Sunteți pe pagina 1din 144

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE AUTOMATIC, CALCULATOARE I


ELECTRONIC
DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE I TEHNOLOGIA
INFORMA IEI / AUTOMATIC, ELECTRONIC I MECATRONIC
LUCRARE DE DISERTA IE
Ioni a I. Rozalia-Gra iela
COORDONATOR TIIN IFIC
Prof. dr. ing. Mihai L. Mocanu
Iunie 2012
CRAIOVA
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE AUTOMATIC, CALCULATOARE I
ELECTRONIC
DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE I TEHNOLOGIA
INFORMA IEI / AUTOMATIC, ELECTRONIC I
MECATRONIC
Aplica ie interactiv Web pentru localizarea si gestionarea
documenta iei
Ioni a I. Rozalia-Gra iela
COORDONATOR TIIN IFIC
Prof. dr. ing. Mihai L . Mocanu
Iunie 2012
CRAIOVA
ii
Nu e satisfacie mai mare ca aceea de a ina a i o cauz!
mai onora"il! ca aceea de a- i in! a co#iii$
Proverb populr
iii
DECLARA IE DE ORIGINALIAE
Sub!e"#$ul Ioni a Rozalia-Gra iela !$u%e#$ l I#&i#erie So'$(re)IS* %i# +%rul F+ul$, ii %e
Au$o"$i+,, Cl+ul$ore i Ele+$ro#i+, U#iver!i$, ii %i# Criov, +er$i'i+ pri# pre-e#$ +, " lu$
l +u#o.$i#/, %e +ele pre-e#$$e "i 0o! .i +, 1"i !u", 1# +e!$ +o#$e2$, ori&i#li$$e lu+r,rii "ele %e
%i!er$ ie3
+u $i$lul Aplica ie interactiv Web pentru localizarea si gestionarea documenta iei
+oor%o#$, %e Pro'4 DR4 ING4 MIHAI L4 MOCANU,
pre-e#$$, 1# !e!iu#e iu#ie 5675
L elborre lu+r,rii %e %i!er$ ie, !e +o#!i%er, pl&i$ u# %i#$re ur",$orele +/iu#i3
repro%u+ere e2+$, +uvi#$elor u#ui l$ u$or, %i#$r8o l$, lu+rre, 1# li"b ro"9#, !u pri#
$r%u+ere %i#$r8o l$, li"b,, %+, !e o"i$ &:ili"ele .i re'eri#/ pre+i!,,
re%re +u l$e +uvi#$e, re'or"ulre pri# +uvi#$e proprii !u re-u"re i%eilor %i# l$e
lu+r,ri, %+, #u !e i#%i+, !ur! biblio&r'i+,,
pre-e#$re u#or %$e e2peri"e#$le ob/i#u$e !u u#or pli+/ii reli-$e %e l/i u$ori ',r,
"e#/io#re +ore+$, +e!$or !ur!e,
1#!u.ire $o$l, !u pr/il, u#ei lu+r,ri 1# +re re&ulile %e "i !u! !u#$ re!pe+$$e, %r +re
re l$ u$or4
Pe#$ru evi$re +e!$or !i$u/ii #epl,+u$e !e re+o"#%,3
pl!re 1#$re &:ili"ele +i$$elor %ire+$e .i i#%i+re re'eri#/ei 1#$r8o li!$, +ore!pu#-,$ore l
!',r.i$ul lu+r,rii,
i#%i+re 1# $e2$ re'or"ul,rii u#ei i%ei, opi#ii !u $eorii .i +ore!pu#-,$or 1# li!$ %e re'eri#/e
!ur!ei ori&i#le %e l +re !8 ',+u$ prelure,
pre+i-re !ur!ei %e l +re !8u prelu$ %$e e2peri"e#$le, %e!+rieri $e:#i+e, 'i&uri, i"&i#i,
!$$i!$i+i, $bele e$+e$er,
pre+i-re re'eri#/elor po$e 'i o"i!, %+, !e 'olo!e!+ i#'or"/ii !u $eorii r:i+u#o!+u$e,
+,ror p$er#i$$e e!$e u##i" +u#o!+u$, i ++ep$$,4
iv
D$, Se"#,$ur +#%i%$ului,
v
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
F+ul$$e %e Au$o"$i+,, Cl+ul$ore .i Ele+$ro#i+,
Depr$"e#$ul %e Cl+ul$ore i Te:#olo&i I#'or" iei /
Au$o"$i+,, Ele+$ro#i+, i Me+$ro#i+,
Aprob$ l %$ %e
;;;;;;;
<e' %e %epr$"e#$,
Pro'4 %r4 i#&4
Mriu! =RE>OVAN/
E"il PETRE
L!CRARE DE DI"ERA IE
Nu"ele i pre#u"ele !$u%e#$ului/8ei3
Ioni a I. Rozalia-Gra iela
E#u# ul $e"ei3
Te" 8 Aplica ie interactiv Web pentru localizarea si
gestionarea documenta iei
De!+riere pli+$iei 8 E!$e o pli+ ie pe#$ru lo+li-re,
&e!$io#re i ++e!re %o+u"e#$elor 'ere#$e #!"blelor !i
!ub#!"blelor :i%roe#er&e$i+e
D$ele %e por#ire3
A+$ul"e#$e #idroelectrica %i!pu#e %e u# #u"r "re %e
%o+u"e#$e re-ul$$e %i# +o#$r+$ele %e re$e:#olo&i-re +u
%iver i 'ur#i-ori, $9$ 1# 'or"$ ele+$ro#i+ +9$ i 1# 'or"$ pe
:9r$ie4 Se %ore $e + +e!$e %o+u"e#$e !, 'ie %i&i$li-$e i
i#$ro%u!e 1#$r8o pli+ ie (eb, +re !, per"i$, ++e!ul +e!$or
%o+u"e#$e pri# i#$er"e%iul u#ui bro(!er (eb4
Co# i#u$ul lu+r,rii3
I#$ro%u+ere
De!+riere +%rului %e lu+ru
Te:#olo&iile "o%er#e 'olo!i$e
I"ple"e#$re pli+ iei
Pre-e#$re pli+ iei
Co#+lu-ii
M$eril &r'i+ obli&$oriu3
Co#!ul$ ii3
Co#%u+,$orul $ii# i'i+
)$i$lul, #u"e i pre#u"e, !e"#,$ur*3
Pro'4 DR4 ING4 MIHAI L4 MOCANU
D$ eliber,rii $e"ei3
Ter"e#ul e!$i"$ %e pre%re
lu+r,rii3
D$ pre%,rii lu+r,rii %e +,$re !$u%e#$
vi
i !e"#,$ur +e!$ui3
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
F+ul$$e %e Au$o"$i+,, Cl+ul$ore .i Ele+$ro#i+,
Depr$"e#$ul %e ?Cl+ul$ore i Te:#olo&i I#'or" iei /
vii
Au$o"$i+,, Ele+$ro#i+, i Me+$ro#i+,@
RE$ERA!L COND!C%OR!L!I IIN I$IC
Nu"ele i pre#u"ele +#%i%$ului/8ei3 Ioni a I. Rozalia-Gra iela
Spe+ili-re3 I#&i#erie So'$(re)IS*
Ti$lul lu+r,rii3
Aplica ie interactiv Web pentru localizarea si
gestionarea documenta iei
Lo+ i 1# +re !8 reli-$ pr+$i+ %e
%o+u"e#$re )!e bi'e-, u# !u "i
"ul$e %i# op iu#ile %i# %rep$*3
A# '+ul$$e B
A# pro%u+ ie B
A# +er+e$re B
Al$, lo+ ie3 ? se detaliaz!@
A# ur" #li-ei lu+r,rii +#%i%$ului u 'o!$ +o#!$$$e ur",$orele3
Nivelul %o+u"e#$,rii
I#!u'i+ie#$
B
S$i!',+,$or
B
=i#e
B
For$e bi#e
B
Tipul proie+$ului
Cer+e$re
B
Proie+$re
B
Reli-re
pr+$i+, B
Al$ul
?se detaliaz!@
Apr$ul "$e"$i+ u$ili-$
Si"plu
B
Me%iu
B
Co"ple2
B
Ab!e#$
B
U$ili$$e
Co#$r+$ %e
+er+e$re B
Cer+e$re
i#$er#, B
U$ilre
B
Al$ul
?se detaliaz!@
Re%+$re lu+r,rii
I#!u'i+ie#$
B
S$i!',+,$or
B
=i#e
B
For$e bi#e
B
Pr$e &r'i+,, %e!e#e
I#!u'i+ie#$,
B
S$i!',+,$or
e B
=u#,
B
For$e bu#,
B
Reli-re
pr+$i+,
Co#$ribu i u$orului
I#!u'i+ie#$,
B
S$i!',+,$or
e B
Mre
B
For$e "re
B
Co"ple2i$$e
$e"ei
Si"pl,
B
Me%ie
B
Mre
B
Co"ple2,
B
A#li- +eri# elor
I#!u'i+ie#$
B
S$i!',+,$or
B
=i#e
B
For$e bi#e
B
Ar:i$e+$ur
Si"pl,
B
Me%ie
B
Mre
B
Co"ple2,
B
A#$o+"ire
!pe+i'i+ iilor
'u#+ io#le
I#!u'i+ie#$,
B
S$i!',+,$or
e B
=u#,
B
For$e bu#,
B
I"ple"e#$re I#!u'i+ie#$,
B
S$i!',+,$or
e B
=u#,
B
For$e bu#,
B
viii
Te!$re
I#!u'i+ie#$,
B
S$i!',+,$or
e B
=u#,
B
For$e bu#,
B
Fu#+ io#re
D
B
Pr il,
B
Nu
B
Re-ul$$e e2peri"e#$le
E2peri"e#$ propriu
B
Prelure %i# biblio&r'ie
B
=iblio&r'ie
C,r i Revi!$e Ar$i+ole
Re'eri# e
(eb
Co"e#$rii
i
ob!erv ii

A# +o#+lu-ie, !e propu#e3
ADMITEREA LUCRRII
B
RESPINGEREA LUCRRII
B
D$, Se"#,$ur +o#%u+,$orului
$ii# i'i+,
i2
RE&!'A!L L!CR%RII
Lu+rre !e +o#+e#$re-, pe i#ov/iile IT %u!e %e Goo&le Mp! i pe per'or"#
$e:#olo&iilor %e ul$i", or, u$ili-$e l i"ple"e#$re pli+ iei (eb 4 S8 e2plor$ "o%ul 1# +re
Goo&le Mp! revolu/io#$ "o%ul 1# +re o"e#ii 'olo!e!+ :,r/ile4 A# ul$i"ii #i Goo&le Mp!
evolu$ 'or$e "ul$4 Su#$ e2plor$e pri#+iplele +r+$eri!$i+i +re '+ + Goo&le Mp! ! !e
%eo!ebe!+, %e +o#+ure#/ii !,i4
A# +e!$, lu+rre !e v pre-e#$ %e!+riere +%rului %e lu+ru elbor$ pe#$ru i"ple"e#$re
u#ei pli+ ii i#$e+$ive (eb pe#$ru lo+li-re i &e!$io#re %o+u"e#$ iei $e:#i+e #e+e!r,
lu+r$orilor %i# !u+ur!lele Hi%roele+$ri+, %e!+riere $e:#olo&iilor 'olo!i$e, i"ple"e#$re +u
$e:#olo&iile "o%er#e, pre+u" i "#ulul %e u$ili-re l pli+ iei4 Nu 1# ul$i"ul r9#%, !e ob!erv,
i"p+$ul i#ovrii 1# '+eri, +o"p#ii4
2
'!L !'IRI
A. %ori !,8"i e2pri" pre+iere "e pe#$ru %o"#ul pro'e!or %r4 I#& Mi:i Mo+#u i 'ir"ei
CS Ro"9#i +o#%u!, %e %o"#ul Mir+e Gro!u4 Mul/u"e!+ %o"#ului pro'e!or %r4 I#& Mi:i Mo+#u
pe#$ru +, "i8 o'eri$ po!ibili$$e %e +er+e$ pli+ iile %e $ip Goo&le Mp!, pe#$ru $i"pul +or%$,
r,b%re .i 1#/ele&ere4 Mul u"e!+ %o"#ului Mir+e Gro!u +, "i8 o'eri$ #! %e '+e pr$e %i#
e+:ip +re !8 o+up$ %e i"ple"e#$re +e!$ei pli+ ii i +, "i8 pu! l %i!po-i ie pli+ i
HC%roDo+ reli-$, pe#$ru Hi%roele+$ri+ pe#$ru ve opor$u#i$$e %e pre-e#$ 1# +e!$, lu+rre
"o%ulul +re$ %e +,$re "i#e4 De!e"e#e, "ul u"e!+ "#&erului %e proie+$ %o"# Ro2#
P#%uru pe#$ru 1#%ru"re i !pri0i#ul o'eri$ pe $o$ pr+ur!ul i"ple"e#$,rii pli+ iei4 i #u 1#
ul$i"ul r9#% e+:ipei %i# +re " ',+u$ pr$e , pe#$ru "u#+ e2+ele#$, i pe#$ru !'$urile pri"i$e4
2i
(ROLOG
A+e!$, $e-, %e "!$er 'o!$ elbor$, 1#+ep9#% +u lu# iulie #ului 5677 p9#, l !'9r i$ului
pri",verii #ului 5675 !ub !uprve&:ere %o"#ului pro'e!or %r4 I#& Mi:i Mo+#u i "#&erului
%e proie+$ %i# +%rul 'ir"ei CS Ro"9#i4
I#$e# i +e!$ei $e-e e!$e %e u ur "u#+ per!o#lului %i# +%rul !u+ur!lelor Hi%roele+$ri+
%e lo+li- i %e ++e! %o+u"e#$ i $e:#i+, #e+e!r, pe#$ru re-olvre proble"elor &e#er$e l
u# "o"e#$ %$4 Te:#olo&iile "o%er#e 'olo!i$e pe#$ru i"ple"e#$re pli+ iei o'er, !upor$ul #e+e!r
pri# per'or"# ,, !$'el +, !e pu#e 1#$rebre %+, !e v 0u#&e l eli"i#re $e:#olo&iilor
$r%i io#le 'olo!i$e 1# #ii #$eriori4
2ii
C!(RIN"!L
1 INTRODUCERE.................................................................................................................................. 1
1.1 SCOPUL......................................................................................................................................... 1
1.1.1 Descrierea temei................................................................................................................... 2
1.1.2 Enunul aplicaiei................................................................................................................... 5
1.2 MOTIVAIA..................................................................................................................................... 5
DESCRIEREA CADRULUI DE LUCRU............................................................................................... 6
1.3 PREZENTAREA GLOBAL A APLICAIEI.............................................................................................. 6
1.4 DESCRIEREA ACTORILOR................................................................................................................ 7
1.5 LIMBA UTILIZAT............................................................................................................................. 7
1.6 SPECIFICATII FUNCIONALE............................................................................................................. 8
1.6.1 Perimetrul funcional............................................................................................................. 8
1.7 DESCRIERE ARITECTUR.............................................................................................................. !
1.7.1 Arhitectura............................................................................................................................ 9
1.8 ACCES......................................................................................................................................... 11
1.! CONFIGURARE ............................................................................................................................ 12
1.9.1 Configurare er!er............................................................................................................. 12
1.!.1.1 "#$%"#&....................................................................................................................................... 12
1.!.1.2 S'()%"#&......................................................................................................................................... 12
1.!.1.3 A*)& &*&+&,)& -+.'#)",)&............................................................................................................... 12
1.9.2 Configurare Client............................................................................................................... 1"
1.1/ DIAGRAME DE SECVENA SI DE STARE......................................................................................... 13
2 TEHNOLOGIILE MODERNE UTILIZATE........................................................................................ 24
2.1 GOOGLE MAPS............................................................................................................................ 24
2.1.1 #oogle$aps AP% & E'tensi(ilitate )i personali*are.............................................................25
2.1.1.1 C'#& O01&2)3.................................................................................................................................. 25
2.1.1.2 M". C',)#'* O01&2)3...................................................................................................................... 27
2.1.1.3 U3&# D")" O01&2)3......................................................................................................................... 28
2.1.1.4 E4&,-+&,)&.................................................................................................................................... 3/
2.2 ASP.NET.................................................................................................................................... 32
2.3 S5L SERVER.............................................................................................................................. 33
2.4 MICROSOFT SILVERLIGT............................................................................................................. 36
3 IMPLEMENTAREA APLICAIEI .................................................................................................... 37
3.1 APLICAIA GOOGLE MAPS............................................................................................................ 37
".1.1 Crearea h+rii...................................................................................................................... "7
".1.2 Componentele ,e na!igaie -i setarea tipului iniial al h+rii................................................"8
".1." Crearea mar.ere&lor -i al ferestrelor ,e informaii..............................................................."8
2iii
".1./ A,+ugarea e!enimentelor................................................................................................... "9
3.2 FUNCIONALITILE APLICAIEI 6DRODOC................................................................................... 4/
".2.1 $o,ulul ,e 0a!igare 1ite front&en,2.................................................................................. /3
".2.2 $o,ulul ,e #estiune........................................................................................................... /1
3.2.2.1 F11.1 A(-3"#& ."7-," .#-,2-."*" 3- +&,-8 .#-,2-."* +'$8* $& 7&3)-8,&..........................................41
".2." #estiune grupuri ,e utili*atori............................................................................................. /"
3.2.3.1 F12.1 A(-3"#& *-3)" 7#8.8#- $& 8)-*-9")'#-..........................................................................................43
3.2.3.2 F12.2 A(-3"#& *-3)" $& 8)-*-9")'#- .&,)#8 8, 7#8. $& 8)-*-9")'#- ........................................................43
".2./ #estiune utili*atori.............................................................................................................. //
3.2.4.1 F13.1 A(-3"#& *-3)" 8)-*-9")'#- ".*-2")-&.............................................................................................44
3.2.4.2 F13.2 A$"87"#& 2',) 8)-*-9")'# ,'8................................................................................................ 45
3.2.4.3 F13.3 M'$-(-2"#& 2',) 8)-*-9")'# &:-3)&,)........................................................................................46
3.2.4.4 F13.4 M'$-(-2"#& ."#'*" 2',) 8)-*-9")'# &:-3)&,).............................................................................48
3.2.4.5 F13.5 S)&#7&#& 2',) 8)-*-9")'# &:-3)&,)...........................................................................................4!
".2.5 #estiune categorii ,e ,ocumente....................................................................................... /9
3.2.5.1 1 A(-3"#& *-3)" 2")&7'#-- $& $'28+&,)& &:-3)&,)&...........................................................................4!
3.2.5.2 F15.2 A$"87"#& 2")&7'#-& $& $'28+&,)&.....................................................................................5/
3.2.5.3 F15.3 M'$-(-2"#& 2")&7'#-& $& $'28+&,)&....................................................................................5/
3.2.5.4 F15.4 S)&#7&#& 2")&7'#-& $& $'28+&,)&.......................................................................................51
".2.6 #estiune ,ocumente........................................................................................................... 51
3.2.6.1 F16.1 A(-3"#& *-3)" $'28+&,)& &:-3)&,)&........................................................................................52
3.2.6.2 F16.2 A$"87"#& $'28+&,) ,'8..................................................................................................... 53
3.2.6.3 F16.3 M'$-(-2"#& $'28+&,) &:-3)&,)..............................................................................................56
3.2.6.4 F16.4 S)&#7&#& $'28+&,) &:-3)&,).................................................................................................5!
3.2.6.5 F16.5 I+.'#) $'28+&,)& -, +"3" 28 (-3-&# E:2&*...........................................................................5!
".2.7 #estiune componente......................................................................................................... 62
3.2.7.1 F14.1 A(-3"#& *-3)" 2'+.',&,)& &:-3)&,)&......................................................................................62
3.2.7.2 F14.2 D&)"*-- 2'+.',&,)" 7#"(-2" ;('#+8*"# +'$-(-2"#& 2'+.',&,)"<...........................................64
3.2.7.3 F14.3 A$"87"#& 2'+.',&,)" .......................................................................................................65
3.2.7.4 F14.4 S)&#7&#& 2'+.',&,)" .........................................................................................................65
3.2.7.5 F14.5 D8.*-2"#& 2'+.',&,)&.........................................................................................................66
3.2.7.6 F14.6 G&,&#"#& (-3-&# E:2&* .&,)#8 2'+.',&,)& 3- 3802'+.',&,)&.............................................66
".2.8 A,ministrare........................................................................................................................ 68
3.2.8.1 F17.1 =8#,"*&................................................................................................................................. 68
3.2.8.2 F17.2 C',(-78#"#& $-#&2)'"#& $'28+&,)&......................................................................................68
4 PREZENTAREA APLICATIEI......................................................................................................... 70
4.1 NAVIGARE GRAFIC...................................................................................................................... 71
/.1.1 0a!igare !i*ual+ prin imagini.............................................................................................. 72
/.1.2 4inia ,e na!igare a componentelor..................................................................................... 7"
/.1." Documente asociate componentei selectate......................................................................7"
/.1./ %nformaii component+ selectat+......................................................................................... 7"
4.2 NAVIGARE TE>T........................................................................................................................... 74
2iv
/.2.1 Ar(orele ,e componente.................................................................................................... 76
/.2.2 4inia ,e na!igare a componentelor..................................................................................... 76
/.2." Descriere component+........................................................................................................ 76
/.2./ 4ist+ ,ocumente asociate componentei.............................................................................. 77
4.3 DETALII DOCUMENT...................................................................................................................... 77
/.".1 Componentele asociate ,ocumentului................................................................................ 78
/.".2 5ersiuni ,ocument.............................................................................................................. 78
4.4 CUTARE AVANSAT.................................................................................................................... 78
/./.1 6ormular ,e c+utare ,ocumente......................................................................................... 78
/./.2 7e*ultate c+utare................................................................................................................ 79
4.5 MODUL UTILIZATORI..................................................................................................................... 8/
/.5.1 4ogare................................................................................................................................ 83
/.5.2 Cerere resetare parol+ ....................................................................................................... 81
/.5." $o,ificare parol+................................................................................................................ 81
/.5./ Deconectare....................................................................................................................... 82
4.6 AURORIZRI ?N MODULUL DE GESTIUNE................................................................................. 83
4.7 GESTIUNE COMPONENTE.............................................................................................................. 84
/.7.1 $o,ificare component+...................................................................................................... 8/
/.7.2 Creare su(component+...................................................................................................... 85
/.7." 8tergere component+......................................................................................................... 86
/.7./ Duplicare component+........................................................................................................ 87
/.7.5 E'port componente............................................................................................................. 88
4.8 GESTIUNE CATEGORII DOCUMENTE................................................................................................ !/
/.8.1 4ist+ categorii ,ocumente................................................................................................... 93
/.8.2 A,+ugare categorii ,ocumente........................................................................................... 92
/.8." $o,ificare categorii ,ocumente.......................................................................................... 92
4.! GESTIUNE DOCUMENTE................................................................................................................ !4
/.9.1 4ist+ ,ocumente................................................................................................................. 9/
/.9.2 A,+ugare ,ocumente......................................................................................................... 95
/.9." $o,ificare ,ocumente........................................................................................................ 97
/.9./ %mport ,ocumente............................................................................................................... 98
4.1/ GESTIUNE UTILIZATORI............................................................................................................. 1/1
/.13.1 4ist+ utili*atori................................................................................................................. 132
/.13.2 A,+ugare utili*atori......................................................................................................... 13"
/.13." $o,ificare utili*atori........................................................................................................ 13/
4.11 GESTIUNE GRUPURI UTILIZATORI............................................................................................... 1/5
/.11.1 #estiune grupuri utili*atori.............................................................................................. 135
/.11.2 4ist+ utili*atori ,in grup si mo,ificare grup......................................................................136
4.12 ADMINISTRARE......................................................................................................................... 1/7
/.12.1 9urnale............................................................................................................................ 137
2v
/.12.2 Configurare ,irectoare ,ocumente................................................................................. 138
4.13 GOOGLE MAPS........................................................................................................................ 1/!
CONCLUZII...................................................................................................................................... 113
5 BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................................. 116
6 REFERINE WEB.......................................................................................................................... 117
A. CODUL SURS............................................................................................................................ 11!
B. SITE"UL WEB AL PROIECTULUI............................................................................................... 125
C. CD # D$D...................................................................................................................................... 126
INDE%............................................................................................................................................... 127
2vi
LI"A $IG!RILOR
LI"A A)ELELOR
TA=ELUL 74 Fu#+ io#li$, ile pli+ iei44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444476
TA=ELUL 54 Co# i#u$ul "e#iului pri#+ipl, i# 'u#+ ie %e pro'ilul u$ili-$orului4444444444444444444444444 DE
TA=ELUL E4 Prol +o#$ului u$ili-$or i# 'u#+$ie %e ve+:e !i #ou vlore +"pului F U$ili-$or %e
%o"e#iu G444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444DH
TA=ELUL D4 C9"puri 'i ier E2+el4444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444I7
TA=ELUL J4 Co"po#e#$ &r'i+,44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444IE
TA=ELUL I4 Ge#erre 'i ier E2+el444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444IH
2vii
* INROD!CERE
*+* "copul
A# +%rul pro&r"ului %e re$e:#olo&i-re e+:ip"e#$elor i i#!$l iilor !8 prev,-u$
reli-re u#ei pli+ ii KE= i#$er+$ive +re !, pu# l %i!po-i i per!o#lului %e e2plo$re
%o+u"e#$$ 'ere#$, e+:ip"e#$elor !i i#!$l$ii or re$e:#olo&i-$e, +u i%e#$i'i+re rpi%,
i#'or" iilor %e!pre !ub#!"blul !ele+$$, i# ve%ere #li-elor l #ivel %e %e$liu4
Pre-e# %o+u"e#$ iei e!$e #e+e!r, per!o#lului %i# +e#$rl,, $9$ +el +re ur"re $e i
vi-e-, lu+rrile %e re$e:#olo&i-re pe#$ru per"i$e i%e#$i'i+re rpi%, %o+u"e#$ iei 'ere#$e
!ub#!"blului !ele+$$ 1# ve%ere #li-elor l #ivel %e %e$liu +9$ !i per!o#lului +re v e2e+u$
e2plo$re !i "e#$e## e+:ip"e#$elor !i i#!$l iilor re$e:#olo&i-$e4
A+$ul"e#$e #idroelectrica %i!pu#e %e u# #u"r "re %e %o+u"e#$e re-ul$$e %i#
+o#$r+$ele %e re$e:#olo&i-re +u %iver i 'ur#i-ori, $9$ 1# 'or"$ ele+$ro#i+ +9$ i i# 'or"$ pe :9r$ie4
Se %ore $e + +e!$e %o+u"e#$e ! 'ie %i&i$li-$e !i i#$ro%u!e i#$r8o pli+ ie (eb, +re !, per"i$,
pri# i#$er"e%iul u#ui bro(!er (eb3
Nvi&re vi-ul, pri# %iver!e ve%eri %e #!"blu )!e+ iu#e $r#!ver!l, pri#$r8o +e#$rl,
!+:e" ele+$ri+ "o#o'ilr,*L
Nvi&re pri# rbore!+e# %e +o"po#e#$e +e u $ $e %o+u"e#$e
Cu$re i 'i!re %o+u"e#$elor !o+i$e u#ei +o"po#e#$e u#ei +e#$rle ):i%ro&re&$,
i#!$l ie, e+:ip"e#$, e$+4*L
Ge!$iu#e %o+u"e#$elor !o+i$e +o"po#e#$elor +e#$rlei, 'olo!i#% u# "o%ul %e %"i#i!$rre
)&e!$iu#e "#ul, !u pri# i"por$ i# "!,*4
C$e&oriile %e %o+u"e#$e +e ur"e-, 'i &e!$io#$e %e pli+ ie +upri#%, pri#$re l$ele3
Proie+$ele A!8buil$ le e+:ip"e#$elor !i i#!$l iilor re$e:#olo&i-$e, 1# li"b ro"9# !i i#
li"b e#&le-,,
Fi ele $e:#i+e +u pr"e$rii pri#+ipli i re&i"urile %e 'u#+ io#re le e+:ip"e#$elor i
i#!$l iilor re$e:#olo&i-$e,
Do+u"e#$ ii %e pu#ere 1# 'u#+ iu#e pe#$ru 'ie+re e+:ip"e#$ i i#!$l ie re$e:#olo&i-$,,
Probele %e &r# ie e'e+$u$e,
Do+u"e#$ i %e operre i e2plo$re pe#$ru 'ie+re e+:ip"e#$ !i i#!$l ie
re$e:#olo&i-$,,
Do+u"e#$ i %e !i&urre "e#$e## ei pe#$ru 'ie+re e+:ip"e#$ i i#!$l ie
re$e:#olo&i-$,,
Al$e %o+u"e#$e %e re$e:#olo&i-re4
H,r/ile u evolu$ 1# "o% +o#!$#$ 1# $i"p4 De 'p$, "o%ul 1# +re ++e!," :,r/ile !8
!+:i"b$ 1# %ev,r$ul !e#! l +uv9#$ului4 De l o !i"pl, :r$, $uri!$i+, 'olo!i$, pe#$ru
#vi& l %e!$i#/i %ori$,, l op/iu#i %e vo+e +$iv$e i #u"e GPS, !$'el +, ve" Goo&le
Mp! l v9r'ul %e&e$ului #o!$ru 1# $ele'o#ele #o!$re o'eri#%u8#e "i "ul$e op/iu#i )%e
re!$ur#$e %i# propiere, +i#e"$o&r'e, e$+*, 1# plu! '/, %e %ire+/iile pe#$ru 0u#&e l
%e!$i#/ie4 U$ili-re Goo&le Mp! e!$e 'or$e i#$ere!#$,4 Pr$e +e "i 'ru"o!, e!$e 'p$ul
+ evolo i Goo&le Mp! #u !e $er"i#, i+i +i v +o#$i#u pe vii$or4
*+*+* Descrierea temei
A# +e!$M lu+rre !e v $r$ proie+$re !i i"ple"e#$re aplica iei interactive Web
pentru localizarea i gestionarea documenta iei te,nice , HC%roDo+, +e v pu#e l %i!po-i i
per!o#lului %e e2plo$re %o+u"e#$ i +o# i#9#% i#'or" iile $e:#i+e %e!pre e+:ip"e#$ele i
i#!$l iile 'ere#$e +e#$rlelor4 A++e!re +e!$or i#'or" ii !e v '+e rpi% i 1# "o% &r%ul4
A+e!$M i"ple"e#$re v 'i reli-$M +u $e:#olo&ii "o%er#e 3 ASP4NET, Silverli&:$, SNL Server,4
Li"b0ul %e pro&r"re 'olo!i$ e!$e CO4
A"(+NE e!$e o $e:#olo&ie Mi+ro!o'$ pe#$ru +rere %e pli+ ii (eb i !ervi+ii (eb4
ASP4NET e!$e !u++e!orul lui ASP )%ctie &erer Pages* i be#e'i+i-, %e pu$ere pl$'or"ei %e
%e-vol$re 4NET i %e !e$ul %e i#!$ru"e#$e o'eri$e %e "e%iul %e %e-vol$re l pli+ iei PVi!ul
S$u%io 4NETQ4 U# %i#$re +ele "i i"por$#$e +li$, i le ASP4NET e!$e $i"pul re%u! #e+e!r
%e-vol$,rii pli+ iilor (eb4 A$9$ $e:#olo&i 1# !i#e, +9$ i u#el$ele %e %e-vol$re %e pli+ ii (eb %e
l Mi+ro!o'$ )+u" r 'i Vi!ul Keb Developer E2pre!! 8 VKD* R re%u+ +o#!i%erbil $i"pul %e
%e-vol$re l pli+ iilor (eb ' , %e l$e $e:#olo&ii R pri# !i"pli$$e u#ui li"b0 %e pro&r"re
Q"#&e%Q %e &e#ul CO !u Vi!ul =!i+ 4NET, pri# +ole+ i bo&$, %e biblio$e+i %e +l!e i
+o#$role 4NET +re o'er, 'or$e "ul$, 'u#+ io#li$$e Qou$ o' $:e bo2Q, pri# orie#$re pe +o#!$ruire
%e pli+ ii (eb "e%iului %e %e-vol$re VKD4
C:ir %+, ASP4NET e!$e &9#%i$ pe#$ru %e-vol$ pli+ ii (eb 'or$e +o"ple2e R pri# 'p$ul
+, !e b-e-, pe 4NET, pri# 'p$ul +, !e i#!i!$, pe u# "o%el %e %e-vol$re OOP, re!pe+$iv pe
!eprre i#$er'e ei %e lo&i+ pli+ iei R $o$u i, e!$e e2$re" %e !i"plu + 'olo!i#% ASP4NET !,
%e-vol$," pli+ ii "i+i, %e &e#ul "&-i#elor o#li#e, l pli+ iilor +re !u#$ pur i !i"plu u#
Q'ro#$8e#%Q pe#$ru o b-, %e %$e, !u l !i$e8urilor per!o#le4
Avanta-ele i"por$#$e u$ili-rii $e:#olo&iei ASP 4NET !u#$3
ASP 4NET re u# !e$ lr& %e +o"po#e#$e, b-$e pe SML, o'eri#% !$'el u# "o%el %e
pro&r"re orie#$$ obie+$ )OOP*,
ASP 4NET rule- +o% +o"pil$, +ee +e +re $e per'or"# ele pli+$iei (eb4 Co%ul !ur!
