Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Prob scris la matematic M_mate-info Varianta 9
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 1 din 1
Examenul de bacalaureat naional 2014
Proba E. c)
Matematic M_mate-info
Varianta 9
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Artai c ( ) ( ) 3 2 4 2 1 6 8 i i + + = .
5p 2. Artai c parabola asociat funciei : f ,
2
( ) 2 1 f x x x = + + este tangent la axa Ox .
5p
3. Rezolvai n mulimea numerelor reale ecuaia
2
4 4
5 5
x x +
= .
5p 4. Determinai cte numere naturale de dou cifre distincte se pot forma cu cifrele 1, 3, 5 i 7.
5p 5. n reperul cartezian xOy se consider punctele ( ) 2, 2 A , ( ) 4, 2 B i ( ) 4, 2 C . Determinai
ecuaia dreptei d care trece prin A i este perpendicular pe dreapta BC .
5p 6. Artai c
3
sin cos 0
4 4

+ = .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Se consider matricea ( )
1 0 0
0 2 0
0 2 1 1
n
n
A n


=


, unde n este numr natural.
5p a) Artai c ( ) ( )
det 0 1 A = .
5p b) Determinai numrul natural n tiind c ( ) ( ) ( ) 1 3 A n A A = .
5p c) Determinai numerele naturale p i q tiind c ( ) ( ) ( ) A p A q A pq = .

2. Se consider polinomul
3 2
3 2 f X X X = + + .
5p
a) Calculai ( ) 0 f .
5p b) Determinai ctul i restul mpririi polinomului f la
2
4 X .
5p
c) Artai c ( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 2 3 3 1
20 x x x x x x + + = tiind c
1 2
, x x i
3
x sunt rdcinile lui f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consider funcia : f , ( ) 3
x
f x x e = + .
5p a) Calculai ( ) ' f x , x.
5p
b) Determinai ecuaia asimptotei oblice spre la graficul funciei f .
5p c) Artai c ( ) 4 1 f x x + pentru orice numr real x .
2. Se consider funcia : f , ( )
3
2
1
x
f x
x x
=
+ +
.
5p a) Artai c
( )
( )
1
2
0
1
1
4
x x f x dx + + =

.
5p b) Artai c ( ) ( )
1
0
1
3 3
f x x dx

+ =

.
5p c) Artai c ( )
4
0
0
1 1
lim
4
t
t
f x dx
t