cum Tu, Tat!, e"ti n Mine, "i
Eu n Tine; ca, "i ei s! fie una n noi, pentru ca lumea s! cread! c! Tu M-ai trimis. Eu le-
am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei s! fie una, cum "i noi suntem una. Eu n
ei, "i Tu n Mine; pentru ca ei s! fie n chip des!vr"it una, ca s! cunoasc! lumea c! Tu
M-ai trimes, "i c! i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine (Ioan 17:20-23).
Aceast! unitate spiritual!, aceast! unitate ntre "i printre confra#i, poate fi realizat!
numai prin Duhul lui Dumnezeu lucrnd n to#i Cre"tinii converti#i cu adev!rat. Unitatea
lor prin Duhul Sfnt ar trebui s! reflecte unitatea perfect! singularitatea a lui
Dumnezeu Tat!l "i Isus Hristos Fiul.
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 17 -
Domnul Dumnezeul nostru este Unul


Ascult!, Israele! Domnul,
Dumnezeul nostru, este singurul
Domn! Aceast! declara#ie simpl! a
lui Moise n Deuteronom 6:4 a cauzat
consterna#ie considerabil! multora care
au ncercat s! n#eleag! cine "i ce este
Dumnezeu.
Citind aici c! Dumnezeu este
Unul, cei mai mul#i evrei pentru secole
au eliminat posibilitatea ca Isus din
Nazaret ar fi putut fi Fiul lui
Dumnezeu, pe acela"i plan divin ca "i
Dumnezeu Tat!l.
Teologii catolici timpurii,
citind acela"i vers, s-au luptat s!
formuleze n doctrina Trinit!#ii un
Dumnezeu consistnd din Tat!l, Fiul "i
Duhul Sfnt, care erau toate persoane
distincte "i totu"i n acela"i timp un
singur triunic Dumnezeu.
Cum s! n#elegem noi atunci
acest vers?
Unul dintre principiile primare
pentru n#elegerea Bibliei este c! noi s!
consider!m toate scripturile asupra
subiectului respectiv. Numai atunci
vom putea ajunge la o n#elegere
complet! "i precis! a materialului.
Alte pasagii biblice ne spun cu
claritate c! doi indivizi diferi#i, Tat!l "i
Isus Hristos Fiul, sunt amndoi
Dumnezeu. (Evrei 1:8; Ioan 1:1, 14).
Deci noi ar trebui s! consider!m dac!
comenteaz! asupra singularit!#ii
numerice a lui Dumnezeu sau ceva
complet diferit.
Cuvntul Ebraic tradus n
Deuteronom 6:4 ca unul este echad.
n#elesul lui include num!rul unu, dar
"i asemenea n#elesuri asociate ca
unul "i acela"i, mpreun! (uni#i) ca
un singur om, fiecare, fiecare [to#i,
toate], unul dup! altul, "i primul
[n secven#! sau importan#!], (Brown,
Driver "i Briggs, Un Lexicon Ebraic #i
Englez [A Hebrew and English
Lexicon] 1951, p. 25). De asemenea
poate fi interpretat ca singur (William
Holladay, Un Lexicon concis Ebraic #i
Aramaic al Vechiului Testament [A
Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of
the Old Testament], 1972, p. 9). n#elesul
exact este cel mai bine determinat de
context.
n acest caz, mai multe interpret!ri
pot fi corecte gramatical "i consistente cu
alte declara#ii biblice.
n Deuteronom 6:4 este posibil ca
Moise s! le fi spus Israeli#ilor simplu c!
adev!ratul Dumnezeu, Dumnezeul lor,
urma s! fie primul de cea mai nalt!
prioritate n inimile "i min#ile lor.
Tn!ra na#iune se ridicase dintr-o sclavie
ntr-o cultur! n care egiptenii deificaser!
mul#i zei, "i ei se preg!teau s! intre ntr-o
#ar! a c!rei locuitori erau cufunda#i n
rug!ciunea a multor zei "i zei#e pentru
fertilitate, ploaie, r!zboi, c!l!torii, etc.
Prin Moise Dumnezeu a avertizat cu
severitate pe Israeli#i asupra pericolelor de
a-L abandona pe El "i a urma alte zeit!#i.
Aceast! interpretare c!
Dumnezeu trebuie s! fie prima prioritate
pentru Israeli#i, este sus#inut! cu autoritate
de context. n versul imediat urm!tor
Moise continu!: S! iube"ti pe Domnul,
Dumnezeul t!u, cu toat! inima ta, cu tot
sufletul t!u "i cu toat! puterea Ta. Acest
pasaj este n centrul unei discu#ii lungi de
cteva capitole asupra beneficiilor "i
binecuvnt!rilor urm!rii lui Dumnezeu cu
toat! inima "i a evit!rii practicelor idolatre
ale popoarelor pe care ei urmau s! le dea
afar! din %ara Promis!. Isus nsu"i a citat
Deuteronom 6:4-5 ca fiind prima "i cea
mai important! porunc! din lege (Marcu
12:28-30; Matei 22:36-38).
Traducerea singular se potrive"te
de asemenea acestui context. Adic!,
adev!ratul Dumnezeu urma s! fie singurul
Dumnezeu al Israelului; Israeli#ii urmau s!
nu aib! un altul.
O alt! vedere a acestui pasaj este
bazat! pe r!d!cina cuvntului din care este
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 18 -
derivat cuvntul echad, achad. Acest
cuvnt nseamn! s! uneasc! sau s!
mearg! ntr-un fel sau altul
(Concordan!a Exaustiv" a Biblie a lui
Strong [Strongs Exaustive
Concordance of the Bible]. Cu alte
cuvinte, echad poate s! nsemneze de
asemenea n unitate sau un grup unit ca
unul.
n cteva versuri echad are clar
n#elesul a mai mult de o persoan!
unite ca un grup. n Genesa 11:6
Dumnezeu zice despre cei construind
turnul Babel, iat!, ei sunt un singur
[echad] popor n Genesa 2:24 El
spune: De aceea va l!sa omul pe tat!l
"i pe mama sa, "i se va lipi de nevasta
sa, "i se vor face un singur [echad]
trup.
Cnd citim de un grup mare de
oameni fiind unul sau de un b!rbat "i
nevasta lui devenind un singur trup n
uniunea matrimonial!, noi n#elegem
c! sunt amesteca#i mai mul#i indivizi.
Noi nu presupunem c! indivizi
separa#i, de"i uni#i n duh "i scop, s-au
amestecat fizic s! devin! o singur!
fiin#!.
Dumnezeu Tat!l "i Isus Hristos
Fiul sunt evident de o singur! inten#ie
"i scop. Isus a spus despre misiunea Lui,
Mncarea Mea este s! fac voia Celui ce
M-a trimes "i s! mplinesc lucrarea Lui "i
nu caut s! fac voia Mea, ci voia
Tat!lui, care M-a trimes (Ioan 4:34;
5:30).
Descriind rela#ia Lor, Isus a zis:
Eu "i Tat!l una suntem (Ioan 10:30).
Isus s-a rugat ca discipolii Lui, de atunci "i
din viitor, s! fie uni#i n gnduri "i scop
ntocmai cum erau El "i Tat!l. M! rog nu
numai pentru ei, ci "i pentru cei ce vor
crede n Mine prin cuvntul lor. M! rog ca
to!i s" fie una, cum Tu, Tat!, e"ti n Mine,
"i Eu n Tine, ca "i ei s! fie una n Noi
(Ioan 17:20-21).
Nu conteaz! pe care traducere o
accept!m dac! Domnul, Dumnezeul
nostru este Domn singur, Domnul este
Dumnezeul nostru, singur Domn, sau
Domnul Dumnezeul nostru, este singurul
Domn! nici una nu limiteaz! pe
Dumnezeu la o singur! Fiin#!. $i, n
lumina scripturilor pe care le-am v!zut, "i
a altora, este clar c! Dumnezeu este o
pluralitate de Fiin#e o pluralitate n
unitate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu Tat!l
"i Isus Fiul formeaz! o familie perfect! n
unitatea ei.

Alte exemple biblice de singularitate

Hristos ne spune c! noi trebuie s! tr!im cu orice cuvnt care iese din gura lui
Dumnezeu (Luca 4:4). Mai nainte ca oricare din c!r#ile Noului Testament s! fi fost
scrise, Scripturile Ebraice ceea ce noi chem!m Vechiul Testament au fost singurul
cuvnt al lui Dumnezeu nregistrat la dispozi#ie. Adesea ele pot clarifica viziunea
noastr! tulbure "i ne ajut! s! n#elegem inten#ia spiritual! a Noului Testament. Dup!
toate, trebuie s! n#elegem c! toate c!r#ile Bibliei sunt Cuvntul lui Dumnezeu dezv!luit,
"i toate ne cresc n#elegerea noastr! (2 Timotei 3:16).
Consider! un pasaj rar citit napoi n cartea Judec!torilor care ilustreaz! cum
singularitatea nseamn! unitate. To#i copiii lui Israel au ie"it dela Dan pn! la Beer-$eba
"i la #ara Galaadului, "i adunarea s-a strns ca un singur om naintea Domnului , la Mi#pa
(Judec!tori 20:1).
Odat!, ntreaga na#iune a Israelului a fost unificat! n ntregime n scop, ca s!
ntlneasc! o problem! afectnd ntreaga #ar!. Expresia ca un singur om este folosit! s!
transmit! ideea c! ntreaga na#iune fusese complet unit! la acel moment.
Versurile 8 "i 11 ne spun: Tot poporul s-a sculat ca un singur omastfel to#i
b!rba#ii lui Israel s-au strns mpotriva cet!#ii, ca un singur om. De sigur, ei nc! au
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 19 -
r!mas mul!i cet"!eni individuali ai aceleia"i na#iuni. Aici din nou Biblia ns!"i arunc!
lumin! asupra n#elesului singularit!#ii.

n$elegnd singularitatea lui Dumnezeu

Pavel explic! cum c!: totu"i pentru noi nu este dect un singur Dumnezeu: Tat!l,
dela care vin toate lucrurile "i pentru care tr!im "i noi, "i un singur Domn: Isus Hristos
prin care sunt toate lucrurile "i prin El "i noi (1 Corinteni 8:6). Scriptura dezv!luie dou!
persoane distincte, separate, ambele duhuri, totu"i una n unitate, credin#!, direc#ie "i scop
membri ale aceleea"i familii divine. Eu "i Tat!l, una suntem, a zis Isus (Ioan 10:30).
Cnd noi n#elegem ce ne nva#! Biblia, noi vedem c! este numai un singur
Dumnezeu, ntocmai cum este o singur! ras! uman! o familie extins! descendent! dela
Adam "i n prezent de circa "ase bilioane de indivizi. ntocmai, singura familie divin!
familia lui Dumnezeu este deschis! la un num!r nelimitat de membri.
Fiecare familie omeneasc! normal! este un microcosmos al acelei m!re#e familii
divine (compar! Romani 1:20). Dac! noi n#elegem acest minunat principiu biblic, noi ar
trebui s! ne reflect!m destinul nostru ultim n c!s!toriile noastre, familii "i vie#ile de
fiecare zi. Noi ar trebui s! ne str!duim s! reflect!m dragostea "i unitatea familiei divine
Dumnezeu Tat!l "i Fiul S!u Isus n rela#iile noastre de familie.

Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 20 -
Capitolul 5


Cine a fost Isus?


La nceput era Cuvntul, #i Cuvntul era cu Dumnezeu, #i Cuvntul era Dumnezeu
(Ioan 1:1).


Cu excep#ia poate a c!r#ii Evrei, Evanghelia lui Ioan d! cea mai complect! explica#ie
din Noul Testament a divinit!#ii lui Isus Hristos. Dup! cum am relatat mai nainte,
versurile 1-3 "i 14 din Ioan 1 explic! cum nu se poate mai clar c! Cuvntul a fost
Dumnezeu "i a tr!it cu Tat!l pn! cnd mai trziu El a devenit Hristos , sau Cel Uns.
Dup! cum savantul englez F. F. Bruce a prezentat-o: Noul Testament indic! cum
c! el (Isus Hristos) a existat nainte ca el s! tr!iasc! pe p!mnt ca un personaj istoric.
Astfel noi suntem ncuraja#i s! ntreb!m nu numai, Care a fost modul existen#ei sale
premerg!toare?dar de asemenea, Ce a spus el c! ar fi f!cut n acea existen#!
premerg!toare? (Isus Trecut, Prezent #i Viitor: Opera lui Hristos [Jesus Past, Present
and Future: The Work of Christ], 1979, p. 11-12).
Dup! cum Comentariul Noii Biblii: Rev!zut [The New Bible Commentary:
Revised] explic!: n prolog [pasajul introduc!tor al Evangheliei lui Ioan] preexisten#a "i
divinitatea lui Hristos sunt exprimate explicit. Cuvntul [Logos] a fost nu numai cu
Dumnezeu de la nceput, dar a fost Dumnezeu (1:1), "i a fost acest Cuvnt [Logos] care
S-a ncarnat "i este identificat cu Hristos (p. 928).
Mai multe alte pasagii n Evanghelia lui Ioan dezv!luie am!nunte semnificative
care ne ajut! s! n#elegem chiar mai complet. Consider! o relatare mai trzie n capitolul
1: A doua zi, Ioan (Botez!torul) a v!zut pe Isus venind la el, "i a zis: Iat! mielul lui
Dumnezeu, care ridic! p!catul lumii. El este Acela despre care ziceam: Dup! mine vine
un om, care este naintea mea , c!ci era nainte de mine (versurile 29-30).
Ioan Botez!torul fusese n!scut nainte de Isus (Luca 1:35-36, 57-60) "i a nceput
ministria nainte ca Hristos s-o nceap! pe a Lui. Totu"i Ioan a zis, El era naintea mea.
Dece? Este precis pentru c! Isus a fost preexistentul Cuvnt nainte de na"terea Lui
omeneasc! (Ioan 1:14).

Conversa$iile cu Fariseii

R!spunznd acuza#iilor Fariseilor, Isus le-a spus: Chiar dac! Eu m!rturisesc
despre Mine nsumi, totu"i m!rturia Mea este adev!rat!; c!ci Eu "tiu de unde am venit "i
unde M! duc, dar voi nu "ti#i nici de unde am venit nici unde M! duc (Ioan 8:14).
Mai trziu Apostolul Pavel a exprimat acela"i opinie: C!ci locuitorii din
Ierusalem "i mai marii lor n-au cunoscut pe Isus; "i prin faptul c! L-au osndit, au
mplinit cuvintele proorocilor care se citesc n fiecare Sabat (Faptele Apostolilor 13:27).
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 21 -
n tocmai ca n secolul nti, ast!zi numai relativ pu#ini oameni n#eleg cu adev!rat
cine a fost Isus, de unde a venit El, ce face El acum "i ce va face n viitor. n Biblie acest
grup mic dar special este chemat primele fructe sau mica turm! (Iacov 1:18; Luca
12:32).
Mai trziu n acest dialog lung cu Fariseii, ei L-au ntrebat pe Isus, Cine te crezi
tu c! e"ti? (Ioan 8:53). Pur "i simplu ei nu aveau nici o idee asupra identit!#ii reale a
Celuia cu care st!teau de vorb!. Este la fel "i ast!zi. Foarte pu#ini oameni n#eleg
adev!rata origine a lui Isus Hristos.
Hristos a explicat cu r!bdare, Tat!l vostru Avraam a s!ltat de bucurie c! are s!
vad! ziua Mea: a v!zut-o "i s-a bucurat (versul 56). Dar cum a fost posibil aceasta?
Patriarhul Avraam a tr!it cca. 2000 nainte de na"terea lui Isus. Continund discursul lui
Hristos, N-ai nici cincizeci de ani, I-au zis Iudeii, "i ai v!zut pe Avram! Isus le-a zis,
Adev!rat, adev!rat, v! spun c!, mai nainte ca s! se nasc! Avraam, Sunt Eu (versurile
57-58).
S! ne oprim pentru un moment ca s! asimil!m cea ce a spus Isus.
Noi "tim c! Cuvntul (Ioan 1:1) a interac#ionat personal cu Avraam n timpul zilei
lui, pentru c! Isus este identificat ca Eu Sunt al Bibliei. Isus a spus c! Avraam a s!ltat
de bucurie c! are s! vad! ziua Mea: a v!zut-o "i s-a bucurat (Ioan 8:56). Aminte"te-#i c!
Isus a existat mpreun! cu Tat!l mai nainte de orice alt ceva vizibil "i invizibil s! fi
fost creat (Coloseni 1:16). Amndoi, "i El "i Tat!l, nu au avut nceput pentru c! Ei au
via#! existent! de sine n Ei n"i"i.
Acela"i Cuvnt a fost de asemenea Fiin#a care a vorbit lui Moise n pustiul din
Sinai. Aceasta a fost cu sute de ani dup! zilele lui Avraam. Dumnezeu a mai vorbit lui
Moise, "i i-a zis: Eu sunt Domnul. Eu M-am ar!tat lui Avraam, lui Isaac "i lui Iacov, ca
Dumnezeul Cel Atotputernic, dar n-am fost cunoscut de ei sub Numele Meu ca
Domnul [Hebraicul YHWH, sau termenul mai obi"nuit Yahweh] (Exodul 6:2-3).
Trebuie s! lu!m not! aici c! ocazional expresia biblic! Domn se refer! la Tat!l
n loc de Cuvnt. Contextul ne ajut! s! n#elegem care dintre Ei este n discu#ie.
Isus nsu"i a explicat aceasta Fariseilor uimi#i: Pe cnd erau strn"i la un loc
Fariseii, Isus i-a ntrebat: Ce crede#i voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui
David, I-au r!spuns ei. $i Isus le-a z is; Cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, l
nume"te Domn, cnd zice: Domnul a zis Domnului Meu: $ezi la dreapta Mea, pn!
voi pune pe vr!jma"ii T!i sub picioarele Tale? Deci, dac! David l Nume"te Domn, cum
este El fiul Lui Nimeni nu I-a putut r!spunde un cuvnt. $i, din ziua aceea, n-a
ndr!znit nimeni s!-I mai pun! ntreb!ri (Matei 22:41-46).


