Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 4.04.2014
Student practicant: Scuturici Dorin-Valeriu
Profesor mentor: Cira Ioana
Profesor coordonator: Catalano Cristina
Clasa: a IV-a C
Unitatea de n!"!m#nt: coala $imna%ial! &&'i(ai )minescu* +r. 1 +!s!ud,
Disciplina: -tiin"e ale naturii,
Su.iectul lec"iei: Circuitul electric simplu,
/ipul lec"iei: transmitere si asimilare de noi cuno tiin e,
Durata lec"iei: 00 min
Obiective generale:
1.de%oltarea o.seratiei& aten iei&1#ndirii lo1ice prin intermediul e2perimentului,
2.m.o1atirea cunostiintelor le1ate de circuite electrice i importan a lor,
Obiective operaionale: eleii tre.uie :
31: sa preci%e%e utilitatile curentului electric din iata de %i cu %i,
32: s! numeasc! surse de ener1ie electric!,
34: s! enumere elementele unui circuit electric simplu utili%#nd cuintele nou
n! ate,
34: s! repre%inte 1rafic un circuit electric simplu nc(is si unul desc(is folosinduse
de ima1inile din carte,
30: s! re%ole fi a de lucru ncadr#nduse in timpul indicat,
STRATEGIA DIDACTIC:
Metode i procedee:demonstra ia, e2perimentul& o.serarea& conersa"ia& e2plica"ia
Miloace de !nv""#$nt: fi5a de lucru& manual& .aterii& .ecuri& conductori electrici,
%or#e de organi&are a activit"ii: frontal& indiidual& n perec(i6c#te 2 sau 47,
Si'te# de eval(are: -'etode de ealuare: o.serare curent8 & c(estionare
oral8&c(estionare scris!,
-9orme de ealuare: ealuare formati!,
)I)*IOGRA%IE: tiinte ale +aturii&manual pentru clasa a IV-a& )ditura :ramis.

D)S9;-U<:<): =)C>I)I
)tapele
lectiei
C3+>I+U/ I+S/<UC/IV- )DUC:/IV
S/<:/)$I: DID:C/IC;
Eval(are Metode si
procedee
Mijloace de
invatamant
Forme de
organizare
1. 'oment
or1ani%atoric
64?7
Pre1!te5te materialele necesare .unei desf!5ur!ri a lec"iei.
2.Captarea
aten"iei
60?7
Solicit! eleilor s! se 1#ndeasc! la o.iecte care le sunt foarte necesare n ia"a de
%i cu %i& indispensa.ile .unei desf!5ur!ri a actiit!"ii oamenilor care functionea%a
pe .a%a curentului electric.Scriu lista o.iectelor enumerate de elei pe ta.l!.
@rainstormin
1
Conersa"ia
ta.la frontal
4.:nun"area
temei 5i a
o.iectielor
60?7
Pe .a%a listei o."inute se anun"! su.iectul lec"iei: &&Circuitul electric simplu*& care
st! la .a%a func"ion!rii multor aparate folosite de om. Se enumer! 5i o.iectiele
opera"ionale: eleii& la sf#r5itul lec"iei& tre.uie s! cunoasc! surse de ener1ie
electric! 5i s! e2plice de unde ine curentul electric& s! descrie 5i s! reali%e%e un
circuit electric& s! ar1umente%e func"ionarea sau deficien"a de func"ionare a unor
circuite electrice. Se scrie titlul lec"iei la ta.l!.
3.serare
curent! conersa ia
ta.la
frontal

4.DiriAarea
n!"!rii
624?7
1. Propun eleilor s! anali%e%e ima1ininile de la pa1.04 din manual 5i s! descrie
o.iectele i actiunea desf! urat! la 63.sera iB7.
2. Ci ntre. pe elei care este sursa de ener1ie pentru aceste o.iecte . :poi tre.uie
s! e2plice de unde proine curentul electric.
Ce surs! de ener1ie folosesc lanternele& casetofoanele porta.ile& aparatele de
foto1rafiatD6pre%int c#tea dintre ele7.
4 Solicit eleilor s! o.sere ima1inile de la pa1& 04 6Descoperi i&e2plica iB 7 apoi
s! enumere o.iectele i s! s! spund! la cerin ele din manual.Se corectea%! 1re5e-
lile& dac! este ca%ul.
4. Solicit citirea enun"urilor din manual6pa1. 007 & apoi s! fie aten i la circuitul
electric pre%entat& pentru a recunoa5te sursa de curent electric 6.ateria7&
consumatorul 6.ecul7& conductorii electrici 6firele electrice7.
Care sunt condi"iile func"ion!rii unui .ec electricD 6 s! ai.! filament nentrerupt&
1lo. de sticl! compact& .ornele etc.7.
Dup! ce e2plic cum func ionea%! circuitul&init c!te 2 sau 4 elei pt. a o.sera
mai e2act toate detaliile e2perimentului.
0. Urm!rind sc(ema din manual& le cer eleilor s! reali%e%e un circuit electric
nc(is i ntrerupt & i s! preci%e%e diferen ele dintre cele dou! circuite.Dup! ce
anali%e% desenele cer eleilor s! transcrie de pe ta.l! ideile principale ale lec iei.
C(estionare
oral!
C(estionare
orala
3.serare
curent!
3.serarea
Conersa"ia
)2plica ia
)2erci"iul
Cn!"area
prin desco-
perire
Demonstra i
a
)2plica ia
)2perimentul
e2plica ia
'anual
@aterii&
Ceas
lanterna
conductori
electrici&
.ecuri
caietul

9rontal
1rupuri
Indiidual0.3. inerea
performan ei
6 E?7
:ctiitate independent!. Solicit re%olarea indiidual! a sarcinilor de pe fi5a de
lucru.Se face o erificare frontal! apoi se adun! fi5ele pentru corectare.
9i ! de
lucru
Conersa ia fi5e indiidual
F.Cnc(eierea
lec"iei 6 4?7
Se fac aprecieri indiiduale i frontale asupra reali%!rii o.iectielor 5i a
particip!rii eleilor la lec"ie.
:precieri
er.ale
conersa ia