Sunteți pe pagina 1din 83

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAIE PUBLIC


SPECIALIZAREA :
ASISTEN MANAGERIAL I SECRETARIAT
LUCRARE DE LICEN
IDENTIFICAREA, CLASIFICAREA I ANALIZA
IMPOZITELOR INDIRECTE
Taxa pe Valoaea A!"#$a%"
COORDONATOR
LECTOR UNIV& DR&
IRINA CIBOTARIU ABSOLVENT:
POPA ELENA ' VERONICA

SUCEAVA, ())*
CUPRINS
CAPITOLUL I: IMPOZITE I TA+E, Ele-e.%e, p/.0/p// 1/ 0la2/3/0ae
1.1 Conceptul i importana impozitelor........................................................................................7
1.2 Elementele tehnice ale impozitelor.........................................................................................10
1.3 Principiile fundamentale ale impunerii...................................................................................21
1.4 Clasificarea impozitelor..........................................................................................................26
CAPITOLUL II : IMPOZITELE DIRECTE, No4/#./ /.%o!#0%/5e
2.1. mpozite directe......................................................................................................................2!
2.1.1. mpozite de tip real..................................................................................................30
2.1.2. mpozite de tip personal..........................................................................................33
2.1.2.1. mpozitele pe "enit
2.1.2.2. mpozitele pe a"ere
2.2. Contri#uiile o#li$atorii..........................................................................................................43
CAPITOLUL III : IMPOZITELE INDIRECTE, CONINUT
3.1. %a&ele de consumaie.............................................................................................................47
3.1.1. %a&ele speciale de consumaie sau accizele
3.2. %a&ele "amale.........................................................................................................................'0
3.3. (onopolurile fiscale...............................................................................................................'4
3.4. %a&ele $enerale pe ")nz*ri.....................................................................................................''
CAPITOLUL IV : TA+A PE VALOARE ADUGAT, T"2"%#/ 1/ apl/0a6/l/%a%e
4.1. +#iectul i modalit*i de percepere a %,-.ului.....................................................................67
4.2. Pl*titorii de %,-....................................................................................................................6!
4.3. +#li$aia i e&i$i#ilitatea %,-.ului.......................................................................................71
4.3.1. /aza de impozitare
4.3.2. Cotele de impunere
4.3.3. (odul de calcul al o#li$aiei de plat*
4.4. +#li$aia pri"ind inre$istrarea la or$anele fiscale..................................................................74
4.'. %,-.ul datorat #u$etului de stat............................................................................................7'
CAPITOLUL V : STUDIU DE CAZ LA S&C& 7TAIGA8 S&A& SUCEAVA............................70
CAPITOLUL VI : CONCLUZII I BIBLIOGRAFIE............................................................!0
2
INTRODUCERE
Existena finanelor este str)ns le$at* de e&istena statului i de folosirea #anilor i a
formelor "alorice 1n repartiia Produsului ntern /rut. 2e la apariia primelor elemente de
finane. la punctul de intersecie dintre ornduirea comunei primitive i ornduirea sclavagist-
i p)n* 1n prezent3 finanele au fost o component* a sistemului relaiilor economice.
Co.!/4//le care au f*cut necesar* i posi#il* apariia i dez"oltarea finanelor constau 1n4
a5 apariia i dezvoltarea relaiilor marf-bani, 1n m*sur* s* permit* formarea i utilizarea
resurselor statului 1n form* #*neasc*6
#5 apariia statului, care3 pentru 1ndeplinirea funciilor i sarcinilor sale a"ea ne"oie de
resurse ce nu puteau fi procurate 1n cadrul relaiilor e&istente anterior
Apa/4/a 2%a%#l#/ /-pl/0" .e5o/a !e 3o.!#/ p#6l/0e, pe0#- 1/ apa/4/a /.2%/%#4/e/
F/.a.4elo P#6l/0e
9
&
Ca instituie i funcionalitate3 finanele pu#lice sunt rezultatul di"iziunii sociale a muncii
i 1i au ori$inea le$at* de apariia i funcionarea statului. 7tratificarea societ*ii pe clase sociale
i interese diferite a determinat odat* cu apariia statului3 instituie suprem* a $u"ern*rii sociale
i apariia multor instituii su# coordonarea acestuia ca3 de e&emplu4 armata3 8ustiia3 poliia3
parlamentul3 instituiile sociale ca 1n"**m)ntul i s*n*tatea .a.m.d.
-pare astfel un 1nsemnat num*r de mem#rii ai colecti"it*ii umane ce p*r*sesc sfera
produciei de #unuri materiale i se ocup* cu ap*rarea inte$rit*ii teritoriale3 a clarific*rii
liti$iilor determinate de interese di"erse3 instruirii3 asi$urarea s*n*t*ii3 a c*ror e&isten* este
condiionat* de redistri#uirea "eniturilor din sfera producti"*.
7epararea statului i a instituiilor sale de societate 1n sfera relaiilor economice3 o#li$*
statul la asi$urarea "eniturilor3 cheltuielilor i 1mprumuturilor sale proprii. Procurarea resurselor
necesare 1ndeplinirii funciilor i sarcinilor sale se face pe calea constr)n$erilor pe care o e&ercit*
asupra mem#rilor societ*ii ce realizeaz* "enituri.
-adar 1n procesul procur*rii i repartiz*rii resurselor de care are ne"oie statul pentru
1ndeplinirea funciilor i sarcinilor sale se nasc anumite relaii sociale. -cestea sunt de natur*
economic* i e&prim* repartizarea unei p*ri din produsul intern #rut3 prin intermediul statului
1
(atei3 9h. i cola#oratorii3 Finane publice, Editura 7itech3 20073 pa$. '
3
intre diferite cate$orii sociale. :elaiile aceastea3 ap*rute 1n procesul de formare i repartizare a
resurselor necesare statului 1n form* #*neasc* sunt relaii financiare sau pe scurt 3/.a.4e&
2e.a lun$ul timpului au e&istat diferite modaliti de abordare a finanelor. ;ocul actual
al finanelor pu#lice 1n "iaa economic* este rezultatul trecerii de la finanele numite <clasice=
ale perioadei li#erale din sec. al >>.lea i 1nceputul sec. al >>.lea ?a6o!aea 0la2/0":3 la
finanele perioadei inter"enioniste dintre cele dou* r*z#oaie mondiale i apoi la finanele
statului <a$ent economic= din a doua 8um*tate a sec. >>.lea ?a6o!aea -o!e.":&
Pe/oa!a l/6eal" s.a caracterizat prin aceea c*3 inter"eniile statului asupra acti"it*ilor
economice nu limitau libertatea de aciune a forelor pieii. 7tatul3 tre#uia s* lase s* acioneze
li#era concuren* i mecanismele pieii3 tre#uia s* fie departe de acti"itatea economic* i
aciunea sa tre#uia s* fie3 pe c)t posi#il3 neutr*.
7tatul a"ea rolul esenial de a crea cadrul pentru "otarea i respectarea le$ilor i pentru
aciunea indi"izilor precum i s* furnizeze acele ser"icii care rele"au competenele sale
tradiionale.
@inanele pu#lice ;. pe/oa!a /.%e5e.4/o./2%" se caracterizeaz* prin creterea rolului
acestora 1n "iaa econimic* fa* de perioada anterioar*3 1n special3 datorit* consecinelor
r*z#oiului i crizei din perioada 1!2!.1!33. An aceasta perioad*3 finanele sunt considerate ca un
"erita#il mi8loc de inter"enie 1n economie3 instrumentele utilizate fiind "eniturile i3 respecti"3
cheltuielile pu#lice.
2up* al doilea r*z#oi mondial3 1n special su# impulsul teoriei BeCnesiste3 statul a de"enit
un "erita#il a$ent economic3 fapt care "a face s* se "or#easc* din ce 1n ce mai mult de 3/.a.4ele
p#6l/0e ale 2%a%#l#/'a$e.% e0o.o-/0&
2up* anul 1!4' statul a ieit3 1n manier* constant* i sistematic*3 din funciile sale
tradiionale pentru a e&ercita un ade"*rat rol economic i social. -ceasta s.a datorat3 1n primul
r)nd3 transpunerii 1n practic* a ideilor BeCnesiste3 reluate i dez"oltate apoi de numeroi autori
care au a"ut rolul de a 8ustifica3 1n $eneral3 m*surile de redistri#uire a "eniturilor i3 1n particular3
sistemele de asi$ur*ri sociale care s.au dez"oltat 1n cea mai mare parte a *rilor europene dup* al
doilea r*z#oi mondial. Prin redistri#uirea "eniturilor 1n fa"oarea cate$oriilor sociale defa"orizate
?omeri3 pensionari3 familii cu copii etc.53 se reduc ine$alit*ile sociale i se influeneaz* cererea
$lo#al*.
E&tinderea rolului statului la multiple domenii ale acti"it*ii economice i sociale a
determinat sporirea i schim#area naturii finanelor pu#lice. -cestea sunt concepiile care
inspir*3 1n prezent3 cea mai mare parte a $u"ernelor3 dar cu unele nuane6 1n particular3 dac*
re$lementarea i pri"atizarea au cunoscut pro$rese sensi#ile3 finanele pu#lice au conser"at o
pondere i un rol ?poziti" sua ne$ati"5 considera#il.
4
n concluzie3 1n toate or)nduirile 1n care a e&istat3 statul3 pentru 1ndeplinirea funciilor i
sarcinilor sale3 mo#ilizeaz* la dispoziia sa o parte din produsul intern #rut. An procesul
mo#iliz*rii3 repartiz*rii i utiliz*rii fondurilor #*neti ale statului3 se nasc relaii sociale de
repartiie 1ntre stat3 pe de o parte3 i diferite cate$orii sociale3 pe de alt* parte.
'
CAPITOLUL I
IMPOZITE I TA+E
Co.0ep%#l 1/ /-po%a.4a /-po</%elo
mpozitele reprezint* cea mai important* form* de prele"are c*tre stat a unei p*ri din
cati$urile sau din a"erea persoanelor fizice sau 8uridice
2
3 de aceea3 1n toate or)nduirile sociale3
studiul i analiza acestora au constituit o prioritate pentru autorit*iile statelor i chiar ale multor
$)nditori de seam* i specialiti 1n domeniu. + analiz* mai atent* din punct de "edere conceptual
a definiiei3 aproape unanim acceptat*3 c* impozitele constituie o prele"are o#li$atorie la
dispoziia statului din "eniturile i a"erea persoanelor fizice sau 8uridice3 f*r* o contraprestaie
imediat*3 scoate 1n e"iden* c)te"a aspecte care necesit* un scurt comentariu.
E&presia f*r* o contraprestaie <imediat*= poate fi comentat*3 1n sensul c* un anumit
contraser"iciu imediat din partea statului se realizeaz*3 1n fapt3 prin intermediul unit*iilor
pu#lice3 respecti"3 ap*rarea *rii3 ordinea pu#lic*3 si$urana naional*3 iluminatul pu#lic3 accesul
pe drumurile *rii i str*zile localit*iilor3 educaia p)n* la un anumit ni"el de pre$*tire i alte
utilit*i pu#lice la care au acces copiii mem#rilor societ*ii3 chiar inaintea pl*ii impozitelor de
c*tre p*rinii acestora.
-preciem deci c* referirea din definiie <f*r* un contraser"iciu imediat= se potri"ete i
este real* numai 1n parte3 respecti" 1n situaia unit*iilor semipu#lice3 deoarece se poate #eneficia
de ser"iciile acestora numai dac* se produce un e"eniment aleatoriu i numai dac* sunt
1ndeplinite anumite condiii i criterii referitoare la acea unitate semipu#lic* ?educaie3 s*n*tate3
asisten* sociala3 etc.5.
2e aceea3 socotim c* referirea din definiia impozitului3 din multe lucr*ri de specialitate3
ca fiind <f*r* un contraser"iciu imediat= tre#uie pri"it* cu aceste rezer"e3 deoarece3 aa cum s.a
mai ar*tat3 1n fapt3 e&ist* un contraser"iciu imediat i permanent din partea statului 1n fa"oarea
mem#rilor acelor societ*i3 chiar i 1naintea momentului c)nd acetia 1i achit* o#li$aiile fa* de
stat prin intermediul impozitelor i ta&elor.
2
Pa"el /elean i cola#oratorii3 Finanele publice ale Romniei,Editura Economic*3 20073 pa$. !'
6
-poi3 1n ma8oritatea materialelor de specialitate1n care se a#ordeaz* pro#lema
impozitelor3 acestea sunt definite ca fiind pl*i <cu titlu definiti" i neram#ursa#il=3 fa* de care
preciz*ri3 de asemenea3 apreciem c* este necesar a su#linia c*3 dac* acestea reprezint* pl*i
definiti"e3 se su#1nele$e ca sunt i neram#ursa#ile3 din care cauz* consider*m c* i referitor la
<neram#ursa#ilitatea= impozitelor3 e&presia respecti"* este forat*3 at)ta timp c)t am acceptat
termenul de <pl*i definiti"e=.
-preciem totodat* c* termenul <definiti"= funcioneaz* in deplin*tatea lui numai 1n
condiile 1n care el3 impozitul3 este corect sta#ilit3 a")nd 1n "edere le$islaia 1n materie cu pri"ire
la acel impozit i nu se mai <um#l*= la modificarea cuantumului acestuia.
2e altfel3 impozitele nu reprezint* altce"a dec)t costul ser"iciilor pe care statul i le.a
asumat s* le presteze mem#rilor s*i3 direct sau indirect3 permanent i 1n "iitorul apropiat. (ai
mult3 analiz)nd statistic pro#lema3 1n condiiile construciei #u$etului de stat cu deficit3 se poate
afirma cu certitudine c*3 <preul= ser"iciilor statului prin intermediul utilit*iilor pu#lice i
semipu#lice3 de care #eneficiaz* mem#rii acelor societ*i3 este chiar mai mare dec)t echi"alentul
impozitelo i ta&elor pe care acetia sunt o#li$ai s* le pl*teasc* la un moment dat3 1n acel
e&erciiu fiscal3 e&act cu m*rimea deficitului #u$etar.
Coninutul impozitelor3 1n ma8oritatea cazurilor3 1l reprezint*3 dup* cum tim3 "aloarea
nou.creeat* i3 1n unele cazuri3 i a"erea indi"idului sau persoanei 8uridice 1n cauz* i chiar ins*i
#o$aia naiunii. An acest conte&t tre#uie s* admitem3 chiar i numai teoretic3 c* pentru plata
impozitelor pe a"ere e&ist* un transfer de a"ere c*tre stat i din aceasta se efectueaz* cheltuieli
pu#lice3 iar dac* aceste cheltuieli sunt orientate cu predilecie c*tre cheltuielile care presupun un
consum neproducti" de resurse rezult* c*3 la un moment dat3 a"erea naiunii a c*p*tat nu tocmai
corect*. 2esi$ur c* i din acest punct de "edere lucrurile sunt puin mai complicate3 1n sensul c*
nimeni nu.i 1nstr*ineaz* a"erea pentru a.i achita impozitul pe proprietate dec*t 1n cazuri
e&trem de rare3 1ntruc)t 1n fapt acestea sunt achitate din alte "enituri realizate de su#iectul
impoza#il 1n cauz*. %otui3 o constatare credem c* se impune3 i anume aceea c*3 la ni"el
macroeconomic3 cu ocazia construciei #u$etului de stat ar tre#ui s* se ai#* 1n "edere faptul c* la
dimensionarea cheltuielilor de capital3 acestea ar tre#ui s* fie cel puin la ni"elul cuantumului
impozitelor pe a"ere3 etc.
7intetiz)nd3 conceptul i noiunea pri"ind impozitul reprezint* o form* de prele"are
o#li$atorie i necondiionat*3 cu titlu definiti" la dispoziia statului3 a unei p*ri din "eniturile sau
a"erea persoanelor fizice iDsau 8uridice 1n "ederea finan*rii cheltuielilor pu#lice pe care statul s.
a an$a8at s* le realizeze 1n fa"oarea mem#rilor societ*ii i intereselor $enerale ale acelei naiuni.
7
2e aceea3 un prim rol al impozitelor este acela c*3 prin intermediul lor3 statul 1i procur*
e2#2ele 3/.a.0/ae .e0e2ae pentru acoperirea unei p*ri a cheltuielilor le$ate de 1ndeplinirea
atri#uiilor i funciilor sale 1n "ederea satisfacerii intereselor $enerale ale mem#rilor societ*ii.
2in datele statistice 1n materie rezult* c* ponderea impozitelor 1n totalul resurselor
financiare pu#lice 1n multe *rii ale lumii oscileaz* 1n 8urul a 00.!0E din totalul resurselor
financiare pu#lice3 ponderea concret* a lor fiind influenat* de o serie de factori3 printre care4
puterea economic* a acelui stat3 e"aluarea corect* a materiei impoza#ile i3 nu 1n ultimul r)nd3 de
politica financiar* 1n domeniul fiscal pe care o promo"eaz* partidele aflate la putere 1n acel stat.
Fn alt rol important al impozitelor este cel e0o.o-/0
=
3 deoarece3 1n funcie de modul 1n
care este construit* fiscalitatea3 aceasta poate fa"oriza sau stopa dez"oltatea economic* a *rii 1n
cauz*. ;a un deziderat economic poziti" se poate a8un$e numai 1n m*sura 1n care rata fiscalit*ii
este conceput* de o asemenea manier* 1nc)t aceasta s* stimuleze iniiati"a 1ntreprinz*torilor i3
de altfel a tuturor factorilor de producie. 2e asemenea3 este necesar ca 1nlesnirile i facilit*ile
fiscale s* fie astfel concepute 1nc)t aceastea s* fa"orizeze3 1n primul r)nd3 ramurile economiei
care prezint* interes pentru ar* i totodat* s* ai#* 1n "edere3 zonele i re$iunile mai sla#
dez"oltate din punct de "edere economic. An $eneral3 sisteme de impunere sunt folosite de
autorit*ile statale ca un important mi8loc de inter"enie a lor 1n economie3 stimul)nd ramurile de
interes i defa"oriz)nd sectoarele i ramurile 1n care interesul statului este mai limitat. Cu alte
cu"inte3 fiscalitatea te#uie s* de"in* un mecanism poziti" prin intermediul c*ruia s* se poat*
inter"eni eficient 1n dez"oltarea armonioas* a 1ntre$ii economii3 a tuturor zonelor *rii i3 pe
aceast* #az*3 s* se a8un$* la un standard de "ia* corespunz*tor pentru 1ntrea$a populaie.
-l treilea rol important al impozitelor este cel 2o0/al3 1ntruc)t prin intermediul lor are rol
o redristri#uire important* a sarcinilor fiscale 1ntre diferitele $rupuri i p*turi sociale3 1ntre
persoanele fizice i 8uridice3 favoriznd pe cei cu venituri mai mici i amputnd financiar pe cei
cu venituri i averi mai mar
4
i prin sistemul "eniturilor neimpoza#ile i al pro$resi"it*ii cotelor
de impozite i al altor politici fiscale3 printre care facilit*ile i 1nlesnirile fiscale 8oac* un rol de
prim ordin.
9&(& Ele-e.%ele %e>./0e ale /-po</%#l#/
An "ederea eficientiz*rii m*surilor statului referitoare la constituirea resurselor financiare
pu#lice prin intermediul impozitelor 1ntr.un mod c)t mai echita#il este necesar ca actele
3
Gedelescu3 (ihai3 Finae Publice, Editura Economic*3 /ucureti3 200'3 pa$ 17'
4
Pa"el /elean i cola#oratorii3 Finanele publice ale Romniei,Editura Economic*3 20073 pa$.!7
0
normati""e care re$lementeaz* impozitele s* precizeze corect i clar su#iecii impoza#ili3
materia impoza#il*3 modul de e"aluare a acesteia3 tehnica de impunere.termenele de plat* i
sanciunile care se aplic* 1n cazul tendinelor de e"aziune fiscal* sau pentru neplata acestora la
scaden*.
Pentru a raspunde c)t mai #ine acestor cerine este necesar* cunoaterea etapelor pe care
tre#uie s* le parcur$* un demers normal 1n "ederea sta#ilirii unui impozit corect pentru ca acesta
s* se transforme realmente 1ntr.o resurs* financiar* pu#lic* cert* i autentic* i3 totodat*3 s* nu
de"in* o fr)n* 1n dez"oltarea economic* a *rii. An acest sens3 este necesar deci s* fie cunoscute
care sunt elementele tehnice ale unui impozit3 iar cele mai multe lucr*ri de specialitate con"er$
spre urm*toarele4
a: 2#6/e0%#l /-po</%#l#/& An termeni fiscali3 este identic cu noiunea de contri#ua#il sau
de pl*titor. Potri"it le$islaiei fiscale rom)neti3 su#iecii impoza#ili sunt persoanele fizice iDsau
8uridice care se $*sesc 1n una dintre situaiile sta#ilite prin le$ile fiscale.
7pre e&emplu3 1n cazul impozitului pe "eniturile din acti"it*i independente3 su#iectul3
contri#ua#ilul sau pl*titorul este meseriaul3 comerciantul3 a"ocatul3 conta#ilul etc. care
realizeaz* "enituri din asemenea acti"it*i. An cazul impozitului pe profit3 su#iect i pl*titor este
persoana 8uridic* 1n cauz* care a realizat profitul impoza#il3 pe c)t* "reme3 1n caul impozitului
pe salarii3 su#iectul este salariatul care a realizat "enitul salarial3 iar pl*titorul este an$a8atorul
?1ntreprinderea3 instituia 1n cauz*3 care are sarcina prin le$e s* rein* acel impozit din salariul
an$a8atului i apoi s*.l "erse #u$etului c*ruia i se cu"ine5. An aceleai raporturi H su#iect.platitor
. 3 din situaia impozitului pe salariu3 se $*sesc i impozitele pe di"idende3 pe do#and*3 pe
drepturile de autor3 c)nd su#iecii sunt persoane fizice H #eneficiarii di"idendelor3 do#)nzilor3
drepturilor de autor H iar platitorul este persoana 8uridic* prin intermediul c*ruia s.au realizat
aceste "enituri i care este o#li$at* s* calculeze3 s* rein* impozitul le$al i apoi s*.l "erse
#u$etului c*ruia i se cu"ine6
c5 2#po%a%o#l /-po</%#l#/ este persoana fizic* iDsau 8uridic* <sancionat*= de fapt cu
acel impozit pentru c)ti$ul sau a"erea sa3 ori pentru destinaiile pe care le cap*t*
"eniturile.
2e o#icei3 1n cazul impozitelor directe suportatorul coincide cu su#iectul i chiar cu
pl*titorul. -a este situaia 1n cazul impozitului pe "eniturile din acti"it*iile independente
?meserii3 acti"it*i de comer etc.53 impozitului pe profit3 impozitului pe cl*diri3 terenuri etc.
An situaia impozitelor indirecte3 de re$ul*3 suportatorul nu coincide cu su#iectul
impozitului3 dar mai ales cu pl*titorul6 este cazul ta&ei pe "aloare ad*u$at*3 a accizelor sau
ta&elor "amale3 c)nd suportatorii sunt 1n fapt consumatorii finali ai produselor sau ser"iciilor
respecti"e care suport*3 prin pre i tarif acele impozite. Pl*titorii3 su#iecii respecti"elor
!
impozite i ta&e sunt a$enii economici H ")nz*tori sau importatori ai acelor #unuri i ser"icii3 cu
alte cu"inte3 nite contri#ua#ili <fali=6
d5 o6/e0%#l /-p#.e// 1l constituie "enitul 1n #ani sau 1n natur*3 precum i a"erea3 denumit*
i materie impozabil.
7pre e&emplu3 1n cazul impozitului pe salarii3 obiectul impunerii 1l constituie c)ti$urile
salariale 1n #ani iDsau 1n natur* din care se scad3 se deduc o serie de o#li$aii ale salariatului sau
sume neimpoza#ile3 denumite deduceri3 precum i contri#uiile sociale datorate #u$etelor 1n
cauz* pentru a se e"ita du#la impunere6 1n situaia impozitului pe profit3 o#iectul impunerii 1l
constituie profitul impoza#il3 care este totui diferit de profitul conta#il3 acesta din urm* fiind
corectat cu "eniturile neimpoza#ile i cheltuielile nededucti#ile3 iar 1n cazul impozitelor pe
di"idende o#iectul impunerii 1l formeaz* di"idendul propriu.zis3 1n #ani iDsau natur*.
An situaia impozitelor indirecte3 obiectul impunerii 1l constituie preurile de ")nzare ale
#unurilor3 sau tarifelor 1n cazul ser"iciilor3 preul 1n "am* al importatorilor pentru ta&ele "amale3
ori preul 1n "am*3 plus ta&ele "amale pentru accize3 ori preul 1n "am* plus ta&ele "amale3 plus
accizele3 1n cazul ta&ei pe "aloare ad*u$at*
'
.
+#iectul impunerii mai este denumit i <#aza de impozitare=3 noiune care determin*
cate$oriile de "enituri i cuantumul asupra c*ruia se aplic* cota de impozit c)nd acesta se
calculeaz* 1n aceast* form*.
Pentru a se calcula dimensiunea o#iectului impoza#il ?#aza de impozitare5 se apeleaz* la
anumite unit*i de m*sur*3 denumite uniti de impunere3 care sunt determinate3 de re$ul*3 de
natura o#iectului impoza#il.
An tehnica fiscal* din ara noastr* cel mai des folosit* este unitatea monetar. 2e
asemenea la sta#ilirea unor cate$orii de impozite se mai folosesc4 metrul p*trat de suprafa* util*
?1n cazul impozitelor pe cl*diri5 pentru a determina #aza de impozitare3 metrul p*trat suprafa*
?1n cadrul impozitului pe teren din intra"ilan sau e&tra"ilan53 hectarul ?1n cazul impozitului
a$ricol53 Bilo$ramul3 litrul etc. ?1n cazul accizelor56
!: 2#2a /-po</%#l#/ definsete su#stana din care se achit* acel impozit3 care poate fi
c)ti$ul ?"enitul5 sau a"erea persoanei fizice i sau 8uridice. An cazul impozitului pe a"ere3 1n
mod practic3 sursa de plat* este fie "enitul de pe urma ced*rii folosinei acelei a"eri3 fie pur i
simplu un "enit din alte acti"it*i ale contri#ua#ilului 1n cauz*. 7unt e&trem de rare cazurile 1n
care pentru plata unui impozit pe a"ere posesorul acesteia este o#li$at s* 1nstraineze o parte din
a"erea sa pentru a.i putea achita3 apoi3 impozitulul datorat pentru acea a"ere6
e: 0o%a /-po</%#l#/ reprezint* impozitul aferent unei unit*i de impunere. An aceste
condiii3 impozituB poate fi sta#ilit 1n cote procentuale pe o unitate de impunere ?ad."alorem5 ca
'
Pa"el /elean i cola#oratorii3 Finanele publice ale Romniei,Editura Economic*3 20073 pa$. !0.!!
10
un procent din suta de unit*i monetare a "enitului impoza#il ?impozitul pe salarii3 pe profit3 pe
di"idende3 pe acti"it*i independente53 sau 1n sume fie pe unitatea de impunere ?m*sur*5 i se
utilizeaz*3 de o#icei3 c)nd #azele impoza#ile sunt e&primate 1n unit*i naturale ?impozitulDta&a pe
teren5 etc.
Co%ele po0e.%#ale, la care ne.am referit mai sus3 pot fi3 de asemenea4
1. proporionale3 1n situaia 1n care procentul de impozit din "enit r*m)ne constant3
indiferent de m*rimea "enitului impoza#il. 7e numesc cote proporionale3 deoarece
indiferent de m*rimea "enitului impoza#il proporia impozitului 1n "enitul respecti"
r*m)ne aceeai. -ceast* metod* de impunere respect* pricipiul4 la "enituri e$ale3
impozite e$ale3 i este specific* perioadei de 1nceput a capitalismului3 dar ea este folosit*
des i 1n prezent 1n mai multe *rii ale lumii printre care i ara noastr* ?impozitul pe
profit3 pe di"idende i mai nou3 1ncep)nd din anul 200'3 cota unic* de 16E5.
2. progresive3 care cresc pe m*sura sporirii "enitului ?materia impoza#il*5. -ceste cote
pro$resi"e au 2 "ariante
cresc 1ntr.un ritm constant H cote pro$resi"e simple6
cresc 1ntr.un ritm "aria#il H cote pro$resi"e compuse.
Cotele progresive simple, sau $lo#ale3 sunt acelea 1n care procentul de impunere aferent
unei trane a "enitului impoza#il se aplic* 1ntre$ului "enit realizat de contri#ua#il i care se
1ncadreaz* 1n acea tran*. -cesta metod* deza"anta8eaz* pe cei care au "eniturile impoza#ile
situate la e&ternalit*ile inter"alului la care acioneaz* o anumit* cot* de impozit3 deoarece 1n
aceast* situaie un contri#ua#il cu un c)ti$ impoza#il mai mic3 care se 1ncadreaz* 1ntr.o tran*
cu o cot* de impozit mai mic*3 poate s* <ia 1n m)n*= o sum* mai mare dup* reinearea
impozitului fa* de un contri#ua#il cu un c)ti$ impoza#il mai mare dar care se situeaz* cu acest
c)ti$ 1ntr.un inter"al de impozitare urm*tor3 la care aplic* o cot* de impozit mar$inal* superior
mai mare. 2in acest punct de "edere acest sistem de cote este inechita#il.
Cotele progresive compuse ?pe tranee de "enituri5 presupun diferenierea acestora pe
trane de "enit impoza#il3 impozitul rezult)nd prin calcularea impozitului aferent fiec*rei trane
1n parte i apoi prin 1nsumare3 o#in)ndu.se impozitul total de plat*. -ceast* tehnic* de impunere
este mai echita#il* din punct de "edere al e$aliz*rii "eniturilor i s.a aplicat i la noi 1n ar* p)n*
1n anul 2004 la impunerea persoanelor fizice ?impozitul pe salarii3 pe acti"it*iile independente
etc.5 i la calculul impozitului anual $lo#al.
3. regresive3 care nu sunt altce"a dec)t consecina impozitelor indirecte3 deoarece impozitul
pl*tit la cump*rarea unei m*rfi sau la utilizarea unui ser"iciu este rezultatul aplic*rii
aceleiai cote procentuale3 indiferent de m*rimea "eniturilor cump*r*torilor sau
11
#eneficiarilor de ser"icii. Cu alte cu"inte3 ponderea impozitului 1n "enitul cump*r*torului
este de multe ori in"ers proporional* cu "enitul acestuia.
2e asemenea3 <cote re$resi"e=3 1n ade"*ratul 1neles al cu")ntului3 se 1ntalnesc frec"ent 1n
situaia ta&elor 8udiciare de tim#ru3 la care3 spre e&emplu3 1n cazul aciunilor i cererilor
e"alua#ile 1n #ani introduse la instanele 8udec*toreti3 cotele descresc3 de la 10E la 1E3
pe m*sur* ce crete "aloarea din cereri.
. degresive3 1n aceast* situaie3 cotele de impozite cresc p)n* la un ni"el al #azei de
impozitare3 de la care descresc ?pe m*sura creterii #azei de impozitare5.
A1e<aea'a2/e%a reprezint* un comple& de operaiuni succesi"e care constau 1n
identificarea su#iectului impoza#il3 sta#ilirea o#iectului impoza#il ?a materiei impoza#ile53
cuantificarea acestuia3 precum i determinarea m*rimii acestuia
6
.
dentificarea su#iectului presupune sta#ilirea e&act* a localit*ii adresei acestuia3 pe #aza
codului fiscal3 a num*rului personal de identificare i a altor elemente3 dac* este cazul.
;a sta#ilirea materiei ?o#iectului5 impoza#il este necesar*3 1n primul r)nd3 determinarea
e&istenei acesteia i apoi e"aluarea ei3 dac* aceasta este e&primat* 1n unit*i monetare3 sau 1n
num*r de unit*i cantitati"e3 dac* o#iectul este e&primat 1n unit*i naturale.
E5al#aea -a%e/e/ /-po<a6/le, c)nd aceasta este e&primat* 1n unit*i monetare3 se face
prin una din urm*toarele metode4
1. autoimpunerea6
2. direct3 #azat pe pro#e6
3. indirect3 pe #az* de prezumie sau alte informaii colaterale6
4. e"aluare normati"* i forfetar*6
!. "utoimpunerea
-utoimpunerea este metoda prin care contri#ua#ilul.persoan* 8uridic* este o#li$at prin
le$e s* ii e"idenieze afacerea printr.un sistem conta#il3 s* ii identifice sin$ur "enitul
impoza#il i cuantumul acestuia i apoi s*.i determine sin$ur o#li$aiile de plat* pe care le are
c*tre componentele #u$etului $eneral consolidat. Este cazul impozitului pe profit3 al ta&ei pe
"aloare ad*u$at*3 al accizelor3 al "enitului micro1ntreprinderilor3 impozitului pe cl*diri3
impozituluiDta&ei pe teren3 ta&ele auto datorate de persoane 8uridice3 contri#uiilor sociale
o#li$atorii etc.
e5 #valuarea direct a materiei impozabile presupune o e"aluare direct* efectuat* de
or$anul fiscal pe #aza declaraiei contri#ua#ilului3 1n temeiul unor documente primare
6
(oraru3 2.3 Finane publice3 Editura Economic*3 200'3 pa$. 223
12
?documente de proprietate etc.5 sau chiar a conta#ilit*ii 1n partid* simpl* pe care tre#uie
s* le dein*.
-cest sistem de impunere se folosete mai ales 1n cazul impunerii persoanelor fizice
pentru "eniturile din acti"it*i independente3 a "eniturilor din proprietate intelectual*3 impunerea
propriet*ii ?impozitul pe cl*diri3 impozitul pe terenuri3 ta&a asupra mi8loacelor de transport etc.5.
mpunerea 1n aceste cazuri are la #az* declaraia de impunere depus* de contri#ua#il3 persoane
fizice3 la or$anele fiscale teritoriale3 la 1nceputul anului fiscal3 iar impozitul sta#ilit pe #aza
acesteia are un caracter pro"izoriu pe parcursul anului respecti". ;a finele anului3 persoana 1n
cauz* este o#li$at* s* depun* o alt* declaraie care de pe acum are 1n "edere "olumul cert al
"eniturilor3 1n funcie de care se sta#ilete impozitul definiti" pe acel an3 i care urmeaz* a se
re$ulariza cu pl*iile pro"izorii efectuate 1n cursul anului.
2eclaraiile fiscale depuse de contri#ua#il sunt "erificate prin sonda8 de or$anele fiscale3
"erificare care are 1n "edere o serie de date tehnice care concur* la realizarea "enitului impoza#il
sau la e"aluarea a"erii. 7pre e&emplu3 BIDh consumai la utila8ele folosite 1n realizarea
produselor3 puterea instalaiilor3 m*rimea atelierului3 num*rul de ucenici3 muncitori3 cantitatea de
materie prim* folosit* 1n decursul unei perioade de timp3 stocurile de produse finite e&istente3
stocul de materii prime etc.3 1n cazul impozitelor directe3 pe "enit3 de e&emplu. An cazul
impunerii pe a"ere ?impozitul pe cl*diri53 criteriile care pot sta la #aza e"alu*rii o#iectului
impoza#il pot fi4 suprafaa util* a cl*diriilor3 destinaia acestora3 dac* acestea posed* sau nu
instalaii electrice sau de 1nc*lzire3 dac* au central* proprie sau nu3 alimentare cu ap* etc.
An conte&tul declaraiilor depuse de contri#ua#ili i al "erific*rilor or$anelor fiscale3
"enitul impoza#il astfel determinat poart* denumirea de <"enit real=. -ceast* metod*3 dei este
una apro&imati"*3 este totui cu mult mai aproape de realitate.
3. #valuarea indirect a materiei impozabile este realizat* de or$anele fiscale i se poate
manifesta su# forma mai multor "ariante4
a5 pe #aza indiciilor e&terioare ale o#iectului impoza#il ca3 de e&emplu suprafaa de teren3 preul
p*m)ntului3 felul culturii3 cate$oria solului3 arenda etc.31n cazul impozitului funciar ?a$ricol5 sau
felul construciei3 num*rul camerelor3 chiria prezumat* 1n cazul impozitului pe a"ere. -ceast*
metod* de impunere este apro&imati"* i suficient de departe de realitate6
#5 o e"aluare pe #aza declaraiilor terelor persoane care fie c* particip* la realizarea "eniturilor
impoza#ile ale su#iectului ?chiria3 operaie de leasin$ etc.53 fie c* au cunotin* despre situaia
"eniturilor contri#ua#ilului 1n cauz* prin diferite 1mpre8ur*ri. -ceast* metod* este totui limitat*3
dar foarte aproape de realitatea "eniturilor contri#ua#ililor i este realizat* de or$anele fiscale 1n
cola#orare cu tere persoane.

