Sunteți pe pagina 1din 584

ACADEMIA DE TIINE SOCIALE I POLITICE

A EEPUBLI CI I SOCIALISTE ROMNIA


ISTORIA
DREPTUL UI
ROMNESC
Vol. I
RESPONSABIL DE VOLUM:
prof. univ. dr. docent Vladimir HANGA
SECRETAR TIINIFIC i COORDONATOR TEHNIC:
dr. Liviu P. MARCU
AUTORI :
| dr. Gheorghe CRON |, dr. Ioan FLOCA,
prof. dr. h.c. Valentin Al. GEORGESCU, dr. Nicolae
GRIGORA, prof. univ. dr. docent Vladimir HANGA,
|dr. Alexandru HERLEA |, dr. Liviu P. MARCU,
Ioan MATEI , | dr. Damaschin MIOC,
dr. Ovid SACHELARIE, dr. Nicolae STOICESCU,
dr. Petre STRIHAN, dr. Valeriu OTROPA,
dr. Romulus VULCNESCU
E D I T U R A A C A D E M I E I R E P U B L I C I I S O C I A L I S T E R O M N I A
Bucureti, 1980
Cupri nsul
Introducere (VI. Hanga) ............................................................................................................... 17
Sigle i abrevieri ............................................................................................................................ 25
P a r t e a n t i
ORIGINEA DREPTULUI I DREPTUL DE TIP SCLAVAGIST
Titlul I Dreptul geto-dae
Cap. I Privire general............................................................................................................... 31
Sec. I Condiiile istorico-sociale, p. 31; Sec. II Izvoarele dreptului n peri
oada veche, p. 34
(VI. Hanga)
Gap. II Organizarea strveche. Reglementarea relaiilor sociale n perioada de destr
mare a comunei primitive i formare a statului i dreptul ui........................................... 37
Sec. I Ceata primitiv, p. 37; Sec. II Ginta matriarhal, p. 39;
Sec. III Organizarea patriarhal, p. 44; Sec. IV Reglementarea relaiilor
sociale n perioada de destrmare a comunei primitive i formare a statului i
dreptului. Factori interni i externi, p. 50
(L. P. Marcu, sec. I, II i III; VI. Hanga, sec. IV)
Cap. III Instituii juridice la g e t o - d a c i ................................................................................. 62
Sec. I Formarea i caracteristicile normelor juridice la geto-daci, p. 62; Sec.
II Organizarea puterii de stat, p. 63; Sec. III Dreptul penal i procedura
de judecat, p. 74; Sec. IV Regimul persoanelor i familia, p. 75; Sec. V
Bunuri i obligaii, p. 78; Sec. VI Relaiile externe, p. 80
(VI. Hanga)
Titlul I I Dreptul roman pe teritoriul Daciei
Cap. I Organizarea de stat n Dacia r o m a n ............................................... ......................... 83
Sec. I Organizarea politic, p. 83; Sec. II Organele administraiei centrale,
p. 85; Sec. III Organele locale, p. 85; Sec. IV Organizarea financiar,
p. 90; Sec. V Organizarea militar, p. 92
(VI. Hanga)
Cap. II Instituiile de d r e p t ................................................................................................... 95
Sec. I Regimul persoanelor, p. 95; Sec. II Cstoria i familia, p. 99;
Sec. III Regimul bunurilor, p. 104; Sec. IV Obligaii i contracte,
p. 107; Sec. V Dreptul penal i procesual, p. 115
(VI. Hanga)
Cap. III Populaia autohton i instituiile romano-bizantine la Dunrea de Jos . . 117
Sec. I Organizarea social-politic i juridic n cetile pontice n timpul
stpnirii romane, p. 117; Sec. II Populaia autohton i instituiile feudale
bizantine la Dunrea de Jos n secolele IVVII, p. 120
(VI. Hanga)
12
DREPTUL FEUDAL
Ca r t e a n t i nceputuri l e ndeprtate ale f or mr i i normelor j uri di ce
feudal e. Apari i a i af i rmarea dreptul ui romnesc (i us Val achi cum)
Cap. I Privire general ........................................................................................................... 127
*
Sec. I Condiiile economice i sociale, p. 127; Sec. II Izvoare de infor
maie, p. 132;
(L. P. Marcu, sec. I; VI. Hanga, sec. II)
Cap. II Viaa politico-juridic i instituiile autohtone n perioada nvlirii populaii
lor m i g r a t o a r e ........................................................................................................................ 133
Sec. I Organizarea teritorial n cadrul obtilor steti, p. 133; Sec. II Sis
temul normativ vicinal, p. 138; Sec. III Relaiile intercomunitare, confedera
iile de obti, cnezatele i voievodatele, p. 147; Sec. IV Populaia autohton
i instituiile feudale bizantine la Dunrea de Jos n secolele X XIII, p. 151
(VI. Hanga i L. P. Marcu)
Cap. III Constituirea statelor feudale romne de sine stttoare...................................... 156
Sec. I Procesul de cristalizare a elementelor constitutive ale statului de tip
feudal, p. 156; Sec. II Apariia primelor organisme politice statale n Transil
vania, p. 160; Sec. III Formaiunile politice autohtone de la Dunrea de Jos, p.
163; Sec. IV Formarea statului feudal centralizat i independent al rii Rom
neti, p. 164; Sec. V ntemeierea rii romneti a Moldovei, p. 166;
Sec. VI Funciile i mecanismul statelor feudale romne, p. 168
(L. P. Marca)
Cap. IV Ius Valaehicum. Extinderea i instituiile lui . ................................................... 172
Sec. I Natura i coninutul lui ,,ius Valachicum, p. 172; Sec. II Accepi
unile lui ius Valachicum in ara Romneasc i Moldova, p. 177; Sec. III , , Ius
Valachicum n statele vecine, p. 179; Sec. IV Vechile structuri juridice
agro-pastorale n dreptul cutumiar, p. 182;
(Val. Al. Georgescu, sec. I, II, i III; R. Vulcnescu, sec. IV)
P a r t e a a d o u a
Ca r t e a a d o u a Dreptul n perioada feudalismului dezvoltat
Titlul I Privire general
Cap. I Condiiile social-economice i politice ............................................................................. 191
Sec. I Viaa economic i social, p. 191; Sec. II Situaia politic a ri
lor romne n perioada feudalismului dezvoltat, p. 194; Sec. III Forme de
guvernmnt i regimuri politice n feudalismul romnesc, p. 196
(L. P. Marcu)
Cap. II Izvoarele dreptului feudal, structura general i trsturile Iui stilistice . . . 202
Sec. I Categorii de izvoare, p. 202; Sec. II Monumentele dreptului scris,
p. 207; Sec. III Trsturile stilistice ale dreptului feudal romnesc, p. 222
(VI. Hanga, sec. I (p. 2 02 - 2 03 , 206-207) i II (p. 2 0 7 - 2 1 2 , 2 2 1 - 2 2 2 ) ; V.
otropa, sec. I (p. 203 206) i II (p. 212 221): Val. Al. Georgescu, sec. III)
13
Cap. III Proprietatea funciar ca instituie de baz a societii feudale. Imunitile feudale 233
Sec. I Caracteristicile proprietii feudale asupra pmintului, p. 233;
Sec. I I Imunitile feudale, p. 241; Sec. III Lupta boierimii pentru
desfiinarea caracterului condiionat al proprietii feudale, p. 245.
(VI. Hanga, sec. I (p. 2*33 238) i II; Al. Herlea sec. I (p. 238 241); N. Grigo-
ra, sec. III)
Titlul I I Organizarea de stat
Cap. I Voievodatul i dgmnia........................................... ....................................................... 250
Sec. I Structura general, p. 250; Sec. II Prerogativele domneti, p. 252;
Sec. III Lociitorii domneti, p. 257; Sec. IV Voievodul. Principele. Guver
natorul, p. 260
( P. Strihan, sec. I, II i III; VI. Hanga, sec. IV)
Cap. II Adunrile de stri. Congregaiile nobiliare. Dietele transilvnene.......................... 264
Sec. I Natura i rolul adunrilor de stri, p. 264; Sec. II Formele, alc
tuirea i modul de funcionare al adunrilor de stri, p. 270
(Val. Al. Georgescu, sec. I (p. 264 265, 267 270) si II (p. 270 275); Al. Herlea,
sec. I (p. 265-267) i II (p. 275-277))
Cap. III Sfatul domnesc. Consiliul principelui. Guberniul Transilvaniei. Cancelaria
a u l i c ........................................................ ............................................... .................................. 278
Sec. I Denumirea i compoziia sfatului domnesc, p. 278; Sec. II Atribu
iile i procedura de lucru a sfatului domnesc, p. 280; Sec. III Congregaiile
generale. Consiliul principelui. Guberniul Transilvaniei. Cancelaria aulic, p. 286
(P. Strihan, sec. I i II; VI. Hanga, sec. III)
Cap. IV Dregtoriile centrale. Bnia Craiovei..................................................................... 289
Sec. I Trsturi generale, p. 289; Sec. II Marii dregtori, p. 291; Sec. III
Bnia Craiovei, p. 300
(P. Strihan, sec. I si II ( 1 3); VI. Hanga, sec. II ( 4); Val. Al. Georgescu,
sec. III)
Cap. V Organizarea teritoria-administrativ. Dregtoriile l o c a l e .............................. 305
Sec. I Uniti teritoriale, p. 305; Sec. II Organizarea local a trgurilor
i oraelor, p. 311; Sec. III Satele, p. 315; Sec. IV Populaia autohton
n cadrul paalcurilor i raialelor turceti, p. 320
(VI. Hanga, sec. I (p. 308-311), II (p. 313-315) i III (p. 318-320); P. Strihan,
sec. I (p. 305-308), II (p. 311-313) i III (p. 315-318); L. P. Marcu, sec. IV)
Cap. VI Organizarea fiscal .............................................................................................. 327
Sec. I Trsturile generale ale fiscalitii medievale romneti. Tezaurul, vis-
^ tieria i cmara, p. 327; Sec. II Drile i categoriile de contribuabili, p. 330;
^ Sec. III Modul de impunere i percepere a drilor. Aparatul fiscal, p. 338;
Sec. IV Vmile i taxele, p. 345; Sec. V Reformele fiscale. Bugetul statului.
Repartiia veniturilor, p. 348
(D.Mioc, sec. I, II ( 1 - 5 ) , III ( 1 - 2 ) si V; VI. Hanga, sec. II ( 6), III ( 3) si
IV (p. 347-348); N. Grigora, sec. IV (p. 345-347))
Cap. VII Organizarea militar .............................................................................................. 352
Sec. I Oastea cea mare, p. 352; Sec. II Otirea permanent, p. 359; Sec.
III Comandanii militari i efectivele armatei, p. 362; Sec. IV Cetile, p. 365
(N. Stoicescu)
14
Sec. I Biserica de la formarea statelor feudale pn la mijlocul secolului al
XVIII-lea, p. 366; Sec. II Biserica i statul feudal, p. 369; Sec. III Com
petena judectoreasc, p. 3 72
(I. Floca i VI. Hanga, sec. I; G. Cron, sec. II i III (p. 372 - 374);
Y. otropa, sec. III (p. 374-376))
Cap. IX Organizarea judectoreasc...................................................................................... 377
Sec. I Jurisdicii comune, p. 377; Sec. II Instane cu caracter special,
p. 386; Sec. IU Justiia ecleziastic, p. 392; Sec. IV Justiia urban,
p. 396
(Val. Al. Georgescu i O. Sachelarie, sec. I (p. 377 382); V. otropa, sec. I
(p. 382 - 392) i II; G. Cron, sec. III (p. 392 - 396); Al. Herlea, sec. III
(p. 396) i IV (p. 403 - 404); N. Grigora, sec. IV (p. 396 - 403))
Cap. X Procedura de judecat ................................................... .......................................... 405
Sec. I Organizarea procesului, p. 405; Sec. II Administrarea.probelor, p.410;
Sec. III Pronunarea hotrrii judiciare, p. 416; Sec. IV Procedurile speciale,
p. 421
(O. Sachelarie, sec. I (p. 405 - 407), II ( 4 1 0 - 4 1 4 ) , III (p. 416 - 4 1 9 ) i
IV (p. 428 - 429); V. otropa, sec. I (p. 407-410), II (p. 414-416), III (p.419-
421) i IV (p. 421, 427); Val Al. Georgescu, sec. IV (p. 421 427))
Cap. XI Infraciuni i pedepse. Procedura de judecat penal .......................................^43$
Sec. I Caracteristici generale, p. 430; Sec* II Infraciuni, p. 436; Sec. III
Pedepse, p. 447; Sec. IV Procedura de judecat penal, p. 456
( P. Strihan, sec. I (p. 430 - 431, 432 - 435), II (p. 436 - 446), III (p. 447 -
455) i IV (p. 456 - 457); V. otropa, sec. I (p. 431 - 432, 435 - 436) i II
(p. 446 - 447), III (p. 455 - 456) i IV (p. 457))
Cap. XII Regimul juridic al relaiilor internaionale........................................................
Sec. I Poziia internaional a rilor romne nainte de instaurarea domina
iei otomane, p. 458; Sec. II Raporturile juridice cu Imperiul otoman, p. 462;
Sec. III Statutul autonom al rilor romne. Coninut i funcionalitate,
p. 465; Sec. IV Reprezentanii domnilor romni la Poarta otoman. Soli.
Capuchehi, p. 468
(I. Matei)
Titlul I I I Instituiile de drept
Cap. I Statutul persoanelor................................................... ..................................................
Sec. I Aspecte generale, p. 471; Sec. II Capacitatea de a avea drepturi,
p. 475; Sec. III Capacitatea de exerciiu, p. 489; Sec. IV Strinii i
persoanele juridice, p. 493; Sec. V Actele de stare civil, p. 496
(G. Cron, sec. I, II (p. 476 479) i IV (p. 493 494, 495); N. Grigora, sec. II
(p. 486 - 488); VI. Hanga, sec. II (p. 481 - 482, 482 - 483, 484 - 485) i
* III (p. 489 - 490, 490 - 491, 491 - 492); V. otropa, sec. II (p. 475 - 476,
479-481, 482, 4 8 3 -484, 485 - 486, 488 - 489), III (p. 490, 491, 492 - 493),
IV (p. 494-495, 495-496) i V)
Cap. VIII Organizarea bisericeasc.......................................................................................... 365
45a
4i
15
Cap. I I Rudenia. Familia. Motenirea 499
Sec. I Rudenia, p. 499; Sec. II Dreptul familiei, p. 504; Sec. III Drep
tul de motenire, p. 516
(L. P. Marcu, sec. I (p. 499 - 503) i II (p. 504 - 507, 508, 509-512, 514-516);
V. otropa, sec. I (p. 503 - 504), II (p. 507 - 508, 508 - 509, 512 - 513) i
III (4); O. Sachelarie, sec. III ( 1 3))
Cap. III Dreptul de proprietate................................................................................................... 534
Sec. I Titularii dreptului de proprietate, p. 534; Sec. II Formele i moda
litile de dobndire a dreptului de proprietate, p. 545; Sec. III Precumprarea,
rscumprarea i formele ei, p. 549; Sec. IV Dania de nchinare i dreptul de
ctitorie, p. 553; Sec. V Hotrnicia i evidena proprietilor funciare, p. 556
(N. Grigora, sec. I (p. 541 543); Val. Al. Georgescu, sec. I (p. 543 544),
III (p. 549 - 552) i IV; V. otropa, sec. I (p. 534 - 535, 536 - 538, 539, 5 4 0 -
541,544), II (p. 548), III (p. 552 - 553) i V; VI. Hanga, sec. I (p. 535 - 536,
538, 539 - 540) i II (p. 545 - 548, 548 - 549))
Cap. IV Obligaii i c o n t r a c t e .................................................................................................. 559
Sec. I Considerente generale, p. 559; Sec. II Contracte reale, p. 560; Sec.
III Contracte consensuale, p. 564; Sec. IV Contracte nenumite. Delicte i
cvasidelicte, p. 571; Sec. V Proba obligaiilor, garania i efectele lor, p. 573
(L. P. Marcu, sec. I (p. 559 560), II (p. 560 561, 562, 563), III (p. 564
568, 569, 570-571), IV (p. 571, 572-573) i V (p. 573-574, 577-578, 581);
V. otropa, sec. I (p. 560), II (p. 561 - 562, 563, 564), III (p. 568 - 569, 5 6 9 -
570), IV (p. 571 - 572, 573) i V (p. 574-577, 578-581))
Cap. V Dezvoltarea ideilor politico-juridice............................................................................. 582
Sec. I nceputurile i caracterul ideologiei politico-juridice feudale pe terito
riul Romniei, p. 582; Sec. II Concepii asupra centralizrii puterii. Ideea
originii i unitii poporului romn, p. 584; Sec. III Doctrina statului nobiliar
i a precumpnirii dreptului scris. Dezvoltarea ideii de unitate a poporului romn,
p. 588; Sec. IV Fundamentarea teoretic a monarhiei de tip absolutist i a
absolutismului luminat, p. 593; Sec. V nceputurile nvmntului juridic
i ale tiinei dreptului, p. 597
(L. P. Marcu, sec. I, II, III, IV i V (p. 599 - 601); V. otropa, sec.
V (p. 597 - 599))
Bibliografie selectiv
Indice de materii .
Table des matires
603
643
659
I ntroducere
Istoria dreptului romnesc este o parte din istoria patriei. Aa cum
subliniaz tovarul colae Ceauescu, avem un trecut cu care ne putem
mndri. n condiii grele, poporul nostru i-a pstrat fiina naional,
n aceast parte a lumii el a fost un factor de progres i civilizaie, i-a
adus contribuia la mersul nainte, pe calea unei viei mai bune. I at
de ce noi, comunitii, cinstind pe cei care n trecut i-au dat viaa pentru
fericirea poporului, tragem din lupta lor nvminte pentru prezentul
pe care-1 furim i, totodat, pentru a pune bazele viitorului, educm
tineretul n spiritul dragostei i respectului fa de lupta i munca nain
tailor 1.
Istoria dreptului romnesc, obiect al lucrrii de fa, urmrete n
principal s prezinte : modul n care n societatea existent pe teritoriul
Komniei i-a fcut apariia mprirea n clase antagoniste i s-a format
un anumit tip de relaii de producie, care s determine un anumit tip
de stat i de drept; cum a continuat s se menin i s evolueze de-a lungul
secolelor n sens ascendent voina clasei dominante exprimat prin legi,
precum i aparatul statal chemat s le asigure aplicarea ; nlturarea mainii
de stat i a sistemului de drept burghez de ctre revoluia socialist i pro
cesul de formare a unei noi suprastructuri politice i juridice de tip socialist,
superioar tipurilor i formelor cunoscute pn acum, precum i dez
voltarea i perfecionarea continu a activitii juridice, n conformi
tate cu realitile noi ale rii noastre, cu ideologia materialismului dia
lectic i istoric, cu idealurile socialismului i comunismului 2. n sfrit,
istoria dreptului romnesc i propune s lmureasc i particularitile
juridice din cadrul fiecrei ornduiri, ca o consecin a unor condiii de
via speciale, precum i raportul lor cu formele generale existente n
rile vecine i n alte pri ale lumii.
Cercetarea istoriei statului i dreptului prezint importan din mai
multe puncte de vedere. n primul rnd, ea ne arat c structura politico-
juridic actual se explic nu numai sincronic, ci i diacronic, prin leg
tura cauzal a succesiunii fenomenelor economice i sociale din trecut cu
fenomenele din prezent, ce constituie funcional premisele evenimentelor
de mine. Astfel, analiznd structural i funcional evoluia dreptului, putem
urmri n mod concret, prin exemple concludente, cum funcioneaz
1 N i c o l a e C e a u e s c u , Romnia pe drumul desvlririi construciei socialiste,
vol. 1, Bucureti, Edit. politic, 1968, p. 463.
2 Programul Partidului Comunist Romn de furire a societii socialiste multilateral
dezvoltate i naintare a Romniei spre comunism, Bucureti, Edit. politic, 1975, p. 128.
2c. 310
18
I ntr oducer e
legile obiective de dezvoltare a societii, raportul dialectic al supra
structurii juridice cu baza economic, dependena suprastructurii fa de
baz i rolul activ al suprastructurii n apariia, formarea i consolidarea
bazei economice a societii.
Studierea pe baze materialist-dialectice a istoriei statului i drep
tului ne arat c ceea ce a creat suprastructura politico-juridic a socie
tii au fost condiiile de via materiale ale societii i c statul i dreptul
nu au evoluat lent i pe nesimite, ci au cunoscut, de la o ornduire la alta,
adevrate schimbri revoluionare, marcate prin salturi calitative cu un
sens ascendent i ducnd n final la un progres juridic.
n sfrit, studiul istoriei statului i dreptului arat raporturile din
tre legile juridice, ca manifestare a voinei clasei dominante, i legile obiec
tive ale dezvoltrii social-economice, ce se desfoar independent de voina
oamenilor i de care legiuitorul, omul de stat a trebuit i va trebui s in
seama ntotdeauna. Formele de drept i de stat nu pot fi create de oameni
n mod arbitrar, deoarece apariia, dezvoltarea i dispariia acestora
snt determinate de legile obiective ale societii.
Principiile dialecticii materialiste constituie baza metodologic,
metodologia general n studierea dezvoltrii dreptului i instituiilor juri
dice. Alturi de ea, n subsidiar, trebuie utilizate i o serie de metode parti
culare cu un grad mai mare sau mai mic de generalitate, dependente de
metodologia general i cu ajutorul crora aceasta din urm i procur
materialul faptic de care are nevoie n formularea tezelor sale generale :
tipologia, clasificarea, comparaia, reconstituirea, modelarea, analiza
statistic etc.
n sfrit, dispunem de o serie de tehnici euristice, bazate ndeosebi
pe procedeele logice de elucidare a coninutului i sferei noiunilor (defi
niia, diviziunea), de inferen imediat i n special de inferen mediat
de la general la particular, de la particular la general i de la particular
la particular, ca i de metodele logice de demonstraie.
Pe msura naintrii societii din ara noastr spre forme supe
rioare de organizare, tiina dreptului capt, din perspectiva materia
lismului istoric, trsturi noi, devenind o expresie ideologic a interese
lor ntregului popor, constructor al societii socialiste multilateral dez
voltate n drumul ei spre comunism ; aceasta nu este posibil dect prin par
ticiparea tot mai larg a maselor populare, a ntregului popor, la elabora
rea i nfptuirea politicii interne i externe a partidului i statului 3.
Ca i statul, dreptul exercit asupra economiei fie o aciune pozi
tiv, progresist, fie una negativ, reacionar, dup cum clasa a crei
voin o exprim este n etapa istoric dat o clas avansat sau retro
grad. Dreptul, sub raport funcional, nu poate fi indiferent fa de dife
ritele pri componente ale suprastructurii. Politica i etica snt elemen
tele suprastructurii cele mai apropiate de factorul juridic, elementele de
care dreptul este cel mai mult influenat i pe care, la rndul su, le influ-
3 Ibid., p. 130.
I ntr oducer e
19
eneaz nemijlocit. Dreptul are legturi i cu celelalte elemente ale supra
structurii, precum filozofia, religia, estetica etc. De aici i corelaia ce exist
ntre istoria dreptului i celelalte discipline sociale, care se ocup fie de
dezvoltarea general a societii, fie de anumite laturi ale ei.
ntre teoria general a dreptului ce studiaz dreptul n ansamblul
lui i istoria dreptului exist, de asemenea, o strns legtur, deoarece
prima ajunge la concluziile sale pe calea generalizrilor teoretice ale mate
rialismului istoric cu privire la stat i drept. Istoria dreptului romnesc
din diferitele ornduiri sociale corespunde tipurilor generice de stat i
drept, prezentnd totodat o serie de particulariti generate de condi
iile istorice specifice n care s-a dezvoltat societatea omeneasc pe teri
toriul rii noastre.
Istoria doctrinelor politice, ca disciplin istoric particular, subor
donat n acelai timp istoriei ideilor i istoriei politice, ne arat cum au
aprut diversele teorii privitoare la stat i drept, opoziia dintre ele i
caracterul lor de clas. Istoria dreptului folosete datele acestei disci
pline pentru a deslui mai bine poziia claselor sociale fa de ornduirea
de stat i drept a fiecrei epoci, deoarece sub fiecare teorie politic se
ascund interesele de clas ale celor care o susin.
ntre istoria dreptului romnesc i istoria general a dreptului exist
un raport profund dialectic, prima puind fi neleas numai n con
textul celei de-a doua ce permite compararea i desprinderea caracteris
ticilor proprii ale fiecrei ri n parte.
n sfrit, sociologia juridic, avnd ca obiect cercetarea concret
a fenomenelor, realitilor i instituiilor juridice n evoluia lor, i etno
logia juridic, ce abordeaz aceleai aspecte pe o treapt mai redus de
generalizare, snt, de asemenea, n msur s permit juristului, utili-
znd metoda ,,arheologiei sociale, o nelegere mai profund a trecutu
lui prin descifrarea sensului supravieuirilor din epoca actual.
Istoria dreptului are ca i istoria n general o serie de disci
pline auxiliare sau ajuttoare, ca geografia istoric, arheologia, epigra-
fia, arhivistica, paleografia, lingvistica istoric, diplomatica, cronologia,
sigilografia (sfragistica), heraldica, numismatica, genealogia .a. Ele snt
necesare juristului pentru a-1 ajuta s gseasc ntreg materialul nece
sar desprinderii fenomenului juridic din trecut n toat amploarea i multi
tudinea sa i a explica coninutul instituiilor juridice n raport cu mediul
social n care au luat natere.
Periodizarea tiinif ic a istoriei dreptului romnesc, ca i a sta
tului, trebuie s porneasc de la succesiunea modurilor de producie, fie
care mod caracteriznd societatea ntr-o anumit perioad a dezvolt
rii ei i exprimnd trsturile principale ale ornduirii respective. n deter
minarea structurii sociale, trebuie s inem seama c ea este expresia unei
formaiuni social-economice, structura social purtnd n afara res
turilor vechilor moduri de producie, a germenilor celor noi pecetea inde
lebil a modului de producie dominant, a ornduirii respective.
Prima perioad din istoria Eomniei este ornduirea comunei pri
mitive, ce dureaz din timpurile cele mai vechi pn la formarea statului.
Comuna primitiv cunoate mai multe trepte de dezvoltare, deosebite
ntre ele dup dezvoltarea forelor de producie respective. Aceast epoc
intereseaz nu numai pentru cunoaterea formelor de organizare strveche
20 I ntr oducer e
ce se mai menin i ulterior, sub forme disolute, ct mai cu seam pentru a
nelege condiiile formrii statului i dreptului. n epoca de destrmare
a ornduirii primitive apare proprietatea privat, se scindeaz societatea
n clase antagoniste, ca o consecin a dezvoltrii forelor de producie,
apare sclavajul, cu caracter sporadic i patriarhal; antagonismul dintre
clasele sociale astfel formate aduce dup sine apariia statului i
dreptului.
Constituirea statului dac centralizat i independent sub Burebista a
marcat o cotituri n viaa populaiei din spaiul carpato-ponto-danubian,
permindu-i o organizare politic superioar, n msur s permit dezvol
tarea unei viei economice i culturale de proporii necunoscute pn
atunci.
Dup cucerirea roman, organizarea pe baze sclavagiste se ex
tinde n Dacia, care este transformat n provincie roman; sclavagis
mul se dezvolt pe domeniile imperiale i n exploatrile miniere mai mult
dect n agricultur. n acest domeniu de activitate, ranii daci con
tinu s lucreze pmntul n obti steti, potrivit obiceiurilor lor strvechi.
Dup retragerea administraiei i armatei romane, urmeaz perioada
de trecere spre o nou ornduire social, cnd apar germenii feudalismu
lui. Trecerea de la sclavagism la feudalism s-a fcut pe teritoriul rii
noastre prin forma intermediar a obtilor steti] n Transilvania, unde
n epoca dominaiei romane au existat relaii sclavagiste mai pronunate,
trecerea s-a fcut i prin procesul de destrmare a sclavagismului n
regiunile supuse unei mai puternice influene romane 4.
Perioada feudalismului timpuriu dureaz aproximativ pn n seco
lele X I I XI I I , dat la care noile relaii de producie devin dominante i se
dezvolt sub toate aspectele : economic, politic, social. Instaurarea stp-
nirilor otoman i habsburgic a frnat aceast dezvoltare, intensificnd
totodat lupta poporului mpotriva dominaiei strine, precum i mpo
triva clasei stpnitoare ce se folosea adesea de aceast situaie pentru a
accentua exploatarea maselor de productori.
Statul i dreptul din aceast perioad prezint caracteristicile tipu
lui feudal : puterea politic este deinut de clasa stpnilor de pmnt,
care au monopolul administraiei i justiiei; ierarhia feudal se consti
tuie ntr-un sistem mai simplu ca n Occident, iar biserica joac un rol
important. n privina dreptului, obiceiul este izvorul principal n prima
perioad a feudalismului dezvoltat; legislaia scris apare mai trziu i
are un caracter canonic i feudal, consfinind dominaia stpnilor feudali
i inegalitatea social.
Cu secolul al XY III-lea ncepe epoca de declin al feudalismului.
Aceast destrmare se accentueaz n special dup reformele lui Constantin
Mavrocordat, datorit dezvoltrii produciei i schimbului de mrfuri,
i cnd apar germenii unei noi ornduiri, caracterizat prin procesul de
acumulare primitiv a capitalului. Aceast epoc ine pn ctre mijlo
cul secolului al XlX-lea, cnd ncepe ornduirea capitalist, pregtit prin
micri cu caracter revoluionar ca acelea conduse de Horea, Cloca i
4 Despre particularitile pe care le-a prezentat n aceast privin ara noastr, vz.
i H. H. S t a h 1, Studii de sociologie istoric, Bucureti, 1972, p. 562; id., Comentarii la
problema ,,ornduirii tributale romneti9, n Viitorul social, VI (1977), nr. 4, p. 72 710.
I ntr oducer e 21
Crian, de Tudor Vladimirescu i al cror punct culminant a fost revolu
ia burghezo-democratic din 1848, care a zguduit din temelii vechea
ornduire feudal, marcnd nceputul unei noi epoci n dezvoltarea econo
mic, social i naional a rii 5.
Lupta burgheziei avea ca scop imediat cucerirea puterii i trans
formarea corespunztoare a aparatului de stat. Alturi de structurile
administrative feudale, devenite anacronice, apar elementele unei organizri
de stat burgheze, se ntocmesc proiecte constituionale, apare ideea sepa
raiei puterilor, ideea de funcie public ; cu toate acestea, marea boierime
conservatoare reuete s-i menin poziia. Legislaia scris are un aspect
hibrid : dispoziiuni de drept burghez stau alturi de cele feudale att
n domeniul dreptului civil, ct i n cel penal. J ustiia, ca funciune a
statului, se manifest n forme tot mai diversificate.
Dup 1848, a urmat o epoc n care dezvoltarea capitalismului face
pai repezi, n pofida rmielor feudalismului care, dei dobort, cuta
s-i redobndeasc poziiile pierdute. Este epoca n care se constituie
statul naional prin Unirea Principatelor, moment hotrtor n dezvoltarea
politic a Romniei, i se nfptuiesc, n spiritul revendicrilor populare,
reformele burghezo-democratice. Sub primul domn constituional,
Alexandru loan Cuza, i guvernul su se realizeaz reforma agrar, demo
cratizarea n sens burghez a sistemului electoral, se secularizeaz averile
mnstireti etc.
Dup Unirea Principatelor romne, capitalismul se gsete ntr-o
perioad de ascensiune. n aceast epoc se afirm tot mai mult i mai
contient lupta muncitorilor i ranilor pentru o legislaie social, pen
tru mproprietrire i pentru liberti democratice. Aceast epoc se
caracterizeaz prin nnoiri n materie de legislaie dup modelul rilor
burgheze apusene mai naintate, mult discutate n epoc, ns n majori
tatea cazurilor ingenios adaptate la realitile ri noastre printr-o tehnic
pus la punct de o pleiad de juriti bine pregtii.
Formarea statului naional unitar romn (1918), moment de o im
portan major n realizarea idealurilor politice de veacuri ale poporului
romn, a marcat o nou etap n dezvoltarea economic i cultural a
ntregii ri.
Odat cu dezvoltarea proletariatului i cu transformarea lui dintr-o
clas n sine ntr-o clas pentru sine, precum i cu criza sistemului capi
talist mondial, marcat de Marea Revoluie Socialist din Octombrie,
ncepe faza de declin a ornduirii burgheze. Statul i dreptul servesc tot mai
mult ca instrumente de reprimare n minile clasei dominante, mpotriva
maselor populare, n special n perioada dictaturilor regal, legionar-
fascist i militaro-antonescian.
Cu actul istoric de la 23 august 1944, cotitur radical n istoria po
porului nostru, ncepe revoluia social i naional, antifascist i antiimpe-
rialist. Statul i dreptul socialist, create n anii care au urmat, snt radi
cal deosebite de cele anterioare, ele fiind puse n serviciul clasei muncitoare
i al maselor populare, furitoare ale societii socialiste multilateral dez
voltate n ara noastr i deschiderii cii de naintare spre comunism.
5 N i c o l a e C e a u e s c u , Romnia pe drumul desvlririi construciei socialiste,
voi. 3, Bucureti, Edit. politic, 1969, p. 286.
22 I ntr oducer e
Preocuprile de istorie a dreptului romnesc se contureaz odat cu
dezvoltarea contiinei naionale, primele nceputuri fiind fcute de marii
cronicari. Dup acestea, D i mi tri e C antemi r, n Descrierea Moldovei,
ncearc s stabileasc obriile vechiului drept romnesc i ale legisla
iei scrise, fcnd apel la noiunea de duplex ius. n secolul al XY III-lea,
autorii codurilor au ncercat s desprind succesiunea diferitelor norme,
n special a celor cu caracter cutumiar, pentru a stabili modul n care urmea
z a fi ncadrate n noile legiuiri. O contribuie de seam n stabilirea drep
turilor i libertilor romnilor din Transilvania a reprezentat-o Supplex
Libellus Valachorum (1791), document fundamental n dezvoltarea ulte
rioar a ideii unitii naionale.
O atenie mai mare au dat trecutului politico-juridic al poporului
nostru ideologii generaiei de la 1848, care cutau n vechile instituii argu
mente pentru nnoirile legislative pe care le propuneau i pentru susi
nerea necesitii dobndirii independenei rii, respectiv recunoaterii ei.
Dup reformele lui Cuza i dup consolidarea nvmntului juridic, preo
cuprile de istorie a dreptului romnesc capt o consacrare oficial, ap-
rnd i primele manuale de istorie a dreptului romnesc.
Transilvneanul Si mi on B r nu i u a publicat un curs de
istorie a dreptului n care ncerca s arate continuarea dreptului roman la
romni, iar F r. S c hl er von L i bl oy o istorie a dreptului transil
vnean (Siebenbrgische Bechtsgeschichte, 3 vol., Sibiu, 18541867).
N. B l ar ember g face o trecere n revist, pe baze comparative, a
trecutului juridic romnesc (,,Essai compar sur les institutions, les loi
et les moeurs de la Eoumanie, dpuis les temps les plus reculs jusqu
nos jours, Bucureti, 18851886), iarD. A l ex andr esc o ncearc
tot pe baze comparative s pun n paralel dreptul vechi cu cel
modern (,,Droit ancien et moderne de la Boumanie. Etude de lgislation
compare, Paris-Bucuresti, 1898). Tot la sfritul aceluiai secol, apar i
dou valoroase sinteze de istorie a vechiului drept romnesc : P. ' Ne g u-
1e s cu, Histoire du droit et des institutions de la Boumanie, vol. I*
Paris, 1898 i C. C. D i s s e s c u, Les origines du droit roumain,
Paris, 1899.
nceputul secolului al XX-lea este marcat de apariia sintezei de
Istoria dreptului romnesc din vremurile cele mai vechi i pn astzi
care, sub semntura lui S. G. L ongi nescu (Bucureti, 1908), anuna
un adevrat program prin ideile nnoitoare pe care le punea n circulaie,
iar la Sibiu vede lumina tiparului, n 1912, avnd ca autor pe G. M l l e r9
Die ursprngliche Bechtslage der Bumnen in Siebenbrger Sachsen
lande. ntre cele dou rzboaie mondiale, i desfoar activitatea o
pleiad de specialiti n istoria dreptului romnesc, muli dintre ei i autori
de lucrri de proporii mai mari. Dintre acetia semnalm pe : I . P e r e t z,
cu vastul i totui n unele privine unilateralul Curs de istoria dreptului
romn, 4 vol., ed. a 2-a, Bucureti, 19261931 ; Y. Oni or , cu I sto
ria dreptului romn, Cluj, 1925 ; Y. M o 1d o v a n, cu un Curs de istoria
dreptului romn, Cluj, 1933 ; t. Gr. B er echet , cu Istoria drep
tului romnesc, vol. I , Iai, 1934, cu unele limitri n documentare i
interpretare ; I . B al t ar i u, cu Yechile instituii juridice din Transil
vania. Contribuii la istoria dreptului romn, Aiud, 1934 ; t. Mete,
cu Din istoria dreptului romnesc din Transilvania, Bucureti, 1935, lucra-
I ntr oducer e 23
re important pentru dreptul scris ; C. A. Spul ber , autorul unui Curs
de istoria dreptului romn, Bucureti, 1941 i al altor valoroase lucrri de
specialitate.
Snt de relevat, de asemenea, contribuiile la cunoaterea i apro
fundarea diferitelor domenii ale istoriei dreptului romnesc aduse de : !N\
I o r g a, titan al istoriei naionale i universale, susintor entuziast al
ideii autohtonismului vechiului drept romnesc ; I . C. F i 1i 11 i, neobo
sit cercettor al instituiilor noastre feudale ; E. E r 1i c h, investiga
tor al supravieuirii obiceiurilor juridice populare ; D. M ot ot ol esc u,
specialist n problemele lui ius Valachicum .a.
n anii urmtori celui de-al doilea rzboi mondial, cercetrile de isto
ria dreptului romnesc au fost reluate pe o baz teoretic nou con
cepia materialismului istoric i cu o finalitate nou, urmrind s pun
n lumin caracterul de clas al vechiului drept, lupta maselor populare
pentru libertate i dreptate, importana organizrii politico-juridice pe
baze naionale pentru aprarea independenei de stat, modul n care tra
diiile progresiste au fost preluate de ctre furitorii noului sistem de
drept.
O activitate laborioas a fost desfurat, n acest sens, de colec
tivele catedrelor de istoria statului i dreptului de la universitile din Bucu
reti, Iai i Cluj-Napoca, n cadrul crora au aprut o serie de cursuri i
manuale : G. C r o n , Curs de istoria dreptului romnesc, Bucureti,
1948 (litografiat); Y 1. H a n g a, Istoria statului i dreptului Republi
cii Populare Romne, voi. I, ed. a 3-a, Bucureti, 1957 (litografiat);
E. Cer nea, Istoria statului i dreptului romn, voi. I , Bucureti,
1976 ; D. F i r o i u, Istoria statului i dreptului romnesc, Bucureti,
1976. Merit de asemenea subliniat importana antologiei de izvoare juri
dice publicate sub titlul Crestomaie pentru studiul istoriei statului i
dreptului R.P.R., 3 voi., Bucureti, 19551963, primul fiind alctuit
de Y 1. H a n g a, iar celelalte dou volume de t. P a s c u i Y 1.
H a n g a.
Opera de publicare a izvoarelor vechiului drept romnesc a cunoscut o
puternic reactivare sub ndrumarea lui A ndr ei R dul esc u
colectivul condus de el reuind ntr-un timp relativ scurt s editeze prin
cipalele monumente ale dreptului feudal romnesc , activitate conti
nuat ulterior sub ndrumarea lui V al ent i n Al . Geor gescu,
care a pus ntr-o nou lumin opera juridic a lui Mihail Fotino prin mate
riale inedite i interpretri originale.
Cercetrile de istoria dreptului romnesc au fost concretizate i
ntr-o serie de lucrri i studii de specialitate, din care s-au impus prin
noutatea punctelor de vedere i prin proporii: Preemiunea n istoria
dreptului romnesc. Dreptul de protimisis n ara Romneasc i Mol
dova de V al ent i n Al . Geor gescu (1965), adevrat model de
monografie a unei instituii feudale, ca i J udecata domneasc n ara Ro
mneasc i Moldova, 1611 1831, I, Organizarea judectoreasc, voi. I ,
(16111774) (1979), de acelai autor n colaborare cu P. S t r i h a n ;
Unirea Principatelor n lumina actelor fundamentale i constituionale,
de I on V nt u i G. G. F l or esc u (1965); I nstituii medievale
romneti. nfrirea de moie, J urtorii, de G. C r o n (1969); I nsti
tuii feudale n Moldova, I, Organizarea de stat pn la mijlocul seco
24
I ntr oducer e
lului al XY III -lea, de N. G r i gor a (1971); Districtul grnice
resc nsudean (1975) i Proiecte de constituie, programe de reforme
i petiiile de drepturi n rile romne (1976), deV al er i u ot r opa.
La acestea se adaug un numr impresionant de studii i articole scrise
de juriti i de istorici privind diferite aspecte ale dezvoltrii statului i
dreptului pe teritoriul rii noastre, originalitatea dreptului, procesul recep
trii instituiilor politice i juridice, organizarea administrativ, fiscal,
militar etc., dintre care, n afar de autorii prezentului tratat, nu putem
s nu amintim ideP. P. P anai t esc u, H. H. St ahl , Y al er i a
C ost chel , A'. 0 a z a c u, A. Y. S a v a, t. P a s c u, t. t e-
f nescu, Y. M i hor dea.
Merit, de asemenea, semnalat vasta oper de valorificare a mo
tenirii gndirii i instituiilor politico-juridice concretizat ntre altele,
i n eteva culegeri de proporii mai mari: A ndr ei E dul esc u,
Pagini din istoria dreptului romnesc (1970), Geor ge F o t i no
Pagini din istoria dreptului romnesc (1972), precum i Din gndirea
politico-juridic romneasc, voi. I (1974) i I storia tiinelor n
Eomnia tiine juridice (1975).
O serie de conferine i comunicri prezentate la Asociaia juri
tilor din E. S. Eomnia, I nstitutul de istorie ficolae Iorga unde
a funcionat temporar un colectiv de vechi drept romnesc i de istoria
instituiilor , I nstitutul de studii sud-est europene i Asociaia de istorie
comparativ a instituiilor i dreptului, aceasta din urm dispunnd i de o
publicaie proprie (Eecherches sur lhistoire des institutions et du droit),
vin s completeze gama preocuprilor de istorie a statului, dreptului i
instituiilor politico-juridice din ara noastr n ultimele decenii.
Sigle i abrevieri
AAR, Dezb. = Analele Academiei Romne55, Dezbateri
AAR, Ist = Analele Academiei Romne55, Memoriile Seciei Istorice
AC = Approbatae Constitution.es
AGMI = Anuarul Comisiunii monumentelor ist orice55
AD = Analele Dobrogei5*
ADP Arhiva de drept public55
AFI = Arhiva pentru filologie i istorie55
AGZ = Acta Gradski Zemlje
AI = Anale de istorie55
AIIAI = Anuarul Institutului de istorie i arheologie55, Iai
AIIG = Anuarul Institutului de istorie i arheologie55, Gluj-Napoca
AIING = Anuarul Institutului de istorie naional55, Cluj-Napoca
AIIP = Analele Institutului de istorie a partidului55
AIR = Arhiva istoric a Romniei
AISG = Anuarul Institutului de studii clasice5
alb. = 1. albanez
AM = Arheologia Moldovei
AMA = Acta Musei Regionalis Apulensis
AMET = Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei55
AMN = Acta Musei Napocensis55
AMold = Analele Moldovei55
AO = Arhivele Olteniei55
AR = Arhiva romneasc55
ARS = Analele romno-sovietice55
AS = Arhivele Statului
ASB = Arhivele Statului Bucureti
A SG = Arhivele Statului Cluj-Napoca
ASI = Arhivele Statului Iai
ASom = Arhiva someean55
AUG = Analele tiinifice ale Universitii Al. I. Guza55, Iai
AUB = Analele Universitii Bucureti55
AVSL = Archiv des Yereins ftir Siebenbiirgische Landeskunde55
BAR = Biblioteca Academiei Republicii Socialiste Romnia (urmat de numele
localitii : biblioteca Filialei Academiei R.S. Romnia)
BGIR = Buletinul Comisiei istorice a Romniei55
BGMI Buletinul Comisiei monumentelor istorice55
BCU = Biblioteca Central Universitar Bucureti
Bibi. ISSEE = Biblioteca Institutului de studii sud-est europene
BOR = Biserica ortodox romn55
26
Si gl e i abr evi er i
BSHAR = Bulletin de la Sction Historique de l 5Acadmie Roumaine55
BARPR = Buletinul tiinific al Academiei R.P.R.55
G == Codex Iustiniani
GG = Compilatae Constitutiones
GGos = Codrul Cosminului
GI = Cercetri istorice55
GIG Corpus Inscriptionum Graecarum
GIH Corpus Iuris Hungarici
GII = Cercetri istorice55, Iai
GIL s= Corpus Inscriptionum Latinarum
GJ = Curierul judiciar55
CL = Convorbiri literare55
Coli. = Collatio legum Romanarum et Mosaicarum
Cron. Rom. = Cronicele Romniei (ed. M. Koglniceanu)
GR = Carte romneasc de nvtur
GRV = Garte romneasc veche (fond)
GSR Cronicele slavo-romne (ed. I. Bogdan P.P. Panaitescu)
GSTR = Cltori strini n rile romne
CT = Columna lui Traian
GTh = Codex Theodosiani
D = Digesta Iustiniani
DIOB = Documente privitoare la istoria oraului Bucureti
DIR = Documente privind istoria Romniei (A Moldova; B ara Romneasc;
G Transilvania)
DOB == Documente privitoare la oraul Bucureti
DRA = Documente privitoare la relaiile agrare
DRH = Documenta Romaniae Historica
ED == Ephemeris Dacoromana
EM = Erdly Muzeum
FHG = Fragmenta Historicorum Graecorum
Fontes = Fontes Historiae Daco-Romaniae
FVLK ==s Forschungen zur Volks- und Landeskunde
GB == Glasul Bisericii"
germ. = 1. german
GGM = Geographi Graeci Minores
gr. = 1. greac
Hunyadmegyei = Hunyadmegyei trtnelmi s rgszeti trsulat vknyve, (Anuarul de
istorie i arheologie al judeului Hunedoara), Budapesta
Hurmuzaki = Documente privitoare la istoria romnilor, ed. E. Hurmuzaki
IL = ndreptarea legii
IG-R lus Greco-Romanum
IGR = Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes
IN = loan Neculce
Tnst. Institutiones Iustiniani
Ispisoace Gh. Ghibnescu, Ispisoace i zapise
Ist. Rom. = Istoria Romniei, Bucureti, 4 vol., I9601965
JN == Justiia nou
lat. = 1. latin
MA = Materiale arheologice
Si gl e i abr evi er i
27
mag. = 1. maghiar
MAr = Mitropolia Ardealului
MB = Mitropolia Banatului
MG = Miron Costin
MCA = Materiale i cercetri arheologice
MGRT = Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae
MERF = Mlange de lcole Roumaine en France
MHHD = Monumenta Hungariae Iiistorica. Diplomataria
MHHS = Monumenta Hungariae Historica. Scriptores
MI = Magazin istoric
MID = Magazin istoric pentru Dacia
MM = Mitropolia Moldovei
MMS == Mitropolia Moldovei i a Sucevei
MO = Mitropolia Olteniei
MSHSM == Monumenta Spectantia Historia Slavorum Meridionalium
NEH = Nouvelles tudes dHistoire
Nov. = Novellae Iustiniani
PG = Patrologia Graeca
pol. = 1. polon
PR = Pandectele romne
RA = Revista arhivelor
RDP = Revista de drept public
RDPSP = Revista de drept penal i tiin penitenciar
RDS = Revista de drept i sociologie
Rdl = Revista de istorie
, , Recherches = Recherches sur lhistoire des institutions et du droit
RESEE == Revue des tudes Sud-Est Europenes
RHD Revue Historique du Droit
RHSEE = Revue Historique de Sud-Est Europen
RHDFE = Revue Historique de Droit Franais et Etranger
RI = Revista istoric
KIAF = Revista de istorie, arheologie i filologie
RIR = Revista istoric romn
RM = Revista muzeelor
RMNI = Revista Muzeului naional de istorie
RP = ,%Revista penal
RRD = Revista romn de drept
RRH = Revue Roumaine dHistoire
RRSI = Revista romn de studii internaionale
RT = Revista teologic
SAI = Studii i articole de istorie
SAO = Studia et Acta Orientalia
SC = ,, Studii clasice
Sc. Alba Iulia = Studii i comunicri, Alba Iulia
SCIA = ,,Studii i cercetri de istoria artei
SCIG = Studii i cercetri de istorie, Cluj-Napoca
SGII = Studii i cercetri de istorie, Iai
SG IM = ,, Studii i cercetri de istorie medie
SGIV SGIVA = Studii i cercetri de istorie veche (i arheologie din 1974)
SGJ = Studii i cercetri juridice
28
Si gl e i abr evi er i
SGC = Studii i cercetri tiinifice, Cluj-Napoca
SG I = Studii i cercetri tiinifice, Iai
SH = Studia Historica
SHA = Scriptores Historiae Augusti
SIMS = Statuta Iurium Municipalium Saxorum
sl. 1. slavon
SM Tg. Mure Studii i materiale, Trgul Mure
SM Suceava = Studii i materiale, Suceava
SMIG = Stujii i materiale de istorie contemporan
SMIM = Studii i materiale de istorie medie
SMIMod = Studii i materiale de istorie modern
srb. = 1. srb
SRH = Scriptores Rerum Hungaricarum
SRIR = Studii i referate de istoria Romniei
St. doc. N. Iorga, Studii i documente
SUBB = ,, Studia Universitatis Babe-Bolyai, Cluj-Napoca
Surete = Gh. Ghibnescu, Surete i izvoade
Syllogae Syllogae Inscriptionum Graecarum
TT = Trtenelmi Tr
B = ,,ara Brsei
Tr = Opus tripartitum iuris consuetudinarii inclijti regni Hungariae
TG = Teodor Codrescu
trc. = 1. turc
Tesauru Tesauru de monumente istorice
Uricariu = Th. Codrescu, Uricariu
sl. = 1. slav
VR = Viaa romneasc
ZSS, RA = Zeitschrift der Savigny Stiftung, Romanistische Abteilung
Nota redaciei. Textele n limba latin s-au transcris dup ortografia reinut de ndrep
tarul ortografic al Academiei Republicii Socialiste Romnia; precizm c au fost folosite
literele j i v numai n scrierea numelor proprii medievale.
Partea nti
Originea dreptului
i
Dreptul de tip sclavag
Titlul I
DREPTUL GETO-DAC
Capi t ol ul I
Privire general
Sec i unea I
Condi i i l e istorico-sociale
Teritoriul Romniei a fost locuit nc din cele mai vechi timpuri,
aa cum dovedesc pentru nceputuri datele arheologice. n dezvol
tarea ei, populaia ce a trit pe acest teritoriu a parcurs toate etapele prin
cipale din istoria omenirii, astfel c pe teritoriul de astzi al Romniei
s-au succedat, de-a lungul mileniilor, corespunztor legilor obiective ale
dezvoltrii istorice, ornduirile sociale cunoscute pe plan universal, acu-
mulndu-se o bogat civilizaie material i spiritual 1.
De la ceata primitiv, din paleoliticul inferior, societatea omeneasc
a trecut, i pe teritoriul Romniei, la ginta matriarhal, n perioada neo
litic, i la organizarea patriarhal, odat cu prelucrarea metalelor. Popu
laia geto-dac, ramur nordic a neamurilor tracice cu vast rspndire
nantichitate, s-a afirmat pe plan politic i cultural nc din secolele V I I
VI .e.n., iar n secolele care au urmat s-a grupat n puternice organisme
politice ce cuprindeau ntregul spaiu carpato-ponto-danubian, prezen-
tndu-se ca un popor nchegat i o for militar n msur s se impun
vecinilor. Contactele i nruririle reciproce cu civilizaiile nvecinate sau
chiar mai ndeprtate elin, roman, Orientul mijlociu etc. au
avut un rol pozitiv asupra populaiei autohtone, permindu-i o mbo
gire i o mai clar profilare a propriului tezaur cultural.
Civilizaia fierului, ultima i cea mai nsemnat dintre toate mate
riile prime care a jucat un rol revoluionar n istorie 2, i-a fcut apariia
pe teritoriul rii noastre n secolul al Xll-lea .e.n., la nceput concu-
rnd cu cea a bronzului; prima perioad, cea hallstattian, va dura pn
in secolul al Vll-lea .e.n., fiind caracterizat printr-o dezvoltare deplin
i unitar a grupului etno-cultural tracic n spaiul carpato-balcanic.
n aceast epoc, societatea era organizat sub forma unei demo
craii militare de tip incipient; rzboaiele devin tot mai numeroase. Din
1 Programul Partidului Comunist Romn de furire a societii socialiste multilateral
dezvoltate i naintare a Romniei spre comunism, Bucureti, Edit. politic, 1975, p. 27.
2 K. Ma r x i F. E n g e l s , Opere alese in dou volume, vol. II, ed. a 3-a, Bucureti,
Edit. politic, 1967, p. 290.
32 Dr eptul geto-dac
masa populaiei se desprinde treptat o ptur rzboinic, dornic de
mbogire i de lux aristocraia gentilico-tribal , ce se ya separa
tot mai mult de restul comunitii.
n dezvoltarea social-economic a populaiei locale, ua anumit rol l-a avut i factorul
extern. Mai nti coloniile greceti: acestea, intreinnd active legturi comerciale cu autohtonii,
ncepnd din secolele VIV .e.n., vor impulsiona procesul de trecere spre societatea mprit
In clase. La rndul lor, sciii vor exercita i ei o oarecare influen, deoarece au njghebat, ncepnd
din a doua jumtate a secolului al IV-lea .e.n., o organizare de tipul democraiei militare ce
a cuprins n sfera ei de influen i o parte din teritoriul rii noastre. Nu a fost lipsit de
importan nici nrurirea odrisilor, populaie tracic sudic avnd o organizare statal proprie.
n cea de-a doua faz a fierului, Latene, cuprins ntre secolele Y I .e.n.
i I e.n., destrmarea ornduirii gentilice, ajuns acum n faza democra
iei militare, va cunoate un ritm accelerat, utilizarea uneltelor de fier
se generalizeaz, meteugurile se dezvolt, iar comerul la fel. Treptat,
apare proprietatea privat asupra bunurilor mobile mai ales asupra
turmelor apoi i asupra pmntului.
ngrmdirea de bogii n mna unor membri ai comunitii gen
tilice face s apar diferenieri sociale la triburile de geto-daci. Istoricul
Herodot 3vorbete nc din epoca sa despre existena unei aristocraii
trace ce tria din rzboaie i przi, rzboiul fiind ndeletnicirea de seam
i la aristocraia geto-dacilor, dup cum dovedesc spturile arheolo
gice i relatrile istoricilor de mai trziu. Dealtfel, chiar Herodot4pome
nete n mod explicit despre existena acestei pturi aristocratice, atunci
cnd amintete de fruntaii (TrpSToi) geto-daci. Dup informaiile
geografului Strabo 5, rezult c nc din vremea legendarului Zalmoxe
societatea geto-dac cunotea deosebirea dintre cpetenii (vjysfjLovec;) i
poporul de rnd (s'0vo<;).
Sclavia, n forma ei rudimentar, i face i ea apariia, la nceput
din prinii din rzboaie, care erau folosii la munci casnice, contradicia
fundamental fiind cea dintre bogai i sraci. La finele secolului al IV-lea
.e.n., sclavii adui la Atena de la geto-daci probabil prin intermediul
coloniilor pontice erau destul de numeroi, numele de Geta (Tzt t iq) i
de Davus (Aao^) dup prerea unor autori de comedii6 devenind
obinuite la sclavi tocmai din aceast cauz. Pe lng captivi sau copiii
vndui de prinii lipsii de mijloace materiale, sclavii mai puteau pro
veni i din rndurile celor ce nu-i puteau plti datoriile 7i pe care nobi
limea local geto-dac i-ar fi dat pe bani n strintate, aa cum romanii
procedau cu datornicii lor pe care-i vindeau ca sclavi trans Tiberim (Lex
X I I Tab., I I I , 14) 8. n fine, poetul comic Menandru 9 ne relateaz fap
tul c, la geto-daci, unele servicii casnice erau ndeplinite de ctre sclave.
Artemidor dinDaldis vorbete i el de existena sclavilor la gei10. De ase
3 H e r o d o t, V, 8.
4 Ibid., IV, 95.
5 S t r a b o , VII, 3,5.
6 Me n a n d r u , p. 771. Aceti termeni apar i n comediile lui Terentius i Plant.
7 Cf. A r i s t o t e 1, Statul atenian, II, 1 3.
8 Vz. si A u 1u s G e 11 i u s, XX, 1, 4 6 - 4 7 .
9 Apud S t r a b o , VII, 3, 4.
10 A r t e m i d o r d i n D a l d i s , I, 8.
. r i vi r e general
33
menea, Suidas semnaleaz, ntr-nn ora, diferite feluri de sclavi domes
tici ai geilor u.
Textele literare confirm deci ceea ce dealtfel rezult din datele arheo
logice : alturi de aristocraia rzboinic, n societatea geto-dac, n perioada
de destrmare a ornduirii gentilice i face apariia mna de lucru servil,
proces similar cu cel petrecut i n societatea trac sud-dunrean. ela
ri, n special la triburile ce populau partea de vest a teritoriului rii
:.oastre, vor ncepe treptat s fie folosii nu numai la muncile casnice, ci
in unele cazuri i la creterea vitelor, n mine i la fortificaii; ptura
'uprapus se deprinsese s priveasc munca dispreuitor i, ndeletni-
indu-se cu aciuni rzboinice, se va ocupa mai puin de activitatea pro
ductiv, fapt ce va avea ca urmare consolidarea puterii efilor militari
ri accelerarea destrmrii ornduirii gentilice, culminnd cu crearea statului
dac unitar i independent de ctre Burebista.
Sclavajul, sporadic, nu va cpta ns nici cantitativ i nici cali
tativ pe teritoriul rii noastre aspecte clasice, neconstituind forma domi
nant de producie nici mcar n ultima etap de dezvoltare a societii
dace, caracterizat prin existena n mare numr a comunitilor steti,
iar exploatarea sporadic a muncii servile continund s prezinte mai
mult aspecte de sclavaj domestic, fapt ce a fcut s se conchid, nu fr
rgumente, existena unui mod de producie tributal (I. H. Crian).
Acest aspect permite, sub raport teoretic, caracterizarea societii
geto-dace din perioada anterioar cuceririi romane ca avnd la baz relaii
de producie de trecere de la ornduirea primitiv comunitar spre o forma
iune soeial-politic scindat n clase antagoniste bogai i sraci,
aristocrai i oameni de rnd , fapt ce a fcut ca i suprastructura poli-
tico-juridic n transformare s capete caracteristici similare, iar statul
i dreptul n formare s prezinte n cadrul trsturilor specifice epocii
istorice caracteristicile unui stat i unui drept care nu erau de tipul
sclavagist clasic, deoarece sclavajul n-a existat dect sporadic. Frmntrile
sociale ce au nsoit acest proces constituie i ele o dovad c ivirea anta
gonismelor dintre clase era de-acum un proces intern ireversibil, pe care
prezena greac n Dobrogea i cucerirea roman n-au fcut dect s-l
impulsioneze i mai mult.
Cucerirea Daciei de ctre romani, nceput n anul 101 i terminat
n 106 e.n., a nsemnat punctul de plecare pentru o nou etap n dezvol
tarea societii pe teritoriul patriei noastre, dei influena roman se fcuse
simit nc de mai nainte, datorit schimburilor comerciale.
n timpul dominaiei romane, diferenierea social a populaiei
se accentueaz. O prim ptur a clasei stpnitoare o formau proprie
tarii funciari, autohtoni i romani. Existena acestora este dovedit de
inscripii12i de spturile arheologice ce au scos la iveal urmele unor
ferme rustice de tip sclavagist. Dup ct se pare, dominau ns proprie
tile funciare mijlocii i mici, alturi de care existau i mari latifundii.
Tot din clasa privilegiat fceau parte i negutorii bogai, cei
care luau n arend punile, salinele i ncasarea de alte venituri publice,
precum i nalii dregtori oreneti.
11 S u i d a s , IV, 617.
12 Acestea amintesc de conace (uillae), fonduri (praedia), de administratori de ferme
( adores) etc. Vz. VI. H a n g a, Crestomaie, I, p. 100101.
3 -C . 310
34 Dr eptul geto-dac
Ptura mijlocie o forma populaia srac ce tria liber i care exer
cita felurite meserii, precum : constructori, fierari, pietrari, msurtori
hotrnici, medici etc.Cei mai muli erau micii agricultori din sate (pagi),
fiind denumii din acest motiv pigani. Tot din ptura mijlocie fceau
parte i lucrtorii liberi ce munceau n special n mine, precum i dezro-
biii, dintre care unii ndeplineau adesea diferite slujbe administrative,
mai ales n domeniul financiar i fiscal.
Ultima categorie a populaiei o constituiau sclavii. O parte din
sclavi se gseau n proprietatea unor stpni particulari (serui privai),
iar alii depindeu de autoritile statului roman sau de orae, temple,
colegii etc. (serui publici). O mic parte dintre sclavi aveau o situaie
material mai bun fie datorit poziiei pe care o deineau n aparatul
fiscal, fie atribuiilor primite de la stpnii lor ce-i foloseau drept admi
nistratori sau vtafi (serui uillici, actores).
Dei sclavajul a avut un caracter restrns n Dacia roman, fiind
limitat doar la muncile n min i la folosirea minii de lucru servile pe
unele domenii i n administraie, i dei depit din punct de vedere cro
nologic ca instituie, totui tipul de stat i de drept impus de stpnirea
roman a fost, n linii mari, cel din restul Imperiului, adic cel sclava
gist. Aceasta a dus la o accentuare a conflictelor sociale, populaia autoh
ton ajutat, probabil, de dacii liberiopunnd n unele situaii rezis
ten noilor stpnitori. Depirea sclaviei ca instituie n Imperiul roman
n momentul cuceririi Daciei a fcut ca pe teritoriul noii provincii s-i
fac apariia, n germene, relaiile de colonat, vestind nceputurile unei
noi formaiuni social-economice bazat pe un mod de producie mai
avansat.
Sec i unea a l l -a
Izvoarele dreptului n perioada veche
Izvoarele ce permit cunoaterea dreptului sclavagist snt, n prin
cipal, operele scriitorilor clasici sau postclasici, greci i romani: H e r o d o t
ne d informaii despre geii dobrogeni i scii, H ec at eu di n Mi l et
vorbete despre Terizi i Crobizi, triburi getice din sudul Dobrogei, A r r i a n
povestete expediia lui Alexandru Macedon n nordul Dunrii, D i o d o r
di n Si ci l i a i P ausani as ne dau informaii despre luptele din
tre Dromihete i Lysimach, P ompei us T r ogus vorbete despre
regii daci Oroles i Rubobostes, S t r a b o n despre Burebista i I o r d a-
n e s despre urmaii acestuia.
Despre urmaii lui Burebista aflm tiri i de la S uet oni us
i Di o Cassi us, precum i de la A p p i a n, care amintete i
de rzboaiele dacilor cu romanii n timpul lui Domiian i Traian.
Constituie o mare lips pierderea unor lucrri ca ,,De bello Dacico,
scris de Traian, ,,Getica lui C r i t o n sau ,,Getica lui D i o C r i s o s-
tomul . Scriitori caOvi di u i H or a i u ne dau informaii pre
ioase despre viaa geto-dacilor, primul cunoscndu-i nemijlocit n timpul
exilului su de la Tomis.
Arheologia umple, n parte, golurile din izvoarele scrise, dndu-ne
o serie de informaii cu privire la viaa material a populaiei ce a locuit
teritoriul rii noastre n acea epoc. La acestea, se adaug datele epi
graf ice, imagini sculptate (ca cele de pe Columna lui Traian, monumentul
Pr i vi r e general
35
de la Adamclisi), iar pentru aplicarea dreptului roman n Dacia de un pre
ios ajutor ne snt tbliele cerate, contracte scrise pe nite table de lemn
acoperite cu cear.
Descoperirile monetare contribuie i ele la o mai bun cunoatere
a vieii economice, a schimburilor comerciale i a unor evenimente poli
tice i sociale.
Principalele monumente ale dreptului elin, ca i izvoarele generale
ale dreptului roman din perioadele Principatului i Dominatului sau ale
dreptului provincial constituie, de asemenea, surse indirecte de cunoa
tere a sistemului juridic aplicat n Dacia i la Dunrea de J os. Utilizarea
acestor surse trebuie fcut ns cu mult pruden, analogia i extra
polrile fiind posibile numai n anumite situaii.
Cnd vorbim de aplicarea dreptului roman n Dacia, trebuie s avem
n vedere dreptul roman ce se aplica cetenilor romani rezideni aici,
peregrinilor din aceast provincie, precum i aa-zisul ius gentium
n esen tot drept roman ce reglementa raporturile dintre ceteni
i peregrini.
Pe lng dreptul roman aplicat peregrinilor, a existat i un drept
local geto-dac ce se folosea concomitent cu cel dinti i cu ale crui norme
venea, n unele cazuri, n conflict, aa cum se poate deduce din ntreaga
istorie a administraiei provinciale romane.
Ct privete izvoarele dreptului roman ce se aplica cetenilor romani
rezideni n Dacia, acestea erau cele ale dreptului roman clasic, cu excep
ia legii ce czuse n desuetudine nc din primul secol al erei noastre.
Pentru celelalte categorii sociale crora li se aplica dreptul roman,
o deosebit importan aveau ca n orice provincie dealtfel edictele
guvernatorilor i constituiile imperiale.
Guvernatorii, n calitatea lor de crmuitori ai provinciilor, ddeau
edicte prin care artau modul n care nelegeau s aplice sistemul juri
dic roman i n care, probabil, introduceau i dispoziii luate din siste
mul juridic autohton. Edictul guvernatorului avea dou pri : prima
cuprinznd dispoziii referitoare la dreptul roman aplicabil cetenilor
romani rezideni n provincie reproducea n realitate coninutul edic
tului pretorului urban, iar ce-a de-a doua, ce coninea norme de drept local,
forma edictul provincial (edictum provinciale) n sensul strict al terme
nului. Dup reforma jurisconsultului Salvius Iulianus, care n timpul
domniei lu Hadrian codificase edictul pretorului urban, probabil c
i guvernatorii de provincie trebuiau s se conformeze unui edict tip
(edictum perpetuum). Msura a fost luat tocmai n scopul de a le ngrdi
puterile i de a ntri autoritatea mpratului ntr-o epoc n care orndu-
irea sclavagist roman mcinat de nenumrate contradicii n
djduia s se salveze prin ntrirea puterii centrale i prin dictatur
militar.
Cel de-al doilea izvor important l constituiau constituiile imperiale,
dintre care cele mai nsemnate erau edictele imperiale i mandatele. Edic
tele imperiale ( edicta) erau dispoziii asemntoare celor ale magistra
ilor romani, dar, fiind date de mprat, erau valabile pentru tot impe
riul i pentru ntreaga domnie.
36 Dreptul geto-dac
Dintre cele mai importante edicte imperiale, amintim pe cel al mp
ratului Caracalla din 212 e.n. cu privire la naturalizarea peregrinilor13.
Este destul de dificil de a^preciza limitele n care a fost acordat cet
enia roman peregrinilor. ntr-adevr, i dup promulgarea acestei consti
tuii peregrinii au continuat s existe n ntreg Imperiul roman. Diplome
militare acord nc cetenia roman ostailor eliberai de sub drapel14,
au loc naturalizri n diverse pri ale imperiului i n secolul al IY-lea
al erei noastre, iar instituia pretorului peregrin continu s funcioneze.
Dup toate probabilitile cetenia se acord n bloc tuturor pere
grinilor obinuii care locuiau ntr-o cetate organizat. Erau exclui de
la beneficiul legii aa-ziii deiticii, despre care se bnuie c ar fi fost
peregrini ce nu triau organizai ntr-o aezare municipal. Se pare ns
c mai erau i alte categorii de peregrini exclui de la acest beneficiu,
dar nu tim precis deoarece papirusul pe care ni s-a pstrat constituia
este n mare msur deteriorat.
Multiple au fost considerentele pentru care Caracalla a ntocmit
constituia ce-i poart numele: fiscale (extinderea impozitului pe succe
siuni i asupra peregrinilor), juridice (de a simplifica procedura de jude
cat prin unificarea statutului personal), politice (o ncercare de unificare
a imperiului), religioase (s lrgeasc numrul prozeliilor cultului impe
rial) etc.
La rndul lor, mandatele snt instruciuni date de mprat guverna
torilor, referitoare la diferite probleme de drept civil i penal i care urmau
s fie aplicate locuitorilor din provincii. Dei nu ni s-a pstrat nici un
mandat care s fi fost adresat de ctre vreun mprat roman guvernato
rilor din Dacia, totui unele mandate aveau o aplicare general pentru
toate provinciile. Aa, de pild, interzicerea cstoriilor guvernatorilor cu
femei din respectivele provincii (Paul , D., 23, 2, 65 pr.) i simplifica
rea formelor de testare pentru ostai au fost reglementate prin mandate
imperiale (U1p i a n, D, 20, 1, 1 pr. msur luat de Traian).
Dup cucerirea Daciei, dreptul autohton geto-dac rmne n vigoare
pentru a reglementa acele raporturi pe care romanii le mai ngduiau
s fie guvernate de dreptul local. Aceste norme erau cuprinse n obiceiu
rile sau cutumele (consuetuo, mos maiorum) geto-dace, tolerate de noii
stpnitori.
Cu privire la msura n care dreptul roman ngduie aplicarea drep
tului local n spe cel geto-dac o constituie din Codul lui Ius-
tinian, al crei text dateaz din anul 224, vorbete de necesitatea de a se
respecta n aezrile urbane provinciale obiceiurile locale (C., 8, 52 (53),
1), probabil cu condiia de a nu contraveni dispoziiilor de ordine public
romane. Numai astfel putem concilia acest text cu un altul dintr-o lucrare
a jurisconsultului Ulpian (secolul al I I I -lea e.n.), pstrat n Digeste,
unde se subliniaz aplicabilitatea n orice loc a constitutiilor imperiale
(D., 47, 12, 3, 5).
13 Cf. P.F. Gi r a r d , Textes, p. 203 i urm. ; VI. H a n g a, Crestomaie, I, p. 180
si urm.
M CIL, II, 2001 (dipl. 90); III, 2891 (dipl. 83 = anul 216 i dipl. 84 = an 222).
Capi t ol ul II
Organi zarea strveche. Regl ementarea
relaii lor sociale n perioada de destrmare
a comunei primitive
i formare a statului i dreptului
Sec i unea 1
C e a t a primitiv
Vestigiile vieii materiale coboar pe teritoriul rii noastre, n timp,
ou circa nou sute de milenii .e.n., pn n paleoliticul inferior (Valea Drja-
vei), corespunznd hominizilor fosili din culturile de prund, abevil-
ian sau chelean, acheulean, clactonian i levalloisian din glaciaiunea
Gnz pn la interglaciarul Biss-Wrm. Bmie din paleoliticul mijlo
ciu de la sfritul acestui interglaciar pn n prima parte a glaciarului
Wiirm (80 00035 000 .e.n.), corespunznd culturii musteriene (vr-
furi, rztoare de piatr etc., ca cele de la Ohaba-Ponor i Baia de Fier),
dovedesc prezena verigii intermediare a omului de Beanderthal spre
forma evoluat a lui sapiens de tipul Cro-Magnon atestat antro
pologic eu 50 00040 000 ani .e.n. , care, n paleoliticul superior din
cea de-a doua parte a ultimului glaciar Wiirm (35 00010 000 .e.n.),
corespunznd culturii aurignaciene (Ceahlu, petera Cioclovina, Bipi-
ceni, Iosel etc.), se dovedete capabil s utilizeze unelte mai perfecio
nate i s organizeze ateliere de prelucrare a pietrei (C. S. Nicolaescu-
Plopor, Al. Punescu).
Paralel eu evoluia tehnicii spre unelte specializate i compuse i
cu producerea prin mijloace proprii a focului (paleoliticul mijlociu), omul,
antrenat tot mai mult n procesul muncii, ncepe s se desprind treptat
de natur i s-i organizeze activitatea productiv i viaa social. n
prima sa form, colectivitatea uman a reprezentat o grup (ceat) n
sinul creia relaiile se bazau pe obinerea hranei n comun i pe aprare
reciproc, tipul primitiv de producie cooperatist sau colectiv fiind,
firete aa cum precizeaz K. Marx , rezultatul slbiciunii indi
vidului izolat, i nu al socializrii mijloacelor de producie; n funcie de
posibilitile de realizare a acestor obiective, gruprile astfel create puteau
fi mai mari sau mai mici, mai mult sau mai puin durabile i, n general,
avnd drept conductor i pe femeie, nu numai pe brbat.
De la ceata primitiv, omul a trecut n ultima parte a paleoliti
cului la organizare pe grupe mari de rude; colectivul uman astfel alc
tuit era mai bine nchegat, mai trainic, avnd la baz relaii determinate
38
Dreptul geto-dac
de rudenia de care membrii colectivitilor ncep s fie contieni, ca i
de avantajele pe care le oferea producia n comun.
Relaiile dintre sexe, la nceput nengrdite, ncep s fie interzise
ntre cei din generaii diferite (prini-copii, bunici-nepoi) (J . Frazer,
E. Durklieim, Br. Malinowski), lund natere cstoria pe grupe n cadrul
familiei nrudite prin snge. Grupele conjugale erau aici mprite pe gene
raii : toi bunicii i toate bunicile dintr-o astfel de familie erau soi ntre
ei, dup cum tot astfel erau i copiii lor, adic taii i mamele, iar copiii
acestora (frai, Surori), la rndul lor, un al treilea cerc de soi comuni,
copiii lor strnepoii celor dinti un al patrulea .a.m.d. (pl. I).
Filiaia dinspre mam (matrilineal) era singura posibil de dove
dit n astfel de condiii, i de aici importana, spre sfritul paleoliti
cului, a ginii materne de care copiii aparineau n mod natural, ca i a
rudelor din partea mamei, singurele recunoscute ca atare (D. Schneider,
K. Gougli). Sistemul cstoriei pe grupe adusese modificri i n statutul
A=0
1-
A=0
frate
strbunici

A=0 A - O
frate sora
bunici
=A=0:
frate
A=0 A=0
EG O
oro fratei sora
A=0 A=0
frate A - O frate sor
( prini
A=0
frate
IYA=0 A=0
l l
A O
sora
frate I
A=0 A=0
frate Isor sor
A O
frate sor

= A=0
nepoi
frate sora frate sora
! stro nepoi
A
frate
O
Plana I. Clasele matrimoniale (cifre romane) n sistemul familiei
nrudite prin snge.
persoanelor, denumirile de tat, copil, frate, i sor nemai-
fiind simple apelative de politee, ci implicnd ndatoriri reciproce foarte
serioase i absolut precise, a cror totalitate constituie o parte esenial
a ornduirii sociale din aceast perioad (L. H. Morgan, F. MacLennan).
Organi zarea str veche
39
Cpetenia comunitii era cel mai vrstnic, iar dup apariia cre
dinelor magico-religioase cel presupus a fi nzestrat cu nsuiri supra
naturale (A. E. Eadcliff-Brown).
Ideea de proprietate, departe de a fi instinctual i ca atare nns
cut, s-a format i pe teritoriul rii noastre, treptat, iitr-o prim faz
bunurile fiind comune, la dispoziia tuturor, i numai ulterior, prin actul
aproprierii, apoi prin confecionare sau producie, devenind obiect de
nsuire personal bunurile necesare traiului (alimente, unelte, arme,
vestminte, podoabe .a.,); aceste bunuri formau i obiect de transmisiune
succesoral, n cadrul comunitii, de regul ntre cei mai apropiai de
defunct (K. V. Ostroviianov, E. Lavelaye).
Normele de conduit ca i la unele populaii neeuropene aflate
relativ pe aceeai treapt de dezvoltare n secolul trecut (E. Steinmetz,
J . Kohler) priveau mai mult interdiciile privitoare la relaii dintre
rude (incest), la prescripiile magico-religioase (tabu) sau riturile fune
rare (S. Freud, Br. Malinowski) : n caz de conflict, toate problemele
erau rezolvate de cei interesai i, n majoritatea cazurilor, obiceiurile
din strmoi reglementau totul.
Pedepsele aveau un caracter expiatoriu, fiind destinate s puri
fice comunitatea de sacrilegiul comis i s evite atragerea unor nenorociri
(H. Hubert, M. Mauss); executarea pedepsei revenea ntregului colec
tiv, dat fiind relaiile de rudenie ce existau ntre membrii ei lezai n aceeai
msur ca i partea vtmat, chiar cnd era vorba de atingerea intereselor
unui individ. Dei normele de conduit ncep s aib un caracter juridic,
fiind prestabilite i nzestrate cu sanciune material, totui aa cum
subliniaz F. Engels pe aceast treapt de dezvoltare a societii
nc nu se poate vorbi de drept n nelesul juridic al cuvntului 1.
Relaiile externe dintre grupele de rude de diferite mrimi erau destul
de reduse n aceast perioad, n general strinul fiind privit ca un duman
potenial, fa de care trebuiau luate toate msurile de precauie; n caz
de conflict, cei nvini erau de regul ucii (G. S. Wheeller).
Sec i unea a l l -a
G i n t a matriarhala
Epoca veche a pietrei piatra cioplit se ncheie pe terito
riul rii noastre cu circa zece mii de ani .e.n., dup care urmeaz o peri
oad de trecere (mezolitic) spre perioada nou a pietrei piatra le
fuit (neolitic) , aceasta din urm durnd aproximativ ntre anii
6000 i 2500 .e.n. Dup relativele progrese din perioada intermediar
cu culturile de tip azilian, swiderian i tardenosian (Herculane, Ceahlu)
folosirea arcului cu sgeat, a toporului, a brcii monoxile, domesti
cirea cinelui , n neoliticul timpuriu, ntre 5500 i 4200 .e.n. (Cri,
Turda), mijlociu, ntre 4200 i 3500 .e.n. (Boian, Ydastra, Hamangia),
i trziu, ntre 3500 i 2500 .e.n. (Petreti, Cueuteni Ariud, Gumel-
nia, Slcua), se dezvolt prelucrarea textilelor, olritul, snt domesticite
aproape toate animalele folositoare omului i se trece la cultivarea plan
1 K. Ma r x i F. E n g e l s , Opere alese n dou volume, voi. II, ed. a 3-a, Bucureti,
Edit. politic, 1967, p. 185.
40 Dr eptul geto-dac
telor i la lucrul pmntului cu spliga. O diviziune a muncii ntre brbat
i femeie se produce odat cu dezvoltarea vntorii, de aceasta ocupndu-se
n primul rnd brbatul, n timp ce culesul produselor din natur rmne,
n continuare, o ndeletnicire a femeii, dei n anumite situaii particip
i ea la vntoare (J . Kohler).
Noile ndeletniciri necesitau o grupare considerabil de fore de
munc, n special n operaiile de defriare a terenurilor pentru agricul
tura rudimentar, ceea ce a fcut ca organizarea gentilic n formare nc
din ultima parte a paleoliticului s se ntreasc, atingnd acum apogeul
ei. Celula economic fundamental a societii era ginta matern care
coincidea cu grupul exogam al rudelor dinspre mam , iar tribul matern
reprezenta acum, dup o ndelungat evoluie, o comunitate uman bine
nchegat, prelund unele din atribuiile ginii; nevoia de aprare duce
la crearea unui sistem de fortificaii rudimentare, ca cele de la Vdastra.
Datorit rolului precumpnitor al femeii n viaa economic agri
cultura cu spliga, confecionarea vaselor de lut etc. poziia ei social
devine i ea preponderent n gint i n trib, structur social cunoscut
sub denumirea de matriarhat (J . J . Bachofen, M. Kosven, Ch. Letourneau
E. W. Westermark, G. E. Howard), care nu excludea ns participarea
brbailor.
Ca form de organizare, ginta matrilineal reprezenta o uniune cu
caracter personal, i nu teritorial, n fruntea ei aflndu-se femeia cea mai
n vrst, iar celelalte femei vrstnice formnd sfatul ginii. Mai multe gini
matrilineale se puteau grupa n fratrii i triburi materne ; dou sau patru
gini formau o fratrie, iar un numr par de fratrii un trib. Organizarea
Plana II. ncercare de reconstituire a aezrii neolitice de la Hbeti, jud. Iai, aparinnd
culturii Cucuteni, sfiritul primei jumti a mileniului IV .e.n. (dup VI. D u m i t r e s c u ) :
A B = fratrii matrilineale gemelare ; C = locuin folosit probabil pentru cult i ritualuri ;
D = presupusul loc de dans; S1S, = anuri de aprare; VE = ax exogam vest-est; NS =
ax funcional nord-sud; 1 4 = locuine probabile ale cpeteniilor de gint matrilineal.
aceasta dual era legat de sistemul exogamiei duale, dup care cs
toria nu era posibil dect cu persoane din cealalt jumtate a comu
nitii (A. H. Post, Cl. Lvi-Strauss, R. Fox, S. P. Tolstov) (pl. II).
Organul suprem al ginii matrilineale aa cum s-a putut constata
i la unele populaii ne europene aflate aproximativ pe aceeai treapt
Organizarea strveche 41
de dezvoltare (L. Morgan), ns fr a se pierde din vedere specificul local
(I. Sellnow) era sfatul, adunare democratic a tuturor membrilor ei,
brbai i femei, bucurndu-se cu toii de drept egal de vot. Acest sfat
alegea i destituia cpeteniile civile i militare, el decidea dac trebuia s
se primeasc drept compensaie pentru uciderea unor membri ai ginii
o sum sau dac acetia trebuie rzbunai prin snge, el decidea adopta
rea de strini n gint, ntr-un cuvnt era puterea suprem n gint
(F. Engels).
