Sunteți pe pagina 1din 43

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI

FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATICINSTRUIREA ASISTAT DE CALCULATOR
2010
Cuprins
1
.................................................................................................................................................1
INSTRUIREA ASISTAT DE CALCULATOR.........................................................................1
................................................................................................................................1

...................................................................................................................................................1
1 Introducere.................................................................................................................................3
2 Instruirea asistat de calculator scurt istoric............................................................................!
2.1 Instruirea "ro#ra$at% ra$i&icat% ' "re$is% a instruirii asistate de calculator....................(
3 Instruirea asistat de calculator...............................................................................................1)
3.1 *re+entare #eneral a instruirii asistate de calculator......................................................1)
3.2 *roiectarea instruirii asistate de calculator.......................................................................11
3.3 ,or$area ele-ilor.studen/ilor "rin IAC..............................................................................21
0 1odalit%/i de utili+are a calculatorului 2n "rocesul de instruire...............................................23
0.1 Calculatorul ' instru$ent didactic.....................................................................................23
0.2 Calculatorul ' $i3loc didactic.............................................................................................20
0.3 Clasi&icarea so&tului educa/ional......................................................................................2!
! A"lica/ii "ractice "entru Instruirea Asistat de Calculator......................................................34
!.1 Claroline............................................................................................................................34
!.2 3C"Si$ ..............................................................................................................................35
( Conclu+ii..................................................................................................................................01
4 Re&erin/e..................................................................................................................................03
657 Claroline 8tt"9..:::.claroline.net. .................................................................................03
2
1 Intro!"#r#
Instruirea asistat de calculator (IAC) este un mijloc didactic ce valorific principiile de modelare i
analiz cibernetic a activitaii de instruire n contextul noilor tehnoloii informatice i de comunicaii!
"inteza dintre resursele pedaoice ale instruirii proramate si disponibilitile tehnoloice ale
calculatorului (sistem de procesare a informatiei) confera acestei metode de nvm#nt importante
caliti privind$ informatizarea activitii de predare % nvatare % evaluare& mbuntirea instruirii prin
intermediul unor actiuni de estionare % documentare % interoare si simularea automatizat interactiva a
cunotinelor i capacitilor anajate n procesul de nvm#nt' conform documentelor oficiale de
planificare a educaiei!
(entru elevi i studeni' obisnuii cu noile mijloace de informare (internet' email' telefonie mobil))'
conceptul de asistare a procesului de nv))m#nt cu calculatorul devine o component normal) a
procesului de nv))m#nt! *in punctul lor de vedere' computerul este perceput fie ca o juc)rie' fie ca o
resurs) de informaii! A intrat deja n obisnuina zilnic) utilizarea calculatorului' pentru comunicare'
informare' instruire! Conceptul de asistare a procesului de nv))m#nt cu calculatorul include$
predarea unor lecii&
aplicarea' consolidarea' sistematizarea cunostiinelor predate&
evaluarea cu ajutorul calculatorului a unei lecii sau a unui rup de lecii!
+umit) de unii ca ,inovaia tehnoloic) cea mai important) a pedaoiei moderne-' instruirea asistat)
de calculator (IAC) contribuie la introducerea (adaptarea) treptat) a mijloacelor moderne de comunicare
(n principal a calculatorului) n nv))m#nt!
Interaciunea elev%calculator permite diversificarea strateiei didactice' facilit#nd accesul
elevului la informaii mai ample' mai loic oranizate' structurate variat' prezentate n modalit)i diferite
de vizualizare! +u doar calculatorul n sine ca obiect fizic' nlob#nd chiar confiuraie multimedia'
produce efecte pedaoice imediate' ci si calitatea proramelor create si vehiculate corespunz)tor' a
produselor informatice' interate dup) criterii de eficiena metodic) n activit)ile de instruire!
.odernizarea pred)rii implic) deci' existena echipamentelor hard/are (computer)' a soft/are%
ului (proramelor) i a capacit)ii de adaptare a lor' de receptare si valorificare n mediul instrucional!
0ucrarea de fa i propune sa fac o prezentare a metodei de instruire asistat de calculator i
exemplificarea acestei metode prin prezentarea unor softuri folosite n acest scop! 0ucrarea este
structurat n ase capitole $ primul capitol reprezint o scurt introducere n tema acestei lucrri' n al
doilea capitol este prezentat un scurt istoric al Instruirii asistate de calculator, capitolul trei trateaz
proiectarea instruirii asistate de calculator ' al patrulea capitol prezint c#teva dintre modalitile de
3
utilizare a calculatorului n procesul de predare%nvare' n capitolul cinci sunt prezentate dou softuri
educaionale cu scopul exemplificrii acestei metode' ultimul capitol reprezint concluziile la
informaiile prezentate n aceast lucrare!
0
2 In$tr!%r#& &$%$t&t' # "&("!(&tor- $"!rt %$tor%"
1dat) cu dezvoltarea primului sistem de calcul n perioada 2345%2346 7+IAC% 87lectronic +umerical
Interator and Computer-' asist)m la apariia unei relaii str#ns leate dintre nv))m#nt i tehnoloia
calculatoarelor! 9nainte de apariia sistemului 7+IAC' pornind de la ideile matematicianului enlez
Charles :abbae ce propunea n 2;5< o main) analitic) de calcul' n 235= >o/ard Ai?en de la
@niversitatea >arvard reuseste s) duc) la bun sf#rsit dup) o perioad) de ase ani (2353%2344) primul
calculator electromanetic alc)tuit din comutatoare si relee% .ar? I! 9nlocuirea releelor cu tuburi face
trecerea de la .ar? I la 7+IAC% calculator electronic diital fapt pentru care a r)mas n istorie ca fiind
primul calculator inventat de omenire!
9n anul 236< asist)m la apariia unei prime aplicaii informatice' educaionale dezvoltat) de
c)tre cercet)torii Institutului de Aehnoloie din .assachusetts care a constat n dezvoltarea unui
simulator de zbor pentru antrenarea piloilor!
9n perioada 2363%23B5 I:. dezvolt) primul proram informatic utilizat n predarea informaticii iar n
colaborare cu @niversitatea "tanford (23B5) lanseaz) primul limbaj de proramare (C1@C"7DCIA7C)
specific instruirii asistate de calculator!
Apariia sistemului (0AA1 n anii ,=< ((rorammed 0oic for Automatic Aeachin 1perations)
dezvoltat n parteneriat de c)tre +ational "cience Eundation' Control *ata Corporation i Computer
7ducation Cesearch 0aboratorF a dus la dezvoltarea unui sistem de instruire asistat)' sistem proiectat de
tip mainframe datorit) proramelor mari i coninutului considerabil de materiale pentru uzul
studenilor! (0AA1 permitea accesul simultan mai multor utilizatori la acesta memor#nd pentru fiecare
student n parte proresul de nv)are!
@n alt reper important ar fi plasat n anul 23=G' momentul n care I+A70 a lansat procesorul
pe ; bii' moment considerat ca fiind punctul de plecare n evoluia calculatoarelor! 0a nceputul anilor
,;< asist)m la apariia calculatoarelor personale ce includ posibilitatea de prezentare a informaiilor
vizuale! 9n aceast) perioad) suntem martorii unui real prores leat de instruirea asistat) de calculator
dat) fiind proiectarea interactivit)ii si controlul elevului!
.ai putem spune c) n perioada 2334%233B' odat) cu dezvoltarea tehnoloiilor Deb a crescut
considerabil utilitatea si totodat) utilizarea acestora n procesul de predare%nv)are!
E)r) a parcure un ntre istoric al calculatoarelor si al proramelor str#ns leate de Instruirea Asistat)
de Calculator' concluzion)m spun#nd c) evoluia tehnoloiei' a sistemului de comunicaii' a dus treptat
la dezvoltarea unor noi abord)ri si tehnici de nv)are!
(rofesorul Hames AaFlor n articolul 8Eifth Ieneration *istance 7ducation- (6 eneraii de
!
modele de instruire la distan)) concluzioneaz) astfel$
2! (rima eneraie % .odelul prin coresponden)$
tip)rirea!
G! Ieneraia a doua % .odelul .ultimedia$
tip)rirea&
nreistr)ri audio si video&
nv)area asistat) de calculator&
video%interactiv!
5! Ieneraia a treia % .odelul Aele%9nv)are$
audio si video conferine&
comunicare audiorafic)&
televiziune si media!
4! Ieneraia a patra % .odel flexibil de nv)are$
interactivitate multimedia online&
acces prin Internet la resurse din zona Dorld Dide Deb&
comunicaie imediat) prin tehnoloia calculatoarelor!
6! Ieneraia a cincea % .odelul intelient si flexibil de nv)are$
interactivitate multimedia online&
acces prin Internet la resurse Deb&
comunicaie utiliz#nd sisteme automatizate&
universit)i electronice si campusuri portal!
2.1 Instruirea programat ramificat premis a instruirii asistate de calculator
9n anii 236<' :!E!"?inner i +orman Cro/der' teoreticieni americani' au emis idei despre %n$tr!%r#&
)ro*r&+&t,' acetia fiind considerai pionierii modernelor tehnici de instruire cu ajutorul calculatorului!
(rincipiile instruirii proramate au fost aplicate ntr%o metod) de instruire numit) sistem de nv)are
personalizat)!
Aceasta este o metod) de instruire' n care studentul nva) n ritm propriu' materialul educaional este
structurat n secvene mici de studiu' urmate de chestionare' instruitul i instructorul putnd s) observe
imediat evoluia procesului de instruire!
(
Eolosirea calculatorului n procesul de nv))mnt se dovedete a fi o necesitate n condiiile dezvolt)rii
n ritm accelerat a tehnoloiei informaiei!
(entru noile eneraii de elevi i studeni' a devenit o cerin) conceptul de asistare a procesului de
nv))mnt cu calculatorul' n condiiile avalanei de informaii multimedia!
Conceptul de asistare a procesului de nv))mnt cu calculatorul include $
(redarea unor lecii de comunicare de cunotine &
Aplicarea'consolidarea'sistematizarea noilor cunotine&
Jerificarea automat) a unei lecii sau a unui rup de lecii!
+umit) i - inovaia tehnologic cea mai important a pedagogiei moderne-, instruirea asistat) de
calculator K IAC K contribuie la eficiena instruirii' este un rezultat al introducerii treptate a
informatiz)rii n nv))mnt!
Calculatorul poate fi utilizat n procesul de predare Knv)are de c)tre profesor i elev n scopul
intermedierii activit)ii de predare interuman) ce are loc ntre cei doi poli educaionali $ profesor i elevi!
