Sunteți pe pagina 1din 11

Modelarea prognozei poluarii atmosferice.

Structura sistemului de prognoza a


poluarii atmosferice
Modelarea prognozei poluarii atmosferice.
Structura sistemului de prognoza a poluarii atmosferice
Modele de dispersie
Sistemul operational de prognoza a poluarii aerului ce va fi dezvoltat n cadrul proiectului
AIRforALL consta dintr-o serie de modelari diferite ale poluarii aerului, care vor acoperi o
suprafata larga (de la scara regionala la nivel de strazi). Scopul construirii acestui sistem
este acela de a realiza prognoze operationale ale poluarii atmosferice cu cei mai
importanti poluanti atmosferici, la diferite scari.
Sistemul de prognoza a poluarii atmosferice include de asemenea, si modele numerice de
prognoza a vremii (ALADI), modelul la scara regionala de transport si dispersie a
poluantilor (I!"## sau $%DIA), modelul de dispersie la nivel ur&an (dispersie
'aussiana), precum si un model operational de prognozare a poluarii la nivel stradal.
$odelul numeric de prognoza a vremii este utilizat n cadrul acestui sistem ca
intrare pentru modelul de dispersie si transport a norului poluant, model ce
realizeaza prognoza poluarii de fond a aerului la scara regionala(nationala.
Datele meteorologice si concentratia poluarii de fond a aerului sunt utilizate ca
intrari pentru modelul de dispersie la nivel local, care acopera ntreaga suprafata a
orasului )aia $are, specificata n proiectul AIRforALL.
Datele o&tinute de la modelul de dispersie locala sunt folosite ca intrari pentru
modelul operational de poluare la nivel stradal care descrie concentratiile poluarii
aerului la nivel stradal.
!rognozele vremii, prognoza poluarii de fond a aerului la nivel national, prognoza
la nivel local (ur&an) si prognoza de-a lungul culoarelor stradale vor rula zilnic, iar
rezultatele vor fi transmise autoritatilor locale.
Sistemul genereaza un volum urias de date de iesire la fiecare rulare. *izualizarea se face
printr-un sistem facil de operare care sa permita o&tinerea informatiilor prin accesari
simple. +n acest mod, este usor de urmarit evolutia n timp si spatiu a nivelelor de poluare
atmosferica, fiind posi&ila identificarea situatiilor c,nd valorile critice admise ale poluarii
atmosferice vor fi depasite n anumite zone. +n cazul prognozarii unor depasiri ale valorilor
critice admise va fi posi&ila informarea sau alertarea populatiei.
Model de dispersie la scara urbana
MEDIA - model de dispersie si transport a poluantilor - este un model francez
tridimensional %ulerian pentru transportul poluantului n atmosfera pe traiectorii medii si
lungi. %l functioneaza cuplat cu modelul numeric de prognoza atmosferica (ALADI), care
.
furnizeaza c,mpurile atmosferice necesare la simularea proceselor fizice si dinamice ce
actioneaza asupra poluantului eli&erat.
ALADIN model numeric de prognoza atmosferica - este versiunea pentru arii limitate
a unui model spectral glo&al pentru prognoza atmosferica, care este operational la $eteo-
#rance, /oulouse. Acesta este implementat si n Rom,nia la Institutul ational de
$eteorologie si 0idrologie I$0, care receptioneaza prin internet de la $eteo-#rance
conditiile initiale si la frontiera domeniului de modelare. !rincipalele caracteristici ale
modelului ALADI rulat n Rom,nia sunt1 rezolutie temporala - 234 s5 rezolutie orizontala
- suprafata de 64 7m, acoperind Rom,nia ntre punctele 36.66 - 38.94 gr. si .4.:8 -
;..6; gr. %, si cu grad mai mare al rezolutiei la nivelul orasului )aia $are (mai putin de 3
<m)5 este structurat pe ;6 de niveluri verticale5 numar de puncte de grila - 98 = 985
furnizeaza date meteorologice prognozate pentru 39 de ore.