Isus a fost Trimis de Tat#l

Preexistentul Cuvnt, care mai
trziu avea s! devin! Isus, a fost trimis
pe p!mnt de Tat!l din ceruri.
Evanghelia lui Ioan poart! dovada
acestui adev!r de mai multe ori.
Dumnezeu, n adev!r, n-a trimes pe Fiul
S!u n lume ca s! judece lumea, ci ca
lumea s! fie mntuit! prin El (Ioan
3:17). Versul 34 adaug!: C!ci Acela,
pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbe"te
cuvintele lui Dumnezeu.
Isus a zis: Mncarea Mea este s!
fac voia Celui ce M-a trimes "i s!
mplinesc lucrarea Lui (Ioan 4:34;
compar! cu Ioan 5:30).
Dar de unde a venit Isus? Cartea
lui Ioan de asemenea o face clar din
abunden#!. Nimeni nu s-a suit n cer,
afar! de Cel ce S-a pogort din cer, adic!
Fiul omului, care este n cer(Ioan 3:13).
C!ci M-am pogort din cer ca s! fac nu
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 22 -
voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimes
(Ioan 6:38).
Isus le-a spus evreilor: Voi
sunte#i de jos [p!mnt], le-a spus El.
Eu sunt de sus: voi sunte#i din lumea
aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta
(Ioan 8:23). Punctul cel mai nsemnat al
celor spuse este c! avem un Mare Preot
care S-a a"ezat la dreapta scaunului de
domnie al M!ririi, n ceruri (Evrei 8:1;
12:2).

O ntlnire hot#rtoare cu Moise

Mai nainte Moise spusese lui Dumnezeu: Iat!, cnd m! voi duce la copiii lui
Israel, "i le voi spune: Dumnezeul p!rin#ilor vo"tri m-a trimes la voi; "i m! vor ntreba:
Care este Numele Lui? ce le voi r!spunde?(Exodul 3:13). Aici din nou ar trebui s! ne
oprim "i s! reflect!m. R!spunsul lui Dumnezeu este enorm de important. Pasajul care
urmeaz! este ntre cele mai importante scripturi din Biblie. Dezv!luie identitatea lui Eu
Sunt al lui Ioan 8:58.
Creatorul i-a r!spuns lui Moise: Dumnezeu a zis lui Moise: Eu Sunt Cel ce
Sunt, $i a ad!ugat: Vei r!spunde copiilor lui Israel astfel: Cel ce se nume"te Eu
Sunt m-a trimis la voi (Exodul 3:14).
YHWH sau Yahweh (tradus Domn n multe versiuni ale Vechiului Testament),
acord! un n#eles asem!n!tor. Implic! o existen#! etern!, intrinsec! (compar! cu Ioan
5:26). Nimeni nu L-a creat. Noi trebuie s! n#elegem c! Dumnezeu are multe nume n
Scripturi, fiecare dintre ele spunndu-ne ceva despre caracterul "i natura Lui minunat!,
divin!.
Continund cu relatarea din Exodul: Vei r!spunde copiilor lui Israel astfel: Cel
ce se nume"te Eu Sunt m-a trimis la voiAcesta este Numele Meu pentru vecinicie,
acesta este Numele Meu din neam n neam (Exodul 3:14-15).
Din nou, Hristos este Eu Sunt din Biblie. El este Stnca c!l!uzitoare care a fost
cu copiii lui Israel n de"ert (Deuteronom 32:4). Pavel a scris: Fra#ilor, nu vreau s! "ti#i
c! p!rin#ii no"tri to#i au fost sub nor, to#i au trecut prin mare, to#i au fost boteza#i n nor "i
n mare, pentru Moise; to#i au mncat aceea"i mncare duhovniceasc!, "i to#i au b!ut
aceea"i b!utur! duhovniceasc!, pentru c! beau dintr-o duhovniceasc! ce venea dup! ei; "i
stnca era Hristos (1 Corinteni 10:1-4).
Eu Sunt al Vechiului Testament este descris mai departe ca abundnd bun!tate
"i credincio"ie (Exodul 34:6). Asem!n!tor, Noul Testament ne spune c! Isus a fost plin
de har "i de adev!r (Ioan 1:14). Isus Hristos este acela"i ieri, azi "i n veci! (Evrei
13:8).

A fost Isus Dumnezeul Vechiului Testament?

Cu excep#ia lui Hristos, nici o fiin#! omeneasc! nu a auzit vreodat! direct vocea
real! a Tat!lui sau nu I-a v!zut forma "i conturul (Ioan 1:18; 5:37; 6:46; 1 Ioan 4:12).
Deci, YHWH, Eu Sunt, Cuvntul, care mai trziu a devenit Isus Hristos, a fost Cel care a
avut de a face direct cu creaturile omene"ti pe vremea Vechiul Testament. Hristos a murit
mai trziu pentru p!catele noastre "i a devenit mediatorul absolut ntre Dumnezeu "i om
(1 Timotei 2:5), un rol pe care El l satisf!cuse deja n parte ca preexistentul Cuvnt
nainte de na"terea Lui omeneasc!.
Astfel Cuvntul a fost ntr-adev!r Dumnezeul Vechiului Testament "i totu"i
Tat!l a satisf!cut acest rol de asemenea ntr-un mod foarte real. Pentru c! Hristos a tratat
cu omenirea n numele Tat!lui ca Vorbitorul Lui (compar! Ioan 8:28; 12:49 50). Mai
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 23 -
mult, n multe pasaje din Vechiul Testament poate s! fie greu s! separi aceste dou!
personaje m!re#e, pe cnd Noul Testament este mai clar n acest sens.
De sigur, cum Isus a venit s!-L dezv!luie pe Tat!l (Matei 11:27), concluzia logic!
este c! Tat!l nu a fost cunoscut n general de cei din vremurile Vechiului Testament cu
excep#ia a ctorva patriarhi "i prooroci Ebraici. Regele David, spre exemplu, este unul
care a n#eles (Faptele Apostolilor 2:30).
Citat par#ial mai devreme, Evrei 1:1-2 declar!: Dup! ce a vorbit n vechime
p!rin#ilor no"tri prin prooroci, n multe rnduri "i multe chipuri, Dumnezeu, la sfr"itul
acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus mo"tenitor al tuturor lucrurilor "i prin
care a f!cut "i veacurile.
n acest pasaj de nceput al c!r#ii Evreii implica#ia clar! este c! Tat!l este for#a
care se mi"c! n spatele ntregului Vechi Testament. n acest context versul 2 explic!
versul 1. De"i Dumnezeu Tat!l este motorul primar din-napoia Bibliei Ebraice, prin Isus
Hristos El a creat ntregul univers.
De asemenea, principiul vital al Bibliei fiind interpretat! de Biblie ne ajut! s!
n#elegem inten#ia din Evrei 4:1 n lumina altor scripturi. De cnd Dumnezeu a f!cut
lumile prin Jesus "i a creat toate lucrurile (Efeseni 3:9; Coloseni 1:16; Ioan n 1:3), El a
tratat omul prin agen#ia preexistentului Cuvnt, Hristos.

n$elesul lui Elohim

Ne rentoarcem la realitatea biblic! a lui Dumnezeu alegnd s!-"i exprime natura
personal! n termenii unei rela#ii de familie. Elohim este cuvntul Ebraic pentru
Dumnezeu n fiecare pasagiu al Genesei 1 ca "i n mai mult de 2700 de locuri prin ntreg
Vechiul Testament.
Elohim este un substantiv care este plural n form! dar normal singular n folosin#!
adic!, legat de verbe la singular cnd desemneaz! pe adev!ratul Dumnezeu. Pentru o
expresie modern! comparabil!, consider! termenul Statele Unite. Aceste substantiv
propriu este plural n form! dar singular n folosin#!. Este folosit cu verbe la singular.
Spre exemplu, americanii spun Statele Unite este pe cale s! ac#ioneze, "i Statele Unite
sunt pe cale s! ac#ioneze. Forma plural! nseamn! mai multe state dar, luat! n
colectiv, ele sunt v!zute ca o singur! na#iune.
Este la fel cu Elohim. Cuvntul Eloah, nsemnnd Atotputernic este n form!
singular!. Cuvntul Elohim, nsemnnd Atotputernici, este la plural. $i, ntr-adev!r,
sunt doi Atotputernici, Tat!l "i Cuvntul. Dar, colectiv, ca Elohim, amndoi sunt v!zu#i
ca un singur Dumnezeu. Elohim a zis: S! facem om dup! chipul Nostru, dup!
asem!narea Noastr" (Genesa 1:26).
Noi am lua not! c!, pentru c! Elohim este numele familiei lui Dumnezeu, fiecare
membru al familiei poate fi chemat cu acest nume. (Unii dintre scriitorii Bibliei folosesc
de asemenea cuvntul elohim ca un substantiv plural cu folosin#! la plural ca s! descrie
dumnezeii fal"i. Deci un fapt crucial n priceperea n#elesului acestui cuvnt ebraic este
determinarea a ce a fost inten#ionat de context).
Cnd Adam "i Eva au luat monumentala hot!rre de a nu se supune Creatorului
lor prin mncatul fructului oprit, reac#ia divin! a fost, Iat! c! omul a ajuns ca unul din
Noi, cunoscnd binele "i r!ul (Genesa 3:22). S!-l mpiedic!m acum s! ia "i din pomul
vie#ii (versurile 22-24).
Cuvntul Ebraic tradus aici ca s! cunoasc! adesea nseamn! s! nve#e sau s!
prind! de veste de ceva prin experien#! personal!. Pentru Adam "i Eva nu a fost suficient
ca simplu s! accepte porunca lui Dumnezeu de a nu mnca din pomul cunoa"terii binelui
"i a r!ului. n schimb, ei au ales s! intre n locul lui Dumnezeu "i s! determine pentru ei
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 24 -
n"i"i ce era bine "i ce era r!u. Psalmistul noteaz! c! necredincio"ii pun la ntrebare
cuno"tin#a lui Dumnezeu: Ce ar putea s! "tie Dumnezeu, "i ce ar putea s! cunoasc! Cel
Prea nalt? (Psalm 73:11).
Fraza Unul dintre Noi, ar trebui s! not!m noi, d! eviden#! clar! c! Noi este
constituit de mai mult de unul. Mai mult, S! ajung! ca Unul dintre Noi a fost de fapt
inten#ia original! a Creatorului nostru pentru ntreaga omenire, dar trebuia s! se fac! n
felul lui Dumnezeu "i n timpul Lui. Acel fel este de a ne supune fiec!rui cuvnt care iese
din gura lui Dumnezeu (Matei 4:4).
Numai Creatorul nostru are dreptul "i n#elepciunea s! determine ce este bine "i ce
este r!u pentru noi. El "tie ce este cel mai bine pentru noi "i nu a voit ca noi s! afl!m ce
este r!u prin experimentare. El ne spune: Legea lui Dumnezeu este des!vr"it!, "i
nvioreaz! sufletul; m!rturia Domnului este adev!rat! "i d! n#elepciune celui ne"tiutor.
Ornduirile Domnului sunt f!r! prihan!, "i veselesc inima; Poruncile Domnului sunt
curate "i lumineaz! ochii (Psalm 19:7-8). El vrea ca noi s! avem ncredere n El "i n
judecata Lui.
Satana a n"elat-o pe Eva ca s! ncerce s! ia o cale mai scurt! spre cuno"tin#a
divin!, "i Adam a urmat calea ei gre"it!. 4000 de ani mai trziu Satana a oferit lui Isus o
scurt!tur! asem!n!toare, dar El refuzat cu t!rie tenta#ia (Matei 4:8-10). Nu sunt scurt!turi
la ceva atta de pre#ios ca a deveni parte din eterna mp!r!#ie conduc!toare a lui
Dumnezeu. n schimb, n mp!r!#ia lui Dumnezeu trebuie s! intr!m prin multe
necazuri (Faptele Apostolilor 14:22).

Unitate Divin# n Rezolvarea problemelor

Mult mai trziu n istoria umanit!#ii, aceea"i expresie S! Fim este folosit! s!
indice c! amestecul direct al Tat!lui n decizia divin! la Turnul Babel. Haidem! S! Ne
[Elohim] pogorm "i s! le ncurc!m acolo limba, ca s! nu-"i mai n#eleag! vorba unii
altora (Genesa 11:7). Aceasta a fost o hot!rre comun!.
Noteaz! contextul. Ce a condus la aceast! decizie memorabil! ca s! ia asemenea
ac#iune drastic!? $i Domnul [YHWH, Eu Sunt] a zis: Iat!, ei sunt un singur popor
[uni#i gre"it pentru un scop fals], "i to#i au aceea"i limb!; "i iat! de ce s-au apucat; acum
nimic nu i-ar mpiedica s! fac! tot ce "i-au pus in gnd (versul 6).
Remarcabilele noastre puteri de planificare "i imagina#ie sunt parte din ce
nseamn! s! fii f!cut n imaginea lui Dumnezeu. Dar, condi#ia trist! a lumii noastre este
m!rturie suficient! la abuzul universal al talentelor noastre date de Dumnezeu. Ca
Cre"tini ni se cere s! dezvolt!m o imagina#ie activ! care este moral! permi#nd ca
darurile noastre de necrezut s! fie guvernate de legile Creatorului nostru.
Aici n Genesa 11 Domnul (YHWH) a supraveghiat o situa#ie critic! la Babel "i
a considerat poten#ialul extraordinar, aproape nelimitat al omenirii. Dup! cum "tim, El a
f!cut fiin#ele omene"ti n propria Lui imagine. Dar este Elohim [Tat!l mpreun! cu
Cuvntul] care au decis s! intervin! att de decisiv n mpr!"tierea omenirii prin crea#ia
supranatural! a multor limbaje.
Altfel, avansurile de necrezut "tiin#ifice "i tehnologice ale epocii noastre ar fi putut
avea loc cu mult timp n urm!, cu mult naintea timpului lui Dumnezeu "i al scopului Lui.
Dar numai n ultimul secol marea barier! a limbilor a fost n mare m!sur! biruit!. Acum,
prin vasta cre"tere a cuno"tin#elor despre DNA "i genomul uman, savan#ii se pare c! sunt
aproape de descifrarea secretului vie#ii ns!"i.


Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 25 -
A fost Isus Evreu?


Ca toate fiin#ele umane, Isus
Hristos a fost n!scut ntr-un loc
particular "i la un moment specific n
timp n istorie. De"i Tat!l S!u a fost
Dumnezeu (prin mijlocirea Duhului
Sfnt), mama Sa a fost o femeie evreic!
numit! Maria. So#ul ei, Iosif, a fost tat!l
legal al lui Isus sau gardian. Conform
genealogiei Mariei, n latura omeneasc!,
Isus a descins din Iuda "i Regele David
(Luca 3:31; 33; compar! cu Faptele
Apostolilor 2:30; 2 Timotei 2:8).
M!rturia biblic! este limpede.
Cartea Evrei ne spune c!ci este v!dit c!
Domnul nostru a ie"it din Iuda [tribul lui
Iuda] (7:14). Apostolul Ioan a scris
c!: a venit la ai S!i (evreii), "i ai S!i nu
L-au primit (Ioan 1:11). Amndoi, o
femeie samaritean! "i guvernatorul
roman Pontius Pilat, au recunoscut f!r!
ndoial! c! Isus a fost evreu (Ioan 4:9;
18:35).
Nou! ni se spune mai departe c!:
Toiagul de domnie [sceptrul] nu se va
ndep!rta din Iuda (Genesa 49:10).
Sceptrul simbolizeaz! promisiunea de
regalitate "i salvare. Isus, Regele
Evreilor, este Mesia. Hristos (numele
grec pentru Messiah) este mplinirea
final! a conduc!torului men#ionat
profetic n 1 Cronici 5:2: Iuda a fost n
adev!r puternic printre fra#ii s!i, "i din el
a ie"it un domnitor.
Cartea final! a Bibliei se refer! la
Isus ca Leul din semin#ia lui Iuda De
partea omeneasc! a lui Isus, David este
numit tat!l Lui nsemnnd str!mo", n
Luca 1:32. Astfel El a fost cu siguran#!
un Evreu.
Ce conteaz! n final, totu"i, este
c! El este Mntuitorul ntregii omeniri
pentru c! El a murit pentru to#i oamenii,
femeile, b!ie#i "i feti#e indiferent de ras!
sau alte etnicit!#i (Ioan 3:15-17).

Divina Substitu$ie

Aici YHWH (Cuvntul, care mai trziu a devenit Hristos) analizeaz! situa#ia, dar
Elohim actualmente intervine. Aceea"i interac#iune divin! a avut loc mai devreme,
imediat naintea marelui Potop. YHWH (Domnul) a v!zut r!utatea omului "i c! era
mare pe p!mnt "i a hot!rt s! distrug! omenirea, pe care o crease El, dar El de
asemenea a luat not! de neprih!nirea lui Noe (Genesa 6:5-9).
Atunci mult din aceast! povestire este repetat! n versurile 11-13, dar de data
aceasta este Elohim care confirm! decizia pe care o f!cuse ini#ial YHWH cu un ochi sigur
asupra lui Noe, patriarhul a c!rui neprih!nire a f!cut posibil ca omenirea s!
supravie#uiasc!.
Cele dou! Fiin#e divine au fost "i sunt una n scop "i iau decizii ca s! rezolve
problemele n perfect! unitate divin!. Totu"i Domnul (YHWH, Eu Sunt) este Cel care
uneori, dar nu ntotdeauna, ini#iaz! procedurile printr-o declara#ie divin!. n traducerile
engleze unul pierde profunzimea acestui schimb minunat.
A"a c!, n acest sens, Tat!l a fost de asemenea foarte mult Dumnezeul Vechiului
Testament. Totu"i El a lucrat continuu cu omul prin ac#iunile directe ale Cuvntului
preexistent.
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 26 -

Cine a fost Melhisedec?


