Sunteți pe pagina 1din 9

Raport de evaluare

S.C. Antibiotice S.A.Cuprins:
CAPITOLUL I GENERALITATI
I.1. CERTIFICARE
I.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI
I.3. OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUARII
I.4. BAZELE EVALUARII SI PROCEDURA DE EVALUARE
I.5. CLAUZE DE NEPUBLICARE
I.6. RESPONSABILITATI FATA DE TERTI
I.7. DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE

CAPITOLUL II - ANALIZA DIAGNOSTIC
II.1. SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA S.C. Antibiotice S.A
II.2. DIAGNOSTIC JURIDIC
II. 2.1. Actul de constituire si forma juridica
II.2.2. Statutul si contractul de societate
II.2.3. Capitalul social
II.2.4. Dreptul de proprietate
II.2.5. Salariati, drepturi sociale
II.2.6. Registrele si evidentele contabile
II.2.7. Situatia datoriilor si creantelor
II.2.8. Aspecte comerciale
II.2.9. Licente, emblema, marca de comert, brevete, etc
II.2.10. Litigii
II.2.11. Autorizatii de functionare
II.2.12. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului juridic
II.3. DIAGNOSTIC OPERATIONAL
II.3.1. Amplasamentul societatii, sucursale, filiale
II.3.2. Utilizarea suprafetelor, cai de acces si posibilitati de extindere
II.3.3. Mijloace fixe, dotare, utilizare, intretinere
II.3.4. Asigurare utilitati
II.3.5. Organizarea fluxului operational
II.3.6. Investitii
II.3.7. Calitatea produselor si serviciilor oferite
II.3.8. Necesitatea de restructurare si investitii
II.3.9. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului operational
II.4. DIAGNOSTIC COMERCIAL
II.4.1. Mediul
II.4.2. Produsele si serviciile societatii
II.4.3. Piata si clientii
II.4.4. Furnizorii
II.4.5. Concurenta
II.4.6. Organizarea activitatii comerciale
II.4.7 Politica de preturi
II.4.8. Situatia sectorului
II.4.9. Concluzii privind situatia ofertei si a pietii
II.4.10. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului comercial
II.5 DIAGNOSTICUL DE ORGANIZARE, MANAGEMENT SI RESURSE UMANE
II.5.1 Organizarea societatii si structuri
II.5.2. Conducerea societatii
II.5.3. Personalul
II.6 ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA
II.6.1. Analiza financiar-patrimoniala
II.6.1.1 Analiza bilantului
II.6.2 Analiza rentabilitatii

CAPITOLUL III - EVALUAREA
III.1. EVALUAREA BAZATA PE METODE PATRIMONIALE
III.1.a. Activul net contabil (ANC)
III.1.b. Activul net corectat (ANc)
III.1.b.1. Corectii bilantiere
III.2. EVALUAREA BAZATA PE METODE DE RANDAMENT
III.2.1. Metoda fluxurilor financiare actualizate
III.2.1.1. Premise generale
III.2.1.2. Rata de actualizare
III.2.1.3. Durata previziunii
III.2.1.4. Valoarea reziduala
III.2.1.5. Determinarea valorii fluxurilor financiare de disponibilitati
III.2.1.6. Rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate
III.3. SINTEZA REZULTATELOR SI CONCLUZII
III.3.a. Determinarea valorii totale a societatii comerciale
III.3.b. Determinarea valorii minime a societatii comerciale
III.3.c. Determinarea valorii actiunilor societatii comerciale
SURSE DE INFORMARE


CAPITOLUL I GENERALITATI

I.1. CERTIFICARE
- Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte;
- Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si conditiile
specificate si se constituie ca analize, concluzii si opinii personale si nepartinitoare din punct de
vedere profesional;
- Nu am nici un interes actual sau de perspectiva in firma ce face obiectul acestui raport si nu
avem nici un interes personal si nici nu suntem partinitori fata de vreuna din partile implicate;
- Remunerarea nu se face in functie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza
cauza clientului, de obtinere a unui rezultat dorit sau de aparitia unui eveniment ulterior,
remunerarea de fapt nu exista, lucrarea fiind cu scop didactic;
- Certific faptul ca am efectuat personal inspectia firmei care face obiectul acestui raport,
pastrand confidentialitatea si apeland la scenarii pentru a slujii scopului didactic;
- Nimeni altcineva nu a oferit asistenta profesionala semnificativa celor care semneaza acest
raport;
- Prin prezenta certificam faptul ca suntem competenti sa efectuam acest raport de evaluare.


