Sunteți pe pagina 1din 228

TITLUL VII

Accize i alte taxe speciale


- valabil ncepnd cu data de 01.04.2010 -
A!IT"LUL I Accize a#$%nizate
&'(IU)'A a *-a )ivelul accizel%#
A+T. 1,- )ivelul accizel%#
.1/ )ivelul accizel%# a#$%nizate este cel p#ev0zut n anexa n#. 11 ca#e 2ace pa#te
inte3#ant0 din p#ezentul titlu.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
5^1.4. (1) n cazul produselor energetice i al electricitii, utilizare n scop comercial
reprezint utilizarea de ctre un operator economic - consumator final, care, n mod
independent, realizeaz, n orice loc, furnizarea de bunuri i servicii, oricare ar fi scopul sau
rezultatele unor astfel de activiti economice.
(2) Activitile economice cuprind toate activitile productorilor, comercianilor i
persoanelor care furnizeaz servicii, inclusiv activitile agricole i de minerit i activitile
profesiilor libere sau asimilate.
(3) Autoritile guvernamentale i locale i alte instituii publice nu vor fi considerate ca
efectund activiti economice, n cazul activitilor sau tranzaciilor n care se angajeaz n
calitate de autoriti publice.
(4) n nelesul prezentelor norme, nu se consider a fi operator economic o parte a unei
societi sau a unui organism juridic care din punct de vedere organizaional constituie o
organizaie independent, capabil s funcioneze prin mijloacele sale proprii.
(5) Utilizarea energiei electrice pentru iluminatul public se consider utilizare n scop
comercial.
(6) Cnd are loc o utilizare combinat ntre utilizarea n scop comercial i utilizarea n
scop necomercial, accizarea se va aplica proporional cu fiecare tip de utilizare
corespunztor.
(7) Pentru semestrul al anului 2007, structura accizei la igarete este 16,28 euro/1000
igarete + 29% aplicat la preul maxim de vnzare cu amnuntul declarat.
.2/ )ivelul accizel%# p#ev0zut la n#. c#t. 5 - 6 din anexa n#. 1 cup#inde i c%nt#ibu7ia
pent#u 2inan7a#ea un%# c8eltuieli de s0n0tate p#ev0zute la titlul 9I din Le3ea n#.
65:200- p#ivind #e2%#$a n d%$eniul s0n0t07ii. &u$ele a2e#ente acestei c%nt#ibu7ii se
vi#eaz0 n c%ntul ;iniste#ului &0n0t07ii !ublice.
.*/ !ent#u p#%dusele ene#3etice pent#u ca#e nivelul accizel%# este stabilit la 1.000
lit#i1 v%lu$ul va 2i $0su#at la % te$pe#atu#0 de 15 3#ade .
.4/ !ent#u $%t%#ina destinat0 utiliz0#ii n a3#icultu#0 se aplic0 % acciz0 #edus0.
.5/ )ivelul i c%ndi7iile p#ivind aplica#ea accizei #eduse se stabilesc p#in 8%t0##e a
<uve#nului1 la p#%pune#ea ;iniste#ului =inan7el%# !ublice.
1
A+T. 1,, alculul accizei pent#u 7i3a#ete
.1/ !ent#u 7i3a#ete1 acciza dat%#at0 este e3al0 cu su$a dint#e acciza speci2ic0 i
acciza ad val%#e$.
.2/ Acciza ad val%#e$ se calculeaz0 p#in aplica#ea p#%centului le3al asup#a p#e7ului
de vnza#e cu a$0nuntul al 7i3a#etel%# elibe#ate pent#u c%nsu$1 p#%cent p#ev0zut n
anexa n#. -.
.*/ Acciza speci2ic0 exp#i$at0 n ec8ivalent eu#%:1.000 de 7i3a#ete se dete#$in0
anual1 pe baza p#e7ului $ediu p%nde#at de vnza#e cu a$0nuntul1 a p#%centului le3al
a2e#ent accizei ad val%#e$ i a accizei t%tale al c0#ei nivel este p#ev0zut n anexa n#. -.
1
Vezi HG nr.804/2008, OMFP nr.2599/2008
1
Aceast0 acciz0 speci2ic0 se ap#%b0 p#in 8%t0##e
2
a <uve#nului1 la p#%pune#ea
;iniste#ului =inan7el%# !ublice. >%t0##ea <uve#nului se public0 n ;%nit%#ul "2icial
al +%$niei1 !a#tea I1 cu cel pu7in 15 zile nainte de int#a#ea n vi3%a#e a nivelului
accizei t%tale.
.4/ Acciza dat%#at0 dete#$inat0 p%t#ivit alin. .1/ nu p%ate 2i $ai $ic0 dect nivelul
accizei $ini$e exp#i$ate n ec8ivalent eu#%:1.000 de 7i3a#ete1 p#ev0zut0 n anexa n#.-.
.5/ !#e7ul $ediu p%nde#at de vnza#e cu a$0nuntul se calculeaz0 n 2unc7ie de
val%a#ea t%tal0 a tutu#%# 7i3a#etel%# elibe#ate pent#u c%nsu$1 pe baza p#e7ului de
vnza#e cu a$0nuntul incluznd t%ate taxele1 $p0#7it la cantitatea t%tal0 de 7i3a#ete
elibe#ate pent#u c%nsu$. Acest p#e7 $ediu p%nde#at se stabilete pn0 la 1 $a#tie n
2ieca#e an1 pe baza datel%# p#ivind cantit07ile t%tale de 7i3a#ete elibe#ate pent#u
c%nsu$ n cu#sul anului calenda#istic p#ecedent i va 2i publicat pe site-ul
;iniste#ului =inan7el%# !ublice n te#$en de *0 de zile de la data stabili#ii.
.-/ !#e7ul de vnza#e cu a$0nuntul pent#u %#ice $a#c0 de 7i3a#ete se stabilete i
se decla#0 de c0t#e pe#s%ana ca#e elibe#eaz0 pent#u c%nsu$ 7i3a#etele n +%$nia
sau ca#e i$p%#t0 7i3a#etele i este adus la cun%tin7a public01 n c%n2%#$itate cu
ce#in7ele p#ev0zute de n%#$ele $et%d%l%3ice.
.,/ 'ste inte#zis0 vnza#ea de c0t#e %#ice pe#s%an0 a 7i3a#etel%# pent#u ca#e nu s-au
stabilit i decla#at p#e7u#i de vnza#e cu a$0nuntul.
.?/ 'ste inte#zis0 vnza#ea de 7i3a#ete de c0t#e %#ice pe#s%an0 la un p#e7 ce
dep0ete p#e7ul de vnza#e cu a$0nuntul decla#at.
)%#$e $et%d%l%3ice4
6.(1) Preurile de vnzare cu amnuntul pentru igarete se stabilesc de antrepozitarul
autorizat pentru producie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru igaretele
achiziionate, cu excepia celor pentru care preurile se declar de productorul intern, de
destinatarul nregistrat sau de importatorul autorizat de astfel de produse i se notific
autoritii fiscale centrale - direcia cu atribuii n elaborarea legislaiei n domeniul accizelor.
(modificat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(2) nregistrarea de ctre autoritatea fiscal central a preurilor de vnzare cu amnuntul
se face pe baza declaraiei scrise a antrepozitarului autorizat, a destinatarului nregistrat sau
a importatorului autorizat, modelul-tip al acesteia fiind prevzut n anexa nr. 4.
(3) Declaraia se va ntocmi n 3 exemplare, care se vor nregistra la autoritatea fiscal
central - direcia cu atribuii n elaborarea legislaiei n domeniul accizelor. Dup
nregistrare, un exemplar rmne la autoritatea fiscal central, exemplarul al doilea
rmne la persoana care a ntocmit declaraia, iar exemplarul al treilea se va transmite
autoritii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comand pentru timbre.
(4) Declaraia, care va cuprinde n mod expres data de la care se vor practica preurile de
vnzare cu amnuntul, va fi depus la autoritatea fiscal central cu minimum dou zile
nainte de data practicrii acestor preuri.
(5) Cu minimum 24 de ore nainte de data efectiv a intrrii n vigoare, lista cuprinznd
preurile de vnzare cu amnuntul, cu numrul de nregistrare atribuit de autoritatea fiscal
central, va fi publicat, prin grija antrepozitarului autorizat, a destinatarului nregistrat sau a
importatorului autorizat, n dou cotidiene de mare tiraj. Cte un exemplar din cele dou
cotidiene va fi depus la autoritatea fiscal central n ziua publicrii.
(6) Ori de cte ori se intenioneaz modificri ale preurilor de vnzare cu amnuntul,
antrepozitarul autorizat, destinatarul nregistrat sau importatorul autorizat are obligaia s
redeclare preurile pentru toate sortimentele de igarete, indiferent dac modificarea
intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiai model
de declaraie prevzut la alin. (2) i cu respectarea termenelor prevzute la alin. (4) i (5).
(7) Dup primirea declaraiilor privind preurile de vnzare cu amnuntul i dup
publicarea acestora n dou cotidiene de mare tiraj, autoritatea fiscal central va publica
aceste liste pe site-ul Ministerului Finanelor Publice.
(8) Antrepozitarul autorizat, destinatarul nregistrat sau importatorul autorizat de astfel de
2
HG nr.50/2013
2
produse, care renun la comercializarea pe piaa intern a unui anumit sortiment de
igarete, are obligaia de a comunica acest fapt autoritii fiscale centrale i de a nscrie n
continuare preurile aferente acestor sortimente n declaraia preurilor de vnzare cu
amnuntul, pe perioada de pn la epuizare, dar nu mai puin de 3 luni.
(9) n situaia destinatarului nregistrat care achiziioneaz doar ocazional igarete dintr-un
alt stat membru, acesta va urma procedura prevzut la alin. (1) - (6).
(10) n situaiile n care nu se pot identifica preurile de vnzare cu amnuntul pentru
igaretele provenite din confiscri, calculul accizelor se face pe baza accizei totale prevzute
n anexa nr. 6 la titlul V din Codul fiscal.
(11) Preul de vnzare al igaretelor practicat de orice persoan nu poate depi preul de
vnzare cu amnuntul declarat n vigoare la momentul vnzrii.
A!IT"LUL I@1
+e3i$ul accizel%# a#$%nizate
&'(IU)'A 1 Aisp%zi7ii 3ene#ale
A+T. 20-@2 &2e#a de aplica#e
Accizele a#$%nizate1 denu$ite n c%ntinua#e accize1 sunt taxe speciale pe#cepute
di#ect sau indi#ect asup#a c%nsu$ului u#$0t%a#el%# p#%duse4
a/ alc%%l i b0utu#i alc%%liceB
b/ tutun p#eluc#atB
c/ p#%duse ene#3etice i elect#icitate.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
71. (1) Accizele armonizate sunt aferente produselor supuse obligatoriu accizelor la nivel
comunitar, regimul general al accizelor reglementat prin Directiva 2008/118/CE aplicabil
teritoriului Comunitii, fiind transpus n legislaia naional la titlul V din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n
continuare Cod fiscal.
(2) Sumele datorate reprezentnd accize se calculeaz n lei, pe baza cursului de schimb
stabilit n conformitate cu prevederile art. 218 din Codul fiscal, dup cum urmeaz:
a) pentru bere:
A = C x K x R x Q,
unde:
A = cuantumul accizei
C = numrul de grade Plato
K = acciza unitar, n funcie de capacitatea de producie anual, prevzut la nr. crt. 1
din anexa nr. 1 la titlul V din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
Q = cantitatea n hectolitri
Gradul Plato reprezint greutatea de zahr exprimat n grame, coninut n 100 g de
soluie msurat la origine, la temperatura de 20 grade/4 grade C.
Concentraia zaharometric exprimat n grade Plato, n funcie de care se calculeaz i
se vireaz la bugetul de stat accizele, este cea nscris n specificaia tehnic elaborat pe
baza standardului n vigoare pentru fiecare sortiment, care trebuie s fie aceeai cu cea
nscris pe etichetele de comercializare a sortimentelor de bere. Abaterea admis este de
0,5 grade Plato;
b) pentru vinuri spumoase, buturi fermentate spumoase i produse intermediare:
A = K x R x Q,
unde:
A = cuantumul accizei
K = acciza unitar prevzut la nr. crt. 2.2, 3.2 i 4 din anexa nr. 1 la titlul V din Codul
fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
3
Q = cantitatea n hectolitri
c) pentru alcool etilic:
C x K x R x Q,
A = ---------------
100
unde:
A = cuantumul accizei
C = concentraia alcoolic exprimat n procente de volum
K = acciza specific, n funcie de capacitatea de producie anual, prevzut la nr. crt. 5
din anexa nr. 1 la titlul V din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
Q = cantitatea n hectolitri
d) pentru igarete:
Total acciz = A1 + A2,
n care:
A1 = acciza specific
A2 = acciza ad valorem
A1 = K1 x R x Q1
A2 = K2 x PA x Q2,
unde:
K1 = acciza specific prevzut n anexa nr. 6 la titlul V din Codul fiscal
K2 = acciza ad valorem prevzut n anexa nr. 6 la titlul V din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
PA = preul de vnzare cu amnuntul
Q1 = cantitatea exprimat n uniti de 1.000 buc. igarete
Q2 = numrul de pachete de igarete aferente lui Q1
e) pentru igri, i igri de foi:
A = Q x K x R,
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea exprimat n uniti de 1.000 buc. igri
K = acciza unitar prevzut la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul V din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
f) pentru tutun de fumat fin tiat, destinat rulrii n igarete i pentru alte tutunuri de fumat:
A = Q x K x R,
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea n kg
K = acciza unitar prevzut la nr. crt. 8 i 9 din anexa nr. 1 la titlul V din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
g) pentru produse energetice:
A = Q x K x R,
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea exprimat n tone, 1.000 litri sau gigajouli
K = acciza unitar prevzut la nr. crt. 10 - 17 din anexa nr. 1 la titlul V din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
Pentru gazul natural, determinarea coninutului de energie furnizat se face n
4
conformitate cu Regulamentul de msurare a cantitilor de gaze naturale tranzacionate
angro, aprobat prin decizia preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei.
h) pentru electricitate:
A = Q x K x R,
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea de energie electric activ exprimat n MWh
K = acciza unitar prevzut la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul V Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
(3) Pentru buturile alcoolice - altele dect bere; vinuri; buturi fermentate, altele dect
bere i vinuri i produse intermediare -, precum i pentru produsele din grupa tutunului
prelucrat, se calculeaz contribuia pentru finanarea unor cheltuieli de sntate prevzut
la art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(4) Pentru buturile alcoolice, igaretele, igrile i igrile de foi, se calculeaz cota de 1%
datorat Ageniei Naionale pentru Sport, prevzut n Legea educaiei fizice i sportului nr.
69/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, cot care se aplic asupra valorii
accizelor determinate potrivit prevederilor alin. (2), diminuat cu valoarea contribuiei pentru
finanarea unor cheltuieli de sntate prevzute la alin. (3).
(5) Valoarea accizelor datorate bugetului de stat reprezint diferena dintre valoarea
accizelor determinat potrivit prevederilor alin. (2) din care se deduc: contribuia prevzut
la alin. (3), cota de 1% prevzut la alin. (4) i, dup caz, contravaloarea marcajelor utilizate
pentru marcarea produselor supuse acestui regim, conform procedurii prevzute la pct.
117.3.
(6) n nelesul prezentelor norme metodologice, accize percepute reprezint accizele
stabilite i nregistrate n evidenele contabile ale pltitorului de accize ce urmeaz a fi virate
la bugetul de stat n termenele prevzute n titlul V din Codul fiscal.
A+T. 20-@* Ae2ini7ii
Cn n7elesul p#ezentului capit%l1 se v%# 2%l%si u#$0t%a#ele de2ini7ii4
1. p#%dusele accizabile sunt p#%dusele p#ev0zute la a#t. 20-@21 supuse
#e3le$ent0#il%# p#ivind accizele p%t#ivit p#ezentului capit%lB
2. p#%duc7ia de p#%duse accizabile #ep#ezint0 %#ice %pe#a7iune p#in ca#e aceste
p#%duse sunt 2ab#icate1 p#%cesate sau t#ans2%#$ate sub %#ice 2%#$0B
*. ant#ep%zita#ul aut%#izat este pe#s%ana 2izic0 sau Du#idic0 aut%#izat0 de aut%#itatea
c%$petent01 n cad#ul activit07ii sale1 s0 p#%duc01 s0 t#ans2%#$e1 s0 de7in01 s0
p#i$easc0 sau s0 expedieze p#%duse accizabile n #e3i$ suspensiv de accize nt#-un
ant#ep%zit 2iscalB
4. ant#ep%zitul 2iscal este l%cul n ca#e p#%dusele accizabile sunt p#%duse1
t#ans2%#$ate1 de7inute1 p#i$ite sau expediate n #e3i$ suspensiv de accize de c0t#e
un ant#ep%zita# aut%#izat n cad#ul activit07ii sale1 n c%ndi7iile p#ev0zute de p#ezentul
capit%l i de n%#$ele $et%d%l%3iceB
5. T#atat nsea$n0 T#atatul de institui#e a %$unit07ii 'u#%peneB
-. stat $e$b#u i te#it%#iul unui stat $e$b#u nsea$n0 te#it%#iul 2iec0#ui stat
$e$b#u al %$unit07ii c0#uia i se aplic0 c%n2%#$itate cu a#t. 266 din T#atat1 cu
excep7ia te#it%#iil%# te#7eB
,. %$unitate i te#it%#iul %$unit07ii nsea$n0 te#it%#iile statel%# $e$b#e1 ast2el
cu$ sunt de2inite la pct. -B
?. te#it%#ii te#7e nsea$n0 te#it%#iile p#ev0zute la a#t. 20-@4 alin. .1/ i .2/B
6. 7a#0 te#70 nsea$n0 %#ice stat sau te#it%#iu c0#uia nu i se aplic0 T#atatulB
10. p#%cedu#0 va$al0 suspensiv0 sau #e3i$ va$al suspensiv nsea$n0 %#ica#e
dint#e p#%cedu#ile speciale p#ev0zute de +e3ula$entul .''/ n#. 2.61*:1662 al
5
%nsiliului din 12 %ct%$b#ie 1662 de institui#e a %dului Va$al %$unita#1 al c0#%#
%biect l c%nstituie $0#2u#ile nec%$unita#e n $%$entul int#0#ii pe te#it%#iul va$al al
%$unit07ii1 dep%zita#ea te$p%#a#01 z%nele libe#e sau ant#ep%zitele libe#e1 p#ecu$ i
%#ica#e dint#e p#%cedu#ile p#ev0zute la a#t. ?4 alin. .1/ lit. a/ din acest #e3ula$entB
11. #e3i$ suspensiv de accize nsea$n0 un #e3i$ 2iscal aplicat p#%duce#ii1
t#ans2%#$0#ii1 de7ine#ii sau deplas0#ii de p#%duse accizabile ca#e nu 2ac %biectul unei
p#%cedu#i %#i al unui #e3i$ va$al suspensiv1 accizele 2iind suspendateB
12. i$p%#t de p#%duse accizabile nsea$n0 int#a#ea pe te#it%#iul %$unit07ii de
p#%duse accizabile1 cu excep7ia cazului n ca#e p#%dusele1 la int#a#ea l%# pe te#it%#iul
%$unit07ii1 sunt plasate sub un #e3i$ sau sub % p#%cedu#0 va$al0 suspensiv01
p#ecu$ i iei#ea l%# dint#-un #e3i$ %#i % p#%cedu#0 va$al0 suspensiv0B
1*. destinata# n#e3ist#at nsea$n0 pe#s%ana 2izic0 sau Du#idic0 aut%#izat0 de
aut%#itatea c%$petent01 n cad#ul activit07ii sale i n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele
$et%d%l%3ice1 s0 p#i$easc0 p#%duse accizabile ca#e se deplaseaz0 n #e3i$
suspensiv de accize dint#-un alt stat $e$b#uB
14. expedit%# n#e3ist#at nsea$n0 pe#s%ana 2izic0 sau Du#idic0 ca#e i$p%#t0
p#%duse accizabile i este aut%#izat0 de aut%#itatea c%$petent01 n cad#ul activit07ii
sale i n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice1 exclusiv s0 expedieze
p#%dusele accizabile ca#e se deplaseaz0 n #e3i$ suspensiv de accize n u#$a pune#ii
n libe#0 ci#cula7ie a acest%#a n c%n2%#$itate cu a#t. ,6 din +e3ula$entul .''/ n#.
2.61*:62B
15. c%dul ) #ep#ezint0 p%zi7ia ta#i2a#01 subp%zi7ia ta#i2a#0 sau c%dul ta#i2a#1 aa
cu$ este p#ev0zut0:p#ev0zut n +e3ula$entul ' n#. 2.-5?:?, al %nsiliului din 2*
iulie 16?, p#ivind )%$enclatu#a ta#i2a#0 i statistic0 i Ta#i2ul Va$al %$un1 n
vi3%a#e de la 16 %ct%$b#ie 16621 ia# n cazul p#%dusel%# ene#3etice1 n vi3%a#e de la 1
ianua#ie 2002. "#i de cte %#i inte#vin $%di2ic0#i n n%$enclatu#a c%$binat0 a
Ta#i2ului va$al c%$un1 c%#esp%nden7a dint#e c%du#ile ) p#ev0zute n p#ezentul
capit%l i n%ile c%du#i ) se va #ealiza p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele
$et%d%l%3iceB
1-. sup#ave38e#e 2iscal0 #ep#ezint0 %#ice ac7iune sau p#%cedu#0 de inte#ven7ie a
aut%#it07ii c%$petente pent#u p#eveni#ea1 c%$bate#ea i sanc7i%na#ea 2#audei 2iscale.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
72. (1) Prin noiunea activitate de producie se nelege orice operaiune prin care
produsele accizabile sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice form, inclusiv
operaiunile de mbuteliere i ambalare a produselor accizabile n vederea eliberrii pentru
consum a acestora.
(2) n activitatea de producie este inclus i operaiunea de extracie a produselor
energetice, aa cum sunt definite la art. 206^16 alin. (1) din Codul fiscal.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), operaiunile de aditivare a produselor
energetice i de amestec a acestora cu produse realizate din biomas n regim suspensiv
de accize pot !i realizate n antrepozitele !iscale de depozitare. (modificat de H.G.
nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(4) n nelesul prezentelor norme metodologice, autoritatea competent poate fi:
a) Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate,
instituit prin ordin al ministrului finanelor publice, denumit n continuare Comisie;
b) direcia de specialitate care asigur secretariatul Comisiei i direcia cu atribuii n
elaborarea legislaiei privind regimul accizelor din cadrul Ministerului Finanelor Publice,
denumite n continuare autoritate fiscal central;
c) direciile de specialitate din cadrul Autoritii Naionale a Vmilor, denumite n
continuare autoritate vamal central;
d) direciile generale ale finanelor publice judeene sau a municipiului Bucureti i
Direcia general de administrare a marilor contribuabili, denumite n continuare autoritate
fiscal teritorial;
e) direciile regionale pentru accize i operaiuni vamale, direciile judeene pentru accize
6
i operaiuni vamale sau a municipiului Bucureti, iar n cazul operatorilor economici mari
contribuabili, Direcia de autorizri i tarif vamal din cadrul Autoritii Naionale a Vmilor i
direciile regionale pentru accize i operaiuni vamale, denumite n continuare autoritate
vamal teritorial; (modificat de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
f) comisiile constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal, denumite n continuare comisii teritoriale. (introdus de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(5) Pentru produsele supuse accizelor armonizate, poziia tarifar, subpoziia tarifar sau
codul tarifar care stau la baza definirii acestor produse sunt cele prevzute n Regulamentul
CEE nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar i statistic i
Tariful Vamal Comun, n vigoare de la 19 octombrie 1992.
(6) Pentru produsele energetice, poziia tarifar, subpoziia tarifar sau codul tarifar care
stau la baza definirii acestor produse sunt cele prevzute n Regulamentul CEE nr. 2.658/87
al Consiliului din 23 iulie 1987, amendat prin Regulamentul CE nr. 2.031/2001 n vigoare de
la 1 ianuarie 2002.
(7) Actualizarea codurilor nomenclaturii combinate pentru produsele energetice se va
face printr-o decizie de actualizare n conformitate cu prevederile art. 2 paragraful 5 i art.
27 din Directiva 2003/96/CE, decizie adoptat de Comitetul privind accizele, stabilit prin art.
43 alin. (1) al Directivei 2008/118/CE.
A+T. 20-@4 Alte te#it%#ii de aplica#e
.1/ &unt c%nside#ate te#it%#ii te#7e u#$0t%a#ele te#it%#ii ca#e 2ac pa#te din te#it%#iul
va$al al %$unit07ii4
a/ insulele ana#eB
b/ depa#ta$entele 2#anceze de peste $0#iB
c/ insulele AlandB
d/ insulele An3l%-)%#$ande .8annel Islands/.
.2/ &unt c%nside#ate te#it%#ii te#7e i te#it%#iile ca#e int#0 sub inciden7a a#t. 266 alin.
.4/ din T#atat1 p#ecu$ i u#$0t%a#ele te#it%#ii ca#e nu 2ac pa#te din te#it%#iul va$al al
%$unit07ii4
a/ insula >el3%landB
b/ te#it%#iul Eusin3enB
c/ eutaB
d/ ;elillaB
e/ Livi3n%B
2/ a$pi%ne dFItaliaB
3/ apele italiene ale lacului Lu3an%.
.*/ "pe#a7iunile cu p#%duse accizabile e2ectuate p#%venind din sau avnd ca
destina7ie4
a/ !#incipatul ;%nac% sunt t#atate ca deplas0#i dinsp#e sau c0t#e =#an7aB
b/ &an ;a#in% sunt t#atate ca deplas0#i dinsp#e sau c0t#e ItaliaB
c/ z%nele AG#%ti#i i A8eGelia a2late sub suve#anitatea +e3atului Unit sunt t#atate ca
deplas0#i dinsp#e sau c0t#e ip#uB
d/ insula ;an sunt t#atate ca deplas0#i dinsp#e sau c0t#e +e3atul UnitB
e/ Hun38%lz i ;ittelbe#3 .Ileines Jalse#tal/ sunt t#atate ca deplas0#i dinsp#e sau
c0t#e <e#$ania.
.4/ =%#$alit07ile stabilite p#in disp%zi7iile va$ale c%$unita#e cu p#ivi#e la int#a#ea
p#%dusel%# pe te#it%#iul va$al al %$unit07ii se aplic0 $utatis $utandis int#0#ii pe
te#it%#iul %$unit07ii a p#%dusel%# accizabile ca#e p#%vin din unul dint#e te#it%#iile
$en7i%nate la alin. .1/.
.5/ =%#$alit07ile stabilite p#in disp%zi7iile va$ale c%$unita#e cu p#ivi#e la iei#ea
p#%dusel%# din te#it%#iul va$al al %$unit07ii se aplic0 $utatis $utandis iei#ii
p#%dusel%# accizabile de pe te#it%#iul %$unit07ii ca#e au ca destina7ie unul dint#e
te#it%#iile $en7i%nate la alin. .1/.
7
.-/ &ec7iunile a ,-a i a 6-a din p#ezentul capit%l nu se aplic0 p#%dusel%# accizabile
ca#e 2ac %biectul unei p#%cedu#i sau al unui #e3i$ va$al suspensiv.
A+T. 20-@5 =aptul 3ene#at%#
!#%dusele accizabile sunt supuse accizel%# la $%$entul4
a/ p#%duce#ii acest%#a1 inclusiv1 ac%l% unde este cazul1 la $%$entul ext#ac7iei
acest%#a1 pe te#it%#iul %$unit07iiB
b/ i$p%#tului acest%#a pe te#it%#iul %$unit07ii.
A+T. 20-@- 'xi3ibilitatea
.1/ Accizele devin exi3ibile n $%$entul elibe#0#ii pent#u c%nsu$ i n statul
$e$b#u n ca#e se 2ace elibe#a#ea pent#u c%nsu$.
.2/ %ndi7iile de exi3ibilitate i nivelul accizel%# ca#e u#$eaz0 s0 2ie aplicate sunt
cele n vi3%a#e la data la ca#e accizele devin exi3ibile n statul $e$b#u n ca#e a#e l%c
elibe#a#ea pent#u c%nsu$.
A+T. 20-@, 'libe#a#ea pent#u c%nsu$
.1/ Cn n7elesul p#ezentului capit%l1 elibe#a#ea pent#u c%nsu$ #ep#ezint04
a/ iei#ea p#%dusel%# accizabile1 inclusiv ne#e3ula$enta#01 dint#-un #e3i$
suspensiv de accizeB
b/ de7ine#ea de p#%duse accizabile n a2a#a unui #e3i$ suspensiv de accize pent#u
ca#e accizele nu au 2%st pe#cepute n c%n2%#$itate cu disp%zi7iile p#ezentului capit%lB
c/ p#%duce#ea de p#%duse accizabile1 inclusiv ne#e3ula$enta#01 n a2a#a unui #e3i$
suspensiv de accizeB
d/ i$p%#tul de p#%duse accizabile1 c8ia# i ne#e3ula$enta#1 cu excep7ia cazului n
ca#e p#%dusele accizabile sunt plasate1 i$ediat dup0 i$p%#t1 n #e3i$ suspensiv de
accizeB
e/ utiliza#ea de p#%duse accizabile n inte#i%#ul ant#ep%zitului 2iscal alt2el dect ca
$ate#ie p#i$0.
.2/ 'libe#a#e pent#u c%nsu$ se c%nside#0 i de7ine#ea n sc%pu#i c%$e#ciale de
c0t#e un c%$e#ciant de p#%duse accizabile1 ca#e au 2%st elibe#ate n c%nsu$ n alt stat
$e$b#u sau au 2%st i$p%#tate n alt stat $e$b#u i pent#u ca#e accizele nu au 2%st
pe#cepute n +%$nia.
.*/ ;%$entul elibe#0#ii pent#u c%nsu$ este4
a/ n situa7iile p#ev0zute la a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. a/ pct. 21 $%$entul p#i$i#ii
p#%dusel%# accizabile de c0t#e destinata#ul n#e3ist#atB
b/ n situa7iile p#ev0zute la a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. a/ pct. 41 $%$entul p#i$i#ii
p#%dusel%# accizabile de c0t#e bene2icia#ul scuti#ii de la a#t. 20-@5-B
c/ n situa7iile p#ev0zute la a#t. 20-@*0 alin. .*/1 $%$entul p#i$i#ii p#%dusel%#
accizabile la l%cul de liv#a#e di#ect0.
.4/ )u se c%nside#0 elibe#a#e pent#u c%nsu$ $ica#ea p#%dusel%# accizabile din
ant#ep%zitul 2iscal1 n c%ndi7iile p#ev0zute n sec7iunea a 6-a din p#ezentul capit%l i
c%n2%#$ p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice1 c0t#e4
a/ un alt ant#ep%zit 2iscal n +%$nia sau n alt stat $e$b#uB
b/ un destinata# n#e3ist#at din alt stat $e$b#uB
c/ un te#it%#iu din a2a#a te#it%#iului c%$unita#.
.5/ Aist#u3e#ea t%tal0 sau pie#de#ea i#e$ediabil0 a p#%dusel%# accizabile a2late sub
#e3i$ suspensiv de accize1 dint#-% cauz0 ce 7ine de natu#a p#%dusel%#1 ca u#$a#e a
unui caz 2%#tuit %#i de 2%#70 $aD%#0 sau ca % c%nsecin70 a aut%#iz0#ii de c0t#e
aut%#itatea c%$petent01 nu este c%nside#at0 elibe#a#e pent#u c%nsu$.
.-/ Cn sensul p#ezentului capit%l1 p#%dusele sunt c%nside#ate dist#use t%tal sau
pie#dute i#e$ediabil atunci cnd devin inutilizabile ca p#%duse accizabile. Aist#u3e#ea
t%tal0 sau pie#de#ea i#e$ediabil0 a p#%dusel%# accizabile t#ebuie d%vedit0 aut%#it07ii
c%$petente1 p%t#ivit p#eciz0#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice.
8
.,/ Cn cazul unui p#%dus accizabil ca#e a#e d#eptul de a 2i scutit de accize1 utiliza#ea
n %#ice sc%p ca#e nu este n c%n2%#$itate cu scuti#ea este c%nside#at0 elibe#a#e
pent#u c%nsu$.
.?/ Cn cazul unui p#%dus ene#3etic1 pent#u ca#e accizele nu au 2%st ante#i%# exi3ibile1
elibe#a#e pent#u c%nsu$ se c%nside#0 atunci cnd p#%dusul ene#3etic este %2e#it sp#e
vnza#e %#i este utilizat d#ept c%$bustibil pent#u $%t%# sau c%$bustibil pent#u
nc0lzi#e.
.6/ Cn cazul unui p#%dus accizabil1 pent#u ca#e acciza nu a 2%st ante#i%# exi3ibil01 se
c%nside#0 elibe#a#e pent#u c%nsu$ atunci cnd p#%dusul accizabil este dep%zitat nt#-
un ant#ep%zit 2iscal pent#u ca#e s-a #ev%cat %#i s-a anulat aut%#iza7ia. Acciza devine
exi3ibil0 la data la ca#e decizia de #ev%ca#e a aut%#iza7iei de ant#ep%zit 2iscal p#%duce
e2ectele %#i la data c%$unic0#ii deciziei de anula#e a aut%#iza7iei de ant#ep%zit 2iscal1
pent#u p#%dusele accizabile ce p%t 2i elibe#ate pent#u c%nsu$.
.10/ Cn cazul unui p#%dus accizabil1 pent#u ca#e acciza nu a 2%st ante#i%# exi3ibil01
se c%nside#0 elibe#a#e pent#u c%nsu$ atunci cnd p#%dusul accizabil este dep%zitat
nt#-un ant#ep%zit 2iscal pent#u ca#e aut%#iza7ia a expi#at i nu a 2%st e$is0 % n%u0
aut%#iza7ie. .int#%dus de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
)%#$e $et%d%l%3ice 4
73. (1) Nu se consider eliberare pentru consum deplasarea produselor energetice din
antrepozitul fiscal n vederea alimentrii navelor sau aeronavelor care au ca destinaie un
teritoriu din afara teritoriului comunitar, fiind asimilat unei operaiuni de export. De
asemenea, operaiunea de alimentare cu produse energetice a navelor sau aeronavelor
care au ca destinaie un teritoriu din afara teritoriului comunitar este asimilat unei
operaiuni de export.
(2) Nu se consider eliberare pentru consum distrugerea total sau pierderea
iremediabil de produse accizabile, dac acestea intervin n timpul n care se afl ntr-un
regim suspensiv de accize i dac:
a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit n Romnia datorit vrsrii, spargerii,
incendierii, contaminrii, inundaiilor sau altor cazuri de for major;
b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit n Romnia datorit evaporrii sau altor
cauze care reprezint rezultatul natural al producerii, deinerii sau deplasrii produsului;
c) este ca urmare a autorizrii de ctre autoritatea vamal teritorial.
(3) Pentru produsele accizabile aflate n una dintre situaiile prevzute la alin. (2) nu se
datoreaz accize, atunci cnd sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) se prezint imediat autoritii vamale teritoriale dovezi suficiente despre evenimentul
produs, precum i informaii precise cu privire la cantitatea de produs care nu este
disponibil pentru a fi folosit n Romnia, n cazul prevzut la alin. (2) lit. a);
b) pot fi dovedite prin procese-verbale privind nregistrarea distrugerii totale sau a
pierderii iremediabile;
c) se ncadreaz, n cazul de la alin. (2) lit. b), n limitele prevzute n normele tehnice ale
utilajelor i instalaiilor sau n coeficienii maximi de pierderi specifice activitilor de
depozitare, manipulare, distribuie i transport prevzui n studiile realizate de persoane
juridice abilitate la solicitarea antrepozitarului interesat; i
d) sunt evideniate i nregistrate n contabilitate.
(4) n situaia prevzut la alin. (3) lit. c) responsabilitatea fa de corectitudinea
coeficienilor maximi de pierderi revine persoanei juridice abilitate s efectueze studiile
respective.
(5) Antrepozitarii autorizai au obligaia ca o copie a studiilor prevzute la alin. (3) lit. c) s
fie depus la autoritatea vamal teritorial n vederea nregistrrii i pstrrii de ctre
aceast autoritate, iar n cazul produselor energetice studiile vor purta i viza Ministerului
Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri.
(6) Condiiile privind autorizarea distrugerii ntr-un antrepozit fiscal a produselor accizabile
care nu au fost eliberate n consum, atunci cnd se datoreaz unor cauze fortuite sau de
9
for major ori atunci cnd produsele nu mai ndeplinesc condiiile de comercializare, se
stabilesc prin ordin
3
al ministrului finanelor publice.
(7) n cazul pierderilor nregistrate ntr-un antrepozit fiscal autorizat pentru producia
i/sau depozitarea de produse accizabile cu nivele diferite de accize, acciza aferent
pierderilor, atunci cnd acestea nu se ncadreaz n una dintre situaiile prevzute la alin.
(2) i cnd pierderile respective nu pot fi individualizate pe categorii de produse accizabile,
se calculeaz cu cota cea mai mare practicat n antrepozitul fiscal respectiv.
(8) n cazul unui produs energetic pentru care acciza nu a fost anterior exigibil i care,
prin schimbarea destinaiei iniiale, este oferit spre vnzare sau utilizat drept combustibil ori
carburant, acciza devine exigibil la data la care produsul energetic este oferit spre vnzare,
obligaia plii accizei revenind vnztorului, sau la data la care este utilizat drept
combustibil sau carburant, obligaia plii accizei revenind utilizatorului.
(9) n cazul pierderilor de produse intervenite pe parcursul transportului intracomunitar al
produselor accizabile n regim suspensiv de accize, la sosirea produselor n Romnia, pe
baza documentelor justificative prezentate de primitor, autoritatea vamal teritorial va
stabili natura pierderilor i regimul de admitere al acestora.
(10) Pentru pierderile neadmise ca neimpozabile se datoreaz accizele aferente
acestora n Romnia, calculate pe baza cotelor de accize n vigoare la momentul constatrii
de primitorul produselor accizabile, obligaia de plat a accizelor la bugetul statului revenind
n sarcina expeditorului.
(10) Pentru pierderile neadmise ca neimpozabile se datoreaz accizele aferente acestora
n Romnia, calculate pe baza cotelor de accize n vigoare la momentul constatrii de
primitorul produselor accizabile, obligaia de plat a accizelor la bugetul statului revenind n
sarcina expeditorului. n cazul produselor energetice pentru care nu este prevzut un nivel
de accize, se datoreaz o acciz la nivelul aplicabil combustibilului pentru nclzire sau
combustibilului pentru motor echivalent. (completat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(10^1) Prevederile alin. (9) i (10) se aplic n mod corespunztor i n cazul pierderilor
de produse intervenite pe parcursul transportului naional al produselor accizabile n regim
suspensiv de accize. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(11) n toate situaiile n care distrugerea sau pierderea produselor accizabile nu se
admite ca neimpozabil, acciza devine exigibil la data la care autoritatea vamal teritorial
a stabilit regimul pierderilor i se pltete n termen de 5 zile de la aceast dat.
A+T. 20-@? I$p%#tul
.1/ Cn n7elesul p#ezentului titlu1 i$p%#t #ep#ezint0 %#ice int#a#e de p#%duse
accizabile din a2a#a te#it%#iului c%$unita#1 cu excep7ia4
a/ plas0#ii p#%dusel%# accizabile i$p%#tate sub #e3i$ va$al suspensiv n +%$niaB
b/ dist#u3e#ii sub sup#ave38e#ea aut%#it07ii va$ale a p#%dusel%# accizabileB
c/ plas0#ii p#%dusel%# accizabile n z%ne libe#e1 ant#ep%zite libe#e sau p%#tu#i libe#e1
n c%ndi7iile p#ev0zute de le3isla7ia va$al0 n vi3%a#e.
.2/ &e c%nside#0 de ase$enea i$p%#t4
a/ sc%ate#ea unui p#%dus accizabil dint#-un #e3i$ va$al suspensiv1 n cazul n ca#e
p#%dusul #0$ne n +%$niaB
b/ utiliza#ea n sc%p pe#s%nal n +%$nia a un%# p#%duse accizabile plasate n
#e3i$ va$al suspensivB
c/ apa#i7ia %#ic0#ui alt eveni$ent ca#e 3ene#eaz0 %bli3a7ia pl07ii accizel%# la int#a#ea
p#%dusel%# accizabile din a2a#a te#it%#iului c%$unita#.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
74. (1) Acciza se consider a fi suspendat atunci cnd produsele supuse accizelor sunt
livrate ntre Romnia i alte state membre via ri AELS - Asociaia European a Liberului
Schimb -, sau ntre Romnia i o ar AELS sub o procedur intracomunitar de tranzit sau
via una sau mai multe ri tere nemembre AELS, n baza unui carnet TR sau ATA.
3
Vezi OMFP nr.418/2012
10
(2) Acciza se consider suspendat atunci cnd produsele supuse accizelor provin din
sau sunt destinate unor ri tere ori unor teritorii tere din cele menionate la art. 206^4 din
Codul fiscal.
A+T. 20-@6 !l0tit%#i de accize
.1/ !e#s%ana pl0tit%a#e de accize ca#e au devenit exi3ibile este4
a/ n ceea ce p#ivete iei#ea un%# p#%duse accizabile dint#-un #e3i$ suspensiv de
accize1 ast2el cu$ se $en7i%neaz0 la a#t. 20-@, alin. .1/ lit. a/4
1. ant#ep%zita#ul aut%#izat1 destinata#ul n#e3ist#at sau %#ice alt0 pe#s%an0 ca#e
elibe#eaz0 p#%dusele accizabile din #e3i$ul suspensiv de accize %#i n nu$ele c0#eia
se e2ectueaz0 aceast0 elibe#a#e i1 n cazul iei#ii ne#e3ula$enta#e din ant#ep%zitul
2iscal1 %#ice alt0 pe#s%an0 ca#e a pa#ticipat la aceast0 iei#eB
2. n cazul unei ne#e3uli n cu#sul unei deplas0#i a p#%dusel%# accizabile n #e3i$
suspensiv de accize1 ast2el cu$ este de2init0 la a#t. 20-@41 alin. .1/1 .2/ i .4/4
ant#ep%zita#ul aut%#izat1 expedit%#ul n#e3ist#at sau %#ice alt0 pe#s%an0 ca#e a
3a#antat plata accizel%# n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@54 alin. .1/ i .2/1 p#ecu$ i %#ice
pe#s%an0 ca#e a pa#ticipat la iei#ea ne#e3ula$enta#0 i ca#e avea cun%tin70 sau
ca#e a# 2i t#ebuit s0 aib0 cun%tin70 n $%d n%#$al de ca#acte#ul ne#e3ula$enta# al
acestei iei#iB
b/ n ceea ce p#ivete de7ine#ea un%# p#%duse accizabile1 ast2el cu$ se
$en7i%neaz0 la a#t. 20-@, alin. .1/ lit. b/4 pe#s%ana ca#e de7ine p#%dusele accizabile
sau %#ice alt0 pe#s%an0 i$plicat0 n de7ine#ea acest%#aB
c/ n ceea ce p#ivete p#%duce#ea un%# p#%duse accizabile1 ast2el cu$ se
$en7i%neaz0 la a#t. 20-@, alin. .1/ lit. c/4 pe#s%ana ca#e p#%duce p#%dusele accizabile
sau1 n cazul unei p#%duce#i ne#e3ula$enta#e1 %#ice alt0 pe#s%an0 i$plicat0 n
p#%duce#ea acest%#aB
d/ n ceea ce p#ivete i$p%#tul un%# p#%duse accizabile1 ast2el cu$ se $en7i%neaz0
la a#t. 20-@, alin. .1/ lit. d/4 pe#s%ana ca#e decla#0 p#%dusele accizabile sau n nu$ele
c0#eia p#%dusele sunt decla#ate n $%$entul i$p%#tului %#i1 n cazul unui i$p%#t
ne#e3ula$enta#1 %#ice alt0 pe#s%an0 i$plicat0 n i$p%#tul acest%#a.
.2/ Atunci cnd $ai $ulte pe#s%ane sunt %bli3ate s0 pl0teasc0 aceeai dat%#ie
p#ivind accizele1 acestea sunt %bli3ate s0 pl0teasc0 n s%lida# acea dat%#ie.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
75. Atunci cnd mai multe persoane sunt obligate s plteasc n solidar aceeai datorie
privind accizele, fiecare dintre aceste persoane poate fi urmrit pentru ntreaga datorie.
&'(IU)'A a 2-a Alc%%l i b0utu#i alc%%lice
A+T. 20-@10 Ee#e
.1/ Cn n7elesul p#ezentului capit%l1 be#e #ep#ezint0 %#ice p#%dus ncad#at la c%dul
) 220* 00 sau %#ice p#%dus ca#e c%n7ine un a$estec de be#e i de b0utu#i
nealc%%lice1 ncad#at la c%dul ) 220- 001 avnd1 i nt#-un caz1 i n altul1 %
c%ncent#a7ie alc%%lic0 $ai $a#e de 015K n v%lu$.
.2/ !ent#u be#ea p#%dus0 de $icii p#%duc0t%#i independen7i1 ca#e de7in instala7ii de
2ab#ica7ie cu % capacitate n%$inal0 ca#e nu dep0ete 200.000 8l:an1 se aplic0 accize
speci2ice #eduse. Acelai #e3i$ se aplic0 i pent#u be#ea p#%venit0 de la $icii
p#%duc0t%#i independen7i din alte state $e$b#e1 p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele
$et%d%l%3ice.
.*/ !#in $ici p#%duc0t%#i de be#e independen7i se n7ele3e t%7i %pe#at%#ii ec%n%$ici
$ici p#%duc0t%#i ca#e ndeplinesc cu$ulativ u#$0t%a#ele c%ndi7ii4 sunt %pe#at%#i
ec%n%$ici p#%duc0t%#i de be#e ca#e1 din punct de vede#e Du#idic i ec%n%$ic1 sunt
independen7i 2a70 de %#ice alt %pe#at%# ec%n%$ic p#%duc0t%# de be#eB utilizeaz0
instala7ii 2izice distincte de cele ale alt%# 2ab#ici de be#eB 2%l%sesc spa7ii de p#%duc7ie
di2e#ite de cele ale %#ic0#ui alt %pe#at%# ec%n%$ic p#%duc0t%# de be#e i nu
11
2unc7i%neaz0 sub licen7a de p#%dus a altui %pe#at%# ec%n%$ic p#%duc0t%# de be#e.
.*@1/ Ant#ep%zita#ul aut%#izat ca#e p#%duce i alte b0utu#i alc%%lice dect be#e nu
p%ate bene2icia de acciza speci2ic0 #edus0 p#ev0zut0 la alin. .2/. .int#%dus de ".<. int#%dus de ".<.
n#.15:2*.0?.20121 n vi3%a#e cu 01.01.201* n#.15:2*.0?.20121 n vi3%a#e cu 01.01.201*/ /
.4/ =ieca#e ant#ep%zita# aut%#izat $ic p#%duc0t%# de be#e a#e %bli3a7ia de a depune
la aut%#itatea c%$petent01 pn0 la data de 15 ianua#ie a 2iec0#ui an1 % decla#a7ie pe
p#%p#ia #0spunde#e p#ivind capacit07ile de p#%duc7ie pe ca#e le de7ine1 p%t#ivit
p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice.
.5/ 'ste exceptat0 de la plata accizel%# be#ea 2ab#icat0 de pe#s%ana 2izic0 i
c%nsu$at0 de c0t#e aceasta i $e$b#ii 2a$iliei sale1 cu c%ndi7ia s0 nu 2ie vndut0.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
76. (1) Pentru a beneficia de acciz redus n Romnia, micul productor de bere
independent nregistrat n alt stat membru trebuie s i dovedeasc acest statut printr-un
document certificat de autoritatea competent din acel stat membru.
(2) n situaia n care antrepozitarul autorizat ca mic productor de bere i mrete
capacitatea de producie prin achiziionarea de noi capaciti sau extinderea celor existente,
acesta va ntiina n scris autoritatea vamal teritorial despre modificrile produse, va
calcula i va vrsa la bugetul de stat accizele, n cuantumul corespunztor noii capaciti
totale de producie, ncepnd cu luna imediat urmtoare celei n care a avut loc punerea n
funciune a acesteia.
(3) Mrirea capacitii de producie ca urmare a achiziionrii de noi capaciti sau a
extinderii celor existente va fi notificat la autoritatea vamal teritorial n termen de 5 zile
de la producerea acesteia.
(4) n situaia n care antrepozitarul autorizat ca productor de bere i diminueaz
capacitatea de producie sub 200.000 hl/an prin dezafectarea sau vnzarea unei pri din
capacitatea total de producie, acesta va ntiina n scris autoritatea vamal teritorial
despre modificrile produse. Acest antrepozitar autorizat poate beneficia de nivelul redus de
acciz numai dac ndeplinete condiiile prevzute pentru micul productor de bere.
(5) n cazul prevzut la alin. (4) nivelul redus de acciz se va aplica ncepnd cu luna
imediat urmtoare celei n care a avut loc constatarea faptic de ctre autoritatea vamal
teritorial a veridicitii informaiilor aferente modificrilor aduse.
(6) n cazul n care diminuarea capacitii de producie se realizeaz prin dezafectarea
instalaiilor de producie, acestea vor fi sigilate de ctre autoritatea vamal teritorial.
A+T. 20-@11 Vinu#i
.1/ Cn n7elesul p#ezentului capit%l1 vinu#ile sunt4
a/ vinu#i linitite1 ca#e cup#ind t%ate p#%dusele ncad#ate la c%du#ile ) 2204 i
22051 cu excep7ia vinului spu$%s1 aa cu$ este de2init la lit. b/1 i ca#e4
1. au % c%ncent#a7ie alc%%lic0 $ai $a#e de 112K n v%lu$1 da# ca#e nu dep0ete
15K n v%lu$1 i la ca#e alc%%lul c%n7inut n p#%dusul 2init #ezult0 n nt#e3i$e din
2e#$enta#eB sau
2. au % c%ncent#a7ie alc%%lic0 $ai $a#e de 15K n v%lu$1 da# ca#e nu dep0ete
1?K n v%lu$1 au 2%st %b7inute 20#0 nici% $b%307i#e i la ca#e alc%%lul c%n7inut n
p#%dusul 2init #ezult0 n nt#e3i$e din 2e#$enta#eB
b/ vinu#i spu$%ase1 ca#e cup#ind t%ate p#%dusele ncad#ate la c%du#ile ) 2204 101
2204 21 101 2204 26 10 i 2205 i ca#e4
1. sunt p#ezentate n sticle nc8ise1 cu un d%p tip LLciupe#c0MM1 2ixat cu aDut%#ul
le30tu#il%#1 sau ca#e sunt sub p#esiune dat%#at0 di%xidului de ca#b%n n s%lu7ie e3al0
sau $ai $a#e de * ba#iB i
2. au % c%ncent#a7ie alc%%lic0 ca#e dep0ete 112K n v%lu$1 da# ca#e nu dep0ete
15K n v%lu$1 i la ca#e alc%%lul c%n7inut n p#%dusul 2init #ezult0 n nt#e3i$e din
2e#$enta#e.
.2/ 'ste exceptat de la plata accizel%# vinul 2ab#icat de pe#s%ana 2izic0 i c%nsu$at
de c0t#e aceasta i $e$b#ii 2a$iliei sale1 cu c%ndi7ia s0 nu 2ie vndut.
12
A+T. 20-@12 E0utu#i 2e#$entate1 altele dect be#e i vinu#i
.1/ Cn n7elesul p#ezentului capit%l1 b0utu#ile 2e#$entate1 altele dect be#e i vinu#i1
#ep#ezint04
a/ b0utu#i 2e#$entate linitite1 ca#e se ncad#eaz0 la c%du#ile ) 2204 i 2205 i ca#e
nu sunt p#ev0zute la a#t. 20-@111 p#ecu$ i t%ate p#%dusele ncad#ate la c%du#ile )
220- 001 cu excep7ia alt%# b0utu#i 2e#$entate spu$%ase1 aa cu$ sunt de2inite la lit.
b/1 i a p#%dusului p#ev0zut la a#t. 20-@101 avnd4
1. % c%ncent#a7ie alc%%lic0 ce dep0ete 112K n v%lu$1 da# nu dep0ete 10K n
v%lu$B sau
2. % c%ncent#a7ie alc%%lic0 ce dep0ete 10K n v%lu$1 da# nu dep0ete 15K n
v%lu$1 i la ca#e alc%%lul c%n7inut n p#%dusul 2init #ezult0 n nt#e3i$e din
2e#$enta#eB
b/ b0utu#i 2e#$entate spu$%ase ca#e se ncad#eaz0 la c%du#ile ) 220- 00 *11 220-
00 *61 2204 101 2204 21 101 2204 26 10 i 22051 ca#e nu int#0 sub inciden7a a#t. 20-@11
i ca#e sunt p#ezentate n sticle nc8ise1 cu un d%p tip LLciupe#c0MM1 2ixat cu aDut%#ul
le30tu#il%#1 sau ca#e sunt sub p#esiune dat%#at0 di%xidului de ca#b%n n s%lu7ie e3al0
sau $ai $a#e de * ba#i i ca#e4
1. au % c%ncent#a7ie alc%%lic0 ca#e dep0ete 112K n v%lu$1 da# nu dep0ete 1*K
n v%lu$B sau
2. au % c%ncent#a7ie alc%%lic0 ca#e dep0ete 1*K n v%lu$1 da# nu dep0ete 15K
n v%lu$1 i la ca#e alc%%lul c%n7inut n p#%dusul 2init #ezult0 n nt#e3i$e din
2e#$enta#e.
.2/ &unt exceptate de la plata accizel%# b0utu#ile 2e#$entate1 altele dect be#e i
vinu#i1 2ab#icate de pe#s%ana 2izic0 i c%nsu$ate de c0t#e aceasta i $e$b#ii 2a$iliei
sale1 cu c%ndi7ia s0 nu 2ie vndute.
A+T. 20-@1* !#%duse inte#$edia#e
.1/ Cn n7elesul p#ezentului capit%l1 p#%dusele inte#$edia#e #ep#ezint0 t%ate
p#%dusele ca#e au % c%ncent#a7ie alc%%lic0 ce dep0ete 112K n v%lu$1 da# nu
dep0ete 22K n v%lu$1 i ca#e se ncad#eaz0 la c%du#ile ) 22041 2205 i 220- 001
da# ca#e nu int#0 sub inciden7a a#t. 20-@10 - 20-@12.
.2/ &e c%nside#0 p#%dus inte#$edia# i %#ice b0utu#0 2e#$entat0 linitit0 p#ev0zut0
la a#t. 20-@12 alin. .1/ lit. a/1 ca#e a#e % c%ncent#a7ie alc%%lic0 ce dep0ete 515K n
v%lu$ i ca#e nu #ezult0 n nt#e3i$e din 2e#$enta#e1 ia# p%nde#ea de alc%%l abs%lut
.100K/ este n p#%p%#7ie de peste 50K p#%venit0 din baza 2e#$entat0 linitit01 inclusiv
vin i be#e.
.*/ &e c%nside#0 p#%dus inte#$edia# i %#ice b0utu#0 2e#$entat0 spu$%as0
p#ev0zut0 la a#t. 20-@12 alin. .1/ lit. b/1 ca#e a#e % c%ncent#a7ie alc%%lic0 ce dep0ete
?15K n v%lu$ i ca#e nu #ezult0 n nt#e3i$e din 2e#$enta#e1 ia# p%nde#ea de alc%%l
abs%lut .100K/ este n p#%p%#7ie de peste 50K p#%venit0 din baza 2e#$entat0 linitit01
inclusiv vin.
A+T. 20-@14 Alc%%l etilic
.1/ Cn n7elesul p#ezentului capit%l1 alc%%l etilic #ep#ezint04
a/ t%ate p#%dusele ca#e au % c%ncent#a7ie alc%%lic0 ce dep0ete 112K n v%lu$ i
ca#e sunt ncad#ate la c%du#ile ) 220, i 220?1 c8ia# atunci cnd aceste p#%duse 2ac
pa#te dint#-un p#%dus ncad#at la alt capit%l al n%$enclatu#ii c%$binateB
b/ p#%dusele ca#e au % c%ncent#a7ie alc%%lic0 ce dep0ete 22K n v%lu$ i ca#e
sunt cup#inse n c%du#ile ) 22041 2205 i 220- 00B
c/ 7uic0 i #ac8iu#i de 2#ucteB
d/ b0utu#i spi#t%ase p%tabile ca#e c%n7in p#%duse1 n s%lu7ie sau nu.
.2/ (uica i #ac8iu#ile de 2#ucte destinate c%nsu$ului p#%p#iu al 3%sp%d0#iil%#
individuale1 n li$ita unei cantit07i ec8ivalente de cel $ult 50 de lit#i de p#%dus pent#u
13
2ieca#e 3%sp%d0#ie individual0:an1 cu c%ncent#a7ia alc%%lic0 de 100K n v%lu$1 se
accizeaz0 p#in aplica#ea unei c%te de 50K din c%ta standa#d a accizei aplicate
alc%%lului etilic1 cu c%ndi7ia s0 nu 2ie vndute1 p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele
$et%d%l%3ice.
.*/ !ent#u alc%%lul etilic p#%dus n $icile distile#ii1 a c0#%# p#%duc7ie nu dep0ete
10 8ect%lit#i alc%%l pu#:an1 se aplic0 accize speci2ice #eduse.
.4/ Eene2iciaz0 de nivelul #edus al accizel%# $icile distile#ii ca#e sunt independente
din punct de vede#e Du#idic i ec%n%$ic de %#ice alt0 distile#ie1 nu 2unc7i%neaz0 sub
licen7a de p#%dus a unei alte distile#ii i ca#e ndeplinesc c%ndi7iile p#ev0zute de
n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
77. (1) Gospodria individual care deine n proprietate livezi de pomi fructiferi i
suprafee viticole poate s produc pentru consum propriu din propria recolt uic i
rachiuri din fructe, rachiuri din vin sau rachiuri din subproduse de vinificaie, denumite n
continuare uic i rachiuri, numai dac deine n proprietate instalaii corespunztoare
condiiilor tehnice minimale stabilite de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i avizate
de Ministerul Sntii. nstalaiile trebuie s fie de tip alambic.
(2) Gospodria individual este gospodria care aparine unei persoane fizice
productoare, a crei producie de uic i rachiuri este consumat de ctre aceasta i
membrii familiei sale.
(3) Toate gospodriile individuale care dein n proprietate instalaii de producie de uic
i rachiuri au obligaia de a se nregistra la autoritatea vamal teritorial n raza creia i au
domiciliul.
(4) nstalaiile de producie deinute de ctre gospodriile individuale nregistrate potrivit
alin. (3) vor purta obligatoriu sigiliile aplicate de ctre autoritatea vamal teritorial, pe toat
perioada de nefuncionare.
(5) Gospodriile individuale care produc pentru consumul propriu uic i rachiuri au
obligaia de a depune n acest sens, pn la data de 15 ianuarie a anului urmtor celui n
care se produc, o declaraie la autoritatea vamal teritorial n raza creia i au domiciliul.
Declaraia se ntocmete potrivit modelului prevzut n anexa nr. 31.
(6) Autoritatea vamal teritorial va ine o eviden a gospodriilor individuale menionate
la alin. (3) i (5), n care vor fi nscrise datele de identificare ale acestora, precum i
informaii privind instalaiile de producie deinute, operaiunile de desigilare/resigilare i
cantitile de produse declarate.
(7) Atunci cnd gospodria individual intenioneaz s produc uic i rachiuri din
recolta proprie, aceasta va solicita n scris autoritii vamale teritoriale n raza creia i are
domiciliul desigilarea instalaiei, menionnd totodat cantitatea i tipul de materie prim ce
urmeaz a se prelucra, perioada n care instalaia va funciona, precum i cantitatea de
produs estimat a se obine. n acest caz productorul trebuie s dein i mijloacele legale
necesare pentru msurarea cantitii i a concentraiei alcoolice a produselor obinute.
(8) n prima zi lucrtoare dup expirarea perioadei de funcionare a instalaiei de
producie de uic i rachiuri, autoritatea vamal teritorial care a desigilat instalaia va
proceda la resigilarea acesteia - dac productorul nu a solicitat modificarea perioadei de
funcionare a instalaiei declarat iniial -, precum i la calculul accizei datorate. n acest caz
acciza devine exigibil la momentul resigilrii instalaiilor de producie, iar termenul de plat
este pn la 25 a lunii imediat urmtoare celei n care acciza a devenit exigibil.
(9) Pentru uica i rachiurile de fructe destinate consumului propriu al unei gospodrii
individuale, n limita unei cantiti echivalente de cel mult 50 de litri de produs/an cu
concentraia alcoolic de 100% n volum, nivelul accizei datorate reprezint 50% din cota
standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 375 euro/hl alcool pur.
(10) Producia de uic i rachiuri pentru consumul propriu al unei gospodrii individuale
din recolta proprie, gospodrie care nu deine n proprietate instalaii de producie, poate fi
realizat n sistem de prestri de servicii numai n antrepozite fiscale autorizate pentru
producia de uic i rachiuri.
14
(11) n cazul prevzut la alin. (10), antrepozitele fiscale sunt obligate s in o eviden
distinct care s cuprind urmtoarele informaii: numele gospodriei individuale, cantitatea
de materii prime dat pentru prelucrare, cantitatea de produs finit rezultat, cantitatea de
produs finit preluat, din care pentru consum propriu, data prelurii, numele i semntura
persoanei care a preluat.
(12) Pentru uica i rachiurile destinate consumului propriu al gospodriei individuale
realizate n sistem de prestri de servicii ntr-un antrepozit fiscal de producie, acciza
datorat bugetului de stat va deveni exigibil la momentul prelurii produselor din
antrepozitul fiscal de producie. Beneficiarul prestaiei va plti prestatorului pe lng tariful
de prestare i acciza aferent cantitii de uic i rachiuri preluat. Pentru cantitatea de 50
de litri de produs destinat consumului propriu al unei gospodrii individuale, nivelul accizei
datorate reprezint 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 375
euro/hl alcool pur. Pentru cantitatea de produs preluat de gospodria individual care
depete aceast limit, inclusiv pentru consumul propriu al acesteia, nivelul accizei
datorate este nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic, respectiv 750 euro/hl alcool
pur.
(13) Cantitile de uic i rachiuri din fructe preluate de gospodriile individuale vor fi
nsoite de avizul de nsoire a mrfii emis de antrepozitul fiscal care a efectuat prestarea de
servicii, n care va fi nscris meniunea "cu accize pltite".
(14) Gospodria individual care intenioneaz s vnd din cantitile de uic i rachiuri
preluate de la antrepozitul fiscal de producie unde au fost realizate n sistem de prestri de
servicii, trebuie s respecte prevederile legale n vigoare privind comercializarea acestor
produse.
(15) Gospodria individual care produce ea nsi uic i rachiuri n vederea vnzrii
are obligaia de a se autoriza n calitate de antrepozitar, fiind tratat ca o mic distilerie,
atunci cnd producia anual este mai mic de 10 hl alcool pur.
(16) Prin mic distilerie, n nelesul prezentelor norme metodologice, se nelege mic
distilerie care aparine unei persoane fizice sau juridice care realizeaz o producie de alcool
etilic i/sau distilate, inclusiv uic i rachiuri, de pn la 10 hl alcool pur pe an - exclusiv
cantitile realizate n sistem de prestri de servicii pentru gospodriile individuale - i este
autorizat ca antrepozit fiscal de producie n condiiile prevzute la pct. 85.
&'(IU)'A a *-a Tutun p#eluc#at
A+T. 20-@15 Tutun p#eluc#at
.1/ Cn n7elesul p#ezentului capit%l1 tutun p#eluc#at #ep#ezint04
a/ 7i3a#eteB
b/ 7i30#i i 7i30#i de 2%iB
c/ tutun de 2u$at4
1. tutun de 2u$at 2in t0iat1 destinat #ul0#ii n 7i3a#eteB
2. alte tutunu#i de 2u$at.
.2/ &e c%nside#0 7i3a#ete4
a/ #ul%u#ile de tutun destinate 2u$atului ca ata#e i ca#e nu sunt 7i30#i sau 7i30#i de
2%i1 n sensul alin. .*/B
b/ #ul%u#ile de tutun ca#e se p%t int#%duce nt#-un tub de 8#tie de 7i3a#ete1 p#in
si$pla $nui#e neindust#ial0B
c/ #ul%u#ile de tutun ca#e se p%t n20u#a n 8#tie de 7i3a#ete1 p#in si$pla $nui#e
neindust#ial0B
d/ %#ice p#%dus ca#e c%n7ine t%tal sau pa#7ial alte substan7e dect tutunul1 da# ca#e
#espect0 c#ite#iile p#ev0zute la lit. a/1 b/ sau c/. .c%$pletat de "< n#.*0:*1.0?.20111 n
vi3%a#e cu 01.01.2012/
.*/ &e c%nside#0 7i30#i sau 7i30#i de 2%i1 dac01 avnd n vede#e p#%p#iet07ile acest%#a
i atept0#ile %binuite ale clien7il%#1 p%t i au #%lul exclusiv de a 2i 2u$ate ca ata#e1
15
dup0 cu$ u#$eaz04
a/ #ul%u#ile de tutun cu un nveli exte#i%# din tutun natu#alB
b/ #ul%u#ile de tutun cu u$plutu#0 $ixt0 $0#un7it0 i cu nveli exte#i%# de cul%a#ea
%binuit0 a unei 7i30#i de 2%i1 din tutun #ec%nstituit1 ca#e ac%pe#0 n nt#e3i$e
p#%dusul1 inclusiv1 dup0 caz1 2ilt#ul1 cu excep7ia v#2ului n cazul 7i30#il%# de 2%i cu
v#21 dac0 $asa unita#01 20#0 a include 2ilt#ul sau $utiucul1 nu este $ai $ic0 de 21* 3
i nici $ai $a#e de 10 3 i ci#cu$2e#in7a a cel pu7in % t#ei$e din lun3i$e nu este $ai
$ic0 de *4 $$B
c/ p#%dusele alc0tuite pa#7ial din substan7e altele dect tutun i ca#e ndeplinesc
c#ite#iile p#ev0zute la lit. a/ i b/B
.4/ &e c%nside#0 tutun de 2u$at4
a/ tutunul t0iat sau 20#$i7at nt#-un alt $%d1 #0sucit %#i p#esat n buc07i i ca#e
p%ate 2i 2u$at 20#0 p#eluc#a#e indust#ial0 ulte#i%a#0B
b/ deeu#i de tutun puse n vnza#e cu a$0nuntul ca#e nu int#0 sub inciden7a alin.
.2/ i .*/ i ca#e p%t 2i 2u$ate. Cn sensul p#ezentului a#tic%l1 deeu#ile de tutun sunt
c%nside#ate ca 2iind #estu#i de 2%i de tutun i p#%duse secunda#e %b7inute la
p#eluc#a#ea tutunului sau 2ab#ica#ea p#%dusel%# din tutunB
c/ %#ice p#%dus ca#e c%nst0 t%tal sau pa#7ial din alte substan7e dect tutunul1 da#
ca#e ndeplinete1 pe de alt0 pa#te1 c#ite#iile p#ev0zute la lit. a/ sau b/.
.5/ &e c%nside#0 tutun de 2u$at 2in t0iat1 destinat #ul0#ii n 7i3a#ete4
a/ tutunul de 2u$at aa cu$ este de2init la alin. .4/1 pent#u ca#e $ai $ult de 25K din
3#eutate % #ep#ezint0 pa#ticulele de tutun ce au % l07i$e de t0ie#e sub 115 $$B
b/ tutunul de 2u$at pent#u ca#e $ai $ult de 25K din 3#eutate % #ep#ezint0
pa#ticulele de tutun ca#e au % l07i$e de t0ie#e $ai $a#e de 115 $$ sau $ai $ult1 dac0
tutunul de 2u$at este vndut %#i destinat vnz0#ii pent#u #ula#ea n 7i3a#ete.
.5@1/ =0#0 a aduce atin3e#e p#evede#il%# alin. .2/ lit. d/ i alin. .4/ lit. c/1 p#%dusele
ca#e nu c%n7in tutun i ca#e sunt utilizate exclusiv n sc%pu#i $edicale nu sunt t#atate
ca tutun p#eluc#at1 p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice. .int#%dus de "<
n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012/
.-/ Un #ul%u de tutun p#ev0zut la alin. .2/ este c%nside#at1 pent#u aplica#ea accizei1
ca d%u0 7i3a#ete1 atunci cnd a#e % lun3i$e1 excluznd 2ilt#ul sau $utiucul1 $ai $a#e
de ? c$1 20#0 s0 dep0easc0 11 c$1 ca * 7i3a#ete1 excluznd 2ilt#ul sau $utiucul1
cnd a#e % lun3i$e $ai $a#e de 11 c$1 20#0 s0 dep0easc0 14 c$1 i aa $ai depa#te.
.,/ T%7i %pe#at%#ii ec%n%$ici pl0tit%#i de accize pent#u tutunul p#eluc#at1 p%t#ivit
p#ezentului capit%l1 au %bli3a7ia de a p#ezenta aut%#it07ii c%$petente liste cup#inznd
date cu p#ivi#e la p#%dusele accizabile elibe#ate pent#u c%nsu$1 n c%n2%#$itate cu
p#evede#ile din n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice4
77^ 1. (1) Antrepozitarii autorizai, destinatarii nregistrai sau importatorii autorizai pentru
produse din grupa tutunului prelucrat sunt obligai s prezinte lunar, odat cu situaia
utilizrii marcajelor, situaia produselor eliberate pentru consum de astfel de produse n luna
de raportare, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 31^1 sau n anexa nr. 31^2, dup caz.
(2) Situaia prevzut la alin. (1) se ntocmete n 3 exemplare, cu urmtoarele destinaii:
primul exemplar rmne la operatorul economic, exemplarul al doilea se transmite autoritii
vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comand pentru timbre, iar
exemplarul al treilea se transmite autoritii fiscale centrale - direcia cu atribuii n
elaborarea legislaiei n domeniul accizelor.
(3) Nu sunt tratate ca tutun prelucrat produsele care nu conin tutun i care sunt ncadrate
n categoria <<produse din plante medicinale sau aromatice pentru uz intern>>, n categoria
<<medicamente>> sau n categoria <<dispozitive medicale>>, potrivit Legii nr. 491/2003
privind plantele medicinale i aromatice, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, Legii nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordinului ministrului
sntii nr. 253/2010 privind nregistrarea dispozitivelor medicale. (introdus de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
16
&'(IU)'A a 4-a !#%duse ene#3etice
A+T. 20-@1- !#%duse ene#3etice
.1/ Cn n7elesul p#ezentului capit%l1 p#%dusele ene#3etice sunt4
a/ p#%dusele cu c%du#ile ) de la 150, la 151?1 dac0 acestea sunt destinate
utiliz0#ii d#ept c%$bustibil pent#u nc0lzi#e sau c%$bustibil pent#u $%t%#B
b/ p#%dusele cu c%du#ile ) 2,011 2,02 i de la 2,04 la 2,15B
c/ p#%dusele cu c%du#ile ) 2601 i 2602B
d/ p#%dusele cu c%dul ) 2605 11 001 ca#e nu sunt de %#i3ine sintetic01 dac0
acestea sunt destinate utiliz0#ii d#ept c%$bustibil pent#u nc0lzi#e sau c%$bustibil
pent#u $%t%#B
e/ p#%dusele cu c%dul ) *40*B
2/ p#%dusele cu c%dul ) *?11B
3/ p#%dusele cu c%dul ) *?1,B
8/ p#%dusele cu c%dul ) *?24 60 661 dac0 acestea sunt destinate utiliz0#ii d#ept
c%$bustibil pent#u nc0lzi#e sau c%$bustibil pent#u $%t%#.
.2/ Int#0 sub inciden7a p#evede#il%# sec7iunil%# a ,-a i a 6-a d%a# u#$0t%a#ele
p#%duse ene#3etice4
a/ p#%dusele cu c%du#ile ) de la 150, la 151?1 dac0 acestea sunt destinate
utiliz0#ii d#ept c%$bustibil pent#u nc0lzi#e sau c%$bustibil pent#u $%t%#B
b/ p#%dusele cu c%du#ile ) 2,0, 101 2,0, 201 2,0, *0 i 2,0, 50B
c/ p#%dusele cu c%du#ile ) de la 2,10 11 la 2,10 16 -6. !ent#u p#%dusele cu
c%du#ile ) 2,10 11 211 2,10 11 25 i 2,10 16 261 p#evede#ile sec7iunii a 6-a se v%#
aplica nu$ai ci#cula7iei c%$e#ciale n v#acB
d/ p#%dusele cu c%du#ile ) 2,111 cu excep7ia 2,11 111 2,11 21 i 2,11 26B
e/ p#%dusele cu c%dul ) 2601 10B
2/ p#%dusele cu c%du#ile ) 2602 201 2602 *01 2602 411 2602 421 2602 4* i 2602 44B
3/ p#%dusele cu c%dul ) 2605 11 001 ca#e nu sunt de %#i3ine sintetic01 dac0
acestea sunt destinate utiliz0#ii d#ept c%$bustibil pent#u nc0lzi#e sau c%$bustibil
pent#u $%t%#B
8/ p#%dusele cu c%dul ) *?24 60 661 dac0 acestea sunt destinate utiliz0#ii d#ept
c%$bustibil pent#u nc0lzi#e sau pent#u $%t%#B
i/ p#%dusele cu c%du#ile ) *?11 11 101 *?11 11 601 *?11 16 00 i *?11 60 00.
.int#%dus de ".<. n#.15:2*.0?.20121 n vi3%a#e cu 01.01.201* int#%dus de ".<. n#.15:2*.0?.20121 n vi3%a#e cu 01.01.201*/ /
.*/ !#%dusele ene#3etice pent#u ca#e se dat%#eaz0 accize sunt4
a/ benzina cu plu$b cu c%du#ile ) 2,10 11 *11 2,10 11 51 i 2,10 11 56B
b/ benzina 20#0 plu$b cu c%du#ile )2,10 11 *11 2,10 11 411 2,10 11 45 i 2,10 11 46B
c/ $%t%#ina cu c%du#ile ) de la 2,10 16 41 pn0 la 2,10 16 46B
d/ Ge#%senul cu c%du#ile ) 2,10 16 21 i 2,10 16 25B
e/ 3azul pet#%lie# lic8e2iat cu c%du#ile ) de la 2,11 12 11 pn0 la 2,11 16 00B
2/ 3azul natu#al cu c%du#ile ) 2,11 11 00 i 2,11 21 00B
3/ p0cu#a cu c%du#ile ) de la 2,10 16 -1 pn0 la 2,10 16 -6B
8/ c0#bunele i c%csul cu c%du#ile ) 2,011 2,02 i 2,04.
.4/ !#%dusele ene#3etice1 altele dect cele p#ev0zute la alin. .*/1 sunt supuse unei
accize dac0 sunt destinate a 2i utilizate1 puse n vnza#e %#i utilizate d#ept c%$bustibil
pent#u nc0lzi#e sau c%$bustibil pent#u $%t%#. )ivelul accizei va 2i 2ixat n 2unc7ie de
destina7ie1 la nivelul aplicabil c%$bustibilului pent#u nc0lzi#e sau c%$bustibilului
pent#u $%t%# ec8ivalent.
.4@1/ !#%dusele ene#3etice p#ev0zute la alin. .*/ lit. 3/ sau asi$ilate acest%#a1 dac0
sunt destinate a 2i utilizate1 puse n vnza#e %#i utilizate d#ept c%$bustibil pent#u
$%t%#1 cu excep7ia cel%# utilizate d#ept c%$bustibil pent#u navi3a7ie1 sunt supuse
unei accize la nivelul $%t%#inei. .int#%dus de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu
05.06.2011/
17
.5/ !e ln30 p#%dusele ene#3etice p#ev0zute la alin. .1/1 %#ice p#%dus destinat a 2i
utilizat1 pus n vnza#e %#i utilizat d#ept c%$bustibil pent#u $%t%# sau ca aditiv %#i
pent#u a c#ete v%lu$ul 2inal al c%$bustibilului pent#u $%t%# este accizat la nivelul
c%$bustibilului pent#u $%t%# ec8ivalent.
.-/ !e ln30 p#%dusele ene#3etice p#ev0zute la alin. .1/1 %#ice alt0 8id#%ca#bu#01 cu
excep7ia tu#bei1 destinat0 a 2i utilizat01 pus0 n vnza#e sau utilizat0 pent#u nc0lzi#e
este accizat0 cu acciza aplicabil0 p#%dusului ene#3etic ec8ivalent.
.,/ %nsu$ul de p#%duse ene#3etice n incinta unui l%c de p#%duc7ie de p#%duse
ene#3etice nu este c%nside#at a 2i un 2apt 3ene#at%# de accize n cazul n ca#e
c%nsu$ul c%nst0 n p#%duse ene#3etice p#%duse n incinta acelui l%c de p#%duc7ie.
nd acest c%nsu$ se e2ectueaz0 n alte sc%pu#i dect cel de p#%duc7ie i1 n special1
pent#u p#%pulsia ve8iculel%#1 se c%nside#0 2apt 3ene#at%# de accize.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
78. (1) n nelesul prezentelor norme metodologice, prin circulaie comercial n vrac se
nelege transportul produsului n stare vrsat fie prin cisterne, rezervoare sau alte
containere similare, care fac parte integrant din mijlocul de transport - camion-cistern,
vagon-cistern, nave petroliere etc. -, fie prin tancuri SO. De asemenea, circulaia
comercial n vrac include i transportul produselor n stare vrsat efectuat prin alte
containere mai mari de 210 litri n volum.
(2) Orice produs, altul dect cele de la alin. (3) al art. 206^16 din Codul fiscal, este supus
unei accize, atunci cnd:
a) produsul este realizat n scopul de a fi utilizat drept combustibil pentru nclzire sau
combustibil pentru motor;
b) produsul este pus n vnzare drept combustibil pentru nclzire sau combustibil pentru
motor;
c) produsul este utilizat drept combustibil pentru nclzire sau combustibil pentru motor.
(3) Orice operator economic aflat n una dintre situaiile prevzute la alin. (2) este obligat
ca nainte de producie, de vnzare sau de utilizarea produselor s adreseze o solicitare
Comisiei, pentru ncadrarea produselor respective din punctul de vedere al accizelor.
Solicitarea va fi nsoit obligatoriu de buletinul de analiz al produsului respectiv, emis de
un laborator agreat, de ncadrarea tarifar a produsului efectuat de autoritatea vamal
central i de avizul Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri referitor la
asimilarea produsului respectiv cu un produs echivalent pentru care sunt stabilite accize.
(3^1) Pe lng documentele prevzute la alin. (3), operatorul economic, altul dect
antrepozitarul autorizat, va depune la autoritatea fiscal central - direcia de specialitate
care asigur secretariatul Comisiei i urmtoarele documente:
a) copia certificatului de nregistrare la oficiul registrului comerului;
b) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerului, din care s rezulte
obiectul de activitate al operatorului economic;
c) confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea operatorului economic de pltitor de
accize;
d) autorizaia de mediu sau avizul de mediu, dup caz.
(3^2) Prevederile alin. (3) i (3^1) se aplic i n cazul operatorilor economici pentru
produsele prevzute la art. 206^16 alin. (5) i (6) din Codul fiscal.
(4) Pentru produsele aflate n una dintre situaiile prevzute la alin. (4), (5) i (6) ale art.
206^16 din Codul fiscal, pentru care operatorul economic nu ndeplinete obligaiile
prevzute la alin. (3), n cazul combustibilului pentru motor i al aditivilor se datoreaz o
acciz egal cu acciza prevzut pentru benzina fr plumb, iar n cazul combustibilului
pentru nclzire acciza datorat este cea prevzut pentru motorin.
(5) Nu intr sub incidena accizelor dect aditivii care intr n amestec cu combustibilii pentru motor sau
combustibilii pentru nclzire. .ab#%3at de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(6) Uleiurile lubrifiante destinate amestecului cu carburani pentru motoare n doi timpi nu
se accizeaz.
18
A+T. 20-@1, <az natu#al
.1/ <azul natu#al va 2i supus accizel%#1 ia# accizele v%# deveni exi3ibile la $%$entul
2u#niz0#ii de c0t#e dist#ibuit%#ii sau #edist#ibuit%#ii aut%#iza7i p%t#ivit le3ii di#ect c0t#e
c%nsu$at%#ii 2inali.
.2/ "pe#at%#ii ec%n%$ici aut%#iza7i n d%$eniul 3azului natu#al au %bli3a7ia de a se
n#e3ist#a la aut%#itatea c%$petent01 n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice.
.*/ Atunci cnd 3azul natu#al este 2u#nizat n +%$nia de un dist#ibuit%# sau de un
#edist#ibuit%# din alt stat $e$b#u1 ca#e nu este n#e3ist#at n +%$nia1 acciza devine
exi3ibil0 la 2u#niza#ea c0t#e c%nsu$at%#ul 2inal i va 2i pl0tit0 de % s%cietate
dese$nat0 de acel dist#ibuit%# sau #edist#ibuit%#1 ca#e t#ebuie s0 2ie n#e3ist#at0 la
aut%#itatea c%$petent0 din +%$nia.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
79. (1) nregistrarea operatorilor economici autorizai n domeniul gazelor naturale se face
la autoritatea fiscal central, direcia de specialitate care asigur secretariatul Comisiei.
Aceast obligaie revine operatorilor economici liceniai de autoritatea competent n
domeniu s distribuie sau s furnizeze gaz natural direct consumatorilor finali. nregistrarea
se face pe baza cererii prezentate n anexa nr. 32.
(2) n cazul gazului natural provenit de la un distribuitor sau redistribuitor dintr-un stat
membru i destinat a fi eliberat n consum n Romnia, acciza va deveni exigibil la
furnizarea ctre consumatorul final i va fi pltit de o societate desemnat n Romnia de
acel distribuitor sau redistribuitor, societate care are, de asemenea, obligaia de a se
nregistra la autoritatea fiscal central, direcia de specialitate care asigur secretariatul
Comisiei, n calitatea sa de reprezentant al furnizorului extern.
(3) Societatea la care se face referire la alin. (2) are obligaia de a fi nregistrat ca pltitor
de accize.
A+T. 20-@1? 0#bune1 c%cs i li3nit
0#bunele1 c%csul i li3nitul v%# 2i supuse accizel%# ca#e v%# deveni exi3ibile la
$%$entul liv#0#ii de c0t#e %pe#at%#ii ec%n%$ici p#%duc0t%#i sau de c0t#e %pe#at%#ii
ec%n%$ici ca#e e2ectueaz0 ac8izi7ii int#ac%$unita#e %#i ca#e i$p%#t0 ast2el de
p#%duse. Aceti %pe#at%#i ec%n%$ici au %bli3a7ia s0 se n#e3ist#eze la aut%#itatea
c%$petent01 n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
80. (1) Operatorii economici autorizai pentru extracia crbunelui i lignitului, operatorii
economici productori de cocs, precum i operatorii economici care efectueaz achiziii
intracomunitare sau import astfel de produse se vor nregistra n calitate de operatori
economici cu produse accizabile la autoritatea fiscal central, direcia de specialitate care
asigur secretariatul Comisiei. nregistrarea se face pe baza cererii prevzute n anexa nr.
32.
(2) Obligaia nregistrrii n calitate de operatori economici cu produse accizabile revine n
cazul produselor care se regsesc la alin. (3) de la art. 206^16 din Codul fiscal.
&'(IU)'A a 5-a 'ne#3ie elect#ic0
A+T. 20-@16 'ne#3ie elect#ic0
.1/ Cn n7elesul p#ezentului capit%l1 ene#3ia elect#ic0 este p#%dusul cu c%dul )
2,1-.
.2/ 'ne#3ia elect#ic0 va 2i supus0 accizel%#1 ia# acciza va deveni exi3ibil0 la
$%$entul 2u#niz0#ii ene#3iei elect#ice c0t#e c%nsu$at%#ii 2inali.
.*/ !#in de#%3a#e de la p#evede#ile a#t. 20-@51 nu se c%nside#0 ca 2iind 2apt
3ene#at%# de accize c%nsu$ul de ene#3ie elect#ic0 utilizat pent#u $en7ine#ea
capacit07ii de a p#%duce1 de a t#ansp%#ta i de a dist#ibui ene#3ie elect#ic01 n li$itele
stabilite de Aut%#itatea )a7i%nal0 de +e3le$enta#e n A%$eniul 'ne#3iei.
19
.4/ "pe#at%#ii ec%n%$ici aut%#iza7i n d%$eniul ene#3iei elect#ice au %bli3a7ia de a
se n#e3ist#a la aut%#itatea c%$petent01 n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele
$et%d%l%3ice.
.5/ Atunci cnd ene#3ia elect#ic0 este 2u#nizat0 n +%$nia de un dist#ibuit%# sau de
un #edist#ibuit%# din alt stat $e$b#u1 ca#e nu este n#e3ist#at n +%$nia1 acciza
devine exi3ibil0 la 2u#niza#ea c0t#e c%nsu$at%#ul 2inal i va 2i pl0tit0 de % s%cietate
dese$nat0 de acel dist#ibuit%# sau #edist#ibuit%#1 ca#e t#ebuie s0 2ie n#e3ist#at0 la
aut%#itatea c%$petent0 din +%$nia.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
81. (1) Nu se consider ca fiind fapt generator de accize consumul de energie electric
utilizat pentru meninerea capacitii de a produce, de a transporta i de a distribui energie
electric, n cazul operatorilor economici autorizai de Autoritatea Naional de
Reglementare n Domeniul Energiei.
(2) Operatorii economici autorizai n domeniul energiei electrice de ctre Autoritatea
Naional de Reglementare n Domeniul Energiei se vor nregistra n calitate de operatori
economici cu produse accizabile la autoritatea fiscal central, direcia de specialitate care
asigur secretariatul Comisiei. Aceast obligaie revine operatorilor economici autorizai
care furnizeaz energie electric direct consumatorilor finali. nregistrarea se face pe baza
cererii prevzute n anexa nr. 32.
(3) n cazul energiei electrice provenite de la un distribuitor sau redistribuitor dintr-un stat
membru i destinate a fi eliberat n consum n Romnia, acciza va deveni exigibil la
furnizarea ctre consumatorul final i va fi pltit de o societate desemnat n Romnia de
acel distribuitor sau redistribuitor, societate care are, de asemenea, obligaia de a se
nregistra la autoritatea fiscal central, direcia de specialitate care asigur secretariatul
Comisiei, n calitatea sa de reprezentant al furnizorului extern.
(4) Societatea la care se face referire la alin. (3) are obligaia de a se nregistra ca pltitor
de accize.
&'(IU)'A a --a 'xcep7ii de la #e3i$ul de acciza#e pent#u p#%duse ene#3etice i
ene#3ie elect#ic0
A+T. 20-@20 'xcep7ii
.1/ )u se dat%#eaz0 accize pent#u4
1. c0ldu#a #ezultat0 i p#%dusele cu c%du#ile ) 4401 i 4402B
2. u#$0t%a#ele utiliz0#i de p#%duse ene#3etice i ene#3ie elect#ic04
a/ p#%dusele ene#3etice utilizate n alte sc%pu#i dect n calitate de c%$bustibil
pent#u $%t%# sau c%$bustibil pent#u nc0lzi#eB
b/ utiliza#ea dual0 a p#%dusel%# ene#3etice. Un p#%dus ene#3etic este utilizat dual
atunci cnd este 2%l%sit att n calitate de c%$bustibil pent#u nc0lzi#e1 ct i n alte
sc%pu#i dect pent#u $%t%# sau pent#u nc0lzi#e. Utiliza#ea p#%dusel%# ene#3etice
pent#u #educe#ea c8i$ic0 i n p#%cesele elect#%litic i $etalu#3ic se c%nside#0 a 2i
utiliza#e dual0B
c/ ene#3ia elect#ic0 utilizat0 n p#incipal n sc%pul #educe#ii c8i$ice i n p#%cesele
elect#%litice i $etalu#3iceB
d/ ene#3ia elect#ic01 atunci cnd #ep#ezint0 $ai $ult de 50K din c%stul unui p#%dus1
p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3iceB
e/ p#%cesele $ine#al%3ice1 p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%t04 Art. din HG nr.768/2010, prevede:
,Operatorii economici care dein autorizaii de utilizator final pentru utilizarea crbunelui i
cocsului n unul dintre scopurile prevzute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) i e) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, i pot
desfura n continuare activitatea fr a proceda la notificarea prevzut la art. lit. B pct. 8
din prezenta hotrre aferent pct. 82 de la titlul V din Normele metodologice de aplicare a
20
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, dar nu mai trziu de expirarea termenului de
valabilitate a autorizaiei de utilizator final.
.2/ )u se c%nside#0 p#%duc7ie de p#%duse ene#3etice4
a/ %pe#a7iunile pe du#ata c0#%#a sunt %b7inute accidental $ici cantit07i de p#%duse
ene#3eticeB
b/ %pe#a7iunile p#in ca#e utilizat%#ul unui p#%dus ene#3etic 2ace p%sibil0 #e2%l%si#ea
sa n cad#ul nt#ep#inde#ii sale1 cu c%ndi7ia ca acciza deDa pl0tit0 pent#u un ase$enea
p#%dus s0 nu 2ie $ai $ic0 dect acciza ca#e p%ate 2i cuvenit01 dac0 p#%dusul
ene#3etic #e2%l%sit a# 2i pasibil de i$pune#eB
c/ % %pe#a7ie c%nstnd din a$estecul - n a2a#a unui l%c de p#%duc7ie sau a unui
ant#ep%zit 2iscal - al p#%dusel%# ene#3etice cu alte p#%duse ene#3etice sau alte
$ate#iale1 cu c%ndi7ia ca4
1. accizele asup#a c%$p%nentel%# s0 2i 2%st pl0tite ante#i%#B i
2. su$a pl0tit0 s0 nu 2ie $ai $ic0 dect su$a accizei ca#e a# putea s0 2ie aplicat0
asup#a a$estecului.
.*/ %ndi7ia p#ev0zut0 la alin. .2/ lit. c/ pct. 1 nu se va aplica dac0 acel a$estec este
scutit pent#u % utiliza#e speci2ic0.
.4/ ;%dalitatea i c%ndi7iile de aplica#e a alin. .1/ v%# 2i #e3le$entate p#in n%#$ele
$et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
82.
(1) Pentru produsele energetice de natura celor prevzute la art. 206^16 alin. (2) din
Codul fiscal nu se datoreaz accize atunci cnd sunt livrate operatorilor economici care
dein autorizaii de utilizator final pentru utilizarea produselor respective n unul dintre
scopurile prevzute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) i e) din Codul fiscal.
(2) Prevederile alin. (1) cu privire la deinerea autorizaiei de utilizator final nu se aplic produselor
energetice care sunt prezentate n ambalaje destinate comercializrii cu amnuntul. (n vigoare pn la
13.03.2013)
(2) Prevederile alin. (1) cu privire la deinerea autorizaiei de utilizator final nu se aplic
produselor prevzute la art. 206^16 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal care nu sunt
destinate a fi utilizate, puse n vnzare ori utilizate drept comustiil pentru motor
sau comustiil pentru nclzire !i nici produselor ener"etice care sunt prezentate n
ambalaje destinate comercializrii cu amnuntul. .$%di2icat de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n
vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(2^1) #peratorii economici care ac$izi%ioneaz produse prevzute la art. 206^16
alin. (2) lit. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate, puse n vnzare ori
utilizate drept comustiil pentru motor sau comustiil pentru nclzire, notific
acest fapt autorit%ii vamale teritoriale. #peratorii economici au oli"a%ia de a
transmite furnizorului o copie a notificrii nre"istrate la autoritatea vamal teritorial.
&ransmiterea notificrii nu este necesar atunci cnd produsele respective provin din
ac$izi%ii intracomunitare proprii sau din opera%iuni proprii de import. .int#%dus de ><
n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(3) Pentru produsele energetice prevzute la alin. (1) livrate operatorilor economici care
nu dein autorizaii de utilizator finali se datoreaz accize calculate dup cum urmeaz:
a) pentru produsele energetice prevzute la art. 206^16 alin. (3) din Codul fiscal, pe baza
cotelor de accize prevzute de Codul fiscal;
b) pentru produsele energetice prevzute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal, altele
dect cele prevzute la art. 206^16 alin. (3) din Codul fiscal, pe baza cotei de acciz
aferente motorinei.
(4) Operatorii economici care dein autorizaii de utilizator final beneficiaz de regimul de
exceptare de la plata accizelor atunci cnd produsele sunt achiziionate de la un antrepozit
fiscal, de la un destinatar nregistrat, provin din achiziii intracomunitare proprii sau din
operaiuni proprii de import.
21
(5) n cazul destinatarului nregistrat prevzut la alin. (4), acesta trebuie ca nainte de
efectuarea achiziiei intracomunitare s dein autorizaie de utilizator final exclusiv pentru
livrrile ctre operatorii economici care dein autorizaie de utilizator final potrivit alin. (1).
Produsele energetice transportate n stare vrsat prin cisterne, rezervoare sau alte
containere similare, care fac parte integrant din mijlocul de transport auto, pot fi livrate unui
singur utilizator final, situaie n care se aplic prevederile pct. 90 cu privire la locul de livrare
direct. Aceste prevederi pot fi aplicate i n cazul transportului de produse energetice n
stare vrsat efectuat prin alte containere, cu condiia ca deplasarea produselor s se
realizeze ctre un singur utilizator final.
(6) Atunci cnd produsele energetice utilizate de operatorul economic care deine
autorizaie de utilizator final provin din achiziii intracomunitare proprii, acesta trebuie s
dein i calitatea de destinatar nregistrat.
(7) Autorizaiile de utilizator final se elibereaz de autoritatea vamal teritorial, la cererea
scris a operatorilor economici.
(8) Cererea pentru obinerea autorizaiei de utilizator final se ntocmete conform
modelului prevzut n anexa nr. 33. Cererea, nsoit de documentele prevzute expres n
aceasta, se depune la autoritatea vamal teritorial.
(9) n termen de 30 de zile de la nregistrarea cererii, autoritatea vamal teritorial
elibereaz autorizaia de utilizator final, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) au fost prezentate documentele prevzute n cerere;
b) administratorul solicitantului nu are nscrise date n cazierul judiciar;
c) solicitantul deine utilajele, terenurile i cldirile sub orice form legal;
d) solicitantul a utilizat produsele energetice achiziionate anterior n scopul pentru care a
obinut autorizaie de utilizator final.
e) solicitantul nu nre"istreaz oli"a%ii fiscale restante la u"etul "eneral
consolidat, de natura celor administrate de '"en%ia (a%ional de 'dministrare
)iscal. .int#%dus de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(9^1) Procedura de eliberare a autorizaiilor de utilizator final nu intr sub incidena
prevederilor legale privind procedura aprobrii tacite. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n
vigoare cu 31.01.2012)
(10) Autoritatea vamal teritorial atribuie i nscrie pe autorizaia de utilizator final un cod
de utilizator, modelul autorizaiei fiind prevzut n anexa nr. 34.
(11) Dup emiterea autorizaiei de utilizator final, o copie a acestei autorizaii va fi
transmis, la cerere, operatorului economic furnizor al produselor energetice n regim de
exceptare de accize.
(12) Deplasarea produselor energetice de la antrepozitul fiscal la utilizatorul final va fi
nsoit de un exemplar pe suport hrtie al documentului administrativ electronic prevzut la
pct. 91.