Noi am v!zut deja c! Isus Hristos este
Mijlocitorul ntre Dumnezeu "i om.
Sacrificiul Lui de bun! voie pentru
p!catele noastre l calific! n mod unic
pentru acest rol. Totu"i preexistentul
Cuvnt de asemenea a prefigurat acest
oficiu sacru n timpul epocii lui Avram.
El a f!cut aceasta n persoana lui
Melhisedec, preot al lui Dumnezeu Cel
Prea nalt. Cartea Genesa men#ioneaz!
numai foarte pe scurt aceast! persoan!
misterioas!. Dar Regele David, "i n
special cartea Evrei a Noului Testament,
nu pierd semnifica#ia Sa profund!.
Pentru a n#elege identitatea lui
Melhisedec, noi trebuie ca din nou s!
l!s!m Biblia s! interpreteze Biblia.
Amploarea n#elegerii noastre este m!rit!
enorm cnd conect!m mpreun! aceste
trei relat!ri "i le consider!m ca un ntreg.
Mai nti s! ne uit!m la relatarea
Genesei. Dup! ce l-a salvat pe nepotul
s!u Lot din captivitatea militar!, Avram
a ntlnit pe Melhisedec. Melhisedec,
mp!ratul Salemului, a adus pine "i vin:
el era preot al Dumnezeului Celui Prea
nalt. Melhisedec a binecuvntat pe
Avram, "i a zis: Binecuvntat s! fie
Avram de Dumnezeul Cel Prea nalt,
Ziditorul cerului "i al p!mntului.
Binecuvntat s! fie Dumnezeul Cel Prea
nalt, care a dat pe vr!jma"ii t!i n
minile tale! $i Avram i-a dat zeciuial!
din toate (Genesa 14:18-20).
Este interesant de notat c!
Melhisedec l-a ntmpinat pe Avram cu
pine "i vin, care au devenit mai trziu
simbolurile sacrificiului Pascal al lui
Hristos al sngelui "i al trupului Lui. De
asemenea, Melhisedec s-a adresat lui
Dumnezeu ca Ziditor al Cerului "i al
p!mntului. Circa 2000 de ani mai
trziu, Isus Hristos s-a adresat Tat!lui ca
Domn al cerului "i al p!mntului.
Psalmul 110, unul dintre psalmii
lui David, este unul dintre cele mai
semnificative teologic. Dup! cum am
v!zut ntr-un capitol mai devreme, i
prezint! pe amndoi n versul de
deschidere: Domnul a zis Domnului
meu (al lui David): $ezi la dreapta
Mea Este Hristos care este a"ezat
acuma la dreapta Tat!lui (Evrei 8:1;
10:12; 12:2).
P!strnd n minte contextul
general al Psalmului 110:1, noteaz!
versul 4: Domnul a jurat "i nu-I va
p!rea r!u: Tu e"ti n veac, n felul lui
Melhisedec. Acesta este acela"i Domn
care vorbise Domnului lui David
(preexistentul Cuvnt) din versul 1, nc!
vorbind aceleia"i Fiin#e. Desigur c!
aceasta ajut! ca s! indice identitatea
acestui personaj misterios al Vechiului
Testament. $i totu"i este cartea Evrei
care d! dovada cea mai bun!.

Comentariile C#r$ii Evrei asupra lui
Melhisedec

Atta de important este acest
subiect de baz! nct un capitol ntreg al
Noului Testament este devotat explic!rii
semnifica#iei a numai trei versuri din
cartea Genesa. Subiectul este introdus n
ultimul vers al c!r#ii Evrei 6. Autorul
atrage aten#ia c! Isus a devenit Mare
Preot n veac, dup! rnduiala lui
Melhisedec, cum a prezis Regele David
att de mult n urm! n Psalmul 110.
Atunci, n Evrei 7, autorul
continu! s! considere uimitoarele
atribute "i calit!#i ale vechiului mare
preot al lui Dumnezeu. n adev!r,
Melhisedec acesta, mp!ratul Salemului,
preot al Dumnezeului Prea nalt,care
dup! nsemn!tatea numelui s!u, este
nti, mp!rat al neprih!nirii, apoi "i
mp!rat al Salemului, adic! mp!rat
al P!ciir!mne preot n veac.
(versurile 1-3).
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 27 -
Consider! c! Melhisedec
nseamn! mp!rat al Neprih!nirii.
Esen#ial ar fi hulitor s! aplici acest titlu
unei fiin#e umane pentruc! to#i au
p!c!tuit "i sunt lipsi#i de slava lui
Dumnezeu (Romani 3:23). Numai o
fiin#! divin! ar putea s! poarte acest titlu
extraordinar n mod cuvenit.
Spune Comentariul Rev!zut al
Noii Biblii: Noteaz! c! Scripturile l
descriu [pe Melhisedec] ca unul care a
fost mp!rat "i preot. Combinarea
acestor dou! oficii urma s! fie o
caracteristic! specific! numai a
Mntuitorului (p. 1203, 1970,
accentuarea n original.
Titlul nou extraordinar al lui
Melhisedec este mp!rat al P!cii.
Desigur, fiin#ele omene"ti supuse
p!catelor pur "i simplu nu cunosc calea
p!cii (Romani 3:10, 17) "i s! aplici un
asemenea titlu oric!rui om, ar fi din nou,
virtual hulitor. Isus Hristos nsu"i este
Prin#ul P!cii (Isaia 9:6).

Ca un Fiu al lui Dumnezeu

Echilibrul dintre aceste dou!
personagii m!re#e devine "i mai clar!
cnd citim Evrei 7. Versul 3 l descrie
pe Melhisedec ca fiind f!r! tat!, f!r!
mam!, f!r! spi#! de neam, neavnd nici
nceput al zilelor, nici sfr#it al vie!ii, --
care a fost asem"nat cu Fiul lui
Dumnezeu, -- ["i care] r!mne preot n
veac. Preo#ia lui nu nceteaz!
niciodat!! Singurul preot care ar fi
posibil s! poat! corespunde acestor
calific!ri a fost preexistentul Cuvnt,
m!rea#a Fiin#! care a fost prezent!
nainte de ns!"i crea#ia (Ioan 1:1).
Descrierea f!r! tat!, f!r! mam!
nseamn! cu mult mai mult dect
presupunerea c! leg!turile de familie ale
lui Melhisedec au fost simplu omise din
relatarea Genesei. El nu a avut p!rin#i
umani fizici! n context fraza neavnd
nici nceput al zilelor, nici sfr"it al
vie#ii face acest fapt clar ca un cristal.
n sfr"it, fraza asem"nat cu
Fiul lui Dumnezeu (purtnd
asem!narea Fiului lui Dumnezeu) este
mai departe eviden#! puternic! a
identit!#ii lui Melhisedec. El a fost
asemenea Fiului lui Dumnezeu
pentruc! El nu a fost nc!, n realitate,
Fiul lui Dumnezeu, adic! pn! cnd a
fost procreat de Dumnezeu Tat!l prin
intermediul Sfntului Duh.
Melhisedec nu ar fi putut fi Tat"l
pentru c! el era Preot al lui Dumnezeu
Cel Prea nalt. El nu ar fi putut s! fie
dect Ve"nicul, preexistent Cuvnt, care
mai trziu a devenit Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu.

Isus Dumnezeu %i om

Isus Hristos este ast!zi mijlocitorul ntre Dumnezeu Tat!l "i om. Dar ca s! poat!
mplini perfect acel rol crucial El a trebuit s! fie amndou! Dumnezeu "i om. El a fost cu
adev!rat om n fiecare sens al cuvntului sau noi nu am avea mntuirea din p!catele
noastre. Apostolul Pavel l nume"te Omul Isus Hristos (1 Timotei 2:5), dup! cum face
"i apostolul Petre (Faptele Apostolilor 2:22).
Pavel ne spune, ntr-un vers citat mai devreme, c! noi ar trebui s! avem aceea"i
atitudine umil!, de servit, ca a lui Isus Hristos, El m!car c! avea chipul lui Dumnezeu,
totu"i, n-a crezut ca un lucru de apucat s! fie deopotriv! cu Dumnezeu, ci S-a dezbr!cat
pe sine nsu"i "i a luat un chip de om, f!cndu-Se asemenea oamenilor. La nf!#i"are a fost
g!sit ca un om, S-a smerit "i S-a f!cut ascult!tor pn! la moarte, "i nc! moarte de cruce
(Filipeni 2:6-8).
Maturitatea lui Isus a fost plin! "i complet! n sensul c! El a tr!it o via#! ca o fiin#!
fizic! omeneasc! care s-a terminat prin moarte. Lui i s-a f!cut foame "i a mncat, a
obosit "i s-a odihnit, a umblat "i a vorbit la fel ca orice alt! fiin#! uman!. N-a fost nimic
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 28 -
n apari#ia Lui fizic! care s!-L disting! de oricare alt b!rbat evreu al epocii sale (Isaia
53:2).
Diferen#a esen#ial! a fost n domeniul spiritual. Isus a primit continuu necesara
putere spiritual! dela Tat!l (compar! Ioan 5:30; 14:10). n fapt El a posedat Spiritul lui
Dumnezeu dela concep#ie, actualmente fiind procreat n uterul Mariei prin Duhul Sfnt.
De"i a fost ispitit ca fiecare dintre noi, Hristos nu a nc!lcat niciodat" legea lui
Dumnezeu. El nu a p!c!tuit nici m!car odat! (Evreii 4:15; 1 Petru 2:22).
Una dintre cele mai insidioase erezii n istoria de 2000 de ani a Cre"tinismului este
c! Isus Hristos nu a fost n realitate un om, c! el nu fost ispitit s! p!c!tuiasc!. Apostolul
Ioan condamn! aceste nv!#!turi n cei mai puternici termeni.
Aceast! erezie a nceput n primul secol, "i persist! chiar "i ast!zi, continund s!
duc! pe oameni mai departe de adev!rul lui Dumnezeu. Noi trebuie s! recunoa"tem c!
dac! Isus nu ar fi fost cu adev!rat om, atunci sacrificiul lui pentru p!catele noastre ar fi
f!r! nici o importan#!.

Fiul Omului %i Fiul lui Dumnezeu

Isus Hristos este numit Fiul Omului mai mult de 80 de ori n Noul Testament.
A fost termenul cel mai obi"nuit pe care L-a folosit El cnd s-a referit la El nsu"i.
Hristos s-a referit repetat la El nsu"i ca Fiul Omului n leg!tur! cu suferin#ele Lui
"i moartea sacrificial! pentru p!catele omenirii (Matei 17:22; 26:45; Marcu 9:31; 14:41).
De"i de origine divin!, El s-a identificat deliberat cu condi#ia umanit!#ii, de dureri "i
suferin#e a rasei umane. Profetul Isaia l nume"te om al durerii "i obicinuit cu suferin#a
(Isaia 53:3).
Simpatiznd cu sl!biciunile "i dificult!#ile noastre omene"ti, Isus a spus: Veni#i la
Mine, to#i cei trudi#i "i mpov!ra#i, "i Eu v! voi da odihn!. Lua#i jugul Meu asupra
voastr!, "i nv!#a#i dela Mine, c!ci Eu sunt blnd "i smerit cu inima, "i ve#i g!si odihn!
pentru sufletele voastre. C!ci jugul meu este bun, "i sarcina Mea este u"oar! (Matei
11:28-30).
El de asemenea S-a numit Fiul Omului cnd S-a referit la rolul S!u de viitor
Conduc!tor al omenirii n mp!r!#ia lui Dumnezeu (Matei 19:28). El l-a folosit chiar "i
cnd S-a descris ca Domn al Sabatului, explicnd cum Sabatul zilei a "aptea ar trebui
observat cu mil! "i compasiune (Marcu 2:27-28; Matei 12:8; Luca 6:5).
Atunci, cnd El a venit n regiunea Cezarea Filipi, Isus i-a ntrebat pe discipoli,
Cine zic oamenii c! sunt Eu, Fiul Omului? (Matei 16:13). Ei au r!spuns prin repetarea
ctorva p!reri obi"nuite dar eronate despre identitatea lui Isus. Simon Petru a r!spuns:
Tu e"ti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu! (versul 16). Isus a observat c! nsu"i
Tat!l i-a dezv!luit lui Petru acest adev!r minunat (versul 17).
To#i apostolii au ajuns s! recunoasc! acela"i adev!r "i ocazional s-au referit la El
cu acel titlu (Matei 14:33; Ioan 20:31; Romani 1:3-4). Isus Hristos este foarte mult Fiul
lui Dumnezeu cu tot ce implic! acel nume.

Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 29 -
Capitolul 6

n$elegnd pe
Dumnezeu prin Hristos

Cine M-a v!zut pe Mine, a v!zut pe Tat!l (Ioan 14:9).Biblia este plin! de chei adesea sc!pate din vedere care ar putea rezolva multe din
nen#elegerile noastre despre Dumnezeu "i Cuvntul S!u. Citind Scripturile cineva poate
s! simt! vag aceste lucruri dar f!r! s! le poat! vedea vreodat! clar din cauza inducerii n
eroare a concep#iilor gre"ite despre Scripturi.
Isus Hristos a venit ca s! dezv!luie pe Dumnezeu Tat!l (Matei 11:27). Totu"i
majoritatea Cre"tin!t!#ii minimalizeaz! continuu rolul Tat!lui "i pune accentul aproape
exclusiv pe Hristos. Asemenea gndire nu a pornit niciodat! dela Isus nsu"i. El ne-a
spus ca s! ne rug!m n felul acesta: Tat"l nostru care e#ti n ceruri! Sfin#easc!-se
Numele T"u, vie mp!r!#ia Ta; fac!-se voia Ta precum n cer a"a "i pe p!mnt (Matei
6:9-10). Isus ntotdeauna S-a str!duit s!-i familiarizeze pe oameni cu Tat!l "i s!-i
ndrepte spre El.
F!r! s! n#eleag! cu adev!rat cele patru Evanghelii, lumea sufer! de o lips! de
n#elegere teribil! a lui Dumnezeu Tat!l. Realitatea biblic! este adesea opus! felului n
care mul#i, chiar "i cei din stabilimentul religios principal, l descriu de obicei.
Tat!l este preocupat intim de ntreaga crea#ie. Chiar "i c!zutul unei vr!bii i atrage
aten#ia. Totu"i Hristos a zis c! fiin#ele umane sunt cu mult mai pre#ioase dect vr!biile, "i
c! Tat!l este profund preocupat de planul Lui pentru umanitate.
El trimite ploaie peste cei drep#i si peste cei nedrep#i. El este bun cu fiin#ele
umane rele "i nerecunosc!toare. El este cu ndurare (Luca 6:35-36), tolernd multe dela o
omenire nd!r!tnic!. El are r!bdare cu noi to#i, ntotdeauna spernd la poc!in#! complet!
(2 Petre 3:9).
Dumnezeu Tat!l este preocupat n special cu primele fructe acei chema#i la
via#a ve"nic! acum n epoca aceasta "i n particular acei vulnerabili micu#ii care sunt
n primele faze ale convertirii (Matei 18:6-14). Cre"tinii care sunt mai maturi sunt sf!tui#i
cu fermitate s! fie aten#i "i s! nu ofenseze pe vre-unul din ace"ti micu#i (versul 10).
Fiul, Isus Hristos, n timp ce a fost om a demonstrat felul n care Tat!l gnde"te "i
tr!ie"te. Cu adev!rat El a venit s!-L dezv!luie pe Tat!l. Prin nsu"i Hristos prin via#a "i
munca Lui, prin exemplul Lui perfect putem noi n#elege mai complet natura "i
caracterul Tat!lui. Adesea mul#i scap! din vedere acest principiu biblic crucial.

