Sunteți pe pagina 1din 8

Referat la cercetare n nursing

Tema: ETAPELE CERCET RII N NURSING


1
ETAPELE CERCET RII N NURSING
CERCETARE N NURSIG ete o form e in!estigare "a#at $e
ra ionament sistematic% necesar n toate com$artimentele acti!it ii umane%
o manier &tiin ific e cunoa&tere caracteri#at $rin autocunoa&tere%
s$ecific ngri'irilor $acentului( Trecerea e la o rutin la $ractic "a#at $e
e!ien a clinic &i o!e#ile &tiin ifice $resu$une mai multe informare continu %
cunoa&terea ra ionamentului &tiin ific ce st la "a#a acti!it ilor #ilnice a!)n
re$t re#ultat m"un t irea calit ilor &i ngri'irilor acorate(
Cercetarea n nursing are anumite caracteristici care o iferen ia# e alte
omenii
Este o cercetare a as$ectelor acti!it ilor $rofesionale n str)ns
leg tur cu sarcinile% atri"u iile &i res$onsa"ilit ile asistentelor
meicale cu stuii su$erioare% a!)n re$t o"iecti! m"un t irea
cuno&tin elor &i ao$tarea unei atituini acaemic( Toate acestea se
!or reflecta n atingerea unui stanar nalt e $rofessionalism n
se!iciile e nursing(
*
+e#!oltarea $rofesional % clinic &i e#!oltarea n $lan $ersonal sunt
moti!e c ear tre"ui s stea la "a#a n&elegerii &i a$lic rii re#ulatatelor
&tiin ifice(
Ce re$re#int cercetarea $entru nursing, - constitue "a#a e selectare
a cuno&tin elor euse eeucatorului.formatorul n nursing / este un
moel caru $entru $rocesul e nursing(
0etoele e cercetare n nursing sunt s$ecific sco$ului $e care
cercet torul.autorul l !i#ea# 1metoologia inclue as$ect referitoare la
imensiunea% ti$ul lotului e stuio% mi'loacele e cercetare%
colectarea% $relucrarea &i anali#area atelor(
Cea mai $ractic clasificare a metoelor e cercetare:
Stuiu escri$ti!
Stuiu $artici$ati!e e ac iune
Stuiu e2$erimental a( gru$ e2$erimental &i e control
"( !aria"ile ine$enente &i e$enente
ETAPELE CERCET RII N NURSING
1. Preg tirea cercet rii
a. Alegerea temei i a obiectivelor investiga iei
b. Stabilirea iote!elor "e l#cr#
c( Alegerea mi$loacelor "e investiga ie %meto" i te&nici "e
cercetare'.
3
a. ALEGEREA TEMEI I A OBIECTIVELOR INVESTIGA IEI
4ormularea temei &i ientificarea $ro"lemei cercet rii re$re#int $rima
eta$ % f r $arcurgerea corect a c reia e $u in $ro"a"il c cercetarea s
emare#e n irec ia corect (
Pentru a 5sta"ili iagnosticul6corect este necesar s se conlucre#e str)ns cu
conucerea firmei-"eneficiar &i s se stuie#e ra$i 71-* #ile8 $e "a#a
ocumentelor e la firm % atelor statistice% etc( n ientificarea &i efinirea
$ro"lemei se $leac e la unele constat ri(
n ientificarea &i efinirea $ro"lemei se $leac e la unele ate f cute
e $ersonalul sau conucerea firmei 7$ri!in reucerea !)n# rilor% nmul irea
reclama iilor% cre&terea stocurilor% s$orirea cererii etc(8% accentul urm)n a fi
$us $e esco$erirea cau#elor care le-au generat 7e ce sunt
nemul umi i clien ii,% e ce a crescut cererea, etc(8(
n acest conte2t% esteim$ortant s se fac istinc ie ntre sim$tomele
acesteia &i $ro"lema real
e re#ol!at 7care ine e cau#ele care au conus la sim$tomele
constatate8(
Pro"lema cercet rii nu ntoteauna reflect o stare negati! a
