Sunteți pe pagina 1din 156

JUDE MACE

Un pariu riscant
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
LULI FILIPESCU.
ALCRIS
Capitolul 1
Cleo nu se temea de nimic. Toat` lumea \i spunea asta: edi-
torul ei, fostul so], sora ei, mama, deci trebuia s` fie adev`rat.
De un curaj care putea fi considerat cteodat` chiar neso-
cotin]`, nu ezita niciodat` s` primeasc` o provocare, indife-
rent ct de riscant` ar fi fost aceasta.
|n cteva minute urma s` soseasc` la hanul Trei
Sicomori, un loc unde, totu[i, ar fi preferat s` nu mai revin`
niciodat`.
De ce naiba am acceptat?
De ctva timp \ncepuse s` vorbeasc` singur`, dar nu-[i
f`cea ctu[i de pu]in probleme din cauza asta.
|nc` nehot`rt`, se oprise pe marginea drumului. |n acel
moment ar fi avut chef s` fac` stnga-mprejur, s` p`r`seasc`
f`r` umbr` de regret cmpurile verzi [i pomii \nflori]i \n att
de frumoasa var` indian` din Conneticut, ca s` reg`seasc`
r`coarea pl`cut` din Manhattan.
De fapt ar fi fost mai \n]elept din partea ei s` fac` asta.
Chiar [i numai din cauza ma[inii sale. Hanul se transformase
\ntr-un hotel luxos [i ar fi jenant s` soseasc` \n parcare \n
Fordul ei vechi datnd din 1972, mai b`trn deci dect ea.
|n plus, mai era [i felul \n care era \mbr`cat`: \n c`lug`ri]`.
Ce caraghioslc! {i cnd se gndea c` va trebui s` r`mn` a[a
tot timpul weekendului!...
Dar mai exista [i un alt motiv al acestor ezit`ri att de
neobi[nuite felului ei de a fi. Trebuia s` participe la
Weekendul Anual al Autorilor de Romane Poli]iste. |n
curnd va trebui s` se ia la \ntrecere cu colegii ei, mult mai
experimenta]i dect ea, pentru a rezolva enigma propus`:
Un omor fictiv va fi pus \n scen`, artiste [i arti[ti profe-
sioni[ti vor juca rolul suspec]ilor, indiciile vor fi r`spndite
la locul crimei sub cele mai nea[teptate forme. Primul care
va descoperi vinovatul va c[tiga o croazier` de dou` per-
soane \n Caraibe, dar mai ales titlul de Cel mai mare detectiv
din lume, ceea ce \i va face o publicitate de invidiat.
|n plus, to]i invita]ii vor putea conta pe mai multe apari]ii
\n reportajele transmise de cteva canale de televiziune
\ntotdeauna de publicitate fiecare dintre ei va avea dreptul
la un apartament splendid \n acest hotel de lux, f`r` a mai ]ine
cont de mesele \mbel[ugate [i un mare bal smb`t` seara.
Bine\n]eles c` to]i scriitorii vor trebui s` poarte costumele
detectivilor pe care ei \i creaser`. Acest weekend fusese orga-
nizat [i finan]at de Denton Ballard, un multimilionar mare
amator de romane poli]iste. Bine\n]eles c` totul era pu]in ridi-
col, dar era amuzant, poate chiar profitabil... [i toate cheltu-
ielile erau pl`tite.
6 JUDE MACE
***
{i o tmpit` s-ar fi temut de ceea ce o a[tepta acolo. Cleo
nu era o idioat`, [i totu[i motivul principal al nervozit`]ii ei
era altul. Ezita \ntre a reveni la New York sau a-[i continua
drumul, doar fiindc` hanul unde trebuia s` se duc` trezea \n
ea amintiri care \i f`ceau r`u.
Acolo o ceruse Ted \n c`s`torie, acolo o pndea pentru a o
prinde \n mrejele unor amintiri dureroase fantoma unei femei
pe care voia s-o dea uit`rii, o alt` Cleo, mai tn`r`, \nc` naiv`
\n ciuda celor dou`zeci [i [apte de ani ai ei, fiindc` \n acea
vreme mai credea \nc` \n dragoste.
Acum trei ani... Dup` dou`zeci [i patru de ore de munc`
\ndrjit` pentru a termina cea de-a doua carte pe care o
scriseser` \mpreun`, ea [i Ted, epuiza]i, u[ura]i, cu nervii
\ncorda]i la maximum, c`zuser` unul \n bra]ele celuilalt.
Pentru a s`rb`tori asta, se duseser` la hanul Trei sico-
mori. Ted o ceruse \n c`s`torie la miezul nop]ii [i d`duser`
un bac[i[ extravagant chelnerului somnoros ca s` binevoiasc`
s` le serveasc` o ultim` sticl` de Taittinger.
Un weekend minunat, pe care \l stricaser` c`s`torindu-se.
Cleo oft` [i \[i ridic` ochii spre cer ca s` admire culorile vii
ale unei toamne din Noua Anglie, \n fantastica ei splendoare.
Dar spectacolul oferit de arborii majestuo[i cu frunzi[ul \n
fl`c`ri nu f`cu dect s-o \ntristeze [i mai mult. Totul se schim-
base.
Micu]ul han lini[tit unde se iubiser` pentru prima dat` fusese
cump`rat de o mare re]ea hotelier` [i complet transformat.
UN PARIU RISCANT 7
Ea [i Ted nu mai erau ni[te scriitori \ncep`tori. Se
desp`r]iser` de un an, din ziua \n care el plecase la Hollywood
s` fac` un film.
Cleo se gndea ce \ntors`tur` ciudat` luase via]a ei. Acum
trei ani, lenevea \ntr-o camer` din acest han, \ntr-un halat de
m`tase, sorbind din [ampania rece, mole[it` de pl`cerile
dragostei. {i acum, urma s`-[i petreac` weekendul \n acela[i
loc, dar deghizat` \n c`lug`ri]`, s` bea Coca-Cola f`r` zah`r [i
s` se \nc`lzeasc` cu un lucru att de excitant cum era o cuver-
tur` electric`.
***
De ce oare, \n filme, via]a femeilor care divor]eaz` este
\ntotdeauna minunat`? Ele \[i descoper` capacit`]i
neb`nuite care le permit s` reu[easc` \n ni[te cariere pres-
tigioase, \n timp ce b`rba]ii care le fac curte sunt cu to]ii
teribil de atr`g`tori, l`sndu-l de departe \n urm` pe fostul
so].
Dar Cleo nu \ntre]inuse \n ultimul timp leg`turi dect cu
calculatorul ei. El \i ocupa zilele, dar [i nop]ile reci de toamn`
pe care le petrecea tot \n compania dischetelor. Nici o
\mbun`t`]ire \n via]a ei, ba din contr`: f`cea aceea[i meserie,
\n acela[i apartament pe care \l ocupase pe cnd era
nem`ritat`... [i suferea de acelea[i arsuri la stomac de care
\ncepuse s` sufere acum un an.
Dar via]a lui Ted devenise, peste noapte, extraordinar`.
S`pt`mna trecut` Cleo deschisese ma[inal o revist` pe care
cineva o uitase pe masa ei, la restaurant. Sim]ind c` i se taie
8 JUDE MACE
r`suflarea [i \i st` inima \n loc, \l z`rise pe Ted... care o privea
drept \n ochi, cu acel surs plin de sub\n]elesuri, la fel de
enervant precum \l [tia, de bra]ul lui, o artist`: Wendee
Tolliver, cu aerul ei angelic [i p`rnd \ncntat` c` se afl` \n
compania lui.
Lui Cleo i se \nce]o[ase privirea [i se sim]ise att de
r`v`[it` \nct se repezise la toalet` ca s` se spele cu ap` rece
pe fa]`, ca s` nu vomite un prnz care o costase destul de
mult.
Cu pre]ul unui mare efort de voin]`, \[i dep`[ise gelozia [i
ciuda \n fa]a succesului considerabil \nregistrat de filmul lui
Ted, dar p`pu[ile de un blond platinat erau o cu totul alt`
problem`. {i brusc \n]elesese de ce Ted r`m`sese la
Hollywood dup` ce \[i terminase filmul [i ce avantaje avea de
pe urma noii lui profesii.
Totu[i, dup` aceast` reac]ie pe care o considerase
nedemn` de ea, \[i d`duse seama de un lucru: c` trebuia s` se
a[tepte ca fostul ei so] s` aib`, mai devreme sau mai trziu, o
amant`, fiindc` era un lucru firesc.
Cleo \[i plec` ochii [i v`zu c` strivise cutia de Coca-Cola \n
mini, care erau acum lipicioase. {i ajunse la concluzia c` \n
mod incon[tient \[i \nfipsese degetele \n gtul lui Ted sau al
lui Wendee Tolliver. Oft` din adncul pieptului.
***
|ntoarse furioas` cheia \n contact, motorul tu[i, ezit`,
scuip` [i \n sfr[it consim]i s` porneasc`. Bun, acum la
lucru!...
UN PARIU RISCANT 9
Fiindc` acest weekend nu \nsemna nimic altceva pentru ea.
A[a trebuia s` fie! Ellison Fink, editorul ei, o f`cuse s`
\n]eleag` asta cu fermitatea lui obi[nuit`. La \nceput \ncercase
s` scape, cnd \i explicase unde va avea loc weekendul anual,
dar el nu vrusese s` aud` nimic.
Niciodat` n-o s` dispui de mijloacele necesare ca s`-]i
oferi o asemenea publicitate. {i nici n-o s` po]i evita toate
locurile pe unde ai fost cu Ted... fiindc` asta ar \nsemna c`
n-o s` mai po]i ie[i din cas`.
Oftnd, Cleo fusese obligat` s` recunoasc` faptul c` el
avea dreptate [i nu ea. Avea nevoie de publicitate pentru
primul roman pe care \l scrisese singur`, dup` plecarea lui
Ted. {i, \n plus, Ellison nu trebuia s` [tie c` remarca lui \[i
atinsese att de bine ]inta: de fapt, ea nu ie[ea niciodat` din
cas`.
|ncetini \n fa]a hanului care, cu toate schimb`rile, \[i
p`strase acela[i farmec ca \n amintirile ei. Pe vremuri popas
tipic de epoc` pentru diligen]e, construc]ie joas` [i lung`,
cu un acoperi[ solid din [indril`, ad`ugirile f`cute de
nevoie [i transform`rile, \i confereau o gra]ie plin` de
stng`cie, de spontaneitate, ca [i cum erau efectul unei
cre[teri naturale. Decoratorii re]elei hoteliere avuseser`
grij` s`-i p`streze fa]ada de un verde-\nchis, patinat, [i \l
modernizaser` cu discre]ie, f`r` a-i [terge amprenta, oare-
cum demodat`. Aici, \n Noua Anglie, autenticitatea mai era
\nc` apreciat`.
Parcarea era pavat` \n loc s` fie acoperit` doar cu asfalt.
Cleo v`zu acolo o mul]ime de ma[ini de m`rci str`ine, foarte
scumpe. |naint` \ncet [i zmbi. Nimic mai u[or dect s`
10 JUDE MACE
ghice[ti, dup` luxul fiec`rui automobil, gradul de notori-
etate al proprietarului s`u [i importan]a drepturilor de
autor pe care le c`p`ta. De exemplu Ferrari-ul din fa]`
\nsemna num`rul unu pe lista best-seller-urilor [i
numeroase apari]ii la televiziune. Mercedes-ul din spate
indica c` posesorul lui \i c`lca \ndeaproape pe urme celui
dinti. Nu era greu de ghicit nici cine sosea \n Cadillac-ul
care venea \n urma propriei ei ma[ini. Geamurile colorate
serveau mai ales s`-l fereasc` pe ocupantul ei de incove-
nientele celebrit`]ii sale. Cleo era gata s` parieze c` acest
domn vnduse mai multe c`r]i la Hollywood sau unui
important canal de televiziune.
Totu[i, nu-l indica pe cel care st`tea tol`nit pe bancheta
din spate a ma[inii. Ceea ce i se \ntmplase lui Cleo demon-
stra din plin c` acest gen de glorie, \n splendoarea ei
orbitoare, te f`cea s`-]i pierzi capul, \]i complica via]a [i \]i dis-
trugea c`snicia.
Pentru ca, totul se petrecuse att de repede: hot`rrea lui
Ted de a realiza singur Un reflex salvator, cearta lor \ngro-
zitoare cnd ea aflase c` el se angajase la asta f`r` s-o consulte
[i pe urm` re]inerea lui evident` de a o lua cu el la
Hollywood. A[a c` se trezise f`cnd bagajele unui so] care \[i
lua zborul spre California [i de a doua zi nu mai avusese ve[ti
despre el dect c`utnd prin reviste.
Apoi, \n conversa]iile telefonice se strecuraser` din ce \n ce
mai multe t`ceri. Ted devenise pentru ea un str`in care nu se
mai gndea dect la filmul lui. Pentru el, ea devenise o povar`.
Ted ar fi renun]at oare dac` ar fi putut s` prevad` con-
secin]ele? Se \ndoia de asta. |n sfr[it, el \[i realiza un vis vechi:
UN PARIU RISCANT 11
s` fac` un flim dup` cea de-a treia lor carte, primul lor
best-seller cu perechea de detectivi, Max [i Sophie Fast,
afla]i \ntr-un permanent conflict. El \ncetase s` mai scrie sce-
narii cu patru ani \n urm`, pentru o colaborare cu Cleo la
prima lor carte, [i lumea filmului \i lipsise mereu.
{i de altfel Cleo, \n ciuda necazului ei, trebuia s`
recunoasc` faptul c` filmul era un succes care \l propulsase \n
prim-planul scenei, ceea ce nici un critic de la NEW YORK
TIMES nu reu[ise s` fac`. Oricte c`r]i ar fi vndut amndoi,
niciodat` ele nu i-ar fi adus celebritatea [i banii pe care i le
puteau oferi Hollywood-ul.
***
B`trnul Ford se tra cu greu [i arunca \n urma lui roto-
coale de fum negru care se \mpr`[tiau \n aerul proasp`t al
toamnei. Trecu pe punctul mort al motorului. Dac` b`iatul
din parcare nu va sosi foarte repede, to]i cei afla]i \n spatele ei
vor muri asfixia]i.
Ceea ce era foarte adev`rat, fiindc` auzi o tuse \n`bu[it`,
apoi o voce r`gu[it`.
Cleo Delaney, tu e[ti?
Recunoscu fa]a ridat` a lui Sidney Clott, autor de succes,
care \i \ntinse mna lui puternic`, dar cu degetele fine de
pianist. Purta costumul alb, preferat de eroul lui, Mickey
Dance, fost boxer devenit detectiv particular. Ea \i \ntinse
mna care r`mase pentru o clip` lipit` de a lui din cauza Coca-
Colei.
Sidney rse jenat [i \ncerc`, discret, s` se [tearg` cu batista.
12 JUDE MACE
Ce crem` de mini folose[ti? Ia [i tu una care intr` mai
repede \n piele! Deci presupun c` va trebui s`-]i spunem
Sophie Fast \n timpul acestui week-end. Ted Creighton joac`
rolul lui Max?
Bun`! Nu. Iar eu nu-l joc pe cel al lui Sophie.
Cleo nu se sim]ea niciodat` \n largul ei \n prezen]a lui
Sidney Clott. Avea ni[te maniere [i o voce mieroas`, care nu
se potriveau deloc cu statura lui atletic`, [i \i f`cea \ntotdeau-
na complimente asupra c`r]ilor ei, pe care ea nu era \n stare
s` i le \ntoarc` sincer, fiindc` nu era o pref`cut` de salon, a[a
cum se purta \n lumea lor. Ted remarcase s` romanele tipului
se potriveau la fix cu fizicul lui, asem`n`tor cu cel al unei
prese de ma[ini vechi.
Sidney f`cu o strmb`tur`, p`rnd dezolat. Bine\n]eles c`
aflase, la fel ca toat` lumea, c` ea [i Ted se desp`r]iser`.
Iart`-m`, n-ar fi trebuit s` pomenesc de Ted. Tot ce pot
s` spun \n ap`rarea mea este c` sunt scriitor, nu diplomat.
Tactul \mi lipse[te \n cele mai dificile momente.
Se aplec` amical spre ea. Prea multe chiar.
Fiindc` \mi place foarte mult ceea ce a]i scris amndoi
mai ales ultimul roman. Am v`zut [i filmul: formidabil! Ce o
s` face]i cu Sophie [i Max dup`... dup` asta? E adev`rat ce
am auzit vorbindu-se? C` v` gndi]i la un serial de televi-
ziune?
Cleo se crisp` [i ridic` din umeri cu un aer degajat.
|nc` nu e nimic definitiv. Am o nou` detectiv` \n care
cred mult.
Ah, da, c`lug`ri]a Marie-Claire. |nc` n-am citit
P`c`toasa, dar critica din Times era excelent`. Mi-ar pl`cea s`
UN PARIU RISCANT 13
se scrie despre mine a[a studiu aprofundat al caracterelor, [i
foarte spiritual... Eu am \ntotdeauna dreptul la proza mus-
culoas`.
|[i ridic` apoi ochii spre cer.
Bun. Ard de ner`bdare s` v`d acel apartament foarte
luxos pe care mi l-a rezervat Denton. Pe curnd!
Schi]` gestul de a-i \ntinde mna, se r`zgndi, apoi se
mul]umi s` fac` un gest din cap.
B`iatul de la parcare \i f`cu semn lui Cleo, ar`tndu-i un
loc. Dup` ce opri, lu` v`lul de c`lug`ri]` de pe locul de lng`
ea [i \[i \nghesui sub bonet` p`rul negru, ale c`rui bucle
rebele nu se l`sau niciodat` disciplinate.
Studie efectul ob]inut \n oglinda retovizoare. Boneta era
prea mare [i \i c`dea pe ochi, ceea ce \i d`dea un aer
[mecheresc foarte nepotrivit cu personajul pe care trebuia s`-l
interpreteze. |[i trase marginea v`lului pe frunte [i \ncerc` s`
ia o expresie angelic` [i senin`. Imposibil. Era contrariat`, cu
nervii \n pioneze, [i se sim]ea ridicol`.
Fiindc` era enervat`, deschise portiera la maximum [i f`cu o
strmb`tur` exasperat` auzind zgomotul produs de ciocnirea cu
caroseria limzinei gri care trecea silen]ios pe lng` ma[ina ei.
Cleo cobor\ \n grab`.
|mi pare r`u...
Ridicase vocea pentru a se face auzit` de pasagerul invizibil
din spatele geamului fumuriu. Cine [tie pe ce laureat al pre-
miului Pulitzer reu[ise s` ofenseze. B`tu \n geam.
Nu v` v`zusem...
Geamul cobor\ cu o \ncetineal` ceremonioas`. |n
semi\ntuneric, o siluet` vag` se aplec` \n fa]`. Un deget
14 JUDE MACE
cobor\ ochelarii de soare spre vrful nasului [i doi ochi cu
sclipiri aurii reflectar` razele oblice ale soarelui de
toamn`. O priveau gnditor pe deasupra ramei negre. Apoi
urm` un surs str`lucitor, mali]ios, pe care \l cuno[tea att
de bine.
Ted!...
Sim]i c` i se \nmoaie picioarele [i un sentiment de jen` \i
d`du o senza]ie de ame]eal`. Dup` luni de zile \n care \ncer-
case s` se conving` c` el nu mai \nseamn` nimic pentru ea,
iat` c` inima \i b`tea mai repede. |[i mu[c` buzele. Ochii lui
plini de vioiciune, curba senzual` a buzelor, acela[i... mereu
acela[i farmec devastator. {i toat` ap`rarea ei, cl`dit` cu atta
grij`, s`rise \n aer \ntr-o clip`...
F`r` s` vrea \[i reaminti de prima lor \ntlnire... ochii lui cu
sclipiri de aur, p`rul lui blond, tenul bronzat, calmul pe care
reu[ea s` [i-l p`streze cu atta elegan]` chiar cnd ceilal]i \[i
ie[eau din fire... totul o cucerise imediat. Se a[ezase la masa ei
dintr-o cafenea din Greenwich Village pentru a-i spune cine
era criminalul dintr-un roman poli]ist pe care ea \l citea \n
timp ce mnca [i pentru a ad`uga, f`r` nici o urm` de
modestie:
Ar fi mult mai interesant s` stai de vorb` cu mine...
***
Ce c`uta el aici? |n limuzina asta mai lung` dect un iaht?
Distins`, sofisticat`, princiar`, distant`, cu b`rbia ridicat`,
ea \i adres` o privire glacial` plin` de mndrie [i dispre].
Dar el \i surse cu cordialitate.
UN PARIU RISCANT 15
Ia te uit`, Grace Kelly \n persoan`...
Ce naiba cau]i aici?
Ce limbaj pentru o c`lug`ri]`!
Ted \[i scoase ochelarii [i o privi cu triste]e, cl`tinnd din
cap.
Cleo... sau mai degrab` sora Cleo, cum s`-]i spun?
Desp`r]irea este grea, [tiu asta. Dar de aici pn` la a te retrage
la mn`stire, ce gre[eal`... mai ales c` m` \ntreb cum faci s` te
lipse[ti de... Doar te cunosc!
Ted!...
Crede-m`, mai ai timp s` te r`zgnde[ti. Negrul \]i vine
de minune, dar...
Te \n[eli, Ted, e o \ntrunire literar`.
Reu[ise s` adopte un ton foarte agreabil, cu sursul ei cel
mai amabil.
Iar tu, tu nu mai e[ti un scriitor, e[ti... e[ti un con]opist
de scenarii.
Aha, asta e bine. |n sfr[it, pu]in` agresivitate! {i eu care
m` temeam c` e[ti prost dispus`.
Ce cau]i aici?
Cleo... [tii foarte bine c` [i eu am scris romane
poli]iste. |]i aminte[ti de Ted, tipul `la de pe strada doi-
sprezece?
Nu.
Nu?
Privirea lui Ted se \ntunec`. Vocea lui se f`cu mai blnd`
[i mai \nv`luitoare, [i reg`si accentul t`r`g`nat de Tennessee,
de unde era originar [i care, pe vremuri, o f`cea s` se
topeasc`.
16 JUDE MACE
Ba da, \]i aminte[ti. {i sunt acela[i, Cleo, cnd o s`-]i dai
\n sfr[it seama de asta? E adev`rat, s` [tii, c` nu m-am schim-
bat.
Sim]i c` o cuprinde un val de c`ldur`, \nsemnnd laolalt`
dorin]`, durere, chemare. Dac` ar fi adev`rat! Dac` ar fi acela[i
b`rbat de care se \ndr`gostise!...
Dar nu, trebuia s` priveasc` adev`rul \n fa]`, de atunci
fusese Hollywood [i restul... |[i ]uguie buzele [i alung` aceste
gnduri, aruncnd o privire semnificativ` spre mna stng`.
Nu mai purta verigheta [i voia ca el s` afle asta. Cu o bucurie
lipsit` de veselie, remarc` faptul c` reu[ise s` atrag` aten]ia
asupra acestei absen]e.
Bine\n]eles c` e[ti acela[i.
Arunc` o alt` privire, la fel de elocvent` spre limuzina
lung` [i [oferul aflat pe scaunul din fa]`.
De altfel, \n acest moment, te afli \n autobuzul care
coboar` pe strada doisprezece, e un lucru evident. Acum
\ncearc` s` fii serios un minut, concentreaz`-te, dac` mai e[ti
\n stare, [i r`spunde la o \ntrebare simpl`: ce cau]i aici?
Ted se apropie de portier` [i se sprijini de ea, atingndu-i
mna. Aceast` atingere u[oar` o tulbur`. Se \ncord` [i f`cu o
mi[care brusc` pentru a evita acest contact.
Gestul ei nu-i sc`p` lui Ted, care oft`.
Am venit ca s` rezolv enigma crimei. {i tu?
UN PARIU RISCANT 17
Capitolul 2
Eu? A[ fi avut mai degrab` chef s` comit crima. Po]i s`
ghice[ti cine ar fi victima?
Ted se amuza copios, arbora un surs \ncntat, stupid
dup` p`rerea lui Cleo, care chiar c` l-ar fi sugrumat. Strnse
cu putere mnerul portierei, ca s` nu-i tremure mna.
Ce curios, Cleo, dar simt un val de ostilitate din partea
ta.
Tn`ra ridic` din umeri.
Bietul meu prieten, ai acelea[i complexe... \n sfr[it, s`
trecem peste asta... deci ai venit s` joci rolul lui Max?
Evident c` nu pe cel al lui Sophie, pentru c` nu mi-am
adus costuma]ia necesar`.
N-ai dreptul s`-mi faci asta, Ted. Eu am venit pentru pro-
movarea noii mele c`r]i.
Ah? Ai scris singur` una?
Vocea afectat` a lui Ted era un amestec aproape
conving`tor de stupoare [i \ncurajare patern`.
Asta da, noutate. Va trebui s-o citesc.
Ea \i r`spunse cu o voce plin` de blnde]e
pref`cut`:
Nu te osteni, Ted, [tiu c` nu mai cite[ti nimic. Dar vei
putea g`si pe cineva la studio s`-]i fac` un rezumat.
Ted [uier` admirativ.
Bun, bun, la fel de incisiv`! |mi place asta.
Ie[i din limuzin` [i r`mase \n picioare \n fa]a ei. Evident c`
o f`cea inten]ionat. Nu era chiar foarte \nalt, dar \n fa]a
umerilor lui la]i, ea se sim]ea cople[it`, fizic dar [i moral, ceea
ce o scotea din s`rite, mai ales azi.
Totu[i, chiar f`r` voia ei, fu nevoit` s` recunosc` faptul c`
era tot un b`rbat frumos, foarte elegant, chiar dac` hainele
erau tot cele vechi. Refuza deci s` se schimbe, chiar [i la
Hollywood, dup` cum se vedea. Cu o strngere de inim`
recunoscu haina veche din tweed, deformat` de atta
purtare, pulov`rul albastru decolorat, blugii sp`l`ci]i [i
pantofii cei obosi]i la care nu putuse niciodat` s`-l conving`
s` renun]e.
Dar nu era momentul s` se lase \nduio[at`.
***
UN PARIU RISCANT 19
Ted r`mase lng` ma[ina lui [i o privi \ndep`rtndu-se.
Dup` ce poarta de la intrare se \nchise \n urma ei, o urm`
a[a cum vn`torul \[i urm`re[te prada, sau un detectiv pe sus-
pectul lui.
|n hol, ea vorbea cu recep]ionerul, f`r` a reu[i s`-[i
ascund` tulburarea.
|mi pare r`u c` v` deranjez, dar nu ar fi posibil s`-mi da]i
o alt` camer`?
Totu[i, doamn` Delaney, cea dubl` este foarte bun`,
foarte lini[tit`, cu un pat mare de epoc`, cu coloane, [i...
{i un [emineu, [tiu. Dar nu mi-a]i putea g`si alta?
Ia te uit`... Cleo nu se putea decide s` ocupe camera lor.
El \i f`cu un semn din cap lui Cleo [i-i adres` un zmbet
recep]ionerului.
Eu sunt domnul Creighton. Nu [tiu ce camer` mi s-a
rezervat, dar cea dubl` este liber`?
Pusese \ntrebarea pe un ton degajat, dar vorbind destul de
tare \nct Cleo, care pleca satisf`cut` cu alt` cheie, s`-l poat`
auzi.
Domnule Creighton, ave]i noroc, fiindc` aceast`
camer` este disponibil` acum. Este una dintre cele mai bune
din han.
Cleo trnti u[a camerei sale cu o violen]` care o mai u[ur`
pu]in. Cum de putuse el s` cear` camera dubl`, pe care o ocu-
paser` \mpreun` acum trei ani? Aceast` lips` de sensibilitate o
jignea [i o \nghe]a. |[i smulse ner`bd`toare v`lul [i \l arunc`
pe pat, apoi se lungi, privind fix tavanul, cu un aer furios.
20 JUDE MACE
Apoi se uit` la ceas. Dac` voia s` c[tige, trebuia s` coboare
repede, al`turi de ceilal]i, ca s` nu piard` nici un indiciu [i,
eventual, s` i-o ia \nainte lui Ted.
S`ri din pat [i oft` privindu-se \n oglinda mare de pe
perete. Era \mbr`cat` \n c`lug`ri]` [i i se p`rea c` ar`ta...
sinistru.
Bun, \n sfr[it o problem` u[or de rezolvat. Era suficient s`
dea un telefon acas` la ea. Sora sa Molly, profita de aparta-
mentul ei din New York, tot timpul ct lipsea ea. |n ceea ce
prive[te toaletele, avea mult gust [i o imagina]ie care se
dovedea, uneori, n`ucitoare. Dar sfaturile ei erau \ntotdeauna
excelente. Cleo ridic` receptorul, \n timp ce \[i peria p`rul cu
energia obi[nuit`. Era momentul s` abandoneze nevinovatul
bumbac pentru m`tasea mult mai [ic, mai aspectuoas`, mai
senzual`. Era momentul s`-[i mobilizeze toate puterile pentru a
avea satisfac]ia suprem` de a-l bate pe Ted la propriul lui joc...
Evident c` \i va fi foarte greu, va suferi s` joace \mpotriva
lui, dar perspectiva luptei o stimula \ntotdeauna...
***
Jos, aperitivul dezlegase limbile. Cleo tocmai traversa
salonul cnd bubuitura unui tunet o f`cu s` tresar`. Bun!
Tocmai acum izbucnise furtuna, singurul lucru de care se
temuse \ntotdeauna. O team` copil`reasc`, ira]ional`...
UN PARIU RISCANT 21
Trase cu nervozitate de reverele vestei lungi din m`tase
neagr`. La telefon, sora ei g`sise imediat solu]ia problemei:
Pune-]i jacheta neagr` f`r` corsajul alb, cu un [irag de
perle \n jurul gtului, asta-i tot. O s` vezi: o s` fii elegant` [i
sexy \n acela[i timp. Bine\n]eles c` nici nu mai poate fi vorba
s` por]i v`lul `la ridicol.
Astfel \mbr`cat`, Cleo nu mai avea, \ntr-adev`r, nimic din
\nf`]i[area unei c`lug`ri]e. Gulerul vestei direct pe piele... era
ceva tr`snet. Molly era genial`. Nu putea g`si nimic mai ire-
pro[abil [i mai sugestiv totodat`.
Ajuns` \n cap`tul \nc`perii, se \ntoarse s` studieze invita]ii.
Sidney Clott domina un grup de capete [i de umeri, \n mna
lui puternic` paharul de [ampanie avnd un aer minuscul [i
fragil. Isis Gold, englezoaica frumoas` care furniza numai
enigme subtile, \[i \ncnta cercul obi[nuit de ascult`tori. Cei
doi autori formidabili de best-seller-uri se ]ineau mai departe,
absorbi]i de conversa]ia foarte important`, f`r` a le arunca nici
o privire celorlal]i invita]i.
|n ciuda celui de-al doilea tunet care fu gata s`-i smulg` de
pe buze un strig`t, Cleo se preg`tea s` traverseze \nc`perea \n
cel`lalt sens, pentru a mul]umi gazdei lor, Denton Ballard,
cnd o cup` de [ampanie ap`ru peste um`rul ei [i i se opri
exact \n fa]a b`rbiei.
|]i mul]umesc, Ted.
Cum de-ai ghicit c` e vorba de mine?
Modul de abordare.
Cleo b`u cteva \nghi]ituri.
22 JUDE MACE
{tii, draga mea, c` e Taittinger? Asta nu-]i reaminte[te de nimic?
Bine\n]eles c` da: comemor`rile, anivers`rile, revelionul...
Dar nu [i o cerere \n c`s`torie la miezul nop]ii?
Cleo se gr`bi s` schimbe subiectul.
Cred c` Denton o s` \nceap`. Poate c` ar fi politicos s`-l
anun] c` joc rolul lui Sophie?
E la curent, l-am v`zut adineaori. Apropo, te prefer \n
rolul lui Sophie dect \n cel al c`lug`ri]ei Marie.
Privirea lui cobor\ de-a lungul decolteului, apoi [i mai jos,
pn` la [olduri, picioare, glezne. |ncetul cu \ncetul Cleo sim]i
c` se \nfierbnt`, ceea ce era extrem de jenant. Dar el \[i con-
tinua foarte lini[tit examenul.
De fapt, nu voiam s` te plictisesc cu acest mic detaliu,
dar ]i-ai uitat corsajul. Nu c` m-a[ plnge de asta, Doamne
fere[te!
Ascult`, termin` cu limbajul `sta galant, fiindc` pierdem
timp pre]ios din cauza ta. Ar fi mai bine s` ne punem la punct
strategia.
Ce propui?
De unde s` [tiu eu? Eu nu sunt bun` dect pentru partea
sentimental`, nu-]i aminte[ti?
Asta cam a[a e! Pentru partea de dragoste e[ti minunat`,
n-am uitat cnd noi...
Cleo se \mbujor`.
Ted, te rog! Ne afl`m aici ca s` lucr`m. Nu mai tr`nc`ni
att! E limpede, \n prezent nu mai e nimic \ntre noi, dar tre-
cutul nostru totu[i... Nu respec]i chiar nimic?
UN PARIU RISCANT 23
Ted, cu mna pe inim`, cu capul plecat, f`cu o mutr` vinovat`.
Vezi, cu asta m-ai r`nit de moarte. Eu care nu aveam
dect respect pentru, pentru... m` \n]elegi?
Cleo deschise gura ca s`-i dea un r`spuns ustur`tor care \i
venise \ntr-o clip` pe limb`. Dar Ted se gr`bi s` i-l indice cu
un gest al b`rbiei pe Denton Ballard.
