Sunteți pe pagina 1din 60

PATRICIA RUNCAN

MANAGEMENTUL DE CAZ
LIST DE ABREVIERI
AE- Acordul European
AM- Autoritate Management
AMP- Asistent maternal profesionist/ Asisten maternal profesionist
AND- Agenia naional mpotriva Discriminrii
ANES- Agenia Naional pt. Egalitate de anse
ANFP- Agenia Naional a Funcionarului Pulic
ANOFM- Agenia Naional pt. !cuparea Forei de Munc
ANPDC- Autoritatea Naional pt. Protecia Drepturilor "opilului
ANPF- Agenia Naional pt. Protecia Familiei
ANPH- Autoritatea Naional pt. Persoane cu #andicap
CASPIS- "omisia Anti$%rcie &i Promovarea 'nclu(iunii %ociale
CCG- "orpul de "ontrol al )uvernului
CDC$ "onvenia !N* cu privire la Drepturiile "opilului
CEDO- "urtea European a Drepturiilor !mului
CEI- "ompartimentul de intrri$ie&iri a ca(urilor din cadrul D)A%P"
CMC$ "ompartimentul managerilor de ca( din cadrul D)A%P"
+
CMTIS- %istemul informati(at de monitori(are a ca(urilor
CNFPA- "onsiliul Naional de Formare Profesional a Adulilor
CNCD- "onsiliul Naional pt. "omaterea Discriminrii
CNPAS- "asa Naional de Pensii &i Alte Drepturi de Asigurri %ociale
CPC- "omisia pt. Protecia "opilului
CONES- "omisia Naional ,n Domeniul Egalitii de anse ,ntre Femei &i -rai
COR- "lasificarea !cupaiilor din .om/nia
DGASPC- Direcia )eneral de Asisten %ocial &i Protecia "opilului
FSE- Fondul %ocial European
HG$ #otr/re de )uvern
ICCJ- nalta "urte de "asaie &i 0ustiie
IGPR- 'nspectoratul )eneral al Poliiei .om/ne
IM- 'nspecia Muncii
IOVR- 'nvali(i1 !rfani1 2duve de .(oi
MC$ Manager de ca(
MMFPS- Ministerul Muncii1 Familiei &i Proteciei %ociale
MS- Minsterul %ntii
OANPDC- !rdin al Autoritii Naionale pt. Protecia Drepturilor "opilului
OG- !rdonan de )uvern
OUG- !rdonan de *rgen
ONG$ !rgani(aie neguvernamental sau nonguvernamental
ONU- !rgani(aia Naiuniilor *nite
ONR- !ficiul Naional pt. .efugiai
3
OPA- !rganism Privat Acreditat
ORA- !ficiul .om/n pt. Adoii
PIP- Plan 'ndividuali(at de Protecie
PIS- Plan de 'ntervenie %pecific
PS- Plan de %ervicii
PPI- Plan Personali(at de 'ntervenie
PPP- Parteneriat Pulic Privat
RCP$ .esponsail de ca( prevenire
SEI- %erviciul de Eviden intri$ie&iri a ca(urilor din cadrul D)A%P"
SMO- %tandarde Minime !ligatorii
SPAS$ %erviciul Pulic de Asisten %ocial de la nivelul "onsiliilor 4ocale ale
municipiilor1 ora&elor &i comunelor
TFU- 5raficul de Fiine *mane
6
DEFINIREA NOIUNIILOR:
MANAGEMENTUL DE CAZ
Def. 1
Managementul de ca( repre(int un concept ce desemnea( o metod de coordonare &i
integrare a serviciilor sociale1 medicale &i educaionale destinate categoriilor de populaii
vulenraile &i defavori(ate &i de organi(are &i gestionare a interveniilor specifice
reali(ate de ctre diferii speciali&ti1 ,n acord cu oiectivele stailite pentru sc7imarea
situaiilor prolematice ale eneficiariilor.8"o9ocaru tefan1 "o9ocaru Daniela1
3::;13<=
Def. 2
>Managementul de ca( ,n asistena social este o metod de a oferi servicii1 prin care
asistenii sociali profesioni&ti evaluea( nevoile clientului &i ale familiei sale ,n
colaorare cu el1 coordonea(1 monitori(ea(1 evaluea( &i susine clientul pt. a accesa
servicii sociale care s rspund acestor nevoi?. 8NA%@1 +AA31 +=
Def. 3
"onform !rdinul nr.3;;/3::B pentru aproarea %tandardelor minime oligatorii privind
managementul de ca( ,n domeniul proteciei drepturiilor copilului1 managementul de ca(
este definit ca fiind >o metod de coordonare a tuturor activitiilor de asisten social &i
<
protecie special desf&urate ,n interesul superior al copilului de ctre profesioni&tii din
diferite servicii sau instituii pulice &i private?
MC- MANAGERUL DE CAZ
Este profesionistul care asigur coordonarea activitilor de asisten social &i protecie
special desf&urate ,n interesul superior al copilului1 av/nd drept scop principal
elaorarea &i implementarea urmtoarelor instrumenteC
Instrumente elaborate de MC:
o PIP planul n!"!ual#a$ !% p&'$%($% pentru copiii separai de familie1
o PR - planul de recuperare pentru copiii cu di(ailiti1 prev(ut privind
organi(area &i metodologia de funcionare a comisiei pentru protecia copiluluiD
pentru copiii cu diabilit!"i din #amilie1 managerii de ca(1 cu precdere din cadrul
serviciului de evaluare compleE1 completea( planul de recuperare at/t pentru
cei care necesit ,ncadrare ,ntr$un grad de 7andicap1 c/t &i pentru cei care necesit
orientare &colar/profesional sau care necesit amele aciuniD pentru copiii cu
diabilit!"i a#la"i $n protec"ie special!1 managerii de ca( completea( planul
individuali(at de protecie care ,l conine pe cel de recuperare.
o PIP pentru copiii cu di(ailiti aflai ,n protecie special1 respectiv copii plasai
,n familia lrgit1 familia sustitutiv 8familii de plasament &i asistent maternal=
sau ,n servicii re(ideniale1 care ,l conine pe cel de recuperare.
F
o PRB )*+au PRS $ planul de reailitare &i/sau reintegrare social pentru copiii
au(ai1 negli9ai &i/sau eEploatai1 inclusiv victime ale traficului1 eEploatrii prin
munc1 eEploatrii seEuale ,n scop comercial
o PIS planul !% n$%&"%n,% +p%(-(. pentru copiii au(ai1 negli9ai &i/sau
eEploatai aflai ,n protecie special1 inclusiv copii refugiai1 care ,l conine pe cel
de reailitare &i/sau reintegrare social.
Managerul de ca( este numit1 ,n scris1 de ctre directorul ad9unct cu atriuii ,n
domeniul proteciei copilului al D)A%P" &i poate s fie anga9at al acesteia1 al unui
organism privat acreditat 8!PA= sau al unor forme independente de eEercitare a profesiei
de asistent social1 recunoscute de lege.
n ,ndeplinirea atriuiilor sale1 M"1 managerul de ca(1 colaorea( cu responsailii de
ca( din protecia special &i din centrele maternale.
Principalele atribu"ii ale mana%erului de ca &MC':
"oordonea( eforturile1 demersurile &i activitiile de asisten social &i
protecie special desf&urate ,n interesul superior al copiluluiD
Elaorea( P'P precum &i celelalte planuri prev(ute ,n legislaie &i
alctuie&te ec7ipa multidisciplinar &i dup ca( interinstituional &i
organi(ea( ,nt/lnirea cu ec7ipa1 precum &i cele individuale cu
profesioni&tii implicai ,n re(olvarea ca(ului D
B
Asigur colaorarea &i implementarea activ a familiei sau a
repre(entantului legal &i a copilului &i ,i spri9in pe ace&tia ,n toate
demersurile pe tot parcursul managementului de ca( 8organi(area de
,nt/lniri periodice sau la solicitarea acestora1 acompaniere1 consiliere1
spri9in emoional1 etc=D
Asigur comunicarea ,ntre toate priile implicate ,n re(olvarea ca(uluiD
'ntocme&te &i reactuali(ea( dosarul copiluluiD
"oordonea( metodologic responsailii de ca( prevenire D
"omunic1 cu avi(ul superiorului ierar7ic1 la %E'1 ca(uriile pentru care a
fost luat deci(iaD
Roluriile mana%erului de ca &MC':
A. .e(olvarea proelemelor 8treuie s identifice soluii la prolemele clienilor=
-. %pri9inul pulic &i advocacG 8convingerea opiniei pulice=
". 'ntermedierea ,ntre agenii sau persoane
D. Planificarea social
E. !rgani(area comunitar
F. Monitori(area serviciilor
). Evaluarea
#. "onsultana
'. "olaorarea
H
0. "oordonarea
I. "onsilierea
4. nregistrarea &i monitori(area progreselor
RCP- RESPONSABILUL DE CAZ PREVENIRE
R%+p'n+a/lul !% (a# p&%"%n&% este profesionistul care asigur coordonarea activitilor
de asisten social desf&urate ,n interesul superior al copilului din familie1 av/nd drept
scop principal elaorarea &i implementarea planului de servicii pentru prevenirea
separrii copilului de familieD colaorea( cu profesioni&tii care elaorea( &i
implementea( programele personali(ate pentru copii ,n cadrul serviciilor de prevenire1
numii &%+p'n+a/l !% n$%&"%n,%.
Instrumente elaborate de RCP:
PS planul !% +%&"( care are ca scop prevenirea separrii copilului de familie
;
Principalele atribu"ii ale responsabilului de ca pre(enire &RCP':
"oordonea( eforturile1 demersurile &i activitiile de prevenire a separrii
copilului de familia saD
Elaorea( Planul de %ervicii JP%D
Asigur comunicarea ,ntre toate priile implicate ,n re(olvarea ca(uluiD
Asigur respectarea etapelor managementului de ca(D
'ntocme&te &i reactuali(ea( dosarul copiluluiD
Asem!n!ri $ntre mana%erul de ca'MC' )i responsabilului de ca pre(enire &RCP':
' M"1 respective ."P asigur derularea etapelor pentru toi copiii aflai ,n evidena
fruni(orilor de servicii &i ,nregistrea( toate informaiile ,n dosarul copiluluiD
' M"1 respectiv ."P folose&te metodele &i instrumentele specifice pentru
documentarea ca(ului cerute de lege &i cele recomandate de ctre "olegiul
Naional la Asistenilor %ociali din .om/nia D
' M"1 respectiv ."P consemnea( informaiile oinute ,n cadrul ,nt/lnirilor ,n
rapoarte de vi(it/,nt/lnire care includ cel puin urmtoarele aspecteC sinte(a
discuiilor purtate ,n cursul ,nt/lnirii1 data1 locul &i scopul vi(itei urmtoare1
agreat ,n prealail cu familia &i copilul D
' M"1 respectiv ."P asigur implicarea &i conlucrarea1 pe parcursul toturor
etapelor managementului de ca(1 a unei ec7ipe de speciali&ti1 multidisciplinar &i1
A
dup ca(1 interinstituional1 precum &i intervenia punctual a unor speciali&ti
colaoratori atunci c/nd este necesar D
' M"1 respectiv ."P asigur organi(area ,nt/lnirilor ec7ipei 8numite ,nt/lniri de
ca(= ,n mod periodic$ cel puin o dat pe sptm/n pentru a discuta ca(urile &i a
lua deci(iile necesare soluionrii acestora. n funcie de situaie1 M"1 respectiv
."P1 se poate ,nt/lni &i individual cu profesioni&tii implicai ,n re(olvarea
ca(ului. 4a aceste ,nt/lniri pot participa familia/repre(entantul legal &i copilul1 ,n
ca(ul ,n care ec7ipa de profesioni&ti ,mpreun cu M" sau ."P consider c este
necesar D
' M" ,mpreun cu ec7ipa multidisciplinar1 elaorea( P'P J planul individuali(at
de protecie$ sau dup ca(1 celelalte planuri prev(ute ,n legislaie1 ,n termene
maEim de 6: de (ile de la ,nregistrarea ca(ului la D)A%P".
