Sunteți pe pagina 1din 1

Electroforeza SB 3

Se afirma ca o este metoda analitica de separare. Separarea prin electroforeza se bazeaza pe migrarea
speciilor ionice sub influenta unui camp electric, E, cu viteze proprii V, conform ecuatiei: V=UE
U- mobilitatea efectiva a particulei
Speciile ionice dintr-un mediu fluid supuse campului electric prezinta energii potentiale
corespunzatoare sarcinii lor si intensitatii campului.
Particulele se vor deplasa mai lent sau mai rapid, in functie de caracteristicile lor proprii, pe directia
liniilor de forta ale campului electric si in sensul determinat de sarcina; drumul de migrare va fi parcurs
astfel cu viteze diferite rezultand in final in separare.
Dupa mediul in care are loc migrarea, electroforeza se imparte in:
- electroforeza in mediul liber, in coloana de lichid sau frontala sau zonala.
- electroforeza zonala: Spre deosebire de electroforeza frontal, care se desfasoara intr-un mediu
omogen, electroforeza zonala se efectueaza intr-un mediu eterogen pe suporturi solide de migrare.
Acest tip de electroforeza oreza informatii calitative si cantitative asupra unor substante anorganice,
organice sau biologice, fara restrictii privind masa lor molecular.
- electroforeza proteinelor sangvine: Din analiza spectrului electroforetic al plasmei sangvine
reiese ca albuminele au cea mai mare sarcina alectrica si ca raportul A,G este supraunitar.