Sunteți pe pagina 1din 128

As. dr. ing.

CONSTANTIN POPA
As. drd. ing. DOREL STOICA As. drd. ing. GEORGECTLIN ION

MECANIC
CAIET DE SEMINAR
VOLUMUL I
STATICA I CINEMATICA
2006
CAPITOLUL 1
NOIUNI DE CALCUL VECTORIAL
1.1. G!n!r"#i$%&i. D!'ini&ii
Mecanica opereaz cu mrimi fizice scalare i cu mrimi fizice vectoriale.
Mrimea fizic scalar sau scalarul este mrimea fizic, care este caracterizat prin valoare
numeric absolut sau modul.
Mrimea fizic vectorial sau vectorul este mrimea fizic, care se caracterizeaz prin valoare
numeric absolut (modul), i orientare adic direcie i sens.
Mrimile fizice scalare (scalarii) i mrimile fizice vectoriale (vectorii) la un loc se mai numesc i
mrimi fizice tensoriale sau tensori.
Aadar vectorul este segmentul de dreapt orientat (fig. 1.1), cu patru elemente caracteristice:
origine sau punct de aplicaie A, direcie sau dreapt suport , sens i modul (mrime, intensitate, urm) v.
Fig. 1.1: om!onena unui vector
Versorul este vectorul de modul unitar i este dat de relaia:
efinim componentele pe a!ele "#, "$ i "z ale versorului din relaia precedent astfel:
"n vector oarecare se scrie #n funcie de componentele pe a!e ale versorului su astfel:
unde
sau:
A
$
%
u
v
v
v
v
v
u

'

u !r %
u !r &
u !r i
"z
"$
"#
% v & v i v v
z $ #
+ +

'

v !r v
v !r v
v !r v
"z z
"$ $
"# #
( )
z $ #
v v v v v , ,
1.2. Pr(i!)&i" *n*i +!)$(r ,! ( "-%
&roiecia unui vector pe o a! se definete ca fiind produsul dintre vectorul respectiv i
cosinusul ung'iului pe care direcia acestuia #l face cu a!a pe care se proiecteaz vectorul studiat
(fig. 1.().
1... O,!r"&ii )* +!)$(ri
1...1. Ad*n"r!" /)(0,*n!r!"1 +!)$(ri#(r
)ie vectorii:
atunci se definete suma celor doi vectori:
*a mrime, suma celor doi vectori se scrie astfel:
unde + este ung'iul dintre cei doi vectori.
+
+
%
v
,
cos v v !r

Fig. 1.': (roiecia unui vector !e o a#


A
$
A
1 $
1
cos v v !r

( )- , ,
z $ #
a a a a a
( )
z $ #
b b b b b , ,
- b a c +
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
z z $ $ # # z $ #
b a b a b a c c c c c c + + + , , , ,
cos (
( (
ab b a c + +
Adunarea mai multor vectori se realizeaz astfel:
1...1.1. In$!r,r!$"r! g!(0!$ri)%
.eometric, adunarea a doi vectori se realizeaz cu regula paralelogramului sau cu regula
triung'iului (fig. 1./).
*ompunerea mai multor vectori se realizeaz, din punct de vedere geometric, cu regula
poligonului (fig. 1.0).
1...1.2. Pr(,ri!$%&i
a) comutativitate-
1) are element neutru (vectorul nul).
1...2. S)%d!r!" /di'!r!n&"1 +!)$(ri#(r
)ie vectorii:
atunci se definete diferena celor doi vectori (fig. 1./):
1...2.1. In$!r,r!$"r! g!(0!$ri)%
a
b
c
d
b
a
b
c
Fig. 1.): om!unerea geometric a doi vectori
c
1
a
(
a
/
a
n
a
Fig. 1.*: om!unerea geometric a mai multor vectori
( )
z $ #
b b b b b , ,
- b a d
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
z z $ $ # # z $ #
b a b a b a d d d d d d , , , ,
( )- , ,
z $ #
a a a a a
n
a a a c + + + ...
( 1
1...2.2. Pr(,ri!$%&i
a) 2lement neutru: vectorul nul
1..... D!s)(0,*n!r!" *n*i +!)$(r d*,% d(*% dir!)&ii
*onform figurii 1.3. avem:
&entru direcii ortogonale relaia de mai sus devine (fig. 1.3.):

1...2. D!s)(0,*n!r!" *n*i +!)$(r d*,% $r!i dir!)&ii
in figura 1.4 avem:
unde v!, v5,vz sunt proieciile vectorului studiat pe cele trei a!e.
1

v
1
v
(
v
1
u
(
u
6 6
!
5
v
#
v
$
v
Fig. 1.+: ,escom!unerea unui vector du! dou direcii
+
7
8
,
!
5
z
v
Fig. 1.-: ,escom!unerea unui vector du! trei direcii ortogonale
( ) b a b a d +
( ( 1 1 ( 1
u v u v v v v + +
- & v i v v v v
$ # $ #
+ +
(
(
(
1
v v v +
- % v & v i v v
z $ #
+ +
( ( (
z $ #
v v v v + +
- cos
v
v
#
- cos
v
v
$

v
v
z
cos
unde: ./ 0/ 1 sunt ung'iurile directoare ale vectorului studiat fa de a!ele "#/ "$/ "z-
cos./ cos0/ cos1 sunt cosinuii directori ai vectorului studiat fa de a!ele "#/ "$/ "z.
in relaia precedent rezult c:
1...3. Pr(d*s*# s)"#"r " d(i +!)$(ri
2ste mrimea scalar care reprezint produsul modulelor celor doi vectori prin cosinusul
ung'iului dintre ei.
unde + este ung'iul dintre cei doi vectori.
9elaia precedent este ec'ivalent cu relaia:
ac:
Atunci:
e asemenea se o1serv c:
1...3.1. Pr(,ri!$%&i
a) *omutativitate-
1) istri1utivitate fa de adunare.
1...3.2. In$!r,r!$"r! g!(0!$ri)%

1...6. Pr(d*s*# +!)$(ri"# " d(i +!)$(ri
a
%
u
+ a !r

Fig. 1.2: 3nter!retarea geometric a !rodusului scalar a doi vectori


cos ab b a !
ab
b a
cos
- % a & a i a a
z $ #
+ + % b & b i b b
z $ #
+ +
z z $ $ # #
b a b a b a b a ! + +
1 % % & & i i
1 cos cos cos
( ( (
+ +
: i % % & & i
u a a a !r

cos
% a a
& a a
i a a
z
$
#

2ste un vector perpendicular pe planul celor doi vectori si definit ca fiind de mrime egal cu
produsul mrimilor celor doi vectori prin sinusul ung'iului dintre ei.
1...6.1. Pr(,ri!$%&i
a) Anticomutativitate:
1) istri1utivitate fa de adunare
c) ac:
Atunci cei doi vectori sunt paraleli sau coliniari.
1...6.2. In$!r,r!$"r! g!(0!$ri)%
&rodusul vectorial a doi vectori este egal cu aria paralelogramului determinat de cei doi vectori.
,emonstraie (vezi figura 1.;)
unde: Atr < aria triung'iului determinat de cei doi vectori-
A!ar < aria paralelogramului determinat de cei doi vectori.
1...6... D!$!r0in"r! "n"#i$i)%
+
,
a
b
v
'
Fig. 1.4: 3nter!retarea geometric a !rodusului vectorial a doi vectori
b a v
sin ab v
- a v
b v ( ) b a v -
( ) a b b a
: b a
b a ab A A ab a5 A
tr !ar tr
sin ( sin
(
1
(
1
z $ #
z $ #
b b b
a a a
% & i
b a v
1...6.2. O4s!r+"&ii
1...5. Pr(d*s*# 0i-$ " $r!i +!)$(ri
9eprezint mrimea fizic scalar egal cu produsul scalar dintre un vector i produsul vectorial al
celorlali doi.
1...5.1. In$!r,r!$"r! g!(0!$ri)%
&rodusul mi!t a trei vectori reprezint volumul paralelipipedului determinat de cei trei vectori.
,emonstraie (vezi figura 1.=)

1...5.2. D!$!r0in"r! "n"#i$i)%
1...6. D*4#*# ,r(d*s +!)$(ri"#
9eprezint mrimea fizic vectorial egal cu produsul vectorial dintre un vector i produsul
vectorial al celorlali doi.
1.2. Pr(4#!0! r!7(#+"$!8
+
,
b
c
'
Fig. 1.6: 3nter!retarea geometric a !rodusului mi#t a trei vectori
a
>
7
v
: % % & & i i a a % & i
( ) ( ) ( ) ( ) a c b b a c c b a c b a c b a 7 , , , ,
( ) ( )
!ed !araleli!i !ar
8 9 A a v v a v a c b a 7 cos cos
( )
z $ #
z $ #
z $ #
c c c
b b b
a a a
c b a 7
( ) v a c b a :
1) )ie vectorii:
Se cer:
Rezolvare:
()
Rezolvare:
6
!
5

03

03

4:
1
F
(
F
/
F
0
F
3
F
Date:
Se cer:
Fig. 1.1;
- ( / ( % & i a + - 0 % & i b + & i c ( / +
() . ? ?- ?- ?- @ ?- @ ?- @ ?- ?- ?-
?- ?- ?- ?- ?- ?- ?- ?-
?- ?- ?- ?- ?- ?-


+ + + + +
c b a u u u c b a b c a c
a b c b c a b a b c a b c b b a
c b a c b a c a c a b a b a

( )
( ) ( )
.
1/
(
1/
/
-
1;
1
1;
0
1;
1
-
1A
(
1A
/
1A
(
- 11 1 : 0 ( 1 / - 1( ( 1 / 0 ( 1
- 11 : 1 ( 0 / 1 - 1( 1 ( 0 / 1 (
- - / 4 - ( 3
- ( 3 - / A - /
& i
c
c
u % & i
b
b
u % & i
a
a
u
b c a b
c b b a
% & c b a % & i c b a % & i c a
% & i c a % & i b a % & i b a
c b a
+ + +
+ + +
+ +
+ + + + + + +
+ + + + + +
- 11 0 3
( / (
1 0 1 - 1: / (
: ( /
1 0 1
- 1/ 4 0
: ( /
( / ( - 11 0 3
1 0 1
( / (
% & i
% & i
a b % & i
% & i
c b
% & i
% & i
c a % & i
% & i
b a

+
+ + + +


()
.
/:4
1(
1; 1A
1(
cos - : cos
-
(/0
11
1/ 1;
11
cos - A
: ( /
1 0 1
( / (
- 1: / (
1 0 1
: ( / - 1/ 4 0
( / (
: ( /


ab
b a
ca
a c
bc
c b
c b a
% & i
% & i
b c % & i
% & i
a c

.
/
(
/
1
/ (
( ( (
- (
- / ( 1( ; 0 - ( ( (
- ( (
(
/
(
(
(
( /
(
(
(
- (
(
1
(
(
(
(
(
(
(
-
( ( ( ( (
3
1
3 0 / ( 1
3
1
3 0 / ( 1
3
1
3
1
3
1
& i
(
& ( i (
<
<
u
<
<
tg
( ( ( ( < < < & ( i ( & < i < <
( ( ( ( ( F F F F F F <
( ( ( ( ( F F F F F F <
& F i F & < i < F <
<
#
$
$ # $ #
i
$ $ $ $ $ i$ $
i
# # # # # i# #
i
i$
i
i# $ #
i
i
+
+

+ + + +
+ + + + + +
+ + + + + +

,
_

+
,
_


/)
Rezolvare:
9ezultatele o1inute se centralizeaz #n urmtorul ta1el:
+ !
5
#
<
$
<
6
<
Fig. 1.11.
6
!
5
z
A
$
*

2
.
>
1
F
(
F
/
F
3
F
0
F
4
F
Date:
"A='l> "?=)l> "=l>
Se cer:
Fig. 1.1'
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
. 4 0
= 0
/ (
1/ (
- / (
1 = 0
/ (
10
- /
1 =
/
1:
- ( 0
1 0
(
3 (
- : , / , ( - , / , ( - , / , : - , : , ( - : , : , :
( ( (
4 4 4 4 4
( ( (
3 3 3 3 3
( ( (
0 0 0 0 0
( ( (
( ( ( ( (
& ( i (
l
& l i l
(
z z $ $ # #
% z z & $ $ i # #
F
",
, "
F u F F
% ( & ( i (
l
% l & l i l
(
z z $ $ # #
% z z & $ $ i # #
F
"@
@ "
F u F F
% ( & (
l
% l & l
(
z z $ $ # #
% z z & $ $ i # #
F
"A
A "
F u F F
% ( i (
l
% l i l
(
z z $ $ # #
% z z & $ $ i # #
F
"9
9 "
F u F F
l l , l l l @ l l A l l 9 "
" , " , " ,
" , " , " ,
" @ " @ " @
" @ " @ " @
" A " A " A
" A " A " A
" 9 " 9 " 9
" 9 " 9 " 9
+
+
+

+ +
+ +

+ +
+ +
+ +

+ +
+ +

+
+
+

+ +
+ +

+
+
+

+ +
+ +

9(r&!
91 P 0 0
92 2P 0 2P
9. 0 0 2P
92 0 .P P
93 2P .P P
96 2P 6P 0
: 11P 12P 6P
9ezult:
1.3. Pr(4#!0! ,r(,*s!8
1) )ie vectorii:
Se cer:
()

03

4:
1
F
(
F
/
F
6
!
5 Date:
Se cer:
Rspuns:
Fig. 1.1)
i#
F
i$
F
iz
F
.
/:1
4
/:1
1(
/:1
11
/:1
4 1( 11
-
/:1
4
/:1
4
cos -
/:1
1(
/:1
1(
cos -
/:1
11
/:1
11
cos
- /:1 /4 100 1(1 4 1( 11 - 4 1( 11
( ( ( ( ( (
% & i
(
% ( & ( i (
<
<
u
(
(
<
<
(
(
<
<
(
(
<
<
( ( ( < < < < % ( & ( i ( <
<
z
$
#
z $ #
+ +
+ +


+ + + + + + + +

( ) ( ). 4 0 , ( - / , ( , 1 b b a a
. ? ?- ?- ?- ?- ?- +
b a
u u b a b a b a b a
Rspuns:
CAPITOLUL 2
STATICA PUNCTULUI MATERIAL
2.1. G!n!r"#i$%&i. D!'ini&ii
Btatica este capitolul mecanicii care studiaz ec'ili1rul corpurilor su1 aciunea sistemelor de fore.
"n corp este #n ec'ili1ru dac i numai dac rezultanta forelor care acioneaz asupra sa este nul, adic:
escompunCnduDse pe a!ele de coordonate se o1ine:
6
!
5
z
A
$
*

2
.
>
1
F
(
F
/
F
0
F
3
F
Date:
Se cer:
Fig. 1.1*
/)
.
(;1
10
cos -
(;1
A
cos -
(;1
4
cos
-
(;1
10
(;1
A
(;1
4
- (;1 - 10 A 4


+ +

% & i u ( < % ( & ( i ( <
<


n
i
i
F <
1
:

'

n
i
iz z
n
i
i$ $
n
i
i# #
F <
F <
F <
1
1
1
:
:
:
9elaiile precedente sunt vala1ile numai #n cazul #n care punctul material este acionat de orice
alte fore #n afar de forele de frecare. En a1sena forelor de frecare avem legea lui *oulom1:
2.2. S$"$i)" ,*n)$*#*i 0"$!ri"# #i4!r
2.2.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:
2.2.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)

M
6 !
5
1
#
1
$
M
#
F
)
.
Date:
Se cer:
(oziia de ec5ilibru
<eaciunea B=C
Fig. '.1
B F
f

: + + B A F
( )
( ) : cos sin :
: sin cos :
1
1
A F B M$
A F M#
( ) ( )
( ( ( (
1
1
1
1
1
1
cos sin
(
(
A
F
A
A
F
A
F
F
tg
A
tg
tg
F A F B
A
cF
#
c
#
A
F
d#
d$
$ tg
M
M
+
+
+

+
+
+
+

Rspuns:
2... S$"$i)" ,*n)$*#*i 0"$!ri"# s*,*s #" #!g%$*ri
2...1. S$"$i)" ,*n)$*#*i 0"$!ri"# s*,*s #" #!g%$*ri '%r% 'r!)"r!
2...1.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
6
!
5
F
.
Date:
M(#/$)>
Se cer:
M
Fig. '.'