A[teapt`. Cred c` Denton e pe cale s`-i dea drumul. Am
face mai bine s` ascult`m. Nu ne putem permite s` pierdem
vreun indiciu. Nu-]i face probleme, o s` te ajut cnd totul va
deveni complicat pentru tine.
Cleo mai apuc` s`-i arunce o privire ucig`toare, apoi
Denton \ncepu s` vorbeasc`:
Sunte]i cu to]ii bineveni]i!
Cleo se \ntoarse spre el, deosebit de mul]umit` c` poate \ntrerupe
aceast` discu]ie agasant`, [i \i zmbi cnd privirile lor se \ntlnir`.
Era adev`rat c` Denton era simpatic. Gustul s`u, de[i
exagerat, pentru romanele poli]iste, nu avea de ce s` le dis-
plac` unor speciali[ti. Acest weekend era \n \ntregime opera
lui. |[i freca minile de mul]umire la ideea c`-l va petrece \n
compania autorilor prefera]i. {i \n plus, era sigur c` aceast`
moarte fictiv` pe care o realizase le va pune \ntr-adev`r pro-
bleme, demne de capacitatea intelectual` a invita]ilor s`i.
Ast`zi mi s-a cerut s` v` dezv`lui motivul pentru care
ne-amadunat cu to]ii aici. O misiune care \mi este deosebit de
pl`cut`. Doamnelor [i domnilor, am imensa pl`cere de a v`
anun]a logodna domni[oarei Susan Scarlett-Gray cu domnul
Derek Twittingham-Jones.
24 JUDE MACE
Urmar` cteva aplauze discrete, de care Ted profit` pentru
a se apleca spre Cleo.
Mi se pare c` Denton demareaz` \n mare vitez` acest
weekend. Ne prezint` ni[te suspec]i cnd \nc` nu a avut loc
crima. Ciudat lucru... De fapt, unde e acest Twitmachinchose?
Cleo \i ar`t` discret spre un tn`r voinic [i ro[u la fa]`. Cu un
surs, el le mul]umea printr-un semn din cap celor care \l felicitau.
Ea se \ntoarse spre Ted.
Dar cine joac` rolul lui Susan Scarlett-Gray? {tii tu cumva...
Dar \i remarc` brusca paloare a chipului. Ted privea fix
spre cel`lalt cap`t al \nc`perii, cu sprncenele \ncruntate,
strngnd din f`lci.
Ted?...
El \njur` pe [optite. Cleo \i urm`ri direc]ia privirii [i sim]i
o \mpuns`tur` de pumnal \n piept. Cu gura c`scat`, cu ochii
holba]i, descoperise acolo, cu mna sprijinit` cu ging`[ie de
bra]ul logodnicului gr`suliu, pe miniona, fragila, eterica
Wendee Tolliver, exact \n momentul cnd se preg`tea s`-i
adreseze un surs vesel, calin [i complice lui Ted.
UN PARIU RISCANT 25
Capitolul 3
Cleo se \ntreb` dac` aceast` creatur` ar fi destul de agil` s`
evite paharul pe care ar fi avut cheful s` i-l arunce \n plin` fa]`.
Dar o alt` idee \i veni brusc: dac` actri]a \mp`rt`[ea cu Derek
felicit`rile invita]ilor, \nsemna s` ea trebuia s` joace rolul lui
Susan!
Atunci va trebui s-o suporte \n tot weekendul? Cleo nu era
sigur` c` se va putea ab]ine s` n-o sugrume \nainte de sfr[itul
acestui sejur.
Mai ales c` Wendee reprezenta la perfec]ie cealalt`
femeie. {i \n plus, era [i frumoas`. Rochia ei de un albastru
stins se mula pe un corp cu ni[te rotunjimi ideale, cum
numai profesorii de aerobic de la Hollywood [tiau s` le
modeleze. Nu avea mai mult de dou`zeci de ani Cleo se
strmb` un p`r bogat, blond platinat, ni[te ochi alba[tri [i
nevinova]i, un n`suc perfect [i ni[te buze pline, discret
rujate. Exact opusul lui Cleo cu p`rul ei negru ve[nic ciufulit,
ochii de culoare \nchis` [i tr`s`turi viguroase. Nu se preocu-
pase niciodat` prea mult de aspectul ei, dar aceast` Wendee
era una dintre acele femei care te fac... s` te sim]i nesigur` pe
propria persoan`.
F`r` \ndoial` c` \[i accentua inten]ionat aerul fragil [i
delicat pentru a trezi \n b`rba]i dorin]a irezistibil` de a o
proteja. {i avea dreptate, fiindc` o s` aib` \n mod sigur
nevoie...
F`r` s`-[i dea seama, Cleo strngea din pumni cu
putere. Trase aer adnc \n piept, se destinse [i deschise
pumnii.
O privire aruncat` pe furi[ lui Ted o f`cu s`-[i dea seama c`
el p`rea s`-[i fi reg`sit calmul. |[i degusta lini[tit [ampania, dar
nu \nceta s-o supravegheze pe Wendee cu coada ochiului.
Chiar era \ndr`gostit de ea?
Cleo puse cupa de [ampanie pe o m`su]`, fiindc` sim]i
c` \i tremur` mna. Gndul `sta o \mboln`vea. Fizic chiar.
O oboseal` nespus` puse st`pnire pe ea [i nu mai avu
dect o singur` dorin]`, s` fie singur`, s` scape de compa-
nia acestor oameni, s` urce \n camera ei, s` se bage \n
cear[afurile curate [i s` doarm` ca o valiz` \n gar` vreo trei
zile...
Acum Ted o studia pe ea, nu avea nevoie s` se \ntoarc`
pentru a fi sigur` de asta. |[i \ndrept` spatele, trase aer \n
piept [i strnse din din]i. Ei nu-i era fric` de nimic, toat`
lumea \i spunea asta. A[a c` nu se va l`sa dobort`. Nu era o
proast`! Ea \ncepea o via]` nou`, f`r` Ted, [i dac` el ]inea
mor]i[ s` se lase \mbrobodit de o blond` cu nasul pe sus, nar-
cisist`, stupid`, superficial`, insipid`, inexistent`, n-o s` aib`
ea meschin`ria de a-l judeca!
UN PARIU RISCANT 27
A[a c` \[i lu` ochii de la Wendee pentru a asculta un b`rbat
ro[covan, cu ni[te ochelari rotunzi [i o ]inut` impecabil`.
Mi-ar pl`cea s` propun un toast \n cinstea celui mai bun
prieten al meu, Derek, [i al logodnicei sale, prea frumoasa
Susan.
Prea frumoasa se \ntoarse spre el.
Mul]umesc, domnule?...
Guy, Anthony Guy.
Cum s`-]i aminte[ti toate aceste nume?
De data asta, vocea lui Ted revenise \ntr-adev`r la nor-
mal.
Vom g`si ni[te scurte biografii ale tuturor acestor per-
sonaje \n camerele noastre, dup` cin`.
{i Cleo era \n stare s` vorbeasc` pe un ton egal.
Dar nu-]i face griji, Ted! Wendee te va putea informa.
Sunt sigur`.
Aha, bun... Ai v`zut-o?
Greu de evitat...
Cleo lu` de pe platou o tartin` cu homar pe care o atac`
lacom.
Cleo, nu credeam c`...
N-a]i venit \mpreun`? O ceart` de \ndr`gosti]i?
Nu suntem...
Asta nu m` prive[te. Sunt mul]umit` c` ai o... prieten`
att de dr`gu]`.
Adev`rat?
Bine\n]eles.
Aha, bun, \n acest caz o s`-]i povestesc totul. Ne-am
\ntlnit...
28 JUDE MACE
Scute[te-m` de detaliile picante, da?
Ascult`, Cleo, eu vorbesc serios. Habar n-aveam c` tre-
buia s` vin` [i ea. {tiu c` `sta e un adev`rat [oc pentru tine.
Dup` cin`, o s`-]i explic [i...
Inutil, n-ai de ce s` te justifici. {i la urma urmei, Wendee
pare att de fericit` s` te revad`...
***
Ted!... Sper c` n-ai fost nepl`cut surprins de apari]ia mea
aici?
Wendee \l s`rut` pe obraz. S`rutare la care el nu-i r`spuse.
Se d`du repede cu un pas \napoi [i o \ntreb` scurt:
Bun`, ce mai faci?
Cu un gest rapid, o prinse de bra] pe Cleo care \ncerca s`
se \ndep`rteze cu discre]ie.
Wendee Tolliver, permite-mi s` ]i-o prezint pe Cleo
Delaney.
Cleo...
Ochii mari ai artistei devenir` imen[i, dar, dup` o clip` de
stupefac]ie, \[i reveni cu un surs fermec`tor.
|ncntat`. Nu [tiam c` vei face parte dintre invita]i. Dar
tu, Ted? Sper c` erai la curent?
Se \ntoarse spre Cleo, pentru a-i spune pe un ton confiden]ial:
{tii c` are oroare de surprize.
Cleo surse ct de amabil putu. Asta era culmea!
Demoazela asta \[i permitea s`-i vorbeasc` despre tr`s`turile
UN PARIU RISCANT 29
de caracter ale propriului ei so]. F`r` \ndoial` pentru a-i
demonstra c` ea \l cuno[tea bine, c` erau foarte intimi. Totu[i,
nimic nu era mai pu]in sigur.
Bine\n]eles c` [tiam... c` so]ia mea... trebuia s` participe
la acest weekend.
|n acel moment, avea un aer rece [i distant. So]ia lui?...
Prea mult spus. {i de ce insistase, f`cnd o pauz` \naintea
cuvntului? Ca s-o scoat` din s`rite pe Wendee? P`rea sup`rat
pe ea. Dar de ce? Sau poate c` o f`cea inten]ionat, a[a, de
ochii ei? Dar nu trebuia s`-[i dea osteneala: ea [tia la ce tre-
buie s` a[tepte din partea lui.
Se afl` aici fiindc` a publicat o carte nou`, foarte bun`
de altfel.
Cleo \l privi uimit`. Chiar o citise? Sau \i s`rea \n ajutor?
Dar ea nu avea nevoie de ajutorul lui, \l sim]ea \n stare s`-i ]in`
piept singur` acestei p`pu[i blonde. Tocmai voia s-o fac` s`
simt` asta, dar Wendee, aparent plin` de solicitudine, o
cople[ea cu sfaturile ei luminate.
Ted ar putea s` fac` un film dup` ea, ar trebui s` v`
gndi]i la asta. Nu c` a[ vrea s` ob]in eu rolul principal. Am o
groaz` de planuri, printre care cel de a juca rolul lui Sophie \n
serialul pe care o s`-l realizeze Ted.
Wendee, interveni Ted, n-a fost niciodat` vorba...
Apoi, schimbnd brusc subiectul.
De fapt, fiindc` e[ti Susan Scarlett-Gray, n-ai putea s` ne
dai cteva ponturi?
Crede-m` c` a[ vrea, dar au avut grij` ca actorii s` nu afle
nici un indiciu relevant. P`cat. Fiindc` altfel sunt sigur` c` ai
fi [tiut s` m` covingi s` te ajut.
30 JUDE MACE
{i \[i ridic` ochii spre el, cu tandre]e [i supunere. Cleo
sim]i c` turbeaz`. De data asta, trebuia s-o pun` la punct pe
mironosi]a asta, dar nici acum Wendee nu-i l`s` timpul nece-
sar.
Ierta]i-m` amndoi, dar trebuie s` m` \ntorc la treab`.
***
Frustrat`, Cleo o urm`ri cu o privire amenin]`toare, apoi,
dup` ce reu[i s`-[i \n`bu[e furia, se \ntoarse spre Ted, cu un
zmbet amuzat dar [i indulgent.
E dr`gu]`.
Ascult`, o s`-]i explic, eu niciodat`...
N-are nici o importan]`. Nu m` intereseaz`.
M` la[i odat` s` vorbesc?
Inutil s` te enervezi, faci ceea ce vrei, fiindc` e[ti liber
acum. Ceea ce este cu adev`rat important e pariul nostru. |]i
dai seama c`, dac` o s` c[tigi, vei avea toate facilit`]ile pentru
serialul t`u de televiziune? Doar n-o vom lipsi pe micu]a noas-
tr` Wendee de rolul ei?
|]i repet c` niciodat` n-am...
Ascult`, ajunge, am vorbit destul despre asta.
|l lu` de bra] cu un gest brusc.
Se petrece ceva acolo, nu e cazul s` l`s`m s` ne scape
vreun indiciu.
Se al`turar` celorlal]i invita]i care priveau aten]i logod-
nicii care \ncepuser` s` se certe. Susan \i repro[a lui Derek
c` uitase s`-[i aduc` tabachera de aur, cadoul ei de
logodn`.
UN PARIU RISCANT 31
Am \n]eles, nu-]i place, ]i se pare chiar vulgar`. |ntot-
deauna conteaz` numai gustul t`u. Mi-ai oferit rubinul `sta
numai fiindc` \]i pl`cea ]ie.
|ncurcat, Derek \ncerc` s` pun` cap`t acestei mici scene.
Nu, scumpa mea, \mi place foarte mult tabachera, dar
pur [i simplu am uitat-o acas`. F`r` inten]ie, te rog s` m`
crezi. Iart`-m`!
Anthony Guy interveni.
Probabil c` e ceea ce se nume[te o ceart` \ntre
\ndr`gosti]i. Cum eu n-am fost niciodat` \ndr`gostit, pot doar
s` presupun asta.
Susan f`cu o mutri[oar` sceptic`.
Niciodat` \ndr`gostit, domnule Guy? |mi vine greu s`
cred.
E totu[i adev`rat. Remarca]i \ns` [i partea bun` a
lucrurilor: asta mi-a permis s` r`mn celibatar.
Dar a evitat s` fac` [i o mul]ime de necazuri unei biete
femei.
Neputnd s` suporte mai mult, Cleo se \ndep`rt`. Ce mai,
era geloas`, n-avea rost s` se mai am`geasc` singur`. Pe vre-
mea cnd Ted [i ea erau doar prieteni [i el \i povestea despre
cuceririle lui, abia reu[ea s`-l asculte, pref`cndu-se c` nu d`
nici o importan]` spuselor lui. {i totu[i, atunci nu era nimic
pe lng` ceea ce sim]ea acum: un imbold uciga[ care o
r`v`[ea, \i \nce]o[a privirea, f`cea s`-i tremure minile. Tot
ceea ce \[i dorea era ca seara asta s` se termine odat` [i fiecare
s` se \ntoarc` \n camera lui.
32 JUDE MACE
***
Brusc, aten]ia ei fu atras` de comportarea lui Derek. |nti
\[i pip`ise buzunarul hainei cu un aer gnditor, apoi ie[ise pe
furi[ din \nc`pere.
Cleo \[i d`du seama c` Ted nu remarcase nimic fiindc` era
atent la discu]ia care se purta \ntre cei doi logodnici. Fu pe
punctul de a-l preveni, dar se r`zgndi. La urma urmei, fiecare
pe cont propriu, [i poate c` ea va reu[i s` marcheze un punct.
|n timp ce traversa \nc`perea pentru a o lua pe urmele lui
Derek, toate luminile se stinser` \n acela[i timp.
B`t`ile inimii i se \nte]ir` [i nu-[i putu re]ine un strig`t de
surpriz` [i team`. Prin \ntuneric, o auzea pe Wendee plngn-
du-se de instala]iile electrice \nvechite de la ]ar` [i pe Anthony
Guy repetnd c` aceasta fusese \n \ntregime schimbat`.
|n rest era o vorb`rie de ne\n]eles, mai ales din cauza ploii
care b`tea \n geam [i a rafalelor de vnt de afar`.
Apoi un tunet \ngrozitor. De data asta era prea mult, cele
dou` lucruri de care se temea cel mai mult, \n acela[i timp.
Scoase un strig`t \n`bu[it, se trase repede \napoi [i se izbi de
cineva aflat \n spatele ei.
Am... Tu e[ti, Cleo? E totul \n regul`?
Ted!... Da, nici o problem`, o simpl` pan` asta-i tot.
|l auzi pufnind \n rs. N-o crezuse, fiindc` \i cuno[tea
foarte bine punctele slabe. O furtun` sau o pan` de curent o
transformau pe curajoasa Cleo \ntr-o pu[toaic` \nsp`imntat`.
|ncerc` s` nu urli, fiindc` altfel to]i o s` cread` c` s-a
comis chiar acum crima [i c` eu sunt uciga[ul.
UN PARIU RISCANT 33
Dac` o s` m` sci \n continuare, o s` vezi c` o s` fie exact invers.
Chiar \n acel moment se f`cu lumin`. U[urat`, Cleo \l c`ut`
pe Derek din priviri, dar acesta nu revenise. |n plus, remarc`
faptul c` Guy [i unul din prietenii lui, Bruno, purtau o con-
versa]ie animat` \ntr-un col] al salonului. Poate c` merita s`
trag` cu urechea la ceea ce vorbeau.
Pentru a adormi b`nuielile [i ne\ncredea lui Ted, se decise
s` colaboreze totu[i.
Fii [i tu util, \ncearc` s` afli ce vorbesc `ia doi, nu se [tie
nicodat`. Eu m` duc s` m` amestec printre ceilal]i invita]i. {i
pe urm` facem schimb de informa]ii, de acord?
De acord, patroano.
Cleo oft` din adncul pieptului, \n sfr[it singur`!
St`tu pu]in deoparte [i inspir` adnc ca s`-[i revin` dup`
toate aceste emo]ii. Bun, nu era o situa]ie banal`. Trebuia
s`-[i petreac` \ntreg weekendul \n acela[i han cu fostul ei so]
[i cu iubita lui. N-ar ajuta-o cu nimic dac` ar face o dram` din
asta. |n acest weekend nu va fi Cleo ci Sophie. Era foarte sim-
plu.
Ted se apropie de cei doi b`rba]i, care vorbeau [i acum cu
aceea[i \nsufle]ire. |l v`zu c` ridic` din umeri [i se \ntoarse la ea.
Ei?
Nu [tiu dac` are vreo semnifica]ie, dar cnd am ajuns
destul de aproape de ei ca s` pot auzi, ei...
Un strig`t p`trunz`tor, prelungit, un strig`t de spaim`, de
oroare, un fream`t, plnsete, [i apoi t`cere...
Cineva strig`: biblioteca! [i to]i fugir` \ntr-acolo.
Cleo ajunse prima lng` u[a grea de stejar, cu Ted pe
urmele ei. Cleo deschise [i se opri brusc.
34 JUDE MACE
Susan Scarlett-Gray, \nl`crimat`, st`tea \n genunchi, aple-
cat` deasupra logodnicului ei care era lungit pe burt` \n
mijlocul \nc`perii. |n acel moment, ca [i cum era vorba de un
efect teatral dinainte aranjat, scena fu iluminat` scurt de un
fulger, urmat de un tunet violent.
Denton nu [i-ar fi putut imagina un spectacol mai realist.
Sngele p`rea adev`rat, la fel ca paloarea de cear` a lui
Wendee, ca [i cu]itul \nfipt \n spatele lui Derek. Dar Cleo
remarc` imediat c` acesta mi[case imperceptibil din buze [i se
lini[ti.
|n spatele ei, comentariile curgeau.
Oribil de conving`tor.
Denton a fost formidabil.
Cleo \nregistra fiecare detaliu cu precizie, \n timp ce \[i
punea \ntreb`ri. Masa asta r`sturnat`? Ah, da, draperiile
groase din plu[ o antrenaser` \n c`derea lor. Petele de snge
erau vizibile pe catifeaua verde, la fel ca [i pe pl`selele cu]itu-
lui.
Wendee/Susan \[i spunea textul cu mult` convingere.
Cnd am intrat, se \mpleticea. {i-a \ntins bra]ele
spre mine, a deschis gura dar n-a putut rosti nici un
cuvnt, s-a ag`]at de draperii [i apoi s-a pr`bu[it. A fost
\ngrozitor!
Denton Ballard se aplec` asupra trupului ne\nsufle]it,
c`utndu-i pulsul.
E mort, nu mai \ncape \ndoial`.
Se ridic` [i scrut` chipurile celor din jurul lui.
Doamne, m` \ntreb cine a f`cut asta.
Le f`cu apoi cu ochiul:
UN PARIU RISCANT 35
{i voi la fel, presupun?
Tensiunea disp`ru brusc. U[ura]i, to]i \ncepur` s` rd`.
Denton continu`:
Bun. Acum permite]i-mi s` v` reamintesc regulile jocu-
lui. |n camera voastr` ve]i g`si o list` cu personajele dramei,
[i o alta cu ce s-a g`sit prin buzunarele victimei. |n plus, un
indiciu v-a fost furnizat \n cursul uneia dintre discu]iile dintre
actori. Un al doilea v` va fi dat \n acela[i fel \n timpul week-
endului. {i asta va fi tot. Este formal interzis s` le pune]i
\ntreb`ri protagoni[tilor. Trebuie s` cerceta]i locul. Apoi, ce
a]i zice de o cin` bun`?
Invita]ii \ncepur` s` se \nvrteasc` \n jurul corpului, \n
c`utarea unor detalii relevatoare. Isis Gold \[i lua noti]e, \n
timp ce Sidney Clott \ncerca s` le citeasc` peste um`rul ei.
Ted studia mnerul cu]itului [i draperiile, pline de pete de
snge. |i [opti apoi la ureche lui Cleo.
E ceva aici care nu merge.
Explic`-mi.
Nu [tiu \nc`. Dar \]i jur c` o s`-]i spun cnd o s`-mi vin` \n minte.
***
Cleo \[i frec` furioas` fa]a cu prosopul, \[i sp`l` \ndrjit`
din]ii, \[i perie p`rul cu o energie s`lbatic`, dup` care slobozi
o \njur`tur` printre din]i [i arunc` peria \n direc]ia [emineu-
lui. Zgomotul \i f`cu bine.
Cina fusese de-a dreptul penibil`. De fapt, o adev`rat`
tevatur`. |n primul rnd, bine\n]eles, fiindc` avusese loc \n
sufragerie, locul magic unde jur`minte eterne de iubire
36 JUDE MACE
fuseser` schimbate, parc` acum un secol. Iar \n seara asta, masa
fusese prezidat` de o tn`r` vaporoas`, amanta oficial` a fostu-
lui ei so]. Care, a[ezat foarte departe de ea, \n cel`lalt cap`t al
mesei, grav [i t`cut, nu f`cuse nici un gest [i nu scosese nici un
cuvnt care ar fi putut face seara asta mai suportabil`.
Cleo se trnti oftnd pe pat.
Cel mai bine era s` plece foarte devreme a doua zi de
diminea]`. Dac` avea pu]in noroc, b`trnul ei Ford n-o va l`sa
\n pan` [i va ajunge acas` cam pe la ora prnzului.
Dar mai avea de trecut peste o noapte foarte lung`. La cin`
se ridicase de la mas` imediat dup` desert. Nu mai putea s` fie
Sophie Fast, ea era Cleo [i se sim]ea foarte nefericit`.
Dar nu reu[ea deloc s`-[i g`seasc` somnul. Dac` ar mai fi
r`mas la mas` ar fi putut bea un coniac. |i f`cea bine cnd era
enervat`. Ca \n seara asta. Nu avea deloc stare. Nu se putea
gndi la nimic altceva dect la ceea ce se petrecea \n spatele
u[ii de la camera lui Ted. {i asta \i f`cea r`u. Parc` cineva \i
smulgea inima din piept.
***
Cineva b`tu u[or la u[`. Cleo tres`ri [i se d`du jos din pat.
Cine-i acolo?
Serviciul de camer`. Pu]in coniac \nainte de culcare.
Era Ted, cu un pahar de coniac pe o t`vi]`.
Nu vreau.
Ba vrei, \]i cunosc eu obiceiurile. Ascult`, Cleo, coniacul
`sta \nlocuie[te pipa p`cii, care e de neg`sit pe aici. {tiu c` e[ti
tulburat`, c` ai nevoie de el.
UN PARIU RISCANT 37
Eu? Deloc.
Totu[i, lu` paharul [i \ncerc` s`-l \mping` pe u[` afar`, dar
el st`tea \n picioare exact \n prag, sprijinit de toc, hot`rt s`
nu dea \napoi. Slav` Domnului c` nu \[i pusese \nc`
flecu[te]ul `la de c`ma[` de noapte din m`tase [i c` era com-
plet \mbr`cat`.
E[ti tulburat`, nu m` p`c`le[ti tu pe mine. N-ai fost tu
\ns`]i \n timpul cinei.
Ia te uit`! {i cine eram, m` rog, regina Elizabeth?
Nu, Grace Kelly, ca atunci cnd ceva e \n neregul`.
E ridicol! Sunt o femeie modern`, pot s` m` aflu foarte
bine cu fostul meu so] [i...
Nu sunt fostul t`u so].
Ted \[i ridic` mna stng`: verigheta lui str`luci \n lumina
difuz` de pe culoar. Cleo i-o ar`t` pe a ei, f`r` inel.
E[ti sigur de asta?
Vorbea cu o pref`cut` indiferen]` [i continu` dup` o
\nghi]itur` de coniac.
Dup` cum \]i spuneam, pot s` m` aflu \n aceea[i camer`
cu fostul meu so] [i amanta lui, f`r` s`...
Cleo, nu m` culc cu Wendee, ea nu e amanta mea [i nu
va fi niciodat`. E prietena mea.
Speri s` m` faci s` cred asta?
Da.
Atunci, de ce a venit aici?
Pentru publicitate, dup` cum a [i spus-o. Ascult`, Cleo,
Wendee este o fat` [ic [i \mi place. Dar \n fond este foarte
timid`.
Cleo ridic` din sprncene.
38 JUDE MACE
{i fotografia voastr` din revist`?
Ah, ai v`zut-o? {i eu am v`zut-o ieri la Wendee, care toc-
mai primise revista.
Sprncenele lui Cleo se ridicar` imediat, amenin]`toare.
La ea acas`?
Lini[te[te-te, Cleo, m` dusesem s`-mi iau lenjeria curat`.
Am attea pe cap [i cum folosim aceea[i sp`l`torie, s-a oferit
de data asta s-o ia [i pe a mea. |i place s` fac` servicii priete-
nilor.
Cleo avea \ns` un aer sceptic.
De fapt, oft` Ted, mi-o aminte[te \ntr-un fel pe sora mea
Laura. Sau pe cea care ar fi devenit Laura.
De data asta, Cleo fu luat` prin surprindere. Ted niciodat`
n-ar fi glumit pe seama asta. La vrsta de doisprezece ani \[i
pierduse p`rin]ii [i pe sora lui mai mic` \ntr-un accident de
avion. Fiindc` el avea grip`, r`m`sese la bunici, urmnd s`
plece mai trziu \n sta]iunea spre care se \ndreptau ei. Nu-[i
revenise niciodat` din acest [oc.
Evident, situa]ia e departe de a fi ideal`. Dar sunt sigur
c` ne vom putea \n]elege destul de bine to]i trei.
Privirea \nghe]at` pe care i-o arunc` Cleo \l f`cu s` se
retrag` \n grab` cu un pas.
Bun, poate s` Wendee nu e genul t`u, dar voiam numai
s`-]i spun despre ce e vorba.
Nu trebuia s` te deranjezi. N-are nici o importan]` pen-
tru mine.
Bine\n]eles c` are! Suntem totu[i c`s`tori]i!
|n ciuda u[ur`rii pe care o sim]ise aflnd c` Wendee nu era
amanta lui Ted, Cleo era totu[i furioas` pe el.
UN PARIU RISCANT 39
C`s`tori]i?!... Asta o spui tu. Tu locuie[ti la Los Angeles,
iar eu la New York. Asta nume[ti tu a fi \mpreun`?
Cnd \[i puse paharul pe m`su]a joas` aflat` \n apropierea
u[ii, \[i d`du seama c` \i tremur` mna. De furie, bine\n]eles,
era sigur` de asta.
Ted, e trziu, ar trebui...
Da, ar trebui.
Dar nu se mi[ca din loc [i \i scruta chipul cu intensitate.
Tot mai vrei s` pleci mine?
Cum? De ce?
Asta credeam eu, dup` cum s-a desf`[urat aceast` sear`.
De altfel pari \nc` r`v`[it` [i...
Nu sunt ctu[i se pu]in r`v`[it`, \i r`spunse \n]epat`
Cleo. {i nici nu-mi trece prin minte s` plec. Nu i-a[ putea face
a[a ceva lui Denton. F`r` s` mai vorbim despre pariul nostru.
}in la drepturile mele asupra lui Sophie [i Max.
Am \n]eles, am \n]eles, e[ti foarte destins`.
El \naintase cu un pas, \n timp ce ea se retr`sese cu unul,
f`r` s`-[i ia mna de pe clan]a u[ii. Recunoscuse tonul pe care
\l adopta pe vremuri cu ea: blnd, dar insistent, hot`rt.
Te mai gnde[ti cteodat` la noi, Cleo?
Cleo sim]i c` \i vine din ce \n ce mai greu s`-i reziste [i tu[i
cu nervozitate.
M` gndesc la fel de des cum m` gndesc s` sp`l
frigiderul. {i ai locuit destul timp cu mine ca s` [tii la ct
timp...
Ted mai \naint` cu un pas.
Nu te cred. Sunt sigur c` \n acest moment te gnde[ti la
s`rut`rile noastre.
40 JUDE MACE
Oh!...
Ted se apropie [i mai mult de ea.
Hai, Cleo...
Vorbea cu blnde]e, cu o voce cald` [i t`r`g`nat`, f`cnd
asupra ei acela[i efect ca [i coniacul al c`rui gust \l mai sim]ea
\nc` \n gur`.
Cleo... eu nu m` gndesc dect cum s` fac s` te s`rut.
Ochii lui deveniser` mai \nchi[i la culoare, pres`ra]i cu
paiete verzi. Era att de aproape de ea acum. Ea respir` pro-
fund... parfumul lui, mereu acela[i, iar toate amintirile \i
revenir` \ntr-un val fierbinte...Ted, amantul ei, so]ul ei.
Da. |l cuno[tea la fel de intim cum se cuno[tea pe ea \ns`[i.
F`r` s`-l ating`, [tia ct de puternici \i erau mu[chii spatelui,
ct de catifelat` atingerea buzelor lui. O trecu un fior. Faptul
c` el \i era att de familiar nu f`cea dect ca dorin]a ei s` fie
[i mai mare, [i mai greu de \n`bu[it.
La urma urmei, dac` schimbau o s`rutare, una singur`
doar, va descoperi poate c` farmecul fusese rupt [i c` era cu
adev`rat eliberat` de sub puterea lui.
El se aplec` \ncet spre ea. Buzele lui Cleo se \ntredeschi-
ser`, ca prin vis. Primul lor contact fu timid, ezitant, un val
cald o trecu din cap pn`-n picioare, apoi sngele \ncepu s`-i
bat` \n tmple, inima i-o lu` razna...
Pentru prima oar` de mult timp, buzele lor se reg`siser`.
Trupul ei, mai puternic dect ea, dect toate hot`rrile ei,
trupul ei r`spundea, \l chema...
Nu!... Trebuia s` se opreasc` imediat, repede, acum, dac` nu...
UN PARIU RISCANT 41
Capitolul 4
Era prea mult... ame]ise descoperind totul: obrajii lui pu]in
cam aspri, blnde]ea ferm` a buzelor lui, toate lucrurile de
care \[i amintea mult prea des. Cleo sim]ea c` o s` le[ine.
Insistent [i sigur, s`rutul se prelungea [i ea nu se mai gndea
deloc s`-i pun` cap`t.
Un geam`t \n`bu[it... dorin]a, chemarea, el r`spunzndu-i
ca un ecou a c`rui vibra]ie o resim]ea prin tot trupul, cor-
purile lor strns lipite, pe cale de a se recunoa[e... Picioarele
\i tremurau, dar nevoia irezistibil` de a prelungi acea s`rutare
de necrezut o ]inea cuib`rit` la pieptul lui. Cum de se putuse
lipsi att de mult timp de mngierile lui? Avea acum lacrimi
\n ochi, dndu-[i seama ct erau de posesive [i de incredibil
de tandre. P`rea c` nu se va putea s`tura niciodat` de ea, c`
nu-[i va putea niciodat` st`pni minile care \i pip`iau cu
l`comie trupul, fa]a, p`rul. Minile lui... amintirile... Acea
noapte minunat` \n care ele descoperiser` totul, cunoscuser`
totul, mngiaser`, a]]aser` dorin]e neb`nuite pn` atunci...
Apoi, sim]i \n adncul fiin]ei sale o durere att de vie \nct
tres`ri: din nou team`, nelini[te. Ce era pe cale s` fac`? Se
smulse din \mbr`]i[area lui, cu inima b`tndu-i nebune[te, cu
privirea fix`, neputnd s` rosteasc` un cuvnt.
Ted o privea, la fel de serios. C`uta \n zadar cuvinte potri-
vite pentru a face s` dispar` tensiunea dintre ei, s` aduc`
r`spunsuri la \ntreb`rile pe care le ridicase aceast` s`rutare.
Repede, \nainte ca el s` fi putut vorbi, ea \i \ntoarse spatele,
intr` \n camer` [i \nchise u[a \n urma ei, \nainte ca el s` fi avut
timpul s-o urmeze.
***
Ted era deja la mas`. Ea se a[ez` pe un scaun \n fa]a lui [i,
f`r` a-i l`sa timp s` vorbeasc`, reveni la enigma care li se pro-
pusese, ca [i cum nimic nu se \ntmplase.