(13) Atunci cnd produsele energetice sunt achiziionate de utilizatorul final prin
operaiuni proprii de import, deplasarea acestor produse de la biroul vamal de intrare n
teritoriul comunitar va fi nsoit de documentul administrativ unic.
(14) Deplasarea produselor energetice de la un destinatar nregistrat ctre utilizatorul
final, atunci cnd nu se aplic prevederile aferente locului de livrare direct, va fi nsoit de
un document comercial care va conine aceleai informaii ca exemplarul pe suport hrtie al
documentului administrativ electronic, al crui model este prezentat n anexa nr. 40.1, mai
puin codul de referin administrativ unic. Documentul comercial va fi certificat att de
autoritatea vamal teritorial n raza creia i desfoar activitatea destinatarul nregistrat,
ct i de autoritatea vamal teritorial n raza creia i desfoar activitatea utilizatorul
final.
(15) La primirea produselor energetice, utilizatorul final autorizat trebuie s ntiineze
autoritatea vamal teritorial i s pstreze produsele n locul de recepie maximum 48 de
ore pentru o posibil verificare din partea acestei autoriti.
(16) Eliberarea autorizaiei de utilizator final este condiionat de prezentarea de ctre
operatorul economic solicitant a dovezii privind constituirea unei garanii n favoarea
22
autoritii fiscale teritoriale, al crei cuantum se va stabili dup cum urmeaz:
a) pentru produsele energetice prevzute la art. 206^16 alin. (3) i, respectiv, n anexa nr.
1 la titlul V din Codul fiscal, garania va reprezenta o sum echivalent cu 50% din
valoarea accizelor aferente cantitii de produse aprobate;
b) pentru produsele energetice prevzute la art. 206^16 alin. (2), altele dect cele
menionate la alin. (3) al aceluiai articol, din Codul fiscal, garania va reprezenta o sum
echivalent cu 50% din valoarea calculat pe baza accizei aferente motorinei, aplicat
asupra cantitii de produse aprobate.
(17) Garania stabilit n conformitate cu prevederile alin. (16) se reduce dup cum
urmeaz:
a) cu 50%, n cazul n care operatorul economic i-a desfurat activitatea cu produse
energetice n ultimii 2 ani consecutivi, n calitate de utilizator final, fr nclcarea legislaiei
fiscale aplicabile acestora, i a respectat, n ultimii 2 ani, destinaia utilizrii produselor
energetice n scopurile nscrise n autorizaiile de utilizator final anterioare;
b) cu 75%, n cazul n care operatorul economic i-a desfurat activitatea cu produse
energetice n ultimii 3 ani consecutivi, n calitate de utilizator final, fr nclcarea legislaiei
fiscale aplicabile acestora, i a respectat, n ultimii 3 ani, destinaia utilizrii produselor
energetice n scopurile nscrise n autorizaiile de utilizator final anterioare;
c) cu 100%, n cazul n care operatorul economic i-a desfurat activitatea cu produse
energetice n ultimii 4 ani consecutivi, n calitate de utilizator final, fr nclcarea legislaiei
fiscale aplicabile acestora, i a respectat, n ultimii 4 ani, destinaia utilizrii produselor
energetice n scopurile nscrise n autorizaiile de utilizator final anterioare.
(18) Garania poate fi sub form de depozit n numerar i/sau de garanii personale, cu
respectarea prevederilor pct. 108.
(19) Garania poate fi deblocat, total sau parial, la solicitarea operatorului economic, cu
viza autoritii fiscale teritoriale, pe msur ce operatorul economic face dovada utilizrii
produselor n scopul pentru care acestea au fost achiziionate.
(20) Garania poate fi executat atunci cnd se constat c produsele achiziionate n
regim de exceptare de la plata accizelor au fost folosite n alt scop dect cel pentru care se
acord exceptarea i acciza aferent acestor produse nu a fost pltit.
(20^1) n situaia prevzut la alin. (6), operatorul economic are obligaia de a constitui i
garania aferent calitii de destinatar nregistrat. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n
vigoare cu 31.01.2012)
(20^2) Pentru produsele energetice prevzute la art. 206^16 alin. (2), altele dect cele de
la alin. (3) al aceluiai articol, din Codul fiscal, garania prevzut la alin. (20^1) se
determin pe baza nivelului accizelor aferent motorinei. (introdus de HG nr.50/25.01.2012,
n vigoare cu 31.01.2012)
)%t04 Art.V din HG nr.50/2012 prevede:
"(1) Operatorii economici prevzui la art. lit. F pct. 11 au obligaia de a constitui i garania aferent calitii
de destinatar nregistrat pn la data de 29 februarie 2012 inclusiv. n acest sens, acetia vor depune la
autoritatea vamal teritorial documentele care atest constituirea garaniei. Neconstituirea garaniei atrage
revocarea autorizaiei de destinatar nregistrat.
(2) Autoritatea vamal teritorial va transmite Comisiei, pn la data de 15 martie 2012, listele destinatarilor
nregistrai care s-au conformat prevederilor alin. (1), precum i a celor care nu s-au conformat. Aceste liste
vor fi nsoite de documentele depuse de ctre destinatarii nregistrai.
(3) Revocarea autorizaiei de destinatar nregistrat se face prin decizie a Comisiei.
(4) Cererile pentru acordarea autorizaiilor de antrepozit fiscal pentru producia exclusiv de vinuri realizate
de ctre contribuabili, alii dect contribuabilii mari i mijlocii stabilii conform reglementrilor n vigoare,
precum i pentru micile distilerii, nsoite de documentaiile aferente, aflate n curs de soluionare la data intrrii
n vigoare a prezentei hotrri la Comisia instituit la nivelul Ministerului Finanelor Publice pentru autorizarea
operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, vor fi transmise spre soluionare comisiilor constituite la
nivelul structurilor teritoriale ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal pn la data de 15 februarie 2012.
De asemenea, vor fi predate i documentele aferente operatorilor economici care dein astfel de autorizaii.
(5) Operatorii economici comerciani care dein n stoc la data de 30 ianuarie 2012 inclusiv buturi
fermentate linitite, altele dect bere i vinuri, deja eliberate pentru consum i nemarcate, pot comercializa
aceste produse pn la epuizarea stocurilor.
23
(21) Autorizaia de utilizator final are o valabilitate de un an de la data emiterii. Cantitatea
de produse energetice nscris ntr-o autorizaie de utilizator final poate fi suplimentat n
situaii bine justificate, n cadrul aceleiai perioade de valabilitate a autorizaiei.
(21^1) Orice operator economic care deine autorizaie de utilizator final are obligaia de a
ntiina autoritatea vamal teritorial despre orice modificare pe care intenioneaz s o
aduc asupra datelor iniiale n baza crora a fost emis autorizaia de utilizator final, cu
minimum 5 zile nainte de producerea modificrii. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n
vigoare cu 31.01.2012)
(21^2) n cazul modificrilor care se nregistreaz la oficiul registrului comerului,
operatorul economic are obligaia de a prezenta, n fotocopie, documentul care atest
realizarea efectiv a modificrii, n termen de 30 de zile de la data emiterii acestui
document. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(22) Operatorii economici care dein autorizaii de utilizator final au obligaia de a
transmite on*line autoritii vamale teritoriale emitente a autorizaiei, lunar, pn la data de
15 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se face raportarea, o situaie privind achiziia
i utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informaii cu privire la: furnizorul de
produse energetice, cantitatea de produse energetice achiziionat, cantitatea
utilizat/comercializat, stocul de produse energetice la sfritul lunii de raportare,
cantitatea de produse finite realizate, cantitatea de produse finite expediate i destinatarul
produselor, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 35. Neprezentarea situaiei n termenul
prevzut atrage aplicarea de sanciuni contravenionale potrivit prevederilor Codului fiscal.
.c%$pletat de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(23) Autoritatea vamal teritorial revoc
4
autorizaia de utilizator final n urmtoarele
situaii:
a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie contravenii la regimul
produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;
b) operatorul economic nu a justificat destinaia cantitii de produse energetice
achiziionate, n cazul destinatarului nregistrat care efectueaz livrri de produse energetice
ctre utilizatori finali;
c) operatorul economic a utilizat produsul energetic achiziionat altfel dect n scopul
pentru care a obinut autorizaie de utilizator final.
d) a fost adus orice modificare asupra datelor iniiale n baza crora a fost emis
autorizaia de utilizator final, cu nerespectarea prevederilor alin. (21^1) i (21^2). (introdus
de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
e) utilizatorul final nre"istreaz oli"a%ii fiscale restante la u"etul "eneral
consolidat, de natura celor administrate de '"en%ia (a%ional de 'dministrare
)iscal, mai vec$i de +0 de zile fa% de termenul le"al de plat. .int#%dus de ><
n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(24) Decizia de revocare a autorizaiei de utilizator final se comunic deintorului i
produce efecte de la data comunicrii sau de la o alt dat cuprins n aceasta.
(25) Autoritatea vamal teritorial anuleaz
2
autorizaia de utilizator final atunci cnd i-au
fost oferite la autorizare informaii inexacte sau incomplete n legtur cu scopul pentru care
operatorul economic a solicitat autorizaia de utilizator final.
(26) Decizia de anulare a autorizaiei de utilizator final se comunic deintorului i
produce efecte ncepnd de la data emiterii autorizaiei.
(27) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau de anulare a
autorizaiei de utilizator final, potrivit legislaiei n vigoare.
(27^1) Contestarea deciziei de revocare sau de anulare a autorizaiei de utilizator final nu
suspend efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluionrii contestaiei n
procedur administrativ. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(28) O nou autorizaie de utilizator final va putea fi obinut dup 12 luni de la data
revocrii sau anulrii autorizaiei.
4
OPANAF nr.208/2012
24
(29) Stocurile de produse energetice nregistrate la data revocrii sau anulrii autorizaiei
de utilizator final pot fi valorificate sub supravegherea autoritii vamale teritoriale.
(30) Autoritile vamale teritoriale vor ine o eviden a operatorilor economici prevzui la
alin. (1) prin nscrierea acestora n registre speciale. De asemenea, vor asigura publicarea
pe pagina web a autoritii vamale a listei cuprinznd aceti operatori economici, list care
va fi actualizat lunar pn la data de 15 a fiecrei luni.
(31) Pentru situaia prevzut la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Codul fiscal, n
nelesul prezentelor norme metodologice, prin costul unui produs se nelege suma tuturor
achiziiilor de bunuri i servicii la care se adaug cheltuielile de personal i consumul de
capital fix la nivelul unei activiti, aa cum este definit la pct. 5^1.4 al cap. . Acest cost
este calculat ca un cost mediu pe unitate.
(32) n nelesul prezentelor norme metodologice, prin costul energiei electrice se nelege
valoarea real de cumprare a energiei electrice sau costul de producie al energiei
electrice, dac este produs n ntreprindere.
(33) n sensul art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Codul fiscal, cu titlu de exemplu, se
consider utilizare dual a produselor energetice:
a) crbunele, cocsul i gazul natural utilizate ca reductant chimic n procesul de producie
a fierului, zincului i a altor metale neferoase;
b) cocsul utilizat n furnalele cu arc electric pentru a regla activitatea oxigenului n
procesul de topire a oelului;
c) crbunele i cocsul utilizate n procesul de recarburare a fierului i oelului;
d) gazul utilizat pentru a menine sau a crete coninutul de carbon al metalelor n timpul
tratamentelor termice;
e) gazul natural utilizat drept reductant n sistemele pentru controlul emisiilor;
f) cocsul utilizat ca o surs de dioxid de carbon n procesul de producie a carbonatului de
sodiu;
g) acetilena utilizat prin ardere pentru tierea/lipirea metalelor.
(34) n nelesul prezentelor norme metodologice, prin procese metalurgice se nelege
acele procese industriale de transformare a materiilor prime naturale i/sau artificiale, dup
caz, n produse finite sau semifabricate care se ncadreaz n nomenclatura CAEN la
seciunea C - ndustria prelucrtoare, diviziunea 24 - Prelucrarea metalelor de baz, n
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitilor
economice NACE a doua revizuire i de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al
Consiliului, precum i a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 393 din 30 decembrie 2006.
(modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(35) n nelesul prezentelor norme metodologice, prin procese mineralogice se nelege
procesele clasificate n nomenclatura CAEN la seciunea C - ndustria prelucrtoare,
diviziunea 23 - Fabricarea altor produse minerale nemetalice, n conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European i al Consiliului. (modificat de
HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(36) Pentru produsele energetice reprezentnd crbune, cocs, gaz natural sau pentru
energia electric, prevzute la art. 206^16 alin. (3) i, respectiv, la art. 206^19 alin. (1) din
Codul fiscal, utilizate n scopurile exceptate de la plata accizelor, operatorii economici
utilizatori notific acest fapt autoritii vamale teritoriale. Dup notificare, operatorul
economic utilizator va transmite furnizorului de astfel de produse o copie a notificrii cu
numrul de nregistrare la autoritatea vamal teritorial. Transmiterea notificrii nu este
necesar atunci cnd produsele respective provin din achiziii intracomunitare proprii sau
din operaiuni proprii de import.
(37) Notificarea prevzut la alin. (36) va cuprinde informaii detaliate privind activitatea
desfurat de operatorul economic utilizator i costul produsului final, dup caz.
(38) Nerespectarea prevederilor alin. (36) i (37) atrage plata accizelor calculate pe baza
cotei accizei prevzute pentru crbune, cocs, gaz natural sau energie electric utilizate n
25
scop comercial.
(39) Procedura prin care se execut garania i cea de revocare sau de anulare a
autorizaiei de utilizator final se stabilesc prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal, la propunerea Autoritii Naionale a Vmilor.
&'(IU)'A a ,-a +e3i$ul de ant#ep%zita#e
A+T. 20-@21 +e3uli 3ene#ale
.1/ !#%duc7ia i t#ans2%#$a#ea p#%dusel%# accizabile t#ebuie #ealizate nt#-un
ant#ep%zit 2iscal.
.2/ Ae7ine#ea p#%dusel%# accizabile1 atunci cnd accizele nu au 2%st pl0tite1 p%ate
avea l%c nu$ai nt#-un ant#ep%zit 2iscal.
.*/ !#evede#ile alin. .1/ nu se aplic0 pent#u4
a/ be#ea1 vinu#ile i b0utu#ile 2e#$entate1 altele dect be#e i vinu#i1 p#%duse n
3%sp%d0#iile individuale pent#u c%nsu$ul p#%p#iuB
b/ vinu#ile linitite #ealizate de $icii p#%duc0t%#i ca#e %b7in n $edie $ai pu7in de
1.000 8l de vin pe an.
c/ ene#3ia elect#ic01 3azul natu#al1 c0#bunele i c%csul.
.*@1/ ;icii p#%duc0t%#i de vinu#i linitite p#ev0zu7i la alin. .*/ lit. b/ au %bli3a7ia de a
se n#e3ist#a la aut%#itatea c%$petent01 p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele
$et%d%l%3ice. .int#%dus de ".<. n#.15:2*.0?.20121 n vi3%a#e cu 01.01.201* int#%dus de ".<. n#.15:2*.0?.20121 n vi3%a#e cu 01.01.201*/ /
.4/ Cn cazul n ca#e $icii p#%duc0t%#i p#ev0zu7i la alin. .*/ lit. b/ #ealizeaz0 ei nii
t#anzac7ii int#ac%$unita#e1 acetia in2%#$eaz0 aut%#it07ile c%$petente i #espect0
ce#in7ele stabilite p#in +e3ula$entul .'/ n#. ??4:2001 al %$isiei din 24 ap#ilie 2001
de stabili#e a n%#$el%# de aplica#e p#ivind d%cu$entele de ns%7i#e a t#ansp%#tu#il%#
de p#%duse vitivinic%le i eviden7ele %bli3at%#ii n sect%#ul vitivinic%l1 c%n2%#$
p#eciz0#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice.
.5/ Atunci cnd $icii p#%duc0t%#i de vin dint#-un alt stat $e$b#u sunt scuti7i de la
%bli3a7iile p#ivind deplasa#ea i $%nit%#iza#ea p#%dusel%# accizabile1 destinata#ul din
+%$nia in2%#$eaz0 aut%#itatea c%$petent0 te#it%#ial0 cu p#ivi#e la liv#0#ile de vin
p#i$ite1 p#in inte#$ediul d%cu$entului s%licitat n te$eiul +e3ula$entului .'/ n#.
??4:2001 sau p#int#-% t#i$ite#e la acesta1 c%n2%#$ p#eciz0#il%# din n%#$ele
$et%d%l%3ice.
.-/ Ant#ep%zitul 2iscal nu p%ate 2i 2%l%sit pent#u vnza#ea cu a$0nuntul a
p#%dusel%# accizabile.
.,/ Ae7ine#ea de p#%duse accizabile n a2a#a ant#ep%zitului 2iscal1 pent#u ca#e nu se
p%ate 2ace d%vada pe#cepe#ii accizel%#1 at#a3e plata acest%#a.
.?/ =ac excep7ie de la p#evede#ile alin. .-/ ant#ep%zitele 2iscale ca#e liv#eaz0
p#%duse ene#3etice c0t#e ae#%nave sau nave1 n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele
$et%d%l%3ice.
.6/ 'ste inte#zis0 p#%duce#ea de p#%duse accizabile n a2a#a ant#ep%zitului 2iscal.
.10/ 'ste inte#zis0 de7ine#ea unui p#%dus accizabil n a2a#a ant#ep%zitului 2iscal1
dac0 acciza pent#u acel p#%dus nu a 2%st pe#ceput0.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
83. (1) ntr-un antrepozit fiscal de producie pot fi produse sau transformate n regim
suspensiv de accize numai produsele accizabile aparinnd uneia dintre urmtoarele grupe
de produse:
a) alcool i buturi alcoolice;
b) tutun prelucrat;
c) produse energetice.
(2) n antrepozitul fiscal de producie este permis depozitarea n regim suspensiv de
accize a produselor accizabile achiziionate n vederea utilizrii ca materie prim n procesul
de producie de produse accizabile i a produselor accizabile rezultate din activitatea de
producie pentru care a fost autorizat antrepozitul fiscal.
26
(3) "ntr#un antrepozit !iscal de depozitare pot !i depozitate n regim suspensiv de accize
numai produsele accizabile aparin$nd uneia din urmtoarele grupe de produse%
a) alcool i buturi alcoolice&
b) tutun prelucrat&
c) produse energetice.
(modificat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(3'1) "n cazul produselor energetice, n antrepozitul !iscal de depozitare este permis
deinerea n regim suspensiv de accize i a produselor realizate din biomas, utilizate
exclusiv pentru amestec. (introdus de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(4) ntr sub incidena regimului de antrepozitare producia de arome alimentare, extracte
i concentrate alcoolice care au o concentraie alcoolic ce depete 1,2% n volum.
Sistemul informatizat se aplic numai n cazul micrilor de astfel de produse pe teritoriul
naional. n cazul deplasrilor intracomunitare de astfel de produse se aplic prevederile
legislaiei statului membru de destinaie.
(5) Nu intr sub incidena regimului de antrepozitare berea, vinurile i buturile
fermentate, altele dect bere i vinuri, produse n gospodriile individuale pentru consumul
propriu.
(6) Prin gospodrie individual se nelege gospodria care aparine unei persoane fizice
productoare, a crei producie este consumat de ctre aceasta i membrii familiei sale.
(7) Gospodriile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri i buturi
fermentate, altele dect bere i vinuri, au obligaia de a depune n acest sens, pn la data
de 15 ianuarie inclusiv a anului urmtor celui n care se produc, o declaraie la autoritatea
vamal teritorial n raza creia i au domiciliul. Declaraia se ntocmete potrivit modelului
prevzut n anexa nr. 31.
(8) Autoritatea vamal teritorial va ine o eviden a gospodriilor individuale menionate
la alin. (7), n care vor fi nscrise datele de identificare ale acestora, precum i informaii
privind cantitile de produse declarate.
(9) n situaia n care gospodria individual intenioneaz s vnd bere, vinuri sau
buturi fermentate, altele dect bere i vinuri, aceasta are obligaia de a se autoriza potrivit
prevederilor legale.
(10) Producia de vinuri pentru consumul propriu al unei gospodrii individuale din recolta
proprie poate fi realizat n sistem de prestri de servicii numai n antrepozite fiscale
autorizate pentru producia de vinuri.
(11) Antrepozitele fiscale autorizate pentru producia de vinuri vor primi pentru prelucrare,
n sistem de prestri de servicii, strugurii aparinnd unei gospodrii individuale numai dac
aceasta prezint carnetul de viticultor, eliberat conform normelor Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale i valabil pentru anul de producie viticol.
(12) Persoanele juridice care dein n proprietate suprafee viticole pot realiza vin n
sistem de prestri de servicii numai n antrepozite fiscale autorizate pentru producie de
vinuri.
(13) n cazurile prevzute la alin. (10) i (12), antrepozitele fiscale sunt obligate s in o
eviden distinct care s cuprind informaii cu privire la: numele gospodriei
individuale/persoanei juridice, cantitatea de struguri dat pentru prelucrare, cantitatea de vin
rezultat, cantitatea de vin preluat, data prelurii, numele i semntura persoanei care a
preluat vinul. Se vor pstra copii ale carnetelor de viticultor prezentate de gospodriile
individuale.
(14) Cantitile de vin preluate de gospodriile individuale sau persoanele juridice vor fi
nsoite de avizul de nsoire a mrfii emis de antrepozitul fiscal care a efectuat prestarea de
servicii.
(15) Pentru cantitile de vin preluate de gospodriile individuale, antrepozitele fiscale
care au efectuat prestarea de servicii au obligaia ca lunar, pn la data de 25 inclusiv a
lunii urmtoare celei de raportare, s comunice informaiile prevzute la alin. (13) autoritii
vamale teritoriale n raza creia i au domiciliul membrii gospodriilor individuale.
(16) Nu intr sub incidena regimului de antrepozitare micii productori de vinuri linitite
27
care produc n medie mai puin de 1.000 hl de vin pe an.
(17) n nelesul prezentelor norme metodologice, prin mici productori de vinuri linitite
se nelege operatorii economici productori de vin linitit, care din punct de vedere juridic i
economic sunt independeni fa de orice alt operator economic productor de vin, utilizeaz
mijloace proprii pentru producerea vinului, folosesc spaii de producie diferite de cele ale
oricrui alt operator economic productor de vin i nu funcioneaz sub licena de produs a
altui operator economic productor de vin.
(1('1) )peratorii economici care, n con!ormitate cu prevederile art. *+,'*1 alin. (3'1)
din -odul !iscal, au obligaia de se nregistra n calitate de mici productori de vinuri linitite
depun o declaraie de nregistrare la autoritatea vamal teritorial n raza creia i
des!oar activitatea, naintea des!urrii activitii de producie, potrivit modelului
prevzut n anexa nr. ,+.
(1('*) .utoritatea vamal teritorial conduce o eviden a micilor productori de vinuri
linitite, n care vor !i nscrise datele de identi!icare ale acestora, precum i in!ormaii privind
capacitatea de producie i cantitile de produse realizate.
(alin. (17^1) i(17^2) au fost introduse de HG nr.1071/06.11.2012, n vigoare cu 01.01.2013)
(18) Micii productori de vinuri linitite au obligaia ca n fiecare an s depun semestrial,
pn la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmtoare semestrului, la autoritatea vamal
teritorial, o declaraie privind cantitatea de vinuri linitite produs, precum i cantitile de
vinuri comercializate n perioada de raportare, potrivit situaiei al crei model este prevzut
n anexa nr. 36.
(19) n cazul n care n timpul anului micul productor de vinuri linitite nregistreaz o
producie mai mare de 1.000 hl de vin i dorete s continue aceast activitate, este obligat
ca n termen de 15 zile de la data nregistrrii acestui fapt s depun cerere de autorizare
ca antrepozitar autorizat, potrivit prevederilor de la pct. 84. Pn la obinerea autorizaiei,
productorul poate desfura numai activitate de producie, dar nu i de comercializare.
Dup obinerea autorizaiei de antrepozit fiscal, indiferent de producia realizat n perioada
urmtoare, productorul nu mai poate reveni la statutul de mic productor de vinuri linitite.
(20) n situaia n care cererea de autorizare este respins, activitatea de producie
nceteaz, iar valorificarea stocurilor se poate efectua numai cu aprobarea i sub
supravegherea autoritii vamale teritoriale.
(21) n situaia n care productorul de vinuri linitite nu respect prevederile alin. (18) i
(19), se consider c producia de vinuri se realizeaz n afara unui antrepozit fiscal, fapt ce
atrage oprirea activitii i aplicarea msurilor prevzute de lege.
(22) Micii productori de vinuri linitite pot comercializa aceste produse n vrac numai
ctre magazine specializate n vnzarea vinurilor, ctre uniti de alimentaie public sau
ctre antrepozite fiscale.
(22^1) n situaia n care micii productori de vinuri linitite comercializeaz vinul realizat
ctre antrepozite fiscale, deplasarea acestor produse va fi nsoit de un document
comercial care va conine aceleai informaii ca cele din documentul administrativ electronic
pe suport hrtie prevzut n anexa nr. 40.1, mai puin codul de referin administrativ unic.
Documentul comercial va fi certificat att de autoritatea vamal teritorial n raza creia i
desfoar activitatea micul productor de vinuri linitite, ct i de autoritatea vamal
teritorial n raza creia i desfoar activitatea micul productor de vinuri linitite, ct i
de autoritatea vamal teritorial n raza creia i desfoar activitatea antrepozitul fiscal
primitor. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(23) n cazul n care micii productori prevzui la alin. (17) realizeaz ei nii tranzacii
intracomunitare, n sensul vnzrii vinului realizat ctre beneficiari din alte state membre,
acetia au obligaia de a informa autoritatea vamal teritorial nainte de efectuarea
tranzaciei i de a se conforma reglementrilor legale cu privire la aprobarea documentelor
de nsoire a transporturilor de produse vitivinicole i evidenelor obligatorii n sectorul
vitivinicol, emise de ministerul de resort potrivit Regulamentului (CE) nr. 884/2001.
(24) Atunci cnd un operator economic din Romnia, altul dect un mic productor de
vinuri, efectueaz achiziii de vin de la un mic productor de vinuri dintr-un alt stat membru
28
care este scutit de la obligaiile privind deplasarea i monitorizarea produselor accizabile,
acest operator economic din Romnia are obligaia de a informa autoritatea vamal
teritorial cu privire la livrrile de vin prin intermediul documentului care a nsoit transportul,
admis de statul membru de expediie.
(25) Micul productor de vinuri aflat n cazul prevzut la alin. (23), precum i destinatarul
din Romnia prevzut la alin. (24) au obligaia ca semestrial, pn la data de 15 inclusiv a
lunii imediat urmtoare semestrului, s prezinte autoritii vamale teritoriale o situaie
centralizatoare, conform modelului prezentat n anexa nr. 37.
(26) Nerespectarea prevederilor alin. (23) - (25) atrage aplicarea de sanciuni potrivit
prevederilor din Codul fiscal .
(27) n sensul art. 206^21 alin. (6) din Codul fiscal, nu se consider vnzare cu
amnuntul:
a) livrrile de produse energetice ctre aeronave i nave;
b) acele livrri care indiferent de tipul destinatarului - consumator final sau nu - se
efectueaz prin cisterne, rezervoare sau alte containere similare, care fac parte integrant
din mijlocul de transport care efectueaz livrarea;
c) livrrile de produse energetice n scopurile prevzute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 din
Codul fiscal;
d) vnzarea buteliilor de vin din cramele sau expoziiile din interiorul antrepozitului fiscal
autorizat exclusiv pentru producia de vinuri linitite i/sau spumoase;
e) livrrile de produse energetice n scopurile prevzute la art. 206^60 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal; (abrogat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
f) vnzarea de bere n interiorul antrepozitului fiscal, autorizat exclusiv pentru producia
de bere. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(28) Antrepozitele fiscale autorizate pentru producia de produse energetice, inclusiv
pentru producia de bio-ETBE (bio etil ter butil eter), bio-TAEE (bio ter amil etil eter) i/sau
alte produse de aceeai natur realizate pe baz de bioetanol, pot primi n regim suspensiv
de accize bioetanol pentru prelucrare n vederea obinerii de bio-ETBE, bio-TAEE i/sau alte
produse de aceeai natur realizate pe baz de bioetanol ori n vederea amestecului cu
benzin.
(29) Bioetanolul reprezint alcoolul etilic realizat n antrepozitele fiscale de producie a
alcoolului etilic, produs destinat utilizrii n producia de produse energetice i n alte
industrii, exclusiv industria alimentar.
(30) Pentru aplicarea prevederilor alin. (28) i (29), la solicitarea antrepozitarului autorizat,
autorizaia de antrepozit fiscal se va completa n mod corespunztor, dup cum urmeaz:
a) pentru producia de alcool etilic, cu producie de bioetanol;
b) pentru producia de produse energetice, cu:
b1) producie de bio-ETBE, bio-TAEE i/sau alte produse de aceeai natur realizate pe
baz de bioetanol; i/sau
b2) depozitare de bioetanol denaturat sau nedenaturat n vederea prelucrrii sau a
amestecului cu benzin.
(31) n afara antrepozitului fiscal pot fi deinute numai produsele accizabile pentru care
acciza a fost nregistrat ca obligaie de plat, iar prin circuitul economic se poate stabili de
ctre autoritile competente cu atribuii de control c produsele provin de la un antrepozitar
autorizat, de la un destinatar nregistrat sau de la un importator.
(32) Atunci cnd pentru produsele accizabile deinute n afara antrepozitului fiscal nu se
poate stabili c acciza a fost nregistrat ca obligaie de plat, intervine exigibilitatea accizei,
obligaia de plat revenind persoanei care nu poate justifica proveniena legal a
produselor.
(33) n sensul art. 206^21 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cota de pia este cea determinat pentru
anul calendaristic anterior celui n curs, pn la data de 31 ianuarie din anul n curs, de ctre
autoritatea fiscal central - direcia cu atribuii n elaborarea legislaiei n domeniul accizelor.
(abrogat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(34) n situaia n care cota de pia nregistrat de antrepozitarul autorizat pentru producia de
igarete, inclusiv prin persoanele afiliate acestuia, se situeaz sub 5%, autorizaiile pentru
29
antrepozitele fiscale de depozitare vor fi revocate. (abrogat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu
22.01.2013)
)%t04 Art.V din "U< n#.54:2010 prevede:
,ART. V
(1) Prevederile art. pct. 4, 21 i 22 se aplic ncepnd cu data de 1 iulie 2010.
(2) Autorizaiile deinute de antrepozitarii autorizai pentru antrepozitele fiscale de
depozitare produse accizabile, cu excepia situaiilor prevzute la art. pct. 5, i nceteaz
valabilitatea la data de 1 septembrie 2010. (Not: pct.5 a modificat alin.(2) al art.206^21)
(3) Antrepozitarii autorizai pentru producia de produse energetice i antrepozitarii
autorizai pentru producia de igarete, inclusiv persoanele afiliate acestora, prevzui la art.
pct. 5, care la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen dein mai mult de 8
antrepozite fiscale de depozitare de produse energetice i mai mult de dou antrepozite
fiscale de depozitare igarete, au obligaia ca n termen de 10 zile lucrtoare de la intrarea n
vigoare a prezentei ordonane de urgen s comunice Comisiei pentru autorizarea
operatorilor de produse supuse accizelor lista antrepozitelor fiscale de depozitare, n numr
de maximum 8, respectiv dou, pentru care se intenioneaz reautorizarea acestora.
(4) Dup 48 de ore de la data intrrii n vigoare a prevederilor prezentei ordonane de
urgen, cu excepia cazurilor prevzute la art. pct. 5, se interzice deplasarea produselor
accizabile n regim suspensiv de accize ctre antrepozite fiscale de depozitare.
(5) Antrepozitarii autorizai care la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de
urgen dein autorizaii valabile, care au depit perioada de 3 ani n cazul contribuabililor
mari i mijlocii stabilii conform reglementrilor n vigoare i, respectiv, de un an n celelalte
cazuri de la data de ncepere a valabilitii autorizaiei i doresc s i continue activitatea ca
antrepozitar autorizat, au obligaia de a solicita reautorizarea pn la data de 31 august
2010 inclusiv, n condiiile prevzute n Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(6) Antrepozitarii autorizai care dein autorizaii valabile la data intrrii n vigoare a
prezentei ordonane de urgen, a cror valabilitate, pn la data de 31 august 2010, nu
depete 3 ani n cazul contribuabililor mari i mijlocii i, respectiv, un an n cazul
contribuabililor mici de la data de ncepere a valabilitii autorizaiei, au obligaia de a se
conforma prevederilor art. pct. 13, 15 i 17 pn la data de 31 august 2010 inclusiv. (Not:
pct.13 a modificat alin.(1) lit.a) a art.206^26, pct.15 a modificat alin.(2) lit.f) a art. 206^28, iar
pct.17 a modificat alin.(1),(4) i(5) ale art.206^54)
(7) Nerespectarea prevederilor alin. (5) i (6) atrage revocarea autorizaiilor de antrepozit
fiscal.
!#eciz0#i: (introduse prin Art. al >.<. n#.,-?:2010)
(1) Deplasrile de produse accizabile n regim suspensiv de accize care au fost ncepute
nainte de data de 26 iunie 2010 se efectueaz i se ncheie n conformitate cu prevederile
legale ale titlului V din Codul fiscal n vigoare pn la modificarea acestuia prin Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 54/2010. n aceast situaie, produsele accizabile pot fi plasate
i deinute n antrepozitele fiscale de depozitare n regim suspensiv de accize.
(2) Produsele accizabile deinute de antrepozitele fiscale de depozitare n regim
suspensiv de accize la data intrrii n vigoare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
54/2010, inclusiv n cazul prevzut la alin. (1), pot beneficia de acest regim pn la data de
1 septembrie 2010, dat la care intervine exigibilitatea accizelor, cu excepia situaiilor
prevzute la art. pct. 5 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 54/2010 referitoare la
art. 206^21 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Produsele accizabile prevzute la alin. (2) pot fi deplasate n regim suspensiv de
accize pn la data de 1 septembrie 2010, dup cum urmeaz:
a) de la un antrepozit fiscal de depozitare la un antrepozit fiscal de producie;
b) de la un antrepozit fiscal de depozitare la un alt antrepozit fiscal de depozitare, atunci
30
cnd asupra produselor accizabile nu intervine schimbul de proprietate, acestea fiind n
proprietatea antrepozitarului autorizat care deine antrepozitul fiscal de depozitare primitor.
(4) Produsele accizabile prevzute la alin. (2) care intr sub incidena sistemului de
marcare pot fi marcate n antrepozitul fiscal de depozitare dac antrepozitarul autorizat
deintor al acelui antrepozit a fost autorizat pentru marcarea produselor, dar nu mai trziu
de data de 1 septembrie 2010. Marcajele neutilizate pn la aceast dat vor fi restituite
pn la data de 15 septembrie 2010 Companiei Naionale "mprimeria Naional" - S.A., n
vederea distrugerii, operaiune care se va desfura sub supraveghere fiscal, pe cheltuiala
operatorului economic.
(5) ncepnd cu data de 26 iunie 2010, deplasrile intracomunitare de produse accizabile
pot fi realizate n regim suspensiv de accize pn la locul de primire care a fost autorizat ca
antrepozit fiscal de depozitare, situaie n care exigibilitatea accizelor intervine la momentul
primirii produselor accizabile, plata accizelor urmnd a se efectua potrivit prevederilor art.
206^51 alin. (1) din Codul fiscal. n acest caz, antrepozitarului autorizat deintor al
antrepozitului de depozitare i sunt aplicabile prevederile destinatarului nregistrat, pn la
obinerea de ctre acest operator economic a autorizaiei de destinatar nregistrat, dar nu
mai trziu de data de 1 septembrie 2010. Produsele accizabile astfel achiziionate vor fi
admise pentru depozitare n locul autorizat ca antrepozit fiscal, cu condiia ca produsele s
fie delimitate distinct de cele deinute n regim suspensiv de accize, dac este cazul.
(6) Pentru situaia prevzut la alin. (5), n cazul produselor accizabile supuse marcrii,
marcarea produselor se poate realiza n locul de primire, care anterior a fost autorizat ca
antrepozit fiscal de depozitare, cu condiia ca antrepozitarul autorizat deintor al acelui
antrepozit s fi fost autorizat pentru marcarea produselor. Produsele accizabile astfel primite
trebuie marcate nainte de comercializarea acestora pe piaa naional, dar nu mai trziu de
termenul de plat al accizelor care au devenit exigibile, respectiv la data primirii lor.
(7) n situaia produselor accizabile supuse marcrii provenite din operaiuni proprii de
import ncepute dup data de 26 iunie 2010, aplicarea marcajelor poate fi realizat de ctre
antrepozitarul care a fost autorizat pentru depozitare i marcare, nainte de punerea n liber
circulaie a produselor, respectiv n antrepozite vamale, antrepozite libere sau zone libere. n
aceast situaie, antrepozitarului autorizat i sunt aplicabile prevederile importatorului
autorizat pentru marcarea produselor accizabile, pn la obinerea de ctre acest operator
economic a autorizaiei de importator autorizat, dar nu mai trziu de 1 septembrie 2010.
Dac pn la aceast dat operatorul economic nu obine autorizaia de importator
autorizat, marcajele neutilizate pn la data de 1 septembrie 2010 vor fi restituite pn la
data de 15 septembrie 2010 Companiei Naionale "mprimeria Naional" - S.A., n vederea
distrugerii, operaiune care se va desfura sub supraveghere fiscal, pe cheltuiala
operatorului economic.
(8) Pn la obinerea autorizaiei de destinatar nregistrat sau de importator autorizat, dar
nu mai trziu de data de 1 septembrie 2010, operatorii economici pot utiliza marcajele
aferente notelor de comand aprobate.
(9) n cazul prevzut la alin. (5), antrepozitarul autorizat pentru depozitare n vederea
autorizrii n calitate de destinatar nregistrat va depune la autoritatea fiscal central -
direcia de specialitate care asigur secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de
produse supuse accizelor armonizate, denumit n continuare Comisie, o cerere potrivit
modelului prevzut n anexa nr. 39 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, denumite n continuare norme metodologice, nsoit
de urmtoarele documente:
a) copia autorizaiei de antrepozitar autorizat;
b) certificatul de atestare fiscal;
c) cazierul fiscal;
d) informaiile necesare determinrii garaniei, potrivit pct. 108 din normele metodologice;
e) copia contractelor ncheiate cu antrepozitele fiscale din statele membre de expediere.
(10) n cazul prevzut la alin. (7), antrepozitarul autorizat pentru depozitare n vederea
31
autorizrii n calitate de importator autorizat va depune la autoritatea fiscal central -
direcia de specialitate care asigur secretariatul Comisiei o cerere potrivit modelului
prevzut n anexa nr. 55 la normele metodologice, nsoit de urmtoarele documente:
a) copia autorizaiei de antrepozitar autorizat;
b) certificatul de atestare fiscal;
c) cazierul fiscal;
d) informaiile necesare determinrii garaniei, potrivit pct. 117.1 din normele
metodologice;
e) copia contractelor ncheiate cu furnizorii din ri tere.
(11) Antrepozitarii autorizai deintori de autorizaii valabile a cror valabilitate, la data
intrrii n vigoare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 54/2010, a depit,
de la data autorizrii antrepozitului fiscal, 3 ani n cazul contribuabililor mari i mijlocii i,
respectiv, un an n celelalte cazuri, care solicit reautorizarea pn la data de 31 august
2010, pot desfura activitatea n baza vechilor autorizaii pn la eliberarea de ctre
Comisie a noilor autorizaii.
(12) n situaia n care Comisia respinge cererea de reautorizare, Comisia va emite
decizie de revocare a autorizaiei, care va fi comunicat operatorului economic, prin
autoritatea vamal teritorial.
(13) Decizia prevzut la alin. (12) produce efecte de la data comunicrii acesteia
operatorului economic.
(14) n vederea respectrii prevederilor art. V alin. (6) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 54/2010, antrepozitarii autorizai au obligaia de a depune la autoritatea
fiscal central - direcia de specialitate care asigur secretariatul Comisiei, pn la data de
31 august 2010 inclusiv, documentele necesare pentru conformarea prevederilor respective.
(15) Revocarea autorizaiilor de antrepozite fiscale ale antrepozitarilor autorizai care nu
se conformeaz prevederilor art. V alin. (6) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
54/2010 se face prin decizie a Comisiei.
(16) n cazul expeditorilor nregistrai care dein autorizaii valabile la data intrrii n
vigoare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 54/2010, conformarea cu prevederile art.
pct. 18 din aceast ordonan de urgen se dovedete prin depunerea documentului care
atest completarea nivelului garaniei, dup caz, la autoritatea fiscal teritorial, nainte de
operaiunile de import ce urmeaz a se efectua. Autoritatea fiscal teritorial va transmite o
copie a documentului respectiv la autoritatea fiscal central - direcia de specialitate care
asigur secretariatul Comisiei.
A+T. 20-@22 e#e#ea de aut%#iza#e ca ant#ep%zit 2iscal
.1/ Un ant#ep%zit 2iscal p%ate 2unc7i%na nu$ai pe baza aut%#iza7iei valabile e$is0 de
aut%#itatea c%$petent0 p#in %$isia instituit0 la nivelul ;iniste#ului =inan7el%#
!ublice pent#u aut%#iza#ea %pe#at%#il%# de p#%duse supuse accizel%# a#$%nizate1
denu$it0 n c%ntinua#e %$isie. .$%di2icat de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu
01.01.2012/
.1@1/ !#in excep7ie de la p#evede#ile alin. .1/1 aut%#iza#ea de c0t#e ;iniste#ul
=inan7el%# !ublice a ant#ep%zitel%# 2iscale pent#u p#%duc7ia exclusiv0 de vinu#i
#ealizat0 de c0t#e c%nt#ibuabili1 al7ii dect c%nt#ibuabilii $a#i i $iDl%cii stabili7i
c%n2%#$ #e3le$ent0#il%# n vi3%a#e1 p#ecu$ i $icile distile#ii1 p#ev0zute la a#t.
20-@14 alin. .4/1 se p%ate 2ace i p#in c%$isii c%nstituite la nivelul st#uctu#il%#
te#it%#iale ale A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0. .int#%dus de "<
n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012/
.1@2/ %$peten7ele1 c%$p%nen7a1 p#ecu$ i #e3ula$entul de %#3aniza#e i
2unc7i%na#e ale c%$isiil%# te#it%#iale v%# 2i stabilite p#in %#din
5
al $inist#ului 2inan7el%#
publice1 cu avizul A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0. .int#%dus de "<
n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012/
.2/ Cn vede#ea %b7ine#ii aut%#iza7iei1 pent#u ca un l%c s0 2unc7i%neze ca ant#ep%zit
5
OMFP 245/2012
32
2iscal1 pe#s%ana ca#e inten7i%neaz0 s0 2ie ant#ep%zita# aut%#izat pent#u acel l%c t#ebuie
s0 depun0 % ce#e#e la aut%#itatea c%$petent01 n $%dul i n 2%#$a p#ev0zute n
n%#$ele $et%d%l%3ice.
.*/ e#e#ea t#ebuie s0 c%n7in0 in2%#$a7ii i s0 2ie ns%7it0 de d%cu$ente cu p#ivi#e
la4
a/ a$plasa#ea i natu#a l%culuiB
b/ tipu#ile i cantitatea de p#%duse accizabile esti$ate a 2i p#%duse i:sau
dep%zitate n decu#sul unui anB
c/ lista p#%dusel%# accizabile ca#e u#$eaz0 a 2i ac8izi7i%nate n #e3i$ suspensiv de
accize n vede#ea utiliz0#ii ca $ate#ie p#i$0 n cad#ul activit07ii de p#%duc7ie de
p#%duse accizabileB
d/ identitatea i alte in2%#$a7ii cu p#ivi#e la pe#s%ana ca#e u#$eaz0 s0-i des20%a#e
activitatea ca ant#ep%zita# aut%#izatB
e/ %#3aniza#ea ad$inist#ativ01 2luxu#ile %pe#a7i%nale1 #anda$entul utilaDel%# i
instala7iil%# i alte date #elevante pent#u c%lecta#ea i dete#$ina#ea accizel%#1
p#ev0zute nt#-un $anual de p#%cedu#0B
2/ capacitatea pe#s%anei ca#e u#$eaz0 a 2i ant#ep%zita# aut%#izat de a satis2ace
ce#in7ele p#ev0zute la a#t. 20-@2-.
3/ capacitatea $axi$0 de p#%duc7ie a instala7iil%# i utilaDel%# n 24 de %#e1 n cazul
l%cului p#%pus pent#u p#%duc7ia p#%dusel%# accizabile1 i:sau capacitatea de
dep%zita#e1 n cazul l%cului p#%pus pent#u dep%zita#ea exclusiv0 a p#%dusel%#
accizabile1 decla#ate pe p#%p#ia #0spunde#e de pe#s%ana 2izic0 %#i de ad$inist#at%#ul
pe#s%anei Du#idice ca#e inten7i%neaz0 s0 2ie ant#ep%zita# aut%#izat.
8/ de7ine#ea aut%#iza7iei de $ediu:aut%#iza7iei inte3#ate de $ediu1 elibe#at0 p%t#ivit
le3isla7iei n d%$eniu1 sau d%vada c0 au 2%st nt#ep#inse de$e#su#ile n vede#ea
%b7ine#ii acest%#aB .int#%dus de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012/ N
te#$enul se p#%#%30 pent#u data de *1.01.20121 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011 te#$enul se p#%#%30 pent#u data de *1.01.20121 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011
i/ d%vada c%nstitui#ii capitalului s%cial $ini$ subsc#is i v0#sat n cuantu$ul
p#ev0zut n n%#$ele $et%d%l%3ice. .int#%dus de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu
01.01.2012/ N te#$enul se p#%#%30 pent#u data de *1.01.20121 c%n2%#$ "U< te#$enul se p#%#%30 pent#u data de *1.01.20121 c%n2%#$ "U<
n#.125:2,.12.2011 n#.125:2,.12.2011
)%t04 A#t.III din "< n#.*0:*1.0?.20111 p#evede4
OA+T. III
(1) Antrepozitarii autorizai care la data de 1 ianuarie 2012 dein autorizaii valabile au
obligaia de a se conforma prevederilor art. 206^22 alin. (3) lit. h) i i), ale art. 206^23 alin.
(1) lit. h), precum i ale art. 206^54 alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare, pn la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv.
te#$enul de *1.01.2012 inclusiv1 se p#%#%30 pent#u data de 26.02.2012 inclusiv1 te#$enul de *1.01.2012 inclusiv1 se p#%#%30 pent#u data de 26.02.2012 inclusiv1
c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011
(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin.(1), Comisia pentru autorizarea operatorilor de
produse supuse accizelor armonizate poate revoca autorizaia de antrepozit fiscal, lund n
considerare i consecinele bugetare produse.
.4/ !#evede#ile alin. .*/ se v%# adapta p%t#ivit speci2icului activit07ii ce u#$eaz0 a se
des20u#a n ant#ep%zitul 2iscal1 c%n2%#$ p#eciz0#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice.
.5/ !e#s%ana ca#e inten7i%neaz0 s0 2ie ant#ep%zita# aut%#izat va p#ezenta1 de
ase$enea1 % c%pie a c%nt#actului de ad$inist#a#e sau a actel%# de p#%p#ietate a
sediului unde l%cul este a$plasat.
.-/ !e#s%ana ca#e i $ani2est0 n $%d exp#es inten7ia de a 2i ant#ep%zita# aut%#izat
pent#u $ai $ulte ant#ep%zite 2iscale p%ate depune la aut%#itatea c%$petent0 %
sin3u#0 ce#e#e. e#e#ea va 2i ns%7it0 de d%cu$entele p#ev0zute de p#ezentul capit%l1
a2e#ente 2iec0#ei l%ca7ii.
.,/ Cn exe#cita#ea at#ibu7iil%# sale1 %$isia p%ate s%licita %#ice in2%#$a7ii i
d%cu$ente de la st#uctu#ile din cad#ul ;iniste#ului =inan7el%# !ublice1 de la A3en7ia
33
)a7i%nal0 de Ad$inist#a#e =iscal0 i de la alte institu7ii ale statului1 pe ca#e le
c%nside#0 necesa#e n s%lu7i%na#ea ce#e#il%# n#e3ist#ate.
.?/ Cn cazul n ca#e s%licita#ea %$isiei este ad#esat0 st#uctu#il%# din cad#ul
;iniste#ului =inan7el%# !ublice sau A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal01
aceasta este %bli3at%#ie1 c%nstituindu-se ca sa#cin0 de se#viciu pent#u pe#s%nalul
acest%# institu7ii. )e#especta#ea acestei %bli3a7ii at#a3e $0su#ile sanc7i%nat%#ii
p#ev0zute de le3isla7ia n vi3%a#e.
.6/ %$isia p%ate s%licita1 dup0 caz1 pa#ticipa#ea la edin7e a %#3anel%# de c%nt#%l
ca#e au nc8eiat actele de c%nt#%l1 p#ecu$ i a #ep#ezentantului le3al al s%ciet07ii
c%$e#ciale n cauz0.
.10/ Activitatea cu#ent0 a %$isiei se #ealizeaz0 p#in inte#$ediul sec#eta#iatului
ca#e 2unc7i%neaz0 n cad#ul di#ec7iei de specialitate din ;iniste#ul =inan7el%# !ublice1
di#ec7ie dese$nat0 p#in 8%t0##ea de %#3aniza#e i 2unc7i%na#e a $iniste#ului.
.11/ Cn exe#cita#ea at#ibu7iil%# sale1 di#ec7ia de specialitate p%ate s%licita de la
di2e#ite st#uctu#i cent#ale i te#it%#iale din cad#ul ;iniste#ului =inan7el%# !ublice i1
#espectiv1 de la A3en7ia )a7i%nal0 de Ad$inist#a#e =iscal0 %#ice alte in2%#$a7ii i
d%cu$ente pe ca#e le c%nside#0 necesa#e n s%lu7i%na#ea ce#e#il%# n#e3ist#ate.
.12/ Aac0 n u#$a analiz0#ii d%cu$enta7iei anexate la ce#e#ea n#e3ist#at0 di#ec7ia
de specialitate c%nstat0 c0 aceasta este inc%$plet01 d%sa#ul n cauz0 p%ate 2i #estituit
aut%#it07ii e$itente.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
84. (1) Un antrepozit fiscal poate funciona doar n baza unei autorizaii valabile emise de
Comisie sau de comisia teritorial. (completat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(2) Pentru a obine o autorizaie de antrepozit fiscal, antrepozitarul autorizat propus
trebuie s depun o cerere la autoritatea vamal teritorial.
(3) Cererea privind acordarea autorizaiei de antrepozit fiscal trebuie s fie ntocmit
potrivit modelului prevzut n anexa nr. 38 i s fie nsoit de documentele specificate n
aceast anex. n cazul activitii de producie, cererea va fi nsoit i de manualul de
procedur.
(4) Persoanele care intenioneaz s fie autorizate ca antrepozitari pentru producie sau
pentru depozitare de produse accizabile trebuie s dein n proprietate sau s aib drept
de folosin a cldirilor i a terenurilor. Documentele care atest deinerea n proprietate sau
n folosin a cldirilor i a terenurilor sunt:
a) pentru cldiri, extrasul de carte funciar nsoit de copia titlului de proprietate sau, dup
caz, a procesului-verbal de recepie, atunci cnd acestea au fost construite n regie proprie
sau copia actului care atest dreptul de folosin sub orice form legal;
b) pentru terenuri, extrasul de carte funciar nsoit de copia titlului de proprietate sau
copia actului care atest dreptul de folosin sub orice form legal.
(4^1) Persoanele care intenioneaz s fie autorizate ca antrepozitari autorizai pentru
producie de produse accizabile trebuie s prezinte dovada constituirii capitalului social
subscris i vrsat minim stabilit pe categorii de produse accizabile, dup cum urmeaz:
a) pentru producia de bere - 1.500.000 lei;
b) pentru producia de bere realizat de micii productori - 500.000 lei;
c) pentru producia de bere de maximum 2.500 hl pe an - 5.000 lei; (n vigoare pn la
12.07.2012)
c) pentru producia de bere de maximum 5.000 hl pe an realizat de micii productori -
10.000 lei; (modificat de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
d) pentru producia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an - 25.000 lei; (n vigoare pn la
12.07.2012)
d) pentru producia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an - 200 lei; 9modificat de H.G.
nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012 )
e) pentru producia de vinuri peste 5.000 hl pe an - 50.000 lei; (n vigoare pn la
12.07.2012)
34
e) pentru producia de vinuri ntre 5.001 i 10.000 hl pe an - 25.000 lei; 9modificat de
H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
e^1) pentru producia de vinuri peste 10.000 hl pe an - 50.000 lei; (introdus de H.G.
nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
f) pentru producia de buturi fermentate, altele dect bere i vinuri, de maximum 5.000 hl
pe an - 75.000 lei;
g) pentru producia de buturi fermentate, altele dect bere i vinuri, peste 5.000 hl pe an
- 150.000 lei;
h) pentru producia de produse intermediare de maximum 5.000 hl pe an - 100.000 lei;
i) pentru producia de produse intermediare peste 5.000 hl pe an - 200.000 lei;
i^1) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase de maximum 100 hl alcool
pur pe an - 10.000 lei; (introdus de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
j) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase de maximum 1.000 hl alcool pur
pe an - 100.000 lei; (n vigoare pn la 12.07.2012)
j) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase ntre 101 i 1.000 hl alcool pur
pe an - 100.000 lei; (modificat de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
k) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase ntre 1.001 i 5.000 hl alcool
pur pe an - 500.000 lei;
l) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase peste 5.000 hl alcool pur pe an -
1.000.000 lei;
m) pentru producia de alcool etilic realizat de micile distilerii - 10.000 lei; (n vigoare
pn la 12.07.2012)
m) pentru producia de alcool etilic realizat de micile distilerii - 200 lei; (modificat de H.G.
nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
n) pentru producia de tutun prelucrat - 2.000.000 lei;
o) pentru producia de produse energetice, exceptnd producia de GPL - 4.000.000 lei;
(n vigoare pn la 12.07.2012)
o) pentru producia de produse energetice, exceptnd producia de GPL, de maximum
10.000 tone pe an - 500.000 lei; (modificat de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu
13.07.2012)
o^1) pentru producia de produse energetice, exceptnd producia de GPL, ntre 10.001
tone i 40.000 tone pe an - 2.000.000 lei; (introdus de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu
13.07.2012)
o^2) pentru producia de produse energetice, exceptnd producia de GPL, peste 40.000
tone pe an - 4.000.000 lei; (introdus de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
p) pentru producia de GPL - 500.000 lei;
q) pentru producia exclusiv de biocombustibili i biocarburani - 50.000 lei.
(4^2) n cazul antrepozitarilor autorizai care produc mai multe categorii de produse
accizabile, obligaia acestora este de a constitui capitalul social minim corespunztor acelei
categorii de produse accizabile pentru care este prevzut cuantumul cel mai mare.
(4^3) Persoanele care intenioneaz s fie autorizate ca antrepozitari de producie de
produse accizabile trebuie s depun o declaraie pe propria rspundere care s cuprind
calculul prevzut la pct. 85 alin. (15^1) pentru fiecare tip de produs accizabil ce urmeaz a fi
realizat, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 38^1.
(alineatele (4^1) - (4^3) au fost introduse de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(/'/) Persoanele care intenioneaz s !ie autorizate ca antrepozitari autorizai pentru
depozitarea de produse accizabile trebuie s prezinte dovada constituirii capitalului social
subscris i vrsat minim, stabilit pe categorii de produse accizabile, dup cum urmeaz%
a) pentru depozitarea de bere # 1+.+++ lei&
b) pentru depozitarea de vinuri # *.+++ lei&
c) pentru depozitarea de buturi !ermentate, altele dec$t bere i vinuri # 0+.+++ lei&
d) pentru depozitarea de produse intermediare # 1++.+++ lei&
e) pentru depozitarea de alcool etilic i1sau buturi spirtoase # 1++.+++ lei&
!) pentru depozitarea de arome alimentare # 0.+++ lei&
35
g) pentru depozitarea de tutun prelucrat # 0++.+++ lei&
h) pentru depozitarea de produse energetice, except$nd depozitarea de produse
energetice destinate exclusiv aprovizionrii aeronavelor, navelor i ambarcaiunilor, precum
i depozitarea de 2P3 # 0++.+++ lei&
i) pentru depozitarea de produse energetice destinate exclusiv aprovizionrii aeronavelor,
navelor i ambarcaiunilor # *+.+++ lei&
4) pentru depozitarea de 2P3 # 0+.+++ lei&
5) pentru depozitarea exclusiv de biocombustibili i biocarburani # *+.+++ lei.
(/'0) "n cazul antrepozitarilor autorizai care depoziteaz mai multe categorii de produse
accizabile, obligaia acestora este de a constitui capitalul social minim subscris i vrsat
corespunztor acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevzut cuantumul
cel mai mare.
(/',) "n cazul antrepozitarilor autorizai care dein at$t antrepozite !iscale pentru
producie, c$t i antrepozite !iscale pentru depozitare, obligaia acestora este de a constitui
capitalul social minim subscris i vrsat corespunztor acelei activiti pentru care este
prevzut cuantumul cel mai mare.
(alineatele (4^4) - (4^6) au fost introduse de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu
22.01.2013)
(5) Persoanele care intenioneaz s fie autorizate ca antrepozitari de producie de
produse accizabile trebuie s dein n proprietate sau s dein contracte de leasing
financiar pentru instalaiile i echipamentele care contribuie direct la producia de produse
accizabile pentru care urmeaz s fie autorizat.
(6) Nu intr sub incidena prevederilor alin. (4) - (5) unitile de cercetare-dezvoltare
organizate potrivit reglementrilor Legii nr. 290/2002 privind organizarea i funcionarea
unitilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare
i a Academiei de Stiine Agricole i Silvice <<Gheorghe onescu-Sieti>>, cu modificrile
i completrile ulterioare.
(7) n cazul produciei de alcool i buturi alcoolice, antrepozitarul autorizat propus trebuie
s depun pe lng documentaia ntocmit i lista cu semifabricatele i produsele finite
nscrise n nomenclatorul de fabricaie ce urmeaz a se realiza n antrepozitul fiscal.
(modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(7^1) Autoritatea vamal teritorial verific realitatea i exactitatea informaiilor i a
documentelor depuse de antrepozitarul propus. La aceast verificare se au n vedere
ndeplinirea condiiilor de autorizare, precum i capacitatea de a respecta obligaiile
antrepozitarului autorizat. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(8) Antrepozitarii propui prevzui la alin. (7) pot desfura activitate n regim de probe
tehnologice, sub controlul autoritii vamale teritoriale, pe o perioad de maximum 60 de zile
de la data obinerii aprobrii scrise. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(9) n perioada de probe tehnologice, antrepozitarul propus are obligaia s obin
ncadrarea tarifar a produselor finite, precum i ncadrarea n nomenclatorul codurilor de
produse accizabile, efectuate de autoritatea vamal central, pentru care va prezenta
acestei autoriti: (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
a) documentaia tehnic care reglementeaz caracteristicile fiecrui produs finit
(specificaie tehnic, standard de firm sau similar), precum i alte documente din care s
rezulte toate informaiile necesare stabilirii clasificrii tarifare i atribuirii codului de produs
accizabil, referitoare la caracteristicile produsului finit, natura i cantitatea materiilor prime
utilizate, procesul tehnologic de fabricaie a produsului finit;
b) o not ntocmit de autoritatea vamal teritorial ca urmare a supravegherii fabricrii
unui lot din fiecare produs finit din care s rezulte cantitile de materii prime utilizate,
cantitile de produse finite obinute i consumurile de utiliti. Prezentarea acestei note nu
este necesar n cazul operatorilor economici care nu solicit !uncionarea n regim de
probe tehnologice. (completat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(10) Dup obinerea ncadrrii tarifare a produselor finite i a ncadrrii n nomenclatorul
36
codurilor de produse accizabile, acestea vor fi transmise de antrepozitarul autorizat propus
la autoritatea vamal teritorial la care s-a depus documentaia n vederea autorizrii.
(11) n perioada de probe tehnologice, produsele accizabile finite obinute nu pot prsi
locul propus a fi autorizat ca antrepozit fiscal.
(12) n cazul produciei de produse energetice, antrepozitarul propus trebuie s depun
pe lng documentaia ntocmit conform alin. (9) i lista cu semifabricatele i produsele
finite nscrise n nomenclatorul de fabricaie, precum i domeniul de utilizare al acestora,
avizat de Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri. Lista va cuprinde i o
rubric aferent asimilrii produselor din punctul de vedere al accizelor. Procedura
prevzut la alin. (8) - (11) se va aplica i antrepozitarilor propui pentru producia de
produse energetice. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(13) n cazul antrepozitarilor autorizai propui prevzui la alin. (7) i (12), documentaia
va cuprinde i lista produselor accizabile ce vor fi achiziionate n vederea utilizrii ca
materie prim n procesul de producie, precum i ncadrarea tarifar a acestora.
(14) Dup ncheierea probelor tehnologice, antrepozitarul propus are obligaia ca n
prezena reprezentantului autoritii vamale teritoriale s preleve probe din fiecare produs
accizabil realizat, fiecare prob fiind constituit din dou eantioane identice. Fiecare
eantion va fi sigilat de autoritatea vamal teritorial care pred spre analiz un eantion
ctre un laborator autorizat, urmnd ca cellalt eantion s fie pstrat ca prob-martor de
antrepozitarul autorizat propus. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(14^1) Pe baza rezultatelor analizelor efectuate conform procedurii prevzute la alin. (14),
autoritatea vamal teritorial verific dac produsele analizate corespund ncadrrii tarifare,
precum i ncadrrii n nomenclatorul codurilor de produse accizabile stabilite de autoritatea
vamal central pe baza documentelor menionate la alin. (9). (introdus de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(14^2) n situaia n care se constat diferene privind ncadrarea tarifar stabilit pe baz
de documente fa de ncadrarea tarifar stabilit n urma rezultatelor analizelor,
antrepozitarul propus are obligaia remedierii neconcordanelor. (introdus de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(15) Antrepozitarul autorizat propus este obligat ca pe durata aciunii de verificare s
asigure condiiile necesare bunei desfurri a acesteia.
(16) n aciunea de verificare, autoritatea vamal teritorial poate solicita sprijinul
organelor cu atribuii de control i, dup caz, al Ministerului Administraiei i nternelor,
pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare n ceea ce privete ndeplinirea condiiilor
de autorizare prevzute la art. 206^23 din Codul fiscal.
(17) n termen de 30 de zile de la depunerea documentaiei complete, autoritatea vamal
teritorial va nainta aceast documentaie autoritii fiscale centrale - direcia de specialitate
care asigur secretariatul Comisiei sau autoritii teritoriale care asigur secretariatul
comisiei teritoriale, dup caz, nsoit de un referat ntocmit de autoritatea vamal teritorial
care s cuprind punctul de vedere asupra oportunitii emiterii autorizaiei de antrepozitar
autorizat i, dup caz, aspectele sesizate privind neconcordana cu datele i informaiile
prezentate de antrepozitarul propus. Referatul va purta semntura i tampila autoritii
vamale teritoriale. (modificat i completat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(18) Autoritatea fiscal central, prin direcia de specialitate care asigur secretariatul
Comisiei, sau, dup caz, autoritatea teritorial care asigur secretariatul comisiei teritoriale
poate s solicite antrepozitarului autorizat propus orice informaie i documente pe care le
consider necesare cu privire la:
a) amplasarea i natura antrepozitului fiscal propus;
b) tipurile, caracteristicile fizico-chimice i cantitile de produse accizabile ce urmeaz a
fi produse i/sau depozitate n antrepozitul fiscal propus;
c) identitatea antrepozitarului autorizat propus;
d) capacitatea antrepozitarului autorizat propus de a asigura garania.
37
(19) n cazul oricrui nou produs ce urmeaz a intra n nomenclatorul de fabricaie,
antrepozitarul autorizat are obligaia de a prezenta autoritii vamale centrale documentaia
complet potrivit prevederilor alin. (9), n vederea obinerii ncadrrii tarifare a produsului,
precum i a ncadrrii n nomenclatorul codurilor de produse accizabile, efectuate de
aceast autoritate. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(19^1) n sensul prezentelor norme metodologice, prin noiunea produs nou se nelege
produsul finit accizabil care, datorit caracteristicilor i proprietilor fizico-chimice i
organoleptice, este diferit de produsele accizabile existente n nomenclatorul de fabricaie i
ncadrate n nomenclatorul codurilor de produse accizabile ale antrepozitului fiscal.
(19^2) n situaia prevzut la alin. (19), antrepozitarul autorizat poate desfura
activitatea de producie n condiiile n care a fost depus documentaia complet n vederea
obinerii ncadrrii tarifare a produselor finite, precum i a ncadrrii n nomenclatorul
codurilor de produse accizabile.
(19^3) mediat dup introducerea n fabricaie a noului produs, antrepozitarul autorizat are
obligaia ndeplinirii procedurii cu privire la prelevarea de probe prevzut la alin. (14) -
(14^2).
(19^4) Procedura cu privire la prelevarea de probe prevzut la alin. (14) - (14^2) se
aplic i pentru antrepozitarii autorizai, atunci cnd autoritatea vamal teritorial consider
c este necesar aceast procedur.
(19^5) n situaiile prevzute la alin. (19^3) i (19^4), atunci cnd se constat diferene
privind ncadrarea tarifar stabilit pe baz de documente fa de ncadrarea tarifar
rezultat n urma rezultatelor analizelor, antrepozitarul autorizat are obligaia de a plti
acciza aferent ncadrrii efectuate de autoritatea vamal central, inclusiv diferena pentru
produsele deja eliberate pentru consum.
(alineatele (19^1) - (19^5) au fost introduse de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(20) Nu intr sub incidena prevederilor alin. (8) antrepozitele fiscale - mici distilerii - care
realizeaz uic i rachiuri de fructe, inclusiv n sistem de prestri de servicii pentru
gospodriile individuale.
(21) Declaraia pe propria rspundere privind capacitatea maxim de producie n 24 de
ore va cuprinde informaii referitoare la capacitatea de producie a tuturor instalaiilor i
utilajelor deinute n antrepozitul fiscal, precum i informaii cu privire la capacitatea
tehnologic de producie, respectiv cea care urmeaz a fi utilizat, volumul de producie la
nivelul unui an i programul de funcionare stabilit de persoana care intenioneaz s fie
antrepozitar autorizat.
(*1'1) 6eclaraia pe propria rspundere privind capacitatea de depozitare va cuprinde
in!ormaii re!eritoare la capacitatea maxim de depozitare deinut n antrepozitul !iscal,
precum i in!ormaii cu privire la nivelul intrrilor de produse accizabile estimate la nivelul
unui an.
(*1'*) -apacitatea de depozitare se declar n unitatea de msur prevzut n anexa
nr. 1 de la titlul 788 din -odul !iscal, n !uncie de tipul de produse accizabile.9
(alin. (21^1) i (21^2) au fost introduse de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(22) n nelesul prezentelor norme metodologice, prin organizare administrativ se
nelege schema organizatoric a persoanei care intenioneaz s fie antrepozitar autorizat.
A+T. 20-@2* %ndi7ii de aut%#iza#e
.1/ Aut%#itatea c%$petent0 elibe#eaz0 aut%#iza7ia de ant#ep%zit 2iscal pent#u un l%c
nu$ai dac0 sunt ndeplinite u#$0t%a#ele c%ndi7ii4
a/ l%cul u#$eaz0 a 2i 2%l%sit pent#u p#%duce#ea1 t#ans2%#$a#ea1 de7ine#ea1 p#i$i#ea
i:sau expedie#ea p#%dusel%# accizabile n #e3i$ suspensiv de accize. Cn cazul unui
l%c ce va 2i aut%#izat nu$ai ca ant#ep%zit 2iscal de dep%zita#e1 v%lu$ul $ediu
t#i$est#ial al iei#il%# de p#%duse accizabile esti$ate la nivelul unui an t#ebuie s0 2ie
$ai $a#e dect li$itele p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice1 di2e#en7iate n 2unc7ie de
3#upa de p#%duse dep%zitate i de accizele a2e#ente p#%dusel%# dep%zitateB
38
b/ l%cul este a$plasat1 c%nst#uit i ec8ipat ast2el nct s0 nu pe#$it0 sc%ate#ea
p#%dusel%# accizabile din acest l%c 20#0 plata accizel%#1 c%n2%#$ p#evede#il%# din
n%#$ele $et%d%l%3iceB
c/ l%cul nu va 2i 2%l%sit pent#u vnza#ea cu a$0nuntul a p#%dusel%# accizabile1 cu
excep7iile p#ev0zute la a#t. 20-@21 alin. .?/B
d/ n cazul unei pe#s%ane 2izice ca#e u#$eaz0 s0 i des20%a#e activitatea ca
ant#ep%zita# aut%#izat1 aceasta s0 nu 2ie incapabil0 sau s0 nu 2i 2%st c%nda$nat0 n
$%d de2initiv pent#u in2#ac7iuni c%nt#a pat#i$%niului p#in nes%c%ti#ea nc#ede#ii1
in2#ac7iuni de c%#up7ie1 delapida#e1 in2#ac7iuni de 2als n nsc#isu#i1 evaziune 2iscal0 %#i
in2#ac7iuni dint#e cele #e3le$entate p#in p#ezentul c%d1 Le3ea n#. ?-:200- p#ivind
%dul va$al al +%$niei1 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#.
241:2005 pent#u p#eveni#ea i c%$bate#ea evaziunii 2iscale1 cu $%di2ic0#ile ulte#i%a#e1
Le3ea c%ntabilit07ii n#. ?2:16611 #epublicat01 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1
Le3ea n#. *1:16601 #epublicat01 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#.
14*:2000 p#ivind p#eveni#ea i c%$bate#ea t#a2icului i c%nsu$ului ilicit de d#%3u#i1 cu
$%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#. -5-:2002 pent#u p#eveni#ea i
sanc7i%na#ea sp0l0#ii banil%#1 p#ecu$ i pent#u institui#ea un%# $0su#i de p#eveni#e i
c%$bate#e a 2inan70#ii actel%# de te#%#is$1 #epublicat01 i Le3ea n#. ,?:2000 pent#u
p#eveni#ea1 desc%pe#i#ea i sanc7i%na#ea 2aptel%# de c%#up7ie1 cu $%di2ic0#ile i
c%$plet0#ile ulte#i%a#eB .$%di2icat de Le3ea n#.1?,:20121 n vi3%a#e cu 01.02.2014/
e/ n cazul unei pe#s%ane Du#idice ca#e u#$eaz0 s0 i des20%a#e activitatea ca
ant#ep%zita# aut%#izat1 ad$inist#at%#ii acest%# pe#s%ane Du#idice s0 nu 2ie incapabili
sau s0 nu 2i 2%st c%nda$na7i n $%d de2initiv pent#u in2#ac7iuni c%nt#a pat#i$%niului
p#in nes%c%ti#ea nc#ede#ii1 in2#ac7iuni de c%#up7ie1 delapida#e1 in2#ac7iuni de 2als n
nsc#isu#i1 evaziune 2iscal0 %#i in2#ac7iuni dint#e cele #e3le$entate de p#ezentul c%d1
Le3ea n#. ?-:200-1 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#. 241:20051 cu
$%di2ic0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#. ?2:16611 #epublicat01 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile
ulte#i%a#e1 Le3ea n#. *1:16601 #epublicat01 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1
Le3ea n#. 14*:20001 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#. -5-:20021
#epublicat01 i Le3ea n#. ,?:20001 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#eB .$%di2icat
de Le3ea n#.1?,:20121 n vi3%a#e cu 01.02.2014/
2/ pe#s%ana ca#e u#$eaz0 s0 i des20%a#e activitatea ca ant#ep%zita# aut%#izat
t#ebuie s0 d%vedeasc0 c0 p%ate ndeplini ce#in7ele p#ev0zute la a#t. 20-@2-.
3/ pe#s%ana ca#e u#$eaz0 s0 i des20%a#e activitatea ca ant#ep%zita# aut%#izat s0
nu n#e3ist#eze %bli3a7ii 2iscale #estante la bu3etul 3ene#al c%ns%lidat1 de natu#a cel%#
ad$inist#ate de A3en7ia )a7i%nal0 de Ad$inist#a#e =iscal0B .c%$pletat de "<
n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
8/ nivelul accizel%# pent#u p#%dusul 2init nu p%ate 2i $ai $ic dect $edia p%nde#at0
a nivelu#il%# accizel%# $ate#iil%# p#i$e p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3iceB
.int#%dus de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012/ N . te#$enul se p#%#%30 te#$enul se p#%#%30
pent#u data de *1.01.20121 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011 pent#u data de *1.01.20121 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011/ /
i/ pe#s%ana Du#idic0 nu se a2l0 n p#%cedu#a 2ali$entului sau de lic8ida#e. .int#%dus
de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012/ N . te#$enul se p#%#%30 pent#u data te#$enul se p#%#%30 pent#u data
de *1.01.20121 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011 de *1.01.20121 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011/ /
)%t04 A#t.III din "< n#.*0:*1.0?.20111 p#evede4
OA+T. III
(1) Antrepozitarii autorizai care la data de 1 ianuarie 2012 dein autorizaii valabile au
obligaia de a se conforma prevederilor art. 206^22 alin. (3) lit. h) i i), ale art. 206^23 alin.
(1) lit. h), precum i ale art. 206^54 alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare, pn la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv.
.te#$enul de *1.01.2012 inclusiv1 se p#%#%30 pent#u data de 26.02.2012 inclusiv1 .te#$enul de *1.01.2012 inclusiv1 se p#%#%30 pent#u data de 26.02.2012 inclusiv1
c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011/ /
(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1), Comisia pentru autorizarea operatorilor de
39
produse supuse accizelor armonizate poate revoca autorizaia de antrepozit fiscal, lund n
considerare i consecinele bugetare produse.
)%t04 A#t.II din "U< n#.?,:12.12.20121 p#evede4
OA+T. II
Aut%#iza7iile de ant#ep%zit 2iscal valabile1 de7inute de %pe#at%#i ec%n%$ici1 al7ii
dect c%nt#ibuabilii $a#i i $iDl%cii stabili7i c%n2%#$ #e3le$ent0#il%# n vi3%a#e1 i
p#elun3esc de d#ept valabilitatea cu % pe#i%ad0 de 2 ani de la data expi#0#ii pe#i%adei
de valabilitate.P
.1@1/ !#in excep7ie de la p#evede#ile alin. .1/ lit. a/1 ant#ep%zita#ul aut%#izat pent#u
p#%duc7ia i $butelie#ea p#%dusului be#e p%ate utiliza instala7iile de $butelie#e a
acestui p#%dus i pent#u $butelie#ea b0utu#il%# #0c%#it%a#e i a apei plate1 p%t#ivit
p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice. .int#%dus de ".<. n#.15:2*.0?.20121 n vi3%a#e int#%dus de ".<. n#.15:2*.0?.20121 n vi3%a#e
cu *1.0?.2012 cu *1.0?.2012/ /
.2/ !#evede#ile alin. .1/ v%# 2i adaptate c%#espunz0t%# pe 3#upe de p#%duse
accizabile i cate3%#ii de ant#ep%zita#i1 c%n2%#$ p#eciz0#il%# din n%#$ele
$et%d%l%3ice.
.*/ L%cu#ile a2e#ente #eze#vei de stat i #eze#vei de $%biliza#e se asi$ileaz0
ant#ep%zitel%# 2iscale de dep%zita#e1 p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
85. (1) Locul care urmeaz s fie autorizat ca antrepozit fiscal trebuie s fie strict
delimitat - acces propriu, mprejmuire -, iar activitatea ce se desfoar n acest loc trebuie
s fie independent de alte activiti desfurate de persoana care solicit autorizarea i
care nu au legtur cu producia sau depozitarea de produse accizabile.
(1^1) Fac excepie de la prevederile alin. (1) tancurile plutitoare i barjele aflate n
perimetrul zonelor portuare, destinate depozitrii produselor energetice n vederea
aprovizionrii navelor. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(1'*) .ntrepozitarul autorizat pentru producia i mbutelierea produsului bere care
intenioneaz s utilizeze instalaiile de mbuteliere i pentru mbutelierea buturilor
rcoritoare i a apei plate potrivit art. *+,'*3 alin. (1'1) din -odul !iscal noti!ic aceast
intenie autoritii vamale teritoriale.
(1'3) "n situaia n care !uncionarea instalaiei pentru mbutelierea buturilor rcoritoare
i a apei plate in!lueneaz declaraia prevzut la pct. :/ alin. (*1), aceasta va !i modi!icat
n mod corespunztor de ctre antrepozitarul autorizat.
(1'/) .utoritatea vamal teritorial transmite o copie a noti!icrii, precum i a oricror
altor documente anexate de ctre antrepozitarul autorizat direciei de specialitate care
asigur secretariatul -omisiei.
(alin. (1^2) i(1^4) au fost introduse de HG nr.1071/06.11.2012, n vigoare cu 01.01.2013)
(1'0) ;n loc poate !i autorizat numai ca antrepozit !iscal de depozitare atunci c$nd
volumul mediu trimestrial al ieirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an
calendaristic depete limitele prevzute mai 4os%
a) bere # 1.0++ hl de produs&
b) vinuri i buturi !ermentate # 1.0++ hl de produs&
c) produse intermediare # 1.*0+ hl de produs&
d) buturi spirtoase # *0+ hl de alcool pur&
e) alcool etilic # 1.+++ hl de alcool pur&
!) buturi alcoolice n general # 3++ hl de alcool pur&
g) tutun prelucrat # o cantitate a crei valoare la preul de v$nzare cu amnuntul n cazul
igaretelor, respectiv la preul de livrare n celelalte cazuri s nu !ie mai mic de *.0++.+++
euro&
h) produse energetice # 3.0++ tone&
i) antrepozitele !iscale de depozitare autorizate n exclusivitate pentru aprovizionarea
aeronavelor i, respectiv, a navelor i ambarcaiunilor, cu produse energetice destinate
40
utilizrii drept combustibil # 1++ tone&
4) rezerva de stat i de mobilizare # 1+ tone&
5) arome alimentare, extracte i concentrate alcoolice # 10 hl de alcool pur&
l) antrepozitele !iscale autorizate n exclusivitate pentru a e!ectua operaiuni de distribuie
a buturilor alcoolice i de tutunuri prelucrate destinate consumului sau v$nzrii la bordul
navelor i aeronavelor # o cantitate a crei valoare la preul de livrare s nu !ie mai mic de
1++.+++ euro.
(1',) P$n la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie a !iecrui an, autoritile vamale
teritoriale vor veri!ica i vor transmite direciei care asigur secretariatul -omisiei o situaie
privind ndeplinirea condiiei prevzute la alin. (1'0) de ctre antrepozitarii autorizai pentru
depozitarea produselor accizabile, precum i propuneri dup caz.
(alin. (1^5) i (1^6) au fost introduse de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(2) Locurile destinate produciei de vinuri sau de buturi fermentate, altele dect berea i
vinurile, trebuie s fie dotate cu vase litrate.
(3) Locurile destinate produciei de alcool etilic i de distilate ca materie prim i locurile
destinate produciei de buturi alcoolice obinute exclusiv din prelucrarea alcoolului i a
distilatelor trebuie s fie dotate cu mijloace de msurare legal pentru determinarea
concentraiei alcoolice, avizate de Biroul Romn de Metrologie Legal.
(4) n cazul antrepozitelor fiscale de producie de alcool i de distilate, coloanele de
distilare i rafinare trebuie s fie dotate cu contoare pentru determinarea cantitii de
produse obinute i a concentraiei alcoolice avizate i sigilate conform reglementrilor
specifice stabilite de Biroul Romn de Metrologie Legal.
(5) n cazul antrepozitarilor autorizai pentru producia de alcool etilic, contoarele vor fi
amplasate la ieirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la ieirea din coloanele
de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat i la ieirea din coloanele aferente alcoolului tehnic,
astfel nct s fie contorizate toate cantitile de alcool rezultate.
(6) n cazul antrepozitarilor autorizai pentru producia de distilate, contoarele vor fi
amplasate la ieirea din coloanele de distilare sau, dup caz, la ieirea din instalaiile de
distilare.
(7) Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel,
utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum i amplasarea naintea contoarelor a unor
canele sau robinete, prin care se pot extrage cantiti de alcool sau distilate necontorizate,
sunt interzise.
(8) Antrepozitarii autorizai propui pentru producia de alcool i de distilate sunt obligai
s dein certificate eliberate de Biroul Romn de Metrologie Legal sau de un laborator de
metrologie agreat de acesta, pentru toate rezervoarele i recipientele calibrate n care se
depoziteaz alcoolul, distilatele i materiile prime din care provin acestea, indiferent de
natura lor.
(9) n cazul antrepozitelor fiscale - mici distilerii - care utilizeaz pentru realizarea produciei instalaii tip
alambic, acestea trebuie s fie dotate cu vase calibrate avizate de Biroul Romn de Metrologie Legal. (n
vigoare pn la 13.03.2013)
(,) -rin e.cep%ie de la prevederile alin. (+) * (/), n cazul antrepozitelor fiscale - mici
distilerii - care utilizeaz pentru realizarea produciei instalaii tip alambic, antrepozitarii
autoriza%i propu!i treuie s depun la autoritatea vamal teritorial o declara%ie pe
propria rspundere privind capacitatea vaselor de depozitare de%inute, precum !i a
capacit%ii de ncrcare a instala%iei tip alamic. .$%di2icat de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n
vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(10) n cazul antrepozitelor fiscale prevzute la alin. (9), pe perioada de nefuncionare se
va aplica procedura de sigilare i desigilare prevzut la pct. 77.
(11) Locurile destinate produciei de alcool etilic i distilate, ca materie prim, trebuie s
fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate
contoarele i rezervoarele de alcool i distilate, precum i a cilor de acces n antrepozitul
fiscal. Stocarea imaginilor culese prin intermediul camerelor video se face pe casete video
sau n memoria sistemului, durata de stocare a imaginilor nregistrate fiind de minimum 30
de zile. Sistemul de supraveghere trebuie s funcioneze permanent, inclusiv n perioadele
41
de nefuncionare a antrepozitului, chiar i n condiiile ntreruperii alimentrii cu energie
electric de la reeaua de distribuie.
(12) Nu intr sub incidena prevederilor alin. (11) micile distilerii.
(1*'1) "ntr#un antrepozit !iscal de depozitare se pot depozita produse din grupa buturilor
alcoolice, n stare mbuteliat, n partide separate, respectiv bere, vinuri, buturi !ermentate,
altele dec$t bere i vinuri, produse intermediare, buturi spirtoase.
(1*'*) ;n loc poate !i autorizat ca antrepozit !iscal de depozitare de alcool etilic i de
distilate n stare vrsat numai dac deine n proprietate rezervoare calibrate avizate de
<iroul =om$n de >etrologie 3egal.
(alin. (12^1) i (12^2) au fost introduse de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(13) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de producie sau de depozitare de
produse energetice numai dac este echipat cu rezervoare standardizate distincte pentru
fiecare produs n parte, calibrate de Biroul Romn de Metrologie Legal.
(13^1) Obligativitatea calibrrii rezervoarelor aferente tancurilor plutitoare i a barjelor
pentru depozitarea produselor energetice intervine potrivit reglementrilor specifice ale
Biroului Romn de Metrologie Legal. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(14) Locurile destinate produciei sau depozitrii de produse energetice trebuie s fie
dotate cu mijloace de msurare a debitului volumic sau masic.
(15) Locurile destinate producerii de produse energetice pentru care accizele se
calculeaz numai pe baza accizei exprimate n echivalent euro/ton sau euro/1.000 kg,
locurile destinate producerii combustibililor al cror cod tarifar se ncadreaz la art. 206^16
alin. (3) lit. g) din Codul fiscal, precum i locurile destinate mbutelierii gazului petrolier
lichefiat vor fi dotate cu mijloace de msurare a masei.
(15^1) Media ponderat a nivelurilor accizelor materiilor prime se calculeaz n funcie de
valoarea total a accizelor aferente materiilor prime achiziionate i utilizate n vederea
obinerii produsului finit, n funcie de consumurile specifice, mprit la cantitatea total de
materii prime folosite. Media ponderat a nivelurilor accizelor materiilor prime achiziionate
i utilizate se stabilete de operatorul economic pe baza datelor privind cantitile de materii
prime utilizate pentru obinerea unei cantiti de produs finit echivalente unitii de msur n
care este exprimat nivelul accizelor. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(15^2) Media ponderat prevzut la alin. (15^1) nu se calculeaz atunci cnd pentru
realizarea produsului finit se utilizeaz numai materii prime care nu sunt supuse
reglementrilor privind regimul accizelor armonizate. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n
vigoare cu 31.01.2012)
(16) Rezerva de stat i rezerva de mobilizare vor fi autorizate ca un singur antrepozit
fiscal de depozitare, indiferent de numrul locurilor de depozitare pe care le deine.
(17) Pentru obinerea autorizaiei, instituiile care gestioneaz rezerva de stat i rezerva
de mobilizare vor depune o cerere la autoritatea fiscal central, potrivit modelului prevzut
n anexa nr. 38.
A+T. 20-@24 Aut%#iza#ea ca ant#ep%zit 2iscal
.1/ Aut%#itatea c%$petent0 va n%ti2ica n sc#is aut%#iza#ea ca ant#ep%zit 2iscal1 n
te#$en de -0 de zile de la data depune#ii d%cu$enta7iei c%$plete de aut%#iza#e.
.2/ Aut%#iza7ia va c%n7ine u#$0t%a#ele4
a/ c%dul de accize at#ibuit ant#ep%zitului 2iscalB
b/ ele$entele de identi2ica#e ale ant#ep%zita#ului aut%#izat1 inclusiv c%dul de accize
at#ibuit acestuiaB
c/ ad#esa ant#ep%zitului 2iscalB
d/ tipul p#%dusel%# accizabile p#i$ite:expediate din ant#ep%zitul 2iscal i natu#a
activit07iiB
e/ capacitatea de dep%zita#e a p#%dusel%# accizabile n ant#ep%zitul 2iscal1 n cazul ant#ep%zita#ului
aut%#izat pent#u dep%zita#eB .ab#%3at de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
42
2/ nivelul 3a#an7ieiB
3/ pe#i%ada de valabilitate a aut%#iza7iei. !e#i%ada de valabilitate este de * aniB
8/ %#ice alte in2%#$a7ii #elevante pent#u aut%#iza#e.
.*/ Aut%#iza7iile p%t 2i $%di2icate de c0t#e aut%#itatea c%$petent0.
.4/ Cnainte de a 2i $%di2icat0 aut%#iza7ia1 aut%#itatea c%$petent0 t#ebuie s0-l
in2%#$eze pe ant#ep%zita#ul aut%#izat asup#a $%di2ic0#ii p#%puse i asup#a $%tivel%#
acesteia.
.5/ Ant#ep%zita#ul aut%#izat p%ate s%licita aut%#it07ii c%$petente $%di2ica#ea
aut%#iza7iei1 n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice.
.-/ !#%cedu#a de aut%#iza#e a ant#ep%zitel%# 2iscale nu int#0 sub inciden7a
p#evede#il%# le3ale p#ivind p#%cedu#a ap#%b0#ii tacite.
.,/ Ant#ep%zita#ul aut%#izat ca#e d%#ete c%ntinua#ea activit07ii nt#-un ant#ep%zit
2iscal dup0 expi#a#ea pe#i%adei de valabilitate nsc#ise n aut%#iza7ia pent#u acel
ant#ep%zit 2iscal va s%licita n sc#is aut%#it07ii c%$petente #eaut%#iza#ea ca ant#ep%zit
2iscal cu cel pu7in -0 de zile nainte de expi#a#ea pe#i%adei de valabilitate1 c%n2%#$
p#eciz0#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice.
.?/ Cn situa7ia p#ev0zut0 la alin. .,/1 pe#i%ada de valabilitate a aut%#iza7iei de
ant#ep%zit 2iscal se p#elun3ete pn0 la data s%lu7i%n0#ii ce#e#ii de #eaut%#iza#e.
.int#%dus de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
)%#$e $et%d%l%3ice 4
86. (1) Dup analizarea referatelor ntocmite de autoritile vamale teritoriale i a
documentaiilor depuse de solicitant, Comisia sau comisia teritorial, dup caz, aprob sau
respinge cererea de autorizare a antrepozitarului autorizat propus.
(2) La lucrrile Comisiei va fi invitat, dup caz, cte un reprezentant din partea
Ministerului Administraiei i nternelor, a Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de
Afaceri i a Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i cte un reprezentant al
patronatelor productorilor de produse accizabile sau al depozitarilor de astfel de produse,
legal nfiinate.
(3) Autorizaia pentru un antrepozit fiscal are ca dat de ncepere a valabilitii data de 1
a lunii urmtoare celei n care a fost aprobat cererea de autorizare de ctre Comisie sau
de ctre comisia teritorial, dup caz.
(4) n cazul antrepozitelor fiscale de producie, n baza documentaiei depuse de
antrepozitarul autorizat, n autorizaia aferent antrepozitului fiscal vor fi nscrise att
materiile prime accizabile care pot fi achiziionate n regim suspensiv de accize, ct i
produsele finite ce se realizeaz n antrepozitul fiscal.
(5) n cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice care efectueaz
operaiuni de aditivare a produselor energetice, de amestec ntre biocarburani i carburani
tradiionali sau ntre biocombustibili i combustibili tradiionali, n baza documentaiei depuse
de antrepozitarul autorizat, n autorizaia aferent antrepozitului fiscal vor fi menionate
materiile prime accizabile plasate n regim suspensiv de accize, produsele finite rezultate,
precum i operaiunile care se efectueaz n antrepozitele fiscale.
(6) n cazul pierderii autorizaiei de antrepozit fiscal, titularul autorizaiei va anuna
pierderea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a -a.
(7) n baza documentului care atest c anunul referitor la pierdere a fost naintat spre
publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a -a, autoritatea emitent a autorizaiei
va elibera la cerere un duplicat al acesteia.
(8) Antrepozitarii autorizai pot solicita autoritii fiscale centrale modificarea autorizaiei
atunci cnd constat erori n redactarea autorizaiei de antrepozit fiscal sau n alte situaii n
care se justific acest fapt.
(8) Antrepozitarii autorizai pot solicita autoritii fiscale centrale sau autoritii teritoriale,
dup caz, modificarea autorizaiei atunci cnd constat erori n redactarea autorizaiei de
antrepozit fiscal ori n alte situaii n care se justific acest fapt.
(?) Antrepozitarii autorizai pentru producia produselor accizabile, care dup expirarea
perioadei de valabilitate a autorizaiei de antrepozit fiscal doresc reautorizarea locului ca
43
antrepozit fiscal, vor depune la autoritatea vamal teritorial, cu cel puin 60 de zile nainte
de expirarea termenului de valabilitate a autorizaiei, o cerere de reautorizare, dup modelul
prevzut n anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele prevzute la pct. nr. 10 i 12 i
pct. din aceast anex, declaraia privind capacitatea maxim de producie n 24 de ore
prevzut la pct. 84 alin. (21), o situaie privind ieirile totale de produse accizabile,
cantitile totale de produse accizabile deplasate n regim suspensiv de accize la nivel
naional, intracomunitar i la export n anul anterior reautorizrii, precum i orice alte
documente n cazul n care intervin modificri asupra datelor prezentate anterior la
autorizare. (modificat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(10) Antrepozitarul autorizat sau persoana afiliat acestuia care solicit autorizarea unui loc ca
antrepozit fiscal de depozitare va depune la autoritatea vamal teritorial o cerere ntocmit potrivit
modelului prevzut n anexa nr. 38, nsoit de documentele specificate n aceast anex i de orice
alte documente care fac dovada ndeplinirii condiiilor prevzute la art. 206^21 din Codul fiscal.
(abrogat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(11) .ntrepozitarii autorizai pentru depozitarea produselor accizabile, care doresc
reautorizarea locului ca antrepozit !iscal, vor depune la autoritatea vamal teritorial, cu cel
puin 60 de zile nainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaiei, o cerere de
reautorizare, dup modelul prevzut n anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele
prevzute la pct. nr. 10 i 12 i pct. din aceast anex, o situaie privind ieirile totale de
produse accizabile, cantitile totale de produse accizabile deplasate n regim suspensiv de
accize la nivel naional, intracomunitar i la export n anul anterior reautorizrii, precum i
orice alte documente n cazul n care intervin modificri asupra datelor prezentate anterior la
autorizare. (modificat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(11^1) Cererile de reautorizare nedepuse n termenul prevzut la alin. (9) i (11) vor fi
soluionate potrivit procedurii de autorizare. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(1*) n termen de 30 de zile de la depunerea cererilor potrivit prevederilor alin. (9) i (11)
autoritatea vamal teritorial va nainta documentaiile complete ctre direcia de
specialitate care asigur secretariatul Comisiei sau Comisiei teritoriale, dup caz, nsoite de
un referat ntocmit de autoritatea vamal teritorial care s cuprind punctul de vedere
asupra legalitii i oportunitii reautorizrii antrepozitului !iscal i, dup caz, aspectele
sesizate privind neconcordana cu datele i in!ormaiile prezentate de antrepozitarul
autorizat. .ceste re!erate vor purta semntura i tampila autoritii vamale teritoriale.
(modificat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(13) Direcia de specialitate care asigur secretariatul Comisiei sau al comisiei teritoriale,
dup caz, poate s solicite antrepozitarului autorizat orice informaie i documente pe care
le consider necesare cu privire la:
a) amplasarea i natura antrepozitului fiscal;
b) tipurile, caracteristicile fizico-chimice i cantitile de produse accizabile ce urmeaz a
fi produse i/sau depozitate n antrepozitul fiscal;
c) capacitatea antrepozitarului autorizat de a asigura garania.
(14) Modificarea autorizaiilor de antrepozitar autorizat ca urmare a schimbrii sediului
social, a denumirii sau a formei de organizare nu intr sub incidena alin. (3) i este valabil
de la data aprobrii de ctre Comisie ori de ctre comisia teritorial, dup caz.
(15) Modificarea prevzut la alin. (14), precum i orice alt modificare intervenit asupra
autorizaiilor de antrepozitar autorizat n perioada de valabilitate a autorizaiei nu atrag
prelungirea acelei perioade de valabilitate.
(16) Schimbarea calitii unui contribuabil, prevzut la art. 206^24 alin. (2) lit. g) din
Codul fiscal, n perioada de valabilitate a autorizaiei de antrepozit fiscal nu atrage
modificarea perioadei de valabilitate. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
A+T. 20-@25 +espin3e#ea ce#e#ii de aut%#iza#e
.1/ +espin3e#ea ce#e#ii de aut%#iza#e va 2i c%$unicat0 n sc#is1 %dat0 cu $%tivele
lu0#ii acestei decizii.
44
.2/ Cn cazul n ca#e aut%#itatea c%$petent0 a #espins ce#e#ea de aut%#iza#e a unui
l%c ca ant#ep%zit 2iscal1 pe#s%ana ca#e a depus ce#e#ea p%ate c%ntesta aceast0
decizie1 c%n2%#$ p#evede#il%# le3isla7iei p#ivind c%ntenci%sul ad$inist#ativ.