Evaluator:
Data:


I.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI
Evaluatorul are fata de societatea comerciala "Antibiotice" SA pozitia de executant.

I.3. OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUARII
Obiectul prezentei lucrari se refera la evaluarea societatii comerciale "Antibiotice" SA
Iasi, persoana juridica romana cu capital privat.
Scopul prezentei lucrari este determinarea "valorii de piata" a unei actiuni in vederea
vanzarii.
Data calendaristica la care vor fi considerate valorile determinate este .

I.4. BAZELE EVALUARII SI PROCEDURA DE EVALUARE
Baza evaluarii realizate in prezentul raport este "valoarea de piata in conditiile continuitatii activitatii
prezente" asa cum este definita in standardele de evaluare. De asemenea mentionam si recomandarea
standardelor europene referitoare la evaluarea societatilor comerciale, respectiv faptul ca ipoteza de
plecare este estimarea valorii in conditii de exploatare normala a activelor societatii si in concordanta cu
vocatia lor -deci societatea va fi abordata ca unitate specializata in domeniul activitatii de constructii
metalice -confectie si montaj, aparataje electrice -constructie si montaj, vopsitorie, etc.
Etapele parcurse pentru determinarea valorii societatii, vor fi:
- documentarea pe baza unei liste de informatii solicitate la beneficiar;
- vizionarea in teren a cladirii, a mijloacelor fixe, gradul de dotare, activitatile specifice,
organizare, stocuri, etc.;
- discutii purtate cu membrii conducerii societatii si alti salariati autorizati de conducerea
societatii;
- analiza si interpretarea informatiilor culese, exclusiv in scopul propus si enuntat in subcapitolul
anterior;
- elaborarea analizei diagnostic structurat pe cele cinci componente de baza :
juridic;
comercial;
operational;
organizare, management si resurse umane;
economico - financiar;
-intocmirea scenariilor posibile de evolutie a societatii;
-determinarea unor intervale de valori aplicand metode din categoria celor patrimoniale si de
randament.
Procedura de evaluare este in conformitate cu standardele si recomandarile ANEVAR, si tine cont de
specificul activitatii societatii.

I.5. CLAUZE DE NEPUBLICARE
Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus intr-un
document destinat publicitatii, fara acordul scris si prealabil al S.C. Antibiotice S.A. si al evaluatorului,
cu specificarea formei si contextului in care ar urma sa apara.

I.6. RESPONSABILITATI FATA DE TERTI
Prezentul raport de evaluare este destinat scopului precizat in subcapitolul I.3. si este intocmit numai
pentru uzul beneficiarului.
Raportul este confidential atat pentru beneficiar cat si pentru evaluator si nu se accepta nici o
responsabilitate fata de terti, in nici o circumstanta.


I.7. DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE
Acest raport de evaluare a fost elaborat de un colectiv de evaluatori mentionati la subcapitolul I.2. in
calitate de executant, avand la baza informatiile puse la dispozitie de catre S.C. "Antibiotice" S.A. Iasi,
urmand a fi folosit pentru stabilirea valorii de piata a unei actiunii.
In elaborarea lucrarii au fost luati in considerare toti factorii care au influenta asupra valorii, nefiind
omise deliberat nici o informatie si dupa cunostinta evaluatorilor toate acestea sunt corecte.
Mijloacele fixe au fost vizionate si inspectate de catre evaluatori si a fost evidentiata eventualele
situatii nefavorabile cum ar fi: deprecieri de orice natura si (in) posibilitatea inlaturarii lor.
Evaluatorul nu va putea fi facuti raspunzatori pentru existenta unor vicii ascunse (neaparente) privind
mijloacele fixe, acestia neavand competentele necesare si prin urmare nu au efectuat expertize tehnice
de detaliu si nici nu a inspectat acele parti ale mijloacelor de transport sau calculatoare, care sunt
acoperite sau inaccesibile si in consecinta aceste parti au fost considerate in stare tehnica buna.
Evaluatorul a obtinut informatii, estimari si opinii, ce au fost evidentiate in raportul de evaluare, de la
surse pe care le considera credibile si nu isi asuma nici o responsabilitate in privinta completitudinii si
corectitudinii datelor furnizate de client si terte persoane.
Evaluatorul a presupus ca informatiile furnizate privind reparatiile efectuate asupra
mijloacelor fixe sunt complete si corecte.
Evaluatorl a presupus ca functionarea firmei se conformeaza restrictiilor impuse de lege, detine toate
licentele, autorizatiile si certificatele necesare si ca acestea vor putea fi reactualizate in viitor, daca acest
lucru se impune.
Previziunile sau estimarile privind exploatarea mijloacelor fixe sunt bazate pe informatiile primite de la
"operator" in conditiile curente ale pietei, intr-o economie considerata stabila in continuare. Prin urmare
aceste previziuni se pot schimba functie de conditiile economice ce pot apare ulterior evaluarii.
Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor si S.C. "Antibiotice" S.A. si nici o legatura
cu partile interesate in tranzactia actiunilor.
In concluzie:
Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezenta analiza diagnostic
si raport de evaluare, tinandu-se seama de conditiile limitative expuse mai sus, precizand inca o data ca
lucrarea este cu scop didactic.CAPITOLUL II - ANALIZA DIAGNOSTIC