po$e 'i !epr$ 1# %ou, 'i iere, u#ul pe#$ru +o%ul e2e+u$bil, ir u# l$ul pe#$ru +o#$i#u$ul
p&i#ii )+o%ul HTML i $e2$ul %i# p&i#,* ,
5
4NET e!$e +o"p$ibil +u pe!$e 56 %e li"b0e %i'eri$e, +ele "i u$ili-$e 'ii#% CO !i Vi!ul
=!i+4
'icroso.t "ilverlig,t e!$e u# (eb bro(!er plu&i# pro&r"bil +e o'er +r+$eri!$i+i pre+u"
#i"$ii, &r'i+ ve+$oril !i u%io8vi%eo plCb+T +e +r+$eri-e- pli+$iile I#$er#e$4 Ver!iu#e
546 Mi+ro!o'$ Silverli&:$ %u+e +r+$eri!$i+i %e i#$er+$ivi$$e %i$io#le , !upor$ pe#$ru li"b0ele
4NET !i u#el$e %e %e-vol$re4 E!$e +o"p$ibil +u "ul$iple (eb bro(!ere 'olo!i$e pe !i!$e"ele %e
operre Mi+ro!o'$ Ki#%o(! #% M+ OS S4
Pu$er#i+ul Silverli&:$ %e l Mi+ro!o'$ re 'u#%"e#$ele #e+e!re pe#$ru o'eri 'u#+ io#li$, i
!i"ilre +u Fl!: i po$e repre-e#$ o "e#i# re i pe#$ru UvFS4 Silverli&:$, o'er, %e0 %e pe
+u" '+ili$, i "i v#!$e %e+9$ +ele prev,-u$e %e !$#%r%ul HTMLJ, +u" r 'i u# "o%el %e
pro&r"re "i bo&$ i "i rpi% )CO*, '+ili$, i ED i '+ili$, i %e rulre 1# 'r bro(!erului4
Co"pr$iv +u +elell$e $e:#olo&ii, Fl!:8ul re %i# !$r$ v#$0ul pri"ului ve#i$3 +o$ %e pi ,
-%robi$ore i #ivelul %e "$uri$$e l +re 0u#!4 To$e !$e repre-i#$, :#%i+puri !erio!e pe#$ru
Silverli&:$8ul lui Mi+ro!o'$, +re, 1#!,, reu i$ !, +p$e-e $e# i %e-vol$$orilor pri# '+ili$, ile i
per'or"# o'eri$e %e ul$i" ver!iu#e, +o"pr$iv +u rivlul !,u, Fl!: 76, pe +re l or +$ul, 1l
!ur+l!e-, %i# "i "ul$e pu#+$e %e ve%ere4 E2i!$, +o#ver$ore o#li#e +re per"i$ +o#ver!i
+o"po#e#$elor Fl!: 1# +o"po#e#$e Silverli&:$, +ee +e ++elere-, +re $ere b-ei %e +o"po#e#$e
Silverli&:$ %e pe pi ,4
Silverli&:$ e!$e %e!$i#$ programatorilor, 'ii#% !$'el pri#+ipil "i pu$er#i+ pri# 'p$ul +,
per"i$e &e#erre %e +o"po#e#$e !i"ilre +u pli+ iile %e!T$op )%e i pe#$ru !$ i #e+e!i$, u#
volu" "i "re %e +u#o $i# e ' , %e +rere u#ei +o"po#e#$e 'l!: 'olo!i$e 1# (eb %e!i&#*4
Silverli&:$ e!$e %e!+ri! %e u# 'or"$ !pe+il %e 'i iere SML #u"i$ SAML )eS$e#!ible Appli+$io#
MrTup L#&u&e* +re 1# e!e# , e!$e u# 'or"$ $e2$, %e+i e!$e u or i#%e2bil %e "o$orele %e
+,u$re4 A "i re"r+ 'p$ul +,, %i# %ori# %e 8l pu#e l %i!po-i ie 1#$r8o 'or", +9$ "i +o"p+$,
SAML8ul Silverli&:$8ului e!$e 1#+p!ul$ 1# 'i iere SAP +re !u#$ +o"pri"$e4 (er.orman /
Silverli&:$ $ie !, vlori'i+e +p+i$, ile "ul$i+ore le pro+e!orelor "o%er#e4 A!$'el, 1# $i"p +e Fl!:
po$e u$ili- u# !i#&ur +ore, Silverli&:$ $ie !, u$ili-e-e p9#, l H +ore8uri4 Silverli&:$ R e!$e o
$e:#olo&ie +ro!! bro(!er !i #u e2i!$ proble"e %e +o"p$ibili$$e4 Se i#$e&re-, 'or$e bi#e +u 4NET
!i e!$e u or %e 'olo!i$ !i %e-vol$$4
Avanta-ele i"por$#$e u$ili-rii $e:#olo&iei Silverli&:$ !u#$3
Mul$e %i# +ele e#u"er$e "i !u! eru po!ibile !i +u l$e $ool8uri +u" r 'i A%obe Fl!:, Uv,
S:o+T(re, #i+i u#ul %i#$re +e!$e #u eru i#$e&r$e i#!, 1#$r8u# "e%iu %e pro&r"re l 'el
%e "o%er# i %e! u$ili-$ + 4NET
Silverli&:$8ul e!$e i#%epe#%e#$ i %e "o$orul %e +u$re 3 I#$er#e$ E2plorere, FireFo2, S'ri
e$+4
I#!$lre 1# prelbil 4NET Fr"e(orT #u "i repre-i#$, o +o#%i ie #e+e!r,4
E
Silverli&:$ e +o#+epu$ !pe+il pe#$ru V!$re"i#& "e%iQ3
Re-olu i 'il"elor e!$e "ul$ "i "re i "i bu#,, l&ori$"ii %e +o"pre!ie i"&i#e
"ul$ "i per'or"# i %e+9$ i# Fl!:
E!$e "i u or %e +re$ o $elevi-iu#e pe (eb R !e po$e &,!i u# plCer %e0 '+u$, ' ,
%e plCerele 'l!: +e $rebuie!+ +o#!$rui$e %e l -ero)+u" 'olo!e!+ %e e2e"plu +ei %e l
WouTube*
To$ le&$ %e $elevi-iu#e o#li#e, Mi+ro!o'$ o'er, i v o'eri !$o+re i !$re"i#&ul
%e +o# i#u$ vi%eo, pe#$ru +ei +re %ore!+ !$4
De-vol$re %e pli+ ii pe#$ru Silverli&:$ !e v '+e %i# Mi+ro!o'$ Vi!ul
S$u%io)+re re i ver!iu#i &r$ui$e pe#$ru pro%u!ele ope#8!our+e*, 'olo!i#% u#
"e!$e+ %e 2"l pe#$ru %e!+riere i#$er'e ei &r'i+e i %i'eri$e li"b0e %e pro&r"re
pe#$ru +o%4 A+e!$ repre-i#$ u# v#$0 i"e#! pe#$ru pro&r"$ori, pe#$ru +, #u v
"i 'i #e+e!r A+$io#S+rip$8ul i !e po$ 'olo!i CO, Vi!ul =!i+, RubC, PC$:o# i
l$ele4
'icroso.t "0L "erver e!$e u# !i!$e" %e &e!$io#re %e b-e %e %$e rel io#le )RD=MS*
pro%u! %e +o"p#i "eri+# Mi+ro!o'$ Corp4 Li"b0ele pri"re %e i#$ero&re !u#$ MS8SNL i T8
SNL4 Supor$, ver!iu#e +o"p#iei Mi+ro!o'$ %e SNL )&tructured 'uer( Language 8 li"b0 !$ru+$ur$
%e i#$ero&,ri*, +el "i r,!p9#%i$ li"b0 pe#$ru b-ele %e %$e4 E!$e u# !i!$e" pe#$ru 1#$repri#%eri 8 !e
po$e pli+ b-elor %e %$e %e %i"e#!iu#i 'or$e "ri4 T8SNL i# pri#+ipl %u& !i#$2 %i$io#l
pe#$ru pro+e%urile !$o+$e !i pe#$ru $r#-+$ii4 S$#%r%ele SNL #e+e!i$ ACIDL +e!$ e!$e u#
+ro#i" pe#$ru +ele D +o#%i$ii pe#$ru ori+e $r#-+$ie3 $o"i+i$$e, +o#!i!$e#$, i-olre, %urbili$$e4
'" "0L "erver !upor$ OD=C )Ope# D$b!e Co##e+$ivi$C*4
A+e!$ pli+ ie !e v +o#+e#$r pe po$e# ilul $e:#olo&i ilor "o%er#e +re per"i$ pri#
i#$er"e%iul u#ui bro(!er (eb ++e!re %o+u"e#$$iei $e:#i+e +$ !i &e!$iu#e %o+u"#e$$iei4
A# pri"ul +pi$ol, i#$ro%u+$iv, !e v pre-e#$ !+opul i "o$iv i lu+r,rii %e ' ,, %e!+riere i
e#u# ul $e"ei4 Cpi$olul %oi %e!+rie +%rul %e lu+ru l pli+ ei i#$er+$ive (eb, %e!+riere +$orilor,
r:i$e+$ur, !pe+i'i+ iile 'u#+ io#le i +o#'i&urre $9$ l +lie#$ +9$ !i l !erver4 A# +pi$olul $rei !e
vor %i!+u$ $e:#olo&iile "o%er#e +e vor 'i u$ili-$e l i"ple"e#$re pli+ iei4 Cpi$olul p$ru
pre-i#$, i"ple"e#$re pli+ iei !i 'u#+$io#li$ ile , ir +pi$olul +upri#%e "#ulul %e u$ili-re l
pli+ iei4
D
*+*+1 Enun ul aplica iei
Apli+ i !e b-e-, pe #e+e!i$$e per!o#lului %e e2plo$re pe#$ru ++e! u or
%o+u"e#$ i +o#$i#9#% i#'or" iile $e:#i+e %e!pre e+:ip"e#$ele i i#!$l iile 'ere#$e +e#$rlelor4
Cu" #idroelectrica %i!pu#e %e u# #u"r "re %e %o+u"e#$e re-ul$$e %i# +o#$r+$ele %e
re$e:#olo&i-re +u %iver i 'ur#i-ori !e %ore $e + +e!$e %o+u"e#$e ! 'ie %i&i$li-$e !i i#$ro%u!e
i#$r8o pli+ ie (eb, +re !, per"i$, pri# i#$er"e%iul u#ui bro(!er (eb ++e!ul l +e!$e %o+u"e#$e4
Se v pre-e#$ e#u# ul pli+ iei 3
%#lica ie interacti! )e" #entru localizarea sucursalelor *idroelectrica + de
e,#loatare si mentenan ! a echi#amentelor si instala iilor aferente centralelor. -*(dro.oc/.
Apli+re $e:#olo&iilor "o%er#e 'olo!i$e l i"ple"e#$re pli+ iei o'er, %iver!e v#$0e $9$ l
#ivel %e proie+$re +$ !i l #ivel oper io#l4
*+1 'otiva ia
U#u %i#$re "o$ivele %op$,rii pe !+r, lr&, Goo&le Mp! e!$e u uri# +u +re !e po$e
i#$e&r Goo&le Mp! pe !i$e8urile per!o#le !u 1# !i$u8rile %e '+eri4 A+e!$ i#$e&rre !e '+e pri#
i#$er"e%iul API )i#$er' %e pro&r"re pli+ iilor*4 API8ul e!$e u# !e$ %e i#!$ru+$iu#i !i !$#%r%e
pe#$ru ++e!re :r ilor 1# !i$e8uri4 Goo&le Mp! Api o'er, o vrie$$e %e API8uri pe#$ru u$ili-$ori4
Keb!i$e8urile Mp! API !u#$3
o Ma#s 0aa&cri#t %PI1 I#+orpore-, Goo&le "p! 1# (eb!i$e 'olo!i#% UvS+rip$
o Ma#s %PI for 2lash1 U# API +e 1#+orpore-, Goo&le "p! 1# 'l!: (eb!i$e
o Google 3arth %PI1 U# API +e 1#+orpore-, u# &lob %i&i$l ED
o &tatic Ma#s %PI1 I#+orpore-, Goo&le "p! 1# (eb!i$e ',r, #e+e!i$ UvS+rip$ !u vreo
i#+r+re %i#"i+,
o )e" &erices %PI1 O ver!iu#e v#!$, Goo&le "p! +u +r+$eri!$i+i %e Geo+o%i#&,
o %ire+ ii, i i#'or" ii %e!pre lo+ ii %e l +lie# i 4 Re-ul$$ele !u#$ "#ipul$eu$ili-1#% SML
#% USON4
Pe#$ru pu$e ve ++e! l %o+u"e#$ i $e:#i+, 'ere#$, $u$uror !u+ur!lelor Hi%roele+$ri+
!8 i"ple"e#$$ o pli+ ie b-$, pe Goo&leMp! +re per"i$e lo+li-re +e#$rlelor Hi%roele+$ri+
pe :r$,4 %r i ++e!ul l pli+ i HC%roDo+ +e &e!$io#e-, $$ %o+u"e#$ i $e:#i+, +9$ i
&e!$iu#e u$ili-$orilor4
#2droDoc e!$e o pli+ ie pe#$ru &e!$io#re i ++e!re %o+u"e#$elor 'ere#$e
#!"blelor i !ub#!"blelor :i%roe#er&e$i+e, #u"i$e i# +o#$e2$ul pli+ iei +o"po#e#$e4 Apli+ i
e!$e +o"pu!, %i# %ou "o%ule 3 modulul de navigare +e per"i$e ++e!re %o+u"e#$elor pe#$ru
vi-uli-re i %e!+r+re i modulul de gestiune +e per"i$e, pri#$re l$ele, +$uli-re
%o+u"e#$elor, +o"po#e#$elor i u$ili-$orilor4
J
DE"CRIEREA CADR!L!I DE L!CR!
*+3 (rezentarea global a aplica iei
Apli+ i PHC%roDo+Q !e b-e-, pe ur",$orele +o"po#e#$e 'u#+ io#le3
U# !i$e 'ro#$8e#%, +u ur"$orele 'u#+ io#li$, i3
o Au$e#$i'i+re u$ili-$ori,
o A'i re p&i#, pri#+ipl, i "e#iu pri#+ipl !i$e 'ro#$8e#%,
o Nvi&re pri# ve%ererile %e #!"blu i !ub+o"po#e#$ele +e!$or,
o Nvi&re pri# rbore!+e# , $e2$ %e +o"po#e#$e &r'i+e %i# ve%erile %e #!"blu,
o A'i re li!$, %o+u"e#$e !o+i$e u#ei +o"po#e#$e &r'i+e %i# ve%erile %e #!"blu, &rup$e
pe +$e&orii %e %o+u"e#$e,
o A'i!re %e$lii %o+u"e#$,
o A'i!re li!$ %e ver!iu#i pe#$ru u# %o+u"e#$,
o For"ulr %e +u$re %o+u"e#$e,
o Co#$or %e 'i!re #u"r %e ++e!ri i# pli+$ie,
o Help o#li#e %i# p&i# +ure#$4
U# "o%ul %e &e!$iu#e, +u ur"$orele 'u#+$io#li$$i3
o P&i# pri#+ipl !i "e#iu pri#+ipl "o%ul %e &e!$iu#e,
o Ge!$iu#e u$ili-$ori pli+$ie,
o Ge!$iu#e &rupuri %e u$ili-$ori
o Ge!$iu#e +o"po#e#$e &r'i+e le ve%erilor %e #vi&re,
o Ge!$iu#e +$e&orii %e %o+u"e#$e,
o Ge!$iu#e %o+u"e#$e,
o A%"i#i!$rre
I
*+4 Descrierea actorilor
Se i%e#$i'i+, ur"$orele $ipuri %e +$ori i pli+ iei3
U$ili-$or R e!$e u# rol &e#eri+ pe#$ru ori+e u$ili-$or u$e#$i'i+$ i# pli+ ie,
Ge!$io#r R e!$e u# u$ili-$or u$e#$i'i+$ i# pli+ ie, +u rol %e &e!$iu#e #!"blului %e
%o+u"e#$e, +$e&orii %e %o+u"e#$e,
A%"i#i!$r$or R e!$e u# u$ili-$or u$e#$i'i+$ i# pli+ ie, +u rol %e &e!$iu#e #!"blului %e
%o+u"e#$e, +$e&orii %e %o+u"e#$e !i +o"po#e#$e &r'i+e le pli+ iei, pre+u" !i +u rol %e
&e!$iu#e u$ili-$orilor , &rupurilor %e u$ili-$ori !i %"i#i!$r,rii 0ur#lelor4
A+e!$i +$ori u ur"$orele roluri 'u#+ io#le i# pli+ ie3
U$ili-$or3
o A++e! l !i$e8ul 'ro#$ e#% !i l $o$e 'u#+ io#li$,$ile +e!$ui
Ge!$io#r
o A++e! l !i$e8ul 'ro#$ e#% !i l $o$e 'u#+ io#li$$ile +e!$ui
o A++e! 1# "o%ulul %e &e!$iu#e, pe#$ru reli- ur"$orele + iu#i3
Ge!$iu#e +$e&orii %e %o+u"e#$e,
Ge!$iu#e %o+u"e#$e4
A%"i#i!$r$or
o A++e! l !i$e8ul 'ro#$ e#% !i l $o$e 'u#+$io#li $ile +e!$ui
o A++e! 1# "o%ulul %e &e!$iu#e, pe#$ru reli- ur"$orele + iu#i3
Ge!$iu#e +$e&orii %e +o"po#e#$e &r'i+e le ve%erilor %e #vi&re,
Ge!$iu#e +$e&orii %e %o+u"e#$e,
Ge!$iu#e %o+u"e#$e,
Ge!$iu#e u$ili-$ori,
Ge!$iu#e &rupuri %e u$ili-$ori
A%"i#i!$rre
*+5 Limba utilizat
I#$er' &r'i+, pli+ iei )!i$e 'ro#$ e#% !i "o%ul %e &e!$iu#e*, pre+u" !i %o+u"e#$ i pli+ iei
vor 'i reli-$e i# li"b ro"9#,4
X
*+6 "peci.icatii .unc ionale
*+6+* (erimetrul .unc ional
Tbelul ur"$or pre-i#$, %e!+o"pu#ere 'u#+ io#l, pli+ iei 7#2droDoc8/
$unctionalitate Caz de utilizare
F7 Au$e#$i'i+re u$ili-$ori !i$e 'ro#$8e#% F747 Au$e#$i'i+re u$ili-$ori pri# 'or"ulr %e lo&i#
F745 Cerere re!e$re prol pier%u$,
F74E Mo%i'i+re prol,
F74D De+o#e+$re %e l pli+ ie
F5 A'i re p&i#, pri#+ipl, !i$e 'ro#$8e#% F547 A'i re p&i#, pri#+ipl, !i "e#iu pri#+ipl !i$e
'ro#$8e#%
FE Nvi&re pri# ve%eri %e #!"blu FE47 A'i re !i #vi&re pri# ve%eri %e #!"blu
FE45 A'i re !i #vi&re pri# !ub+o"po#e#$e
FE4E Nvi&re pri# rbore!+e# $e2$ %e +o"po#e#$e
FD A'i re %o+u"e#$e !o+i$e u#ei
+o"po#e#$e &r'i+e
FD47 A'i re li!$, %o+u"e#$e !o+i$e u#ei +o"po#e#$e
&r'i+e
FD45 A'i re %e$lii %o+u"e#$ !o+i$ u#ei +o"po#e#$e
&r'i+e
FJ C,u$re pri# %o+u"e#$e FJ47 For"ulr %e +,u$re pri# %o+u"e#$e
FJ45 A'i re re-ul$$e +,u$re pri# %o+u"e#$e
FI Co#$or %e 'i re #u",r %e ++e!,ri 1#
pli+ ie
FI47 Co#$or %e 'i re #u",r %e ++e!,ri i# pli+ ie
FX Help o#li#e FX47 A'i re : elp o#li#e %i# p&i# +ure#$,
F77 A'i re p&i#, pri#+ipl, "o%ul %e
&e!$iu#e
F7747 A'i re p&i#, pri#+ipl, i "e#iu pri#+ipl
"o%ul %e &e!$iu#e
F75 Ge!$iu#e &rupuri %e u$ili-$ori F7547 A'i re li!$, &rupuri %e u$ili-$ori
F7545 A'i re li!$, %e u$ili-$ori pe#$ru u# &rup %e
u$ili-$ori
F7E Ge!$iu#e u$ili-$ori pli+ ie F7E47 A'i re li!$, u$ili-$ori pli+ ie
F7E45 A%,u&re +o#$ u$ili-$or #ou
F7E4E Mo%i'i+re +o#$ u$ili-$or e2i!$e#$
H
$unctionalitate Caz de utilizare
F7E4D Mo%i'i+re prol, +o#$ u$ili-$or e2i!$e#$
F7E4J $er&ere +o#$ u$ili-$or e2i!$e#$
F7D Ge!$iu#e +o"po#e#$e le ve%erilor %e
#vi&re
F7D47 A'i re li!$ +o"po#e#$e e2i!$e#$e
F7D45 De$lii +o"po#e#$, &r'i+, )'or"ulr "o%i'i+re
+o"po#e#$,*
F7D4E A%u&re +o"po#e#$,
F7D4D Mo%i'i+re +o"po#e#$,
F7D4J $er&ere +o"po#e#$,
F7D4I Dupli+re +o"po#e#$e
F7D4X Ge#erre 'i ier E2+el pe#$ru +o"po#e#$e !i
!ub+o"po#e#$e
F7J Ge!$iu#e +$e&orii %e %o+u"e#$e F7J47 A'i re li!$, +$e&orii %e %o+u"e#$e e2i!$e#$e
F7J45 A%,u&re +$e&orie %e %o+u"e#$e
F7J4E Mo%i'i+re +$e&orie %e %o+u"e#$e
F7J4D $er&ere +$e&orie %e %o+u"e#$e
F7I Ge!$iu#e %o+u"e#$e F7I47 A'i re li!$, %o+u"e#$e e2i!$e#$e
F7I45 A%u&re %o+u"e#$ #ou
F7I4E Mo%i'i+re %o+u"e#$ e2i!$e#$
F7I4D S$er&ere %o+u"e#$ e2i!$e#$
F7I4J I"por$ %o+u"e#$e i# "! +u 'i!ier E2+el
F7X A%"i#i!$rre F7X47 Uur#le
F7X45 Co#'i&urre %ire+$ore %e %o+u"e#$e
abelul *+ Fu#+ io#li$, ile pli+ iei
*+9 Descriere ar,itectur
Apli+ i : #2droDoc ; e!$e o pli+ ie (eb +,rei r:i+$ur, v 'i %e!+ri!, i# pr&r'ele %e "i 0o!4
*+9+* Ar,itectura
Apli+ i #2droDoc e!$e reli-$, 'olo!i#% o r:i$e+$ur pe #iveluri3
Y
Nivelul %e pre-e#$re
Nivelul %e lo&i+
Nivelul %e per!i!$e#$,
S+:e" r:i$e+$url,, +u pre-e#$re #ivelurilor pli+ iei !i 'lu2urilor %e i#'or" ii, e!$e %e!+ri!,
1# 'i&ur %e "i 0o!3
Figura 1. Arhitectura generala a aplica iei
Ar:i$e+$ur !o'$(re pli+ iei !e b-e-, pe o !$ru+$ur, +u "i "ul$e #iveluri3
Nivelul %e pre-e#$re, repre-e#$$ %e i#$er' u$ili-$or +o"p$ibil, +u $o$e bro(!erele "o%er#e
e2i!$e#$e )I#$er#e$ E2plorer, Fire'o2, C:ro"e*, reli-$ pri#3
P&i#i (eb i"ple"e#$$e i# $e:#olo&i Mi+ro!o'$ Silverli&:$ D pe#$ru !i$e8ul 'ro#$
e#%4 Mi+ro!o'$ Silverli&:$ e!$e u# 'r"e(orT per'or"#$ pe#$ru i"ple"e#$re %e
pli+ ii (eb +re i#$e&re-, +o"po#e#$e "ul$i"e%i, &r'i+e !i %e i#$er+$ivi$$e4
Di!pu#e %e plu&i#8uri pe#$ru $o$e bro(!erele )I#$er#e$ E2plorer XZ, Mo-ill Fire'o2
EZ, C:ro"e DZ, e$+4*,
Me+#i!" %e #vi&re +u "ou!e8ul i# %9#+i"e !i i# l$erl, i"ple"e#$$ +u
$e:#olo&i Mi+ro!o'$ Deep >oo" )+o"p$ibil +u Mi+ro!o'$ Silverli&:$* !i i"&i#i
%e!+o"pu!e le ve%erilor %e #vi&re,
P&i#i (eb i"ple"e#$$e i# $e:#olo&i Mi+ro!o'$ ASP4NET pe#$ru "o%ulul %e
%"i#i!$rre,
Nivelul %e lo&i+, pli+ iei )#ivelul bu!i#e!!*, reli-$ pri#3
Server (eb Mi+ro!o'$ I#$er#e$ I#'or"$io# Servi+e! IIS X4J,
76
Co"po#e#$e %e lo&i+, pli+ iei reli-$e i# $e:#olo&ie Mi+ro!o'$ Ki#%o(!
Co""u#i+$io# Fou#%$io# )KCF*, pe#$ru prelure i#'or" iilor %e i#$rre %e l
#ivelul %e pre-e#$re, e2e+u$re lo&i+ii pli+ iei !i re$r#!"i$ere re-ul$$elor
i#$ero&rilor %i# b- %e %$e +$re p&i#ile (eb,
Co"po#e#$ %e i#%e2re i# $i"p rel %o+u"e#$elor pli+ iei, reli-$, 1#
$e:#olo&ie Mi+ro!o'$ Ser+: Server 5676 E2pre!!4
Nivelul %e per!i! e#$, %$elor, reli-$ pri#3
I#$ero&,ri SNL #$ive, pr"e$ri-bile i# 'u#+ ie %e +ri$eriile %e i#$ero&re i#!er$e
%e u$ili-$or i# p&i#ile (eb,
Server %e b-e %e %$e rel io#le Mi+ro!o'$ SNL Server 566H, pe#$ru !$o+re
i#'or" iilor +u privire l e#$i$ ile pli+ iei )%o+u"e#$e, +o"po#e#$e le ve%erilor,
+$e&orii %e %o+u"e#$e, u$ili-$ori, pro'ile !i per"i!iu#i* !i re-ul$$elor i#%e2rii
%o+u"e#$elor,
Supor$ 'i-i+ %e !$o+re 'i ierelor %o+u"e#$elor i#!er$e i# pli+ ie4
*+< Acces
Apli+ i #2droDoc v 'i i#!$l$, pe u# !erver !i v pu$e 'i ++e!$, pri# i#$er"e%iul u#ui #vi&$or
(eb %e pe !$ iile +lie#$, +o#'or" 'i&urii %e "i 0o! 3
Figura 2. Distribuirea generala a aplicatiei
77
V 'i u$ili-$, i#'r!$ru+$ur %e +l+ul !i +o"u#i+ ii %e %$e e2i!$e#$e i# i#$r#e$8ul Hi%roele+$ri+4
*+= Con.igurare
*+=+* Con.igurare "erver
1.!.1.1 H&'()&'*
Serverul pe +re !e v i#!$l pli+ i HC%roDo+ $rebuie ! ib, +el pu i# +o#'i&ur i ur"$ore3
Pro+e!or
Minim3 Dul Core, 're+ve# , 5 GH-Z
Recomandat1 Nu% Core, 're+ve# , 5 GH-Z
RAM
Minim3 D G=
Recomandat3 H G=
HDD3 7 2 X5 G= pe#$ru !i!$e"ul %e operre, 5 2 E66 G= pe#$ru !$o+re pli+ ie, b-, %e
%$e i !i!$e" %e 'i iere, SAS %rive! 1# RAID76
1.!.1.2 S+,-)&'*
Serverul pe +re !e v i#!$l pli+ i HC%roDo+ re #evoie %e pro&r"ele !o'$(re ur"$ore3
Ki#%o(! Server 566H R5 ID bi$i, SP7
IIS X4J
Mi+ro!o'$ Ser+: Server 5676 E2pre!! Z up%$e8uri
Mi+ro!o'$ SNL Server 566H S$#%r% Z SPE Z Co""u#i$C Up%$e 7 pe#$ru SPE
Mi+ro!o'$ 4NET Fr"e(orT D46 8 ver!iu#e +o"ple$
1.!.1.3A.-* *.*/*0-* 1/2+'-&0-*
74 ++e! pri# VPN l !erverul pli+ iei HC%roDo+
54 u# u$ili-$or %e %o"e#iu +u %rep$urile3
4 A%"i#i!$r$or pe !erverul %e i#!$lre
b4 A%"i#i!$r$or pe i#!$#$ SNL %e pe !erverul HC%roDo+
+4 Drep$ %e Re%/Kri$e pe %ire+$orele pr$0$e 1# +re !e !$o+:e-, %o+u"e#$ele
pli+ iei
%4 Drep$ %e Re%/Kri$e pe %ire+$orele pr$0$e %i# +re !e i"por$, %o+u"e#$ele %e
+$re u$ili-$orii pli+ iei
e4 Drep$ %e ++e!re pri# Re"o$e De!T$op Co##e+$io#, pe#$ru "e#$e##$ pli+ iei
'4 Observa ie .oarte important / !tilizatorul trebuie pastrat pe toat durat de
via a aplica iei #2droDoc
75
E4 u# u$ili-$or lo+l pe !erverul %e pli+ ie pe#$ru ++e!re re-ul$$elor +,u$,rilor e'e+$u$e +u
Ser+:Server
4 Observa ie .oarte important / !tilizatorul trebuie pstrat pe toata durata de
via a aplica iei #2droDoc
*+=+1 Con.igurare Client
Pe#$ru ++e!re pli+ iei HC%roDo+, pe " i#ile +lie#$ vor $rebui i#!$l$e3
U# #vi&$or (eb )E2plorer XZ, Mo-ill Fire'o2 EZ, C:ro"e DZ*
Plu&i#ul &r$ui$ %e Mi+ro!o'$ Silverli&:$
*+*> Diagrame de secven a si de stare
7E
7D
7J
7I
7X
7H
7Y
56
57
55
5E
1 E#NOLOGIILE 'ODERNE !ILI&AE
1+* Google 'aps
Ver!iu#e be$ Google 'aps 'o!$ !+o!, pe X Februrie 566J. Google 'aps e!$e u#
!ervi+iu o'eri$ %e Gooo&le, +re o'er, "ul$e '+ili$, i le&$e %e :,r i4 Se po$e u$ili- pe#$ru &,!i
#u"i$e or e, !$r,-i, !e po$ +l+ul %i!$# e 1#$re %ou, !u "i "ul$e pu#+$e, !e po$ pl#i'i+ ru$e
pe#$ru %i'eri$e "i0lo+e %e $r#!por$, %e e2e"plu pe 0o!, +u " i#, +u bi+i+le$, +u +i+ul !u +u
$r#!por$ul 1# +o"u#?7@4 E2i!$, i po!ibili$$e vi-uli-,rii :,r ii %i# !$eli$, 1#!, +e!$ e!$e +$uli-$
lu#r, %e+i #u e!$e 1#$o$%eu# +el "i e2+$+ Google 'aps 'olo!e.$e o vri#$, %e proie+/ie propi$,
%e Mercator, !$'el +, #u po$e r,$ -o#ele %i# 0urul polilor4 U# pro%u! +re po$e ! '+, +e!$ lu+ru
e!$e Google Eart,, u# pro&r" !$#%8lo#e, +re o'er, "i "ul$e +r+$eri!$i+i %e vi-uli-re
&lobului, i#+lu!iv i#%i+re -o#elor polre4
Google 'aps o'er i"&i#i %i# !$eli$ !u erie#e %e 1#l$, re-olu/ie pe#$ru "0ori$$e
-o#elor urb#e %i# $o$, lu"e4 I"&i#ile %i# !$eli$ +ure#$e !u#$ %e pe!$e J #i .i !$'el +, i"&i#ile
#u !u#$ e2+$e pe#$ru "0ori$$e lo+urilor 1# +re r:i$e+$ur urb#, 'o!$ "o%i'i+$, %e $u#+i4
Guver#ele !8u pl9#! +u privire l peri+olul ve#i$ %i# pr$e $erori.$ilor +e po$ u$ili- i"&i#ile %i#
5D
!$eli$ pe#$ru pl#i'i+re u#or $+uri4 D$ori$ !e+uri$$ii #e+e!re pe#$ru !e pr 1"po$riv
$+urilor ve#i$e %i# pr$e $erori $ilor Goo&le !+u#! +$ev rii %e !e+uri$$e )+ele "i "ul$e %i#
U#i$e% S$$e!*4
E2i!$, po!ibili$$e + u$ili-$orul !, %u&e %ru"uri !u +l,%iri #oi, +e #u !u#$ 1#+,
repre-e#$$e pe :r$,4 A+e!$e $rebuie !, 'ie prob$e 1#i#$e %e p,re pe :r$,4
C "ul$e l$e pli+$ii (eb Goo&le, Google 'aps u$ili-e-, e2$e#!iv UvS+rip$4 C9#%
u$ili-$orul "i +, :r$, &ri%urile !u#$ %e!+,r+$e %e pe !erver .i i#$ro%u!e 1# p&i#,4 A$u#+i +9#% u#
u$ili-$or +u$, o '+ere, re-ul$$ele !u#$ %e!+,r+$e 1# 'u#%l pe#$ru le i#$ro%u+e 1# p#oul l$erl .i
pe :r$,, ir p&i# #u e!$e rei#+r+$,4 Lo+/iile !u#$ %e!e#$e %i#"i+ pri# po-i/io#re u#ui mar4er
ro.u pe :r$,4 Se 'olo!e!$e u# IFr"e !+u#! +u u# 'or"ulr %e %epu#ere pe#$ru p!$r i!$ori+ul
bro(!erului4 Si$e8ul 'olo!e!$e, %e !e"e#e, USON pe#$ru $r#!'erul %e %$e i# lo+ %e SML %i# "o$ive
%e per'or"#/,4 A+e!$e $e:#i+i i#$r, !ub u"brel lr&, A028ului4 A# o+$o"brie 5677, Goo&le
#u#$$ Mp!GL, o ver!iu#e KebGL H,r/i +u r#%ri "i bu#e .i $r#-i/ii "i '+ile4
1+*+* Google'aps A(I ? E@tensibilitate Ai personalizare
Dup !u++e!ul +u chicagocrime.org .i housingma#s.com, Goo&le l#!$ Goo&le Mp! API,
1# iu#ie 566J ?77@, pe#$ru per"i$e %e-vol$$orilor !, i#$e&re-e Goo&le Mp! 1# !i$e8urile lor4 A+e!$
e!$e u# !ervi+iu &r$ui$, ir 1# pre-e#$ #u +o#/i#e #u#/uri, $o$u!i, Goo&le pe vii$or 1.i re-erv, %rep$ul
%e 'i. #u#/uri4
Pri# u$ili-re Google 'aps A(I e!$e po!ibil, i#$ro%u+ere !i$e8ului Goo&le Mp! 1#$r8u#
(eb!i$e e2$er#4 Ii#i/il ve %or u# API UvS+rip$, API H,r/i !8 e2$i#! pe#$ru i#+lu%e u# API
pe#$ru pli+/ii A%obe Fl!:, u# !ervi+iu %e re+uper$ i"&i#i +u :,r$i !$$i+e !i !ervi+ii (eb pe#$ru
e'e+$ure %e &eo+o%re, &e#er$ore %e %ire+/ii pe#$ru u$o!$r-i4 Pe!$e EJ64666 ?7E@ !i$e8uri (eb
u$ili-e-, Goo&le Mp! API, +ee +e il '+e +e "i &re pli+/ie %e %e-vol$re (eb API %e u$ili-$4
2.1.1.1C+'* O34*5-6
Obie+$ele %e b-, !u#$ blo+urile %e +o#!$ru+/ie %e b-, le u#ei :r i4 A+e!$e !u#$ 3
GMp5
GL$L#&
GL$L#&=ou#%!
2.1.1.1.1 GMap2
Obie+$ul G'ap1 repre-i#$, +:ir :r$4 I#$r8o p&i# (eb !e po$ pu#e ori+9$ %e "ul$e obie+$e
GMp54 Co#!$ru+$orul GMp5 re u# !i#&ur r&u"e#$ #e+e!r !i #u"e container-ul4 A+e!$ e!$e u#
ele"e#$ %iv HTML4 A$ribu$ul id l %iv8ului repre-i#$, #u"ele u#i+ l :r ii4 GMp5 u$ili-e-,
5J
%i"e#!iu#e %iv8ului !pe+i'i+$, 1# $ribu$ul st(le pe#$ru %e$er"i# "ri"e :r ii4 D+, !e %ore $e
+ i# p&i#, !, e2i!$e "i "ul$e :r i $rebuie + %iv8urile ! ib, i%8uri u#i+e4
Bdiv i%[5ma#5 !$Cle[56idth1 700#,8 height1 900#,5\BCdiv\
Bscript $Cpe[5te,t:;aascri#t5\
vr "p [ #e( GMp5)%o+u"e#$4&e$Ele"e#$=CI%)5ma#5**L
BCscript\
Hr$ %e'i#i$, pri# obie+$ul GMp5 re #evoie %e 5 lu+ruri i"por$#$e !i #u"e pu#+$ul +e#$rl l
:r ii !i #ivelul %e -oo"4 Fr, +e!$e %ou i#'or" ii %i io#le :r$ #u po$e 'i r#%$,4
2.1.1.1.2 GLatLong
Obie+$ul GLatLong repre-i#$, u# !i#&ur pu#+$ +u +ele %ou +oor%i#$e3 l$i$u%i#e !i
lo#&i$u%i#e4 O +o#'u-ie obi!#ui$, e!$e or%i#e +oor%o#$elor4 A!$'el +, pu#+$ul GL$Lo#& re
+oor%o#$ele or%o#$e )C,2*4 Nivelul %e -oo" e!$e u# i#$re& i#$re 6 !i 7H , u#%e #ivelul 7H repre-i#$,
#ivelul vi-uli-,rii !$r,-ilor4 Nivelul 7 'i e-, 1#$re& :r$,4 De!$ul %e i#$ere!#$ e!$e 'p$ul +, pe
#ivelul %e -oo" 6 !e po$ vi-uli- "i "ul$e :r i u#i$e 1#$re ele l #ivel i#$er# i#l4
D+, !e %ore $e +,u$re or ului #$l pe &lobul p,"9#$e!+, &lobul !e po$e ro$i i 1# +ele %i# ur",
!e 0u#&e 1# +el i lo+4 A+e!$ lu+ru pe o :r$, pl$, #u e!$e %elo+ u or %e reli-$4 Pe#$ru per"i$e
u$ili-$orilor !, &e#ere-e o ro$ire u#ei :r i pl$e, Goo&le lipi$ +9$ev :,r i %upli+$e i#$re ele
pe#$ru pu$e pro2i" e'e+$ul4 i !$'el #ivelul 7 %e -oo" r$, :r$ %e "i0lo+4 Pri# ",rire
#ivelului %e -oo" !e v 'i :r$ %upli+$, pe 'ie+re pr$e4
Me$o% ma#.set<enter-/ $rebuie ! 'ie u$ili-$, pe#$ru i#i ili- :r$ GMp4 Dup, +e :r$
'o!$ r#%$, pe#$ru pri" %$, !e po$e +o#$i#u 'olo!ire "e$o%ei ma#.set<enter-/ +u "bele
r&u"e#$e !u 0u!$re proprie$ ilor i#%epe#%e#$ 'olo!i#% ma#.set<enter-/ +u u# !i#&ur GL$Lo#&
!i ma#.set=oom-/ +u o vlore %e -oo" 1#$re&,4 Pe#$ru i#$ero& :r$ i 'l !$re +ure#$,
+e!$or %ou proprie$ i !e 'olo!e $e ma#.get<enter-/ !i ma#.get=oom-/.