A+T. 20-@2- "bli3a7iile ant#ep%zita#ului aut%#izat
.1/ "#ice ant#ep%zita# aut%#izat a#e %bli3a7ia de a ndeplini u#$0t%a#ele ce#in7e4
a/ s0 c%nstituie n 2av%a#ea aut%#it07ii c%$petente % 3a#an7ie pent#u p#%duc7ia1
t#ans2%#$a#ea i de7ine#ea de p#%duse accizabile n #e3i$ suspensiv de accize1
p#ecu$ i % 3a#an7ie pent#u ci#cula7ia acest%# p#%duse n #e3i$ suspensiv de accize1
n c%n2%#$itate cu p#evede#ile a#t. 20-@54 i n c%ndi7iile stabilite p#in n%#$ele
$et%d%l%3iceB
b/ s0 instaleze i s0 $en7in0 ncuiet%#i1 si3ilii1 inst#u$ente de $0su#0 sau alte
inst#u$ente si$ila#e adecvate1 necesa#e secu#it07ii p#%dusel%# accizabile a$plasate
n ant#ep%zitul 2iscalB
c/ s0 asi3u#e $en7ine#ea si3iliil%# aplicate sub sup#ave38e#ea aut%#it07ii
c%$petente sub 2%#$a i p#%cedu#a p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3iceB
d/ s0 7in0 eviden7e exacte i actualizate cu p#ivi#e la $ate#iile p#i$e1 luc#0#ile n
de#ula#e i p#%dusele accizabile 2inite1 p#%duse sau p#i$ite n ant#ep%zitele 2iscale i
expediate din ant#ep%zitele 2iscale1 i s0 p#ezinte eviden7ele c%#espunz0t%a#e1 la
ce#e#ea aut%#it07il%# c%$petenteB
e/ s0 7in0 un siste$ c%#espunz0t%# de eviden70 a st%cu#il%# din ant#ep%zitul 2iscal1
inclusiv un siste$ de ad$inist#a#e1 c%ntabil i de secu#itateB
2/ s0 asi3u#e accesul aut%#it07ii c%$petente n %#ice z%n0 a ant#ep%zitului 2iscal1 n
%#ice $%$ent n ca#e ant#ep%zitul 2iscal este n expl%ata#e i n %#ice $%$ent n ca#e
ant#ep%zitul 2iscal este desc8is pent#u p#i$i#ea sau expedie#ea p#%dusel%#B
3/ s0 p#ezinte p#%dusele accizabile pent#u a 2i inspectate de aut%#itatea
c%$petent01 la ce#e#ea acest%#aB
8/ s0 asi3u#e n $%d 3#atuit un bi#%u n incinta ant#ep%zitului 2iscal1 la ce#e#ea
aut%#it07ii c%$petenteB
i/ s0 ce#ceteze i s0 #ap%#teze c0t#e aut%#itatea c%$petent0 %#ice pie#de#e1 lips0
sau ne#e3ula#itate cu p#ivi#e la p#%dusele accizabileB
D/ s0 ntiin7eze aut%#it07ile c%$petente desp#e %#ice $%di2ica#e ce inten7i%neaz0 s0
% aduc0 asup#a datel%# ini7iale n baza c0#%#a a 2%st e$is0 aut%#iza7ia de ant#ep%zita#1
cu $ini$u$ 5 zile nainte de p#%duce#ea $%di2ic0#iiB
G/ s0 se c%n2%#$eze cu alte ce#in7e i$puse p#in n%#$ele $et%d%l%3ice.
.2/ !#evede#ile alin. .1/ v%# 2i adaptate c%#espunz0t%# pe 3#upe de p#%duse
accizabile i pe cate3%#ii de ant#ep%zita#i1 c%n2%#$ p#eciz0#il%# din n%#$ele
$et%d%l%3ice.
.*/ esi%na#ea %#i nst#0ina#ea sub %#ice 2%#$0 a ac7iunil%# sau a p0#7il%# s%ciale ale
ant#ep%zita#il%# aut%#iza7i %#i ale unui ant#ep%zita# a c0#ui aut%#iza7ie a 2%st anulat01
#ev%cat0 sau suspendat0 c%n2%#$ p#ezentului capit%l va 2i adus0 la cun%tin7a
aut%#it07ii c%$petente cu cel pu7in -0 de zile nainte de #ealiza#ea acestei %pe#a7iuni1
n vede#ea e2ectu0#ii inspec7iei 2iscale1 cu excep7ia cel%# ca#e 2ac %biectul t#anzac7iil%#
pe pia7a de capital. .c%$pletat de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
.4/ Cnst#0ina#ea activel%# de natu#a i$%biliz0#il%# c%#p%#ale ca#e c%nt#ibuie di#ect la
p#%duc7ia i:sau dep%zita#ea de p#%duse accizabile ale ant#ep%zita#ului aut%#izat %#i
ale unui ant#ep%zita# a c0#ui aut%#iza7ie a 2%st anulat0 sau #ev%cat0 c%n2%#$
p#ezentului capit%l se va putea 2ace nu$ai dup0 ce s-au ac8itat la bu3etul de stat
t%ate %bli3a7iile 2iscale %#i dup0 ce pe#s%ana ca#e u#$eaz0 s0 p#eia activele
#espective i-a asu$at %bli3a7ia de plat0 #estant0 a debit%#ului p#int#-un an3aDa$ent
de plat0 sau p#int#-un alt act nc8eiat n 2%#$0 autentic01 cu asi3u#a#ea unei 3a#an7ii
sub 2%#$a unei sc#is%#i de 3a#an7ie banca#0 la nivelul %bli3a7iil%# 2iscale #estante1 la
data e2ectu0#ii t#anzac7iei1 ale ant#ep%zita#ului.
.5/ Actele nc8eiate cu nc0lca#ea p#evede#il%# alin. .*/ i .4/ sunt anulabile la
45
ce#e#ea %#3anului 2iscal.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
87. (1) Pentru orice antrepozitar autorizat, Comisia sau comisiile teritoriale, dup caz,
stabilesc o garanie care s acopere riscul neplii accizelor pentru produsele accizabile
produse i/sau depozitate n fiecare antrepozit fiscal.
(2) Pentru orice antrepozitar autorizat, Comisia sau comisiile teritoriale, dup caz,
stabilesc obligatoriu o garanie care s acopere riscul neplii accizelor pentru produsele
accizabile deplasate n regim suspensiv de accize, n cazul circulaiei intracomunitare.
(3) Nu sunt supuse obligaiei de a constitui garanie produsele energetice supuse
accizelor care sunt deplasate din Romnia pe teritoriul Comunitii exclusiv pe cale maritim
sau prin conducte fixe, n cazul n care celelalte state membre implicate sunt de acord.
(4) Nivelul garaniei ce urmeaz a se constitui se determin potrivit prevederilor pct. 108.
(5) n vederea nregistrrii produciei de bere obinute, fiecare antrepozitar autorizat
pentru producie este obligat:
a) s nregistreze producia de bere rezultat la sfritul procesului tehnologic, prin
aparatura adecvat de msurare a butoaielor, sticlelor, navetelor, paleilor sau a berii filtrate
la vasele de depozitare, i s nscrie aceste date n rapoartele de producie i gestionare, cu
specificarea capacitii ambalajelor i a cantitii de bere exprimate n litri;
b) s determine concentraia zaharometric a berii, conform standardelor n vigoare
privind determinarea concentraiei exprimate n grade Plato a berii, elaborate de Asociaia
de Standardizare din Romnia, i s elibereze buletine de analize fizico-chimice. La
verificarea realitii concentraiei zaharometrice a sortimentelor de bere se va avea n
vedere concentraia nscris n specificaia tehnic intern, elaborat pe baza standardului
n vigoare pentru fiecare sortiment.
(6) Antrepozitarii autorizai pentru producia de alcool i distilate, dup obinerea
autorizaiei, i pot desfura activitatea numai dup aplicarea sigiliilor pe instalaiile i
utilajele de producie alcool etilic de ctre reprezentantul autoritii vamale teritoriale.
(7) n cazul antrepozitarilor autorizai pentru producia de alcool, sigiliile se vor aplica pe
ntregul flux tehnologic de la ieirea alcoolului brut, rafinat i tehnic din coloanele de
distilare, respectiv de rafinare, i pn la contoare, inclusiv la acestea.
(8) n cazul antrepozitarilor autorizai pentru producia de distilate, sigiliile se vor aplica la
ieirea distilatelor din coloanele de distilare sau din instalaiile de distilare.
(9) n situaiile prevzute la alin. (7) i (8), sigiliile vor fi aplicate i pe toate elementele de
asamblare-racordare ale aparatelor de msur i control, pe orice orificii i robinei existeni
pe ntregul flux tehnologic continuu sau discontinuu.
(10) n cazul produciei de alcool, aparatele i piesele de pe tot circuitul coloanelor de
distilare i rafinare, precum i de pe tot circuitul instalaiilor de distilare trebuie mbinate n
aa fel nct s poat fi sigilate.
(11) Sigiliile aparin autoritii vamale teritoriale, vor fi nseriate i vor purta, n mod
obligatoriu, nsemnele acesteia. Operaiunile de sigilare i desigilare, atunci cnd se impun,
se vor efectua de ctre reprezentantul desemnat de autoritatea vamal teritorial, astfel
nct s nu se deterioreze aparatele i piesele componente.
(12) Stabilirea tipului de sigilii, prevzut la alin. (11), i a caracteristicilor acestora,
uniformizarea i/sau personalizarea, precum i coordonarea tuturor operaiunilor ce se
impun revin Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, prin Autoritatea Naional a
Vmilor.
(13) Amprentele sigiliilor aplicate de autoritatea vamal teritorial trebuie s fie meninute
intacte.
(14) Sigiliile prevzute la alin. (11) sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate
contoarelor.
(15) Se interzice antrepozitarilor autorizai deteriorarea sau nlturarea sigiliilor aplicate
de ctre reprezentantul autoritii vamale teritoriale. n cazul n care sigiliul este deteriorat
accidental sau n caz de avarie, antrepozitarul autorizat este obligat s solicite prezena unui
reprezentant al autoritii vamale teritoriale pentru constatarea cauzelor deteriorrii
46
accidentale a sigiliului sau ale avariei.
(16) Atunci cnd intervin sigilarea i desigilarea aparatelor i pieselor de pe tot fluxul
tehnologic se va proceda dup cum urmeaz:
a) desigilarea se face numai n baza unei solicitri scrise, justificate, din partea
antrepozitului fiscal de producie de alcool i de distilate sau n situaii de avarie;
b) cererea de desigilare se transmite autoritii vamale teritoriale cu cel puin 3 zile nainte
de termenul stabilit pentru efectuarea operaiunii propriu-zise, solicitnd i desemnarea unui
reprezentant al acestei autoriti, care va proceda la desigilare;
c) la desigilare, reprezentantul autoritii vamale teritoriale ntocmete un proces-verbal
de desigilare, ntocmit n dou exemplare, n care va consemna data i ora desigilrii,
cantitatea de alcool i de distilate - n litri i n grade Dall - nregistrat de contoare la
momentul desigilrii, precum i stocul de alcool i de distilate, pe sortimente, aflat n
rezervoare i n recipiente.
(17) Dac antrepozitarul autorizat pentru producie de alcool i distilate constat un
incident sau o disfuncie n funcionarea unui contor, acesta va proceda dup cum urmeaz:
a) trebuie s fac imediat o declaraie ctre autoritatea vamal teritorial, care va fi
consemnat ntr-un registru special al antrepozitului fiscal destinat acestui scop i va solicita
prezena unui reprezentant al acestei autoriti;
b) pentru remedierea defeciunii va solicita prezena unui reprezentant autorizat de ctre
Biroul Romn de Metrologie Legal pentru activiti de reparaii ale mijloacelor de msurare
din categoria respectiv, n vederea desigilrii mijloacelor de msurare, a repunerii lor n
stare de funcionare i a resigilrii;
c) contoarele defecte pot fi reparate sau nlocuite, sub supravegherea reprezentantului
autoritii vamale teritoriale, cu alte contoare de rezerv, cu specificarea, ntr-un proces-
verbal de nlocuire ntocmit de acest reprezentant, a indicilor de la care se reia activitatea;
d) dac timpul de remediere a contoarelor depete 24 de ore, se ntrerupe activitatea
de producie a alcoolului i a distilatelor, instalaiile respective fiind sigilate de reprezentantul
autoritii vamale teritoriale.
(18) Atunci cnd n situaiile prevzute la alin. (15) i (17) este necesar ntreruperea
activitii, aceasta va fi consemnat ntr-un proces-verbal ncheiat n dou exemplare de
ctre reprezentantul autoritii vamale teritoriale, n prezena reprezentantului legal al
antrepozitului fiscal. n procesul-verbal ncheiat se vor meniona cauzele accidentului sau
ale avariei care au generat ntreruperea activitii, data i ora ntreruperii acesteia, stocul de
alcool i de distilate existent la acea dat i indicii nregistrai de contoare n momentul
ntreruperii activitii.
(19) Originalul procesului-verbal de desigilare prevzut la alin. (16) sau de ntrerupere a
activitii prevzut la alin. (18), dup caz, se depune la autoritatea vamal teritorial, n
termen de 24 de ore de la ncheierea acestuia. Al doilea exemplar al procesului-verbal
rmne la antrepozitul fiscal.
(20) Reluarea activitii n antrepozitul fiscal se va face n baza unei declaraii de
remediere a defeciunii, ntocmit de antrepozitarul autorizat i vizat de reprezentantul
autoritii vamale teritoriale, nsoit, dup caz, de un aviz eliberat de specialistul autorizat
de ctre Biroul Romn de Metrologie Legal pentru activiti de reparaii ale mijloacelor de
msurare care a efectuat remedierea. Reprezentantul autoritii vamale teritoriale va
proceda la sigilarea ntregului flux tehnologic.
(21) Toi antrepozitarii autorizai trebuie s dein un sistem computerizat de eviden a
produselor aflate n antrepozite, a celor intrate sau ieite, a celor pierdute prin deteriorare,
spargere, furt, precum i a accizelor aferente acestor categorii de produse.
(22) n cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru producia de alcool etilic i distilate,
sistemul computerizat trebuie s asigure i evidena materiilor prime introduse n fabricaie,
precum i a semifabricatelor aflate pe linia de fabricaie. Cantitile de alcool i de distilate
obinute vor fi evideniate att n litri, ct i n grade Dall.
(23) Nu intr sub incidena prevederilor alin. (22) antrepozitele fiscale - mici distilerii -,
care utilizeaz pentru realizarea produciei instalaii tip alambic.
47
(24) ntr sub incidena termenului de minimum 5 zile orice modificare pe care
antrepozitarul autorizat intenioneaz s o aduc asupra datelor iniiale n baza crora a fost
emis autorizaia de antrepozitar, prin notificarea inteniei respective autoritii vamale
teritoriale. Atunci cnd intenia de modificare atrage modificarea autorizaiei, aceast
intenie va fi notificat i autoritii fiscale centrale - direcia de specialitate care asigur
secretariatul Comisiei sau, dup caz, autoritii teritoriale care asigur secretariatul comisiei
teritoriale. n cazul modificrilor care se nregistreaz la oficiul registrului comerului,
antrepozitarul autorizat are obligaia de a prezenta att autoritii fiscale centrale sau
teritoriale, dup caz, ct i autoritii vamale teritoriale documentul, n fotocopie, care atest
realizarea efectiv a modificrii, n termen de 30 de zile de la data emiterii acestui
document.
A+T. 20-@2, +e3i$ul de t#ans2e# al aut%#iza7iei
.1/ Aut%#iza7iile sunt e$ise nu$ai pent#u ant#ep%zita#ii aut%#iza7i nu$i7i i nu sunt
t#ans2e#abile.
.2/ Atunci cnd a#e l%c vnza#ea l%cului1 aut%#iza7ia nu va 2i t#ans2e#at0 n $%d
aut%$at n%ului p#%p#ieta#. )%ul p%sibil ant#ep%zita# aut%#izat t#ebuie s0 depun0 %
ce#e#e de aut%#iza#e.
A+T. 20-@2? Anula#ea1 #ev%ca#ea i suspenda#ea aut%#iza7iei
.1/ Aut%#itatea c%$petent0 p%ate anula aut%#iza7ia pent#u un ant#ep%zit 2iscal
atunci cnd i-au 2%st %2e#ite in2%#$a7ii inexacte sau inc%$plete n le30tu#0 cu
aut%#iza#ea ant#ep%zitului 2iscal.
.2/ Aut%#itatea c%$petent0 p%ate #ev%ca aut%#iza7ia pent#u un ant#ep%zit 2iscal n
u#$0t%a#ele situa7ii4
a/ n cazul unui ant#ep%zita# aut%#izat1 pe#s%an0 2izic01 dac04
1. pe#s%ana a decedatB
2. pe#s%ana a 2%st c%nda$nat0 p#int#-% 8%t0##e Dudec0t%#easc0 de2initiv01 n
+%$nia sau nt#-un stat st#0in1 pent#u in2#ac7iunea de abuz de nc#ede#e1 2als1 uz de
2als1 nel0ciune1 delapida#e1 $0#tu#ie $incin%as01 da#e sau lua#e de $it0 %#i %
in2#ac7iune dint#e cele #e3le$entate de p#ezentul c%d1 de "#d%nan7a <uve#nului n#.
62:200*1 #epublicat01 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 de Le3ea n#. ?-:200-1
cu c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 de Le3ea n#. 241:20051 de Le3ea n#. ?2:16611 #epublicat01
de Le3ea n#. *1:16601 #epublicat01 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#eB
2. pe#s%ana a 2%st c%nda$nat0 p#int#-% 8%t0##e Dudec0t%#easc0 de2initiv01 n
+%$nia sau nt#-un stat st#0in1 pent#u in2#ac7iuni c%nt#a pat#i$%niului p#in
nes%c%ti#ea nc#ede#ii1 in2#ac7iuni de c%#up7ie1 delapida#e1 in2#ac7iuni de 2als n
nsc#isu#i1 evaziune 2iscal0 %#i in2#ac7iuni dint#e cele #e3le$entate de p#ezentul c%d1
Le3ea n#. ?-:200-1 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#. 241:20051 cu
$%di2ic0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#. ?2:16611 #epublicat01 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile
ulte#i%a#e1 Le3ea n#. *1:16601 #epublicat01 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1
Le3ea n#. 14*:20001 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#. -5-:20021
#epublicat01 i Le3ea n#. ,?:20001 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#eB .$%di2icat
de Le3ea n#.1?,:20121 n vi3%a#e cu 01.02.2014/
*. activitatea des20u#at0 este n situa7ie de 2ali$ent sau de lic8ida#eB
b/ n cazul unui ant#ep%zita# aut%#izat1 ca#e este pe#s%an0 Du#idic01 dac04
1. n le30tu#0 cu pe#s%ana Du#idic0 a 2%st desc8is0 % p#%cedu#0 de 2ali$ent %#i de
lic8ida#eB sau
2. %#ica#e dint#e ad$inist#at%#ii pe#s%anei Du#idice a 2%st c%nda$nat p#int#-%
8%t0##e Dudec0t%#easc0 de2initiv01 n +%$nia sau nt#-un stat st#0in1 pent#u
in2#ac7iunea de abuz de nc#ede#e1 2als1 uz de 2als1 nel0ciune1 delapida#e1 $0#tu#ie
$incin%as01 da#e sau lua#e de $it0 %#i % in2#ac7iune dint#e cele #e3le$entate de
p#ezentul c%d1 de "#d%nan7a <uve#nului n#. 62:200*1 #epublicat01 cu $%di2ic0#ile i
c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 de Le3ea n#. ?-:200-1 cu c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 de Le3ea n#.
48
241:20051 de Le3ea n#. ?2:16611 #epublicat01 de Le3ea n#. *1:16601 #epublicat01 cu
$%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#eB
2. %#ica#e dint#e ad$inist#at%#ii pe#s%anei Du#idice a 2%st c%nda$nat p#int#-%
8%t0##e Dudec0t%#easc0 de2initiv01 n +%$nia sau nt#-un stat st#0in1 pent#u
in2#ac7iuni c%nt#a pat#i$%niului p#in nes%c%ti#ea nc#ede#ii1 in2#ac7iuni de c%#up7ie1
delapida#e1 in2#ac7iuni de 2als n nsc#isu#i1 evaziune 2iscal0 %#i in2#ac7iuni dint#e cele
#e3le$entate de p#ezentul c%d1 Le3ea n#. ?-:200-1 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile
ulte#i%a#e1 Le3ea n#. 241:20051 cu $%di2ic0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#. ?2:16611
#epublicat01 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#. *1:16601 #epublicat01
cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#. 14*:20001 cu $%di2ic0#ile i
c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 Le3ea n#. -5-:20021 #epublicat01 i Le3ea n#. ,?:20001 cu
$%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#eB .$%di2icat de Le3ea n#.1?,:20121 n vi3%a#e cu
01.02.2014/
c/ ant#ep%zita#ul aut%#izat nu #espect0 %#ica#e dint#e ce#in7ele p#ev0zute la a#t.
20-@2- sau la a#t. 20-@5* - 20-@55B
d/ cnd ant#ep%zita#ul nc8eie un act de vnza#e a l%culuiB
e/ pent#u situa7ia p#ev0zut0 la alin. .6/B
2/ ant#ep%zita#ul aut%#izat n#e3ist#eaz0 %bli3a7ii 2iscale #estante la bu3etul 3ene#al
c%ns%lidat1 de natu#a cel%# ad$inist#ate de A3en7ia )a7i%nal0 de Ad$inist#a#e
=iscal01 $ai vec8i de -0 de zile 2a70 de te#$enul le3al de plat0. .c%$pletat de "<
n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
3/ pe du#ata unei pe#i%ade c%ntinue de $ini$u$ - luni1 v%lu$ul $ediu t#i$est#ial al
iei#il%# de p#%duse accizabile din ant#ep%zitul 2iscal de dep%zita#e este $ai $ic dect
li$ita p#ev0zut0 n n%#$ele $et%d%l%3ice1 p%t#ivit p#evede#il%# a#t.20-@2* alin. .1/ lit. a/.
.*/ Aut%#itatea c%$petent0 p%ate #ev%ca aut%#iza7ia pent#u un ant#ep%zit 2iscal i n
cazul n ca#e s-a p#%nun7at % 8%t0##e de2initiv0 pent#u % in2#ac7iune dint#e cele
#e3le$entate de p#ezentul c%d1 de "#d%nan7a <uve#nului n#. 62:200*1 #epublicat01 cu
$%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 de Le3ea n#. ?-:200-1 cu c%$plet0#ile
ulte#i%a#e1 de Le3ea n#. 241:20051 de Le3ea n#. ?2:16611 #epublicat01 de Le3ea n#.
*1:16601 #epublicat01 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e.
.4/ La p#%pune#ea %#3anel%# de c%nt#%l1 aut%#itatea c%$petent0 p%ate suspenda
aut%#iza7ia pent#u un ant#ep%zit 2iscal1 ast2el4
a/ pe % pe#i%ad0 de 1 - - luni1 n cazul n ca#e s-a c%nstatat s0v#i#ea uneia dint#e
2aptele c%nt#aven7i%nale ce at#a3 suspenda#ea aut%#iza7ieiB
a@1/ pe % pe#i%ad0 de 1 - 12 luni1 n cazul n ca#e s-a c%nstatat s0v#i#ea uneia
dint#e 2aptele p#ev0zute la a#t. 26-@1 alin. .1/ lit. c/1 21 8/1 i/1 G/1 n/ - p/B .int#%dus de
"U< n#.24:0-.0-.20121 n vi3%a#e cu 01.0?.2012/
b/ pn0 la s%lu7i%na#ea de2initiv0 a cauzei penale1 n cazul n ca#e a 2%st pus0 n
$ica#e ac7iunea penal0 pent#u % in2#ac7iune dint#e cele #e3le$entate de p#ezentul
c%d1 de "#d%nan7a <uve#nului n#. 62:200*1 #epublicat01 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile
ulte#i%a#e1 de Le3ea n#. ?-:200-1 cu c%$plet0#ile ulte#i%a#e1 de Le3ea n#. 241:20051 de
Le3ea n#. ?2:16611 #epublicat01 de Le3ea n#. *1:16601 #epublicat01 cu $%di2ic0#ile i
c%$plet0#ile ulte#i%a#e.
.5/ Aecizia p#in ca#e aut%#itatea c%$petent0 a 8%t0#t suspenda#ea1 #ev%ca#ea sau
anula#ea aut%#iza7iei de ant#ep%zit 2iscal va 2i c%$unicat0 i ant#ep%zita#ului de7in0t%#
al aut%#iza7iei.
.-/ Ant#ep%zita#ul aut%#izat p%ate c%ntesta decizia de suspenda#e1 #ev%ca#e sau
anula#e a aut%#iza7iei pent#u un ant#ep%zit 2iscal1 p%t#ivit le3isla7iei n vi3%a#e.
.,/ Aecizia de suspenda#e sau de #ev%ca#e a aut%#iza7iei de ant#ep%zit 2iscal
p#%duce e2ecte de la data c%$unic0#ii sau de la % alt0 dat0 cup#ins0 n aceasta1 dup0
caz. Aecizia de anula#e a aut%#iza7iei de ant#ep%zit 2iscal p#%duce e2ecte ncepnd de
la data e$ite#ii aut%#iza7iei.
.?/ %ntesta#ea deciziei de suspenda#e1 #ev%ca#e sau anula#e a aut%#iza7iei de ant#ep%zit
2iscal suspend0 e2ectele Du#idice ale acestei decizii pe pe#i%ada s%lu7i%n0#ii c%ntesta7iei n
49
p#%cedu#0 ad$inist#ativ0. (n vigoare pn la 04.09.2011)
.?/ %ntesta#ea deciziei de suspenda#e1 #ev%ca#e sau anula#e a aut%#iza7iei de
ant#ep%zit 2iscal nu suspend0 e2ectele Du#idice ale acestei decizii pe pe#i%ada
s%lu7i%n0#ii c%ntesta7iei n p#%cedu#0 ad$inist#ativ0. .$%di2icat de "<
n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
.6/ Cn cazul n ca#e ant#ep%zita#ul aut%#izat d%#ete s0 #enun7e la aut%#iza7ia pent#u
un ant#ep%zit 2iscal1 acesta a#e %bli3a7ia s0 n%ti2ice acest 2apt aut%#it07ii c%$petente
cu cel pu7in -0 de zile nainte de data de la ca#e #enun7a#ea la aut%#iza7ie i p#%duce
e2ecte.
.10/ Cn cazul anul0#ii aut%#iza7iei1 % n%u0 aut%#iza7ie p%ate 2i e$is0 de aut%#itatea
c%$petent0 nu$ai dup0 % pe#i%ad0 de cel pu7in 5 ani de la data anul0#ii.
.11/ Cn cazul #ev%c0#ii aut%#iza7iei1 % n%u0 aut%#iza7ie p%ate 2i e$is0 de aut%#itatea
c%$petent0 nu$ai dup0 % pe#i%ad0 de cel pu7in - luni de la data #ev%c0#ii.
.12/ Ant#ep%zita#ii aut%#iza7i1 c0#%#a le-a 2%st suspendat01 #ev%cat0 sau anulat0
aut%#iza7ia i ca#e de7in st%cu#i de p#%duse accizabile la data suspend0#ii1 #ev%c0#ii
%#i anul0#ii1 p%t val%#i2ica p#%dusele n#e3ist#ate n st%c - $ate#ii p#i$e1 se$i2ab#icate1
p#%duse 2inite -1 n c%ndi7iile p#ev0zute de n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
88. (1) Msura suspendrii - cu excepia cazului prevzut la alin. (4) -, a revocrii sau a
anulrii autorizaiilor se va dispune de ctre Comisie sau de ctre comisiile teritoriale, dup
caz, n baza actelor de control emise de organele de specialitate prin care s-au consemnat
nclcri ale prevederilor legale care atrag aplicarea acestor msuri.
(2) Actele de control prevzute la alin. (1), temeinic justificate, n care faptele constatate
genereaz consecine fiscale, vor fi aduse la cunotina autoritii fiscale centrale - direcia
de specialitate care asigur secretariatul Comisiei sau, dup caz, a autoritii teritoriale care
asigur secretariatul comisiei teritoriale, n termen de dou zile lucrtoare de la finalizare,
care le va nainta Comisiei sau, dup caz, comisiei teritoriale n vederea analizrii i
dispunerii msurilor ce se impun.
(3) Decizia Comisiei sau, dup caz, a comisiei teritoriale va fi adus la cunotina
antrepozitarului autorizat sancionat. Totodat, aceast decizie va fi adus i la cunotina
autoritii vamale teritoriale, care, n maximum 48 de ore de la data la care decizia produce
efecte, va proceda la verificarea stocurilor de produse deinute de operatorul economic la
acea dat.
(4) n situaia neplii accizelor la termenele prevzute de lege, msura suspendrii
autorizaiilor se va dispune de ctre autoritile vamale teritoriale n baza datelor furnizate
de autoritile fiscale teritoriale.
(5) Atunci cnd deficienele care atrag msura revocrii sau a suspendrii nu genereaz
consecine fiscale i sunt remediate n termen de 10 zile lucrtoare de la data comunicrii
actului de control, dup constatarea remedierii deficienelor de ctre organul de control,
acesta nu va da curs propunerii de revocare sau de suspendare ctre Comisie sau, dup
caz, ctre comisia teritorial.
(6) n cazul n care a intervenit suspendarea autorizaiei pentru un antrepozit fiscal - cu
excepia cazului prevzut la alin. (4) -, ncetarea suspendrii autorizaiei va fi dispus de
Comisie sau, dup caz, de ctre comisia teritorial, n baza referatului emis n acest sens de
aceeai autoritate care a efectuat controlul cu privire la nlturarea deficienelor nscrise n
decizia Comisiei sau, dup caz, a comisiei teritoriale.
(0) n toate situaiile n care a intervenit suspendarea, revocarea sau anularea autorizaiei,
aceasta atrage ntreruperea ori ncetarea activitii i, dup caz, aplicarea sigiliilor pe
instalaiile de producie, operaiune care va fi efectuat de autoritatea vamal teritorial. 1n
cazul n care pe flu.ul te$nolo"ic e.ist produse aflate n procesul de farica%ie,
acesta se va finaliza su suprave"$ere fiscal, iar si"ilarea instala%iei se va realiza
dup nc$eierea acestui proces. .c%$pletat de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu
14.0*.201*/
(8) Antrepozitarii autorizai a cror autorizaie a fost revocat sau anulat pot s valorifice
50
produsele accizabile nregistrate n stoc - materii prime, semifabricate, produse finite -
numai dup notificarea autoritii vamale teritoriale cu privire la virarea accizelor datorate
bugetului de stat.
(9) n cazul suspendrii sau n cazul revocrii autorizaiei de antrepozit fiscal - pn la
data cnd aceasta produce efecte -, deplasarea produselor accizabile nregistrate n stoc se
efectueaz sub supravegherea autoritii vamale teritoriale, astfel:
a) fie ctre alte antrepozite fiscale, n regim suspensiv de accize;
b) fie n afara regimului suspensiv de accize, cu accize pltite.
(10) n cazul anulrii sau revocrii autorizaiei, o nou autorizaie poate fi emis de
Comisie sau, dup caz, de ctre comisia teritorial numai dup o perioad de 5 ani,
respectiv 6 luni de la data la care decizia de anulare sau revocare a autorizaiei devine
definitiv n sistemul cilor administrative de atac sau de la data hotrrii judectoreti
definitive i irevocabile.
(11) Cererea de renunare la un antrepozit fiscal, n care se vor meniona i motivele
acesteia, se depune la autoritatea vamal teritorial. Aceast autoritate are obligaia de a
verifica dac la data depunerii cererii antrepozitarul autorizat deine stocuri de produse
accizabile i dac au fost respectate prevederile legale n domeniul accizelor. Dup
verificare, cererea de renunare, nsoit de actul de verificare, va fi transmis Comisiei sau,
dup caz, comisiei teritoriale, care va proceda la revocarea autorizaiei.
(1*) Termenul de 6 luni prevzut la alin. (10) nu se aplic n cazul unui operator economic
aflat n situaia prevzut la alin. (11) care dorete o nou autorizare, cu condiia s fi
respectat prevederile legale n domeniul accizelor, precum i n cazul antrepozitarilor
autorizai prevzui la art. *+,'*: alin. (11'1) din -odul !iscal. (completat de HG
nr.1071/06.11.2012, n vigoare cu 01.01.2013)
(13) Cererea de renunare la autorizaia emis pentru un antrepozit fiscal, dup ce
Comisia sau, dup caz, comisia teritorial a decis revocarea sau anularea autorizaiei din
alte motive, nu produce efecte juridice pe perioada n care decizia de revocare ori de
anulare, dup caz, se afl n procedura prevzut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(14) Atunci cnd renunarea la autorizaia de antrepozit fiscal intervine ca urmare a unei
operaiuni de fuziune a antrepozitarului autorizat cu un alt operator economic sau de
divizare total ori parial a activitii, antrepozitarul autorizat va notifica acest fapt autoritii
vamale teritoriale cu cel puin 60 de zile nainte de data efecturii operaiunii i va solicita
revocarea autorizaiei de antrepozitar deinut de acesta.
(15) n cazul prevzut la alin. (14), n situaia n care se intenioneaz continuarea
aceleiai activiti cu produse accizabile n regim suspensiv de accize i n aceleai condiii,
antrepozitarul autorizat mpreun cu antrepozitarul autorizat propus pot solicita ca revocarea
autorizaiei de antrepozitar s produc efecte concomitent cu data la care produce efecte
noua autorizaie.
&'(IU)'A a ?-a Aestinata#ul n#e3ist#at
A+T. 20-@26 Aestinata#ul n#e3ist#at
.1/ Aestinata#ul n#e3ist#at p%ate s0-i des20%a#e activitatea n aceast0 calitate
nu$ai n baza aut%#iza7iei valabile e$is0 de aut%#itatea c%$petent01 p%t#ivit
p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice1 n ca#e va 2i nsc#is i c%dul de accize at#ibuit
de aceast0 aut%#itate.
.2/ Aestinata#ul n#e3ist#at nu a#e d#eptul de a de7ine sau de a expedia p#%duse
accizabile n #e3i$ suspensiv de accize.
.*/ Un destinata# n#e3ist#at t#ebuie s0 ndeplineasc0 u#$0t%a#ele ce#in7e4
a/ s0 3a#anteze plata accizel%# n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice1
naintea expedie#ii de c0t#e ant#ep%zita#ul aut%#izat a p#%dusel%# accizabileB
b/ la nc8eie#ea deplas0#ii1 s0 nsc#ie n eviden7a c%ntabil0 p#%dusele accizabile
p#i$ite n #e3i$ suspensiv de accizeB
51
c/ s0 accepte %#ice c%nt#%l al aut%#it07ii c%$petente1 pent#u a se asi3u#a c0
p#%dusele au 2%st p#i$ite.
.4/ Aestinata#ul n#e3ist#at ca#e p#i$ete d%a# %cazi%nal p#%duse accizabile t#ebuie
s0 ndeplineasc0 ce#in7ele de la alin. .*/1 ia# aut%#iza#ea p#ev0zut0 la a#t. 20-@* pct. 1*
se 2ace pent#u % cantitate-li$it0 de p#%duse accizabile1 pent#u un sin3u# expedit%# i
pent#u % pe#i%ad0 de ti$p li$itat01 p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
89. (1) Destinatarul nregistrat poate funciona numai n baza autorizaiei emise de
Comisie.
(2) n vederea obinerii autorizaiei, persoana care intenioneaz s fie destinatar
nregistrat trebuie s depun o cerere la autoritatea vamal teritorial.
(3) Cererea trebuie s conin informaiile i s fie nsoit de documentele prevzute n
anexa nr. 39.
(4) Pentru a fi autorizat, fiecare destinatar nregistrat propus trebuie s aib declarat cel
puin o locaie n care urmeaz s realizeze recepia de produse accizabile deplasate n
regim suspensiv de accize din alte state membre, pentru care trebuie s fac dovada
nregistrrii punctului de lucru la oficiul registrului comerului. (completat de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(5) n situaia n care recepia produselor accizabile se realizeaz n mai multe locaii,
cererea va fi nsoit de o declaraie privind locaiile n care urmeaz a se realiza recepia
acestor produse, precum i de dovada nregistrrii acestora la oficiul registrului comerului.
(completat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(6) Cererea care nu ndeplinete condiiile prevzute la alin. (4) i (5) se consider a fi
nul.
(6^1) Autoritatea vamal teritorial verific realitatea i exactitatea informaiilor i a
documentelor depuse de destinatarul nregistrat propus. (introdus de HG nr.50/25.01.2012,
n vigoare cu 31.01.2012)
(7) Autoritatea vamal teritorial poate s solicite destinatarului nregistrat propus orice
informaie i documente pe care le consider necesare, dup caz, cu privire la:
a) identitatea destinatarului nregistrat propus;
b) amplasarea i capacitatea maxim de depozitare a locurilor unde se recepioneaz
produsele accizabile;
c) tipurile de produse accizabile ce urmeaz a fi recepionate n fiecare locaie;
d) capacitatea destinatarului nregistrat propus de a asigura garania conform prevederilor
pct. 108.
(8) n aciunea de verificare, autoritatea vamal teritorial poate solicita sprijinul organelor
cu atribuii de control pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare n ceea ce privete
ndeplinirea condiiilor de autorizare a fiecrui solicitant.
(9) Atunci cnd n termen de 30 de zile de la depunerea documentaiei, autoritatea
vamal teritorial, dup verificarea realitii datelor i informaiilor prezentate de destinatarul
nregistrat propus, constat c acesta nu ndeplinete condiiile pentru a fi autorizat, va
comunica n scris, destinatarului nregistrat propus decizia de respingere a cererii, cu
motivaia corespunztoare.
(10) Autoritatea competent elibereaz autorizaia de destinatar nregistrat numai dac
sunt ndeplinite urmtoarele condiii: (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
a) n cazul unei persoane fizice care urmeaz s i desfoare activitatea ca destinatar
nregistrat, aceasta s nu fi fost condamnat n mod definitiv pentru infraciunea de abuz de
ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare ori luare de
mit n Romnia sau n oricare dintre statele strine n care aceasta a avut
domiciliul/rezidena n ultimii 5 ani, s nu fi fost condamnat pentru o infraciune dintre cele
reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei, cu
modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i
combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile ulterioare, de Legea contabilitii nr. 82/1991,
52
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
b) n cazul unei persoane juridice care urmeaz s i desfoare activitatea ca destinatar
nregistrat, administratorii acestor persoane juridice s nu fi fost condamnai n mod definitiv
pentru infraciunea de abuz de ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie
mincinoas, dare ori luare de mit n Romnia sau n oricare dintre statele strine n care
aceasta a avut domiciliul/rezidena n ultimii 5 ani, s nu fi fost condamnat pentru o
infraciune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificrile ulterioare, de Legea nr.
82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) persoana care urmeaz s i desfoare activitatea ca destinatar nregistrat nu
nregistreaz obligaii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal.
(11) Destinatarul nregistrat propus este obligat ca pe durata aciunii de verificare s
asigure condiiile necesare bunei desfurri a acesteia.
(12) Autoritatea vamal teritorial are obligaia ca, n termen de 30 de zile de la
depunerea cererii i a documentaiei complete, s transmit Comisiei dosarul nsoit de un
referat privind oportunitatea emiterii autorizaiei de destinatar nregistrat.
(13) Comisia va comunica n scris solicitantului decizia de autorizare ca destinatar
nregistrat sau, dup caz, decizia de respingere a cererii. De asemenea, Comisia va ntiina
autoritatea vamal teritorial despre modul de soluionare a cererii.
(14) n cazul autorizrii ca destinatar nregistrat, Comisia va emite autorizaia care va
conine urmtoarele elemente: codul de accize, elementele de identificare ale destinatarului
nregistrat, tipul produselor accizabile care urmeaz a fi recepionate, nivelul i forma
garaniei, precum i data de la care devine valabil.
(15) Autorizaia de destinatar nregistrat este valabil ncepnd cu data de 1 a lunii
urmtoare celei n care destinatarul nregistrat face dovada constituirii garaniei n
cuantumul i n forma aprobate de Comisie potrivit pct. 108.
(16) n situaia n care intervin modificri fa de datele iniiale menionate n autorizaie,
destinatarul nregistrat are obligaia de a depune o cerere la autoritatea fiscal central -
direcia de specialitate care asigur secretariatul Comisiei, pentru modificarea autorizaiei,
dup cum urmeaz:
a) pentru fiecare nou locaie n care urmeaz a se realiza recepia de produse
accizabile, cu cel puin 15 zile nainte de recepia produselor, nsoit de dovada deinerii
sub orice form legal a spaiului i de certificatul constatator care s dovedeasc
nscrierea la oficiul registrului comerului ca punct de lucru;
b) dac se modific datele de identificare ale destinatarului nregistrat, n termen de 30 de
zile de la data nregistrrii modificrii, nsoit de actul adiional/hotrrea asociailor,
certificatul de nscriere de meniuni la oficiul registrului comerului i, dup caz, cazierele
judiciare ale administratorilor i certificatul de nregistrare la oficiul registrului comerului.
(17) n situaia n care modificrile care intervin se refer la tipul produselor accizabile,
destinatarul nregistrat are obligaia de a solicita Comisiei modificarea autorizaiei cu cel
puin 60 de zile nainte de recepia produselor.
(18) Destinatarul nregistrat nu poate realiza recepia de produse accizabile ntr-o nou
locaie dac aceast locaie nu a fost declarat la autoritatea vamal teritorial.
(19) Autoritatea vamal teritorial, dup verificarea informaiilor din declaraie, va
transmite n termen de 5 zile lucrtoare o copie a acesteia la secretariatul Comisiei n
vederea actualizrii datelor din autorizaie.
(20) Produsele accizabile primite n regim suspensiv de accize de ctre destinatarul
nregistrat sunt nsoite de documentul administrativ electronic pe suport hrtie, conform
procedurii prevzute la pct. 91.
(21) Autorizaia de destinatar nregistrat poate fi revocat n urmtoarele situaii:
(modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
53
a) atunci cnd titularul acesteia nu respect una dintre cerinele prevzute la art. 206^29
din Codul fiscal;
b) atunci cnd titularul acesteia nregistreaz obligaii fiscale restante la bugetul general
consolidat, de natura celor administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, mai
vechi de 30 de zile fa de termenul legal de plat;
c) n cazul unui destinatar nregistrat, persoan fizic, atunci cnd aceasta a fost
condamnat printr-o hotrre judectoreasc definitiv, n Romnia sau ntr-un stat strin,
pentru infraciunea de abuz de ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie
mincinoas, dare sau luare de mit ori o infraciune dintre cele reglementate de Codul fiscal,
de Legea nr. 86/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu
modificrile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) n cazul unui destinatar nregistrat, persoan juridic, atunci cnd oricare dintre
administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotrre judectoreasc
definitiv, n Romnia sau ntr-un stat strin, pentru infraciunea de abuz de ncredere, fals,
uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit ori o
infraciune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificrile ulterioare, de Legea nr.
82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(22) Decizia de revocare se comunic destinatarului nregistrat i produce efecte de la
data la care a fost adus la cunotina acestuia.
(23) n cazuri excepionale cnd interesele legitime ale destinatarului nregistrat impun
aceasta, Comisia poate decala termenul de intrare n vigoare a deciziei de revocare, la o
dat ulterioar.
(24) Destinatarul nregistrat nemulumit poate contesta decizia de revocare a autorizaiei,
potrivit legislaiei n vigoare.
(25) Contestarea deciziei de revocare a autorizaiei de destinatar nregistrat suspend efectele juridice ale
acestei decizii pe perioada soluionrii contestaiei n procedur administrativ.
(25) Contestarea deciziei de suspendare sau de revocare a autorizaiei de destinatar
nregistrat nu suspend efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluionrii
contestaiei n procedur administrativ. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(26) n cazul n care destinatarul nregistrat dorete s renune la autorizaie, acesta are
obligaia s notifice acest fapt Comisiei cu cel puin 60 de zile nainte de data de la care
renunarea la autorizaie produce efecte.
(27) n cazul destinatarului nregistrat care primete doar ocazional produse accizabile n
regim suspensiv de accize, autorizaia are valabilitate de 12 luni consecutive de la data
emiterii acesteia de ctre autoritatea vamal teritorial.
(28) n cazul prevzut la alin. (27), autorizaia se emite pentru fiecare expeditor din alt stat
membru autorizat s expedieze produse accizabile n regim suspensiv de accize i pentru
cantitatea-limit nscris n autorizaie.
(29) Cantitatea nscris n autorizaie se determin pe baza acordului n form scris
ncheiat ntre destinatarul nregistrat propus i expeditorul produselor accizabile n regim
suspensiv de accize, o copie a acordului fiind anexat cererii de autorizare.
(30) Destinatarii nregistrai trebuie s dein un sistem computerizat de eviden a
produselor accizabile achiziionate n regim suspensiv de accize, a produselor livrate i a
stocurilor de astfel de produse.
(31) Autorizarea ca destinatar nregistrat a operatorului economic care deine autorizaie
de utilizator final se realizeaz n baza cererii depuse n acest scop la autoritatea fiscal
central - direcia de specialitate care asigur secretariatul Comisiei, nsoit de urmtoarele
documente:
a) copia autorizaiei de utilizator final deinute de solicitant, valabil la data depunerii
cererii;
54
b) copia contractelor ncheiate cu antrepozitarii autorizai din statele membre de
expediere i codurile de acciz ale acestora;
c) declaraia pe propria rspundere privind locurile unde urmeaz a fi primite produsele i
scopul pentru care sunt achiziionate;
d) denumirea produsului, ncadrarea tarifar (codul NC) i ncadrarea n nomenclatorul
codurilor de produse accizabile;
e) certificatul de nregistrare la oficiul registrului comerului.
(32) Autorizaia de destinatar nregistrat prevzut la alin. (31) este valabil att timp ct
este valabil autorizaia de utilizator final.
(33) Modificarea autorizaiilor de destinatar nregistrat ca urmare a schimbrii sediului
social, denumirii, formei de organizare, completrii sau eliminrii unei locaii unde se
primesc produsele este valabil de la data emiterii autorizaiei modificate.
(34) Procedura de autorizare a destinatarului nregistrat nu intr sub incidena
prevederilor legale privind procedura aprobrii tacite.
(35) n cazul pierderii autorizaiei de destinatar nregistrat, titularul autorizaiei va anuna
pierderea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a -a.
(36) n baza documentului care atest c anunul referitor la pierdere a fost naintat spre
publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a -a, autoritatea emitent a autorizaiei
va elibera la cerere un duplicat al acesteia.
)%t04 pct.14 din >.<. n#.1-20:2006 p#evede4
,14. Operatorii economici care dein autorizaii de operator nregistrat valabile, care
urmeaz s efectueze achiziii intracomunitare de produse accizabile n regim suspensiv de
accize dup data de 1 aprilie 2010, au obligaia de a solicita n scris secretariatului Comisiei
preschimbarea autorizaiilor respective cu autorizaii de destinatar nregistrat, nainte de
efectuarea achiziiilor respective, dar nu mai trziu de 1 septembrie 2010 inclusiv.
Nerespectarea obligaiei de a solicita preschimbarea autorizaiilor de operator nregistrat n
termenele prevzute atrage revocarea acestora. Preschimbarea autorizaiilor de operator
nregistrat se realizeaz de secretariatul Comisiei n termen de maximum 30 de zile de la
data solicitrii operatorului economic.
&'(IU)'A a 6-a Aeplasa#ea i p#i$i#ea p#%dusel%# accizabile a2late n #e3i$
suspensiv de accize
A+T. 20-@*0 Aeplasa#ea p#%dusel%# accizabile a2late n #e3i$ suspensiv de
accize
.1/ Ant#ep%zita#ii aut%#iza7i de c0t#e aut%#it07ile c%$petente ale unui stat $e$b#u
sunt #ecun%scu7i ca 2iind aut%#iza7i att pent#u ci#cula7ia na7i%nal01 ct i pent#u
ci#cula7ia int#ac%$unita#0 a p#%dusel%# accizabile.
.2/ !#%dusele accizabile p%t 2i deplasate n #e3i$ suspensiv de accize pe te#it%#iul
%$unit07ii1 inclusiv dac0 p#%dusele sunt deplasate via % 7a#0 te#70 sau un te#it%#iu
te#74
a/ de la un ant#ep%zit 2iscal la4
1. un alt ant#ep%zit 2iscalB
2. un destinata# n#e3ist#atB
*. un l%c de unde p#%dusele accizabile p0#0sesc te#it%#iul %$unit07ii1 n sensul a#t.
20-@*4 alin. .1/B
4. un destinata# n sensul a#t. 20-@5- alin. .1/1 n cazul n ca#e p#%dusele sunt
expediate din alt stat $e$b#uB
b/ de la l%cul de i$p%#t c0t#e %#ica#e dint#e destina7iile p#ev0zute la lit. a/1 n cazul
n ca#e p#%dusele n cauz0 sunt expediate de un expedit%# n#e3ist#at. Cn sensul
p#ezentului a#tic%l1 l%cul de i$p%#t nsea$n0 l%cul unde se a2l0 p#%dusele n
$%$entul n ca#e sunt puse n libe#0 ci#cula7ie1 n c%n2%#$itate cu a#t. ,6 din
+e3ula$entul .''/ n#. 2.61*:62. 'xpedit%#ul n#e3ist#at n +%$nia p%ate s0 i
55
des20%a#e activitatea n aceast0 calitate nu$ai n baza aut%#iza7iei valabile e$ise de
aut%#itatea c%$petent0.
.*/ !#in excep7ie de la p#evede#ile alin. .2/ lit. a/ pct. 1 i 2 i lit. b/1 i cu excep7ia
situa7iei p#ev0zute la a#t. 20-@26 alin. .4/1 p#%dusele accizabile p%t 2i deplasate n
#e3i$ suspensiv de accize c0t#e un l%c de liv#a#e di#ect0 situat pe te#it%#iul +%$niei1
n cazul n ca#e l%cul #espectiv a 2%st indicat de ant#ep%zita#ul aut%#izat din +%$nia
sau de destinata#ul n#e3ist#at1 n c%ndi7iile stabilite p#in n%#$ele $et%d%l%3ice.
.4/ Ant#ep%zita#ul aut%#izat sau destinata#ul n#e3ist#at p#ev0zu7i la alin. .*/ au
%bli3a7ia de a #especta ce#in7ele p#ev0zute la a#t. 20-@** alin. .1/.
.5/ !#evede#ile alin. .2/ i .*/ se aplic0 i deplas0#il%# de p#%duse accizabile cu nivel
de accize ze#% ca#e nu au 2%st elibe#ate pent#u c%nsu$.
.-/ Aeplasa#ea p#%dusel%# accizabile n #e3i$ suspensiv de accize ncepe1 n
cazu#ile p#ev0zute la alin. .2/ lit. a/1 n $%$entul n ca#e p#%dusele accizabile p0#0sesc
ant#ep%zitul 2iscal de expedi7ie i1 n cazu#ile p#ev0zute la alin. .2/ lit. b/1 n $%$entul
n ca#e aceste p#%duse sunt puse n libe#0 ci#cula7ie1 n c%n2%#$itate cu a#t. ,6 din
+e3ula$entul .''/ n#. 2.61*:62.
.,/ Aeplasa#ea n #e3i$ suspensiv de accize a p#%dusel%# accizabile se nc8eie4
1. n cazu#ile p#ev0zute la alin. .2/ lit. a/ pct. 11 2 i 4 i lit. b/1 n $%$entul n ca#e
destinata#ul a #ecep7i%nat p#%dusele accizabileB
2. n cazu#ile p#ev0zute la alin. .2/ lit. a/ pct. *1 n $%$entul n ca#e p#%dusele
accizabile au p0#0sit te#it%#iul %$unit07ii.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
90.
90.1. (1) Expeditorul nregistrat poate funciona numai n baza autorizaiei emise de
Comisie.
(2) Persoana care intenioneaz s obin autorizaie de expeditor nregistrat depune la
autoritatea vamal teritorial o cerere conform modelului prezentat n anexa nr. 55, nsoit
de urmtoarele documente:
a) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerului, din care s rezulte
capitalul social, asociaii, obiectul de activitate, administratorii, precum i o copie de pe
certificatul de nmatriculare sau certificatul de nregistrare la oficiul registrului comerului,
dup caz;
b) cazierele judiciare ale administratorilor, eliberate de instituiile abilitate din Romnia;
c) declaraie pe propria rspundere care s cuprind o prezentare a operaiunilor cu
produse accizabile ce urmeaz a se desfura;
d) contractele ncheiate direct cu beneficiarul produselor accizabile deplasate n regim
suspensiv de accize care poate fi un antrepozitar autorizat n Romnia sau n alt stat
membru ori un destinatar nregistrat din alt stat membru;
e) contractele ncheiate direct cu beneficiarul dintr-o ar ter sau dintr-un teritoriu ter,
precum i declaraia pe propria rspundere cu privire la locul de unde produsele accizabile
prsesc teritoriul Comunitii;
f) declaraie privind forma de constituire a garaniei;
g) certificatul de atestare fiscal;
h) cazierul fiscal;
i) declaraie pe propria rspundere cu privire la locurile/birourile vamale de intrare pe
teritoriul Comunitii;
j) lista produselor accizabile i cantitile estimate a fi importate la nivelul unui an, precum
i cantitatea maxim estimat aferent unei deplasri, codul NC al produselor i codul din
Nomenclatorul codurilor de produse accizabile.
(3) n termen de 15 zile de la data depunerii cererii conform prevederilor alin. (2),
autoritatea vamal teritorial va nainta documentaia autoritii fiscale centrale - direcia de
specialitate care asigur secretariatul Comisiei, nsoit de un referat al acelei autoriti
vamale teritoriale asupra oportunitii emiterii acestei autorizaii.
(4) Comisia elibereaz autorizaia de expeditor nregistrat numai dac sunt ndeplinite
56
urmtoarele condiii: (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
a) au fost prezentate documentele prevzute la alin. (2);
b) n cazul unei persoane fizice care urmeaz s i desfoare activitatea ca expeditor
nregistrat, aceasta s nu fi fost condamnat n mod definitiv pentru infraciunea de abuz de
ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare ori luare de
mit n Romnia sau n oricare dintre statele strine n care aceasta a avut
domiciliul/rezidena n ultimii 5 ani, s nu fi fost condamnat pentru o infraciune dintre cele
reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificrile ulterioare, de Legea nr. 82/1991,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c) n cazul unei persoane juridice care urmeaz s i desfoare activitatea ca expeditor
nregistrat, administratorii acestor persoane juridice s nu fi fost condamnai n mod definitiv
pentru infraciunea de abuz de ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie
mincinoas, dare ori luare de mit n Romnia sau n oricare dintre statele strine n care
aceasta a avut domiciliul/rezidena n ultimii 5 ani, s nu fi fost condamnat pentru o
infraciune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificrile ulterioare, de Legea nr.
82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) solicitantul nu nregistreaz obligaii fiscale restante la bugetul general consolidat de
natura celor administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal.
(5) Pentru antrepozitarii autorizai care intenioneaz s achiziioneze produse accizabile
din operaiuni proprii de import, autorizarea ca expeditor nregistrat i atribuirea codului de
accize se fac n baza unei cereri depuse la autoritatea fiscal central, conform modelului
prevzut n anexa nr. 55, nsoit de declaraia pe propria rspundere cu privire la
locurile/birourile vamale de intrare pe teritoriul Comunitii i de lista produselor accizabile n
care s fie menionate cantitile estimate a fi importate la nivelul unui an, cantitatea maxim
estimat aferent unei deplasri, codul NC al produselor i codul din Nomenclatorul
codurilor de produse accizabile. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(6) Autorizaia de expeditor nregistrat se elibereaz de Comisie n termen de 60 de zile
de la data depunerii documentaiei complete n cazul prevzut la alin. (2) i n termen de 30
de zile de la data depunerii documentaiei n cazul prevzut la alin. (5).
(7) Autorizaia de expeditor nregistrat este valabil ncepnd cu data de 1 a lunii
urmtoare celei n care expeditorul nregistrat face dovada constituirii garaniei n cuantumul
i n forma aprobate de Comisie potrivit pct. 108.
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (7), antrepozitarii autorizai trebuie s fac dovada
constituirii garaniei i pentru calitatea de expeditor nregistrat, n cuantumul i n forma
aprobate de Comisie potrivit pct. 108, iar valabilitatea autorizaiei de expeditor ncepe de la
emiterii acesteia.
(8^1) Operatorii economici care dein autorizaii de expeditor nregistrat au obligaia de a
transmite autoritii vamale teritoriale, lunar, pn la data de 15 inclusiv a lunii urmtoare
celei pentru care se face raportarea, o situaie privind livrrile de produse accizabile, potrivit
modelului prevzut n anexa nr. 55^1. (introdus de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu
13.07.2012)
(9) n situaia n care intervin modificri fa de datele iniiale n baza crora a fost emis
autorizaia, expeditorul nregistrat sau antrepozitarul autorizat n calitate de expeditor
nregistrat are obligaia de a le notifica la autoritatea fiscal central - direcia de specialitate
care asigur secretariatul Comisiei, n vederea modificrii autorizaiei, dac este cazul, dup
cum urmeaz:
a) pentru un nou loc de import, cu cel puin 15 zile nainte de punerea n liber circulaie a
produselor;
b) dac se modific datele de identificare ale expeditorului nregistrat, n termen de 30 de
57
zile de la data nregistrrii modificrii, nsoit de actul adiional/hotrrea asociailor,
certificatul de nscriere de meniuni la oficiul registrului comerului i, dup caz, cazierele
judiciare ale administratorilor i certificatul de nregistrare la oficiul registrului comerului;
c) pentru un nou beneficiar, cu cel puin 15 zile nainte de punerea n liber circulaie a
produselor.
(10) n situaia n care modificrile care intervin se refer la tipul produselor accizabile,
expeditorul nregistrat sau antrepozitarul autorizat ce deine i calitatea de expeditor
nregistrat are obligaia de a solicita Comisiei modificarea autorizaiei cu cel puin 30 de zile
nainte de punerea n liber circulaie a produselor.
(11) Modificarea autorizaiilor de expeditor nregistrat ca urmare a schimbrii sediului
social, denumirii, formei de organizare sau a locurilor de import nu intr sub incidena alin.
(7) i este valabil de la data emiterii autorizaiei modificate.
(12) Autorizaia de expeditor nregistrat poate fi revocat n urmtoarele situaii: (modificat
de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
a) atunci cnd titularul acesteia nu respect una dintre cerinele prevzute la alin. (9);
b) atunci cnd titularul acesteia nregistreaz obligaii fiscale restante la bugetul general
consolidat, de natura celor administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, mai
vechi de 30 de zile fa de termenul legal de plat;
c) n cazul unui expeditor nregistrat, persoan fizic, atunci cnd aceasta a fost
condamnat printr-o hotrre judectoreasc definitiv, n Romnia sau ntr-un stat strin,
pentru infraciunea de abuz de ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie
mincinoas, dare sau luare de mit ori o infraciune dintre cele reglementate de Codul fiscal,
de Legea nr. 86/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu
modificrile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) n cazul unui expeditor nregistrat, persoan juridic, atunci cnd oricare dintre
administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotrre judectoreasc
definitiv, n Romnia sau ntr-un stat strin, pentru infraciunea de abuz de ncredere, fals,
uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit ori o
infraciune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificrile ulterioare, de Legea nr.
82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
(13) Decizia de revocare se comunic expeditorului nregistrat i produce efecte de la
data la care a fost adus la cunotina acestuia.
(14) Expeditorul nregistrat nemulumit poate contesta decizia de revocare a autorizaiei,
potrivit legislaiei n vigoare.
(15) Contestarea deciziei de revocare a autorizaiei de expeditor nregistrat suspend efectele juridice ale
acestei decizii pe perioada soluionrii contestaiei n procedur administrativ.
(15) Contestarea deciziei de suspendare sau de revocare a autorizaiei de expeditor
nregistrat nu suspend efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluionrii
contestaiei n procedur administrativ. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(16) n cazul n care expeditorul nregistrat dorete s renune la autorizaie, acesta are
obligaia s notifice acest fapt Comisiei cu cel puin 60 de zile nainte de data de la care
renunarea la autorizaie produce efecte.
(17) Procedura de autorizare a expeditorului nregistrat nu intr sub incidena prevederilor
legale privind procedura aprobrii tacite.
(18) n cazul pierderii autorizaiei de expeditor nregistrat, titularul autorizaiei va anuna
pierderea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a -a.
(19) n baza documentului care atest c anunul referitor la pierdere a fost naintat spre
publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a -a, autoritatea emitent a autorizaiei
va elibera la cerere un duplicat al acesteia.
90.2. (1) n nelesul prezentelor norme metodologice, locul de livrare direct reprezint
58
locul unde pot fi primite produse accizabile, cu excepia tutunului prelucrat, n regim
suspensiv de accize de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditor nregistrat din alt stat
membru i cu condiia ca acest loc s fie indicat de destinatar, respectiv antrepozitarul
autorizat din Romnia sau de destinatarul nregistrat prevzut la pct. 89.
(2) Se consider livrare direct de produse accizabile n regim suspensiv de accize dac
sunt ndeplinite urmtoarele cerine:
a) locul de livrare direct s fie notificat la autoritatea vamal teritorial de ctre
antrepozitarul autorizat sau destinatarul nregistrat nainte de expedierea produselor
accizabile din statul membru de expediere;
b) antrepozitarul autorizat sau destinatarul nregistrat accept cantitatea de produse
accizabile nscris n documentul administrativ electronic ca fiind cantitatea sosit la
destinaie. Aceast cantitate va fi imediat nregistrat de ctre acetia n evidenele lor
privind stocurile de astfel de produse ca intrare i, n acelai timp, ca eliberare pentru
consum;
c) n cazul produselor energetice, autoritatea vamal teritorial, de regul, va fi informat
cu 12 ore nainte de sosirea produselor la locul de destinaie de ctre antrepozitarul
autorizat sau destinatarul nregistrat;
d) produsele accizabile trebuie pstrate la locul de livrare direct cel puin 24 de ore
pentru o posibil inspecie din partea autoritii vamale teritoriale.
(3) Un antrepozitar autorizat sau un expeditor nregistrat n Romnia poate expedia
produse accizabile n regim suspensiv de accize ctre un loc de livrare direct dintr-un alt
stat membru dac aceast operaiune este permis n acel stat membru.
(4) Pe durata deplasrii n regim suspensiv de accize, ambalajul n care este deplasat
produsul accizabil trebuie s aib la exterior marcaje care identific tipul i cantitatea de
produs aflat n interior.
90.3. (1) "n cazul produselor din biomas realizate n antrepozite !iscale de producie
produse energetice i destinate amestecului cu produse energetice, al cror cod de produs
nu se regsete n @omenclatorul codurilor de produse accizabile, deplasarea produselor n
cauz ctre alte antrepozite !iscale ale antrepozitarului autorizat pentru producie de
produse energetice ori ale unui alt antrepozitar autorizat din =om$nia se realizeaz n regim
suspensiv de accize i va !i nsoit de un document comercial care va conine aceleai
in!ormaii precum cele din documentul administrativ electronic pe suport h$rtie prevzut n
anexa nr. /+.1, mai puin codul de re!erin administrativ unic. 6ocumentul comercial va !i
certi!icat at$t de autoritatea vamal teritorial n raza creia i des!oar activitatea
antrepozitul !iscal expeditor, c$t i de autoritatea vamal teritorial n raza creia i
des!oar activitatea antrepozitul !iscal primitor. (modificat de HG nr.1071/06.11.2012, n
vigoare cu 01.01.2013)
(*) "n cazul produselor din biomas destinate amestecului cu produse energetice ntr#un
antrepozit !iscal al antrepozitarului autorizat pentru producie de produse energetice, al
cror cod de produs nu se regsete n @omenclatorul codurilor de produse accizabile,
achiziionate de antrepozitul !iscal prin operaiuni proprii de import, deplasarea produselor
de la locul de import p$n la antrepozitul !iscal se realizeaz n regim suspensiv de accize
i va !i nsoit de documentul administrativ unic. (modificat de HG nr.1071/06.11.2012, n
vigoare cu 01.01.2013)
(3) "n cazul produselor din biomas destinate amestecului cu produse energetice ntr#un
antrepozit !iscal al antrepozitarului autorizat pentru producie de produse energetice, al
cror cod de produs nu se regsete n @omenclatorul codurilor de produse accizabile,
provenite din achiziii intracomunitare, regimul aplicabil pentru deplasarea produselor n
cauz este n relaie direct cu legislaia statului membru de expediere. (modificat de HG
nr.1071/06.11.2012, n vigoare cu 01.01.2013)
(/) Prevederile alin. (1) - (3) se aplic i n cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru
depozitarea produselor energetice. (modificat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu
22.01.2013)
59
A+T. 20-@*1 A%cu$entul ad$inist#ativ elect#%nic
-

.1/ Aeplasa#ea int#ac%$unita#0 de p#%duse accizabile este c%nside#at0 ca avnd
l%c n #e3i$ suspensiv de accize d%a# dac0 este ac%pe#it0 de un d%cu$ent
ad$inist#ativ elect#%nic p#%cesat1 n c%n2%#$itate cu alin. .2/ i .*/.
.2/ Cn sensul alin. .1/1 expedit%#ul din +%$nia nainteaz0 un p#%iect de d%cu$ent
ad$inist#ativ elect#%nic la aut%#it07ile c%$petente1 p#in inte#$ediul siste$ului
in2%#$atizat p#ev0zut la a#t. 1 din Aecizia n#. 1.152:200*:' a !a#la$entului 'u#%pean
i a %nsiliului din 1- iunie 200* p#ivind in2%#$atiza#ea ci#cula7iei i a c%nt#%lului
p#%dusel%# supuse accizel%#1 denu$it n c%ntinua#e siste$ul in2%#$atizat.
.*/ Aut%#it07ile c%$petente p#ev0zute la alin. .2/ e2ectueaz0 % ve#i2ica#e elect#%nic0
a datel%# din p#%iectul de d%cu$ent ad$inist#ativ elect#%nic1 ia# n cazul n ca#e4
a/ datele nu sunt c%#ecte1 expedit%#ul este in2%#$at 20#0 nt#zie#eB
b/ datele sunt c%#ecte1 aut%#itatea c%$petent0 at#ibuie d%cu$entului un c%d de
#e2e#in70 ad$inist#ativ unic i l c%$unic0 expedit%#ului.
.4/ Cn cazu#ile p#ev0zute la a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. a/ pct. 11 2 i 41 la a#t. 20-@*0 alin.
.2/ lit. b/ i la a#t. 20-@*0 alin. .*/1 aut%#itatea c%$petent0 t#ans$ite 20#0 nt#zie#e
d%cu$entul ad$inist#ativ elect#%nic aut%#it07ii c%$petente din statul $e$b#u de
destina7ie1 ca#e la #ndul ei l t#ans$ite destinata#ului1 n cazul n ca#e acesta este un
ant#ep%zita# aut%#izat sau un destinata# n#e3ist#at. Aac0 p#%dusele accizabile sunt
destinate unui ant#ep%zita# aut%#izat din +%$nia1 aut%#itatea c%$petent0 nainteaz0
d%cu$entul ad$inist#ativ elect#%nic di#ect acestui destinata#.
.5/ Cn cazul p#ev0zut la a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. a/ pct. * aut%#itatea c%$petent0 din
+%$nia nainteaz0 d%cu$entul ad$inist#ativ elect#%nic aut%#it07ii c%$petente din
statul $e$b#u n ca#e decla#a7ia de exp%#t este depus0 n c%n2%#$itate cu a#t. 1-1
alin. .5/ din +e3ula$entul .''/ n#. 2.61*:621 denu$it n c%ntinua#e statul $e$b#u de
exp%#t1 dac0 statul $e$b#u de exp%#t este altul dect +%$nia.
.-/ Atunci cnd expedit%#ul este din +%$nia1 acesta 2u#nizeaz0 pe#s%anei ca#e
ns%7ete p#%dusele accizabile un exe$pla# tip0#it al d%cu$entului ad$inist#ativ
elect#%nic.
.,/ Atunci cnd p#%dusele accizabile sunt deplasate n #e3i$ suspensiv de accize
de la un expedit%# din alt stat $e$b#u la un destinata# din +%$nia1 deplasa#ea
p#%dusel%# este ns%7it0 de un exe$pla# tip0#it al d%cu$entului ad$inist#ativ
elect#%nic sau de %#ice alt d%cu$ent c%$e#cial ca#e $en7i%neaz0 c%dul de #e2e#in70
ad$inist#ativ unic1 identi2icabil n $%d cla#.
.?/ A%cu$entele p#ev0zute la alin. .-/ i .,/ t#ebuie s0 p%at0 2i p#ezentate
aut%#it07il%# c%$petente %#icnd sunt s%licitate1 pe nt#ea3a du#at0 a deplas0#ii n
#e3i$ suspensiv de accize.
.6/ 'xpedit%#ul p%ate anula d%cu$entul ad$inist#ativ elect#%nic1 att ti$p ct
deplasa#ea nu a nceput p%t#ivit p#evede#il%# a#t. 20-@*0 alin. .-/.
.10/ Cn cu#sul deplas0#ii n #e3i$ suspensiv de accize1 expedit%#ul p%ate $%di2ica
destina7ia1 p#in inte#$ediul siste$ului in2%#$atizat1 i p%ate indica % n%u0 destina7ie1
ca#e t#ebuie s0 2ie una dint#e destina7iile p#ev0zute la a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. a/ pct. 11
2 %#i * sau la a#t. 20-@*0 alin. .*/1 dup0 caz1 n c%ndi7iile p#ev0zute p#in %#din al
p#eedintelui A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0. .c%$pletat de "<
n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
.11/ Cn cazul deplas0#ii int#ac%$unita#e a p#%dusel%# ene#3etice n #e3i$ suspensiv
de accize1 pe cale $a#iti$0 sau pe c0i navi3abile inte#i%a#e1 c0t#e un destinata# ca#e
nu este cun%scut cu si3u#an70 n $%$entul n ca#e expedit%#ul nainteaz0 p#%iectul
de d%cu$ent ad$inist#ativ elect#%nic p#ev0zut la alin. .2/1 aut%#itatea c%$petent0
p%ate aut%#iza ca expedit%#ul s0 nu includ0 n d%cu$entul n cauz0 datele p#ivind
destinata#ul1 n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice.
.12/ I$ediat ce datele p#ivind destinata#ul sunt cun%scute i cel t#ziu la $%$entul
nc8eie#ii deplas0#ii1 expedit%#ul t#ans$ite datele sale aut%#it07il%# c%$petente1
6
Vezi OPANAF nr.2434/2010
60
utiliznd p#%cedu#a p#ev0zut0 la alin. .10/.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
91. (1) Deplasarea produselor accizabile din Romnia ctre un destinatar din alt stat
membru sau ctre un loc de unde produsele prsesc teritoriul Comunitii, poate fi
realizat n regim suspensiv de accize de un antrepozit fiscal doar dac este acoperit de
documentul administrativ electronic.
(2) Deplasarea produselor accizabile din Romnia ctre un destinatar din alt stat membru
poate fi realizat n regim suspensiv de accize de un expeditor nregistrat n Romnia doar
dac este acoperit de documentul administrativ electronic.
(3) n sensul alin. (1) i (2), antrepozitul fiscal expeditor sau expeditorul nregistrat, n
baza accesului autorizat de autoritatea vamal teritorial la sistemul informatizat, nainteaz
prin intermediul acestui sistem informatizat proiectul documentului administrativ electronic
aferent deplasrii ce urmeaz a avea loc.
(4) Proiectul documentului administrativ electronic trebuie naintat cu cel mult 7 zile
nainte de data nscris pe acest document ca dat de expediere a produselor accizabile n
cauz.
(5) Datele din proiectul documentului administrativ electronic sunt supuse unei verificri
electronice, iar dac acestea sunt validate, sistemul informatizat atribuie codul de referin
administrativ unic, care pentru expeditor reprezint confirmarea asupra nceperii operaiunii
constnd n deplasarea produselor accizabile n regim suspensiv de accize.
(6) Dup atribuirea codului de referin administrativ unic, prin sistemul informatizat
documentul administrativ electronic se transmite fr ntrziere n sistemul informatizat din
statul membru de destinaie.
(7) Atunci cnd are loc o deplasare de produse accizabile n regim suspensiv de accize
din Romnia ctre un loc din alt stat membru de unde produsele prsesc teritoriul
Comunitii, dup atribuirea codului de referin administrativ unic, prin sistemul informatizat
documentul administrativ electronic se transmite fr ntrziere n sistemul informatizat din
statul membru de export.
(8) Deplasarea produselor accizabile n regim suspensiv de accize, atunci cnd
expeditorul este din Romnia, trebuie s fie nsoit de un exemplar tiprit al documentului
administrativ electronic, al crui model este prevzut n anexa nr. 40.1. (modificat de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(9) n cazul deplasrii intracomunitare a produselor energetice n regim suspensiv de
accize, pe cale maritim sau pe ci navigabile interioare, antrepozitarul autorizat expeditor
din Romnia poate s nu includ n documentul administrativ electronic datele aferente
destinatarului dac acestea nu sunt cunoscute cu certitudine la momentul naintrii
proiectului documentului respectiv, dar numai cu condiia ca acest fapt s fi fost notificat la
autoritatea vamal teritorial i acceptat de aceast autoritate.
(10) n situaia prevzut la alin. (9) antrepozitul fiscal expeditor are obligaia ca imediat
ce cunoate datele aferente destinatarului, dar nu mai trziu de momentul ncheierii
deplasrii, s introduc datele respective n sistemul informatizat.
(11) n cazul deplasrii produselor accizabile n regim suspensiv de accize dintr-un alt stat
membru ctre un destinatar din Romnia autorizat s primeasc produsele n regim
suspensiv de accize, poate fi acceptat ca document de nsoire fie un exemplar al
documentului administrativ electronic tiprit, fie orice alt document comercial n care se
menioneaz codul de referin administrativ unic, identificabil n mod clar, acceptat de
autoritatea competent a acelui stat membru de expediie.
A+T. 20-@*2 Aiviza#ea deplas0#ii p#%dusel%# ene#3etice n #e3i$ suspensiv de
accize
Aut%#itatea c%$petent0 p%ate pe#$ite expedit%#ului1 n c%ndi7iile stabilite p#in %#din
al p#eedintelui A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal01 ca expedit%#ul s0 divizeze
% deplasa#e int#ac%$unita#0 de p#%duse ene#3etice n #e3i$ suspensiv de accize n
d%u0 sau $ai $ulte deplas0#i1 cu c%ndi7ia ca4
1. s0 nu se $%di2ice cantitatea t%tal0 de p#%duse accizabileB
61
2. diviza#ea s0 se des20%a#e pe te#it%#iul unui stat $e$b#u ca#e pe#$ite % ast2el de
p#%cedu#0B
*. aut%#itatea c%$petent0 din statul $e$b#u unde se e2ectueaz0 diviza#ea s0 2ie
in2%#$at0 cu p#ivi#e la l%cul unde se e2ectueaz0 diviza#ea.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
92. (1) Autoritatea vamal teritorial poate permite expeditorului din Romnia, respectiv
antrepozit fiscal sau expeditor nregistrat, s divizeze o deplasare de produse energetice n
regim suspensiv de accize ntr-un alt stat membru, atunci cnd acel stat membru permite o
astfel de procedur.
(2) Pentru realizarea operaiunii menionate la alin. (1) expeditorul trebuie s respecte
condiiile stabilite prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
(3) Deplasarea de produse energetice n regim suspensiv de accize dintr-un stat membru
este permis a fi divizat pe teritoriul Romniei, numai dac acel stat membru permite o
astfel de procedur, iar destinatarii din Romnia, respectiv antrepozitarul autorizat sau
destinatarul nregistrat respect condiiile stabilite prin ordinul preedintelui Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal prevzut la alin. (2).
A+T. 20-@** +ap%#tul de p#i$i#e a p#%dusel%# accizabile (pn la 04.09.2011)
.1/ La p#i$i#ea de p#%duse accizabile n +%$nia1 n %#ica#e dint#e destina7iile p#ev0zute la
a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. a/ pct. 11 2 sau 41 sau la a#t. 20-@*0 alin. .*/1 destinata#ul t#ebuie s0
nainteze 20#0 nt#zie#e i nu $ai t#ziu de 5 zile luc#0t%a#e de la nc8eie#ea deplas0#ii1 cu
excep7ia cazu#il%# Dusti2icate c%#espunz0t%# aut%#it07il%# c%$petente p%t#ivit p#eciz0#il%# din
n%#$ele $et%d%l%3ice1 un #ap%#t p#ivind p#i$i#ea acest%#a1 denu$it n c%ntinua#e #ap%#t de
p#i$i#e1 utiliznd siste$ul in2%#$atizat.
.2/ ;%dalit07ile de t#i$ite#e a #ap%#tului de p#i$i#e a p#%dusel%# accizabile de c0t#e
destinata#ii $en7i%na7i la a#t. 20-@5- alin. .1/ sunt p#ev0zute p#in %#din al p#eedintelui
A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0.
!#i$i#ea p#%dusel%# accizabile n #e3i$ suspensiv de accize
A+T. 20-@** .$%di2icat de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
.1/ La p#i$i#ea de p#%duse accizabile n +%$nia1 n %#ica#e dint#e destina7iile
p#ev0zute la a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. a/ pct. 11 2 sau 4 %#i la a#t. 20-@*0 alin. .*/1
destinata#ul t#ebuie s0 #especte u#$0t%a#ele ce#in7e4
a/ s0 c%n2i#$e c0 p#%dusele accizabile au aDuns la destina7ieB
b/ s0 p0st#eze p#%dusele p#i$ite n vede#ea ve#i2ic0#ii i ce#ti2ic0#ii datel%# din
d%cu$entul ad$inist#ativ elect#%nic de c0t#e aut%#itatea c%$petent0B
c/ s0 nainteze 20#0 nt#zie#e i nu $ai t#ziu de 5 zile luc#0t%a#e de la nc8eie#ea
deplas0#ii1 cu excep7ia cazu#il%# Dusti2icate c%#espunz0t%# aut%#it07il%# c%$petente
p%t#ivit p#eciz0#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice1 un #ap%#t p#ivind p#i$i#ea acest%#a1
denu$it n c%ntinua#e #ap%#t de p#i$i#e1 utiliznd siste$ul in2%#$atizat.
.2/ ;%dalit07ile de c%n2i#$a#e a 2aptului c0 p#%dusele accizabile au aDuns la
destina7ie i de t#i$ite#e a #ap%#tului de p#i$i#e a p#%dusel%# accizabile de c0t#e
destinata#ii $en7i%na7i la a#t. 20-@5- alin. .1/1 p#ecu$ i te#$enul de p0st#a#e a
p#%dusel%# accizabile p#i$ite sunt p#ev0zute p#in %#din al p#eedintelui A3en7iei
)a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0.
.*/ Aut%#itatea c%$petent0 a destinata#ului din +%$nia e2ectueaz0 % ve#i2ica#e
elect#%nic0 a datel%# din #ap%#tul de p#i$i#e1 dup0 ca#e4
1. n cazul n ca#e datele nu sunt c%#ecte1 destinata#ul este in2%#$at 20#0 nt#zie#e
desp#e acest 2aptB
2. n cazul n ca#e datele sunt c%#ecte1 aut%#itatea c%$petent0 a destinata#ului
c%n2i#$0 n#e3ist#a#ea #ap%#tului de p#i$i#e i l t#ans$ite aut%#it07ii c%$petente din
statul $e$b#u de expedi7ie.
.4/ Atunci cnd expedit%#ul este din +%$nia1 #ap%#tul de p#i$i#e se nainteaz0
acestuia de c0t#e aut%#itatea c%$petent0 din +%$nia.
.5/ Cn cazul n ca#e l%cul de expedi7ie i cel de destina7ie se a2l0 n +%$nia1
62
p#i$i#ea p#%dusel%# accizabile n #e3i$ suspensiv de accize se c%n2i#$0
expedit%#ului p%t#ivit p#%cedu#ii stabilite p#in %#din al p#eedintelui A3en7iei )a7i%nale
de Ad$inist#a#e =iscal0.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
93. Destinatarului i se admite s ntrzie naintarea prin sistemul informatizat a raportului
de primire peste termenul-limit prevzut de lege numai n cazuri temeinic justificate
prevzute n ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal cu privire la
modalitile de trimitere a raportului de primire.
A+T. 20-@*4 +ap%#tul de exp%#t
.1/ Cn situa7iile p#ev0zute la a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. a/ pct. * i1 dup0 caz1 la a#t.
20-@*0 alin. .2/ lit. b/1 aut%#it07ile c%$petente din statul $e$b#u de exp%#t nt%c$esc
un #ap%#t de exp%#t1 pe baza vizei bi#%ului va$al de iei#e1 p#ev0zut0 la a#t. ,6* alin.
.2/ din +e3ula$entul .''/ n#. 2.454:6* al %$isiei1 sau de bi#%ul unde se #ealizeaz0
2%#$alit07ile p#ev0zute la a#t. 20-@4 alin. .5/1 p#in ca#e se atest0 2aptul c0 p#%dusele
accizabile au p0#0sit te#it%#iul %$unit07ii.
.2/ Aut%#it07ile c%$petente din statul $e$b#u de exp%#t ve#i2ic0 pe cale elect#%nic0
datele ce #ezult0 din viza p#ev0zut0 la alin. .1/. "dat0 ce aceste date au 2%st ve#i2icate
i atunci cnd statul $e$b#u de expedi7ie este di2e#it de statul $e$b#u de exp%#t1
aut%#it07ile c%$petente din statul $e$b#u de exp%#t t#ans$it #ap%#tul de exp%#t
aut%#it07il%# c%$petente din statul $e$b#u de expedi7ie.
.*/ Aut%#it07ile c%$petente din statul $e$b#u de expedi7ie nainteaz0 #ap%#tul de
exp%#t expedit%#ului.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
93^1. (1) Produsele accizabile pot fi deplasate n regim suspensiv de accize pe teritoriul
Comunitii, inclusiv dac produsele sunt deplasate via o ar ter sau un teritoriu ter, de la
un antrepozit fiscal la un loc de unde produsele accizabile prsesc teritoriul Comunitii.
(2) Deplasarea produselor accizabile poate fi realizat n regim suspensiv de accize doar
dac este acoperit de documentul administrativ electronic.
(3) Dovada prin care se ncheie deplasarea produselor accizabile n regim suspensiv de
accize este raportul de export ntocmit de autoritatea vamal teritorial din Romnia sau,
dup caz, de autoritatea competent din statul membru de export, raport ntocmit pe baza
vizei biroului vamal de ieire ori a biroului unde se realizeaz formalitile de ieire a
produselor, prin care se atest faptul c produsele accizabile au prsit teritoriul
Comunitii.
A+T. 20-@*5 !#%cedu#i n cazul n ca#e siste$ul in2%#$atizat este indisp%nibil la
expedi7ie
.1/ !#in excep7ie de la p#evede#ile a#t. 20-@*1 alin. .1/1 n cazul n ca#e siste$ul
in2%#$atizat este indisp%nibil n +%$nia1 expedit%#ul din +%$nia p%ate ncepe %
deplasa#e de p#%duse accizabile n #e3i$ suspensiv de accize1 n u#$0t%a#ele
c%ndi7ii4
a/ p#%dusele s0 2ie ns%7ite de un d%cu$ent pe sup%#t 8#tie ca#e c%n7ine aceleai
date ca p#%iectul de d%cu$ent ad$inist#ativ elect#%nic p#ev0zut la a#t. 20-@*1 alin.
.2/B
b/ s0 in2%#$eze aut%#it07ile c%$petente nainte de ncepe#ea deplas0#ii1 p#in depune#ea unei c%pii a
d%cu$entului p#ev0zut la lit. a/. Aceast0 c%pie t#ebuie s0 2ie vizat0 de aut%#itatea c%$petent0 a l%cului
de expedie#e. Aac0 indisp%nibilitatea siste$ului este i$putabil0 expedit%#ului1 acesta va 2u#niza
in2%#$a7ii c%#espunz0t%a#e cu p#ivi#e la $%tivele acestei indisp%nibilit07i. (pn la 31.12.2011)
b/ s0 in2%#$eze aut%#it07ile c%$petente nainte de ncepe#ea deplas0#ii1 p#in
p#%cedu#a stabilit0 p#in %#din al p#eedintelui A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e
=iscal0. .$%di2icat de ".U.<. n#.125:2,.12.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012 $%di2icat de ".U.<. n#.125:2,.12.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012/ /
.2/ Cn cazul n ca#e siste$ul in2%#$atizat #edevine disp%nibil1 expedit%#ul p#ezint0
un p#%iect de d%cu$ent ad$inist#ativ elect#%nic1 n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@*1 alin.
.2/.
63
.*/ Ae ndat0 ce datele cup#inse n d%cu$entul ad$inist#ativ elect#%nic sunt
validate1 n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@*1 alin. .*/1 acest d%cu$ent nl%cuiete
d%cu$entul pe sup%#t 8#tie p#ev0zut la alin. .1/ lit. a/. !#evede#ile a#t. 20-@*1 alin. .4/
i .5/1 p#ecu$ i cele ale a#t. 20-@** i 20-@*4 se aplic0 $utatis $utandis.
.4/ !n0 la $%$entul valid0#ii datel%# din d%cu$entul ad$inist#ativ elect#%nic1
deplasa#ea este c%nside#at0 ca avnd l%c n #e3i$ suspensiv de accize1 pe baza
d%cu$entului pe sup%#t 8#tie p#ev0zut la alin. .1/ lit. a/.
.5/ " c%pie a d%cu$entului pe sup%#t 8#tie p#ev0zut la alin. .1/ lit. a/ se p0st#eaz0
de expedit%# n eviden7ele sale.
.-/ Cn cazul n ca#e siste$ul in2%#$atizat este indisp%nibil la expedi7ie1 expedit%#ul
c%$unic0 in2%#$a7iile p#ev0zute la a#t. 20-@*1 alin. .10/ sau la a#t. 20-@*2 p#in
inte#$ediul un%# $iDl%ace alte#native de c%$unica#e. Cn acest sc%p1 expedit%#ul n
cauz0 in2%#$eaz0 aut%#it07ile c%$petente naintea $%di2ic0#ii destina7iei sau a
diviz0#ii deplas0#ii. !#evede#ile alin. .2/ - .5/ se aplic0 $utatis $utandis.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
94. (1) n situaia n care sistemul informatizat este indisponibil n Romnia, expeditorul
poate ncepe deplasarea produselor accizabile n regim suspensiv de accize numai dup
ntiinarea autoritii vamale centrale (responsabil pentru sistemul informatizat i
corespondena cu autoritile competente din statele membre) prin transmiterea copiei
documentului care va nsoi deplasarea produselor, pe care a fost nscris numrul de
referin eliberat de autoritatea vamal teritorial, n vederea atribuirii codului de referin
administrativ unic care reprezint acordul pentru nceperea efectiv a deplasrii produselor.
(2) Modelul documentului pe suport hrtie este prevzut n anexa nr. 40.2.
A+T. 20-@*- !#%cedu#i n cazul n ca#e siste$ul in2%#$atizat este indisp%nibil la
destina7ie
.1/ Cn cazul n ca#e1 n situa7iile p#ev0zute la a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. a/ pct. 11 2 i 41 la
a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. b/ i la a#t. 20-@*0 alin. .*/1 #ap%#tul de p#i$i#e p#ev0zut la a#t.
20-@** alin. .1/ lit. c/ nu p%ate 2i p#ezentat la nc8eie#ea deplas0#ii p#%dusel%#
accizabile n te#$enul p#ev0zut la #espectivul a#tic%l1 de%a#ece 2ie siste$ul
in2%#$atizat nu este disp%nibil n +%$nia1 2ie n situa7ia p#ev0zut0 la a#t. 20-@*5 alin.
.1/ nu au 2%st nc0 ndeplinite p#%cedu#ile p#ev0zute la a#t. 20-@*5 alin. .2/ i .*/1
destinata#ul p#ezint0 aut%#it07ii c%$petente din +%$nia1 cu excep7ia cazu#il%# pe
deplin Dusti2icate1 un d%cu$ent pe sup%#t 8#tie ca#e c%n7ine aceleai date ca #ap%#tul
de p#i$i#e i ca#e atest0 nc8eie#ea deplas0#ii1 p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele
$et%d%l%3ice.
.2/ u excep7ia cazului n ca#e destinata#ul p%ate p#ezenta1 n scu#t ti$p1 p#in
inte#$ediul siste$ului in2%#$atizat1 #ap%#tul de p#i$i#e p#ev0zut la a#t. 20-@** alin. .1/
lit. c/ sau n cazu#i pe deplin Dusti2icate1 aut%#itatea c%$petent0 din +%$nia t#i$ite %
c%pie a d%cu$entului pe sup%#t 8#tie p#ev0zut la alin. .1/ aut%#it07ii c%$petente din
statul $e$b#u de expedi7ie1 ca#e % t#ans$ite expedit%#ului sau % 7ine la disp%zi7ia
acestuia.
.*/ Ae ndat0 ce siste$ul in2%#$atizat #edevine disp%nibil sau de ndat0 ce
p#%cedu#ile p#ev0zute la a#t. 20-@*5 alin. .2/ i .*/ sunt ndeplinite1 destinata#ul
p#ezint0 un #ap%#t de p#i$i#e1 n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@** alin. .1/ lit. c/. !#evede#ile
a#t. 20-@** alin. .*/ i .4/ se aplic0 $utatis $utandis
,
.
.4/ Cn cazul n ca#e1 n situa7iile p#ev0zute la a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. a/ pct. *1 #ap%#tul
de exp%#t p#ev0zut la a#t. 20-@*4 alin. .1/ nu p%ate 2i nt%c$it la nc8eie#ea deplas0#ii
p#%dusel%# accizabile de%a#ece 2ie siste$ul in2%#$atizat nu este disp%nibil n statul
$e$b#u de exp%#t1 2ie n situa7ia p#ev0zut0 la a#t. 20-@*5 alin. .1/ nu au 2%st nc0
7
Dictionar: Dic ionar de neologisme - DN | Permalink
;UTATI& ;UTQ)AI& loc. adv. Mutate cteva elemente ale discursului sau ale realitii, esen a , substana
rmne neschimbat. [< lat. mutatis mutandis fiind schimbate cele care trebuie schimbate].
64
ndeplinite p#%cedu#ile p#ev0zute la a#t. 20-@*5 alin. .2/ i .*/1 aut%#it07ile c%$petente
din statul $e$b#u de exp%#t t#i$it aut%#it07il%# c%$petente din +%$nia un d%cu$ent
pe sup%#t 8#tie ca#e c%n7ine aceleai date ca i #ap%#tul de exp%#t i ca#e atest0
nc8eie#ea deplas0#ii1 cu excep7ia cazului n ca#e #ap%#tul de exp%#t p#ev0zut la a#t.
20-@*4 alin. .1/ p%ate 2i nt%c$it n scu#t ti$p1 p#in inte#$ediul siste$ului in2%#$atizat
sau n cazu#i pe deplin Dusti2icate1 p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice.
.5/ Cn cazul p#ev0zut la alin. .4/1 aut%#it07ile c%$petente din +%$nia t#ans$it sau
pun la disp%zi7ia expedit%#ului % c%pie a d%cu$entului pe sup%#t 8#tie.
.-/ Ae ndat0 ce siste$ul in2%#$atizat #edevine disp%nibil n statul $e$b#u de
exp%#t sau de ndat0 ce p#%cedu#ile p#ev0zute la a#t. 20-@*5 alin. .2/ i .*/ sunt
ndeplinite1 aut%#it07ile c%$petente din statul $e$b#u de exp%#t t#i$it un #ap%#t de
exp%#t1 n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@*4 alin. .1/. !#evede#ile a#t. 20-@*4 alin. .2/ i .*/ se
aplic0 $utatis $utandis.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
95. Modelul documentului pe suport hrtie al raportului de primire i al raportului de
export este prevzut n anexa nr. 41 i, respectiv n anexa nr. 42.
A+T. 20-@*, Cnc8eie#ea deplas0#ii p#%dusel%# accizabile n #e3i$ suspensiv de
accize
.1/ =0#0 a aduce atin3e#e p#evede#il%# a#t. 20-@*-1 #ap%#tul de p#i$i#e p#ev0zut la
a#t. 20-@** alin. .1/ lit. c/ sau #ap%#tul de exp%#t p#ev0zut la a#t. 20-@*4 alin. .1/
c%nstituie d%vada 2aptului c0 deplasa#ea p#%dusel%# accizabile s-a nc8eiat1 n
c%n2%#$itate cu a#t. 20-@*0 alin. .,/.
.2/ !#in de#%3a#e de la alin. .1/1 n absen7a unui #ap%#t de p#i$i#e sau a unui #ap%#t
de exp%#t din alte $%tive dect cele p#ev0zute la a#t. 20-@*-1 se p%ate de ase$enea
2u#niza1 n cazu#ile p#ev0zute la a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. a/ pct. 11 2 i 41 la a#t. 20-@*0
alin. .2/ lit. b/ i la a#t. 20-@*0 alin. .*/1 d%vada nc8eie#ii deplas0#ii p#%dusel%#
accizabile n #e3i$ suspensiv de accize1 p#int#-% adn%ta#e 20cut0 de aut%#it07ile
c%$petente din statul $e$b#u de destina7ie1 pe baza un%# d%vezi c%#espunz0t%a#e1
ca#e s0 indice c0 p#%dusele accizabile expediate au aDuns la destina7ia decla#at0 sau1
n cazul p#ev0zut la a#t. 20-@*0 alin. .2/ lit. a/ pct. *1 p#int#-% adn%ta#e 20cut0 de
aut%#it07ile c%$petente din statul $e$b#u pe te#it%#iul c0#uia este situat bi#%ul va$al
de iei#e1 ca#e s0 ateste 2aptul c0 p#%dusele accizabile au p0#0sit te#it%#iul
%$unit07ii.
.*/ Cn sensul alin. .2/1 un d%cu$ent naintat de destinata# i ca#e c%n7ine aceleai
date ca #ap%#tul de p#i$i#e sau de exp%#t c%nstituie % d%vad0 c%#espunz0t%a#e.
.4/ Cn $%$entul n ca#e aut%#it07ile c%$petente din statul $e$b#u de expedi7ie au
ad$is d%vezile c%#espunz0t%a#e1 acestea nc8id deplasa#ea n siste$ul in2%#$atizat.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
96. (1) Deplasarea produselor accizabile n regim suspensiv de accize se consider
ncheiat pentru expeditor n baza raportului de primire naintat de destinatar sau, dup caz,
n baza raportului de export naintat de autoritatea competent a locului de export, prin
intermediul sistemului informatizat.
(2) Atunci cnd destinatarul din Romnia constat c nu este n msur s ntocmeasc
raportul de primire n termenul prevzut de lege, imediat la primirea produselor solicit
prezena unui reprezentant al autoritii vamale teritoriale n vederea verificrii i confirmrii
datelor prezentate de destinatar pe baza documentului care a nsoit deplasarea produselor
n regim suspensiv de accize i a dovezilor justificative.
(3) n urma meniunilor reprezentantului autoritii vamale teritoriale, destinatarul va
nainta documentul autoritii vamale centrale n vederea comunicrii de ctre aceasta
autoritii competente a statului membru de expediie a regimului aferent deplasrii
produselor.
(4) Modelul documentului este prevzut n anexa nr. 41.