Sistemul normativ avea, un caracter cutumiar, fiind bazat pe norme
de conduit adoptate, recunoscute i aplicate de toi membrii comunit
ii. Spre deosebire de epoca anterioar, normele de conduit obligatorii
ncep s priveasc mai strns procesul de producie, snt legate de regle
mentarea muncii i folosirea produselor, de necesitatea de a stabili o
regul general pentru actul zilnic repetat al producerii, repartiiei i
schimbului de produse i de a veghea ca individul s se supun condiiilor
generale ale produciei i schimbului (pl. I I I ).
Respectarea acestor norme era o ndatorire natural, oamenii nepu-
nndu-i i problema unei corelaii obligatorii ntre ndrituiri i ndato
riri, deoarece ,,nu se punea nc ntrebarea dac participarea la treburile
obteti, rzbunarea sngelui sau rscumprarea ei snt datorii sau drep
turi ; aceast ntrebare li s-ar prea tot att de absurd ca i aceea dac
mncatul, dormitul, vnatul constituie un drept sau o datorie arta
F. Engels 2. Ca atare i aprarea fa de nclcrile ordinii sociale lua carac
terul unei reacii spontane, mai degrab dect manifestarea unei conti
ine juridice ce se va forma de-abia odat cu apariia sistemului de drept
'i a organelor specializate, chemate s vegheze la aplicarea lui n cadrul
statului (M. Kowalewski, H. Sumner-Maine, P. Winogradoff, J . Declareuil).
Membrii ginii matrilineale erau, de regul, datori s-i acorde
unul altuia ajutor i ocrotire i mai ales s se sprijine n rzbunarea ofen
selor aduse de un strin. n ceea ce privete securitatea sa personal,
individul se baza pe protecia ginii materne, deoarece cine l ofensa pe
el ofensa ntreaga gint: Aici, n legturile de snge ale ginii, i are
obria obligaia rzbunrii sngelui 3.
I n ceea ce privete statutul personal, ginta avea un nume sau o serie
de denumiri pe care, din tot tribul, numai ea le putea folosi, astfel c numele
unui individ arta n acelai timp i crei gini i aparine; de numele
gentilic erau inseparabil legate i drepturile gentilice. Statutul personal
nu cunotea deosebiri, oamenii considerndu-se egali n drepturi i dato
rii i nefendu-se discriminri dup sex.
Familia pstra caracterul de grupare a rudelor materne pe care-1
cptase la sfritul epocii anterioare, ns cstoria pe grupe nu mai
supravieuiete dect sporadic n prima f perioad a neoliticului, cunoscut
sub denumirea de matriarhat timpuriu, n perioada urmtoare
matriarhatul dezvoltat rfcndu-i apariia familia bazat pe csto
ria pereche, care unea un cuplu anumit, dar numai pentru scurt timp,
2 Ibid., p. 286.
3 Ibid., p. 225.
Plana III. Aspecte ale schimbului de materiale necesare confecionrii uneltelor de piatr lefuit n cadrul culturii neolitice Boian,
mileniul IV .e.n. (dup E. Go m a).
Organi zarea str veche 43
deoarece cei doi soi nu prseau dect temporar familia lor matern (sis-
pm dislocal) (M. Kosven) (pl. IV).
n cadrul acestui tip de familie, brbatul avea, printre mai multe
'Oii, o soie principal i el era, printre ceilali soi, soul ei principal.
O astfel de convieuire a perechilor, bazat pe obicei, se va consolida tot
' I
A =0
I
A
A = 0
A =0
A =0
|strbunica
A = 0
bunic
: A = 0 = d
A =0 A =0
A =0
I__
A =0
unchi
A =0
I
0
------ 1
A = #
S O T EG O
A-O
fra te |
A
nepot
A =0
f i u
A =0
fiica
0
nepoat
A=0
mtue
A=0 .
I sora
O
nepoat
Plana IV. Cstoria pereche (linie dubl) i sistemul de
rudenie n cadrul ginii matrilineale (linie ntrerupt).
mai mult odat cu dezvoltarea ginii i pe msur ce clasele de frai
-i de surori ntre care nu mai era posibil cstoria [deveneau
mai numeroase.
Cu timpul, soul se va stabili definitiv la soie, n cadrul sistemului
matrilocal, fr a forma ns o gospodrie comun i a avea vreun drept
asupra copiilor (Br. Malinowski). Emie ale cstoriei pe grupe conti
nuau s se menin sub forma cstoriei 'prefereniale, fie c era vorba
de veri ncruciai (crosscousin), de cstoria soului supravieuitor cu
sora (sororat) sau respectiv fratele ( levirat) celui decedat sau de polian-
drie, vestigii ale epocii cnd o serie ntreag de surori aveau brbai n
comun (J .F. MacLennan, A. Post, G. Mazzarella).
Relaiile dintre soi nu cunoteau o poziie inferioar a femeii, dim
potriv, o nesocotire a voinei acesteia ducea inevitabil la desfacerea
44
Dreptul geto-dac
legturii conjugale, iar brbatul risca s sufere i o rzbunare din partea
rudelor soiei. Din aceeai cauz, drepturile brbatului erau reduse, n
schimb ndatoririle sale erau numeroase : n sistemul dislocai fa de
familia matern, n cel matrilocal fa de ambele familii4. Ca atare, n
matriarhatul dezvoltat naterea fetelor ncepe s fie preferat fa de cea a
bieilor.
Cstoria pereche a introdus n familie un element nou, n pri
vina jfiliaiei i dreptului de proprietate, punnd alturi de mama adev
rat pe tatl adevrat. La baza acestei schimbri stteau cauzele eco
nomice. Sarcina'de a procura hran i uneltele de munc necesare aces
tui scop revenea acum soului, deci lui i revenea i proprietatea asupra
acestora; n caz de desprire, le lua cu dnsul, iar soia pstra obiectele
casnice. Totui copiii soului nu puteau s-l moteneasc (J . Kohler,
J . E. Lips, M. Bouteiller).
n ceea ce privete relaiile externe, ginta matrilineal putea adopta
pe strini, care deveneau astfel membri ai ntregului trib. Prizonierii de
rzboi care nu erau ucii ajungeau i ei, prin adopiune n una din gini,
membri ai tribului i dobndeau prin aceasta drepturi depline n gint i n
trib. Adopia se fcea la propunerea unor membri ai ginii: la propune
rea brbailor care adoptau pe strini ca frate sau sor sau la propunerea
femeilor care l adoptau ca fiu : pentru confirmarea unei astfel de adopii
era necesar primirea solemn n gint. Alteori unele gini erau rent-
rite prin adoptri n mas dintr-o alt gint cu asentimentul acesteia.
Sec i unea a l l l -a
Organizarea patriarhal
Epoca metalelor pe teritoriul rii noastre ncepe printr-o perioad
de tranziie (35002000 .e.n.) n care alturi de vechile obiecte de piatr
se folosesc i cele confecionate din aram, de felul celor din cultura Ooo-
feni, perioad n care creterea vitelor devine ocupaia de cpetenie;
penetraia triburilor de pstori marcheaz nceputul perioadei de indoeuro-
penizare a populaiilor mediteranoide din neoliticul carpato-danubian,
proces ce se va desvri n perioada urmtoare, a bronzului (D. Berciu).
Populaia aceasta, cu precdere pastoral, era organizat n gini patri-
lineale i probabil i n grupri de triburi: mormintele cu ocru, apar-
innd acestei perioade, snt duble, fiind ngropai alturi fie o femeie i
un copil (mama i copilul), fie un brbat i o femeie (fig. 1), dova
d a dezvoltrii relaiilor patrilineale ce-i fcuser apariia nc din
perioada anterioar.
n epoca bronzului (20001200 .e.n.), concretizat i ea printr-o
cultur timpurie (Glina, J igodin etc.), una mijlocie (Monteoru, Periam
Pecica, Otomani) i una trzie (Noua, Lpu, Cruceni, Coslogeni, Verbi-
cioara, Tei, Zimnicea), alturi de pstorit i de meteugurile casnice
se dezvolt i agricultura cu plugul de lemn, care a nsemnat un progres
4 G. M a z z a r e l l a denumete aceast form ambilian, de la cuvntul ambii ank
folosit n Melanezia. Cf. G. Ma z z a r e l l a , Teoria etnologica del matrimonio ambiliano, in
Studi di etnologia giuridica, Catania, 1903. Asupra implicaiilor sociale ale instituiei la diferite
populaii, vz. id., La condizione giuridica del marito nella famiglia matriarcale, Catania, 1899.
Or gani zar ea strveche
45
nsemnat, fiind posibil acum cultivarea unor suprafee ntinse. Una sau
alta din cele dou ocupaii predominnd la diferitele triburi, s-a adncit
prima mare diviziune a muncii nceput nc din perioada anterioar (E.
Coma); i agricultura i pstoritul fiind practicate prin excelen de
ctre brbai, s-a ajuns totodat la trecerea acestora pe prim plan i sub
raport social, comunitatea omeneasc ncepnd s fie organizat pe teme
iul patriarhatului. Aceeai cauz arat F. Engels care nainte asigura
dominaia femeii n cas, i anume limitarea activitii ei la munca cas
nic, asigura acum dominaia brbatului n cas: activitatea casnic i
pierdea acum importana n comparaie cu munca productiv a br
batului ; munca lui era totul, a femeii doar un adaos nensemnat5. Situa
ia aceasta s-a ivit nu numai n cazul pstoritului i al agriculturii cu
plugul, ci i al altor ocupaii (pescuit, vnat etc.), n care brbatul a cp
tat rolul predominant (E. Grosse, H. Cunow).
Marea familie patriarhal ncepe s devin, n cadrul ginii i tri
bului, celula economic principal a societii, avnd un lot propriu din
terenul comun i n proprietate personal produsele, uneltele de munc i
vitele. O astfel de familie ajunge s uneasc cteva zeci de indivizi, uneori
o sut i chiar mai muli i era condus de brbatul cel mai btrn, ajutat
de femeia cea mai n vrst. Totalitatea familiilor patriarhale forma ginta
patriarhal, ce avea n stpnire comun o parte din teritoriul tribului
i era condus de eful familiei celei mai vechi; capii celorlalte familii
alctuiau sfatul ginii, iar la adunrile generale participau toi membrii,
femeile pstrndu-i o oarecare influen n luarea hotrrilor. Mai multe
gini alctuiau fratria patriarhal ce avea n general urmtoarele func
ii, aa cum s-a putut constata i la unele populaii din alte continente,
aflate aproximativ pe aceeai treapt de dezvoltare : organiza serbrile
i reuniunile comune ale ginilor, rezolva conflictele dintre gini, pre
gtea funeraliile, supraveghea alegerea cpeteniilor civile ale ginilor,
veghea la oficierea cultului comun i la ntocmirea forei armate ce lupta
sub comand i stindard proprii. Toate fratriile la un loc alctuiau tribul
patriarhal, condus de cel mai experimentat ef de gint, iar celelalte cpe
tenii alctuiau sfatul tribului (G. C. Wher, M. Ginsberg) (pl. Y).
Uniunea de triburi patriarhale fiind fundat pe rudenie de snge,
la baza ei stteau deplina egalitate, conducerea era ncredinat sfatu
lui cpeteniilor tribului, toi egali n rang i bucurndu-se de aceeai consi
deraie, hotrrile erau luate n unanimitate, votndu-se pe triburi, iar
edinele se ineau n faa adunrii ntregului popor, fiecare participant
puind lua cuvntul, ns hotrrea o lua numai sfatul: nu exista o cpe
tenie civil unic, iar comanda militar o aveau doi efi cu atribuii i
puteri egale.
Cpeteniile ginilor patrilineale cu autoritate moral, nu cu
putere Public erau alese de toi membrii ginii si erau considerate
primii ntre egali, adunarea membrilor ginii putnd oricnd revoca alegerea,
n cadrul tribului patriarhal, puterea suprem aparinea sfatului aces
tuia, format din cpeteniile ginilor i efii religioi.
5 K. M a r x i F. E n g e l s , Opere, voi. 21, Bucureti, Edit. politic, 1965, p. 158
Plana V. Gruparea pe gini patrilineale a mormintelor n necropola de incineraie de la Ferigile, jud. Vlcea, aparinnd Hallstattului
trziu (dup A l . Vu l p e ) : faza A = sec. VII .e.n.; faza B = sec. VI .e.n.;faza C = sec. V .e.n.; 1 2 = fratrii patrilineale gemelare.
Organi zarea strveche
47
Autoritatea efilor era mare, ns puterea lor public era nensem
nat, msurile luate de ei bazndu-se pe ndemn, doar fa de cei refrac
tari putnd lua msuri mai severe.
ci n cadrul organizrii gentilice patriarhale nu exista deci o
autoritate public separat de societate i situat deasupra ei : Vedem
domnia obiceiurilor, vedem autoritatea, respectul, puterea de care se
bucurau cpeteniile ginilor..., dar nu vedem nicieri o categorie spe
cial o l f JtemMU pmtm a-i guyeraa - pre-
cizeaz Y. I. Lenin 6. Ga atare, n cadrai acestei ornduiri exista un sistem
de autoguvernare n care fr soldai, jandarmi i poliiti, fr nobili,
regi, guvernatori, prefeci sau judectori, fr nchisori, fr procese,
totul se desfoar potrivit normelor stabilite ... nu se simte ctui de
puin nevoia unui aparat administrativ vast i complicat ca al nostru 7.
Datorit rolului precumpnitor al brbailor n familia patriarhal,
>istemul matrilocal devine perimat, fiind nlocuit cu cel patrilocal. nmor-
mntrile dublebrbat i femeie (fig. 1) ca cele de la Srata Monte-
oru sau Cndeti sau mam i copilprezente pe teritoriul rii noastre
inc din perioada de tranziie n cultura Glina, cu morminte comune n
form de cutii de piatr i bine documentate n cultura Monteoru sau
cu cercuri de piatr ce marcau un fel de cavouri, vdesc dorina efu
lui familiei de a-i manifesta autoritatea asupra celorlali membri nu numai
in timpul vieii, ci i dup moarte. Bogia de podoabe din unele
morminte de femei ca cele gsite la Smig (jud. Sibiu), Eovine (jud.
Arad) sau igneti (jud. Mehedini) atest totui o poziie nc
proeminent a soiei n familie, precum i grija rudelor din familia ei de
origine, dovad c trecerea de la matriarhat la patriarhat nu s-a produs
brusc i nici simultan n toate regiunile, fapt vdit i n perioadele mai
recente la unele populaii din alte continente, corespunztoare ca stadiu
de dezvoltare (J . Khler, L. Lubinski, H. Baumann).
n ultima faz a cstoriei pereche i fac apariia i rpirea i cum
prarea femeilor. nainte de nunt, mirele aducea daruri rudelor de gint
ale miresei, adic celor dup mam, nu tatlui ei i rudelor acestuia,
daruri considerate ca reprezentnd preul de cumprare a fetei cedate
(L. Dargun, M. D. W. J effreys).
Spre sfritul epocii metalelor, cstoria pereche se dovedete prea
slab i prea nestabil pentru a face necesar sau mcar dorit o gospo
drie proprie (F. Engels), trebuind s cedeze locul monogamiei, ce repre
zenta o uniune trainic ntre brbat i femeie mpreun cu urmaii lor 8.
Se menin ns i unele urme ale matriarhatului, sub forma revenirii defi
nitive a copiilor sau temporare a soiei n ginta matern sau a legturilor
dintre^nepoi i unchiul matern (avunculat).
ncheierea cstoriei se fcea acum din iniiativa brbatului, ns
femeia reprezenta nc o for de munc ce trebuia rscumprat de la
familia ei, dndu-se n schimb bunuri sau efectundu-se anumite munci.
6 V. I. L e n i n , Opere complete, voi. 39, Bucureti, Edit. politic, 1966, p. 70.
7 K. Ma r x i F. E n g e l s , Opere alese In dou volume, vol. II, ed. a 3-a, Bucu
reti, Edit. politic, 1967, p. 233.
8 Cu privire la schimbarea rolului cstoriei din generat de rudenie n generatoare de
rudenie, vz. E. D u r k h e i m, La familie conjugale, n Revue internationale de philosophie,
XI, 1921, Cf. i G. D a v y, La famille et la parent chez Durkheim, n Sociologues dhier et dau-
jourdhui, Paris, 1931.
48 Dr eptul geto-dac
n lipsa acestor mijloace materiale sau n caz de refuz din partea familiei,
femeia era rpit, mai trziu pstrndu-se amintirea acestor procedee n
ceremonialul de nunt (M. Kosven).
Solidaritatea din cadrul marii familii patriarhale se manifesta nu
numai ntre vii, ci era considerat ca existnd i dup moarte fiina
Fig. 1. Mormnt dublu, brbat i femeie (cu o lovitur n craniu,
poate pentru sacrificare pe mormntul soului), Ostrovul Corbului
(com. Hinova), jud. Mehedini, sfritul eneoliticului (primul sfert
al mileniului III .e.n.) (foto P. Ro ma n ) .
omeneasc ncepnd a fi apreciat ca avnd existen dubl, sub form
de corp i umbr , fapt ce i-a gsit manifestarea n cultul strmoilor.
Dreptul de motenire opera, n cadrul ginii i al marii familii, n general
asupra bunurilor de uz personal, unelte, arme, podoabe .a.m.d.; odat
rgani zarea str veche
49
.1 acestea, se transmiteau i obligaiile privitoare la sufletul celui dece
lat i fa de strmoi, rsturnndu-se n favoarea erezilor masculini
rdinea de succesiune ^tradiional (L. Marillier) (pl. VI).
n cadrul familiei patriarhale, alturi de vechea form de stpnire
:i comun, i face apariia i proprietatea privat ce va duce treptat la
A =0 A=0
A=0 A=0
ii
A =0 A -O
E I I
A O _
Ui 1
I ---------- A = 0
De cujus
A - O A =0
II I
" A O
III
A =0 A =0
A O
i i
Plana VI. Devoluiunea succesoral n sistemul ginii
patrilineale (cifrele romane indic clasele de motenitori),
diferenierea de avere i la crearea bazei materiale pentru exploatarea
omului de ctre om. Vitele, ajunse obiecte de proprietate a familiei, devin
un simbol al averii, att pentru pstori, ct i pentru agricultorii care le
foloseau la traciune i ca mijloc de schimb, alturi de unelte, arme i
podoabe (M. Kowalewski, E. Lavelaye, E. Lowie). Tezaurul de la Per-
inari (jud. Dmbovia) cu arme de metal preios folosite ca nsemne ale
puterii, ca i obiectele similare din cmpurile de urne de la Cruceni din
Banat, arat o difereniere de avere, iar abundena de obiecte preioase
(topoare i pumnale de aur) de la ufalu (jud. Covasna) atest existena
unor tezaure tribale sau unionale.
Obligaiunile sporesc n amploare i diversitate, odat cu circula
ia tot mai intens a bunurilor n operaiile de schimb; din ideea de echi
tate se dezvolt cea de reciprocitate i n domeniul schimburilor de bunuri,
la nceput sub forma darurilor (potlach), apoi i n schimbul de produse
A=0 O
a =o
A=0 A =0
A O
4c .310
50
Dr eptul geto-dac
(M. Mauss). Prima mare diviziune a muncii creeaz i posibilitatea schim
bului ntre agricultori i pstori, ca etalon monetar fiind folosite pe
lng vitele utilizate nc din perioada precedent - bare de metal (aram,
bronz, aur, argint) ce ncep a fi finisate n acest scop.
Sistemul punitiv aplicat n comunitatea matriarhal continu i n
cea patriarhal, urmrind aprarea ordinii gentilice i avnd la baz aceeai
idee de reciprocitate (talioyi). Cel vinovat era supus oprobiului public i
silit s prseasc comunitatea sau s se sinucid (E. Lasch). Vendeta
va cpta treptat aspectul de duel judiciar att n probatoriu, ct i n
executoriu (E. Steinmetz, A. Corre, W. Andrews).
Relaiile intertribale se dezvolt, dominnd cele de colaborare i
ntrajutorare, n cadrul crora instituia ospitalitii ajunge s ocupe un
loc nsemnat (F. G. S. Howitt). Conflictele se vor nmuli odat cu tre
cerea la epoca fierului, cnd, paralel cu dezvoltarea proprietii private,
din rndul membrilor tribului se va desprinde treptat o ptur nst
rit aristocraia militar ce va acapara ncetul cu ncetul funciile
de conducere. Dorina de a dobndi noi teritorii i avuii va face din ope
raiile rzboinice ndeletnicirea de baz a acestei aristocraii, ca i a cetelor
de lupttori aflate sub ascultarea lor aa cum atest depozitele de
arme descoperite n nord-vestul Transilvaniei i care pentru a-i spori
puterea se coalizeaz n uniuni de triburi, n frunte cu cpetenii militare,
organizare care a transformat unitatea de interese ntr-un antagonism
ntre membrii ginii (K. Marx). Dei membrii de rnd ai tribului erau pui
n inferioritate de cei care deineau avuii, ei mai aveau nc dreptul de
a se aduna i a-i spune prerea n chestiunile cele mai importante, n
cadrul unui sistem cunoscut sub denumirea de democraie militar.
n sfrit, tot datorit dezvoltrii proprietii private i a posibi
litii exploatrii omului de ctre om, prinii din rzboaie nu mai snt
ucii, ci ncep s fie transformai n sclavi i pui s munceasc pentru
stpnii lor, n cadrul aa-numitei sclavii patriarhale care, pe teritoriul
rii noastre spre deosebire de Orientul antic unde apare nc din peri
oada bronzului , i va face apariia sporadic n epoca fierului, ducnd la
adncirea diferenierilor sociale i ca rezultat al acestora la apariia sta
tului i dreptului, locul vechii societi bazate pe relaii gentilice fiind
luat acum de ,,o nou societate, organizat n stat, ale crei subuniti
nu mai snt uniunile de gint, ci uniunile teritoriale, o societate n care
organizarea bazat pe familie este complet subordonat relaiilor de
proprietate 9.
Sec i unea a IV-a
Reglementarea relaii lor sociale
n perioada de destrmare a comunei primitive
i formare a statului i dreptului
Factori interni i externi
n a doua perioad a fierului (Latene) geto-dacii erau, din punct
de vedere politic, mprii ntr-o serie de triburi ce aveau teritorii dis
tincte, ns unitare sub raportul formelor de cultur, unitate definit prin
9 K. Ma r x i F. E n g e 1s, op. cit., p. 155.
Organi zarea str veche
51
termenul arheologic de cultura Basarabi. Astfel, n Transilvania erau
Anarii, Ansamensii, Eacatensii, Biefii, Predavensii, Apulii, n Banat
Saldensii, n Oltenia i vestul Munteniei Buridavensii, Keiagisii i Potula-
tensii, n centrul Munteniei Piefigii, n est Siensii, n sudul Moldovei Coten-
sii, n centru Paleii i Carpii, n nord Costobocii, n Dobrogea Oinensii,
Terizii .a.
Ca urmare a dezvoltrii forelor de producie n cea de-a doua faz
a civilizaiei fierului, populaia sporete. Acest fapt va impune o strn-
gere a legturilor nuntru, ca i n afar. ncheierea unei uniuni a tri
burilor nrudite devine pretutindeni o necesitate : n curnd devine nece
sar i contopirea lor, i odat cu aceasta i contopirea teritoriilor care
le aparin ntr-un teritoriu comun al ntregului popor 10. ^
Existena unor uniuni de triburi geto-dace n Cmpia Dunrii este
dovedit de relatrile unor istorici antici. n jurul anului 300 .e.n., se
vorbete despre existena unei uniuni bine nchegat de triburi aflate n
faza democraiei militare i avnd ca nucleu probabil pe geto-dacii din
Cmpia Dunrii: este vorba de regatul lui Dromihete despre care amin
tete istoricul grec Diodor din Sicilia 11cu ocazia luptelor pe care Lysimach,
urmaul lui Alexandru Macedon, le-a dus mpotriva geilor.
Dup Dromihete, uniunile tribale geto-dace intr ntr-o perioad de declin, datorit
expansiunii celtice care, n a doua jumtate a secolului III .e.n., ajunge pn n prile noastre.
La celi exista o stratificare social, fapt dovedit de inventarul bogat de arme, podoabe corpo
rale i vestimentare gsite n cimitirele de la Fntnele (jud. Bistria-Nsud), Apahida (jud.
Cluj), Pecica (jud. Arad) .a., ca dealtfel i la aristocraia militaro-gentilic geto-dac, aa cum
dovedesc mormintele princiare de la Agighiol, Peretu.a. sau tezaurele de la Craiova, Poiana,
Coofeneti, Biceni etc.
Tipurile de monede tribale reproducnd pe cele greco-macedonene i confecionate pe teri
toriul rii noastre ntre secolele IIII .e.n. vdesc existena a nc cel puin trei uniuni de
triburi, corespunznd centrelor monetare: n nord-estul Munteniei i sudul Moldovei, avnd ca
nucleu probabil pe Siensi i cpetenii pe Zalmodegiko (sec. al III-lea .e.n.) i Rhemaxos (sec.
al II-lea .e.n.); pe vile Oltului i Jiului, cu Burii (Buridavensii) ca nucleu i reedina la
Buridava (probabil Ocnia, jud. Vlcea); pe vile Mureului i Trnavelor cu centrul lng Hune
doara (C. Preda) Dintre cpeteniile existente n aceast perioad mai snt amintite i Moskon
(sec. al III-lea .e.n.) n nordul Dobrogei, Oroles (sec. IIIII .e.n.) n rsritul Transilvaniei
i sudul Moldovei, nvingtor al Bastarnilor, Rubobostes (sec. II .e.n.) n Transilvania, ceea
ce face s se presupun c gruprile de triburi erau mai numeroase (Al. Vulpe) (pl. VII).
n fruntea triburilor i a uniunilor de triburi geto-dace se afla un
ef militar ce mprea puterea cu cpetenia religioas. mpletirea puterii
clericale cu cea politic reliefeaz n mod concret importana factorului
religios. Faptul este dovedit i prin aceea c diferite misiuni politice,
cum ar fi de pild ncheierea unor convenii de pace, erau ncredinate
cpeteniilor religioase12.
Religia geto-dac a avut un rol important n viaa social, deoa
rece a fost unul din elementele ce au favorizat nchegarea uniunilor tri-
10 Ibid., p. 230 i urm.
11 D i o d o r S i c u l u s , XXI, 12, 2; S t r a b o , VII, 3, 8; T r o g u s P o m p e i u s -
I u s t i n u s , XVI, 1, 19.
Plana VII. Triburile i uniunile de triburi geto-dace, sec. III 1 l.e.n. (dup L. F re da). kus, in col: btapmirea lui Burebista
(dup C. C. G i u r e s c u).
^gani zarea str veche
53
ale prin nlturarea divinitilor gentilice, prin introducerea unui cult
omun i prin consolidarea autoritii regale, pe care o nfieaz ca
expresie a voinei divine13.
Adunarea poporului este semnalat de o serie de texte i era repre-
ontat de poporul sub arme, avnd unele atribuii ce decurgeau din
ideletnicirile ei rzboinice. Astfel, atunci cnd a fost fcut prizonier
Lysimach, geto-dacii, ,,dnd nval, ncepur s strige i s cear ca regele
;rins n lupt s fie adus nainte i pedepsit cu moartea, fiindc este drept
a poporul care i-a primejduit viaa n lupt s hotrasc dup bunul
plac de dumanii prini (Sslv y<xp ttjv eoi>aav to toov xivSuvcov
Z^ZGXf\Y.bc> Tz'kri^'OC, (3ouXUCT0Q<7^ai TC& %p7]GTOV I c T l Tj Xt OX OG LV )5 14.
De asemenea, Scorilo va supune poporului (in conspectu popularium)
problema pcii sau a rzboiului cu romanii15 (pl. Y O).
Plana VIII. Schema organizrii politice n
cadrul democraiei militare la geto-daci (dup
L. P. Ma r c u).
Herodot (IV, 93) i numete pe geto-daci cei mai viteji i mai drepi dintre traci
(avSpTjoTaTOi, xal SixaioTaTOi) . Afirmaia caracterizeaz societatea geto-dac din perioada
democraiei militare. Vitejia era expresia curajului cu care triburile geto-dace duceau rzboa
iele, iar epitetul de cei mai drepi indic faptul c autori ai literaturii clasice greceti i apoi
romane vedeau n simplitatea natural a popoarelor septentrionale un model de via vrednic
<Ie imitat de ctre contemporanii lor ce triau ntr-o societate frmntat de contradiciile
inerente luptelor i antagonismelor de clas.
Nu este exclus, n acelai timp, ca, pentru Herodot, care se refer la geto-daci, a fi
n acelai timp viteaz i drept s fi constituit o adevrat hendiad literar, deoarece, ntr-o
organizare social de tip militar, ca aceea a geto-dacilor, dreptatea se putea afla aa cum
avea mai trziu s-o spun Brennus, galul cuceritor al Romei i n vrful sbiilor biruitoare.
13 S t r a b o , VII, 3. 5.
14 D i o d o r S i c u l u s , XXI, 11, 12 ( 2 - 3 ) , 13 (6).
15 F r o n t i n u s, I, 10, 4.
54 Dr eptul geto-dac
Perioada democraiei militare geto-dace a nsemnat o epoc de
nceput n cristalizarea normelor juridice cutumiare, norme care, innd
seama de mpletirea puterii religioase i politice n vederea ocrotirii efi
ciente a intereselor fruntailor, se poate deduce c aveau o puternic
coloratur religioas, ca pretutindeni n antichitatea incipient. Faptul
este dovedit i de un text al lui Diodor din Sicilia, care ne relateaz c.
reformatorul Zalmoxe zeificat mai apoi de geto-daci afirma c legile
pe care el le-a dat acestora i-au fost inspirate de zei; istoricul adaug ns>
de ndat, c cele spuse de Zalmoxe se explic fie prin dorina de a-i
dovedi nscocirea ca fiind mai vrednic de cinstire ntruct era dumne
zeiasc, fie din pricina credinei c mulimea temndu-se de tria puterii
celora care au inspirat legile (tcov supstv XY)You[iivcov tou^vofjiouc) se vor
supune (u7Taxou<ja$m) mai cu uurin 16.
Din textul istoricului grec nu putem deduce despre ce fel de legi
era vorba; probabil c textul se refer la norme de conduit ce priveau
interesele aristocraiei rzboinice din perioada democraiei militare.
Tot n aceast epoc apar i unele cutume privind raporturile exter
ne avute cu diversele comuniti i popoare. Nesancionate la nceput,
ele au devenit, pe msura dezvoltrii relaiilor antagoniste, norme
juridice. Este vorba de acele obiceiuri, la nceput simple ritualuri, prac
ticate de soliile geto-dace cu ocazia ncheierii unor convenii de pace sau
de prietenie.
Productivitatea mereu crescnd a muncii n agricultur, datorit
folosirii pe o scar tot mai larg a fierului, precum i dezvoltarea cre
terii animalelor au dus n aceast perioad la sporirea bogiei, la o intens
circulaie monetar existau chiar centre tribale de confecionare a
monedelor i la apariia, n germene, a proprietii private, nti asu
pra turmelor i apoi asupra pmntului. Apariia inegalitii economice
ncepe s dizolve comunitile familiale patriarhale, fcnd s le ia locul
obtile steti, care nu mai au la baz rudenia de snge. Apar familii dis
tincte, cu un numr de membri mai restrns, care i duc gospodria n
mod inevitabil, avnd n proprietate privat uneltele de munc i vitele,
iar pmntul arabil, locurile de punat, de pescuit i pdurile rmnnd
n proprietate comun.
Cultura pmntului aflat n proprietate comun se fcea printr-un
sistem de rotaie, cunoscut n antichitate la suevi, vechii evrei, dalmai
etc. i n timpurile mai noi la afgani, cafri, iavanezi, polinezieni i alii.
Geto-dacii aveau n aceast perioad o familie patriarhal n cadrul
creia un brbat convieuiete cu o femeie, poligamia i infidelitatea
ocazional rmnnd totui un drept al brbatului dei, din motive
economice, poligamia se ntlnete arareori , n timp ce femeilor, n
majoritatea cazurilor, li se cere fidelitatea cea mai strict pentru toat
durata convieuirii, adulterul lor fiind crunt pedepsit 17.
16 D i o d o r i c u l u s, I, 94. I a m b l i c h o s (De vita Pyth., XXX, 173) pretinde
chiar c Zalmoxe, ,,le-ar fi dat legi scrise (ypa^oc!; ocuto<; vofxout; ). Dup o relaie bizantin
(E u s t a t i u, n GGM, II, p. 270), Zalmoxe lua parte cu regele la ,,conducerea treburilor
obteti.
17 K. Ma r x i F. E n g e 1s, Opere alese n dou volume, voi. II, ed. a 3-a, p. 189.
Or gani zar ea strveche
55
Aceast form de familie, excluznd poliandria, nu presupune ns
monogamia; iat de ce pentru aceast perioad textele amintesc de exis
tena poligamiei. Atestat de Herodot18pentru popoarele trace n gene-
ral, ea este confirmat de ctre Menandru 19pentru geto-dacii din seco
lul al IY-lea .e.n. 20i de mormntul get de la Agighiol (P. Alexandrescu).
Informaia comicului grec, dei exagerat n unele privine fapt expli
cabil dac inem seama de efectele comice pe care urmrea s le produc
lutorul , apare totui istoricete just, dac o punem n concordan
cu nivelul dezvoltrii social-politice la geto-dacii din aceast perioad.
Epoca democraiei militare la geto-daci a nlesnit, ca pretutindeni, for
marea unei aristocraii rzboinice bogate, situate, prin posibilitile ei
materiale i prin poziia ei social, deasupra cogentililor de rnd. Poli
gamia, produs istoric de lux, dup cum o numete F. Engels, fcndu-i apa
riia ntre cstoria pereche i monogamie, este rezultatul concentrrii
bogiilor n mna celor puini; limitat la acest cerc, ea apare ca un pri
vilegiu al celor bogai i nobili 21.
Poziia social a femeii era inferioar celei a brbatului. I sto
ricul Trogus Pompeius 22relateaz c femeile geto-dace erau, pe vremea
regelui Oroles (sec. I I I I I .e.n.), adevrate slujnice ale brbailor (minis-
teria facere) i, dup ct se pare, situaia nu s-a schimbat dup formarea
statului geto-dac.
Referitor la formele cstoriei, un text din Herodot23 i altul din
Xenofon 24 vorbesc de cumprarea soiei la triburile trace, ceea ce nu ar
exclude aceast practic i la geto-daci, mai ales n perioada democra
iei militare cnd apariia unei aristocraii rzboinice crease i posibili
ti materiale suplimentare pentru fruntaii acestei societi.
Procesul de destrmare a comunei primitive la geto-daci a fost
nrurit i de o serie de factori externi.
ncepnd din secolul al Vll-lea .e.n., grecii din Elada i de pe r
murile Asiei Mici ncep o aciune de colonizare ce s-a extins i asupra
inuturilor dobrogene. Expansiunea greac spre malurile Mrii Negre
a i in alte regiuni se explic prin nevoi de ordin economic i poli
tic. Necesitatea unor piee de desfacere pentru produsele lucrate n poli
surile din Grecia sau Asia Mic, trebuina de materii prime i sclavi pen
tru acoperirea nevoilor produciei, precum i luptele politice dinutrul
acestor orae ce au dus la izgonirea celor nfrni snt pricinile care au cauzat
roirea colonial greac n bazinul Mrii Mediterane i al Mrii Negre 25.
Dup ce s-au nfiripat primele relaii ntre localnicii i colonitii de pe teritoriul Dobro-
gei, acestea au cptat un caracter permanent, deoarece populaia geto-dac din aceste regiuni
se gsea pe o treapt de dezvoltare ce o fcea apt pentru intensificarea schimburilor comer
ciale, cum dovedesc spturile de la Tariverde, Viina, Beidaud .a. efii triburilor locale
18 H e r o d o t, V, 5.
19 Apud, S t r a b o , VII, 3 - 4 .
20 H e r a c l i d P o n t i c u l , XXVIII (FHG, II, p. 220); S o l i n u s , X, 1.
21 K. Ma r x i F. E n g e l s , op. cit., p. 202.
22 Gf. T r o g u s P o m p e i u s - I u s t i n u s , XXXII, 3, 16.
23 H e r o d o t , V, 6.
24 X e n o f o n , Anabasis, VII, 2, 38.
25 Cf. T u c i d i d e, I, 2; P 1a t o n, Leg., IV, 707 e, 708 b.
56
Dreptul geto-dac
gsesc acum posibilitatea de a vinde produsele ce prisoseau tribului i de a-i procura arme i
obiecte de lux; acest fapt va duce la accentuarea diferenierilor sociale, n msura n care efii
de triburi i de familii urmreau, ntrind exploatarea, s-i nsueasc tot mai mult din produ
sele muncii membrilor din trib. Cele mai importante ceti pontice din Dobrogea au fost His
tria (pe malul apusean al lacului Sinoe), Tomis (azi Constana) i Callatis (azi Mangalia); primele
dou colonii au fost ntemeiate de oraul ionian Milet, iar ultima de dorienii oraului Heracleea.
Structura de clas a cetilor pontice era asemenea cu a metropolelor care le-au ntemeiat.
Oamenii liberi erau mprii n dou categorii: marii proprietari i restul populaiei libere ce
cuprindea srcimea oreneasc i o ptur mijlocie i relativ subire, alctuit din meseriai,
negustori i chiar agricultori26. Clasa exploatat era alctuit din sclavi, pe care unii scriitori
(ca de pild Aristotel) nici nu-i mai amintesc, ntruct, ei fiind exclui de la exerciiul drepturi
lor politice, nu participau n nici un chip la viaa politic a cetii, iar n faa legilor erau simple
unelte gritoare dup cum se exprim acelai filozof 27.
n msura n care cetile pontice i lrgesc baza economic consecin a dezvoltrii
relaiilor de schimb cu autohtoniise ridic tot mai mult ptura mijlocie ce antreneaz masele
mpotriva oligarhiei deintoare a puterii. O asemenea micare a avut loc i la Histria 28, n urma
creia conducerea politic se democratizeaz, asigurnd pturilor mijlocii participarea la tre
burile publice i, prin aceasta, o stabilitate pe care nu o are oligarhia 29.
Cetile pontice fiind organizate n general pe bazele democraiei
sclavagiste, erau conduse de adunarea poporului liber (Sy^oC, lxxXTQ<rfa)
din care sclavii erau exclui i de sfatul orenesc sau senat (|3ouy)).
Acest din urm organ avea n competen, pe lng soluionarea unor
probleme oreneti curente, discutarea proiectelor de legi nainte de
a fi supuse votului adunrii populare. Adunarea poporului i sfatul or
enesc alctuiau n cetate organul suprem de conducere, dup cum rezult
din felul n care erau redactate decretele oreneti, date de sfat i de
adunarea poporului.
n adunarea popular, i probabil i n sfat, edinele erau conduse
de un preedinte numit epimen (iTUfXYjvisoovTo^)55ce se schimba n fiecare
lun. Numele acestuia, mpreun cu cel al preotului eponim, servea ca
s se dateze, n timp, hotrrile adunrii populare. La Callatis este dove
dit existena unui comitet executiv al sfatului orenesc (aa-zisul cole
giu al aisimneilor) condus de un preedinte (TrpatcnfjLvcov), iar magis
tratul eponim, dup care se datau decretele, purta aici denumirea de rege
(PaaiXsu?) .
Alturi de aceste organe, existau altele ce jucau un rol mai mic n conducerea treburilor
politice. Aa, la Histria, ntlnim un colegiu de synedroi (aiSvsSpoi) care redactau proiectele
ce urmau a fi supuse votului popular (ca i la Milet, metropola Histriei) i unul de hegemoni
(y]Yx6v<;) ce aduceau la ndeplinire deciziile adunrii populare. n fine, la Callatis aflm cole
giul probulilor (TrpofJooXoi) cu atribuii asemntoare cu ale hegemonilor de la Histria (de
pild supravegheau ca decretele adunrii populare s fie nscrise pe stele de piatr); probulii
i ndeplineau sarcinile lunar, prin rotaie.
n ceea ce privete treburile administrative ale cetilor pon
tice, acestea erau ncredinate unor dregtori speciali. Aa de pild,
la Histria constatm existena unor agoranomi (<xyopav6[j.oi) ce se
26 Cu privire la clasele sociale, cf. A r i s t o t e l , Politica, VI (IV), p. 1291 b, 15 i urm.
v Ibid., VI (IV), 9 9.
Ibid., VII (V), 1305 b, 2.
2 Ibid., VI (IV), 9, 9.
Organi zarea str veche
57
ocupau cu aprovizionarea oraului i cu unele probleme legate de aceasta,
precum i a unor arhoni (apxovTs;) o inscripie ni-i arat i la
Tomis care, pe lng atribuii administrative, aveau i unele politice;
inscripii de la Histria i Tomis ne arat c arhonii erau constituii
n colegii.
Corpul cetenesc era mprit n triburi, care, fr a avea legtur cu organizarea admi
nistrativ, aminteau de triburile gentilice, devenite apoi teritoriale, din metropolele ce funda
ser coloniile pontice. Aa la Histria, ca i la Tomis, gsim consemnat existena triburilor de
origine ionian din metropola lor comun, Milet: Argadeis, Aigicoreia, Oinopea i Hopleites i
este probabil c la Callatis existau dei documentar nu snt atestate triburile doriene ce
fiinau n metropola ei (D. M. Pippidi).
Administraia financiar era ncredinat la Histria unuia sau mai
multor vistieri (chxov6[xoi) care aveau ca sarcin gestiunea efectiv a
tezaurului i unor mpritori (fiepicrrat) ce distribuiau fondurile publice ;
un rol fiscal l aveau i colegiul celor zece (oi Ssxa) ce stabilea pro
babil vmile, impozitele i controla poate i vistieria public a oraului.
Acest colegiu avea dup cit se pare i un secretar (YpafijiaTste).
Cu privire la organizarea militar a cetilor pontice, o inscripie
de la Tomis amintete de existena n acest ora a unor conductori mili
tari, iar o alta, de la Histria, despre un amiralcu puteri depline (vaudcp^o^),
cruia i se ncredina, probabil, un comandament naval cu largi prero
gative pentru ndeplinirea unor sarcini de rzboi temporare.
n ce privete organizarea religioas, la Histria, ca i la Tomis, inscrip
iile pomenesc de un sacerdote eponim n amndou cazurile preotul
lui Apollo dup care se datau actele obteti. Materialul epigrafic mai
scoate apoi la iveal un mare numr de asociaii religioase n cinstea lui
Poseidon, a lui Dionysos, a Cvbellei etc.
n fine, merit a fi subliniat i organizarea relaiilor cu celelalte
ceti pontice care, probabil, foloseau organe specializate n acest scop.
Este cunoscut, din aceast perioad, tratatul ncheiat n secolul al II -lea
.e.n. ntre Histria i Apollonia, care reglementa relaiile de alian deve
nite nc de mai nainte tradiionale. Tributul pltit de cetile pontice
unor cpetenii geto-dace, ca Zalmodegikos, apoi marelui rege Burebista,
marcheaz drepturile pe care le aveau acetia asupra colonitilor stabilii
aici.
Instituiile juridice ale cetilor de pe malurile Pontului Euxin erau
asemntoare cu acelea ale metropolelor care le-au ntemeiat. Dei ntre
polisurile pontice existau unele deosebiri cu privire la organizarea juri
dic, totui dreptul sclavagist grec avea unele trsturi comune. Proprie
tatea funciar avea ca obiect terenurile din jurul oraelor; asemenea fon
duri erau exploatate fie de ctre cetenii privai, fie de ctre comuni
tatea oreneasc cu ajutorul ranilor dependeni, de origine autohton.
Dreptul de cetenie l aveau cei nscui din prini ceteni 30;
el putea fi acordat i unui strin, pe cale de decret, de ctre sfatul i adu
narea poporului. Uneori metropola putea s stabileasc o egalitate de
drepturi ceteneti (laoTioXiTsia) ntre locuitorii din colonie i cei din
metropol, ca n decretul dat Histriei de ctre metropola sa Milet.
30 A r i s t o t e l , Statul atenian, XLII, 1.
58
Dr eptul geto-dac
Poziia juridic a sclavilor in cetile pontice era, n mare, aceeai ca n oraele metropole.
Cineva devenea sclav prin captivitatea de rzboi, prin natere 31 i prin neplata datoriilor 32.
Fiind socotii lucruri, ei puteau fi nstrinai prin diverse acte ntre vii (vnzri, cumprri,
donaii etc.) sau mortis causa (succesiuni legale, testamente etc.). Din aceleai considerente,
sclavii nu aveau capacitate juridic i dac uneori le era recunoscut (de pild n materie de
mrturie judiciar) avea un caracter cu totul excepional i efemer.
Sclavia era socotit o instituie fireasc, conform cu legile naturii, iar sclavii instru
mente gritoare de munc 33; lsai la discreia stpnului, acetia puteau fi oricnd torturai
sau ucii. Singura limit,nu legal, ci de fapt a arbitrarului stpnului de sclavi, era interesul
acestuia de a nu-i pierde ca for de munc.
Cei eliberai din sclavie aveau unele ndatoriri fa de fostul lor stpn: s-i fac unele ser
vicii, s-i cear consimmntul la cstorie, s nu dobndeasc un patrimoniu mai mare dect
al acestuia sau peste un anumit cens etc. 34.
Fig. 2. Fragment de inscripie istrian amintind de colegiul magistrailor nsrcinai cu
ocrotirea intereselor minorilor orfani, anul 300 .e.n. (Muzeul de arheologie, Constana).
Familia era monogama i se ntemeia printr-o cstorie ce aducea
unele prerogative soului i tatlui fa de soie i de copii. Situaia femeii
era destul de grea, n special la ionieni. Dup cum arat F. Engels, femeia
este numit oikurema, adic un obiect pentru ngrijirea casei (cuvntul
este de gen neutru) i, n afar de ndeletnicirea de a face copii, dnsa nu
era pentru atenieni altceva dect principala servitoare n cas. Brbatul
avea exerciiile lui de gimnastic, dezbaterile publice de la care femeia
era exclus ; n afar de acestea, el mai avea adesea la dispoziia sa i
sclave . . . 35.
n cazul n care persoanele cstorite nu aveau copii puteau, prin
tr-o adopiune, adic pe cale artificial, s-i nfieze urmaii 36, care s
31 D i o C r i s o s t o m u l , XV, 25.
32 D i o d o r S i c u l u s , I, 79, 5.
33 A r i s t o t e l , Politica, I, 5, 1254 b, 2 4 - 3 0 ; 1254 a, 2 1 - 3 1 .
34 P l a t o n , Leg., XI, 915 a.
35 K. Ma r x i F. E n g e l s , Opere alese in dou volume, vol. II, ed. a 3-a, Bucureti,
Edit, politic, 1967, p. 204-205.
36 I s a i o s, Menec., 10, 24, 36.
Organi zarea str veche 59
Lecontinue cultul familial i s le urmeze la bunuri. Copiii rmai fr
prini se gseau sub tutel; la Histria gsim menionat ntr-o inscrip
ie instituia colegiului de magistrai (^&) ce avea. n grija sa apra
rea intereselor minorilor orfani (fig. 2).
Cu privire la materia obligaiilor, datele pe care le posedm se refer
la contractele de mprumut ncheiate ntre ceti; procedura de nche
iere a lor impunea anumite formaliti ce denot caracterul de drept
public al unor asemenea contracte.
Mai avem unele informaii cu privire la instanele judectoreti.
O inscripie din Callatis glsuiete despre un colegiu al eisagogilor, adic
cei care introduceau procesele, n general civile, n instan, pentru a
fi judecate n termen scurt. Unele atribuii judiciare, n special de ordin
religios, avea i arhontele rege, iar agoranomii, innd seama de faptul
c supravegheau aprovizionarea pieelor, exercitau probabil o juris
dicie asemntoare cu aceea a edililor curuli din Eoma veche.
Dezvoltarea schimbului comercial dintre autohtoni i cetile pon
tice a dus la transformri tot mai adnci n snul triburilor geto-dace,
precum i n interiorul aezrilor greceti.
Datorit acestui fapt, diferenierile de clas se vor accentua la
populaia autohton, iar ulterior se vor contura i formele de exploa
tare a muncii servile, ntruct cetile pontice erau organizate dup sis
temul sclavagist pe care-1 aduseser din metropol.
La rndul lor, cetile pontice cunosc i ele o dezvoltare prin pro
movarea acestor relaii de schimb, transformndu-se din puncte comer
ciale n adevrate centre de producie i integrndu-se astfel treptat n
viaa social i economic a regiunilor dobrogene. Din acest moment,
Marea Neagr nceteaz de a mai fi vrjma i devine o ,,mare binef
ctoare strinilor (Eu^l vo^ttovtoc;), adic binefctoare colonitilor greci.
n fine, trebuie s mai amintim c cetile pontice au influenat
nu numai regiunile strict limitrofe, ci i altele mai ndeprtate din teri
toriul geto-dac, impulsionnd astfel procesul de cristalizare a noilor rela
ii de producie pe teritoriul patriei noastre.
Printre factorii externi ce au mai nrurit dezvoltarea societii
geto-dace au fost triburile de scii care n secolul al Vl-lea .e.n. au ptruns
i n unele regiuni de pe teritoriul rii noastre, determinnd pe autohtoni,
pentru aprare, s construiasc puternice ceti de pmnt. Procesul de
difereniere social la scii s-a concretizat, sub raport politic, ntr-o orga
nizare de tipul democraiei militare 37; n fruntea uniunilor de triburi
se aflau cpetenii de felul regilor (paatAeic)1 elini, ajungndu-se pn
la formaiuni statale incipiente, ca de pild, acea organizare politic rea
lizat de Skiles i Palak.
Ca n orice democraie militar, regele era ales de popor, avea atribuii multiple i o
autoritate deosebit 38. Pe lng funcia militar, regele avea i o serie de atribuii judecto
reti i religioase 39. Puterea sa politic o mprea cu adunarea poporului, fa de care era rs-
37 P o m p o n i u s Me i a, 10; H e r o d o t , IV, 5, 7, 64, 65, 80; F r o n t i n u s , II,
4; T r o g u s P o m p e i u s - I u s t i n u s , IX, 2.
38 . M a r x i F. E n g e 1 s, op cit., p. 298.
39 Ibid., p. 241242. Vz. i T r o g u s P o m p e i u s - I u s t i n u s , IX, 2; F r o n t i -
n u s , II, 4, 20; H e r o d o t , IV, 5 i 7; 65 i 68.
60
Dr eptul geto-dac
punztor; aceasta l putea destitui, aa cum se obinuia i la vechii germani; n unele cazuri
apare ns tendina ca puterea regal s devin ereditar.
Autorii antici amintesc de sciii cei cu legi bune (eovopuH Exu&ai; dcv-8*pco7i:cov vojjtipuov) 40,
apreciindu-i ca pe unii ce triesc ntre ei n <bun> rnduial i lege (svvofxou) 41 ca fiind
foarte drepi (8ixoct6TaTOi))42. Cu privire la caracterul cutumiar al normelor de conduit
din societatea scitic, deosebit de important apare afirmaia lui Aristotel 43 privitoare la tri
bul Agatirilor din Transilvania din acea perioad: De ce se numete lege (vojxo) melodia cn-
tat? Oare fiindc mai nainte de cunoaterea scrisului legile se cntau, ca s nu se uite, cum obi
nuiesc s fac pn astzi Agatirii?.
n acelai sens trebuie interpretat i pasajul din Trogus Pompeius 44 n care se precizeaz
c la scii dreptatea ( iustitia) este respectat n chip firesc (ingeniis cult) nu prin legi (non
legibus) , adic prin legi scrise. Normele de conduit social al cror proces de juridicizare
se fcea tot mai simit se bucurau de o deplin autoritate moral, fapt pentru care acestea
erau ndeobte respectate. Dup cum remarc acelai autor, aceast simplitate de obiceiuri
i face drepi (iustitiam edidit), comunitatea dnd ascultare de bun voie normelor de conduit
prestabilite.
Familia era organizat, la cele mai multe dintre triburile scitice, n epoca pe care ne-o
relateaz izvoarele antice, pe baze patriarhale, n general monogamice. i la scii, apariia fami
liei patriarhale a fost determinat de dezvoltarea forelor de producie, i anume de trecerea la
creterea vitelor pe scar mare, care necesit utilizarea unei fore de munc nsemnate.
La triburile de scii care cunoteau familia patriarhal de tip pastoral, comunitatea de
bunuri avea un caracter temporar, copiii lundu-i partea lor de avere la cstorie sau n scurt
timp dup aceea. Astfel, Herodot povestete c amazoanele au spus unor tineri scii c dac voii
s ne avei de soii i s artai c sntei foarte drepi, mergnd la prinii votri, luai-v par
tea voastr de bunuri (t wv XTTjjiaTcov t o xspo) i apoi ntoarcei-v, s trim mpreun. ^Sciii)*
cei tineri se supuser i fcur acestea; lund din bunuri partea ce li se cuvenea se rentoarser
la amazoane 45.
Cu privire la sanciunile cunoscute de scii, textele autorilor vechi snt extrem de puine
i foarte parcimonioase cit privete coninutul. Ele aparin la doi istorici latini care au scris la
nceputul epocii imperiale romane cu vdite tendine de idealizare a vieii popoarelor barbare.
Pomponius Mela susine c unii dintre scii e vorba de Asiaci nu cunosc ce este hoia
( furri quid sit ignorant) 46, iar Trogus Pompeius-Iustinus afirm c cea mai grav crim
la ei este furtul (nullus scelus apud eos furto grauius) 47.
n fine, unele sanciuni erau edictate mpotriva femeilor ce-i clcaser ndatoririle con
jugale 48, altele n materie de jurmnt fals 49, iar dac era vorba de nclcarea unor ndatoriri
religioase, zeii erau aceia care rnduiau pedeapsa vinovatului50.
Procedura de judecat se desfura naintea efului de trib sau a regelui care s-au substi
tuit, dup toate datele furnizate de istoria comparativ a instituiilor, organelor de conciliere
gentilic. Despre un duel judiciar ne vorbete un text din Herodot51 care precizeaz c acesta
40 A i s c h y l o s , apud S t r a b o , VII, 3, 7; C h o e r i 1o s, ibid., VII, 3, 9.
41E p h o r o s, ibid, VII, 3, 9.
42 S t r a b o , VII, 14 (GGM, II, p. 368).
43 A r i s t o t e l , Problemata, Sect., XIX.
44 T r o g u s P o m p e i u s - I u s t i n u s , II, 2.
46 H e r o d o t , IV, 114-115.
46 P o m p o n i u s Me l a , 11, 1, 11.
47 T r o g u s P o m p e i u s - I u s t i n u s , 11,2.
48 Ibid., II, 5, 7.
49 H e r o d o t , IV, 68.
50 Ibid., IV, 7.
51 Ibid., IV, 65.
rganizarea strveche
61
r asta ntr-o lupt a prilor, sub controlul regelui i, probabil, sub auspiciile zeilor care aveau
i i desemneze i pe nvingtor.
Un rol deosebit de important n practica judiciar l avea jurmlntul, legat de cultul
igios i cruia i acordau ca atare o mare importan, artndu-se foarte severi fa de cei care-1
clcau 52. Se pare c nu era vorba de o simpl mrturie, ci de o constatare bazat pe arta divi-
*orie, asemntoare n unele privine formale cu instituia jurtorilor din dreptul medieval.
Toate aceste elemente, ca i cele ntlnite la geto-daci, snt importante prin dialectica
intern ce reliefeaz procesul ineluctabil de trecere de la societatea gentilic la cea organizat
stat, iar elogiile pe care. scriitorii greco-latini le aduc sciilor cu legi bune apare ca o idea-
:are n antitez cu sclavagismul clasic mediteranean a epocii n care comunitatea genti-
ic asigura o egalitate social pe care statul, treptat, o va nlocui cu ierarhia social, aa cum se
vor petrece lucrurile i n statul dac.
Odrisii, populaia trac clin Peninsula Balcanic reuiser i ei
in secolul al Y-lea .e.n. s formeze un stat ce ajungea pn la Dunre i
uprindea i pe geii aflai aici, n special n timpul regelui odris Sital-
kes 53. I n aceast situaie, ostaii gei iau parte la campania din anul 429
;.e.n. din Macedonia n timpul rzboiului peloponeziac, mpotriva adver-
' arilor Atenei, cnd cea mai mare parte a clrimii o pregteau odrisii
i, cu ei, geii 54. ntr-o alt campanie, sub regele odris Seuthes, o trup
de dou mii de gei, uor narmai, particip alturi de odrisi la luptele
purtate cu atenienii n Chersones.
Organizarea politic a odrisilor n aceast perioad a avut un carac
ter statal nceptor, avnd ca baz ecoDomico-social contradiciile dintre
aristocraia militaro-gentilic i pturile productoare, n primul rnd
rnimea ce tria n obti. Statul nu avea capital i se caracteriza printr-un
sistem militarist, urmrind obinerea de impozite i tribut. Influena
sa s-a fcut simit i asupra uniunilor de triburi geto-dace din imediata
apropiere i care vor prelua unele instituii politice, ca i de la macedo
nenii ce au stpnit un timp malul drept al Dunrii, atunci cnd aceste
uniuni se vor grupa ntr-un stat unitar i independent, aa cum vor
face n timpul marelui rege Burebista.
62 Ibid., IV, 6 8 - 6 9 .
T u e i d i d e , I, 96, 1 i II, 97, 3.
.i.
C t
Capitolul III
Instituii juri dice la geto-daci
Sec i unea I
Formarea i caracteristicile normelor juri dice
la geto-daci
n ordinea apariiei lor, izvoarele dreptului din antichitate snt
aa cum rezult dealtfel i din studiile de drept comparat cutuma
i legea. Cutuma este o form de manifestare a dreptului n societatea
mprit pe clase antagoniste, iar legea o simpl nregistrare oficial
a obiceiurilor juridicea nsemnat cu timpul consfinirea unor reguli noi,
impuse de dezvoltarea societii.
Cu privire la cutumele geto-dace, unii istorici antici (Iordanes, Athe-
naios Taukratita) pomenesc de practici ale geilor n domeniul reglemen
trii relaiilor externe; reglementarea unor astfel de relaii, ap
rut n perioada democraiei militare sub forma unor obiceiuri nejuridice
i, deci, nesancionate, a cptat probabil o sanciune juridic n perioada
de formare a statului geto-dac. Este vorba de soliile trimise de geto-daci
la dumani n vederea ncheierii unor tratate de pace, cnd preoii geto-
daci, avnd aceast nsrcinare, i acompaniau conform obiceiului
propunerile cu sunete melodioase de citer
Este nendoios c dreptul cutumiar geto-dac a avut o larg sfer
de aplicare n cadrul primului stat centralizat i independent ntemeiat de
regele Burebista, cutuma constituind ctva vreme principalul izvor
de drept. Este de asemenea, foarte probabil ca obiceiurile geto-dace s
fi rmas n vigoare, n unele domenii, i dup cucerirea roman. Cel de-al
doilea izvor al dreptului geto-dac a fost legea, emanaie a puterii ce ncepe
s se constituie n stat, indiferent de forma pe care o mbrca : scris sau
nescris. Dac sfera de aplicare a legii i instituiile pe care le reglementa
snt mai mult deduse prin analogie, n schimb cteva informaii pstrate
n opera istoricului Iordanes presupun caracterul religios al acestor norme 2.
Coloratura religioas a primelor norme i instituii juridice este un
fapt cunoscut n istoria veche a multor popoare i se explic prin concen
trarea n aceleai mini a puterii religioase i statale, n vederea ocrotirii
eficiente a intereselor clasei dominante n formare.
1 Textul' ai Iordanes (X, 65) ce reproduce pe Dio Crisostomul se refer la epoca democra
iei militare (a o oua jumtate a secolului al IV-lea .e.n.), cnd cutuma avea valoarea unei
reguli extrajuridice. Athenaios Naukratita (XIV, 24), reproducnd pe istoricul Teopomp (FHG,
XF, 244, p. 310), prezint aceast cutum ca fiind generalizat i probabil prevzut cu o
sanciune, n timp ce bizantinul Eustaiu (304, n GGM, II, p. 270) o prezint ca o ,,lege
(vopio) specific geto-dacilor.
2 I o r d a n e s . XI, 69.
Insti tui i jur i di ce 63
Factorul religios a jucat dealtfel un rol politic important n viaa
>ocial a geto-dacilor nc din perioada democraiei militare. Reformatorul
Zalmoxe, zeificat apoi de geto-daci, luase parte aa cum am vzut
. t conducerea treburilor obteti (xoivcovoov aatXei t &v 7TpaY[xaT<ov) 3, iar
pe timpul domniei lui Burebista procesul de centralizare a primului stat
iac independent a fost uurat de tendinele unificatoare ale factorului
religios, ai crui reprezentani erau interesai s-i consolideze poziia
>r social. Regii geilorspune Cri ton impun supuilor lor teama
de zei i buna nelegere i dobndesc lucruri mari 4. I ar Strabo remarc
faptul c spre a ine n ascultare poporul, el <Burebista>i-a luat ajutor
pe Deceneu.. . Ca dovad despre ascultarea ce i-o ddeau <geii>este i
raptul c ei s-au lsat nduplecai s taie via de vie i s triasc fr
vin 5.
Bueurndu-se de o putere aproape regeasc (pene regiam pot est a-
tem) i devenind, dup cele spuse de Iordanes, un personaj politic de prim
rang, Deceneu a dat poporului geto-dac legi scrise (conscriptos) potri
vite cu noua structur a societii6.
mpletirea puterii politice cu cea religioas a constituit, ca i la
alte popoare antice (de pild instituia druizilor celi, a preoilor germani
si a pontifilor din vechea Eom), o trstur caracteristic societii geto-
dace i dup moartea lui Burebista, ceea ce presupune o lrgire a procesului
de legiferare n acelai sens i cu acelai coninut ca i mai nainte 7.
Pe de alt parte, statul geto-dac a pstrat cum era i firesc ,
in epoca lui Burebista i chiar n timpul domniei lui Decebal, resturi social-
politice din comunitatea gentilic, deoarece, aa cum am vzut, n cadrul
formaiunii social-economice existente relaiile sclavagiste nu au cunos
cut ca n lumea greco-roman o perfect cristalizare.
O confirmare a acestei stri de lucruri o gsim n poeziile lui Ovidius,
exilat de Augustus la Tomis ; poetul afirm c, n dispreul legilor, autoh
tonii i fac singuri dreptate, folosind rzbunarea sngelui ca i n orndu-
irea gentilic 8.
Sec i unea a l l -a
Organizarea puterii de stat
n perioada hallstattian, triburile tracice ale geto-dacilor se aflau
n etapa de destrmare a comunitii gentilice, cnd democraia militar
cunoate un vdit progres fa de cel obinut n perioada premergtoare,
a bronzului. Existena unei aristocraii militare n aceast epoc ne este
3 P 1a t o n, Charmides, 156 i 158; E u s t a i u , 304 (GGM, II, p. 270).
4 C r i t o n, Getica, 7 (2). Vz. i infra, p.71.
5 S t r a b o , VII, 11.
6 Iordanes (XI, 69) afirm c legile geilor (din eroare autorul i numete pretutindeni
oi, confundndu-i pe acetia cu primii) se numeau belagines. Pentru acest termen care este
a0tic ( = bi-lagineis, din vechea rdcin nordic leg; cf. engl. law) vz. O. S c h r a d e r i A.
Me h r i n g , Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, II, ed. a 3-a, Berlin Leipzig,
1929, p. 221.
7 Vz. supra, p. 53.
8 O v i d i u Tristia, V, 4748, 10, 43 44. Vz, i supra, p. 41.
64
Dr eptul geto-dac
semnalat de unii scriitori greci, ale cror texte au fost analizate
anterior9.
Dezvoltarea forelor de producie din epoca Latene, ncepnd din secolul al Vl-lea .e.n.,
nu putea rmne fr transformri corespunztoare n viaa social. Textele literare analizate
anterior10 confirm, dealtfel, ce rezult din datele arheologice: alturi de aristocraia milita
r i face apariia, n perioada de care ne ocupm, sclavia, care desigur pstra nc unele tr
sturi patriarhale. Procesul este similar cu stratificarea din societatea sud-dunrean, pentru
care ns avem ceva mai multe informaiin. De la muncile casnice, sclavii ncep s fie folosii
n agricultur, la creterea vitelor i la ridicarea de fortificaii. La rndul ei, noua aristocraie
ncepu s se ndeletniceasc ndeosebi cu aciuni rzboinice. Acest fapt contribuie la destrmarea
comunitii gentilice i la consolidarea poziiei efilor militari, cum dovedesc tezaurele de la
Buneti, Cugir .a.
n perioada ce ncepe n secolul al Vl-lea .e.n. ultima perioad
a destrmrii comunitii gentilice geto-dacii triau organizai n
triburi ntre care existau legturi strnse, ce mergeau uneori pn la njghe
barea unor uniuni politice. Existena unor asemenea uniuni ne este dove
dit de autorii antici. Istoricul Trogus Pompeius scrie n Istoria sa12c
regele Ateas, cpetenia unor triburi scitice, ntmpin n anul 339 .e.n.
o puternic rezisten din partea unui rege al locuitorilor de pe malurile
Dunrii13; dup toate probabilitile acesta era eful unei uniuni tri
bale a geilor dunreni.
n jurul anului 300 .e.n., istoricul grec Diodor din Sicilia14 vorbete
de o uniune bine nchegat de triburi aflate n faza democraiei militare :
este vorba de regatul lui Dromihete, de care ne-am ocupat mai nainte.
Faptele snt relatate n legtur cu luptele pe care Lysimach, urma
ul lui Alexandru Macedon, le-a dus cu geii din cmpia Dunrii. Aceleai
fapte snt relatate de istoricul grec Arrian15i printr-un mod mai succint
de ctre Pausanias 16.
Inscripiile greceti din Histria amintesc de Zalmodegikos, cpe
tenie getic de pe malul stng al Dunrii i de Ehemaxos rege get, stp-
nitor la nord de gurile Dunrii, iar istoricul latin sus-menionat, Trogus
Pompeius, pomenete n jurul anului 200 de regele Oroles, cpetenie
geto-dac din Transilvania, lupttor mpotriva Bastarnilor, i de creterea
puterii dacilor, la nceputul secolului al II-lea e.n., sub regele Eubo-
bostes, probabil urmaul lui Oroles n regiunile estice ale Transilvaniei17.
n fine, tot n secolul al II-lea e.n. istoricul Appian amintete de o cpe
tenie (v)ysp,wv) a geilor, numit Choerilos, pe care regele macedonean
Perseu l cheam n ajutor mpotriva romanilor18.
9 Vz. supra, p. 32.
10 Vz. supra, p. 32 33.
11 Vz. VI . H a n g a, Crestomaie I, passim.
12 T r o gus P ompei us, Hist. Philipp., I X, 2.
13 Textul vorbete de Histrianorum bello care credem noi trebuie interpretat n
acest sens i nu ca locuitori ai Histriei (Histria fiind pe atunci o republic sclavagist).
14 D i o do r Si cul us, X XI , 11 i 12, 2- 3.
15 A r r i an u s F l av i us, Anabasis, 111.
16 P aus ani as , Descr. Graec., I, 9, 5.
17 T r o gus P o mp ei u s - I u s t i n u s , X X X I I , 3, 16 (Epit.), ibid., Prolog. 32
( incrementa Dacorum per Rubobostem).
18 A ppi an, De reb. Maced., IX, 16,1 i 2. Vz i supra, p. 51.
I nsti tui i jur i di ce
65
Toate aceste uniuni de triburi reprezentau organizaii de caracter
:nilitar; n fruntea lor se gsea o cpetenie, un ef militar, un rege (rex
in izvoarele latine, (3acnXsuc n cele greceti), care mprea adesea puterea
politic cu cpetenia religioas19. Unele texte20 amintesc de aduna-
lea poporului, reprezentat de poporul sub arme, asemenea n unele pri-
ine centuriilor create prin reforma legendarului rege roman Servius
Tullius 21.
Capitalele acestor uniuni tribale erau reedine fortificate (axpo7u6Xei$,
ppida, arces), care prin contopirea cu centre meteugreti i de
'Chimb ( olg'zzic,) devin treptat, odat cu statornicirea relaiilor scla
vagiste, orae (noXeis, urbes) . Caracterul militar al acestor uniuni se
datora att vechilor deprinderi de a purta rzboaie n afar, ct i nevoilor
le aprare fa de popoarele vecine.
Permanentizarea, cu timpul, a crmuirii politice regale duce
la transformarea acesteia ntr-o funcie ereditar, iar consolidarea
puterii aristocraiei militare faciliteaz crearea unei adevrate nobi-
imi. n acest chip democraia militar face loc altor relaii sociale care
se vor cristaliza ncepnd de la finele secolului al IX-lea i nceputul pri
mului secol .e.n. pe fgaul unei noi ornduiri.
Descoperirile arheologice i datele istoriei comparate ne furnizeaz indicaii preioase cu
privire la dezvoltarea forelor de producie de la finele secolului al II-lea i primele decenii ale
secolului I .e.n. Fierul, metalul de care se leag n istorie trecerea de la comunitatea gentilic
la stat, capt o utilizare generalizat. Metalurgia fierului se dezvolt vertiginos; alturi de
cuptoarele pentru reducere i prelucrarea fierului constatate anterior, apar altele noi, att n
exteriorul arcului carpatic, cit mai ales n interiorul su, n Transilvania, bogat n minereuri
de fier. Uneltele de fier se rspindesc in acelai ritm. Aezrile dacice scoase la iveal prin sp
turi arheologice ne dovedesc existena a numeroase i variate unelte confecionate din fier:
pluguri (de diverse tipuri i n special cel ,,dacic), sape, trncoape, seceri, coase, rnie (fabri
cate din dou piese) etc. (I. H. Crian).
Cele mai multe unelte snt folosite n agricultur, dar altele servesc pentru prelucrarea
lemnului (ferstraie, sfredele, securi, dli etc.) sau n atelierele de fierrie (nicovale, ciocane,
cleti etc.). n aceeai perioad se generalizeaz folosirea roii olarului* descoperirile arheologice
au scos la iveal o variat gam de vase servind celor mai diverse scopuri economice, casnice
sau religioase.
Un progres vdit se constat n domeniul construciilor: locuinele snt construite din
lemn, piatr sau crmid slab ars i conin adesea mai multe ncperi. Acoperite cu stuf, in
dril i uneori cu igle, ce dovedesc o tehnic remarcabil, nu snt lipsite de elemente artistice
de nfrumuseare.
Dezvoltarea forelor de producie va duce la creterea productivitii agricole. Cerealele
cele mai cultivate snt grul, apoi secara; dintre plantele industriale, cnepa i probabil i inul.
La rndul lor, produsele atelierelor meteugreti iau caracterul unor mrfuri care se schimb
(ie n natur, fie prin intermediul metalului, brut sau sub forma monedei. Schimbul se intensi
fic: agricultorii au nevoie de unelte perfecionate, meteugarii de materii prime i n special
19 Eustaiu (304, n GGM, II, p. 270) afirm [c Zalmoxe lua parte mpreun cu regele la
conducerea rii (xoivcoycov t co v TupayxaTCOv); vz. i Platon ( Charmid.es, 156) care numete
pe Zalmoxe rege.
20 Diodor Siculus (XXI, 12, 3) numete aceste adunri
21 VI. H a n g a, Dr. privat, p. 33 i urm.
5 - c. 310
66
Dr eptul geto-dac
de metale. Dac la nceput populaia geto-dac a folosit, ca toate popoarele, pentru nlesnirea
tranzaciilor comerciale, metalul brut, ncepnd din secolul al IV-lea .e.n. a folosit n aceste sco
puri moneda greac, macedonean etc., iar din a doua jumtate a secolului al III-lea .e.n. a
emis o moned proprie de argint (D. Floca, C. Preda). n a doua jumtate a secolului al II-lea
.e.n., se constat o intensificare remarcabil att a monedelor strine n special a celei ro
mane ct i a monedelor emise de diverse triburi din Dacia. Formarea unei piee unice
pe vremea lui Burebista a dus la existena unei monede unice menite, n cadrul unei formaii
politice de tip nou, s satisfac att nevoile schimburilor din interior, ct i pe cele ale comeru
lui exterior. Moneda roman, denarul republican, devenit moneda universal a epocii, nu era
n cantitate suficient pentru a satisface nevoile societii dace din prima jumtate a secolului
I .e.n. Iat de ce Burebista, dnd dovad de o nelegere realist a rolului pe care moneda l
joac sub aspect material i psihologic, a pus s se copieze denarul roman, dndu-i n propria
ar cursul pe care acesta l avea n acea vreme pretutindeni n lumea pe atunci cunoscut.
Odat n posesia acestei monede universale, Burebista a tiut s lege economia Daciei de aceea
a statului roman i s dea astfel un nou impuls dezvoltrii economice i sociale a societii de pe
cele dou versanturi ale Carpailor.
Toate aceste profunde schimbri n viaa economic geto-dac aveau
s duc la diversificarea structural a societii de la nceputul secolului
I .e.n. Numrul populaiei crete considerabil, iar aezrile omeneti
de tip urban pe care dacii le numeau ava22i grecii simple orae (tcoXsl^),
se nmulesc vertiginos. Cele mai multe din aceste aezri opidane snt
centre economice productoare de mrfuri. Ele snt n acelai timp
trguri, adevrate fora rerum uenalium, unde comerciantul autohton
i schimb mrfurile cu cele aduse de negustorul strin, n principal roman
sau grec ; n acelai timp avele snt si centre militare, politice si religioase
(fig. 3).*
Alturi de aezrile de tip ava, mai vechi, apar altele noi la nce
putul secolului I .e.n. n judeele Alba, Arad, Arge, Bacu, Ylcea etc.
De notat c geograful grec Claudius Ptolemaios ce a trit n Alexandria
22 Asupra sensului iniial al termenului dava, vz. I. I. R u s s u, Limba traco-dacilor,
p. 29, 101 i 162.
Fig. 3. - Cetatea dacic de la Piatra Roie, latura de nord-est (ncercare de reconstituire).
h : :ui i jur i di ce
67
I .:pt) pe la mijlocul secolului al II-lea e.n. ne relateaz n Geografia
in care utilizeaz izvoare anterioare cuceririi romane, c n Dacia
exi'!au40de asemenea orae, dintre care existena unora este atestat
arheologic nc din epoca lui Burebista sau poate anterior 23.
Acum apare n snul societii geto-dace o tagm social nou, a negustorilor, prin inter
na iiul crora producia de mrfuri va cunoate un avnt tot mai accentuat, uurnd dezvolta-
fr-jk relaiilor de proprietate privat.
Dezvoltarea forelor de producie, circulaia tot mai activ a monedei, accelerarea schim-
fc-*ilor comerciale au consecine i n formele de stpnire a pmntului care se schimb i ele.
A erea funciar se concentreaz n na efilor de familie, a individului. Un foarte important
fr _ment din opera medicului grec Criton, pstrat n lexiconul atribuit lui Suidas, dei rela-
tf i / evenimentele ce au avut loc cu ocazia rzboaielor dintre Decebal i Traian, reflect evident
o 'ituaie existent anterior. Fragmentul afirm c unii dregtori erau pui mai mari peste
rr neile agricole, iar alii, din jurul regelui, erau mprii la paza Getilor 24. Textul indic,
d:.:p prerea mai multor istorici (C. Partsch, G. Daicoviciu), existena unor ntinse latifundii
stpinirea regelui i desigur i n aceea a fruntailor vremii. O asemenea stare de lucruri va
' :ra, dup cucerirea roman, formarea latifundiilor de tip roman, a cror existen este dove-
::, printre alte documente, de o inscripie din anul 200 e.n. care amintete de un proces de
I m imicie dintre latifundiara Messia Pudentilla i ranii daci din Buteridava (uicani Buteri-
duiienses)25. Proprietatea funciar privat pe suprafee mai mult sau mai puin ntinse nu a
&c aturat ns total obtile steti sau de vecintate. n aceast privin o importan deosebit
aucteva versuri ale poetului latin Horaiu care amintesc de ogoarele nehotrnicite ale geilor
nimetata) a cror cultivare se fcea prin rotaie ( aequali sorte) 26. Textul a produs o ntreag
teratur; n fapt, fragmentul atest existena la daci a unei comuniti steti, vicinale (A.
inodor, H. H. Stahl) care, dei cunoate, n principiu, o proprietate comun a membrilor ei asu
pra pmntului, asigur i proprietatea privat a acestora asupra unor loturi mai mici sau mai
nari de teren. Din istoria agrar comparativ rezult c la multe popoare n perioada de for
jare a statului comunitatea steasc unete, ntr-o unitate dialectic contradictorie, principiul
proprietii private cu cel al proprietii obteti, lsnd loc liber de dezvoltare a celei dinti,
{rin ngrdirea treptat a celei din urm. Casa i anexa ei curtea , scrie K. Marx, sint deja
proprietatea privat a agricultorului, n timp ce, cu mult mai nainte de apariia agriculturii,
casa comun constituia una din bazele materiale ale formelor anterioare ale obtii. n sfrit,
dei pmntul arabil rmne proprietate n obte, el e remprit periodic ntre membrii obtii
agrare, aa ncit fiecare agricultor cultiv cu propriile lui fore pmntul care i-afost atribuit
i i nsuete roadele muncii. 27.
Membrii societii se difereniaz tot mai accentuat n epoca lui
Burebista : apar oameni bogai, o adevrat nobilime posesoare de mijloace
de producie i dominant din punct de vedere politic. Spre polul opus
societii, se situeaz pturile srace i exploatate. Dei libere, aceste
categorii se gseau ntr-o situaie de dependen fa de aristocraia st-
pnitoare, ceea ce va crea contradicia antagonic de baz, sclavia dei-
23 P t o l e m e u , III, 8, 3. Este vorba de: Piroboridava (Poiana), Tamasidava (Bctu,
jud. Bacu), Zargidava (Bradu, jud. Bacu), Petrodava (Piatra Neam), Utidava (Trg. Ocna),
Netindava (Piscu Crsani); Buridava (Ocnia, jud. Vlcea), Ziridava (Pecica, jud. Arad) etc.
24 S u i d a s, I, p. 480, v BocoTtai.
23 CIL, III, 14447; vz. si: V. P r v a n , Histria, IV, p. 633, nr. 30; I.I. B u s s u, n
SCIV, VI (1955), p. 75 i urm.
26 H o r a i u , Carmina, III, 24, v. 9 16. Vz. i infra, p. 79,
27 K. Ma r x i F. E n g e 1s, Opere, 19, Bucureti, Edit. politic, 1964, p. 419 420.
68
Dr eptul geto-dac
Fig. 4. ran dac (comat) (sculptur antic, Muzeul
Vaticanului, Roma).
,,unde, cnd i n msura n care contradiciile de clas nu pot fi obiectiv
mpcate. i invers : existena statului dovedete c contradiciile de clas
snt de nempcat 28.
Este un fapt bine dovedit i acceptat de istorici c, n epoca lui Burebista, societatea
geto-dac era mprit n clase sociale antagoniste. n fruntea piramidei sociale se gsea nobi
limea, clasa politicete dominant. Dio Chrisostomul, sofist grec din secolul I e.n., afirm n lucra
rea sa Getica (azi pierdut) 29 c cei mai alei (generoi) dintre gei au fost numii mai
28 V. I. L e n i n, Opere complete, voi. 33, Bucureti, Edit, politic, 1964, p. 70.
29 Reprodus n I c r d a n e s , V, 40.
nnd un loc cu totul nensemnat n producie. nceputul secolului I .e.n.
cunoate, aadar,pe teritoriul Daciei o societate mprit n clase sociale
antagoniste, pentru care statul avea s nsemneze un instrument care s
asigure poziiile privilegiate ale pturilor dominante, deoarece statul apare
i ui i jur i di ce
69
tarabotiti (Zarabos tereos) 30, apoi pileai (pileatos); dintre acetia se alegeau regii i preo-
La rndul su Dio Cassius n a sa , , Istorie roman numete clasa dominant tot pileai
-T.Aoq)6poiv Tou apLCfTOo^)31, ca i istoricul got Iordanes, care n Getica afirm
Deceneu a ales dintre ei <daci > pe brbaii cei mai nobili (nobilissimos uiros)
Fig. 5. Nobil dac (pileat) (sculptur antic, Muzeul
Vaticanului, Roma).
>i mai nelepi pe care i-a nvat tainele zeilor, i-a povuit s venereze anumite zeiti i anu-
_i te sanctuare i le-a dat numele de pileai (nomen pileatorum), deoarece, dup cum presupun,
. veau capetele acoperite cu o tiar, pe care cu alt nume o numeau pi/eus 32 (fig. 5).
30 Etimologia cuvntului de tarabostes nseamn ntr-o anumit accepiune nobil de
neam (I.I. Russu).
31 D i o C a s s i u s , LXVIII, 9 Cf. i textul istoricului bizantin P e t r o s P a t r i k i o s ,
Historia, fr. 5, p. 185.
32 I o r d a n e s , XI, 71 72.
70
Dr eptul geto-dac
Pe o treapt mai jos n ierarhia social urma categoria comailor* numii de izvoare comai
sau capillati, adic cei ce nu au privilegiul de a purta cciul, obligai fiind s mearg cu capul
gol. Dio Gassius i amintete in a sa Istorie 33, iar Iordanes n Getica sa 34 (fig. 4).
Gt privete sensul termenului de comai, istoricii nu au aceeai prere. Unii au vzut a
ei o clas social distinct, asemntoare plebei romane, acea numeroas clas de rani lip
sii de pmnt, lucrtori agricoli i n mine, meteugari, ce se afl ntr-o situaie de dependen,
de aservire fa de nobilimea militar, muncind, alturi de sclavi, pe pmnturile i la curile
fruntailor 35. ntr-o alt teorie, ingenioas dealtfel, prin comai s-ar nelege clasa cavaleri
lor (equites) pe care o ntlnim att n lumea roman, ct i n cea celtic (I. H. Grian).
Comparaia cu plebea ni se pare corect, dar trebuie adugat c n Roma antic plebea
n-a constituit niciodat o clas n sens sociologic, deoarece nu toi plebeii aveau aceeai pozi
ie fa de mijloacele de producie; unii posedau asemenea mijloace, iar alii erau lipsii de ele.
De aceea, plebea la Roma i comai la geto-daci au constituit nu o clas, ci o vast i divers
categorie social neomogen i foarte dinamic din care puini reueau s ptrund n rndurile
nobilimii, cei mai muli decznd, pe msura accenturii stratificrii sociale, n rndurile popu
laiei srace, dependent economicete de nobilime i lipsit de mijloace de producie 36.