13
4. #valuarea normativ sau forfetar
$
a5 E5al#aea pe 6a<" .o-a%/5" const* 1n aceea c* "eniturile impoza#ile se sta#ilesc sau se
apro#* pe cate$orii de acti"it*i i meserii de or$anele fiscale teritoriale ale direciilor $enerale
ale finanelor pu#lice3 asupra c*rora se aplic* apoi o cot* unic* de impozit de 16E.
An "ederea e&istenei posi#ilit*ii ca anumite acti"it*i independente i meserii s* poat*
#eneficia de aceste <"enituri normati"e=3 este necesar ca su#iectul care desf*oar* acti"it*iile
pre"*zute 1n nomenclator s* 1ndeplineasc* anumite condiii3 respecti"4 s* lucreze sin$ur sau
acti"itatea s* fie am#ulant*3 s* ai#* for* motrice p)n* la o anume putere etc. 2ac* contri#ua#ilul
impus pe #aza "eniturilor normati"e nu este mulumit de impozitul rezultat dup* aceast* metod*3
el poate opta pentru o impunere la 5e./%#l e3e0%/5 eal/<a%, adic* pe #aza declaraiei dup*
"arianta de la nr. crt. 23 situaie 1n care su#iectul impoza#il tre#uie s*.i e"idenieze sin$ur
"eniturile i cheltuielile din acea acti"itate printr.o conta#ilitate 1n partid* simpl*.
f5 E5al#aea 3o3e%a" const* 1n aceea c* or$anele fiscale sta#ilesc direct un impozit fi&
asupra su#iectului impoza#il pe o anumit* perioad* de timp ?an3 trimestru53 1n funcie de
meseria sau acti"itatea pe care o desf*oar*. -ceast* metod* se utilizeaz* i cu acordul
su#iectului impoza#il. Pentru a #eneficia de acest mod de e"aluare tre#uie indeplinite
anumite condiii ca3 de e&emplu4 acti"itatea pe care o presteaz* s* fac* parte din
nomenclatorul meseriilor i acti"it*iilor apro#ate de autorit*i care se preteaz* la acest
tip de impunere3 s* lucreze sin$ur f*r* an$a8ai3 s* ai#* un loc sta#il sau am#ulant3 s* ai#*
o for* motrice p)n* la o anumit* putere 1n BIDh etc.
De%e-/.aea 0#a.%#-#l#/ /-po</%elo este relati" uoar*3 dac* 1n preala#il materia
impoza#il* a fost corect e"aluat* 1n unit*i monetare sau 1n unit*i fizice3 c)nd aceasta tre#uie
dimensionat* 1n acest fel.
An decursul "remii3 1n perioadele de 1nceput ale istoriei finanelor pu#lice3 sta#ilirea
impozitelor se f*cea de sus 1n 8os3 1n funcie de necesarul de resurse de la ni"el de stat3 de
pro"incie3 de ora3 de comun*3 sarcini fiscale care apoi erau repartizate pe contri#ua#ili. An aceste
condiii impozitul datorat de fiecare contri#ua#il era determinat 1n funcie de necesarul
cheltuielilor pu#lice de la ni"el de stat sau comunitate local* la un moment dat. -ceast* metod*
nu era nici pe departe echita#il*3 deoarece nu inea seama deloc de puterea economic*.financiar*
a fiec*rui mem#ru al comunit*ii. Persoanele sau familiile acelei comunit*i erau impuse deci 1n
mod e$al la acelai cuantum de impozit3 indiferent care era c)ti$ul sau a"erea acelui
7
,)cu3 %eodora3 %ugetul statului i agenii economici,E2P3 /ucureti3 1!!7
14
contri#ua#il. -cest mod de sta#ilire a impozitului era specific perioadei 7/-po</%elo !e
epa%/4//8.
+ form* e"oluat* din punct de "edere al echit*ii fiscale sunt /-po</%ele !e 0o%/%a%e care
se practic* i 1n zilele noastre i presupune determinarea acestora de 8os 1n sus3 pe #aza materiei
impoza#ile e&istente3 a e"alu*rii acesteia i3 1n final3 prin aplicarea cotelor de impozit specifice
acelor cate$orii de "enituri.
Pe0epeea /-po</%#l#/ cuprinde ansam#lul operaiunilor prin care impozitul este
1ncasat de or$anele fiscale 1ns*rcinate cu aceast* atri#uie. -stfel3 se deose#esc4
metoda calculrii !i plii directe "autoimpunere !i plata din proprie iniiativ#, care
presupune faptul c* pl*titorii de impozite 1i calculeaz* sin$uri impozitul i apoi 1l
"ireaz* din propria iniiati"* #u$etului c*ruia 1i aparine acel impozit6
metoda impunerii de ctre organele fiscale "impunere !i debitare#, potri"it c*reia dup*
decizia de impunere se emite 1ntinarea de plat* pentru 1ncasare3 iar contri#ua#ilul dup*
ce a luat la cunotin* de acest lucru este o#li$at ca 1ntr.un anumit termen ?scaden*5 s*.i
achite o#li$aiile menionate 1n acea 1ntinare de plat*6
stopa$ul la surs presupune reinerea impozitului de c*tre pl*titorul drepturilor cu"enite
persoanei 1n cauz*3 pe care apoi le "ireaz* #u$etului c*ruia i se cu"in6 este cazul
impozitului pe salarii3 impozitului pe di"idende3 pe do#)nd* etc.6
aplicarea de timbre fiscale, care reprezint* metoda folosit* 1n cazul 1ncas*rii ta&elor de
tim#ru pentru aciunile 1n 8ustiie sau notariale3 p)n* la o anumit* sum*.
An situaia 1n care contri#ua#ilii3 persoane fizice sau 8uridice nu.i pl*tesc din proprie
iniiati"* datoriile c*tre stat3 or$anele fiscale 1ntreprind m*suri de #-"/e 2/l/%", m*sur* care
presupune4
. somaia de plat*3 1n coninutul c*reia este menionat cuantumul datoriilor i termenele de
plat*3 care dac* nu este onorat* se procedeaz* la #locarea conturilor de disponi#il de la
#*ncile contri#ua#ilului prin emiterea unor ordine de poprire 1n coninutul c*rora sunt
e"indeniate o#li$aiile pe care le datoreaz* contri#ua#ilul 1n cauz* i conturile #u$etare
1n care acestea tre#uie "*rsate6
. sechestru #unurilor mo#ile sau imo#ile3 dac* primele dou* nu au dat rezultate3 care poate
fi4
. un sechestru asi$urator6
. un sechestru cu ridicata.
An cazul sec&estrului asigurator
'
, #unurile sunt l*sate la dispoziia contri#ua#ilului3 dar
nu mai pot fi folosite sau 1nstr*inate3 iar 1n cazul sec&estrului cu ridicata #unurile se preiau din
0
(oraru3 2.3 Finane publice3 Editura Economic*3 200'3 pa$. 227
1'
$estiunea contri#ua#ilului i se aduc 1n cea a fiscului. An continuarea acestui demers3 dac*
contri#ua#ilul nu 1nele$e s*.i onoreze datoriile3 nici 1n aceast* situaie #unurile sechestrate se
"alorific* prin licitaie pu#lic* 1n contul datoriilor acelui contri#ua#il.
+ alt* form* de urm*rire silit* este preluarea de c*tre stat 1n contul datoriilor
contri#ua#ililor a unor #unuri3 de re$ul* imo#ile3 sau o cot*.parte din capitalul social al
<societ*ii= 1n cauz*3 prin intermediul <aciunilor= purt*toare de di"idende. 2e asemenea3 1n
contul datoriilor c*tre stat3 pe care le au contri#ua#ilii3 acetia pot emite o#li$aiuni purt*toare de
do#)nd* in fa"oarea statului ?(inisterul @inanelor Pu#lice53 do#)nd* care este ne$ociat* intre
cele dou* p*ri ?stat prin (inisterul @inanelor Pu#lice i contri#ua#il5.
Te-e.#l !e pla%" 2a# 20a!e.4" reprezint* data la care tre#uie achitat acel impozit3
dup* care3 odat* e&pirat acest termen3 or$anele fiscale calculeaz* penalit*iile de 1nt)rziere i pot
declana urm*rirea silit*.
Fa0/l/%"4//le 3/20ale ?1nlesnirile5 se refer* la diminuarea #azei de impozitare prin sta#ilirea
unui minim neimpoza#il sau efectuarea unor sc*z*minte3 fie din "enitul impoza#il3 fie din suma
impozitului calculat pentru aceste "enituri.
An situaia 1n care impozitul are ca o#iect impoza#il cheltuielile ?impozitele indirecte53
facilit*iile pot a"ea 1n "edere deducerea impozitului cuprins 1n materiile prime 1ncorporate 1n
acel produs3 cel pl*tit 1n amonte de primii produc*tori sau comerciani3 respecti" cel e&istent
cuprins 1n preul materiei prime3 sau ser"iciilor pentru realizarea acelui produs.
C"/le !e 0o.%e2%a4/e a -"/-// /-po</%#l#/ reprezint* dreptul contri#ua#ilului de a se
adresa or$anelor 1ndrept*ite3 care au competena de a modifica impunerea sta#ilit* atunci c)nd
su#iectul impoza#il consider* c* impozitul nu este corect. -ceste c*i sunt re$lementate diferit de
la o ar* la alta. 7pre e&emplu3 1n 9ermania3 prima instan* de soluionare o are or$anul care a
efectuat impunerea iniial*3 iar a doua i a treia instan* o au or$anele 8udec*toreti3 create
special 1n acest scop. An :om)nia3 primele dou* instane re"in or$anului care a sta#ilit impunerea
i or$anului ierarhic superior acestuia3 i 1n continuare or$anului administrati" superior3
resprecti" (inisterul @inanelor Pu#lice3 iar ultima instan* i cea definiti"* este cea
8udec*toreasc*3 prin intermediul Curilor de -pel sau al Curii 7upreme de Justiie3 1n funcie de
cuantumul impozitelor contestate. erarhizarea competenelor 1n cazul contestaiilor are loc deci
i 1n funcie de cuantumul sumelor contestate.
(reptul de impunere
16
Esit* un acord unanim referitor la dreptul statului de a sta#ili i 1ncasa impozite. 2intre
teoriile referitoare la dreptul formal al statului de impunere amintim4
a5 teoria sociologic3 potri"it c*reia statul este considerat un st*p)n a#solut i3 1n acest conte&t3
are dreptul de a.i impune supuii la impozite6
#5 teoria contractului social, care pleac* de la premisa c* statul este un aprodus al unor
1nele$eri3 al unui contract 1ntre mem#rii acelei comunit*i care au creat o autoritate i c*reia i se
supun apoi toi indi"izii contractani3 scopul acestei 1nele$eri fiind ap*rarea intereselor lor. Cu
alte cu"inte3 cet*enii renun* de #un*"oie la o parte din drepturile i li#ert*ile lor 1n schim#ul
proteciei i al altor ser"icii din partea acelei autorit*i3 pentru care ei3 indi"izii3 sunt dispui i la
anumite sacrificii3 inclusi" la pl*i de impozite6
c5 teoria organic, potri"it c*reia statul este un produs necesar al dez"olt*rii istorico.economice
a popoarelor i3 1n consecin*3 dreptul de impunere este o consecin* a acestui <produs=3 un factor
necesar al e"oluiei corespunz*toare a "ieii societ*ii. -adar3 dreptul statului la impunere nici
nu tre#uie 8ustificat3 cum nu tre#uie 8ustificat* nici e&istena statului.
9&=& P/.0/p//le 3#.!a-e.%ale ale /-p#.e//
-ceste principii sta#ilesc cerinele pe care tre#uie s* le 1ndeplineasc* un sistem fiscal
pentru ca acesta s* poat* fi considerat raional. -ceste cerine se refer* la aezarea i perceperea
impozitelor3 precum i la o#iecti"ele social.economice3 urm*rite de sistemul fiscal respecti"3
concluzia fiind aceea c* cele mai iz#utite sisteme fiscale sunt acelea care in seama de aceste
lucruri.
Primul $)nditor de seam* care a sta#ilit principiile impozit*rii i sistemele de "enituri
pu#lice a fost -dam 7mith3 1n lucrarea sa <-"uia naiunilor= din perioada de ascensiune a
capitalismului. -ceste principii 1i au "ala#ilitatea 1n mare m*sur* i ast*zi i stau la #aza multor
sisteme fiscale din lume. Pe scurt3 ele pot fi enunate astfel4
1. supuii unui stat trebuie s contrtibuie, )n raport cu posibilitile lor economice, la
meninea ordinii )n stat*
2. impozitele trebuie &otrte prin legi, pentru ca albitra+ul, cu toate consecinele lui, s
dispar*
3. impozitele trebuie ridicate ,)ncasate- la locul i timpul convenabil contribuabililor*
4. c&eltuielile cu perceperea impozitelor trebuie s fie reduse.
Cu timpul3 prin tiina finanelor3 principiile ar*tate mai sus au fost sistematizate astfel4
1. principii de politic financiar*
2. principii de politic economic i social*
17
3. principii de ec&itate fiscal de dreptate i egalitate*
4. principii administrative.
1.P/.0/p//le !e pol/%/0" 3/.a.0/a" cer ca un impozit s* ai#* randament fiscal ridicat
%
,
s fie stabil !i elastic ?suficiena i elasticitate5. Cu alte cu"inte3 aceste principii cer ca impozitele
s* fie capa#ile s* se adapteze ne"oilor #u$etare3 respecti" s* poat* fi ma8orate ori de c)te ori
cheltuielile #u$etare cer acest lucru3 i s* poat* fi diminuate3 atunci c)nd aceastea din urm* se
reduc.
2e asemenea ele tre#uie s* ai#* un randament fiscal ridicat, care presupune o sta#ilitate
i o elasticitate a impozitului3 respecti"3 s* nu fie supus oscilaiilor determinate de con8unctura
economico.social*.
Pentru ca impozitele s* ai#* un randament ridicat3 ele tre#uie s* fie univesrale, s* fie
datorate de toate persoanele care realizeaz* "enituri de aceeai natur* sau posed* acelai $en de
a"ere i3 #ine1neles3 s* cuprind* 1ntrea$a materie impoza#il*. 2eziderate care 1n ma8oritatea
*rilor sunt 1ns* $reu de atins.
%ot 1n cadrul acestor principii tre#uie alese tipul i numrul de impozite pentru a se
realiza opiunile financiare pe care le urm*rete statul 1n cadrul acestor politici.
2.P/.0/p//le !e pol/%/0" e0o.o-/0" 1/ 2o0/al" cer a fi $*site acele metode i tehnici
specifice care s* asi$ure pstrarea permanent a izvoarelor ?a"erea i c)sti$ul5 impozitelor.
Fn impozit prea mare pe "enit 1mpiedic* dez"oltarea econnomic*3 iar unul prea mare pe
a"ere duce la diminuarea acesteia 1n timp3 inclusi" a a"uiei naionale. -"erea c)ti$at* prin
munc* nu ar tre#uii supus* la impozite prea mari3 spun uni teoriticieni 1n domeniu. -r fi corect3
spun aceai specialiti3 ca impozitul s* 1ncura8eze a"erile rezultate din munca producti"* a
indi"izilor societ*ii3 iar impozitele pe consum s* urm*reasc* descura8area consumului noci"
s*n*t*ii i s* ta&eze suplimentar #unurile i ser"iciile de lu&.
Prin intermediul impozitelor se poate4
. e&ercita o influen* asupra dez"olt*rii sau restr)n$erii unor acti"it*i3 sectoare de
producie sau ramuri economice6
. descura8a importul i stimula e&portul3 pentru a prote8a producia indi$en*6
. admite amortizarea accelerat*3 care duce la reducerea impozitelor6
. su#"eniona ramuri strict necesare economiei3 prin care3 de o#icei3 se asi$ur* protecia
social* a mem#rilor societ*ii.
3.P/.0/p//le !e e0>/%a%e 3/20al" !e !ep%a%e 1/ e$al/%a%e
!
(oraru3 2.3 Finane publice3 Editura Economic*3 200'3 pa$.
10
Echitatea fiscal* echi"aleaz* cu dreptate social* 1n materie de impozite. Pentru ca un
sistem de impozite s* fie echita#il3 el tre#uie s* 1ndeplineasc*3 1n principal3 urm*toarele condiii4
. s fie general, respecti"3 s* fie impuse toate persoanele3 f*r* nicio e&cepie3 f*r* nicio
discriminare6
. s fie egal, adic* la "enituri e$ale s* corespund* impozite e$ale6
. s se )ntemeieze pe legi clare i precise.
-ceste principii cer ca impozitul s* se $eneralizeze asupra tuturor persoanlelor i asupra
1ntre$ii materii impoza#ile3 respecti" s* cuprind*4
. toate persoanele fizice3 8uridice3 precum i str*inii care tr*iesc i realizeaz* "enituri pe
teritoriul *riii6
. cet*enii care tr*iesc 1n ar*3 pentru ca "eniturile lor din str*in*tate s* fie impuse 1n ara
lor de reedin*3 dar s* li se dea drept de deducere pentru impozitul pl*tit1n ara de ori$ine
a "eniturilor6
. cet*enii care tr*iesc 1n str*in*tate3 dar realizeaz* "enituri 1n ara de ori$ine ?renta de
p*m)nt3 di"idende de capital etc.53 s* pl*teasc* impozite pe aceste "enituri 1n ara de
ori$ine.
2e la principiul $eneralit*ii impunerii pot e&ista i unele e&cepii determinate de
asi$urarea minimului de e&isten*3 e"itarea du#lei impuneri3 crearea de facilit*i pentru anumite
cate$orii sociale sau acti"it*i impoza#ile ?"eteran de r*z#oi3 eroii re"oluiei3 in"estiiile de
capital5.
E$alitatea 1n impunere este urmarea recunoaterii li#ert*ii i e$alit*ii cet*enilor.
%re#uie 1ns* facut* distinie 1ntre e$alitatea 1n faa impozitului i e$alitatea prin impozit.
E$alitatea prin impozit tre#uie s* presupun* diferenierea sarcinilor fiscale de la o
persoan* la alta3 1n funcie de o serie de criterii oficiale i economice cum ar fi4 m*rimea materiei
impoza#ile3 situaia personal* a su#iectului impoza#il3 natura i pro"eniena "enitului ?"enituri
din munc* sau din propriet*i53 diferenieri 1ntre cei a"ui i cei s*raci3 c*s*torii sau nec*s*torii
etc.
4.P/.0/p//le a!-/./2%a%/5e se refer* la dinamica lor3 cum se aaz* sau cu se percep
impozitele. -ici este "or#a de partea lor formal*3 de tehnica aez*rii i 1ncas*rii lor.
-ceste principii se pot rezuma astfel4
. impozitele tre#uie s* fie certe ?dispoziiile le$ale tre#uie s* fie clare i lesne de 1neles56
. comoditatea perceperii3 ale$erea celei mai #une "ariante a locului3 timpului i modului 1n
care s* se fac* plata ?spre e&emplu3 1n cazul impozitului a$ricol3 impunererea i o#li$area
la plat* tre#uie s* se fac* dup* o#inerea recoltei3 impozitele directe s* se pl*teasc* la
1!
domiciliul contri#ua#ilului i dup* 1ncasarea "eniturilor53 iar cheltuielile pentru aezare3
dimensionare i 1ncasarea impozitului s* fie c)t se poate de reduse.
An concluzie3 tre#uie ar*tat c* niciunul dintre principiile de mai sus nu are o "aloare
a#solut*. Ampre8ur*rile concrete din "iaa fiec*rui popor dicteaz* care principiu tre#uie tratat cu
mai mult* atenie i care poate fi sacrificat.
.unoaterea precis a principiilor teoretice care stau la baza impunerii formeaz
politica impunerii
1&
.
#vaziunea fiscal
E5a</#.ea 3/20al" reprezint* sustra$erea pe diferite c*i de la o#li$aiile fiscale sau
ascunderea su# diferite forme a surselor i cuantumului "eniturilor impoza#ile. E"aziunea fiscal*
poate fi s*")rit* la adpostul legii ?e"aziune le$al*5 sau cu )nclcarea prevederilor legale
?frauduloas*5
11
. An acest ultim caz e"aziunea este considerat* infraciune. E&emplu de e"aziune
fiscal* la ad*postul le$ilort este cel prin care se constituie fonduri de amortizare sau de rezer"*
12
1ntr.un cuantum mai mare dec)t cel care 8ustific* din punct de "edere fiscal sau sc*derea din
profitul #rut a unor cheltuieli peste limita admis* de le$e3 precum i nee"idenierea tuturor
"eniturilor realizate3 conte&t 1n care su#iectul economic este le$al 1nre$istrat 1n e"idenele
fiscale. E"aziunea frauduloas* este cea care este s*")rit*3 1n primul r)nd3 prin desf*urarea unor
acti"it*i neautorizate i3 1n consecin*3 pentru aceste acti"it*i nu pl*tesc impozite deloc sau
declaraii fiscale sunt false3 documentele de plat*3 ficti"e3 re$istrele i e"idenele fiscale3 nereale
etc.
An lume3 cele mai tipice e&emple de e"aziune fiscal* la ad*postul le$ilor sunt cele care se
practic* de companiile transnaionale prin 1nfiinarea unor filiale 1n *ri unde fiscalitatea este mai
redus*. Antre acestea i unitatea.mam*. din ara cu o fiscalitate ridicat*. au apoi loc relaii
artificiale3 frec"ent doar scriptice.
Repercursiunea impozitelor
Echitatea fiscal* cere ca persoana care pl*tete impozitul s*.l i suporte efecti". An
realitate3 nu de puine ori lucrurile stau aa. -tunci c)nd persoana care.l pl*tete il i suport*
realmente3 a"em de.a face cu cea ce se numete /.0/!e.4" !/e0%". 2e e&emplu3 muncitorul sau
funionarul este pl*titorul indirect3 respecti"3 suportatorul impozitului 1n cauz*. An multe cazuri
1ns*3 cel care pl*tete impozitul reuete s*.l recupereze3 parial sau total de la alte persoane cu
care intr* 1n raporturi economice. An acest caz a"em de.a face cu /.0/!e.4a /.!/e0%" sau
10
(oraru3 2.3 Finane publice3 Editura Economic*3 200'3 pa$.
11
12
20
epe0#2/#.ea /-po</%elo& mpozitele care se por repercuta cel mai uor sunt impozitele
indirecte3 deoarece ele se "ars* statului de c*tre 1ntreprinz*torii comerciani3 iar acetia le adau$*
la preul m*rfurilor i le transfer* asupra cump*r*torului.
2eci3 transmiterea impozitelor pl*tite de unele persoane asupra altora poate fi parial* sau
total*3 i se realizeaz* prin urm*toarele c*i4
. ad*u$area impozitului la preul de ")nzare al m*rfurilor3 a tarifului 1n cazul prest*rilor de
ser"icii ?cazul %,-56
. cump*rarea de materii prime3 materiale 1n condiii con8ucturale fa"ora#ile3 la un pre su#
cel normal.
9&?& Cla2/3/0aea /-po</%elo
Clasificarea impozitelor se poate face in)nd seama de anumite criterii3 1n funcie de stocul
urm*rit. -stfel3 potri"it criteriilor a"ute 1n "edere de cei mai muli autori
13
3 impozitele se pot
clasifica astfel4
9& !#p" 0aa0%e/2%/0/le lo, impozitele se clasific* 1n4
a- impozite directe*
b- impozite indirecte.
a# 'mpozitele directe sunt cele sta#ilite nominal 1n sarcina unor persoane fizice sau
8uridice 1n funcie de profitul ?"eniturile3 c)ti$urile5 sau a"erea acestora. An cazul impozitelor
directe de re$ul* e&ist* o identitate 1ntre su#iectul impoza#il i suportator3 i 1n cele mai multe
cazuri i 1ntre pl*titor.
2e asemenea3 impozitele directe pot fi i ele cate$orisite 1n4
.impozite reale, care au o le$*tur* nemi8locit*3 direct* cu impozitul impoza#il3 aici put)ndu.se
1ncadra3 1n primul r)nd3 impozitul pe a"ere ?pe cl*diri3 pe fa#rici3 pe uzine3 pe ma$azine3 pe
proprietatea funciar*.5
.impozite personale, care se calculeaz* asupra c)ti$urilor ?"eniturilor5 i a"erii personale ale
su#iecilor impoza#ili3 din care cauz* ele mai sunt denumite i impozite subiective.
b# 'mpozite indirecte se sta#ilesc pe #aza actului de ")nzare al #unurilor3 a efectu*rii
unor prest*ri de ser"icii3 a importului de #unuri i produse3 i 1n cele mai rare cazuri a e&portului
acestora.
mpozitele indirecte se pot clasifica i ele3 la r)ndul lor3 dup* forma su# care se
manifest*3 respecti"4
.tae de consumaie ?ta&a pe "aloare ad*u$at*56
.tae pentru monopolurile fiscale ?accizele56
13
ulian ,*c*rel i cola#oratorii3 @inanele pu#lice3 Editura 2idactic* i Peda$ocic*3 /ucureti3 1!!!3 pp.416.410.
21
.tae vamale*
-tae +udiciare, etra+udiciare i notariale de timbru.
(& !#p" o6/e0%#l @-a%e/a: /-po<a6/l@":, impozitelor pot fi clasificare 1n4
a- impozite pe venit
b- impozite pe avere
c- impozite pe consum ,c&eltuieli-.
=& ;. 3#.04/e !e 20op#l #-"/%e !e a#%o/%"4/, impozitele pot fi clasificate 1n4
a- impozite financiare
b- impozite de /ordine0.
2up* acest criteriu3 impozitele financiare ar a"ea drept scop asi$urarea resurselor
financiare punlice de care statul are ne"oie la un moment dat3 iar impozitele de (ordine) pentru a
sta#ili o anume conduit* 1n ceea ce pri"ete folosirea ?consumul5 acelor cate$orii de #unuri care
includ asemenea impozite i care se re$*sesc31n final3 1n preurile lor ?este "or#a aici despre
produsele al c*ror consum statul dorete a le limita ca3 de e&emplu4 #*uturile alcoolice3 tutunul3
#unurile de lu& etc.5. An r)ndul acestor produse ta&ate cu importante impozite se cuprind 1ns* i
produse care nu sunt noci"e3 d*un*toare s*n*t*ii sau de lu&3 ci chiar sunt necesare unei "iei
decente3 cum sunt produsele de folosin* 1ndelun$at* ?autoturisme3 instalaii de aer condiionat3
$aze naturale3 iei53 din care cauz* concluzia care se poate desprinde de aici fie i numai 1n parte3
este accea c* impozitele de <ordine= au i un pronunat caracter financiar3 1n sensul c* sunt
reclamate de necesit*ile #u$etare3 statul colect)nd resurse financiare importante pe seama lor.
4.impozitele mai pot fi cate$orisite ;. 3#.04/e !e 3e05e.4a lo ;. 0o.2%/%#/ea
e2#2elo 3/.a.0/ae p#6l/0e, i anume 1n4
a- impozite permanente
b- impozite incidentale
Ca impozite incidentale le.am putea e&emplifica pe cele care sunt e&traordinare3
percepute 1n caz de calamit*i naturale3 conflicte militare3 a posteori, 1n funcie de a"erea
acumulat* pe nedrept 1n urma acestor e"enimente deose#ite etc..
'. de asemenea3 impozitele mai pot fi clasificate3 a")ndu.se 1n "edere i 2%#0%#a
a!-/./2%a%/5" a 2%a%#l#/ e2pe0%/5:
a5 )n cazul statelor de tip federal1
-impozite federale
-impozite ale statelor, provinciilor sau regiunilor
-impozite locale.
b- )n cazul statelor unitare1
22
-impozite ale administraiei centrale de stat
-impozite ale administraiei locale.
Clasificare care se are 1n "edere i 1n :om)nia pentru #u$etul de stat i #u$etele locale.