Nu ]i se pare ciudat` scrisoarea g`sit` \n buzunarul lui
Derek? |n primul rnd nu e de la el.
Zmbetul plin de afec]iune [i sub\n]elesuri de pe chipul
lui Ted disp`ruse. O asculta cu o privire p`trunz`toare, vag
amuzat`. Vedea att de limpede \n ea. Ce agasant era! |n
sfr[it, n-o va \ntrerupe ca s` vorbeasc`... despre altceva. Ea \[i
continu` demonstra]ia.
Cred c` a fost scris` de Bruno. El a fost marinar. Or,
misiva e plin` de termeni de naviga]ie: ai \ntins pnzele,
adic` te-ai \ndep`rtat, sau ai rupt leg`tura, sunt ancorat de o
alta, [i, dintre cei trei b`rba]i, el este singurul \nsurat.
St` \n picioare.
Cleo se sim]i u[urat`, v`zndu-l c` intr` \n joc.
UN PARIU RISCANT 43
Cred c` da. Deci, Susan [i Bruno au avut o aventur`,
primul punct. Al doilea: ieri s-a anun]at logodna ei cu Derek.
Ea \i face o scen` lui Derek pentru tabacher`, apoi are o
discu]ie aprins` cu Anthony \n privin]a c`s`toriei. Atunci,
Derek \[i pip`ie buzunarul hainei [i o [terge...
Atunci a p`r`sit \nc`perea? Nu mi-ai spus asta pn`
acum.
E de domeniul trecutului. S-a dus s` caute tabachera
fiindc` a fost g`sit` \n buzunarul lui. Pu]in dup` plecarea lui,
luminile s-au stins apoi s-au reaprins dup` patru sau cinci
minute. De acord?
Da. Siguran]ele sunt \n apropierea u[ii salonului, deci
oricine a putut \ntrerupe curentul.
Bine. Cnd s-a aprins lumina, te-ai dus s` ascul]i ce vor-
beau Bruno [i Anthony.
Pe nea[teptate, Bruno a declarat s` iese pu]in pe teras`
s` ia aer. |n trecere, a r`sturnat ni[te pahare de pe mas`. Am
avut impresia c` a f`cut-o inten]ionat, pentru a se asigura c`
toat` lumea \l vede ie[ind.
Nu mi-ai zis asta.
Imediat, Susan a p`r`sit salonul [i dup` cteva clipe am
auzit-o strignd. N-a avut timpul necesar s` ajung` \n
bibliotec` [i s`-l \njunghie pe Derek de trei ori. De acord?
Da. Deci ea este nevinovat` [i scoas` din cauz`.
Mi se rupe inima de bucurie.
Sunt sigur de asta. Dar atunci, fiindc` Derek a fost asasi-
nat \ntre momentul cnd a fost remediat` pana de curent [i
cel \n care Susan a p`r`sit \nc`perea, de ce s` \ntrerup` lumi-
na dac` crima s-a comis dup` aceea?
44 JUDE MACE
Indiferent ce-ar fi, ne-a l`sat o groaz` de suspec]i pe cap.
{i buc`]ica de hrtie g`sit` \n buzunarul victimei?
O studiar` cu aten]ie. Un antet imprimat: ROCKS. Mai jos,
scris cu mna. BOI&C. Dedesubt: 800. Pe verso, un fel de
ghicitoare: Dac` cel mai bun prieten al unui b`iat este cinele
lui, cine este cel al unei fete?
D`dur` din cap, f`cnd o mutr` nedumerit`. Apoi, Cleo tres`ri.
Am priceput!
Ah, da?!... Ei, ce e?
Cleo arunc` o privire b`nuitoare de jur-\mprejur.
O s`-]i spun afar`. S`-i l`s`m pe ceilal]i s` ia micul dejun,
hai, vino...
|n or`[elul aflat nu departe de han, nu le trebui mult timp
s` g`seasc` un bijutier pe firma c`ruia se afla un singur
cuvnt: ROCKS.
Cleo triumfa.
Asta e, diamantele sunt cele mai bune prietene ale
fetelor. Acum poate c` o s` descoperim cine a cump`rat de
aici o br`]ar` din aur de optsprezece carate, \n valoare de opt
sute de dolari.
Bijutierul zmbi la vederea clien]ilor.
Aha, sunte]i invita]i la weekendul domnului Ballard.
Sunte]i primii care au ajuns la mine. Am vndut br`]ara acum
dou` zile unui b`rbat \nso]it de o tn`r` blond`, o minion`
cum rar ]i-e dat s` vezi.
|i privea cu un aer intrigat de cnd intraser`.
Ierta]i-m`, dar mi se pare c` v-am mai v`zut pe amndoi.
Nu v`d unde. A]i putea s` ne spune]i mai multe \n
privin]a b`rbatului?
UN PARIU RISCANT 45
Avea un u[or accent englezesc. N-am putut s`-i v`d
p`rul, fiindc` purta un fel de p`l`rie de pescar, cu borurile
l`sate.
Era cumva un b`rbat voinic?
Nu, dimpotriv`.
Bun, asta \l elimina pe Derek. Bijutierul se \ntoarse spre
Ted.
Figura dumneavoastr` mi-e cunoscut`.
Cleo i-o t`ie scurt.
N-a]i remarcat nimic altceva? Vreun semn particular?
Culoarea ochilor?
S` [ti]i c` nu v` pot spune nimic \n plus, astea sunt
instruc]iunile. Avea ni[te ochelari de soare cu lentile de
culoare \nchis`, a[a c` nu i-am putut vedea ochii.
Nu aflaser` mare lucru. Acest vag semnalment \l indica mai
degrab` pe Bruno, dar poate c` era ceva inten]ionat.
Bijutierul se b`tu cu palma peste frunte [i zmbi.
Asta e, acum \mi amintesc. Acum c]iva ani, a]i venit pen-
tru un inel, tocmai v` logodea]i. M` bucur c` sunte]i tot
\mpreun`.
Cleo \[i b`g` pe furi[ mna stng` \n buzunarul bluzonu-
lui, fiindc` nu se sim]ea deloc \n largul ei. {i nu ]inea deloc ca
bijutierul s`-[i dea seam` c` totul se sfr[ise \ntre ei.
Pe trotuar, Ted se opri, cu privirea pierdut` \n gol.
Da... \mi amintesc de acea bijuterie.
Cleo \[i aplec` imediat capul.
A curs de atunci mult` ap` pe grl`. Unde mergem
acum?
Ted \[i puse ochelarii de soare [i se \ntoarse spre ea.
46 JUDE MACE
De ce s` nu mergem la un picnic \ntr-un loc discret, cu
co[ul pe care l-am primit de la han?
|n acel moment, auzir` un tunet \n dep`rtare. Soarele
disp`ruse \n spatele unor nori negri. Apoi o avers` de ploaie
\i goni spre ma[in`.
***
Stnd \n fa]a focului, Cleo se preg`tea s` ung` cu mu[tar o
felie groas` de piept de curcan, pe care o \nf`[ur` \n jurul
unui castravete, ca s-o m`nnce ca pe un sandvi[.
Pentru a p`rea \n largul ei, f`cea eforturi disperate, \ncu-
nunate de succes, dup` cum ]inea ea s` se conving` singur`.
Ted nici nu-[i putea imagina ct de mult o tulbura propunerea
lui de a organiza acel picnic pe podeaua camerei. Singura ei
ap`rare era s` se prefac`. S`-i dea impresia c` nimic nu i se
pare mai normal.
Avea foarte mare grij` s` evite privirea lui Ted. Fixa cu
\nc`p`]nare focul din [emineu, dar nu-[i putea alunga amintirile.
|ntin[i \n fa]a acestui [emineu, \n prima noapte cnd sosi-
ser` la han... tensiunea insuportabil`, tandre]ea [i ner`bdarea,
dorin]a abia st`pnit` timp de luni de zile. {i aici, explozia...
se iubiser` ore \ntregi, \n fa]a vlv`t`ilor focului, la fel de
puternic [i viu ca [i pasiunea lor... se adoraser`, se leg`naser`,
se strnseser` \n bra]e. {i \[i d`ruiser` totul...
Cleo?...
Vocea lui Ted era blnd`, dar \i rupse totu[i [irul aminti-
rilor, care se risipir` ca puful de p`p`die \n b`taia vntului, la
fel ca tot ce r`m`sese din leg`tura lor.
UN PARIU RISCANT 47
La ce te gnde[ti?
La enigma noastr`.
Se l`sase purtat` de amintiri \n trecutul lor... |[i feri fa]a ca
el s` nu-[i dea seama.
Mincinoaso!
|n mod sigur, b`rbatul care a cump`rat br`]ara era...
Te gnde[ti la ultima dat` cnd ne-am aflat amndoi \n
aceast` camer`.
Bruno, care voia s`-i fac` un cadou lui Susan. Cum po]i
sus]ine c` [tii la ce m` gndesc eu?
Te-ai \nro[it, a[a cum ]i se \ntmpl` de fiecare dat` cnd
min]i.
Te \n[eli, e din cauza focului. Deci era un cadou de
desp`r]ire, dac` ne gndim la scrisoare.
Cleo, [i eu m-am gndit de o sut` de ori la primul nos-
tru weekend, de cnd am revenit \n camera asta. E un adev`rat
chin s` fiu aici singur, f`r` tine, [tiindu-te totu[i att de
aproape.
Cleo reu[i s` vorbeasc` pe un ton indiferent:
Ted, nu vreau s` vorbesc despre asta. Vreau s` discut`m
despre crim`. Dac` m-ai adus \n camera asta \ncercnd s` m`
seduci ca pe o prostu]` [i dac` tu crezi c`...
Bine, bine, foarte bine, calmeaz`-te [i o s` vorbim despre
afacerea noastr`. Am insistat s` vii \n camera asta cu un singur
scop: \mi merge mult mai bine mintea \ntr-un loc pe care-l
cunosc.
E adev`rat, e teritoriul t`u. Cnd m` gndesc c` n-ai vrut
niciodat` s` te mu]i din primul apartament pe care l-ai \nchiri-
at la New York. {i c` mncai mereu la acela[i restaurant... dac`
48 JUDE MACE
voiam s` mergem \n alt` parte f`ceai o mutr`... {i ce a pus
capac la toate, e c` atunci cnd ne-am c`s`torit n-ai vrut \n
ruptul capului s` locuim \n alt` parte.
{i n-a fost bine \n casa mea?
Epatant chiar. O cutiu]`. Abia te puteai strecura printre
lucrurile, o groaz` dintre ele inutile, dar de care nu voiai cu
nici un pre] s` te despar]i.
Acum exagerezi.
Ah, da? Dar repara]iile pe care nu voiai cu nici un chip
s` le faci? A trebuit s`-]i cad` \n cap o bucat` de tavan ca s` te
hot`r`[ti s` zugr`ve[ti.
Se privir`. Ce mutr` f`cuse Ted trezindu-se cu o bucat`
foarte groas` de tencuial` \n cap! Izbucnir` \n rs \n acela[i
timp. El admira felul \n care rdea Cleo, din toat` inima, cu
capul dat pe spate, f`r` nici o re]inere, p`rnd fericit`.
Dar se opri, v`zndu-l c` redevine serios, [i \[i [terse obra-
jii de lacrimi.
Urm` o t`cere mai lung`, timp \n care se privir` drept \n
ochi cu emo]ie, [i vocea lui tremur`, cnd rosti r`gu[it:
Ce bine a fost pe vremea cnd \nc` eram \mpreun`...
Sim]i c` o trece un fior pe [ira spin`rii. Ted se aplec` spre ea.
A[a de bine...
Cleo \nchise ochii, fiindc` mna lui o cuprinse cu blnde]e
pe a ei, o \ntoarse \n a[a fel \nct palmele lor s` fie lipite [i ea
nu se mi[ca, a[teptnd...
Sim]i c` el se apropie [i mai mult, r`suflarea lui \i mngie
obrazul. {i, brusc, sim]i c` dragostea ei este aceea[i. Cum de
fusese att de naiv` \nct s` cread` c` va sc`pa cu o singur`
s`rutare \n fa]a u[ii? C` dragostea ei va pieri f`r` urm`?
UN PARIU RISCANT 49
Deschise ochii. Dac` va descoperi \n ochii lui vreo sclipire
de batjocur`, sim]ea c` va muri. Dar \n privirea lui, cu
str`luciri de aur, citi nesiguran]`, team`, dorin]` arz`toare,
dar [i umbra unei mari dureri: nimic altceva dect reflectarea
ca \ntr-o oglind` a propriilor ei sentimente.
Timid, cu un oftat, Cleo ced`, ridicndu-[i fa]a spre el pen-
tru a primi acea s`rutare de care se temea att de mult dar pe
care o dorea cu disperare.
Orice re]inere disp`ru. Ca o flac`r`, contactul buzelor lor
le transmise \n trupuri o c`ldur` ame]itoare, \i antren` \ntr-un
vrtej care \i absorbi cu totul pe amndoi.
Cleo avu impresia c` o s` le[ine. Gura lui era fierbinte [i
lacom`. Minile lor erau ner`bd`toare s` reg`seasc` totul, s`
pun` din nou st`pnire pe ceea ce le apar]inuse pe vremuri...
Sim]ea minile lui Ted peste tot, pe piept, pe [olduri.
Vocea lui r`gu[it` nu f`cea dect s`-i repete \n [oapt` numele.
Cleo rosti pierdut` numele lui.
Totul se [tersese. Nu mai r`m`seser` dect ei, aici, \n fa]a
focului care cnta [i dansa la fel ca trupurile lor \nl`n]uite.
Dar, de data asta, \nchise ochii. Cleo nu mai \ndr`znea s`-l
priveasc`. Voia doar s`-i simt` buzele, minile, s` se aban-
doneze cu totul, s` se lase transportat` pe aripile dragostei.
Ame]it` de dragoste, scose un suspin din adncul pieptu-
lui cnd el o ridic` \n bra]e pentru a o duce \n pat.
Acolo, f`r` a [ti dac` deschisese ochii sau era doar o remi-
niscen]` vie a primei lor nop]i de dragoste, totul \i ap`ru cu
o nespus` limpezime: baldachinul de deasupra capului,
umbra fl`c`rilor pe lemn`ria de stejar, minusculele violete de
pe tapet [i Ted al`turi de ea.
50 JUDE MACE
Recunoscuse totul, acceptase totul, fiindc` totul era bine,
totul era \n ordine: so]ul ei, patul, camera \n care f`cuser`
pentru prima oar` dragoste. Nu uitase niciodat` asta.
|i lu` mna care \i mngia febril trupul [i o duse cu
duio[ie la buze.
A[a de bine...
|n privirea lui Ted v`zu o flac`r` \n chip de r`spuns. {i
degetele lui urm`rir` u[or conturul buzelor ei, care se \ntre-
deschiser`, apoi \[i apropie fa]a de a ei.
Cleo ar fi dorit ca aceast` clip` s` mai dureze, s` se mai
poat` bucura de ea, fiindc` din mintea ei nu disp`ruse com-
plet ideea c` aceast` tres`rire de pasiune va l`sa \n urm` un
sentiment de regret.
Dar alung` imediat acest gnd [i se ghemui la pieptul lui,
ascunzndu-[i fa]a \n scobitura um`rului lui.
Patima lor era \nso]it` de tandre]e. Degetele lui Ted o
atingeau cu delicate]e, \ntr-un mod familiar care \i \nmuia
inima. Buzele lor se atingeau, schimbnd ni[te s`rut`ri
u[oare. R`sufl`rile li se amestecau.
Dar aceste s`rut`ri le a]]au dorin]a care, la un moment
dat, fu mai puternic` dect ei. Pe nea[teptate Cleo ced` prima.
|[i \ncol`ci bra]ele \n jurul trupului lui Ted, \ntr-o chemare
mut`, p`tima[`.
UN PARIU RISCANT 51
Capitolul 5
Fusese o gre[eal`, o gre[eal` \ngrozitoare, prosteasc`,
nefericit`, care nu se va repeta \n nici un caz. |n furia ei
contra lui [i contra ei \ns`[i, Cleo trntise u[a propriei sale
camere cu o violen]` care, ca de obicei, o mai calmase
pu]in.
La urma urmei, poate c` toate fostele so]ii trec prin asta: se
culc` cu fostul so] pentru ultima dat`, ca s` se asigure c` \ntr-
adev`r s-a sfr[it totul [i c` farmecul se risipise.
|n mod sigur, asta vrusese [i ea s` verifice.
|[i arunc` hainele gr`mad` pe covor [i d`du drumul la ap`
ca s` se umple cada. Se sim]ea mole[it` [i greoaie, dar \n
str`fundul fiin]ei sale era r`scolit`. Da, nu avea rost s` nege,
dorin]a mai exista \nc`, deloc nepl`cut`, dar trebuia neap`rat
alungat`.
|[i sp`l` fa]a cu du[ul pn` cnd ochii \ncepur` s-o usture.
|[i turn` [ampon pe p`r [i se frec` viguros. Apoi se s`puni pe
tot corpul [i se sp`l` cu un burete aspru. Totu[i, \n ciuda bru-
talit`]ii, nu putea s` [tearg` amintirea minilor lui pe trupul
ei. |nchise ochii, poate c` nu era \n stare fiindc` nu dorea cu
adev`rat asta?
La acest gnd, ][ni din cad` [i se [terse cu putere, de
parc` voia s` se pedepseasc`. |i mai r`mnea o or` \ntreag`
s` se preg`teasc`. Destul timp, slav` Domnului! Scotoci
prin valiza pe care i-o trimisese sora ei Molly, \n c`utarea
rochiei lungi, din catifea albastr`, elegant` [i simpl`, \n
care se sim]ea \ntotdeauna bine. Poate c` nu era
senza]ional`, dar era potrivit`. Cnd \i spusese c` Ted se afla
\mpreun` cu ea la han, Molly \i propusese cu totul alte
toalete. Dar cum s` aib` \ncredere \ntr-o femeie care se
\mbr`case cu o minijup` din piele roz la o serat` dat` de
[eful so]ului ei?
Constat` c` valiza nu con]inea dect o singur` rochie de
sear`, dintr-o m`tase ro[ie ca focul.
Splendid`, desigur, [i dup` ce o studie pu]in, nu chiar
indecent`. Dar cam prea sexy pentru o femeie care se
hot`rse s` alunge din via]a ei orice aventur` sentimen-
tal`.
O foaie de hrtie era lipit` pe husa din plastic a rochiei.
Draga mea Cleo,
Nu te sup`ra. Catifeaua albastr` e un lucru potrivit, dar
cnd e vorba de fo[ti so]i precum Ted (iart`-m` c` remarc,
scump` surioar`, dar nici nu exist` fo[ti so]i ca el, fiindc` nici
o so]ie nu e att de nebun` ca s`-l scape printre degete), nu e
de ajuns. Trebuie s` fii ct mai sexy posibil cnd o s`-i dai
UN PARIU RISCANT 53
papucii. Ai \ncredere \n mine, vei fi zdrobitoare. De altfel,
mi-ai spus c` o vei \ntruchipa pe Sophie, iar ea are tupeu,
chiar dac`, \n ceea ce te prive[te, nu e cazul.
Ba bine\n]eles c` am [i eu.
Cleo era vexat` [i, conform obiceiului pe care \l c`p`tase
de curnd, vorbea singur`.
Ezita... dar \n cele din urm` \[i d`du seama c`, nici nu avea
altceva de \mbr`cat.
Soneria telefonului puse cap`t, cel pu]in provizoriu,
\ncurc`turii ei.
Alo? Sunt eu, Wendee. Denton mi-a cerut s` m` asigur c`
to]i invita]ii au primit documentele privitoare la suspec]i.
Le am. Mul]umesc.
Scuza ca s`-i telefoneze era cusut` cu a]` alb`. Cleo era
sigur` c` actri]a avea cu totul altceva de spus.
Un mic rs for]at la cel`lalt cap`t al firului. Aha...
De fapt, i-am telefonat adineaori lui Ted. Doamne, ce
urcios a fost! Ca de obicei cnd \l scoli din somn. Vom
\ntrzia \n mod sigur la bal fiindc` am stabilit s` bem \mpre-
un` un pahar \nainte. Pe curnd!
|n loc s` dea cu aparatul de perete Cleo \nchise lini[tit`.
Deci asta era. {i Wendee nu sc`pase ocazia s-o informeze, \n
felul ei a[a-zis timid.
{i dintr-o dat`, privi altfel rochia. O ]inu ridicat` \n fa]a
ochilor, imaginndu-[i cum i se va mula pe corp. Apoi o lipi
de ea [i se studie \n oglind`. |n ciuda p`rului ud [i a fe]ei
nefardate, v`zu o femeie [ic, zdrobitoare. Categoric, aceast`
rochie \i oferea ni[te... posibilit`]i.
54 JUDE MACE
Combativitatea ei natural` ie[ise la suprafa]`. Chiar dac`
renun]ase de bun`voie [i definitiv la Ted, n-avea nici un chef
s` i-l ofere lui Wendee Tolliver pe o tav` de argint.
De fapt, aceast` rochie strmt`, de un ro[u ce-]i lua ochii,
era o arm` de care ar fi fost idioat` s` se lipseasc`.
***
|n imensa sal` de bal, Ted c`uta \n zadar un col]i[or lini[tit.
O echip` de televizune se agita peste tot. Grupuri de b`rba]i
\n ]inut` de sear` [i femei \n rochii lungi flec`reau [i beau
[ampanie. To]i se extaziau \n fa]a ospitalit`]ii fastuoase oferite
de Denton, de co[ul de picnic att de bine garnisit care le
fusese oferit de diminea]`, de vinurile de calitate care-l
\nso]eau. Despre crim` nici un cuvnt.
Era prost dispus. Wendee venise \n camera lui cu o sticl`
de [ampanie pe care el refuzase s-o deschid`. Niciodat` nu va
bea Taittinger cu altcineva \n afara lui Cleo.
Cu o figur` rece, evita cu grij` privirea tinerei actri]e. |n
seara asta \l f`cea s` nu se simt` deloc \n largul lui. Se
purta de parc` el i-ar fi apar]inut. |l urm`rea cu priviri
aprinse. Purtarea ei de ne\n]eles [i eforturile continue de
a-i atrage aten]ia formau un contrast comic cu propriile lui
preocup`ri. El nu se putea gndi dect la Cleo. Se uita la
ceas din minut \n minut, fiindc` ea nu-[i f`cuse \nc`
apari]ia.
|n sfr[it, Cleo... Ted sim]i ceva asem`n`tor unui pumn \n
stomac. De unde scosese toaleta asta?
UN PARIU RISCANT 55
St`tea \n picioare \n cadrul u[ii, sigur` pe ea, cu b`rbia ridi-
cat`, ca o sfidare. Ted nu mai v`zuse niciodat` o asemenea
rochie. |]i t`ia r`suflarea. Unul din umeri era dezgolit, ]es`tura
c`dea de-a lungul corpului urm`rindu-i formele ca o
mngiere [i, ceva mai jos, l`sa s` se ghiceasc` picioarele lungi
[i elegante.
P`rul negru era ridicat \n vrful capului \ntr-un coc com-
plicat. Ochii \i erau imen[i [i \ntuneca]i. Avea dou` mici dia-
mante \n urechi [i, \n rest, nici o alt` bijuterie.
Wendee trecu prin raza vederii lui, dar el nici nu-[i opri
privirea asupra ei. S`rmana de ea era \mbr`cat` \ntr-o rochie
alb` vaporoas` [i avea un aer att de superficial... P`rea la fel
de inexistent` ca o boare de vnt pe lng` tornada pe care o
declan[ase \n acel moment so]ia lui.
Ea se apropie... privirile li se \ncruci[ar` [i Cleo \i zmbi
calm.
Ce mai faci, Ted? Cred c` am pierdut destul timp ast`zi.
Dac` ne-am pune pe treab`?
Dar mai \nti s` vorbim despre aceast` dup`-
amiaz`...
Cleo lu` o cup` de pe platou [i se \ntoarse din nou spre el,
cu o privire limpede, amical`, f`r` nici un sub\n]eles.
De acord, dup` ancheta noastr` de ast`zi, toate probele
converg spre Bruno, ceea ce m` \ngrijoreaz` fiindc` e prea
u[or. Schema ar fi urm`toarea: Derek a g`sit scrisoarea de
dragoste [i chitan]a, cei doi b`rba]i s-au certat [i Bruno [i-a
omort rivalul pentru a o avea doar pentru el pe frumoasa
Susan.
56 JUDE MACE
Cleo, eu nu vorbeam despre enigm`.
Eu da. Mie mi se pare c` eu fac toat` munca. |n sfr[it.
Am verificat... To]i concuren]ii no[tri s-au dus la magazinul de
bijuterii. Pot s` pariez c` to]i \l b`nuiesc pe Bruno. Dar e prea
evident. Sper c` dezv`luiri mai interesante vor avea loc \n
seara asta.
{i eu. Vino la mine la miezul nop]ii [i o s` v`d ce pot face
\n sensul `sta.
Dar Cleo era ferm hot`rt` s` se fac` a nu fi priceput. |i
\ntoarse spatele [i se pref`cu interesat` de restul invita]ilor.
Ted studie cu interes spatele rochiei. F`r` fermoar, f`r` nas-
turi. {i-ar petrece cu pl`cere o parte din noapte c`utndu-i.
I-ar g`si el pn` la urm`...
Dar ea se \ntoarse din nou cu fa]a spre el.
Altceva m` intrig`.
{i pe mine. Cum te-ai \mbr`cat \n rochia asta?
E vorba despre scrisoarea lui Bruno. Nu face nici cea mai
mic` aluzie la Derek.
Poate c` nu [tia \nc` nimic despre planurile lor de
logodn`. Exist` vreun fermoar bine ascuns la spate sau altce-
va de genul `sta?
Poate...
Aha! Un sistem invizibil. E oare o provocare?
|n orice caz, eu o s`-i supraveghez pe Susan [i Bruno
toat` seara.
Pentru c`, dac` exist` unul, cred c` sunt \n stare s` m` descurc.
Pn` atunci, \ncearc` s` te descurci cu Susan Scarlett-
Gray.
UN PARIU RISCANT 57
***
Ted se crisp`. N-o v`zuse apropiindu-se [i \n acel moment
ea \l lu` de bra].
Ce faci, Cleo?
Ce faci, Wendee?
Sunt bucuroas` c` ai cobort \n sfr[it, fiindc` Ted al
nostru era nelini[tit.
Ted al nostru? Ia te uit`! Deci \l \mp`r]eau \ntre ele? Cleo
reu[i s` surd` politicos, mai ales din cauza u[ur`rii pe care o
sim]ise v`znd aerul contrariat de pe mutra lui Ted al nos-
tru.
Wendee \i zmbi la rndul ei.
Nu prea e un weekend pentru mine. E pl`cut aici, dar
n-am deloc timp s` profit de ocazie. Denton ne munce[te tot
timpul. E mai r`u dect un regizor.
Avu aerul c` abia atunci a observat toaleta lui Cleo.
Ai o rochie formidabil`. E exact genul t`u. N-ar impor-
tan]` c` e de anul trecut. {i mie mi se \ntmpl` s` pun una mai
veche dac` e pe gustul meu.
Am observat.
Lui Cleo \i venea s` rd`. Se sim]ea \n form` [i i-ar fi pl`cut
s` continue acest duel verbal toat` seara.
Dar Ted p`rea enervat [i le \ntrerupse brusc.
Wendee, te caut` Denton.
Iar! Omul `sta exagereaz`. |n sfr[it, opri]i-mi un loc la
cin` lng` voi, da?
58 JUDE MACE
Se \ntoarse spre Ted, cu o mutri[oar` bosumflat`. Acesta se
ar`t` cum nu se poate mai amabil.
Bine\n]eles. Dar e[ti sigur` c`, de anul acesta, e[ti
admis` la masa celor mari?
Ea \i p`r`si aruncndu-i o privire \nciudat` lui Ted care o
urm`ri din ochi.
Nu [tiu ce are azi. |]i jur c` n-am nici un amestec. |mi
pare r`u.
N-are importan]`. Doar sunt obi[nuit` cu numeroasele
tale admiratoare.
Ce vrei s` spui? N-am nici o admiratoare, \n afar` de tine,
bine\n]eles.
Eu nu vorbesc despre prezent. Dar \nainte de logodna
noastr` \mi povesteai \n am`nunt toate aventurile tale.
Exact, toate erau \nainte de tine, [i asta fiindc` eram dis-
perat.
Da, da, se vedea de la o po[t`!
E adev`rat totu[i. M` \nnebunea faptul c` te purtai cu mine
ca o sor`. Speram s` te \mboln`vesc de gelozie [i s` m` dore[ti.
Cleo se \ncrunt`.
Deci, din cauza asta \mi povesteai despre faptele tale jos-
nice? Frumos!
Fapte josnice?! Dac` a[a vrei tu s` le nume[ti! Ca s` fiu
sincer, \n mare parte erau inven]ii.
Cum?!
Cleo, totul era pentru o cauz` bun`. La urma urmei a
mers, fiindc` ne-am c`s`torit.
Tn`ra avu un rs sardonic.
UN PARIU RISCANT 59
Dup` care am tr`it ferici]i pn` la sfr[itul zilelor noastre.
Ted se hot`r\ s` ignore aceast` remarc`.
N-am zis c` erau numai [i numai minciuni. Zici c` nu
e[ti sup`rat`? |n fond au trecut peste patru ani de
atunci...
Cleo \i ripost` imediat, cu o voce t`ioas`:
E[ti un mizerabil. Dar a[a e[ti tu: \n loc s` mergi drept la
]int`, s` prive[ti lucrurile \n fa]`, ai recurs la ni[te combina]ii
odioase.
{i \nc` o dat` \]i atrag aten]ia c` a mers. Dar tu vorbe[ti
despre a privi lucrurile \n fa]`? {i \n aceast` dup`-amiaz`,
Cleo, gnde[te-te, nu s-a \ntmplat nimic?
Ted se apropie de ea cu ochii str`lucitori, cu un aer
hot`rt.
Vezi, tu te eschivezi, te dai \napoi din fa]a mea chiar \n
acest moment.
Deloc!
Exact dup` aceast` dezmin]ire energic`, sim]i peretele
din spatele ei. Ted se afla att de aproape de ea, se aple-
ca...
Dar n-am chef!
Oh, ba da, ai chef! O s`-]i spun eu de ce anume ai chef...
ai chef de ...
***
Ah! |n sfr[it am dat de voi! Am primit o comand` pen-
tru cteva cli[ee cu Sophie [i Max, de acord?
60 JUDE MACE
Un fotograf de pres`. Se a[ezar` fotogenic cu docilitate.
Preface]i-v` c` discuta]i despre crim`. Hai, spune]i ce v`
trece prin minte.
Cleo lu` un aer gnditor, cu chipul plecat spre um`r, cu
sprncenele \ncruntate, dar evit` s` vorbeasc` tare.
Ted, nu te-ai l`sat de prostul t`u obicei de a da
lovituri sub centur` ca s`-]i atingi scopurile Adic`, a[a
cum spuneai cu atta tact pe vremuri, s` ajungi la ori-
zontal`.
{i Ted p`rea s` reflecteze profund.
La orizontal`... nu neap`rat. Nu suntem chiar att de
limita]i. Erai foarte inventiv` la vertical`.
Cleo uit` s` mai pozeze [i, cu privirea scnteind de furie,
fu gata s` urle.
Obsedatule, nu mai taci odat`! Taci! Taci!
|n fa]a aerului intrigat al fotografului, zmbi jenat` [i \[i
control` vocea.
Remarci totu[i c` metoda ta n-a mers dect pe termen
scurt, fiindc` ne-am desp`r]it, nu-i a[a?
Numai c]iva centimetri, lucru pe care \l pot remedia.
Imediat.
Fur` \ntrerup]i de fotograf care, dup` ce le mul]umi, se
\ndep`rt` \nso]it de o tn`r` care r`m`sese la c]iva pa[i dis-
tan]` de ei.
Of! Bine c` s-a terminat! Ne \ntlnim mai trziu.
Mersi de propunere, dar n-am chef s` ies din nou cu
tine. Nu uit plasa pe care mi-ai dat-o ultima oar`. Dezgust`tor:
s` m` faci s` a[tept o or` la Papagalul ro[u.
UN PARIU RISCANT 61
Aha, acum \n]eleg totul. {i eu am picat de fazan, dar \n
locul \n care ]i-l spusesem: la Papagalul, atta tot.
Ted voia s` continue, dar Cleo ridic` mna.
A[teapt`! Papagalul, Papagalul ro[u - dou`
localuri diferite... bine\n]eles! Ascult`: l-am auzit pe
Bruno vorbind despre locul \n care ne afl`m de vreo zece
ori. El a spus mereu: Trei sicomori... Or, lui Susan i-a
scris c` se vor \ntlni La Sicomori! ... Scurt, la fel ca
Papagalul. Dac` mai exist` prin \mprejurimi un han,
numit La Sicomori?
O... Chiar c` mi se pare tras de p`r.
Ai dreptate, dar merit` s` fie verificat. |n orice caz, o voi
face imediat.
***
Cleo travers` holul [i se opri \n fa]a recep]iei. Ted o urmase
\n sil`. N-avea capul la treab` \n seara asta.
Tn`ra ap`s` pe butonul soneriei de mai multe ori,
frem`tnd de ner`bdare. |n sfr[it, \[i f`cu apari]ia [i
recep]ionerul. Cleo nici nu-i l`s` timp s` deschid` gura.
A]i putea s` ne spune]i dac` exist` prin apropiere un alt
han, numit La sicomori?
Da. A]i ghicit, ceea ce e [i mai interesant \nc`, a ars \n
\ntregime acum trei ani.