$odelul atmosferic furnizeaza date ntr-un plan tangent de proiectie Lam&ert, date ce
sunt apoi interpolate n aceiasi grila regulata de puncte cu cea a modelului de simulare a
poluarii - $%DIA. !entru aceasta aplicatie, latitudinea si longitudinea centrului
domeniului se afla n $aramures, incluz,nd arealul municipiului )aia $are, iar domeniul
vertical se ntinde de la suprafata terenului p,na la valori pre-specificate ale sigma (acesta
este functie de presiunea locala la suprafata terenului si este n mod uzual 344 >!a). +n
vederea o&tinerii c,mpului de concentratii prognozate, tre&uie urmati patru pasi, astfel1
6. Rularea modelului atmosferic ALADIN
.. ost procesarea fisierelor rezultate de la modelul ALADIN (la fiecare : ore, sau
; ore) n vederea o&tinerii unei forme adecvate pentru fisierele de intrare ale
modelului meteorologic $%DIA, acestea fiind1 v,ntul, viteza pe verticala,
temperatura si presiunea la toate nivelele modelului1 u(i, ?, <), v(i, ?, <), @(i, ?, <),
/(i, ?, <), si de asemenea presiunea la suprafata, 64 m v,nt si .m temperatura si
precipitatii (pentru a calcula depunerile umede)1 u(i, ?), v(i, ?), /(i, ?), p(i, ?), cu i A
numarul de puncte de grila n latitudine, ? A numarul de puncte de grila n
longtudine si < (A 8) nivelul de presiune (6444, 824, 844, 924, 944, B44, :44, 244,
344 >!a).
;. Rularea modelului de dispersie si transport a poluantilor MEDIA1 alaturi de
rezultatele o&tinute din fisierele din post procesare ale modelului atmosferic
ALADI, se ia n considerare un fisier cu informatii despre sursele poluantului
(natura acestuia, numarul surselor, cantitatea de poluant eli&erata n unitati per ora,
coordonatele acestuia, data si momentul nceperii si terminarii eli&erarii
poluantului, altitudinea superioara si inferioara a norului de poluant eli&erat de
sursa).
3. rocesarea output-urilor grafice MEDIA si a altor date - >arti cu izolinii ale
log64 C, unde C este concentratia de poluant prognozata.
Model de dispersie atmosferica la scara regionala
;
+n scopul caracterizarii curgerii maselor de aer deasupra unui loc, sau a unei regiuni date,
se pot utiliza mai multe te>nici sau metode. D metoda legata de modelele meteorologice se
&azeaza pe utilizarea unei serii de traiectorii ale maselor de aer plec,nd din punctul (sau
regiunea) considerat.
Domeniul a&ordat n proiect face parte din acest c,mp de aplicatii si se refera la studiul
deplasarii maselor de aer, focalizat pe cele doua surse poluatoare principale din nordul
Rom,niei, aflate n orasul )aia $are. Aceasta aplicatie, de tip climatologic asupra iesirilor
din modelul atmosferic, permite o&tinerea de informatii pertinente n domeniul gestionarii
situatiilor de risc privind mediul ncon?urator. Se pot determina zone supuse n mod
EprivilegiatF influentelor punctelor sursa studiate si aceasta pentru diferite rezolutii
geografice. $ai mult, rezultatele o&tinute pot fi geo-referentiate n scopul vizualizarii prin
'IS.
$odelul furnizeaza pozitiile succesive ocupate de particula de aer, la fiecare cinci
minute, de-a lungul evolutiei sale n timp (.3, sau 39 de ore). )aza de date astfel constituita
reprezinta ansam&lul traiectoriilor maselor de aer (traiectoriile directe) care pleaca zilnic de
la RD$!L"$) si C"!RD$ )aia $are la doua niveluri atmosferice pe verticala, indicate
de utilizator, c,t si ansam&lul traiectoriilor maselor de aer care a?ung n punctele de mai sus
(retrotraiectorii), pentru .3 sau 39 ore. Rezultatul final l reprezinta >arti cu traiectoriile
directe si retrotraiectoriile.
!lec,nd de la aceasta &aza de date, pasul urmator a constat n utilizarea componentelor
orizontale ale coordonatelor particolelor de-a lungul acestor traiectorii, pentru a pune n
evidenta traseele principale, eventualele zone de acumulare, precum si anumite legaturi
inter-regionale privilegiate legate de poluant. +n acest scop s-a aplicat o metoda statistica,
pe trei domenii de interes diferite.

3
Prognoza poluarii aerului
Prognoza poluarii aerului in Romania
In ultimul timp se acordG o atentie deose&itG studierii dispersiei poluantilor emisi in
atmosferG de cGtre surse de poluare multiple sau izolate, cu regim de functionare continuu
sau accidental, deoarece este tot mai evident faptul cG activitGtile antropice au produs de?a
o Hpertur&areH a ec>ili&rului mediului incon?urGtor.