65
(5) n cazul deplasrii produselor accizabile n regim suspensiv de accize din Romnia
ctre un destinatar din alt stat membru sau la export printr-un birou vamal de ieire din alt
stat membru, n absena raportului de primire sau a unui raport de export, dup caz,
deplasarea poate fi considerat ncheiat potrivit adnotrilor autoritii competente din statul
membru de destinaie sau de export.
A+T. 20-@*? &t#uctu#a i c%n7inutul $esaDel%#
.1/ &t#uctu#a i c%n7inutul $esaDel%# ca#e t#ebuie sc8i$bate p%t#ivit a#t. 20-@*1 -
20-@*4 de c0t#e pe#s%anele i aut%#it07ile c%$petente i$plicate n cazul unei
deplas0#i int#ac%$unita#e de p#%duse accizabile n #e3i$ suspensiv de accize1
n%#$ele i p#%cedu#ile p#ivind sc8i$bul acest%# $esaDe1 p#ecu$ i st#uctu#a
d%cu$entel%# pe sup%#t 8#tie p#ev0zute la a#t. 20-@*5 i 20-@*- sunt stabilite de
c0t#e %$isia 'u#%pean0.
.2/ &itua7iile n ca#e siste$ul in2%#$atizat este c%nside#at indisp%nibil n +%$nia1
p#ecu$ i n%#$ele i p#%cedu#ile ca#e t#ebuie u#$ate n aceste situa7ii sunt stabilite
p#in %#din al p#eedintelui A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
97. (1) Structura i coninutul mesajelor corespunztoare documentului administrativ
electronic, raportului de primire i raportului de export aferente deplasrilor de produse
accizabile n regim suspensiv de accize, atunci cnd informaiile se transmit prin sistemul
informatizat, sunt stabilite la nivel naional prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal n conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 684/2009.
(2) Situaiile n care sistemul informatizat este indisponibil n Romnia la momentul
expediiei sau la momentul de recepie a produselor accizabile deplasate n regim suspensiv
de accize, precum i procedurile care trebuie urmate sunt stabilite prin ordin al preedintelui
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal prevzut la alin. (1).
A+T. 20-@*6 !#%cedu#i si$pli2icate
.1/ ;%nit%#iza#ea deplas0#il%# p#%dusel%# accizabile n #e3i$ suspensiv de accize1
ca#e se des20%a#0 inte3#al pe te#it%#iul +%$niei1 se #ealizeaz0 p%t#ivit p#%cedu#il%#
ap#%bate p#in %#din al p#eedintelui A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal01
stabilite pe baza p#evede#il%# a#t. 20-@*1 - 20-@*,.
.2/ !#in ac%#d i n c%ndi7iile stabilite de +%$nia cu alte state $e$b#e inte#esate
p%t 2i stabilite p#%cedu#i si$pli2icate pent#u deplas0#ile 2#ecvente i #e3ulate de
p#%duse accizabile n #e3i$ suspensiv de accize ca#e au l%c nt#e te#it%#iile acest%#a.
.*/ !#evede#ile alin. .2/ includ deplas0#ile p#in c%nducte 2ixe.
A+T. 20-@40 Aeplasa#ea unui p#%dus accizabil n #e3i$ suspensiv dup0 ce a 2%st
pus n libe#0 ci#cula7ie n p#%cedu#0 va$al0 si$pli2icat0
.1/ Aeplasa#ea p#%dusel%# accizabile puse n libe#0 ci#cula7ie de c0t#e un i$p%#tat%#
ca#e de7ine aut%#iza7ie unic0 pent#u p#%cedu#i va$ale si$pli2icate1 elibe#at0 de
aut%#itatea c%$petent0 din alt stat $e$b#u1 ia# p#%dusele sunt elibe#ate pent#u
c%nsu$ n +%$nia1 se p%ate e2ectua n #e3i$ suspensiv de accize1 dac0 sunt
ndeplinite u#$0t%a#ele c%ndi7ii4
a/ i$p%#tat%#ul este aut%#izat de aut%#itatea c%$petent0 din statul s0u pent#u
e2ectua#ea de %pe#a7iuni cu p#%duse accizabile n #e3i$ suspensiv de accizeB
b/ i$p%#tat%#ul de7ine c%d de accize n statul $e$b#u de aut%#iza#eB
c/ deplasa#ea a#e l%c nt#e4
1. un bi#%u va$al de int#a#e din +%$nia i un ant#ep%zit 2iscal sau un destinata#
n#e3ist#at din +%$niaB
2. un bi#%u va$al de int#a#e n te#it%#iul c%$unita# situat n alt stat $e$b#u
pa#ticipant la aplica#ea p#%cedu#ii va$ale si$pli2icate i un ant#ep%zit 2iscal sau un
destinata# n#e3ist#at din +%$nia1 $ica#ea p#%dusel%# accizabile 2iind ac%pe#it0 de
% p#%cedu#0 de t#anzit ca#e ncepe la 2#%ntie#0B
66
*. un bi#%u va$al de int#a#e n te#it%#iul c%$unita# situat nt#-un stat $e$b#u
nepa#ticipant la aplica#ea p#%cedu#ii va$ale si$pli2icate i un ant#ep%zit 2iscal sau un
destinata# n#e3ist#at din +%$nia1 $ica#ea p#%dusel%# accizabile 2iind ac%pe#it0 de
% p#%cedu#0 de t#anzit ca#e ncepe la 2#%ntie#0B
d/ p#%dusele accizabile sunt ns%7ite de un exe$pla# tip0#it al d%cu$entului
ad$inist#ativ elect#%nic p#ev0zut la a#t. 20-@*1 alin. .1/.
.2/ !#evede#ile alin. .1/ se aplic0 i n cazul i$p%#tat%#ului n#e3ist#at n +%$nia
ca#e de7ine aut%#iza7ie unic0 pent#u p#%cedu#i va$ale si$pli2icate1 elibe#at0 de
aut%#itatea va$al0 din +%$nia1 ia# p#%dusele sunt elibe#ate pent#u c%nsu$ n alt stat
$e$b#u pa#ticipant la aplica#ea p#%cedu#ii va$ale si$pli2icate.
A+T. 20-@41 )e#e3uli i abate#i
.1/ Atunci cnd s-a p#%dus % ne#e3ul0 n cu#sul unei deplas0#i de p#%duse
accizabile n #e3i$ suspensiv de accize ca#e a dus la elibe#a#ea pent#u c%nsu$ a
acest%#a n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@, alin. .1/ lit. a/1 se c%nside#0 c0 elibe#a#ea pent#u
c%nsu$ a#e l%c n statul $e$b#u n ca#e s-a p#%dus ne#e3ula.
.2/ Cn cazul n ca#e1 pe pa#cu#sul unei deplas0#i a p#%dusel%# accizabile n #e3i$
suspensiv de accize1 a 2%st depistat0 % ne#e3ul0 ca#e a dus la elibe#a#ea pent#u
c%nsu$ a acest%#a n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@, alin. .1/ lit. a/ i nu este p%sibil s0 se
dete#$ine unde s-a p#%dus ne#e3ula1 se c%nside#0 c0 aceasta s-a p#%dus n statul
$e$b#u i la $%$entul n ca#e aceasta a 2%st depistat0.
.*/ Cn situa7iile p#ev0zute la alin. .1/ i .2/1 aut%#it07ile c%$petente din statul $e$b#u
n ca#e p#%dusele au 2%st elibe#ate pent#u c%nsu$ sau n ca#e se c%nside#0 c0 au 2%st
elibe#ate pent#u c%nsu$1 t#ebuie s0 in2%#$eze aut%#it07ile c%$petente din statul
$e$b#u de expedi7ie.
.4/ nd p#%dusele accizabile ca#e se deplaseaz0 n #e3i$ suspensiv de accize nu
au aDuns la destina7ie i pe pa#cu#sul deplas0#ii nu a 2%st c%nstatat0 nici% ne#e3ul0
ca#e s0 2ie c%nside#at0 elibe#a#e pent#u c%nsu$ p%t#ivit a#t. 20-@, alin. .1/ lit. a/1 se
c%nside#0 c0 ne#e3ula s-a p#%dus n statul $e$b#u de expedi7ie i n $%$entul
expedie#ii p#%dusel%# accizabile. =ace excep7ie de la p#evede#ile alin. .4/ cazul n ca#e
n te#$en de 4 luni de la ncepe#ea deplas0#ii n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@*0 alin. .-/1
expedit%#ul 2u#nizeaz0 d%vada nc8eie#ii deplas0#ii sau a l%cului n ca#e a 2%st c%$is0
ne#e3ula1 nt#-un $%d c%nside#at satis20c0t%# de aut%#it07ile c%$petente din statul
$e$b#u de expedi7ie n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@*0 alin. .,/. Aac0 pe#s%ana ca#e a
c%nstituit 3a#an7ia p%t#ivit p#evede#il%# a#t. 20-@54 nu a avut sau nu a putut s0 aib0
cun%tin70 de 2aptul c0 p#%dusele nu au aDuns la destina7ie1 acesteia i se ac%#d0 un
te#$en de % lun0 de la c%$unica#ea acestei in2%#$a7ii de c0t#e aut%#it07ile
c%$petente din statul $e$b#u de expedi7ie pent#u a-i pe#$ite s0 aduc0 d%vada
nc8eie#ii deplas0#ii1 n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@*0 alin. .,/1 sau a l%cului c%$ite#ii
ne#e3ulii.
.5/ Cn cazu#ile p#ev0zute la alin. .2/ i .4/1 dac0 statul $e$b#u n ca#e s-a c%$is
e2ectiv ne#e3ula este identi2icat n te#$en de * ani de la data ncepe#ii deplas0#ii1 n
c%n2%#$itate cu a#t. 20-@*0 alin. .-/1 se aplic0 disp%zi7iile alin. .1/. Cn aceste situa7ii1
aut%#it07ile c%$petente din statul $e$b#u n ca#e s-a c%$is ne#e3ula in2%#$eaz0 n
acest sens aut%#it07ile c%$petente din statul $e$b#u n ca#e au 2%st pe#cepute
accizele1 ca#e #estituie sau #e$it accizele n $%$entul 2u#niz0#ii p#%bei pe#cepe#ii
accizel%# n cel0lalt stat $e$b#u.
.-/ Cn sensul p#ezentului a#tic%l1 ne#e3ul0 nsea$n0 % situa7ie ap0#ut0 n cu#sul unei
deplas0#i a p#%dusel%# accizabile n #e3i$ suspensiv de accize1 di2e#it0 de aceea
p#ev0zut0 la a#t. 20-@, alin. .5/ i .-/1 din cauza c0#eia % deplasa#e sau un se3$ent
dint#-% deplasa#e a un%# p#%duse accizabile nu s-a nc8eiat c%n2%#$ a#t. 20-@*0 alin.
.,/.
&'(IU)'A a 10-a +estitui#i de accize
67
A+T. 20-@42 +estitui#i de accize
.1/ u excep7ia cazu#il%# p#ev0zute la a#t. 20-@44 alin. .,/1 la a#t. 20-@4, alin. .5/ i la
a#t. 20-@46 alin. .*/ i .4/1 p#ecu$ i a cazu#il%# p#ev0zute la a#t. 20-@5? - 20-@-01
accizele p#ivind p#%dusele accizabile ca#e au 2%st elibe#ate pent#u c%nsu$ p%t 2i1 la
s%licita#ea pe#s%anei n cauz01 #estituite sau #e$ise de c0t#e aut%#it07ile c%$petente
din statele $e$b#e unde #espectivele p#%duse au 2%st elibe#ate pent#u c%nsu$1 n
situa7iile p#ev0zute de statele $e$b#e i n c%n2%#$itate cu c%ndi7iile stabilite de
statul $e$b#u n cauz01 n sc%pul de a p#eveni %#ice 2%#$0 p%sibil0 de evaziune sau
de abuz. " ast2el de #estitui#e sau de #e$ite#e nu p%ate 3ene#a alte scuti#i dect cele
p#ev0zute la a#t. 20-@5- i a#t. 20-@5? - 20-@-0.
.2/ !ent#u p#%dusele ene#3etice c%nta$inate sau c%$binate n $%d accidental1
#etu#nate ant#ep%zitului 2iscal pent#u #ecicla#e1 accizele pl0tite v%# putea 2i #estituite n
c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice.
.*/ !ent#u b0utu#ile alc%%lice i p#%dusele din tutun #et#ase de pe pia701 dac0 sta#ea
sau vec8i$ea acest%#a le 2ace i$p#%p#ii c%nsu$ului %#i nu $ai ndeplinesc c%ndi7iile
de c%$e#cializa#e1 accizele pl0tite p%t 2i #estituite n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele
$et%d%l%3ice. .c%$pletat de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
.*@1/ !ent#u p#%dusele accizabile ca#e au 2%st elibe#ate pent#u c%nsu$ n +%$nia
i ca#e ulte#i%# sunt exp%#tate1 pe#s%ana ca#e a e2ectuat exp%#tul a#e d#ept de
#estitui#e a accizel%#1 n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice. .int#%dus de
"< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012/
.4/ Acciza #estituit0 nu p%ate dep0i su$a e2ectiv pl0tit0.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
98.
98.1. (1) Pentru produsele energetice accizabile realizate de antrepozitarii autorizai
pentru producie produse energetice i livrate la export din locuri de depozitare, altele dect
cele autorizate ca antrepozite fiscale, accizele pltite ca urmare a eliberrii pentru consum a
acestor produse pot fi restituite la cererea antrepozitarului autorizat.
(2) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, antrepozitarul autorizat va depune o cerere
n acest sens la autoritatea fiscal teritorial unde este nregistrat ca pltitor de impozite i
taxe, nsoit de urmtoarele documente:
a) copia facturii ctre cumprtorul dintr-o ar ter;
b) copia declaraiei vamale de export i, dup caz, copia documentului care atest c
produsele au prsit teritoriul comunitar;
c) copia documentului care atest plata accizelor.
(3) Pot beneficia de restituirea accizelor pentru produsele energetice livrate la export i
operatorii economici care au achiziionat produsele direct de la un antrepozit fiscal sau prin
operaiuni proprii de import care ulterior sunt exportate.
(4) Pentru a beneficia de restituirea accizelor n situaia prevzut la alin. (3), operatorul
economic va depune o cerere n acest sens la autoritatea fiscal teritorial unde este
nregistrat ca pltitor de impozite i taxe sau la autoritatea vamal teritorial, dup caz,
nsoit de urmtoarele documente:
a) copia facturii de achiziie a produselor energetice, n care acciza s fie evideniat
distinct, sau copia facturii de achiziie a produselor energetice i a declaraiei vamale de
import;
b) copia documentului care atest plata accizelor;
c) copia facturii ctre cumprtorul dintr-o ar ter;
d) copia declaraiei vamale de export i, dup caz, copia documentului care atest c
produsele au prsit teritoriul comunitar.
(5) Autoritatea fiscal teritorial va transmite cererea i documentaia depuse de
antrepozitarul autorizat sau de operatorul economic autoritii vamale teritoriale, care n
urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii
de admitere, n totalitate sau n parte, ori de respingere a cererii de restituire. n cazul
admiterii cererii, autoritatea vamal stabilete cuantumul accizei de restituit. modificat de
68
HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012
(6) Autoritatea vamal teritorial va transmite decizia prevzut la alin. (5) autoritii
fiscale teritoriale. introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012
(7) n cazul n care decizia este de admitere n totalitate sau n parte, autoritatea fiscal
teritorial procedeaz la restituirea accizelor n condiiile art. 117 din Codul de procedur
fiscal. introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012
)%#$e $et%d%l%3ice 4
98.2. (1) Pentru produsele returnate n antrepozitele fiscale din Romnia n vederea
reciclrii, recondiionrii sau distrugerii, dup caz, accizele pltite ca urmare a eliberrii
pentru consum a acestor produse pot fi restituite la cererea antrepozitarului autorizat care a
eliberat pentru consum produsele respective.
(2) Antrepozitarul autorizat va ntiina n scris autoritatea vamal teritorial n cazul
returului produselor cu cel puin dou zile nainte de efectuarea returului produselor, printr-o
notificare n care se vor meniona cauzele, cantitile de produse accizabile care fac obiectul
returului n antrepozitul fiscal, data eliberrii pentru consum, valoarea accizelor aferente,
data i locul/locurile de unde urmeaz s fie retrase produsele respective, precum i
procedura care urmeaz a fi aplicat produselor care fac obiectul restituirii accizelor
(reciclare, recondiionare, distrugere).
(3) Autoritatea vamal teritorial va desemna un reprezentant care s asiste la recepia
produselor returnate n vederea certificrii documentului de recepie.
(4) Autoritatea vamal teritorial va analiza datele din documentul de recepie certificat de
reprezentantul acestei autoriti, prezentat n copie, odat cu informaiile prezentate de
antrepozitar, i va comunica acestuia, n termen de 5 zile lucrtoare de la data documentului
de recepie, punctul de vedere asupra unei eventuale cereri de restituire a accizelor pltite
pentru produsele returnate n antrepozitul fiscal, inclusiv a sumei de restituit potrivit celor
analizate.
(5) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, antrepozitarul autorizat va depune o cerere
n acest sens la autoritatea fiscal teritorial unde este nregistrat ca pltitor de impozite i
taxe, nsoit de urmtoarele documente:
a) copia documentului de recepie certificat de reprezentantul autoritii vamale teritoriale;
b) adresa prin care se comunic punctul de vedere al autoritii vamale teritoriale, n
original i n copie;
c) documentul care atest c accizele au fost pltite de antrepozitul fiscal care solicit
restituirea accizelor.
(6) Autoritatea fiscal teritorial va analiza cererea i documentaia depuse de antrepozitul fiscal i va
decide asupra restituirii accizelor. (abrogat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(7) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum n Romnia de un destinatar
nregistrat, accizele pot fi restituite la cererea acestuia, cerere care se va depune la
autoritatea fiscal teritorial unde este nregistrat ca pltitor de impozite i taxe, cu 7 zile
lucrtoare nainte ca produsele accizabile s fie returnate antrepozitului fiscal din statul
membru de expediie. Concomitent, acest fapt va fi notificat i autoritii vamale teritoriale
pentru o posibil verificare din partea acestei autoriti.
(8) n situaia prevzut la alin. (7), cererea de restituire va fi nsoit de urmtoarele
documente:
a) o not justificativ privind cauzele, cantitile de produse accizabile i locul/locurile
unde se afl produsele ce urmeaz s fie returnate;
b) documentele care justific faptul c produsele respective au fost achiziionate de la
antrepozitul fiscal din statul membru de expediie;
c) documentul care atest c accizele au fost pltite n Romnia.
(9) n cazul produselor accizabile provenite din achiziii intracomunitare, retrase de pe
pia, acestea pot fi returnate antrepozitului fiscal din statul membru de expediie, n
condiiile stabilite de acel stat membru, de antrepozitul fiscal sau destinatarul nregistrat din
Romnia care a efectuat achiziia. mediat ce produsele au fost returnate antrepozitului
fiscal din statul membru de expediie, n completarea documentelor prevzute la alin. (8),
69
antrepozitul fiscal sau destinatarul nregistrat din Romnia va transmite autoritii fiscale
teritoriale o copie a documentului sau a documentelor care atest returul i recepia
produselor.
(10) Pentru produsele accizabile provenite din operaiuni de import, ce urmeaz a fi
returnate furnizorului extern, operatorul economic importator poate beneficia de restituirea
accizelor, cu ndeplinirea urmtoarelor cerine:
a) s depun cererea de restituire la autoritatea vamal teritorial, cu 7 zile lucrtoare
nainte ca produsele accizabile s fie returnate, pentru o posibil verificare din partea
acestei autoriti;
b) cererea de restituire s fie nsoit de:
1. o not justificativ privind cauzele, cantitile de produse accizabile i locul/locurile
unde se afl produsele ce urmeaz s fie returnate;
2. documentul care atest c accizele au fost pltite de importator.
(11) mediat ce produsele au fost returnate furnizorului extern, importatorul din Romnia
va transmite autoritii vamale teritoriale o copie a documentului sau a documentelor care
atest returul i recepia produselor.
(12) n cazul produselor supuse marcrii prin banderole sau timbre, operatorul economic
care solicit restituirea accizelor este obligat s ntocmeasc un registru care s conin
urmtoarele informaii:
a) cantitatea produselor accizabile eliberate pentru consum sau importate care fac
obiectul restituirii accizelor;
b) data la care produsele au fost eliberate pentru consum sau importate;
c) seria i numrul de identificare ale banderolelor sau timbrelor;
d) valoarea accizelor pltite pentru produsele eliberate pentru consum sau importate;
e) regimul care urmeaz a fi aplicat produselor care fac obiectul restituirii accizelor.
(13) Restituirea accizelor va fi efectuat potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal. (abrogat de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(14) Produsele supuse accizelor, eliberate pentru consum sau importate n Romnia,
care fac obiectul returului ctre furnizorul extern, atunci cnd urmeaz a fi distruse, pot fi
supuse operaiunii de distrugere n Romnia.
(15) Responsabilitatea distrugerii o are antrepozitul fiscal, destinatarul nregistrat sau
operatorul economic importator care a eliberat produsele accizabile pentru consum n
Romnia.
(16) Distrugerea produselor accizabile poate fi efectuat la cererea operatorului
economic, n baza aprobrii date de autoritatea vamal teritorial.
(17) Cererea va fi nsoit de urmtoarele documente:
a) o not justificativ privind cauzele, cantitile de produse accizabile i locul/locurile
unde se afl produsele ce urmeaz a fi distruse;
b) documentele justificative care confirm cauzele ce determin distrugerea produselor;
c) documentul care atest c accizele au fost pltite de operatorul economic care solicit
restituirea accizelor i procedura care urmeaz a fi aplicat produselor ce fac obiectul
restituirii accizelor (reciclare, recondiionare, distrugere).
(18) Pentru produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole, returnate n
antrepozitul fiscal din Romnia, n vederea reciclrii sau recondiionrii, dezlipirea
marcajelor se va efectua sub supravegherea autoritii vamale teritoriale i va fi consemnat
ntr-un proces-verbal. O copie a procesului-verbal va nsoi marcajele care vor fi expediate
pentru distrugere Companiei Naionale <<mprimeria Naional>> - S.A., operaiunea de
distrugere efectundu-se pe cheltuiala antrepozitului fiscal.
(19) n cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau banderole, nainte de
returnarea produselor n antrepozitul fiscal din alt stat membru ori productorului dintr-o ar
ter, se va efectua dezlipirea marcajelor sub supravegherea autoritii vamale teritoriale i
va fi consemnat ntr-un proces-verbal. O copie a procesului-verbal va nsoi marcajele care
vor fi expediate pentru distrugere Companiei Naionale <<mprimeria Naional>> - S.A.,
operaiunea de distrugere efectundu-se pe cheltuiala operatorului economic care
70
returneaz marcajele.
(20) Nu intr sub incidena restituirii accizelor, produsele care au fost eliberate pentru
consum cu mai mult de 2 ani nainte de data depunerii cererii de restituire.
(21) n toate situaiile de restituire, autoritatea fiscal teritorial va transmite cererea i
documentaia depuse de beneficiarul restituirii autoritii vamale teritoriale, care n urma
analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de
admitere, n totalitate sau n parte, ori de respingere a cererii de restituire. n cazul admiterii
cererii, autoritatea vamal stabilete cuantumul accizei de restituit. (introdus de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(22) Autoritatea vamal teritorial va transmite decizia prevzut la alin. (21) autoritii
fiscale teritoriale. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(23) n cazul n care decizia este de admitere n totalitate sau n parte, autoritatea fiscal
teritorial procedeaz la restituirea accizelor n condiiile art. 117 din Codul de procedur
fiscal. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
98.3. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(1) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum n Romnia de ctre destinatari
nregistrai i livrate la export, accizele pltite pot fi restituite la cererea acestora.
(2) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, destinatarul nregistrat va depune
trimestrial pn pe data de 25 inclusiv a lunii imediat urmtoare expirrii trimestrului o
cerere n acest sens la autoritatea fiscal teritorial unde este nregistrat ca pltitor de
impozite i taxe, nsoit de urmtoarele documente:
a) copia documentelor care atest faptul c produsele respective au fost achiziionate de
la un antrepozit fiscal dintr-un stat membru;
b) copia facturii de livrare ctre cumprtorul dintr-o ar ter;
c) copia declaraiei vamale de export i, dup caz, copia documentului care atest c
produsele au prsit teritoriul comunitar;
d) copia documentului care atest plata accizelor la bugetul de stat.
(3) n cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau banderole, destinatarul
nregistrat va depune o notificare la autoritatea vamal teritorial cu 7 zile lucrtoare nainte
ca produsele accizabile s fie livrate la export.
(4) Notificarea prevzut la alin. (3) va cuprinde urmtoarele informaii:
a) cantitatea produselor accizabile eliberate pentru consum, care fac obiectul restituirii
accizelor;
b) data la care produsele au fost eliberate pentru consum;
c) seria i numrul de identificare ale banderolelor sau timbrelor;
d) valoarea accizelor pltite pentru produsele eliberate pentru consum.
(5) n cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau banderole, nainte de livrarea
produselor accizabile la export, se va efectua dezlipirea marcajelor sub supravegherea
autoritii vamale teritoriale i va fi consemnat ntr-un proces-verbal. O copie a procesului-
verbal va nsoi marcajele care vor fi expediate pentru distrugere Companiei Naionale
<<mprimeria Naional>> - S.A., operaiunea de distrugere efectundu-se pe cheltuiala
operatorului economic care returneaz marcajele.
(6) O copie a procesului-verbal prevzut la alin. (5) va fi anexat cererii prevzute la alin.
(2).
(7) Autoritatea fiscal teritorial va transmite cererea i documentaia depuse de ctre
destinatarul nregistrat autoritii vamale teritoriale, care n urma analizei va decide asupra
dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, n totalitate sau n
parte, ori de respingere a cererii de restituire. n cazul admiterii cererii, autoritatea vamal
stabilete cuantumul accizei de restituit.
(8) Autoritatea vamal teritorial va transmite decizia prevzut la alin. (7) autoritii
fiscale teritoriale.
(9) n cazul n care decizia este de admitere, n totalitate sau n parte, autoritatea fiscal
teritorial procedeaz la restituirea accizelor n condiiile art. 117 din Codul de procedur
fiscal.
71
&'(IU)'A a 11-a Aeplasa#ea int#ac%$unita#0 i i$p%zita#ea p#%dusel%# accizabile
dup0 elibe#a#ea pent#u c%nsu$
A+T. 20-@4* !e#s%ane 2izice
.1/ Accizele pent#u p#%dusele accizabile ac8izi7i%nate de % pe#s%an0 2izic0 pent#u
uz p#%p#iu i t#ansp%#tate pe#s%nal de aceasta n +%$nia sunt exi3ibile nu$ai n
statul $e$b#u n ca#e se ac8izi7i%neaz0 p#%dusele accizabile.
.2/ !ent#u a stabili dac0 p#%dusele accizabile p#ev0zute la alin. .1/ sunt destinate
uzului p#%p#iu al unei pe#s%ane 2izice1 se v%# avea n vede#e cel pu7in u#$0t%a#ele
ce#in7e4
a/ statutul c%$e#cial al celui ca#e de7ine p#%dusele accizabile i $%tivele pent#u
ca#e le de7ineB
b/ l%cul n ca#e se a2l0 p#%dusele accizabile sau1 dac0 este cazul1 $%dul de
t#ansp%#t utilizatB
c/ %#ice d%cu$ent #e2e#it%# la p#%dusele accizabileB
d/ natu#a p#%dusel%# accizabileB
e/ cantitatea de p#%duse accizabile.
.*/ !#%dusele ac8izi7i%nate de pe#s%anele 2izice se c%nside#0 a 2i destinate
sc%pu#il%# c%$e#ciale1 n c%ndi7iile i n cantit07ile p#ev0zute n n%#$ele
$et%d%l%3ice.
.4/ !#%dusele ac8izi7i%nate i t#ansp%#tate n cantit07i supe#i%a#e li$itel%# p#ev0zute
n n%#$ele $et%d%l%3ice i destinate c%nsu$ului n +%$nia se c%nside#0 a 2i
ac8izi7i%nate n sc%pu#i c%$e#ciale i1 n acest caz1 se dat%#eaz0 acciza n +%$nia.
.5/ Acciza devine exi3ibil0 n +%$nia i pent#u cantit07ile de uleiu#i $ine#ale
elibe#ate deDa pent#u c%nsu$ nt#-un alt stat $e$b#u1 dac0 aceste p#%duse sunt
t#ansp%#tate cu aDut%#ul un%# $iDl%ace de t#ansp%#t atipice de c0t#e % pe#s%an0 2izic0
sau n nu$ele acesteia. Cn sensul acestui alineat1 $iDl%ace de t#ansp%#t atipice
nsea$n0 t#ansp%#tul de c%$bustibil n alte #ecipiente dect #eze#v%a#ele ve8iculel%#
sau n canist#e adecvate pent#u c%$bustibili i t#ansp%#tul de p#%duse lic8ide pent#u
nc0lzi#e n alte #ecipiente dect n ca$i%ane-ciste#n0 2%l%site n nu$ele un%#
%pe#at%#i ec%n%$ici p#%2esi%niti.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
99. (1) Pentru stabilirea destinaiei comerciale a produselor accizabile achiziionate dintr-
un alt stat membru de persoane fizice din Romnia, se vor avea n vedere urmtoarele
cerine:
a) statutul comercial al deintorului i motivele deinerii produselor;
b) locul n care se afl produsele sau, dac este cazul, mijlocul de transport utilizat;
c) orice alt document cu privire la produsele respective;
d) natura produselor;
e) cantitatea de produse.
(2) Se consider achiziii pentru uz propriu produsele cumprate i transportate de
persoane fizice pn n urmtoarele limite cantitative:
A. tutunuri prelucrate:
1. igarete - 800 buci;
2. igri (cu o greutate maxim de 3 grame/bucat) - 400 buci;
3. igri de foi - 200 buci;
4. tutun de fumat - 1 kg;
B. buturi alcoolice:
1. buturi spirtoase - 10 litri;
2. produse intermediare - 20 litri;
3. vinuri i buturi fermentate - 90 litri;
4. bere - 110 litri.
72
(3) Produsele achiziionate i transportate n cantiti superioare limitelor stabilite la alin.
(2) se consider a fi achiziionate n scopuri comerciale, iar pentru acestea se vor respecta
prevederile art. 206^44 din Codul fiscal.
(4) Autoritatea vamal competent poate stabili pe baza criteriilor prevzute la alin. (1)
dac produsele deinute n cantiti inferioare sau egale limitelor prevzute la alin. (2) sunt
destinate scopurilor comerciale.
A+T. 20-@44 !#%duse cu accize pl0tite1 de7inute n sc%pu#i c%$e#ciale n +%$nia
.1/ =0#0 a aduce atin3e#e disp%zi7iil%# a#t. 20-@4, alin. .1/1 n cazul n ca#e p#%dusele
accizabile ca#e au 2%st deDa elibe#ate pent#u c%nsu$ nt#-un stat $e$b#u sunt
de7inute n sc%pu#i c%$e#ciale n +%$nia pent#u a 2i liv#ate sau utilizate pe te#it%#iul
acesteia1 p#%dusele n cauz0 sunt supuse accizel%#1 ia# accizele devin exi3ibile n
+%$nia.
.2/ Cn sensul p#ezentului a#tic%l1 de7ine#e n sc%pu#i c%$e#ciale nsea$n0 de7ine#ea
de p#%duse accizabile de c0t#e % alt0 pe#s%an0 dect % pe#s%an0 2izic0 sau de c0t#e %
pe#s%an0 2izic0 n alte sc%pu#i dect pent#u uz p#%p#iu i t#ansp%#ta#ea de c0t#e
aceasta1 n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@4*.
.*/ %ndi7iile de exi3ibilitate i nivelul accizel%# ca#e u#$eaz0 s0 2ie aplicate sunt
cele n vi3%a#e la data la ca#e accizele devin exi3ibile n +%$nia.
.4/ !e#s%ana pl0tit%a#e de accize devenite exi3ibile este1 n cazu#ile p#ev0zute la
alin. .1/1 pe#s%ana ca#e e2ectueaz0 liv#a#ea sau de7ine p#%dusele destinate liv#0#ii sau
c0#eia i sunt liv#ate p#%dusele n +%$nia.
.5/ =0#0 a aduce atin3e#e disp%zi7iil%# a#t. 20-@461 n cazul n ca#e p#%dusele
accizabile ca#e au 2%st deDa elibe#ate pent#u c%nsu$ nt#-un stat $e$b#u se
deplaseaz0 n cad#ul %$unit07ii n sc%pu#i c%$e#ciale1 p#%dusele n cauz0 nu sunt
c%nside#ate ca 2iind de7inute n aceste sc%pu#i pn0 n $%$entul n ca#e aDun3 n
+%$nia1 cu c%ndi7ia ca deplasa#ea s0 se #ealizeze pe baza 2%#$alit07il%# p#ev0zute la
a#t. 20-@45 alin. .1/ i .2/.
.-/ !#%dusele accizabile de7inute la b%#dul unei nave sau al unei ae#%nave ca#e
e2ectueaz0 t#ave#s0#i sau zb%#u#i nt#e un alt stat $e$b#u i +%$nia1 da# ca#e nu
sunt disp%nibile pent#u vnza#e n $%$entul n ca#e nava sau ae#%nava se a2l0 pe
te#it%#iul unuia dint#e cele d%u0 state $e$b#e1 nu sunt c%nside#ate ca 2iind de7inute
n statul $e$b#u #espectiv n sc%pu#i c%$e#ciale.
.,/ Cn cazul p#%dusel%# accizabile ca#e au 2%st deDa elibe#ate pent#u c%nsu$ n
+%$nia i ca#e sunt liv#ate nt#-un alt stat $e$b#u1 c%$e#ciantul ca#e a e2ectuat
liv#a#ea p%ate bene2icia1 la ce#e#e1 de #estitui#ea sau de #e$ite#ea accizel%# dac0
aut%#itatea c%$petent0 c%nstat0 c0 accizele au devenit exi3ibile i au 2%st pe#cepute
n acel stat $e$b#u1 p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
100. (1) Comerciantul expeditor care dorete s solicite restituirea accizelor pentru
produsele ce urmeaz a fi expediate pentru consum ntr-un alt stat membru trebuie s
depun la autoritatea fiscal teritorial unde este nregistrat ca pltitor de impozite i taxe,
cu cel puin 48 de ore nainte de expedierea produselor, o cerere de restituire, al crei
model este prevzut n anexa nr. 43, i s fac dovada c pentru acele produse accizele au
fost pltite.
(2) Dup recepia produselor de ctre destinatar, comerciantul expeditor va depune la
autoritatea fiscal teritorial unde este nregistrat ca pltitor de impozite i taxe, n vederea
restituirii accizelor, documentul prevzut la art. 206^46 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pe
care este menionat tratamentul fiscal al produselor accizabile n statul membru de
destinaie. De asemenea, comerciantul expeditor va prezenta datele de identificare ale
autoritii competente din statul membru de destinaie, n vederea unei posibile confirmri c
accizele au devenit exigibile i au fost percepute n acel stat membru.
(3) Acciza de restituit va fi aferent cantitilor expediate i efectiv recepionate.
(4) Autoritatea fiscal teritorial va transmite cererea i documentaia depuse de
73
comerciantul expeditor autoritii vamale teritoriale, care n urma analizei va decide asupra
dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, n totalitate sau n
parte, ori de respingere a cererii de restituire. n cazul admiterii cererii, autoritatea vamal
stabilete cuantumul accizei de restituit. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(4^1) Autoritatea vamal teritorial va transmite decizia prevzut la alin. (4) autoritii
fiscale teritoriale. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(4^2) n cazul n care decizia este de admitere, n totalitate sau n parte, autoritatea
fiscal teritorial procedeaz la restituirea accizelor n condiiile art. 117 din Codul de
procedur fiscal. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(5) Pentru produsele supuse accizelor, care sunt marcate i eliberate pentru consum n
Romnia i care sunt destinate consumului n alt stat membru, accizele se pot restitui de
ctre autoritatea fiscal teritorial numai n limita unei valori corespunztoare valorii
accizelor aferente cantitii de produse marcate i expediate. Dezlipirea marcajelor se face
sub supravegherea autoritii vamale teritoriale, la solicitarea comerciantului expeditor.
A+T. 20-@45 Aeplasa#ea int#ac%$unita#0 a p#%dusel%# cu accize pl0tite
.1/ Cn situa7ia p#ev0zut0 la a#t. 20-@44 alin. .1/1 p#%dusele accizabile ci#cul0 nt#e
+%$nia i alt stat $e$b#u sau nt#e alt stat $e$b#u i +%$nia1 $p#eun0 cu un
d%cu$ent de ns%7i#e ca#e c%n7ine datele p#incipale din d%cu$entul p#ev0zut la a#t.
20-@*1 alin. .1/. &t#uctu#a i c%n7inutul d%cu$entului de ns%7i#e sunt stabilite de
%$isia 'u#%pean0.
.2/ !e#s%anele p#ev0zute la a#t. 20-@44 alin. .4/ t#ebuie s0 ndeplineasc0
u#$0t%a#ele ce#in7e4
a/ naintea expedie#ii p#%dusel%#1 s0 depun0 % decla#a7ie la aut%#itatea c%$petent0
te#it%#ial0 i s0 3a#anteze plata accizel%#B
b/ s0 pl0teasc0 accizele n p#i$a zi luc#0t%a#e i$ediat u#$0t%a#e celei n ca#e s-au
#ecep7i%nat p#%duseleB
c/ s0 accepte %#ice c%nt#%l ca#e s0 pe#$it0 aut%#it07ii c%$petente te#it%#iale s0 se
asi3u#e c0 p#%dusele accizabile au 2%st e2ectiv p#i$ite i c0 accizele exi3ibile pent#u
acestea au 2%st pl0tite.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
101. (1) n situaia n care un operator economic din Romnia urmeaz s primeasc
produse accizabile eliberate pentru consum n alt stat membru, exigibilitatea accizelor ia
natere n momentul recepiei produselor.
(2) Operatorul economic din Romnia prevzut la alin. (1) trebuie s ndeplineasc
urmtoarele cerine:
a) nainte de expedierea produselor accizabile de ctre furnizorul din alt stat membru, s
depun o declaraie cu privire la acest fapt la autoritatea vamal teritorial i s garanteze
plata accizelor aferente produselor accizabile pe care urmeaz s le primeasc;
b) s plteasc accizele n prima zi lucrtoare imediat urmtoare celei n care s-au
recepionat produsele;
c) s anune autoritatea vamal teritorial n raza creia au fost primite produsele
accizabile i s pstreze produsele n locul de recepie cel puin 48 de ore pentru a permite
acestei autoriti s se asigure c produsele au fost efectiv primite i c accizele exigibile
pentru acestea au fost pltite.
(+) Pentru aromele alimentare, extractele i concentratele alcoolice, accizele pltite de
ctre operatorul economic din Romnia ca urmare a achiziiei de la un furnizor dintr-un alt
stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerinelor
prevzute la alin. (2) al art. 206^45 din Codul fiscal./
(2) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscal teritorial unde operatorul
economic este nregistrat ca pltitor de impozite i taxe. Cererea va fi nsoit de:
a) documentul care s ateste c acciza a fost pltit; i
74
b) copiile documentelor care fac dovada c produsele au fost transferate, respectiv
livrate la pre%uri fr accize ctre un antrepozit fiscal de produc%ie uturi alcoolice3
sau
c) copiile documentelor care fac dovada c livrarea s-a efectuat ctre un operator
economic productor de buturi nealcoolice ori produse alimentare, n care s fie nscris
meniunea <<scutit de accize>>, respectiv c produsele au fost utilizate pentru
realizarea uturilor nealcoolice ori produselor alimentare. .$%di2icat de ><
n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(4) Autoritatea fiscal teritorial va transmite cererea i documentaia depuse de
operatorul economic autoritii vamale teritoriale, care n urma analizei va decide asupra
dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, n totalitate sau n
parte, ori de respingere a cererii de restituire. n cazul admiterii cererii, autoritatea vamal
stabilete cuantumul accizei de restituit. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)!i .$%di2icat de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(6) Autoritatea vamal teritorial va transmite decizia prevzut la alin. (5) autoritii
fiscale teritoriale. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(7) n cazul n care decizia este de admitere, n totalitate sau n parte, autoritatea fiscal
teritorial procedeaz la restituirea accizelor n condiiile art. 117 din Codul de procedur
fiscal. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
A+T. 20-@4- A%cu$entul de ns%7i#e
.1/ A%cu$entul de ns%7i#e se nt%c$ete de c0t#e 2u#niz%# n * exe$pla#e i se
utilizeaz0 dup0 cu$ u#$eaz04
a/ p#i$ul exe$pla# #0$ne la 2u#niz%#B
b/ exe$pla#ele 2 i * ns%7esc p#%dusele accizabile pe ti$pul t#ansp%#tului pn0 la
p#i$it%#B
c/ exe$pla#ul 2 #0$ne la p#i$it%#ul p#%dusel%#B
d/ exe$pla#ul * t#ebuie s0 2ie #estituit 2u#niz%#ului1 cu ce#ti2ica#ea #ecep7iei i cu
$en7i%na#ea t#ata$entului 2iscal ulte#i%# al p#%dusel%# accizabile n statul $e$b#u de
destina7ie1 dac0 2u#niz%#ul s%licit0 n $%d exp#es acest luc#u n sc%p de #estitui#e de
accize.
.2/ ;%delul d%cu$entului de ns%7i#e va 2i p#ev0zut n n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
102. (1) Documentul de nsoire se utilizeaz n cazul deplasrii produselor accizabile
care au fost eliberate pentru consum n Romnia ctre un destinatar dintr-un stat membru n
scop comercial.
(2) Documentul de nsoire este utilizat i n cazul circulaiei intracomunitare a alcoolului
complet denaturat.
(3) Modelul documentului de nsoire este n conformitate cu legislaia comunitar i este
prevzut n anexa nr. 44.
(4) n cazurile menionate la alin. (1) i (2) pentru produsele accizabile deja eliberate
pentru consum ntr-un stat membru i care sunt destinate a fi utilizate n scop comercial n
Romnia, deplasarea produselor va fi nsoit de documentul de nsoire sau de un
document comercial care s conin aceleai informaii, stabilit de statul membru de
expediie.
A+T. 20-@4, Vnza#ea la distan70
.1/ !#%dusele accizabile deDa elibe#ate pent#u c%nsu$ nt#-un stat $e$b#u1 ca#e
sunt ac8izi7i%nate de % pe#s%an01 alta dect un ant#ep%zita# aut%#izat sau un
destinata# n#e3ist#at1 stabilit0 n +%$nia1 ca#e nu exe#cit0 % activitate ec%n%$ic0
independent01 i ca#e sunt expediate %#i t#ansp%#tate c0t#e +%$nia1 di#ect sau
indi#ect1 de c0t#e vnz0t%# %#i n nu$ele acestuia1 sunt supuse accizel%# n +%$nia.
.2/ Cn cazul p#ev0zut la alin. .1/1 accizele devin exi3ibile n +%$nia n $%$entul
75
liv#0#ii p#%dusel%# accizabile. %ndi7iile de exi3ibilitate i nivelul accizel%# ca#e
u#$eaz0 s0 2ie aplicate sunt cele n vi3%a#e la data la ca#e accizele devin exi3ibile.
Accizele se pl0tesc n c%n2%#$itate cu p#%cedu#a stabilit0 n n%#$ele $et%d%l%3ice.
.*/ !e#s%ana pl0tit%a#e de accize n +%$nia este 2ie vnz0t%#ul1 2ie un #ep#ezentant
2iscal stabilit n +%$nia i aut%#izat de aut%#it07ile c%$petente din +%$nia. Atunci
cnd vnz0t%#ul nu #espect0 disp%zi7iile alin. .4/ lit. a/1 pe#s%ana pl0tit%a#e de accize
este destinata#ul p#%dusel%# accizabile.
.4/ Vnz0t%#ul sau #ep#ezentantul 2iscal t#ebuie s0 ndeplineasc0 u#$0t%a#ele
ce#in7e4
a/ nainte de expedie#ea p#%dusel%# accizabile1 t#ebuie s0 se n#e3ist#eze i s0
3a#anteze plata accizel%# n c%ndi7iile stabilite i la aut%#itatea c%$petent01 p#ev0zute
n n%#$ele $et%d%l%3iceB
b/ s0 pl0teasc0 accizele la aut%#itatea c%$petent0 p#ev0zut0 la lit. a/1 dup0 s%si#ea
p#%dusel%# accizabileB
c/ s0 7in0 eviden7e c%ntabile ale liv#0#il%# de p#%duse accizabile.
.5/ !#%dusele accizabile deDa elibe#ate pent#u c%nsu$ n +%$nia1 ca#e sunt
ac8izi7i%nate de % pe#s%an01 alta dect un ant#ep%zita# aut%#izat sau un destinata#
n#e3ist#at1 stabilit0 n alt stat $e$b#u1 ca#e nu exe#cit0 % activitate ec%n%$ic0
independent01 i ca#e sunt expediate %#i t#ansp%#tate c0t#e acel stat $e$b#u1 di#ect
sau indi#ect1 de c0t#e vnz0t%# %#i n nu$ele acestuia1 sunt supuse accizel%# n acel
stat $e$b#u. Accizele pe#cepute n +%$nia se #estituie sau se #e$it1 la s%licita#ea
vnz0t%#ului1 dac0 vnz0t%#ul %#i #ep#ezentantul s0u 2iscal a u#$at p#%cedu#ile
stabilite la alin. .4/1 p%t#ivit ce#in7el%# stabilite de aut%#itatea c%$petent0 din statul
$e$b#u de destina7ie.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
103. (1) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum ntr-un stat membru i
destinate ulterior vnzrii unei persoane din Romnia care nu desfoar o activitate
economic independent, vnztorul din acel stat membru sau reprezentantul su fiscal
stabilit n Romnia trebuie s se nregistreze i s garanteze plata accizelor la autoritatea
vamal teritorial n raza creia i are domiciliul persoana care primete produsele
accizabile.
(2) Reprezentantul fiscal trebuie s fie stabilit n Romnia i s fie autorizat de ctre
autoritatea vamal teritorial.
(3) n scopul obinerii autorizaiei, reprezentantul fiscal va depune la autoritatea vamal
teritorial o cerere nsoit de urmtoarele documente:
a) actul constitutiv al reprezentantului fiscal, care i permite desfurarea acestei activiti;
b) contractul de reprezentare ncheiat cu vnztorul.
(4) Modelul cererii privind acordarea autorizaiei de reprezentant fiscal este prevzut n
anexa nr. 45.
(5) Autorizarea ca reprezentant fiscal nu poate fi acordat dect persoanelor care ofer
garaniile necesare pentru aplicarea corect a dispoziiilor legale i pentru care msurile de
urmrire i control necesare pot fi asigurate fr a fi necesare cheltuieli administrative
suplimentare.
(6) Cererea de autorizare nu poate fi aprobat n cazul persoanelor care au svrit o
infraciune sau nclcri repetate n legtur cu reglementrile vamale sau fiscale.
(7) Decizia de neacordare a autorizaiei va fi comunicat n scris, odat cu motivele ce au
condus la acest fapt.
(8) Autorizaia este revocat sau modificat atunci cnd una sau mai multe condiii
prevzute pentru emiterea acesteia nu au fost sau nu mai sunt ndeplinite.
(9) Autorizaia poate fi revocat atunci cnd titularul acesteia nu se conformeaz unei
obligaii care i revine, dup caz, din deinerea acestei autorizaii.
(10) Autorizaia se revoc n cazul n care dup emiterea acesteia se svrete una din
faptele menionate la alin. (6).
(11) Revocarea sau modificarea autorizaiei se aduce la cunotina titularului acesteia.
76
(12) Revocarea sau modificarea autorizaiei produce efecte de la data la care ea a fost
adus la cunotin. Totui, n cazuri excepionale i n msura n care interesele legitime
ale titularului autorizaiei impun aceasta, autoritatea vamal teritorial poate stabili o dat
ulterioar pentru producerea efectelor.
(13) Pentru situaia prevzut la alin. (1) plata accizelor se efectueaz prin unitatea de
Trezorerie a Statului care deservete autoritatea fiscal teritorial n raza creia se afl
domiciliul persoanei care primete produsele accizabile.
(14) Termenul de plat a accizelor l constituie ziua lucrtoare imediat urmtoare celei n
care a avut loc recepia mrfurilor de ctre destinatar.
(15) n situaia n care vnztorul nu respect prevederile alin. (1) obligaia de plat a
accizelor n Romnia revine persoanei care primete produsele accizabile.
(16) Pentru produsele accizabile deja eliberate pentru consum n Romnia destinate
vnzrii unei persoane din alt stat membru care nu este antrepozitar autorizat sau destinatar
nregistrat i nu desfoar o activitate economic independent, vnztorul din Romnia
sau reprezentantul su fiscal stabilit n acel alt stat membru trebuie s se nregistreze i s
garanteze plata accizelor la autoritatea competent din acel stat membru.
(17) Persoanele menionate la alin. (16) trebuie s in o eviden strict a tuturor livrrilor
de produse n cazul vnzrii la distan, n care trebuie s nregistreze pentru fiecare livrare:
a) numrul de ordine corespunztor livrrii;
b) data livrrii;
c) numrul facturii sau al altui document comercial care nlocuiete factura;
d) ara de destinaie;
e) datele de identificare ale destinatarului: denumirea, adresa;
f) grupa de produse expediate, inclusiv codurile NC corespunztoare;
g) cantitatea de produse expediat, exprimat n uniti de msur corespunztoare
regulilor de calcul al accizei;
h) nivelul garaniei constituit n statul de destinaie;
i) dovada primirii produselor de ctre destinatar;
j) dovada plii accizelor n statul membru de destinaie;
k) cuantumul accizelor solicitate a fi restituite;
l) data solicitrii restituirii accizelor.
(18) Vnztorul va depune la autoritatea fiscal teritorial n raza creia i are sediul o
cerere de restituire, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 46, menionnd livrrile
efectuate n cadrul vnzrii la distan, pentru care s-au pltit accizele pe teritoriul statelor
membre de destinaie, pe parcursul unui trimestru.
(19) Cererea se va depune pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare ncheierii
trimestrului n care au fost pltite accizele n statele membre de destinaie i va cuprinde
informaii referitoare la cantitile de produse accizabile i numerele de ordine
corespunztoare livrrilor pentru care se solicit restituirea, precum i suma total de
restituit.
(20) Operaiunea care genereaz dreptul de restituire o constituie momentul plii
accizelor n statul membru de destinaie.
(21) Vnztorul are obligaia s pstreze la dispoziia autoritii fiscale teritoriale, pe o
perioad de 5 ani, facturile i toate documentele care atest att plata accizelor pe teritoriul
naional pentru produsele expediate, ct i plata accizelor n statele membre de destinaie.
(22) Autoritatea fiscal teritorial va transmite cererea i documentaia depuse de
vnztor autoritii vamale teritoriale, care n urma analizei va decide asupra dreptului de
restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori de
respingere a cererii de restituire. n cazul admiterii cererii, autoritatea vamal stabilete
cuantumul accizei de restituit. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(22^1) Autoritatea vamal teritorial va transmite decizia prevzut la alin. (22) autoritii
fiscale teritoriale. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(22^2) n cazul n care decizia este de admitere n totalitate sau n parte, autoritatea
fiscal teritorial procedeaz la restituirea accizelor n condiiile art. 117 din Codul de
77
procedur fiscal. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(23) Valoarea accizelor restituite nu poate depi valoarea accizelor pltite prin preul de
achiziie al produselor accizabile.
A+T. 20-@4? Aist#u3e#i i pie#de#i
.1/ Cn situa7iile p#ev0zute la a#t. 20-@44 alin. .1/ i la a#t. 20-@4, alin. .1/1 n cazul
dist#u3e#ii t%tale sau al pie#de#ii i#e$ediabile a p#%dusel%# accizabile1 n cu#sul
t#ansp%#tului acest%#a n alt stat $e$b#u dect cel n ca#e au 2%st elibe#ate pent#u
c%nsu$1 dint#-un $%tiv le3at de natu#a p#%dusel%#1 ca u#$a#e a unui caz 2%#tuit %#i de
2%#70 $aD%#0 sau ca % c%nsecin70 a aut%#iz0#ii de c0t#e aut%#it07ile c%$petente din
statul $e$b#u n cauz01 accizele nu sunt exi3ibile n acel stat $e$b#u.
.2/ Aist#u3e#ea t%tal0 sau pie#de#ea i#e$ediabil0 a p#%dusel%# accizabile n cauz0
va 2i d%vedit0 nt#-un $%d c%nside#at satis20c0t%# de aut%#it07ile c%$petente din
statul $e$b#u n ca#e a avut l%c dist#u3e#ea t%tal0 %#i pie#de#ea i#e$ediabil0 sau din
statul $e$b#u n ca#e aceasta a 2%st c%nstatat01 n cazul n ca#e nu este p%sibil s0 se
dete#$ine unde a avut l%c. <a#an7ia depus0 n te$eiul a#t. 20-@45 alin. .2/ lit. a/ sau al
a#t. 20-@4, alin. .4/ lit. a/ se va elibe#a.
.*/ +e3ulile i c%ndi7iile pe baza c0#%#a se dete#$in0 pie#de#ile $en7i%nate la alin.
.1/ sunt p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
104. (1) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum ntr-un stat membru, n
cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile a acestora n cursul transportului pe
teritoriul Romniei, ca urmare a unui caz fortuit ori de for major, nu intervine exigibilitatea
accizelor n Romnia, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) s se prezinte imediat autoritii vamale teritoriale dovezi suficiente despre
evenimentul produs, precum i informaii precise cu privire la cantitatea de produs care nu
este disponibil pentru a fi folosit n Romnia, de ctre expeditor, transportator sau
primitor;
b) s fie dovedite prin procese-verbale privind nregistrarea distrugerii totale sau a
pierderii iremediabile.
(2) Prin distrugere total sau pierdere iremediabil a produselor accizabile se nelege
cazul n care:
a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit n Romnia datorit vrsrii, spargerii,
incendierii, contaminrii, inundaiilor sau altor cazuri de for major;
b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit n Romnia datorit evaporrii sau altor
cauze care reprezint rezultatul natural al deplasrii produsului;
c) este ca urmare a autorizrii de ctre autoritatea vamal teritorial.
(3) Pentru distrugerile i pierderile de produse accizabile neadmise ca neimpozabile se
datoreaz accizele aferente acestora n Romnia, calculate pe baza cotelor de accize n
vigoare la momentul constatrii lor, i se pltete n termen de 5 zile de la aceast dat.
(4) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum ntr-un stat membru, destinate
livrrii n Romnia, n cazul distrugerii totale sau pierderii iremediabile a acestora intervenite
i constatate n cursul transportului pe teritoriul altui stat membru dect cel n care au fost
eliberate pentru consum, ca urmare a unui caz fortuit ori de for major, nu intervine
exigibilitatea accizelor, dac autoritatea competent din statul membru n care acestea au
avut loc ori s-au stabilit a acceptat ca fiind satisfctoare dovezile prezentate de expeditor
sau transportator.
(5) n cazurile prevzute la alin. (1) i (4) garania depus n conformitate cu prevederile
pct. 101 i 103 va fi eliberat.
A+T. 20-@46 )e#e3uli ap0#ute pe pa#cu#sul deplas0#ii p#%dusel%# accizabile
.1/ Atunci cnd s-a c%$is % ne#e3ul0 n cu#sul unei deplas0#i a p#%dusel%#
accizabile1 n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@44 alin. .1/ sau cu a#t. 20-@4, alin. .1/1 n alt stat
$e$b#u dect cel n ca#e p#%dusele au 2%st elibe#ate pent#u c%nsu$1 acestea sunt
78
supuse accizel%#1 ia# accizele sunt exi3ibile n statul $e$b#u n ca#e s-a c%$is
ne#e3ula.
.2/ Atunci cnd s-a c%nstatat % ne#e3ul0 n cu#sul unei deplas0#i a p#%dusel%#
accizabile1 n c%n2%#$itate cu a#t. 20-@44 alin. .1/ sau cu a#t. 20-@4, alin. .1/1 n alt stat
$e$b#u dect cel n ca#e p#%dusele au 2%st elibe#ate pent#u c%nsu$ i nu este
p%sibil s0 se dete#$ine l%cul n ca#e s-a c%$is ne#e3ula1 se c%nside#0 c0 aceasta s-a
c%$is n statul $e$b#u n ca#e a 2%st c%nstatat01 ia# accizele sunt exi3ibile n acest
stat $e$b#u. u t%ate acestea1 dac0 statul $e$b#u n ca#e s-a c%$is e2ectiv ne#e3ula
este identi2icat n te#$en de * ani de la data ac8izi7i%n0#ii p#%dusel%# accizabile1 se
aplic0 disp%zi7iile alin. .1/.
.*/ Accizele sunt dat%#ate de pe#s%ana ca#e a 3a#antat plata acest%#a n
c%n2%#$itate cu a#t. 20-@45 alin. .2/ lit. a/ sau cu a#t. 20-@4, alin. .4/ lit. a/ i de %#ice
pe#s%an0 ca#e a pa#ticipat la ne#e3ul0.
.4/ Aut%#it07ile c%$petente din statul $e$b#u n ca#e p#%dusele accizabile au 2%st
elibe#ate pent#u c%nsu$ #estituie sau #e$it1 la ce#e#e1 accizele dup0 pe#cepe#ea
acest%#a n statul $e$b#u n ca#e a 2%st c%$is0 %#i c%nstatat0 ne#e3ula. Aut%#it07ile
c%$petente din statul $e$b#u de destina7ie elibe#eaz0 3a#an7ia depus0 n te$eiul a#t.
20-@45 alin. .2/ lit. a/ sau al a#t. 20-@4, alin. .4/ lit. a/.
.5/ Cn sensul p#ezentului a#tic%l1 ne#e3ul0 nsea$n0 % situa7ie ap0#ut0 n cu#sul unei
deplas0#i a p#%dusel%# accizabile n te$eiul a#t. 20-@44 alin. .1/ sau al a#t. 20-@4? alin.
.1/1 ca#e nu 2ace %biectul a#t. 20-@4,1 din cauza c0#eia % deplasa#e %#i un se3$ent
dint#-% deplasa#e a un%# p#%duse accizabile nu s-a nc8eiat n $%d c%#espunz0t%#.
A+T. 20-@50 Aecla#a7ii p#ivind ac8izi7ii i liv#0#i int#ac%$unita#e
?

Aestinata#ii n#e3ist#a7i i #ep#ezentan7ii 2iscali au %bli3a7ia de a t#ans$ite aut%#it07ii
c%$petente % situa7ie luna#0 p#ivind ac8izi7iile i liv#0#ile de p#%duse accizabile1 pn0
la data de 15 inclusiv a lunii u#$0t%a#e celei la ca#e se #e2e#0 situa7ia1 n c%ndi7iile
stabilite p#in n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
105. (1) Destinatarii nregistrai i reprezentanii fiscali vor nregistra n evidenele proprii
toate operaiunile efectuate privind achiziiile i livrrile de produse accizabile.
(2) 5unar, destinatarii nregistrai i reprezentanii fiscali vor depune on*line la autoritatea
vamal teritorial n raza creia i au sediul social situaia centralizatoare a achiziiilor i
livrrilor de produse accizabile, pn la data de 15 inclusiv a lunii urmtoare celei la care se
refer situaia. .$%di2icat de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(3) Modelul situaiei centralizatoare prevzute la alin. (2) este prevzut n anexa nr. 47.
(4) Neprezentarea situaiei n termenul prevzut atrage aplicarea de sanciuni
contravenionale potrivit prevederilor Codului fiscal.
&'(IU)'A a 12-a "bli3a7iile pl0tit%#il%# de accize
A+T. 20-@51 !lata accizel%# la bu3etul de stat
.1/ Accizele sunt venitu#i la bu3etul de stat. Te#$enul de plat0 a accizel%# este pn0
la data de 25 inclusiv a lunii u#$0t%a#e celei n ca#e accizele devin exi3ibile1 cu
excep7ia cazu#il%# pent#u ca#e p#ezentul capit%l p#evede n $%d exp#es alt te#$en de
plat0.
.2/ !#in excep7ie de la p#evede#ile alin. .1/1 n cazul 2u#niz%#il%# aut%#iza7i de ene#3ie
elect#ic0 sau de 3az natu#al1 te#$enul de plat0 a accizel%# este data de 25 a lunii
u#$0t%a#e celei n ca#e a avut l%c 2actu#a#ea c0t#e c%nsu$at%#ul 2inal.
.*/ Cn cazul i$p%#tului unui p#%dus accizabil1 ca#e nu este plasat nt#-un #e3i$
suspensiv1 p#in de#%3a#e de la alin. .1/ $%$entul pl07ii accizel%# este $%$entul
n#e3ist#0#ii decla#a7iei va$ale de i$p%#t.
8
Vezi OANAF nr.26/12.01.2011, OANAF nr.90/2011
79
.4/ Liv#a#ea p#%dusel%# ene#3etice p#ev0zute la a#t. 20-@1- alin. .*/ lit. a/ - e/ din
ant#ep%zite 2iscale %#i din l%ca7ia n ca#e acestea au 2%st #ecep7i%nate de c0t#e
destinata#ul n#e3ist#at se e2ectueaz0 nu$ai n $%$entul n ca#e 2u#niz%#ul de7ine
d%cu$entul de plat0 ca#e s0 ateste vi#a#ea la bu3etul de stat a val%#ii accizel%#
a2e#ente cantit07ii ce u#$eaz0 a 2i 2actu#at0. u %cazia depune#ii decla#a7iei luna#e de
accize se v%# #e3ula#iza eventualele di2e#en7e dint#e val%a#ea accizel%# vi#ate la
bu3etul de stat de c0t#e bene2icia#ii p#%dusel%#1 n nu$ele ant#ep%zitului 2iscal %#i al
destinata#ului n#e3ist#at1 i val%a#ea accizel%# a2e#ente cantit07il%# de p#%duse
ene#3etice e2ectiv liv#ate de acetia1 n decu#sul lunii p#ecedente.
.5/ !#in excep7ie de la p#evede#ile alin. .1/1 %#ice pe#s%an0 a2lat0 n una dint#e
situa7iile p#ev0zute la a#t. 20-@, alin. .,/1 .?/ i .6/ a#e %bli3a7ia de a pl0ti accizele n
te#$en de 5 zile de la data la ca#e au devenit exi3ibile.
.-/ !#in excep7ie de la p#evede#ile alin. .1/1 n cazul destinata#il%# n#e3ist#a7i1 te#$enul de plat0 a
accizel%# este ziua luc#0t%a#e i$ediat u#$0t%a#e celei n ca#e accizele devin exi3ibile. .int#%dus de int#%dus de
".U.<. n#.125:2,.12.20111 n vi3%a#e cu 01.04.2012 ".U.<. n#.125:2,.12.20111 n vi3%a#e cu 01.04.2012/- ab#%3at de "U< n#.?,:2012 ncep0nd cu 01.01.201* /- ab#%3at de "U< n#.?,:2012 ncep0nd cu 01.01.201*
)%#$e $et%d%l%3ice 4
106. (1) Pentru produsele accizabile pentru care se datoreaz contribuia pentru sntate
n conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu
modificrile i completrile ulterioare, sumele reprezentnd contribuia se vireaz
Ministerului Sntii, n contul bugetelor asigurrilor sociale i fondurilor speciale, de ctre
pltitorii de accize: antrepozitarii persoane juridice - autorizai pentru producie ori
antrepozitarii autorizai pentru depozitare crora le-au fost expediate produsele, precum i
importatorii autorizai i destinatarii nregistrai.
(*) Livrarea produselor energetice prevzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) - e) din Codul
fiscal din antrepozitele fiscale sau din locurile n care au !ost recepionate de ctre
destinatarii nregistrai se efectueaz numai n momentul n care furnizorul deine
documentul de plat care s ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente
cantitii ce urmeaz a fi facturat cumprtorului. (completat de H.G. nr.20/16.01.2013, n
vigoare cu 22.01.2013)
(3) Ordinele de plat pentru Trezoreria Statului care atest virarea la bugetul de stat a
valorii accizelor aferente cantitii ce urmeaz a fi facturat, deinute de ctre furnizori,
trebuie s fie confirmate prin tampila i semntura autorizat a unitii bancare care a
debitat contul pltitorului cu suma respectiv i copie de pe extrasul de cont.
(/) Accizele aferente produselor energetice livrate din antrepozitele fiscale sau din
locurile n care au !ost recepionate de ctre destinatarii nregistrai se achit de ctre
furnizori sau de ctre cumprtori n contul corespunztor de venituri al bugetului de stat,
deschis la unitile Trezoreriei Statului n raza crora i au sediul furnizorii, n conformitate
cu prevederile Ordinului ministrului finanelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind utilizarea i completarea ordinului de plat pentru Trezoreria
Statului (OPT), cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) Livrarea de produse energetice se face numai pe baz de comand depus de
cumprtor.
(,) Pe baza comenzii depuse de cumprtor, furnizorii emit cumprtorilor o factur pro
forma (cod 14-4-10/aA), n care vor fi menionate: denumirea produsului, cantitatea,
valoarea accizei datorate, precum i informaii cu privire la denumirea i codul de
identificare fiscal al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului nregistrat, n numele
cruia se efectueaz plata accizelor, precum i cele privind unitatea Trezoreriei Statului n
raza creia acesta i are sediul. (completat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu
22.01.2013)
(7) n cazul n care cantitile livrate se determin prin cntrire, se solicit comenzi
exprimate n tone. Pentru transformarea n litri la temperatura de +15 grade C se vor utiliza
densitile aferente temperaturii de +15 grade C.
(8) n cazul n care livrrile se fac n vase calibrate i/sau cantitile se determin prin
metoda volum-densitate, se solicit comenzi exprimate n litri, care s corespund cu
capacitatea din documentul de calibrare.
80
(9) Cantitatea din comand, exprimat n litri la temperatura efectiv, se va corecta cu
densitatea la temperatura de +15 grade C, rezultnd cantitatea exprimat n litri la
temperatura de +15 grade C.
(10) Valoarea accizei datorate de cumprtor conform facturii pro forma va fi cantitatea
exprimat n litri la temperatura de +15 grade C, determinat potrivit prevederilor alin. (9),
nmulit cu acciza pe litru.
(11) La livrarea efectiv se recalculeaz acciza conform procedeului de mai sus, iar
valoarea obinut va fi evideniat distinct.
(12) Pentru celelalte tipuri de produse energetice calculul valorii accizei datorate se face
pe baza densitilor nscrise n registrul de densiti n momentul ntocmirii facturii pro forma,
recalculate la temperatura de +15 grade C, dup cum urmeaz:
- acciza (euro/ton): 1.000 = acciza (euro/kg) x densitatea la +15 grade C (kg/litru) =
acciza (euro/litru);
- cantitatea n kg: densitatea la +15 grade C = cantitatea n litri la +15 grade C;
- valoarea accizei = cantitatea n litri la +15 grade C x acciza (euro/litru).
(13) Eventualele diferene ntre valoarea accizelor virate la bugetul de stat conform
facturii pro forma i valoarea accizelor aferente cantitilor de produse energetice efectiv
livrate de furnizori, conform facturii fiscale, determinate de variaia de densitate, se vor
regulariza cu ocazia depunerii declaraiei lunare privind obligaiile de plat la bugetul de stat.
(1/) Unitile trezoreriei statului vor elibera zilnic, la solicitarea antrepozitarilor autorizai
sau destinatarilor nregistrai, copii ale extraselor contului de venituri al bugetului de stat n
care au fost evideniate accizele virate n numele acestora.
A+T. 20-@52 Aepune#ea decla#a7iil%# de accize
.1/ "#ice pl0tit%# de accize p#ev0zut la p#ezentul capit%l a#e %bli3a7ia de a depune
luna# la aut%#itatea c%$petent0 % decla#a7ie de accize1 indi2e#ent dac0 se dat%#eaz0
sau nu plata accizei pent#u luna #espectiv0.
.2/ !#in excep7ie de la p#evede#ile alin. .1/1 destinata#ul n#e3ist#at ca#e p#i$ete
d%a# %cazi%nal p#%duse accizabile a#e %bli3a7ia de a depune decla#a7ia de accize
pent#u 2ieca#e %pe#a7iune n pa#te.
.*/ Aecla#a7iile de accize se depun la aut%#itatea c%$petent01 de c0t#e pl0tit%#ii de
accize1 pn0 la data de 25 inclusiv a lunii u#$0t%a#e celei la ca#e se #e2e#0 decla#a7ia.
.4/ !#in excep7ie de la p#evede#ile alin. .*/1 %#ice pe#s%an0 a2lat0 n una dint#e
situa7iile p#ev0zute la a#t. 20-@, alin. .,/1 .?/ i .6/ a#e %bli3a7ia de a depune i$ediat %
decla#a7ie de accize la aut%#itatea c%$petent0.
.5/ !#in excep7ie de la p#evede#ile alin. .*/1 n situa7iile p#ev0zute la a#t. 20-@, alin.
.1/ lit. b/ i c/ t#ebuie s0 se depun0 i$ediat % decla#a7ie de accize la aut%#itatea 2iscal0
c%$petent0 i1 p#in de#%3a#e de la a#t. 20-@511 acciza se pl0tete n ziua luc#0t%a#e
i$ediat u#$0t%a#e celei n ca#e a 2%st depus0 decla#a7ia.
A+T. 20-@5* A%cu$ente 2iscale
!ent#u p#%dusele accizabile ca#e sunt t#ansp%#tate sau sunt de7inute n a2a#a
ant#ep%zitului 2iscal1 %#i3inea t#ebuie s0 2ie d%vedit0 2%l%sindu-se un d%cu$ent ca#e
va 2i stabilit p#in n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
107. (1) Orice pltitor de acciz care livreaz produse accizabile unei alte persoane are
obligaia de a-i emite acestei persoane o factur. Aceast factur trebuie s respecte
prevederile art. 155 din Codul fiscal. n cazul antrepozitarilor autorizai, destinatarilor
nregistrai sau al expeditorilor nregistrai, acetia au obligaia de a nscrie n facturi codul
de accize, la rubrica aferent datelor de identificare.
(2) Pentru livrrile de produse accizabile efectuate din antrepozitele fiscale, cu excepia
livrrilor n regim suspensiv de accize, factura trebuie s cuprind distinct valoarea accizei
pentru fiecare produs sau, dac nu se datoreaz accize n urma unei exceptri/scutiri,
meniunea <<exceptat/scutit de accize>>.
81
(3) Pentru livrrile de igarete, factura va cuprinde i o rubric aferent preului de
vnzare cu amnuntul declarat. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(4) n cazul produselor accizabile, cu excepia situaiei n care produsele circul n regim
suspensiv de accize, la transportul acestora de la antrepozitul fiscal ctre alte locuri proprii
de depozitare ale antrepozitarului autorizat, se va utiliza avizul de nsoire, n care se va
nscrie i valoarea accizei aferente cantitilor de produse accizabile transferate.
(5) Transportul produselor accizabile de la locul de recepie deinut de destinatarul
nregistrat ctre alte locuri proprii ale acestuia va fi nsoit de avizul de nsoire a mrfii n
care se va nscrie <<accize percepute>>.
(6) Avizul de nsoire n care acciza se evideniaz distinct se utilizeaz i n cazul
produselor accizabile pentru care acciza devine exigibil la momentul ieirii din antrepozitul
fiscal, atunci cnd nu se emite factura la momentul expedierii ctre clieni.
(7) Avizul de nsoire n care se va nscrie <<accize percepute>> se utilizeaz i n cazul
livrrii de produse accizabile pentru care acciza devine exigibil la momentul primirii
acestora de ctre destinatarul nregistrat, atunci cnd nu se emite factura la momentul
expedierii ctre clieni.
(8) n situaiile prevzute la alin. (4) i (6) nu este obligatorie nscrierea accizelor n
facturile ntocmite la livrarea ulterioar a produselor ctre clieni, dar se vor meniona
cuvintele <<accize percepute>>.
(9) Micarea produselor accizabile n regim suspensiv de accize este nsoit ntotdeauna
de documentul administrativ electronic tiprit.
(10) Pe parcursul circulaiei intracomunitare a produselor achiziionate n Romnia, pentru
care acciza a fost pltit n statul membru de expediere, documentele care vor nsoi
transportul sunt factura i documentul de nsoire reglementat la pct. 102 sau un alt
document comercial care s conin aceleai informaii din documentul de nsoire.
A+T. 20-@54 <a#an7ii
.1/ Ant#ep%zita#ul aut%#izat1 destinata#ul n#e3ist#at i expedit%#ul n#e3ist#at au
%bli3a7ia depune#ii la aut%#itatea c%$petent0 a unei 3a#an7ii1 c%n2%#$ p#evede#il%# din
n%#$ele $et%d%l%3ice1 ca#e s0 asi3u#e plata accizel%# ca#e p%t deveni exi3ibile. Cn
situa7ia n ca#e ant#ep%zita#ul aut%#izat1 destinata#ul n#e3ist#at i expedit%#ul
n#e3ist#at n#e3ist#eaz0 %bli3a7ii 2iscale #estante cu $ai $ult de *0 de zile1
ad$inist#ate de A3en7ia )a7i%nal0 de Ad$inist#a#e =iscal01 3a#an7ia se extinde i
asup#a acest%#a de d#ept i 20#0 nici% alt0 2%#$alitate.
.2/ !#in excep7ie de la p#evede#ile alin. .1/1 3a#an7ia p%ate 2i depus0 de
t#ansp%#tat%#1 de p#%p#ieta#ul p#%dusel%# accizabile1 de destinata# sau1 n c%$un1 de
d%u0 %#i $ai $ulte dint#e aceste pe#s%ane sau dint#e pe#s%anele p#ev0zute la alin. .1/1
n cazu#ile i n c%ndi7iile stabilite p#in n%#$ele $et%d%l%3ice.
.*/ <a#an7ia este valabil0 pe nt#e3 te#it%#iul %$unit07ii.
.4/ <a#an7ia #ep#ezint0 -K din val%a#ea accizel%# a2e#ente p#%dusel%# ce a# #ezulta
la nivelul unui an1 p%t#ivit capacit07il%# te8n%l%3ice de p#%duc7ie pent#u ant#ep%zitul
de p#%duc7ie n%u-n2iin7at1 #espectiv -K din val%a#ea accizel%# a2e#ente tutu#%#
int#0#il%# de p#%duse accizabile esti$ate la nivelul unui an p%t#ivit capacit07il%# de
dep%zita#e1 pent#u ant#ep%zitul 2iscal de dep%zita#e n%u-n2iin7at. !ent#u ant#ep%zita#ii
aut%#iza7i1 val%a#ea 3a#an7iei se va calcula p#in aplica#ea p#%centului de -K la
val%a#ea accizel%# a2e#ente iei#il%# de p#%duse accizabile din ulti$ul an1 ia# n cazul
ant#ep%zitului 2iscal de p#%duc7ie1 val%a#ea 3a#an7iei nu p%ate 2i $ai $ic0 de -K din
val%a#ea accizel%# a2e#ente p#%dusel%# ce a# #ezulta p%t#ivit capacit07il%# te8n%l%3ice
de p#%duc7ie. Tipul1 $%dul de calcul1 val%a#ea i du#ata 3a#an7iei v%# 2i p#ev0zute n
n%#$ele $et%d%l%3ice.
.4@1/ Val%a#ea 3a#an7iei nu p%ate 2i $ai $ic0 dect cuantu$ul stabilit n n%#$ele
$et%d%l%3ice1 n 2unc7ie de natu#a p#%dusel%# accizabile ce u#$eaz0 a 2i #ealizate sau
dep%zitate. .int#%dus de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012/ N . te#$enul se te#$enul se
82
p#%#%30 pent#u data de *1.01.20121 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011 p#%#%30 pent#u data de *1.01.20121 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011/ /
)%t04 A#t.III din "< n#.*0:*1.0?.20111 p#evede4
OA+T. III
(1) Antrepozitarii autorizai care la data de 1 ianuarie 2012 dein autorizaii valabile au
obligaia de a se conforma prevederilor art. 206^22 alin. (3) lit. h) i i), ale art. 206^23 alin.
(1) lit. h), precum i ale art. 206^54 alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare, pn la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv.
.te#$enul de *1.01.2012 inclusiv1 se p#%#%30 pent#u data de 26.02.2012 inclusiv1 .te#$enul de *1.01.2012 inclusiv1 se p#%#%30 pent#u data de 26.02.2012 inclusiv1
c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011/ /
(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1), Comisia pentru autorizarea operatorilor de
produse supuse accizelor armonizate poate revoca autorizaia de antrepozit fiscal, lund n
considerare i consecinele bugetare produse.
.5/ Val%a#ea 3a#an7iei va 2i analizat0 pe#i%dic1 pent#u a #e2lecta %#ice sc8i$b0#i n
v%lu$ul a2ace#ii sau n nivelul de accize dat%#at.
.-/ <a#an7ia a2e#ent0 deplas0#ii p#%dusel%# accizabile n #e3i$ suspensiv de accize
e2ectuat0 de un expedit%# n#e3ist#at #ep#ezint0 100K din val%a#ea accizel%#
c%#espunz0t%a#e p#%dusel%# deplasate1 n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele
$et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
108. (1) Garania se constituie n favoarea autoritii fiscale teritoriale.
(2) Garania poate fi sub form de:
a) depozit n numerar;
b) garanie personal.
(3) n cazul unui depozit n numerar constituit la nivelul garaniei se aplic urmtoarele
reguli:
a) se consemneaz mijloacele bneti la unitatea Trezoreriei Statului la care este
arondat autoritatea fiscal teritorial;
b) orice dobnd pltit de trezorerie n legtur cu depozitul aparine deponentului.
(4) n cazul garaniei personale se aplic urmtoarele reguli:
a) garantul trebuie s fie o societate bancar din teritoriul comunitar;
b) trebuie s existe o scrisoare de garanie bancar n favoarea autoritii fiscale
teritoriale la care operatorul economic este nregistrat ca pltitor de impozite i taxe.
(5) n cazul antrepozitarului autorizat pentru producie nou-nfiinat, nivelul garaniei ce
trebuie constituite corespunde unei cote de 6% din valoarea accizelor aferente produselor
ce ar rezulta la nivelul unui an potrivit capacitilor tehnologice de producie declarate la
autorizare.
(6) n cazul antrepozitarului autorizat pentru depozitare nou-nfiinat, nivelul garaniei ce
trebuie constituite corespunde unei cote de 6% din valoarea accizelor aferente produselor
accizabile estimate a fi intrate la nivelul unui an.
(7) Antrepozitarul autorizat pentru producie nou-nfiinat, care deine i antrepozite fiscale
de depozitare, trebuie s constituie garanie att pentru antrepozitele de producie, ct i
pentru antrepozitele fiscale de depozitare, potrivit prevederilor alin. (5) i (6).
(8) Orice antrepozitar autorizat are obligaia constituirii unei garanii corespunztoare unei
cote de 6% din valoarea accizelor aferente cantitilor de produse accizabile deplasate n
regim suspensiv de accize ctre un alt stat membru n anul anterior constituirii garaniei.
(8^1) Cuantumul garaniei constituite de antrepozitarii autorizai pentru producie nu poate
fi mai mic dect limitele prevzute mai jos: (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
a) pentru producia de bere - 100.000 euro;
b) pentru producia de bere realizat de micii productori - 50.000 euro;
c) pentru producia de bere de maximum 2.500 hl pe an realizat de micii productorii -
1.000 euro; (n vigoare pn la 12.07.2012)
c) pentru producia de bere de maximum 5.000 hl pe an realizat de micii productori -
83
2.000 euro; (modificat de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
d) pentru producia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an - 5.000 euro; (n vigoare pn la
12.07.2012)
d) pentru producia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an - 2.500 euro; ( modificat de H.G.
nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
e) pentru producia de vinuri peste 5.000 hl pe an - 10.000 euro; (n vigoare pn la
12.07.2012)
e) pentru producia de vinuri ntre 5.001 hl i 10.000 hl pe an - 5.000 euro; (modificat de
H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
e^1) pentru producia de vinuri peste 10.000 hl pe an - 10.000 euro; (introdus de H.G.
nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
f) pentru producia de buturi fermentate, altele dect bere i vinuri, de maximum 5.000 hl
pe an - 20.000 euro;
g) pentru producia de buturi fermentate, altele dect bere i vinuri, peste 5.000 hl pe an
- 50.000 euro;
h) pentru producia de produse intermediare de maximum 5.000 hl pe an - 25.000 euro;
i) pentru producia de produse intermediare peste 5.000 hl pe an - 75.000 euro;
i^1) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase de maximum 100 hl alcool
pur pe an - 5.000 euro; (introdus de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
j) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase de maximum 1.000 hl alcool pur
pe an - 25.000 euro; (n vigoare pn la 12.07.2012)
j) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase ntre 101 i 1.000 hl alcool pur
pe an - 25.000 euro; (modificat de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
k) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase ntre 1.001 i 5.000 hl alcool
pur pe an - 100.000 euro;
l) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase peste 5.000 hl alcool pur pe an -
250.000 euro;
m) pentru producia de alcool etilic realizat de micile distilerii - 2.500 euro; (n vigoare
pn la 12.07.2012)
m) pentru producia de alcool etilic realizat de micile distilerii - 250 euro; (modificat de
H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
n) pentru producia de tutun prelucrat - 1.000.000 euro;
o) pentru producia de produse energetice, cu excepia GPL - 2.000.000 euro; (n vigoare
pn la 12.07.2012)
o) pentru producia de produse energetice, exceptnd producia de GPL, de maximum
10.000 tone pe an - 250.000 euro; (modificat de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu
13.07.2012)
o^1) pentru producia de produse energetice, exceptnd producia de GPL, ntre 10.001
tone i 40.000 tone - 1.000.000 euro; (introdus de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu
13.07.2012)
o^2) pentru producia de produse energetice, exceptnd producia de GPL, peste 40.000
tone - 2.000.000 euro; (introdus de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
p) pentru producia de GPL - 10.000 euro;
q) pentru producia exclusiv de biocombustibili i biocarburani - 5.000 euro;
(8^2) n cazul antrepozitarilor autorizai care produc mai multe categorii de produse
accizabile, obligaia acestora este de a constitui garania corespunztoare acelei categorii
de produse accizabile pentru care este prevzut cuantumul cel mai mare. (introdus de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(:'3) -uantumul garaniei constituite de antrepozitarii autorizai pentru depozitarea
produselor accizabile nu poate !i mai mic dec$t ,A din valoarea accizelor a!erente limitelor
trimestriale prevzute la pct. :0 alin. (1'0), raportate la nivelul unui an.
(:'/) .ntrepozitarii autorizai care depoziteaz mai multe categorii de produse accizabile
au obligaia de a constitui garania corespunztoare acelei categorii de produse accizabile
pentru care este prevzut cuantumul cel mai mare.
84
(:'0) .ntrepozitarii autorizai care dein at$t antrepozite !iscale de producie, c$t i
antrepozite !iscale de depozitare au obligaia de a constitui at$t garania minim prevzut
pentru antrepozitele !iscale de producie, c$t i garania minim prevzut pentru
antrepozite !iscale de depozitare.
(alin. (8^3) i (8^5) au fost introduse de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(9) n cazul expeditorului nregistrat, nivelul garaniei de constituit trebuie s acopere
100% valoarea accizelor aferente oricrei deplasri de produse accizabile n regim
suspensiv de accize.
(1+) .ntrepozitarul autorizat care deine i calitatea de expeditor nregistrat trebuie s
constituie garania at$t n calitate de antrepozitar autorizat, c$t i n calitate de expeditor
nregistrat.
(11) n cazul destinatarului nregistrat, nivelul garaniei ce trebuie constituite obligatoriu
corespunde unei cote de 6% din suma accizelor aferente achiziiilor de produse accizabile,
estimate la nivelul unui an.
(11^1) 1n cazul destinatarului nre"istrat care prime!te doar ocazional produse
accizaile, nivelul "aran%iei ce treuie constituit reprezint 1006 din valoarea
accizelor aferente oricrei deplasri de produse accizaile n re"im suspensiv de
accize. .int#%dus de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(12) n cazul antrepozitarului autorizat pentru producie de biodiesel, destinat utilizrii n
producia de produse energetice, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru
stabilirea garaniei se determin prin aplicarea cotei de acciz aferente motorinei.
(13) n cazul antrepozitarului autorizat exclusiv pentru producie de bioetanol, destinat
utilizrii n producia de produse energetice, valoarea accizelor care constituie baza de
calcul pentru stabilirea garaniei se determin prin aplicarea cotei de acciz aferente
benzinei fr plumb, cu condiia denaturrii acestui produs potrivit procedurii prevzute la
pct. 111.
(14) Nivelul garaniei se analizeaz anual de ctre autoritatea vamal teritorial, n
vederea actualizrii n funcie de schimbrile intervenite n volumul afacerii, n activitatea
antrepozitarului autorizat/destinatarului nregistrat/expeditorului nregistrat sau n nivelul
accizei datorate.
(15) Pentru antrepozitarul autorizat pentru producie, nivelul garaniei se actualizeaz n
funcie de ieirile de produse accizabile din anul precedent, care nu poate fi mai mic de 6%
din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacitilor tehnologice de
producie declarate potrivit prevederilor pct. 84 alin. (21).
(1,) Pentru antrepozitarii autorizai pentru depozitare, nivelul garaniei se actualizeaz n
funcie de cantitile de produse accizabile ieite n anul precedent. (modificat de H.G.
nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(1() Pentru antrepozitarul autorizat pentru producie, care deine i antrepozite !iscale de
depozitare, nivelul garaniei pentru antrepozitele !iscale de depozitare se actualizeaz n
!uncie de ieirile de produse accizabile din anul precedent, altele dec$t cele provenite din
antrepozitul de producie propriu. (modificat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu
22.01.2013)
(18) Pentru destinatarul nregistrat, nivelul garaniei se actualizeaz n funcie de
cantitile de produse accizabile achiziionate n anul precedent.
(19) n vederea actualizrii nivelului garaniei, antrepozitarul autorizat/destinatarul
nregistrat/expeditorul nregistrat trebuie s depun anual, pn la data de 15 ianuarie
inclusiv a anului urmtor, la autoritatea vamal teritorial, o declaraie privind informaiile
necesare analizei potrivit prevederilor alin. (14) - (18).
(20) Cuantumul garaniei stabilite prin actualizare se va comunica antrepozitarului
autorizat/destinatarului nregistrat/expeditorului nregistrat prin decizie emis de autoritatea
vamal teritorial, care va face parte integrant din autorizaia de antrepozit fiscal/destinatar
nregistrat/expeditor nregistrat. O copie a deciziei se transmite i Comisiei sau comisiei
teritoriale, dup caz. Termenul de constituire a garaniei astfel stabilite va fi de cel mult 30
de zile de la data comunicrii.
85
(21) Orice reprezentant fiscal are obligaia de a constitui garania echivalent cu valoarea
accizelor aferente fiecrei operaiuni cu produse accizabile. Garania va fi constituit nainte
de livrarea produselor de ctre vnztorul din alt stat membru n Romnia.
(22) Garaniile constituite sunt valabile att timp ct nu sunt executate de autoritatea
fiscal teritorial la care sunt nregistrai ca pltitori de impozite i taxe antrepozitarul
autorizat, destinatarul nregistrat i expeditorul nregistrat.
(23) Garania poate fi executat atunci cnd se constat c antrepozitarul autorizat,
destinatarul nregistrat sau expeditorul nregistrat nu i-a respectat obligaiile legale privind
plata accizei ori nregistreaz orice alte obligaii fiscale restante, de natura celor
administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, cu mai mult de 30 de zile fa de
termenul legal de plat. Executarea garaniei atrage suspendarea autorizaiei pn la
momentul rentregirii acesteia. Procedura prin care se execut garania i cea de
suspendare a autorizaiei se stabilesc prin ordin
9
al preedintelui Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal.
(24) Garaniile constituite de antrepozitarii autorizai se depun la autoritatea fiscal
teritorial n termen de 30 de zile de la data cnd devine valabil autorizaia, iar eventualele
diferene rezultate din actualizarea sau executarea garaniei, n cazul antrepozitarilor
autorizai, destinatarilor nregistrai i al expeditorilor nregistrai, se depun la autoritatea
fiscal teritorial n termen de 30 de zile de la data cnd devine valabil autorizaia ori de la
data actualizrii garaniei, dup caz. Autoritatea fiscal teritorial, n termen de 5 zile
lucrtoare, va transmite o copie a documentului care atest constituirea garaniei la
autoritatea vamal teritorial, care va ntiina Comisia sau comisia teritorial, dup caz.
(completat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(25) n toate situaiile, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru
stabilirea/actualizarea garaniei se determin prin aplicarea cotelor de acciz n vigoare la
momentul constituirii garaniei, prevzute n anexa nr. 1 la titlul V - Accize i alte taxe
speciale din Codul fiscal.
(24^1) -rin e.cep%ie de la prevederile alin. (24), pentru erea !i uturile
fermentate, altele dect ere !i vinuri, prevzute la art. 200 lit. d) !i e) din Codul fiscal,
valoarea accizelor care constituie aza de calcul pentru stailirea7actualizarea
"aran%iei se determin prin nsumarea cotelor de acciz prevzute n ane.ele nr. 1 !i
nr. 2 la titlul 899 * 'ccize !i alte ta.e speciale din Codul fiscal, n vi"oare la momentul
constituirii "aran%iei. .int#%dus de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(26) Pentru actualizarea garaniei prevzute la alin. (14) se utilizeaz cursul de schimb
leu/euro valabil pentru calculul accizelor la momentul efecturii actualizrii.
(27) Orice antrepozitar autorizat poate s asigure, la cerere, o singur garanie care s
acopere riscul de neplat a accizelor pentru toate antrepozitele fiscale ale acelui
antrepozitar autorizat. Valoarea garaniei totale va fi egal cu suma garaniilor aferente
fiecrui antrepozit fiscal deinut de ctre antrepozitarul autorizat.
(28) n cazul antrepozitarului autorizat pentru producie de alcool etilic i buturi alcoolice
n sistem integrat, garania va fi stabilit n funcie de capacitatea tehnologic de producie
cea mai mare, respectiv a alcoolului etilic ca materie prim sau a buturilor alcoolice.
(29) n cazul antrepozitarului autorizat sau destinatarului nregistrat, nivelul garaniei se reduce de
Comisie ori, dup caz, de comisia teritorial, dup cum urmeaz:
a) cu 50%, n situaia n care n ultimii 3 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat s-
a conformat prevederilor legale privind obligaiile datorate bugetului general consolidat, de natura
celor administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal;
b) cu 75%, n situaia n care n ultimii 5 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat s-
a conformat prevederilor legale privind obligaiile datorate bugetului general consolidat, de natura
celor administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal. (modificat de HG nr.50/25.01.2012,
n vigoare cu 31.01.2012 pn la 31.12.2012)
(*?) "n cazul antrepozitarului autorizat sau destinatarului nregistrat, -omisia poate
aproba, la cerere, reducerea garaniei, dup cum urmeaz% (modificat de HG
nr.1071/06.11.2012, n vigoare cu 01.01.2013)
9
Vezi OPANAF nr.208/212
86
a) cu 0+A, n situaia n care n ultimii * ani consecutivi de activitate pentru care a !ost
autorizat nu a nregistrat obligaii !iscale restante la bugetul general consolidat, de natura
celor administrate de .genia @aional de .dministrare Biscal, pentru care s#a dispus
executarea garaniei i a !ost nceput procedura de executare silit&
b) cu (0A, n situaia n care n ultimii 3 ani consecutivi de activitate pentru care a !ost
autorizat nu a nregistrat obligaii !iscale restante la bugetul general consolidat, de natura
celor administrate de .genia @aional de .dministrare Biscal, pentru care s#a dispus
executarea garaniei i a !ost nceput procedura de executare silit.
(29^1) Nivelul garaniei reduse pentru antrepozitarii autorizai nu poate fi mai mic dect nivelul minim
prevzut la alin. (8^1). (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012) i (abrogat de HG
nr.1071/06.11.2012, n vigoare cu 01.01.2013)
(30) Prin conformarea cu prevederile legale privind obligaiile datorate bugetului general consolidat se
nelege depunerea declaraiilor i efectuarea plii la bugetul general consolidat a obligaiilor de natura celor
administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, inclusiv efectuarea eventualelor regularizri, n
termenele legale. n situaia n care plata accizelor se efectueaz n termenul admis de Codul fiscal pentru
ntrzierea la plat a accizelor sau contribuabilul, din proprie iniiativ, corecteaz declaraiile de accize i
efectueaz plata eventualelor diferene, condiiile de acordare a reducerii garaniei nu sunt afectate. (completat
de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012) i (abrogat de HG nr.1071/06.11.2012, n vigoare cu
01.01.2013)
(31) Nivelul de reducere a garaniei stabilit potrivit prevederilor alin. (29) rmne n
vigoare pn la o decizie ulterioar a Comisiei sau a comisiei teritoriale, dup caz, chiar
dac n acest interval de timp a intervenit actualizarea garaniei.
(32) n cazul unui antrepozitar autorizat beneficiar al garaniei reduse, care solicit
autorizarea unui nou loc ca antrepozit fiscal, Comisia sau comisia teritorial, dup caz,
poate decide ca la stabilirea garaniei pentru acest nou antrepozit s aplice acelai nivel de
reducere a garaniei.
(33) n cazul unui antrepozitar autorizat beneficiar al garaniei reduse, care solicit
reautorizarea, Comisia sau comisia teritorial, dup caz, poate decide aplicarea n
continuare a nivelului de reducere a garaniei.
(34) Garania poate fi deblocat, total sau parial, la solicitarea operatorului economic cu
viza autoritii fiscale teritoriale, numai dup verificarea asupra conformrii cu prevederile
legale ale titlului V din Codul fiscal.
)%t04 pct.1* din >.<. n#.1-20:2006 p#evede4
,13. n cazul antrepozitarilor autorizai pn la data de 1 aprilie 2010, care ndeplinesc
cerinele prevzute la pct. 108 al pct. 10 din prezenta hotrre, acetia pot beneficia, la
cerere, de stabilirea garaniei potrivit prevederilor aceluiai pct. 108. Cererea va fi nsoit de
informaiile prevzute la alin. (14) al pct. 108 i se va depune la autoritatea vamal
teritorial. Aceast autoritate va analiza cererea antrepozitarului autorizat i n termen de 30
de zile va transmite Comisiei cererea nsoit de informaiile prezentate de antrepozitar,
precum i un referat cu privire la oportunitatea stabilirii garaniei n noile condiii. Comisia va
notifica antrepozitarului autorizat decizia cu privire la noul nivel al garaniei, n termen de 30
de zile de la data documentaiei transmise de autoritatea vamal teritorial.
Decizia Comisiei va fi adus i la cunotina autoritii vamale teritoriale.
A+T. 20-@55 +esp%nsabilit07ile pl0tit%#il%# de accize
10

.1/ "#ice pl0tit%# de accize p%a#t0 #0spunde#ea pent#u calcula#ea c%#ect0 i plata la
te#$enul le3al a accizel%# c0t#e bu3etul de stat i pent#u depune#ea la te#$enul le3al
a decla#a7iil%# de accize la aut%#itatea c%$petent01 c%n2%#$ p#evede#il%# p#ezentului
capit%l i cel%# ale le3isla7iei va$ale n vi3%a#e.