Cleo se \ntoarse spre Ted.
62 JUDE MACE
Deci, Bruno [i Susan au avut o leg`tur`, dar acum trei
ani. Aminte[te-]i c` \n scrisoare el \i cerea s`-i acorde un ultim
week-end. Dar atunci, cu cine s-a dus Wendee la magazinul de
bijuterii?
Recep]ionerul \ncremeni.
Bun` \ntrebare. Dar aten]ie, ceea ce a]i descoperit acum,
a f`cut-o [i un altul \naintea dumneavoastr`. Oh, Doamne, nu
aveam voie s` v` spun asta! V` rog s` nu-i spune]i domnului
Ballard.
Fi]i lini[tit. {i v` mul]umim pentru ajutor.
Cu pl`cere. A[ face orice pentru Max [i Sophie Fast.
|ntotdeauna m-am gndit c` ea e cea mai [mecher` dintre ei.
Ted morm`i ceva, extrem de jignit, [i se gr`bi s-o conduc`
\n sala de bal pe Cleo, care triumfa f`r` s` dea dovad` de o
modestie exagerat`.
***
|[i d`dur` seama c` atmosfera se schimbase. F`r` \ndoial`
din cauza prezen]ei echipelor de televiziune [i reporterilor,
autorii se puseser` serios pe treab`. Aveau loc manevre com-
plicate, ofensive \ndr`zne]e [i ma[ina]ii subtile pentru a reu[i
s` danseze cu principalii suspec]i. Consumul de [ampanie
\nregistrase o sc`dere sensibil`. Acum fiecare p`rea preocupat
doar de somptuoasa croazier` [i titlul de Cel Mai Mare
Detectiv din Lume.
UN PARIU RISCANT 63
Cleo viza drepturile asupra lui Max [i Sophie, ca s`-[i satis-
fac` amorul propriu. Se amestec` printre invita]i pentru a
\ncerca s` descopere indiciile care i-ar permite s` afle mai
multe despre suspec]i [i rela]iile dintre ei.
|[i d`du seama s` se petrece ceva foarte caraghios: ea \l
evita pe Ted, care o evita cu \nc`p`]nare pe Wendee, \n timp
ce Anthony \l evita pe Bruno.
Totu[i, era clar c` acesta din urm` devenea din ce \n ce mai
nervos. |n timp ce orchestra f`cea o pauz`, el reu[ise \n sfr[it
s`-l bage \ntr-un col] pe Anthony cu care \ncepuse o discu]ie,
nu tocmai pl`cut`, judecnd dup` expresia \ntip`rit` pe
chipurile lor. Vorbea cu o voce ascu]it`, foarte diferit` de
tonul lini[tit care \l caracteriza.
Brusc, to]i protagoni[tii \ncepur` s`-i asculte cu o aten]ie
sus]inut`. Mai ales c` el p`rea \ngrijorat.
Nu e ciudat c` scrisoarea din buzunarul lui Derek a
ap`rut tocmai acum?
Cam a[a e.
R`spuns banal, pe un ton deta[at, dar \n care se sim]ea o
amenin]are, un avertisment.
M` \ntreb cine i-o fi b`gat-o \n buzunar [i de ce anume.
De altfel, eu...
Crezi c` e important?
Anthony \l \ntrerupse \n grab`, pentru a-l \mpiedica s`
spun` mai mult.
|n sfr[it, Bruno, e o poveste veche. Mai bine s` vorbim
despre prezent, care e mult mai interesant. |n calitatea ta de
marinar iscusit, ce p`rere ai despre \ngrozitorul naufragiu care a
64 JUDE MACE
avut loc ieri? Ciudat cum un navigator att de experimentat a
putut pierde controlul vasului \ntr-o furtun` de mic` intensitate!
Bruno se d`duse \napoi cu un pas, extrem de agitat, \n
ciuda eforturilor lui de a nu l`sa s` se vad` nimic. Atunci,
Anthony \l lu` de bra].
Vino, b`trne, \]i ofer un pahar [i \n timp ce o s` bem \mi
explici totul pe \ndelete.
Se \ndep`rtar` \n direc]ia barului, urma]i de Sidney Clott [i de
ceilal]i invita]i, \n timp ce Isis Gold se refugia \ntr-un col] ca s` ia noti]e.
Iat` un indiciu, nu-i a[a, Max?
F`r` \ndoial`, Sophie, dar dificil de interpretat. S-ar p`rea c`
Anthony \l are la mn` \ntr-un anumit fel pe Bruno. Nu mai [tia
pe unde s` scoat` c`ma[a cnd i-a pomenit despre naufragiu.
Dup` materialele pe care le-am primit \n privin]a lui
Anthony, tat`l lui a disp`rut pe mare acum patru ani [i el i-a
mo[tenit averea.
Dar asta nu are de-a face \n nici un fel cu Bruno, cei doi
b`rba]i s-au \ntlnit asear` pentru prima oar`. {i el nu avea
nimic de c[tigat de pe urma acestei mor]i.
Orchestra atac` o nou` melodie. Ted o prinse de bra] cu o
mn` ferm`.
Bine, m-ai evitat destul, acum vom putea dansa [i ne
vom gndi \mpreun`.
Nu vreau s` dansez. Vreau s` m` duc \n bibliotec`.
O subit` dorin]` de a citi?
Vreau s` rev`d locul crimei. Vino!
De acord, dar repede, fiindc` nu vreau s` pierdem cina.
E la fel de important!
UN PARIU RISCANT 65
Capitolul 6
|n bibliotec`, Ted aprinse o lamp` de birou, al c`rei abajur
difuza o lumin` verde-alb`struie f`cnd atmosfera [i mai fune-
br`.
Pe Cleo o trecu un fior [i \[i cuprinse cu palmele bra]ele
goale.
Nu [tiu de ce, dar locul `sta \mi d` fiori pe [ira spin`rii.
De aceea m` aflu aici, scumpo, vino lng` mine s` te
lini[e[ti. Hai s` \ncepem cu o s`rutare, asta m` inspir` \ntot-
deauna.
Cleo \ncepu s` gndeasc` tare, ca [i cum nu-l auzise.
Deci, cnd s-a f`cut din nou lumin`, cineva a p`r`sit
salonul, l-a atras pe Derek \n bibliotec`, l-a \njunghiat cnd era
cu spatele, [i a [ters-o \nainte de venirea lui Susan. Ea a zis c`
a intrat aici fiindc` auzise un zgomot cnd urca scara. E
posibil...
T`cu, \ndreptndu-[i privirea spre u[`.
Nu ]i se pare ciudat? De[i avea attea emo]ii, s-a gndit
totu[i s` \nchid` u[a, fiindc` a[a era cnd am sosit noi, nu-i
a[a?
Deci ai prins un fir.
O asculta ct se poate de serios. Cleo se sim]i u[urat`. El
nu \ncetase s` se \nvrteasc` \n jurul ei, cu privirea plin` de
inten]ii precise, [i ei \i venise teribil de greu s` se prefac` la
nesfr[it c` nu remarc` nimic. Dar acum, Ted intrase \n joc [i
nu se mai gndea dect la enigm`, \ncruntat.
Poate c` a fost un gest ma[inal, mai ales dac` a g`sit u[a
\nchis` cnd a intrat. Dar e adev`rat c` n-ar fi putut auzi nimic
fiindc` e din stejar masiv.
Poate c` nici nu e att de nevinovat` precum o cre-
deam noi. N-a avut timp s` comit` crima, dar a putut fi
complice.
Cleo se opri \n fa]a perdelelor [i, cuprins` de o inspira]ie
subit`, trase cu toat` puterea de ele.
Ted, am tras ct am putut de ele, [i nimic... Cum ar fi
putut un om \n agonie s` smulg` una?
A f`cut-o \n c`dere [i el e mult mai greu dect tine.
Ted ridic` brusc capul, p`rnd c` i-a venit [i lui o idee.
Zmbi.
P`cat c` nu s-a pus la b`taie titlul de Detectivul cel mai
Prost din Lume, fiindc` l-am fi c[tigat \n mod sigur.
Vorbe[te doar \n numele t`u. La ce te-ai gndit?
Derek a fost \njunghiat \n spate.
O \ntoarse pe Cleo [i o \mpunse cu vrful degetului \ntre
omopla]i.
UN PARIU RISCANT 67
Cam aici.
Lu` un cu]ita[ pentru hrtie de pe birou [i punct` cu vr-
ful lui locul indicat.
|ncearc` s`-l atingi.
Cleo \[i r`suci bra]ul spre spate, se for]` s`-l ajung`, dar
imposibil.
Nici Derek n-a putut, aminte[te-]i ce mini scurte avea.
De aceea nu avea snge pe mini.
{i?
Atunci de ce era snge pe perdele?
Cleo f`cu ochii mari.
E adev`rat! Cum de am sc`pat din vedere un detaliu att
de important?
Se \ntmpl` [i celor mai buni, spuse Ted f`r` nici o
umbr` de modestie... |n orice caz, asta \nseamn` c` Susan a
min]it, ea e cea care a tras de perdea, dup` ce s-a murd`rit pe
mni cu sngele lui Derek.
De ce?... Ah, da! Ca s` ne fac` s` credem c` el mai tr`ia
cnd l-a g`sit.
Exact. Deci, Derek era deja mort cnd a intrat ea. {i iat`
cum se explic` [i pana de curent. |n acel timp a fost el omort.
Dar nu de Susan, care n-a p`r`sit salonul \n acel timp,
fiindc` am auzit-o vorbind.
De acord, dar ea trebuie s`-l [tie pe asasin.
L-ai auzit [i pe Bruno \n timpul penei de curent?
Nu cred.
Cleo se trnti pe un fotoliu [i r`mase gnditoare, cu capul
\n mini.
68 JUDE MACE
R`mne \n continuare suspectul nostru num`rul unu, cu
Susan drept complice. Trebuie s`-l elimin`m pe Anthony, care
vorbea cu Wendee.
La urma urmei, poate c` Bruno e, tocmai fiindc` e
solu]ia cea mai evident`.
***
Dar se opri, fiindc` Cleo se comporta ciudat. Avea o privire
vag` [i repeta \ncet numele celor doi b`rba]i... Bruno Haines...
Anthony Guy... apoi f`cu ochii mari [i s`ri \n sus.
Necunoscutul din Nord-Expres?
Un film formidabil, dar...
|]i aminte[ti intriga?
Glume[ti. Doi b`rba]i se \ntlnesc \ntr-un tren. Unul din-
tre ei propune ca fiecare s` omoare persoana pe care cel`lalt
avea interes s-o fac` s` dispar`. Crima perfect`, f`r` mobil,
fiecare avnd un alibi beton.
|]i aminte[ti numele celor doi necunoscu]i?
A[teapt`...
El ridic` brusc capul, fluiernd.
Doamne!... Guy Haines [i Bruno Anthony!...
A[a e! Iar aici \i avem pe Anthony Guy [i Bruno Haines!...
Bruno era tulburat de povestea cu naufragiul. Asta m-a intri-
gat pe moment, dar acum totul se l`mure[te. El l-a ucis pe
tat`l lui Anthony pentru ca acesta s`-l mo[teneasc`, [i, fiind
\ndr`gostit f`r` speran]` de Susan, i-a cerut complicelui s`u
s`-l asasineze \n schimb pe Derek. Asta e, am descoperit!
UN PARIU RISCANT 69
Ia-o bini[or... nu se potrive[te chiar a[a de bine. Mai
\nti, nici Anthony, nici Susan nu au p`r`sit salonul \n timpul
penei de curent, singurul care a f`cut-o e Bruno.
Deci revenim la el? Dar ce a fost cu numele astea?
Ted ridic` din umeri.
Poate o aiureal` imaginat` de Denton. Avem drep-
tul la un alt indiciu mine, care ne va ajuta poate mai
mult.
Se apropie de ea, o lu` \n bra]e [i minile \i alunecar` pn`
la talie. {opti cu o voce schimbat`.
Nu mai avem nimic de f`cut pn` atunci.
F`r` s` vrea, Cleo se lipi de el. Minile lui erau att de
blnde. Se sim]ea att de bine, totul era att de bine, la fel ca
s`rutarea lor din ajun, [i dup`-amiaza asta petrecut` \n camera
lor... satisfac]ia profund` pe care o sim]ea \ntotdeauna cnd
o atingea Ted...
|i sim]i r`suflarea lng` ureche.
A[ vrea s` fiu \n croazier` cu tine, s` r`mn cu tine cnd
vom c[tiga.
Un fior rece \i trecu pe [ira spin`rii, readucnd-o brutal \n
realitate. Ted nu se gndea dect cum s-o duc` de nas. Se trase
instinctiv \napoi.
{i cum o s` regl`m chestiunea pariului nostru?
Minile lui Ted se oprir` brusc [i b`rbatul se \ncrunt`.
Ce vrei s` spui?
Eu am f`cut s` avanseze cercet`rile noastre.
O clip`! Cine a descoperit c` Derek era mort cnd Susan
a intrat \n camer`?
70 JUDE MACE
Cine a g`sit numele [i...
Dar Ted n-o mai asculta, mul]umindu-se s-o priveasc` pe
femeia splendid` din fa]a lui, care \[i scosese ghearele. N-ar fi
trebuit s` uite ct de combativ` era, ct de mult dorea s`
\nving`.
Ei bine, Cleo nu va sc`pa att de u[or! Fiindc` aruncase
m`nu[a, el o va ridica!
Cleo v`zu privirea lui Ted \ntunecndu-se, maxilarele
crispndu-se. Nu se sim]ea deloc \n apele ei. Trebuia neap`rat
s` redevin` o profesionist`, [i nimic altceva. Trebuia s` se
aga]e de ideea asta, s` nu-[i uite propriile interese. Dac` nu,
era pierdut`.
Ascult`, Ted, nu c` a[ ]ine socoteala. Dar recunoa[te c`
n-am precizat suficient de bine condi]iile acestui pariu. Dac`
o s` g`sim \mpreun` vinovatul, care dintre noi va fi
c[tig`torul?
A[a e. Atunci, ce sugerezi?
Simplu. |ncepnd din acest moment, fiecare va c`uta pe
cont propriu.
Ted \[i control` cu greu vocea.
De ce nu? Totu[i, genul `sta de exerci]iu e nou pentru
tine. E[ti sigur` c` te vei putea descurca singur`?
Cleo explod`.
La fel de bine ca [i tine! Nu e cazul s` fii cu nasul pe sus
[i s` faci pe masculul feroce! E ridicol.
Din nou furia era dominanta principal` a rela]iei
lor.... Se sfidau din priviri. |n cele din urm`, Ted se
\mblnzi.
UN PARIU RISCANT 71
Hai, Cleo! S` uit`m toate astea, [tii foarte bine ce simt
pentru tine. Vino, vrei?...
Cu o exclama]ie \n`bu[it`, ea \i \ntoarse spatele [i,
cu b`rbia ridicat`, cu mersul seme], ie[i din bibliotec`.
Nu f`r` a fi dat u[a de perete, trntind-o cu toat`
puterea.
Ted cl`tin` din cap, nereu[ind s`-[i dea seama dac` se
sim]ea frustrat sau iritat, sau dac` o admira pe femeia cu care
se c`s`torise.
Oft`.
Ce caracter!
***
Trei e prea mult, cteodat` chiar un pas e destul
Dar cnd faci doi \n noapte
Comedia devine o tragedie
A[a cum o arat` discul cu cntece sfinte.
Cleo era enervat` la culme. Se gndise tot timpul la acest
catren stupid [i se s`turase de el. Ochii i se \nchideau f`r`
voia ei. |i era somn. Era adev`rat \ns` c` fusese o noapte
grea.
Denton le distribuise acest ultim indiciu dup` cin` [i ea nu
reu[ise s` avanseze deloc. Imediat ce \l citise, Ted plecase \n
mare grab`, f`r` s`-i arunce nici o privire lui Wendee care se
apropiase de el, numai zmbete.
72 JUDE MACE
Cleo era \ngrijorat` acum: nu reu[ise s` descopere sensul
ascuns al acestor patru versuri, deci era pe cale de a pierde
pariul. {i gndul `sta o \mboln`vea.
Se sim]ea obosit`, descurajat` [i pe punctul de a abandona.
Totu[i, ca \ntotdeauna \n asemenea cazuri, energia [i dorin]a
ei de a \nvinge fur` mai puternice. Trebuia s` se concentreze
pe singura parte inteligibil` a mesajului: \nregistrarea cnte-
celor sfinte. |n ora[ trebuia s` existe un magazin cu discuri,
aici era cheia enigmei. Repede...
S`ri \n picioare. Mai avea o [ans` \mpotriva acestui con-
curent \ngmfat. {i ce pl`cut ar fi s` fac` s` plesneasc` b`[ica
a[a-zisei lui superiorit`]i masculine!...
Ted \nchise \n urma lui u[a micului magazin. Avea pe buze
un zmbet de \nving`tor, ochii lui str`luceau. Nu mai trebuia
s` piard` o clip`. Fugi spre camioneta pe care o \mprumutase
de la han. Trebuia s` dea ct mai repede de Denton. Pn` \n
prezent nimeni altcineva nu mai venise la magazin, se intere-
sase cu discre]ie de asta. Dar cineva putea sosi din clip` \n
clip`. Cleo, f`r` \ndoial`.
Cu coada ochiului recunoscu vechiul ei Ford venind \n
vitez` [i abia avu timp s` se ascund` \n spatele tabloului de
bord. Bun, \i vor trebui cel pu]in zece minute ca s` descopere.
A[a c` trebuia s` plece imediat.
Ted b`g` cheia \n contact... dar nu demar`, de parc` era
paralizat. Apoi, \ntrerupse contactul.
M`car o dat` \n via]a lui, trebuia s` dea dovad` de
inteligen]`. Cu noroc [i nimic altceva, c[tigase dragostea lui
Cleo [i, din prostie pur [i simplu, o pierduse. Nu era momen-
UN PARIU RISCANT 73
tul s` rup` leg`turile pe care \i fusese att de greu s` le
re\nnoiasc` \n acest weekend, \nainte de cearta lor din
noaptea trecut`. Care nu avea prea mare importan]`: amndoi
\[i ie[iser` f`r` rost din fire...
Ted r`mase optimist, numai c` trebuia s`-[i revizuiasc` pla-
nurile.
Nu reflectase suficient la consecin]ele eventualei lui vic-
torii, care n-ar face dect s-o \ndep`rteze [i mai mult, mai ales
dac` el punea mna pe tot, inclusiv pe drepturile lui Max [i
Sophie.
Ted \[i d`du seama c` nu mai are chef s` lupte [i nici s`
c[tige. Cleo conta mult mai mult dect toate astea. Din
acest motiv trebuia s-o lase s` ajung` prima la Denton, s`-i
ofere avantajul psihologic de care avea Cleo nevoie, [tia el
asta, pentru a se \ntoarce la el f`r` nici o re]inere. Niciodat`
Cleo nu ar relua via]a lor \n comun de pe o pozi]ie de infe-
rioritate.
Ted privea cheia de contact cu o expresie [ov`itoare. Dac`
pleca imediat, va fi \nving`torul. Dac` nu, \i va l`sa pe Max [i
Sophie s`-i scape printre degete cel pu]in un milion de
dolari pentru o so]ie care \l f`cuse clar s` priceap` c` nu-l
mai voia.
Bomb`ni, \njur`, \[i spuse c` e un prost notoriu... [i se
duse la cel mai apropiat bar.
***
74 JUDE MACE
Cleo \i zmbi vnz`torului.
Ave]i discuri cu muzic` religioas`?
|n fund, pe stnga.
Tn`ra c`ut` mult timp, cu nervozitate; nimic, nici o
leg`tur` cu suspec]ii. De data asta, era la cap`tul puterilor. Era
s` renun]e definitiv, cnd \i veni o idee. Cam tras` de p`r, e
drept, dar \n punctul mort \n care ajunsese... dac` nu era
vorba de o \nregistrare propriu-zis`, ci de un titlu pe o map`
de disc?
Sus]inut` moral de aceast` ultim` speran]`, reveni \n grab`
la vnz`tor.
Ave]i un disc intitulat Cntece sfinte, dar care s` nu
con]in` muzic` religioas`?
Cu un surs fugar, pe care ea \l g`si \ncurajator, el \i ar`t`
spre raft. |n sfr[it, aici g`si foarte repede Cntece sfinte, o
comedie muzical`, fotografiile actorilor [i, \ntr-un col], aceea
a lui Anthony Guy!... Imitatorul! Deci asta era meseria lui
\nainte s` primeasc` mo[tenirea!...
Scoase un oftat din adncul pieptului [i sim]i c` o las`
picioarele. Se trnti pe un scaun. Dintr-o singur` lovitur`,
totul se lumina.
Bruno \l omorse pe tat`l lui Anthony, f`cnd din acesta un
om bogat. |n schimb, \i ceruse s`-l omoare pe Derek, \n spe-
ran]a c` se va \mp`ca astfel cu Susan. Dar ne[tiind c` aceasta
avea acum o leg`tur` cu Anthony. Cei doi \ndr`gosti]i se
\n]eleg s` comit` crima, dar s` procedeze \n a[a fel \nct Bruno
s` fie acuzat \n locul lor. Vor s` cumpere un inel, iar Anthony
\[i ascunde p`rul ro[u [i imit` accentul complicelui s`u.
UN PARIU RISCANT 75
|n seara fatidic`, Anthony iese din salon, de[urubeaz`
siguran]ele de pe tabloul aflat exact \n spatele u[ii, apoi
revine s` poarte de unul singur o conversa]ie cu Susan, a
c`rei voce o imit`... |n acest timp, aceasta urc` \n bibliotec`,
unde \i d`duse \ntlnire lui Derek, avnd \n po[et` pum-
nalul, scrisoarea pe care o primise acum c]iva ani de la
Bruno, [i chitan]a pentru bijutier. |l omoar`, \i bag` \n
buzunar scrisoarea [i chitan]a, coboar` [i \n[urubeaz` sigu-
ran]ele. |l g`se[te pe Anthony \n pragul u[ii, dup` cum sta-
biliser`, \n momentul \n care ochii invita]ilor se obi[nuiser`
cu lumina. Pentru toat` lumea, ea nu p`r`sise deloc
\nc`perea.
Pe urm`, fiindc` ea \i ceruse s` se \ntlneasc` pe teras`,
Bruno iese. Ea \i las` timp \n teorie, s` urce [i s`-l asasineze pe
Derek, se \ntoarce \n bibliotec` [i strig`...
Cleo era radioas`. Vnz`torul o \ntreb`:
A]i g`sit ceea ce c`uta]i, nu-i a[a? Dar aten]ie, nu sunte]i
prima, cineva a sosit \naintea dumneavoastr`. Pute]i s`-l bate]i
dac` rula]i repede fiindc` el conducea o camionet`.
Cleo se repezi afar`. Era Ted, nu mai \nc`pea nici o
\ndoial`. El nu mai avea ma[in`, fiindc` i-o ciocnise chiar ea \n
ziua sosirii. Trebuia s` se gr`beasc`, spernd c` rabla aia o s`-l
lase pe drum. Cobor\ sc`rile din patru \n patru.
Dar, o dat` instalat` la volan, nu b`g` cheia \n contact.
De ce se sim]ea dintr-o dat` att de deprimat`? Din contr`,
ar fi trebuit s` jubileze. O descoperise pe vinovat` [i pe com-
plicele ei. Conducnd repede, \l putea dep`[i pe Ted [i,
atunci, toate drepturile asupra lui Max [i Sophie i-ar reveni ei...
76 JUDE MACE
Atunci, de ce brusc se sim]ea att de ab`tut`? Dac` nu se
hot`ra imediat, Ted va face serialul televizat cu Wendee
Tolliver ca vedet`. Asta voia ea?
Dar, de ce, \n ciuda oric`rei logici, nu era \n stare s`
demareze, s` \ntoarc` cheia \n contact?
{i brusc, surpriza... descoperirea... nu avea de fapt nici un
chef s`-l bat` pe Ted! Voia s` termine cu aceast` c`s`torie
demn, f`r` conflicte meschine.
{i pe urm`, certitudinea revelatoare, lini[titoare, c` a-l l`sa
s` c[tige \nsemna s` se elibereze de obsesia de a dovedi f`r`
\ncetare c` \l merit`, c` este de aceea[i valoare cu el. Asta o va
elibera de trecut. De la prima lor \ntlnire, fusese att de sur-
prins` de prezen]a lui fizic` [i talentul lui \nct avusese \ntot-
deauna sentimentul c` trebuie s`-[i dubleze eforturile pentru
a se men]ine la \n`l]imea lui. {i se s`turase de aceast` per-
petu` tensiune.
Cleo \nconjur` volanul cu bra]ul [i \[i sprijini capul de el.
Era obosit`, cople[it`, derutat`. Pentru prima oar` de cnd
Ted plecase la Hollywood, un adev`r esen]ial se impuse: era
la cap`tul puterilor!
***
Invita]ii se strnseser` s` i-a ceaiul, ultimul, \n cursul c`ruia
va fi declarat \nving`torul. Cleo nu putea \nghi]i nimic. Cu
moartea \n suflet, \l a[tepta pe Ted. Cu un mic rs nervos, \[i
d`du seama c` Wendee, la fel ca [i ea, nu-[i lua ochii de pe
u[`.
UN PARIU RISCANT 77
|n sfr[it, Ted \[i f`cu apari]ia, le f`cu fiec`reia din ele un
semn din cap, dar se instal` mai la distan]`. Avea un aer
indiferent [i plin de dezinvoltur`.
Denton st`tea \n picioare, sprijinit de [emineu. Ceru s` se
fac` t`cere. Cameramanii [i reporterii \l \nconjurar`.
Doamnelor [i domnilor, am pl`cerea a v` anun]a c` ...
Sidney Clott este c[tig`torul.
Cleo fu gata s` scape cea[ca din mn`. |l privi nec`jit` pe
Ted care o privea uluit. Amndoi \[i plecar` ochii \n acela[i
timp.
Cum de putuse Sidney s` i-o ia \nainte lui Ted care sosise
primul la magazinul de discuri? Era adev`rat \ns` c` Sidney
avea o ma[in` sport foarte puternic`.
Probabil c` Ted mai c`scase gura pe undeva, dup` cum \i
st`tea \n obicei. Avea un aer surprins, dar \n nici un caz
decep]ionat. Se apropiase de ea cu un aer amuzat.
Nu face mutra asta sinistr`, draga mea, nu po]i c[tiga
\ntotdeauna.
M` \ntreb totu[i cum a f`cut. S` [tii c` \mi pare sincer r`u
pentru tine.
Toat` du[m`nia pe care i-o purtase disp`ruse: nu mai erau
concuren]i, ea abandonase lupta.
Totu[i nici el nu pricepea ce se putuse \ntmpla. Dac` nu
cumva, cu rabla pe care o conducea...
Mul]umesc, e dr`gu] din partea ta. {i mie \mi pare r`u
pentru tine. Apropo, ma[ina ta mai merge?
Da. E nasoal`, dar ]ine la drum. De ce? Te \ntorci la New
York? Vrei s` te duc eu?
78 JUDE MACE
De ce inima ei \ncepuse s` bat` mai repede? Era \n fond o
propunere foarte normal`.
Da, m` \ntorc pentru un timp acolo. Dar nu vreau s` te
deranjez, du-m` doar pn` la gar`.
Nu-i nici o problem`, te duc eu. Ah, nu, nu pot, trebuie
s` merg \nti pn` la Long Island, fiindc` e aniversarea
p`rin]ilor mei [i toat` familia se reune[te acolo.
Asta e! Oricum \]i mul]umesc pentru propunere.
Dar Cleo fu cuprins` de un impuls nea[teptat.
Vino cu mine, vor fi \ncnta]i s` te vad` [i vom ajunge la
New York pe la miezul nop]ii.
|[i aminti \ns` \n acel moment c` marile \ntlniri de familie
fuseser` \ntotdeauna o corvoad` pentru el.
Dar, dac` preferi, te pot l`sa la gar`.
Ted ezita. Sigur c` \i va fi foarte greu s`-i suporte pe to]i Delany
laolalt`, dar asta \i va da ocazia s` fie mai mult \mpreun` cu ea. Era
gata s` accepte, cnd un [ofer \n uniform` se apropie de el.
Domnule Creighton, domni[oara Tolliver m-a trimis s`
v` anun] c` limuzina ei v` a[teapt`.
Spune-i domni[oarei Tolliver...
Dar Wendee nu-l l`s` s` termine.
Ted, e[ti gata? Eu sunt, dup` cum vezi.
Wendee, eu...
Ce faci, Cleo? |mi pare r`u c` n-ai c[tigat, fiindc` ]i-ar fi
prins bine. Iar lui Ted pu]in \i p`sa de concurs. Am b`ut o
cafea \n aceast` dup`-amiaz` \n ora[ [i era extrem de destins,
bine dispus, a r`mas cu mine cteva ore, lucru de care nu m`
plng, ba dimpotriv`.
UN PARIU RISCANT 79
Cleo nu-[i putea crede urechilor. Deci el uitase totul
fiindc` nu se putuse desp`r]i de fata asta... Ce dragoste
nebun`...
Cleo era sigur` c` se va putea st`pni [i c` va reu[i s`
adopte tonul amabil [i dezinvolt care se cerea. De[i avea inima
grea [i-i era necaz c` se \n[elase \n a[a hal. S-o duc` mironosi]a
asta de nas...
Bine. Trebuie s` plec, p`rin]ii mei m` a[teapt` [i...
Ted se gr`bi s` intervin`.
La revedere, Wendee, accept invita]ia ta cu pl`cere, Cleo.
A[teapt` s` m` duc s`-mi iau bagajul.
O cut` vertical` ap`ruse \ntre sprncenele lui Wendee.
}i l-am pus \n portbagaj, Ted, [i nu [tiu unde e Robert.
El are cheia.
Adopt` aerul ei de feti]` pierdut`.
|n sfr[it... m` duc s`-l caut.
Cleo rosti cu greutate.
Nu te osteni, Wendee! R`mne pentru alt` dat`, Ted. La
revedere, fiindc` eu m` gr`besc.
Ted o privi \ndep`rtndu-se, mndr`, cu spatele drept, f`r`
s` arunce nici o privire \n urm`. Dar el nu-[i putea desprinde
ochii de la ea, plini de triste]e [i regret. Ratase totul \n acel
weekend. Dac` ar fi avut mai mult timp...
Wendee ridic` ochii spre el, cu un zmbet nesigur. Micul
rid dintre sprncenele ei disp`ruse.
E[ti gata, scumpule?
Ted se uit` urt la ea; i-ar fi f`cut pl`cere s`-i suceasc` gtul.
Bine\n]eles, feti]o, [i te rog s` m` la[i la gar`.
80 JUDE MACE
Capitolul 7
|n acea zi, Cleo se sim]ea mai bine. |n sfr[it, aproape. |n
orice caz, mult mai bine dect \n ultimele dou` s`pt`mni.
Gre[ise r`mnnd \nchis` \n cas` \n tot acest timp,
plngndu-[i de mil`. Cum nu-i mai r`m`sese dect munca, se
cufundase \n ea cu energia obi[nuit`. |ncepuse o nou` carte,
sau mai degrab` \ncercase. |n fiecare diminea]` se \nh`ma la
treab`, \n c`utarea unei idei tr`snet de \nceput. |n ciuda unei
stacane de cafea, inspira]ia nu voia s` vin` deloc. Se \nvrtea
prin camer` ca un leu \n cu[c`, [i co[ul ei de hrtii era plin de
ghemotoace mototolite cu nervozitate.
De fapt, de[i refuza s` recunoasc`, nu era capabil` s` se
concentreze. {i totul era din vina lui Ted, bine\n]eles. De ce
revenise pentru cincisprezece zile la New York, dup` acel
weekend nefericit? Ea [tia c` el se afl` aici, foarte aproape, \n
acela[i ora[, \n vechiul lor apartament. {i degeaba se doje-
nea singur`, nu se putea gndi dect la el.
F`r` voia ei, aceea[i \ntrebare revenea mereu: ce f`cea el \n
acel moment? {i-l imagina: cum Ted nu lucra, se ducea la
petreceri, vizita galeriile de art`, juca baschet [i mai ales se
ducea s` vad` filme vechi \n s`lile de cinematograf specializate
\n acest gen.
{i nu \i telefona. De altfel, bine f`cea, fiindc` ea asta voia.
Dar \n fond, era mai greu pentru ea acum dect cnd el se afla
la cinci mii de kilometri distan]`. Dac` Ted s-ar hot`r\ vreodat` s`
revin` la New York, se \ntreba dac` ea ar suporta asta.
Cnd editorul ei, Ellison, \i telefonase ca s-o invite la mas`,
acceptase cu bucurie, u[urat` c` are o scuz` s` p`r`seasc`
apartamentul [i viitoarea carte. Se sim]ea extrem de bine [i
f`r` nici o umbr` de remu[care \n timp ce traversa Central
Park cu un pas vioi.
|i pl`cea aceast` insuli]` de verdea]` p`strat` cu grij` \n
mijlocul marelui ora[. |n acea zi, str`lucea sub soarele verii.
Toate nuan]ele de frunze, de la verde la rubiniu, \mpodobeau
arborii ornamentali. Iarba peluzelor era bine tuns`, soarele
str`lucea [i o briz` blnd` \i mngia fa]a [i minile.
Se sim]ea parc` \n aer o amenin]are \ndep`rtat`, a sezonu-
lui rece. Ici [i colo, frunze \ng`lbenite c`zuser` pe alei. |n
unele locuri, iarba nu mai era a[a deas`. Iar c`ldura nu te mai
toropea ca \nainte.
