Sunteți pe pagina 1din 29

S.C.

PROJECT EXPERT SRL


BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 24/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin
STUDIU DE FEZABILITATE
PRIVIND
Centrala fotovoltaica pentru producerea
energiei electrice din conversia energiei
solare, Localitatea Baile Herculane, judetul
Caras-Severin
PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR
S.C. S.C.A. PROJECT EXPERT SRL CONSILIUL LOCAL BAILE HERCULANE,
JUDETUL CARAS SEVERIN


PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC V.P. PROIECT SRL

Digitally signed by VASILESCU
NICUSOR
Date: 2013.09.04 12:11:08 +03:00
Reason: seap
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 24/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin


CAPITOLUL A Piese scrise
1. Date generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiii;
1.2. Amplasamentul;
1.3. Titularul investiiei;
1.4. Beneficiarul investiiei;
1.5. Elaboratorul studiului.
2. Informaii generale privind proiectul
2.1. Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu
implementarea proiectului;
2.2. Descrierea investiiei;
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen lung
privind situaia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul
tehnico-economic selectat;
b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse
c) descrierea constructiv, funcional i tehnologic;
3. Date tehnice ale investiiei:
a) Zona i amplasamentul;
b) Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat;
c) Situaia ocuprilor definitive de teren;
d) Studii de teren:
- studii topografice;
- studiu geotehnic;
e) Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii;
f) Situaia existent a utilitilor i analiza de consum:
g) Concluziile evalurii impactului asupra mediului;
4.Durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei
3. Costurile estimative ale investitiei
3.1. Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general;
3.2. Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.
4. Analiza cost-beneficiu
4.1 Identificarea investiiei i definirea obiectivelor;
4.2. Analiza opiunilor;
4.3. Analiza financiar;
4.4. Analiza economic;
4.5. Analiza de senzitivitate;
4.6. Analiza de risc.
5. Sursele de finanare a investiiei
6. Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei
8. Avize i acorduri de principiu
9. Anexe

S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 24/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

CAPITOLUL B Piese desenate
1.plan de amplasare n zon (l :25000 -1:5000);
2.plan general (1: 2000 - 1:500);
3.planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor
specialitilor ce concur la realizarea proiectului;
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 24/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-SeverinSTUDIU DE FEZABILITATE
Centrala fotovoltaica pentru producerea
energiei electrice din conversia energiei
solare, Localitatea Baile Herculane, judetul
Caras-Severin
CAPITOLUL A Piese scrise
1. Date generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiii:
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia
energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin
1.2. Amplasamentul:
Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin
1.3. Titularul investiiei:
Consiliul Local Baile Herculane, judetul Caras-Severin;
Adresa: Orasul Baile Herculane, Str. Mihai Eminescu nr. 10, judetul Caras-Severin
Telefon: 0255 560 775
Fax: 0255 560 775
Email: primaria.baile-herculane.ro
1.4. Beneficiarul investiiei:
Consiliul Local Baile Herculane, judetul Caras-Severin;
Adresa: Orasul Baile Herculane, Str. Mihai Eminescu nr. 10, judetul Caras-Severin
Telefon: 0255 560 775
Fax: 0255 560 775
Email: primaria.baile-herculane.ro
1.5. Elaboratorul studiului:
Proiectant General: SC S.C.A. PROJECT EXPERT S.R.L.
Bucuresti, Strada Alesd Nr.3, Bl. N23, Sc. 4, Et. 3, Ap.53, Sector 6
J40/6390/06.04.2005 ; C.U.I. RO 17450565

Proiectant de specialitate: SC VP PROIECT S.R.L.
Bacau, Strada 9 Mai, Nr.78, Bl. 78, Sc. B, Et. 10, Ap.37,
J04/222/2007 ; C.U.I. RO 20959985


S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 24/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin
2. Informaii generale privind proiectul
2.1. Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea
proiectului
Baile Herculane este un ora n judeul Cara-Severin, Banat, Romnia. Are o
populaie de 6.019 locuitori. Este situat pe Valea Cernei, la 5 km de principala arter
rutier ce leag vestul rii de Bucureti DN 6 (E70) i calea ferat internaional
Bucureti Timioara Moravia, este accesibil i pe calea fluvial a Dunrii, fie
dinspre est: Sulina Galai Drobeta Turnu-Severin Orova, fie dinspre vest:
Viena Budapesta Belgrad Orova. Aeroporturile cele mai apropiate se afl la
Caransebe i Timioara (aeroport internaional).
Staiunea este situat n partea de sud-vest a Romniei, la o altitudine de
168 m, la 8 km distana de grania cu judeul Mehedini i doar 25 de km de frontiera cu
Serbia.
Staiune milenar menionat sub denumirea Ad aquas Herculis sacras ad
Mediam.
Factori naturali: climat de depresiune intramontan, cu influene
submediteraneene, sedativ-indiferent; ape minerale izotermale i hipertermale (38-
60C), slab radioactive, hipotone, cu diferite compoziii chimice:
sulfuroase, clorurate, calcice, sodice;
clorurate, sodice, calcice;
oligominerale.
Posibiliti de tratament: aerohelioterapie, bi termale, n bazin descoperit, bi
termale sulfuroase i srate,n vane i bazine acoperite; buvete pentru cur intern cu
ape minerale, instalaii de hidrotermoterapie (i saun), electroterapie, chinetoterapie,
hidrochinetoterapie, n bazine; inhaloterapie; cur de teren. Din staiune se pot face
excursii la ruinele bilor romane, Petera Hoilor(Grota Haiducilor), Grota cu Aburi,
Crucea alba, i altele.
Situatia actuala este urmatoarea:
- terenul pe care se realizeaza investitia este liber de orice sarcini;
- exista legislatie favorabila in domeniul protectiei mediului si sunt asigurate surse de
finantare speciale pentru astfel de investitii;
- Institutiile care urmeaza a beneficia de aceasta investitie se afla in localitatea Baile
Herculane, judetul Caras-Severin;
- in momentul de fata iluminatul public cat si cladirile administrative ale localitatii Baile
Herculane sunt conectate la reteaua electrica existenta in zona;
- au aparut sisteme moderne eficiente ce inglobeaza tehnoiogii avansate pentru astfel de
investitii;
2.2. Descrierea investiiei
a) Necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei

Necesitatea investitiei rezulta din:
- necesitatea obtinerii unor preturi de exploatare cat mai scazute si fara o sensibilitate
mare la variatiile de pret ale combustibililor folositi in mod traditional;
- economisirea combustibililor traditionali;
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 24/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

- reducerea efectelor negative ale sistemelor clasice asupra mediului inconjurator;
Romania a fost prima tara din Estul Europei care a aderat la Parteneriatul pentru
Energie Regenerabila si Eficienta Energiei.Omenirea incearca sa exploateze noile
surse regenerabile de energie: energia solara, energia eoliana si energia geotermala,
iar implementarea acestor forme de energii constituie unul dintre obiectivele
mentionate de Comunitatea Economica Europeana (CEE) privind protejarea
combustibililor clasici;
Energia captata din sistemul solar este gratuita, capacitatea de preluare a
radiatiei solare fiind de 95 la suta, iar consumul anual de combustibili clasici se reduce
cu 40 la suta la nivelul comunei;
Utilizarea panourilor cu celule fotovoltaice are numeroase avantaje economice si
ecologice;

Oportunitatea investitiei:
In momentul de fata s-a creat un cadru legislativ si organizatoric la nivel european,
national, regional si local favorabil realizarii unor astfel de investitii.
Exista fonduri guvernamentele destinate unor astfel de investitii:Sprijin financiar
acordat pentru proiectele de investiii n valorificarea resurselor regenerabile de
energie pentru producerea energiei verzi n cadrul Axei 4 a Programului
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Operaiunea:
Sprijinirea investiiilor n modernizarea i realizarea de noi capaciti de
producere a energiei electrice i termice, prin valorificarea resurselor energetice
regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (n uniti cu putere
instalat mai mic sau egal cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a
resurselor geotermale i a altor resurse regenerabile de energie.

Operaiunea are urmtoarele obiective:
reducerea dependenei de importurile de resurse de energie primar (n
principal combustibili fosili) i mbuntirea siguranei n aprovizionare,
protecia mediului prin reducerea emisiilor poluante i combaterea schimbrilor
climatice,
diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor i infrastructurii
pentru producia de energie electric/termic,
crearea a noi locuri de munc n diferite zone ale rii prin realizarea/
modernizarea capacitilor de producere a energiei din surse neconvenionale,
crearea posibilitii de introducere n circuitul economic a unor zone izolate, care
va conduce, de asemenea, la creterea numrului de locuri de munc,
implicarea mai activ a mediului de afaceri (companiilor private din ar i din
strintate), precum i a autoritilor publice locale, n procesul de valorificare a
resurselor regenerabile de energie.
Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii
de eligibilitate:
a) sa nu inregistreze obligatii de plata restante la bugetul general consolidat;
b) sa detina contributia proprie in vederea implementarii proiectului; in cazul asociatiilor de
proprietari/locatari se va mentiona contributia formata din cota aprobata de catre unitatea
administrativ-teritoriala si cota asociatiei de proprietari/locatari;
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 24/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

c) sa aiba in administrare sau in proprietate imobilul pe care urmeaza sa se implementeze
proiectul ori a incheiat un contrat de mandat, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale care
solicita finantare pentru asociatiile de proprietari/locatari.
Consiliul local se incadreaza in conditiile de eligibilitate prevazute in program.