."P elaorea( P%$ planul de servicii$ ,n termen maEim de 6: de (ile de la
,nregistrarea ca(ului la primrie.
RC- RESPONSABILII DE CAZ DIN PROTECIE SPECIAL 0I DIN
CENTRELE MATERNALE
R%+p'n+a/l !% (a# !n p&'$%(,% +p%(al. sunt profesioni&tii din cadrul serviciilor
re(ideniale 8cu eEcepia centrelor maternale=1 care asigur coordonarea activitilor
legate de elaorarea &i implementarea tuturor programelor de intervenie specific 8P'%=1
care colaorea( cu profesioni&tii care elaorea( &i implementea( P'%1 numii generic
&%+p'n+a/l !% PIS1 aflai ,n serviciile de protecie &i ,n alte servicii din alte instituii.
+:
R%+p'n+a/l !% (a# !n (%n$&%l% 2a$%&nal% asigur coordonarea activitilor legate
de elaorarea &i implementarea programelor personali(ate de intervenie 8PPI34
ECHIPA MULTIDISCIPLINAR
Este compus din ec7ipa de speciali&ti1 multidisciplinar &i1 dup ca(1
interinstituional1 precum &i intervenia punctual a unor speciali&ti colaoratori atunci
c/nd este necesar. At/t managerul de ca( c/t &i responsailul de ca( prevenire asigur
implicarea &i conlucrarea1 pe tot parcursul etapelor manegementului de ca(1 a acestor
speciali&ti pentru ca respectivul ca( s fie soluionat ,n cele mai une condiii. Ec7ipa
multidisciplinar a9ut managerul de ca( sau responsailul de ca( prevenire s re(olve
ca(ul.
COPIII AFLAI 5N SITUAIE DE RISC
"opiii aflai ,n situaie de risc sunt acei copii aflai ,n dificultate pentru care este
recomandail s se intervin la nivelul familiei naturale &i a comunitii pentru a se
asigura meninerea acestora ,n mediul familial.
++
SERVICII SOCIALE
%erviciile sociale repre(int o form de suport activ pentru individ1 pentru familie
&i pentru comunitate.
%erviciile sociale au at/t un caracter primar1 de prevenire c/t &i un caracter speciali(at1
personali(at1 de dep&ire a situaiilor de dificultate.
%copul acestor servicii sociale este s prote9e(e persoana &i familia pentru
prevenirea marginali(rii &i eEclu(iunii sociale1 av/nd ca finalitate promovarea
inclu(iunii sociale. Aceste servicii sociale promovea( inclu(iunea social &i intesc
cre&terea calitii vieii persoanei &i familiei.
4a acest nivel pot interveni urmtoarele tipuri de servicii sociale care pot fi
furni(ate fie de asistentul social1 fie de ctre instituii prestatoare de servicii sociale
organi(ate la nivelul comunitii de ctre autoritiile locale1 direciile pentru protecia
copilului sau organi(aii neguvernamentaleC
' %ervicii de suport care s asigure sprin9inirea sau ,ntrirea ailitiilor prinilor
de a satisface nevoile copiilor 8consiliere1 intervenii ,n situaii de cri(1 ,ntrirea
relaiilor familiale1 educaie parental1 grupuri de suport pentru prini1 advocacG1
etc.=D
' %ervicii suplimentare$compensatorii ,n cadrul ,ngri9irii parentale insuficiente
precum &i servicii de recuperare/reailitare pentru copiii cu nevoi speciale1
consiliere$psi7oterapie de lung durat1 educaie parental1 acompaniere social1
spri9in finanficar1 de(voltarea &i ,ntrirea reelelor de suport1 identificarea de
+3
resurse pe plan local &i implicarea unor alte instituii/organi(aii de la nivelul
comunitii1 asisten pentru gsirea unui loc de munc1 etc
*C+PURILE MANAGEMENTULUI DE CAZ
Managementul de ca( ,mrac forme diferite ,n funcie de scopul pe care ,l are.
Astfel1 mangementul de ca( poate avea scopuri sociale1 acestea au ca principii faptul c
oamenii treuie s rm/n &i s triasc ,n comunitate1 ,n special s nu fie i(olai de
grupurile primare crora le aparin1 fapt pentru care managementul de ca( are caracter
temporar1 serviciile fiind oferite pe o perioad scurt de timp. De asemenea1 are scopuri
de $n%ri,ire primar! ,nfluenate de aordarea medical a ,ngri9irii1 iar mangementul de
ca( este v(ut ca o form de coordonare a serviciilor medicale oferite diferitelor categorii
de clieni &i scopuri socio'medical- acestea fiind stailite pentru a urmri ec7ilirul
persoanelor defavori(ate &i totodat pentru a preveni alte proleme care ar putea s apar
la populaiile vulneraile.
.evenind la managementul de ca( ,n protecia copilului1 putem meniona faptul c
managerul de ca( este profesionistul care asigur coordonarea activitilor de asisten
social &i protecie special desf&urate ,n interesul superior al copilului1 av/nd drept scop
principal elaorarea &i implementarea planului individuali(at de protecie JP'P$ pentru
copiii separai de familie1 prev(ut de art.F6 din 4egea nr.3H3/3::< privind protecia &i
promovarea drepturilor copilului1 al planului de recuperare pentru copiii cu di(ailiti1
prev(ut de art.3+ din #.). nr. +<6H/3::<1 conform cruia1 rolul managerului de ca( este
+6
de a completa planul de recuperare pentru cei ce necesit ,ncadrarea ,ntr$un grad de
7andicap1 c/t &i pentru cei ce necesit orientare &colar sau profesional. Managerul de
ca( conlucrea( &i cooperea( cu repre(entanii de ca( pentru maEimi(area &i
eficienti(area enefiicilor msurilor de asisten pentru copil.
NECE*ITATEA MANAGEMENTULUI DE CAZ
Managementul de ca( ,n asistena social din .om/nia a devenit o practic
recunoscut1 c7iar impus de noul pac7et legislativ din domeniul asistenei sociale.
Managementul de ca( este v(ut ca o metod1 ca o form de articulare a tuturor
interveniilor 8sociale1 medicale1 psi7ologice1 etc.= pe care le reali(ea( diferite categorii
de speciali&ti ,n vederea maEimi(rii eficienei acestor intervenii specifice. !rientat
spre re(olvarea prolemelor diferitelor categorii de eneficiari1 asistena social din
.om/nia pare c ,ncepe s$&i consolide(e aria de competene1 practicile &i eficiena ,n
ceea ce prive&te re(ultatele.
'mpunerea acestei compleEe a aprut datorit faptului c era necesar at/t ,n
protecia copilului c/t &i ,n protecia social1 ,n general.
Managementul de ca( ,n asistena social face legtura dintre micro$ &i
macropractica asistenei sociale.
Managementul de ca( ,&i are originea ,n necesitatea aprut la nivelul
comunitiilor de a$&i prote9a memrii aflai ,n situaii de via dificile1 dar a fost susinut
&i de ali &ase factoriC
+<
1. Dezinstituionalizarea (tendina de a furniza servicii n primul rnd prin
intermediul comunitii i apoi al instituiilor
2. Descentralizarea (nevoia de coordonare a serviciilor ntre mai muli furnizori de
servicii comunitare
3. !"istena clieniilor cu nevoi comple"e i tre#uine multiple (care$ n lipsa
mana%ementului de caz$ ar fi nevoii s apelleze la foarte muli furnizori de
resurse fr ca acetia s fi comunicat vreodat unul cu altul$ situaie foarte
dificil pentru clieni
&. 'imitele cerinelor pentru servicii (restriciile de vrst$ condiiile de venit i
stipularea eli%i#ilitii pe cate%orii duc la fra%mentarea serviciilor sociale
(. )eelele de spri*in social (mana%erii de caz au un rol important n consolidarea
serviciilor formale i a celor informale$ ma"imiznd #eneficiile fiecreai dintre
ele
+. ,resiunea de reducere a costurilor (se menin resursele minime i totodat se
ndeplinesc nevoile clienilor.
Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor "opilului JANPD"$ a elaorat
%tandarde minime oligatorii privind managementul de ca( ,n domeniul proteciei
copilului1 care reu&esc s trase(e ni&te linii directoare ,n practica asistenei sociale din
domeniu &i care sunt eseniale ,n contiunarea unor practici profesioniste. -rdinul nr. +.
din 2//& pentru apro#area 0tandardelor minime o#li%atorii privind mana%ementul de
caz din domeniul proteciei copilului invoca1 din pcate1 anumite neclariti1 cum ar fi
utili(area sintagmelor >management de ca(? &i >responsail de ca(? fr o eEplicaie
+F
clar1 modalitiile de admitere a clienilor ,n anumite servicii &i planul individual de
protecie1 care par instrumente diferite dar1 sunt ,n esen1 unul &i acela&i lucru &i lipsa
unor criterii clare1 cuantificaile &i msuraile pentru oricare standard ,n parte.
n anul 3::B a fost pulicat ,n Monitorul !ficial1 Partea '1 !rdinul nr. 3;; din 3::B
prntru aproarea %tandardelor Minime !ligatorii privind managementul de ca( ,n
domeniul proteciei drepturilor copilului1 acest act normativ clarific aproape toi
termenii1 fiind o nou etap ,n de(voltarea calitii serviciilor sociale.
.ENE/ICIARII MET+DEI MANAGEMENTULUI DE CAZ
%tructura managementului de ca(.C evaluare iniial1 planificarea interveniei1
monitori(area &i evaluarea re(ultatelor este similar pentru diferite categorii de persoane
,n nevoie1 doar activitiile sunt specifice1 pentru fiecare categorie ,n parte .
Managementul de ca( are un caracter temporar1 serviciile sunt oferite pe o perioad scurt
de timp1 pentru dep&irea situaiilor dificile.