.2/ Ant#ep%zita#ii aut%#iza7i pent#u p#%duc7ie sunt %bli3a7i s0 depun0 la aut%#itatea
c%$petent0 % situa7ie ca#e s0 c%n7in0 in2%#$a7ii cu p#ivi#e la p#%dusele accizabile4
st%cul de $ate#ii p#i$e i p#%duse 2inite la nceputul pe#i%adei de #ap%#ta#e1 ac8izi7iile
de $ate#ii p#i$e1 cantitatea 2ab#icat0 n cu#sul pe#i%adei de #ap%#ta#e1 st%cul de
10
Vezi OANAF nr.26/12.01.2011, OANAF nr.90/2011
87
p#%duse 2inite i $ate#ii p#i$e la s2#itul pe#i%adei de #ap%#ta#e i cantitatea de
p#%duse liv#ate1 la te#$enul i c%n2%#$ $%delului p#ezentat n n%#$ele $et%d%l%3ice.
.*/ Ant#ep%zita#ii aut%#iza7i pent#u dep%zita#e sunt %bli3a7i s0 depun0 la aut%#itatea
c%$petent0 % situa7ie1 ca#e s0 c%n7in0 in2%#$a7ii cu p#ivi#e la st%cul de p#%duse 2inite
la nceputul pe#i%adei de #ap%#ta#e1 ac8izi7iile i liv#0#ile de p#%duse 2inite n cu#sul
pe#i%adei de #ap%#ta#e1 st%cul de p#%duse 2inite la s2#itul pe#i%adei de #ap%#ta#e1 la
te#$enul i c%n2%#$ $%delului p#ezentat n n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
109. (1) Lunar, pn la data de 15 inclusiv a fiecrei luni, pentru luna precedent,
antrepozitarii autorizai pentru producie i pentru depozitare sunt obligai s transmit on-
line la autoritatea vamal teritorial o situaie, care s conin informaii cu privire la
produsele accizabile, al cror model este prevzut n anexele nr. 48 i 49.
(2) ntr sub incidena alin. (1) i terminalul petrolier cu ieire n port autorizat ca antrepozit fiscal pentru
operaiunile desfurate n incinta acestuia. (abrogat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
&'(IU)'A a 1*-a &cuti#i la plata accizel%#
A+T. 20-@5- &cuti#i 3ene#ale
.1/ !#%dusele accizabile sunt scutite de plata accizel%# dac0 sunt destinate
utiliz0#ii4
a/ n c%ntextul #ela7iil%# dipl%$atice sau c%nsula#eB
b/ de c0t#e %#3aniza7iile inte#na7i%nale #ecun%scute ca ata#e de aut%#it07ile publice
din +%$nia i de c0t#e $e$b#ii acest%# %#3aniza7ii1 n li$itele i n c%ndi7iile stabilite
p#in c%nven7iile inte#na7i%nale p#ivind institui#ea acest%# %#3aniza7ii sau p#in
ac%#du#ile de sediuB
c/ de c0t#e 2%#7ele a#$ate ale %#ic0#ui stat pa#te la T#atatul Atlanticului de )%#d1 altul
dect +%$nia1 pent#u uzul 2%#7el%# a#$ate n cauz01 pent#u pe#s%nalul civil ns%7it%#
sau pent#u ap#%vizi%na#ea p%p%tel%# %#i a cantinel%# acest%#aB
d/ de c0t#e 2%#7ele a#$ate ale +e3atului Unit sta7i%nate n ip#u n te$eiul T#atatului
de institui#e a +epublicii ip#u din 1- au3ust 16-01 pent#u uzul 2%#7el%# a#$ate n
cauz01 pent#u pe#s%nalul civil ns%7it%# sau pent#u ap#%vizi%na#ea p%p%tel%# %#i a
cantinel%# acest%#aB
e/ pent#u c%nsu$ n cad#ul unui ac%#d nc8eiat cu 70#i te#7e sau cu %#3aniza7ii
inte#na7i%nale1 cu c%ndi7ia ca ac%#dul n cauz0 s0 2ie pe#$is %#i aut%#izat n ceea ce
p#ivete scuti#ea de la plata taxei pe val%a#ea ad0u3at0.
.2/ ;%dalitatea i c%ndi7iile de ac%#da#e a scuti#il%# p#ev0zute la alin. .1/ v%# 2i
#e3le$entate p#in n%#$ele $et%d%l%3ice.
.*/ =0#0 a aduce atin3e#e p#evede#il%# a#t. 20-@*1 alin. .1/1 p#%dusele accizabile
ca#e se deplaseaz0 n #e3i$ suspensiv de accize c0t#e un destinata# n sensul alin. .1/
sunt ns%7ite de ce#ti2icat de scuti#e.
.4/ ;%delul i c%n7inutul ce#ti2icatului de scuti#e sunt cele stabilite de %$isia
'u#%pean0.
.5/ !#%cedu#a p#ev0zut0 la a#t. 20-@*1 - 20-@*- nu se aplic0 deplas0#il%#
int#ac%$unita#e de p#%duse accizabile n #e3i$ suspensiv de accize destinate 2%#7el%#
a#$ate p#ev0zute la alin. .1/ lit. c/1 dac0 acestea sunt #e3le$entate de un #e3i$ ca#e
se nte$eiaz0 di#ect pe T#atatul Atlanticului de )%#d.
.-/ !#in excep7ie de la p#evede#ile alin. .5/1 p#%cedu#a p#ev0zut0 la a#t. 20-@*1 -
20-@*- se va aplica deplas0#il%# de p#%duse accizabile n #e3i$ suspensiv de accize
destinate 2%#7el%# a#$ate p#ev0zute la alin. .1/ lit. c/ ca#e au l%c exclusiv pe te#it%#iul
na7i%nal sau n baza unui ac%#d nc8eiat cu un alt stat $e$b#u1 atunci cnd
deplasa#ea a#e l%c nt#e te#it%#iul na7i%nal i te#it%#iul acelui stat $e$b#u.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
110.
88
110.1. (1) Scutirile de la plata accizelor prevzute la art. 206^56 din Codul fiscal se
acord direct atunci cnd beneficiarul achiziioneaz produsele accizabile de la un
antrepozit fiscal sau de la un expeditor nregistrat, denumit n continuare furnizor, cu
excepia situaiilor prevzute la pct. 110.2, 110.3 i 110.4.
(2) Beneficiaz de scutire i contractanii forelor armate aparinnd oricrui stat parte la
Tratatul Atlanticului de Nord, aa cum sunt definii n acordurile speciale (NATO/SOFA),
precum i Ministerul Aprrii Naionale cnd achiziioneaz produse accizabile pentru/sau n
numele forelor NATO.
(3) Pentru aplicarea scutirilor prevzute la art. 206^56 alin. (1) lit. a), b) i e) din Codul
fiscal, beneficiarul scutirii - persoan juridic se va adresa Ministerului Afacerilor Externe, n
vederea stabilirii cantitilor de produse accizabile care pot fi achiziionate n regim de
scutire, pe grupe de produse, aa cum sunt prevzute la art. 206^2 din Codul fiscal.
(4) n cazul scutirilor prevzute la art. 206^56 alin. (1) lit. c), d) i, dup caz, e) din Codul
fiscal, beneficiarul scutirii - persoan juridic se va adresa Ministerului Aprrii Naionale, n
vederea determinrii cantitilor de produse, aa cum sunt prevzute la art. 206^2 din Codul
fiscal.
(5) Cantitile solicitate potrivit prevederilor de la alin. (3) i (4) vor reprezenta necesarul
estimat la nivelul unui an sau, dup caz, necesarul aferent perioadei de staionare pe
teritoriul Romniei atunci cnd aceast perioad este mai mic de un an.
(6) Dup stabilirea cantitilor de produse accizabile, Ministerul Afacerilor Externe sau
Ministerul Aprrii Naionale, dup caz, va transmite autoritii vamale teritoriale care
deservete beneficiarul - persoan juridic o situaie centralizatoare cuprinznd cantitile
stabilite pentru fiecare beneficiar.
(7) Pentru fiecare operaiune de achiziie intracomunitar de produse accizabile n regim
de scutire, beneficiarul va utiliza certificatul de scutire reglementat de Comisia European,
al crui model este prevzut n anexa nr. 50. Acelai model de certificat de scutire se
utilizeaz i n cazul achiziiilor de produse accizabile n regim de scutire de pe teritoriul
Romniei.
(8) n cazul situaiilor n care operaiunile sunt scutite de TVA i se utilizeaz certificatul
de scutire de TVA, acesta asigur i aplicarea scutirii de la plata accizelor.
(9) n situaiile prevzute la alin. (7) i (8), certificatul de scutire reprezint actul doveditor
privind scutirea de la plata accizelor pentru antrepozitarul autorizat sau expeditorul
nregistrat.
(10) Certificatul de scutire se ntocmete de ctre destinatar i se certific de autoritatea
competent a statului membru gazd al acestuia nainte de expedierea produselor
accizabile. n cazul Romniei, autoritatea competent pentru tampilarea certificatelor de
scutire este autoritatea vamal teritorial care deservete beneficiarul.
(11) n situaia n care beneficiarul scutirii se afl pe teritoriul Romniei, certificatul de
scutire se ntocmete n dou exemplare:
a) un exemplar se pstreaz de ctre expeditor, ca parte a documentaiei sale;
b) exemplarul al doilea nsoete transportul de la furnizor la beneficiar i se pstreaz de
ctre beneficiarul scutirii.
(12) Antrepozitarul autorizat expeditor sau expeditorul nregistrat are obligaia de a
nregistra n evidenele sale certificatele de scutire, aferente fiecrei operaiuni n parte.
(13) Transportul produselor accizabile de la furnizor la beneficiar este nsoit pe lng
certificatul de scutire i de documentul administrativ electronic tiprit prevzut la pct. 91.
(14) La sosirea produsului la beneficiar, acesta trebuie s ntocmeasc raportul de primire
potrivit prevederilor art. 206^33.
110.2. (1) n cazul carburanilor auto achiziionai prin staiile de distribuie, scutirea de la
plata accizelor se va acorda prin restituire.
(2) Beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevzui la art. 206^56 alin. (1) din Codul
fiscal se vor adresa Ministerului Afacerilor Externe sau, dup caz, Ministerului Aprrii
Naionale, pentru determinarea cantitilor anuale de carburani, defalcate pe luni, ce
89
urmeaz a fi achiziionate n regim de scutire de accize, pentru fiecare autoturism i
persoan n parte.
(3) Ministerul Afacerilor Externe i Ministerul Aprrii Naionale vor transmite autoritii
vamale teritoriale ce deservete beneficiarul lista cuprinznd cantitile de carburani
determinate potrivit alin. (2).
(4) Cu ocazia fiecrei aprovizionri cu carburani auto de la staiile de distribuie,
beneficiarul scutirii va solicita bonul fiscal emis prin aparatul de marcat electronic fiscal.
Bonul fiscal va fi tampilat de vnztor, care va nscrie pe verso numrul de nmatriculare al
autoturismului i denumirea/numele cumprtorului.
(5) n vederea restituirii sumelor reprezentnd accize, beneficiarii scutirilor - instituii,
organizaii - vor depune inclusiv pentru personalul angajat, pn la finele lunii urmtoare
celei pentru care se solicit restituirea, la autoritatea fiscal teritorial ce deservete
beneficiarul urmtoarele documente:
a) cererea de restituire, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 51;
b) un centralizator n care vor fi enumerate bonurile fiscale i cantitile de carburani
achiziionate n luna pentru care se face solicitarea, la care se vor ataa bonurile fiscale
certificate n mod corespunztor de vnztor, n copie i n original.
(6) Compartimentul de specialitate din cadrul autoritii fiscale teritoriale care deservete
beneficiarul va verifica informaiile nscrise n cererea de restituire, confruntndu-le cu datele
din bonurile fiscale, dup care va determina suma accizelor de restituit pentru fiecare
solicitant n parte.
(7) Restituirea accizelor se efectueaz n termen de 45 de zile de la data depunerii
documentaiei complete.
(8) Dup soluionarea cererii, documentele originale vor fi restituite beneficiarului.
110.3. (1) n cazul importului de produse accizabile dintr-o ar ter, regimul de scutire
de accize se acord direct n baza certificatului de scutire prevzut n anexa nr. 50.
(2) Certificatul de scutire se ntocmete de beneficiar n dou exemplare vizate de
autoritatea vamal teritorial care deservete beneficiarul, pentru fiecare operaiune n
parte.
(3) Un exemplar al certificatului de scutire mpreun cu documentul vamal nsoesc
transportul produselor accizabile de la biroul vamal de intrare n Romnia pn la beneficiar
i se pstreaz de ctre acesta.
(4) Al doilea exemplar se pstreaz de biroul vamal.
(5) n cazul n care importul se realizeaz printr-un alt birou vamal de intrare n teritoriul
comunitar dect cel prevzut la alin. (3), transportul produselor accizabile va fi nsoit de
documentul vamal i de exemplarul certificatului de scutire al beneficiarului.
(6) Scutirea de la plata accizelor se acord direct beneficiarilor scutirilor n baza
certificatului de scutire prevzut n anexa nr. 50 i n cazul produselor accizabile
achiziionate de la un importator pentru care accizele au fost pltite de acesta n vam.
(7) Un exemplar al certificatului de scutire nsoete transportul produselor accizabile de
la importator ctre beneficiar i se pstreaz de ctre acesta, iar al doilea exemplar se
pstreaz de ctre importator.
(8) mportatorul livreaz beneficiarului scutirii produsele accizabile la preuri fr accize i
va solicita restituirea accizelor aferente cantitilor astfel livrate. (modificat de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(9) n vederea restituirii sumelor reprezentnd accizele, importatorul va depune pn la
data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se solicit restituirea, la autoritatea
fiscal teritorial la care este nregistrat ca pltitor de impozite i taxe, urmtoarele
documente:
a) cererea de restituire de accize;
b) copia facturilor de livrare ctre beneficiarul scutirii, n care este nscris meniunea
<<scutit de accize>>;
c) dovada plii accizelor n vam;
d) copia certificatului de scutire, aferent fiecrei operaiuni.
90
(10) Modelul cererii de restituire a accizei este cel din anexa nr. 51.
(11) Autoritatea fiscal teritorial va transmite cererea i documentaia depuse de ctre
importator autoritii vamale teritoriale, care n urma analizei va decide asupra dreptului de
restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori de
respingere a cererii de restituire. n cazul admiterii cererii, autoritatea vamal stabilete
cuantumul accizei de restituit.
(12) Autoritatea vamal teritorial va transmite decizia prevzut la alin. (11) autoritii
fiscale teritoriale.
(13) n cazul n care decizia este de admitere n totalitate sau n parte, autoritatea fiscal
teritorial procedeaz la restituirea accizelor n condiiile art. 117 din Codul de procedur
fiscal.
(alineatele (11) - (13) au fost introduse de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
110.4. (1) n cazul energiei electrice i al gazului natural, regimul de scutire se acord n
baza certificatului de scutire al crui model este prevzut n anexa nr. 50, ntocmit de
beneficiar i vizat de autoritatea vamal teritorial care deservete beneficiarul.
(2) Certificatul de scutire va avea valabilitate un an calendaristic.
(3) Certificatul de scutire se ntocmete n dou exemplare. Un exemplar rmne la
beneficiar, iar al doilea se va prezenta operatorului economic de gaz natural i de energie
electric ce realizeaz furnizarea direct ctre beneficiar i va rmne la acesta.
(4) n baza certificatului de scutire, furnizorul de gaz natural i furnizorul de energie
electric vor emite beneficiarului facturi la preuri fr accize.
A+T. 20-@5, &cuti#i speciale
.1/ &unt scutite de la plata accizel%# p#%dusele accizabile 2u#nizate de $a3azinele
dutR-2#ee1 t#ansp%#tate n ba3aDul pe#s%nal al c0l0t%#il%# ca#e se deplaseaz0 pe cale
ae#ian0 sau $a#iti$0 c0t#e un te#it%#iu te#7 %#i c0t#e % 7a#0 te#70.
.2/ &unt scutite de la plata accizel%# p#%dusele 2u#nizate la b%#dul unei ae#%nave
sau al unei nave pe pa#cu#sul c0l0t%#iei pe cale ae#ian0 %#i $a#iti$0 c0t#e un te#it%#iu
te#7 sau c0t#e % 7a#0 te#70.
.*/ +e3i$ul de scuti#e de la plata accizel%# p#ev0zut la alin. .1/ se aplic0 i
p#%dusel%# accizabile 2u#nizate de $a3azinele dutR-2#ee aut%#izate n +%$nia situate
n a2a#a incintei ae#%p%#tu#il%# sau p%#tu#il%#1 t#ansp%#tate n ba3aDul pe#s%nal al
c0l0t%#il%# c0t#e un te#it%#iu te#7 %#i c0t#e % 7a#0 te#70.
.4/ Cn sensul p#ezentului a#tic%l1 c0l0t%# c0t#e un te#it%#iu te#7 sau c0t#e % 7a#0 te#70
nsea$n0 %#ice c0l0t%# ca#e de7ine un d%cu$ent de t#ansp%#t pent#u c0l0t%#ie %#i un
alt d%cu$ent ca#e 2ace d%vada destina7iei 2inale situate pe un te#it%#iu te#7 sau % 7a#0
te#70.
.5/ ;%dalitatea i c%ndi7iile de ac%#da#e a scuti#il%# p#ev0zute la alin. .1/ - .*/ v%# 2i
stabilite p#in %#din al $inist#ului 2inan7el%# publice1 la p#%pune#ea p#eedintelui
A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0.

A+T. 20-@5? &cuti#i pent#u alc%%l etilic i alte p#%duse alc%%lice
.1/ &unt scutite de la plata accizel%# alc%%lul etilic i alte p#%duse alc%%lice
p#ev0zute la a#t. 20-@2 lit. a/1 atunci cnd sunt4
a/ c%$plet denatu#ate1 c%n2%#$ p#esc#ip7iil%# le3aleB
b/ denatu#ate i utilizate pent#u p#%duce#ea de p#%duse ca#e nu sunt destinate
c%nsu$ului u$anB
c/ utilizate pent#u p#%duce#ea %7etului cu c%dul ) 2206B
d/ utilizate pent#u p#%duce#ea de $edica$enteB
e/ utilizate pent#u p#%duce#ea de a#%$e ali$enta#e destinate p#epa#0#ii de ali$ente
sau b0utu#i nealc%%lice ce au % c%ncent#a7ie ce nu dep0ete 112K n v%lu$B
2/ utilizate n sc%p $edical n spitale i 2a#$aciiB
3/ utilizate di#ect sau ca ele$ent al p#%dusel%# se$i2ab#icate pent#u p#%duce#ea de
ali$ente cu %#i 20#0 c#e$01 cu c%ndi7ia ca n 2ieca#e caz c%ncent#a7ia de alc%%l s0 nu
91
dep0easc0 ?15 lit#i de alc%%l pu# la 100 G3 de p#%dus ce int#0 n c%$p%zi7ia ci%c%latei
i 5 lit#i de alc%%l pu# la 100 G3 de p#%dus ce int#0 n c%$p%zi7ia alt%# p#%duseB
8/ utilizate n p#%cese de 2ab#ica7ie1 cu c%ndi7ia ca p#%dusul 2init s0 nu c%n7in0
alc%%lB
i/ utilizate ca eanti%ane pent#u analiz0 sau ca teste necesa#e pent#u p#%duc7ie %#i
n sc%pu#i tiin7i2ice.
.2/ ;%dalitatea i c%ndi7iile de ac%#da#e a scuti#il%# p#ev0zute la alin. .1/1 p#ecu$ i
p#%dusele utilizate pent#u denatu#a#ea alc%%lului v%# 2i #e3le$entate p#in n%#$ele
$et%d%l%3ice.
)%t04 A+T. III din >.<. n#.20:1-.01.201*1 n vi3%a#e cu 22.01.201*1 p#evede4
C(1) "ncep$nd cu data de 1 martie *+13 nu se mai acord scutire direct de la plata
accizelor la achiziionarea alcoolului etilic i produselor alcoolice prevzute la art. *+,'* lit.
a) din -odul !iscal ce urmeaz a !i utilizate con!orm art. *+,'0: alin. (1) lit. g) i h) din -odul
!iscal.
(*) -antitile de alcool etilic i produse alcoolice achiziionate p$n la data de 1 martie
*+13 pot !i utilizate n con!ormitate cu prevederile art. *+,'0: lit. g) i h) p$n la epuizarea
acestora.
(3) .ntrepozitarii autorizai, care dein antrepozite !iscale de depozitare destinate n
exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor cu combustibil i a cror garanie este mai
mic dec$t cuantumul garaniei minime, au obligaia ca n termen de /0 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei hotr$ri s !ac dovada constituirii garaniei minime, la
autoritatea vamal teritorial.
(/) @econstituirea garaniei minime atrage revocarea autorizaiei de antrepozit !iscal.
(0) "n maximum 10 zile de la data expirrii termenului prevzut la alin. (3), autoritatea
vamal teritorial va transmite direciei de specialitate care asigur secretariatul -omisiei
pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate o situaie cu
operatorii economici care nu s#au con!ormat obligaiei privind constituirea garaniei minime.D
)%#$e $et%d%l%3ice 4
111. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(1) Alcoolul etilic se consider a fi complet denaturat atunci cnd denaturarea se face cu
denaturanii notificai de ctre fiecare stat membru al Comisiei Europene i acceptai de
ctre aceasta i celelalte state membre.
(2) n cazul Romniei, produsele admise a fi utilizate pentru denaturarea complet a alcoolului, la
un hectolitru de alcool pur, sunt: (in vigoare pana la 12.07.2012)
a) 1 gram de benzoat de denatoniu;
b) 2 litri de metiletilceton (butanon); i
c) 0,2 grame de albastru de metilen.
(2) (modificat de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
n cazul Romniei, produsele admise a fi utilizate pentru denaturarea complet a
alcoolului, n concentraie la hectolitru de alcool pur, sunt:
a) benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur);
b) metiletilceton (butanon) (nr. CAS 78-93-3) 2 litri (chimic pur); i
c) albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.. 52015) 0,2 grame (chimic pur).
(3) n cazul alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul Romniei pentru fabricarea de produse
ce nu sunt destinate consumului uman, substanele admise pentru denaturarea acestuia sunt cel
puin dou din urmtoarele: (n vigoare pn la 12.07.2012)
a) pentru industria cosmetic:
1. Dietilftalat 0,1% n vol.;
2. Ulei de ment 0,15% n vol.;
3. Ulei de lavand 0,15% n vol.;
4. Benzoat de benzil 5,00% n vol.;
5. zopropanol 2,00% n vol.;
6. 1,2 propandiol 2,00% n vol.;
7. Terbutanol 800 g/1.000 l;
92
8. Benzoat de denatoniu 10 g/1.000 l;
b) pentru alte industrii:
1. Alcooli superiori 30 kg/1.000 l;
2. Violet de metil 1,0 g/1.000 l;
3. Monoetilen glicol 3,5 kg/1.000 l;
4. Salicilat de etil/metil 0,6 kg/1.000 l;
5. Albastru de metilen 3,5 g/1.000 l;
6. Terbutanol 800 g/1.000 l;
7. Etil ter butil eter 20 l/1.000 l;
8. zopropanol 20 l/1.000 l.
(3) n cazul alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul Romniei pentru fabricarea de
produse ce nu sunt destinate consumului uman, substanele admise pentru denaturarea
acestuia, n concentraie la hectolitru de alcool pur, sunt cel puin dou din urmtoarele:
(modificat de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
a) pentru industria cosmetic:
1. dietilftalat (nr. CAS 84-66-2) 0,1 litri (chimic pur);
2. ulei de ment 0,15 litri;
3. ulei de lavand 0,15 litri;
4. benzoat de benzil (nr. CAS 120-51-4) 5 litri (chimic pur);
5. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur);
6. 1,2 propandiol (nr. CAS 57-55-6) 2 litri (chimic pur);
7. terbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);
8. benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur);
b) pentru alte industrii:
1. alcooli superiori 3 kg;
2. violet de metil (nr. CAS 8004-87-3; C.. 42535) 0,1 grame (chimic pur);
3. monoetilenglicol (nr. CAS 107-21-1) 0,35 kilograme (chimic pur);
4. salicilat de etil/metil (nr. CAS 118-61-6/nr. CAS 119-36-8) 0,06 kilograme (chimic pur);
5. albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.. 52015) 0,35 grame (chimic pur);
6. terbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);
7. etil terbutil eter (nr. CAS 637-92-3) 2 litri (chimic pur);
8. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur).
(3^1) Cantitile/Volumele de substane prevzute la alin. (2) i (3) sunt exprimate n
substan cu puritate 100% i trebuie s se regseasc n produsul finit dup omogenizare,
la finalul operaiunii de denaturare. (introdus de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu
13.07.2012)
(3^2) Cantitile/Volumele de substane prevzute la alin. (2) i (3) pot fi depite cu
maximum 10%. (introdus de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
(4) Pentru denaturarea alcoolului etilic destinat industriei cosmetice nu se vor putea utiliza
formula de denaturare care s cuprind doar uleiul de lavand i uleiul de ment i formula
de denaturare care s cuprind doar uleiul de ment i 1,2 propandiol, iar pentru alcoolul
etilic destinat altor industrii nu se va putea utiliza formula de denaturare care s cuprind
doar albastrul de metilen i violetul de metil. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012 i completat de H.G. nr.670/04.07.2012, n vigoare cu 13.07.2012)
(5) Operatorii economici utilizatori de alcool complet denaturat sau parial denaturat, care,
din motive sanitare, tehnice sau comerciale, nu pot folosi alcoolul denaturat cu substanele
prevzute la alin. (2) i (3), pot solicita avizul laboratorului vamal pentru utilizarea de ctre
antrepozitele fiscale din Romnia a substanelor pe care ei le propun. Solicitarea va trebui
s cuprind motivele pentru care este necesar aprobarea acelui denaturant specific i
descrierea componentelor de baz ale denaturantului propus, precum i declaraia pe
propria rspundere a faptului c celelalte componente ale produsului n care se va utiliza
alcoolul denaturat nu intr n reacie cu substanele propuse ca denaturani, astfel nct s
anuleze denaturarea. Acest aviz este eliberat numai pe baza analizelor de laborator
efectuate mostrelor de alcool etilic denaturat cu substanele respective prezentate de
productorii n cauz. Avizul va sta la baza documentaiei necesare eliberrii autorizaiei de
93
utilizator final.
(6) Operatorii economici utilizatori de alcool parial denaturat, care au primit avizul
laboratorului vamal pentru utilizarea unor substane de denaturare a alcoolului etilic, altele
dect cele prevzute la alin. (3), pot efectua achiziii de alcool etilic astfel denaturat i de la
antrepozite fiscale din alte state membre.
(7) n nelesul prezentelor norme metodologice, prin consum uman se nelege consum
uman alimentar.
(8) Denaturarea alcoolului etilic se realizeaz numai n antrepozite fiscale de producie
alcool etilic - materie prim -, autorizate pentru aceast operaiune, sub supravegherea
autoritii vamale teritoriale.
(9) Este permis denaturarea numai a alcoolului etilic realizat n respectivul antrepozit
fiscal de producie alcool etilic - materie prim. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare
cu 31.01.2012)
(10) n vederea obinerii soluiilor de splat sau de curare este permis denaturarea
numai a alcoolului tehnic rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de obinere a
alcoolului etilic rafinat i care datorit compoziiei sale nu poate fi utilizat n industria
alimentar. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(11) Este interzis realizarea n interiorul antrepozitelor fiscale a produselor care nu sunt
destinate consumului uman, cu excepia alcoolului sanitar. (introdus de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(12) Operaiunea de denaturare a alcoolului se poate realiza astfel:
a) fie prin adugarea succesiv a substanelor denaturante admise n cantitatea de alcool
ce urmeaz a fi denaturat;
b) fie prin adugarea n cantitatea de alcool ce urmeaz a fi denaturat a unui amestec
realizat n prealabil din substanele denaturante admise.
(12^1) Antrepozitarul autorizat din Romnia are responsabilitatea pentru respectarea
procedurii de denaturare i pentru omogenizarea substanelor prevzute la alin. (2) i (3) n
masa de produs finit, pentru produsele realizate n antrepozitul fiscal pe care l deine. n
cazul achiziiilor intracomunitare i al importurilor, responsabilitatea omogenizrii
substanelor prevzute la alin. (2) i (3) n masa de produs finit revine persoanei juridice
care desfoar astfel de operaiuni i care poate fi antrepozitarul autorizat, destinatarul
nregistrat sau operatorul economic, dup caz. (introdus de H.G. nr.670/04.07.2012, n
vigoare cu 13.07.2012)
(13) Denaturarea alcoolului se realizeaz potrivit urmtoarei proceduri:
a) cu cel puin 5 zile lucrtoare nainte de a efectua operaiunea de denaturare,
antrepozitul fiscal solicit, n scris, pentru aceasta acordul autoritii vamale teritoriale;
b) n cererea de solicitare a acordului, antrepozitarul autorizat trebuie s menioneze
cantitatea de alcool ce urmeaz a fi denaturat, denaturanii ce urmeaz a fi utilizai,
procedura de denaturare, data i ora operaiunii de denaturare, destinaia alcoolului
denaturat justificat prin comenzile primite din partea utilizatorilor;
c) n funcie de rezultatele verificrii datelor cuprinse n documentaia depus, autoritatea
vamal teritorial decide asupra acceptrii operaiunii de denaturare i desemneaz
reprezentantul su ori deleag competena ctre autoritatea vamal teritorial n a crei
raz se afl punctul de lucru, n vederea supravegherii acestei operaiuni. n situaia n care
datele cuprinse n documentaia prezentat nu corespund realitii, autoritatea vamal
teritorial respinge solicitarea de efectuare a operaiunii;
d) operaiunea de denaturare se consemneaz ntr-un registru special, care se pstreaz
n antrepozitul fiscal, n care se vor nscrie: data efecturii operaiunii, cantitatea denaturat,
substanele i cantitile utilizate pentru denaturare, precum i numele i semntura
reprezentantului autoritii vamale.
(14) Antrepozitarul autorizat pentru producie de alcool etilic - materie prim - poate livra
alcool etilic denaturat ctre operatori economici, alii dect utilizatorii finali, numai dac
alcoolul este mbuteliat n butelii destinate comercializrii cu amnuntul.
(15) Deplasarea intracomunitar a alcoolului complet denaturat va fi nsoit de
94
documentul de nsoire prevzut la pct. 102.
(16) n cazul prevzut la art. 206^58 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, este scutit de la plata
accizelor numai alcoolul etilic utilizat pentru producia de medicamente, aa cum sunt
definite n directivele 2001/82/CE i 2001/83/CE.
(17) n sensul art. 206^58 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, prin procese de fabricaie se
nelege totalitatea procedeelor folosite pentru transformarea materiilor prime i a
semifabricatelor n produse finite, cu condiia ca produsele finite s nu conin alcool.
(1/) 1n situa%iile de scutire direct, scutirea de la plata accizelor se acord numai
utilizatorului, cu condiia ca aprovizionarea s fie efectuat direct de la un antrepozit fiscal
sau din opera%iuni proprii de import. 1n situa%iile de scutire indirect, scutirea de la
plata accizelor se acord numai utilizatorului, cu condi%ia ca aprovizionarea s fie
efectuat direct de la un antrepozit fiscal, de la un destinatar nre"istrat sau din
opera%iuni proprii de import. :estinatarul nre"istrat care livreaz produse ce
urmeaz a fi utilizate ntr*un scop scutit de la plata accizelor va eviden%ia n factur
contravaloarea accizelor pltite la u"etul de stat. .$%di2icat i c%$pletat de ><
n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(19) Atunci cnd utilizatorul face achiziii intracomunitare de alcool etilic n vederea
utilizrii n scopurile prevzute la art. 206^58 alin. (1) lit. b) - i) din Codul fiscal, trebuie s
dein i calitatea de destinatar nregistrat.
(20) n cazul alcoolului etilic importat dintr-o ar ter n vederea utilizrii n scopurile
prevzute la art. 206^58 alin. (1) lit. b) - i) din Codul fiscal, importatorul trebuie s fie i
utilizatorul materiei prime.
(21) Scutirea se acord direct:
a) n situaiile prevzute la art. 206^58 alin. (1) lit. d), f), g) i h) din Codul fiscal; (n vigoare pn
la 28.02.2013)
a) n situaiile prevzute la art. 206^58 alin. (1) lit. d) i !) din Codul fiscal& (modificat de
H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 01.03.2013)
b) n situaiile prevzute la art. 206^58 alin. (1) lit. a), c) i e) din Codul fiscal, precum i n
situaia realizrii de alcool sanitar, pentru antrepozitarii autorizai care funcioneaz n
sistem integrat. Prin sistem integrat se nelege utilizarea alcoolului etilic i a altor produse
alcoolice de ctre antrepozitar pentru realizarea de produse finite destinate a fi consumate
ca atare, fr a mai fi supuse vreunei modificri.
(22) n toate situaiile de scutire direct, scutirea se acord pe baza autorizaiei de
utilizator final.
(23) Autorizaia de utilizator final se elibereaz la cererea scris a beneficiarului.
(24) Cererea pentru obinerea autorizaiei de utilizator final se ntocmete conform
modelului prevzut n anexa nr. 33. Cererea, nsoit de documentele prevzute expres n
aceasta, se depune la autoritatea vamal teritorial.
(25) Autoritatea vamal teritorial aprob eliberarea autorizaiei de utilizator final dac
sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) au fost prezentate documentele prevzute n cerere;
b) administratorul solicitantului nu are nscrise date n cazierul judiciar;
c) solicitantul deine utilajele, terenurile i cldirile sub orice form legal;
d) solicitantul a utilizat alcoolul etilic i produsele alcoolice achiziionate anterior n scopul
pentru care a obinut autorizaie de utilizator final.
(26) Autoritatea vamal teritorial atribuie i nscrie pe autorizaia de utilizator final un cod
de utilizator.
(27) Modelul autorizaiei de utilizator final este prevzut n anexa nr. 34.
(28) Autorizaiile de utilizator final se emit n dou exemplare, cu urmtoarele destinaii:
a) primul exemplar se pstreaz de ctre utilizatorul final. Cte o copie a acestui
exemplar va fi transmis i pstrat de ctre antrepozitul fiscal furnizor al produselor
accizabile n regim de scutire;
b) al doilea exemplar se pstreaz de ctre autoritatea vamal teritorial emitent.
(29) Autorizaia de utilizator final are o valabilitate de un an de la data emiterii. Cantitatea
95
de produse accizabile nscris ntr-o autorizaie de utilizator final poate fi suplimentat n
situaii bine justificate, n cadrul aceleiai perioade de valabilitate a autorizaiei.
(+0) Operatorii economici care dein autorizaii de utilizator final au obligaia de a
transmite on*line autoritii vamale teritoriale emitente a autorizaiei, lunar, pn la data de
15 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se face raportarea, o situaie privind achiziia
i utilizarea alcoolului etilic i a produselor alcoolice, care va cuprinde informaii, dup caz,
cu privire la: furnizorul de alcool etilic i/sau de produse alcoolice, cantitatea de produse
achiziionat, cantitatea utilizat, stocul de alcool etilic i/sau de produse alcoolice la
sfritul lunii de raportare i cantitatea de produse finite realizate, potrivit modelului prevzut
n anexa nr. 35. Neprezentarea situaiei n termenul prevzut atrage aplicarea de sanciuni
contravenionale potrivit prevederilor Codului fiscal. .c%$pletat de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n
vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(31) Autoritatea vamal teritorial revoc autorizaia de utilizator final n urmtoarele
situaii:
a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie contravenii la regimul
produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;
b) operatorul economic nu a justificat legal destinaia cantitii de alcool etilic i/sau de
produse alcoolice achiziionate;
c) operatorul economic a utilizat alcoolul etilic i/sau produsele alcoolice achiziionate
altfel dect n scopul pentru care a obinut autorizaie de utilizator final.
(32) Decizia de revocare a autorizaiei de utilizator final se comunic deintorului i
produce efecte de la data comunicrii sau de la o alt dat cuprins n aceasta.
(33) Autoritatea vamal teritorial anuleaz autorizaia de utilizator final atunci cnd i-au
fost oferite la autorizare informaii inexacte sau incomplete n legtur cu scopul pentru care
operatorul economic a solicitat autorizaia de utilizator final.
(34) Decizia de anulare a autorizaiei de utilizator final se comunic deintorului i
produce efecte ncepnd de la data emiterii autorizaiei.
(35) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau de anulare a
autorizaiei de utilizator final, potrivit legislaiei n vigoare.
(36) Contestarea deciziei de revocare sau de anulare a autorizaiei de utilizator final nu
suspend efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluionrii contestaiei n
procedur administrativ. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(37) O nou autorizaie de utilizator final va putea fi obinut dup 12 luni de la data
revocrii sau anulrii autorizaiei.
(38) Stocurile de alcool etilic i/sau de produse alcoolice nregistrate la data revocrii sau
anulrii autorizaiei de utilizator final pot fi valorificate sub supravegherea autoritii vamale
teritoriale.
(39) Autoritile vamale teritoriale vor ine o eviden a operatorilor economici care au
obinut autorizaii de utilizatori finali prin nscrierea acestora n registre speciale. De
asemenea, autoritatea vamal central va asigura publicarea listei cuprinznd aceti
operatori economici pe pagina sa de web, list care va fi actualizat lunar pn la data de
15 a fiecrei luni.
(40) n toate situaiile de scutire direct, livrarea produselor se face la preuri fr accize,
iar deplasarea acestora este obligatoriu nsoit de exemplarul tiprit al documentului
administrativ electronic, prevzut la pct. 91.
(41) La sosirea produsului la operatorul economic utilizator, acesta trebuie s nainteze n
sistemul informatizat raportul de primire, potrivit procedurii prevzute la pct. 93, i are
obligaia deinerii produselor maximum 48 de ore pentru un posibil control din partea
autoritii vamale teritoriale.
(42) n situaia n care nu se respect prevederile alin. (40) i (41), operaiunea respectiv
se consider eliberare pentru consum i dup expirarea termenului de 5 zile acciza devine
exigibil.
(/3) n situaiile prevzute la art. 206^58 alin. (1) lit. b), c), e), g), h) i i) din Codul fiscal,
96
scutirea se acord indirect. Livrarea produselor se face la preuri cu accize, urmnd ca
operatorii economici utilizatori s solicite restituirea accizelor. (completat de H.G.
nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 01.03.2013)
(44) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune lunar, pn la data de 25 inclusiv a
lunii urmtoare celei pentru care se solicit restituirea, la autoritatea fiscal teritorial,
cererea de restituire de accize, nsoit de:
a) copia facturii de achiziie a alcoolului etilic i/sau a produsului alcoolic ori copia avizului
de nsoire pentru alcoolul etilic parial denaturat n cazul antrepozitarilor autorizai care
funcioneaz n sistem integrat. 1n cazul operatorului economic prevzut la alin. (1,),
utilizatorul autorizat ca destinatar nre"istrat va prezenta dovada ac$izi%iei n re"im
suspensiv, reprezentat de documentul administrativ electronic !i raportul de
recep%ie aferent, iar n cazul utilizatorului prevzut la alin. (20), declara%ia vamal de
import3 .$%di2icat i c%$pletat de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
) dovada plii accizelor ctre furnizor, constnd n documentul de plat confirmat de
banca la care utilizatorul are contul deschis, sau dovada plii accizelor la bugetul de stat, n
cazul antrepozitarilor autorizai care funcioneaz n sistem integrat, a destinatarilor
nre"istra%i !i a operatorilor economici care au realizat opera%iuni proprii de import3
.c%$pletat de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
c) dovada cantitii utilizate n scopul pentru care se acord scutirea, constnd ntr-o
situaie centralizatoare a cantitilor efectiv utilizate i a documentelor aferente.
(45) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finanelor
publice, la propunerea preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
(46) Depozitele farmaceutice achiziioneaz alcoolul etilic la preuri cu accize i l livreaz
ctre spitale i farmacii la preuri fr accize n baza autorizaiilor de utilizator final deinute
de acestea din urm. n aceste condiii, preul de vnzare al alcoolului etilic va fi stabilit de
ctre depozitul farmaceutic pe baza preului de achiziie al acestui produs care nu are
inclus acciza, astfel nct spitalele i farmaciile s beneficieze de facilitatea prevzut la
art. 206^58 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal.
(47) n situaia prevzut la alin. (46) depozitele farmaceutice vor pstra o copie a
autorizaiei de utilizator final al beneficiarului scutirii.
(48) Pentru cantitile de alcool etilic livrate la preuri fr accize spitalelor i farmaciilor,
depozitele farmaceutice pot solicita compensarea/restituirea accizelor. n acest sens,
depozitele farmaceutice vor depune la autoritatea fiscal teritorial cererea de restituire de
accize, nsoit de:
a) copia facturii de achiziie a alcoolului etilic, n care acciza s fie evideniat distinct;
b) dovada plii accizelor ctre furnizor, constnd n documentul de plat confirmat de
banca la care utilizatorul are contul deschis;
c) dovada cantitii de alcool etilic livrat spitalelor i farmaciilor la preuri fr accize,
constnd ntr-o situaie centralizatoare a documentelor aferente cantitilor efectiv livrate.
(49) n situaiile prevzute la alin. (44) i (48), autoritatea fiscal teritorial va transmite
cererea i documentaia depuse de ctre utilizatori sau depozitele farmaceutice autoritii
vamale teritoriale, care, n urma analizei, va decide asupra dreptului de restituire a accizelor
prin emiterea unei decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori de respingere a cererii
de restituire. n cazul admiterii cererii, autoritatea vamal stabilete cuantumul accizei de
restituit. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(50) Autoritatea vamal teritorial va transmite decizia prevzut la alin. (49) autoritii
fiscale teritoriale. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(51) n cazul n care decizia este de admitere n totalitate sau n parte, autoritatea fiscal
teritorial procedeaz la restituirea accizelor n condiiile art. 117 din Codul de procedur
fiscal. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(52) Denaturarea alcoolului etilic pentru obinerea alcoolului sanitar poate fi realizat
numai n antrepozitul fiscal de producie n care se obine alcoolul etilic - materie prim.
97
A+T. 20-@56 &cuti#i pent#u tutun p#eluc#at .ab#%3at de "U< n#.11,:20101 n vi3%a#e cu 01.01.2011/
.1/ 'ste scutit de la plata accizel%# tutunul p#eluc#at1 atunci cnd este destinat n exclusivitate
testel%# tiin7i2ice i cel%# p#ivind calitatea p#%dusel%#.
.2/ ;%dalitatea i c%ndi7iile de ac%#da#e a scuti#il%# p#ev0zute la alin. .1/ v%# 2i #e3le$entate p#in
n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4 .ab#%3ate de >< n#.150:2011)
112. (1) Tutunul prelucrat reprezentnd igarete este scutit de plata accizelor atunci cnd este destinat
unor teste tiinifice sau unor teste de pia, cu condiia ca testarea s nu se realizeze prin
comercializarea acestor produse, ci prin mijloace specifice cercetrii tiinifice sau cercetrii de pia.
(2) Scutirea pentru loturile destinate scopului prevzut la alin. (1) se acord n limita cantitii de 200.000 de
buci igarete pe semestru.
(3) Documentul de nsoire a lotului de igarete n timpul transferului de la productor la societatea
specializat n efectuarea de studii de pia va fi avizul de nsoire a mrfii.
A+T. 20-@-0 &cuti#i pent#u p#%duse ene#3etice i ene#3ie elect#ic0
.1/ &unt scutite de la plata accizel%#4
a/ p#%dusele ene#3etice liv#ate n vede#ea utiliz0#ii d#ept c%$bustibil pent#u avia7ie1
alta dect avia7ia tu#istic0 n sc%p p#ivat. !#in avia7ie tu#istic0 n sc%p p#ivat se
n7ele3e utiliza#ea unei ae#%nave de c0t#e p#%p#ieta#ul s0u %#i de c0t#e pe#s%ana 2izic0
sau Du#idic0 ce % de7ine cu titlu de nc8i#ie#e sau cu un alt titlu1 n alte sc%pu#i dect
cele c%$e#ciale i1 n special1 altele dect t#ansp%#tul de pe#s%ane %#i de $0#2u#i sau
p#est0#i de se#vicii cu titlu %ne#%s %#i pent#u nev%ile aut%#it07il%# publiceB
b/ p#%dusele ene#3etice liv#ate n vede#ea utiliz0#ii d#ept c%$bustibil pent#u
navi3a7ia n apele c%$unita#e i pent#u navi3a7ia pe c0ile navi3abile inte#i%a#e1
inclusiv pent#u pescuit1 altele dect pent#u navi3a7ia a$ba#ca7iunil%# de a3#e$ent
p#ivate. Ae ase$enea1 este scutit0 de la plata accizel%# i elect#icitatea p#%dus0 la
b%#dul navel%#. !#in a$ba#ca7iune de a3#e$ent p#ivat0 se n7ele3e %#ice
a$ba#ca7iune utilizat0 de c0t#e p#%p#ieta#ul s0u %#i de c0t#e pe#s%ana 2izic0 sau
Du#idic0 ce % de7ine cu titlu de nc8i#ie#e %#i cu un alt titlu1 n alte sc%pu#i dect cele
c%$e#ciale i1 n special1 altele dect t#ansp%#tul de pe#s%ane sau de $0#2u#i %#i
p#est0#i de se#vicii cu titlu %ne#%s sau pent#u nev%ile aut%#it07il%# publiceB
c/ p#%dusele ene#3etice i ene#3ia elect#ic0 utilizate pent#u p#%duc7ia de ene#3ie
elect#ic01 p#ecu$ i ene#3ia elect#ic0 utilizat0 pent#u $en7ine#ea capacit07ii de a
p#%duce ene#3ie elect#ic0B
d/ p#%dusele ene#3etice i ene#3ia elect#ic0 utilizate pent#u p#%duc7ia c%$binat0 de
ene#3ie elect#ic0 i ene#3ie te#$ic0B
e/ p#%dusele ene#3etice - 3azul natu#al1 c0#bunele i c%$bustibilii s%lizi - 2%l%site
de 3%sp%d0#ii i:sau de %#3aniza7ii de ca#itateB
2/ c%$bustibilii pent#u $%t%# utiliza7i n d%$eniul p#%duc7iei1 dezv%lt0#ii1 test0#ii i
$entenan7ei ae#%navel%# i vap%a#el%#B
3/ c%$bustibilii pent#u $%t%# utiliza7i pent#u %pe#a7iunile de d#a3a#e n cu#su#ile de
ap0 navi3abile i n p%#tu#iB
8/ p#%dusele ene#3etice inDectate n 2u#nale sau n alte a3#e3ate indust#iale n sc%p
de #educe#e c8i$ic01 ca aditiv la c%csul utilizat d#ept c%$bustibil p#incipalB
i/ p#%dusele ene#3etice ca#e int#0 n +%$nia dint#-% 7a#0 te#701 c%n7inute n
#eze#v%#ul standa#d al unui aut%ve8icul cu $%t%#1 destinate utiliz0#ii d#ept
c%$bustibil pent#u acel aut%ve8icul1 p#ecu$ i n c%ntaine#e speciale i destinate
utiliz0#ii pent#u %pe#a#ea1 n ti$pul t#ansp%#tului1 a siste$el%# ce ec8ipeaz0 acele
c%ntaine#eB
D/ %#ice p#%dus ene#3etic ca#e este sc%s de la #eze#va de stat sau #eze#va de
$%biliza#e1 2iind ac%#dat 3#atuit n sc%p de aDut%# u$anita#B
G/ %#ice p#%dus ene#3etic utilizat d#ept c%$bustibil pent#u nc0lzi#e de c0t#e spitale1
sanat%#ii1 azilu#i de b0t#ni1 %#2elinate i de alte institu7ii de asisten70 s%cial01 institu7ii
de nv070$nt i l0cau#i de cultB
l/ p#%dusele ene#3etice1 dac0 ast2el de p#%duse sunt %b7inute din unul sau $ai
$ulte dint#e p#%dusele u#$0t%a#e4
98
- p#%duse cup#inse n c%du#ile ) de la 150, la 151? inclusivB
- p#%duse cup#inse n c%du#ile ) *?24 60 55 i de la *?24 60 ?0 la *?24 60 66
inclusiv1 pent#u c%$p%nentele l%# p#%duse din bi%$aseB
- p#%duse cup#inse n c%du#ile ) 220, 20 00 i 2605 11 001 ca#e nu sunt de %#i3ine
sintetic0B
- p#%duse %b7inute din bi%$ase1 inclusiv p#%duse cup#inse n c%du#ile ) 4401 i
4402B
$/ ene#3ia elect#ic0 p#%dus0 din su#se #e3ene#abile de ene#3ieB
n/ ene#3ia elect#ic0 %b7inut0 de acu$ulat%#i elect#ici1 3#upu#ile elect#%3ene $%bile1
instala7iile elect#ice a$plasate pe ve8icule de %#ice 2el1 su#sele sta7i%na#e de ene#3ie
elect#ic0 n cu#ent c%ntinuu1 instala7iile ene#3etice a$plasate n $a#ea te#it%#ial0 ca#e
nu sunt #ac%#date la #e7eaua elect#ic0 i su#sele elect#ice cu % pute#e activ0 instalat0
sub 250 GJB
%/ p#%dusele cup#inse n c%dul ) 2,051 utilizate pent#u nc0lzi#e.
.2/ ;%dalitatea i c%ndi7iile de ac%#da#e a scuti#il%# p#ev0zute la alin. .1/ v%# 2i
#e3le$entate p#in n%#$ele $et%d%l%3ice.
.*/ !#%dusele ene#3etice ca#e c%n7in unul sau $ai $ulte dint#e p#%dusele enu$e#ate la alin. .1/ lit. l/
bene2iciaz0 de un nivel #edus al accizel%#1 p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice. .ab#%3at de
"< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
)%#$e $et%d%l%3ice 4
113.
113.1. n situaiile prevzute la art. 206^60 alin. (1) lit. a) i b) din Codul fiscal, scutirea se
acord dup cum urmeaz:
113.1.1. (1) n situaia prevzut la art. 206^60 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, scutirea se
acord direct, cu condiia ca aprovizionarea cu produse energetice s se efectueze numai
de la un antrepozit fiscal.
(2) Livrarea produselor energetice destinate utilizrii drept combustibil pentru aeronave se
poate efectua la preuri fr accize ctre:
a) operatorii economici care dein certificate de autorizare pentru aprovizionarea
aeronavelor cu produse energetice, eliberate de autoritatea competent n domeniul
aeronautic;
b) persoana care deine certificat de autorizare ca operator aerian.
(3) Certificatele prevzute la alin. (2) se elibereaz de Autoritatea Aeronautic Civil
Romn.
(3^1) Scutirea se acord direct i n cazul n care produsele energetice utilizate de
operatorii economici care dein certificate de autorizare emise de Autoritatea Aeronautic
Civil provin din achiziii intracomunitare proprii. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n
vigoare cu 31.01.2012)
(3^2) Atunci cnd produsele energetice utilizate de operatorii economici prevzui la alin.
(3^1) provin din achiziii intracomunitare proprii, acetia trebuie s dein i calitatea de
destinatar nregistrat. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(4) ntr sub incidena prevederilor alin. (2) i livrrile de produse energetice destinate a fi
utilizate drept combustibil de ctre aeronavele nregistrate n alte state, care efectueaz
zboruri, altele dect cele turistice n scop privat, fr a fi necesar prezentarea certificatelor
eliberate de autoritile aeronautice civile din statele respective.
(5) Operatorii economici prevzui la alin. (2) lit. a) care dispun de spaii de depozitare i
efectueaz operaiuni de alimentare cu combustibil a aeronavelor trebuie s se autorizeze
ca antrepozite fiscale de depozitare.
(6) Pentru operatorii economici care dein certificate de autorizare ca ageni de handling
combustibili, autorizaia de antrepozit fiscal se emite pentru locurile i produsele specificate
n anexa la certificatul de autorizare emis de Autoritatea Aeronautic Civil Romn.
(7) Scutirea de plata accizelor se aplic direct i n cazul operatorilor economici prevzui
la alin. (2) lit. a) care nu dispun de spaii de depozitare i efectueaz operaiuni de
alimentare cu combustibil a aeronavelor, cu condiia ca deplasarea produselor energetice s
se realizeze direct de la antrepozitul fiscal ctre beneficiarul scutirii.
99
(8) Deplasarea produselor energetice destinate utilizrii drept combustibil pentru
aeronave, n cazul aeronavelor aflate pe alte aeroporturi dect cele situate n apropierea
antrepozitului fiscal care asigur alimentarea aeronavelor, trebuie s fie nsoit de
exemplarul tiprit al documentului administrativ electronic. La rubrica <<Destinatar>> se vor
nscrie tot datele expeditorului, iar n rubrica <<Locul livrrii>> se va nscrie adresa
aeroportului n cauz. Dup sosirea produselor la destinaie, expeditorul va ntocmi raportul
de primire n maximum 5 zile lucrtoare de la ncheierea deplasrii produselor, utiliznd
sistemul informatizat.
(9) Zilnic, antrepozitele fiscale de producie sau de depozitare, altele dect cele prevzute
la alin. (5), vor nscrie toate cantitile de combustibil livrate cu destinaia utilizrii exclusive
pentru aeronave n jurnale speciale ntocmite potrivit modelului prevzut n anexa nr. 52.1.
(10) Jurnalele menionate la alin. (9) se vor ntocmi pentru fiecare lun calendaristic n
baza documentelor de eviden operativ i vor fi transmise on-line, pn la data de 15
inclusiv a lunii urmtoare celei de raportare, autoritii vamale teritoriale, potrivit procedurii
stabilite prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
(11) Operatorii economici prevzui la alin. (5) vor nregistra zilnic toate cantitile intrate
i ieite n jurnalele privind achiziiile/livrrile de combustibil destinat utilizrii exclusiv pentru
aviaie, ntocmite potrivit modelului prevzut n anexa nr. 53.1.
(12) Jurnalele menionate la alin. (11) se vor ntocmi pentru fiecare lun calendaristic n
baza documentelor de eviden operativ i vor fi transmise on-line, pn la data de 15
inclusiv a lunii urmtoare celei de raportare, autoritii vamale teritoriale, potrivit procedurii
stabilite prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
(13) ntr sub incidena prevederilor alin. (1) i instituiile de stat care implic aprarea,
ordinea public, sntatea public, sigurana i securitatea naional, care, datorit
specificului activitii lor, nu dein certificate eliberate de Autoritatea Aeronautic Civil
Romn.
(14) n cazul deplasrii produselor energetice destinate utilizrii drept combustibil pentru
aviaie, realizat de antrepozitul fiscal care alimenteaz efectiv aeronavele, aceasta va fi
nsoit de avizul de nsoire. Dovada care st la baza acordrii scutirii o reprezint
certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei
aeriene a crei aeronav a fost alimentat. Certificatul de livrare se ntocmete de
antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei, iar n cazul n care factura privind
alimentarea aeronavei se ntocmete n numele altui antrepozit fiscal, un exemplar al
certificatului de livrare va fi transmis i acelui antrepozit fiscal. Antrepozitul fiscal n numele
cruia se emit facturile ctre aeronave va ntocmi jurnalul prevzut n anexa nr. 52.1.
Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va ntocmi jurnalul prevzut n anexa nr.
53.1.
(15) n cazul n care combustibilul pentru aviaie este facturat de un antrepozit fiscal de
produse energetice ctre un intermediar care administreaz contracte cu companii aeriene
i care emite, la rndul lui, facturi ctre acestea, dup alimentarea aeronavelor n aceleai
condiii cu cele prevzute la alin. (14), fr a avea loc un transfer fizic al produsului de la
antrepozitul fiscal ctre intermediar, deplasarea combustibilului pentru aviaie de la
antrepozitul fiscal de depozitare ctre aeronave va fi nsoit de avizul de nsoire. Dovada
care st la baza acordrii scutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentat aeronava o
reprezint certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul
companiei aeriene a crei aeronav a fost alimentat. Certificatul de livrare se ntocmete
de ctre antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei. Primul antrepozit fiscal va
ntocmi jurnalul prevzut n anexa nr. 52.1. Antrepozitul fiscal care face alimentarea
aeronavei va ntocmi jurnalul prevzut n anexa nr. 53.1.
(16) ;urnalele prevzute la alin. (12) !i (14) se vor ntocmi pentru fiecare lun
calendaristic n aza documentelor de eviden% operativ !i vor fi transmise on*line,
pn la data de 14 inclusiv a lunii urmtoare celei de raportare, autorit%ii vamale
teritoriale. .int#%dus de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
113.1.*. (modificat de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
100
(1) "n situaia prevzut la art. *+,',+ alin. (1) lit. b) din -odul !iscal, scutirea se acord
direct cu condiia ca aprovizionarea produselor energetice s se e!ectueze numai de la un
antrepozit !iscal.
(*) 3ivrarea produselor energetice destinate utilizrii drept combustibil pentru navigaia n
apele comunitare i pentru navigaia pe cile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit,
se poate e!ectua la preuri !r accize ctre%
a) operatorii economici care dein certi!icate de autorizare ca distribuitori de combustibil
pentru navigaie, eliberate de autoritatea competent n domeniul naval&
b) persoana care deine certi!icat de autorizare pentru navigaie. Prin certi!icat de
autorizare pentru navigaie se nelege orice document care atest c nava este luat n
evidena autoritilor competente din =om$nia ori din statul n care aceasta este
nregistrat&
c) instituiile de stat care implic aprarea, ordinea public, sntatea public, sigurana
i securitatea naional.
(3) Ecutirea se acord direct i n cazul n care produsele energetice utilizate de
operatorii economici care dein certi!icate de autorizare pentru navigaie provin din achiziii
intracomunitare proprii.
(/) "n situaia prevzut la alin. (3), operatorii economici trebuie s dein i calitatea de
destinatar nregistrat.
(0) )peratorii economici prevzui la alin. (*) lit. a), care dispun de spaii de depozitare
corespunztoare i e!ectueaz operaiuni de alimentare cu combustibil a navelor i
ambarcaiunilor, trebuie s se autorizeze ca antrepozite !iscale de depozitare.
(,) 6eplasarea produselor energetice destinate utilizrii drept combustibil pentru
navigaie, n cazul navelor a!late n alte porturi dec$t cele situate n apropierea
antrepozitului !iscal care asigur alimentarea navelor, trebuie s !ie nsoit de exemplarul
tiprit al documentului administrativ electronic. 3a rubrica FF6estinatarGG se vor nscrie tot
datele expeditorului, iar n rubrica FF3ocul livrriiGG se va nscrie adresa portului n cauz.
6up sosirea produselor la destinaie, expeditorul va ntocmi raportul de primire n
maximum 0 zile lucrtoare de la ncheierea deplasrii produselor, utiliz$nd sistemul
in!ormatizat.
(() Hilnic, antrepozitele !iscale de producie sau de depozitare, altele dec$t cele
prevzute la alin. (0), vor nscrie toate cantitile de combustibil livrate cu destinaia utilizrii
exclusive pentru nave n 4urnale speciale, ntocmite potrivit modelului prevzut n anexa nr.
0*.*.
(:) Iurnalele menionate la alin. (() se vor ntocmi pentru !iecare lun calendaristic n
baza documentelor de eviden operativ i vor !i transmise on#line, p$n la data de 10
inclusiv a lunii urmtoare celei de raportare, autoritii vamale teritoriale, potrivit procedurii
stabilite prin ordin al preedintelui .geniei @aionale de .dministrare Biscal.
(?) )peratorii economici prevzui la alin. (0) vor nregistra zilnic toate cantitile intrate i
ieite n 4urnalele privind intrrile i ieirile de combustibil destinate utilizrii exclusive pentru
nave, ntocmite potrivit modelului prevzut n anexa nr. 03.*.
(1+) Iurnalele menionate la alin. (?) se vor ntocmi pentru !iecare lun calendaristic n
baza documentelor de eviden operativ i vor !i transmise on#line p$n la data de 10
inclusiv a lunii urmtoare celei de raportare autoritii vamale teritoriale, potrivit procedurii
stabilite prin ordin al preedintelui .geniei @aionale de .dministrare Biscal.
(11) "n cazul deplasrii produselor energetice destinate utilizrii drept combustibil pentru
navigaie, realizat de antrepozitul !iscal care alimenteaz e!ectiv navele, aceasta va !i
nsoit de avizul de nsoire sau de !actur.
(1*) 3ivrarea din antrepozitele !iscale ctre nave a combustibilului pentru navigaie se
!ace numai dup depunerea la antrepozitul !iscal a urmtoarelor documente%
a) copia atestatului de bord1carnetului de ambarcaiune&
b) copia certi!icatului de autorizare pentru navigaie a navei care urmeaz a !i
aprovizionat, dup caz&
c) declaraia pe propria rspundere a administratorului sau a reprezentantului legal cu
101
privire la utilizarea combustibilului pentru navigaie achiziionat n regim de scutire de la
plata accizelor, n cazul operatorilor economici din =om$nia.
(13) 6up e!ectuarea aprovizionrii navei cu combustibil pentru navigaie, o copie a
documentului de livrare semnat de comandantul navei sau de reprezentantul companiei de
care aparine nava se va depune la antrepozitul !iscal de la care nava a !ost aprovizionat.
(1/) 3ivrarea combustibilului pentru navigaie din antrepozitele !iscale ctre operatorii
economici prevzui la alin. (*), inclusiv ctre antrepozite !iscale autorizate exclusiv pentru
aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigaie, se !ace numai dup marcarea i
colorarea acestuia potrivit prevederilor pct. 113.1+.
(10) Potrivit prevederilor art. *3 lit. b) din )rdonana 2uvernului nr. /*11??( privind
transportul maritim i pe cile navigabile interioare, republicat, cu modi!icrile i
completrile ulterioare, instalaiile plutitoare de tipul macaralelor, cu sau !r propulsie, sunt
considerate nave.
113.2. (1) n situaiile prevzute la art. 206^60 alin. (1) lit. c), d) i h) din Codul fiscal,
scutirea se acord direct, cu condiia ca energia electric s provin de la operatori
economici autorizai de Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
(ANRE), iar produsele energetice s fie aprovizionate direct de la un antrepozit fiscal, de la
un destinatar nregistrat, de la un importator, din operaiuni proprii de import, de la companii
de extracie a crbunelui sau ali operatori economici care comercializeaz acest produs ori
de la un distribuitor autorizat, n cazul gazului natural.
(2) Pentru aplicarea scutirii, titularii centralelor de producie de energie electric, ai
centralelor combinate de energie electric i termic, precum i operatorii economici
utilizatori ai produselor energetice prevzute la art. 206^60 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal vor
solicita autoritii vamale teritoriale n raza creia i au sediul autorizaii de utilizator final
pentru produse energetice.
(3) Nu intr sub incidena prevederilor alin. (2) energia electric i gazul natural.
(4) Prevederile alin. (2) se aplic i n cazul produciei de energie electric sau produciei
combinate de energie electric i termic realizate din crbune i lignit n sistem de prestri
de servicii. n aceast situaie, obligaia deinerii autorizaiei de utilizator final revine i
beneficiarului prestrii de servicii.
(5) Autorizaia de utilizator final se elibereaz la cererea scris a beneficiarului.
(6) Cererea pentru obinerea autorizaiei de utilizator final se ntocmete conform
modelului prevzut n anexa nr. 33. Cererea, nsoit de documentele prevzute expres n
aceasta, se depune la autoritatea vamal teritorial.
(7) Autoritatea vamal teritorial aprob eliberarea autorizaiei de utilizator final dac sunt
ndeplinite urmtoarele condiii:
a) au fost prezentate documentele prevzute n cerere;
b) administratorul solicitantului nu are nscrise date n cazierul judiciar;
c) solicitantul deine utilajele, terenurile i cldirile sub orice form legal. Face excepie
de la aceast condiie operatorul economic beneficiar al prestrii de servicii;
d) solicitantul a utilizat produsele energetice n scopul pentru care a obinut anterior
autorizaie de utilizator final.
(8) Autoritatea vamal teritorial atribuie i nscrie pe autorizaia de utilizator final un cod
de utilizator.
(9) Modelul autorizaiei de utilizator final este prezentat n anexa nr. 34.
(10) Autorizaiile de utilizator final se emit n dou exemplare, cu urmtoarele destinaii:
a) primul exemplar se pstreaz de ctre utilizatorul final. Cte o copie a acestui
exemplar va fi transmis i pstrat de ctre operatorul economic furnizor al produselor
energetice n regim de scutire;
b) al doilea exemplar se pstreaz de ctre autoritatea vamal teritorial emitent.
(11) Autorizaia de utilizator final are o valabilitate de 3 ani de la data emiterii. Cantitatea
de produse accizabile nscris ntr-o autorizaie de utilizator final poate fi suplimentat n
situaii bine justificate, n cadrul aceleiai perioade de valabilitate a autorizaiei.
(12) Operatorii economici care dein autorizaii de utilizator final au obligaia de a
102
transmite autoritii vamale teritoriale emitente a autorizaiei, lunar, pn la data de 15
inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se face raportarea, o situaie privind achiziia i
utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informaii, dup caz, cu privire la:
furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achiziionat, cantitatea utilizat,
stocul de produse energetice la sfritul lunii de raportare i cantitatea de produse finite
realizate, potrivit modelului din anexa nr. 35. Neprezentarea situaiei n termenul prevzut
atrage aplicarea de sanciuni contravenionale potrivit prevederilor Codului fiscal. (modificat
de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(13) Cantitile de produse scutite de plata accizelor nscrise ntr-o autorizaie vor fi
estimate pe baza normelor de consum i a produciei preconizate a se realiza pe o perioad
de 3 ani.
(14) Autoritile vamale teritoriale vor ine o eviden a operatorilor economici care au
obinut autorizaii de utilizator final prin nscrierea acestora n registre speciale. De
asemenea, vor asigura publicarea pe pagina web a autoritii vamale a listei cuprinznd
aceti operatori economici, list care va fi actualizat lunar pn la data de 15 a fiecrei luni.
(15) n situaia n care achiziionarea produselor energetice se efectueaz de la un
antrepozit fiscal n regim de scutire direct, livrarea produselor se face la preuri fr accize,
iar deplasarea acestora este obligatoriu nsoit de exemplarul tiprit al documentului
administrativ electronic prevzut la pct. 91.
(16) La sosirea produsului, cu excepia energiei electrice i a gazului natural, la operatorul
economic utilizator, acesta trebuie s nainteze n sistemul informatizat raportul de primire,
potrivit prevederilor art. 206^33 din Codul fiscal, i are obligaia deinerii produselor
maximum 48 de ore pentru un posibil control din partea autoritii vamale teritoriale.
(17) n situaia n care nu se respect prevederile alin. (15) i (16), operaiunea respectiv
se consider eliberare pentru consum i dup expirarea termenului de 5 zile acciza devine
exigibil.
(18) Destinatarii nregistrai, importatorii sau operatorii economici prevzui la alin. (1),
care achiziioneaz produse energetice n vederea livrrii n regim de scutire direct ctre
centralele de producie de energie electric sau producie combinat de energie electric i
termic, precum i ctre operatorii economici prevzui la alin. (4), vor livra produsele ctre
aceti beneficiari la preuri fr accize i vor solicita autoritii fiscale teritoriale restituirea
accizelor aferente cantitilor livrate cu aceast destinaie care au fost pltite, dup caz, la
momentul recepiei, importului sau al achiziiei. Nu intr sub incidena acestor prevederi
beneficiarii scutirilor care utilizeaz produse energetice provenite din operaiuni proprii de
import, pentru care scutirea se acord direct, iar deplasarea acestora de la un birou vamal
de intrare pe teritoriul comunitar este nsoit de un document administrativ unic.
(19) n vederea restituirii accizelor n situaia prevzut la alin. (18), destinatarul
nregistrat, importatorul sau operatorul economic va depune la autoritatea fiscal/vamal
teritorial la care a efectuat plata o cerere de restituire de accize, al crei model va fi
aprobat prin ordin al ministrului finanelor publice, la propunerea preedintelui Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal. Cererea va fi nsoit de copia autorizaiei de utilizator
final a centralei beneficiare a scutirii i de documentul care atest plata accizelor de ctre
destinatarul nregistrat, importator sau operatorul economic.
(19^1) Autoritatea fiscal teritorial va transmite cererea i documentaia depuse de ctre
destinatarul nregistrat, importator sau operatorul economic autoritii vamale teritoriale,
care, n urma analizei, va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei
decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori de respingere a cererii de restituire. n cazul
admiterii cererii, autoritatea vamal stabilete cuantumul accizei de restituit.
(19^2) Autoritatea vamal teritorial va transmite decizia prevzut la alin. (19^1)
autoritii fiscale teritoriale.
(19^3) n cazul n care decizia este de admitere n totalitate sau n parte, autoritatea
fiscal teritorial procedeaz la restituirea accizelor n condiiile art. 117 din Codul de
procedur fiscal.
(alineatele (19^1) - (19^3) au fost introduse de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
103
31.01.2012)
(20) Atunci cnd, n situaiile prevzute la art. 206^60 alin. (1) lit. c) i d) din Codul fiscal,
centralele de producie de energie electric sau centralele de producie combinat de
energie electric i termic preiau produse energetice cu titlu de mprumut de la rezerva de
stat n baza unor acte normative speciale, preluarea se face n baza autorizaiei de utilizator
final. Att achiziionarea de produse energetice de la un antrepozit fiscal autorizat, n
vederea stingerii obligaiei, ct i restituirea efectiv a cantitilor astfel preluate se
efectueaz n regim de scutire de la plata accizelor, n baza autorizaiei de utilizator final.
113.3. (1) n situaia prevzut la art. 206^60 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, scutirea se
acord direct, cu condiia ca produsele s fie achiziionate direct de la operatorii economici
nregistrai la autoritatea fiscal central n calitate de furnizori de produse energetice ori - n
cazul gazului natural provenit dintr-un stat membru - direct de la un distribuitor/furnizor
autorizat/liceniat de autoritatea competent din acel stat membru.
(2) Produsele energetice - respectiv gazul natural, crbunele i combustibilii solizi - sunt
scutite de la plata accizelor atunci cnd sunt furnizate consumatorilor casnici, precum i
organizaiilor de caritate.
(2^1) 1n n%elesul prezentelor norme metodolo"ice, prin consumatori casnici se
n%ele"e clien%ii casnici a!a cum sunt ace!tia defini%i prin ordin al pre!edintelui
'utorit%ii (a%ionale de <e"lementare n :omeniul =ner"iei. .int#%dus de ><
n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(3) n nelesul prezentelor norme metodologice, organizaiile de caritate sunt organizaiile
care au nscrise n obiectul de activitate i care desfoar efectiv activiti caritabile cu titlu
gratuit n domeniul sntii, al proteciei mamei i copilului, al proteciei btrnilor,
persoanelor cu handicap, persoanelor care triesc n srcie sau n cazuri de calamiti
naturale.
(4) n cazul organizaiilor de caritate, scutirea se acord n baza autorizaiei de utilizator
final emise de autoritatea vamal teritorial, mai puin n cazul gazului natural, pentru care
nu este obligatorie deinerea acestei autorizaii.
(5) Autorizaiile de utilizator final se elibereaz la cererea scris a organizaiei de caritate,
nsoit de:
a) actul de constituire - n copie i n original - din care s rezulte c organizaia
desfoar una dintre activitile prevzute la alin. (3);
b) fundamentarea cantitilor ce urmeaz a fi achiziionate n regim de scutire de la plata
accizelor, la nivelul unui an calendaristic;
c) orice informaie i documente pe care autoritatea vamal teritorial le consider
necesare pentru eliberarea autorizaiilor.
(6) Autorizaiile de utilizator final se emit de autoritatea vamal teritorial i au o
valabilitate de un an de la data emiterii. Modelul autorizaiei este prevzut n anexa nr. 34.
(7) Autorizaiile de utilizator final se emit n dou exemplare, cu urmtoarele destinaii:
a) primul exemplar se pstreaz de ctre utilizatorul final. Cte o copie a acestui
exemplar va fi transmis i pstrat de ctre operatorul economic furnizor al produselor
accizabile n regim de scutire;
b) al doilea exemplar se pstreaz de ctre autoritatea vamal teritorial emitent.
(8) Autoritile vamale teritoriale vor ine o eviden a operatorilor economici care au
obinut autorizaii de utilizator final prin nscrierea acestora n registre speciale. De
asemenea, vor asigura publicarea pe pagina web a autoritii vamale a listei cuprinznd
aceti operatori economici, list care va fi actualizat lunar pn la data de 15 a fiecrei luni.
(9) Anual, pn la data de 31 ianuarie a fiecrui an, pentru anul precedent, fiecare
organizaie de caritate care deine autorizaie de utilizator final este obligat s prezinte
autoritii vamale teritoriale emitente a autorizaiei o situaie centralizatoare privind cantitile
de produse energetice achiziionate n decursul unui an calendaristic, cantitile utilizate n
scopul desfurrii activitilor caritabile i stocul de produse energetice rmas neutilizat,
potrivit modelului prevzut n anexa nr. 35. Neprezentarea situaiei n termenul prevzut
atrage aplicarea de sanciuni contravenionale potrivit prevederilor Codului fiscal.
104
113.4.(1) n situaiile prevzute la art. 206^60 alin. (1) lit. f) i g) din Codul fiscal, scutirea
se acord indirect, cu condiia ca aprovizionarea s se efectueze de la un antrepozit fiscal.
(2) nainte de fiecare achiziie de combustibil pentru motor n regim de scutire, utilizatorul
va notifica aceast operaiune la autoritatea vamal teritorial n raza creia i desfoar
activitatea, pentru un posibil control. Notificarea va cuprinde informaii cu privire la furnizor,
produse i cantitile ce urmeaz a fi achiziionate.
(3) Operatorii economici pot solicita restituirea accizelor trimestrial, pn la data de 25
inclusiv a lunii imediat urmtoare trimestrului. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare
cu 31.01.2012)
(4) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune la autoritatea fiscal teritorial
cererea de restituire de accize, nsoit de:
a) copia facturii de achiziie a combustibilului pentru motor, n care acciza s fie
evideniat distinct;
b) dovada plii accizelor ctre furnizor, constnd n documentul de plat confirmat de
banca la care utilizatorul are contul deschis;
c) dovada cantitii utilizate n scopul pentru care se acord scutirea, constnd n copia
documentului care atest realizarea operaiunilor de dragare - certificat de autoritatea
competent n acest sens;
d) memoriul n care va fi descris operaiunea pentru care a fost necesar consumul de
combustibil pentru motor i n care se vor meniona: perioada de desfurare a operaiunii,
numrul orelor de funcionare a motoarelor i a instalaiilor de dragare i consumul normat
de combustibil pentru motor.
(4^1) Autoritatea fiscal teritorial va transmite cererea i documentaia depuse de
operatorul economic autoritii vamale teritoriale, care n urma analizei va decide asupra
dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, n totalitate sau n
parte, ori de respingere a cererii de restituire. n cazul admiterii cererii, autoritatea vamal
stabilete cuantumul accizei de restituit.
(4^2) Autoritatea vamal teritorial va transmite decizia prevzut la alin. (4^1) autoritii
fiscale teritoriale.
(4^3) n cazul n care decizia este de admitere n totalitate sau n parte, autoritatea fiscal
teritorial procedeaz la restituirea accizelor n condiiile art. 117 din Codul de procedur
fiscal.
(alineatele (4^1) - (4^3) au fost introduse de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(5) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finanelor
publice, la propunerea preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
(6) n nelesul prezentelor norme metodologice, combustibilii pentru motor utilizai n
domeniul produciei, dezvoltrii, testrii i mentenanei aeronavelor i vapoarelor nseamn
inclusiv combustibilii pentru motor utilizai n domeniul testrii i mentenanei motoarelor ce
echipeaz aeronavele i vapoarele.
113.5. n cazul scutirii prevzute la art. 206^60 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, n nelesul
prezentelor norme metodologice:
a) rezervor standard nseamn:
- rezervoarele fixate definitiv de productor pe toate autovehiculele de acelai tip ca i
vehiculul n cauz i a cror montare definitiv permite carburantului s fie utilizat direct,
att pentru propulsie, ct i pentru funcionarea n timpul transportului, dac este cazul, a
sistemelor frigorifice i a altor sisteme. De asemenea, sunt considerate rezervoare standard
rezervoarele de gaz montate pe autovehicule, destinate utilizrii directe a gazului drept
carburant, precum i rezervoarele adaptate altor sisteme cu care poate fi echipat vehiculul;
- rezervoarele fixate definitiv de productor pe toate containerele de acelai tip ca i
containerul n cauz i a cror montare definitiv permite carburantului s fie utilizat direct
pentru funcionarea, n timpul transportului, a sistemelor frigorifice i a altor sisteme cu care
pot fi echipate containerele speciale;
b) containere speciale nseamn orice container echipat cu dispozitive special destinate
sistemelor frigorifice, de oxigenare, de izolare termic sau altor sisteme.
105
113.6. n situaia prevzut la art. 206^60 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, scutirea se
acord direct, n baza actelor normative emise pentru gratuiti n scop de ajutor umanitar.
113.7. (1) n situaia prevzut la art. 206^60 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, scutirea se
acord direct atunci cnd aprovizionarea se efectueaz de la un antrepozit fiscal. Scutirea
se acord direct i n cazul furnizrii gazului natural.
(2) Scutirea se acord n baza autorizaiei de utilizator final emise de autoritatea vamal
teritorial, mai puin n cazul gazului natural, pentru care nu este obligatorie deinerea
acestei autorizaii.
(3) Autorizaia de utilizator final se elibereaz la cererea scris a beneficiarului, nsoit de
fundamentarea cantitilor de produse energetice ce urmeaz a fi achiziionate n regim de
scutire de la plata accizelor. Cererea se depune la autoritatea vamal teritorial.
(4) Autoritatea vamal teritorial atribuie i nscrie pe autorizaia de utilizator final un cod
de utilizator.
(5) Modelul autorizaiei de utilizator final este prezentat n anexa nr. 34.
(6) Autorizaiile de utilizator final se emit n dou exemplare, cu urmtoarele destinaii:
a) primul exemplar se pstreaz de ctre utilizatorul final. Cte o copie a acestui
exemplar va fi transmis i pstrat de ctre operatorul economic furnizor al produselor
energetice n regim de scutire;
b) al doilea exemplar se pstreaz de ctre autoritatea vamal teritorial emitent.
(7) Autorizaia de utilizator final are o valabilitate de 3 ani de la data emiterii. Cantitatea
de produse accizabile nscris ntr-o autorizaie de utilizator final poate fi suplimentat n
situaii bine justificate, n cadrul aceleiai perioade de valabilitate a autorizaiei.
(/) Deintorii de autorizaii de utilizator final au obligaia de a transmite on*line autoritii
vamale teritoriale emitente a autorizaiei, trimestrial, pn la data de 15 inclusiv a lunii
imediat urmtoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situaie privind achiziia i
utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informaii, dup caz, cu privire la:
furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achiziionat, cantitatea utilizat i
stocul de produse energetice la sfritul perioadei de raportare, potrivit modelului prevzut
n anexa nr. 35. Neprezentarea situaiei n termenul prevzut atrage aplicarea de sanciuni
contravenionale potrivit prevederilor Codului fiscal. .c%$pletat de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n
vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(9) Cantitile de produse scutite de plata accizelor nscrise ntr-o autorizaie vor fi
estimate pe baza datelor determinate n funcie de perioada de utilizare a combustibilului
pentru nclzire i de parametrii tehnici ai instalaiilor pe o durat de 3 ani.
(10) Autoritile vamale teritoriale vor ine o eviden a operatorilor economici care au
obinut autorizaii de utilizator final prin nscrierea acestora n registre speciale. De
asemenea, vor asigura publicarea pe pagina de web a autoritii vamale a listei cuprinznd
aceti operatori economici, list care va fi actualizat lunar pn la data de 15 a fiecrei luni.
(11) n situaia n care achiziionarea produselor energetice se efectueaz de la un
antrepozit fiscal n regim de scutire direct, livrarea produselor se face la preuri fr accize,
iar deplasarea acestora este obligatoriu nsoit de exemplarul tiprit al documentului
administrativ electronic prevzut la pct. 91.
(12) La sosirea produsului energetic la utilizator, acesta trebuie s nainteze n sistemul
informatizat raportul de primire, potrivit prevederilor art. 206^33 din Codul fiscal, i are
obligaia deinerii produselor maximum 48 de ore pentru un posibil control din partea
autoritii vamale teritoriale.
(13) n situaia n care nu se respect prevederile alin. (11) i (12), operaiunea respectiv
se consider eliberare pentru consum i dup expirarea termenului de 5 zile acciza devine
exigibil.
(14) n nelesul prezentelor norme metodologice prin lcauri de cult se nelege
lcaurile aa cum sunt definite potrivit legislaiei n domeniul cultelor.
(15) n cazul produselor energetice achiziionate de la importatori sau de la ali operatori
economici, scutirea de la plata accizelor se acord indirect, prin restituire.
(16) Pentru restituirea accizelor, beneficiarul scutirii va depune la autoritatea fiscal
106
teritorial cererea de restituire de accize, nsoit de:
a) copia facturii de achiziie a produselor energetice;
b) dovada cantitii utilizate n scopul pentru care se acord scutirea.
(16^1) Autoritatea fiscal teritorial va transmite cererea i documentaia depuse de ctre
beneficiar autoritii vamale teritoriale, care n urma analizei va decide asupra dreptului de
restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori de
respingere a cererii de restituire. n cazul admiterii cererii, autoritatea vamal stabilete
cuantumul accizei de restituit.
(16^2) Autoritatea vamal teritorial va transmite decizia prevzut la alin. (16^1)
autoritii fiscale teritoriale.
(16^3) n cazul n care decizia este de admitere n totalitate sau n parte, autoritatea
fiscal teritorial procedeaz la restituirea accizelor n condiiile art. 117 din Codul de
procedur fiscal.
(alineatele (16^1) - (16^3) au fost introduse de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(17) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finanelor
publice, la propunerea preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
113.8. (1) n situaia prevzut la art. 206^60 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, atunci cnd
produsele energetice utilizate drept combustibil pentru nclzire sunt produse n totalitate din
biomase, denumite n continuare biocombustibili, scutirea este total.
(2) n situaia prevzut la art. 206^60 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, atunci cnd
produsele energetice utilizate drept combustibil pentru motor sunt produse n totalitate din
biomase, denumite n continuare biocarburani, scutirea este total.
(3) n nelesul prezentelor norme metodologice, prin biomas se nelege fraciunea
biodegradabil a produselor, deeurilor i reziduurilor provenite din agricultur - inclusiv
substane vegetale i animale -, silvicultur i industriile conexe, precum i fraciunea
biodegradabil a deeurilor industriale i urbane.
(4) Atunci cnd produsele energetice utilizate drept combustibil pentru nclzire conin minimum 4% n
volum produse obinute din biomas, se practic o acciz redus. Acciza redus care se va aplica amestecului
va reprezenta acciza aferent combustibilului pentru nclzire echivalent al amestecului, diminuat cu 4%.
(ab#%3at de >< n#.150:2011/
(5) Pentru produsele energetice care conin minimum 4% n volum produse obinute din biomas, potrivit
Hotrrii Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizrii biocarburanilor i a altor carburani
regenerabili pentru transport, cu modificrile i completrile ulterioare, se practic o acciz redus. Acciza
redus care se va aplica amestecului va reprezenta acciza aferent combustibilului pentru motor echivalent al
amestecului, diminuat cu 4%. (ab#%3at de >< n#.150:2011/
(,) Amestecul n vrac dintre biocarburani i carburanii tradiionali, n conformitate cu
legislaia specific, se poate realiza n regim suspensiv de accize numai n antrepozitele
fiscale pentru producia sau depozitarea produselor energetice.
(() Amestecul n vrac dintre biocombustibili i combustibilii tradiionali se poate realiza n
regim suspensiv de accize numai n antrepozitele fiscale pentru producia sau depozitarea
produselor energetice.
(8) n situaiile prevzute la alin. (6) i (7), antrepozitarul autorizat pentru producia de produse
energetice este operatorul economic care deine instalaii, utilaje i echipamente pentru rafinarea
ieiului i prelucrarea fraciilor rezultate n vederea obinerii de produse supuse accizelor. (abrogat
de H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(9) Atunci cnd staiile de distribuie comercializeaz produse energetice utilizate drept
carburant, realizate n totalitate din biomas, acestea trebuie s se asigure c sunt
respectate condiiile prevzute la art. 206^20 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal. Staiile de
distribuie vor afia n acest sens avertismente n atenia clienilor.
113.9. (1) n situaia prevzut la art. 206^60 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, scutirea de la
plata accizelor se acord cu condiia ca operatorii economici productori de energie
electric s notifice acest fapt la autoritatea vamal teritorial, iar energia electric astfel
realizat s fie furnizat direct unui consumator final. Notificarea va cuprinde informaii
detaliate privind activitatea desfurat de operatorul economic i va fi nsoit de copia
documentelor care atest autorizarea de ctre Autoritatea Naional de Reglementare n
107
Domeniul Energiei. Dup nregistrarea notificrii, o copie a acestei notificri cu numrul de
nregistrare va fi pstrat de operatorul economic.
(2) n nelesul prezentelor norme metodologice, surse regenerabile de energie sunt:
eolian, solar, geotermal, a valurilor, a mareelor, energia hidro-, biomas, gaz de
fermentare a deeurilor, gaz de fermentare a nmolurilor din instalaiile de epurare a apelor
uzate i biogaz.
113.10. (1) Scutirile directe de la plata accizelor pentru motorina i kerosenul utilizate
drept combustibil pentru motor n situaiile prevzute la art. 206^60 alin. (1) din Codul fiscal
se acord cu condiia ca aceste produse s fie marcate potrivit prevederilor Directivei nr.
95/60/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind marcarea fiscal a motorinei i
kerosenului, precum i celor din legislaia naional specific n domeniu.
(2) Marcarea motorinei i a kerosenului se face n antrepozite fiscale sau n locurile
deinute de distribuitorii prevzui la pct. 113.1.2, sub supraveghere fiscal, potrivit
procedurii stabilite prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
(*) Marcarea motorinei i a kerosenului se realizeaz n antrepozite fiscale, cu excepia
antrepozitelor !iscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil
pentru navigaie. >arcarea se realizeaz sub supraveghere !iscal, potrivit procedurii
stabilite prin ordin al preedintelui .geniei @aionale de .dministrare Biscal. (modificat de
H.G. nr.20/16.01.2013, n vigoare cu 22.01.2013)
(3) Nu intr sub incidena marcrii produsele energetice destinate utilizrii drept
combustibil pentru aviaie.
113.11. (1) n situaiile de acordare a scutirii directe, care necesit autorizaie de utilizator
final, aceasta se elibereaz la cererea scris a beneficiarului. (completat de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(2) Autoritatea vamal teritorial revoc autorizaia de utilizator final n urmtoarele
situaii:
a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie contravenii la regimul
produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;
b) operatorul economic nu a justificat legal destinaia cantitii de produse energetice
achiziionate;
c) operatorul economic a utilizat produsul energetic achiziionat altfel dect n scopul
pentru care a obinut autorizaie de utilizator final.
(3) Decizia de revocare a autorizaiei de utilizator final se comunic deintorului i
produce efecte de la data comunicrii sau de la o alt dat cuprins n aceasta.
(4) Autoritatea vamal teritorial anuleaz autorizaia de utilizator final atunci cnd i-au
fost oferite la autorizare informaii inexacte sau incomplete n legtur cu scopul pentru care
operatorul economic a solicitat autorizaia de utilizator final.
(5) Decizia de anulare a autorizaiei de utilizator final se comunic deintorului i produce
efecte ncepnd de la data emiterii autorizaiei.
(6) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau de anulare a autorizaiei
de utilizator final, potrivit legislaiei n vigoare.
(6^1) Contestarea deciziei de revocare sau de anulare a autorizaiei de utilizator final nu
suspend efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluionrii contestaiei n
procedur administrativ. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(7) O nou autorizaie de utilizator final va putea fi obinut dup 12 luni de la data
revocrii sau anulrii autorizaiei.
(8) Stocurile de produse energetice nregistrate la data revocrii sau anulrii autorizaiei
de utilizator final pot fi valorificate sub supravegherea autoritii vamale teritoriale.
&'(IU)'A a 14-a ;a#ca#ea p#%dusel%# alc%%lice i a tutunului p#eluc#at
A+T. 20-@-1 +e3uli 3ene#ale
.1/ !#evede#ile p#ezentei sec7iuni se aplic0 u#$0t%a#el%# p#%duse accizabile4
a/ b0utu#i 2e#$entate1 altele dect be#e i vinu#i1 p#%duse inte#$edia#e i alc%%l
etilic1 cu excep7iile p#ev0zute p#in n%#$ele $et%d%l%3iceB .c%$pletat de "<
108
n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012/ N .te#$enul se p#%#%30 pent#u data de te#$enul se p#%#%30 pent#u data de
*1.01.20121 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011 *1.01.20121 c%n2%#$ "U< n#.125:2,.12.2011/ /
b/ tutun p#eluc#at.
.2/ )u este supus %bli3a7iei de $a#ca#e %#ice p#%dus accizabil scutit de la plata
accizel%#.
.*/ !#%dusele accizabile p#ev0zute la alin. .1/ p%t 2i elibe#ate pent#u c%nsu$ sau p%t
2i i$p%#tate pe te#it%#iul +%$niei nu$ai dac0 acestea sunt $a#cate c%n2%#$
p#evede#il%# p#ezentei sec7iuni.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
114. Nu intr sub incidena sistemului de marcare:
a) alcoolul etilic denaturat cu substane specifice destinaiei, alta dect consumul uman,
astfel nct s nu poat fi utilizat la obinerea de buturi alcoolice;
b) alcoolul etilic tehnic rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de obinere a
alcoolului etilic rafinat i care datorit compoziiei sale nu poate fi utilizat n industria
alimentar;
c) buturile slab alcoolizate, cu o concentraie alcoolic de pn la 10% n volum inclusiv;
d) produsele din producia intern destinate exportului;
e) produsele de natura celor supuse marcrii, provenite din import, aflate n regim de
tranzit sau de import temporar;
f) aromele alimentare, extractele i concentratele alcoolice.
g) buturi fermentate spumoase, altele dect bere i vinuri. (introdus de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
A+T. 20-@-2 +esp%nsabilitatea $a#c0#ii
+esp%nsabilitatea $a#c0#ii p#%dusel%# accizabile #evine ant#ep%zita#il%# aut%#iza7i1
destinata#il%# n#e3ist#a7i1 expedit%#il%# n#e3ist#a7i sau i$p%#tat%#il%# aut%#iza7i1
p%t#ivit p#eciz0#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
115. (1) Autorizaia de antrepozit fiscal sau de destinatar nregistrat atest i dreptul de
marcare a produselor supuse acestui regim.
(2) Dreptul de marcare a produselor supuse acestui regim revine importatorului de astfel
de produse din ri tere, n baza autorizaiei emise de Comisie n vederea realizrii acestor
achiziii.
(3) Autorizaia de importator se acord de Comisie n conformitate cu prevederile pct.
117.1.
(4) n vederea realizrii achiziiilor de produse din tutun prelucrat din alte state membre,
timbrele procurate de destinatarii nregistrai se expediaz pe adresa antrepozitului fiscal de
producie care urmeaz s le aplice pe produse.
(5) n vederea realizrii achiziiilor de buturi alcoolice supuse marcrii din alte state
membre, banderolele procurate de destinatarii nregistrai se expediaz pe adresa
antrepozitului fiscal de producie sau a unui antrepozit fiscal desemnat de ctre acesta, care
urmeaz s le aplice pe produse.
(6) n vederea realizrii achiziiilor de buturi alcoolice supuse marcrii din alte state
membre pentru care antrepozitul fiscal expeditor nu aplic banderole, banderolele procurate
de destinatarii nregistrai se aplic de ctre acetia n locurile autorizate pentru primirea
produselor n regim suspensiv de accize. n aceast situaie, banderolele se aplic nainte
de comercializarea buturilor alcoolice pe teritoriul Romniei, dar nu mai trziu de data de
25 a lunii urmtoare celei n care accizele au devenit exigibile.
(7) n vederea realizrii importurilor de produse supuse marcrii, timbrele sau
banderolele, dup caz, procurate de importatori se expediaz pe adresa productorului
extern care urmeaz s le aplice pe produse.
(8) n vederea realizrii importurilor de buturi alcoolice supuse marcrii pentru care furnizorul extern nu
aplic banderole, banderolele procurate de importatori se aplic de ctre acetia n antrepozite vamale,
antrepozite libere sau zone libere. (n vigoare pn la 13.03.2013)
109
(/) n vederea realizrii importurilor de produse supuse marcrii pentru care furnizorul
extern nu aplic banderole sau timre, banderolele sau timrele procurate de importatori
se aplic de ctre acetia n antrepozite vamale, antrepozite libere sau zone libere.
.$%di2icat i c%$pletat de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
(9) n situaiile prevzute la alin. (4), (5) i (7), expedierea marcajelor se face n maximum
15 zile de la executarea comenzii de ctre unitatea autorizat cu tiprirea.
(10) Dup expirarea termenului de 15 zile, destinatarii nregistrai sau importatorii
autorizai sunt obligai s returneze unitii specializate autorizate cu tiprirea, n vederea
distrugerii, marcajele neexpediate n termen.
(11) n cazul importurilor de produse accizabile supuse marcrii, expedierea marcajelor
ctre productorii externi se face numai ca bagaj nensoit, cu depunerea n vam a
documentului vamal de export temporar. Documentul vamal de export temporar trebuie s
fie nsoit de:
a) documentul de transport internaional, din care s rezulte c destinatarul este
productorul mrfurilor ce urmeaz a fi importate;
b) o copie a contractului ncheiat ntre importator i productorul extern sau
reprezentantul acestuia;
c) o copie a autorizaiei de importator.
(12) Cu ocazia importului, odat cu documentul vamal de import, se depune un document
vamal de reimport, pentru marcajele aplicate, n vederea ncheierii regimului acordat la
scoaterea temporar din ar a acestora.
A+T. 20-@-* !#%cedu#i de $a#ca#e
.1/ ;a#ca#ea p#%dusel%# se e2ectueaz0 p#in ti$b#e sau bande#%le.
.2/ Ai$ensiunea i ele$entele ce v%# 2i insc#ip7i%nate pe $a#caDe v%# 2i stabilite p#in
n%#$ele $et%d%l%3ice.
.*/ Ant#ep%zita#ul aut%#izat1 destinata#ul n#e3ist#at1 expedit%#ul n#e3ist#at sau
i$p%#tat%#ul aut%#izat a#e %bli3a7ia s0 asi3u#e ca $a#caDele s0 2ie aplicate la l%c
vizibil1 pe a$balaDul individual al p#%dusului accizabil1 #espectiv pe pac8et1 cutie %#i
sticl01 ast2el nct desc8ide#ea a$balaDului s0 dete#i%#eze $a#caDul.
.4/ !#%dusele accizabile $a#cate cu ti$b#e sau bande#%le dete#i%#ate %#i alt2el
dect s-a p#ev0zut la alin. .2/ i .*/ v%# 2i c%nside#ate ca ne$a#cate.
Norme metodologice:
116. (1) Dimensiunile marcajelor sunt prezentate n anexa nr. 54.
(2) Marcajele sunt hrtii de valoare cu regim special i se tipresc de ctre Compania
Naional <<mprimeria Naional>> - S.A.