var +e#$erPoi#$ [ neD GL$L#&)EY4HEEEEE, 8YH4JHEEEE*L
"p4!e$Ce#$er)+e#$erPoi#$, X*L
2.1.1.1.3 GLatLongBounds
Obie+$ul GLatLong)ounds repre-i#$, %i"e#!iu#e &eo&r'i+, :,r ii4 E!$e u# ve+$or %e
%ou ele"e#$e GL$Lo#&4 Pri"ul ele"e#$ e!$e +ol ul !$9#&80o! l :,r ii, ir l %oile ele"e#$ e!$e
+ol ul %rep$8!u! l :,r ii4 Di"e#!iu#e 'i-i+, :,r ii #u !e !+:i"b,, e e!$e %e'i#i$, %e $ribu$ul
st(le l %iv8ului4 Dr 'ro#$ierele &eo&r'i+e le :r ii !e !+:i"b, 1# "o% +o#!$#$4 De 'ie+re %$, +9#%
!e ro$e $e :r$ vor 'i l$e 'ro#$iere4 C:ir %+, pu#+$ul +e#$rl #u !e !+:i"b, $u#+i +#% !e '+e
-oo" 1# %9#+i"e !u -oo" ou$ 'ro#$ierele !e !+:i"b,4 D+, !e 'olo!e $e "e$o% ma#.get<enter-/ !e
v re$ur# u# obie+$ GL$Lo#&4 Me$o% ma#.get>ounds-/ re$ur#e-, obie+$ul GL$Lo#&=ou#%!4
5I
2.1.1.2M&2 C+0-'+. O34*5-6
Obie+$ele %e +o#$rol le :,r ii per"i$ u$ili-$orului !, "#ipule-e :r$4 A+e!$e !u#$ 3
GLr&eMpCo#$rol
GS"llMpCo#$rol
GS"ll>oo"Co#$rol
GMpTCpeCo#$rol
GS+leCo#$rol
GOvervie(MpCo#$rol
GCo#$rolPo!i$io#
GSi-e
2.1.1.2.1 Rotirea si micarea hrii (Panning)
Fie+re GMp5 +re e 'olo!i$, 1# p&i#, re i"pli+i$ proprie$$e %e "i +re )%r&&i#&*
+$iv$,4 Se 'olo!e $e ma#.ena"le.ragging-/ !i ma#.disa"le.ragging-/ pe#$ru +o#$rol +e!$
+r+$eri!$i+, i# "o% pro&r"$i+4 Pe#$ru 'l !$re +ure#$, %e V%r&&i#&Q !e u$ili-e-, "e$o%
ma#.dragging3na"led-/. A+e!$ v re$ur# vlore %e %evr 8true- %+, :r$ e!$e "i +$,4
2.1.1.2.2 Marirea si micorarea nie!u!ui de "oom
(#ooming)
API 'ur#i-e-, %e-vol$$orilor $rei le&eri pe#$ru +o#$rolul %e -oo"4 Ale&ere $r%i io#l,
'olo!i$, 1# ma#s.google.com e!$e obie+$ul GLarge'apControl4 A+e!$ obie+$ 'i e-, $o$e +ele 7H
#ivele %e -oo" pe u# +ur!or +u bu$o# %e VZQ l +p,$ul %e !u! l +ur!orului i bu$o# %e V8Q l +p,$ul
%e 0o! l +ur!orului4 Cur!orul pe#$ru pu$e 'i p,!$ 'ur#i-e-, o Vi#%i+ ieQ vi-ul, #ivelului %e
-oo" +urre#$4 D+, !e %ore $e u# +o#$rol %e -oo" "i +o"p+$ !e u$ili-e-, obie+$ul
G"mall'apControl +re re %or +ele %ou bu$o#e plu!/"i#u!, 'r, +ur!or4 De!e"e#e,
'ur#i-e-, !i u# !e$ %e bu$o#e %e "i +re4 Ce "i "i+, le&ere %e -oo" e!$e
G"mall&oomControl4 A+e!$ obie+$ 'i e-, %or bu$o#ele %e plu!/"i#u!, 'r, +ur!or !i 'r
bu$o#e %e "i +re4 Pe#$ru %,u& +o#$rolul %e -oo" :,r ii !e 'olo!e $e "e$o%
ma#.add<ontrol-ne6 GLargeMa#<ontrol-// !ub!$i$ui#% !$'el +o#$rolele G&mallMa#<ontrol-/ !u
G&mall=oom<ontrol-/4 El pre i# pr$e !$9"&, :,r ii4
Co#$rolul G"caleControl 'ur#i-e-, !e"#,$or :,r ilor pri#$$e u# i#%i+$or %e !+l,
+e#$i"e$rilor !u i#+ilor i# rpor$ +u Tilo"e$rii !u "ilele4 A+e!$ +o#$rol #u e!$e i#$er+$iv4 Me$o%
ma#.add<ontrol-/ ++ep$ u# +o#$rol op$io#l GControl(osition, +o#$rol +e per"i$e ! pl!e-i u#
+o#$rol oriu#%e pe :r$,4 GCo#$rolPo!i$io# re %ou r&u"e#$e3 o #+or, !i u# o''!e$4 A#+or po$e
lu u# %i#$re +ele p$ru vlori3
5X
o G]ANCHOR]=OTTOM]LEFT
o G]ANCHOR]=OTTOM]RIGHT
o G]ANCHOR]TOP]LEFT
o G]ANCHOR]TOP]RIGHT
O''!e$8ul e!$e u# G"ize +re e!$e o pere+:e )2,C*, u#%e 2 repre-i#$, l i"e, ir C 1#,l i"e4 GSi-e
+re-, u# %rep$u#&:i i#vi-ibil4
"p4%%Co#$rol)neD GLr&eMpCo#$rol)**L
"p4%%Co#$rol)neD GS+leCo#$rol)*, neD GCo#$rolPo!i$io#)G]ANCHOR]=OTTOM]RIGHT, neD GSi-e)56,56***
2.1.1.2.3 $chim%area tipu!ui hrii (Map &'pe)
U# l$ "o% pri# +re u# u$ili-$or po$e i#$er+ io# +u :r$ e!$e +el %e !+:i"b $ipul
:r ii4 Tipul i"pli+i$ l :,r ii, #u"i$ "o%ul Mp, e!$e +u li#ii $r!$e4 Mi e2i!$, %i!po#ibile %ou,
$ipuri %e :r i3 S$eli$)"atellite* !i Hibri%)#2brid*4 Mo%ul S$eli$ 'i e-, i"&i#e riei %ori$e 1#
lo+ul li#iilor $r!$e4 Mo%ul Hibri% !uprpu#e "o%ul Mp pe!$e "o%ul S$eli$ re%9#% !$'el +ele "i
bu#e i"&i#i le +elor %ou, lu"i4 Tipul :,r ii po$e 'i 0u!$$ 'olo!i#% "e$o%
ma#.setMa#?(#e-ma#@t(#e/+ u#%e ma#@t(#e po$e lu u# %i#$re +ele $rei vlori3
GENOR'ALE'A(F GE"AELLIEE'A( !u GE#G)RIDE'A(+ Pe#$ru 'i +o#$rolul
GMa#?(#e<ontrol !e v 'olo!i ma#.add<ontrol-new GMa#?(#e<ontrol-//
Me$o% ma#.get<urrentMa#?(#e-/ %e$er"i#, :r$ +ure#$,4 Re$ur#e-, u# obie+$ GMpTCpe4 Pe#$ru
'i #u"ele $ipului :,r ii +ure#$e !e 'olo!e $e "e$o% ma#?(#e.getName-/.
ler$) "p4&e$Curre#$MpTCpe)*4&e$N"e)**L
2.1.1.2.( G)erie*Map
API o'er, u# ul$i" $ip %e +o#$rol "uilt-in, !i #u"e GOvervieD'ap4 A+e!$ +o#$rol
'ur#i-e-, o "i+, pre-e#$re &e#erl, :,r ii pri#+iple4 E!$e i#$er+$iv,, !$'el +, %+, v 'i "i +$
Overvie(Mp !e v ro$i i :r$ pri#+ipl,4 Pe#$ru %,u& +e!$ +o#$rol !e 'olo!e $e "e$o%
ma#.add<ontrol-ne6 GAerie6Ma#-//.
2.1.1.3U6*' D&-& O34*5-6
Obie+$ele %e %$e u$ili-$or per"i$ %e-vol$$orului !, %u&e %$e +u!$o"i-$e pe :r$,4 A+e!$e !u#$ 3
GMrTer
GI+o#
GI#'oKi#%o(Tb
GPolCli#e
2.1.1.3.1 GMar+er
5H
Obie+$ul GMrTer o'er, "o%ul %e vi-uli-re u#ui pu#+$ GL$Lo#& pe :r$,4 Co#!$ru+$orul
GMrTer re u# !i#&ur r&u"e#$ #e+e!r i #u"e GL$Lo#&4 Pe#$ru 'i "rTer8ul pe :r$, !e v
u$ili- "e$o% ma#.addAerla(-m(Mar4er/. MrTer8ul po$e 'i $er! %e pe :r$, pri# 'olo!ire
"e$o%ei ma#.remoeAerla(-m(Mar4er/4 Pe#$ru $er&e $o$e +operirile !e u$ili-e-, "e$o%
ma#.clearAerla(s-/.
var "CPoi#$ [ neD GL$L#&)EH4HYHXDH, 8XX46EXIHD*L
var "CMrTer [ neD GMrTer)"CPoi#$*L
"p4%%OverlC)"CMrTer*L
Teore$i+ o :r$, !upor$, u# #u"r #eli"i$$ %e "rTere, %r per'or"# 1#+epe ! !+%, !i&#i'i#$
%up, %,u&re "i "ul$ %e 7666 %e mar4ere4
2.1.1.3.2 G,con
I+o#i i"pli+i$ 'olo!i$, pe#$ru u# GMrTer o'er, :,r ii u# !pe+$ ) loo4 and field/ Goo&le
Mp! %i!$i#+$4 GI+o# po$e 'i !ub!$i$ui$, %+, !e %ore $e o per!o#li-re :,r ii4 I+o#i +u!$o"i-$,
$rebuie ! 'ie u# 'i ier PNG4 Ori+e %i"e#!iu#e e!$e bu#,, %r %+, e!$e "i "re %e 568E6 %e pi2eli
p,$r$ul v i#+epe !, r$e pre "re 1# rpor$ +u re!$ul :,r ii4 A!$'el, "rTer8ul i"pli+i$ re 562ED
pi2eli4 Fvi+o#8urile u %i"e#!iu#e per'e+$, pe#$ru u# GI+o#, 7I27I pi2eli4 Pe#$ru 1#+orpor
i+o#i pe :r$, !e %e'i#e $e "i 1#$9i obie+$ul GI+o#4 Apoi, +o#!$ru+$orul GMrTer re u# r&u"e#$
op io#l GI+o# !i u# r&u"e#$ GL$Lo#& #e+e!r4
var "CMrTer [ neD GMrTer)"CPoi#$, "CI+o#*L
"p4%%OverlC)"CMrTer*L
GI+o# po$e 'i +u!$o"i-$, 'olo!i#% "e$o%ele i+o#4!:%o( !i i+o#4!:%o(Si-e pe#$ru %,u& u"br,
i+o#i ei4
var %e'ul$I+o# [ neD GI+o#)*L
%e'ul$I+o#4i"&e [ 5htt#1::666.google.com:ma#files:mar4er.#ng5L
%e'ul$I+o#4i+o#Si-e [ neD GSi-e)56,ED*L
%e'ul$I+o#4!:%o( [ 5htt#1::666.google.com:ma#files:shado690.#ng5L
%e'ul$I+o#4!:%o(Si-e [ neD GSi-e)EX,ED*L
Pri#$r8o #+or, !e !u&ere-, u#ei :,r i +re pr$e u#ui GI+o# $rebuie ! !$e pe!$e pu#+$ul
GL$Lo#&4 Pe#$ru %,u& o 'ere!$r %e i#'or" ii !e !pe+i'i+, proprie$$e icon.icon)indo6%nchor4
%e'ul$I+o#4i+o#A#+:or [ neD GPoi#$)76,ED*L
%e'ul$I+o#4i#'oKi#%o(A#+:or [ neD GPoi#$)76,6*L
2.1.1.3.3 G,n-o.indo*&a%
API $r$e-, 'ere!$r %e i#'or" ii I#'o Ki#%o( %i'eri$ ' , %e "rTere4 API li"i$e-,
u$ili-$orul l 'i re u#ei !i#&ure 'ere!$re %e i#'or" ii l u# "o"e#$ %$4 Pe#$ru 'i 'ere$r %e
5Y
i#'or" ii !e u$ili-e-, "e$o%ele ma#.ena"leInfo)indo6-/+ ir pe#$ru o 1#+:i%e
ma#.disa"leInfo)indo6-/. Pe#$ru veri'i+ !$re +ure#$, u#ei 'ere!$re !e pele-, "e$o%
ma#.info)indo63na"led-/. Fere!$rele %e i#'or" ii po$ 'i !o+i$e :,r ii !u "rTere8lor u$ili-9#%
u# %i#$re "e$o%ele o#enInfo)indo6-/. O 'ere!$r, %e i#'or" ii #e+e!i$, u# pu#+$ !i u# +o# i#u$4
D+, "e$o% o#enInfo)indo6-/ e!$e plel$, !upr u#ui G"rTer $u#+i pu#+$ul +u +oor%o#$ele lui
e!$e i"pli+i$4 D+, e!$e plel$ !upr :,r ii $u#+i pu#+$ul $rebuie !pe+i'i+$4 Co# i#u$ul po$e ! 'ie
u# ele"e#$ DOM HTML !u u# string +e +o# i#e HTML ) ma#.o#enInfo)indo6*tml-/*4
vr "CMrTer [ #e( GMrTer)"CPoi#$, "CI+o#*L
"p4%%OverlC)"CMrTer*L
"CMrTer4ope#I#'oKi#%o(H$"l)5*e(+ chec4 this outB5*L
I#+ep9#% +u ver!iu#e v5 %e l API 'ere!$rele %e i#'or" ii po$ ve $b8uri u$ili-9#%
o#enInfo)indo6?a"s-/ #% o#enInfo)indo6?a"s*tml-/. Se "i po$e 'i o 'ere!$r, &r'i+, +u
i#'or" ii +e 'i e-, o "i#i :r$, pu#+$ului 'olo!i#% "e$o% !:o(Mp=lo(up)*4 Me$o% !e po$e
'olo!i $9$ !upr :,r ii +9$ !i !upr obie+$elor GMrTer4
2.1.1.3.( GPo!'!ine
GPolCli#e repre-i#$, li#iile 'olo!i$e %e "p!4&oo&le4+o" pe#$ru 'i %ire+ ile %e "er!
%i#$re or e4 Pe#$ru +o#!$rui u# GPolCli#e $rebuie ! i !e p!-e +o#!$ru+$orului +o#$rolului u#
ve+$or %e pu#+$e GL$Lo#&4 Pe#$ru +u!$o"i- 'i re !e po$ p! op io#l r&u"e#$ele3 +ulore,
&ro!i"e !i op+i$$e4 Culore e!$e u# !$ri#& :e2-e+i"l RG=, &ro!i"e li#iei e!$e %$, pri#$r8o
vlore %e $ip 1#$re&, ir op+i$$e e!$e o vlore %e+i"l +re !pe+i'i+, $r#!pre# li#iei4 7 e!$e
+o"ple$ op+,, ir 6 +o"ple$ $r#!pre#$,4
vr "CF#+CPoi#$! [ #e( ArrC)%e#ver, !l$LTeCi$C, por$l#%, !e$$le*L
vr "CF#+CLi#e [ #e( GPolCli#e)"CF#+CPoi#$!, 5C2200005, 76, 64J*L
"p4%%OverlC)"CF#+CLi#e*L
2.1.1.4E7*01/*0-*
Obie+$ele eve#i"e#$ per"i$ %e-vol$$orului ! re+$io#e-e l +$iu#ile u$ili-$orului, +u" r 'i
%epl!re :r ii !i +li+T8rile pe :r$ ,4
GEve#$
2.1.1.(.1 G/ent
Mo%elul eve#i"e#$ per"i$e pro&r"$orului ! re+ io#e-e l + iu#ile u$ili-$orului4 U$ili-1#%
!$#%r%ul UvS+rip$ 1"preu#, +u Goo&le Mp! API !e reli-e-, o le&$ur, 1#$re +o%ul HTML !i
E6
:r$, pri# i#$er"e%iul u#ui $bel pl!$ pe :r$, !u pri# %,u&re u#or %$e 1# $bel 1# ur" u#ui
eve#i"e#$ %e +li+T4 Obie+$ul Geve#$ #or"li-e-, eve#i"e#$ele UvS+rip$ %e8 lu#&ul bro(!ere8lor4
=ro(!erele Fire'o2 !i Oper 'olo!e!+ !$#%r%ul "o%elului %e eve#i"e#$e DOM4 Obie+$ul Geve#$
1#+p!ule-, +e!$e $ipuri %e +o"por$"e#$e4
2.1.1.(.2 G%ro*ser,s0ompati%!e
Goo&le Mp! API o'er, "e$o% G>ro6serIs<om#ati"le-/ pe#$ru veri'i+ %+, u# bro(!er
e!$e +o"p$ibil4
2.1.1.(.3 Gmap/ents
Eve#i"e#$e +e #u 1#$or+ #i+i o vlore, ele %or #o$i'i+,3
drag- / D $ri"i! i# "o% +o#$i#uu i# $i"p +e u$ili-$orul "i +, :r$4
dragstart- / R $ri"i! +9#% u$ili-$orul 1#+epe ! $r&, %e :r$,4
dragend- / 8 $ri"i! +9#% u$ili-$orul 1#+e$e-, ! $r&, %e :r$,4
info6indo6o#en- / R $ri"i! $u#+i +#% e!$e 'i $, o 'ere!$r %e i#'or" ii
info6indo6close- / R $ri"i! $u#+i +#% e!$e i#+:i!, o 'ere!$r %e i#'or" ii
ma#t(#echanged- / R $ri"i! $u#+i +9#% :r$ $re+e %i# "o%ul Mp 1# "o%ul S$eli$ !u HCbri%
Eve#i"e#$e +re 1#$or+ i#'or" ii %i io#le3
clic4-oerla(+#oint/-
zoomend-#reious=oomLeel+ current=oomLeel/ R $ri"i! $u#+i +9#% u$ili-$orul !+:i"b, #ivelul %e
-oo" l :,r ii
addoerla(-oerla(/ R $ri"i! $u#+i +9#% e!$e %,u&$ u# #ou obie+$ l :r$,4 Obie+$ul %,u&$ e!$e
re$ur#$4
remoeoerla(-oerla(/ $ri"i! $u#+i +9#% e!$e !$er! u# obie+$ %e pe :r$,4 Obie+$ul $er! e!$e
re$ur#$4
clearoerla(s-/ R $ri"i! $u#+i +9#% $o$e obie+$ele %,u&$e pe :r$, !u#$ $er!e
mousemoe-latlng/ R $ri"i! i# "o% +o#$i#uu $u#+i +9#% "ou!e8ul e!$e 1# "i +re4 Se re$ur#e-,
l$i$u%i#e !i lo#&i$u%i#e +ur!orului
mouseout-latlng/ - $ri"i! $u#+i +9#% "ou!e8ul e!$e "u$$ %e pe :r$,4 Se re$ur#e-, l$i$u%i#e !i
lo#&i$u%i#e +ur!orului
mouseoer-latlng/ - $ri"i! $u#+i +9#% "ou!e8ul e!$e "u$$ pe :r$,4 Se re$ur#e-, l$i$u%i#e !i
lo#&i$u%i#e +ur!orului
2.1.1.(.( GMar+er /ents
GMrTer! u !i ele eve#i"e#$e4
clic4- / R $ri"i! $u#+i +9#% !upr "rTer8ului !e '+e u# !i#&ur +li+T
E7
d"lclic4- / R $ri"i! $u#+i +9#% !upr "rTer8ului !e '+e u# %ublu +li+T
mouseoer- / 8 $ri"i! $u#+i +9#% +ur!orul "ou!e8ului !e po-i io#e-, %e!upr "rTer8ului
mouseout- / 8 $ri"i! $u#+i +9#% +ur!orul "ou!e8ului !e "u$, %e pe "rTer
info6indo6o#en- / 8 $ri"i! $u#+i +9#% 'ere!$r +u i#'or" ii e!$e 'i $,
info6indo6close- / 8 $ri"i! $u#+i +9#% 'ere!$r +u i#'or" ii e!$e i#+:i!,
remoe- / 8 $ri"i! $u#+i +9#% "rTer8ul e!$e $er! %e pe :r$,
1+1 A"(+NE
A"(+NE e!$e o $e:#olo&ie Mi+ro!o'$ pe#$ru +rere %e pli+ ii (eb i !ervi+ii (eb4
ASP4NET e!$e !u++e!orul lui ASP )%ctie &erer Pages* i be#e'i+i-, %e pu$ere pl$'or"ei %e
%e-vol$re 4NET, i %e !e$ul %e i#!$ru"e#$e o'eri$e %e "e%iul %e %e-vol$re l pli+ iei PVi!ul
S$u%io 4NETQ4
ASP4NET re "ul$e v#$0e '/, %e l$e pl$'or"e, $u#+i +9#% vi#e vorb %e +rere %e
pli+$ii (eb4 Probbil +el "i i"por$#$ v#$0 e!$e i#$e&rre +u Ki#%o(! Server .i i#!$ru"e#$e %e
pro&r"re4 Apli+ iile (eb +re$e +u ASP4NET !u#$ "i u.or %e +re$, %ep#$ .i %e i"ple"e#$$
%eore+e $o$e +e!$e $!T8uri po$ 'i e'e+$u$e 1#$r8u# !i#&ur "e%iu %e %e-vol$re, Vi!ul S$u%io4 NET4
ASP4NET o'er, ur",$orele v#$0e l$e %e-vol$$orii %e pli+$ii (eb3
ASP 4NET re u# !e$ lr& %e +o"po#e#$e, b-$e pe SML, o'eri#% !$'el u# "o%el %e
pro&r"re orie#$$ obie+$ )OOP*4
ASP 4NET rule-, +o% +o"pil$, +ee +e +re $e per'or"# ele pli+ iei (eb4 Co%ul !ur!,
po$e 'i !epr$ 1# %ou, 'i iere, u#ul pe#$ru +o%ul e2e+u$bil, ir u# l$ul pe#$ru +o# i#u$ul
p&i#ii )+o%ul HTML i $e2$ul %i# p&i#,*
A+$uli-,ri le pli+/iilor (eb i#!$l$e ',r, repor#i !erver8ul
A++e!ul l4 NET Fr"e(orT,
U$ili-re li"b0ului %e pro&r"re Vi!ul =!i+ bi#e+u#o!+u$, +re 'o!$ 1"bu#,$,/i$ pe#$ru
!pri0i#i pe %epli# pro&r"re orie#$$, pe obie+$e
E5
I#$ro%u+ere #oului li"b0ul %e pro&r"re Vi!ul C O, ver!iu#e orie#$$, pe obie+$e
li"b0ului %e pro&r"re C
I#$ro%u+ere ie6 state -ului 0u$, l "e#/i#ere !$,rii +o#$rolelor 1# "o% u$o"$ 1#$re
eve#i"e#$ele %e #ost"ac4s
Cp+i$$e %e +re #oi +o#$role per!o#li-$e, +o#$role %e !erver +u!$o"i-$e pe#$ru
+o#$rolele e2i!$e#$e
Se+uri$$e pri# i#$er"e%iul Ki#%o(! Server !u pri# i#$er"e%iul l$or "e$o%e %e u$e#$i'i+re
/ u$ori-re
I#$e&rre +u Mi+ro!o'$ ADO4NET pe#$ru o'eri ++e! l b- %e %$e .i i#!$ru"e#$e %e
proie+$re %e b-e %e %$e %i# +%rul Vi!ul S$u%io4 NET
Supor$ +o"ple$ pe#$ru E2$e#!ible MrTup L#&u&e )SML*, C!+%i#& S$Cle S:ee$! )CSS*,
.i l$e #oi !$#%r%e Keb
Cr+$eri!$i+i buil$8i# pe#$ru ++:i#& pe#$ru p&i#ile 're+ve#$ !oli+i$$e %e (eb %e pe !erver,
lo+li-re %e +o#/i#u$ pe#$ru #u"i$e li"bi .i +ul$uri .i %e$e+$re +p+i$,/ilor bro(!er8ului
1+3 "0L "erver
SNL Server e!$e u# D=MS )D$ =!e M#&e"e#$ SC!$e"* R!i!$e" pe#$ru &e!$iu#e
b-elor %e %$e, pro%u! %e Mi+ro!o'$4 Supor$ ver!iu#e Mi+ro!o'$ %e SNL )S$ru+$ure% NuerC
L#&u&e* 8 li"b0 !$ru+$ur$ %e i#$ero&,ri, +el "i +o"u# li"b0 pe#$ru b-ele %e %$e4 E!$e
u# !i!$e" %i# +l! E#$erpri!e +e !e po$e pli+ b-elor %e %$e %e %i"e#!iu#i 'or$e "ri4
Co%ul %e b- pe#$ru Mi+ro!o'$ SNL Server i!i re ori&i#ile i# SCb!e SNL Server !i
repre-e#$$ i#$rre Mi+ro!o'$ pe pi/ b-elor %e %$e l #ivel e#$erpri!e, +o#+ur9#% +u
Or+le, I=M !i SCb!e4
O vri#$ %e SNL Server 5666 'o!$ pri" vri#$ +o"er+il pe#$ru r:i$e+$ur I#$el4
Ul$i" ver!iu#e pru$ e!$e Mi+ro!o'$ SNL Server 566H4 Mi+ro!o'$ SNL Sever 'olo!e.$e o vri#$
%e SNL #u"i$ T8SNL, !u Tr#!+$8SNL, o i"ple"e#$re %e SNL8Y5 )!$#%r%ul ISO pe#$ru SNL*
+u u#ele e2$e#!ii4 T8SNL i# pri#+ipl %,u& !i#$2 %i/io#l pe#$ru pro+e%urile !$o+$e !i pe#$ru
$r#-+/ii4 S$#%r%ele SNL #e+e!i$ ACID 8 p$ru +o#%i/ii pe#$ru ori+e $r#-+/ie, !i#$e$i-$e pri#
+ro#i"ul ACID3 $o"i+i$$e, +o#!i!$e#$, i-olre, %urbili$$e4 MS SNL Server !upor$ OD=C )Ope#
D$b!e Co##e+$ivi$C*4 Al,$uri %e T8SNL, ver!iu#e Mi+ro!o'$ SNL Server 566H i#$ro%u+e !i CLR
)SNL Co""o# L#&u&e Ru#$i"e* pe#$ru o "i bu# i#$e&rre +u 4NET Fr"e(orT4
Ver!iu#e SNL Server 566H )Fi&474X*, l#!$ pe I u&u!$ 566H +u #u"e %e +o% ^$"i
%u+e !i e, . +u" er %e .$ep$$, l$e 1"bu#,$,/iri4 A+u" o'er, !upor$ pe#$ru !$o+re %$elor
"ul$i"e%i !i %,u& #oi $ipuri %e %$e )&eo"e$rC, &eo&rp:C, :ierr+:C i "ul$ $ep$$ul %$e 'r
EE
%$e$i"e*4 Ver!iu#e %e SNL Server M#&e"e#$ S$u%io i#+lu!, i# SNL Server 566H ++ep$,
I#$elliSe#!e pe#$ru SNL4
$igura 1*+ S$ru+$ur SNL Server 566H
Trebuie pre+i-$ + Mi+ro!o'$ o'er, SNL Server E2pe!! E%i$io#, ver!iu#e &r$ui$,
!erverului4 Cu $o$e + #u o'er, re!$ri+/ii i# +ee +e prive.$e #u",rul b-elor %e %$e !u
u$ili-$orilor +o#+ure#/i, e!$e li"i$$, l 'olo!ire u#ui !i#&ur pro+e!or, 7 Gb %e "e"orie !i
"24 DGb 'i.ierelor %e %$e4
Pu$e" !pu#e %e!pre Mi+ro!o'$ SNL Server + e!$e o !olu/ie i#$e&r$, %e "#&e"e#$ .i
#li-, %$elor, +re 0u$ or&#i-/iile %e ori+e %i"e#!iu#e !,3
De-vol$e, i"ple"e#$e-e .i %"i#i!$re-e pli+/ii l #ivel %e 1#$repri#%ere "i !i&ure,
!+lbile .i 'ibile
M2i"i-e-e pro%u+$ivi$$e IT pri# re%u+ere +o"ple2i$,/ii +re,rii, i"ple"e#$,rii .i
%"i#i!$r,rii pli+/iilor pe#$ru b-e %e %$e4
Pr$0e-e %$e pe "i "ul$e pl$'or"e, pli+/ii .i %i!po-i$ive pe#$ru '+ili$
+o#e+$re !i!$e"elor i#$er#e .i e2$er#e4
Co#$role-e +o!$urile ',r, !+ri'i+ per'or"#/, %i!po#ibili$$e, !+lbili$$e !u
!e+uri$$e4
Ge!$io#re !erverului !e '+e 'or$e u.or pri# pli+/i SNL Server M#&e"e#$ S$u%io
ED
$igura 11+ SNL Server M#&e"e#$ S$u%io
Ele"e#$ul +e#$rl l +e!$ei u#el$e e!$e p#elul Ob0e+$ E2plorer, +e per"i$e u$ili-$orului !
r,!'oi!+,, !ele+$e-e !u ! 1#$repri#%, ori+e l$ +/iu#e !upr obie+$elor %e pe !erver4
Tr,!,$uri +r+$eri!$i+e le li"b0ului SNL
o SNL, + i "0ori$$e li"b0elor %e pro&r"re, 'olo!e!$e +uvi#$e %i# li"b e#&le-,4 I# "o%
!pe+il +uvi#$ele !ele+$, i#!er$, %ele$e + ele"e#$e le !e$ului %e +o"e#-i4
o SNL e!$e u# li"b0 #epro+e%url3 !pe+i'i+, +re !u#$ i#'or" iile %ori$e, #u +u" !e ob i#
+e!$e4 Cu l$e +uvi#$e, SNL #u +ere !, 'ie !pe+i'i+$, "e$o% %e ++e! l %$e4
o E2e+u_i +o"e#-ilor SNL !upr i#re&i!$r,rilor #u !e po$e '+e %e+$ !e+ve# il, !upr
+$e u#ei !i#&ure i#re&i!$r,ri4 Se$ul %e i#re&i!$r,ri 'ii#% v,-u$ + !e$ %e li#ii le u#ui $bel4
o SNL po$e 'i 'olo!i$ %e u# !ir %e u$ili-$ori, i#+lu-#% %"i#i!$r$orul b-ei %e %$e,
pro&r"$orii %e
o Apli+ ii, per!o#lul %e "#&e"e#$ !i "ul$e l$e $ipuri %e u$ili-$ori4
SNL i#+lu%e +o"e#-i pe#$ru o vrie$$e %e !r+i#i, i#+lu-#%3
Sele+ i u#or %$e
i#!erre, e2$r&ere !i !$er&ere r#%urilor %i#$r8u# $bel
+rere, "o%i'i+re !i !$er&ere obie+$elor %e $ip b-, %e %$e
+o#$rolul ++e!ului l b- %e %$e !i l obie+$ele %e $ip b-, %e %$e
veri'i+re 8 &r#$re +o#!i!$e# ei b-ei %e %$e
EJ
1+4 'icroso.t "ilverlig,t
&ilerlight e!$e u# 'r"e(orT %e-vol$$ %e Mi+ro!o'$ pe#$ru +re pli+ ii i#$er+$ive !i
"ul$i"e%i pe i#$er#e$4 U#ul %i#$re !+opurile pri#+iple le +e!$ui 'r"e(orT e!$e %e o'eri
pro&r"$orilor o l$er#$iv, "i +o"ple2, i "i V4NET pro&r""er 'rie#%lCQ l $e:#olo&i %do"e
2lash4 &ilerlight re i# !p$e 'r"e(orT8ul 4NET, !i per"i$e %e-vol$$orilor !, 'olo!e!+, li"b0ele
<C !i Eisual >asic pe#$ru !+rip$i#& !i F%ML )b-$ pe 2"l* pe#$ru r#0re i# p&i# ele"e#$elor4
&ilerlight 'o!$ l#!$ i# 566X !i 0u#! %e0 l +i#+e ver!iu#e4 I# pri" ver!iu#e u$ili-
;aascri#t !i %;a, pe#$ru UI !i ve ++e! li"i$$ l re!ur!ele +l+ul$orului u#ui +lie#$, %r i# ul$i"ele
ver!iu#i 0u#! ! i, ++e! l ++elerre vi%eo, l (eb+" !i l pl+ %e !u#e$, pre+u" !i !,
+o#!$rui!+, o b-, %e %$e lo+l,4
Client?side sau server?sideH
Te:#olo&i &ilerlight re +o"po#e#$e +re rule-, pe bro(!er8ul +lie#$ului -cu a;utorul unui
#lugin / !i +o"po#e#$e +re rule-, pe !erver, ++e!9#% 'u#+$io#li$ i pu!e l %i!po-i$ie %e
'r"e(orT8ul 4NET i# "o% !i#+ro#4 A# l$e +uvi#$e o'er, po!ibili$$e %e %e-vol$ o pli+ ie KE=
+o"ple2, 'olo!i#% o !i#&ur, $e:#olo&ie4
"isteme de operare
De i &ilerlight 'o!$ +o#+epu$, pe#$ru pli+ ii KE=, i# ul$i"ele lui ver!iu#i po$e rul !i pe
%e!T$op +u !i!$e" %e operre )indo6s !u Mac A&, !u pe %i!po-i$ive "obile +u !i!$e" %e operre
)indo6s Mo"ile G !u &(m"ian4
Limba-e .olosite
De-vol$re u#ei pli+ ii &ilerlight !e '+e 'olo!i#% u# li"b0 %e !+rip$i#& )CO !u Vi!ul
=!i+* ir li"b0ul SAML e!$e 'olo!i$ pe#$ru i#$er' u$ili-$or4
Avanta-e
74 Cel "i "re v#$0 e!$e pe#$ru pro&r"$orii 4Ne$ +re #u "i $rebuie ! i#ve e i#+, o
$e:#olo&ie / li"b0 %e pro&r"re )A%obe Fl!: / A+$io#S+rip$*, +re!+9#% i# pro%u+$ivi$$e4
54 U# l$ v#$0 e!$e i#$er+ io#re !i#+ro#, pr ii %e !erver !i pr ii %e +lie#$
pro&r"ului, +re !i"ule-, "i bi#e o pli+ ie %e!T$op4
E4 A++e!ul l re!ur!ele +l+ul$orului %e +$re pli+ ie
EI
3 I'(LE'ENAREA A(LICA IEI
A# +e!$ +pi$ol !e v pre-e#$ i"ple"e#$re pli+ iei HC%roDo+Mp! 'olo!i#% Goo&le
Mp! pri# i#$er"e%iul +,rei !e lo+li-e-, !u+ur!lele Hi%roele+$ri+ i ASP4NET4 A++e!ul l
%o+u"e#$$i $e:#i+, +e !e re&,!e $e i# 'ie+re %i#$re !u+ur!lele Hi%roele+$ri+ v 'i reli-$ pri#
i"ple#$re pli+ iei i#$er+$iv, Keb pe#$ru &e!$io#re %o+u"e#$ iei 'olo!i#% $e:#olo&iile
"o%er#e pre-e#$$e 1# +pi$olul E4 Pri# i#$er"e%iul pli+ iei %e &e!$iu#e %o+u"e#$ iei $e:#i+e !e
po$e reli- !i &e!$iu#e u$ili-$orilor pli+ iei4
3+* Aplica ia Google 'aps
3+*+* Crearea ,r ii
To$e pli+ iile API $rebuie !, 1#+r+e MAPS API u$ili-9#% o +:eie API4 U$ili-re +e!$ei
+:ei +o#%u+e l "o#i$ori-re u$ili-,rii pli+ iei Mp! API 4 To$o%$, $rebuie +$iv$ !ervi+iul
Goo&le Mp! API 4 I"pli+i$ o +:eie po$e 'i u$ili-$, 1# ori+e !i$e4
A#+,r+re lui Goo&le Mp! API 3
`!+rip$ !r+[a:$$p3//"p!4&oo&le4+o"/"p!b
'ile[picv[5cTeC[AI-SCDJ2+--XINCbu:DSI=^+eS'N]RLddHr(c!e#!orc!e#!or['l!ecre&i
o#[G=aa $Cpe[a$e2$/0v!+rip$a\
`/!+rip$\
EX
T&8ul `!+rip$\ i"por$, librri Goo&le Mp!4
T&8ul `%iv\ e!$e +o#$i#er8ul :r ii4 A# CSS !$Cle !e %e'i#e!$e %i"e#!iu#e :r ii i# pi2eli4
`%iv i%[a"pa !$Cle[a(i%$:3 Y66p2L :ei&:$3 I66p2a\`/%iv\
Hr$ !e +re-, +u ne6 GMa#2-/. A# +o#!$ru+$orul obie+$ului GMp5 !e p!e- ele"e#$l `%iv\
'olo!i#% DOM4
"p [ #e( GMp5)%o+u"e#$4&e$Ele"e#$=CI%)a"pa**L
A. +u" !u&ere-, .i #u"ele ma#.set<enter-/ +e#$re- pe o :r$, pu#+$ul !pe+i'i+$ +u o #u"i$,
l$i$u%i#e i lo#&i$u%i#e4 De !e"e#e, '+e -oo" pe #ivelul !pe+i'i+$4 Goo&le 'olo!e.$e o !+r, %e l
6 l 7H L #ivelul 6 %e -oo" v 'i. 1#$re& lu"e, #ivelul %e -oo" 7H e!$e 'olo!i$ pe#$ru 'i re
!$r,-ilor4
vr u!Ce#$erPoi#$ [ #e( GL$L#&)DI47,5J*L
vr i#i$ilCe#$erPoi#$ [ u!Ce#$erPoi#$L
vr i#i$il>oo"Level [ XL
vr i#i$ilMpTCpe [ G]HW=RID]MAPL
"p4!e$Ce#$er)i#i$ilCe#$erPoi#$, i#i$il>oo"Level, i#i$ilMpTCpe*L
3+*+1 Componentele de naviga ie i setarea tipului ini ial al ,r ii
A%,u&re +o"po#e#$elor %e #vi& ie GLarge'apControl +e per"i$e u$ili-$orului !