Nu eEist nicio categorie de clieni care s nu poat eneficia de servicii adaptate
metodei managementului de ca(. Aceast metod se adresea( ,n special urmtoarelor
categorii de eneficiariC copiilor1 v/rstniciilor1 persoanelor cu 7andicap precum &i
toEicomaniilor. Actele normative care reglementea( managementul de ca( la categoriile
amintite sunt urmtoareleC
+. !rdinul nr.3;;/3::B pentru aproarea %tandardelor minime oligatorii privind
managementul de ca( ,n domeniul proteciei drepturiilor copiluluiD
+B
3. !rdinul nr.3<B/3::B privind aproarea %tandardelor minime specifice de calitate
pentru serviciile de ,ngri9ire la domiciliu pentru persoanele v/rstnice &i pentru
centrele re(ideniale pentru persoanele v/rstniceD
6. !rdinul nr.3:F/3::F al pre&edintelui Autoritii Naionale pentru Persoanele cu
#andicap privind aproarea %tandardelor minime de calitate pentru centre
re(ideniale pentru persaone adulte cu 7andicap &i locuine prote9ate pentru
persoane adulte cu 7andicapD
<. Deci(ia nr.+B/3::B pentru aproarea %tandardelor minime oligatorii privind
managementul de ca( ,n domeniul asistenei consumatorului.
1ana%ementul de caz ncorporeaz dou funcii eseniale2
+. consilierea individual1 oferirea sfaturilor &i terapiei clienilor din comunitate
3. conectarea clienilor la reeaua de servicii din comunitate oferite de organi(aii
guvernamentale &i nonguvernamentale 8.ot7man1 +AA+1 F3:=.
+H
/+RME ALE MANAGEMENTULUI DE CAZ DIN PER*PECTI0A ANALIZEI
*1+T
Mana6%2%n$ul !% (a# (%n$&a$ p%:
RE*UR*E
Puncte tari Puncte slae
!prtuniti Aprecieri
APRECIATI0 REZULTATE PR+.LEME
1ana%ementul de caz centrat pe )!03)0!
%e orientea( ,n primul r/nd ctre administrarea &i gestionarea resurselor eEistente
la nivelul clientului &i oinerea altora din partea serviciilor sociale sau a reelelor sociale
crora clientul le aparine.
1ana%ementul de caz centrat pe )!43'565!
+;
'nterveniile asistentului social sunt orientate ctre identificarea oportunitiilor &i
fructificarea lor1 precum &i ctre reducerea ameninriilor1 a arierelor eEistente sau
poteniale1 care pot ,mpiedica oinerea re(ultatelor dorite.
1ana%ementul de caz centrat pe ,)-7'!18
Anali(a prolemei presupune identificarea punctelor slae ale situaiei particulare
a clientului1 precum &i a piedicilor pe care le ,nt/mpin pentru re(olvarea propriei
proleme.
1ana%ementul de caz 6,)!9:65:;
Asistentul social se orientea( ctre punctele tari ale sistemului client1 ctre
oportunitiile lui.
n practic putem ,nt/lni forme cominate ale managementului de ca(. "ea mai
rsp/ndit form a managementului de ca( ,n practic este cea care se orientea( spre
prolem.
<3=9>:: 9!=5)6'! 6'! 16=6?!1!=53'3: D! 964
+A
+= ,lanificarea@ se stailesc scopurile organi(aiei &i se iau deci(ii asupra metodelor
de urmat ,n vederea reali(rii lor. KProcesul planificrii const ,n patru pa&i
importaniC de(voltarea progno(elor &i a premiselor de a( ale planificriiD
definirea oiectivelor specificeD de(voltarea alternativelorD alegerea unui curs al
aciunii.? 8Neamu ).1 3::61 3::=. n procesul de planificare1 managerii reali(ea(
o serie de sarcini cum suntC colectarea de date1 identificarea resurselor umane &i
materiale1 evaluarea situaiei de re(olvat1 stailirea scopurilor specifice1
de(voltarea oiectivelor1 politicilor &i standardelor1 instituirea unui uget1
stailirea prioritiilor1 determinarea proceduriilor1 de(voltarea planurilor de
aciune alternative1 alegerea unui plan de activitate1 comunicarea cu toi oamenii
implicai.
3= -r%anizarea$ aceast funcie include &i cuno&tiine despre structura
organi(aional care conturea( fiecare post &i descrie responsailitiil1 relaiile &i
autoritatea pentru fiecare po(iie ierar7ic. Prin aceast funcie se staile&te
coordonarea resurselor ,n vederea reali(rii oiectivelor1 stailirea procedurilor &i
a politicilor1 precum &i determinarea calificrilor necesare &i descrierea posturilor.
6= 9oordonarea$ aceast funcie include activiti caC recrutarea de personal1
selectarea &i alegerea personalului1 orientarea noilor anga9ai1 planificarea
de(voltrii personalului
<= !valuarea$ acest proces final este denumit ca fiind actul de control a activitii.
Atunci c/nd managerii de ca( sunt implicai ,n evaluare eiC
$ culeg informaii care msoar performanele recente din interiorul organi(aiei
3:
$ compar performanele pre(ente cu standardele prestailite
$ determin dac planul ar treui modificat sau nu pentru a satisface standardele
prestailite
De asemenea1 evaluarea vi(ea( at/t performanele personalului anga9at c/t &i
programul social oferit eneficiarilor. Managementul de ca( are diverse metode &i
te7nici disponiile pentru a ,ndeplini aceast funcie.
& <3=9>::@9A!:! 6'! 16=6?!)3'3: D! 964
+. Evaluare
3. Planificare
6. "onectare
<. AdvocacG
3+
STANDARDELE MINIME OBLIGATORII ALE MANGEMENTULUI DE CAZ
0I ETAPELE ACESTUIA
"onform !rdinul nr.3;;/3::B pentru aproarea %tandardelor minime oligatorii
privind managementul de ca( ,n domeniul proteciei drepturiilor copilului1 standardele
sunt grupate pe urmtoarele arii de interesC
+. "ondiiile de utili(are a metodei
3. Etapele managementului de ca(
6. 'dentificarea1 evaluarea iniial &i preluarea ca(ului
<. Evaluarea detaliat/compleE
F. Ec7ipa multidisciplinar
B. Planul individuali(at de protecie &i planul de servicii
H. Monitori(are &i re$evaluare
;. Monitori(area post$servicii &i ,nc7iderea ca(ului
A. .ecrutare &i anga9are
+:. .olul &i locul managerului de ca($M"1 respectiv al responsailului de ca(
prevenire$."P
++. Formarea iniial/de iniiere &i continu
+3. %upervi(are.
33
*tandardul 2 al mana%ementului de ca
"onform acestui prim standard1 managementul de ca( pre(int o metod de lucru
oligatorie utili(at ,n domeniul proteciei drepturilor copilului1 prin care se asigur o
intervenie multidisciplinar &i interinstituional organi(at1 riguroas1 eficient &i
coerent pentru copil1 familie/repre(entant legal &i alte persoane importante pentru copil.
n vederea utili(rii corecte a managementului de ca(1 fruni(orul de servicii ,&i
staile&te ,mpreun cu coordonatorul serviciilor1 criteriile de eligiilitate pentru accesul
clienilor la serviciile pe care le ofer precum &i metodologiile &i procedurile de lucru
caracteristice fiecrui tip de serviciu. n acest ca(1 furni(orul de servicii este repre(entat
de D)A%P".
*tandardul 3 al mana%ementului de ca
n acest standard ne sunt pre(entate cele &ase etape ale managementului de ca(C
+. 'dentificarea1 evaluarea iniial &i preluarea ca(urilorD
3. Evaluarea detaliat/compleE a situaiei copiluluiD
6. Planificarea serviciilor &i interveniilor concreti(ate ,ntr$un plan prev(ut ,n
legislaieC P'P 8plan individuali(at de protecie care include &i P'%1 planul de
intervenie specific=1 plan de recuperare1 plan de reailitare &i/sau reintergarea
36
social1 P% 8plan de servicii care include &i PP'1 planul personali(at de
intervenie=D
<. Furni(area serviciilor &i interveniilor pentru copil1 familie/repre(entantul legal &i
alte persoane importante pentru copilD
F. Monitori(area &i re$evaluarea periodic a progreselor ,nregistrate1 deci(iilor &i
interveniilor speciali(ateD
B. nc7iderea ca(ului.
*tandardul 4 al mana%ementului de ca
%tandardul al '''$lea eEplic de fapt prima etap a managementului de ca( &i
anume1 identificarea1 evaluarea iniial &i preluarea ca(uluiL
Evaluarea iniial a situaiei copilului se reali(ea( ,n maEim H3 de ore de la
,nregistrarea solicitrii sau a sesi(rii1 cu eEcepia situaiilode de urgen c/nd evaluarea
se reali(ea( ,n cel mai scurt timp posiil1 dar nu mai mult de o ora.
Furni(orul de servicii treuie s elaore(e proceduri de identificare1 ,nregistrare1
evaluare iniial1 preluare &i reparti(are a ca(urilor1 precum &i de desemnare a M"1 astfel
,nc/t evaluarea iniial a situaiei copilului s se reali(e(e ,n temenul prev(ut de %M!
pre(ente.
'dentificarea ca(urilor se reali(ea( prin cel puin una din urmtoarele situaiiC
a. %olcitarea direct din partea copilului &i/sau a familiei/repre(entantului
legal
. .eferire din partea unei alte instituii1 pulice sau private
3<
c. %emnalarea/sesi(area scirs sau telefonic din partea altor persoane dec/t
memrii familiei/repreGentantului legal
d. Autosesi(are
Evaluarea iniial a situaiilor ,nregistrate la D)A%P" este efectuat de regul de
ctre %PA% 8%erviciul Pulic de Asisten %ocial=/persoanele cu atriuii ,n asistena
social.
n situaiile de urgen1 evaluarea iniial se reali(ea( de ctre ec7ipa moil de
intervenie din cadrul telefonului copilului de la D)A%P"1 care include oligatoriu un
asistent social sau un psi7olog &i un lucrtor de poliie.
%e ,ntocme&te un raport de evaluare iniial ,n maEim 3< de ore de la efectuarea
evalurii.
n desemnarea managerului de ca(1 directorul cu atriuii ,n domeniul proteciei
drepturilor copilului din cadrul D)A%P" ia ,n considerare cel puin urmtoarele aspecteC
+. Numrul de ca(uri aflate ,n responsailitatea M"
3. "ompleEitatea ca(uisticii
6. EEperiena M"
<. "unoa&terea prolematicii respective
F. .elaia cu copilul &i familia
B. "olaorarea cu reeaua de servicii &i instituii
3F
*tandardul 5 al mana%ementului de ca
%tandardul acesta pre(int evaluarea compleE/detaliat a ca(ului copilului de
ctre managerul de ca(1 respectiv responsailul de ca( prevenire ,mpreun cu o ec7ip
multidisciplinar de profesioni&ti.
