Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Titu Maiorescu

Facultatea de Drept
Lector univ. Sorin Ivan
Comunicare profesional i instituional n lima en!le"
Suport de Curs pentru #nvm$ntul la Distan
%nul II
I. &iective
Dezvoltarea vocabularului, consolidarea i aprofundarea cunotinelor de limb, prin
studiul gramaticii (morfologie i sintax);
Elemente de cultur i civilizaie englez i american;
Acumularea unui lexic de specialitate (domeniul uridic) compre!ensiv, prin studiu de
text i experiene comunicaionale;
"unotine de specialitate referitoare la sistemul de drept anglo#saxon;
$oiuni de drept comunitar european;
Deprinderea elementelor eseniale de comunicare %n limba englez i de pragmatic a
limbaului;
Abilitatea de exprimare scris i oral corect, de comunicare fluent i eficient, de
interrelaionare %n domeniul profesional;
Dezvoltarea g&ndirii critice %n %nelegerea situaiilor teoretice i practice din domeniul
profesional, capacitatea de exprimare logic i substanial a ideilor'
II. Coninut
(ateria de studiu pentru anul )), semestrul ) i semestrul al ))#lea, este structurat %n
opt module, c&te patru pe fiecare semestru, i conine noiuni eseniale de lexic i de gramatic
a limbii engleze * morfologie i sintax *, precum i elemente fundamentale de comunicare'
+iecare modul cuprinde dou seciuni, prima (A) * elemente teoretice de limb (vocabular,
fonetic i gramatic) i exerciii, iar cea de#a doua (-) * contexte comunicaionale, prin
studiu de text, traducere, interpretare, dezbateri, eseuri etc', i situaii practice de comunicare'
+iecare modul este prevzut a se desfura de#a lungul a dou sau trei cursuri practice (durata,
dou ore), %n funcie de temele abordate i de felul %n care studenii recepteaz, %neleg i
asimileaz informaia'
III. Structur
Semestrul I
Modulul '
Seciunea %( )ecapitulare ' *)evision '+
.ubstantivul, Articolul, Adectivul, /ronumele,
# Elemente teoretice
# Exerciii
0erbul,
# (odul )ndicativ (/resent, /ast, +uture)
# /assive 0oice
# Exerciii
Seciunea ,(
a. Conte-te comunicaionale(
Studiu de te-t( The Inns and Outs, The Arms of the Law, The Court System, The Job
Market (din lucrarea Engleza entru !ur"#t" * vezi -ibliografia); elemente de
vocabular; lectur, traducere, interpretare;
De"atere(
# Dialoguri pe tematica textelor,
# "omparaii %ntre noiunile i instituiile uridice descrise %n text i cele din
sistemul de drept rom&nesc;
# 1udeci critice, axiologice, morale;
. Situaie practic de comunicare( To $e an Euroean;
# Dialoguri, dezbateri, relaionri;
# 1udeci critice i axiologice;
# Eseu;
Modulul .
Seciunea %( )ecapitulare . *)evision .+
$umeralul, Adverbul, /repoziia, "onuncia, )nterecia,
# Elemente teoretice
# Exerciii
0erbul,
# (odul "ondiional (/resent, /ast)
# /ropoziiile condiionale ()f "lauses)
# 0erbele (odale
# Exerciii
Seciunea ,(
a. Conte-te comunicaionale(
Studiu de te-t( The Common Law, E%u"ty (din lucrarea Engleza entru !ur"#t" * vezi
-ibliografia); elemente de vocabular; lectur, traducere, interpretare;
De"atere(
# Dialoguri pe tematica textelor,
# "omparaii %ntre noiunile i instituiile uridice descrise %n text i cele din
sistemul de drept rom&nesc;
# 1udeci critice, axiologice, morale;
c. Situaie practic de comunicare( The &undamental 'alues of a (emo)rat") State;
# Dialoguri, dezbateri, relaionri;
# 1udeci critice i axiologice;
# Eseu;
Modulul /
Seciunea %(
"orespondena timpurilor (.e2uence of 3enses),
# 4eguli
# Exerciii
Seciunea ,(
a. Conte-te comunicaionale(
Studiu de te-t( The (o)tr"ne of *re)edent and Case Law, Statute Law (din lucrarea
Engleza entru !ur"#t" * vezi -ibliografia); elemente de vocabular; lectur, traducere,
