Sunteți pe pagina 1din 2

S.C......................................................

Se aproba
Nr. R.C. .............................................
CUI..................................................... ...................................
FISA POSTULUI
Postul: MASINIST la MASINI de TERASAMANTE
(budozerist, excavatorist, ifronist)
Cod: !!"#$
%ocul de &unca: ..........................................................................
Studii: scoala profesionala, liceu cu profil te'nic, cu curs de calificare.
(xperienta de lucru necesara: un an in do&eniu.
Nivelul postului: de executie
Relatii: ierar'ice :
) se subordoneaza: sef sectie exploatare utila*e.
) de colaborare : ceilalti &ecanici si soferi
) de reprezentare : nu este cazul.
+,I(C-I.(, R/SPUN0(RI, S/RCINI
Obiectivele postului:
) (fectuarea lucrarilor corespunzator pro1ra&ului de lucrari si dispozitiilor
sefilor de sectie2.
) (xecutarea reparatiilor si re&edierea defectiunilor aparute in ti&pul procesului
de productie.
) /si1urarea , co&pletarea si predarea docu&entelor, confor& atributiilor si
dispozitiilor pri&ate.
Raspunderi:
) raspunde de conducerea utila*ului in vederea executarii lucrarilor pentru care
acesta a fost construit, in conditii de si1uranta si prortectie2
) raspunde de inte1ritatea utila*ului si a dotarilor sale, pe perioada pro1ra&ului de
lucru2
) raspunde de &entinerea in stare de functionare a utila*ului si ec'ipa&entelor cu
care acesta exte dotat2.
Sarcini:
) cunoaste principiul de functionare a utila*ului si partile co&ponente2
) executa lucrarile care i)au fost co&andate, in ti&pul pro1ra&at si la para&etri
de calitate ceruti2
) executa intretinerea zilnica a utila*ului2
) participa la reviziile si reparatiile care se executa in atelier2
) respecta procedurile interne le1ate de utilizarea utile*ului si a ec'ipa&entelor cu
care este dotat2
) daca nu are nu&ar de circulatie, se deplaseaza pe dru&urile publice nu&ai
insotit de un &i*loc de transport, sau autotractat2
) foloseste utila*ul doar in interesul fir&ei2
) sesizeaza seful sectiei, sau al punctului de lucru, cand apar consu&uri exa1erate
de co&bustibil, sau lubrifianti, sau daca lucrarile pe care trebuie sa le execute,
pun in pericol inte1ritatea utila*ului, a &ecanicului, sau a celorlalti salariati de
la punctul de lucru2
) participa la instructa*ele profesionale la care este tri&is si isi insuseste notiunile
predate2
) cunoaste si respecta prevederile Re1ula&entului Intern, Contractului Colectiv
de 3unca aplicabil, Contractului Individual de 3unca , nor&ele de protectia
&uncii si protectia &ediului si nor&ele privind situatiile de ur1enta2
) respecta procedurile de lucru stabilite prin S3I, pentru care a fost instruit si
prevederile le1ale privind standardele de asi1urare a calitatii produselor si
&ediului.
Deleare:
) inlocuieste : alt &ecanic deservent2
) este inlocuit: de alt &ecanic deservent.
!riterii de per"or#anta:
) se incadreaza in nor&a de consu& de co&bustibil de .............l4ora de
functionare.
Perioada de evaluare a per"or#antelor:
) /nuala.
!o#petente:
) discerna&ant si capacitate de a rezolva proble&ele2
) capacitate de decizie si de reactie in situatii neprevazute
) ec'ilibru e&otional, constanta in atitudine22
) spirit de ordine si disciplina2
) rezistenta la efort si stres2
) corectitudine, flexibilitate
0ata ............................. Nu&e, prenu&e.................................
Se&natura ........................................