Evaluarea detaliat se reali(ea( ,n cadrul ,nt/lnirilor cu cei implicai1 at/t ,n
mediul de via a acestora1 c/t &i la sediul serviciilor speciali(ate.
n vederea reali(rii evalurii detaliate1 M"1 respectiv ."P staile&te &i solicit
implicarea ,n evaluare a unei ec7ipe de profesioni&ti1 ,n funcie de natura &i compleEitatea
ca(ului.
M"1 respectiv ."P consemnea( informaiile oinute ,n cadrul acestor ,nt/lniri
,n rapoarte de vi(it/,nt/lnire care include cel puin urmtoarele aspecteC
' sinte(a discuiilor purtate ,n cursul ,nt/lnirii
' data ,nt/lnirii
' locul ,nt/lnirii
' scopul vi(itei urmtoare1 agreat ,n prealail cu familia &i copilul
2i(itele la domiciliul familiei se reali(ea( ,n a(a unui program stailit de comun
acord cu familia &i copilul. Dar1 ,n ca(ul ,n care este nevoie1 M"1 respectiv ."P1 poate
reali(a &i vi(ite neanunate1 numai dac aprecia( c eEist motive temeinice &i cu acordul
&efului ierar7ic.
n urma evalurii detaliate1 M" ,ntocme&te un raport de evaluare detaliat reali(at pe
a(a rapoartelor speciali&tilor1 implicai ,n evaluare &i pe a(a rapoartelor de vi(it1 ,n
maEim 3< de ore de la ultima vi(it sau de la ultima evaluare.
3B
*tandardul 6 al mana%ementului de ca
%tandardul F ne pre(int ec7ipa de speciali&ti1 multidisciplinar &i dup ca(1
interinstituional1 cu care cooperea( M"1 respectiv ."P1 ,n soluionarea ca(ului.
M"1 respectiv ."P solicit ,n scris &efului ierar7ic1 ori de c/te ori este nevoie1
intervenia suplimentar a unor specili&ti din afara ec7ipei1 care activea( ,n cadrul altor
servicii/instituii cu care furni(orul de servicii nu are un accord ,nc7eiat. M"1 respectiv
."P1 asigur organi(area ,nt/lnirilor ec7ipei ,n mode periodic1 cel puin o dat pe
sptm/n.
*tandardul 7 al mana%ementului de ca
Aici regsim instrumentele de a( at/t ale M"1 managerului de ca( c/t &i ale
responsailului de ca( prevenire1 ."P1 mai eEact ne sunt pre(entate planurileC P'P$ul1
planul individuali(at de protecie &i P%1 planul de servicii.
Managerul de ca(1 ,mpreun cu ec7ipa multidisciplinar1 elaorea( P'P$ul1
planul individuali(at de protecie1 ,n termen de 6: de (ile de la ,nregistrarea ca(ului la
D)A%P". Planul este avi(at de &eful ierar7ic &i transmis1 ,n termenul maEim de 6: de
(ile prev(ut de %M! pre(ente1 memrilor ec7ipei1 familiei/repre(entantului legal &i1
dup ca(1 copilului. Acestuia i se va aduce la cuno&tiin coninutul planului1 utili(/nd
mi9loace &i materiale adecvate v/rstei1 gradului de maturitate1 tipului de di(ailitate &i/sau
gradului de 7andicap.
3H
M"1 respectiv ."P1 transmite fiecrui memru al ec7ipei responsailitiile &i
planificarea acttivitilor ,n ec7ipa necesar pentru implementarea &i monitori(area
planului corespun(tor.
*tandardul 8 al mana%ementului de ca
"onform standarului nr. H1 M" monitori(ea( implementarea planului
individuali(at de protecie sau1 dup ca(1 a celorlalte planuri prev(ute ,n legislaie1
respectiv progresele care se ,nregistrea( ,n soluionarea situaiei copilului p/n c/nd
procesul de asisten &i/sau protecie nu se mai dovede&te necesar.
n conteEtul monitori(rii planului1 M" are ,n vedere cel puin urmtoarele
aspecteC
+. 2erificarea demarrii serviciilor sau activitiilor prev(ute1 ,n maEim 3 (ile de la
termenele de iniiere stailite ,n planul respectiv
3. 2erificarea modului de furni(are a serviciilor/activitiilor cel puin lunar1 ,n
limita de timp stailit pentru fiecare activitate &i pentru fiecare serviciu ,n parte
6. .spuns imediat la orice prolem care apare ,n derularea serviciilor/activitiilor
<. Asigurarea fluEului de informaii ,ntre memrii ec7ipei1 ali speciali&ti implicai ,n
implementarea planului1 familie &i copil
F. Medierea relaiei dintre familie &i copil1 pe de o parte1 &i profesion&ti1 pe de alt
parte
B. .e$evaluarea situaiei copilului1 respectiv a modului de implementare a planului1
cel puin o dat la 6 luni &i1 dac este necesar1 revi(uirea planului respective
3;
H. nregistrarea permanent a informaiilor1 progreselor1 evoluiei ca(ului ,n dosarul
copilului
;. Modificarea contractului cu familia/repre(entantul legal1 atunci c/nd este ca(ul.
*tandardul 9 al mana%ementului de ca
Acest standard prevede monitori(area post$servicii &i ,nc7iderea ca(ului.
n vederea consolidrii re(ultatelor oinute ,n reali(area planului1 managerul de
ca(1 respectiv responsailul de ca( prevenire asigur derularea activitiilor de
monitori(are post$servicii pentru o perioad de minimum 6 luni.
nc7iderea ca(ului are loc ,n momentul ,n care procesul de asisten &i/sau
protecie a copilului nu se mai dovede&te a fi necesar &i familia ,&i redo/nde&te
capacitatea optim de autonomie &i funcionare.
M"1 ,n procesul de monitori(are post$servicii urmre&te calitatea integrrii sociale
a copilului &i colaorea( cu %PA%/persoane cu atriuii ,n asistena social din
comunitatea ,n care locuie&te familia cu copilul.
M"1 respectiv ."P ,ntocme&te rapoarte de monitori(are post$servicii1 lunar sau de
c/te ori este nevoie.
nc7iderea ca(ului se face prin deci(ia autoritilor competente1 la recomandarea
M"1 avi(at de seful ierar7ic.
4a D)A%P" ,nc7iderea ca(urilor se ,nregistrea( la %E' &i "M5'%.
3A
*tandardul : al mana%ementului de ca
Acest standard se refer la criteriile de selecie1 de recrutare &i anga9are a M"1
managerului de ca(1 precum &i a ."P1 responsailului de ca( prevenire.
Managerii de ca( sunt selectai cu atenie &i responsailitate prin intermediul unui
proces de recrutare &i anga9are care se desf&oar ,n acord cu legislaia ,n vigoare1 a&a
cum ne este relatat &i ,n pre(entul standard.
Pot fi anga9ai ca manageri de ca( persoanele care ,ndeplinesc urmtoarele criteriiC
%unt asisteni sociali conform 4egii nr. <BB din 3::< privind statutul profesiei de
asistent social &i au o eEperien de cel puin 3 ani de munc ,n servicii pentru
protecia copiluluiD
Au studii superioare socio$umane sau medicale &i o vec7ime ,n servicii pentru
protecia copilului de cel puin 6 aniD
Au studii superioare1 altele dec/t cele socio$umane sau medicale1 au asolvit un
curs post$universitar ,n domeniul asistenei sociale &i au o vec7ime ,n serviciile de
protecie a copilului de cel puin F ani.
Pot fi anga9ai caC responsaili de ca( prevenire1 ."PD responsaili de ca(1 ."1 din
protecia special &i din centrele maternale de ca(1 persoanele care ,ndeplinesc
urmtoarele criteriiC
% fie cel puin asolveni de liceu cu diplom de acalaureat
i s ai o eEperien de cel pui 3 ani de munc ,n servicii sociale
6:
A($"$a$%a &%+p'n+a/lulu !% (a# p&%"%n&%1 RCP1 %+$% (''&!'na$. 2%$'!'l'6(
!% 2ana6%&ul !% (a#1 MC7
Numrul de manageri de ca( dintr$un serviciu1 respectiv numrul de responsaili de
ca( prevenire1 treuie s fie suficient1 astfel ,nc/t nevoile clientului s fie satisfcute1
misiunea serviciului social s fie ,ndeplinit1 iar ,ncrctura M"1 respectiv ."P s nu
dep&easc numrul maEim de 6: de ca(uri active.
*tandardul 2; al mana%ementului de ca
Aici ni se pre(int structura organigramei furni(orului de servicii care treuie s
cuprind un numr suficient de manageri de ca(1 respectiv responsaili de ca(1 cu roluri
clar precise ,n implementarea P'P 8Planului individuali(at de protecie=/ a celorlalte
planuri prev(ute ,n legislaie1 respectiv a P% 8planului de servicii=.
Fiecare ca( este aordat conform metodei managementului de ca(1 asigur/ndu$se
astfel o intervenie coerent &i eficientL
*tandardul 22 al mana%ementului de ca
Formarea iniial &i continu a managerilor de ca(1 a responsailiilor de ca(1
precum &i a responsailiilor de ca( prevenire apare ca o necesitate continu a acestora1 de
calitatea acesteia depin(/nd ,n mare msur succesul sau e&ecul managementului de ca(.
6+
Managerul de ca(1 M"1 precum &i ."1 responsailii de ca( din protecia special
&i din centrele maternale eneficia( deC
"el puin <3 de ore pe an de formare continu ,n domeniul managementului de
ca(D
"el puin <3 de ore de formare continu ,n domeniul proteciei copilului sau
domenii coneEe/interdisciplinare.
5oate aceste ore de formare continu sunt suportate din ugetul anga9atoruluiL
.esponsailul de ca( prevenire1 ."P eneficia( deC
"el puin <3 de ore pe an de formare continu ,n domeniul managementului de
ca(D
"el puin <3 de ore de formare continu ,n domeniul proteciei copilului cu accent
pe identificarea factorilor de risc pentru au(1 negli9are1 separarea copilului de
familia sa &i administrarea serviciilor de prevenire de la nivel local.
5oate aceste ore de formare continu sunt suportate din ugetul anga9atorului &i se
reali(ea( conform legislaiei ,n vigoareL
*tandardul 23 al mana%ementului de ca
%upervi(area este esenial ,n asisten social deoarece ea poate a9uta la
,muntirea serviciilor oferite eneficiarului1 la cre&terea calitii acestora.
*ltimul standard al acestui !rdin1 ne pre(int faptul c furni(orul de servicii
dispune permanent de un sitem eficient de supervi(are al resurselor umane.
63
At/t managerii de ca( c/t &i responsailii de ca( eneficia( de o supervi(are
eEtern &i intern1 din partea unor speciali&ti pregtii &i cu eEperien ,n acest sens.
"ordonatorii serviciilor organi(ea(1 cel puin o dat pe lun ,n/lniri de
supervi(are intern a M"1 individual &i ,n ec7ip1 &i la cererea acestora.