Hristos l reflect# pe Tat#l

Noul Testament arunc! mult! lumin! de cum trebuie noi s! n#elegem Vechiul
Testament, n special chestiunile despre Tat! "i Fiu.
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 30 -
Din nou, Evrei 1:2-3 ne spune: [Dumnezeu], la sfr"itul acestor zile, ne-a vorbit
prin [sau prin-un] Fiul, pe care L-a pus mo"tenitor al tuturor lucrurilor, "i prin care a f!cut
"i veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui [Tat!lui] "i ntip"rirea Fiin!ei Lui
Hristos este exact ca "i Tat!l.
n acest vers particular, ntip"rirea este tradus de la cuvntul grec caracter. Acest
termen nseamn! o scul! pentru gravat,sau o "tampil! sau imprimare ca pe o
moned! sau sigiliu, n care caz sigiliul sau matri#a care face impresia poart! ntip!rirea
f!cut! de ea, sau invers, toate am!nuntele ntip!ririi corespund respectiv cu cele ale
instrumentului care le-a produs (Dic!ionarul Expositor Complet de Cuvinte al Vechiului
#i Noului Testament al lui Vine [Vines Complete Expository Dictionary of Old and New
Testament Words], Image, p. 319).
Nu este de mirare c! Isus i-a spus lui Filip: Cine M-a v!zut pe Mine, a v!zut pe
Tat!l (Ioan 14:9). Hristos este imaginea expres! a lui Dumnezeu Tat!l. Noi putem
ob#ine mult! n#elegere din conversa#ia lui Hristos cu apostolii Lui. El i-a spus lui Toma,
Nimeni nu vine la Tat!l dect prin Mine (versul 6). Isus a venit s!-l dezv!luie pe Tat!l.
Hristos a continuat, Dac! M-a#i fi cunoscut pe Mine, a#i fi cunoscut "i pe Tat!l Meu. $i
de acum ncolo l ve#i cunoa"te, "i L-a#i "i v!zut (versul 7).
Este foarte u"or ca n grab! s! cite"ti peste aceste cuvinte "i s! nu le prinzi
semnifica#ia. Biblia nu este o carte pentru citit n vitez! sau de r!sfoit cu neaten#ie.
n#elegerea sensului ei profund cere medita#ie calm! "i gndire profund!. Noi ar trebui s!
ne facem un obicei de a sta "i de a reflecta aspra semnifica#iei a ceea ce citim.
Discipolii nu erau nc! converti#i adic! n!scu#i din Duhul Sfnt "i deci ei nu
puteau s! n#eleag! semnifica#ia de necrezut a ceea ce le spunea Isus. Hristos i-a spus lui
Petre ntr-alt loc, dup! ce te vei ntoarce la Dumnezeu, s! nt!re"ti pe fra#ii t!i (Luca
22:32). n timpul primei ceremoniei de sp!lat al picioarelor, n timpul Pa"telui, El i-a
spus lui Petru, Ce fac Eu, tu ni pricepi acum, dar vei pricepe dup! aceea (Ioan 13:7).
Dup! nvierea lui Hristos, Dumnezeu avea s! trimit! Duhul Lui n ziua de
Pentecost, "i atunci discipolii aveau s! nceap! s! n#eleag! (Ioan 14:16-17; 16:12-13).
Dar s! ne ntoarcem la discursul lui Hristos cu discipolii.
Filip s-a al!turat conversa#iei. El a spus lui Isus, Doamne, arat!-ne pe Tat!l "i ne
este de ajuns (Ioan 14:8). Simplu, Filip nu n#elesese ce i spusese Hristos lui Toma n
versul 7.
Isus i-a zis: De atta vreme sunt cu voi, "i nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a
v!zut pe Mine, a v!zut pe Tat!l. Cum zici tu dar: Arat!-ne pe Tat!l? (versul 9).
Isus l-a dojenit cu blnde#e pe Filip pentru lipsa lui de n#elegere. Totu"i al#i
discipoli erau n aceea"i situa#ie. Chiar "i ast!zi cei mai mul#i oameni nu-"i dau seama
complet de impactul spiritual al cuvintelor lui Hristos. De"i Ei erau doi indivizi separa#i,
Isus era ntip!rirea expres! a Tat!lui. Isus Hristos a fost leit ca Dumnezeu Tat!l totu"i
Biblia arat! clar c! Ei erau "i sunt dou! Fiin#e separate.
Noi l n#elegem pe Dumnezeu Tat!l prin Hristos. Noi n#elegem natura "i
caracterul Tat!lui prin Fiu nu prin filozofii antice sau cuno"tin#a incomplet! adesea
eronat! a fiin#elor omene"ti supuse gre"elilor.

n$elegnd natura duhului

Prin experien#a actual! a lui Hristos Evangheliile arunc! mult! lumin! de cum
urmeaz! ca noi s! n#elegem natura spiritului cnd o compar!m cu carnea din persoana lui
Hristos.
Consider! lumea spiritelor "i ntreab!-te: Au form! fiin#ele duhuri? Au ele corpuri
spirituale care se pot discerne? Posed! ele personalitate? Au ele fe#e? Au ele voci?
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 31 -
Poate ochiul omenesc s!-L vad! pe Dumnezeu? n anumite condi#ii protejate, da,
dup! cum Dumnezeu a m!rturisit despre Moise: el vede chipul Domnului (Numere
12:8). Punnd toate Scripturile potrivite mpreun!, vedem c! aceast! Fiin#! divin! a fost
preexistentul Cuvnt din Ioan 1:1 n loc de Dumnezeu Tat!l.
Unic n toat! Scriptura, sub m!suri protectoare, lui Moise i-a fost permis s! vad!
spatele lui Dumnezeu n forma Lui glorificat! (Exodul 33:18-23). $i totu"i nu i-a fost
permis s! vad! fa#a lui Dumnezeu n plin! glorie pentru c!, str!luce"te ca soarele n toat!
puterea, Moise ar fi pierit imediat (versul 20).
ntr-o alt! ocazie important!, dup! ce a dat Cele Zece Porunci, Moise, Aron, cei
doi fii ai lui Aron "i 70 de b!trni ai Israelului au v!zut pe Dumnezeul Israelului. Eu au
v!zut pe Dumnezeul lui Israel sub picioarele Lui era un fel de lucrare din safir str!veziu,
ntocmai ca cerul n cur!#ia lui (Exodul 24:9-10). Este de presupus de asemenea c! "i n
aceast! situa#ie preexistentul Cuvnt i-a protejat de ntreaga intensitate a gloriei Lui.

Fa$a lui Dumnezeu

Asemenea ntreb!ri devin "i mai interesante dac! le aplic!m la Dumnezeu Tat!l,
Domn al cerului "i al p!mntului (Matei 11:25). Conduc!torul Mare al ntregului
univers. Hristos ne d! mult! introspec#ie cum s! explor!m r!spunsurile nu numai din
m!rturia Sa proprie, dar "i prin apari#ia Sa discipolilor dup" nvierea Lui la via#!
spiritual! ve"nic!.
Evident c! ngerii n cer pot vedea pe Tat!l. Eviden#a biblic! este g!sit! limpede
n Matei 18:10. Isus a zis, Feri#i-v! s! nu def!ima#i nici m!car pe unul din ace"ti micu#i:
c!ci v! spun c! ngerii lor n ceruri v"d pururea fa!a Tat"lui Meu care este n ceruri.
n cartea sa Fa!a omeneasc" [The Human Face], Daniel McNeill ntreab!: Are
Dumnezeul Cre"tin o fa#!? Biblia spune c! el a f!cut pe oameni dup! imaginea Sa, ceea
ce sugereaz! c! are (1998, p. 140). Aceasta ar fi concluzia normal! a oric!ruia ne
ndoctrinat mai nainte de filozofiile eronate care dateaz! din timpurile antice.
Apostolul Ioan a nregistrat multe din ce a zis Isus despre Tat!l. Ioan 1:18 este un
exemplu: Nimeni n-a v!zut vre-odat! pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este n snul
Tat!lui, Acela L-a f"cut cunoscut. Din nou, Hristos a venit s!-L dezv!luie pe Tat!l.
Dumnezeu poate fi v!zut, dar Isus este singura fiin#! omeneasc! care L-a v!zut vre-odat!
fa#!-n fa#!, n forma Lui complet glorificat!.
Pu#in mai trziu, n Evanghelia lui Ioan, Hristos zice unei femei Samaritene,
Dar vine ceasul, "i acum a "i venit, cnd nchin!torii adev!ra#i se vor nchina Tat!lui
n duh "i n adev!r; fiindc! astfel de nchin!tori dore"te "i Tat!l. Dumnezeu este Duh; "i
cine se nchin! Lui, trebuie s! I se nchine n duh "i n adev!r (Ioan 4:21-24).
Dumnezeu Tat!l nu este fizic; El este Duh totu"i nu nseamn! c! El este f!r! form! sau
contur.
Hristos a declarat: $i Tat!l care M-a trimes, a m!rturisit El nsu"i despre Mine.
Voi nu I-a#i auzit niciodat! glasul, nu I-a#i v!zut deloc fa#a (Ioan 5:37). $i totu"i este
implicat clar din aceste pasagii n Evanghelia lui Ioan c! Tat!l poate fi auzit "i v!zut, dar
nu cu ochi omene"ti. El a fost v!zut numai de Fiu (Ioan 6:45-46) "i de mul#imea
ngerilor plus cteva fiin#e omene"ti, inclusiv profetul evreu Daniel "i Apostolul Ioan,
prin viziuni.
Pentru c! Isus a spus, Cine M-a v!zut pe Mine, a v!zut pe Tat!l (Ioan 14:9),
asem!narea dintre Tat! "i Fiu trebuie s! fi fost puternic! n mai multe feluri dect putem
s! ne imagin!m omene"te. Totu"i, Ei sunt dou! Fiin#e separate distinct care pl!nuiesc "i
se sf!tuiesc una cu alta continuu.

Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 32 -
Capitolul 7

Ce ne nva$# nvierea lui Hristos?


Eu sunt nvierea #i via"a. Cine crede n Mine, chiar dac! ar fi murit, va tr!i (Ioan
11:25).


Apostolul Pavel ne spune c!: nu poate carnea "i sngele s! mo"teneasc! mp!r!#ia lui
Dumnezeu (1 Corinteni 15:50). Deci nvierea lui Hristos la via#a ve"nic! a fost ntr-un
trup spiritual glorificat (Filipeni 3:21), de aceea"i esen#! divin! ca a Tat!lui. Totu"i
nvierea lui a ap!rut ntr-o varietate de forme minunate. Povestirea din Evanghelie ne
arat! c! nimeni nu l-a recunoscut dac! nu a vrut El.
Maria din Magdala a fost prima persoan! care l-a v!zut pe Isus dup! nviere. Ioan
nregistreaz! c! ea s-a dus la cripta lui Isus cnd era nc! ntuneric "i "i-a dat seama c!
cripta era goal! (Ioan 20:1-2). Ea a devenit imediat foarte nelini"tit! "i disperat! pentru
c! a crezut c! corpul lui Hristos fusese furat.

Remarcabila experien$# a Mariei Magdalena

Maria s-a dus s! le spun! lui Petre "i Ioan, care atunci s-au repezit la mormnt.
Dar singurele lucruri pe care le-au g!sit acolo au fost lucrurile de nmormntare ale lui
Hristos. Cnd Dumnezeu L-a nviat pe Hristos la via#a spiritual!, El n aparen#! a trecut
prin ele ca "i cum nici n-ar fi fost acolo.
Noi ne al!tur!m descrierii n versul 14: Dup! ce a zis aceste vorbe, s-a ntors, "i a
v!zut pe Isus stnd acolo n picioare; dar nu "tia c! este Isus. Maria Magdalena nu a
recunoscut pe cineva pe care l "tiuse bine. Ea a presupus c! era gr!dinarul. Ce a urmat
apoi a fost o recunoa"tere nea"teptat!.
Isus i-a zis: Marie! Ea s-a ntors "i I-a zis n evreie"te: Rabine! adic!:
nv!#!torule! (versul 16). Visul imposibil s-a adeverit necrezutul s-a ntmplat!
Acest moment particular de recunoa"tere este poate nentrecut n toat! istoria. O
femeie plngnd, consternat!, care crede c! totul este pierdut deodat! "i d! seama c!
Mntuitorul ei este n via#!, "i este bine, "i st! chiar n fa#a ei! Valul emo#iei care a
cuprins-o trebuie s! fi fost de nedescris. Simplu, Isus i s-a adresat n acela"i fel n care El
i se adresase att de multe ori nainte n timp ce nc! era o fiin#! omeneasc!.
Mul#i dintre noi au avut experien#a ca pe nea"teptate s! vedem pe cineva pe care l
cunoa"tem bine pe care nu l-am v!zut pentru mult timp. Emo#ia pe care o sim#im este
foarte greu de descris suficient.
Dar, cu mult mai mult dect att, aceast! femeie din care Isus a dat afar! "apte
diavoli a fost prima fiin#! omeneasc! din istorie care s!-L vad! pe Hristos nviat n
persoan! "i s!-L recunoasc! cine a fost. Ce onoare!
Dar dece ea? Poate pentruc! ea a avut ncredere "i a fost devotat! lui Isus ntr-un
fel n care pu#ine fiin#e omene"ti au fost vreodat!. De asemenea, ea a fost ntotdeauna
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 33 -
demonstrabil de recunosc!toare pentru ce f!cuse Hristos pentru ea. nainte de vindecarea
ei de necrezut, via#a ei trebuie s! fi fost o via#! de pur! tortur!.

Trupul nviat al lui Hristos

Isus nviat a trecut prin pere#ii gro"i "i a putut s! apar! deodat! "i s! dispar! dup!
voie (Luca 24:31; Marcu 16:12). Unii argumenteaz! c! trupul nviat al lui Hristos a fost
acela"i trup fizic cu care murise, egalnd aceste puteri cu umblatul Lui miraculos pe ap!
n timp ce era nc! om. Biblia, totu"i, ne asigur! c! Isus a fost acum din nou un spirit,
cum fusese El mai nainte cu Tat!l (Ioan 17:5) ne deranjat de legile de fizicii care ne
limiteaz! pe noi, fiin#ele fizice omene"ti.
Pavel declar! explicit c!, de"i Omul nti [Adam] este din p!mnt, p!mntesc (1
Corinteni 15:47), Al doilea Adam a fost f!cut un duh d!t!tor de via#! (versul 45).
ntr-adev!r, El a fost din nou Cel Prea nalt, a c!rui locuin#! este vecinic! (Isaia
57:15). Deci cum putem noi explica varietatea de apari#ii, ca oameni, de dup! nviere
nregistrate n Scripturi? S! citim "i s! studiem cteva.
Mai trziu n conversa#ia lui Hristos cu Maria Magdalena n Ioan 20:17, Isus a zis,
Nu m! #inea! [Nu m! atinge],c!ci nc! nu m-am suit la Tat!l Meu n aparen#! Maria
ar fi putut s!-L ating! pe Isus Hristos cum ar fi fost un orice om normal. Evident, aici
Isus a ap!rut n forma "i figura unui fiin#e umane normale.
n aceea"i sear!, Hristos a ap!rut unui grup al apostolilor originali, le-a ar!tat
minile #i coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, cnd au v!zut pe Domnul (versul 20). Dar
Toma nu a fost acolo pentru aceast! ocazie, "i el nu a vrut s! accepte cuvntul celorlal#i.
Cnd Isus le-a ap!rut din nou opt zile mai trziu (versul 26), Toma a fost prezent.
Apoi a zis [Isus] lui Toma: Adu-#i degetul ncoace, "i uit!-te la minile Mele; "i adu-#i
mna "i pune-o n coasta Mea; "i nu fi necredincios, ci credincios. Reac#ia lui Toma?
Drept r!spuns, Toma I-a zis: Domnul meu "i Dumnezeul meu! (versurile 27-28).
Toma acum a "tiut f!r! nici un fel de dubiu c! Isus era Dumnezeu!
S-ar fi putut s! fie aceste mprejur!ri de necrezut ("i altele ca ele) ce au inspirat
Apostolului Ioan s! scrie n cuvintele de deschidere ale primei lui scrisori: Ce era dela
nceput, ce am auzit, ce am v!zut cu ochii no"tri, ce am privit "i ce am pip!it cu minile
noastre, cu privire la Cuvntul vie#ii, pentru c! via#a a fost ar!tat!, "i noi am v!zut-o, "i
m!rturisim despre ea "i v! vestim via#a vecinic! (1 Ioan 1:1).
#i aminte"ti c! Cuvntul a devenit Hristos (Ioan 1:14). Din nou, este posibil ca n
versul abia citat, Ioan s! fi avut pe nviatul Hristos chiar mai mult n minte dect pe Isus
omul.

Ap#rnd n form# fizic#

Mai trziu Hristos le-a ap!rut din nou. Dup! aceea Isus S-a mai ar!tat ucenicilor
S!i la marea Tiberiadei. Iat" cum S-a ar"tat (Ioan 21:1). n aceast! ocazie anumit! El le-
a g!tit gustarea de diminea#! (versul 9), "i dup! aceea I-a spus lui Petru de trei ori pa"te
oile Mele (versul 17).
Acest capitol nu spune dac! Isus a mncat gustarea de diminea#! cu ei, dar alte
relat!ri ale Evangheliei arat! c! El a mncat dup! nviere. I-au dat o bucat! de pe"te
fript "i un fagure de miere. El le-a luat "i a mncat naintea lor (Luca 24:42-43). Petru
mai trziu a confirmat apostolilor apari#ia lui Isus, cari am mncat "i am b!ut mpreun!
cu El, dup! ce a nviat din mor#i (Faptele Apostolilor 10:41). $i El nc! va mnca "i va
bea cu familia Lui nou n!scut! marea mas! de nunt! dup! nvierea credincio"ilor la
ntoarcerea Sa (Matei 26:29).
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 34 -
Aceste pasaje au convins pe mul#i c! Hristos nc! trebuie s! aib! trupul Lui fizic.
$i totu"i ar trebui s! se arate c! n Vechiul Testament, cu mult nainte ca Cuvntul s! se
ncarneze ca Isus, El, Domnul, i-a ap!rut lui Avraam n form! fizic! "i a mncat o mas!
cu el (Genesa 18). Atunci, este evident din aceste relat!ri, c! Dumnezeu poate s! se
manifesta el nsu"i n forme fizice, tangibile. Este clar c! El poate mnca pentru celebrare
"i bucurie, totu"i El nu are nevoie de mncare sau b!utur! ca s! sus#in! via#a Lui ve"nic!
de spirit (Ioan 5:26).
La ocazia cnd nviatul Hristos a mncat cu discipolii S!i, El a stat n mijlocul lor
"i ei au fost nfrico"a#i pentruc! ei credeau c! v!d un duh (Luca 24:37). Hristos le-a
spus atunci: Uita#i-v! la minile "i picioarele Mele, Eu sunt; pip!i#i-M! "i vede#i: un duh
nu are nici carne, nici oase, cum vede#i c! am Eu. $i dup! ce a zis aceste vorbe, le-a
ar!tat minile "i picioarele Sale (versurile 39-40).
Totu"i din nou, mul#i sus#in c! aceasta dovede"te c! trupul nviat al lui Hristos a
fost fizic. Dar noi am v!zut deja din 1 Corinteni 15:45 c! El a fost "i este acum duh.
Aparenta contradic#ie este rezolvat! cu u"urin#! dac! noi consider!m dece au fost
nsp!imnta#i discipolii lui Isus. Este posibil ca ei s! fi crezut ini#ial c! El era un spirit
r!u, sau demon. Hristos, totu"i, a dovedit prin apari#ia Lui n form! ncarnat! c! El nu era
un demon.
Apostolii urmau s! fie martorii nvierii "i s! dea dovad! de mntuirea lui Isus.
Isus a f!cut absolut sigur c! ei au "tiut c! el a fost nviat la via#a ve"nic! "i c! a fost ntr-
adev!r EL, aceea"i persoan! cu care ei fuseser! n ultimii trei ani "i jum!tate.
Noi nu putem ignora cu u"urin#! toate aceste pasaje c! nu ar avea semnifica#ia n
termenii naturii lui Dumnezeu. Poate c! noi nu le n#elegem complet, dar aceste
evenimente au avut loc cu adev!rat (Ioan 20:30-31; 21-24). Noi nu ne ncumet!m s!-L
limit!m pe Dumnezeu sau ce poate El s! fac!. Din nou, noi n#elegem natura "i fiin#a Lui
prin Sfintele Scripturi nu prin concep#ii filozofice antice.Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 35 -
Capitolul 8

Este Dumnezeu o Trinitate?