.icarea pedaoic) de nv))mnt proramat a fost inauurat) de :!E! "?inner ca fiind o aplicare a
principiilor cunoscute ale instruirii' care nseamn) oranizarea condiiilor de nv)are prin mnuirea
balanei' recompensei i penaliz)rii' n aleerea r)spunsului corect! "implificat' putem spune c) n
secvena de nv)are prin instruire proramat) apare n eviden) succesiunea $ stimul K r)spuns K
confirmare!
9nv)t)mntul proramat permite dou) modalit)i de proramare pedaoic) $
(roramare liniar) (tip "?inner)
(roramarea ramificat) (tip Cro/der)
9n ''*icionarul de pedaoie contemporan)LL se re)sesc urm)toarele principii' ce stau la baza instruirii
proramate $
(rincipiul particip)rii active i independente a elevului &
(rincipiul pailor mici &
(rincipiul proresului radat &
(rincipiul nt)ririi imediate a r)spunsului&
(rincipiul ritmului individual de studiu&
(rincipiul r)spunsurilor corecte &
(rincipiul repetiiei!
.etoda instruirii proramate dezvolt) propriile sale principii' valabile la nivel strateic n orice variant)
de oranizare cibernetic) a nv)t)rii' ntr%o structur) liniar) sau ramificat) $
4
(rincipiul pailor mici K se refer) la divizarea materiei n unit)i de coninut' care asiur)
elevului ansa reuitei i a continuit)ii n activitatea de predare K nv)are K evaluare &
(rincipiul comportamentului activ K vizeaz) dirijarea efortului elevului n direcia selecion)rii'
neleerii i aplic)rii informaiei necesare pentru elaborarea unui r)spuns corect &
(rincipiul evalu)rii imediate a r)spunsului K nseamn) nt)rirea pozitiv) sau neativ) a
comportamentului elevului n funcie de reuita sau nereuita n ndeplinirea sarcinii de nv)are
corespunz)toare fiec)rui pas!
*up) constituirea ciberneticii ca tiin) au fost realizate numeroase maini de nv)at i au fost puse
bazele teoretice ale instruirii proramate & printre acestea se remarc) lucr)rile lui :!E!"?inner' care au
iniiat i au fundamentat instruirea proramat) cu proramme liniare i ale lui +!A!Cro/der' iniiatorul
proramelor ramificate!
Programarea ramificat varianta +!A!Cro/der % solicit) un efort intelectual mai mare necesar
elevului pentru recunoaterea r)spunsului corect din cteva r)spunsuri date' pe baza testului aleerii
repetate!
Acest tip de proramare nu urm)rete numai prentmpinarea reelilor K ca n cazul variantei liniare K ci
tratarea acestora n diferite modalit)i de nt)rire neativ)' care reorienteaz) activitatea elevului in
direcia recuper)rii' reselecion)rii' reinterpret)rii' reaplic)rii informaiei necesare pentru parcurerea
''pasuluiLLrespectiv!
"ecvena de instruire' proiectat) n cazul instruirii ramificate are urm)toarea structur) de oranizare $
Informarea elevului &
(rezentarea sarcinii didactice &
Cezervarea spaiului i timpului pentru aleerea r)spunsului &
9nt)rirea pozitiv)' n cazul r)spunsului corect' care asiur) trecerea la informaia necesar) pentru
parcurerea secvenei urm)toareM''pasuluiLLurm)tor sau nt)rirea neativ)' n cazul aleerii
r)spunsului incorect' care orienteaz) elevul spre o ''proram) secundar)LL' obliatorie pentru
corectarea r)spunsului' dup) care urmeaz) trecerea la informaia necesar) pentru parcurerea
secvenei urm)toare' a ''pasuluiLLurm)tor &
Confirmarea r)spunsului (corect sau incorect n varianta de nt)rire pozitiv)'respectiv n cea de
nt)rire neativ)) &
Informarea din secvena urm)toare !
Ceuita acestei metode' n varianta sa liniar)' ramificat) sau combinat)' depinde de calitatea mijloacelor
didactice necesare pentru proiectarea i realizarea activit)ii de predare K nv)are K evaluare n spiritul
;
principiilor cibernetice i pedaoice evocate anterior$ manualele proramate i mainile de instruire! 9n
toate situaiile' ns)' rolul profesorului r)mne determinant!
5
. In$tr!%r#& &$%$t&t' # "&("!(&tor
3.1 Prezentare general a instruirii asistate de calculator
Cultura societ)ii postindustriale confer) tehnoloiei calitatea de tiin) aplicat)! Aceast calitate reflect)
mutaiile nreistrate la nivel lobal prin$
a) susinerea le)turilor dintre dimensiunea normativ) a tehnoloiei (calitatea proiectelor)'
dimensiune material) a tehnoloiei (calitatea mijloacelor folosite) i dimensiunea social) a
tehnoloiei (calitatea consecinelor psiholoice anajate la nivelul personalit)ii i al
colectivit)ilor umane)&
b) reducerea distanei n timp dintre descoperirea tiinific) i aplicaia social) a acestei descoperiri!
T#/no(o*%& vizeaz) procesul de aplicare a cunotinelor prin intermediul unor instrumente metode'
mijloace' norme' utilizate n domeniul produciei! "tructura tehnoloiei acoper) trei dimensiuni
funcionale$
a) dimensiune material) ' tehnic) ' reprezentat) prin maini ' unelte instrumente ' instalaii &
b) dimensiune normativ) ' reprezentat) prin norme i strateii de proiectare ' oranizare i
valorificare a tehnicilor &
c) dimensiune social) ' reprezentat) prin abilit)i capacit)i ' comportamente individuale i sociale '
enerate de folosirea tehnicilor promovate la nivel material i normativ !
In$tr!%r#& reprezint) activitatea principal) realizat) n cadrul procesului de nv))m#nt conform
obiectivelor pedaoice enerale elaborate la nivel de sistem' n termenii de politic) a educaiei!
Instructorul proiecteaz) o aciune bazat) pe patru operaii concrete$
definirea obiectivelor pedaoice
stabilirea coninutului
aplicarea metodoloiei
asiurarea evalu)rii activit)ii didactice M educative respective !
Coninutul conceptului de instruire are o sfer) mai restr#ns) n raport cu educaia (care se refer la
formareaKdezvoltarea permanent) a personalit)ii umane)' dar mai lar) dec#t nv)area deoarece
include mai multe forme de munc) intelectual) (forme extradidactice i extracolare' cu resurse
substaniale' directe i indirect' de natur) moral)' tehnoloic)' estetic)' psihoKfizic))!
In$tr!%r#& &$%$t&t, # "&("!(&tor (IAC) reprezint) un mijloc didactic sau de nv))m#nt' care
valorific) principiile de modelare i analiz) cibernetic) a activit)ii de instruire n
contextul noilor tehnoloii informatice i de comunicaii ' caracteristice societ)ii contemporane!
1)
"inteza dintre resursele pedaoice ale instruirii proramate i disponibilit)ile tehnoloice ale
calculatorului (sistemului de procesare a informaiei) confer) acestei metode didactice ( Instruire
asistat) de calculator ) calit)i privind $
informatizarea activit)ii de predareK nv)areKevaluare &
mbun)t)irea IAC prin intermediul unor aciuni de $ estionare' documentare' interoare &
simulare automatizat) interactiv) a cunotinelor i capacit)ilor anajate n procesul de
nv))m#nt' conform documentelor oficiale de planificare a educaiei!
.etoda IAC valorific) urm)toarele operaii didactice interate la nivelul unei aciuni de dirijare euristic)
i individualizat) a activit)ilor de predareKnv)areKevaluare$
oranizarea informaiei conform cerinelor proramei adaptabile la capacit)ile fiec)rui student&
provocarea conitiv) a studentului prin secvene didactice i ntreb)ri care vizeaz) depistarea
unor lacune' probleme' situaii problem) &
rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau obinerea informaiilor
necesare de la resursele informatice apelate prin intermediul calculatorului &
realizarea unor sinteze recapitulative dup) parcurerea unor teme' module de studiu' lecii'
rupuri de lecii' subcapitole' capitole' discipline colare &
asiurarea unor exerciii suplimentare de stimulare a creativit)ii studentului!
3.2 Proiectarea instruirii asistate de calculator
(roiectarea instruirii implic) oranizarea i ordonarea materialului care urmeaz) s) fie predat %
nv)at % evaluat la nivelul corelaiei funcionalKstructurale dintre profesor i student! (rofesorul sau
instructorul proiecteaz) o aciune bazat) pe patru operaii concrete$
definirea obiectivelor pedaoice
stabilirea coninutului
aplicarea metodoloiei
asiurarea evalu)rii activit)ii didactice' educative' respective!
0ro%#"t&r#& %n$tr!%r%% &$%$t&t# # "&("!(&tor 1IAC2 poate fi definit) ca fiind dezvoltarea sistematic) a
specificaiilor procesului de instruire utiliz#nd teoriile nv))rii i instruirii pentru a asiura realizarea
calit)ii procesului de instruire! (roiectarea instruirii este definit) de un ntre proces de analiz) a
necesarului de deprinderi' cunotine i a obiectivelor nv))rii i de concepere a unui sistem de transfer
i de livrare care s) asiure satisfacerea acestor necesit)i!
(roiectarea instruirii include$
11
dezvoltarea unor activit)i i materiale de instruire &
testarea i evaluarea tuturor activit)ilor de instruire i nv)are (caracteristice studentului)!
(rin dezvoltarea instruirii se definete ntre procesul de implementare a planurilor de proiectare a
instruirii! (roiectarea sistematic) i metodic) a procesului de instruire este avantajoas) deoarece$
2! "usine instruirea centrat) pe nv)are!
G! .enine o instruire efectiv)' eficient)' i atractiv)!
5! "usine comunicarea i colaborarea dintre proiectani' profesori' specialiti n informatic
aplicat) (reele informatice) i utilizatori!
4! Eaciliteaz) difuzia i diseminarea cunotinelor pedaoice de c)tre educatorii
profesioniti!
6! 1fer) soluii practice' posibile' i acceptabile pentru problemele de instruire
B! Eaza de analiz) susine de asemenea elaborarea ulterioar) a unor alte tipuri de materiale
didactice!
=! Asiur) c) ceea ce se pred) este necesar pentru realizarea obiectivelor de nv)are al
studenilor!
;! Eaciliteaz) o evaluare corect) i precis) a procesului de instruire!
.3231 Co+)&r&4%# 5ntr# S%$t#+#(# Tr&%4%on&(# 6% In$tr!%r#& S%$t#+&t%"'
Co+)on#nt#(#
In$tr!%r%%
In$tr!%r#& Tr&%4%on&(' In$tr!%r#& S%$t#+&t%"'
St&7%(%r#& O7%#"t%8#(or
9%nt,
Curriculum Aradi/ional
.anual de Curs
Ceferent intern
"tabilirea i evaluarea
necesarului de cunotine i
deprinderi
Analizarea activit)ilor unei
anumite funcii (post' slujb))
Ceferent extern
O7%#"t%8#(#
Eormulate n funcie de
modul lobal de prezentare al
subiectului de c)tre profesor
Aceleai obiective pentru toi
studenii
Eormulate consider#nd
evaluarea necesarului de
cunotine i deprinderi
Manalizarea sarcinilor de
serviciu
Eormulate consider#nd
nivelul de performan) al
studentului
sunt alese n funcie de
competenele iniiale ale
studentului
C!no&6t#r#&
o7%#"t%8#(or %n$tr!%r%%
# ",tr# $t!#n4%
"tudenii sunt neinformai
Arebuie s) intuiasc) i s)
discearn) din lecii i manuale
"unt informai n mod precis
nainte de ncepe procesul de
nv)are
12
Con%4%% # &+%t#r#
"&r# r#:(#"t,
"&)&"%t&t#& $t!#nt!(!%
# & &7$o(8% "!r$!(
+u se verific) capacitatea
studentului de a parcure
material
Aoi studenii au aceleai
obiective' materiale de curs i
execut) aceleai activit)i
colare
7ste verificat nivelul iniial
de cunotine al studentului
.aterialele didactice i
activit)ile sunt evaluate
diferit n funcie de
capacitatea studentului
R#;!(t&t )ro)!$
1#$t%+&t2
Curb) normal) +ivel de pre)tire ridicat i
uniform
<n4#(#*#r#& 6%
Contro(!( S!7%#"t#(or
(uini dintre studeni st)p#nesc
majoritatea obiectivelor
7xemplele concludente
lipsesc
Aproape toi studenii
st)p#nesc majoritatea
obiectivelor
Not&r#& 6% 0ro+o8&r#&
:azat) pe comparaia cu
rezultatele obinute de ali
studeni
:azat) pe st)p#nirea
obiectivelor
R#+#%#r#&
Cel mai adesea nu este
planificat)
+u este permis) modificarea
obiectivelor sau a mijloacelor
de instruire
7ste planificat) pentru
studenii care au nevoie de
ajutor suplimentar
"unt formulate alte obiective
Eolosesc mijloace alternative
de instruire
Ut%(%;&r#& t#$t#(or
7valuarea i atestarea notelor
(radelor)
7ste monitorizat proresul
studentului pe parcursul
desf)ur)rii instruirii
Aestele determin)
cunoaterea deplin) a
subiectelor de c)tre student
7ste dianosticat)
dificultatea pred)rii anumitor
subiecte
7ste revizuit) instruirea
T%+)!( &(o"&t
St!%!(!% 5n r&)ort "!
<n4#(#*#r#& S!7%#"t!(!%
*urata de timp este constant)
+ivelul de st)p#nire a materiei
variaz)
*urata de timp este variabil)
+ivelul de st)p#nire a
materiei este constant
Int#r)r#t&r#& n%8#(!(!%
# $t,)=n%r# &
$!7%#"t#(or
"tudent bine pre)tit sau
student slab pre)tit
+ecesitatea mbun)t)irii
instruirii
D#;8o(t&r#& C!r$!(!%
"unt selectate mai nt#i
materialele de instruire
"unt selectate mai nt#i
obiectivele instruirii apoi
sunt selectate materialele
S#"8#n4& 1S#"8#n4%#r#&
C!r$!(!%2
7ste realizat) n funcie de
loica coninutului i de
alc)tuirea tematic) a materiei
predate
:azat) pe necesitatea
existenei unor cunotine
anterior asimilate i
:azat) pe utilizarea
principiilor nv))rii
(procesului de instruire)
13
Str&t#*%% # In$tr!%r#
"electarea strateiilor de
instruire se face n funcie de
preferinele i cunotinele de
pedaoie ale profesorului
"unt utilizate strateii diverse
"trateiile folosite se bazeaz)
pe rezultatele teoriilor i
cercet)rii tiinifice
E8&(!&r#&
7ste arareori planificat)
*e cele mai multe ori nu este
realizat)
7ste realizat) n funcie de
norme (standarde)
"unt procesate datele iniiale
7ste planificat) sistematic
7ste un procedeu de rutin)
7ste evaluat) cunoaterea
deplin) a materiei de c)tre
student n conformitate cu
obiectivele propuse iniial
7ste realizat) n conformitate
cu anumite criterii
*atele referitoare la evaluare
sunt furnizate studentului i
profesorului dup)
parcurerea unei etape a
instruirii
R#8%;!%r#& )ro"#$!(!%
# %n$tr!%r# 6% &
+&t#r%&(#(or %&"t%"#
# "!r$
Are loc n funcie de
rezultatele obinute de studeni
i n funcie de materiale nou
ap)rute
:azat) pe evaluarea datelor
7ste un procedeu de rutin)
.3232 M#too(o*%& # R#&(%;&r# & 0ro*r&+#(or # In$tr!%r# A$%$t&t, # C&("!(&tor
(entru a putea proiecta instruirea' profesorul proiectant trebuie s) posede o idee clar) asupra a ceea ce
studentul va nv)a i apoi va aplica n practic) dup) finalizarea instruirii! 7tapele (rocesului de
(roiectare a Instruirii sunt$
2! A+A0INAC7A I+"AC@ICII
Care sunt 1biectivele InstruiriiO
G! (C1I7CAAC7A I+"AC@ICII
Cum vor fi realizate obiectivele instruiriiO
Care este strateia procesului de nv)areO
5! C7A0INAC7A (*7NJ10AAC7A) I+"AC@ICII ((C1ICA.@0@I *7 I+"AC@IC7)
Care este mediul propriu pentru implementarea proramului de instruireO
4! I.(07.7+AAC7A I+"AC@ICII
Cum vor fi implementate at#t instruirea c#t i materialele de instruire ntr%o situaie real) O
6! 7JA0@AC7A I+"AC@ICII
Cum vor fi evaluate at#t instruirea c#t i materialele de instruireO
7ste procesul de instruire adecvat obiectivului eneral propus iniialO
10
(entru Cealizarea unui (roiect de Instruire fiecare (rofesor trebuie s) aib) n vedere urm)toarele
elemente $
2! (roiectul trebuie conceput n aa fel nc#t s) reflecte Stilul de Predare i Interesele Profesorului.
G! (roiectul trebuie s) conin) c#teva forme specifice Instruirii Asistate de Calculator (IAC)' n
formatul de baz) al modelelor tipice (sau combinaii ale acestora) sau pot conine activit)i de
instruire proprii care s) utilizeze calculatorul!
5! (roiectul poate conine$ o sinur) lecie' c#teva lecii' sau un proiect mai complex cu una sau dou)
lecii n detaliu i o descriere eneral) pentru poteniali utilizatori! 9ntre proiecte exist) diferene care
depind de$ anul de studii' coninutul cursului' obiectiv' audien)' etc!
4! (roiectul reflect) #ndirea i eforturile profesorului n elaborarea conceptelor' activit)ilor i
ideilor! (roiectul este n mod continuu redefinit i mbun)t)it ! (roiectarea Instruirii este n mod cert
personal) fiec)rui profesor' dar poate fi influenat) i afectat) de opiniile i experiena coleilor'
utilizatorilor i experilor n domeniu!
Mo#(!( # R#&(%;&r# 1D#;8o(t&r#2 & 0ro%#"t!(!%
Ei!2 7tapele parcurse pentru realizarea unui proiect de IAC!
(retirea unui proiect de IAC este compus din urmatoarele etape$
13 D#t#r+%n&r#& N#"#$&r!(!% # C!no6t%n4# 6% D#)r%n#r%3 D#:%n%r#& O7%#"t%8#(or # <n8,4&r#3
a! 7nunarea obiectivului eneral' care este domeniul subiectului tratat n curs!
b! 7nunarea p)rii specifice din domeniul tratat de curs pe care profesorul intenioneaz) s) o
predea ntr%o sinur) lecie!
c! Cealizarea unei diarame (scheme) care s) conin) caracteristicile studenilor posibili!
d! 7nunarea unui obiectiv final al leciei!
1!
e! Ad)uarea unor obiective finale n diaram) i estimarea duratelor de timp pe predare!
7stimarea pentru fiecare obiectiv a radului de dificultate n cadrul procesului de nv)are!
G! Co(#"t&r#& R#$!r$#(or3 An&(%;& Int#*r)r%% T#/no(o*%%(or In:or+&t%"# >#7 5n C!r$3
a! 0istarea resurselor materiale pe care profesorul le colecteaz) pentru definirea materiei
predate' pentru realizarea (roramului de Instruire' pentru producerea cursului /eb' i
pentru operarea i proramarea calculatoarelor!
b! Colectarea resurselor care reflect)$ coninutul materiei (subiectului) i oranizarea materiei!
c! "tudierea unor modele de (roiectare a Instruirii!
d! "electarea unor utilitare adecvate pentru folosirea IAC! Analiza inter)rii Aehnoloiilor
Informatice Deb n Curs!
e! "electarea mediilor de livrare a (roramului de Instruire!
5! <n#(#*#r#& Con%n!t!(!%3 An&(%;& Con%n!t!(!%3
a! (rofesorul trebuie s) lectureze c#t mai multe tipuri de materiale diferite care prezint)
coninutul!
b! Cursului Deb proiectat!
c! (rofesorul discut) cu experi n domeniul respectiv!
d! (rofesorul parcure concret coninutul cursului!
e! (rofesorul compar) coninutul cu manuale' evaluate de experi n coninut' pentru a evalua i
atesta neleerea coninutului!
4! ?#n#r&r#& I#%(or3 Ao)t&r#& Str&t#*%#% # 0r#&r# % In$tr!%r#3
a! Eolosirea experilor n domeniul respectiv pentru a colecta c#t mai multe idei posibile asupra
explic)rii i neleerii coninutului materiei care trebuie predat)!
b! Ienerarea apoi a propriilor idei despre cum trebuiesc predate informaiile listate anterior n
aceast) sesiune de lucru!
An&(%;&r#& 6% D#t#r+%n&r#& N#"#$&r!(!% # C!no6t%n4# 6% D#)r%n#r%
*efinirea obiectivelor se face prin analizarea necesarului de deprinderi i cunotine pentru$
a stabili validitatea cerinelor i obiectivelor instruirii existente sau propuse i
a determina priorit)ile
9n aceast) prim) etap) a proiect)rii instruirii' care este denumit) Analiz) (reliminar)' se face descrierea
mediului de studiu (nv)are)! Analiza (reliminar) conine dou) componente principale$ determinarea
contextului instruirii i definirea studenilor convenionali c)rora li se adreseaz) cursul! Contextul
instruirii reprezint) asiurarea condiiilor n care se desf)oar) instruirea! Analiza contextului procesului
de nv)are M instruire implic) dou) etape$
1(
a! evidenierea necesarului de instruire ntr%un anumit domeniu nsoit) de evaluarea i atestarea
necesarului de cunotine i deprinderi !
b! descrierea mediului de nv)are n care va fi utilizat produsul de instruire!
7valuarea i atestarea necesarului de cunotine implic)$
a! *efinirea necesarului de cunotine' care este realizat) pentru a determina ce tip de instruire
trebuie selectat) pentru a se obine anumite cunotine i deprinderi &
b! Atestarea necesarului de cunotine pentru a se putea realiza o instruire eficient) bazat) pe
soluii i strateii didactice adecvate!
c! 7fectuarea unei evalu)ri formale (explicite i riuroase) n vederea atest)rii necesarului de
cunotine i deprinderi se face prin )sirea r)spunsurilor la ase ntrebari$
Care sunt obiectivele nv))rii care nu au fost realizate (ndeplinite) de c)tre studeni
ntr%un proram anterior sau actual de instruire! Identificarea diferenelor dintre obiective
i rezultatele nv))rii(performanelor) pot fi determinate$ cu ajutorul unui proram
riuros de testare ' prin observarea comportamentului i performanelor studenilor ' sau
cu ajutorul verific)rii i examin)rii neoficiale!
*ac) instruirea care se face n mod curent este efectiv) i eficient)!
*ac) instruirea care se face n mod curent este ne%atractiv) i ne%interesant)' i av#nd ca
effect neativ descreterea motivaiei i concentr)rii studentului!
*ac) instruirea care se face n mod curent trebuie revizuit)!
*ac) trebuiesc ad)uate noi obiective ale nv))rii la prorama cursului (curriculum
dinamic adaptabil necesarului de cunotine)!
*ac) componena audienei (auditoriului) s%a modificat!
7valuarea i stabilirea necesarului de deprinderi i cunotine cuprinde urm)toarele etape$
2! 0istarea obiectivelor sistemului de instruire actual!
G! *eterminarea radului n care aceste obiective sunt ndeplinite!
5! Identificarea diferenelor dintre obiectivele actual realizate i obiectivele dorite!
4! Ierarhizarea priorit)ilor referitoare la diferenele analizate!
6! Ierarhizarea priorit)ilor referitoare la diferenele analizate!
.323. Mo#(# !t%(%;&t# 5n 0ro%#"t&r#& In$tr!%r%% A$%$t&t# # C&("!(&tor
(roiectarea pedaoic) reprezint) activitatea de structurare a aciunilor i operaiilor care asiur
funcionalitatea sistemului i a procesului de nv))m#nt la nivel eneral' specific M intermediar i
concretM operaional conform finalit)ilor elaborate n termeni de politic) a educaiei!
14
Activitatea de proiectare este complex) at#t din punct de vedere pedaoic c#t i din punct de vedere
social i anajeaz) aciunile i operaiile de definire anticipativ) a obiectivelor' coninuturilor strateiilor
nv))rii' probelor de evaluare i mai ales a relaiilor dintre aciuni i operaii' n condiiile specifice unui
anumit mod de oranizare a procesului de nv))m#nt!
Cealizarea activit)ii de proiectare pedaoic) presupune valorificarea deplin) a caracterului s)u$
a) lobal ( corelaia dintre obiective P coninuturi P metodoloie P evaluare )&
b) optim (calitatea raportului% principii P obiective P coninuturi P strateii de predare P
nv)are P evaluare P resurse materiale P umane P informaionale P particularit)i ale
mediului extern)&
c) strateic (caracterul strateic vizeaz) anticiparea inovatoare a rezultatelor n termenii raportului
manaerial intrare P ieire)!
.odelele de aciune anajate n activitatea de proiectare pedaoic) desemneaz) un set de valori i de
factori care confer) aciunii didactice o anumit) linie de evoluie probabil) asociat) cu proramele de
instruire(educaie) adoptate i cu procesele psihice anajate n activitatea studentului!
Mo#(!( # )ro%#"t&r# tr&%%on&()
Ei!G .odelul tradiional de proiectare didactic
.odelul de proiectare tradiional) (Eiura G) este centrat asupra coninuturilor instruirii care
subordoneaz) obiectivele' metodoloia i evaluarea didactic) ntr%o loic) proprie Qnv))m#ntului
informativQ' care supraliciteaz) predarea' transmiterea de cunotine' dirijarea i unilateralizarea
procesului de formare a studenilor! Eormula de proiectare pedaoic)' dezvoltat) la acest nivel'
definete o activitate de predare restrictiv)' nchis)' directiv)' unilateral)! Aceast) activitate de predare
poate evolua n cadrul didacticii moderne p#n) la atinerea stadiului de activitate de predare%nv)are!
(roiectarea tradiional) concepe criteriul de optimalitate n limitele obiectivelor prioritare informative'
exprimate nedifereniat' n cadrul unui standard fix' abstract' care vizeaz) performana unui Qstudent
mediuQ' supralicitat) adesea exclusiv la niveluri de v#rf! Criteriul de optimalitate definit la nivelul
1;
proiect)rii tradiionale' n termenii relativi a standardelor de performan) proprii fiec)rui rup de
studeni' anajeaz) o evaluare bazat)' n special' pe selecia neativ)' ntreinut) pe tot parcursul ciclului
colar' cu accente stresante n cadrul examenelor concepute n sens prioritar sumativ' cumulativ!
Acest model de proiectare tradiional)' reflect) calitatea procesului de formare iniial) continu) a
cadrelor didactice' caracterizat prin dezechilibrul existent ntre pre)tirea de specialitate(predominant) i
adesea monodisciplinar)) i formarea pedaoic) (precipitat) sau insuficient interat) n circuitul
psiholoie P teoria educaiei (instruirii) P metodic) P practic) pedaoic) !
Mo#(!( # )ro%#"t&r# "!rr%"!(&r
Ei!5 .odelul de proiectare didactic de tip curricular
.odelul de proiectare curricular)' (Ei!5) dezvoltat la nivelul didacticii postmoderne' este centrat asupra
obiectivelor activit)ii de educaie (instruire)! Corespondena pedaoic)' anajat) la nivelul activit)ii
didactice i conceput) ca o activitate simultan) de predare P nv)are P evaluare' devine prioritar)!
Abordarea curricular) a procesului de nv))m#nt presupune proiectarea interdependenelor dintre
elementele componente ale activit)ii didactice $ obiective P coninuturi P metodoloie P evaluare!
Aceste interdependene anajeaz) realizarea unui nv))m#nt prioritar formativ bazat interal pe
resursele de (auto)instruire i de (auto)educaie ale fiec)rui student! (roiectarea curricular) consemneaz)
saltul de la structura de oranizare bazat) pe coninuturi definite explicit (Q ce nv))m OQ) la structura de
oranizare orientat) valoric prin intermediul unor obiective i metodoloii explicite i implicite (Q cum
nv))m O Q) ' cu efecte macrostructurale (plan de nv))m#nt elaborat la nivel de sistem) i
15
microstructurale (prorame i manuale colare elaborate la nivel de proces)' asumate la scar)
psihosocial) ! (rincipiile modelului de proiectare curricular) ' concepute de C! D! AFler n 236<' sunt
urm)toarele $
A! (rincipiul analizei necesit)ilor societ)ii urm)rete definitivarea competenelor funcionale ale
procesului de nv))m#nt care reflect) finalit)ile macrostructurale ale sistemului educaional
:! (rincipiul analizei necesit)ilor studenilor urm)rete definitivarea obiectivelor pedaoice ale
activit)ii didactice M educative care reflect) finalit)ile microstructurale ale procesului de
nv))m#nt
C! (rincipiul analizei coninutului instruirii urm)rete definitivarea proramelor colare
universitare bazate pe cunotine i capacit)i eseniale (cultura eneral)) i de specialitate
(cultura de profil i profesional))' care asiur) Qceea ce trebuie s) tie toi membrii societ)ii i
ceea ce este rezervat specialitilor Q!
(roiectarea curricular)' care a fost conceput) de C! D! AFler ' implic) un proram educaional cu aciuni
dezvoltate pedaoic n direcia perfecion)rii continue a activit)ii de instruire $
a! selecionarea i definirea obiectivelor nv))rii n calitate de obiective pedaoice ale procesului
de nv))m#nt &
b! selecionarea i crearea experienelor de nv)are' adecvate obiectivelor pedaoice' n calitate
de coninuturi cu resurse formative maxime&
c! oranizarea experienelor de nv)are la niveluri formative superioare prin metodoloii adecvate
obiectivelor i coninuturilor selecionate &
d! oranizarea aciunii de evaluare a rezultatelor activit)ii de instruire realizat) conform criteriilor
definite la nivelul obiectivelor pedaoice asumate' valorificate i valorificabile' n termeni de
revizuiri dezirabile!
Analiza procesului de nv))m#nt din perspectiv) curricular) evideniaz) corelaia existent) ntre
proiectarea curricular) a instruirii i formarea P dezvoltarea personalit)ii studentului! Aceast) corelaie
este relevant) din dou) puncte de vedere$
a! din punctul de vedere al elementelor componente ale proramului educaional care formeaz) un
ansamblu coerent de situaii de nv)are dezvoltate pe circuitul $ obiective P coninuturi P
metodoloie P evaluare ' care valorific) i experienele de via) ale studentului la nivelul
raporturilor dintre educaia M instruirea formal)%%nonformal)%informal) &
b! din punctul de vedere al corespondenelor pedaoice construite ntre elementele componente ale
proramului educaional care asiur) o ordine de proresie determinat) a acestui proram
subordonat) valorific)rii necesit)ilor de formare%dezvoltare permanent) a personalit)ii!
2)
(roiectarea curricular) concepe criteriul de optimalitate la nivelul corespondenei pedaoice dezvoltat)
continuu ntre$ obiectivele informative%formative' coninuturile instruirii%educaiei strateiile de predare%
nv)are%evaluare!
3.3 Formarea elevilor/studenilor prin I!
(rin adoptarea metodei de IAC' elevii se afla n central propriei lor nvri i tehnoloii! "coala trebuie
s) in) pasul cu tehnoloia' s) nelea) si s) anticipeze impactul asupra modului de nv)are!
Calculatoarele au fost ncorporate n proramele educaionale oferindu%le celor ce se instruiesc o
libertate si flexibilitate mai mare dar si individualitate n clas)! Eolosirea Internetului de c)tre elevi a fost
o idee care a prins repede! Afinitatea natural) dintre eleviMstudeni i Internet a dat natere mai multor
proiecte orientate spre elevi' iniiateMconduse de elevi!
9nv)area ce pune accentul pe participarea elevilor' reprezint) un tip de instruire care i d) elevului un rol
activ n procesul de nv)are! 7levii' participani activi' i imprim) ritmul propriu i propriile strateii!
9nv)area care l situeaz) pe elev n rol central' asociaz) nv)area focalizat) pe particularit)ile fiec)rui
individ (ereditate' experiena' perspective' pre)tire' talente' capacit)i i nevoi) cu focalizarea pe
predare' mp)rt)sire a cunostinelor respective (cea mai bun) informaie ce se furnizeaz)' stimularea
motivaiei' nv))rii si acumul)rii de cunostine de c)tre toi elevii)!
Acomodarea nc) din scoal) cu folosirea computerului ca instrument de nsusire a unor noi cunostine
influeneaz) elevii' prin$
Stimularea interesului fa de nou! 0eea de baz) ce uverneaz) educaia asistat) de calculator o
reprezint) implicarea interactiv) a elevului n aciunea de prezentare de cunostine' capt#ndu%i
atenia subiectului si elimin#nd riscul plictiselii sau rutinei!
Stimularea imaginaiei. *e la jocurile pe com calculator care dezvolt) abilit)i de utilizare'
imainaie si viteza de reacie ntr%o prezentare rafic) atractiv)' maturiz#ndu%se elevul'
studentul ncepe s) foloseasc) calculatorul s) creeze propriile produse soft!
Dezvoltarea unei gndiri logice! *escompunerea unei teme n etape de elaborare oranizate
secvenial' oranizarea loic) a raionamentului reprezint) demersuri conitive ce aduc c#sti n
profunzimea si rapiditatea judec)rii unei probleme!
Simularea pe ecran a unor fenomene si procese' altfel costisitor de reprodus n laborator' ajut) la
neleerea acestora!
Optimizarea randamentului predrii prin exemplific)ri multiple!
ormarea intelectual a tinerei generaii prin autoeducaie.
!levul "nva# "n ritm propriu, f)r) emoii si stres care s)%i modifice comportamentul!
21
$precierea o%iectiv a rezultatelor si proreselor obinute!
22
@ Mo&(%t,4% # !t%(%;&r# & "&("!(&tor!(!% 5n )ro"#$!( # %n$tr!%r#
Calculatorul ofer) posibilit)i reale de individualizare a instruirii! 7l nu este doar un mijloc de
transmitere a informaiei ci poate oferi prorame de nv)are adaptate conduitei i cunotinelor elevului!
Cealizarea unei metodologii care s) fac) eficient) asistarea procesului de nv))mnt cu calculatorul a
solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei.
Conceptul de asistarea procesului de "nvm"nt cu calculatorul include$
(redarea unor lecii de comunicare de noi cunotine &
Aplicarea' consolidarea' sistematizarea noilor cunotine&
Jerificarea automat) a unei lecii sau a unui rup de lecii &
Jerificarea automat) a unei discipline colare sau a unei anumite proramme colare!
@tilizarea calculatorului n procesul de nv))mnt devine din ce n ce mai important) (chiar
indispensabil)) deoarece$
Are loc o informatizare a societ)ii&
.ediile de instruire bazate pe informatic) ofer) un puternic potenial educativ!
".1 !alculatorul instrument didactic
*in acest punct de vedere remarc)m mai multe modalit)i de apariie a calculatorului n demersul
didactic $
@tilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizat) a documentelor colare cum ar fi cele
care reprezint) rezultate ale proiect)rii didactice la nivel micro' adic)$ planific)ri' proiecte de unit)i
de nv)are' proiecte de lecie' ct i a unor documente de eviden) colar) cum ar fi cele leate de
prezena la anumite activit)i didactice sau notarea evoluiei elevilor la activit)ile de verificare i
evaluare a cunotinelor &
@tilizarea calculatorului ca mijloc de predare n cadrul leciilor de comunicare de noi cunotine' de
recapitulare sau a preleerilor n care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze' imaini'
fiuri ce pot fi proiectate n scopul transmiterii de cunotine! 9n felul acesta elevii au posibilitatea s)
vizioneze o expunere concret) i clar) a teoremelor' pot s) aib) pe ecran imainea unor fenomene
sau procese simulate pe calculator &
Cealizarea unor calcule numerice' mai mult sau mai puin complicate' n scopul form)rii
deprinderilor de calcul sau al eliber)rii de etapa calculatorie n rezolvarea unor probleme' prelucrarea
unor date &
23
Cealizarea unor %nci de date' adic) stocarea de informaii dintr%un domeniu oarecare ntr%o
modalitate care s) permit) ulterior re)sirea informaiilor dup) anumite criterii &
9nv)area unui limbaj de proramare &
Cealizarea unor laboratoare asistate de calculator!
".2 !alculatorul mi#loc didactic
Acceptnd ideea civilizaiei informatice trebuie admis) i aceea a instruirii n spiritul interesului pentru
informaie (aceasta fiind privit) ca resursa cea mai de pre a omenirii' neconsumabil) i contientizat)
doar de puin timp ca resurs) natural))! *eci informaia a devenit un element al infrastructurii i aceasta
a determinat apariia unui fenomen important$ comanda social) a societ)ii impune tot mai mult
nsuirea unei ct mai lari culturi enerale informatice! Adic)' lund n seam) necesit)ile automatiz)rii'
robotiz)rii' cibernetiz)rii pe scar) lar) a proceselor economice rezult) imperativul familiariz)rii' nc)
de pe b)ncile colii cu modul de lucru i cu facilit)ile oferite de tehnica de automatizare!
"e difereniaz) mai multe nivele de asimilare a calculatorului n nv))mnt $
+ivelul iniierii i acomod)rii (ciclul primar i imnazial) &
+ivelul aprofund)rii i exers)rii (ciclul liceal) &
+ivelul dezvolt)rii de aplicaii cu rad nalt de complexitate (ciclurile universitar i
postuniversitar)
9n literatura de specialitate se distin dou) moduri' nu neap)rat exclusive de intervenie a computerului
n instruire $
*irect K cnd computerul ndeplinete principala sarcin) a profesorului' adic) predarea&
Indirect K computerul funcioneaz) ca manaer al instruirii!
Intervenia direct) a computerului se poate face printr%un soft educaional i este descris) de termenul
Instruire Asistat) de Calculator' IAC!
Intervenia indirect) const) n utilizarea computerului pentru controlul i planificarea instruirii n care
calculatorul preia o parte din sarcinile profesorului$
(rezint) elevului obiectivele de atins i p)rile componente ale cursului &
Atribuie sarcini de lucru specifice din manualul sau caietul de lucru asociat cursului respectiv&
Atribuie secvene IAC pentru diverse teme&
Administreaz) teste pentru a determina proresul elevului n raport cu directivele prestabilite&
9nreistreaz) i raporteaz) rezultatele obinute la teste pentru elev sau profesor&
(rescrie' n funcie de rezultatele la un test dianostic' ce secven) va studia n continuare un
anumit elev!
20
(osibilit)ile mediilor bazate pe computer n ceea ce privete tratamentul' nreistrarea i re)sirea
informaiei vor determina introducerea n practica pedaoic) a situaiilor n care elevul va dobndi
cunotine i competene n mod autonom' n conformitate cu interesele i aspiraiile proprii' prin
intermediul unor instrumente informatice!
".3 !lasificarea soft$ului educaional
S%$t#+!( IAC (Instruire Asistat) de Computer) este un mediu interat hard/aresoft/are destinat
interaciunii dintre posesorii unui sistem de cunostine si destinatarii acestuia' n vederea asimil)rii
active de informaie nsoit) de achiziionarea de noi operaii si deprinderi!
So:t!( #!"&4%on&(("7 ) este un produs proram special proiectat pentru a fi utilizat n procesul de
nv)are!
Co!r$#A&r# este un pachet care cuprinde un soft educaional' documentaia necesar) (indicaii metodice
si descrierea tipului de hard pe care poate fi implementat) si eventual alte resurse materiale(fie de lucru'
exerciii propuse' etc)!
Ar)s)turile enerale ale softului educaional$
este conceput pentru a nv)a
trebuie s) asiure interaciunea flexibil) elev%computer sau computer%profesor
se adapteaz) n funcie de caracteristicile individuale ale utilizatorului!
Clasificarea soft%ului educaional dup) funcia pedaoic) specific) n cadrul unui proces de instruire$
(rezentarea interactiv) de noi cunostine
7xersarea asistat) de calculator
Jerificarea asistat) de calculator
"imulare
"istemele expert educaionale
@3.31 0r#;#nt&r#& %nt#r&"t%8, # no% "!no$t%n4# (Computer %ased &earning&
(resupune utilizarea nemijlocit) a computerului n procesul pred)rii si a leciilor de laborator! .aterialul
de nv)at se prezint) pe baza unui anumit tip de interaciune! *up) cum aceast) interaciune este
condus) de computer sau de elev' vorbim de un dialo tutorial sau de o investigare (interoare' c)utare)!
Autorele preia una din funciile profesorului si poate fi proiectat astfel$
precizeaz) una sau mai multe secvene de informaii&
solicit) elevului s) r)spund) la o ntrebare' s) rezolve un exerciiu&
2!
prezint) aprecierea r)spunsului si trece la o alt) secven) n funcie de r)spunsul
elevului!
.aterialul poate fi mp)rit pe capitole care s) nu solicite o concentrare mai mare de 2<%26 minute! (rin
diverse meniuri se pot furniza informaii adiacente!
Softul de investigare reprezint) o form) evoluat) de interaciune instrucional)' n care elevului nu i se
ofer) informaiile ca atare ci un mediu prin care elevul s) poat) extrae informaiile care l intereseaz)
pentru rezolvarea unei anumite sarcini! *rumul parcurs este determinat i de radul de iniiere al celui
care nva)!
9n aceast cateorie intr i tutorialele (lecii interactive on%line)! (rocesul de instruire include patru
etape$
Prezentare. 9n aceast etap sunt prezentate iMsau modelate deprinderi!
'hidare ("ndrumare&. "tudentulMelevul este ndrumat pentru a asimila de la bun nceput
cunotinele i deprinderile prezentate!
!)erciii practice. "tudentulM elevul face exerciii practice pentru a reine i a poseda fluen!
*erificare +i notare. Cunotinele i deprinderile detinute de ctre studentM elev sunt verificate i
notate!
Autorialul include primele dou) etape$ prezentarea i hidarea! Autorialul nu anajeaz) studentul n
activit)i practice sau de atestareMverificare a cunotinelor asimilate! (entru exerciii practice i
verific)ri trebuie prev)zute activit)i specifice ca de exemplu teme i teste de verificare!
Autorialele sunt recomandate$ pentru prezentarea informaiilor faptice ' pentru nv)area unor reuli
principii ' i pentru nv)area unor strateii de rezolvare a unor probleme!
"tructura de baz a unui tutorial este prezentat in Ei! 4!
Ei!4 "tructura unui tutorial!
2(
Autorialul ncepe cu o seciune introductiv) care informeaz) studentul asupra obiectivelor sau natura
leciei! Informaia este apoi prezentat) ntr%o form) elaborat)! "unt adresate ntreb)ri la care
studentulMelevul trebuie s) dea un r)spuns! (roramul apreciaz) r)spunsul studentului i ofer) reacie
care s nt)reasc) neleerea i s) creasc) performana studentuluiMelevului!
!lementele constitutive ale unui Autorial sunt$
2! Introducerea&
G! Asiurarea Controlului studentuluiMelevului asupra desf)ur)rii leciei&
5! .otivarea studentului&
4! (rezentarea informaiilor &
6! 9ntreb)ri i r)spunsuri' analizarea r)spunsurilor&
B! 9ndrum)ri suplimentare n funcie de corectitudinea r)spunsurilor&
=! Cemedierea cunotinelor asimilate &
;! "ecvenierea M "ementarea leciei &
3! 9ncheierea tutorialului!
@3.32 EB#r$&r#& &$%$t&t, # "&("!(&tor 1Co+)!t#r A$$%$t# Tr&%n%n*2
C#nd subiectului i se pun la dispoziie prorame specializate care%l ajut) s) fixeze cunostinele si s)
capete deprinderi specifice prin seturi de sarcini repetitive' urmate de aprecierea r)spunsului elevului!
7xerciiile pot fi propuse ntr%o ordine prestabilit) sau n mod aleator sau pot fi enerate n timpul
sesiunii de lucru!
@n bun exemplu pentru aceast cateorie de softuri ar fi exerciiul i lucrrile practice % *CI00(Ei!6)!
7xerciiul si lucrrile practice reprezint) o metod didactic) de nv))m#nt n care predomin) aciunea
practic)Moperaional) real)! Aceast) metod valorific) resursele dezvoltate prin exerciiu i
aloritmizare' inter#ndu%le la nivelul unor activit)i de instruire cu obiective specifice de ordin practic!
.etoda didactic) de tip exerciiu implic) automatizarea aciunii didactice prin consolidarea i
perfecionarea operaiilor de baz) care asiur) realizarea unei sarcini didactice la niveluri de
performane prescrise i repetabile' eficiente n condiii de oranizare pedaoic) relativ identice!
7xerciiul susine nsuirea cunotinelor i capacit)ilor specifice fiec)rei trepte i discipline de
nv))m#nt prin formarea unor deprinderi care pot fi interate permanent la nivelul diferitelor activit)i
de predareKnv)are%evaluare! 1rientarea cunotinelor i capacit)ilor spre o activitate cu finalitate
practic) urm)rete transformarea realit)ii abordate la nivel concret n condiiile unei munci efective
realizate n laborator! Activitatea de laborator este o activitate bazat) pe tehnici experimentale!
24
Ei!6 "tructura exerciiului practice
(roiectarea i realizarea exerciiului presupune valorificarea pedaoic) a etapelor anajate psiholoic
n procesul de formare i consolidare a deprinderilor$
a! familiarizarea studentului cu aciunea care urmeaz) s) fie automatizat) &
b! declanarea operaiilor necesare pentru desf)urarea aciunii respective&
c! interarea operaiilor antrenate n structura aciunii' consolidat) deja la nivelul unui stereotip
dinamic&
d! sistematizarea aciunii n funcie de scopul eneral i specific al activit)ii respective&
e! interarea aciunii automatizate n activitatea respectiva&
f! perfecionarea aciunii automatizate n contexte diferite care asiur) evoluia sa n termeni de
stabilitate i de flexibilitate!
(roiectarea exerciiului presupune orientarea aplicativ) a cunotinelor i capacit)ilor n vederea
realiz)rii unor produse didactice semnificative' n special la nivelul educaiei tehnoloice! Jaloarea
pedaoic) a exerciiului reflect) radul de interare al deprinderii obinute n structura de proiectare i
realizare a activit)ii de nv)are! 7xerciiul intervine permanent n secvene de instruire care solicit)
st)p#nirea K recuperarea K aplicarea K analiza materiei n termenii unor obiective concrete care vizeaz)
nu numai consolidarea deprinderilor ci i dezvoltarea capacit)ilor operatorii ale cunotinelor i
capacit)ilor reactualizate M aprofundate n diferite contexte didactice' n vederea elimin)rii M prevenirii
interferenei sau uit)rii noiunilor ' reulilor' formulelor' principiilor' leilor teoriilor ' etc! ' studiate n
cadrul fiec)rei discipline de nv))m#nt!
7xerciiile didactice pot fi clasificate n funcie de radul de complexitate (exerciii simple
semicomplexe' complexe) sau n funcie de dirijarea aciunii automatizate (exerciii dirijate' exerciii
semidirijate' exerciii autodirijate)! 7voluia pedaoic) a exerciiilor marcheaz) saltul formativ'
realizabil de la exerciiul automatismelor (care are o sfer) de aciune limitat)) la exerciiul operaiilor'
care anajeaz) un c#mp aplicativ mai lar' perfectibil la diferite niveluri de referin) didactic) i
extradidactic)!
2;
@3.3. V#r%:%"&r#& &$%$t&t, # "o+)!t#r '!omputer ssisted (esting)
(resupune existena unor prorame capabile s) testeze nivelul de nsuire a cunotinelor prin evaluarea
r)spunsurilor! 1 interfa) rafic) prietenoas) va afia mesaje corespunz)toare interpret)rii r)spunsului!
(roramele de testare pot fi incluse n lecia curent) sau n lecii recapitulative! .odul de construire a
unui test depinde de num)rul de chestiuni de test (care se stabilesc n funcie de timpul de administrare i
de nivelul de colarizare) i de num)rul de concepte' procedee a c)ror nsuire va fi verificat)!
T#$t#(# )#&*o*%"# desemneaz)' n eneral' testele de cunotine care sunt probe standardizate' utilizate
n procesele de instruire pentru a m)sura proresele sau dificult)ile din activitatea de nv)are!
O7%#"t%8#(# testelor pedaoice vizeaz) m)surarea cunotinelor i a capacit)ilor fundamentale
proiectate n cadrul proramelor colare! Aceast) aciune presupune implicit aprecierea radului de
neleere' aplicare' analiz) i sintez) a informaiei ' calitatea de apreciere fiind obinut) ntr%o anumit
perioad) de timp determinat)' ntr%un domeniu al cunoaterii enerale' de profil' de specialitate
profesionale!
Int#r)r#t&r#& testelor pedaoice ca teste de cunotine anajeaz) o anumit) concepie de elaborare
probelor pentru a permite fie un pronostic al reuitei' fie un inventar al situaiei sau al achiziiei' fie un
dianostic de localizare a unei dificult)i' eventual indic#nd i sursa acestei dificult)i! 9n aceast)
accepiune testele pedaoice pot fi definite ca teste de pronoz)' teste de achiziii' teste de dianoz)'
aplicabile n calitate de teste de cunotine instrumentale sau de teste de cunotine profesionale!
Clasificarea testelor pedaoice' anajate n cunoaterea fondului informativKformativ obinut de
student Melev n cadrul activit)ii didactice M educative' presupune deosebirea acestor teste de testele
docimoloice' folosite doar la concursuri' examene' aciuni de promovare a cadrelor ! Aestele
pedaoice pot fi clasificate n funcie de dou) criterii complementare $
a! criteriul obiectivului operaional prioritar $
teste de sondaj iniial (aplicate la nceputul unui curs ' semestru ' anului colar' ciclului
colar) &
test pentru anumite teme' capitole (aplicate dup) parcurerea anumitor teme' capitole)&
teste de sintez (aplicabile la sf#ritul anului colar' dup) parcurerea tuturor temelor'
inclusiv a temelor de sintez))&
b! criteriul metodoloiei anajate prioritar $
teste de lucru sau de simulare&
teste bazate preponderent pe memorie sau pe #ndire&
teste cu r)spunsuri standardizate sau deschise!
25
A8&nt&C#(# Ut%(%;,r%% A"t%8%t,4%(or # T#$t&r# )# C&("!(&tor
Aest)rile sunt utile n urm)toarele situaii$
a! 9naintea Instruirii trebuie s) aib) loc o preKtestare pentru $
a identifica deprinderile practice pe care le posed) studentul nainte de a ncepe instruirea
propriu%zis) i nivelul de competen) (capacitatea de a parcure materia de studiu) &
a concentra atenia studentuluiMelevului asupra importanei subiectelor care trebuie
nv)ate &
pentru a stabili nivelul iniial de la care se ncepe asimilarea de cunotine!
b! (e parcursul Instruirii se va proceda la o testareKformativ) care s)$
evalueze proresul nreistrat de student&
s) ofere ndrumare corectiv) &
s) determine necesitatea acord)rii unor ndrum)ri adiionale&
s) asiure reconcentrarea ateniei studentuluiMelevului asupra rezultatelor dorite de
proramul de instruire!
c! *up) terminarea Instruirii are loc o evaluare sumativ) care cuprinde $
testarea calitativ) i cantitativ) a nv))rii de c)tre student a materiei predate&
luarea unor decizii privind $ acreditarea cunotinelor acumulate de c)tre student'
continuarea la un nivel avansat a procesului de nv)are i instruire' sau remedierea
cunotinelor insuficient sau reit accumulate i nelese de c)tre studentMelev &
pre)tirea studentuluiMelevului pentru transferarea unor cunotine assimilate n cadrul
unei alte situaii de instruire!
C&r&"t#r%$t%"%(# !n!% T#$t 6% I+)(#+#nt&r#& T#$t!(!% )# C&("!(&tor
"copul testului i coninutul de materie studiat) care este verificat trebuiesc precizate& obiectivele
testului & num)rul de ntreb)ri i durata de timp a sesiunii de testare a cunotinelor& ntreb)rile pot fi
enerate aleatoriu sau sunt aceleai & ntreb)rile trebuie s) testeze obiectivele procesului de instruire& n
cadrul desf)ur)rii sesiunii de testare profesorul poate acorda sau nu ndrum)ri suplimentare& trebuie
precizat) valoarea procentajului sau scorului de trecere a studentului ca urmare a efectu)rii testului&
trebuie introdus) sau nu o limit) de timp & pot fi sau nu colectate date privind modul de parcurere a
testului de c)tre student& trebuie prev)zut) sau nu modalitatea de prezentare a rezultatelor !
0a %+)(#+#nt&r#& t#$t!(!% trebuie s) se aib) n vedere urm)toarele elemente$
3)
modul de reprezentare vizual) a testului pe ecran &
modul de operare (funcionare a testului)&
opiunile instructorului &
opiunile studentuluiMelevului &
care sunt procedurile de rezolvare siur) a unor problem neprev)zut !
"copul Aestului este de a evalua i atesta cunotinele eseniale nsuite de studentMelev dup) parcurerea
fiec)rui capitol al unui curs!
Arebuie stabilit $
ce capitol de curs va fi verificat de testul respectiv &
care sunt obiectivele testului!
O7%#"t%8#(# t#$t!(!% constau n testarea cunotinelor acumulate de student prin parcurerea materialului
nv)at! *e asemenea trebuie stabilit tipul de ntreb)ri folosite n cadrul testului $
selectarea unui r)spuns din mai multe posibile &
completarea r)spunsului &
r)spuns scurt &
bifarea r)spunsului corect!
"e recomand) s) nu se utilizeze teste cu r)spuns de tip Adev)ratKEals sau teste care s) solicite
studentuluiMelevului un r)spuns sub forma unui eseu!
Calculatorul poate fi folosit at#t la realizarea (construirea testului) c#t i la administrarea r)spunsurilor!
Asimilarea cunotinelor de c)tre studeniMelevi poate fi verificat) i cu ajutorul unor forme alternative
de verificare aa cum este indicat n fiura urm)toare (Ei!; Eorme alternative de evaluare)!
31
Ei!; Eorme alternative de evaluare a 7levilorM"tudenilor
@3.3@ S%+!(&r#
"imularea este o metod) de predare prin care se ncearc) repetarea' reproducerea sau imitarea unui
fenomen sau proces real! "tudeniiMelevii interacioneaz) cu proramul de instruire ntr%un mod similar
cu modul de interaciune al operatorului cu un sistem real' dar desiur situaiile reale sunt simplificate!
"copul simul)rii este de a ajuta studentulMelevul n crearea unui model mental util a unui sistem sau
proces real permi#nd studentului s) testeze n mod siur i eficient comportarea sistemului n diverse
situaii!
@n soft de simulare permite realizarea controlat) a unui fenomen sau sistem real prin intermediul unui
model care are un comportament analo! Astfel de prorame ofer) posibilitatea observ)rii modelului n
care se schimb) comportamentul sistemului n funcie de modific)rile operate (schimbarea parametrilor'
condiiilor) ceea ce faciliteaz) neleerea fenomenului i nu implic) riscurile i cheltuiala fenomenului
real (Ei!B "tructura de baz a simulrilor)!
Ei!B "tructura de baz a simulrilor
32
"imul)rile se deosebesc de tutorialele interactive (Ei!= 7tapele procesului de predare) prin faptul c)
folosind simul)rile' studeniiMelevii nva) cu ajutorul unor activit)i s) opereze cu sisteme i procese
reale! Ea) de tutorial i de exerciiul practic' simul)rile pot conine toate cele patru etape ale modelului
de predare! "imul)rile pot conine$ o prezentare iniial) a fenomenului' procesului' echipamentului
hideaz) activitatea studentului& ofer) situaii practice pe care studentul trebuie s) le rezolve& i atest
nivelul de cunotine i capacit)i (deprinderi) pe care studentul le posed) dup) parcurerea proramului
de instruire ! Cele mai multe prorame de simulare ofer) o combinaie ale primelor trei etape de predare
sau sunt folosite numai pentru atestarea unor capacit)i !
7xperimentul' valorificabil n activitatea de instruire' reprezint) o metod) didactic) M de nv))m#nt n
care predomin) aciunea de cercetare direct) a realit)ii n condiii specifice de laborator cabinet' atelier
colar' etc!
1biectivele metodei vizeaz) formareaKdezvoltarea spiritului de investiaie experimental al
studentului Melevului care presupune aplicarea cunotinelor tiinifice n diferite contexte productive!
Ei!= 7tapele procesului de predare
1biectivele specifice anajeaz) un ansamblu de capacit)i complementare care vizeaz)$ formularea i
verificare ipotezelor tiinifice& elaborarea definiiilor operaionale & aplicarea oranizat) a cunotinelor
tiinifice n contexte didactice de tip frontal ' individual ' de rup ! Cealizarea instruirii bazat) pe
experiment' desf)urat) sub ndrumarea profesorului ' implic aprofundarea cunotinelor tiinifice n
contexte aplicative ' tehnoloice ' specifice fiec)rei discipline de nv))m#nt! 7xperimentul devine
efectiv o metod) de cercetareKdescoperire' bazat) pe procedee de observare provocat)' de demonstraie
susinut) de obiecte reale (naturale) sau tehnice' de modelare cu funcie ilustrativ)' fiurativ)' sau
simbolic)! (roiectarea i oranizarea metodei de tip experiment implic) parcurerea urm)toarelor etape
motivarea psihopedaoic) a studentului pentru situaii de experimentare& arumentarea importanei
33
experimentului care va fi realizat n cadrul activit)ii didactice& prezentarea ipotezei M ipotezelor care
impun experimentul& reactualizarea cunotinelor i a capacit)ilor necesare pentru desf)urarea
experimentului' cu precizarea condiiilor didactice i tehnoloice& desf)urarea experimentului sub
ndrumarea profesorului& observarea i consemnarea fenomenelor semnificative care au loc pe parcursul
derul)rii experimentului& verificarea i analiza rezultatelor& definitivarea concluziilor n sens tiinifico%
pedaoic!
Avantajele utiliz)rii activit)ilor de simulare pe calculator$
creterea motivaiei&
transfer de cunotine real prin nv)are&
nv)are eficient)&
control asupra unor variabile multiple&
prezent)ri dinamice &
controlul asupra timpului
"imulrile pot fi de mai multe tipuri$
simularea unor fenomene fizice
simularea unor procese industriale'
simularea unor procedee sau procedurale'
simularea unor situaii sau situaionale!
"imul)ril pot fi clasificate n dou) rupuri principale i anume$
A! "imulri care predau un anumit subiect!
2! "imulrile unor fenomene fizice
G! "imularea unor procese
:! "imulri care prezint modul n care trebuie executat o anumit operaie!
2! "imularea unor proceduri
G! "imularea unor situaii tehnoloice reale
1 metod de nvm#nt n care predomin aciunea didactic simulat o reprezint jocul didactic!
Aceast) aciune didactic) simulat) valorific) la nivelul instruciei (instruirii) finalit)ile adaptive de tip
recreativ care sunt proprii activit)ii umane!
Do"!r%(# # In$tr!%r#E pot fi incluse n cadrul mai multor situaii de instruire n vederea creterii
motiv)rii studentuluiMelevului i a creterii nivelului de efort pentru realizarea unor activit)i didactice
specific implic) activ studentul n procesul didactic i ncurajeaz) interactivitatea social) prin
intermediul realiz)rii comunicaiilor necesare dintre participani!
30
Hocul educativ include$
obiectivul jocului &
utilizarea jocului n instruire &
reuli &
num)r de participani&
echipament necesar &
proceduri &
penaliz)ri!
1biectivele jocului trebuie definite foarte clar ! Ceulile jocului trebuie bine formulate i uor de neles!
Hocul trebuie s) motiveze participanii i s) le capteze atenia! Hocul trebuie s) conin) mai multe nivele
de dificultate! C)spunsurile trebuie s) conin) o reacie invers) corect)! 9nv)area activ) nu doar
contemplarea ' trebuie remunerat) ! Hocul trebuie s) se ncheie cu o concluzie!
@3.3F S%$t#+#(# #B)#rt #!"&4%on&(#
"unt capabile nu numai s) prezinte coninuturi ca atare' ci s) oranizeze activit)i de autoinstruire innd
cont de o serie de indicatori pedaoici cum ar fi $ ritmul de lucru specific persoanei de instruit' num)rul
de erori comise n rezolvarea de sarcini' viteza de reacie' radul de dificultate solicitat de utilizator sau
pe care sistemul i%l stabilete sinur! 9n ideea de a oferi calculatoare dedicate cu prec)dere activit)ii de
instruire i autoinstruire asistat) de calculator' au fost implementate astfel de sisteme expert i n felul
acesta' pe ln) componentele consacrate ale unui sistem de calcul electronic' cum ar fi ''hard/areLL
sau ''soft/areLL' a ap)rut i o alta component' i anume' ''cours/areL' aceasta din urm) fiind destinat)
elabor)rii de lecii prin asistena calculatorului! Aa dup) cum preciza Ion Cadu' sunt utilizate cu succes
astfel de sisteme expert n domeniul matematicii (pot urm)ri rezolvarea de probleme de c)tre un
rezolvator uman' copiind pas cu pas soluia acestuia i comparnd%o cu una optim)' fiind capabile s)
avertizeze pe utilizator n situaia n care soluia acestuia este una ''paralel)LL cu cea optim))' al limbilor
str)ine !a!
@n sistem expert educaional presupune existena a patru module distincte ce compun produsul
informatic i anume$
modulul de interfa K care asiur) intermedierea relaiei dintre elev i sistemul expert &
modulul e)pert K care conine probleme de specialitate din domeniul n care se aplic)
instruirea' el este cel care enereaz) probleme i are memorate modalit)ile de rezolvare'
cu precizarea setului de reuli corespunz)toare fiec)rei faze a rezolv)rii! (entru fiecare
problem) posibil de enerat' modulul expert cuprinde arborele de rezolvare al problemei
3!
pe calea optim)! Calea de rezolvare a problemei aleas) de cel instruit este copiat) pas cu
pas i comparat) cu cea existent) n memoria calculatorului! "e identific) astfel reula
neoptim) ce apare' eventual' n rezolvarea problemei i se dau rezolvatorului informaiile
necesare pentru nlocuirea acestei reuli cu una optim)! (roramul de asisten) nu d)
soluii ata%f)cute' ci probleme ajut)toare' coninuturi intermediare' de sprijin! 9n felul
acesta cel instruit este hidat n rezolvarea problemei!
modulul profil,elev % reine o serie de informaii' leate de ritmul de lucru' num)rul de
reuli utilizate care nu sunt optime n rezolvarea problemei etc!
modulul pedagogic % cuprinde o colecie de percepte didactice selectate din lucr)ri de
metodoloie a pred)rii' didactic)' teoria nv))rii' care sunt utilizate de c)tre sistemul
expert n timpul procesului de instruire!
Arebuie reinut faptul c) prin r)sp#ndirea si diversificarea IAC rolul dasc)lului va suferi modific)ri!
(rofesorul se va dereva treptat de activitatea de rutin)' dar sarcinile lui se amplific) prin faptul c) va
trebui s) realizeze prorame sau s) elaboreze proiecte de prorame i s) le adapteze la cerinele
procesului educative! (rocesul educaional se va descentraliza' transform#ndu%se dintr%un sistem centrat
pe profesor' ntr%unul centrat pe subieci! *ar' oric#t de complete ar fi proramele' profesorul r)m#ne
maina perfect) de nv)at!
3(
F A)(%"&4%% )r&"t%"# )#ntr! In$tr!%r#& A$%$t&t' # C&("!(&tor
Aot mai mult folosite n coli sunt aplicaiile numite ,0earnin .anaement "Fstem-(0.")! 0." este o
aplicaie soft/are pentru administrarea' documentarea i raportarea proramelor de trainin' a orelor de
clas' a evenimentelor online i a proramelor de e%learnin!
.ajoritatea aplicaiilor 0." sunt aplicaii /eb' pentru a permite accesul mai uor la resurse i pentru a
facilita administrarea acestora! Astfel' studeniiMelevii se pot conecta la aplicaia 0." pentru a accesa
curriculum%ul ales de coala lor! 7i au acces astfel la toate resursele educaionale care i intereseaz
pentru o perioad determinat de timp' variind de la un proram la altul!
Caracteristicile unui 0." sunt$
Administratea userilor' a rolurilor' a cursurilor' a tutorilor i enerarea rapoartelor
Calendarul cursurilor
Comunicare ntre studeniMelevi i profesori
1fer abloane de nvare
(ot identifica deficienele n materie de cunotine i deprinderi la nivel de individ ' dar i de
department
.onitorizarea proresului studenilorMelevilor!
Avantajele folosirii unui tool 0."$
"tudeniiMelevii au acces mai uor la informaie
Curriculum%ul poate fi astfel ajustat s se focuseze pe anumite poriuni care sunt mai dificile n a
fi nelese de ctre studeniMelevi
(roresul studenilorMelevilor poate fi permanent monitorizat
*ezavantajele folosirii unui sistem de manaement al nvrii ar fi costul unui astfel de sitem' care este
nc destul de ridicat (peste 5<!<<< R)' cost care poate s nu includ i costul calculatoarelor necesare'
precum i resursele necesare pentru a folosi un astfel de sistem (Internet de mare vitez)!
9n prezent exist o varietate de astfel de sisteme produse de diferite companii! Aleerea tipului de 0."
poate fi dificil deoarece ntre diferitele tipuri de 0." existente pe pia exist o variaie considerabil
din punct de vedere al metodoloiei adoptate!
*.1 !laroline
Claroline este un 0." K open source! (ermite sutelor de oranizaii(universiti' coli' companii'
asociaii' etc!) care l folosesc s creeze i s administreze cursuri i colaborri prin intermediul
internetului! (latforma este folosit n peste ;< de ri i este accesibil n peste 5< de limbi!
34
Claroline este o platforma oranizat n jurul conceptului de spaiu asociat unui curs sau unei activiti
pedaoice! Eiecare spaiu asociat unui curs furnizeaz o list de instrumente care permit profesorului
efectuarea urmtoarelor operaii$
"crie descrierea cursului
(ublic documente n diferite formate(text' (*E' >A.0' video' etc!)
Administreaz forumuri publice iMsau private
*ezvoltarea abloanelor de nvare
Crearea rupelor de studeni
(retirea exerciiilor online
Administrarea unei aende cu sarcini i deadline%uri
(ublicarea anunurilor
Jizualizarea statisticilor referitoare la activitile utilizatorilor
Eolosirea /i?i pentru a scrie documente colaborative
Ei!3 Claroline % Crearea unui curs
3;
Ei!2< Claroline K Jizualizarea cursului
*.2 #!p+im
jCp"im(Hava Cardio(ulmonarF "imulations) este un simulator al fizioloiei umane (respiraie'
circulaie) i al terapiilor medicale(ventilaia)!
Ei!22 jCp"im Interface2
35
Ei!2G jCp"im InterfaceG
Ei!25 jCp"im Interface5
0)
G Con"(!;%%
.etoda Instruirii Asistate de Calculator depinde nu numai de calitatea calculatorului' ci i de condiia
pedaoic) asumat) la nivelul proramelor elaborate special pentru $
Contientizarea valorii interactive a informaiei alese&
"istematizarea rapid) a unui volum mare de informaii&
*ifuzarea eficient) a unor informaii eseniale solicitate de un num)r ridicat de participani la
actul didactic&
Individualizarea real) i complet) a actului nv))rii' adaptabil) la ritmul fiec)rui elev prin
asisten) pedaoic) imediat)' realizat)Mrealizabil) deMprin calculator&
"timularea capacit)ii profesorului de a deveni un adev)rat educator$ hid i animator'evaluator
i ndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare!
Jaloarea instruirii proramate const) n faptul c)' prin oranizarea procesului de nv)are' principiile
didactice (al nsuirii contiente i active' al sistematiz)rii i continuit)ii' al accesibilit)ii i nsuirii
temeinice a cunotinelor) acioneaz) concomitent i n fiecare moment al activit)ii elevului cu
prorama' stimulnd formarea i dezvoltarea capacit)ilor intelectuale' precum i deprinderi de munc)
independent)! *e asemenea' se reduc n mod simitor timpul necesar nsuirii cunotinelor i
redundana inerent) procesului de transmisiune a informaiilor de la profesor sau de la manual la elev!
9n instruirea asistat) de calculator rolul esenial revine educatorului! (e ln) o serie de avantaje' aceast)
modern) i eficient) form) de nv)are are i anumite limite $
Individualizarea excesiv) a nv))rii duce la nearea dialoului elev%profesor i la izolarea
actului de nv)are n contextul s)u psihosocial&
"ementeaz) i atomizeaz) prea mult materialul de nv)at&
*uce prea mult la ''tutelare'LLdirijnd pas cu pas activitatea mental) a subiectului i' prin aceasta'
mpiedicndu%l s)%i dezvolte capacit)ile creatoare!
Aotodat)' instruirea proramat) nu poate cuprinde ntreul proces instructiv%educativ i nu poate
constitui o metod) eneral) i universal) n pedaoie' n primul rnd din cauz) c) modelul cibernetic al
procesului de nv))mnt pe care se bazeaz) l reprezint)' ca orice model' numai din anumite puncte de
vedere i nu cuprinde toate reaciile elevului la perturbaiile interne i externe' dar i pentru c) nu toate
obiectele de nv))mnt sau disciplinele tiinifice pot fi proramate' pentru c) accentueaz) verbalismul
(n scris) f)r) a dezvolta suficient intuiia' pentru c) elevul nu are imainea conturat) a obiectului n
ansamblul i pentru c)' dificult)ile fiind framentate' se limiteaz) formarea unor motivaii superioare'
01
spiritul critic i ndirea independent)! *e asemenea' instruirea proramat) prezint)' datorit)
formaliz)rii procesului de instruire' i pericolul formalismului i al standardiz)rii cunotinelor!
Cu toate acestea' interarea noilor tehnoloii K dependente de capacitatea de asisten) pedaoic) a
calculatorului K n structura de aciune specific) metodei didactice confer) activit)ii elevului un caracter
reactiv i proactiv' n raport cu informaia vehiculat)' cu timpul real de nv)are' cu valoarea formativ) a
cunotinelor dobndite!
*ar' ce poate calculatorul s fac dac la tastatur nu se afl un om O Cspunsul l cunoatem cu toii'
dar cine tie ce va fi n viitor OS
02
H R#:#r%n4#
T2U Ad)sc)liei' Adrian Instruirea asistat# de calculator' 7ditura (olirom' Iai' G<<=&
TGU Ad)sc)liei' Adrian K I$- , Proiectarea Instruirii utiliznd Sisteme Informatice .ultimedia %
http$MM///!ee!tuiasi!roMVaadascalMcursWiacMIACWmanlWiddG?6!pdf
T5U :arsanescu' "tefan % Dicionar de pedagogie contemporan# % 7d! 7nciclopedica Comana 23B3
T4U Iabriela .oise % .odele de instruire asistat de calculator din generaia a cincea.
T6U Ionescu .!' Cadu I!' "alade *! % Dez%ateri de didactic aplicat' ed! (resa @niversitar) Clujean)'
233=
TBUHohn .! .orris % !)pert S/stems and Inteligent -omputer $ided Instruction %
http$MMboo?s!oole!comMboo?sOidXC1A5s;N:nrYCZpX(A2G=Zd[XComputer%
aided\InstructionZhlXroZcdX2]vXonepaeZ[ZfXfalse
T=U.ihaela' Aeodora' (opescu K Instruirea asistat# de calculator, argumente pro +i contra %
http$MM///!elFstar!roMmodulesMne/sMarticle!phpOstorFidX226=
T;U AaFlor' Hames % ifth 'eneration Distance !ducation %
http$MM///!dest!ov!auMarchiveMhiheredMhesMhes4<Mhes4<!pdf
T3U Claroline % ,ttp-//....claroline.net/
T2<U jCp"im % http$MMmac!softpedia!comMetM.ath%"cientificMjCp"im!shtml
T22U 0earnin manaement sFstem % http$MMen!/i?ipedia!orM/i?iM0earninWmanaementWsFstem

03

S-ar putea să vă placă și