Acest proces al supervi(rii1 eEterne &i interne1 permite funcionarea serviciilor la
randament optimL
APLICAREA MANAGEMENTULUI DE CAZ 5N TRATAMENTUL
CONSUMULUI DE SUBSTANE
Managementul de ca( este mult adaptail1 dar o serie de principii generale sunt
reale pentru aproape orice aplicaie. Managementul de ca( &i tratamentul consumului de
sustane sunt pre(entate ca aspecte separate &i distincte1 de&i ,n realitate acestea sunt
complementare &i uneori instrinseci.
Principiile mana%ementului de ca
Managementul de ca( ofer pacientului un punct unic de contact cu sistemul de
servicii medicale1 psi7ologice &i sociale. "ea mai putenic raiune ,n favoarea
managementului de ca( poate fi aceea c se consolidea( ,ntr$un singur punct de
responsailitate pentru pacienii care primesc asisten de la mai multe centre &i servicii.
Prin acest lucru ofer pacientului continuitate. Fiind punctul de contact1 managerii de ca(
66
au oligaii at/t fa de pacienii lor c/t &i fa de memrii sistemului cu care ace&tia vor
interaciona.
Managerul de ca( treuie s &tie cum s moili(e(e resursele de care este nevoie1
pentru acest lucru fiind necesare ailiti de negociere ,n sitemele formale1 de sc7im
informal ,ntre ofertanii de servicii &i de a urmrii constant reelele informale. Acestea
cuprind grupurile de auto$suport &i memrii acestora1 vecinii &i numeroase alte resurse
care uneori nu sunt nominali(ate ,n listele serviciilor formale.
Prin modelele managementului de ca(1 ,n domeniul au(ului de droguri &i ,n alte
domenii eEista o credin general conform creia pacientul treuie s preia iniiativa ,n
identificarea resurselor necesare. ! dat ce pacientul alege dintre opiunile identificate1
eEperiena managerului de ca( are rolul de a a9uta pacientul s accese(e serviciile alese.
Managementul de ca( este a(at pe ,nelegerea eEperienelor pacienilor &i a lumii
,n care ace&tia triesc1 natura dependenei &i prolemele pe care acesta le cau(ea( &i alte
proleme cu care pacientul se confrunt 8infectarea cu #'21 proleme de sntate mintal
sau detenie=. Aceast ,nelegere formea( conteEtul muncii managerului de ca( care se
centrea( pe identificarea prolemelor medicale &i psi7o$sociale &i pe anticiparea &i
spri9inirea pacientului ,n oinerea resurselor.
Managementul de ca( implic advocacG. Managerii de ca( treuie s$&i susin
clientul ,n interaciunea cu mai multe sisteme1 inclusiv servicii1 familii1 sistemul de
9ustiie &i de ordine. Managerul de ca( poate suine >cau(a pacientului? prin informarea &i
sensiili(area personalului din serviciile eEistente despre prolemele consumului de
sustane ,n general &i despre necesitiile specifice ale fiecrui consummator.
6<
Managementul de ca( este a(at pe comunitate. 5oate aordrile managementului
de ca( pot fi considerate a(ate pe comunitate deoarece acestea a9ut pacientul s
negocie(e cu serviciile comunitare &i cu resursele de asisten informal cum ar fi familia1
prietenii1 grupuriile de auto$suport &i iserica.
Managementul de ca( este pragmatic. Managementul de ca( ,ncepe >acolo unde
este pacientul?1 rspun(/nd necesitiilor imediate &i oiective1 cum ar fi cele de 7ran1
adpost1 ,mrcaminte1 transport sau ,ngri9irea copiilor. .spun(/nd acestor scopuri1
managerul de ca( de(volt o relaie foarte un cu pacientul. Aceast perspectiv centrat
pe pacient este meninut ,n timp ce pacientul avanse( ,n tratament.
Manegementul de ca( este anticipativ. Managementul de ca( treuie s dein
ailitatea de a ,nelege cursul natural al dependenei &i recuperrii1 pentru a oserva o
prolem1 pentru a ,ntrevedea opiunile disponiile pentru re(olvarea acesteia &i de a
aciona adecvat.
Managementul de ca( treuie s fie fleEiil1 treuie s fie adaptail la variaiile
generate de o serie eEtins de factori1 inclusiv apariia unor proleme asociate1 cum ar fi
infecia #'2 sau proleme de sntate mintal1 structura serviciilor1 disponiilitatea sau
lipsa unor anumite resurse1 gradul de autonomie &i puterea garantat ale managerului de
ca(.
Managementul de ca( are ca principal scop ,muntirea vieii eneficiariilor de
servicii sociale &i medicale.
6F
INTERVENIA
K% nu love&ti un om lovitL? 8!. @ilde=
B!"ist ntlniri de@o clip care marcCeaz pe via$ pentru eternitate. =imeni nu poate
nele%e acest mister pe care l numim influenD Ei totui$ cu toii e"ercitm o influen
oarecare$ fie vindecnd$ #inecuvntnd$ lsnd urme de frumusee$ fie rnind$
ndurernd$ otrvind$ murdrind alte viei. (F. ). 1iller
Tpu&l% !% n$%&"%n,%
.olul asistenei sociale1 prin interveniile pe care le face1 este de a ,munti
condiiile de via social &i profesional ale persoanei1 familiei &i grupului. Aceste
intervenii se a(ea( pe aciuni concrete. Asistena social are ,n centrul aciunii sale
omul.
*neori1 asistenii sociali se simt incapaili s intervin ,ntr$o anumit situaie. Apare
adesea sentimentul neputinei1 asistentul social treuind s suporte toat Kmi(eria
oamenilor din lume? &i c7iar s gseasc soluii.
n intervenie1 asistentul social nu are nevoie numai de calificare1 ci &i de competen.
n general1 competena se transpune1 se eEprim prin aciune. n intervenie1 competenele
se refer ,ntotdeauna la persoane.
Pentru a se reali(a o intervenie social compleE1 calificarea singur nu este
suficient1 ea treuie dulat de competen. E necesar ca asistentul social s &tie cum s
6B
acione(e ,n diferite situaiiD ,n acest scop treuie s eneficie(e de o formare continu1
pentru c prolemele &i situaiile sociale sunt ,ntr$o sc7imare permanent.
n anumite intervenii e nevoie de colaorarea cu profesori1 educatori1 preoi1 medici1
9uri&ti1 psi7ologi etc.1 dar &i cu administratori1 directori &i diferii manageri ai
,ntreprinderilor &i !N)$urilor1 pentru ca interveniile s fie eficiente.
Asistentul social treuie s se implice ,n programe de intervenie la nivel at/t
individual1 c/t &i de grup.
5e7nicile de intervenie cuprindC anc7ete sociale1 studii de ca(1 interviuri1 procese de
oservare &i de consiliere.
Familia are nevoie de spri9in ,n special ,n momentele de cri( sau de ruptur1 c/nd se
separ soii1 prinii de copii1 c/nd apare o pierdere1 o oal1 un 7andicap.
In$%&"%n,a +'(al. cuprinde c/teva etapeC
+. identificarea prolemei de re(olvat
3. cunoa&terea sistemului$client &i a mediului ,n care acesta trie&te &i
interacionea(
6. elaorarea planului de intervenie
<. eEecutarea planului de intervenie
F. evaluarea re(ultatelor interveniei.
n intervenie1 este necesar ca asistentul social s ,mine cuno&tinele teoretice cu cele
practice.
6H
Inter(en"ia timpurie
n literatura de specialitate1 intervenia timpurie este definit ca av/nd c/teva etape de
derulareC
anali(a prolemelor
desemnarea cau(elor
proiectarea programului
evaluarea programului.
'ntervenia timpurie ,n familii se a(ea( pe responsaili(area prinilor. Prinii
treuie ,nvai s se 9oace &i s voreasc mai mult cu propriii lor copii1 s foloseasc
metode mai eficiente de comunicare &i de disciplinare1 s fie con&tieni de faptul c fiul
sau fiica lor se afl ,ntr$un proces continuu de devenireL
%$a dovedit ,n multe familii c prevenia a fost mai eficient dec/t intervenia propriu$
(is.
Inter(en"ia socio'educati(!
Aceast form de intervenie se a(ea( pe &coal. 'ntervenia socio$educativ apare
prin de(voltarea unor structuri de spri9in organi(ate pe l/ng &coliD ,n aceste structuri sunt
implicai profesioni&ti care spri9in activitatea &colar a copiilor &i comunicarea eficient
cu prinii lor.
'ntervenia socio$educativ ,nsumea( diferite activitiC
+. formative 8educative &i de consiliere=
6;
3. informative
6. de orientare
<. de spri9in social &i material.
A($"$.,l% -'&2a$"% vi(ea( at/t educaia prinilor1 c/t &i consilierea
psi7opedagogic.
!ducaia prinilor urmre&te c/teva oiective preciseC
$ raportarea corect la propriii copii
$ de(voltarea atitudinilor comportamentale
$ responsailitatea prinilor
$ comunicarea eficient
$ negocierea soluiilor
$ luarea deci(iilor
$ re(olvarea conflictelor fr traum.
9onsilierea psiCopeda%o%ic G prin aceasta prinii &i copiii sunt spri9inii psi7ologic
&i educaional pentru re(olvarea unor proleme care in de relaiile intra &i eEtrafamiliale.
A($"$.,l% n-'&2a$"% se refer la culegerea1 selectarea1 pregtirea &i transmiterea
unor informaii legate deC familie1 educaie1 sntate1 organi(area activitilor &colare &i a
timpului lier1 administrarea ugetului personal1 orientare &colar &i profesional1
cunoa&terea copilului1 cunoa&terea printelui1 tradiii &i oiceiuri1 religie1 interaciunea cu
ceilali memri din grup etc.
A($"$.,l% !% '&%n$a&% se adresea( ,n mod special prinilor &i ,i a9ut pe ace&tia
s$&i oriente(e mai ine copiii spre diferite instituii &i servicii.
6A
A($"$.,l% !% +p&8n +'(al 9sunt asigurate de asistentul social1 care ,ndrum
prinii sau copiii spre diferite instituii capaile s re(olve prolemele sociale ale
acestora sau media( prolemele prilor implicate pentru a le soluiona.
Aceste tipuri de activiti se pot reali(a prinC
activiti de intervenie personali(at1 sau Kfa ,n fa? J pot fi cele mai
importante &i mai eficiente tipuri de intervenie1 iar re(ultatul poate fi de durat
activiti cu grupuri mici de intervenie
activiti cu grupuri mari de intervenie.
Aceste tipuri de activiti pot fiC ,nt/mpltoare1 periodice1 de lung durat. 'ar
eneficiarii acestor activiti sunt1 de regul1 copiii1 prinii1 cadrele didactice &i ali
memri ai comunitii.
!iectivul interveniei este persoana1 adic individul ca fiin social aflat ,n
dificultate1 care treuie a9utat &i spri9init pentru a$&i re(olva prolemele.