interpretare;
De"atere(
# Dialoguri pe tematica textelor;
# "omparaii %ntre noiunile i instituiile uridice descrise %n text i cele din
sistemul de drept rom&nesc;
# 1udeci critice, axiologice, morale;
. Situaie practic de comunicare( Just")e and Corrut"on "n +oman"a ,owadays ;
# Dialoguri, dezbateri, relaionri;
# 1udeci critice i axiologice;
# Eseu;
Modulul 0
Seciunea %(
0orbirea direct i indirect (4eported .peec!),
# 4eguli i situaii
# Exerciii
Seciunea ,(
a. Conte-te comunicaionale(
Studiu de te-t( The $r"t"sh Const"tut"on - The Con)et, The A)tors of the
Const"tut"on (din lucrarea Engleza entru !ur"#t" * vezi -ibliografia); elemente de
vocabular; lectur, traducere, interpretare;
De"atere(
# Dialoguri pe tematica textelor;
# "omparaii %ntre noiunile i instituiile uridice descrise %n text i cele din
sistemul de drept rom&nesc;
# 1udeci critice, axiologice, morale;
. Situaie practic de comunicare( (ura le., sed le. /The law "s tough, but "t "s st"ll
law01
# Dialoguri, dezbateri, relaionri;
# 1udeci critice i axiologice;
# Eseu;
Semestrul II
Modulul 1
Seciunea %(
"onstrucii infinitivale i participiale,
# 3ipuri de construcii
# Exerciii
Seciunea ,(
a. Conte-te comunicaionale(
Studiu de te-t( The Sour)es of the Const"tut"on, +eform of the Const"tut"on (din
lucrarea Engleza entru !ur"#t" * vezi -ibliografia); elemente de vocabular; lectur,
traducere, interpretare;
De"atere(
# Dialoguri pe tematica textelor,
# "omparaii %ntre noiunile i instituiile uridice descrise %n text i cele din
sistemul de drept rom&nesc;
# 1udeci critice, axiologice, morale;
. Situaie practic de comunicare( 2"thout Just")e, E3eryth"ng Turns to Chaos;
# Dialoguri, dezbateri, relaionri;
# 1udeci critice i axiologice;
# Eseu;

Modulul 2
Seciunea %(
.ubonctivul,
# .ubonctivul sintetic
# .ubonctivul analitic
# Exerciii
5erund#ul,
# 5erund#ul nedefinit
# 5erund#ul perfect
# Exerciii
Seciunea ,(
a. Conte-te comunicaionale(
Studiu de te-t( The Amer")an Const"tut"on, The Amer")an Legal System,
Internat"onal Law (din lucrarea Engleza entru !ur"#t" * vezi -ibliografia); elemente
de vocabular; lectur, traducere, interpretare;
De"atere(
# Dialoguri pe tematica textelor,
# "omparaii %ntre noiunile i instituiile uridice descrise %n text i cele din
sistemul de drept rom&nesc;
# 1udeci critice, axiologice, morale;
. Situaie practic de comunicare( *ol"t")s and Morals "n Our *ubl") L"fe;
# Dialoguri, dezbateri, relaionri;
# 1udeci critice i axiologice;
# Eseu;
Modulul 3
Seciunea %(
/!rasal 0erbs,
# Exemple
# .ituaii
# Exerciii
Seciunea ,(
a. Conte-te comunicaionale(
Studiu de te-t( A sale of goods )ontra)t, A *art")"at"on Agreement, Con3eyan)"ng
(din lucrarea Engleza entru !ur"#t" * vezi -ibliografia); elemente de vocabular;
lectur, traducere, interpretare;
De"atere(
# Dialoguri pe tematica textelor,
# "omparaii %ntre noiunile i instituiile uridice descrise %n text i cele din
sistemul de drept rom&nesc;
# 1udeci critice, axiologice, morale;
. Situaie practic de comunicare( The Euroean 4n"on - a Chan)e for +oman"a5;
# Dialoguri, dezbateri, relaionri;
# 1udeci critice i axiologice;
# Eseu;
Modulul 4
Seciunea %( )ecapitulare *)evision+
/robleme de gramatic, %n funcie de nivelul de dificultate resimit de studeni,
# .ituaii teoretice i practice
# Exerciii
Seciunea ,(
a. Conte-te comunicaionale(
Studiu de te-t( 3exte recapitulative, sumative (din bibliografia cursului); elemente de
vocabular; lectur, traducere, interpretare;
De"atere(
# Dialoguri pe tematica textelor,
# "omparaii %ntre noiunile i instituiile uridice descrise %n text i cele din
sistemul de drept rom&nesc;