II.1. SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA S.C. Antibiotice S.A.

Antibiotice Iasi este o companie farmaceutica din Romnia, fondata n 1955 cu sediul social in lasi, str.
Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410. Este o societate pe actiuni in curs de privatizare, actionarul
majoritar fiind statul roman, prin intermediul A.V.A.S. (Agentia pentru valorificarea activelor statului).
Compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti, la Categoria I, sub simbolul ATB si are o capitalizare
bursiera de peste 900 milioane RON.In decembrie 2008, societatea era evaluata la peste 130 milioane de
euro.
Antibiotice Iasi ocupa la finele anului 2005 locul al treilea in randul producatorilor autohtoni de
medicamente, cu o cota de pia de 3,17% din punct de vedere valoric.
Actionarul majoritar al companiei este AVAS, cu o detinere de 53,0173 %. SIF Oltenia (SIF5) deine
11,4561 % din actiunile Antibiotice Iasi iar restul de 35,5266 % din actiuni apartin altor asociati.
Actiunile Antibiotice sunt emise in forma dematerializata si sunt liber transferabile. SC Depozitarul
Central SA Bucuresti mentine registrul actionarilor si al actiunilor Antibiotice Iasi.
Numar total actiuni este de 671.338.040 iar valoarea nominala a unei actiuni este de 0.10 lei.
Actiunile companiei Antibiotice sunt listate la Bursa de Valori din Bucuresti, categoria I, din aprilie
1997. In acelasi an, actiunile companiei au fost incluse in componenta indicelui BET (Bucharest
Exchange Trading Index). Din 2005 actiunile ATB intra in structura indicelui ROTX (Romanian Traded
Index) al Bursei din Viena, iar in 2007 in cea a indicelui Dow Jones Wilshire Global Total Market Index
al Bursei din New York.
Portofoliul de 137 medicamente acopera o gama larga de arii terapeutice, strategia de dezvoltare a
produselor fiind concentrata astazi pe medicamentele din clasele cardiovascular, antiinfectioase si sistem
nervos central.
Pe piata interna, Antibiotice se diferentiaza ca principal producator de medicamente antiinfectioase si
singurul producator de substante active obtinute prin biosinteza (Nistatina).
Calitatea produselor Antibiotice este atestata de principalele forme de certificare: Good Manufacturing
Practice pentru toate cele 8 fluxuri de fabricatie, Certificatul de Conformitate cu Farmacopeea Europeana
(COS) si autorizatia Food and Drug Administration (FDA) pentru productia de Nistatina si pentru
fabricatia de produse injectabile.
n cadrul societatii Antibiotice SA, fiecare loc de munca este asigurat cu personal competent si calificat,
in numar suficient pentru a asigura obiectivele asigurarii calitatii de grad farmaceutic. Personalul stabilit
in organigrama are, pe langa calificarea necesara, si o buna experienta practica, din cele mai diverse
domenii, atat la cel cu studii superioare cat si la cel cu studii medii. In cadrul departamentului de Resurse
Umane s-a alcatuit organigrama societatii, ca si organigramele fiecarui compartiment in parte care
stabilesc sarcinile de serviciu, aprobate si in concordanta cu procedurile interne. Sarcinile stabilite n fisa
postului fiecarui angajat sunt specifice, echilibrate cantitativ pentru a putea fi indeplinite, astfel incat sa
nu prezinte nici un risc in ceea ce priveste calitatea.
Sediul societatii de la infiintare si pana la data evaluarii se gaseste situat in lasi, str. Valea Lupului nr. 1.II.2. DIAGNOSTIC JURIDIC
Diagnosticul societatii din punct de vedere juridic, are drept scop aprecierea situatiei
actuale privind riscurile care pot apare in conditiile in care drepturile societatii sunt lezate de
terte persoane juridice sau fizice.
In cele ce urmeaza vor fi analizate drepturile de functionare ale societatii, drepturile de
proprietate, drepturile sociale, comerciale, etc.