!
5
F
G
.
6
A
M
Date:
Se cer:
Fig. '.)
. 1A - ( - A B l $ l #
Rezolvare:


Rezolvare:
2...1.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)

M
F
A
6
!
5
F
Date:
Se cer:
Fig. '.*
()
: + + B D A
( )
( )

+ +
+
: cos cos : :
: sin sin : :


A D B F
D A F
i$
i#
( ) ( )

sin
sin
-
sin
sin A
B
A
D
: + + B A F: cos sin : :
: sin cos : :


A F B F
A F F
i$
i#
. -
( (
A F B
A
F
tg +

2...2. S$"$i)" ,*n)$*#*i 0"$!ri"# s*,*s #" #!g%$*ri )* 'r!)"r!
2...2.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!


Rezolvare:
& .

6
M
Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru.
Rspuns:
A
$
Fig. '.+

. &
Date:
Se cer:
B=C>(=C
!entru
ec5ilibru
G
G
Fig. '.-

1)
()
&
G

( D ( D F
i$
: :
f
F
F G
.

!
5
GM
B F
D A B F
A F D F
f
i$
f i#

+: sin cos : :
: sin cos : :sin cos
sin cos
( A B
A ( F
f

( )
( ) ( )

cos sin sin cos
sin cos sin cos
+ +

A (
( A A (


sin cos
cos sin
+
+
A (

f
F
F
G !
5
GM
B F
A D B F
A F D F
f
i$
f i#

+
+: cos sin : :
: sin cos : :


sin cos
cos sin


A (
sin cos
cos sin
sin cos
cos sin
+
+A ( A
Rezolvare:

.
B F
A D B F
A F D F
f
i$
f i#

+
+: cos sin : :
: sin cos : :


sin cos
cos sin
( A B
( A F
f

( )
( ) ( )

cos sin sin cos
sin cos cos sin


A (
( A ( A

! 5
z
6
.
f#
F
f$
F
f
F
)
F
Date:
Se cere:
!entru ec5ilibru
Fig. '.2
f$
F
F

5
.
F
z
!
: cos : :
: : :
: sin : :

A B F
F F F
F A F
iz
f$ i$
f# i#

cos
sin
A B
F F
A F
f$
f#

( )

( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( (
sin cos sin cos
cos sin

+ +
A F A F
A F A B F F F
f$ f# f
Discuie:
2...2.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
()
Rspuns:
CAPITOLUL .
REDUCEREA SISTEMELOR DE 9ORE OARECARE
APLICATE SOLIDULUI RIGID
..1. G!n!r"#i$%&i. D!'ini&ii
..1.1. C"7*ri d! r!d*)!r!
..1.2. A-" )!n$r"#%
Date:
Se cere:
!entru ec5ilibru.
Rspuns:
& .

6
M
A $
Fig. '.4
1)
.

Date:
Se cere:
!entru ec5ilibru.
Fig. '.6
ec5ilibru
tg tg
tg1 sin - sin
: - : ) 1
"
M < ec'ili1ru-
() : - :
"
M < cuplu-
/) : - :
"
M < rezultant unic pe a!a central-
0) : - :
"
M < a) :
"
M < rezultant unic pe a!a central-
1) :
"
M < torsor minimal.
9eprezint locul geometric al punctelor, #n care se o1ine torsorul minimal dup reducere i are ecuaiile:
..2. R!d*)!r!" sis$!0!#(r d! '(r&! s,"&i"#!
..2.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
Rezolvare:
1:& : : : : :
: 4& D ;& D(0&l : :
D 1:& D 4& ;& (0&l D 0:&l :
H H H : : D &l
H H H D (&l : :
: : : D (&l D 0: &l D &l
6
!
5
z
A
$
*

2
.
>
1
F
1
M
(
F
/
F
(
M
Date:
Se cer:
ec5ivalena=C> a#a centralC
Fig. ).1
: - +
+

+
# $ "z
z
# $ "z
$
z # "$
#
$ z "#
$< #< M
<
$< #< M
<
#< z< M
<
z< $< M
( ) ( ) ( ) ( )- : , / , 3 - 0 , : , : - : , / , : - : , : , 3 l l , l l ? l A
i i
M F ,
i#
F
i$
F
iz
F
#
M
$
M
z
M
1
F
(
F
/
F
1
M
(
M

A!a central nu are sens fizic deoarece rezultanta sistemului de fore este nul.
*azul de reducere: *uplu.
()
Rezolvare:
1
F
(
F
/
F
M
6
A
$
*

2
!
5
z
Date:
Se cer:
ec5ivalena=C> a#a central=C.
Fig. ).'
% ( & (
l l
% l & l
(
?
?
F F ; 4
14 =
0 /
1:
( (
( (

+


( )
% ( & ( i (
l l l
% l & l i l
(
,
,
F F ; 4 1:
14 = (3
0 / 3
( 1:
( ( (
/ /
+ +
+ +
+

( )
( ) . (0 (0
; 4 1:
: / 3
- (0
; 4 :
0 : :
/ /
( (
i (l & (l
( ( (
l l
% & i
F , " F M
& (l
( (
l
% & i
F " F M
"
"
+


'

% (l & (l i (l M
<
"
"
0: (
:

'

% (l & (l i (l l l l
% & i
% (l & (l i (l < @ " M M
<
" @
@
0: (
: : :
0 / 3 0: (
:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
% ( & (
z z $ $ # #
% z z & $ $ i # #
F
?
?
F u F F
? ? ?
? ? ?
0 /
( ( (
1 1 1 1 1
+
+ +
+ +

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) . 0 0 0
- 0
: :
0 : :
- 4 ;
0 / (
: : (
- 1(
0 / :
: / :
- 0 / (
/ / / /
/ / /
/ /
( ( (
( (
1 1 1
1 1
( ( ( ( ( ( ( (
& (l F M F M (l l ( " F F M
& (l
(
l
% & i
F F F
z $ #
% & i
F " F M
% (l & (l
( ( (
l
% & i
F F F
z $ #
% & i
F A " F M
i (l
( (
l
% & i
F F F
z $ #
% & i
F ? " F M
% ( & ( i (
z z $ $ # #
% z z & $ $ i # #
F
,A
A ,
F u F F
"$ " "
z $ #
"
z $ #
A A A "
z $ #
? ? ? "
, A , A , A
, A , A , A


+ +
+ +

: D/&l 0& 1(&l : :
(& D/& D0& : ;&l D4&l
& : : : 0&l :
H H H : : 4&l
/& D4& : (&l 1(&l :
*azul de reducere: torsor minimal.
i i
M F ,
i#
F
i$
F
iz
F
#
M
$
M
z
M
1
F
(
F
/
F
M

- 44
1( 1( (
4 /
- 44
1( (
4 /
(
(
l ( M < D
% (l & (l i (l < A " M M
& ( i ( <
l ( M < D
& (l i (l M
& ( i ( <
"
" A
A
"
"
"

'

'

. 44 1(
: 4 /
: : (
(
l ( M < D % (l
( (
l
% & i
< < <
z $ #
% & i
< A "
A
z $ #
A A A..2.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)
z
6

,
_

l l l A
13
14
- ( -

,
_

l l l ?
13
14
- ( -

,
_

l
13
14
- : - :
Fig. ).): A#a central
!
5
( ) ( )
( )

'

& (l i (l M
& ( i ( <
l ( M < D & (l i (l & ( i (
(
l (
<
<
M <
M
"
(
3
((
4 /
- 44 (
3
((
4 /
03
44
min
min
(
min
(
(
(
min

'

'

+
( 1
: :
( 1
-
13
14
/ 1( 0 1(
: (
:
/ 4
(
0
/
4 (
$ #
$ #
$ #
l z
z l l z
$ #
$ # z l z l
<
$< #< M
<
#< z< M
<
z< $< M
z
# $ "z
$
z # "$
#
$ z "#

Rspuns:
*azul de reducere: torsor minimal.
()
Rspuns:
1
F
(
F
M
6
A
$
*
!
5
z
Date:
Se cer:
ec5ivalena=C> a#a central=C
Fig. ).*
1
F
(
F
/
F
6
A
$
*
!
z
5
Date:
Se cer:
ec5ivalena=C> a#a central=C
Fig. ).+
l ( M < D
% (l < ? " M M
% ( & ( <
% (l i (l M
% ( & ( <
"
" ?
?
"
"
(
( -
(
-
( (

'

'

'

'

l #
l z $
% (l & (l M
% ( & ( < (
-
min
min

.... R!d*)!r!" sis$!0!#(r d! '(r&! )(,#"n"r!


....1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:
(& : D(&l
6
!
5
(
F
1
F
A
$
*

/
F
M
Date:
Se cer:
ec5ivalena=C> a#a central=C
Fig. ).-

03
( )

'

+
+ +

'

+
+

'

l z $ #
l z $ #
% ( & ( l M
% ( & ( <
l ( M <
% (l & (l M
% ( & ( <
"
"
"
0 0 (
; 0
( ( (
( (
14
0 0
( (
min
min
(

( ) ( )
( ) ( )
- ( 3
( (
/ / / /
& ( i (
$ $ # #
& $ $ i # #
(
A
A
F u F F
A A
A A
+
+
+

( )
( ) . (
: (
: :
- /
:
: (
/ / /
/ /
( ( (
( (
% (l
( (
l
% & i
F F F
z $ #
% & i
F A " F M
% (l
( (
l l
% & i
F F F
z $ #
% & i
F ? " F M
z $ #
A A A "
z $ #
? ? ? "


i i
M F ,
1
F
i#
F
i$
F
i"z
M
D& & /&l
D& (& (&l
H H /&l
: /& 4&l
*azul de reducere: 9ezultant unic pe a!a central

l # (
6
!
5
Fig.).2: A#a central
(
F
/
F
M

:
/
: / :
: : 4 4
/
- :
4
/

'

'

A
z $ #
A A A " A
A
"
"
"
M <
% (
(
l
% & i
% (
< < <
z $ #
% & i
% ( < A " M M
& ( <
M <
% ( M
& ( <

. ( : ( : / 4 : : / 4 : l # # l (# (l $ ( # (l $< #< M
# $ "z
+ +
Rspuns:
*azul de reducere: 9ezultant unic pe a!a central.
..2. R!d*)!r!" sis$!0!#(r d! '(r&! ,"r"#!#!

..2.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!

Rezolvare:
D& : &l
D& D&l :
(& (&l D&l
(& &l D&l
(& : D&l
0& (&l D(&l
Date:
Se cer:
ec5ivalena=C> a#a central=C
6
A
$ *
!
5
1
F
(
F

M
Fig. ).4
1)
....2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
6
!
5
z
1
F
(
F
/
F
0
F
3
F
( ) l l l A - - (
Date:
*u1 rigid de muc'ie l-
Se cer:
ec5ivalena=C> a#a central=C>
Fig. ).6
- - : - A - A - A - A l $ M < D % (l M i ( < % (l M i ( <
" A "

i
F
iz
F
i#
M
i$
M
1
F
(
F
/
F
3
F
0
F

9ezultant unic pe a!a central.


..2.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
Rspuns:
CAPITOLUL 2
CENTRE DE MAS /GREUTATE1
2.1. G!n!r"#i$%&i
2.1.1. C"#)*#*# )((rd(n"$!#(r. C!n$r*# d! 0"s% ,!n$r* !#!0!n$! g!(0!$ri)! )*n(s)*$!
*oordonatele centrului maselor se determin cu urmtoarele relaii (#n spaiu i #n plan):
a) pentru sisteme de puncte materiale:
1) pentru linii materiale (1are) omogene:
6 A
$
! *
1
F
(
F
/
F
0
F
<
Date:
Se cer:
Fig. ).1;

'

:
( (
0
"
"
"
M <
& (l i (l M
% ( <

.
(
-
( 0
:
:
0 (
:
0 ( l
$
l
#
(
(# (l ($ (l

+

.
0
/
-
(
-
(
l
F
z F
z
l
F
$ F
$
l
F
# F
#
i
i i

i
i i

i
i i

. = , 3 - 1: - 1: l # ( < u ( <


i
i i

i
i i

i
i i

m
z m
z
m
$ m
$
m
# m
# - -
c) pentru suprafee materiale (plci) omogene:
d) pentru volume materiale (corpuri) omogene:
&entru diverse elemente geometrice cunoscute, centrul maselor se determin astfel:
a) $ar omogen: 1) $ar #n form de sector circular omogen:
c) &lac dreptung'iular omogen: d) &lac triung'iular omogen:
e) &lac #n form de sector circular omogen:

f) *on circular drept g) 2misfer

2.1.2. T!(r!0!#! P",,*s G*#din
1) Aria suprafeei generat de un arc de cur1 plan ce se rotete #n Iurul unei a!e din planul cur1ei
*
( l ( l
6 !

*
9
-
sin

< #


[ ] radiani
*
*
'
/ 5
/ (5

6
! *
-
9
[ ] radiani
'
*
0 5
0 /5
*
9
; /<
; 3<


i
i i

i
i i

i
i i

l
z l
z
l
$ l
$
l
# l
# - -


i
i i

i
i i

i
i i

A
z A
z
A
$ A
$
A
# A
# - -


i
i i

i
i i

i
i i

8
z 8
z
8
$ 8
$
8
# 8
# - -
(arcul fiind situat integral de aceeai parte a a!ei), este egal cu lungimea arcului de cur1, multiplicat cu
lungimea cercului descris de centrul de greutate al cur1ei date, presupuse omogen.
() Volumul corpului generat prin rotirea unei suprafee plane #nc'ise, #n Iurul unei a!e din planul
ei (suprafaa fiind integral situat de aceeai parte a a!ei), este egal cu produsul dintre aria acestei
suprafee i lungimea cercului descris de centrul ei de greutate(arie considerat omogen).
2.2. C!n$r*# 0"s!#(r ,!n$r* *n sis$!0 d! ,*n)$! 0"$!ri"#!
2.2.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
Rezolvare:
P*n)$*# i
1 m ; ; ; ;
2 'm 'l l *ml 'ml
. )m 'l ; -ml ;
2 *m 1/+l ;/+l -ml 'ml
3 +m ; l ; +ml
: 1+m E E 1-ml 6ml
2.2.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)
6
1
m
A
$

2
(
m
/
m
0
m
3
m
!
5
Date:
Se cer:
)
Fig. *.1.
1)
. ( - (


i "$ i "#
l # A l $ A

. ( - (
i "$ i "#
A # 8 A $ 8
i
m
i
#
i
$
i i
# m
i i
$ m
. 4 , :
13
=
- :A , 1
13
14
l
m
ml
m
$ m
$ l
m
ml
m
# m
#
i
i i

i
i i

Rspuns:
2... C!n$r*# 0"s!#(r ,!n$r* #inii 0"$!ri"#!
2...1 Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:
;"r"
1 : :
2 : :
6
A
$
m 3
m /
m /
m (
m (
!
5
Date:
Se cer:
Fig. *.'
Rspuns:
m m ( -
(

03
Fig. *.) !
6
$
A

m l ( - (
/l- (m
l ( (
)m
(m
Date:
-
A()m)> "(+m)> ?()m)> ,()m):
Se cer:
?,()-
5
()
Fig. *.*
6
A
!
$

2
>
5
z
Date:
Se cer:
1
(
/ 0
:
03
. ; , :
3
0
- A3 , 1
(:
/3
l l $ l l #


i
l
i
#
i
$
i
z
i i
# l
i i
$ l
i i
z l
l
l
l
( l
( l
l
( l
l
(
(
l
(
l
. : :
2 : :
: H H H
()
Rezolvare:

;"r"
1
2
6 !
5
Date:
?ar !lan omogen> l.
Se cer:
l
l Fig. *.+
1
!
(
! 5
3 l
( l
( ) + + 3 0
(
l
l
( ) ( ( +

l
( l
( l
(
/
(
l
3
(
l
( ) ( (
(
(
+
l
( ) 3 ( ( (
(
(
+ +
l
3
(
(
l
0
(
l
( ) + + 3 ( 4
0
(
l
.
3 0
3 ( 4
(
-
3 0
( 3 ( (
-
3 4
/

+ +
+ +

+ +
+ +

+ +

l
z l $
l
l
# l
#

i
i i

i
l
i
#
i
$
i i
# l
i i
$ l
(
l
(
l

l (
( ) (

(
( ) (

l
(
l
( ) (
(
(

l
(
l
( ) (
(
(

l
: H H
eterminarea ariei A"# nu are sens deoarece 1ara nu se gsete integral de aceeai parte a a!ei "#.
2...2. Pr(4#!0! ,r(,*s!

