Sunteți pe pagina 1din 10

Procedura succesoral notarial

Procedura succesoral notarial este reglementat de Legea nr. 36/1995,


privitoare la notarii publici i la activitatea notarial i de Regulamentul de punere n
aplicare a Legii nr. 36 din 1995, adoptat prin !rdinul nr. "1#/$ al ministrului %usti&iei.
'ceasta este o procedur gra&ioas i necontencioas, ne(iind obligatorie pentru
motenitori, n ca) de litigiu acetia put*ndu+se adresa direct instan&ei de %udecat.
'a cum re)ult din prevederile art. "6 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, n cadrul
procedurii succesorale notarul public stabilete calitatea motenitorilor legali i a
legatarilor, ntinderea drepturilor acestora i compunerea masei succesorale.
'ctivitatea notarial se ntemeia) pe acordul dintre motenitori cu privire la
calitatea lor, la cotele pr&i ce le revin din succesiune, la valabilitatea dispo)i&iilor
succesorale i la toate celelalte probleme succesorale.
,ac ns succesibilii i contest unii altora calitatea sau nu se n&eleg cu privire
la compunerea masei succesorale i la ntinderea drepturilor ce li se cuvin, procedura
notarial i pierde caracterul necontencios i notarul public o va suspenda, ndrum*nd
pr&ile s solu&ione)e nen&elegerile dintre ele n cadrul procedurii contencioase %udiciare.
Procedura succesoral notarial are un caracter (acultativ. -a se suspend dac
motenitorii pre)int dovada c s+au adresat instan&ei de %udecat pentru stabilirea
drepturilor lor. ,e alt(el, nici o dispo)i&ie legal nu mpiedic pr&ile s se adrese)e direct
instan&elor %udectoreti, dac tiu c ntre ele e.ist nen&elegeri.
Potrivit dispo)i&iilor art. 6/ din Legea nr. 36/1995, competen&a teritorial
apar&ine notarului public mai nt*i sesi)at din circumscrip&ia teritorial a %udectoriei de la
locul ultimului domiciliu al de(unctului. ,ac de cujus nu a avut domiciliu n &ar,
procedura succesoral notarial va (i ndeplinit de notarul public din circumscrip&ia
%udectoriei n care de(unctul avut bunurile cele mai importante 0cu cea mai mare
valoare1
1
.
$on(orm dispo)i&iilor art. 6/ alin. 3 din Legea notarilor publici, notarul public
sesi)at trebuie s+i veri(ice competen&a, iar dac constat c este necompetent se va
desesi)a i va trimite ca)ul biroului notarial competent, (r citarea pr&ilor.
1
' se vedea 2. 'dam, '. Rusu, op. cit., p. 3/1.
Procedura succesoral notarial se poate desc4ide la cererea oricrei dintre
pr&ile interesate, a procurorului, precum i a secretariatului consiliului local al localit&ii
n ra)a creia de(unctul i+a avut ultimul domiciliu, atunci c*nd motenirea cuprinde
imobile.
$ererea trebuie s cuprind datele de stare civil ale de(unctului, numele,
prenumele i domiciliul motenitorilor pre)umtivi, bunurile de(unctului, cu men&iunea
valorii acestora, precum i datele despre pasivul succesoral 0art. 69 din Legea nr. 36 din
19951.
5otarul va dispune nregistrarea cererii dup ce va e(ectua cercetri n opisul
succesoral, ast(el nc*t s nu se (i (ormat un alt dosar n aceeai cau) succesoral.
6n ca)urile prev)ute de lege i la cererea celor interesa&i, notarul public personal,
sau prin intermediul unui delegat, poate proceda la inventarierea bunurilor succesorale.
'ceast opera&iune se poate (ace numai cu acordul persoanei n posesia creia se a(l
bunurile, n ca) de re(u) ntocmindu+se un proces verbal care va cuprinde enumerarea,
descrierea i o evaluare a bunurilor care se a(lau n posesia de(unctului la data decesului.
,ac bunurile de(unctului se a(l n posesia unei persoane strine de motenire,
acestea se vor inventaria la locul unde acestea se a(l, speci(ic*ndu+se motivul pentru care
se a(l acolo.