23
CAPITOLUL II
I-po</%e !/e0%e
(&9& No4/#./ /.%o!#0%/5e
'mpozitele directe constituie forma cea mai "eche i mai simpl* de impunere. An e"oluia
lor3 impozitele directe au inut pasul cu dez"oltarea economic*3 fiind sta#ilite fie pe anumite
o#iecte materiale sau $enuri de acti"itate3 fie pe "enit sau pe a"ere. mpozitele directe s.au
1nt)lnit i 1n or)nduirile precapitaliste3 dau au cunoscut o e&tindere i o di"ersificare deose#it* 1n
capitalism.
mpozitele directe prezint* anumite tr*s*turi distincti"e3 astfel
14
4
. sunt impozite nominative, ce cad 1n sarcina unei anumite persoane fizice sau 8uridice6
. se stabilesc *n funcie de veniturile sau averea contri#ua#ililor3 pe #aza cotelor de
impozit pre"*zute de le$e
. au un cuantum !i termene de plat precis stabilite, acestea fiind aduse din timp la
cunotina pl*titorilor6
. subiectul !i suportatorul sunt, *n intenia legiuitorului, una !i aceea!i persoan+
. te,nica de percepere a celor mai multe impozite directe este cea a rolului (nominativ).
-naliz)nd caracteristice enunate se o#ser"* c* /-po</%ele !/e0%e 2#.% -a/ e0>/%a6/le
i3 deci3 mai de preferat dec)t impozitele indirecte3 deoarece la acestea din urm* consumatorii
di"erselor m*rfuri i ser"icii nu au posi#ilitatea s* cunoasc* momentul i3 mai ales3 suma ce "or
pl*ti statului cu titlul de impozite indirecte.
Potri"it indicatorilor specifici pri"ind finaele pu#lice din :om)nia3 luai 1n considerare la
ordonarea "eniturilor #u$etare /-po</%ele !/e0%e 2#.% 0la2/3/0a%e a2%3el:
. I-po</%#l pe po3/% ?#u$etul de stat i #u$etele locale56
. I-po</%e 1/ %axe !e la pop#la4/e ?#u$ete locale54
. impozitul pe cl*diri la persoane fizice6
. ta&e asupra mi8loacelor de transport deinute de persoane fizice6
. impozitul pe terenuri de la persoane fizice6
. alte impozite i ta&e de la populaie6
. I-po</%ele pe 0l"!// 1/ %ee.#/ !e la pe2oa.e A#/!/0e ?#u$ete locale56
,. I-po</%#l pe 5e./% ?#u$etul de stat3 #u$etele locale56
,. Al%e /-po</%e !/e0%e ?#u$etul de stat i #u$etele locale56
14
-n$helache3 9a#rilela3 Finaele publice ale Romniei, Editura Economic*3 /ucureti3 2003
24
,. Co.%/6#4// o6l/$a%o// ?#u$etele asi$ur*rilor sociale54
. contri#uiile pentru asi$ur*rile sociale de stat datorate de an$a8ai3 an$a8atori3 de alte
persoane asi$urate ?#u$etul asi$ur*rilor sociale de stat56
. contri#uiile pentru asi$ur*rile pentru oma8 datorate de an$a8ator i an$a8ai ?#u$etul
asi$ur*rilor pentru oma856
. contri#uiile pentru asi$ur*rile sociale de s*n*tate datorate de an$a8atori i an$a8ai
?#u$etul asi$ur*rilor sociale de s*n*tate56
-a cum am ar*tat3 impozitele directe sunt mai echita#ile din punct de "edere fiscal dec)t
cele indirecte3 din care cauz* o serie de *ri3 ce au a"ut 1n "edere acest lucru3 au procedat
la luarea m*surilor pentru creterea ponderilor impozitelor directe 1n totalul resurselor
financiare pu#lice. Fn e&emplu eloc"ent 1n acest sens 1l constituie *rile uniunii europene
1n care ponderea impozitelor directe 1n P/ a crescut de la 123'E 1n 1!00 la 1'3!E 1n
anul 2002.
mpozitele directe apar 2#6 !o#" 3o-e: impozite reale i impozite personale
2.1.1. 'mpozite de tip real
I-po</%ele !/e0%e au e"oluat odat* cu e"oluia produciei de m*rfuri3 a societ*ii3 1n
$eneral3 i cea a finanelor pu#lice3 1n special. 2e la 2/2%e-#l !e /-p#.ee pe o6/e0%e -a%e/ale
2a# $e.#/ !e a0%/5/%"4/ ?impozite reale53 din perioada de 1nceput a istoriei finanelor pu#lice3
cele mai frec"ente forme de manifestare a impozitelor directe3 cunoscute ast*zi3 sunt cele pri"ind
impozitele pe "eniti pe a"ere3 cu alte cu"inte impozitele personale. -cest sistem de impunere a
contracarat3 1n mare m*sur*3 nea8unsurile i ine$alit*ile fiscale3 pe care le purtau 1n sinea lor
"echile /-po</%e !e %/p eal&
mpozitele de tip real au fost prezente 1n finanele *rilor p)n* 1n primele decenii ale sec.
>> i 1n$lo#au 1n sinea lor o serie de nea8unsuri3 printre care4
. nu se putea cuprinde prin sistemul lor3 1ntrea$a materie impoza#il*3 ceea ce ducea
nemi8locit la practicarea e"aziunii fiscale pe scar* lar$*6
. sufereau de lipsa unor re$lement*ri unitare referitoare la sistemul lor6
. erau inechita#ile din puctul de "edere al "eniturilor contri#ua#ililor.
An cursul istoriei lor3 impozitele de tip real s.au prezentat 1n principal su# urm*toarele
forme ?mai 1nsemnate53 respecti"4
a5 impozitzul funciar*
b- impozitul pe cldiri*
c- impozitul pe activiti industriale, comerciale i profesii libere*
2'
d- impozitul pe capitaluri bneti.
An cazul determin*rii impozitelor de tip real se a"ea 1n "edere po!#2#l -e!/# 6#%
e2%/-a%, metod* care 1n $eneral 1i deza"anta8a pe micii produc*tori i comerciani i 1i a"anta8a
pe marii 1ntreprinz*tori care a"eau condiii mai #une de lucru3 respecti"3 puteau ca3 prin
acti"it*ile lor3 s* dep*easc* media "eniturilor #rute dup* care se determina impozitul real.
mpunerea acti"it*ilor i o#iectelor a"ute 1n "edere 1n cazul impozitelor de tip real se
efectua pe #aza unor informaii i indicatori care ineau seama3 1n mic* m*sur*3 de e"aluarea
corect* a materiei impoza#ile. -stfel3 spre e&emplu3 pentru sta#ilirea m*rimii impozitului funciar
se foloseau drept criterii4 num*prul plu$urilor utilizate 1n "ederea lucr*rii p*m)nturilor3
1ntinderea terenurilor culti"ate i m*rimea arenzii3 preul p*m)ntului etc. sau3 1n cazul
impozitului pe cldiri4 num*rul i destinaia camerelor3 suprafaa construit* ?criteriu destul de
corect3 de altfel53 num*rul uilor3 ferestrelor3 al courilor de fum3 m*rimea curii3 chiria etc.
ndicatorii de apro&imati" aceeai <"aloare= se foloseau i pentru impunerea meteugarilor,
fabricanilor, comercianilor i a liberi-profesionitilor, care a"eau 1n "ederea m*rimea
localit*ii 1n care 1ntreprinderea 1i desf*ura acti"itatea3 natura 1ntreprinderi ?atelier3 fa#ric*3
comer cu ridicata3 comer cu am*nuntul etc.53 m*rimea capitalului3 num*rul muncitorilor3
m*rimea forei motrice ?destul de corect5 folosite de 1ntreprindere3 etc.3 iar impunerea
persoanelor care se ocupau cu plasarea capitalurilor bnetii se efectua 1n funcie de "olumul
do#)nzilor pe care creditorul le 1ncasa pentru capitalul dat3 iar pe de alt* parte nici unul dintre
participanii la acest act nu era interesat s* informeze corect or$anele fiscale despre situaia real*.
Cu toat* relati"itatea mare a indicatorilor i criteriilor 1n fucie de care se sta#ilea pe acea
"reme o#iectul impoza#il3 tre#uie s* remarc*m totui c* i ast*zi unii dintre acetia se mai
folosesc3 i dac* aa stau lucrurile3 rezult* c* din acest punct de "edere ei reflectau destul de
corect situaia fiscal* a contri#ua#ilului.
mpozitul de tip real se mai practic* i ast*zi 1n *rile sla# dez"oltate3 unde3 de e&emplu3
1n cazul /-po</%#l#/ 3#.0/a
9B
se mai folosesc drept criterii de impunere4 suprafaa de teren3
num*rul de animale3 cantitatea de 1n$r**minte folosite3 materialele procurate pentru lucr*rile de
iri$aii etc.6 astfel c* 1n ma8oritatea situaiilor3 impunerea unor astfel de acti"it*i nu se mai face
1nc* 1n funcie de puterea economic* real* a contri#ua#ilului3 respecti"3 "enitul real al su#iectului
impoza#il3 ci mai de$ra#* 1n funcie de unele "enituri medii estimate.
%recerea de la impozitele de tip real la impozitele de tip personal s.a produs cu
apro&imaie3 1n cea de.a doua 8um*tate a sec. al >>.lea3 1n *rile dez"oltate3 iar 1n celelalte *ri3
1n primele decenii ale sec al >>.lea. -cest lucru reprezenta o necesitate o#iecti"* 1n e"oluia
finanelor pu#lice3 1n $eneral3 i a sistemelor de impozite3 1n special3 datorit*4
1'
(oraru3 2.3 Finane publice3 Editura Economic*3 200'3 pa$.
26
. creterea cheltuielilor pu#lice6
. cuprinderii 1n sistemul de impozitare i a muncitorilor i funionarilor care realizau
"enituri din munc*6
. impozitelor indirecte3 tot mai ap*s*toare pentru cei cu "enituri mici6
. introducerii minimului neimpoza#il6
. acord*rii unor 1nlesniri familiilor mai numeroase i care se confruntau cu $reut*i
materiale.
7pecificul impozitelor reale este faptul c* se stabilesc pe baza unor criterii eterioare
care dau o anumit* ima$ine despre materia impoza#il*3 dar nu i despre puterea economic a
subiectului impozitului
!2
.
2.1.2. 'mpozite de tip personal
mpozitele de tip personal pot fi clasificate 1n4
1. impozite pe venit*
2. impozite pe avere.
2.1.2.1. 'mpozitele pe venit
An calitate de su#iecte impoza#ile pe "enit apar 1n acest caz4 persoanale fizice i 8uridice.
I-po</%#l pe 5e./%#/lo pe2oa.elo 3/</0e
;a plata acestui impozit sunt supuse persoanele fizice care au domiciliul sau rezidena
1ntr.un anumit stat3 precum i cele nerezidente3 care realizeaz* "enituri din surse aflate pe
teritoriul acelui stat cu unele e&cepii pre"*zute de le$ile statului respecti".
2e la plata impozitului se acord* unele scutiri, fiind e&ceptai3 de re$ul*3 diplomaii
acreditai 1n statul respecti" ?cu condiia reciprocit*ii5 su"eranii i familiile re$ale3 uneori
militarii i persoanele fizice care realizeaz* "enituri p)n* la un anumit plafon.
-biectul impunerii )l constituie "eniturile realizate care pot 1m#r*ca urm*toarele forme4
.salariul pentru an$a8ai
.profitul realizat din acti"it*i economice
.di"idende repartizate acionarilor
.#eneficiile realizate de micii 1ntreprinz*tori i li#er.profesioniti
.do#anzi 1ncasate pentru sumele 1mprumutate
16
2r*cea3 (arcel3 Finane publice, Ediia 3 Editura Fni"ersitaria3 Craio"a3 1!!!
27
."enituri din 1nchirieri etc.3 de c*tre muncitori i funcionari3 1ntreprinz*tori3 mici meteu$ari i
li#er.profdesioniti.
3enitul impozabil este cel care r*m)ne din "enitul #rut dup* ce se fac anumite sc*z*minte
cum sunt4 cheltuielile de producie3 do#)nzile pl*tite pentru creditele primite3 sumele prele"ate la
fondul de amortizare i fondul de rezer"*3 primele de asi$urare3 cotizaiile la asi$ur*rile sociale3
pierderile din acti"itatea anilor precedeni3 pierderile pro"ocate de calamit*i ale naturii .a.
4mpozitul pe venit se aaz*3 1n ma8oritatea cazurilor3 pe fiecare persoan* care a realizat
"enituri3 fiind o impunere indi"idual*. Fneori acest lucru nu este posi#il i atunci3 impozitul
"izeaz* un $rup de persoane3 caz 1n care impunerea se face pe ansam#lul persoanelor care au
participat la realizarea acestora3 adic* pe o familie sau o $ospod*rie.
An practica fiscal*3 se 1nt)lnesc dou* sisteme de aezare a impozitelor pe "eniturile
persoanelor fizice3 i anume4
1.2/2%e-#l /-p#.e// 2epaa%e, care presupune o impunere pe fiecare cate$orie de "enit ?1n
funcie de natura acestuia5 al persoanei fizice 1n cauz*6
2. 2/2%e-#l /-p#.e// $lo6ale, care presupune faptul ca3 dip* ce 1n cursul anului s.a efectuat
impunere separat* pentru fiecare "enit 1n parte cu cotele de impozit aferente3 1n funcie de
impozitul i "enitul respecti"3 la sf)ritul anului toate "eniturile sau numai o parte dintre acestea
realizate de o persoan* fizic* ?sau familie.e&ist* i aceast* "ariant* 1n unele *ri5 se cumuleaz* i3
pe #aza unei noi $rile de impozitare anuale3 de re$ul*3 pro$resi"e pe trane de "enit3 se
calculeaz* impozitul anual.
Calculat 1n acest fel3 impozitul rezultat se compar* cu totalul impozitelor achitate
pro"izoriu 1n cursul anului de su#iectul impoza#il pe fiecare surs* de "enit ?cu ocazia impunerii
separate5 i apoi se face re$larea diferenelor.
7ta#ilirea unei astfel de $rile3 1n cazul $lo#aliz*rii "eniturilor3 a"anta8eaz* persoanele cu
"enituri mici i chiar medii3 c*rora3 de re$ul*3 dup* finalizarea impozit*rii $lo#ale3 li se "a
restitui o parte din impozitele pl*tite 1n cursul anului. 9rila 1n cauz* are cote pro$resi"e mai
ap*s*toare pentru "eniturile mari i foarte mari3 ceea ce "a determina ca persoanele 1n cauz* s*
datoreze 1n plus impozite fa* de cele achitate cu ocazia impunerii separate.
Conceput* 1n acest fel3 impunerea pe "eniturile $lo#ale3 1n cazul persoanelor fizice sau pe
familii3 aceasta are i un important rol de protecie social* 1n fa"oarea celor cu "enituri mici i
foarte mici i din aceast* cauz* impunerea pe "eniturile $lo#ale reprezint* i un important mi8loc
de inter"enie a statului 1n economie prin redistri#uirea "eniturilor 1ntre diferitele $rupuri sociale.
Ancasarea acestor "enituri se face de o#icei prin stopa8 la surs* ?de la contri#ua#ili 1n
cursul anului53 la plata salariilor sau a altor "enituri3 iar re$larea diferenelor3 dup* $lo#alizare3 se
20
face prin plata direct* de c*tre cei 1n cauz* la administraiile finanelor pu#lice dup* 1ncheierea
anului fiscal.
2eoarece acest sistem de impunere s.a introdus i 1n ara noastr* 1ncep)nd cu anul fiscal
2000 i a funcionat p)n* 1n anul 2004 inclusi"3 i 1ntruc)t el mai este 1nc* practicat 1n
ma8oritatea *rilor dez"oltate ale lumii3 1n ceea ce urmeaz* "om prezenta c)te"a concepte din
le$ea rom)neasc* ce au funcionat 1n acea perioad*3 la care nu suntem si$uri c* nu se "a re"eni
cur)nd.
-stfel3 ca urmare a modului 1n care este re$lementat acest tip de impozit3 1n :om)nia3
potri"it le$islaiei rom)neti3 au ap*rut unele noiuni i concepte teoretice specifice3 printre
care
17
4
1. /-po</%#l pe 5e./%#l a.#al $lo6al reprezint* suma impozitului datorat de o persoan*
fizic* pentru "eniturile realitate 1ntr.un an fiscal3 "enituri care intr* 1n procesul de
$lo#alizare6
2. 5e./%#l a.#al $lo6al reprezint* suma "eniturilor nete care intr* 1n procesul de
$lo#alizare3 realizate 1n ar* i str*in*tate3 din care se scad pierderule fiscale reportate i
deducerile personale ? un fel de minim neimpoza#il5 i creditele fiscale din str*in*tate6
3. 5e./%#l 6#% a3ee.% 3/e0"e/ 0a%e$o// !e 5e./%#/ reprezint* sumele totale 1ncasate3
plus echi"alentul 1n lei al "eniturilor 1n natur*6
4. 5e./%#l .e%Cp/e!ee .e%" reprezint* diferena 1ntre "enitul #rut i cheltuielile aferente
deducti#ile6
'. 0>el%#/el/le !e!#0%/6/le sunt cheltuieli aferente acti"it*ilor desf*urate i "eniturilor
realizate i care se admit la sc*dere din "enitul #rut 1n "ederea determin*rii o#li$aiilor
fiscale6 aceste sume se mai numesc i cheltuieli deducti#ile din punct de "edere fiscal6
6. !e!#0e/le pe2o.ale reprezint* suma neimpoza#il* care se acord* contri#ua#ilului
?deduceri personale de #az* . pentru persoana 1n cauz* i suplimentare H pentru mem#rii
familiei53 1n funcie de situaia concret* a acestuia6
7. 0e!/%#l 3/20al ex%e. reprezint* impozitul pl*tit 1n str*in*tate i recunoscut 1n :om)nia
pe #az* de documente fiscale3 care se deduce din impozitul pe "enit datorat 1n :om)nia6
0. /-po</%#l 3/.al D impozitul pl*tit pentru un anume "enit la locul lui de realizare3 i care
nu mai intr* 1n procesul de $lo#alizare a "enitului i a impozitului6
!. 2#6/e0%#l /-po</%#l#/ pe 5e./%3 1n :om)nia3 este persoana fizic* rezident3 denumit*
contri#ua#il.
I-po</%#l pe 5e./%#/le pe2oa.elo A#/!/0e
17
9li$a3 oan3 (reptul finanelor publice, Editura 2idactic* i peda$o$ic*3 /ucureti3 200'
2!
mpozitul pe "eniturile persoanelor 8uridice 1m#rac* di"erse forme3 1n ceea ce pri"ete
denumirea. -stfel3 1n ma8oritatea *rilor dez"oltate acest impozit este denumit <impozit pe
societ*i= sau <impozit pe capital=3 iar 1n altele3 printre care i :om)nia3 denumirea impozitului
este cea de <impozit pe profit=.
-cest impozit "izeaz*3 1n ultim* instan*3 indiferent de denumire3 profitul brut realizat de
persoanele 8uridice3 iar modul de impunere este influenat3 de re$ul*3 de forma de organizare a
acestora ?societ*i de persoane sau de capital5.
An situaia 2o0/e%"4/lo !e pe2oa.e3 impunerea "eniturilor se face3 de re$ul*3 pe #aza
tehnicilor aplicate la impunerea "eniturilor persoanelor fizice.
;a 2o0/e%"4/le !e 0ap/%al profitul o#inut se repartizeaz*3 o parte acionarilor su# form*
de di"idend3 proporional cu participarea la capitalul social3 iar o alt* parte r*m)ne la dispoziia
societ*ii pentru constituirea unor fonduri. 7e poate astfel "or#i de profitul societ*ii 1nainte de
repartizare3 profitul repartizat acionarilor cu titlu de di"idend i profitul r*mas 1n final la
dispoziia societ*ii. Prin urmare3 e&ist* -a/ -#l%e 2ol#4// !e /-p#.ee a profitului societ*ilor
de capital3 astfel4
a5 se impune mai )nti profitul total obinut de societate dup care se impune separat
profitul repartizat acionarilor sub form de dividende. -ceast* modalitate de impunere3
considerat* clasic*3 este 1nt)lnit* 1n 7pania3 7.F.-.3 +landa3 El"eia etc. 7e remarc* faptul c*
a"em de.a face cu o du#l* impozitare a "eniturilor4 o dat* la societate i a doua oar* la acionari.
Pentru a atenua efectele du#lei impozit*ri3 profitul distri#uit se impune 1n cote mai reduse fie la
societate3 fie la acionari6
#5 se impun, separat, profitul rmas la dispoziia societii i apoi dividendele repartizate
acionarilor, modalitate care este considerat* destul de echita#il*6
c5 se impun numai dividendele, e&oner)nd de la impunere partea din profit r*mas* la
dispoziia societ*ii. -ceast* modalitate de impunere este a"anta8oas* pentru societ*ile de
capital3 stimul)ndu.le 1n plasarea profitului o#inut 1n realizarea de noi in"estiii6
d5 se impune numai partea din profit rmas societii i se e&onereaz* de la impunere
di"idendele repartizate acionarilor. -ceast* modlaitate de impunere 1ncalc* pricipiul echit*ii
fiscale3 pentru c* scutete de la impunere di"idendele cu"enite acionarilor.
Pentru determinarea venitului brut se pornete3 de re$ul*3 de la rezultatele de #ilan ale
acti"it*ii desf*urate3 la care se adau$*4 rezultatele aferente stocurilor3 "eniturile din c)ti$urile
de capital3 do#)nzile la conturile curente3 "eniturile din chirii3 do#)nzile la creditele acordate etc.
2in "enitul #rut astfel determinat3 pentru o#inerea "enitului impoza#il3 se scad4 cheltuielile de
producie3 do#)nzile pl*tite3 prele"*rile la fondul de rezer"* i la alte fonduri speciale3 pierderile
din acti"itatea anului curent i din anii precedeni3 unele prele"*ri 1n scopuri social.culturale
30
?pentru societ*ile de #inefacere3 instituii de cultur* etc.5. ;imitele i condiiile 1n care se fac
aceste sc*z*minte difer* de la o ar* la alta. +r$anele fiscale au sarcina de a urm*ri ca deducerile
din "enitul #rut s* se 1ncadreze 1n limitele admise de le$e.
mpozitul pe "enitul societ*ilor de capital se determin*3 1n $enral3 cu a8utorul 0o%elo
popo4/o.ale c*rora li se pot aplica unele corecti"e. mpunerea "eniturilor persoanelor 8uridice
este3 de re$ul*3 anual* i se face pe #aza declaraiei 1ntocmite de acestea.
An :om)nia3 dup* decem#rie 1!0!3 sistemul de impozitare a "eniturilor persoanelor
8uridice a cunoscut nenum*rate modific*ri i a8ust*ri3 1n corelaie cu schim#*rile inter"enite 1n
derularea reformei economico.sociale.
2.1.2.2. 'mpozitele pe avere
I-po</%ele pe a5ee au fost instituite 1n str)ns* le$*tura cu dreptul de proprietate asupra
unor bunuri mobile i imobile. mpozitele pe a"ere se 1nt)lnesc3 1n practica financiar*3 su# trei
forme i anume4
a5 impozitele propiu.zise asupra a"erii6
#5 impozitele asupra circulaiei a"erii
c5 impozite asupra creterii a"erii
10
(oraru3 2.3 Finane publice3 Editura Economic*3 200'3 pa$. 1'2
(P+K%E;E PE -,E:E
mpozitele asupra a"erii
propriu.zise
mpozitele asupra circulaiei
a"erii
mpozite asupra creterii
a"erii
mpozite pe proprit*ile imo#iliare
mpozitul asupra acti"ului net
mpozite asupra transferului cu titlu $ratuit
mpozite asupra transferului cu titlu oneros
mpozitul pe plusul de "aloare imo#iliar*
mpozitul pe sporul de a"ere 1n timp de r*z#oi
31
A& I-po</%ele pop/#'</2e a2#pa a5e// pot fi de dou* feluri4
. impozite sta#ilite asupra a"erii3 dar care se pl*tesc din "enitul produs de a"erea
respecti"*6
. impozite pe su#stana a"erii6 1n acest caz3 impozitul duce la micorarea materiei
impoza#ile3 fiind perceput din su#stana a"erii3 moti" pentru care se 1nt)lnete destul de
rar ca i impozit permanent
An cate$oria impozitelor propriu.zise asupra a"erii mai des 1nt)lnite sunt urm*toarele4
1.impozite pe propriet*i imo#iliare
2..impozite asupra acti"ului net
1.'mpozite pe proprieti imobiliare sunt impozite analitice i se 1nt)lnesc frec"ent su#
forma impozitelor asupra terenurilor i cl*dirilor. An cazul acestor impozite baza impozabili o
constituie3 adesea3 "aloarea de achiziie3 "aloarea de 1nlocuire3 "aloarea declarat* de proprietar
sau "eniturile capitalizate pri"ind #unurile respecti"e.
2e re$ul*3 cotele de impozit sunt sc*zute pentru a putea fi suportate uor din "eniturile
produse de a"erea respecti"* i pentru a nu afecta su#stana a"erii.
2..'mpozite asupra activului net are ca o#iect 1ntrea$a a"ere mo#il* i imo#il* a unui
su#iect. An unele *ri acest impozit este datorat at)t de persoanele fizice c)t i de cele 8uridice ?de
e&emplu3 1n 7uedia3 -ustria3 9ermania3 etc.53 iar 1n altele3 fie numai de persoanele fizice
?2anemarca3 +landa53 fie numai de societ*ile de capital ?Canada5.
7u# incidena acestui impozit ar tre#ui sa cad* toate acti"ele care pot fi e"aluate. An
realitate se impun4 patrimoniul a$ricol i cel forestier3 fondul funciar3 #unurile mo#ile i imo#ile
utilizate pentru desf*urarea acti"it*ilor comerciale3 a profesiei li#ere etc.3 din care s.au dedus
datoriile care le $re"eaz*. Pentru determinarea impozitului pe acti"ul net se folosesc fie cotele
proporionale, fie cotele progresive.
An :om)nia3 impozitele asuprea a"erii propiu.zise au denumiri asem*n*toare celor
practicate pe plan internaional3 respecti"4 impozitul pe cldiri, impozitul pe teren, taa asupra
mi+loacelor de transport.
B& I-po</%ele pe 0/0#la4/a a5e// au ca o#iect al impunerii trecerea dreptului de proprietate
asupra anumitor #unuri de la o persoana la alta.
An raport cu modalitatea 1n care loc transmiterea dreptului de proprietate3 1nt)lnim
1.impozite asupra transferului cu titlu gratuit a dreptului de proprietate ?impozite pe succesiuni3
impozitul pe donaii5
2.impozite asupra transferului cu titlu oneros a dreptului de proprietate.
32
1.'mpozitele asupra transferului cu titlu gratuit a dreptului de proprietate
An cazul impozitului pe succesiuni3 o#iectul impozitului 1l constituie a"erea primit* drept
motenire de o persoan* fizic*. 7arcina fiscal* se sta#ilete fie asupra 1ntre$ului acti" succesoral
?de e&emplu3 1n (area /ritanie3 7F-3 -ustralia53 independent de modul de 1mp*rire 1ntre
motenitori3 fie asupra fiec*rei p*ri succesorale ?@rana3 /el$ia3 9ermania5 1n condiiile
pro$resi"it*ii 1mpozitului.
5ubiectul impunerii 1l constituie motenitorii i le$atarii lor3 iar materia impozabil este
reprezentat* de a"erea l*sat* ca motenire3 din care au fost deduse 1n preala#il datoriile care
$re"eaz* succesiunea.
2eterminarea impozitului se face pe #aza cotelor progresive3 al c*ror ni"el este
difereniat 1n funcie de "aloarea succesiunii i de $radul de rudenie 1ntre decu8us ?decedat5 i
mostenitorii acestuia. ;a aceeai "aloare a a"erii l*sat* motenire3 impozitul este cu at)t mai
mare cu c)t $radul de rudenie este mai 1ndep*rtat.
4mpozitul pe donaii s.a instituit pentru a pre"eni eludarea impozitului pe succesiuni 1n
calea efectu*rii de donaii de a"ere 1n timpul "ieii. 6biectul impozabil 1l constituie a"erea
primit* drept donaie de o persoan* fizic*. ;a determinarea "alorii impoza#ile3 adesea nu
opereaz* reducerile care se fac 1n cazul succesiunilor. 5ubiectul impozabil este persoana care a
primit donaia i este numit* donatar.
mpozitul se calculeaz* 1n cote progresive3 al c*ror ni"el este influenat de "aloarea a"erii
donate3 de $radul de rudenie 1ntre donator i donatar i3 uneori3 i de momentul i scopul donaiei
respecti"e.
2.'mpozitele asupra transferului cu titlu oneros a dreptului de proprietate se percep cu ocazia
tranzaciilor pri"iind #unurile imo#iliare i mo#iliare i sunt reprezentate de4
. impozitele pe actele de ")nzare.cump*rare a unor #unuri imo#iliare6
. impozitul pe h)rtii de "aloare6
. impozitul pe circulaia capitalurilor si a efectelor comerciale.
-ceste impozite se sta#ilesc 1n cote proporionale sau progresive i se numesc tae de
)nregistrare deoarece se percep la 1nre$istrarea actului de ")nzare.cump*rare la instituia pu#lic*
de profil.
An :om)nia3 pentru circulaia capitalurilor sub forma ctigurilor din transferul
titlurilor de valoare, precum i veniturile din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la
termen 1ntre persoane fizice a fost instituit un impozit de !7 asupra ctigului obinut din actele
de vnzare-cumprare.
33
%otodat*3 1n :om)nia s.a instituit i un impozit pe donaii pentru a descura8a eludarea
impozitelor prin actele de ")nzare.cump*rare sau a celor de succesiune.
C& La /-po</%ele a2#pa 0e1%e// a5e//, obiectul impunerii 1l constituie sporul de "aloare
pe care l.au 1nre$istrat anumite #unuri 1ntr.o perioad* de timp. An aceast* cate$orie de impozite