()

2.2. C!n$r*# 0"s!#(r ,!n$r* s*,r"'!&! 0"$!ri"#!
l 0
l /
1 (
/ 0
6
!
5
z
Date:
?ar omogen> l.
Se cer:
Rspuns:
1)
6
!
5
l 0
l (
l
Date:
?ar !lan omogen> l.
Se cer:
Fig. *.2
Rspuns:
1
(
/
l

(
(
l
( ) 0
(
(

l

. ( -
(
0
-
(
( (
l l # A l
l
$ l
$
l
l
# l
#
i "$
i
i i

i
i i

Fig. *.-:
2.2.1 Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:
P#")"
1 : :
2 : :
. : :
2 : :
< H H H
l (
l (l
!
5
z
6
Date:
(lac omogen> l.
Se cer?
Fig. *.4
6
!
z
1
!
z
(
6
6
5
z
/
6
!
5
0
i
A
i
#
i
$
i
z
i i
# A
i i
$ A
i i
z A
(
0l
(
(
l

(
(l
(
l
l
( ) ( /
/
(

l
(
(
1(
l
+
/
;l
/
(l
/
;l
l
l
/
(l
/
0l
/
/
( /
l

/
;
/
l
( )
/
4 l +
/
0
/
l
/
;
/
l
/
0l
/
0l
(
/
l

/
0
/
l
/
4
/(
l

.
1(
/ /(
-
1(
;
-
1(
( 1(
l
A
z A
z
l
A
$ A
$ l
A
# A
#
i
i i

i
i i

i
i i


+

+
+

()
Rezolvare:
P#")"
1
2
.
< H H
eterminarea volumului 8"$ nu are sens deoarece placa nu se gsete integral de aceeai parte a a!ei "$.
2.2.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)
l
l ( l
6
!
5
Fig. *.6
Date:
(lac !lan omogen> l.
Se cer:
6
6
6
! !
!
5
5 5
1
(
/
i
A
i
#
i
$
i i
# A
i i
$ A
(
0
l

(
(l
(
(
l
(
0
1:
l
+
/
0l

l
/
Al
/
0l
(
l
/
l
/
/
l

/
(l
4
A
/
l
4
1A
/
l
/
/
l
/
l
4
/
l
(
/
/
l


+

+
. / ( -
1:
4
-
1: /
/0
/
l A $ 8
l
A
$ A
$
l
A
# A
#
i "#
i
i i

i
i iRspuns:
2.3. C!n$r*# 0"s!#(r ,!n$r* +(#*0! 0"$!ri"#!
2.3.1 Pr(4#!0! r!7(#+"$!
Rezolvare:
6
!
5
l
l
Date:
(lac !lan omogen> l.
Se cer:
Fig. *.1;
l
6 !
5
Date:
(lac !lan omogen> l.
Se cer:
l
l (
Fig. *.11
Rspuns:
6
!
5
z
Fig. *.1'
'
a
Date:
or! omogen> a
Se cer:
astfel FncGt
Observaie:
1
(
1)
( )
.
/
3
- ( -
4
0
-
4 /
1:
/ /
l 8 l 8
l
$
l
#
"$ "#()
C(r,
1
2
< H
2.3.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
CAPITOLUL 3
STATICA RIGIDULUI
3.1. G!n!r"#i$%&i
a (
a
!
5
z
6
Date:
or! omogen> a
Se cere:
Fig. *.1)
1
(
Rspuns:
()
i
8
i
z
i i
z 8
/
(
5 a
/
(
/
a
( ) a 5
a
(
/
(
+

0
5
a
;
/

1(
( (
5 a
0
0
a

( )
( (
(
/
1(
a 5
a


( )
-
( 0
/
( (
a 5
a 5
8
z 8
z
i
i i

( )
. / / / : / :
( 0
/
:
( ( ( (
(
( (
a 5 a 5 a 5 a 5
a 5
a 5
z "

t
+


*ondiia necesar i suficient ca rigidul li1er s fie #n ec'ili1ru:
En raport cu un sistem de referin considerat se scriu ase ecuaii scalare de proiecii:

&rincipalele legturi ale solidului rigid sunt: reazemul simplu, articulaia, #ncastrarea i prinderea
cu fire #n care se introduc urmtoarele reaciuni conform ta1elului de mai Ios:
Jegatura Bim1ol *u ce se inlocuieste Fr necunoscuteleor
pe care le introduce
9eazemul simplu
F
1
&rinderea cu fire
1
Articulatia &lana V
(
Bferica
<
z
/

'

n
i
n
i
i i "i "
n
i
i
F A " M M
F <
1 1
1
:
::
:
:
:
:
:
"zi "z
"$i "$
"#i "#
iz z
i$ $
i# #
M M
M M
M M
F <
F <
F <
>
9
u
M
i
>
V
Kncastrarea &lana


/
Bpatiala
4

)recrile care apar #n legturile solidului rigid sunt de mai multe feluri i anume:
a) frecare de alunecare caracterizat de relaia:
1) frecare de rostogolire caracterizat de relaia:
c) frecarea de pivotare caracterizat de relaia:
d) frecarea #n articulaii i lagre caracterizat de relaia:
e) frecarea firelor caracterizat de formulele lui 2uler reunite:
p
l
!l A <
dre!tung5i

1

l

(
(
:l
A <
triung5i

L
Fig. +.1
B F
f

B s M
r

B
r <
r <
M
!


( (
/ /
/
(

( (
: :
8 9 r M
f
+

e F F e F
r m r
3.2. E)=i#i4r*# rigid*#*i )* #!g%$*ri '%r% 'r!)"r!
3.2.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:
61servaie:
.=0=H/ rezult c 1ara este orizontal
A
$
.

Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru-
Fig. +.'
A
$

6
.
!
5

( ) ( )

+ +
+

: cos ( cos : :
: cos cos : :
: sin sin : :l B Al M
A B B F
B B F
? iA
? A i$
? A i#
( ) ( )
( ). ( -
sin
sin
-
sin
sin

+
+

+
ctg ctg tg
A
B
A
B
? A
()
Rezolvare:

)
p
L
6
A
$
*
Date:
Se cer:
<eaciuni Fn " i .
/l
(l
l
Fig. +.)

)
6
A
$
*
/l
(l
l
!
5
!l (
:l
(
/
>
V

:
:
:
i"
i$
i#
M
F
F
/)
Rezolvare:
l (
l (
l

F
M
6
A
$
*

Date:
Se cer:
<eaciuni Fn "
p
L
Fig. +.*
: 4 0
(
/
( ( sin
:
(
/
sin (
: cos
+
+ +

l B l :l l !l Fl
B :l F 8 !l
F 9

:l !l F :l :l
F
:l !l F 8
:l !l
F
B
F 9
4
1/
( sin
4
3
/
(
4
sin
(
/
( sin
/
(
4
sin
cos
+ + +
+

3.2.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!


1)
Rspuns:
. sin / 0
/ (
/
/ sin ( (
/
(
( (
/
-
(
( sin - cos
(
(


Fl !l M
:l
Al l F l !l M l
:l
Al M
:l
!l F A 8 F 9
"
" "
+ + + +
+ +
l (
l (
l

F
M
6
A
$
*

!l (
:l
(
/
9
8
i
M

:
: :
: :
i"
i$
i#
M
F
F
: / ( ( sin
:
(
/
cos
: sin (

+
+
M l !l l F M
:l F 8
9 F !l
i

M !l Fl M
F :l 8
F !l 9
i
+ +

+
(
4 sin (
cos
(
/
sin (

F
A
!
:
6
A $
l l (
Date:
Se cer:
<eaciuni Fn ".
M
Fig. +.+
()
Rspuns:
.
( 0
/
,
0 (
,
!l
:l
l
M
F B
:l
l
M !l
8 !l 9
A " "
+ +
/)
6
A $
* 2
F
M
Date:
Se cer:
<eaciunile din " i A.
Fig. +.-
!
:
6
A
$
A (
A

Date:
Se cer:
<eaciuni Fn ".
Rspuns:
Fig. +.2
Rezolvare:
Be alege
(
B ca necunoscut intermediar i se o1ine:
tg
A
tg B F B B A F
f f
(
,
( ( 1 ( 1

Enlocuind #n cele dou inecuaii rezult:
.
1
(
1
(
(
-
1
(
1
( 1
(
( 1
1
(
(
1
1
(

+
+

+
+
tg
tg
tg
tg
tg
tg
tg
A
B
tg
tg A A
B

A

Date:
Se cere:
(oziia de ec5ilibru a barei:
Fig. +.4
( )
1
A
( )
(
?
1)
6

.
!
5
1 f
F
( f
F
1
B
(
B

:
:
:
A
i$
i#
M
F
F
A
$
a
F
5
A
6
!
5

Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru
Fig. +.6
()
3... S$"$i)" rigid*#*i )* #!g%$*ri )* 'r!)"r!
3...1. 9r!)"r!" d! "#*n!)"r!
3...1.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
Rezolvare:
Btricarea ec'ili1rului apare din cauza tendinei de alunecare i din cauza tendinei de rsturnare.
3...1.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
Rspuns:
Rspuns:
!
6
!
5
f
F
A
F

: :
: :
: :
i"
i$
i#
M
F
F
B
A

6
*
Date:
In A bara nu se s!ri&in.
Se cere:
(entru ec5ilibrul barei.
Fig. +.1;
A
1)
A $
*
F
A
Date:
A/ ? J legturi bilatere> !lac !lan omogen A?>
A> A? = a> ? = 5>
Se cere:
!entru ec5ilibru. ,iscuie.
Fig. +.11
()
.
sin (
-
cos sin
5
A
F
a
A
F

( )
.
cos (
cos sin
a l #
a
<
( ) 5 a
A a
F 5 a 5
A F 5 a


< <( /
/ (
- /
3...2. 9r!)"r!" d! r(s$(g(#ir!
3...2.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:
9ezult:
()
Rezolvare:
Be scriu ecuaiile de proiecii i de momente.

F A
6
A
r <-
Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru.
Fig. +.1'

F A
6
A
r <-

:
:
:
i"
i$
i#
M
F
F
!
5
B
r
M
f
F B s M e rostogolir
B F alunecare
< F Fr M
F A B
F F
r
f
f r
f


+
+

:
:
:
: sin
: cos

9
F
A
*
6
Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru.
Fig. +.1)
( )
e rostogolir alunecare
e rostogolir alunecare
F F F
F
s r <
A s
F F
A
F
- min
sin cos
-
sin cos


+

3...2.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!


1)
()
9
F
A
*
6
!
5
alunecare
D
e rostogolir
D
r
M
f
F

:
:
:
i"
i$
i#
M
F
F
B s M e rostogolir
B F alunecare
F< M
A B
F F
r
f
r
f

:
:
: (
:
:

9ezult:
,
(
,
A
<
s
F
A F

s nu alunece

s nu se rostogoleasc

,
_

A
<
s
A F
(
- min
A
A

F
r <-
Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru.
Fig. +.1*
Rspuns:
B nu alunece:
( ) ( ) cos si n cos sin + A F A
B nu se rostogoleasc:
( ) ( )
r <
s < A
F
r <
s < A
+
+

+
sin cos cos sin

A
F
6
Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru.
Fig. +.1+
Rspuns:
B nu alunece:
( ) ( ) cos sin cos sin + A F A
B nu se rostogoleasc:
,
_

,
_

cos sin
(
cos sin
( <
s A
F
<
s A
B
3..... 9r!)"r!" >n "r$i)*#"&ii ?i #"g%r!
3.....1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!


Rezolvare:
En caz contrar inegalitatea anterioar este satisfcut pentru orice ung'i H. 9ezult:

ac tendina de rotaie este #n sens orar atunci se o1ine soluia complet i anume:
unde:

6
A
(
A
Date:
Se cere:
(!oziia de ec5ilibru).
Fig. +.1-
6
!
5
9
8

f
M
A
rotatie
D
(
A
.
- : sin
(
cos : :
- : : :
- : : :
( (
: :
8 9 r M
M
l
A (l M
A 8 F
( 9 F
f
f i "
i$
i#
+)ie poziia de ec'ili1ru a 1arei #n care se
negliIeaz frecarea #n articulaie adic .