Dar aceast` incertitudine, aceast` vulnerabilitate a naturii,
f`ceau clipa s` par` unic`. |ncetinise pasul fiindc` avea
destul timp [i se l`s` p`truns` de lini[te, care i se p`rea un
privilegiu oferit numai ei.
82 JUDE MACE
Se sim]ea \nviorat`, tr`gea adnc aer \n piept [i parc` toate
nelini[tile [i grijile ei r`m`seser` \n urm`. Foile albe [i lipsa de
inspira]ie erau departe de ea. Se mai gndea [i acum la Ted,
dar cu indulgen]`, cu deta[are [i, pentru prima oar` de la
\ntoarcerea la New York, \i era o foame de lup.
***
Din fericire, Ellison aranjase perfect totul. Masa era exce-
lent` [i Cleo mnca din toate cu poft`. Ea nu f`cea fi]e ca
p`pu[ile alea de la Hollywood care se credeau obligate doar
s` ciugulasc` din caviar, ca s` demonstreze tuturor c` sunt
s`tule s` m`nnce a[a \n fiecare zi.
Editorul ei o privea cu invidie.
De cnd n-ai mai mncat?
Ghice[te! Ce dr`gu] din partea ta, Ellison, s` m` r`sfe]i
a[a.
Nu se l`sa ea \n[elat` de acest schimb de banalit`]i. Va
ajunge el [i la lucruri mai serioase dup` desert, cnd va fi
s`tul`, deci mai maleabil`. |i cuno[tea metodele.
|n sfr[it el tu[i ca s`-[i limpezeasc` vocea, preliminariile
fiind terminate.
Voiam s` te v`d, Cleo, fiindc` am avut ieri o discu]ie cu
Ted.
Cleo oft`. {i ea care sperase s` nu mai aud` mult timp
vorbindu-se despre el... Deja agasat`, se decise s` nu fac`
nimic ca s` u[ureze lucrurile.
UN PARIU RISCANT 83
E normal, doar e[ti [i editorul lui, deci \i vorbe[ti, nu mi
se pare nimic deosebit.
|ntre ei se l`s` o t`cere ap`s`toare. Fiecare \[i d`dea seama
c` cel`lalt era jenat. Ellison a[tepta ca ea s`-[i revin` din sur-
priz`, pe care o [tia nepl`cut`. Iar Cleo nu mai vedea ce ar fi
putut s`-i mai spun` [i se gndea...
... Ea [i Ted \nc` nu se cuno[teau cnd i se adresaser`
lui Ellison, care era [i el la \nceputul carierei, fiindc` nici
un alt editor nu voise s`-i contacteze. Dar avuseser`
noroc. El devenise foarte repede unul dintre cei mai buni
editori din New York. De[i nu p`rea. |ntotdeauna avea
cel pu]in cteva pete pe cravat`, atunci cnd catadicsea
s`-[i pun` una. {i Ted era gata s` parieze c` ve[nica lui
hain` de tweed data din timpul studiilor universitare.
Totu[i, era de o inteligen]` extraordinar`, pe care o
ascundea \n spatele unor obraji dolofani [i al unei priviri
\ntotdeauna pu]in mirate. Sus]inea c` dificult`]ile
meseriei lui [i cinele de afaceri prea \mbel[ugate \l vor
for]a s` se retrag` timpuriu din activitate. {i avea abia
treizeci [i cinci de ani...
Pentru moment Ellison era absorbit de contemplarea ce[tii
de cafea.
S-a hot`rt s` r`mn` la New York.
Cleo \[i mu[c` buza de jos. Categoric, nu avea deloc noroc.
Se \ntmplase lucrul de care se temea cel mai mult. Nu f`cu
nici un comentariu, dar pl`cerea de a tr`i, pe care tocmai [i-o
reg`sise, disp`ruse complet.
84 JUDE MACE
Tot cu ochii pironi]i \n cea[ca lui, dar decis s` mearg` pn`
la cap`t, Ellison continu`.
Are o idee, un nou proiect.
Ah...
Cleo nu era u[or de manipulat, era imposibil s` ob]in` de
la ea cea mai mic` reac]ie, sau m`car s`-i strneasc` pu]in curi-
ozitatea. |n]elese c` era sup`rat` [i c` indiferen]a f`r`
\ndoial` pref`cut` era singura ei arm` de ap`rare. Totu[i,
rezist` tenta]iei de a se opri \n acest punct, doar \i promisese
lui Ted s` mearg` pn` la cap`t.
Da, o alt` carte.
Aha. {i de ce m-ar privi pe mine asta?
Cu Max [i Sophie.
|n]eleg, are nevoie de acordul meu. Ei bine, po]i s`-i
aduci la cuno[tin]` c`...
Nu \n]elegi. Vrea s-o scrie \mpreun` cu tine.
De data asta, el \[i ridicase capul ca s`-i studieze reac]ia.
Cleo se \nro[i, p`li, trebuind s` pun` cea[ca jos, fiindc` \i
tremurau minile. Trase adnc aer \n piept, deschise gura,
dar nu putu s` vorbeasc` imediat. Oh, nu! Era de necon-
ceput, era \ngrozitor! Ted \[i pierduse capul, sau era vorba
iar de una din combina]iile lui viclene... ca la han. Se
\nro[i din nou. Dar el nu [tia c` ea se jurase c` asta nu se
va mai \ntmpla niciodat`. Dac` voia s` dea fru liber
instinctelor lui primare, o avea pe Wendee care abia
a[tepta. Atunci, de ce o b`tea pe ea la cap? Bun, situa]ia
asta echivoc` durase destul. Mine se va duce s` consulte
UN PARIU RISCANT 85
un avocat. {i cnd va primi actele de divor], Ted va
\n]elege \n sfr[it c` nu mai era dect fostul ei so] [i c` tre-
buia s-o lase \n pace.
Ellison \i l`s` timp s` se calmeze. {tia c` se \nfurie u[or dar
\i trece repede.
Cleo \nchise ochii, trase aer \n piept de mai multe ori,
strnse din pumni, \i deschise cu \ncetinitorul, apoi reu[i s`
zmbeasc`. Un zmbet tremurat dar curajos.
Vocea ei era sigur`.
E imposibil [i el [tie asta.
Ellison evita cu grij` s-o ia prea din scurt.
Ted mi-a spus c` e sigur c` vei refuza la \nceput. Dar ar
dori s` te gnde[ti \n lini[te la propunerea lui. A avut o idee
formidabil` pentru \nceput.
Da?! Spune-mi-o totu[i!
E \nc` ceva vag, va trebui s` mai lucreze mult la ea, dar
pentru asta are nevoie de tine.
Pentru partea sentimental`?
Poftim?!
Nimic. Continu`.
O s`-]i explice el mai bine dect mine. |ns` de pe acum
este sigur c`, la sfr[it, Max [i Sophie vor divor]a.
Cum?! Imposibil!
Cleo protestase f`r` s` vrea. Se sim]ea r`nit` \n adncul
sufletului ei. Max [i Sophie erau mai mult dect ni[te perso-
naje fictive, cel pu]in pentru ea. Cum de se putea gndi Ted la
desp`r]irea lor?
86 JUDE MACE
Nu e[ti de acord? Totu[i, mie mi se pare c` ofer` ni[te
excelente posibilit`]i din punct de vedere dramatic.
Ea prefer` \ns` s` r`spund` pe ocolite.
Ted nu-[i d` seama. Cum am putea lucra din nou
\mpreun` cnd noi n-am reu[it s` ne \n]elegem nici m`car \n
timpul weekendului petrecut la Denton?
Totu[i, el mi-a spus c` \ntr-o dup`-amiaz` totul a mers
perfect \ntre voi, ca pe vremuri.
Dar ]i-a povestit [i cum s-a terminat sejurul?
Plecase capul ca el s` n-o vad` \nro[indu-se.
Vrea s` lucr`m prin coresponden]`?
Nu, bine\n]eles c` nu, recunoa[te c` n-ar fi deloc practic.
Ellison, nu mai pot s` lucrez cu Ted, nici m`car nu mai
pot sta \n aceea[i \nc`pere cu el. Spune-i c` refuz.
El ridic` din umeri, cu un zmbet lini[titor.
Nu te ambala. Nu e[ti obligat` s`-mi dai imediat r`spun-
sul. De ce nu iei masa cu el, ca s` discuta]i? Ted a[teapt` tele-
fonul t`u.
O s` v`d.
Asta e. Nu vreau s` te gr`besc sau s` te oblig s` faci ceva.
Recunoa[te c` n-am f`cut niciodat` asta. Dar, fii sincer` [i
admite c` ideea ta cu c`lug`ri]a Marie-Clarie n-a fost prea
str`lucit`. Cartea nu se vinde r`u, dar nu e best-seller-ul pe
care l-ai putea scrie \mpreun` cu Ted. |ns`, dac` nu vrei,
nimeni nu te for]eaz`. Dar merit` s` te mai gnde[ti pu]in, de
acord?
Am \n]eles.
UN PARIU RISCANT 87
***
Creighton/Delaney... Cleo se \ntreba de ce Ted nu pusese
o plac` nou`, numai cu numele lui. Oroarea lui fa]` de orice
schimbare fusese \mpins` cam departe \n aceast` \mpreju-
rare...
Ea nu mai pusese niciodat` piciorul \n acest apartament
dup` plecarea lui Ted la Hollywood, cnd se \ntorsese s`
locuiasc` \n casa ei, nu f`r` o anumit` u[urare. Singur` acolo
sus, unde totul \i amintea de el, unde cel mai mic obiect f`cea
s`-i bat` inima [i \i aducea lacrimile \n ochi, n-ar fi rezistat.
|ntreprinz`toarea Cleo preferase s` fug` [i, chiar [i dup`
aceea, evitase [i s` treac` pe acea strad`, prin acel cartier, de
team` c` amintirile frumoase o vor face s`-[i uite pe moment
durerea, pentru ca apoi aceasta s` revin` cu [i mai mult` acui-
tate.
{i uite c` acum se afla aici, pe aceast` strad` [i chiar \n fa]a
u[ii imobilului, pe punctul de a intra pentru a lua masa cu fos-
tul ei so]!
N-ar fi crezut niciodat` c` o s` fac` a[a ceva. N-ar fi trebuit
s` se lase antrenat` \n toat` povestea asta. Dar Ted era abil.
Dup` o discu]ie de un sfert de or` la telefon pentru alegerea
unui restaurant, el \i sugerase, ca [i cum era lucrul cel mai
natural din lume, s` m`nnce la el ceva preg`tit la bistroul din
col]ul str`zii, evident acela[i ca pe vremuri. Vor putea sta mult
mai lini[ti]i de vorb` [i nu era cazul s` fac` o problem` din
88 JUDE MACE
asta. Ca s` nu par` demodat`, Cleo acceptase dar acum regre-
ta, fiindc` a lua masa singur` cu el, \n apartamentul lor, era
o gre[eal`.
|n sfr[it... era prea trziu s` mai dea acum \napoi. Holul...
zugr`veala pu]in scorojit`... se sim]i slab`, prostesc de senti-
mental` [i parc` o l`sa [i inima.
Cinci etaje de urcat, dar parc` erau cincizeci. La fiecare
treapt` o amintire... Dimine]ile cnd sosea la lucru, cu o
pung` de cornuri \n mn` [i cu teama c` va auzi din nou un
episod din aventurile sentimentale ale lui Ted. Ziua ploioas`
\n care se mutase la el, cnd Ted alunecase pe treptele umede
[i sc`pase veioza la care ea ]inea att de mult, aerul lui vino-
vat [i... felul cum o consolase.
Noaptea \n care \mplinise treizeci [i patru de ani, cnd
el ]inuse cu orice pre] s-o duc` \n bra]e ultimele trei etaje.
{i se pr`bu[iser` pe palierul lor, cuprin[i de un rs nebun.
Ea \l lini[tise: \n ciuda vrstei lui \naintate, era b`rbatul cel
mai frumos [i cel mai puternic din New York. Apoi
deveniser` brusc gravi, buzele lor se contopiser` [i abia
avuseser` timp s` mai intre \n cas`... dar nu [i s` ajung`
pn` la pat...
Cleo se opri [i se sprijini o clip` de balustrada sc`rii.
Sim]ea c` i se \nvrte[te capul [i abia mai respira. Nu mai era
\n form`, asta era tot. Se cuno[tea c` nu mai f`cuse jogging \n
fiecare diminea]`. Doar duminica, din cnd \n cnd... |nainte
era \n stare s` urce cele cinci etaje s`rind din dou` \n dou`
trepte, f`r` s` se opreasc`.
UN PARIU RISCANT 89
Se \ncrunt`. Da, dar atunci fugea spre el. Iar acum se tra
f`r` nici o tragere de inim`, ca s` m`nnce \mpreun` cu fos-
tul ei so].
Un [uierat strident o f`cu s` tresar` [i \i alung` gndurile.
Ridic` ochii. Ted se aplecase peste balustrada de la etajul
cinci.
Crezi c` o s` ajungi \nainte de l`sarea nop]ii?
Ted \i arunc` o frnghie de rufe.
Vrei s` te trag pn` aici?
Dar Cleo era prost dispus` [i nu gust` gluma lui.
Dac` ]i se pare timpul prea lung, scoate-]i c`ma[a [i
danseaz` cu ea deasupra capului.
Era sfatul favorit al bunicii ei, pe care \l d`dea nepoatelor
cnd se plngeau c` nu [tiu ce s` fac` [i se plictiseau.
Uite.
Un tricou \i c`zu \n cap. Ted disp`ruse. Cleo ridic` din
umeri [i relu` urcatul sc`rilor. Ar fi trebuit s`-[i \nchipuie c`
\ntlnirea lor nu va fi una obi[nuit`.
Sun` la u[`. Ted deschise, cu bustul gol, p`rnd c` se simte
foarte \n largul lui.
}i-ai uitat cheia?
Cleo \nghi]i \n sec, evitnd s` se uite la el.
Am aruncat-o acum [ase luni.
Vocea lui Ted era \n`bu[it` de tricoul pe care tocmai [i-l
tr`gea pe cap.
Nu e nici o problem`, o s`-]i fac alta. O s` ai nevoie de
ea cnd vom lucra din nou \mpreun`.
90 JUDE MACE
Nu te gr`bi, fiindc` lucrurile n-au fost \nc` aranjate.
El ignor` cu calm faptul s` fusese astfel pus la punct.
Preferi ton sau friptur`?
Ton.
Cleo intr`. Fiindc` Ted fusese \ntotdeauna alarmat de
perspectiva celei mai mici schimb`ri, dup` cum se [i a[tep-
tase, apartamentul r`m`sese exact acela[i, numai c` era mai
mult` dezordine.
Era o \nc`pere imens`, foarte \nalt`, pe care el o \mp`r]ise
cu ajutorul etajerelor cu c`r]i [i al mobilelor aranjate cu un
gust plin de \ndr`zneal`. Buc`t`ria era desp`r]it` de rest
printr-o tejghea lung` de lemn, pe care o f`cuse cu mna lui.
Peste tot covoare orientale splendide, singurul lux \n fa]a
c`ruia nu putea rezista. Multe c`r]i nu mai \nc`puser` pe raf-
turi [i st`teau gr`mad` pe mese.
Cleo examin` cu aten]ie fiecare am`nunt, dar evit` s`
priveasc` spre scara care ducea la debaraua pe care el o ame-
najase, transformnd-o \n dormitorul lor. Tinerei femei \i
pl`cuse att de mult s` se trezeasc` acolo dimine]ile, deasupra
apartamentului t`cut, lipit` de trupul musculos al lui Ted,
care avea pielea att de catifelat`, cu excep]ia obrajilor aspri
din cauza b`rbii care cre[tea foarte repede. Dar nu era o
senza]ie nepl`cut`.
|mpinse deoparte hrtiile [i c`r]ile ca s`-[i fac` un loc pe
canapea.
Totul e la fel... [i bine \ntre]inut.
Ted lu` un aer modest.
UN PARIU RISCANT 91
Am f`cut cur`]enie general` \n onoarea ta. Ton nu am,
dar o s` avem o friptur` pe cinste. Aten]ie la mu[tar, e ca dina-
mita.
Cleo se sim]ea \nc` prea emo]ionat` ca s` m`nnce ceva,
dar b`u pu]in ceai.
Deci l-ai v`zut pe Ellison? Ce p`rere ai despre ideea mea?
De[i e cea mai proast` pe care ai avut-o \n ultimul timp,
i-am promis c` o s` te ascult.
Mul]umesc. S` [tii c` \]i \n]eleg ezitarea. Dar sunt con-
vins c` putem s-o facem. La urma urmei, lucrurile n-au mers
chiar att de r`u \n timpul faimosului weekend.
Glume[ti!... |n cele din urm` a trebuit s` ne desp`r]im.
Fiindc` eram \n Connecticut [i asta m` f`cea s` m` simt
nervos; tu [tii: eu [i la ]ar`...
{tiu, pentru tine la ]ar` \nseamn` imediat ce se ter-
min` strada.
|[i amintea de panica de care fusese cuprins \n ziua cnd
ea visase cu voce tare s` se mute la ]ar` [i s`-[i \ntemeieze
acolo o familie. Crezuse c` groaza lui de a avea copii va trece
cu timpul, dar nu... Pierderea p`rin]ilor l`sase \n sufletul lui o
ran` adnc`, dup` care nu-[i mai revenise niciodat` complet.
Cleo sperase c` dragostea ei va fi destul de puternic` pentru a
umple pn` la urm` golul \ngrozitor care \i \ntunecase
copil`ria [i adolescen]a, dar acum nu-[i mai f`cea iluzii.
Po]i s`-mi schi]ezi pu]in planul t`u?
|n timp ce el \i vorbea, Cleo \i evita privirea [i \l asculta cu
un deosebit interes.
92 JUDE MACE
Era adev`rat c` era bun. {i lui Cleo \i pl`cea ideea. {i mai
mult chiar, abia a[tepta s` se apuce de treab`. Deja \n mintea
ei modifica unele lucruri, umplea golurile, [i cnd \[i imagin`
o alt` \ntors`turt` a intrigii, [tiu c` deja se hot`rse.
Se exprim` totu[i cu reticen]`.
|n linii generale merge. Totu[i, un punct esen]ial: nu
sunt de acord \n privin]a divor]ului dintre Sophie [i Max.
De ce? Partea emo]ional` cap`t` mai mult` greutate.
N-ar putea pur [i simplu s` aib` ni[te probleme [i s` se
despart` pentru un timp?
Ted \[i \ntoarse capul pentru ca ea s` nu poat` observa ct
era de satisf`cut. Nu numai c` va lucra \mpreun` cu el chiar
dac` ea nu-[i d`dea \nc` seama c` a[a va fi dar divor]ul o
deranja. Ceea ce [i sperase \n adncul sufletului. Aceste dou`
personaje erau crea]ia lor, copii lor, pu]in din ei \n[i[i. Dac`
ea nu voia ca ace[tia s` se despart` definitiv, asta \nsemna \n
mod sigur c` nu se gndea nici la un divor] \ntre ei doi.
Pref`cndu-se oarecum nemul]umit, \i f`cu o concesie.
Bun, o s` vedem pe parcurs. Cnd vrei s` \ncepem? O s`
pun la loc masa noastr` de lucru lng` fereast`...
A[teapt` un pic. Ce p`rere ai despre apartamentul meu?
Ted d`du dovad` de o polite]e ie[it` din comun.
Arat` foarte bine, mobilat cu mult gust...
{tii ce vreau s` zic. De ce s` nu lucr`m acolo? |n fond,
calculatorul acolo este.
La fel de bine \l putem aduce aici cu un taxi.
Cleo ridic` din umeri cu o enervare deloc pref`cut`.
UN PARIU RISCANT 93
N-ai putea s` te urci tu \ntr-un taxi?
E mai bine aici. De ce s` schimb`m? {tiu c` te sim]i pu]in
nervoas` la gndul c` te vei afla numai cu mine \n apartamen-
tul nostru... meu. Nu-]i face griji, o s` r`mn tot timpul
\mbr`cat din cap pn`-n picioare [i de o corectitudine cum
nici nu-]i trece prin minte. De altfel, uite, o s` baricadez scara
ca s` nu fii tentat`.
Eu? Tentat`? Asta-i culmea...
|n Connecticut ai fost.
Dar nu repet niciodat` aceea[i gre[eal`.
Ted se ridic` brusc [i se apropie de fereastr` ca s` priveasc`
trec`torii. Nu voia ca ea s` vad` ct de mult \l r`nise replica ei.
Dup`-amiaza lor, \n camera lor, o gre[eal`!...
Acum era sigur c` va trebui s-o ia mai u[urel pe viitor. Cleo nu-i
va ceda ct ai bate din palme. {i p`rea hot`rt` s` rec[tige de
fiecare dat` terenul pierdut, ba [i ceva \n plus dac` era posibil.
Ar fi o prostie din partea lui s-o bruscheze. Trebuia s-o
recucereasc` \ncetul cu \ncetul, mult mai \ncet dect \[i
\nchipuise. |i trebuia timp. Max [i Sophie i-l vor oferi.
|n plus, re]inuse lec]ia primit` \n acel weekend [i aban-
donase atitudinea lui combativ`. Chiar dac` nu c[tigase Cleo,
el sperase sincer c` ea va fi c[tig`toarea. Cu o nesfr[it`
r`bdare, \i va ar`ta c` \ntre ei se vor putea stabili ni[te rela]ii
noi, f`r` certuri, f`r` lovituri pe sub centur`. O pornise cu
stngul, dar va [ti s`-[i reaminteasc` asta [i s` r`mn` amabil,
politicos, plin de profesionalism.
Se \ntoarse spre ea.
94 JUDE MACE
Bine. Cartea asta e mult prea important` pentru noi.
Atunci, munc` [i nimic altceva \n afar` de munc`. De altfel noi
am \nceput prin a fi buni prieteni. Cu pu]in` bun`voin]`, vom
putea reveni la punctul de pornire, ce zici?
Cleo \[i \n`bu[i un rs amar. Prietenia nu avea nimic de-a
face cu ceea ce sim]ea pentru el. |n acest nou joc, ea risca s`
r`mn` pentru totdeauna cu inima frnt`, s` fie supus` unei
\ncerc`ri pe care n-o va putea dep`[i.
Dar ea avea curaj. {i se schimbase. |[i d`duse seama c` nu
mai voia s`-l \nfrunte pe Ted, s` poarte \n permanen]` un
r`zboi cu el doar pentru a-[i dovedi ei \ns`[i ct valora. |ntor-
sese aceast` pagin` \n ziua \n care \n]elesese faptul de[i era
femeie inteligent`, modern` [i spiritual`, \l pierduse.
Dac` el putea s` fac` asta, adic` s-o ]in` la distan]` ct vor
fi att de aproape unul de cel`lalt, timp de luni de zile, va
reu[i [i ea, f`r` probleme.
D`du din cap, \l privi drept \n ochi [i rosti cu o voce egal`:
De acord, Ted, ]i-ai g`sit o asociat`.
Formidabil!
El zmbi [i se apropie de ea, \ntinznd mna. Inima lui
Cleo \ncepu s` bat` nebune[te. Oare o va lua \n bra]e? Dar nu,
el \[i lu` doar farfuria cu friptur`.
C`ldura care \ncepuse s`-i \ncing` sngele disp`ru \ncetul cu
\ncetul. |[i mesteca gnditoare carnea, privirea ei \ndreptndu-se
din cnd \n cnd spre Ted care \nghi]ea ni[te \mbuc`turi enorme.
Strnse din buze. Cnd se uita la el, nu se putea \mpiedica
s`... Dar nu era nici o problem`, hai s` fim serio[i!
UN PARIU RISCANT 95
Capitolul 8
Cum f`cuser` ca s` nu cad` unul \n bra]ele celuilalt? Era un
mister, dar reu[iser`.
Lucrau de diminea]a pn` seara, mncau pe col]ul mesei
din salon, f`r` s` \nceteze s` urm`reasc` paginile sau rn-
durile care ap`reau pe ecranul alb`strui al calculatorului. Se
plimbau de colo pn` colo prin camer`, improvizau dia-
logurile, \[i ofereau politico[i fri[ca pentru cafea, se felicitau
pentru o fraz` bine adus` din condei [i vorbeau rareori despre
altceva.
Cu o grij` scrupuloas`, men]ineau o atitudine strict profe-
sional`.
***
Noiembrie trecu foarte repede. Noaptea c`dea din ce \n ce
mai repede [i Ted aprindea l`mpile pentru a putea s`-[i con-
tinue lucrul. Luar` o pauz` ca s` ias` afar` s` admire primii
fulgi de nea, trotuarele imaculate la \nceput, ma[inile
acoperite de un strat alb, [i se gr`bir` s` se \ntoarc` \n cas` la
c`ldur` \nainte ca str`zile s` se acopere de o mzg` cenu[ie pe
care ro]ile ma[inilor o aruncau \n toate p`r]ile, stropind la
\ntmplare oameni, pere]i [i tot ce le ie[ea \n cale. |i lu` cu frig
[i le cl`n]`nir` din]ii la prima sc`dere mai vertiginoas` a tem-
peraturii, urmat` de o perioad` de frig \ngrozitor care dur` o
s`pt`mn`. {i f`cur` amndoi deodat` guturai.
{i apoi veni Cr`ciunul...
***
Nu te mi[ca! R`mi a[a, cu capul plecat, \n timp ce...
Cleo! Te-ai mi[cat!
Nu!
Ba da! Acum stai lini[tit`!
Cleo r`mase \n pozi]ia respectiv`. Privea lapovi]a care
c`dea \n Long Island. Valuri cenu[ii, cu crestele \nspumate,
se sp`rgeau de mal. Ghea]a \ncepuse s` se topeasc` pe plaj`,
de-a lungul apei. Ni[te insuli]e de noroi negru se z`reau ici-
colo pe iarba verde a peluzei care \ncepea de la veranda
casei [i continua pn` la ocean. |n unele locuri, z`pada se
\nc`p`]na s` nu se topeasc`, persistnd sub forma unor
dre de un alb dubios. Arborii desfrunzi]i se cl`tinau,
suferind parc` \n b`taia vntului rece. Cerul era foarte jos,
p`rnd \ngreunat de norii g`lbui. Era totu[i Cr`ciunul, dar
un Cr`ciun ratat, plin de triste]e.
UN PARIU RISCANT 97
Stnd \n fa]a ferestrei, Cleo g`sise o pl`cere pervers` \n
contemplarea acestei priveli[ti lipsite de orice frumuse]e, nes-
pus de con[tient` de singur`tatea sa.
Dar mama ei d`duse buzna \mpreun` cu aparatul de
fotografiat, se extaziase \n fa]a profilului fiicei sale, a simfoniei
\n alb, gri [i negru a peisajului de afar`, [i f`cea fotografie
dup` fotografie.
Kit Delaney fusese moa[` toat` via]a [i \ncepuse s` fie
pasionat` de fotografiat la pensie. |nti f`cuse instantanee cu
peisajele schimb`toare din Long Island, unde se afla casa lor,
apoi f`cuse prim-planuri cu so]ul [i fiicele ei, [i sfr[ise prin a
face din acest hobby o a doua meserie, specializndu-se \n
cli[ee cu p`rin]i ferici]i admirndu-[i nou-n`scu]ii. Activitatea
ei devenise mult mai mult dect un mod pl`cut de a-[i pierde
timpul [i to]i fuseser` nevoi]i s` recunoasc` faptul c` avea
ochi.
Din nefericire, \[i exercita talentele \n momentele cele mai
nepotrivite, cnd cineva \ncerca s` citeasc` o carte captivant`,
s` fac` o pr`jitur` dup` o re]et` complicat`, sau pur [i simplu
era cu ochii crpi]i de somn.
{i atunci cnd Cleo se compl`cea \n propria ei triste]e,
fusese nevoit` s` nu se mai mi[te ca s` se transforme \n
model: Femeie \ntr-un peisaj de iarn`, Studiu de melan-
colie...
M`mico, de ce nu te-ai hot`rt mai degrab` s` \mp`iezi
foci?
Kit rse din toat` inima, puse pe m`su]` aparatul de
fotografiat [i se a[ez` pe canapea al`turi de fiica ei.
98 JUDE MACE
O... ct de obosit` m` simt!
Deja? La ora opt diminea]a?
Toate pachetele astea pentru Cr`ciun m` epuizeaz`... {i
culmea, tat`l t`u s-a hot`rt s` ne preg`teasc` un mic dejun
formidabil. Ceea ce implic` un zdr`ng`nit infernal de crati]e,
tig`i [i capace. Parc` e o muzic` african`. |n sfr[it... cred c`
pn` mine diminea]a e gata.
Cleo f`cu gestul s` se ridice.
M` duc s`-l ajut.
Mama ei o oblig` s` se a[eze la loc.
Nici s` nu te gnde[ti! |i place la nebunie. De altfel, el m-adat afar`
din buc`t`rie. {i am profitat de ocazie, fiindc` vreau s`-]i vorbesc.
Cleo b`u pu]in` cafea [i \[i privi cea[ca.
Aha! |n ce problem`?
Dar [tia foarte bine despre ce e vorba.
Nu face pe tmpita! Ce naiba ai? |mi tot repe]i c` totul e
\n regul`: cartea voastr`, rela]ia ta cu Ted, filmul lui.
{i ce-i cu asta?
{i cu tine ce nu-i \n regul`? Ai o mutr` de speriat. {i te
tot f]i f`r` nici un rost prin cas` de cnd ai venit.
Crezi c`...
Kit repet` pe un ton ce nu admitea replic`:
Te tot f]i f`r` nici un rost prin cas` de cnd ai venit,
spunnd tot timpul c` totul e \n regul`. E ceva derutant [i din
ce \n ce mai monoton.
Cred c` e din cauz` c` sunt foarte obosit`, asta-i tot. Am
lucrat din greu. |mi pare r`u c` v-am stricat cheful ]ie [i lui
tata, dar o s` fac un efort, o s` vezi.
UN PARIU RISCANT 99
Kit o fix` cu privirea de care se temea Cleo cel mai mult pe
vremea cnd era o pu[toaic` insuportabil`: ochiul unei mame
c`reia nu-i scap` nimic, c`reia era imposibil s`-i ascunzi ceva...
Doamne, ce enervant era!
M`mico, te asigur c` totul e \n regul` cu mine.
Kit se strmb`.
Dac` promi]i c` o s` [tergi aceast` expresie din vocabu-
larul t`u, \]i jur c` o s` te las \n pace.
Lu` cea[ca lui Cleo, b`u o \nghi]itur`, apoi \ntreb` cu o
mutr` nevinovat`:
Unde \[i petrece Ted Cr`ciunul?
La Nashville, la bunica lui. Ne-am gndit c` e o idee bun`
s` lu`m o s`pt`mn` de concediu. Suntem \n avans fa]` de
graficul pe care ni l-am f`cut [i ne putem permite s` ne odih-
nim pu]in. {i e bine s` la[i pentru un timp o carte pe care toc-
mai o scrii, fiindc` acest r`gaz \]i ofer` noi perspective...
Cleo \[i l`s` fraza \n suspensie, dndu-[i seama c` era \n
stare s` spun` orice ca s` evite un subiect arz`tor, [i c` mama
ei nu se l`sase p`c`lit`.
Aceasta o privi fix, oft`, \i \napoie cea[ca [i se ridic`.
O s` te las \n pace. |mi vine greu s` nu te trag de limb`.
{tii ct de mult \mi place. A[a c` po]i s` consideri asta drept
un cadou de Cr`ciun.
|]i mul]umesc, m`mico.
Cleo zmbi. Dup` ce \i arunc` o ultim` privire nelini[tit`,
mama ei p`r`si \nc`perea. |i era recunosc`toare c` nu mai
insista cu \ntreb`rile. Avea o stare ciudat` de spirit,
bine\n]eles, dar nu \ndr`znea s` examineze mai de aproape
100 JUDE MACE
motivele. Desigur c` nu putea ignora faptul c` totul era direct
legat de Ted, dar prefera s` nu insiste asupra acestui aspect.
La urma urmei, fiindc` ea se comporta ca un adult respon-
sabil, nu se putea \n[ela \n privin]a asta. Poate c` era pu]in
cam simplist ca ra]ionament, dar nu avea ceva mai bun de care
s` se aga]e.
Reveni la peisajul dezolant din spatele ferestrelor. Z`pada,
plin` \nc` de promisiuni de diminea]`, c`dea acum pe
jum`tate topit`, f`cnd s` dispar` stratul sub]ire deja depus.
O imagine care \mi convine perfect.
{i de data asta vorbise singur`, cu voce tare. Se strmb`.
Trebuia s` se dezobi[nuiasc` de acest obicei ridicol. {i \n
plus s` \nceteze s` se mai \nduio[eze asupra propriei sale
soarte. |n fond, cazul ei era banal, acela al unei persoane
adulte c`reia nu i-au mai r`mas dect p`rin]ii ca s-o scape de
singur`tate. {i de ce s` se simt` \nciudat` fiindc` fostul ei so]
cu care r`m`sese \ntre patru ochi aproape dou` luni, \i
demonstrase c` poate sta lng` ea f`r` s` fie tulburat? |n
sfr[it, asta fusese condi]ia esen]ial` pe care o pusese ea pen-
tru colaborarea lor. Ted se ]inuse de cuvnt. Atunci de ce se
plngea?
{i acum privea aceast` diminea]` cenu[ie [i sinistr`.
|ncepuse s` plou` [i z`pada se topea foarte repede.