,ac se (ormulea) contesta&ii, cu oca)ia inventarierii bunurilor succesorale, cu
privire la titularul dreptului de proprietate asupra acestora, acestea vor (i men&ionate n
procesul verbal, n mod separat.
,ac este posibil, inventarul va cuprinde date i despre pasivul succesoral.
6n situa&ia n care, cu oca)ia inventarierii bunurilor succesorale, este descoperit
un testament, notarul public va proceda de ndat la desc4iderea acestuia, va (i semnat
spre nesc4imbare i va (i depus la biroul notarului public. ,ac testamentul este ologra(
sau mistic, se va constata printr+un proces verbal starea material n care acesta se a(l
0 art. "1 alin. 5 din Legea nr. 36/19951.
2nventarul se semnea) de notarul public, sau de persoana delegat de acesta, de
succesibilii a(la&i la locul ntocmirii inventarului, iar n lipsa lor sau a re(u)ului de a
semna, de martorii pre)en&i
7
.
7
' se vedea 2. 'dam, '. Rusu, op. cit., p. 3/1+3/7.
5otarul public dispune sigilarea bunurilor succesorale i predarea acestora unui
custode, atunci c*nd e.ist pericol de nstrinare, pierdere, nlocuire sau distrugere 0 art.
"7 alin. 1 din Legea nr. 36/19951. 5otarul public poate numi un curator pentru
administrarea bunurilor succesorale.
'tunci c*nd un minor vine la motenire mpreun cu prin&ii si, sau numai cu
unul dintre acetia, se va institui o curatel n temeiul art. 137 i art. 1#5 alin. 3 din $.
(am., ntre acetia e.ist*nd contrarietate de interese. 8unurile date custodelui sau
curatorului se predau pe ba) de proces verbal, semnat de ctre cei implica&i.
$ustodele sau curatorul au obliga&ia de restituire a bunurilor succesorale i de a
da socoteal notarului public la (inali)area procedurii succesorale, atunci c*nd notarul
public consider c aceasta este necesar. Potrivit art. "3 din Legea nr. 36/1995, dac la
inventariere se gsesc sume de bani, titluri de valoare sau alte asemenea valori, acestea
vor (i luate n depo)it de ctre notar sau vor (i predate spre pstrare unei institu&ii de
specialitate, (c*ndu+se men&iune n procesul+verbal. ,in sumele de bani gsite cu prile%ul
inventarierii se vor lsa motenitorilor sau persoanelor care locuiesc i gospodresc
bunurile succesorale o parte din acestea pentru9 ntre&inerea persoanelor (a& de care cel
decedat avea o ast(el de obliga&ie, corespun)toare pentru ma.imum 6 luni, plata sumelor
datorate cu titlu de salariu de ctre de(unct, n ba)a contractelor de munc sau plata
asigurrilor sociale, acoperirea c4eltuielilor pentru pstrarea i administrarea bunurilor
succesorale.
!rice msur de conservare dispus de notarul public se va comunica
motenitorilor legali, legatarilor i dac este ca)ul, e.ecutorilor testamentari.
P*n la (inali)area procedurii succesorale notariale msurile de conservare i
administrare dispuse de notarul public i ncetea) e(ectele. n temeiul art. "3 alin. 7 din
Legea nr. 36/1995.
6mpotriva msurilor dispuse de notarul public, precum i a men&iunilor cuprinse
n inventar, se poate (ormula o pl*ngere la %udectorie, n temeiul art. "3 alin. 3 din Legea
nr. 36/1995, de ctre orice persoan care se consider vtmat n drepturile sale.
Potrivit art. "5 din Legea notarilor publici, notarul nregistrea) cau)a
succesoral i dispune citarea motenitorilor legali, iar dac e.ist un testament vor (i
cita&i i legatarii
3
.
6n lipsa motenitorilor legali re)ervatari i n pre)en&a unui legatar universal se
va cita de ctre notarul public numai acesta din urm, dac testamentul este autentic.
,ac testamentul este ologra( sau mistic, n aceast situa&ie se vor cita i motenitorii
legali nere)ervatari. $on(orm art. 1#5 din $. proc. civ., nerespectarea prevederilor legale
privind citarea motenitorilor n cadrul procedurii succesorale notariale atrage nulitatea
certi(icatului de motenitor.
$on(orm prevederilor art. "6 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, notarul public
stabilete calitatea motenitorilor legali i a legatarilor, ntinderea drepturilor acestora i
compunerea masei succesorale.