A
(
tg
l
A (l M
i"
(
: sin
(
cos : :
: : :

( (
: :
sin
(
cos A ( r
l
A (l +
Be amplific cu i rezult:
( ( : :
(
sin cos
(
A (
Al
r
A
(
+


ar
( ( : :
:
(
sin cos A (
Al
r
tg +


sau
( )
0
1 cos
(
sin
:
(
:
: :
:


tg
l
r
+
ac mem1rul drept este su1unitar atunci se noteaz:
( ) . sin sin
: : :

+
: :

3.....2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)
()
6
: :
, r
A

A
Date:
Se cere:
la ec5ilibru.
Rspuns:
Fig. +.12
: :
- r
9
6
(
K
Date:
Se cere:
la ec5ilibru.
Rspuns:
Fig. +.14
.
0
1 cos
(
arcsin
:
(
:
: :

,
_

tg
l
r
3...2. 9r!)"r!" 'ir!#(r
3...2.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:
3...2.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
Rspuns:
6

9
F
(
Date:
Se cere:
!entru ec5ilibru.
Fig. +.16


6
F
(
.
.
(
-
( (

,
_

+
,
_

(e F (e
(e F (e
e F F
r m
9
M
6
Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru>
!entru ec5ilibru
cGnd Fi sc5imb sensul.
F
Fig. +.';
CAPITOLUL 6
STATICA SISTEMELOR
6.1. G!n!r"#i$%&i
6.1.1. M!$(d" i7(#%rii )(r,*ri#(r
6.1.2. T!(r!0" s(#idi'i)%rii
6.2. E)=i#i4r*# sis$!0!#(r '%r% 'r!)"r!
6.2.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
. 1 -
1
(
(
(

,
_

e
<
M
F
e
e
<
M
F
: ...
......... .......... ..........
: ...
: ...
1
( (1 (
1 1( 1
+ + +
+ + +
+ + +
nn n n
n
n
F F F
F F F
F F F
: ...
...... .......... .......... .......... ..........
: ...
: ...
1
( ( (1 ( ( (
1 1 1( 1 1 1
+ + +
+ + +
+ + +
nn n n n n n
n
n
F r F r F r
F r F r F r
F r F r F r

n
i
i i
n
i
i
F r
F
1
1
:
:
Rezolvare:
$ara 1:
$ara (:
6
Date:
Se cer:
<eaciuni Fn "/ A/ ?.
p

A
F

l
K
1
(
l l l
A
*
2
Fig. -.1

l l
(
/l
(
l
1
F
!l A
B
?
8
$
(
"
9
"
8
K
B
Fig. -.'
$
: 0 sin
(
A
( : :
: sin : :
: cos : :
+
+

l F
l
!l l A l B M M
F !l A B 8 F
9 F F
? i?
? i$
? i#

?
9
?
M
9ezult
()
Rezolvare:

A (
A
A
F
6
A
$
*
Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru>
<eaciuni Fn "/ A i ?.
Fig. -.)
1
(
/
6
A (
A
9
A
8
"
9
"
8
"
M
1
A
A
$
A
A
9
A
8
?
9
?
8
(
?
9
?
8
$
A
F /
Fig. -.*


+

: sin ( sin : :
: : :
: : :
l B l K M
B K 8 F
9 F
i"
" i$
" i#
.
(
-
(
- :
- 0 sin
(
A
(
(
- sin
(
- cos
(
K
B
K
8 9
l F !l Al l
K
M F !l A
K
8 F 9
" "
? ? ?

+ + + +
$ara 1:
$ara (:
$ara /:
9ezult:
6.2.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)
Rspuns:
()

A
K
6
$
A
*
Date:
Se cer:
<eaciunile din "> ?> .
Fig. -.+
: ( : :
: ( : :
: : :


" A i"
A " i$
" A i#
M l 9 M
8 A 8 F
9 9 F
: sin
(
sin cos : :
: : :
: : :l
A l 8 l 9 M
8 A 8 F
9 9 F
? ? iA
? A i$
A ? i#
: sin
(
cos : :
: : :
: : :l
A Fl M
A 8 F
9 F F
i?
? i$
? i#
. ( - - ( - 0 -
-
( (
-
/
(
/
(
Fl M A 8 A 8 A 8 F 9 9 9
A
F
arctg
A
F
tg
A
F
arctg
A
F
tg
" ? A " ? A "


. cos
/
0
- cos
/
(
- ( sin
/
- cos
/
(
- cos
/
(
- ( sin
/
( (
(


a A a K M A K 8
A
9
A B A A 8
A
9

" "
+ +

Rspuns:
6... E)=i#i4r*# sis$!0!#(r )* 'r!)"r!
6...1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:
1
"
(
"
(
A
A
A
A ?

(
Date:
Se cer:
<eaciunile din:
Fig.-.-

9
r
6
Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru.
Fig. -.2
(
( ) ( ). ( cos 0 /
(
- ( sin ( 1 (
-
(
-
(
/
- ( -
sin
( cos
(
( (
1 1

+

A
8 ctg ctg A 9
A
8 8 A 8 ctg A 9 9 9 A (
" "
? A " ? A "
F
*orpul 1:
*orpul (:
9ezult:
()
Rezolvare:
6
F
(

D
9
8
1

f
F
A
B
D
(
Fig. -.4
a b c
s -
1
A
( (
-A <
/ /
-A <
:
Date:
Se cer:
/ !entru ec5ilibru> reaciuni.
Fig. -.6
6
: : :
: sin : :
: cos : :


Dr F< M
D ( 8 F
D 9 F
i"
i$
i#

B F
A B F
F A D F
f
i$
f i#


cos : :
: sin : :
( ) . cos - sin - cos - - cos sin A B
r
<
F ( 8
r
<
F 9
r
<
F D A
<
r
F + +
(
D
*orpul 1:
*orpul (:
*orpul /:
*orpul 0:
9ezult:
1
A
1
D
1
1
D
(
9
(
8
(
A
(
(
D
/
A
B
f
F
r
M
/
"
M
"
9
"
8
B
r
M
f
F
(
9
0
/ (a
(
:a
Fig -.1;
(
8
- : : :
1 1 1 1

D A D A F
i$
: : :
: : :
: : :
( ( ( 1 (
1 ( (
( (


< D < D M
D A 8 F
D 9 F
i"
i$
i#
B s M B F
M < F M
A B F
F D F
r f
r f i"
i$
f i#-
: : :
: : :
: : :
/ /
/
(

( ) ( ) :
/
(
(
: :
:
(
: :
: : :
(
(
(
+ + +

+

c b a 8 b a B
a :a
M M
8 B
:a
8 F
9 F 9 F
" i"
" i$
f " i#
/)
Rezolvare:
*orpul 1:
*orpul (:
*orpul /:
6
K
<
A
(
( ) s ? -
*
Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru>
um Fnce!e micarea dac
<eaciuni din " i ? !entru
A
Fig. -.11
(
D
A
D
f
F
B
r
M
6
"
9
"
8
"
M
K
B
f
F
r
M
1
(
/
Fig. -.1'
( ) ( ) ( ).
/
-
(
- : - - - -
- - min - -
1 1 /
(
/ ( 1 / ( 1 ( 1 ( ( 1 ( 1
/
/
/ 1 /
/
1 1 / 1 1
c b a A A b a A
:a
M
A A A
:a
8 9 A B A A 8 A D 9 A D D
A
<
s
A A A
<
s
A A A A A
"
" "
e rostogolir alunecare
+ + + + + +
+ + + +

,
_

- : : : D ( D ( F
i$
B s M B F
M < D M
A B F
F D F
r f
r i?
i$
f i#-
: ( : :
: : :
: : :

9ezult:
Metoda solidificrii:
Be folosete pentru determinarea reaciunilor din #ncastrarea 6:
0)
*
6
A
K
A D :3 , :
"
9
"
8
"
M

: :
: :
: :
i"
i$
i#
M
F
F
: 1 , :
0
/
(
:
:A< l A
l
K M
A K 8
9 D
"
"
"
. 1 , :
0
/
(
-
- :3 , :
A<
Al Kl
M
K A 8
A ( D 9
"
"
"
+ +
+

Fig. -.1)
:
0
/
(
: :
: : :
: : :
r " i"
" i$
" f i#
M
l
B
l
K M M
B K 8 F
9 F F
. 1 , :
0
/
(
- - :3 , :
- :3 , : :3 , : : - 1 , : :
ma!
A< l A
l
K M K A 8 A 9
A B A ( A ( e rostogolir A ( alunecare
" " "
+ + +

*orpul 1:
*orpul (:
*orpul /:
9ezult:
3)

/
"
A
A
F
"
r <-
K
Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru><eaciuni.
Rezolvare:
Fig. -.1*
K
D
f
F
D
B 6
9
8
$

F
A
B
f
F
/
9
/
8
1
(
/ (

K D D K F
i$
: : :
B F
< F Dr M
( D F 8 F
B 9 F
f
f i"
f i$
i#+

: : :
: : :
: : :
: ( / sin : :
: cos : :
: sin : :
/
/
/

+ +
+

l B l F M
A F F 8 F
B F 9 F
i"
f i$
i#

( ) . cos - sin
(
sin sin
(
/
-
- sin
(
/
-
sin /
(
sin
(
/
sin
(
/
-
/ /
<
Kr
F A 8
F
F F 9 r <
<
K
( ( D F 8
F B 9
<
Kr
F F
<
Kr
F B
<
Kr
<
Dr
F
f
f
+ + + +

Rezolvare:
*orpul 1:

K
A
6
l (
l (
l
l
A
: :
- r
Fig. -.1+
Date:
Se cere:
!entru ec5ilibru.
$
1
f
M
l
l
?
9
?
8
"
9
A
"
8
6
f
M
K
?
9
?
8
f
M
l (
Fig. -.1-
(
l (
( (
: :
: sin : :
: : :
: : :
? ? f
f i?
? i$
? i#
8 9 r M
Al M M
A 8 F
9 F
+


*orpul (:
9ezult:
4)
*orpul 1:
*orpul (:
*orpul /:
6

r <-
A

A
F
$
Date:
Se cere:
!entru ec5ilibru> <eaciuni
Rezolvare:
A
1
D
1
1
D
(
D
/
D
"
9
"
8
(
F
/
D
,
9
/
,
8
Fig. -.12
: 0 ( : :
: : :
: : :


f ? " i"
? " i$
? " i#
M l 8 l K M M
8 K 8 F
9 9 F
l
r
A r Al Al M
f
:
: : :
sin sin sin

A D D A F
i$ 1 1
: : :

+

+ +

e D D
< D < D r D M
D 8 F
D D 9 F
i"
" i$
" i#
/ (
/ ( 1
1
/ (
: : :
: : :
: : :
9ezult:
6...2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)
Rspuns:
()
1
"
$
A
A
(
"

K r < - -
Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru> <eaciunile din
Fig. -.14
: 0 / : :
: : :
: : :
/
/


+

l F l D M
8 F
D 9 F F
i,
, i$
, i#
( )
. : -
/
- -
/
;
-
1 0
/
1 0
/
1
/
0
/
0
/
0
/
0
-
/
0
min
( /

+ +


, , " "
8
F
9 A 8 F
<
r
A 9
e
A
<
r
F
e
A
<
r
F
<
r
A e F Fe F
<
r
A F
<
r
A D F D( ) ( )
( ) ( ). sin cos cos
/
(
- cos sin cos
/
(
- cos
/
(
- sin cos cos
/
(
- cos sin cos
/
(
- cos
/
(
ma! ( (
1 1 ma!


+ + +
+
A K ( 8 A 9 A B
A A 8 A 9 A
r
<
( (
" "
" "
Rspuns:
ac numitorul este pozitiv sau nul atunci sistemul se auto1loc'eaz.
/)
Rspuns:
0)
6
K r < - -
(
A
A
$

Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru> <eaciunile din " !entru
Fig. -.16

K
(
A
A
( ) s -
$
Date:
Se cer:
!entru ec5ilibru> reaciunile din A cu metoda izolrii
cor!urilor i cu metoda solidificrii.
<
Fig. -.';
F
A r < - -
(

Date:


Se cer:
!entru ec5ilibru.
Fig. -.'1
Rspuns:
6
( )
( )
-
(
(
ma!
< r
< K A
( (

+

.
(
-
(
ma!
A
8 ( K
A
9
" "

,
_

+ +
. sin
/
0
cos
/
0
- sin - cos -
sin cos
-
sin cos
min


(l (< Kl Al M
( K A 8 ( 9
s <
A s A
(
A
A A
+ + +
+ +
1
]
1

3)
6.2. Sis$!0! d! 4"r! "r$i)*#"$! /Grin7i )* 7%4r!#!1
6.2.1. G!n!r"#i$%&i
*orectitudinea unui astfel de sistem se verific, cu relaia:
unde: b < numrul 1arelor sistemului-
n < numrul nodurilor sistemului
6.2.2. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:

A
(
6
1

r <-
(

Date:
Se cere:
!entru ec5ilibru.
Rspuns:
(
(
(
A
$
*
Date:
Se cer:
Densiunile din bare.
Fig. -.')

/ ( n b
Fig. -.''
()
Rezolvare:
!
5
1
(
/
0
3
A
9
A
8
B : / : :
: : :
: : :
. / 0 ( 3 0 - 3 :(l l B M
( 8 B F
9 F
n b verificare
iA
A i$
A i#
(
. (
- /
- :
( 8
( B
9
A
A

A
( (
1
D
(
D
!
$
( ( : (
(
(
( :
(
(
1 1
( ( 1
( D ( D
( D D D

+
!
5
0
D
/
D
( ((
*
( D D (
( D ( D
( : (
( : (
/ /
0 0

$
( /
( (
( (
3
D
: ( /
3 :
3
1
( /
3
1
cos -
3
(
sin
3 3

+

( ( (
( D D ( (

( (
(
3 (
:
3
1
3
: (
3
(
3


( (
( (

03

03
A
$ *

( (
Date:
Se cer:
Densiunile din bare.
Fig. -.'*
Verificare cu metoda seciunilor pentru barele 1; !i ":
/)
A
9
A
8
B
( (
!
5
1
(
/
0
3
4
A

( B l ( l B M
( 8 ( 8 F
( 9 9 B F
n b verificare
iA
A A i$
A A i#
( : ( ( ( : :
( : ( : :
( : : :
. / 3 ( A 3 - A :
!
5
( (

1
D
(
D
( ( : (
(
(
( :
(
(
1 1
( ( 1
( D ( D
( D D D


*
!
5
(
D
0
D
/
D
:
( :
/
0 0 (


D
( D D D
2
1
D
4
D
3
D
/
D
:
( ( :
3
4 4 1


D
( D D D
!
5
0
D
B $
A
D
3
D
:
:
A
0

+
D
D B
A
4
D
A
D
A
9
A
8
5
!
:
(
1
( ( ( :
(
(
: (
(
1
( ( :
(
(
4
4


( ( D 8
( ( 9 D
A
A
1
D
(
D
0
D
( (
*
2
/
D

03
( ( : (
(
(
: :
( : ( : :
: : : :
1 1
0 0
/ /
( D (l l D M
( D (l l D M
D l D M

@
,


Rezolvare:
&entru poriunea din partea de grind situat #n stCnga seciunii 1 se aplic relaia:
&entru determinarea tensiunii #n seciunea ' a grinzii se aplic, #n partea stCng a seciunii, relaia:

&entru determinarea tensiunii #n seciunea ) a grinzii se aplic, #n partea dreapt a seciunii, relaia:

03
A
(
(
(
( (
( (
( /
1
(
/
0
Date:
?arele !er!endiculare au lungimea l> (
Se cer:
tensiunile din barele 1> '> ) i *.
? D
Fig. -.'+
A
9
A
8
(
(
(
( (
( (
( /
D
M
1
D
(
D
/
D
0
D

2
$
( / 4 ( (1 (
(
A
: 3 0 / ( ( / A
(
(
3 :
(
(
;
:
(
(
(
( D ( D ( D l ( l ( l ( l ( (l (l l D
( 8 D ( 8
( 9 D ( 9
A A
A A

+
+

+ ( ( :
(
(
/ 3 : :
1 1
( D D ( ( F
i$

+ ( D l D (l l ( l ( (l M
i,
(1 : ( / / 3 : :
( (

( D l ( l D M
i@
4
(
(
( ( / : :
/ /
&entru determinarea tensiunii #n nodul * se aplic relaia:

6.2... Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)

Rspuns:
()
Rspuns:
CAPITOLUL 5
STATICA 9IRELOR
5.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!