se includ4
. impozitul pe plusuri de "aloare imo#iliar*
.impozitul pe sporul de a"ere realizat 1n timp de r*z#oi.
'mpozitul pe plusuri de valoare imobiliar, numit i impozit asupra c)ti$ului de capital3
a fost introdus pentru impunerea sporului de "aloare 1nre$istrat de anumite #unuri imo#iliare3 1n
inter"alul de timp de la cump*rare i p)n* la ")nzare3 independent de aciunea proprietarului.
An calitate de subiect ?pl*titor5 al acestui impozit apare ")nz*torul #unurilor imo#iliare3
iar obiectul impunerii 1l constituie diferena dintre "aloarea de cesiune i "aloarea de achiziie3
corectat* cu ree"alu*riile autorizate de le$e i cu lucr*rile sau amena8*rile efectuate de
proprietar.
Anre$istrarea plusului de "aloare imo#iliar* poate fi determinat* de4 construirea unor c*i
de comunicaie 1n imediata apropiere a a"erii respecti"e6 e&tinderea perimetrului unei localit*i
astfel 1nc)t un teren s* fie scos din circuitul a$ricol i s* fie utilizat pentru construcii de locuine6
e&ecutarea unor lucr*ri edilitare ?canalizare3 electricitate5.
'mpozitul pe sporul de avere realizat *n timp de rzboi a fost instituit 1n unele state3 1n
urma primului r*z#oi mondial3 iar 1n altele dup* cel de.al doilea r*z#oi mondial.
-cesta s.a calculat fie asupra profitului care dep*ea ni"elul perioadei luate ca #aza ?de
e&emplu4 profitul mediu o#inut pe c)i"a ani consecuti"i dinaintea r*z#oiului53 fie asupra
profitului care dep*ea o anumit* rat* considerat* normal* fa* de capitalul in"estit.
2ei impozitul s.a calculat 1n cote progresive, el nu a a"ut un randament prea ridicat3
deoarece au e&istat multiple c*i de la sustra$ere de la impunere. %otodat*3 plata impozitului fiind
ealonat* pe mai muli ani3 1n condiii de inflaie3 s.a efectuat 1n moneda depreciat*.
An :om)nia3 acest $en de impozite nu este instituit.
(&(& Co.%/6#4//le o6l/$a%o//
Contribuiile obligatorii sunt o form* special* a impozitelor directe pe care le datoreaz*
persoanele fizice iDsau 8uridice c*tre #u$etul asi$ur*rilor sociale de stat3 #u$etul @ondului
naional unic al asi$ur*rilor sociale pentru s*n*tate sau #u$etul asi$ur*rilor pentru oma8.
An :om)nia3 principalele contri#uii o#li$atorii sunt4
34
A: 0o.%/6#4/a la a2/$#"/le 2o0/ale !e 2%a% @CAS:, care se constituie ca "enit al #u$etului
asi$ur*rilor sociale de stat3 datorat* de an$a8ator i an$a8ai6
B: 0o.%/6#4/a la 6#$e%#l Fo.!#l#/ .a4/o.al #./0 al a2/$#"/lo 2o0/ale pe.%# 2"."%a%e
@CASS:, "enit al acestui #u$et3 datorat* de an$a8ator i an$a8ai6
C: 0o.%/6#4/a pe.%# a2/$#"/le !e 1o-aA, care se constituie ca "enit al #u$etului
asi$ur*rilor pentru oma83 datorat* de an$a8ator i an$a8ai6
D: 0o.%/6#4/a pe.%# a2/$#"/le !e a00/!e.%e !e -#.0" 1/ 6ol/ po3e2/o.ale, datorat* de
an$a8ator.
.# Contribuia la asigurrile sociale de stat "C./# constituie o o#li$aie c*tre #u$etul
asi$ur*rilor sociale de stat3 de natur* fiscal*3 i este datorat* 1n cot* de !3'E
1!
3 care se aplic*
asupra salariilor #rute3 iar duferena p)n* la 2!3'E3 343'E i 3!3'E3 1n funcie de condiiile de
munc* este suportat* de an$a8ator raportat la aceeai #az* impoza#il*. 2e asemenea3 an$a8atorii
datoreaz* o cot* de 03'.4E3 1n funcie de clasa de risc3 asupra fondului #rut de salarii pentru
asi$ur*rile de accidente de munc* i #oli profesionale3 iar persoanele fizice 1n condiiile 1n care
1ncheie contracte de asi$ur*ri de acest $en.
+ cot* de 037'E asupra fondului #rut de salarii an$a8atorii o mai datoreaz* de asemenea
Casei Gaionale de 7*n*tate pentru concedii i indemnizaii.
Contri#uia la asi$ur*rile de stat se datoreaz* at)t pentru persoanele aflate 1n acti"itate3
c)t i pentru persoanele aflate 1n oma83 1n situaia 1n care pentru aceastea din urm* asi$urarea
este suportat* din #u$etul asi$ur*rilor pentru oma8.
0# Contribuia la bugetul 1ondului naional unic al asigurrilor sociale pentru
sntate "C.//# o datoreaz*3 1ncep)nd cu 1 ianuarie 2003
20
3 an$a8atorul 1n cot* de 7E3 iar
an$a8aii 1n cot* de 63'E3 calculate asupra fondului #rut de salarii. Contri#uia 1n cauz* constituie
un "enit al #u$etului @ondului naional unic de asi$ur*ri sociale de s*n*tate3 #u$et care se apro#*
de Parlament odat* cu apro#area #u$etului de stat3 ca ane&a la acesta.
C# Persoanele 8uridice i fizice care utilizeaz* munca salariat* datoreaz* #u$etului
asi$ur*rilor pentru !oma$ 1ncep*nd cu 1 ianuarie 2007 o cot* de 2E ?p)n* 1n 2003 era de 33'E 3
iar p)n* la 31.12.200' de 3E5 calculat* asupra salariilor de 1ncadrare3 iar salariaii3 o cot*d e 1E.
Persoanele asi$urate 1n #aza contractului de asi$urare pentru oma8 datoreaz* o cot* de 332'E3
asupra aceleiai #az* de impozitare.
1!
;e$ea #u$etului asi$ur*rilor sociale de stat nr.3003 pu#licat* 1n (onitorul +ficial al :om)niei nr.
10'0D1!.12.200'
20
+rdonana de Fr$en* a 9u"ernului nr. 147D31.10.20023 pu#licat* 1n (onitorul +ficial al :om)niei nr.
021D13.11.2002
3'
D:& Contribuia pentru asigurrile de accidente de munc !i boli profesionale se
datoreaz* de c*tre an$a8atori i persoanele fizice care 1ncheie asemenea asi$ur*ri i este 1n
cuantum de 03'.4E asupra salariilor #rute i 1n funcie de clasa de risc3 care se constituie ca "enit
al #u$etului asi$ur*rilor sociale de stat3 dar cu $estionare distinct*.
36
CAPITOLUL III
IMPOZITELE INDIRECTE
NOIUNI INTRODUCTIVE
Pentru procurarea "eniturilor de care are ne"oie pentru acoperirea cheltuielilor pu#lice3
statul folosete al*turi de impozitele directe i impozitele indirecte.
An *rile dez"oltate3 de re$ul*3 aportul impozitelor indirecte la formarea "eniturilor fiscale
ale statului este mai mic dec)t cel al impozitelor directe. 2eopotri"*3 1n *rile 1n tranziie3
ponderea impozitelor indirecte o de"anseaz* pe cea a impozitelor directe datorit* performanelor
economice mai sc*zute i al ni"elului relati" sc*zut al randamentului i aportului impozitului pe
"enit.
I-po</%ele /.!/e0%e se deose#esc de cele directe prin c)te"a caracteristici eseniale4
. 1m#rac*3 1n principal forma /-po</%elo pe 0o.2#-3 deoarece se percep la ")nzarea
anumitor m*rfuri sau la prestarea unor ser"icii6
. .# a# 0aa0%e .o-/.a%/5, ele se realizeaz* de la toi cei care consum* #unuri din
cate$oria celor impuse3 independent de "eniturile3 a"erea sau situaia personal* a acestora
. 1n cazul impozitelor indirecte .# 2e -a/ a0o!" 3a0/l/%"4/le 3/20ale cunoscute la aezarea
impozitelor directe ?scutirea de la impunere a minimului neimpoza#il3 reduceri sau scutiri
de impozit pentru cei cu sarcini sociale etc.56
. pe0epeea /-po</%elo /.!/e0%e .e0e2/%" #. 0o2% ela%/5 e!#2, ceea ce 8ustific*
preferina unor *ri pentru impozitele indirecte6
. 0o%ele !e /-po</% .# 2#.% !/3ee.4/a%e 1n funcie de "enitul3 a"erea sau situaia
personal* a celui care cump*r* m*rfurile sau ser"iciile care fac o#iectul impozitelor
indirecte6
. 2#6/e0%#l 1/ 2#po%a%o#l .# 2#.% #.a 1/ a0eea1/ pe2oa.", 1n calitatea de pl"%/%o/ ai
impozitelor indirecte apar3 de re$ul*3 1nterprinz*torii3 iar 1n calitatea de 2#po%a%o/,
consumatorii #unurilor sau ser"iciilor ce cad su# incidena acestor impozite6
. %e>./0a !e pe0epee e2%e !/3e/%" de cea a impozitelor directe3 1n cazul lor nefiind
posi#il* deschiderea <rolului nominati"=.
Prin modul de aezare impozitele indirecte dau impresia c* afecteaz*3 1n aceeai m*sur*3
"eniturile tuturor cate$oriilor sociale. An fapt3 ele afecteaz* 1n special cate$oriile sociale sau
persoanele cu "enituri mici deoarece se percep3 de re$ul*3 la ")nzarea #unurilor de lar$ consum.
37
Prin raportarea impozitelor indirecte la "eniturile o#inute de diferitele cate$orii sociale
se constat* c* ponderea acestor impozite )n venituri este cu att mai mare, cu ct veniturile
realizate sunt mai mici. 2eoarece la impozitele indirecte nu se acord* facilit*ile cunoscute 1n
cazul impozitelor directe3 se a8un$e la situaia ca impozitele indirecte s aib un pronunat
caracter regresiv.
An :om)nia3 impozitele indirecte constituie principalele resurse #u$etare ale statului
?6234E
21
din totalul "eniturilor #u$etului de stat la ni"elul anului 20035.
2in punct de "edere al eticii fiscale3 acest sistem de impozite este nedrept ?nu ine seama
de puterea contri#uti"* a consumatorului5. Cu toate acestea3 :om)nia continu* s* recur$* la
constituirea resurselor financiare pu#lice prin intermediul impozitelor indirecte datorit*3 mai
ales3 ritcimit*ii realati" #une 1n colectare3 ceea ce nu creaz* pro#leme %rezoreriei pu#lice3 aa
cum se 1nt)mpl* cu alte "enituri neritmice ?impozitele directe5.
An sistemul impozitelor indirecte se cuprind4
.ta&ele de consumaie
.ta&e "amale
.monopolurile fiscale
.ta&e $enerale pe ")nz*ri
=&9& Taxele !e 0o.2#-a4/e
Taxele !e 0o.2#-a4/e sunt impozite indirecte cuprinse 1n preul de ")nzare al m*rfurilor
produse i realizate 1n 1nteriorul aceleiai *ri. ;a plata acestor impozite indirecte sunt supuse3 de
re$ul*3 bunurile de larg consum, moti" pentru care se mai 1nt)lnesc i su# denumirea de
c&eltuieli de consum.
21
%heodor 7tolo8an3 :aluca %atarcan3 4ntegrare i politic fiscal european, #ditura 4nfomar8et, %raov, 9::4,
pag. !;'-!;;
30
An practica fiscal* se 1nt)lnesc !o#" -a/ %e>./0/ !e /-p#.ee a 0>el%#/el/lo !e
0o.2#-:
a5 prin impozite analitice pe anumite cheltuieli specifice3 rezult)nd %axe !e
0o.2#-a4/e pe po!#2 @a00/<e:,
#5 printr.un impozit sintetic pe cheltuiala $lo#al* care afectez* ansam#lul
cheltuielilor efectuate de un contri#ua#il3 rezult)nd %axe !e 0o.2#-a4/e 0#
0aa0%e $e.eal @ %axe $e.eale pe 5E.<"/:&
3.1.1. .ccizele
-ceste ta&e sunt aezate asupra a.#-/%o po!#2e care se consum* 1n cantit*i mari i
care nu pot fi 1nlocuite de cump*r*tori cu altele3 pentru ca 1n acest fel3 impozitul s* ai#* un
randament fiscal c)t mai ridicat.
22
Prof. oan (oroan3 <.ontabilitatea financiar a firmei0, Editura E,+;% C+G7F;%G93 2000
%->E;E 2E C+G7F(-LE
%->E;E 2E C+G7F(-LE PE
P:+2F7
%->E 9EGE:-;E PE ,MGKN:
-CCKE
3!
An :om)nia3 conform Codului @iscal se practic* accize armonizate i accize
nearmonizate. "ccizele armonizate au sta#ilite ni"eluri minime prin le$islaia comunitar* i
tre#uie respectate de toate *rile mem#re.
"ccizele nearmonizate pot fi practicate pentru anumite produse3 iar sta#ilirea ni"elului
acestora este de competena statului rom)n. An funcie de 1nele$erile cu autorit*ile comunitare3
ni"elurile accizelor nearmonizate "ot putea fi reduse treptat3 iar 1n unele cazuri "or putea fi chiar
eliminate.
nstituirea de impozite pe anumite cheltuieli specifice de consum ridic*3 pe de o parte3 o
problem de politic fiscal const)nd 1n ale$erea cate$oriilor de #unuri care s* fie impozate3 iar
pe de alt* parte3 o problem de te&nic fiscal, ce const* 1n ale$erea metodelor de impozitare.
An le$*tur* cu primul aspect, 1n prezent3 aceste impozite "izeaz* dou* mari cate$orii de
m*rfuri4 articolele de lu& ?#l*nuri naturale3 #i8uterii3 articole de cristal3 autoturisme3 arme de
")n*toare etc.5 i unele #unuri de uz curent consumate 1n cantit*i mari i care au cerere
inelastic* ?#*uturi alcoolice3 produse din tutun3 cafea3 produse petroliere etc.5.
An le$*tur* cu al doilea aspect, 1n ceea ce pri"ete tehnica fiscal*3 ta&ele de consumaie se
calculeaz*4
.fie )n sum fi pe unitatea de m*sur*3 ceea ce permite lupta 1mpotri"a fraudei3 dar care prezint*
incon"enientul c* nu se adapteaz* automat la fluctuaiile monetare i necesit* actualiz*ri
periodice6
.fie )n cote procentuale aplicate asupra preului de ")nzare3 metod* ce prezint* a"anta8ul unei
adapt*ri suple la fluctuaiile monetare3 dar care faciliteaz* frauda fiscal*.
2e re$ul*3 produsele destinate e&portului sunt scutite de aceste impozite indirecte3 iar
cele pro"enite din import tre#uie impuse cu aceeai ta&*3 ca i produsele indi$ene. Gi"elul
cotelor utilizate pentru calculul accizelor pentru produsele din tutun dep*ete frec"ent cota de
'0.60E.
An :om)nia3 pre"ederile referitoare la accize incluse 1n Codul @iscal
23
sunt 1n cea mai
mare parte armonizate cu pre"ederile directi"ei a >.a a Fniunii Europene.
%aza de impozitare a accizelor o formeaz* 1n $eneral preurile3 asupra c*rora se aplic* o
cot procentual de impozit3 sau cantit*ile e&primate 1n unit*i naturale asupra c*rora se aplic*
o cot fi e&primat* 1n euroDunitate.
Antruc)t3 aa cum de altfel s.a mai precizat3 rolul accizelor este3 pe de o parte3 de a
o#struciona3 de a limita pe c)t posi#il folosirea unor produse d*un*toare s*n*t*ii3 iar pe de alt*
parte3 de a contri#ui su#stanial la formarea resurselor financiare ale statului3 autorit*ile
23
;e$ea nr. '71 pu#licat* 1n (.+f. al :om)niei3 nr. !27D23.12.2003
40
rom)neti 1n consens cu cele din F.E. au luat o serie de m*suri dintre cele mai aspre pentru a
1nl*tura i pe aceast* cale fenomenul de e"aziune fiscal* astfel4
s.a instituit un sistem comple& de supra"e$here fiscal* a produciei3 circulaiei produselor
acciza#ile din produca intern* sau din e&port6
a#aterile de la acest sistem instituit sunt sancionate prin m*suri contra"enionale i chiar
infracionale.
Concluzion)nd3 accizele se instituie3 de re$ul*3 asupra produselor
24
la care4
.producia i ")nzarea sunt supra"e$heate de stat6
.elasticitatea cererii 1n raport cu "enitul este supraunitar*6
.consumul lor conduce la afectarea s*n*t*ii populaiei3 la influenarea mediului 1ncon8ur*tor.
=&(& Taxele 5a-ale
Taxele 5a-ale reprezint* o alt* form* a impozitelor indirecte i se percep la import.
e&port i pentru tranzit. Cele mai folosite sunt ta&ele "amale la importuri deoarece la cele pentru
e&port se apeleaz* numai 1n situaia 1n care ara de reedin* a e&portatorilor dorete s*
descura8eze e&portul anumitor materii prime sau semifa#ricate3 deficitare sau strate$ice pentru
economia acelei *ri. %a&ele "amale pentru tranzit se folosesc cu totul 1nt)mpl*tor3 1ntruc)t
c)ti$ul *rilor prin ta&area tranzitului m*rfurilor pe c*ile de comunicaie sunt de multe ori mai
mari dec)t e"entualele ta&e "amale care s.ar percepe.
%a&ele "amale la import au ca scop3 1n principal3 descura8area sau chiar stoparea unor
importuri3 pentru a prote8a economia indi$en* de concurena str*in*3 pe de o parte3 iar de pe alt*
parte3 pentru a realiza resusre financiare pu#lice suplimentare pe seama #u$etului.
%a&ele "amale acioneaz* deci ca ta&e de consumaie3 acestea incluz)ndu.se 1n preul
m*rfurilor importate3 m*sur* prin care #unurile din e&terior sunt fie aduse la ni"elul preurilor
#unurilor similare indi$ene3 fie peste ni"elul preurilor autohtone3 pentru a le face pe aceastea
mai puin competiti"e.
An cadrul *rilor Fniunii Europene3 din care face parte i :om)nia3 rolul ta&elor "amale i
a sistemului "amal3 1n $eneral3 dep*ete cu mult rolul s*u tradiional3 acela de sta#ilire i
colectare a ta&elor "amale6 astfel spus3 prin intermediul <sistemului= urm*rindu.se3 mai ales3
adoptarea unor politici "amale comune care s* faciliteze dez"oltarea relaiilor economice 1ntre
statele mem#re3 prin desfinarea ta&elor "amale3 i nemem#re3 prin sta#ilirea unor ta&e comune
24
ulian ,*c*rel i cola#.3 Finane Publice, Editura 2idactic* i Peda$o$ic*3 /ucureti3 20033 pa$ 414
41
unitare asupra importurilor din aceastea din urm* pentru a facilita relaiile cu acestea 1n toate
domeniile4 comer3 competiie loial*3 a$ricultur*3 tehnolo$ie3 mediu3 protecia social* etc.
-a cum s.a mai precizat3 ca orice impozit3 ta&ele "amale au i un puternic rol financiar
1n constituirea resurselor pu#lice ale *rii6 aa3 spre e&emplu3 1n anul #u$etar 1!!! ele
reprezentau 7E din totalul resurselor #u$etare3 cu un trend descresc*tor 1n urm*torii ani p)n* la
peste 4E pe anul 2007 i pro$nozat pe anul 2000.
D#p" -o!#l lo !e 0al0#l, %axele 5a-ale pot fi clasificate 1n4
1. tae vamale ad-valorem*
2. tae vamale specifice*
3. tae vamale mite ,compuse-.
%a&ele "amale ad."alorem se determin* cu a8utorul unor cote proporionale care se aplic*
asupra "alorii m*rfurilor importate6 cele specifice e&ist* su# forma unor sume fi&e pe unitatea de
m*sur* ?#uc*i3 tone53 iar cele mi&te reprezint* o com#inaie 1ntre cele dou*.
(odul de aplicare a ta&elor "amale3 ni"elul lor e&primat prin procente3 aplicat asupra
#azei de impozitare3 sau sta#ilit 1n sume fi&e3 prin intermediul unit*ilor de impunere pe produse
i #unuri3 precum i politica "amal* fa* de statele cu care ara 1n cauz* are relaii comerciale
sunt consemnate 1n <tariful "amal= al *rii respecti"e.
2e altfel3 un sistem "amal presupune
2'
4
a5codul "amal3 care reprezint* cadrul le$al $eneral "ala#il i care tre#uie 1n fapt s* promo"eze i
s* rezol"e conflictul de interese care e&ist* 1ntre li#ertatea comerului3 pe de o parte3 i
e&ercitarea unui control "amal corespunz*tor3 pe de alt* parte6
#5tariful "amal care cuprinde ni"elul ta&elor "amale3 e&cepiile de la aceste ta&e3 precum i unele
restricii6
c5nomenclatorul m*rfurilor3 care e"ideniaz* clasificarea m*rfurilor3 cu menionarea e&plicit* a
m*rfurilor i $rupelor de m*rfuri3 instrument ce are o importan* ma8or* 1n 1ntocmirea
declaraiilor "amale i este folosit 1n ne$ocierile 1ntre state cu pri"ire la re$imul "amal.
D#p" ./5el#l %axelo, acestea pot fi3 de asemenea3 clasificate 1n4
1.tae vamale )n condiiile clauzei naiunii celei mai favorizate, care reprezint* un re$im "amal
a"anta8os pentru ara c*reia i se aplic*6 ni"elul ta&elor aflate 1n aceast* situaie pot a"ea un
re$im4
a5consolidat
#5neconsolidat
a5:e$imul consolidat presupune faptul c* ni"elul ta&elor nu poate fi schim#at f*r*
acordul celorlalte state care fac parte din cadrul acelei 1nele$eri.
2'
2r*cea3 (arcel3 #c&ilibru financiar )n perioada de tranziie3 Editura -micul Casei3 Craio"a3 2001
42
#5:e$imul neconsolidat se refer* la produsele sau #unurile care nu s.au stipulat 1n
1nele$erea 1ncheiat* 1ntre statele participante6 1n consecin* ta&ele "amale pot fi modificate3 cu
condiia ca acest lucru s* afecteze toate statele participante la acea 1nele$ere.
2.tae vamale autonome, practicate 1ntre *rile care nu.i acord* clauza naiunii celei mai
fa"orizate4 au un ni"el ridicat3 situaie 1n care de o#icei m*rfurile nu pot p*trunde pe pieile unor
asemenea state.
3.tae vamale prefereniale se practic* 1ntre *rile mem#re ale unor uniuni "amale 1nchise i au
un ni"el mai redus3 aproape sim#olic sau e$al cu zero3 fiind mai a"anta8oase chiar i fa* de
ta&ele "amale practicate 1n situaia clauzei naiunii celei mai fa"orizate.
An :om)nia3 sunt practicate numai ta&ele "amale de import care se determin* prin cote
proporionale3 aplicate la "aloarea 1n "am* ?#aza de impozitare5. ,aloarea 1n "am* reprezint*
preul de import ?preul e&tern transformat 1n lei la cursul zilei53 plus ta&ele le$ate de cheltuielile
de transport3 de asi$urarea pe timpul transportului3 precum i alte ta&e speciale ocazionate de
acel import.
Gi"elul ta&elor "amale "ariaz* 1n funcia de politica "amal* fa* de ara din care se
import* sau fa* de #unul care face o#iectul importului. 2e asemenea3 se aplic* reduceri pentru
#unurile pro"enite din *ri cu care ara noastr* practic* un re$im preferenial3 pe #aza unor
1nele$eri separate.
%a&ele "amale se calculeaz* i se 1ncaseaz* de or$anele "amale3 1n momentul 1ndeplinirii
formalit*ilor de "*muire3 su# forma unor $aranii "amale la intrarea 1n ar* a #unurilor3 urm)nd
ca ta&a definiti"* s* se sta#ileasc* la "ama de interior3 la care este arondat importatorul. An acest
sens3 $araniile "amale depuse la "*mile de frontier* sunt transmise ?"irate5 apoi la "*mile de
interior 1n "ederea sta#ilirii definiti"e a cuantumului ta&elor de "am* care pot diferi ca sume
a#solute fa* de $araniile "amale la 1nre$istrarea importului.
P/.0/palele 6#.#/ 20#%/%e !e %axe 5a-ale ;. Ro-E./a sunt4
#unurile do#)ndite prin succesiuni testamentale3 do"edite cu acte oficiale6
a8utoarele i donaiile cu caracter social3 cultural3 umanitar3 sporti"3 didactic3 primite de
diferite instituii3 or$anizaii3 f*r* a fi folosite pentru su#"enionarea campaniilor
electorale sau a altor acti"it*i ce pot constitui amenin*ri la si$urana naional*6
materiale pentru pro#e3 e&perimente3 cercetare3 monstre f*r* "aloare comercial*3
materiale pu#licitare3 de reclam*6
#unuri str*ine care de"in proprietatea statului rom)n sau #unuri de ori$ine rom)n*3 care
se 1ncadreaz* 1n plafoanele de intrare.ieire sta#ilite prin tarifele "amale.
7unt scutite3 de asemenea3 de plata ta&elor "amale unele #unuri ale misiunilor
diplomatice i ale oficiilor consulare3 pe #az* de reciprocitate.
43
Fa0/l/%"4/ ;. -a%e/e !e %axe 5a-ale
Regimul vamal /dra2bac3) const* 1n restituirea total* sau parial* a ta&elor "amale de
import percepute cu ocazia introducerii 1n ar* a unor m*rfuri3 dac* aceastea se ree&port* 1n
aceeai stare sau dup* ce au fost prelucrate.
Potri"it principiului <cumulului paneuropean= de ori$ine a m*rfurilor3 *rile Fniunii
Europene3 *rile mem#re ale -sociaiei Europene a ;i#erului 7chim# ?-E;75 i *rile asociate la
Fniunea European* au con"enit s* unifice re$ulile de ori$ine aplica#ile 1n comerul dintre ele.
Fna dintre aceste re$uli impune ca toate *rile participante s* renune de #un*"oie la aplicarea
#ilateral* a principiului /dra2bac3)
24
, acesta urm)nd s* r*m)n* "ala#il numai 1n relaiile
comerciale cu alte *ri.
An lume e&ist* zone libere3 1n care nu se percep ta&e "amale3 a$enii economici care
acioneaz* 1n aceste zone #eneficiind i de alte facilit*i fiscale sau economice. Anfiinarea
acestor zone li#ere urm*rete promo"area schim#urilor internaionale3 atra$erea de capital str*in3
ocuparea forei de munc*3 precum i sporirea posi#ilit*ilor de folosire a resurselor naturale
naionale. -stfel de zone li#ere se creeaz* 1n porturi3 aeroporturi i 1n anumite localit*i cu
condiii speciale. -ici se desf*oar*3 de o#icei3 acti"it*i de manipulare3 depozitare3 sortare3
am#alare3 prelucrare3 ")nzare.cump*rare3 trans#ordare3 f*r* ca m*rfurilor s* li se efectueze
prelucr*ri suplimentare.
An :om)nia e&ist* zone li#ere la 7ulina3 Constana3 9alai3 -rad etc.3 cu posi#ilitatea ca
num*rul lor s* creasc*3 pe "iitor.
Oi la ni"elul internaional sunt 1ncheiate acorduri pentru zone de comer li#er3 de
e&emplu3 G-@%- ?1ntre 7F-3 Canada i (e&ic53 1ntre *rile din -merica ;atin*3 care au drept
scop facilitarea comerului 1ntre statele mem#re6 1ntruc)t fiecare stat mem#ru are propriul s*u
tarif "amal3 tre#uie respectate anumite re$uli3 respecti"4
. re$ulile pentru definirea produselor care pot circula li#er 1ntre statele mem#re ale acelei
zone ?de o#icei3 re$ula ori$inii56
. respectarea procedurilor "amale con"enite la frontierele 1ntre statele mem#re.
=&=& Mo.opol#/le 3/20ale
7tatul poate institui monopoluri fiscale asupra unor produse sau #unuri fie 1n faza lor de
producie sau de comer cu ridicata3 fie 1n cea de desfacere cu am*nuntul3 situaie 1n care
aceastea se numesc monopoluri fiscale pariale. C)nd monopolurile fiscale se instituie at)t 1n
26
9heor$he3 (atei3 Finane Publice, Editura 7itech3 Craio"a3 200'3 pa$ 103
44
faza de producie3 c)t i 1n cea de ")nzare3 ele poart* numele de monopoluri fiscale depline sau
totale.
Prin -o.opol 3/20al se 1nele$e dreptul e&clusi" al statului de a produce i comercializa3
la un anumit pre3 anumite produse3 f*r* a fi e&pus concurenei.
(onopolurile fiscale se instituie de stat 1n principal din dou* moti"e3 i anume4
.pentru c* 1n aceastp* pla8* de produse ?tutun3 alcool3 #*uturi alcoolice5 se petrec cele mai
importate fenomene de e"aziune i fraud* fiscal*3 iar prin preluarea de c*tre stat a produceri sau
desfaceri acestora se 1nl*tur* 1n mare m*sur* aceste aspecte ne$ati"e6
.pentru c* acti"itatea din acest domeniu este produc*toare de c)ti$uri importante3 1ntruc)t
m*rfurile 1n cauz* se produc sau se desfac i prin intermediul statului3 acesta #eneficiind astfel
de li#ertatea de a fi&a preuri de monopol3 care pot fi peste "aloarea real* a #unurilor respecti"e3
situaie 1n care se realizeaz* resurse financiare pu#lice suplimentare c*tre #u$et.
(onopolurile fiscale de acest $en sunt instituite 1n *ri precum4 talia ?tutun i chi#rituri53
9ermania ?alcool53 7pania ?tutun i petrol5 etc.
An :om)nia3 s.a instituit un monopol fiscal parial 1n anul 20003 prin +rdonana de
Fr$en* nr.01 din 26.10.2000 asupra comercializ*rii alcoolului etilic rafinat i alcoolului tehnic3
ca produse finite rezultate din procesul de rafinare a alcoolului #rut. Prin re$lementarea 1n cauz*
s.a interzis circulaia i comercializarea alcoolului #rut3 a alcoolului etilic rafinat i a alcoolului
tehnic din producia intern*3 1ntre a$enii economici3 indiferent de calitatea acestora3 i aceasta3
1n special3 pentru 1nl*turarea fenomenelor de e"aziune fiscal* care se manifestau 1n acest