Chiar bradul de Cr`ciun era rahitic [i am`rt fiindc` familia
Delaney, neglijent` ca \ntotdeauna, nu g`sise timp s`-l
cumpere dect asear`.
Cleo suspin` adnc.
Va fi o iarn` lung`...
UN PARIU RISCANT 101
***
Ei, cum a fost Cr`ciunul t`u?
Foarte pl`cut, dar al t`u?
La fel de pl`cut.
Ce mai face familia ta?
Foarte bine, dar bunica ta?
Foarte bine.
Ai c`l`torit bine?
Da.
Urm` o lung` t`cere... Cu stng`cie, Cleo \ncerc` s` revin`
la cartea lor.
Bine. Dac` e[ti gata, hai s` ne apuc`m de treab`.
De acord.
Dup` cte \mi amintesc, trebuia s` rediscut`m ultima
scen`, fiindc` mai erau cteva chestii nel`murite.
A[a e.
Cleo frunz`ri manuscrisul.
Era dup` \nmormntare. Se certau, repro[ndu-[i c` nu
se mai \n]eleg. }ie ]i se p`rea c` spusele lor sun` fals.
E adev`rat.
|]i aminte[ti, Sophie credea c` n-au fost nicodat` \n
\ntregime sinceri unul fa]` de cel`lalt, c` s-au ascuns \n spatele
unor m`[ti. Vrei s` recite[ti pasajul?
Ted se \ncrunt`.
|ntr-adev`r, dialogul e mizerabil. Aminte[te-]i s` nu
mai scrii niciodat` nimic \nainte de micul dejun. {i
102 JUDE MACE
pauza asta de dou` s`pt`mni mi-a sl`bit puterea de con-
centrare. Dar tu ai petrecut un Cr`ciun pl`cut, nu-i a[a?
Evitaser` s` vorbeasc` despre asta, [i era mai bine a[a. Nu
schimbaser` dect ur`rile de rigoare, cu foarte mult`
polite]e. Nu se putuser` hot`r\ s`-[i fac` reciproc cadouri,
a[a cum se obi[nuie[te \ntre colaboratori: un flacon de par-
fum, un fular, o cravat`. Fiindc` pe vremuri aceast` perioad`
a anului fusese o ocazie pentru a se cople[i unul pe cel`lalt
cu daruri, s` preg`teasc` surprize, s` se prefac` uimi]i [i s`
a[tepte, cu r`suflarea \ntret`iat` de emo]ie, ca cel`lalt s` des-
fac` pachetul care con]inea obiectul pe care [i-l dorea el cel
mai mult. Ted \[i reamintea de prea multe Cr`ciunuri fericite
ca s` poat` pretinde c` acesta le sem`nase, m`car pe
departe.
...Str`b`teau \mpreun` str`zile, bra] la bra], tr`gnd \n
piept mirosul de p`dure [i de r`[in` al brazilor pu[i pe mar-
ginea trotuarelor. |[i petreceau seara alegndu-l pe cel mai
frumos, apoi \l duceau acas`, obosi]i de atta rs [i de efort.
Cr`ciunul era singurul moment \n care Cleo \[i punea la
b`taie talentele de buc`t`reas`, c`p`tate \n adolescen]`.
Muncea cu zel, cu pl`cere [i o mul]ime de bun`t`]i \[i f`ceau
apari]ia \n micu]a lor buc`t`rie. |[i petreceau ajunul pe covor
\n fa]a [emineului, cu [ampanie [i specialit`]ile pe care le pof-
tiser` de la bistroul din col]. A doua zi, \nc`rca]i cu pachete [i
pungi care con]ineu bun`t`]ile f`cute de Cleo, se urcau \n
ma[in` \mpreun` cu Molly [i Jeff pentru a merge \n Long
Island la familia Delaney. |nc`lzirea nu mergea niciodat` [i
rsetele lor f`ceau s` se abureasc` geamurile. Mai trziu, dup`
UN PARIU RISCANT 103
cadouri [i curcan, specialitatea mamei ei, ie[eau amndoi,
\nfofoli]i din cap pn`-n picioare, ca s` fac` o lung` plimbare
prin z`pad`.
***
Ted o privi pe furi[. Cleo p`rea absorbit` de lectura ma-
nuscrisului. P`rul ei negru era strns la spate cu o agraf` mare
de plastic. Sprncenele frumos arcuite, gura ro[ie, buzele
c`rnoase. Ce contrast cu tenul ei alb, de pe care disp`ruse
orice urm` de bronz! Purta un pulov`r de angora [i ni[te pan-
taloni asorta]i la culoare. |[i scosese cizmuli]ele de cum
venise. Un surs \i ap`ru pe buze la vederea ciorapilor albi de
[col`ri]`.
Ted?
El tres`ri, ridicndu-[i ochii.
Da?
|ncepem?
Bine\n]eles.
Urm`ri cu privirea gestul lui Cleo care \[i aduna [uvi]ele
sc`pate pe frunte [i pe lng` urechi pentru a le prinde din nou
\n agraf`. Era un gest pe care \l f`cea \ntotdeauna, f`r` s`-[i dea
seama, \nainte s` se apuce de lucru.
Ea reciti cu voce tare primul dialog, \i propuse ni[te
schimb`ri, discutar`. Colaborarea lor fusese reluat`.
Cleo \[i scoase tremurnd mantoul de pe umera[.
Poate c` ar fi mai bine s`-l \mbrac. Ce s-a \ntmplat cu
\nc`lzirea? Administratorul t`u nu [tie c` suntem \n februarie?
104 JUDE MACE
S-a stricat azi-noapte. |n principiu va fi din nou \n stare
de func]ionare \n cursul zilei de azi. |nc`lzirea, nu administra-
torul, bine\n]eles.
Parc` azi e mai frig ca niciodat` afar` [i tocmai acum s-a
stricat. Crezi c` putem lucra?
S` \ncerc`m. Pune asta!
|i \ntinse unul dintre pulov`rele lui, pe care ea \l \mbr`c`
la iu]eal`, recunosc`toare. Era mult prea mare [i \i ajungea
aproape pn` la genunchi, dar ar`ta formidabil \n el. Albastrul
\i scotea de minune \n eviden]` cenu[iul ochilor.
Ted f`cu focul \n [emineu. Cleo \[i \ntinse minile spre
fl`c`ri, frecndu-le ca s` se \nc`lzeasc`.
Bine, hai s` \ncerc`m.
Cleo \ncerc` s` adopte un ton firesc, dar se temea de
aceast` zi. Ajunseser` \n momentul cnd Sophie [i Max \[i
aminteau de prima lor \ntlnire... iar scena se termina \n pat.
De obicei, l`sau scenele de dragoste \n suspensie \n cursul
unei fraze de \nceput, \ng`duindu-le astfel cititorilor s` dea
fru liber imagina]iei. Astfel \nct lui Cleo nu-i convenea deloc
s` vad` sosind momentul cnd trebuia s` scrie o asemenea
scen` \mpreun` cu Ted.
C`ut` s` amne clipa.
Ieri am avansat destul de bine.
Da. Ast`zi cred c` ar trebui s` repet`m mai \nti scena.
Cleo \l privi cu ochi mari, imediat \n gard`.
Verbal, bine\n]eles.
Bine\n]eles. Descoperirea celui de al doilea cadavru le
reminte[te de prima lor \ntlnire, vorbesc despre ea [i...
UN PARIU RISCANT 105
Ted se apropie de foc.
Da, dar cum s` trat`m trecerea de la atitudinea rezervat`
de care dau dovad` \n ultimul timp, la patima care se
dezl`n]uie pe nea[teptate?
Cteodat` oamenii \[i schimb` brusc starea de spi-
rit.
A[a este. Dar ce va declan[a aceast` schimbare la Max [i
Sophie?
Descoperirea \necatului, exact ca \n prima noastr` carte,
\]i aminte[ti? Exact acela[i lucru cum ar fi pentru noi s` ne
\ntlnim \n cafeneaua unde am f`cut cuno[tin]`.
Cleo se \ndep`rtase pu]in de foc.
Cel pu]in a[a cred.
Ted cl`tin` din cap.
Hai s` vedem acum ce simt eu. |n acest stadiu, Max este
extrem de hot`rt s`-[i salveze c`s`toria. Dar p`streaz` dis-
tan]a din cauza atitudinii lui Sophie. |ns` e \nnebunit dup` ea.
Ar fi \n stare de orice ca s` poat` face dragoste cu ea. {i pen-
tru Sophie e valabil, nu-i a[a?
De acord.
Deci, ei sunt tot timpul \mpreun` [i se simt continuu
frustra]i. S` fie att de aproape unul de cel`lalt ca s` lucreze la
acest caz e un adev`rat chin.
De acord. Nu crezi c` s-a f`cut un pic cam cald aici?
Pu]in. Atunci tot ce ne r`mne de f`cut este s` g`sim
cuvntul sau gestul care va sparge ghea]a [i va elibera toat`
aceast` senzualitate reprimat`.
De acord. Ted, vrei pu]in` cafea?
106 JUDE MACE
Nu te refuz. Adineaori am f`cut-o, m` duc s-o \nc`lzesc.
Las`, m` duc eu.
F`r` s`-i lase timp s` protesteze, Cleo fugi \n buc`t`rie.
Scoase un oftat de u[urare: aici era mai r`coare. St`tuse prea
mult lng` foc [i avea obrajii \ncin[i.
Aprinse aragazul [i c`ut` termosul de care se foloseau pen-
tru a p`stra cafeaua cald` \n salon.
Ted! Unde e termosul?
Poate c` e \n dulapul de deasupra chiuvetei.
Vocea lui Ted se apropia.
L-am g`sit, nu te deranja, r`mi unde...
Se d`du \napoi [i \l c`lc` pe picior. |n ciuda surprizei [i a
\ncurc`turii ei, reu[i s` termine.
...unde e[ti.
El se trase cu un pas \napoi, ca [i cum suferise un [oc
violent.
Iart`-m`, m` duc s` iau ce[tile.
Cleo ar fi preferat s`-l vad` \ntorcndu-se \n salon.
Buc`t`ria asta era prea mic` pentru ca dou` persoane s` se
simt` \n largul lor. Chiar dac`, \ntr-o sear` de neuitat, le fusese
extrem de bine aici...
Cleo sp`l` ce[tile cu mult` energie.
Cleo, dar erau curate!
Daa?! Du-te la munc`! Eu aduc cafeaua.
Dar Ted nu se urni din loc.
|n]elegi, nu le mai trebuie dect un bobrnac ca s` cad`
unul \n bra]ele celuilalt, fiindc` asta \[i doresc.
A[a e.
UN PARIU RISCANT 107
Uite cum v`d eu lucrurile: sunt amndoi singuri, nu se
gndesc dect la asta, dar continu` s` vorbeasc` despre
ancheta lor.
Ca s` ia crpa de vase, Ted \ntinse bra]ul [i \i atinse pieptul.
Iart`-m`!
Cleo se d`du repede \napoi, lipindu-se de frigider.
Nu-i nimic. Po]i s`-mi dai tava? Amndoi studiaz` o nou`
dovad` g`sit` asupra cadavrului. Ciudat preludiu pentru o
scen` de dragoste.
Ted \i \ntinse tava, avnd grij` s` evite orice atingere.
Nu neap`rat. Cnd dou` fiin]e sunt le[inate de dragoste,
a[a cum e cazul lor, orice situa]ie poate deveni favorabil`.
Posibil...
Cleo puse o cutie cu fri[c` \ntre cele dou` ce[ti.
Nu v`d cum se vor mai putea ab]ine mult timp, fiindc`
tensiunea a ajuns la maximum acum.
Schimbar` un zmbet for]at, apoi o privire care nu se mai
sfr[ea. Buc`t`ria p`rea \ntr-adev`r mic`. R`m`seser` \n
picioare, fa]` \n fa]`, foarte aproape, prea aproape unul de
cel`lalt, incapabili s` se mi[te, incapabili s` vorbeasc`...
Eu... eu cred c` totul e preg`tit.
{i mie mi se pare.
Cu inima b`tndu-i nebune[te, cu minile umede de tran-
spira]ie, Cleo se aplec` s` ia ibricul. |l lovi pe Ted, \ntr-un loc
sensibil chiar. Tn`ra se \nro[i \ngrozitor.
|mi pare r`u.
Se ridic` \n grab`. Ted de se d`du \napoi \n acela[i timp.
Vocea lui era \n`bu[it`.
108 JUDE MACE
Cred c` ar fi mai bine s` m` \ntorc \n salon.
Du-te, te urmez \ntr-un minut.
Turn` cafeaua \n termos.
D`-mi s` duc eu totul. Tava asta cnt`re[te o ton`.
Ea o ridic`.
Reu[esc [i singur`, dup` cum vezi.
Ia termosul [i duc eu restul.
Degetele lor se atinser`. |[i traser` amndoi minile [i tava c`zu
cu zgomot \ntre ei. Cele dou` ce[ti de por]elan se sparser`, iar
fri[ca se r`spndi pe jos. Printr-o minune termosul r`mase \ntreg.
Privir` stupefia]i dezastrul.
Cleo considera c` au ajuns \ntr-o situa]ie ridicol`. Ct timp
o s` mai continue tot a[a, politico[i pn` la punctul de a se
comporta ca ni[te idio]i?
Ted oft` exasperat. |n situa]ia \n care ajunseser`, de ce s`
nu distrug` \ntreg apartamentul?
Se aplecar` dintr-o dat` ca s` adune cioburile [i se ciocnir`
cap \n cap, cu un zgomot \nfundat.
Ai p`]it ceva?
Nu. Dar tu?
E \n regul`. Ascult`, du termosul [i eu o s` fac curat. Pe
urm` relu`m scena, da?
Foarte bine.
Cleo ie[i din buc`t`rie, puse termosul pe masa lor de lucru
[i se duse direct \n baie ca s` se spele cu ap` rece pe fa]` [i pe
gt. Ce ciudat! Cum de reu[ise focul din [emineu s`
\nc`lzeasc` tot apartamentul? Poate c` administratorul reu[ise
totu[i s` repare \nc`lzirea central`...
UN PARIU RISCANT 109
Capitolul 9
|n timpul s`pt`mnilor ce urmar`, Ted [i Cleo, printr-un
comun acord tacit, evitar` s` se g`seasc` \n buc`t`rie \n acela[i
timp. Tn`ra remarc` \ns` faptul c`, cu ct trecea timpul, cu
att se \ndep`rtau mai mult unul de cel`lalt. Dac` mai conti-
nuau \n ritmul `sta, vor sfr[i prin a sta fiecare \ntr-una din
extremit`]ile \nc`perii, care \ntotdeauna i se p`ruse imens` lui
Cleo, fiind nevoi]i s` comunice prin ]ipete.
|ndep`rtarea aceasta, ca s` nu zic` \nstr`inare, ar fi trebuit
s` ac]ioneze favorabil asupra puterii lor de concentrare, dar
nici gnd. La sfr[itul zilei, paginile terminate erau din ce \n ce
mai pu]in numeroase.
Dar, chiar [i a[a, spre sfr[itul lunii, ajunseser` \n stadiul
cnd trebuiau s` ia o decizie \n privin]a divor]ului lui Max [i
Sophie.
Cu coada ochiului Cleo \l studia pe Ted care \[i punea
ochelarii, \ncercnd parc` s` fac` asta pe furi[. Se sim]ea oare-
cum jenat s`-i poarte \n fa]a ei. Totu[i, \n sinea ei, Cleo avea
impresia c` ad`ugau ceva farmecului lui obi[nuit. Cnd sosise
\n acea diminea]`, Ted o anu]ase c` era momentul s` vor-
beasc` serios despre Max [i Sophie, iar acum ea a[tepta ca el
s` \nceap` discu]ia.
|ncruntat, cu un aer posomort, el privea pe fereastr`
cerul sp`l`cit, galbenul stins al ctorva biete raze de soare
\n care se vedeau zburnd ici-colo c]iva fulgi de nea,
mormanele de z`pad` \ngr`m`dite la marginea trotu-
arelor, triste]ea \nghe]at` care cuprinsese parc` \ntreg
ora[ul. |l trecu un fior. Nu era \n stare s`-[i adune ideile,
de fapt de ctva timp creierul lui nu mai func]iona foarte
bine.
Amndoi erau prost dispu[i. Erau distra]i, cteodat` la
cap`tul nervilor, din cauza acestei curtoazii for]ate pe care sin-
guri [i-o impuseser`. Munca lor avea de suferit, ca [i ei de alt-
fel. Ce era de f`cut?
{tiu c` tu ]ii mult c` Max [i Sophie s` r`mn` \mpreun`.
Nu vreau s` te sup`r, dar, mai devreme sau mai trziu, va tre-
bui s` ne hot`rm.
{i ea avea mare grij` s` men]in` discu]ia \n limitele unui
schimb amabil de idei.
|n]eleg c` sim]i nevoia s` abordezi ast`zi subiectul, dar
mai avem cel pu]in o lun` \nainte de a ajunge la scena de la
tribunal. Am c`zut de acord c` acesta va fi un punct forte al
intrigii noastre, momentul crucial \n care se hot`r`[te destinul
lor. Deci, mai putem a[tepta.
UN PARIU RISCANT 111
E adev`rat, nimic nu ne gr`be[te, dar mi-ar pl`cea s` [tiu
exact \ncotro o lu`m \n ultima parte a c`r]ii. F`r` \ndoial` c`
tu ai un alt mod de a proceda, la fel de eficace, sunt convins.
Dar n-am putea preg`ti pu]in terenul?
Dac` a[a vrei tu.
Dac` nu te deranjeaz`.
Deloc, dac` tu crezi c` e de preferat s` proced`m astfel.
Hai s` ne punem pe treab`.
***
Stnd tot la fereast`, Ted o privea pe furi[. Era surprins s`
constate c` azi, Cleo \l enerva din cale afar`. Polite]ea, calmul
ei afectat, \l c`lcau pe nervi. Era sigur c` asta era cauza. Trase
adnc aer \n piept.
Iart`-m`, poate c` m` \n[el, dar mi se pare c` leg`turile
afective care te fac s` te sim]i ata[at` de Max [i Sophie sunt o
piedic` \n calea obiectivit`]ii tale. Nu c` asta ar fi neap`rat un
r`u \n sine.
Lui Cleo \i c`deau foarte r`u remarcile lui, mai ales f`cute
pe acest ton protector. Reu[i totu[i s` r`spund` cu o voce
lini[tit`.
|n privin]a asta gre[e[ti. M` gndesc numai la ce e bine
pentru carte. De altfel, tu te-ai gndit care sunt propriile tale
sentimente ce te \mping s` dore[ti desp`r]irea lor definitiv`?
Ted strngea cu putere mnerul ferestrei [i, f`r` s-o fac`
inten]ionat, adopt` un ton oarecum doctoral.
112 JUDE MACE
E o teorie interesant`, Cleo, dar am impresia c` te \n[eli.
Am fost \ntotdeauna capabil s` separ emo]iile personale de
romanele mele. Sigur c` \mi dau seama c` tu procedezi dife-
rit, dar un scriitor \n plin` maturitate...
Dr`gu] c` \mi explici att de clar cum lucrezi tu, Ted.
Este incredibil c` timp de cinci ani ]i-am subestimat obiecti-
vitatea.
N-am avut ctu[i de pu]in inten]ia s` te ofensez.
{tiu, [i nici n-am luat-o drept o ofens`. Totu[i, m` mir c`
e[ti att de hot`rt fiindc`, la urma urmei, un scriitor nu poate
m`sura rolul pe care propria sa afectivitate a jucat-o \n geneza
c`r]ii lui, \nainte s-o fi terminat.
Da, e un ra]ionament just. E[ti formidabil` \n a rezuma
limpede o situa]ie. Deci, cnd cineva scrie dnd curs liber
sentimentelor sale, ea zic ea ca o simpl` ipotez`,
bine\n]eles nu poate \n]elege c` un scriitor \[i folose[te
doar intelectul.
De data asta, era prea mult. Cleo f`cu explozie.
Intelectul!... Habar n-ai despre ce vorbe[ti, bietul meu
Ted! N-ai mai mult creier \n cap dect...
M` predau [i cer pace! |n acest fel \]i domini tu la perfec]ie
impulsurile emo]ionale \n munca ta, a[a cum ai f`cut-o [i \n
aceast` discu]ie?
Cleo, cu fa]a \n fl`c`ri, cu privirea t`ioas`, era gata de lupt`.
|n sfr[it, sngele \ncepuse s` le circule prin vene mai repede
dect o f`cuse \n ultimele luni...
|nveselit [i oarecum surescitat, el \ncerc` s` adopte un ton deta[at.
UN PARIU RISCANT 113
Haide, haide, nu folose[te la nimic s` ne enerv`m. Ar fi
mai bine s` abord`m problema lui Max [i Sophie ca ni[te
adul]i, adic` mai... ponderat.
Cleo replic` furoas`:
Atunci ie[i din camer` [i las`-m` s` m` gndesc sin-
gur`!
Ted nu mai rezist`. F`cu un pas spre ea, cu un aer
amenin]`tor.
Adev`rat? Ce frumos ar fi! La sfr[itul c`r]ii ar exista flori,
b`t`i de inim` [i muzic` romantic`. Ce siropos...
Cleo se apropie de el, p`lind de mnie.
Deloc. Ar fi o scen` realist` \n cursul c`reia dou` per-
soane adulte [i rezonabile ar aborda problemele deschis, \n
loc s` se eschiveze ca doi adolescen]i f`r` minte. Bine\n]eles
dac` e vorba s` g`sim o solu]ie de bun sim], voi fi fericit` s` te
]in de mn` ca s`-]i ar`t cum se procedeaz`.
Ted se opri \n mijlocul \nc`perii. Din ochii lui ][neau
fl`c`ri.
Eu sunt cel care, \n acest caz, conduc barca, \n calitate de
adult cu responsabilit`]i!
Aha, a[a crezi tu! |nc` o dovad` a lipsei tale de maturi-
tate [i a preten]iilor tale nefondate! Eu sunt cea care men]ine
colaborarea noastr` la un nivel \nalt, plin de profesionalism,
serios...
Se apropiaser` [i mai mult unul de cel`lalt. Se sfidau, nas
\n nas, cu frun]ile aproape lipite, \ncrunta]i, strngnd din
din]i, cu ni[te priviri uciga[e.
114 JUDE MACE
Mnia \i sufoca. Nu-[i mai puteau arunca \n fa]` adev`ruri
ustur`toare, a[a \nct, \ncetul cu \ncetul, tensiunea dintre ei
sc`zu.
Ted \ncepu primul s` se calmeze, buzele lui frem`tar`,
schi]` un surs vag [i o lumini]` juc`u[` ap`ru \n fundul
ochilor lui. |n cele din urm` ridic` din umeri [i \ncepu s` rd`.
Cleo \l privi la \nceput cu r`ceal`, apoi col]urile gurii i se
ridicar`, [ov`ind parc`. Ted oft` [i se trnti obosit pe canapea.
Am treizeci [i [ase de ani [i, din cauza ta, m` comport ca
un idiot.
Cleo se a[ez` lng` el.
E[ti sigur c` eu am vreun rol \n chestia asta?
De acord, de acord, dar m`rturise[te c` ne-a f`cut bine
o mic` ciond`neal`.
Cleo rse re]inut.
Era s` se \ngroa[e gluma!
Ascult`, nu vreau s` urlu cnd vorbesc cu tine, dar nici
nu pot merge \n vrful picioarelor \n jurul t`u, ]inndu-mi res-
pira]ia, ca [i cum ai fi o bomb`.
***
Din ce \n ce mai agitat, Ted se ridic` [i \ncepu s` se plimbe
prin camer` cu pa[i mari.
Nu m` mai pot concentra, nu mai pot s` dorm, nu mai
pot s` m`nnc. Ca [i cum a[ avea din nou [aisprezece ani [i tu
ai fi cea mai frumoas` fat` din clas`.
UN PARIU RISCANT 115
E[ti cumva pe cale de a recunoa[te c` nu e[ti dect un
adolescent cu co[uri, care nu s-a maturizat \nc`?
Dar el nu rse. |l v`zu c` era serios, teribil de serios.
|]i spun c`, din cauza ta, am ajuns nebun de legat. S-a
terminat, nu mai pot fi politicos [i plin de profesionalism.
Trebuie s` [tii ce simt. Nu mai pot continua s` lucrez cu tine,
p`strnd distan]ele.
Ted se opri [i se \ntoarse spre ea. |n ochii lui cu reflexe
aurii, lumini]a juc`u[` f`cuse loc alteia, pe care Cleo sperase
s` n-o mai revad` niciodat`. |l v`zu strngnd din pumni [i
privind-o cu ni[te ochi fl`mnzi.
Cleo se crisp`. Iat` \n sfr[it ie[ind la suprafa]` ceea ce
fusese att de mult timp ascuns. Ted devenea periculos. Nu
va schimba subiectul cu o glum` sau \ntorcndu-se la lucru.
Tn`ra c`uta cu disperare ce s` spun` pentru a destinde
atmosfera, pentru a nu mai auzi [i urmarea. |n disperarea ei,
ajunse chiar s` se roage Domnului ca s`-i dea for]a s`
reziste.
El nu se mi[case, mul]umindu-se s-o priveasc` drept \n
ochi. Vocea lui era plin` de emo]ie.
|mi pare r`u c` \]i spun un lucru pe care nu vrei s`-l auzi.
Singura mea scuz` e c` te doresc ca un nebun.
Cleo \[i ]inu respira]ia. Cu cteva cuvinte, cu o sinceritate
brutal`, Ted distrusese echilibrul precar pe care \l
men]inuser` pn` acum [i pe care nu-l vor mai putea restabili
niciodat`, ca [i cum aerul devenise mai ap`s`tor dup` m`rtu-
risirea lui, ca [i r`spunsul ei, de[i nerostit prin cuvinte.
116 JUDE MACE
Cleo \i sus]inea privirea \n ciuda fricii care \ncepuse s`-i
cuprind` inima. Dar [i altceva... o c`ldur` blnd` care urca din
str`fundurile fiin]ei ei, se \ntindea \ncetul cu \ncetul pn` la
fa]`, pn` la mini. |[i sim]ea trupul vibrnd [i tr`ind, a[a cum
n-o mai f`cuse de luni de zile.
Afar`, cerul devenise l`ptos. Z`pada c`dea cu fulgi de[i [i
\n`bu[ea ora[ul sub o t`cere v`tuit`. Cleo fusese prins` \n
curs`. Imposibil s` se aventureze afar`, s` fug`. |n salon toate
l`mpile erau aprinse, nici un col]i[or de umbr` unde s` se
refugieze, unde s`-[i ascund` ardoarea propriei sale dorin]e
care sem`na cu o invita]ie, o chemare, o aprobare. Se sim]ea
neputincioas`, cnd Ted o cuprinse de umeri, o oblig` s` se
ridice [i o strnse la piept. Cu un oftat, Cleo se l`s` \nv`luit`
de c`ldura lui.
El [opti cu o voce nehot`rt`:
{i tu m` dore[ti.
Nu nu...
Cleo repeta acest simplu cuvnt, pu]in pierdut`, \n timp ce
el \[i scotea ochelarii, se apleca, iar ea \[i ridica fa]a spre el...
Nu...
Pn` \n momentul \n care buzele lor se contopir`, \ncet,
dup` o ultim` ezitare... un lung s`rut, un s`rut att de dulce
care dovedea ct de p`tima[` r`m`sese dragostea lor. St`teau
lipi]i unul de cel`lalt, buzele lor nu se mai puteau s`tura. Nu
mai voiau s` se despart`, a[teptaser` att de mult acest
moment. |l doriser` att de mult... |n cele din urm` se lun-
gir` \ncet pe covorul gros din fa]a [emineului. Minile lor
UN PARIU RISCANT 117
erau ner`bd`toare. Se redescopereau, ardeau de dorin]e
ne\nfrnate. |mpins de pasiune, Ted o s`ruta cu s`lb`ticie, \i
strngea fa]a \ntre mini ca [i cum se temea c` ea se va feri de
s`rut`rile lui. Voia s-o reg`seasc` \n \ntregime, posesiv,
ner`bd`tor, poruncitor, dar [i tandru, fermec`tor cum numai
el putea fi.
Cleo se predase. Trupul ei frem`ta, \l chema. Pielea \i era
umed` de transpira]ie, chipul extaziat. |l strngea cu putere \n
bra]e, cu suspine \ntret`iate, cu [oapte tremurate.
Brusc, \[i mu[c` buzele pentru a nu-[i striga bucuria. Ted
va face dragoste cu ea. O flac`r` \i str`b`tu trupul. Se l`s`
iubit`, i se d`rui avnd sim]`mntul unei bucurii insuporta-
bile; parc` nu-l mai iubise niciodat` astfel, parc` nu se mai
sim]ise niciodat` att de \mplinit`...
...Ted \[i ascunsese fa]a la um`rul ei. Cleo nu se mi[ca. |l
p`stra acolo, strns lipit de ea, pentru totdeauna. R`suflarea
lui \i mngia pielea, f`cnd-o s` se \nfioare din nou.
Cleo, m` cople[e[ti. Niciodat` n-o s` m` pot s`tura de
tine. Niciodat`.
El \[i ridic` apoi capul. |n ochii lui se citea o asemenea inten-
sitate a dragostei [i a fericirii, \nct ea fu nespus de mi[cat`. Cu
inima b`tndu-i nebune[te, cu privirea \nce]o[at`, \i cuprinse
capul \ntre minile ei [i \l trase spre ea, [optindu-i.
Niciodat`... niciodat`...
***
118 JUDE MACE
Se trezir` abia dup`-amiaz`. Nu mai ningea. Pe tavanul
salonului, ultimele raze ale soarelui aruncau o lumin`
ro[iatic`. Dar acolo, \n camera-debara, semi\ntunericul \i
\nv`luia [i \i proteja, izolndu-i de lume.
|[i l`saser` hainele pe covor [i urcaser` aici ca s` fac` din
nou dragoste, apoi adormiser` \nl`n]ui]i.
Ted n-o l`sase s` se \ndep`rteze de el pentru a ajunge, din
reflex, pe jum`tatea de pat unde obi[nuia ea s` doarm`. Chiar
[i \n somn, o tr`gea spre el de cte ori ea \ncepea s` se
\ndep`rteze.
O mngie u[or pe spate, apoi \i s`rut` pleoapele \nchise.
E[ti delicioas`.
Cleo deschise ochii.
Fiindc` ai pomenit cuvntul delicios...
Da?
Mi-e foame. N-am mncat de prnz. Ai spaghete?
Spaghete?! |ntr-un asemenea moment? {tiu c` dai
dovad` \ntotdeauna de o poft` s`n`toas` de mncare, dar nu
e felul meu preferat de mncare, mai ales \ntr-un asemenea
moment. |]i m`rturisesc c` m` gndesc la altceva. Dar tu
preferi ni[te paste \n locul pasiunii?
Cleo intr` \n joc. F`cu o mutr` vinovat` [i d`du din cap.
Ce-ar zice un italian? Ni[te spaghete \n loc de pasiune,
vai de mine... continu` Ted. Bine, am precis ni[te spaghete \n
buc`t`rie [i sunt convins c` g`sesc [i ni[te vin \n frigider.
Cleo se ridic`. Nehot`rrea [i nesiguran]a puseser` din
nou st`pnire pe ea. |n fond, erau pe cale de a se apuca de
UN PARIU RISCANT 119
g`tit, de a-[i relua via]a intim`, totul la fel ca \nainte. I se
p`rea c` lucrurile merg prea repede. |i era pu]in` team`.
De fapt, Ted, cred c` va trebui s`...
El \[i puse cu blnde]e vrfurile degetelor pe buzele ei.
Nu, te rog, nu spune asta.
Totu[i, eu...
El \[i ap`s`, de data asta mai cu putere, degetele pe gura ei.
Nu spune c` trebuie s` te \ntorci acas`, te rog, n-a[ putea
suporta. N-o s` spui a[a ceva, nu-i a[a?
El a[tept` ca ea s` aprobe dnd din cap, apoi \[i retrase mna.
Cleo trase aer \n piept.
Tot ceea ce voiam s` spun e c`...
Degetele lui reap`rur` \n apropiere de gura ei.
Voiai s` spui c` nu trebuie s` gr`bim lucrurile, c` nu tre-
buie s` tragem concluzii pripite apropo de ceea ce s-a petre-
cut \n aceast` dup`-amiaz`, c`, dac` vrem s` termin`m cartea,
trebuie neap`rat s` redevenim doar buni prieteni. A[a e?
Da.
Ted oft` [i mna \i c`zu pe lng` corp.
Te \n[eli, vreau s`-]i fac o propunere.
|nc` una?
El zmbi, redevenind \ns` imediat serios.
Pur [i simplu, hai, m`car o dat` \n via]a noastr`, s` nu
gndim. F`r` analize, disec]ii, specula]ii, supozi]ii. Ceea ce s-a
\ntmplat ast`zi era inevitabil. S` accept`m totul \n lini[te, s`
profit`m de situa]ie, f`r` s` ne spargem capul \ntrebndu-ne
care vor fi consecin]ele.
120 JUDE MACE
Cleo se sim]ea pu]in obosit`, pu]in trist`. Nu voia s`-i r`spund`
imediat, avea un aer att de fericit, de lini[tit. {i totu[i, nu era att
de simplu pe ct spunea el. |nainte, da, dar urmase aceast`
desp`r]ire, c`s`toria lor \n deriv`, toate aceste complica]ii,
suferin]` [i resentimente care nu se puteau [terge ca prin minune.