A propov!duit cu adev!rat Noul Testament elaborata #i foarte contradictorie
doctrin! a Trinit!"ii? Karen Armstrong, O istorie a lui Dumnezeu [A History of God].

Am v!zut c! Dumnezeu este dezv!luit n Scriptur! ca o familie compus! din Tat!l "i
Fiul n cer, cu mul#i membri poten#iali ai aceea"i familii divine acum pe p!mnt. Biblia
vorbe"te de [Isus Hristos] din care "i trage numele orice familie, n ceruri "i pe
p!mnt (Efeseni 3:15).
Doi membri divini ai acestei familii, Tat!l "i Fiul, au re"edin#a n ceruri, dar copiii
omene"ti ai lui Dumnezeu pe p!mnt, chiar "i acum ajut! s! formeze aceast! familie
(Romani 8:14; Ioan 3:12). (Pentru a n#elege mai mult, te rug!m cere bro"ura gratuit!
Care este destinul t"u? [What is your destiny?].
Dar ce este despre Trinitate? Milioane de oameni au credin#a c! Dumnezeu
consist! din trei persoane sau entit!#i distincte Tat!l, Fiul "i Duhul Sfnt toate ntr-o
singur! fiin#!. Cum s! alegem ntre explica#ii privitor la natura lui Dumnezeu? Simplu
spus, numai Scriptura poate s! ne dea r!spunsul adev!rat. Faptul c! cuvntul Trinitate nu
apare nic!ieri n Biblie ne d! de asemenea motiv de meditare. Noi nu trebuie s! ne
crampon!m de tradi#ii religioase vechi de lung! durat! dac! ele contrazic Scripturile.
Credin#a noastr! trebuie s! se sprijine solid pe nv!#!turile Sfintei Biblii. Isus a spus:
Cuvntul T!u [al lui Dumnezeu] este adev!rul (Ioan 17:17).

Eviden$a din Noul Testament

Adev!rul este c! Biblia nu propov!duie"te Trinitatea. n Companionul Oxford al
Bibliei [The Oxford Companion to the Bible], cuvintele de deschidere sub articolul
Trinitatea sunt edificatoare: Din cauz! c! Trinitatea este o parte att de important! a
doctrinei Cre"tine ulterioare, este remarcabil c! termenul nu apare n Noul Testament.
Asem!n!tor, concep#ia dezvoltat! a trei co-egali parteneri n Divinitate g!sit! n
formul"rile ulterioare ale crezului nu pot fi detectate cu claritate n cuprinsul canonului
[Noului Testament] (Bruce Metzger "i Michael Coogan, editori, 1993, p. 782,
accentuarea ad!ugat! n cuprinsul acestor citate).
Termenul ulterior este o cheie vital! n n#elegerea cauzei pentru care credin#a
general! Cre"tin! a fost nc!rcat! cu doctrina Trinit!#ii. Teologii de dup! primul secol au
conceput ini#ial aceast! doctrin!, "i al#ii au ad!ugat "i au dezvoltat-o de-a lungul
veacurilor.
Noteaz! aceast! afirma#ie n Noul Dic!ionar al Bibliei [New Bible Dictionary]:
Termenul Trinitate nu este g!sit el nsu"i n Biblie. A fost folosit prima dat! de
Tertulian la sfr"itul secolului al doilea, dar a primit circula#ie larg! "i elucidare formal!
numai n secolele IV #i V (1996, Trinity).
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 36 -
Acela"i dic#ionar explic! cum c! doctrina formal! a Trinit!#ii a fost rezultatul a
mai multor ncerc!ri inadecvate ca s! se explice cine "i ce este Dumnezeul Cre"tinCa s!
rezolve aceste probleme P!rin#ii Bisericii s-au ntrunit n 325 n Consiliul dela Nicea ca s!
produc! o defini#ie biblic! ortodox! privitor la identitatea divin!. Totu"i, pn! n 381,
la Consiliul dela Constantinopol, nu a fost afirmat! divinitatea Duhului
O alt! surs! teologic! admite c! a fost o impresie de binitarism [adic! doi n
unitate, Tat!l "i Fiul] c!reia i s-a dat mare considera#ie n al doilea "i al treilea
secolGnditorii plurali"tiau men#inut o co-prezen#! plin! a dou! (mai trziu trei)
entit!#i distincte nl!untrul Divinit!#ii (Alan Richardson, editor, Un Dic!ionar al
Teologiei Cre#tine [A Dictionary of Christian Theology], 1969, p. 345, emfaza ad!ugat!).
Noi vedem, atunci, c! doctrina Trinit!#ii nu a fost formalizat! dect mult timp
dup! ce Biblia a fost completat! "i apostolii mor#i de mult n mormintele lor. Le-au luat
teologilor ulteriori cteva secole ca s! sorteze ce au crezut ei privitor la Duhul Sfnt. Este
regretabil c! doctrina Trinit!#ii a fost o barier! major! pentru o n#elegere clar! a
adev!rului biblic c! Dumnezeu este o familie divin".
Continund cu relatarea din Companionul Oxford al Bibliei [The Oxford
Companion to the Bible]: n timp ce scriitorii Noului Testament spun o mul#ime despre
Dumnezeu, Isus "i Duhul fiec!ruia, nici unul dintre scriitorii Noului Testament nu expun
rela#ia dintre cei trei n am!nuntele pe care o fac scriitorii Cre"tini ulteriori (p. 782).
Ace"ti oameni de "tiin#!, de sigur, declar! ntructva mai pu#in dect ce este evident celor
care n#eleg explica#ia biblic! a lui Dumnezeu.

Adausul fals n 1 Ioan 5:7-8

Unii traduc!tori de Biblie ai vremilor trecute au fost att de zelo"i ca s! g!seasc!
sprijin n Scripturi pentru credin#a lor n Trinitate nct ei literal au ad!ugat-o. Un
exemplu potrivit este 1 Ioan 5:7-8. Se cite"te acum n Biblie Versiunea Regelui James
[King James Version (KJV)], cunoscut! de asemenea ca Versiunea Autorizat! (VA):
(C"ci trei sunt care m"rturisesc n cer: Tat"l, Cuvntul #i Duhul Sfnt, #i ace#ti trei una
sunt.) $i trei sunt care m"rturisesc (pe p"mnt): Duhul, apa "i sngele, "i ace"ti trei sunt
una n m!rturisirea lor. Cuvintele n italice simplu nu fac parte din manuscrisul acceptat
al Noului Testament. Regretabil, Noua Versiune A Regelui James [New King James
Version (NKJV)] cite"te esen#ial la fel.
Cele mai multe comentarii ale Bibliei ne spun c! aceasta este o ad!ugare fals! la
textul biblic. Consider! cuvintele Comentariului Nou al Bibliei [The New Bible
Commentary]: Revizuit Noteaz! c! versiunea autorizat! (a Bibliei) include material
adi#ional n acest punct. Dar cuvintele sunt clar o spoial! "i sunt pe bun! dreptate excluse
n Versiunea Standard Revizuit!, chiar "i din marginile ei (1970, p. 1269).
n Noua Versiune Standard Revizuit! [New Revised Standard Version], 1 Ioan
5:7.8 cite"te corect: Sunt trei care m!rturisesc: Duhul "i apa "i sngele, "i ace"ti trei sunt
de acord. Ioan personific! aceste trei elemente ca dnd m!rturie, la fel cum Solomon a
personificat n#elepciunea n cartea Proverbe.
Eviden#a textului este toat! mpotriva lui 1 Ioan 5:7-8, explic! Neil Lightfoot.
Dintre toate manuscrisele grece"ti, sunt numai dou! care l con#in. Aceste dou!
manuscrise sunt de o dat! foarte trzie, unul din secolul 14 sau 15, "i cel!lalt din secolul
16. Amndou! arat! clar c! acest vers a fost tradus din latin! (Cum am primit Biblia
[How We Got the Bible], 1963, pp. 56-57).
Comentariul Bibliei lui Expositor [The Expositors Bible Commentary] de
asemenea destituie ambele versiuni KJV and NKJV ale 1 Ioan 5:7-8 ca o evident!
"lefuire trzie "i f!r! merit (Glenn Barker, vol. 12, 1981, p. 353). Comentariul Bibliei
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 37 -
lui Peake [Peakes Commentary on the Bible] este de asemenea foarte incisiv n
comentariile sale: Faimoasa interpolare dup! trei martori nu este tip!rit! n RSV "i pe
bun! dreptateNici unul dintre greci (manuscrise) nu o con#in. A ap!rut mai nti trziu
n secolul 4 n textul latin, a intrat n Vulgate "i n sfr"it n Noul Testament al lui
Erasmus (p. 1038).
Din nou, Trinitatea nu a intrat n folosin#! obi"nuit! ca un termen religios dect
dup! Consiliul dela Nicea n 325 a.d., mai multe secole dup! ce ultimele c!r#i ale Noului
Testament au fost complectate. Nu este un concept biblic.

Dece este numit uneori El sau Lui

Mult! lume presupune c! Duhul Sfnt este o entitate personal!, bazat pe
referin#ele la Duh ca el, lui "i nsu"i n Noul Testament. Aceast! confuzie a ap!rut
din doi factori folosirea n limba greac! a pronumelor modificate dup! declinare, "i
p!rtinirea din partea unor traduc!tori.
Greaca, dup! cum o fac toate limbile Romanice (spaniola, franceza, italiana, etc.).
cere un gen specific pentru fiecare substantiv. Fiecare obiect, animat sau inanimat, este
desemnat fie ca masculin, feminin sau neutru. Genul este de multe ori f!r! rela#ie dac!
obiectul este cu adev!rat masculin sau feminin. Spre exemplu, cuvntul livre, nsemnnd
carte, este de genul masculin "i este nso#it de un pronume echivalent cu englezul el.
n spaniol!, mesa, sau mas!, este la feminin. Este clar c! aceste dou! substantive au
gen, dar genul lor nu nseamn! c! sunt n realitate b!rbat sau femeie.
n limba englez!, prin contrast, cele mai multe substantive care nu se refer! la
obiecte dar sunt masculine sau femenine sunt desemnate n genul neutru.
n limba greac!, cuvinte "i masculine "i neutre sunt folosite ca s! descrie Duhul
Sfnt. Cuvntul grecesc tradus Ajutor, Mngietor "i Avocat n Ioan 14-16 este
parakletos, un cuvnt masculin n grece"te, "i astfel referit n aceste capitole cu
prenumele echivalente n englez! cu el, lui, a lui, el nsu"i, cine "i pe cine.
Din cauza genului masculin al parakletos, aceste prenume sunt corecte gramatical
n grece"te. Dar ca acestea s! fie traduse n englez! ca el, "i lui, etc., este incorect
gramatical. De aceea supozi#ia c! Duhul Sfnt este o persoan! s! fie referit! cu el sau
lui este incorect!.

Neutru n natur#, nu personal

Nu este nici o justificare ca s! se refere la termenul Duhul Sfnt cu prenume
masculin, chiar "i n limba greac!. Cuvntul grec pneuma, de obicei tradus ca spirit dar
de asemenea tradus ca vnt "i respira#ie, este gramatical un cuvnt neutru. Deci n
limba greac! prenume echivalente cu englezescul it sunt potrivite cu folosin#a acestui
cuvnt pentru spirit.
Totu"i, cnd King James sau Versiunea Autorizat! au fost produse, (la nceputul
lui 1600), doctrina Trinit!#ii, fusese deja acceptat! pentru mai mult de o mie de ani. Este
natural deci c! traduc!torii acelei versiuni de obicei au ales pronume personale n loc de
neutre. Cnd s-au referit la Duhul Sfnt n Englez! (vezi spre exemplu, Ioan 16:13-14,
Romani 8:26).
Noteaz!, c! n unele pasaje n KJV traduc!torii au folosit potrivit pronumele
neutru. Romani 8:16, spre exemplu, zice: nsu"i Duhul adevere"te mpreun! cu duhul
nostru c! suntem copii ai lui Dumnezeu. Matei 10:20, "i 1 Petre 1:11 sunt alte locuri
unde pronumele neutru a fost utilizat potrivit.
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 38 -
Regretabil, traduc!torii englezi ai Bibliei, au mers mai departe dect traduc!torii
lui Kings James n a se referi la Duhul Sfnt ca masculin n loc de neutru. Astfel, Duhul
Sfnt este ntotdeauna referit ca un el sau lui n versiunile mai noi. Aceasta nu
reflect! corectitudinea lingvistic! ci p!rtinirea doctrinal! sau presupunerile incorecte ale
traduc!torilor Bibliei.


Dar despre Matei 28:19?


Matei 28:19 este un pasagiu din Biblie
uneori n#eles gre"it n privin#a doctrinei
Trinit!#ii. Duce#i-v! "i face#i ucenici
din toate neamurile, botezndu-i n
Numele Tat!lui "i al Fiului "i al
Sfntului Duh.
Aminte"te-#i de principiul
important al Bibliei interpretnd Biblia.
Ce ne arat! acest pasaj particular este
formula corect! de botez.
Noteaz! Faptele Apostolilor
2:38: Poc!i#i-v!, le-a spus Petru, "i
fiecare din voi s! fie botezat n Numele
lui Hristos, spre iertarea p!catelor
voastre; apoi ve#i primi darul Sfntului
Duh. Dup! adev!rata poc!ire "i fiind
botezat, exemplul din Scriptur! este c!
preotul pune minile sale pe persoana
poc!it! "i atunci el sau ea prime"te
Duhul Sfnt direct dela Dumnezeu
(Faptele Apostolilor 8:14-17).
Att ct este de important,
botezul singur nu este suficient. Trebuie
s! fie urmat de pusul minilor mandat de
Biblie pentru primirea Duhului Sfnt
s!mn#a vie#ii ve"nice (Faptele
Apostolilor 19:1-6). Noi nu ne putem
mp!rt!"i din natura lui Dumnezeu (2
Petru 1:4) f!r! s! fim mai nti n!scu#i
din Tat!l prin Duhul Sfnt, care ne
mparte natura divin!.
Instruc#iunile lui Hristos din
Matei 28:19 presupune c!, nainte de a fi
botezat, credincio"ii nv!#au despre
Dumnezeu Tat!l, Fiul S!u "i Duhul
Sfnt. La botez, ei intr! ntr-o rela#ie de
familie personal! cu Dumnezeu Tat!l "i
Fiul S!u prin Duhul Sfnt, deci primind
numele lui Dumnezeu (compar! Efeseni
3:14-15). Acesta este mesajul din Matei
28:19.


Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 39 -
Capitolul 9

Duhul Sfnt:
Nu este o Fiin$# Personal#

nici prin t!rie, nici prin putere, ci prin Duhul Meu, -- zice Domnul o#tirilor
(Zaharia 4:6).


n capitolul precedent am v!zut c! nv!#!turile despre Trinitate au fost ini#iate cu mult
dup! ce Noul Testament fusese scris, "i nu de scriitorii Bibliei. Cum definim noi atunci
Duhul Sfnt dac! nu este o persoan!?
n loc s! descrie Duhul Sfnt ca o persoan! sau entitate distinct!, Biblia cel mai
des se refer! la el "i l conecteaz! cu puterea divin! a lui Dumnezeu (Zaharia 4:6; Mica
3:8). Savan#ii evrei, examinnd referirile la el din Vechiul Testament, nu au definit
niciodat! Duhul Sfnt ca nimic altceva dect puterea lui Dumnezeu.
n Noul Testament, Pavel se refer! la el ca duhul puterii, dragostei "i al unei min#i
s!n!toase (1 Timotei 1:7). Informnd-o pe Maria c! Isus avea s! fie conceput
supranatural n pntecele ei, un nger i-a spus, Duhul Sfnt se va pogor peste tine, "i
el l-a definit ca puterea Celui Prea nalt, care te va umbri (Luca 1:35).
Isus a nceput preo#ia Lui plin de puterea Duhului (Luca 4:14). El le-a spus
celor ce-L urmau, voi ve#i primi o putere, cnd Se va pogor Duhul Sfnt peste voi
(Faptele Apostolilor 1:8).
Petru ne relateaz! cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfnt "i cu putere pe Isus din
Nazaret (Faptele Apostolilor 10:38). Aceasta a fost aceea"i putere care L-a mputernicit
pe Hristos s! ndeplineasc! multe minuni extraordinare n timpul preo#iei Lui. Duhul
Sfnt este ns!"i natura, prezen#a "i expresia puterii lui Dumnezeu lucrnd active n
servitorii Lui (Ioan 14:23; 2 Petre 1:4; G!l!#eni 2:20).
Isus Hristos a lucrat prin Apostolul Pavel prin puterea semnelor "i a minunilor,
fie prin puterea Duhului Sfnt (Romani 15:19). Din nou "i din nou Scripturile descriu
Duhul Sfnt ca puterea lui Dumnezeu.
n articolul despre Duhul Sfnt, Dic!ionarul Anchor al Bibliei [The Anchor Bible
Dictionary] l descrie ca manifestarea prezen#ei "i a puterii divine percepute n special n
inspira#ia profetic! (vol. 3, 1992, p. 260).