lucrurilor la ntre$rinerea e2aminat ( n unele ca#uri este !or"a e riscul
a$ari iei st rilor n !iitor% ca urmare a neaten iei fata e amenin rile sau
o$ortunit ile meiului res$ecti!e(
Pro"lema cercet rii !a consta n ientificarea acestor
o$ortunit i ( Tematica cercet rii tre"uie s fie efinit ntr-o manier
nici $rea restr)ns % nici $rea larg (
9"iecti!ele cercet rii se efinesc n str)ns leg tur cu $ro"lema e cercetat
7care a fost e'a formulat n eta$a $receent8( Acestea re$re#int un set e
su"$ro"leme( +e e2em$lu: ac $ro"lema care urmea# % !i#ea# introoucerea n
fa"rica ie a unui cercetarea e mar:eting !a $utea a!ea ca o"iecti!e:
estimarea cererii%g sirea &i testarea numelui1 testarea $rousului1 testarea
iferitelor ni!eluri e $re % testarea iferitelor c i e aministrare% etc(
b. STABILIREA IPOTEZELOR DE LUCRU
;
n general% $rin i$ote# se n elege o $resu$unere f cut n leg tur cu
cea mai $ro"a"il o solu ie a $ro"lemei su$us cercet rii( Imeiat ce au fost
efinite o"iecti!ele cercet rii% este necesar s se formule#e $entru fiecare
in ele% una sau mai multe i$ote#e% care s stea la "a#a $osi"ilelor
solu ii la $ro"lema cercet rii( I$ote#ele !or fi confirmate sau infirmate
ulterior u$ colectarea &i anali#a atelor etaliate(
4i2)nu-se i$ote#ele% e!in mult mai clare c ile $e care tre"uie s le
urme#e in!estiga iile $entru a se a'unge lareali#area o"iecti!elor( 4ormularea
i$ote#elor se face a$el)nu-se la teoriile e2istente% la cercet rile anterioare%
la o$iniile e2$er ilor% la e2$erien a cercet torilor sau c<iar la cercet ri s$ecial
n acest sco$(
9 i$ote# n cercetarea este o afirma ie sau o su$o#i ie neemonstrat
referitoare la un anumit re#ultat al cercet rii( I$ote#ele sunt enun uri care
$ot fi testate em$iric $entru a se cunoa&tecare sunt ae! rate &i care sunt
false( Sta"ilirea i$ote#elor se face $e "a#a unei anali#e logice a re#ultatelor
$re!i#i"ile ale cercet rii% lu)n n consierare re#ultatele unor cercet ri
anterioare% anumite teorii e2istente% informa ii $e care cercet torul le are in
iferite surse etc(
I$ote#ele $ot fi m$ r ite n * categorii:
Ipoteze generae- au rolul e a im$rima irec iile e "a# ale
cercet rii(
I$ote#ele generale re$re#int ni&te afirma ii cu un gra riicat egeneralitate
referitoare
la re#ultatele cercet rii% care nu sunt e2$rimate ntermeni m sura"ili(
=aliarea acestor i$ote#e se face $e "a#a a$recierii logice a cercet torului(
Ipoteze !tat"!t"#e -se refer la $arametrii calcula i $entru !aria"ile
m sura"ile% $ut)n fi !aliate cu a'utorul unor teste statistice(
#. ALEGEREA MI$LOACELOR DE INVESTIGA IE %&eto' (" te)n"#"
'e #er#etare*
Cercet torul tre"uin s ientifice oar sursele in care $ot fi e2trase
mi'loacele e in!estiga ie%
colectarea atelor nu se $oate face ec)t $rintr-o singur meto : ocumentarea(
n li$sa unor astfel e surse 7secunare8% informa iile !or tre"ui culese in
sursele $rimare% nacest sco$ $ut)nu-se folosi urm toarele metoe:
o"ser!area% anc<eta% e2$erimental &i simularea( n selectarea metoelor e
culegere a informa iilor tre"uie s se in seama &i e r s$unsurile la