$alitatea motenitorilor se stabilete prin acte de stare civil sau prin martori, iar
compunerea masei succesorale se dovedete prin nscrisuri sau orice alte mi%loace de
prob admise de lege. Pe ba)a declara&iei pr&ilor, a martorilor, precum i a nscrisurilor,
notarul public va stabili dac succesibilii au acceptat n termen motenirea.
'tunci c*nd notarul public constat c n masa succesoral nu e.ist bunuri va
dispune printr+o nc4eiere nc4iderea procedurii succesorale i va clasa cau)a, ca (iind
lips de obiect 0art. /# din Legea nr. 36/19951.
$u acordul tuturor motenitorilor notarul public va putea proceda la reducerea
liberalit&ilor e.cesive, n limitele prev)ute de art. /7 alin. 3 din Legea nr. 36/1995.
,ac de)baterea necesit mai multe termene, notarul public va ntocmi, la
(iecare termen, o nc4eiere motivat care va cuprinde men&iunile re(eritoare la
ndeplinirea procedurii, declara&iile pr&ilor, ale martorilor i msurile dispuse.
'tunci c*nd s+a reali)at acordul ntre motenitori, notarul public va ntocmi
nc4eierea (inal a procedurii succesorale. $on&inutul acestei nc4eieri este reglementat
de art. /1 alin. 7 din Legea nr. 36/1995.
'st(el, nc4eierea (inal va cuprinde, pe l*ng men&iunile comune nc4eierile
notariale, numele, prenumele i ultimul domiciliu al de(unctului, data decesului, numele,
prenumele, domiciliul i ntinderea drepturilor tuturor motenitorilor i legatarilor,
3
' se vedea 2. 'dam, '. Rusu, op. cit., p. 3/7+3/3.
bunurile i datoriile succesiunii, ta.ele de timbru, onorariul precum i alte date care au
(ost necesare la solu&ionarea cau)ei.
,ac motenitorii i+au mpr&it prin bun+voin&, n nc4eiere se va arta modul
de mpr&eal i bunurile succesorale atribuite (iecruia.
'ctul de mpr&eal va putea (i cuprins n nc4eierea (inal sau se va putea
ntocmi separat, ntr+una din (ormele prescrise de lege.
:omentul (inali)rii procedurii succesorale notariale este independent de
momentul mplinirii termenului de acceptare a succesiunii
3
.
6nc4eierea procedurii succesorale notariale se poate (ace i nainte de e.pirarea
termenului de acceptare a succesiunii, dac este nendoielnic c nu mai sunt i alte
persoane ndrept&ite la succesiune.
6n acest sens, art. /7 din legea notarilor publici stabilete c procedura
succesoral se poate nc4eia de ndat, n temeiul unui testament, dac acesta este legal
ntocmit, nu con&ine dispo)i&ii contrare legii i nu aduce atingere drepturilor
motenitorilor re)ervatari 0sau e.ist acordul acestora1. 5otarul public poate stabili i
drepturile legatarilor cu titlu particular.
-rorile materiale cuprinse n nc4eierea (inal se vor putea ndrepta la cererea
celor interesa&i, (c*ndu+se men&iune despre ndreptarea erorii n nc4eierea (inal i pe
toate e.emplarele certi(icatului de motenitor.
'rt. "/ din Legea nr. 36/1995 prevede c procedura succesoral se poate
suspenda n urmtoarele ca)uri9
a1 c*nd au trecut 6 luni de la data desc4iderii succesiunii, iar succesibilii legal
cita&i nu s+au pre)entat sau au abandonat procedura succesoral, (r a solicita eliberarea
certi(icatului de motenitor, e.ist*nd dovada c cel pu&in unul dintre ei a acceptat
motenirea.
b1 c*nd succesibilii i contest reciproc calitatea sau au nen&elegeri cu privire la
compunerea masei succesorale i ntinderea drepturilor care le se cuvin.
c1 c*nd motenitorii sau alte persoane interesate pre)int dovada c s+au adresat
instan&ei de %udecat pentru stabilirea drepturilor lor.
3
' se vedea 2. 'dam, '. Rusu, op. cit., p. 3/3+3/3.