(3) Timbrele pentru marcarea produselor din tutun prelucrat sunt inscripionate cu
urmtoarele elemente:
a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare i codul de marcare atribuit
acestuia;
b) denumirea generic a produsului, respectiv: igarete, igri, igri de foi, tutun de fumat;
c) seria i numrul care identific n mod unic timbrul.
(4) Banderolele pentru marcarea buturilor fermentate linitite, altele dect bere i vinuri,
a produselor intermediare i a alcoolului etilic vor avea inscripionate urmtoarele elemente:
(modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare i codul de marcare atribuit
acestuia;
b) denumirea generic a produsului, respectiv: alcool, buturi slab alcoolizate - dup caz,
buturi spirtoase, uic, rachiuri din fructe, produse intermediare, buturi fermentate linitite;
c) seria i numrul care identific n mod unic banderola;
d) cantitatea nominal exprimat n litri de produs coninut;
e) concentraia alcoolic.
110
(5) nscripionarea pe marcaje a elementelor prevzute la alin. (3) i (4) se poate face
codificat, modalitatea de citire a codului fiind pus la dispoziia organelor n drept de ctre
Compania Naional <<mprimeria Naional>> - S.A., la solicitarea acestora.
(6) Banderolele se aplic pe sistemul de nchidere a buteliilor, cutiilor de tetra pak/tetra
brik, astfel nct prin deschiderea acestora s se asigure distrugerea banderolelor. Sunt
supuse marcrii prin banderole inclusiv ambalajele individuale ce depesc capacitatea de
1 litru, dar nu mai mult de 3 litri.
(7) n accepia prezentelor norme metodologice, comercializarea alcoolului etilic i a
buturilor alcoolice de natura celor supuse marcrii, n butelii sau n cutii ce depesc
capacitatea de 3 litri, se consider comercializare n vrac.
(8) n cazul tutunului prelucrat, altele dect igaretele, ambalajele individuale pe care sunt
aplicate timbrele sunt pachete din carton sau celofanate ori cutii din diferite materiale -
carton, lemn, plastic, metal -, n care sunt prezentate pentru vnzare aceste produse,
respectiv igri, igri de foi, tutun fin tiat destinat rulrii n igarete.
(9) n situaia n care dimensiunile marcajelor nu permit includerea n ntregime a
denumirilor operatorilor economici cu drept de marcare, se vor inscripiona prescurtrile sau
iniialele stabilite de fiecare operator economic, de comun acord cu Compania Naional
<<mprimeria Naional>> - S.A.
(10) Fiecrui operator economic cu drept de marcare i se atribuie un cod de marcare de
13 caractere. n cazul antrepozitarilor autorizai i al destinatarilor nregistrai, codul de
marcare este codul de acciz. n cazul importatorilor autorizai, codul de marcare este
format din dou caractere alfanumerice aferente codului de ar, conform standardului SO
3166, din care se face importul, urmate de codul de identificare fiscal format din 11
caractere alfanumerice. Atunci cnd codul de identificare fiscal nu conine 11 caractere
alfanumerice, acesta va fi precedat de cifra <<0>>, astfel nct numrul total de caractere s
fie de 11. Codul de marcare se va regsi inscripionat pe marcajele tiprite ce vor fi aplicate
pe produsele destinate comercializrii pe teritoriul Romniei.
(11) n cazul importatorilor autorizai care nu au contracte ncheiate direct cu productorul
extern, ci cu un reprezentant al acestuia, marcajele vor fi expediate productorului extern,
iar codul atribuit va conine indicativul rii din care se face efectiv importul.
)%t04 !ct.12.din >.<. n#.1-20:2006 p#evede4
,Operatorii economici care au dreptul de marcare a buturilor alcoolice care la data de 1
ianuarie 2010 dein stocuri de banderole pe care este inscripionat indicele de aplicare a
acestora, respectiv n form de <<U>> sau <<L>>, pot utiliza banderolele pn la epuizarea
stocurilor, dar nu mai trziu de data de 30 iunie 2010 inclusiv.
A+T. 20-@-4 'libe#a#ea $a#caDel%#
.1/ Aut%#itatea c%$petent0 ap#%b0 elibe#a#ea $a#caDel%#1 p%t#ivit p#%cedu#ii
p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice.
.2/ 'libe#a#ea $a#caDel%# se 2ace c0t#e4
a/ ant#ep%zita#ii aut%#iza7i pent#u p#%dusele accizabile p#ev0zute la a#t. 20-@-1B
b/ destinata#ii n#e3ist#a7i ca#e ac8izi7i%neaz0 p#%dusele accizabile p#ev0zute la a#t.
20-@-1B
c/ expedit%#ul n#e3ist#at sau i$p%#tat%#ul aut%#izat ca#e i$p%#t0 p#%dusele accizabile
p#ev0zute la a#t. 20-@-1. Aut%#iza7ia de i$p%#tat%# se ac%#d0 de c0t#e aut%#itatea c%$petent01
n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice. (n vigoare pn la 04.09.2011)
c/ i$p%#tat%#ul aut%#izat ca#e i$p%#t0 p#%dusele accizabile p#ev0zute la a#t. 20-@-1.
Aut%#iza7ia de i$p%#tat%# se ac%#d0 de c0t#e aut%#itatea c%$petent01 n c%ndi7iile
p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice. .$%di2icat de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu
05.06.2011/
.*/ &%licita#ea $a#caDel%# se 2ace p#in depune#ea unei ce#e#i la aut%#itatea
c%$petent0 n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice.
.4/ 'libe#a#ea $a#caDel%# se 2ace de c0t#e unitatea specializat0 pent#u tip0#i#ea
111
acest%#a1 dese$nat0 de aut%#itatea c%$petent01 p%t#ivit p#evede#il%# din n%#$ele
$et%d%l%3ice.
.5/ %nt#aval%a#ea $a#caDel%# se asi3u#0 de la bu3etul de stat1 din val%a#ea
accizel%# a2e#ente p#%dusel%# accizabile supuse $a#c0#ii1 c%n2%#$ p#evede#il%# din
n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
117.
117.1. (1) Persoana care intenioneaz s obin autorizaie de importator depune la
autoritatea vamal teritorial o cerere conform modelului prezentat n anexa nr. 55, nsoit
de urmtoarele documente:
a) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerului, din care s rezulte
capitalul social, asociaii, obiectul de activitate, administratorii, punctele de lucru n care
urmeaz s i desfoare activitatea, precum i o copie de pe certificatul de nmatriculare
sau certificatul de nregistrare, dup caz;
b) cazierele judiciare ale administratorilor, eliberate de instituiile abilitate din Romnia;
c) contractele ncheiate direct ntre importator i productorul extern sau reprezentantul
acestuia. n cazul n care contractul este ncheiat cu un reprezentant al productorului
extern, se va prezenta o declaraie a productorului extern care s ateste relaia
contractual dintre acesta i furnizorul extern al deintorului de autorizaie de importator;
d) declaraie privind forma de constituire a garaniei;
e) certificatul de atestare fiscal;
f) cazierul fiscal.
(2) n termen de 15 zile de la data depunerii cererii conform prevederilor alin. (1),
autoritatea vamal teritorial va nainta documentaia autoritii fiscale centrale - direcia de
specialitate care asigur secretariatul Comisiei, nsoit de un referat al acelei autoriti
vamale teritoriale asupra oportunitii emiterii acestei autorizaii.
(3) Autoritatea competent elibereaz autorizaia de importator autorizat numai dac sunt
ndeplinite urmtoarele condiii: (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
a) au fost prezentate documentele prevzute la alin. (1);
b) n cazul unei persoane fizice care urmeaz s i desfoare activitatea ca importator
autorizat, aceasta s nu fi fost condamnat n mod definitiv pentru infraciunea de abuz de
ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare ori luare de
mit n Romnia sau n oricare dintre statele strine n care aceasta a avut
domiciliul/rezidena n ultimii 5 ani, s nu fi fost condamnat pentru o infraciune dintre cele
reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificrile ulterioare, de Legea nr. 82/1991,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c) n cazul unei persoane juridice care urmeaz s i desfoare activitatea ca importator
autorizat, administratorii acestor persoane juridice s nu fi fost condamnai n mod definitiv
pentru infraciunea de abuz de ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie
mincinoas, dare ori luare de mit n Romnia sau n oricare dintre statele strine n care
aceasta a avut domiciliul/rezidena n ultimii 5 ani, s nu fi fost condamnat pentru o
infraciune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificrile ulterioare, de Legea nr.
82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) solicitantul nu nregistreaz obligaii fiscale restante la bugetul general consolidat , de
natura celor administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal.
(4) Autorizaia de importator se elibereaz de Comisie n termen de 60 de zile de la data
depunerii documentaiei complete.
(5) Orice importator autorizat are obligaia de a constitui o garanie corespunztoare unei
cote de 6% din accizele estimate aferente produselor ce urmeaz a fi importate pe parcursul
112
unui an.
(6) Autorizaia este valabil ncepnd cu data de 1 a lunii urmtoare celei n care
importatorul autorizat face dovada constituirii garaniei n cuantumul i n forma aprobate de
Comisie potrivit pct. 108.
(6^1) Nivelul garaniei se analizeaz anual de ctre autoritatea vamal teritorial, n
vederea actualizrii n funcie de cantitile de produse accizabile achiziionate n anul
precedent.
(6^2) Cuantumul garaniei stabilite prin actualizare se va comunica importatorului
autorizat prin decizie emis de autoritatea vamal teritorial, care va face parte integrant
din autorizaia de importator autorizat. O copie a deciziei se transmite i Comisiei. Termenul
de constituire a garaniei astfel stabilite va fi de cel mult 30 de zile de la data comunicrii.
(6^3) Garania poate fi executat atunci cnd se constat c importatorul autorizat
nregistreaz orice alte obligaii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura
celor administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, cu mai mult de 30 de zile
fa de termenul legal de plat. Executarea garaniei atrage suspendarea autorizaiei pn
la momentul rentregirii acesteia. Procedura prin care se execut garania i cea de
suspendare a autorizaiei se stabilesc prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal.
(alineatele (6^1) - (6^3) au fost introduse de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(7) n situaia n care intervin modificri fa de datele iniiale n baza crora a fost emis
autorizaia, importatorul autorizat are obligaia de a le notifica la secretariatul Comisiei, n
vederea modificrii autorizaiei, dac este cazul, dup cum urmeaz:
a) dac se modific datele de identificare ale importatorului autorizat, n termen de 30 de
zile de la data nregistrrii modificrii, nsoit de actul adiional/hotrrea asociailor,
certificatul de nscriere de meniuni la oficiul registrului comerului i, dup caz, cazierele
judiciare ale administratorilor i certificatul de nregistrare la oficiul registrului comerului;
b) n situaia n care modificrile care intervin se refer la tipul produselor accizabile, cu
cel puin 60 de zile nainte de realizarea importului.
(8) Autorizaia de importator autorizat poate fi revocat n urmtoarele situaii: (completat
de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
a) atunci cnd titularul acesteia nu respect una din cerinele prevzute la alin. (7);
b) atunci cnd titularul acesteia nregistreaz obligaii fiscale restante la bugetul general
consolidat, de natura celor administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, mai
vechi de 30 de zile fa de termenul legal de plat;
c) n cazul unui importator autorizat, persoan fizic, atunci cnd aceasta a fost
condamnat printr-o hotrre judectoreasc definitiv, n Romnia sau ntr-un stat strin,
pentru infraciunea de abuz de ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie
mincinoas, dare sau luare de mit ori o infraciune dintre cele reglementate de Codul fiscal,
de Legea nr. 86/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu
modificrile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) n cazul unui importator autorizat, persoan juridic, atunci cnd oricare dintre
administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotrre judectoreasc
definitiv, n Romnia sau ntr-un stat strin, pentru infraciunea de abuz de ncredere, fals,
uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit ori o
infraciune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificrile ulterioare, de Legea nr.
82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(9) Decizia de revocare se comunic importatorului autorizat i produce efecte de la data
la care a fost adus la cunotina acestuia.
(10) n cazuri excepionale cnd interesele legitime ale importatorului autorizat impun
aceasta, Comisia poate decala termenul de intrare n vigoare a deciziei de revocare la o
dat ulterioar.
113
(11) mportatorul autorizat nemulumit poate contesta decizia de revocare a autorizaiei,
potrivit legislaiei n vigoare.
(12) Contestarea deciziei de revocare a autorizaiei de importator autorizat nu suspend
efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluionrii contestaiei n procedur
administrativ. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(13) n cazul n care importatorul autorizat dorete s renune la autorizaie, acesta are
obligaia s notifice acest fapt Comisiei cu cel puin 60 de zile nainte de data de la care
renunarea la autorizaie produce efecte.
(14) Modificarea autorizaiilor de importator autorizat ca urmare a schimbrii sediului
social, denumirii sau a formei de organizare nu intr sub incidena alin. (6) i este valabil
de la data emiterii autorizaiei modificate.
(15) Procedura de autorizare a importatorului autorizat nu intr sub incidena prevederilor
legale privind procedura aprobrii tacite.
(16) n cazul pierderii autorizaiei de importator autorizat, titularul autorizaiei va anuna
pierderea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a -a.
(17) n baza documentului care atest c anunul referitor la pierdere a fost naintat spre
publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a -a, autoritatea emitent a autorizaiei
va elibera la cerere un duplicat al acesteia.
117.2. (1) Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul autorizat, destinatarul
nregistrat i importatorul autorizat depun nota de comand la autoritile vamale teritoriale.
(2) Modelul notei de comand este prevzut n anexa nr. 56.
(3) n cazul antrepozitarului autorizat, al destinatarului nregistrat i al importatorului
autorizat, fiecare not de comand se aprob - total sau parial - de ctre autoritatea vamal
teritorial, n funcie de:
a) datele din situaia lunar privind evidena achiziionrii, utilizrii i returnrii marcajelor,
prezentat de solicitant la autoritatea vamal competent, cu aprobarea notelor de
comand de marcaje, potrivit alin. (9);
b) livrrile de produse accizabile marcate, efectuate n ultimele 6 luni fa de data
solicitrii unei noi note de comand.
(4) n situaia n care n decursul unei luni se solicit o cantitate de marcaje mai mare
dect media lunar a livrrilor din ultimele 6 luni, se va depune un memoriu justificativ n
care vor fi explicate motivele care au generat necesitile suplimentare.
(5) Notele de comand se ntocmesc de ctre solicitant n 3 exemplare.
(6) Notele de comand se aprob n termen de 7 zile lucrtoare de la data nregistrrii la
autoritatea vamal teritorial. Dup aprobare, cele 3 exemplare ale notelor de comand au
urmtoarele destinaii: primul exemplar se pstreaz de ctre solicitant, al doilea exemplar
se transmite Companiei Naionale <<mprimeria Naional>> - S.A. i al treilea exemplar se
pstreaz de ctre autoritatea vamal teritorial care aprob notele de comand.
(7) Operatorii economici cu drept de marcare au obligaia utilizrii marcajelor aprobate
prin notele de comand n termen de 6 luni consecutive de la eliberarea acestora de ctre
Compania Naional <<mprimeria Naional>> - S.A. Dup expirarea acestui termen,
marcajele neutilizate vor fi restituite Companiei Naionale <<mprimeria Naional>> - S.A.,
n vederea distrugerii, operaiune care se va desfura sub supraveghere fiscal, pe
cheltuiala operatorului economic cu drept de marcare.
(8) n sensul prevederilor alin. (7), prin utilizarea marcajelor se nelege aplicarea efectiv
a acestora pe ambalajul produsului accizabil. n cazul produselor accizabile marcate
provenite din achiziii intracomunitare sau din import, dovada marcajelor utilizate este
reprezentat de o scrisoare de confirmare din partea productorului transmis operatorului
economic cu drept de marcare, care va fi anexat semestrial la situaia privind evidena
marcajelor achiziionate, utilizate i returnate, fr ca termenul de restituire a marcajelor
neutilizate s depeasc 12 luni consecutive.
(9) Antrepozitarii autorizai, destinatarii nregistrai i importatorii autorizai de produse
supuse marcrii sunt obligai s prezinte lunar, pn la data de 15 inclusiv a fiecrei luni,
autoritii vamale teritoriale situaia privind marcajele utilizate n luna anterioar celei n care
114
se face raportarea, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 57. n cazul banderolelor,
aceast situaie se va ntocmi pe fiecare tip de banderol, potrivit dimensiunilor i
caracteristicilor inscripionate pe acestea.
(10) Procentul maxim admis de marcaje distruse n procesul de marcare i care nu pot fi
recuperate pentru a fi evideniate este de 0,5% din numrul marcajelor utilizate.
(11) Pentru cantitatea de marcaje distruse n procesul de marcare peste limita maxim
admis prevzut la alin. (10) se datoreaz accizele aferente cantitilor de produse care ar
fi putut fi marcate.
(12) n situaia prevzut la alin. (11), acciza devine exigibil n ultima zi a lunii n care s-a
nregistrat distrugerea, iar termenul de plat al acesteia este pn la data de 25 inclusiv a
lunii imediat urmtoare.
(13) Antrepozitarii autorizai, destinatarii nregistrai i importatorii autorizai de produse
supuse marcrii vor ine o eviden distinct a marcajelor distruse, precum i a celor
deteriorate, conform modelului prevzut n anexa nr. 58.
(14) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfritul fiecrei zile pe un formular special,
destinat pentru aceasta, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 59.
(15) Semestrial, pn la data de 15 inclusiv a lunii urmtoare semestrului, marcajele
deteriorate, prevzute n anexa nr. 59, vor fi distruse de ctre antrepozitarul autorizat,
destinatarul nregistrat sau importatorul autorizat, pe cheltuiala acestora, n condiiile
prevzute de legislaia n domeniu, obligatoriu sub supraveghere fiscal.
(16) n cazul marcajelor pierdute sau sustrase, antrepozitarii autorizai, destinatarii
nregistrai i importatorii autorizai au obligaia ca, n termen de 15 zile de la nregistrarea
declaraiei, procesului-verbal de constatare sau a sesizrii scrise a persoanei care a
constatat dispariia marcajelor, s anune autoritatea vamal teritorial n vederea stabilirii
obligaiei de plat privind accizele.
(17) n situaia depirii termenului prevzut la alin. (16), acciza devine exigibil n ziua
imediat urmtoare depirii termenului i se va plti n 3 zile lucrtoare de la data depirii
termenului respectiv.
(18) n cadrul antrepozitului de producie este permis operaiunea de distrugere a
marcajelor achiziionate de clieni prin autoritile competente din rile lor de reziden,
atunci cnd se impune aceast operaiune i dac este admis de acele autoriti. Cu cel
mult 7 zile nainte de desfurarea operaiunii de distrugere a marcajelor, antrepozitul fiscal
va ntiina autoritatea vamal teritorial n vederea desemnrii de ctre aceast autoritate a
unui reprezentant care s asigure supravegherea fiscal i semnarea procesului-verbal
ntocmit dup ncheierea operaiunii respective.
(19) Marcajele expediate unui antrepozit fiscal de producie din alt stat membru pot fi
supuse operaiunii de distrugere n cadrul acestor antrepozite, atunci cnd se impune
aceast operaiune i n condiiile stabilite de autoritile competente din statul membru
respectiv. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(20) n situaia prevzut la alin. (19), dovada marcajelor distruse este reprezentat de o
scrisoare de confirmare din partea productorului transmis operatorului economic cu drept
de marcare din Romnia i care poart viza autoritii competente din statul membru n care
a avut loc operaiunea de distrugere. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
117.3. (1) Dup aprobarea notelor de comand de marcaje de ctre autoritatea vamal
teritorial, exemplarul 2 al notei de comand se va transmite de ctre operatorul economic
cu drept de marcare ctre Compania Naional <<mprimeria Naional>> - S.A. i va fi
nsoit de dovada achitrii contravalorii marcajelor comandate n contul acestei companii.
(2) Eliberarea marcajelor se face de ctre Compania Naional <<mprimeria Naional>>
- S.A.
(3) Marcajele se realizeaz de ctre Compania Naional <<mprimeria Naional>> -
S.A. prin emisiuni identificate printr-un cod i o serie de emisiune aprobate de ctre direcia
specializat cu atribuii de control din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
(4) Termenul de executare a comenzilor de ctre Compania Naional <<mprimeria
115
Naional>> - S.A. este de 15 zile lucrtoare de la data primirii i nregistrrii notelor de
comand aprobate de autoritatea vamal teritorial.
(5) Pn la eliberarea marcajelor ctre beneficiari, acestea se depoziteaz la Compania
Naional <<mprimeria Naional>> - S.A. n condiii de deplin securitate.
(6) Contravaloarea marcajelor se asigur de la bugetul de stat, din valoarea accizelor
aferente produselor accizabile supuse marcrii, astfel:
a) antrepozitarii autorizai, lunar, din suma ce urmeaz a se vira bugetului de stat cu titlu
de accize, determinat potrivit prevederilor pct. 71 alin. (5), vor deduce numai
contravaloarea marcajelor aferente cantitilor de produse efectiv eliberate pentru consum.
Contravaloarea marcajelor ce urmeaz a se deduce din accize se determin pe baza
preurilor fr TVA;
b) destinatarul nregistrat, din suma ce urmeaz a se vira bugetului de stat cu titlu de
accize, determinat potrivit prevederilor pct. 71 alin. (5), va deduce numai contravaloarea
marcajelor aferente cantitilor de produse efectiv marcate. Contravaloarea marcajelor ce
urmeaz a se deduce din accize se determin pe baza preurilor fr TVA;
c) importatorul autorizat, cu ocazia fiecrei operaiuni de import de produse marcate, din
suma ce urmeaz a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinat potrivit
prevederilor pct. 71 alin. (5), va deduce numai contravaloarea marcajelor aferente
cantitilor de produse efectiv importate. Contravaloarea marcajelor ce urmeaz a se
deduce din accize se determin pe baza preurilor fr TVA.
&'(IU)'A a 15-a Alte %bli3a7ii pent#u %pe#at%#ii ec%n%$ici cu p#%duse accizabile
A+T. 20-@-5 %n2isca#ea tutunului p#eluc#at
.1/ !#in de#%3a#e de la p#evede#ile le3ale n $ate#ie ca#e #e3le$enteaz0 $%dul i
c%ndi7iile de val%#i2ica#e a bunu#il%# le3al c%n2iscate sau int#ate1 p%t#ivit le3ii1 n
p#%p#ietatea p#ivat0 a statului1 tutunu#ile p#eluc#ate c%n2iscate %#i int#ate1 p%t#ivit
le3ii1 n p#%p#ietatea p#ivat0 a statului se p#edau de c0t#e %#3anul ca#e a dispus
c%n2isca#ea1 pent#u dist#u3e#e1 ant#ep%zita#il%# aut%#iza7i pent#u tutun p#eluc#at1
destinata#il%# n#e3ist#a7i1 expedit%#il%# n#e3ist#a7i sau i$p%#tat%#il%# aut%#iza7i de
ast2el de p#%duse1 dup0 cu$ u#$eaz04
a/ s%#ti$entele ca#e se #e30sesc n n%$enclat%#ul de p#%duse al ant#ep%zita#il%#
aut%#iza7i1 al destinata#il%# n#e3ist#a7i1 al expedit%#il%# n#e3ist#a7i sau al
i$p%#tat%#il%# aut%#iza7i se p#edau n t%talitate acest%#aB
b/ s%#ti$entele ca#e nu se #e30sesc n n%$enclat%a#ele p#ev0zute la lit. a/ se
p#edau n cust%die de c0t#e %#3anele ca#e au p#%cedat la c%n2isca#e ant#ep%zita#il%#
aut%#iza7i pent#u p#%duc7ia i dep%zita#ea de tutun p#eluc#at1 inclusiv pe#s%anel%#
a2iliate acest%#a1 a c0#%# c%t0 de pia70 #ep#ezint0 peste 5K.
.2/ +epa#tiza#ea 2iec0#ui l%t de tutun p#eluc#at c%n2iscat1 p#elua#ea tutunului
p#eluc#at de c0t#e ant#ep%zita#ii aut%#iza7i1 destinata#ii n#e3ist#a7i1 expedit%#ii
n#e3ist#a7i i i$p%#tat%#ii aut%#iza7i1 p#ecu$ i p#%cedu#a de dist#u3e#e se e2ectueaz0
c%n2%#$ p#evede#il%# din n%#$ele $et%d%l%3ice.
.*/ =ieca#e ant#ep%zita# aut%#izat1 destinata# n#e3ist#at1 expedit%# n#e3ist#at i
i$p%#tat%# aut%#izat a#e %bli3a7ia s0 asi3u#e pe c8eltuiala p#%p#ie p#elua#ea n
cust%die1 t#ansp%#tul i dep%zita#ea cantit07il%# de p#%duse din l%tul c%n2iscat ca#e i-a
2%st #epa#tizat.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
118. (1) Repartizarea fiecrui lot de produse de tutun prelucrat confiscat - altele dect
cele din nomenclatoarele operatorilor economici cu drept de marcare -, ctre antrepozitarii
autorizai se face proporional cu cota de pia deinut.
(2) Trimestrial, situaia privind cotele de pia se comunic de direcia cu atribuii n
elaborarea legislaiei n domeniul accizelor din cadrul autoritii fiscale centrale ctre direcia
de specialitate care asigur secretariatul Comisiei, autoritatea vamal central, direciile cu
atribuii de control din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i a
116
Ministerului Administraiei i nternelor.
(3) Dup repartizarea cantitilor de produse de tutun prelucrat prevzut la alin. (1),
organele care au procedat la confiscare vor ntiina antrepozitarii autorizai despre
cantitile ce urmeaz a fi preluate de ctre acetia. Aceast ntiinare va cuprinde
informaii cu privire la: denumirea produsului de tutun prelucrat, cantitatea, data i locul
confiscrii, precum i locul de unde se vor prelua produsele.
(4) n toate situaiile prevzute la art. 206^65 alin. (1) din Codul fiscal, predarea
cantitilor de produse din tutun prelucrat confiscate se face pe baza unui proces-verbal de
predare-primire, ce va fi semnat att de reprezentanii organului care a procedat la
confiscarea produselor, ct i de reprezentanii operatorilor economici cu drept de marcare,
care le preiau.
(4^1) Produsele din tutun prelucrat se predau ambalate n colete/saci sigilai cu sigiliile
organului de control care a efectuat confiscarea, fiecare colet/sac fiind nsoit de o list de
inventar care s cuprind tipul produsului, sortimentul i cantitatea exprimat n unitatea de
msur prevzut n anexa nr. 1 la titlul V din Codul fiscal. (introdus de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(4^2) Listele de inventar se nregistreaz n evidenele organului de control care a
efectuat confiscarea i se menioneaz n cuprinsul procesului-verbal de predare-primire.
(introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(5) Distrugerea produselor din tutun prelucrat se efectueaz prin metode specifice, care
s asigure denaturarea acestora, dincolo de orice posibilitate de reconstituire, sortare, pliere
sau orice alt modalitate de recuperare a materiilor prime ce intr n componena acestor
produse. Distrugerea va avea loc, n baza aprobrii date de autoritatea vamal central, la
cererea operatorului economic cu drept de marcare, n termen de maximum 30 de zile de la
data primirii aprobrii i n prezena unei comisii de distrugere constituite special n acest
scop. Din aceast comisie vor face parte un reprezentant al organelor de poliie i un
reprezentant desemnat de autoritatea vamal central. (completat de HG nr.50/25.01.2012,
n vigoare cu 31.01.2012)
(5^1) n situaia n care, cu ocazia efecturii distrugerii, se constat existena unor sigilii
deteriorate/rupte, precum i la solicitarea oricrui membru al comisiei de distrugere, comisia
poate proceda la efectuarea unui control prin sondaj ori la efectuarea controlului total al
coninutului coletelor/sacilor. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(6) Nepreluarea cantitilor de produse din tutun prelucrat de ctre operatorii economici
cu drept de marcare potrivit prevederilor alin. (3), n termen de 30 de zile de la data
ntiinrii, atrage suspendarea autorizaiei care asigur dreptul de marcare pn la
ncadrarea n prevederile legale.
A+T. 20-@-- %nt#%lul
.1/ T%7i %pe#at%#ii ec%n%$ici cu p#%duse accizabile sunt %bli3a7i s0 accepte %#ice
c%nt#%l ce pe#$ite aut%#it07ii c%$petente p#ev0zute n n%#$ele $et%d%l%3ice s0 se
asi3u#e de c%#ectitudinea %pe#a7iunil%# cu p#%duse accizabile.
.2/ Aut%#it07ile c%$petente v%# lua $0su#i de sup#ave38e#e 2iscal0 i c%nt#%l pent#u
asi3u#a#ea des20u#0#ii activit07ii aut%#izate n c%ndi7iile le3ii. ;%dalit07ile i
p#%cedu#ile pent#u #ealiza#ea sup#ave38e#ii 2iscale a p#%duc7iei1 dep%zit0#ii1 ci#cula7iei
i i$p%#tului p#%dusel%# supuse accizel%# a#$%nizate v%# 2i stabilite p#in %#din
11
al
p#eedintelui A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0.
A+T. 20-@-, Cnt#zie#i la plata accizel%#
Cnt#zie#ea la plata accizel%# cu $ai $ult de 5 zile de la te#$enul le3al at#a3e
suspenda#ea aut%#iza7iei de7inute de %pe#at%#ul ec%n%$ic pl0tit%# de accize pn0 la
plata su$el%# #estante.
11
Vezi OPANAF nr.207/2012
117
)%#$e $et%d%l%3ice 4
119. (1) Autoritatea fiscal teritorial are obligaia de a comunica autoritii vamale
teritoriale n fiecare lun pn la data de 5 inclusiv situaia cu privire la operatorii economici
pltitori de accize care nregistreaz ntrzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile de la
termenul legal.
(2) Msura suspendrii autorizaiei deinute de operatorul economic pltitor de accize se
va dispune de ctre autoritatea vamal teritorial.
A+T. 20-@-? !#%cedu#a de i$p%#t pent#u p#%duse ene#3etice
'2ectua#ea 2%#$alit07il%# va$ale de i$p%#t a2e#ente benzinel%# i $%t%#inel%# se
2ace p#in bi#%u#ile va$ale la 2#%ntie#0 stabilite p#in %#din al p#eedintelui A3en7iei
)a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0.
A+T. 20-@-6 %ndi7ii de dist#ibu7ie i c%$e#cializa#e
.1/ %$e#cializa#ea pe pia7a na7i%nal0 a alc%%lului sanita# n v#ac este inte#zis0.
.1@1/ %$e#cializa#ea n v#ac i utiliza#ea ca $ate#ie p#i$0 a alc%%lului etilic cu
c%ncent#a7ia alc%%lic0 sub 6-100K n v%lu$1 pent#u 2ab#ica#ea b0utu#il%# alc%%lice1
este inte#zis0. .int#%dus de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
.2/ "pe#at%#ii ec%n%$ici ca#e d%#esc s0 dist#ibuie i s0 c%$e#cializeze an3#%
b0utu#i alc%%lice i tutun p#eluc#at sunt %bli3a7i s0 se n#e3ist#eze la aut%#itatea
c%$petent0 p#ev0zut0 n n%#$ele $et%d%l%3ice i s0 ndeplineasc0 u#$0t%a#ele
c%ndi7ii4
a/ s0 de7in0 spa7ii de dep%zita#e c%#espunz0t%a#e1 n p#%p#ietate1 cu c8i#ie1 c%nt#act
de c%$%dat sau cu %#ice titlu le3alB
b/ s0 aib0 nsc#ise n %biectul de activitate p%t#ivit lasi2ic0#ii activit07il%# din
ec%n%$ia na7i%nal0 - A')1 ap#%bat0 p#in >%t0##ea <uve#nului n#. -5-:166,1 cu
$%di2ic0#ile ulte#i%a#e1 activitatea de c%$e#cializa#e i dist#ibu7ie an3#% a b0utu#il%#
alc%%lice sau activitatea de c%$e#cializa#e i dist#ibu7ie an3#% a p#%dusel%# din tutunB
c/ s0 se d%teze cu $iDl%acele necesa#e depist0#ii $a#caDel%# 2alse sau c%nt#a20cute1
n cazul c%$e#cializ0#ii de p#%duse supuse $a#c0#ii p%t#ivit p#ezentului capit%l.
.*/ E0utu#ile alc%%lice liv#ate de %pe#at%#ii ec%n%$ici p#%duc0t%#i c0t#e %pe#at%#ii
ec%n%$ici dist#ibuit%#i sau c%$e#cian7i an3#% v%# 2i ns%7ite i de % c%pie a
ce#ti2icatului de $a#c0 al p#%duc0t%#ului1 din ca#e s0 #ezulte c0 $a#ca i apa#7ine.
.4/ "pe#at%#ii ec%n%$ici ca#e inten7i%neaz0 s0 c%$e#cializeze n siste$ an3#%
p#%duse ene#3etice - benzine1 $%t%#ine1 pet#%l la$pant i 3az pet#%lie# lic8e2iat - sunt
%bli3a7i s0 se n#e3ist#eze la aut%#itatea c%$petent0 c%n2%#$ p#%cedu#ii i cu
ndeplini#ea c%ndi7iil%# stabilite p#in %#din
12
al p#eedintelui A3en7iei )a7i%nale de
Ad$inist#a#e =iscal0.
.5/ )u int#0 sub inciden7a alin. .2/ i .4/ ant#ep%zita#ii aut%#iza7i pent#u l%cu#ile
aut%#izate ca ant#ep%zite 2iscale i %pe#at%#ii n#e3ist#a7i:destinata#ii n#e3ist#a7i.
.-/ "pe#at%#ii ec%n%$ici ca#e inten7i%neaz0 s0 c%$e#cializeze n siste$ en detail
p#%duse ene#3etice - benzine1 $%t%#ine1 pet#%l la$pant i 3az pet#%lie# lic8e2iat - sunt
%bli3a7i s0 se n#e3ist#eze la aut%#itatea c%$petent01 c%n2%#$ p#%cedu#ii i cu
ndeplini#ea c%ndi7iil%# ce v%# 2i stabilite p#in %#din
1*
al p#eedintelui A3en7iei
)a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0. .$%di2icat de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu
05.06.2011/
.,/ Aes20u#a#ea activit07ii de c%$e#cializa#e de c0t#e %pe#at%#ii ec%n%$ici p#ev0zu7i la alin. .4/ i .-/1
ca#e nu #espect0 %bli3a7iile $en7i%nate la alin. .4/ i .-/1 c%nstituie c%nt#aven7ie i se sanc7i%neaz0
p%t#ivit p#evede#il%# %dului de p#%cedu#0 2iscal0. .ab#%3at de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu
01.01.2012/
.?/ "pe#at%#ii ec%n%$ici dist#ibuit%#i i c%$e#cian7ii an3#% sau en detail de b0utu#i
alc%%lice1 tutun p#eluc#at i p#%duse ene#3etice #0spund pent#u p#%venien7a nele3al0
a p#%dusel%# de7inute.
12
Vezi OPANAF nr.2491/2010
13
Vezi OPANAF nr.2491/2010
118
.6/ T%ate #eziduu#ile de p#%duse ene#3etice #ezultate din expl%ata#e1 n alte l%ca7ii
dect ant#ep%zitele 2iscale1 p%t 2i cedate sau vndute pent#u p#eluc#a#e n vede#ea
%b7ine#ii de p#%duse accizabile nu$ai c0t#e un ant#ep%zit 2iscal de p#%duc7ie %#i p%t 2i
supuse %pe#a7iil%# de ec%l%3iza#e1 n c%ndi7iile p#ev0zute de n%#$ele $et%d%l%3ice.
.10/ Cn cazul c%$e#cializ0#ii i t#ansp%#tului de tutun b#ut i tutun pa#7ial p#eluc#at1
t#ebuie ndeplinite u#$0t%a#ele ce#in7e4
a/ %pe#at%#ii ec%n%$ici ca#e d%#esc s0 c%$e#cializeze tutun b#ut sau tutun pa#7ial
p#eluc#at p#%venit din %pe#a7iuni p#%p#ii de i$p%#t1 din ac8izi7ii int#ac%$unita#e
p#%p#ii sau din p#%duc7ia inte#n0 p#%p#ie p%t des20u#a aceast0 activitate nu$ai n
baza unei aut%#iza7ii elibe#ate n acest sc%p de c0t#e aut%#itatea c%$petent0B
b/ tutunul b#ut sau tutunul pa#7ial p#eluc#at p%ate 2i c%$e#cializat c0t#e un %pe#at%#
ec%n%$ic din +%$nia nu$ai dac0 este ant#ep%zita# aut%#izat pent#u p#%duc7ia de
tutun p#eluc#at1 deplasa#ea tutunului e2ectundu-se di#ect c0t#e ant#ep%zitul 2iscal al
acestuiaB
c/ %#ice deplasa#e de tutun b#ut sau de tutun pa#7ial p#eluc#at pe te#it%#iul
+%$niei1 #ealizat0 de %pe#at%#ii ec%n%$ici p#ev0zu7i la lit. a/1 t#ebuie s0 2ie ns%7it0
de un d%cu$ent c%$e#cial n ca#e va 2i nsc#is nu$0#ul aut%#iza7iei %pe#at%#ului
ec%n%$ic.
.11/ Atunci cnd nu se #espect0 una dint#e p#evede#ile alin. .10/1 inte#vine
exi3ibilitatea accizel%#1 su$a de plat0 2iind dete#$inat0 pe baza accizei dat%#ate
pent#u alte tutunu#i de 2u$at.
.12/ !#%cedu#a de elibe#a#e a aut%#iza7iei p#ev0zute la alin. .10/ lit. a/ se stabilete
p#in %#din al p#eedintelui A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0.
.1*/ 'ste inte#zis0 p#actica#ea1 cu excep7ia situa7iil%# p#ev0zute de le3e1 de c0t#e
p#%duc0t%#i1 i$p%#tat%#i1 %pe#at%#i ec%n%$ici ca#e #ealizeaz0 ac8izi7ii int#ac%$unita#e
sau de c0t#e pe#s%ane ca#e c%$e#cializeaz01 sub %#ice 2%#$01 de p#e7u#i de vnza#e
$ai $ici dect c%stu#ile %cazi%nate de p#%duce#ea1 i$p%#tul sau des2ace#ea
p#%dusel%# accizabile vndute1 la ca#e se adau30 acciza i taxa pe val%a#ea ad0u3at0.
.int#%dus de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 05.06.2011/
.14/ !#%dusele ene#3etice p#ev0zute la a#t. 20-@1- alin. .*/ lit. 3/ sau asi$ilate
acest%#a din punct de vede#e al nivelului accizel%# p%t 2i elibe#ate pent#u c%nsu$1
de7inute n a2a#a unui ant#ep%zit 2iscal1 t#ansp%#tate inclusiv n #e3i$ suspensiv de
accize1 utilizate1 %2e#ite sp#e vnza#e %#i vndute1 pe te#it%#iul +%$niei1 nu$ai dac0
sunt $a#cate i c%l%#ate p%t#ivit p#evede#il%# alin. .1-/ - .16/.
.15/ &unt exceptate de la p#evede#ile alin. .14/ p#%dusele ene#3etice p#ev0zute la
a#t. 20-@1- alin. .*/ lit. 3/ sau asi$ilate acest%#a din punct de vede#e al nivelului
accizel%#4
a/ destinate exp%#tului1 liv#0#il%# int#ac%$unita#e i cele ca#e t#anziteaz0 te#it%#iul
+%$niei1 cu #especta#ea $%dalit07il%# i p#%cedu#il%# de sup#ave38e#e 2iscal0
stabilite p#in %#din al p#eedintelui A3en7iei )a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0B
b/ liv#ate c0t#e sau de la Ad$inist#a7ia )a7i%nal0 a +eze#vel%# de &tat i !#%ble$e
&peciale.
.1-/ !ent#u $a#ca#ea p#%dusel%# ene#3etice p#ev0zute la a#t. 20-@1- alin. .*/ lit. 3/
sau asi$ilate acest%#a din punct de vede#e al nivelului accizel%# se utilizeaz0
$a#cat%#ul s%lvent Rell%S 124 - identi2icat n c%n2%#$itate cu indexul de cul%#i1
denu$it tiin7i2ic )-etil-)-T2-.1-iz%but%xi et%xi/ etilU-4-.2enilaz%/ anilin0.
.1,/ )ivelul de $a#ca#e este de , $3 V:- 10K de $a#cat%# pe lit#u de p#%dus
ene#3etic.
.1?/ !ent#u c%l%#a#ea p#%dusel%# ene#3etice p#ev0zute la a#t. 20-@1- alin. .*/ lit. 3/
sau asi$ilate acest%#a din punct de vede#e al nivelului accizel%# se utilizeaz0
c%l%#antul s%lvent blue *5 ec8ivalent.
.16/ )ivelul de c%l%#a#e este de 25 $3 V:- 10K de c%l%#ant pe lit#u de p#%dus
ene#3etic.
119
.20/ "pe#a7iunea de $a#ca#e i c%l%#a#e a p#%dusel%# ene#3etice p#ev0zute la a#t.
20-@1- alin. .*/ lit. 3/ sau asi$ilate acest%#a din punct de vede#e al nivelului accizel%#1
#ealizat0 n ant#ep%zite 2iscale se 2ace sub sup#ave38e#e 2iscal0.
.21/ "pe#at%#ii ec%n%$ici din +%$nia ca#e ac8izi7i%neaz0 $a#cat%#i i c%l%#an7i n
sc%pul p#ev0zut la alin. .14/ au %bli3a7ia 7ine#ii un%# eviden7e st#icte p#ivind cantit07ile
de ast2el de p#%duse utilizate.
.22/ Ant#ep%zita#ul aut%#izat din +%$nia a#e %bli3a7ia $a#c0#ii i c%l%#0#ii
p#%dusel%# ene#3etice p#ev0zute la a#t. 20-@1- alin. .*/ lit. 3/ sau asi$ilate acest%#a
din punct de vede#e al nivelului accizel%# #ealizate n ant#ep%zitul 2iscal pe ca#e l
de7ine. Cn cazul ac8izi7iil%# int#ac%$unita#e i al i$p%#tu#il%#1 #esp%nsabilitatea
$a#c0#ii i c%l%#0#ii la nivelu#ile p#ev0zute la alin. .1,/ i .16/1 p#ecu$ i a
%$%3eniz0#ii substan7el%# p#ev0zute la alin. .1-/ i .1?/ n $asa de p#%dus 2init #evine
pe#s%anei Du#idice ca#e des20%a#0 ast2el de %pe#a7iuni i ca#e p%ate 2i ant#ep%zita#ul
aut%#izat1 destinata#ul n#e3ist#at sau %pe#at%#ul ec%n%$ic1 dup0 caz.
.2*/ 'ste inte#zis01 cu excep7iile p#ev0zute de le3e1 elibe#a#ea pent#u c%nsu$1
de7ine#ea n a2a#a unui ant#ep%zit 2iscal1 t#ansp%#tul inclusiv n #e3i$ suspensiv de
accize1 utiliza#ea1 %2e#i#ea sp#e vnza#e sau vnza#ea1 pe te#it%#iul +%$niei1 a
p#%dusel%# ene#3etice p#ev0zute la a#t. 20-@1- alin. .*/ lit. 3/ sau asi$ilate acest%#a
din punct de vede#e al nivelului accizel%#1 ne$a#cate i nec%l%#ate sau $a#cate i
c%l%#ate nec%#espunz0t%# p%t#ivit p#ezentului titlu.
.24/ 'ste inte#zis0 $a#ca#ea i:sau c%l%#a#ea p#%dusel%# ene#3etice p#ev0zute la
a#t. 20-@1- alin. .*/ lit. 3/ sau asi$ilate acest%#a din punct de vede#e al nivelului
accizel%# cu alte substan7e dect cele p#ecizate la alin. .1-/ i .1?/.
.25/ 'ste inte#zis0 utiliza#ea de substan7e i p#%cedee ca#e au ca e2ect neut#aliza#ea
t%tal0 sau pa#7ial0 a c%l%#antului i:sau $a#cat%#ului p#ev0zu7i:p#ev0zut la alin. .1-/ i
.1?/.
.2-/ !ent#u p#%dusele ene#3etice p#ev0zute la a#t. 20-@1- alin. .*/ lit. 3/ sau
asi$ilate acest%#a din punct de vede#e al nivelului accizel%#1 elibe#ate pent#u c%nsu$1
de7inute n a2a#a unui ant#ep%zit 2iscal1 t#ansp%#tate inclusiv n #e3i$ suspensiv de
accize1 utilizate1 %2e#ite sp#e vnza#e sau vndute1 pe te#it%#iul +%$niei1 ne$a#cate
i nec%l%#ate1 sau $a#cate i c%l%#ate nec%#espunz0t%#1 p#ecu$ i n cazul
nendeplini#ii de c0t#e %pe#at%#ii ec%n%$ici a %bli3a7iil%# ce p#ivesc $%dalit07ile i
p#%cedu#ile de sup#ave38e#e 2iscal0 stabilite p#in "#dinul p#eedintelui A3en7iei
)a7i%nale de Ad$inist#a#e =iscal0 n#. 20,:2012 p#ivind ap#%ba#ea $%dalit07il%# i
p#%cedu#il%# pent#u #ealiza#ea sup#ave38e#ii 2iscale a p#%duc7iei1 dep%zit0#ii1
ci#cula7iei i i$p%#tului p#%dusel%# accizabile1 se dat%#eaz0 accize la nivelul p#ev0zut
pent#u $%t%#in0.
.alin..14/-.2-/ au 2%st int#%duse de "U< n#.24:0-.0-.20121 n vi3%a#e cu 01.0?.2012/
)%#$e $et%d%l%3ice 4
120.
120.1. (1) Operatorii economici care distribuie i comercializeaz n sistem angro buturi
alcoolice i tutun prelucrat sunt obligai s se nregistreze la autoritatea vamal teritorial
potrivit procedurii stabilite prin ordin
14
al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal.
(2) ntr sub incidena prevederilor art. 206^69 alin. (3) din Codul fiscal toate buturile
alcoolice, respectiv: bere, vinuri, buturi fermentate - altele dect bere i vinuri -, produse
intermediare, buturi alcoolice din grupa alcoolului etilic. Pentru buturile alcoolice realizate
de ctre operatorii economici productori care dein certificat de marc sau adeverin
eliberat de Oficiul de Stat pentru nvenii i Mrci, livrrile vor fi nsoite de o copie a
acestor documente.
(3) Pentru realizarea buturilor alcoolice sub licen, antrepozitarul autorizat are obligaia
de a notifica acest lucru autoritii vamale teritoriale i autoritii fiscale centrale - direcia de
specialitate care asigur secretariatul Comisiei. Activitatea desfurat fr aceast
14
Vezi OANAF nr.3138/2011, 3139/2011
120
notificare se consider a fi activitate n afara antrepozitului fiscal. Livrrile vor fi nsoite de
un document legal din care s rezulte dreptul productorului de a utiliza marca n cursul
duratei de protecie a mrcii. Documentul legal poate fi contract de licen, cesiune,
consimmnt scris din partea titularului mrcii sau declaraia productorului nregistrat n
Romnia din care s rezulte c acesta fabric sortimentele respective, concret nominalizate
n declaraie, n baza contractelor de licen. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare
cu 31.01.2012)
(4) Pentru vinurile realizate de operatorii economici productori, livrrile vor fi nsoite de o
copie a buletinului de analiz fizico-chimic i caracteristici organoleptice, eliberat de
laboratoare autorizate.
(4) -ersoanele care eliereaz pentru consum ere !i uturi fermentate, altele
dect ere !i vinuri, care nu se ncadreaz la art. 200 lit. d) !i e) din Codul fiscal,
treuie s de%in declara%ii7certificate de calitate emise de productor din care s
rezulte c ponderea "radelor -lato provenite din mal%, cereale mal%ificaile !i7sau
nemal%ificaile n numrul total de "rade -lato al produsului finit este mai mare de
+06, respectiv c ponderea de alcool asolut (1006) provenit din fermentarea
e.clusiv a fructelor, sucurilor de fructe !i sucurilor concentrate de fructe este mai
mare de 406. .int#%dus de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
120.2. (1) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din exploatare - scurgeri,
splri, curri, decantri, degradate calitativ - n alte locaii dect antrepozitele fiscale de
producie pot fi vndute sau cedate pentru prelucrare n vederea obinerii de produse
accizabile de natura celor prevzute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal ctre un
antrepozit fiscal de producie. Vnzarea sau cedarea poate avea loc numai pe baz de
factur sau aviz de nsoire, vizate de reprezentantul autoritii vamale teritoriale n a crei
raz i desfoar activitatea antrepozitul fiscal, precum i de reprezentantul autoritii
vamale teritoriale din a crei raz sunt colectate reziduurile. Colectarea reziduurilor de
produse energetice poate fi efectuat de antrepozitul fiscal de producie produse energetice
sau de ctre operatorii economici autorizai pentru operaiuni de ecologizare. (modificat de
HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(2) Colectarea uleiurilor uzate provenite de la motoare de combustie, transmisii la
motoare, turbine, compresoare etc. se face de ctre operatorii economici autorizai n acest
sens. Atunci cnd uleiurile uzate colectate sunt utilizate pentru nclzire, acestea intr sub
incidena accizelor n conformitate cu prevederile alin. (6) al art. 206^16 din Codul fiscal.
(3) n cazul reziduurilor de produse energetice care nu sunt supuse operaiunilor de
prelucrare sau de ecologizare, acestea pot fi predate n vederea distrugerii n condiiile
prevzute de legislaia n domeniu. n acest sens, autoritatea vamal teritorial va fi
notificat cu cel puin 5 zile lucrtoare nainte de predarea reziduurilor. (modificat de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
120.3. (1) n cazul tutunului brut i al tutunului parial prelucrat, autorizaiile pentru
comercializarea acestor produse se elibereaz operatorilor economici de autoritatea vamal
teritorial.
(2) ntr sub incidena autorizrii inclusiv comercializarea tutunului brut i a tutunului
parial prelucrat realizat de operatorii economici din Romnia ctre alte state membre sau
la export.
(3) Nu intr sub incidena deinerii autorizaiilor de comercializare prevzute la alin. (1)
antrepozitele fiscale autorizate pentru producia de tutun prelucrat.
(4) n nelesul prezentelor norme metodologice, prin tutun brut sau tutun parial prelucrat
se nelege produsul rezultat n urma operaiunilor de prim transformare a tutunului frunz
n uniti autorizate ca prim-procesatoare.
120.4. n sensul art. 206^69 alin. (1^1) din Codul fiscal, noiunea de <<alcool etilic>> nu
cuprinde distilatele. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
120.5. Dozele de substane prevzute la alin. (17) i (19) ale art. 206^ 69 din Codul fiscal
sunt exprimate n substan cu puritate 100%. (introdus de H.G. nr.670/04.07.2012, n
vigoare cu 13.07.2012)
121
A+T. 20-@,0 i#cula7ia p#%dusel%# accizabile int#ate1 p%t#ivit le3ii1 n p#%p#ietatea
p#ivat0 a statului sau ca#e 2ac %biectul unei p#%cedu#i de executa#e silit0 .int#%dus de
"< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012/
i#cula7ia p#%dusel%# accizabile int#ate1 p%t#ivit le3ii1 n p#%p#ietatea p#ivat0 a
statului sau ca#e 2ac %biectul unei p#%cedu#i de executa#e silit0 nu int#0 sub inciden7a
p#evede#il%# sec7iunii a 6-a din p#ezentul capit%l.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
121. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(1) Alcoolul etilic, buturile alcoolice, precum i produsele energetice intrate, potrivit legii,
n proprietatea privat a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silit nu
intr sub incidena prevederilor privind deplasarea produselor accizabile aflate n regim
suspensiv de accize.
(2) Alcoolul etilic i buturile alcoolice intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului
sau care fac obiectul unei proceduri de executare silit i care nu ndeplinesc condiiile
legale de comercializare pot fi valorificate de autoritile competente ctre antrepozitarii
autorizai pentru producia de alcool etilic - materie prim numai n vederea procesrii.
(3) n situaia prevzut la alin. (2), livrarea acestor produse se face pe baz de factur
fiscal care trebuie s respecte prevederile art. 155 din Codul fiscal.
(4) Prevederile alin. (2) i (3) se aplic n mod corespunztor i pentru produsele
energetice intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului sau care fac obiectul unei
proceduri de executare silit i care nu ndeplinesc condiiile legale de comercializare.
(5) Produsele accizabile care ndeplinesc condiiile legale de comercializare, cu excepia
tutunurilor prelucrate, se valorific ctre operatorii economici comerciani pe baz de factur
fiscal specific la preuri care cuprind i accizele.
(6) Persoanele care dobndesc bunuri accizabile prin valorificare, potrivit alin. (2), (4) i
(5), trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de lege, dup caz.
A+T. 20-@,1 &cuti#i pent#u tutun p#eluc#at .int#%dus de "< n#.*0:*1.0?.20111 n
vi3%a#e cu 01.01.2012/
.1/ 'ste scutit de la plata accizel%# tutunul p#eluc#at1 atunci cnd este destinat n
exclusivitate testel%# tiin7i2ice i cel%# p#ivind calitatea p#%dusel%#.
.2/ ;%dalitatea i c%ndi7iile de ac%#da#e a scuti#il%# p#ev0zute la alin. .1/ v%# 2i
#e3le$entate p#in n%#$ele $et%d%l%3ice.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
122. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(1) Tutunul prelucrat reprezentnd igarete este scutit de plata accizelor atunci cnd este
destinat unor teste tiinifice sau unor teste privind calitatea produselor, cu condiia ca
testarea s nu se realizeze prin comercializarea acestor produse, ci prin mijloace specifice
cercetrii tiinifice sau cercetrii privind calitatea produselor.
(2) Scutirea pentru loturile destinate scopului prevzut la alin. (1) se acord numai
antrepozitarilor autorizai pentru producia de igarete, doar atunci cnd testarea este
realizat direct de ctre acetia sau prin intermediul unei societi specializate n efectuarea
testelor tiinifice sau privind calitatea produselor, n limita cantitii de 200.000 de buci de
igarete pe semestru.
(3) n accepia prezentelor norme metodologice, noiunea de <<teste tiinifice sau teste
privind calitatea produselor>> nu cuprinde testele de pia destinate promovrii produselor.
(4) Documentul de nsoire a lotului de igarete n timpul transferului de la productor la
societatea specializat n efectuarea testelor tiinifice sau celor privind calitatea produselor
va fi avizul de nsoire a mrfii.
A!IT"LUL II Alte p#%duse accizabile
122
A#t. 20,. &2e#a de aplica#e
U#$0t%a#ele p#%duse sunt supuse accizel%#4
a/ ca2ea ve#de1 cu c%du#ile ) 0601 11 00 i 0601 12 00B
b/ ca2ea p#0Dit01 inclusiv ca2ea cu nl%cuit%#i1 cu c%du#ile4 ) 0601 21 00B 0601 22 00
i 0601 60 60B
c/ ca2ea s%lubil01 inclusiv a$estecu#i cu ca2ea s%lubil01 cu c%du#ile ) 2101 11 i
2101 12.
d) erea7aza de ere din amestecul cu uturi nealcoolice prevzut la art.
206^10, la care ponderea "radelor -lato provenite din mal%, cereale mal%ificaile
!i7sau nemal%ificaile este mai mic de +06 din numrul total de "rade -lato3
.int#%dus de "< n#.?:201*1 n vi3%a#e cu 01.02.201*/
e) uturile fermentate, altele dect ere !i vinuri, prevzute la art. 206^12, la care
ponderea de alcool asolut (1006) provenit din fermentarea e.clusiv a fructelor,
sucurilor de fructe !i sucurilor concentrate de fructe este mai mic de 406. .int#%dus
de "< n#.?:201*1 n vi3%a#e cu 01.02.201*/
A#t. 20?. )ivelul i calculul accizei
.1/ )ivelul accizel%# pent#u p#%dusele p#ev0zute la a#t. 20, este p#ev0zut n anexa n#.
21 ca#e 2ace pa#te inte3#ant0 din p#ezentul titlu.
.2/ !ent#u ca2ea1 ca2ea cu nl%cuit%#i i ca2ea s%lubil01 accizele se dat%#eaz0 %
sin3u#0 dat0 i se calculeaz0 p#in aplica#ea su$el%# 2ixe pe unitatea de $0su#0
asup#a cantit07il%# int#ate pe te#it%#iul +%$niei. !ent#u a$estecu#ile cu ca2ea
s%lubil0 int#ate pe te#it%#iul +%$niei1 accizele se dat%#eaz0 i se calculeaz0 nu$ai
pent#u cantitatea de ca2ea s%lubil0 c%n7inut0 n a$estecu#i.
(+) (ivelul accizelor pentru produsele prevzute la art. 200 lit. d) !i e) se aplic
suplimentar celor prevzute n ane.a nr. 1 de la titlul 899 >'ccize !i alte ta.e
speciale?. .int#%dus de "< n#.?:201*1 n vi3%a#e cu 01.02.201*/
A#t. 206. !l0tit%#i de accize .$%di2icat de "< n#.?:201*1 n vi3%a#e cu 01.02.201*/
(1) !l0tit%#i de accize pent#u p#%dusele p#ev0zute la a#t. 20, lit. a) * c) sunt
operatorii economici care produc, ac$izi%ioneaz din teritoriul comunitar ori import
astfel de produse.
(2) -ltitorii de accize pentru produsele prevzute la art. 200 lit. d) !i e) sunt
antrepozitarii autoriza%i, destinatarii nre"istra%i, operatorii economici care
ac$izi%ioneaz astfel de produse din teritoriul comunitar ori care import astfel de
produse.
(+) "pe#at%#ii ec%n%$ici, al%ii dect antrepozitarii autoriza%i, destinatarii nre"istra%i
!i importatorii autoriza%i, ca#e ac8izi7i%neaz0 din te#it%#iul c%$unita# p#%dusele
p#ev0zute la a#t. 20, lit. a) * e), au oli"a%ia ca, nainte de primirea produselor, s se
nre"istreze
15
la autoritatea competent, n c%ndi7iile p#ev0zute n n%#$ele
$et%d%l%3ice1 i s0 #especte u#$0t%a#ele ce#in7e4
a/ s0 3a#anteze plata accizel%# n c%ndi7iile stabilite de aut%#itatea c%$petent0B
b/ s0 7in0 c%ntabilitatea liv#0#il%# de p#%duseB
c/ s0 p#ezinte p#%dusele %#icnd li se ce#e aceasta de c0t#e %#3anele de c%nt#%lB
d/ s0 accepte %#ice $%nit%#iza#e sau ve#i2ica#e a st%cului.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
30^2. (1) Operatorul economic - persoan fizic sau juridic autorizat -, n exercitarea
activitii acestuia, poate achiziiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse
supuse accizelor de natura celor prevzute la art. 207 lit. a) * c) din Codul fiscal, cu
condiia deinerii unei autorizaii pentru achiziii intracomunitare de astfel de produse emise
de autoritatea vamal teritorial. .$%di2icat de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu
14.0*.201*/
15
Vezi OMFP nr.2135/2006
123
(2) Pentru obinerea autorizaiei prevzute la alin. (1) operatorul economic trebuie s
depun o cerere care s conin informaiile i s fie nsoit de documentele prevzute n
anexa nr. 29.
(3) Autoritatea vamal teritorial poate s solicite operatorului economic solicitant al
autorizaiei orice informaie i documente pe care le consider necesare, dup caz, cu
privire la:
a) identitatea operatorului economic;
b) amplasarea locurilor unde se recepioneaz produsele accizabile;
c) tipurile de produse accizabile ce urmeaz a fi recepionate n fiecare locaie;
d) capacitatea operatorului economic de a asigura garania financiar.
(4) Nu va fi autorizat pentru achiziii intracomunitare persoana care a fost condamnat
printr-o hotrre judectoreasc definitiv n Romnia sau ntr-un alt stat pentru o
infraciune dintre cele reglementate de legislaia fiscal.
(5) Autorizaia de operator economic pentru achiziii intracomunitare are valabilitate 3 ani,
cu ncepere de la data de 1 a lunii urmtoare celei n care operatorul economic face dovada
constituirii garaniei n cuantumul i n forma aprobate de autoritatea vamal teritorial.
Orice astfel de operator are obligaia de a depune o garanie corespunztoare unei cote de
3% din suma total a accizelor aferente produselor achiziionate n anul anterior. n cazul
unui nou operator, garania va reprezenta 3% din accizele estimate, aferente produselor ce
urmeaz a se achiziiona pe parcursul unui an. Garania poate fi sub form de depozit n
numerar i/sau de garanii personale, modul de constituire fiind cel prevzut la pct. 108.
(6) n situaia n care intervin modificri fa de datele iniiale menionate n autorizaie,
operatorul economic are obligaia de a solicita autoritii vamale teritoriale emitente a
autorizaiei modificarea acesteia, dup cum urmeaz:
a) pentru fiecare nou locaie n care urmeaz a se realiza recepia de produse supuse
accizelor, cu cel puin 15 zile nainte de recepia produselor;
b) dac se modific datele de identificare ale operatorului economic, n termen de 30 de
zile de la data nregistrrii modificrii;
c) dac modificrile intervenite se refer la tipul produselor supuse accizelor, cu cel puin
60 de zile nainte de recepia produselor.
(7) Operatorul economic nu poate realiza recepia de produse supuse accizelor ntr-o
locaie dac nu face dovada nregistrrii acesteia la autoritatea vamal teritorial.
(8) Produsele supuse accizelor primite de ctre operatorul economic sunt nsoite de
documentul comercial care atest achiziia intracomunitar.
(9) Autorizaia poate fi revocat de autoritatea emitent a acesteia n situaia n care
operatorul economic svrete o infraciune la reglementrile fiscale.
(10) Decizia de revocare se comunic operatorului economic i produce efecte de la data
la care a fost adus la cunotina operatorului economic.
(11) n cazuri excepionale cnd interesele legitime ale operatorului economic impun
aceasta, autoritatea vamal emitent a autorizaiei poate decala termenul de intrare n
vigoare a deciziei de revocare, la o dat ulterioar.
(12) Operatorul economic nemulumit poate contesta decizia de revocare a autorizaiei,
potrivit legislaiei n vigoare.
(13) Contestarea deciziei de revocare a autorizaiei de operator economic pentru achiziii intracomunitare
suspend efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluionrii contestaiei n procedur administrativ.
(13) Contestarea deciziei de revocare a autorizaiei de operator economic pentru achiziii
intracomunitare nu suspend efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluionrii
contestaiei n procedur administrativ. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu
31.01.2012)
(14) n cazul n care operatorul economic dorete s renune la autorizaie, acesta are
obligaia s notifice acest fapt autoritii vamale emitente cu cel puin 60 de zile nainte de
data de la care renunarea la autorizaie produce efecte.
(14) #peratorii economici, al%ii dect antrepozitarii autoriza%i !i destinatarii
nre"istra%i, care ac$izi%ioneaz din teritoriul comunitar produsele prevzute la art.
124
200 lit. d) !i e) din Codul fiscal, au oli"a%ia de a respecta procedura prevzut la pct.
101. .int#%dus de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu 14.0*.201*/
A#t. 210. &cuti#i
.1/ &unt scutite de la plata accizel%# p#%dusele liv#ate la #eze#va de stat i la #eze#va
de $%biliza#e1 pe pe#i%ada n ca#e au acest #e3i$.
.2/ "pe#at%#ii ec%n%$ici ca#e exp%#t0 sau ca#e liv#eaz0 nt#-un alt stat $e$b#u
s%#ti$ente de ca2ea %b7inute din %pe#a7iuni p#%p#ii de p#eluc#a#e a ca2elei
ac8izi7i%nate di#ect de c0t#e acetia din alte state $e$b#e %#i din i$p%#t p%t s%licita
aut%#it07il%# 2iscale c%$petente1 pe baz0 de d%cu$ente Dusti2icative1 #estitui#ea
accizel%# vi#ate la bu3etul de stat1 a2e#ente cantit07il%# de ca2ea utilizate ca $ate#ie
p#i$0 pent#u ca2eaua exp%#tat0 sau liv#at0 n alt stat $e$b#u.
.*/ Eene2iciaz0 de #e3i$ul de #estitui#e a accizel%# vi#ate bu3etului de stat i
%pe#at%#ii ec%n%$ici1 pent#u cantit07ile de ca2ea ac8izi7i%nate di#ect de c0t#e acetia
dint#-un stat $e$b#u sau din i$p%#t1 ca#e ulte#i%# sunt liv#ate c0t#e un alt stat
$e$b#u1 sunt exp%#tate %#i #etu#nate 2u#niz%#il%#.
(2) -entru produsele prevzute la art. 200 retrase de pe pia%, dac starea sau
vec$imea acestora le face improprii consumului ori nu mai ndeplinesc condi%iile de
comercializare, accizele pltite se restituie la cererea operatorului economic.
.$%di2icat de "< n#.?:201*1 n vi3%a#e cu 01.02.201*/
(4) -entru produsele prevzute la art. 200 lit. d) !i e), care ulterior sunt e.portate ori
livrate ntr*un alt stat memru, accizele pltite se restituie la cererea operatorului
economic. .int#%dus de "< n#.?:201*1 n vi3%a#e cu 01.02.201*/
(6) @odalitatea !i condi%iile de acordare a scutirilor prevzute la alin. (1) * (4) vor fi
re"lementate prin normele metodolo"ice. .int#%dus de "< n#.?:201*1 n vi3%a#e cu
01.02.201*/
)%#$e $et%d%l%3ice 4
31. (1) Operatorii economici care export sau care livreaz ntr-un alt stat membru
sortimente de cafea obinute din operaiuni proprii de prelucrare a cafelei achiziionate direct
de ctre acetia din alte state membre sau din import pot solicita la cerere restituirea
accizelor. ntr sub incidena acestor prevederi i sortimentele de cafea rezultate exclusiv
din operaiuni de ambalare.
(2) De asemenea, beneficiaz la cerere de regimul de restituire i operatorii economici,
pentru cantitile de cafea achiziionate direct de ctre acetia dintr-un stat membru sau din
import, care ulterior sunt exportate ori sunt livrate n alt stat membru, fr a suporta vreo
modificare.
(3) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscal la care solicitantul este
nregistrat ca pltitor de impozite i taxe, n intervalul de pn la 3 luni de la data efecturii
livrrii ctre un alt stat membru sau a operaiunii de export ctre o ar ter.
(4) Cererea prevzut la alin. (3) va conine obligatoriu informaii privind cantitatea
produselor expediate, statul membru de destinaie sau ara ter, valoarea total a facturii i
fundamentarea sumelor reprezentnd accizele de restituit.
(5) Odat cu cererea de restituire, solicitantul trebuie s depun urmtoarele documente
justificative:
a) n cazul exportului:
1. copia documentului vamal de import al produselor sau a documentului care atest
achiziia acestora dintr-un stat membru;
2. copia documentului care atest plata accizelor la importul produselor sau la achiziia
acestora dintr-un stat membru, confirmat de banca la care pltitorul are contul deschis;
3. copia declaraiei vamale care reprezint dovada faptului c produsele au fost
exportate;
b) n cazul livrrii ctre un stat membru:
1. copia documentului vamal de import al produselor sau a documentului care atest
achiziia acestora dintr-un stat membru;
125
2. copia documentului care atest plata accizelor la importul produselor sau la achiziia
acestora dintr-un stat membru, confirmat de banca la care pltitorul are contul deschis;
3. copia facturii ctre cumprtorul din statul membru de destinaie.
(6) n situaia n care intervine reducerea nivelului accizei, pentru cererile de restituire
care sunt prezentate n intervalul de 3 luni de la reducere, restituirea este acordat la nivelul
accizei n vigoare la momentul depunerii cererii, dac nu se face dovada c pentru
produsele expediate s-au pltit accizele la nivelul aplicabil anterior reducerii.
(7) Operatorii economici pot beneficia la cerere de restituirea accizelor i n cazul
cantitilor de produse prevzute la alin. (1) i (2) achiziionate direct din alte state membre
sau din import i returnate furnizorilor fr a suporta vreo modificare.
(8) Pentru cazul prevzut la alin. (7) cererea de restituire se depune la autoritatea fiscal
la care solicitantul este nregistrat ca pltitor de impozite i taxe, n intervalul de pn la 30
de zile de la data achiziionrii produselor.
(9) Cererea prevzut la alin. (8) va conine obligatoriu informaii privind cantitatea de
produse accizate achiziionate, statul membru de achiziie sau ara ter, valoarea total a
facturii de achiziie, motivaia returului de produse accizate i fundamentarea sumelor
reprezentnd accizele de restituit.
(10) Odat cu cererea de restituire prevzut la alin. (8), solicitantul trebuie s depun
urmtoarele documente justificative:
a) n cazul returnrii la export:
1. copia documentului vamal de import al produselor sau a documentului care atest
achiziia acestora dintr-un stat membru;
2. copia documentului care atest plata accizelor la importul produselor sau la achiziia
acestora dintr-un stat membru, confirmat de banca la care pltitorul are contul deschis;
3. copia declaraiei vamale care reprezint dovada c produsele au fost returnate la
export;
b) n cazul returnrii produselor accizate ctre furnizorul dintr-un stat membru:
1. copia documentului vamal de import al produselor sau a documentului care atest
achiziia acestora dintr-un stat membru;
2. copia documentului care atest plata accizelor la importul produselor sau la achiziia
acestora dintr-un stat membru, confirmat de banca la care pltitorul are contul deschis;
3. copia documentului comercial care atest c produsele au fost returnate furnizorului
dintr-un alt stat membru.
(10^1) 'ccizele pltite pentru sortimentele de cafea retrase de pe pia% n vederea
distru"erii, dac starea sau vec$imea acestora le face improprii consumului ori nu
mai ndeplinesc condi%iile de comercializare, pot fi restituite la cererea operatorului
economic care a pltit accizele aferente produselor respective.
(10^2) 1n cazul retra"erii de pe pia% a produselor, operatorul economic aflat n
situa%ia de la alin. (10^1) va n!tiin%a n scris autoritatea vamal teritorial cu cel pu%in
dou zile nainte de efectuarea acesteia, printr*o notificare n care se vor men%iona
cauzele, cantit%ile de produse accizaile care fac oiectul retra"erii, data la care
produsele au fost ac$izi%ionate dintr*un alt stat memru sau importate, valoarea
accizelor pltite, data !i locul7locurile de unde urmeaz s fie retrase produsele
respective, locul n care produsele urmeaz a fi distruse.
(10^+) :istru"erea sortimentelor de cafea se realizeaz su suprave"$erea
autorit%ii vamale teritoriale, cu respectarea condi%iilor de mediu.
(10^2) :istru"erea sortimentelor de cafea se consemneaz ntr*un proces*veral
ntocmit de reprezentantul operatorului economic !i certificat de reprezentantul
autorit%ii vamale teritoriale.
(10^4) -entru a eneficia de restituirea accizelor, operatorul economic va depune o
cerere n acest sens la autoritatea fiscal teritorial unde este nre"istrat ca pltitor
de impozite !i ta.e, nso%it de urmtoarele documenteA
a) copia facturii de ac$izi%ie3
126
) documentul care atest c accizele au fost pltite de operatorul economic care
solicit restituirea accizelor3
c) procesul*veral de distru"ere.
.alineatele .10@1/ - .10@5/ au 2%st int#%duse de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu
14.0*.201*/
(11) n toate situaiile, autoritatea fiscal teritorial va transmite cererea i documentaia
depuse de ctre solicitant autoritii vamale teritoriale, care n urma analizei va decide
asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, n totalitate
sau n parte, ori de respingere a cererii de restituire. n cazul admiterii cererii, autoritatea
vamal stabilete cuantumul accizei de restituit. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n
vigoare cu 31.01.2012)
(12) Autoritatea vamal teritorial va transmite decizia prevzut la alin. (11) autoritii
fiscale teritoriale. (modificat de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(13) n cazul n care decizia este de admitere n totalitate sau n parte, autoritatea fiscal
teritorial procedeaz la restituirea accizelor n condiiile art. 117 din Codul de procedur
fiscal. (introdus de HG nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
(12) -entru produsele prevzute la alin. 200 lit. d) !i e) din Codul fiscal care sunt
retrase de pe pia%, dac starea sau vec$imea acestora le face improprii consumului
ori nu mai ndeplinesc condi%iile de comercializare, se aplic procedura prevzut la
pct. ,/ supct. ,/.2.
(14) -entru produsele prevzute la art. 200 lit. d) !i e) din Codul fiscal care ulterior
sunt e.portate, se aplic procedura prevzut la pct. ,/ supct. ,/.+.
(16) -entru produsele prevzute la art. 200 lit. d) !i e) din Codul fiscal care ulterior
sunt livrate ntr*un alt stat memru, se aplic procedura prevzut la pct. 100.B
.alineatele .14/ - .1-/ au 2%st int#%duse de >< n#.?4:0-.0*.201*1 n vi3%a#e cu
14.0*.201*/
A#t. 211. 'xi3ibilitatea .$%di2icat i c%$pletat de "< n#.?:201*1 n vi3%a#e cu
01.02.201*/
;%$entul exi3ibilit07ii accizei inte#vine4
a) pentru produsele provenite din ac$izi%ii intracomunitare, la $%$entul
#ecep7i%n0#ii acest%#a3
) pentru produsele provenite din opera%iuni de import, la data n#e3ist#0#ii
decla#a7iei va$ale de i$p%#t3
c) pentru produsele prevzute la art. 200 lit. d) !i e), la momentul elierrii pentru
consum, n conformitate cu prevederile art. 206^0.
A+T. 212. 'xi3ibilitatea accizei n cazul p#%cedu#ii va$ale si$pli2icate
Cn cazul p#%dusel%# p#%venite din %pe#a7iuni de i$p%#t e2ectuate de un i$p%#tat%#
ca#e de7ine aut%#iza7ie unic0 pent#u p#%cedu#i va$ale si$pli2icate elibe#at0 de alt stat
$e$b#u1 acesta a#e %bli3a7ia de a depune la aut%#itatea va$al0 decla#a7ia de i$p%#t
pent#u TVA i accize. 'xi3ibilitatea accizei inte#vine la data n#e3ist#0#ii decla#a7iei de
i$p%#t pent#u TVA i accize.
A+T. 21* !lata accizel%# la bu3etul de stat .$%di2icat i c%$pletat de "< n#.?:201*1
n vi3%a#e cu 01.02.201*/
(1) -entru produsele prevzute la art. 200 lit. a) * c) provenite din teritoriul
comunitar, plata accizel%# se 2ace n ziua luc#0t%a#e i$ediat u#$0t%a#e celei n ca#e au
2%st #ecep7i%nate p#%dusele.
(2) -entru produsele prevzute la art. 200 lit. d) !i e), provenite din produc%ia
intern sau din teritoriul comunitar, termenul de plat a accizelor este pn la data de
24 inclusiv a lunii urmtoare celei n care accizele devin e.i"iile.
(+) !ent#u p#%dusele p#ev0zute la a#t. 20, p#%venite din %pe#a7iuni de i$p%#t1 plata
accizel%# se 2ace la $%$entul n#e3ist#0#ii decla#a7iei va$ale de i$p%#t.
127
A#t. 214. Aecla#a7iile de accize
.1/ "#ice %pe#at%# ec%n%$ic pl0tit%# de accize a#e %bli3a7ia de a depune la
aut%#itatea c%$petent0 % decla#a7ie de accize pent#u 2ieca#e lun01 indi2e#ent dac0 se
dat%#eaz0 sau nu plata accizei pent#u luna #espectiv0.
.2/ Aecla#a7iile de accize se depun la aut%#itatea c%$petent0 de c0t#e %pe#at%#ii
ec%n%$ici pl0tit%#i pn0 la data de 25 inclusiv a lunii u#$0t%a#e celei la ca#e se #e2e#0
decla#a7ia.
A!IT"LUL II
1
Taxe speciale pent#u aut%tu#is$e i aut%ve8icule N ab#%3at de "U<
n#.50:200?1 ncepnd cu data de 01.0,.200? -
A!IT"LUL III I$p%zitul la 7i7eiul din p#%duc7ia inte#n0
A#t. 215. Aisp%zi7ii 3ene#ale
.1/ !ent#u 7i7eiul din p#%duc7ia inte#n01 %pe#at%#ii ec%n%$ici aut%#iza7i1 p%t#ivit le3ii1
dat%#eaz0 bu3etului de stat i$p%zit n $%$entul liv#0#ii.
.2/ I$p%zitul dat%#at pent#u 7i7ei este de 4 eu#%:t%n0.
.*/ I$p%zitul dat%#at se calculeaz0 p#in aplica#ea su$ei 2ixe p#ev0zute la alin. .2/
asup#a cantit07il%# liv#ate.
.4/ ;%$entul exi3ibilit07ii i$p%zitului la 7i7eiul din p#%duc7ia inte#n0 inte#vine la data
e2ectu0#ii liv#0#ii.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
32. mpozitul la ieiul din producia intern se pltete la bugetul de stat pn la data de
25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care impozitul devine exigibil.
A#t. 21-. &cuti#i
&unt scutite de plata acest%# i$p%zite cantit07ile de 7i7ei i 3aze natu#ale din
p#%duc7ia inte#n01 exp%#tate di#ect de a3en7ii ec%n%$ici p#%duc0t%#i.
A#t. 21,. Aecla#a7iile de i$p%zit
.1/ "#ice %pe#at%# ec%n%$ic1 pl0tit%# de i$p%zit la 7i7eiul din p#%duc7ia inte#n01 a#e
%bli3a7ia de a depune la aut%#itatea 2iscal0 c%$petent0 % decla#a7ie de i$p%zit pent#u
2ieca#e lun01 indi2e#ent dac0 se dat%#eaz0 sau nu plata i$p%zitului pent#u luna
#espectiv0.
.2/ Aecla#a7iile de i$p%zit se depun la aut%#itatea 2iscal0 c%$petent0 de c0t#e
%pe#at%#ii ec%n%$ici pl0tit%#i1 pn0 la data de 25 inclusiv a lunii u#$0t%a#e celei la
ca#e se #e2e#0 decla#a7ia.
A!IT"LUL IV Aisp%zi7ii c%$une
A#t. 21?. %nve#sia n lei a su$el%# exp#i$ate n eu#%
Val%a#ea n lei a accizel%# i a i$p%zitului la 7i7eiul din p#%duc7ia inte#n01 dat%#ate
bu3etului de stat1 stabilite p%t#ivit p#ezentului titlu n ec8ivalent eu#% pe unitatea de
$0su#01 se dete#$in0 p#in t#ans2%#$a#ea su$el%# exp#i$ate n ec8ivalent eu#%1 pe
baza cu#sului de sc8i$b valuta# stabilit n p#i$a zi luc#0t%a#e a lunii %ct%$b#ie din
anul p#ecedent1 publicat n Hu#nalul "2icial al Uniunii 'u#%pene.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
32^1. Pentru asigurarea aplicrii corecte a cursului de schimb valutar pentru calculul
accizelor i al impozitului la ieiul din producia intern, acesta va fi comunicat pe site-ul
Ministerului Finanelor Publice n termen de 15 zile de la data publicrii n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, curs care se va utiliza pe toat durata anului urmtor. (modificat de HG
nr.50/25.01.2012, n vigoare cu 31.01.2012)
128
A#t. 216. "bli3a7iile pl0tit%#il%#
.1/ "pe#at%#ii ec%n%$ici pl0tit%#i de accize i de i$p%zit la 7i7eiul din p#%duc7ia
inte#n0 sunt %bli3a7i s0 se n#e3ist#eze la aut%#itatea 2iscal0 c%$petent01 c%n2%#$
disp%zi7iil%# le3ale n $ate#ie.
.2/ "pe#at%#ii ec%n%$ici au %bli3a7ia s0 calculeze accizele i i$p%zitul la 7i7eiul din
p#%duc7ia inte#n01 dup0 caz1 s0 le eviden7ieze distinct n 2actu#0 i s0 le ve#se la
bu3etul de stat la te#$enele stabilite1 2iind #0spunz0t%#i pent#u exactitatea calculului
i v0#sa#ea inte3#al0 a su$el%# dat%#ate.
1-
.*/ !l0tit%#ii au %bli3a7ia s0 7in0 eviden7a accizel%# i a i$p%zitului la 7i7eiul din
p#%duc7ia inte#n01 dup0 caz1 c%n2%#$ p#evede#il%# din n%#$e1 i s0 depun0 anual
dec%ntu#ile
1-
p#ivind accizele i i$p%zitul la 7i7eiul din p#%duc7ia inte#n01 c%n2%#$
disp%zi7iil%# le3ale p#ivind %bli3a7iile de plat0 la bu3etul de stat1 pn0 la data de *0
ap#ilie a anului u#$0t%# celui de #ap%#ta#e.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
33. (1) Evidenierea n contabilitate a accizelor i a impozitului la ieiul din producia
intern se efectueaz conform reglementrilor contabile aplicabile de ctre operatorii
economici.
(1^1) Nu intr sub incidena obligaiei prevzute la art. 219 alin. (2) din Codul fiscal
operatorii economici care import sau care achiziioneaz din alte state membre produse
supuse accizelor, pentru care exigibilitatea accizelor a intervenit la momentul ntocmirii
formalitilor vamale de import i, respectiv, la momentul recepiei produselor, iar accizele
au fost pltite conform termenelor legale.
(2) Sumele datorate drept accize i impozit la ieiul din producia intern, se vireaz de
ctre pltitori n conturile corespunztoare de venituri ale bugetului de stat deschise la
unitile trezoreriei statului din cadrul unitilor fiscale n a cror eviden acetia sunt
nregistrai ca pltitori de impozite i taxe, cu excepia accizelor datorate pentru importuri de
produse accizabile care se achit n conturile corespunztoare de venituri ale bugetului de
stat deschise la unitile trezoreriei statului n raza crora funcioneaz birourile vamale prin
care se deruleaz operaiunile de import. Codurile BAN aferente conturilor de venituri ale
bugetului de stat n care se achit aceste obligaii sunt publicate pe pagina de web a
Ministerului Finanelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/Portal/ANAF/Asistenta
contribuabililor.
A#t. 220. Aec%nt0#ile nt#e %pe#at%#ii ec%n%$ici
.1/ Aec%nt0#ile nt#e %pe#at%#ii ec%n%$ici pl0tit%#i de accize i %pe#at%#ii ec%n%$ici
cu$p0#0t%#i de p#%duse accizabile se v%# 2ace inte3#al p#in unit07i banca#e.
.2/ )u int#0 sub inciden7a p#evede#il%# alin. .1/4
a/ liv#0#ile de p#%duse accizabile c0t#e %pe#at%#ii ec%n%$ici ca#e c%$e#cializeaz0
ast2el de p#%duse n siste$ en detailB
b/ liv#0#ile de p#%duse accizabile1 e2ectuate n cad#ul siste$ului de c%$pensa#e a
%bli3a7iil%# 2a70 de bu3etul de stat1 ap#%bate p#in acte n%#$ative speciale. &u$ele
#ep#ezentnd accizele nu p%t 2ace %biectul c%$pens0#il%# dac0 actele n%#$ative
speciale nu p#ev0d alt2el sau dac0 nu se 2ace d%vada pl07ii accizel%# la bu3etul
statuluiB
c/ liv#0#ile de p#%duse accizabile1 n cazul c%$pens0#il%# e2ectuate nt#e %pe#at%#ii
ec%n%$ici p#in inte#$ediul Institutului de ;ana3e$ent i In2%#$atic01 n c%n2%#$itate
cu p#evede#ile le3ale n vi3%a#e. &u$ele #ep#ezentnd accizele nu p%t 2ace %biectul
c%$pens0#il%# dac0 nu se 2ace d%vada pl07ii accizel%# la bu3etul de stat.
)%#$e $et%d%l%3ice 4
36. (1) n cadrul sistemului de compensare intr i compensrile admise de actele
normative, efectuate ntre agenii economici.
(2) Decontrile ntre agenii economici furnizori de produse accizabile i agenii economici
cumprtori ai acestor produse se fac integral prin uniti bancare n cazul livrrilor
16
Vezi OANAF nr.101/21.01.2008
129
efectuate de ctre agenii economici productori i importatori de astfel de produse, cu
excepiile prevzute la art. 220 alin. (2) din Codul fiscal. (abrogat de HG nr.1618/2008)
A+T. 220@1 +e3i$ul p#%dusel%# accizabile de7inute de %pe#at%#ii ec%n%$ici ca#e
n#e3ist#eaz0 %bli3a7ii 2iscale #estante
.1/ !#%dusele accizabile de7inute de %pe#at%#ii ec%n%$ici ca#e n#e3ist#eaz0
%bli3a7ii 2iscale #estante p%t 2i val%#i2icate n cad#ul p#%cedu#ii de executa#e silit0 de
%#3anele c%$petente1 p%t#ivit le3ii.
.2/ !e#s%anele ca#e d%bndesc bunu#i accizabile p#in val%#i2ica#e1 p%t#ivit alin. .1/1
t#ebuie s0 ndeplineasc0 c%ndi7iile p#ev0zute de le3e1 dup0 caz.
A!IT"LUL V Aisp%zi7ii t#anzit%#ii i de#%30#i
A+T. 220@2 Acciza $ini$0 pent#u 7i3a#ete
Acciza $ini$0 pent#u 7i3a#ete1 n vi3%a#e la data de *1 dece$b#ie 200-1 stabilit0
p%t#ivit p#evede#il%# a#t. 1,,1 se va aplica pn0 la data de 15 ianua#ie 200,.
A#t. 221 abrogat de Legea nr.76/2010
A+T. 221@1 Ae#%3a#e pent#u aut%tu#is$e
!#in de#%3a#e de la p#evede#ile a#t. 214@21 pent#u aut%tu#is$ele i alte bunu#i
supuse accizel%#1 int#%duse n +%$nia pe baza un%# c%nt#acte de leasin31 ini7iate
nainte de data int#0#ii n vi3%a#e a p#evede#il%# p#ezentului titlu1 i a c0#%# nc8eie#e
se va #ealiza dup0 aceast0 dat01 se v%# dat%#a bu3etului de stat su$ele calculate n
2unc7ie de nivelul accizel%# n vi3%a#e la $%$entul ini7ie#ii c%nt#actului de leasin3.
A#t. 221@2 - abrogat de Legea nr.76/2010
A!IT"LUL VI %nt#aven7ii i sanc7iuni
.int#%dus de "< n#.*0:*1.0?.20111 n vi3%a#e cu 01.01.2012/

A+T. 221@* %nt#aven7ii i sanc7iuni
.1/ %nstituie c%nt#aven7ii i se sanc7i%neaz0 cu a$end0 de la 2.000 lei la 5.000 lei
u#$0t%a#ele 2apte4
a/ nedepune#ea la te#$enele p#ev0zute de le3e sau depune#ea cu date inc%$plete
%#i ne#eale a situa7iil%# de #ap%#ta#e #e3le$entate n p#ezentul titluB
b/ neanun7a#ea aut%#it07ii c%$petente n te#$enul le3al1 p%t#ivit p#ezentului titlu1
desp#e $%di2ic0#ile aduse datel%# ini7iale avute n vede#e la elibe#a#ea aut%#iza7ieiB
c/ sc8i$ba#ea destina7iei p#%dusel%# accizabile deplasate n #e3i$ suspensiv de
accize cu ne#especta#ea c%ndi7iil%# p#ev0zute de le3eB
d/ #e2uzul %pe#at%#il%# ec%n%$ici de a p#elua i de a dist#u3e cantit07ile c%n2iscate
de tutun p#eluc#at1 n c%ndi7iile p#ev0zute n p#ezentul titluB
e/ ne#estitui#ea n vede#ea dist#u3e#ii a $a#caDel%# neutilizate n te#$enul p#ev0zut
n p#ezentul titlu unit07ii specializate pent#u tip0#i#ea acest%#aB
2/ ne#especta#ea %bli3a7iil%# p#ev0zute la a#t. 20-@2- alin. .1/ lit. 2/ i i/.
.2/ U#$0t%a#ele 2apte c%nstituie c%nt#aven7ii4
a/ de7ine#ea de p#%duse accizabile n a2a#a unui #e3i$ suspensiv de accize pent#u
ca#e accizele nu au 2%st pe#cepute n c%n2%#$itate cu p#ezentul titluB
b/ de7ine#ea n a2a#a ant#ep%zitului 2iscal sau c%$e#cializa#ea pe te#it%#iul +%$niei
a p#%dusel%# accizabile supuse $a#c0#ii1 p%t#ivit p#ezentului titlu1 20#0 a 2i $a#cate
sau $a#cate nec%#espunz0t%# %#i cu $a#caDe 2alse sub li$itele p#ev0zute la a#t. 26-@1
alin. .1/ lit. l/ din titlul I9@1B
c/ p#actica#ea1 cu excep7ia situa7iil%# p#ev0zute de le3e1 de c0t#e p#%duc0t%#i1
i$p%#tat%#i1 %pe#at%#i ec%n%$ici ca#e #ealizeaz0 ac8izi7ii int#ac%$unita#e sau de c0t#e
130
pe#s%ane ca#e c%$e#cializeaz01 sub %#ice 2%#$01 de p#e7u#i de vnza#e $ai $ici dect
c%stu#ile %cazi%nate de p#%duce#ea1 i$p%#tul sau des2ace#ea p#%dusel%# accizabile
vndute1 la ca#e se adau30 acciza i taxa pe val%a#ea ad0u3at01 dac0 2apta nu a 2%st
s0v#it0 ast2el nct s0 c%nstituie in2#ac7iuneB
d/ nensc#ie#ea distinct0 n 2actu#i i n avize de ns%7i#e a val%#ii accizel%# sau a
i$p%zitului la 7i7eiul din p#%duc7ia inte#n01 n cazu#ile p#ev0zute n p#ezentul titluB
e/ neutiliza#ea d%cu$entel%# 2iscale p#ev0zute n p#ezentul titluB
2/ nee2ectua#ea1 p#in unit07i banca#e1 a dec%nt0#il%# nt#e %pe#at%#ii ec%n%$ici
pl0tit%#i de accize i %pe#at%#ii ec%n%$ici cu$p0#0t%#i de p#%duse accizabile1 ca
pe#s%ane Du#idice ce des20%a#0 %pe#a7iuni cu p#%duse accizabile1 cu excep7iile
p#ev0zute n p#ezentul titluB
3/ a$plasa#ea $iDl%acel%# de $0su#a#e a p#%duc7iei i a c%ncent#a7iei alc%%lice
pent#u alc%%l etilic i distilate n alte l%cu#i dect cele p#ev0zute exp#es n p#ezentul
titluB
8/ nesesiza#ea aut%#it07ii c%$petente n cazul dete#i%#0#ii si3iliil%# aplicate de c0t#e
aceastaB
i/ t#ansp%#tul de p#%duse accizabile n #e3i$ suspensiv de accize ca#e nu este
ac%pe#it de d%cu$entul ad$inist#ativ elect#%nic sau1 dup0 caz1 de un alt d%cu$ent
utilizat pent#u acest #e3i$ p#ev0zut n p#ezentul titlu %#i cu ne#especta#ea p#%cedu#ii
n cazul n ca#e siste$ul in2%#$atizat este indisp%nibil la expedi7ieB
D/ p#i$i#ea p#%dusel%# accizabile n #e3i$ suspensiv de accize cu ne#especta#ea
ce#in7el%# p#ev0zute n p#ezentul titluB
G/ c%$e#cializa#ea n v#ac i utiliza#ea ca $ate#ie p#i$0 pent#u 2ab#ica#ea b0utu#il%#
alc%%lice a alc%%lului etilic cu c%ncent#a7ia alc%%lic0 sub 6-100K n v%lu$B
l/ 2ab#ica#ea de alc%%l sanita# de c0t#e alte pe#s%ane dect ant#ep%zita#ii aut%#iza7i
pent#u p#%duc7ia de alc%%l etilicB
$/ denatu#a#ea alc%%lului etilic i a alt%# p#%duse alc%%lice cu ne#especta#ea
c%ndi7iil%# i p#%cedu#il%# p#ev0zute n p#ezentul titluB
n/ c%$e#cializa#ea n v#ac1 pe pia7a na7i%nal01 a alc%%lului sanita#B
n^1) utilizarea alcoolului scutit de la plata accizelor ntr*un alt scop dect cel
pentru care a fost acordat scutirea3 .int#%dus de "< n#.?:201*1 n vi3%a#e cu
01.02.201*/
%/ ci#cula7ia i c%$e#cializa#ea n v#ac a alc%%lului etilic #a2inat i a distilatel%# n
alte sc%pu#i dect cele exp#es p#ev0zute n p#ezentul titluB
p/ ne#especta#ea p#%cedu#ii p#ivind si3ila#ea i desi3ila#ea instala7iil%# de 2ab#ica7ie
a alc%%lului i distilatel%#1 p#ev0zut0 n p#ezentul titluB
W/ vnza#ea 7i3a#etel%# de c0t#e %#ice pe#s%an0 la un p#e7 ce dep0ete p#e7ul de
vnza#e cu a$0nuntul decla#atB
#/ vnza#ea de c0t#e %#ice pe#s%an0 a 7i3a#etel%# pent#u ca#e nu s-au stabilit i
decla#at p#e7u#i de vnza#e cu a$0nuntulB
s/ des20u#a#ea activit07il%# de dist#ibu7ie i c%$e#cializa#e an3#% a b0utu#il%#
alc%%lice i tutunului p#eluc#at cu ne#especta#ea %bli3a7iil%# i c%ndi7iil%# p#ev0zute n
p#ezentul titluB
/ des20u#a#ea activit07il%# de c%$e#cializa#e n siste$ an3#% i:sau en detail a
p#%dusel%# ene#3etice - benzine1 $%t%#ine1 pet#%l la$pant i 3az pet#%lie# lic8e2iat - cu
ne#especta#ea %bli3a7iil%# p#ev0zute n acest sens n p#ezentul titluB
t/ c%$e#cializa#ea1 p#in p%$pele sta7iil%# de dist#ibu7ie1 a alt%# p#%duse ene#3etice
dect cele din cate3%#ia 3azel%# pet#%lie#e lic8e2iate1 benzinel%# i $%t%#inel%#1
pet#%lului la$pant1 p#ecu$ i a bi%c%$bustibilil%#1 ca#e c%#espund standa#del%#
na7i%nale de calitateB
7/ val%#i2ica#ea p#%dusel%# accizabile nt#-un ant#ep%zit 2iscal pent#u ca#e aut%#iza7ia
a 2%st #ev%cat0 sau anulat01 20#0 n%ti2ica#ea aut%#it07ii c%$petente cu p#ivi#e la vi#a#ea
accizel%# la bu3etul de statB
u/ vnza#ea cu a$0nuntul din ant#ep%zitul 2iscal a p#%dusel%# accizabile1 cu
131
excep7iile p#ev0zute de le3eB
v/ ac8izi7i%na#ea p#%dusel%# accizabile de la pe#s%ane ca#e des20%a#0 activit07i de
dist#ibu7ie i c%$e#cializa#e an3#% a b0utu#il%# alc%%lice i tutunului p#eluc#at1
#espectiv c%$e#cializa#e n siste$ an3#% a p#%dusel%# ene#3etice - benzine1 $%t%#ine1
pet#%l la$pant i 3az pet#%lie# lic8e2iat - i ca#e nu #espect0 c%ndi7iile sau %bli3a7iile
p#ev0zute la a#t. 20-@-6 alin. .2/ i .4/ din p#ezentul titlu1 dup0 cazB
S/ de7ine#ea n sc%pu#i c%$e#ciale1 cu nendeplini#ea ce#in7el%# p#ev0zute n
p#ezentul titlu1 a p#%dusel%# accizabile ca#e au 2%st deDa elibe#ate pent#u c%nsu$ nt#-
un alt stat $e$b#uB
x/ p#%duce#ea de vinu#i linitite1 sub li$ita de 1.000 8l de vinu#i linitite pe an1 20#0
n#e3ist#a#ea la aut%#itatea va$al0 te#it%#ial0. .int#%dus de ".<. n#.15:2*.0?.20121 n int#%dus de ".<. n#.15:2*.0?.20121 n
vi3%a#e cu 01.01.201* vi3%a#e cu 01.01.201*/ /
.*/ %nt#aven7iile p#ev0zute la alin. .2/ se sanc7i%neaz0 cu a$end0 de la 20.000 lei
la 100.000 lei1 p#ecu$ i cu4
a/ c%n2isca#ea p#%dusel%#1 ia# n situa7ia cnd acestea au 2%st vndute1 c%n2isca#ea
su$el%# #ezultate din aceast0 vnza#e1 n cazu#ile p#ev0zute la lit. a/1 b/1 c/1 e/1 i/1 D/1 G/1
l/1 $/1 n/1 %/1 #/1 s/1 /1 t/1 7/1 u/ i S/B
b/ c%n2isca#ea ciste#nel%#1 #ecipientel%# i $iDl%acel%# de t#ansp%#t utilizate n
t#ansp%#tul p#%dusel%# accizabile1 n cazul p#ev0zut la lit. i/B
c/ suspenda#ea activit07ii de c%$e#cializa#e a p#%dusel%# accizabile pe % pe#i%ad0
de 1 - * luni1 n cazul c%$e#cian7il%# n siste$ an3#% i:sau en detail1 pent#u situa7iile
p#ev0zute la lit. b/1 s/1 / i t/B
d/ %p#i#ea activit07ii de p#%duc7ie a p#%dusel%# accizabile p#in si3ila#ea instala7iei1 n
cazul p#%duc0t%#il%#1 pent#u situa7iile p#ev0zute la lit. 8/1 n/1 %/ i p/.