/:
A $
*

(
Date:
Se cer:
Densiunile din bare.
Fig. -.'-
1
(
/
0
3

03
A
$
*
( (

2
) >
( /
(
( (
(
1
(
/
0
Date:
Se cer:
<eaciunile din A i ?> Densiunile din
barele 1/ '/ ) i *.
Fig. -.'2

: :
0
D F
i$
.
/
-
/
-
/
-
/
-
(
3 0 / ( 1
(
D
(
D
(
D
(
D
(
D
. 1( - ( / - - ( ( - 1( - A - 1(
0 / ( 1
( D ( D ( D ( D ( B ( 8 ( 9
? A A

Rezolvare:
EntrucCt firul nu are greutate, pe poriunile A, , i ,? tensiunile sunt constante.
9ezult:
()

(
K
*

1
,
1
f
(
f
1
D
(
D
Date:
Se cer:
A $
Fig. 2.1

*
(
!
5
1
D

/
D
(
D
!
5

'

'

: sin sin : :
: cos cos : :
:
: sin sin : :
: cos cos : :
:
( /
( /
/ 1
/ 1
K D D F
D D F
,
( D D F
D D F

i$
i#
i$
i#
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( ) . -
sin sin sin
- - sin cos -
sin
cos
-
sin
cos
( 1 ( 1
( 1 ( 1
(
(
(
1 / ( 1
tg f tg f f tg f A?
f f f f
l
( K
tg ( tg K
tg K D D D
K (
D
K (
D
+ + +

+
+

+
+
+

+
+

Rezolvare:
5.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)
6
!
A
$

5
*
f
a
A
D
?
D
Date:
Se cer:
Fig. 2.'

a
#
s5 a # #
a
#
s5 a L # # $ tg deoarece
a
#
s5 a L
D a ! 9 D $ ! D
a
#
s5 a ? A a ! 9 $ ! D
a
#
c5 a $
? ?
?
? ? ?
?

:
- cos - - - -
min

tg
!L
9
tg
L
a tg a L

sin cos sin


cos
cos
!L !L 9
D D
? A

( )

sin
cos 1
sin sin sin sin

+
L
tg
L L
a
L
f
L
!
!L
!
D
$ f a
?
?
Rspuns:
()
#ndicaie:
Be izoleaz punctul , al firului, se introduc tensiunile #n cele dou poriuni de fir secionate i se
scriu ecuaiile de ec'ili1ru. Be separ poriunea de fir ?,, tind firul #n ,, lCng punctul de fi!are a

A
$
*
6 !
5
a
(
5
1
5
Date:
Se cer:
Fig. 2.)
A $

K
f
Date:
Se cer:
Fig. 2.*

( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
.
sin
cos 1 cos
-
sin
cos cos
-
sin
sin cos
-
sin
cos sin
-
sin
cos cos
-
sin
cos
-
sin
cos
( 1


L
5
L
5
L
l
L
l
l !
D
l !
D
l !
D
?
A ? A
greutii K. Be studiaz ec'ili1rul arcului de lnior ?,, o1serervCnd c punctul , nu se afl pe a!a "$,
deoarece #nclinarea tangentei la fir #n acest punct este nenul.
Rspuns:
CAPITOLUL 6
CINEMATICA PUNCTULUI MATERIAL
6.1. G!n!r"#i$%&i
6.1.1. S$*di*# 0i?)%rii ,*n)$*#*i 0"$!ri"# >n )((rd(n"$! )"r$!7i!n!
2cuaiile parametrice ale traiectoriei sunt:
2cuaia implicit se o1ine prin eliminarea timpului t din cele trei ecuaii i anume:
( ) ( )
( )
( ) ( )
.
0 (
0
sin -
0 (
0
sin sin
-
(
1
(
;
-
(
1
(
;
( ( ( (
f L ! LK
K f
f L ! LK
K !L f
!f !L K
f
L
D !f !L K
f
L
D D
, ? A
+

+ +
+

+ + +

( )
( )
( )

'

t z z
t $ $
t # #
( )
( )

'

: - -
: - -
(
1
z $ # f
z $ # f
9ezult dou suprafee a cror intersecie este o cur1 plan.
En plan ecuaiile parametrice ale traiectoriei punctului material arat astfel:
2liminCnd timpul din am1ele ecuaii rezult ecuaia implicit a traiectoriei punctului material care
este o cur1 plan i anume:
Vectorial traiectoria unui punct material se scrie astfel:
Mrimea vectorului de mai sus se determin cu urmtoarea relaie:
&entru viteze se scriu urmtoarele ecuaii:
e asemenea e!presia vectorial i cea scalar a vitezei se scriu astfel:
&entru acceleraii se scriu ecuaiile:
( )
( )

'

t $ $
t # #
( ) : - $ # f
% z & $ i # r + +
( ( (
z $ # r + +
( )
( )
( )
( ) : - -

'
z $ # f
t z z v
t $ $ v
t # # v
z
$
#
% z & $ i # % v & v i v r v
z $ #

+ + + +
( ( ( ( ( (
z $ # v v v v
z $ #
+ + + +
( )
( )
( )
( ) : - -

'
z $ # f
t z z a
t $ $ a
t # # a
z
$
#
2!presia vectorial i cea scalar pentru acceleraii se scriu astfel:
6.1.2. S$*di*# 0i?)%rii ,*n)$*#*i 0"$!ri"# >n )((rd(n"$! ,(#"r!
Fu sunt monitorizate decCt traiectoriile plane
&entru viteze i acceleraii se scriu ecuaiile:
6.1... S$*di*# 0i?)%rii ,*n)$*#*i 0"$!ri"# >n )((rd(n"$! in$rins!)i

u
6

!
5
M
( )
2cuaiile parametrice ale traiectoriei:
(ecuaia traiectoriei #n coordonate polare)
Fig. 4.1
% z & $ i # % a & a i a r a
z $ #


+ + + +
( ( ( ( ( (
z $ # a a a a
z $ #
+ + + +
( )
( (
(
( (
(
-

a a a
r r a
r r a
v v v
r v
r v
+

'

+

+

'

6.2. Cin!0"$i)" ,*n)$*#*i 0"$!ri"# >n )((rd(n"$! )"r$!7i!n!


6.2.1. Cin!0"$i)" ,*n)$*#*i 0"$!ri"# #i4!r
6.2.1.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)

Rezolvare:
()

r
( )
6
A
&
s
( ) t s s
(ecuaia orar a micrii)

'

+ +
:
:v
v
s v
v v v s v

'+ + +
:
( ( (

a
v s
a
v s a
a a a
s
s s v aFig. 4.'
Date:

'

t $
t #
sin
( cos (
Se cer:
Draiectoria micrii !unctului material>
8iteza !unctului material>
Acceleraia !unctului material.
Date:
( )
( )

'


+
t < $
t < #


sin
cos
Se cer:
Draiectoria micrii !unctului material>
8iteza !unctului material>
Acceleraia !unctului material.
( ) !arabol $ # $
#
t t & t i t & $ i # r
( ( (
0 ( ( 1
(
sin ( 1 ( cos - sin ( cos ( + +
& t i t & $ i # a t t $ # a
t $
t #
& t i t & $ i # v t t $ # v
t $
t #
sin ( cos ; sin ( cos 40
sin
( cos ;
cos ( sin 0 cos ( sin 14
cos
( sin 0
( ( ( (
( ( ( (
+ + +

'+ + + +

'

Rezolvare:
6.2.1.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)
Rspuns:
()
Rspuns:
Date:
( )
( )

't b $
t a #

sin
cos
ct b a - -
Draiectoria micrii !unctului material>
8iteza !unctului material>
Acceleraia !unctului material.
Se cer:
Date:

'

t $
t #
( cos
cos
Se cer:
Draiectoria micrii !unctului material>
8iteza !unctului material>
Acceleraia !unctului material.
( ) [ ] ( ) ( ) cercuri $ # < & t < i t < & $ i # r + + + +
(
(
(
- sin cos
( )
( )
( ) ( ) [ ] & t i t < & $ i # v < $ # v
t < $
t < #
+ +

'


cos sin
cos
sin
( (

( )
( )
( ) ( ) [ ] & t i t < & $ i # a < $ # a
t < $
t < #
+ + +

'


sin cos
sin
cos
( ( ( (
(
(( )
( )
( )
( )
( )
& $ i # a & $ i # v
t b $
t a #
t b $
t a #
eli!s
b
$
a
#


+ +

'

'+ - -
sin
cos
-
cos
sin
- 1
(
(
(
(
(
(
( ) & t i t a & t i t v
t $
t #
t $
t #
!arabol # $ ( cos 0 cos - ( sin ( sin -
( cos 0
cos
-
( sin (
sin
- 1 (
(

'

'

6.2.2. Cin!0"$i)" ,*n)$*#*i 0"$!ri"# #!g"$


6.2.2.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)

Rezolvare:
()
Rezolvare:
A
$
M
(

&

6
Date:
Se cer:
Fig. 4.)
6

*
1
M
A
(
M
!
Date:
Se cer:
Fig. 4.*
( ) -
(
sin (

l L l A? L l (? "? "( $
(
+
-
(
sin (
(
sin
(
sin
(

l A? l "A
A?
M? MA
.
(
sin
(
1
(
cos
-
(
cos
(
cos
(
cos
(
1
(
(

l l # v a
v l l $ v
( ( (
A ( (


( ) -
(
sin ( ( ( (
1 1 ( ( (

< AM AM < < AM < "M #
M

5
/)

Rezolvare:
6.2.2.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)
6
!
5
A

M
( )
A A
$ # A -
Date:
Se cer:
Fig. 4.+

+ -
: : : : :
t dt dt dt d
dt
d

- : : :
:
t t
.
(
sin
( (
cos
(
(
: (
: ( ( (
: :
( (
t <
# v a
t
< # v
M M M M Mare !arametriz $ # dar $ l # A A l # M A A " "M #
A A A A A M
+ + +
( ( ( ( (
( : -
( )
. 0 0
- 0 (
(
( ( ( (
(
( (
( (
(
( (
( (
( ( (
(
t l t l
l
t l
t l
t
t l
v # a
t l
t
t # v t l t #
t $
t #
M M M
M M M
A
A

,
_

'

Rspuns:
()

Rspuns:
6.2... Cin!0"$i)" ,*n)$*#*i 0"$!ri"# >n "#$! sis$!0! d! )((rd(n"$!
6.2...1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:
!
5
(
6
M

A
Date:
Se cer:
9
Fig. 4.-
1
"

A
1
#
#
M
6
Date:
Se cer:
Fig. 4.2
Date:

'

(
(
1
(
t
r

Se cer:
Draiectoria micrii !unctului material Fn coordonate !olare>
8iteza !unctului material Fn coordonate !olare>
Acceleraia !unctului material Fn coordonate !olare.
( )
( )
.
cos 0 3 cos 0 3
sin ( cos 0 3 cos
( -
cos 0 3
sin (
(
(
: :

< a < v
( (
( )
.
cos (
sin
-
cos (
cos
- cos (
(
/
( (
( ( (
( (
( (

l # l #
l u
a
l # l #
l #
u v l # l # L #
l l
M
l l
l
M l l M
+

+

+
Graiectoria punctului material este cercul de centru " i de raz r=' deoarece r=ct.

()
Rezolvare:
Ja pornirea din A:
&entru primul corp:
&entru al doilea corp:

6
v v

a

a
"
M
a

v t v v v
t r v
r v
+

'(
(
:
( (

1 (
( (
(
0 ( (
( (
+ +

't a a a
r r a
t r r a
Fig. 4.4
A $ 6
1
M
(
M
1
v
(
v

(
a

(
a
(
a
9
Date:
(ornire simultan din A i sosire simultan Fn ?>
Se cer:
Fig. 4.6
( )

+ t v dt v dt v s ct s v v M
: : 1 1 1 : 1 1
:
t v s s t
: 1 1
: : :
( )
( ) .
(
- :
( 1
(
( 1 ( ( ( ( (
1 ( ( ( ( ( (
t
t
a dt t a dt v s v s
t a dt a v ct v a M
+ + +
+

Ja #ntClnirea #n $:
&entru primul corp:
&entru al doilea corp:
/)
( :
:
:
:
:
(
( (
1
(
(
(
t
a s

v
s
t

'

'


( )
:
: 1 1
(
( :
v
<
t t v < s M
? ?

( ) t
<
v
t a v
<
v
a
t
a < s M
?
( ( (
:
(
:
( (
(
:
(
(
( ( (


:
:
(
:
( (
(
(
v
v
<
<
v
t a v
?
?

( ) ( )
( ) ( )

'

+
+


(
(
(
( (
(
(
(
( (
(
/
0
:
(
(
/
0
:
( (
(
0 0
? ? ?
? ?
a a a
a a a
t
<
v
a ct t
<
v
<
v
a

'

+
1
]
1


+
1
]
1


(
0
:
(
(
0
:
0
(
(
(
:
(
(
/
0
:
(
( (
:
(
(
:
(
/
0
:
(
(
/
0
:
(
(
0
( 0 0
0 0
<
v
<
v
a
<
v
t
<
v
a
<
v
v
<
<
v
t
<
v
a
?
? ?


Rezolvare:
Ja pornire:
*orpul 1:
*orpul (:
Ja sosirea #n $:
*orpul 1:
*orpul (:
9ezult:
A
$
1
M
(
M
1

Date:
(ornire simultan din A i sosire simultan Fn ?>
Se cer:
tim!ul i locul FntGlnirii.
Fig. 4.1;
( )
t v s s t
t v dt v dt v s ct v v M
: 1 1
: : 1 1 : 1 1
: : :
:

+

( )
t v
t
a s
v

v v
s
t
t
t
a dt v s
t a dt a v ct a ct a M
:
(
( (
: 1
(
: (
(
( 1
(
( ( (
1 ( ( ( ( ( (
(
: :
:
(
: :
+

'

'


+ +
+ <

( )
?
t v < s M
: 1 1 1
:
( )
- : :
- ( (
-
(
:
: ( (
( 1 ( 1
:
(
( ( ( (
v t a v
t v
t
a < s M
?
?
?
+
+
+

6.2...2. Pr(4#!0! ,r(,*s!