Ment7onneE 8+AAF1 pp.+:3$+3B= consider c eEist cinci fa(e ale procesului de
a9utorareC
+. -a#a !% :n$;ln&% J poate fi Kdeclan&at? de asistentul social dac identific o
persoan aflat ,ntr$o situaie prolematic sau aceast fa( poate s urme(e unei
cereri de a9utor din partea persoanei. Este o etap ,n care cei doi se cunosc
reciproc &i se construie&te fundamentul relaiei de ,ncredereD
3. -a#a +$u!ulu p+<'+'(al 9 ,n aceast etap1 asistentul social se centrea( pe
cunoa&terea elementelor importante din viaa clientului 8situaie familial1
profesional1 medical1 istoricul clientului1 eEperienele traumati(ante din trecut1
resursele &i limitele clientului1 identificarea prolemei clientului=D
<:
6. -a#a !% !a6n'+$( p+<'+'(al +au !% %"alua&% a +$ua,% (l%n$ulu 9
diagnosticul psi7osocial este o evaluare at/t a personalitii individului1 c/t &i a
prolemei acestuia. n aceast fa( treuie s aflm cum ,&i percepe clientul
prolema &i ce resurse are pentru re(olvarea acesteiaD
<. %la/'&a&%a planulu !% n$%&"%n,% 9 se stailesc etapele &i oiectivele de
parcurs pentru re(olvarea prolemeiD
F. -a#a !% &%al#a&% a planulu 9 const ,n intervenia propriu$(is.
Autoarea menionat indic utili(area unor te7nici de comunicare care s ,nsoeasc
aceste F fa(eC
te<nici de sus"inere )i de(oltare a atuurilor
te<nici de %<idare )i orientare
te7nici de clarificare
n prima categorie sunt incluseC
+. "%n$la,a 9 prin aceast te7nic se facilitea( eEteriori(area emoiilor1 a sentimentelor
&i a eEperienelor clientului1 ,n scopul elierrii acestuia de Kpovar? &i al canali(rii
energiilor clientului ctre re(olvarea prolemei &i nu doar cu scopul de retrire mental a
acesteia.
3. &%-'&2ula&%a J asistentul social ,i red clientului propria lui poveste1 pentru a se
asigura c a ,neles ine prolema lui &i pentru a$l a9uta s pun ordine ,n mecanismele
cunoa&terii de sine.
6. a+6u&a&%a 9 clientul este a9utat s$&i recunoasc limitele &i resursele. De asemenea1
,ncearc s$l asigure c1 eneficiind de un a9utor speciali(at1 este capail s$&i dep&easc
prolema.
<+
<. ('n+$&u&%a /n'2ulu a++$%n$-(l%n$ 9i se ofer clientului certitudinea c nu mai
este singur ,n re(olvarea propriei proleme1 c eEist o relaie de a9utorare. De9a sunt
implicai doi oameni ,n re(olvarea prolemei1 clientul nu mai este singur.
F. $%<n(a n-'&2a$". 9 are ca scop informarea clientului de ctre asistentul social
pentru o optimi(are a cuno&tinelor &i competenelor sale ,n domenii precumC tipurile de
instituii sociale care l$ar putea a9uta ,n re(olvarea prolemei1 legislaie etc.
B. !+(u,a l'6(. J prin aceast te7nic se ,ncearc o determinare a clientului spre o mai
un raionali(are a situaiei1 a prolemei. "lientul este a9utat s anali(e(e corect situaia
&i alternativele de aciune.
H. ('n-&un$a&%a J este o Kte7nic educaional? prin care clientul este a9utat s
con&tienti(e(e incidentele din viaa lui ce au produs efecte negative.
;. $%<n(a &%2%2'&.& 9 ,l a9ut pe client s$&i reaminteasc cum a acionat ,n trecut ,n
situaii prolematice &i cum le$a dep&it pe acestea.
Te<nici de %<idare )i de reorientare 9 aceast categorie de te7nici cuprindeC
+. n$%&"%n,a !&%($. 9 asistentul social intervine imediat &i direct ,n a9utorarea
clientului1 spri9inindu$l s dep&easc situaia de cri( 8gsirea unui loc de munc1
a9utor material sau financiar=
3. !%2'n+$&a,a p&n %=%2plu 9 clientul este a9utat s adopte alte comportamente &i
strategii care l$ar putea a9uta ,n situaia lui &i pe care nu le$a aplicat ,n trecut
6. $%<n(a %=%2plulu $pu&l'& '/)nu$% !% ('2p'&$a2%n$ 9 se centrea( pe
folosirea de ctre client a practicilor cotidiene de comportament 8de eEemplu1
,ngri9irea inutei1 atenia fa de aspectul eEterior etc.=
<3
<. ('n+l%&%a ) '&%n$a&%a 9 asistentul social ,ncearc s$&i eEprime mai multe
opinii care l$ar putea a9uta pe client
F. !%-n&%a l2$%l'& &%#'na/l% 9 este o te7nic de de(voltare a capacitilor de
autocontrol ale clientului cu scopul ca acesta s evite anumite comportamente
periculoase pentru el.
Te<nici de clari#icare 9 urmresc modificarea comportamentelor care ,l ,mpiedic pe
client s funcione(e ,n parametri normali. Pentru ca aceast te7nic s ai re(ultate1
clientul treuie s simt nevoia de sc7imare.
N"%l% !% n$%&"%n,% :n lu(&ul (u -a2la
Declan&area unei intervenii se reali(ea( ,n funcie de prolematica social &i
educaional pe care o descrie funcia educativ a familiei. Putem determina urmtoarele
niveluri 8-outin &i During1 +AA<1 +:H=C
+. susinerea J prin aceasta se reali(ea( primul nivel de aciune asupra familiei. %e
ofer un prim a9utor1 fr a se re(olva ,ns prolema. %e folosesc urmtoarele
te7niciC empatia1 orientarea po(itiv1 motivarea etc.
3. supraveg7erea J se a(ea( foarte mult pe te7nica oservaiei. %e constat dac
situaia de cri( eEistent ,n familie influenea( ,n mod direct viaa unuia din
memri
<6
6. prevenirea primar J se refer la acele intervenii care ,ncearc s elimine riscul
unei tulurri1 la persoanele care pre(int situaii de risc
<. prevenirea secundar J se refer la nivelul de aciune care ,ncearc s evite
agravarea unei proleme
F. remedierea J unei tulurri1 unei stri1 constituie punctul nodal al multor
intervenii. Prin aceasta se ,ncearc o sc7imare a modelelor de interaciune dintre
memrii familiei1 pentru o mai un reacie &i pentru re(olvarea prolemei
B. demersul paleativ J se recomand atunci c/nd situaia se agravea( &i scap de
su control. %e aplic c/nd prolema nu poate fi re(olvat &i se prefer scoaterea
memrului$victim din familie &i situarea lui ,n alt parte.
%e mai pot identifica :n(. !'u. $pu& !% n$%&"%n,%C
intervenia preventiv J acest tip de intervenie poate ,mrca diferite formeC
a. spri9in intelectual J care se a(ea( pe programe educative cu scopul
informrii
. spri9in social J se reali(ea( prin a9utorarea material1 financiar a diferitelor
persoane ,n nevoie1 pentru a nu intra ,n situaie de cri(
c. spri9in emoional J prin intervenia psi7ologic sau psi7iatric persoana este
a9utat s$&i dep&easc prolema &i s evite intrarea ,n stare de cri(.
n intervenie1 asistentul social treuie s$&i fac un proiect de intervenie sau un
plan de intervenie prin care s$&i defineasc oiectivele &i mi9loacele necesare pentru
reali(area lor.
Asistentul social nu este singur1 ,l are alturi pe client1 pe familia acestuia &i1
eventual1 agenia unde ,&i desf&oar activitatea.
<<
n intervenie nu e suficient doar voina &i capacitatea asistentului social de a
a9utaD e nevoie &i de voina &i capacitatea clientului de a coopera.
E$ap%l% a(,un :n n$%&"%n,% sunt urmtoareleC
+. &%p%&a&%a p&'/l%2% +'(al% +au a (%&%& 9 este un moment esenial1
c/nd treuie s se rspund la anumite ,ntreriC cine &i ce solicitM pentru
cineM este formulat prolemaM cui se adresea( prolemaM
3. anal#a +$ua,% 9 se culeg informaiile necesare despre client &i despre
modul cum acesta evoluea(
6. %$apa %"alu.& p&%l2na&% ) 'p%&a,'nal% 9 se ,ncearc definirea &i
operaionali(area conceptelor$c7eie pentru o ,nelegere c/t mai un &i
mai compleE a prolemei
<. %la/'&a&%a p&'%($ulu !% n$%&"%n,% 9 presupune parcurgerea c/torva
etapeC
definirea clientului &i a nivelului unde treuie s se intervin
8persoan1 familie1 comunitate=
definirea oiectivelor interveniei
selectarea metodelor &i a strategiilor de lucru cu clientul
F. pun%&%a :n apl(a&% a p&'%($ulu !% n$%&"%n,% 9treuie s se reali(e(e
amele acorduri1 at/t al asistentului1 c/t &i al clientului1 &i s se lucre(e
pentru acesta
B. %"alua&%a &%#ul$a$%l'& 9 se ,ncearc o msurare a re(ultatelor prin
punerea ,n aplicare a planului de intervenie. n urma evalurii1 intervenia
poate s continue ori poate s fie stopat
<F
H. :n(<%%&%a n$%&"%n,% 9 ,n aceast etap1 ori asistentul1 ori clientul
consider c oiectivele au fost atinse sau c intervenia a e&uat.
'ntervenia nu treuie ignorat nici dac se soldea( cu e&ec1 nici dac se ,nc7eie
printr$o reu&it.
De multe ori intervenia se spri9in pe cuno&tine din domenii diferite1 precumC
sociologie1 legislaie1 psi7ologie1 management1 medicin etc.
*itua"iile de risc )i situa"iile de cri!
%ituaiile de risc sunt cele care1 potenial1 pot influena de(voltarea urma&ilor1 iar
situaiile de cri( sunt potenial situaii prolem care cer o intervenie imediat.
n general1 situaia de risc este raportat la persoan &i se refer la acele condiii
care pot constitui piedici ,n de(voltarea acesteia.
n situaia de risc conceptul de de(voltare este fie ,mpiedicat1 fie deformat.
.iscurile pot fiC iologice sau fi(iologice1 economice1 socio$culturale1 educaionale.
'ntervenia ,n aceste situaii ,ncearc s readuc raportul realitii. Doar astfel
riscurile pot fi ,ndeprtate.
n situaii de cri( clienii se comport diferit dec/t ,n mod oi&nuit. De aceea1
asistentul social treuie s &tie cum s procede(e ,n asemenea ca(uri. "/teva recomandri
au fost formulate de Meier ,n +A;AC
+. P.+$&%a#. ('n$&'lul a+up&a +$ua,%7 .eu&ita ,n a9utorarea unui client aflat ,n
stare de cri( depinde de ailitatea asistentului social de a controla situaia1
acion/nd cu calm &i stp/nire de sine la spi9inirea &i a9utarea clientului pentru a
<B
ie&i din acea stare. *n asistent social incapail de autocontrol &i u&or
impresionail va fi mai puin eficient ,n astfel de situaii.