domeniu. Cum pro#a#il rezultatele acestor m*suri nu au dat rezultatele scontate3 1n anul 2001 s.a
renunat la acest monopol.
=&?& Taxe $e.eale pe 5E.<"/
-ceste ta&e "izeaz* 5ol#-#l %o%al al 5E.<"/lo, indiferent dac* o#iectul ")nz*rii 1l
reprezint* #unurile de consum sau mi8loacele de producie3 moti" pentru care mai sunt 1nt)lnite
i su# denumirea de /-po</%e pe 0/3a !e a3a0e/&
;a aezarea acestui impozit3 caracteristic este faptul c*3 se pleac* de la de"erul total ?cifra
de afaceri5 al 1ntreprinderilor industriale3 comerciale3 al celor prestatoare de ser"icii etc.
27
1. An practica fiscal* internaional*3 ;. 3#.04/e !e 5e/$a la 0ae 2e ;.0a2ea<" ?unitatea
produc*toare3 comerul cu ridicata sau cu am*nuntul5 se cunosc !o#" 3o-e !e a1e<ae a
/-po</%#l#/ pe 0/3a !e a3a0e/, astfel4
. impozitul cumulativ ,multifazic-*
27
9heor$he (atei3 Finane Publice, Editura 7itech3 Craio"a3 200'3 pa$ 1!7
4'
- impozitul unic ,monofazic-.
An condiiile practic*rii /-po</%#l#/ 0#-#la%/53 m*rfurile sunt impuse la toate "eri$ile
prin care trec din momentul ieirii din procesul de fa#ricaie i p)n* c*nd a8un$ la consumator.
mpozitul se mai numete i <1n cascad*=3 <#ul$*re de z*pad*= sau <1n piramid*= deoarece la
fiecare "eri$* nou* se aaz* asupra preului la care se achiziioneaz* marfa 1n care este inclus i
impozitul pl*tit cu prile8ul fiec*rei tranzacii p)n* 1n momentul respecti".
mpozitul cumulati" prezint* a"anta8ul c* asi$ur* un randament fiscal ridicat chiar 1n
condiiile practic*rii unor cote mici de impozit3 1ns* are i o serie de deza"anta8e4
. prin modul de aezare3 conduce la calcularea de impozit la impozit6
. 1ncarc* preul m*rfurilor6
. d* do"ad* de prea puin* transparen*6
. nu stimuleaz* procesul in"estiional3 produsele destinate in"estiiilor fiind ta&ate ca i
cele destinate consumului.
I-po</%#l #./0 se caracterizeaz* prin aceea c* se 1ncaseaz* o sin$ur* dat*3 indiferent de
num*rul "eri$ilor prin care trece marfa supus* impunerii.
mpozitul se poate 1ncasa4
.fie )n momentul vnzrii mrfii de c*tre produc*tor i atunci se numete %ax" !e po!#04/e,
'fie )n stadiul comerului cu ridicata sau cu amnuntul i se numete %ax" a2#pa 5E.<"// 2a#
/-po</% pe 0/0#la4/e&
%a&a de producie este mai uor de administrat3 deoarece sunt mai puini pl*titori i are
un $rad mai redus de stratificare3 pe c)t* "reme impozitul pe circulaie scap* de su# efectul
du#lei impozit*ri.
-cest impozit s.a practicat 1n (area /ritanie3 2anemarca3 rlanda3 7uedia3 Gor"e$ia3 iar
1n 7tatele Fnite3 Canada3 Japonia i El"eia se practic* i 1n prezent.
2. F. 3#.04/e !e 6a<a !e 0al0#l, impozitul pe cifra de afaceri 1m#rac* dou* forme4
'impozitul pe cifra de afaceri brut
-impozitul pe cifra de afaceri net.
I-po</%#l pe 0/3a !e a3a0e/ 6#%" se sta#ilete prin aplicarea cotei de impozit asupra
)ntregii valori a mrfurilor vndute, care include i impozitul pl*tit la "eri$ile anterioare.
mpozitul pe cifra de afaceri #rut* are ca efect concentrarea produciei deoarece
1ntreprinderile inte$rate3 care ocolesc comerul cu ridicata3 sunt a"anta8ate fa* de cele
neinte$rate care li"reaz* produsele lor 1ntreprinderilor comerciale.
I-po</%#l pe 0/3a !e a3a0e/ .e%" se aplic* numai asupra diferenei dintre preul de
vnzare i preul de cumprare, adic* numai asupra "alorii ad*u$ate de fiecare participant la
46
procesul de producie i circulaiei al m*rfii respecti"e3 moti" pentru care se mai numete i %ax"
pe 5aloaea a!"#$a%"&
CAPITOLUL IV
TA+A PE VALOAREA ADUGAT
T"2"%#/ 1/ apl/0a6/l/%a%e
Taxa pe 5aloaea a!"#$a%" @TVA: este un /-po</% pe 0>el%#/al"3 care a fost creat3 1n
anul 1!'43 1n @rana de c*tre (. ;aure i care3 datorit* a"anta8elor sale3 a fost rapid adoptat de
multe *ri. L*rile Fniunii Europene l.au introdus 1n anul 1!663 iar ast*zi ta&a pe "aloarea
ad*u$at* se aplic* 1n peste 70 de *ri ale lumii.
-cest impozit are o arie lar$* de rasp)ndire pe $lo#. 2e la apariia sa 1n @rana anului
1!'43 tot mai multe state au manifestat interes pentru introducerea lui 1n sistemul fiscal propriu.
%recerea la ta&a pe "aloarea ad*u$at* a f*cut posi#il* e"itarea impozit*rii 1n cascad* a circulaiei
m*rfurilor. Prin impozitarea 1n cascad*3 caracteristica impozitului pe circulaia m*rfurilor3 a"ea
loc o impunere a unei materii impoza#ile care coninea impozitul pe circulaia m*rfurilor datorat
anterior.
%a&a pe "aloarea ad*u$at* este un impozit indirect deoarece se aplic* pe fiecare stadiu al
circuitului economic al produsului final3 asupra "alorii ad*u$ate realizate de produc*tori3 inclusi"
asupra distri#uiei c*tre consumatorul final.
%a&a pe "aloarea ad*u$at* a fost introdus* 1n :om)nia prin +rdonana de 9u"ern
nr.3D1!!23 apro#at* prin le$ea nr. 130 din 1! decem#rie 1!!23 cu data de aplicare 1 ianuarie
1!!3. Flterior3 introducerea ta&ei pe "aloarea ad*u$at* a fost am)nat* pentru 1 iulie 1!!33 pe
parcurs (inisterul @inanelor ela#or)nd norme metodolo$ice cu pri"ire la sfera ei de aplicare3 la
re$ulile de impozitare3 operaiunile impoza#ile3 #aza de calcul3 pl*titorii3 o#li$aiile i drepturile
acestora.
47
Perceperea ta&ei pe "aloarea ad*u$at* s.a f*cut su# forma unor cote procentuale
difereniate 1n funcie de anumite criterii3 1ns* pentru acelai produs se percepe acelai impozit3
indiferent de 1ntinderea circuitului economic pe care acesta 1l parcur$e.
7e o#ser"* c* i la noi 1n ar* se respect* principiul unicit*ii impozitului. Ca urmare3 ta&a
perceput* 1n final este e$al* cu cea rezultat* prin aplicarea cotei de impozitare asupra 1ntre$ii
"alori finale pe care o cap*t* produsul 1n faza transmiterii sale 1n proprietatea consumatorului
final.
7e respect*3 de asemenea3 i fracionalitatea pl*ii impozitului3 ta&a pe "aloarea ad*u$at*
fiind perceput* fracionat la trecerea de la un stadiu la altul3 1n funcie de "aloarea ad*u$at* la
fiecare stadiu al circuitului economic parcurs de produs. Cuantumul ta&ei pe "aloarea ad*u$at*
se sta#ilete 1n ultima faz* prin care produsul circul* de la apariia sa p)n* 1n momentul trecerii
la consumatorii finali. Perceperea ta&ei are loc fra$mentat3 1n fiecare faz* a circuitului economic3
corespunz*tor cu "aloarea care i se adau$* 1n fiecare faz* a circuitului.
Ancep)nd cu data de 1 ianuarie 20073 noiunile de <import= i <e&port= pe relaia cu
statele mem#re ale Fniunii Europene au fost eliminate. Cele dou* noiuni au fost 1nlouite de
<achiziii intracomunitare= i <li"r*ri intracomunitare=. -ceste modific*ri au $enerat
o#li$ati"itatea 1nre$istr*rii companiilor 1n scopuri de %,- 1n mai multe state mem#re FE cu
care desf*oar* relaii comerciale.
;i"r*rile intra.comunitare reprezint* operaiunile de e&port efectuate de firmele din
:om)nia c*tre statele mem#re FE. -ceste li"r*ri "or fi scutite de %,- 1n ara de ori$ine3 dac*
sunt 1ndeplinite anumite condiii4 #unurile au fost transportate dintr.un stat mem#ru 1n alt stat
mem#ru i dac* #eneficiarul a transmis un cod "ala#il de %,-.
-chiziiile intra.comunitare sunt operaiuni de import efectuate de firmele din :om)nia
din state mem#re3 iar locul achiziiilor este statul mem#ru care 1ncheie transportul.
Pentru achiziiile efectuate de companiile 1nre$istrate 1n scopuri de %,- nu se realizeaz*
plata efecti"* a ta&ei3 fiind aplicat* <ta&area in"ers*= 1n ara de destinaie. An cazul achiziiilor 3
tre#uie o#inute codurile de 1nre$istrare ale furnizorilor i "erificat* "ala#ilitatea acestora 1n #aza
de date ,E7 pentru e"itarea pl*ii %,-.
Principalele caracteristici ale ta&ei pe "aloarea ad*u$at* sunt
20
4
. este un impozit indirect pentru c*3 dei se pl*tete de a$enii economici care produc sau desfac
#unuri i ser"icii3 1n final este suportat de cump*r*tori3 de consumatorii i #eneficiarii finali ai
produselor3 lucr*rilor sau ser"iciilor respecti"e6
. este un impozit $eneral3 1ntruc)t 1n principiu se aplic* la toate tranzaciile pri"ind #unurile3
lucr*rile sau ser"iciile6
20
9heor$he (atei3 Finane Publice, =eorie i practic, Editura Fni"ersitaria3 Craio"a3 2004
40
. este un impozit neutru 1n raport cu num*rul stafiilor prin care trece produsul sau ser"iciul i se
aplic* numai asupra "alorii care se adau$* de la un stadiu la altul al circuitului. Este neutru i
pentru c* nu influeneaz* consumatorul 1n a reduce consumul ca pe aceast* #az* apoi s* realizeze
economii i deci posi#ile in"estiii3 sau de a decide asupra consumului prezent f*r* posi#ilit*i
ulterioare de in"estiii. 2eci3 el este neutru fa* de ralaia consum.economii i3 de asemenea3
manifest* neutralitate fa* de ralaia economii.in"estiii6
. fa"orizeaz* e&porturile3 produsele i ser"iciile realizate 1n e&tern fiind3 de o#icei3 scutite de
plata %,-3 cu dreptul de deucere a ta&ei pe "aloarea ad*u$at* pl*tit* 1n amonte3 la materiile
prime i materialele necesare fa#ric*rii acelui produs sau realiz*rii acelui ser"iciu pentru e&port
sau a %,- inclus* 1n produsele cump*rate de c*tre e&portatori pe care apoi le e&port* dup*
prelucrare6
. este un impozit unic cu plata fracionat*3 corespunz*toare "alorii ad*u$ate 1n fiecare stadiu pe
care 1l parcur$e produsul3 lucrarea sau ser"iciul.
. impozitul ?ta&a pe "aloarea ad*u$at*5 permite fiec*rui a$ent economic s* scad* din ta&a pe
"aloarea ad*u$at* colectat* sau pe cea deducti#il*3 aferent* operaiunilor din stadiile anterioare3
care au precedat inter"enia sa asupra produsului3 lucr*rii sau ser"iciului.
. cu toate c* poart* denumirea de <ta&*=3 nu 1ndeplinete cerinele unei ta&e3 ea reprezint* un
veritabil impozit indirect*
. asigur o mai mare reticimitate a veniturilor la buget prin aceea c 1 accelereaz decontrile,
de"enind e&i$i#il* la li"rarea #unului3 sau prestarea ser"iciului3 1nainte de 1ncasarea efecti"* a
acestora3 furnizorulDprestatorul fiind o#li$at s* urm*reasc* mai 1ndeaproape 1ncasarea facturilor6
. are efecte restrictive asupra importurilor prin faptul c* se datoreaz* asupra "alorii produselor
importate ?"alorea 1n "am* P ta&* "am* P accize5 la intrarea acestora 1n ar*.
Lin)nd seama de a"anta8ele pe care le are acest impozit3 el a f*cut o#iectul celei de.a ,.
a 2irecti"e a Consiliului Fniunii Europene ?nr. 77D300DCEE din 17 mai 1!7753 fiind introdus 1n
prezent de toate statele mem#re ale Fniunii Europene.
%a&a pe "aloarea ad*u$at* are 1ns* i unele nea8unsuri3 dintre care cel mai important este
re$resi"itatea ei3 mai ales atunci c)nd se aplic* 1ntr.o cot* unic* sau dou* cote3 cum este i cazul
*rii noastre. An acest conte&t3 toi consumatorii sunt ta&ai aproape uniform3 indiferent de
c)ti$urile sau situaia "eniturilor pe mem#ru de familie.
+ "ariant* mai echita#il* ar fi poate practicarea impozitului 1n cote diferite4 unele mai
mici3 pentru #unurile de lar$ consum3 alte mai ridicate3 pentru cele de lu& i d*un*toare s*n*t*ii
?i$*ri3 alcool etc.5 i o cot* medie3 rezona#il*3 pentru #unurile de folosin* 1ndelun$at*.
2ei %,- este de re$ul* un impozit unic3 ea prezint* i aspecte de cumul3 impozit la
impozit3 1n cazul produselor din import3 spre e&emplu3 i al celor care conin accize. -ceasta
4!
deoarece at)t ta&ele de "am*3 c)t i accizele intr* 1n #aza de impozitare a %,-. 2e asemenea3
neutralitatea ei este contradictorie 1n anumite situaii3 1n sens c*3 m*rind cheltuielile pentru
consum prin pre3 reduce ansa in"estiiilor6 1n acelai timp 1ns*3 a")nd o #az* lar$* de
impozitare duce la creterea "olumului "eniturilor pu#lice3 cu efecte asupra reduceri do#)nzilor
1n economie3 fenomen care influeneaz* apoi poziti" in"estitorii.
+ricum3 introducerea ta&ei pe "aloarea ad*u$at* ca instrument fiscal 1n colectarea
"eniturilor statului a restructurat din temelii 1ntrea$a $am* a impozitelor indirecte3 re"oluion)nd
efecti" 1ntre$ul sistem fiscal din lume.
%a&a pe "aloarea ad*u$at* este deci un impozit indirect3 care se aplci* 1n cote
procentuale3 fie 1n stadiul pe care 1l parcur$e marfa3 lucrarea3 ser"iciul de la produc*tor3
e&ecutant sau prestator la consumator ?asupra "alorii ad*u$ate53 fie asupra 1ntre$ului pre de
")nzare a m*rfii3 determin)ndu.se astfel cuantumul total al ta&ei pe "aloarea ad*u$at*3 din care
se scade apoi ?deduce5 ta&a achitat* de su#iectul economic 1n amonte pentru apro"izion*rile i
ser"iciile de care a a"ut ne"oie 1n "ederea realiz*rii produselor3 lucr*rilor sau ser"iciilor 1n ciclul
s*u6 aceast* pre"edere se aplic* i 1n ara noastr*.
An "ederea reflect*rii c)t mai corecte a di"erselor situaii 1n care se poate $*si ta&a pe
"aloarea ad*u$at*3 1n planul $eneral de conturi s.a pre"*zut contul ??( 7%axa pe 5aloaea
a!"#$a%"83 care se desf*oar* pe conturi de $radul 3 astfel4
.4423 <%,- de plat*= ?P5
.4424 <%,- de recuperat= ?-5
.4426 <%,- deducti#il* ?-5
.4427 <%,- colectat*= ?P5
.4420 <%,- nee&i$i#il*= ?-DP5
%a&a pe "aloarea ad*u$at* calculat* la valoarea facturilor de livrare se numete taxa pe
valoarea adugat colectatQiar cea care se calculeaz* la valoarea facturilor primite de la
furnizori se numete taxa pe valoarea adugat deductibil3 deoarece ea se pl*tete furnizorilor
odat* cu "aloarea facturilor i urmeaz* a fi dedus* din ta&a pe "aloarea ad*u$at* colectat*.
-stfel3 numai diferena 1ntre %,- colectat* i %,- deducti#il* se cu"ine i se "ireaz* la #u$etul
de stat.
Prin "aloarea ad*u$at* se 1nele$e diferena 1ntre ")nz*rile i cump*r*rile aferente
aceluiai stadiu al circuitului economic.
'0
,-;+-:E- -2NF9-%N R ,MGKN: . -P:+,K+GN:
%,- este un impozit indirect ?ta&* pe consum3 ta&* indirect*5 care se sta#ilete asupra
operaiior pri"ind transferul propriet*ii #unurilor i asupra prest*rilor de ser"icii.
@iecare entitate care realizeaz* operaii impoza#ile supuse ta&ei pe "aloarea ad*u$at*
tre#uie s* 1ntocmeasc*4
. +urnalul pentru vnzri, 1n "ederea sta#ilirii 1n fiecare lun* a %,- colectat6
. +urnalul pentru cumprri, necesar determin*rii %,- deducti#il*.
"ceste dou +urnale se )ntocmesc pe baza documentelor +ustificative care atest*
efectuarea celor dou* tipuri de operaii impoza#ile ?")nz*ri.cump*r*ri54
Persoanele impoza#ile sta#ilite 1n :om)nia tre#uie s* in* e"idene corecte i complete
ale tuturor operaiunilor efectuate 1n desf*urarea acti"it*ii lor economice.
Persoanele o#li$ate la plata ta&ei pentru orice operaiune sau care se identific* drept
persoane 1nre$istrate 1n scopuri de %,-3 1n scopul desf*ur*rii oric*rei operaiuni3 tre#uie
s* in* e"idene pentru orice operaiune care intr* su# incidena ta&ei pe "aloarea
ad*u$at*.
Persoanele impoza#ile i persoanele 8uridice neimpoza#ile tre#uie s* in* e"idene
corecte i complete ale tuturor achiziiilor intracomunitare.
Pentru e&ercitarea dreptului de deducere a ta&ei pe "aloarea ad*u$at*3 orice persoan*
impoza#il* tre#uie s* 8ustifice dreptul de deducere3 1n funcie de felul operaiunii3 cu unul din
documentele menionate mai sus
2!
.
An situaia 1n care ta&a pe "aloarea ad*u$at* aferent* #unurilor i ser"iciilor achiziionate
de o persoan* impoza#il* care este dedus* 1ntr.o perioad* fiscal*3 este mai mare dec)t ta&a pe
"aloarea ad*u$at* colectat*3 aferent* operaiunilor ta&a#ile3 rezult* un e&cedent 1n perioada de
raportare3 denumit sum negativ a taxei pe valoarea adugat.
An situaia 1n care ta&a pe "aloarea ad*u$at* aferent* operaiunilor ta&a#ile3 e&i$i#il* 1ntr.
o perioad* fiscal*3 denumit* ta&* colectat*3 este mai mare dec)t ta&a pe "aloarea ad*u$at*
aferent* #unurilor i ser"iciilor achiziionate3 dedus* 1n aceea perioad* fiscal*3 rezult* o diferen*
denumit* tax pe valoare adugat de plat pentru perioada fiscal de raportare.
Perioada fiscal* pentru ta&a pe "aloarea ad*u$at* este luna calendaristic*.
Prin dero$are3 perioada fiscal* este trimestru calendaristic pentru persoana impoza#il*
care 1n cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifr* de afaceri din operaiuni ta&a#ile
iDsau scutite cu drept de deducere care nu a dep*it plafonul de 100.000 de euro al c*rui
echi"alent 1n lei se determin* pe #aza cursului de schim# comunicat de /anca Gaional* a
:om)niei "ala#il pentru 31 decem#rie al anului precedent sau cursului comunicat de /anca
Gaional* a :om)niei3 "ala#il pentru data solicit*rii 1nre$istr*rii prin opiune.
2!
Prof. oan (oroan3 .ontabilitatea financiar a firmei, Editura E,C+G% C+G7F;%G93 7ucea"a3 2000
'1
+r$anele fiscale competente pot apro#a3 la solicitarea 8ustificat* a persoanei impoza#ile3
o alt* perioad* fiscal*3 respecti"4
a5 semestrul calendaristic3 dac* persoana impoza#il* efectueaz* operaiuni impoza#ile numai pe
ma&imum trei luni calendaristice dintr.un semestru6
#5 anul calendaristic3 dac* persoana impoza#il* efectueaz* operaiuni impoza#ile numai pe
ma&imum ase luni calendaristice dintr.o perioad* de un an calendaristic
30
.
Cota standard a ta&ei pe "aloarea ad*u$at* este de 1!E i se aplic* asupra #azei de
impozitare pentru orice operaiune impoza#il* care nu este scutit* de ta&a pe "aloarea ad*u$at*
sau care nu este supus* cotei reduse a ta&ei pe "aloarea ad*u$at*.
Cota redus* a ta&ei pe "aloarea ad*u$at* este de !E i se aplic* asupra #azei de
impozitare3 pentru urm*toarele prest*ri de ser"icii iDsau li"r*ri de #unuri4
a5 ser"iciile const)nd 1n permiterea accesului la castele3 muzee3 etc.
#5 li"rarea de manuale colare3 c*ri3 ziare i re"iste3 cu e&cepia celor destinate e&clusi" sau 1n
principal pu#licit*ii6
c5 li"rarea de proteze i accesorii ale acestora3 cu e&cepia protezelor dentare6
d5 li"rarea de produse ortopedice6
e5 li"rarea de medicamente de uz uman i "eterinar6
f5 cazarea 1n cadrul sectorului hotelier sau a sectoarelor cu funcie similar*3 inclusi" 1nchirierea
terenurilor amena8ate pentru campin$.
Cota aplica#il* pentru un import de #unuri este cea aplica#il* 1n interiorul *rii pentru
li"rarea aceluiai #un.
Cota aplica#il* pentru achiziii intracomunitare de #unuri este cota aplicat* pe teritoriul
:om)niei pentru li"rarea aceluiai #un i care este 1n "i$oare la data la care inter"ine
e&i$i#ilitatea ta&ei.
7e aplic* procedeul sutei m*rite pentru determinarea sumei ta&ei pe "aloarea ad*u$at*3
respecti" 1! > 100 D 11! 1n cazul cotei standard i ! > 100 D 10! 1n cazul cotei reduse3 atunci
c)nd preul de ")nzare include i ta&a pe "aloarea ad*u$at*. 2e re$ul* preul include ta&a pe
"aloarea ad*u$at* la li"rarea de #unuri iDsau prestarea de ser"icii direct c*tre populaie 1n
situaia 1n care nu este necesar* emiterea unei facturi fiscale3 precum i 1n orice situaie 1n care
prin natura operaiunii sau conform pre"ederilor contractuale preul include i ta&a pe "aloarea
ad*u$at*.
-a cum am ar*tat3 pentru evidenierea distinct a taei pe valoarea adugat se
utilizeaz urmtoarele conturi sintetice de gradul 441
30
Prof. oan (oroan3 .ontabilitatea financiar a firmei, Editura E,C+G% C+G7F;%G93 7ucea"a3 2000
'2
Contul ??(G 7TVA !e!#0%/6/l"8 este utilizat pentru e"idenierea ta&ei pe "aloarea
ad*u$at* 1nscris* 1n facturile emise de furnizori pentru #unurile3 ser"iciile i lucr*rile
achiziionate sau aferente mi8loacelor fi&e realizate 1n re$ie proprie3 deducti#ile din punct de
"edere fiscal. Este un cont de acti".
2e#itul acestui cont reflect* ta&a pe "aloarea ad*u$at* aferent* intr*riilor de #unuri i
ser"icii.
Creditul acestui cont reflect* ta&a pe "aloarea ad*u$at* colectat*.
;a sf)ritul lunii nu prezint* sold.
Contul ??(H 7TVA 0ole0%a%"8 ine e"idena sumelor datorate de unitatea patrimonial*
#u$etului statului3 reprezent)nd ta&a pe "aloarea ad*u$at* aferent* ")nz*rilor de m*rfuri i
#unuri3 prest*rilor de ser"icii sau e&ecut*rilor de lucr*ri. Este un cont de pasi".
Creditul contului reflect* ta&a pe "aloarea ad*u$at* aferent* ")nz*rilor de #unuri i
ser"icii.
2e#itul contului reflect* ta&a pe "aloarea ad*u$at* deducti#il*.
;a sf)ritul lunii nu prezint* sold.
Contul ??(= 7TVA !e pla%"8 ine e"idena ta&ei pe "aloarea ad*u$at* de pl*tit #u$etului
statului. Este un cont de pasi".
Creditul acestui cont reflect* diferenele rezultate la finele perioadei 1ntre ta&a pe
"aloarea ad*u$at* colectat* i ta&a pe "aloarea ad*u$at* deducti#il* ?%,- colectat* S %,-
deducti#il*5.
2e#itul acestui cont reflect* ta&a pe "aloarea ad*u$at* pl*tit* la #u$etul de stat.
7oldul creditor al contului reprezint* datoria de plat* a ta&ei pe "aloarea ad*u$at* la
#u$etul statului.
Contul ??(? 7TVA !e e0#pea%8 ine e"idena ta&ei pe "aloarea ad*u$at* de recuperat
de la #u$etul statului. Este un cont de acti".
2e#itul acestui cont reflect* diferenele rezultate la finele perioadei 1ntre ta&a pe "aloarea
ad*u$at* deducti#il* i ta&a pe "aloarea ad*u$at* colectat* ?%,- deducti#il* S %,- colectat*5.
Creditul acestui cont reflect* ta&a pe "aloarea ad*u$at* 1ncasat* de la #u$etul statului sau
ta&a pe "aloarea ad*u$at* de recuperat 1n perioadele urm*toare.
7oldul de#itor al contului reprezint* ta&a pe "aloarea ad*u$at* de recuperat de la #u$etul
statului.
Contul ??(I 7TVA .eex/$/6/l"8 ine e"idena ta&ei pe "aloarea ad*u$at* nee&i$i#il*
rezultat* din ")nz*rile i cump*r*rile de #unuri3 ser"icii3 lucr*ri efectuate cu plata 1n rate3 precum
i cea inclus* in preul de ")nzare cu am*nuntul la unit*iile comerciale ce in e"idena la acest
pre. Este un cont #ifuncional.
'3
2e#itul acestui cont reflect* ta&a pe "aloarea ad*u$at* nee&i$i#il* aferent* cump*r*rilor
de #unuri i ser"icii cu plata 1n rate ?4420 R 4013 4045.
Creditul acestui cont reflect* ta&a pe "aloarea ad*u$at* aferent* ")nz*rilor de #unuri i
ser"icii cu plata 1n rate ?4111 R 44205.
7oldul contului reprezint* ta&a pe "aloarea ad*u$at* nee&i$i#il*.
@uncionalitatea lor este unic*3 dar folosirea depinde de ipostaza 1n care se afl* a$entul
economic4 cump*r*tor3 ")nz*tor3 scutit de plat*3 #un de plat*3 am)nat la plat*3 etc.. An timpul
lunii3 1n conta#ilitate se 1nre$istreaz* ta&a pe "aloarea ad*u$at* deducti#il*3 colectat* i e"entual
nee&i$i#il*.
?&9& O6/e0%#l 1/ -o!al/%a%ea !e pe0epee a TVA'#l#/
Perceperea %,- pentru #unurile care circul* sau pentru ser"iciile prestate are 1n "edere
teritorialitatea ?locul unde se impun5. 2e re$ul*3 1n ara noastr* se impun cu %,- #unurile i
ser"iciile care se comercializeaz*3 sunt prestate 1n :om)nia3 indiferent de faptul c* pro"in de la
produc*torii interni sua e&terni.
An cazul #unurilor de import3 aceastea sunt impozitate la intrarea 1n ar* ?la 1nre$istrarea
declaraiei "amale5.
;a fel ca i #unurile3 prest*rile de ser"icii sunt impozitate atunci c)nd sunt utilizate 1n
:om)nia3 indiferent de locul unde este situat sediul sau domiciliul prestatorului.
2e re$ul*3 sunt cuprinse 1n o#iectul %,- operaiunile cu plat* efectuate 1n mod
independent de c*tre persoanele 8uridice i fizice. An aceast* cate$orie 1ntr* li"r*rile de #unuri
mo#ile i imo#ile 1ntre a$enii economici3 1ntre a$enii economici i instituiile pu#lice sau 1ntre
a$enii economici i persoanele fizice.
Lin)nd seama de natura i pro"iniena #unurilor3 operaiunile supuse ta&ei pe "aloarea
ad*u$at* se impart potri"it le$ii 1n
31
4
;i"r*ri de #unuri mo#ile6
%ransferul propriet*ii #unurilor imo#iliare 1ntre a$enii economici3 precum i 1ntre
acetia i instituii sau persoane fizice6
Prest*ri ser"icii6
31
;e$ea @inanelor Pu#lice nr. '00D20023 (onitorul +ficial al :om)niei nr '!7D13.00.2002
'4
mportul de #unuri i ser"icii.
L/5"/le !e 6#.#/ -o6/le cuprind toate operaiunile prin care se realizeaz* transferul
de proprietate asupra #unurilor mo#ile3 indiferent de modul de realizare a acestui transfer
?")nzare3 schim#5. Este important de precizat faptul c* li"r*rile de #unuri 1n ar* sunt supuse
%,- 1n m*sura 1n care nu sunt e&ceptate de le$e.
Cazuri speciale de transfer de proprietate ce 1ntr* 1n sfera de aplicare a ta&ei pe "aloarea
ad*u$at* potri"it le$ii sunt4
1. 20>/-6#/ !e 6#.#/
2. pel#aea !e 0"%e #. a$e.% e0o.o-/0 a #.o 6#.#/ 0#-p"a%e 2a# 3a6/0a%e !e
a0e2%a ;. 5e!eea 3olo2/// lo 2#6 o/0e 3o-", ;. 20op pe2o.al 2a# pe.%# a 3/ p#2e
la !/2po</4/a al%o pe2oa.e 3/</0e 2a# A#/!/0e ;. -o! $a%#/%, 0# #.ele ex0ep4//
pe5"<#%e !e le$e
B#.#/le ex0ep%a%e !e le$e !e la /-po</%aea 0# TVA:
")nzarea de locuine3 proprietate personal*
")nzarea autoturismului3 proprietate personal*
")nzarea produselor a$ricole de c*tre produc*tori3 persoanelor fizice
")nzarea de #unuri personale.
An ceea ce pri"ete fa#ricarea unor #unuri care "or fi folosite de c*tre a$entii economici
f*r* plata sau cedarea lor cu titlu $ratuit altor persoane3 se calculeaz* i se percepe %,-.
2e asemenea sunt scutite de plata %,- #unurile folosite pentru protocol3 reclam*3
pu#licitate. An aceste cazuri tre#uie respectate o serie de #areme prezentate 1n le$islaia fiscal*.
Ta.23e#l pop/e%"4// 6#.#/lo /-o6/l/ae. ntr* 1n sfera de aplicare a %,-3 numai
1n m*sura 1n care operaiile au a"ut loc 1ntre a$enii economici sau 1ntre acetia i instituiile