Cu alte cuvinte, concluzia care se impune este c marea categorie social a comailor
nu a constituit o ,,clas, deoarece cei ce o alctuiau aveau poziii foarte diferite fa de mijloa
cele sociale de producie: pmnt, case, ateliere, mine etc. Spturile arheologice ne arat n mod
clar c societatea din epoca lui Burebista cunoate pturi sociale diferite n ierarhia social-eco-
nomic: alturi de locuinele luxoase i uneori ntrite ale nobililor, gsim bordeie ale celor umili
i sraci; alturi de mormintele bogate ale celor dinti, avem vestigii concrete privind cele sr
ccioase ale oamenilor de rnd.
Sclavii snt pomenii n izvoarele epocii, aa cum am vzut ntr-un capitol anterior,
nc din secolul al IV-lea .e.n., structura sclavajului fiind de factur patriarhal, n conformi
tate cu trsturile unei societi organizate n forma unei democraii militare. Pn la cucerirea
roman, avem numai cteva meniuni scrise cu privire la existena sclavilor. Artemidor din Dal-
dis (secolul al II-lea e.n.) ne spune c acetia erau tatuai de stpnii lor 37. E greu de spus dac,
n spe, era vorba de un ritual magic sau de o nfierare a sclavilor pentru a putea fi revendi
cai n cazul n care ar fi fugit de la stpnii lor. A doua relatare o gsim in una din scrisorile
lui Plinius cel Tnr 38 n legtur cu sclavul Callidromus stpnit de regele dac Decebal i o
a treia la Dio Gassius39.
La aceste date se adaug argumentul arheologic. Numeroasele spturi arheologice i
n special cele efectuate n Munii Ortiei snt dovada unor vaste lucrri (locuine, fortificaii,
lucrri de utilitate public, sanctuare etc.) care presupun folosirea minii de lucru servile a prizo
nierilor de rzboi, a oamenilor liberi, dar sraci, etc. (G. Daicoviciu).
Desigur se pot purta discuii cu privire la numrul sclavilor daci, dar, oricum, e de preci
zat c, pn i n Roma antic prototipul statului sclavagist ,numrul lor n epoca ser-
33 D i o Ca s s i u s, LXVIII, 9.
34 I o r d a n e s , XI, 71 72.
35 Ist. Rom., I, 281; ideea este reluat de H. D a i c o v i c i u , Dacii, p. 91.
36 nc de la nceputurile existenei sale, plebea roman n-a fost din punctul de vedere
al structurii sale economice unitar: existau plebei bogai, plebei sraci. Este binecunoscut n
Roma lupta plebeilor bogai de a intra n rndurile patricienilor i situaia precar a plebei
srace. Aadar, de o clas a plebei nu s-a putut vorbi niciodat n Roma veche. Cf. V 1.
H a n g a, Cetatea celor apte coline, Bucureti, 1957, passim.
37 A r t e m i d o r d i n D a l d i s , I, 8.
38 P l i n i u c e l T n r , Tr. Epist., 74.
: i tui i jur i di ce
71
adic n perioada de formare a statului, nu ajunsese s asigure ntregul mers al produc-
*?: :omane. Munca celor liberi, dar sraci, nu putea s dispar odat cu naterea statului de tip
dsavagist; aceasta avea s continue s existe i dup consolidarea structurii sclavagiste.
Dac proprietatea privat i naterea claselor sociale antagoniste
r ;>tituie premisele eseniale ale apariiei statului, cel de-al doilea ele-
i *nt al acestuia l constituie puterea politic, organizat ntr-un meca-
i 'in format dintr-un grup special de oameni; menit s asigure domi-
: ia clasei stpnitoare i s fac fa nevoilor de aprare i pericolelor
ii :i afar, puterea politic^unic i suveran, se sprijin pe constrngere40.
Despre statul dac al lui Burebista i despre elementele sale ne vor-
>-te geograful grec Strabo, care, nscut n anul 6463 i mort n 21 .e.n.,
: ate fi considerat contemporanul regelui dac.
n Geografia sa, acesta amintete despre marea stpnire ((jLsyaXyjv
r;/y]v) a regelui Burebista41, care, desigur, se refer la statul nte
meiat de acesta, mai exact, nscut n epoca marelui rege.
Acelai autor, n aceleai loc, vorbete despre autoritatea pe care i-a
-V )gat-o <Burebista>asupra poporului su ( s t z i g t o l q tyj v t o u sOvoug I r c i a T o c a i a v ) ,
-xpresie ce se refer la puterea de stat pe care o exercita cel dinti i
4 mai mare rege ( t o u (3oc<j l As c o <; 7up<otou x a l ^sy^crTou) din Tracia, dup
:m se exprim inscripia ce cinstete pe Acornion42.
Consolidarea puterii de stat a fost ajutat la geto-daci, ca i la alte
*>poare dealtfel, prin intermediul factorului religios. Religia geto-dac,
.-venit comun celor mai multe triburi, fiind interesat n asigurarea
: nitii de stat, lupt mpotriva tendinelor separatiste ce mai puteau
unui, sub forma unor credine strvechi, n diverse regiuni ale rii.
Devenit for de coeziune, religia ajunge un instrument puternic n
nna conductorilor. Aa se explic rolul pe care marele preot Deceneu
l-a jucat la curtea lui Burebista; Iordanes afirm c regele i-a ncredinat
alitatea de vicerege (pene reglam potestatem) 43, iar Strabo 44i Suidas45
informeaz n termeni destul de clari despre rolul educativ al credin
elor religioase n asigurarea unitii politice a noului stat dac. Aa se
xplic de ce Criton, n Getica,sa, afirma c regii geilor, prin amgire
xTrdcTV)) i magie (yo^rsia), au impus acestora buna nelegere ntre ei i
dobndesc lucruri mari 46. Este, cu alte cuvinte, folosirea religiei n
-copuri politice, aa cum dealtfel au fcut-o i romanii care credeau n
zei mai mult din considerente politice, deet pur religioase 47.
Ct privete finalul: svresc lucruri mari, acesta este foarte
semnificativ, ntruct n adevr rolul factorului ideologic n formarea sta
tului sclavagist dac a avut, hotrt, o nrurire considerabil.
40 K. M a r x i F. E n g e l s , Opere alese n dou volume, vol. I, ed. a 3-a, Bucureti,
Edit. politic, 1966, p. 581; iid., Opere, voi. 6, Bucureti, Edit. politic, 1959, p. 274.
41 S t r a b o , VII, 3, 11.
42 E. K a 1i n k a.,Antike Denkmler n Bulgarien, n Schriften der Balkan Kommission,
Viena, 1906, nr. 95, p. 86 i urm.; cf. i G. M i h a i l o v, Inscriptiones Graecae in Bulgaria
repertae, vol. I, ed. a 2-a, Sofia, 1970, nr. 13, p. 31 si urm.
43 I o r d a n e s , XI, 6 6 - 6 8 .
44 S t r a b o , VII, 3, 11.
45 S u i d a s, II, 2, v AsiaiSai^zovia.
46 C r i t o n , Getica, 7(2), apud S u i d a s ; textul prezint unele dificulti de interpretare.
47 Demn de relatat c Burebista, cu ajutorul lui Deceneu, a reuit s conving pe daci,
aa cum am vzut, s-i taie viile pe considerente etice i poate medicale (Strabo, VII, 3, 11).
72
Dr eptul geto-dac
Existena statului presupune un aparat menit s-i asigure nde
plinirea funciilor sale interne i externe. La curtea regelui, organizat
probabil dup unele influene elenistice, se afla viceregele48 (calitate
pe care putea s-o dein, aa cum am vzut marele preot), consilieri regali49,
comandani militari, efi de fortificaii50, soli pentru diverse misiuni 51etc.
Fig. 6. Ostai daci purtind stindarde (scen de pe Columna lui Traian).
Puterea judectoreasc se pare c era ncredinat preoilor geto-
daci, care o exercitau asemenea druizilor din Gallia. n aceast privin,
Iordanes vorbind despre marele preot Comosicus, urmaul lui Deceneu^
l arat pe acesta ca fiind cel mai mare judector752.
Din aparatul de stat al lui Burebista, evident nu putea lipsi o armat
puternic i care slujea politicii externe a noului stat dac. Oastea sa se
ridica, dup datele lui Strabo 53, n caz de mobilizare general, la 200 000
de oameni. Ku e de mirare, aadar, de ce Burebista ajunsese s fie temut
i de romani, deoarece trecea Dunrea fr team pn n Macedonia
i I lliria54(fig. 6).
48 I o r d a n e s , XI, 66-68 .
49Inscripia lui Acornion, r. 25 26 vorbete de ev xfj TrpcoTT} xal ^.eyLaTT] 91X10C,
ceea ce amintete de prietenii intimi elenistici.
50 S u i d a s, I, p. 480, v Boomai.
51 Inscripia lui Acornion, r. 3435.
52 I o r d a n e s , XI, 73. Textul este lecturat uneori in summa iastitia, alteori in sua
iustitia; n acest din urm caz, traducerea ar fi judector ,,la scaunul su de judecat, justiia
suprem aparinnd probabil regelui.
53 S t r a b o , VII, 3, 13.
54 Ibid., VII, 3, 11.
:$ti tui i jur i di ce
73
Politica extern dus de regele Burebista se lovea ns de princi-
:Iul su duman, statul roman, singurul n stare s nimiceasc ce el fu
rire. Profitnd de luptele civile de la Eoma dintre Caesar 55i Pompeius 56
- izbucniser n anul 48 .e.n., Burebista d dovad de o orientare poli-
fi practic i realist cnd trimite pe Acornion din Dionysopolis ca sol
Plana IX. Schema organizrii politice a
statului dac centralizat (dup L.P. Ma r c u).
al su pentru a lua legtura cu Pompeius care ducea o politic de res
pectare a autonomiei inuturilor clientelare, n opoziie cu politica de asi
milare dus de Caesar. Pompeius este nvins, iar Caesar plnuiete un
rzboi contra dacilor57; asasinarea marelui roman avea s pun capt
planului su.
Procesul de formare a statului mai include, pentru a fi complet, nc un element:
cel teritorial. n procesul de formare a statului, teritoriul leag pe individ de noua structur
social, nlocuind definitiv raporturile gentilice; individul devine component a comunitii
prin intermediul teritoriul care este unic i unitar din punct de vedere politic.
Limitele statului dac, n vremea lui Burebista, atingeau spre apus
cadrilaterul boem, Dunrea de mijloc i Morava, spre nord Carpaii Pdu
roi, spre rsrit Bugul i Marea Neagr, iar spre miazzi lanul Balca
nilor (I. H. Crian) (pl. VII). Acest teritoriu era, prin intermediul davelor,
unificat sub cele mai diferite aspecte : din punct de vedere economic, ele
asigurau participarea locuitorilor la toate schimburile comerciale interne
55 Cf. V 1. H a n g a, Caius Iulius Caesar, Bucureti, 1967.
66 Gf. M. G e 1 z e r, Pompeius, Mnchen, 1959.
57 Ap p i a n , Bell. cii7., II, 110; S t r a b o , VII, 3, 5; P l u t a r h , Caesar, 58.
74
Dr eptul geto-dac
i externe; din punct de vedere militar, ele nlesneau n caz de nevoie
recrutarea otilor regelui; din punct de vedere religios, ele facilitau o uni
tate de cult; iar din punct de vedere politic, ele jucau un rol asemntor
triburilor teritoriale romane, fiind menite s asigure participarea tara-
botilor la treburile statului. Este o ipotez care poate lmuri rolul teritorial
al davelor n procesul furirii marii stpniri de care vorbea Strabo 5S.
Eezult din cele de mai sus c statul geto-dac a luat natere n pri
mele decade ale secolului I .e.n., n timpul domniei lui Burebista, care
ncepuse puin nainte ca Svlla s-si fi luat la Roma titlul de dictator
(62 .e.n.)59.
Evident, statul dac mai pstra nc urme ale vechii comuniti gen-
tilice, aa cum toate noile ornduiri mai tolereaz n snul lor elemente din
cele vechi i aa cum formarea statului sclavagist roman, a crui consti
tuie este reforma servian, n-a nsemnat o ruptur total cu structu
rile gentilice care vor dinui nc mult vreme n epoca republican.
n pofida intereselor contrarii ale nobilimii i a conflictelor
sociale conflicte ce au dus i la asasinarea lui Burebista de ctre cei
rsculai (xocTaXuOete sTravaaTavTcov) 60 statul dac reprezint prima
organizare politic superioar ce a aprut pe teritoriul Romniei i una
din cele mai puternice fore politice i militare pe care le-a cunoscut
Europa n antichitate.
Sec i unea a l l l -a
/ Dreptul penal i procedura de judecata
Cristalizarea normelor dreptului penal geto-dac are loc, asemenea
celorlalte norme juridice, n perioada de njghebare a statului centra
lizat i independent, menite fiind s sancioneze pe cei care s-ar mpo
trivi noii ordini politice instaurate. Dreptul penal geto-dac cuprindea
ca i celelalte drepturi antice norme aspre, alturi de cele care au con
tinuat s se menin i dup formarea statului unele resturi gentilice ca,
de pild, rzbunarea sngelui.
Versurile lui Horaiu 61care amintete despre pedeapsa cu moartea
a soiei adultere i relatrile lui Ovidiu 62cu privire la persistena unor
elemente de justiie privat n societatea geto-dac vin s ntregeasc ima
ginea pe care o avem asupra sistemului represiv geto-dac. Printre infrac
iunile mai greu pedepsite erau, probabil, i nclcarea interdiciilor reli
gioase, socotite sacrilegii, precum i consumul de vin, de carne etc. inter
zise de cler. De la Pomponius Mela aflm c duelul judiciar era folosit
i n caz de recsorire a vduvelor, cei ce doreau s le ia de soie che-
mnd la lupt sufletul celui mort 63.
Organizarea instanelor judectoreti i procedura de judecat relie
feaz o trstur a sistemului judiciar geto-dac i anume mpletirea acti
vitii de stat i implicit a celei judiciare cu cea religioas. Aa cum am
vzut, reformatorul Zalmoxe, mai trziu zeificat, participa la conducerea tre-
58 S t r a b o , VII, 3, 11.
59 I o r d a n e s, XI, 67.
60 S t r a b o , VII, 3, 11.
61 H o r a i u , Carmina, II, 24, 1724.
62 O v i d i u , Tristia, V, 7, 47 48, 10, 43 44.
63 P o m p o n i u s Me l a , X, 11.
: i tui i jur i di ce
75
iilor obteti nc n perioada democraiei militare64, iar Deceneu,
primise, cum am vzut, o putere aproape regeasc de la Burebista,
a; . nge dup moartea acestuia chiar rege 65. Comosicos era, de asemenea,
v. erege i mare pontif, iar textele amintesc i de activitatea judecto
ri sc mprind poporului dreptate la scaunul su de judecat (in sua
-titia populos iudicabat) 6e.
Este nendoios c, n calitatea lor de efi ai statului, regii geto-daci
:.tu efi ai justiiei, iar activitatea lor politic se mpletea strns cu cea
ligioas, deoarece eful statului sau era el nsui mare preot, sau era aju-
at n activitatea sa de marele pontif.
Sec i unea a IV-a
Regimul persoanelor i fami li a
Formarea primului stat dac unitar i independent a avut loc
: aralel cu aceea a claselor sociale antagoniste, ale cror nceputuri tre-
>uie cutate aa cum am vzut n perioada de descompunere a
rinduirii gentilice i n special n faza Latene a epocii fierului.
Testele literare confirm ceea ce rezult din datele arheologice : al
turi de aristocraia militar, i fac apariia, n perioada de destr
mare a ornduirii gentilice geto-dace, o categorie de productori direci,
supui unui proces de aservire, proces similar cu cel de stratificare din
societatea trac sud-dunrean 67.
Posterior formrii primului stat geto-dac, tirile cu privire la dife
renierile sociale snt numeroase. Dio Chrisostomul68, Dio Cassius69i
Iordanes 70 amintesc de existena unor clase sociale : nobilimea numit
tarabostes71 sau pileai'72, oamenii de arme (comai, capillati) 73
o categorie de clieni ai lori poporul de rnd. Acetia din urm nepo-
sednd suficiente mijloace de producie se gseau adesea ntr-o stare de
dependen i aservire 74fa de pturile suprapuse, muncind n proce
64 S t r a b o, VII, 3, S i E u s t a i u (GGM, II, p. 270).
65 I o r d a n e s , XI, 66 68, 73 74, 76 78.
~~&nbid., XI, 73 -7 4 .
67 H e r o d o t, V, ,6; Tu c i di de, II, 96 i 98; X e n o f o n, Anabasis, VII, 3, 26;
A t h e n a i o s N a u c r a t i t a , Deipnosophistai, X, p. 443, ABC, reproducnd pe T e o p o m p.
Cf. FHG, 1, F, 41, p. 284, ed. Miiller.
68 D i o C r i s o s t o m u l , apud I o r d a n e s , V, 40.
9 D i o C a s s i u s , LXVII, 9.
70 I o r d a n e s , XI, 71 72.
71 Semnificaia ,,nobil de neam, (vz. supra, p. 69, nota 30) ar marca descendena nobilimii
dace din aristocraia gentilico-tribal aprut n perioada de descompunere a ornduirii gentilice.
Cf. i Iordanes (V, 40) care, reproducnd pe Dio Crisostomul, i numete generoi; vz. i istoricul
bizantin P e t r o s P a t r i k i o s (FHG, IV, F5, p. 185). Pliniu cel Btrn (Nat. hist., XXVII,
1, 2; vz. i VII, 11, 10 (50)) susine c nobilimea dac se tatua. Informaia pare ndoielnic;
vz. V. P r v a n, Getica, p. 171.
72 De la pileus; adic purttori de cciul. Pileusul dac era confecionat din ln dup
un model tradiional i respectat cu mult rigurozitate. Cuvntul dac nu este cunoscut, dar
romnescul cciul are ns o etimologie dac. Cf. I. I. R u s s u, n AMET, 1957/58, p. 147.
73 Deci cei ce umblau cu prul neacoperit (xopnq).
74 Vz., pentru anumite analogii n lumea trac, T e o p o m p (loc. cit. supra, n. 67),
care amintete de existena unei mase de clieni asemenea hiloilor din Sparta. Cf. Varro (1,17, 2)
cu privire la existena unor rani dependeni n Illiria n secolul I .e.n.
76
Dr eptul geto-dac
sul de producie alturi de sclavi, a cror existen n stadiu incipient
e atestat aa cum am vzut de Strabo 75i Artemidor 76, ce pomenete
de obiceiul geilor de a-i tatua sclavii77. n plus, spturile arheologice
efectuate n munii Ortiei dovedesc c ridicarea unor fortificaii i cas
tele ntrite, ca acelea descoperite acolo, nu puteau fi executate fr
munca forat a celor aservii i a oamenilor dependeni.
Fig. 7. Familie dac (sculptur din Monumentul de la
Adamclisi, metopa IX).
Capacitatea juridic a persoanelor varia, desigur, n raport cu pozi
ia social. Nobilimea geto-dac se bucura de toate privilegiile civile i
politice, pe cnd marea mas a ranilor posedau o capacitate juridic
restrns, asemenea plebeilor romani din epoca servian. Ct privete
poziia sclavilor aceasta reflect, ca pretutindeni, situaia lor de unelte
gritoare, de obiecte de munc, dei la geto-daci, unde relaiile sclava-
75 S t r a b o , VII, 3, 12.
76 A r t e m i d o r d i n D a l d i s , I, 8.
77 Cteva aluzii la sclavajul geto-dac n epoca lui la P 1i n i u c e l T n r , Tr. Epist.,
74, i la D i o C a s s i u s , LXVIII, 12.
sti tui i jur i di ce
77
_.te au avut un caracter sporadic, negeneralizat niciodat n forme cla-
e. acestea au pstrat nc mult vreme trsturi patriarhale. Persoa
nele libere aveau un singur nume, alctuit din dou teme (nume plin),
t de pild Rubo-bos-ta, Buro-bos-ta (cf. alb. burre-bese) etc., urmnd
:- _ulile antroponimelor obinuite la indoeuropeni, iar sufixul-ia avnd,
p: ibabil, funcia de articol hotrt, ca i n acele limbi, unde fenomenul
- explic la fel printr-un substrat tracic; faptul acesta ne va ajuta la
.r.- ntificarea autohtonilor n diferitele izvoare scrise din perioada roman.
n msura n care se dezvoltau diferenierile sociale i se ntrea pozi-
:a economic a efului de familie, monogamia se impunea, deoarece ea
- nate ,,ca urmare a concentrrii unor avuii mai mari ntr-o singur
,.in 78 i anume n mna brbatului, precum i din necesitatea de a
: ansmite aceste avuii, prin motenire copiilor si.
I at de ce textele ce se refer la organizarea familiei geto-dace din peri
ma de formare a statului amintesc direct, sau indirect, de poziia pre
dominant a brbatului i de cea subordonat i inferioar a soiei n
.J rul familiei monogame cu pronunate funcii naturale (pl. X).
Poetul Ovidiu 79, exilat pe malurile Pontului Euxin, descrie starea de subordonare a soiei,
^reia i reveneau toate sarcinile gospodriei: mcinarea grnelor, cratul apei etc. Horaiu80
proslvete fidelitatea soiei la daci, relatndu-ne i despre suportul ei legal: pedeapsa grav a
fidelitii, iar doi istorici bizantini pstreaz nc amintirea faptului c ,,{este)> obiceiul geilor :
sacrifice soia (to smacpa&civ rr,v yuvatxa) {pe mormntul) brbatului 81, ca o expresie
anei puteri maritale ce trecea dincolo de hotarele vieii (fig. 1).
n fine, pe Columna lui Traian i pe monumentul de la Adamclisi, scenele ce reprezint
Pe geto-dacii ce se rentorc, dup luptele cu romanii, mpreun cu soiile lor unice la vetrele pe
care provizoria le prsiser, constituie o alt dovad a monogamiei geto-dace (fig. 7).
Monogamia geto-dac triumfase aadar, cum era i firesc, n epoca
.ie furire a primului stat geto-dac unitar i independent i n peri
oada dezvoltrii sale posterioare. Consecin a concentrrii mijloacelor
ieproducie n minile soului, monogamia va nsemna, odat cu consoli
darea statului, definitiva supunere a soiei fa de omnipotena soului.
Este ceea ce rezult din cuprinsul probelor mai sus analizate i din ntreaga
dezvoltare a societii geto-dace.
Din relatrile lui Horaiu 82, rezult c familia geto-dac era patri-
iocal i patrilineal ; soia locuia la brbat, descendena se stabilea dup
rat, iar copiii rmneau n familia acestuia i dup moartea mamei ( matre
rarentibus), fiind ngrijii de mama vitreg.
Cu privire la formele cstoriei geto-dace, cumprarea este men
ionat n mod indirect pentru aceast epoc ntr-un text din Pomponius
Mela 83. Istoricul i geograful roman precizeaz c fetele trace iar geii
'int o ramur a tracilor, spune acelai istoric snt fie scoase la lici
78 K. Ma r x i F. E n g e 1s, Opere, voi. 21, Bucureti, Edit. politic, 1965, p. 76.
79 O v i d i u , Pontice, III, 9, 9 12.
80 H o r a i u , Carmina, II, 23, 1724.
81 E u s t a i u, 304: t e f a n d i n B i z a n , E^vtxofc, v TsTta (II, p. 337),
82 H o r a i u , Carmina, III, 24, 1724.
83 P o m p o n i u s Me l a , II, 2, 21.
78
Dr eptul geto-dac
taie public, fie vndute. Preul varia dup cinstea i frumuseea fete
lor, spune Pomponius Mela, cci n caz contrar brbaii erau cumprai
de fete84.
n fine, textul lui Horaiu, pe care l-am menionat mai sus, ne las
s bnuim ns c uneori la ncheierea cstoriei soia era nzestrat (dotata
coniux) n vederea susinerii sarcinilor matrimoniale. Existena iiisti-
VTTF
Plana X. Diagrama polar a
funciilor familiei geto-dace:
I = funcia biologic; I I
funcia demografic; I I I
funcia economic; IV func
ia politic; V = funcia juridi
c; VI funcia etic; VII
funcia religioas; VIII func
ia educativ; I X funcia
psihologic individual; X =
funcia psihologic colectiv
(dup L. P. Ma r c u).
iii
tuiei dotei la geto-daci, n cadrul familiei monogame, ni se pare dove
dit i de faptul c termenul romnesc de zestre are o origine geto-dac
bine stabilit 85.
n ceea ce privete dre/ptul de motenire la geto-daci, existena proprie
tii private i a familiei monogame presupune un sistem succesoral menit
s asigure continuitatea exploatrii patrimoniului familiei de ctre urma
ii direci, procreai n familia monogam. O confirmare, prin analogie,
a acestei aseriuni o gsim n dreptul public geto-dac, unde succesiu
nea la tron urma ordinea rudeniei.
Sec i unea a V-a
Bunuri i obli gaii
Ct privete forma proprietii imobiliare i n primul rnd cea asu
pra pmntului, structura social-politic a societii din perioada de for
mare a statului geto-dac presupune existena obtilor steti sau de veci
ntate (Dorfgemeinde, Marlz, Dorfgenossenschajt) care, precum se tie,
uureaz procesul de trecere spre societatea mprit n clase i organi
zat n stat. Intr-o scrisoare ctre V. Zasulici, K. Marx arat c n comu
nitatea steasc casa i anexa ei, curtea, snt deja proprietate privat
84 Cu privire la sensul trgului de fete de pe muntele Gina i asemnarea cu obiceiul
Pirutilor, vz. V. o t r o p a, Tilcul istoric al unui obicei vechi, n Steaua, Cluj, 1978, nr. 2,
p. 14 15. Faptul demonstreaz o dat mai mult permanena populaiei autohtone n Dacia.
85 I.I. Russu a stabilit rdcina cuvntului i.e. da(i) di da, avnd sensul de a
mpri. Cu alte cuvinte, zestrea este partea din patrimoniul familiei ce revine fiicei; instituia
presupune, evident, o familie monogam.
I nsti tui i jur i di ce
79
a agricultorului i, dei terenurile arabile rmn proprietatea comuni
tii, ele se rempart periodic ntre membrii comunitii steti, astfel
incit fiecare agricultor cultiv pe propria sa socoteal ogoarele ce-i snt
afectate i i nsuete personal roadele acestei munci, n timp ce n comu
nitile mai vechi gospodria se fcea n comun i nu se mpart dect pro
dusele 86.
n perioada de formare a statului, comunitatea steasc unea, aadar,
ntr-o unitate dialectic contradictorie principiul proprietii private cu
cel al proprietii obteti, lsnd loc liber de dezvoltare celei dinti, prin
ngrdirea treptat a celei din urm.
Se poate dovedi i pe baz de texte existena unei asemenea comuniti steti la geto-
daci? Singurul text ce poate fi adus n discuie este un pasaj, dealtfel mult controversat,
din Horaiu: Campestres melius Scytaej Quorum plaustra uagas rite trahunt domos /
Uiuunt et rigidi Getae / Immetata quibus iugera liberas / Fruges et Cererem ferunt / Nec
cultura placet longior annua / Defunctumque laboribus / Aequali recreat sorte uicarius. [Mai
bine de sciii cmpeni, pe ale cror case rtcitoare le poart, dup obicei, carele; mai bine tr
iesc geii cei aspri crora arinile nehotrnicite le produc gru i roade libere; lor nici nu le place
cultura pmntului mai mult de un an, cci un nlocuitor, primind o sarcin egal, las pe cel
ce i-a mplinit muncile s se odihneasc] 87.
Versurile lui Horaiu, analizate n accepiunea fireasc a termenilor, reliefeaz faptul
c la geto-daci existau i ogoare nehotrnicite (immetata), alturi de cele hotrnicite. Aceste
ogoare erau mprite pentru munci membrilor colectivitii printr-un fel de rotaie anual
prin tragere la sori sau prin decizia sfatului obtei. Ct privete roadele, acestea erau ,,libere
de sarcinile odinioar obligatorii fa de comunitate, deoarece, spre deosebire de comunitile
gentilice sau casnice in care produsele recoltate aparineau n ntregime membrilor acestora
n comunitile steti sau vicinale ele se cuveneau celor care cultivau lotul ce le fusese atribuit.
Dezvoltarea economic nfloritoare a societii geto-dace n perioada
de formare a statului presupune existena unor norme corespunztoare i
n materia obligaiilor. Spturile arheologice au scos la iveal pe terito
riul patriei noastre resturi ale unei civilizaii materiale deosebit de dez
voltate. n special, snt remarcabile rezultatele cercetrilor arheologice
din Munii Ortiei, regiune ce a constituit un centru al puterii politice
geto-dace. Spturile ne fac cunoscute, n afar de construcii i forti
ficaii masive, hambare pentru depozitat cereale i ateliere de fabricat
unelte i arme, a cror capacitate de nmagazinare i de producie ntre
ceau cu mult nevoile consumului intern. Numeroase au fost produsele
meteugreti provenite din import prin intermediul cetilor pontice
sau pe calea iliro-macedonean.
Dovada unui comer din ce n ce mai activ n aceste regiuni o consti
tuie circulaia vie a denarului roman, republican sau imperial, moned
universal n acea vreme, care nltur din circulaie vechea moned de
factur elenistic. Este nendoios c n asemenea condiii economice pro
pice tranzaciilor comerciale s fi existat norme juridice corespunztoare
care s asigure ncheierea i eficiena lor.
J urmntul era folosit n anumite ocazii, el legnd pe cel care-1 presta
sub aspect civil i sacru, ca de pild atunci cnd era vorba de a se porni
86 K. M a r x i F. E n g e 1 s, Opere, 19, Bucureti, Edit. politic, 1964, p. 419 420.
87 H o r a i u , Carmina, III, 24, 9 16.
80
Dr eptul geto-dac
la rzboi i cnd jurau c nu se vor ntoarce la lcaurile printeti dect
dup ce yor ucide pe dumani 88.
Sec i unea a Vl -a
Relaiile externe
Odat cu dezvoltarea statului dac, locul vechilor relaii intertri-
bale a fost luat de legturile externe ce se stabileau prin mputernicii
special desemnai, alei dintre dregtorii cei mai de seam sau apropiai
ai regelui.
efii uniunilor de triburi obinuiser i ei s trimeat astfel de solii,
nsoite, cum am amintit, de cntrei, pentru a mblnzi sufletele vrj
mailor, aa cum ne spune Teopomp 89. Burebista a recurs la serviciile
unui diplomat experimentat, Acornion, pe care l atrsese la curtea sa
i pe care l va folosi n misiune la Pompeius.
Dup cum reiese dintr-o inscripie gsit la Dionysopolis, tratativele cu generalul roman
au fost purtate de acest sol n Macedonia, la Heracleea Lyncestis (Bitolia) n anul 48 .e.n. i au
fost ncununate de succes: Nu numai c i-a ndeplinit cu bine nsrcinrile ce le avea de la
rege {Burebista), ctignd pentru acesta bunvoina romanilor, dar a dus i cele mai rodnice
negocieri n folosul patriei sale 90.
Coninutul acestor tratative l putem deduce pe o cale indirect dintr-o cuvntare pe
care generalul roman a inut-o n faa partizanilor si cu un an mai nainte, n 49 .e.n., imediat
dup prsirea Italiei, i n care arta c aliaii si fie elini, fie barbari snt alturi de noi. Iar
regii, att prieteni ai poporului roman, ct i ai mei, ne pun la ndemn trupe, arme, hran i
alte lucruri trebuincioase pregtirii noastre 91. Tratativele purtate de solul regelui dac cu Pom
peius, n preajma btliei de la Pharsalos, ar fi putut duce la un alt deznodmnt al acestei cioc
niri decisive dac ajutoarele promise de daci ar fi sosit n timp util, ns victoria lui Caesar a
dus la un final contrar celui scontat de Burebista care s-a vzut pus n faa unei confruntri
militare cu nvingtorul care i ncepuse pregtirile n vederea unei campanii de , , pedepsire.
n timpul lui Decebal, snt semnalate mai multe solii schimbate ntre
daci i romani. Astfel, Petrus Patricius povestete c Decebal regele daci
lor, a trimes o solie la Domitian promind pace. Nemulumit de rspunsul
primit de la mpratul roman, Decebal a trimes din nou o solie la el pen
tru a-i spune n btaie de joc c dac primete ca fiecare roman s pl
teasc anual <lui Decebal) cte doi oboli, atunci va face pace cu ei, iar dac
nu primete, va porni rzboi.
Yznd c soarta armelor nu-i este favorabil, Domitian a pornit
grabnic o solie la Decebal, regele dacilor, ndemnndu-1 s ncheie un tra
tat pe care el <Domitian>l refuzase mai nainte, dei <regele>i-1ceruse ade
sea. Decebal primi propunerea de pace, <cci era strmtorat), dar nu a
vrut s vin el nsui s stea de vorb cu Domitian, ci l-a trimes pe Diegis,
mpreun cu civa brbai, ca s-i predea armele i civa prizonieri 92.
Tratatul de pace ncheiat de Decebal cu Traian dup primul rzboi
dacic cuprindea clauze mpovrtoare pentru daci, fapt care i-a fcut
88 S e r v i u s, II, 497.
89 A t h e n a i o s (supra, p. 62, n. 1); S t e f a n d i n B i z a n , v TsTia (II, p. 337)-
90 Sylloge, II, nr. 342.
91 A pi an, Bell. civ., II, 51.
92 P e t r o s P a t r i k i o s , 4: D i o C a s s i u s , LXVII, 6, 5.
Insti tui i jur i di ce
81
s-l nesocoteasc curnd, ceea ce a pricinuit o a doua campanie militar
a lui Traian soldat cu transformarea rii n provincie roman (fig. 8).
Dacii obinuiau s impun celor nvini plata unui tribut proeednd
astfel cu cetile greceti de pe litoralul Mrii Negre i chiar cu romanii,
n urma victoriilor repurtate asupra trupelor lui Domitian, obligndu-i
la sume de bani pe care romanii trebuiau s le plteasc n fiecare an 9S.
Fig. 8. Solie dac la mpratul Traian (scen de pe Columna lui Traian).
n sfrit, regii daci nu dispreuiau nici legturile matrimoniale pen
tru a obine anumite rezultate politice. Suetonius ne spune c, dup o
informaie, Augustus fgduise pe Iulia <fiica sa) mai nti lui Antonius,
fiul su, apoi lui Cotiso, regele geilor (Getorum regi), in vremea cnd el
nsui ceruse n cstorie pe fiica <acestui>rege S4.
mpletirea ntre puterea laic i cea religioas la geto-daci se vdete
i n rolul pe care preoii l aveau n diversele tratative internaionale,
asemenea fecialilor din Eoma veche.
I mportana factorului religios n acest domeniu, ca i n altele, con
stituie, cum am artat, consecina rolului pe care l-a avut religia sub aspect
ideologic n dezvoltarea procesului de formare a primului stat geto-dac
unitar i independent, ntruct clerul a vzut i a gsit n stat un fac
tor hotrtor n sprijinirea propriei lui poziii. Religia cu caracter rzboinic
a geto-dacilor panteonul geto-dac era un panteon al zeitilor rzboi-
93 Ibid., LXVIII, 6, 1.
94 S u e t o n i u , Augustus, LXIII, 2.
- c . 310
82
Dr eptul geto-dac
nice cultivnd dispreul fa de moarte i vitejia fr de msur, avea
desigur s asigure i trinicia unor aezminte politice i juridice a cror
respectare o ridic la rangul unei adevrate virtui.
Cucerirea roman a ntrerupt dezvoltarea fireasc a civilizaiei
i instituiilor politico-juridice geto-dace, crora, cu toat mpotrivirea
de la nceput a autohtonilor, le-a dat un nou curs, schimbnd tot ce nu
era potrivit aezmintelor i spiritului Eomei biruitoare.
Titlul II
DREFTUL ROMAN PE TERITORIUL DACIEI
*
Capitolul I
Organi zarea de stat n Daci a roman
Sec i unea I
Organi zarea politic
Dacia roman, nou provincie imperial, cuprindea dup infor
maiile lui Claudius Ptolemaios1, vestitul geograf al lumii vechi n hota
rele sale Transilvania, Banatul, Oltenia, vestul Munteniei i o parte din
Moldova. Este ns nendoios c influena civilizaiei romane s-a simit
i asupra inuturilor limitrofe hotarelor oficiale ale noii provincii imperiale
romane, adic asupra Crianei, prii nordice a Transilvaniei pn la apa
Tisei i asupra ntregii Moldove (pl XI).
Dup cucerirea Daciei de ctre romani,, care ca orice cucerire a
avut i urmri tragice pentru poporul dac pe baza mpletirii strnse a
celor dou civilizaii ce au convieuit vreme ndelungat, viaa economic,
social i cultural din aceste inuturi a cunoscut un nou i puternic pro
gres2. Noii stpnitori, urmrind s-i consolideze poziia lor aici, au colo
nizat aceast provincie cu elemente romane sau romanizate aduse din tot
Imperiul roman (ex toto orbe Romano)3. Unii coloniti au venit din provin
ciile rsritene, alii snt originari din Illyricum i Moesia, din sudul Dunrii,
iar alii din prile apusene ale Imperiului roman. Din Italia, au venit
puini, deoarece acolo lipsa de populaie se fcea destul de mu lt resimit.
Marea majoritate a populaiei a continuat i dup cucerire s-o for
meze geto-dacii, dei muli au fost luai n sclavie sau au pierit n lupte;
inscripiile i datele arheologice atest persistena elementului autohton
n ntreaga Dacie roman4.
Provincia Dacia era condus, n timpul mpratului Traian, de un
guvernator numit legatus Augusti propraetore. n anul 119 n timpul
1 P t o l e m e u , II. 8, 1 - 2 .
2 Hotrrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Romn cu privire la
aniversarea a 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat si independent, n Scnteia,
XLVII (1977), nr. 10961, 16 nov.
3 E u t r o p i u, Brev.y VIII, 6.
4 Cf. V 1. H a n g a, Crestomaie, I, p. 97 104.
84
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
domniei Ini Hadrian ea a fost mprit, din punct de vedere adminis
trativ, n dou pri ; Dacia Superior, cuprinznd partea dinspre miaz
noapte, era condus de un legatus Augusti propraetore din ordinul sena
torial i Dacia Inferior, ntinzndu-se spre miaz-zi, era guvernat la
nceput de un praefectus i apoi de un procurator prezidial5.
Este stabilit c guvernatorul Daciei de Sus a avut un rang mai nalt
dect procuratorul din Dacia de J os i a fost socotit ca adevratul guver
nator al provinciei Dacia, aceasta cu att mai mult cu ct el ndeplinea i
funcia de comandant al Legiunii a XI I I -a Gemina.
mprirea Daciei n dou pri, ca i ntreaga organizare adminis
trativ, s-au dovedit nendestultoare i, de aceea, tot mpratul Hadrian
o mparte nainte de 2 iulie 133, dup cum rezult dintr-o diplom
militar descoperit la Gherla^ n trei pri: Dacia Superior, Dacia
Inferior i Dacia Porolissensis. n anii 167168, odat cu sau puin dup
aducerea la Potaissa a Legiunii a Y-a Macedonica, n locul Daciei Superioare
i al Daciei Inferioare se creeaz provinciile Dacia Apulensis i Dacia
Malvensis. Dacia Porolissensis, cu capitala la Porolissum (azi Moigrad),
cuprindea partea de miaz-noapte a Transilvaniei, inclusiv Munii Apuseni,
Dacia Apulensis, cu capitala la Apulum (Alba Iulia), restul Transilvaniei
i Banatul, iar Dacia Malvensis, cu capitala la Malva (nsudul Olteniei?),
Oltenia i restul Munteniei6(pl. XI).
Pe vremea lui Marcus Aurelius, din pricina atacurilor marcomanilor
i a primejdiei dacilor din afara hotarelor se aduce n Dacia Legiunea a
Y-a Macedonica. Fiindc acum se aflau n provincie dou legiuni, se
ivea nevoia de a se asigura o unitate de comandament i aceasta a fost
realizat probabil n anul 169 e.n.prin numirea unui guvernator
suprem peste cele trei Dacii. Titlul su era de ,,legat al mpratului, cu
rang de pretor, pentru cele trei Dacii (legatus Augusti propraetore trium
Daciarum)'1'''1i consular al celor trei Dacii (consularis trium Daciarum)s.
ntr-o inscripie, i se d denumirea de conductor (dux)9.
La rndul lor cele trei subdiviziuni ale Daciei erau conduse de un
procurator. Pentru Dacia Porolissensis i Dacia Apulensis, inscripiile
amintesc mai muli asemenea procuratori care aveau i atribuii adminis-
trativ-financiare10.
n Dacia Malvensis, inscripiile pomenesc, pe lng procurator, i
de un conductor (praeses), m ; acest din urm titlu a fcut pe unii
istorici s conchid c procuratorul Daciei Malvensis avea oarecare inde
penden fa de guvernatorul suprem.
Organizarea aceasta unitar ne face s credem c Dacia constituie o
singur provincie, mprit totui, pentru o mai eficient administraie,
n trei subdiviziuni.
5 Ibid., p. 108 si urm.
6 CIL, III, 995, 6575, 1464, 7662, 1456, 1500.
7 Ibid., III, 1457.
8 Ibid., II, 1374, 1174.
9 Ibid., VIII, 6365 ( = 20 994).
10 Ibid., III, 6575, 1464, 7662, 1456, 1500; XVI, 144.
11 Ibid., III, 13704.
organi zar ea de stat
85
Seciunea a ll-a
Organel e administraiei centrale
Guvernatorului provinciei ii erau acordate atribuii de ordin politic,
judectoresc, administrativ etc. El avea, dup mprat, ,,cea mai mare
competen ( imperium maius) ( Ul pi an, D, 1, 18, 4) asupra tuturor
locuitorilor din provincie. Se ngrijea, de asemenea, de administraia i de
reprimarea tulburrilor pentru ca provincia pe care o guverna s fie poto
lit i linitit (pamta atque quieta) ( Ul pi an, D, 1, 18, 4). Guverna
torul avea i ins edicendi ( Gai us, I , 6) adic dreptul de a da edicte;
ntr-o prim faz, le promulga sub forma edictelor provinciale, iar mai
trziu le redacta n conformitate cu edictul tip al lui Salvius Iulianus,
cruia ns i putea aduce amendamente in temeiul dreptului provincial.
Competena sa jurisdicional era identic cu aceea pe care o aveau
consulii, pretorii, prefectul oraului i al pretorului n Eoma ( Her m o-
g e n i a n, D, 1, 18, 11), puind totodat i s dispun msurile corespun
ztoare.
Alturi de guvernatorul provinciei, un rol nsemnat n organizarea
central de stat avea adunarea provincial (concilium prouinciae
organ exponent al intereselor pturii dominante, humele ei complet era
adunarea provincial a celor trei Dacii (concilium prouinciae Daciarum
trium)12. Aceast adunare avea n grija sa cultul mpratului, fiind pre
zidat de preotul provinciei, numit preot al altarului lui Augustus
(sacerdos arae Augusti)1* sau cel care poart coroana celor trei Dacii
(coronatus Daciarum trium)1*. Adunarea provincial mai avea i alte
atribuii: ridica monumente sau statui n cinstea celor ce fcuser bine
faceri provinciei, aducea mulumiri guvernatorului la ieirea acestuia din
slujb pentru chipul cum administrase.
Seciunea a lll-a
Organel e locale
n provincia Dacia, ca i n ntreg Imperiul roman, au existat ae
zri oreneti colonii, municipii i aezri rurale.
Dei coloniile romane se deosebeau, pn n veacul al III-lea, de
municipii, totui n limbajul obinuit i n cel juridic termenul de muni
cipiu era termenul generic pentru a desemna orice ora roman. Aa, de
pild, Ulpian afirm : I ar acum numim, n chip abuziv, drept locuitori
de municipii (municipes), pe cetenii oricrui ora (D, 50, 1, 1, 1).
n acelai sens, jurisconsulii romani vorbeau de magistrai municipali,
jurisdicie municipal, demnitate municipal etc., fr a face deosebire
ntre coionii i municipii (D, 50, 1, 25; 50, 1, 29 ; 50, 4, 14).
n sens strict, coloniile se bucurau de toate drepturile poporului
roman i aveau o situaie mai bun dect a municipiilor. Scriitorul Aulus
Gellius,n secolul al II-lea e.n., le numete efigii i copii n mic ale po-
12 CIL, III, 1454.
13 Ibid., III, 1209.
14 Ibid., III, 1433.
86 Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
porului roman15. De obicei ele erau alctuite din fotii ostai care se stabi
leau n provincii. La rndul lor, municipiile proveneau din oraele ce dobn-
diser drepturi n schimbul ndeplinirii anumitor sarcini impuse ca urmare
a integrrii lor n viaa politic a statului cuceritor.
Unele colonii avea dreptul de cetenie roman (coloniae chiium
Romanorum), iar altele numai ius Laii, adic se bucurau de un statut
juridic intermediar ntre cel de cetean roman i cel de peregrin. La fel
i municipiile puteau fi municipii cu drept de cetenie roman (municipia \
duium Romanprum), iar altele cu statut juridic latin (municipia Latina).
Locuitorii aezrilor urbane erau mprii n ceteni propriu-zii
ai oraului (municipes, coloni, ciues) i strini, adic rezideni fr drept
de cetenie (incolae).
Dup poziia lor social, locuitorii oraelor fceau parte fie din ptu
rile sau ordinele privilegiate (ordo decurionum, augustalium etc.j, fie din
poporul de rnd (populus, plebs).
n coloniile i municipiile din Dacia asemenea capitalei imperiale,
Eoma exista un sfat orenesc (ordo decurionum). Membrii sfatului
orenesc, decurionii, erau alei, n limita locurilor vacante, de ctre
magistraii municipali superiori, dintre persoanele ce exercitaser
anterior o magistratur n oraul respectiv. Alegerea se fcea inndu-se
seama de rangul demnitilor (cur sus honorum) pe care-1 ocupaser
fotii magistrai, precum i de alte considerente social-politice (Lex lulia
municipalis, r. 8489; r. 93 97; Ul pi an, D, 50, 3, 1; 50, 3, 2;
P ap i ni an, D, 50, 2, 6, 3).
Potrivit legilor municipale, decurionii aveau, n principal, sarcini
administrative : se ngrijeau de ncasarea contribuiilor impuse de autori
tile imperiale oraului i de perceperea la timp a impozitelor ordinare,
supravegheau ndeplinirea lucrrilor edilitare, stabileau prestaiile ce urmau
a fi fcute de ceteni, controlau gestiunea financiar a oraului etc. La
acestea se adugau atribuii religioase (reglementarea zilelor de srbtoare),
diplomatice (trimitere de soli pe cheltuiala cetii), militare etc. (Lex
coloniae Genetiuae luliae, cap. LXIV, LXXX, XCII, XCVIII, XCIX,
CUI, CXXVI I I ; Lex Maldcitana, LXI I, LXVII, LXVIII).
For suprem de conducere, sfatul orenesc ddea hotrri obligatorii
(Lex Coloniae Genetiuae luliae, cap. CXXIX) pentru toate organele muni
cipale de conducere; alturi de magistraii oreneti el era exponentul
politic al intereselor clasei stpnitoare din oraul respectiv.
n colonii i muncipii, cetenii erau mprii n curii sau triburi
teritoriale (Lex Malacitana, cap. LV ; Lex Coloniae Genetiuae luliae, cap. CI).
Magistraii erau alei pe timp de un an ; n cazul demnitilor devenite
vacante n timpul anului, noii magistrai erau alei pentru mai puin de un
an. Candidaii propui pentru a fi alei trebuiau s ndeplineasc mai multe
condiii: de vrst, de avere, de origine social etc. (Lex Malacitana,
LI I I , LX ; C a 11 i s t r a t, D, 50, 4,14, 3 i 5 ; U 1p i a n, D, 50, 4, 8 pr. ;
P a p i n i a n, D, 50, 1, 17, 15).
Cei mai de seam magistrai oreneti erau aa-numiii duumuiri i
quatuoruiri; de obicei, pe cei dinti i ntlnim n colonii, iar pe ceilali n
15 A u l u s G e l l i u s , XVI, 13, 9; XVI, 13.
Organi zarea de stat
87
municipii. n exerciiul atribuiilor lor, ei puteau fi nlocuii vremelnic
de un prefect (fig. 9).
Aceti magistrati aveau n primul rnd atribuii judectoreti (P a u 1,
Sententiae, Va, 1; J ), 50, 1, 28) fapt pentru care se mai numeau i cei
ce mpart dreptatea (ius dieere possunt) . Competena lor judectoreasc,
Fig. 9. Magistrat roman din Dacia (statue,
Muzeul de arheologie Constana).
r a t i o n e materiae, mergea pn la o anumit sum ce varia de la ora la ora.
Prile litigante puteau ns conveni s se judece naintea magistrailor
oreneti si pentru o sum mai mare, deoarece o asemenea competen
nu era de ordine public. Pe lng jurisdicia eontencioas, magistraii
municipali ndeplineau i una graioas : eliberri de sclavi, emancipri,
numiri de tutori etc, (Lex Salpensana, XXIX ; P a u 1, Sententiae, I I , 25, 4).
Magistraii municipali, neavnd imperium, puteau folosi ca mijloace
de constrngere amenzile i luarea n gaj a unor bunuri din patrimoniul
88
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
cetenilor recalcitrani (.Lex Malacitana, L XY I ; U 1p i a n, D, 50. 16
131, 1 ; 9, 2, 29, 7).
De asemenea, duumuirii i quatuoruirii prezidau alegerile municipale?
organizau jocuri i serbri, adjudecau lucrrile publice, arendau proprie
tile comunale i aveau unele atribuii n gestiunea financiar a oraului
(Lex Malacitana, LI I , LI I I , LIV ; Lex Coloniae Genetiuae luliae, LXX, LXV).
Tot n competena lor intra executarea garaniilor i vnzarea lucrurilor
pe care debitorii fiscului devenii insolvabili le constituiser acestuia
drept gaj.
Ierarhia funcionreasc din orae era alctuit din magistrai
inferiori: aedili (Lex Coloniae Genetiuae luliae, LXX, LXXII I, LXXVII,
X CI I I I ; A l f enus, D, 19, 2, 30, 1; C a 11i s t r a t, D, 5, 2, 12)
i quaestofi. Cei dinii aveau n competena lor ntreinerea n bunstare
a drumurilor i canalurilor, arendarea bilor publice etc. Ei supravegheau
alturi de magistraii superiori ca nhumarea celor mori s nu se
fac n interiorul oraului, erau ndatorai s organizeze jocuri publice
pentru ceteni, exercitau poliia pieelor i aveau unele atribuii juris-
dicionale a cror ntindere nu o cunoatem.
Questorii, avnd funcia de casieri comunali, alctuiau treapta de
jos a ierarhiei magistraturilor oreneti.
n subordinele magistrailor oreneti se aflau diferii slujbai :
lictori, aprozi, scribi, arhivari, crainici etc. (Lex Coloniae Genetiuae luliae,
LXII).
Uneori, mpratul putea fi ales de ctre locuitorii oraelor n calitate
de duumuir sau quatuoruir, n care caz el era reprezentat n respectivul
ora de un delegat ce se numea praejectus quinquennalis16. Un asemenea
prefect administran calitate de reprezentant al mpratuluitreburile
oraului, fr s aib vreun coleg de magistratur.
n jurul oraului, se aflau diverse uniti teritoriale ce depindeau
administrativ de acestea. Aa snt forurile (jora) i conciliabulele (conci-
liabula) tirguri cu magistrai proprii, alei de locuitori, apoi satele
(nici, pagi) i diversele aezri rurale ntrite (castella).
Cele mai importante uniti administrative ce depindeau de orae
erau inuturile (territoria). Unele din ele se bucurau de oarecare autonomie,
conducerea lor fiind ncredinat unui sfat de consilieri comunali (ordo
curialium) , delegai ai satelor din respectivul inut. n fruntea sfatului,
se gsea un conductor ales pe o perioad de cinci ani (quinquennalis) ;
el putea fi n acelai timp conductorul unuia din satele ce fceau parte
din inutul respectiv. Inscripiile pomenesc de mai multe asemenea inuturi:
inutul Sucidava, un altul n Moldova i mai multe n Dobrogea de azi.
Alte inuturi ns erau ntru totul nglobate oraului de care depin
deau, aa nct alctuiau o prelungire teritorial-administrativ a acestuia.
Aa este cazul inuturilor dependente de Histria sau de Callatis17.
Ultima subdiviziune teritorial-administrativ o constituiau sateley
n care triau marea majoritate a populaiei locale. Numite mai rar pagi
16 CIL, III, 1417.
17 Ibid., 7587.
Or gani zar ea de stat
89
(n teritoriul Sarmisegetuzei) i mai des viei, satele erau conduse de obicei
de doi conductori (magistrali), ajutai n problemele financiare de un
quaestor. Cteodat, satul avea un singur conductor ce purta denumirea
fie tot de magister, fie de magistratus, magistrans. Conductorii satelor
erau fie alei de steni (uicani), fie numii de autoritile superioare;
se pare c n aceasta din urm ipotez ei se numeau principes loci.
Conductorii de sate erau ajutai n treburile administrative de
ctre un consiliu stesc (oro) ; satul mai avea adesea i o sal de audiene
i cas de sfat (auditorium).
Colegiile din Dacia erau asociaii formate din mai multe persoane
unite prin activitatea i profesiunea lor comune. Inscripiile ne fac cunoscute
urmtoarele colegii: de fierari (fabri) 18, de eorbieri (nautae) 19, de lun
trai (utricularii) 20, de purttori de lectice (lecticarii) 21 ce duceau
ntr-un fel de paturi mobile pe cei bogai prin ora sau n cltorie ,
de aurari (collegium aurarium) 22, alctuit din mici arendai ce exploatau
minele de aur, de negustori (negotiatores) 23, dendrophori (plutai) i cente
narii (croitori).
Alte colegii uneau n rndurile lor pe colonitii originari din acelai
loc (Galatia24, Asia etc.), apoi pe cei ce aveau aceeai religie 25sau pe
veterani. La acestea, se adugau colegiile religioase ce ntruneau pturi
mai srace ale populaiei n scopul de a le asigura un ajutor pentru cazurile
de deces (collegia funeraticia) 26.
Pentru a avea existen juridic, colegiile trebuiau s ntruneasc
un numr minim de membri care s contribuie anual cu o cotizaie bneasc,
la fondul sccial-comun. Colegiile erau administrate de un preedinte
(magister), de un ajutor al acestuia (commagister) , de un consiliu de
conducere (numit, ca i cel al oraelor, ordo decurionum) i de un numr
de mici funcionari; preedinii de colegii erau ndatorai s depun o
sum drept chezie pentru gestiunea fondurilor ce le erau ncredinate 27.
Unele colegii din Dacia erau mprite n decurii28, iar inscripiile
din alte provincii romane pomenesc de o mprire pe centurii, ceea ce
dovedete atribuiile lor militare, cel puin n anumite situaii mai grave,
n aceeai ordine de idei se explic i existena unui purttor de drapel
(uexillifer) 29 printre funcionarii colegiilor.
Colegiile asemenea oraelor aveau adesea drept patron pe un
om bogat care, la nevoie, le lua aprarea. Totodat posedau cldiri proprii
ce le serveau drept temple i localuri de ntrunire 30.
18 CIL, II, 1553. 1503, 1043.
Ibid., III, 7483. 1203.
20 Ibid., III, 944, 1547.
21 Ibid., III, 1438.
22 Ibid., III, 941.
23 Ibid., III. 1500.
24 Ibid., III, 1394, 860.
25 Ibid., III, 1389, 1365, 882, 103.
26 Ibid., III, 927.
27 Ibid., III, p. 927 i nr. 1016, 13779, 1210.
28 Ibid., III, 7960, 1493, 1491, 1431, 7905, 1043.
29 Ibid., III, 7900.
30 8018 ( = 1583) vorbete de un imaginifer.
90 Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
Seciunea a IV-a
Organizarea financiara
Organizarea financiar a Daciei era asemntoare cu aceea a celor
lalte provincii romane. Impozitele erau de dou feluri: directe i indirecte,
n prima categorie intrau impozitul funciar i capitaia. Drile funciare
(capitatio terrena, stipendium, iugatio) grevau toate terenurile particulare 31
i acest fapt se explic prin ideea c asupra pmntului din provincie
ceteanul proprietar avea numai un drept de folosin sau de posesiune,
proprietatea deplin.aparinnd statului roman ( Gai us, I I , 7). Stabilirea
cuantumului impozitului funciar se fcea n temeiul declaraiei proprieta
rului, care era obligat s precizeze valoarea economic a fondului i fertili
tatea solului (U 1p i a n, D, 50, 15, 4). ndat dup cucerire, mpratul
Traian a ordonat s se fac un reeensmnt general al provinciei n scopul
stabilirii drilor funciare potrivit normelor n vigoare 32. Cetile care
se bucurau de ius Italicum (Sarmizegetusa, Apulum, Potaissa, Napoca
i Dierna) nu plteau impozitul funciar, deoarece terenurile lor erau,
printr-o ficiune, socotite ca fcnd parte din teritoriul roman i, n conse
cin, neimpozabile 33.
Impozitul personal sau capitaia (tributum capitis, capitatio plebeia)
era pltit de toi locuitorii provinciei, indiferent dac erau sau nu ceteni.
Negustorii, la rndul lor, plteau un impozit special cunoscut sub numele
de aurum negotiatiorium, pe care l-a introdus mpratul Alexandru Sever 34.
n cazul n care cei ndatorai la plata impozitelor directe refuzau
sau nu puteau s le plteasc,, statul pea la execuia silit asupra averii
acestora (P aj3. T n s t n s, D, 39, 4. 7 JJrr,).
Mai importante, sub aspectul veniturilor pe care le aduceau visteriei
er au mpozftele\miree.^5m aceasta categorie^faceau parte
impozitul pe moteniri (uicessima hereditatum) i cel pe eliberrile de
sclavi (uicessima manumissionum siue libertatis), primul reprezentnd
5% din valoarea motenirilor, iar cel de-al doilea 5% din valoarea sclavu
lui eliberat; aceast dare se pltea chiar de sclavul eliberat35. Cu ocazia
vnzrilor de sclavi se percepea un impozit de 4% din preul sclavilor
(quinta et uicessima uenalium mancipiorum), iar pentru celelalte feluri
de vnzri 1% din costul produselor (centessima rerum uenalium).
Un venit important era asigurat de taxele vamale (portoria). Dup
cum se tie, n interiorul Imperiului roman circulaia mrfurilor i clto
rilor nu era liber. Imperiul roman nu se reducea la o parte a lumii, ci
cuprindea aproape ntreaga lume pe atunci cunoscut. Taxele vamale
nu se percepeau la fruntariile propriu-zise ale imperiului (limes imperii) ;
acesta era mprit n mai multe circumscripii sau regiuni vamale (I talia,
Sicilia, Spania, Gallia, Britannia, Illyricum etc.), cuprinznd ndeobte
mai multe provincii. Dacia fcea parte din circumscripia vamal a Illiriei
(portorium Illyrici) 36.
31 Pentru existena drii funciare n Dacia, vz. CIL, III, p. 945, tblia cerat VIII, nr. 15.
32 L a c t a n t i u s , De mort. pers., 23.
33 T e r t u 1i a n, Apoi, XIII, 6.
34 SHA, Vita Al. Severi, 32.
35 Caracalla a ridicat impozitul la 10% pentru ca Macrinus s-l reduc din nou la 5%
(Di o C a s s i u s , LXXVII, 9; LXXVIII, 12).
36 A p p i a n, De reb. Illyr., 6.
LEGENDA
Aezri ale dac.Horliberi
Orae romane
Aezri rurale
Casfru de legiune
Casiru de irupe auxiliare
a [Zf/id rustica
Drum roman
x Puncte vamale
Plana XI. Cucerirea unei pri a Daciei de ctre Imperiul roman. Organizarea administrativ i militar.
Regiunile geto-dace rmase libere.
92
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
Fiecare regiune vamal avea tariful ei special. Taxele vamale (por-
toria) se ncasau pentru produse i cltori att la trecerea frontierelor
respectivei circumscripii, ct i ca taxe speciale pentru intrarea n orae?
pentru trecerea peste poduri, pentru folosirea principalelor ci de comunica
ie etc. Se pare c taxa vamal pentru mrfuri era de 2% i se percepea
la staiunile de vam fixate de autoriti. Din datele epigrafice rezult
ca certe trei asemenea staiuni : Dierna (Orova), Pons August! (Marga)?
Micia (Veel), iar ca staiuni ipotetice se presupun : Drobeta, Sucidava?
Porolissum, Ampelum, Apulum i, n Pannonia, Seghedin (pl. XI).
Din punct'de vedere administrativ, vmile erau la nceput concesio
nate, dar posterior sistemul a fost nlocuit cu regia.
Tot n categoria veniturilor indirecte intr i monopolurile. Salinele
erau concesionate unor mari arendai ( conductor es salinarum ) care aveau
n acelai timp i dreptul de exploatare a punilor. De aceea, n inscripii?
calitatea de arenda al punilor i salinelor apare ca formnd o unitate
de-sine-stttoare (conductores pascui et salinarum) ; o asemenea conce
siune implica adesea i dreptul de vnzare a srii.
Minele de fier erau concesionate asemenea salinelor arendailor
(conductores ferariarum) ; n schimb cele de aur formau proprietatea
mpratului, de exploatarea lor ngrijindu-se un procurator aurariarum,
ajutat de un corp ntreg de slujbai : contabili (tabularii), casieri (dispen
sator es), arhivari (subsquentes librariorum), supraveghetori (uilici) etc.
Pentru problemele financiare, fiecare din cele trei Dacii aveau un
procurator al ei. Acetia erau ajutai n ndeplinirea sarcinilor ce le reve
neau de funcionari inferiori, cunoscui din materialul epigrafic ce a ajuns
pin la noi : ,,cei ce strngeau succesiunile vacante (procuratores a caducis y \
strngtori ai impozitului de 5% pe eliberrile de sclavi (uicessimae
liberti), cei nsrcinai cu inerea registrelor de dri (librarii ab instru-
mentia censualibus y \ ajutoare de socotitori (aditores tabularii) , secre-
tari-ajutori n biroul finanelor (aditores officii corniculariorum) ?socoti
tori fiscali (librarii a rationibus) etc.
n fine, ca i n alte provincii, locuitorii din Dacia erau obligai s
presteze o serie de munci i servicii.
Seciunea aV-a
Organi zarea mi litar
n toat existena sa, i mai ales n epoca imperial, statul roman
s-a bizuit pe o puternic armat, cu ajutorul creia a fost asigurat, n
interiorul rii? dominaia stpnilor de sclavi, iar n afar politica de
expansiune. n epoca imperial, armata roman capt treptat caracterul
unei otiri de profesie? soldaii romani fiind tot mai mult cointeresai
n rzboaie datorit beneficiilor ce le reveneau n urma lor (fig 10).
n Dacia gsim, n perioada stpnirii romane, dou legiuni : Legi
unea a Xl II-a Gemi na, care a staionat fr ntrerupere la Apulum de la
cucerire i pn la retragerea administraiei romane, i Legiunea a V-a
Macedonica, ce a fost adus n Dacia n anii 167/68, fiecare cuprinznd
circa ase mii de oteni37. Pe lng aceste dou legiuni, au mai staionat
sau au activat temporal n Dacia i detaamente din alte legiuni : I Italica?
37 V 1. H a n g a, Crestomaie, I, p. 158 i urm.
Organi zarea de stat
93
IV Flavia, VI I Claudia, XI Claudia, X Gemina i XXI I Primigenis.
Comandantul unei legiuni era un legatus, iar dup mpratul Gallienus
un praefectus legionis 38. Legaii erau numii dintre membrii ordinului
senatorial, iar prefecii dintre militarii de profesie.
Comandanii legiunilor erau ajutai de ofieri (tribuni militum),
care aveau ca principal sarcin pe aceea de a rspunde pentru disciplina
militar i de capacitatea de aciune a legiunii. Totodat, aveau dreptul
de a pedepsi pe ostaii ce se fcuser vinovai de diferite abateri (Mace r,
D, 49, 16, 12, 2).' .
Un rol important n viaa militar a Daciei l aveau prefecii tabere
lor (praefecti castrorum)'\ nsrcinai cu serviciul de garnizoan. Aezarea,
ntreinerea i organizarea lagrelor intrau n atribuiile l or; de aceea,
erau alei dup o lung si ncercat ostsie dintre cei mai pricepui soldai39
(pl. XI).
Fig. 10. Structura unei diplome militare romane (reconsti
tuire, Muzeul de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca).
Pe lng trupele de legionari, n Dacia se aflau i un mare numr
de trupe auxiliare de clrei (alae), conduse de praefecti i de pedestrai
(cohortes), comandate de praepositi, de tribuni sau tot de praefecti40.
38 FI. V e g e t i u s R e n a t u s , Epit., II, 9.
39 Ibid., II, 10.
40 VI. H a n g a, Crestomaie, I, p. 164 i urm.
94
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
Alturi de trupele auxiliare regulate organizate dup sistemul
roman, mpraii foloseau i trupe neregulate din regiunile mai puin roma
nizate ale imperiului. Ele se numeau numeri, dac erau alctuite din bar
bari ce luptau dup tradiiile i cu armele lor naionale i uexillationes,
adic detaamente provizorii, avnd o organizare roman41.
Inscripiile amintesc i de unele trupe neregulate ce au fost recrutate
dintre daci i folosite n Dacia sau n alte pri ale Imperiului roman
Deoarece aceste oti jucau un rol important n ansamblul armatelor romane,
scriitorul roman Hyginus din secolul I I e.n. determin chiar locul pe care
trupele auxiliare neregulate de geto-daci l ocupau ntr-o tabr militar
roman.
Mai importante snt trupele (numeri) de burgari (burgrii) i
veredari (ueredari). Ca ostai ai fruntariilor probabil c posedau i o
proprietate funciar pe care o lucrau n calitate de coloni militari de
grania 42. Se pare c sarcina lor principal era aceea de a opri infiltrrile
i atacurile pricinuite de triburile rmase n afara cuceririi romane.
Trupele aduse n provincia Dacia au jucat un mare rol n romaniza
rea acesteia. Dei de origine diferit, ostaii diferitelor uniti militare se
romanizaser n timpul ndelungat ct slujiser sub vulturul legiunilor i,
stabilindu-se de obicei n provincia unde staionaser unitile din care
fcuser parte, au contribuit n mod efectiv la adncirea procesului de
unificare. Astfel, se poate spune c romanii au cucerit provinciile, cu
aceleai legiuni, de dou ori: cu spada lupttorilor i cu aportul pe care
acetia l-au adus ca ceteni n noua lor patrie.
41 Ibid., p. 164.
42 Arg. din CIL, II, 2916, Cod. Th., VII, 15, 2, XII, 19, 2 si FI. V e g e t i u s R e n a
t u s , Epit., IV, 10.
Capi t ol ul II
Instituiile de drept
Seciunea I
Regimul persoanelor
Locuitorii liberi din Dacia romana erau mprii, nainte de promul
garea edictului lui Caracalla, n trei categorii: ceteni romani, latini i
peregrini.
Cetenii romani locuiau, n marea lor majoritate, n orae, colonii
sau municipii (coloniae, municipia ciuium Romanorum). Ei se bucurau,
cu o singur excepie, de aceleai drepturi ca i cetenii rezideni n
Roma sau Italia, fiind nscrii spre a se sublinia drepturile i obligaiile
lor politice ntr-unul din triburile rustice sau urbane ale Capitalei.
Cetenii romani se deosebeau de colonitii ceteni romani ce locuiau
n Dacia prin faptul c acetia din urm nu puteau avea n materie imobi
liar o adevrat proprietate roman, afar de cazul cnd pmntul colo
niei respective cptase ius Italicum, adic dup ce primise, printr-o
ficiune juridic, calitatea de sol roman. Oraele din Dacia care se bucurau
de ius Italicum erau : Sarmizegetusa, Apulum, Potaissa, Napoca i Dierna
( Ul pi an, D, 50, 15, 1, 8).
Latinii ocupau o poziie intermediar ntre ceteni i peregrini;
ei alctuiau populaia urban care, avnd poziia juridic a latinilor colo-
niari (latini coloniarii), beneficiau de dreptul latin (ius Laii) : se bucu
rau de aceleai drepturi patrimoniale ca i romanii (ius comercii), dar
nu i de ius conubii, adic de a se cstori n conformitate cu dispoziiile
legii romane. De asemenea, nu le erau concedate toate drepturile politice.
Nu toi latinii coloniari aveau acelai statut juridic i, n consecin,
aceleai drepturi, mai ales n materie politic. Unii aveau mai multe
prerogative (Latium maius), alii mai puine (Latium minus). n cazul
n care municipiile latine (oppida Latina) erau ridicate la rangul de colonii
romane, locuitorii lor deveneau ceteni romani printr-o naturalizare
colectiv. Li se putea ns ocroti calitatea de cetean roman i printr-un
act individual de naturalizare. Naturalizarea n bloc ddea natere la o
adevrat emulaie ntre municipiile latine care, n dorina de a fi nlate
la rangul de colonie, depuneau un zel sporit n ndeplinirea sarcinilor
impuse de noua stpnire roman.
Marea mas a populaiei libere alctuia categoria peregrinilor.
Situaia lor era reglementat prin legea de organizare a provinciei (lex
prouinciae) i prin edictele guvernatorilor. n general, se deosebeau dou
feluri de peregrini: peregrini obinuii i peregrini dediticii. Cei dinti erau
strinii a cror ceti n-au fost desfiinate din punct de vedere politic;
96
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
ei puteau s-i exercite drepturile lor politice n cetate, fiind supui ct
privete capacitatea lor juridic dreptului lor naional. Ei puteau dobndi
cetenia roman prin binefacerea legii, ca o rsplat a unor servicii aduse
statului roman sau printr-o naturalizare acordat fie n mod individual,
fie n mod colectiv. Dei nu aveau prerogativele cetenilor romani, pere
grinii puteau, datorit dezvoltrii comerului i relaiilor economice din
imperiu, s intre n raporturi juridice cu acetia. n asemenea cazuri, se
aplica un sistem juridic comun att romanilor, ct i peregrinilor, cunoscut
sub numele de ins gentium. Peregrinii erau desemnai spre deosebire
de romani, care purtau un praenomen, nomen i cognomen numai cu
un cognomen, urmat de numele tatlui la genitiv : Lupus Carentis, Maxi-
mus Batonis, Bellicus Alexandri, Igenus Callisti etc.
Peregrinii dediticii erau acei peregrini ale cror ceti au fost, dup
cucerire, desfiinate din punct de vedere juridic i administrativ. Aceasta
avea loc mai ales n cazul n care peregrinii, rezistind cu nverunare cuceri
torilor, au capitulat fr condiii (uicti se dediderunt G a i u s, I, 14).
Peregrinii dediticii nu aveau drepturi politice i nu se puteau folosi
de vechiul lor drept dect n limitele fixate de cuceritorii romani. Bucurn-
du-se de o libertate precar pessima o numete jurisconsultul Gaius
(I, 26) care a trit n secolul al II-lea e.n. ei nu puteau deveni ceteni
romani.
O problem deosebit de important este de a se ti care au fost efectele edictului
lui Caracalla 1 asupra acestor categorii de locuitori liberi ai provinciei Dacia? Au primit
acetia, dup promulgarea edictului, n bloc, cetenia roman ?
Textul edictului, pstrat ntr-un papirus mutilat, arat c s-a acordat cetenia roman
tuturor peregrinilor din Imperiu, cu excepia dediticiilor. Dup unele cercetri mai noi, rezult
c excepia se refer explicat n contextul frazei nu la dediticii propriu-zii, ci la peregri
nii care nu triau organizai ntr-o aezare municipal; cu alte cuvinte, ar fi fost exclui de la
beneficiul legii peregrinii din aezrile rurale.
C aceast constituie n-a nsemnat o larg ocrotire a dreptului de cetenie pe seama
peregrinilor ne-o dovedete faptul c i dup promulgarea edictului un numr mare de peregrini
a continuat s existe n Imperiul roman. Aa se explic de ce instituia pretorului peregrin,
nsrcinat la Roma cu judecarea pricinilor dintre romani i peregrini, n-a disprut ci i-a conti
nuat nestingherit activitatea, de ce i dup anul 212 e.n. diplomele militare acord celor eliberai
de la oaste dreptul de cetenie roman 2, de ce in secolul al III-lea e.n. au loc nc naturalizri
de peregrini in Illiria sau Egipt, de pild, i de ce n vremea mpratului Constantin, n secolul
al IV-lea e.n., se constat nc in Gallia existena peregrinilor.
Probabil c textul edictului s fi cuprins i alte excepii alturi de dediticii, dar, papiru
sul fiind deteriorat, acestea nu ne snt cunoscute. n orice caz, categoria dezrobiilor latini iuni-
eni i a celor deditici subzist pn la Iustinian (Inst., 5, 3). Cei dinti snt sclavi dezrobii fr
formele cerute de dreptul civil i asimilai, prin legea lunia (anul 19 e.n.?), cu latinii colo-
niari , iar ceilali sclavi eliberai fie de stpni peregrini dediticii sau de ceteni i care au fost
socotii nedemni de a deveni ceteni romani.
n Dacia, ca i n alte provincii, att cetenii romani ct i peregrinii
puteau avea sclavi, deoarece ,,sclavia era o instituie ce inea de dreptul
popoarelor (Seruitus est constitutio iuris gentium)', dup cum afirm
jurisconsultul Florentinus (D, 1, 5, 4, 1).
1 Papirusul de la Glessen la P. F. Gi r a r d , Textes, p. 204205.
2 CIL, II, 2001 (dipl. 90); III, 2 891 (dipl. 83 = an216; dipl. 84 = an222).
Insti tui i l e de drept 97
n cazul n care sclavii se aflau n proprietatea cetenilor romani,
situaia lor era reglementat de dreptul roman, iar dac se gseau n
aceea a peregrinilor li se aplicau normele juridice locale ntregite cu unele
reguli ale dreptului roman.
J urisconsultul Gaius (I, 52) afirm c la toate popoarele stpnii au
un drept de viaa i de moarte asupra sclavilor lor, i tot ce dobndesc
sclavii, dobndesc pentru stpnii lor.
n aceast perioad, se iau la Roma, ca i n provincii (D, 48, 8, 11, 2 i 40, 1, 24
Lex Petronia de seruis; msurile lui Glaudius, C, 7, 6, 1, 3 i D, 40, 8, 2 ) 3, unele msuri pentru
ocrotirea fizic a sclavilor. Astfel, o constituie a mpratului Antoninus Pius, aplicabil n pro
vincii, fcea rspunztor pe stpnul ce i-a omort fr motiv sclavii, iar dac se purta prea
crud cu ei, era obligat s-i vnd ( Ga i u s , I, 53). Aceste msuri, privind ocrotirea persoanei
fizice a sclavilor, se explic prin scderea pe o scar larg, n epoca imperial, a numrului de
sclavi; faptul ngrijora conducerea de stat, care vedea n aceast situaie o cauz de diminuare
a produciei sclavagiste. Dezrobirile sclavilor peregrinilor nu se puteau face dect n conformi
tate cu obiceiurile peregrinilor 4, cei eliberai dobndind doar calitatea de peregrin. Dintre nor
mele dreptului roman privind dezrobirile se aplica n provincii dup informaiile pe care le
avem dispoziia legii Aelia Sentia (anul 4 e.n.) prin care dezrobirea n paguba creditorilor
era nul de plin drept ( Ga i u s , I, 47).
Inscripiile din Dacia roman ne amintesc adesea de eliberrile de
sclavi care aveau loc n aceast provincie.
O parte din cei dezrobii provin din categoria sclavilor publici, dintre
care cei mai muli aparinuser familiei imperiale. mbogindu-se dato
rit slujbelor pe care le ocupaser i ctigndu-i prin daruri sprijinul
procuratorului financiar al Daciei sau chiar al guvernatorului provinciei,
ei reueau s obin de la mprat, probabil printr-un ordin scris sau
verbal, libertatea (Paul , D, 40, 1, 14, 1). Cei mai muli dintre dezrobii
pstrau i dup eliberare numele lor de sclavi i nu luau, dect foarte rar,
cele trei nume (tria nomina)5 caracteristice cetenilor romani; de aceea,
putem opina c ei deveneau prin dezrobire, n marea lor majoritate, peregrini.
O alt parte din liberi proveneau din sclavii dezrobii de ctre pro
prietarii particulari. Cei mai muli erau eliberai pe cale testamentar
(testamente*)6 i prin diverse mijloace inter uiuos, cum ar fi procedeul prin
mnicta, adic printr-o declaraie fcut naintea guvernatorilor de
provincii sau prin diverse pacte neformale, ca de pild, printr-o scrisoare
(per epistulam) sau printr-o declaraie oral (inter amicos)1. Eliberarea
prin cens nu era cunoscut n Dacia, deoarece asemenea dezrobiri, czute
n desuetudine nc de la nceputul epocii imperiale, se puteau face numai
la Eoma ( Ul pi an, Beg., I , 8)8.
3 S u e t o n i u , Claud., 25, 2.
4 D o s i t h ei , fr. 12.
5 Iat inscripii cu un singur nume: CIL, II, 7903, 7939, 1467, 7955, 1469; ,,Eph.
Dacoromanae, IV, 93, nr. 27; CIL, III, 1527, 1286 etc. Inscripii cu tria nomina: CIL, III,
1312, 1399.
6 CIL, III, 1230, 806, 142 1 66 ; BCMI, XXXII, 1939, fasc. 102, p. 153, nr. 2; CIL,
III, 7981 ( = 6269) etc.
7 Dezrobiri inter uiuos: CIL, 1124; ,,Dacia, IIIIV, 546, nr. 1; CIL, III, 12490,
1437, 1232 etc.
8 D o s i t h e i, fr. 17.
Plana XII. Sistemul de rudenie roman clasic (linia punctat = agnaii).
Insti tui i l e de dr ept 99
Motivul eliberrii sclavilor ce aparinuser persoanelor private pare
a fi dup inscripii mai mult de ordin afectiv: legturi intime cu
sclavele, dezrobirea acestora pentru a putea fi luate n cstorie9.
Cei dezrobii de persoane particulare poart fie tria nomina (prae-
nomen i nomen gentilicium, luate de la fostul stpn, iar cognomenul era
fostul su nume de sclav)10, fie numai dou nume (dintre care unul ntot
deauna gentiliciul stpnului)11, fie unul singur, acela pe care-1 purtaser
iu calitate de seruipriuati12. De aici dou concluzii: cei ce purtau trei nume
deveniser ceteni romani probabil printr-o dezrobire prin uindicta, cei
care aveau dou nume sau unul singur erau numai peregrini, deoarece
fuseser dezrobii printr-o simpl declaraie a stpnilor. O astfel de decla
raie aducea celui dezrobit, potrivit legii Iunia (anul 19 e.n.), numai cali
tatea de peregrin. ntre oamenii liberi i sclavi se gseau n provincii, ca i
la Eoma, o categorie de locuitori care, dei liberi n drept, se aflau ntr-o
situaie de fapt asemntoare cu sclavia. E vorba de coloni. Date documen
tare care s-i pomeneasc expres nu avem. Cu toate acestea, documentele
ne vorbesc aa cum am vzut n alt parte despre existena unor
trupe de grani burgarii i veredarii care aveau n stpnire pro
prieti funciare i le lucrau, probabil, n calitate de coloni militari.
TTndocument ns mult mai important din Dobrogea roman ( Moe-
sia Inferior) datnd din epoca lui Antoninus Pius (138161 e.n.), vor
bete despre reclamaia unor rani din satul Laicos Pyrgos din apro
piere, prin care ei se plng lui I . Statilius Iulius Severus, guvernatorul
Moesiei Inferioare, n anul 159 e.n., din cauza greutilor mari ale slujbe
lor i corvezilor la care erau ndatorai.
Dar existena colonatului, constatat documentar n diverse pri ale
Imperiului roman, nu putea lipsi nici n Dacia unde, datorit nceputului
de declin al sistemului sclavagist, proprietile mai mari urmau a fi lucrate,
pentru creterea rentabilitii lor, de ctre ranii sraci din mprejurimi.
Poziia juridic a colonilor nu putea fi alta dect aceea din restul
Imperiului roman; cstoria lor era valabil, deoarece erau privii ca
oameni liberi, dar stpnii aveau asupra lor un drept de coerciie ce se va
accentua pn cnd vor obine dreptul de a-i urmri, printr-o aciune
real, i de a-i aduce pe domeniile de unde fugiser13.
Sec i unea a Il -a
C s t o r i a i familia
I nstituia familiei la cetenii romani stabilii n Dacia urma regu
lile dreptului roman (fig. 11). Erau, probabil, i unele dispoziii specifice
pentru asemenea ceteni. De pild, Gaius amintete de controversa ce
dinuia nc pe timpul su cu privire la faptul dac legea Iulia de fundo
dotali se aplica sau nu i romanilor din provincii, adic dac soul era
obligat s aib consimmntul femeii pentru a nstrina imobilele dotale
provinciale, aa cum erau obligai la Eoma pentru cele italice ( Gai us,
I I , 63). n general, familia roman era i ea caracterizat prin funcii natu
9 CIL, III, 8040 ( = 6281), 7908, 7753, 7868, 14216 13 etc.
10 CIL, III, 1208, 1229, 1363, 7906 etc.
11 Ibid., 1382, 1609, 7906, 14216 5 etc.
12 Ibid., 12590, 7988, 7981 ( = 6269), 1124, 1110, 8040 ( = 6281) etc.
13 Cf. infra, p. 118-120 i 123.
100
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
rale puternice, printr-o reducere a celor etice, politice i juridice, ultimele
fiind n parte preluate de stat (pl. XI I I ).
Ct privete pe peregrini, acetia, neavnd ius connubii, nu puteau
contracta ntre ei o cstorie legal conform dreptului roman, ci numai
potrivit legii lor naionale (secundum leges moresque perearinorum
Gai us, I , 92), iar dac soii erau peregrini dediticii, uniunea lor era
reglementat de dreptul popoarelor (ius gentium).