!+:i"be #ivelul %e -oo" l :,r ii, G'ap2peControl +e per"i$e u$ili-$orului !, !+:i"be i#$re
"o%ul Mp, S$elli$e i HCbri%e , G"caleControl , GControl(osition i G"ize/
"p4%%Co#$rol)#e( GLr&eMpCo#$rol)**L
"p4%%Co#$rol)#e( GMpTCpeCo#$rol)**L
"p4%%Co#$rol)#e( GS+leCo#$rol)*, #e( GCo#$rolPo!i$io#)G]ANCHOR]=OTTOM]RIGHT,
#e( GSi-e)56, 56***L
3+*+3 Crearea marIere?lor i al .erestrelor de in.orma ii
Lo+ iile +e repre-i#$, !u+ur!lele Hi%roele+$ri+ !u#$ repre-e#$$e 1# Goo&le Mp! pri#
"rTere4 A+e!$e "rTere !u#$ obie+$e +e #e+e!i$, +oor%o#$ele u#ui pu#+$ GlatLong, i #u"e
l$i$u%i#e i lo#&i$u%i#e pe#$ru pu$e 'i %u&$e pe :r$,4 To$o%$, 'ie+re "rTer po$e ve o
'ere!$r +u i#'or" ii %e!pre +e lo+ ie +re po$e 'i vi-uli-$, 1# ur" u#ui eve#i"e#$ %e +li+T4
G'arIer +re-, o lo+ ie, ma#.addAerla(-/ %u&, u# GMrTer pe :r$,4 Pe#$ru 'i re
+o# i#u$ului 'ere!$rei +u i#'or" ii %e!pre o lo+ ie !e +re-, o vribil, +e i#e u# !$ri#& rbi$rr
HTML4
vr +i$CI+o# [ #e( GI+o#)*L
+i$CI+o#4i"&e [ a:$$p3//(((4&oo&le4+o"/"p'ile!/"rTer4p#&aL
EH
+i$CI+o#4i+o#Si-e [ #e( GSi-e)56, ED*L
+i$CI+o#4!:%o( [ a:$$p3//(((4&oo&le4+o"/"p'ile!/!:%o(J64p#&aL
+i$CI+o#4!:%o(Si-e [ #e( GSi-e)EX, ED*L
+i$CI+o#4i+o#A#+:or [ #e( GPoi#$)76, ED*L
+i$CI+o#4i#'oKi#%o(A#+:or [ #e( GPoi#$)76, 6*L
vr poi#$ [ #e( GL$L#&)+i$CMp4l$i$u%e, +i$CMp4lo#&i$u%e*L
+i$CMp4"rTer [ #e( GMrTer)poi#$, +i$CI+o#*L
"p4%%OverlC)+i$CMp4"rTer*L
3+*+4 Adugarea evenimentelor
Eve#i"e#$ele !e po$ 'olo!ie 'ie pe#$ru :r$, , 'ie pe#$ru "rTere4 Pri# %,u&re eve#i"e#$elor %e
+li+T !upr :r ii !u !upr "rTerelor !e per"i$e i#$er+ iu#e u$ili-$orilor4
GEve#$4%%Li!$e#er)+i$CMp4"rTer, e"ou!eovere, 'u#+$io# )* f
+i$CMp4"rTer4!e$I"&e)eblue8%o$4p#&e*L
g*L
GEve#$4%%Li!$e#er)+i$CMp4"rTer, e"ou!eou$e, 'u#+$io# )* f
+i$CMp4"rTer4!e$I"&e)e&ree#8%o$4p#&e*L
g*L
GEve#$4%%Li!$e#er)"p, e+li+Te, 'u#+$io# )* f
+i$CMp4"rTer4!e$I"&e)e:$$p3//(((4&oo&le4+o"/"p'ile!/"rTer4p#&e*L
g*L
i' )+i$CMp4+i$C [[ !$r* f
GEve#$4%%Li!$e#er)+i$CMp4"rTer, e+li+Te, 'u#+$io# )* f
"p4!e$>oo")7J*L
"p4!e$Ce#$er)+i$CMp4"rTer4&e$L$L#&)**L
vr %e!+rip$io# [ a`%iv !$Cle[ha(i%$:3 E66p2L :ei&:$3 7J6p2ha \aL
%e!+rip$io# Z[ +i$CMp4+i$C Z a, a Z +i$CMp4!$$e Z a aL
%e!+rip$io# Z[ ec#b!pLc#b!pL`
:re'[a:$$p3//(((4:i%ro+o#!$ru+$i4+o"/ro"/ol$]i#'erior4:$"la $r&e$[a]bl#Ta \`b\Ipo$e!$i,
Sl$i#`b/\`/\e Z a`br/\aL
%e!+rip$io# Z[ e`i"& !r+[aipo$e!$i5]7r40p&a l$[aIpo$e!$ia /\e Z ac#b!pLc#b!pLaL
EY
%e!+rip$io# Z[ e`i"& !r+[aipo$e!$i5]5r40p&a l$[aIpo$e!$ia /\e Z a`br/\aL
%e!+rip$io# Z[ e` :re'[a:$$p3//lo+l:o!$/HC%roDo+/Nvi&$io#Clie#$4!p2a
$r&e$[a]bl#Ta \`b\e Z +i$CMp4+i$C Z e3 HC%roDo+`b/\`/\eL
%e!+rip$io# Z[ a`/%iv\aL
+i$CMp4"rTer4ope#I#'oKi#%o()%e!+rip$io#*L
g*L
g
3+1 $unc ionalit ile aplica iei #2droDoc
#2droDoc e!$e o pli+ ie pe#$ru &e!$io#re !i ++e!re %o+u"e#$elor 'ere#$e
#!"blelor !i !ub#!"blelor :i%roe#er&e$i+e, #u"i$e 1# +o#$e2$ul pli+ iei +o"po#e#$e4 Apli+ i
e!$e +o"pu!, %i# %ou, "o%ule 3 modulul de navigare +e per"i$e ++e!re %o+u"e#$elor pe#$ru
vi-uli-re !i %e!+,r+re !i modulul de gestiune +e per"i$e, pri#$re l$ele, +$uli-re %o+u"e#$elor,
+o"po#e#$elor !i u$ili-$orilor4
3+1+* 'odulul de Navigare J"ite .ront?endK
Mo%ulul %e Nvi&re v 'i i"ple"e#$$ 1# Mi+ro!o'$ Silverli&:$4 Li"b0ul %e pro&r"re
u$ili-$ e!$e CO4
D6
A++e!ul l +o# i#u$ul !i$e8ului 'ro#$8e#% !e reli-e-, #u"i %e +$re u$ili-$orii u$e#$i'i+ i,
pe b- %e #u"e u$ili-$or !i prol, !u pe b- #u"elui u$ili-$or %e %o"e#iu 'olo!i#% Ki#%o(!
u$:e#$i+$io#4 Si#&ur p&i#, (eb %i# pli+ ie +re !e po$e 'i 'r, + u$ili-$orul +ure#$ !, 'ie
u$e#$i'i+$ e!$e p&i# %e lo&i#4
Pe#$ru reli-re u$e#$i'i+,rii !e pre!upu#e + $o i u$ili-$orii !e +o#e+$e-, %i# +ee i re e i#$r#e$
)#u e2i!$ %oi u$ili-$ori +u +el i #u"e %e +o#$ u$ili-$or i# re e* !i +, e2i!$, po!ibili$$e
re+uper,rii #u"elui +u +re !8 lo&$ u$ili-$orul 1# !i!$e"ul %e operre Ki#%o(! %e pe PC8ul propriu4
E2i!$ %ou, "o%li$, i %e u$e#$i'i+re, 1# 'u#+ ie %e u# $ribu$ PDo"i#U!erQ l u#ui +o#$ u$ili-$or
)%e'i#i$ i# +%rul b-ei %e %$e pli+ iei*3
Re+uperre #u"e u$ili-$or +ure#$ %e %o"e#iu 'olo!i#% Ki#%o(! u$:e#$i+$io# i u$e#$i'i+re
%ire+$, i# pli+ ie, ',r, !e "i 'i! o p&i#, %e lo&i#, %+, u$ili-$orul re ++e! l pli+ ie +u
+o#$ul !,u %e %o"e#iu !i e!$e +o#'i&ur$ +u $ribu$ul PDo"i#U!erQ [ $rue,
A'i re p&i#, %e lo&i# pe#$ru u$ili-$orii pe#$ru +re #u !e per"i$e u$e#$i'i+re %ire+$, i#
pli+ ie 'olo!i#% #u"ele %e u$ili-$or re+uper$ +u Ki#%o(! u$:e#$i+$io#, %+, PDo"i#U!erQ
[ 'l!e4
U# u$ili-$or !e po$e +o#e+$ l !i$e8ul 'ro#$8e#% pri#$r8u# !u +ell$, vri#$,, 1# 'u#+ ie %e !e$re
$ribu$ului PDo"i#U!erQ !o+i$ +o#$ului u$ili-$or, +re e!$e &e!$io#$ %e +,$re u# %"i#i!$r$or
'olo!i#% 'u#+ i 7Gestiune utilizatori8 %i# "o%ulul %e &e!$iu#e l pli+ iei4
U#ui u$ili-$or +re $o+"i !8 u$e#$i'i+$ )pri# Ki#%o(! u$:e#$i+$io# !u pri# p&i# %e lo&i#* i !e
v 'i p&i# pri#+iplp !i$e8ului 'ro#$8e#%, +e v per"i$e ++e!ul l ve%erile %e #vi&re , l
rbore!+e# $e2$ %e +o"po#e#$e !i l 'or"ulrul %e +u$re %o+u"e#$elor, +9$ i l modulul de
gestiune )1# +-ul i# +re u$ili-$orul e!$e Ge!$io#r !u A%"i#i!$r$or*4
3+1+1 'odulul de Gestiune
Mo%ulul %e &e!$iu#e e!$e i"ple"e#$$ +u $e:#olo&i ASP4NET4 Li"b0ul %e pro&r"re 'olo!i$ e!$e
CO4
3.2.2.1 F11.1 A,16&'* 2&810& 2'10512&.& 61 /*019 2'10512&. /+(9.
(* 8*6-190*
U# u$ili-$or +re !8 u$e#$i'i+$ pe !i$e8ul 'ro#$8e#% !i re pro'ilul 7Gestionar8 !u
7Administrator8 po$e ++e! "o%ulul %e &e!$iu#e pri# p,!re op iu#ii 7'odul de gestiune8 %i#
"e#iul pri#+ipl %i#$r8u# u# %i# p&i#ile !i$e8ului 'ro#$8e#%4 Mo%ulul %e &e!$iu#e per"i$e ++e!ul l
%iver!e !ub"o%ule i# 'u#+ie %e pro'ilul u$ili-$orului +ure#$4
P&i# pri#+ipl, "o%ulului %e &e!$iu#e +o#i#e ur"$orele -o#e, %e !u! i# 0o!3
D7
-o# +e +o#i#e "e#iul pri#+ipl l "o%ulului %e &e!$iu#e, +u +o#i#u$ %epe#%e#$ %e pro'ilul
u$ili-$orului +ure#$, +re per"i$e ++e!ul l %i'eri$e !ub"o%ule,
-o# i#'or"$iv, +e +o#i#e3
Nu"ele !i pre#u"ele u$ili-$orului +ure#$,
U# li#T PDe+o#e+$reQ4
-o# %e %e!+riere "o%ulului %e &e!$iu#e !i !ub"o%ulelor +e!$ui4
Co#i#u$ul "e#iului pri#+ipl, i# 'u#+ie %e pro'ilul u$ili-$orului, e!$e ur"$orul3
Optiune meniu principal Profil Gestionar Profil Administrator
Ge!$iu#e &rupuri u$ili-$ori Nu D
Ge!$iu#e u$ili-$ori Nu D
Ge!$iu#e +o"po#e#$e &r'i+e Nu D
Ge!$iu#e +$e&orii %o+u"e#$e D D
Ge!$iu#e %o+u"e#$e D D
abelul 14 Co#i#u$ul "e#iului pri#+ipl, i# 'u#+ie %e pro'ilul u$ili-$orului
I# 'u#+ ie %e !ele+ i u#ei op iu#i %e "e#iu, u$ili-$orul po$e ++e! u#ul %i#$re !ub"o%ulele
pli+ iei, %e!+ri!e i# +o#$i#ure4
D5
3+1+3 Gestiune grupuri de utilizatori
Grupurile %e u$ili-$ori !u#$ %"i#i!$r$e %i# !ub"o%ulul PGe!$iu#e &rupuri u$ili-$oriQ l "o%ulului
%e &e!$iu#e4Nu"i u$ili-$orii v#% pro'ilul PA%"i#i!$r$orQ po$ ++e! +e!$ !ub"o%ul, %i# op$iu#e
!o+i$ "e#iului pri#+ipl4
3.2.3.1 F12.1 A,16&'* .16-& 8'929'1 (* 9-1.1:&-+'1
L ++e!re op$iu#ii PGe!$iu#e &rupuri u$ili-$oriQ "e#iului pri#+ipl, u$ili-$orii v#% pro'ilul
PA%"i#i!$r$orQ po$ 'i! o p&i# (eb +e +o#$i#e3
u# +"p e%i$bil i# +re !e v i#$ro%u+e #u"ele u#ui #ou &rup,
u# bu$o# PA%u&re &rup %e u$ili-$oriQ,
u# $bel +u li!$ %e &rupuri e2i!$e#$e v#% +olo#ele3
I% &rup u$ili-$ori ,
Nu"e &rup, li#T +$re p&i# %e %e$liu &rupului,
Nu"rul %e u$ili-$ori %i# &rup,
A+$iu#e 3 S$er&ere
A+e!$ +$iu#e e!$e 'i!$ !ub 'or" u#ei i+o#i$e, pri# p!re +rei &rupul !e v !$er&e !i
u$ili-$orii !o+i$i vor %eve#i PU$ili-$ori i-ol$iQ4
Tbelul per"i$e !or$re %up $o$e +"purile )+u e2+ep$i +"pului PS$er&ereQ* pri#$r8u# +li+T pe
+pe$ele %e $bel, ir li!$ e!$e p&i#$ +u #u"rul %e &rupuri %e u$ili-$ori 'i!$e pe p&i#4
3.2.3.2 F12.2 A,16&'* .16-& (* 9-1.1:&-+'1 2*0-'9 90 8'92 (*
9-1.1:&-+'1
L u# +li+T pe #u"ele u#ui &rup %e u$ili-$ori %i# li!$ %e &rupuri !e v 'i! o p&i# (eb +e +o#$i#e3
li!$ %e u$ili-$ori i &rupului )pe#$ru &rupul F U$ili-$ori i-ol$i GP !e vor 'i! u$ili-$orii +re #u '+
pr$e %i#$r8u# &rup*4 !n utilizator .ace parte dintr?un singur grup4
Li!$ u$ili-$orilor v 'i pre-e#$$ !ub 'or" u#ui $bel +re v +o#$i#e 3
I% u$ili-$or ,
Nu"e !i pre#u"e, li#T +$re p&i# (eb pe#$ru "o%i'i+re +o#$ u$ili-$or e2i!$e#$,
Nu"e +o#$ u$ili-$or,
Pro'il u$ili-$or,
Nu"e %epr$"e#$,
E!$e u$ili-$or %e %o"e#iu )%/#u*4
Tbelul per"i$e !or$re %up $o$e +"purile pri#$r8u# +li+T pe +pe$ele %e $bel, ir li!$ e!$e
p&i#$ +u #u"rul %e u$ili-$ori 'i!$i pe p&i#4
DE
3+1+4 Gestiune utilizatori
U$ili-$orii pli+$iei !u#$ %"i#i!$r$i %i# !ub"o%ulul PGe!$iu#e u$ili-$oriQ l "o%ulului %e &e!$iu#e4
Nu"i u$ili-$orii v#% pro'ilul PA%"i#i!$r$orQ po$ ++e! +e!$ !ub"o%ul, %i# op$iu#e !o+i$
"e#iului pri#+ipl4
3.2.4.1 F13.1 A,16&'* .16-& 9-1.1:&-+'1 &2.15&-1*
L ++e!re op$iu#ii PGe!$iu#e u$ili-$oriQ "e#iului pri#+ipl, u$ili-$orii v#% pro'ilul
PA%"i#i!$r$orQ po$ 'i! o p&i# (eb +e +o#$i#e 3 u# 'or"ulr %e +u$re u$ili-$orilor4
For"ulrul %e +u$re u$ili-$orilor +o#$i#e ur"$orele +"puri3
U# +"p e%i$bil i# +re !e i#!ere- #u"ele %e +o#$ l u$ili-$orului +u$$ )+"p op$io#l*,
U# +"p e%i$bil i# +re !e i#!ere- #u"ele !i pre#u"ele u$ili-$orului +u$$ )+"p
op$io#l*,
O li!$ %e op$iu#i +e +o#$i#e $o$e &rupurile %e u$ili-$ori, pre+u" !i op$iu#e vi% )i"pli+i$*4
O li!$ %e op$iu#i +e +o#$i#e $o$e pro'ilele %e u$ili-$or, pre+u" !i op$iu#e vi% )i"pli+i$*4
O li!$ %e op$iu#i +u #u"rul %e u$ili-$ori 'i!$i pe p&i# )op$iu#i 76, 56, J6, 766, i"pli+i$
56*4
U$ili-$orul po$e i#$ro%u+e u# #u"e %e +o#$ u$ili-$or !u #u"ele !i pre#u"ele u$ili-$orului +u$$ !i
eve#$ul o op$iu#e %e &rup %e u$ili-$ori !u pro'il u$ili-$or, !u %e #u"r %e re-ul$$e 'i!$e pe
p&i#, ir l p!re bu$o#ului PCu$re u$ili-$oriQ !e v 'i! o li!$ %e re-ul$$e, !ub 'or" u#ui
$bel +u ur"$orele +"puri3
I% u$ili-$or ,
Nu"e !i pre#u"e,li#T +e per"i$e ++e!ul l p&i# (eb pe#$ru "o%i'i+re +o#$ u$ili-$or,
Nu"e +o#$ u$ili-$or,
Grup %e u$ili-$ori,
Pro'il u$ili-$or,
Nu"e %epr$"e#$,
E!$e u$ili-$or %e %o"e#iu )%/#u*,
A+$iu#e 3 Mo%i'i+re prol ,
A+$iu#e 3 S$er&ere4
Tbelul per"i$e !or$re %up $o$e +"purile )+u e2+ep$i +"purilor PMo%i'i+re prolQ !i
PS$er&ereQ* pri#$r8u# +li+T pe +pe$ele %e $bel, ir li!$ e!$e p&i#$ +u #u"rul %e u$ili-$ori 'i!$i
pe p&i#, le! %i# 'or"ulrul %e +u$re )i"pli+i$ 56 u$ili-$ori pe p&i#*4
A+$iu#ile %i!po#ibile pe +o#$ul u#ui u$ili-$or e2i!$e#$ %e pe li#i +e!$ui %i# $bel !u#$ 'i!$e !ub
'or" %e i+o#i$e, ir pri# p!re lor !e v %e!+:i%e 'ie o +!e$ %e %ilo& )popup* pe#$ru "o%i'i+re
prol , 'ie o +!e$ %e %ilo& )popup* pe#$ru !$er&ere +o#$ u$ili-$or e2i!$e#$4
DD
3.2.4.2 F13.2 A(&98&'* 5+0- 9-1.1:&-+' 0+9
Di# p&i# +e 'i!e- li!$ %e u$ili-$ori !e po$e ++e! !ub"e#iul PA%u&re +o#$ u$ili-$orQ pe#$ru
%e!+:i%e p&i# (eb +e +o#$i#e 'or"ulrul %e %u&re u#ui #ou +o#$ u$ili-$or4
For"ulrul +o#$i#e ur"$orele +"puri3
Nu"e +o#$ u$ili-$or, +"p e%i$bil, obli&$oriu, "i#i" I +r+$ere !i "2i" J6 %e +r+$ere,
Nu"e !i pre#u"e u$ili-$or, +"p e%i$bil, obli&$oriu, "2i" J6 +r+$ere,
Pro'il u$ili-$or, +"p obli&$oriu pre-e#$$ + o li!$ %e op$iu#i +u vlorile PU$ili-$orQ,
PGe!$io#rQ, PA%"i#i!$r$orQ, i"pli+i$ op$iu#e e!$e PU$ili-$orQ,
Grup %e u$ili-$ori, +"p op$io#l pre-e#$$ + o li!$ %e op$iu#i, +u o op$iu#e vi% !ele+$$
i"pli+i$ )U# u$ili-$or '+e pr$e %i#$r8u# !i#&ur &rup*,
Depr$"e#$, +"p op$io#l pre-e#$$ + o li!$ %e op$iu#i e%i$bil )u$ili-$orul po$e !ele+$
o op$iu#e e2i!$e#$ !u po$e e%i$ o #ou op$iu#e*,
Cle %ire+$or i"por$ %o+u"e#$e, +"p op$io#l e%i$bil, "2i" 5JI %e +r+$ere
I% +o"po#e#$ pre'er$, +"p op$io#l e%i$bil,
U# bu$o# %e +u$re Pri#$r8u# +li+T pe bu$o#ul %e +u$re !e v %e!+:i%e u# popup +u
$i$lul PCo"po#e#$eQ +e +o#$i#e o li!$ %erul#$ %e +o"po#e#$e &r'i+e, 'i!$e !ub 'or"
rbore!+e#$, %i# +re u$ili-$orul po$e !ele+$ o +o"po#e#$,
U$ili-$or %e %o"e#iu, +"p %e $ip +:e+Tbo2, i"pli+i$ e!$e %ebi'$ )%i+ u$ili-$orul !e v
+o#e+$ pri# p&i# %e lo&i#*, +"p !o+i$ $ribu$ului PDo"i#U!erQ l +o#$ului u$ili-$or
%i# b- %e %$e4
For"ulrul re u# bu$o# PCrere +o#$ u$ili-$orQ pe#$ru !lvre #oului +o#$ u$ili-$or, !i u# bu$o#
PRe!e$reQ pe#$ru re!e$re +"purilor 'or"ulrului4
L p!re bu$o#ului PCrere +o#$ u$ili-$orQ !e e2e+u$ ur"$orele +$iu#i3
Se veri'i+ 'p$ul + #u"ele +o#$ului u$ili-$or re "i#i" I +r+$ere,
Se veri'i+ i#!erre #u"elui !i pre#u"elui,
Se veri'i+ 'p$ul + #u "i e2i!$ %e0 i# b- %e %$e u# l$ +o#$ u$ili-$or v#% +el!i
#u"e %e +o#$ +u +el le! pe#$ru #oul +o#$4
I# +-ul i# +re u# %i# +e!$e +o#%i$ii #u e!$e i#%epli#i$, !e v 'i! u# "e!0 %e erore !i !e revi#e
l 'or"ulrul %e %u&re %e +o#$uri u$ili-$or4
I# +-ul i# +re $o$e +o#%i$iile !u#$ i#%epli#i$e, !e v +re u# #ou +o#$ u$ili-$or, i"preu# +u o
prol %e I +r+$ere le$ore )%+ #u !8 bi'$ op$iu#e PU$ili-$or %e %o"e#iuQ l +rere
+o#$ului*4 I# b- %e %$e prol v 'i !lv$ +rip$$4
Se v 'i! u# "e!0 %e +o#'ir"re oper$iei4
DJ
To$e i#'or"$iile %e!pre #oul +o#$ u$ili-$or vor 'i 'i!$e i#$r8o p&i# (eb, +re !e po$e $ipri !i !e
po$e i#"# u$ili-$orului re!pe+$iv, pe#$ru 'i u$ili-$ l pri" ! u$e#$i'i+re4 U$ili-$orul v 'i
!'$ui$ ! "o%i'i+e prol )+re$ le$or %e pli+$ie* %up pri" u$e#$i'i+re4
U$ili-$orul i!i po$e "o%i'i+ prol %i# !i$e8ul 'ro#$8e#% )ve-i +-ul %e u$ili-re F74D*4
3.2.4.3 F13.3 M+(1,15&'* 5+0- 9-1.1:&-+' *;16-*0-
Di# li!$ %e u$ili-$ori e2i!$e#$i i# pli+$ie !e po$e !ele+$ li#Tul %i# +olo# PNu"e !i pre#u"eQ
u$ili-$or %e pe li#i u#ui +o#$ u$ili-$or !i !e 'i!e- p&i# (eb +e +o#$i#e 'or"ulrul %e "o%i'i+re
+o#$ului u$ili-$or re!pe+$iv4
For"ulrul +o#$i#e ur"$orele +"puri, +o"ple$$e i#i$il +u vlorile +ure#$e3
I% u$ili-$or ,
Nu"e +o#$ u$ili-$or, +"p $e2$ #e"o%i'i+bil )re%8o#lC*,
Nu"e !i pre#u"e u$ili-$or, +"p $e2$ bo2 obli&$oriu, "2i" J6 +r+$ere,
Grup %e u$ili-$ori, +"p op$io#l pre-e#$$ + o li!$ %e op$iu#i )U# u$ili-$or '+e pr$e
%i#$r8u# !i#&ur &rup*,
Pro'il u$ili-$or, +"p obli&$oriu pre-e#$$ + o li!$ %e op$iu#i +u vlorile PU$ili-$orQ,
PGe!$io#rQ, PA%"i#i!$r$orQ
Depr$"e#$, +"p op$io#l pre-e#$$ + o li!$ %e op$iu#i e%i$bil )u$ili-$orul po$e !ele+$
o op$iu#e e2i!$e#$ !u po$e e%i$ o #ou op$iu#e*,
Cle %ire+$or i"por$ %o+u"e#$e, +"p op$io#l e%i$bil, "2i" 5JI %e +r+$ere
I% +o"po#e#$ pre'er$, +"p op$io#l e%i$bil,
U# bu$o# %e +u$re Pri#$r8u# +li+T pe bu$o#ul %e +u$re !e v %e!+:i%e u# popup +u
$i$lul PCo"po#e#$eQ +e +o#$i#e o li!$ %erul#$ %e +o"po#e#$e &r'i+e, 'i!$e !ub 'or"
rbore!+e#$, %i# +re u$ili-$orul po$e !ele+$ o +o"po#e#$,
U$ili-$or %e %o"e#iu, +"p %e $ip +:e+Tbo2, v#% vlore +ure#$4
Dire+$or %o+u"e#$e %e i"por$$, +"p $e2$
Au$or +rere +o#$ u$ili-$or ,
D$ +rere +o#$ u$ili-$or ,
Au$or "o%i'i+re +o#$ u$ili-$or ,
D$ "o%i'i+re +o#$ u$ili-$or4
For"ulrul re u# bu$o# PMo%i'i+re u$ili-$orQ pe#$ru !lvre #oului +o#$ u$ili-$or, !i u# bu$o#
PRe!e$reQ pe#$ru re!e$re +"purilor l vlorile i#i$ile %e l %e!+:i%ere p&i#ii4
L p!re bu$o#ului PMo%i'i+re +o#$ u$ili-$orQ !e e2e+u$ ur"$orele +$iu#i3
Se veri'i+ i#!erre #u"elui !i pre#u"elui,
DI
D+ u$ili-$orul +ure#$ i!i "o%i'i+ propriul +o#$ u$ili-$or, +e!$ #u po$e "o%i'i+ pro'ilul
!u %i# PA%"i#i!$r$orQ i# l$ pro'il )%eore+e !$'el r pier%e ++e!ul l &e!$iu#e
u$ili-$orilor*4
I# +-ul i# +re u# %i# +e!$e +o#%i$ii #u e!$e i#%epli#i$, !e v 'i! u# "e!0 %e erore !i !e revi#e
l 'or"ulrul %e "o%i'i+re +o#$ui u$ili-$or4
I# +-ul i# +re $o$e +o#%i$iile !u#$ i#%epli#i$e, !e v +$uli- +o#$ul u$ili-$or +u #oile i#'or"$ii4 L
ur"$ore +o#e+$re l pli+$ie u$ili-$orul re!pe+$iv v ve i#'or"$iile "o%i'i+$e, %up +-4
Se v 'i! u# "e!0 %e +o#'ir"re oper$iei4
Prol +o#$ului u$ili-$or !u'er ur"$ore "o%i'i+re, i# 'u#+$ie %e ve+:e !i #ou vlore
+"pului F U$ili-$or %e %o"e#iu G
Lec,ea valoare camp
7!tilizator de domeniu8
Noua valoare camp
7!tilizator de domeniu8
Actiune asupra parolei din
baza de date
=i'$ )$rue* =i'$ )$rue* Ni+io "o%i'i+re
=i'$ )$rue* Debi'$ )'l!e* Se +ree- o #ou prol
le$ore %e I +r+$ere
Debi'$ )'l!e* =i'$ )$rue* Se !$er&e prol %i# b- %e
%$e
Debi'$ )'l!e* Debi'$ )'l!e* Ni+io "o%i'i+re
DX
abelul 3+ Prol +o#$ului u$ili-$or i# 'u#+$ie %e ve+:e !i #ou vlore +"pului F U$ili-$or %e
%o"e#iu G
To$e i#'or"$iile %e!pre +o#$ul u$ili-$or "o%i'i+$ vor 'i 'i!$e i#$r8o p&i# (eb, +re !e po$e
$ipri !i !e po$e i#"# u$ili-$orului re!pe+$iv, pe#$ru 'i u$ili-$ l ur"$ore ! u$e#$i'i+re4
D+ !8 +re$ o prol pe#$ru +o#$ul u$ili-$or, $u#+i +e!$ !e v 'i! i# +lr !i u$ili-$orul v 'i
!'$ui$ ! "o%i'i+e prol )+re$ le$or %e pli+$ie* l ur"$ore u$e#$i'i+re4
U$ili-$orul i!i po$e "o%i'i+ prol %i# !i$e8ul 'ro#$8e#% )ve-i +-ul %e u$ili-re F74D*4
3.2.4.4 F13.4 M+(1,15&'* 2&'+.& 5+0- 9-1.1:&-+' *;16-*0-
E!$e po!ibil + u# u$ili-$or ! ui$e propri prol !i ! !oli+i$e +rere u#ei #oi prole )ve-i +-ul %e
u$ili-re F74E*4
I# +e!$ +- %i# li!$ %e u$ili-$ori e2i!$e#$i !e po$e % +li+T pe i+o# PMo%i'i+re prolQ %e pe li#i
+o#$ului re!pe+$iv )i+o# e!$e 'i!$ #u"i pe#$ru u$ili-$orii v#% $ribu$ul QDo"i#U!erQ [
'l!e*4
Se 'i!e- o +!e$ %e %ilo& )popup* +u $i$lul PMo%i'i+re prol +o#$ u$ili-$or e2i!$e#$Q4
C!e$ %e %ilo& +o#$i#e %ou "o%uri %e "o%i'i+re prolei3
Mo%i'i+re prol pri# &e#erre u$o"$
Mo%i'i+re prol pri# i#$ro%u+ere u#ei #oi prole i# +"purile3
o Prol #ou, +"p e%i$bil obli&$oriu, "i#i" I +r+$ere !i "2i" J6 +r+$ere,
o Co#'ir"re prol, +"p e%i$bil obli&$oriu, "i#i" I +r+$ere !i "2i" J6 %e
+r+$ere4
C!e$ %e %ilo& re u# bu$o# PDAQ pe#$ru +o#'ir"re "o%i'i+re prol +o#$ e2i!$e#$ !i u# bu$o#
PNUQ pe#$ru #ulre "o%o'i+re prol +o#$ u$ili-$or e2i!$e#$4
D+ !e v !ele+$ pri" op$iu#e )"o%i'i+re prol pri# &e#erre u$o"$* $u#+i !e v
rei#i$ili- prol +o#$ului u$ili-$or re!pe+$iv, l o #ou +o"bi#$ie le$ore %e I +r+$ere4
Vlore +rip$$ prolei !e v !lv i# b- %e %$e4
D+ !e v !ele+$ %ou op$iu#e )"o%i'i+re prol pri# i#$ro%u+ere u#ei #oi prole* $u#+i !e
vor +o"ple+$ +ele %ou +"puri obli&$orii !i vlore +rip$$ prolei !e v !lv i# b- %e
%$e4
L p!re bu$o#ului PDAQ !e vor veri'i+ ur"$orele +$iu#i3
Se veri'i+ i#!erre prolei i# +"pul prol #ou,
Se veri'i+ i#!erre prolei i# +"pul +o#'ir"re prol4
I# +-ul i# +re u# %i# +e!$e +o#%i$ii #u e!$e i#%epli#i$, !e v 'i! u# "e!0 %e erore !i !e
revi#e l +!e$ %e %ilo& pe#$ru "o%i'i+re prol +o#$ui u$ili-$or4
DH
I# +-ul i# +re $o$e +o#%i$iile !u#$ i#%epli#i$e, !e v +$uli- +o#$ul u$ili-$or +u #oile
i#'or"$ii4 Vlore +rip$$ prolei !e v !lv i# b- %e %$e4
Se v 'i! u# "e!0 %e +o#'ir"re oper$iei4
To$e i#'or"$iile %e!pre +o#$ul u$ili-$or "o%i'i+$ )i#+lu!iv #ou prol, i# +lr* vor 'i 'i!$e i#$r8o
p&i# (eb, +re !e po$e $ipri !i !e po$e i#"# u$ili-$orului re!pe+$iv, pe#$ru 'i u$ili-$ l
ur"$ore ! u$e#$i'i+re4 U$ili-$orul v 'i !'$ui$ ! "o%i'i+e prol )+re$ le$or %e pli+$ie* l
ur"$ore u$e#$i'i+re4
U$ili-$orul i!i po$e "o%i'i+ prol %i# !i$e8ul 'ro#$8e#% )ve-i +-ul %e u$ili-re F74D*4
3.2.4.5 F13.5 S-*'8*'* 5+0- 9-1.1:&-+' *;16-*0-
Di# li!$ %e u$ili-$ori e2i!$e#$i !e po$e % +li+T pe i+o# PS$er&ere +o#$ u$ili-$orQ %e pe li#i u#ui
+o#$ u$ili-$or, pe#$ru 'i !$er! %i# b- %e %$e4
Se 'i!e- u# "e!0 %e +o#'ir"re PSu#$e$i !i&ur)* + %ori$i ! !$er&e$i +o#$ul SSS l u$ili-$orului
WWWbQ
D+ !e +o#'ir", $u#+i !e v !$er&e +o#$ul u$ili-$or %i# b- %e %$e )'r !e !$er&e %o+u"e#$ele
+re$e !u "o%i'i+$e %e +e!$*4 U$ili-$orul +u +el +o#$ #u !e v "i pu$e +o#e+$ l pli+$ie4
Li!$ %e u$ili-$ori e2i!$e#$i !e v 'i! %i# #ou, i"preu# +u u# "e!0 %e +o#'ir"re oper$iei4
Ob!erv$ie3 U$ili-$orul +ure#$ #u po$e !8!i !$er& propriul +o#$ u$ili-$or )pe#$ru el i+o#
PS$er&ere +o#$ u$ili-$orQ #u !e v 'i! pe li#i +ore!pu#-$ore %i# li!$ %e u$ili-$ori*4
3+1+5 Gestiune categorii de documente
C$e&oriile %e %o+u"e#$e %i# pli+$ie !u#$ %"i#i!$r$e %i# !ub"o%ulul PGe!$iu#e +$e&orii
%o+u"e#$eQ l "o%ulului %e &e!$iu#e4 A+e!$ "o%ul po$e 'i ++e!$ %e u$ili-$orii v#% pro'ilul
PA%"i#i!$r$orQ !u PGe!$io#rQ %i# op$iu#e !o+i$ "e#iului pri#+ipl4 Fie+re %o+u"e#$ %i#
pli+$ie pr$i#e u#ei !i#&ure +$e&orii %e %o+u"e#$e4 Se pre!upu#e + +e!$e +$e&orii %e %o+u"e#$e
!u#$ %i!pu!e pe u# !i#&ur #ivel )+$e&orii i#%epe#%e#$e i#$re ele*4 L i#i$ili-re pli+$iei !e v +re
o +$e&orie %e %o+u"e#$e +u i%[6, %e#u"i$ PFr +$e&orieQ, +e v 'i !o+i$ %o+u"e#$elor +re #u
u provi-oriu o +$e&orie %e %o+u"e#$e !o+i$4 E v 'i u$ili-$ !i pe#$ru %o+u"e#$ele +ror
+$e&orie !o+i$ e!$e !$er! %i# pli+$ie4
3.2.5.1 1 A,16&'* .16-& 5&-*8+'11 (* (+59/*0-* *;16-*0-*
La accesarea optiunii Gestiune categorii documente din meniul principal al modulului de gestiune se
va afisa intr-o pagina web sub forma tabelara lista de categorii de documente existente.
Pentru fiecare categorie se vor afisa urmatoarele informatii
!d-ul categoriei"
DY
#umele categoriei" lin$ prin care se permite accesul la pagina web pentru %odificare
categorie de documente &cu exceptia categoriei cu id'( denumita )ara categorie" care nu
poate fi modificata*"
+odul categoriei de documente"
Actiune ,tergere &cu exceptia categoriei cu id'( denumita )ara categorie" care nu poate fi
stearsa*.
Actiunea disponibila pentru categoria de documente este afisata sub forma de iconita si prin apasare
se va sterge categoria de documente din lista categoriilor de documente.
-abelul permite sortarea dupa toate campurile &cu exceptia campului ,tergere* printr-un clic$ pe
capetele de tabel" iar lista este paginata cu numarul de categorii de documente afisate pe pagina.