Inspira$ia divin# prin Duhul Sfnt

n mod repetat Scripturile au dezv!luit c! Dumnezeu a mp!r#it inspira#ia divin!
profe#ilor "i servitorilor S!i prin Duhul Sfnt. Petru a notat c!ci nici o proorocire n-a
fost adus! prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mna#i de Duhul Sfnt
(2 Petru 1:21).
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 40 -
Pavel a scris c! planul lui Dumnezeu pentru omenire a fost descoperit acum
sfin#ilor apostoli "i prooroci ai lui Hristos, prin Duhul (Efeseni 3:5) "i c! nv!#!turile lui
proprii erau inspirate de Duhul Sfnt (1 Corinteni 2:13). Pavel explic! mai departe c!
prin Duhul Lui Sfnt Dumnezeu a dezv!luit adev!ra#ilor Cre"tini lucrurile pe care El le-a
preparat pentru cei care l iubesc (versurile 9-16). Lucrnd prin Duh, Dumnezeu Tat!l
este dezv!luitorul adev!rului celor care l servesc.
Isus le-a spus discipolilor Lui c! Duhul Sfnt, pe care l va trimite Tat!l, v! va
nv!#a toate lucrurile, "i v! va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu (Ioan 14:26). Este
prin Duhul lui Dumnezeu din noi c! noi c"tig!m intui#ia "i n#elegea spiritual!.
Hristos a avut aceast! n#elegere spiritual! din abunden#!. Ca Mntuitor, El a fost
proorocit s! aib! Duhul Domnului se va odihni peste El, duh de n#elepciune "i de
pricepere, duh de sfat "i de t!rie, duh de cuno"tin#! "i de frica lui Dumnezeu (Isaia
11:12).
Ca Fiul Omului pe p!mnt, Hristos a nf!#i"at n conduita Lui personal! atributele
divine ale lui Dumnezeu Atotputernic prin tr!irea complect! a standardelor biblice ale
Tat!lui S!u prin puterea Duhului Sfnt (compar! 1 Timotei 3:16).

Alte atribute ale Duhului Sfnt

Duhul Sfnt este descris n multe feluri care demonstreaz! c! nu este o persoan!
divin!. Spre exemplu, este referit ca un dar (Faptele Apostolilor 10:45; 1 Timotei 4:14).
Ne este spus c! Duhul Sfnt poate fi stins (1 Tesaloniceni 5:19), poate fi turnat (Faptele
Apostolilor 2:17, 33), "i c! putem fi boteza#i cu el (Matei 3:11).
Oamenii pot s! bea din el (Ioan 7:37-39), pot gusta din el (Evrei 6:4), pot fi
umplu#i cu el (Faptele Apostolilor 2:4; Efeseni 5:18). Duhul Sfnt poate s! ne
rennoiasc! (Tit 3:5) "i trebuie s! fie strnit n!untrul nostru (2 Timotei 1:6). Aceste
caracteristici impersonale cu siguran#! nu sunt atributele unei persoane.
El este de asemenea numit Duhul Sfnt care fusese f!g!duit, arvun! a
mo"tenirii noastre "i duhul de descoperire "i n#elepciune (Efeseni 1:13-14; 17).
Acest Spirit nu este numai Duhul lui Dumnezeu Tat!l, pentru c! Biblia l cheam!
de asemenea Duhul lui Hristos (Romani 8:9; Filipeni 1:19). Cu alte nume, este acela"i
Spirit, cum nu este dect un singur Spirit (1 Corinteni 12:13; Efeseni 4:4). Tat!l mparte
acela"i Spirit adev!ra#ilor Cre"tini prin Hristos (Ioan 14:26; 15:26; Tit 3:5-6),
c!l!uzindu-i "i mputernicindu-i s! fie copiii Lui "i p!rta"i firii dumnezeie"ti (Romani
8:14; 2 Petre1:4).
n contrast cu Dumnezeu Tat!l "i Isus Hristos, care sunt continuu compara#i cu
fiin#ele omene"ti n forma "i conturul Lor, Duhul Sfnt este constant reprezentat, prin
simboluri "i manifest!ri variate, ntr-o manier! complet diferit! astfel ca vnt (Faptele
Apostolilor 2:2), foc (versul 3) , ap! (Ioan 4:14; 7:37-39), ulei (Psalm 45:7; compar!
Faptele Apostolilor 10:38; Matei 25:1-10), un porumbel (Matei 3:16) "i o arvun! sau
plat! de depozit, pentru via#a ve"nic! (2 Corinteni 1:22; 5:5; Efeseni 1:13-14). Aceste
descrieri sunt greu de n#eles, ca s! spui cel mai pu#in, dac! Duhul Sfnt este o persoan!.
n Matei 1:20 g!sim mai mult! eviden#! c! Duhul Sfnt nu este o entitate
distinct!, dar puterea divin! a Lui Dumnezeu. Aici citim c! Isus a fost conceput de Duhul
Sfnt. Totu"i, Isus s-a rugat "i s-a adresat lui Dumnezeu Tat!l "i nu Duhului Sfnt (Matei
10:32-33; 11:25-27; 12:50). El nu a reprezentat nici odat! pe Duhul Sfnt ca Tat!l Lui.
Este clar, c! Duhul Sfnt a fost agen#ia sau puterea prin care Tat!l a ob#inut pe Isus ca
Fiul S!u.

Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 41 -
Exemplul %i nv#$#tura lui Pavel

Dac! Dumnezeu a fost o Trinitate, cu siguran#! c! Pavel, care a nregistrat multe
din temeliile teologice ale nceputului Bisericii, ar fi priceput "i nv!#at acest concept.
Totu"i nu putem g!si asemenea nv!#!tur! n scrierile lui.
Mai mult, salutul obi"nuit al lui Pavel n scrisorile lui c!tre biserici, ca "i pentru
indivizii c!rora el le scria, este har "i pace dela Dumnezeu, Tat!l nostru, "i dela Domnul
Isus Hristos. n fiecare din salut!rile lui el nu men#ioneaz! nici odat! pe Duhul Sfnt.
(Acela"i lucru se poate spune "i despre Petre n salut!rile din amndou! scrisorile sale).
Aceea"i salutare, cu mici varia#ii, apare n fiecare scrisoare care poart! numele lui
Pavel (Romani 1:7; 1 Corinteni 1:3; 2 Corinteni 1:2; etc.). Duhul Sfnt este ntotdeauna
l!sat afar! din aceste salut!ri o sc!pare din vedere de necrezut "i inexplicabil! dac! ntr-
adev!r ar fi fost o persoan! sau entitate co-egal! cu Dumnezeu Tat!l "i Hristos.
Aceasta este nc! mult mai surprinz!tor cnd consider!m c! congrega#iile c!rora
le scria Pavel aveau mul#i membri ne-evrei cu un trecut politeist "i care se rugaser! mai
nainte la multe zeit!#i. Scrisorile lui Pavel nu nregistreaz! nici o ncercare din partea lui
s! explice Trinitatea sau Duhul Sfnt ca o persoan! divin! egal! cu Dumnezeu Tat!l sau
Isus Hristos.
n toate scrierile lui Pavel, numai n 2 Corinteni 13:14 este Duhul Sfnt men#ionat
mpreun! cu Tat!l "i Hristos, "i acolo numai n leg!tur! cu mp!rt!"irea Sfntului Duh
n care credincio"ii mp!rt!"esc dar nu n vreun fel de declara#ie teologic! despre natura
lui Dumnezeu. Spiritul lui Dumnezeu, zice Pavel, este agentul unificator care i pune
mpreun! n tov!r!"ie divin!, dreapt!, nu numai unii cu al#ii dar "i cu Tat!l "i Fiul.
Totu"i aici, de asemenea, Spiritul lui Dumnezeu nu este men#ionat ca o persoan!.
Noteaz! c! mp!rt!"irea noastr! este a Sfntului Duh, nu cu Sfntul Duh. Dup! cum 1
Ioan 1:3 ne spune, p!rt!"ia noastr! este cu Tat!l "i cu Fiul S!u, Isus Hristos. Duhul
Sfnt nu este men#ionat.
Pavel declar! explicit c! nu este dect un singur Dumnezeu, Tat!l"i un singur
Domn, Isus Hristos (1 Corinteni 8:6). El nu men#ioneaz! Duhul Sfnt ca o persoan!
divin!.

Alte perspective biblice

Isus, de asemenea, nu a vorbit niciodat! de Duhul Sfnt ca de o a treia persoan!
divin!. n loc, n numeroase pasaje. El a vorbit numai despre rela#ia dintre Dumnezeu
Tat!l "i El (Matei 26:39; Marcu 13:32; 15:34; Ioan 5:18, 22; etc.). Duhul Sfnt ca o
persoan! este v!dit absent din nv!#!turile lui Hristos n general. De interes special n
acest sens sunt multele Lui declara#ii despre Sine "i Tat!l, n special cnd El nu face
declara#ii asem!n!toare despre Sine "i Duhul Sfnt.
Noi ar trebui s! consider!m de asemenea c!, n viziunile tronului lui Dumnezeu
nregistrate n Biblie, de"i Tat!l "i Hristos sunt v!zu#i, Duhul Sfnt nu este niciodat"
v!zut (Faptele Apostolilor 7:55-56; Daniel 7:9-14; Apocalipsa 4-5; 7:10). Isus este
men#ionat n mod repetat c! este la mna dreapt! a lui Dumnezeu, dar nu este nimeni
men#ionat s! fie la mna stng! a Tat!lui. Nic!ieri n Scripturi nu sunt trei persoane
divine descrise mpreun!.
Chiar "i n ultima carte a Bibliei ("i ultima care a fost scris!), Duhul Sfnt este
absent din paginile ei ca o persoan! divin!. Cartea descrie un cer nou "i un p!mnt nou
(Apocalipsa 21:1) n care cortul lui Dumnezeu [este] cu oamenii! El va locui cu ei, "i ei
vor fi poporul Lui, "i Dumnezeu nsu"i va fi cu ei (versul 3). Hristos, Mielul lui
Dumnezeu, este de asemenea prezent (versul 22). Duhul Sfnt, totu"i, este absent din nou
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 42 -
o alt! sc!pare din vedere inexplicabil! dac! acest Duh este a treia persoan! a unui
Dumnezeu Triun.
Este clar, din eviden#a aflat! n Biblie, c! Duhul Sfnt nu este o persoan! a unei
presupuse Trinit!#i. Este regretabil c! doctrina nebiblic! a Trinit!#ii acoper! nv!#!turile
scripturale c! Dumnezeu este o familie o familie care, cum vom vedea, reprezint!
destinul nostru final!Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 43 -
Capitolul 10

n$elegnd
Chipul lui Dumnezeu


Dumnezeu a f!cut pe om dup! chipul S!u, l-a f!cut dup! chipul lui Dumnezeu; parte
b!rb!teasc! #i parte femeiasc! i-a f!cut (Genesa 1:27).

Scopul vie#ii omene"ti este gravat indelebil n primul capitol al Bibliei, unde omul este
men#ionat pentru prima oar!: Apoi Dumnezeu a zis: S! facem om dup! chipul Nostru,
dup! asem!narea Noastr! (Genesa 1:26).
Dumnezeu a creat fiecare specie a regnurilor vegetal "i animal dup! soiul lor
(versurile 11-12, 21, 24-25), dar fiin#ele omene"ti, cum versul 26 n esen#! ne spune, au
fost modelate dup! felul lui Dumnezeu. Figura lui Dumnezeu este ce face pe om unic
ntre toate crea#iile Lui fizice. Aceasta este ce face b!rba#ii, femeile "i copiii s! fie cu
adev!rat fiin#e omene"ti.
Creatorul nostru mai nti a declarat m!re#ul Lui scop, "i dup! aceea l-a adus l-a
mplinire: Dumnezeu a f!cut pe om dup! chipul S!u, l-a f!cut dup! chipul lui
Dumnezeu; parte b!rb!teasc! "i parte femeiasc! i-a f!cut (Genesa 1:27). Capitolul 1
pune accentul pe scopul fundamental al vie#ii omene"ti, n timp ce capitolul 2 a"eaz!
am!nuntele importante. Aceste dou! capitole de nceput sunt complimentare.

Creat pentru a conduce

Dup! ce ini#ial a declarat planul Lui de capo doper! de a face omenirea n
imaginea Sa, Creatorul a spus, el s! st!pneasc! peste pe"tii m!rii, peste p!s!rile cerului,
peste vite, peste tot p!mntul (versul 26).
Atunci, dup! ce a creat dou! fiin#e omene"ti (b!rbat "i femeie) n imaginea Lui
proprie, El a enun#at din nou scopul Lui "i a f!cut-o limpede c! progeniturile lor sunt o
parte integral! din acest proiect, Dumnezeu i-a binecuvntat, "i Dumnezeu le-a zis:
Cre"te#i, nmul#i#i-v!, umple#i p!mntul "i supune#i-l; "i st!pni#i peste pe"tii m!rii,
peste p!s!rile cerului, "i peste orice vie#uitoare care se mi"c! pe p!mnt (versul 28).
Dumnezeu a creat familia uman! ca s! creasc! "i s! se extind! pn! la puntul c!
eventual ar popula ntregul p!mnt. Scopul dezv!luit ini#ial omenirii a fost ca s!
guverneze peste ntreaga crea#ie fizic! "i pe termen lung cu mult mai mult dect
numai acest bun p!mnt verde. Dumnezeu guverneaz! ceea ce creeaz!, "i scopul final al
vie#ii omene"ti implic! co-conduc!tor n familia divin!.
Dar noi ncepem ncet. Mai nti nv!#!m s! conducem "i s! ne disciplin!m pe noi
n"ine. Dup! aceea nv!#!m s! cooper!m cu al#ii "i s! administr!m corect ceea ce
circumstan#ele noastre ne-au oferit. (Pentru o n#elegere mai bun! a acestui subiect vital,
cere bro"ura gratis F"cnd via!a s" lucreze [Making Life Work]).

Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 44 -
Ce este chipul lui Dumnezeu?

Biblia nu define"te ce nseamn! chipul lui Dumnezeu. ntr-un sens este un
mister, "i totu"i misterele "i secretele cheie din Biblie pot fi descifrate pentru acei pe care
i cheam! Dumnezeu, pentru c! El le dezv!luie lor adev!rul Lui.
Dup! cum a spus Isus, Te laud, Tat!, Doamne al cerului "i al p!mntului, pentru
c! ai ascuns aceste lucruri de cei n#elep#i "i pricepu#i, "i le-ai descoperit pruncilor
(Matei 11:25). Adev!rul lui Dumnezeu vine prin revela#ie dela El, nu prin n#elepciune
omeneasc!. Totu"i anumite principii de bun sim# ne ajut! s! n#elegem Biblia mai bine.
Dup! cum am men#ionat mai nainte, noi pricepem pasajele Biblice cel mai bine
cnd le studiem n contextul lor. Genesa 5 men#ioneaz! din nou asem"narea "i chipul lui
Dumnezeu. Cum citim versurile de deschidere, noi ncepem s! discernem n#elesul lor
mai larg. Iat! cartea neamurilor lui Adam. n ziua cnd a f!cut Dumnezeu pe om, l-a
f!cut dup! asem"narea lui Dumnezeu. I-a f!cut parte b!rb!teasc! "i parte femeiasc!, i-a
binecuvntat, "i le-a dat numele de om, n ziua cnd au fost f!cu#i (Genesa 5:1-2).
Omene"te, genealogia din Genesa 5 se extinde prin veacuri dela Adam la Noe "i
cei trei fii ai lui mai mult de 1600 de ani. Dar n realitate a nceput cu Creatorul nsu"i.
n genealogia din Luca, el se refer! la Adam ca Fiul lui Dumnezeu (Luca 3:28)
Dup! cum a explicat Pavel, suntem de neam din Dumnezeu (Faptele Apostolilor
17:29). Noi provenim din Dumnezeu, nu n acela" mod n care animalele p!mntului "i
creaturile m!rii au fost create. Ele nu au fost f!cute n imaginea lui Dumnezeu. Noi
fiin#ele omene"ti am fost! Clarificnd acest punct Dumnezeu a accentuat termenul
alternativ asem!n!tor. Dar ce nseamn! aceasta?
Din nou contextul vine n ajutor. Acesta este poate cel mai important principiu
guvernnd studiile biblice "i cu u"urin#! cel mai abuzat. Continund genealogia: La
vrsta de o sut! treizeci de ani, Adam [omul dinti, 1 Corinteni 15:45] a n!scut un fiu
dup" chipul #i asem"narea sa, "i i-a pus numele de Set (Genesa 5:3).
n context cu versurile 1 "i 2 ce concluzii putem noi trage din declara#ia din versul
3? Este rezonabil s! presupui c! de"i Dumnezeu este spirit n loc de carne (Ioan 4:24),
omul poart! asem!nare considerabil! cu Creatorul Lui, ntocmai cum fiul lui Adam i s-a
asem!nat lui [Adam].

Cum suntem noi f#cu$i dup# chipul lui Dumnezeu?

Sunt oamenii, femeile "i copiii, f!cu#i n chipul lui Dumnezeu "i n alte feluri?
Consider! ns!"i darul vie#ii omene"ti. Creatorul a insuflat n n!rile omului suflarea vie#ii
(Genesa 2:7). Spa#iul dintre via#! "i ne-via#! este evident enorm.
Ct de mare este abisul dintre cuno"tin#a omeneasc! "i cea animal! a lumii?
Consider! capacitatea nn!scut! s! imaginezi, s! gnde"ti succesiv n cuvinte "i imagini.
Puterea de imaginat "i gndire abstract! a omului, de"i adesea gre"it folosite, sunt reflec#ii
importante ale noastre, noi fiind f!cu#i n chipul lui Dumnezeu. Creatorul nostru
imagineaz!, "i noi imagin!m. Dumnezeu a zis n timpul Turnului Babel, iac! de ce s-au
apucat; acum nimic nu i-ar mpiedeca s! fac! tot ce "i-au pus n gnd (Genesa 11:6). Ce
m!rturie de necrezut pentru poten#ialul nostru omenesc direct dela Creatorul nsu"i!
Limbajul "i abilitatea de a comunica cu al#ii sunt alte aspecte vitale ale imaginii lui
Dumnezeu. Dar oamenii, femeile, b!ie#ii "i fetele au aceast! capacitate pentru limbaj
ntr-un mod foarte deosebit. Adam "i Eva le-au posedat cnd au fost crea#i.
Scrie Steven Pinker, autorul Instinctul Limbii [The Language Instinct]: Limbajul
nu este o inven#ie cultural! mai mult dect este postura vertical!Limbajul este un talent
splendid unic pentru Homo SapiensComplexitatea limbajelor din punctul de vedere al
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 45 -
omului de "tiin#! este parte din dreptul nostru biologic c"tigat prin na"tere (1994, pp.
18-19).
Att de mare a fost talentul lingvistic "i capacitatea intelectual! al lui Adam c! el a
putut s! numeasc! toate animalele, presupus cu nume care nu fuseser! concepute mai
nainte (Genesa 2:19). Teoria evolu#iei tipic descrie omul la nceput ca nimic mai mult
dect un morm!itor primitiv. Ct de departe de adev!rul lui Dumnezeu!
Primii no"tri p!rin#i au n#eles principiul de cauz! "i efect consecin#ele probabile
ale ac#iunilor prezente. De"i "arpele a dat informa#ii letale Evei, ea a fost foarte capabil!
s! judece consecin#ele posibile ale ac#iunilor viitoare. Ea a judecat c! lund din fructul
oprit ar face-o pe ea n#eleapt! ca Dumnezeu "i ar putea s! tr!iasc! pentru vecie.
Ce i-a lipsit Evei a fost percep#ia moral! ca s! gndeasc! complet implica#iile
ac#iunilor ei, n special cum aveau s!-l afecteze pe Adam "i pe urma"ii ei.

nc# n chipul lui Dumnezeu?