Dac un cetean roman se cstorea cu o peregrin ce primise ius
connubii (Ul pi an, jB^.,5,3 : Connubium estuxoris iure ducendae facultas;
ibid.y 5, 2, 9), cstoria lor era o cstorie roman, iar copiii ce aveau
s se nasc intrau n puterea (in potestate) efului de familie (pater familias)
( Gai us, I , 76). n aceast privin, importante snt diplomele militare
din Dacia, ca i cele din alte provincii, prin care mpratul acorda ostailor
neceteni ce se eliberau din armat, odat cu cetenia, i dreptul de a
contracta o cstorie roman legitim (ius connubii) cu peregrinele sau cu
latinele cu care convieuiser sau ar urma s se nsoare n viitor14.
n cazul n care un cetean roman voia s se nsoare cu o peregrin
care nu primise ius connubii, uniunea lor nu avea valoarea unei cs
torii i copilul urma soarta mamei (U 1p i a n, Reg., V, 8); copilul va fi,
aadar, peregrin, dei tatl su era cetean roman. Cu alte cuvinte, numai
ius connubii justifica o cstorie legal, iar copiii urmau situaia juridic a
tatlui; fr ius connubii, cstoria nu se forma, copiii avnd situaia juri
dic a mamei n momentul naterii. Aceast din urm regul a fost ns
interpretat restrictiv de legea Minicia (U 1p i a n, Reg., 5, 8, i G a i u s,
I , 78 79) care a decis c cei nscui din uniunea unei romane cu un pere
grin vor urma condiia inferioar a tatlui ( Gai us, I , 78 ; U 1p i a n,
Reg., V, 8), probabil pentru a nu le crea o situaie mai bun dect a copiilor
nscui din uniunea cetenilor romani cu peregrine.
n cazul n care un cetean roman se cstorea cu o peregrin, creznd
dintr-o eroare scuzabil (erroris causae probatio ) c e cetean roman,
soia dobndea cetenia roman, ca i copiii care intrau ,,n puterea (in
potestate) efului de familie. Dac soia a fost peregrin dediticie, ea nu
devenea nc cetean roman, dei copiii, dobndind aceast calitate,
intrau n puterea efului de familie ( Gai us, I , 67).
Situaia era similar dac o cetean roman se cstorea, din
eroare, cu un peregrin. Dovedindu-se pricina justificat a erorii, soul
devenea cetean roman, la fel ca i copiii, care intrau n puterea efului de
familie. Dac ns brbatul a fost peregrin dediticiu, acesta rmnea mai
departe n situaia sa anterioar, iar fiul, dei devine cetean roman, nu
trecea n puterea efului de familie (Gai us, I , 68).
Naturalizarea peregrinilor ddea natere uneori, n ceea ce privete
dreptul familiei, la complicaii pe care ns sistemul dreptului roman a
ncercat s le soluioneze n mod cazuistic, innd seama de nevoile practicii
de fiecare zi i de cele ale statului roman. Aa, de pild, peregrinii care au
cerut i obinut pentru ei i pentru copii cetenia roman, nu obineau
automat i puterea printeasc (potestas) asupra copiilor, dect dac
mpratul, dup o cercetare prealabil (causa cognita) aproba acest lucru
orientndu-se dup interesele prezumtive ale copiilor ( Gai us, I , 93).
14 CIL, III, 1627, p. 256.
I nsti tui i l e de drept
101
n cazul n care naturalizarea era cerut i obinut de o peregrin
nsrcinat, dar necstorit, copilul ei cpta, dup natere, cetenia
roman; dac ns era cstorit, potrivit obiceiurilor peregrine, cu un
peregrin, copilul ce se ntea putea deveni, n temeiul unui senatus consult
votat din vremea mpratului Hadrian, cetean roman, dac i s-ar fi
acordat cetenia roman i tatlui su (G a i u s, I , 92). I ar, pentru ca
acesta s dobndeasc i puterea printeasc (patria potestas) asupra copi
lului, era nevoie de ncuviinarea mpratului (G a i u s, I , 94).
Fig. 11. Pereche de tineri romani cstorii
din Dacia (perete lateral al unei edicule funerare)
(Muzeul de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca).
Ct privete sclavii din Dacia, acetia, ca pretutindeni n lumea
roman, nu puteau ncheia o cstorie : uniunea sclavilor (contubernium)
avea valoarea unui pur fapt, i nu aceea a unei cstorii (matrimonium) .
Cea mai mare parte a sclavilor din Dacia triau n asemenea uniuni
care n epoca imperial au cptat o trinicie tot mai mare, deoarece
stpnii de sclavi, n faa primejdiei micorrii numrului acestora, ocro
teau efectiv conturbenia sclavilor, surs nesecat a minii de lucru de care
aveau nevoie ogoarele i atelierele meteugreti. De aici i o oarecare
stabilitate a uniunilor dintre sclavi, ai cror membri nu puteau fi cu uu
102
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
rin desprii unii de alii. Dei juridicete asemenea uniuni rmneau
tot contubernia, ele cptau n fapt trinicia unei adevrate cstorii.
I at de ce uneori ntlnim n inscripii termenul de coniux15pentru a desemna
pe roaba ce convieuia ntr-un contubernium cu un sclav pe care l consi
dera n fapt so.
Inscripiile ne amintesc, n acelai timp, de unele uniuni ncheiate ntre robi i femei
libere, peregrine sau cele mai multe dezrobite16. n majoritatea cazurilor, era vorba de serui
publici11, adic sclavi care, datorit funciilor pe care le aveau n aparatul de stat, se mbogi
ser, agonisindu-i o'avere personal (peculium) important. Uneori interesele i calculele mate
riale ale unor femei de condiie liber au facilitat asemenea uniuni care, dei considerate de pri
drept cstorii (matrimonia), rmneau n realitate simple uniuni de fapt (contubernia). Copiii
nscui din asemenea uniuni erau oameni liberi, ntruct, potrivit regulilor dreptului roman,
copilul ce se nate dintr-o femeie liber i un sclav are calitatea de om liber, dup cum cel nscut
dintr-o sclav era sclav (G a i u s, I, 82; M a r c i a n, D, 1, 55; Inst. I, 3 4). Asemenea uniuni
erau ns foarte rare nu numai n Dacia, dar i n alte provincii, deoarece sclavii ce dispuneau
de o situaie material bun constituiau o ptur extrem de subire, fa de marea mas a scla
vilor ce triau n condiii materiale precare. Cstoriile ncheiate de sclavi cu femei de condi
ie liber nu erau adevrate cstorii din punct de vedere juridic. Se pare ns c sclavii publici
(serui publici) se bucurau, ncepind din epoca imperial, de o situaie juridic ce-i deosebeau
de ceilali sclavi, datorit importantelor slujbe economice ce le erau ncredinate. Ei puteau
dispune n mod valabil de jumtate din peculiul lor (UI pi an, Reg., XX, 16), iar inscripiile
din Imperiul roman i arat ca fiind cstorii n mod legal cu femeile libere cu care convieu
iau i c purtau uneori dou i nu un singur nume.
Cstoriile liberilor aveau trsturile caracteristice categoriilor de
oameni liberi n care acetia intraser prin dezrobire : ceteni, latini sau
peregrini. Din cercetarea inscripiilor din Dacia, rezult c cele mai multe
din ele privesc matrimoniul liberilor provenii din sclavii publici. S-ar
putea bnui c acetia, mbogindu-se n vremea cnd ndeplineau dife
rite slujbe, aveau posibiliti materiale ndestultoare pentru a ntemeia o
familie.
Ct privete instituiile dreptului familial (tutel, curatel, adopiune
etc.), cetenilor romani ii se aplicau legile romane. Cu toate acestea, exis
tau unele particulariti, mai ales procedurale, caracteristice dreptului
roman provincial.
Tutorele dativ era numit n provincie n conformitate cu legea
lulia i Titia ( Gai us, I , 185, 195; Ul pi an, Reg., XI , 18) de ctre
guvernatorul de provincie ( Gai us, 1,185, vz. i 1,195 b i c ; U 1p i a n,
Reg., X I 18), cnd nu exista tutore testamentar sau legitim sau cnd acetia,
lipsind de la domiciliu mai mult vreme, nu-i puteau ndeplini sarcinile
ce le reveneau. De asemenea, n cazuri excepionale se putea cere de la
guvernatorul provinciei numirea vremelnica a unui tutore n vederea nde
plinirii n interesul incapabililor a unor acte izolate. De pild, au fost extinse
n provincii dispoziiile legii lulia de maritanis ordinibus ( Ul pi an, Reg.,
XI, 20) care prevedea numirea unui tutore sp^ial pentru femeia care,
avind un tutore impuber, vroia s-i constituie o dot. Numirea urma s se
fac, ca de obicei, de ctre guvernatorul de provincie.
15 Cf. CIL, III, 1529, 1085, 7802 ( = 1222).
16 Ibid., 8020 ( = 6280), 7830 ( = 1263), 7989 (== 1554), 79212, 1468 etc.
17 Ibid., 1315, 1468, 7912, 7998 ( = 1554), 1532 etc.
sti tui i l e de drept
103
n privina tutelei peregrine se aplica dreptul local geto-dac; Gaius
1.193) ne mrturisete c femeile la pregrini, dei nu se gseau ntr-o tutel
mntoare celei romane, se aflau totui ntr-o situaie de fapt similar,
<ib aspectul subordonrii femeilor romane.
Plana XIII. Diagrama polar
a funciilor familiei romane:
I = funcia biologic; II = func
ia demografic; III = funcia
economic; IV = funcia politi
c; V = funcia juridic; VI =
funcia etic; VII = funcia
religioas; VIII = funcia educa
tiv; IX = funcia psihologic
individual; X = funcia psiholo
gic colectiv (dup L. P. Mar c u) .
Curatela apare, asemenea tutelei, ca o instituie roman; un text
din Gaius (I, 198) ne informeaz c n provincie curatorul, a crui insti
tuire la Eoma putea fi cerut de pretor, aici era numit de guvernatorul
provinciei. Ct despre posibilitatea existenei unei curatele specifice geto-
dace nu avem date, ci doar supoziia c ar fi putut exista.
Adopiunea i, mai ales, adrogaiunea snt, de asemenea, instituii
caracteristice romane. n provincii, rolul pe care la Eoma l avea pretorul,
l ndeplineau aici guvernatorii de provincii care reprezentau autoritatea
statului roman. De aoeea, adopiunea, ca i adrogaiunea, se ncheiau n
faa acestora ( Gai us, I , 99102 i 105).
Existena unor adopiuni peregrine geto-dace poate s fie i aici
prezumat. Se pare totodat c practica nfririimult rspndit n
provinciile orientale s fi fost cunoscut i n Dacia. Dou argumente
indirecte pledeaz pentru aceast posibilitate: existena acestei instituii
la scii, cu care triburile geto-dace au venit n contact, i, apoi, la poporul
romn n perioada feudal. Formele de nfrire, ca i nfrirea pe
moie, implic n mod aproape necesar unele practici similare la strmoii
poporului romn.
ntruct n provinciile orientale romane asemenea nfriri serveau
adesea drept mijloace de unire a celor nemulumii mpotriva exploatrii
sclavagiste, mpraii romani nu au privit cu ochi buni aceast institu
ie i, de aceea, Diocleian i Maximilian au interzis-o printr-un rescript
din anul 285 e.n. (Ne apud peregrinos fratrem sibi quisquam per adoptionem
facere C., 6, 24, 7). Dispoziia a trecut apoi i n Basilicale18, dovedind
astfel, n mod implicit, tria instituiei n viaa de toate zilele. Pe de alt
18 BacnXix (Bazilicalele), XXXV, 1 3 - 1 7 .
104
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
parte, n rezumatul Basilicalelor numit 8inopsa19 din secolele X I I X I I I ,
figureaz un comentariu ce atest nc valabilitatea institutiei n epoca
sus-menionat.
Alturi de persoanele fizice, dreptul roman cunotea i aa-zisele
persoane morale care asemenea persoanelor fizice puteau avea drep
turi i datorii, nzestrate fiind cu personalitate juridic.
Printre persoanele morale recunoscute n aceast perioad n Dacia
amintim gruprile teritoriale ca municipiile, coloniile etc. i diferitele colegii
(eollegia). Potrivit Legii Iulia de collegiis, nici un colegiu cu excepia
celor religioas'e nu se putea constitui fr ncuviinarea prealabil a
senatului i avizul conform al mpratului. Aceast autorizaie le conferea
i personalitatea juridic.
Din punct de vedere patrimonial, persoanele morale puteau poseda
bunuri distincte de cele ale membrilor lor (G a i u s, I I , 11) i aveau dreptul
de a le nstrina20; cu timpul, au cptat i dreptul de a primi legate si de
a fi instituite ca motenitor (Paul , D, 34, 5, 20 (21)).
Persoanele morale erau administrate de persoane fizice alese potrivit
statutului de funcionare; ele ncetau s mai existe cnd scopul pentru care
au fost create fusese atins, cnd desfurau o activitate potrivnic ordinii
de stat sclavagiste, prin hotrrea membrilor ei datorit scderii numrului
de membri sub necesitile minime etc.
hi aeeast privin, m s-a pstrat o interesant tbli cerat gsit
la Alburnus Maior, azi Eoia Montan 21, care amintete de dizolvarea
unui colegiu funerar. Este vorba de colegiul credincioilor zeului Iupiter
Cernenus care, percepnd anumite cotizaii, putea oferi familiilor membrilor
si diferite ajutoare n caz de deces. Conducerea colegiului aduce n ziua
de 9 februarie 67 la cunotina tuturor c, deoarece din 54 de membri
rmseser numai 17 i c nici acetia nu-i mai plteau cotizaiile, asocia
ia nceteaz s mai existe. Cu aceast ocazie, fonduri l e din cas s-au
mprit membrilor colegiului, iar magistrul acestuia (magister collegii)
i-a reinut cauiunea cu care garantase buna mnuire a fondurilor asocia
iei (et cautionem suam, in qua eis cauerat, recepisset).
Sec i unea a III-a
Regimul bunurilor
Proprietatea a constituit n Dacia roman, ca pretutindeni dealtfel
n Imperiul roman, instituia de baz. Kegimul proprietii cetenilor
romani ce rezidau n Dacia era acela prevzut de legile romane, cu o sin
gur excepie : ei nu puteau avea n materie imobiliar o adevrat pro
prietate roman (dominium ex iure Quiritmm) 22, afar numai dac
pmntul coloniei romane respective nu primise, printr-o ficiune, calitatea
de ,,sol roman (ins I t a l i c u m ca i cum ar fi fost situat n Italia.
19 Suvoij;iq Ttov BacrLXtxcijv ( Sinopsisul Bazilicalelor ), ed. Zepos, n Jus Graeco-Romanum
V, Atena, 1931, 1,28,1.
20 Persoanele morale aveau o voin comun distinct de aceea a membrilor asociaiei
(S c a e v o 1a, D, 50, 1, 19) si puteau ncheia obligaii n nume proprii (U 1p i a n, D, 3, 4,
7, 1).
21 CIL, III, p. 927 i urm.
22 V a r r o, Ling. Lat. , VI, 7; D i o n d i n H a 1i c a r n a s, II, 98 ; S t r a b o , V, 228.
I nsti tui i l e de drept
105
Asupra fondurilor provinciale, cetenii romani nu aveau dup
<um ne spune Gaius (II, 7) dect o posesiune sau uzufruct (possessio
uel usufructus) . Adevratul proprietar al acestor fonduri era fie statul
roman ( Gai us, I I , 7, 2) dac era vorba de provincii senatoriale(prouin-
riae senatus populi), fie mpratul dac provincia era imperial (prouinciae
Caesaris, principis), cum era cazul Daciei. n primul caz, fondurile erau
numite praedia stipendiaria, iar n cel de-al doilea praedia tributaria (Gai us,
II, 21). n ambele situaii, posesorul lor trebuia s plteasc un impozit
: unciar (uectigal) ce avea, pe lng importana sa economic, rolul de a
recunoate, sub aspect juridic, dreptul de proprietate superioar a poporului
-au mpratului roman asupra fondului respectiv.
O asemenea proprietate n fond doar o posesiune sau uzufruct,
dup expresia lui Gaius este denumit de autorii moderni proprietate
provincial. Pentru aprarea ei, proprietarii aveau la ndemn o aciune
real, acordat prin edict de ctre guvernatorii de provincii; de asemenea,
proprietarii aveau dreptul de liber dispoziie asupra fondurilor i de a
le nstrina, folosindu-se de tradiiune. Imobilele provinciale puteau, mai
uor dect cele italice, s fie supuse exproprierii pentru cauz de utilitate
public ; de asemenea, puteau fi ocupate de tere persoane, dac rmneau
nelucrate sau dac erau prsite.
Fondurile provinciale fiind socotite bunuri nec mancipi erau nstri
nate prin remitere, adic prin tradiiune (traditio Gai us, I I , 21).
Bunurile mancipi ns (sclavi, animale de traciune etc.) se nstrinau
prin mancipaiune sau in iure cessio ( Gai us, l i , 22), aceasta din urm,
in provincii, avnd loc naintea guvernatorului ( Gai us, I I , 24).
Peregrinii din Dacia, ca dealtfel din tot Imperiul roman, nu puteau
ivea o proprietate roman (dominium ex iure Quiritium), dect dac
i se acordaser un ins commercii. Cu toate acestea, la Eoma pretorul
peregrin i n provincii guvernatorii ocroteau proprietatea de fapt a pere
grinilor, pe care o considerau ca pe un fel de dominium ce inea de dreptul
dinilor.
Pretorii peregrini i guvernatorii acordau proprietarilor peregrini
iciuni ce prezentau mari asemnri cu cele ce sancionau proprietatea
viritar, ntemeindu-se pe ficiunea c acetia ar fi fost ceteni romani
(ac si ciuis Eomanus esset).
Ca mijloace de dobndire a proprietii, peregrinii foloseau ocupa-
' mnea (G a i u s, D, 41,1,3 pr.) i, mai ales, tradiiunea (traditio). Aceasta
lin urm, instituie de drept a ginilor, putea fi utilizat ntre peregrini,
*a i n raporturile dintre acetia i cetenii romani, fie pentru mobile,
fie pentru imobile.
Imperfeciunea aprrii proprietii peregrine aprea totui cnd
aceasta era dobndit a^ non domino, adic de la o persoan ce nu avea
alitatea de proprietar. n asemenea situaii, ceteanul roman era perfect
iprat prin intermediul uzucapiunii, adic printr-o posesiune prelungit
in anumite condiii. Pentru a nltura aceast lacun, mpraii romani
Sever i Caracalla au instituit, printr-un rescript din anul 199 e.n., aa-zisa
praescriptio longi temporis sau longae possessionis 23, cu ajutorul creia
cei ce posedaser zece ani ntre prezeni sau douzeci de ani ntre abseni
23 Vz. papirusul la P. F. Gi r a r d , Textes, p. 201203.
Plana XIV. Devoluiunea succesoral n sistemul dreptului roman: I = clasa
motenitorilor necesari (heredes sui) ; II = clasa agnailor; I VI ordinea vocaiunii
succesorale.
Insti tui i l e de drept 107
n fond provincial24puteau respinge cu succes aciunea de revendicare
: proprietarului25.
Fiind un mijloc de aprare, prescripia nu putea fi invocat dect
ita vreme ct peregrinul se afla n posesiunea respectivului lucru. De
.udat ce pierdea posesiunea, prescripia nu-i putea servi la nimic. De
.-.ceea, n asemenea situaii se ngduia peregrinului care ar fi putut
- invoce praescriptio longi temporis dac ar fi rmas n posesiune o
aciune n revendicare utilis, aciune pe care o gsim menionat n Codul
ui Iustinian i despre care aflm, tot aici, meniunea c ,,ar fi existat
de mai mult vreme (Jioc et ueteres leges.. . sanciebat) (C, 7, 39, 8).
Ct privete constituirea servitutilor asupra fondurilor provinciale,
aceasta se fcea prin pacte i stipulaii (pactis et stipulationibus), adic
orintr-un act de voin menit s constituie servitutea (pactio), la care
-e aduga o stipulaie prin care constituentul promitea dobnditorului
probabil sub sanciune c-i va ngdui s-i exercite servitutea. Drep
tul astfel creat era un drept real, sancionat de guvernatorul de provin
cie prin edictul su ( Gai us, I I , 31; D, 7, 1, 3).
Peregrinii din Dacia aveau, ns, i o proprietate reglementat
de vechiul lor drept, adic de dreptul geto-dac, n msura n care dispo-
ziiunile acestuia din urm fuseser recunoscute de Roma biruitoare.
n privina dreptului succesoral, trebuie s deosebim ntre mote
nirea testamentar i cea legal. Peregrinii neavnd, potrivit legii romane,
capacitatea testamentar (factio testamentiJ, nu puteau potrivit legi
lor Eomei s-i ntocmeasc un testament sau s fie instituii mote
nitori sau gratificai ca legatari. De la aceast prohibiie general se cunoate
o singur excepie : ostaii romani care ntotdeauna s-au bucurat de
numeroase privilegii n domeniul dreptului succesoral puteau s-i
instituie ca motenitori persoane peregrine sau latine (G a i u s, I I , 110).
Este ns de la sine neles c dreptul geto-dac trebuia s cuprind
unele norme speciale pentru ntocmirea testamentelor de ctre autoh
tonii Daciei. Posibilitatea ca dreptul geto-dac s fi cunoscut un testa
ment oral este plauzibil, deoarece n dreptul romnesc medieval ca
dealtfel i la alte popoare testamentul cu limb de moarte era foarte
frecvent. Nendoios este, de asemenea, c motenirea legal a geto-daci-
lor era reglementat dup vechi obiceiuri autohtone.
Ct privete succesiunile cetenilor romani din Dacia, acestea
erau reglementate de legea roman, cu observaia c rolul care n dome
niul motenirilor revenea n diverse ocazii pretorilor sau consulilor, n
provincii l jucau guvernatorii (pl. XIY ).
Sec i unea a IV-a
Obl i gai i i contracte
n privina obligaiilor, problema aplicrii dreptului roman n Dacia
este ilustrat de mai multe documente de o importan deosebit pentru
istoria dreptului. Este vorba de aa-zisele tblite cerate.
^ RescnptuCa privit fa nceput numai imobilele (Inst. 2, 6, 7).
. R^scriptul a fost extins i asupra mobilelor de ctre mpratul Antonin Caracalla
( Mo d e t i n, D, 44, 3, 3; M a r c i a n, D, 44, 3, 9; C, 7, 34, 4 - Diocleian).
108
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
f t^ r.
}J fth 'W '^w%sf K
|f\ ^fkm * StKsrt h h' ftw*mrf*fnf
h n*
r *^V f
^ f^K>x^MW
?pF/f!l
Descoperite n minele de aur de lnga Alburnus Maior (azi Eoia
Montan), n mcws Pirustorum unde fuseser ascunse de teama ata
curilor marcomanilor, aproximativ n anul 167 (e.n.) , ele snt alctuite
fiecare din trei mici tblie de brad, legate mpreun. Faa primei
tblie i dosul celei de-a treia n-au nimic scris pe ele. Celelalte patru fee
^ snt ns puin scobite, iar n
scobitur este pusa cear pe
care au fost scrise, cu un vrf
ascuit, diferite contracte.
Textul documentelor era
scris de dou ori pe tbliele
cerate. Primul text (scriptura
interior) ncepea pe pagina a
doua i se termina pe cea de-a
treia. Pagina a patra era mpr
it n dou prin sigiliile marto
rilor i uneori ale garanilor i
prilor. n partea sting a si
giliilor, se repeta textul (scrip
tura exterior) i continua pe
pagina a cincea, iar n partea
dreapt a lor erau nscrise nume
le martorilor i uneori ale garan
ilor i prilor. Un fir prins de
sigilii fixa primele dou tblie
ca s nu poat fi desfcute, aa
nct cel ce voia s afle cuprinsul
actului citea textul de pe pagi
nile patru i cinci. Numai n caz
de litigiu, se rupeau sigiliile i
firul spre a se putea citi textul de
pe paginile doi i trei, care sin
gure fceau credin; uneori o copie dup aceste acte era depus n
arhivele publice (fig. 12).
n total, au fost descoperite douzeci i cinci asemenea tblie;
din acestea, patrusprezece au un text inteligibil total sau parial, iar
unsprezece un text ce nu poate fi utilizat.
Din cele patrusprezece tblie, una, referitoare la un colegiu fune
rar, am analizat-o deja; n continuare, vom cerceta dousprezece din ele,
deoarece cea de-a treisprezecea conine un registru fragmentar priviDd
veniturile unei societi i cheltuielile acesteia fcute cu ocazia organi
zrii unui banchet.
Din aceste tblie, patru se refer la contractele de vnzare-cump
rare. Primul dateaz din 17 martie 139 i privete o sclav de aproxi
mativ ase ani, pe nume Passia, pe care Maximus al lui Bato o cumpr
pentru 205 denari prin mancipaiune de la Dasius al lui Yerzo 26. Pentru
Fig. 12. Structura unei tblie cerate folosit
n Dacia (reconstituire, Muzeul de istorie a Tran
silvaniei, Cluj-Napoca).
26 Cf. CIL, III, p. 936 i urm. n text, Passia este denumit Sportellaria, cuvnt care a
creat unele nedumeriri. Mommsen crede c este vorba de o sclav pe care vnztorul actual o
primise ,,pe deasupra altor sclave pe care le cumprase anterior, pe cnd E g o n We i s s
(ZSS, RA, 39 1916, p. 159 i urm.) de o sclav gsit de vnztor, dup ce fusese prsit
de prini.
I nsti tui i l e de drept 109
o eventual evicinne i vicii ascunse, vnztorul se oblig printr-o stipu
laie (fide promissio) fa de cumprtor c-i va restitui preul dublu
(quanti ea puella empta est, tantam pecuniam et alterum tantum dari).
Al doilea contract, din 16 mai 142 are ca obiect al vnzrii un
tnr sclav pe nume Apalaustus. Dasius Breucus l cumpr prin manci-
paiune pentru 600 de denari de la Bellicus al lui Alexandru. Vnztorul
declar c sclavul este lipsit de vicii ascunse ; pentru acestea i pentru
o eventual eviciune, el promite, printr-o stipulaie (fie promissio)
o sum ndoit fa de pguba ce ar putea fi pricinuit (quantum id erit
quod ita ex eo euictum fuerit, tantam pecuniam duplam). Drept cheza
al obligaiilor vnz torului (idfie sua esse hissit) , intervine Vibius Longus.
Al treilea contract din 6 mai 159, reprezint vnzarea, tot prin
mancipaiune, a unei jumti de cas. Andueia a lui Bato o cumpr
pentru 300 de denari de la Yaturius Yalens, acesta din urm oblign-
du -se printr-o stipulaie (fide promissio) c n caz de eviciune s desp
gubeasc pe cumprtor cu o sum echivalent cu paguba pricinuit
( t a n t a m p e c u n i a m } 9\
n fine, ultimul contract de vnzare-cumprare dateaz din 4 octom
brie 160, Claudius Iulianus cumpr prin mancipaiune pe sclava
Theodate de la Claudius Philetus pentru suma de 420 denari. Vnztorul
se oblig, tot printr-o stipulaie, s despgubeasc pe cumprtor att
pentru eventualele vicii ascunse, ct i pentru eviciune cu o sum echi
valent cu paguba pricinuit (tantam pecuniam). Ca un garant al obli
gaiilor vnztorului (id fide sua esse iussit) , apare Alexandru al lui Anti-
pater. Interesant este faptul c acesta semneaz n grecete, alturi de
martori, cu titlul de secundus auctor (asxoSo auxrop) 27.
Rezult din cele de mai sus c prile contractante erau fie romani, fie peregrini, iar vn-
zrile erau nsoite de o mancipaiune. Actul de mancipaiune ce nsoea vnzarea ncheiat
cu toate formele, inclusiv prezena a cel puin cinci martori nu era ns valabil potrivit legi
lor romane (D, 21, 2, 4 pr.), deoarece peregrinii nu puteau utiliza acest procedeu de transferare
a proprietii specifice cetenilor romani.
Atunci de ce totui acetia o utilizau? Probabil dintr-un spirit de imitaie, cu att mai
mult cu cit cei ce redactau, dup tipic, actele respective, copiau i completau formularele ce circu
lau in practic 28. Acest fapt mai arat c, n epoca cnd au fost redactate tbliele cerate, vnza
rea lucrurilor mcincipi trebuia s fie nsoit de mancipaiune dac se ncheia ntre ceteni
romani. Spre a dovedi spiritul de imitaie al peregrinilor pentru formele romane este suficient
s amintim c n contractul ce avea ca obiect vnzarea unei jumti de cas, dei un asemenea
imobil reprezenta juridicete un fond peregrin, pentru care nstrinarea prin mancipaiune nu
era valabil nici chiar pentru romani, prile dintre care una este peregrin o folosesc ca
i cum un asemenea act ar fi conform legilor romane!
Peregrinii i ddeau totui seama c aceste mancipaiuni nu erau valabile i de aceea,
pentru garania de eviciune care in mod normal era asigurat prin actio auctoritatis ce decurgea
din nsui actul de mancipaiune , recurgeau la ajutorul stipulaiei. De data aceasta ns ei
folosesc forma de stipulaie ngduit peregrinilor, adic fidepromisiunea ( fide promissio).
27 V 1. H a n g a, Crestomatie, I, p. 211 i urm.
28 Dovada categoric a acestui fapt rezult din unele nepotriviri dintre formular i situaia
concret din contract. Aa, de pild, se vinde jumtate de cas (dimidia), dar formula garaniei
de eviciune se refer la ntreaga cas (CIL, II, p. 945), iar la vnzarea unei tinere sclave se
citete partemque quam ex eo (!) deoarece eo din formular se referea la sclavi i nu la sclave
(CIL, III, p. 936 i urm.).
110 Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
Prin aceeai fidepromisiune, vnztorii se obligau s garanteze eviciunea eventual a cumpr
torilor i n acelai timp eventualele vicii ascunse ale lucrului ce forma obiectul contractului.
Suma prevzut pentru eviciune i vicii era diferit: dublul preului pltit de cumpr
tor, o sum ndoit sau echivalent cu paguba pricinuit fie prin eviciunea total sau parial
( P a u l , D, 21, 2, 56, 2) a lucrului, fie prin descoperirea unor vicii ascunse. Probabil c se
avea n vedere valoarea lucrului n momentul intentrii aciunii.
Uneori obligaiile vnztorului snt chezuite de un garant perso
nal prin fideiussio care, precum se tie, era accesibil i peregrinilor.
n celelalte privine, coninutul tblielor cerate era acela al drep
tului roman clasic; clauza relativ la garania de vicii era aproape iden
tic cu aceea prevzut n edictul edililor curuli (U 1p i a n, D, 21, 1, 1,
1), vnztorul fiind obligat s transfere uacua possessio, adic posesiunea
linitit a lucrului etc.
Ct privete tripticele n sine, ele serveau doar ca acte probatorii ale
contractelor intervenite ntre pri (instrumenta), avnd valoarea unor
probationes.
Contractele de locaiune apar n trei tblie.
Primul dateaz din ziua de 23 octombrie 163 29. L. Ulpius Valerius
i nchiriaz munca sa, pentru o sum pe care nu o putem preciza din
cauza lacunei documentare, lui Socratio al lui oca, din ziua nchirierii
contractului pn la idele lunii urmtoare.
Cel de-al doilea contract 30, ce dateaz din 20 mai 164, este mai
complet. Memmius al lui Asclepius i nchiriaz munca sa ca lucrtor
n minele de aur arendaului (conductor) Aurelius Adiutor, din ziua nche
ierii contractului i pn la idele lunii noiembrie, pentru aptezeci de denari
i hran. Se oblig s presteze o munc corespunztoare, iar cnd ar pleca
sau ar nceta munca se ndatoreaz s plteasc pentru fiecare zi cte
cinci sesteri. Dac nu-i va putea ndeplini lucrul din pricina unui caz
fortuit sau for major (de pild, inundarea minei), plata lucrtorului
contrar normelor dreptului comun se va scdea n mod proporio
nal <cu zilele nelucrate) (pro rata computare debit).
n cazul n care arendaul de mine (conductor) nu ar plti lucrto
rului suma stipulat, va fi obligat s-i dea pentru fiecare zi de ntrziere
o sum tot de cinci sesteri, afar de unele rezerve fcute n favoarea
arendaului, care ns nu pot fi mulumitor nelese din redactarea
textului.
Cel de-al treilea contract, care din cauza lacunelor din text nu poate
fi datat, are un cuprins similar celorlalte, cu un singur adaos : lucrtorul
primete un avans de 25 de denari, care va fi sczut din suma total ce i
ge va cuveni 31.
n concluzie, tripticele cuprinznd contractele de nchiriere conin
normele juridice romane n materie. Prile contractante snt romani
i peregrini, deoarece contractele consensuale erau contracte iuris gen-
iium i, n consecin, accesibile i peregrinilor. Obiectul nchirierii fiind
n toate cazurile fora de munc, tustrele contractele snt locationes ope-
rarum. Interesant de subliniat este faptul c expresia tehnic din con
29 CIL, III, p. 948.
30 Ibid., p. 948.
31 Ibid., p. 949.
I nsti tui i l e de dr ept
111
tracte folosit pentru determinarea nchirierii forei de munc este
se locasse et locauit operas suas i care se poate traduce prin lucrtorul
i-a nchiriat persoana sa fizic i munca sa ; dup ct se pare, prima
parte a expresiei (se locasse) era folosit pentru a preciza c arendaul
(conductor) avea un drept de constrngere personal asupra lucrtorului.
Lucrtorul trebuia s presteze o munc sntoas (operas suas sanas ualentes edere
debebit) i s fie priceput n meserie ( Ga i u s , D, 9, 2, 8, 1). Dup cte se pare, acesta lucra
cu uneltele proprii; dac folosea pe cele ale arendaului de mine, era rspunztor i pentru
unele cazuri fortuite (furt, deteriorarea lucrului etc.). ntr-un cuvnt i era impus o rspundere
special, cunoscut sub numele de custodia.
Lucrtorul era obligat s nceap munca chiar n ziua ncheierii contractului (ex hac
die) i punerea lui n ntrziere se putea face fr nici o interpellatio. Dac fr voia arendau
lui precizeaz unul din contracte lucrtorul ar prsi locul de munc sau ar nceta s pres
teze lucrul convenit, el va trebui s plteasc o amend convenional de cinci sesteri pe zi ( =
= l a/4 denari), iar dac arendaul (conductor) nu va plti lucrtorului suma datorat, atunci
va fi obligat cu unele atenuri greu de desluit din pricina textului la aceeai amend
convenional, pentru fiecare zi de ntrziere.
n fine, din acelai contract rezult c, nfrngnd normele supletive ale dreptului roman
in vigoare ( Pa ul , D, 2, 38 pr.), arendaii de mine din Dacia impuneau riscul cazului de for
major pe seama lucrtorului: Dac mina va fi inundat de ape (si fluor impenderit) , se va
scdea proporional din suma cuvenit acestuia, dovedindu-se astfel n ce condiii erau obligai
s-i vnd fora de munc cei ce lucrau n provinciile romane. Acest lucru rezult i din aceea
c lucrtorul Memmnius al lui Asclepius primea de la patronul su doar 0,40 denari pe zi, pe cnd
un miel costa 3,60 denari.
Ct privete tripticele ce constat existena contractelor ncheiate,
ele snt, dup prerea noastr, simple acte doveditoare (instrumenta),
jucnd rolul unor chirografe (chirographa) probatorii. Actele erau redac
tate pe cheltuiala lucrtorului, fiind pstrate de arenda (conductor).
O alt tbli cerat cuprinde un contract de societate. Cassius Fron-
tinus ncheie cu ulius Alexander, la data de 28 martie 167, respectivul
contract pentru perioada 23 decembrie 166 12 aprilie 167. Cu alte cuvinte,
contractul exista deja n momentul cnd se ntocmete actul scris ntre
pri. Faptul, dei neobinuit, nu este ns contrar normelor juridice,
deoarece cele dou pri probabil ambele romane ncheiaser la
data de 23 decembrie contractul de societate care, fiind consensual, nu
avea nevoie de nici un act scris; posterior ns, la 28 martie anul urm
tor, ele redacteaz i un act scris pentru motivele pe care le vom vedea
mai jos.
Societatea pe care prile o ncheie este o societas danistaria, menit
s ofere celor interesai mprumuturi cu dobnd 32. E vorba, aadar,
de doi cmtari care pur n comun un capital pe care apoi vor s-l exploa
teze, dndu-1 cu dobnd.
Iulius Alexander pune la fondul comun 500 de denari n bani lichizi sau fructe (num-
meratos siue in fructo) , iar Cassius Frontinus 267 denari. Cel de-al doilea nu a depus banii per
sonal, ci prin Cassius Palumbus, probabil libertul su (e greu de precizat ce raporturi de afaceri
erau ntre sus-menionatul patron i libert), care, la rndu-i, va preda suma printr-un sclav admi
nistrator (seruus actor) pe nume Secundus.
32 Aavsiaxoc; = mprumut cu dobnd; 8avioT7]<; = creditor.
112
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
Gt privete depunerile n fructe pe care le face Iulius Alexander, este probabil ca acestea
s constea n cantiti mici de grne pe care oamenii nevoiai din partea locului le solicitau, mai
ales n prag de iarn (contractul ia fiin la finele lunii decembrie), mpini de nevoile lor de
consum.
Cu toat aceast diferen de aport, contractul prevede c att ctigurile, ct i pierderile
se vor mpri ,,n mod egal ntre pri (aequis portionibus) , fapt ce a fcut pe unii cercet
tori s opineze c totui cele dou prestaii ar fi fost egale 33.
n contract se prevede, totodat, c ,,partea ce va fi dovedit c a acionat prin doi (si
quis dolo malo fraudem fecisse deprehensus iuerit) va urma s plteasc o amend convenio
nal de 20 de denari la un denar, iar dac era vorba de o sum mai mic de un denar, amenda
era numai de zece ori mai mare (in asse uno denarium unum. . .denarium unum denarios X X ) 34.
Contractul precizeaz, de asemenea, c la lichidarea societii beneficiile urmeaz s se
mpart dup ce n prealabil vor fi sczute datoriile i capitalurile pe care prile le-au subscris.
La sfrit contractul prevedea c diversele clauze pe care le conine au fost ntrite prin-
tr-o stipulaie cerut de Cassius Frontinus i promis de Iulius Alexander (stipulatus est Cas-
sius Frontinus, spopondit Iulius Alexander) i c actul a fost ncheiat n dou exemplare
(dua paria tabularum) din care cel de-al doilea, care lipsete, coninea probabil o stipulaie
invers fcut ntre aceleai pri. Formele pur romane pe care cele dou pri le utilizeaz pen
tru stipulaie ne ndreptesc s credem c cei doi contractani erau ceteni romani.
Este interesant de menionat faptul c acest contract de societate*
ca orice contract consensual, obliga prin nsui eonsimmntul prilor
la ndeplinirea clauzelor prevzute i, n consecin, nu mai era nevoie de
o stipulaie. Pare-se ns c nainte de lichidare (cci actul este ncheiat^
aa cum am vzut, cu puin vreme nainte de lichidarea societii), pr
ile au vrut s precizeze mai concret i mai sigur rspunderea ce le reve
nea cu ocazia ncetrii contractului.
Redactarea contractului arat c, n privina fondului, avem de a
face cu un contract de societate unius negotiationis, dar las unele probleme
nesoluionate : de pild, care era cuantumul dobnzilor i dac mprumutu
rile se acordau pe gaj sau nu. Din cuprinsul altor tblie 35, rezult c
n Dacia dobnzile erau ridicate, atingndu-se cifra de 12%pe an (dealtfel,,
limita dobnzii maxime), ceea ce ne face s credem c i n cazul nostru
se practica aceeai dobnd.
mprumuturile asigurate prin gaj erau, dup toate probabilitile
ncheiate potrivit unei practici generalizate n epoca imperial 36.
n fine, contractul prevede c cei doi asociai au o datorie comun de
50 de denari fa de un oarecare Lossa i pe care urmeaz s-o achite ambii
asociai. Fr legtur cu celelalte clauze contractuale, prezenta meniune
nu-i dezvluie explicit sensul su real.
Sub aspect material, tripticul analizat este un instrumentum ce
joac un rol probator, ca toate celelalte testationes de acest gen.
A noua tbli cerat cuprinde un contract de depozit 37. Un peregrin^
dup nume Lupus al lui Carens, declar c a primit n depozit de la Iulius
33 Ipoteza c diferena dintre cele dou prestaii reprezint o datorie pe care una din-
pri o are fa de cealalt dintr-un alt raport contractual nu se poate dovedi.
34 1 denar valoreaz 10 asi.
35 CIL, III, p. 930 i 934. '
36 Cf. A p u 1e i u s, Metam., 1, 21, 22 si mai ales P a u l , D, 14, 5, 8.
37 CIL, III, p. 949.
"
Aceast operaie comercial, mult vreme n vigoare n provinciile
greceti ale Imperiului, n-a fost recunoscut la nceput n dreptul roman.
J uritii Paul i Ulpian vedeau n aceast operaie nu un depozit, ci un
mutuum ( Goli., X, 7, 9 (Paul ); Ul pi an, D, 16, 3, 1, 34). Cu toate
acestea, opinia contrar a prevalat (P a p i n i a n, D, 16, 3, 24 i 25 , 1),
iar termenul de commendare, n loc de deponere, pe care-1 folosete i docu
mentul nostru, ncepe s fie tot mai utilizat pentru aceast varietate de
depozit.
Din punct de vedere material, nscrisul analizat este un instrumentum
cu valoare probatorie, iar dup modul de redactare un chirographum,
adic un act prin care depozitarul i recunoate obligaia asumat privind
restituirea.
Alte dou tblie cerate cuprindeau contracte de mprumut xcau-
tiones crediti).
Prima dateaz din 20 iunie 162 38. Anduenna al lui Bato mprumut
lui Iulius Alexander 140 denari cu o dobnd de 1% pe lun (12% pe an),
38 CIL, III, p. 930.
Fig. 13. Interiorul primei fee a unei tblie cerate (D III=CIL, III, p. 930), cuprinznd
un contract de mprumut din Dacia, 20 oct. 162 (Muzeul de istorie a Transilvaniei,
Cluj-Napoca).
al lui Alexander, la fel peregrin, suma de 50 de denari. Din punct de vedere
juridic, depozitul din sus-menionata tbli cerat este un depozit nere
gulat, deoarece depozitarul nu restituia n spe lucrul pe care l-a primit,
ntruct obiectul depozitat era o sum de bani pe care urma s-o restituie
n gen. n fapt, e vorba de un fel de depozit de banc, deoarece cmtarul
depozitar, care joac rolul de bancher, poate folosi banii, fiind ns obligat
s-i restituie imediat la cererea deponentului ,,fr discuie (sine ulla
f i f \ /M -f 'V n f l / StW G 1 f i
Insti tui i l e de drept
8 - e.: 310
114
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
iar acesta se oblig s restituie capitalul i dobnzile la cerere. Cel de-al
doilea contract poart data de 20 octombrie 162 39. Creditor este Iulius
Alexander, iar debitor Alexandru al lui Carricus. Capitalul mprumutat
este de 60 denari, iar dobnda de 1% pe lun (12% pe an) (fig. 13).
Cea de-a treia tbli cerat, redactat n grecete, cuprinde probabil
tot o cautio crediti40, ns fiind incomplet nu poate fi cercetat n detaliu.
Debitorul se oblig, dac nu achit la scaden, s plteasc drept penali
ti de ntrziere, peste capital, 25 de denari. Este vorba, aadar, de daune
moratorii fixate de pri prin comun acord. Dup unii autori, actul ar
cuprinde un pact de constituit ( de pecunia constituta) ; ceea ce a mai rmas
din act nu justific ns aceast opinie.
Rezult, din cele de mai sus, c tripticele analizate cuprind dou
stipulaii menite s garanteze restituirea unor mprumuturi de bani;
prile contractante snt romani i peregrini. Dup nume, Iulius Alexander
este roman, dei nc din secolul I e.n. muli peregrini foloseau cel de-al
doilea nume al lor drept cognomen roman pentru ca astfel s fie socotii
romani sau peregrini care dobindiser pe cale legal cetenia roman.
*
Aadar, prile nu recurg pentru ncheierea contractului de mprumut la un mutuum
devenit nc de la finele Republicii un contract iuris gentium ci la o stipulaie ce putea fi i
ea folosit de peregrini, cu obligaia de a se ntrebuina anumii termeni ca: Dabis? Dabo;
Promittis? Promitto; etc. (G a i u s, III, 92 93). Acest din urm termen este prezent i in tbli
ele noastre. Dac prile au folosit stipulaiunea, faptul se explic prin aceea c mprumu
tul fiind un contract gratuit urma, pentru a produce dobnzi, s fie nsoit de stipulaie. n
vederea ntririi conveniei sau pentru c aa se obinuia n practica provincial, prile toarn
n tiparul stipulaiunii att mprumutul, ct i convenia productoare de dobnzi. Cu alte cuvinte,
n contractele de mai sus stipulaia se ncheia pentru a da valoare juridic att mprumutului,
ct i conveniei de dobnzi. Este o stipulaiune sortis et usurarum n acelai timp 41.
ntr-unul din contracte, intervine un cheza: romanul Titius Primitius garanteaz prin-
tr-o fideiussio c debitorul i va achita datoria stipulat mpreun cu dobnda. n acelai contract,
se mai prevd dou lucruri: c plata se va face creditorului Iulius Alexander, sau eventualului
su mputernicit de fapt (siue ad quem ea res pertinebit) probabil unui asociat al su n ope
raiile lucrative pe care Iulius Alexander le exercit n Dacia ( Pa u l , D, 50, 16, 70, pentru o
alt interpretare) i c banii au fost numrai efectiv de creditor debitorului (mutuos numera-
tos accepisse et debere se dixit), ceea ce urmrea s mpiedice pe acesta din urm s se prevaleze
de excepia nori numeratae pecuniae, icanind pe creditor c nu i-ar fi nmnat banii.
Cele dou tblie au, dup cum rezult din felul redactrii lor, valoare
de instrumenta, deci joac un rol probatoriu : cea dinti este o simpl tes-
tatio, cea de-a doua un cMrographum ce cuprinde declaraia debitorului,
consemnat la persoana a doua de ctre redactorul actului (G a i u s, I I I ,
134)42.
Aceste acte dovedesc c stipulaiile au fost pronunate de pri,
servind aa cum am artat pentru a materializa dovada contracte
lor verbale ce au fost ncheiate i care, potrivit spuselor juristului Paul,
39 Ibid., II, p. 934.
40 Ibid., III, p. 933.
11 Cf. C i c e r o, Ad Att., 6, 1, 3 i S c a e v o 1a, D, 45, 1, 153 pr.
42 P s e u d o - A s c o n i u s , In Verr., 2, 1, 36, 91 (ed. Stngei, 1912, p. 244).
Insti tui i l e de dr ept 115
'blig non figura litterarum sed oratione, quam exprimunt litterae (D, 44,
7, 38).
Tbliele cerate snt scrise cu litere romane cursive, destul de greu de
descifrat, i redactate ntr-o limb latin cu multe elemente vulgare
^ub aspect fonetic i sintactic). Ct privete ntocmirea lor material,
le urmeaz, n mare, practicile ncetenite n lumea roman; tbliele
erate descoperite la Pompei n I talia confirm acest fapt.
n ce privete coninutul juridic al acestora, ele dovedesc c dreptul
roman clasic nu se aplic in Dacia, asemenea altor provincii, n toat puri-
*atea lui, ci ntr-o form uneori simplificat pentru nevoile practicii coti
diene ; spiritul de promovare a tot ce e roman era n provincii mereu prezent,
dar mereu trunchiat de nevoile i cerinele vieii sociale provinciale (,,drept
vulgar). Teama de a nu compromite certitudinea juridic a actelor nche
iate obliga adesea prile s ia unele msuri de siguran. De aici, cteo-
dat, caracterul oscilatoriu al valorii juridice, dup criteriile dreptului
<lasic roman, al unor stipulaii din triptice.
Ct privete alte instituii din domeniul obligaiilor, cteva texte
amintesc de unele reguli de drept al ginilor, aplicabile n egal msur
romanilor i peregrinilor daci. Dintre acestea, amintim pe cele referitoare
la mbogirea fr cauz (M a r c i a n , D, 25, 2, 25), stingerea obliga
iilor prin acceptilatio ( Ul pi an, D, 46, 48, 4), convenia de precar
iU 1p i a n, D, 43, 26, 1) i de mprumut (G a i u s, I I I , 132).
Sec i unea a V-a
Dreptul penal i procesual
n fine, reguli comune aplicabile romanilor i peregrinilor gsim i
n materie de delicte. Gaius (IV, 37) amintete despre furt i despre damnum
iniuria datum prevzut de legea Aquilia din secolul al I I I -lea .e.n., n
care caz respectivele aciuni, n procesele dintre romani i peregrini, tre
buiau intentate cu ficiunea calitii de cetean roman, atribuite numai
ad Ifioc peregrinilor (ac si ciuis Romanus esset).
'Procedura de judecat n Dacia era aceea pe care o cunoatem i n
celelalte provincii imperiale romane. Cetenii romani se adresau instanelor
potrivit procedurii formulare. Guvernatorul sau reprezentantul su (lega-
tus) trimitea prile, dup ce le dduse formula, la un judector, care
statua in iuicio. Totui guvernatorul putea judeca personal pricinile,
fr a le mai trimite la judector. Este aa-zisa procedur extra ordinem,
care, dup opinia unora, apare n provincii; n caz de pedeaps capital,
cetenii puteau face apel la Eoma.
* Peregrinii erau judecai tot de guvernatorul provinciei sau de repre
zentantul su. Acesta putea rezolva pricina singur sau ddea numai for
mula de judecat, trimind pricina spre soluionare unui judector unic
(iuex unus) sau unor judectori multipli (recuperatores) 43. n litigiile
dintre un cetean roman i un peregrin, acesta din urm era socotit,
pentru durata procesului, ca i cnd ar fi fost cetean roman (ac si ciuis
43 Cf. F e s t u s, v Recuperatio.
116
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
Romanus esset). n materie penal, guvernatorul avea ins glaii, adic
putea s condamne la moarte pe locuitorii provinciei. Atunci ns cnd era
vorba de un frunta din rndul popoarelor supuse (ex principalibus aii-
cuius ciuitatis), pedeapsa capital nu putea fi dat dect de mprat.
n timpul stpnirii romane, dacii liberi i-au pstrat vechile lor insti
tuii politico-juridice, dei sistemul de drept roman ca i limba i civi
lizaia latin nu le erau strine datorit permanentei legturi dintre
autohtoni pe ntreg cuprinsul Daciei, aa cum o dovedesc vestigiile arheo
logice i circulaia monetar.
Dreptul roman, n pofida caracterului su de clas, a constituit,
printr-un proces de ,,aculturaie juridic, un factor de unificare a pro
vinciei nou-cucerite, de ncadrare a ei organic n sistemul Imperiului roman
sub raportul vieii sociale i culturii, avnd ca rezultat final o sintez
organic. n felul acesta, ,,cucerirea Daciei i transformarea ei ntr-o
provincie a Imperiului roman cu toate aspectele negative pe care le-au
avut au dus la mpletirea celor dou civilizaii, au determinat o nou
nflorire economico-social a acestor meleaguri, i-au pus amprenta asu
pra ntregii evoluii istorice ulterioare a societtii din acest spaiu geogra
fic 44. 9 V
44 Programul Partidului Comunist Romn de furire a societii socialiste multilateral
dezvoltate i naintare a Romniei spre comunism, Bucureti, Edit. politic, 1975, p. 27 28.
Capitolul III
Populaia autohtona i instituiile romano-bizantine
la Dunrea de Jos
Seciunea I
Organizarea social-pol iti c i juridica in cetile pontice
n timpul stpnirii romane
Pe la mijlocul secolului I e.n., Dobrogea a fost anexat provinciei
romane Moesia. Oraele din aceste pri au continuat ns s beneficieze
de regimul ce le fusese rnduit nc de la nceputul secolului, odat cu
nglobarea lor n Imperiul roman x.
Oraele Histria, Tomis (Constana), Callatis (Mangalia) mpreun
cu Dionysopolis i Odessos (pe teritoriul Bulgariei) formau o lig ce purta
numele de comunitatea celor cinci orae (IIsvTa7uoXi<;) sau comunita
tea grecilor din Pont (xoi vcovov t c o v ' E x Xyj vc o v) . n fruntea acestei comu
niti se gsea, ncepnd din secolul al II-lea, oraul Tomis, numit
n documente ora de cpetenie al ntregului Pont Sting sau strlu
cita reedin 2. Tot n acest secol, uniunea oraelor pontice avea s spo
reasc cu nc unul probabil Messembria (tot de pe teritoriul Bulga
riei) devenind comunitatea celor ase orae ('E^ooroXis) ; curnd ns
uniunea celor ase se desface, devenind din nou o 7rsvTa7roXi^.
Uniunea oraelor pontice avea un caracter cultural-religios. n frun
tea acesteia se gsea un pontarch 3care, printre alte sarcini, avea i pe
aceea de a fi marele preot al cultului imperial, puternic mijloc de leg
tur ntre eful statului roman i clasele stpnitoare din provincii
(D. Pippidi).
Din clasa stpnitoare a oraelor pontice fceau parte i numeroi
coloniti romani care, dei de origine etnic divers, erau total romani
zai. Yenii att din prile rsritene, ct i apusene ale Imperiului, aceti
coloniti n mare parte negustori se aezaser aici din considerente
economice. Prin felul lor de via i prin activitatea pe care o desfurau,
ei contribuiau n mod efectiv la rspndirea civilizaiei i culturii romane
n localitile unde se stabileau.
Tot din clasa conductoare fceau parte negustorii, proprietarii de
ateliere meteugreti, nalii dregtori ai oraelor etc., n cea mai mare
parte de origine greac; acetia, dup reforma lui Caracalla din 212 e.n.,
primiser cetenia roman. La aceste pturi se adaug proprietarii fun
1 Gf. o v i d i u, Tristia, II, 197-200; id., Pontica, IV, 7 i 9.
2 IGR, I, 630.
3 Ibid., 630 i GIG, 2056 (care l numete ap^ocvT05).
118
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
ciari de origine roman sau greac ale cror domenii, mai mari sau
mai mici, se gseau n teritoriile (territoria) atribuite cetilor pontice.
Astfel, inscripiile amintesc de proprietari funciari care n acelai timp
erau i membri ai consiliului lor orenesc (buleutae), arhoni4etc.
Ptura de mijloc din oraele pontice era alctuit din mici negustori,
mici meteugari, mici funcionari, mici proprietari funciari etc. Muli
dintre ei proveneau din sclavi, acum dezrobii. Clasa de jos o forma populaia
srac, ,,mulimea (7rX^^o?)5, sclavii care, datorit nfloririi cunoscute
de cetile pontice n timpul stpnirii romane, erau mai numeroi (fig. 14),
precum i janii geto-daci din teritoriile ce aparineau de aceste orae.
Acetia din urm se gseau ntr-o stare de dependen similar cu a ra
nilor din Asia Mic. Probabil c cea mai mare parte din lucrtorii coloni
au aprut n urma destrmrii comunitilor steti autohtone intrate
sub dependina teritorial a oraelor pontice.
Fig. 14.Gladiator din Tomis, sec. II e.n. (stel funerar,
Muzeul de istorie naional, Bucureti, fond MNA, L 604).
Potrivit dispoziiilor n vigoare, n ntreg Imperiul roman colonii
trebuiau s plteasc la finele secolele al II -lea e.n. o rent n pro
duse i una n munc ce consta, n aceast perioad, la ase zile de
4 CIL, III, 770; 12489.
I nsti tui i r omano-bi zanti ne la Dunr ea de J os 119
munc pe an. Proprietarul folosea n aceste zile munca ranilor depen
deni pentru exploatarea fondului su (praedium, uilla). Cu timpul, ase
menea prestaii au crescut i, odat cu acestea, i abuzurile i vexaiile
proprietarilor; de aici, desele rzvrtiri ale ranilor, consemnate n docu-
i aentele timpului.
Din punctul de vedere al organizrii de stat, oraele pontice i ps
treaz instituiile lor tradiionale : senatul municipal (ouX*/)) i, adu
nrile populare (Syjfio, IxxAvjaia). n competena lor, intrau problemele
administrative interne i raporturile cu oficialitile romane. Interesele
statului roman erau aprate, totodat, de un dregtor numit Xoui<rnqs
(curator ciuitatis), care supraveghea, din punct de vedere administrativ
i politic, oraele de pe rmurile Pontului Sting, precum i teritoriile ce
aparineau acestora.
Se pare c preedintele adunrilor populare (cel puin la Histria,
dup cum rezult dintr-o inscripie) i pierduse din importan, rolul
su reducndu-se numai la punerea la vot a propunerilor ce urmau a fi
aprobate5. Colegiul arhonilor, cu atribuii administrative i uneori poli
tice, ne este atestat la Histria, Callatis i Tomis.
Adunarea poporului rmnea, ca i mai nainte, mprit n triburi
asemenea oraelor metropole. Aa de pild, la Tomis existau cele patru
triburi specifice ioniene, crora li se aduga ca i la Callatis un trib
al cetenilor romani rezideni n cetate.
Un rol foarte important sub aspect politic l juca colegiul btr-
nilor (yspouata) ; el apare la Histria ca o puternic organizaie, ai crei
membri fuseser sau erau nc membri ai senatului orenesc, magistrai,
preoi etc. Dup cucerirea roman, un numr nsemnat al acestui colegiu
era alctuit din coloniti romani. Pe lng aceste dregtorii, existau altele
mai mici ca: *bu(jiXdat, (funcii administrative i tehnice), uTuyjpsaia
(servicii administrative minore exercitate de sclavi) etc.
n viaa social a cetilor pontice, un important rol l jucau cole
giile. Adunnd pe cei ce aveau aceeai profesiune sau pe cei ce practicau
aceleai credine religioase, colegiile se impuneau ca organisme puternice
n aprarea intereselor membrilor lor. Snt cunoscute colegiile de cor-
bieri de la Tomis, de negustori din Callatis, de lucrtori din lemn (tsxtovts^)
la Histria, al cntreilor (u^vcpSo[) din acelai ora, care organizau concursuri
poetice i muzicale etc.; la aceste colegii se adugau cele religioase ce
propagau mai multe credine i culte orientale.
Important de menionat este faptul c membrii acestor colegii erau
deopotriv oameni liberi i dezrobii. Uneori inscripiile pomenesc i pe
sclavi ca fcnd parte din asemenea colegii.
Ct privete instituiile juridice din cetile pontice, ele probabil c
au continuat s se aplice, cu unele schimbri impuse de cucerirea roman,
normele juridice din epoca independenei lor.
Un rol important au jucat n structura dreptului de proprietate
funciar organizarea i diviziunea (centuriatio) terenurilor n teritoriile
oraelor pontice. Ct privete poziia juridic a persoanelor, ea nu s-a schim
bat radical n perioada dominaiei romane; apariia colonilor, simptom
5 Inscripia lui Aba (sec. II. e.n.) l numete E7rnJjY)<pi<7i/,svou t v Selva i nu 7ri^.7]vt.ucov.
120 Dr eptul roman pe ter i tor i ul Daci ei
al unei transformri social-politiee mai profunde, vestea zorile unei noi
ornduiri ce nu a ntrziat s-i fac apariia i n regiunea ponto-danu-
bian.
Sec i unea a Il -a
Popul aia autohtona i instituiile feudal e bi zantine
la Dunrea de Jos n secole IVVII
Dobrogea a fcut parte din Imperiul roman pn n secolul al Vll-lea,
perioad n care destrmarea sistemului sclavagist s-a accentuat tot mai
mult: Exploatarea latifundiilor cu ajutorul muncii sclavilor nu mai
renta [...]. Mica gospodrie agricol a devenit iari singura form de
agricultur rentabil. [...]. n cea mai mare parte ns, aceste mici par
cele de pmnt au fost date colonilor, care plteau n schimb o sum fix
anual 6.
Sclavii ncep a fi folosii de preferin la muncile domestice (serui
casai), n agricultur relaiile de colonat tinznd s treac pe primul
loc, proces ce marcheaz evoluia treptat spre noul mod de producie
feudal. Principala categorie de productori direci ajung acum colonii
liberi sau cei dependeni (adscripticii) ; ranii liberi i mai menineau
loturile de pmnt (terrulae) i inventarul propriu (Nov., XXXIV),
ns din cauza datoriilor riscau, de cele mai multe ori, s-i piard loturile
i chiar libertatea.
Colonizrile cu barbarii n regiunile situate n apropierea hotarelor
(limitanei) au ntrit, ntr-o oarecare msur, ptura rneasc, iar
o lege a mprailor Honoriu i Theodosiu din 12 aprilie 409 statornicea
c aezarea acestora pe domeniile marilor proprietari ,,nu se putea face
dect n calitate de coloni (non alio iure quam colonatus), interzicnd
totodat transformarea lor ulterioar n sclavi (nullique liceat uelut dona-
tus eos a iure census in seruitutem trahere C. Th., V, 6, 3).
ncepnd cu Diocletian, forma de guvernmnt a Imperiului roman
devine autoritar (dominat), din cele trei puteri existente pn atunci
n stat nemairmnnd loc dect pentru magistratura concentrat n mna
mpratului, ce devine stpn i zeu (Dominus et deus) ', poporul este
deposedat de ultimele vestigii ale puterii sale din trecut, iar senatul ajunge
o simpl adunare municipal a capitalei, atribuiile lui fiind preluate
de un sfat anume desemnat (consistorium sacrum). Dregtorii publici
snt pui pe aceeai treapt cu cei ce se ngrijeau de treburile palatului,
cancelarul imperiului fiind egal n grad cu ambelanul curii (praeposi-
tus sacri cubiculi).
Administraia civil este separat de cea militar, iar funciile judi
ciare, financiare i administrative ajung a fi exercitate de una i aceeai
persoan. Provinciile, reduse ca ntindere fa de cele anterioare, snt
crmuite de un guvernator denumit dup rangul pe care-1 avea : consu
lar is, praeses, rector', mai multe provincii formau o diocez (diocesis),
guvernat de un uicarius, iar mai multe dioceze o prefectur, condus de
un prefect al pretoriului.
6 K. Ma r x i F. E n g e 1s. Opere alese in dou volume, voi. II, ed. a 3-a, Bucureti,
Edit. politic, 1967, p. 278.
I nsti tui i r omano-bi zanti ne la Dunr ea de J os 121
n timpul lui Diocletian, printr-o reform administrativ terito
riul Dobrogei a fost desprins de Moesia i transformat ntr-o provincie
de-sine-stttoare, purtnd denumirea de ScytJiia, avnd centrul la Tomis,
si fiind subordonat diocezei Traciei. Conducerea treburilor civile a fost
ncredinat unui guvernator (praeses), iar comanda trupelor unei cpe
tenii militare (dux). n timpul lui Iustinian, regiunea Dunrii de J os
forma o circumscripie ncredinat unui quaestor lustinianus exercitus,
cu reedina la Odessos (Yarna) (Nov., 18 mai 536).
Organizarea armatei* n scopul aprrii Zimului danubian a stat
n permanen n atenia mprailor romano-bizantini. n cazul reformelor
lui Diocletian, efectivele militare au fost mprite n dou corpuri: uni
ti fixe (ripenses, milites, limitanei), cu garnizoane permanente la fron
tier, i trupele de manevr, cantonate n interiorul rii i aflate la dispo
ziia mpratului.
Sub comanda ducelui Scythiei se aflau, n primul rnd, detaamentele de cavaleri,distri
buite n diferite localiti: la Aegyssus un cuneus equitum armigeromm, la Arrubium uncuneus
equitum catafractiorum, la Bireo (Beroe) un cuneus equitum stablesianorum, la Capidava un
cuneus equitum Solensium, la Gius un cuneus equitum stablesianorum, la Sucidava un cuneus
equitum scutariorum, la Talamonium un cuneus equitum Arcadum.
Pe linia Dunrii erau plasate dou legiuni : I Iouia, aezat n regiunea Deltei cu sediul
la Noviodunum (Isaccea), i II Herculea, de-a lungul celor dou brae ale Dunrii i avnd sediul
la Troesmis (Iglia). Fiecare legiune avea un comandant (praefectus legionis), doi adjunci
(praefecti ripae) i comandani de cohorte.
La Dunre, se mai aflau i opt uniti auxiliare: milites superuentores la Axiopolis, mili
tes nauclarii la Flaviana (lng Axiopolis), milites Scythici la Carsium, milites secundi Constanti-
niani la Troesmis, milites Scythici la Dinogetia, milites primi Constantiniani la Salsovia i
milites primi Gratianenses la Gratiana. n vremea lui Iustinian, garnizoanele dobrogene snt
completate cu noi detaamente: milites lanciarii iuniores la Ulmetum, sagittarii iuniores
la Tomis etc.
O atenie special a fost dat fortificrii frontierei cu turnuri de
aprare ( burgi, pyrgi) i ntririi vechilor ceti. Astfel, zidurile Histriei
snt refcute, la Tropaeum Traiani n vremea lui Licinius i Constantin
(316 e.n.) se construiesc puternice ziduri i turnuri etc.; lui Iustinian,
Procopius i atribuie peste apte sute de construcii militare efectuate pe
teritoriul diocezelor Illyrieidui i Traciei; astfel de lucrri se constat
la Durostorum, Capidava, Ulmetum, Aegyssus, Callatis etc.
Reforma monetar ntreprins de Diocletian prin edictul su pri
vitor la preuri ( Edictum de pretiis rerum uenalium) avea ca scop s pun
capt fluctuaiilor valutare; nu avem izvoare directe care s ateste apli
carea ei i n Dobrogeadei edictul fusese dat pentru ntregul imperiu
ns textul unei inscripii din satul Arsa privitoare la scderea preu
rilor unor mrfuri de exemplu uleiul puin anterioar acestei reforme,
arat c msura era necesar i n Dobrogea.
Circulaia de mrfuri, ca dealtfel i cea monetar, cunoate un pro
gres vdit, ntre altele, i prin ptrunderea unor produse din imperiu
ceramic, sticlrie, obiecte de metal etc. i monede la nord de fluviu.
Apariia cretinismului i recunoaterea lui in anul 313 e.n. de ctre
Constantin cel Mare face ca la Dunrea de J os apoi i n restul Daciei
romane de odinioar s apar o organizaie religioas avnd n frunte
122
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
episcopi, ca de pild Auxentius, discipolul lui Ulfilas la Dnrostorum. Sp
turile arheologice au scos la lumin ruinele a peste douzeci de bazilici
paleocretine, unele din ele de dimensiuni foarte mari (fig. 15).
Cu popoarele migratorii stabilite n vecintatea frontierelor se ncheie
o serie de tratate de pace i alian, menite a le mpiedica s ptrund n
Fig. 15. Inscripie cuprinzind nume de martiri cretini pe peretele criptei
bazilicei paleocretine din Niculiel, sec. VVI e.n.
Imperiu, fie c era vorba de populaii germanice sau asiatice. Atacurile
avarilor i slavilor, mai apoi ale triburilor protobulgare vor pune capt
n secolul al Vll-lea stpnirii bizantine la Dunrea de J os, fr ca totui
contactele culturale ale autohtonilor din Dobrogea i din restul Daciei cu
lumea bizantin s nceteze cu totul.
n ce privete sistemul de drept n perioada Dominatului, ca lumare
a guvernrii autoritare, constituiile imperiale ajung principalul izvor de
drept ( Quod principi placuit legis habet uigorem - U l pi an, D, 1, 4, 1 =
I, 1, 2, 6). Sub aspectul formei lor juridice, cele mai multe constituii
snt acum edicte denumite legi edictale (leges edictales) ; n schimb,
numrul mandatelor scade, ca o consecin a procesului de unificare poli-
tico-teritorial a Imperiului, iar rescriptele i decretele dispar n epoca lui
Diocletian, fiind nlocuite cu aa-zisele rezoluii ( adnotationes) puse de
mprat pe cererile ce-i erau adresate de ctre mpricinai sau magistrai-
Vechile monumente juridice, codificate acum n vaste colecii, nu
mai aveau dect o valoare teoretic (ius), n opoziie cu principalul izvor
de drept care erau constituiile i care aveau putere de leges. Ca atare,
lucrrile de compilaie se substituie celor de creaie, practicianul ia locul
teoreticianului, dreptul provincial sau local (vulgar) nltur princi
piile juridice clasice. O inscripie funerar de la Callatis amintete de un
Symplicius, fiul lui Cassian, de neam sirian, jurist (v o f j u x o s ) 5, ceea ce
arat existena i la Dunrea de J os a unor persoane ce se ndeletniceau
cu studierea i aplicarea legilor.
Insti tui i r omano-bi zanti ne la Dunr ea de J os
123
n materie de persoane, pstrnd caracterul sclavagist al dreptului, legile lui Iustinian sti-
: :lau c deosebirea esenial rmne, ca i mai nainte, aceea dintre oamenii liberi i sclavi (InsL,
I. 3, pr.). Legarea colonilor de glie a fost sancionat de o constituie a mpratului Constantin
din anul 332; cu privire la poziia lor juridic, Iustinian a continuat conformndu-se evolu-
tiei economice politica predecesorilor si, lrgind cauzele de ajungere la situaia de coloni
si limitndu-le pe cele de eliberare.
Rudenia agnatic, civil, este definitiv nlturat de cea cognatic, adic de rudenia de
Miige. nlocuirea agnaiunii prin cognaiune s-a reflectat i n materie de adopiune, ale crei
urme au fost simplificate, acordmiu-se o importan decisiv consimmntului copilului ce
arma a fi adoptat.
La ncheierea cstoriei, consimmntul prinilor nu mai era necesar, se ngduia maria-
ul ntre dezrobii i persoane de rang senatorial, ca i ntre oameni liberi i femei de condiie
unil. La ncheierea cstoriei, se constituia o dot soiei printr-un act juridic corespunztor
<instrumentum dotale), sporindu-se totodat i drepturile soiei asupra bunurilor dotale. Proce
dura divorului era ngreunat pentru a se frna despririle ce deveneau tot mai numeroase
(Nov., 77, 1).
n materie de bunuri, Iustinian continu unificarea dreptului de proprietate nceput
nc din epoca Principatului, desfiinnd distincia tradiional dintre bunurile mancipi i nec
mancipi i crendo form unic i abstract de proprietate (proprietas) , sancionat prin aciu
nea n revendicare. O deosebit importan capt acum arendarea pe termen lung sau perpe
tu, cunoscut sub denumirea de emfiteoz; se extinde sfera de aplicare a unor asemenea aren
dri, contopindu-le cu alte drepturi reale asupra bunurilor altuia i acordndu-se emfiteotului
aciunile care, n mod obinuit, sancionau dreptul de proprietate. n sfrit, dezvoltarea social-
economic din epoca Dominatului a dus la o accentuat apropiere ntre proprietate i posesiune 7.
n domeniul succesoral, Iustinian a urmat linia de dezvoltare a dreptului pretorian ce
fcea din rudenia de snge (cognatio) temelia motenirii legale. Prin Novelele 118 i 127, se pun
bazele unui drept succesoral bazat exclusiv pe principiul cognaiunii, stabilindu-se urmtoarele
clase de erezi: descendeni, ascendeni, fraii i surorile bune i copiii lor, fraii i surorile din
acelai tat sau din aceeai mam i copiii lor, colaterali.
n materia de obligaii, reformele priveau doar chestiuni de amnunt, i n primul rnd
clasificarea izvoarelor, cea veche devenind necorespunztoare. Sint stabilite acum patru surse
de obligaii, preluate apoi de legiuirile ulterioare: contracte, delicte, cvasicontracte i cvasi-
delicte ( Inst., III, 13, 2).
n sfrit, n ceea ce privete procedura de judecat, Iustinian consfinete aa-zisa
..procedur extraordinar care nc de la finele secolului al III-lea ncepuse s ia locul clasicei
proceduri formulare 8. Noua procedur, renunnd la judecarea in dou faze a procesului
naintea unui jurat i a unui magistrat o ncredina unor funcionari judectoreti, apari-
nind ierarhiei dregtorilor administrativi, supui controlului imperial.
Opera legislativ a lui Iustinian, ca i a urmailor si imediai, gene
ralizat n ntreg imperiul i deci i la Dunrea de J os, pstra nc un
caracter sclavagist, i de-abia n secolul al Y lII-lea, odat cu mpraii
din dinastia izaurian, se ncearc o adaptare mai substanial a sistemu
lui juridic la noile relaii de producie (Ecloga, legiuirile agrare), ns la
7 Lui Iustinian se datorete i elaborarea noiunii juridice a modului de dobndire a
proprietii. Cf. Inst., II, 7, pr. jyenus adquisitionis) i II, 7, 4 (modus ciuilis adquisitionis).
Concepia doctrinar a lui Iustinian a fost lrgit de ctre Theofil, n Institutionum Graeca
paraphrasis, ed. Ferrini, I, Berlin, 1884 1897.
8 O constituie dat de Diocleian in anul 294 presupune existena unei singure proceduri:
a celei extraordinare.
124
Dr eptul r oman pe ter i tor i ul Daci ei
acea dat regiunile ponto-danubiene ncetaser de a mai face parte din
imperiu.
Stpnirea romano-bizantin la Dunrea de J os, n pofida caracte
rului ei apstor n special sub raport fiscal, a permis populaiei
autohtone s-i pstreze i vechea ei structur juridic-instituional,
asigurnd astfel continuitatea motenirii politico-juridice daco-romane
de o parte i de alta a Dunrii; mai mult chiar, n anumite perioade drep
tul populaiei autohtone (dreptul vulgar) n special cel legat de rela
iile de obte a servit ca izvor de drept i chiar ca surs de inspiraie
pentru unele acte normative de mai trziu, n special n materie agrar.
Pstrarea pn trziu, ca drept viu, a unui sistem normativ pro
priu, nrurit nemijlocit de dreptul romano-bizantin n curs de transfor
mare n drept feudal, a ngduit populaiei autohtone din tot spaiul
carpato-ponto-danubian s-i dezvolte un sistem juridic i instituional
bine individualizat atunci cnd aceasta va pi prin propriile-i fore pe
fgaul ornduirii feudale, iar vemntul uneori alohton rod al unei
receptri specifice n-a putut s altereze natura corespondentelor
autohtone, elaborate organic ca o suprastructur juridic a unor relaii
de producie ce-i urmau calea lor fireasc.
Partea a doua
Dreptul feudal
Cartea nti nceputuri l e ndeprt at e
ale formrii normelor juridice
feudale. Apari i a i afi rmarea
dreptului romnesc
(ius Valachicum)
Capi t ol ul I
Privire general
Sec i unea I
Condiii le economice i sociale
Dup ncetarea stpnirii romane n nordul Dunrii, populaia din
aceast provincie i-a continuat existena pe teritoriul vechii Dacii n
condiii noi. Pe lng argumentul logic al lipsei de veracitate a unei ipo
teze contrarii, aceea ca populaia din Dacia roman s se fi putut strmuta
n ntregime n sudul Dunrii, mai avem i argumentul istoric al existen
ei dacilor liberi aflai n afara stpnirii romane, deci imposibil de str
mutat, la care se mai adaug urme arheologice, monetare, lingvistice, etno
grafice, precum i dovezile instituionale de care ne vom ocupa pe larg
mai departe. Aceste fapte, confruntate cu informaiile concludente cuprinse
n izvoarele scrise, atest pe deplin persistena populaiei daco-romane la
nord de Dunre ulterior retragerii administraiei i armatei romane. De
fapt, o parte din teritoriul rii noastre, Dobrogea, care n-a ncetat nici un
moment de a fi locuit de autohtoni, a continuat s se afle sub adminis
traie roman direct, iar garnizoanele militare ale acesteia au fost stabilite
n diferite perioade i n nordul fluviului, pstrndu-se astfel un contact
nemijlocit ntre cele dou maluri ale Dunrii.
Relaiile de producie n care a trit populaia autohton pe teri
toriul rii noastre n aceast perioad i pn la constituirea primelor
state feudale independente au fost cele aparinnd unei formaiuni social-
economice de trecere.
C ne aflm n faa unor relaii de producie de trecere i nu a unui mod de producie
, , tributal de sine stttor (M. Constantinescu) rezult din mprejurarea c astfel d3 relaii?
cu aceleai manifestri sub raport social i economic, au existat i n perioade de formare a
statului geto-dac.
Dac este imposibil ca acelai mod de producie s revin pe teritoriul unei ri peste
veacuri dezvoltarea istoric avnd un sens progresiv, marcat de salturi calitative , nu este
imposibil s se fi ivit un alt fenomen i anume apariia tot a unor relaii de trecere, dar nu de la
comuna primitiv la sclavagism, ci spre feudalism, relaii care, sub raport social, prezint o serie
de elemente comune n special datorit trsturilor identice ale comunitilor vicinale exis
tente i ntr-o perioad i n alta , i constituie, ca atare, ,,o faz de trecere la formaiunea
secundar, adic trecerea de la societatea bazat pe proprietatea n obte la societatea bazat
pe proprietatea privat 1.
1 K. Ma r x i F. E n g e 1s, Opere, voi. 19, Bucureti, Edit. politic, 1964, p. 435;
vz. ibid., p. 420.
128
nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
Procesul a avut o durat relativ ndelungat i s-a caracterizat, ntr-o prim faz, prin
lipsa unei intervenii nemijlocite a clasei dominante ce se desprinsese din obtea steasc in orga
nizarea procesului de producie (H. H. Stahl), ceea ce constituie o particularitate a formrii rela
iilor feudale pe teritoriul rii noastre, datorit procesului intern de alctuire a noii clase domi
nante. Dealtfel i colonatul, mai nainte de a deveni relaia dintre om i pmnt ce a stat la baza
feudalismului, a pornit de la simpla convenie dintre proprietarul i lucrtorul pmntului,
primul neintervenind n procesul de producie, ci ncasnd redevena, fapt pe care au continuat,
n bun parte, s-l fac i deintorii de beneficii feudale dat fiind ndeletnicirile lor prin
excelen militare i caracterul viager al stpnirii , fr ca acest fapt s-i mpiedice de a
aparine clasei dominante feudale. Nici n ara Fgraului, de pild, boierii nu exploatau
direct pe rani (coloni, vicini), fiind doar simpli fruntai ai satelor (cneji), ins pentru posesia
lor, deosebit desesia rneasc, iasupra creia aveau un dominium utile, erau considerai totui
subvasali ai domnului de pmint (dominus terrae) din Fgra el nsui vasal regelui i
ca atare fceau parte din ierarhia feudal, erau obligai la darea calului .a. ; mai mult,
domnii munteni, n perioada n care au stpnit regiunea, le-au consolidat dreptul de proprie
tate prin imuniti feudale (I. Pucariu, D. Prodan).
Vechile ocupaii ale autohtonilor au continuat s fie exercitate i
n perioada urmtoare retragerii autoritilor romane, dar meteugurile
i n unele perioade i agricultura nregistrnd un regres n favoarea
creterii vitelor i a pstoritului, mai uor de practicat n perioada de
nesiguran pricinuit de marile nvliri ale populaiilor migratoare.
Agricultura, n ciuda acestor fluctuaii, nu a ncetat totui s for
meze o ocupaie permanent a daco-romanilor. ntr-o scrisoare din seco
lul al IV-lea adresat de comunitatea cretin din Dacia celei din Cappa-
docia, referitoare la Ptimirea sfntului Sava ce trise ntr-un sat
din nordul Dunrii, se gsesc informaii cu privire la existena unor sate
stabile, cu o populaie sedentar, ndeletnicindu-se cu agricultura i cu un
nceput de difereniere ntre sraci i bogai2. Un alt izvor de epoc, Strate-
gicon-ul redactat de mpratul bizantin Mauricius, pomenete de populaia
romanic din nordul Dunrii, vorbind latinete, cu sate aezate de-a lungul
rurilor, avnd ca ocupaie agricultura i creterea vitelor, iar ca mod de
organizare obtile agricole 3 (fig. 16).
Caracterul agricol-pastoral al vechilor obti steti reiese i din mpr
irea tradiional a teritoriului n dou uniti: cmpul i punea (cuprin-
znd i pdurea); n timp ce majoritatea membrilor se ocup de agricul
tur, numai un grup restrns are n seam ngrijirea turmelor.
Deplasarea cu turmele pe spaii mai mari, la munte i la es, n afara
hotarelor obtii vicinale, alctuia o form de pstorit special transhu-
mana care, departe de a putea fi identificat cu nomadismul, a consti
tuit un tip cu rspndire restrns i cauzat de anumite situaii speciale
n care a fost pus populaia autohton n unele regiuni de ctre noii st-
pnitori, ndeosebi deposedarea de terenuri agricole.
Trecerea vremelnic pe la nordul Dunrii a unor populaii migratoare ce nu cunoteau
exploatarea social sclavagist a dus la stabilirea unor raporturi specifice cu autohtonii, crora
noii venii le-au impus diverse prestaii i predri de produse (tribut), crundu-le n schimb
viaa. Scriitorii antici relateaz astfel faptul paradoxal c unii locuitori din Imperiul roman
2 Acta Sanctorum. II, 2 (Fontes, II, p. 711 i urm.).
3 Ma u r i c i u s , XI, 4, 1.
Pr i vi r e general
129
tirziu caut la barbari omenie roman, cci la romani nu pot suferi neomenia barbar 4, iar
..cei ce rmn <l a barbari> . . . i duc traiul n linite, fiecare bucurndu-se de tot ceea ce are
si neasuprind i nefiind asuprit deloc sau doar puin 5; n felul acesta, ei se temeau mai mult
decit de orice s nu ajung din nou sub stpnirea roman 6.
Migraia acestor populaii, relativ puin dezvoltate ca mod de via (barbare), nu a
fost n toate cazurile chiar att de distrugtoare cum o prezentau scriitorii vremii
redau, de regul, punctul de vedere al cercurilor oficiale. Aa, de pild, Tutilas,
Fig. 16. Colier de aur cuprinznd ornamente ce imit
principalele unelte de munc folosite de populaia autohto
n daco-roman, tezaurul de la imleul Silvaniei, jud.
Slaj, sec. IV e.n. (Kunsthistorische Museum, Viena).
regele goilor, asediind nite ceti ranilor nu le pricinui nici o neplcere (too
yccopyou ouSev oipyjxi)... i le porunci s lucreze mai departe pmntul n linite, dup
obicei, pltindu-i tributurile (9690^ ) 7.
Faptul c popoarele migratoare aveau o organizare gentilic n momen
tul ptrunderii lor pe teritoriul Daciei i c sistemul obtilor teritoriale
ale localnicilor i pstra nc caracterul primitiv democratic, propriu
4 S a 1v i u s, V, 8.
5 P r i s c u s, I I I .
6 K. M a r x i F. En g e l s , Opere alese In dou volume, vol. I I , ed. a 3-a, Bucureti,
Edit, politic, 1967, p. 280.