# 1udeci critice, axiologice, morale;
. Situaie practic de comunicare( ,at"onal Ident"ty and 6lobal"zat"on;
# Dialoguri, dezbateri, relaionri;
# 1udeci critice i axiologice;
# Eseu;
5valuare
Evaluarea i notarea studenilor de la )D (6nvm&nt la Distan), anul )), se realizeaz
printr#o lucrare scris, la sf&ritul semestrului al doilea, i prin dou eseuri, c&te unul pentru
fiecare semestru, pe dou dintre temele specificate la seciunea .ituaie practic de
comunicare (To $e an Euroean, The &undamental 'alues of a (emo)rat") State, Just")e and
Corrut"on "n +oman"a ,owadays, (ura le., sed le. * The law "s tough, but "t "s st"ll law,
2"thout Just")e, E3eryth"ng Turns to Chaos, *ol"t")s and Morals "n Our *ubl") L"fe, The
Euroean 4n"on - a Chan)e for +oman"a, ,at"onal Ident"ty and 6lobal"zat"on)' /rin lucrarea
scris, vor fi urmrite cunotinele de limb i informaiile de profil studiate %n texte, precum
i logica i coerena expunerii scrise' "ele dou eseuri vizeaz modul de argumentare i
dezvoltare a unui raionament logic, pornind de la o idee, i, de asemenea, corectitudinea
exprimrii %n limba englez'
,ilio!rafie
,ilio!rafie oli!atorie(
7evic!i, 7eon * 6ramat")a l"mb"" engleze, Editura 3eora, 899:
-roo;es, (ic!ael, <olden, David, <utc!inson, =esle> * Engleza entru !ur"#t", Editura
3eora, ?@@@
,ilio!rafie facultativ(
.Aan, (ic!ael * *ra)t")al Engl"sh 4sage, Internat"onal Student7s Ed"t"on, Bxford
Cniversit> /ress, ?@@D
5leanu +&rnoag, 5eorgiana, "omiel, Ecaterina * 6ramat")a l"mb"" engleze, Editura
Etiinific i Enciclopedic, ?@FG
7evic!i, 7eon, Duescu, Dan * Engleza f8r8 rofesor, Editura 3eora, 899G
7evic!i, 7eon, Duescu, Dan * 6ramat")a l"mb"" engleze, Editura ?99H? 5ramar, ?@@I
3!omson, 1', (artinet, A'0' * A *ra)t")al 6u"de to Engl"sh 6rammar, Bxford Cniversitz
/ress, ?@@I
)arovici Edit!, (are, 7iliana * Engleza )ontemoran8 3orb"t8, Editura 3eora, 8998
"iuciuc, Blea, 3nsescu, Eugenia * Curs de englez8 general8 (Englis! for all =al;s of
7ife), Editura 3eora, 899:
-aumgartner, Alfred, .c!ussler, Alexander * L"mba englez8 9n :; de ore, Editura
$iculescu, 899G
"!iosan, Dumitru, /anovf, )rina, /oenaru, )oana * E.er)"<"" de gramat")8 englez8, Editura
3eora, 8999
0ianu, 7idia * Engl"sh w"th a key, Editura 3eora, ?@@D
0ianu, 7idia * Engl"sh w"th a )ho")e, Editura 3eora, 899?
-ruce -err>, Darc> * 6ramat")a l"mb"" engleze e s)urt, Editura $iculescu, 899J
(urdoc!#.tern, .erena * Engleza entru )omun")are r"n telefon, fa., e=ma"l> 6h"d
ra)t"), Editura 3eora, 899J
(urdoc!#.tern, .erena * Engleza entru 3"z"te de afa)er" #" rela<"" so)"ale> 6h"d ra)t"),
Ed"tura Teora, 899J
(urdoc!#.tern, .erena * Engleza entru )8l8tor""le de afa)er"> 6h"d ra)t"), Editura
3eora, 899I
4oland, (#", (ast#5rand, (art!a * C' 9n l"mba englez8> 4n as sre anga!are, Editura
3eora, 8998
3ardieu, 1 * *ronun<"a 9n l"mba englez8, Editura $iculescu, 899J
3urcu, +ulvia, $stsescu, 0ioleta * Engleza de afa)er"> Curs "ntens"3, Editura Cranus,
?@@I
=alston#Dun!am, -et! * Introdu)t"on to law, .t' /aul, =est, ?@@9
(annle, <enr> =', <irsc!el, David 1' * &undamentals of Cr"m"nology, /rentice <all,
?@FF
3ravis, 7aArence +' * Introdu)t"on to Cr"m"nal Just")e, Cniversit> of "incinnati,
Anderson /ublis!ing "o, ?@@9
.c!ulfofer, Kadis! * Cr"m"nal Law and Its *ro)esses, Cases and mater"als, 7ittle, -roAn
and "ompan>, ?@F@
1anda, -err>, 5oldman * The Challenge of demo)ra)y, 6o3ernment "n Amer")a,
<oug!ton (ifflin "ompan>, ?@F@
Dicionare(
Ma)m"llan Engl"sh (")t"onary, 899I
<anga, 0ladimir, "alciu, 4odica * (")<"onar !ur"d") rom?n=englez #" englez=rom?n,
Editura 7umina 7ex, ?@@F