pu#lice sau persoanele fizice3 indiferent dac* sau realizat su# form* de ")nzare3 schim# sau
inchiriere.
An cate$oria #unurilor imo#iliare3 1n sensul ta&ei pe "aloarea ad*u$at* se cuprind4
toate construciile imo#iliare prin natura lor3 cum sunt3 locuinele3 "ilele3 construciile
industriale3 comerciale3 a$ricole
terenuri pentru construcii i cele situate 1n intra"ilan3 inclusi" cele aferente localit*ilor
ur#ane sau rurale pe care sunt amplasate construciile
#unurile de natur* imo#iliar* care nu pot fi detaate f*r* a fi deteriorate sau f*r* a antrena
deteriorarea imo#ilelor3 ca de e&emplu4 conducte3 #utoaie mari introduse 1n crame3cazane
montate 1n su#soluri tehnice.
''
@iecare operaie de transfer a dreptului de proprietate asupra unui #un mo#il sau imo#il
se impoziteaz* distinct3 chiar i atunci c)nd transferul se face prin intermediul mai multor
tranzacii.
An aceast* cate$orie de 6#.#/ 2#p#2e TVA se 1ncadreaz* toate construciile imo#iliare3
indiferent de natura lor4
locuine3 "ile3 construciile industriale3 comerciale3 a$ricole3 alte tipuri de amena8*ri
?instalaii3 conducte53 terenuri de construcii
pe2%"/le !e 2e5/0// sunt impozitate cu t"a in)nd cont de principiul teritorialit*ii3 fiind
impozitate toate ser"iciile prestate 1n :om)nia.
/-po%#l !e 6#.#/ 1/ 2e0/5//& An sfera %,- intr* #unurile introduse 1n mod direct sau
prin intermediar 1n ar*
?&(& Pl"%/%o// !e TVA
An cate$oria pl*titorilor de %,- 1ntr*4
re$iile autonome ?societ*iile naionale53 asociaiile i or$anizaiile cu scop lucrati"
li#er profesioniti autorizai
persoanele fizice i asociaiile familiale autorizate
unit*iile teritoriale ale administraiilor naionale a rezer"elor materiale
a$enii economici i alte persoane 8uridice.
2e asemenea3 pl*tesc %,- persoanele 8uridice3 precum i persoanele fizice indiferent
dac* sunt sau nu a$eni economici.
Exo.e"/ 1/ 20#%// !e la pla%a TVA
7e e&onereaz* de la plata %,- li"r*rile de #unuri i prest*rile de ser"icii atunci c)nd sunt
efectuate de anumite or$anizaii sau unit*i pre"*zute de le$e.
7e 1ncadreaz* 1n situaia pre"*zut* de le$e operaiunile efectuate de unit*iile autorizate
s* desf*oare acti"it*i sanitare i de asisten* social* ?spitale3 sanatorii3 ca#inete medicale3
c*mine de #*tr)ni3 case de copii3 unit*ile de sal"are3 am#ulan*3 7(F:25.
7unt scutite de plata %,- i unit*ile sanitare din staiunile #alneaoclimaterice. 2e
asemenea3 sunt scutite de plata %,- unit*ile din sistemul naional de 1n"**m)nt3 cultur* i
sport3 pentru acti"it*ile specifice prestate.
'6
%ot 1n cate$oria scutirilor 1ntr* i $r*diniile de copii3 ta#erele colare3 unit*ile de
1n"**m)nt cu scop special.
Ex/2%" a.#-/%e a0%/5/%"4/ ;. ;.5"4"-E.% 0ae .# 6e.e3/0/a<" !e 20#%//:
instituiile care conduc la 1n"*area lim#ilor str*ine
cursuri de conducere auto
pilotare de na"e i aerona"e
pre$*tirea $hizilor turistici.
S#.% 20#%/%e !e pla%a TVA:
unit*ile de cercetare.dez"oltare
societ*ile de in"estiii financiare
societ*ile de asi$urare i reasi$urare
compania naional* ;oteria :om)n*
lucr*rile de construcii
lucr*rile de amena8are3 reparaii i 1ntreinere3 e&ecutate pentru monumente
1ncas*rile ca ta&* de "izitare pentru muzee i e&poziii
transportul localnicilor 1n 2elta 2un*rii i pe rutele +ro"a.(oldo"a Gou*3 /r*ila.
T)ro"a.
?&=& O6l/$a4/a 1/ ex/$/6/l/%a%ea TVA
+#li$aia de plat* a %,- apare de re$ul* 1n momentul 1n care au loc operaiunile de
transfer de proprietate al #unurilor3 fie ele mo#ile sua imo#ile. 7e desprind o serie de ex0ep4// 1/
!eo$"/
=(
4 importuri i ser"icii3 ")nzarea prin consi$naie i intermediari3 li"rarea parial* i
e&ecutarea incomplet* a ser"iciilor.
O6l/$a4/a !e pla%" a TVA apae4
pentru operaiunile de import3 o#li$aia de plat* a %,- ia natere 1n momentul 1n care are
loc plata ta&ei "amale de import i a accizelor dup* caz
1n cazul ")nz*rilor prin consi$naie3 momentul pl*ii %,- are loc 1n momentul ")nz*rii
#unului
32
,*c*rel3 ulian i cola#oratorii3 Finane Publice, Editura 2idactic* i Peda$ocic*3 :.-.3 /ucureti3 2003
'7
atunci c)nd are loc li"rarea parial* a #unurilor sau a e&ecut*rii incomplete a ser"iciului3
o#li$aia de plat* apare doar pentru "aloarea #unurilor li"rate p)n* 1n acel moment sau a
ser"iciului prestat.
.3.1. 0aza de impozitare
Este format* din preurile de ")nzare ale #unurilor3 tarifele prestaiilor3 comisioanelor6
pentru #unurile din import #aza de impozitare se formeaz* din "aloarea 1n "am* P ta&e "amale P
comision "amal P acciza. An cazul 1n care la unele #unuri nu sunt sta#ilite preuri ?#unuri
acordate cu titlu $ratuit53 operaiunea este asimilat* ")nz*rii.
Cota de impunere se aplic* la aceast* #az* de impozitare 1n momentul emiterii facturii
fiscale. %,- se calculeaz* numai cu aceast* ocazie i se 1nscrie 1n factur*.
.3.2. Cotele de impunere
Cota spandard a ta&ei pe "aloarea ad*u$at* este de 1!E i se aplic* asupra #azei de
impozitare pentru orice operaiune impoza#il* care nu este scutit* de ta&a pe "aloarea ad*u$at*
sau care nu este supus* cotei reduse a ta&ei pe "aloarea ad*u$at*.
Cota redus* a ta&ei pe "aloarea ad*u$at* este de !E i se aplic* asupra #azei de
impozitare3 pentru urm*toarele prest*ri de ser"icii iDsau li"r*ri de #unuri4
dreptul de intrare la castele3 muzee3 case memoriale3 monumente istorice3 monumente de
arhitectur* i arheolo$ice3 $r*dini zoolo$ice i #otanice3 t)r$uri3 e&poziii
li"rarea de manuale colare3 c*ri3 ziare i re"iste3 cu e&cepia celor destinate e&clusi"
pu#licit*ii
li"r*rile de proteze de orice fel i accesorile acestora3 cu e&ceptia protezelor dentare
li"r*rile de produse ortopedice
medicamente de uz uman i "eterinar
cazarea 1n cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcie similar*3 inclusi"
1nchirierea terenurilor amena8ate pentru campin$.
Cota de ta&* pe "aloarea ad*u$at* aplica#il* este cea 1n "i$oare la data la care inter"ine
faptul $enerator al ta&ei pe "aloarea ad*u$at* cu e&cepia operaiunilor pentru care se aplic* cota
1n "i$oare la data e&i$i#ilit*ii ta&ei.
'0
An cazul schim#*rilor de cote3 se "a proceda la re$ularizare pentru a se aplica cotele 1n
"i$oare la data li"r*rii de #unuri sau prest*ri de ser"icii3 cu e&ceptia operaiunilor pre"*zute 1n
le$e3 pentru care re$ularizarea se efectueaz* aplic)nd cota 1n "i$oare la data e&i$i#ilit*ii ta&ei.
Cota aplica#il* pentru un import de #unuri este cea aplicat* 1n interiorul *rii pentru
li"rarea aceluiai #un.
An noua le$e a %,- nu mai este definit* cota zero3 ci 20#%/ea 0# !ep% !e !e!#0ee&
Cota recalculat* ? insemn)nd 1!D11!R1'36E5 ne arat* c)t la sut* din pre este %,-.
Preurile cu am*nuntul includ %,-. An cazul preurilor cu am*nuntul3 aceastea sunt
dinainte sta#ilite i preurile lor sunt afiate. An momentul "1nz*rii se impune s* se delimite*e
%,- din pre.
Cota recalculat* poate fi folosit* ori de c)te ori preurile se anun* c* au ni"elul3 inclusi"
%,-3 pentru a cunoate m*rimea real* a preului i respecti" %,-.
.3.3. 5odul de calcul al obligaiei de plat
-plicarea cotei la "aloarea ad*u$at* este o metod* care nu se folosete3 ea comport*
sta#ilirea precis* a "alorii ad*u$ate pentru perioada de e&i$i#ilitate i poate fi suscepti#il* de
e"aziune fiscal*.
-plicarea cotei la preul de ")nzare din fiecare stadiu i apoi deducerea din rezultatul
o#inut a impozitului calculat 1n mod similar 1n stadiul anterior.
P/.0/p/#l !e!#0%/6/l/%"4// st* la #aza calcului %,- de plat* ?ca o#li$aie lunar* a
fiec*rui pl*titor de %,-5. -$entul economic pl*titor de %,- colecteaz* impozitul la ")nzare
denumit TVA COLECTAT i la sf)ritul lunii se deduce din acesta %,-.ul calculat la
facturile primite ?TVA DEDUCTIBIL:& An #aza deducti#ilit*ii se sta#ilete i dreptul la
ram#ursare.
%,- de plat* R %,- colectat* . %,- deducti#il*
An $eneral3 %,- colectat* tre#uie s* fie mai mare dec)t %,- deducti#il*. -stfel3
diferena fiind poziti"* reprezint** realmente %,- de plat*. Pot fi i acti"it*i 1n care %,-
colectat* s* fie mai mic* dec)t %,- deducti#il* ?drept la ram#ursare5.
An cazul operaiunilor de e&port dreptul la ram#ursare se e&ercit* lunar i 1n totalitate3 pe
#aza documentelor care atest* efectuarea operaiunilor de e&port.
An cazul 1n care 1ntreprinderile au operaiuni la intern i operaiuni la e&port3 dreptul de
ram#ursare pentru operaiunile la e&port se e&ercit* prin ram#ursarea prin compensare de plat* la
operaiunile de intern. :estul3 dac* compensarea nu este inte$ral*3 atunci 1ntreprinderea "a primi
diferena de la or$anul fiscal competent.
'!
Pentru li"r*ri interne3 1n cazul 1n care firmele nu au o#li$aii de plat*3 ci drept la
ram#ursare3 compensarea se face de la o lun* la alta 1ntre dreptul de ram#ursare i o#li$aia de
plat*. :ecuperarea propriu.zis* se face trimestrial.
Fn alt aspect se refer* la situaia 1n care firmele pl*titoare de %,- efectueaz* ata)t
operaiuni impoza#ile3 c)t i operaiuni scutite f*r* dreptul de deducere. An acest caz3 nu toat*
%,- deducti#il* se "a sc*dea din %,- colectat*3 ci "a tre#ui s* se recalculeze %,- de dedus cu
a8utorul poa%e/&
Poa%a e&prim* proporia operaiunilor impoza#ile care presupun dreptul la deducere3 1n
totalul operaiunilor 1ntreprinderii. Cu a8utorul proratei se sta#ilete c)t din %,- deducti#il*
poate s* se deduc* realmente din %,- colectat*. 2iferena dintre %,- deducti#il* i %,- de
dedus reprezint* %,- care trece pe costuri.
%,- de dedus R %,- colectat* > Prorata E
%,- pe costuri R %,- deducti#il* H %,- de dedus
%,- de plat* R %,- colectat* H %,- de dedus
Ex/$/6/l/%a%ea TVA este lunar*3 p)n* la 2' ale lunii urm*toare celei e&pirate. @irma
1ntocmete un decont lunar 1n care se efectueaz* calcule pe #aza formulelor. 2e asemenea3
1ntreprinderea 1ntocmete o declaraie de impunere pentru toate impozitele datorate.
?&?& O6l/$a4//le p/5/.! ;.e$/2%aea la o$a.ele 3/20ale
Persoanle fizice i 8uridice ce realizeaz* li"r*ri de #unuri sau prest*ri de ser"icii ce se
1ncadreaz* 1n sfera de aplicare a %,- sunt o#li$ate s* depun* la or$anul fiscal o declaraie de
1nre$istrare ca pl*titor de %,-.
2eclaraia de 1nre$istrare se face prin completarea formularului ane&* la Tot*r)rea
9u"ernului nr.34!D1!!2 care se depune la or$anul fiscal de pe raza c*ruia 1i desf*oar*
acti"itatea astfel4
1n termeni de 1' zile de la data eli#er*rii autorizaiei de funcionare3 a$enilor economici
care au 1nre$istrat o cifr* de afaceri anual* de peste 1000 lei li se comunic* un cod fiscal
?cu : 1n fa*5 i este luat 1n e"iden* ca pl*titor de %,-6
p)n* la finele lunii urm*toare celei care a realizat dep*irea plafonului de 1000lei "enit
total anual.
60
-$enii economici care au declarat o cifr* de afaceri su# 1000 lei "or r*m)ne 1n atenia
or$anelor fiscale astfel 1nc)t3 atunci c)nd au dep*it plafonul s* fie 1nre$istrai ca pl*titori de
%,-.
An cazul de 1ncetare a acti"it*ii3 a$enii economici sunt o#li$ai s* solicite3 1n termen de
1' zile de la data actului le$al 1n care se consemneaz* situaia respecti"*3 scoaterea din e"iden*
ca pl*titor de %,-.
?&B& TVA !a%oa% 6#$e%#l#/ !e 2%a%
%ermenele de plat* a %,- datorat* #u$etului stat sunt difereniate 1n funcie de natura
operaiilor impoza#ile realizate3 astfel4
p)n* la 2' a lunii urm*toare se achit* %,- datorat* pe luna precedent*6
concomitent cu plata ta&elor "amale pentru #unurile din import3 indiferent de calitatea
importatorului6
o dat* cu 1ndeplinirea formalit*ilor de "*muire pentru #unurile din import3 care sunt
e&ceptate sau scutite de ta&e "amale3 dar care sunt supuse %,-6
concomitent cu plata furnizorilor sau prestatorilor e&terni pentru #unurile i ser"iciile din
import6
concomitent cu cererea 1naintat* or$anului fiscal pentru scoaterea din e"iden* ca pl*titor
de %,- ad*u$at* 1n caz de 1ncetare a acti"it*ii.
Plata se poate face 1n numerar3 c)nd 1ncasarea se face prin a$eni fiscali sau "amali6
direct la casieria treoreriei sau or$anului "amal6 prin cec cu limit* de sum* care se prezint*
or$anului fiscal la care s.a 1nre$istrat ca pl*titor6 prin dispoziie de plat* depus* la #anca unde
a$entul economic are cont deschis.
+r$anele fiscale sunt cele care controleaz* modul cum se respect* pre"ederile normelor
le$ale3 de a calcula ma8or*ri de 1nt)rziere pentru pl*i restante i de a aplica amenzi pentru
a#aterile constatate care constituie contra"enie.
-$enii economici care realizeaz* operaiuni impoza#ile au o#li$aia asi$ur*rii necesare
pentru emiterea documentelor3 prelucrarea informaiilor i conducerea e"idenelor pre"*zute de
re$lement*rile 1n domeniul %,-3 iar cei care au ca o#iect de acti"itate comerul cu am*nuntul3
acti"it*i hoteliere3 prest*ri ser"icii c*tre populaie au o#li$aia instal*rii aparatelor de marcat
care s* corespund* cerinelor pri"ind aplicarea ta&ei pe "aloarea ad*u$at*.
A-o./<aea TVA ;. U./#.ea E#opea."
61
Pe linia armoniz*rii %,- un loc important 1l ocup* cea de a ,.a 2irecti"* a Consiliului
FE nr. 77D300DCEE din 17 mai 1!77.
Printre o#iecti"ele 2irecti"ei a ,.a Consiliului FE fi$ureaz*
33
4 sfera de aplicare a %,-6
operaiunile supuse impozit*rii6 coninutul #azei de impunere6 re$imul cotelor de impunere6
persoanele impoza#ile6 locul impozit*rii6 re$imul deducerilor6 operaiunile scutite de ta&*.
Cea mai mare parte a o#iecti"elor menionate mai 1nainte au fost realizate3 dar se mai
menin 1nc* diferene importante 1n ceea ce pri"ete ni"elul i num*rul cotelor de impozitare. An
ceea ce pri"ete num*rul cotelor de %,-3 acesta difer*3 deoarece utilizarea mai multor cote cu
ni"eluri diferite permite realizareaunor o#iecti"e de ordin social prin impozitarea 1n #aza cotelor
reduse sau foarte reduse a produselor i ser"iciilor de strict* necesitate ca3 de
e&emplu4medicamente3 alimente3 ap* pota#il*3 transport 1n comun. 2rept urmare 1n apte state
mem#re se folosesc trei cote de %,-3 in alte 1! state se folosesc dou* cote de %,-3 2anemarca
fiind sin$urul stat care mem#ru care utilizeaz* o cot* unic*.
%recerea la un sistem tranzitoriu de %,- a a"ut loc odat* cu formarea pieei unice ?de la
01.01.1!!35 c)nd s.a desfinat controlul la circulaia m*rfurilor i ser"iciilor 1ntre statele mem#re
ale FE. @ormarea pieei unice 1nseamn* ca pentru un produs sau ser"iciu care circul* 1ntre dou*
state mem#re ar tre#ui s* se aplice un re$im fiscal identic cu cel aplicat produselor sau ser"iciilor
autohtone. -cest lucru preuspune3 1n primul r)nd3 ca statele mem#re s* renune la principiul
destinaiei 1n fa"oarea principiului ori$inii3 adic* %,- s* fie 1ncasat* i f*cut* "enit la #u$et pe
teritoriul statului unde se produc m*rfurile i nu pe teritoriul statului unde are loc consumul.
An le$*tur* cu simplificarea le$islaiilor naionale pri"ind sistemul %,- este de precizat
c*3 1n unele *ri3 ea se afl* 1nc* 1n curs de realizare. 7unt a"ute 1n "edere o#iecti"e3 precum4
realizarea restituirii %,- pentru cheltuielile f*cute de o companie 1n alte state mem#re 1n #aza
unei sin$ure declaraii de %,- 1ntocmit* 1n statul mem#ru unde 1i are sediul3 renun)ndu.se la
sistemul depunerii de c)te o declaraie 1n fiecare stat 1n care s.au efectuat cheltuieli6 comerul
electronic este considerat ca un ser"iciu i ca atare %,- se aplic* acolo unde consumul are loc6
aplicarea %,- i la ser"iciile pu#lice potale pentru resta#ilirea neutralit*ii %,- 1n raport cu
ser"iciile potale pri"ate care sunt impozitate.
33
%heodor 7tolo8an3 :aluca %atarcan3 +p. cit. p. 200
62
/678'7 8E C.9
:.
/.C. (6.';.) /.<.:.
63
/.C. (6.';.) /...
=oiuni introductive
7ocietatea comercial* 7.C. <%-9-= 7.-. a fost infinat* 1n anul 1!!! i funcioneaz* de
atunci pe piaa din 7ucea"a f*r* 1ntrerupere. Oeful acestei unit*i3 1n persoana domnului (ihai
7*u3 a luat decizia de 1nfinare a firmei 1mpreun* cu asociatul s*u3 domnul 9eor$e -nheliuc3 care
ocup* la ora actual* funcia de 2irector E&ecutie. Cei doi au dorit s* introduc* pe piaa local*
produse de calitate la preuri mici3 care s* satisfac* ne"oile clienilor.
7ocietatea comercial* are sediul 1n 7ucea"a3 str. Fni"ersit*ii nr.3 i are ca acti"itate
principal* cod CAEN B9*) D Co-e4#l 1/ po!#0eea !e 0o.3e04//& Capitalul social su#scris i
"*rsat de 130.200 lei. 7ocietatea este 1nre$istrat* ca pl*titoare de impozit pe profit i a realizat 1n
anul 2007 o C/3" !e A3a0e/ de (9&9IH&**I lei3 1nre$istr)nd la sf)ritul anului 2007 un profit
#rut de 1.171.102 lei pl*tind un impozit pe profit de 130.164 lei.
7ocietatea este 1nre$istrat* ca pl*titoare de %,- i a 1nre$istrat 1n anul 2007 un %,-
colectat* de 4!1.3!6 lei i un %,- deducti#il* de 3'6.606 rezult)nd un %,- de plat* 1n sum* de
'2300 lei.
64
7ocietatea are 216 an$a8ai cu contract de munc* pe perioad* nedeterminat* i 1n anul
2007 a realizat un fond de salarii de '0!.12! lei3 cu cheltuieli cu asi$ur*rile i cu protecia
social* de 26.37' lei.
E"idena conta#il* este inut* cu contract de prest*ri ser"icii cu persoane 8uridice
autorizate mem#re CECC-: H 7.C. <C+G%E> C+G7F;%G9= 7.:.;. H cu autorizaia nr.
003736 1n conformitate cu pre"ederile le$ii 02D1!!1 i a re$ulamentului de aplicare a acestei le$i
1n conformitate cu +rdonana 24D20013 respectindu.se principiile conta#ile.
Cu o politica orientata3 1n primul rand3 spre satisfacerea clientilor3 TAIGA S&A& ofer*
partenerilor s*i at)t $arania produselor li"rate c)t i produse de o calitate superioar* la preuri
su# ni"elul pieii.
Calitatea lucr*rilor efectuate se o$lindete cel mai #ine 1n creterea permanent* a
num*rului de clieni. An consecinta3 TAIGA S&A& se dez"olt*3 iar acest lucru a determinat
1nceperea construciei unui nou sediu3 1n comuna (iho"eni3 sediu prin care se 1ncearc*
apropierea de clienii din aceast* zon*.
@irma ii desf*oar* acti"itatea 1n domeniul produciei de articole de 1m#rac*minte pentru
#ar#ai3 femei3 copii. @irma produce toat* $ama de produse de la cele casual p)n* la inutele
ele$ante $en costume sau rochii de sear*. Fn lucru foarte important este c* societatea comercial*
are contracte 1ncheiate cu furnizori i clieni e&terni cea ce 1nseamn* dou* atuuri principale4
1. a")nd o pia* de desfacere 1n *rile din +ccident3 firma nu se confrunt* cu o concuren*
prea mare3 deoarece produsele au un pre mic i o calitate mare
2. deoarece are contracte 1ncheiate cu furnizori din ar* i mai ales de peste hotare3 firma
poate produce 1n flu& continuu3 nee&ist)nd posi#ilitatea 1ntreruperii ciclului de producie.
Politica de resurse umane este una simpl* i foarte eficient*. (ana$erii societ*ii au
1neles c*3 la ora actual*3 an$a8aii sunt cei care influeneaz* 1n mod direct succesul sau eecul
unei acti"it*i. -stfel s.a 1ncercat atra$erea i fidelizarea an$a8ailor prin pachete salariale
atracti"e i totodat* prin satisfacerea celorlalte ne"oi ale an$a8ailor3 nu doar cele fiziolo$ice.
-stfel 1n cadrul companiei este foarte uor de promo"at. An momentul an$a8*rii de persoane
pentru posturi 1nalte din cadrul societ*ii3 prima dat* se ale$ persoane din cadrul companiei care
r*spund la cerinele postului. -#ia apoi se caut* persoane pe piaa e&tern*.
7ocietatea comercial* este 1nre$istrat* ca pl*titoare de %,-3 iar conform le$ilor 1n
"i$oare3 pl*tete acest impozit lunar p1n* pe data de 2' a lunii urm*toare pentru luna 1n curs.
Pentru a e"idenia modul de 1nre$istrare3 de re$ularizare i de plat* a ta&ei pe "aloarea
adau$at*3 1n continuare am ales o mono$rafie conta#il* cu principalele acti"it*i desf*urate 1n
cadrul societ*ii4
6'
MONOGRAFIE CONTABILA
;a data de 01.11.1!!! se infiinteaza SC TAIGA S&A&3 prin su#scriptie pu#lica a"and ca
o#iect de acti"itate producerea si comercializarea altor produse3 pe #aza contractului si statutului
de societate. -porturile de capital a societatii se concretizeaza in4
2112.01 Cladiri industriale 700 000 mii6 2G@R 20 ani
2112.02 Cladire administrati"a 2'0 000 mii6 2G@R 2' ani
2112.03 Cladiri ane&e 100 000mii6 2G@R 10 ani
2121.04 (a$azin desfacere 300 000mii6 2G@R 1' ani
2123 2 autocamioane6 70 000mii #uc.6 2G@R 20 ani
2131.01 1 calculator6 10 000mii6 2G@R 20 ani
211 1000 m
2
1000 leiDm
2
'311 numerar in casierie '0 000mii
'121 cont curent 3 0'0 000 mii lei
7e emit 2'6 000 actiuni la 2' 000 leiD#uc ?,G5. -portul in contul curent este realizat
'0E la su#scriere.
Gota4
15 7e "a intocmi contractul si statutul de societate6
25 7e "a intocmi #ilantul de deschidere.
>6(?@?@ 41 6peratiile ce au avut loc in noiembrie !;;;
66
15 Conform statutului societatii comerciale si a procesului "er#al al -9-3 se inre$istreaza
su#scrierea de capital.
4'6 2econtari cu asociatii pri"ind UR 1011 Capital su#scris ne"arsat 6 400 000 mii
25 Conform procesului "er#al de predare.primire se inre$istreaza aportul in natura.
E R 4'6 2econtari cu asoc. pri"ind cap. 2 '00 000 mii
2112.01 Cladiri industriale 700 000
2112.02 Cladire administrati"a 2'0 000
2121.03 Cladiri ane&e 100 000
2124.04 (a$azin desfacere 300 000
2123 (i8loace de transport 140 000
2131.01 (o#ilier si aparatura #irotica 10 000
211 %erenuri si constructii 1000 000
1011 Cap. su#scris ne"arsatR 1012 Cap. su#scris "arsat 2 '00 000 mii
35 n #aza e&trasului de cont si a re$istrului de casa se inre$istreaza "arsarea aportului in
numerar.
E R 4'6 2econtari cu asoc. pri"ind cap. 3 !00 000
'311 Casa in lei '0 000
'121 Conturi la #anci in lei 3 0'0 000
1011 Cap. su#scris ne"arsatR 1012 Cap. su#scris "arsat 3 !00 000
45 7e depune in cont la #anca suma de 4' 000 mii lei in #aza foii de "arsamant.
'311 Casa in leiR '121 Conturi la #anci in lei 4' 000 mii
'5 7e cumpara materii prime tip (
1
de la @
1
la costul de achizitie de 20 000 mii lei3 %,- 1!E.
E R 401.01 @urnizori 23 000 mii
301.01 (aterii prime 20 000 mii
4426 %,- deducti#ila 3 000 mii
65 -chizitie raz#oaie de tesut la costul de achizitie de '20 000 mii P %,- 1!E6 2G@ 26 ani.
E R 404 @urnizori de imo#ilizari 610 000 mii
2121 nstalatii tehnice si masini '20 000 mii
4426 %,- deducti#ila !0 000 mii
75 7e importa masini de cusut 30 #uc. la pretul de '000 F72 #uc. la a cursul de 16 000
leiDF723 ta&a "amala de 10E3 comision "amal 2E3 %,- 1!E3 cheltuieli de transport 1000
F723 2G@ 20 ani. ? factura P 2,5.
@actura e&terna4'
30V'000P1000R 1'0 000F72 V16 000R 2 400 000 mii lei
2121 (asini3 utila8e3 instrumente de lucruR 404 @urnizori de imo#ilizari 2 400 000
,aloarea in "ama a masinilor este4 2 400 000P 10EV2 400 000P2EV2 400 000P1000V16
000R 2 70' !20 mii
67
%,- R 1!EV 2 70' !20R'14 12' mii
E R '121 3 220 04' mii
2121 nstalatii tehnice si masini 2 70' !20 mii
4426 %,- ded. '14 12' mii
05 7e consuma materii prime de tip (
1
' 000 mii lei ?#on de consum5.
600.01 Cheltuieli cu materii primeR 300.01 (aterii prime ' 000 mii
!5 7e cumpara o#iecte de in"entar3 cost de achizitie 10 000 mii lei ?factura @35.
E R 401 @urnizori 11 !00 mii
303 (ateriale de natura o#. de in"entar 10 000 mii
4426 %,- ded. 1 !00 mii
105 7e dau in folosinta o#iecte de in"entar in "aloare de ' 000 mii lei ?lista o#iectelor de in"entar
in folosinta5.
603 Cheltuieli de natura o#iectelor de in"entarR 303 (at. de nat. o#. de in". ' 000 mii
115 7e cumpara materii prime de tip (
2
de la furnizorul @
1
. @actura cuprinde 4 cost de achizitie
30 000 mii lei si %,- de 1!E.
;a receptia materiilor prime se intocmeste nota de receptie si constatare de diferente
?G:C25. -ceasta cuprinde4
- Cost de achizitie 2' 000 mii lei6
- ;ipsa datorata furnizorului ' 000 mii lei6
- %,- 1!E.
E R401.01 @urnizori 2! 7'0 mii
300.01 (aterii prime 2' 000 mii
4426 %,- ded. 4 7'0 mii
125 7e consuma materii prime de tipul (
2
3 in "aloare de 10 000 mii lei ?#on de consum5.
600.02 Cheltuieli cu mat. primeR 300.02 (aterii prime 10 000 mii
135 7e cumpara materiale consuma#ile de la furnizorul @
2
. @actura cuprinde4
- Cost de achizitie 20 000 lei6
- %,- 1!E.
n urma receptiei se constata in G:2C o lipsa din "ina dele$atului cumparatorului e"aluata
la 100 mii lei.
E R 401.02 @urnizori 23 000 mii
302.01 (ateriale consuma#ile 1! !00 mii
4202 -lte creante pri"ind personalul 100 mii
4426 %,- ded. 3 000 mii
145 7e consuma materiale consuma#ile in "aloare de 1 000 mii lei ?#on de consum5.
60
602 Cheltuieli cu mat. consuma#ileR 302.01 (at. consuma#ile 1 000 mii
1'5 n #aza #onului de predare si a fisei de ma$azie se inre$istreaza o#tinerea din procesul de
productie a urmatoarelor prod. finite4
- P
1
100 #uc V 100 000 lei cost standard6
- P
2
600 #uc V 400 000 lei cost standard.
E R 711 ,ariatia stocurilor 2'0 000 mii
34'.01 Produse finite 10 000 mii
34'.02 Produse finite 240 000 mii
165 7e "and produse finite clientului C
1
. @actura cuprinde4
- P
1
'0 #uc V 1'0 lei6 %,- 1!E6
- P
2
200 #uc V 460 lei6 %,- 1!E.
a5 ,anzarea propriu.zisa4
411.01 Clienti R E 110 40' mii
701 ,enituri din "z. Prod. finite !! '00 mii
4427 %,- colectata 10 !0' mii