7 P r o c o p i u s , Bell. Goth., I I I , 13.
9c. 310
130 nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
ntregii organizri gentiiice 8, a fcut ca noii venii s poat, n unele
cazuri, apropia pe autohtoni de formaiunile lor politice prin procedeul
adopiunii clanale ce forma o instituie cu larg aplicare la toate populaiile
aflate pe aceast treapt de dezvoltare. Sclavajul de mari proporii fiind
nc nerentabil la populaiile migratorii, prizonierii de rzboi care nu
erau ucii deveneau, aadar, prin adopie n una din gini, membri ai
tribului i dobndeau prin aceasta, drepturi depline n gint i n trib 9.
n felul acesta, de pild, prizonierii fcui de goi, amestecndu-se cu bar
barii <goi>, au adus nu puini la adevrata credin 10; la slavi, robii
provenii din prinii de rzboi erau liberai dup un timp i rmneau
la ei n situaie de oameni liberi i prieteni n.
La trecerea lor pe teritoriul Daciei, neamurile germanice se aflau n perioada de tranzi
ie de la comuna primitiv la societatea bazat pe exploatare. Ocupaia lor de cpetenie era
rzboaiele de jaf, iar populaiile nvinse erau supuse la plata tributului12. Dei agricultura ajunge
curnd s joace un rol nsemnat n viaa lor, totui vitele continu s rmn principala lor bog
ie ; pmntul aflat n proprietate comun ncepe s fie distribuit periodic marilor familii.
Slavii apar ca un popor ce se ocupa i cu agricultura, pe lng creterea vitelor i pescui
tul; ei cunoteau diferite meteuguri, inclusiv prelucrarea metalelor i mai ales fierul. Intr-o
prim faz, utilizarea minii de lucru servile nu era rentabil, ns dup sedentarizarea comuni
tilor gentiiice i dezvoltarea agriculturii, sclavii ncep s fie folosii n producie: La nceput
^sec. VI e.n.), slavii ucideau pe toi locuitorii care se aflau n calea lor, acum ns . . . toi pleac
acas ducnd cu ei n robie multe zeci de mii de prizonieri 13, spune Piocopius, subliniind astfel
ndeletnicirile rzboinice ale acestei populaii ce a ptruns i ea pe teritoriul rii noastre n cali
tate de cuceritori.
Vechii bulgari se ndeletniceau i ei cu pstoritul nomad. Conductorul lor se numea
ca la toate triburile de limb tiurc khangan sau han; aceast cpetenie era nconjurat de
o aristocraie de snge: boilii (fruntaii nobililor) i bagrini (nobilii de rang mai mic), cunoscui
mai trziu sub numele de boliari. Cu toii exploatau, pe lng robi, i pe pstori, oameni aflai
n dependen fa de ei. rnimea de pe domeniile luate n stpnire de aceast ptur supra
pus a fost transformat treptat n oameni dependeni, iar sclavii obligai s munceasc pmn
tul n dijm, ca nite coloni. Ducnd, ca i celelalte populaii migratoare, o via nomad, bulga
rii obligau i populaia autohton s se strmute dintr-un loc n altul, asemenea lor. Astfel,
dup ptrunderea lor n Balcani, au stpnit acele regiuni ca locuitori cu drepturi, strmutnd
pe vechii locuitori dintr-un loc n altul, pe cei ce locuiau n cetile de jos n cele de sus i pe cei
din cele de sus n cele de jos 14.
La venirea lor pe teritoriul Daciei, triburile ungare duceau o via de cresctori de vite 15.
Pecenegii i cumanii, care au ocupat pn la venirea ttarilor unele regiuni din nordul Dunrii,
erau i ei nomazi (nomades), ducndu-i viaa mai mult n corturi 16, ns dup aezarea lor
n Dacia ncep s se sedentarizeze. Astfel, despre neamul cumanilor, papa Grigore al IX-lea
scria episcopului de Strigoniu c pn acum a fost rtcitor i nestatornic, n-a avut gospodria
8 K. M a r x i F. E n g e l s , op. cit., p. 280.
9 Ibid., p. 225.
10 P h i 1o s t o r g i o s, II, 5.
11 Ma u r i c i u s , XI, 5.
12 P h i l o s t o r g i o s , II, 5; I o r d a n e s, XVI, 89.
13 P r o c o p i u s , Bell. Goth., III, 38, 23.
14 T h e o p h. S i m., VII, 7,
15 Gesta Hung., VII.
16 C e d r e n o s, II, 582.
Pr i vi r e general
131
(mansiones) statornice, iar acum dorete s cldeasc orae i sate (ciuitates et uillae) n care
s locuiasc 17.
La cumani, stratificarea social era destul de avansat n momentul ptrunderii pe teri
toriul Daciei. Regele avea n jurul su seniori i cavaleri bogai. Servajul era, de asemenea,
dezvoltat, robii fiind folosii pentru paza nenumratelor turme de vite. n ceea ce privete
pe pecenegi, izvoarele arat c snt bogai, au muli cai i multe oi i mai au i multe vase
de aur i argint 18.
Ultima populaie migratoare ce a ptruns n spaiul carpato-dunrean au fost ttarii,
care au venit n secolul al XIIT-fea. Nici ei nu avea aezri stabile, n-au nicieri o reedin
permanent (ciuitatem) unde s stea i nu tiu unde se vor afla n viitor 19. Ttarii se aflau
i ei n stadiul de destrmare a organizrii gentilice, totalitatea carelor unei familii mari alc
tuind un iurt, iar patronimia (obog) reunea pe toi cei ce descindeau din acelai strmo, formnd
un aiurak.
Fa de toate aceste populaii migratoare, locuitorii autohtoni se
aflau dup cum am vzut ntr-un stadiu economico-social mult
mai avansat, avnd aezri stabile i ocupndu-se cu predilecie de cultiva
rea pmntului i alte ndeletniciri adiacente. Astfel, mpratul Yalens,
<u otirea sa, a zbovit un rstimp ,,n apropiere de satul Carpilor ( Crpo-
rum uicum) 20. Delegaiei condus de Priscus la curtea regelui Attila
i se aduceau de prin sate ea alimente, n loc de gru mei (xsyxpo?), n loc
de vin mied (fiiSo<;), numit astfel n graiul locuitorilor autohtoni 21.
Dup ncheierea operaiilor militare, se luau msuri ca agricultorii s se
ntoarc la munca pmntului i vitele i turmele din nou s vin fr team
la punea l or... 22. Cpetenia autohton Ahtum din Transilvania avea,
la venirea ungurilor, moii i curi 23, iar pmnturile cultivate de ra
nii dependeni erau mprite n loturi: Fiecare din acetia (iobagi) are
sori ( sortes) cu stenii (uillanis), i dac numrul acestora crete,
cresc i sorile 24.
Slbirea relaiilor de producie sclavagiste pe teritoriul vechii Dacii,
in urma retragerii autoritilor romane, nu a nsemnat deci trecerea ime
diat la un mod de producie superior, feudal, dar nici o ntoarcere la
comuna primitiv, dei populaiile migratorii ce au trecut temporar pe
teritoriile abandonate de imperiu se aflau ntr-adevr n acest stadiu de
dezvoltare. Saltul calitativ realizat nc din ultima perioad a statului
dac i definitivat de stpnirea roman i anume generalizarea organizrii
teritoriale a comunitilor vicinale, nu a putut fi lichidat de noii cuceritori
dei stpnirea lor vremelnic a constituit o frn n dezvoltarea eco-
iiomico-social i politic a autohtonilor , trecerea de la structura genti
li c la cea teritorial avnd caracter ireversibil, ea de regul n orice proces
social (pl.XV).
Dup retragerea autoritilor romane s-a produs pe teritoriul fos
tei provincii Dacia un fenomen de ruralizare a vieii sociale, ca efect al
17 DIR, C, X I - X I I I / l , p. 232.
18 G a r d i z i, Zayn.
19 P 1a n o Ga r p i n i, p. 69.
20 A m m. Mar c . , XX, VII, V, 5.
21 P r i s c u s , III.
22 Z o s i m o s, IV, 34.
23 Leg . st. Gerardi, 18.
24 DIR, G, X I - X I I I / 1 , p. 2 4 - 2 5 .
132 nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
ncetrii existenei unei puteri politice centralizate i al decderii oraelor,
proces ce caracterizeaz n general perioada de trecere de la sclavagism
la feudalism.
Seciunea a ll-a
Izvoare de informaie
Pentru perioada de trecere de la sclavagism la feudalism, sursele
de informaie "mai importante snt datele arheologice, etnografice i filolo
gice, precum i o serie de relatri din cronicile popoarelor vecine.
tiri preioase cu privire la viaa i organizarea autohtonilor daco
romni i a populaiilor migratoare ce au trecut pe teritoriul vechii Dacii
ne ofer scrierile unor autori romani trzii sau bizantini, precum Ammianus
Marcellinus, Cassiodor, Constantin Porphirogenetul, Cedrenos, Iordanes,
Mauriciu, Menander Protector, Philostorgios, Priscus, Procopius, Salvia-
nus, Theophylactes Simokatta i alii.
Cu privire la romnii din Transilvania, gsim informaii de mare
nsemntate n Cronica notarului anonim al regelui Bela (Anonymus
Belae regis notarius), la Simon de Keza i n Cronica pictat aflat
la Yiena.
Pe lng cronici, o surs de informaie o constituie i descrierea
Europei orientale ntocmit n 1308 de Geograful anonim, lucrarea Carmen
miserabile a lui Eogerius, precum i scrierile unor crturari apuseni care,
trecnd prin aceste regiuni, au notat date ce ne pot fi de folos n reconsti
tuirea modului de organizare politico-juridic a populaiei autohtone
Aa este cazul cu relatrile lui Geoffroy de Yillehardouin, Henri de Valen-
ciennes etc., cu unele poezii medievale scrise n limba latin sau german
i n care se fac meniuni despre poporul nostru, precum i cu informaiile
date de Piano Carpini i unii scriitori orientali.
La acestea se mai pot aduga datele epigrafice i numismatice
care, coroborate cu cele arheologice, documentare i narative, snt n msur
s ne ofere o imagine asupra trecutului poporului nostru ntr-o perioad
socotit pe nedrept obscur.
Datele instituionale de care dispunem, unele din ele surprinse ca
supravieuiri n epoci mai trzii, ne permit de asemenea, reconstituirea
unor aspecte din trecut prin metoda retrospectiv, potrivit creia infe
riorul nu poate fi neles dect dup ce superiorul este deja cunoscut i
ca atare persistena lor anacronic implic, a fortiori, existena lor obli
gatorie n perioada istoric de care aparin n mod firesc.
Capitolul II
Vi aa politico-juridic i instituiile autohtone n perioada
nvlirii populai ilor migratoare
Seciunea 1
O r g a n i z a r e a teritoriala n cadrul obtilor steti
Obtea a fost, n primul rnd, o comunitate de munc, constituit
ntr-un prim stadiu pe baza legturii de rudenie. Destrmarea relaiilor
gentiiice a dus la slbirea legturilor de rudenie, ceea ce a fcut s treac
pe plan secundar importana acestui factor n stabilirea apartenenei
grupului de oameni reunii n obte. Locul primordial l capt acum cri
teriul teritorial n virtutea cruia membri ai obtii snt numai cei ce st-
pnesc prin voina ntregului grup o parte din teritoriul comun al
obtii. n felul acesta n noua obte teritorial, vicinal sau steasc
teritoriul are nu numai o funcie economic, dar i o semnificaie nou,
social de determinare a apartenenei la obte. Ca form de organizare
teritorial, obtea steasc dobndete posibilitatea de a se ncadra n
stat i s se menin veacuri ntregi, aa cum s-a ntmplat n ara noas
tr cu comunitile vicinale geto-dace ce au fost ncadrate n organizarea
de stat a Daciei romane i aa cum se vor petrece lucrurile i n feudalism.
Comparnd obtea teritorial cu statul, se constat c au o trstur
comun i anume c ambele se constituie pe baza unor grupri teritoriale,,
iar nu de rudenie; dar totodat ele se deosebesc esenial, ntruct numai
statul are o for public instituionalizat, cu organe de constrngere ce
se situeaz deasupra societii, n timp ce obtea este lipsit de un ase
menea aparat i pstreaz o form arhaic de conducere realizat prin
participarea tuturor membrilor si (E. Cernea). Ea constituie primul pas
spre organizarea de stat, prin prezena criteriului teritorial ca temelie
de constituire, fapt pentru care obtea steasc devine prima grupare
social a oamenilor liberi, nelegai prin legturi de snge 1.
Dup cum au demonstrat cercetrile de specialitate (H. H. Stahl,
P. P. Panaitescu), procesul de teritorializare a obtilor a necesitat, n pri
mul rnd, o dezvoltare a tehnicilor agricole i pastorale pn la un grad
1 K. M a r x i F. E n g e 1s, Opere alese in dou volume, voi. II, ed. a 3-a, Bucureti,
Edit. politic, 1967, p. 280. Dup H.H. Stahl, comunitatea vicinal poate fi caracterizat prin
urmtoarele trsturi eseniale: o organizaie social i teritorial totodat, a unor familii
organizate n cete, legate adic printr-o rudenie de ceat, fr mari deosebiri de avere,
fr clase, posednd i lucrnd colectiv pmntul, practicnd o agricultur i o cretere de vite
rudimentare i administrndu-se n formele democraiei primitive, prin adunare, n sfat, a
tuturor membrilor maturi ai satului (H.H. S t a h l , Contribuii, I, p. 25 26).
134
nceputur i l e f or mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
care s permit membrilor unei comuniti steti s-i acopere trebuina
de hran prin folosirea unui teritoriu restrns la dimensiunile relativ modeste
ale unui trup de moie i n cadrul unei agriculturi nc itinerante, practi
cat prin defriri i deseleniri periodic repetate i muttoare, fcute n
limitele aceluiai trup de moie. n al doilea rnd, procesul de teritoriali-
zare implic prezena unor organe de administraie, avnd puterea nece
sar pentru efectuarea unor asemenea lotizri i distribuiri, ceea ce pre
supune c grupul stesc teritorializat este n stare nu numai s produc
cele de trebuin traiului su, ci s dispun de plusproduse din care s
poat ntreine aceste organe.
O analiz mai atent arat, pe de o parte, caracterul strvechi, ante
rior apariiei statului feudal, al unui mare numr de sate ce apar n primele
noastre documente, iar pe de alt parte meninerea n unele regiuni ale
rii, corespunznd cu cele locuite de dacii liberi i unde procesul de des
trmare a relaiilor gentilico-tribale a fost mai lent, ntr-o prim perioad
a feudalismului, a ,,judeciilor gemelare (H. H. Stahl), rmi a str-
vechei organizri pe baze gentilice duale a comunitilor 2.
Desfacerea strvechilor organizaii gentilice n grupuri de clanuri
i patronimii, nc din perioada geto-dac, a fost urmat de o teritoria-
lizare a lor n cadrul unor sate, deintoare de trupuri de moie, alctuind
laolalt, pe marile suprafee deinute anterior de comunitile gentilice,
complexe teritoriale, agrimensural delimitate n cadrul unor operaiuni
de lotizare i al unor distribuiri, cu scop egalitar, a trupurilor de moie
ctre comunitile steti ce au luat fiin din destrmarea gens urilor
strvechi. ,,n fiecare gint arat F. Engels pmntul arabil i pu
nile au fost mprite n mod egal ntre gospodrii prin tragere la sori;
dac, cu timpul, s-au mai fcut i alte rempriri, nu tim; n orice caz
n provinciile romane acest obicei a ieit din uz i loturile individuale s-au
transformat n proprietate privat care putea fi nstrinat, allod. Pdu
rile i punile au rmas nemprite, n folosin comun; aceast folo
sin, ca i modul de cultivare a pmnturilor mprite era reglementat
dup vechea datin i conform hotrrilor ntregii colectiviti. Cu ct
ginta era stabilit de mai mult vreme n sat... disprea i caracterul
de rudenie al legturilor, fcnd loc celui teritorial; ginta a disprut n
obtea-marc n care dealtfel nc destul de des se pot vedea urme ale ori
ginii ei n legturile de rudenie ale membrilor. Astfel, organizarea gentilic
s-a transformat aici pe nesimite cel puin n rile n care s-a meninut
obtea-marc... ntr-un organism teritorial, dobndind n felul acesta
posibilitatea de a se adapta statului 3.
Populaiile germanice, n momentul ptrunderii pe teritoriul Daciei, formau confederaii
tribale, alctuite din mai multe formaiuni gentilice fie prin cucerire, fie prin bun nelegere.
Cpeteniile aveau, n primul rnd, funcii militare, conducnd pe membrii comunitii la lupt,
n anumite cazuri, conducerea era ncredinat unor efi de clan; aa, de pild, atunci cnd ostile
iui Ostrogotha au pornit prin Dobrogea, el ,,a pus n fruntea lor drept conductori peArgaith
i pe Gutheric, cei mai nobili din neamul lor 4. Conductorul avea i funcii judiciare, distri
2 Vz. supra, p. 40.
3 K. Ma r x i F. E n g e l s , op. cit., p. 280.
4 I o r d a n e s, XVI, 91.
Vi aa pol i ti co-jur i di c
135
buind dreptatea celor aflai sub ascultarea sa, fapt pentru care unele izvoare l denumesc jude
(iudex). Din pricina rzboaielor pe care le purtau cu vecinii, slvii s-au organizat cu timpul
sub forma unei democraii militare. Trsturile democraiei militare la aceste populaii au fost
bine prezentate de izvoarele antice: Ei nu ascult de un singur om, ci din vechime triesc n
democraie (Iv Syjfxoxpoma), i de aceea tot ceea ce pentru ei este folositor sau vtmtor discut
n comun (eq xoivov) 5. Confederaiile tribale astfel formate se desfceau ns cu uurin,
datorit pe de o parte stadiului diferit de dezvoltare a diferitelor comuniti gentilice, pe de alt
parte datorit rivalitilor dintre cpetenii.
Unele izvoare vorbesc chiar de existena Unor ri i unor regi 6. Autoritatea aces
tor efi nu era ns prea mare, adunrile poporului ( ) avnd ns un rol hotrtor n toate pro
blemele mai importante. n jurul cpeteniei, se formeaz o grupare militar ( ^ ) care-i
ntrete poziia i l va ajuta la uzurparea puterii. Oastea era format din toi cei capabili s
poarte armele.
La vechii bulgari, conductorul provenea din familiile cele mai puternice: Ermiar, Dulo,
Vokil, Kubinar, Ugain, Cakarar, iar persoana hanului (xava) era considerat sfnt, fapt ce
reiese i n titulatura sa: Mare han hrzit de divinitate. n ciuda puterilor nelimitate, guver
narea nu era absolutist, cpeteniile celorlalte clanuri i familiile mari impunndu-i adesea
punctul de vedere. Hanul era ajutat de un dregtor numit kayhan (xaoyavo<;), dup care urma un
altul ce se ocupa cu administraia (icirgu boilul). Oastea era condus de cpeteniile clanurilor,
iar comandant suprem ( / ^, ^pycov) era hanul.
Ungurii, la venirea lor n Europa, erau grupai ntr-o sut opt gini, alctuind apte cla
nuri (ysvat), cu apte cpetenii, iar cind au pornit s cucereasc Pannonia au format o uniune
tribal sub un singur conductor. Conductorii erau alei de adunarea rzboinicilor dintre cei
mai pricepui n treburile osteti i cu o anumit ceremonie. Oastea era format din toi oame
nii liberi ce puteau purta arme. Ostaii erau nsoii de oameni cu arme (familiarium) care-i
sprijineau n lupte i le fceau diferite servicii.
Dup ptrunderea n Transilvania, uniunea tribal a tins spre o form teritorializat, noii
venii mprind ntre ei pminturile luate de la autohtonii romni n urma unor lupte grele.
Vechile cpetenii tribale se transform n nobili deintori de vaste domenii, iar sfatul
cpeteniilor devine consiliul princiar. n urma propunerii de pace a voievodului romn Menu-
morut, ducele Arpad, sftuindu-se cu nobilii si, a aprobat i a ludat propunerea 7. n condu
cerea treburilor comunitii, conductorul avea dou ajutoare ce ndeplineau i funcia de jude-
ctori; acestea erau alese. Ca efi ( xecpocXyjv ) de oaste, au o cpetenie (ap/ovTa) din familia
lui Arpad i mpreun cu acesta ali doi, pe gylas i pe carchas, care au slujbe de judectori,
ntre aceste cemniti era o anumit ierarhie, deoarece carchas este o demnitate, ca i gylas
care este totui mai mare dect carchas 8. Teritoriile supuse a a fost puse sub administraia unor
dregtori denumii ispanoc, iar curtea ungar va fi ntregit cu o serie de nali demnitari mili
tari, dup modelul german. Apar i la unguri comuniti vicinale cu loturi deinute viager, apoi
motenite. O parte din locuitorii satelor reuesc s rmn liberi (orok), alii ajung treptat n
dependen (uillani).
La pecenegi, organizarea tribal era bine pstrat, fiind mprii n opt triburi care se
submpreau fiecare n mai multe gini. La rndul lor, cumanii erau mprii i ei n apte
neamuri (septem generationes) . La ttari organizarea teritoriilor cucerite s-a fcut cu ajutorul
aristocraiei gentilice (noiani), pe baza unei stricte ierarhii ce corespundea cu cea militar,
n fruntea diferitelor regiuni (ulus), se aflau cpeteniile corpurilor de armat din familia hanului
6 P r o c o p i u s , Bell. Goth., III, 14.
6 T h e o p h a n e s , A. M. 6085.
7 Gesta Hung., XXI, LI.
8 o n s t. P o r p h . , 40.
136
nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
(oglani). Sub ei, erau cpeteniile de zece mii de ostai (ttimen-u noiani), apoi a celor de o mie
(mingghan-u noian), o sut (dijaun-u noian) i zece (karban-u noian). Cpetenia suprem era
aleas de o mare adunare (kurultai) i deabia n ultima perioad stpnirea devine ereditar
prin aclamarea ca motenitor a fiului.
n timpul nvlirii populaiilor migratorii, locuitorii autohtoni
erau organizai pe baze teritoriale n formaiuni politice proprii, n fruntea
comunitilor vicinale sau a confederaiilor de vi aflndu-se cpetenii
redutabile, dis,punnd de fora armat a comunitii, de detaamente proprii
i de fortificaii puternice. Astfel, la venirea ungurilor n Transilvania,
cpetenia Zohoalu i tovarii si au rnduit muli slujitori (seruientes)
la cetate dintre oamenii locului; acetia se numesc acum oameni ai cetii
( ciuiles) 9. Noilor venii, cpetenia autohton Ahtum le opune o rezisten
ndrjit, ,,bazndu-se pe mulimea ostailor i a nobililor asupra crora
avea stpnire 10.
Cpeteniile autohtone reuesc chiar s njghebeze puternice organisme
politice ce au constituit tot attea stavile n calea migraiei spre occident
a valurilor de populaii migratorii: i era sub ascultarea acestui brbat
(Ahtum), ara de la rul Cri pn n prile Transilvaniei i pn la Y idin
i Severin, pe care toate le supusese sub puterea sa 11.
Procesul de teritorial izare a vechilor comuniti gentilice a nceput
odat cu constituirea statului dac. Se pot distinge astfel trei tipuri princi
pale de formare a comunitilor vicinale pe teritoriul rii noastre (L. P.
Marcu) :
a) comuniti vicinale provenite din teritorializarea vechilor comu
niti gentilice;
b) comuniti vicinale genealogice formate din elemente deosebite
ale comunitilor gentilice (patronimii) cu caracter omogen;
c) comuniti negenealogice alctuite din elemente eterogene.
Primul tip aparine cronologic epocii de formare a statului dac
i este surprins documentar n perioade mai trzii n vechile zone de
sate dihotomice, cu organizare gemelar din Moldova. Al doilea tip carac
terizeaz perioada de trecere la feudalism i i-a lsat urmele n zonele
de familii mari din Cmpia Dunrii, n unele sate-crnguri din Munii
Apuseni i, n Maramure, n unele aezri de pe vile rurilor. Cel de-al
treilea tip a avut o rspndire mai larg, aparinnd epocii feudalismului
dezvoltat i fiind ntlnit pe tot teritoriul Eomniei, constituind totodat
i o dovad a caracterului pastoral-agricol al ocupaiilor populaiei.
Modul acesta de formare a aezrilor steti din ara noastr constituie o dovad n plus
a dezvoltrii poporului romn pe teritoriul unde locuiete i n prezent, modalitile de formare
a satelor corespunzind ntru totul trecutului nsui al regiunilor respective: n cele n care s-a aflat
centrul statului dac i au cunoscut efectiv stpnirea roman dezvoltarea teritorial negenealo
gic a satelor a fost mai puternic, n timp ce n cele n care structurile gentilico-trib ale s-au
pstrat mai mult vreme sau au avut loc infiltrri ale populaiilor migratorii, apar aspecte genea-
9 Gesta Hung., XXI.
10 Leg. st. Gerardi, 18.
11 Ibid.
Vi ata pol i ti co-jur i di c
137
. gice. Populaia romanic din Balcani la care organizarea gentilico-tribal dispruse de mult,
i putea nfiina n nordul Dunrii aezri teritoriale pe baze genealogice, tot astfel dup cum
j ar fi putut determina prezena tipului antropologic dinaric numai n unele regiuni
i uitate Munii Apuseni, Valea Someului i nu pe ntreg teritoriul rii.
Plana XV. Schema trecerii
de la organizarea gentilico-
tribal la cea teritorial:
1, 2, . . ., n=comuniti genti-
lice; a, b,. . x = comu
niti teritoriale; I = comi
tat; II = jude (dup L. P.
Ma r c u).
Dealtfel, nu numai geneza, ci i structura morfologic a vechilor aezri vicinale romneti
vin s confirme aceast situaie (R. Vuia). Fr a admite un determinism etnic n studierea ae
zrilor omeneti nu putem totui pierde din vedere predominarea la romni a aezrilor de tip
natural i neregulat, fie c este vorba de satul risipit, de satul dispersat sau nirat pe vi. Dac
primul tip cunoscut i n sudul Dunrii la populaia romanic de aici sub denumirea de ,,stri
vlah este recunoscut ca datnd din vremea traco-dacilor, celelalte tipuri se dezvolt n perioa
da nvlirii populaiilor migratorii, ncepnd cu secolul IV, fapt dovedit i de denumirea
lor (Trnova, Rchitova, Grdite, Clopotiva etc.). Astfel de aezri snt aproape necunoscute
ungurilor i germanilor care au venit mai trziu i au preferat aezri compacte, cei din urm
i cu o perfect form geometric.
Existena unor aezri risipite sau dispersate, n locuri izolate pe nlimi sau n pduri
constituie o imposibilitate la o populaie venit din alte pri ntr-o ar deja populat, deoa
rece dac noua populaie vine n mas ea trebuie s fie colonizat dup anumite reguli, cu ae
zri de tip compact ca saii sau vabii , iar dac este vorba de indivizi sau grupuri rzlee
ele trebuie s se stabileasc la periferia aezrilor deja existente, cum au fcut n evul mediu
de pild rudarii sau chiar unii romni plecai din satele transilvnene i stabilii la marginea unor
localiti cu coloniti (Hlchiu .a.). n orice caz, o populaie imigrant nu ar alege pentru a
se stabili locuri greu accesibile, n muni i pduri, deoarece acestea snt bine cunoscute, de regul,
tocmai de locuitorii cei mai vechi, noii venii temndu-se de necunoscutul locurilor nchise unde
i pot atepta pericole i curse la tot pasul, aa cum s-a petrecut cu toi cei ce au trecut vremelnic
pe teritoriul rii noastre i cum s-au ntmplat lucrurile i n Balcani.
Vechimea structurilor teritoriale vicinale rezult i din faptul c
primele documente feudale romneti menioneaz expres c satele dateaz
din veac, c au hotare vechi i de demult. O statistic ntocmit
pe baza unor asemenea documente din Moldova (H. H. Stahl) a stabilit
+------- "
1* a+b+...+x
a=1+2+...+n
138
nceputur i l e f or mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
c 80,3% din sate erau anterioare ntemeierii statului. Semnificativ este
i faptul c n limba romn s-au pstrat ca i n albanez att ter
menul de sat, provenind de la latinescu fossatum, ct i cel de ctun,
de origine traco-ilirie; sat nu are numai un sens geografic, de aezare
rural, ci i unul demografic, de totalitate a locuitorilor, fiind sinonim
deci cu obtea steasc. Datorit stpnirii romane, aa cum pe lng
termenul de ctun a ptruns i cel latin de fossatum, tot aa alturi
de traco-iliricul mo a fost folosit i celdeueteranus, care a dat n limba
romn btrn, folosit cu acelai neles de parte de moie. n sfrit,
un alt argument* lingvistic doveditor al vechimii obtii steti la romni
este i pluralul ce se ntlnete n denumirile satelor romneti deobicei
antroponim devenit toponim i care trebuie puse n legtur cu tradi
iile ntemeierii satelor; chiar atunci cnd legenda fondatorului eponim
nu are un corespondent istoric (H. H. Stahl), ideea unei origini strvechi
a aezrii se face totdeauna simit.
Caracterul teritorial al obtilor vicinale romneti n perioada ce
a urmat retragerii administraiei romane a fcut ca procesul de trecere
la feudalism s capete la populaia autohton o serie de particulariti
fa de cel petrecut la popoarele vecine i unde trecerea la feudalism s-a
fcut direct din organizarea gentilic. Faptul s-a fcut resimit i asupra
procesului de formare a poporului roman modern, adstratul adus de
populaiile migratorii ce s-au perindat prin spaiul carpato-ponto-danubian
avnd o pondere mic i o alt semnificaie n raport cu celelalte popoare
romanice, ceea ce explic i persistena denumirii de romn (romanus),
care nu se mai ntlnete dect n cazurile aromnilor i romanilor.
Comunitile gentilice ale populaiilor migratorii din prima lor faz
de ptrundere pe teritoriul rii noastre nu au avut influena ce le-a fost
atribuit uneori afar de cazul cnd s-ar putea admite o ntoarcere
napoi la stadii istorice depite asupra organizrii social-economice a
autohtonilor, ci, dimpotriv, modul de organizare n comuniti teritoriale
a populaiei localnice a grbit sedentarizarea noilor venii. Ca atare, termino
logia social-organizatoric a populaiilor migratorii ce au trecut vremelnic
pe teritoriul Daciei n-a reprezentat dect un paralelism cu cea existent
deja de exemplu dedin, ocin, batin, delin, jirebie
n cazul comunitilor vicinale , n principalele cazuri cea autohton
mo, moie, btrni etc. fiind preferat i de noii venii.
Seciunea all-a
Sistemul normativ vicinal
n structura i dezvoltarea comunitilor vicinale pe teritoriul rii
noastre se pot distinge, ca elemente de suprastructur, corespunznd
sistemului de organizare a produciei pe baze devlmae, o serie de aspecte
juridice ce alctuiesc un adevrat sistem normativ elementar.
n completarea unor izvoare directe, pentru perioada lung a
marilor migraii i a feudalismului incipient, vechea organizare juridic
vicinal de pe teritoriul rii noastre poate fi schiat nu numai teoretic,
deoarece datele istorice pot fi ntregite cu unele rezultate ale cerce
trilor concrete etnologice i sociologice.
Vi aa pol i ti co-jur i di c
139
La populaiile germanice aflate temporar pe teritoriul rii noastre judecata se fcea
dup obicei sau dup legi (vofioig) care erau aceleai la toate triburile germanice. Res
pectarea cu sfinenie a legilor spune Theodoric a fost statornicit pentru ca nimic s nu
se fac cu proprie mn, nimic dintr-o pornire proprie. Prin ce s-ar mai deosebi linitea pcii
de turburarea rzboiului, dac nenelegerile dintre indivizi i-ar afla dezlegarea prin silnicie?
(Edict. Theodor., cap. X i CXXXIV).
La slavi, au existat de timpuriu i unele obiceiuri comune ce s-au legiuit (vevo^ucTai)
la barbari nc de mai nainte 12. n privina vechilor bulgari, tradiia atribuie lui Krum (802
814) introducerea unor legi simple pentru a disciplina populaiile aflate sub crmuirea sa i a
le feri s aib soarta avarilor. Aceste dispoziiuni ajunse pn la noi snt probabil fragmente
dintr-o , , legiuire barbar mai ampl din care Suidas a ales pasajele care i s-au prut mai semni
ficative (Fani Milkova). Grupate n cinci capitole, ele cuprindeau dispoziii privitoare la
pedepse, procedur penal, asigurarea minimului de existen i culturile de vi de vie.
n timpul lui Arpad i al urmailor si, sistemul juridic ungar avea un caracter consue-
tudinar. Tradiia atribuie acestui conductor stabilirea primelor norme juridice. n apropiere
de o pdure , , conductorul i nobilii si au stabilit toate legile consuetudinare (omnes consue-
tudinaries leges) ale regatului i toate acele norme de care se foloseau cpetenia i fruntaii si
i dup care se judecau infraciunile svrite 13.
Pecenegii i cumanii aveau obiceiuri juridice bine stabilite. Aa de pild, la ei este lege
i un vechi obicei ca dregtoriile s nu fie transmise la fii sau la frai, ci conductorii trebuie s
fie mulumii de a avea crmuirea cit timp triesc 14. Spiritul de dreptate, caracteristic organi
zrii gentilice, ncepe s se piard ns i la ei, pe msura dezvoltrii formelor de exploatare i
de aservire a altor populaii. Un izvor relateaz astfel c a disprut fosta lor dreptate i echi
tate; respectndu-le nainte mai mult dect orice, ei i-au ridicat cele mai mari monumente,
astfel i orae i popoare de bunvoie s-au apropiat de ei. Acum pare c, dimpotriv, s-au ivit
la ei nedreptatea i abuzul n ce privete supuii lor i au hotrt ca oraele supuse lor, n loc s
le serveasc i s fie bine ntemeiate, s le robeasc i s le distrug. . . Oameni cu nimic vino
vai, aprai de jurmnt, au czut prad braului i sbiei 15. n ceea ce privete dreptul cutu-
miar mongol, acesta era cuprins n iasa lui Genghis-han, care a cunoscut o aplicare i n
teritoriile stpnite vremelnic de ttari.
n timpul migraiei populaiilor barbare, locuitorii autohtoni s-au
cluzit dup norme juridice proprii ce reproduceau, n bun parte
alturi de vechile norme geto-dace prevederile dreptului roman
provincial, golit ns de coninutul lui de clas i devenit, n lipsa unui
aparat de stat care s-l sancioneze, obicei juridic, cu particulariti bine
reprezentate.
Conducerea comunitilor vicinale o avea o cpetenie aleas ntr-un
stadiu iniial, devenit ereditar mai trziu, ajutat de un consiliu restrns,.
format din btrnii satului i n cazuri speciale de adunarea ntregii obti
(,,grmada satului). O serie de mputernicii capt atribuii de paz*
n sat sau pe ogoare, ori se ocup cu treburi gospodreti, dup reguli
anumite, al cror ansamblu va avea valoarea unui drept administrativ rural.
Cile de acces spre islaz, n vechime i hotarul satului, aveau ntrituri;
n caz de nevoie, toi brbaii valizi participau la aprare, mobilizarea
fcndu-se prin semnale speciale. Grupele de vrst i sex masculine,
12 P r o c o p i u s , Bell. Goth., IM, 14.
13 Gesta Hung., XL.
14 C o n s t. P o r p h . , 37.
15 T o p. G o 11 i c u s (R I, 1944, p. 50).
t
140
nceputur i l e f or mr i i nor mel or jur i di ce f eudal e
ulterior reduse doar la funcii spectaculare, n trecut narmate ca
acei cluari descrii de Dimitrie Cantemir , au avut i funcii politice
de care conductorii satelor nu au ezitat s se foloseasc pentru a-i trans
forma^autoritatea n putere.
n cadrul obtii, funciona i un sistem fiscal propriu, cu uniti
de msur utilizate la diferite ocazii. Forma de exploatare a locuitorilor
Plana XVI. Modelul for
mri! obiceiurilor juridice:
O = ornduire social; N =
N trepte de aculturaie juridi
c; D sistem normativ
popular (dup L. P. M a r c u).
autohtoni folosit de populaiile migratorii a fost preluarea plus-produ-
sului, folosirea forei de munc i mai rar plata unor sume de bani
tributul , form rudimentar de impozit (rent-impozit). Pentru aceasta,
erau folosite cpeteniile locale ale satelor sau confederaiilor de vi, care
mijloceau ntre noii venii i locuitorii autohtoni, realiznd ei nii profi
turi personale ce le vor permite ulterior s se transforme n clas exploa
tatoare i s uzurpe puterea16.
Un statut personal, bine pus la punct, determina poziia social
a fiecrui membru al comunitii steti. Rudenia putea fi de snge, prin
alian sau spiritual, la aceasta din urm, adugndu-se la formele recu
noscute de biseric i cele pgne (frie de cruce, nfrirea lunatecilor,
fria de lapte etc.). Adopiunea fratern a mbrcat n sistemul popular
forme i sensuri multiple, ajungnd a fi extins i n raporturile cu cei
de alt neam.
Familia, tradiional romneasc, se prezenta ca o familie lstar
(familie souchej , cu sistem patrilineal i patrilocal i cu aspecte de
endogamie vicinal i exogamie patronimic, deosebit nu numai canti
tativ, ci i calitativ de comunitatea casnic patriarhal, generatoare
de exogamie vicinal. Structura aceasta de familie este o dovad n plus
a inconsistenei teoriei imigrrii din spaiul balcanic i aduce unele lumini
16 R o g e r i u s, cap. XXV, p. 89 90.
Vi aa pol i ti co-jur i di c 141
apr a ponderii relativ reduse a elementului slav n nordul Dunrii,
'pre deosebire de unele regiuni din sud, unde precumpnirea lui a impus
mforma de familie zadrugal. Obligativitatea vrstei mai mari a mirelui,
pstrarea ordinii vrstei la cstorie, privilegiul ultimogeniturii marcheaz
Ie deosebiri tradiionale fa de comunitatea casnic patriarhal a
>lavilor (V.- BogiSic, S. S. Bocev), n timp ce rmiele de matriarhat
din zonele n care formele gentilice au supravieuit mai mult, ca i simu-
i:icrele de cumprare i rpire a miresei, felul de ntocmire a zestrei i
Ireptul de motenire al femeii din aceleai zone constituie i ele tot attea
. lemente ale dezvoltrii familiei pe teritoriul rii noastre pe o cale proprie,
determinat de nsei particularitile istorice ale acestor regiuni.
n timpul marii migraii barbare, la vechii germani, persoanele aveau statut diferit, dup
um era vorba de oameni liberi sau de sclavi, servajul domestic fiind larg rspndit la aceste popu
laii. La unele triburi germanice, rudenia pe linie matern era nc puternic. Numele nainta
ilor servea la desemnarea persoanei; despre Geberich, regele goilor, se precizeaz, de pild,
c este nscut din tatl su Hilderich, din bunicul su Ovida, din strmoul su Nidada 17.
Succesiunea era agnatic i numai n lipsa unor astfel de motenitori devenea cognatic.
Forma de familie dominant la vechii slavi era familia mare, de tipul comunitii casnice
patriarhale (zadruga). Ea cuprindea mai multe generaii de urmai ai aceluiai strmo, mpreun
cu soiile lor, triau laolalt ntr-o singur gospodrie, i cultivau laolalt ogoarele, se hrneau
>i se mbrcau din proviziile comune i stpneau n comun prisosul de produse 18. Rudenia se
stabilea pe linia patern, ca n orice sistem patriarhal, dei rmiele matriarhatului se mai
menineau nc. Cstoria era precedat de logodn i mirele pltea o sum ( ) pentru
mireas. ntre sexe domnea egalitatea, gospodina casei (domacica), conduend munca celor
lalte femei i putnd da chiar pedepse. Cinstea femeii era mult preuit, iar vduvele nu se mai
cstoreau. Puterea printeasc era mare, tatl putnd vinde pe copii sau s-i ofere .zlog, ter
menii slavi folosii pentru a denumi pe copii, ( , ) fiind apropiai de cei folosii pentru
oamenii dependeni ( , ).
Familia era poligam la vechii bulgari, ca i la celelalte populaii asiatice, cum au fost
i ungurii. Se cunosc i cstorii mixte, ncheiate probabil n scop de alian. Astfel, Arpad, ,,cnd
a aflat c fata lui Menumorut (unul din conductorii populaiei romneti din Transilvania)
este de aceeai vrst cu fiul su Zoltan, n-a mai amnat cererea lui Menumorut i a primit pe
fiica lui ca soie a lui Zoltan 19. La pecenegi i cumani, legturile de rudenie erau de asemenea,
puternice. Rudenia pe linie patern predomina, unchiul patern i descendenii acestuia bucu-
rndu-se de ntietate i avnd un drept de preferin la cstorie. Cstoriile mixte erau prac
ticate n special de cpetenii pentru a obine anumite avantaje: fiice de-ale conductorilor se
cstoresc cu nobilii francezi sau principi bizantini i unguri.
Sub influena acestor populaii i a obiceiurilor lor, unele cpetenii autohtone practicau
i ele poligamia. Astfel Ahtum ,,avea ns apte soii pentru sine, deoarece nu era desvrit n
religia cretin 20. Urme de matriarhat se mai pstrau probabil n aceast perioad i la populaia
local att n stabilirea rudeniei, ct i ntr-o libertate mai mare a femeilor. Sensul instituional
al cstoriei reiese att din hotrrea ei de ctre prini, ct i din cstoriile fictive n cazul mor
ii premature ( , , nunta mortuiui). Sistemul succesoral urma, probabil, linia provenienei
bunurilor, cu privilegiul ultimogeniturii, i nu al primogeniturii ca la populaiile migratorii.
17 T a c i t , Germ., 113.
18 Vz. supra, p. 45 i urm.
19 Gesta Hung., II,
Leg. st. Gerardi, 18.
142
nceputur i l e f or mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
n privina bunurilor n sistemul popular tradiional al autohto
nilor se fcea o distincie ntre cele mictoare i nemictoare : nu numai
oamenii puteau fi stpnii lor, ci i duhurile bune sau rele, fapt pentru
care locurile ce nu aparineau nimnui (hotare, poduri peste ape etc.)
aveau un regim special. Pentru nestrmutarea hotarelor, dup stabilirea
acestora, se puneau semne determinate, recurgndu-se i la ajutorul spiri
telor locului. Formele de stpnire devlmae a pmntului au cunoscut
i ele o lung evoluie istoric, surprins de documente n liniile ei mari
i care, n ansamblul ei, formeaz trstura caracteristic a strvechii
obti steti pe' teritoriul rii noastre, deosebind-o radical de comuni
tatea casnic patriarhal i de patrominiile formate mai recent pe baza
acesteia (Raina Peseva).
Semne speciale serveau pentru desemnarea proprietii asupra bu
nurilor mictoare, dobndite pe diferite ci (Romulus Vulcnescu).
Deteniunea ocazional a acestor bunuri de ctre alte persoane crea
riscuri din partea acestora numai n caz de neglijen dovedit. Obligaii
reciproce se stabileau cu ocazia unor evenimente botez, nunt etc. y
zestrea, ea nsi, n sistemul popular avnd la baz acelai principiu
ca i n cazul n care se schimbau daruri cu obligativitatea reciprocitii
(L. P. Marcu). La anumite ocazii strngerea recoltei, construirea unei
case etc. se aplica ntrajutorarea, fie ntre rude, fie la nivelul ntregii
comuniti steti. Vnzarea-cumprarea impunea anumite forme de
publicitate, iar n cazul bunurilor imobiliare opera preemiunea (Vah
AJ. Georgescu), dei rspndirea ei nu este atestat n toate regiunile arii.
La vechii germani, bunurile imobiliare erau n parte proprietate comun (pmntul), n
parte personal (locuina); proprietatea comun (Allmende) era administrat de eful comuni
tii ce putea, n unele cazuri, s dispun de ea. Din przile de rzboi, o parte revenea, de ase
menea, comunitii probabil sclavii care erau folosii n comun , n timp ce obiectele de
uz personal erau mprite ntre rzboinici, putnd fi transmise prin succesiune sau donaie prop-
ter nuptias. Lotul familial nu se putea vinde dect cu aprobarea sfatului obtesc, n faa po
porului i a oamenilor buni (coram plebe et bonis hominibus) .
Jurmntul obliga pe cei care-1 fceau, iar cele spuse de defunct pe patul de moarte erau
respectate cu strictee. Astfel, Athanaric va respinge cererile romanilor pe considerentul c
l silete blestemul de temut al jurmntului ce fusese fcut i l opresc poruncile tatlui su 21.
i la slavi bunurile erau stpnite n comun, toate snt ale tuturor 22 i aceasta privea
att terenurile obtei steti, ct i averea familial, domacinul fiind n comunitatea casnic
patriarhal un administrator, i nu un proprietar absolut (pater familias), ca n familiile patri
arhale propriu-zise. Motenirea bunurilor imobiliare era practic imposibil n familia mare*
apariia ei marcnd momentul desfacerii ei n fqmilii conjugale; pentru celelalte bunuri, fetele
aveau vocaie succesoral n lipsa frailor.
n ceea ce privete obligaiile, fgduiala tra respectat att n raporturile dintre membri
comunitilor, cit i n cele cu strinii. Debitorul trebuia s dea celui care l-a mprumutat n fie
care an o cantitate de produse pn ce valoarea lor atingea dublul datoriei: neplata atrgea
nrobirea debitorului sau a motenitorului su. Se puteau lua zlog diferite bunuri sau copii*
pe care creditorul i putea pune n lanuri; rspunderea colectiv constituia una din caracteris
ticile garaniei n materie de obligaii la vechii slavi.
21 A m m. M a r c., XXVII, V, 9.
22 P r o c o p i u s , Bell. Goth., III, 14.
Vi aa pol i ti co-jur i di c
143
Vechii bulgari aveau proprietate privat asupra bunurilor de uz personal, iar asupra
celorlalte bunuri proprietatea era comun. ntre membrii comunitii exista un sistem de ntra
jutorare, fiecare primind dup trebuin, ns ntr-o proporie care s mpiedice abuzul i para
zitismul. i la unguri, bunurile erau stpnite n comun ntr-o prim perioad. Izvoarele arat
c ori ce bun ar putea dobndi prin lucrarea lor, nimeni dintre ei s nu fie lipsit de el 23. Prada
de rzboi constituia un bun comun; n aceast categorie intrau probabil i sclavii. Teritoriile
cucerite, aflate de asemenea, n folosin comun, ncep nc din vremea lui Arpad s fie dis
tribuite cpeteniilor tribale. Tuhutum, de pild, a nceput s ofteze dac n-ar putea cumva
s dobndeasc, printr-o bunvoin a ducelui Arpad, stpnul su, ara (Transilvania) pentru
sine i pentru urmaii si 24. ,
Jurmntul, ca i datul minii, erau utilizate pentru consfinirea obligaiilor. El era fcut
ui form solemn, prin jertf de snge cunoscut sub numele de aldma, care n forma lui
iniial a fost un obicei pgn (more paganissimo fecerunt Aldamas) 2K
La pecenegi i cumani, bunurile imobiliare erau stpnite n comun, mai trziu fiind mpr
ite intre conductori pe baze egalitare, dup sistemul mrcii germanice. Succesiunea se
fcea, probabil, pe linie masculin, cu privilegiul liniei paterne. n cadrul obligaiilor, jurmn
tul lega prile, iar nesocotirea lui era considerat ca o frdelege; cu strinii se ncheiau tratate
si convenii, ntrite i ele prin jurminte i luarea de estateci.
Locuitorii autohtoni aveau, spre deosebire de populaiile migratorii,
sistemul proprietii evlmae asupra fondului funciar, prile pentru
agricultur fiind desemnate anual prin tragere la sori, iar pdurea, izlazul,
apele etc. fiind folosite n comun; gospodria i terenul afectat ei deve
niser 'proprietate personal, fiind motenite n familie. Contractele verbale
erau precumpnitoare, iar cuvntul dat lega prile ca i datul minii,
ambele procedee avnd i sensuri magice (Val. Al. Georgescu). J urmntul
era folosit i n nelegerile particulare i n cele cu alte popoare i
din acea zi, acel loc s-a numit Aschileu (Bsculeu) fiindc au jurat acolo26.
n vechiul sistem punitiv popular romnesc pedeapsa maxim era
nu moartea, ci izgonirea vinovatului, opinia public exercitnd astfel
un control i o nrurire permanent asupra celor ce nu respectau regulile
de convieuire i supunnd la anumite ocazii oprobiului pe vinovai (stri
garea peste sat sau la hor, porecle etc.). n general, n lumea satelor,
predominau infraciunile contra persoanelor i nu cele contra bunurilor,
furtul fiind considerat un lucru lipsit de sens; dealtfel, nsuirea roadelor
pentru consumul pe loc nu era socotit furt, ci numai culegerea lor pentru
alte scopuri (Romulus Vulcnescu). Sanciunea pentru ho era purtarea
lui prin sat cu lucrul furat, ceea ce echivala cu moartea civil. Vendeta
se aplica n zonele n care relaiile gentilice au durat mai mult vreme,
in timp ce n zonele n care obtile teritoriale s-au dezvoltat mai de
timpuriu ncepe s se admit compoziia (P. P. Panaitescu)27.
i la vechii germani pedeapsa cea mai aspr era izgonirea din comunitate, aplicat att
oamenilor de rnd, ct i celor de neam. n stabilirea vinoviei, se inea seama de intenia, de
cele ce se fac dinadins ( to. i x 7rpovotac) 28. Apologia infraciunii era pedepsit ca i fapta:
,,Cine laud pe cel care face un lucru trebuie s fie considerat i el ca autor al ac?lui lucru
23 Gesta Hung., VI.
24 Ibid., XXIV.
25 Ibid., XVI, XXII.
26 Ibid., XXVII.
27 Vz. infra, p. 430-431.
28 P r o c o p i u s , Bell. Goth., III, 9.
144
nceputur i l e f or mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
spune Totilas. Rzbunarea sngelui vrsat (Blutrache) este nlocuit treptat cu rscump
rarea n bani sau vite a vieii pierdute (Wergeld). De asemenea, i duelul judiciar cade n desue
tudine: De ce folosii duelul? se adreseaz Theodoric goilor. Ce nevoie mai are omul de
limb, dac dezleag pricinile cu mna armat? 29.
La vechii slavi, sanciunea suprem era izgonirea din comunitate. Comunitatea vicinal
rspundea solidar de infraciunile svrite pe teritoriul ei ( ghp) : rscumprarea sngelui
vrsat (caea) ia tot mai mult locul rzbunrii 30. n vechiul sistem bulgar, conform legiuirii
lui Krum, hoului i se zdrobeau picioarele, iar complicilor li se confisca averea. De asemenea,
se prevedeau pedepse pentru reclamaii calomnioase i pentru nesocotirea distribuirii minimale
a ajutoarelor pentru cei lipsii i pe care deposedrile de pmnt i fcuser s fie destul de
numeroi. n caz de litigiu, reclamantul era supus la o prob prealabil pentru a se verifica jus
teea acuzaiei: Dac cineva acuz pe altcineva, s nu se asculte nti, ci legat s se ntrebe
(Sz&zic, ^ETaa&j). i dac se descopere calomniator i mincinos (supe^sasTai
s se spnzure 31.
Elemente de drept inter comunitar privat apar n modnl de tratare
a strinilor, care n sistemul popular tradiional nu erau neaprat nero
mni, ci om din alt sat. Relaiile intercomunitare publice se stabileau
pentru nevoi de aprare sau lucrri comune, punndu-se sub aceeai
comand satele din aceeai vale sau regiune; de aici pn la confederaiile
de obti vicinale cu aspect de nucleu statal, ca cele dinVrancea, Cmpulung
ete., nu a fost dect un pas.
Ospitalitatea era o instituie cu larg rspndire n sistemul obtilor
steti.
i popoarele germanice, gepizii de pild, declar c snt gata s piar cu toii, dect s
extrdeze pe Ildichia romanilor sau longobarzilor. Rzboiul pornit fr nici un motiv (7t6Xs{jio
a7r09aCTi0T0) 32 este condamnat ca nedrept. Pentru stabilirea de relaii intertribale i pentru
legturile cu strinii, se recurgea la sol i ; ei erau respectai cu condiia s nu aduc jignire cuiva.
Slavii cunoteau i ei sistemul tratatelor. Iustinian, de pild, va cuta cu tot dinadinsul
prietenia lor i le va drui muli bani numai s ncheie cu ei un tratat ca s se mpotriveasc
hunilor 33. Instituia ospeiei era mult dezvoltat: Se poart blind cu oaspeii lor i, fiind
binevoitori cu dnii, i cluzesc din loc n loc dac e nevoie. Iar dac se ntmpl ca oaspetele
s sufere ceva din vina celui ce-1 gzduiete, ei pornesc rzboi mpotriva aceluia, cruia i-au
ncredinat pe oaspete, rzbunndu-1 34.
La unguri, jurmntul solemn era folosit i n relaiile internaionale pentru a ntri tra
tatele i soliile. Alianele se stabileau nu numai cu strinii, ci i ntre diferitele triburi ungare.
Astfel, cele opt triburi au hotrt ntre ele ntr-o nvoial comun ca dac vreo parte s-ar
ntmpl s fie atacat cu rzboi s-i vin n ajutor toate celelalte, mpreun cu toat puterea
i cu toat graba 35. Un obicei destul de rspndit era luarea de ostateci de la populaiile supuse.
Astfel, locuitorii voievodatului romnesc din Banat, fiind supui, snt obligai s dea ostateci36;
iar regele Ladislau scrie i el n 1279 c am luat mai nainte de la cele apte neamuri ale
cumanilor, cte snt, apte ostateci, ce vom pune s fie inui pn n timpul potrivit 37.
29 C a s s i o d o r , III, 23.
30 Cf. supra, p. 50.
31 S u i d a s, loc. cit.
32 P r o c o p i u s , Bell. Goth., II, 14.
33 Ibid., III, 14.
34 M a u r i c i u s, XI, 5.
35 C o n s t. Po r p h . , 40.
36 Gest a Hung., XLIV.
37 DIR, C, XIII/2, p. 218.
Vi aa pol i ti co-jur i di c 145
Normele de convieuire aplicate n vechime n relaiile materiale
dintre membrii comunitilor vicinale de pe teritoriul rii noastre
aa cum ne snt ele cunoscute din descoperirile de data mai recent
au mbrcat deci forme multiple: organizare, administraie, regimul
persoanelor, bunuri, obligaii, pedepse, relaii intercomunitare publice
i private etc., avnd caracter de sistem normativ ce corespundea, n con
inut i form, nevoilor concrete ale acestor comuniti, stadiului lor
de dezvoltare (L. P. Marcu). Toate relatrile subliniaz vechimea acestor
practici ce au avut o aplicare ndelungat (plures actus uniformes con
tinui), pe baza convingerii c ele reprezentau o ordine juridic (opinio
iuris et necessitatis) i c aveau deci o raiune (ratio) de a exista. Nerespec-
tarea obiceiului juridic, nzestrat cu sanciune material, nsemna n
acelai timp nesocotirea voinei ntregii comuniti, fapt pentru care
cel vinovat se excludea automat i fr drept de apel din mijlocul ei,
fiind ,,desconsiderat i povestit peste tot satul, ,,rmnea toat viaa
batjocora satului, ,,nu mai scpa de gura satului i se transmitea
cum relateaz btrnii satelor pn astzi38.
Geneza suprastructurii juridice a comunitilor vicinale romneti
a format obiect de controvers ntre specialiti, atribuindu-i-se fie o
origine exclusiv trac (I. Ndejde, n parte n. Iorga, i G. Fotino), fie
roman (D. Cantemir, B. Petriceicu-Hasdeu, Gr. Tocilescu, V. Prvan,
St. G. Longinescu, A. Edulescu) sau barbar, n primul rnd slav
(I. D. Condurachi, C. Dissescu). Argumente ntr-un sens sau altul nu lipsesc,
ns n rezolvarea problemei trebuie avut n vedere n special raportul
indisolubil al suprastructurii juridice cu infrastructura economico-social
ce a generat-o. Caracterul roman sau trac al unor instituii romneti
pune probleme de ordin teoretic n prima ipotez (continuitatea unui sis
tem de drept n condiiile inexistenei unui stat care s-i asigure aplicarea
i a unei clase dominante a crei voin s-o reprezinte) i de ordin practic
n a doua ipotez, instituiile politieo-juridice i mai ales limba tracilor
fiind nc insuficient studiate.
Existena obtii teritoriale n epoca dacic presupune i o structur
juridic corespunztoare acestui mod de organizare a produciei. ntruct
baza economic a comunitilor vicinale s-a pstrat aproape nealterata
pn trziu, este de presupus c i suprastructura juridic a urmat aceeai
cale n ciuda schimbrilor de terminologie i a unor influene externe
ocazionale aceasta constituind un argument logic n sprijinul persis
tenei unor norme juridice geto-dace, la care se cuvine s adugm i
contribuia dacilor liberi ce i-au continuat modul lor de via tradiional.
Unele cuvinte de origine latin, ca drept dreptate, jude judecie
judectorjude, domndomnie indic o continuitate roman n domeniul
dreptului (Yal. Al. Georgescu, Y. otropa), ca i termenii de rudenie ce
dovedesc acelai lucru n materie de familie cu structur nuclear (brbat,
femeie, muiere, fiu,fiic, frate, sor, nepot, -, socru, -, cumnat, -). Lipsa
unui organism statal autohton nchegat i a unei clase dominante exploata
toare proprii n perioada nvlirii populaiilor migratorii ca i faptul c
dreptul roman n-a fost aplicat, dup cum am vzut, unei bune pri
a populaiei Daciei romane, aceasta avnd statut de peregrini, iar cet-
38 Bibi. ISSEE, fond Obiceiuri juridice, passim.
10 - c. 310
146 nceputur i l e f or mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
tenii romani colonizai aici au pstrat n bun msur propriul lor drept
provincial, ca de pild n materie de nfrire, iar cnd recurgeau la drep
tul comun l aplicau cu derogri ca cele cuprinse n tbliele cerate39
au fcut ca persistena suprastructurii juridice romane s capete aspecte
particulare.
Credem c despre o continuitate a dreptului roman se poate vorbi
mai puin n domeniul dreptului privat i mai mult n cel public, trm
n care stpnirea'roman a excelat printr-un spirit organizatoric de care
au putut s-i dea seama toi locuitorii, indiferent de statutul lor perso
nal. O serie de prevederi ce corespundeau intereselor ntregii populaii
ca de pild o judicioas distribuire a justiiei n scopul nlturrii
nenelegerilor dintre locuitori s-a putut pstra, n cadrul procesului
de aculturaie de care am amintit, pierzndu-i ns caracterul de clas
i reprezentnd ca atare voina ntregii colectiviti, ea fiind asigurat nu
prin fora de constrngere a statului, ci a obtei n totalitatea ei i devenind
astfel din reguli de drept scris norme juridice cutumiare (pl. XVI).
Cuvntul jude (lat. index) ni se pare deosebit de semnificativ n
acest sens, constituind totodat i o atestare a statorniciei populaiei
autohtone n nordul Dunrii. Atribuia de distribuitor al dreptii apare
n toate cazurile ca funcie principal a judelui, iar exercitarea ei personal
ne duce cu gndul la procedura formular ce a fost exercitat n bun
parte de un index unus, aproape n toat perioada stpnirii Daciei de
ctre romani20; dac populaia autohton ar fi trecut la sud de Dunre i
ar fi revenit peste cteva secole, ea ar fi cunoscut i aplicat procedura
extraordinar, n care dreptatea era distribuit nu de jude, ci de dreg
tori, ca n dreptul feudal scris din rile romne dup receptarea dreptului
bizantin.
Existena unor judecii gemelare n Moldova, n primele secole de
existen a statului feudal (H.H. Stahl), poate fi explicat prin extinde
rea instituiei judeciei, deja existent n Dacia roman, la dacii liberi
i adaptarea ei la structura dual gentilic de care acetia nc nu se
desprinseser, mai exact la fratriile cu structur dihotomic i ale cror
cpetenii ntre altele aveau i atribuia de arbitri ntre gini41,
practica meninndu-se i la comunitile vicinale cu organizare dihoto
mic de mai trziu. Importarea unei astfel de instituii din sudul Du
nrii ar fi fost imposibil, dat fiind c aici organizarea gentilic dis
pruse cu veacuri n urm la populaia romanizat, iar sistemul jude
ctorului unic ncetase, de asemenea, de mult.
Obiceiul pmntului nu este creaia unui moment oarecare din
trecut, ci produsul unui ndelungat proces istoric care, n linii mari, coin
cide cu nsui drumul urmat de poporul ce l-a aplicat. ntr-o form ini
ial, acest sistem normativ a corespuns societii fr clase, iar dup
nglobarea comunitilor steti n organisme politice de tip statal mai
nti sclavagist, apoi feudal ele au cptat caracter de formaiune juri
dic, n cadrul unui proces dialectic specific, prin care dreptul clasei domi
39 Vz. supra, p. 110111.
40 Vz. supra, p. 115.
41 Vz. supra, p. 40.
nante impus maselor populare ca drept pozitiv a continuat s fie aplicat
de acestea i dup dispariia acestor clase, a modului de producie i a
sistemului de drept respectiv, transformndu-se din drept pozitiv n
obicei juridic (L. P. Marcu).
Vi aa pcl i ti co-jur i di c 14 7
Plana XVII. Raportul din
tre obiceiul juridic (O,), lege (L;
i voina clasei dominante ( V) :
pt = obicei propter legem; p r =
= obicei praeter legem; C =
= obicei contra legem (dup L.
P. Ma r c u).
La rndul lor, clasele dominante au fost nevoite, n cadrul statului
exploatator, s in seama de normele de conduit din comunitile
vicinale, fie recunoscndu-le ca atare (praeter legem), fie declarndu-le
ca exprimnd propria lor voin i nglobndu-le n sistemul lor de drept
(propter legem), i numai n anumite cazuri, atunci cnd lezau interesele
de clas, interzicndu-le (contra legem) (pl. XVII). n general, au fost adop
tate n trecut de ctre clasa dominant acele norme ce asigurau un minim
de echitate social, absolut necesar fundrii oricrui sistem de drept
(ius aequum et bonum) i meninerii statului exploatator. Recunoaterea
ca organ jurisdicional a oamenilor buni i btrni era tocmai un astfel
de omagiu adus unei instituii ce avea la baz perfecta concordan dintre
drept i dreptate, dintre fapt i acordul comun.
Sec i unea a l l l -a
Rel aiil e intercomunitare, confederaii le de obti,
cnezatele i voievodatele
Dup retragerea aurelian, n lipsa unei puteri de stat suprapuse,
comunitile vicinale devin singure stpnitoare ale pmntului pe care-1
muncesc. Pentru necesiti de folosire a unui teritoriu unitar valea
unui ru sau un ntreg masiv muntos, n scopul asigurrii unor condiii
similare de exploatare ori pentru necesiti de aprare, punndu-se
n valoare condiiile naturale oferite de configuraia teritoriului, obtile
s-au unit ntre ele, pstrndu-i fiecare autonomia, organele i normele
proprii (E. Cernea). A aprut astfel o form superioar de organizare,
denumit obtea de obti, uniunea sau confederaia de obti. Dei
ulterior ele au evoluat spre forme superioare, de natur politic, totui
unele asemenea confederaii de obti s-au meninut pn trziu. Despre
Vrancea, ca i despre Cmpu-Lung i Tigheci, Dimitrie Cantemir arat,
de pild, c erau ntre inuturile Moldovei, ca un fel de republici, ps
trndu-i o larg autonomie, prima avnd dousprezece sate, iar a doua
148
nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
cincisprezece sate42. n Muntenia, snt amintite dousprezece sate ce
ascultau de schela Dragoslavele, ca i satele din fostul jude al Saacului
a-parinnd boierilor de Buzu, n Oltenia grupul de sate moneneti
din sudul Eomanailor etc.
Confederaia de obti avea ca organ suprem de conducere sfatul
cel mare format din reprezentanii obtilor steti componente i care
hotra n problemele patrimoniale comune, rezolva litigiile dintre obtile
componente, stabilea contribuiile acestora n folosul ntregii comuniti,
organiza aprarea satelor. O form intermediar, ntre obtea steasc
i confederaia de obti poate fi socotit obtea de vale, format din roirea
unui sat n cadrul propriului su hotar, condus de un sfat mic, format
din reprezentanii satelor, ctunelor, cuturilor sau crngurilor roite din
aceeai matc.
Confederaia de obti avea o form de organizare mai complex
dect obtea steasc, dar ea pstra principiile eseniale ale acesteia, fr
& avea caracterul unei organizri suprapuse de o putere din afar, cum a
fost organizarea administrativ impus asupra obtilor de ctre stat. Ea
reprezenta o treapt superioar, calitativ deosebit de uniunea de tri
buri, ea avnd un caracter teritorial, o form de stpnire colectiv
a unui ntreg grup de sate asupra unui teritoriu extrem de vast 43, pe cnd
cea de-a doua era o reuniune de organizaii gentilice sub o conducere
unic, dar care ,,nu a depit faza de trib 44.
Procesul de constituire a statelor feudale romne a avut loc prin
reuniunea formaiunilor sociale, cu caracter regional i constnd din uniuni
de obti teritoriale (romanii populare N. Iorga), prin asocierea
lor n scop de aprare sub cpetenii militare (voievozi, duci) i chiar ci
vile (cneji, juzi) i care i-au permanentizat atribuiile, transformnd
autoritatea cu care fuseser investii n putere politic { fondurile comune
au fost preluate i administrate de ei pentru motive militare, iar otenii
au nceput s depind necondiionat de cei care i ntreineau, cum dove
desc locuinele'de proporii mai mari descoperite laBudureasca (Prahova),
TJ deti (Suceava) etc. sau cetile de pmnt de la Fundu Herii (Botoani),
Yoineti (Dmbovia), Vladimireseu (Arad).
n Transilvania, izvoarele din epoca venirii ungurilor amintesc
de trei nuclee statale romneti: unul n Criana, condus de ducele
Menumorut i care cuprindea teritoriul dintre rurile Some i Mure,
avndu-i centrul n cetatea Biharia : al doilea n Banat, ntre Mure i
Dunre, avnd n frunte pe ducele Glad, ce-i avea reedina, probabil,
n cetatea Cuvin (Keve) dintre Timi i Dunre i al treilea n Transil
vania propriu-zis, ntinzndu-se de la porile Meseului pn la izvoarele
Someurilor i condus de ducele Gelu, avndu-i centrul n apropierea
Clujului.
Formaiuni politice locale snt atestate de izvoarele medievale
i n alte pri ale teritoriului rii noastre. ntr-un fragment al Geo
grafiei scriitorului armean Moise Chorenai din a doua jumtate a seco
lului al IX-lea, se amintete de ara necunoscut, creia i zice Balak(h),
42 D. C a n t e m i r, Descriptio, X, 11.
43 H.H. S t a h l , Contribuii, I, p. 142.
44 K. Ma r x i F. E n g e l s , op. cit., p. 273.
Vi aa pcl i ti co-jur i di c
149
.socotit de unii a fi n nordul Dunrii, n regiunea de sud a Moldovei i
cea rsritean a rii RomnetiJ
Prezena unei ri romne n nordul Dunrii, n secolele I X X,
<*steatestat i de alte izvoare din aceast perioad. Astfel, cronica rus
denumit Povestea anilor ce au trecut, vorbete de 80 de ceti la
Dunre, fapt atestat i de izvoarele bizantine 45. n Dobrogea, snt sem
nalate, de asemenea, nuclee statale de tip feudal, avnd n frunte jupani,
ca acel jupan Dimitrie, amintit n inscripia din anul 943, cpetenie
feudal a unei formaiuni politice locale, fapt atestat arheologic i de
existena unui val de piatr, datnd probabil de la sfritul secolului al
IX-lea i nceputul secolului al X-lea, pe Yalea Carasu, ntre Medgidia
i Cernavod (fig. 17).
Fig. 17. Inscripie din Dobrogea amintind pe stpnitorul local
(jupan) Dimitrie, sec. IX e.n.
Xucleele statale romneti dintre Carpai i Dunre snt i ele men
ionate ntr-o serie de izvoare. Letopiseul rusesc numit V oskresenskaja,
de pild, spune c o parte a mongolilor, ajungnd la Dunre, au avut
rzboi cu romnii (Valahii) . La rndul ei, cronica persan a lui Raid-ed-
din amintete de o lupt a cetelor mongole conduse de Orda cu un Baza-
raban din ara I laout. Relatrile acestea se refer la acelai eveni
ment i probabil c este vorba de Basarab i de ara Litua, adic de ara
pomenit la 1247 n diploma Ioaniilor ca avnd n frunte pe voievodul
Litovoi.
Cu privire la formaiunile politice de la sudul Carpailor, gsim
amnunte interesante n aceast diplom din 1247, prin care, n schimbul
ajutorului dat regelui ungar Bela pentru aprarea regatului, a catolicizrii
populaiei i a dezvoltrii regiunilor respective, cavalerilor Ioanii li se
ncredineaz ara Severinului (terra de Zeurino), mpreun cu cnezatele
lui Ioan i Farca (cum Tcenezatibus Ioanis et Farcaii) pn la rul Olt,
afar de ara voievodului Litovoi (terra Jcenezatus Lytuoy woiauode) , ce
este lsat romnilor n aceleai condiii n care o stpniser pn atunci
43 K e d r e n o s S k i l i t z e s , Hist. comp., II, p. 401.
150
nceputur i l e f or mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
(quoa Olatis relinquimus ). n condiiile n care le-a fost ncredinat
ara Severinului, le este atribuit i toat Cumania de la rsrit de Olt*
dar ara lui Seneslau, voievodul romnilor (terra Szeneslai woiauodaOla-
torum), rmne acestora, dup cum au avut-o i pn atunci, n aceleai
condiii ca i ara voievodului Litovoi46.
n Moldova, vechile uniuni de triburi ale carpo-dacilor, care au
cunoscut influena roman, fie direct o dovedesc urmele eastrului de
la Btca Doamnei , fie datorit contactelor cu restul populaiei Daciei
i cretinrii aa cum atest vestigiile ceramice i cimitirele (Budeti,,
Lecani, Mlet, Vornicenii Mari) au constituit, ncepnd cu secolul
al VlII -lea, pe vile iretului i Prutului formaiuni politice puternice ce
au putut rezista atacurilor din afar.
Dei diploma brldean din 1134 este un fals, se pare totui c,
a existat o ar a Brladului, condus de un voievod i cuprinznd
principalele confederaii de vi, n frunte cu cpeteniile locale i cu cnejii
i juzii satelor : armata de care dispunea aceast formaiune politic,,
numrnd mii de oteni, intervine n conflictele din rile vecine i se
dovedete o for redutabil. Un alt organism politic bine nchegat a
fost i ara Brodnic, cuprinznd dup o ipotez (Al. Bolacov-Ghimpu)
pe lng localnici i pe refugiaii din calea exploatrii feudale ce n
cepuse s devin apstoare i care s-au grupat ca s triasc liber
n preajma rurilor mai mari din nordul Moldovei, avnd ca principal centru
Baia (Moldova); aici s-ar fi strmutat n perioada 11741234 i capitala
rii Brladului, n cadrul unei formaiuni politice unitare (ET. Grigora). L
Tezaurul de la Yoineti (Iai), cu obiecte de pre ngropate n preajma
marii invazii a ttarilor, ne ofer o imagine a stratificrii sociale ce se
produsese, iar lipsa monedelor ne face s credem c principala form de
exploatare a productorilor direci era dijma i nu drile. Pe de alt parte*
fortificaii ca cele de la Btca Doamnei ne ndrituiesc s presupunem
existena unor rani-oteni nsrcinai cu asigurarea pazei; populaia
autohton avea i o organizare bisericeasc proprie, cu clerici ortodoci i
din anii 12271231 i catolici, deosebii de cei din eparhia MilcovieL
Un organism politic realizat de populaia autohton mpreun cu cumanii
i atestat la nceputul secolului al Xll-lea sub denumirea de Cumania
cuprindea sudul Moldovei pn la hotarul brodnicilor 47 i rsritul
Munteniei, avnd centrul la Milcov, unde fiina i o episcopie catolic48;
n 1345, n urma atacurilor ungare, ttarii din Cumania se refugiaz n
Ucraina i se renfiineaz n urma lor episcopia Milcoviei, aa cum reiese din
documentele perioadei 13471375 49.
O formaiune politic cu caracter incipient pare a fi existat n 1321
i n regiunea Deltei n ara Yolohilor 50; n prile Orheiului Vechi s-a
njghebat un sttule autohton de la care au rmas probabil construciile
i tezaurele de la Braviceni i Costeti i a crei cpetenie se presupune a
fi Dimitrie 51, deci un cretin.
46 DRH, B, I, p. 7 - 9 .
47 DIR, G, X I - X I I I / 1 , p. 182-184.
48 Ibid., p. 275-276, 403-404.
49 Cronica Hungarorum, ed. I. G. Schwandtner, n SRH, I, \iena, 1766, p. 221.
50 M. R e i n a u d, Geographie dAboulfeda, II/l, Paris, 1848, p. 316 318.
51 Hurmuzaki, 1/1, p. 144; DRH, I, p. 90.
Vi aa pol i ti co-jur i di c
151
Indiferent de ntinderea sau de durata lor, formarea voievodatelor
a marcat o epoc nou n istoria poporului romn, n dezvoltarea sa eco
nomic, social i politic, iar nchegarea primelor nuclee statalea voie
vodatelor i apoi concentrarea acestora n state feudale puternice au
asigurat att dezvoltarea continu a forelor de producie, ct i conser-
area fiinei poporului, aprarea autonomiei rilor romne n faa marilor
imperii ale vremii 52.
Sec i unea a IV-a
Populaia autohtona i instituiile feudal e bi zantine
la Dunrea de Jos n secolele XXIII
Cucerirea Bulgariei rsritene n a doua jumtate a secolului al
X-lea a uurat din nou bizantinilor stpnirea inuturilor de la Dunrea
de J os i din Dobrogea, cu capete de pod i pe malul stng al fluviului.
Puterea* bizantin era departe de a fi cea de odinioar, totui eforturile
icute de mprai din dinastia Comnenilor pentru organizarea imperiului
pe noi baze au dat roade, prin promovarea noilor relaii de producie de
tip feudal, n special prin extinderea sistemului de beneficii (7rpovot,a) i
prin distribuirea domeniilor statului ctre marii feudali. n acelai timp,
ia proporii scutirea de dri (xouaf.a), iar dreptul stpnilor feudali asupra
pmntului ncepe s devin ereditar i ntr-o anumit msur imunitar.
Teritoriul intrat n stpnirea Bizanului a fost mprit n provincii
<$i[xai) conduse de un strateg, reprezentant al puterii centrale, ajutat de
comandanii oraelor i cetilor. Odat cu thema Bulgariei, la Dunrea
de J os este nfiinat thema Paradunavon ( Paradunavis, Paristrion),
cuprinznd teritoriul Dobrogei locuit de autohtonii romni i o parte
a Bulgariei rsritene. Stpnirea bizantin a adus cu ea o amplificare a
organizrii statale. mpratul era eful puterii administrative i eful ar
matei. El era n acelai timp dup vechea tradiie roman i ef
religios; sistemul asocierii la domnie era folosit pentru a evita luptele
dinastice, cel astfel desemnat (<jufi(3acnXeife) fiind fiul mpratului sau alt
persoan.
n exercitarea prerogativelor sale, mpratul era ajutat de un senat, pe lng care func
iona i un consiliu de stat format din persoane de ncredere, apropiate de mprat i care erau
consultate n chestiuni mai importante.
n ordinea dregtoriilor, un loc principal l ocupa eful prefecturii, dup care veneau
eful palatului i un chestor care avea calitatea de conductor al consiliului de stat. Mai muli
comii se ocupau de vistierie i de chestiunile fiscale, iar de cele militare un numr de magistri;
strategul themei Paristrion avea titlul de arhon, katepan sau duce. Sub dinastia isaur,
apar printre dregtorii curii cteva zeci de logofei, cu diferite atribuii. n sfrit, mai erau i
funcionarii onorifici care obineau diferite titluri n schimbul unor sume de bani sau servicii
deosebite i care nu aveau atribuii efective. De o deosebit atenie din partea noii stpniri
s-a bucurat clerul; episcopiile de Drstor i Vicina se bucurau de oarecare autonomie ca i admi
nistraia acestui din urm ora. n schimb, situaia rnimii s-a agravat, sistemul de exploatare
bizantin fiind mai perfecionat, n special sub raport fiscal. Pe lng capitaie, contribuabi
lii cu excepia feudalilor i a clerului trebuiau s plteasc dri pentru diferite produse
52 Programul Partidului Comunist Romn de furire a societii socialiste multilateral
dezvoltate i naintare a Romniei spre comunism, Bucureti, Edit. politic, 1975, p. 28.
152
nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce f eudal e
vegetale sau animale, taxe, cadouri pentru diveri funcionari, la care se adugau multiplele
prestaii n natur i servicii publice. ndatoririle fa de stpnii feudali au sporit i ele*
locul unora din acetia fiind luat acum de instituiile bisericeti crora mpraii bizantini le-au
transferat proprietatea, ntrind-o cu hrisoave.
Negustorii erau grupai n corporaii, ca i meteugarii; un element
nou introdus de stpnirea bizantin era posibilitatea ca acetia s lucreze
n cadrul unor bresle aparte numai pentru stat.
Dreptul bizantin a fost extins asupra teritoriilor de la Dunrea de
J os i Dobrogea, locuite de romni; n primul rnd a fost impus dreptul
public i ntr-o mai'mic msur cel privat, obiceiurile juridice locale con-
tinundu-i existena.
n perioada stpnirii bizantine (sfritul secolului al X-lea nce
putul secolului al XlI I -lea ), opera de ntregire a dreptului feudal efec
tuat cu un deosebit zel de mpraii dinastiei macedonene s-a concreti
zat, n principal, n Sinopsisul Bazilicalelor (Su v o i j ; ^ t o o v B a a i X i x & v ) ,
precum i n Epanagoga mrit, la care s-au adugat lucrrile teoretice ale
lui Mihail Psellos destinate mai mult fixrii cunotinelor juridice dect
lrgirii lor. Principalul izvor de drept continua s fie Bazilicalele (m
BaaLLxa), alturi de care i gseau aplicare, n domeniul respectiv, legiu
irile agrare isauriene, legile maritime i militare edictate de aceeai dinas
tie, precum i celebra novel a lui Leon al II-lea Lecapenul privitoare la
dreptul de preemiune (7rpoTifjiY)<n<;). Dei efectele acestui din urm act
normativ au fost atenuate de Nicefor Focas, totui noi msuri mpotriva
potentailor funciari au fost luate la sfritul secolului al X-lea de ctre
Yasile al II-lea prin nlturarea prescripiei acbizitive de 40 de ani i
introducerea dXXY)Xsyyuov ului, msur prin care cei bogai rspundeau de
plata impozitelor i pentru cei sraci, constituind la un loc o singur uni
tate fiscal.
Legiuirea Bazilicalelor, cu cele aizeci de cri, grupate n ase pri, acoperea princi
palele domenii ale dreptului: reglementrile bisericeti, procedura civil, dreptul familiei, suc
cesiunile, bunuri i obligaii, norme de ordin public, penal etc.
ntre domeniile dreptului public i cel privat, distincia era nc destul de slab, fapt
vdit ndeosebi n procedura de judecat, n cadrul creia competena judiciar revenea orga
nelor administraiei de stat, in fruntea creia se afla nsui mpratul care judeca n ultim
instan, ajutat uneori de prefectul oraului (sTrap^o). n provincii, judecau guvernatorii, iar
la nivel local magistraii investii cu aceast competen. n general, procedura avea un carac
ter inchizitorial, dezbaterile orale fiind reduse mult, fapt ce reducea simitor posibilitatea de
aprare a celui nvinuit i sporea aciunea de reprimare a celor care acionau n vreun fel
mpotriva rnduielilor feudale.
Cstoria era precedat de logodn i necesita ca i n dreptul roman o serie de
condiii de form i de fond: consimmntul prilor, vrsta de 14 ani pentru brbai i 12 ani
pentru femeie etc. Mariajul nceta prin moartea unuia din soi sau prin divor, n general inten
tat de so, ceea ce dovedea inegalitatea sexelor i n aceast privin.
Succesiunea urma i ea regulile dreptului roman, titularul patrimoniului trebuind s lase
o parte din acesta rudelor apropiate. n lips de testament, se recurgea la devoluiunea ab infes
tat, motenitorii avnd vocaie ntr-o anumit ordine: descendeni, ascendeni, colaterali pn
la un anumit grad, soul supravieuitor, iar dac nici acesta nu exista atunci patrimoniul
revenea vistieriei publice.
Obligaiile erau i ele reglementate dup sistemul dreptului roman, pentru unele contracte
fiind suficient simpla manifestare de voin, pentru altele cerndu-se ndeplinirea anumitor
Vi aa pol i ti co-jur i di c
153
formaliti; o deosebit importan aveau contractele de mprumut, activitatea comercial
fiind intens i nevoia de bani, viu resimit.
Dreptul penal se caracteriza ca orice drept ce reprezenta voina clasei exploatatoare
printr-o inegalitate cu privire la plicarea sanciunilor n raport cu poziia de clas a mprici
nailor. Se fcea distincie ntre infraciunea consumat i cea neconsumat, ntre tentativ
i fapta culpabil svrit .a. n infraciunile contra ordinii de stat i sociale, n care era cuprin
s i ordinea bisericeasc, nu se mai fceau astfel de distincii, pedepsele fiind deosebit de aspre.
De asemenea, se ddeau pedepse severe i n cazul infraciunilor mpotriva patrimoniului,
a familiei sau bunelor moravuri* Sanciunile obinuite erau mutilarea sau pedeapsa capital,
membrii clasei dominante putnd transforma aceste pedepse corporale in plata unei sume
de bani.
Dominaia bizantin n secolele X X I I I n spaiul ponto-danubian
nu a rmas fr urmri sub aspect politico-juridic. Pe ling stimularea
relaiilor de producie feudale i consolidarea pturilor autohtone supra
puse, prezena aici unui drept de tip feudal, constituit pe un fundament
roman, a permis localnicilor s vin n contact nemijlocit cu dreptul bi
zantin, ca sistem juridic pozitiv, pe care l-au pstrat apoi i dup ncetarea
stpnirii respective, vehiculndu-1 i la nord de Dunre, fapt ce va face ca
fenomenul receptrii s capete pe teritoriul rii noastre aspecte speci
fice, indisolubil legate de persistena tradiiilor juridice romano-bizantine.