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot
fi atinse
Potentialul Romaniei in domeniul producerii de energie verde este 12 % energie solara.
Zonele cu acest potential sunt in Delta Dunarii, in Dobrogea si Campia de Sud. Localitatea
Baile Herculane, Judetul Caras-Severin se incadreaza in zonele cu potential solar mare.
Harta reprezint suma anual de iradiere la nivel mondial pe suprafa orizontal i
optim nclinat, potenialul de energie solar kWh de energie electric [/] kWp generate
de un sistem kWp 1 pe an, cu modulele fotovoltaice montate la o nclinare optim i
asumarea raportului de performan sistem de 0,75.
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 24/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-SeverinSchema reelei de panouri fotovoltaice, prin concepia de proiectare se lasa
posibilitatea ealonrii investiiei pentru o execuie etapizat.
Proiectul va utiliza numai materiale agrementate conform reglementrilor naionale n vigoare
precum i legislaiei i standardelor naionale armonizate la legislaia UE. Aceste materiale
sunt conforme cu prevederile HG nr. 766/1997 i a Legii 10/1995. Documentaia tehnic
respect P.U.Gurile localitilor aprobate, terenul pe care urmeaz a se execut lucrarea fiind
inclus n proprietate public.

Avantajele scenariului recomandat :
- panourile fotovoltaice solare utilizeaza o resursa naturala nepoluanta practic
inepuizabila.
- cel mai scazut cost de intretinere si exploatare datorita utilizari unui combustibil gratuit
si nelimitat;
- sistemele alternative fac obiectul unor finantari speciale;
- principalele lui beneficii tehnice sunt legate de faptul ca este un proiect inovativ
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 24/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

dezvoltat cu cele mai avansate tehnologii;
- utilizarea panourilor fotovoltaice in locul combustibililor lichizi si gazosi duce la
reducerea substantiala a emisiilor de CO2 si NOX;
- panourile solare fotovoltaice reprezinta o tehnologie moderna si nepoluanta care a fost
implementata cu succes in tarile occidentale.
- ofera avantajul eliminarii sensibilitatii la variatia preturilor combustibililor fosili, gaz,
electricitate;
- Energia captata de un sistem solar este gratuita, capacitatea de preluare a radiatiei
solare fiind de 95 la suta;
- apar venituri suplimentare datorita certificatelor verzi primite pentru realizarea de
energie verde.

c.Descrierea constructiv, funcional i tehnologic

Avantajele centralelor fotovoltaice racordate la retea sunt generate de lipsa acumulatoarelor
din aceste sisteme. In acest caz stocarea energiei neconsumate se realizeaza in reteaua
electrica, care joaca rolul unui acumulator cu capacitatea de stocare "infinita".
Componentele esentiale ale centralelor fotovoltaice racordate le retea sunt urmatoarele:
Modulele fotovoltaice
Cabluri si conectica
Invertoare sincrone
Avantajele regimului "racordat in retea" in comparatie cu sistemele autonome sunt
urmatoarele:
exploatarea integrala a energiei fotovoltaice furnizate de panouri, stocarea fiind
de capacitate infinita in retea;
economie de cca. 40% din investitie (lipsa baterii)
mentenanta minima (bateriile sunt cele care cer cea mai mare atentie)
durata de viata prelungita a sistemului
energie pura datorita eliminarii reciclarii bateriilor
Incadrarea constructiei in clase si categorii de importanta:
Incadrarea s-a facut in conformitate cu normativul P100-2006 .
In conformitate cu capitolul 3.1. din normativul P100-2006 amplasamentul studiat se
incadreaza in zona "C" din punctul de vedere al zonarii teritorului Romaniei dupa coeficientul
ag, cu valoarea acceleratiei ag=0.12 g(componenta orizontala a miscarii terenului-accelaratia
terenului pentru proiectare) si valoarea Tc=0,7 s(perioada de colt a spectrului de raspuns
elastic pentru componenta orizontala a terenului).

Clasa de importanta:

Nivelul de asigurare al constructiilor se diferentiaza in functie de clasa de importanta si
de expunere la cutremur din care acestea fac parte.Importanta constructiei depinde de
consecintele prabusirii asupra vietii oamenilor, de importanta lor pentru siguranta publica si
protectia civila in perioada de imediat dupa cutremur, si de consecintele sociale si economice
ale prabusirii sau avarieirii grave.
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 24/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

Clasa de importanta pentru constructia analizata este -"lll"-importanta normala cu
valoarea coeficientului =1.
Categoria de importanta a constructiei dupa H.G.R.766/1997-anexa 3 este "C".

Descrierea solutiei
Investitia consta in montarea de panouri solare fotovoltaice , cuplate la un invertor, cu
toate accesoriile incluse (cabluri electrice) si contor electric pentru a masura cantitatea de
energie produsa si livrata in retea .
Sistemul folosit va fi cel de panouri solare fotovoltaice .
Panourile solare fotovoltaice sunt folosite la transformarea energiei solare in energie
electrica. Cu alte cuvinte asigura necesarul de energie pentru functionarea iluminatului public
cat si a cladirilor social-administrative. Acestea au performante superioare cu aproximativ 30%
fata de cele conventionale si durata de viata ceva mai lunga.

Investitia in ansamblul ei presupune urmatoarele elemente:
1. Panouri fotovoltaice de 230 Wp in numar de 3504 bucati;
2. Invertoare de 11,04 kWp 73 bucati.
3. Suprafata necesara de montare a panourilor este de aproximativ 2,10 ha panourile fiind
orientate daca se poate perfect spre sud .
4. Cele 3504 bucati panouri sunt curinse in 73 de grupuri de cate 48 panouri fotovoltaice cu o
putere instalata totala de 11,04 kWp.
5. Fiecare grup de 48 panouri se conecteaza prin intermediul unui invertor la un regulator si la
reteaua publica de alimentare cu energie electrica.
6. Din reteaua publica sunt alimentate cladirile social administrative si iluminatul public al
localitatii Baile Herculane .De la acest sistem fotovoltaic de 805,92 kWp se obtine annual
aproximativ 778.518,72 kWh.
7. Din analiza consumurilor de energie electrica din anii 2008 si 2009 s-a constatat ca
consumul de energie electrica pentru cladirile social administrative si iluminat public din
localitatea Baile Herculane a fost de 803.234,0 kWh respectiv 771.510,0 kWh
8. Prin realizarea investitiei prezentate se acopera necesarul de energie electrica pentru
cladirile social administrative si iluminatul public din localitate.
9. CABINA OPERATOR ,are dimensiuni 9x5 m = 45 mp avad destinatia depozitarii
materialelor de intretinere si a pieselor de schimb si punct de lucru operator
,personal paza ,grupuri sanitare.
Grup sanitar S=1.60 mp
Camera operator S = 6.40 mp
Depozitare material S = 32 mp
Hol S= 5 mp
Caracteristicile cladirii sunt:
Regimul de inaltime parter
Structura din pereti sandwich
Fundatia a fost proiectata in varianta fundatii continue
Conform STAS 6054 adincimea minima de inghet este de -0.90 m de la CTN.
Inaltimea la coama este de +3.20 m.
10. Stlp iluminat stradal solar cu lamp sodiu joas tensiune 55W in numar de 32 .
11. Amenajare teren in incinta si imprejmuire teren pe o lungime de 1075,40 ml.

Principiul de functionare al acestor panouri solare
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 24/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

Panourile fotovoltaice sunt sisteme capabile sa transforme lumina(energia solara) direct in
energie electrica, prin intermediul unui proces chimic complex. Conversia este statica si
nepoluanta, tocmai de aceea acest mod de producere a energiei electrice este unul ecologic.
Celulele fotovoltaice permit transformarea directa a radiatiei solare in energie electrica ,
exploatand asa numitul "efect fotovoltaic" care se bazeaza pe proprietatea anumitor metale
conductoare tratate corespunzator (printre acestea siliciul, element foarte raspandit in natura)
de a genera direct energia electrica atunci cand sunt atinse de radiatia solara. O celula
fotovoltaica expusa la radiatia solara se comporta ca un generator de curent cu o curba
caracterictica tensiune/curent care depinde in principal de intensitatea radiatiei solare, de
temperatura si de suprafata. Aceasta are in general o forma patrata cu o suprafata de circa
100-250 cm
2
si se comporta ca o bacterie minuscula , producand, in conditii tipice de expunere
la soare o putere care reprezinta , in stadiul actual altehnologiei 20 % din radiatia solara.
In functie de procesul lor de productie, se disting urmatoarele tipuri de cellule fotovoltaice:
Cu siliciu monocristalin ;
Cu siliciu policristalin ;
Cu siliciu amorf;
Monocristalele se obin sub form de baghet sau vergea, prin turnarea siliciului pur.
Aceste baghete se taie ulterior n plci foarte subiri care se utilizeaz la fabricaia celulelor
fotovoltaice.
Acest proces tehnologic asigur cel mai ridicat nivel de eficien a conversiei
fotoelectrice, dar este i cel mai costisitor.
Policristalele se obin n urma unui proces de producie mai puin ieftin, constnd din
turnarea siliciului lichid n blocuri, care ulterior sunt tiate n plci subiri. n procesul de
solidificare, se formeaz cristale de diferite dimensiuni i forme, iar la marginea acestor cristale
apar i unele defecte de structur. Ca urmare a acestor defecte, celulele fotovoltaice fabricate
prin aceast metod sunt mai puin eficiente.
Structura amorf se obine prin depunerea unui film extrem de subire de siliciu pe o
suprafa de sticl, sau pe un substrat realizat dintr-un alt material. n acest caz, solidificarea
atomilor nu se realizeaz ntr-o structur cristalin ci sub forma unei reele atomice cu
dispunere neregulat, denumit structur amorf. n aceast reea atomic apar i numeroase
defecte, care diminueaz performanele electrice ale materialului. Grosimea stratului amorf de
siliciu, obinut prin aceast metod este mai mic de1m. Pentru comparaie grosimea unui fir
de pr uman este de 50100m.
Fiecare celula solara constituie dispozitivul principal care sta la baza fiecarui modul
fotovoltaic. Un modul fotovoltaic este format dintr-un sistem de celule conectate intre
ele astfel incat sa furnizeze o putere electrica intre 50 si 300 W. Pentru a creste
puterea electrica trebuie conectate mai multe module formand astfel un camp
fotovoltaic.

Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii
realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor
exigente:
- rezistenta si stabilitate;
- siguranta in exploatare;
- siguranta la foc;
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
- izolare termica, hidrofuga si economie de energie;
- protectie impotriva zgomotului.
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 24/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

Obligatiile prevazute la capitolul precedent revin factorilor implicati in conceperea,
realizarea si exploatarea constructiilor, precum si in postutilizarea lor potrivit
responsabilitatilor fiecaruia.
Din punct de vedere al exigentelor esentiale prevazute in Legea 10 privind calitatea in
constructii investitia se descrie astfel:
1. rezistenta si stabilitate
Constructia este una relativ noua executata pe baza unui proiect tehnic. Structura este una pe
cadre din beton armat. Constructia se prezinta in stare foarte buna.
2. siguranta in exploatare
Constructia respecta normele de proiectare din momentul realizarii cu privire la
siguranta in exploatare.Au fost rezolvate si se vor rezolva in mod favorabil: inaitime libera de
nivel corespunzatoare, rezolvarea corespunzatoare a pragurilor si trecerilor, dimensiuni
corespunzatoare(latimi si inaltimi) ale trecerilor intre camere, parapeti la geamuri de inaitime
corecta, modul de deschidere al usilor, materiale de finisaje corespunzatoare, inaltimi si latimi
de trepte corespunzatoare, balustrade de protectie prevazute, obiecte de mobilier, termice, si
sanitare prinse corespunzator; istalatie electrica si obiecte realizate corespunzator si izolate
astfel incat sa se evite posibilitatea de accidente prin electrocutare, etc.
Intretinerea panourilor solare se va face de catre personal calificat si asigurat
corespunzator.
3. Siguranta la foc
Constructia a fost realizata utilizand ca principaie elemente de constructie materiale
rezistente la incendiu: beton, caramida, tencuieli din mortar, etc.
Instalatia montata va respecta prevederile in viguare cu privire la siguranta la foc. Se vor folosi
materiale cu rezistenta la foc.
4.Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
Constructia respecta normele de proiectare si executie cu privire la igiena si
sanatatea oamenilor.
Constructia sa realizat cu materiale nepoluante. Toate materialele reziduale rezultate din
lucrari au fost preluate de catre o firma de specialitate. Dupa finalizarea integrala a lucrarilor se
vor realiza lucrari de refacere a mediului inconjurator.
Realizarea investitiei are un aport pozitiv asupra mediului inconjurator reprezentand o solutie
ecologica si nepoluanta de incalzire a apei menajere si a spatiilor.
5. Izolare termica, hidrofuga si economie de energie
Constructia este noua si izolata corespunzator.
6. protectie impotriva zgomotului.
Investitia nu genereaza poluare sonora nivelul maxim inregistrat pe parcursul exploatarii fiind sub
35 dBa.

Investitia in ansamblul ei presupune urmatoarele elemente:
1. Panouri fotovoltaice de 230 Wp in numar de 3504 bucati;
2. Invertoare de 11,04 kWp 73 bucati.
3. Suprafata necesara de montare a panourilor este de aproximativ 2,10 ha panourile fiind orientate daca
se poate perfect spre sud .
4. Cele 3504 bucati panouri sunt curinse in 73 de grupuri de cate 48 panouri fotovoltaice cu o putere
instalata totala de 11,04 kWp.
5. Fiecare grup de 48 panouri se conecteaza prin intermediul unui invertor la un regulator si la reteaua
publica de alimentare cu energie electrica.
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

6. Din reteaua publica sunt alimentate cladirile social administrative si iluminatul public al localitatii Baile
Herculane .De la acest sistem fotovoltaic de 805,92 kWp se obtine annual aproximativ 778.518,72
kWh.
7. Din analiza consumurilor de energie electrica din anii 2008 si 2009 s-a constatat ca consumul de
energie electrica pentru cladirile social administrative si iluminat public din localitatea Baile Herculane a
fost de 803.234,0 kWh respectiv 771.510,0 kWh
8. Prin realizarea investitiei prezentate se acopera necesarul de energie electrica pentru cladirile social
administrative si iluminatul public din localitate.
9. CABINA OPERATOR ,are dimensiuni 9x5 m = 45 mp avad destinatia depozitarii
materialelor de intretinere si a pieselor de schimb si punct de lucru operator ,personal paza
,grupuri sanitare.
Grup sanitar S=1.60 mp
Camera operator S = 6.40 mp
Depozitare material S = 32 mp
Hol S= 5 mp
Caracteristicile cladirii sunt:
Regimul de inaltime parter
Structura din pereti sandwich
Fundatia a fost proiectata in varianta fundatii continue
Conform STAS 6054 adincimea minima de inghet este de -0.90 m de la CTN.
Inaltimea la coama este de +3.20 m.
10. Stlp iluminat stradal solar cu lamp sodiu joas tensiune 55W in numar de 32 .
11. Amenajare teren in incinta si imprejmuire teren pe o lungime de 1075,40 ml.

3. Date tehnice ale investiiei
a) Zona i amplasamentul:
Orasul Baile Herculane, judeul Caras-Severin.

Statiunea Baile Herculane este situata in sud-vestul tarii, la extremitatea vestica a Carpatiilor
Meridionali, in judetul Caras-Severin, pe ambele maluri ale raului Cerna, aproape de locul unde
acesta se intalneste cu raul Belareca. Ea se afla la intretaierea paralelei nordice 4452 cu
meridianul estic 2330, pe aceeasi paralela cu Nisa si Venetia.
Fata de nivelul Marii Negre, statiunea se gaseste la o altitudine de 168m, fiind ascunsa intr-o
vale ingusta, foarte pitoreasca, pe care toti cei ce au descris-o au numit-o "romantica". Aceasta
vale, orientata NV-SV, este strabatuta de apa Cernei, rau zglobiu de munte cu apa limpede,
tumultoasa si rece.
Statiunea Baile Herculane este strajuita de Muntii Mehedinti spre est si Muntii Godeanu si Muntii
Cernei spre vest.
Localitatile cele mai apropiate sunt: comuna Mehadia la 11km si comuna Topole la 13km. Peste
culmea Muntilor Cernei se afla satele Valea Bolvania si Bogltin. Culmea Muntilor Mehedinti
desparte statiunea de satele oltenesti din plaiurile Mehedintilor: Podeni, Gorneni, Costeti, Prejna,
Isverna. Pe Cerna in sus pot fi zarite casute risipite prin poieni sau aninate pe cleanturi care
apartin comunei Cornereva. O grupare de case se gaseste la 36km, in catunul Cerna-Sat. In
amonte de acesta se afla barajul Valea lui Iovan, apartinand sistemului energetic Cerna-Motru-
Tismana.

b) Statul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat:
Terenul pe care urmeaz s se realizeze investiia aparine domeniului public al orasului Baile
Herculane, judeul Caras-Severin, conform plan de situatie anexat.

c) Situaia ocuprilor definitive de teren:
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

Terenul este ocupat de catre constructia panourilor fotovoltaice ,camerei tehnice, parcare si spatiu
verde.Terenul este in extravilanul Localitatii Baile Herculane.

d) Studii de teren:
- Studii topografie
Au cuprins zona din localitatea Baile Herculane pe care se realizeaz investiia i racordul
acesteia la drumul existent. n partea desenata sunt prezentate planele cu descrierea punctelor i
inventarul de coordonate.
- Studiu geotehnic va fi ataat la prezenta documentaie

e) Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii,
specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investiiei, cu
recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectului de investiii specifice
domeniului de activitate:

Investitia in ansamblul ei presupune urmatoarele elemente:
Panouri fotovoltaice de 230 Wp in numar de 3504 bucati;
Invertoare de 11,04 kWp 73 bucati.
Suprafata necesara de montare a panourilor este de aproximativ 2,10 ha panourile fiind orientate
daca se poate perfect spre sud .
Cele 3504 bucati panouri sunt curinse in 73 de grupuri de cate 48 panouri fotovoltaice cu o putere
instalata totala de 11,04 kWp.
Fiecare grup de 48 panouri se conecteaza prin intermediul unui invertor la un regulator si la
reteaua publica de alimentare cu energie electrica.
Din reteaua publica sunt alimentate cladirile social administrative si iluminatul public al localitatii
Baile Herculane .De la acest sistem fotovoltaic de 805,92 kWp se obtine annual aproximativ
778.518,72 kWh.
Din analiza consumurilor de energie electrica din anii 2008 si 2009 s-a constatat ca consumul de
energie electrica pentru cladirile social administrative si iluminat public din localitatea Baile
Herculane a fost de 803.234,0 kWh respectiv 771.510,0 kWh
Prin realizarea investitiei prezentate se acopera necesarul de energie electrica pentru cladirile
social administrative si iluminatul public din localitate.
CABINA OPERATOR ,are dimensiuni 9x5 m = 45 mp avad destinatia depozitarii
materialelor de intretinere si a pieselor de schimb si punct de lucru operator
,personal paza ,grupuri sanitare.
Grup sanitar S=1.60 mp
Camera operator S = 6.40 mp
Depozitare material S = 32 mp
Hol S= 5 mp
Caracteristicile cladirii sunt:
Regimul de inaltime parter
Structura din pereti sandwich
Fundatia a fost proiectata in varianta fundatii continue
Conform STAS 6054 adincimea minima de inghet este de -0.90 m de la CTN.
Inaltimea la coama este de +3.20 m.
Stlp iluminat stradal solar cu lamp sodiu joas tensiune 55W in numar de 32 .
Amenajare teren in incinta si imprejmuire teren pe o lungime de 1075,40 ml.

