Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Este posibil ca executarea silita sa se desfasoare si fara interventia execut


orului judecatoresc?
2. Ce particularitate exista in legatura cu coparticiparea in faza de executare
silita?
3. Care sunt organele de executare?
Grile:
1. Sunt hotarari executorii:
a) hotararile date in apel daca prin lege nu se prevede altfel;
b) hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, daca prin lege nu s
e prevede altfel;
c) hotararile in legatura cu care partile au convenit sa exercite direct recu
rsul prin suprimarea apelului;
d) hotararile pronuntate in actiunile in constatare cu privire la capatul pri
ncipal de cerere.
2. In faza executarii silite, partile au urmatoarele drepturi:
a) dreptul de a asista la efectuarea tuturor actelor de executare silita;
b) dreptul de a lua cunostinta de actele dosarului de executare;
c) dreptul de a solicita instantei de executare incuviintarea executarii sili
te;
d) dreptul de a contesta actele de executare sau executarea silita insasi, in
conditiile prevazute de lege.
3. In privinta instantei de executare:
a) aceasta este tribunalul in circumscriptia caruia se afla biroul executorul
ui judecatoresc care face executarea;
b) aceasta solutioneaza, printre altele, cererile de incuviintare a exectarii
silite si contestatia la executare;
c) ca regula, aceasta pronunta o horarare executorie.
d) aceasta este Curtea de Apel in circumscriptia careia se afla biroul execut
orului judecatoresc care face executarea.
4. Pot intervenii in executarea silita:
a) creditorii care au deja titlu executorii contra debitorului;
b) creditorii careu au luat masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului;
c) creditorii care au un drept real de garantie asupra bunului urmarit, conse
rvat in conditiile legi;
d) orice creditor chirografar.

S-ar putea să vă placă și