Crearea celui de-al doilea arat bulgar n Balcani, la sfritul seco
lului al XIII -lea, a pus capt dominaiei bizantine n spaiul ponto-danu-
bian. Spre deosebire de primul arat bulgar, care fusese o mare confede
raie tribal protobulgaro-slav, bazat pe un dualism al puterii aris
tocraiilor gentilice respective (D. Angelov), cel de-al doilea arat, creat
de elementele romanice din Balcani, conduse de Asneti, mpreun cu
populaia slavo-bulgar i cu ajutorul militar primit din nordul Dunrii,
a urmat n linii mari modelul bizantin.
arul se intitula singur stpnitor ( ' ), titlu ce fusese recu
noscut de ctre bizantini nc din vremea lui Petr, urmaul lui Simeon. Sfatul boierilor capt
importan sporit n secolele XIII-XIV, vechea adunare a poporului pierzndu-i aproape
cu desvrire importana pe care o avusese n perioada democraiei militare. ntreg terito
riul era mprit n districte ( ), condusede un duce sau kefalia. Subdiviziunile lor, denu
mite katepanikioi sau jupe aveau drept conductori un katepan sau jupan cu atribuii admi
nistrative, militare i fiscale. Oraele aveau n frunte un duce sau kefalia, precum i comandani
militari (strategi, kastrofilaxi), iar satele erau conduse de knezi (btrni, kmei), ajutai de
primikiuri.
Ca izvor de drept, pe ling unele vechi legiuiri bizantine i slavo-bizantine, un loc impor
tant l are acum Sintagma lui Matei Vlastares, culegerea alfabetic de texte de drept cano
nic i laic din secolul al XIV-lea. Un alt izvor de drept au fost decretele ( ) date
de ari la diferite ocazii i hrisoavele de privilegii ; n ultima perioad, au avut aplicare i Zako-
nicul lui tefan Duan de la mijlocul secolului al XIV-lea, cu reglementri n materie penal,
procedural, bisericeasc, administrativ, civil i comercial.
Stpnirea celui de al-doilea arat bulgar n cadrul cruia datorit
Asnetilor care erau de origine vlah s-a putut realiza un contact insti
tuional ntre ntreaga romanitate rsritean, nu s-a putut exercita dect
temporar la Dunrea de J os, deoarece, prin nzestrarea marii nobilimi cu
privilegii i imuniti, puterea central a slbit simitor n prima jumtate
a secolului al XIV-lea, iar regiunile limitrofe au dobndit o larg autonomie.
154
nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce f eudal e
n cadrul acestor tendine centrifuge, agravate i de politica arului I van
Aleksandru, sudul Dobrogei se constituie ca o unitate politic de sine st-
ttoare, nceputul fcndu-1 cpetenia autohton romn Bolit i ntina
zndu-i stpnirea la mijlocul aceluiai secol, sub urmaul su Dobro-
ti, pn la Stara Pianina; n a doua jumtate a secolului ai XIY-lea, par-'
tea de nord a Bulgariei se divide i ea n dou, arul Ivan iman rmnnd
stpn la Trnovo, iar Ivan Sracimir la Yidin.
n condiiile unor contacte cu rile vecine, vechea organizare poli
tic a locuitorilor autohtoni din nordul Dunrii i-a putut pstra fiina?
urmndu-i cursul ei firesc. Aceste state vecine, bazate pe organisme poli
tice n formare, corespunznd perioadei de trecere de la organizarea geni-
lico-tribal la cea statal, de la clan la popor, spre deosebire de Bizan,
n-au exercitat o putere politic efectiv asupra teritoriului romnesc,
relaiile dintre ele i populaia autohton reducndu-se la perceperea unor
dri i tributuri; de aceea i nruririle etnice au fost minime.
Sistemul juridic promovat de aceste stpn ir i era, la rndul lui, n
cea mai mare parte mprumutat i adaptat dup cel bizantin, fapt ce a fcut
ca el s nu prezinte un ascendent, cu efect de aculturaie n raport ca nor
mele juridice ale locuitorilor autohtoni, norme construite deja pe un funda
ment romano-bizantin corespunztor nevoilor proprii.
Apariia unor ri (terrae, zupa)9cmpuri sau pduri proprii,
adic a unor confederaii de obti teritoriale (romanii populare) ce au
premers, ca verigi intermediare, momentul constituirii statelor feudale de
sine stttoare pe teritoriul vechii Dacii i care i-au pstrat existena
mult vreme dup aceea, constituie un fenomen specific procesului de
dezvoltare a organizrii pe baze teritoriale a populaiei romneti, iar mpr
irea n uniti teritoriale numite jupe. conduse de jupani53, este o dovad
n plus a vechimii acestei teritorializri anterioare venirii slavilor.
Existena n form virtual, potenial a elementelor statului n
cadrul comunitilor vicinale romneti, cu posibilitatea de a deveni rea
liti politice ori de cte ori s-au ivit condiii prielnice a avut la baz un fapt
material istoricete dovedit i anume c declinul Imperiului roman, retra
gerea administraiei sale din Dacia, au lsat pe acest teritoriu un stat
neorganizat, ceea ce s-a resimit n capacitatea de lupt i rezisten n faa
nvlirii popoarelor migratoare54, n acelai timp imprimnd procesului
de nchegare a acestor elemente, n cadrul statelor feudale romne, o serie
de particulariti, dintre care merit semnalate urmtoarele:
a) formarea statelor feudale romne a avut loc printr-un proces
intern, a pornit de la o baz teritorial preexistent, i nu de la instituii
gentilice ca n alte state feudale;
b) elementul de trecere la organizarea statal de tip feudal a fost
confederaia de obti steti i nu uniunea de triburi;
c) statul feudal romn nu a avut caracter de stat feudal barbar
n faza sa incipient, ca n alte pri din Europa, ci nchegarea relativ
53 Termenul jupan aparine dup unii cercettori fondului traco-iliric. Asupra
apropierii acestui cuvnt de anticul Diuparnus, vz. I.I. N i s t o r, Romanii in Transdanuvia,
n AAR, Ist, s. III, tom. XXIII, p. 540. Cf. i S. D r a g o m i r, Citevaurme, p. 147 i urm
Pentru originea lui slav apusean, vz. P.P. P a n a i t e s c u, Obtea, p. 58. Prezena termenu
lui numai n aria de rspndire a traco-ilirilor pledeaz pentru prima ipotez.
54 Programul Partidului Comunist Roman de furire a societii socialiste multilateral dez
voltate i naintare a Romniei spre comunism, Bucureti, Edit. politic, 1975, p. 28.
Vi aa pol i ti co-jur i di c 155
rapid a elementelor constitutive preexistente l-a fcut s capete, nc de la
nceput, unele trsturi asemntoare cu cele ale unui stat feudal avansat,
de tipul celui bizantin, fapt ce va conferi receptrilor juridico-instituio-
nale de mai trziu un caracter organic;
d) datorit scindrii n clase antagoniste nc din antichitate, procesul
de formare a statului feudal pe teritoriul rii noastre nu a fost nsoit
de convulsii sociale de felul celor care au existat n alte ri sau cu secole n
urm n cadrul statului dac;
e) centralizarea puterii n cadrul statului feudal a avut loc la scurt
timp de la ntemeierea lui (M. Neagoe), fr a constitui o ntreag peri
oad, ca n cazul trecerii de la trib la stat, unde ,,frmiarea feudal
nu poate fi evitat;
f ) fenomenul thaumatiirgiei, specific statelor feudale formate din bar
barie, a fost strin instituiei domniei din rile romne (Val. Al. Georgescu);
g ) mprirea administrativ a statului feudal romn (judeele) nu a
avut la baz locurile ocupate de strvechile clanuri de mult disolute ,
ci cele corespunznd marilor confederaii de obti teritoriale, spre deosebire
de alte ri unde districtele (comitatele) s-au format pe locul vechilor
grupri gentilice (Gyorffy Gy.);
li) existena triadei politice feudale : domn, sfat domnesc, marea adu
nare a rii corespunde schemei organizatorice vicinale conductor,
sfatul btrnilor, obtea steasc i nu modelului tribal cpetenie,
sfatul efilor, adunarea tribului ca la alte popoare ;
i ) proveniena adunrilor de stri din sfatul de obte al confederaiilor
vicinale i nu din adunarea rzboinicilor tribului;
j) existena n sfatul domnesc din rile romne, n primele veacuri
ale feudalismului, a unor cpetenii de districte teritoriale i nu a unor
reprezentani ai aristocraiei gentilico-tribale, ca n statele provenite din
formaiuni politice de tip barbar ; aceasta poate explica de ce regimul no
biliar n Moldova i ara Romneasc nu a avut o baz social mai larg ;
h) proveniena dominiului eminent al domnului din proprietatea
suprem a obtilor teritoriale i nu a tribului, ca n cazul proprietii
concentrate la nivel de stat i proprie modului de producie asiatic, ceea
ce a fcut ca imunitiie feudale s aib unele caracteristici distincte
de alte ri ;
l) formele de preluare a rentei feudale au diferit, n succesiunea
lor, fa de cele din rile vecine (P. P. Panaitescu, H. H. Stahl);
m) detaamentele armate cu sprijinul crora s-a realizat constituirea,
unitatea i independena statelor feudale romneti au fost deosebite can
titativ i calitativ de cetele armate destinate expediiilor de prad;
n) caracterul de drept public al dreptului penal (P. Strihan) i
inexistena ordaliilor, ca mijloc de prob propriu dreptului de tip barbar
(Al. Herlea);
o) inexistena unor cutumiare ca faz intermediar ntre obiceiul
juridic i codurile scrise, ca n sistemul drepturilor de tip barbar (Al. Herlea);
p) n sfrit, ideea statal, ca form superioar de organizare politic
introdus de marii regi daci i dezvoltat n cadrul imperiilor roman i
bizantin a constituit o permanen n viaa politic a vechii populaii autoh
tone a Daciei, n lupta ei pentru aprarea existenei, gsindu-i o concre
tizare i n statele feudale romne.
Capi tolul III
Constituirea statelor feudale romne
de sine stttoare
Sec i unea I
Procesul de cristalizare a elementelor constitutive
al e statului de ti p feudal
Odat cu desvrirea procesului de formare a poporului romn?
cu dezvoltarea forelor de producie i a noilor relaii sociale, pe teritoriul
rii noastre s-a trecut la o organizare politic superioar, lund fiin o
serie de nuclee statale de tip feudal. Aceste formaiuni politice au dus din
primul moment lupte grele pentru aprarea i consolidarea entitii poli
tice distincte a fiinei i existenei naionale a poporului romn, care a.
putut astfel, n secolele urmtoare, s se dezvolte n -cadrul unor state
feudale de-sine-stttoare.
O prim caracteristic a statului de tip feudal a fost mprirea
populaiei dup principiul teritorial, ,,dndu-se cetenilor posibilitatea s-i
exercite drepturile i datoriile publice acolo unde se stabileau, fr a se
ine seama de gint i de trib. Aceast organizare a cetenilor dup
locul de domiciliere este comun tuturor statelor precizeaz F. Engels 1.
Procesul de constituire a organizrii teritoriale a avut loc pe teritoriul rii noastre
dup cum am vzut prin distribuirea pe',,hotare steti a vechii structuri tribale (H. H. Stahl).
Locul fostelor comuniti gentilice a fost luat nc din vremea dacilor de obtile vicinale, comu
niti teritoriale ce nu mai aveau la baz o rudenie real, aa cum prezenta organizarea social
a populaiilor migratorii. Ca atare, statele feudale romneti s-au putut dezvolta pe o organizare
teritorial deja existent inc din antichitate, n timp ce la popoarele vecine mprirea admi
nistrativ a corespuns structurii lor gentilico-tribale, clanurile devenind comitate.
Un alt element caracteristic al statului este fora public o putere
politic deosebit , desprit de totalitatea membrilor care o compun la un
moment dat 2. Aceast putere public, desprins de restul societii i
situat deasupra ei, a fost realizat de ctre o anumit categorie de oameni
care au avut ca funcie special de a conduce pe ceilali, aa cum s-a ntm-
plat i n societatea geto-dac. Domeniul special al muncii sociale n care
erau ocupai aceti oameni conductori politici, dregtori aflai n
diferite organe i instituii de stat, n armat etc. se va lrgi tot mai
mult, odat cu extinderea i aplicarea forei publice a statului feudal.
1 K. Ma r x i F. E n g e l s , Opere alese in dou volume, voi. II, ed. a 3-a, Bucureti,
Edit. politic, 1967, p. 297.
2 Ibid., p. 297.
Consti tui rea statel or feudal e r omneti
157
Aparatul puterii i al administraiei de stat, organizat dup criteriul teritorial i extin-
zindu-i drepturile i activitatea asupra ntregului teritoriu supus autoritii sale, se caracteri
zeaz printr-o anumit disciplin i printr-o ierarhie determinat a funciilor publice, formndu-
se astfel anumite cadre specifice, corespunznd sarcinilor speciale pe care trebuie s le ndepli
neasc maina de stat n societatea respectiv. Acest aparat este dotat cu mijloace speciale de
constringere prin violen , detaamente de oameni narmai, nchisori etc. constrngere
ce se aplic sistematic i se intensific la maximum atunci cnd lupta de clas se ascute.
Odat cu ptura suprapus ce s-a format n cadrul obtilor steti, n condiiile dezvoltrii
relaiilor de producie feudale, apar i o serie de conductori permaneni, cu atribuii civile, dar
mai cu seam militare, fapt dovedit i de denumirea lor de duci (qui in lingua eorum duca
uocabantur)3 i voievozi. ntre cele dou categorii existau deosebiri, deoarece conductorii
(principes) se deosebesc nc net de efii militari (duces). . . Primii triesc n parte din darur
in vite, cereale etc., primite de la membrii tribului; ei snt alei de obicei din aceeai familie. . .
efii militari erau alei numai dup iscusina lor, fr a se ine seama de obirie. Nu erau inves
tii cu prea multe drepturi i trebuiau s-i influeneze pe lupttori prin exemplul lor personal 4.
Procesul are loc mai nti prin transformarea juzilor i cnejilor
steti n cneji de vale, apoi n jupani, voievozi i mari voievozi (t. tef-
nescu). Denumirile slave ale acestor conductori ca i unele antro-
ponime cu valoare de nume de elit nu trebuie s duc la identitatea,
cu popoarele vecine, deoarece este vorba de deosebiri de esen, la romni
juzii, cnejii, jupanii i voievozii fiind cpetenii de comuniti teritoriale
de diferite grade (sate, uniuni de vale, confederaie de obti, federaie
statal), n timp ce la slavii de sud ei se aflau n fruntea unor comuniti
gentilico-tribale (zadruga, bratstvo, pleme, confederaie tribal). i la.
aromni, celnicul i marele celnic conduceau grupuri corporate de felul
flcarei sau al far ei, iar la albanezi triburile an evoluat i ele spre formaiuni
terftorfafe, ca caracter negene&logic (pi. XVIII).
Pe de alt parte, procesul nu a fost identic pe tot teritoriul rii
noastre. n Moldova, cnejii atestai documentar ca fund gemeiari, adic
reprezentnd o structur social strveche, depit ca instituie n alte
regiuni ale rii, dei erau elemente ale feudalismului n formare, nu se
pot ncadra n marea boierime i nici nu se pot menine ca intermediari
ntre stpnul feudal i sate, i ca atare ei n^au putut dect n mic msur
s dea natere clasei feudale moldovene. n ara Romneasc, datorit
unei dezvoltri mai rapide a relaiilor feudale, cnejii au reprezentat la
nceput membrii de categoria a doua a clasei exploatatoare feudale, apoi
categoria feudal deczut n grindurile unei rnimi libere, apoi masa
ntreag a rnimii libere. n sfrit, n Transilvania, datorit cuceririi
ungare i constituirii unui stat strin, efii locali ai comunitilor steti
ajung simple verigi de legtur ntre exploatatorii feudali maghiari i
masa rneasc exploatat 5.
Conductorii de tip feudal ajung cu vremea i ei ereditari, funcia
lor trecnd din generaie n generaie n cadrul aceleiai familii. Aa, de
3 Gesta Hung., XII. Bizantinii numeau pe crmuitorul de la Dunre: Aouxa Trspi Aouva(36v
( An n a C o mn e n a , Alexiada, p. 422), cuvntul fiind explicat i prin belii dux. n Cintecul
Nibelungilor, sensul e redat prin Herzog: Ramunc Herzogeuzer Wlacheland ( Niebelun-
genlied, ed. Lachmann, 1900, p. 174). Aceleai funcii de organizare a aprrii au avut-o iniial
i banii. Vz. infra, p. 300 i urm.
4 K. Ma r x i F. E n g e 1s, op. cit., p. 273.
6 H. H. S t a h 1, Controverse, p. 271 275.
158
nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
pild, voievodul bihorean Menumorut deinea puterea prin motenire,
bunicul su fiind i el duce ; acelai lucru l ntlnim i la Glad, a crui
motenire revenea la nceputul secolului al Xl-lea unui urma al su, Ahtum,
precum i la Gelu, urmaul unui cneaz din secolul al X-lea. Funcia de
conductor militar devine i ea o demnitate ereditar prin transformarea
puterii acordat de confederaiile de obti ntr-o putere de tip feudal.
! T- i--------------' f--------------1 1 1
i 1 I 1 . __ l l i
Plana XVIII. Schema formelor de organizare social-politic n cadrul structurilor terito
riale (I) i gentilico-tribale (II), comparativ la aromni ( A) , romni ( B) , slavii de sud ( C) i
albanezi ( D) (dup L. P. Mar cu).
n exercitarea puterii politice, crmuitorii de tip feudal erau ajutai de mai marii rii
(maiores terrae; potentes) provenii din vechile cpetenii ale confederaiilor vicinale (aris
tocraie confederal H. H. Stahl) i formnd clasa marilor stpni feudali, precum i de un
numr de oameni de arme de profesie, alctuind o ceat militar, nucleul otirii din acea
vreme, iavnd n seama lor nu numai mijloacele de lupt (apparatus bellicus), ci i un sistem
de aprare alctuit din fortificaii (ad defensionem terrae et ad iniurias propulsandas, quae ab
extraneis inferuntur) 6. Menumorut opune ungurilor o puternic otire, ,,inndu-le piept trei
zile la cetatea Stmarului (castrum Zotmar per tres dies pugnando obsidentes) 7, iar Glad se
mpotrivete n fruntea unei trupe numeroase de clrei i pedestrai (cum magno exercitu
equitum et peditum) 8; otenii (milites) lui Gelu dispuneau de arcuri i sgei (alia arma non
habent, nisi arcum et sagittas)9. n Transilvania, se aflau ceti (castra); n Bihor snt pome
nite dou Satu Mare i Biharia, n Banat trei Horom, Cuvin i Orova, n centrul Transil
vaniei una Dbca pe rul Some, lng Cluj. Caracterul strveclii al unor termeni militari
(ctun = tabr militar) sau proveniena lor romano-bizantin (arm, sgeat, scut,
prad, scularea otii etc.) ar fi o dovad n plus a perpeturii dintr-o epoc mai ndeprtat
6 Hurmuzaki, 1/1, p. 249.
7 Gesta Hung., I, c, XX.
8 Ibid. c. XLIV.
9 Ibid., c. XXV.
Ivoievod,
mare
zupan I
Consti tui rea statel or f eudal e r omneti
159
a acestui element constitutiv al statului, pe care l-au avut i geto-dacii, l-au pstrat dacii libed
i l-au dezvoltat stpnirile roman i bizantin (I. I. Nistor).
Cpeteniile militare, sporindu-i autoritatea prin luptele de aprare
mpotriva atacurilor diferitelor detaamente ale populaiilor migratoare?
ajung s formeze o nou clas a unor cpetenii de oaste, care adun n
jurul lor oameni de arme, cu scopul de a purta rzboi pe socoteala lor pro
prie. Pe aceti rzboinici de profesie, eful i ntreinea, le fcea daruri i
stabilea o oarecare ierarhie ntre ei ; pentru expediii mai mici dispunea
de o gard personal i o oaste, oricnd gata de lupt ; pentru expediiile mai
mari exista un corp ofieresc gata format 10.
I nstituia acestor cete militare care a avut un rol important n consoli
darea puterii n mna cpeteniilor militare feudale era diferit, ca esen,
de cea a drujinelor slave sau a antrustionilor germanicice corespundeau
unei societi n care jaful ajunsese un scop ea stnd la baza formaiu
nilor de viteji din prima perioad a existenei statelor feudale romneti11.
Terminologia bizantin folosit pentru o seam de dregtori din rile
romne (Val. Al. Georgescu) constituie de asemenea, o dovad a formrii
puterii de stat i a aparatului administrativ pe teritoriul rii noastre
printr-un proces intern, anterior sau paralel cu cel al statelor vecine.
Ca urmare a formrii aparatului de stat pe aceast cale, n cadrul
sistemului feudal marii proprietari vor avea ntr-o prim perioad o serie
de atribute ale puterii de stat n cuprinsul domeniului lor pe baza imuni-
tilor primite de la domnie : dreptul de a strnge dri, de a ine ostai, de a
mpri dreptatea i de a exercita autoritatea judectoreasc i poliieneasc
n cuprinsul domeniilor lor, dregtorii domneti neavnd dreptul de a intra
pe teritoriul posesiunilor lor pentru a exercita vreuna din aceste funciuni.
Cu toate acestea, nu avem de-a face cu ojfr imitare feudal propriu-zis
ca n statele vecine unde statul feudal a luat natere din clanuri i unde
legturile gentilice s-au meninut nc o anumit perioad , ci cu o faz
pregtitoare centralizrii puterii; dup constituirea statelor feudale, domnul
va trece de la vechiul sistem politic ce grupase ptura conductoare a
obtilor confederate n jurul domniei la o concentrare a puterii, prin
reducerea funciilor militare i fiscale ale boierimii i prin crearea unui
aparat de stat legat direct de domn (M. eagoe).
Odat cu fora public, se creeaz i se dezvolt i o baz material,
special constituit pentru ntreinerea ei i bazat pe contribuia cete
nilor, pe impozite, complet necunoscute societii gentilice 12.
10 Ma r x i F. E n g e l s , op. cit., p. 274.
11 Roman voievod rspltea, de pild, n 1392 pe Iona Viteazul cu trei sate pentru
faptele sale de arme; iar ntre martorii ce apar n actul de danie se numr i Drago Viteazul
(M. G o s t c h e s c u , Doc. mold., I, p. 9); ntr-un act de danie din 1399 de la Iuga voievod,
snt amintii ca martori Costea Viteazul ( ibid., I, p. 23; ibid, p. 245, 250, 271 i 445 ; ibid.,
II, p. 602). Vz. i infra, p. 279.
12 K. Ma r x i F. E n g e l s , op. cit., p. 298. n aceast privin, exemplul Scoiei
este deosebit de interesant. Dup ce efii de clan de aici i-au creat o armat, ei au transformat
vechile dri n contribuii fixe bneti, astfel nct raporturile dintre cpetenia ginii ,,omul
mare i subordonaii si (taksmenii) au cptat o form nou; primul ,,ocupa acum o
poziie de proprietar funciar fa de taksmeni , iar acetia, la rndul lor, se comportau fa de
rani ca nite arendai (K. Ma r x i F. E n g e l s , Opere, voi. 8, Bucureti, Edit. politic,
1960, p. 535).
160
nceputur i l e f or mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
O particularitate a dezvoltrii feudalismului n ara noastr o consti
tuie faptul c renta feudal, n prima ei perioad, a luat aspectul de tri
but, datorit faptului c n cadrul vechilor comuniti vicinale, cpeteni
ile lor au preluat o parte din prestaiile datorate populaiilor migratorii
fa de care reprezentau pe autohtoni. n timp ce n ornduirile feudale
nscute direct din sclavagism, ordinea de apariie a rentei este cea n,,munc,
dijm i bani, n ornduirile formate din comunitile vicinale, ordinea de
apariie a rentei a fost cea a unui tribut iniial, din care s-a dezvoltat apoi
renta n produse, n'munc i n bani. n felul acesta se pare c, la nceput,
darea prin care nelegem att birul ct i dijmele la care erau obli
gai contribuabilii din rile romne constituie elementul de supunere a
populaiei fa de domnie, avnd forma de tribut. Pe msur ce statul feudal
se ntrete, tributul capt un aspect de impozit regulat de stat 13.
Elementele feudale localnice, n formare, fuseser folosite de ctre popoarele migratoare
drept colectori de prestaii in natur, reinnd o cot n folosul lor propriu. Clasa dominant n
formare cunoate deci acest sistem de exploatare, devenind n parte beneficiara lui, iar dup
nlturarea dominaiei strine nu a pregetat s menin un timp sistemul n folosul ei (H. H.
Stahl). Popoarele migratoare, n special ttarii, au lsat astfel ca motenire domnilor, n cadrul
, , statului de substituire un sistem de vmuire a marilor iezere pescreti de pe Dunre, a ocne
lor de sare i a bilor de aram i fier, un sistem de exploatare a oraelor, cu hinterlandurile lor
rurale aservite, precum i un sistem de vmuire a comerului de tranzit ce se fcea de-a lungul
unei reele de drumuri. Domnia avea ns i o baz economic proprie, alctuit, pe ling satele
dependente i din comunitile vicinale libere, de la care percepea impozite. Brbat, fratele
Iui Litovoi, se rscumpr de la feudalii unguri n schimbul unei sume importante; domnii
rii Romneti i ai Moldovei, la scurt timp dup constituirea statelor de sine stttoare,
acord vecinilor lor mprumuturi substaniale 14.
nchegarea acestor elemente ale statului feudal s-a produs printr-un
proces ndelungat, fiecare din ele cunoscnd o serie de particulariti regio
nale. Aa de pild, procesul de desvrire a teritorializrii obtilor steti
n regiunile ce au cunoscut stpnirea roman a fost mai timpuriu dect n
restul ri i ; sistemul fiscalitii i al administraiei de stat sclavagiste,
aplicate n timpul stpnirii romane i-a ncetat existena odat cu puterea
de stat, n locul lui aprnd conducerea de obte i prestaiile benevole ale
membrilor ei n folosul acestei conduceri etc.
Sec i unea a l l -a
Apari i a primelor organisme politice statale n Transilvania
n Transilvania, pe lng formaiunile politice conduse de Menumorut?
Glad i Gelu, au mai existat i alte nuclee politice15. Existena unor ceti?
ca cele de la eligrad, Blgrad, Moreti, Moigrad, Morisena, Orova, cu
urme de locuire intens din secolele I X X i cu nume ce atest o populaie
autohton, presupun existena n valea Mureului a unei alte formaiuni
politice, alctuind un voievodat, deosebit de cel al lui Gelu. Voievodate de
acest fel au mai existat i n regiunile unde s-au pstrat pn trziu urme
13 P. P. P a n a i t e s c u, n Viaa feudal, p. 347 358.
14 Vz. infra, p. 164.
15 Vz. supra, p. 148.
Consti tui rea statel or feudal e r omneti 161
ieautonomie local i alctuind ri amintite de izvoarele din secolele
XI I I XIV : ara Fgraului ( Terra Blachorum), ara Borei, ara
Haegului, ara Almaului n prile Sibiului, unde se afl i pdurea
romnilor i pecenegilor (Silua Blachorum et BissenorumJ , ara Mara
mureului etc. (t. Pascu); toate aceste formaiuni politice teritoriale cu
fineii statale dispuneau de fore armate proprii, de un sistem de prelu-
tre a surplusului de produse, ntretineau legturi cu alte comunitti etc.
vpl. XIX).
C A P V T XXi V.
DE TERRA Vl .TKA UI , VA ti A.
E
T dam ibi dmius morarensur ,
tvinc Tuhutum pater Horea ^freu
crat vie aftwtus^um cocpilfet audirc
. ab mcolis bonitatem ttrrt 1jftr* fit***
vbi Gehu ijuMtarn Bfacut domini*
Ha teabatcoepit z hoc anliclare
. ^ o
Fig. 18. Fragment din Cronica notarului anonim
al regelui ungar Bela ce amintete de voievodul
romn Gelu de la sfiritul secolului al IX-lea.
Procesul intern de constituire a formaiunilor statale feudale rom
neti din Transilvania a fost ntrziat de venirea populaiilor migratoare.
Aflndu-se pe o treapt mai puin avansat de dezvoltare, ungurii, dup ce
s-au lovit n cadrul expediiilor lor de prad de formaiunile politice pe care
le-au gsit, au fost nevoii s renune la vechea lor organizare gentilic i
s creeze, n grab, un organism statal propriu pentru a-i putea menine
dominaia politic, deoarece dominaia asupra celor subjugai este incom
patibil cu ornduirea gentilic ... Organele gentilice ar trebui deci s se
transforme n organe de stat, i nc, dat fiind presiunea mprejurrilor,
foarte rapid... Sosise momentul pentru transformarea puterii efului militar
n putere regal, i aceast transformare a avut loc 16.
n prima perioad, triburile ungare cuceritoare, aflate n stadiul
organizrii gentilice, nu au reuit s-i asigure dominaia asupra autohto
nilor care au fost supui i care se aflau ntr-un stadiu economic i social
mai avansat i ca atare i-au cuprins pe acetia din urm n sistemul lor
clanal (Gyorffy Gy.). Astfel, dup victoria asupra bihorenilor, fiul lui Arpad
se cstorete cu fiica lui Menumorut, care i pstreaz stpnirea; dup
moartea lui Gelu, romnii i noii venii, dndu-i dreapta, aleg drept
conductor pe Tuhutum, cpetenia tribului cuceritor, care urma s ser
veasc cu ceata sa att pe nvingtori c-t i pe autohtonii nvini.
16 K. Ma r x i F. E n g e l s , Opere alese in dou volume, vol. II, p. 280 281.
l i - c. 310
162 nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
n faza aceasta de dezvoltare a societii, grupul armat al comunitii nvingtoare nu
avea nici un interes s distrug comunitatea nvins, ci, dimpotriv, era dornic s-l cuprind
n propria sa organizaie profesional militar. Confederaia astfel ivit era o form n care puteau
intra i nvinii, ca asociai17, dar totui redui la situaia de ascultare fa de nvingtori; frun
taii celor dou comuniti colaborau, rezervndu-i roluri de conducere i continund a ine
n relaii de aservire nsprite pe cei dependeni de ei. Acest interes de confederare, de cretere
necurmat a grupei militare profesionale, se explic i prin faptul c, n condiiile luptelor per
manente dintre aceste armate, cu ct un grup confederal reuea s cuprind un numr mai mar e
de membri, cu att avea mai multe anse s ias victorios (H. H. Stahl).
De abia dup a doua ptrundere a ungurilor n Transilvania, n
primii ani ai secolului al Xl-lea, dup nfrngerea cpeteniilor locale
Ahtum cu central la Cenad (Urbs Morisena) i Gyla, probabil urmaul
lui Tuhutum, cu centrul la Blgrad (Alba lulia) se ncepe organizarea
acestei regiuni dup un sistem feudal propriu-zis. Procesul va dura ns un
timp mai ndelungat, din pricina slbiciunii interne 2b statului ungar, a
mpotrivirii populaiei autohtone i a numrului mic al cuceritorilor (mor-
cuprind 1113 scfie/etej. Fptui ca stapimrea ungara in Transilvania a
rmas nc mult vreme nominal este atestat i de puternicele urme de
autonomie politico-administrativ a populaiei locale. Aa de pild, la
1326 e amintit Negul woyuoda n Bihor; la 1335 Bogdan voievod, fiul lui
Mykula, n inutul Carasului; la 1345 existau cinci voievozi romni n
1363, Ivan woywoda de Belenis (Beiu) ; la 1364 e ngduit romnilor
din Bereg s-i aleag un voievod; la 1371 e amintit Stanislav fost voie
vod de Ungh ; la 1450 se face danie lui Nicolae woyuoda Walachorum
nostrorum de OlcJi Gorbo ; la romnii din Abrud e amintit voievodul
lacob; alte documente vorbesc de voievozii din Cojocna, Cara, Bihor?
Ung, Timi, Maramure, Bereg, Zarand, Caransebe, Lugoj (t. Pascu)18.
Propunndu-i nu exterminarea populaiei locale, ci exploatarea ei
n forme feudale de tip apusean, cuceritorii unguri, pentru a-i consolida
poziia n Transilvania, au adus pe cavalerii Teutoni, dndu-le n seam
ara Brsei cu ieirile ei prin psurile Carpailor spre gurile Dunrii, pre
cum i pe cavalerii Ospitalieri, crora li s-au atribuit unele drepturi asupra
voievodatelor locale oltene i argeene i a zonelor de rsrit, aflate n st-
pnirea cpeteniilor romno-cumane.
Aceti cavaleri au introdus n inuturile preluate de ei o strict ierar
hie feudal, avnd n frunte pe cavaleri ca seniori supremi, dup acetia o
serie de nobili, apoi un numr de locatari, specializai n colonizri de
sate, cu rol de cpetenii (Vogt), n sfrit, stenii redui n aservire. I ntrnd
17 Vz. supra, p. 44 i 130.
18 Din aceasta, N. Iorga desprindea un important argument de ordin politic privind
continuitatea romnilor n Dacia, i anume, faptul c un popor venetic poate pstra clasele
lui superioare n organizaia proprie care i se recunoate, dar el nu poate da elemente nobiliare
care s rmie n mijlocul neamului i totui s figureze alturi de elemente asemntoare din
mijlocul stpnilor (N. I o r g a , Ist. rom. din Ardeal i Ungaria, I, p. XII). La aceasta se
adaug mprejurarea c i ca ar regeasc, dup tefan cel Sfnt, Transilvania . . . pstreaz
voievozii ei dup tradiionalul obicei. Dintre voievozii romni s-au ivit i administratori,
prevzui cu drepturi largi ai inutului Solnocului, cum i aceia ai Maramureului. O urm a
iudicatului romnesc snt i scaunele (sedes scaune de judecat) ale secuilor din sud-estul
ardelean i chiar ale sailor (id., Die Entwicklung, p. 7).
Consti tui rea statel or feudal e r omneti
163
urnd in conflict cu regii unguri, ei au fost nevoii s prseasc Transil
vania fr s-i fi putut atinge scopurile, care nu erau altele dect cele ce
vor fi puse n practic n regiunea Balticei unde se vor instala ulterior.
Sec i unea a IU-a
Formaiunile poli tice autohtone de la Dunrea de Jos
Prezena unor formaiuni politice proprii n Dobrogea aa cum am
vzut este atestat nc din secolele I X X. Ele dispuneau de o situaie
economic destul de nfloritoare, cu o nsemnat producie meteugreasc
>i cu nego19, iar cpeteniile lor politice aveau aezri ntrite, dintre
care unele au fost ocupate de bizantini, iar altele, care s-au mpotrivit
acestora, au fost distruse 20.
Dominaia politic a Bizanului nu s-au putut consolida ndeajuns,
deoarece nelegerea dintre noii stpnitori i feudalii locali nu a dinuit
mult. Cnd mprejurrile externe i favorizeaz atacuri ale bulgarilor,
pecenegilor etc. feudalii locali, cutind s-i redobndeasc autonomia
pierdut, se rscoal, primejduind stpnirea bizantin n aceste pri,
iar reprezentanii mpratului se vd nevoii s treac la tratative i s
caute s restabileasc nelegerea cu ei.
Cpeteniile locale se vor ntri i mai mult n timpul atacurilor pece-
nege i ca urmare a colaborrii lor cu cpeteniile noilor venii se vor con
stitui la Dunre formaiuni politice puternice, dintre care snt amintite
cele conduse de Tatos, Sestlav i Satea. mpotriva lor se organizeaz o expe
diie militar condus de Alexios Comnenul, n anii 10911092. Dar ase
diul Drstorului eueaz i lng ,,Preslavul Mare bizantinii snt zdrobii
ntr-o mare btlie. Forele dobrogene, dintre care o parte se aflau sub
conducerea lui Tatos, ptrund adnc n Balcani i numai dup un oarecare
timp armata bizantin izbutete s le nving n lupta de la Levunion
(1091)21.
Autonomia local s-a meninut n tot timpul stpnirii bizantine,
fiind mai accentuat n secolul al Xll-lea, cnd, n cadrul sistemului inau
gurat de Comneni pentru ntreg teritoriul statului bizantin, se constat
i la Dunrea de J os dezvoltarea autonomiilor oreneti, a imunitilor
de caracter feudal acordate cpeteniilor i o lrgire a autoritii bisericeti22.
n urma frmirii stpnirilor lui Sviatoslav, imediat dup 1320
1322, fosta ,,ar a Oavarnei (inutul dintre Varna i Caliacra) se consti
tuie ntr-o formaiune politic proprie care sub raport bisericesc
apare la 1325, legat de autoritatea ecleziastic a Bizanului. n anii urm
tori, slbirea celui de-al doilea arat bulgar i frmntrile din Bizan
prilejuiesc legitimarea existenei noului stat autohton la Dunrea de
J os, sub conducerea cpeteniei locale Dobroti.
Lui Dobroti i urmeaz, n 1386, fiul su Ivancu, care poart i el
titlul de despot. Acesta, dei strns ntre presiunea a dou fore dumane
superioare, hotrte s distrug statul dobrogean la nord genovezii, la
19 Cf. E d r i s i, p. 390.
20 Z o n a r a s , Epit., II, p. 529 531.
21 A n n a Go mn e n a , Alexiada, p. 323.
22 Oraele temei Paristrion au fost conduse n jurul anului 1067 de viitorul mprat roman
Diogene, ca duce al temei Serdica ( A t t a l i a t e s , Historia, p. 97).
164
nceputur i l e f or mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
sud turcii reuete s pstreze stpnirile naintaului su ; Ivancu bate
i o moned proprie, de aram, cu legend n limba greac i ncheie un
tratat de comer cu genovezii23.
Sec i unea a IV-a
Formarea statului feudal central izat i independent
al Tarii Romneti
ntre parpai i Dunre, existau n 1247 aa cum am vzut cinci
nuclee politice : ara Severinului, cnezatele lui Ioan i Farca i voievo
datele lui Litovoi i Seneslau ; acetia din urm stpneau i anumite ri
peste Carpai, n Transilvania, cum era ara Haegului, stpnit de Litovoi.
Teritoriile voievozilor romni pe care documentul se mulumete s le
indice foarte vag, doar cu expresia dincolo de muni puteau fi att spre
apus i sud cnezatele lui Ioan i Farca , cit i spre rsrit, voievo
datul lui Seneslau. Spre sfritul secolului al XlII -lea, se ajunge la un con
flict al stpnitorilor romni de la sud de Carpai cu regele ungar, cruia
i refuz probabil n 1277 s-i predea veniturile pretinse de acesta,
n lupta n care a avut loc, Litovoi a fost ucis, iar fratele su Barbat (Bar-
baih) a fost fcut prizonier i dup cum am relatat nevoit s plteasc
o mare sum de bani24. Din aceasta reiese c voievozii locali dispuneau
de fonduri bneti i de o oaste destul de puternic i capabil s
se msoare n lupt cu cea a regelui Ungariei.
Unificarea politic la sud de Carpai s-a fcut de ctre voievozii locali7
pe msura eliberrii teritoriilor de sub dominaia strin mai nt
ttar i apoi ungar cu ajutorul unor cpetenii ce nu mai erau simpli
fruntai ai confederaiilor de obti teritoriale, ci stpni feudali (maiores
terrae), cum apar n Diploma ioaniilor din 1247. Tradiia desclecatului,
creat mai trziu (N. Stoicescu), reflect condiiile istorice n care a avut
loc formarea statului feudal centralizat i independent al rii Romneti,
i anume prin confederare i lupte duse nu numai mpotriva stpnitorilor
strini, n scop de recucerire (reconquista), ci i pentru supremaie
intern, ntre diferitele formaiuni cneziale i voievodale, fapt ce a dus la
constituirea unor confederri mai vaste, cu caracter statal (H. H. Stahl).
Posibilitatea unui ajutor de la romnii din Transilvania nu este
exclus, deoarece n aceast perioad diversele formaiuni cneziale i voie
vodale mai mrunte nu se aflau desprite ntre ele prin lanul munilor
Carpai. Pe de alt parte, faptul ar reflecta o realitate existent n Tran
silvania n secolul al XlII -lea, i anume nemulumirea voievozilor romni
de aici i a unor mase populare fa de politica regilor unguri (t. Pascu).
Ca atare, ei au sprijinit lupta de emancipare a romnilor de la sud de Carpai,
ajutndu-i chiar direct prin atacarea otirii magistrului Gheorghe n lupta
cu Litovoi i Barbat. Aciunea lor nefiind ncununat de succes, unii din
ei au fost nevoii, probabil, s se refugieze (s descalece) n sudul Car-
pailor, aa cum vor face probabil mai trziu i maramureenii infideli
regelui ungar i care vor trece n Moldova 25.
23 Cron. turc. I, p. 110. Vz. si supra, p. 153 154.
24 DIR, C, XIII/2, p. 272.
25 Vz. infra, p. 166-167.
Plana XIX. Principalele formaiuni politice romneti n secolele IXXIII,
166
nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
Procesul de unificare politic la sud de Carpai a cunoscut mai multe
etape i el s-a realizat prin recunoaterea unuia din marii feudali ce-i extinsese
stpnirea i asupra altor organizaii politice drept cpetenie a organismului
politic centralimt n plin proces de constituire (t. tefnescu). Acest feudal
a fost Basarab, fiul lui Tihomir, din familia voievozilor olteni, probabil
pe la 1322. Recunoaterea din partea voievozilor locali a unui mare voie-
vod s-a dovedit deosebit de util, acesta reuind s consolideze situaia
economic i politic i s nlture pe ttarii ce mai stpneau inuturile
rsritene; n anfi 13251328, Basarab d o ultim btlie cu acetia,
reuind s ntind hotarele rii Romneti spre rsrit, pn aproape de
Chilia, i nglobnd vechea formaiune politic a Cumaniei, nfiinat de
autohtoni cu cpetenii cumano-ttare 28.
Sec i unea a V-a
ntemeierea rii romneti a Moldovei
Pe msur ce stpnirea ttarilor slbete, spre sfritul secolului
al XlII -lea, se consolideaz i autoritatea feudalilor locali (potentes)
de la rsrit de Carpai. Participarea n 1325 a unei armate romneti,
recrutat de pe teritoriul Moldovei, alturi de ostile polone, rutene i
lituaniene, mpotriva markgrafului de Brandenburg 27 constituie o do
vad a posibilitilor militare ale acestor cpetenii locale. Un prilej de
evideniere a acestor fore l-a constituit i campaniile militare pornite de
regii unguri mpotriva ttarilor i n cadrul crora un rol nsemnat l-au
avut elementele feudale romneti din Maramure care au participat
la evenifirientele ue^ter-estde Carpai.
Alturi de puternica formaiune politic independent deja existent
ntre Carpaii rsriteni i Prut, probabil cu centrul n zona Sucevei, i
care dispunea de fora militar amintit, n Moldova mai este semnalat
n secolul al XIY-lea i un organism politic autohton, la rsrit de Prut,
creat probabil in urma atacului din 1352 i condus de voievodul Dimitrie28.
n nord, exista o alt formaiune politic romneasc n inutul epeni-
ului (Terra Sepenicensis), condus de asemenea de stpnitori locali.
Dup moartea voievodului tefan, n 1359, se ajunge la un grav conflict
ntre fiii si tefan i Petru. n sprijinul acestuia din urm? care era mai
mic ca vrst, sosete un detaament din partea provincialilor maghiari29,
alctuit din trupe maramureene i cu ajutorul cruia nvinge pe tefan,
care beneficia de ajutor polonez, ntr-un loc pduros (plonine) ; dup
victorie, bucurndu-se de sprijinul cpeteniilor locale, voievodul mara
mureean Drago din Bedeu a fost recunoscut conductor al organismului
politic deja existent 30.
26 Cron, tare., I, p. 36. Ga aliat i rud cu arii bulgari, care-1 socoteau deopotriv cu ei,
numindu-1 gospodar, adic domn, Basarab particip, n vara anului 133T), la lupta de la
Velbujd (Kiustendil).
27 I. D 1u g o s z, p. 116.
28 Vz. supra, p. 150.
29 I. D l u g o s z , col. 1122-1124.
30 n 1358 Dragissa sau Dragoje, baron de Hust, ora n Transilvania, a pus stpnire
pe Moldova ( G i a c o m o di P i e t r o L u c c a r i , Copioso ristretto degli annali di Ragusa,
Ragusa, 1790, p. 178).
Consti tui r ea statel or feudal e r omneti 167
Dup moartea lui Sas, urmaul lui Drago, voievodul maramureean
Bogdan din Cuhea, aflat n conflict cu regele ungar care l declarase necre
dincios nveterat i ca urmare i confiscase domeniile 31, se refugiaz
n Moldova cu partizanii si i cu familiile lor, probabil n 1364 32, reu
ind s obin pentru el tronul rii, sprijinit fiind i de boierii moldoveni.
Bogdan a avut o domnie scurt, de civa ani, dar suficient pentru a-i
permite s consolideze proprietatea feudal prin constituirea fondului
funciar al domniei, dezvoltarea proprietii donative, iar circulaia
monetar intens ne face -s admitem c impozitele deveniser o obligaie
curent pentru productorii direci. De asemenea, instituia domniei
este ntrit prin consfinirea sistemului ereditar de succesiune la tron,
sistem practicat dealtfel i de naintaii si, tefan al epeniului sau
Drago din Bedeu 33.
Pe teritoriul rii noastre, statul feudal s-a format prin nchegarea
elementelor constitutive n cadrul unui proces intern, datorit contradic
iilor ivite n snul societii i nevoilor de aprare n faa atacurilor din
afar.
Aee&d groee& a sz? p 22?r-& c^ bb^t b jnlsiir
i n ara Romneasc forma particular a desclecrii, adic a
suprapunerii peste localnici a unor grupuri militare i a unor elemente
demografice aparinnd aceluiai neam. Deosebirea n gradul de dezvol
tare a celor venii din alte regiuni explic particularitile n structura
de mai trziu a statelor feudale romneti. n Moldova, faptul s-a mani
festat prin meninerea unor vaste confederaii de obti teritoriale, a ocoale
lor oreneti, a cetelor de neam boiereti i rneti, rmiele vechiu
lui sistem de organizare a jungnd chiar, ca la vechii franci, s se rennoiasc
pentru un timp oarecare, ntr-o form atenuat, n familiile (Geschlechter)
de nobili i de patricieni de mai trziu, ba chiar i n familiile (Geschlech-
ter) de rani 34.
n ara Romneasc, apar particulariti n poziia cnejilor, n atri
buiile bniei .a. n Transilvania cucerirea ungar a frnat procesul
intern de dezvoitare a unui organism politic autohton, ncercnd s pun n
locul lui, ntr-o prim faz, dup cum am artat, un sistem confederativ,
iar ulterior un stat feudal de cucerire, organizat dup sistemul apusean,
organizare care poate i trebuie s fie impus n ntregime i fr piedici,
fie i numai pentru a asigura cuceritorilor o dominaie ndelungat 5.
Aceasta a dus la situaia special a vechii pturi conductoare localnice i
n general a Transilvaniei n cadrul regatului ungar, ea urmare a persis
tentei n timp a rmielor vechilor instituii politice i juridice autohtone.
Ca i procesul de formare a feudalismului pe teritoriul rii noastre,
i formarea statelor feudale de sine stttoare a constituit un proces uni
tar, generat de cauzele interne ale dezvoltrii societii romneti i prezen-
tnd forme i particulariti n diferitele regiuni ale rii n funcie de
condiiile istorice concrete, fapt pentru care sntem ndrituii a vorbi
31 DIR, C, XIV/4, nr. 732 urm.
32 M. M i h a 1y i, Diplome, p. 56 59; R. P o p a , ara Maramureului, p. 196 197.
33 Vz. supra, p. 166.
34 K. Ma r x i F. E n g e 1s, op. cit., p. 296.
35 lid., Opere, voi. 3, Bucureti, Edit. politic, 1958, p. 75.
168
nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
de trei forme ale feudalismului romnesc, dei esena lor este aceeai,
fiecare variant fiind interesant prin ea nsi, i care, studiate com
parativ, pot arunca o lumin mai vie asupra mersului istoriei noastre
sociale 38. Aceste particulariti, departe de a infirma unitatea dezvoltrii
politice a poporului romn, permit nelegerea pe baza dialecticii unitii
i diversitii a procesului complex pe care l-a reprezentat constituirea
statului feudal pe teritoriul Eomniei.
*
Sec i unea a Vl -a
Funciile i mecanismul statelor feudal e romne
Statul feudal s-a manifestat i pe teritoriul rii noastre n primul
rnd prin funcia sa intern, aceea de a apra interesele clasei dominante,
n acest scop, reprezentanii clasei dominante dispuneau de detaamente
narmate ce reprimau cu asprime orice ncercare de nlturare cu fora
a ornduielilor feudale. Aceast funcie intern n cadrul statului feudal
a fost exercitat fie de slujitorii narmai ai feudalilor, fie de ctre fora
armat a monarhului.
Desfurarea activitii statelor feudale romne pune n eviden
funciile lor externe, de a cultiva raporturi ntre ele i cu celelalte state,
precum i, n primul rnd, aceea de a apra ara de atacurile din afar,
funcie ce a prilejuit e nsi i o serie de tratate i aciuni diplomatice,
antrennd totodat i mobiliznd masele la aprarea independenei i a
f iinei sale naionale. Ca mod de rezolvare a problemelor n litigiu pe caile
violent, rzboaiele feudale, alimentate cu ajutoarele primite de la vasali,
erau deosebit de sngeroase i de lung durat, atrgnd adesea i pe feu
dalii altor state. Totui, condiiile externe de permanent ameninare a
pierderii independenei de stat au fcut ca funcia de aprare a fiinei
naionale i a existenei politice de sine-stttoare s constituie firul con
ductor al ntregii istorii medievale romneti, precumpnind adesea n
raport cu cea intern, fapt mai puin vizibil n Transilvania, unde crncena
exploatare a maselor de iobagi a fcut ca reprimarea intern s se afle
pe prim plan, slbind astfel puterea de rezisten n afar.
Relaiile externe luau uneori forma unor aliane menite s asigure reprimarea mpotri
virii celor asuprii, ceea ce nsemna o ntrire a funciei interne a respectivului stat i toto
dat i o dovad a faptului c i in feudalism aceasta din urm putea s constituie principala sa
funcie. Alteori, dimpotriv, constatm o alian cu forele ostile puterii centrale i chiar
regimului feudal, alian prin care se urmrea slbirea unui vecin feudal mai puternic. Monarhii
vecini se foloseau adesea de frmntrile interne dintr-o anumit ar, n special de cele pricinuite
de tendinele centrifuge ale marii nobilimi, oferind azil politic celor fugii i utilizndu-i ca pre
tendeni la tron ntr-o eventual ncercare de rsturnare a stpnitorului vecin. Totui, practica
azilului politic depindea mai mult de raportul de fore dintre respectivele state, dect de o norm
de drept prestabilit, deoarece intilnim cazuri de extrdare i de executare a unor indezirabili.
36 H. H. S t a h 1, Controverse, p. 269.
Consti tui rea statel or feudal e r omneti 169
ntre statele feudale se recurgea uneori la mediaie pentru aplanarea
unor conflicte ce ar fi putut degenera n ciocnire armat sau pentru a se
pune capt unui rzboi nceput. I nstituia tribunalelor de grani, ca
mijloc panic de rezolvare a litigiilor dintre ri sau dintre locuitorii a
dou ri vecine a fost n uz i n rile romne, n special n Moldova.
Mecanismul statului feudal romnesc cuprindea sistemul prin mijloci
rea cruia se realiza n mod practic puterea de stat, activitatea de fiecare
zi a organelor sale, mijloacele pentru atingerea scopurilor urmrite de
cei care dispuneau de aparatul de stat i l conduceau. Pentru nfptu
irea dominaiei sale politice, clasa feudal a folosit, de regul, nu numai
aparatul propriu-zis de stat, ci i o serie de organizaii nestatale care acio
nau n aceeai direcie cu statul i erau ntr-o strns legtur cu organele
acestuia.
n cadrul mecanismului statului feudal, primul loc l ocupa armata,
ca principal mijloc de aprare eficient mpotriva atacurilor din afar,
n unele cazuri i de atac mpotriva vecinilor. Ea se compunea din curtenii
i slugile domnului, din cetele sau steagurile marilor boieri ban-
deriile n Transilvania i din ranii liberi i trgovei, adui la oaste
de dregtorii domneti. Din a doua jumtate a secolului al XVI-lea, se
adaug mercenarii care asigurau i serviciul de paz a domnului. n ma
rile ceti i la curile boiereti existau i temnie unde erau nchii cei
care se ridicau mpotriva stpnirii sau nesocoteau rnduielile feudale.
Domnii i marii boieri dispuneau i de un serviciu de informaie
iscoade care i ineau la curent cu cele ce se petreceau n ar sau la
curile stpnitorilor vecini.
Administraia n statul feudal se mbina cu mecanismul militar,
prin aceea c cei ce aveau sarcina aprrii rii ndeplineau, n acelai
timp, i funcii administrative, i una i cealalt fiind fcute sub comanda
acelorai dregtori. Aparatul administrativ se afla la dispoziia stpnilor
feudali, percepea amenzile i veniturile datorate domniei, supraveghea
ndeplinirea diferitelor obligaii ale locuitorilor rii etc.
Organele centrale ale statului, sfatul domnesc i marii dregtori
ajutau domnia la conducerea rii i uneori reprezentau i instrumentul
prin care se realiza controlul boierilor asupra politicii domneti. La nceput
nedifereniate, atribuiile administrative ale dregtorilor curii domneti
se difereniaz pe msura dezvoltrii feudalismului. Marea adunare a
rii, ca instituie reprezentativ, exprima de fapt interesele clasei
daminante, rnduit n stri privilegiate, iar msurile luate de ea erau
artate n mod impropriu ca reprezentnd interesele ntregii ri. Aceeai
era situaia i cu mecanismul legislativ al statului feudal, care se reducea
la manifestarea de voin a domnului ca vrf al clasei dominante ridi
cat la rangul de lege i ncuviinat, ma mult sau mai puin formal,
de membrii sfatului domnesc.
Organele judiciare erau la fel de nedifereniate ca i cele administra
tive, aceleai persoane avnd i atribuii administrative i judectoreti,
fapt ce ddea natere la abuzuri; pe de alt parte, caracterul de clas
al legiuirilor feudale era fi exprimat n scopul intimidrii maselor.
170 nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
Organizarea fiscal prezenta i ea acelai caracter, ntr-o prim
perioad finanele rii confundndu-se cu veniturile domneti, i de-abia
mai trziu fcndu-se o distincie ntre tezaurul rii i cmara domneasc.
O instituie strns legat de statul feudal i nglobat n mecanismul
acestuia a fost biserica; dup expresia lui F. Engels ea constituind o chinte
sen i consfinire a dominaiei feudale existente 37, care consacra
prin religie ornduirea de stat feudal laic. Servind astfel ca fundament
ideologic feudalismului, biserica ajunge s ocupe o poziie primordial pe
trm social i politic i n rile romne, devenind parte integrant a
mecanismului statului, dispunnd de uriae avuii i de o putere nengr
dit, cu o ierarhie, organe de conducere, fiscale, judectoreti i militare
proprii, ce-i permiteau un rol activ n toate domeniile vieii publice i
private. Lund ca pretext lupta mpotriva ereziilor, biserica n special
cea romano-catolic combtea orice manifestare de protest mpotriva
rnduielilor feudale, trecnd uneori la msuri de intimidare din cele mai
temute.
Fcnd parte din mecanismul statului feudal, biserica n rile
romne a cptat, implicit, i caracteristicile acestuia, pozitive n msura
n care a contribuit la ntrirea i aprarea rii n faa primejdiilor din
afar, la pstrarea contiinei i unitii naionale, i dimpotriv negative
n justificarea exploatrii i promovarea misticismului.
Aciunea de centralizare a statelor feudale Moldova i ara Romneasc i de
aprare a independenei a fost sprijinit de biseric, instituie care, ca urmare a rolului su,
era beneficiara direct a ntririi puterii domnului, primul ctitor de lcauri i donator de bunuri.
Aceasta n-ar fi fost ns posibil dac n aceste ri biserica n-ar fi fost subordonat statului, nca
drat n mecanismul lui, fapt ce constituie una din notele distinctive sub raport politic
ale bisericii ortodoxe fa de cea catolic care nu fcea parte din mecanismul statului, cutnd
dimpotriv s i-l subordoneze. Dup cum remarc Dimitrie Gantemir, n rile romne domnul
aceeai putere o are nu numai asupra clugrilor de rnd, ci i asupra mitropolitului, episcopi-
lor, arhimandriilor i egumenilor, ca i asupra tuturor celor ce in de tagma bisericeasc...
domnul d alesului cu mna lui, toiagul pstoriei. Acest drept . . . nici unul dintre principii
cretini nu-1 mai are n afar de arul rusesc 38.
Deosebirea aceasta dintre biserica catolic, cu tendinele ei de subordonare a puterii
lumeti (statul) i bisericile ortodox i reformat, subordonate statului i ncadrate n meca
nismul lui, constituie un aspect esenial, de care o cercetare tiinific a raportului dintre stat
i biseric pe teritoriul rii noastre nu se poate lipsi i fr de care nu poate fi neles rolul con
tradictoriu pe trm politic avut n ornduirea feudal, sub stindardul ei mistico-religios, de bise
rica ortodox romn.
Esena, funciile i mecanismul statului feudal au fost deci aceleai
n toate trei rile romne, in evul mediu, variind doar formele lor de mani
festare, n funcie de interesele clasei dominante, de necesitile luptei
37 F. E n g e l s , Rzboiul rnesc german, ed. a 3-a, Bucureti E.S.P.L.P., 1958, p. 49.
38 D. Ga n t e mi r , Descriptio, X.
Consti tui r ea statel or feudal e r omneti
171
politice, de sarcinile organelor de stat, de nevoile asigurrii neatrnrii.
Constituirea statelor feudale romneti a reprezentat un nsemnat progres
n viaa politic a populaiei autohtone, n pstrarea fiinei i a independen
ei naionale : nchegarea primelor nuclee statale a voievodatelor
i apoi concentrarea acestora n state feudale puternice au asigurat att
dezvoltarea continu a forelor de producie, ct i conservarea fiinei
poporului, aprarea autonomiei rilor romne n faa marilor imperii
ale vremii. Organizarea statelor feudale romneti a creat condiiile ridic
rii vieii economico-sociale pe o treapt superioar, a nscris n istorie
epoci de puternic nflorire a civilizaiei materiale i spirituale pe teritoriul
rii noastre, marcate i de personalitatea unor mari domnitori patrioi 39.
3a Programul Partidului Comunist Romn de furire a societii socialiste multilateral
dezvoltate i naintare a Romniei spre comunism, Bucureti, Edit. politic, 1975, p. 28.
Capitolul IV
Ius Valachicum" . Extinderea i instituiile lui
Sec i unea I
Natura i coninutul lui ius Val achicum"
Ius Valachicum sau ius Valachorum (Walachorum), adic dreptul
romnesc (valah) sau dreptul romnilor (valahilor) a fost sistemul de
reglementare obinuelnic de obte n descompunere, pe care un stat
feudal strin, n faza lui de treptat consolidare, l-a receptat, recunoscn-
du-i aplicarea n rndurile unei populaii romneti (valahe), btina
sau durabil stabilita pe un ntins teritoriu. Acesta, ca o form de organizare
particularist, impus de treapta de dezvoltare a statului respectiv i de
puternicele tendine de autonomie a aezrilor valahe. Sistemului de
drept propriu romnesc i s-au adugat, n cursul receptrii obinuelnice
sau formale de ctre statul feudal, o serie de dispoziii i obiceiuri noi,
menite s-i asigure o net funciune feudal.
Acelai sistem, acolo unde a putut avea o dezvoltare organic
nentrerupt, spre un feudalism romnesc, a constituit, sub o alt
denumire i cu adinei transformri, o treapt de trecere spre dreptul
feudal (legea rii, obiceiul pmntului) al fiecruia din cele dou state
romneti (ara Eomneasc i Moldova).
dimpotriv, m regiunile nvecinate ca fFaficiuf l apoi m suduf
Poloniei, Silezia, Moravia (i Slovacia), Serbia i Croaia ius Vala
chicum a intrat n lichidare dup o perioad de ncercuire. n aceste
condiii, dispoziiile lui au putut ajunge s fie aplicate excepional i ca
un statut cu mai larg rspndire. n cadrul statului ungar, n Transilvania
propriu-zis, n Banat i n aa-numitele Partes adnexae, ius Valachicum
ca sistem etnic de drept feudal timpuriu a declinat n favoarea dreptului
feudal de stat dominant i n mare msur s-a pstrat ca obicei romnesc
de nedezrdcinat, aplicat ca o form de autonomie local, fr carac
ter privilegial.
Statistica rspndirii lui ius Valachimm, mai ales cu variaiile ei
cronologice, nu este uor de stabilit. n sudul Poloniei, aezrile cu regim
de drept valah au fost dup I. Nistor de cel puin 243, ridiendu-se
dup Th. Holban la 400, i atingnd dup ali autori chiar cifra de
500 de sate. n Moravia, numrul vlahilor era apreciat de Dioilisie
Pop Marian la 1864, de 50 00060 000 de suflete. nc insuficient studiat,
cum a artat Silviu Dragomir n 1959, este dreptul valah n Bulgaria;
aici cristalizarea juridic a putut avea particulariti care rmns fie
studiate de acum nainte.
Ins Val achi cum 173
Expresia de ius Valachicum este punctul de ajungere al unei
ndelungate dezvoltri i unele procese istorice sau aspecte izolate o presu-
un n mod necesar. Documente mai vechi s-au putut pierde. n orice caz,
.uit romnii, autohtoni n Transilvania, de la cristalizarea lor etnic,
; >recum i populaia aflat n Halici i sudul Poloniei, ncepnd
:>oate cu sfritul secolului al XH-lea, au trit cu att mai mult dup
echile lor obiceiuri, naintea consfinirii formale a regimului de ius Vala-
<hicum, ca i vlahii btinai sau cei aflai n nordul Peninsulei Balcanice.
Expresia tehnic de *ius Valachicum apare dup ce documentele
ncep s oglindeasc aplicarea regimului respectiv. Era un semn al consoli
drii relaiilor feudale, ntr-un cadru de relativ centralizare a statului
in cauz, sub egida regalitii ungare sau polone i cu sprijinul
direct al bisericii.
n documentele ungare, forma latineasc cea mai frecvent pentru Valachus, valachi-
' as, este cea de Olachus, olachalis, dup denumirea ungar a romnilor din Transilvania, de
unde lex sau modus Olachorum. Avem ns n documentele maghiare i o form slavizant: lex
districtum Volachicalium, ritus Volachie, ius Volache (Wolachie), mai rar ntlnit n documentele
polone redactate n limba latin, unde alturi de ius volachicum, gsim mai ales formele ius Wala-
chicum sau Walachorum, ius Walachense, Valachorum i Valachicum.
n Croaia i Dalmaia, ntlnim att transpunerea clasic ( Valachus, Valachicus), ct
i una de influen ungar (Olachy, Olahus, Olacco, Ollachi, Olakorum, Olakonibus) sau slav:
Yolochorum, Volachis, Volacorum, Volahi, Vlahos, Vlachi, Vlaci, Blacus, precum i altele de
influen german (Walacho), italian (Vlaschescus, Vlachesci, Vlascescum, Valacco) sau mixt
( Wolachi, Wolahi, Valahos, Valahorum, Wlahos, Blacus), fr ca toate aceste forme s fie refe
rite la ius ( Valachicum), care este redat mai ales prin lex Vlachorum, prin echivalentul slav,
sau prin lex, leges cu o determinare implicit.
n Moravia, ntlnim sau una din expresiile latineti, sau forma slav Valasske pravo.
Documentele polone din secolul al XY-lea i nceputul celui urmtor folosesc termenii
<Ie Valachia i Valachus n sensul de Moldova, moldovean. Aceast denumire i revenea Moldovei,
ca ar a romnilor ( = valahilor), n mod firesc prin poziia ei geografico-politic fa de Polo
nia, creindu-se pentru mai ndeprtata Ungro-Vlahia o denumire diferenial, pe tema Mun
tenia (Multanska ziemia). n schimb Ungaria i Imperiul otoman vor rezerva rii Romneti
denumiri care cuprindeau o referin la Valahia i vor recurge pentru Moldova la o denumire
deosebitoare. Peste tot, bineneles, exista i un echivalent n limba local pentru ius
Valachicum.
Echivalena, admis curent n istoriografia romn i combtut
tendenios de o serie de istorici strini, poate fi neleas sub o ntreit
modalitate : a) termenul de vlah, valah se poate referi la elementele unei
populaii romne (respectiv strromne); b) la elemente ale poporului
romn; c) la poporul unui stat romn organizat.
Statele romneti (valahe) sau un stat romn unitar n-au nglobat
tot teritoriul cu majoritate valah btina. Este deci evident c termenul
de valah, n prima lui accepiune mai sus amintit, n-a putut fi folosit
dect n mod limitat, pe de o parte cu un sens concret, dar variabil (valah
din Moldova, moldovean; valah din Muntenia, muntean), pe fondul unei
accepiuni generale (valah independent de o anumit formaie politic,
deci i valahul din Transilvania), iar pe de alt parte, cu un sens care a
:accentuat legtura ntre valah, Valahia i statul feudal al rii Romneti.
174 nceputur i l e f or mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
Formarea poporului romn este un proces ndelungat, care s-a
desvrit la o dat cnd termenul de vlah-valah (comp. germanicul Walch7
Welsch, n sens de romanic) se gsea n circulaie. Vlahii snt menionai n
documente nc din secolul al IX-lea (ara necunoscut, creia i zice
Balak(h), dintr-o mai veche surs bizantin, n unele redacii ale
Geografiei armeanului Moise Chorenati (Aurel Decei)), i direct n sursele
ruseti i bizantine ale secolelor X XI I . Folosirea termenului de vlah n
n sens de romanic a fost mai veche dect ncheierea procesului de
formare a pop6rului romn (secolul al Vll-lea).
Dualitatea vlah-romn n ara Romneasc dovedete c n interior
populaia valah avea o strveche denumire proprie independent de cea
de vlah i legat n mod continuu de originea ei istoric, n funcie de care
dealtfel apruse, la slavi, denumirea de vlah, voloch. n celelalte regiuni,
populaiile de limb romanic nu s-au manifestat n alt mod. Celebrii
pastores Romanorum din textul lui Simon de Keza snt o indicaie n acest
sens, independent de participarea lor la procesul de formare a poporului
romn.
Expresia de ius Valachicum i echivalentele ei izbesc prin frecvena lor. Ea apare nglo
bat ntr-o serie de noiuni care nu pot fi considerate izolat, deoarece alctuiesc, mpreun, nsui
sistemul care poate fi numit ius Valachicum. Vom meniona aici numai pe cele pe care chiar
sursele le calific drept valahe.
Satul supus dreptului romnesc este n Polonia o villa Valachica 1. Cnezatele reglemen
tate de dreptul romnesc, scultetiae Vallachicae 2. Lanurile dintr-o aezare romneasc n Polo
nia erau delimitate dup un sistem agrimensural romnesc, mensura Valachica 3. O obligaie
principal a pstorilor agricultori romni din Polonia era darea caului. Documentele vorbesc
insistent despre unum caseum Valachicum, duos caseos Valachicos 4. Punile folosite de aez
rile romneti iau numele de pascua Walachorum 5. La chemare, cneazul din aezrile romneti
se prezenta armatus cum uno equo, arcu et telis ac cum reliquo Valachico apparatu 6. Exista deci
un echipament specific valah, romnesc (cal, arc, sgeat, ghioag sau suli).
n Transilvania ntlnim noiunile specifice de villa Volakalis (Olachalis) satul rom
nesc, oppidum Volahicale oraul romnesc ntrit, possessiones Olacales stpnirile sau ine
rile romneti, districtus Volachicales districtele romneti, iobagionem Valachalem ioba
gul romn, Woyuoda Wolachorum voievodul romn, uniuersiis Kenesiis et senioribus Olacha-
libus cnejii i btrnii romni, communitas Wolacorum comunitatea (obtea) romnilor
i sedes Valacicales scaunele de judecat, instituie mprumutat i de secui i de sai, n orga
nizarea lor judiciar.
n Silezia aezrile de ,,drept valah au ptruns din spre rsrit, punctul de plecare fiind
Transilvania i Moldova. Din Silezia au trecut apoi n Moravia i Slovacia, unde s-au adugat
1 Doc. 1532 pentru Nanowa, AIR, IV, p. 78; in aliis uillis Valachicis (doc., 23 ian. 1555)
pentru Preluca( Przele(cz)ki) (M. G r u s e v s k i j , Materiali, p. 134, nr. 109); de uilla nostra
Valachica Wolecza, doc. 24 iun. 1519 ( ibid., p. 82, nr. 73); doc. 1555 pentru Korosno (AIR, IV*
p. 56); doc. 22, ian. 1472 (AGZ, VII, p. 127, nr. 65): uilla Bolechow Valachorum; doc. 5 apr.
1446(AGZ, XIV, p. 209, nr. 1665): uillam Walachorum.
2 Doc. 1555 pentru Korosno (ibid.).
3 Doc. 1509 pentru Ustrzyki (AIR, IV, p. 103) care ns, practic, devine egal cu lanul'
franc sau flamand. De relevat nevoia acestei valahizri chiar a unor elemente strine.
4 Doc. 1509 pt. Ustrzyki, AIR, IV, p. 103. Pentru caseus de Valachia n Dalmaia, vz. N.
I o r g a, Raguse et Ies Roumains, n Bull. de lInst. dEt. pour lEurope sud-orientale, X,.
1923, p. 33 i urm.
5 Doc. 1391 (K. K a d 1e c, Valasi, p. 292).
6 Doc. 12 iul. 1519 pentru Cerhava (Czerchawa) (M. G r u s e v s k i j , Materiali
p. 83, ir. 74).
I us Val achi cum
175
i imigrri directe din Transilvania. Vechimea lor urc, dup cercetrile multor istorici cehi,
vechi i receni, pn in secolele XI I XIII, secolul al XVI-lea fiind o perioad de afirmare
a dreptului valah, cu trsturile deja cunoscute.
n Croaia uniuersitas Valachorum, katunarii et comites Valachorum (1468), caseus Wlas-
chescus (Vlascescus) sau de Vlahia (1357, 1326 1420), izvorsc din aceleai trsturi caracteris
tice de via romneasc proprie, care i vor gsi expresie i n ius Valachicum (zakon Vlaskom).
La 1476 cneazul Lacko de Talorac l confirm pe Miclus Dehojevic n funcia de ,,cneaz vlah
al inutului vlah dup legea vlah, n aa chip cum l-au ales vlahii. Din regimul de ius Vala
chicum, cnezatul electiv fcea paj-te ca principal instituie (organizarea intern a aezrilor i
raportul lor cu puterea de stat feudal).
n Polonia ius Valachicum se aplica n regiuni n care funcionau, sub o form pe cale
de dispariie, voievozi ai valahilor, sub care se gseau crainicii. Or, voievodatul l gsim pe o
scar mai ntins i la romnii cu ius Valachicum din Transilvania i c'a form de organizare
ud hoc n caz de rzboi, la romnii cu ius Valachicum din Croaia, la 1436. n Moravia, voievodul
valahilor a devenit un organ durabil. Resturi de organizaie sub conducerea unor crainici exist
-i n vestul Transilvaniei, n prile ,,ungureti, iar craiul pastoral pare s fi fost de o mai larg
rspndire n diferite regiuni romneti7.
I nstituia cnejilor, destul de asemntoare n Polonia, n Transilvania
i ntr-o msur anumit n Croaia, apare i ea ca o instituie
fundamental legat de ius Valachicum, cu un corespondent cert n cnejii
i judecii din Moldova i cei din ara Eomneasc. n Serbia medieval,
cnejii i juzii apar n strns legtur, pe de o parte, cu o anumit autono
mie local i individualitate etnic. Pe de alt parte, cu un regim de lege
a vlahilor, care, mai puin cristalizat, corespunde celui de ius Valachicum
din feudalismul maghiar sau polon.
Studia, form transilvnean a judeciei din Moldova i ara Eom
neasc, este de asemenea, o instituie specific dreptului romnesc.
Chiar dreptul cnezial (ius Kenesiale) de care vorbete documentul
transilvnean din 3 martie 1363 8nu este decit un aspect al lui ius Vala
chicum, privit n una din instituiile lui caracteristice, pe msur ce diferen
ierea social-economic adncit ntre cneji i valahii de rnd se oglindea,
ri n drept, ca o opoziie cu caracter de clas. n documentul citat, dreptul
cnezial nu era altceva decit dreptul cneazului de a stpni o moie ,,n
temeiul lzuirii, fcut din nou n desiul pdurilor (noue extirpationis
densitate s i l u a r u m care st i la baza aezrilor romneti cneziale
din Polonia, create pentru lzuire n cruda rdice.
Pe msur ce poziia cnejilor, i n Transilvania si n Polonia, face
obiectul unei confirmri regale sau al unei concesii feudale solemne, de
tipul privilegiului, dreptul cnezial ia un dublu sens. Acela de drept obiectiv
al cnezatului, aa cum decurgea din diploma constitutiv i se gsea
ntregit cu obiceiurile romneti, aplicate n acea regiune, i acela de
,,drept subiectiv pe care cneazul l putea invoca pe baza dreptului de
cnezat. Prelucrat tot mai mult romanistic ca i sculteiile germanice,
dreptul cnezial, att n Ungaria, ct i n Polonia, aprea i ca un sector
7 Craiul reapare, ca vechi element romnesc, n obiceiul cricelatului (alegerea craiului),
tot cu sensul de judector, chiar dac a fost integrat (sic: N. D r g a n, Cuvinte i obiceiuri,
in ,,Revista filologic, I (1927), p. 105 116, cu literatura) ntr-un context de origine german.
8 Hurmuzaki, 1/2, p. 73.
176
nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
al dreptului feudal ungar sau polon, fr a-i pierde legturile nc vii
i uor vizibile cu dreptul romnesc.
ntr-o serie de documente se face n mod evident aplicarea unor obiceiuri ale lui ius Vala-
chicum i ne-am atepta s-l vedem menionat. Documentul spune ns numai c soluia este
consacrat iure et ab antiqua lege huius terrae 9. Aceast noiune n alt parte devine iuxta morem
solitum et consuetudinem terrae distridus Fogara 10. Fundamentul obligator al lui Ius Valachi-
cum pe care I. Bogdan l prezenta ca un simplu drept teritorial (Landrecht, obiceiul pmntului,
legea rii n ), era deci la data documentelor citate, nu numai personal (etnic), ci i teritorial.
Dar acolo unde romnilor li se acord un regim juridic propriu, ca populaie btina sau dura
bil aezat, cu obiceiuri proprii, caracterul mixtetnic i teritorial al regimului este esenial.
x\ceasta ns nu exclude o anumit deplasare, n cursul dezvoltrii istorice, a centrului de greu
tate numai pe unul din aceste caractere; accentuarea caracterului teritorial al lui ius Valachi-
cum nu va fi dect o treapt pentru nlocuirea lui prin obiceiul i legea general teritorial a sta
tului feudal.
Echivalentele mai sus semnalate ius Valachicum, lex terrae, con-
suetudo terrae snt foarte preioase nu numai pentru interpretarea
procesului de destrmare a lui ius Valachicum, dar i pentru problema
legturii lui istorice cu obiceiul, dreptatea i obiceiul, legea rii sau obiceiul
pmntului, fr alt calificare n raport cu calitatea de romn (valah )>
pe care le vom gsi n Moldova i ara Eomneasc n secolele XY XVI.
Indicarea expres a lui ius Valachicum ca norm aplicat sau aplicabil
unor litigii civile sau penale 12este de o deosebit importan. Ius Vala
chicum era un sistem de drept pozitiv cu aplicare oficial n statul polonr
fie de ctre organele aezrii romneti, fie de cneaz, fie de ctre organele
judiciare ale statului, cu o anumit participare a aezrii creia aparineau
prile litigante.
n caz de aplicare n penal, se precizeaz c norma de drept romnesc
pentru a fi valabil, trebuie s concorde cu celelalte drepturi aplicabile :
iure Valachico quod in eo passu cum aliis concordare debet. Este vorba de
o norm conflictual datorat faptului c infraciunea punea n conflict
persoane eventual supuse unor drepturi diferite. Prin aceasta, aplicarea
lui ius Valachicum, nceta de a fi o cauz de reducere sau de agravare
a pedepsei13. I nstana prezidat de judectorul feudal14, dar alctuit,
din cneji i ali asesori romni, care judecau pe romni (n primul rnd pe
cneji), dup normele materiale i procedurale ale dreptului romnesc,
purta n mod oficial numele tehnic i semnificativ de iudicium Valachicumy
ca i n Ungaria. Bomnii care alctuiesc instana se numesc iudices
9 Doc. 1518 (N. D e n s u s i a n u , Monumente, p. 74).
10 Doc. 1657 (ibid., p. 33).
11 I. B o g d a n , Cteva observaiuni, p. 619.
12 Vz. documentele pentru Sviniaci, Dolzyca, Korosno. n doc. din 6 aug. 1526 pentru
Zubkow ( G r u s e v s k i j, Materiali, p. 88, nr. 76) se spune: Sed cum eo ibidem iustitia ministrar
debebitur iureValachico, sau n doc. 23 ian, 1557 (ibid., p. 134, nr. 109): Quae uilla . . . in omnibus
suis causis negociis et iudiciis uti ac iudicari dedebit iure Valachico, quam uillam eidem iuri'
adscribimus et incorporamus.
13 Vz. doc. 1572 pentru Polowa (AIR, IV, p. 98).
14 Mai precis, de reprezentantul direct al feudalului, mpreun cu judectorul profesionist
al cetii una cum iudice castri; doc. 15 iun. 1438 (AGZ, XI, p. 144, nr. 1121): Adum . . . corarrt
nobis Castellano et Climaschcone iudice Sanocensibus et aliis Walachis tune iudicio assidentibus
AGZ, XI, p. 144, nr. 1122.
I us Val achi cum 177
Valachici i ian parte activ la judecat. Ei pun prilor ntrebri i rezol
v litigiul, judectorul feudal aprnd cu nn rol de conducere i, n msura
n care interesele stpnului feudal nu snt direct atinse, mai mult reprezen
tativ. edinele acestor judeci luau numele de termini Valachorum 15
sau termini castrenses iure Walachorum 16. n documente se poate surprinde
transformarea judecii prin jurtori i cojurtori (a lua i a da lege)
n simpl dovad cu martori (testimonium contra me; testes proponere,
ducere, audire) , judecat ntlnit i n ius Valachicum din Transilvania
i, bine dezvoltat i ncorporat n dreptul feudal domnesc, n Moldova
i ara Romneasc, pn n a doua jumtate a secolului al XY II-lea.
n aceste judeci valahe ns, s-a introdus un mod de organizare,
o procedur scris, un ritual judiciar care depete nivelul de obte al
dreptului romnesc vechi. Influena n timp a unei organizri judiciare
cu vdite elemente de drept roman receptat, de tip apusean, se face simit.
Executarea hotrrilor acestor instane se fcea prin organele feudale,
n prezena crainicului romn.
O astfel de situaie i gsete expresia formal n documentele
cu mult posterioare anului 1340 cnd Cazimircel Mare declaneaz anevoio
sul proces de alipire a Ruteniei, sau Rusiei Roii, la statul polon feudal,
n principatul Halieiului naintea acestui act, i n celelalte regiuni polone
cu aezri valahe, pn la aciunea de reunificare a statului nceput
de Viadislav I Lokotek (ncoronat la 1320), condiiile erau cu totul favora
bile recunoaterii obinuielnice a unei largi autonomii juridice i administra
tive, populaiei valahe de aici. Dealtfel, la finele secolului al XlI I -lea
i n prima jumtate a secolului al XIY-lea se concretizeaz formal existena
mai multor sisteme particulare cu un caracter n primul rnd etnic perso
nal : ius Polonicale, ius Theutonicum i ius Ruthenicale. n a doua jumtate
a secolului al XIY-lea, sistemul se completeaz prin recunoaterea formal
i a unui ius V alachicum, care, pe baza practicii anterioare mult mai
vechi, la care ne-am referit, intr i el ntr-o faz nou de conservare
prin privilegii scrise, care este totodat i o faz de sistematizare cu ajuto
rul unor elemente de drept scris.
Seciunea all-a
Accepiunile lui ius Valachicum n Tara Romneasca i Moldova
n Moldova, o expresie direct asemntoare cu cea de ius Valachicum
nu ntlnim dect n cunoscutele documente din 30 septembrie 1445 17
i 8 februarie 1470 18. n primul, de la tefan al II-lea, se decide c un
rob ttar, Pasca, n caz de iertare de robie, va avea s triasc ,,dup
legea valah (romneasc) 19, iar nimeni s nu ndrzneasc s-i amin
teasc de robie i s nu-1 poat lua.
15 Doc. 9 apr. 1442 (AGZ, XI, p. 199, nr. 1538-1542).
16 Doc. 28 sep. 1451 (AGZ, XI, p. 375, nr. 3039); 10 apr. 1456 (AGZ, XI, p. 415,
nr. 3319); Cf. AGZ, XII, p. 443, nr. 4340, 4341, 4344, fr denumire ca atare.
17 DRH, A, I, p. 367.
18 Vz. infra, 178, nota 20.
19Eoaockoh 3dK0HTv tradus prin dreptul romnesc de M. Co s t c h e s c u (Doc.
mold., II, nr. 65) i prin legea romneasc n DRH; I. Bogdan ar fi tradus moldoveneasc.
12 c. 310
178
nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
n al doilea ct, de la tefan cel Mare, este vorba de un ttar dezrobit
care urma s triasc aa cum stau i triesc n ara noastr toi valahii
(romnii) dup legea lor valah (romnesc) 20 [... ] i s nu dea i s
nu plteasc niciodat nimic dup dreptul robilor i al ttarilor (Xoi\oncKi*im(k)
H TdTjpCKTvM(li) fipdKOA\(k)) .
n ara Eomneasc, legea valah (romneasc) este menionat
n doc. 28 iulie 1470 21, iar legea rumnilor n doc. din 4 februarie 1619
de la Gavriil Moghil i doc. din 26 martie 1633 22de la Matei Basarab.
n alte documente, termenul de vlah, ca substantiv sau adjectiv?
desemneaz o categorie social (vlahii) greu de determinat cu preciziune,
sau se refer la bunuri (de pild vite, n opoziie cu cele boiereti)
adic, dup prerea noastr, persoane i bunuri crora li se aplicau normele
de drept valah (romnesc).