1)
()
Rspuns:
/)
r
s
Date:
Se cer:
!entru t=1s
Fig. 4.11
Rspuns:
9

M
:
M
6
Date:
Se cer:
#ndicaii:
Fig. 4.11
( ) ( ) .
14
=
0
/
-
/
(
-
/
0
-
0
/
-
/
0
(
(
/
:
(
(
(
(
(
(
:
(
(
(
(
(
(
1 (
(
1
(
-
(
1
(
(
1
( (
0
:
(
0
(
(
(
(
( (
(
(
(
(
:
: ( : ( ( 1
(
: :
(
:
: : : :
(
:
: :
(
(
(
:
(
(
:
(
( :
: :
(
( :
: :
1
(
( : 1
(
( : (
<
v
<
v
a a a
<
v
a t
<
v
v t a v v
<
v
t
v
a
v
<
t
v
<
t
v
<
t
t
v
<
t
v
t
t
v
v
<
t
v
t
a
v
t
a t
v
< t
a t v
v v
< t
a t v
< v
<
v
<
t
t
a t v
<
t
a t v
<
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?+ +

+ + +
+

,
_


1
1
]
1

,
_

,
_

,
_


. 1 14 0 14 (34 0 - 14 - 0 - 0 - 0
0 0 (
+ + t < t < a < a <t a <t v t


CAPITOLUL @
CINEMATICA SOLIDULUI RIGID
@.1. G!n!r"#i$%&i. Mi?)%ri#! si0,#! "#! rigid*#*i
@.1.1. Tr"ns#"&i"
2ste micarea #n timpul creia orice dreapt a rigidului rmCne paralel cu ea #nsi.
@.1.2. R($"&i"
2ste micarea #n care dou puncte distincte ale rigidului (adic o dreapt a sa), rmCn fi!e tot timpul
micrii.
)ie o a! #n Iurul creia se rotete corpul. Atunci fiecare punct are micare circular. Vectorii vitez
ung'iular i respectiv acceleraie ung'iular au drept suport a!a de rotaie.
@.2. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)

6
r

a
$
A
Date:
Se cer:
Fig. 4.1'
Rspuns:

'

:
:
a a
v v
( )

'

+

r r a
r v

Rezolvare:
6
A
$
*
M
F
&
Date:
Se cer:
8itezele i acceleraiile !unctelor:
A> ?> M> B> (.
Fig. 6.1

( ) ( )
( ) ( ) . 0 1 14 0
( ( (
- 0 1 ( 14 0
0 0 0 (
( (
0 0 0 (
( (
t l t
l l
a a
a
a a
t l t l l a a a a a a
B B ( B
M ? A
+ + + +
+ + + +
()

6
A
$
*
M
F
&
v
eterminarea vitezelor:

v
v
( v
( v
.
(
.
(
- (
v
tl
l
v v
v tl l v v v
( B
? M A

a

a

a
a

a

a
(

a
(

a
eterminarea acceleraiilor:
- (
( (
- 0
-
( (
- (
( (
( (
lt
l a
a a
lt l a a a a
a
l
l
a a
l l a a a a
( B
M ? A
( B
M ? A

Fig. 6.'
Fig. 6.)
6
A
$
*
!
5
z
2 )
.
Fig. 6.*

6
A
$
*
M
F
&
Date:
.
(
10
- / , :
- ( , : - 1 , :
(
t m ",
m " m "A

Se cer:
? -...- - -
?- -...- - -

A ? A
A ? A
a a a a
v v v v

(entru t='s.
Rezolvare:
eoarece punctul F se gsete pe a!a de rotaie iar vectorii vitez ung'iular i acceleraie
ung'iular sunt coliniari cu a!a de rotaie atunci viteza i acceleraia ung'iular sunt nule adic:
( ) . 4 0 ( ( - / (
1: 10
/ , : ( , : 1 , :
10
1
% & i s t % t & t i t
% & i
t
"F
F "
"F vers + + + +

+ +( )
( )
- 4 = , 4 ( , 0
: 4 , : ( , 1
4 0 (
: ( , : 1 , :
/ ( 1
- 4 , : ( , 1
: ( , : 1 , :
4 0 (
- 1 , 1 ( , 3
0 , : 4 , : :
4 0 (
: : 1 , :
/ ( 1
- / ( : , / (
- 0 , : 4 , :
: : 1 , :
4 0 (
% & i
% & i
% & i
v v v
% & i
z $ #
% & i
? " ? " a
& i
% & i
z $ #
% & i
? " v
% & i
% & i
% & i
v v v
% & i
z $ #
% & i
A " A " a
% & i
"F
F "
sau % & i
% &
% & i
z $ #
% & i
A " v
?z ?$ ?#
z $ #
? ? ?
z $ # ?
? ? ?
z $ # ?
Az A$ A#
z $ #
A A A
z $ # A
A A A
z $ # A
+

+
+ + +
+
+ +

+
+ + +
+ + + +

( )
( )
( )
- 3 ;
0 , : : ( , 1
4 0 (
/ , : : 1 , :
/ ( 1
- 0 , : ( , 1
/ , : : 1 , :
4 0 (
- 4 = , 4 ( , 0
: 4 , : ( , 1
4 0 (
/ , : : :
/ ( 1
- 4 , : ( , 1
/ , : : :
4 0 (
- ; , 0 0 , 4
0 , : : ( , 1
4 0 (
: ( , : :
/ ( 1
- 0 , : ( , 1
: ( , : :
4 0 (
% & i
% & i
% & i
v v v
% & i
z $ #
% & i
@ " @ " a
% i
% & i
z $ #
% & i
@ " v
% & i
% & i
% & i
v v v
% & i
z $ #
% & i
, " , " a
& i
% & i
z $ #
% & i
, " v
% & i
% & i
% & i
v v v
% & i
z $ #
% & i
" " a
% i
% & i
z $ #
% & i
" v
@z @$ @#
z $ #
@ @ @
z $ # @
@ @ @
z $ # @
,z ,$ ,#
z $ #
, , ,
z $ # ,
, , ,
z $ # ,
z $ #
z $ #

z $ #

z $ #
+

+
+ + +

+

+
+ + +

+ +

+
+ + +
+


. : - :
F F
a v
( )
. 0 , 1 1 , 1 ( , 3
0 , : 4 , : :
4 0 (
/ , : ( , : :
/ ( 1
- 0 , : 4 , :
/ , : ( , : :
4 0 (
% & i
% & i
% & i
v v v
% & i
z $ #
% & i
A " A " a
% &
% & i
z $ #
% & i
A " v
Az A$ A#
z $ #
A A A
z $ # A
A A A
z $ # A
+

+
+ + +
+


/)
Rezolvare:
6
A
$
*
5
!
M
Date:
Se cer:
Fig. 6.+

6
A
$
*
M
5
z
!
A
a
. -
- -
- :
:
M M
? ? A A
M ? A
a a a a
a a a a
a a a a
ct
Fig. 6.-


5
6
A
$
*
M
!
5

z
A
v
?
v

v
M
v
- 0
: 0 :
: :
: :
i
% & i
z $ #
% & i
A " v
A A A
z $ # A

( ) - 0
: : 0
: :
(
:
:
:
&
% & i
v v v
% & i
A " a
Az A$ A#
z $ # A


- / 0
: 0 /
: :
: : :
& i
% & i
z $ #
% & i
? " v
? ? ?
z $ # ?
+
( ) - 0 /
: / 0
: :
(
:
(
:
: :
:
& i
% & i
v v v
% & i
? " a
?z ?$ ?#
z $ # ?- /
: : /
: :
: :
&
% & i
z $ #
% & i
" v

z $ #

-
(
/
(
: (
(
/
: :
: : :
& i
% & i
z $ #
% & i
M " v
M M M
z $ # M
+
#
0)

Rezolvare:
*entrul instantaneu de rotaie este #n punctul K de tangen #ntre cele dou discuri.
@... Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)

6
K
A
$
*
9
r Date:
rostogolire fr alunecare>
Se cer:
!entru discul mobil>
Fig. 6.2

6
K
A $
*
9
r
( )
( ) ( )
( ) .
- ( ( - ( (
:
(r < a
r <
r
r <
r 3 v r < v v
r
r <
r r < v
A
A ?
A
+
+
+
+

+
+
Fig. 6.4
( ) - /
: / :
: :
(
:
:
:
i
% & i
v v v
% & i
" a
z $ #
z $ #


( ) . (
(
/
:
(
/
(
: :
(
:
(
:
: :
:
& i
% & i
v v v
% & i
M " a
Mz M$ M#
z $ # MRspuns:
()
Rspuns:
/)
Rspuns:
6 1
"
A
$
*

M
Date:
Se cer:
Fig. 6.6
6
!
5
z
1
#
1
$
1
"
A $
*
2
)
.
Date:
Se cer:
Fig. 6.1;
6

A
$
*
M
Date:
Se cer:
Fig. 6.11
. - : :
-
(


l a a a a a a a a a
l v v v
M M ? ? A A M ? A
M ? A


1
z
. 0 , 10 /: ( , 1= - /: - , 10 ( , 1=
- /: - 0 , 10 /: ( , 1= - 0 , 10 ( , 1= - ; , 1 0 , ( 0 , (
- ; , 1 0 , ( - 0 , ( - ; , 1 0 , ( - ; , 1 0 , ( 0 , ( - 0 , (
% & i a & a % i a
& a % & i a % i a % & i v
% i v & v % i v % & i v & v
A F ,
? A A
F , ? A

+ + +
+ + + +

. ( , / 0 , ( - 4 , : ; , :
- 0 , 4 - 4 , 1 - 0 , 4 ; , 0 - ( , 1 4 , 1 - ; , 0 - ( , 1
( (
( ( ( (
& i a & i v
& a i v & i a & i v i a & v
M M
? ? A A


+
+
0)
Rspuns:
CAPITOLUL 10
MICAREA PLAN PARALEL A SOLIDULUI RIGID
10.1. D!'ini&ii. M!$(d" CIR
"n rigid realizeaz o micare plan < paralel dac trei puncte necoliniare ale acestuia i deci planul
determinat de acestea rmCn tot timpul micrii #ntrNun plan fi! din spaiu.
*entrul instantaneu de rotaie (*K9OK) este locul geometric al punctelor din planul mo1il cu vitez
instantanee nul. 6 proprietate important a *K9 este aceea c #n raport cu el vitezele tuturor punctelor din
planul mo1il se determin ca #n micarea de rotaie.
&entru a se determina acest punct este nevoie de dou elemente i anume:
a) viteza unui punct al rigidului (modul, direcie i sens)-
1) suportul vitezei altui punct al rigidului.
eterminarea *K9 se face astfel:
Be ridic perpendiculare pe suporturile vitezelor celor dou puncte #n punctele respective (fig. 1:.1).
Ja intersecia acestor perpendiculare se gsete centrul instantaneu de rotaie (*K9).
6

A
$
*
Date:
rostogolire fr alunecare.
Se cer:
!entru discul mobil>
Fig. 6.1'
( ) ( )
( )
. (
- ( ( - : -
(
(
(
(


r
r <
r ? a
r < r ? v
r
r <
r r < v 3 3<
?
? A10.1.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:

Manivela 1 are micare de rotaie (9), 1iela ( are micare plan < paralel (&&) iar pistonul / are
micare de translaie (G).
K

A
?

$
M
A
v
?
v
M
v
Fig. 1;.1
.
-
-
A M
?
A
v
3A
3M
3M v
3A
3?
3? v
3A
v

6
A
$
Date:
toate elementele
geometrice.
Se cer:
Fig. 1;.'
1 (
/
"A v
A

()
Rezolvare:
/)

6
A
$
M
A
v
1
(
/
K
(

?
v
. :
-
-
-
/
(
(
( (
(
(
( (
( (
(
"A
A 3
M 3
M 3 v
"A
A 3
? 3
? 3 v
A 3
"A
A 3
v
M
?
A
Fig. 1;.)
6
A
"
v
Date:
Se cer:
Fig. 1;.*
Observaie:
Mereu #n cazul roilor care au rostogolire fr alunecare,
(9)A), centrul instantaneu de rotaie (*K9) se gsete #n
punctul de contact al roii cu calea de rulare.
$
M
K

A
$
M
6 "
v
Fig. 1;.+
Rezolvare:
0)
(9
(9
"
v
A

6
9
1
(
/
$
*
Date:
Se cer:
Fig. 1;.-
(9
(9
"
v
A

6
9
1
(
/
$
*
Fig. 1;.2
1 < plan paralel-
( < plan paralel-
/ < translaie.
1
3
A
v
(
3
(

?
v
.
( (
- : -
(
( (
(
- (
(
-
( (
/
(
(
1
1
1
" "
?
" " A
" " " A
" "
v
<
<
v
? 3 v v
<
v
<
v
A 3
v
v v
<
<
v
<
A 3
A 3 v
<
v
" 3
v


Rezolvare:
in figura 1:.; rezult c: elementul 1 are micare de rotaie, elementul ' are micare plan < paralel,
elementul ) are micare de rotaie, elementul * are micare plan < paralel, elementul + are micare de
translaie.


3)
6
A
$
*
/
"

Date:
toate elementele
geometrice
Se cer:
Fig. 1;.4
1
(
/
0
3
6

A
$
*
/
"

1
(
/
0
3
(
3
(

?
v

v
Fig. 1;.6
A
v
,
v
"A v
A

translatie 3 "A
? "
"
A 3
? 3
" v
?"
"A
A 3
? 3
?"
v
"A
A 3
? 3
? 3 v
A 3
"A
A 3
v

?
?
A


0 : -
- - -
0 0
/
/
(
(
/ /
/ (
(
/
/
(
(
( (
( (
(


Rezolvare:
2lementul 1 are micare de rotaie, elementul ' are micare plan < paralel, elementul ) are micare
de rotaie, elementul * are micare plan < paralel, elementul + are micare de translaie.
10.1.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)
6
A
$
*
/
"

1
(
/
0
3
Date:
toate elementele geometrice.
Se cer:

1
(
/
0

3
6 A
$
*

Fig. 1;.1;
A
v
?
v
/
"
/

v
0
3
0

,
v
6

A
$
/
"
1
(
/
Date:
toate elementele geometrice.
Se cer:
Fig. 1;.11
M
- "A v
A

- - ( :
/ /
/ ( (

?"
A"
?"
v
"A v v translatie 3
?
A ?

. : - - -
3
/
/
0
0
0 0
0 /
/
0
0
/
/
/ /
"A
?"
"
3
, 3
, 3 v
3
"A
?"
"
3
v
"A
?"
"
" v
,

#ndicaie:
()
#ndicaie:
/)
#ndicaie:
10.2. M!$(d" ,#"n*#*i +i$!7!#(r ?i " !)*"&ii#(r +!)$(ri"#!. D!$!r0in"r!" "))!#!r"&ii#(r
6 alt metod de determinare a distri1uiei vitezelor pentru un mecanism plan este metoda planului
vitezelor i a ecuaiilor vectoriale. 2ste o metod grafo < analitic prin care se rezolv grafic ecuaii
vectoriale de tip 2uler.
6

1
(
A
$
*
/
"

/
0
3
Date:
toate elementele
geometrice
Se cer:
Fig. 1;.1'
6
A
*
$ /
"

1
(
/
0
3

Date:
toate elementele geometrice.
Se cer:
Fig. 1;.1)
. - - - -
/
/ ( ( ( (
(
(
? "
v
M 3 v ? 3 v
A 3
v
"A v
?
M ?
A
A

. : - : - - - - -
3 0 / /
/
/ ( (
(
(
" v
?"
v
? 3 v
A 3
v
"A v

?
?
A
A
. : - - - - - - -
3 0 0
0
0
/
/ ( ( ( (
(
(
, 3 v
3
v
?"
v
3 v ? 3 v
A 3
v
"A v
,
?
?
A
A

&e desen, distri1uia vitezelor se reprezint la scar cu aIutorul coeficientului de scar pentru viteze:
&entru determinarea distri1uiei acceleraiilor se folosete metoda planului acceleraiilor i a
ecuaiilor vectoriale care este, de asemenea, o metod grafo < analitic prin care se rezolv grafic ecuaii
vectoriale de tip 9ivals.
&e desen, distri1uia acceleraiilor se reprezint la scar cu aIutorul coeficientului de scar pentru
acceleraii:
&entru simplificarea calculelor se consider: %v=1 i %a=1.
10.2.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:
6

A
$
/
"
1 (
/
Date:
toate elementele
geometrice
Se cer:
Fig. 1;.1*

?A
?A A ?
?A
A ?
v v v
v ? A
? A v v

'

1
]
1

mm
s m
%
v
( )
( )


?A
?A
A ?
?A
?A A ?
?A
?A
A ?
a a a a
a ? A
a ? A
? A ? A a a

+ +

'+ +1
]
1

mm
s m
%
a
(
2lementul 1 are micare de rotaie, elementul ' are micare plan < paralel, elementul ) are micare
de rotaie.
6

A
$
/
"
1
(
/
v
!
A
v
a
?A
/
?"
b
A
v
?A
v
( )

( )
( )
( )
( )
- -
-
- -
- -
/ / /
/
(
/
? "
b !
? "
% b !
? "
v
A?
ab
?A
% ab
?A
v
b ! % b ! v
ab % ab v v v v
a ! % a ! v "A v
v v v ?
v ?A
v v v ?
v ?A
?A
?A A
?"
?
v v v A A


+

?A
a
! 1
n
a

?A
/
?"