Variantele constructive de realizare a investiiei cu recomandarea variantei optime pentru
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

aprobare;

Dac se face o analiz a fiecrui obiect din cadrul acestui studiu de fezabilitate se poate spune la
care dintre ele ar exista alternative optime.
Pentru panourile fotovoltaice au fost analizate mai multe tipuri de materiale:

In functie de procesul lor de productie, se disting urmatoarele tipuri de celule fotovoltaice:

n funcie de natura cristalin a materialului semiconductor utilizat la fabricarea acestora (de regul
siliciul, , se disting trei tipuri de celule fotovoltaice:
- monocristaline;
- policristaline;
- amorfe.
Monocristalele se obin sub form de baghet sau vergea, prin turnarea siliciului pur. Aceste
baghete se taie ulterior n plci foarte subiri care se utilizeaz la fabricaia celulelor fotovoltaice.
Acest proces tehnologic asigur cel mai ridicat nivel de eficien a conversiei fotoelectrice, dar
este i cel mai costisitor.
Policristalele se obin n urma unui proces de producie mai puin ieftin, constnd din turnarea
siliciului lichid n blocuri, care ulterior sunt tiate n plci subiri. n procesul de solidificare, se
formeaz cristale de diferite dimensiuni i forme, iar la marginea acestor cristale apar i unele
defecte de structur. Ca urmare a acestor defecte, celulele fotovoltaice fabricate prin aceast
metod sunt mai puin eficiente.
Structura amorf se obine prin depunerea unui film extrem de subire de siliciu pe o suprafa de
sticl, sau pe un substrat realizat dintr-un alt material. n acest caz, solidificarea atomilor nu se
realizeaz ntr-o structur cristalin ci sub forma unei reele atomice cu dispunere neregulat,
denumit structur amorf. n aceast reea atomic apar i numeroase defecte, care diminueaz
performanele electrice ale materialului. Grosimea stratului amorf de siliciu, obinut prin aceast
metod este mai mic de1m. Pentru comparaie grosimea unui fir de pr uman este de
50100m.
Costurile de fabricaie ale silicului amorf sunt foarte reduse, datort cantitii extrem de reduse de
material utilizat, dar eficiena celulelor fotovoltaice care utilizeaz siliciu amorf este mult mai
redus dect a celor care utilizeaz structuri cristaline de material. Datorit costului redus,
celulelefotovoltaice cu siliciu amorf se utilizeaz preponderent la fabricarea echipamentelor cu
putere redus, cum sunt ceasurile sau, calculatoare de buzunar.
n tabelul alturat sunt prezentate performanele celor trei tipuri de celule fotovoltaice din punct de
vedere al conversiei energiei radiaiei solare n energie electric.
Performanele diferitelor tipuri de celule fotovoltaice

Material Eficien n condiii
de laborator

Eficien n condiii
de producie n serie

Siliciu monocristalin 24 % 1417 %
Siliciu policristalin 18 % 1315 %
Siliciu amorf 13 % 57 %

n continuare sunt prezentate cteva dintre fenomenele care limiteaz creterea eficienei
celulelor fotovoltaice:
O parte semnificativ din fotonii care alctuiesc radiaia solar, au un nivel energetic
insuficient pentru a determina trecerea electronilor de pe stratul de valen pe cel de conducie;
Energia fotonilor cu nivel energetic prea sczut, se transform n cldur i nu n energie
electric;
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

Apar pierderi optice datorate reflexiei radiaiei solare, pe suprafaa celulelor fotovoltaice;
Apar pierderi datorate rezistenei electrice a materialului semiconductor sau cablurilor
electrice de legtur;
Defectele de structur a materialelor din care este realizat celula fotovoltaic nrutesc
performanele acestora.
Eficienele maxime teoretice, ale conversiei fotovoltaice care pot fi atinse n condiii optime,
pentru diferite tipuri de materiale semiconductoare, mpreun cu valoarea barierei energetice
adic diferena dintre nivelul energetic al benzii de conducie i al benzii de valen.
Eficiena teoretic i nivelul barierei energetice, pentru diferite materiale semiconductoare
Se observ c de exemplu pentru Si monocristalin, valoarea efcienei teoretice este de cca.28%,
dar valorile acestui parametru sunt situate pentru toate materialele sub 30%.
In urma analizei efectuate se va alege un panou fotovoltaic cu policristale.

f) Situaia existent a utilitilor i analiza de consum:
I) Necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii
Alimentarea cu energie electric pentru funcionarea instalaiilor din cadrul obiectului Centrala
fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin se va asigura din reeaua public a localitii, solutia
fiind stabilita de Compania de Electricitate de care apartine .
Tablourile electrice de comand i control vor fi amplasate n interiorul obiectivului.

II) Solutii tehnice de asigurare cu utilitati

Racord alimentare cu apa realizarea unui put forat (H= 80 ml )in vederea alimentarii cu apa a
grupului sanitar al cladirii CABINA OPERATOR
Racord canalizare menajera realizarea unei fose septice vitanjabile V= 20 mc
Retele electrice exterioare realizarea racordului electric intre regulatorul electric pentru
contorizare si SEN(Sistemul Electric National) cu un cablu ACYABY in lungime de 1,5 km.

g) Concluziile evalurii impactului asupra mediului:

Tehnologia fotovoltaica de obtinere a energiei electrice reprezinta si pentru Romnia o
majora optiune n rezolvarea att a problemei energetice ct si a celor generale de mediu.
Dezvoltarea utilizarii n Romnia a acestui tip de surse decurge din prevederile Directivei
europene 2001/77/CE ct si din obiectivul tintei strategice a Romniei respectiv "ponderea
energiei electrice produse din aceste sursele regenerabile n totalul consumului brut de
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

energie electrica trebuie sa fie la nivelul anului 2010 de 33%, la nivelul anului 2015 de 35%
si la nivelul anului 2020 de 38%" - conform HG nr. 958/2005.
Pentru realizarea tintei ca 33% din energia consumata pe teritoriul Romniei n anul 2010
sa fieverde n strategia energetica na_ionala este prevazuta urmatoarea structura: 65% _
biomasa (exemplu lemn); 17% _ energie eoliana; 12% _ energie solara; angajamentul Romniei
fata de U.E. este de a avea o capacitate instalata pna n anul 2010 de minim 1,5 MW; 4% _ sa
provina din microhidrocentrale; 2% _ energie geotermala.
Dezvoltarea sistemului fotovoltaic n tara noastra este fundamentata pe faptul ca Romnia
dispune de un potential energetic solar de circa 1 100 kWh/m2-an (cantitatea medie de energie
provenita din radiatia solara incidenta n plan orizontal) determinat de amplasamentul geografic si
conditii climatice favorabile. Zone geografice precum Cmpia Romna, Cmpia de Vest, Banat si
o parte din Podisurile Transilvaniei si Moldovei, Dobrogea, litoralul romnesc al Marii Negre si
Delta Dunarii prezinta un interes deosebit pentru aplicatiile electroenergetice ale energiei solare
prin utilizarea de PV, acestea putnd constitui adevarate parcuri fotovoltaice de diverse
dimensiuni constructive si de amplasament si cu o mare varietate de caracteristici functionale
electrice.
Deoarece durata medie de viata a modulelor fotovoltaice (PV) depaseste 20 de ani s-ar
parea ca este prematura pentru moment abordarea subiectului privind managementul si reciclarea
deseurilor de module fotovoltaice (DPV).
Sistemele fotovoltaice au patruns din ce n ce mai puternic pe piata energetica, cu efecte pozitive
pentru mediu, deoarece functionarea lor nu genereaza zgomot si nici gaze cu efect de sera;
aceste avantaje determina o dezvoltare a industriei PV si impun ca aceasta sa urmeze o abordare
mai activa n ceea ce priveste pastrarea conditiilor de siguranta si de protectie a mediului.
Cum nsa n ultimii ani 10 s-a nregistrat n toata lumea un adevarat boom privind utilizarea PV, tot
mai multi experti n domeniu au nceput sa fie preocupati de aspectele privind costurile ecologice,
tehnice, tehnologice si nu n ultimul rnd financiare pentru mentenanta si reciclarea acestor
produse la sfrsitul duratei lor de viata. Avnd n vedere durata de utilizare a PV (2530 de ani) se
prefigureaza, ntr-un viitor apropiat,nceputul iesirii din uz a primelor sisteme fotovoltaice puse n
functiune la nivelul anilor 1990 si aparitia astfel a unui nou tip de deseuri; evolutia volumului de
DPV va fi n raport direct cu evolutia nregistrata n perioada 1990-2008 de punerile n functiune a
centralelor si parcurilor fotovoltaice, a aplicatiilor de mici dimensiuni ale acestor surse
neconventionale.
Pentru Europa, de exemplu, se anticipeaza ca daca n anul 2010 vor rezulta 290 tone DPV,
n anul 2040 acestea vor depasi 33 500 tone. n aceasta perspectiva, la nivelul Uniunii Europene,
se nregistraza preocupari pentru directionarea modului de solutionare a managementului DPV n
contextul general al tratarii problematicilor deseurilor de echipamente electrice si electronice
(DEEE). Se previzioneaza sisteme si programe axate pe directivele europene privind voluntariatul,
sistemul take-back, reciclarea si eco-design-ul n conformitate cu cerintele privind reducerea
cantitatii de deseuri, evitarea pe ct posibil a deseurilor periculoase, etc.
Rezulta astfel tot mai evidenta necesitatea implicarii responsabile a producatorilor si
importanta participarii constiente a tuturor utilizatorilor n rezolvarea eficienta, din punct de vedere
economicofinanciar si al asigurarii cerintelor dezvoltarii durabile, a managementului DPV, cu
respectarea principiului comunitar poluatorul plateste.
Scopul este ca, implicnd costuri minime, sa se obtina rezultate maxime privind
functionarea sistemului take-back, economisirea energiei si a resurselor, refolosirea si reciclarea
componentelor cu Si si a altor materiale.
Desi industria PV nu pare a se confrunta cu aceasta problema pe o scara larga nainte de
anul 2020, unele mari companii producatoare de PV, singure sau consiliate de institute
/laboratoare de cercetare, au nceput programe de tratare a DPV, de initiere a unor tehnologii de
procesare a acestora, de recuperare si reciclare a materialelor sau / si componentelor; de
asemenea au preocupari tot mai sustinute privind selectiamaterialelor utilizate si modul de
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

