Sunteți pe pagina 1din 2

Coduri polinomiale ciclice

Codurile cilice sunt coduri bloc in care cele n+1 simboluri ce formeaze o secventa de cod
sunt considerate ca fiind coeficientii unui polinom de grad n.
Codurile polinomiale ciclice au proprietatea: daca M= este un cuvant cu sens, atunci orice
ppermutare ciclica a simbolurilor sale este un cuvant cu sens M1= . Multimea tuturor
cuvintelor formeaze o algebra, iar multimea cuvintlor cu sens formeaza un ideal.
In cazul utilizarii codurilor polinomiale ciclice, mesajului M ce se va transmite i se asociaza
polinomul M(! si apoi printru"un aloritm de codificare se transforma int"un polinom #(!,
astfel incat #(! sa fie multiplul al polinomului $(!, numit polinomul de generare.
%entru realizarea codificarii se pot utiliza algoritmul de inmultire sau algoritmul de impartire.
&olosind algoritul de inmultire: #(!=M(!'$(! (operatiile de inmultire se adunare ale
coeficientilor polinoamelor se fac in modulo (! nu se obtine o separare a simbolurilor
redundante de cele informationale, acesta este ceva mai complicat.
)lgoritmul de codificare prin impartire este:
" fie mesajul M: (an,an"1,.....,a*!, care cuprinde n+1 cifre binare infromationale. )cestuia
i se asociaza un polinomin nedeterminanta : M(!=an
n
+an"1
n"1
+....+a* (a apartine
+*,1,! i=1,...,n
" se alege polinomul $(! de grad r, acesta fiind polinomul de generare al codului:
$(!= br
r
+br"1
r"1
+....+b*, bj apartine +*,1, si j apartine 1,....,r
" inmultind M(! cu
r
se va obtine M-(!=M(!'
r
" se imparte M-(! la $(!
$radul polinomului .(! va fi mai mic, cel mult egal cu r"1. Coeficientii polinomului .(!, de
grad r"1, constitiue simbolurie de control, asociate mesajului informational.
" se aduna .(! cu M-(! obtinandu"se polinomul #(! = M-(! + .(!. Coeficientii
polinomului #(! constitiue mesajul ce se va transmite:
#: (anan"1....a*cr"1...c*!
care contine in pozitiile semnificative cele n+1 simboluri informationale iar in pozitiile
mai putin semnificative cele r simboluri de control.
%olinomul atasat mesajului transmis este un multiplu al polinomului de generare.
)vem:
inlocuind prin relatia se va obtine:
Cu alte cuvinte, polinomul #(! este divizibil prin $(!. )ceasta proprietate este folosita drept
criteriu pentru detectia erorilor.
/a receptie, daca mesajul receptionat este #-, acestuia i se asociaza polinomul #-(!. %utem
scrie ca #-(!=#(!+0(!, unde 0(! este polinomul erorilor. )plicand criteriul de detectie a
erorilor, obtinem:
1e observa ca daca 0(! este multiplu al lui $(!, mesajul receptionat este validat, desi
contine erori. daca 0(! nu este multiplu al lui $(! atunci eroarea este sesizata.
%rin aceasta metoda sunt determinate toate pac2etele de erori de lungime mai mica decat
gradul lui $(!+1. 1e numeste pac2et de erori o succesiune de simboluri, corecte sau
eronate, in care primul si ultimul simbol sunt eronate.

S-ar putea să vă placă și