3. S$a/l%)$% (n% %+$% a!%".&a$ul (l%n$7 Adevratul client este cel care solicit
a9utorul sau alte persoane pentru care solicit a9utorul.
>4 Sp&8n.-$% p% a+p%($%l% p'#$"%7
<. M'/l%a#. &%+u&+% +'(al%7 Familia clientului aflat ,n situaie de cri( treuie
a9utat s dep&easc K&ocul emoional?1 cci ulterior ea va fi spri9inul celui aflat
,n dificultate. Dac familia &i prietenii clientului sunt a9utai &i ,ndrumai cum s$l
spri9ine pe client1 atunci el va fi mult mai u&or reailitat &i ,&i va redo/ndi
ec7ilirul propriei personaliti.
In$%&"%n,a :n +$ua,l% !% (&#. a&% (a '/%($" +('a$%&%a (l%n$ulu !n a(%a+$.
+$a&% ) &%!'/;n!&%a -un(,'n.& n'&2al% a p%&+'nal$., +al%7
n situaiile de cri(1 mecanismele de aprare &i de control al emoiilor sunt destul de
sc(ute ,n ca(ul clientului nostru.
n situaie de cri( persoana nu reu&e&te prea ine s$&i pun ,n funciune
mecanismele de aprare ale Eului deoarece nu mai con&tienti(ea( clar c treuie s$&i
controle(e emoiile. Persoana aflat ,ntr$o situaie de cri( nu se mai conformea(
situaiei &i normelor sociale1 deci nu se poate vori de un comportament prestailit &i
acceptat de normele sociale.
Persoana aflat ,n cri( nu mai reu&e&te s$&i gestione(e adecvat emoiile &i apoi s le
transpun ,ntr$un comportament regulamentar. n cri(1 sistemele defensive ,&i pierd
eficacitatea.
<H
De multe ori1 insuficiena mecanismelor de aprare sau de adaptare conduce la o stare
de depresie1 de anEietate &i stres a persoanei.
Durerea cau(at de pierderea cuiva drag nu apare ca un sentiment i(olat. Frecvent1
este ,ntreesut cu alte emoii1 cum sunt teama1 vinovia &i resentimentele. Astfel de
proleme complic situaia1 dar apariia lor treuie s fie considerat uneori oportun.
*n psi7olog considera c anEietatea puternic repre(int ,n acela&i timp o motivaie
puternic de a ie&i din cri(.
"ri(ele sunt de mai multe tipuri &i au diferite frecvene ,n viaa unei persoane. ! cri(
poate fiC
politic
sufleteasc
social
individual
mondial
patologic etc.
Datorit frecvenei1 cri(a poate s devin o stare de normalitateM
"ri(ele sunt fenomene sociale compleEe. Nici un om nu este scutit de asemenea
eEperiene ,n via. "ri(ele ne pot maturi(a &i ele pot modifica raportul &i relaiile cu
cellaltN c7iar &i cu propria persoan. Ele afectea( indivi(ii &i destinele lor. n timpul
cri(ei putem asista la o dispersare a elementelor a&e(ate ,ntr$o anumit ordine1 &tiut &i
acceptat de persoan. "ri(a are rolul de a demola un sistem ine ,nc7egat al persoanei.
"au(ele cri(ei nu sunt la fel de clare cum sunt percepute efectele ei.
<;
n general1 cri(ele sunt percepute ca fiind nocive pentru persoan1 cu re(ultate
distrugtoare1 c7inuitoare1 dar ele pot fi percepute &i ca un a9utor1 prin care se modific
rutal un comportament care a fost nociv pentru acea persoan sau pentru mediul cu care
aceasta a reacionat.
"ri(ele au eEistat dintotdeaunaN dar parc a(i sunt mai acute &i mai ine percepute.
"ri(ele sunt inevitaileD ele fac parte din viaa noastr. ns important este cum facem
fa cri(elor1 traumelor1 pierderilorL
ntr$o stare de cri( predomin spectrul emoional1 sentimental &i mai puin cel
raional.
%ituaia de cri( duce clientul spre o stare de vulnerailitate crescut &i astfel
ec7ilirul su interior risc s fie ameninat. "ri(a este o verig intermediar ,ntre starea
de normalitate de dinaintea intrrii ,n cri( &i starea de normalitate oinut dup ie&irea
din cri(.
Iari Iillen spunea c K,ngri9orarea apare atunci c/nd o persoan simte ameninarea
pierderii1 iar suferina J c/nd persoana se confrunt cu pierderea propriu$(is?8 anul1+B<=
"/nd clientul se afl ,n suferin1 asistentul social va fi mult mai eficient dac$i va
,nelege durerea dec/t dac va ,ncerca s i$o minimali(e(e sau c7iar s i$o nege. ns
sentimentele trite de client treuie s a9ung la nivelul de a fi stp/nite1 nu negate.
n intervenie1 clientul treuie a9utat s nu$&i nege sentimentele1 c7iar dac acestea
sunt negative. %faturi de genul KNu treuie niciodat s fii nervos sau m/nios? ori KDac
nu poi s spui ceva plcut1 mai ine nu spune nimic? reflect o po(iie care ,i olig pe
clieni s intre ,n cma&a de for a negrii sentimentelor.
<A
De multe ori ,n intervenie m&tile nu mai sunt inute la locul lor1 ele se dau la o parte
&i c7iar pic. "utia Pandorei se desc7ide &i m/nia ascuns iese afar1 iar suferina c/&tig
tot mai mult teren ,n viaa clientului. Nu treuie s ne negm sentimentele1 s le
percepem ca fiind groa(nice1 ci e ine s le considerm ca o parte legitim din noi1 pe
care putem s o eEprimm at/t ,n ucurie1 c/t &i ,n tristee.
"/teodat treuie s simim ,ntreaga greutate a sentimentelor noastre pentru a putea
tri fericii &i elierai1 altfel vom tri ,ntr$o permanent team de noi &i de modul cum
vom reaciona ,n anumite momente ale vieii. %entimentele neeEprimate nu mor
niciodat1 sunt ,ngropate de vii &i renasc mai t/r(iu su alte forme1 mai ur/te.
Pentru Freud1 cri(a survine atunci c/nd eul slit se afl ,n incapacitatea de a
transforma &i de a interpreta dinamica pulsional.
.. 57orn face distincie ,ntre cri( &i catastrof. Pentru el1 cri(a poate rm/ne latent1
ea afectea( funcionarea1 ,n timp ce catastrofa atinge structura 8apud. 0acOueline -arus$
Mic7el Florence )iust1 +AA;=.
"ri(a nu poate s treac neoservatD ea este remarcat at/t de persoana care
eEperimentea( cri(a1 c/t &i de oamenii cu care interacionea( aceasta.
"ri(a durea( un anumit timp1 fiind marcat de momente1 fa(e1 etape. Poate fi
considerat &i o eEperien. .spunsul emoional la cri( este esenial pentru viitorul
persoanei respective.
"ri(a nu atinge doar individul1 ci &i familia acestuia1 organi(aia unde el munce&te &i
c7iar societatea ,n care trie&te.
Ec7ilirul nu eEist ,n cri(1 acesta este ,nlocuit cu o stare de agitaie continu1 cu un
vid al g/ndirii. "ri(a poate fi asociat &i cu ideea de sc7imare. 5reuie s inem cont c
F:
oamenilor nu le plac sc7imrile. n cri( este dominant negativitatea. "/nd persoana
trece printr$o cri(1 este speriat de faptul c nu cunoa&te finalitatea acesteia.
'e&irea din cri( se poate reali(a doar printr$o revenire a lucrurilor la normal sau
printr$o rea&e(are &i o reorgani(are a lor. "ri(a este asociat cu ideea de ie&ire din ea. Dar
se pune ,ntrearea dac ie&irea din cri( este real pentru persoana vi(at sau dac aceast
ie&ire pregte&te intrarea persoanei ,ntr$o alt cri(L
"ri(a se caracteri(ea( printr$o rusc7ee nea&teptat1 spontan1 iar finalul cri(ei este
perceput ca o incertitudine.
'ntervenia nu vi(ea( eEplicarea cri(eiD intervenia treuie reali(at ,n a&a fel ,nc/t
victima s o poat percepe ca pe o Karc de salvare? pentru el. 'ntervenia poate fi
considerat ca fiind puntea dintre situaia de cri( &i reinstaurarea unei stri de
normalitate. Prin intervenie se reali(ea( o sc7imare ,n ,nelegerea &i vi(iunea de sine1 a
relaiilor &i a conteEtului. KDega9area din cri( ine de aceast capacitate de reconstruire a
unui spaiu suiectiv &i intersuiectiv care s permit primirea ,n mod mai puin
persecutiv a lumii aflate ,n mutaie? 8 0acOueline -arus1 Mic7el Florence )iust1 +AA;1
36B=.
Asistentul social treuie s in cont de faptul c &i intervenia lui poate genera iscarea
unei stri de cri( ,n familie 8se descoper1 de eEemplu1 c un copil din familie a fost
maltratat de un alt memru=.
'storicul Arnold 5oGnee crede c toi oamenii reacionea( ,n unul din urmtoarele
patru feluri1 ,n situaii dificile 8Apud. MaEPell1 0o7n ".1 Dornan 0im1 +AA;1 +B+=C
+. se retrag ,n trecut
3. visea( cu oc7ii desc7i&i la ce va fi ,n viitor
F+
6. se retrag ,n ei ,n&i&i &i a&teapt pe cineva s$i salve(e
<. ,nfrunt cri(a &i o transform ,n ceva folositor.
Autorul Nena !QNeill spunea c Kdin orice cri( vine &ansa de a rena&te.? 8Apud.
MaEPell1 0o7n ".1 Dornan 0im1 +AA;1 +B+=.
S%n$2%n$% $ul/u&.$'a&% (a&% n% p'$ !u(% :n +$ua, !% (&#.
%ituaii aparent anale ,&i au rdcinile ,n triri profund tulurtoare. 2om
enumera ,n continuare asemenea triri.
F&(a ) $%a2a sunt dou triri1 stri care sufoc indivi(ii &i societatea de ast(i.
Aceste dou triri puternice pot duce la situaii de cri(.
n multe situaii din viaa omului frica face ravagii &i poate fi considerat un
du&man fioros.
Frica poate produce ,n anumite momente o mrire a vite(ei de reacieD este un
instinct primar de supravieuire1 at/ta timp c/t el rm/ne ,n limitele raiunii. ns frica
mai are o form destul de grav1 care se nume&te foie. Aceasta apare ,n viaa clientului
c/nd se rupe legtura dintre fric &i raiune.
Frica este ,nsoit &i de ,ndoial. Ea aduce descura9are ,n viaa clienilor.
Prinii a9ung uneori ,n situaii de cri( cu propriii lor copii deoarece se las
stp/nii de patru temeri progresive 8"ampell .oss1 3::+1 +BH=C
teama de ce i se va ,nt/mpla copilului lor ,n aceast societate
amenintoare
F3
teama de comportamentul copilului &i nelini&tea ,n privina disciplinrii
sale
teama de c7iar copilul respectiv
teama de adolesceni ,n general.