II. 2.1. Actul de constituire si forma juridical
Denumirea societatii este societatea comerciala Antibiotice S.A.
Societatea comerciala Antibiotice S.A. este persoana juridica romana, organizata ca
societate pe actiuni.
Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 56.800.710 lei.
Societatea comerciala a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, orasul Iasi sub nr.
J22/285/1991.
Societatea comerciala are Certificatul de inregistrare fiscala cod RO1973096.

II.2.2. Statutul si contractul de societate
Intreprinderea s-a nfiintat prin Hotararea Consiliului de Ministrii al Republicii Populare Romane
nr.2980/29.12.1952 sub denumirea de Fabrica de Antibiotice Iasi. Fabrica de Antibiotice Iasi a fost
construita n perioada 1953-1955 si a fost pusa n functiune la data de 11.12.1955, constituind inceputul
dezvoltarii pe baze moderne a industriei farmaceutice din Romania.
Pana in decembrie 1989, Intreprinderea de Antibiotice Iasi, alaturi de celelalte intreprinderi de
medicamente din Romania alcatuiau Centrala de Medicamente. Rolul principal era de a asigura necesarul
de antibiotice, substante active pentru intreaga populatie a tarii.
Dup anul 1990 S.C. Antibiotice S.A. s-a infiintat conform Legii 15/1990 i a H.G.
nr.1200/12.11.1990 prin preluarea intregului patrimoniu al Intreprinderii de Antibiotice Iasi.
S.C. Antibiotice S.A. Iasi este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni
si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, statutul propriu i Regulamentul de
Organizare i Functionare al intreprinderii.
Durata societatii este nelimitata.
Obiectul de activitate principal este producerea si comercializarea de medicamente prin biosinteza si
semisinteza, diverse forme galenice (unguent si supozitoare), principii active din plante medicinale si a
altor produse chimice; activitate de import-export produse proprii, comercializarea en-gros si en-detail
pentru produse proprii.
Domeniul de activitate este fabricarea de medicamente si produse farmaceutice, portofoliul de produse
cupriznd peste 120 de medicamente de uz uman, medicamente de uz veterinar, substante active si
biofertilizatori.
Modul de dizolvare si lichidare a societatii se va face conform legislatiei in vigoare.
Statutul cuprinde in structura sa toate drepturile si obligatiile care revin actionarilor
conform legii.II.2.3. Capitalul social
La infiintarea societatii comerciale, capitalul social era de 78.190 RON.
Conform HG 500/1994 capitalul social al S.C. Antibiotice S.A. a fost majorat la 5.019.940 RON.
La Oficiul Registrului Comertului, S.C. Antibiotice S.A. are nregistrat un capital social 56.800.710
lei.
Numar total actiuni este de 671.338.040, iar valoarea nominala a unei actiuni este de 0.10 lei.
Din punct de vedere a naturii capitalului, este o socientate comerciala cu capital de stat si privat
autohton (stat>=50%).
Actionarul majoritar al companiei este AVAS, cu o detinere de 53,0173 %. SIF Oltenia (SIF5) deine
11,4561 % din actiunile Antibiotice Iasi iar restul de 35,5266 % din actiuni apartin altor asociati.
Structura actionariatului este prezentata in anexa.

II.2.4. Dreptul de proprietate
Aspectele principale ale dreptului civil il reprezinta urmatoarele: terenul, alte drepturi de proprietate,
imprumuturile, participatiile si asigurarile.
Societatea detine mai multe suprafete de teren, pentru care a dobandit certificatele de atestare a
dreptului de proprietate.
Valoarea tuturor acestor terenuri a fost stabilita in conformitate cu prevederile H.G.834/1991, H.G.
500/1994, H.G. 403/2000 fiind inregistrate in contabilitate.
Valoarea terenurilor la 31.12.3013 a fost 165.607.030 lei, iar valoarea investitiilor imobiliare a fost
805.377 lei.