;uspendarea procedurii succesorale n ca)ul al doilea se dispune prin nc4eiere,
cu preci)area bunurilor sau drepturilor care se contest, a ntinderii drepturilor
motenitorilor i a motivelor nen&elegerii, ndrum*nd pr&ile s solu&ione)e nen&elegerile
dintre ele pe cale %udectoreasc.
6n primul i n ultimul ca), dac nu s+a (cut dovada c cei n cau) s+au adresat
%usti&iei sau c cei interesa&i au cerut repunerea pe rol a cau)ei, notarul public va stabili
ta.ele succesorale provi)orii i onorariile i le va comunica organelor (inanciare.
La cererea pr&ilor, dup ncetarea cau)elor de suspendare, notarul public va
repune pe rol cau)a succesoral, n vederea solu&ionrii ei i darea unei nc4eieri (inale.
6n termen de 7# de )ile de la data nc4eierii (inale, notarul public va elibera
certi(icat de motenitor care va cuprinde constatrile din nc4eierea (inal re(eritoare la
compunerea masei succesorale, numrul i calitatea motenitorilor, precum i cotele
acestora sau la bunurile ce le revin din motenire
5
.
$erti(icatul de motenitor repre)int o sinte) a activit&ii notariale i se
ntemeia) pe acordul de voin& al pr&ilor asupra tuturor problemelor succesorale din
cau). -l este un nscris o(icial, autentic, constatator al calit&ii de motenitor. 6n ca)ul
repunerii pe rol a dosarului succesoral suspendat, certi(icatul de motenitor se va elibera
pe ba)a 4otr*rii %udectoreti irevocabile. <iecrui motenitor i se va elibera un
e.emplar al certi(icatului de motenitor . 6n ca)ul n care prin testament a (ost instituit un
e.ecutor testamentar, acestuia i se va elibera un certi(icat constatator al acestei calit&i.
$on(orm art. "3 din legea notarilor publici, atunci c*nd nu se (ace dovada e.isten&ei unor
bunuri n patrimoniul de(unctului, sau o ast(el de dovad necesit un timp ndelungat, la
cererea motenitorilor, notarul public poate elibera un certi(icat de calitate de motenitor.
$a urmare, considerm util ca n certi(icatul de motenitor s se men&ione)e c el
nu are valoare unui certi(icat de motenitor i c poate (i utili)at numai pentru dob*ndirea
actelor necesare pentru a dovedi e.isten&a bunurilor care compun masa succesoral,
urm*nd ca certi(icatul de motenitor s se elibere)e dup ob&inerea acelor dove)i, i
evident, dup plata ta.elor de timbru i onorariilor.
Preci)m c pentru eliberarea certi(icatului de calitate de motenitor este necesar
s se dovedeasc nu numai aceast calitate, ci i acceptarea n termen a motenirii,
5
' se vedea 2. 'dam, '. Rusu, op. cit., p. 3/3+3/5.
pentru c, n ca) contrar , succesibilul este strin de motenire prin neacceptare, con(orm
art. "## $. civ.
6n lipsa motenitorilor legali sau testamentari, la cererea repre)entantului
statului, notarul public constat c succesiunea este vacant, eliber*nd certi(icat de
vacan& succesoral, dup e.pirarea termenului legal de acceptare a motenirii.
-liberarea certi(icatului de motenitor e.clude posibilitatea ntocmirii unui alt
certi(icat de motenitor. Prin e.cep&ie, art. /6 alin. 7 din Legea nr. 36/1995,
reglementea) posibilitatea eliberrii unui certi(icat suplimentar de motenitor n situa&ia
n care, cu acordul motenitorilor, notarul public reia procedura succesoral n vederea
completrii bunurilor omise din masa succesoral. 5otarul public va elibera un nou
certi(icat de motenitor atunci c*nd prin 4otr*re %udectoreasc irevocabil certi(icatul
de motenitor anterior ntocmit a (ost anulat.
$erti(icatul de motenitor ndeplinete doar (unc&ia unui instrument probator,
care constat calitatea de motenitor, dob*ndit de succesibil nc de la data desc4iderii
succesiunii. $erti(icatul de motenitor (ace dovada deplin, p*n la anularea sa prin
4otr*re %udectoreasc, n privin&a calit&ii de motenitor i a cotei sau a bunurilor care
se cuvin (iecrui motenitor n parte. $erti(icatul de motenitor constituie un mi%loc de
prob i va (ace dovada calit&ii de motenitor, a cotei ce revine (iecrui motenitor i a
compunerii masei succesorale. 'cest mi%loc de dovad nu are caracter absolut, el put*nd
(i combtut pe calea ac&iunii n anulare promovat de cei care se consider vtma&i 0art.