Mul#i dintre noi cunosc evenimentele tragice care au nceput n Eden cum Adam
"i Eva au p!c!tuit "i au fost da#i afar! din gr!din! "i cum nc!lcarea legii lui Dumnezeu a
continuat s! se multiplice n cursul veacurilor pn! cnd numai un singur om drept,
patriarhul Noe, a fost l!sat pe p!mnt.
P!catul universal, afl!m din Biblie, aduce distrugere universal!. A"a c! numai
Noe "i cu familia sa au fost salva#i din Potop construind "i intrnd n Arc! conform
instruc#iunilor lui Dumnezeu. Creatorul nostru a hot!rt s! nceap! din nou cu Noe "i
urma"ii lui. Dar ca o precau#ie ca s! limiteze predilec#ia omului pentru comportare
violent!, Dumnezeu a instituit pedeapsa capital! s! fie administrat! cu anumite restric#ii
care au fost mai trziu amplificate cnd legea a fost codificat! formal (Genesa 9:5).
Consider! cadrul acestei dispozi#ii. Dup! judecata Potopului, Dumnezeu a
rennoit rasa omeneasc! (versul 7), "i o epoc! nou! a nceput n curnd n istoria omenirii.
n acest moment Dumnezeu a reamintit omului de mo"tenirea de necrezut pe care i-a dat-
o El: Dac! vars! cineva sngele omului, "i sngele lui s! fie v!rsat de om; c"ci
Dumnezeu a f"cut pe om dup" chipul Lui (versul 6).
Ct de dec!zut! a devenit comportarea omului, Dumnezeu totu"i crease oamenii,
femeile "i copiii, n imaginea "i chipul Lui propriu "i la timpul potrivit avea s!
ndeplineasc! planul Lui m!re# de salvare. n ochii lui Dumnezeu, r!scump!rarea omului
prin sacrificiul lui Hristos era ca "i f!cut!. Apocalipsa 13:8 zice c! Mielul, Isus, care a
fost njunghiat dela ntemeierea lumii (compar! cu 1 Petru 1:20), chiar dac! evenimentul
actual nu avea s! aib! loc dect cu mii de ani mai trziu.
De"i omenirea nu s-a ridicat la nivelul mo"tenirii glorioase a imaginii lui
Dumnezeu "i s-a dovedit cu mult mai joas! de standardele Lui (c!ci to#i au p!c!tuit "i
sunt lipsi#i de slava lui Dumnezeu Romani 3:23), Creatorul nostru nu va fi oprit de la
planul Lui m!re# pentru omenire.


Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 46 -
Capitolul 11


mp#rt#%ind Natura Divin#

El ne-a dat f!g!duin"ele Lui nespus de mari #i scumpe, ca prin ele s! v! face"i
p!rta#i firii dumnezeie#ti (2 Petre 1:4).


n capitolele anterioare am examinat scripturi care discut! descrip#ia biblic! a ns!"i
naturii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nici o informa#ie nu are valoare permanent! dac!
nu este pus! n folosin#!. $tiind "i creznd c! Dumnezeu exist! are pu#in! valoare dac!
noi continu!m s! ne comport!m ca "i cum El nu ar exista. Dup! cum Cuvntul Lui ne
spune, dar "i dracii cred"i se nfioar!! (Jacov 2:19).
Hai s! ne concentr!m acum pe un alt aspect crucial al povestirii cum face
Dumnezeu leg!tura cu crea#ia Lui omeneasc! "i ce vrea El ca noi s! realiz!m spiritual cu
ajutorul Lui.
Aminte"te-#i c! Isus este Mijlocitorul ntre Dumnezeu Tat!l "i om precum "i
C!petenia mntuirii noastre (Evrei 2:10). El este Acela pe care Tat!l L-a numit s! ne
ajute s! umplem spa#iul de caracter dintre sl!biciunea uman! "i extraordinara perfec#ie
existent! n Ei. Nou! ni se spune s! devenim perfec#i fi#i des!vr"i#i, dup! cum "i Tat!l
vostru ceresc este des!vr"it (Matei 5:48). Noi suntem ncuraja#i s! atingem imaginea
Lui de maturitate spiritual!.
Noi trebuie ca n cel mai complet sens s! devenim p!rta"ii firii dumnezeie"ti (2
Petru 1:4) astfel c! comportarea noastr! personal! reflect! caracterul lui Dumnezeu
nsu#i. Aceasta afecteaz! nsu"i scopul existen#ei noastre.

Imaginea lui Dumnezeu n Noul Testament

Genesa 9:6 dovede"te adev!rul c! b!rba#ii, femeile, b!ie#ii "i fetele au continuat n
imaginea lui Dumnezeu chiar "i dup! ce p!catul intrase n lumea omului. Cteva milenii
mai trziu Apostolii lui Hristos au confirmat aceast! nv!#!tur! biblic!
Scripturile Noului Testament reafirm! c! fiin#ele omene"ti sunt nc! n imaginea "i
asem!narea lui Dumnezeu (Iacov 3:9; 1 Corinteni 11:7). Dar, chiar mai important pentru
salvarea noastr!, Isus nsu"i este chipul Dumnezeului celui nev!zut (Coloseni 1:15;
compar! 2 Corinteni 4:4). De cnd p!catul a afectat profund imaginea lui Dumnezeu n
noi, crea#ia de spiritual! asem!nare caracterul a lui Dumnezeu trebuie ob#inut! prin
Isus Hristos.
Hristos, drept "i f!r! de p!cat, justific! pe oamenii care au p!c!tuit "i "i-au atras
pedeapsa cu moartea asupra lor (Romani 6:23). Pavel ne spune c! noi, cari odinioar!
eram str!ini "i vr!jma"i prin gndurile "i faptele noastre rele, El v-a mp!cat acum prin
trupul Lui de carne, prin moarte, ca s! v! fac! nf!#i"a#i naintea Lui sfin#i, f!r! de prihan!
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 47 -
"i f!r! vin!; negre"it dac! r!mne#i "i mai departe ntemeia#i "i neclinti#i n credin#!
(Coloseni 1:21-23).

Pas cu pas

De"i noi am c!zut cu mult mai jos de marele nostru poten#ial, Hristos care este
cu mult mai mult imaginea lui Dumnezeu dect suntem noi prevede un mijloc pentru
noi ca s! fim mp!ca#i cu Tat!l. Acesta este singurul mod n care noi am putea atinge
scopul enorm al reflect!rii caracterului lui Dumnezeu n vie#ile noastre.
Mntuirea este un proces. Noi realiz!m progres spiritual cte un pas, cte un pas.
Primul pas este poc!in#a adev!rat!, pornit! din inim! p!rerea de r!u pentru p!catele
noastre, acceptnd complet sngele lui Hristos ca plat! pentru nc!lc!rile noaste mpotriva
legii spirituale a lui Dumnezeu.
Marele pas urm!tor este botezul, urmat de primirea Duhului Sfnt prin punerea
minilor de c!tre preo#ii lui Dumnezeu. Acesta constituie un nceput formal de via#!
Cre"tin! de a birui p!catul cu ajutorul Preotului Mare, Isus Hristos. De atunci ncolo, cu
previziunea c! noi urm!m exemplul lui Hristos "i nvingem natura noastr! uman!, noi
suntem destina#i s! atingem #elul nostru de mntuire ultim! n mp!r!#ia lui Dumnezeu.
(Pentru mai multe informa#ii asupra acestor pa"i spirituali importan#i, te rug!m s! ceri
bro"urile noastre gratuite Transformnd via!a ta: Procesul de conversie, Drumul spre
via!a vecinic" "i Po!i avea credin!" vie [Transforming your life: The process of
Conversion, The Road to Eternal Life, You Can Have Living Faith].
Dac! noi facem ace"ti pa"i, atunci continu!m s! cre"tem n har "i cuno"tin#!,
ndurnd n credin#! pn! la sfr"it, cnd Dumnezeu va face pasul final prin nvierea
noastr! n via#a ve"nic!. Pavel explic!, C!ci dac! moartea a venit prin om [Adam], tot
prin om [Isus Hristos] a venit "i nvierea mor#ilor. $i dup! cum to#i mor n Adam, tot a"a,
to#i vor nvia n Hristos (1 Corinteni 15:22-23).
Fiin#ele omene"ti n carne sunt incomplete, o specie neterminat!. Totu"i, via#a
ve"nic! este a noastr! numai dac! noi devenim converti#i "i continu!m s! mergem
naintea tronului harului s! c!ut!m ajutorul spiritual de care avem nevoie cu disperare.
Avocatul nostru "i Marele Preot este ntotdeauna acolo s! ne ajute cnd noi ne
mpiedic!m sau c!dem n drum (1 Ioan 1:7-9; 2:1-2). Nici o fiin#! omeneasc! nu poate
ob#ine salvarea f!r! aplicarea continu! a gra#iei lui Dumnezeu prin sacrificiul isp!"itor al
lui Hristos.
De"i El ne-a creat ca fiin#e fizice, de carne "i snge, Dumnezeu ne-a f!cut cu
poten#ialul de a deveni n final duhuri cum este El duh. Biblia o spune. Pavel continu!:
De aceea este scris: Omul dinti Adam a fost f!cut un suflet viu. Al doilea Adam
[Hristos] a fost f!cut un duh d!t!tor de via#!Omul dinti este din p!mnt, p!mntesc;
omul al doilea [Hristos] este din cer$i dup! cum am purtat chipul celui p!mntesc, tot
a#a vom purta #i chipul Celui ceresc (1 Corinteni 15:45-49).
Mai mult, Hristos, dup! cum am v!zut, poart! imaginea Tat!lui. Astfel noi vom fi
fiin#e de acela"i fel ca Tat!l "i Fiul, nu numai fiin#e spiritual create ca ngerii, dar duhuri
n!scute, fiin#e divine care sunt parte din Elohim, familia lui Dumnezeu conduc!toare a
universului!
Cnd noi n#elegem Scripturile cum trebuie, vedem acest adev!r minunat mereu,
mereu n paginile Bibliei. Dumnezeu a promis c! adev!ra#ii Cre"tini vor ob#ine ns!"i
imaginea Sa n sensul absolut. Aceast! promisiune este reluat! felurit n multe locuri din
Noul Testament, dar pu#ine sunt mai ncurajatoare ca Romani 8:29: C!ci pe aceia, pe
cari i-a cunoscut mai dinainte [Dumnezeu Tat!l], i-a #i hot"rt mai dinainte s" fie
asemenea chipului Fiului S"u, pentru ca El s" fie cel nti n"scut dintre mai mul!i fra!i.
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 48 -
Hristos este C!petenia mntuirii noastre. El a mers nainte. El cunoa"te calea. El
garanteaz! c! mul#i i se vor al!tura Lui n gloria divin!. Dar noi n"ine trebuie s! facem
orice efort ca s! asigur!m c! facem sigur! chemarea "i alegerea noastr! personal!.


Hristos: Un Preot Mare Milostiv


Ce face Isus Hristos n acest
moment? Care este unul dintre rolurile
Lui cele mai importante? Cum i serve"te
El pe fra#ii "i surorile Lui pe p!mnt?
Aminte"te-#i c! Hristos este
Mijlocitorul ntre Dumnezeu "i om (1
Timotei 2:5). Una dintre temele majore
ale c!r#ii Evrei este s! arate cum "i face
Hristos rolul Lui sacru ca Mare Preot al
nostru cum s! duc! pe mul#i fii [fiice]
la slav! (Evrei 2:10).
Mul#i n Cre"tinism depind de
gra#ia fals! c! este numai o licen#! s!
p!c!tuiasc! nenso#it! de adev!rat!
poc!in#!, supunere "i de nvingere. n
aparen#! mul#i nu "tiu nimic sau prea
pu#in despre rolul prezent al lui Hristos
ca milostivul nostru Preot Mare.

Scripturile de baz#

Prin urmare, a trebuit s! Se
asemene fra#ilor S!i n toate lucrurile
[Cuvntul s-a ncarnat], ca s! poat! fi, n
ce prive"te leg!turile cu Dumnezeu
[Tat!l], un mare preot milos, "i vrednic
de ncredere, ca s! fac! isp!"ire pentru
p!catele norodului (Evrei 2:17).
P!catul a d!unat serios rasa
omeneasc!. P!catul este f!r!delege (1
Ioan 3:4). P!catul ne separ! de
Dumnezeu (Isaia 59:1-2) "i amenin#!
r!splata noastr! ve"nic!. Este du"manul
implacabil al fiec!rei fiin#e omene"ti "i
trebuie nvins. Aceasta nu este u"or "i
nu a fost nici odat!.
Dar Hristos "tie cum este s! ai
natura omeneasc!, s! fii ispitit s!
p!c!tuie"ti, s! fii ispitit s! ncalci legea
spiritual! a lui Dumnezeu. $i prin
faptul c! EL nsu"i a fost ispitit n ceea
ce a suferit, poate s! vin! n ajutorul
celor ce sunt ispiti#i (Evrei 2:18).
Hristos a f!cut tot ceea ce a fost
necesar ca s! reziste atrac#iei carnale "i
ispitelor p!catului. El s-a rugat "i a
postit, dar cel mai mult El a depins
continuu "i a privit c!tre Tat!l pentru
ajutor.
Nenc!lcnd nici odat! legea lui
Dumnezeu, El a osndit p!catul n firea
p!mnteasc! (Romani 8:3). Prin
contrast, p!catul ne-a ntinat, "i unul
dintre scopurile noastre principale ca
Cre"tini este s! nv!#!m s! nvingem
mrejele sale. Totu"i noi nu putem face
aceasta separa#i de Mntuitorul nostru,
care ne-a spus, desp!r#i#i de Mine, nu
pute#i face nimic (Ioan 15:5).
Noteaz! Evrei 4:14-16: Astfel,
fiindc! avem un Mare Preot nsemnat ,
care a str!b!tut cerurile pe Isus, Fiul lui
Dumnezeu -- s! r!mnem tari n
m!rturisirea noastr!. C!ci n-avem, un
Mare Preot care s! n-aib! mil! de
sl!biciunile noastre, ci unul care n toate
lucrurile a fost ispitit ca "i noi, dar f!r!
p!cat. S! ne apropiem dar cu deplin!
ncredere de scaunul harului ca s!
c!p!t!m ndurare "i s! g!sim har, pentru
ca s! fim ajuta#i la vreme de nevoie.
Hristos este autorul "i c!petenia
mntuirii noastre. De aceea "i poate s!
mntuiasc! n chip des!vr"it pe cei ce se
apropie de Dumnezeu prin El, pentruc!
tr!ie"te pururi ca s! mijloceasc! [cu
Tat!l] pentru ei (Evrei 7:25). Hristos
st! la dreapta Tat!lui ca s! Se
nf!#i"eze, acum pentru noi, naintea lui
Dumnezeu (Evrei 9:24).Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 49 -
Ce s# facem cnd p#c#tuim

Cre"tinii trebuie s! se str!duiasc!
mpotriva p!catului "i s! nve#e s!-l
cucereasc! cu ajutorul "i prin interven#ia
lui Hristos. Dar este nevoie de o via#!
ntreag! de str!duin#!, marcat! de mai
multe insuccese de ct am fi dispu"i s!
recunoa"tem. Psalmul 130 ntreab!,
Dac! ai p!stra, Doamne, aducerea
aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta
n picioare, Doamne? (versul 3).
Apostolul Ioan ne ncurajeaz!
enorm cu aceste cuvinte: Dar dac!
umbl!m n lumin!, dup! cum El nsu"i
este n lumin!, avem p!rt!"ie unii cu
al#ii; "i sngele lui Isus Hristos, Fiul Lui,
ne cur!#e"te de orice p!cat. Dac! zicem
c! n-avem p!cat [nimic ce trebuie s!
nvingem], ne n"el!m singuri, "i
adev!rul nu este n noi. Dac" ne
m"rturisim p"catele [lui Dumnezeu], El
este credincios "i drept, ca s! ne ierte
p!catele "i s! ne cure#e de orice
nelegiuire (1 Ioan 1:7-9). Un proverb
biblic zice: cel neprih!nit de "apte ori
cade, "i se ridic! (Proverbe 24:16).
Cu toate acestea, acest adev!r
minunat nu este o licen#! pentru noi ca s!
p!c!tuim. Ioan ne avertizeaz!:
Copila"ilor, v! scriu aceste lucruri, ca
s! nu p!c!tui#i. Dar dac! cineva a
p!c!tuit, avem la Tat!l un Mijlocitor, pe
Isus Hristos, cel neprih!nit (1 Ioan 2:1).
Aici Ioan exprim! acela"i adev!r
de baz! ca "i n cartea Evrei un adev!r
n bun! parte pierdut majorit!#ii
Cre"tin!t!#ii. Cineva rareori aude de el
din amvoanele bisericilor. Mul#i nu au
nici o idee despre ce este p!catul. Al#ii
nu vor s! discute p!catul pentruc! i face
pe oameni s! se simt! prost. Trist, mul#i
dintre Cre"tini presupun gre"it s! fie
numai o celebrare a ceea ce a f!cut
Hristos pentru noi ne-a salvat de
p!catele noastre, -- f!r! nici o nevoie ca
noi s! nvingem p!catul cu ajutorul lui
Dumnezeu.
Pavel reafirm! adev!rul minunat
c! Hristos a murit! Ba mai mult, El a "i
nviat, st! la dreapta lui Dumnezeu, "i
mijloce"te pentru noi! (Romani 8:34).
Amndoi, Tat!l "i Fiul sunt amesteca#i
activ n mplinirea scopului Lor de a
aduce pe al!ii n familia divin". Este
destinul t!u. Te vei poc!i "i vei accepta
aceast! chemare minunat!? Sau te vei
ag!#a de ni"te concep#ii istorice
demonstrate a fi false n lumina
Cuvntului lui Dumnezeu? Alegerea
este a ta.


