Sunteți pe pagina 1din 1

Ce spune Biblia despre demoni?

Întrebare: Ce spune Biblia despre demoni?

Răspuns: Apocalipsa 12:9 este cel mai clar pasaj din Sfânta Scriptură care descrie
identitatea demonilor: "Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana,
acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost
aruncaţi şi îngerii lui". Biblia indică faptul că demonii sunt îngeri căzuţi – îngeri care s-au
răzvrătit împotriva lui Dumnezeu alături de satan. Căderea lui satan din cer este
descrisă în Isaia 14:12-15 şi Ezechiel 28:12-15. Apocalipsa 12:4 pare să indice faptul că
satan a atras cu el o treime din îngeri atunci când a păcătuit. Iuda, versetul 6 face
referire la îngerii care au păcătuit. Aşadar, demonii par să fie îngerii care l-au urmat pe
satan în păcatul lor de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu.

Satan şi demonii săi caută acum să distrugă şi să înşele pe toţi cei care Îl urmează şi
care se închină lui Dumnezeu (1 Petru 5:8; 2 Corinteni 11:14-15). Demonii sunt descrişi
ca fiind duhuri necurate (Matei 10:1, Marcu 1:27) şi îngeri ai lui satan (Apocalipsa 12:9).
Satan şi demonii săi acţionează pentru înşelarea lumii (2 Corinteni 4:4), îi atacă pe
creştini (2 Corinteni 12:7; 1 Petru 5:8) şi luptă împotriva îngerilor sfinţi (Apocalipsa 12:4-
9). Demonii sunt fiinţe spirituale, însă ei pot să apară înaintea oamenilor chiar şi luând
forme fizice (2 Corinteni 11:14-15). Demonii sau îngerii căzuţi sunt duşmani ai lui
Dumnezeu – însă ei sunt inamici învinşi deja. Cel ce este în noi este mai mare decât cei
care sunt în lume (1 Ioan 4:4).

© Copyright 2002-2008 Got Questions Ministries


www.gotquestions.org - Răspunsuri la întrebări din Biblie

S-ar putea să vă placă și