3.2.5.2 F15.2 A(&98&'* 5&-*8+'1* (* (+59/*0-*
Di# p&i# +e 'i!e- li!$ %e +$e&orii %e %o+u"e#$e !e po$e ++e! !ub"e#iul PA%u&re +$e&orie
%o+u"e#$eQ pe#$ru %e!+:i%e p&i# (eb +e +o#$i#e 'or"ulrul %e %u&re u#ei #oi +$e&orii %e
%o+u"e#$e4
For"ulrul +o#$i#e ur"$orele +"puri3
Co% +$e&orie, "2i" 76 +r+$ere, +"p e%i$bil obli&$oriu,
Nu"e +$e&orie %o+u"e#$e, "2i" 766 +r+$ere, +"p e%i$bil obli&$oriu4
For"ulrul re u# bu$o# PCrere +$e&orie %o+u"e#$eQ pe#$ru !lvre +$e&oriei %e %o+u"e#$e, !i u#
bu$o# PRe!e$reQ pe#$ru re!e$re +"pului 'or"ulrului4
L p!re bu$o#ului PCrere +$e&orie %o+u"e#$eQ !e e2e+u$ ur"$orele +$iu#i3
Se veri'i+ i#!erre +o%ului +$e&oriei,
Se veri'i+ i#!erre #u"elui +$e&oriei,
Se veri'i+ 'p$ul + #u "i e2i!$ o l$ +$e&orie %e %o+u"e#$e +u +el!i +o% !u +el!i
#u"e4
I# +-ul i# +re u# %i# +e!$e +o#%i$ii #u e!$e i#%epli#i$, !e v 'i! u# "e!0 %e erore !i !e revi#e
l 'or"ulrul %e %u&re +$e&orie4
I# +-ul i# +re +o#%i$iile !u#$ i#%epli#i$e, !e v %u& #ou +$e&orie %e %o+u"e#$e i# b- %e %$e
!i !e revi#e l p&i# +e +o#$i#e li!$ +$e&oriilor %e %o+u"e#$e4
3.2.5.3 F15.3 M+(1,15&'* 5&-*8+'1* (* (+59/*0-*
Di# p&i# +e 'i!e- li!$ %e +$e&orii %e %o+u"e#$e !e po$e ++e! li#Tul %e pe +olo# PNu"e
+$e&orieQ pe#$ru %e!+:i%e p&i# (eb +e +o#$i#e 'or"ulrul %e "o%i'i+re u#ei +$e&orii %e
%o+u"e#$e4
For"ulrul +o#$i#e ur"$orele +"puri, +o"ple$$e i#i$il +u vlorile +ure#$e3
I% +$e&orie %e %o+u"e#$e ,
Co% +$e&orie %o+u"e#$e, +"p e%i$bil obli&$oriu, "2i" 76 +r+$ere,
J6
Nu"e +$e&orie %o+u"e#$e, +"p e%i$bil obli&$oriu, "2i" 766 +r+$ere,
Au$or +rere +$e&orie %e %o+u"e#$e,
D$ +rere +$e&orie %e %o+u"e#$e,
Au$or "o%i'i+re +$e&orie %e %o+u"e#$e,
D$ "o%i'i+re +$e&orie %e %o+u"e#$e4
For"ulrul re u# bu$o# PMo%i'i+re +$e&orie %o+u"e#$eQ pe#$ru !lvre "o%i'i+rilor +$e&oriei
%e %o+u"e#$e, !i u# bu$o# PRe!e$reQ pe#$ru re!e$re +"pului 'or"ulrului4
L p!re bu$o#ului PMo%i'i+re +$e&orie %o+u"e#$eQ !e e2e+u$ ur"$orele +$iu#i3
Se veri'i+ i#!erre +o%ului +$e&oriei,
Se veri'i+ i#!erre #u"elui +$e&oriei,
Se veri'i+ 'p$ul + #u "i e2i!$ o l$ +$e&orie %e %o+u"e#$e +u +el!i +o% !u +el!i
#u"e4
I# +-ul i# +re u# %i# +e!$e +o#%i$ii #u e!$e i#%epli#i$, !e v 'i! u# "e!0 %e erore !i !e revi#e
l 'or"ulrul %e "o%i'i+re +$e&oriei4
I# +-ul i# +re +o#%i$iile !u#$ i#%epli#i$e, !e v "o%i'i+ #u"ele +$e&oriei %e %o+u"e#$e i# b- %e
%$e !i !e revi#e l p&i# +e +o#$i#e li!$ +$e&oriilor %e %o+u"e#$e4
3.2.5.4 F15.4 S-*'8*'* 5&-*8+'1* (* (+59/*0-*
Di# p&i# +e 'i!e- li!$ %e +$e&orii %e %o+u"e#$e !e po$e ++e! i+o# PS$er&ereQ pe#$ru
!$er&e o +$e&orie %e %o+u"e#$e4
I# +!e$ %e %ilo& pe#$ru !$er&ere +$e&orie %o+u"e#$e !e 'i!e- u# "e!0 %e +o#'ir"re PSu#$e$i
!i&ur)* + %ori$i ! !$er&e$i +$e&ori %e %o+u"e#$e SSSbQ
Pe#$ru !$er&e +$e&ori, !e vor e2e+u$ ur"$orele +$iu#i3
C$e&ori %e %o+u"e#$e !ele+$$ e!$e !$er!,
Se +$uli-e- +$e&ori %o+u"e#$elor )!o+i$e +ure#$ +$e&oriei +e !e !$er&e* l +$e&ori
PFr +$e&orieQ4 Do+u"e#$ele #u !u#$ !$er!e %i# pli+$ie4 Ele po$ 'i re$!$e l o l$
+$e&orie !u !$er!e %e'i#i$iv 'olo!i#% !ub"o%ulul PGe!$iu#e %o+u"e#$eQ l "o%ulului %e
&e!$iu#e4
Se revi#e l p&i# +e +o#$i#e li!$ +$e&oriilor %e %o+u"e#$e4
3+1+6 Gestiune documente
Documente din aplicatie sunt administrate din submodulul Gestiune documente al modulului de
gestiune.
Acest modul poate fi accesat de utili.atorii avand profilul Administrator sau Gestionar din optiunea
asociata a meniului principal.
Documentele introduse in aplicatie vor fi in mod implicit publice. ,e va putea insa configura ca un set
restrans de utili.atori sa accese.e anumite documente.
J7
Documentele pot fi accesate de toti utili.atorii care au dreptul prin intermediul functionalitatilor de pe
site-ul front-end
Prin navigarea prin vederi de ansamblu pana la o componenta grafica ce contine respectivul
document"
Prin navigarea prin arborescenta text de componente pana la o componenta grafica ce
contine respectivul document"
Prin cautarea documentului dupa cuvinte cheie in formularul de cautare.
3.2.6.1 F16.1 A,16&'* .16-& (+59/*0-* *;16-*0-*
La accesarea optiunii Gestiune documente din meniul principal al modulului de gestiune se va
afisa intr-o pagina web sub forma tabelara lista de documente.
Pagina web contine
/n formular de cautare a documentelor dupa urmatoarele criterii
o #ume document"camp editabil optional"
o +ategoria de documente" afisata ca o lista derulanta de categorii de documente. Lista
contine si o optiune denumita -oate categoriile" pentru a permite afisarea
documentelor re.ultate indiferent de categoria lor. ,electarea unei optiuni din lista
derulanta este obligatorie pentru cautarea documentelor.!mplicit va fi selectata
optinea -oate categoriile
o +uvant cheie" camp editabil optional"
o Atasat la componenta"cu optiunile -oate" DA" si #/" implicit optiunea -oate"
o +od 00, pentru componenta ce contine documentul" camp editabil optional"
o +od comercial pentru componenta ce contine documentul" camp editabil optional"
o Producator" camp editabil optional"
o )urni.or"camp editabil optional"
o /n buton Alege componenta. Printr-un clic$ pe butonul Alege componenta se va
deschide un popup cu titlul +omponente ce contine o lista derulanta de componente
grafice" afisate sub forma arborescenta" din care utili.atorul poate selecta una sau
mai multe componente"
o #umarul de re.ultate afisate pe o pagina" ca lista derulanta cu optiunile 1(" 2(" 3("
1((" implicit 2("
o )ormularul mai contine un buton +autare documente pentru lansarea cautarii.
/n tabel cu lista documentelor obtinute ca re.ultat al cautarii.
/n tabel cu lista componentelor asociate documentelor.
Daca se alege optiunea -oate a filtrului Atasat la componenta se vor afisa in pagina atat
documentele atasate cat si cele care nu sunt atasate la componente. Daca se alege optiunea DA se
vor afisa doar cele atasate" iar daca se alege optiunea #/ se vor afisa doar cele care nu sunt
atasate la o componente si in acest ca. optiunile +4%P4#5#-5 A,4+!A-5 nu vor fi disponibile
utili.atorului.
J5
La apasarea butonului +autare documente se va afisa tabelul cu re.ultate" ce contine pentru fiecare
document urmatoarele coloane
!d document"
#ume document" sub forma de lin$ ce permite accesul la pagina de modificare document"
Descriere document"
#ume categorie document"
Atasat la componenta &Da6#u*
Lista de documente permite sortarea alfabetica dupa
!d document"
#ume document"
#ume categorie document.
-abelul este paginat" avand lin$uri ce permit deplasarea la pagina urmatoare sau precedenta din lista
de re.ultate.
3.2.6.2 F16.2 A(&98&'* (+59/*0- 0+9
Din pagina ce afisea.a lista de documente se pate alege submeniull Adaugare document pentru a
se deschide formularul de inserare a unui nou document in aplicatie.
)ormular contine urmatoarele campuri
#ume document" camp editabil" obligatoriu" maxim 1(( de caractere"
Descriere document" camp textarea" obligatoriu" maxim 3(( de caractere"
+uvinte cheie" separate prin virgula" camp editabil" obligatoriu" maxim 3(( de caractere"
+ategoria de documente" afisata ca o lista derulanta de categorii de documente" implicit va fi
selectata categoria )ara categorie"
+aseta listbox &initial vida* si popup ,electare grupuri de utili.atori autori.ati pentru
vi.uali.are pentru selectarea grupurilor de utili.atori care vor avea dreptul sa vi.uali.e.e
documentul.
+aseta listbox &initial vida* si popup ,electare utili.atori autori.ati pentru vi.uali.are pentru
selectarea utili.atorilor individuali care vor avea dreptul sa vi.uali.e.e documentul.
Daca nu se configurea.a minim un grup de utili.atori sau un utili.ator individual documentul
este public pentru vi.uali.are.
+aseta listbox &initial vida* pentru grupuri autori.ate editare si popup ,electare grupuri
autori.ate editare de selectare a grupurilor de utili.atori care vor avea drept de editare
asupra documentelor ce vor fi nou create. Daca se configurea.a minim un grup de utili.atori "
grupul va fi implicit adaugat la lista grupurilor de utili.atori cu drept de vi.uali.are in ca.ul
cand documentul nu este public.
JE
/n buton Alege componenta din arborescenta. Printr-un clic$ pe butonul Alege
componenta din arborescenta se deschide un popup de cautare a componentelor dintr-o lista
sub forma arborescenta.Popup-ul contine un buton DA pentru confirmarea componentelor
asociate si un buton Anulare pentru inchiderea popup-ului.
Daca nu se selectea.a nicio componenta" la salvare documentul nu va fi asociat niciunei
componente" dar va putea fi asociat unei componente printr-o operatie ulterioara.
Daca s-au selectat componente" printr-un clic$ pe butonul 40 va re.ulta un tabel ce contine
urmatoarele coloane
o !d componenta"
o #ume componenta"
o Descriere componenta"
o +od comercial"
o +od 00,"
o Producator"
o )urni.or"
o Actiune ,tergere.
Actiunea de stergere disponibila pe componenta este afisata sub forma de iconita si printr-un
clic$ pe iconita de pe linia componentei se va sterge componenta din tabel.
/n buton Adauga componente prin cautare. Printr-un clic$ pe butonul Adauga
componente prin cautare se deschide un popup ce contine un formular de cautare cu
urmatoarele campuri
o #ume componenta" camp editabil"
o Descriere componenta " camp editabil"
o +od 00," camp editabil"
o +od comercial" camp editabil"
o Producator" camp editabil"
o )urni.or" camp editabil"
)ormularul are un buton +auta componente si printr-un clic$ pe buton componentele ce re.ulta
din cautare vor fi afisate intr-un tabel ce contine coloanele
o !d componenta"
o #ume componenta"
o Descriere componenta"
o +od comercial"
o +od 00,"
o Producator"
o )urni.or"
o ,electat &DA6#/*
JD
)ormularul mai contine un buton DA pentru confirmarea componentelor alese si un buton #/
pentru inchiderea popup-ului.
Daca nu se selectea.a nicio componenta" la salvare documentul nu va fi asociat niciunei
componente" dar va putea fi asociat unei componente printr-o operatie ulterioara.
Doua grupuri de campuri pentru inserarea a doua fisiere asociate documentului. Pentru
fiecare fisier se afisea.a urmatoarele campuri
o 7ersiune&fisier*" camp editabil" obligatoriu" de tip upload pentru incarcarea
fisierului"maxim 1(( caractere
o #ume versiune" camp editabil" maxim 1( caractere"
o Limba" lista derulanta de optiuni" implicit limba romana" camp obligatoriu
o Data versiune" camp editabil" optional"
o Autor versiune" camp editabil" optional.
)ormularul are un buton Adaugare document pentru adaugarea noului document in aplicatie" si un
buton 8esetare pentru resetarea campurilor formularului.
La apasarea butonului Adaugare document se executa urmatoarele validari
,e verifica inserarea de informatii in campurile obligatorii"
,e verifica lungimea textului pentru numele documentului sa nu depaseasca 1(( de
caractere" lungimea campurilor descriere si cuvinte cheie" sa nu depaseasca 3(( de
caractere.
!n ca.ul in care una din aceste conditii nu este indeplinita" se va afisa un mesa9 de eroare si se revine
la formularul de adaugare document.
!n ca.ul in care conditiile sunt indeplinite" se executa urmatoarele actiuni
,e salvea.a documentul si toate informatiile asociate in ba.a de date" inclusiv numele
fisierelor incarcate si calea catre directorul lor pe server. ,e adauga la campurile salvate
autorul &cu numele si prenumele utili.atorului curent* si data crearii documentului.
,e salvea.a fi.ic fisierele asociate documentului intr-un director de pe server" de unde pot fi
vi.uali.ate din pagina de informatii detaliate despre document.
!nformatiile despre document si continutul fisierelor fi.ice incarcate vor fi preluate pentru indexare de
catre motorul de indexare al aplicatiei" iar dupa ce s-a reali.at operatia de indexare documentul va
putea fi vi.uali.at pe site-ul front-end in lista documentelor asociate componentei sale grafice sau ca
urmare a unei operatii de cautare.
Daca operatia de salvare a documentului nu se executa cu succes &de exemplu apare o eroare de
salvare a unui fisier fi.ic atasat documentului*" se afisea.a un mesa9 de eroare si se revine la
formularul de inserare a documentului.
La savarea documentului se va afisa si un tabel cu versiunile documentului.-abelul contine
urmatoarele campuri
o !d versiune"
o )isier"
JJ
o #ume versiune"
o Limba"
o Autor versiune"
o Data versiune"
o Autor intrare in sistem"
o Data intare in siatem"
o Actiune ,tergere.
Actiunea disponibila pe versiunea de fisier este afisata sub forma de iconita si printr-un clic$ pe
iconita se va sterge versiunea de fisier din lista versiunilor afisate in tabel.
3.2.6.3 F16.3 M+(1,15&'* (+59/*0- *;16-*0-
Din pagina web ce contine lista documentelor" un document existent poate fi modificat prin accesarea
lin$-ului afisat in coloana #ume document de pe linia documnetului.
,e deschide o pagina web ce contine un formular de modificare a informatiilor documentului"
asemanator celui de adaugare a unui document" care include urmatoarele campuri" completate cu
informatiile curente ale documentului
!d document" camp needitabil"
#ume document" camp editabil" obligatoriu" maxim 1(( de caractere"
Descriere document" camp textarea" obligatoriu" maxim 3(( de caractere"
+uvinte cheie" separate prin virgula" camp editabil" obligatoriu" maxim 3(( de caractere"
+ategoria de documente" afisata ca o lista derulanta de categorii de documente" implicit va fi
selectata categoria )ara categorie"
+aseta listbox &initial vida* si popup ,electare grupuri de utili.atori autori.ati pentru
vi.uali.are pentru selectarea grupurilor de utili.atori care vor avea dreptul sa vi.uali.e.e
documentul.
+aseta listbox &initial vida* si popup ,electare utili.atori autori.ati pentru vi.uali.are pentru
selectarea utili.atorilor individuali care vor avea dreptul sa vi.uali.e.e documentul.
Daca nu se configurea.a minim un grup de utili.atori sau un utili.ator individual documentul
este public pentru vi.uali.are.
+aseta listbox &initial vida* pentru grupuri autori.ate editare si popup ,electare grupuri
autori.ate editare de selectare a grupurilor de utili.atori care vor avea drept de editare
asupra documentelor ce vor fi nou create. Daca se configurea.a minim un grup de utili.atori"
grupul va fi implicit adaugat la lista grupurilor de utili.atori cu drept de vi.uali.are in ca.ul
cand docuementul nu este public.
/n buton Alege componenta din arborescenta. Printr-un clic$ pe butonul Alege
componenta din arborescenta se deschide un popup de cautare a componentelor dintr-o lista
sub forma arborescenta. Popup-ul contine un buton 40 pentru confirmarea componentelor
asociate si un buton Anulare pentru inchiderea popup-ului.
JI
Daca nu se selectea.a nicio componenta" la salvare documentul nu va fi asociat niciunei
componente" dar va putea fi asociat unei componente printr-o operatie ulterioara.
Daca s-au selectat componente printr-un clic$ pe butonul 40 va re.ulta un tabel ce contine
urmatoarele coloane
o !d componentat"
o #ume componenta"
o Descriere componenta"
o +od comercial"
o +od 00,"
o Producator"
o )urni.or"
o Actiune ,tergere.
Actiunea de stergere disponibila pe componenta este afisata sub forma de iconita si printr-un clic$ pe
iconita de pe linia componentei se va sterge componenta din tabel.
/n buton Adaugare componente prin cautare .Printr-un clic$ pe butonul Adaugare
componente prin cautare se deschide un popup ce contine un formular de cautare cu
urmatoarele campuri
o #ume componenta" camp editabil"
o Descriere componenta " camp editabil"
o +od 00," camp editabil"
o +od comercial" camp editabil"
o Producator" camp editabil"
o )urni.or" camp editabil"
)ormularul are un buton +auta componente si printr-un clic$ pe buton componentele ce re.ulta din
cautare vor fi afisate intr-un tabel ce contine coloanele
o !d document"
o #ume document"
o Descriere document"
o +od comercial"
o +od 00,"
o Producator"
o )urni.or"
o ,electat &DA6#/*
)ormularul mai contine un buton DA pentru confirmarea componentelor alese si un buton #/
pentru inchiderea popup-ului.
Daca nu se selectea.a nicio componenta" la salvare documentul nu va fi asociat niciunei
componente" dar va putea fi asociat unei componente printr-o operatie ulterioara.
JX
Doua grupuri de campuri pentru inserarea a doua fisiere asociate documentului. Pentru
fiecare fisier se afisea.a urmatoarele campuri
o 7ersiune" camp editabil" obligatoriu" de tip upload pentru incarcarea fisierului
o #ume versiune &1a"2b*" camp editabil" maxim 1( caractere"
o Limba" lista derulanta de optiuni" implicit limba romana" obligatoriu
o Data versiune" camp editabil" optional"
o Autor versiune" camp editabil" optional.
Daca s-a reali.at upload-ul unei versiuni de fisier dupa ce s-a facut clic$ pe butonul %odificare
document se va afisa un tabel cu versiunile documentului ce contine urmatoarele campuri
o !d versiune"
o )isier"
o #ume versiune"
o Limba"
o Autor versiune"
o Data versiune"
o Autor intrare in sistem"
o Data intare in siatem"
o Actiune ,tergere.
Actiunea disponibila pe versiunea de fisier este afisata sub forma de iconita si printr-un clic$ pe iconita
de pe linia versiunii se va sterge versiunea de fisier din lista versiunilor afisate in tabel.
Daca se doreste stergerea unei versiuni de document se va afisa mesa9ul ,unteti sigur&a* ca doriti sa
stergeti versiunea ::: a documentul ;;;" inclusiv fisierul fi.ic de pe server < ,tergerea efectiva se
va reali.a la salvarea tuturor modificarilor prin apasarea butonului %odificare document =
Autor creare document"camp needitabil"
Data creare document" camp needitabil"
Autor modificare" camp needitabil"
Data modificare" camp needitabil.
)ormularul are un buton %odificare document pentru modificarea informatiilor documentului in
aplicatie" un buton 8esetare pentru resetarea campurilor formularului si un buton ,terge document
pentru a sterge un document.
La apasarea butonului %odificare document se executa urmatoarele validari
,e verifica inserarea de informatii in campurile obligatorii"
,e verifica lungimea textului pentru numele documentului si cuvintele cheie" sa nu
depaseasca 1(( de caractere" respectiv 3(( de carcatere.
!n ca.ul in care una din aceste conditii nu este indeplinita" se va afisa un mesa9 de eroare.
!n ca.ul in care conditiile sunt indeplinite" se executa urmatoarele actiuni
JH
,e salvea.a modificarile informatiilor documentului si toate informatiile asociate in ba.a de
date" inclusiv numele fisierelor incarcate si calea catre directorul lor pe server. ,e adauga la
campurile salvate autorul modificarii &cu numele si prenumele utili.atorului curent* si data
modificarii documentului.
,e salvea.a fi.ic fisierele asociate documentului intr-un director de pe server" de unde pot fi
vi.uali.ate din pagina de informatii detaliate despre document.
Daca operatia de salvare se executa cu succes" se va afisa un mesa9 de confirmare a operatiei si se
revine la pagina de afisare a listei documentelor existente.
!nformatiile despre document si continutul fisierelor fi.ice incarcate sunt preluate dupa un interval de
timp pentru indexare de catre motorul de indexare al aplicatiei" dupa care documentul va putea fi
vi.uali.at cu noile informatii pe site-ul front-end in lista documentelor asociate componentei sale
grafice sau ca urmare a unei operatii de cautare.
Daca operatia de salvare a documentului nu se executa cu succes &de exemplu apare o eroare de
salvare a unui fisier fi.ic atasat documentului*" se afisea.a un mesa9 de eroare si se revine la
formularul de inserare a documentului" fara ca informatiile despre document sa fie actuali.ate.
3.2.6.4 F16.4 S-*'8*'* (+59/*0- *;16-*0-
Din pagina web ce contine formularul de modificare al unui document existent " stergerea unui
document se reali.ea.a printr-un clic$ pe butonul ,terge document.,e afisea.a un mesa9 de alerta
,unteti sigur&a* ca doriti sa stergeti documentul :::< Atentie" toate versiunile si fisierele fi.ice
asociate se vor sterge de pe server =
!n ca.ul confirmarii" se va sterge inregistrarea documentului din ba.a de date" precum si fisierele
fi.ice asociate acestuia.
Documentul nu va mai fi afisat in lista de documente ale componentei grafice corespondente si nici in
urma unei operatii de cautare.
3.2.6.5 F16.5 I/2+'- (+59/*0-* 10 /&6& 59 ,161*' E;5*.
/tili.atorii cu profilul Administrator sau Gestionar pot importa in masa un set de documente
&inclu.and fisierele lor fi.ice* ce pot fi asociate unor componente grafice" prin completarea fisierului
5xcel de import.
Pentru aceasta" din pagina cu lista de documente asociate unei componente se face clic$ pe
submeniul !mport documente pentrul importul documentelor in masa cu fisier 5xcel.
,e afisea.a o pagina web ce contine un formular cu urmatoarele campuri
)isier 5xcel" camp obligatoriu de incarcare &upload* al fisierului 5xcel &completat in prealabil*"
+alea catre directorul de pe server ce contine fisierele ce vor fi importate"
/n lin$ )ormat import &.xls* ce permite accesul la fisierului de import 5xcel &xls*
)isierele importate vor fi transferate in prealabil intr-un director de lucru de pe server &ce va fi
mentionat in formular*" de exemplu prin transfer )-P.
)ormularul contine un buton !mport in masa pentru lansarea operatiei de import in masa si un buton
8esetare pentru resetarea campurilor formularului.
JY
La apasarea butonului !mport in masa se reali.ea.a urmatoarele validari
)isierul 5xcel trebuie sa existe in campul de upload si sa aiba extensia .xls
+alea catre directorul de pe server nu trebuie sa fie vida.
!n ca.ul in care una din conditii nu este indeplinita" se afisea.a un mesa9 de eroare si se pastrea.a pe
ecran formularul de import in masa.
Daca aceste conditii sunt indeplinite se executa urmatoarele actiuni
,e parsea.a directorul temporar de pe server ce contine documentele si se salvea.a numele
fisierelor existente. Daca directorul temporar este vid sau inaccesibil in citire" se abandonea.a
operatia de import"
,e inregistrea.a numele fisierelor din director" pentru utili.are la parsarea fisierului 5xcel"
,e lansea.a operatia de citire &parsare* a fisierului 5xcel" linie cu linie. +onditiile de parsare
ale fisierului 5xcel sunt descrise mai 9os
o )isierul 5xcel trebuie sa fie accesibil in citire" altfel operatia este abandonata"
o )isierul 5xcel trebuie sa contina pe prima linie numele campurilor" altfel operatia este
abandonata"
o )isierul 5xcel trebuie sa contina cel putin o linie cu informatii despre documente de
importat &incepand cu a 2-a linie*" altfel operatia este abandonata"
o Pe fiecare linie de informatii despre documentele de importat se recuperea.a toate
campurile de informatii despre documentul respectiv si se verifica criteriile de validare
ale fiecarui camp &ex. existenta valori in campurile obligatorii" lungime maxima camp"
existenta componenta grafica sau categorie document in functie de valorile din
campurile in cau.a" corectitudine format nume fisier in limba romana sau in limba
straina*. Daca una din conditiile de validare a unei linii nu este indeplinita" se
abandonea.a importul documentului de pe linia respectiva si se trece la linia
urmatoare din fisierul 5xcel.
o Pentru fisierul mentionat pe linia respectiva se verifica existenta in directorul
temporar. Daca nu exista se abandonea.a importul documentului de pe linia
respectiva. Daca exista" atunci fisierul este mutat in directorul final de fisiere al
aplicatiei &eventual cu alt nume" dependent de id-ul documentului* si referinta
documentului &numele si calea* este adaugata in ba.a de date. Apoi se trece la
urmatoarea linie din fisierul 5xcel ce contine alt document.
La finalul importului va re.ulta
o fie abandonul operatiei" daca anumite operatii descrise mai sus nu s-au executat cu
succes"
o fie terminarea cu erori a operatiei" ca. in care s-au salvat doar documentele fara erori
" va re.ulta un raport continand liniile cu erori"
o fie terminarea fara erori a operatiei" ca. in care se va afisa un mesa9 de confirmare a
operatiei si se revine la lista documentelor.
I6
Din pagina web prin accesarea lin$-ului )ormat import &.xls* se permite descarcarea fisierului de
import 5xcel &.xls*" urmand a se utili.a pentru importul in masa al documentelor asociate
componentelor.
Nume camp Descriere
#ume document -itlul documentului &maxim 23> caractere*
Descriere document Descrierea sumara a documentului &necesara pentru cautare*
+uvinte cheie +uvinte cheie" separate prin virgula &maxim 23> caractere*
+od categorie document +odul categoriei documentului
Grupuri autori.ate vi.uali.are Lista de grupuri de utili.atori" separate prin punct si virgula &"* care
vor avea dreptul de a vi.uali.a documentul
/tili.atori autori.ati vi.uali.are Lista de utili.atori individuali separati prin punct si virgula &"* care
vor avea dreptul de a vi.uali.a documentul
Grupuri autori.ate editare Lista de grupuri de utili.atori" separate prin punct si virgula &"* care
vor avea dreptul de editare asupra documentului
#ume fisier #ume si extensie fisier &optional*" de forma nnn.ext
7ersiune fisier 7ersiune fisier &maxim 1( caractere*
Limba Limba fisier
Data versiune Data crearii versiunii" in format ...ll.aaaa
Autor versiune Autorul versiunii
!d componente Lista de id-uri componente separate prin &"*
I7
abelul 4+ C9"puri 'i ier E2+el
Daca este necesar sa se adauge mai multe linii &documente* pentru o anumita componenta"
utili.atorul va putea copia linia precompletata din fisierul 5xcel furni.at cu cop?-paste si va crea
manual o noua linie in fisier" urmand sa o complete.e cu informatiile celui de-al 2-lea document.
,e va furni.a o lista cu codurile categoriilor de documente" precum si o lista cu limbile disponibile"
pentru ca utili.atorii care vor completa manual fisierul 5xcel sa poata introduce corect categoria
documentului si limba unui fisier atasat.
+u a9utorul fisierului 5xcel de import se pot importa
/nul sau mai multe documente" fiecare asociat la una sau mai multe componente.
3+1+9 Gestiune componente
+omponentele vederilor de navigare sunt administrate din submodulul Gestiune componente al
modulului de gestiune.
Acest modul poate fi accesat de utili.atorii avand profilul Administrator din optiunea asociata a
meniului principal.
-oate componentele afisate in vederile de navigare sunt administrate ca entitati ale ba.ei de date in
cadrul modulului de gestiune al aplicatiei.
Privite ca entitati ale unei tabele a ba.ei de date" componentele sunt dispuse intr-o arborescenta"
pornind de la componentele parinte de nivel 1 si continuand cu subcomponentele de nivel 2" @" samd.
Pe nivelul ( se va afisa o componenta radacina" care nu are niciun parinte.
Pe nivelul 1 se vor afisa centralele" pe nivelul 2 vederile de ansamblu la nivel de centrala" pe nivelul @
subcomponentele acestora" samd.
)iecare componenta poate avea un singur parinte si .ero" unul sau mai multe componente copil.
De asemenea" fiecare componenta poate avea .ero" unul sau mai multe documente asociate.
!n siteul front end" la un clic$ pe perimetrul &conturul dreptunghiular* asociat acelei componente +1
&de regula afisat in componenta sa parinte* se va afisa imaginea detaliata a componentei +1" in care
se vor pune in evidenta subcomponentele grafice ale acesteia.
+omponentele &afisate grafic in componenta lor parinte din arborescenta* care nu au un fisier imagine
asociat vor afisa o lista de documente la un clic$ in interiorul conturului lor din imaginea componentei
parinte.
3.2.7.1 F14.1 A,16&'* .16-& 5+/2+0*0-* *;16-*0-*
La accesarea optiunii Gestiune componente din meniul principal al modulului de gestiune se va afisa
intr-o pagina web
Lista de componente existente sub forma arborescenta" pornind de la componentele parinte
&nivel 1* si pana la componentele de nivel inferior &2" @" samd*.Pe nivelul ( se va afisa o
componenta radacina" care nu are niciun parinte.
Detalii componenta grafica & repre.intand si formularul de modificare al componentei
existente*
I5
Pentru fiecare componenta grafica vor exista actiuni disponibile
+reare subcomponenta"
,tergere componenta"
Duplicare componenta"
5xport fisier componente si subcomponente
4bservatie Pentru componenta parinte de nivel ( doar actiunile de detaliu componenta si de creare
subcomponenta sunt disponibile. +omponenta parinte de nivel ( va fi inserata in ba.a de date la
initiali.area aplicatiei si nu va putea fi modificata" duplicata sau stearsa din modulul de gestiune.
Nivel Componenta grafica
(
1
2
@
A
3
2
@
A
3
1
2
+omplex hidroenergetic
o +entrala 1
,ectiune transversala prin centrala 1
,ubcomponente sectiune transversala prin centrala 1
o ,ubcomponente nivel A
.................
,chema electrica monofilara generala centrala 1
,ubcomponente schema electrica monofilara generala
centrala 1
o ,ubcomponente nivel A
................
o +entrala 2
!dem centrala 1
IE
a!elul ". +omponenta graficB
3.2.7.2 F14.2 D*-&.11 5+/2+0*0-& 8'&,15& <,+'/9.&' /+(1,15&'*
5+/2+0*0-&=
La un clic$ pe numele unei componente din lista de componente se vor afisa intr-un formular toate
informatiile curente ale componentei grafice respective.+ampurile formularului vor fi completate initial
cu valorile curente
!d componenta" nemodificabil"
#ume componenta" camp editabil obligatoriu" maxim 1(( caractere"
Descriere componenta" camp editabil de tip multilinie" optional"maxim 2(( de caractere "
+od comercial" camp optional" maxim @( caractere"
+od 00," camp optional" maxim @( caractere"
Producator" lista derulanta de optiuni cu posibilitate de editare" camp optional" maxim 3(
caractere"
)urni.or" lista derulanta de optiuni cu posibilitate de editare" camp optional" maxim 3(
caractere"
Autor creare categorie de documente"
Data creare categorie de documente"
Autor modificare categorie de documente"
Data modificare categorie de documente"
-abel cu documentele asociate componentei. Pentru fiecare document se afisea.a
urmatoarele campuri
o !d document"
o #ume document"lin$ ce permite accesul la pagina web pentru modificare document"
o +ategorie document"
o #umar versiuni"
o Actiune Detasare.
-abelul permite sortarea dupa toate campurile &cu exceptia campului Detasare* printr-un clic$ pe
capetele de tabel" iar lista este paginata cu numarul de utili.atori afisati pe pagina.
Actiunea disponibila pe documentul existent de pe linia acestuia din tabel este afisata sub forma de
iconita.!n ca.ul in care se doreste detasarea unui document de la o componenta" se da clic$ pe
icoana de pe linia asociata documentului si printr-un mesa9 de confirmare ,unteti sigur&a* ca doriti sa
detasati documentul ::: de la componenta ;;;< in urma detasarii" documentul nu mai este asociat
componentei &dar poate ramane asociat altor componente* si nu se mai afisea.a in lista de
documente asociate componentei.
)ormularul are un buton %odificare componenta pentru salvarea modificarilor componentei grafice"
si un buton 8esetare pentru resetarea campurilor formularului la valorile initiale .
La apasarea butonului %odificare componenta se executa urmatoarele validari
ID
,e verifica inserarea campurilor obligatorii"
!n ca.ul in care una din aceste conditii nu este indeplinita" se va afisa un mesa9 de eroare si se revine
la formularul de modificare componenta.
!n ca.ul in care toate conditiile sunt indeplinite" se vor modifica informatiile asociate componentei in
ba.a de date " se va afisa un mesa9 de confirmare si se revine la pagina ce contine lista componente.
Daca se doreste ca acea componenta sa fie accesibila prin navigarea vi.uala prin imagini" atunci
imaginea urmea.a sa fie prelucrata programatic pentru a putea fi integrata cu celelalte imagini prin
utilitarul Deep.oom +omposer.
3.2.7.3 F14.3 A(&98&'* 5+/2+0*0-&
Din pagina ce afisea.a lista de componente printr-un clic$ pe butonul +reare subcomponenta se va
afisa formularul de adaugare a unei subcomponente la o componenta existenta.
)ormularul contine urmatoarele campuri
!d componenta parinte" nemodificabil"
#ume componenta parinte" nemodificabil"
#ume componenta" camp text box obligatoriu" maxim 1(( caractere"
Descriere componenta" camp de tip textarea" optional"maxim 2(( de caractere"
+od comercial" camp optional" maxim @( caractere"
+od 00," camp optional" maxim @( caractere"
Producator" lista derulanta de optiuni cu posibilitate de editare" camp optional" maxim 3(
caractere"
)urni.or" lista derulanta de optiuni cu posibilitate de editare " camp optional" maxim 3(
caractere
)ormularul are un buton +reare componenta pentru salvarea componentei" si un buton 8esetare
pentru resetarea campurilor formularului.
La apasarea butonului +reare componenta se executa urmatoarele actiuni
,e verifica inserarea campurilor obligatorii"
!n ca.ul in care una din aceste conditii nu este indeplinita" se va afisa un mesa9 de eroare si se revine
la formularul de adaugare de componenta.
!n ca.ul in care conditiile sunt indeplinite" se vor salva informatiile asociate componentei adaugandu-
se noua entitate componenta in ba.a de date.
Lista componentelor grafice din pagina web va fi actuli.ata. ,e va po.itiona pe componenta grafica
nou introdusa si se vor afisa detaliile componentei. Daca se doreste ca acea componenta sa fie
accesibila prin navigarea vi.uala prin imagini" atunci imaginea urmea.a sa fie prelucrata programatic
pentru a putea fi integrata cu celelalte imagini prin utilitarul Deep.oom +omposer.
3.2.7.4 F14.4 S-*'8*'* 5+/2+0*0-&
Din pagina ce afisea.a lista de componente printr-un clic$ pe butonul ,tergere si printr-un mesa9 de
confirmare ,unteti sigur&a* ca doriti sa stergeti componenta ::: si toate subcomponentele asociate
componentei< se sterge componenta si toate subcomponentele sale" in cascada.
IJ
Daca se confirma" se vor executa urmatoarele actiuni
+omponenta selectata este stearsa"
-oate subcomponentele sale din arborescenta sunt sterse" in cascada"
,e sterge asocierea intre o componenta sau subcomponenta stearsa si un document.
Documentele nu sunt sterse din aplicatie" dar raman orfane" neavand nicio componenta
asociata. 5le pot fi reatasate la o alta componenta sau sterse definitiv folosind submodulul
Gestiune documente al modulului de gestiune.
,e afisea.a un mesa9 de confirmare a operatiei si se actuali.ea.a pagina web ce contine lista
componentelor grafice.
3.2.7.5 F14.5 D92.15&'* 5+/2+0*0-*
Din pagina ce afisea.a lista de componente printr-un clic$ pe butonul Duplicare componenta se
afisea.a o caseta de dialog &popup* pentru duplicarea unei componente si a intregii arborescente de
subcomponente existente.
+aseta de dialog contine urmatoarele campuri
!d componenta de duplicat" nemodificabil"
#ume componenta de duplicat" nemodificabil"
#ume componenta noua" camp editabil obligatoriu" maxim 1(( caractere"
/n chec$box Duplica documente asociate care bifat va indica duplicarea documentelor
asociate componentelor ce se duplica
)ormularul are un buton DA pentru crearea noii componente si a subarborescentei asociate" si un
buton #/ pentru inchiderea casetei de dialog si anularea duplicarii componentei.
La apasarea butonului DA pentru duplicare componenta grafica se executa urmatoarele validari
,e verifica inserarea numelui noii componente" care trebuie sa fie diferit de cel al
componentei ce se duplica" sau de cel al componentelor avand acelasi parinte.