proiectare/reproiectare a produselor lor n vederea facilitarii tehnologiilor de dezmembrare,
recuperare si reciclare.

PREZENTARE GENERALA A DOMENIULUI MODULELOR FOTOVOLTAICE

Pentru crearea unui climat economic favorabil dezvoltarii surselor de energie
regenerabile, implicit energie solara n Romnia s-au realizat pna n prezent urmatoarele
actiuni:
- introducerea sistemului CERTIFICATELOR VERZI primul instrument de stimulare a
producatorilor deenergii "curate"; prin acesta toti furnizorii de energie electrica trebuie sa
achizitioneze o cota obligatorie de energie electrica provenita din surse regenerabile, pe care sa o
furnizeze consumatorilor; un certificat verde echivaleaza cu 1 MWh de energie curata, iar pentru
el, producatorul primeste, alaturi de pretul energiei electrice stabilit de piata, un pret suplimentar,
stabilit pe o piata paralela, unde sunt tranzactionate beneficiile aduse mediului (suma
suplimentara ce poate fi primita de un producator pentru un certificat verde este de 24 ...42 );
cota obligatorie de energie verde pe care orice furnizor a trebuit sa o achizitioneze de la
producatori a fost n anul 2006 de 2,20% din totalul energiei electrice contractate; cota s-a triplat n
anul 2009;
- promulgarea Ordinului nr. 565 / 08.05.2009 al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile
(cunoscut uzual sub numele casa verde) pentru aprobarea ghidului de finantare a programului
de nlocuire sau de completare a sistemelor clasice de ncalzire cu sisteme care utilizeaza energie
solara, geotermala si eoliana ori alte sisteme care conduc la mbunata_irea calita_ii aerului, apei si
solului, prin care se acorda o finantare nerambursabila din fondul pentru mediu n cuantum de 80
% din cheltuielile eligibile; beneficiarii programului sunt unitati adimistrativ-teritoriale; chiar daca
acest act normativ nu se refera la sisteme fotovoltaice de producere a energiei electrice reprezinta
primul pas al procesului de utilizare pe scara larga a energiei solare pentru producerea altor forme
de energie cu utilizare locala, industriala, colectiva.
n promovarea sistemelor pe baza de PV trebuie amintit faptul ca nu produc gaze cu efect
de sera si nu sunt poluante.
Cu toate ca durata de viata a acestor produse este relativ mare, de circa 25 ani, nu trebuie omis
faptul ca tehnologia fotovoltaica este nsotita, pe lnga aspectele functionale pozitive si de
problematicile aferente fazei terminale a PV - reciclarea si managementul deseurilor.

STRATEGIA DE ABORDARE A MANAGEMENTULUI DESEURILOR MODULELOR
FOTOVOLTAICE

Dupa cum este cunoscut un sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice este
alcatuit din componente diverse, cele mai importante fiind:
- PV propriu-zise (denumite n practica uzuala si panouri solare);
- ansamblul de invertori;
- sistemul de baterii de acumulatori, n principal apartinnd tehnologiei Pb-acid;
- sistemul de suporti pentru montarea PV;
- cablurile si alte acccesorii necesare functionarii unei astfel de centrale/statii/parc de producere
curent electric.
Din aceasta enumerare rezulta complexitatea funcional-constructiva a unui astfel de sistem;
cantitativ dimensiunea este proportionala cu puterea statiei / parcului fotovoltaic.
Analiza managementului DPV se fundamenteaza pe premiza ca, din punct de vedere
tehnologic si functional, PV sunt produse electrotehnice/electrice si prin urmare urmeaza a se
conforma prevederilor legale specifice att n ceea ce privesete fabrica_ia ct si procesarea
deseurilor.
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

Dupa cum este cunoscut, referitor la fabricatia produselor/echipamentelor electrice,
electronice (EEE) si recuperarea, reciclarea si managementul deseurilor (DEEE) acestor
produse /echipamente exista la nivelul Uniunii Europene o serie de directive, preluate si n
legisla_ia romneasca, ale caror cerinte sunt deja aplicabile majoritatii componentelor sistemului
fotovoltaic enumerate mai-sus; cele mai representative directive europene n domeniu sunt:
- DE 2002/96/EC privind gestiunea deseurile de echipamente electrice si electronice,
cunoscuta uzual ca directiva DEEE;
- DE 2002/95/EC privind restrictiile de folosire a anumitor substante periculoase n
echipamentele electrice si electronice, cunoscuta uzual ca directiva RoHS;
- DE 91/157/EEC privind bateriile si acumulatorii care contin anumite substante periculoase
si Directiva Europeana 93/86/EC privind etichetarea bateriilor;
- DE 98/101/EEC care aliniaza Directiva 91/157/EEC la progresul tehnic;
- DE 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;
- DE 91/689/EEC privind deseurile periculoase;
- DE 99/31/EC privind depozitarea deseurilor;
- DE 2000/76/EC privind incinerarea deseurilor;
- Decizia 2000/532/CE, amendata de Decizia 2001/119 privind lista deseurilor;
- Regulamentul 259/93/EEC privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri.
Se precizeaza ca legislatia UE privind deseurile a fost preluata n legislatia din Romnia.

Ca urmare lucrarea se concentreaza pe managementul deseurilor de PV, apreciindu-se
ca problematica celorlalte componente electrice/electronice este bine si complet solutionata de
documentele mentionate.
nca din aceasta faza se pleaca de la premiza ca strategia de abordare a managmentului
DPV trebuie sa se subordoneze celor 3 principii ce fundamenteaza n UE si managementul
deseurilor altor produse/echipamente, si anume:
- PREVENIREA - factorul cheie al strategiei; daca se poate reduce cantitatea de deseuri generate
si reduce continutul periculos al acestora prin reducerea substanelor periculoase n produse,
atunci dispunerea devine mai simpla; prevenirea este determinata de mbunatatirea/
perfectionarea tehnologiilor PV astfel ca sa se fabric produse cu durate de viata ct mai mari,
proiectarea si fabricatia sa elimine etapele/materialele toxice; prevenirea nseamna si educatia
consumatorilor pentru a utiliza produse ecologice, de calitate ce asigura durate de utilizare mai
mari si sa respecte cerintele de utilizare/ntretinere pentru a exploata la maximum echipamentele
achizitionate;
- RECICLAREA si REUTILIZAREA: n cazul n care producerea de DPV nu poate fi prevenita,
este recomandabila recuperarea a ct mai multor materiale si preferabil, reciclarea acestora; toate
cele 27 state membre UE trebuie sa implementeze toate directivele europene privind deseurile, pe
masura perfectionarii prevederilor legislatiei si n concordanta cu progresul tehnic si tehnologic de
proiectare a produselor si procesare a deseurilor; asigurarea reciclarii/reutilizarii necesita nca din
etapa de proiectare utilzarea unor tehnologii de fabricatie ce faciliteaza dezmembrarea;
- MBUNATATIREA DISPUNERII FINALE si MONITORIZAREA: n cazul n care nu se poate
realiza reciclarea sau reutilizarea tuturor componentelor DPV acestea se incinereaza, sau n
ultima instanta se depun la groapa de gunoi n conditii de securitate extrema din punct de vedere
a prevenirii prejudiciilor ecologice.