?A
a

/ ?"
a
(
n
b

/
?"
A
a

?A
a

?A
a

/ ?"
a

/ ?"
a
?
a
Fig. 1;.1+
?A
v
(

?A
a
(

?
v
/

/ ?"
a
?
v
()
Rezolvare:

2lementul 1 are micare de rotaie, elementul ' are micare plan < paralel, elementul ) are micare
de translaie, elementul * are micare plan < paralel, elementul + are micare de translaie.

03

03
6
A
$
*

1
(
/
0
3
Date:
toate elementele geometrice
Se cer:
Fig. 1;.1-
#
#

$
$
( )


( )
( )
( )
( )
( )
( )

'

'

'

+ +
+ +

/
(
/
(
/
/
/
1 1
(
( /
( (
(
/ / /
1 1
1 1
(
(
/
/
/
/
/
:
/
(
-
?"
b n
?"
% b n
?"
a
?A
b n
?A
% b n
?A
a
% b n a
n ! % n ! ?" a
b n % b n a
n a % n a ?A a
a a a a
a a a a
% a ! "A a
a ?"
a ?A
a ?"
a a a ?"
a ?A
a ?A
?"
?"
" ?
?"
?" " ?
?A
?A
A ?
?A
?A A ?
a a A

/)
6
A
$
*

Fig. 1;.12
#
#

$
$
v
!
a
d
c b
?
,A
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( )
. - : - : - :
- - -
- - -
- -
0 3 / (
,A
da
,A
% da
,A
v
da % da v d ! % d ! v v v v
cb % cb v c ! % c ! v v v v
b ! % b ! "? v a ! % a ! "A v
v ,A
v ,A v v v ,
,A
,A A
# #
,
v ? v v v
?
? ?
$ $

v v v ? v v v A

+
+

,A
v
0

A
a
a

?
a
?

?
a
a
!

?
a
?
1
n

?
a
$ $
c

,A
a

,A
a
,A
,A
# # d
,
a

,A
a
(
n
(

1
6
A $
(
/
"
*
/
0

3
#
#

Date:
toate elementele geometrice
Se cer:
Fig. 1;.14
$ $
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) -
-
-
-
-
-
-
-
( (
( (
1 1
1 1
(
(
d n % d n a
n a % n a a
c n % c n a
n b % n b a
d ! % d ! a
c ! % c ! a
b ! % b !
"? a a
a ! % a !
"A a a
a ,A
a ,A
a ?
a ?
a a a ,
a a a
a a a
? ?
a a a
A A


. : - : - -
3 /
(
0
1
(

+ +

+ +


,A
d n
,A
a
a a a a
?
c n
?
a
a a a a
,A
,A
,A
A ,
,A
,A A
# #
,
?
?
?
?
?
? ?
$ $

Rezolvare:
2lementul 1 are micare de rotaie, elementul ' are micare plan < paralel, elementul ) are micare
de rotaie, elementul * are micare plan < paralel, elementul + are micare de translaie.

1
6
A
$
(
/
"
*
/
0

3
# #

Fig. 1;.16
?
v
v
!
a
?A
b
c
? "
/

# #
,
?A
v
?
v
A
v

v
,
v
,
v
d
A
v
(

,
a
(

"A v
A-
-
-
- -
- -
- -
-
- -
-
0
/ /
/
(
/
/
,
cd
,
v
? "
b !
? "
v
?A
ab
?A
v
cd v d ! v
c ! v b ! v
ab v a ! v
v v v
v b ! c ? "
v v v
v v v
,
v ?
?A
, v ,
v v ?
?A v A
,
,
# #
,
v
?A
?A A
?"
?
?A A ?


+

+
+

'

'

+
a a a
a ! a
a ! a
"A a
"A a
a a a
A
a A
a A
A
A
A A A
:
:
(

c ! a b n a n ! a b n a n a ?A a b ! a
a ?" a ?" ?A ?A a ?
- - - - -
( / ( / 1 1
(
(

A
a
0)
Rezolvare:
2lementul 1 are micare de rotaie, elementul ' are micare plan < paralel, elementul ) are micare
de rotaie, elementul * are micare plan < paralel, elementul + are micare de translaie.
a
!
:
a
a

A
a

A
a
A
a
?A
?A
1
n
/
?"

?A
a
(
n
/
?"

?A
a

/ ?"
a
b

?
a
c

,
a
/
n
,
# #
,
a

,
a
d

Fig. 1;.';
-
/ ? a a a
a a c ! b ! c ! b ?"

'

+ +
+ +

/
/
/
/
/
:
/
?"
?"
" ?
?"
?" " ?
?A
?A
A ?
?A
?A A ?
a a a a
a a a a


,
,
,
,
,
# #
,
a a a a

+ +

-
-
-
/
/
d n a
n c a
d ! a
,
,
a ,


. :
-
-
-
3
/
0
/
(
/
/
/
1
(

,
d n
,
a
?"
b n
?"
a
?A
b n
?A
a
,
?"
?A

6
A $
*
/
"

1
(
/
0
3
Date:
toate elementele
geometrice
Se cer:
Fig. 1;.'1
# #

( ) ( )
a a A A v v v A
% a ! "A a a a ! % a ! "A v
(
-

6
A $
*
/
"

1
(
/
0
3
Fig. 1;.''
A
v
v
!
a
A
a
?A
?A
v
?
v
b
d c
,
v v
,

A
a
a
!
a

?A
?A
1
n

?A
a
A
a

/ ?"
a

/ ?"
a
(
n
/
?"
/
?"

/ ?"
a
b

?
a

,
a

,
a
,
d

,
a
/
n
,

?A
a
(

#
#

?A
a
? "
/


( )
( )

( )
( )
( )
( )
. : - : -
-
-
-
-
-
-
-
0 3
/
/ /
/
(
/
/
/
/
/
/

+
+


?"
b !
?"
% b !
?"
v
?A
ab
?A
% ab
?A
v
d ! % d ! v
c ! % c ! v
v v v
v
?"
"
v
?"
"
v
v
bc! ?"
ab % ab v
b ! % b ! v
v v v
v
v v ?
v ?A
v v v ,
v v v
,
,
# #
,
?
?

v
v ?A
v v v ?
?A
?A A
?"
?
3)
Rezolvare:
2lementul 1 are micare de rotaie, elementul ' are micare plan < paralel, elementul ) are micare
de rotaie, elementul * are micare plan < paralel, elementul + are micare de translaie.
6
A
*
$

#
#

/
"
1
(
/
0
3
Date:
toate elementele geometrice>
Se cer:
Fig.1;.')


( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )


( ) ( ) ( )
( )
( )

'

+ +

'

'

+ +
+ +

. -
- - -
- : -
- -
- -
- -
/ /
0 / /
(
0
/ /
3
/
(
/
(
/
/
/
( ( / ( (
(
/ / /
1 1
( 1 1
1 1
(
(
/
/
/
/
/
:
/
,
d n
,
% d n
,
a
n c % n c , a
d n % d n a d ! % d ! a c ! % c ! a
a a a a
?"
b n
?"
% b n
?"
a
b n % b n a n ! % n ! ?" a
?A
b n
?A
% b n
?A
a
b n % b n a
n a % n a ?A a b ! % b ! a
a a a a
a a a a
a ,
a ,
a , a a a , a a a
,
,
,
,
,
# #
,
a ?"
a ?" a a a ?"
a ?A
a ?A
a ?A a a a ?
?"
?"
" ?
?"
?" " ?
?A
?A
A ?
?A
?A A ?

6
A
*
$

#
#

/
"

3
Fig.1;.')
A
v
,
( )
( )
( )
( )
-
-
-
-
,
cd
,
% cd
v
?
bc
?
% bc
v
A
ac
A
% ac
v
?A
ab
?A
% ab
v
v
,
v
?
v
A
v
?A
( )
( )
.
-
-
0
/ / /
/
(
,
cd
,
% cd
,
v
?"
b !
?"
% b !
?"
v
?
v
A
v
?A
ab
?A
v
v ,
v v v ?
? A ?A-
-
-
/
,
,
# #
,
?
? ?
A
A A
?A
?A A
?"
?
v v v
v v v
v v v
v v v

'

+
+
+
A
a

?A
a

A
a

?
a

,
a

/ ?"
a
(

,
v
?
v
/
?"
a
v
!
?A
b
A
v
?
v
?A
v
A
?
c
A
v

v
# # d
,
v
( ) -
(
a ! % a ! "A a a
a a a A A


( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )

'

'

+ +
+ +

-
- -
- -
- -
/
(
/
(
/
/
/
( ( / ( (
(
/ / /
1 1
( 1 1
1 1
(
(
/
/
/
/
/
:
/
?"
b n
?"
% b n
?"
a
b n % b n a n ! % n ! ?" a
?A
n a
?A
% n a
?A
a
b n % b n a
n a % n a ?A a b ! % b ! a
a a a a
a a a a
a ?"
a ?" a a a ?"
a ?A
a ?A
a ?A a a a ?
?"
?"
" ?
?"
?" " ?
?A
?A
A ?
?A
?A A ?


( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )

'

'

+ +
+ +

-
- -
- -
- -
0 0
(
0 0 0 0
(
(
/ /
( / /
/ /
(
(
A
a
?A
a
?
c n
?
% c n
?
a
c n % c n a n b % n b ? a
A
c n
A
% c n
A
a
c n % c n a
n a % n a A a c ! % c ! a
a a a a
a a a a
A ?A a ?
a ? a ?
a A
a A
a A a a a
?
?
?
?
? ?
A
A
A
A
A A

10.2.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!


1)
Rspuns:
()
Rspuns:
/)
a
?A
?A
1
n
/
?"
(
n
/
?"
b

?A
a

?A
a

/ ?"
a

/ ?"
a
/
n
A
A
?
0
n
?
c

A
a

?
a

?
a
,
3
n
,
# #
d

a
,
a

,
a

,
a
Fig. 1;.'*


( ) d ! % d ! a
a a a a
a a a ,
,
,
,
,
,
# #
,

+ +

-

( )
( )
( )
.
-
-
3 3
0
3 3
3 3
(
0
,
d n
,
% d n
,
a
d n % d n a
n c % n c , a
a ,
a ,
a ,

6
A

1
(
/
$
# #

Date:
toate elementele geometrice
Se cer:
Fig. 1;.'+
6

1
A
(
$
/
/
"
0
3
*
$
$
Date:
toate elementele geometrice
Se cer:
Fig. 1;.'-
. : - : - - - -
/ / ( (
(

?A
a
?A
v
"A a "A v
?A ?A
A A
: - - - -
- : - - - -
3 0
/
/
/ (
(
3 0
/
/ (

,
a
?"
a
?A
a
"A a
?
v
?"
v
?A
v
"A v
, ?" ?A
A
? ? ?A
A
#
Rspuns:
0)
Rspuns:
3)
6

1
A (
$
*
/
"
/
0
#

3
Date:
toate elementele
geometrice
Se cer:
Fig. 1;.'2
#
6

A
1
(
#
#

$
*
/
0
3
3
"
Date:
toate elementele geometrice
Se cer:
Fig. 1;.'4
. : - - - -
- : - - - -
3 0
/
/
/ (
(
3 0
/
/ (

,
a
?"
a
?A
a
"A a
,
v
?"
v
?A
v
"A v
, ?" ?A
A
, ? ?A
A
. - - : - -
- - - : - -
3
3
3 0 / (
(
3
3 0 / (
,"
a
,
a
?A
a
"A a
,"
v
,
v
?A
v
"A v
," , ?A
A
, , ?A
A
Rspuns:
CAPITOLUL 11
CINEMATICA MICRII RELATIVE A PUNCTULUI
MATERIAL
11.1. G!n!r"#i$%&i. D!'ini&ii.
1. Micarea a1solut este micarea punctului material #n raport cu sistemul de referin fi!.
(. Micarea relativ este micarea punctului material #n raport cu sistemul de refernin mo1il ca i
cum acesta ar fi fi!.
/. Micarea de transport este micarea punctului material solidarizat cu sistemul de referin mo1il
fa de sistemul de referin fi!.
Btudiul micrii relative a punctului material se realizeaz cu aIutorul urmtoarelor relaii matematice:
11.2. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
6

1
#
#

A
*
$
(
/
0

$
$
3
Date:
toate elementele
geometrice
Se cer:
Fig. 1;.'6
. : - - : - - - : - - : - -
3 0 / (
(
3 0 / (


,
a
?A
a
"A a
,
v
?A
v
"A v
, ?A
A
, ?A
A
. (
-
-
r t
c t r a
t r a
v a
a a a a
v v v

+ +
+

Rezolvare:
()

6
s
A
M
$

Date:
Se cer:
Fig. 11.1

6
s
A
M
$

Fig. 11.'

r
v
t
v
a
v
( ) . 0 0
cos
- cos (
- (
- -
( ( ( ( (
( (
( (
( (
l t s l t t v
s l
l
v v v v v
s l t "M v
t s v v v v
a
t r t r a
t
r t r a
+ + +

+ +
+
+

6
s
A
M
$

Fig. 11.)

r
a

t
a

t
a

a
! 5

sin cos
sin cos
- 0
(
sin ( (
-
(
0
- 1 -
(
( (
( ( ( (
(
t t r $
t t #
r r
t
t
t
r r t r a
a a a a
a a a a
t v a v a
s l "M a
s l t "M a
a
s m s v a a a a a
+
+ +

'

+
+
+ +
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
(
0
(
( (
(
(
(
( (
( (
( (
( ( 1 0 3 0 ( 1 ( 0 0
sin cos sin cos
t l l t t s t l s l t t
a a a a a a a a a & a i a a
t t r t t $ # a $ # a
+ + + + + + +
+ + + + + +


Rezolvare:
/)

6
M

s
Date:
Se cer:
Fig. 11.*

6
M

s
Fig. 11.+
t
v
r
v
( ) . sin ln
- sin ln sin
-
1
-
(
:
( ( (
: :


t t v v v
t s M( v
t
s v v v v
t r a
t
r t r a
+ +

+

&


t t
t
t
t
r r t r a
a a
M( a
t M( a
a
t
s v a a a a a

'+ +
:
sin ln
-
1
-
(
:
(
(

6
M

s
Fig. 11.-
&
r
a

t
a

a
z
!
5
. sin
0 cos sin
sin ln
sin (
-
cos
cos
-
sin
sin ln sin
- sin
1
( sin ( (
( (
:
( 0
(
(
(
:
( ( (
:
(
(
(
:
:

t t t
t
a a a a % a & a i a a
t
a a a
t
a a a
t
t a a a a
t
v a v a
z $ # a z $ # a
z z
$ r $
# r t #
r r
+ +
,
_

+
+ + + +


+


Rezolvare:


0)

M
A $
*
Date:
Se cer:
Fig. 11.2

M
A $
*
&
Fig. 11.4
g
.
-
- : : :
- -
( ( (
:
( ( (
:
t g l v v v
l M( v
gt v v t
gt dt g gdt v v v v
r t a
t
r r
r t r a
+ +


+ +


- - g v a a a a a
r r t r a
+ +
r
v
t
v

M
A $
*
Fig. 11.6
.
- : sin ( (
-
:
0
:
( ( ( (
:
(
:
(

l g a a a
gt a v a
M( M( a
l M( a
a
t r a
r
t
t
t
+ +

'

r
a
t
a

t t
a a

*
M Fig. 11.1;
Date:
Se cer:
Rezolvare:
3)
Rezolvare:

*
M
Fig. 11.11
r
v
t
v
a
v

*
M
( )
( )
( ) ( )- / ( 1 0
(
sin ( (
-
(
sin ( (
(
sin ( / (
-
(
( (
-
(
(
(
(

'