!n ca.ul in care aceasta conditie nu este indeplinita" se va afisa un mesa9 de eroare si se revine la
formularul de duplicare componenta grafica.
!n ca.ul in care conditia este indeplinita" se vor executa urmatoarele actiuni
,e creea.a noua componenta" pe acelasi nivel cu componenta de duplicat si avand acelasi
parinte" dar fara niciun fisier imagine atasat. Acesta poate fi inserat printr-o operatie de
modificare a componentei nou create &ve.i ca.ul de utili.are )1@.@*.
,e creea.a cate o subcomponenta a noii componente pentru fiecare subcomponenta a
componentei duplicate" cu acelasi nume si pe acelasi nivel" dar fara fisiere imagine atasate.
Daca se doreste ca noile componente sa fie accesibile prin navigarea vi.uala prin imagini" atunci
imaginile aferente urmea.a sa fie prelucrate programatic pentru a putea fi integrate cu celelalte
imagini prin utilitarul Deep.oom +omposer.
3.2.7.6 F14.6 G*0*'&'* ,161*' E;5*. 2*0-'9 5+/2+0*0-* 61
6935+/2+0*0-*
II
Din pagina ce afisea.a lista de componente grafice se poate accesa butonul 5xport componente
pentru a crea un fisier 5xcel &xls* cu informatii despre componenta selectata si toate
subcomponentele sale" pana la ultimul nivel" urmand a se utili.a pentru importul in masa al
documentelor asociate acestor componente.
#ume camp Descriere
!d componenta !d componenta
#ume componenta #ume componenta
abelul 64 Ge#erre 'i ier E2+el
IX
3+1+< Administrare
Logurile aplicatiei si configurarea directoarelor de documente sunt administrate din submodulul
Administare al modulului de gestiune.
Acest modul poate fi accesat de utili.atorii avand profilul Administrator din optiunea asociata a
meniului principal.
3.2.>.1 F17.1 ?9'0&.*
La accesarea optiunii Curnale a meniului principal" utili.atorii avand profilul Administrator pot afisa
o pagina web ce contine un formular de cautare a logurilor aplicatiei.
)ormularul de cautare a logurilor contine urmatoarele campuri
4 lista de optiuni ce contine toate clasele &+omponente "+ategorii documente "Documente
"7ersiuni"!mport"/tili.atori"Grupuri utili.atori" Administrare* din cadrul aplicatiei" precum si
optiunea toate &implicita*.
4 lista de optiuni ce contine toate operatiile din cadrul aplicatiei
&adaugare"modificare"stergere*" precum si optiunea toate &implicita*.
4 lista de optiuni pentru selectarea unei luni &optiuni !anuarie" )ebruarie" %artie" Aprilie" %ai"
!unie" !ulie" August" ,eptembrie" 4ctombrie" #oiembrie" Decembrie implicit luna curenta*.
4 lista de optiuni pentru selectarea unei anului &optiuni anul curent D 1("anul curent implicit
anul curent*.
/tili.atorul poate alege o optiune clasa sau actiuni sau de numar de re.ultate afisate pe pagina si
data dorita" iar la apasarea butonului +autare utili.atori se va afisa o lista de re.ultate" sub forma
unui tabel cu urmatoarele campuri
!d "
Data logului"
#umele utili.atorului "
+lasa"
Actiune"
Descriere
-abelul permite sortarea dupa toate campurile &cu exceptia campului Descriere* printr-un clic$ pe
capetele de tabel" iar lista este paginata cu numarul de loguri afisate pe pagina" ales din formularul de
cautare &implicit 2( de loguri pe pagina*.
Logurile din luna selectata sau toate logurile pot fi sterge prin apasarea butonului ,terge loguri. La
apasarea butonului se va deschide o caseta de dialog &popup* cu pentru stergerea logurilor. Daca se
sterg doar logurile dintr-o anumita luna mesa9ul din popup-ul de stergere este ,unteti sigur&a* ca
doriti sa stergeti logurile din luna x" anul ?< " iar daca se sterg toate logurile mesa9ul va fi ,unteti
sigur&a* ca doriti sa stergeti toate logurile<
3.2.>.2 F17.2 C+0,189'&'* (1'*5-+&'* (+59/*0-*
IH
La accesarea optiunii +onfigurare directoare documente a meniului principal" utili.atorii avand
profilul Administrator pot afisa o pagina web ce contine lista cu numele directoarelor indexabile de
catre ,earch ,erver si un formular de adaugare a unui nou director in care se vor salva documentele
de importat in aplicatie .
)ormularul de adaugare a unui nou director contine
#umele directorului curent in care sunt salvate documentele importate" camp readonl?
#umele nou al directorului in care se vor salva documentele de importat in aplicatie &calea
catre director*" camp editabil obligatoriu
/n buton pentru adaugare director
I# +-ul i# +re !e %ore!$e !+:i"bre %ire+$orului +ure#$, i# +re !e !lve- %o+u"e#$ele, +le
rel$iv +$re %ire+$orul re!pe+$iv e!$e i#$ro%u! i# +"pul +ore!pu#-$or )%ire+$orul $rebuie ! ib
++e! re%/(ri$e pe#$u u$ili-$orul %$ %e !:repoi#$*4
IY
4 (RE&ENAREA A(LICAIEI
Pe#$ru u$ili-re pli+$iei, $rebuie ! 'ie i#%epli#i$e ur"$orele +o#%i$ii 3
74 S 'ie i#!$l$ +el pu$i# u#ul %i# ur"$orele bro(!ere 3 Internet E@plorer =+>F Internet E@plorer
<+>F Internet E@plorer 9+>F $ire.o@ 9+>M+ Pe#$ru %e!+:i%e pli+$i, i# u#ul %i# +e!$e bro(!ere
$rebuie ! 'ie ++e!$ ur"$orul li#T 3 htt#1::Hi#&ererI:*(dro.oc

54 S 'ie i#!$l$ "iverlig,t 44 I# +-ul i# +re #u e!$e i#!$l$ pe +l+ul$or, !e po$e %e!+r+ %e l
ur"$orul li#T 3 htt#1::go.microsoft.com:f6lin4:JLin4I.K1LM19NOKL.0.9072N.0.
E4 CooTie8urile $rebuie ! 'ie +$iv$e pe#$ru bro(!erul 'olo!i$4 Pe#$ru 'l +u" !e +$ive- +ooTie8
urile, !e po$e 'olo!i ur"$orul li#T 3 htt#1::su##ort.google.com:accounts:"in:ans6er.#(J
hlKroOans6erKN1L1N
X6
4+* Navigare gra.ic
P&i# +e +o#$i#e #vi&re &r'i+ e!$e i"p$i$ i# %ou -o#e4 I# !$#& !e &!e!$e -o#
&r'i+, pri# +re !e reli-e- #vi&re vi-ul, ir i# %rep$ e+r#ului !u#$ pre-e#$$e i#'or"$ii
le&$e %e +o"po#e#$ !ele+$$, +$ !i %o+u"e#$ele $!$e l +e!$ +o"po#e#$4
$igura 134 Nvi&re &r'i+,
D+ !e %ore!$e 'i!re #vi&rii pri# i"&i#i pe i#$re&ul e+r# !e po$e p! pe bu$o#ul %e
"2i"i-re 4 Pe#$ru reve#i l vi-uli-re +elor %ou -o#e, bu$o#ul e!$e p!$ i#+ o %$4
X7
$igura 144 Nvi&re &r'i+, +o"po#e#$e
4+*+* Navigare vizual prin imagini
Nvi&re vi-ul pri# i"&i#i re + !+op pr+ur&ere +o"po#e#$elor, +o#'or"
rbore!+e#$ei %e +o"po#e#$e, %e l +o"po#e#$ pri#$e +$re +o"po#e#$ele +opii, p# l
+o"po#e#$ +u$$, pe#$ru 8i re&!i %o+u"e#$$i 'ere#$4 A!$'el, por#i#% %e l o i"&i#e %e
#!"blu, !e po$e reli- o pr+ur&ere i# %#+i"e, 0u#&#% l +o"po#e#$ %ori$ !i i# +ele %i#
ur" l %o+u"e#$ul +u$$4
Nvi&re !e po$e reli- pri# u$ili-re "ou!e8ului, 'olo!i#% !+roll8ul pe#$ru >oo" !i bu$o#ul
!$#& pe#$ru !ele+$io#re +o"po#e#$ei pri# +li+T4
De !e"e#e, %i# i#$er'$ !e po$ u$ili- ur"$orele bu$o#e3
8 bu$o#ul pe#$ru >oo" IN
8 bu$o#ul pe#$ru >oo" OUT
8 bu$o#ul pe#$ru i#$or+ere l i"&i#e %e i#+epu$
8 bu$o#ul pe#$ru i#$or+ere l ul$i" +o"po#e#$ !ele+$$
8 bu$o#ul pe#$ru le&ere +o"po#e#$ei pre'er$e
X5
I# i"&i#e 'ere#$ u#ei +o"po#e#$e !u#$ repre-e#$$e, !ub 'or" %e +o#$ururi
%rep$u#&:iulre ):o$!po$uri*, +opiii +e!$ei %e pe #ivelul ur"$or4 Mu$re "ou!ului i# i#$eriorul
+%r#ului u#ui :o$!po$ %e$er"i# evi%e#$iere pri# +olorre %rep$u#&:iului, ir pri#$r8u# +li+T i#
+e!$ +o#$ur +o"po#e#$ 'ere#$ e!$e !ele+$$, ir i"&i#e +e!$ei e!$e po-i$io#$ i# +e#$rul
e+r#ului4 De !e"e#e, i#'or"$iile 'ere#$e +o"po#e#$ei !ele+$$e )%o+u"e#$e, proprie$$i* !u#$
+$uli-$e i# -o# %i# %rep$ e+r#ului4
I# -o# %e !u! e+r#ului !e &!e!$e +le %e l +o"po#e#$ r%+i# !$ru+$urii %e
+o"po#e#$e p# l +o"po#e#$ !ele+$$4
Pri# p!re u#ui li#T +$re o +o"po#e#$ %i# li!$ +e +o#!$i$uie +le p# l +o"po#e#$
!ele+$$, !e !ele+$e- +o"po#e#$ re!pe+$iv !i i# #vi&re &r'i+4 Pri# p!re bu$o#ului !e
reli-e- i#$or+ere l i"&i#e +o"po#e#$ei r%+i#4
4+*+1 Linia de navigare a componentelor
I# ur" #vi&rii vi-ul pri# i"&i#i, !e +$uli-e- li#i %e #vi&re +o"po#e#$elor i# -o# %e
!u! e+r#ului4 Di# li#i %e #vi&re !e po$e le&e pri# +li+T pe #u"ele !u ori+re %i#
+o"po#e#$ele pri# +re !8 '+u$ #vi&re, reve#i#%u8!e !$'el l +o"po#e#$ !ele+$$ $$ i# -o#
%e #vi&re vi-ul +$ !i i# e+r#ul %e #vi&re $e2$4
Pri# p!re bu$o#ului , +e !e &!e!$e l#& ul$i" +o"po#e#$ %i# li#i %e #vi&re, !e
+o#'i&ure- +e +o"po#e#$ %rep$ +o"po#e#$ pre'er$ u$ili-$orului4
4+*+3 Documente asociate componentei selectate
I# ur" !ele+$rii u#ei +o"po#e#$e i# #vi&re vi-ul pri# i"&i#i, i# -o# %i# %rep$ !u!
!u#$ 'i!$e %o+u"e#$ele !o+i$e +o"po#e#$ei !ele+$$e4 A+e!$e %o+u"e#$e !u#$ &rup$e pe +$e&orii4
I# +-ul i# +re !e %ore!$e vi-uli-re $u$uror %o+u"e#$elor, 'r 'i !or$$e pe +$e&orii, !e po$e
!ele+$ op$iu#e aTo$e %o+u"e#$elea4 Pri#$r8u# +li+T pe #u"ele u#ui %o+u"e#$ !e %e!+:i%e p&i# +u
i#'or"$ii re'eri$ore l %o+u"e#$ul re!pe+$iv4
4+*+4 In.orma ii component selectat
I# ur" !ele+$rii u#ei +o"po#e#$e i# #vi&re vi-ul pri# i"&i#i, !e po$ vi-uli- i# -o#
%i# %rep$ 0o! i#'or"$ii le&$e %e +o"po#e#$ )i# p#oul +u proprie$$i*4 I#'or"$iile pre-e#$$e
!u#$3 Nu"e +o"po#e#$, De!+riere +o"po#e#$, Co% +o"er+il, Co% ^^S, Nu"ele pro%u+$orului !i
l Fur#i-orului +o"po#e#$ei4
XE
$igura 154 Nvi&re vi-ul, pri# i"&i#i
4+1 Navigare te@t
Nvi&re Te2$ pre-i#$ i#'or"$ii %e!pre +o"po#e#$e !i %o+u"e#$ele !o+i$e4 Pe#$ru
'i!re i#'or"$iilor !e vor !ele+$io# +o"po#e#$e %i# ierr:i %e +o"po#e#$e pre-e#$$ !ub 'or"
u#ui rbore4
I# "e#iul pri#+ipl !e re&!e!$e bu$o#ul aNvi&re Te2$a, pri# p!re +rui !e 0u#&e l p&i# %e
#vi&re $e2$ pli+$iei4 I# +-ul i# +re #i+io +o"po#e#$ #u e!$e !ele+$$, u# "e!0 i# +re !e
pre+i-e- le&ere u#ei +o"po#e#$e e!$e 'i!$ pe e+r#4
XD
$igura 164 Nvi&re $e2$
D+ o +o"po#e#$ 'o!$ !ele+$$, !u#$ pre-e#$$e %e$liile +o"po#e#$ei re!pe+$ive, +$ !i
%o+u"e#$ele !o+i$e +e!$ei4
De re"r+$ 'p$ul + #vi&re &r'i+, #vi&re $e2$ !i li#i %e #vi&re !u#$ !i#+ro#i-$e4
A!$'el, pe#$ru $re+e %i#$r8o #vi&re i# l$ e!$e !u'i+ie#$ p!re bu$o#ului aNvi&re &r'i+a ,
bu$o#ului aNvi&re Te2$a !u ! le& %i# li#i %e #vi&re +o"po#e#$ !ele+$$ 'ii#% +ee!i i#
+ele $rei -o#e4
Nvi&re $e2$ re i# -o# %i# !$#& rborele %e +o"po#e#$e !i i# -o# %i# %rep$ %e!+riere
+o"po#e$ei !ele+$$e !u %o+u"e#$ului !ele+$$, i# 'u#+$ie %e +$iu#ile u$ili-$orului4 I# -o# %e !u!
!e &!e!+ +o"po#e#$ele +e +o#!$i$uie +le %e l +o"po#e#$ r%+i# p# l +o"po#e#$ !ele+$$4
Pri# p!re bu$o#ului !e reli-e- i#$or+ere l p&i# i# +re #i+io +o"po#e#$ #u e!$e
!ele+$$4
XJ
$igura 194 Nvi&re $e2$, %e$lii
4+1+* Arborele de componente
I# -o# %i# !$#& e+r#ului !e &!e!$e rborele %e +o"po#e#$e4 Pri# !ele+$re u#ei
+o"po#e#$e %i# rbore, i# -o# %i# %rep$ !e 'i!e- i#'or"$ii le&$e %e +o"po#e#$ re!pe+$iv,
+$ !i %o+u"e#$ele !o+i$e +e!$ei +o"po#e#$e4
4+1+1 Linia de navigare a componentelor
I# ur" #vi&rii pri# rborele %e +o"po#e#$e, !e +$uli-e- li#i %e #vi&re +o"po#e#$elor i#
-o# %e !u! e+r#ului4 Di# li#i %e #vi&re !e po$e le&e pri# +li+T pe #u"ele !u ori+re %i#
+o"po#e#$ele pri# +re !8 '+u$ #vi&re, reve#i#%u8!e !$'el l +o"po#e#$ !ele+$$ $$ i# -o#
%e #vi&re vi-ul +$ !i i# e+r#ul %e #vi&re $e2$4
Pri# p!re bu$o#ului , +e !e &!e!$e l#& ul$i" +o"po#e#$ %i# li#i %e #vi&re, !e
+o#'i&ure- +e +o"po#e#$ %rep$ +o"po#e#$ pre'er$ u$ili-$orului4
4+1+3 Descriere component
I# -o# %i# %rep$ !u! e+r#ului !e &!e!+ i#'or"$ii le&$e %e +o"po#e#$ !ele+$$ %i#
rborele %e +o"po#e#$e4 Su#$ 'i!$e ur"$orele i#'or"$ii3 Nu"e +o"po#e#$, De!+riere
+o"po#e#$, Co% +o"er+il, Co% ^^S, Nu"e pro%u+$or, Nu"e 'ur#i-or, D$ +rere !i Au$or +rere
XI
+$ !i D$ !i Au$orul ul$i"ei "o%i'i+ri !upr +o"po#e#$ei4 I# +-ul i# +re %$ %e +rere !i %$
"o%i'i+rii +oi#+i%, +o"po#e#$ #u !u'eri$ #i+io "o%i'i+re4
4+1+4 List documente asociate componentei
I# -o# %i# %rep$ 0o! e+r#ului !e &!e!$e o li!$ +u %o+u"e#$ele !o+i$e +o"po#e#$ei,
+$ !i po!ibili$$e %e &rup %o+u"e#$ele %up C$e&orie, %e +u$ %up Nu"ele %o+u"e#$ului !i
%e !+:i"b #u"rul %e %o+u"e#$e 'i!$e pe p&i#4 I# +-ul i# +re +o"po#e#$ #u re #i+iu#
%o+u"e#$ !o+i$, u# "e!0 +ore!pu#-$or !e v 'i! pe e+r#4 Pri# p!re pe #u"ele %o+u"e#$ului
!e v %e!+:i%e o p&i# +e +o#$i#e i#'or"$iile %e$li$e le %o+u"e#$ului !ele+$$4
4+3 Detalii document
$igura 1<4 De$lii %o+u"e#$
I# -o# %i# %rep$ !u! p&i#ii +e +o#$i#e %e!+riere %o+u"e#$elui, !e &!e!+ 'i!$e
%e$liile le&$e %e +e!$4 A+e!$e +upri#%3 Nu"ele %o+u"e#$ului, De!+riere, Cuvi#$ele +:eie,
C$e&ori %i# +re '+e pr$e %o+u"e#$ul, D$ %e +rere !i Au$orul, +$ !i D$ !i Au$orul "o%i'i+rii
%o+u"e#$ului4 I# +-ul i# +re %$ %e +rere !i %$ "o%i'i+rii +oi#+i%, %o+u"e#$ul #u !u'eri$ #i+io
"o%i'i+re4
XX
4+3+* Componentele asociate documentului
I# p&i# 'ere#$ %e!+rierii %o+u"e#$ului !e &!e!$e u# $bel +e +o#$i#e +o"po#e#$ele
!o+i$e %o+u"e#$ului !i u#ele i#'or"$ii le&$e %e +e!$e +o"po#e#$e3 Nu"e +o"po#e#$, De!+riere,
Co% +o"er+il, Co% ^^S, Pro%u+$or !i Fur#i-or +o"po#e#$4 Pri# p!re pe #u"ele +o"po#e#$ei,
p&i# +e +o#$i#e %e!+riere %e$li$ +o"po#e#$ei e!$e 'i!$, v#% i# -o# %i# !$#&, i# rborele
%e +o"po#e#$e, !ele+$$ +o"po#e#$ re!pe+$iv4
I# +-ul i# +re %o+u"e#$ul #u re #i+io +o"po#e#$ !o+i$, u# "e!0 +ore!pu#-$or e!$e
'i!$4
4+3+1 Lersiuni document
I# -o# %i# %rep$ 0o! p&i#ii +e +o#$i#e %e!+riere %o+u"e#$ului !e &!e!$e u# $bel +u
ver!iu#ile !o+i$e %o+u"e#$ului4 Grupre ver!iu#ilor !e '+e i# 'u#+$ie %e li"b i# +re e!$e !+ri!
ver!iu#e, i# or%i#e %e!+re!+$ore %$ei %e +rere )ver!iu#e +e "i re+e#$ pre pri" i# $bel*4
I# ur" reli-rii u#ui +li+T pe #u"ele ver!iu#ii, !e %e!+:i%e 'i!ierul !ele+$$4
I# +-ul i# +re %o+u"e#$ul #u re #i+io ver!iu#e $!$, u# "e!0 +ore!pu#-$or e!$e 'i!$4
4+4 Cutare avansat
Cu$re v#!$ per"i$e re&!ire %o+u"e#$elor &e!$io#$e i# pli+$ie pri# +o#'i&urre
u#ui !e$ %e 'il$re pe +r+$eri!$i+ile %o+u"e#$elor !i +o"po#e#$elor l +re +e!$e !u#$ !o+i$e4
P&i# %e Cu$re Av#!$ e!$e 'i!$ i# ur" u#ui +$iu#i %e !ele+$re bu$o#ului %e
F Cu$re G %i# "e#iul pri#+ipl4
P&i# e!$e +o#!$i$ui$ %i# %ou -o#e4 I# -o# %e !u! !e &!e!$e 'or"ulrul %e +u$re
%o+u"e#$e, ir i# -o# %e 0o! vor 'i 'i!$e re-ul$$ele +u$rii4
4+4+* $ormular de cutare documente
I# -o# %e !u! e+r#ului !e &!e!$e 'or"ulrul %e +u$re %o+u"e#$e4 A+e!$ +o#$i#e %ou
pr$i3 i# -o# %i# !$#& !u#$ 'il$re pe +"purile +r+$eri!$i+e %o+u"e#$elor ir i# -o# %i# %rep$
!u#$ 'il$re pe +"purile +r+$eri!$i+e +o"po#e#$elor l +re !u#$ !o+i$e %o+u"e#$ele4
C"purile %up +re !e reli-e- +u$re !u#$3
8 i#'or"$ii %o+u"e#$ 8 Nu"e, De!+riere, C$e&orie, Tip, Cuvi#$e +:eie, Cuvi#$e %i# 'i!ierL
8 i#'or"$ii +o"po#e#$ 8 Nu"e, De!+riere, Co% ^^S, Co% +o"er+il, Pro%u+$or, Fur#i-orL
C"purile Cuvi#$e +:eie !i Cuvi#$e %i# 'i!ier $rebuie ! +o#$i# +uvi#$e !epr$e pri# vir&ul
pe#$ru +u$ i# "o% +ore+$4 De !e"e#e, pe#$ru $o$e +"purile, +u e2+ep$i +"purilor C$e&orie
!i Tip, +u$re e!$e %e $ipul a+o#$i#ea)%e e2e"plu, %+ !e i#$ro%u+e a+e#a !e vor +u$ $o$e
%o+u"e#$ele +e +o#$i# +uvi#$e + a+e#$rla, a:i%ro+e#$rla*4 I# +-ul i# +re #i+io i#'or"$ie #u e!$e
XH
i#$ro%u! i# +"purile %up +re !e reli-e- 'il$rre !i bu$o#ul aCu$ %o+u"e#$ea e!$e p!$,
$o$e %o+u"e#$ele vi-ibile u$ili-$orului %i# b- %e %$e vor 'i 'i!$e i# li!$ +u %o+u"e#$e4
E2i!$ %e !e"e#e po!ibili$$e !ele+$rii #u"rului %e %o+u"e#$e +e vor 'i 'i!$e i# li!$ %e
%o+u"e#$e4
$igura 1=4 For"ulr %e +,u$re %o+u"e#$e
E2i!$ op$iu#ile F Cu$re i# $o$e +o"po#e#$ele G !i F Cu$re i# +o"po#e#$ele !ele+$$e G4 Op$iu#e
F Cu$re i# $o$e +o"po#e#$ele G e!$e op$iu#e i"pli+i$4 D+ !e !ele+$e- op$iu#e F Cu$re i#
+o"po#e#$ele !ele+$$e G , bu$o#ul VSele+$$i +o"po#e#$eleQ %evi#e vi-ibil i# p&i#4 L p!re
bu$o#ului !e v 'i! u# popup !u o +!e$ %e %ilo& i# +re !u#$ 'i!$e !ub 'or" rbore!+e#$ $o$e
+o"po#e#$ele4 Se !ele+$e- +o"po#e#$ele %ori$e !i l p!re bu$o#ului F Cu$re %o+u"e#$e G !e
vor +u$ %o+u"e#$ele +ore!pu#-$ore op$iu#ilor le!e4 I# p&i# e2i!$ !i op$iu#e %e re!e$re
+"puri pri# +re !e !$er& vlorile i#$ro%u!e i# +"purile e%i$bile, ir i# li!$ele %e o$iu#i !u#$
!ele+$$e volorile i#i$ile4
4+4+1 Rezultate cutare
I# -o# %e 0o! e+r#ului pr, i#$r8u# $bel, re-ul$$ele +u$rii4 C"purile 'i!$e !u#$3
Nu"e %o+u"e#$, C$e&orie, Nu"r ver!iu#i, De!+riere, Cuvi#$e +:eie4 I#i$il, pri"ul %o+u"e#$ e!$e
!ele+$$4 L !ele+$re u#ui %o+u"e#$ %i# $bel, pre %e!+riere %o+u"e#$ului, +$ !i u# li#T +e
$ri"i$e +$re p&i# +u %e$liile %o+u"e#$ului4 I# p&i# +u %e$liile %o+u"e#$ului !e 0u#&e !i pri#
XY
+li+T pe #u"ele %o+u"e#$ului4 De !e"e#e, 'ie+rui %o+u"e#$ !ele+$$ i !e !o+i- "i "ul$e
li#Turi3
8 i# +-ul i# +re %o+u"e#$ul re +el pu$i# o ver!iu#e, !e &!e!$e u# li#T +re %e!+:i%e ul$i" ver!iu#e
!o+i$ %o+u"e#$uluiL i# +- +o#$rr, i# lo+ul li#Tului +e %e!+:i%e ul$i" ver!iu#e !e &!e!$e
"e!0ul 3aDo+u"e#$ul #u re #i+io ver!iu#e $!$a
8 i# +-ul i# +re %o+u"e#$ul 'o!$ &!i$ i# ur" +u$rii +uvi#$elor i# 'i!ier, u# li#T +e %e!+:i%e
'i!ierul i# +re u 'o!$ &!i$e +uvi#$ele e!$e pre-e#$L %e !e"e#e, i# -o# %i# %rep$ pre +o#$e2$ul
i# +re 'o!$ &!i$ +uv#$ul +u$$4
$igura 3>4 Re-ul$$e +,u$re
4+5 'odul utilizatori
4+5+* Logare
For"ulrul %e lo&i# l pli+$iei !e v 'i! o !i#&ur %$ pe#$ru u$ili-$orii +e !e +o#e+$e-
u$o"$4 Ceill$i u$ili-$ori !e vor +o#e+$ i#$o$%eu# pri# p&i# %e lo&i#4 A+e!$ 'or"ulr +o#$i#e
%ou +"puri3 u# +"p pe#$ru #u"e u$ili-$or !i u# +"p pe#$ru prol4 I# +-ul i# +re %$ele !u#$
i#$ro%u!e +ore+$ !i bu$o#ul aLo&i#a e!$e p!$, p&i# pri#+ipl pli+$iei pre, u$li-$orul 'ii#%
lo&$ i# pli+$ie4 I# +- +o#$rr, u# "e!0 %e erore e!$e 'i!$ i# p&i#4
H6
$igura 3*4 Lo&re
4+5+1 Cerere resetare parol
U# u$ili-$or +re !e +o#e+$e- i# pli+$ie +u lo&i# !i prol po$e !oli+i$ re!e$re
)rei#i$ili-re* prolei +o#$ului4 A!$'el, pri# i#$ro%u+ere lo&i#8ului !i p!re li#T8ului aRe!e$re
prola %i# p&i# %e lo&i#, i# +-ul i# +re lo&i#8ul u$ili-$orului e!$e +ore+$ i#$ro%u!, !e v $ri"i$e u#
e8"il %"i#i!$r$orului pli+$iei4 A%"i#i!$r$orul v rei#i$ili- prol i# +%rul "o%ulului %e
&e!$iu#e !i o v +o"u#i+ u$ili-$orului4 I# +-ul i# +re #u"ele u$ili-$orului #u e!$e i#$ro%u! +ore+$,
u# "e!0 %e erore e!$e 'i!$ i# p&i# %e lo&re4
4+5+3 'odi.icare parol
To$i u$ili-$orii u$e#$i'i+$i i# pli+$ie i!i po$ "o%i'i+ prol proprie p!#% pe li#T8ul
aMo%i'i+re prola %e pe p&i# pri#+ipl !i$e8ului4 U$ili-$orul v $rebui ! i#$ro%u+ prol
e2i!$e#$ !i o prol #ou, +e v 'i +o#'ir"$ !i ! p!e bu$o#ul aCo#'ir"rea4I# +-ul i# +re %$ele
!u#$ i#$ro%u!e +ore+$, u# "e!0 %e +o#'ir"re !+:i"brii prolei e!$e 'i!$ pe e+r#4 I# +-ul i# +re
pre o erore)u#ele +"puri #u !u#$ +o"ple$$e +ore+$*, u# "e!0 +ore!pu#-$or e!$e 'i!$4 Pri#
p!re bu$o#ului aA#ulrea !e reli-e- i#$or+ere l p&i# pri#+ipl pli+$iei, 'r vli%re
'or"ulrului4
H7
$igura 314 Mo%i'i+re prol,
4+5+4 Deconectare
Ori+e u$ili-$or lo&$ i# pli+$ie re 'i!$ pe p&i# pri#+ipl pli+$iei u# li#T
aDe+o#e+$rea, pri# +re !e po$e reli-e- %e+o#e+$re %e l pli+$ie4 Pe#$ru u$ili-$orii +e !e
+o#e+$e- u$o"$, pri# p!re li#T8ului aDe+o#e+$rea !e %e!+:i%e o p&i# +e ii o'er
po!ibili$$e %e re+o#e+$re, +o#e+$re pri# lo&i# !i prol !u %e i#+:i%ere pli+$iei4 Pe#$ru
u$ili-$orii +e #u u op$iu#e %e +o#e+$re u$o"$, e!$e 'i!$ p&i# %e lo&i#4
$igura 334 De+o#e+$re
H5
4+6 Aurorizri Nn 'OD!L!L DE GE"I!NE
I# +%rul "o%ulului %e &e!$iu#e, u$ili-$orii +u pro'il A%"i#i!$r$or po$ reli- &e!$iu#e
+o"po#e#$elor, +$e&oriilor %e %o+u"e#$e, %o+u"e#$elor, u$ili-$orilor, &rupurilor %e u$ili-$ori !i
+o#'i&urre3
$igura 344 Me#iu "o%ul %e &e!$iu#e
U$ili-$orii +u pro'il Ge!$io#r po$ "o%i'i+ %or +$e&oriile %e %o+u"e#$e !i %o+u"e#$ele3
HE
$igura 354 Mo%ulul %e &e!$iu#e
4+9 Gestiune componente
U$ili-$orii +u pro'il A%"i#i!$r$or, !u#$ u$ori-$i ! ++e!e-e &e!$iu#e +o"po#e#$elor i#
Mo%ulul %e Ge!$iu#e4 A!$'el, pe#$ru o +o"po#e#$ e2i!$ po!ibili$$e %e "o%i'i+re, !$er&ere,
%upli+re, +rere !ub+o"po#e#$, e2por$ +o"po#e#$e !i %e$!re %o+u"e#$elor %e l +o"po#e#$4
4+9+* 'odi.icare component
De pe p&i# aGe!$iu#e Co"po#e#$ea !e po$ "o%i'i+ i#'or"$iile le&$e %e +o"po#e#$
!ele+$$ %i# rborele %e +o"po#e#$e4 C"purile +e !e po$ "o%i'i+$e !u#$3 Nu"e +o"po#e#$,
De!+riere +o"po#e#$, Co% +o"er+il, Co% ^^S, Pro%u+$or, Fur#i-or4 Si#&urul +"p obli&$oriu
)+e $rebuie ! +o#$i# i#'or"$ii i#i#$e %e p!re bu$o#ului aMo%i'i+ +o"po#e#$a* e!$e +"pul
Nu"e +o"po#e#$4 I# +e!$ p&i# e!$e pu! l %i!po-i$ie po!ibili$$e %u&rii u#ei #ou 'ur#i-or
!u u#ui #ou pro%u+$or +e vor 'i !o+i$i +o"po#e#$ei !ele+$$e )pri# !ele+$re op$iu#ii aA%u&
pro%u+$ora, re!pe+$iv aA%u& 'ur#i-ora !o+i$e +"purilor Pro%u+$or !i Fur#i-or !i pri#
i#$ro%u+ere #u"elui #oului pro%u+$or, re!pe+$iv #oului 'ur#i-or*4
Co"po#e#$ !e "o%i'i+ pri# p!re bu$o#ului aMo%i'i+ +o"po#e#$a4 Pe#$ru !$er&ere
i#'or"$iile +e u 'o!$ +o"ple$$e i# +"puri !i i#i$ili-re +"purilor +u vlorile +ure#$e %i# b- %e
%$e, bu$o#ul aRe!e$rea $rebuie p!$4
I# p&i# aGe!$iu#e Co"po#e#$ea !e &!e!$e %e !e"e#e !i li!$ %e %o+u"e#$e !o+i$e
+o"po#e#$ei4 Pri# p!re bu$o#ului %e %e$!re u#ui %o+u"e#$ %e l o +o"po#e#$ )+e !e &!e!$e
HD
pe +olo# aDe$!rea* !i pri# +o#'ir"re %e$!rii, %o+u"e#$ul #u "i e!$e !o+i$ +o"po#e#$ei
!ele+$$e4 Pe#$ru %e!+:i%e p&i# +u i#'or"$iile %o+u"e#$ului, v#% po!ibili$$e %e "o%i'i+re
+e!$or, !e % +li+T pe #u"ele u#ui %o+u"e#$ !o+i$ +o"po#e#$ei4
$igura 364 Mo%i'i+re +o"po#e#$,
4+9+1 Creare subcomponent
Pri# p!re bu$o#ului aCrere !ub+o"po#e#$a !e %e!+:i%e o p&i# i# +re i#'or"$iile
!ub+o"po#e#$ei )+e v 'i !ub+o"po#e#$ pe#$ru +o"po#e#$ !ele+$$* !e po$ +o"ple$4 Si#&urul
+"p obli&$oriu e!$e Nu"ele +o"po#e#$ei4 I# +e!$ p&i# e2i!$ po!ibili$$e %u&rii u#ui #ou