.4/ Aut%#itatea c%$petent0 p%ate suspenda1 la p#%pune#ea %#3anului de c%nt#%l1
aut%#iza7ia de ant#ep%zit 2iscal1 destinata# n#e3ist#at1 expedit%# n#e3ist#at sau
i$p%#tat%# aut%#izat1 dup0 caz1 pent#u situa7iile p#ev0zute la alin. .1/ lit. d/ i alin. .2/
lit. 3/1 8/1 $/1 n/1 %/ i p/.
.5/ Aut%#itatea c%$petent0 p%ate #ev%ca1 la p#%pune#ea %#3anului de c%nt#%l1
aut%#iza7ia de ant#ep%zit 2iscal1 destinata# n#e3ist#at1 expedit%# n#e3ist#at sau
i$p%#tat%# aut%#izat1 dup0 caz1 pent#u situa7iile p#ev0zute la alin. .1/ lit. b/ i 2/1
p#ecu$ i la alin. .2/ lit. u/.
A+T. 221@4 %nstata#ea c%nt#aven7iil%# i aplica#ea sanc7iunil%#
.1/ %nstata#ea i sanc7i%na#ea 2aptel%# ce c%nstituie c%nt#aven7ie p%t#ivit a#t.
221@* se 2ac de %#3anele c%$petente din cad#ul ;iniste#ului =inan7el%# !ublice1 p#in
A3en7ia )a7i%nal0 de Ad$inist#a#e =iscal0 i unit07ile sale sub%#d%nate1 cu excep7ia
sanc7iunil%# p#ivind suspenda#ea sau #ev%ca#ea aut%#iza7iei de ant#ep%zit 2iscal1
destinata# n#e3ist#at1 expedit%# n#e3ist#at %#i i$p%#tat%# aut%#izat1 ca#e se dispune
de aut%#itatea c%$petent01 la p#%pune#ea %#3anului de c%nt#%l.
.2/ &anc7iunile c%nt#aven7i%nale p#ev0zute la 221@* se aplic01 dup0 caz1
pe#s%anel%# 2izice sau pe#s%anel%# Du#idice. Cn cazul as%cie#il%# i al alt%# entit07i 20#0
pe#s%nalitate Du#idic01 sanc7iunile se aplic0 #ep#ezentan7il%# acest%#a.
.*/ %nt#avenientul p%ate ac8ita1 pe l%c sau n te#$en de cel $ult 4? de %#e de la
data nc8eie#ii p#%cesului-ve#bal %#i1 dup0 caz1 de la data c%$unic0#ii acestuia1
Du$0tate din $ini$ul a$enzii p#ev0zute la a#t. 221@*1 a3entul c%nstatat%# 20cnd
$en7iune desp#e aceast0 p%sibilitate n p#%cesul-ve#bal.
A+T. 221@5 Aisp%zi7ii aplicabile
%nt#aven7iil%# p#ev0zute la a#t. 221@* le sunt aplicabile disp%zi7iile "#d%nan7ei
<uve#nului n#. 2:2001 p#ivind #e3i$ul Du#idic al c%nt#aven7iil%#1 ap#%bat0 cu $%di2ic0#i
i c%$plet0#i p#in Le3ea n#. 1?0:20021 cu $%di2ic0#ile i c%$plet0#ile ulte#i%a#e.
)%t04
132
A+T. III alin..*/ N .5/ din "U< n#.106:2006 ap#%bat0 p#in Le3ea n#.,-:20101 p#evede4
"(3) ncepnd cu data de 1 aprilie 2010 se abrog prevederile art. 162 - 175^4 i art. 178 -
206 din cap. al titlului V "Accize i alte taxe speciale" i prevederile art. 221 i 221^2 din
cap.V al titlului V "Accize i alte taxe speciale" i prevederile art.,222 - 237, art. 239 - 242,
art. 244 i 244^1 din titlul V "Msuri speciale privind supravegherea produciei, importului
i circulaiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), pn la 31 decembrie 2010 sunt admise
deplasrile de produse accizabile n regim suspensiv de accize ctre alte state membre
care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21 - 27 din Directiva 2008/118/CE,
efectuate conform procedurii prevzute la art. 186 - 191^1 din cap. al titlului V "Accize i
alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (3), deplasrile de produse accizabile care au fost
iniiate nainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate i ncheiate n conformitate cu procedura
prevzut la art. 186 - 191^1 din cap. al titlului V "Accize i alte taxe speciale" din Legea
nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
Anexele 1-5 la lege:
ANEXA 1
La n#. c#t. 12 X;%t%#in0X1 nivelul accizei p#ev0zut n c%l%ana * se $%di2ic0 i va 2i de
*,4100 eu#%:t%n01 #espectiv *1-10* eu#%:1.000 lit#i1 c%n2%#$ ".U.<. n#.125:2,.12.20111 ".U.<. n#.125:2,.12.20111
n vi3%a#e cu 01.01.2012 n vi3%a#e cu 01.01.2012
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea produsului sau | U.M. | Acciza |
|crt.| a grupei de produse | | (eci!alent |
| | | | euro"U.M.# |
133
|____|______________________________________|___________________|______________|
| $ | 1 | % | & |
|____|______________________________________|___________________|______________|
| | Alcool 'i ()uturi alcoolice | | |
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 1 | *ere | l"1 grad +lato,1#| 0,8228 |
| | din care: | | |
| |______________________________________| |______________|
| | 1.1. *ere produs) de micii | | 0,473|
| | produc)tori independen-i | | |
|____|______________________________________|___________________|______________|
| % | .inuri | l de produs | |
| |______________________________________| |______________|
| | %.1. .inuri lini'tite | | $/$$|
| |______________________________________| |______________|
| | %.%. .inuri spumoase | | &0/$5|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| & | *)uturi 1ermentate/ altele dec2t | l de produs | |
| | (ere 'i !inuri | | |
| |______________________________________| |______________|
| | &.1. lini'tite | | 1$$/$$|
| |______________________________________| |______________|
| | &.%. spumoase | | 05/$$|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 0 | +roduse intermediare | l de produs | 135/$$|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 5 | Alcool etilic | l de | 45$/$$|
| | | alcool pur,%# | |
| |______________________________________| |______________|
| | 5.1. Alcool etilic produs de micile | | 045/$$|
| | distilerii | | |
|____|______________________________________|___________________|______________|
| | 5utun prelucrat | | |
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 3 | 6igarete | 1.$$$ -igarete | 07/5$ 8 %%9,#|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 4 | 6ig)ri 'i -ig)ri de 1oi | 1.$$$ (uc)-i | 30/$$|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 7 | 5utun de 1umat 1in t)iat/ destinat | :g | 71/$$|
| | rul)rii ;n -igarete | | |
|____|______________________________________|___________________|______________|
| < | Alte tutunuri de 1umat | :g | 71/$$|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| | +roduse energetice | | |
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 1$ | *enzin) cu plum( | ton) | 504/$$|
| | |___________________|______________|
| | | 1.$$$ litri | 0%1/1<|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 11 | *enzin) 1)r) plum( | ton) | 034/$$|
| |______________________________________|___________________|______________|
| | | 1.$$$ litri | &5</5<|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 1% | Motorin) | ton) | &<1/$$|
| |______________________________________|___________________|______________|
| | | 1.$$$ litri | &&$/&<5|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 1& | +)cur) | 1.$$$ :g | |
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 1&.1. utilizat) ;n scop comercial | | 15/$$|
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 1&.%. utilizat) ;n scop necomercial | | 15/$$|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 10 | =az petrolier lice1iat | 1.$$$ :g | |
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 10.1. utilizat drept com(usti(il | | 1%7/%3|
134
| | pentru motor | | |
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 10.%. utilizat drept com(usti(il | | 11&/5$|
| | pentru ;nc)lzire | | |
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 10.&. utilizat ;n consum casnic,&# | | $/$$|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 15 | =az natural | => | |
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 15.1. utilizat drept com(usti(il | | %/3$|
| | pentru motor | | |
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 15.%. utilizat drept com(usti(il | | |
| | pentru ;nc)lzire | | |
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 15.%.1. ;n scop comercial | | $/14|
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 15.%.%. ;n scop necomercial | | $/&%|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 13 | +etrol lampant (:erosen#,0# | | |
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 13.1. utilizat drept com(usti(il | ton) | 03</7<|
| | pentru motor | | |
| |______________________________________|___________________|______________|
| | | 1.$$$ litri | &45/<1|
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 13.%. utilizat drept com(usti(il | ton) | 03</7<|
| | pentru ;nc)lzire | | |
| |______________________________________|___________________|______________|
| | | 1.$$$ litri | &45/<1|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 14 | ?)r(une 'i cocs | => | |
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 14.1. utilizat ;n scop comercial | | $/15|
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 14.%. utilizat ;n scop necomercial | | $/&$|
|____|______________________________________|___________________|______________|
| 17 | @nergie electric) | MA | |
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 17.1. utilizat) ;n scop comercial | | $/5$|
| |______________________________________|___________________|______________|
| | 17.%. utilizat) ;n scop necomercial | | 1/$$|
|____|______________________________________|___________________|______________|
*) Aceast structur a accizei se apic p!n a "ata "e 30 iunie 2011 incusi#. $n peri%a"a 1 iuie 2011
& 31 "ece'(rie 2017 incusi#) structura accizei t%tae #a *i pre#zut +n ,%tr!rea Gu#ernuui pentru
apr%(area accizei speci*ice ce se apic +ncep!n" cu "ata "e 1 iuie a *iecrui an.
*1) Gra"u -at% reprezint .reutatea "e za,r e/pri'at +n .ra'e) c%n0inut +n 100 . "e s%u0ie
'surat a %ri.ine a te'peratura "e 201/4 12.
*2) H "e ac%% pur reprezint 100 itri ac%% etiic ra*inat) cu c%ncentra0ia "e 1003 ac%% +n #%u')
a te'peratura "e 20 12) c%n0inut +ntr&% cantitate "at "e pr%"us ac%%ic.
*3) -rin .aze petr%iere ic,e*iate utiizate +n c%nsu' casnic se +n0ee.e .azee petr%iere ic,e*iate)
"istri(uite +n (uteii tip ara.az. 4uteiie tip ara.az sunt acee (uteii cu % capacitate "e p!n a
'a/i'u' 12)5 5..
*4) -etr%u a'pant utiizat "rept c%'(usti(i "e pers%anee *izice nu se accizeaz.
A)'9A 2 N n vi3%a#e pn0 la *1.01.201*
___________________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea produsului sau a | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | %$11"%$1% |
|crt.| grupei de produse | Acciza | Acciza | Acciza | Acciza | Acciza |
| | | euro/ | euro/ | euro/ | euro/ | euro/ |
| | | ton | ton | ton | ton | ton |
|____|_____________________________|________|________|________|________|____________|
| 1.| a!ea "erde | #12 | $%9 | &0# | 1%& | 15& |
|____|_____________________________|________|________|________|________|____________|
| 2.| a!ea pr'it( inclusi" | | | | | |
| | ca!ea cu )nlocuitori | 900 | #7% | $%0 | 22% | %%5 |
|____|_____________________________|________|________|________|________|____________|
135
| &.| a!ea solu*il | | | | | |
| | | &#00 | 2700 | 1800 | 900 | <$$ |
|____|_____________________________|________|________|________|________|____________|
A)'9A 2 -.$%di2icat de "< n#.?:201*1 n vi3%a#e cu 01.02.201*/
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea produsului sau a grupei de | U.M. | Acciz |
|cr!.| produse | | " euro#U.M. " |
|____|__________________________________________|______________|_______________|
| 1.| ?a1ea !erde | ton) | 15& |
|____|__________________________________________|______________|_______________|
| %.| ?a1ea pr)Bit)/ inclusi! ca1ea cu | ton) | %%5 |
| | ;nlocuitori | | |
|____|__________________________________________|______________|_______________|
| &.| ?a1ea solu(il) | ton) | <$$ |
|____|__________________________________________|______________|_______________|
| 4.| $ere | %l de produs | &0 |
|____|__________________________________________|______________|_______________|
| '.| $u!uri (ermen!a!e, al!ele dec)! *ere +i | %l de produs | 2' |
| | ,inuri | | |
|____|__________________________________________|______________|_______________|
A)'9A *1 41 A)'9A 4.1 i A)'9A 5 ab#%3ate
ANEXA 6 & .int#%dus0 de "U< n#.11,:20101 n vi3%a#e cu 01.01.2011/- n vi3%a#e pn0 la *1.0*.201*
______________________________________________________________________________
| Data de | %$11 | %$1%| %$1&| %$10| %$15| %$13| %$14| %$17 |
| implementare |______________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |ianuarie|iulie|iulie|iulie|iulie|iulie|iulie|iulie|ianuarie|
|__________________|________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________|
| 1 | % | & | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | < | 1$ |
|__________________|________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________|
| Acciza minim) | 4&/50|40/$$|43/5$|4</$$|71/5$|70/$$|73/5$|7</$$| <$/$$|
| (euro"1.$$$ | | | | | | | | | |
| -igarete# | | | | | | | | | |
|__________________|________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________|
| Acciza ad !alorem| %%| %1| %$| 1<| 17| 14| 13| 15| 10|
| 9 | | | | | | | | | |
|__________________|________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________|
| Acciza total) | 43/3$|43/3$|4</1<|71/47|70/&4|73/<3|7</55|<%/10| <&/17|
| (euro"1.$$$ | | | | | | | | | |
| -igarete# | | | | | | | | | |
|__________________|________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________|
| Acciza speci1ic) | 07/5$| C,1#| C,1#| C,1#| C,1#| C,1#| C,1#| C,1#| C,1#|
| (euro"1.$$$ | | | | | | | | | |
| -igarete# | | | | | | | | | |
|__________________|________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________|
*1) 7e "eter'in +n *unc0ie "e pre0u 'e"iu p%n"erat "e #!nzare cu a'nuntu a*erent anuui prece"ent) acciza
a" #a%re' 8i acciza t%ta.
ANEXA 6 & .$%di2icat de "< n#.?:201*1 n vi3%a#e cu 01.04.201*/
______________________________________________________________________________
| Da!a de implemen!are | 20&3 | 20&4 | 20&' | 20&- | 20&7 | 20&8 |
| |_______|_______|_______|_______|_______|________|
| | & | & | & | & | & | & |
| |aprilie|aprilie|aprilie|aprilie|aprilie|ianuarie|
|_____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| & | 2 | 3 | 4 | ' | - | 7 |
|_____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| Acciza minim | 7.,00 | 8&,'0 | 84,00 | 8-,'0 | 8.,00 | .0,00 |
136
| /euro#&.000 0igare!e1 | | | | | | |
|_____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| Acciza ad ,alorem 2 | &. | &8 | &7 | &- | &' | &4 |
|_____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| Acciza !o!al | 8&,78 | 84,37 | 8-,.- | 8.,'' | .2,&4 | .3,&8 |
| /euro#&.000 0igare!e1 | | | | | | |
|_____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| Acciza speci(ic | 34&1 | 34&1 | 34&1 | 34&1 | 34&1 | 34&1 |
| /euro#&.000 0igare!e1 | | | | | | |
|_____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|________|
4&1 5e de!ermin, 6n (unc0ie de pre0ul mediu pondera! de ,)nzare cu amnun!ul
a(eren! anului preceden!, acciza ad ,alorem +i acciza !o!al.
)%t04 !unctele 5, - -4 din n%#$ele $et%d%l%3ice ap#%bate p#in >< n#.1?-1:21.12.200-
p#ev0d4
57. Antrepozitarii autorizai pentru producia de produse accizabile supuse marcrii i
importatorii de astfel de produse, crora autorizaia le-a fost revocat sau anulat, i care la
momentul revocrii sau anulrii autorizaiei, dein marcaje neutilizate, deteriorate sau
nregistreaz marcaje distruse, sunt obligai s plteasc n termen de 15 zile de la data
revocrii sau anulrii, n contul Companiei Naionale "mprimeria Naional" S.A.,
contravaloarea tuturor marcajelor achiziionate, precum i a celor executate i aflate n stoc
la Compania Naional "mprimeria Naional S.A.", neachitate pn la acea dat. Dup
data achitrii, n termen de 15 zile marcajele neutilizate vor fi returnate petru distrugere
Companiei Naionale "mprimeria Naional" S.A., iar cheltuielile legate de distrugere vor fi
suportate de ctre operatorii economici n cauz.
58. (1) Autorizaiile de utilizator final emise n anul 2006, n cazul scutirilor directe de la
plata accizelor, cu valabilitate pn la data de 31 decembrie 2006, i menin valabilitatea
pn la data de 1 martie 2007, exclusiv, n limita unor cantiti determinate la nivelul a dou
luni din cantitatea total aprobat nscris n autorizaie.
(2) ncepnd de la 1 martie 2007, aceste autorizaii de utilizator final i pierd valabilitatea,
scutirea direct urmnd a se acorda potrivit prevederilor pct. 22 i 23.
(3) n cazul scutirilor directe de la plata accizelor, pentru care s-au eliberat autorizaii de
utilizator final n anul 2006, iar de la data de 1 ianuarie 2007 au intrat sub incidena
prevederilor art. 175^4 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Codul fiscal, valabilitatea autorizaiilor fiind
prelungit pn la data de 1 martie 2007, dup aceast dat se aplic prevederile pct.
5^1.3. Beneficiarii regimului de neaccizare care au achiziionat produsele energetice la
preuri cu accize au dreptul la restituirea accizelor pltite ctre furnizori.
(4) Beneficiarii scutirilor directe de la plata accizelor prevzui la pct. 23, care dup data
de 1 ianuarie 2007 i pn la data obinerii autorizaiei de utilizator final au achiziionat
produse energetice la preuri cu accize, pot solicita restituirea accizelor pltite ctre
furnizori. De asemenea, pot solicita restituirea accizelor i operatorii economici care au
achiziionat dup data de 1 ianuarie 2007 produse energetice la preuri cu accize pe care le-
au livrat la preuri fr accize, pn la obinerea autorizaiei de utilizator final de ctre
beneficiarul scutirii.
(5) n cazurile prevzute la alin. (3) i (4), restituirea accizelor se face potrivit prevederilor
Codului de procedur fiscal, n baza unei cereri depuse la autoritatea fiscal teritorial,
nsoit de:
a) copia facturii de achiziie a produselor energetice n care acciza este evideniat
distinct, dovada plii accizelor ctre furnizor i, dup caz, copia facturii de livrare a
produselor respective la preuri fr accize;
sau
b) documentul de plat a accizelor la momentul importului i copia facturilor de livrare a
produselor energetice la preuri fr accize.
137
59. Toate gospodriile individuale, productoare de uic, rachiuri de fructe, rachiu de vin
i rachiuri din subproduse de vinificaie, care la data de 1 ianuarie 2007 dein stocuri de
astfel de produse destinate consumului propriu, vor declara aceste stocuri la autoritatea
fiscal teritorial prin administraia finanelor publice n raza creia i au domiciliul, odat cu
nregistrarea instalaiilor deinute pentru producerea de astfel de produse.
60. Documentele administrative de nsoire nregistrate n stoc la data de 1 ianuarie 2007
att la antrepozitarii autorizai ct i la C.N. mprimeria Naional" S.A. pot fi utilizate n
continuare pn la epuizarea acestora, dar numai pentru micarea produselor accizabile n
regim suspensiv pe teritoriul Romniei.
61. (1) Toi antrepozitarii autorizai pn la data de 31 decembrie 2006, care dein
autorizaii valabile dup data de 1 ianuarie 2007, au obligaia ca pn la data de 31 martie
2007, inclusiv, s comunice Comisiei instituite n cadrul autoritii fiscale centrale nivelul
garaniei determinate potrivit alin. (8) i (8^1) ale pct. 20 i datele care au stat la baza
stabilirii acestui nivel, n vederea actualizrii garaniilor deja constituite. Comisia va stabili
pentru fiecare antrepozitar autorizat nivelul garaniei actualizate i, dup caz, al garaniei
reduse, precum i diferena de constituit ce va fi comunicat antrepozitarului. Diferena de
garanie astfel stabilit va fi constituit de antrepozitarul autorizat n termen de 30 de zile de
la data aducerii la cunotina acestuia de ctre Comisie.
(2) mportatorii autorizai de produse accizabile supuse marcrii, care dein autorizaii
valabile dup data de 1 ianuarie 2007, au obligaia ca pn la data de 31 martie 2007,
inclusiv, s comunice Comisiei instituite n cadrul autoritii fiscale centrale nivelul garaniei
determinate potrivit alin. (2^1) al pct. 27 i datele care au stat la baza calculului acestui
nivel, n vederea stabilirii nivelului garaniei de constituit. Garania stabilit va fi constituit
de importatorul autorizat n termen de 30 de zile de la data aducerii la cunotina acestuia
de ctre Comisie.
(3) Antrepozitarii autorizai pn la data de 31 decembrie 2006, exclusiv pentru activitatea
de mbuteliere a buturilor alcoolice, care dein autorizaii valabile dup data de 1 ianuarie
2007, au obligaia de a se conforma prevederilor alin. (3) al pct. 2 pn la data de 30
septembrie 2007.
(4) Toi antrepozitarii autorizai pn la data de 31 decembrie 2006, care dein autorizaii
valabile dup data de 1 ianuarie 2007, au obligaia de a se conforma prevederilor pct. 8 alin.
(5) i (5^1) pn la data de 30 septembrie 2007.
62. (1) Pentru acele tranzacii cu produse accizabile cu statele membre care au nceput
nainte de data de 1 ianuarie 2007 i care sunt terminate dup aceast dat, se vor aplica
reglementrile n vigoare la data nceperii tranzaciei.
(2) Micarea produselor accizabile care a nceput i care se afl intrate n birourile
vamale de ieire din Comunitate nainte de 1 ianuarie 2007 i sunt supuse regimului vamal
comunitar aa cum este stabilit la art. 5 al Directivei 92/12/CEE la data aderrii, va continua
s fie supus acelui regim pn la ncheierea lui n Comunitatea lrgit.
(3) Pentru operaiunile de import de produse accizabile supuse marcrii, care au nceput
nainte de data de 1 ianuarie 2007, care sunt terminate dup aceast dat i pentru care
accizele au fost deja pltite, se vor aplica reglementrile n vigoare la data nceperii
operaiunii de import.
(4) Marcajele achiziionate de la Compania Naional <<mprimeria Naional>> - S.A. de
ctre antrepozitarii autorizai i importatorii autorizai pentru produse accizabile supuse
marcrii, n baza notelor de comand aprobate de autoritatea fiscal competent n anul
2006, vor putea fi utilizate pn la epuizare, dar nu mai trziu de 30 iunie 2007. ntr sub
incidena acestor prevederi i banderolele destinate marcrii buteliilor sau cutiilor cu o
capacitate ce depete 3 litri i, implicit, comercializarea de ctre productori i importatori
a buturilor alcoolice astfel marcate. Dup aceast dat se interzice comercializarea de
ctre productori i importatori a buturilor alcoolice astfel marcate,
17
iar banderolele
neutilizate vor fi predate ctre Compania Naional <<mprimeria Naional>> - S.A. n
17
Vezi OMEF nr.771/2007
138
vederea distrugerii. Cheltuielile legate de distrugere se suport de ctre antrepozitarul
autorizat sau importatorul autorizat.
(5) Antrepozitarii autorizai pentru producie de buturi alcoolice, precum i importatorii de
astfel de produse, care la data intrrii n vigoare a prezentelor norme dein n stoc banderole
neutilizate sau au expediate ctre furnizorul extern banderole destinate marcrii buteliilor ori
cutiilor cu o capacitate ce depete 3 litri, au obligaia ca n termen de 15 zile de la aceast
dat s prezinte autoritii fiscale teritoriale la care sunt nregistrai ca pltitori de impozite i
taxe o situaie care s cuprind numrul de banderole neutilizate/expediate, precum i
stocul de produse marcate i mbuteliate n butelii mai mari de 3 litri nregistrat de ctre
productor/importator, inclusiv cel existent la furnizorul extern.
63. Operatorii economici productori de produse supuse accizelor armonizate, pentru
care ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007 intervine obligaia autorizrii locului de producie
ca antrepozit fiscal, pot desfura n continuare activitatea de producie pn la autorizarea
locului respectiv ca antrepozit fiscal de producie, dar nu mai trziu de 31 martie 2007.
64. Condiia prevzut la pct. 23.10 devine obligatorie ncepnd cu data de 1 aprilie
2007.
65. Pentru locurile de depozitare de produse energetice ale unui antrepozitar autorizat
pentru producie de astfel de produse, care la data intrrii n vigoare a prezentelor norme
metodologice sunt autorizate ca antrepozite fiscale de producie, preschimbarea
autorizaiilor pentru calitatea de antrepozite fiscale de depozitare se va face la cererea
antrepozitarului autorizat. Cererea se depune la autoritatea fiscal central i va cuprinde
informaii privind ndeplinirea condiiilor legale pentru calitatea de antrepozit fiscal de
depozitare. Dac autoritatea fiscal central consider necesar, poate solicita informaii
suplimentare de la autoritatea fiscal teritorial n raza creia se afl locul ce urmeaz a fi
autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare.
66. Antrepozitarii autorizai pentru producia de produse accizabile din grupele prevzute
la art. 169 - 173 din Codul fiscal, care la data de 1 ianuarie 2008 dein autorizaii valabile, au
obligaia de a ndeplini cerinele prevzute la alin. (6^1) i (6^3) ale pct. 8, n ceea ce
privete obinerea ncadrrii pe poziii i coduri tarifare a produselor finite efectuate de
Autoritatea Naional a Vmilor, pn la 30 aprilie 2008.
67. (1) Antrepozitarii autorizai pentru producia de produse accizabile din grupele
prevzute la art. 169 - 173 din Codul fiscal, care dein autorizaii valabile, eliberate nainte
de 1 ianuarie 2008, i care nu s-au ncadrat n prevederile pct. 66, au obligaia de a depune
la Autoritatea Naional a Vmilor, pn la data de 31 ianuarie 2009 inclusiv, n vederea
obinerii clasificrii tarifare, urmtoarele documente:
a) lista tipurilor de produse finite realizate n antrepozitul fiscal;
b) specificaia tehnic sau alte documente certificate pentru conformitate, din care s
rezulte compoziia cantitativ pentru fiecare produs, lista cantitativ complet a materiilor
prime utilizate, natura i compoziia fiecrei materii prime, procesul tehnologic de fabricaie
a produsului;
c) certificate de analiz emise conform prevederilor legale n vigoare, care s conin
determinrile necesare stabilirii clasificrii tarifare, sau, pn la obinerea acestor certificate
de analiz, dovada solicitrii analizelor de laborator asupra probelor de produse.
(2) Antrepozitarii autorizai au obligaia de a depune rezultatele analizelor de laborator la
Autoritatea Naional a Vmilor, n termen de 15 zile de la data primirii acestora.
(3) Antrepozitarii autorizai care nu respect termenele prevzute la alin. (1) i (2) se
sancioneaz cu revocarea autorizaiei, n conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) lit. l)
i art. 185 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal.
(4) Autoritile vamale teritoriale vor verifica informaiile privind ncadrarea tarifar i
nivelul accizelor corespunztor produselor accizabile rezultate, n baza analizelor de
laborator, comparativ cu informaiile nscrise n autorizaia de antrepozit fiscal.
(5) Atunci cnd n urma verificrii rezult o alt ncadrare tarifar i/sau un alt nivel de
acciz, autoritatea vamal va ntiina Comisia de autorizare pentru modificarea
139
corespunztoare a elementelor din autorizaia de antrepozit fiscal, respectiv cea de
antrepozitar autorizat.
68. Autorizaiile de utilizator final emise potrivit prevederilor pct. 23.3, cu valabilitate de 3
ani, vor fi prezentate autoritii fiscale emitente n vederea preschimbrii pn la data de 31
martie 2009. Dup aceast dat, autorizaiile respective i pierd valabilitatea.
69. Operatorii economici care dein autorizaii de utilizator final potrivit prevederilor pct.
5^1.3 sunt obligai s constituie garania aferent cantitii de produse accizabile rmase de
achiziionat sau de utilizat din cantitatea aprobat, n termen de 60 de zile de la data
publicrii prezentelor norme metodologice n Monitorul Oficial al Romniei, Partea .
70. (1) Antrepozitarii autorizai care dein autorizaii valabile au obligaia ca pn la data
de 31 martie 2009 s actualizeze documentaia potrivit prevederilor pct. 8 alin. (3), dup
caz.
(2) Toi antrepozitarii autorizai pentru producie de produse accizabile, care dein
autorizaii valabile, au obligaia de a prezenta aceste autorizaii la autoritatea competent
privind emiterea lor, pn la 31 martie 2009, n vederea completrii autorizaiilor cu materiile
prime accizabile care se achiziioneaz n regim suspensiv i sunt necesare desfurrii
activitii de producie de produse accizabile, dup caz.
(3) Antrepozitarii autorizai care nu respect termenul prevzut la alin. (1) i (2) se
sancioneaz cu revocarea autorizaiei, n conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) lit. l)
i art. 185 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal.
Anexele 1-*1 din n%#$ele $et%d%l%3ice4
AN@CA 1
______________________________________________________________________________
| | Nr. )nregistrare ......... | Data .............. |
|__________________________|____________________________|______________________|
A'LA+A(I'
pentru nregistrarea gospodriei individuale care realizeaz buturi alcoolice destinate consumului propriu
______________________________________________________________________________
140
| 1. Numele +i prenumele | |
| persoanei !izice | |
|___________________________|__________________________________________________|
| 2. Adresa | ,ude-ul .................... .ectorul ......... |
| | /ocalitatea ................................... |
| | .trada .................... Nr. ..... 0loc .... |
| | .cara .... 1ta' .... Ap. .... od po+tal ...... |
|___________________________|__________________________________________________|
| &. 2ele!on | |
|___________________________|__________________________________________________|
| $. odul numeric personal | |
|___________________________|__________________________________________________|
| %. Descrierea acti"it-ii | 3roduc-ie |
| ce urmeaz a se des!+ura | _ _ _ _ _ _ |
| | |_| |_| |_| |_| |_| |_| |
| | 0ere 4inuri 0uturi 5uic 6ac7iuri Alte |
| | !ermentate spirtoase|
| | altele |
| | dec8t *ere |
| | +i "inuri |
|_____________________________|________________________________________________|
| #. 9en-iona-i cantitatea | |
| :)n litri; estimat a !i | |
| o*-inut la ni"elul unui an | |
| +i perioada de des!+urare | |
| a acti"it-ii< | |
| #.1. = *ere | |
| #.2. = "inuri | |
| #.&. = *uturi | |
| !ermentate( altele dec8t | |
| *ere +i "inuri | |
|_____________________________|________________________________________________|
| 7. 9en-iona-i instala-iile | |
| de produc-ie de-inute pentru| |
| produc-ie de -uic +i | |
| rac7iuri de !ructe>; | |
| 7.1. = -uic | |
| 7.2. = rac7iuri | |
| 7.&. = alte spirtoase | |
|_____________________________|________________________________________________|
| 8. 9en-iona-i cantitatea | |
| estimat a !i o*-inut la | |
| ni"elul unui an( )n litri | |
| +i concentra-ia alcoolic( | |
| precum +i perioada de | |
| des!+urare a acti"it-ii< | |
| 8.1. = -uic | |
| 8.2. = rac7iuri | |
| 8.&. = alte spirtoase | |
|_____________________________|________________________________________________|
N?2@<
>; se "or aneAa +i copiile autoriza-iilor pentru de-inerea instala-iilor pentru
produc-ie de -uic +i rac7iuri de !ructe.
unosc8nd dispozi-iile art. $7$ pri"ind !alsul )n declara-ii( din odul penal( declar
c datele )nscrise )n acest !ormular sunt corecte +i complete.
.......................... ..........
.emntura solicitantului Data
AN@CA %
______________________________________________________________________________
| | Nr. )nregistrare ......... | Data .............. |
|__________________________|____________________________|______________________|
?@D@D@
pri!ind ;nregistrarea operatorului economic autorizat: 1urnizor de gaz natural"pentru
extrac-ia c)r(unelui"pentru produc-ie de cocs"1urnizor de energie electric)
______________________________________________________________________________
| 1. Numele operatorului | |
141
| economic | |
|___________________________|__________________________________________________|
| 2. Adresa | ,ude-ul .................... .ectorul ......... |
| | /ocalitatea ................................... |
| | .trada .................... Nr. ..... 0loc .... |
| | .cara .... 1ta' .... Ap. .... od po+tal ...... |
|___________________________|__________________________________________________|
| &. 2ele!on | |
|___________________________|__________________________________________________|
| $. BaA | |
|___________________________|__________________________________________________|
| %. Adresa e=mail | |
|___________________________|__________________________________________________|
| #. odul de identi!icare | |
| !iscal | |
|___________________________|__________________________________________________|
| 7. Numele +i numrul de | |
| tele!on al | |
| reprezentantului legal | |
| sau al altei persoane de | |
| contact | |
|___________________________|__________________________________________________|
| 8. Descrierea acti"it-ii | _ _ _ _ |
| economice des!+urate )n | |_| |_| |_| |_| |
| 6om8nia | Burnizare 1Atrac-ie 3roduc-ie Burnizare |
| | gaz natural cr*une cocs energie |
| | electric |
|___________________________|__________________________________________________|
| 9. AneAa-i copia legalizat a autoriza-iei eli*erate de autoritatea de |
| reglementare )n domeniu |
|______________________________________________________________________________|
| 10. AneAa-i con!irmarea autorit-ii !iscale cu pri"ire la calitatea de |
| pltitor de accize |
|______________________________________________________________________________|
unosc8nd dispozi-iile art. $7$ pri"ind !alsul )n declara-ii( din odul penal( declar
c datele )nscrise )n acest !ormular sunt corecte +i complete.
.............................. ..........
.emntura solicitantului Data
sau a reprezentantului !iscal
AN@CA & .ab#%3at0 de >< n#.150:2011/
AN@CA 0 .$%di2icat0 de >< n#.150:2011/

Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului
)nregistrat/importatorului autorizat .........................................
.ediul<
/ocalitatea ...............................( str. ........................
nr. ....( *l. ....( sc. ....( et. ....( ap. ....( 'ude-ul/sectorul ..........(
codul po+tal ............................( tele!on/!aA .......................
Numrul de )nmatriculare )n registrul comer-ului/anul ....................
odul de identi!icare !iscal ............................................
odul de accize/odul de marcare .........................................
D1/A6A5C1
pri"ind pre-urile de "8nzare cu amnuntul pe sortimente de -igarete
Dncep8nd cu data de ....................( pre-urile de "8nzare cu amnuntul
practicate pe sortimente "or !i urmtoarele<
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea sortimentului | Numrul -igaretelor | 3re-ul de "8nzare |
|crt.| | con-inute )ntr=un pac7et | cu amnuntul |
| | | | :lei/pac7et; |
|____|_________________________|__________________________|____________________|
| 0 | 1 | 2 | & |
142
|____|_________________________|__________________________|____________________|
| | | | |
|____|_________________________|__________________________|____________________|
| | | | |
|____|_________________________|__________________________|____________________|
Director general Director economic
Numele +i prenumele ................. Numele +i prenumele ..............
.emntura +i +tampila ............... .emntura +i +tampila ............
AN@CA 5
______________________________________________________________________________
| | Nr. )nregistrare ......... | Data .............. |
|__________________________|____________________________|______________________|
D@?EADA6F@
pri!ind produc-ia de !inuri lini'tite realizat) ;n calitate de mic produc)tor
trimestrul .......... anul ..........
______________________________________________________________________________
| 1. Numele persoanei 'uridice/ | |
| persoanei !izice autorizate | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 2. Adresa | ,ude-ul ............. .ectorul ......... |
| | /ocalitatea ............................ |
| | .trada ....................... Nr. ..... |
| | 0loc ..... .cara .... 1ta' .... Ap. .... |
| | od po+tal ............................. |
|__________________________________|___________________________________________|
| &. 2ele!on | |
|__________________________________|___________________________________________|
| $. odul de identi!icare !iscal/| |
| odul numeric personal | |
|__________________________________|___________________________________________|
| %. antitatea realizat )n | |
| trimestrul de raportare | |
| :)n litri;< | |
|__________________________________|___________________________________________|
| #. antitatea realizat cumulat | |
| de la )nceputul anului :)n litri;| |
|__________________________________|___________________________________________|
| 7. antitatea li"rat )n | |
| trimestrul de raportare( ctre< | |
| 7.1. magazine specializate )n | |
| "8nzarea "inurilor | |
| 7.2. unit-i de alimenta-ie | |
| pu*lic | |
| 7.&. antrepozite !iscale | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 8. 2otal cantitate li"rat )n | |
| trimestrul de raportare | |
|__________________________________|___________________________________________|
unosc8nd dispozi-iile art. $7$ pri"ind !alsul )n declara-ii( din odul penal( declar
c datele )nscrise )n acest !ormular sunt corecte +i complete.
......................... ..........
.emntura declarantului Data
AN@CA 3
______________________________________________________________________________
| | Nr. )nregistrare ......... | Data .............. |
|__________________________|____________________________|______________________|
?@D@D@
pri!ind acordarea autoriza-iei de antrepozit 1iscal
:ata+a-i numrul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura in!orma-iile complete;
______________________________________________________________________________
| C. CNB?69A5CC 36C4CND AN2613?EC2A6F/ AF2?6CEA2 36?3F. |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Numele | |
143
|__________________________________|___________________________________________|
| 2. Adresa | ,ude-ul ............. .ectorul ......... |
| | /ocalitatea ............................ |
| | .trada ....................... Nr. ..... |
| | 0loc ..... .cara .... 1ta' .... Ap. .... |
| | od po+tal ............................. |
|__________________________________|___________________________________________|
| &. 2ele!on | |
|__________________________________|___________________________________________|
| $. BaA | |
|__________________________________|___________________________________________|
| %. Adresa e=mail | |
|__________________________________|___________________________________________|
| #. odul de identi!icare !iscal | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 7. Numele +i numrul de tele!on | |
| al reprezentantului legal sau al | |
| altei persoane de contact | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 8. Acti"it-ile economice | |
| des!+urate )n 6om8nia | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 9. Numele( adresa +i codul !iscal| |
| al persoanelor a!iliate cu | |
| antrepozitarul | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 10. Dac antrepozitarul este | |
| persoana 'uridic< numele( | |
| adresa +i codul numeric personal | |
| al !iecrui administratorG se "or| |
| aneAa +i cazierele 'udiciare ale | |
| administratorilor | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 11. Arta-i dac antrepozitarul :sau )n cazul )n care | _ _ |
| antrepozitarul este persoan 'uridic( oricare dintre | |_| |_| |
| administratorii si; a !ost condamnat de!initi" )n ultimii | Da Nu |
| % ani pentru in!rac-iunile pre"zute )n legisla-ia !iscal | |
|____________________________________________________________|_________________|
| 12. AneAa-i certi!icatul de atestare !iscal sau( dup caz( eAtrasul de rol |
| pri"ind o*liga-iile !iscale la *ugetul de stat( precum +i cazierul !iscal al |
| antrepozitarului |
|______________________________________________________________________________|
| 1&. AneAa-i copia situa-iilor !inanciare anuale :*ilan-; din ultimii doi |
| ani |
|______________________________________________________________________________|
| 1$. AneAa-i con!irmarea organului !iscal cu pri"ire la calitatea de pltitor |
| de accize |
|______________________________________________________________________________|
| 1%. AneAa-i un certi!icat constatator( eli*erat de ?!iciul 6egistrului |
| omer-ului( din care s rezulte< capitalul social( asocia-ii( o*iectul de |
| acti"itate( administratorii( precum +i copia certi!icatului de )nregistrare |
| eli*erat potri"it reglementrilor legale )n "igoare |
|______________________________________________________________________________|
| CC. CNB?69A5CC 36C4CND AN2613?EC2F/ BC.A/ |
| :pentru !iecare antrepozit !iscal se depune separat c8te o parte a CC=a |
| precum +i orice alte in!orma-ii necesare; |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Adresa antrepozitului !iscal | ,ude-ul ............. .ectorul ......... |
| | /ocalitatea ............................ |
| | .trada ....................... Nr. ..... |
| | 0loc ..... .cara .... 1ta' .... Ap. .... |
| | od po+tal ............................. |
|__________________________________|___________________________________________|
| 2. Descrierea acti"it-ilor ce | |
| urmeaz a se des!+ura )n | |
| antrepozitul !iscal :inclusi" | |
| natura acti"it-ilor +i tipurile | |
| de produse acciza*ile; | |
|__________________________________|___________________________________________|
| &. Arta-i dac anterior a !ost | |
| respins( re"ocat sau anulat | |
| "reo autoriza-ie de antrepozit | |
| !iscal pentru locul respecti" | |
144
|__________________________________|___________________________________________|
| $. 1numera-i tipurile +i | |
| cantit-ile de produse acciza*ile| |
| produse +i/sau depozitate )n | |
| locul respecti" )n !iecare din | |
| ultimele 12 luni :dac este | |
| cazul;( precum +i tipurile +i | |
| cantit-ile estimate pentru | |
| !iecare din urmtoarele 12 luni. | |
| | |
| 2ipurile de produse acciza*ile | |
| urmeaz a !i detaliate )n !unc-ie| |
| de acciza unitar pe produs. | |
| | |
| odi!icarea tipurilor de produse | 2ip produs ........ = :cod +i .......... |
| | :denumire produs; su*cod; |
| | |
| | 2ip produs ........ = :cod +i .......... |
| | :denumire produs; su*cod; |
| | |
| | ................. |
| | |
| | 2ip produs ........ = :cod +i .......... |
| | :denumire produs; su*cod; |
|__________________________________|___________________________________________|
| %. Dn cazul unui loc care urmeaz| |
| a !i !olosit eAclusi" pentru | |
| depozitarea produselor | |
| acciza*ile( speci!ica-i | |
| capacitatea maAim de depozitare | |
| :cantitatea de produse acciza*ile| |
| care poate !i depozitat la un | |
| moment dat )n locul respecti"; | |
|__________________________________|___________________________________________|
| #. AneAa-i un plan de amplasare a antrepozitului !iscal |
|______________________________________________________________________________|
| 7. AneAa-i copiile licen-elor( autoriza-iilor sau a"izelor pri"ind |
| des!+urarea acti"it-ilor din antrepozitul !iscal |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Dac locul se a!la )n proprietatea antrepozitarului autorizat( aneAa-i |
| copia actelor de proprietate |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Dac locul se a!la )n proprietatea altei persoane( aneAa-i urmtoarele< |
| opia contractului de leasing sau do"ada de-inerii su* orice !orm legal. |
| ? declara-ie semnat de proprietar care con!irm permisiunea de acces pentru |
| personalul cu atri*u-ii de control. |
|______________________________________________________________________________|
| CCC. CNB?69A5CC 36C4CND HA6AN5CA |
|______________________________________________________________________________|
| 1. 2ipul de garan-ie propus | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 2. .uma propus pentru garan-ia | |
| pentru !iecare antrepozit !iscal | |
| :+i descrierea metodei de calcul;| |
|__________________________________|___________________________________________|
| &. Dn cazul unui depozit )n *ani( aneAa-i scrisoarea de *onitate *ancar |
|______________________________________________________________________________|
| $. Dn cazul unei garan-ii *ancare( aneAa-i urmtoarele< |
| Numele( adresa +i tele!onul garantului propus. |
| Declara-ia garantului propus cu pri"ire la inten-ia de a asigura garan-ia |
| *ancar pentru o sum +i perioada de timp speci!icat. :.crisoare de |
| garan-ie *ancar;. |
|______________________________________________________________________________|
unosc8nd dispozi-iile art. $7$ pri"ind !alsul )n declara-ii( din odul penal( declar
c datele )nscrise )n acest !ormular sunt corecte +i complete.
............................. ..........
.emntura solicitantului Data
sau a reprezentantului !iscal
AN@CA 4
______________________________________________________________________________
145
| 16161 D1 AF2?6CEA61 | Nr. ......... |
| ?316A2?6 DN61HC.26A2 |_______________________|
| caset rezer"at |
| autorit-ii |
| !iscale teritoriale |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Nume +i prenume sau | odul unic de )nregistrare | |
| denumirea societ-ii +i |____________________________|_______________________|
| adresa eAact | Numr de identi!icare | |
| | 24A | |
| |____________________________|_______________________|
| | Numr de tele!on | |
| |____________________________|_______________________|
| | Numr de !aA | |
| |____________________________|_______________________|
| | Adresa de e_mail | |
|_________________________|____________________________|_______________________|
| 2. Dn cazul persoanelor 'uridice( se "a )nscrie numele( adresa +i codul |
| numeric personal al !iecrui administrator< |
| |
|______________________________________________________________________________|
| &. Adresa loca-iei/loca-iilor de recep-ie a produselor< |
| |
|______________________________________________________________________________|
| $. Natura produselor +i cantitatea medie lunar de produse estimat a !i |
| recep-ionat )ntr=un an( dup caz< |
| ______ _________ |
| |//////| |/////////| |
| |//////| *uturi alcoolice |/////////| produse energetice |
| |______| |_________| |
| ______ _________ |
| |______| *ere ____________ litri |_________| com*usti*ili ______ litri |
| ______ _________ |
| |______| "in lini+tit ____ litri |_________| car*uran-i ________ litri |
| ______ _________ |
| |______| "in spumos ______ litri |/////////| |
| ______ |/////////| tutun prelucrat |
| |______| produse |_________| |
| intermediare ____ litri _________ |
| ______ |_________| -igarete __________ *uc-i |
| |______| *uturi _________ |
| !ermentate |_________| -igri +i -igri |
| lini+tite _______ litri de !oi ____________ *uc-i |
| ______ _________ |
| |______| *uturi |_________| tutun de !umat ____ Ig |
| !ermentate |
| spumoase ________ litri |
| ______ |
| |______| *uturi |
| alcoolice |
| spirtoase _______ litri __________________________________ |
|______________________________________________________________________________|
| % Dac sunte-i de'a titularul unei autoriza-ii eli*erat de autoritatea |
| !iscal competent( " rugm s indica-i data +i o*iectul autoriza-iei< |
| |
| Numr _____________ din ______________ _______________________ |
| |
| Numr _____________ din ______________ _______________________ |
| |
| 1 |
|______________________________________________________________________________|
| #. Dn cazul )n care anterior a !ost respins( re"ocat sau anulat "reo |
|autoriza-ie de operator )nregistrat( preciza-i acest !apt< |
|______________________________________________________________________________|
| 7. Documente de aneAat< |
| ______ |
| |______| certi!icatul de atestare !iscal sau( dup caz( eAtrasul de rol |
| pri"ind o*liga-iile !iscale la *ugetul de stat( precum +i cazierul |
| !iscal al solicitantului |
| ______ |
| |______| cazierele 'udiciare ale administratorilor |
| ______ |
146
| |______| *ilan-ul pe ultimii doi ani |
| ______ |
| |______| con!irmarea organului !iscal cu pri"ire la calitatea de pltitor de |
| accize |
| ______ |
| |______| certi!icatul constatator( eli*erat de ?!iciul 6egistrului |
| omer-ului( din care s rezulte< capitalul social( asocia-ii( |
| o*iectul de acti"itate( administratorii( punctele de lucru )n care |
| urmeaz a se realiza recep-ia produselor acciza*ile( precum +i |
| copia certi!icatului de )nregistrare eli*erat potri"it |
| reglementrilor legale )n "igoare |
| ______ |
| |______| copia contractelor )nc7eiate direct )ntre operatorul )nregistrat |
| propus +i persoana autorizat din alt stat mem*ru |
| ______ |
| |______| lista cantit-ilor de produse acciza*ile recep-ionate )n !iecare |
| lun din anul precedent |
| ______ |
| |______| scrisoarea de *onitate *ancar( )n cazul )n care garan-ia se |
| constituie prin consemnarea de mi'loace *ne+ti la 2rezoreria |
| statului |
| ______ |
| |______| numele( adresa +i tele!onul garantului propus( precum +i declara-ia |
| garantului cu pri"ire la inten-ia de a asigura garan-ia *ancar |
| pentru o sum +i o perioad de timp speci!icat :scrisoarea de |
| garan-ie *ancar;( atunci c8nd se constituie o garan-ie *ancar |
|______________________________________________________________________________|
| unosc8nd dispozi-iile art. 292 pri"ind !alsul )n declara-ii( din odul |
| penal( declar c datele )nscrise )n acest !ormular sunt corecte +i complete |
|______________________________________________________________________________|
| 3re"zut pentru "alidarea semnturii | Data( numele +i calitatea acestuia |
| responsa*ilului societ-ii | :proprietar( asociat; |
| 2 | |
|______________________________________|_______________________________________|
AN@CA 7
______________________________________________________________________________
| | Nr. )nregistrare ......... | Data .............. |
|__________________________|____________________________|______________________|
D@?EADA6F@
pentru o(-inerea autoriza-iei de operator ne;nregistrat
______________________________________________________________________________
| 1. Denumirea societ-ii | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 2. Adresa | ,ude-ul ............. .ectorul ......... |
| | /ocalitatea ............................ |
| | .trada ....................... Nr. ..... |
| | 0loc ..... .car .... 1ta' .... Ap. .... |
| | od po+tal ............................. |
|__________________________________|___________________________________________|
| &. 2ele!on/BaA | |
|__________________________________|___________________________________________|
| $. odul de identi!icare !iscal | |
|__________________________________|___________________________________________|
| %. Numrul de 24A | |
|__________________________________|___________________________________________|
| #. Numele +i numrul de tele!on | |
| al reprezentantului legal sau al | |
| altei persoane de contact | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 7. 3erioada )n care urmeaz a se | |
| realiza opera-iunea | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 8. AneAa-i copiile licen-elor( | |
| autoriza-iilor sau a"izelor cu | |
| pri"ire la des!+urarea | |
| acti"it-ii | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 9. 3reciza-i adresa la care | ,ude-ul ............. .ectorul ......... |
| urmeaz s !ie primite produsele | /ocalitatea ............................ |
| acciza*ile | .trada ....................... Nr. ..... |
147
| | 0loc ..... .car .... 1ta' .... Ap. .... |
| | od po+tal ............................. |
|__________________________________|___________________________________________|
| 10. Denumirea +i adresa | |
| antrepozitului !iscal !urnizor | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 11. ategoria +i cantitatea de | |
| produse acciza*ile | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 12. Ni"elul garan-iei constituite| |
| AneAa-i scrisoare de *onitate | |
| *ancar | |
|__________________________________|___________________________________________|
unosc8nd dispozi-iile art. $7$ pri"ind !alsul )n declara-ii( din odul penal( declar
c datele )nscrise )n acest !ormular sunt corecte +i complete.
......................... ..........
.emntura declarantului Data
AN@CA <
36?DF.1 ACEA0C/1 D?F91N2 AD9CNC.26A2C4 D1 DN.?5C61
____________________________________________________________________________
| 1 | 1 1Apeditor | 2 od accize | & Nr.
| | _ | eApeditor | re!erin-
|____________| |_| | |
| | |__________________|_______________
|1Aemplar | | $ od accize | % Nr.
|pentru | | primitor | !actur
|eApeditor | | |
| | |__________________|_______________
| | | # Data !acturii
| | |
| |____________________________|__________________________________
| | 7 3rimitor | 8 Autoritatea competent
| | | a locului de eApediere
| | |
| | |
| | 7a /ocul |
| | li"rrii |__________________________________
| | | 10 Haran-ia
| |____________________________|
| | 9 2ransportator |__________________________________
| | | 12 5ara de | 1& 5ara de
| | | eApedi-ie | primire
| |____________________________|__________________|_______________
| | 11 Alte in!orma-ii | 1$ 6eprezentantul
| | pri"ind transportul | !iscal
| | |
|____________|____________________________|__________________________________
| 1 | 1% /ocul de | 1# Data | 17 Durata transportului
| | eApediere| eApedierii|
___|____________|_____________|______________|__________________________________
18a | | 19a odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20a | 21a Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22a Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
18* | | 19* odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20* | 21* Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22* Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
18c | | 19c odul produsului :cod N;
148
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20c | 21c Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22c Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
| 2& erti!icate :pentru unele "inuri +i *uturi
| spirtoase( mici productori de *ere +i mici distilerii;
|
|_______________________________________________________________
| A Dnregistrarea | 2$ su-ele 1 = 22 certi!icarea
| controalelor. | completrii corecte
| .e completeaz de |__________________________________
| autorit-ile | .ocietatea semnatar +i
| competente. | nr. de tele!on
| |
| |__________________________________
| | Numele semnatarului
| |
| |__________________________________
| | /ocul +i data
| |
| |__________________________________
| ontinu pe "erso | .emntura
| :eAemplarele 2( & +i $; |
|____________________________|__________________________________
Inst#uc7iuni de c%$pleta#e
1. Observaii generale
1.1. Documentul administrativ de nsoire este utilizat n scopul aplicrii accizelor, potrivit prevederilor art. 18
i 19 din Directiva Consiliului nr. 92/12/CEE, din 25 februarie 1992
1.2. Documentul trebuie completat n mod lizibil n aa fel nct nscrisurile s nu poat fi terse. nformaiile
pot fi pretiprite. Nu sunt permise tersturi sau tieturi.
1.3. Caracteristicile generale ale documentului i dimensiunile csuelor sunt cele prevzute n Jurnalul
Oficial al Comunitii Europene nr. C 164 din 1.07.1989 pag. 3.
Hrtia trebuie s fie de culoare alb pentru toate exemplarele i s aib formatul 210 x 297 mm; este
admis o toleran maxim de 5 mm n minus sau 8 mm n plus n ceea ce privete lungimea.
1.4. Orice spaiu neutilizat n csuele 18a - 22c va fi barat, astfel nct s nu mai poat fi adugiri. n
document, pot fi introduse trei descrieri distincte ale produselor, care trebuie s fie din aceeai categorie de
accize. Aceste categorii sunt produse energetice, produse din tutun i alcool/buturi alcoolice.
1.5. Documentul de nsoire const n 5 exemplare:
exemplarul 1 trebuie pstrat de expeditor
exemplarul 2 trebuie pstrat de primitor;
exemplarul 3 trebuie returnat expeditorului pentru descrcare a operaiunii
mpreun cu certificatul sau aprobarea autoritii fiscale
competente din Statul membru de destinaie, dac este necesar;
exemplarul 4 trebuie prezentat de ctre primitor autoritii competente a
Statului membru de destinaie;
exemplarul 5 trebuie transmis de ctre expeditor autoritii sale fiscale,
la momentul expedierii produselor.
1.6. Exemplarele 2, 3 i 4 ale documentului trebuie s nsoeasc produsele pe parcursul transportului.
1.7. n situaiile n care acest document este utilizat pentru circulaia prin conducte fixe, exemplarele 2, 3 i 4
se transmit primitorului prin mijloacele cele mai rapide de care dispune antrepozitarul expeditor. n toate
cazurile, documentul trebuie s soseasc la locul livrrii n termen de 24 de ore de la primirea produselor la
care se refer.
2. Rubrici
Csua 1. Expeditor: numele i adresa, complete.
Csua 2. Codul de acciz al expeditorului: codul de nregistrare pentru
accize atribuit expeditorului de ctre autoritatea fiscal
competent.
Csua 3. Nr. referin: numrul de referin care identific expedierea
n nregistrrile expeditorului (ex. nr. facturii poate fi
utilizat n acest sens).
Csua 4. Codul de acciz al primitorului: n cazul unui antrepozitar sau
149
operator nregistrat, codul de nregistrare al accizei. n cazul
unui operator nenregistrat se va indica numrul de autorizare
al expediiei atribuit de ctre autoritatea sa fiscal.
Csua 5. Nr. factur: numrul facturii aferent produselor. Dac nu,
numrul avizului de expediie sau orice alt document de
transport.
Csua 6. Data facturii: data emiterii documentului indicat la csua
nr. 5.
Csua 7. Primitor: numele i adresa complete iar n cazul n care
destinatarul este un operator nenregistrat, numrul de
identificare TVA. n cazul mrfurilor exportate, trebuie indicat
numele persoanei care acioneaz n contul expeditorului la
locul exportului.
Csua 7a. Locul livrrii: locul unde se livreaz efectiv produsele, dac
produsele nu sunt livrate n adres indicai, la csua 7.
n cazul produselor exportate se va meniona "EXPORT n AFARA
COMUNT|" i locul de export. Pentru produsele care urmeaz a
fi plasate ntr-o procedur vamal comunitar (alta dect
punerea n libera circulaie), se va nscrie meniunea "N
PROCEDURA VAMAL" precum i locul n care produsele vor fi
supuse unui control vamal.
Csua 8. Autoritatea competent a locului de expediere: numele i adresa
autoritii fiscale competente responsabile cu controlul privind
accizele la locul de expediere.
Csua 9. Transportator: numele i adresa persoanei responsabile cu primul
transport, dac ea este alta dect expeditorul.
Csua 10. Garania: datele de identificare a prii sau prilor
responsabile pentru garanie.
Se va indica numai "expeditor", "transportator" sau "primitor".
Csua 11. Alte informaii privind transportul: numele transportatorului,
mijlocul de transport, numrul de nmatriculare al vehiculului,
numrul, tipul i identificarea eventualelor sigilii comerciale.
Csua 12. |ara de expediie. Statul membru din care pleac transportul. Se
utilizeaz o abreviere:
BE Belgia LU Luxemburg
BG Bulgaria HU Ungaria
CZ Cehia MT Malta
DK Danemarca NL Olanda
DE Germania AT Austria
EE Estonia PL Polonia
GR Grecia PT Portugalia
ES Spania RO Romnia
FR Frana S Slovenia
E rlanda SK Slovacia
T talia F Finlanda
CY Cipru SE Suedia
LV Letonia GB Regatul Unit al Marii Britanii.
LT Lituania
Csua 13. |ara de primire: statul membru n care se ncheie transportul.
Se vor utiliza aceleai abrevieri prevzute la csua 12.
Csua 14. Reprezentant fiscal: dac expeditorul a desemnat un reprezentant
fiscal n statul membru de destinaie, se va nscrie n csu
numele sau adresa, numrul de identificare, TVA i codul de
acciz (dac este cazul).
Csua 15. Locul de expediere: numrul de nregistrare al antrepozitului
(dac exist).
Csua 16. Data expedierii: data, i dac se solicit de autoritile
fiscale ale statului de plecare, ora la care produsele prsesc
antrepozitul expeditorului.
Csua 17. Durata transportului: perioada de timp normal, necesar pentru
a efectua traseul, avnd n vedere mijlocul de transport i
distana.
Csua 18a. Colete i descrierea produselor: numere de identificare i
numrul de colete (ex. containere); numrul de ambalaje din
interiorul coletelor (ex. canoane) i descrierea comercial a
150
produselor. Descrierea poate continua pe o pagin separat
ataat fiecrui exemplar. O list a ambalajelor poate fi
utilizat n acest scop.
Alcoolul i buturile alcoolice, altele dect berea, trebuie s
aib o concentraie alcoolic prevzut (procent n volum de
20 grade C).
Pentru bere, concentraia alcoolic va fi menionat fie n
grade Plato, fie procente n volum la 20 grade C, fie amndou,
potrivit solicitrii statului membru de destinaie i a statului
membru de expediere. Pentru uleiuri minerale se va meniona
densitatea la 15 grade C.
Csua 19a. Codul produsului: codul NC.
Csua 20a. Cantitatea:
- numrul produselor exprimate n mii (igarete)
- greutatea net (igri i igri de foi)
- litri de produs la (temperatura de 20 grade C cu dou zecimale
(alcool i buturi alcoolice)
- litri la temperatura de 15 grade C (uleiuri minerale cu
excepia pcurii).
Csua 21a. Greutatea brut: greutatea brut a transportului.
Csua 22a. Greutate net: se va indica greutatea fr ambalaje a produselor
accizabile n cazul alcoolului i buturilor alcoolice,
uleiurilor minerale i n cazul produselor din tutun cu excepia
igaretelor.
Csuele 18b - 22b i 18c - 22c se utilizeaz dac transportul
conine produse diferite de cele descrise la csuele 18a - 22a.
Csua 23. Certificate: acest spaiu este rezervat pentru anumite
certificate care sunt cerute numai pe exemplarul 2.
1. n cazul anumitor vinuri, atunci cnd se consider necesar,
certificatul referitor la originea i calitatea produselor,
conform legislaiei comunitare.
2. n cazul anumitor buturi spirtoase, certificatul referitor
la locul de producie, conform legislaiei comunitare.
3. n cazul berii produs de micii productori independeni
conform definiiei din directiva specific a Comisiei privind
structura accizelor la alcool i buturi alcoolice, pentru care
se intenioneaz solicitarea unei cote reduse a accizei n
statul membru de destinaie, certificarea expeditorului
astfel: "Prin prezenta se certific faptul c produsul descris a
fost fabricat de o mic berrie independent cu o producie a
anului anterior de ..... hectolitri de bere."
4. n cazul alcoolului etilic produs de o mic distilerie,
conform definiiei din directiva specific a Comisiei privind
structura accizelor la alcool i buturi alcoolice, pentru care
se intenioneaz solicitarea unei cote reduse a accizei n
statul membru de destinaie, certificarea expeditorului astfel:
"Prin prezenta se certific faptul c produsul descris a fost
fabricat de o mic distilerie cu o producie a anului anterior
de ....... hectolitri de alcool pur.
Csua 24. Societatea semnatarului etc.: documentul se completeaz de
ctre, sau n numele expeditorului. Societatea semnatarului
documentului trebuie s fie identificat. Documentul trebuie
semnat, cu excepia cazului n care expeditorul a fost autorizat
s nlocuiasc semntura cu o tampil special. n acest caz se
face meniunea "DSPENSA DE SEMNTURA".
Csua A nregistrarea controalelor: autoritile competente
nregistreaz controalele efectuate pe exemplarele 2, 3 i 4.
Dac spaiul este insuficient pe faa documentului,
nregistrrile pot continua pe verso. Toate meniunile trebuiesc
semnate, datate i tampilate de funcionarul competent.
Dac produsele sunt supuse unui regim vamal, controalele
efectuate trebuiesc nregistrate de funcionarul competent. n
cazul n care a fost autorizat o dispens de semntur,
tampila special se aplic, de asemenea, n colul din dreapta
sus al csuei A.
151
Csua B Dac, pe parcursul transportului se modific destinaia
produselor fa de cea menionat la csuele 7 sau 7a,
expeditorul sau agentul su de livrare trebuie s indice la
Csua B noul loc de livrare. n plus, expeditorul trebuie s
notifice imediat la autoritatea fiscal competent, schimbarea
locului de livrare.
Csua C Certificat de recepie, acest certificat trebuie emis de ctre
destinatar. Atunci cnd recepia produselor ntr-un antrepozit
este supus unui control fiscal sau atunci cnd produsele sunt
exportate sau plasate ntr-un regim vamal comunitar (altul dect
punerea n libera circulaie), autoritatea fiscal sau biroul
vamal, dup caz, va elibera certificatul pentru conformitate. Se
recomand ca recepia produselor s fie, de asemenea,
certificat pe verso-ul exemplarului 2, care urmeaz a se
pstra de ctre destinatar. Astfel, n cazul pierderii
exemplarului 3 cu ocazia retransmiterii ctre expeditor, acesta
din urm poate solicita nchiderea transportului, prin
intermediul unei copii a certificrii de pe exemplarul 2.
PRODUSE ACCZABLE DOCUMENT ADMNSTRATV DE NSO|RE
____________________________________________________________________________
| 2 | 1 1Apeditor od unic de | 2 od acciz | & Nr.
| | _ )nregistrare | eApeditor | re!erin-
|____________| |_| | |
| | |__________________|_______________
|1Aemplar | | $ od acciz | % Nr.
|pentru | | primitor | !actur
|primitor | | |
| | |__________________|_______________
| | | # Data !acturii
| | |
| |____________________________|__________________________________
| | 7 3rimitor od unic de | 8 Autoritatea competent
| | )nregistrare | a locului de eApediere
| | |
| | |
| | 7a /ocul |
| | li"rrii |__________________________________
| | | 10 Haran-ia
| |____________________________|
| | 9 2ransportator |__________________________________
| | | 12 5ara de | 1& 5ara de
| | | eApedi-ie | primire
| |____________________________|__________________|_______________
| | 11 Alte in!orma-ii | 1$ 6eprezentantul
| | pri"ind transportul | !iscal
| | |
|____________|____________________________|__________________________________
| 2 | 1% /ocul de | 1# Data | 17 Durata transportului
| | eApediere| eApedierii|
___|____________|_____________|______________|__________________________________
18a | | 19a odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20a | 21a Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22a Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
18* | | 19* odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20* | 21* Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22* Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
18c | | 19c odul produsului :cod N;
152
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20c | 21c Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22c Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
| 2& erti!icate :pentru unele "inuri +i *uturi
| spirtoase( mici productori de *ere +i mici distilerii;
|
|_______________________________________________________________
| A 9en-iuni pri"ind | 2$ su-ele 1 = 22 certi!icarea
| "eri!icarea. | completrii corecte
| .e completeaz de |__________________________________
| autoritatea !iscal | .ocietatea semnatar +i
| competent. | nr. de tele!on
| |
| |__________________________________
| | Numele semnatarului
| |
| |__________________________________
| | /ocul +i data
| |
| |__________________________________
| ontinu pe "erso | .emntura
| :eAemplarele 2( & +i $; |
|____________________________|__________________________________
______________________________________________________________________________
| |
| 0 .JC90A61A /?F/FC /C46@6CC |
| Noua adres 2re*uie in!ormat imediat |
| autoritatea indicat la |
| csu-a 8 |
| | |
| | |
| Numele semnatarului | |
| | |
| /ocul +i data .emntura | |
| | |
|_______________________________________________|______________________________|
| |
| 162CBCA61A 61135C1C .AF 1K3?62F/FC |
| _ |
| |_| 3roduse primite |
| de destinatar |
| Data ................ /ocul ............. Nr. re!erin- .......... |
| |
| Descrierea produselor | 3lusuri | 9inusuri |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| _ | | |
| |_| 2ransport "eri!icat |
| |
| 9i'loc de transport ........... |
| _ |
| |_| 3roduse eAportate>/plasate )ntr=o |
| procedur "amal comunitar :alta |
| dec8t punerea )n li*era circula-ie;> |
| Data ................ |
| _ |
| |_| Numele semnatarului ............... /ocul +i data .................. |
| .ocietatea semnatarului .emntura |
| ................................... |
| _ |
| |_| Autoritatea !iscal sau *iroul "amal Apro*at de autoritatea !iscal |
| Nume sau de *iroul "amal |
| Adresa |
| |
| > tia-i "arianta care nu se aplic |
153
|______________________________________________________________________________|
| |
| A Dnregistrarea controalelor :continuare; |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|______________________________________________________________________________|
36?DF.1 ACEA0C/1 D?F91N2 AD9CNC.26A2C4 D1 DN.?5C61
_____________________________________________________________________________
| & | 1 1Apeditor od unic de | 2 od acciz | & Nr.
| | _ )nregistrare | eApeditor | re!erin-
|_____________| |_| | |
| | |__________________|_______________
|1Aemplar de | | $ od acciz | % Nr.
|returnat | | primitor | !actur
|eApeditorului| | |
| | |__________________|_______________
| | | # Data !acturii
| | |
| |____________________________|__________________________________
| | 7 3rimitor od unic de | 8 Autoritatea competent
| | )nregistrare | a locului de eApediere
| | |
| | |
| | 7a /ocul |
| | li"rrii |__________________________________
| | | 10 Haran-ia
| |____________________________|
| | 9 2ransportator |__________________________________
| | | 12 5ara de | 1& 5ara de
| | | eApedi-ie | primire
| |____________________________|__________________|_______________
| | 11 Alte in!orma-ii | 1$ 6eprezentantul
| | pri"ind transportul | !iscal
| | |
|_____________|____________________________|__________________________________
| & | 1% /ocul de | 1# Data | 17 Durata transportului
| | eApediere| eApedierii|
__|_____________|_____________|______________|__________________________________
18a | | 19a odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20a | 21a Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22a Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
18* | | 19* odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20* | 21* Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22* Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
18c | | 19c odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20c | 21c Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22c Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
| 2& erti!icate :pentru unele "inuri +i *uturi
154
| spirtoase( mici productori de *ere +i mici distilerii;
|
|_______________________________________________________________
| A 9en-iuni pri"ind | 2$ su-ele 1 = 22 certi!icarea
| "eri!icarea. | completrii corecte
| .e completeaz de |__________________________________
| autoritatea !iscal | .ocietatea semnatar +i
| competent. | nr. de tele!on
| |
| |__________________________________
| | Numele semnatarului
| |
| |__________________________________
| | /ocul +i data
| |
| |__________________________________
| ontinu pe "erso | .emntura
| :eAemplarele 2( & +i $; |
|____________________________|__________________________________
______________________________________________________________________________
| |
| 0 .JC90A61A /?F/FC /C46@6CC |
| Noua adres 2re*uie in!ormat imediat |
| autoritatea indicat la |
| csu-a 8 |
| | |
| | |
| Numele semnatarului | |
| | |
| /ocul +i data .emntura | |
| | |
|_______________________________________________|______________________________|
| |
| 162CBCA61A 61135C1C .AF 1K3?62F/FC |
| _ |
| |_| 3roduse primite |
| de destinatar |
| Data ................ /ocul ............. Nr. re!erin- .......... |
| |
| Descrierea produselor | 3lusuri | 9inusuri |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| _ | | |
| |_| 2ransport "eri!icat |
| |
| 9i'loc de transport ........... |
| _ |
| |_| 3roduse eAportate>/plasate )ntr=o |
| procedur "amal comunitar :alta |
| dec8t punerea )n li*era circula-ie;> |
| Data ................ |
| _ |
| |_| Numele semnatarului ............... /ocul +i data .................. |
| .ocietatea semnatarului .emntura |
| ................................... |
| _ |
| |_| Autoritatea !iscal sau *iroul "amal Apro*at de autoritatea !iscal |
| Nume sau de *iroul "amal |
| Adresa |
| |
| > tia-i "arianta care nu se aplic |
|______________________________________________________________________________|
| |
| A Dnregistrarea controalelor :continuare; |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
155
| |
| |
|______________________________________________________________________________|
36?DF.1 ACEA0C/1 D?F91N2 AD9CNC.26A2C4 D1 DN.?5C61
_____________________________________________________________________________
| $ | 1 1Apeditor od unic de | 2 od acciz | & Nr.
| | _ )nregistrare | eApeditor | re!erin-
|_____________| |_| | |
| | |__________________|_______________
|1Aemplar | | $ od acciz | % Nr.
|pentru | | primitor | !actur
|autoritatea | | |
|!iscal a | |__________________|_______________
|primitorului | | # Data !acturii
| | |
| |____________________________|__________________________________
| | 7 3rimitor od unic de | 8 Autoritatea competent
| | )nregistrare | a locului de eApediere
| | |
| | |
| | 7a /ocul |
| | li"rrii |__________________________________
| | | 10 Haran-ia
| |____________________________|
| | 9 2ransportator |__________________________________
| | | 12 5ara de | 1& 5ara de
| | | eApedi-ie | primire
| |____________________________|__________________|_______________
| | 11 Alte in!orma-ii | 1$ 6eprezentantul
| | pri"ind transportul | !iscal
| | |
|_____________|____________________________|__________________________________
| $ | 1% /ocul de | 1# Data | 17 Durata transportului
| | eApediere| eApedierii|
__|_____________|_____________|______________|__________________________________
18a | | 19a odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20a | 21a Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22a Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
18* | | 19* odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20* | 21* Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22* Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
18c | | 19c odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20c | 21c Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22c Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
| 2& erti!icate :pentru unele "inuri +i *uturi
| spirtoase( mici productori de *ere +i mici distilerii;
|
|_______________________________________________________________
| A 9en-iuni pri"ind | 2$ su-ele 1 = 22 certi!icarea
| "eri!icarea. | completrii corecte
| .e completeaz de |__________________________________
| autoritatea !iscal | .ocietatea semnatar +i
| competent. | nr. de tele!on
| |
156
| |__________________________________
| | Numele semnatarului
| |
| |__________________________________
| | /ocul +i data
| |
| |__________________________________
| ontinu pe "erso | .emntura
| :eAemplarele 2( & +i $; |
|____________________________|__________________________________
______________________________________________________________________________
| |
| 0 .JC90A61A /?F/FC /C46@6CC |
| Noua adres 2re*uie in!ormat imediat |
| autoritatea indicat la |
| csu-a 8 |
| | |
| Numele semnatarului | |
| | |
| /ocul +i data .emntura | |
| | |
|_______________________________________________|______________________________|
| |
| 162CBCA61A 61135C1C .AF 1K3?62F/FC |
| _ |
| |_| 3roduse primite |
| de destinatar |
| Data ................ /ocul ............. Nr. re!erin- .......... |
| |
| Descrierea produselor | 3lusuri | 9inusuri |
| | | |
| | | |
| | | |
| _ | | |
| |_| 2ransport "eri!icat |
| |
| 9i'loc de transport ........... |
| _ |
| |_| 3roduse eAportate>/plasate )ntr=o |
| procedur "amal comunitar :alta |
| dec8t punerea )n li*era circula-ie;> |
| Data ................ |
| _ |
| |_| Numele semnatarului ............... /ocul +i data .................. |
| .ocietatea semnatarului .emntura |
| ................................... |
| _ |
| |_| Autoritatea !iscal sau *iroul "amal Apro*at de autoritatea !iscal |
| Nume sau de *iroul "amal |
| Adres |
| |
| > tia-i "arianta care nu se aplic |
|______________________________________________________________________________|
| |
| A Dnregistrarea controalelor :continuare; |
| |
| |
| |
|______________________________________________________________________________|
36?DF.1 ACEA0C/1 D?F91N2 AD9CNC.26A2C4 D1 DN.?5C61
_____________________________________________________________________________
| % | 1 1Apeditor od unic de | 2 od acciz | & Nr.
| | _ )nregistrare | eApeditor | re!erin-
|_____________| |_| | |
| | |__________________|_______________
|1Aemplar | | $ od acciz | % Nr.
|pentru | | primitor | !actur
|autoritatea | | |
|!iscal a | |__________________|_______________
|eApeditorului| | # Data !acturii
| | |
| |____________________________|__________________________________
157
| | 7 3rimitor od unic de | 8 Autoritatea competent
| | )nregistrare | a locului de eApediere
| | |
| | |
| | 7a /ocul |
| | li"rrii |__________________________________
| | | 10 Haran-ia
| |____________________________|
| | 9 2ransportator |__________________________________
| | | 12 5ara de | 1& 5ara de
| | | eApedi-ie | primire
| |____________________________|__________________|_______________
| | 11 Alte in!orma-ii | 1$ 6eprezentantul
| | pri"ind transportul | !iscal
| | |
|_____________|____________________________|__________________________________
| % | 1% /ocul de | 1# Data | 17 Durata transportului
| | eApediere| eApedierii|
__|_____________|_____________|______________|__________________________________
18a | | 19a odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20a | 21a Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22a Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
18* | | 19* odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20* | 21* Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22* Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
18c | | 19c odul produsului :cod N;
Descrierea | |
produselor( | |________________|_____|_____|_____
numere de | | 20c | 21c Hreutate
identi!icare( | | antitate | *rut :Ig;
cantitatea +i | | |______________________
tipul | | | 22c Hreutate
am*ala'elor | | | net :Ig;
________________|____________________________|___________|______________________
| 2& erti!icate :pentru unele "inuri +i *uturi
| spirtoase( mici productori de *ere +i mici distilerii;
|
|_______________________________________________________________
| A 9en-iuni pri"ind | 2$ su-ele 1 = 22 certi!icarea
| "eri!icarea. | completrii corecte
| .e completeaz de |__________________________________
| autoritatea !iscal | .ocietatea semnatar +i
| competent. | nr. de tele!on
| |
| |__________________________________
| | Numele semnatarului
| |
| |__________________________________
| | /ocul +i data
| |
| |__________________________________
| ontinu pe "erso | .emntura
| :eAemplarele 2( & +i $; |
|____________________________|__________________________________
AN@CA 1$
DG?UM@N5 D@ HNIG6FD@ IFM+EFJF?A5
pentru circula-ia intracomunitar) a produselor acciza(ile
deBa eli(erate pentru consum
= !a- =
______________________________________________________________________________
158
| 1 | 1. 1Apeditor nr. de 24A | 2. Numr de re!erin- al |
|_________| :Nume +i adres; | opera-iunii |
|1Aemplar | | |
|pentru | |___________________________________|
|eApeditor| | &. Autoritatea competent a |
| | | statului de destina-ie |
| |________________________________| :Nume +i adres; |
| | $. 3rimitor nr. de 24A | |
| | :Nume +i adres; | |
| | | |
| |________________________________|___________________________________|
| | %. 2ransportator/mi'loace de | #. Numrul de re!erin- +i data |
| | transport | declara-iei |
| | | |
| |________________________________| |
|_________| 7. /ocul li"rrii | |
| 1 | | |
|_________|________________________________|___________________________________|
| 8. 9rci +i numr de | 9. odul produsului :codul N; |
| identi!icare( nr. +i tipul | |
| am*ala'elor( descrierea |___________________________________|
| *unurilor | 10. antitate | 11. Hreutatea |
| | | *rut :Ig; |
| | | |
| | |___________________|
| | | 12. Hreutatea |
| | | net :Ig; |
| | | |
| |_______________|___________________|
| | 1&. 3re-ul de !acturare/"aloarea |
| | comercial |
| | |
|________________________________|___________________________________|
| 1$. erti!icate :pentru unele "inuri +i *uturi spirtoase( mici |
| !a*rici de *ere( mici distilerii; |
| |
|____________________________________________________________________|
| A. 9en-iuni pri"ind | 1%. su-ele 1 = 1& corect |
| "eri!icarea. .e completeaz | completate |
| de autoritatea competent | 6estituirea eAemplarului & |
| | _ _ |
| | solicitat Da |_| Nu |_| :>; |
| |___________________________________|
| | .ocietatea semnatar +i numrul de|
| | tele!on |
| | |
| |___________________________________|
| | Numele semnatarului |
| | |
| |___________________________________|
| | /ocul +i data |
| | |
| |___________________________________|
| ontinuarea pe "erso | .emntura |
| :eAemplarele 2 +i &; | |
|________________________________|___________________________________|
(*) Bifai csua corespunztoare
NSTRUC|UN DE COMPLETARE
(verso-ul exemplarului 1)
Circulaia intracomunitar a produselor supuse accizelor care au fost eliberate n consum n statul membru
de livrare
1. Observaii generale
1.1. Documentul de nsoire simplificat este utilizat n scopul aplicrii accizelor, potrivit prevederilor art. 7 din
Directiva Consiliului nr. 92/12/CEE din 25 februarie 1992.
1.2. Documentul trebuie completat n mod lizibil n aa fel nct nscrisurile s nu poat fi terse. nformaiile
pot fi pretiprite. Nu sunt permise tersturi sau tieturi.
1.3. Caracteristicile generale ale documentului i dimensiunile csuelor sunt cele prevzute n Jurnalul
Oficial al Comunitii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989 pagina 3.
Hrtia trebuie s fie de culoare alb pentru toate exemplarele i s aib formatul 210 mm pe 297 mm; este
admis o toleran maxim de 5 mm n minus sau 8 mm n plus n ceea ce privete lungimea.
159
1.4. Orice spaiu neutilizat trebuie s fie barat, astfel nct s nu se mai poat face adugiri.
1.5. Documentul de nsoire const n 3 exemplare:
exemplarul 1 trebuie pstrat de expeditor
exemplarul 2 nsoete produsele i trebuie pstrat de primitor;
exemplarul 3 nsoete produsele i trebuie s se returneze expeditorului,
cu certificarea primirii confirmat de ctre persoana
menionat la csua 4 dac expeditorul solicit aceasta n
scopul restituirii accizelor;
2. Rubrici
Csua 1. Expeditor: numele i adresa complete, numrul de TVA (dac
exist) al persoanei care livreaz produse ntr-un alt stat
membru. Dac exist un numr de accize trebuie de asemenea
indicat.
Csua 2. Numr de referin al operaiunii: numrul de referin comunicat
de persoana care livreaz produsele i care va identifica
micarea cu nregistrrile sale comerciale. n mod normal, acesta
va fi numrul i data facturii.
Csua 3. Autoritatea competent a statului de destinaie: numele i adresa
autoritii din statul membru de destinaie, creia i-a fost
declarat anticipat expediia.
Csua 4. Primitor: numele i adresa complete, numrul de TVA (dac exist)
al persoanei care primete produsele. Dac exist un numr de
accize trebuie de asemenea indicat.
Csua 5. Transportator/mijloc de transport: se completeaz cu "expeditor",
"primitor" sau numele i adresa persoanei responsabile cu prima
expediere, dac este diferit de persoanele indicate n csua 1
sau csua 4, se va indica de asemenea mijlocul de transport.
Csua 6. Numr de referin i data declaraiei:
Declaraia i/sau autorizaia care trebuie dat de autoritatea
competent din statul membru de destinaie nainte de nceperea
expediiei.
Csua 7. Locul livrrii: adresa livrrii dac este diferit de cea din
csua 4.
Csua 8. Descrierea complet a produselor, marcaje i numere i tipul
ambalajelor: marcaje i numerele exterioare ale pachetelor, ex.
containere; numrul pachetelor din interior, ex. cartoane; i
descrierea comercial a produselor. Descrierea poate continua pe
o pagin separat ataat fiecrui exemplar. O list a
ambalajelor poate fi utilizat n acest scop.
Pentru alcoolul i buturile alcoolice, altele dect berea,
trebuie s se precizeze concentraia alcoolic (procent n volum
la 20 grade C).
Pentru bere, concentraia alcoolic va fi menionat fie n grade
Plato, fie procente n volum la 20 grade C, fie amndou,
potrivit solicitrii statului membru de destinaie i a statului
membru de expediere.
Pentru uleiuri minerale se va meniona densitatea la 15 grade C.
Csua 9. Codul produsului: codul NC.
Csua 10. Cantitate: numrul, greutatea sau volumul, dup caz, n funcie
de accizele din statul membru de destinaie, de exemplu:
- igarete, numrul de buci, exprimat n mii,
- igri i igri de foi, greutatea net,
- alcool i buturi alcoolice, litri la temperatura de 20 grade C
cu dou zecimale,
- produse energetice cu excepia pcurii, litri la temperatura de
15 grade C.
Csua 11. Greutate brut: greutatea brut a transportului.
Csua 12. Greutate net: se va indica greutatea fr ambalaje a produselor.
Csua 13. Preul facturii/valoarea comercial: suma total a facturii care
include i acciza. n cazul n care circulaia nu are nici o
legtur cu vnzarea, trebuie introdus i valoarea comercial.
n acest caz se adaug meniunea "nu n scop de vnzare".
Csua 14. Certificate: acest spaiu este rezervat pentru anumite
certificate care sunt cerute numai pe exemplarul 2.
160
1. n cazul anumitor vinuri, atunci cnd se consider necesar,
certificatul referitor la originea i calitatea produselor,
conform legislaiei comunitare.
2. n cazul anumitor buturi spirtoase, certificatul referitor la
locul de producie, conform legislaiei comunitare.
3. n cazul berii produs de micii productori independeni
conform definiiei din directiva specific a Comisiei privind
structura accizelor la alcool i buturi alcoolice, pentru
care se intenioneaz solicitarea unei cote reduse a accizei
n statul membru de destinaie, certificarea expeditorului
astfel: "Prin prezenta se certific faptul c berea a fost
produs de o mic berrie independent cu o producie a anului
anterior de ........ hectolitri de bere."
4. n cazul alcoolului etilic produs de o mic distilerie,
conform definiiei din directiva specific a Comisiei privind
structura accizelor la alcool i buturi alcoolice, pentru
care se intenioneaz solicitarea unei cote reduse a accizei
n statul membru de destinaie, certificarea expeditorului
astfel: "Prin prezenta se certific faptul c produsul descris
a fost fabricat de o mic distilerie cu o producie a anului
anterior de ........ hectolitri de alcool pur.
Csua 15. Societatea semnatarului etc.: documentul trebuie completat de
ctre sau n numele persoanei responsabile pentru circulaia
produselor. Dac expeditorul solicit s i se returneze
exemplarul 3 cu un certificat de recepie, acesta va fi
menionat.
Csua A Meniuni privind verificarea: autoritile competente trebuie s
nregistreze pe exemplarele 2 i 3 controalele efectuate. Toate
observaiile trebuie s fie semnate, datate i tampilate de
ctre funcionarul responsabil.
Csua B Certificat de primire: trebuie s fie transmis de ctre primitor
i trebuie returnat expeditorului dac acesta din urm l
solicit expres n scopul restituirii accizelor.
DOCUMENT DE NSO|RE SMPLFCAT
pentru circulaia intracomunitar a produselor accizabile
deja eliberate pentru consum
- fa -
______________________________________________________________________________
| 2 | 1. 1Apeditor nr. de 24A | 2. Numr de re!erin- al |
|_________| :Nume +i adres; | opera-iunii |
|1Aemplar | | |
|pentru | |___________________________________|
|primitor | | &. Autoritatea competent a |
| | | statului de destina-ie |
| |________________________________| :Nume +i adres; |
| | $. 3rimitor nr. de 24A | |
| | :Nume +i adres; | |
| | | |
| |________________________________|___________________________________|
| | %. 2ransportator/mi'loace de | #. Numrul de re!erin- +i data |
| | transport | declara-iei |
| | | |
| |________________________________| |
|_________| 7. /ocul li"rrii | |
| 2 | | |
|_________|________________________________|___________________________________|
| 8. 9rci +i numr de | 9. odul produsului :codul N; |
| identi!icare( nr. +i tipul | |
| am*ala'elor( descrierea |___________________________________|
| *unurilor | 10. antitate | 11. Hreutatea |
| | | *rut :Ig; |
| | | |
| | |___________________|
| | | 12. Hreutatea |
| | | net :Ig; |
| | | |
| |_______________|___________________|
| | 1&. 3re-ul de !acturare/"aloarea |
161
| | comercial |
| | |
|________________________________|___________________________________|
| 1$. erti!icate :pentru unele "inuri +i *uturi spirtoase( mici |
| !a*rici de *ere( mici distilerii; |
| |
|____________________________________________________________________|
| A. 9en-iuni pri"ind | 1%. su-ele 1 = 1& corect |
| "eri!icarea. .e completeaz | completate |
| de autoritatea competent | 6estituirea eAemplarului & |
| | _ _ |
| | solicitat Da |_| Nu |_| :>; |
| |___________________________________|
| | .ocietatea semnatar +i numrul de|
| | tele!on |
| | |
| |___________________________________|
| | Numele semnatarului |
| | |
|________________________________|___________________________________|
| | /ocul +i data |
| | |
| |___________________________________|
| ontinuarea pe "erso | .emntura |
| :eAemplarele 2 +i &; | |
|________________________________|___________________________________|
:>; 0i!a-i csu-a corespunztoare
= "erso =
______________________________________________________________________________
| |
| 0. 162CBCA61A 61135C1C |
| |
| 3roduse recep-ionate de primitor |
| |
| Data .............. /ocul .............. Numrul de re!erin- .............. |
| |
| |
| Accizele au !ost pltite>;/declarate pentru plat autorit-ii competente |
| |
| |
| Data .................... Numrul de re!erin- ............................. |
| |
| |
| Alte o*ser"a-ii ale primitorului< |
| |
| |
| |
| |
| /ocul/Data ...................... Numele semnatarului ...................... |
| .emntura ................................ |
| |
| >; 2ia-i men-iunea inutil |
|______________________________________________________________________________|
| |
| A. 9en-iuni pri"ind "eri!icarea :continuare; |
| |
| |
| |
| |
|______________________________________________________________________________|
D?F91N2 D1 DN.?5C61 .C93/CBCA2
pentru circula-ia intracomunitar a produselor acciza*ile
de'a eli*erate pentru consum
= !a- =
______________________________________________________________________________
| & | 1. 1Apeditor nr. de 24A | 2. Numr de re!erin- al |
|_________| :Nume +i adres; | opera-iunii |
|1Aemplar | | |
|de | |___________________________________|
|returnat | | &. Autoritatea competent a |
162
|eApedito=| | statului de destina-ie |
|rului |________________________________| :Nume +i adres; |
| | $. 3rimitor nr. de 24A | |
| | :Nume +i adres; | |
| | | |
| |________________________________|___________________________________|
| | %. 2ransportator/mi'loace de | #. Numrul de re!erin- +i data |
| | transport | declara-iei |
| | | |
| |________________________________| |
|_________| 7. /ocul li"rrii | |
| & | | |
|_________|________________________________|___________________________________|
| 8. 9rci +i numr de | 9. odul produsului :codul N; |
| identi!icare( nr. +i tipul | |
| am*ala'elor( descrierea |___________________________________|
| *unurilor | 10. antitate | 11. Hreutatea |
| | | *rut :Ig; |
| | | |
| | |___________________|
| | | 12. Hreutatea |
| | | net :Ig; |
| | | |
| |_______________|___________________|
| | 1&. 3re-ul de !acturare/"aloarea |
| | comercial |
| | |
|________________________________|___________________________________|
| 1$. erti!icate :pentru unele "inuri +i *uturi spirtoase( mici |
| !a*rici de *ere( mici distilerii; |
| |
|____________________________________________________________________|
| A. 9en-iuni pri"ind | 1%. su-ele 1 = 1& corect |
| "eri!icarea. .e completeaz | completate |
| de autoritatea competent | 6estituirea eAemplarului & |
| | _ _ |
| | solicitat Da |_| Nu |_| :>; |
| |___________________________________|
| | .ocietatea semnatar +i numrul de|
| | tele!on |
| | |
| |___________________________________|
| | Numele semnatarului |
| | |
|________________________________|___________________________________|
| | /ocul +i data |
| | |
| |___________________________________|
| ontinuarea pe "erso | .emntura |
| :eAemplarele 2 +i &; | |
|________________________________|___________________________________|
:>; 0i!a-i csu-a corespunztoare
= "erso =
______________________________________________________________________________
| |
| 0. 162CBCA61A 61135C1C |
| |
| 3roduse recep-ionate de primitor |
| |
| Data .............. /ocul .............. Numrul de re!erin- .............. |
| |
| |
| Accizele au !ost pltite>;/declarate pentru plat autorit-ii competente |
| |
| |
| Data .................... Numrul de re!erin- ............................. |
| |
| |
| Alte o*ser"a-ii ale primitorului< |
| |
| |
| |
163
| |
| /ocul/Data ...................... Numele semnatarului ...................... |
| .emntura ................................ |
| |
| >; 2ia-i men-iunea inutil |
|______________________________________________________________________________|
| |
| A. 9en-iuni pri"ind "eri!icarea :continuare; |
| |
| |
| |
|______________________________________________________________________________|
AN@CA 11
Denumirea operatorului economic
.................................................................
.ediul<
,ude-ul ............ .ectorul ...... /ocalitatea ................
.trada ............ Nr. ... 0locul ... .cara ... 1ta' ... Ap. ...
odul po+tal ............... 2ele!on/!aA ........................
odul de identi!icare !iscal ...................................
?@D@D@
de restituire a accizelor
)n luna ........ anul ..........
.emni!ica-ia coloanelor din ta*elul de mai 'os este urmtoarea<
A = .im*olul statului mem*ru de destina-ie
0 = antitatea recep-ionat
= odul N al produsului
D = antitatea>;
1 = Ni"elul accizei>>;
B = Data pl-ii
H = Numrul +i documentul care atest plata
______________________________________________________________________________
|N |Numrul | A|Denumirea |Descrierea|Data |0|Date |.uma de |
|r.|documentului| |destinatarului|produselor|recep-iei | |pri"ind |restituit|
| |de )nso-ire | |+i codul de |eApediate |produselor| |plata | |
|c |simpli!icat | |identi!icare | | | |accizelor | |
|r | | |!iscal | | | |)n statul | |
|t.| | | | | | |mem*ru de | |
| | | | | | | |destina-ie| |
| | | | |__________| | |__________| |
| | | | | | D | 1 | | | B | H | |
|__|____________|__|______________|__|___|___|__________|_|___|______|_________|
| 0| 1 | 2| & |$ | % | # | 7 |8| 9 | 10 | 11 |
|__|____________|__|______________|__|___|___|__________|_|___|______|_________|
| | | | | | | | | | | | |
|__|____________|__|______________|__|___|___|__________|_|___|______|_________|
| | | | | | | | | | | | |
|__|____________|__|______________|__|___|___|__________|_|___|______|_________|
| | 2?2A/ | | | | | | | | | | |
|__|____________|__|______________|__|___|___|__________|_|___|______|_________|
>; 3entru produsele energetice "olumul "a !i msurat la temperatura de 1% grade G
pentru alcool +i *uturi alcoolice "olumul se sta*ile+te la 20 grade G )n cazul
-igaretelor se "a men-iona pe un r8nd numrul de pac7ete de -igarete +i pe urmtorul
"aloarea acestora )n lei( cu un singur numr de ordine +i !r a repeta datele comune.
>>; .e "a consemna ni"elul e!ecti" suportat. Dn cazul )n care acesta este imposi*il de
sta*ilit( se "a aplica ni"elul accizelor )n "igoare )n ultimele & luni anterioare datei la
care s=a realizat plata )n statul mem*ru de destina-ie.
..................... ...............
.emntura +i +tampila Data
AN@CA 1%
Denumirea operatorului economic
.................................................................
.ediul<
,ude-ul ............ .ectorul ...... /ocalitatea ................
.trada ............ Nr. ... 0locul ... .cara ... 1ta' ... Ap. ...
odul po+tal ............... 2ele!on/!aA ........................
odul de identi!icare !iscal ...................................
?@D@D@
164
de ram(ursare a accizelor ;n cazul !2nz)rii la distan-)
)n trimestrul ........ anul ............