// din Legea nr. 36/19951.
6n masa succesoral sunt eviden&iate distinct bunurile mobile i bunurile imobile.
;e speci(ic i, care este cota parte din bunurile comune ale so&ului de(unct care intr n
masa succesoral i care este cota din aceste bunuri a so&ului supravie&uitor.
;e aprecia) natura succesiunii legale sau testamentare, cu indicarea temeiului
%uridic al cali(icrii.
6n punctul al 22 al certi(icatului de motenitor sunt enumera&i motenitorii
acceptan&i 0identi(ica&i prin nume, prenume, domiciliu1 cu speci(icarea datei acceptrii,
calit&ii succesorale, a cotei pr&i din motenire care se cuvin (iecruia
6
.
6
' se vedea 2. 'dam, '. Rusu, op. cit., p. 3/6.
,ac certi(icatul de motenitor a (ost eliberat pe ba)a unei 4otr*ri %udectoreti,
se men&ionea) acest lucru prin indicarea numrului 4otr*rii, a datei pronun&rii, a
numrului i anului dosarului i a instan&ei care a pronun&at+o. ;unt men&iona&i n
continuare succesibilii renun&tori la succesiune, cu consemnarea datei i a numrului de
nregistrare al declara&iei de renun&are. ,e asemenea sunt men&iona&i i strinii de
motenire prin neacceptare, con(orm art. "## $. civ.
6n certi(icat se mai men&ionea) suma pltit cu titlu de ta. de timbru
succesoral i modalitatea n care a (ost ac4itat 0cu c4itan& sau prin debitare, con(irmat
de administra&ia (inanciar1 i valoarea timbrelor %udiciare ac4itate.
$erti(icatul de motenitor ndeplinete dou (unc&ii9
a1 este un mi%loc de nse)inare. :otenitorii care nu se bucur de se)in pot (i
trimii n posesiunea motenirii numai dup eliberarea certi(icatului de motenitor.
b1 este un mi%loc probator. $erti(icatul de motenitor nu nvestete pe
motenitori cu anumite drepturi. ;uccesorii au dob*ndit aceste drepturi de la desc4iderea
succesiunii. $erti(icatul de motenitor constat drepturi pree.istente ale succesibilului,
deci nu con(er calitatea de motenitor, ci o constat. 'st(el c, din cele pre)entate,
re)ult c, certi(icatul de motenitor nu constituie un titlu translativ de proprietate de la
de(unct ctre succesori, transmisiunea succesoral reali)*ndu+se n virtutea legii sau a
testamentului de la data desc4iderii succesiunii. $erti(icatul de motenitor, (iind un act de
atestare a transmisiunii succesorale, nu poate (i invocat ca %ust titlu pentru u)ucapiunea de
scurt durat
"
.
Potrivit art. // din Legea nr. 36/1995 =cei care se consider vtma&i n
drepturile lor prin emiterea certi(icatului de motenitor pot cere instan&ei %udectoreti
anularea acestuia i stabilirea drepturilor lor, con(orm legii. P*n la anularea sa prin
4otr*re %udectoreasc, certi(icatul de motenitor (ace dovada deplin n privin&a
calit&ii de motenitor i a cotei sau a bunurilor care se cuvin (iecrui motenitor n
parte>.
<or&a probant a certi(icatului de motenitor di(er dup cum acesta este invocat
ntre motenitorii care au participat la procedura succesoral notarial sau (a& de o ter&
persoan. 'st(el, ntre motenitorii pre)en&i n (a&a notarului public, care i+au recunoscut
"
' se vedea 2. 'dam, '. Rusu, op. cit., p. 3/6+3/".
calitatea de motenitori reciproc, cotele de motenire i componen&a masei succesorale,
reali)*ndu+se un acord de voin& prin semnarea certi(icatul de motenitor, acesta are
valoare unei conven&ii. $ombaterea certi(icatului de motenitor de ctre motenitorii care
au participat la procedura succesoral notarial se poate (ace pentru e.isten&a unui viciu
de consim&m*nt, a (raudei de lege, e.isten&a unei cau)e ilicite sau imorale etc.