urm toarele trei ntre" ri:
Cine este su$us cercet rii,
>
Cine efectuea# cercetarea,
C)t se $oate c<eltui $entru reali#area cercet rii,
C"ne%!a+ #e* e!te !+p+! #er#et r"",
n coni iile n care colecti!it ile statistice 7e consumatori%
comercian i% concuren i% lieri e o$inie etc(8 e la care $ot fi culese
informa iile sunt relati!e mici 7e orinul unit ilor sau #ecilor8%
recoltarea atelor urmea# a fi f cut e la fiecare $urt tor e
informa ii n $arte 7n mo e2<austi!8(
Pe e alt $arte% ac e2ecutan ii cercet rii au e-aface cu ni&te colecti!it i
7$o$ula ii8 foarte !aste% recoltarea atelor se !a face oar e la o $arte
in $urt tori% a$el)nu-se la e&an ion ri(
C"ne -a e.e#t+a #er#etarea,
Atunci c)n cercetarea se reali#ea# cu for ele $ro$rii ale unei institu ii
se !or folosi metoe relati!e sim$le e o" inere a informa&iilor% "a#ate mai
ales $eocumente interne &i $e o"ser!a ii sumare( +ac cercetarea se
reali#ea# e c tre firme s$eciali#ate acestea !or folosi cu $reilec ie
informa&iile re#ultate in alte cercet ri % $recum &i $e cele o" inute $rin
e2$erimente% simul ri &i anc<ete e mai mare an!ergur 7&i com$le2itate8(
C/t poate #o!ta #er#etarea,
n func ie e sumele is$oni"ile $entru cercetare se $oate o$ta $entru
metoe e culegere a atelor% a informa&iilor mai costisitoare sau mai
ieftine( +ac sumele sunt mici se $oate o$ta $entru anc<et $rin $o&t % iar
aca sumele sunt mari se !or o$ta $entru anc<etele f cute fa n fa (
SELECTAREA TIPULUI DE CERCETARE
Aceast o$era iune se face in)nu-se seama in nou e o"iecti!ele
cercet rii( Astfel%cercet rile e2$loratorii !i#ea# ientificarea cooronatelor
$rinci$ale ale fenomenului e efinire a !aria"ilelor% o"iecti!elor &i a
i$ote#elor(
E2em$le e teme e cercetare: +escrierea unor metoe e in!estiga ie
folosite $e sec ia e cariologie1 As$irina ar $utea incetini egraarea
creierului,1 Care este cel mai folosit meicament antialgic,% etc(
Ti$uri e cercetari:
?
Cer#etarea 'e!#r"pt"- $resu$une utili#area metoelor escri$ti!e
7o"ser!atia%anc<eta8(
n cercet rile escri$ti!e% $entru caracteristicile m surate folosim
enumirea !aria"ilelor(
Alegerea ti$ului e esign este o o$tiune necesara% la care sea'unge u$a ce
am sta"ilit o"iecti!ele% i$ote#ele% mi'loacele e esantionare( 9$tiunea $entru
un ti$ e esignnseamna o$tarea $entru un $lan sau moalitate e
gestionare a atelor( Se cunosc urmatoarele ti$uri eesign:
trans!ersal% al esantioanelor succesi!e ine$enente si longituinal 7sau
$anel8(
Cer#etarea e0per"&enta utili#ea# metoa e2$erimentului%
m soar caracteristicile unui $roces i#ol)nu-l in structura generala a
$ersonalit ii% $ro!oc)n e!olu ia lui ntr-o situa ie artificial &i a$elea# la
esignuri s$ecifice: multigru$ sau monogru$( Este e!ient c re#ultatele
unei cercet ri sunt cu at)t mai !alie &i mai fiele% cu c)t metoele
e cercetare ale caracteristicilor $si<ice $e care se focali#ea# cercetarea
com"in a"orarea escri$ti! cu cea e2$erimental ( Ca atare% o a"orare
multi$l in $unct e !eere metoologic $ermite cre&terea !aliit ii
informa iilor% care% n acest ca#% se nume&te !aliitate con!ergent (
@
A