______________________________________________________________________________
|Nr. | .tatul mem*ru | Numrul de ordine| 36?DF.1 |
|crt.| de destina-ie | corespunztor |______________________________________|
| | | li"rrii | odul N al| antitatea>;| .uma |
| | | | produsului | | solicitat|
| | | | | | a !i |
| | | | | | ram*ursat|
| | | | | | >>; |
|____|_______________|__________________|____________|_____________|___________|
| 0 | 1 | 2 | & | $ | % |
|____|_______________|__________________|____________|_____________|___________|
| | | | | | |
|____|_______________|__________________|____________|_____________|___________|
| | | | | | |
|____|_______________|__________________|____________|_____________|___________|
| | | | | | |
|____|_______________|__________________|____________|_____________|___________|
| | | | | | |
|____|_______________|__________________|____________|_____________|___________|
| | 2?2A/ | | | | |
|____|_______________|__________________|____________|_____________|___________|
>; 3entru produsele energetice "olumul "a !i msurat la temperatura de 1% grade G
pentru alcool +i *uturi alcoolice "olumul se sta*ile+te la 20 grade G )n cazul
-igaretelor se "a men-iona pe un r8nd numrul de pac7ete de -igarete +i pe urmtorul
"aloarea acestora )n lei( cu un singur numr de ordine +i !r a repeta datele comune.
>>; .e "a consemna suma e!ecti" suportat. Dn cazul )n care aceasta nu se poate
determina cu eAactitate( se "a calcula prin aplicarea ni"elului accizelor )n "igoare )n
ultimele & luni anterioare de la data pl-ii )n statul mem*ru de destina-ie.
..................... ...............
.emntura +i +tampila Data
AN@CA 1&
______________________________________________________________________________
| | Nr. )nregistrare ........| Data ....................|
|________________________|__________________________|__________________________|
?@D@D@
pri!ind acordarea autoriza-iei de reprezentant 1iscal
______________________________________________________________________________
| 1. Numele | |
|_________________________________|____________________________________________|
| 2. Adresa | ,ude-ul ................. .ectorul ....... |
| | /ocalitatea .............................. |
| | .trada ........................ Nr. ...... |
| | 0loc ..... .car ..... 1ta' .... Ap. ..... |
| | od po+tal ............................... |
|_________________________________|____________________________________________|
| &. 2ele!on | |
|_________________________________|____________________________________________|
| $. BaA | |
|_________________________________|____________________________________________|
| %. Adres e=mail | |
|_________________________________|____________________________________________|
| #. odul de identi!icare !iscal| |
|_________________________________|____________________________________________|
| 7. Numele +i numrul de tele!on | |
| al reprezentantului legal sau| |
| al altei persoane de contact | |
|_________________________________|____________________________________________|
| 8. Descrierea acti"it-ilor | |
| economice des!+urate )n | |
| 6om8nia | |
|_________________________________|____________________________________________|
| 9. Numele( adresa +i codul | |
| !iscal al persoanelor | |
| a!iliate cu solicitantul | |
|_________________________________|____________________________________________|
|10. Dac solicitantul este | |
| persoan 'uridic( numele( | |
| adresa +i codul numeric | |
| personal al !iecrui | |
| administratorG se "or aneAa | |
165
| +i cazierele 'udiciare ale | |
| administratorilor | |
|_________________________________|____________________________________________|
|11. Arta-i dac solicitantul :sau )n cazul )n care solicitantul | _ _ |
| este persoan 'uridic( oricare dintre administratorii si; a | |_| |_| |
| !ost condamnat de!initi" )n ultimii % ani pentru in!rac-iunile| Da Nu |
| pre"zute )n legisla-ia !iscal | |
|__________________________________________________________________|___________|
|12. AneAa-i actul constituti" al societ-ii care )i permite des!+urarea |
| acti"it-ii de reprezentant !iscal |
|______________________________________________________________________________|
|1&. AneAa-i copia contractului de reprezentare )nc7eiat cu antrepozitarul |
| autorizat eApeditor |
|______________________________________________________________________________|
|1$. AneAa-i con!irmarea organului !iscal cu pri"ire la calitatea de pltitor |
| de accize |
|______________________________________________________________________________|
|1%. Ni"elul garan-iei | |
| | |
|AneAa-i scrisoarea de *onitate *ancar| |
|______________________________________|_______________________________________|
unosc8nd dispozi-iile art. $7$ pri"ind !alsul )n declara-ii( din odul penal( declar
c datele )nscrise )n acest !ormular sunt corecte +i complete.
____________________________ _____________________
.emntura solicitantului sau
a reprezentantului !iscal Data
AN@CA 10
Denumirea operatorului )nregistrat/
operatorului ne)nregistrat/
reprezentantului !iscal
................................... Autoritatea !iscal teritorial
od accize/od identi!icare !iscal _______________________________
................................... |_______________________________|
/ocalitatea .......................
'ude-ul/sector ....................
.trada ................... Nr. ....
0loc ... .cara ... 1ta' ... Ap. ...
od po+tal ........................
IF5UA6F@ ?@N5DAEFKA5GAD@
+DF.FND A?LFKF6FFE@ MF EF.DNDFE@ D@ +DGDUI@ A??FKA*FE@
)n luna ............. anul ........
.emni!ica-ia coloanelor din ta*elul de mai 'os este urmtoarea<
A = od accize eApeditor/od identi!. !iscal destinatar
0 = odul N al produsului
= .tarea produsului :"rac/)m*uteliat; :4/C;
D = Densitate la 1% grade Lg/l>$;
1 = oncentra-ie grad alcoolic/grad 3lato>%;
B = apacitate nominal
______________________________________________________________________________
|Document |Ac7izi-ie/|3ro"enien-a/|A |0 | | D| 1|6ecipien-i|antitate|Acciza |
| |/i"rare |Destina-ia | | | | | |>%; | |datorat|
|_________|__________|>&; | | | | | |__________|_________| |
|2ip|Numr| 2ip| Data| | | | | | | B | nr. |Ig |litri| |
|>1;| | >2;| | | | | | | | | | | | |
|___|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|____|_____|___|_____|________|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|____|_____|___|_____|________|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|____|_____|___|_____|________|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|____|_____|___|_____|________|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|____|_____|___|_____|________|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|____|_____|___|_____|________|
>1; DAC( DA.( !acturaG
166
>2; 3entru ac7izi-ii se "a )nscrie MAMG pentru li"rri se "a )nscrie M/MG
>&; .e "a )nscrie codul -rii )n cazul pro"enien-ei/destina-iei F.1. :6? )n cazul
li"rrilor na-ionale;( se "a indica M1KM )n cazul li"rrilor )n a!ara F.1.G
>$; .e "a completa numai )n cazul produselor energeticeG
>%; .e "a completa numai )n cazul alcoolului +i *uturilor alcoolice.
.emni!ica-ia coloanelor din ta*elul de mai 'os este urmtoarea<
A = 4rac/Dm*uteliat :4/C;
0 = .toc e!ecti" F.9.
______________________________________________________________________________
| 61A3C2F/A61A 316C?AD1C |
|______________________________________________________________________________|
|odul N al|A |.toc la |antitatea|.urplus pe|antitate|3ierderi|0 |Di!eren-a|
|produsului | |)nceputul|intrat |parcursul |ie+it | | |:N; sau |
| | |lunii | |lunii | | | |:=; |
| | | F.9. | F.9. | F.9. | F.9. | F.9. | | F.9. |
|___________|__|_________|__________|__________|_________|________|__|_________|
| | | | | | | | | |
|___________|__|_________|__________|__________|_________|________|__|_________|
| | | | | | | | | |
|___________|__|_________|__________|__________|_________|________|__|_________|
.................................. .........
.emntura +i +tampila operatorului Data
AN@CA 15
_________________________________
| Autoritatea !iscal teritorial |
|_________________________________|
NG5N D@ ?GMANDN
pentru documente 1iscale speciale
numrul .......... din data de ...................
Denumire ......................................................
od de identi!icare !iscal ...................................
/ocalitatea ...................... 'ude-ul/sectorul ...........
.trada ................ Nr. ... 0l. ... .c. ... 1t. ... Ap. ...
od po+tal ............................... .ector .............
Domiciliul !iscal .............................................
2ele!on/!aA ...................................................
______________________________________________________________________________
| odul | antitatea| Fnitatea | 3re- unitar| 4aloare | 2.4.A.| 4aloare |
| documentului| solicitat| de msur| | :lei; | :lei; | total |
| | | | | | | inclusi" |
| | | | | | | 2.4.A. |
| | | | | | | :lei; |
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
| 0 | 1 | 2 | & | $ | % | # |
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
|_____________|___________|__________|____________|_________|_______|__________|
Autoritatea !iscal teritorial ...................
Data apro*rii comenzii ...........................
Numrul documentelor apro*ate .....................
9odalitatea de plat ..............................
...................................... .......................
:semntura +i +tampila solicitantului; :semntura +i +tampila;
AN@CA 13.1
_________________________________
| Autoritatea !iscal teritorial |
|_________________________________|
Denumirea antrepozitului !iscal ..........................
od accize ...............................................
/ocalitatea ................... 'ude-ul/sectorul .........
.trada ..................................... Nr. .........
167
od po+tal ...............................................
Domiciliul !iscal ........................................
Iitua-ia
pri!ind opera-iunile des1)'urate ;n antrepozitul 1iscal
de produc-ie de alcool 'i ()uturi spirtoase
)n luna .................. anul ...........
C. 9aterii prime :eAprimate )n 7ectolitri alcool pur;
______________________________________________________________________________
|2ipul | .toc | Cntrri :0; |Ftilizat| .toc |Di!eren-a|
|produsului| ini-ial|________________________________| :; | !inal| :1; |
| | :A; | ?pera-ii interne |F.1. |Cmport| | :D; | |
| | |___________________| | | | | |
| | |Din |Alte | | | | | |
| | |produc-ie|ac7izi-ii| | | | | |
| | |proprie | | | | | | |
|__________|________|_________|_________|_____|______|________|______|_________|
| 0 | 1 | 2 | & | $ | % | # | 7 | 8 |
|__________|________|_________|_________|_____|______|________|______|_________|
|__________|________|_________|_________|_____|______|________|______|_________|
|__________|________|_________|_________|_____|______|________|______|_________|
CC. /i"rri :eAprimate )n 7ectolitri alcool pur;
.emni!ica-ia coloanelor din ta*elul de mai 'os este urmtoarea<
a = Ac7izi-ii interne :6?;
* = Alte ac7izi-ii :F1;
c = Cmport
d = u accize
e = 2eritoriul na-ional
! = F.1.
g = 1Aport
7 = .cutire
______________________________________________________________________________
|2ipul |.toc |antit-i|Cntrri| Ce+iri :D; |Ftilizate |.toc |Di!eren-a|
|produsului|ini-ial|produse | :; | |)n |!inal| :H; |
| | :A; | :0; |_______|______________|acti"ita= | :B; | |
| | | |a |*|c |d|Br accize |tea | | |
| | | | | | | |____________|proprie | | |
| | | | | | | |6egim |7 | :1; | | |
| | | | | | | |suspensi"| | | | |
| | | | | | | |_________| | | | |
| | | | | | | | e | !| g| | | | |
|__________|_______|_________|__|_|__|_|___|__|__|__|__________|_____|_________|
| 0 | 1 | 2 | &|$| %|#| 7 | 8| 9|10| 11 | 12 | 1& |
|__________|_______|_________|__|_|__|_|___|__|__|__|__________|_____|_________|
|__________|_______|_________|__|_|__|_|___|__|__|__|__________|_____|_________|
|__________|_______|_________|__|_|__|_|___|__|__|__|__________|_____|_________|
C. :A; .tocul ini-ial< cantitatea de materii prime eAistente la )nceputul perioadei
tre*uie s coincid cu stocul !inal al perioadei anterioareG :0; Cntrri< antit-ile de
materii prime intrate tre*uie s corespund cu cele )nscrise )n documentele de circula-ie
corespunztoare !iecrei pro"enien-e( a!erente perioadei de raportareG :; antit-ile de
materii prime utilizate pentru !a*ricarea alcoolului( )n perioada de raportareG :D;
antit-ile de materii prime eAistente la !inalul perioadei de raportareG :1; Di!eren-e<
antitatea rezultat pentru !iecare materie prim( dup !ormula urmtoare< .toc ini-ial N
intrri = utilizat = stoc !inal 1 O A N 0 = = D
CC. antit-ile de alcool se eAprim )n 7ectolitri( cu dou zecimale. Datele a!erente
:A;( :0;( :;( :D; +i :1; sunt corespunztoare opera-iunilor des!+urate )n perioada de
raportareG Di!eren-a :H; O A N 0 N = D = 1 = B Di!eren-a O stoc ini-ial N :cantit-i
produse; N intrri = ie+iri = stoc !inal
Data .......... onductorul antrepozitului !iscal ..............
.emntura +i +tampila
AN@CA 13.%
_________________________________
| Autoritatea !iscal teritorial |
|_________________________________|
Denumirea antrepozitului !iscal ..........................
od accize ...............................................
/ocalitatea ................... 'ude-ul/sectorul .........
.trada ..................................... Nr. .........
od po+tal ...............................................
168
Domiciliul !iscal ........................................
Iitua-ia
pri!ind opera-iunile des1)'urate ;n antrepozitul 1iscal
de produc-ie de !inuri"()uturi 1ermentate"produse intermediare
)n luna ................ anul ..........
C. 9aterii prime
.emni!ica-ia coloanelor din ta*elul de mai 'os este urmtoarea<
a = antitate
* = oncentra-ie
______________________________________________________________________________
|2ipul |.toc ini-ial| Cntrri |Ftilizat|.toc !inal|Di!eren-a|
|produsului| :A; | :0; | :; | :D; | :1; |
| |____________|________________________| | | |
| | a | * |?pera-ii | F.1. | Cmport| | | |
| | | |interne | | | | | |
| | | |_________|______|_______|________|__________|_________|
| | | | a | * | a |* | a | * | a | * | a | * | a | * |
|__________|______|_____|____|____|___|__|___|___|____|___|_____|____|____|____|
| 0 | 1 | 2 | & | $ | % |# | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 1& | 1$ |
|__________|______|_____|____|____|___|__|___|___|____|___|_____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|______|_____|____|____|___|__|___|___|____|___|_____|____|____|____|
A = cantit-ile de materii prime eAistente )n antrepozit la )nceputul perioadei( +i
care tre*uie s corespund cu stocul !inal din documentul lunii anterioareG 0 =
antit-ile de materii prime +i de produse )n curs de !a*rica-ie intrate )n antrepozit =
se "a a"ea )n "edere data recep-iei )nscris )n DACG = cantit-i de materie prim
utilizate pe parcursul lunii )n procesul de produc-ie al produselor intermediareG D = .toc
!inal = cantit-ile de materii prime eAistente )n antrepozit la s!8r+itul luniiG H =
Di!eren-a O cantit-ile de produse rezultate( sta*ilite dup !ormula< stoc ini-ial N
intrri = utilizri = stoc !inal :1 O A N 0 = = D;
CC. 3roduse )n curs de !a*rica-ie
______________________________________________________________________________
| 2ip produs| .toc ini-ial| Cntrri| Ce+iri |.toc !inal| Di!eren-a|
|___________|_____________|________|_____________________|__________|__________|
| | | |tre alte|3entru | | |
| | | |depozite |prelucrare| | |
| | | | |!inal | | |
|___________|_____________|________|__________|__________|__________|__________|
| | | | | | | |
|___________|_____________|________|__________|__________|__________|__________|
CCC. 3roduse o*-inute
.emni!ica-ia coloanelor din ta*elul de mai 'os este urmtoarea<
a = Ac7izi-ii interne :6?;
* = Alte ac7izi-ii :F1;
c = Cmport
d = u accize
e = 2eritoriul na-ional
! = 6estul F.1.
g = 1Aport
7 = .cutire
______________________________________________________________________________
|2ipul |.toc |antit-i|Cntrri| Ce+iri :D; |Ftilizate |.toc |Di!eren-a|
|produsului|ini-ial|produse | :; | |)n |!inal| :H; |
| | :A; | :0; |_______|______________|opera-iuni| :B; | |
| | | |a |*|c |d|Br accize |proprii | | |
| | | | | | | |____________| :1; | | |
| | | | | | | |6egim |7 | | | |
| | | | | | | |suspensi"| | | | |
| | | | | | | |_________| | | | |
| | | | | | | | e | !| g| | | | |
|__________|_______|_________|__|_|__|_|___|__|__|__|__________|_____|_________|
| 0 | 1 | 2 | &|$| %|#| 7 | 8| 9|10| 11 | 12 | 1& |
|__________|_______|_________|__|_|__|_|___|__|__|__|__________|_____|_________|
A = cantit-ile de produse eAistente )n antrepozit la )nceputul perioadei( +i care
tre*uie s corespund cu stocul !inal din documentul lunii anterioareG 0 = antitatea de
produse !a*ricate )n antrepozit pe parcursul perioadeiG = antit-ile de produse intrate
)n regim suspensi" )n antrepozit. .e "a a"ea )n "edere data de recep-ie )nscris pe DACG D
= Ce+iri cu accize = cantit-ile de produse eli*erate )n consumG Ce+iri !r accize =
cantit-ile !iecrui produs intermediar ie+it )n regim suspensi" sau )n regim de scutire
169
de la plata accizelorG 1 = cantit-i de produse o*-inute )n antrepozit +i care ulterior
sunt utilizate ca materie prim )n noul proces de produc-ie. B = .tocul !inal =
cantit-ile pe !iecare tip de produs eAistente )n antrepozit la s!8r+itul luniiG H =
Di!eren-a = cantit-ile de produse rezultate( sta*ilite dup !ormula urmtoare H O A N 0 N
= D = 1 = B
Data .......... onductorul antrepozitului !iscal ..............
.emntura +i +tampila
AN@CA 13.&
_________________________________
| Autoritatea !iscal teritorial |
|_________________________________|
Denumirea antrepozitului !iscal ..........................
od accize ...............................................
/ocalitatea ................... 'ude-ul/sectorul .........
.trada ..................................... Nr. .........
od po+tal ...............................................
Domiciliul !iscal ........................................
Iitua-ia
pri!ind opera-iunile des1)'urate ;n antrepozitul 1iscal
de produc-ie de (ere
luna ................ anul ..........
C. 9aterii prime
______________________________________________________________________________
| Denumire |Lilograme | P eAtract| Denumire |Lilograme | P eAtract|
| | | sec | | | sec |
|______________|__________|__________|___________________|__________|__________|
| 9al- | | | Ea7r +i glucoz | | |
|______________|__________|__________|___________________|__________|__________|
| ?rz | | | Alte materii de | | |
| | | | eAtrac-ie | | |
|______________|__________|__________|___________________|__________|__________|
| ?rez +i gris | | | 9al- colorat | | |
|______________|__________|__________|___________________|__________|__________|
| 3orum* | | | | | |
|______________|__________|__________|___________________|__________|__________|
CC. 0ere !a*ricat )n 7ectolitri
.emni!ica-ia coloanelor din ta*elul de mai 'os este urmtoarea<
a = Ac7izi-ii interne :6?;
* = Alte ac7izi-ii :F1;
c = Cmport
d = Hrad 3lato mediu
e = onsum
! = 2eritoriul na-ional
g = F.1.
7 = 1Aport
______________________________________________________________________________
|2ipul |.toc |antit-i|Cntrri| Ce+iri |.toc |Di!eren-a|
|produsu=|ini-ial|produse | :; | |!inal| :B; |
|lui | :A; | :0; |_______|___________________________| :1; | |
| | | |a |*|c |u | Br accize | | |
| | | | | | |accize| | | |
| | | | | | | :D; | | | |
| | | | | | |______|____________________| | |
| | | | | | | d| e |6egim |?pera-iuni| | |
| | | | | | | | |suspensi"|scutite | | |
| | | | | | | | |_________| | | |
| | | | | | | | | ! | g| 7| | | |
|________|_______|_________|__|_|__|__|___|___|__|__|__________|_____|_________|
| 0 | 1 | 2 | &|$| %|# | 7 | 8 | 9|10| 11 | 12 | 1& |
|________|_______|_________|__|_|__|__|___|___|__|__|__________|_____|_________|
|________|_______|_________|__|_|__|__|___|___|__|__|__________|_____|_________|
|________|_______|_________|__|_|__|__|___|___|__|__|__________|_____|_________|
A = cantit-ile de *ere eAistente )n antrepozit la )nceputul lunii tre*uie s
corespund cu stocul !inal din documentul lunii anterioareG 0 = antit-ile de *ere
produse )n antrepozit pe parcursul luniiG = antit-ile de *ere intrate )n antrepozit.
.e "a a"ea )n "edere data de recep-ie )nscris pe DACG D = Ce+iri cu accize< Hradul 3lato
170
mediu = dac *erea eli*erat )n consum prezint di"erse grade 3lato( se "a )nscrie gradul
mediu ponderat
1A. 1000 7l *ere de 12 grade 3latoG 2000 7l de *ere de 1& grade 3latoG &000 7l de *ere
de 1$ grade 3lato
:1000 A 12; N :2000 A 1&; N :&000 A 1$;
Hradul 3lato mediu ponderat O ======================================== O 1&(&&
1000 N 2000 N &000
B = .tocul !inal = cantit-ile pe !iecare tip de produs eAistente )n antrepozit la
s!8r+itul luniiG H = Di!eren-a = cantit-ile de produse rezultate( sta*ilite dup !ormula
urmtoare B O A N 0 N = D = 1
Data .......... onductorul antrepozitului !iscal ..............
.emntura +i +tampila
AN@CA 13.0
_________________________________
| Autoritatea !iscal teritorial |
|_________________________________|
Denumirea antrepozitului !iscal ..........................
od accize ...............................................
/ocalitatea ................... 'ude-ul/sectorul .........
.trada ..................................... Nr. .........
od po+tal ...............................................
Domiciliul !iscal ........................................
Iitua-ia
pri!ind opera-iunile des1)'urate ;n antrepozitul 1iscal
de produc-ie de tutunuri prelucrate
)n luna ............. anul ........
.emni!ica-ia coloanelor din ta*elul de mai 'os este urmtoarea<
a = Ac7izi-ii interne :6?;
* = Alte ac7izi-ii :F1;
c = Cmport
d = 4aloare
e = antitate
! = 2eritoriul na-ional
g = .cutire
______________________________________________________________________________
|2ipul |.toc |antit-i|Cntrri| Ce+iri |.toc |Di!eren-a|
|produsu=|ini-ial|produse | :; | |!inal| :H; |
|lui | :A; | :0; |_______|___________________________| :B; | |
| | | |a |*|c |u | Br accize | | |
| | | | | | |accize| :1; | | |
| | | | | | | :D; | | | |
| | | | | | |______|____________________| | |
| | | | | | | d| e | 6egim suspensi" |g | | |
| | | | | | | | |_________________| | | |
| | | | | | | | | ! | F.1.|1Aport| | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |____|_____|______| | | |
| | | | | | | | |d |e| d| e| d | e| | | |
|________|_______|_________|__|_|__|__|___|__|_|__|__|___|__|__|_____|_________|
| 0 | 1 | 2 |& |$|% | #| 7 |8 |9|10|11| 12|1&|1$| 1% | 1# |
|________|_______|_________|__|_|__|__|___|__|_|__|__|___|__|__|_____|_________|
|________|_______|_________|__|_|__|__|___|__|_|__|__|___|__|__|_____|_________|
|________|_______|_________|__|_|__|__|___|__|_|__|__|___|__|__|_____|_________|
Dn cazul -igaretelor al -igrilor +i -igrilor de !oi cantit-ile "or !i eAprimate )n
mii *uc-i iar )n cazul tutunurilor de !umat se "or eAprima )n Ig.
A = cantit-ile de produse eAistente )n antrepozit la )nceputul perioadei( +i care
tre*uie s corespund cu stocul !inal din documentul lunii anterioareG 0 = antitatea de
produse !a*ricate )n antrepozit pe parcursul perioadei care se consider !initeG =
antit-ile de produse intrate )n regim suspensi" )n antrepozit. .e "a a"ea )n "edere data
de recep-ie )nscris pe DACG D = Ce+iri cu accize = cantit-ile de produse eli*erate )n
consumG 1 = Ce+iri !r accize = cantit-ile !iecrui produs ie+it )n regim suspensi" sau
)n regim de scutire de la plata accizelorG B = .tocul !inal = cantit-ile pe !iecare tip
de produs eAistente )n antrepozit la s!8r+itul luniiG H = Di!eren-a = cantit-ile de
produse rezultate( sta*ilite dup !ormula urmtoare H O A N 0 N = D = 1 = B
Data .......... onductorul antrepozitului !iscal ..............
.emntura +i +tampila
171
AN@CA 13.5
_________________________________
| Autoritatea !iscal teritorial |
|_________________________________|
Denumirea antrepozitului !iscal ..........................
od accize ...............................................
/ocalitatea ................... 'ude-ul/sectorul .........
.trada ..................................... Nr. .........
od po+tal ...............................................
Domiciliul !iscal ........................................
Iitua-ia
pri!ind opera-iunile des1)'urate ;n antrepozitul 1iscal
de produc-ie de produse energetice
)n luna ............. anul .......
.emni!ica-ia coloanelor din ta*elul de mai 'os este urmtoarea<
a = Ac7izi-ii interne :6?;
* = Alte ac7izi-ii :F1;
c = Cmport
d = 2eritoriul na-ional
e = F.1.
! = 1Aport
g = .cutiri
7 = u accize
i = Br accize
______________________________________________________________________________
|2ipul |.toc |antit-i|Cntrri| Ce+iri |Auto= |.toc |Di!eren-a|
|produsu=|ini-ial|produse | :; | |consum |!inal| :J; |
|lui | :A; | :0; | | | :B; | :H; | |
| | | |_______|___________________|_______| | |
| | | |a |*|c |u | Br accize| 7 | i | | |
| | | | | | |accize| :1; | | | | |
| | | | | | | :D; | | | | | |
| | | | | | | |____________| | | | |
| | | | | | | |6egim |g | | | | |
| | | | | | | |suspensi"| | | | | |
| | | | | | | |_________| | | | | |
| | | | | | | | d | e| !| | | | | |
|________|_______|_________|__|_|__|______|___|__|__|__|___|___|_____|_________|
| 0 | 1 | 2 |& |$|% | # | 7 | 8| 9|10| 11| 12| 1& | 1$ |
|________|_______|_________|__|_|__|______|___|__|__|__|___|___|_____|_________|
|________|_______|_________|__|_|__|______|___|__|__|__|___|___|_____|_________|
|________|_______|_________|__|_|__|______|___|__|__|__|___|___|_____|_________|
|________|_______|_________|__|_|__|______|___|__|__|__|___|___|_____|_________|
antit-ile de produse se "or )nscrie )n tone sau 1000 litri( potri"it aneAei de la
titlul 4CC din /egea nr. %71/200& pri"ind odul !iscal( cu modi!icrile +i completrile
ulterioare( )n care sunt sta*ilite ni"elurile accizelor.
A = cantit-ile de produse eAistente )n antrepozit la )nceputul perioadei( +i care
tre*uie s corespund cu stocul !inal din documentul lunii anterioareG 0 = antitatea de
produse !a*ricate )n antrepozit pe parcursul perioadei care se consider !initeG =
antit-ile de produse intrate )n regim suspensi" )n antrepozit. .e "a a"ea )n "edere data
de recep-ie )nscris pe DACG D = Ce+iri cu accize = cantit-ile de produse eli*erate )n
consumG 1 = Ce+iri !r accize = cantit-ile !iecrui produs ie+it )n regim suspensi" sau
)n regim de scutire de la plata accizelorG B = Autoconsum = cantit-ile de produse
consumate sau utilizate )n cadrul antrepozitului !iscalG .tocul !inal = cantit-ile pe
!iecare tip de produs eAistente )n antrepozit la s!8r+itul luniiG H = Di!eren-a =
cantit-ile de produse rezultate( sta*ilite dup !ormula urmtoare J O A N 0 N = D = 1 =
B = H
Data .......... onductorul antrepozitului !iscal ..............
.emntura +i +tampila
AN@CA 14
?@D5FJF?A5 D@ I?U5FD@ D@ A??FK@ (DG#
______________________________________________________________________________
| .eria nr. :op-ional; |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| 1. CN.2C2F5CA/316.?ANA 01N1BCCA6@ |
| Denumirea/numele .................................................. |
172
| .trada +i numrul ................................................. |
| odul po+tal( locul ............................................... |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| 2. AF2?6C2A21A ?93121N2@ 31N26F 4CEA61 |
| :Denumire( adres +i numr de tele!on; |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| &. D1/A6A5CA 01N1BCCA6F/FC |
| Cnstitu-ia/persoana *ene!iciar>1; declar< |
| :a; c produsele pre"zute la csu-a % sunt destinate>2;< |
| _ _ |
| |_| 3entru uzul o!icial al< |_| 3entru uzul personal al< |
| _ _ |
| |_| Fnei misiuni diplomatice |_| Fnui mem*ru al unei misiuni |
| strine diplomatice strine |
| _ _ |
| |_| Fnei reprezentan-e consulare |_| Fnui mem*ru al unei |
| strine reprezentan-e consulare strine|
| _ _ |
| |_| Fnei organiza-ii interna-ionale |_| Fnui mem*ru din conducerea unei|
| organiza-ii interna-ionale |
| _ |
| |_| Bor-ei armate a unui stat parte la |
| 2ratatul Atlanticului de Nord |
| :NA2?; |
| ....................................... |
| :Denumirea institu-iei; :"ezi csu-a $; |
| |
| :*; c produsele descrise la csu-a % corespund condi-iilor +i limitelor |
| aplica*ile scutirii( +i |
| |
| :c; c in!orma-iile de mai sus sunt reale. |
| 3rin prezenta( institu-ia sau persoana *ene!iciar se o*lig ca )n cazul )n |
| care produsele nu corespund condi-iilor scutirii sau )n cazul )n care |
| produsele nu au !ost utilizate )n scopul pre"zut( prin prezenta s ac7ite |
| accizele care s=ar datora )n |
| |
| ............... ................................. |
| /ocul( data Numele +i statutul semnatarului |
| |
| ................................. |
| Qtampila |
|______________________________________________________________________________|
| $. Q2A93C/A CN.2C2F5C1C :)n cazul scutirii pentru uz personal; |
| ............... ................................. |
| /ocul( data Q2A93C/A Numele +i statutul semnatarului |
| |
| ................... |
| :continu pe "erso; .emntura |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| %. D1.6C161A 36?DF.1/?6 /C46A21 31N26F A61 .1 .?/CC2@ .F2C61A D1 ACE1 |
| A. Cn!orma-ii cu pri"ire la antrepozitarul autorizat/!urnizorul de gaz |
| natural +i electricitate |
| :1; Numele +i adresa ................................................... |
| :2; odul de accize .................................................... |
| :op-ional; |
| 0. Cn!orma-ii cu pri"ire la produse |
| __________________________________________________________________________ |
| |Nr.| Descrierea detaliat a | antitatea | 4aloarea !r accize | 9oneda | |
| | | produselor>&; :sau | sau |______________________| | |
| | | re!erin-a la !ormularul | numrul | 4aloarea | 4aloarea | | |
| | | de comand ata+at; | | unitar | total | | |
| |___|_________________________|____________|__________|___________|________| |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |___|_________________________|____________|__________|___________|________| |
173
| | .uma total | | | | |
| |__________________________________________|__________|___________|________| |
| |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| #. 162CBCA61A D1 @261 AF2?6C2A21A ?93121N2@ |
| /i"rarea produselor descrise la csu-a % )ndepline+te |
| = )n totalitate |
| = p8n la cantitatea de ................................ :numr;>$; |
| condi-iile de scutire de accize |
| |
| ............... ................................. |
| /ocul( data Q2A93C/A Numele +i statutul semnatarului |
| |
| ................... |
| .emntura |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| #. 3169C.CFN1A D1 A B?/?.C Q2A93C/A :doar )n caz de scutire pentru uz |
| o!icial; |
| 3rin scrisoarea nr. ..................... din ............................. |
| :re!erire la dosar; :data; |
| ..................................... i se acord permisiunea de ctre |
| :denumirea institu-iei *ene!iciare; |
| .................................... de a !olosi +tampila )n cadrul csu-ei #|
| :denumirea autorit-ii competente; |
| |
| ............... ................................. |
| /ocul( data Q2A93C/A Numele +i statutul semnatarului |
| |
| ................... |
| .emntura |
|______________________________________________________________________________|
*1) Tiai dac este cazul
*2) Bifai rubrica potrivit
*3) !i"#i $%"#i&' ("re n& e$)e &)i'iz"). A(e"$)! *+'i,"#ie $e "%'i(! -i .n ("z&' .n ("re e$)e "ne/") 0*r1&'"r&' 2e (*1"n2!.
*4) Bifai bunurile care nu sunt scutite la csua 5
nstruciuni de completare la anexa nr. 17
1. Pentru antrepozitarul autorizat, acest certificat este utilizat ca document justificativ pentru scutirea de la
plata accizelor a produselor destinate instituiilor/persoanelor beneficiare, n sensul art. 199 al Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal. n acest sens, se va emite un certificat distinct pentru fiecare antrepozitar.
Antrepozitarul trebuie s pstreze acest certificat n evidenele proprii.
2. (a) Hrtia trebuie s fie alb pentru toate exemplarele i trebuie s aib 210 mm x 297 mm cu o toleran
maxim de 5 mm n minus sau 8 milimetri n plus n ceea ce privete lungimea.
Certificatul de scutire scutire se emite n dou exemplare:
- un exemplar care se pstreaz de expeditor,
- un exemplar care nsoete transportul.
(b) Orice spaiu neutilizat n csua 5.B se va bara, astfel nct s nu fie posibile adugiri.
(c) Documentul trebuie completat ligibil i ntr-o manier care s nu permit tergerea datelor. Nu sunt
permise tersturi sau corecturi. Documentul trebuie completat n limba romn.
3. Prin declaraia din csua 3 a certificatului, instituia/persoana beneficiar furnizeaz informaiile necesare
pentru evaluarea solicitrii de scutire.
4. Prin declaraia de la csua 4 a certificatului, instituia confirm detaliile n csuele 1 i 3 (a) ale
documentului i certific faptul c persoana beneficiar face parte din personalul instituiei.
5. (a) Trimiterea la formularul de comand (csua 5.B) trebuie s conin cel puin data i numrul
comenzii. Formularul de comand trebuie s conin toate elementele nscrise n csua 5 a certificatului, i s
fie i el vizat de autoritatea competent.
(b) ndicaia privind codul de accize al antrepozitarului autorizat
(c) Moneda se indic folosind un cod din 2 litere.
6. Declaraia instituiei/persoanei beneficiare menionat anterior se autentific la csua 6 prin tampila
autoritii competente a acesteia. Autoritatea respectiv poate condiiona aprobarea de acordul unei alte
autoriti. Obinerea acestui acord depinde de autoritatea fiscal competent.
174
7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competent poate dispensa instituia beneficiar de obligaia de
a solicita tampila n cazul scutirii pentru utilizare oficial. nstituia beneficiar menioneaz aceast dispens
la csua 7 a certificatului.
A)'9A 1?
'+TI=IAT A' &UTI+' A' AIY'
[Regulamentul Comisiei nr. 96/31/CEE]
______________________________________________________________________________
| .eria nr. :op-ional; |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| 1. CN.2C2F5CA/316.?ANA 01N1BCCA6@ |
| Denumirea/numele .................................................. |
| .trada +i numrul ................................................. |
| odul po+tal( locul ............................................... |
| .tatul mem*ru :gazd; ............................................. |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| 2. AF2?6C2A21A ?93121N2@ 31N26F 4CEA61 |
| :Denumire( adres +i numr de tele!on; |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| &. D1/A6A5CA 01N1BCCA6F/FC |
| Cnstitu-ia/persoana *ene!iciar>1; declar< |
| :a; c produsele pre"zute la csu-a % sunt destinate>2;< |
| _ _ |
| |_| 3entru uzul o!icial al< |_| 3entru uzul personal al< |
| _ _ |
| |_| Fnei misiuni diplomatice |_| Fnui mem*ru al unei misiuni |
| strine diplomatice strine |
| _ _ |
| |_| Fnei reprezentan-e consulare |_| Fnui mem*ru al unei |
| strine reprezentan-e consulare strine|
| _ _ |
| |_| Fnei organiza-ii interna-ionale |_| Fnui mem*ru din conducerea unei|
| organiza-ii interna-ionale |
| _ |
| |_| Bor-ei armate a unui stat parte |
| la 2ratatul Atlanticului de Nord |
| :NA2?; |
| ....................................... |
| :Denumirea institu-iei; :"ezi csu-a $; |
| |
| :*; c produsele descrise la csu-a % corespund condi-iilor +i limitelor |
| aplica*ile scutirii )n statul mem*ru men-ionat la csu-a 1( +i |
| |
| :c; c in!orma-iile de mai sus sunt reale. Cnstitu-ia sau persoana |
| *ene!iciar se o*lig prin prezenta s ac7ite statului mem*ru de li"rare a |
| produselor( accizele care s=ar datora )n cazul )n care aceste produse nu |
| corespund condi-iilor scutirii sau )n cazul )n care produsele nu au !ost |
| utilizate )n scopul pre"zut. |
| |
| ............... ................................. |
| /ocul( data Numele +i statutul semnatarului |
| |
| ................................. |
| Qtampila |
|______________________________________________________________________________|
| $. Q2A93C/A CN.2C2F5C1C :)n cazul scutirii pentru uz personal; |
| |
| ............... ................................. |
| /ocul( data Q2A93C/A Numele +i statutul semnatarului |
| |
| ................... |
| :continu pe "erso; .emntura |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| %. D1.6C161A 36?DF.1/?6 /C46A21 31N26F A61 .1 .?/CC2@ .F2C61A D1 ACE1 |
175
| A. Cn!orma-ii cu pri"ire la antrepozitarul autorizat/!urnizorul de gaz |
| natural +i electricitate |
| :1; Numele +i adresa ................................................... |
| :2; .tatul mem*ru ...................................................... |
| :&; odul de accize .................................................... |
| :op-ional; |
| 0. Cn!orma-ii cu pri"ire la produse |
| __________________________________________________________________________ |
| |Nr.| Descrierea detaliat a | antitatea | 4aloarea !r accize | 9oneda | |
| | | produselor>&; :sau | sau |______________________| | |
| | | re!erin-a la !ormularul | numrul | 4aloarea | 4aloarea | | |
| | | de comand ata+at; | | unitar | total | | |
| |___|_________________________|____________|__________|___________|________| |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |___|_________________________|____________|__________|___________|________| |
| | .uma total | | | | |
| |__________________________________________|__________|___________|________| |
| |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| #. 162CBCA61A D1 @261 AF2?6C2A21A ?93121N2@ A .2A2F/FC 91906F |
| /i"rarea produselor descrise la csu-a % )ndepline+te |
| = )n totalitate |
| = p8n la cantitatea de ................................ :numr;>$; |
| condi-iile de scutire de accize |
| |
| ............... ................................. |
| /ocul( data Q2A93C/A Numele +i statutul semnatarului |
| |
| ................... |
| .emntura |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| 7. 3169C.CFN1A D1 A B?/?.C Q2A93C/A :doar )n caz de scutire pentru uz |
| o!icial; |
| 3rin scrisoarea nr. ..................... din ............................. |
| :re!erire la dosar; :data; |
| ..................................... i se acord permisiunea de ctre |
| :denumirea institu-iei *ene!iciare; |
| ..................................................... de a !olosi +tampila )n|
| :denumirea autorit-ii competente din statul gazd; |
| cadrul csu-ei # |
| |
| ............... ................................. |
| /ocul( data Q2A93C/A Numele +i statutul semnatarului |
| |
| ................... |
| .emntura |
|______________________________________________________________________________|
*1) Tiai dac este cazul.
*2) 3i0"#i r&+ri(" %*)ri4i)!.
*3) Tiai spaiul care nu este utilizat. Aceast obligaie se aplic i dac este anexat formularul de
comand.
*4) Bifai produsele care nu sunt scutite de la plata accizelor, de la csua 5.
nstruciuni de completare la anexa nr. 18
1. Pen)r& "n)re%*zi)"r&' "&)*riz"), "(e$) (er)i0i(") e$)e &)i'iz") (" 2*(&1en) 5&$)i0i(")i4 %en)r& $(&)ire" 2e '" %'")"
"((ize'*r " %r*2&$e'*r 2e$)in")e in$)i)&#ii'*r/%er$*"ne'*r +ene0i(i"re, .n $en$&' "r). 23 "'in. 61) "' 7ire()i4ei 92/12/8EE. 9n
"(e$) $en$, $e 4" e1i)e &n (er)i0i(") 2i$)in() %en)r& 0ie("re "n)re%*zi)"r. An)re%*zi)"r&' )re+&ie $! %!$)reze "(e$) (er)i0i(")
.n e4i2en#e'e %r*%rii %*)ri4i) %re4e2eri'*r 'e,"'e "%'i("+i'e .n $)")&' $!& 1e1+r&.
2. (a) Specificaiile generale cu privire la hrtia ce trebuie utilizat sunt stabilite n Jurnalul Oficial al
Comunitii Europene nr. C 164 din 1.7.1989.
Hrtia trebuie s fie alb pentru toate exemplarele i trebuie s aib 210 mm x 297 mm cu o toleran
maxim de 5 mm n minus sau 8 milimetri n plus n ceea ce privete lungimea.
Certificatul de scutire se emite n dou exemplare:
- un exemplar care se pstreaz de expeditor,
- un exemplar care nsoete documentul administrativ de nsoire.
(b) Orice spaiu neutilizat n csua 5.B se va bara, astfel nct s nu fie posibile adugiri.
176
(c) Documentul trebuie completat ligibil i ntr-o manier care s nu permit tergerea datelor. Nu sunt
permise tersturi sau corecturi. Documentul trebuie completat ntr-o limb recunoscut de statul membru
gazd.
(d) Dac descrierea produselor (csua 5.B a certificatului) se refer la un formular de comand ntocmit n
alt limb dect cea recunoscut de statul membru gazd, instituia/persoana beneficiar va trebui s ataeze
o traducere.
(e) Pe de alt parte, dac certificatul este ntocmit n alt limb dect cea recunoscut de statul membru al
antrepozitarului, instituia/persoana beneficiar va anexa o traducere a informaiilor cu privire la produsele din
csua 5.B.
(f) Limb recunoscut nseamn una dintre limbile oficiale utilizate n statul membru sau orice alt limb
oficial din Comunitate, pe care statele membre o declar ca fiind utilizabil n acest sens.
3. Prin declaraia din csua 3 a certificatului, instituia/persoana beneficiar furnizeaz informaiile necesare
pentru evaluarea solicitrii de scutire n statul membru gazd.
4. Prin declaraia de la csua 4 a certificatului, instituia confirm detaliile n csuele 1 i 3 (a) ale
documentului i certific faptul c persoana beneficiar face parte din personalul instituiei.
5. (a) Trimiterea la formularul de comand (csua 5.B) trebuie s conin cel puin data i numrul
comenzii. Formularul de comand trebuie s conin toate elementele nscrise n csua 5 a certificatului.
Dac acest certificat trebuie vizat de autoritatea competent a statului membru gazd, formularul de comand
va trebui s fie i el vizat.
(b) ndicaia privind numrul de accize al antrepozitarului autorizat, conform art. 15 (a) alin. (2) al Directivei
92/12/EEC
(c) Moneda se indic folosind un cod din 3 litere, potrivit standardului internaional SODS 4127, stabilit de
Organizaia nternaional de Standardizare.
6. Declaraia instituiei/persoanei beneficiare menionat anterior se autentific la csua 6 prin tampila
autoritii competente din statul membru gazd. Autoritatea respectiv poate condiiona aprobarea de acordul
unei alte autoriti din statul membru n care se gsete. Obinerea acestui acord depinde de autoritatea
fiscal competent.
7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competent poate dispensa instituia beneficiar de obligaia de
a solicita tampila n cazul scutirii pentru utilizare oficial. nstituia beneficiar menioneaz aceast dispens
la csua 7 din certificat.
A)'9A 16
?@D@D@
de restituire a accizei ;n (aza pre!ederilor art. 1<< din ?odul 1iscal
1. Denumirea solicitantului ..............................................
2. A2re$" 2in :*1;ni"< '*("'i)")e" ......................................, $)r. ....................... nr. ...., $e()*r&' ......, (*2&'
%*-)"' ........., (*2&' 2e i2en)i0i("re 0i$("'! ................... 5&2e#&' .....................
Dn con!ormitate cu pre"ederile art. 199 alin. :1; din /egea nr. %71/200& pri"ind odul
!iscal( cu modi!icrile +i completrile ulterioare( prin prezenta cerere solicitm
restituirea accizelor a!erente cantit-ii de ............... litri de ...................(
ac7izi-iona-i con!orm centralizatorului aneAat.
.olicitm restituirea prin "irament )n contul .............................( desc7is
la ....................................................................
.emntura solicitantului ................... Data ..............
A)'9A 20
Autoritatea fiscal competent
..............................
AUTORZA|E DE UTLZATOR FNAL
Nr. ..... din data .............
Cod de accize utilizator final ....................
.........................................................................., cu sediul n ............................, str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ...,
et. ..., ap. ..., cod potal ........, judeul ............., telefon/fax .........................., nregistrat la registrul comerului cu
nr. ..............., avnd codul de identificare fiscal .................., se autorizeaz ca utilizator final de produse accizabile pentru
punctul de lucru avnd cod de accize ......................, situat n ........................, str. ............................. nr. ..., bl. ..., sc. ...,
et. ..., ap. ..., cod potal ............, judeul ..............., telefon/fax ............... .
Aceast autorizaie permite achiziionarea n regim de scutire direct/exceptare de la plata accizelor, n scopul prevzut
de Codul fiscal la art. .... alin. .... lit. ...., a urmtoarelor produse:
177
- denumire produs, cod NC i cantitate ..................................;
- denumire produs, cod NC i cantitate ..................................;
- denumire produs, cod NC i cantitate ................................. .
Nivelul garaniei ...........
Autorizaia este valabil ncepnd cu data de .......................... .
Conductorul autoritii fiscale,
.................................
A)'9A 21
Denumirea antrepozitarului autorizat pentru produc-ie
.................................................................
.ediul<
,ude-ul ........... .ectorul ........ /ocalitatea ...............
.trada ............ Nr. ... 0locul ... .cara ... 1ta' ... Ap. ...
odul po+tal ............. 2ele!on/!aA ..........................
odul de accize/odul de identi!icare !iscal ...................
>UDNAE
pri!ind li!r)rile de com(usti(il pentru motor destinat utiliz)rii exclusi!e pentru
aerona!e"!apoare ;n luna ................ anul .......
.emni!ica-ia coloanelor din ta*elul de mai 'os este urmtoarea<
A = Denumirea operatorului
0 = odul de identi!icare !iscal
= antitatea li"rat
______________________________________________________________________________
|Nr. |2ipul |F.9.| 0ene!iciarul li"rrii |antitatea|Destina-ia|
|crt.|produsului| |___________________________________|total |produselor|
| | | | Antrepozite de | Al-i *ene!iciari|li"rat |:aerona"e/|
| | | | depozitare | |:#N10; |"apoare; |
| | | |_________________|_________________| | |
| | | | A| 0|Numrul | | A| 0|Numrul | | | |
| | | | | |+i data | | | |+i data | | | |
| | | | | |!acturii| | | |!acturii| | | |
|____|__________|____|__|__|________|__|__|__|________|__|__________|__________|
| 0 | 1 | 2 | &| $| % | #| 7| 8| 9 |10| 11 | 12 |
|____|__________|____|__|__|________|__|__|__|________|__|__________|__________|
|____|__________|____|__|__|________|__|__|__|________|__|__________|__________|
|____|__________|____|__|__|________|__|__|__|________|__|__________|__________|
|____|__________|____|__|__|________|__|__|__|________|__|__________|__________|
| | 2?2A/ | | | | | | |
|____|__________|___________________|__|______________|__|__________|__________|
erti!icat de conducerea antrepozitarului
.............................. ..................
Qtampila Data
AN@CA %%
Denumirea antrepozitarului autorizat pentru depozitare
.................................................................
.ediul<
,ude-ul ........... .ectorul ........ /ocalitatea ...............
.trada ............ Nr. ... 0locul ... .cara ... 1ta' ... Ap. ...
odul po+tal ............. 2ele!on/!aA ..........................
odul de accize/odul de identi!icare !iscal ...................
>UDNAE
pri!ind acizi-iile"li!r)rile de com(usti(il pentru motor destinat utiliz)rii exclusi!e
pentru aerona!e"!apoare ;n luna ......... anul ..............
.emni!ica-ia coloanelor din ta*elul de mai 'os este urmtoarea<
A = odul de identi!icare !iscal
0 = antitatea ac7izi-ionat
= Nr. de )nmatriculare al aerona"ei/"aporului
______________________________________________________________________________
|Nr. |Numrul |2ipul |F.9.|Antrepozitul |0ene!iciarul li"rrii |Destina-ia|
|crt.|+i data |produsului| |!iscal de la | |produselor|
| |!acturii| | |care s=a !cut| |:aerona"e/|
178
| | | | |ac7izi-ia | |"apoare; |
| | | | |______________|______________________| |
| | | | |Denumirea| A|0|Denumirea||antitatea| |
| | | | | | | |companiei| | | |
|____|________|__________|____|_________|__|_|_________|_|__________|__________|
| 0 | 1 | 2 | & | $ | %|#| 7 |8| 9 | 10 |
|____|________|__________|____|_________|__|_|_________|_|__________|__________|
|____|________|__________|____|_________|__|_|_________|_|__________|__________|
|____|________|__________|____|_________|__|_|_________|_|__________|__________|
|____|________|__________|____|_________|__|_|_________|_|__________|__________|
| | | | | | |
|____|_____________________________________|_|___________|__________|__________|
erti!icat de conducerea antrepozitarului autorizat
.............................. ..................
Qtampila Data
AN@CA %&
Nr. ........... din ................
?@D@D@
pri!ind acordarea autoriza-iei de importator
.ocietatea importatoare ...............................................( cu sediul
social )n .................... str. ........................ nr. .......( )nregistrat )n
registrul comer-ului la nr. ......... din data de .............( codul de identi!icare
!iscal .................. tele!on .....................( !aA ........................( e=
mail ............................( reprezentat prin ..................................(
domiciliat )n ........................( str. .......................... nr. .....(
*l. .....( sc. ...( et. ...( ap. ...( sectorul ......( 'ude-ul .........................(
posesorul *uletinului/cr-ii de identitate seria ....... nr. .......( eli*erat/
de .......................( a"8nd !unc-ia de .....................................( pe
*aza pieselor aneAate la dosar( solicit eli*erarea autoriza-iei de importator pentru
urmtoarele produse<
1. ...................................................
2. ...................................................
&. ...................................................
Data .......................
.emntura +i +tampila
.........................
AN@CA %0
MA?L@5@E@
tim(relor 'i (anderolelor
a; 2im*re pentru marcarea -igaretelor +i produselor din tutun prelucrat
= $% mm =
____________
| |
|____________| = 22 mm =
*; 0anderole pentru marcarea produselor intermediare +i a alcoolului etilic
= *utelii sau cutii tip tetra paI( tetra *riI etc.( peste sau egale cu %00 ml<
= aplicare )n !orm de MFM
= 1#0 mm =
___________________________________
| |
|___________________________________| = 18 mm =
= aplicare )n !orm de M/M
= 80 mm =
____________________
| |
|____________________| = 18 mm =
= *utelii sau cutii tip tetra paI( tetra *riI etc.( su* %00 ml<
= aplicare )n !orm de MFM
179
= 120 mm =
____________________________
| |
|____________________________| = 18 mm =
= aplicare )n !orm de M/M
= #0 mm =
_________________
| |
|_________________| = 18 mm =
= *utelii sau cutii tip tetra paI( tetra *riI etc.( su* sau egale cu %0 ml<
= aplicare )n !orm de MFM
= #0 mm =
_________________
| |
|_________________| = 18 mm =
= aplicare )n !orm de M/M
= $0 mm =
_____________
| |
|_____________| = 18 mm =
AN@CA %5
NG5A D@ ?GMANDN Nr. ........
pentru tim(re 'i (anderole din ......................................
:ziua; :luna; :anul;
Denumirea antrepozitarului autorizat pentru produc-ie/antrepozitarului autorizat
pentru depozitare/operatorului )nregistrat/operatorului ne)nregistrat/importatorului
autorizat
..........................................................................
odul de identi!icare !iscal ............................................
odul de accize ..........................................................
odul de marcare .........................................................
.ediul<
,ude-ul .............. .ectorul ....... /ocalitatea ......................
.trada .............................................. Nr. ................
0loc ........... .cara .............. 1ta' .......... Ap. ................
od po+tal ...............................................................
2ele!on/!aA ..............................................................
________________________________________________________________________
| 2ipul | 2ipul de | antitatea | F.9. | 3re-ul | 2.4.A. | 4aloarea |
| marca'ului | produs | de marca'e | | unitar | | total |
|____________|__________|____________|______|________|________|__________|
|____________|__________|____________|______|________|________|__________|
|____________|__________|____________|______|________|________|__________|
|____________|__________|____________|______|________|________|__________|
|____________|__________|____________|______|________|________|__________|
.emntura +i +tampila solicitantului Data apro*rii comenzii ...........
..................................... Numrul marca'elor apro*ate .......
9odalitatea de plat ..............
AN@CA %3
@.FD@N6A
acizi-ion)rii/ utiliz)rii 'i return)rii marcaBelor ;n luna ........ anul .....
Denumirea antrepozitarului autorizat pentru produc-ie/antrepozitarului autorizat
pentru depozitare/operatorului )nregistrat/importatorului autorizat
..........................................................................
.ediul<
,ude-ul .............. .ectorul ......... /ocalitatea ....................
.trada ............... Nr. .... 0locul .... .cara .... 1ta' .... Ap. .....
odul po+tal ............... 2ele!on/!aA .................................
odul de identi!icare !iscal ............................................
odul de accize .................. odul de marcare ......................
180
______________________________________________________________________________
|Nr. | | Numrul | Numrul de |
|crt.| | de tim*re | *anderole |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| | 3entru produc-ia intern | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| 1 | .toc la )nceputul lunii | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| 2 | umprri )n cursul lunii | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| & | 2?2A/ :rd. 1 N rd. 2; | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| $ | 9arca'e utilizate pentru produsele din | | |
| | produc-ia intern | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| % | 9arca'e deteriorate | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| # | 2?2A/ 9A6A,1 F2C/CEA21 :rd. $ N rd. %; | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| 7 | .toc la s!8r+itul lunii :rd. & = rd. #; | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| | 3entru ac7izi-ii intracomunitare sau ac7izi-ii | | |
| | din import | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| 1 | .toc la )nceputul lunii :la productor; | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| 2 | .toc la )nceputul lunii :la | | |
| | operator/importator; | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| & | umprri )n cursul lunii( din care< | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
|&.1 | eApediate productorului | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
|&.2 | rmase de eApediat | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| $ | 2?2A/ marca'e la productor :rd. 2 N rd. &.1; | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| % | 9arca'e reintroduse )n -ar | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| # | 9arca'e deteriorate )n procesul de produc-ie | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| 7 | 2?2A/ 9A6A,1 F2C/CEA21 de productor | | |
| | :rd. % N rd. #; | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| 8 | .toc la productor la s!8r+itul lunii | | |
| | :rd. $ = rd. 7; | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
| 9 | .toc la operator/importator la s!8r+itul lunii | | |
| | :rd. 2 N rd. &.2.; | | |
|____|________________________________________________|___________|____________|
erti!icat de conducerea antrepozitarului
autorizat/operatorului autorizat/
importatorului autorizat
4eri!icat de .............. Data ...................
Data ...................... .emntura ..............
AN@CA %4
14CD1N5A
marca'elor deteriorate +i a celor distruse )n luna ............ anul .........
Denumirea antrepozitarului autorizat pentru produc-ie/
antrepozitarului autorizat pentru depozitare/
operatorului )nregistrat/importatorului autorizat
..........................................................................
.ediul<
,ude-ul .............. .ectorul ......... /ocalitatea ....................
.trada ................................................. Nr. .............
0locul ...... .cara .... 1ta' .... Ap. ..... odul po+tal ................
2ele!on/!aA ..............................................................
odul de identi!icare !iscal ............................................
odul de accize ..........................................................
181
odul de marcare .........................................................
_______________________________________________________________________
|Nr. | auzele deteriorrii | Numrul de tim*re | Numrul de *anderole |
|crt. | | | |
|_____|______________________|___________________|______________________|
|_____|______________________|___________________|______________________|
|_____|______________________|___________________|______________________|
|_____|______________________|___________________|______________________|
|_____|______________________|___________________|______________________|
|_____|______________________|___________________|______________________|
|2?2A/| K | | |
|_____|______________________|___________________|______________________|
erti!icat de conducerea
antrepozitarului/operatorului
)nregistrat/importatorului autorizat
Data ...................
.emntura ..............
?rganul !iscal 4eri!icat de ...................
.emntura ............. Data ...........................
AN@CA %7
Denumirea antrepozitarului autorizat pentru produc-ie/
antrepozitarului autorizat pentru depozitare/
operatorului )nregistrat/importatorului autorizat
..........................................................................
9A6A,1 D1216C?6A21
___________________________________________________________
| | | |
|___________________|___________________|___________________|
| | | |
|___________________|___________________|___________________|
| | /oc pentru lipire | |
|___________________|___________________|___________________|
| | | |
|___________________|___________________|___________________|
Numele +i prenumele persoanei .emntura +e!ului de sec-ie
care le=a utilizat
............................... ...........................
.emntura .................
AN@CA %<
______________________________________________________________________________
| | Nr. )nregistrare .............. | Data .............. |
|______________________|_________________________________|_____________________|
?@D@D@
pri!ind acordarea autoriza-iei de operator economic cu produse supuse accizelor
nearmonizate
:ata+a-i numrul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura in!orma-iile complete;
______________________________________________________________________________
| 1. Numele | |
|_________________________________________|____________________________________|
| 2. Adresa | ,ude-ul ........... .ectorul ..... |
| | /ocalitatea ...................... |
| | .trada .................. Nr. .... |
| | 0loc ... .cara ... 1ta' ... Ap. .. |
| | od po+tal ....................... |
|_________________________________________|____________________________________|
| &. 2ele!on | |
|_________________________________________|____________________________________|
| $. BaA | |
|_________________________________________|____________________________________|
| %. Adresa e=mail | |
|_________________________________________|____________________________________|
| #. odul de identi!icare !iscal | |
|_________________________________________|____________________________________|
182
| 7. Numele +i numrul de tele!on al | |
| reprezentantului legal sau al altei | |
| persoane de contact | |
|_________________________________________|____________________________________|
| 8. Descrierea acti"it-ilor economice | |
| des!+urate )n 6om8nia | |
|_________________________________________|____________________________________|
| 9. Numele( adresa +i codul !iscal al | |
| persoanelor a!iliate cu operatorul | |
| economic | |
|_________________________________________|____________________________________|
| 10. Dac operatorul economic este | |
| persoan 'uridic( numele( adresa +i | |
| codul numeric personal al !iecrui | |
| administratorG se "or aneAa +i cazierele| |
| 'udiciare ale administratorilor | |
|_________________________________________|____________________________________|
| 11. Arta-i dac operatorul economic :sau )n cazul )n care | _ _ |
| operatorul economic este persoan 'uridic( oricare dintre | |_| Da |_| Nu |
| administratorii si; a !ost condamnat de!initi" )n ultimii | |
| % ani pentru in!rac-iunile pre"zute )n legisla-ia !iscal | |
|______________________________________________________________|_______________|
| 12. AneAa-i certi!icatul de atestare !iscal sau( dup caz( eAtrasul de rol |
| pri"ind o*liga-iile !iscale la *ugetul de stat( precum +i cazierul !iscal al |
| operatorului economic |
|______________________________________________________________________________|
| 1&. AneAa-i copia situa-iilor !inanciare anuale :*ilan-; din ultimii doi ani |
|______________________________________________________________________________|
| 1$. AneAa-i con!irmarea organului !iscal cu pri"ire la calitatea de pltitor |
| de accize |
|______________________________________________________________________________|
| 1%. AneAa-i un certi!icat constatator( eli*erat de ?!iciul 6egistrului |
| omer-ului( din care s rezulte< capitalul social( asocia-ii( o*iectul de |
| acti"itate( administratorii( precum +i copia certi!icatului de )nregistrare |
| eli*erat potri"it reglementrilor legale )n "igoare |
|______________________________________________________________________________|
| CC. CNB?69A5CC 36C4CND /?F/ FND1 F691AE@ .@ BC1 61135C?NA21 36?DF.1/1 |
| :pentru !iecare loca-ie se depune separat c8te o parte a CC=a; |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Adresa locului unde se recep-ioneaz | ,ude-ul ........... .ectorul ..... |
| produsele | /ocalitatea ...................... |
| | .trada .................. Nr. .... |
| | 0loc ... .cara ... 1ta' ... Ap. .. |
| | od po+tal ....................... |
|_________________________________________|____________________________________|
| 2. 1numera-i tipurile de produse | |
| acciza*ile ce urmeaz a !i ac7izi-ionate| |
| +i -rile de pro"enien- | |
|_________________________________________|____________________________________|
| CCC. CNB?69A5CC 36C4CND HA6AN5CA |
|______________________________________________________________________________|
| 1. 2ipul de garan-ie propus | |
|_________________________________________|____________________________________|
| 2. .uma propus pentru garan-ie | |
|_________________________________________|____________________________________|
| &. Dn cazul unui depozit )n *ani( aneAa-i scrisoarea de *onitate *ancar |
|______________________________________________________________________________|
| $. Dn cazul unei garan-ii *ancare( aneAa-i urmtoarele< |
| Numele( adresa +i tele!onul garantului propus. |
| Declara-ia garantului propus cu pri"ire la inten-ia de a asigura garan-ia |
| *ancar pentru o sum +i perioada de timp speci!icat. :.crisoare de |
| garan-ie *ancar;. |
|______________________________________________________________________________|
unosc8nd dispozi-iile art. $7$ pri"ind !alsul )n declara-ii( din odul penal( declar
c datele )nscrise )n acest !ormular sunt corecte +i complete.
_________________________ _______________
.emntura solicitantului Data
A)'9A *0
16161
pentru acordarea autoriza-iei de utilizator !inal
183
______________________________________________________________________________
| 1. Denumirea operatorului economic | |
| | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 2. Adres/Numr de identi!icare 24A | ,ude-ul ............. .ectorul ....... |
| | /ocalitatea .......................... |
| | .trada ....................... Nr. ... |
| | 0loc .... .cara .... 1ta' ... Ap. .... |
| | od po+tal ........................... |
| | Numr de identi!icare 24A ............ |
|_____________________________________|________________________________________|
| &. 2ele!on | |
|_____________________________________|________________________________________|
| $. BaA | |
|_____________________________________|________________________________________|
| %. Adresa de e=mail | |
|_____________________________________|________________________________________|
| #. odul de identi!icare !iscal | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 7. Numele( numrul de tele!on( | |
| codul numeric personal al | |
| reprezentantului legal | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 8. odul A1N +i denumirea | |
| acti"it-ii economice )n care se | |
| utilizeaz produse acciza*ile | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 9. Numele( adresa +i codul de | |
| identi!icare !iscal al persoanelor | |
| a!iliate cu operatorul economic | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 10. /ocul primirii produselor | ,ude-ul ............. .ectorul ....... |
| acciza*ile | /ocalitatea .......................... |
| | .trada ....................... Nr. ... |
| | 0loc .... .cara .... 1ta' ... Ap. .... |
| | od po+tal ........................... |
|_____________________________________|________________________________________|
| 11. apacitatea de depozitare | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 12. 2ipul de produse acciza*ile solicitate )n regim de scutire |
| direct/eAceptare de la plata accizelor +i cantitatea anual estimat>1; |
|______________________________________________________________________________|
|Denumire |od N|antitatea|F9|0aza legal | Destina-ia produsului |
|comercial| >2; |anual | |care |________________________________|
| | |estimat | |'usti!ic |3roduc-ie|onsum |omercializare|
| | | | |solicitarea | |propriu|ctre |
| | | | |autorizrii | | |utilizator |
| | | | |:art. .... | | |!inal |
| | | | |alin. .... | | | |
| | | | |lit. ... din | | | |
| | | | |odul !iscal;| | | |
|__________|______|__________|__|_____________|_________|_______|______________|
| | | | | | | | |
|__________|______|__________|__|_____________|_________|_______|______________|
| 1&. 3roduse ce urmeaz a !i o*-inute |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | 2ip produs | od N | Destina-ia produsului o*-inut |
|crt.| | |__________________________________________|
| | | | omercializare | onsum propriu |
|____|_________________|____________|____________________|_____________________|
| | | | | |
|____|_________________|____________|____________________|_____________________|
| 1$. .unte-i titularul unei alte autoriza-ii | 2ip | Numr/ | 4alid/ |
| eli*erate de autoritatea !iscal competent<| autoriza-ie| dat | in"alid |
| | >&; | | |
| |____________|________|__________|
| Da Nu | | | |
| _ _ | | | |
| |_| |_| | | | |
|_____________________________________________|____________|________|__________|
| 1%. Documente de aneAat< |
| = certi!icatul constatator( eli*erat de ?!iciul 6egistrului omer-ului( din |
| care s rezulte< capitalul social( asocia-ii( o*iectul de acti"itate( |
184
| administratorii( punctele de lucru )n care urmeaz a se realiza recep-ia( |
| produc-ia +i comercializarea produselor( precum +i copie dup certi!icatul de|
| )nmatriculare sau certi!icatul de )nregistrare( dup cazG |
| = certi!icatul de atestare !iscalG |
| = cazierul !iscal al solicitantuluiG |
| = cazierul 'udiciar al administratoruluiG |
| = copii ale documentelor care atest !orma de de-inere a terenurilor +i |
| cldirilor :proprietate( )nc7iriere sau contract de leasing;G |
| = copii ale licen-elor( autoriza-iilor sau a"izelor cu pri"ire la |
| des!+urarea acti"it-ii( dup cazG |
| = !undamentarea cantit-ii pentru !iecare produs )n parte( identi!icat prin |
| codul N( ce urmeaz a !i ac7izi-ionat )n regim de scutire direct/eAceptare |
| de la plata accizelor la ni"elul unui an. |
|______________________________________________________________________________|
| Data ................................ |
| |
| Numele +i prenumele administratorului ...................................... |
| |
| .emntura +i +tampila ...................................................... |
|______________________________________________________________________________|
unosc8nd dispozi-iile art. 292 pri"ind !alsul )n declara-ii( din odul penal( declar
c datele )nscrise )n acest !ormular( precum +i )n documentele aneAate sunt corecte +i
complete.
============
>1; 3rin cantitatea anual estimat se )n-elege cantitatea necesar pentru 12 luni
consecuti"e.
>2; odul N "a !i completat )n mod o*ligatoriu la ni"el de 8 ci!re.
>&; 6u*rica 2ip autoriza-ie se "a completa cu toate tipurile de autoriza-ii emise
anterior sau )n derulare.
Anexa n#. *1
______________________________________________________________________________
| | Nr. )nregistrare .............. | Data .............. |
|______________________|_________________________________|_____________________|
D1/A6A5C1
pentru )nregistrarea gospodriei indi"iduale care realizeaz *uturi alcoolice destinate
consumului propriu
______________________________________________________________________________
| 1. Numele +i prenumele persoanei | |
| !izice | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 2. Adresa | ,ude-ul .............. .ectorul ......... |
| | /ocalitatea ............................. |
| | .tr. ............... Nr. ..... 0l. ...... |
| | .c. ... 1t. .... Ap. ... od po+tal ..... |
|__________________________________|___________________________________________|
| &. 2ele!on | |
|__________________________________|___________________________________________|
| $. odul numeric personal | |
|__________________________________|___________________________________________|
| %. Descrierea acti"it-ii ce urmeaz| 3roduc-ie |
| a se des!+ura | _ _ _ _ _ |
| | |_| |_| |_| |_| |_| |
| | 0ere 4inuri 0uturi 5uic 6ac7iuri |
| | !ermentate( |
| | altele |
| | dec8t *ere |
| | +i "inuri |
|_____________________________________|________________________________________|
| #. 9en-iona-i cantitatea :)n litri; | |
| o*-inut )n anul anterior< | |
| #.1. = *ere | |
| #.2. = "inuri | |
| #.&. = *uturi !ermentate( altele | |
| dec8t *ere +i "inuri | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 7. 9en-iona-i instala-iile de | |
185
| produc-ie de-inute pentru produc-ie | |
| de -uic +i rac7iuri din !ructe>;< | |
| 7.1. = -uic | |
| 7.2. = rac7iuri din !ructe | |
| 7.&. = alte rac7iuri | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 8. 9en-iona-i cantitatea o*-inut )n| |
| anul anterior )n litri +i | |
| concentra-ia alcoolic< | |
| 8.1. = -uic | |
| 8.2. = rac7iuri din !ructe | |
| 8.&. = alte rac7iuri | |
|_____________________________________|________________________________________|
>; .e "or aneAa +i copiile documentelor cu pri"ire la de-inerea instala-iilor pentru
produc-ie de -uic +i rac7iuri din !ructe.
unosc8nd dispozi-iile art. 292 pri"ind !alsul )n declara-ii din odul penal( declar
c datele )nscrise )n acest !ormular sunt corecte +i complete.
Numele +i prenumele ................
.emntura .......................... Data ............

AneAa nr. &1R1 .int#%dus0 de >< n#.150:2011/
.C2FA5CA
eli*errilor pentru consum de -igarete/-igri +i -igri de !oi )n
luna ............. anul ..............
Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului
)nregistrat/importatorului autorizat .........................................
.ediul<
/ocalitatea ...............................( str. ........................
nr. ....( *l. ....( sc. ....( et. ....( ap. ....( 'ude-ul/sectorul ..........(
codul po+tal .............................( tele!on/!aA ......................
Numrul de )nmatriculare )n registrul comer-ului/anul ....................
odul de identi!icare !iscal ............................................
odul de accize/odul de marcare .........................................
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea | 3re-ul de | antitatea | Acciza | Acciza | ursul de |
|crt.| sortimentului| "8nzare cu| eli*erat | :lei; | :euro; | sc7im* |
| | | amnuntul | pentru | | | lei/euro>>; |
| | | declarat>;| consum | | | |
| | | | :mii *uc-i;| | | |
|____|______________|___________|_____________|________|________|______________|
| 0 | 1 | 2 | & | $ | % | # |
|____|______________|___________|_____________|________|________|______________|
| | | | | | | |
|____|______________|___________|_____________|________|________|______________|
| | | | | | | |
|____|______________|___________|_____________|________|________|______________|
| | 2?2A/ | | | | | |
|____|______________|___________|_____________|________|________|______________|
>; 3entru -igri +i -igri de !oi nu se "a )nscrie pre-ul de "8nzare cu
amnuntul declarat.
>>; .e "a )nscrie cursul de sc7im* lei/euro utilizat pentru calculul
accizelor datorate.
erti!icat de conducerea antrepozitarului autorizat/
destinatarului )nregistrat/importatorului autorizat
Numele +i prenumele .................................
.emntura +i +tampila ...............................
Data .............
AneAa nr. &1R2 .int#%dus0 de >< n#.150:2011/

.C2FA5CA
186
eli*errilor pentru consum de tutun !in tiat( destinat rulrii )n -igarete/alte
tutunuri de !umat )n luna ........... anul .................
Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului
)nregistrat/importatorului autorizat .........................................
.ediul<
/ocalitatea .............................( str. ..........................
nr. ....( *l. ....( sc. ....( et. ....( ap. ....( 'ude-ul/sectorul ..........(
codul po+tal ...........................( tele!on/!aA ........................
Numrul de )nmatriculare )n registrul comer-ului/anul ....................
odul de identi!icare !iscal ............................................
odul de accize/odul de marcare .........................................
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea sortimentului | antitatea | Acciza | Acciza | ursul de |
|crt.| | eli*erat | :lei; | :euro; | sc7im* |
| | | pentru consum| | | lei/euro>; |
| | | :Ig; | | | |
|____|_________________________|______________|________|________|______________|
| 0 | 1 | 2 | & | $ | % |
|____|_________________________|______________|________|________|______________|
| | | | | | |
|____|_________________________|______________|________|________|______________|
| | | | | | |
|____|_________________________|______________|________|________|______________|
| | 2?2A/ | | | | |
|____|_________________________|______________|________|________|______________|
>; .e "a )nscrie cursul de sc7im* lei/euro utilizat pentru calculul accizelor
datorate.
erti!icat de conducerea antrepozitarului autorizat/
destinatarului )nregistrat/importatorului autorizat
Numele +i prenumele .................................
.emntura +i +tampila ...............................
Data ...............
Anexa n#. *2
______________________________________________________________________________
| | Nr. )nregistrare .............. | Data .............. |
|______________________|_________________________________|_____________________|
16161
pri"ind )nregistrarea operatorului economic autorizat pentru produc-ie/ac7izi-ii
intracomunitare/import/!urnizare de< cr*une/lignit/cocs/gaz natural/energie electric
______________________________________________________________________________
| 1. Numele operatorului economic | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 2. Adresa | ,ude-ul .............. .ectorul ......... |
| | /ocalitatea ............................. |
| | .tr. ............... Nr. ..... 0l. ...... |
| | .c. ... 1t. .... Ap. ... od po+tal ..... |
|__________________________________|___________________________________________|
| &. 2ele!on | |
|__________________________________|___________________________________________|
| $. BaA | |
|__________________________________|___________________________________________|
| %. Adresa de e=mail | |
|__________________________________|___________________________________________|
| #. odul de identi!icare !iscal | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 7. Numele +i numrul de tele!on | |
| ale reprezentantului legal sau | |
| ale altei persoane de contact | |
187
|__________________________________|___________________________________________|
| 8. Descrierea acti"it-ii | _ _ _ _ |
| economice des!+urate )n 6om8nia | |_| |_| |_| |_| |
| | Burnizare 1Atrac-ie 3roduc-ie Burnizare |
| | gaz natural cr*une cocs energie |
| | +i lignit electric |
| | _ _ |
| | |_| |_| |
| | Ac7izi-ie Cmport cr*une/ |
| | intracomunitar cocs/lignit |
| | cr*une/cocs/lignit |
|__________________________________|___________________________________________|
| 9. AneAa-i copia legalizat a autoriza-iei eli*erate de autoritatea de |
| reglementare )n domeniu. |
|______________________________________________________________________________|
| 10. AneAa-i con!irmarea autorit-ii !iscale cu pri"ire la calitatea de |
| pltitor de accize. |
|______________________________________________________________________________|
unosc8nd dispozi-iile art. 292 pri"ind !alsul )n declara-ii din odul penal( declar
c datele )nscrise )n acest !ormular sunt corecte +i complete.
Numele +i prenumele solicitantului sau ale
reprezentantului !urnizorului eAtern ...............
.emntura +i +tampila .............................. Data ..........
Anexa n#. **
16161
pri"ind acordarea autoriza-iei de utilizator !inal
______________________________________________________________________________
| 1. Denumirea operatorului economic | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 2. Adres/Numr de identi!icare 24A | ,ude-ul ............. .ectorul ....... |
| | /ocalitatea .......................... |
| | .trada ............................... |
| | 0loc .... .cara .... 1ta' ... Ap. .... |
| | od po+tal ........................... |
| | Numr de identi!icare 24A ............ |
|_____________________________________|________________________________________|
| &. 2ele!on | |
|_____________________________________|________________________________________|
| $. BaA | |
|_____________________________________|________________________________________|
| %. Adresa de e=mail | |
|_____________________________________|________________________________________|
| #. odul unic de identi!icare | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 7. Numele( numrul de tele!on( codul| |
| numeric personal al reprezentantului| |
| legal | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 8. odul A1N +i denumirea | |
| acti"it-ii economice )n care se | |
| utilizeaz produsele acciza*ile | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 9. Numele( adresa +i codul !iscal | |
| al persoanelor a!iliate cu | |
| operatorul economic | |
|_____________________________________|________________________________________|
| 10. /ocul primirii produselor | ,ude-ul/.ectorul ..................... |
| acciza*ile | /ocalitatea .......................... |
| | .trada ............................... |
| | od po+tal ........................... |
|_____________________________________|________________________________________|
| 11. apacitatea de depozitare | |
|_____________________________________|________________________________________|
188
| 12. 2ipul de produse acciza*ile solicitate )n regim de scutire direct/ |
| scutire indirect/eAceptare de la plata accizelor +i cantitatea estimat |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea | od |antitatea|F9|0aza legal| Destina-ia produsului |
| produsului| N |estimat | |pentru care|__________________________________|
| | >1; |>2; pentru| |se solicit|3roduc-ie|onsum |omercia= |Na"i=|
| | |un an/& | |autorizarea| |propriu|lizare |ga-ie|
| | |ani | |:art. .... | | |ctre | |
| | | | |alin. .... | | |utilizator| |
| | | | |pct. ..... | | |!inal | |
| | | | |lit. ..... | | | | |
| | | | |din odul | | | | |
| | | | |!iscal; | | | | |
|___________|_____|__________|__|___________|_________|_______|__________|_____|
| | | | | | | | | |
|___________|_____|__________|__|___________|_________|_______|__________|_____|
| 1&. 3roduse ce urmeaz a !i o*-inute |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | 2ip produs | od N | Destina-ia produsului o*-inut |
|crt.| | |__________________________________________|
| | | | omercializare | onsum propriu |
|____|_________________|____________|____________________|_____________________|
| | | | | |
|____|_________________|____________|____________________|_____________________|
| 1$. .unte-i titularul unei alte autoriza-ii| 2ip | Numr/| 4alid/ |
| eli*erate de autoritatea "amal competentS| autoriza-ie>& | dat | ne"alid|
|____________________________________________|_______________|_______|_________|
| Da Nu | | | |
| _ _ | | | |
| |_| |_| | | | |
|____________________________________________|_______________|_______|_________|
| 1%. Documente de aneAat< |
| = certi!icatul constatator( eli*erat de ?!iciul 6egistrului omer-ului( din |
| care s rezulte< capitalul social( asocia-ii( o*iectul de acti"itate( |
| administratorii( punctele de lucru )n care urmeaz a se realiza recep-ia( |
| produc-ia +i comercializarea produselor( precum +i copie de pe certi!icatul |
| de )nmatriculare sau certi!icatul de )nregistrare( dup cazG |
| = certi!icatul de atestare !iscalG |
| = cazierul !iscal al solicitantuluiG |
| = cazierul 'udiciar al administratoruluiG |
| = copii ale documentelor care atest !orma de de-inere a utila'elor( |
| terenurilor +i cldirilor :proprietate( )nc7iriere sau contract de leasing;G |
| = copii ale licen-elor( autoriza-iilor sau a"izelor cu pri"ire la |
| des!+urarea acti"it-ii( dup cazG |
| = !undamentarea cantit-ii pentru !iecare produs )n parte( identi!icat prin |
| codul N( ce urmeaz a !i ac7izi-ionat )n regim de scutire direct/eAceptare |
| de la plata accizelor. |
| unosc8nd dispozi-iile art. 292 pri"ind !alsul )n declara-ii( din odul |
| penal( declar c datele )nscrise )n acest !ormular( precum +i documentele |
| aneAate sunt corecte +i complete. |
| |
| Data .............................. |
| Numele +i prenumele administratorului ................................... |
| |
| .emntura +i +tampila ................................................... |
|______________________________________________________________________________|
>1; odul N "a !i completat )n mod o*ligatoriu la ni"el de 8 ci!re.
>2; 3rin cantitatea estimat pentru un an se )n-elege cantitatea necesar
pentru 12 luni consecuti"e( iar prin cantitatea estimat pentru & ani se )n-elege
cantitatea necesar pentru &# de luni consecuti"e.
>& 6u*rica M2ip autoriza-ieM se "a completa cu toate tipurile de autoriza-ii
emise anterior sau )n derulare.
Anexa n#. *4
189
Autoritatea "amal teritorial
..............................
AF2?6CEA5C1 D1 F2C/CEA2?6 BCNA/
Nr. .... din data .........
od utilizator !inal ......
............................................................( cu sediul
)n ..............................( str. .............. nr. ...( *l. ...( sc. ...( et. ...(
ap. ...( cod po+tal ...........( 'ude-ul ...............( tele!on/!aA ................(
)nregistrat la registrul comer-ului cu nr. ...............( a"8nd codul de identi!icare
!iscal .......................( se autorizeaz ca utilizator !inal de produse acciza*ile
pentru punctul de lucru a"8nd cod de utilizator ..............( situat
)n ......................( str. .............. nr. ...( *l. ...( sc. ...( et. ...(
ap. ...( cod po+tal ............( 'ude-ul ................( tele!on/!aA ............. .
Aceast autoriza-ie permite ac7izi-ionarea )n regim de scutire
direct/indirect/eAceptare de la plata accizelor( )n scopul pre"zut de odul !iscal la
art. ..... alin. ..... pct. ..... lit. ....( a urmtoarelor produse<
= denumire produs( cod N +i cantitate ..................................G
= denumire produs( cod N +i cantitate ..................................G
= denumire produs( cod N +i cantitate ................................. .
Ni"elul garan-iei ....................
Autoriza-ia este "ala*il )ncep8nd cu data de .......................... .
onductorul autorit-ii "amale teritoriale(
............................................
:numele( prenumele( semntura +i +tampila;
Anexa n#. *5
Denumirea u!iliza!orului (inal#cod u!iliza!or
.............................................
7od u!iliza!or punc! de lucru ...............
8ocali!a!ea ................................#
9ude0ul#sec!or ..............................
5!rada ............................. Nr. ....
$loc ...... 5cara ...... :!a9 ..... Ap. .....
7od po+!al ..................................
Domiciliul (iscal ...........................
5;<UA=;: 7:N<>A8;?A<@A>:
pri,ind ac%izi0iile#u!ilizrile de produse acciza*ile +i li,rrile de produse (ini!e
rezul!a!e 6n luna ............ anul ................
<emei legal a(eren! (acili!0ii (iscale solici!a!eA
______________________________________________________________________________
| &. c(. ar!. ... alin. ... li!. ... 7od (iscal " au!oriza0ie nr. ............ |
| 2. c(. ar!. ... alin. ... li!. ... 7od (iscal " au!oriza0ie nr. ............ |
| 3. c(. ar!. ... alin. ... li!. ... 7od (iscal " au!oriza0ie nr. ............ |
| ............................. |
|______________________________________________________________________________|
5emni(ica0ia coloanelor din !a*elul de mai 9os es!e urm!oareaA
a " 7od accize eBpedi!or#7od iden!i(icare (iscal des!ina!ar
* " 7od produs acciza*il
c " 7od N7
d " 5!area produsului
e " Densi!a!e la &' C7 Dg#l
( " 7oncen!ra0ie
______________________________________________________________________________
| &. A7E;?;=;;#8;F>G>; H>@DU5: A77;?A$;8: |
|______________________________________________________________________________|
| Documen! |Ac%izi0ie#|Iurnizor# | a| *| c| d| e| (| >ecipien0i |7an!i!a!e |
| |8i,rare |*ene(iciar| | | | | | | | |
|___________|__________| | | | | | | |_______________|__________|
|<ip|Nr.# | <ip| Da!a| | | | | | | |7apaci!a!e| Nr.| Jg |li!ri|
| |serie# | | | | | | | | | |nominal | | | |
| |A>7 | | | | | | | | | | | | | |
|___|_______|____|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__________|____|____|_____|
| & | 2 | 3 | 4 | ' | -| 7| 8| .|&0|&&| &2 | &3 | &4 | &' |
190
|___|_______|____|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__________|____|____|_____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|_______|____|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__________|____|____|_____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|_______|____|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__________|____|____|_____|
/&1 Iac!ura#eDA#D;#A;M /a,iz de 6nso0ire a mr(ii1#NH /no! de predare1. /31 Hen!ru
ac%izi0ii se ,a 6nscrie KAK, pen!ru li,rri se ,a 6nscrie K8K. /-1 Ln cazul u!iliza!orului
(inal care comercializeaz produsele acciza*ile c!re al! u!iliza!or (inal, se ,a 6nscrie
codul de acciz al u!iliza!orului (inal. /.1 5e ,a men0iona F " produse 6n ,rac sau ; "
Lm*u!elia!. /&01 5e comple!eaz numai 6n cazul produselor energe!ice. /&&1 5e ,a comple!a
numai 6n cazul alcoolului +i *u!urilor alcoolice.
5emni(ica0ia coloanelor din !a*elul de mai 9os es!e urm!oareaA
a " 7od produs acciza*il
* " 7odul N7 al produsului
c " 5!area produsului
d " 5!oc la 6ncepu!ul lunii
e " 7an!i!a!e in!ra!
( " 7onsum propriu
g " Hroduc0ie
% " 7omercializare
i " 8i!ri
______________________________________________________________________________
| 2. >:7AH;<U8A>:A A7E;?;=;;8@>#8;F>G>;8@> D: H>@DU5: A77;?A$;8: |
|______________________________________________________________________________|
| a| *| c| d | e |5urplus | 7an!i!a!e |Hierderi |5!oc la |Di(eren0e|
| | | | | |pe | ie+i! | |s()r+i!ul| /M1 |
| | | | | |parcursul|_________________| |lunii | sau |
| | | | | |lunii | ( | g | % | | | /"1 |
| | | |_____|_____|_________|_____|_____|_____|_________|_________|_________|
| | | |Jg| i|Jg| i| Jg | i |Jg| i|Jg| i|Jg| i| Jg | i | Jg | i | Jg | i |
|__|__|__|__|__|__|__|____|____|__|__|__|__|__|__|____|____|____|____|____|____|
|&-|&7|&8|&.|20|2&|22| 23 | 24 |2'|2-|27|28|2.|30| 3& | 32 | 33 | 34 | 3' | 3- |
|__|__|__|__|__|__|__|____|____|__|__|__|__|__|__|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__|__|__|__|__|__|__|____|____|__|__|__|__|__|__|____|____|____|____|____|____|
/&81 5e ,a men0iona F " produse 6n ,rac sau ; " Lm*u!elia!N /2'1, /2-1 " can!i!a!ea
consuma! 6n scopul pen!ru care a o*0inu! au!oriza0iaN /271, /281 " can!i!a!ea
comercializa! 6n cazul u!iliza!orului (inal au!oriza! s comercializeze produsele c!re
un u!iliza!or (inalN /2.1, /301 " can!i!a!ea u!iliza! 6n al!e scopuri pen!ru care
da!oreaz accizeN
_________________________________________________________________________
| 3. >:7AH;<U8A>:A H>@DU5:8@> I;N;<: >:A8;?A<:#8;F>A<:41 |
|_________________________________________________________________________|
| 7odul N7 al | 5!oc la | 7an!i!a!e | 7an!i!a!e | 5!oc la | Di(eren0e |
| produsului | 6ncepu!ul | realiza! | eBpedia! | s()r+i!ul | /M1 |
| | lunii | 6n luna de| | lunii | sau |
| | | rapor!are | | | /"1 |
| |___________|___________|___________|___________|___________|
| | can! | um | can! | um | can! | um | can! | um | can! | um |
|_____________|______|____|______|____|______|____|______|____|______|____|
| 37 | 38 | 4. | 40 | 4& | 42 | 43 | 44 | 4' | 4- | 47 |
|_____________|______|____|______|____|______|____|______|____|______|____|
| | | | | | | | | | | |
|_____________|______|____|______|____|______|____|______|____|______|____|
41 Nu se comple!eaz de c!re opera!orii economici *ene(iciari ai au!oriza0iilor de
u!iliza!or (inal c(. ar!. 20-O'8 din 7odul (iscalN /4-1, /471 " Di(eren0a " can!i!0ile de
produse (ini!e s!a*ili!e dup (ormulaA s!oc la 6ncepu!ul lunii M can!i!a!e realiza! 6n
luna de rapor!are " can!i!a!e eBpedia! " s!oc la s()r+i!ul lunii.
______________________________________
| 4. 8;F>G>; H>@DU5: I;N;<:41 |
|______________________________________|
| 7odul N7 al | 7an!i!a!e | Des!ina!ar |
| produsului | eBpedia! | |
|_____________|___________|____________|
| | can! | um | |
|_____________|______|____|____________|
| 48 | 4. | '0 | '& |
|_____________|______|____|____________|
191
| | | | |
|_____________|______|____|____________|
41 Nu se comple!eaz de c!re opera!orii economici *ene(iciari ai au!oriza0iilor de
u!iliza!or (inal c(. ar!. 20-O'8 din 7odul (iscalN /'&1 " 5e ,a 6nscrie codul 0rii 6n
cazul des!ina0iei U:, :3 6n cazul eBpor!urilor +i codul de iden!i(icare (iscal al
des!ina!arului 6n cazul li,rrilor na0ionale.
Numele +i prenumele ............................. ................
5emn!ura +i +!ampila opera!orului .............. Da!a
Anexa n#. *-
______________________________________________________________________________
| | Nr. )nregistrare ....... | Data .................. |
|_________________________|__________________________|_________________________|
D1/A6A5C1
pri"ind produc-ia de "inuri lini+tite realizat +i comercializat )n calitate de mic
productor
semestrul ............ anul ........
______________________________________________________________________________
| 1. Numele persoanei 'uridice/persoanei | |
| !izice autorizate | |
|_________________________________________|____________________________________|
| 2. Adresa | ,ude-ul .......................... |
| | .ectorul ......................... |
| | /ocalitatea ...................... |
| | .tr. .................... Nr. .... |
| | 0l. .... .c. .... 1t. .... Ap. ... |
| | od po+tal ....................... |
|_________________________________________|____________________________________|
| &. 2ele!on | |
|_________________________________________|____________________________________|
| $. odul de identi!icare !iscal/odul | |
| numeric personal | |
|_________________________________________|____________________________________|
| %. antitatea realizat )n perioada de | |
| raportare :)n litri; | |
|_________________________________________|____________________________________|
| #. antitatea realizat cumulat de la | |
| )nceputul anului :)n litri; | |
|_________________________________________|____________________________________|
| 7. antitatea li"rat )n semestrul de | |
| raportare( total( din care ctre< | .................. |
| 7.1. magazine specializate )n | |
| "8nzarea "inurilor | .................. |
| 7.2. unit-i de alimenta-ie pu*lic | .................. |
| 7.&. antrepozite !iscale | .................. |
|_________________________________________|____________________________________|
| 8. antitate li"rat cumulat de la | |
| )nceputul anului de raportare | |
|_________________________________________|____________________________________|
unosc8nd dispozi-iile art. 292 pri"ind !alsul )n declara-ii din odul penal( declar
c datele )nscrise )n acest !ormular sunt corecte +i complete<
Numele +i prenumele< ...................
........................................ Data .................
.emntura declarantului
Anexa nr. &4
______________________________________________________________________________
| | Nr. )nregistrare ....... | Data .................. |
|_________________________|__________________________|_________________________|
D1/A6A5C1
pri"ind ac7izi-iile/li"rrile intracomunitare de "inuri lini+tite e!ectuate )n calitate de
mic productor
semestrul ...... anul ..............
192
______________________________________________________________________________
| 1. Numele persoanei 'uridice/persoanei | |
| !izice autorizate | |
|_________________________________________|____________________________________|
| 2. Adresa | ,ude-ul .......................... |
| | .ectorul ......................... |
| | /ocalitatea ...................... |
| | .tr. ................... Nr. ..... |
| | 0l. .... .c. .... 1t. .... Ap. ... |
| | od po+tal ....................... |
|_________________________________________|____________________________________|
| &. 2ele!on | |
|_________________________________________|____________________________________|
| $. odul de identi!icare !iscal/odul | |
| numeric personal | |
|_________________________________________|____________________________________|
| %. antitatea ac7izi-ionat )n perioada | |
| de raportare :)n litri;( total< | ............... |
| din care< | ............... |
| din ..... :statul mem*ru; | ............... |
| ... | |
|_________________________________________|____________________________________|
| #. antitatea ac7izi-ionat cumulat de | |
| la )nceputul anului :)n litri; | |
|_________________________________________|____________________________________|
| 7. antitatea li"rat )n semestrul de | |
| raportare( total( din care ctre< | ............... |
| ..... :statul mem*ru; | ............... |
| ... | ............... |
|_________________________________________|____________________________________|
| 8. antitate li"rat cumulat de la | |
| )nceputul anului de raportare | |
|_________________________________________|____________________________________|
unosc8nd dispozi-iile art. 292 pri"ind !alsul )n declara-ii din odul penal( declar
c datele )nscrise )n acest !ormular sunt corecte +i complete<
Numele +i prenumele< ...................
........................................ Data .................
.emntura declarantului
Anexa nr. &7
______________________________________________________________________________
| | Nr. )nregistrare ....... | Data .................. |
|_________________________|__________________________|_________________________|
16161
pentru acordarea autoriza-iei de antrepozit !iscal
:ata+a-i numrul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura in!orma-iile complete;
______________________________________________________________________________
| C. CNB?69A5CC 36C4CND AN2613?EC2A6F/ AF2?6CEA2 36?3F. |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Numele | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 2. Adresa | ,ude-ul ............. .ectorul ......... |
| | /ocalitatea ............................ |
| | .trada ....................... Nr. ..... |
| | 0loc ..... .cara .... 1ta' .... Ap. .... |
| | od po+tal ............................. |
|__________________________________|___________________________________________|
| &. 2ele!on | |
|__________________________________|___________________________________________|
| $. BaA | |
|__________________________________|___________________________________________|
| %. Adresa e=mail | |
|__________________________________|___________________________________________|
| #. odul de identi!icare !iscal | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 7. Numele +i numrul de tele!on | |
| al reprezentantului legal sau al | |
193
| altei persoane de contact | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 8. Acti"it-ile economice | |
| des!+urate )n 6om8nia | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 9. Numele( adresa +i codul de | |
| identi!icare !iscal al persoanei| |
| a!iliate cu antrepozitarul | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 10. Dac antrepozitarul autorizat| |
| este persoana 'uridic< numele( | |
| adresa +i codul numeric personal | |
| al !iecrui administratorG se "or| |
| aneAa +i cazierele 'udiciare ale | |
| administratorilor | |
|__________________________________|___________________________________________|
| 11. Arta-i dac antrepozitarul :sau )n cazul )n care | _ _ |
| antrepozitarul este persoan 'uridic( oricare dintre | |_| |_| |
| administratorii si; a !ost condamnat de!initi" )n ultimii | Da Nu |
| % ani pentru in!rac-iunile pre"zute )n legisla-ia !iscal | |
|____________________________________________________________|_________________|
| 12. AneAa-i certi!icatul de atestare !iscal sau( dup caz( eAtrasul de rol |
| pri"ind o*liga-iile !iscale la *ugetul de stat( precum +i cazierul !iscal al |
| antrepozitarului |
|______________________________________________________________________________|
| 1&. AneAa-i copia situa-iilor !inanciare anuale :*ilan-; din ultimii doi |
| ani |
|______________________________________________________________________________|
| 1$. AneAa-i con!irmarea organului !iscal cu pri"ire la calitatea pltitorilor|
| de accize |
|______________________________________________________________________________|
| 1%. AneAa-i un certi!icat constatator( eli*erat de ?!iciul 6egistrului |
| omer-ului( din care s rezulte< capitalul social( asocia-ii( o*iectul de |
| acti"itate( administratorii( precum +i copia certi!icatului de )nregistrare |
| eli*erat potri"it regl