#5 2escarcarea $estiunii4
711 ,ariatia stocurilor R E 0' 000 mii
34'.01 Produse finite ' 000 mii
34'.02 Produse finite 00 000 mii
175 7e cumpara marfuri pentru a fi "andute in ma$azinul de desfacere cu amanuntul ?sunt
e"aluate la pretul cu amanuntul P %,-5. @actura cuprinde4 (
1
cu costul de achizitie
100 000 mii lei P %,- 1!E.
Fnitatea practica un adaos comercial de 20E pentru aceasta marfa.
Pret "anzareR Cost achizitieV131!V132R 142 000 mii Cost achzitieR 100 000 mii
E R 401.04 @urnizori 11! 000 mii
371.01 (arfuri 100 000 mii
4426 %,- colectata 1! 000 mii
nre$istrare %,- nee&i$i#ila4
371 (arfuriR E 42 000 mii
370 2iferente de pret la marfuri 20 000 mii
4420 %,- nee&i$i#ila 22 000 mii
105 7e e&porta 400 #uc. P
2
V 30 F72D#uc la cursul de 16 '00 leiDF72 ?factura5.
a5 ,anzarea propriuzisa
411.02 Clienti R 701 ,enituri din "anzarea produselor finite 1!0 000 mii
#5 2escarcarea $estiunii
711 ,ariatia stocurilorR 34'.02 (arfuri 160 000 mii
6!
1!5 7e achita factura de la operatia ' ?+P5.
401.01 @urnizoriR '121 Conturi la #anci in lei 23 000 mii
205 7e acorda un a"ans furnizorului @
2
de 10 000 mii lei.
E R '121 Conturi la #anci in lei 10 000 mii
40! @urnizori de#itori 0 403 mii
4426 %,- ded. 1 '!7 mii
215 7e cumpara materii prime de tipul (
1
de la furnizorul @
1
. @actura cuprinde4
- Cost de achizitie 100 000 lei6
- :emiza 10 E6
- %,- 1!E.
Get comercialR Cost achizitie H :emizaR 0.!V 100 000R !0 000 mii %,-R 17 100 mii
E R 401.01 @urnizori 107 100 mii
301 (aterii prime !0 000 mii
4426 %,- ded. 17 100 mii
225 7e "and marfuri in unitatile de desfacere cu amanuntul ?factura5 cu pretul de "anzare '7 240
mii lei P %,- 1!E.
a5 ,anzarea propriuzisa4
'311 Casa in leiR E '7 240 mii
707 ,enituri din "anzarea marfurilor 40 101 mii
4427 %,- colectata ! 13! mii
#5 2escarcarea $estiunii4
U
370
R ?7