Dar el o mngia cu atta blnde]e. Se sim]ea att de bine
cnd lenevea a[a, \ntins` lng` el. Doamne, ct de mult \l
iubea! La \nceput fuseser` prieteni [i poate c` acest fapt le va
permite s` rezolve problema, cine [tie s` separe pasiunea de
munc`, s` colaboreze la aceast` carte [i cteodat` s` fac`
dragoste f`r` ca asta s` aib` ni[te consecin]e nedorite.
{i, \n plus Cleo \i privea profilul Ted i se p`rea att de
frumos, att de atr`g`tor. La urma urmei, suferise deja foarte
mult din cauza lui, a[a c` nu-i putea face \nc` [i mai mult r`u.
|n mod sigur, toate cicatricele r`nilor ei trecute o vor proteja
cnd, inevitabil, \l va pierde din nou.
Degetele lor se \nl`n]uir`, se strnser` cu putere, f`r` s`
mai vrea s`-[i dea drumul.
Cleo rse [i schimb` vorba:
Cine vrea spaghete?
***
A[a c`, \n cele din urm`, r`mase la el.
Cina fu copioas`; \n timpul ei rser` mult, cteodat` f`r`
motiv. Pe urm`, Cleo se ridic`, [i debaras` masa. Ezit`. Dac`
UN PARIU RISCANT 121
voia \ntr-adev`r s` plece, era momentul: acum sau niciodat`.
Perspectiva de a petrece o \ntreag` noapte cu Ted o umplea
de team`. I se p`rea ceva deosebit fa]` de timpul cnd erau
c`s`tori]i [i totul mergea bine.
Ted o urmase \n salon [i \[i pusese minile pe umerii ei ca
s-o opreasc`. Apoi r`mase \n picioare \n spatele ei.
De ce te fr`mn]i att?
|mi pare r`u, dar nu m` pot \mpiedica.
F`r` a-[i schimba pozi]ia, o \nconjur` cu bra]ele [i o strnse
cu putere. Recunosc`toare, Cleo se prijini de el [i sim]i c` se
destinde \ncetul cu \ncetul. Buzele lui se lipiser` de urechea
ei.
Cleo, hai s` ne culc`m. N-o s` facem nimic, dac` a[a
preferi. De altfel, [i mie mi-ar conveni, fiindc` m` simt istovit.
Cleo se l`s` condus` spre baie. |[i sp`lar` \mpreun` din]ii.
Era lucrul de care tn`ra se temea cel mai mult: intimitatea
cuplului din via]a de toate zilele, cumva mai mare dect cea
din pat.
|l urm` pe Ted \n debaraua transformat` \n dormitor, unde
\mbr`c` unul din tricourile lui. Cnd se b`g` \n pat, el o lu` \n
bra]e [i \[i sprijini b`rbia de cre[tetul capului ei.
Ce bine m` simt a[a.
Da, avea dreptate, era o senza]ie minunat`. Se ghemui
la pieptul lui, c`utnd c`ldura care \i lipsise att de mult.
Hmm... Cleo...
Cleo era somnoroas` [i fericit`. De mult nu se mai sim]ise
att de lini[tit` [i satisf`cut`.
122 JUDE MACE
Da?
Strnsoarea bra]elor lui se f`cu mai puternic`.
Cnd am zis c` sunt epuizat...
Cleo rse u[or, un rs tandru, emo]ionat, plin de
\n]elegere [i chiar indulgent, ceea ce \l bucur` mai mult dect
o mngiere.
Da?
P`rea pasionat dar [i lini[tit totodat`, sigur c` femeia pe
care o iubea mai mult dect orice pe lume, care \i lipsise att
de mult, se \ntorsese la el, \n patul lor, \n via]a lui.
Poate c` m-am gr`bit spunnd asta.
Ah...
Cleo se l`s` moale \n bra]ele lui, invitndu-l parc`. Buzele
ei se \ntredeschiser`. Bra]ele i se \ncol`cir` \n jurul trupului
lui. Se iubir` cu tandre]e, ca [i cum aveau certitudinea c` toate
nop]ile vor fi de acum \nainte ale lor, c` \[i vor petrece toat`
via]a \mpreun`.
Ted avea dreptate: s` nu se mai gndeasc`, s` lase lucrurile
s` mearg` de la sine...
La sfr[it \[i zmbir`, ochi \n ochi, [i, strns \mbr`]i[a]i,
adormir`...
***
... Cleo visa... o cas` alb`, o peluz` mare verde, \n
dep`rtare albastrul pur al m`rii... Se apropia f`r` s` ating`
solul. Se sim]ea lini[tit`, fericit`. Poarta se deschise singur`
UN PARIU RISCANT 123
\n fa]a ei [i ea trecu prin \nc`perile goale, plutind parc`,
pentru a descoperi \n cele din urm` o pereche aplecat`
asupra unui leag`n de r`chit`. Din el, un bebelu[ \i
zmbi, \ncrez`tor cum o fac to]i bebelu[ii. Cnd se
\ntoarse s`-i felicite pe p`rin]i, \[i d`du seama c` e vorba
de Ted [i ea \ns`[i. |n vis, nu fu deloc surprins` s` se
vad` astfel dedublat`. Apoi, brusc, se f`cu auzit` soneria
unei alarme de incendiu. Ted ie[i fugind din \nc`pere.
Cuprins` de panic`, cu inima ct un purice, \ntinse
bra]ele pentru a lua copilul, dar [i acesta disp`ruse.
Soneria nu se mai oprea. Cleo se tot \nvrtea, incapabil`
s` plece \n c`utarea so]ului sau a copilului ei. |[i b`g`
degetele \n urechi ca s` nu mai aud` acea sonerie de
alarm` insistent`...
Se trezi tres`rind. Ted se afla acolo, culcat pe o parte lng`
ea, cu bra]ul trecut \n jurul taliei ei. Telefonul era cel care
suna. |i trebui mai mult de un minut ca s` se trezeasc` de tot.
Apoi \l s`rut` pe gt.
Ted. Telefonul.
Da...
Avea o voce r`gu[it`, obrajii aspri, p`rul \n dezordine. Ted
\ntinse o mn` [ov`itoare [i apuc` pe dibuite receptorul, dup`
ce d`rm` de[tept`torul. |[i frec` obrajii cu putere, se scutur`,
dar nu-i d`duse drumul lui Cleo pe care o trase mai aproape
de el.
Cleo zmbi. Era exact ca \nainte: se trezise diminea]a,
al`turi de so]ul ei. Care era, ca \ntotdeauna, irezistibil. Se sim]i
124 JUDE MACE
nespus de emo]ionat`. Soarele lumina camera, ca \ntr-o zi de
var`. Iar ei st`teau amndoi \n vrful patului, la c`ldur`, dup`
noua lor prim` noapte.
Daa?
Vocea lui Ted era doar amabil`... Cleo auzea vocea inter-
locutorului, f`r` a \n]elege \ns` ce spunea. Dar \n curnd sim]i
c` Ted se \ncordeaz`, iar mna lui care \i mngia coapsa se
opri brusc.
Imediat, ca o lovitur` \n stomac, teama. Stnd lng` el,
Cleo nu se mi[ca ca s` nu-i distrag` aten]ia, dar nu-l sc`pa din
ochi. Era vorba de ceva foarte grav, era sigur` de asta. El avea
un aer \ncordat, sprncenele \ncruntate, privirea \ntunecat`.
Pn` acum nu spusese dect da, nu, bine\n]eles, deci ei
\i era imposibil s` trag` vreo concluzie.
A[tepta cu ner`bdare ca el s` \nchid`, cu inima b`tnd
nebune[te.
|n sfr[it!
|]i mul]umesc c` m-ai sunat.
Apoi Ted privi derutat aparatul, ca [i cum uitase ce trebuia
s` fac`. |n cele din urm` \nchise cu o \ncetineal` care o neli-
ni[ti la culme.
Cleo nu mai rezist`:
Ted, ce s-a \ntmplat? Cine ]i-a telefonat?
B`rbatul p`rea n`ucit.
Era Ellison.
Apoi Ted trase aer \n piept.
Sunt pe lista celor propu[i pentru premiul Oscar.
Capitolul 10
Abia avu timp Cleo s`-[i revin` din surpriz` [i s`-[i felicite
so]ul, c` telefonul sun` din nou. Un reporter \i solicita un
interviu pentru dup`-amiaz`. Ted accept`, \nchise, telefonul
sun` din nou pentru o solicitare de acela[i gen, [i tot a[a toat`
diminea]a.
|ncercar` s` lucreze, dar \n zadar. Ellison \i suna din cinci
\n cinci minute, \n vederea altor \ntlniri cu presa, apoi \i
invit` pe amndoi la mas` ca s` s`rb`toreasc` evenimentul.
Cleo se duse la iu]eal` pn` la ea acas` pentru a se schimba,
bucuroas` dar [i pu]in speriat`.
Toat` dup`-amiaza [i \nainte de c`derea serii, nu \ncet` s`
r`spund` la telefon [i s` noteze cererile de interviuri, care
curgeau din toate p`r]ile. Nu g`sir` nici un minut s` stea de
vorb`.
|ncepuse s` se \ntunece. Cleo se refugie \n dormitor. Stnd
turce[te pe pat, \i asculta pe p`rin]ii ei care nu mai terminau
s` se extazieze de reu[ita ginerelui lor. |[i masa cu un gest
ma[inal ceafa. Se sim]ea epuizat`, complet dep`[it` de aceast`
zi.
|[i amintea, cu sufletul [i trupul ei, de reg`sirea lor pasio-
nat` din ajun. Abia avusese timp s`-i aprecieze importan]a, c`
fusese readus` cu brutalitate cu picioarele pe p`mnt de
aceast` veste extraordinar`. Nici nu avusese timp s` se gn-
deasc` la ceea ce \nsemna asta pentru viitorul lui Ted, pentru
viitorul lor.
|[i lu` r`mas bun de la p`rin]ii ei [i \nchise. Apoi
r`mase a[ezat` pe pat, gnditoare, \ncercnd s` descopere
de ce se sim]ea \n fond att de ciudat. |n ajun, \n timpul
c`derii masive de z`pad`, reu[iser` s` se rup` de lumea
exterioar`. Veniser` unul spre cel`lalt cu un fel de naivi-
tate, neobi[nuit` [i mi[c`toare totodat`. Pasiunea lor reci-
proc` fusese tot ceea ce conta iar realitatea li se p`ruse
extrem de \ndep`rat`. Ceea ce schimbase mult lucrurile.
Fiindc`, la urma urmei, ea se abandonase pentru mai
multe motive, printre care acela c` se sim]ea \ntr-un loc
ocrotit, care fusese [i al ei odinioar`. Cum s-ar mai fi
putut repeta acest lucru acum, cnd oaza lor de pace
fusese violat`?
De aici provenea triste]ea, dezam`girea ei. Avea nevoie de
timp ca s`-[i revin`, s`-[i trag` pu]in sufletul pentru a-[i putea
citi mai clar \n suflet.
|l auzi pe Ted urcnd scara. Era acolo, dar pasul lui nu ezi-
tase oare pu]in pe ultima treapt`?
Am \ntrerupt telefonul.
UN PARIU RISCANT 127
Ce idee bun`!
Veni s` se a[eze al`turi de ea, oftnd din adncul pieptului,
o lu` \n bra]e [i \i ridic` p`rul ca s-o s`rute pe gt.
Nu \]i po]i da seama ct de nec`jit sunt.
De ce?!
A[ fi vrut altceva pentru diminea]a asta att de special`
pentru noi. S`-]i aduc micul dejun la pat, \nso]it de un buchet
de flori. Dup` aceea, ne-am fi plimbat prin parc. Dup` care,
am fi vorbit mult, mult de tot, amndoi. Cnd m` gndesc la
cte aveam s` ne spunem!
Ea se trase pu]in \napoi ca s`-i studieze expresia chipu-
lui.
Nu-i nimic, Ted. Sunt mndr` de tine, sunt bucuroas`
pentru tine, [tii asta, nu-i a[a?
Ceea ce nu m` \mpiedic` s` fiu dezolat c` n-am putut
petrece aceast` zi singur cu tine. Dar totul s-a \ntmplat att
de repede.
Gemu, se l`s` pe spate [i o trase dup` el.
|n sfr[it... l`s`m totul pe mine. Comand`m o pizza [i
ne culc`m devreme.
Cu un aer \ncurcat, Cleo \[i trecu mna peste fa]`.
Ted, trebuie s`-]i cer o favoare.
Tot ce vrei.
Tn`ra inspir` profund, f`cndu-[i curaj.
A[ dori ca rela]ia noastr` s` r`mn` \n acest punct, pen-
tru moment. Noaptea trecut` m-a dat peste cap. Chiar m-a
speriat pu]in...
Cleo, eu...
128 JUDE MACE
Nu, nu-mi spune c` nominalizarea asta pentru Oscar nu
are nici o importan]`, fiindc` nu te cred. Cu ea [i cu cartea
noastr` la care mai avem destul de lucru, presiunea este deja
foarte mare [i n-a[ vrea s` \ntindem prea mult coarda.
Dar dragostea noastr` va mai juca vreun rol?
Pentru mine, da.
Ct timp \mi vei mai cere \nc` s` am r`bdare?
Este necesar s` fix`m o dat`?
Poate.
S` [tii c` nu m` aju]i deloc.
Ted se ridic`, nemaiputnd s` se st`pneasc`.
Doamne! Dar ce-oi fi creznd? Drept cine m` iei? Am f`cut
dragoste noaptea trecut`. N-am privit acest lucru cu u[urin]`. {i
eu am fost extrem de tulburat. Eram sigur c` e \nceputul.
Cleo \ncerc` s`-l \mblnzeasc`.
|ntotdeauna e un \nceput pentru ceva. Numai c` nu con-
sider c` este momentul potrivit s` lu`m o hot`rre \n privin]a
c`s`toriei noastre. Las`-mi pu]in timp. Am putea s` lucr`m
\mpreun` [i f`r` s` facem dragoste.
Ted morm`i.
Vorbe[te numai \n numele t`u.
Ea \i puse cu blnde]e mna pe bra].
Te rog.
Reac]ia lui se l`s` a[teptat` un timp. |n sfr[it, \l sim]i c` se
relaxeaz`.
Bine, o s` te urc \ntr-un taxi, ca s` evit tenta]ia.
Coborr` f`r` s` mai rosteasc` nici un cuvnt. |nc` mai
ningea pu]in. Mergeau al`turi \n t`cerea \nser`rii. Umbre
UN PARIU RISCANT 129
\ntunecate se a[ternuser` ici [i colo pe covorul alb, \nc`
imaculat. Era o or` lini[tit` a unei seri friguroase. Nu auzeau
dect scr[netul pa[ilor lor pe z`pada care acoperea trotuarul
pustiu. Dup` ce schi]aser` de mai multe ori mi[carea, minile
lor \nm`nu[ate se unir` [i nu-[i mai d`dur` drumul.
Ted strnse ceva mai puternic mna lui Cleo.
Doamne, ct de complicat` e[ti!
{tiu.
Atunci, ascult`. Mai avem o lun` \nainte de acor-
darea premiilor Oscar, a[a c`, pn` atunci, trebuie s` ter-
min`m cartea. Tot atta timp \]i acord [i ]ie, fiindc` dup`
aceea...
|i f`cu cu ochiul.
Atac.
Se oprir` pe o alee ca s` se poat` privi drept \n fa]`. Cleo \i
surse cu dr`g`l`[enie.
Mi se pare corect. Acum, vrei s` chemi un taxi?
E[ti o...
Ea \l lovi amical pe um`r.
Cu un dialog att de original, nu e de mirare c` s-au gn-
dit la tine pentru premiul Oscar.
Ted \ntinse mna pentru a atinge un fulg de z`pad` care,
la lumina felinarului, str`lucea \n p`rul ei negru ca abanosul,
[i se topi imediat pe degetul lui.
Cu o privire nostalgic`, b`rbatul ridic` resemnat din um`r.
O s`-mi lipse[ti \n noaptea asta. O s`-mi lipse[ti mai mult
dect ]i-ai putea \nchipui.
Cleo sim]i c` i se pune un nod \n gt.
130 JUDE MACE
Mi-ar fi pl`cut s` fi putut r`mne.
Ted ridic` mna. Un taxi se opri la marginea trotuarului. O
ajut` apoi s` urce.
Nu-]i face griji, Cleo, \ntr-o zi vei putea.
***
Spune-mi, Ted, perspectiva acestui Oscar ]i-a schimbat
\n vreun fel via]a?
Reporterul care \i lua interviul la televiziune se aplec` u[or
spre el \n a[teptarea r`spunsului.
Ah, da! Asear` am beneficiat de cea mai bun` mas` la
pizzeria cea mai \n vog`.
Bun r`spuns!
Cu voce tare, Cleo se adresase imaginii lui Ted de pe ecran.
|n fa]a camerelor [i reflectoarelor, era fermec`tor, spiritual [i
plin de dezinvoltur`. La \nceput \l admirase foarte mult. Dar
acum era un pic blazat` fiindc` era cam a zecea emisiune la
care asista. Se \ntreba de ce d` drumul la televizor cnd ap`rea
el. Dar era ceva mai puternic dect ea. Murea de curiozitate s`
vad` cum o s` se descurce de fiecare dat`, chiar dac` el n-o
\ntreba niciodat` dac` se uitase la televizor.
De cnd fusese nominalizat, un fel de armisti]iu precar se
stabilise \ntre ei. Munca lor era adesea \ntrerupt` de noile
obliga]ii ale lui Ted. Lucrurile nu avansaser` \ntre ei, dup`
cum crezuser`. Camaraderia lor era cam afectat`, dar prefe-
rabil` polite]ii \ncordate din iarn`. Evitau cu grij` orice con-
tact fizic. Ted respecta cu grij` toate preten]iile ei.
UN PARIU RISCANT 131
Dar, refuzndu-l din nou, Cleo nu se a[teptase la lipsa de
intimitate care va rezulta din asta. Ca femeie [tia c` intimitatea
patului o influen]eaz` pozitiv pe aceea a inimilor, punndu-[i
amprenta asupra vie]ii cotidiene, tr`it` \n comun. A[a c`,
\ntorcndu-se la situa]ia de la \nceput, m`rise distan]a care \i
separase, pe care colaborarea lor mult mai superficial` la
scrisul c`r]ii n-o putea acoperi.
|n fiecare sear`, trist` [i ab`tut`, se \ntorcea la ea
acas`. Ted nu pronun]a niciodat` nici un cuvnt \n
momentul plec`rii, dar privirea lui spunea multe. {tia c`
lui nu-i pl`cea, vedea c` \l face s` sufere, dar nu putea
face nimic \n sensul `sta. Imediat ce ziua de lucru se ter-
mina, se ridica f`r` s` mai a[tepte nici o clip`. |i era team`
c` nu va mai fi \n stare s`-l p`r`seasc` dac` mai \ntrzia [i
de ceea ce s-ar fi \ntmplat dac` mai r`mnea. De fapt,
fugea de el.
Teama ei sporea cu ct se apropia mai mult ceremonia
acord`rii premiilor Oscar. Era [i acum la fel de mndr` de
Ted, un sentiment absolut sincer, dar, cu fiecare zi care tre-
cea, pe inima ei punea st`pnire o umbr`, din ce \n ce mai
deas`, o amenin]are pentru speran]ele lor, neformulate \n
cuvinte, pe care le f`cuse s` se nasc` ultima noapte pe care o
petrecuser` \mpreun`.
Cu o durere crescnd`, pierzndu-[i pu]in cte pu]in iluzi-
ile, vedea apropiindu-se sfr[itul zilelor ei de lucru al`turi de
Ted. Hollywood-ul revenise \n for]` ca s` i-l ia \napoi. {i
urmau triste]ea, disperarea, la fel ca prima oar` cnd el ple-
case spre acea lume a visurilor de carton, sau chiar [i mai
132 JUDE MACE
r`u \nc`. Fiindc` el primea oferte numeroase, ademenitoare,
iar ea revedea \n ochii lui acea sclipire de surescitare [i dorin]`
care \i mai desp`r]ise o dat`.
Cleo privi ceasul. Interviul era pe terminate.
Vei asista la ceremonie?
Cred c` glume[ti. N-a[ lipsi pentru nimic \n lume. De alt-
fel, plec la Los Angeles \n diminea]a asta.
{i so]ia ta te va \nso]i, nu-i a[a?
Ted nu r`spunse imediat. Pentru prima oar`, o fisur` ap`ru
\n alura lui plin` de siguran]` [i dezinvoltur`.
Cred c` da, cu condi]ia ca ea s` g`seasc` ceva potrivit de
\mbr`cat.
Cleo ap`s` nervoas` pe telecomand` [i se duse s`-[i
preg`teasc` o cafea. Bomb`ni de cteva ori printre din]i.
Dac` g`sesc ceva potrivit de \mbr`cat...
|ntrebarea ziaristului tulburase apele. Ca [i ceilal]i tele-
spectatori, r`m`sese cu ochii la buzele lui Ted \n
a[teptarea r`spunsului. Va asista ea la ceremonie? La drept
vorbind, Cleo nu [tia nici ea \nc` r`spunsul. Cu abilitate,
Ted eludase \ntrebarea \n timpul interviului, dar [i ziaris-
tul evitase s` i-o pun` chiar de la \nceput. Aceast` atitu-
dine evaziv` o f`cuse s` se simt` u[urat` dar [i r`nit` \n
acela[i timp. Nici chiar ea nu [tia ce r`spuns ar fi dat, dac`
\ntrebarea i-ar fi fost pus` ei. Ezita. Cteodat`, \nclina spre
un refuz fiindc`, f`r` s` [tie de ce, avea impresia c`
prezen]a ei la Hollywood i-ar pune [i mai mult c`s`toria \n
pericol. Totu[i, Ted nu-i ceruse niciodat` s`-l \nso]easc`.
De ce n-o voia al`turi de el?
UN PARIU RISCANT 133
Cu o cea[c` de cafea \n mn`, se instal` \n fa]a calcula-
torului, dar r`mase nemi[cat`, fixnd ecranul cu o privire
goal`. Ajunseser` la ultimul capitol al c`r]ii lor, la scena dra-
matic` din cabinetul judec`torului, unde fuseser` convoca]i
pentru \mp`care... ultima lor [ans`. Ted [i Cleo nu reu[iser`
s` se pun` de acord. Ea persista \n ideea unei reconcilieri
finale. El o ]inea pe a lui, s`-i divor]eze, fiindc` va fi mai pal-
pitant pentru serialul lui.
***
Trecuser` dou`zeci de minute [i ea nu se mi[case din loc.
Nu se gndea dect la Max, Sophie, Cleo [i Ted, cnd acesta
din urm` d`du buzna \n salon.
Ce faci? Sunt bucuros c` e[ti tot aici.
Unde s` m` fi dus? S`-mi cump`r o rochie nou`?
Oh... \]i cer iertare. Am fost luat pe nea[teptate [i n-am
g`sit nimic mai bun de spus la repezeal`.
N-are nici o importan]`. Pu]in \mi pas` c` \ntreaga
Americ` m` crede capricioas` [i prost \mbr`cat`.
Haide, Cleo... Toat` lumea a \n]eles c` glumeam.
Ted t`cu, oft` [i adopt` un ton plin de dezinvoltur`.
De fapt, vii cu mine sau nu?
Cleo nu-[i dezlipea privirea de pe ecran.
Ia te uit`! |n sfr[it m` \ntrebi asta!
Da, era timpul s-o fac, fiindc` \n curnd plec. Pn` acum
ai schimbat mereu vorba cnd eram pe punctul de a aborda
acest subiect.
134 JUDE MACE
Eu?! Ctu[i de pu]in!
Ba bine c` nu. Recunosc c` [i eu am cam tergiversat
lucrurile. Bine, s` vorbim pe [leau: \]i cer s` m` \nso]e[ti,
insist chiar. Ei?
St`tea \n picioare, exact \n fa]a ei. Cleo era tulburat` [i el \[i
d`dea seama de asta, dar trebuia s` [tie r`spunsul imediat, fiindc`
Ellison va sosi peste un sfert de or` ca s`-l conduc` la aeroport.
Am putea s` vedem \mpreun` toate vedetele.
Dar la ce bun, dac` nu [i pe Gary Cooper?
Dar \n schimb \l vom vedea pe Jimmy Stewart. Cleo, vii
cu mine?
Ca s` nu-i tremure minile, tn`ra strnse cu putere bra]ele
fotoliului. |i venea extrem de greu fiindc`, \n momentul \n
care Ted \i pusese \n sfr[it \ntrebarea, o certitudine absolut`
se impusese \n mintea ei: nu putea accepta.
T`cerea ei i se p`ru de r`u augur lui Ted.
Ascult`, mai e o s`pt`mn` pn` atunci, mai ai timp s`
te gnde[ti, dar mi-ai putea totu[i r`spunde pe loc, ca s` plec
[i eu lini[tit.
Nu, Ted.
Mai ezi]i \nc`?
Nu. Nu vin.
Ochii i se umplur` de lacrimi fierbin]i.
Nu pot.
Cum asta, nu po]i? Ai vreo \ntlnire, sau ce s-a \ntm-
plat? Nu te po]i hot`r\ s` p`r`se[ti scumpul t`u New York, nici
m`car pentru a fi al`turi de mine \n cea mai important`
noapte a vie]ii mele?
UN PARIU RISCANT 135
Ea nu-i r`spunse imediat, ca n`ucit` de lovitura pe care o
primise \n acel moment. Deci, acea noapte va fi cea mai
important` din via]a lui, [i nu cea... Dar de ce aceast` amar`
decep]ie? Ar fi trebuit s`-[i \nchipuie. Se realiza visul lui din-
totdeauna. |i vorbise att de des despre asta. De altfel,
preferase s` fac` un film, cu riscul de a-[i compromite maria-
jul. {i uite c` totul re\ncepea: aceast` noapte, cea mai impor-
tant` din via]a lui... De data asta, Hollywood-ul \i va desp`r]i
definitiv. De fapt, lucrul se [i \ntmplase deja: el nu mai era
aici, \mpreun` cu ea, ci era deja departe, un str`in. Nu mai
avea rost s` lupte, era prea trziu, b`t`lia era de pe acum pier-
dut`.
Reu[i \n cele din urm` s` vorbeasc`, \ns` cu o voce
\ntret`iat`:
Cnd m` gndesc c` ai a[teptat ultimul moment ca s` m`
\ntrebi!
Strngea cu atta putere bra]ele fotoliului, \nct \ncheie-
turile minilor i se albiser`. |nchise ochii [i \[i mu[c` buzele.
Dac` nu f`cea un ultim efort, o s` le[ine.
Ted a[teptase \n t`cere \n spatele ei, putea s` simt`
aproape fizic uimirea [i durerea lui. Cleo se strmb` cnd
auzi c` cineva claxoneaz` \n fa]a imobilului.
Cleo, [tim amndoi la fel de bine c` doresc mai mult
dect orice pe lume s` vii cu mine. Desigur c` nu mi-a fost
u[or s` abordez acest subiect, din cauza... a ceea ce s-a \ntm-
plat data trecut`. Era normal s` m` tem, s` amn. De acord,
n-ar fi trebuit s` fac asta, fiindc` iat` c` te-am sup`rat din nou!
E[ti teribil`! Nu mai [tiu cum s` m` port cu tine. Am f`cut
136 JUDE MACE
dragoste o noapte \ntreag` [i a doua zi \mi spui c` nu m` mai
vrei. De ce m` respingi mereu? Ct timp va mai trebui s` te
a[tept?
Din nou se f`cu auzit claxonul.
E Ellison, avionul decoleaz` la dou`sprezece [i jum`tate.
Cleo se ridic` pentru a se putea privi fa]` \n fa]`. Avea ochii
usca]i [i chipul impasibil.
Nu te resping, Ted. Voi fi aici cnd te vei \ntoarce. |[i
urez noroc. Meri]i s` c[tigi premiul.
El o salut` scurt din cap.
Mul]umesc.
Totul \n atitudinea lui dovedea c` e furios [i c` se
st`pne[te cu greu. Foarte drept, foarte ]eap`n, \[i lu` baga-
jele, deschise u[a, apoi urm` o clip` de ezitare. Oare se
\ntorcea spre ea? S`-i spun` un cuvnt de r`mas-bun? S` fac`
o glum` pentru a destinde atmosfera? S`-i zmbeasc` poate,
pentru a-i demonstra c` nu era sup`rat pe ea? Nu, el ie[i f`r`
s`-i mai arunce nici o privire.
Cleo r`mase \n picioare \n mijlocul \nc`perii goale,
nemi[cat` ca o statuie. Dac` ar fi f`cut cea mai mic` mi[care,
n-ar fi putut rezista tenta]iei de a cobor\ \n fug` cele cinci etaje
pentru a-l ajunge din urm`.
Doar cnd auzi portiera trntindu-se [i ma[ina demarnd,
se duse cu un mers de robot s` \ncuie u[a.
***
UN PARIU RISCANT 137
Molly ]inea \n fa]a ei o rochie strmt` din m`tase neagr`,
f`r` bretele, cu un decolteu \ndr`zne], [i ni[te m`nu[i asor-
tate, lungi pn` la cot, cu un rnd de n`sturei din perle.
Uit`-te la ele, e ultima pies` din colec]ia mea. Nu-i a[a c`
e o nebunie?
E fantastic`!
Mul]umesc, m`mico. Cleo, tu ce crezi?
Nu e rea.
Nu e rea?!... Cleo, nu mai fi att de entuziasmat`, c` nu
e cazul! E vorba doar de piesa de baz` a colec]iei mele. N-am
muncit la ea dect o lun`. Deci nu-mi mai face attea compli-
mente, c` m` simt jenat`.
Iart`-m`, Molly!
Cu un aer absent, ciugulea din salata asortat` care i se pu-
sese \n fa]`.
Molly [i Kit Delaney schimbar` o privire cu sub\n]eles.
Cu un oftat, Molly \mp`turi rochia [i accesoriile, se a[ez` \n
fa]a lui Cleo [i, cu un gest ner`bd`tor, \i lu` furculi]a din
mini.
{tiu c` nu sunt o buc`t`reasc` senza]ional`, dar cnd te
invit ai putea m`car s` faci un efort.
Nu prea mi-e foame. |mi pare r`u.
Cleo l`s` capul \n jos. {tia ce va urma. Molly o invitase s`-i
arate rochiile din noua ei colec]ie. F`r` s` aib` nici o b`nuial`,
acceptase, ca s`-[i mai schimbe cursul gndurilor. Nici cnd o
g`sise acolo pe mama ei, nu-i c`zuse fisa. Dar ele \ncepuser`
s`-i atrag` aten]ia supra diverselor croieli [i \i oferiser` vinul ei
preferat. Atunci \n]elesese c` [i-au pus ceva \n minte.
138 JUDE MACE
|ncercase s` par` ct de ct entuziasmat`, dar gndurile ei
erau departe. Atribuirea premiilor Oscar urma s` aib` loc
mine sear` [i ea nu mai avea nici o veste despre Ted de cnd
plecase la Hollywood.
Precis c` mama [i sora ei se sf`tuiser` [i puseser` la cale
aceast` \ntlnire pentru a afla ce se \ntmplase [i de ce era att
de sup`rat`.
Molly puse furculi]a pe mas` [i se aplec` spre ea.
Cleo, du-te!
Unde?
O \ntrebare stupid` [i inutil`: ar fi trebuit s` se a[tepte c`
sora ei va merge direct la ]int`.
{tii prea bine unde. Du-te!
Nu pot. Nu [tiu de ce, dar nu pot.
Molly cl`tin` din cap, ridicndu-[i uimit` sprncele.
Nu mai face pe proasta, ce naiba! Eu [tiu [i toat` lumea
[tie. }i-ai b`gat \n cap c` Ted se va l`sa orbit de str`lucirea
Hollywood-ului [i va uita s` se mai \ntoarc`, a[a cum a f`cut
ultima oar`. {i tu nu supor]i ideea c` te vei afla acolo, ca s`
vezi cu ochii t`i cum se \ndep`rteaz` de tine. Nu-i nevoie s` fii
Einstein ca s` pricepi asta.
Ei bine, atunci [tii de ce nu pot...
Nu ]i-am zis c` e o explica]ie valabil`, fraiero! Bine\n]eles
c` nimic nu te \mpiedic` s` remarci faptul c` am dep`[it
limitele [i c` a[ face mai bine s` m` ocup de problemele mele,
dar...
Molly, dep`[e[ti limitele [i ai face mai bine s`...
Kit interveni cu blnde]e, dar [i cu fermitate.
UN PARIU RISCANT 139
Cleo, poate c` e adev`rat c` n-ar trebui s`-]i d`m sfaturi,
dar ceea ce este sigur e c` ne \ntristeaz` faptul c` te vedem att
de nefericit`. Ne-ai spus c` Ted ]i-a cerut s`-l \nso]e[ti. Ei bine,
a fost o dovad` de egoism din partea ta s`-l refuzi.
Lacrimi fierbin]i \ncepur` s` se rostogoleasc` pe obrajii lui Cleo.
Egoism? Cum po]i s` spui un asemenea lucru? |ncerc doar
s` nu suf`r prea mult. De partea cui e[ti? M-a mai p`r`sit o dat`...
Molly fu categoric`.
Noi suntem de partea ta. {i nu te-a p`r`sit. S-a dus la
Hollywood pentru munca lui, [i desp`r]irea v-a debusolat pe
amndoi. A[a c`, \n loc s` vorbe[ti cinstit cu el, ]i-ai f`cut
num`rul obi[nuit, adic` te-ai retras \n cochilia ta [i ai refuzat
s` te mai lup]i.
Num`rul meu obi[nuit?