GENERALITATI PRIVIND PERSPECTIVA DESEURILOR PANOURILOR FOTOVOLTAICE N
ROMNIA

Deocamdata n Romnia realizarea de centrale si parcuri fotovoltaice este la nceput; mult
mai diversificata este utilizarea PV pentru asigurarea alimentarii autonome a unor consumatori de
tipul: consumatori casnici/ sociali (blocuri, locuinte individuale, pensiuni, hoteluri etc.) situati n
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

zone izolate (departe de retelele de electrificare), relee/statii meteo, de televiziune, sisteme de
comunicatii, iluminat stradal etc. Avantajul major este acela ca PV asigura alimentarea n zone
izolate si pot constitui solutii de rezerva/avarie cnd cade reteaua.
n ceea ce priveste priveste centralele functionale si intentiile de realizare, pe baza
informatiilor de care dispunem, se structureaza urmatoarele tipuri de astfel de instalatii:
- centrale mici cu puterea de 250 500 W n locuri izolate;
- centrale cu putere instalata de 1 ... 5 kW pentru case izolate, consumatori mici;
- aplicatii n cladiri publice si comerciale cu puterea de 10 100 kW;
- centrale cu putere instalata de cca. 1 ... 10 MW conectate la retea pentru comune, localitati
medii (exemplu: Topoloveni, Comuna Cornu - Jud. Prahova, Comuna Vrvoru de Jos - Judet Dolj,
Consiliul Judetean Arges pentru alimentarea localitatilor izolate din Jude_ul Arges etc);
- centrale / parcuri fotovoltaice judetene cu putere instalata de 3 -100 MW (parcul judetean Timis
din localitatea Covaci - cca. 35MW; parc judetean Alba din localitatea Pianu de Jos cca. 1 MW).
n conditiile n care n 5 % (15 municipii si orase) dintre cele 314 municipii si orase
exitente n Romnia s-ar instala centrale fotovoltaice nsumnd cel putin 1 MW per oras /
municipiu, iar n fiecare din 0,5 % (14 comune ) dintre cele 2824 comune s-ar instala centrale
fotovoltaice nsumnd cel putin 3 kW per comuna rezulta un necesar PV de peste 15 MW. Din
Statisticile ntocmite de Electrica S.A. privind casele neelectrificate rezulta ca sunt 60 000 80000
case neelectrificate (variatia este data de miscarea populatiei
oras / sat, constructia de noi locuinte). Din aprecierile noastre 20% din aceste case se pot
alimenta cu energie din surse regenerabile inclusiv fotovoltaice.
Rezulta astfel o piata de cel putin 5 MW/an n urmatorii 5 ani numai pentru aceasta
categorie de utilizatori, ceea ce nseamna un minim national de 25 MW; considernd ca pentru
realizarea acestor sisteme se utilizeaza numai module fotovoltaice de 200 W va rezulta un numar
de 125 000 PV; daca se adauga PV ce alcatuiesc cele 4 mari centrale fotovoltaice existente si
considernd ca jumatate dintre modulele folosite n toate aceste aplicatii sunt de doar 100 W
rezulta peste 185 000 PV, ceea ce reprezinta o cantitate impresionanta de deseuri.
n ceea ce priveste tipurile de deseuri PV se estimeaza ca ntr-o prima faza acestea vor fi
majoritar de tip Si cristalin; deoarece tehnologia de fabricatie a PV a avut n timp o evolutie
rapida, n mai putin de 10 ani trecndu-se la alte noi tehnologii: Si amorf; CIS si CIGS
(CuInSe(S), Cu In GaSe(S)); CdTe; Si amorf / Si cristalin n strat subtire tandem; Siliciu
cristalin n strat subtire, este de asteptat ca treptat structura DPV sa se diversifice prin
includerea, n ponderi progresive si diferentiate, si a acestor tipuri.
Dupa cum s-a mentionat anterior, pregatirea managementului DPV a fost abordat si a
nceput sa fie tratat cu seriozitate si responsabilitate n diverse tari europene (Germania, Spania,
Italia, Franta) n care unele dintre sistemele fotovoltaice puse n functiune ncepnd de la nivelul
anilor 1990 este de asteptat ca n curnd sa genereze, daca nu au generat deja, primele deseuri.
Experienta acestor tari n solutionarea problemelor de gestionare a DPV deseuri
trebuie cunoscuta si nsusita si n tara noastra.
n consecinta, s-a apreciat ca utila o informare minimala n ceea ce priveste problemele ce
vor apare odata cu DPV si mai ales pozitia si modul de solutionare a acestora, de gestionare a
acestor deseuri n conditii de eficienta economica si de reducere la minimum a impactului asupra
mediului.

ASPECTE PRIVIND TRATAREA PANOURILOR FOTOVOLTAICE LA TERMINAREA DURATEI
DE UTILIZARE

Opinia generala a specialistilor este ca, nca din faza de conceptie/fabricatie trebuie avute
n vedere urmatoarele aspecte:
- realizarea de produse cu durata de viata ct mai mare, pna la 30 de ani;
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

- asigurarea unor tehnologii de dezasamblare ct mai simple, ieftine si eficiente n raport cu
etapele de recuperare si reciclare.
Problemele importante privind reciclarea si managementul PV decurg din recuperarea
materialelor valoroase si solutionarea riscurilor de poluare a mediului.
Analiza privind managementul acestor relativ noi tipuri de deseuri se face avnd n vedere
specificul constructiv tehnologic :
- PV cu Si cristalin (c-PVSi) sunt formate din celule care contin Si de nalta puritate, ceea ce le
face abordabile pentru reciclare sub forma de celule sau caseta, daca se dezvolta tehnologii
nedistructive;
- tehnologie de recuperare a celulelor fotovoltaice si utilizarea lor pentru fabricarea de PV
prin aplicarea unui nou start EVA (etilen vinil acetat) si unui nou start Tedlar (fluorura de
poliviniliden (PVF) sau -(CH2CHF)n-) pe spate;
- dezmembrarea mecanica a fiecarui PV n principalele componente constructiv func_ionale;
- separarea celulelor din matricea de EVA (etilen vinil acetat) prin imersarea timp de 25 h n
HNO3;
- tehnologie de separare a materialelor plastice si componentelor func_ionale (cutia de
jonc_iune);
- la PV n straturi subtiri de tip Si amorf (a-PVSi), recuperarea Si poate fi neglijata avnd n
vedere cantitatea
mica de material recuperabil;
- tehnologii de colectare a sticlei (geam monostrat securizat termic de sticla silico-calco-sodica,
cu rezistenta marita la grindina si ncercare la presiunea zapezii, conform SR EN 12150-1:2002) si
de reutilizare a acesteia;
- tehnologie de recuperare a ramei de Al si a celorlalte componente metalice; reciclarea
acestui component pare a fi cea mai accesibila;
- tehnologii de procesare prin rafinare si/sau alte tehnologii adecvate componentelor
metalice si reutilizarea metalelor / aliajelor astfel obtinute;
- la managementul PV pe baza de CdTe (PVCdTe) si CuInSe2 (PVCIS) trebuie avute n vedere
att riscurile asupra mediului ct si economisirea resurselor naturale, deoarece con_in materiale
toxice si rare.
- tehnologie de farmitare a PCVT prin spargere, formata din operatii de tip mecanic;
- tehnologie formata din procedee hidrometalurgice de separare a Te de Cd si celelelalte
metale si recuperarea Te datorita valorii sale;
- tehnologie de recuperare a Cd pentru reutilizare bazata pe procedee de electrodepunere; se
pot obtine folii de Cd de puritate 99,5 %;
- tehnologii electrolitice complexe sau de distilare la temperatura ridicata (n jur de 850
0
C) pentru
procesarea si separarea Cu, Se metalic, Cd, Zn, etc.
- tehnologii de reciclare a sticlei din toate tipurile de PV;
- din punct de vedere a costurilor implicate dezideratul este ca tehnologiile elaborate sa implice
costuri ct mai scazute iar indicii de reciclare sa fie comparabili cu ai altor tipuri de deseuri, n
primul rnd deseurile de echipamente electrice.
PVSi obtinute cu celule recuperate se supun unui numar minimal de ncercari din SR
EN 61215:2006 / SR EN 61646:2009 si anume:
- examinare vizuala;
- ncercarea de izolatie;
- performanta la STC.

Pentru a garanta respectarea calitatii mediului, industria mondiala a PV s-a angrenat ntr-un
proces proactiv, pe termen lung, care implica o strategie n ceea ce priveste abordarea ciclului de
viata al produselor de la fabricatie pna la epuizare; reciclarea deseurilor din productie si a DPV
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

este o parte a acestei strategii; aceasta viziune se nscrie n optiunea generala privind reciclarea
ce se manifesta n toate domeniile industriale.
CONCLUZII
Desi pare prematura tratarea DPV trebuie sa constituie nca de acum, si n Romnia, o
preocupare pentru toti factorii implicati n circuitul de fabricatie comercializare utilizare a PV.
Managementul DPV poate fi apreciat ca foarte asemanator cu managementul DEEE, astfel
ca unele dintre prevederile directivelor europene corespunzatoare DEEE trebuie avute n vedere
la procesarea DPV.
Desi n faza incipienta exista tehnologii specifice pentru procesarea diverselor tipuri de DPV
care ceeaza premizele realizarii unui procent semnificativ de recuperare si reciclare.

n conformitate cu prevederile ORDONANEI DE URGEN nr. 195 din 22 decembrie
2005 privind protecia mediului completat i modificat cu Legea 265/2006 (care abrog Legea
137/1995) i Ordinul 860/2002 Anexa nr. I, lucrrile (execuie i exploatare) la care se refer
proiectul ALIMENTARE Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia
energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin : nu au impact semnificativ
asupra mediului.
Evaluarea impactului asupra mediului datorat realizrii proiectului a avut la baz date privind
situaia existent.
Impactul a fost analizat pe parcursul a dou perioade:
- perioada de execuie, avndu-se n vedere volumul de lucrri estimat, i
- perioada de exploatare.
Impactul asupra fiecrui factor de mediu este evaluat n funcie de magnitudinea, durata i
aria de apariie. A fost evaluat impactul asupra factorilor de mediu importani i anume: ape de
suprafa i subterane, sol i subsol, aer, biodiversitate, peisaj, mediul socio-economic, condiii
culturale i etnice, etc.

IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI

Prin construciile aferente sistemului de alimentare cu ap se va produce un impact pozitiv
prin reducerea cantitilor de ap consumate i prin colectarea apelor uzate.
De asemenea, apar diverse probleme care vor afecta starea mediului n perioada de
execuie a lucrrilor la infrastructura de ap datorate:
- unor manipulrii i utilizrii necorespunztoare a materialelor de construcii;
- se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din mainile i utilajele
antierului;
- manevrarea defectuoas a autovehiculelor care transport diverse tipuri de materiale sau a
utilajelor n apropierea cursurilor de ap pot conduce la producerea unor deversri accidentale n
acestea;
- praf i zgomot produse de lucrrile de demolare i de construcie;
- eliminarea deeurilor provenite din construcii;
- riscul de a nu gospodri adecvat apele uzate, scurgerile de ap i pierderile de materiale
periculoase rezultate din activitatea de construcie;
- riscul de a nu gestiona adecvat deeurile rezultate din activitile de exploatarea
conductelor de ap.

Evaluarea impactului asupra mediului ia n considerare urmtoarele:
a) lucrrile din perioada execuiei conductelor;
b) amplasarea i termenul de funcionare a panourilor;
c) eventualele pierderi;
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

n cadrul lucrrilor, msurile privind protecia mediului se realizeaz n dou etape i anume:
protecia mediului pe durata execuiei lucrrilor, care urmrete i asigur evitarea
utilizrii de materiale greu mirositoare, productoare de fum sau praf, n cantiti care s
depeasc limitele normelor legale, protecia cadrului natural i refacerea acestuia dup
ncheierea lucrrilor;
protecia mediului n exploatare, care urmrete i asigur evitarea producerii de
influene negative asupra mediului.
Lucrrile de terasamente se execut cu umectarea superficial a straturilor, pentru evitarea
antrenrii n aer a particulelor prfoase, iar utilajele folosite pentru aceast categorie de lucrri vor
funciona la parametri tehnologici, astfel nct pe toat durata execuiei ct i n timpul exploatrii,
nu apar poluani ai aerului peste limitele admise.
La funcionarea panourilor fotovoltaice nu se produc zgomote de natur s polueze fonic, n acest
sens nefiind necesar luarea unor msuri speciale. Astfel lucrarea se ncadreaz n condiiile prevzute de
STAS 6156 84 privind nivelul de zgomot.
Impactul imediat asupra mediului va fi limitat. Efecte adverse posibile asupra mediului sunt
prezentate mai jos, n funcie de gravitatea impactului acestora:
praf i zgomot produse de lucrrile de construcie;
eliminarea deeurilor provenite din construcii;
riscul de a nu gospodri adecvat apele uzate, scurgerile de ap i pierderile de
materiale periculoase rezultate din activitatea de construcie;
riscul de a nu gestiona adecvat deeurile rezultate din activitile de exploatare.

Zonele de protecie
Lucrrile de utilitate public indicate pe planuri , parcelele care vor fi ocupate de aceste obiective,
asupra acestora se instituie servitute de utilitate public.

Alegerea materialelor de construcie i a metodelor de construcie
Au fost selectate produse i servicii sigure din punct de vedere al proteciei mediului. Trebuie s fie
acordat prioritate produselor care rspund standardelor recunoscute pe plan internaional i naional. n
mod normal, trebuie alese materiale i metode testate n loc de tehnici noi i necunoscute. antierele de
construcie trebuie s fie ngrdite pentru a preveni accesul publicului i vor fi impuse msuri generale de
siguran. Inconvenienele temporare cauzate de lucrrile de construcie trebuie s fie minimizate prin
planificare i colaborare cu contractorii, vecinii i autoritile. n zonele intens populate, activitile care
produc zgomot sau vibraii trebuie s fie strict realizate n timpul zilei.

Msurile de diminuare a impactului

n perioada de construcie
Msurile de eliminare/diminuare a impactului se refer strict la respectarea prevederilor
legale de protecie a mediului n activitatea de construcii. Aceste prevederi cuprind reglementri
privind organizarea de antier, gestiunea deeurilor menajere i de alt natur, stocarea
carburanilor i modalitile de alimentare a utilajelor, semnalizarea antierului, instruirea
personalului etc.

Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

Se consider c proiectul produce un impact pozitiv asupra mediului nconjurtor, constituind n
ansamblu o msur de protecie a factorilor de mediu: sol, ap, aer, populaie etc.

Prognoza asupra calitii vieii / standardului de via i asupra condiiilor sociale n
comunitile afectate de impact
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin


Se poate aprecia c prin realizarea acestui proiect se va produce un impact pozitiv asupra
aezrilor umane. Se va determina creterea confortului edilitar al localitii, protecia calitii
mediului, precum i dezvoltarea activitilor agro-industriale specifice zonei.


4. Durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei
4.Durata de realizare a investiiei se poate calcula n funcie de valoarea total raportat la
capacitatea de producie a unui ofertant i de capacitatea beneficiarului de a asigura finanarea.
n cazul de fa avnd o valoare total de Ron fara TVA i innd cont de
capacitile medii de producie ale firmelor de construcii se poate estima o durat de realizare a
investiiei de 9 luni.
Etapele principale, privind realizarea unui obiectiv de investiii, sunt:
- Obinerea Certificatului de Urbanism;
- Atribuirea lucrrii de proiectare pentru ntocmirea Studiului de Fezabilitate;
- Obinerea avizelor indicate n Certificatul de Urbanism;
- Aprobarea Studiul de Fezabilitate prin Hotrre a Consiliului Local;
- Verificarea eligibilitii Studiului de Fezabilitate prin depunerea acestuia, mpreun cu
cerere de finanare, la finantator
- Stabilirea exact a contribuiei financiare din partea comunitii locale i a sumelor
nerambursabile atribuite prin program;
- Atribuirea contractului de achiziie public pentru fazele urmtoare de proiectare
(PT+DE) i asisten tehnic;
- Avizarea tehnico-economic a proiectului tehnic i detaliilor de execuie;
- ntocmirea ordinului de ncepere pentru executarea lucrrilor de construcii-montaj;
- Pregtirea personalului pentru exploatarea i ntreinerea obiectelor din cadrul
obiectivului de investiii;
- Organizarea recepiei la terminarea lucrrilor;
- Organizarea recepiei dup expirarea perioadei de garanie de la terminarea lucrrilor.

Graficul de realizare a investiiei Durata de execuie este de 9 luni calendaristice.
Graficul activitatilor este prezentat detaliat in Anexa 1

Costurile estimative ale investitiei
4.1.Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general.
Valoarea total a investiiei este de . Ron fara TVA, aa cum este evideniat n devizul
general i devizele pe obiecte.
Costul total al obiectului de investiii propus este prezentat conform noii structuri a Devizului
general i cuprinde cheltuieli cu asigurarea utilitilor, cheltuieli de proiectare i inginerie, obinerea
avizelor, acordurilor i autorizaiilor, consultana i asistena tehnic, cheltuieli directe de
construcie i alte cheltuieli precum cele pentru organizarea antierului, taxe legale, cheltuieli
diverse i neprevzute, cheltuieli pentru probe tehnologice:

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 28/2008 privind cheltuielile necesare realizrii Centrala
fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile
Herculane, judetul Caras-Severin precum si costurile pentru fiecare dintre obiectele propuse prin
proiectul de investiii sunt redate n continuare n cadrul Devizelor pe obiecte reprezinta Anexa 2 la
prezenta documentatie.
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

4.2.Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei;
Pentru a descrie valoarea total a investiiei pe categorii de activiti ce compun proiectul propus, s-a realizat
un tabel care cuprinde ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.
Graficul este prezentat detaliat in Anexa 3

4.3.Analiza cost-beneficiu
Analiza cost beneficiu s-a realizat conform instructiunilor Anexei 4 la Ghidul Solicitantului si reprezinta
Anexa 4 la prezentul studiu de Fezabilitate

5.Surse de finantare a investitiei
Consiliul Local al orasului Baile Herculane, judetul Caras Severin intentioneaza sa depuna
Cererea de Finantare si toate documentele necesare pentru obtinerea de fonduri europene
nerambursabile prin Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
(POS CCE)- Axa Prioritar 4 (AP4) Creterea eficienei energetice i a securitii furnizrii, n
contextul combaterii schimbrilor climatice, Domeniul Major de Intervenie (DMI) 2 Valorificarea
resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi, Operaiunea: Sprijinirea
investiiilor n modernizarea i realizarea de noi capaciti de producere a energiei electrice i
termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor
hidroenergetice (n uniti cu putere instalat mai mic sau egal cu 10 MW), solare, eoliene, a
biocombustibilului, a resurselor geotermale i a altor resurse regenerabile de energie

Sursele de finantare luate in considerare :

Finantare POS CCE : . Ron.
Contributia beneficiarului la cheltuielile eligibile (in cuantum de 2%) : Ron
Contributia beneficiarului la cheltuielile neeligibile : .. Ron
Valoarea TVA-ului aferent investitiei : . Ron

6.Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
6.1. Numar de locuri de munca creeate in faza de executie
Numar de locuri de munca creeate in faza de executie sunt determinate dupa
finalizarea procedurilor de licitatie asupra obiectivului Centrala fotovoltaica pentru
producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul
Caras-Severin
In perioada de implementare estimam un numar de 52 de muncitori si 3 sefi santier care vor
coordona activitatea.
6.2. Numar de locuri de munca creeate in faza de operare
Pentru Centrala fotovoltaica se va angaja un numr de 7 persoane dintre care 1
electromecanic i 6 agenti de paza care vor lucra in ture de 12 ore cu 24 ore (1 agent de paza pe
tura ), pentru supravegherea panouri fotovoltaice , ntreinere traseu i intervenie.