Natura %i Caracterul lui Dumnezeu


n orice discu#ie despre cine "i ce
este Dumnezeu, noi nu trebuie s!
pierdem din vedere cel mai important
adev!r despre Dumnezeu c! Dumnezeu
Tat!l "i Isus Hristos Fiul sunt Fiin#e de o
dragoste infinit!. Ioan a nsumat perfect
caracterul "i natura Lor divin! cnd a
scris Dumnezeu este dragoste (1 Ioan
4:8, 16).
Dragostea lui Dumnezeu este
altruist!, rev!rsarea de grij! pentru
binele altora. Cnd El "i-a ar!tat gloria
lui Moise, Dumnezeu s-a dezv!luit ca
Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu
plin de ndurare "i milostiv, ncet la
mnie, plin de bun!tate "i credincio"ie,
care "i #ine dragostea pn! n mii de
neamuri de oameni, iart! f!r!delegea,
r!zvr!tirea "i p!catul (Exodul 34:6-7).
Dragostea este funda#ia
caracterului "i legii lui Dumnezeu. Este
baza a tot ceea ce Dumnezeu a dezv!luit
omenirii n Sfintele Scripturi (Matei
22:35-40). Pavel a numit dragostea cel
mai mare atribut Cre"tin (1 Corinteni
13:13). Este primul aspect al fructelor
Duhului lui Dumnezeu pe care el l
men#ioneaz! (Galateni 5:22). Dragostea
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 50 -
este leg!tura perfec#iunii, legnd totul
mpreun! n unitate perfect! (Coloseni
3:14). Este satisfacerea legii divine a lui
Dumnezeu (Romani 13:10).
Aceast! calitate uimitoare a
dragostei dumnezeie"ti include
dragostea pentru du"mani (Matei 5:44-
45; Luca 6:35).
n momentul poc!irii, noi putem
ncepe s! ar!t!m acest fel de dragoste
prin Duhul Sfnt. Dumnezeu vrea ca noi
s! nv!#!m s! gndim cum gnde"te El "i
s! facem cum face El.
n practicarea acestui fel de
dragoste, noi exprim!m imaginea lui
Dumnezeu (reflectnd caracterul Lui),
de"i noi suntem nc! oameni. Pavel ne
ncurajeaz! s! ave#i n voi gndul
acesta, care era "i n Isus Hristos
(Filipeni 2:5), care a personificat perfect
dragostea lui Dumnezeu, pn! la punctul
de a-"i da via#a Lui proprie pentru noi.
Unul dintre pasajele cele mai
cunoscute ale Bibliei ne spune c!,
fiindc! att de mult a iubit Dumnezeu
lumea, c! a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine va crede n El, s! nu
piar!, ci s! aib! via#a vecinic! (Ioan
3:16). Dumnezeu nu numai c! vrea s! ne
acorde darul f!r! pre# al vie#ii ve"nice, El
vrea s! mpart! cu noi toate lucrurile n
familia Lui divin! (Evrei 2:6-8; Romani
8:16-17).Continuu, Scripturile ne
dezv!luie c! Dumnezeu personific!
perfect dragostea.


Ajungnd destinul nostru fantastic

Noul om al inimii "i min#ii interioare tr!ie"te spiritual acum n imaginea lui
Dumnezeu (Efeseni 4:22-24; Coloseni 3:10). Aceast! transformare interioar! ne va conduce
eventual la schimbarea final! "i complet! n imaginea ntreag! a lui Dumnezeu. Totu"i,
nimeni nu poate realiza singur aceast! transformare de caracter. C!ci, desp!r#i#i de Mine,
nu pute#i face nimic (Ioan 5:15). Imaginea spiritual! a lui Dumnezeu poate fi rennoit! n
noi numai prin prezen#a vie a lui Hristos n vie#ile noastre.
n unul dintre cele mai inspirate pasagii din Noul Testament, Pavel a scris: Am fost
r!stignit mpreun! cu Hristos, "i tr!iescdar nu mai tr!iesc eu, ci Hristos tr!ie"te n mine. $i
via#a, pe care o tr!iesc acum n trup, o tr!iesc n credin#a n Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit
"i S-a dat pe Sine nsu"i pentru mine (G!l!#eni 2:20).
Via#! abundent!, ve"nic! n mp!r!#ie ca parte din familia lui Dumnezeu este destinul
nostru final. Aceasta este ce face posibil Hristos (Ioan 10:10). De aceea ne-a creat
Dumnezeu n imaginea Lui. De aceea este att de important s! n#elegem adev!rul despre
natura Creatorului nostru.
Ioan a scris, Vede#i ce dragoste ne-a ar!tat Tat!l, s! ne numim copii ai lui
Dumnezeu! $i suntem. Lumea nu ne cunoa"te, pentru c! nu L-a cunoscut nici pe El. Prea
iubi#ilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. $i ce vom fi, nu s-a ar!tat nc!. Dar "tim c!
atunci cnd Se va ar!ta El [Hristos], vom fi ca EL, pentruc" l vom vedea a#a cum este (1
Ioan 3:1-2).
n sfr"it, Pavel de asemenea ne spune foarte clar c! credincio"ii sunt copii ai lui
Dumnezeu. $i dac! suntem copii, suntem "i mo"tenitori: mo"tenitori ai lui Dumnezeu, "i
mpreun! mo"tenitori cu Hristos (Romani 8:16-17). El explic! cum c! suferin#ele din
vremea de acum nu sunt vrednice s! fie puse al!turi cu slava viitoare, care are s! fie
descoperit! fa#! de noi (versul 18).
Cu alte cuvinte, zice Pavel, n nviere credincio"ii vor fi pe acela"i plan de existen#! ca
Dumnezeu "i Hristos fiind transforma#i n acela"i fel de fiin#e ca "i Ei. De necrezut, acesta
este uimitorul poten#ial destin pentru ntreaga omenire, "i, de"i noi vom num!ra milioane,
chiar bilioane, noi vom fi lega#i mpreun! ca unul. Pentru c! n acel moment memorabil noi
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 51 -
to#i vom mp!rt!"i din natura divin! n cel mai absolut sens fiind membri divini ai ns!"i
familiei lui Dumnezeu pentru eternitate!

R#spunsuri n Profunzime la ntreb#ri Cruciale

Dac! ai terminat de citit aceast! bro"ur!, ai fost probabil surprins, poate chiar "ocat,
de unele dintre lucrurile pe care le-ai descoperit. Totu"i n multe feluri aceast! bro"ura abia
zgrie suprafa#a a ceea ce dezv!luie Biblia n multe subiecte.
Noi am atins multe subiecte care sunt de importan#! vital! ca s! n#elegi corect scopul
lui Dumnezeu pentru omenire "i pentru tine. Noi am preparat multe alte bro"uri, complet
cercetate, n profunzime, care acoper! multe din temele discutate n aceast! bro"ur! dar mult
mai detailat. Nu presupune c! tot ceea ce ai auzit sau ai fost nv!#at vre-o dat! este corect.
Dup! cum ai v!zut din aceast! bro"ur!, unele nv!#!turi obi"nuite nu concord! cu Scripturile.
Ai nevoie s! descoperi pentru tine nsu#i ce spune Biblia n realitate. Nu ne crede pe
noi pe cuvnt ci caut! n paginile propriei tale Biblii "i dovede"te-#i #ie nsu#i ce te nva#! cu
adev!rat.
Toate bro"urile sunt gratuite, de cerut, cnd contactezi unul dintre birourile noastre
sau vizitezi locul nostru pe Web la www.gnmagazine.org sau le po#i cobor depe Internet la:
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm . Ca ntotdeauna, nu exist! nici o cheltuial!
sau obliga#ie "i nimeni nu te va deranja vre-o dat!.

Ca s! afli mai mult despre extraordinarul scop al vie#ii omene"ti "i cum este
dezv!luit el n Scriptur!, cere copia gratuit! Care este Destinul T#u? [What
is your Destiny?]
Pentru mai mult! informa#ie despre poc!in#! "i procesul de convertire "i dece
Dumnezeu le cere nainte ca El s! ne dea darul vie#ii eterne cere copia
gratuit! a bro"urilor Transformndu-$i Via$a [Transforming your Life] "i
Calea spre via$a ve%nic# [The Road to Eternal Life].
Exist! Dumnezeu? Cum po#i fi sigur? Care este dovada existen#ei Lui? Dar
despre evolu#ie nu este un fapt "tiin#ific dovedit? S! cite"ti cu siguran#!
ntrebarea Final# a Vie$ii: Exist# Dumnezeu? [Lifes Ultimate Question:
Does God Exist?] "i Crea$ie sau Evolu$ie: Are Importan$# ce Credem?
[Creation or Evolution: Does It Really Matter What You Believe?].
Dece sunt att de multe biserici, fiecare proclamnd un set diferit de doctrine?
Cum po#i g!si Biserica adev!rat! pe care Isus a promis c! o va cl!di? Cere
Biserica Cl#dit# de Isus [The Church Jesus Built] ca s! descoperi r!spunsul.
Biblia discut! o mul#ime despre credin#!. Dar ce este ea? Cum o po#i avea?
Cum o po#i cl!di? Vei afla cu mult mai mult din bro"ura Po$i avea o Credin$#
Vie [You Can Have Living Faith].
Care este adev!rata evanghelie predicat! "i poruncit! de Isus Hristos Bisericii
Sale s-o proclame lumii? Care este evanghelia diferit! despre care a
avertizat Apostolul Pavel pe membrii Bisericii s! nu o accepte? Este posibil ca
majoritate Cre"tin!t!#ii accept! "i nva#! o evanghelie diferit! dect cea
nv!#at! de Hristos? Cere copia gratuit! Evanghelia mp#r#$iei [The Gospel
of The Kingdom] ca s! afli adev!rul din paginile Bibliei tale.

Toat! literatura publicat! de Biserica Unit! a lui Dumnezeu, o Asocia#ie
Interna#ional! [United Church of God, an International Association], este dat! gratis,
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 52 -
pentru cei ce o cer. Viziteaz! pagina noastr! pe Web www.gnmagazine.org sau
contacteaz! oricare din birourile noastre publicate pe pagina urm!toare.
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 53 -
ADRESELE PO&TALE DIN LUMEA NTREAG!

AMERICA DE NORD, DE SUD &I CENTRAL!

States Unite United Church of God
P.O. Box 541027
Cincinnati, Ohio 45254-1027
Phone (513) 576-9796 Fax (513) 576-9795
Web site: www.gnmagazine.org
E-mail: info@ucg.org
Canada: United Church of God-Canada
Box 144, Station D
Etobicoke, ON M9A 4X1 Canada
Phone: (905) 876-9966, (800) 338-7779
Web site address: www.ucg.ca
Caraibii: United Church of God
P.O. Box N8873, Nassau, Bahamas
Phone: (242) 324-3169 Fax: (242) 364-5566
Martinique: Eglise de Dieu Unie-France
127 rue Amelot, 75011 Paris, France
Zonele vorbind spaniola:
Iglesia de Dios Unida, P.O. Box 541027
Cincinnati, OH 45254-1927, U.S.A.
Phone: (513)576-9796 Fax (513) 576-9795
E-mail: info@ucg.org

EUROPA

Insulele Britanice: United Church of God
P.O. Box 705
Watford, Herts, WD 19 6FZ, England
Phone: 020-8386-8467 Fax:01257-453978
Web site: www.goodnews.org.uk
Fran$a: Eglise de Dieu Unie-France
127 rue Amelot, 75011 Paris, France
Germania:
Vereinte Kirche Gottes/Gute Nachrichten
Postfach 30 15 09, D-53195 Bonn, Germany
Phone: 0228-9454636 Fax: 0228-9454637
Italia: La buona notizia, Chiesa de Dio Unita
Casella Postale 187, 24100 Bergamo, Italy
Phone: (+39) 0338-409.79.19 Fax: (+39) 035-
452.16.26
Olanda: P.O. Box 93, 2800 AB Gouda, Netherlands
Scandinavia: Guds Forenade Kyrka
P.O. Box 705, Watford, Herts, WD19 6FZ, England
Phone: 020-8386-8467 Fax: 01257-453978

AFRICA

Ghana: P.O. Box 3805 Kumasi, Ghana
Mauritius: P.O. Box 53, Quatre Bornes, Mauritius
Africa de Sud: United Church of God, Southern
Africa
P.O. Box 2209, Beacon Bay, East London 5205,
South Africa
Phone and Fax: 043-748-1694 E-mail: rsa@ucg.org
Zambia and Malawi: United Church of God
P.O. Box 23076, Kitwe, Zambia
E-mail: zimbabwe@ucg.org

REGIUNEA PACIFICULUI

Australia: United Church of God-Australia
GPO Box 535, Brisbane, Qld 4001, Australia
Phone: 07 55 202 111 Free call: 1-800-356-202
Fax: 07-55-202-122
Web site: www.ucg.org.au E-mail: info@ucg.org.au
Fiji: United Church of God
P.O. Box 11081,
Laucala Beach Estate, Suva, Fiji
Noua Zeeland#: United Church of God
P.O. Box 22, Auckland, 1015, New Zealand
Phone: Toll Free 0508-463-763
Filipinele: P.O. Box 81840
DCCPO, 8000 Davao City, Philippines
Phone and Fax: +63-82 241 0150
Cell/text: +63-918-904 4444
Web site address: www.ucg.org.ph
Tonga: United Church of God - Tonga
P.O. Box 127, NukuAlofa, Tonga

TOATE ZONELE &I NA"IUNILE
NEMEN"IONATE

United Church of God
P.O. Box 541027
Cincinnati, OH 45254 - 1027
Phone: (513) 576-9796 Fax: (5 13) 576-9795
Web site: www.ucg.org
E-mail: info@ucg.org
Who is God - Cine este Dumnezeu.doc - 54 -
Dac# dore%ti s# %tii mai mult

Cine suntem: Aceast! literatur! este publicat! de Biserica Unit! a lui Dumnezeu, o Asocia#ie
Interna#ional! [United Church of God, an International Association], care are preo#i "i congrega#ii
n toat! lumea.

Noi ne tras!m originea la Biserica pe care a nfiin#at-o Isus devreme n secolul I, A.D. Noi
urm!m acelea"i nv!#!turi, doctrine "i practice stabilite atunci. Comisiunea noastr! este s!
proclam!m ntregii lumi, ca un martor, evanghelia sosirii mp!r!#iei lui Dumnezeu "i s! nv!#!m
toate na#iunile s! observe ceea ce a poruncit Hristos (Matei 24:14; 28:19-20).

Gratis: Isus Hristos a zis: F!r! plat! a#i primit, f!r! plat! s! da#i (Matei 10:8). Biserica Unit! a
lui Dumnezeu ofer! aceasta precum "i alte publica#ii gratis. Noi v! invit!m s! ceri abonamentul
t!u gratis la revista The Good News (Ve"ti Bune) "i s! te nscrii la cursul de 12 lec#ii (Curs de
studiu al Bibliei) de asemenea gratis "i f!r! nici o obliga#ie.

Noi suntem recunosc!tori pentru dona#iile "i zeciuelile membrilor bisericii "i a altor sus#in!tori
care contribuie voluntar s! sus#in! aceast! munc!. Noi nu solicit!m publicul general pentru
dona#ii. ns! contribu#ii care s! ne ajute s! mp!rt!"im acest mesaj de speran#! cu al#ii sunt bine
venite. Toate fondurile sunt revizuite anual de o companie independent! de contabilitate.

Consilieri personali la dispozi"ie: Isus a poruncit urma"ilor S!i s! hr!neasc! oile Sale. (Ioan
21:15-17). Ca s! ajute s! satisfac! aceast! porunc!, Biserica Unit! a lui Dumnezeu are
congrega#ii n ntreaga lume. n aceste congrega#ii credincio"ii se adun! ca s! fie instrui#i din
Evanghelie "i s! "i #in! tov!r!"ie.

Biserica Unit! a lui Dumnezeu este dedicat! la n#elegerea "i practica cre"tinismului Noului
Testament. Noi dorim s! mp!rt!"im modul de via#! a lui Dumnezeu cu aceia care n mod sincer
caut! s! se nchine "i s! urmeze pe Mntuitorul nostru, Isus Hristos.

Preo#ii no"tri sunt disponibili pentru sfaturi, s! r!spund! la ntreb!ri "i s! explice Biblia .
Dac! dore"ti s! iei leg!tura cu un preot sau s! vizitezi una dintre congrega#ii, te rug!m s! ne scrii
la una dintre adresele cele mai apropiate sau s! ia leg!tura prin telefon.

Pentru informa#ii suplimentare: Po#i folosi calculatorul t!u s! intri la loca#ia noastr! pe Web
www.gnmagazine.org care #i va da acces la informa#ii generale, numere mai vechi de The Good
News [Ve"ti Bune], bro"uri gratuite "i multe altele.

De asemenea po#i desc!rca orice bro"ur! depe Internet la:
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm .