Sunteți pe pagina 1din 42

Accesati http://www.lucraredelicenta.

com/ -echipa de specialisti, realizam


la comanda lucrari de licenta disertatie originale din orice domeniu.
Lucrarile sunt intocmite individual si au continut unic, fara plagiat,
respectand intocmai cerintele dvs (tema, structura, bibliografie sau norme
de redactare). Calitate maxima in timp util . Redactam lucrari si pentru
alte orase, plata se face prin transfer bancar.Plata se va face esalonat pe
capitole prin alimentare card nu inainte de a previzualiza capitolul in
format PDF. si dupa plata in Word
Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.comLucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept,
managementul resurselor umane, marketing bancar, managementul
proiectelor, marketing in turism,finante banci, relatii publice, politehnica,
,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociolog
ie, snspa, contabilitate i informatica de gestiune (cig),administratie
publica,geografie
Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept,
managementul resurselor umane, marketing bancar, managementul
proiectelor, marketing in turism,finante banci, relatii publice, politehnica,
,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociologi
snspa, contabilitate i informatica de gestiune (cig),administratie
publica,geografie


Neuropsihologia stresului
Sistemul de rasplata
Consumul de droguri
Strategii de dezvoltare a E.Q. la scolarul mic
Modaliati psihopedagogice de dezvoltare 8. E.Q. si nivelul stresului cotidian
- studiu corelativ
Eu-l social si stima de sine sau pubertate si pattern educational
Implicatii psiho-sociologice ale pedepsei privative de libertate
Particularitati ale sistemului de personalitate n depresia moderata
Anorexia psihica si stima de sine la adolescente studiu exploratoriu
Starile depresive - ntre normal/tranzitoriu si patologic/definitoriu
Stresul posttraumatic - particularitati psihopatologice si terapeutice
Ecopsihoterapia - sau despre factorii naturali de mediu ca agenti
psihoterapeutici n viata omului modern
Ecopsihologia - o noua stiinta, o noua atitudine, o noua psihoterapie
(spirituala)
Dezvoltare personala prin augmentarea inteligentei emotionale
Limitele programelor de dezvoltare personala prin gndire pozitiva
Nivelul stresului vietii cotidiene si coeficientul de inteligenta emotionala -
studiu corelativ
Creativitatea - o sansa genetica sau o achizitie ontica (studiu)
Fobiile aspecte specifice psihologice si psihoterapeutice- studiu privind
validitatea psihoterapeutica a emotione freedom technic (eft)
Tulburarea de stres posttraumatic - specificul consilierii si psihoterapiei
Adictia la internet - ntre moft existential si psihopatologic. Cauze,
diagnostic, demers ameliorativ
Stima de sine, respectul de sine, mplinirea de sine vectori ai excelentei
umane
Strategii de dezvoltare optimala a personalitatii elevilor
Stima de sine, inteligenta emotionala si personalitatea optimala
Stiluri de conducere a organizatiilor
Managementul resurselor umane
Motivatia muncii n organizatii
Structuri organizationale si relatiile lor cu tehnologia si mediul
Managementul organizatiilor
Comportamentul organizational
Cultura organizationala
Organizatiile si societatea civila
Modalitati de dezvoltare a inteligentei emotionale
Modalitati de dezvoltare a empatiei
Modalitati de destructurare a scenariilor cognitive agresive
Problematici ale vrstei a treia
Abilitati de interrelationare eficienta cu alteritatea
Comparatii intergrupale pe unele dintre urmatoarele dimensiuni: imagine de
sine, ostilitate, stil de comunicare, modalitati de management al conflictelor,
automonitorizare etc.
Relatia dintre ncrederea n sine, climatul scolar si performanta scolara la
elevii de gimnaziu
Dimensiunea masculinitte-feminitate n relatie cu imagine de sine, ostilitate,
stil de comunicare, modalitati de management al conflictelor
automonitorizare etc.
Caracteristici ale mediului familial si particularitatile de dezvoltare (senzorio-
motorie, socioafectiva, n privinta limbajului) la anteprescolar.
Caracteristici ale mediului familial si particularitatile de dezvoltare (n
privinta gndiriilimbajului, comportamentului social, comportamentului
adaptativ) la prescolar.
Atasament, separare, deprivare. Consecintele abandonului maternal asupra
dezvoltarii psihice a copilului.
Caracteristici ale creativitatii la prescolar / scolarul mic / preadolescent /
adolescent (analizate n corelatie cu aspecte ca: inteligenta generala, mediul
familial, calitatea ofertei educationale.....)
Modalitati de manifestare si cauze ale inadaptarii copilului la debutul
scolaritatii.
Modalitati de manifestare si cauze ale esecului scolar
Consecintele saraciei asupra dezvoltarii personalitatii copilului
Agresivitatea, expresie a unei personalitati n curs de structurare dizarmonica
la prescolar /scolarul mic / preadolescent. Forme de manifestare, cauze,
factori favorizanti.
Agresivitatea n mediul scolar. Forme de manifestare, factori favorizanti,
strategii de gestionare a fenomenului.
Familia abuziva si consecintele agresivitatii intrafamiliale asupra dezvoltarii
anteprescolarului / prescolarului / scolarului mic / preadolescentului /
adolescentului.
Starile conflictuale din adolescenta, surse ale unor conduite adaptative /
dezadaptative.
Structurarea vocationala n contextul intereselor si aspiratiilor profesionale
ale adolescentului.
Particularitati ale dezvoltarii anteprescolarului / prescolarului / scolarului mic
/ preadolescentului / adolescentului) institutionalizat.
Dificultati emotionale (de adaptare) la scolarul mic/ preadolescentul /
adolescentul / adultul / vrstnicul cu diagnostic medical sever.
Dificultati emotionale (de adaptare) la scolarul mic/ preadolescentul /
adolescentul / adultul / vrstnicul cu handicap sever dobndit.
Cauze si consecinte ale dependentei de INTERNET si de jocurile pe
calculator.
Cauze si factori favorizanti ai tabagismului la adolescent / adult / vrstnic.
Conduite deviante, expresii ale personalitatii dizarmonice (premorbide) /
morbide la adolescent /
adult / vrstnic (cu referire la: agresivitate / vagabondaj / toxicomanie /
alcoolism / tentativa de sinucidere).
Agresivitatea intrafamiliala si consecintele ei asupra femeii-victima.
Modificari dizarmonice ale personalitatii la vrsta a treia.
Mecanisme de aparare si structura de personalitate (adolescent / adult /
vrstnic; barbati / femei; persoane normale / persoane diagnosticate medical,
inclusiv n functie de tipul afectiunii).
Mecanisme de aparare si imagine de sine (adolescent / adult / vrstnic;
barbati / femei; persoanenormale / persoane diagnosticate medical, inclusiv
n functie de tipul afectiunii).
Modalitati de optimizare a integrarii scolare a elevilor cu pseudodebilitate
mintala.
Corelatii intre climatul familial si dezvoltarea psihicului la copilul prescolar.
Corelatii intre climatul familial si dezvoltarea psihicului la scolarul mic.
68. Impactul unui program de cosiliere logopedica asupra dezvoltarii
prescolarului.
Impactul unui program de consiliere logopedica asupra dezvoltarii scolarului
mic.
Modele de optimizare a intelegentei emotionale la copiii cu deficiente de
intelect.
Aspecte in consilierea tulburarilor de dezvoltate a limbajului la copiii cu
deficiente de intelect.
Consideratii asupra anxietatii scolare la elevii cu CES.
Influenta familiei monoparentale asupra dezvoltarii afective a copilului
(mama singura)
Influenta familiei monoparentale asupra dezvoltarii afective a copilului (tata
singur).
Corelatii dintre dezvoltarea psihica si a limbajului la copii cu retinere
temporara in dezvoltarea psihica.
Aspecte ale evaluarii psihologice si consiliere a elevilor cu boli neuropsihice
si tulburari de adaptare.
Metode de interventie personalizata in activitatea de invatare si dezvoltare a
elevilor cu CES
Unele modele corectionale a rotocismului la copiii hipoacuzici
Corelatii intre dezvoltarea perceptiei auditive si dezvoltarea limbajului la
copiii surzi.
Modele de interventie logopedica timpurie la copii cu deficiente multiple.
Unele aspecte ale comportamentului stereotip la copilul cu autism.
Modele de integrare sociala a copiilor cu autism
Aspecte corectionale a dislaliei polimorfe la prescolarul cu deficiente de
intelect.
Modalitati de integrare socioprofesionala a adolescentului cu deficiente de
auz.
Teorii explicative ale fenomenului de delincventa contributii critice. 86.
Predictia comportamentului deviant; posibilitati si limite.
Motivatia actului infractional
Etapele formarii marturiei de la evenimentul judiciar pana la evenimentul
testimonial.
Problematica psihologica a achetei judiciare
Apararea in procesul judiciar probleme psihologice si psihosociale
Consecintele biologice si psihologice ale dependentei de drog
Rolul factorilor socializarii si integrarii psihosociale in aparitia si fixarea
tulburarilor de personalitate
Factorii potential patogeni specifici mediului privativ de libertate
Grupul de detinuti specificul relatiilor interpersonale in conditiile de
incarcerare
Particularitatile personalitatii infractorului primar si al celui recidivist
Etichetarea sociala crima ca produs al reactiei sociale
Rolul diagnozei si terapiei psiho sociale ale comportamentului deviant in
procesul de resocializare a delincventilor
Institutia probatiunii componenta a activitatilor de prevenire a
infractionalitatii si de reeducare si reintegrare sociala a infractorilor
Strategii instructiv-educative de stimulare a creativitatii n nvatamntul
primar
Strategii instructiv-educative de stimulare a motivatiei n nvatamntul
primar
Strategii instructiv-educative de stimulare a creativitatii n nvatamntul
secundar inferior sau gimnazial
Strategii instructiv-educative de stimulare a motivatiei n nvatamntul
secundar inferior sau gimnazial
Strategii instructiv-educative de stimulare a creativitatii n nvatamntul
secundar superior sau liceal
Strategii instructiv-educative de stimulare a motivatiei n nvatamntul
secundar superior sau liceal
Agresivitatea n mediul scolar. Studiu pentru nvatamntul secundar inferior
sau gimnazial
Agresivitatea n mediul scolar. Studiu pentru nvatamntul secundar superior
sau liceal
Implicatii psihologice ale esecului si abandonului scolar. Studiu pentru
nvatamntul secundar inferior sau gimnazial
Implicatii psihologice ale esecului si abandonului scolar. Studiu pentru
nvatamntul secundar superior sau liceal
Studiul relatiilor dintre atitudinea fata de scoala si formarea personalitatii la
adolescenti
Implicatii ale inteligentei emotionale n orientarea vocational-profesionala.
Aplicatii n ...
Inteligenta ca factor de diferentiere n nvatarea scolara. Aplicatii pentru
perioada de vrsta 7-10 ani
Implicatiile ale aptitudinilor cognitive n orientarea vocational-profesionala.
Aplicatii n
Implicatiile ale factorilor de personalitate n orientarea vocational-
profesionala. Aplicatii n
Aptitudinile ca factori de diferentier n nvatarea scolara. Aplicatii pentru
perioada de vrsta ...
Duportul parental n procesul educativ. Studii de caz pentru perioada de
vrsta
Studiul relatiilor dintre motivatie, performanta si satisfactie profesionala.
Aplicatii n ...
Aspecte teoretico-metodologice cu privire la analiza muncii. Aplicatii n ...
Implicatii ale integritatii n decizia de selectie pentru angajare. Aplicatii n ...
Implicatii psihologice n evaluarea performantei profesionale a personalului.
Studiu de caz la o societate comerciala
Motivatia si satisfactia n munca premise ale performantei profesionale.
Aplicatii la o societate comerciala.
Comportamentul civic organizational. Aplicatii n
Studiul angajamentului fata de organizatie. Aplicatii n
Stresul profesional n mediul militar. Aplicatii n
Inteligenta emotionala ca resursa a eficientizarii rezultatelor. Aplicatii n ...
Implicatii ale factorilor de personalitate n conducerea structurilor din
domeniul securitatii nationale. Aplicatii n ....
Studiul relatiei dintre motivatie si satisfactia profesionala n structuri din
domeniul securitatii nationale. Aplicatii n ...
Managementul stresului profesional si strategiile de coping. Aplicatii n ...
Suicidul, cauze, psihopatologie clinica, incadrare psihopatologica. Studiu de
cazuri.
Tulburari psihice la persoanele varstnice. Studiu de cazuri.
Tulburarile de personalitate in viata publica. Expresia clinica si
psihopatologica.
Influenta mijloacelor media in formarea si dezvoltarea trasaturilor accentuate
de personalitate, premiza aparitiei tulburarilor de personalitate.
Tulburari de atentie in patologia psihica.
133. Tulburari de memorie in patologia psihica. Lector univ. dr. Radu
Ionescu-Mihaita
Heteroagresivitatea si expresia psihopatologica
Tulburari ale dispozitiei afective), in patologia psihica. Aspecte
psihopatologice.
Tulburarea deliranta, aspecte psihopatologice . Studiu de cazuri.
Examenul psihologic in investigarea tulburarilor psihopatologice.
Conceptul de normalitate in psihopatologie
Contributii in profilaxia tulburarilor psihice la copii in cazul divortului
parintilor.
Tulburari de gandire la persoanele dependente de alcool.
Tulburari de gandire la persoanele dependente de droguri.
Tulburari ale ritmului nictemeral (somn-veghe). Importanta lor in
psihopatologie (eventual studiu de caz/cazuri ).
Credinta in divinitate, limitele intre normal si patologic ( eventual studiu de
caz/cazuri
Manipulatori si manipulati, aspecte psihopatologice.Studiu de cazuri.
Delirul indus, psihopatologie clinica. (Studiu de caz sau cazuri din viata
cotidiana sau literatura
Tabloul psihopatologic al managerului (trasaturi accentuate de personalitate,
posibile cauze, efecte, consecinte ). Studiu de caz.
Mitomania, psihopatologie clinica. (Studiu de caz sau cazuri din viata
cotidiana sau literatura
Jocul patologic, psihopatologie clinica (Studiu de caz sau cazuri din viata
cotidiana sau literatura)
Tulburari de personalitate in politica. (Studiu de caz sau cazuri din viata
cotidiana sau literatura )
Depersonalizarea, aspecte psihopatologice (Studiu de caz sau cazuri din viata
cotidiana sau literatura ).
Derealizarea, aspecte psihopatologice (Studiu de caz sau cazuri din viata
cotidiana sau literatura).
Tulburari ale instinctului alimentar, aspecte psihopatologice. (Studiu de caz
sau cazuri din viata cotidiana sau literatura ).
Tulburari ale instinctului sexual. (Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana
sau literatura )
Homicidul, aspecte psihopatologice. (Studiu de caz sau cazuri din viata
cotidiana sau literatura )
Pedofilia, aspecte psihopatologice. (Studiu de caz sau cazuri din viata
cotidiana sau literatura ).
Tulburari de perceptie, aspecte psihopatologice. ( Studiu de caz sau cazuri
din viata cotidiana sau literatura ).
Anxietatea, expresie psihopatologica, cauze, consecinte. Studiu de caz sau
cazuri din viata cotidiana sau literatura
Tulburari somatoforme. Studiu de cazuri
Relatia dintre principalele calitati ale atentiei si nsusirile de fire si
temperament la persoanele adulte
Principalele calitati ale atentiei si performantele scolare la elevii de scoala
generala
Principalele calitati ale atentiei si performantele scolare la elevii de liceu,
sectiile real si uman
Abilitatile cognitive si performantele academice la studentele facultatii de
psihologie
Inteligenta neverbala si performantele n nvatarea la disciplinele obligatorii
din cadrul nvatamntului prescolar n clasa pregatitoare
Inteligenta neverbala si performantele scolare la elevii de scoala generala
Inteligenta neverbala si performantele scolare la elevii de liceu, sectiile real si
uman
Inteligenta neverbala si performantele academice la studentele facultatii de
psihologie
Inteligenta generala si performantele academice la studentele facultatii de
psihologie(drept, ecologie, st. economice, inginerie etc.)
Tipul modal de personalitate MBTI la elevii de liceu, sectiile uman si real
Valoarea chestionarului de personalitate CP 14 F pentru compararea
profilului de personalitate al studentilor din facultati cu profil diferit
Valorea inventarului de personalitate NEO PI R pentru etalonarea structurii
intraindividuale a profilului de personalitate
Valoarea Indicatorului tipologic MBTI pentru autocunoasterea profilului de
personalitate al studentului si masterandului facultatii de psihologie
Valoarea chestionarului de personalitate CP 14F pentru cunoasterea si
autocunoasterea profilului de personalitate al studentului si masterandului
facultatii de psihologie
Valoarea inventarului de personalitate CPI pentru cunoasterea si
autocunoasterea profilului de personalitate al studentului si masterandului
facultatii de psihologie
Valoarea Scalelor de loc al controlului(Locus of control) pentru cunoasterea
si autocunoasterea profilului de personalitate al studentului si masterandului
facultatii de psihologie
Valoarea unui chestionar de inteligenta emotionala(EQ) pentru cunoasterea si
autocunoasterea profilului de personalitate al studentului si masterandului
facultatii de psihologie
Studiu comparativ ntre validitatea predictiva(n raport cu un criteriu) a unui
test de inteligenta generala(pt. IQ) si validitatea predictiva a unui chestionar
de inteligenta emotionala(EQ)
Studiu de corelatie ntre scorurile chestionarului de inteligenta emotionala si
scorurile la scalele clinice ale principalelor chestionare de personalitate (FPI,
CP 14F, NEO PI R)
Managementul performantei studii de caz n companii (se alege o
companie)
Managementul resurselor umane studii de caz n companii (se alege o
companie)
Studii de validare pentru instrumente de evaluare psihologica 181.
Bilingvism si creativitate Lector univ. drd. Ioana CristinaTempea
Bilingvism si inteligenta matematica

Bilingvism si inteligenta emotionala
Neglijarea si abuzul asupra copilului: relatiile la maturitate parinti copii
maltratati
Studiu comparativ asupra dezvoltarii personalitatii n cazul copilului abuzat
si a celui neglijat.
Cauzele neglijarii copilului
Alegerea partenerului sexual n adolescenta.
Efectele institutionalizarii asupra calitatii vietii batrnilor
Repercusiunile internarii batrnilor asupra familiei de apartenenta
Factori psihologici determinanti ai adaptarii n casa de batrni.
Texte evanghelice si memoria colectiva. Studiu asupra parabolei bunului
samaritean.
Autoperceptia calitatii de ortodox.
Hotarrea de a avea copii si viziunea asupra vietii la vrsta tineretii
Studiu psihosociologic asupra dinamicii divortului n tara noastra (motive
invocate, partenerul care l intenteaza).
Perceptia termenului limita n munca de creatie. Studiu asupra scrierii lucrarii
de licenta.
Adolescenta vazuta de adolescenti: comparatie baieti- fete.
Vocatia ntre impunere si alegere. Studiu auspra vocatiei artistice.
Studiu asupra ncadrarii temporale actuale a stadiului operaiilor concrete.
Momentele realizarii conservarilor
Somnul si tipului de atasament
Etape de psihodezvoltare si dependenta psihologica
Adaptarea la stres
Memoria, baza a cunoasterii (explicite, implicite)
Rasplata - factor de structurare
Consilierea educationala - delimitari conceptuale, consiliere educationala
versus consiliere psihologica
Principii ale consilierii educationale. Metode de interventie n consilierea
educationala
Modalitati de facilitare a procesului de autocunoastere si dezvoltare
personala la elevi
Consilierea psihologica a copilului, adolescentului si a familiei
Alegerea vocationala expresie a personalitatii
Succesul scolar - factor determinant n alegerea unei cariere
Medierea copil-parinte factor determinant al dezvoltarii copiilor
Comunicarea prin internet si influentele retelelor social media n alegerea
carierei
Elemente de deontologie a consilierii scolare
Abilitatile consilierului educational
Corelate ale procrastinrii in mediul academic romnesc
Influenta stresului colar asupra rezultatelor obinute de elevii clasei a XII-a.
Relaia dintre capitalul social i trsturile de personalitate ale elevilor
Impactul capitalului social asupra performanelor colare ale elevilor din
gimnaziu
Mecanisme de coping la elevii din liceele militare
Influena jocurilor video violente asupra agresivitii la copii, adolesceni i
aduli.
Schimbarea atitudinii elevilor fa de bolnavii SIDA
Stiluri decizionale si procrastinare la liceeni si studeni
Procrastinare, motivaie i perfecionism la adolesceni
Workaholism i satisfacie n munc
Atitudini i opinii ale adolescenilor fa de consumul de substane
psihoactive
Ataamentul fa de spaiu. Valoarea simbolic a spaiilor de loisir
Pregtirea pentru carier
Satisfacia legat de evaluarea n munc
Emoii la locul de munc. Adaptarea asistentelor medicale n primul an de
munc n spital
Socializarea profesional n call-cente
Climat organizaional i performan n munc
Relaii ale stresului ocupaional cu calitatea vieii de familie
Comportamente i atitudini proenvironmentale
Personalitatea angajailor din muncile de mare risc
Conflictul intraparental i dezvoltarea adolescentului
Motivaia i comportamentul agresiv la adolesceni
Comportamentul autodistructiv la adolesceni
Efectul pedepsei asupra personalitii delicventului i a conduitei
infracionale
Influena pedepselor de lung durat asupra comportamentului condamnailor
dup eliberare; factori psihosociali ai comportamentului infracional
Implicaiile psihologice ale integrrii vrstnicilor n azile de btrni
Universul psihologic al dinamicii cuplului
Factori favorizani ai patologiei depresive
Autostim i perfecionism n condiiile tulburrilor alimentare adolescentine
Atitudine helping i sens existenial la voluntari
Mecanisme de aprare, autostim i creativitate n nvmntul vocaional
Autocontrol, impulsivitate i cutare de senzaii la consumatorii de
stupefiante
Competitivitate, dominan i ajustare n diade
Stil de ataament, fora eului i autoeficacitatea personal la studeni i
persoane integrate n munc
Locus of control, anxietate i depresie la adolesceni
Stres i inadaptare colar la elevii din gimnaziu i liceu
Determinani de personalitate ai inadaptrii academice
Aspecte de dinamic ale imaginii de sine la puberi i adolesceni
Studiu de validare concurent a metodei de determinare a aptitudinii pentru
colarizare
Diferene de vrst i gen relative la mecanisme de aprare i strategii de
coping utilizate
Inteligen emoional, performan academic i comportament deviant n
coal
Determinani de personalitate ai satisfaciei maritale la cupluri tinere i
mature
Stima de sine la adolescenii cu comportament agresiv
Anxietate i stres in activitatea sportiv
Influena empatiei asupra comportamentului prosocial
Factori demografici i de personalitate asociai depresiei - analiz pe
populaia adult
Efectele divorului prinilor asupra dezvoltrii copiilor
Efectele mediei de divertisment asupra conduitei i limbajului copiilor
precolari
Influena factorilor exogeni asupra potenialului creativ al elevilor
Locul controlului si eficacitatea de sine in adaptarea colara
Analiza factorilor de personalitate in recidiva
Diferente de gen in explorarea vizuala in sarcini spatiale
Nivelul de dezvoltarea al inteligenei emoionale i satisfacia n cuplu
Comportamentul autodistructiv i inteligena emoional la adolesceni
Stilurile parentale i nivelul de dezvoltare al inteligenei emoionale
Stilurile parentale i dezvoltarea creativitii la adolesceni
Influena stimei de sine asupra succesului colar la adolesceni
Metode si tehnici de manipulare a adolescentilor
Rolul realizarilor profesionale in reprezentarea perfectiunii
Relatia dominanta cerebrala- reprezentarea timpului in raport cu sistemul de
reprezentare, la nivel transcultural
Confruntarea cu ideea mortii a persoanelor de varsta a treia din mediul rural
Manifestarile si consecintele anxietatii la copii si adolescenti
Schimbarile survenite in urma integrarii varstnicului in caminul de batrani
Factori care influenteaza adaptarea studentilor la mediul universitar
Sistemul axiologic si familia: factori importanti in alegerea profesiei la
adolescenti
Rolul relatiei de cuplu in modelarea personalitatii
Influenta stilului de dans hip-hop asupra atitudinii, motivatiei si a valorilor
morale ale dansatorului
Intervenii cognitiv-comportamentale n anxietate
Transferul principiului rezolutiv - rezolvarea prin analogie
Efectul catharsis versus transfer de excitaie. aplicaii n muzic
Training pentru mbuntirea capacitii memoriei de lucru
Rolul metacogniiei n dependena de fumat
Basmul terapeutic ca mijloc de reducere a agresivitatii la prescolari
Dezvoltarea strategiilor de invatare la elevii de liceu
Dezvoltare a emotiilor la prescolari
Optimizare a memoriei la scolarii mici
Formarea echipei si satisfacie n munca n ntreprinderi
Dezvoltarea mecanismelor de coping la preadolescenti
Grup de dezvoltare personal centrat pe mbuntirea imaginii de sine la
adolesceni (cu L. Nstas)
Comunicare intern i satisfacie n munc. Prefectura Prahova
Aculturaia angajailor romni n firmele internaionale
Analiza muncii: Instructor de Taekwondo (monografie profesional)
Socializarea organizaional n firme private i de stat
Hair-Stilist pentru cini: o nou ocupaie de inclus n COR
Analiza muncii n vederea formrii: Agent de paz i protecie
Personalitatea antreprenorial
Diferene culturale n abordare muncii i a timpului liber
Analiza muncii n vederea formrii: Profesor itinerant
Recrutarea i selecia personalului. Studiu de caz: Luggera-Makler i AJOFM
Braov
Analiza potenialului conflictual n grupul de munc din perspectiva analizei
tranzacionale
Fuziunea organizaional-sursa de stres i de modificri perceptive la nivelul
contractului psihologic
Stilul de comunicare si performanta in munca la agentii de vanzari
Ataamentul fa de loc i influena sa asupra studenilor cminiti ai
Universitii Transilvania
Aproprierea spaiului la locul de munc
Recrutarea de personal ntr-o firm de consultan n resurse umane (Analiza
muncii, proiectarea fiei postului, recrutarea)
Modificarea atitudinilor fa de fumat la adolesceni
Aspecte specifice ale socializrii la vrsta colar mic; strategii de
intervenie
Simptome depresive la copiii aflai n dificultate
Modaliti de cretere a stimei de sine la copiii cu deficit emoional
Factori de risc n potenarea vulnerabilitii adolescentine
Corelate de personalitate ale subrealizrii colare n ciclul gimnazial
Studiu de validare predictiv a metodei de determinare a maturitii colare
Diferenierea sinelui i adaptarea colar la puberi i adolesceni
Tulburri ale instinctului alimentar i problema imaginii de sine la
adolescente
Corelate socio-familiale ale inadaptrii colar
Standardele internationale de audit financiar ca document fundamental in
evidentierea exemplelor de buna practica in domeniul auditarii situatiilor
financiare ale entitatilor.
Independenta ca principiu in organizarea si exercitarea auditului financiar.
Codul de conduita etica al profesionistilor contabili despre situatiile de
incompatibilitate si modalitatile de solutionare a lor.
Standardele internationale de audit financiar despre principiile de organizare
si desfasurare a auditului financiar.
Relatia audit intern audit extern in viziunea standardelor internationale in
domeniu.
Particularitati ale activitatii de audit public intern in sistemul financiar
romanesc
Posibilitati de perfectionare a auditului intern. Independenta relativa si cai de
imbunatatire a ei.
Standardele INTOSAI despre auditarea formarii si utilizarii resurselor
publice. Studiu comparativ.
Auditul public extern mod de organizare, forme, obiective.
Etapele desfasurarii unei misiuni de audit financiar asupra formarii si
utilizarii resurselor publice. Studii de caz.
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit si a componentelor sale.
Materialitatea in auditul financiar.
Proceduri de audit in viziunea standardelor IFAC
Opinia de audit. Corelatia cu materialitatea si cu esantionarea.
Sistemul de control intern. Legatura cu activitatea de audit financiar.
Documentele din auditul financiar. Particularitati ale diferitelor forme de
audit. Studiu de caz.
Auditarea sistemelor informatice. Studiu de caz.
.Standardele internationale referitor la frauda si eroare.
Conceptul de going concern o posibila cale de perfectionare a activitatii
de audit financiar.
Conceptul si formele controlului financiar in Romania. Institutii cu atributii
de control financiar. Legatura dintre controlul financiar si expertiza
contabila.
Obtinerea calitatii de expert contabil. Aspecte ale conduitei etice ale
expertilor contabili
Organizarea si exercitarea activitatii de expertiza contabila in Romania
Documentele de expertiza contabila. Studii de caz.
Conditii pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat.
Lucrari ce pot fi efectuate de catre expertii contabili si contabilii autorizati
Raportul de expertiza contabila- expresie a calitatii activitatii de expertiza
contabila. Studiu de caz.
Controlul de calitate in procesul de expertiza contabila.
Situatii de incompatibilitate in expertiza contabila. Modalitati de rezolvare.
Expertiza contabila judiciara mijloc de proba in justitie. Studiu de caz.
Numirea expertilor contabili expresie a respectarii principiilor
independentei si obiectivitatii in procesul de expertiza contabila.
Expertiza contabila evolutie istorica
Expertul contabil stagiar drepturi si obligatii
Expertiza contabila judiciara versus controlul financiar
Aspecte ale conduitei etice ale profesionistilor contabili.
Impunerea venitului persoanelor fizice
Impunerea venitului persoanelor juridice
Sisteme fiscale-comparatii.
Bugetul U.E.
Participarea Romniei la bugetul U.E.
Metode si tehnici de evaluare a activelor necorporale
Evaluarea ntreprinderilor n dificultate
Diagnosticul financiar si gestionarea riscurilor
Tendine n evaluarea performanelor financiare
Politici financiare de ntreprindere de gestiune a echilibrelor financiare
Autofinanarea si evaluarea capitalului propriu
Evaluarea bursier
Metode si tehnici de evaluare pe baz de venit
Metode si tehnici de evaluare prin comparaie de pia
Particulariti ale deciziei de investiii n cazul finanrilor din fonduri
neremabursabile
Evaluarea patrimonial
Valoarea just
Tehnici de diagnosticare n evaluarea ntreprinderilor
Politici de dividend si de evaluare a ntreprinderilor
Costul mediu ponderat al capitalului
Disciplina 2: Metode financiar contabile de gestiune a patrimoniului
Denumirea temei propuse
Tehnici financiar contabile de evaluare si gestiune a costurilor capitalului
Optimizarea structurii capitalului
Fundamentarea deciziei financiare pe baza bilanului
Decizii financiare pe baza tablourilor de flux
Politici financiare de ntreprindere
Dimensionarea si optimizarea stocurilor
Autofinanarea ntre reflectarea contabil si utilitatea financiar
Managementul prin bugete
Metode financiar contabile de gestiune a riscurilor
Gestiunea financiar contabil a rezultatelor
Decizia de investiii
Fundamentarea deciziei de creditare
Decizia strategic
Gestiunea fiscal
Gestiunea echilibrelor financiare
Bretton Woods Istorie si referin n sistemul financiar internaional
Fondul Monetar Internaional ntre atribuii, competene si obiective stabilite
pe plan internaional
Politici si programe ale Fondului Monetar Internaional
Banca Mondial instituie financiar de referin la cumpna dintre milenii
Politici si programe ale Grupului Bncii Mondiale
Banca Central European ncotro?
Bncile Regionale si susinerea dezvoltrii economice
Resursele financiare ale Fondului Monetar Internaional
Politica de creditare a Fondului Monetar Internaional
Romnia si Fondul Monetar Internaional Acordul Stand By
Banca Internaional pentru Reconstrucie si Dezvoltare politici de creditare si
funcii
Holdingurile financiare o provocare la rspntia dintre milenii
Asociaia de Garantare Multilateral a Investiiilor
Banca European de Investiii ncotro?
Uniunea European repere istorice
Integrarea monetar european
Tratatul de la Maastricht si importana lui pentru consolidarea Uniunii Europene
Sistemul Monetar European de la funcii la implicaiile n activitatea financiar-
european
Criteriile de convergen nominale stabilite la Maastrict
Instrumentele financiare ale Uniunii Europene folosite pentru sprijinul rilor
candidate:
Globalizarea financiar si impactul asupra finanelor Romniei
Descentralizarea financiar de la metode internaionale la posibiliti de
perfecionare
Datoria public si deficitul bugetar
Macrofinanele Uniunii Europene de la structura finanelor publice la finanele
firmei
Instituiile financiare internaionale - de la stadiul actual la perspective
Contrapartidele masei monetare
Raportul M.M. si P.I.B. Semnificatie
Creatia monetara.
Cererea de moneda
Echilibrul Monetar- Keynes
E.M.-Friedman
E.M si politica economica.
E.M. in Europa centrala si de Est
E.M in Romania
Reglementarea internationala privind prudenta bancar
Instrumente Politicii Monetare fiecare instrument
Inflatia.Dezechilibre monetare
Politica de stapanire a inflatiei
Politica monetara in cadrul politicilor economice
Prezentarea Sistemului Bancar Romanesc
Prezentarea Institutiilor Financiare in Romania in prezent
Strategii bancare banca X
Indicatori de performanta bancara la nivel macro
Indicatori de performanta bancara pe o banca
Bugetul de venituri si cheltuieli ale unei banci sau societati de asigurari
Indicatori de performanta pt alte institutii financiare pe piata de capital
Indicatori de performanta pt alte institutii financiare pe piata asigurarilor
Risc de tara si agentiile de raiting
Riscul de credit si reglementari conf BASEL I
Riscul de credit si reglementari conf BASEL II
Asemanari si deosebiri BASEL I si BASEL II
Etape ale implementarii BASEL in general
Etape ale implementarii BASEL in Romania
Reglementari legislative privind BASEL II in Romania
Institutii de supraveghere bancara(BNR)
Institutii de supraveghere prudentiala
Conglomeratele financiare (criterii, grupuri formate si definiri in Romania)
BASEL in Europa Centrala si de Est
Direct Costingul un pas spre analiza Cost-Volum-Profit.
Analiza CVP si indicatorii decizionali pe termen scurt.
Modernizarea contabilitii de gestiune prin metoda ABC.
Metodele clasice sau metodele moderne de calculaie a costurilor?
Calculaia costurilor prin metoda pe faze prin procedeul reiterrii.
Calculaia costurilor prin metoda pe comenzi.
Target costingul si calculaia costurilor.
Calculaia costurilor prin metoda GP.
Calculaia costurilor prin metoda standard cost si importanta analizrii
abaterilor.
Calculaia costurilor pe centre de responsabilitate.
Managementul costurilor si fundamentarea deciziilor.
Impactul masurilor de reducere a costurilor asupra prestigiului firmei.
Conf.univ.dr. Victoria Bogdan
Particularitile recunoasterii, evalurii si contabilizrii lucrrilor de
construcii
Studiu privind modul de organizare si conducere a contabilitii. Stadiul
actual, disfuncionaliti si propuneri de mbuntire
Analiza politicilor contabile generale si specifice. Propuneri de
mbuntire.
Analiza situaiilor financiare individuale pe perioada ..... Previziuni
privind evoluia principalilor indicatori.
Configuraii noi ale raportrii financiare obligatorii si voluntare
Studiu privind investigarea sistemului de control intern
Investigarea procedurilor de inventariere a lucrrilor de construcii.
Analiza exploratorie a consecvenei metodelor contabile n perioada .....
Cercetri privind motivaiile recursului la tehnicile de contabilitate creativ
Relevana situaiilor financiare consolidate n raport cu situaiile financiare
individuale ale societii mam
Procesul consolidrii conturilor si reprezentarea corect din situaiile
financiare consolidate
Gestionarea informaiei contabile si politicile de informare ale ntreprinderii
Direcii de valorificare a informaiei contabile n procesul decizional al
managerilor
Studiu privind principiul prevalenei economicului asupra juridicului si
substana economic reflectat n situaiile financiare ale ntreprinderii.
Studiu privind influena fiscalitii asupra performanei financiare a
ntreprinderii
Analiza poziiei financiare a ntreprinderii pe baza bilanului financiar
Analiza poziiei financiare a ntreprinderii pe baza bilanului funcional
Analiza performanelor ntreprinderii
Analiza performantelor pe baza indicatorilor de creare de valoare
Analiza impactului modificrii structurii produciei/vnzrilor asupra
performanelor firmei la SC Audio Bronx SRL
Analiza situaiilor financiare ale ntreprinderii prin metoda ratelor la SC
Analiza modificrii poziiei financiare a ntreprinderii pe baza tablourilor de
flux
Dimensiuni ale echilibrului financiar al firmei
Analiza riscurilor ntreprinderii
Utilizarea analizei financiare n predicia falimentului unei ntreprinderi
Analiza situaiilor financiare previzionate
Analiza situaiilor financiare individuale pe perioada ... Previziuni privind
evoluia principalilor indicatori la S.C. BOLLHOFF S.R.L.
Analiza diagnostic component a evalurii ntreprinderii
Diagnosticul financiar al SC n vederea evalurii
Abordarea pe baz de venit n evaluarea ntreprinderii
Abordarea pe baz de active n evaluarea ntreprinderii
Metode de evaluare a activelor necorporale -
Diagnosticul economico-financiar al firmei
Diagnosticul resurselor umane ale firmei
Diagnosticul resurselor materiale ale firmei
Diagnosticul cheltuielilor ntreprinderii
Diagnosticul performanelor ntreprinderii
Diagnosticul potenialului intern al firmei
Despgubirile n asigurri structur si tendine. Studiu de caz la
SC
Managementul financiar n asigurri, cu studiu de caz la SC..
Rezervele tehnice n asigurri. Studiu de caz la SC
Asigurarea riscurilor din mediul nconjurtor.
Asigurrile de riscuri financiare. Studiu de caz la SC
Asigurrile la culturi vegetale si la animale. Studiu de caz la SC
Asigurarea culturilor agricole, pomicole si viticole. Studiu de caz la
SC
Asigurarea animalelor, cu studiu de caz la SC
Asigurrile de credite, rezultate obinute si posibiliti de perfecionare.
Studiu de caz
la SC
Reglementarea si supravegherea asigurrilor n Romnia si n Uniunea
Europeana.
Contractele de asigurare. Studiu de caz la SC
Globalizarea pieei asigurrilor si a reasigurrilor.
Piaa asigurrilor si specificul marketingului n asigurri.
Managementul riscului n companiile de asigurri si reasigurri.
Particulariti ale contabilitii n domeniul asigurrilor.
16.Dinamica pieei asigurrilor si incidena industriei asigurrilor asupra
economiei.
Studiu comparativ privind asigurrile de via n Romnia si n una sau mai
multe ri din Uniunea European.
Studiu comparativ privind asigurrile de rspundere civil a autovehiculelor
n Romnia si n unele ri din Uniunea European.
Reasigurarea si posibiliti de perfecionare a acestei activiti. Studiu de caz
la SC
Perfecionarea activitii de recuperare a debitelor la societile de asigurri.
Studiu de caz la SC.
Lichiditatea si solvabilitatea n asigurri.
Piaa asigurrilor de pensii n contextul integrrii Romniei n Uniunea
European.
.Analiza, prevenirea si combaterea fraudelor n asigurri. Studiu de caz la
SC..
Perfecionarea activitii brokerilor de asigurri. Studiu de caz la o firm de
brokeraj..
Comunicarea si etica n asigurri, cu studiu de caz la .
Pensiile private, prezent si viitor.
Managementul societilor de asigurri n mediul concurenial.
Despgubirile n asigurri structur si tendine. Studiu de caz la
SC
Managementul financiar n asigurri, cu studiu de caz la SC..
Rezervele tehnice n asigurri. Studiu de caz la SC
Estimarea rezervele tehnice n asigurri pe baza metodei Chain Ladder.
Studiu de caz la SC
Estimarea rezervele tehnice n asigurri pe baza metodei costului mediu per
daun. Studiu de caz la SC.
Estimarea rezervei matematice in asigurrile de via. Studiu de caz la SC
Rezerva matematic si durata critic a asigurrii in asigurrile de via.
Studiu de caz la SC
Rezerva matematic si si riscul matematic in asigurrile de via. Studiu de
caz la SC
Finanarea politicii de dezvoltare regional. Studiu de caz Romnia
Finanarea politicii agricole comune. Studiu de caz
Finanarea politicii sociale si de ocuparea forei de munc. Studiu de caz
Finanarea msurilor de dezvoltarea rural n UE. Studiu de caz-Romnia
Armonizarea fiscal n Uniunea European
Controverse privind introducerea impozitului unic n UE
Cheltuielile Uniunii Europene
Politica bugetar n zona Euro
Procesul bugetar la nivelul UE
Bugetul UE
Sistemele fiscale din UE. Analiza comparativ
Fondurile comunitare acordate n cadrul asistenei de preaderare. Studiu de
caz
Croaia sau Turcia
Impactul bugetar al UE asupra rilor membre. Studiu de caz
Veniturile UE
Finanarea politicii comune a pescuitului
Implicarea bncilor n accesarea fondurilor europene
Principiile dreptului i principiile dreptului civil. Studiu comparativ
Izvoarele dreptului civil, n reglementarea Noului Cod civil
Reguli i excepii privind aplicarea legilor civile n timp
Interpretarea i efectele legilor civile, n lumina NCC
Regimul juridic al incapacitii i al incapabililor n dreptul civil roman;
Dreptul subiectiv i obligaia civil, elemente fundamentale ale coninutului
raporturilor juridice civile;
Regimul juridic al bunurilor mobile i imobile, n reglementarea NCC.
Subiecii raportului juridic civil:persoanele fizice i persoanele juridice;
profesionitii, n concepia NCC
Condiiile de fond de valabilitate ale actului juridic civil (bilateral i
unilateral) n reglementarea NCC
Condiiile de form ale actului juridic civil, n lumina reglementrilor NCC
Modalitile actului juridic civil, sub regimul NCC
Efectele actului juridic civil, n limitele stabilite de NCC
Regimul juridic al nulitii actului civil, n condiiile NCC
14.Despre regimul juridic general al publicitii
drepturilor, a actelor i a faptelor juridice, instituit de
NCC
Prescripia extinctiv, n lumina NCC. Studiu comparativ cu prescripia
extinctiv reglementat de Decretul 167/1958
Decderea din drept. Analiz comparativ, prin raportare la instituia
prescripiei extinctive.
Noul regim juridic al viciilor de consimmnt, instituit de Codul civil
Regimul juridic al actului civil unilateral, din perspectiva NCC i al unor acte
normative speciale
Regimul juridic general al publicitii drepturilor, a actelor si a faptelor
juridice, in concepia autorilor NCC Drept civil. Persoanele
Persoana fizic 1.Regimul juridic al numelui i al prenumelui - ca atribut
de identificare a persoanei fizice - in condiiile NCC i ale actelor normative
speciale
Starea civil i actele de stare civil, n lumina NCC i a Legii nr. 119/1996
privind actele de stare civil
Capacitatea juridic civil a persoanei fizice: capacitatea de folosin i de
exerciiu sub regimul NCC
Tutela minorului i tutela majorului: condiii de instituire i exercitare
Curatela minorului i curatela majorului: condiii de instituire i de exercitare
Domicilliul i reedina - ca atribute de identificare a persoanelor fizice, sub
imperiul NCC i al actelor normative special
Punerea sub interdicie si declararea judectoreasc a morii. Implicaiile lor
cu privire al capacitatea juridica a persoanelor fizice
Implicatiile juridice ale transplantului de organe, in lumina NCC si a
legislaiei speciale
Respectul vieii private si al demnitii persoanei umane. Respectul datorat
persoanei si dup decesul sau.
Persoana juridic: fundamentele teoretice i practice
Categorii de persoane juridice: clasificarea persoanelor juridice
Modurile de nfiinare i nulitatea persoanelor juridice
Capacitatea juridic civil a persoanelor juridice: structur i regim juridic
Nulitatea actelor juridice emise de organele persoanelor juridice i
rspunderea membrilor acestor organe pentru ele precum i pentru fapte
juridice
Reorganizarea persoanelor juridice prin fuziune, divizare i transformare, sub
imperiul prevederilor NCC
Dizolvarea, desfiinarea i lichidarea persoanelor persoanelor juridice, n
reglementarea NCC
Implicatiile juridice ale transplantului de organe, in lumina NCC si a
legislaiei speciale
Fizionomia juridic a contractului, n general,n reglementarea NCC
Despre diferitele categorii de contracte reglementate de NCC
Regimul juridic specific tipurilor de vnzri reglementate de NCC
Pactele de opiune i promisiunile de a vinde, de a cumpra i de a vinde i
de a cumpra, n reglementarea NCC
Dreptul de preempiune convenional i legal, cu referire special la
contractul de vnzare reglementat de NCC
Efectele contractului de vnzare, n reglementarea dat de NCC
Obligaiile de garanie pentru eviciune i pentru vicii ascunse, aferente
contractului de vnzare, precum i altor contracte translative de drepturi, sub
regimul instituit de NCC
Noul regim juridic instituit de NCC, al vnzrii de bunuri imobile; al
motenirilor, al vnzrii cu plata preului n rate i rezerva proprietii, al
vnzrii cu opiune de rscumprare precum i al vnzrii cu clauz de
arvun
Regimul juridic general al contractului de furnizare instituit de NCC. Studiu
comparativ cu contractul de vnzare i cel de antrepriz.
Subnchirierea, cesiunea i ncetarea contractului de locaiune (nchiriere),
economia NCC;
Contractul de arendare - ca specie a contractului de locaiune - n viziunea
NCC. Studiu comparativ cu anterioara reglementare coninut de Codul civil
din 1865 i de Legea 16/1994
Regimul juridic al contractului de antrepriz, n general, precum i a celui de
antrepriz n construcii, instituit de NCC. Studiu comparativ cu alte categorii
de contracte asemntoare
Contractul de societate simpl, n viziunea NCC. Studiu comparativ c u
contractul de societate reglementat de Legea nr. 31/1990 privind societile
Contractele cu titlu gratuit (contractele de liberalitate) Studiu comparativ
ntre :contractul de donaie, contractul de rent viager, contractul de
ntreinere i contractul de mprumut de consumaie, astfel cum acestea sunt
reglementate de ctre NCC
Contractul de mprumut de folosin i contractul de mprumut de
consumaie, inclusiv cel de mprumut cu dobnd. Studiu comparativ, prin
raportare la anterioarele reglementri n materie i cele cuprinse n NCC
Contractul de depozit voluntar, necesar, hotelier, sechestrul convenional i
judiciar. Studiu comparativ cu alte contracte asemntoare
Despre specificul contractelor de asigurare facultativ de bunuri, de credite i
garanii, de pierderi financiare, de persoane i de rspundere civil, n
condiiile NCC i ale legislaiei speciale aplicabil n materie
Regimul juridic al contractului de mandat, cu i fr reprezentare, n lumina
prevederilor NCC i prin raportare la anterioarele reglementri
Contractele aleatorii. Studiu comparativ ntre diferite tipuri de contracte
aleatorii din cele reglementate de NCC
Contractul de tranzacie, contractul de arbitraj i contractul de mediere.
Studiu comparativ
Noua concepie a legiuitorului roman cu privire la arbitrajul comercial, intern
si internaional, in reglementarea Noului Cod de procedura civila. Examen
critic si comparativ
Conventia arbitrala - izvor juridic si limita a arbitrajului privat
Arbitrajul ad-hoc si arbitrajul instituionalizat, in reglementarea noului Cod
de procedura civila
Desfiinarea si executarea hotrrii arbitrale, in arbitrajul intern si cel
internaional
Recunoaterea si executarea hotrrilor arbitrale strine, in condiiile noului
Cod de procedura civila
Adopia
Regimul comunitii convenionale
Desfacerea cstoriei
Regimul comunitii legale
Procedura divorului
Obligaia legal de ntreinere
Autoritatea printeasc
Nulitatea cstoriei
Filiaia fa de tatl din cstorie
Filiaia fa de tatl din afara cstoriei
Filiaia fa de mam
Drept procesual civil
Condiiile dreptului la aciune
Terele persoane n procesul civil
Incidente procedurale cu privire la competen
Sanciunile procedurale
Nulitatea actelor de procedur
nscrisurile ca mijloc de prob
Efectele hotrrii judectoreti
Apelul cale ordinar de atac
Recursul cale extraordinar de atac
Condiiile dreptului la aciune
Procedura divorului.
Ordonana preedinial
Partajul judiciar
Drept financiar i fiscal
Controlul financiar
Curtea de Conturi a Romniei
Curtea de Conturi a Uniunii Europene
Trezoreria Finantelor Publice
Banca Naional a Romniei instituie cu atribuii n domeniul financiar
Politica fiscal
Impozitele. Prezentare general
Impozitele i taxele locale
Evaziunea fiscal
Convenii fiscale internaionale pentru evitarea dublei impuneri
Studiu privind crizele economico-financiare globale
Atribuiile Bncii Centrale Europeane viznd stabilitatea economico-
financiar n Uniunea European
Organizaii financiare internaionale
Proceduri fiscale
Actul administrativ fiscal
Inspecia fiscal
Executarea silit a creanelor fiscale
Contestaia fiscal
Organizaii i relaii internaionale
Rspunderea juridic a organizaiilor internaionale
Statutul funcionarului internaional
Consiliul de Securitate ONU
Curtea Internaional de Justiie
Drept procesual penal
Regulile de baz ale procesului penal
Prile n procesul penal
Aciunea penal
Aciunea civil n procesul penal
Probele n procesul penal
Msurile preventive
Mandatul european de arestare
Urmrirea penal
Judecata n prim instan n procesul penal
Cile ordinare de atac n procesul penal
Cile extraordinare de atac n procesul penal
Norma juridic de drept civil izvoare; aplicare
interpretare
Subiecii raportului juridic civil. Prile i terii. Relativitatea i
opozabilitatea efectelor juridice
Coninutul i obiectul raportului juridic civil
Bunurile. Analiza comparativ a dispoziiilor Codului civil cu Codul civil
anterior
Categoriile de drepturi i obligaii civile. Asemnri i deosebiri ntre
reglementrile Codului civil cu cele ale Codului civil anterior
Mijloacele juridice de aprare a drepturilor subiective civile
Actul juridic civil. Condiii de validitate
Actul juridic civil. Modaliti. Forme. Efecte
Modalitile actului juridic civil
Nulitatea actului juridic civil
Prescripia extinctiv
Statutul juridic al persoanelor n regimul Codului civil
Instituii juridice de ocrotire a persoanei fizice
Forme specifice de rspundere a persoanelor juridice
Reglementri evolutive i critice ale Codului civil n raport cu Codul civil
anterior
Dreptul muncii i securitii sociale
Obs. Temele sunt ofertate exclusiv pentru studenii de la programul de studiu
Drept Frecven Redus
Specificitatea raporturilor juridice individuale de munc
Principiile dreptului romnesc al muncii, privite n corelare cu normele de
drept internaional i european n materie
Partenerii raporturilor de munc. Patronatele. Sindicatele
Formarea profesional n raporturile de munc
ncheierea contractului individual de munc
Efectele contractului individual de munc. Drepturile i obligaiile prilor
Suspendarea i modificarea contractului individual de munc
ncetarea contractului individual de munc
Salarizarea i indemnizarea muncii
Timpul de munc i timpul de odihn
Securitatea muncii. Consideraii asupra normelor de sntate n raporturile de
munc
Regimul juridic al sanciunilor disciplinare n raporturile de munc
Aspecte privind rspunderea patrimonial n dreptul muncii
Reflecii ale rspunderii contravenionale n dreptul muncii.
Proceduri speciale privind soluionarea conflictelor de munc
Drept constituional i instituii politice
Izvoarele dreptului constituional
Norma de drept constituional
Supremaia Constituiei
Controlul de constituionalitate. Aspecte de drept comparat
Curtea Constituional a Romniei. Organizare i funcionare
Excepia de neconstituionalitate
Libertatea de exprimare aspecte teoretice i practice
Dreptul la nvtur aspecte teoretice i practice
Dreptul la un nivel de trai decent aspecte teoretice i practice
Forma de guvernmnt
Atribuiile efului de stat n Romnia
Rspunderea efului de stat n Romnia
Legea principalul act juridic al Parlamentului Romniei
Instituia Avocatul Poporului n Romnia
Autoritatea judectoreasc aspecte constituionale
Teoria general a dreptului
Forma statului
Interpretarea normelor juridice
Principiul neretroactivitii aspecte teoretice i practice
Principiul separaiei i echilibrului puterilor n stat origine i evoluie
Izvoarele dreptului
Drept administrativ
Raporturile dintre legislativ i executiv n contextul constituional romnesc
actual
Actele Preedintelui Romniei
Rolul Guvernului Romniei n sistemul constituional romnesc
Autonomia local principiu constituional
Funcia public aspecte teoretice i practice
Actul administrativ
Rspunderea n dreptul administrativ
Dreptul Uniunii Europene
Uniunea European si drepturile omului Carta drepturilor fundamentale
Libera circulaie a persoanelor si a forei de munc n dreptul Uniunii
Europene
Tratatul de la Lisabona, ntre reforma instituional si continuitate
Analiza comparativ a instituiilor europene, ntre Maastricht si Lisabona
Izvoarele dreptului Uniunii
Organizarea justiiei Uniunii Europene
Comisia Europeana structura, organizare
Parlamentul European structura organizare
Hotrrile preliminare
Rolul parlamentelor naionale n elaborarea reglementrilor Uniunii
Competena Curii de Justiie a Uniunii Europene
Politica extern si de securitate comun a Uniunii Europene
Competentele Parlamentului European
Competentele Comisiei Europene
Competentele Consiliului Uniunii Europene
Competentele Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Izvoarele primare ale dreptului unional European
Izvoarele derivate ale dreptului unional European
Noutatile normative impuse prin Tratatul de la Lisabona
Principiile dreptului comunitar
Evoluia istoric a sistemului instituional al Uniunii Europene
Curtea European de Conturi: atribuii i competene
Procedura legislativ n cadrul Uniunii Europene
Protecia juridic a drepturilor omului
Dreptul la un proces echitabil art. 6 CEDO
Protecia juridic a dreptului la via privat art. 8
Privarea de libertate n jurisprudena CEDO art. 5
Dreptul la via n jurisprudena CEDO art. 2
Jurisprudena CEDO cu privire la respectarea dreptului de proprietate n
Romnia (art. 1 din protocolul 1 Anex la Convenie)
Individualizarea executrii pedepsei privative de libertate -regimurile de
executare
Drepturile i obligaiile persoanelor private de libertate
Rolul i atribuiile judectorului delegat cu executarea pedepselor privative
de libertate
Contencios constituional
Conflictele juridice de natur constituional
Curtea Constituional aspecte privind competena i atribuiile acesteia
Drept penal special
Obs. Temele sunt ofertate exclusiv pentru studenii de la programul de studiu
Drept Frecven Redus
Aspecte comparative privind unele infraciuni de corupie (luarea de mit i
primire de foloase necuvenite)
Aspecte teoretice i practice privind infraciunile de fals
Infraciunile de omor aspecte teoretice i jurisprudeniale
Infraciunile de furt, abuz de ncredere i tlhrie aspecte comparative
Nerespectarea hotrrilor judectoreti aspecte teoretice i jurisprudeniale
Infraciunea de nelciune aspecte teoretice i jurisprudeniale
Dreptul muncii i securitii sociale
Concedierea pentru motive ce in de persoana salariatului
Concedierea pentru motive neimputabile salariatului
Rspunderea disciplinar n dreptul muncii
Modificarea contractului individual de munc
Suspendarea contractului individual de munc din iniiativa salariatului
Suspendarea contractului individual de munc din iniiativa angajatorului
Salarizarea
Timpul de munc i timpul de odihn
Reguli speciale privind soluionarea conflictelor individuale de munc
Conflictele colective de munc
Publicitatea neltoare si publicitatea comparativa, din perspectiva dreptului
concurentei neloiale si a celui al consumatorilor
Regimul juridic al faptelor de concurenta neloiala, in dreptul romanesc
contemporan
Infractiunile de concurenta neloiala, in legislaia romneasca general si
speciala actuala
Regimul juridic a al rspunderii pentru faptele de concurenta neloiala
Concurenta neloiala si practicile anticoncurentiale, in dreptul romanesc
contemporan. Analiza comparativa
Logodna n dreptul civil romm
Convenia matrimonial
Regimul separaiei de bunuri
Regimul juridic al nulitii n domeniul relaiilor de familie
Regimul primar imperative
Regimul comunitii convenionale
Regimul juridic al locuinei commune a soilor n timpul i dup desfacerea
cstoriei
Convenile soilor cu privire la bunurile commune
Regimul juridic al datoriilor commune ale soilor
Drepturile i ndatoririle printeti