7.Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei
n cadrul acestui capitol se vor detalia indicatori tehnico-economici ai investiiei precum: valoarea
total a investiiei ealonat pe luni i ani de realizare a proiectului, durata de realizare a
proiectului exprimat n luni, capaciti prezentate n uniti fizice i valorice i ali indicatori
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz.Acestea sunt
prezentate in prezenta documentatie.

7.1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei)
Mii lei ( cu TVA ) Mii euro ( cu TVA )1) Valoarea totala a investitiei : ..

din care constructii montaj .curs valutar: 1 euro =
4.1305 lei


7.2 Esalonarea investitiei (INV/C+M) :

Esalonarea investitiei
Mii lei ( cu TVA ) Mii euro ( cu TVA )
AN I

INV
C+M


7.3. Durata de realizare (luni) :

Durata de realizare a investitiei este de 9 luni.

7.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice) :

Panouri Fotovoltaice (buc) 3504
Invertori (buc) 73
Gard imprjmuire (ml) 1075.40
Stalpi iluminat 32.00


8. Avize i acorduri de principiu
1.avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei;
2.certificatul de urbanism;
3.avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan,
ap-canal, telecomunicaii etc.);
4.acordul de mediu;
5.alte avize i acorduri de principiu specifice.


Standarde, normative, legislaie utilizate n proiectare i execuie
ACTE NORMATIVE AVUTE N VEDERE
A) GENERALE

S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

Normativul C56 06 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i
instalaii aferente (BC 1-2/86)
Regulament Regulament privind protecia i igiena muncii n construcii. (B.C 5-6-
7/1993)
NTPA 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate
industriale i oreneti la evacuarea n receptori naturale;
Normativul C 300-1994 Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor
de construcii i instalaii aferente acestora (B.C. 9/94)
Normativul P 130-99 Normativ privind urmrirea comportrii n timp a construciilor (BC 2/2000)
Hotrre 272/1994 Regulamentul privind controlul de stat al calitii n construcii
Hotrre 273/1994 Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente
acestora
Hotrre 766/1997 Regulamente privind calitatea n construcii
Hotrre 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul i mrimea
zonelor de protecie sanitar i hidrogeologic - abrog H.G. 101/1995
Legea 10/1995 Calitatea n construcii
Legea 319/2006 Legea securitii i sntii n munc
Hotrrea 1425/2006 Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i
sntii n munc nr. 319/2006.
Ordin 462/01.06.1993 Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluani atmosferici
produi de surse staionare, modificat cu Ordinul nr. 592 din 25 iunie 2002
pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limit, a valorilor de
prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de
azot i oxizilor de azot, pulberilor n suspensie (PM10 i PM2,5), plumbului,
benzenului, monoxidului de carbon i ozonului n aerul nconjurtor
Legea 50/1991
Repub. 2007
Autorizarea executrii lucrrilor de construcii (republicat cu modificri i
completri ulterioare)
Ordin 1430/2005 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executrii lucrrilor de construcii
Ordonana
de urgen
195/2005 Privind proteciei mediului (cu modificri ulterioare) aprobat cu LEGEA
Nr. 265 din 29 iunie 2006 abrog Legea 137/1995
Ordinul 860/2002 publicat
2003
Privind aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i
de emitere a acordului de mediu
Ordin 31/N/1995
M.L.P.A.T.
Privind Instruciuni privind autorizarea responsabililor cu urmrirea special
a construciilor
P 56-85 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i
instalaii aferente (B.C. 1-2/1986).
P 130-188 Norme metodologice privind urmrirea comportrii construciilor i
supravegherea curent a strii tehnice a acestora (B.C. 4/1988).

B) CONDUCTE I ACCESORII

Nr.crt. Indicativ Titlu
1. NP I 7-02 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu
tensiuni pn la 100 v c.a. i 1500 v c.c.
2. I 43-89 Instruciuni tehnice privind autorizarea ntreprinderilor care execut,
verific i predau la beneficiari instalaii electrice, de automatizare,
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

nclzire i ventilaie, n zone cu pericol de explozie
3. NP 061 - 02 Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de iluminat artificial
din cldiri
4. NP 062-02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal
5. I 18/1-01 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice interioare
de cureni slabi aferente cldirilor civile i de producie
6. GP 052-00 Ghid pentru instalaii electrice cu tensiuni pn la 1000 v c.a. i 1500 v
c.c.
7. I 20-00 Normativ privind protecia construciilor mpotriva trsnetului
8. PE 135-91 Instruciuni privind determinarea seciunii economice a conductoarelor n
instalaiile electrice de distribuie de 1-110 kv
9. PE 134/2-96 Normativ privind metodologia de calcul a curenilor de scurtcircuit n
reele electrice cu tensiunea sub 1 kv
10. PE 104-93 Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energie electric cu
tensiuni peste 1000 v
11. PE 101-85 Normativ pentru construcia instalaiilor electrice de conexiuni i
transformatoare cu tensiuni peste 1kv.
12. PE 107-95 Normativ pentru proiectarea i execuia reelelor de cabluri electrice
13. PE 116-94 Normativ de ncercri i msurtori la echipamente i instalaii electrice

c) TERASAMENTE
- STAS 4580-86 Lucrri de mbuntiri funciare. Terasamente.
Prescripii generale (M-SRS-77).
- STAS 9850-89 Lucrri de mbuntiri funciare. Verificarea compactrii terasamentelor.
- SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetri i ncercri geotehnice. Identificarea i clasificarea pmnturilor.
Partea 2: Principii pentru o clasificare.
- STAS 6054-77 Terenul de fundare. Adncimea de nghe.

d) BETOANE
- SR EN 206-1:2002 Beton. Partea 1: Specificaie, performan, producie i conformitate.
- STAS 1789 - 88 Construcii de beton. Tipul i frecvena verificrilor calitii materialelor i betoanelor.
- SR EN 12390-6:2002 ncercare pe beton ntrit. Partea 6: Rezistena la ntindere prin despicare a
epruvetelor.
- SR EN 12390-8:2002 ncercare pe beton ntrit. Partea 8: Adncimea de ptrundere a apei sub
presiune.
- STAS 3518 - 68 ncercri pe betoane. Determinarea rezistenei la nghe - dezghe.
- STAS 6102 - 86 Betoane pentru construcii hidrotehnice. Clasificare i condiii tehnice de calitate (M-
SR 10 - 88).
- SR EN 197 1:2002 Ciment. Partea 1: Compoziie, specificaii i criterii de conformitate ale cimenturilor
uzuale..
- SR EN 12620:2003 Agregate pentru beton.
S.C. PROJECT EXPERT SRL
BUCURESTI
J40/6390/2005
C.U.I. RO 17450565
Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei
electrice din conversia energiei solare, Localitatea
Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Pr. nr. 23/2010
Faza : S.F.

Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, Localitatea Baile Herculane, judetul Caras-Severin

- SR EN 1008:2003 Ap de preparare pentru beton. Specificaii pentru prelevare, ncercare i evaluare a
aptitudinilor de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca ap de
preparare pentru beton
- STAS 438 / 1 - 89 Produse de oel pentru armarea betonului. Oel beton laminat la cald. Mrci i condiii
tehnice de calitate.
- NE 012-1999 Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat.
- C 11 - 74 Instruciuni tehnice pentru alctuirea i folosirea panourilor din placaj pentru cofraje (B.C. 4 -
75).

Bibliografie

/1/ Kazuhiko KATO, Dr. - Recycling and Waste Managementof Photovoltaic Cell Module, ECP
Newsletter
2001-05
/2/ SHARP Corporation - Research and Development on Recycling Technology of
Photovoltaic Power
Systems,Iunie 8, 2004
/3/ G.J.M. Phylipsen, E.A. Alsema - Environmental life-cycle assessment of multicrystalline
silicon solar
cell modules, Netherlands Agency for Energy and the Environment,NOVEM, Report no. 95057,
Sept. 1995
/4/ E.A. Alsema - Environmental Aspects of Solar Cell Modules Summary Report,
Netherlands Agency for
Energy and the Environment,NOVEM, Report no. 96074, ISBN 90-73958-17-2, Aug. 1996
/5/ R. Schffler - PV-Cycle: Overview Thin Film, The 3- rd Int. PV-Industry Workshop on Thin
Films, 22/23 Nov
2007
/6/ Drinkard Jr., William F., Long, Mark O., Goozner, Robert E. - Recycling of CIS photovoltaic
waste
Patent SUA 5779877
/7/Vasilis Fthenakis, Paul Duby, Wenming Wang, s.a - RECYCLING OF CdTe PHOTOVOLTAIC
MODULES:
RECOVERY OF CADMIUM AND TELLURIUM, 2007
/8/ Ken Zweibel - PV Module Recycling in the US, NREL, martie 2004
/9/ DePhillips M.P., Moskowitz P.D. A VIEW OF INCENTIVES, STRATEGIES, AND MODEL
TEHNOLOGIES
FOR RECYCLING PHOTOVOLTAIC MODULES, Brookhaven National Laboratory, martie
2004
/10/ Fthenakis V.,Duby P., WangW. s.a.- RECYCLING OF CdTe PHOTOVOLTAIC MODULES:
RECOVERY
ntocmit,
Ing. Popa Vlad