Mai avem apoi masa enorm de texte din secolul al XY II-lea i
prima jumtate a secolului al XVIII-lea, n care este vorba de rumni,
n sensul de rani n dependen feudal, i crora li se aplic, desigur,
legea rumnilor, mai sus ntlnit, chiar dac documentele nu se refer
expres la ea.
Un singur text, dup cunotina noastr, vorbete de dreptate,
cum este legea rii Romneti, referindu-se la normele statale, cu carac
ter teritorial dezvoltat, dup care Mihnea-vod avea s fac mprirea
averii Craiovetilor, cu care ocazie avea s se determine i partea domneasc
a lui Basarab-vod, ce i se cuvenea lai ca domn.
n ceea ce privete cele dou documente din Moldova din secolul
al XV-lea, in amndou cazurile legea valah este legea oamenilor liberi
(nerobi), fr ns ca termenul de vlah s se refere sigur la toat populaia
liber a rii. Un dezrobit dealtfel nici n-ar fi putut fi supus legii boierilor,
de pild. Pe de alt parte, din mesajul din 1481 al lui tefan cel Mare,
pus n paralel cu rspunsul primit i cu celelalte documente muntene
relative la sironiahi, rezult fr nici o ndoial c vlahii erau treapta de
jos a populaiei, n afar de boieri i cneji, deci siromahii.
Documentele din ^1523 1525^ i 1596 dau cuvintului vlah, vlas, o accepiune larg: popu-
laia care nu intra n cadrul restrns al boierimii i cnejilor, sau numai al boierimii. Totui, n
ara Romneasc, la finele secolului al XVI-lea i de-a lungul secolului al XVII-lea, vlah i
rumn au desemnat n principal pe vecin, pe ranul aservit i apoi legat de glie, iar legea rum-
neasc sau a rumnilor, acea parte a dreptului feudal, crei se aplica acestuia n mod difereniat.
Aceast accepiune tardiv i particular rii Romneti nu poate fi extins pentru ter
menul de valah, de pe ntregul teritoriu romnesc (unde valah avea, ca sens derivat, pe acela
de pstor) i mai ales nu poate fi extins fr alte dovezi la perioada primitiv, de forma
iune a fenomenului de ius Valachicum, cea care intereseaz aici. Totui, se simte i n alte pri
20 BoAocKT\iA\(k) 3dK$N0A\k; cf. . moldoveni, dup dreptul lor moldovenesc, la
I. B o g d a n , Doc. tefan cel Mare, I, 1913, p. 140, nr. 83 i . . . romnii, dup legea rom
neasc, n DRH, A, 2, p. 239 241.
21 DRH, B, I, p. 231: i iari cine va umbla dintre rani pe acei muni mnstireti,
ei s plteasc clugrilor ce este legea romneasc. Interdicia era adresat, n general: Nici
boieri, nici cneaz, nici siromah, s nu tulbure munii.
22 DIR, B, XVII/3, p. 314, nr. 281: i voi, rumnilor din Hodopeni.. .s avefa asculta
de clugri.. . , i s avei a da datul cum iaste legea rumnilor. Cf. C. Gi u r e s c u , Studii,
p. 209: cum este legea i obiceiul rumnilor.
l us Val achi cum 179
tendina de a da denumirii comune de vlah, valah, olh, sensul specializat de om dependent
i, finalmente, pe cel de iobag, pe msur ce majoritatea populaiei valahe respective cdea
n dependen feudal, mereu nsprit. n schimb, elementele care se sustrgeau acestui proces,
aveau tot mai puin nevoie sau chiar putina s-i apere interesele (aa cum o fac nc n Banat
nobilii rumni n secolul al XVI-lea), n cadrul unui drept valah (cu sanciune nobiliar).
n amndou rile, au existat de la nceput sau vor aprea cu vremea,
unele reglementri particulare (n raport cu criteriul personal sau material
sau chiar teritorial), denumite i afirmate ca atare : legea rumnilor (acolo
unde se poate admite sigur c se limita la vecini); legea robilor (ttarilor),
legea sau pravila bisericii23. Alteori, fr o expresie tehnic, regula de drept
este simit sau chiar nfiat ca privind un drept al siromahilor, cnejilor,
trgoveilor sau boierilor.
Sec i unea a l l l -a
lu s Vala ch i cu m" in statele vecine
n cadrul statului polon unificat, timp de peste dou secole, regi-
mul de ius Valachicum a fost meninut, dar sub o form evoluat, din punc
tul de vedere al statului feudal, controlat de acesta i pus n slujba mai
direct i activ a intereselor feudalilor, ceea ce a dus la transformarea
substanial a regimului i, pn la sfrit, la lichidarea lui.
n aceast faz nou, apare i noiunea de plenum ius Valachicum,
prin care se nelege recunoaterea ntregului regim obinuelnic i privi-
legial de drept valah, fr ca unele puncte ale acestui regim s fie
reglementate derogator, ndeosebi prin dispoziii mprumutate de la dreptul
rutean.
n cadrul statului feudal ungar, liniile generale de dezvoltare ale
lui ius Valachicum snt asemntoare, dar cu importante particulariti.
Sensul ntregii evoluii reiese dintr-un text al Tripartitului (I I I , 2, 2):
Drept aceea dei dalmaii, croaii, slovenii i transilvnenii se folosesc
de alte i alte obiceiuri mult deosebite de ale noastre cu privire la
rscumprarea vinelor i a gloabelor i la alte pricini i la respectarea
soroacelor [... ] totui, nu pot s rnduiasc ceva i nici nu au putina
de a face ceva mpotriva statutelor generale i decretelor acestui regat al
Ungariei
Aceast norm era mai mult o tendin a politicii regale, a crei for
mulare teoretic, n serviciul centralizrii statului, corespundea tot mai
puin realitilor sociale, cu ct ne ndeprtm n trecut. Textul lui Wer-
boczy dovedete c existena n Transilvania a sistemelor de tipul lui ius
Valachicum fcea parte din constituia feudal a statului i, totodat, este
vizibil preocuparea de a restrnge un principiu care pn aici avusese un
coninut mai energic i care nc se mai afirma ca atare, din moment ce
legitii n slujba regalitii insistau asupra unei interpretri restrictive,
fr a contesta principiul nsui.
Eegimul s-a meninut ct vreme interesele de populare a rii i
deci a domeniilor feudale, de aprare a cetilor i frontierelor, impuneau
respectarea lui. Populaiile respective, i ndeosebi cea romneasc de care
23 Doc. din 13 apr. 1596 - DRH, B, XI, p. 205-206.
180 nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
ne ocupm, i-au aprat cu drzenie acest regim, dei o mic parte din vrfurile
nstrite ale ei voievozi, crainici, cneji vor trece de partea clasei
dominante intrnd, prin nnobilare i convertire la catolicism, n rndurile
nobilimii maghiare.
Pe de alt parte, feudalii unguri vor lupta pentru ncercuirea i,
pn la sfrit, pentru lichidarea regimului de ius ValacJiicum, care devenea
n minile romnilor, att ale celor ,,de rnd, ctiale pturii fruntae din
snul obtilor, o arm de aprare n lupta de clas, un sistem de raliere
etnic cu coninut social, static antifeudal, i deci o frn n procesul de
intensificare a feudalizrii.
n acest conflict secular, din care ius Valachicum va iei ncercuit,
coroana ungar a trebuit adesea s in seama fie de interesele ei, care
puteau intra n contradicii neantagoniste cu acelea ale unor pturi ale
nobilimii, fie de nevoia de a ine seama momentan de romni (sau de alte
populaii cu statut asemntor), i de aceea o vedem uneori intervenind
dintr-un punct de vedere politic mai larg dect acela al unui nobil sau for de
adeverire (capitlu) izolat, pentru a tempera zelul acestora n aciunea de
ncercuire i lichidare a dreptului romnesc.
Acest proces se oglindete n dispoziii de ordin juridic de felul
articolului 45 pr. din al doilea decret din 1495 al lui Yladislav I I , privitor
la neplata dijmelor de ctre srbi, croai i romni24.
Este vorba de un vechi obicei romnesc, aezat pe acelai plan cu alte
drepturi particulare croat, srb, care aveau o structur asemntoare
i o poziie identic n statul ungar , obicei care la 1495 nu poate fi
suprimat, cu toat lupta bisericii. Acest eec este mascat sub o justificare
de ordin religios, susinndu-se c dijma reclamat de prelai are o destina
ie cultual, i n acest scop nu pot fi folosite dijme provenind de la schis
matici. De observat, de asemenea, c feudalii unguri cereau, la 1495, rom
nilor care locuiau pe pmnturile lor, dijme nepltite sub regimul de ius
Valachicum, i deci accentuau dependena feudal, aa cum la 1470, n
ara Romneasc, mnstirile vor cere o dijm care, n temeiul acelui
vechi drept, nu era pn atunci datorat. Deosebirea va fi c n Ungaria
regimul de ius Valachicum comporta obiceiul de a nu plti dijma i el
se menine nc dup 1495, pe cnd n ara Romneasc biserica o cerea
de la oricine ar fi umblat pe munii si.
n legea vlahilor din Croaia (1436) avem, sub form de privilegiu
al banului Frankapan, un mic cod de legi bune i drepte ale vlahilor
aplicabile din btrni, i despre care se spune expres c vor continua s
fie aplicate romnilor de ctre instanele lor : la judecata din Sinj, fcut
de cneji i juzi, fr amestecul croailor, i la judecata ambulatorie, fcut
de dou ori pe an, la faa locului, de aceiai judectori. Un principiu gene
ral privind conflictul dreptului valah cu acela al bniei nu exist n acest
document, dar o serie de dispoziii privind neaplicarea pedepsei cu spnzu-
rtoarea, limitarea executrii fa de vlahii sraci i raporturile dintre
vlahi i srbi sau croai, reprezint soluia de spe a unor astfel de conflicte,
soluie dat n favoarea dreptului valah, ceea ce accentueaz autonomia
etnico-local a elementului romnesc.
24 CIH, I, p. 588. Vz. t . P a s e u i VI. R a n g a , Crestomaie, II/l, p. 342-343,
nr. 619 i p. 431 432 pentru Tripartitum, IN, 2, 2.
l us Val achi cum
181
Dei pn la urm, atit in Polonia dup cum am vzut , ct i
n Ungaria i Serbia, i mai puin n Croaia, ranii romni care beneficiau
de ius Valachicum apar ntr-o stare de dependen feudal care merge
nsprindu-se pn la a deveni o iobgie caracterizat, totui trebuie rele
vat c ideea de baz a sistemului de ius Valachicum, la originile lui, era
aceea c recunoaterea statutului privilgiai pe care l comporta, se acorda
tocmai unor oameni liberi, adic, n primul rnd, nenrobii, i, n al doilea
rnd, beneficiari a unei relative autonomii etnic-locale. Este ceea ce rezult
dintr-un semnificativ pasaj al cronicii moldo-polone a lui Miron Costin
privitor la maramureeni : ,,Ei nu snt supui nimnui, liberi, nu slujesc
pn azi nici unui stpn. Numai cnd merge i principele n persoan ncalec
i ei la rzboi i in pe cheltuiala lor garnizoana cetii Hust. Au privi
legii deosebite i snt pn azi nentrecui n trebile osteti 25. n ara
opilor (moii din Munii Apuseni), un regim de libertate valah n acest
fel s-a manifestat pn n secolul al XIX-lea.
Noiunea de drept romnesc se regsete n Serbia, pentru aezrile
vlahe din regiunea Prizren, n secolul al XV-lea, dei aezrile cu orga
nizare judecial erau mai vechi i ni s-au pstrat, pe de alt parte, relativ
la ele, documente chiar de la finele secolului al XII-lea (diploma lui tefan
Nemanja pentru dania fcut mnstirii Hilandar de la Muntele Athos).
n actele de danie ale lui tefan Duan, din 13361346 i din 1348
1353, reglementarea decretat cu privire la vlahi este denumit legea
pentru vlahi sau, mai exact, legea vlahilor (comp. lex sau ius Valachorum),
prezentat ca o lege btrn, veche, aa cum va fi nfiat i legea vlahilor
din Croaia (1436).
Aceast lege a vlahilor din Serbia medieval este atestat indirect,
dar sub form deosebit de important, n diploma din 1300 de la Uros
Milutin pentru mnstirea sf. Gheorghe de lng Serava. Actul acesta
dispune ca vlahilor druii mnstirii s le fie legea sfntului Simeon i
a sfntului Sava, pe care o in vlahii din Mileveva i Studenica. Aadar,
pentru vlahii dependeni de ele, mnstirile din cele dou localiti citate
aveau un regim juridic special, att de tipizat n mod obinuelnic, nct
luase numele mnstirii. E un fenomen de teritorializare a unei legi perso
nale, ntlnit n Ungaria sub o form diferit : legea vlahilor, referit la un
sector teritorial anumit (chiar dac ea nu diferea material de aceea a vala
hilor din alt district), devenea legea districtului valah respectiv. Este ilus
trarea caracterului mixtpersonal i teritorial al lui ius Valachorum,
pe o anumit treapt de dezvoltare a lui. Astfel, teritorializate, obiceiu
rile respective, ntr-o faz ulterioar, vor fi mai uor integrate n legea
(obiceiul) rii, n dreptul cutumiar al statului feudal.
n ceea ce privete terminologia, amintim c zakon a fost adesea
tradus prin legea pentru vlahi, ceea ce, n opoziie cu ius Valachicum,
prea s indice tocmai o diferen de coninut n sensul admis de unii autori
(care ns nu se prevaleaz de argumentul terminologic tras dintr-o ase
menea traducere) : lege edictat de stat pentru vlahi.
Or, sub denumirea efectiv de legea vlahilor, dreptul romnilor din Serbia este nfiat
tot aa cum ni se prezint ius Valachicum n nenumrate surse maghiare sau polone: ius (most
lex) Valachorum, Volachorum, Walachorum etc. sau ca legea Vlahilor din Croaia (1436), care,
25 M. Co s t i n , Opere, I, p. 255 256.
182
nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
ea, cuprinde n mod nendoios un ius Valachicum n sens nord-dunrean. x\cest aspect termino
logic nu poate fi decisiv. Ceea ce hrisoavele srbeti prezint expres ca legea vlahilor snt ntr-adevr
obligaii feudale practicate n aezrile romneti. Dar acest coninut se regsete n orice ius
Valachicum, i tjcmai ca o parte component esenial a sistemului. Normele cu caracter feudal
privind obligaiile aezrilor valahe, obligaii adaptate obiceiurilor valahe mai vechi n aceast
materie, dar susceptibile de continue creteri, potrivit intereselor feudalilor, au luat n mod
vdit numele de lege a vlahilor, pentru un dublu motiv. n primul rnd, fiindc regele avea inte
res, potrivit ideologiei vremii, s le prezinte ca fcnd una cu fiina strveche a aezrii, cu vechiul
fel de via a celor supui acestor norme; n al doilea rnd, fiindc ele completau celelalte legi
(obiceiuri) valahe Aplicabile n aezare, legi care nu era necesar s fie consemnate n scris. Aceast
consemnare era indispensabil pentru obligaiile feudale, susceptibile de contestaie din partea
aezrii mai ales n msura n care primeau un coninut sporit.
Celelalte legi valahe, aplicabile fr o consemnare formal n legea
vlahilor nscris n hrisov, continuau s se aplice prin efectul unei adevrate
receptri a reglementrii de obte valah ca obicei local n dreptul
feudal al statului srb, care admitea valabilitatea obiceiurilor locale, n
limita intereselor generale ale clasei dominante. Pe msur ce aceast
parte receptat era tot mai mult simit ca trgndu-i ideologic fora
obligatorie nu din natura ei originar de lege valah, ci din receptare,
asistm la destrmarea dreptului valah i a autonomiei respective, n folo
sul unei consolidri a dreptului feudal srb. Procesul trebuie interpretat
n acelai fel i n Croaia, Ungaria sau Polonia, unde documentele contem
porane ne pun n faa unui sistem de drept valah cruia, cum am vzut
mai sus, nu i se mai poate nega caracterul de persisten sau de supravieuire
a unui strvechi drept consuetudinar romn 26.
Sec i unea a IV-a
Vechile structuri juridice a g ro- p a s to ra le n dreptul cutumiar
Structurile juridice agro-pastorale snt atestate pe lng documentele
scrise, de arhiv sau de literatura comparat, i de documentele orale,
folclorice din arhiva nescris a poporului romn, pstrate sub form de
datini, cutume i tradiii juridice, interne n rile romne, i externe n
rile vecine. Unele documente orale, vii, concrete, care coboar n timp
pn n feudalismul timpuriu, provin probabil din comuna primitiv n
descompunere. Altele urc n timp, n contiina juridic a poporului
romn, pn n secolul al XVIII-lea, i transgreseaz, prin relicte etnogra
fice i reminiscene folclorice, cum vom constata n alt capitol, n secolul
al XlX-lea, ajungnd pn n secolul al XX-lea.
n ansamblul lor, datinele, cutumele i tradiiile juridice alctuiesc
un subsistem juridic primar, din care, pe de-o parte, se formeaz ,,legea
rii sau obiceiul pmntului, iar pe de alta se nate subsistemul
secundar de norme juridice senioriale (domneti, boiereti i mnstireti),
care snt, n ansamblul lor, mai consistente i mai elaborate. Ambele
subsisteme, cel primar i cel secundar, alctuiesc n fond sistemul juris
diciei feudale generale romneti.
26 Cf. F r. M i j k l o s i c h [i E. K al u i ni acki ] , ber die Wanderungen der
Rumnen..., Vicna, 1879.
l us Val achi cum
183
Dreptul cutumiar pastoral, n feudalismul timpuriu, nu este diferen
iat de dreptul cutumiar agricol; ambele se ntreptrund i alctuiesc o
form mixt de drept, totodat pastoral i agricol. Dar menionm c
dreptul cutumiar pastoral-agricol exprim n acelai timp i corelaia
juridic pe plan etnoistoric dintre obtile steti libere i cancelariile
senioriale.
ranii liberi au practicat n economicitatea gospodriei lor, dou categorii aparent
distincte de pstorit romnesc: pstoritul sedentar i pstoritul transhumant. n evolua lui isto
ric, pstoritul sedentar a fost legat de moia satului (devlma, teritorializat, pe spie de neam
sau proprietari individuali), ceea ce l-a fcut s rmn pn n pragul secolului al XVI I I -lea
o activitate economic de mas pentru satisfacerea nevoilor de consum domestic al proprieta
rilor de pmnt i turme de oi. Spre deosebire de acesta, pstoritul transhumant, generat de ps
toritul sedentar n condiii deosebite de dezvoltare economic, s-a micat n afara moiei satului,
pe meleagurile extrasteti, n interiorul granielor rilor romne i uneori n afara acestora.
El a fost o ocupaie specializat care a urmrit producia pastoral dezvoltat la maximum
pentru satisfacerea pieelor de desfacere intern i extern. Se cunosc pn n prezent dou
subforme de pstorit sedentar: un agropstorit dependent de o agricultur redus i un pstorit-
agricol dependent de o agricultur extensiv; referitor la pstoritul transhumant se cunosc trei
subforme : 0 transhumant redus, una medie i una ampl, ultima fiind extrateritorial rilor
romne, pentru marile piee externe de desfacere.
n aceste condiii, sursele (subiective i obiective) ale dreptului
cutumiar feudal snt relevate de: a) caracterul proprietii reale
a, turmelor, punilor, instalaiilor i produselor pastorale, att n psto
ritul sedentar, ct i in pstoritul transhumant; b) relaiile sociale pro
movate de pstoritul sedentar (relaii comunitare agro-pastorale sau pas
toral-agricole) i cele promovate de pstoritul transhumant (relaii fami
liale i individuale n transhumana redus, medie i ampl, intern sau
extern); c) influena direct i operaional, subsidiar sau accesorie
& cutumelor juridice pastorale (sedentare i transhumante) i a paralelis
melor lor cu rnduielile juridice (pe de o parte, sistemul datinelor, cutume
lor i tradiiilor juridice pastorale nereceptate, pe de alta, dreptul de stat
cu receptarea acestora); dependena lor tacit i sistematic n vederea
stabilirii dreptii i justiiei comunitare feudale cu mijloace comunitare
i de stat (pi. XX).
Tot n aceste condiii se poate susine c, n epoca feudal, pstori
tul sedentar a promovat un drept cutumiar mixt pastoral-agricol; iar psto
ritul transhumant, un drept cutumiar pastoral propriu-zis, care n majo
ritatea lui se identific cu dreptul vlah pentru statele strine, vecine
.sau apropiate n care se practica transhumana romneasc.
Cele mai multe datini, cutume i tradiii juridice pastorale se refer
la fondul comun al ambelor categorii de pstorit romnesc, la pstoritul
sedentar i la cel transhumant, iar cele mai puine se refer la modificrile
survenite n procesul transhumantizrii pstoritului sedentar sau sedenta-
rizrii pstoritului transhumant. Pn n prezent, cunoatem parial teh
nicile juridice ale comunitilor steti pastoral-agricole i agro-pastorale,
interne sau externe. Aceste tehnici juridice reflect n primul rnd reglemen
trile conducerii obtei steti ca organ administrativ al comunitilor steti
i apoi pe cele ale conducerii senioriei feudale (interne sau externe). I ar
J us Val achi cum
185
referitor la obtea steasc, cunoatem reglementrile obinuielnice de obte
ale familiilor productoare i, cele ale senioriei feudale, reglementrile n
comunitile steti aservite. De aceea, n fapt, tehnicile judiciare au un
caracter paralel, obtesc i seniorial, pentru c se refer la reglementri
juridice mixte rneti i senioriale totodat, acceptate ca atare n rela
iile dintre aceste dou clase sociale feudale. n esena lor aceste vechi
tehnici juridice ne relev tipurile de obligaii, infraciuni i sanciuni,
reale sau posibile, predeterminate sau uzuale, precum i tipurile de
instituii care vegheaz la aplicarea lor.
Satul devlma era organizat ierarhic, n piramid. n vrful pira
midei se afla ceata de btrni (numii i ,,oameni buni), dup care urma
ceata de oameni vrednici (agro-pstorii i pstorii propriu-zii), apoi ceata
de feciori (numii uneori i ,,flci) i n cele din urm masa celorlali
steni (btrni, femei i copii) sau, cum li se mai spunea, mulimea satu
lui sau ,,gloata. Fiecare ceat ndeplinea de obicei prin delegaie, un
rol precis : ceata de btrni era dttoare i pstrtoare de datini, cutume
i tradiii juridice. Ea constituia organul suprem de reglementare obinuiel-
nic a obtei i totodat de judecat fr apel. Peste hotrrile i rnduie-
lile ei nu ndrznea s treac nimeni, nici o vecintate, nici boierul i ceea
ce este mai semnificativ nici domnul rii. Dintre membrii cetei de btrni
se alegeau cei mai ageri i mai floi la nfiare ca s discute cu organele
senioriale nenelegerile ivite ntre obti i seniorie, invocnd de cele mai
multe ori dreptul de autonomie justiiar intern n spiritul vechii legi
Si rii.
Ceata de ,,oameni vrednici era alctuit dintre cei ce erau n puterea
vrstei, capabili de munc i de o judecat sntoas. Prin delegaie ea
compunea instana de judecat obinuielnic a satului, urmrea execu
tarea sanciunilor date de oamenii buni i chiar de ei.
I ar ceata de feciori sau flci era alctuit din tineretul satului.
Ea i ndeplinea atribuiunile tot prin delegaie. Feciorii pregteau opinia
steasc pentru judecata oamenilor buni sau a oamenilor vrednici, vestind
locul i timpul judecii, precum i a celor implicai n judecat. Tot
odat, ei ndeplineau i rolul de judectori satirici ai opiniei publice steti ;
supravegheau sentinele juridice uoare (admonestri, corvezi etc.) i,
paralel, unele activiti paramilitare de ordine n vreme de restrite.
n activitatea juridic a cetelor de obte (oameni buni, oameni vred
nici i feciori) un rol activ a jucat i opinia public steasc, mobilizat de
cetele de feciori prin strigri n sat i strigri peste sat.
Stnele n comunitile devlmae, ca i n cele alctuite pe spie
de neam, nu se organizau i funcionau la voia ntmplrii. Erau ntocmite
dup legea stnii de ctre oamenii vrednici sau de ctre mputerniciii cetei
spiei de neam. Lege^a stnii prevedea locul, timpul, structura i modul de
funcionare a stnii. n pstoritul sedentar stna se organiza la munte pen
tru vrat, i la poalele muntelui sau n lunc pentru iernat. n zona tne-
elor stna avea un caracter permanent, era situat la conace (n Oltenia),
la slae (n Moldova i Banat), la odi (n zona dealurilor pericarpatice),
n crnguri (n Carpaii apuseni) etc. n funcie de structura lor juridic
existau dou feluri de rnuieli ale stnii : unele materiale i altele spirituale,
n conformitate cu rnduielile materiale stna era organizat pentru auto-
186
nceputur i l e f or mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
gospodrire : cu rndul (la munc egal sau inegal i la distribuia cores
punztoare a roadelor), cu baciu (conductorul de vrst al cetei de pstori
vrednici), cu simbrie (cu ciobani strini de comunitate pltii dup munc),
n pstoritul transhumant stna se organiza numai la munte pentru vraty
iar pentru iernat sub o poal de pdure, n lunca sau n delta Dunrii.
Cea mai consecvent reglementare obinuielnic a stnei de obter
i uneori a stnei pe spi de neam, era aceea cu rndul. Enduiala n acest
caz avea n vedere numrul animalelor pe cap de rndai, munca depus i
ameliorarea fneei naturale, a celei artificiale sau a terenului arabil.
n pstoritul transhumant reglementrile obinuielnice urmreau
de asemenea, autogospodrirea stnei pe spie de neam sau pe familii restrn-
se. Cpetenia spiei de neam respecta tradiia juridic pastoral, dar o
interpreta de la caz la caz, n spiritul nevoilor lui. El crea propria lui juris-
pruden dup cerinele impuse de micarea turmelor la pune, de dru
mul oilor, mai ales printre strini i de situaii imprevizibile. De multe
ori era obligat, n faa instanelor de judecat strine care interveneau cu
reglementri ad-hoc s invoce strvechiul drept pastoral valah n transhu-
man.
Tot dreptul cutumiar pastoral reglementa i participarea femeii
(tinere sau n vrst, mritate sau vduve) la activitatea de la^stna din
perimetrul satului, de la ima sau de la munte (din zona alpin). n general,
prezena femeii la stn era interzis de norme magico-juridice, att de rndu-
ielile spirituale ale pstoritului sedentar, ct i mai ales de rnduielile psto-
ritului transhumant. n pstoritul sedentar femeile n vrst locuiau n
zona fneelor (la conace, slae, crnguri etc.) ndeplinind uneori munci
asemntoare baciului. n pstoritul transhumant erau acceptate numai
n zilele marilor srbtori pastorale pentru a petrece pn se nsera alturi
de prinii, soii sau copiii lor, cnd erau obligate s coboare n sat. Vdu
vele, care nu aveau ajutoare brbteti n familie, preluau muncile i obli
gaiile contractate de soii lor. n acest caz obtea steasc le acorda
statutul pastoral al brbatului i titlul de ,,femei brbate. n turma de
obte intrau ovinele i caprinele satului devlma, ca i ale satului alc
tuit pe spie de neam. Turma mare se mprea n turme mici sau ciopoare?
care n cazul pstoritului transhumant pteau pe muntele propriu sau
nchiriat.
Xegea turmei reglementa, la rndul ei, cum se nchiria, ngrijea i
preda muntele dup expirarea termenului de nchiriere. De asemenea,*
reglementa obligaiile ierarhice ntre pstori: baci, ciobani, mnzrari?
strungari etc., ca i relaiile ntre rndaii la stn, cnd se ntocmea stnar
ct funciona stna i cnd se sprgea stna.
Reglementarea cutumiar a instanelor de judecat de obte ca i
a celor de moie mictoare a turmelor s-a pstrat mai bine n zona de munte,
intra- i extramontan, unde att pstoritul sedentar cit i cel transhumant
s-au conservat mult timp n formele lor feudale. De aici reglementrile
s-au extins n zonele extramontane, n spiritul variantelor locale ale
legii rii.
Instanele de judecat n aceast perioad au fost: comunitare i
noncomunitare. Cele comunitare se ntlneau n satele devlmae. Ele
se organizau pe cete i corespundeau structurii ierarhice a cetelor de obte :
instana cetei de btrni sau oameni buni, care judeca abaterile foarte grave ,
l us Val achi cum
187
instana cetei de oameni vrednici care judeca abaterile obinuite i instana
cetei de feciori, care judeca satiric abaterile morale, n spiritul opiniei
publice steti. Din instanele de judecat ale cetei de btrni fceau parte :
judecata la hotare i scaunele de judecat) din instanele oamenilor vrednici
rceau parte judeul pcurarilor, judeul plugarilor etc.j i din instanele
cetei de feciori fceau parte strigrile peste sat (pl. XXI).
Abaterile de la legea rii, prin diferitele legi ale ocupaiilor n sat,
t*rau urmrite dup gravitatea lor, nti prin organele de prentmpinare
ctico-juridic, prin strigrile prin sat, de satirizare opiniatr prin strigrile
peste sat; apoi prin judeci ce puteau duce la apel, in judecile la hotare
>au scaunele de judecat. Aceste dou ultime forme de judecat erau defi
nitive. Ele se ncadrau n riturile de trecere ale magiei populare, ca i n
riturile judecii divine, deoarece n acest ultim caz, recurgeau la un fel
de ordalie (la pomul justiiar). Hotarele i pragul bisericilor erau consi
derate sacre, iar justiia efectuat la ele inea de strvechile rituri legate
de stabilirea dreptii.
Plana XXI Rspindirea tipurilor de judecat steasc: = judecata la hotar; = scaun
de judecat; o = zone de strigare peste sat (dup R o m a l u s V u l c n e s c u ) .
Paralel cu instanele de judecat comunitare ale pstoritului seden
tar, existau i instane de judecat noncomunitare ale pstoritului transhu
mant. Ele judecau pe teritoriul rilor romneti prin baciu i ajutoarele
lui, iar pe teritoriul rilor vecine sau apropiate pe care se desfurau
transhumanta, prin reprezentanii alei ai pstoritului n micare, prin cneji,
188 nceputur i l e for mr i i nor mel or jur i di ce feudal e
celnici sau voievozi, rar prin reprezentanii instanelor strine i atunci
numai n conformitate cu receptarea parial, de fapt i de drept, a lui.
ins Valachicum. n acest caz special, reprezentanii strini erau asistai
sau ajutai de cpeteniile cetelor de pstori transhumani.
Un episod semnificativ, din punctul de vedere al judecii pastorale
propriu-zise a fost jurmntul prestat de pstor pentru aprarea lui mate
rial i spiritual, pentru restabilirea dreptii, jurmnt difereniat apa
rent n pstoritul sedentar de cel transliuimiit. Pstorul sedentar i apr
dreptatea jurnd n faa completului de judecat la hotare sau n scaunul
de judecat, pe stna lui familial sau personal, pe pmntul lui agro-pasto-
ral, pe soarele care-i mbeluga punea. Pstorul transhumant i apra
dreptatea jurnd n faa cneazului, celnicului sau voievodului, ca i a jude
lui strin, pe capul unui berbec de prsit, adus n faa completului de jude
cat, ce simboliza puterea moiei mictoare sau a turmei lui i a produc
tivitii ei. n aceste dou forme de jurmnt pastoral, sesizm diferenie
rile de statut ocupaional al cresctorilor de oi n societatea feudal intern
i extern. n fond, jurmntul aparent caracteristic fiecrei categorii
de pstorit marcheaz stadiul de difereniere i totodat de trecere de la
pstoritul agricol prefeudal la cel de prelucrare feudal.
ntreaga activitate a pstoritului sedentar a fost reglementat obinu-
ielnic prin obte i a pstoritului transhumant prin spiele de neam n legi
sau rnduieli anume, ambele integrate n legea rii. Aceste legi sau rndu-
ieli pastorale pstrate prin viu grai, n datini, cutume i tradiii juridice
nu snt ample ci laconice, sub form de precepte i norme de comportament.
Le menionm n ordinea aspectelor eseniale pe care le reglementeaz,
att n pstoritul sedentar, cit i n cel transhumant: legea punii, legea
imaului, legea fineii, legea ,,porilor muntelui, imaului i satului, legea
plaiului, legea muntelui, legea drumurilor oii, legea turmei, legea stnei,
legea mpririi produselor pastorale ntre coproprietari sau ntovrii,
legea judecii de obte sau n ceata spiei de neam, legea pedepselor etc.
Toate aceste legi acordau circumstane atenuante dup condiiile ncl
crii, inteniile infractorilor i consecinele pentru comunitate.
n feudalismul timpuriu i n cel dezvoltat pn n secolul al XVIII-lea,
datinile, cutumele i tradiiile pastorale sedentare trebuie difereniate,
la rndul lor, pentru uurarea cunoaterii analitice a pstoritului sedentar,
la dacoromni, istroromni, macedoromni i meglenoromni. Dintre
toate aceste patru ramuri ale poporului romn, grupul dacoromn ps
treaz formele cele mai autentice, mai simple i mai unitare ale datinelor,
cutumelor i tradiiilor juridice prin pstoritul sedentar. Normele juridice
ale dacoromnilor au rezistat mai puternic la influenele juridice interne,
extrapastorale, i totodat externe, de ordin extrastatal. Aceasta pentru
c n comunitatea arhaic pastoral sedentar, ranii liberi triau n
zona montan uneori n izolate naturale, ntr-un regim familial endo-
gamie, cu un caracter patrilineal i avuncular. Conducerea comunitar
inea de o fratocraie pastoral. Economia era dominat de regimul semiau-
tarhic de producie, cnd domestic, end devlma, iar constrngerea etico-
juridic era mixt, sacral-profan.
Datinele, cutumele i tradiiile pastorale transhumante snt n sub
stana lor mai difereniate, mai complexe i mai integrate n structura
juridic a economiei de schimb. Ca mai dinamic, acest pstorit i adapteaz
l us Val achi cum
189
normele juridice pastoral-sedentare din care genereaz, la condiiile spe
ciale ale transhumantei, care pe msur ce se amplific se diversific i i
complic juridic statutul.
n aceast situaie dreptul cutumiar pastoral sedentar ne apare nedi
fereniat de ideologia de clas social; iar dreptul cutumiar pastoral transhu
mant ne apare difereniat pe pturi i clase sociale. Primul reflect un
stadiu primar de via autohton etico-juridic, care a continuat pn n
amurgul feudalismului dezvoltat, n care au dominat sistemul de rituri
ocupaionale, de propriiune, de trecere, de puniiune, apotropaice etc.,
ca i sistemul de precauiuni ceremoniale ce nsoeau obligaiile juridice
n vederea creterii i valorificrii animalelor domestice pentru comunita
tea social de tip obtesc. Din acest subsistem primar, pstoritul transhu -
mant a preluat i meninut numai ceea ce a convenit n condiiile deplas
rii turmelor n afara moiei steti sau a rilor romneti respective, adic
ceea ce a convenit libertii relative de micare i unitii absolute de aciune
n procesul produciei mrite pastorale.
n fond, aceste dou nivele juridice de via pastoral, cel permanent
sedentar i cel ocazional transhumant, au fost asemenea vaselor comuni
cante. Nivelul juridic al unitilor pastorale sedentare a crescut mereu prin
aportul indirect al unitilor pastorale transhumante, prin aculturaia juri
dic parial dobndit n schimburile interzonale i prin receptarea obli
gaiilor ce decurg din regimul de drept pastoral al statelor strine. I ar
nivelul juridic al unitilor pastorale transhumante a sczut mereu pn
la izvoarele lui juridice, n procesul fixrii transhumanei i transformrii
acesteia n pstorit sedentar (n agropstorit sau n pstoritul agricol).
n perspectiva istoric, normele i instituiile de drept cutumiar pas
toral sedentar n nordul Dunrii ne apar mai vechi i mai nealterate
dect cele similare din sudul Dunrii sau din alte puncte cardinale. Cele
din nordul Dunrii, cum am constatat, coboar n istorie dincolo de feuda
lismul timpuriu n prefeudalism. Ele prezint un fond strvechi de cutume
etico-juridice ce deriv din datini magice i mitologice. Cazurile menionate
snt fr echivalent n pstoritul sedentar al aezrilor din rile vecine
sau al pstorilor sedentari romni, rmai strini n rile vecine. Situaia
lor se ntrevede n contextul jurisdicional al lui ius Valacliicum, pentru
turmele n micare sau pentru aezrile romneti extrastatale rilor
feudale romne. Judecata la hotare, care s-a pstrat pn n secolul
al XY III-lea n nordul Dunrii, este n fond o cutum juridic tabuistic.
Ea are o ndelung practic istoric local, din comunitatea strveche,
teritorializat de tip gerontocratic, aparinnd contiinei juridice
autohtone prefeudale.
Cartea a doua Dreptul n perioada feudalismului
dezvol tat
) Ti tlul I
PRIVIRE GENERAL
Capi tolul I
Condi ii le social-economice i politice
Sec i unea I
Vi aa economica i sociala
Formaiunea social-eeonomic feudal a reprezentat fa de orn-
duirile anterioare un progres n dezvoltarea istoric a poporului romn,
progres manifestat sub raport economic, social, politic-instituional i
cultural. De acest progres au beneficiat n primul rnd clasele dominante,
ca n orice societate bazat pe exploatare, productorii dependeni
resimind mai puin avantajele noii ornduiri.
Folosirea n agricultur a unor unelte de munc mai perfecionate
ca plugul cu pri metalice, grapa cu dini de fier etc. aduce o spo
rire a produciei i o folosire mai raional a terenurilor de cultur: snt
puse n valoare noi terenuri prin defriri i curturi i se aplic n unele
regiuni sistemul rotaiei culturilor (asolamente) la doi i trei ani. Dintre
cereale, se acord preferin griului i orzului, iar spre sfritul perioadei
feudalismului dezvoltat se introduce cultura porumbului.
Creterea animalelor mari i mici a constituit o bogie a rii n
toat perioada feudal, cednd ns ntietatea agriculturii pe msur ce
se puneau n exploatare ntinsele terenuri ale cmpiilor. Numrul de ani
male era mare i pe domeniile leuale, parmin stpnilor s fac un
intens comer cu rile vecine. Pescuitul, creterea albinelor i vnatul
constituiau, de asemenea, ndeletniciri curente, destinate satisfacerii tre
buinelor gospodriilor i comerului.
Meteugurile i exploatrile miniere cunosc acum un avnt sporit
datorit dezvoltrii tehnice i nevoilor mereu crescnde ale populaiei.
Snt puse n valoare marile zcminte de aram i fier de la Hunedoara,
Eodna, Rimetea din Transilvania, Bratilovu n ara Romneasc, cele de
aur i argint din Munii Apuseni, sporindu-se i extragerea srii la ocnele
din Transilvania (Dej, Sibiu, Turda, Cojocna), Moldova (Trotu) i ara
Romneasc (Ocnele Mari).
Se dezvolt meteugurile fierriei, turntoriei, prelucrrii metale
lor preioase, constituindu-se adevrate centre n orae ca Braov, Sibiu,
Cluj, Bistria, Oradea, Timioara, Baia, Suceava, Cmpulung,
Curtea de Arge, Bucureti etc. Pe msura nevoilor populaiei, iau fiin
192
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
ateliere de estorie, prelucrare a lemnului, pieilor, mcelrii, brutrii,
croitorii ete. Creterea numrului meteugarilor i nevoia organizrii
produciei lor va duce la constituirea breslelor, grupuri corporate structurate
pe ramuri de producie i avnd ca obiectiv desfacerea lor.
Comerul avea loc nu numai ntre sat i ora, ci i ntre marile
centre urbane cu producie specializat, precum i cu rile vecine. Aceasta
a dus la dezvoltarea unei reele de drumuri comerciale, la nflorirea oraelor
din vecintatea granielor i la acordarea de numeroase privilegii negu
torilor. Instaurarea dominaiei otomane va avea ca urmri o stingherire
a activitii comerciale i economice a rilor romne i o restrngere a
schimburilor de mrfuri.
n general, n societatea feudal romneasc ca i n alte societi
de acelai tip predomina economia natural, producia fiind destinat
consumului stpnului feudal i productorilor direci. Domeniul feudal,
el nsui, se prezenta ca o unitate economic autarhic, izolat de restul
lumii, iar schimbul de mrfuri va cpta extindere odat cu economia
bneasc ce vestea, dealtfel, i declinul feudalismului ca atare.
Productorul direct era nzestrat cu mijloace de producie n general i cu pmnt n spe
cial. Productorul dependent era obligat s dea stpnului feudal renta n produse i n munc,
dar n acelai timp era proprietarul gospodriei sale i al uneltelor de munc, beneficiind i de
un drept asupra pinntului de care aparinea n cadrul sistemului condiionat al proprietii
feudale. Dependena productorului direct de stpnul feudal al pmntului era de esena rela
iilor feudale, deoarece dac primul nu s-ar fi aflat la discreia celui de-al doilea nu ar fi putut
fi silit s lucreze pentru altul i s predea o parte din produse. La constrngerea economic, se
aduga i una extraeconomic, ceea ce fcea ca exploatarea feudal s capete n anumite condi
ii aspecte dure i lupta de clas s se intensifice. Datorit acestei dependene a productorului
direct i formelor aspre de exploatare, nivelul tehnic n feudalism era destul de redus i pro
gresul foarte lent, producia fiind lsat n seama rnimii aservite, lipsit de mijloace mate
riale i inut n ignoran.
n societatea feudal, principalele clase sociale erau stpnii feudali
laici i clerici i productorii dependeni, rani lipsii de pmnt, dar
avndu-i propriile lor unelte de munc i gospodrie i neputnd fi lipsii
de dreptul lor asupra pmntului pe ca-re-1 lucrau. La aceste categorii
fundamentale, se adaug trgoveii ce se ndeletniceau cu meteugurile
i negoul, ranii din satele libere, lucrtorii din exploatrile miniere ete.
Fiecare clas cuprindea pturi i straturi cu situaie economic i social-
juridic deosebit, marend astfel caracterul complex al societii feudale
i pe teritoriul rii noastre.
Clasa feudal conductoare avea n stpnire domenii cu sate,
beneficia de largi privilegii social-politice, percepea rent de la productorii
dependeni aflai pe pmnturile ei, dispunea de cete narmate, de steaguri
i blazoane proprii. n timp ce n Transilvania poziia clasei dominante
era mai apropiat de cea din apusul Europei, n Moldova i ara Rom
neasc situaia ei e relativ diferit n ceea ce privete ntinderea domeniilor,
raporturile cu domnia, care reuise s-i asigure o poziie predominant,
cu productorii direci care i-au mai pstrat nc un timp organizarea
comunitar-vicinal, n sfrit n privina ntinderii privilegiilor i imunit-
ilor feudale. Instaurarea dominaiei otomane a sporit i ea particulari
tile poziiei clasei feudale n rile romne n special n ultima perioad
a feudalismului dezvoltat.
Condi i i l e soci al -economi ce i pol i ti ce
193
r n i m e a , clas productoare, se mprea n dou mari categorii :
ranii liberi i cei dependeni1. Odat cu dezvoltarea relaiilor feudale,
rnimea liber se reduce ca numr, tendina clasei dominante fiind de
spori, pe diferite ci, numrul productorilor dependeni. Acetia din
urm vor cuprinde i ei mai multe categorii: cu gospodrie i unelte de
munc proprii (erbi, iobagi, rumni, vecini), fr a avea totdeauna gos
podrie i unelte proprii (jelerii, sracii) sau lipsii de orice mijloace de
producie (slugile de curte).
Fa de stpnul feudal, ranii dependeni datorau o rent n pro
duse, n general a zecea parte (dijma), care n Transilvania a luat forma
de a noua parte (nona). Eenta n munc era destul de redus ntr-o prim
faz : o zi pe an n Transilvania i obligaii de cruie n Moldova i ara
Romneasc, pentru ca ncepnd din secolul al XY II-lea s creasc con
tinuu, odat cu rezerva feudal ce avea nevoie de brae de munc. Obli
gaiile n bani fa de stpnul feudal erau mai reduse, n schimb ele erau
mari fa de stat, adic fa de domnie, creia i productorii dependeni
i cei liberi i mai datorau i o parte din produse i munci.
Categoria cea mai de jos o formau robii, n Moldova i ara Rom
neasc igani i ttari, iar n Transilvania pe cale de dispariie prin
asimilarea lor cu jelerii i slugile. Robii igani se ndeletniceau cu meteu
gurile la curile boiereti, mnstireti sau domneti, iar cei ttari lucrau
i la cmp, fiind grupai n slae pe moiile stpnilor.
Structura societii feudale a cptat pe teritoriul rii noastre
aspecte particulare, ndeosebi n Moldova i ara Romneasc, aspecte
provenite din mpletirea relaiilor de exploatare feudal cu relaiile de
proprietate rneasc individual i de obte, n existena unor categorii
de rani liberi rzei si moneni stpni pe pmnt, care se bucurau
de anumite drepturi economice i sociale. Aceast mprejurare a imprimat
rnimii, n ntregul ev mediu, un rol deosebit n viaa rilor romneti,
fcnd din ea att fora social principal a dezvoltrii economico-sociale,
ct i factorul militar hotrtor n btliile pe care poporul a trebuit sa
le duc pentru aprarea entitii naionale, a integritii patriei, a drep
tului su sacru de a tri liber2.
Pe msur ce obligaiile productorilor direci fa de stpnii feu
dali sporeau, n aceeai msur au crescut i nemulumirile acestora,
exteriorizndu-se n forme variate de lupt de clas : fuga de pe moie, hai
ducia, atacurile mpotriva reedinelor feudale i rscoalele, exemplele
n aceast privin fiind oferite de maramureeni n 13421359 sub con
ducerea lui Bogdan, apoi rscoala general din Transilvania de la 1366,
cea din nord-vestul aceleiai provincii de la 1380 i cea din jurul Sibiului
de la 13821383, la care au participat i rani din sudul Carpailor.
Micrile rneti culmineaz n Transilvania prin marea rscoal
de la Boblna din 1437, la care, alturi de romni, au participat i iobagi
maghiari care nu mai puteau suporta povara drilor impuse de staf i
biseric; rscoala a fost reprimat cu cruzime, iar reprezentanii nobi
limii maghiare, mpreun cu pturile conductoare sseti i secuieti
1 Existena unei numeroase rnimi libere n perioada de nceput a statelor feudale
romneti e o dovad a preexistenei ei, iar ptrunderea unor elemente boiereti srcite n
rndurile ei n-au fcut dect s-o sporeasc, dar nu s-o creeze. Yz. supra, p. 157.
3 Programul Partidului Comunist Romn de furire a societii socialiste multilateral
dezvoltate i naintare a Romniei spre comunism, Bucureti, Edit. politic, 1975, p. 29.
3 - c. 310
194
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
au ncheiat o alian ( TJnio trium nationum) ce va constitui temeiul orga
nizrii politice a Transilvaniei pn la mijlocul secolului al XlX-lea i
prin care romnii ce formau majoritatea populaiei erau considerai ca
o categorie supus discriminrii i declarai ca fiind tolerai.
Obligaiile apstoare impuse rnimii dependente din Transil
vania au pricinuit la nceputul secolului al XY-lea o nou rscoal de
mari proporii, n 1514, condus de Gheorghe Doja i la care a participat
rnimea romn i cea maghiar, secuimea asuprit, pturile srace de
la orae, lucrtorii din exploatrile miniere i chiar elemente ale micii
nobilimi i trgoveilor nemulumii de dominaia grofilor i magnailor.
Introducerea administraiei austriece n Transilvania i agravarea
sarcinilor fiscale, precum i asuprirea naional au dus la declanarea n
anii 17031711 a unei micri antihabsburgice de mari proporii rs
coala curuilor , antrennd nu numai pe maghiari, ci i masele populare
romneti care au imprimat o puternic amprent social acestei micri.
Sec i unea a Il -a
Situaia pol itica a rilor romne
n perioada feudalismului dezvoltat
Formarea statelor feudale romne centralizate i independente a
reprezentat efectul, pe plan politico-instituional, al progresului nregis
trat de baza economico-sociala a societii romneti n secolele X I I I XIV.
Dup consolidarea lor ca state de sine stttoare, ara Rom
neasc i Moldova au fost puse n situaia de a-i apra poziia astfel
dobndit, fiind nevoite s se angajeze ntr-o serie de lupte armate cu
marile state feudale vecine : mai nti cu Ungaria i Polonia, apoi cu I m
periul otoman ce ajunsese la Dunre i vroia s-i extind dominaia i
spre Carpai. mprejurri vitrege arat tovarul Nicolae Ceauescu
au silit de nenumrate ori poporul romn, de-a lungul milenarei sale
istorii, s-i apere cu arma n mn mpotriva a tot felul de cotropitori
strini meleagurile strmoeti, fiina sa naional, dreptul la existen*
libertatea i neatrnarea 3.
Mir cea cel Btrn, domnul rii Romneti (13861418) a reuit
n cadrul unor lupte nverunate cu turcii s salveze ara de soarta statelor
balcanice transformate n paalcuri, consolidnd totodat unificarea poli
tic a teritoriilor romneti prin stpnirile sale asupra Dobrogei i sudului
Transilvaniei. n Moldova, Roman I (13921394) se intitula stpnitor
de la munte pn la mare, iar Alexandru cel Bun (14001432) a consoli
dat organizarea statului i poziia sa internaional.
n Transilvania, strvechea organizare romneasc de tip cnezial
i voievodal a conin s dinuie s) dup meadrrea provinciei In gt&tal
feudal ungar, pstrndu-i o situaie autonom i instituii de care lancu
de Hunedoara (n. 1407, m. 1456) se va folosi pentru organizarea luptei
sale antiotomane. Polariznd n jurul su eforturile militare ale celorlalte
ri romne i sprijinindu-se ndeosebi pe cetele armate ale cnejilor tran
silvneni, acest voievod a reuit s dea expansiunii otomane lovituri
zdrobitoare, stvilind mersul ei spre E uropa centrala.
3 N i c o l a e C e a u e s c u , Romnia pe drumul desviririi construciei socialiste
voi. 3, Bucureti, Edit. politic, 1969, p. 359.
Condi i i l e soci al -economi ce i pol i ti ce
195
Lupta de aprare ndrjit va fi preluat ulterior de Vlad epe
(14561462 ; 1476) i tefan cel Mare (14571504); n ciuda uriaei supe
rioriti numerice, armatele otomane nu au reuit s subjuge ara Rom
neasc i Moldova, sultanul trebuind s se mulumeasc pn la urm doar
cu primirea unui tribut (haraci). Domnul Moldovei a fost nevoit s poarte
nu mai puin de 36 btlii, aproape toate victorioase i aceasta nu numai
mpotriva otilor turceti, ci i mpotriva regilor Ungariei i Poloniei,
doritori s-i extind stpnirea pn la gurile Dunrii.
n secolul al XVI-lpa, dominaia otoman se accentueaz. ncer
crile unor dmni romni ca Petru Rare (15271538), Radu de la Afumai
(15221529) sau Ioan vod cel Viteaz (15721574) de a nltura aceast
dominaie nu au avut succes deplin, turcii reuind s-i ntreasc st
pnirea i s sporeasc preteniile n bani i produse. Folosind cu dibcie
conjunctura internaional i dificultile interne ale Imperiului otoman,
MiJiai Viteazul (15931601) va reui pentru un timp, n urma unor vic
torii militare de mare rsunet, s rectige independena i s reuneasc
cele trei ri romne sub o conducere unic. Aceast unificare politic,
dnd expresie factorului obiectiv al strnselor legturi economice i spiri
tuale permanente dintre romnii de pe ambele versanturi ale Carpailor,
va constitui apoi un ideal ce va nsoi n permanen lupta poporului
romn pn la nfptuirea ei deplin.
Politica de nlturare prin lupt a dominaiei otomane va fi con
tinuat n secolul al XVII-lea de Radu erban (16021611) i MiJinea
al II I -lea (16581659), iar domni ca erban Cantacuzino (16781688),
Constantin Brncoveanu (16881714) i Dimitrie Cantemir (17101711)
vor cuta s foloseasc o cale diplomatic i contradiciile dintre Imperiul
otoman, Habsburgi, Veneia, Polonia i Rusia n acelai scop. Relativa
stabilitate politic i personalitile marcante ce au ilustrat aceast
epoc, ncepnd cu Vasile Lupu (16341653) i Matei Basarab (1632 1654)
vor face ca ea s se remarce i printr-un avnt cultural i artistic
deosebit, n cadrul cruia s-au elaborat i tiprit importante monumente
juridice.
Xereuita ncercrilor de consolidare a independenei a dus la n
ceputul secolului al XY III-lea la un control mai strict al Porii asupra
rilor romne prin instaurarea domniilor fanariote. Rzboaiele ruso-austro-
turce, purtate pe teritoriul romnesc au atras o serie de grele suferine,
populaia local fiind silit s suporte noi impozite, s livreze mari can
titi de produse i s efectueze numeroase transporturi gratuite. Aceste
rzboaie au afectat i integritatea teritorial a rii, Oltenia de pild fiind
anexat de austrieci ntre anii 1718 i 1739. Ca atare, exploatareafeu
dal a fost agravat de dominaia marilor imperii vecine, otoman, habs-
burgic, arist ndeosebi de dominaia otoman care prin rzboaie,
przi i biruri au sectuit, veacuri de-a rndul, avuia rilor romneti.
Dominaia strin a dus, totodat, la prelungirea n timp a ornduirii
feudale, la ntrzierea procesului dezvoltrii societii romneti, care a
rmas n urm fa de rile din centrul i apusul continentului, unde
destrmarea ornduirii feudale, trecerea la capitalism i nchegarea sta
telor naionale s-au putut realiza cu mult nainte 4.
4 Programul Partidului Comunist Romn de furire a societii socialiste multilateral
dezvoltate i naintare a Romniei spre comunism, p. 29 30.
196
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
n ciuda tuturor acestor vicisitudini, poporul romn a reuit s-i
pstreze fiina i instituiile politico-juridice, s le dezvolte ascendent i
s devin o naiune. Contiina unitii s-a manifestat la marii cronicari
din secolul al XVII-lea, i se va dezvolta tot mai mult n secolul ur
mtor, culminnd cu puternica redeteptare naional ce caracterizeaz
secolul al XlX-lea.
Sec i unea a l l l -a
Forme de guvernmnt i regimuri politice
n feudalismul romnesc
Ca forme de guvernmnt, ornduirea feudal a cunoscut, n principal,
monarhia descentralizat, monarhia reprezentativ pe stri, monarhia
absoluist i republica feudal de tip orenesc : regimurile politice au
mbrcat i ele diferite forme, de Ia cele tiranice i despotice, pn la cele
ce ngduiau o mai larg participare la treburile publice, denumirile lor
variind n funcie de specificul local. Dac monarhia descentralizat a
existat sporadic n Transilvania, iar n Moldova i ara Romneasc,
datorit formelor specifice de formare a statului feudal pe baze teritoriale
i nu clanale n-a fost posibil o frmiare feudal5, n schimb monarhia
reprezentativ pe stri a fost bine conturat n toate cele trei ri romne,
forma ei cea mai avansat fiind n Transilvania.
O particularitate n dezvoltarea acestei instituii n rile romne
este aa cum s-a remarcat (P. P. Panaitescu) faptul c ncepnd
prin a fi folosit de ctre puterea central pentru ntrirea autoritii
sale, ca n Frana, Spania i Eusia, a sfrit prin a fi utilizat de nobilii
feudali n propriile lor interese, n scopul slbirii puterii centrale, ca n Ger
mania i Polonia. Este o realitate ce ne face, n chip legitim, s ne punem
ntrebarea dac n decursul existenei acestei forme de guvernmnt'nu
putem deosebi mai multe regimuri politice i, dac au existat, care au
fost ele.
Economia de schimb, a crei dezvoltare se fcuse simit din a doua jumtate a secolu
lui al XVI-lea, cunoate un avnt sporit n secolul al XVII-lea, datorit nevoii crescnde de pro
duse att pe piaa intern, dar mai cu seam pe cea extern. Domeniile feudale, caracterizate
pn atunci prin economia lor nchis, autarhic, ncep acum s produc pentru schimb, iar
feudalii devin, aa cum am vzut, din stpni de sate ntreprinztori n regie proprie,
interesai n sporirea produciei.
Transformarea n baza economic a societii a atras dup sine i schimbri in baza soci
al a domniei. Paralel cu dispariia vechii boierimi, nzestrat n parte cu imuniti, ia natere
o boierime nou, recrutat n special din mijlocul micilor boieri sau al curtenilor (B. Cmpina).
Noua boierime era interesat n ntrirea autoritii centrale a statului, ce garanta consolidarea
propriilor ei poziii politice i economice. Pentru ea, puterea central constituia sprijinul de baz
n exploatarea productorilor direci. Vechea boierime folosise, pentru constrngerea extra-
economic a rnimii dependente, mai ales organele domeniale; noua boierime, nedispunnd
de asemenea organe, se folosete ntr-o mare msur de cele ale statului. Legat de economia
de schimb, urmrind deci intensificarea exploatrii rnimii, noua boierime nelege c singura
5 Vz. supra, p. 159.
Condi i i l e soci al -economi ce i pol i ti ce
197
putere n stare s in n fru masele n lupta lor pentru limitarea acestei exploatri este puterea
central. Domnia, la rndul ei, caut s ntreasc pozija acestui factor politic nou, fcnd
nsemnate donaii de domenii din cele ale statului, mai vechi sau de curnd confiscate, repre
zentanilor noii boierimi, aflat n serviciul ei.
Lupta pe care o poart boierimea n aceast perioad nu va avea
ca obiectiv un stat descentralizat, ci nlocuirea statului feudal centralizat
domnesc cu un stat feudal centralizat boieresc (pl. XXI I ).
Un interesant exemplu n aceast privin ni se pare a fi Tratatul de la Alba Iulia, din
20 mai 1595, care prevedea o scdere simitoare a atribuiilor puterii domneti (I. Minea, E.
Stnescu). Aa cum fusese el conceput, dup modelul transilvnean, domnul ca i principele
nu mai putea s ntrein legturi proprii cu strintatea, s numeasc pe dregtori, s fixeze
. rile i cheltuielile, ceea ce nu limita numai neatrnarea rii, ci anula pur i simplu caracterul
.domnesc al autoritii centrale. Boierimea urma s guverneze de fapt ara prin sfatul celor
doisprezece boieri prevzut de tratat i fr de care domnia nu avea voie s ntreprind nimic.
Fixarea i ncasarea drilor ncetau a mai fi atribuii ale domniei, i deveneau atribuii ale sfa
tului boieresc, instana ultim de aprobare fiind Dieta Transilvaniei, n a crei competen intra
<i sfatul celor 12. Dup cum relateaz Letopiseul Cantacuzinesc, . . . i alse Batr Jicmon
12 boiari jurai munteni puindu-i ispravnici preste tot vnitul rii i s fie supt porunca lui 6.
Tratatul de la Alba Iulia nu fixa numai locul boierimii ca for dominant a statului
feudal, ca nou deintoare a autoritii de stat n raport cu domnia , ci i n raport cu clasa
exploatat, rnimea aservit, o clauz de tratat prevznd ntoarcerea cu fora a ranilor
dependeni fugii de pe pmnturile boiereti. Includerea acestei clauze ilustra, pe de o parte,
colaborarea strns a claselor stpnitoare din rile romne n combaterea uneia dintre cele mai
caracteristice forme de lupt de clas a rnimii, fuga de pe moii,i, n acelai timp, intensitatea
acestei lupte la sfritul secolului al XVI-lea.
Modelul pentru noul regim preconizat de marii feudali pentru ara
Romneasc i Moldova era pe de o parte Transilvania, unde acest regim
era deja n fiin nc din secolul trecut, pe de alt parte Polonia, unde
republica aristocratic avea deja o tradiie bine stabilit.
n Transilvania, dietele naiunilor privilegiate ce s-au inut ntre
anii 1542 i 1545, au hotr t pentru a-i menine poziiile dominante
c se vor supune unui ef de stat (principele) ales, numai dac acesta le
garanteaz libertile i privilegiile lor de clas. Legiuirile Aprobate i
Compilate stabileau ca principele s fie ales de membrii Dietei i c nainte
de alegere acetia urmau s-i impun anumite condiii sau capitulaiuni.
Principii alei trebuiau s confirme toate aceste condiii prin prestarea unui jurmnt
solemn, dup care urma jurmntul omagial al Dietei. Compilatele Constituii, adevrat cart
a regimului nobiliar din Transilvania, au pstrat, n partea a Il-a titlul I, textele integrale ale
jurmintelor prestate de principi, n timp ce despre jurmntul omagial cuvenit fa de principe
se vorbete doar ntr-un singur articol din titlul II.
Nu lipsete promisiunea fcut claselor posedante de a le respecta religiile, libera alegere
a principelui, pronunarea votului i voinei, libertile, legile i obiceiurile deja aprobate
(II, t. 1, art. 1). De asemenea li se asigura libertatea opiniei: ,,n sfaturile ordinelor i adunrile
rii va garanta tuturor libertatea cuvntului, pentru artarea plngerilor i nedreptilor de orice
fel (II, 1, 3, 7). O importan deosebit aveau stipulaiile privitoare la garantarea libertii
personale a feudalilor i respectarea legalitii precum fuseser stabilite n Dieta din Alba Iulia
6 Cron. murit., I, p. 123.
198 Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
n 1613: C nu va face niciodat s fie arestat nainte de judecat, sub niciun pretext sau mod,
la acuzarea nimnui, vreunul dintre domni, nobili i alte ordine care beneficiaz de libertate,
ci prin citare legal, dup regula legii va face s fie aprat sau condamnat.. (II, 1, 5, 7). Se
luau, de asemenea, msuri de prevedere pentru a mpiedica uzurparea puterii sau devenirea ei
ereditar, principele trebuind s promit solemn c n ntreaga sa via nu va mpiedica pe nici
o cale libertatea alegerilor n ar, ci o va menine n ntregime rii i nu va transfera nimnui
demnitatea de principe i nu va trata despre aceasta cu nimeni fr tirea rii (II, 1, 5, 9).
Pentru a exista certitudinea aplicrii promisiunii, principele era ndatorat s aleag lng per
soana sa consilieri din toate trei naiuni. . . de ale cror sfaturi s fie att de legat, nct s nu
fac fr tirea lor, n treburile interne sau externe ale rii, nici o alian.. (II, 1, 3, 4).
Snt principii dup care, aa cum am vzut, s-au condus i autorii Tratatului de la Alba Iulia
din 1595.
Boierii din Moldova impun i ei domnului, dup acelai sistem de
pacta et conuenta, convenii asupra felului cum va domni. Lui Yasile Lupu,
spune Miron Costin, i da <boierii>i legturi, ce va lua den ar, ce
s-ari lega pentru dri, atuncea la acel ales, mai mult s nu ia den ar 7.
i n ara Eomneasc, boierii numai au gsit ei aceast socoteal, s
o zic, i s o fac, pentru ca s deprteze p toi boierii dup lng curte,
i s le ia boieriile, s le dea altora, ca s fie numai ei i care s vor supune,
boiarii la curte, s fac ce le va fi voia cum i fcea, nu numai boierilor,
ci tocmai i ticitului domnului Antonie-vod c atta i scurtase toate veni
turile ct nici d mncare nu era stul, i d butur, c-i da ct vrea
el spune Letopiseul Cantacuzinesc 8. Idealul era ca s le fie ncredin
at lor crmuirea rii, cum s-a ntmplat pe vremea lui Alexandru,
feciorul lui Radu-vod: Ce, crpia boierii cum putea trebile rii, iar
domnia mai mult i petrecea cu Batiste Yeveli relateaz Miron
Costin9.
Dependena financiar a domniei fa de boieri sporete, boierii mprumutnd pe domn
cu sume mari de bani, cnd se ivesc cheltuieli neprevzute, mai ales atunci cnd drile nu se
strnseser la timp. Lupta marii boierimi mpotriva rezistenei domneti s-a manifestat, n gene
ral, prin comploturi, avnd de scop uciderea domnului, prin pribegiri peste hotare care lipseau
domnia de ajutor n guvernarea rii, dar mai ales prin ,,pr la Poart care devine un adev
rat sistem i o arm politic, deoarece noua boierime nu mai avea posibilitatea de a alctui
oti puternice, cu care s poarte cu domnia adevrate rzboaie civile feudale, cum fcuse n dece
niile cinci i apte ale veacului al XVI-lea.
Cronologic, regimul nobiliar a aprut pe teritoriul rii noastre mai
nti n Transilvania, i anume odat cu instaurarea Principatului cnd,
profitnd de slbirea puterii centrale n urma dezastrului militar de la
Mohaci, marea nobilime a impus principelui o serie de limitri ale puterii
acestuia prin dietele din anii 15421545.
Partidele nobiliare, conduse de Martinuzzi, de Isabella i de sfetnicul su Petru Petrovici,
folosesc toate mijloacele pentru cucerirea puterii, apelnd la ajutorul puterilor rivale, turcii i
austriecii, crora le supun ara.
O ncercare de ntrire a puterii centrale are loc n prima jumtate a secolului al XVII-lea,
cnd principii revoc veniturile fiscale nstrinate, strduindu-se totodat s-i asigure lor i mem-
7 M. Co s t i n , p. 100.
8 Cron. murit., 1, p. 409.
9 M. Go s t i n, p. 97.
l ondi i i l e soci al -economi ce i pol i ti ce
199
wf >r familiei lor o ct mai mare avere personal. Iniiatorul acestei politici economice a fost
t* riel Bethlen. Datorit acestei politici economice, cele mai importante domenii fiscale enu-
m te n hotrrile dietei din 1615 (Hust, Ghioar, Gherla, Oradea, Gilu, Cluj-Mntur, Alba
Deva, Fgra, Gurghiu, Caransebe, Lugoj) ajung n stpnirea principelui. n acelai
ip, domenii nsemnate ca Hunedoara, Blaj, Tad, Zlatna i Ineu se afl n stpnirea
miliei sale. Puterea central s-a ntrit i mai mult dup pacea din 1622, n urma creia
cipele dispunea nu numai de resursele economice ale Transilvaniei istorice i de cele din
f - rtium, ci i de ale celor apte comitate restituite de Habsburgi.
Plana XXII Organizarea politic a rii
Romneti i Moldovei n cadrul guvernrii re
prezentative pe stri (linia ntrerupt = siste
mul regimului nobiliar) (dup L.P. Ma r c u ) .
Msurile ce urmreau contrabalansarea puterii economice i politice a marii nobilimi,
prin acumularea de proprieti funciare tot mai vaste n mna principelui, au fost reluate cu
aceeai energie de Gheorghe Rkoczi I. n timpul ndelungatei i slabei stpniri a lui Mihai
Apafi, puterea este acaparat din nou de marea nobilime, guvernarea efectiv aflndu-se n mi-
nile Iui Mihail Teleki.
n ara Romneasc i Moldova, a doua jumtate a veacului al XVI-lea este frmntat
de un lung ir de lupte ce au loc ntre aprtorii puterii centrale i reprezentanii principalelor
familii feudale, ntre diverse grupri de boieri, interesate n acapararea puterii politice n stat,
ntre vechea boierime conservatoare i o boierime nou, interesat n ntrirea puterii centrale,
n vara anului 1601, Buzetii ajung s guverneze ara Romneasc, alctuind o adevrat
locotenen domneasc, care n numele autoritii centrale ntocmete i semneaz hrisoave.
Buzetii guverneaz i nainte de moartea lui Mihai Viteazul probabil n numele su , iar
dup acesta, n nume propriu, pn la numirea unui domn acceptat de ei.
n Moldova, n primul deceniu al secolului al XVII-lea, Moviletii ajut la consolidarea
formei nobiliare a statului feudal centralizat, al crei proces de instaurare ncepuse nc de
sub domnia lui Petru chiopul i se accentuase dup ocuparea scaunului domnesc de ctre
Ieremia Movil, n 1595.
Consolidarea noului regim n Moldova i ara Eomnease a
nsemnat o intensificare a exploatrii rnimii, ceea ce a avut drept conse
cin izbucnirea de rscoale. n acelai timp, n snul clasei dominante
izbucnesc conflicte ntre faciunile boiereti, pentru acapararea puterii
2C0
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e gener al i
n stat. La conflictele dintre gruprile marii boierimi se adugau i mi
crile boierimii mici i ale slujitorilor, ndreptate mpotriva noului regim
politic.
Beneficiind de ajutorul otirilor polone, Moviletii putur s fac
fa ctva timp frmntrilor rneti i rivalitii celorlalte grupri boie
reti din Moldova i s ntreasc astfel regimul nobiliar. Comentnd sfr-
itul tragic al ultimului domn din aceast familie, Matei al Mirelor exclam :
S-i poarte pcatul boierii care l-au dus la pieire, boierii nesturai,
care voiau s domneasc sub numele lui ca s poat bea iari sngele
orfanilor i s sug moduva bietei ri, cum o sugeau i mai nainte 10.
Domnia a doua a lui Radu Mihnea n Moldova (16231626) a
nsemnat puterea maxim a marii boierimi; efectele acestei guvernri
au fost consemnate de Miron Costin n cuvintele c aa de greu era
rii, ct s pustias curtea i ara u.
Msurile luate n cursul domniei lui Miron Barnovschi par a marca
consacrarea expres a regimului nobiliar. O adunare la care luaser parte
toate strile privilegiate, s-a terminat cu concesii reciproce i cu unele
msuri destinate s readuc pe ranii fugii. Msuri, n parte asemn
toare, ntlnim i n ara Romneasc, trei ani mai trziu, n 1631,
cnd Leon-vod a ,,strns toat ara, boierii mari i mici i roii i mazilii
i toi slujitorii, de am sftuit 12. De ast dat, hotrrile adunrii,
cuprinse n aezmntul din 15 iulie 1631, reprezint o adevrat cart de
liberti i o capitulare a domnului n faa boierimii (Val. Al. Georgescu).
ntre prevederile ce priveau pe boieri era i scutirea lor de toate
drile n natur ctre domnie, scutire ce se extindea i asupra mazililor
(boieri fr dregtorii), roiilor i logofeilor domneti. n al doilea rnd,
se completa dreptul ereditar al boierului asupra pmntului, cu dreptul
de a testa n favoarea oricui, fr ca domnul s poat lua pe seama statu
lui averile celor mori fr urmai. Puterea domneasc era diminuat
prin acele prevederi ce interziceau domnului s mai arunce (concesio
neze) judee boierilor cu sila; domnul nu mai putea pedepsi cu moartea
pe nimeni, fr de judecata divanului, iar judecata pentru moii urma s
se fac numai dup pravil, ntocmai ca n sistemul transilvnean.
O ncercare de ntrire a puterii centrale o fac Matei Basarab i
Yasile Lupu care dispunnd de importante resurse bneti i alctuiesc
oti de mercenari. Afar de mercenari mai numeroi dect nainte
domnii dispuneau i de efective puternice i mai bine organizate de
curteni i slujitori.
Regimul nobiliar dureaz n Transilvania din primul deceniu al
secolului al XVI-lea, pn la sfritul secolului al XVII-lea, iar n Moldova
i ara Romneasc de la nceputul secolului al XVII-lea pn la nceputul
secolului al XVIII-lea. ncercrile lui Rkoczi i Betlilen, ale lui Matei
Basarab i Vasile Lupu de a ntri puterea central, revenindu-se la
situaia anterioar, nu dau rezultate. Begimul va intra n criz n a doua
jumtate a secolului al XVII-lea i urmarea va fi instaurarea monarhiei
de tip absolutist, n Transilvania de austrieci, n Moldova i ara Rom
10 Ma t e i al Mi r e l o r , p. 338.
11 M. Co s t i n , p. 98.
12 BAR, Peceli, nr. 185; MID, I, 1845, p. 122-125.
Condi i i l e soci al -economi ce i pol i ti ce 201
neasc de fanarioi, dnp ncercrile nereuite ale lui erban Cantacuzino
i Dimitrie Cantemir de a gsi o soluie proprie.
La ntrebarea dac n cadrul formei de guvernmnt a monarhiei
reprezentative pe stri n rile romne au existat sau nu mai multe regi
muri politice, credem c putem admite existena a cel puin dou astfel
de regimuri, deosebite ntre ele printr-o serie de trsturi eseniale, i
anume : un regim de concentrare a puterii n mna efului statului sprijinit
de pturile productoare, pentru care am putea folosi denumirea deja
cu drept de cetate n istoriografia noastr i anume aceea de ,,regim dom
nesc sau voievodal (B. Cmpina), i un regim caracterizat prin ac apa-
i drea unor prerogative domneti de ctre marii feudali i agravarea situa-
tiei productorilor direci, pe care l-am putea denumi cu o termino
logie, de asemenea, ncetenit regim nobiliar (E. Stnescu).
Regimul domnesc ar prezenta ca trsturi caracteristice : a) nt
rirea aparatului administraiei centrale prin sporirea rolului domniei ^
b) crearea unui corp de dregtori-ostai ce depind direct de eful sta-
*ului; c) includerea n sfatul domnesc numai a boierilor cu dregtorii:
</) acordarea unor avantaje pturilor productoare, rani i trgovei
pentru a se echilibra astfel puterea marilor feudali. Regimul nobiliar ar
avea urmtoarele particulariti: a) precumpnirea marii boierimi n
conducerea ri i ; b) impunerea domnului de ctre partidele boiereti,
controlarea politicii lui interne i externe; c) asigurarea poziiei precum
pnitoare a noii nobilimi pe baza principiului habeas corpus i prin cri
le libertate (pacta et conuenta) impuse domnului; d) administrarea
lirect a veniturilor ri i ; e) acapararea de domenii, extinderea rezervei
seniorialej aservirea productorilor direci |i intensificarea exploatrii
pe baza rentei n munc.
Dac, sub raport economic, fenomenul consolidrii poziiilor mari
lor feudali este general pentru cele trei ri romne, sub raport politic n
Moldova i ara Romneasc regimul nobiliar se pare c a fost mai mult
teoretic expus de marii crturari, avnd n practic o sfer i un coninut
relativ redus, datorit probabil i modului de formare a clasei feudale,
in timp ce n Transilvania, dei mai puin dezbtut teoretic, exist toate
dovezile c a fost aplicat din plin, ca i reprezentarea pe stri, de ctre o
clas feudal format n alte condiii. n cadrul formelor de stat, regimu
rile politice din rile romne n secolele XI VXVIII , prin particulari
tile lor, au constituit, n general, un element de diversitate, n timp ce
unitatea s-a concretizat n principal n forma de guvernmnt ce le-a asi
gurat totodat i ncadrarea n sistemul european.
Capitolul II
Izvoarele dreptului feudal, structura general
i trsturil e sti li sti ce*
Sec i unea I
Categorii de izvoare
Noiunea de izvor de drept a avut n ornduirea feudal, ca n
toate ornduirile dealtfel, un dublu sens : unul material i altul formal.
I n primul sens, condiiile vieii materiale determin coninutul voinei
clasei dominante, cuprinsul i apariia diferitelor norme juridice. n al
doilea sens, prin izvor de drept se nelege acea form special pe care o
mbrac normele juridice n funcie de necesitile societii pe care o
deservesc.
n ornduirea feudal au existat, n rile romne, dou izvoare
formale: cutuma i legea. Din cauza dezvoltrii sociale lente, dreptul
a avut mai mult forma unui drept cutumiar. Legile la nceput erau rare :
ele devin mai numeroase n perioad; de destrmare a feudalismului, con
tribuind la exploatarea maselor n cadrul procesului de acumulare pri
mitiv a capitalului.
Normele dreptului feudal nescris erau desemnate n perioada de
nceput cu numirea de zakon. Uneori, pentru a se sublinia i mai mult
tria acestor norme, documentele arat c ele snt vechi, admise de mult
vreme, snt legea btrn ( ) . n documentele scrise n ro
mnete, termenul de ,,zakon este redat prin lege, leage, care aadar
nu are sensul de lege scris. I at de ce un document de la Yasile Lupu,
&eexprim n felul urmtor : De care lucru domnia mea i cu tot sfatul
domniei mele socotit-am pe legea direapt i am cutat la pravil ntr-a-
cela chip s leagia i pravila nu las la rude motenire cnd snt copii 1.
Mai trziu, termenul de lege ncepe s fie folosit i ntr-un sens religios,
referindu-se la cei de aceeai credin sau religie.
Termenul de drept () desemneaz nu att legea nescris, cu
tuma, ci echitatea adic morala feudal a timpului. n documentele din
perioada de nceput, cuvntul pravo era legat mai totdeauna de zakon
pentru a arta c procesul s-a dezbtut nu exclusiv dup cutum, ci i
* Structurile generale ale dreptului prezint o serie de trsturi caracteristice, n funcie
de formaiunea social-economic, care permit s se defineasc, izolat sau pe ansambluri instituio
nale, stiiul proceselor istorice, adic specificul sugestiv (expresiv) i semnificativ al particularit
ilor lor concrete de manifestare. Snt trsturile pe care le numim stilistice. Ele oglindesc diferi
tele niveluri de dezvoltare, contribuind la nelegerea vie a tipurilor istorice mai generale, cu
care lucreaz istoricul, pn la cel direct legat de structura global a fiecrei ornduiri soci
al-economice.
1 Ipisoace, II, p. 32 34.
; uoarel e dr eptul ui feudal
203
iap echitatea feudal i de aceea acest termen servea adesea ca s nt-
:>*asc sau s precizeze o anumit stare de drept, aa cum este cazul cu
mntul stpnit n conformitate cu principiile morale ale acelei epoci
i.mkc>oiimhhj) ; n actele scrise n romnete, cuvntul pravo este redat prin
.drept sau ,,dirept.
Cuvntul obicei (eman) avea o sfer i mai larg. El cuprindea n
-:ne pe zakon i pravo precum i orice alt norm sau practic juridic
. formaiune, care cu timpul putea s devin zakon ; treptat acest ter-
len se va impune tot mai mult.
Format prin practicarea ndelungat a acelorai reguli de drept,
apus n cea mai mare i important parte a sa de interesele clasei st
ruitoare feudale, ale crei concepii le reliefeaz n majoritatea dispozi-
iilor sale existnd ns i numeroase obiceiuri juridice care nu priveau
: --laiile dintre clase, ci numai cele dintre persoanele componente ale stra-
olui social respectiv, mai ales relaiile familiale, contractuale i succe-
'Orale, obiceiuri elaborate spre exemplu de rnimea liber (n cadrul
reia o mare pondere a avut rnimea romneasc), dreptul cutu-
niar din Transilvania a fost sancionat n parte de stat i aplicat de in-
-tanele de judecat feudale, nefiind unit ar pentru ntreaga provincie, ci
prezentnd n afar de prile comune diferenieri dup regiuni i
naionaliti.
n cadrul Transilvaniei au existat, astfel, i s-au aplicat trei forme
>le drept nu sisteme diferite de drept, cci toate trei au aparinut sis-
einului unic al dreptului feudal, cu mai multe sau mai puine reminis-
. ene timpuriu-feudale sau chiar prefeudale. Exista n primul rnd un
irept cutumiar romnesc, cu strvechi rdcini n perioada prefeudali
u reminiscene i mai vechi, din perioadele dac i roman. Exista, pe de
alt parte, dreptul populaiei maghiare, un drept feudal cu reminiscene
Tibale, n cea mai mare msur identic cu dreptul cutumiar din Ungaria,
iar cu unele deosebiri, semnalate parial n Tripartit. Multiple caractere
proprii prezenta dreptul secuiesc. Era, n fine, dreptul populaiei sseti,
iu majoritatea sa un drept orenesc, care a suferit cu timpul o puternic
influen a dreptului roman.
n teritoriile de la apusul catenei carpatice, dreptul romnesc a con
stituit un ansamblu de reguli cutumiare, conturate parial, sub forma de
reguli arhaice de conduit i convieuire social, ncepnd din perioada
prefeudal, deplin format i pstrat aproape intact n perioada feudalis
mului timpuriu, dar mai limitat n aplicare. Iniial, el a cuprins norme din
ntregul domeniu al dreptului public i privat, reglementnd: organizarea i
luncionarea numeroaselor formaiuni statale de pe acest teritoriu, precum
i raporturile dintre autoritile incipient feudale (voievozi, cneji i cetele
lor militare) i supui; de asemenea, raporturile agrare i proprietatea
pmntului (ntre alte aspecte i modul de determinare a hotarelor, pro
cedura la hotrnicii), precum i proprietatea asupra bunurilor de alte
categorii; situaia persoanelor, att n ce privete raporturile dintre clase,
cit i cele familiale; dreptul succesoral; un drept simplificat al obliga
iilor ; apoi, infraciunile i pedepsirea lor; n fine, organizarea instanelor
i procedura de judecat. Existena acestui sistem de reguli este nu
numai postulat de necesitatea istoric a lui, probat de generalizarea apari
iei unor asemenea sisteme la toate popoarele n faza de dezvoltare
204
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
incipient feudal, dar este atestat i de menionarea att a dreptului
romnesc, ca ansamblu aparte de reguli, ca sistem propriu i original de
drept timpuriu-feudal, n documentele ungare, ct i a unor instituii
i reguli singulare ale sale, care apar sporadic n aceleai documente, ca
vestigii ale vechilor structuri arhaice 2.
n documentele feudale ungare redactate n limba latin ntlnim
urmtoarele denumiri aplicate ansamblului sau unei ramuri a dreptului
romnesc : ius, lex, ritus, modus, mos i consuetudo. Termenii se gsesc
cuprini n urmtoarele expresii care precizeaz c respectivul sistem sau
fragment de'sistem era un produs al poporului romn: ius Volachie,
antiqua et approbata lex districtimm Volachicalium uniuersorum, lex Olacho-
rum, ritus Volachie, modus Olachorum, mos Olachorum, Valachorum an
tiqua lex et consuetudo 3. Toate aceste denumiri semnific : dreptul consue-
tudinar romn, n sensul de sistem (fie total, fie parial) de reguli juridice
de fond sau de form elaborat de autohtoni i aplicabil lor.