"na din cGile cele mai putin costisitoare de actiune impotriva poluGrii atmosferei o
constituie modelarea matematic. $odelarea matematicG a dispersiei poluantilor in
atmosferG constG in estimarea concentratiilor de poluanti la sol si la inGltime in functie de
caracteristicile surselor de poluare, de conditiile meteorologice si orografice, de procesele
de transformare fizicG si c>imicG pe care le pot avea poluantii in atmosferG si de interactia
acestora cu suprafata solului.
"n rGspuns complet la intre&area HDe ce sunt necesare modelele matematiceIH poate
fi dat dacG urmGrim rolul modelGrii matematice comparativ cu monitoringul.
!rogresele stiintifice nu sunt consecinte ale activitGtii de monitoring, c>iar dacG
activitatea de colectare de date este &unG si se o&tin date de Incredere.
!rogresele In stiintG implicG dezvoltarea modelelor &azate pe1
- interpretarea si generalizarea datelor e=perimentale5
- modele teoretice cu rezultate confirmate e=perimental.
Datele o&tinute prin activitatea de monitoring sunt indispensa&ile pentru cali&rarea si
validarea modelelor, dar rezolutia temporalG si spatialG a mGsurGtorilor este In general
insuficientG pentru a putea califica monitoringul ca Hlumea realGH.
umai un model de dispersie &ine testat si &ine cali&rat poate da o reprezentare &unG a
Hlumii realeH, deoarece numai un astfel de model poate lua In considerare dinamica si
rGspunsul la pertur&atii In pro&lema poluGrii atmosferei.
De asemenea, utilizarea unor modele de dispersie capa&ile sG prognozeze gradul de
poluare va permite ela&orarea unor planuri strategice de asigurare a zonei de securitate In
?urul marilor surse de poluare. !e &aza informatiilor privind gradul de poluare estimat cu
modelele de dispersie se poate sta&ili zona de evacuare a populatiei In cazul unui accident
c>imic sau radioactiv, ceea ce implicG decizii politice si economice de mare rGspundere.
Administratia ationala de $eteorologie realizeaza prognoza poluarii aerului pentru un
interval de 39 de ore pentru orasele )aia $are si )ucuresti.
Administratia ationala de $eteorologie realizeaza prognoza poluarii aerului pentru un
interval de 39 de ore pentru orasele )aia $are si )ucuresti.
Modele de dispersie
2
Administratia ationala de $eteorologie a dezvoltat o serie de modele de dispersie la
scara locala si regionala dintre care unele sunt utilizate operativ in cadrul Sistemului de
!rognoza a !oluarii Aerului iar altele sunt utilizate pentru cercetare. In aceasta pagina Je&
puteti gasi informatii despre modele, precum si rezultate care pun in evidenta gradul de
poluare din orasele )aia $are si )ucuresti.
Inventarul emisiilor
!rognoza poluarii aerului pentru orice zona din Romania se poate realiza numai daca
e=ista un inventar e=act al surselor de poluare. Aici sunt prezentate informatii privind
inverntarele de emisii e=istente pentru orasele )aia $are si )ucuresti.
Colaborari internationale
Administratia ationala de $eteorologie a participat si participa la o serie de priecte
internationale in domeniul !oluarii Aeruluiui (%=ercitii Internationale de cali&rare a
modelelor de dispersie la scara locala, %/%K, LI#% $ediu etc.)
Produse disponibile
Administratia ationala de $eteorologie realizeaza prognoza poluarii aerului in orasele
)aia $are si )ucuresti pentru un interval de 39 de ore.
!agina @e& include cimpuri de vint si grafice cu norul de poluant prognozat in zonele
ur&ane analizate, precum si e=emple de prognoza a poluarii aerului la scara nationala in
cazul unui accident c>imic sau nuclear.
Descrierea Sistemului de prognoza a Poluarii Aerului
Sistemul de !rognoza a !oluarii Aerului din cadrul Administratiei ationale de
$eteorologie include citeva modele atmosferice si modele de dispersie a poluntilor, care
realizeza prognoza poluarii aerului la diferite scari. Sistemul este capa&il sa realizeze
pronoza poluarii aerului de la scara nationala pina la scara locala sau c>iar poluarea
produsa de trafic.
D&iectivele fundamentale ale sistemului sunt1 prognoza poluarii aerului, no@casting,
scenarii, analize retrospective, precum si informarea si avertizarea pu&licului in cazul unui
grad de poluare care depaseste concentratiile ma=im admisi&ile.
Sistemul poate fi aplicat operational pentru orice zona ur&ana pentru care e=ista un
inventar al emisiilor.
