Sunteți pe pagina 1din 5

TEMATICA BIOLOGIE VEGETALA

1. Diversitatea lumii vii :


Clasificarea organismelor
Virusurile
Regnul Monera
Regnul Protista
Regnul Fungi
Regnul Plante
2. Celula unitatea structural i funcional a vieii
Noiuni introductive. Teorie celulara
Compoziia chimic a materiei vii: moleculele anorganice, moleculele organice
Tipuri fundamentale de celule
Structura, ultrastructura i rolul componentelor celulei
Membrana celular
Peretele celular
Citoplasma
Citosolul
Organitele celulare; organitele celulare specifice
Nucleul
Ciclul celular
Diviziunea celular la procariote
Diviziunea celular la eucariote
Bibliografie:
1. Manualul de Biologie clasa a IX-a: Biologie clasa a IX-a, autor: Elena Huanu, Editura
Didactic i Pedagogic, 2010
2. Biologie vegetala teste pentru admiterea la Facultatea de Farmacie, autori: Gianina
Crian, Cristina tefnescu, Editura Medical Universitar "Iuliu Haieganu" Cluj-Napoca,
2014

CHIMIE ORGANICA
1. Soluii
Solubilitatea substanelor n solveni polari i nepolari.
Dizolvarea substanelor i factorii care influeneaz dizolvarea.
Concentraia soluiilor. Concentraia procentual i concentraia molar.
2. Acizi i baze
Definirea conceptelor de acid i de baz.
Acizi tari i acizi slabi, constanta de aciditate; baze tari i baze slabe, constanta de
bazicitate; produsul ionic al apei.
pH-ul soluiilor apoase.
Determinarea caracterului acido-bazic al unei soluii cu hrtie indicator de pH i cu
indicatori (turnesol, metiloranj, fenolftalein).
pH-ul soluiilor apoase de acizi monoprotici tari i al soluiilor apoase de baze monoprotice
tari.
Calcularea concentraiei ionilor hidroniu i aprecierea valorii pH-ului din valoarea
concentraiei ionilor hidroniu, pentru valori ntregi ale pH-ului.
3. Compoziia i structura compuilor organici
Legturi chimice. Catene de atomi de carbon
Structura compuilor organici
Clasificarea compuilor organici
Izomerie. Izomeri de constituie i stereoizomeri.
4. Compui organici monofuncionali
Alcooli
Fenoli
Amine
Aldehide i cetone
Acizi carboxilici i derivai funcionali ai acizilor carboxilici
5. Compui organici cu funciuni mixte
Zaharide (glucide)
Aminoacizi
6. Compui organici cu importan biologic
Proteine
Grsimi
Acizi nucleici, enzime, hormoni, vitamine
Medicamente, droguri
7. Randamentul, conversia util i conversia total
Bibliografie:
1. Chimie, manual pentru clasa a IX-a, autori: Sanda Ftu, Cornelia Grecescu, Veronica
David, Ed. Bic All, manual aprobat prin Ordinul Ministrului Educaiei i Cercetrii nr.
3886/2004; Copyright 2004, 2005 etc.
2. Chimie, manual pentru clasa a X-a, autori: Luminia Vldescu, Corneliu Trbanu-Mihil,
Luminia Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, manual aprobat prin Ordinul Ministrului
Educaiei i Cercetrii nr. 3787/2005; Copyright 2005, 2010 etc.
3. Chimie C1, manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminia Vldescu, Irinel Adriana Badea,
Luminia Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, manual aprobat prin Ordinul Ministrului
Educaiei i Cercetrii nr. 4446/2006; Copyright 2006 etc.
4. Chimie Organic. Teste pentru admiterea la Facultile de Medicin, Medicin Dentar i
Farmacie, autori : Marius Boji, Ovidiu Crian, Luminia Oprean, Brndua Tiperciuc, Valentin
Zaharia, Editura Medical Universitar Iuliu Haieganu" Cluj-Napoca, 2013, 2014.


CHIMIE ANORGANICA
1. ATOMUL
Particule componente ale atomului.
Element chimic; izotopi; mas atomic.
Structura nveliului electronic straturi, substraturi, orbitali ocuparea cu electroni a
orbitalilor atomici.
Clasificarea elementelor n blocuri de elemente: s, p, d, f.
2. SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR
Legea periodicitii.
Corelaii ntre structura nveliului electronic i poziia unui element n sistemul periodic.
Corelaii ntre structura nveliului electronic i proprietile elementelor raze atomice i
ionice, energia de ionizare; caracter metalic i nemetalic variaia caracterului metalic i
nemetalic al elementelor n sistemul periodic; electronegativitatea.
3. LEGTURI CHIMICE. INTERACIUNI NTRE ATOMI, IONI I MOLECULE
Valen i numr de oxidare.
Legtura ionic. Proprietile compuilor ionici. Clorura de sodiu, NaCl.
Legturi covalente simple i multiple, polare i nepolare molecule polare i nepolare;
legtura covalent-coordinativ (formarea ionilor NH4+ i H3O+); variaia caracterului
acido-bazic al oxizilor elementelor oxizi bazici, acizi i amfoteri
Fore intermoleculare fore van der Waals (fore de dispersie, London, interacii dipol
dipol), legturi de hidrogen; apa.
Algoritm pentru deducerea principalelor proprieti ale elementelor clorul i sodiul
4. SOLUII, AMESTECURI OMOGENE
Dizolvarea factori care influeneaz dizolvarea
Solubilitatea. Factori care influeneaz solubilitatea substanelor solubilitatea n diferii
solveni; influena temperaturii, influena presiunii.
Cristalohidrai.
Exprimarea i calculul concentraiilor soluiilor concentraia procentual; concentraia
molar.
5. ACIZI I BAZE N SOLUII APOASE
Definirea conceptului de acid i baz.
Proprietile acizilor i bazelor proprietile acidului clorhidric i ale hidroxidului de
sodiu
Transferul de protoni n soluii de acizi i baze.
Electrolii.
Ionizarea apei produsul ionic al apei
pH-ul soluiilor apoase:
determinarea caracterului acido-bazic al unei soluii cu hrtie indicator de pH i cu
indicatori;
pH-ul soluiilor apoase de acizi monoprotici tari i baze monoprotice tari;
calculul concentraiei de ioni hidroniu aprecierea valorii pH-ului din valoarea
concentraiei ionilor hidroniu, pentru valori ntregi ale pH-ului.
Tria acizilor i bazelor constanta de echilibru n soluii acido-bezice: constanta
aciditate, constanta de bazicitate.
Amfolit acido-bazic caracterul amfoter al Al(OH)3 i Zn(OH)2.
6. REACII REDOX
Oxidare i reducere agent reductor i agent oxidant.
Seria activitii metalelor.
Stabilirea coeficienilor n ecuaiile reaciilor redox.
Bibliografie:
1. Sanda Ftu, Cornelia Grecescu, Veronica David, Manual de chimie clasa a IX-a, Ed. Bic
All, an apariie 2004, 2005, 2006
L. Oprean, A. Hangan, A. Bodoki, Chimie anorganic. Teste pentru admiterea la Facultatea de
Farmacie, Editura Medical Universitar Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca, 2013, 2014
Accesat de 8291 de ori
Categorie Tematica i bibliografie - Iulie 2014

S-ar putea să vă placă și