'ur#i-or !u u#ui #ou pro%u+$or +re vor 'i !o+i$i #oii +o"po#e#$e )pri# !ele+$re op$iu#ii
aA%u& pro%u+$ora, re!pe+$iv aA%u& 'ur#i-ora !o+i$e +"purilor Pro%u+$or !i Fur#i-or !i pri#
i#$ro%u+ere #u"elui #oului pro%u+$or, re!pe+$iv #oului 'ur#i-or*4
Sub+o"po#e#$ !e +re- pri# p!re bu$o#ului aCrere !ub+o"po#e#$a4 Pe#$ru !$er&ere
i#'or"$iilor +e u 'o!$ +o"ple$$e i# +"puri bu$o#ul aRe!e$rea $rebuie p!$4
HJ
$igura 394 Crere +o"po#e#$,
4+9+3 tergere component
Pri# p!re bu$o#ului aS$er&e +o"po#e#$a !e %e!+:i%e u# pop8up i# +re $rebuie
+o#'ir"$ !$er&ere +o"po#e#$ei4 I# pop8up, i# +-ul i# +re bu$o#ul aDa e!$e p!$, +o"po#e#$,
+$ !i +o"po#e#$ele +opii i +e!$ei, !u#$ !$er!e %i# rbore4 I# +-ul i# +re bu$o#ul aNua e!$e p!$
)!$er&ere #u e!$e +o#'ir"$*, pop8up8ul %i!pre !i +o"po#e#$ #u e!$e !$er! %i# rbore4 De
re"r+$ 'p$ul + pri"ele %ou #ivele %i# rborele %e +o"po#e#$e #u po$ 'i !$er!e )#u u !o+i$
bu$o#ul aS$er&e +o"po#e#$a*4
HI
$igura 3<4 $er&ere +o"po#e#$,
4+9+4 Duplicare component
Pri# p!re bu$o#ului aDupli+ +o"po#e#$a !e %e!+:i%e u# pop8up i# +re #u"ele
+o"po#e#$ei #ou +re$e $rebuie ! 'ie i#$ro%u!4 Co"po#e#$ !ele+$$, +$ !i $o$i +opii +e!$ei vor 'i
%upli+$i, e2i!$#% %e !e"e#e po!ibili$$e + %o+u"e#$ele pr$i##% +o"po#e#$elor ve+:i ! 'ie
!o+i$e +o"po#e#$elor #ou +re$e )pri# !ele+$re op$iu#ii aDupli+ %o+u"e#$e !o+i$ea*4
I# +-ul i# +re bu$o#ul aDa e!$e p!$ !i +"pul Nu"e e!$e i#$ro%u!, +o"po#e#$ e!$e
%upli+$ !i #ou +o"po#e#$ !e &!e!$e i# rborele %e +o"po#e#$e, 'ii#% pe +el!i #ivel +u
+o"po#e#$ ori&i#l !i v#% +el!i pri#$e4 I# +-ul i# +re bu$o#ul aNua e!$e p!$, pop8up8ul
e!$e i#+:i! !i +o"po#e#$ #u e!$e %upli+$4 De re"r+$ 'p$ul + pri"ul #ivel %i# rborele %e
+o"po#e#$e #u po$e 'i %upli+$ )#u re !o+i$ bu$o#ul aDupli+ +o"po#e#$a*4
HX
$igura 3=4 Dupli+re +o"po#e#$,
4+9+5 E@port componente
Pri# p!re bu$o#ului aE2por$ +o"po#e#$ea !e &e#ere- u# 'i!ier E2+el )+u e2$e#!i 42l!*
i# +re !e &!e!$e, pe +$e u# r#%, i%8ul +o"po#e#$ei !ele+$$e, +$ !i i%8urile $u$uror +o"po#e#$elor
+opii i +e!$ei +o"po#e#$eL 'ie+re i% re !o+i$ +le %e +o"po#e#$e +e por#e!$e %e l +o"po#e#$
r%+i# rborelui %e +o"po#e#$e !i !e $er"i# +u +o"po#e#$ l +rei i% !e &!e!$e i# -o# %i#
!$#&, pe +el!i r#%L +e!$ +le repre-i#$ %ru"ul +e !e pr+ur&e i# rbore pe#$ru 0u#&e %e l
+o"po#e#$ pri#$e l +o"po#e#$ re!pe+$iv4 I# +-ul i# +re +o"po#e#$ !ele+$$ e!$e r%+i#
rborelui %e +o"po#e#$e, 'i!ierul v +o#$i#e u# #u"r %e r#%uri e&l +u #u"rul %e +o"po#e#$e %i#
rbore4 Pe 'ie+re r#% !e &!e!$e i%8ul u#ei +o"po#e#$e %i# rboreL 'ie+re i% re !o+i$ +le +e
repre-i#$ %ru"ul +e !e pr+ur&e i# rbore pe#$ru 0u#&e %e l +o"po#e#$ pri#$e l +o"po#e#$
re!pe+$iv4
I# +-ul i# +re e!$e !ele+$$ o +o"po#e#$ +e #u re #i+io +o"po#e#$ +opil, i# 'i!ierul e2+el
!e &!e!$e %or i%8ul +o"po#e#$ei !ele+$$e, +e re !o+i$, i# -o# %i# %rep$, +le %e +o"po#e#$e
+e repre-i#$ %ru"ul +e !e pr+ur&e i# rbore pe#$ru 0u#&e %e l +o"po#e#$ pri#$e l +o"po#e#$
!ele+$$ )i# +e!$ +-, 'i!ierul e2+el +o#$i#e u# !i#&ur r#%*4
HH
$igura 4>4 E2por$ +o"po#e#$e
HY
4+< Gestiune categorii documente
U$ili-$orii +u pro'il A%"i#i!$r$or !u Ge!$io#r, !u#$ u$ori-$i ! ++e!e-e &e!$iu#e
+$e&oriilor %e %o+u"e#$e i# Mo%ulul %e Ge!$iu#e4 A!$'el, pe#$ru o +$e&orie %e %o+u"e#$e e2i!$
po!ibili$$e %e "o%i'i+re, %e !$er&ere !i %u&re4
4+<+* List categorii documente
I# p&i# aLi!$ +$e&orii %o+u"e#$ea !e &!e!$e u# $bel i# +re !e &!e!+ ur"$orele
+olo#e3 I%, Nu"e +$e&orie, Co% +$e&orie, S$er&ere4 Pe +olo# I% !e &!e!$e I%8ul +$e&oriei %i#
b- %e %$e4 I# $bel e2i!$ !i +$e&ori aFr +$e&oriea, l +re !u#$ !o+i$e %o+u"e#$ele +re #u
'+ pr$e %i# #i+io +$e&orie %e'i#i$ i# b- %e %$e4 I# pli+$ie, !e &!e!+ ur"$orele +$e&orii
pre%e'i#i$e )v#% 'ie+re u# +o% +$e&orie pre%e'i#i$, +e !e &!e!$e i#$re pr#$e-e*L 'ie+re +$e&orie
e!$e %e!$i#$ pe#$ru ur"$orele $ipuri %e %o+u"e#$e3
8 Do+u"e#$$ie %e proie+$re )PROIECT* 8 =!i+ De!i&#L De$il De!i&#L Do+u"e#$$ie A! buil$L Fi!e
$e:#i+e +u pr"e$rii pri#+ipli !i re&i"uri %e 'u#+$io#re
8 Do+u"e#$$ie %e operre )OPERARE* 8 M#ule %e e2plo$re, i#$re$i#ere !i "e#$e##$L
Do+u"e#$$i %e operreL I#!$ru+$iu#i $e:#i+e i#$er#e )ITI*L Pro+e%uri %e "#evr
8 Do+u"e#$$ie %e pu#ere i# 'u#+$iu#e )PIF* 8 Pro$o+ole %e $e!$re
8 Do+u"e#$$ie %e "e#$e##$ )MENTENANTA* 8 A!i&urre "e#$e##$eiL Me#$e##$ e'e+$u$ %e
per!o#lul oper$iv %e e2plo$reL Gr'i+e !u i#%i+$ii privi#% !+:i"bre ele"e#$elor +o#!u"bileL
Gr'i+e !i i#%i+$ii privi#% e'e+$ure revi-iilor !i repr$iilor +ure#$eL Me#$e##$ pe#$ru 'ie+re #ivel
%e lu+rri
8 Do+u"e#$$ie %e &r#$ie )GARANTIE* 8 Probe %e &r#$ie e'e+$u$e
8 Do+u"e#$$ie %e +li$$e )CALITATE*
8 Do+u"e#$$ie pe#$ru +$ivi$$i %"i#i!$r$ive )ADMIN* 8 Do+u"e#$e !pe+i'i+e privi#% S#$$e !i
Se+uri$$e i# Mu#+, Si$u$ii %e Ur&e#$ !i Me%iuL Do+u"e#$e privi#% pro$e+$i "u#+ii, ++e!ul i#
obie+$ive, ++e!ul l lu+ru
Y6
$igura 4*4 Li!$, +$e&orii %o+u"e#$e
To$e +$e&oriile, i# 'r %e +$e&ori aFr +$e&oriea, !e po$ !$er&e pri# p!re bu$o#ului
!o+i$ +$e&oriei +e !e &!e!$e pe +olo# aS$er&erea4
$igura 414 $er&ere +$e&orii %o+u"e#$e
Y7
4+<+1 Adugare categorii documente
Pri# %e!+:i%ere p&i#ii aA%u&re +$e&orii %o+u"e#$ea, !e po$e %u& o #ou +$e&orie
pri# +o"ple$re +"purilor Co% +$e&orie !i Nu"e +$e&orie %o+u"e#$e )"bele !u#$ +"puri
obli&$orii*4
De !e"e#e, "bele +"puri $rebuie ! 'ie +o"ple$$e +u i#'or"$ie vli% )+ri$eriile +e
$rebuie 'i i#%epli#i$e pe#$ru + +e!$e ! +o#$i# i#'or"$ie vli% !e +i$e!+ pri# pl!re "ou!e8
ului %e!upr !e"#ului i %i# %rep$ul 'ie+rui +"p*4
C$e&ori %e %o+u"e#$e !e +re- pri# p!re bu$o#ului aCrere +$e&orie #oua4 Pe#$ru
!$er&ere i#'or"$iilor +e u 'o!$ +o"ple$$e i# +"puri bu$o#ul aRe!e$rea e!$e p!$4
$igura 434 A%,u&re +$e&orii %o+u"e#$e
4+<+3 'odi.icare categorii documente
Pe#$ru "o%i'i+re u#ei +$e&orii %e %o+u"e#$e, %i# li!$ %e %o+u"e#$e !e !ele+$e-
+$e&ori +e !e %ore!$e 'i "o%i'i+$4 I# 'ere!$r +e pre +"purile Co% +$e&orie !i Nu"e
+$e&orie %o+u"e#$e !e po$ "o%i'i+4 A+e!$e $rebuie ! 'ie +o"ple$$e +u i#'or"$ie vli% )+ri$eriile
+e $rebuie 'i i#%epli#i$e pe#$ru + +e!$e ! +o#$i# i#'or"$ie vli% !e +i$e!+ pri# pl!re "ou!e8
ului %e!upr !e"#ului i %i# %rep$ul 'ie+rui +"p*4
Y5
C$e&ori %e %o+u"e#$e !e "o%i'i+ pri# p!re bu$o#ului aMo%i'i+re +$e&oriea4 Pe#$ru
!$er&ere i#'or"$iilor +e u 'o!$ +o"ple$$e i# +"puri !i +o"ple$re u$o"$ +e!$or +u
i#'or"$iile pre-e#$e i# b- %e %$e, bu$o#ul aRe!e$rea e!$e p!$4
$igura 444 Mo%i'i+re +$e&orii %o+u"e#$e
YE
4+= Gestiune documente
U$ili-$orii +u pro'il A%"i#i!$r$or !u Ge!$io#r, !u#$ u$ori-$i ! ++e!e-e &e!$iu#e
%o+u"e#$elor i# Mo%ulul %e Ge!$iu#e4 A!$'el, pe#$ru u# %o+u"e#$ e2i!$ po!ibili$$e %e "o%i'i+re,
%e !$er&ere !i %u&re4
4+=+* List documente
Pe p&i# aLi!$ %o+u"e#$ea !u#$ 'i!$e $o$e %o+u"e#$ele +e po$ e%i$$e %e +$re u$ili-$orul
lo&$, +e!$ v#% %e !e"e#e po!ibili$$e %e 'il$rre +e!$or %o+u"e#$e4 I# +-ul i# +re #i+iu#
'il$ru #u e!$e +o"ple$$, $o$e %o+u"e#$ele !u#$ 'i!$e4 Fil$rele !u#$ le&$e $$ %e i#'or"$iile
%o+u"e#$ului, +$ !i %e +o"po#e#$ele !o+i$e %o+u"e#$ului4
Op$iu#e A$!$ l +o"po#e#$ per"i$e u$ili-$orului ! +u$e 'ie $o$e %o+u"e#$ele $!$e !u
#e$!$e l +o"po#e#$e, 'ie %or +ele $!$e l +o"po#e#$e, 'ie %or +ele +re #u !u#$ $!$e l
+o"po#e$e !i i# +e!$ +- 'il$rele le&$e %e +o"po#e#$ele !o+i$e #u !u#$ %i!po#ibile4
E2i!$ op$iu#e %e le&ere +o"po#e#$elor pe#$ru +re !e +u$ %o+u"e#$eL i# +e!$ +-,
%o+u"e#$ele re-ul$$e vor '+e 'i !o+i$e %or +o"po#e#$elor re!pe+$ive4 C"pul Cuvi#$e +:eie
$rebuie ! +o#$i# +uvi#$e !epr$e pri# vir&ul pe#$ru +u$ i# "o% +ore+$4 De !e"e#e, pe#$ru
$o$e +"purile, +u e2+ep$i +"pului C$e&orie, +u$re e!$e %e $ipul a+o#$i#ea )%e e2e"plu, %+ !e
i#$ro%u+e a+e#a !e vor +u$ $o$e %o+u"e#$ele +e +o#$i# +uvi#$e + a+e#$rla, a:i%ro+e#$rla*4
Cu$re !e reli-e- pri# p!re bu$o#ului aCu$rea4
Pri# p!re pe #u"ele u#ei %o+u"e#$ %i# li!$ %e %o+u"e#$e, !e %e!+:i%e p&i# +u
i#'or"$iile %e$li$e le %o+u"e#$ului, e2i!$#% %e !e"e#e po!ibili$$e %e "o%i'i+re !i !$er&ere
+e!$ui4
YD
$igura 454 Li!$, %o+u"e#$e
4+=+1 Adugare documente
Pe p&i# aA%u&re %o+u"e#$ea !e &!e!+ +"purile +e $rebuie 'i +o"ple$$e pe#$ru
pu$e %u& u# %o+u"e#$4 Se ob!erv 'p$ul + li!$ %e Grupuri u$ori-$e e%i$re e!$e i#i$ili-$ +u
&rupul %i# +re '+e pr$e u$ili-$orul )!e +u#o!$e 'p$ul + $$ &e!$io#rii, +$ !i %"i#i!$r$orii
$rebuie ! '+ pr$e %i#$r8u# &rup*4
C"purile obli&$orii !u#$3 Nu"e %o+u"e#$, De!+riere %o+u"e#$, Cuvi#$e +:eie !i Grupuri
u$ori-$e e%i$re4 Pe#$ru +o"ple$re +"purilor +u i#'or"$ii vli%e !e po$ vi-uli- +o#%i$iile +e
$rebuie 'i i#%epli#i$e pri# pl!re "ou!e8ului %e!upr !e"#ului i !o+i$ 'ie+rui +"p4
I# +-ul i# +re !e %ore!$e + %o+u"e#$ul %u&$ ! 'ie publi+ )! po$ 'i vi-uli-$ %e $o$i u$ili-$orii
pli+$iei*, +"pul Publi+ e!$e bi'$4 I# +e!$ +-, Grupurile u$ori-$e vi-uli-re !i U$ili-$ori
u$ori-$i vi-uli-re !u#$ &ole )%o+u"e#$ul publi+ e!$e vi-ibil %e +$re $o$i u$ili-$orii, #u e!$e #evoie
! '+ pr$e %i#$r8u# &rup !u ! ib ++e! i#%ivi%ul l u# %o+u"e#$*4 Do+u"e#$ul %evi#e priv$
+#% e!$e !ele+$$ +el pu$i# u# &rup %e vi-uli-re !u u# u$ili-$or u$ori-$ )i# +e!$ +-, %or
u$ili-$orii !i &rupurile !ele+$$e vor pu$e vi-uli- %o+u"e#$ul re!pe+$iv* !u +#% +"pul Publi+
e!$e %ebi'$, +- i# +re &rupurile u$ori-$e pe#$ru e%i$re %evi# !i &rupuri u$ori-$e vi-uli-re
)e2i!$#% %e !e"e#e po!ibili$$e !+:i"brii %rep$urilor pri# !ele+$re %i# li!$ l$or &rupuri !u
l$or u$ili-$ori*4
Pe#$ru !ele+$re +$e&oriei %i# +re '+e pr$e %o+u"e#$ul, !e +o#!i%er 'olo!i$ore ur"$ore li!$
YJ
%e +$e&orii pre%e'i#i$e )v#% 'ie+re u# +o% +$e&orie pre%e'i#i$, +e !e &!e!$e i#$re pr#$e-e*L
'ie+re +$e&orie e!$e %e!$i#$ pe#$ru ur"$orele $ipuri %e %o+u"e#$e3
8 Do+u"e#$$ie %e proie+$re )PROIECT* 8 =!i+ De!i&#L De$il De!i&#L Do+u"e#$$ie A! buil$L Fi!e
$e:#i+e +u pr"e$rii pri#+ipli !i re&i"uri %e 'u#+$io#re
8 Do+u"e#$$ie %e operre )OPERARE* 8 M#ule %e e2plo$re, i#$re$i#ere !i "e#$e##$L
Do+u"e#$$i %e operreL I#!$ru+$iu#i $e:#i+e i#$er#e )ITI*L Pro+e%uri %e "#evr
8 Do+u"e#$$ie %e pu#ere i# 'u#+$iu#e )PIF* 8 Pro$o+ole %e $e!$re
8 Do+u"e#$$ie %e "e#$e##$ )MENTENANTA* 8 A!i&urre "e#$e##$eiL Me#$e##$ e'e+$u$ %e
per!o#lul oper$iv %e e2plo$reL Gr'i+e !u i#%i+$ii privi#% !+:i"bre ele"e#$elor +o#!u"bileL
Gr'i+e !i i#%i+$ii privi#% e'e+$ure revi-iilor !i repr$iilor +ure#$eL Me#$e##$ pe#$ru 'ie+re #ivel
%e lu+rri
8 Do+u"e#$$ie %e &r#$ie )GARANTIE* 8 Probe %e &r#$ie e'e+$u$e
8 Do+u"e#$$ie %e +li$$e )CALITATE*
8 Do+u"e#$$ie pe#$ru +$ivi$$i %"i#i!$r$ive )ADMIN* 8 Do+u"e#$e !pe+i'i+e privi#% S#$$e !i
Se+uri$$e i# Mu#+, Si$u$ii %e Ur&e#$ !i Me%iuL Do+u"e#$e privi#% pro$e+$i "u#+ii, ++e!ul i#
obie+$ive, ++e!ul l lu+ru
E2i!$ %ou "o%li$$i %e !ele+$ie +o"po#e#$elor +e vor 'i !o+i$e %o+u"e#$ului3 le&ere
+o"po#e#$elor %i# rbore!+e#$ !u %u&re +o"po#e#$elor pri# +u$re4 Li!$ +e re-ul$ i# ur"
+elor %ou !ele+$ii v 'i li!$ %e +o"po#e#$e !o+i$ %o+u"e#$ului4
U# %o+u"e#$ po$e ! ib 6 !u "i "ul$e ver!iu#i4 Di# e+r#ul %e %u&re %o+u"e#$ !e
po$ %u& "2i" %ou ver!iu#iL pe#$ru %u& "i "ul$e, %o+u"e#$ul !e po$e "o%i'i+ ul$erior4
Pe#$ru %u& o ver!iu#e, 'i!ierul 'i-i+ !e +u$ pe %i!+ pri# p!re bu$o#ului a=ro(!ea, ur"$ %e
!ele+$re 'i!ierului %ori$4
Do+u"e#$ele, i"preu# +u ver!iu#ile !o+i$e, !e %u& pri# p!re bu$o#ului aA%u&
%o+u"e#$a4 Pe#$ru !$er&ere i#'or"$iilor +e u 'o!$ +o"ple$$e i# +"puri bu$o#ul aRe!e$rea $rebuie
p!$4
YI
$igura 464 A%,u&re %o+u"e#$e
4+=+3 'odi.icare documente
Pe#$ru "o%i'i+re u#ui %o+u"e#$, %i# li!$ %e %o+u"e#$e !e !ele+$e- %o+u"e#$ul +e !e
%ore!$e 'i "o%i'i+$4 I# p&i# +e pre !e po$ "o%i'i+$ $o$e i#'or"$iile le&$e %e u# %o+u"e#$4
I#'or"$iile !e +o"ple$e- + !i i# +-ul %u&rii %o+u"e#$ului, e2i!$#% +ele!i re!$ri+$ii !upr
+"purilor4 De !e"e#e, %i# +e!$ p&i# !e po$e reli- !i !$er&ere %o+u"e#$ului4 I# +-ul i#
+re !$er&ere +e!$ui e!$e +o#'ir"$, %o+u"e#$ul e!$e !$er! %i# b- %e %$e !i 'i!ierele 'i-i+e
!o+i$e +e!$ui !u#$ !$er!e %e pe %i!+4
Do+u"e#$ele !e "o%i'i+ pri# p!re bu$o#ului aMo%i'i+ %o+u"e#$a4 Pe#$ru !$er&ere
i#'or"$iilor +e u 'o!$ +o"ple$$e i# +"puri !i i#i$ili-re +e!$or +u vlorile %i# b- %e %$e,
bu$o#ul aRe!e$rea e!$e p!$4
YX
$igura 494 Mo%i'i+re %o+u"e#$e
4+=+4 Import documente
Pe p&i# aI"por$ %o+u"e#$ea, pe#$ru reli- i"por$ul pri" e$p e!$e %e!+r+re
'i!ierului %e i"por$4 I# +e!$ 'i!ier !e +o"ple$e- %$ele i# pri"ul !:ee$ %i# 'i!ierul E2+el4 D$ele vor
'i +o"ple$$e i# 'elul ur"$or, vli%re reli-#%u8!e pe 'ie+re li#ie )i# +ele +e ur"e- !u#$
!pe+i'i+$e +olo#ele %i# e2+el !i +o#%i$iile +e $rebuie 'i i#%epli#i$e %e 'ie+re +olo# pe#$ru +
+e!$ ! 'ie +o"ple$$ i# "o% +ore+$*3
aNu"e %o+u"e#$a 3 ?O=LIGATORIU@ lu#&i"e "2i" %e 766 +r+$ere
aDe!+riere %o+u"e#$a 3 ?O=LIGATORIU@ lu#&i"e "2i" %e J66 +r+$ere
aCuvi#$e +:eiea 3 ?O=LIGATORIU@ lu#&i"e "2i" %e J66 +r+$ereL +uvi#$ele $rebuie ! 'ie
!epr$e pri# vir&ulL +uvi#$ele !e !or$e- !i !e eli"i# %upli+$eleaCo% +$e&orie %o+u"e#$a 3
?O=LIGATORIU@ $rebuie ! 'ie i#$ro%u! u# +o% %e +$e&orie pre-e#$ i# b- %e %$e
aGrupuri u$ori-$e vi-uli-rea 3 ?OPTIONAL@ li!$ %e &rupuri u$ori-$e vi-uli-re !epr$e pri#
vir&ulL !e i#$ro%u+ #u"e %e &rupuri %i# pli+$ieL li!$ &rupurilor i#e2i!$e#$e !e +opi- i# +"pul
Ob!erv$ii %i# 'i!ierul +u erori )i# +-ul i# +re e!$e i#$ro%u! u# &rup +e #u e2i!$ i# b- %e %$e*
aU$ili-$ori u$ori-$i vi-uli-rea 3 ?OPTIONAL@ li!$ %e +o#$uri %e u$ili-$ori i#%ivi%uli )lo&i#*
u$ori-$i vi-uli-re !epr$i pri# vir&ulL!e i#$ro%u+ lo&i#uri )#u"e %e +o#$* le u$ili-$orilor %i#
YH
b- %e %$eL li!$ u$ili-$orilor i#e2i!$e#$i !e +opi- i# +"pul Ob!erv$ii %i# 'i!ierul +u erori )i#
+-ul i# +re e!$e i#$ro%u! u# lo&i# +e #u e2i!$ i# b- %e %$e*
aGrupuri u$ori-$e e%i$rea 3 ?OPTIONAL@ li!$ %e &rupuri u$ori-$e e%i$re !epr$e pri# vir&ulL !e
i#$ro%u+ #u"e %e &rupuri %i# pli+$ieL li!$ &rupurilor i#e2i!$e#$e !e +opi- i# +"pul Ob!erv$ii %i#
'i!ierul +u erori )i# +-ul i# +re e!$e i#$ro%u! u# &rup +e #u e2i!$ i# b- %e %$e*
aNu"e 'i!iera 3 ?O=LIGATORIU@ +le rel$iv 'i!ierului '$ %e %ire+$orul %e i"por$ i# "!
)pre+i-$ i# i#$er'$*L lu#&i"e "2i" %e 5JI +r+$ereL 'i!ierul $rebuie ! e2i!$e !i ! po$ 'i
+i$i$/!$er! )"u$$*
aNu"e ver!iu#ea 3 ?OPTIONAL@ lu#&i"e "2i" %e 76 +r+$ereL e2e"plu %e +o"ple$re3 7, 5b
aLi"b ver!iu#ea 3 ?O=LIGATORIU@ e!$e #u"ele li"bii )ro"#,e#&le-444* L $rebuie ! e2i!$e i#
b- %e %$e
aD$ ver!iu#ea 3 ?OPTIONAL@ $rebuie ! 'ie %e 'or" >>4LL4AAAA !u >>4LL4AA
aAu$or ver!iu#ea 3 ?OPTIONAL@ lu#&i"e "2i" %e 566 +r+$ere
aI% +o"po#e#$ea 3 ?O=LIGATORIU@ li!$ %e i%8uri +o"po#e#$eL i%8urile !u#$ !epr$e pri# vir&ulL !e
++ep$ %or o li!$ %e #u"ere po-i$ive #e#uleL li!$ ele"e#$elor a#epo-i$ivea !i +elor i#e2i!$e#$e i#
b- %e %$e !e vor +opi +ore!pu#-$or i# +"pul Ob!erv$ii %i# 'i!ierul +u erori )i# +-ul i# +re e!$e
i#$ro%u! u# i% +e #u e2i!$ i# b- %e %$e + i% l u#ei +o"po#e#$e*
YY
$igura 4<4 I"por$ %o+u"e#$e
Ge!$io#rul v $rebui ! +o"ple$e-e 'i!ierul %e i"por$ +o#'or" re&ulilor pre+i-$e "i !u!4
A+e!$ $rebuie ! 'ie i# 'or"$ E2+el )+u e2$e#!i 42l!*4
Do+u"e#$ele pe +re %ore!$e ! le i"por$e !i pe +re le8 !pe+i'i+$ i# 'i!ierul E2+el %e i"por$
$rebuie ! le +opie-e i#$r8u# %ire+$or %ire+$or pr$0$ %e pe !erverul pli+$iei pe#$ru +re pli+$i
HC%roDo+ )!u EverCo#e* ! ib %rep$ %e re%/(ri$e4
Cle !pe+i'i+$ i# 'i!ierul %e i"por$ e!$e rel$iv l %ire+$orul "i !u! "e#$io#$4 D+
'i!ierele 'i-i+e le %o+u"e#$elor !u#$ pu!e %ire+$ i# %ire+$orul %e i"por$, $u#+i i# 'i!ierul E2+el !e v
!pe+i'i+ %or #u"ele 'i!ierului4
Dup +e +ei %oi p!i %e "i !u! !8u reli-$ !e revi#e i# e+r#ul %e FI"por$ %o+u"e#$e G4
Se !ele+$e- 'i!ierul %e i"por$ )42l!* 'olo!i#%u8!e bu$o#ul =ro(!e4
O !erie %e &e!$io#ri !i %"i#i!$r$ori u pre%e'i#i$, i# +o#'i&ur$i +o#$urilor lor, o +le
i"pli+i$ pe#$ru %ire+$orul %e i"por$ )%ire+$orul pr$0$, +u %rep$urile #e+e!re, i# +-ul i# +re
$rebuie ! +opie-e 'i!ierele 'i-i+e pe +re %ore!$e ! le i"por$e i# pli+$ie*4
766
Pe#$ru +e!$i !e v 'i! i# "o% u$o"$ +e!$ %ire+$or pre%e'i#i$4 U$ili-$orul v ve
po!ibili$$e %e "o%i'i+ vlore i"pli+i$ +u o #ou +le, re!pe+$#% i#! !i pe#$ru #oul %ire+$or
+ele!i +o#%i$ii pre-e#$$e "i !u!4
Pe#$ru reli-re i"por$ului, bu$o#ul aI"por$ %o+u"e#$ea $rebuie p!$4
D+ 'i!ierul E2+el %e i#$rre +o#$i#e +el pu$i# o li#ie i#+o"ple$/i#vli% !u %+ i"por$ul
e!u$ %i# +u- u#ei proble"e %e pli+$ie !u %$ori$ %rep$urilor %e ++e! !upr %ire+$orului, $u#+i
+e li#ie !e v +opi i#$e&rl i# 'i!ierul E2+el +u erori4 For"$ul 'i!ierului +u erori v 'i i%e#$i+ +u +el
%e i#$rre v#% i# plu! o +olo# %e ob!erv$ii4A+e!$ +olo#, aOb!erv$iia %e!+rie proble"ele
pru$e !i !pe+i'i+ u# li#T +$re HELP i# +re !e v &!i %e!+riere %e$li$ 'ie+rei erore i# pr$e4
A+e!$ 'i!ier !e &!e!$e i# +olo# aFi!ier +u eroria %i# $belul +u lo&uri4 I# +-ul u# !u "i
"ul$e erori pr i# 'i!ier, %or %o+u"e#$ele +e u +u-$ erorile #u !u#$ i#$ro%u!e i# b- %e %$eL
+elell$e !u#$ i#$ro%u!e +u !u++e!4
I# +-ul i# +re #u pre #i+io erore, i# lo& !e !lve- %or 'i!ierul %e i"por$L i# +e!$ +-
#u e2i!$ 'i!ier +u erori4
$igura 4=4 I"por$ %o+u"e#$e lo&uri
4+*> Gestiune utilizatori
767
U$ili-$orii +u pro'il A%"i#i!$r$or, !u#$ u$ori-$i ! ++e!e-e &e!$iu#e u$ili-$orilor i#
Mo%ulul %e Ge!$iu#e4 A!$'el, pe#$ru u# u$ili-$or e2i!$ po!ibili$$e %e "o%i'i+re, %e !$er&ere !i
%u&re4
4+*>+* List utilizatori
Pe p&i# aLi!$ u$ili-$oria !u#$ 'i!$i $o$i u$ili-$orii +$ivi %i# b- %e %$e, e2i!$#% %e
!e"e#e po!ibili$$e %e !$er&ere +e!$or4 U$ili-$orii !e po$ 'il$r pri# +ri$eriile3 Co#$, Nu"e
pre#u"e, Grup, Pro'il4
Pe#$ru +"purile Co#$ !i Nu"e pre#u"e, +u$re e!$e %e $ipul a+o#$i#ea )%e e2e"plu, %+
!e i#$ro%u+e aela !e vor +u$ $o$i u$ili-$orii +e +o#$i# +uvi#$e + a"i:ela, aele#a, a%orela*4
I# +-ul i# +re !e !ele+$e- u# Grup !u/!i u# Pro'il, !e vor 'i! %or u$ili-$orii +e '+ pr$e %i#
&rupul !u/!i pro'ilul re!pe+$iv4 I# +-ul i# +re #u !e %ore!$e ! !e 'il$re-e %up +e!$e %ou +"puri,
op$iu#e vi% )+e e!$e pri" op$iu#e* $rebuie !ele+$$4
Pri# p!re pe bu$o#ul aCu$rea, %or u$ili-$orii +e +ore!pu#% +ri$eriilor i#$ro%u!e !u#$
'i!$i pe e+r#4
U# u$ili-$or !e !$er&e pri# p!re bu$o#ului !o+i$ u$ili-$orului, bu$o# +e !e &!e!$e pe
+olo# aS$er&erea4 Pri# +li+T pe #u"ele u$ili-$orului, p&i# +e per"i$e "o%i'i+re i#'or"$iilor
u$ili-$orului e!$e 'i!$ pe e+r#4
$igura 5>4 Li!$, u$ili-$ori
765
4+*>+1 Adugare utilizatori
Pri# %e!+:i%ere p&i#ii aA%u&re u$ili-$oria, !e po$e %u& u# #ou u$ili-$or pri#
+o"ple$re +"purilor +e +o#$i# i#'or"$iile u#ui u$ili-$or4 I# +-ul i# +re #oul u$ili-$or %u&$
re pro'ilul U$ili-$or, +"purile Co#$ !i Nu"e pre#u"e !u#$ !i#&urele +"puri obli&$oriiL i# +-ul
i# +re pro'ilul +e!$ui e!$e Ge!$io#r !u A%"i#i!$r$or, $rebuie %e !e"e#e !ele+$$ !i u# Grup %e
u$ili-$ori )E!$e obli&$oriu + u# &e!$io#r !u u# %"i#i!$r$or ! '+ pr$e %i#$r8u# &rup*4 De
!e"e#e, +"purile Co#$ !i Nu"e pre#u"e $rebuie ! 'ie +o"ple$$e +u i#'or"$ie vli% )+ri$eriile
+e $rebuie 'i i#%epli#i$e pe#$ru + +e!$e ! +o#$i# i#'or"$ie vli% !e +i$e!+ pri# pl!re "ou!e8
ului %e!upr !e"#ului i %i# %rep$ul 'ie+rui +"p*4
Pe#$ru !ele+$re %epr$"e#$ului %i# +re '+e pr$e u$ili-$orul !e po$e !ele+$ op$iu#e
vi% )%epr$"e#$ul #u e!$e +"p obli&$oriu*, !e po$e !ele+$ u# %epr$"e#$ %e0 e2i!$e#$ i# b-
%e %$e !u !e po$e %u& u# #ou %epr$"e#$ pri# !ele+$re op$iu#ii aA%u& %epr$"e#$a,
ur"$ %e i#$ro%u+ere #u"elui #oului %epr$"e#$4 Cle %ire+$or i"por$ %o+u"e#$e repre-i#$
lo+$i i"pli+i$ %e pe !erver i# +re u$ili-$orul v !lv %o+u"e#$ele pe +re %ore!$e ! le %u&e i#
pli+$ie4 Pe#$ru u# u$ili-$or !e po$e +o"ple$ +"pul PI% +o"po#e#$ pre'er$Q i# +re !e $re+e i%8
ul +o"po#e#$ei pre'er$e4 O l$ "o%li$$e %e le&ere +o"po#e#$ei pre'er$e e!$e p!#% bu$o#ul %e
+u$re 4 Ap!#% +e!$ bu$o# !e v %e!+:i%e u# popup +re 'i!e- i#$r8u# rbore $o$e
+o"po#e#$ele4 Se v !ele+$ o +o"po#e#$ !i !e p! bu$o#uT PO^Q, ir +"pul PI% +o"po#e#$
pre'er$ P v 'i +o"ple$$ +u i%8ul +o"po#e#$ei le!e %i# popup4 De !e"e#e, u$ili-$orul #ou
%u&$ !e v +o#e+$ +u u!er !i prol !i o prol v 'i &e#er$ pe#$ru +e!$4 I# +-ul i# +re
op$iu#e Co#e+$re Au$o"$ e!$e bi'$, u$ili-$orul !e v +o#e+$ o !i#&ur %$ 'olo!i#% u!er !i
prol, ur"#% + poi prol ! 'ie !lv$ !i +o#e+$re ! !e reli-e-e u$o"$4 I# +- +o#$rr,
u$ili-$orul !e v +o#e+$$ i#$o$%eu# pri# i#$er"e%iul p&i#ii %e lo&i#4
U$ili-$orul !e +ree- pri# p!re bu$o#ului aCrere +o#$ u$ili-$ora4 I# +-ul i# +re
u$ili-$orul 'o!$ +re$ +u !u++e!, i#'or"$iile u$ili-$orului !u#$ 'i!$e pe e+r#, +e!$e $rebui#% 'i
i#"#$e u$ili-$orului pe#$ru +re 'o!$ +re$ +o#$ul re!pe+$iv4 Pe#$ru !$er&ere i#'or"$iilor +e u
'o!$ +o"ple$$e i# +"purile %i# p&i# aA%u&re u$ili-$oria, bu$o#ul aRe!e$rea e!$e p!$4
76E
$igura 5*4 A%,u&re u$ili-$ori
4+*>+3 'odi.icare utilizatori
Pe#$ru "o%i'i+re u#ui u$ili-$or, %i# li!$ %e u$ili-$ori !e !ele+$e- u$ili-$orul +e !e
%ore!$e 'i "o%i'i+$4 I# 'ere!$r %e "o%i'i+re u$ili-$or, pe#$ru u$ili-$orul !ele+$$, !e "o%i'i+
i#'or"$iile +e!$ui, v#% &ri0 + $o$e +"purile ! 'ie +o"ple$$e +u i#'or"$ie vli%4 De
!e"e#e, i# +-ul i# +re pro'ilul u$ili-$orului e!$e Ge!$io#r !u A%"i#i!$r$or, +e!$ $rebuie !
