Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data: 4.04.2014
Student practicant: Scuturici Dorin-Valeriu
Profesor mentor: Cira Ioana
Profesor coordonator: Catalano Cristina
Clasa: a IV-a C
Unitatea de n!"!m#nt: coala $imna%ial! &&'i(ai )minescu* +r. 1 +!s!ud,
Disciplina: -tiin"e ale naturii,
Su.iectul lec"iei: Circuitul electric simplu,
/ipul lec"iei: transmitere si nsu ire de noi cunostinte,
Durata lec"iei: 00 min
Obiective generale:
1. im.o1atirea cunostintelor le1ate de circuite electrice si importanta lor,
2.de%oltarea o.seratiei& atentiei&1andirii lo1ice prin intermediul e2perimentului,
Obiective operaionale:
31: sa preci%e%e corect utilitatile curentului electric din iata de %i cu %i pe .a%a
cuno tin elor anterioare ,
32: s! denumeasc! surse de ener1ie electric!,
34: s! enumere elementele unui circuit electric simplu
34: s! repre%inte 1rafic un circuit electric simplu nc(is si unul desc(is folosindu-se
de ima1inile din manual,
30: sa re%ole sarcinile de pe fi a de lucru ncadrandu-se in timpul indicat,
STRATEGIA DIDACTIC:
Metode i procedee:demonstratia, e2perimentul& o.serarea& conersa"ia&
e2plica"ia&.rainstormin1,
Miloace de !nv""#$nt: fi5a de lucru& manual& .aterii& .ecuri& conductori electrici,
%or#e de organi&are a activit"ii: frontal& indiidual,
Si'te# de eval(are: -'etode de ealuare: o.serare curent6 & c(estionare
oral6&erificare scris!,
-7orme de ealuare: ealuare formatia,
)I)*IOGRA%IE: Stiinte ale +aturii&manual clasa a IV-a.)d. 8ramis.
)tapele
lectiei
C3+9I+U/ I+S/:UC/IV- )DUC8/IV
S/:8/)$I8 DID8C/IC;
Eval(are Metode si
procedee
Mijloace de
invatamant
Forme de
organizare
1. 'oment
or1ani%atoric
<2=>
Pre1!te5te materialele necesare .unei desf!5ur!ri a lec"iei.
2.Crearea
motia iei
specifice<0=>
Solicit! eleilor s! se 1#ndeasc! la o.iecte care le sunt foarte necesare n ia"a de
%i cu %i& indispensa.ile .unei desf!5ur!ri a actiit!"ii oamenilor care functionea%a
pe .a%a curentului electric.Scriu lista o.iectelor enumerate de elei pe ta.l!.
?rainstormin
1
Conersa"ia
ta.la frontal
4.8nun"area
temei 5i a
o.iectielor
<0=>
Pe .a%a listei o."inute se anun"! su.iectul lec"iei: &&Circuitul electric simplu*& care
st! la .a%a func"ion!rii multor aparate folosite de om. Se enumer! 5i o.iectiele
opera"ionale: eleii& la sf#r5itul lec"iei& tre.uie s! cunoasc! surse de ener1ie
electric! 5i s! e2plice de unde ine curentul electric& s! descrie 5i s! reali%e%e un
circuit electric& s! ar1umente%e func"ionarea sau deficien"a de func"ionare a unor
circuite electrice. Se scrie titlul lec"iei la ta.l!.
3.serare
curent! conersa ia
ta.la
frontal
4.Diri@area
n!"!rii
<24=>
1. Propun eleilor s! anali%e%e ima1ininile de la pa1.04 din manual 5i s! descrie
o.iectele i actiunea desf! urat! la <3.sera iA>.
2. Bi ntre. pe elei care este sursa de ener1ie pentru aceste o.iecte . 8poi tre.uie
s! e2plice de unde proine curentul electric.
Ce surs! de ener1ie folosesc lanternele& casetofoanele porta.ile& aparatele de
foto1rafiatC<pre%int c#tea dintre ele>.
4 Solicit eleilor s! o.sere ima1inile de la pa1& 04 <Descoperi i&e2plica iA > apoi
s! enumere o.iectele i s! s! spund! la cerin ele din manual.Se corectea%! 1re5e-
lile& dac! este ca%ul.
4. Solicit citirea propo%i ilor din manual<pa1. 00> & apoi le cer s! fie aten i la
C(estionare
oral!
3.serarea
Conersa"ia
)2plica ia
)2erci"iul
Bn!"area
prin desco-
perire
'anual
?aterii&
Ceas
lanterna
conductori
7rontal