Exact. |]i mai aminte[ti cnd, la liceu, ]i-ai prezentat can-
didatura pentru a fi aleas` ca pre[edint` a clubului c`r]ii?
Vag.
Nu min]i! N-ai uitat ctu[i de pu]in cum s-au petrecut
lucrurile. Sissy Cranwell ]i-a fost contracandidat`. Ea a dat o
mare recep]ie pentru toat` [coala. Dup` aceea ]ie ]i-a fost
team` c` o s` te bat` [i ai renun]at \n mare grab`, spunnd la
toat` lumea c` te \n[elase[i, c` de fapt nu te interesa, c` doar
o snoab` proast` putea s` vneze o asemenea func]ie. De
aceea Sissy n-a mai vorbit niciodat` cu tine dup` aceea.
Molly, nu v`d leg`tura.
Oh, ba da! |n groaza pe care o ai de a pierde, te-ai gr`bit
s` abandonezi imediat, pentru a face s` se cread` c` nu ]ineai
deloc s` c[tigi. E un truc care \]i reu[e[te de minune. M-ai dus
140 JUDE MACE
de nas ani de zile, f`r` s` b`nuiesc nimic. Dar cnd \ncepi s` joci
astfel de teatru, miza fiind c`s`toria ta, atunci intervin. Sunt sora
ta, te iubesc, \l iubesc [i pe Ted [i, dac` pot, o s` te \mpiedic s`
ie[i din joc \nainte s` fi \nceput prima rund`. Fiindc` asta faci tu,
refuznd s` pleci la Hollywood. Na, c` ]i-am spus-o \n fa]`!
Cleo...
Kit voia s` atenueze pu]in efectul sincerit`]ii brutale de
care d`duse dovad` Molly. O v`zuse pe Cleo c` e gata s`
izbucneasc` \n hohote de plns.
Crezi c` e[ti o fiin]` slab`, dar nu e cazul. Sunt sigur` c`
e[ti \n stare s` dep`[e[ti orice \ncercare. E[ti so]ia lui Ted [i el
are nevoie de tine. E momentul s` te ar`]i o so]ie bun` [i s`-]i
sus]ii so]ul. {tii de ce e[ti att de nefericit` acum? Fiindc` te
sim]i vinovat`.
Cuprinse cu dragoste mna fiicei sale.
Fiindc` tu [tii c`, indiferent prin ce a]i trecut amndoi,
indiferent ce vi s-ar putea \ntmpla \n viitor, este de datoria ta
s` fii cu el mine sear`.
Molly o aprob`, repezit` ca \ntotdeauna.
Hai, feti]o, e momentul s` ri[ti. Adic`, dac` \l mai iube[ti,
bine\n]eles.
Cleo nu g`sea nimic de spus. Privea mna lui Kit care o
strngea pe a ei, transmi]ndu-i for]`, curaj...
Ridic` ochii [i \ntlni privirea lui Molly. |n ea citi dragoste
[i \n]elegere. Sora [i mama ei erau al`turi de ea...
{i, brusc, se sim]i puternic`, fizic [i psihic, [i lu` hot`rrea.
Fiindc` \n]elesese acum c` dragostea \nseamn` [i a ie[i
unul \n \ntmpinarea dorin]elor celuilalt, nu numai a fi
UN PARIU RISCANT 141
preocupat s`-]i p`strezi partenerul. C` dragostea ei o
\mpingea spre Ted. Era deci simplu: trebuia s`-i dea
ascultare.
|n Connecticut reu[ise s` se elibereze de rivalitatea dintre
ea [i Ted, atunci cnd \[i d`duse seama c` acest lucru le punea
c`s`toria \n pericol. Apoi reu[ise s` ias` pu]in din cochilia ei
ca s` i se d`ruiasc` f`r` reticen]e, o noapte, cu toat` spon-
taneitatea [i sinceritatea de care era capabil`. Dar mai trebuia
s` nu se mai sperie de intensitatea periculoas` a reac]iilor lui.
Trebuia s`-[i reg`seasc` \ncrederea, m`car \ncetul cu \nce-
tul. Ca s` \nainteze, \n loc s` dea \napoi. Pentru a se deschide
\n loc s` se \nchid` \n sine. Bine\n]eles c` tot ce avea de f`cut
era doar un mic pas. Dar era primul.
Strnse mna mamei sale cu un surs fericit.
A]i putea s` v` ocupa]i pu]in de bagajele mele [i s` m`
ajuta]i s` aleg ce-mi trebuie?
Molly \[i d`du capul pe spate izbucnind \n rs, nespus de
u[urat`. Apoi s`ri \n picioare [i lu` rochia de m`tase neagr`.
|mbrac-o! Un mic retu[ [i se va crede c` a fost special
creat` pentru tine. De ce crezi c` am adus-o? Dac` n-ai fi fost
cu capul \n nori toat` iarna, ai fi [tiut c` a trecut mult timp de
cnd mi-am prezentat colec]ia.
|ncntat`, Cleo se l`s` condus` spre camer`. Molly \i
\ntinse ciorapii [i pantofii.
Pune-i, c` sunt asorta]i.
Poate c` o s` pilotezi [i avionul?
A[ face-o dac` a[ [ti, ca s` fiu sigur` c` ajungi cu bine
acolo. Dar o dat` ajuns`, feti]o, trebuie s` te descurci singur`.
142 JUDE MACE
Capitolul 11
Pentru a nu [tiu cta oar`, Cleo trase de decolteul rochiei
de m`tase neagr`, \ncercnd s`-l mai ridice. Fiindc` \i dezve-
lea rotunjimile snilor mai mult dect ar fi dorit. Rochia ro[ie
pe care i-o trimisese Molly \n Connecticut avea o croial` destul
de \ndr`znea]`, dar nu era nimic pe lng` asta. F`r` a mai ]ine
cont de reticen]ele ei, Molly f`cuse chiar \n acea dup`-amiaz`
retu[urile. Ce publicitate formidabil` pentru ea, [i gratuit` pe
deasupra!
Conta pe Cleo s` se plaseze ct mai des posibil \n raza
camerelor de luat vederi. De altfel, \n cele din urm`, tre-
buise s` admit` c` rezultatul era spectaculos [i c` femeile
bogate aveau dreptate s` nu poarte niciodat` confec]ii de
gata.
Se privi \n oglind`. De data asta sursul ei de satisfac]ie
deveni v`dit. La urma urmei, de ce s` nu profite din plin de
aceast` sear`? Se bucurase pn` acum de o oarecare notori-
etate ca scriitoare, participase la emisiuni televizate, dar
celebritatea literar` a Manhattan-ului \nsemna foarte pu]in \n
raport cu gloria plin` de str`lucire a Hollywood-ului. {i,
datorit` lui Molly, purta rochia potrivit` pentru o asemenea
ocazie.
Ted trebuia s` soseasc` peste cinci minute. |n ajun, Molly
insistase ca s`-i telefoneze, dar \n cele din urm` Cleo nu se
putuse hot`r\ s-o fac`, de team` s` nu-l aud` r`spunzndu-i c`
are \ntlnire cu alt` femeie \n acea sear`. A[a c` preferase s`-i
trimit` o telegram`.
|n timpul zborului, avionul fusese \nconjurat \n perma-
nen]` de cea]` ca [i mintea ei de altfel. Se uitase la un film
vreo or` \nainte s`-[i dea seama c` \l mai v`zuse cel pu]in
de trei-patru ori. Nici s` citeasc` nu putuse. |n cele din
urm` renun]ase s`-[i mai schimbe ideile [i r`m`sese
nemi[cat` \n fotoliul ei, cu privirea pierdut` \n gol, pn` la
sosire.
Abia remarcase apartamentul splendid pe care i-l rezervase
Ted [i \ncepu s` se \mbrace. Va fi o \ncercare grea pentru ea.
Oare so]ul ei, care se mai \ndep`rtase o dat` de ea, va primi un
premiu Oscar? {i dac` da, nu risca s-o p`r`seasc` pentru tot-
deauna?
Redevea clar tot ce se petrecuse \ntre ei \n aceste ultime
luni [i, dep`nnd firul amintirilor, \[i d`du seama ct de mult
se \n[elase asupra ei \ns`[i.
Adev`rul se impuse, f`r` putin]` de t`gad`: ]inea la el mai
mult dect la orice. Ideea de a-l pierde o \ngrozea. Seara
aceasta va \nsemna o cotitur` \n via]a ei. |n ochi \i str`lucea
toat` dragostea, att de puternic` \nct n-o putea ascunde. {i
144 JUDE MACE
asta o f`cea vulnerabil`. {tia c` Ted \[i va da seama imediat ce
o va vedea. Dac` nu cumva va fi prea nervos ca s` remarce
indiferent ce.
Telefonul.
Doamn` Delaney, ma[ina v` a[teapt`.
Cleo \nghi]i \n sec. Sosise momentul. |[i puse m`nu[ile, lu`
po[eta, \mbr`c` mantoul lung din saten alb pe care i-l \mprumu-
tase Molly, trase adnc aer \n piept, strnse din buze [i cobor\.
Rochia din m`tase neagr` \i scotea \n eviden]` albea]a pielii,
ceea ce o f`cea s` par` mai feminin` [i mai atr`g`toare dect
vreo starlet` bronzat`. Tenul sidefiu, sprncenele de culoare
\nchis`, p`rul bogat r`sfirat \n bucle \ntunecate pe umeri,
rochia neagr`, mulat` pe corp, mantoul de sear` din saten alb...
Ted avea nervii \ncorda]i la culme \n a[teptarea ei, dar un
val de recuno[tin]` \l f`cu s` se relaxeze imediat [i, de ce s` nu
recunoasc`, vanitatea lui masculin` fu satisf`cut` pe deplin.
Femeia aceasta era a lui, unic`, perfect`, demn` de admira]ia
tuturor. Alura ei, chipul, expresia, totul denota hot`rre [i
inteligen]`. Ar`ta splendid.
Imediat ce \l v`zu, Cleo zmbi, fericit`. El fu impresionat de
aceast` reac]ie spontan`, deci plin` de sinceritate.
Sunt att de fericit c` ai venit!
Aici era locul meu.
Vei fi cea mai frumoas` dintre toate, Cleo.
Zmbetul ei deveni mali]ios.
Molly m-a g`tit.
E genial` [i totul \]i vine perfect.
Nu se putu ab]ine s` nu arunce o privire \n direc]ia piep-
tului, o privire discret`, dar destul de sugestiv`.
UN PARIU RISCANT 145
Cleo ro[i, ceea ce lui Ted \i pl`cu la nebunie. Aici, \n
cetatea filmului, nimeni nu mai ro[ea de mult. |n ciuda sigu-
ran]ei afi[ate, Cleo avea un fond de inocen]` care ie[a la
suprafa]` \n cele mai nea[teptate momente.
Cnd se instal` \n limuzina luxoas` de culoare neagr`, se
\ntoarse spre el cu o privire nelini[tit`.
E[ti mort de fric`?
Am fost. Dar de cnd te-am v`zut cu rochia asta, nu m`
mai pot gndi dect la un singur lucru. }i-am dat o lun` [i ea
se termin` exact ast`zi.
Ia te uit`! Ce asociere de idei! Deci vrei s` ne \ntoarcem
la hotel? O s` privim ceremonia la televizor...
S` [tii c` mi-ar pl`cea! Dar \nchirierea acestei ma[ini
m-a costat o avere. Pu]in` [ampanie?
Deschise barul, scoase dou` cupe [i o sticl` pe care o ridic`
pentru ca ea s` poat` citi eticheta: Taittinger.
Doamne, Ted, [i la asta te-ai gndit!
Niciodat` nu uit nimic.
|n ciuda \nduio[`rii de care se sim]ea cuprins`, Cleo
r`mase extaziat` privind interiorul ma[inii: barul din acaju,
televizorul \n culori, perdelele de catifea. Pip`i cu palma
sp`tarul de piele al banchetei.
Banccheta din spate e la fel de spa]ioas` ca un pat.
Ted ridic` din sprncene, pref`cndu-se alarmat.
Doar nu vrei s`-mi dai de \n]eles c`...
Oh, bine\n]eles c` nu, voiam doar s` spun...
Fiindc` s` [tii c` niciodat` nu m-a[ gndi s` abuzez de o
asemenea situa]ie, chiar dac` respectiva doamn` este teribil
de excitant`.
146 JUDE MACE
Ted!
{i chiar dac` abia m` ab]in. {i chiar dac` suntem siguri
c` vom r`mne bloca]i pe traseu cel pu]in o or`. {i chiar dac`
bancheta din spate, cum tocmai mi-a [optit cineva, e la fel de
mare ca un pat.
Ted! Nu-mi vine s` cred. Doar nu-mi propui s`...
Bine\n]eles c` nu, ar fi totu[i incomod...
|n cele din urm` ced` tenta]iei irezistibile de a-[i lipi buzele
de locul unde decolteul era cel mai adnc. Sim]i c` tn`ra
\ncepe s` respire sacadat.
Ted!
Buzele lui urmar` linia decolteului. Cleo \[i d`du capul pe
spate oftnd. |ncet, Ted \i scoase una dintre m`nu[i, acoperi
cu s`rut`ri scurte bra]ul, \ncheietura minii, apoi fiecare deget
\n parte.
Ted, nu aici...
Da?
Opre[te-te!
Da?
Ted?
Da?
Nu te opri... nu acum...
***
Masat` de ambele p`r]i ale drumului, mul]imea manifesta
un entuziasm zgomotos la fiecare apari]ie a unei vedete care
cobora din limuzin`, \nghesuindu-se s-o vad` ct mai de
aproape.
UN PARIU RISCANT 147
Prezentatorul a[tepta ca agita]ia s` se calmeze o dat` cu dis-
pari]ia idolului \n capul sc`rii, apoi f`cea semn asistentului
s`u s` dea drumul la alt` ma[in`. Totul era pus la punct cu
minu]iozitatea unui balet.
Iat`-i pe Derek Wilde [i Shannon Souci, pe care \i ve]i
vedea \n curnd \n Vacan]` \mpreun`!
Apoi, dup` ce ie[ir` din raza vederii publicului:
Ah! O alt` limuzin`.
Fream`tnd de curiozitate, mul]imea se \ntoarse spre tro-
tuar. Ma[ina se opri \ncet, exact \n fa]a intr`rii, dar nimic nu
se mi[c`.
Vom vedea dintr-un moment \n altul...
Dar... nimeni. Toate privirile erau \ndreptate spre
acea ma[in`, care p`rea goal`. Prezentatorul p`rea tul-
burat.
Ei bine, iat` \nc` o sear` extraordinar`, cnd ve]i
putea vedea \n curnd unul din starurile Holywood-
ului...
O alt` t`cere, de data asta mai lung`.
{i vom avea pl`cerea s` auzim pe fiecare dintre aceste
vedete spunndu-ne cel pu]in cteva cuvinte.
Prezentatorul cam \ncepuse s-o bage pe mnec`. |ndrug`
verzi [i uscate pn` cnd, \n sfr[it, portiera ma[inii fantom`
se deschise.
Mul]imea de gur` casc` se \nghesui curioas`, apoi se d`du
\napoi dezam`git`. Prezentatorul se aplec` spre un asistent
care \i sufl` numele noului sosit.
Este... este unul dintre scenari[tii propu[i pentru pre-
miul Oscar [i... \nso]itoarea lui.
148 JUDE MACE
Apoi, vocea lui \[i rec`p`t` volumul obi[nuit ca s` anun]e
o vedet`, una adev`rat`. A[a c` nimeni nu le mai d`du nici o
aten]ie lui Ted [i Cleo.
Totu[i, Cleo \[i f`cea probleme.
Ted, ar`t bine? Nimic r`sucit?
E perfect, numai c`, spune-mi, a[a e ultima mod`... s`
por]i numai un ciorap?
Cee?!
Cleo \[i aplec` ochii, se \nro[i, apoi p`li. Doamne, un
picior era gol!... Scotoci la iu]eal` prin geant`.
Oh, Doamne!... Probabil c` a r`mas \n ma[in`. Ted, din
vina ta sunt acum...
A[a e. Eu... Oh, Doamne!
Tocmai \l descoperise \n buzunarul smochingului. |l
\ntinse cu discre]ie lui Cleo.
Toaleta e acolo, \n fund pe partea stng`, vrei s` te
ajut?
Nici gnd! Vezi cum se termin`...
Cnd se \ntoarse, \l lu` de bra] cu un gest att de firesc,
\nct Ted sim]i c` i se \nc`lze[te inima. Imediat ce se a[ezar`,
el \i cuprinse mna [i i-o strnse cu putere.
Ai trac, Ted?
Da, de data asta, sunt ca [i paralizat de fric`.
{i eu la fel.
Totu[i, reu[ir` s`-[i zmbeasc`, fiindc` erau ferici]i c` sunt
\mpreun`.
Laurea]ii se succedau pe estrad`, rndul lor se apropia.
Nici nu mai \ndr`zneau s` se priveasc`. Abia respirau, cu
nervii \ncorda]i la maximum...
UN PARIU RISCANT 149
|n sfr[it!... Aproape u[ura]i v`zur` c` a venit [i momentul
acord`rii premiului Oscar pentru cel mai bun scenariu. Mn`
\n mn`, Cleo [i Ted erau lac de transpira]ie. Cleo a[tepta cu
sufletul la gur`. El strngea din din]i. Dac` pierdea?
... Ar fi vrut att de mult s` c[tige, pentru ea, dar [i pen-
tru sine, ce naiba! |[i [terse cu discre]ie palma de pan-
taloni. Ce noroc avea s` fie strigat [i s` primeasc` statueta
\n fa]a milioanelor de telespectatori [i a bunicii lui din
Nashville...
|n timpul ultimelor secunde de chin, inima lui Cleo b`tea
att de tare \nct nu mai auzea f[itul plicului pe care le tre-
buia att de mult timp s`-l rup`. Dac` Ted va c[tiga va avea
oferte din bel[ug. Se va l`sa de romanele poli]iste [i se va
\ntoarce la Hollywood. Totu[i, ea [tia acum absolut sigur c` \n
adncul inimii ei voia ca el s` ob]in` aceast` recompens`. Ted
avea talent. {i dac` mariajul lor era f`cut s` reziste, nimic nu-i
va sta \n cale, indiferent unde. Nu-i mai era team` de ea \ns`[i,
de el, de succesul lui. Trebuia ca Ted s` c[tige...
***
Cum te sim]i?
Extraordinar de bine. A fost un spectacol frumos.
E adev`rat ce-mi spui, Ted? Totu[i... ai pierdut, dragul
meu.
Nu, n-am pierdut.
Ah, te rog s` m` ier]i, dar probabil c` am a]ipit cteva
clipe [i n-am auzit micul t`u discurs de mul]umire.
El rse cu poft` [i ochii \i str`luceau.
150 JUDE MACE
N-o s`-]i spun asta dect ]ie, fiindc` e un lucru att de
banal \nct nici nu-mi vine s` cred c` o s` rostesc a[a ceva.
Nu-]i face griji, doar am lucrat att de mult \mpreun`
\nct sunt obi[nuit`.
Iat` ceea ce numesc eu a lovi un om c`zut la p`mnt.
Ea \[i sprijini cu tandre]e obrazul de um`rul lui.
Iart`-m`. Dar nu pari deloc ab`tut. Ce semnifica]ie au
atunci vorbele tale?
Orict de incredibil ar putea p`rea, \]i spun cu sinceri-
tate c` a fost o onoare pentru mine s` m` aflu pe lista celor
propu[i.
Haide, Ted, prive[te \n jurul t`u, suntem singuri \n
ma[in`. {i [oferul nu ne poate auzi...
Dup` o scurt` ezitare, ad`ug`, ro[ie la fa]`:
{i nici vedea.
Din fericire. Dar s` [tii c` eu vorbesc serios. De acord, la
anun]area rezultatului, timp de o clip` m-am sim]it terminat.
Apoi am fost fericit c` m` aflu \n acel loc, eu, Ted Creighton,
din Nashville, Tennessee. Concurentul cel mai de temut era
Jeffrey L. Lax care a scris Un om \n ora[ prin anii cincizeci,
unul din filmele mele preferate. Chiar am fost mul]umit c` el
a luat Oscar-ul meu. |l merita. {tiu c` e un gnd cam ciudat,
dar a[a e.
Cleo privi blocajul \n care fuseser` prin[i din nou.
Nu e chiar att de complicat. |n]eleg ce vrei s` spui. Nici
eu nu m` simt deprimat`. M` simt chiar foarte bine, fiindc`,
vezi tu, pentru mine nu s-a schimbat nimic.
Totu[i, \n seara asta, am fost \n rndurile celor care au
pierdut. Dar nu voi mai fi niciodat` \nvins.
UN PARIU RISCANT 151
Nu \n ochii mei, \n orice caz.
El \i strnse cu putere mna.
Este tot ceea ce conteaz` pentru mine.
Se sprijinir` de sp`tarul banchetei, extrem de satisf`cut de
parc` Ted luase Oscar-ul. Limuzina abia se tra [i, atunci cnd
pierduser` orice speran]`, ajunser` \n fa]a re[edin]ei \n care
urma s` aib` loc recep]ia.
Lui Cleo nu \i venea deloc greu s` recunoasc` oamenii care
coborau din ma[ini [i urcau treptele peronului. |ncepu s`-[i
fac` \ns` griji.
Acum chiar c` am trac, ce-o s` vorbesc eu cu toate
celebrit`]ile astea?
E foarte simplu. Uit`-]i tot vocabularul, cu excep]ia
ctorva adjective: minunat, de necrezut, fabulos [i totul va
merge de minune.
Intrar` \ntr-un hol imens, de o \n`l]ime colosal`, \mbr`cat
\n \ntregime \n marmur` roz. Ted fluier` u[or, dup` ce privi
tot ansamblul cu o uimire amuzat`.
Ce p`rere ai?
Cleo re]inuse bine lec]ia.
Fabulos.
Rznd ca ni[te pu[ti, \[i croir` drum prin mul]imea invi-
ta]ilor care, surprin[i, \i priveau din cap pn`-n picioare,
\ncercnd \n zadar s`-i recunoasc`, apoi \i l`sau \n plata
Domnului, de parc` nici n-ar fi existat.
Cum se face c` nimeni nu-]i vorbe[te, Ted? Eu credeam
c` tu cuno[ti pe toat` lumea.
Eu? Deloc.
Totu[i, ai locuit aici aproape un an.
152 JUDE MACE
Lucram de diminea]a pn` seara. Eram mult prea obosit
ca s` mai particip [i la petreceri...
Aha!
Deci, \n vreme ce ea se chinuia singur` gndindu-se c` el
particip` la petrecerile dezm`]ate de la Hollywood, el st`tea
cuminte acas` [i muncea. Doamne, ct de proast` fusese!
S` \ncerc`m s` g`sim un col]i[or lini[tit ca s` bem un
pahar \nainte s` ne amestec`m \n mul]ime.
La cealalt` extremitate a holului, deschiser` o u[` mare,
traversar` o bibliotec` pustie cu rafturile \nc`rcate de video-
casete, [i ajunser` pe o mic` teras` sc`ldat` de razele lunii.
La picioarele lor se \ntindea o piscin` mare, pe care un pei-
sagist \[i d`duse marea osteneal` s-o fac` s` semene cu un
iaz.
Cleo privea vis`toare suprafa]a str`lucitoare a apei.
E frumos. Dac` ar fi fost [i natural!
Vrei s` spui c` ai prefera o balt` \n locul piscinei?
Bine\n]eles. Dar [tiu c` e greu de \n]eles pentru un
or`[ean.
Ce vorbe[ti! Eu am fost crescut \n Tennessee! De altfel [i
tu e[ti or`[eanc`. {i ]i-ar face bine s` mai pleci cteodat` din
ora[. Aminte[te-]i cum f`ceai pe martira cnd trebuia s` petre-
cem chiar [i o zi la p`rin]ii mei.
Nu-i adev`rat!
Ba da! {i \n ziua cnd ]i-am propus s` ne mut`m la ei?
Te-ai dat de-a berbeleacul pe scar` [i ]i-ai scrntit glezna. Ceea
ce ]i-a permis s` remarci c`, dac` asta ]i s-ar fi \ntmplat \ntr-un
col] pierdut de lume te citez ar fi trebuit s` a[tep]i nu
[tiu cte ore ca s` fii bine \ngrijit`.
UN PARIU RISCANT 153
N-am f`cut-o inten]ionat! {tii bine ce dureroas` e o
scrntitur`, mai ales la glezn`.
Oricum, mi s-a p`rut extrem de suspect.
Ted se sprijini de balustrad` [i se \ntoarse pentru a-i vedea
mai bine chipul. O privea cu un aer [treng`resc.
Deci vrei s` locuie[ti \ntr-o cas` a[ezat` pe marginea
unei b`l]i?
Vreau s` locuiesc \ntr-o cas` a[ezat` pe marginea ocea-
nului.
Afirmase asta cu convingere, mirat` s` descopere c` era
purul adev`r. Visul ei nu \ncetase s-o urm`reasc`: casa mare [i
alb`, peluza verde [i marea att de albastr`.
Vreau o cas` mare [i veche, cu o peluz` mare [i mult
spa]iu. |ntr-un or`[el unde oamenii vin vara ca s` fug` de
c`ldura ora[ului [i unde, iarna, domne[te t`cerea. Astfel, a[
avea un dublu avantaj: sta]iune balnear` agitat` vara [i
trgu[or lini[tit iarna. Iarna ar fi sezonul z`pezii imaculate, al
muncii sus]inute, al lecturii [i al vizitelor prin vecini. Apoi
vara, cnd ar fi cald [i ar veni o mul]ime de lume, magazinele,
cafenelele ar fi deschise, invita]iile [i picnicurile s-ar ]ine lan].
|n apropierea b`l]ii.
|n apropierea m`rii.
Ted \nchise ochii. Reflecta.
Restaurante bune?
Bine\n]eles, pentru turi[ti.
O libr`rie bun`?
Sigur c` da, [i un bistrou pe m`sur`.
Cu buc`t`rie chinezeasc`?
Cam multe preten]ii.
154 JUDE MACE
El scutur` din cap.
Atunci uit` toate astea. Ora[ul c[tig` prin K.O. Cum s`
supravie]uim f`r` buc`t`rie chinezeasc`?
Cleo izbucni \n rs. F`r` nici o urm` de sup`rare, \[i l`s`
mna \ntr-a lui.
{tiu acum c` niciodat` nu-]i vei p`r`si strada ta.
Sperasem c` o s` reu[e[ti s` te schimbi. Dar am descoperit c`
fiecare are dreptul la oaza lui de siguran]`.
Eu m` simt \n siguran]` indiferent unde, dar cel mai
mult \n ora[ul meu, pe strada a 12-a.
Long Island... Str`zile largi [i lini[tite. Arborii cu frunzi[ul
bogat. Atlanticul \n apropiere, \ntinzndu-se ct vedeai cu ochii.
Pe dune, vegeta]ia unduindu-se \n b`taia vntului. Mirosul s`rat
al apei. Totul acolo respira lini[te... [i o mul]umire profund` pe
care el n-o mai sim]ise niciodat` pn` atunci.
Cleo era \nc` vis`toare, \i vedea privirea pierdut`, departe
de aceast` recep]ie, dar el nu se sim]ea exclus, era sigur c` \l
luase cu ea \n visul ei.
Un elan de tandre]e \l f`cu s` se decid` imediat.
S` plec`m!
Dar abia am venit!
Ei [i? Ne \ntorcem la New York [i mergem cu ma[ina
pn` la East Hampton. O s` locuim \n hanul vechi...
A[a, imediat?
Haide, vino. Nimeni nu va observa dispari]ia noastr`.
Cleo, tu ai mai mult` importan]` pentru mine dect orice
recep]ie de la Hollywood. Amndoi avem nevoie s` fim sin-
guri, s` ne iubim [i s` ne trezim \mpreun`, s` ne spunem orice
ne trece prin cap. Haide, vino...
UN PARIU RISCANT 155
Epilog
Cea de a doua var` petrecut` \n casa lor se apropia de
sfr[it. Cerul era \nc` albastru [i senin, cu excep]ia orizontu-
lui unde seara ap`rea cu o cea]` u[oar`. Soarele aflat la apus
\[i p`strase \ntreaga vigoare, dar disp`rea ceva mai devreme,
\nv`luit de un nori[or roz. |ntunericul se l`sa mai repede, iar
dimine]ile nu mai erau ca \nainte.
Zilele str`lucitoare deveniser` mai pre]ioase, fiindc` \n aer
exista parc` un fream`t care indica faptul c` erau ultimele.
Cleo st`tea lungit` pe un [ezlong lng` piscin` [i \l privea
pe Ted care se ocupa de tunsul peluzei.
Se sim]ea \mp`cat` cu sine, cu anotimpul, cu tot ce o
\nconjura. Un surs \i ap`ruse \n col]ul buzelor. Se sim]ea
cople[it` de atta fericire.
Instalarea lor fusese un lung [ir de zile obositoare dar [i
frumoase totodat`: reu[iser` \n sfr[it s`-[i aranjeze cuibul lor,
c`minul lor cel adev`rat pentru toat` via]a.
Pentru a-i ar`ta dorin]a lui de a \ncepe o existen]` cu totul
nou`, Ted propusese s` se despart` de tot ce avea el \n aparta-
mentul lui. Cleo fusese mi[cat` de propunerea lui, dar se
opusese.
Voia ca mobilele ei [i ale lui Ted s` fie \mpreun`. Le
repartizase [i le amestecase \n cea mai mare \nc`pere a
casei, prima pe care o vizitaser`, f`r` s` mai adauge nimic \n
plus. Astfel c`, \n mod curent, vie]ile lor nu mai erau dect
una.
{i pe urm` se \nro[ise \ngrozitor [i Ted fusese emo]ionat...
c` patul din debara, patul lor, urma s` fie cel din viitorul lor
dormitor [i...
{i \n cele din urm` hot`rser` s` aib` un singur birou, la fel
ca la New York. Hambarul era prea departe [i \[i d`duser`
seama c` nu se vor putea lipsi unul de cel`lalt \n timpul lucru-
lui.
Se aflau pe punctul de a termina o nou` carte, bine\n]eles
avndu-i ca eroi tot pe Sophie [i Max, dar mai ales Cleo se ocu-
pase de ea, f`r` s`-i mai scoat` ochii din cauza asta, cum f`cea
uneori pe vremuri. Fiindc` Ted avea prea multe pe cap. |nti
un film. Dar [i pasiunea lui pentru lucrul manual. La New
York amenajase debaraua [i construise scara f`r` ajutorul
nim`nui. A[a c` aici, cnd i se ofereau attea ocazii... |n loc
de biroul prev`zut ini]ial, hambarul devenise un atelier plin
cu scule sofisticate, din care ea \l auzea fluiernd vesel timp
de ore \ntregi... Era un me[ter priceput [i curajos, [i se
apuca de ni[te lucruri care o speriau pe Cleo. De exemplu,
UN PARIU RISCANT 157
\[i manifestase dorin]a de a s`pa piscina cu propriile
mijloace. Cleo reu[ise s`-l fac` s` se r`zgndeasc`, dar cu
mare greutate.
Nici c`l`toriile la Hollywood nu fuseser` att de nepl`cute
cum se temuse ea. Era adev`rat c` niciodat` nu se sim]ea chiar
\n largul ei, [i asta mai ales din cauza lui Wendee. Dar, \n com-
pania lui Ted, petrecea seri lungi [i lini[tite la Beverly Hills
Hotel [i nu se plictisea cine [tie ce cnd el lipsea, prins de
film`ri. De altfel, ea n-o mai rev`zuse pe tn`ra actri]`, care nu
]inuse probabil s`-i ias` \n cale.
Vara fusese minunat`. |mpreun` cu p`rin]ii, cu prietenii
lor, f`cuser` picnicuri pe marginea piscinei, focuri de tab`r`
cu gr`tar, extrem de pl`cute \n r`coarea serii.
{i apoi, r`mneau amndoi toamna [i iarna... Duceau o
via]` simpl`, care le convenea de minune [i le pria la amndoi.
Ted dusese \n garaj ma[ina de tuns iarba. |[i contempla
opera, suprafa]a neted`, lucioas`, impecabil`. Cleo oft` cu o
tandre]e indulgent` [i fericit`: s-ar fi zis c` Ted t`iase iarba fir
cu fir, cu foarfeca.
El o privi zmbindu-i cu mndrie. Cleo se sim]ea minunat
lenevind a[a la soare pe [ezlong [i privindu-l pe Ted cum
venea spre ea.
Bine\n]eles c` acum avea un alt proiect \n minte.
Ar fi momentul s` zugr`vim fa]ada. Tot voiai tu s` fie alb`
[i albastrul `sta s-a cam decolorat.
Dac` vrei tu... dar e o munc` imens`.
Nu, cu pistolul va fi foarte u[or.
158 JUDE MACE
Ted... o s`-]i ia mult timp?
Ah, nu, o s`pt`mn` sau dou`.
Bine. Fiindc`, peste ctva timp, va trebui s` ne gndim la
o \nc`pere al`turi de camera noastr`.
De ce? Am putut g`zdui atta lume ast` var` [i acum
musafirii vor fi din ce \n ce mai rari. De altfel, am prev`zut c`
acolo va fi camera copilului [i eu...
Se opri brusc [i f`cu ochii mari. |nti surpriza, apoi o
bucurie timid`, ca [i cum nu \ndr`znea s` \n]eleag`.
Cleo \[i plec` privirea [i, surznd grav [i misterios, spuse:
Tocmai de aceea...
Sfr[it
UN PARIU RISCANT 159

S-ar putea să vă placă și