P:
C
5
370
D?7

P:
2
5
371
.?7

P:
C
5
4420
U
370
R 20 000D142 000. 22 000R 0316
2eterminarea mar8ei comerciale4
U
370
V:
C707
R 0316V 40 101R 7 6!6
2eterminarea pretului de achizitie4
'7 420. 76!6. !13!R 40 40' mii
E R 371 (arfuri '7 240 mii
607 Cheltuieli cu marfurile 40 40' mii
370 2iferente de pret pri"ind marfurile 7 6!6 mii
4420 %,- nee&i$i#ila ! 13! mii
235 7e achita '0 000 F72 in contul furnizorului e&tern de masini de cusut6 curs 17 000 leiDF72
?+P5.
'124 Conturi la #anci in "alutaR '121 Conturi la #anci in lei 0'0 000 mii
E R '124 Conturi la #. in "al. 0'0 000 mi
404.01 @urnizori 000 000 mi
66' Cheltuieli din diferente de curs "alutar '0 000 mii
70
245 7e cumpara materiale consuma#ile de la furnizorul @
2
la un cost de achizitie de 1' 000 lei6
cheltuielile de transport inscrise in factura ' 000 mii lei6 %,- 1!E.
E R401.02 @urnizori 23 000 mii
302 (ateriale consuma#ile 20 000 mii
4426 %,- ded. 3 000 mii
2'5 7e achita furnizorului @
2
pentru "aloarea achizitiei anterioare ?tineti cont de a"ansul acordat
anterior la 205.
401.02 @urnizoriR E 23 000 mii
40! @urnizori. de#itori 0 403 mii
4426 %,- deducti#ila 1 '!7 mii
'121 Conturi la #anci in lei 13 000 mii
265 7e inre$. consumul de en. el. conform facturii 30 000 mii lei P %,- 1!E.
E R 401.03 @urnizori 3' 700 mii
60' Cheltuieli pri"ind ener$ia si apa 30 000 mii
4426 %,- ded. ' 700 mii
275 7e inre$. cheltuielile de posta si de telefon 10 000 mii lei6 %,- 1!E ?factura5.
E R 401.04 @urnizori 11 !00 mii
626 Cheltuieli cu ta&e postaleW 10 000 mii
%,- ded. 1 !00 mii
205 7e o#tin deseuri ' 000 mii lei.
346 Produse rezidualeR 711 ,ariatia stocurilor ' 000 mii
2!5 7e cumpara un mi8loc de transport cu plata in rate. Costul de achizitie '0 000 lei6 %,- 1!E6
2G@ 20 ani ? 10 rate lunare5 H factura.
E R 401.01 @urnizori '! '00 mii
2122 (i8loace de transport '0 000 mii
4420 %,- ded. ! '00 mii
305 n #aza listei de a"ans chenzinal se plateste a"ansul cu"enit salariatilor pe luna no". in suma
de '0 000 mii lei. ? se ridica numerar de la #anca5.
'121 Conturi la #anci in leiR '01 ,iramente interne '0 000 mii
'01 ,iramente interneR '131 Casa in lei '0 000 mii
'131 Casa in leiR 42' -"ansuri acordate personalului '0 000 mii
315 n #aza statului de plata se inre$. salariile #rute cu"enite an$a8atilor cu contract de munca pe
luna no". !! in suma de 120 000 mii lei.
71
641 Cheltuieli cu salarii personalR 421 Personal. salarii datorate 120 000 mii
325 7e calculeaza si se inre$. contri#utia intreprinderii la -77 ?30E5.
64'1 Contri#. unitatii la asi$urarile socialeR 4311 Contri#. unitatii la asi$. 7oc. 36 000 mii
335 7e calculeaza si se inre$. contri#utia intreprinderii la fd. de soma8 ?'E5.
64'2 Contri#. unitatii la fd. 7oma8R 4371 Contri#. unit. la fd. de soma8 6 000 mii
345 7e inre$. salariile datorate cola#oratorilor 30 000 lei.
621 Cheltuieli cu cola#oratoriiR 4201 -lte datorii in le$atura cu personalul 30 000 mii
3'5 7e achita prima rata pentru mi8locul de transport achizitionat cu plata in rate ?op. 2!5.
404.01 @urnizori de imo#ilizariR '121 Conturi la #. in lei ' !'0 mii
4426 %,- ded.R 4420 %,- nee&i$i#ila !'0 mii
365 7e inre$. amortizarea mi8loacelor fi&e.
Analitic Denumire Valoare DNF Amortizare anual Amort. Lunar
2121.01 Cldiri ind. 700.000.000 20 35.000.000 LEI 2.916.66
7 LEI
2121.02 Cldire adm. 250.000.000 25 10.000.000 LEI 833.33
3 LEI
2121.03 Cldiri anexe 100.000.000 10 10.000.000 LEI 833.33
3 LEI
2121.04 Magazin 300.000.000 15 20.000.000 LEI 1.666.66
7 LEI
2123.01 Rzb de e!"# 520.000.000 26 20.000.000 LEI 1.666.66
7 LEI
2123.02 Ma$ de %"!"# 2.705.920.000 20 135.296.000 LEI 11.274.66
7 LEI
2124.01 2x&"#'%am. 140.000.000 20 7.000.000 LEI 583.33
3 LEI
2125.01 Mi(l de #ran!) 50.000.000 20 2.500.000 LEI 208.33
3 LEI
2126.01 Cal%"la#'r 10.000.000 5 2.000.000 LEI 166.66
7 LEI
*'#al 4.775.920.000 + 241.796.000 LEI 20.149.66
7 LEI
6811 , - 20.149.667
LEI
2811.0
1
2.916.667
LEI
2811.0
2
833.333
LEI
2811.0
3
833.333
LEI
2811.0
4
1.666.667
LEI
2813.0
1
1.666.667
LEI
2813.0
2
11.274.667
LEI
72
2814.0
1
583.333
LEI
2815.0
1
208.333
LEI
2816.0
1
166.667
LEI
375 7e calculeaza si se inre$istreaza diferenta de pret aferenta "anzarilor de produse finite stiind
costul efecti" al P
1
de 120 000 lei si al P
2
de 3'0 000 lei.
a5 Calculul si inre$. diferentelor de pret aferente intrarilor in stoc
P
1
4 10 000 mii. 12 000 miiR . 2000
340 2iferente de pret la produseR 711 Cresterea stocurilor 2 000 mii
P
2
4 240 000 mii. 140 000 miiR 30 000 mii
340 2iferente de pret la produseR 711 Cresterea stocurilor .30 000 mii
#5 Calculul si inre$istrarea diferentelor de pret aferente stocului4
U
370
R ?7

P:
2
5
340
D?7

P:
2
5
34'
R 2 000. 30 000D 2' 000R ?.031125
Calculul diferentei4
U
370
V:
C34'
R ?.031125V 24' 000R 27 440 mii
711 ,ariatia stocurilorR 340 2iferente de pret 27 440 mii
305 7e re$ularizeaza %,-.
2 4426 C 2 4427 C 2 4420 C
?'5 3 000 1 '!7 ?2'5 20 044 ! 13! ?225 ?25 ! 13! 22 000 ?175
?65 !0 000 20 044 10 !0' ?165 ?2!5 ! '00 !'0 ?3'5
?75 '14 12' 20044 10 63! 23 7'0
?!5 1 !00 ' 111
?115 4 7'0
?135 3 000
?175 1! 000
?205 1 '!7
?215 17 100
?245 3 000
?265 ' 700
?275 1 !00
?3'5 !'0
700 230

E R 4426 700230
73
4427 20 044
4424 672 186

3!5 7e inchid conturile. de cheltuieli si "enituri.
121R E 363 ''' mii
?05 600.01 ' 000
?105 603 ' 000
?125 600.02 10 000
?145 602 1 000
?225 607 40 40'
?235 66' '0 000
?265 60' 30 000
?275 626 10 000
?315 641 120 000
?325 64'1 36 000
?335 64'2 6 00 0
?345 621 30 000
?365 6011 20 1'0
2 711 C
?165 0' 000 2'0 000 ?1'5
?105 160 000 ' 000 ?205
?375 27 440 2 000 ?375
?3!5 ! 440 30 000 ?375
227 000 227 000

E R 121 3'' 021 mii
?165 701 10! 400
?105 701 1!0 000
?225 704 40 101
711 ! 440
121 sold de#itor ?pierdere5R 363 ''' .3'' 021R 0'14 mii
+peraiile conta#ile cuprinse 1n mono$rafia prezentat* au e"ideniat principalele tr*s*turi
ale ta&ei pe "aloarea adau$at*. 7e o#ser"* din formule c* la achiziia de #unuri sau ser"ici se
1nre$istreaz* ta&a pe "aloarea ad*u$at* deducti#il* 1n contul 44263 iar la "1nzarea #unurilor se
1nre$istreaz* ta&a pe "aloarea adau$at* colectat* 1n contul 4427.
74
+dat* cu 1ncheierea e&erciiului financiar din luna noiem#rie s.a efectuat re$ularizarea
ta&ei pe "aloarea ad*u$at*. -ceast* re$ularizare presupune identificarea %,- colectat* sau
deducti#il* care este 1n sum* mai mare3 iar 1n funcie de acest lucru firma are de pl*tit sau de
recuperat de la #u$etul de stat %,-. ;a societatea comercial* %-9-3 1n urma 1nre$istr*rilor
conta#ile s.a o#ser"at c* ta&a pe "aloarea ad*u$at* deducti#il* ?700.2305 este mai mare dec)t
ta&a pe "aloarea ad*u$at* colectat* care este 1n sum* de 20.044 lei. 2iferena dintre %,-
deducti#il* i %,- colectat* este 1nre$istrat* 1n #ilanul societ*ii ca %,- de recuperat3 cont
4424. aceast* diferen* a ap*rut datorit* faptului c*3 fiind prima lun* de acti"itate3 firma mai
mult a achiziionat produse sau a recepionat lucr*ri.
7ocietatea comercial* %-9- 7.-. pl*tete %,-3 conform le$ii3 p)n* pe data de 2' a
lunii urm*toare pentru luna 1n curs. -cest lucru a"anta8eaz* conducerea unit*ii deoarece pl*tind
lunar3 compartimentul de conta#ilitate poate ine mai #ine e"idena fiscalit*ii.
+peraiile conta#ile care presupun calculul i 1nre$istrarea ta&ei pe "aloarea ad*u$at*
sunt cuprinse 1n dou* 8urnale4 cel de cump*r*ri i cel de "1nz*ri. Pe #aza acestor 8urnale
societatea comercial* 1ntocmete decontul de %,- i pe #aza acestui document reiese dac* firma
tre#uie s* pl*teasc* ta&a pe "aloarea ad*u$at* la #u$etul statului sau are de primit de la #u$etul
statului.
Plata ta&ei pe "aloarea ad*u$at* se face dup* inchiderea e&erciiului lunar3 la termenele
pre"*zute pentru 1ntrea$a sum* aflat* ca sold creditor 1n contul 4423 <%,- de plat*=. 2aca
e&erciiul lunar s.a 1ncheiat cu <%,- de 1ncasat=3 atunci aceasta se recupereaz* de la #u$etul de
stat. An cazul 1n care nu s.a recuperat aceast* ta&* p)n* la 1nchiderea e&erciiului lunar urm*tor3
atunci ea poate fi compensat* cu e"entuala %,- de plat* determinat* pentru e&erciiul ce
urmeaz* perioadei nedecontate.
7'
CAPITOLUL VI
Co.0l#<// 1/ pop#.e/
;ucrarea de fa* i.a propus s* prezinte cadrul le$al al aplic*rii ta&ei pe "aloarea
ad*u$at* i principalele operaii conta#ile 1n le$*tur* cu apro"izionarea i relaiile cu clienii ale
unei societ*i comerciale ce ii desf*oar* acti"itatea 1n :om)nia3 operaii care presupun
aplicarea ta&ei pe "aloarea ad*u$at*3 cititorul a")nd posi#ilitatea s* studieze modul de aplicare3
calculare i inre$istrare in principalele documente conta#ile ? Jurnalul de ,)nz*ri3 Jurnalul de
Cump*r*ri3 2econtul pri"ind ta&a pe "aloara ad*u$at*5.
Prin tema a#ordat* <dentificarea3 clasificarea i analiza impozitelor indirecte=3 am c*utat
s* ofer o ima$ine clar* a aspectelor teoretice i practice le$ate de utilizarea unui instrument
folosit cu predilecie de toate statele lumii H acel al fiscalit*ii H cu punctul ei cel mai puternic i
<uor de transpus 1n practic*=4 impozitele indirecte3 i mai ales ta&a pe "aloarea ad*u$at*.
An procesul transform*rilor impuse de dez"oltarea i consolidarea pieei unice ca form*
de inte$rare economic*3 rolul %,- se manifest* pe trei planuri ma8ore aflate 1n relaii de
interdependen*. F.%'#. p/- pla.3 din perspecti"a con"er$enei economice3 %,- influeneaz*
1n mare m*sur* condiia de sustena#ilitate a deficitului #u$etar 1n limita de 3E din P/3 prin
contri#uia mare pe care o are la formarea "eniturilor #u$etare naionale ? circa 37.30 E din
"eniturile #u$etului de stat5.
%r*s*tura caracteristic* a acestui mod de a#ordare este evaluarea realist a )ncasrii
veniturilor din =3" at)t 1n etapa de ela#orare c)t i 1n cea de e&ecuie a procesului #u$etar. 2in
acest punct de "edere3 factorii fundamentali i direci de influen* tre#uie c*utai 1n domeniile4
X acti"itatea economico.financiar* a persoanelor impozabile, respecti" a a$enilor economici
pl*titori de %,- potri"it le$islaiei 1n "i$oare. :ezultatul acti"it*ii economice este determinat
de cererea final* 1n ultim* instan*. 2e menionat este faptul c* prin mecanismul specific de
funcionare a %,-3 o#li$aiile de plat* ale a$enilor economici reprezint* pli fracionate )n
76
avans prin reinere la surs pe care le recupereaz* cu ocazia ")nz*rilor de #unuri i ser"icii ceea
ce semnific* faptul c* nu sunt pl*i aferente unei #aze impoza#ile determinate6
X $radul de colectare al "eniturilor datorate de c*tre a$enii economici pl*titori de %,-6
X "olumul o#li$aiilor am)nate la plat* 1n mod le$al6
X "olumul o#li$aiilor declarate i neachitate6
X dimensiunea fenomenului de faliment al a$enilor economici6
X m*rimea e"aziunii fiscale pri"ind %,- la ni"elul economiei naionale3 a")nd 1n "edere efectul
de antrenare al altor cate$orii de impozite. 2e su#liniat este faptul c* dac* pentru primele cinci
domenii de analiz* este posi#il* e"aluarea su# aspect cantitati"3 fiind de natur* administrati"*3
pentru e"aluarea e"aziunii fiscale nu e&ist* un punct solid de referin* 1n situaia a#ord*rii %,-
numai din acest punct de "edere.
2e asemenea3 analiza %,- su# acest aspect nu permite identificarea relaiilor de
interdependen* ale factorilor economici fundamentali i ale inter"eniilor 1n economie prin
diferite politici $u"ernamentale.
-preciez c* aceasta este perspecti"a din care se analizeaz* i a#ordeaz* 1n mod curent
impactul economic al %,-. An lipsa unui mecanism de control de tip feed.#acB 1n analizele
pri"ind fiscalitatea3 se apeleaz* 1n mod frec"ent la comparaii internaionale ale cotelor standard
i ale randamentului %,- e&primat prin ponderea 1ncas*rilor 1n P/3 ceea ce este total nerealist
prin neluarea 1n considerare a specificului rom)nesc pri"ind structurile economice i de
comportament. 2in aceast* perspecti"* a con"er$enei economice3 respecti" a sustena#ilit*ii
deficitului #u$etar3 analiza influenei %,- se 1ncadreaz* 1n politicile de tip monetarist.
F.%'#. al !o/lea pla., prin includerea 1n preurile de ")nzare ale produselor i
ser"iciilor care 1n final sunt suportate de c*tre consumatori3 %,- are un impact direct asupra
circulaiei li#ere a produselor i ser"iciilor 1n piaa unic*.
2in aceast* perspecti"*3 analiza influenei economice a %,- se 1ncadreaz* 1n politicile
de tip inter"enionist. %r*s*tura caracteristic* a acestui mod de a#ordare este evaluarea
impactului =3" asupra preurilor produselor i serviciilor cuprinse )n consumul final, avnd )n
vedere dou coordonate1
a5 gradul de cuprindere a produselor i serviciilor )n sfera de aplicare a =3" i
#5 gradul de cuprindere a elementelor de c&eltuieli )n baza impozabil pentru fiecare categorie
de bunuri i servicii.
2in acest punct de "edere3 factorii fundamentali de influen* tre#uie c*utai 1n domeniile
care pri"esc #aza impoza#il*3 respecti"4
X structura produselor i ser"iciilor din consumul final3 respecti" descrierea detaliat* a cererii
a$re$ate3 prin care se caracterizeaz* din punct de "edere material3 i ni"elul de trai al populaiei6
X cota medie de %,- 1ncorporat* 1n mod efecti" 1n preul de pia* al cate$oriilor de produse i
ser"icii cuprinse 1n consumul final6
X comportamentul de consum su# influena distri#uiei "eniturilor3 e"ideniat prin efectul de
su#stituie al #unurilor i ser"iciilor.
Fn prim aspect important 1l reprezint* su#stituirea #unurilor superioare cu #unuri
inferioare 1n condiiile unui $rad ridicat de s*r*cie3 1n mod particular pentru :om)nia3 creterea
ponderii autoconsumului $ospod*riilor3 care nu intr* 1n sfera de aplicare a %,-.
Fn alt aspect important 1l reprezint* su#stituirea #unurilor autohtone cu #unuri din import
1n condiiile polariz*rii distri#uiei "eniturilor. %re#uie su#liniat faptul3 c* prin mecanismul de
funcionare al %,- pe de o parte3 i prin mecanismul de formare al preurilor prin luarea 1n
considerare a specializ*rii produciei ca urmare a di"iziunii muncii pe de alt* parte3 cota medie
de %,- 1ncorporat* 1n preul de pia* poate s* fie total diferit* de cota standard a %,-.
7pre e&emplu3 un produs care intr* 1n sfera de aplicare al %,- dar este e&ecutat de un a$ent
economic care nu este pl*titor de%,-3 "a a"ea 1ncorporat 1n preul de pia*3 %,-.ul aferent
consumurilor intermediare achiziionate de la furnizori pl*titori de %,-. :aportat la preul de
pia* al produsului3 %,-.ul astfel 1ncorporat "a conduce la o cot* medie efecti"* mult mai mic*
dec)t cota standard. mportana cunoaterii din acest punct de "edere i cu un $rad c)t mai
77
mare de precizie a structurii #azei naionale a %,-3 rezult* din faptul c* m*surarea pro$resului
inte$r*rii 1n piaa unic* se face pentru fiecare pia* specific* de produse i ser"icii care intr* 1n
comerul transfrontalier 1n coro#orare cu gradul de convergen al preurilor 1n piaa unic*. 2e
asemenea3 acest mod de a#ordare permite calculul unei limite teoretice ma&ime de "enituri din
%,- care este cuprins* 1n "aloarea produselor i efecti" ")ndute prin comerul cu am*nuntul3
ceea ce ofer* un punct de referin* solid pentru aprecierea dimensiunii i e"oluiei e"aziunii
fiscale3 a")nd 1n "edere i efectul de antrenare al altor cate$orii de impozite.
F.%'#. al %e/lea pla., prin includerea resursei %,- 1n sistemul resurselor proprii
comunitare3 ?1ncep)nd cu anul 1!7! c)nd s.a realizat armonizarea #azei %,-53 aceasta
contri#uie la finanarea pro$ramelor i aciunilor Fniunii Europene pentru 1ndeplinirea
politicilor sale comune. -preciez c* meninerea i consolidare poziiei resursei %,- 1n cadrul
sistemului resurselor proprii comunitare 1n condiiile puternicei tendine de sc*dere a rolului s*u
financiar3 deri"* din tr*s*turile sale caracteristice care 1i confer* calitatea de mecanism de
informare i control al coerenei msurilor luate 1n aplicarea unui set comple& de politici
economice.
Fna din tr*s*turile caracteristice a acestui mod de a#ordare este $radul mare de precizie
al aa numitei cote medii ponderate a =3" prin reconstituirea detaliat* a %,- inclus* 1n toate
tranzaciile comerciale supuse %,- i pentru care nu mai e&ist* posi#ilitatea deducerii acesteia
potri"it le$islaiei naionale. 7emnificaia cotei medii ponderate3 specifice fiec*rei perioade
analizate i fiec*rui stat3 este deose#it de important* pentru caracterizarea mrimii impactului
=3" asupra preurilor de pia precum i asupra 4ndicelui preurilor de consum, prin care se
m*soar* de la un an la altul inflaia3 care la r)ndul ei3 definete obiectivul de stabilitate
monetar.
An mod corespunz*tor3 se poate reconstitui cota medie ponderat* pentru fiecare pia*
specific* de produse i ser"icii din consumul final3 ceea ce permite evaluarea rezultatelor
implementrii politicilor de produs.
+ alt* tr*s*tur* caracteristic* este faptul c* prin metodolo$ia de calcul a #azei %,-
armonizate pentru calculul resursei %,-3 se face le$*tura 1ntre primele dou* moduri de a#ordare
ale %,-3 ceea ce permite inter.corelarea factorilor fundamentali de influen* a economiei prin
sfera practic uni"ersal* de aplicare a %,-. 7e poate astfel aprecia c* prin simularea periodic* a
calcul*rii contri#uiei :om)niei la resursele proprii comunitare se poate crea un mecanism de
control al coerenei economice c"asi.$eneral3 util pentru "erificarea creterii $radului i calit*ii
1ndeplinirii criteriilor pri"ind capacitatea de asumare a o#li$aiilor de stat mem#ru.
%otodat* e&ist* anumite re$uli care tre#uie respectate de toate societ*ile comerciale
pl*titoare de ta&* pe "aloarea ad*u$at*. -ceste re$uli pri"esc mai multe domeni4
Cu pri"ire la 1nre$istrarea la or$anele fiscale4
a: la 1nceperea acti"it*ii3 precum i 1n cazurile i 1n condiiile sta#ilite prin prezenta le$e3
persoanele impoza#ile sunt o#li$ate s* se 1nre$istreze ca pl*titori de ta&* pe "aloarea
ad*u$at*3 urm)nd procedurile pri"ind nre$istrarea fiscal* a platitorilor de impozite i
ta&e6
6: s* solicite or$anului fiscal scoaterea din e"iden* ca pl*titori de ta&* pe "aloarea
adau$at*3 1n caz de incetare a acti"it*ii3 1n termen de 1' zile de la data actului le$al 1n
care se consemneaz* situaia respecti"*.
Cu pri"ire la intocmirea documentelor4
a: s* consemneze li"r*rile de #unuri iDsau prest*rile de ser"icii 1n facturi fiscale sau 1n
alte documente le$al apro#ate i s* completeze 1n mod o#li$atoriu urm*toarele date4
denumirea3 adresa i codul fiscal ale furnizoruluiDprestatorului i3 dup* caz3 ale
#eneficiarului3 data emiterii3 denumirea #unurilor li"rate iDsau a ser"iciilor prestate3
70
cantit*ile3 dup* caz3 preul unitar3 "aloarea #unurilorDser"iciilor f*r* ta&a pe "aloarea
ad*u$at*3 suma ta&ei pe "aloarea ad*u$at*6
6: persoanele impoza#ile pl*titoare de ta&* pe "aloarea ad*u$at* sunt o#li$ate s* solicite
de la furnizoriDprestatori facturi fiscale ori documente le$al apro#ate i s* "erifice
1ntocmirea corect* a acestora
0: persoanele impoza#ile 1nre$istrate ca pl*titori de ta&* pe "aloarea ad*u$at* nu au
o#li$aia s* emit* facturi fiscale 1n cazul urm*toarelor operaiuni4
9& transport cu ta&imetre3 precum i transport de persoane pe #az* de #ilete de
c*l*torie i a#onamente6
(& ")nz*ri de #unuri iDsau prest*ri de ser"icii consemnate 1n documente specifice
apro#ate prin acte normati"e 1n "i$oare6
=& ")nz*ri de #unuri iDsau prestari de ser"icii pentru populaie pe #az* de
documente f*r* nominaliz*ri pri"ind cump*r*torul. ;a cererea cump*r*torilor3
furnizoriiDprestatorii pot s* emit* facturi fiscale pe care "or 1nscrie4 suma 1ncasat*3
num*rul i data documentului prin care s.a efectuat plata de c*tre #eneficiar6
!: importatorii sunt o#li$ai s* 1ntocmeasc* declaraia "amal* de import3 direct sau prin
reprezentani autorizai3 s* determine #aza de impozitare pentru #unurile importate
potri"it art. 1! i s* calculeze ta&a pe "aloarea ad*u$at* datorat* #u$etului de stat.
-m ales aceast* lucrare deoarece am considerat c* ta&a pe "aloarea ad*u$at* 1nc* nate
destule pro#leme a$enilor economici. :e$imul deducerilor3 scutirile de %,- sau
plataDrecuperarea ta&ei laD de la #u$etul de stat 1nc* nu sunt cunoscute de toi cei care se 1nt)lnesc
cu aceste pro#leme. Prezenta lucrare are rolul de a face cunoscut* una dintre cele mai importante
impozite indirecte. %a&a pe "aloarea ad*u$at* influeneaz* at)t a$enii economici c)t i simplii
consumatori3 deci am considerat c* prezent)nd acest impozit indirect "oi putea face cunoscut
unele situaii 1nt)lnite 1n "iaa economic* a tuturor.
Este un impozit care ne influeneaz* pe toi i care este responsa#il de creterea
"eniturilor #u$etare.
7!
A.exe
00
B/6l/o$a3/e
1. Pa"el /elean i cola#oratorii3 <Finanele publice ale Romniei03 Editura
Economic*3 2007
2. Gedelescu (ihai3 <Finane publice03 Editura Economic*3 /ucureti 200'
3. (oraru 2.3 <Finane publice03 Editura Economic*3 200'
4. ,)cu %eodora3 <%ugetul statului i agenii economici0, Editura 2idactic* i
Peda$o$ic*3 /ucureti3 1!!7
'. ulian ,*c*rel i cola#oratorii3 <Finanele publice0, Editura 2idactic* i
Peda$o$ic*3 /ucureti 1!!!
6. -n$helache 9a#riela3 <Finanele publice ale Romniei03 Editura Economic*3
2003
7. 2r*cea (arcel3 /Finane publice0, Ediia 3 Editura Fni"ersitaria3 Craio"a3
1!!!
0. 2r*cea (arcel3 <#c&ilibru financiar )n perioada de tranzicie0, Editura -micul
Casei3 Craio"a3 2001
01
!. 9li$a oan3 <(reptul finanelor publice0, Editura 2idactic* i peda$o$ic*=3
/ucureti 200'
10. %heodor 7tolo8an3 :aluca %atarcan3 <4ntegrare i politic fiscal european0,
Editura nfomarBet3 /rao"3 2001
11. 9heor$he (atei3 <Finane publice03 Editura 7itech3 Craio"a3 200'
12. 9heor$he (atei3 <Finane publice* =eorie i practic0, Editura Fni"ersitaria3
Craio"a3 2004
13. Prof. oan (oroan3 /.ontabilitatea financiar a firmei0, Editura E"cont
Consultin$3 7ucea"a3 2000
14. -ntoniu G.3 Gea$oiu .3 -dochiei (.3 /Finaele intreprinderilor03 -.7.E.3
/ucureti3 1!!3
1'. /istriceanu 9h.3 Ge$rea E.9r.3 /Finane i credite03 Editura 2idactic* i
Peda$o$ic*=3 /ucureti3 1!!7
16. /odnar (.3 P*tr*coiu ;.3 <Finane->oned03 Editura -.7.E.3 /ucureti3 1!!4
17. 2rehu* E.3 Geamu 9h.3 /%ugetul public i contabilitatea unitilor
bugetare03 Editura -$ora3 /ac*u3 2000
10. 9aftoniuc 7.3 <Finane internaionale0, Editura Economic*3 /ucureti3 1!!'
1!. (anolescu 9h.3 /%uget, abordare economic i financiar0, Editura
Economic*3 /ucureti3 1!!7
20. (atei 9h.3 /Finane generale0, Editura (ondo E.C.3 Craio"a
21. (oteanu %.3 /%uget i =rezorerie Public0, Editura 7tzle3 /ucureti3 2000
22. 7tancu .3 <=eoria pieelor financiare* Finanele )ntreprinderilor* "naliza i
gestiunea financiar03 Editura Economic*3 /ucureti3 1!!0
23. %alpo .3 /Finanele Romniei0, Editura 7edonia3 %imioara3 1!!'
24. %oma (.3 <Finane i gestiunea financiar0, Editura 2idactic* i Peda$o$ic*3
/ucureti3 2002
2'. %ufan C.3 %empea .3 <=aa pe valoarea adugat )n Romnia0, Editura -ll
/ecB3 /ucureti3 1!!!
26. ;e$ea @inanelor Pu#lice nr.10D2!.01.1!!1
02
27. ;e$ea nr. 72D12.07.1!!63 pri"ind finanele pu#lice pu#licat* 1n (onitorul
+ficial al :om)niei nr. 1'2D17.07.1!!6
20. ;e$ea @inanelor Pu#lice nr. '003 pu#licat* 1n (onitorul +ficial al :om)niei
nr. '!7D13.00.2002
2!. +rdonana de ur$en* a 9u"ernului nr.147 pri"ind unele re$lement*ri
financiare 1ncep)nd cu anul 20033 pu#licat* 1n (onitorul +ficial al :om)niei nr.
021D13.11.2002
30. ;e$ea nr. '713 pu#licat* 1n (onitorul +ficial al :om)niei nr. !27D23.12.2003

03