In fig urmatoare sunt prezentate sc>emtic principalele module ale sistemului.
Aplicatii
Sistemul de prognoza a poluarii aerului cuprinde1
:
6.!rognoza vremii la scara nationala cu o rezolutie de 64 <m pas de grila -
interval de prognoza - 39 de ore.
.. !rognoza poluarii aerului pentru principalii componenti c>imici(SD., D=,
!raf etc) produsi de sursele mari de poluare in orasele )aia $are si )ucuresti.
;. !rognoza poluarii aerului produsa de trafic la nivelul strazilor in )ucuresti.
3. !rognoza poluarii aerului la scara regionala in cazul unui accident c>imic sau
nuclear.
2. Scenarii de reducere a emisiilor si traficului in cazul depasirii concentratiilor
ma=im admisi&ile.
:. %valuarea dispersiei poluantilor in atmosfera produse de surse noi (punctuale
sau de suprafata in zone industriale).
B. Integrarea automata a rezultatelor in >arta 'IS a zonelor analizate -
vizualizari.
9. !rognozele si avertizarile sunt diseminate catre autoritatile locale.
8. !rognozele pot fi diseminate catre pu&lic -via Internet.
Modele atmosferice de prognoza a vremii
Doua modele numerice tri-dimensionale de prognoza sunt utilizate in cadrul sistemului.
a) $odelul ALADI
&) $odelul 0.R.$
Datele la limita pentru rularea celor doua modele sunt luate din iesirile modelelor
atmosferice AR!%'% respectiv '$%.
Aceste date necesare integrarii sistemelor de ecuatii din cele doua modele sunt luate in
fiecare zi (44 - 6. "/C) prin ftp.
$odelul ALADI este rulat cu o rezolutie spatiala de B <m, iar modelul germancu o
rezolutie de .4 7m. Informatii tridimensionale privind cimpul de vint, temperatura,
precipitatii, flu=uri tur&ulente, radiatie etc, pot fi vizualizate la fiecare ora ca serii de timp
pentru fiecare zona de interes.
In figurile urmatoare sunt prezentate e=emple de >arti cu parametrii meteorologici
prognozati cu cele doua modele atmosferice de prognoza.
B
9
Prognoza poluarii aerului la scara regionala.
"tilizind cimpul de vint prognozat cu a?utorul modelului 0R$ (0ig> resolotion
Regional $odel) se realizeaza prognoza cimpului de concentratii in cazul unui accident
c>imic sau nuclear pentru un interval de 39 de ore. Sursa de poluare pentru care se poate
realiza prognoza poate fi situiata in orice punct pe teritoeriul Romaniei. In prezent modelul
de prognoza a poluarii la scara regionala se ruleaza operativ (zilnic) pentru trei locatii1
Cerna *oda, /r $agurele si 7ozlodui. Rularea operativa se face pentru un caz de accident
simulat, iar utilitatea acestLuiu sistem de prognoza consta in faptul ca in cazul producerii
unui accident dispunem de informatii privind directia de deplasare a norului de poluant si
zonele care urmeaza a fi afectate. In cazul in care un asemenea accident ar fi real sistemul
de prognoza permite rularea modelului de transpoprt al poluantilor pe &aza informatiilor
privind emisia reala de poluant.
In figurile urmatoare sunt prezentate concentratiile de poluant prognozate pentru
accident simulat la Cernavoda.
8
Prognoza poluarii aerului la scara locala
!e &aza parametrilor meteorologici prognozati cu modelul atmosferic ALADI prin
utilizarea unui model de dispersie la scara locala se realizeaza prognoza poluarii aerului in
)ucuresti si )aia $are. Inventarele surselor de poluare din orasele )aia $are si )ucuresti
sunt realizate si transmise catre Administratia ationala de $eteorologie de catre
Inspectoratele de !rotectie a $ediului.
In figurile care urmeaza este prezentata evolutia norului de poluant prognozat pentru un
interval de 39 de ore.
"tilitatea sistemului consta in faptul ca pentru perioadele in care sunt prognozate depasiri
ale concentratiei ma=im admisi&ile autoritatiloe locale pot lua masuri de reducere a emisiei
de poluant in zona respectiva.

64
Bibliografie
6. Di oiu Valeria, Holban Nina (2005) Modificri antropice ale
mediului
.. >ttp1((life-airforall.inm>.ro(rom(dismod.>tm
;. >ttp1((@@@.meteoromania.ro(
66