'+ +
t t < v a v a
< "M a
< t "M a
a
< < a
t < < a
a a a a a
r r
t
t
t
r
r
r t r a

r
a

r
a
t
a

t
a

a
!
5
Fig. 11.1'

6
:
M
Date:
Se cer:
Fig. 11.1)
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ) .
(
sin 1 ;
(
sin 0 / ( 1 0
-
(
sin (
-
( ( ( (
- cos (
-
(
sin ( / ( - ( ( -
( ( ( ( ( ( (
( (
( (


+
+
+ + + +
+
t < < t t < v
v v v v v
"M v v v v v
< t "M v < t < v v v v
a
t r t r a
t r t r a
t r t r a

(
cos
(
sin
(
sin
(
cos
t t r $
r t t #
a a a a
a a a a a

+
( (
$ # a $ # a
a a a & a i a a + +

4)
Rezolvare:

6
:
M
Fig. 11.1*
r
v
t
v
: -
:
:

'+
t r a
t
r
a t r a
v v v
t < < v
t < < v
v v v v

'

'+ +
:
( (
:
(
:
( (
:
(
-
-< < a
t < < a
a
< < a
t < < a
a
a a a a
t
t
t
r
r
r
t r a

6
:
M
Fig. 11.1+

r
a

t
a

t
a

r
a

a
!
5
: :
:
:
- (
(
sin ( (
( (
( (
:
+ +$ # $ #
t r $
r t #
r r
a a a & a i a a
a a a
a a a a
t < v a v a


6
A
$
M
l
l
Date:
Se cer:
Fig. 11.1-
6
$
l
l
Fig. 11.12

03

r
v
t
v

03 cos (
- (
-
(
-
(
(
-
( (
t r t r a
t
r r
t r a
v v v v v
l "A v
l
t
l
v t v l t t
v v v
+ +


+


AOM

1 0 ;
(
(
+ +

l
v
a
11... Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)
()
/)
6
$
l
l
AOM
M

03
t
a

a

03

'+ +
:
(
- : -
( (

"A a
l "A a
a v a a a a a
t
t
t r r t r a
(
(
(
(
sin ( ( -

l l
v a v a a a
r r t t

!
5
Fig. 11.14
M
F
!
6
l
A
$

Date:
Se cer:
Fig. 11.16
Rspuns:
6
*
A
&
v

Date:
Fig. 11.';
9
$
Se cer:
Rspuns:
.
- 03 sin
- 03 cos
- 1 ( ( 03 cos (
( ( (
(
( (
(
(
( (
& l i l
l
& a i a a
l a a
l
l
a a a
l
a a a a a
$ # a
t $
t #
t t a
+

,
_

+ +

+ +
+ + + +

0)
Rspuns:
3)

CAPITOLUL 12

9
M
1

6
(

Fig. 11.'1
Date: Se cer:
Rspuns:
A
$
1
"
(
"
l
M
s
Date:
Se cer:
Fig. 11.''
M
6

*
(

9
F
Fig. 11.')
Rspuns:
Date:
Se cer:
. sin 1( /4 - cos 1( /4
( 0 ( ( ( (
l l a tl t t v
a a
+ + +
CINEMATICA MICRII RELATIVE A SOLIDULUI RIGID
12.1. Pr(4#!0! r!7(#+"$!
1)
Rezolvare:
Micrile corpurilor sunt rotaii #n plan 1,' i plan < paralel ', vitezele ung'iulare fiind paralele
#ntre ele, adic perpendiculare pe plan, rezult c micarea compus a corpului ' este o sum de rotaii
paralele. *onsiderCnd ca sens pozitiv, sensul orar al lui
,
1:

valoarea vitezei ung'iulare a1solute a


corpului ' se determin cu una dintre relaiile:

.
-
/: (/ (:
1: (1 (:+
(1(.1)
ar #n cazul rotaiilor paralele rezult pentru corpul ' o rotaie instantanee, #n Iurul centrului
vectorilor paraleli . FotCnd acest punct cu , se poate aplica vectorilor teorema lui Varignon #n raport
cu punctul ". in relaia precedent se o1serv c teorema lui Varignon poate fi aplicat de dou ori
pentru fiecare sum de vectori paraleli:

. :
- :
/: 1 (/ (:
1: 1 (1 (:

+


" " "
A " "
(1(.()
En mem1rul drept al relaiilor de mai sus apar distanele fa de
1
" ale puntelor din plan aflate pe
suporturile celor patru vectori:
1:

i
/:

trec prin -
1
"
(1
trece prin A (A reprezint punctul de
vitez nul #ntre roile ( i 1, #n acest punct nee!istCnd alunecare #ntre cele dou roi)-
(/

trece prin
ponctul 6, acesta fiind punctul de vitez nul #ntre corpurile ( i / (6 este articulaia comun). eci,
relaiile de mai sus devin:
1
<
(
<
M
F
1
"
"
A
1
(
/
/:

1:

Date:
Se cer:
/:

Fig. 1'.1
(/ (:
(1 (:
/
(


< "
< "


(/ (1
/ (
Enlocuind acest rezultat #n relaiile (1(.1), se o1ine:

(/ (1
/: (/ 1: (1
(
/

+
(1(./)
in sistemul format din ecuaiile (1(.0) i (1(.1) rezult:
< "
(
3
- 0 -
/
1:
- 3
1 : (: : (/ : (1

En figura 1(.( se arat distri1uia de viteze a roii ', fa de punctul , care devine pentru aceast
roat, centru instantaneu de rotaie fa de sistemul de referin fi!. Vitezele reprezentate pe figur pentru
roata ' sunt de forma:
. ( - 3 ( - 4
: (: : (: : (:
< A v < B v < M v
A B M

*alculCnd viteza punctului A al roii 1 ( ),
1 1:
A " v
A
rezult un vector cu aceeai direcie,
sens i modul cu cea calculat pentru punctul A al roii ', deci se verific faptul c punctul A este centru
instantaneu al rotaiei relative #ntre roile 1 i '.
&entru determinarea acceleraiilor punctelor M i B, se scrie:

.
-
(
(: (:
(
(: (:
B " B " a a
M " M " a a
" B
" M
+
+


(1(.0)
Acceleraia ung'iular a1solut a roii ' este:
1
"
/:

*
(:

A
"
M
v
M
F
A
v
1
"
"
1:

M
A
M
a
"
a
B
a
F
(
N
( A
a
1 A
a
1
"
A
6
"
v
A
v
1:

/:

Fig. 1'.)
Fig. 1'.*
Fig. 1'.'
:
(/ /:
(/ /:
(1 1:
(1 1:
(:
+

t t t t
BDa scris e!presia vectorial a acceleraiei ung'iulare a1solute a roii ' pornind de la relaiile de
micare ale celor dou corpuri 1 i ), cu care corpul ' este #n legtur. Acceleraia ung'iular este nul,
deoarece vectorii vitez ung'iular de la care se pornete au direcii i mrimi care nu se modific #n
timpul micrii. 9elaiile (1(.0) devin:

.
-
(
(:
(
(:
B " a a
M " a a
" B
" M

(1(.3)
Be determin:
( ) .
/
(/(:
-
/
3(
-
/
0
(
:
(
(
(:
(
(
:
(
(:
(
:
(
/: 1< "B a a
< "M a a
< " " a
" B
" M
"
+
+

Acceleraiile determinate ale punctelor "/ M/ B/ A ( ,
( A
a punctul A aparinCnd roii ') sunt
reprezentate #n figura 1(./.
Micarea roii ' cu centrul #n " fiind plan < paralel, cu acceleraie ung'iular nul, rezult c
toate acceleraiile roii ( vor converge spre centrul instantaneu al acceleraiilor (*KA) ,
(
N a crui poziie
fa de punctul " este definit de relaia:
.
1(
(
(:
(
< a
"N "N
"

Acceleraia
( A
a se calculeaz #n dou moduri astfel (figura 1(./):
.
/
00
(
: (
(
(:
(
(: (
< A N a "A a
" A

Acceleraia
1 A
a , pentru roata 1, este
, (
(
:
(
1: 1 1
< A " a
A

#ndreptat spre centrul ,
1
" deci ,
( 1 A A
a a doar vitezele fiind egale.
&entru inversarea sensului lui
:
/:

in relaiile (1(.() rezult: ,


/
(
-
: (/ : (1
pe care #nlocuinduDle #n relaiile (1(.1) se
o1ine
, :
(:

deci micarea a1solut a roii ' este de translaie. Vitezele, respectiv acceleraiile tuturor
punctelor roii ' sunt egale, ele putCnd fi calculate pentru punctul ":
.
/
0
- (
(
:
(
/: 1 (
: /: 1 (


< " " a a
< " " v v
"
"


Observaie:
in calculul vitezelor #n punctele A i " se o1serv c roata ' are o micare de translaie (figura
1(.0) adic:
. (
- (
: /: 1
: 1: 1


< " " v
< A " v
"
A


()
Rezolvare:
Viteza ung'iular din rotaia discului ' fa de 1ara 1, are drept suport a!a ,. eoarece
discul ( se rotete #n raport cu acesta, pe a!a , se gsesc toate punctele de vitez nul ale discului fa
de a!- pentru a!a ,, punctele de vitez nul se gsesc pe a!a vertical ",. En aceste condiii, punctul ,
este un punct de vitez nul al discului #n raport cu sistemul de referin fi!. Al doilea punct de vitez nul
al discului fa de sistemul de referin fi! este A, deoarece discul se rostogolete fr s alunece pe
suprafaa conic. 9ezult de aici c dreapta A, reprezint suportul vitezei ung'iulare
(:

a discului '
fa de sistemul de referin fi!, fiind definit la un moment dat de dou puncte de vitez a1solut nul ale
discului. &e 1aza analizei anterioare se poate scrie (fig. 1(.4):
&e 1aza reprezentrii grafice, rezult:
&entru calculul vitezei lui A, se ine seama de rotaia instantanee a discului fa de dreapta A,
deci:

1
(
A
*
$
2
6

1:

Date:
<ostogolire fr alunecare>
Se cer:
Fig. 1'.+
1:

(:

(1

,A
,
Fig. 1'.-
(:

,
(1

(1 1: (:
+
. (
sin
- /
:
1:
(1 : 1: (:

ctg
/ cos ( /
: (:
< < @ < @ v v
? A

2!presia vectorial a acceleraiei ung'iulare a1solute a discului ( este de forma:
unde:
Aadar:
2!presia vectorial a acceleraiei lui ? fa de punctul fi! , de pe a!a instantanee de rotaie este:
unde:
9ezult:
12.2. Pr(4#!0! ,r(,*s!
1)
, :
(1

deoarece fiind o derivat local, se refer la rotaia discului #n raport cu 1ara ,, care
pentru disc reprezint un reper fi!, deci #n raport cu acest reper
1 (
A
*
$
>

? ,
(:

9 ?
(
(:

1:

Fig. 1'.2
-
1: (1
(1 1: (:
(:


+

+
t dt
d
dt
d
- :
1:
1:
ct
dt
d

( ) . /
(
sin , sin -
(
: 1: (1 (: 1: (1 1: (1 (: 1: (1 (:


? 9 ? , a
?

(
(: (:

(
:
(
(: (
(
: (: (: 1
/ /
/
/
(
sin


< ? 9 a
< ,? ? , a


/ 0 /
/
cos (
(
: ( 1
(
(
(
1
+ + +

< a a a a a
?
#ndicaie:
)a de pro1lema 1(.1, la care nu se cunotea punctul prin care suportul lui
(:

intersecteaz
planul figurii, la aceast pro1lem el este cunoscut : punctul de tangen #ntre roata ' i suprafaa
cilindric fi!, acesta fiind centrul instantaneu de rotaie a1solut al roii '.
Rspuns:
()
Rspuns:
6
$
A
*
M
/:

1
(
/
Date:
<ostogolire fr alunecare><> r>
Se cer:
<
r
Fig. 1'.4
6
A
1:

(1

$
/(

*
!
5
0/

Date:
Se cer:
Fig. 1'.6
( )
( ) [ ] ( )
( ( ( ( 0 (
: :
: : (: : (: : 1: : 1:
( 1
- ( - - - ( - (
t r r < r t
r
r <
a
M r < t v
r
r <
r
r <
t
<
r <
<
r <
t
o M
M


+ + +
+

+
+

+

+

/)

Rspuns:
Am1ele sunt orientate spre dreapta.
0)
Rspuns:
$i1liografie

1:
v
1:
a
1
(
Date:
Se cer:
Fig. 1'.1;
1:
v
(:
v

1 (
/
(:
v
Date:
Se cer:
, !entru ambele sensuri ale lui
Fig. 1'.11
( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ]. / ( 4 / ( /
0
- / ( 1 /
(
(
: :
& i
l
a & i
l
v
, ,
+ + +

- -
1: (: 1: (:
tg a a tg v v
( )
( )
. sin
sin
-
cos
sin
- cos (
- sin
sin
-
cos
sin
- cos (
1: (:
(
( 1:
(
1: (
(
1:
(
( /:
(: 1:
1
1 (:
1
(: 1
(
(:
(
1 /:

+
+ +

+
+

+
v v
u
u v
u
tg v u v u v
v v
u
u v
u
tg v u v u v
1) *eauu V., 2nescu F. < O(robleme de Mecanic: vol. 1 Ptatica i cinematicaQ> 2ditura *orifeu
$ucureti- (::(-
() *eauu V., 2nescu F., *eauu ). < Oulegere de !robleme de Mecanic PtaticQ- Knstitutul
&olite'nic $ucureti- 1=;A-
/) *eauu V., 2nescu F., *eauu ). < Oulegere de !robleme de Mecanic inematicQ- Knstitutul
&olite'nic $ucureti- 1=;;-
0. inu K. < Ours MecanicQ> "niversitatea P&olite'nicaQ din $ucureti- 1==A-
3. 2nescu F. .a. J OPeminar de mecanic J ulegere de !roblemeQ> Knstitutul &olite'nic $ucureti-
1==:-
4. Mag'ei K., Voiculescu J. < O@lemente de mecanic a!licatQ> 2ditura &rintec' $ucureti- (:::-
A. Barian M. .a. < O(robleme de mecanicQ> 2..&. $ucureti- 1=;/-
;. Btaicu Rt., Voiculescu J. < OLecii de mecanic teoreticQ- 2ditura $ren $ucureti- (::4-
=. Btaicu Rt., Voiculescu J. < O(robleme rezolvate de static i cinematicQ- 2ditura $ren-
$ucureti- (::3-
1:. Btroe K. .a. < O(robleme de static !entru studenii din FnvmGntul su!erior te5nicQ- 2ditura
&rintec'- $ucureti- (:::-
11. Voiculescu J., $usuioceanu K., Mag'ei K. < OMecanic: teorie i a!licaiiQ> 2ditura $ren
$ucureti- (::0.
C*,rins
1. Foiuni de calcul vectorialSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS..(
(. Btatica punctului materialSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS..1/
/. 9educerea sistemelor de fore oarecare aplicate solidului rigidSSSSSSSSSS1=
0. *entre de mas (greutate)SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS......(A
3. Btatica rigiduluiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS../4
4. Btatica sistemelorSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS31
A. Btatica firelorSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS..4=
;. *inematica punctului material............................................................................................A(
=. *inematica solidului rigid...................................................................................................;1
1:. Micarea plan < paralel a solidului rigid...........................................................................;=
11. *inematica micrii reletive a punctului material............................................................1:/
1(. *inematica micrii relative a solidului rigid...................................................................111
$i1liografie.......................................................................................................................11;
*uprins..............................................................................................................................11=