5eama este o for ,nspim/nttoare care ne poate distorsiona g/ndirea &i care ne
determin uneori s facem o alegere gre&it.
S$&%+ul este alt sentiment foarte ine cunoscut persoanelor din (ilele noastre.
4umea modern parc a dus stresul la perfeciune. Este destul de greu de lucrat cu
oameni stresai deoarece nu se prea pot oine progrese 8,n special ,n ,nvare=.
N%ln)$%a1 alt sentiment care poate duce la situaii de cri(. %pecific nelini&tii este
faptul c are at/t o latur po(itiv1 c/t &i una negativ. n direcia celei negative1 nelini&tea
,nseamn ,ngri9orare sau panic ,n ceea ce prive&te viitorul. 4atura po(itiv presupune
preocupare fa de ceva sau cineva.
Fiecare dintre noi are o anumit nelini&te1 unii mai mare1 alii mai mic. "/nd
eEist mult nelini&te negativ sau ,ngri9orare ,n privina viitorului apare un sentiment de
disconfort.
D%p&%+a ,i afectea( pe muli copii din (ilele noastre. Depresia poate duce la
situaii de cri(.
n spatele deprimrii clientului se poate ascunde aproape oriceC o oal1
sentimente negative1 frustrri1 autocomptimire etc.
F6
Deprimarea se instalea(1 ,n general1 atunci c/nd prolema rm/ne nere(olvat.
Sn6u&.$a$%a nu poate fi vindecat cu nici un medicament. Ea este perceput ca o
nelini&te care cre&te ,n client p/n a9unge s$l sufoce. EEist mai multe portrete ale
singurtiiC
singurtatea celiatarului 8tot timpul persoana este singur ,ntr$o cas pustie1 pune
,ntotdeauna un tac/m la mas1 vore&te doar cu sine=
singurtatea partenerului de via 8a te cstori nu ,nseamn neaprat s nu mai fii
singur. A te simi singur ,n doi e poate cel mai greu &i mai trist sentiment trit ,n
cuplu=
singurtatea supravieuitorului 8s rm/i rusc singur din cau(a unui eveniment
tragic1 cum ar fi moartea partenerului1 &i s ,nvei s trie&ti cu singurtatea taD tot
aici poate fi inclus &i eEperiena divorului=
singurtatea pensionarului 8nu e o noutate faptul c toi ,mtr/nim1 dar muli
pensionari sunt cople&ii de sentimentul singurtii1 al ,nvec7irii &i al dispreului.
ei percep faptul c nu mai sunt cum au fost1 c nu mai au posiilitile din trecut &i
se simt ne,nele&i1 inutili1 iar unii simt c nu mai au ce s caute ,n lumea asta=
singurtatea suferindului 8atunci c/nd durerea fi(ic e ,nsoit &i de durerea
sufleteasc1 sentimentul singurtii ia amploare &i i(olea( persoana de ceilali
oameni din 9ur=.
"lientul se percepe singur &i are sen(aia c nimeni nu$i ,nelege durerea &i nu &tie
prin ce trece. %e simte c7iar prsit. "a s te eliere(i de singurtate treuie s fii sincer
,n privina sentimentelor tale &i s accepi a9utorul altora &i ,n special al prietenilor1 care
,i doresc inele.
F<
R%+%n$2%n$%l% sunt de fapt o m/nie eEtins ,n timp. Ele nu dispar de la sine1 ci
stau ascunse ,nluntrul nostru1 c7iar se de(volt &i cresc1 iar c/nd rufnesc ,n afar sunt
parc mai puternice dec/t la ,nceputuri.
.esentimentul pune stp/nire ,ncetul cu ,ncetul pe client &i ,l macin pe
dinluntru. .esentimentele nu ne las s ne trim lieri viitorul1 ci ne in legai str/ns de
trecut. .esentimentele consum persoana p/n ,n prag de epui(are.
"7iar dac avem resentimente din cau(a altora sau fa de noi1 acestea ne fac ru
,n primul r/nd nou &i nu altora. "ineva spunea c Kresentimentul e acela&i lucru cu a
,ng7ii otrav1 a&tept/nd s moar cellalt.? "el mai un remediu pentru resentimente este
iertarea &i uitarea.
Nemulumirea ,ntreinut se poate transforma ,n resentiment. "a s fim fericii
treuie s ,nvm s fim mulumitori pentru ce avem.
E)%(ul este pre(ent ,n viaa fiecrei persoane1 mai rar sau mai des. A fi p/ndit &i
asediat de e&ec la tot pasul ,nseamn s fii uman. Fiecare ,nt/lne&te ostacole ,n calea
vieii. *neori e&um ,n pre(ent1 dar ne antrenm &i reu&im s nu mai e&um ,n viitor.
*neori e&um ,n lucrurile mrunte1 dar ,nvm s nu e&um ,n lucrurile importante.
5reuie s ne recunoa&tem e&eculD nu are sens s ne amgim c ar fi altceva.
5reuie s spunem adevrul pentru c doar adevrul ne elierea(. 5reuie s ne asumm
e&ecul &i s nu dm vina pe altul pentru propriul nostru e&ec. "lientul care$&i recunoa&te
sincer e&ecul se poate eliera de el.
FF
E&ecul este un eveniment al vieii &i nu are nimic cu persoana noastr. "lientul nu
treuie s se considere un g7inionist pentru c are tot timpul e&ecuri. El treuie a9utat s
nu persiste prea mult ,n e&ec1 ci s se ridice &i s mearg ,nainte.
Au$'('2p.$2&%a este o stare periculoas ,n care clientul poate fi prins. Ea este
duntoare pentru client. Autocomptimirea const ,n concentrarea asupra Eului &i asupra
Kpresupuselor drepturi? ale persoanei respective &i de oicei este o stare de protest
,mpotriva celorlali.
'ertarea este c7eia &i ,n acest ca(. "lientul treuie a9utat s ,nvee &i s ,ncerce s
se ierte at/t pe el1 c/t &i pe alii care i$au gre&it. 'ertarea se a(ea( pe promisiunea de a
nu mai aminti niciodat de o anumit prolem 8nici celui iertat1 nici lui ,nsu&i &i nici
altora=.
Autocomptimirea poate duce la distrugerea clientului1 la depresie &i1 ,n final1
c7iar la sinucidere. "/nd clientul se autocomptime&te1 ,&i provoac singur nefericirea.
"lientul treuie a9utat s nu mai triasc ,n trecut1 s nu se mai 7rneasc cu amintiri
care$l duc ,ntr$o stare de autocomptimire1 ci s se concentre(e asupra responsailitilor
lui pre(ente.
Asistentul social sau consilierul poate s descopere pre(ena autocomptimirii ,n
viaa unui client prin urmtoarele metodeC
+. ,ntre/ndu$l direct
3. ,ntre/ndu$l la ce se g/nde&te c/nd e deprimat &i trist
FB
6. fiind atent la lima9ul folosit 8folose&te eEpresii de genulC Knu se poate
face nimic ,n ca(ul meuD nu eEist nici o speran pentru mine?=. n
autocomptimire1 clientul eEagerea( frecvent &i$&i pl/nge de mil
<. oserv/nd o centrare a clientului asupra lui ,nsu&i.
"a s ,nlture toate aceste sentimente1 prinii treuie s fie con&tieni de faptul c
e necesar s in ,n permanen pline re(ervoarele emoionale ale copiilor lor.
'uirea &i afeciunea fa de copii treuie demonstrate1 nu doar afirmate sau
presupuse. n relaiile dintre oameni1 faptele sunt mai gritoare dec/t vorele.
'uirea adevrat este necondiionat. 'uirea necondiionat ,nseamn s iue&ti
un copil indiferent de ce ar fi &i ar face.
!rice copil caut ne,ncetat iuirea prinilor. "ercettorii susin c un copil
devine rsfat atunci c/nd printele nu reu&e&te s$l forme(e &i s$l iueasc suficient.
%unt c/teva etape din viaa unei persoane care generea( stri de cri(. %unt
perioade vulneraile ,n care clientul se confrunt cu noi tipuri de proleme crora nu &tie
cum s le fac fa 8puertatea1 sarcina &i na&terea1 menopau(a1 pierderea unui memru
drag1 na&terea unui copil1 apariia unei oli sau a unei infirmiti etc.=.
Principalii #actori %eneratori de stres sunt:
relaiile ,ncordate dintre oameni
lipsa unor principii &i a unor cerine clare
de(organi(area
insuccesul profesional
srcia
FH
e&ecurile sentimentale
invidia etc.
Rela=area- antidotul ideal $mpotri(a stresului
Factorii care contriuie la relaEare suntC
viaa lini&tit
viaa ordonat
plimrile ,n aer lier
con&tiincio(itatea ,n munc
lectura
spectacolele
emisiuni radio &i tv
,nt/lniri cu prietenii
lini&te ,n familie etc.
Este nevoie de noi te7nici de intervenie. Aceste te7nici sunt greu de pus ,n
practic deoarece fiecare persoan are propriile ei idei despre munca ,n domeniul
social. *neori munca de pe teren implic mult mai mult dec/t modelele de intervenie
,nvate ,n &coal.
n intervenie este foarte important ,ncura9area clientului de ctre asistentul
social. "apacitatea oamenilor de a suporta durerea este ridicat dac persoana
respectiv este ,ncura9at.
F;
FA
MANAGEMENTUL DE CAZ PATRICIA RUNCANPLANUL DE SERVICII
-PS-


Planul de servicii1 numit ,n continuare P% este instrumentul de a( al responsailului de
ca( prevenire1 numit ,n continuare ."P. %erviciul Pulic de Asisten %ocial1 numit ,n
continuare %PA%1 desemnea( un ."P1 cu precdere pe acela care a ,nceput
instrumentarea ca(ului. Acesta ,ntocme&te P%1 conform %tandardelor Minime !ligatorii1
numite ,n continuare %M!1 privind managementul de ca( ,n domeniile asistenei sociale
&i proteciei copilului1 conform Normei metodologice emise ,n data de B iulie 3::B
privind ,ntocmirea P%1 Norm care prevede &i urmtoarele aspecte importante ce sunt
pre(entate &i tratate detaliat ,n acest documentL

SCOPUL PS se ,ntocme&te pentru a preveni situaia separrii copilului de prinii si1 de
familia saL


5NTOCMIREA PS se reali(ea( ,n urmtoarele SITUAII:

?4 Pentru copiii aflai la risc de prsire de ctre priniD
@4 Pentru copiii reintegrai ,n familie dup ,ncetarea msurii de protecieD
>4 n orice situaie care impune acordarea de prestaii sociale ,n vederea respectrii
drepturilor copiluluiD
A4 n orice situaie care impune acordarea de servicii sociale ,n vederea respectrii
drepturilor copilului.


B:

S-ar putea să vă placă și