<a& de ter&i certi(icatul de motenitor (ace dovada deplin a calit&ii de
motenitor i a cotei sau bunurilor care se cuvin (iecrui motenitor n parte. -l nu
constituie ns un titlu de proprietate al bunurilor men&ionate n cuprinsul su. $erti(icatul
de motenitor nu (ace dovada dreptului de proprietate, adic nu constituie o dovad c
bunurile a(late n patrimoniul de(unctului i+au apar&inut acestuia n proprietate.
-l este un mi%loc de dovad a dob*ndirii drepturilor pe cale de motenire 0mortis
causa1 i nu constituie dovada nsi a e.isten&ei acelui drept i cu at*t mai pu&in un act
constitutiv al acestuia.
5otarul public constat i autenti(ic e.isten&a i calitatea motenitorilor,
declara&ia acestora privind bunurile a(late n masa succesoral i stabilete cotele care li
se cuvin. $erti(icatul de motenitor nu este deci un titlu de proprietate i prin urmare nu
(ace dovada c bunurile n cau) au (ost proprietatea de(unctului i ca urmare a
transmisiunii succesorale acestea sunt proprietatea succesorului n lotul cruia se a(l
acele bunuri, dac (irete s+a (cut i mpr&eala bunurilor. ,ovada dob*ndirii dreptului
de proprietate de ctre de(unct se (ace cu alte mi%loace de prob dec*t certi(icatul de
motenitor i declara&iile succesorilor
/
..
6n plus, (a& de ter&i, certi(icatul de motenitor este un res inter alios acta i
poate (i combtut n privin&a men&iunilor pe care le cuprinde de ctre acetia prin orice
mi%loc de prob. 6n categoria ter&ilor, alturi de persoanele strine de motenire, se includ
i motenitorii care, indi(erent din ce motive, nu au (ost cita&i n (a&a notarului public la
e(ectuarea procedurii succesorale notariale.
;ub acest aspect, certi(icatul de motenitor pre)int aceleai caractere ca i actul
autentic. -l (ace dovada p*n la nscriere n (als cu privire la men&iunile care pre)int
constatrile notarului public (cute ex propiis sensibus i n limitele atribu&iilor sale i
/
' se vedea 2. 'dam, '. Rusu, op. cit., p. 3//.
(ace dovada p*n la proba contar cu privire la veridicitatea con&inutului declara&iilor
pr&ilor.
6n cadrul procesului de anulare al certi(icatului de motenitor, ne(iind o ac&iune
de sine stttoare, ci corelat cu ac&iunile care sanc&ionea) drepturile ter&ilor, va avea
regimul %uridic al acestora din urm ac&iuni. 'st(el, ac&iunea n anularea certi(icatului de
motenitor pentru vicii de consim&m*nt este prescriptibil n termenul general de
prescrip&ie, n timp ce ac&iunea n constatarea nulit&ii ntemeiat pe cau)e de nulitate
absolut 0spre e.emplu, pentru constatarea calit&ii de motenitor1, este imprescriptibil.
$aracterul imprescriptibil al acestor ac&iuni nu scutete motenitorii care reclam
motenirea s (ac dovada acceptrii acesteia n termenul de 6 luni, deoarece n lipsa
acceptrii succesiunii n termenul de prescrip&ie prev)ut de art. "## $. civ., motenitorii
sunt strini de motenire i deci, nu au calitate procesual pasiv.
$erti(icatul de motenitor este apreciat a (i o conven&ie ntre motenitori, el va (i
susceptibil s (ie a(ectat i de cau)e de nulitate absolut, cum ar (i (rauda la lege, cau)a
ilicit sau imoral etc. 6n ca)ul anulrii certi(icatului de motenitor , notarul public va
elibera un nou certi(icat pe ba)a 4otr*rii %udectoreti de(initive i irevocabile. 6n acest
scop, instan&elor %udectoreti le revine obliga&ia de a trimite la biroul notarului public
competent n solu&ionarea cau)ei o copie de pe 4otr*rea rmas de(initiv i irevocabil,
mpreun cu dosarul notarial, dac a (ost cerut n timpul %udec&ii.