ib !o+i$ u# &rup )e!$e obli&$oriu + u# &e!$io#r !u u# %"i#i!$r$or ! '+ pr$e %i#$r8u# &rup*4
C !i i# +-ul %u&rii u#ui u$ili-$or, pe#$ru !ele+$re %epr$"e#$ului %i# +re '+e pr$e
u$ili-$orul !e po$e !ele+$ op$iu#e vi% )%epr$"e#$ul #u e!$e +"p obli&$oriu*, !e po$e !ele+$
u# %epr$"e#$ %e0 e2i!$e#$ i# b- %e %$e !u !e po$e %u& u# #ou %epr$"e#$ pri# !ele+$re
op$iu#ii aA%u& %epr$"e#$a, ur"$ %e i#$ro%u+ere #u"elui #oului %epr$"e#$4 Cle %ire+$or
i"por$ %o+u"e#$e repre-i#$ lo+$i i"pli+i$ %e pe !erver i# +re u$ili-$orul v !lv %o+u"e#$ele pe
+re %ore!$e ! le %u&e i# pli+$ie4Se po$e "o%i'i+ +"pul PI% +o"po#e#$ pre'er$Q i# +re !e
$re+e i%8ul +o"po#e#$ei pre'er$e4 O l$ "o%li$$e %e le&ere +o"po#e#$ei pre'er$e e!$e p!#%
bu$o#ul %e +u$re 4 Ap!#% +e!$ bu$o# !e v %e!+:i%e u# popup +re 'i!e- i#$r8u# rbore
$o$e +o"po#e#$ele4 Se v !ele+$ o +o"po#e#$ !i !e p! bu$o#uT PO^Q, ir +"pul PI%
+o"po#e#$ pre'er$ P v 'i +o"ple$$ +u i%8ul +o"po#e#$ei le!e %i# popup4 De !e"e#e, !e po$e
"o%i'i+ op$iu#e !o+i$ +o#e+$rii u$o"$e4 I# +-ul i# +re op$iu#e Co#e+$re Au$o"$ e!$e
bi'$, u$ili-$orul !e v +o#e+$ o !i#&ur %$ 'olo!i#% u!er !i prol, ur"#% + poi prol ! 'ie
76D
!lv$ !i +o#e+$re ! !e reli-e-e u$o"$4 I# +- +o#$rr, u$ili-$orul !e v +o#e+$$ i#$o$%eu#
pri# i#$er"e%iul p&i#ii %e lo&i#4
U$ili-$orul !e "o%i'i+ pri# p!re bu$o#ului aMo%i'i+re +o#$ u$ili-$ora4 I# +-ul i# +re
u$ili-$orul 'o!$ "o%i'i+$ +u !u++e!, i#'or"$iile u$ili-$orului !u#$ 'i!$e pe e+r#, +e!$e $rebui#%
'i i#"#$e u$ili-$orului $i$ulr l +o#$ului re!pe+$iv4 Pe#$ru !$er&ere i#'or"$iilor +e u 'o!$
+o"ple$$e i# +"puri !i +o"ple$re u$o"$ +e!$or +u i#'or"$iile pre-e#$e i# b- %e %$e,
bu$o#ul aRe!e$rea e!$e p!$4
$igura 514 Mo%i'i+re u$ili-$ori
4+** Gestiune grupuri utilizatori
U$ili-$orii +u pro'il A%"i#i!$r$or, !u#$ u$ori-$i ! ++e!e-e &e!$iu#e &rupurilor %e
u$ili-$ori i# Mo%ulul %e Ge!$iu#e4 A!$'el, pe#$ru u# &rup %e u$ili-$ori e2i!$ po!ibili$$e %e
"o%i'i+re, %e !$er&ere !i %u&re4
4+**+* Gestiune grupuri utilizatori
Pe p&i# aGe!$iu#e &rupuri u$ili-$oria !u#$ 'i!$e $o$e &rupurile %e u$ili-$ori %i# b- %e
%$e, +u po!ibili$$e %e !$er&ere +e!$or )i# -o# %i# %rep$ e+r#ului*, +$ !i 'or"ulrul %e
%u&re u#ui &rup %e u$ili-$ori )i# -o# %i# !$#& e+r#ului*4
I# 'or"ulrul %e %u&re $rebuie i#$ro%u! #u"ele &rupului %e u$ili-$oriL +e!$ #u"e $rebuie
! 'ie vli% )+ri$eriile +e $rebuie 'i i#%epli#i$e pe#$ru + +e!$ ! +o#$i# i#'or"$ie vli% !e +i$e!+
pri# pl!re "ou!e8ului %e!upr !e"#ului i %i# %rep$ul +"pului*4 Pe#$ru %u&re &rupului,
76J
bu$o#ul aA%u&re &rup u$ili-$oria e!$e p!$4 I# +-ul i# +re %u&re !e reli-e- +u !u++e!,
#oul &rup !e &!e!$e i# li!$ %e &rupuri4
Pe#$ru !$er&ere u#ui &rup, bu$o#ul +ore!pu#-$or %e pe +olo# S$er&ere e!$e p!$4 I# +-ul
i# +re $o$e %o+u"e#$ele !o+i$e &rupului pe#$ru e%i$re #u "i !u#$ !o+i$e !i l$or &rupuri, i#i#$e
%e !$er&ere &rupului +e!$e $rebuie ! 'ie !o+i$e u#ui l$ &rup4
$igura 534 Ge!$iu#e &rupuri u$ili-$ori
4+**+1 List utilizatori din grup si modi.icare grup
Pri# +li+T pe #u"ele u#ui &rup %i# li!$ %e &rupuri, !e %e!+:i%e p&i# %e "o%i'i+re
&rupului re!pe+$iv, p&i# +e +o#$i#e !i li!$ u$ili-$orilor %i# &rupul re!pe+$iv4
I# 'or"ulrul %e "o%i'i+re &rup u$ili-$ori !e po$e "o%i'i+ #u"ele &rupului4 Grupul %e u$ili-$ori
!e "o%i'i+ pri# p!re bu$o#ului aMo%i'i+re #u"e &rupa4 Pe#$ru !$er&ere i#'or"$iilor +e u 'o!$
+o"ple$$e i# +"puri !i +o"ple$re u$o"$ +e!$or +u i#'or"$iile pre-e#$e i# b- %e %$e,
bu$o#ul aRe!e$rea e!$e p!$4
I# li!$ %e u$ili-$ori !o+i$i u#ui &rup !u#$ pre-e#$$e o !erie %e i#'or"$ii +r+$eri!$i+e
u$ili-$orilor re!pe+$ivi4 Pri# +li+T pe #u"ele u$ili-$orului !e 'i!e- p&i# +u i#'or"$ii %e$li$e
le u$ili-$orului v#% !i po!ibili$$e %e "o%i'i+re +e!$or4
76I
$igura 544 Li!$, u$ili-$ori &rup
4+*1 Administrare
U$ili-$orii +u pro'il A%"i#i!$r$or, !u#$ u$ori-$i ! ++e!e-e &e!$iu#e 0ur#lelor !i %ire+$orelor
%e %o+u"e#$e le pli+$iei i# Mo%ulul %e Ge!$iu#e4
4+*1+* Ournale
Pe p&i# aUur#lea e!$e 'i!$ i"pli+i$ li!$ 0ur#lelor %i# lu# +ure#$4
U$ili-$orul po$e +u$ lo&urile %i#$r8o lu# pri# "i "ul$e 'il$re !i #u"e 3 %up Cl! , %up
Oper$ii !i %up %$ !ele+$$4 Pri# p!re bu$o#ului Cu$re !e vor 'i! $o$e lo&urile +o#'or"
op$iu#ilor le!e4
Lo&urile !e po$ 'il$r pri# +ri$eriile3 Cl!, Oper$ii, D$4 I# +-ul i# +re !e !ele+$e- o Cl! !u/!i
o Oper$ie, !e vor 'i! %or lo&urile +e '+ pr$e %i# +l! !u/!i oper$i re!pe+$iv4 I# +-ul i# +re
#u !e %ore!$e ! !e 'il$re-e %up +e!$e %ou +"puri, op$iu#e $o$e )+e e!$e pri" op$iu#e* $rebuie
!ele+$$4
Pri# p!re pe bu$o#ul aCu$rea, %or lo&urile +e +ore!pu#% +ri$eriilor i#$ro%u!e !u#$ 'i!$e pe
e+r#4 Lo&urile 'i!$e i# p&i# po$ 'i !or$$e +re!+$or !u %e!+re!+$or %up I%, D$, U$ili-$or,
Cl! !i A+$iu#e pri#$r8u# +li+T pe #u"ele +olo#elor %i# +pul %e $bel4
Lo&urile !e !$er&e pri# p!re bu$o#ului S$er&e lo&uri4 D+ e!$e !ele+$$ op$iu#e Di# lu#
!ele+$$ !e vor !$er&e %or lo&urile +ore!pu#-o$ore lu#ii !ele+$$e, ir %+ e!$e !ele+$$ op$iu#e
To$e !e vor !$er&e $o$e lo&urile e2i!$e#$e4
76X
$igura 554 Uur#le
4+*1+1 Con.igurare directoare documente
Pe p&i# aCo#'i&urre %ire+$ore %o+u"e#$ea !e &!e!$e $$ li!$ +u #u"ele %e %ire+$ore +u
%o+u"e#$e i#%e2bile %e +$re Ser+: Server, +$ !i #u"ele %ire+$orului i#%e2bil +ure#$, i# +re !e
'+e !lvre #oilor %o+u"e#$e i#$ro%u!e i# pli+$ie4 I# +-ul i# +re !e %ore!$e !+:i"bre
%ire+$orului +ure#$, i# +re !e !lve- %o+u"e#$ele, +le rel$iv +$re %ire+$orul re!pe+$iv e!$e
i#$ro%u! i# +"pul +ore!pu#-$or )%ire+$orul $rebuie ! ib ++e! re%/(ri$e pe#$u u$ili-$orul %$ %e
!:repoi#$*4
76H
$igura 564 Co#'i&urre
4+*3 Google 'aps
76Y
$igura 594 Mo%ul Mp
$igura 5<4 Mo%ul S$elli$e
776
$igura 5=4 Mo%ul HCbri%
$igura 6>4 Su+ur!l Por ile %e Fier 7
777
$igura 6*4 Su+ur!l Por ile %e Fier 5
$igura 614 Su+ur!l Ipo$e $i Sl$i#
775
CONCL!&II
Google 'aps pr+ur! u# %ru" lu#& %e l 1#+epu$urile !le i p9#, 1# pre-e#$ 4 C9#% e!$e
vorb %e Goo&le Mp! !e po$e ob!erv 'p$ul +, e!$e 1#$r8o +o#$i#u, i#ovre .i +, e!$e rpi% %op$$,
%e +,$re u$ili-$ori, %e '+eri , e!$e 'e#o"e#l,4 Pri# +$uli-,rile +o#$i#ue pe#$ru API, u$ili-$orii
Goo&le Mp! vor ve o !ur!, +o#!$#$, %e opor$u#i$,/i i#ov$ore4 De e2e"plu, "rTerele4
G'aIer %u+e e'or$uri i#ov$ore %e +olborre %i# pli+/iile $er/e 1# Goo&le
Mp!4Clie#/ii $rebuie !, 'ie pro+$ivi 1# %op$re +elor "i re+e#$e i#ov/ii pe#$ru ob/i#e +ele "i
"ul$e be#e'i+ii4 Goo&le Mp! o'er, u$ili-$orilor po!ibili$$e %e e%i$re :,r ilor4
Apli+ iile RIA )Ri+: I#$er#e$ Appli+$io#!* reli-$e pri# %iver!ele $e:#olo&ii e2i!$e#$e
pro%u+ o i#$er' , %e u$ili-$or 'or$e bo&$,, #i"$, i i#$er+$iv,4 A!$'el !i$e8urile %evi# "i
$r+$ive i !e po$ %e-vol$ "i u or4 Te:#olo&i i"ple"e#$$, 1# reli-re u#ei pli+ ii $rebuie
$o$u!i le!, v9#% 1# ve%ere obie+$ivul %ori$4 A!$'el pe#$ru i#$er'e e %e u$ili-$or $r+$ive !e
'olo!e $e Silverli&:$, Fl!: !u A02, pe#$ru #i" ii +o"ple2e !e 'olo!e $e Fl!:, ir pe#$ru 'or
i#%u!$ril, !e 'olo!e $e Uv4
Si$e8ul e!$e %eo!ebi$ %e u$il #&0 ilor %i# +e#$rlele !u+ur!lelor Hi%roele+$ri+4 Apli+ i
u ure-, ++e!ul l %o+u"e#$ i $e:#i+, 'ere#$, !ub#!"blului !ele+$$ 1# ve%ere #li-elor l
#ivel %e %e$liu +9$ !i ++e!ul per!o#lului +re v e2e+u$ e2plo$re !i "e#$e## e+:ip"e#$elor
!i i#!$l iilor re$e:#olo&i-$e4
Me%iul A"(+NE o'erM %e-vol$$orilor %e pli+ ii (eb u# !e$ +o"ple$ %e +o#$role pe#$ru
'i!re i#'or" iei4 Co"ple2i$$e +e!$or %erivM $9$ %i# #u"Mrul i"pre!io##$ %e $ribu$e pe +re
le po!e%M +9$ i %i# "o%ul 1# +re !u#$ i#$e&r$e 1# pl$'or" 4NET4 Di# pu#+$ %e ve%ere l %i'i+ul$M ii
1# u$ili-re !i$u i " pu$e !pu#e +M e!$e rel$ivM, 1# !e#!ul +M vri-M %e l u# #ivel +re #u i"pli+M
u# volu" "re %e +o%)+e!$ 'ii#% &e#er$ u$o"$ %e IDE* p9#M l +o#'i&urre $o$lM +e!$or %e
+M$re pro&r"$or, 1# +-ul pli+ iilor +o"ple2e4
A!pe+$ul +el "i i"por$#$ l "e%iului ASP4NET 1l repre-i#$M i#$e&rre +o#+ep$elor i
$e:#i+ilor 'olo!i$e 1#$r8u# "o%el %e pro&r"re4 A!$'el reli-re u#ei pli+ ii (eb, b-$M pe
'or"ulre (eb i"pli+M 'olo!ire +elor i +o#+ep$e vlbile i 1# +-ul pro&r"elor (i#%o(!
!$#%r%L 1# +-ul %e ' M pu$e" !pu#e +M %i'ere# ele 1#$re "o%ul %e 'olo!ire +o#$rolelor %e 'i re
%$elor 'olo!i$e 1# e2e"plele (eb %e "i !u! #u %i'erM %e "o%ul 1# +re +e!$e r 'i 'o!$ 'olo!i$e 1#
+-ul 1# +re %e-vol$" o pli+ ie !$#%r%4
A# pre-e#$ e2i!$, +$ev proble"e le&$e %e 'olo!ire +e!$or $e:#olo&ii +u" r 'i po!ibili$$e
%e +u$re3 i#%e2re pli+ iilor RIA e!$e o provo+re pe#$ru "o$orele %e +u$re )%or +o# i#u$ul
A%obe Fl!: e!$e +u" pr il i#%e2bil*4
Dr !i #u"ero!e v#$0e3
77E
Co"u#i+re v#!$, +u !ervere %e !upor$ +re po$e i"bu#$ i e2perie#$ u$ili-$orului3 %e
e2e"plu !e 'olo!e!+ op$i"i-i,ri le pro$o+olelor %e re$e, i#$rri/ie!iri !i#+ro#e4
Co"ple2i$$e %e !olu$ii v#!$e )%e i %evi# "i &reu %e %e-vol$$ %e+$ pli+ iile #or"le*
!e re%u+e i# RIA
Co#!i!$e# u!er8i#$er'+e %evi#e +o#$rolbil, 1# +%rul !i!$e"elor %e operre
Se po$ 'olo!i i 1# "o% o''li#e pri# i#!$lre pe " i# +lie#$ )'olo!ire i# !#%bo2*
Se po$ i"bu#$, i per'or"# ele R %epi#-1#% %e pli+ ie i +r+$eri!$i+ile re elei4
Do"e#iul RIA e!$e u#ul rel$iv #ou i i# +o#$i#u, e2p#!iu#e4 Se +u$, #oi "e$o%e %e %e-vol$re
pli+ iilor, +re ! 'ie "i u or %e u$ili-$ i %e i#$e&r$ 1# !i!$e"ele %e %e-vol$re e2i!$e#$e4
A# +o#+lu-ie, 1# #ii ur",$ori pi pli+ iilor (eb )Ri+: I#$er#e$ Appli+$io#!* v 'i
%o"i#$, 1# +o#$i#ure %e Fl!:8ul lui A%obe, ir i#9#% +o#$ %e +li$, ile +er$e le lui Silverli&:$ E
l#!$ 1# vr lui 566Y i %e ver!iu#e J +re %e0 b$e l u ,, #u pu$e" e!$i" l$+ev %e+9$ o
+o#!oli%re po-i iei lui Silverli&:$ pe pi ,, i#+lu!iv pe +e vii$orelor e+:ip"e#$e "obile +u
Ki#%o(! P:o#e X, pe#$ru +, Mi+ro!o'$ #u# $ +, #ou &e#er ie %e !i!$e" %e operre "obil v
!upor$ Silverli&:$4
Te:#olo&i "ilverlig,t e!$e o $e:#olo&ie +re pre !, ib, u# vii$or pro"i$ or, %eore+e e!$e
'or$e $r&$ore pro&r"$orilor 4NET +re vor !, %e-vol$e pli+ ii +ro!!8pl$'or" +u o !i#&ur,
$e:#olo&ie4 Cu $o$e +e!$e, #u pre "ul$i u$ili-$ori %e r9#% u i"br i!$ +e!$, $e:#olo&ie %i#
+u- #u"rului "re %e $e:#olo&ii l$er#$ive4
Pe#$ru %e-vol$re pro&r"elor %e pli+$ii %e b-e %e %$e !e po$ bor% %ou $e:#olo&ii
%i'eri$e3
Li"b0ul SNL i#$e&r$ i#$r8u# li"b0 %e #ivel i#l$4
I#$er'e$e %e pro&r"re pli+$iilor4
A# +o#+lu-ie3 U# !i!$e" %e "#&e"e#$ l b-ei %e %$e #e+e!i$, u# li"b0 #epro+e%url %e i#$ero&re
pe#$ru per"i$e u$ili-$orului !, ++e!e-e %$ele4 SNL )i#i#il #u"i$ SENUEL, + li"b0 %e
i#$ero&re !$ru+$ur$,* e!$e li"b0ul !$#%r%i-$ ANSI !i ISO, u$ili-$ %e "0ori$$e !i!$e"elor +e
"#evre-, b-e %e %$e rel io#le4
Tr,!,$uri +r+$eri!$i+e le li"b0ului SNL
o SNL, + i "0ori$$e li"b0elor %e pro&r"re, 'olo!e!$e +uvi#$e %i# li"b e#&le-,4 I# "o%
!pe+il +uvi#$ele !ele+$, i#!er$, %ele$e + ele"e#$e le !e$ului %e +o"e#-i4
o SNL e!$e u# li"b0 #epro+e%url3 !pe+i'i+, +re !u#$ i#'or" iile %ori$e, #u +u" !e ob i#
+e!$e4 Cu l$e +uvi#$e, SNL #u +ere !, 'ie !pe+i'i+$, "e$o% %e ++e! l %$e4
o E2e+u_i +o"e#-ilor SNL !upr i#re&i!$r,rilor #u !e po$e '+e %e+$ !e+ve# il, !upr
+$e u#ei !i#&ure i#re&i!$r,ri4 Se$ul %e i#re&i!$r,ri 'ii#% v,-u$ + !e$ %e li#ii le u#ui $bel4
77D
o SNL po$e 'i 'olo!i$ %e u# !ir %e u$ili-$ori, i#+lu-#% %"i#i!$r$orul b-ei %e %$e,
pro&r"$orii %e
o Apli+ ii, per!o#lul %e "#&e"e#$ !i "ul$e l$e $ipuri %e u$ili-$ori4
SNL i#+lu%e +o"e#-i pe#$ru o vrie$$e %e !r+i#i, i#+lu-9#%3
Sele+ i u#or %$e
i#!erre, e2$r&ere !i !$er&ere r9#%urilor %i#$r8u# $bel
+rere, "o%i'i+re i !$er&ere obie+$elor %e $ip b-, %e %$e
+o#$rolul ++e!ului l b- %e %$e i l obie+$ele %e $ip b-, %e %$e
veri'i+re 8 &r#$re +o#!i!$e# ei b-ei %e %$e
A# privi# +o!$urilor %e pro%u+ ie +:ir %+, %e-vol$re pro%u!elor !o'$(re %e pe pl$'or"
Mi+ro!o'$ pre!upu#e #u"i$e +o!$uri, 1# ul$i" perio%, lu+rurile !8u "i !+:i"b$ %$ori$, 'p$ului
+, #u",rul %e-vol$$orilor %i# -o# Mi+ro!o'$ +re!+u$ !i" i$or, %e$er"i#9#% !$'el + +elell$e
pl$'or"e +re #u pre!upu# +:el$uieli 1# privi# u$ili-,rii +elei $e:#olo&ii !, %evi#, "i !+u"pe
%$ori$, +re $erii +:el$uielilor +u re!ur! u"#, )u# #u",r %e !pe+ili $i "ul$ "i re%u!*4 Evi%e#$,
+re $ere +:el$uielilor pe#$ru reli-re u#ui pro%u! %e-vol$$ pe o pl$'or", 'ree !u#$ %e$er"i#$e i
%e l i '+$ori, %r +:el$uielile +ele "i "ri !u#$ +ele !lrile )'+$or pri#+ipl*4
Fi#li-," pri# 'ir" + pl$'or" 4NET e!$e 'le2ibil, i i%el, 1# 'olo!ire pli+ iilor (eb
i "obile4
77J
5 )I)LIOGRA$IE
A##e =oe:"3 Murachs %&P.N3? P.9 )e" Programming 6ith E> 2007, UulC 57,
566H, MiTe Mur+: #% A!!o+i$e!,
S$ep:e# Kl$:er3 %&P.N3? P.9, De+e"ber 5H, 566X, S"! Publi!:i#&,
S$ep:e# Kl$:er3 .ata %ccess in the %&P.N3? 2.0 2rame6or4 -Eideo ?raining/,
Sep$e"ber 5I, 566X, S"! Publi!:i#&,
I!rel =4 O+bi#3 Mastering E>.N3? and <C. Gth 3dition. Acto"er 22+ 200L. "(
<("eroc"inaQ <afR. % .N3? .eelo#ers 3dition4
M+Do#l%, M$$:e(L S-pu!-$, Mrio )566J*4 Pro %&P.N3? 2.0 in <C 2009 )7!$
e%i$io# e%4*4 Apre!!
Heuer, Ti"4 aA &ui%e $o Silverli&:$ E #e( 'e$ure!a4 Re$rieve% Mr+: 5E, 566Y4
aMSDN3 I#$ro%u+i#& SNL Server M#&e"e#$ S$u%ioa4 M!%#4"i+ro!o'$4+o"4
Re$rieve% 567786Y86D4
aSNL Server M#&e"e#$ S$u%io E2pre!!a4 Mi+ro!o'$4+o"4
I#$ro%u+i#& Microsoft &'L &erer 566H R5 ,Ro!! Mi!$rC #% S$+i Mi!#er
M#ole Veli+#u, Io# Lu#&u, Mi:el Mu#$e#, Si"o# Io#e!+u 8 Si!$e"e %e b-e %e
%$e 8 $eorie !i pr+$i+ 8 E%i$ur PETRION, 566E
Ue!!e Liber$C 8 Pro&r""i#& CO 8 Publi!:er OeReillC, 5665
Pope!+u Ile#, >aze de date relaSionale, E%i$ur U#iver!i$Miii %i# =u+ure $i,
=u+ure $i, 7YYI
Pope!+u Ile#, Modelarea "azelor de date, E%i$ur Te:#i+M, =u+ure $i, 5667
U"e! Fo2ll, Ke#%C Hro8C:u#, S"! Publi!:i#& Mr+: 5665 8 Te+: Cour!el' C O
i# 5D :our!
S$ep:e# Kl$er, S"! Publi!:i#& De+e"ber 5665, IS=N 68IX58E5DXI8H, ASP4NET
^i+T S$r$
Uoe Mr$i#, =re$$ To"!o#, Teor Pre!! 8 I#$ro%u+ere i# A!p4NET
Mi+TeC Killi"!, Mi+ro!o'$ Pre!!, 5665 8 Mi+ro!o'$ Vi!ul CO4NET
77I
6 RE$ERIN E WE)
:$$p3//e#4(iTipe%i4or&/(iTi/Goo&le]Mp!
:$$p!3//%eveloper!4&oo&le4+o"/"p!/
:$$p!3//%eveloper!4&oo&le4+o"/"p!/%o+u"e#$$io#/0v!+rip$/
:$$p3//"p!4&oo&le4+o"/:elp/"p!/&e$"p!/%v#+e%8op$io#!4:$"l
:$$p!3//%eveloper!4&oo&le4+o"/"p!/%o+u"e#$$io#/!$$i+"p!/
:$$p3//e#4(iTipe%i4or&/(iTi/ASP4NET
:$$p3//(((4(E!+:ool!4+o"/!p#e$/%e'ul$4!p
:$$p3//!ervi+iipe(eb4ro/i'blo&/+o#$e#$/bi#rC/$u$oril4p%'
:$$p3//(((4(E!+:ool!4+o"/!p#e$/(ebp&e!]i#$ro4!p
:$$p3//(((4!p4#e$/(eb8'or"!/$u$oril!/!e+uri$C
:$$p3//e#4(iTipe%i4or&/(iTi/Mi+ro!o'$]Silverli&:$
:$$p3//(((4!ilverli&:$4#e$/
:$$p3//ro4(iTipe%i4or&/(iTi/Mi+ro!o'$]SNL]Server
:$$p3//(((4"i+ro!o'$4+o"/!dl!erver/e#/u!/%e'ul$4!p2
:$$p3//(((4'u#+$io#24+o"/!dl!erver/
:$$p3//"!%#4"i+ro!o'$4+o"/e#8u!/librrC/"!7IXJYEj5Hv[!dl476Jj5Y4!p2
:$$p3//(((4du+Ti$4+o"/!dl]!erver/$u$oril/
:$$p3//"!%#4"i+ro!o'$4+o"/e#8u!/librrC/%%D6Y6IH4!p2
:$$p3//2pre!!io#4"e"ber!4(i#i!p4#e$/%-+/Deepj56>oo"j56Co"po!erj56U!er
j56Gui%e4p%'
,ttp/CCDDD+c?s+roC
,ttp/CCDDD+c?s+.rC
77X
77H
A+ COD!L "!R"%
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="HydroDocLocationa!p"c!" #nherit!="HydroDoc$ap!HydroDocLocation"
%%
<&D'C()PE ht*+ P,BL#C "-..W/C..D(D 0H($L 12 (ran!itiona+..E3"
"http4..5555/org.(6."ht*+1.D(D."ht*+1-tran!itiona+dtd"%
<ht*+ "*+n!="http4..5555/org.1777."ht*+"%
<head runat="!erver"%
<*eta na*e="vie5port" content="initia+-!ca+e=128 u!er-!ca+a9+e=no" .%
<tit+e%HydroDoc$ap!<.tit+e%
<!cript !rc="http4..*ap!goog+eco*.*ap!:
;i+e=api<v==<>ey=A#?a@yDA"ac??B#CC9uhD@EBFce0;3G6aLHHHr5<!en!or<!en!or=;a+!e<re
gion=IB"" type="te"t.Java!cript"%
<.!cript%
<!cript type="te"t.Java!cript"%
var *ar>er = nu++K
var *yPano = nu++K
;unction addI@treetLie5MN O
var !treet'ver+ay = ne5 I@treetvie5'ver+ayMNK
var +at+ang = *apgetCenterMNK
var icon = ne5 I#conMNK
var i*age,r+ = "http4..*ap!g!taticco*.*ap;i+e!.c9.*anGarro5-
2png"K
iconi*age = i*age,r+K
iconicon@i?e = ne5 I@i?eMD78 A=NK
iconiconAnchor = ne5 IPointM=A8 /ENK
iconin;oWindo5Anchor = ne5 IPointM=A8 ENK
*ar>er = ne5 I$ar>erM+at+ang8 O "icon"4 icon8 "dragga9+e"4 true PNK
IEventaddLi!tenerM*ar>er8 "drag!tart"8 ;unction MN O
*apadd'ver+ayM!treet'ver+ayNK
PNK
IEventaddLi!tenerM*ar>er8 "dragend"8 ;unction Mover+ay8 +at+angN O
*apre*ove'ver+ayM!treet'ver+ayNK
openWindo5MNK
PNK
P
;unction openWindo5MN O
*yPano = ne5
I@treetvie5Panora*aMdocu*entgetE+e*entBy#dM"!tvie5"NNK
var +at+ang = *ar>ergetLatLngMNK
*yPano!etLocationAndP'LM+at+angNK
P
.. ===================
.. $ap Qunction!
.. ===================
var city#d = 2K
var ?oo*Leve+ = 2K
var +at = ne5 ArrayMNK
77Y
+atR2S = "DDEB1T/"K
+atR1S = "DD/2BAB"K
+atR=S = "DDD===="K
var +ng = ne5 ArrayMNK
+ngR2S = "==A=77E"K
+ngR1S = "==AEBB7E"K
+ngR=S = "=D/DT17="K
var u!CenterPoint = ne5 ILatLngMDE18=ANK
var initia+CenterPoint = u!CenterPointK
var initia+Uoo*Leve+ = BK
var initia+$ap(ype = IGH)B6#DG$APK ..IG3'6$ALG$APK
;unction init$apMN O
i; MIBro5!er#!Co*pati9+eMNN O
*yPano = ne5
I@treetvie5Panora*aMdocu*entgetE+e*entBy#dM"!tvie5"NNK
*ap = ne5 I$ap=Mdocu*entgetE+e*entBy#dM"*ap"NNK
*apaddContro+Mne5 ILarge$apContro+MNNK
*apaddContro+Mne5 I$ap(ypeContro+MNNK
*apaddContro+Mne5 I@ca+eContro+MN8 ne5
IContro+Po!itionMIGA3CH'6GB'(('$G6#IH(8 ne5 I@i?eM=28 =2NNNK
*apena9+e@cro++Whee+Uoo*MNK
*apena9+eContinuou!Uoo*MNK
re!et$apMNK
addCityMNK
addCity#pote!tiMNK
@ho5Detai+MNK
addI@treetLie5MNK
*apadd'ver+ayM*ar>erNK
P
P
;unction re!et$apMN O
*ap!etCenterMinitia+CenterPoint8 initia+Uoo*Leve+8
initia+$ap(ypeNK
P
;unction @ho5Detai+MN O
var geoCenter = *apgetCenterMNK ..return! a ILatLng
var geoBound! = *apgetBound!MNK ..return! a ILatLngBound!
var geo(a9(e"t = "<9%Hidroe+ectrica<.9% 6'$A3#A " V "<9r .%"K
var pi"e+Center = *ap;ro*LatLng(oDivPi"e+MgeoCenterNK .. return! a
IPoint
var pi"e+Bound! = *apget@i?eMNK ..return! a I@i?e
var !ucur!a+e(a9(e"t = "<9%@ucur!a+e<.9%"K
!ucur!a+e(a9(e"t V= "<o+%<+i%Ardea+<.+i%"K
!ucur!a+e(a9(e"t V= "<+i%Arge!<.+i%"K
!ucur!a+e(a9(e"t V= "<+i%Wiu<.+i%"K
!ucur!a+e(a9(e"t V= "<+i%$o+dova<.+i%"K
!ucur!a+e(a9(e"t V= "<+i%<a
hre;=X"http4..555hidrocon!tructiaco*.ro*.o+tGin;eriorht*+X"
target=X"G9+an>X" %<!pan !ty+e=X"co+or49+ueX"%'+t #n;erior<.!pan%<.a%<.+i%"K
!ucur!a+e(a9(e"t V= "<+i%'+t @uperior<.+i%"K
756
!ucur!a+e(a9(e"t V= "<+i%<a hre;=X"http4..555irongate!roX"
target=X"G9+an>X" %<!pan !ty+e=X"co+or49+ueX"%Porti+e de Qier 1 !i
=<.!pan%<.a%<.+i%"K
!ucur!a+e(a9(e"t V= "<+i%6au+ $are 6ete?at<.+i%"K
!ucur!a+e(a9(e"t V= "<+i%@e9e!<.+i%"K
!ucur!a+e(a9(e"t V= "<+i%@iriu<.+i%<.o+%"K
var ta9! = Rne5 I#n;oWindo5(a9M"@ucur!a+e"8 !ucur!a+e(a9(e"tN8
ne5 I#n;oWindo5(a9M"De!criere"8 geo(a9(e"tNSK
*apopen#n;oWindo5(a9!Ht*+MgeoCenter8 ta9!NK
P
;unction add(o$apMcity$apN O
var city#con = ne5 I#conMNK
city#coni*age = "http4..555goog+eco*.*ap;i+e!.*ar>erpng"K
city#conicon@i?e = ne5 I@i?eM=28 /DNK
city#con!hado5 = "http4..555goog+eco*.*ap;i+e!.!hado5A2png"K
city#con!hado5@i?e = ne5 I@i?eM/B8 /DNK
city#coniconAnchor = ne5 IPointM128 /DNK
city#conin;oWindo5Anchor = ne5 IPointM128 2NK
var point = ne5 ILatLngMcity$ap+atitude8 city$ap+ongitudeNK
city$ap*ar>er = ne5 I$ar>erMpoint8 city#conNK
var !tr = "#pote!ti8@+atina"K
i; Mcity$apcity == !trN O
IEventaddLi!tenerMcity$ap*ar>er8 Yc+ic>Y8 ;unction MN O
*ap!etUoo*M1ANK
*ap!etCenterMcity$ap*ar>ergetLatLngMNNK
var de!cription = "<div !ty+e=X"5idth4 /22p"K height4
1A2p"X" %"K
de!cription V= city$apcity V "8 " V city$ap!tate V " "K
de!cription V= Y<n9!pK<n9!pK<a
hre;="http4..555hidrocon!tructiaco*.ro*.o+tGin;eriorht*+" target="G9+an>"
%<9%#pote!ti8 @+atina<9.%<.a%Y V "<9r.%"K
de!cription V= Y<i*g !rc="ipote!ti=G1rJpg"
a+t="#pote!ti" .%Y V "<n9!pK<n9!pK"K
de!cription V= Y<i*g !rc="ipote!ti=G=rJpg"
a+t="#pote!ti" .%Y V "<9r.%"K
de!cription V= Y<a
hre;="http4..+oca+ho!t.HydroDoc.3avigationC+ienta!p"" target="G9+an>" %<9%Y V
city$apcity V Y4 HydroDoc<9.%<.a%YK
de!cription V= "<.div%"K
city$ap*ar>eropen#n;oWindo5Mde!criptionNK
PNK
P
e+!e O
IEventaddLi!tenerMcity$ap*ar>er8 Yc+ic>Y8 ;unction MN O
*ap!etUoo*M1ANK
*ap!etCenterMcity$ap*ar>ergetLatLngMNNK
var de!cription = "<div !ty+e=X"5idth4 /22p"K height4
1A2p"X" %"K
de!cription V= city$apcity V "8 " V city$ap!tate V " "K
de!cription V= Y<n9!pK<n9!pK<a
hre;="http4..555irongate!ro." target="G9+an>" %<9%Porti+e de Qier Y V
city$apid V Y<9.%<.a%Y V "<9r.%"K
de!cription V= Y<i*g !rc="Porti+e de ;ier 1G1rJpg"
a+t="Porti+e de Qier Y V city$apid V Y " .%Y V "<n9!pK<n9!pK"K
de!cription V= Y<i*g !rc="Porti+e de ;ier 1G=rJpg"
a+t="A+ternate (e"t Y V city$apid V Y " .%Y V "<9r.%"K
757
de!cription V= Y<a
hre;="http4..+oca+ho!t.HydroDoc.3avigationC+ienta!p"" target="G9+an>"
%<9%Porti+e de Qier Y V city$apid V YMY V city$apcity V YN4HydroDoc<9.%<.a%YK
de!cription V= "<.div%"K
city$ap*ar>eropen#n;oWindo5Mde!criptionNK
PNK
P
IEventaddLi!tenerMcity$ap*ar>er8 Y*ou!eoverY8 ;unction MN O
city$ap*ar>er!et#*ageMY9+ue-dotpngYNK
PNK
IEventaddLi!tenerMcity$ap*ar>er8 Y*ou!eoutY8 ;unction MN O
city$ap*ar>er!et#*ageMYgreen-dotpngYNK
PNK
IEventaddLi!tenerM*ap8 Yc+ic>Y8 ;unction MN O

city$ap*ar>er!et#*ageMYhttp4..555goog+eco*.*ap;i+e!.*ar>erpngYNK
PNK
*apadd'ver+ayMcity$ap*ar>erNK
P
.. ===================
.. Event Qunction!
.. ===================
;unction addCityMN O
;or Mvar i = 2K i < =K iVVN O
var city = getCityMiNK
add(o$apMcityNK
P
P
;unction getCityMidN O
var city$ap = ne5 '9JectMNK
city#dVVK
city$apcity = "Porti+e de ;ier " V city#dK
city$ap!tate = "6o*ania"K
city$ap+atitude = +atRidSK
city$ap+ongitude = +ngRidSK
city$apid = city#dK
return city$apK
P
;unction addCity#pote!tiMN O
city#dVVK
var city#pote!ti = getCity#pote!tiMcity#dNK
add(o$apMcity#pote!tiNK
P
;unction getCity#pote!tiMidN O
var city$ap = ne5 '9JectMNK
id--K
city$apcity = "#pote!ti8@+atina"K
city$ap!tate = "6o*ania"K
city$ap+atitude = +atRidSK
city$ap+ongitude = +ngRidSK
city$apid = city#dK
return city$apK
P
755
;unction page#nitMN O
init$apMNK
detectBro5!erMNK
P
.. ===================
.. $i!c Qunction!
.. ===================
;unction regi!terLi!tenerMdo*E+e*ent8 event8 +i!tener8 captureEventN O
..3or*a+i?e event regi!tration acro!! a++ 9ro5!er!
..1 $o?i++a.'pera8 = #E8 / 'ther
i; Mdo*E+e*entaddEventLi!tenerN O
do*E+e*entaddEventLi!tenerMevent8 +i!tener8 captureEventNK
return trueK
P
e+!e i; Mdo*E+e*entattachEventN O
return do*E+e*entattachEventMYonY V event8 +i!tenerNK
P
e+!e O
do*E+e*entRYonY V eventS = +i!tenerK
return trueK
P
P
;unction detectBro5!erMN O
var u!eragent = navigatoru!erAgentK
var *apdiv = docu*entgetE+e*entBy#dM"*ap"NK
i; Mu!eragentinde"';MYiPhoneYN &= -1 ZZ
u!eragentinde"';MYAndroidYN &= -1N O
*apdiv!ty+e5idth = Y122%YK
*apdiv!ty+eheight = Y122%YK
P
e+!e O
*apdiv!ty+e5idth = Y1222p"YK
*apdiv!ty+eheight = YE22p"YK
P
P
..page#nit i! ca++ed a;ter the page i! ;u++y +oaded
regi!terLi!tenerM5indo58 "+oad"8 page#nit8 ;a+!eNK
<.!cript%
<.head%
<9ody%
<;or* id=";or*1" runat="!erver"%
<div id="*ap" !ty+e="5idth4 722p"K height4 E22p""%<.div%
<div id="!tvie5" !ty+e="5idth4 E22p"K height4 =22p""%<.div%
<.;or*%
<.9ody%
<.ht*+%
75E
75D
)+ "IE?!L WE) AL (ROIEC!L!I
Apli+ i Goo&le Mp! pri# +re !e lo+li-e-, !u+ur!lele Hi%roele+$ri+
,ttp/CCgoogle'apsLocationC#2droDocLocation+asp@
Alpi+ i (eb pri# +re !e ++e!e- i !e &e!$io#e-, %o+u"e#$ i i u$ili-$orii
pli+ iei
,ttp/CC,idrodocC#2droDocCNavigationClient+asp@
75J
C+ CD C DLD
75I
INDEP
C
CUPRINSUL.................................................:---
L
LISTA FIGURILOR......................................:4--
LISTA TABELELOR.....................................:4--
R
R&(&#-,@& %&0..............................................117
75X