Un sondaj selectiv n documentele vremii poate servi att la exemplificarea utilizrii
acestor expresii, ct i la dovedirea multiplicitii ramurilor, instituiilor i regulilor pe care le
coninea dreptul consuetudinar romnesc din interiorul arcului carpatic. Un document din
I octombrie 1500, eliberat de banii Severinului, se refer la aplicarea lui ius Volachie n materie
procesual, la dovada cu probe potrivit acestui drept4. Un altul, din 8 octombrie 1500, eliberat
de aceiai demnitari, se refer la normele de ius Volachie n materie de zestre 5. Antiqua et appro-
bata lex districtuum Volachicalium uniuersorum, legea veche i aprobat i.e. statornicit
i sancionat a tuturor districtelor romneti, e invocat ntr-un act de judecat din
II iunie 1478 eliberat de vicebanii Severinului n legtur cu procedura jurtorilor 6. ntr-un
document din 7 mai 1371 eliberat de juzii nobililor din Hunedoara se menioneaz coliziunea
ntre dreptul feudal al regatului i lex Olachorum n materie procedural: toi cnejii i romnii
din cele patru scaune din districtul cetii Deva solicit ca, ntr-un caz infracional dat, privind
pe un romn, judecata s aib loc potrivit regulilor de drept procesual penai coninute n legea
romnilor 7. Ritus Volachie e menionat ntr-un act din 8 august 1499 eliberat de banii Seve
rinului ca ndreptar n materie de zestre i daruri de nunt8; tot la ritus Volachie se refer
un act din 19 mai 1503, eliberat de un ban al Severinului n ce privete procedura probaiu-
n i i 9, iar un altul, emis de banii Severinului n 23 noiembrie 1503 se refer la ritus Volachie
n materie de zlogire de moii10. Modus Olachorum este aplicat, potrivit unui document emis
la 14 mai 1353 de capitlul bisericii din Agria, la hotrnicirea moiei Cuhea din Maramure u .
Mos Valachorum e menionat ntr-o problem de prestare de contribuie privind tot pe mara
mureeni, la 1355 12, i tot acolo la 1439 i 1442 relativ la posesiunea moiilor 13. Valachorum
antiqua lex et consuetudo e indicat ntr-un document din 1493 privind taxa de motenire 14.
Documentele menionate relev existena sistemului de drept autohton, impus n continuare
2 Vz. supra, p. 138 i urm.
3 V. o t r o p a , Introducere, p. 86 i urm.
4 Hurmuzaki, II/2, p. 453.
6 Ibid., p. 454 455.
6 Ibid., p. 248.
7 V. o t r o p a , op. cit., p. 41 42.
8 Hurmuzaki, 11/2, p. 420.
9 Ibid., p. 513-515.
10 Ibid., p. 510.
11 M. M i h a 1y, Diplome, p. 30 31.
12 Ibid., p. 34.
13 Ibid., p. 310, 314.
14 A. D. X e n o p o 1, Istoria, II, p. 171 172.
I zvoar el e dr eptul ui feudal
205
de vechii locuitori autoritilor statului cuceritor, dar nlocuit treptat, de sistemul de drept,
1n tot mai mare msur scris, al acestui stat. Ele dezvluie, de asemenea, o mic parte din com
plexul coninutului su. n fine, ele dovedesc rezistena acestui drept sau, mai exact spus,
prarea existenei lui de ctre autohtoni, printr-o lupt al cei punct de vrf a cuprins n
>pecial secolul al XlV-lea, fr a nceta ns nici n secolele urmtoare.
Acceptarea de ctre statul feudal ungar a unor vechi instituii
autohtone de drept public i privat o relev pstrarea instituiei voievo-
latului transilvnean, a unor ri i districte, a unora din scaunele
de judecat i a unei pri a obiceiurilor juridice ale elementului autohton
in materie de drept privat, drept penal, drept procesual etc. Att competina
de judecat a instanelor romneti, cit i sfera de aplicare a dreptului
consuetudinar romnesc au fost ns cu timpul restrnse, tendina general
fiind nlocuirea lor treptat cu instanele generale i dreptul comun al
regatului. Dintre documentele care ilustreaz primul aspect ne referim
la actele emise de regina Elisabeta la 30 septembrie 1364 i la 26 septem
brie 1370. n cel dinti, recunoscnd comunitii romnilor din comitatul
Bereg dreptul de a-i alege voievod (precum, precizeaz, au acest drept
i romnii din Maramure i din alte pri ale regatului), regina consacr
i dreptul voievodului de a judeca toate cauzele dintre dnii (qui omnes
eausas inter ipsos exortas indicare ebet) ; n cel de-al doilea, la suplica
mai multor romni din acelai comitat, hotrte ca n cauzele privind
posesiunile s-i judece corniele de Bereg, iar n cauzele mai mici voievo
dul romnilor din acel comitat (in aliis causis minoribus woyuoda Wolaco-
rutn de prefato Comitatu de Bereg) ; din aceste dou acte emise la un inter
val de civa ani rezult limpede restrngerea competenei voievodului
respectiv15. n acelai secol, instituia voievodatului Maramureului este
nlocuit cu comitatul, prin extinderea organizrii pe comitate a regatului;
deci are loc o substituire total a unei vechi instituii administrativ-judi
ciare autohtone dintr-o unitate teritorial. Tendina nlocuirii normelor
dreptului eutumiar local cu normele legilor regatului i n cauzele privind
pe locuitorii btinai reiese evident din documentul de la 7 mai 1371
emis n Deva de juzii nobililor din comitatul Hunedoarei, n care acetia
relateaz despre opunerea menionat a tuturor cnejilor i romnilor
din cele patru districte ale cetii Deva la aplicarea legilor regatului n
cazul judecrii unui romn i despre cererea acestora ca el s fie judecat
iuxta legeni Olachorum16; cazuri similare de mpotrivire a elementelor
autohtone la aplicarea legilor feudale ale regatului ne relateaz i alte
documente din acelai secol.
Dintre celelalte caracteristici ale dreptului eutumiar feudal aici
aplicat, esenial este consacrarea acestuia prin acceptarea de ctre statul
feudal, reliefat prin aplicarea de ctre instanele organizate n cadrul
acestuia. O alt caracteristic este diferenierea lui n drept eutumiar
general, valabil pe ntreg teritoriul statului, i local, valabil ntr-o anumit
regiune. Mai snt de menionat i condiiile indicate n Tripartit pentru
existena l ui : raionalitatea, vechimea i frecvena aplicrii, precum i
rolul alternativ ndeplinit de el n raport cu legea scris, potrivit distinci-
15 M. M i h a 1v i, op. cit., p. 55 i 63 64.
16 V. o t r o p a , op. cit., p. 41 42.
206
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
unilor precizate n aceeai oper juridic: interpretativ, supletiv sau
abrogatoriu.
Ct privete legile scrise acestea snt cuprinse n monumentele juridice
din cele trei ri romne. Dei aplicarea lor a fost mult mai restrns dect
a dreptului nescris cel puin ntr-o prim perioad (VI. Hanga) totui
importana lor nu trebuie subestimat datorit coninutului lor precis,
sistematic i inspirat din dreptul romano-bizantin (Val. Al. Georgescu,
G. Cron). Circulaia unei legiuiri dintr-o provincie romneasc n toate
celelalte a constituit un element de unitate i sub raportul dreptului
scris, contribuind la apropierea spiritual a romnilor de pretutindeni.
O surs de cunoatere a structurilor politico-juridice feudale le-au constituit i documen-
tele, din care se poate reconstitui coninutul dreptului nostru cutumiar, principalul izvor
juridic al acestei ornduiri. Ele pot fi grupate n mai multe categorii: a) hrisoavele (gr. xpuao[3oX6v
bul de aur) acte domneti isclite de eful statului sau prevzute cu sigiliul princiar;
b)micele (mag. orok venic) acte de donaie fcute de domn particularilor sau mnsti
rilor, i n general orice document vechi; c) pitacurile (gr. 7rm:cbaov) ordine princiare
sau titlurile de noblee; d) crile de judecat, de hotrnicie, de blestem; e) anafor alele (gr. avacpopa)
rapoarte ctre domnul rii; f) jalbele (sl. jKdAKw) plngeri scrise; g) rvaele (bg. p'kkouj)
diferite bilete cu nsemnri; h) zapisele (sl. 3anncKo^) nscrisuri olografe; i) diatele
(gr. Shxtoc) manifestri de ultim voin cuprinse n testamente; j) foile de zestre, actele
dotale, folosite n trecut mai mult de membrii clasei dominante; k) sineturile (trc. sened)
chitane sau alte acte, uneori cu sens de cambie; 1) ispisoacele (rus. ciracOKy) vechi documente,
n special de la domnii Moldovei, scrise n slavon, uneori i acte de proprietate; m) izvoadele
(sl. h3koa) in sens de copii, tlmciri dar i de act n general17.
Importana documentelor este scoas n relief de marele istoric N. Blcescu, care afirma
c: Hrisoavele sau uri cel e. . . snt izvorul cel mai nsemnat al istoriei romnilor. ntr-nsele
gsim nu numai acte generale de o mare importan istoric, nu numai cronologia cea mai sigur
a domnilor, dar i constituia general, legislaia noastr i trsturi de obiceiuri 18.
O alt surs snt cronicile, scrise n slavonete, apoi n romnete; ele ne ofer date pre
ioase mai ales cu privire la organizarea de stat. Cele din Transilvania au fost scrise mai nti
n latinete, apoi n limbile romn i ale naionalitilor conlocuitoare.
Informaii preioase gsim i n operele geografico-istorice ntocmite de romni sau de
strini, cum ar fi Istoria in versuri polone despre Moldova i ara Romneasc a lui Miron Costin,
Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Gantemir, Revoluiile Valahiei, de Del Chiaro (1718), Vala-
hia i Moldova de Hugas Ingigian (1804). Dintre geografiile istorice transilvnene amintim pe
cele ale lui Honterus, Reichsdorfer, Frolich etc.
Descrierile cltoriilor fcute de strini n rile romne prezint i ele importan, deoa
rece n ele gsim unele date pe care nu le aflm n nici un alt izvor contemporan. Din aceste
nsemnri de cltorie, prezint importan pentru studiul vechiului drept romnesc cele
lsate de Guillbert de Lannoy (secolul al Xl-lea), Walerand de Wawrin (secolul al XV-lea)
Marcu Bandini (secolul al XVII-lea), contele DHauterive (secolul al XVII-lea) etc.
n fine, o ultim surs de informaie este literatura popular poezii, basme, legende,
proverbe ce cuprind date importante privitoare la o serie de probleme juridice, precum i
concepia poporului nostru despre drept i dreptate. Datele literaturii populare pot fi comple
tate cu cele ale tradiiei, care ne arat obiceiurile juridice de odinioar ce mai triesc n aminti
rea btrnilor satelor 19.
17 V. o t r o p a, op. cit., passim.
18 MID, 1845.
19 Cf. BAR, Fond Hadeu, ms. rom. 3437 i 3438, mapa III, ms. 1; ASB, ms. 1492.
B. P. H a s d e u, Obiceiurile juridice; Bibi. ISSEE, Fond obiceiuri juridice.
I zvoar el e dr eptul ui feudal
207
Toate aceste date trebuie interpretate critic, deoarece ele provin n
general de la scriitori ce au aparinut claselor dominante care au privit
i interpretat fenomenele juridice prin prisma i viziunea categoriei sociale
creia i aparineau. Chiar cnd este vorba de fapte obiective, ca descoperiri
arheologice, numismatice, elemente de filologie, i acestea au fost inter
pretate de autorii din trecut n funcie de anumite interese i ca atare ele
trebuie folosite cu mult atenie.
Sec i unea a Il -a
Monumentele dreptul ui scris
S- susinut de unii cercettori c prima pravil scris ar fi cea
ntocmit pe vremea lui Alexandru cel Bun. Dimitrie Cantemir arat c
acest domn, primind coroana regal de la mpratul Constantinopolului,
a luat i legile grecilor care erau cuprinse n crile Ba<nX!,xcov (Ba-
silicale) i, fcnd un extras din acele vaste volume, a introdus acest
drept de care acum se folosete Moldova 20. Cele spuse de Cantemir
vor fi reproduse de anaforaua boierilor moldoveni din 1814 i de alctui
torii Codului Callimach din 1817.
Este totui puin probabil c Basilicalele care ncetaser nc din
secolul al XlV-lea s mai fie aplicate n Bizan s fi fost aduse spre apli
care n Moldova dup 1400. Mai probabil este c au fost receptate i apli
cate alte legiuiri bizantine i anume Sintagma lui Matei Vlastares, compus
n 1335 i care cuprinde un repertoriu alfabetic de drept canonic. Aceast
oper a fost dealtfel tradus n mai multe rnduri: n 1452 la Trgovite
de grmticul Dragomir, n 1474 de Ghervasie de la Neam, n 1495 de
grmticul Damian; la traducerea lui Ghervasie snt adugate traduceri
slavoneti dup operele lui Ioan Postnicul, ale lui Nichita Critul, ale lui
Nichifor al Constantinopolului, ale lui Ioan Critul i un scurt vocabular
de termeni latineti explicai.
O alt copie, tot n manuscris, dup Sintagma lui Vlastares, a fost
fcut n 1636 la Bistria muntean din porunca soiei lui Matei Basarab.
Aceast copie este identic cu cea din 1474, ceea ce dovedete unitatea
cultural a rilor romne. Alte pravile slavone n manuscris snt : Pravila
de la Bisericani din 1512, Pravila de la Neam, din 1557, Pravila de la
Putna din 1581, Pravila de la Bistria moldovean din 1618, Pravila aleas
(1632) (fig. 19). Din secolul al XY-lea este i nomocanonul cunoscut sub
numele de Kormcaja Kniga, iar din secolul al XYII-lea Sbornicul de la
Agapia, Pravila de la Galai, Pandectele lui Cernogoreul, compilaie
de drept canonic bizantin.
Primele legiuiri n romnete snt Pravila de isprav i Pravila din
Codex Negosianus. Prima legiuire tiprit n romnete a fost nomocanonul
lui Ioan Postnicul, de la sfritul secolului al XVI-lea, din care s-au gsit
fragmente n Pravila de la Ieud i n Pravila lui Coresi. n 1640, Matei
Basarab tiprete la Govora o legiuire numit Pravila mic, cuprinznd :
reguiile privitoare la mprirea motenirii, respectul pstrat de copii
adoptivi i neadoptivi fa de prinii lor trupeti sau sufleteti, piedicile
la cstorie, nfrirea bisericeasc, infraciuni sexuale etc.
O alt pravil tiprit este aceea de la Iai (apte taine ale bisericii)
n anul 1644; autorul adaug la fiecare tain extrase juridice scoase din
20 D. C a n t e m i r , Descriptio, XI, p. 247.
208
Feudal i smul dezvol tat. Privire generala*
legislaia bizantin i canonic; cartea fusese tradus din slavonete dup
un model aprut la Lvov, c u civa ani mai nainte de ctre mitropolitul
Varlaam, sau de logoftul Eustratie.
n anul 1646, domnul Moldovei, Vasile Lupu, scoate Cartea romneasc
de nvtur de la pravilele mprteti, tiprit la Iai, la mnstirea Trei
Ierarhi. Aceast pravil este prima legiuire mireneasc oficial, investit
cu autoritate legal. Din prefaa lui Eustratie, fost logoft, deducem c un
| ' \ ll in , c
* ** i f * * i m f t t f A ^ f H ^
4inm% ' ^v f*' *b
f Mfn / ! n i N$zf.s* f ;>1*4| ^
Fig. 19. Pravila aleas, 1632 coperta interioar,
(Institutul de istorie, Filiala Cluj).
numr oarecare de nvai au extras din elinete i latinete anumite para
grafe i au alctuit o colecie neogreac, care a fost tradus pe romnete
de Eustratie. Primele 94 de paragrafe au ca izvor principal Nouot yecopvixoi
(leges colonariae, agrariae, rusticae), ce dateaz din veacul al VlII -lea sau
al IX-lea n Bizan (fig. 20).
Celelalte paragrafe ale legiuirii lui Vasile Lupu au de izvor opera
romanistului italian Prosper Farinaccius (m. 1614) denumit Praxis et
theoricae criminalis; dac traducerea s-a fcut direct sau din grecete, este
o problem care a strnit discuii (S. G. Longinescu, Val. Al. Georgescu).
Coninutul acestei pravile este variat i mbrieaz mai tot domeniul dreptului. Ca
izvoare ale dreptului ea recunoate legea i obiceiul. n privina diviziunii dreptului, pravila
I zvoar el e dr eptul ui feudal
209*
deosebete ius humanum (Pravila lumeasc ), legea puterii feudale, ius diuinum (Pravila
dumnezeiasc ) dreptul canonic feudal i ius naturale (Pravila firii omeneti ), adic dreptul
conform cu interesele ornduirii feudale pentru care dreptul firii era dreptul clasei posedante.
Potrivit unor concepii feudale, pravila hotrte c toi teritorialii snt supui aplicrii dreptu
lui pozitiv, adic legii locului. Apoi pravila stabilete c dreptul feudal trebuia s fie cunoscut
i respectat de toi locuitorii rii
Fig. 20. Carte romneasc de nvtur, 1646,
coperta interioar.
Pravila trateaz pe larg problema drepturilor: felurile, exerciiul, dobndirea (originar
i derivat) i pierderea lor. Gt privete persoanele fizice, acestea au drepturi n raport cu pozi
ia lor de clas. De aici deosebirile fcute de pravil: slobozi i robi, domnul i diferitele cate
gorii de boieri, dregtori, plugari, lucrtori (agricultori), rani groi*, , , oameni de gios etc.
Pravila cuprinde apoi instituii privind familia i persoanele : poziia fiului de familie,
capacitatea persoanelor n raport cu clasa lor social, religia ca mijloc de ierarhizare a drepturi
lor, vrsta (impuberes, puberes, btrni etc.), starea mintal a persoanelor, nrudirea (legitim,
nelegitim, spiritual, adic din botez, cuscria etc.), profesiunile (dregtor, numrtor de stele,
vraciu etc.) i privilegiile cele confer, domiciliul (femeia are ca domiciliu necesar pe cel al br-
14 - C. 1,10
210
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
bului), persoanele juridice, cstoria (logodna, apoi piedicile la cstorie, efectele ei cu privire
la persoane, la bunuri, desfacerea ei, concubinajul, puterea patern, adopiunea, legitimarea),
puterea asupra robilor i erbilor, tutela etc.
Pravila cuprinde i reguli cu privire la patrimoniul bunurilor, posesiune ( , , inerea), pro
prietatea, uzufructul etc. Destui de complet este abordat problema obligaiunilor (izvoarele
obligaiunilor, garaniile, contractul, obligaii de predare de alimente, de nzestrare etc.), a fap
telor juridice ilicite (dolul, culpa), a actelor juridice (i a celor viciate prin violen, doi etc.),
a reprezentrii (mandatari, procuratori etc.). Pravila acord o deosebit importan mote
nirilor, capacitatea de a moteni i de a dispune mortis causa, testamentul, legatele, substi-
tuiunile fideicomissfre etc.
n concepia legiuitorului exist dou mijloace de aprare i valorificare a drepturilor
subiective: calea extrajudiciar (ce aparine acelora ce aveau putere, adic nobililor feudali)
i calea judectoreasc. Cu aceast ocazie se trateaz despre judectori, mpricinai, instane,
dovada cu martori, cu nscrisuri, cu experi, prin jurmnt, prin prezumiuni, despre hotrre
i executarea ei, mpotriviri la executare etc.
Multe i importante dispoziii cuprinde legea n privina dreptului penal. Pedeapsa se
numete,, certare , iar infraciunea ,, vin . Pentru aprecierea pedepsei se inea seama de clasa soci
al a victimei i fptuitorului, de locul, de vremea infraciunii etc. Pedepsele snt numeroase
i aspre (moartea, arderea de viu, vrsarea de plumb topit n gur, spnzurarea, neparea, ocna,
nchisoarea, amenda etc.). Tentativa este pedepsit mai blnd; pravila reglementeaz i unele
chestiuni mai complicate ca recidiva, complicitatea, cumulul de infraciuni, cauzele care apr
de pedeaps (nebunia, vrsta, obiceiul locului, ordinul superiorului, legitima aprare, calpuzanul
care denun pe tovarii si etc.). Printre scuzele care micoreaz pedeapsa pravila prevede:
mnia, vrsta, beia, obiceiul locului, ignorana, somnambulismul, somnul, dragostea, iscusirea
sau destoinicia fptaului, aprecierea judectorului etc. Apartenena la clasa social uneori
uureaz sau scutete de pedeaps, iar alteori o agraveaz. n fine, pravila se ocup de o serie
de infraciuni n amnunt, stabilindu-le condiiunile de existen, ca: nalta trdare, rebeliunea,
ultragierea solilor, calpuznia, omorul, paricidul, otrvirea, bigamia, biandria, adulterul, hotria
(proxenetismul), rpirea, atentatul la pudoare, sodomia, diverse feluri de injurie.
Aciunea penal poate fi pus n micare de persoana care a suferit infraciunea i de
alte persoane, ca tatl, stpnul pentru robul su, brbatul pentru soie, dasclul pentru ucenic
etc. n unele cazuri denunarea este obligatorie (exemplu, n caz de clpuznie), iar alteori denun
torul este rspltit (aa robul capt libertate). Aciunea penal se stinge prin prescripie,
executarea fptaului i mpcarea.
n 1652 din porunca lui Matei Basarab se tiprete Pravila cea mare
sau ndreptarea legii la Trgovite, tradus din grecete n romnete de
Daniil Panoneanul (fig. 21). ndreptarea legii i Cartea romneasc de
nvtur au acelai coninut; singura deosebire rezid n faptul c ori
ginalul grecesc tradus de Eustratie este mai bun dect originalul pe care
l-a folosit Daniil Panoneanul, partea canonico-civil a pravilei lui Matei
Basarab fiind tradus, ca i pravila lui Yasile Lupu, tot dup manualul
lui Malaxos, dar dup o ediie mai bun (Val. Al. Georgescu).
Partea a doua din ndreptarea legii, cea penal, este luat ntocmai dup Cartea rom
neasc de nvtur ce era deja de ase ani tiprit; aadar, izvoarele pravilei mari muntene snt
manualul lui Malaxos i pravila lui Vasile Lupu. n plus, aceasta din urm cuprinde sub numele
de Nomocanon cu Dumnezeu coleciunea canoanelor apostolice soborniceti i ale prinilor
bisericeti cu tlcul primitiv al lui Aristin din vremea lui Ioan Comnenul i rspunsurile lui Atha-
nasie Scoliasticul la diferite chestiuni canonice i juridice. Pravila, nafar de acest adaus,
este mprit n 417 articole sau glave , fiecare glav mprindu-se n zaceale, adic n mici
I zvoar el e dr eptul ui feudal
211
subdiviziuni cu indicarea izvorului. Fa de modelul moldovean, snt tratate i cteva chestiuni
noi, cu privire la nchiriere, asociere, donaie (inviolabilitatea donaiei: ,,Cine face dar. . .
acela nu poate s-l ntoarc), cstorie, divor, motenire i alte cteva n materie de procedur
i de drept penal.
Fig. 21. ndreptarea legii, 1652, coperta interioar.
n rile romne, pe lng dreptul cutumiar i dreptul scris, promulgat
dup regulile timpului, s-au aplicat n anumite situaii i legiuirile bizan
tine : Bazilicalele, Sinopsisul Bazilicalelor, prelucrarea Digestelor fcute de
Teofil Antecessor (Introducerea de legi), Hexabiblosul lui Constantin
Harmenopulos (Prohiron) .a. 21. n general, legiuirile bizantine, legiuiri
feudale, s-au aplicat n regiunile rsritene ale Europei, ntr-un mod similar
aplicrii dreptului roman prelucrat de jurisconsulii medievali n
apusul Europei. n acest sens, trebuie neles un text al lui Dimitrie Can-
temir, care afirma c dreptul scris n Moldova provenea din edictele mp
21 Vz. supra, p. 207.
212
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
railor romani i greci i din decretele conciliilor (quod Romanorum Grae-
corumque imperatonim edictis et conciliorum decretis niteretur) 22. Acest
lucru a fost observat de ctre Paul Giovio (14801559) care n Historia
sui temporis ab anno 1491 ad annum 1547 (Paris, 1553) spunea : Apud
Valachos enim, non Romanae modo disciplinae ceri mores et leges uigent,
sed ipsa quoque Latinae linguae uocabula seruantur11. Aceast idee este
reluat de Leonhardus Goreccius aproape textual ntr-o carte a sa din
1582. Dac modul n care aceti autori se exprim ar putea fi discutat, n
schimb pravila lui Yasile Lupu, i dup ea i aceea a lui Matei Basarab, arat
categoric c Pravilele ceale mprteti au putere ca i obiceaiele locului
(CB, gl. 58, zac. 2).
ntr-un document, n anaforaua mitropolitului Iacov al Moldovei,
dat cu privire la succesiunea frailor Yasile i Mihalache Boset din
24 decembrie 1753, snt aduse n sprijinul hotrrii mai multe citate din urm
toarele legiuiri civile i condice bizantine: Crja arhereilor, legiuirea lui
Matei Ylastares, novelele mpratului Leon, i de mai multe ori Manualul
lui HarmenopoJ .
Aceste legiuiri feudale bizantine, aplicate n rile romne n feuda
lismul dezvoltat au fost folosite i n veacul al XY III-lea, i chiar al XlX-lea,
deci posterior epocii de care ne ocupm. n ceea ce privete includerea n
pravile medievale romneti a unor dispoziiuni din monumentele de drept
bizantin, proces cunoscut sub denumirea de receptarea dreptului romano-
bizantin 23, trebuie s subliniem faptul c aceste monumente au avut un
caracter de drept pozitiv n perioadele n care populaia romneasc de la
Dunrea de jos s-a aflat sub stpnirea bizantin, iar pe de alt parte pre
luarea unor norme din legiuirile bizantine, dup constituirea statelor
romne feudale, nu s-a fcut mecanic, ci printr-o prelucrare i adaptare la
realitile romneti. Faptul c vechile legiuiri romneti au inclus n
textul lor o serie de obiceiuri ale pmntului, acordndu-le astfel putere de
lege, iar n alte cazuri au lsat un larg cmp de aciune cutumelor, a fcut
ca textele bizantine s se armonizeze cu realitile romneti (L. P. Marcu).
Dac la aceasta adugm i modul de interpretare a dreptului receptat i
de aplicare a lui, nelegem de ce n pofida unor pasaje identice recep
tarea dreptului romano-bizantin a avut valoare de originalitate i de creaie
de drept romnesc.
n sfrit, legiuirile romneti, alctuite ntr-o provincie au circulat
n toate celelalte, fie c e vorba de primele traduceri n romnete de texte
juridice, fie de Pravila de la Govora, ce a avut i o ediie transilvan, sau de
Cartea romneasc de nvtur din Moldova, ce a fost nglobat n ntre
gime n ndreptarea legii din ara Bomneasc, iar aceasta din urm a
avut i o traducere latin fcut n 1722 din ordinul autoritilor austriece
pentru uzul romnilor transilvneni. Faptul acesta a asigurat o unitate de
concepie i de practic juridic pe ntreg pmntul romnesc i sub raportul
legii scrise, aa cum aceast unitate exista de milenii sub forma sistemului
normativ popular.
n Transilvania, n perioada feudalismului timpuriu i n prima parte
a feudalismului dezvoltat (Voievodatul), dreptul scris aplicat aici a fost
22 D. C a n t e m i r, Descriptio, X.
23 Vz. infra, p. 226 i urm.
I zvoar el e dr eptul ui feudal
213
cuprins n primul rnd n decretele regale. Acestea au fost legi elaborate de
forurile supreme ale statului, reprezentnd principalul izvor de drept scris
n ntreaga perioad istoric n care Transilvania a fcut parte, ca voie
vodat autonom din cadrul regatului feudal ungar. n perioada Principa
tului autonom, acest izvor a fost continuat prin legile elaborate de principi
n colaborare cu dietele, iar sub Habsburgi prin legile generale ale impe
riului i cele particulare Transilvaniei. Emanaie a voinei regelui i pturii
privilegiate (populus) aceasta din urm exprimat iniial prin consiliul
regal, ulterior prin reuniunea periodic cu caracter de clas, denumit
congregatio generalis sau totius regni (adunarea rii) problemele regle
mentate de ele nu acopereau ntreg domeniul dreptului, rmas n parte, i
dup apariia decretelor, n sfera de aplicabilitate a dreptului consuetu-
dinar. Reglementarea s-a elaborat treptat i fragmentar, neconstituind de
la nceput un sistem legislativ complet.
n Transilvania, dei au existat unele cutume diferite n legtur cu anumite reguli de
drept sau instituii (de pild, cuantumul homagiului sau al unor amenzi), ba chiar sisteme consue-
tudinare proprii diverselor grupuri etnice, sisteme meninute n vigoare parial i temporar,
ansamblul decretelor regale, global considerat, a avut aplicare practic necondiionat, fapt
pe care l confirm i l afirm expres regele Matei Corvin i Tripartitul24. Decretele au regle
mentat att dreptul public, ct i dreptul privat. Cele mai importante au fost elaborate n timpul
regilor tefan I, Ladislau I, Coloman, Andrei al II-lea, Bela al IV-lea, Carol Robert, Ludovic I,
Sigismund, Matei Corvin. Expresii ale voinei clasei nobiliare, ele au urmrit garantarea juri
dic a drepturilor i privilegiilor acestei clase, au urmrit consolidarea ornduirii feudale prin
aprarea proprietii private feudale (baza acelei ornduiri) i a posesorilor ei pe calea norme
lor de drept penal n primul rnd, lng care s-au alturat iniial ori s-au adugat cu vremea
norme din celelalte ramuri ale dreptului (drept procesual, civil, administrativ, bisericesc), ndrep
tate spre aceleai scopuri.
Decretele regelui Sigismund, mai numeroase, au fost elaborate la nceput numai cu aju
torul consiliului regal, dar pentru acordarea celor din primele patru decenii ale secolului al
XV-lea el a chemat i consultat i pe delegaii unitilor administraiv-teritoriale i ai orenimii.
n secolul al XV-lea, n timpul Huniazilor, se cristalizeaz definitiv regula c elaborarea nor
melor de drept a legilor este de atribuia comun a regelui i a adunrii rii. n regul gene
ral, aadar, activitatea legislativ a fost exercitat de rege i adunarea rii, mpreun; mai
rar, de rege mpreun cu consiliul su; i numai excepional, de adunarea rii singur (bunoar
legile nr. 46 i 47 din 1445, din timpul copilriei lui Vladislav al V-lea). n oricare din aceste
forme, ea a exprimat voina clasei feudale.
Cele mai multe decrete au fost reunite n Corpus Iuris Hungarici;
snt ns i decrete care nu au fost publicate n^aceast colecie; snt i
unele ale cror texte n-au fost nc descoperite. n ce privete efectul lor
n timp, valabilitatea decretelor a fost teoretic mrginit la durata domniei
regelui emitent; ea ns se putea prelungi i dup moartea acestuia, n
urmtoarele dou moduri: a) n cazul cnd regele urmtor hotra expres
aceasta, rennoind anumite decrete ; b) n cazul adoptrii tacite prin obicei,
adic a prefacerii n cutum juridic prin exerciiu ndelungat, prin con
tinuarea aplicrii. n practic s-au folosit ambele modaliti de prelungire
24 Matei Corvin n documentul din 1463, publicat n Epistolae Matthiae Corvini regis
Hungariae ad pontifices, imperatores, reges, principes aliosque uiros illustres datae, I,Cassovia, 1743,
pist. LXIV (p. 143-145); Tr, III, 2 2.
214
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
a valabilitii acestor acte normative. Matei Corvinnl a fost regele care,n
Decretum Maius din 1486, a pus chestiunea perpetuitii decretelor, a
alctuirii de statute i decrete permanente, stabile (statuia et decreta stabi-
Fig. 22. Tripartitul, ed. 1572, coperta interioar.
lia), care s rmn indefinit n vigoare (pro legibus et iure scripto perpetuo
haberentur). Sfritul secolului al XY-lea este marcat i de apariia ideii
ntocmirii de decrete larg cuprinztoare, cu caracter de codificaie, idee
care se va realiza la nceputul veacului urmtor, prin opera lui Werboczy.
nc din timpul voievodatului, s-au manifestat n Transilvania sim-
ptome ale atribuiei legislative a conductorilor locali ai acestei provincii
istorice, tradiii ale vechii autonomii locale i semne ale tendinei de inde
penden, de desfacere de autoritatea regal central, tendin care a
constituit o permanent aspiraie a voievozilor Transilvaniei25. Totui?
decretele regale au format un principal izvor de drept pn la desprinderea
Transilvaniei din cadrul regatului feudal ungar. Pentru Transilvania sepa-
25 Vz. hotrrile congregaiei de la Turda, din 8 mai 1342, reunit sub preedinia voievodu
lui Transilvaniei (V. o t r o p a, Conditions, p. 549 559).
I zvoar el e dr eptul ui feudal
215
H II K G A K I M
mmmm*plfiet fdfei&eitwcrmixfeiusm
Cm&mmmhm feb c&koi
^ 0 dfltk* /
^/y. t t ^ z M
rat ns, adic dup constituirea Principatului transilvnean autonom,
rolul decretelor a fost luat de hotrrile ietale (ale Dietei transilvnene)
aprobate de principi n calitatea de suverani autonomi ai ri i ; aceste hot-
Fig. 23. Aprobatele Constituii, 1653, coperta in-
interioar.
rri, numeroase i importante pentru reglementarea situaiei de drept din
Transilvania, inclusiv pentru situaia romnilor aparinnd diverselor
clase sociale, constituie o expresie a autonomiei de stat transilvnene i au
furnizat materialul pentru ntocmirea coleciilor normative selective,
sancionate de principi n secolul al XVII-lea, intitulate Approbatae Consti-
tutiones i Compilatae Constitutiones (fig. 23).
Decrete i patente s-au emis, cum vom vedea, i n timpul dominaiei
habsburgice, de ctre mprat, n diferite probleme de importan major
pentru viaa social-politic a Transilvaniei; dietele transilvnene au func
ionat i intervenit doar sporadic, n aceast perioad, n procesul de
legiferare.
216
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general :
Privilegiile regale i, apoi, n perioada Principatului, cele princiare
acordate unor persoane, corporaii, comuniti, straturi sociale sau grupuri
de populaie, de pild unei anumite persoane, unei bresle, unui ora, unei
anumite categorii sociale (nobilime, cler), unei grupe etnice (sailor sau
altor naionaliti), au format i ele un izvor formal de drept, stabilind.
Fig. 24. Copie manuscris dup Sententiarum libri quattor, 1421 (Bibi. Muz.
Bruckenthal, Sibiu, ms. 676, f. l21/83v 122/84r)
n favoarea beneficiarilor diferite drepturi sau scutiri, care, constituind
un ins singulare i aplicndu-se numai n favoarea acestora, creau i carac
terizau poziia lor juridic special. Dintre acestea, o deosebit importan
prezint pentru Transilvania diploma andreian din 1224 acordat sailor,*
diploma privilegial acordat ,,oaspeilor din Stmar la 1230 i aceea,
acordat acelorai la 1271, privilegiile acordate romnilor din scaunele
bnene prin diploma regal din 1457, diploma privilegial din 1251 acor
dat de Bela al IV-lea evreilor din ntregul regat etc. Deosebirea esenial
dintre privilegiu i decret a constituit-o faptul c n elaborarea celui dinti
nu intervenea adunarea rii, el fiind expresia voinei regelui sau principelui
singur. n cadrul acestei categorii, s-a fcut distincie ntre priuilegium
generale, acordat unei grupe de persoane (uniuersitas, collegium, comuni-*
tate, obte) i priuilegium speciale, acordat unei singure persoane (ntre
acestea din urm se aflau i diplomele donaionale, diplomele de nnobilare
etc.). Condiii pentru valabilitatea privilegiilor au fost: s nu vin vdit
(aperte) n contradicie cu legile i cutumele generale ale rii, s nu lezeze
manifest (manifeste) drepturile altora (saluo iure alieno Tr, I I , 9 i 11).
Statutele au constituit i ele izvoare formale speciale de drept, [n
ntreaga perioad a feudalismului, prin faptul c nu au fost acte normative
general valabile pentru ntreaga ar, ci erau de elaboraie local i des-
I zvoar el e dr eptul ui feudal 217
tinate unui anumit teritoriu sau unei anumite comuniti. Expresie a
cinei autonomii locale ngduite de puterea central n anumite limite,
eleau fost alctuite de ctre organele reprezentative sau de conducere ale
unei anumite comuniti sau ale unei uniti teritorial-administrative,
fiind o manifestare a voinei pturii conductoare din cadrul acelora. Dup
distinciunile stabilite n Tripartit, au existat unele statute elaborate n
cadrul anumitor uniti teritoriale (provincii, teritorii privilegiate, judee,
orae) i altele elaborate n cadrul anumitor corporaii, de pild bresle,
nvestite cu anumite artribuii de autoconducere; ca i privilegiile, ele se
refereau i reglementau numai situaia de pe teritoriul sau din corporaia
respectiv, se aplicau numai populaiei de pe acel teritoriu sau membrilor
acelei corporaii, i nu puteau contrazice legile i cutumele de interes
general ale rii, nici nu puteau leza drepturile i libertile altora (Tr,
I I I , 2, 5 7). Se adoptau cu majoritate, dar n cazul cnd membrii comu
nitii s-ar fi mprit, cu ocazia adoptrii hotrrii, n dou pri egale,
Werboczv preciza c decisiv va fi opinia prii n care se afl membrii
cei mai remarcabili ca demnitate i ca tiin din comunitatea respectiv,
parte pe care el o considera potrivit concepiei feudale sanior et potior
(Tr, I I I , 2, 8).
Dintre aceste statute, pentru Transilvania au prezentat o particular
importan acelea ale oraelor sseti, codificate n a doua jumtate a
secolului al XVI-lea n lucrarea intitulat Sttut iurium municipalium
Saxonum. Statutele oraelor din Ungaria au fost influenate de normele
din statutele oraelor germane Magdebur i Viena; cele mai importante au
fost cele ale oraelor Alba Regal, Selmec, Pozsony, Zagreb i Buda, dintre
care dreptul orenesc al ultimului ora citat a fost folosit i n alte orae din
Ungaria (Debrein) i Transilvania (bunoar Cluj).
Uneori normele juridice i-au aflat n Transilvania expresie n anumite
convenii, ncheiate ntre reprezentanii unor clase sau pturi sociale dife
rite i prin care se stabileau o serie de privilegii, drepturi i ndatoriri. O
astfel de convenie a fost cea ncheiat la 6 iulie 1437 ntre reprezentanii
ranilor rsculai i cei ai claselor dominante din Transilvania dup lupta
de la Boblna sau cea ncheiat de clasele dominante i cunoscut sub
denumirea de Unio trium nationum, n toamna aceluiai an.
Dreptul scris transilvan a fost cuprins ntr-o serie de coduri i colecii.
Cea mai veche este Tripartitumul, ntocmit de juristul tefan Werboczi.
Precedat de o introducere (prolog), aceast oper juridic cuprinde
trei pri i n ea se expun i reunesc pe ling unele principii generale
inspirate n parte din dreptul roman i prelucrate n prolog norme juri
dice de drept civil, penal, procesual etc., selecionate att din izvoarele
de drept scris ct i din dreptul cutumiar. Aprut n 1517 dup rscoala
1ui Doja, ea ntrete exploatarea eonsacrnd drepturile i privilegiile clasei
nobiliare i servitutea clase5iobage. n partea a treia, pune n eviden
unele deosebiri ntre dreptul aplicat n Transilvania i dreptul general al
regatului26(fig 23).
26 Importana acestei opere juridice pentru nobilime i utilizarea ei n Transilvania snt
reliefate i de tiprirea ei n numeroase ediii la Cluj : n 1532, 1571, 1572, 1609 1613, 1698,
1699, 1762, precum i de pstrarea ei n vigoare prin Diploma Leopoldin din 4 decembrie 1691.
218
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
Statutele rii Fgraului, ntocmite n 1508, i Constituiile rii
Fgraului, ntocmite la 1657 i 1690, conin o serie de norme de drept
cutumiar, formate n acest district, codificate la datele menionate, redac
tate n limba latin i referindu-se n special la dreptul penal, organizarea
judiciar i procedur. ntemeindu-se pe unele particulariti lingvistice,
Fig. 25. Statutele municipale ale sailor din Transilva
nia, ed. 1583, coperta interioar.
N. Densuianu a presupus c ele ar fi traduse dup un text romnesc ante
rior, ceea ce nu este exclus 27. n orice caz, la formarea lor rommi local
nici au colaborat prin membrii pturii privilegiate cooptai n scaunele de
judecat locale, instane care au avut rol decisiv n fixarea cutumelor
respective.
Statutele municipale sseti (Statuia Iurium Municipalium Saxonum)
reprezint codificarea dreptului orenesc aplicat n oraele sseti din
Transilvania i cuprind norme de drept scris i de drept cutumiar, cu ori
ginea n dreptul germanic J cel roman (fig. 24), reunite prin munca succesiv
27 N. D e n s u i a n u , Daci a preistoric, Bucureti, 1913, p. 879 907.
I zvoar el e dr eptul ui feudal
219
Fig. 26. Statutul breslei rotarilor din Rinov, 1620 (copie oficial din 1723,
Muzeul judeean de istorie, Braov).
Transilvaniei tefan Bthory la 1583. n textul coninnd prefaa i promul
garea codificaiei, principele care a patronat aceast legiuire dup ce
subliniaz c suveranii, n special cei crora le snt supuse neamuri nume
roase i diverse, au nevoie de dou lucruri cu prioritate : de o armat cu
funcie de aprare sau expansiune i de legi drepte -- relateaz despre
prezentarea naintea sa a acestei codificaii de ctre o comisie compus din
delegai ai Universitii sseti, ntre care i Mathias Fronius, care i-au
nfiat spre confirmare un codice de drept orenesc, alctuit din legi i
obiceiuri de mult timp folosite i statornicite, n unele locuri adugite prin
voina acelei Universiti, ansamblu de norme crora el le acord putere
de drept scris prin ntrire i confirmare. Statutele muncipale sseti
cuprind norme de drept procesual, civil i penal, sistematic redactate 28
(fig. 25).
n afar de statutele i constituiile prezentate mai sus, s-au colec
ionat i sistematizat n secolele XVI XVI I I i alte norme i acte nor
mative locale din Transilvania : Constituiile secuilor, adunate i ratificate
n 1555, statutele i constituiile din diferite alte uniti teritoriale (Sibiu,
Odorhei, Zarand etc.), elaborate n baza dreptului de autoadministrare
local posedat de aceste regiuni si unitti 29, precum i cele ale breslelor
(fig. 26).
28 Ediia de la Cluj, din anul 1779 (concomitent ediiei Aprobatelor i Compilatelor) i
cea a lui Friedrich Schuler von Libloy, tiprit la Sibiu 111 1853, sint, dup editio princeps din
Braov, de la 1583, cele mai bune ediii ale acestei opere juridice.
29 Aceste statute i constituii iocale din Transilvania au fost editate de S. Koiozsvri i
i K. Ovri n primul volum, aprut n 1885 la Budapesta, al coleciei A magyar torvenyha-
tosgok jogszablyainak gyiijtemenye Corpus Statutorum Hungariae Municipalium.
a unor cunosctori ai dreptului oraelor sseti transilvnene : Thomas
Bommel, redactor nsrcinat la 1560 cu lucrarea, i Mathias Fronius, care
a revizuit n 1570 textul elaborat de primul. Opera a fost discutat i accep
tat n Adunarea sailor ntre 1570 i 1580, controlat de Martin de
Berzevice, delegat de principe n acest scop, i aprobat de principele
220
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e gener al
Printre monumentele juridice cele mai caracteristice din perioada feu
dalismului dezvoltat se numr opera de proporii largi i de coninut
complex, contemporan cu Cartea romneasc de nvtur i cu ndrep
tarea legii ntocmit n Transilvania n anul 1653 i intitulat Appro-
batae Gonstitutiones, cunoscut i sub numele complet de Appro-
batae Gonstitutiones Regni Transilvaniae et Partium Eungariae eidem anne-
xarum, continuat prin Gompilatae Gonstitutiones din 1669. Aceste lucrri
de compilaie selectiv cuprind sinteza hotrrilor dietelor transilvane dintre
anii 15401653 (prima ) i 16531669 ( a doua), formnd cele mai de seam
documente de drept transilvan din secolul al XVII-lea. Importana lor
const n faptul c nu reprezint traduceri dup texte de legi strine, ci
elaborri locale, izvorte din mprejurrile specifice proprii acestei provincii.
Cuprinznd norme de drept elaborate de dietele transilvnene n perioada
principatului autonom, sancionate de principe, aceste colecii se ocup n
special cu dreptul constituional, administrativ, bisericesc i procedura
procesual, dar i cu unele probleme de drept civil i penal, garantnd drep
turile membrilor pturilor sociale privilegiate i religiilor recepte, regie-
mentnd obligaiile iobagilor, stabilind drepturile i ndatoririle reciproce
ale principilor i nobilimii. Scrise n limba maghiar, cuprind intercalai
diseminat i numeroi termeni precum i ntregi expresii n limba latin i
consacr discriminri care au cauzat lupta so,cial i naional din Tran
silvania i n perioada destrmrii feudalismului.
Colecia de legi denumit Corpus Iuris Hungarici cuprinde o mare
parte din decretele regale (dar nu toate), reunite, dup mai multe ncercri
imperfecte anterioare dir secolele XVI XVII, ntr-un corp denumit
astfel de Martin Szentivnvi la 1696. Aceast colecie a cunoscut mai
multe ediii i a fost ulterior perfecionat printr-o mprire sistematic
de Ioan Szegedi n secolul al XVIII-lea, completat i corectat de Kitonich
tatl i fiul printr-un adaus n secolul al XlX-lea, completat ulterior de
colectivul de specialiti organizat la sfritul secolului al XlX-lea.
ncepnd de la 1691 i ulterior n ntreaga perioad a destrmrii
feudalismului, care pentru Transilvania coincide n cea mai mare parte cu
aceea a dominaiei habsburgice, n principatul integrat Imperiului aus
triac legile i codificaiile studiate mai sus au fost conservate n vigoare prin
Diploma Leopoldin din 1691. Aceasta recunoate expres n articolul 3
putere de lege Tripartitului, Aprobatelor i Compilatelor, Statutelor muni
cipale sseti, decretelor i constituiilor existente. Continu s se elaboreze*
ca izvoare locale formale de drept, hotrri dietale, dar cu intermiten mr
dintre ele, mai importante au fost ArticuliNovellares din 17441748, dintre
care ne intereseaz aici n special cele din 1744 i 1747 ; de asemenea, mai
apar statute i constituii locale ; continu s se acorde privilegii de ctre
eful statului.
Ca izvor nou de drept, apar acum actele normative imperiale numite
fie diplome, fie patente. Izvor formal de drept pentru Transilvania la sfr
itul secolului al XVII-lea i n secolul al XVIII-lea (durnd apoi i n secolul
al XlX-lea), ele au fost emise de ctre forul superior de conducere al sta
tului fr concursul Adunrii rii (Dietei),fie n lipsa (n intervalul nefunc-
ionrii), fie cu ocolirea acesteia. Prin astfel de acte normative (numite i
ordonane, decrete, edicte), mpratul Leopold I a stabilit la 1691, prin
Izvoarele dreptului feudal
221
celebra Diplom Leopoldin, norme constituionale i administrative
privind integrarea i organizarea Transilvaniei ca parte a Imperiului
habsburgic ; apoi, la 1692, 1699 i 1701 (ultimele dou acte fiind cunoscute
sub numele de ntia i, respectiv, a doua diplom a Unirii), a recunoscut i
reglementat drepturile clerului i mirenilor uni i ; n fine, cum vom preciza
detaliat n volumul I I , ali mprai, n special Maria Tereza i osif al
II-lea, au introdus o serie de reforme ale administraiei statului i ale
situaiei juridice a persoanelor i bunurilor, dintre care multe au avut
efecte i cu privire la romnii din Transilvania. Raiunea utilizrii acestui
mod de legiferare a fost evitarea opunerii corpului legislativ, compus din
membri ai ordinelor privilegiate, fa de reformele determinate de nevoile
sociale sau inspirate de curentul iluminist.
Legiuirile feudale din ara Romneasc i Moldova au avut i ele ca
scop s consolideze din punct de vedere juridic poziia clasei stpnitoare,
baza economic a ornduirii feudale. Ele au fost inspirate de Bizanul medie
val, unde clasa conductoare avea bine consolidate poziiile economice?
politice i juridice, iar puterea laic mergea mn n mn cu cea biseri
ceasc, cu care forma o comunitate de interese. De aceea, dreptul canonic
alctuia o parte important a dreptului pozitiv; de aici i numeroasele
dispoziii de drept canonic din vechile noastre legiuiri.
Consolidnd puterea claselor stpnitoare, legiuirile feudale consti
tuiau totodat i o arm n mna acestora pentru oprimarea maselor exploa
tate. n primul rnd ele consacrau inegalitatea persoanelor n faa legilor?
potrivit clasei sociale din care fac parte.
Astfel, se face deosebire ntre slobod i rob, ntre clasa feudalilor i masa rnimii
dependente. Clasa stpnitoare era denumit n chip foarte variat: boierini, boieri, ce
de rud bun, ruda cea aleas, mai marii altora, boiariu de treab i de folos, om de
folos, ,,stpn, domn, giupn, oameni domneti, bogai etc. Pentru a desemna
pe cei aparinnd claselor (strilor) exploatate se foloseau termeni ca: sraci, ran gros
i prost, ran de cei nenelegtori, ran gros, plugari, lucrtori, ,,cei mai mici
cei mai mici i proti, om de jos i micor i srac, , , om cel mai de gios etc. ( CR, Intro
ducere, ed. cit., p. 13 i urm; IL, Introducere, ed. cit., p. 14 i urm,).
Vechile legiuiri ne nfieaz o societate feudal puternic ierarhizat.
Existena vasalitii reiese din coninutul glavei intitulate: Pentru cei ce vor sudui pre
mai marii lor ce se dzice boiari (CR, gl. 3; IL, gl. 50). Zceala 2 din aceast glav arat c
vasalul este ndatorat la credin fa de seniorul su, iar nesupunerea urmeaz a fi sancionat
ca o ofens adus domniei: Cela ce va dgiura cuiva s-l slujeasc i mai apoi el va sudui
face greeal cum ar sudui pe domn. Iar zceala 1 din aceeai glav spune: Cela ce va sluj*
la un boiariu i de-1 va hicleni ntruceva, sau l va sudui, sau ntr-un alt chip l va vtma,
s se certe ca un sudui tor de domnie.
n domeniul probelor, legiurile feudale cereau mai multe dovezi ranilor pentru a-
dovedi preteniile lor. Necunoscnd scrisul i neavnd nici bani s-i poat ntocmi giresurile"
necesare, ranii erau nedreptii de ctre boierii care puteau prezenta lesne n justiie actele
necesare, nu rareori msluite. De aici i expresia, devenit proverb, ai carte, ai parte, precum
i plngerile devenite stereotipe: Pravilele snt n teorii, iar la lucrare interesul i mita S
prtinirea ( . . . ) cit vai de acel a( . . . . ) ce se judec i nu are bani s cumpere dreptul su.
Mrturia unui om srac nu avea aceeai valoare ca a unui bogat, aa c atunci de se va afla
cum acele mrturii ce arat acest lucru snt oameni de gios i proti s nu se creaz. . . , iar
222
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
de vor fi mrturiile oameni buni i vestii de credin, atunci s se creaz (CR, gl. 11, z. 30;
IL, gl. 247, zac. 30).
n cazul in care boierul era gsit vinovat, el trebuia s plteasc doar o sum de bani,
>e cnd omul de rnd era pedepsit cu pedepse corporale.
Aceleai distinciuni n situaia juridic a persoanelor stabilesc legiu
irile feudale romneti i dup religie, deosebind dreapta credin de ere
tici, alt lege etc. n afar de aceste situaii discriminatorii, vechile
legiuiri consacr i inegalitatea sexelor n faa legii, precum i inegalitatea
profesiunilor.
Tot pentru a consolida ornduirea feudal din rile romne legiuirile
feudale stabilesc i alte reguli, cum ar fi substituiunile fideicomisare, care
au constituit unul din elementele de baz, ale dreptului succesoral feudal.
Pe lng acestea, mai snt pstrate i o serie de prevederi din vechea orga
nizare comunitar-gentilic, n special n Moldova, ca de pild, talionul
care este admis n unele cazuri: moarte drept moarte, moarte pentru
moarte (CE, gl. 8, zac. 11 i 12); alteori este ngduit compoziiunea
voluntar a prilor. De asemenea, o rmi din vechea ornduirepoate
fi considerat i solidaritatea n anumite cauze penale, ntre rude, vecini i
prieteni. n anumite cazuri se putea recurge la justiia privat: Poate
netine s-i strng prietenii, vecinii i ali strini cu arme, s-i socoteasc
i s-i apere bucatele fr nici de o certare (CR, gl. 12, zac. 2 i 14;
IL, gl. 247, zac. 2 i 14).
Sec i unea a l l l -a
Trasaturile stilistice ale dreptului feudal romnesc
Dreptul feudal din rile romne a avut funciunea de a consolida
din punct de vedere juridic baza economic a ornduirii feudale, n interesai
-clasei stpnitoare. Dreptul asigura protecia persoanelor privilegiate, a
bunurilor imunitare, inclusiv scutirile de orice fel i unele poziii de ade
vrat monopol. Dincolo de ideologia de epoc, dreptul feudal din secolele
XIV XY, i, n Transilvania, chiar mai de timpuriu, aciona, aa cum
s-aspus n mod sugestiv, ca un sistem de legalizare a abuzurilor clasei st
pnitoare, abuzuri legate direct de interese de clas, la care s-au adugat
trectoare aliane inegale, mai mult nominale, cu unii vecini i, din secolul al
XYI-lea n chip statornic, povara excesiv a puternicei dominaii otomane.
ntre aceste structuri de adncime, pe de o parte, i realitile apli
crii dreptului i legii cu factura lor aristocratico-idealist i teologal-
transcendent, pe de alt parte, contrastul era covritor. De aceea, el se
transforma ntr-o criz latent, ntr-o stare de spirit revendicativ, cu
posibiliti de mobilizare a forelor populare. Acestea gseau n chiar
formulrile ideologiei oficiale un impuls pentru reacii de frustrare eco
nomic i moral, de exprimare a unui contraideal de justiie real i de
drept just, de rezisten i de lupt, de la pasivitate i inerie pn la
fug, bejenie i rscoal. Era efectul contrar celui ce se producea atunci
cnd printr-o dialectic a superstiiei excesive, doctrina originii divine
a mpratului (basileus) putea duce uneori la resemnare i descurajare,
dendat ce se constata c prin succesele adversarilor, interpretate fata
list, divinitatea ar fi i legitimat aciunea acestora (R. Guilland).
I zvoar el e dr eptul ui feudal
223
Ponderea acestor aspecte a variat dup unele imperative ale perioa
dei de consolidare a statelor feudale romneti care a coincis cu lupta pentru
independen: pstrarea, la nivelul independenei sau cel puin al autonomiei,,
a nsi fiinei noastre de stat i, n Transilvania, a fiinei noastre etnice i
a unei autonomii locale juridice : pstrarea drz a unor sntoase tradiii
de obte, prin soliditatea lor arhaic defensiv sau rennoit lent n mij
locul tuturor rutilor istorice; n fine, confruntarea cu problemele
externe, n care oastea cea mic i cea mare se regseau alturi de domn.
Reglementarea prestatal la romni coninea majoritatea obiceiurilor
documentare atestate pentru secolele al XIY-lea i al XY-lea, precum i
un numr nsemnat de arhaisme juridice documentate n surse mai tardive :
de exemplu fria de snge, jurmntul cu brazda n cap etc.
La receptarea n dreptul romnesc a acestui ansamblu coerent de obiceiuri de obte
autohton pe cale de dezagregare, s-au adugat din secolele XIII-XIV unele obiceiuri de mai
mare nsemntate. Ele priveau structura general a statului i n primul rnd puterea voievo
dal domneasc. Legea rii (lex terrae), numit i obicei, iar mai trziu i obiceiul
pmntului, desemneaz acum acest ansamblu de obiceiuri teritoriale.
Era un adevrat Landrecht care nu mai poate fi interpretat ca formnd, nemijlocit
i integral, un drept popular. Legea rii a coninut totdeauna importante elemente de drept
obinuielnic aplicabile n toat ara, avnd deci n mod fundamental i caracterul unui drept
comun. Nici Oltenia, cu toate particularismele ei de bnie, n-a ajuns s aib o lege (un obicei)
a(l) ei, distinct() de legea rii generale. Se va vorbi ns n unele cazuri de obiceiul boierilor
(n secolul al XVIII-lea: obiceiul stpnesc), de o lege a rumnilor sau a holopilor (robilor),
de un obicei ostesc i de obiceiul domnilor, precum i de legea unor grupuri cu o relativ auto
nomie local: armeni, ruteni, greci, evrei, care i vedeau respectate unele obiceiuri proprii.
Foarte adesea, obiceiul (satului, blii, priscilor, branitii etc.), este individualizat n raport
cu ansamblul concret al unor raporturi social-economice, la care se aplic. Acest ansamblu nu
constituie nici un adevrat sistem, nici o ramur propriu-zis de drept. Acest mod de elabo
rare tehnic a dreptului se regsete la Roma i la Bizan, el neavnd nimic de a face cu noiu
nea de drept subiectiv (Michel Villey).
Deosebirile legate de separata organizare politic a celor trei ri romne se oglindeau,
inevitabil, i n drept, fr a-i suprima unitatea de ansamblu i o dezvoltare unitar. La
acest nivel, obiceiul constituie istoricete un sistem juridic complet, fundamental, cu o for
obligatorie proprie, originar. Ea nu deriv din nici o confirmare judiciar sau autorizare gene
ral venind de la dreptul scris. Cnd la finele secolului al XV-lea legea rumnilor sau legea
rumneasc va lua un sens social (dreptul ranilor dependeni), legea rii va continua s
mbrieze ntreaga via social, inclusiv particularismele acesteia, dup sectorul avut n vedere.
Prin apariia n societatea feudal a altor sisteme de drept paralele
<au complimentare, ndeosebi dreptul bizantin receptat (laic i canonic)*
sau dreptul suzeranizii otomane, obiceiul nu i-a pierdut de ndat struc-
t ura i rolul de sistem originar i complet de drept. La nceputul seco
lului al XlX-lea, ns, practic, boierii sfresc prin a adopta, cu citate
savante apusene (Heineceius), doctrina unificatoare a pravilei, ca i cnd ar fi
fost vorba de simple izvoare ale unui drept unificat, pe cale de a deveni
drept naional burghez, izvort din unica i atotputernica suveranitate
a poporului. Aici teoria juridic era naintea relaiilor juridice concrete,,
dar nu mai puin semnificativ.
Raportul ntre aceste dou structuri este esenial pentru nelegerea
istoriei dreptului romnesc, din cauza tensiunii puternice i fecunde pe
224
Feudal i smul dezvol tat. Privire general
care a introdus-o n viaa dreptului i din cauza implicaiilor lui sociale.
Este un raport de opoziie i concuren, dar i unul de colaborare, de con
cordan i completare reciproc, cu transformarea unor reguli ale pravilei
n obicei i lege a ri i ; n numeroase judeci se invoc n acelai timp
obiceiul i pravila ca temei comun al hotrrii (pl. XXI I I ).
Plana XXIII. Graful sistemul ii de drept feudal:
1 = obiceiuri juridice; 2 drept bisericesc; 3
drept orenesc; 4 drept domnesc; 5 drept
boieresc; 6 = dreptul ranilor dependeni; 7
dreptul robilor; Ap. = aplicare; Cf. = confirmare;
Cz. = cenzur; Ab. admitere; Rec. = receptare;
If. = infirmare (dup V a 1e n t i n Al. Ge o r g e s c u ) .
Pentru perioada anterioar mijlocului secolului al XVIII-lea i deci
reformelor lui Constantin Mavrocordat, dualismul obiceipravil (duplex
ius) al dreptului din Moldova, relevat de Dimitrie Cantemir n Descrierea
Moldovei, rmne dominant i revelator prin semnificaia lui, dac este
corect interpretat.
Este ns necesar s se sublinieze, cu toat insistena cuvenit, faptul
c procesele care dau natere la un evident i de necontestat pluralism al
sistemelor de drept, din punct de vedere istoric, social-economic, ideologic
etc., se produc n cadrul sistemului global de drept al societii feudale,
aa cum este el legat de un anumit tip istoric de stat i de mod de producie.
Aceast analiz de structur pluralist intern a dreptului global nu privete
i nu pune n cauz concepia unitar (monist) despre sursa dreptului i
despre legtura lui cu apariia statului i a constrngerii de stat ca sanciune-
limit a regulii de drept.
Venerabilele i atrgtoarele obiceiuri arhaice de obte erau la locul lor n satul strvechi,
la un nivel de economie natural i de subsisten, ntr-un context de cultur local folcloric,
prezentnd ns o mare unitate la toi romnii. Dar obiceiurile de sat, n condiiile mai sus amin
tite, nu puteau rezolva toate problemele unei creaii romneti crturreti i europene, uma
niste sau iluministe, care vor deveni apoi liberale i naionale n sens modern. Pentru aceasta
trebuiau gsite i puse la punct noi procedee de concretizare a dreptului pe msura necesitilor
social-economice care se fceau simite pe zone istorico-geografice n constant lrgire.
Pravila nu poate fi declarat, fr nici o alt discuie mai nuanat,
un drept strin, nominal, inaderent realitilor romneti, rezervat unor
pturi nalte i adesea nstrinate, un fel de drept numai al clasei dominante.
o
0 0
I zvoar el e dr eptul ui feudal 225
Pravila se gsea cu biserica ntr-o legtur care, timp de secole,
nu putea fi ignorat (Ecclesia uiuit iure Romano, respectiv 27oclesia uiuit
iure Byzantino), chiar dac n-au lipsit multe i grave abuzuri. I ar n
pragul epocii moderne s-a impus istoricete depirea schemei nomoca-
nonice, aa cum am vzut. n perioada de tranziie, sub presiunea relai
ilor de marf-bani i a pieii, dreptul receptat al pravilei, cu prelucrrile
n spirit burghez din Apus, a fost de interes deosebit, ca n toat Europa
dealtfel. Prin paralelismele iustinianee i postiustinianee pe care le coni
nea, n comparaie cu dreptul roman de limb latin receptat n Occident
(drept care, n cadrul umanismului secolelor XVI XY II, s-a mbog
it i lrgit mulumit unui nsemnat i fecund aport de drept romano-bi-
zantin de limb greac), pravila a fost i un factor de unitate european.
De la nceputul secolului al XVIII-lea, rezultatele savante ale acestei
sinteze umaniste vor domina receptarea bizantin n rile romne, con-
ferindu-i i o vdit funciune european i modernizatoare, care nu se lr
gete dect n perioada urmtoare. Legtura pe care pravilele din secolul al
XVII-lea o stabilesc ntre cultura noastr juridic i aceea a renaterii
italiene i a glosatorilor, obiceiul n-ar fi putut-o stabili n nici un chip,
la acea dat.
n acest context istoric complex, cancelariile domneti lucreaz n climatul dreptului
bizantin pe care-1 folosesc din plin, timp de dou secole (XIVXV), fr a avea nevoie s-o
declare oficial la fiecare pas. Dealtfel, n mod general, datoria de a motiva topic fiecare hot-
rre nu era obligatorie i nici nu intrase n uz. n secolul al XVI-lea i la nceputul secolului al
XVII-lea, referine se fac generic la legea dumnezeiasc sau la ,,legea lui Dumnezeu i mai
puin la pravil, iar n secolul al XVIII-lea, referirile la pravil (mprteasc) sau la sfinta
pravil, aprute n secolul al XVI-lea, se nmulesc. Totui, abia de la reforma lui Constantin
Mavrocordat i dup modernizarea nceput de Alexandru Ipsilanti n ara Romneasc (1774
1782), motivarea concret n drept a hotrrilor judectoreti devine obligatorie i omisiunile
descresc n mod treptat. Oricum, meniunile documentare privind aplicarea pravilei, orict
de puine la numr n primele secole, n-ar fi fost posibile, dac nu s-ar fi activat sub un regim
legal care comporta obinuielnic valabilitatea pravilei i legalitatea recursului la textul ei, ntr-o
msur care se lrgete constant de la 1389 la 1830. Acest regim legal al pravilei constituie ceea
ce astzi istoricii dreptului numesc receptarea dreptului bizantin, n accepiunea larg a aces
tui termen, care nu mai este limitat la particularitile receptrii dreptului roman de limb
latin n lumea german a secolului al XVI-lea. n ultima vreme (1976), s-a propus
(Jean Gaudemet) termenul de , , transfer de drept, n loc de receptare , problema
tica i analiza istoric rmnnd aceleai.
Asimilarea obiceiului cu legea scris i subordonarea lui fa de aceasta
apare deja n texte probabil interpolate, atribuite lui Salvius Iulianus
(D, I , 3) i altor jurisconsuli clasici, fiind reluate n Basilicale (II, 1) i apoi,
cu unele nuanri n favoarea obiceiului, de Biseric i nomocanoanele ei
(Vlastares, Malaxos, Iacob din Ianina). Toate aceste texte au avut o
larg circulaie n rile romne, unde deci cele dou concepii despre obi
cei au coexistat. Precumpnea ns, n perioada noastr, structura str
veche autohton, foarte apropiat de aceea care i n Apus] triumfa n
Consuetudines jeudorum (II, 1), unde, n contrast cu o celebr constituie
a lui Constantin (C, 8, 52, 2 a. 319), obiceiul putea abroga legea scris
contrar.
1 5 c . 3 1 0
226
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
Concepia roman-bizantin a pravilei introducea poziia statal
i centralizatoare, care ducea la o marginalizare i subordonare a obiceiului,
fr a putea elimina timp de secole vechile fore autohtone de viguroas
afirmare a obiceiurilor, nu ca surs formal i abstract de drept unitar,
ci ca sistem originar i autonom, ,,voit de Dumnezeu, aplicat autocratic,
dar respectuos de ctre domn. ns ca un sistem obligatoriu prin el nsui,
apt s abroge o lege scris i s determine sfera de aplicaiune a receptrii
dreptului bizantin. n acest sens, pentru Dimitrie Cantemir, obiceiul i
dreptul bizantin receptat cu individualitatea lor istoric diferit, alctuiau
un duplex ius, un dublu sistem de dreptul Moldovei, iar nu cele dou iz
voare formale ale unui sistem de drept unic din punct de vedere istoric
i tehnic. n actele oficiale de la finele secolului al XVIII-lea i nceputul
secolului al XlX-lea (hrisovul Vrncenilor 1817 ; anaforaua pentru legile
Moldovei, oct. 1819 ; anaforaua soborniceasc din 9 aprilie 1827 ntrit
de I oni Sandu-Sturza), triumful teoriei romano-bizantine a cutumei
este proclamat lmurit, cu citate din literatura apusean (Heineccius).
Dar afirmarea importanei i vigorii obiceiului, nc nelichidat, se lega n
mod vdit de vechea concepie local i arhaizant, oglindit de textul
lui Dimitrie Cantemir. Este o contradicie neobservat de marea majori
tate a istoricilor dreptului i neexplicat ca atare, n structura ei plura
list. Raportul ntre obicei i pravil nu poate fi explicat nici prin ideea de
drept subsidiar (C.A. Spulber), declarnd pravila un drept subsidiar n
raport cu obiceiul dominant. n numeroase cazuri pravila este aplicat ca
un drept principal, cu preferin fa de obicei.
Cu o viguroas tendin cutumiar pn n plin secol al XlX-lea,
rile romne din secolul al XIY-lea au fost i ri de o puternic i larg
receptare obinuielnic a dreptului bizantin, n limite deseori consfinite
prin acte oficiale i prin numeroase judeci care l aplicau sau ca un drept
firesc al locului, sau ca un drept imperial i bisericesc a crui valabilitate
de principiu nu punea nici o problem, dac obiceiul nu excludea aplicarea
unei anumite reguli de drept bizantin. Aceast excludere, dealtfel, putea
fi modificat mai trziu de un obicei contrar sau de o porunc a dreptului
domnesc. Receptarea dreptului roman bizantin n Orient i a celui roman
n Occident i n centrul continentului a fost un mod istoric obiectiv
i necesar de formare a dreptului european i a fiecrui drept naional,
pn la un anumit grad de maturizare istoric. Aceasta s-a manifestat n
s ecolul al XlX-lea cnd receptarea amintit, ca un proces depit de mersul
istoriei, dispare la date diferite n rile interesate.
Biserica ntemeia dreptatea pe o pretins voin divin i nu concepea
raionalitatea unei reguli de drept n afar de conformitatea cu adevrul
revelat al credinei cretine, ortodoxe. Puterea domneasc nu se putea
dispensa n receptarea vechiului obicei i n cristalizarea altora noi, de un
control activ al coinutului obiceiurilor, care, formal, erau n general
dependente de voina domnului i care, n fapt, rezultau dintr-un complex
proces istoric. Era o poziie ignorat de dreptul roman clasic, n ciuda
unui text celebru al lui Celsus (D, 1, 3), cenzura fiind dezvoltat de J us-
tinian (D, 1, 3, 39 ; Nov., 24, 3, i 134, 1; maligna sau parua consuetudo;
male enim adinuenta nec ex longa consuetudine confirmantur). Opera mpra
ilor bizantini este plin de dispoziii de cenzur a obiceiurilor (sau de-
I zvoar el e dr eptul ui feudal
227
confirmare a altora), ndeosebi aceea a lui Leon al Yl-lea zis cel nelept
sau Filozoful.
Domnii notrii au exercitat destul de des acest drept de cenzur,
declarativ, fr o motivare de fond propriu-zis. Biserica n-a ezitat s
extind cenzura sa chiar asupra -pravilei mprteti: ,,n orice pricin
s nu se pregete a se respecta dispoziiile scrise ale pravilei, dac mntuirea
sufletului nu este pus n cauz (pl. XXII).
Cenzura sau ndreptarea cutumei ndeplinete un evident rol de clas i denot o dezagre
gare a cutumei. Adunarea de stri iniiat de Nifon sub Radu cel Mare n ara Romneasc
(nceputul secolului al XVI-lea) i cea de la 13 aprilie 1596 s-au ocupat cu cenzurarea unor obi
ceiuri rele, care veneau n conflict cu pravila. La 1746, Constantin Mavrocordat n ara Rom
neasc n-a putut desfiina, mpotriva boierilor, rumnia ranilor pentru a o nlocui cu dependena
de tipul clciei, dect stabilind solemn, cu declaraii patriarhiceti, c este vorba de un obicei
cenzurabil, ca potrivnic dreptei credine (robirea omului de ctre alt cretin). Ceea ce nu-1 va
duce ns pn la desfiinarea i a robiei iganilor, pentru acelai motiv etic i religios. n secolul
al XVIII-lea n Moldova, ncepnd din 1697, vcritul va i i de cteva ori desfiinat n mari
adunri de stri, n care obiceiul fiscal respectiv era legat cu blestem, ca ru i pgubitor.
Acest drept de cenzur reducea practic rolul obiceiului n limitarea puterii domneti.
Att legea scris, ct i obiceiul nescris erau considerate c vin, n ultim analiz, de la
divinitate. mpriile i domniile se spune n nvturile lui Neagoe Basarab ale lui
Dumnezeu snt i pentru aceea se dau mpriile de la Dumnezeu ca s judece pe oamenii si
cu dreptate 30 (omnis auctoritas a Deo). Preambulul hrisoavelor domneti i texte din sborni-
cele copiate n limba slavon a vremii conin, n ir, ecourile struitoare ale aceleiai doctrine,
reluate apoi de cronicari.
Dac basileusul ecumenic emana direct legea nou (vsapal lex novellae consti-
tutiones), care se aduga vechiului drept (ius antiquum, ^p^atov Sbcatov), voina lui imprimnd
direct regula de drept, domnii rilor romne, dei vechi voievozi singuri stpnitori n-au ema
nat, mult vreme, legi propriu-zise de aceeai esen, ci luau msuri de amenajare, cu totul
eficient n ara lor, a dreptului fundamental cristalizat n obiceiuri i n pravil. Practic, ns,
poziia domnilor nu era mai puin eficace dect a unui legiuitor plenar. Secole ntregi, actele lor
legislative apar sub numele de legtur, tocmeal, aezmnt sau pur i simplu hrisov, carte, porunc.
n secolul al XVIII-lea se va spune clar despre ele c vor fi pzite i vor avea aceeai trie
ca o pravil aa cum cronicarul folosise aceeai expresie pentru judecata unor domni cu mare
autoritate judiciar, ca Radu Mihnea.
Conform cu ordinea natural voit de Dumnezeu, adic aprat
mnu militari, acceptat de biseric i global asimilat de mentalitatea
colectiv, dar pe fundalul luptei de clas, era i structurarea ierarhizat
pe stri a societii. Potrivit acesteia, starea boierimii i biserica aveau o
poziie i misiuni specifice, putnd merge pn la o lupt pentru un anumit
echilibru neautocratic al puterii domneti n stat. n orice caz, credina
care i lega pe boieri de domnie i obligaiile lor de a da domnului ajutor
(auxilium) i sfat (consilium) de stil feudal, fceau din starea boierimii
instrumentul firesc i privilegiat al domniei n tot ceea ce privea concre
tizarea i aplicarea dreptului31. Aceasta se ntemeia ideologic pe,,natura
lucrurilor, aa-zis voit de Dumnezeu, pe nchinarea jurat fa de domn
i pe contractul feudal care rezulta din aceast nchinare i din unele
negocieri mai precise i mai puin idealizate.
30 nvat. Neagoe, p. 187.
31 Vz. i nfra. p. 235.
228
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
Acestei viziuni oficiale de clas dominant, inculcat n contiina
maselor sau impus violent prin diferite forme de constrngere extraeco-
nomic, masele i opuneau totui o alt viziune transmis nou sporadic
prin vestigii folclorice. Principiului iustitia est fundamentum regnorum,
poporul i opunea convingerea c dect o judecat dreapt, mai bine o
tocmeal strmb. I at o aluzie la dreptul de via i de moarte (ius
gladii) al domniei: Cu caftan de domn,/ Taie cap de om. I mitaia
judecii domneti dup aceea a lui Dumnezeu este evocat ironic n:
C porunca e domneasc,/ urgie dumnezeiasc32. Franco Sivori, secreta
rul lui Petru Cercel, ca i ali cltori strini, fuseser izbii de impresia
c ranii mpricinai se nfiau la domn i-l priveau ca pe un fel de
dumnezeu n carne i oase. I at i o cunoatere direct a judecii divanului
domnesc : Banii Severinului,/ Cpitanii Oltului / i boierii Trgului /
Stau la dreapta domnului33, locul oriental de cinste, stnga domnului
fiind rezervat bisericii. Resemnarea n faa perenitii strii boiereti
reiese dintr-o descriere a unei judeci domneti: La domnie se ducea /
La boieri c se plngea / i boierii l-asculta, / Boierii care s-or pomeni /
Pn soaren cer va fi34.
Contradiciile la care ne referim se oglindesc sugestiv n poziia realist a lui Mircea cel
Btrn, fa de propriul su drept. Consolidatorul vajnic al domniei, aprtorul independenei
rii sale poruncea n anul 1407 oamenilor din satele mnstirii Tismana creia tot domnul
ii druise gloabele i deugubinele: ,,Cine ar umbla... dintre boierii domniei mel e. . . s v
ia sau s v trag la alte munci, pe oricine s-l lovii n cap 35. La o epoc mai trzie, sau prin
readaptarea unui cntec strvechi, poetul popular se declar de acord cu marele i realistul domn:
Bat-te crucea, ciocoi, / De te-oi prinde-n sat la noi / S-i dau mciuci s te moi 36.
Primele culegeri de legi ale domnilor nu apar, nici terminologic nici formal, ca adevrate
legi propriu-zise. Dac snt alctuite din pri de pravil bizantin, ele se aplicau la nceput tacit,
apoi i declarativ n aceast calitate, cu o eventual ntrire (1765) care nu le schimba esena,
chiar dac obiceiul i tehnica de cancelarie voiau s nu fie indicat precis originea lor istoric.
Chiar codificarea din ce n ce mai nou i mai independent de diferitele ei modele, ncepnd
cu 1780 n ara Romneasc, apare, la nceput, cum vom vedea la locul su, ca o condic a dom
nului sau a divanului, reconfirmabil de fiecare domn i numai de la o vreme va ncepe s aib,
fr reconfirmare n fiecare domnie, trie ca o pravil, sfrind prin a fi numit pravila
rii. Abia Codul Callimach va fi publicat cu titlul de Codic politiceasc (civil) a Prin
cipatului Moldovei.
Legile domneti au mult vreme un caracter de porunc indivi
dual, generatoare poate de obiceiuri generalizate, legate n principiu de
durata domniei respective. Urmaii autorului lor erau rugai s nu le
ncalce, mrind ansele de consuetudinare. Blesteme nfricotoare teh
nic legislativ cu coloratur magic cutau s disuadeze pe nclctori
de la nerespectarea lor. Totui, poruncile vechilor i btrnilor domni nu
erau totdeauna indiferente. Ele puteau servi ca o garanie de temeinicie de
fapt i de adevr ideologic, de care urmaii ineau seama n cadrul misticii
a tot ce era vechi i imemorial. Legea btrn, obiceiul din veac,
32 G. De m. T e o d o r e s c u , Poezii pop., p. 63 (I. P e r e t z , Curs, II/ l , p. 11).
33 Ibid., p. 478 (I. P e r e t z, op. cit., p. 11).
34 Ibid., p. 197 si 527 (I.P e r e t z, op. cit., p. 12).
35 DRH, B, 1247-1500, 1, p. 7 1-72.
36 G . D e m. T e o d o r e s c u , op. cit. p. 293 (I. P e r e t z , op. cit., p. 12).
Izvoarele dreptului feudal
229
pildele vechilor mprai, regi (crai) i domni eran des invocate, fr ca
cineva s fie izbit de vreo contradicie cu indiscutabilul principiu al vala
bilitii viagere generale a actelor normative curente. Legtura lui
Mihai Viteazul (1595) privind statutul ranilor legai de glie este unul
din primele acte domneti avnd de la nceput un caracter normativ
general, implicit adoptat de urmai.
Hotrrile normative ale domnilor alctuiau dreptul domnesc, deosebit
i de obicei i de pravil, cu care am vzut c avea legturi att de strnse.
El era : a) obicei i pravil pus n lucrare; b) surs de noi obiceiuri care
i puteau pierde originea domneasc ; n sfrit, c) era drept nou (ius
novum) care putea ntregi sau modifica tot mai mult obiceiul sau pravila.
Este sistemul de drept scris ce corespundea dezvoltrii istorice, i care,
prin reducerea multiplicitii de sisteme juridice, va deveni premisa istoric
a dreptului burghez, unitar i naional, n sensul dat acestui proces de poziti
vismul legal. nc din antichitate, legea juridic, sub orice nume, pstra i un
fundamental caracter didactic (C. A. Spulber), de nvtur, precept.
Aceasta influena i natura ei de comandament (ordin) i abrogarea
automat printr-o lege nou contrarie (principiu care se aplica relativ i
nuanat), precum i locul ei n ceea ce va fi, la moderni, doctrina sau
tiina dreptului. Aa se explic de ce n Moldova n 1644 o cazanie, i n
i646 o pravil bizantino-renascentist, poart amndou numele de carte
romneasc de nvtur, iar domnii cnd dau ordine sau mputerniciri,
se spune c dau nvtur.
Pn la 17771780, structura dreptului receptat (deci codificat,
pravilnic), rmne precumpnitor nomocanonic, dei n continu evoluie.
Am vzut n seciunea anterioar care au fost aceste nomocanoane i cum
au circulat i s-au aplicat. Dac pravila moldoveneasc din 1646 este un
cod laic, ndeosebi de drept penal, cea din ara Romneasc (1652) este
un nomocanon lrgit (care nglobeaz toat pravila moldoveneasc), exa
minat de sfatul domnesc, dar neconfirmat de domn, ci ntrit numai de
mitropolit. i n Moldova la 1632 ( ?) Pravila aleas este tot un nomocanon
(Malaxos). n 1754 Iacob I Putneanu la Iai pune s se traduc nomoca-
nonul lui Iacob din Ianina (1645), Grja sau Toiagul arhiereilor
( Valeteria) i tot n Moldova Constantin Mavrocordat, dup tirile date
de S. BTiles, voia s tipreasc la Cluj un codice nou, poate chiar Vakteria
recent tradus, definit ca o lex divina Valachico idiomate. La 1730, Ticolae
Mavrocordat comandase lui Gheorghe din Trebizonda adunarea i tradu
cerea n greac popular tot a unui nomocanon, astfel de coduri trebuind
s fie i legea lui Dumnezeu sau dumnezeasc, ce se aplica n secolele
XVI-XVII n ambele ri, de zeci de ori, i n pricini civile, i de ctre
instane oreneti. Chiar la 17651766, dup limita cronologic a acestui
capitol, importantele proiecte de cod ale lui Mihai Fotino (rmase simple
manuale de legi, din cauza nesancionrii lor oficiale), vor avea o structur
nomocanonic foarte modernizat. Puterea legislativ a domniei autocra
tice nu mpiedica existena unei puteri legiuitoare canonice i civilo-cano-
nice a Bisericii, sub forma de prvilioare sau nvturi bisericeti
(pl. XXIV).
Structura nomocanonic a crei precumpnire o semnalm, nu lsa, pe cit s-ar crede la
prima vedere, dreptul n mna Bisericii n Principate. Eustatie Logoftul (1632, 1646) n Mol
dova este un laic, ca i Mihail Fotino la 1765 1766. Daniil Panonianul (ara Romneasc,
230
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
1652) nvase la coala nalt greco-latin, nfiinat de Matei Basarab la Trgovite, cu Paisie
Ligaridis, cleric renascentist i de dou ori apostat.
Dreptul nomocanonic era aplicat direct de domnie i de orae. Prin numrul crescnd de
,,legi mprteti (vo^oi) aflate n diferite sbornice, i care era n cretere, partea bisericeasc
pierdea din importan. Procheironul lui Vasile cel Mare (867 879) figureaz n ntregime n
Kormcaja Kniga i prin extrase n alte sbornice i n Pravila mic de la Govora (1650), apli
carea lui fiind dovedit nc de la finele secolului al XlV-lea n ara Romneasc (1389 1400).
La 13 aprilie 1596, dup adunarea de stri convocat de Mihai Viteazul, domnul i strile recu
nosc c au de aplicat separat pravila bisericeasc i pravila mprteasc (dreptul penal
bizantin), prima fiind lsat n seama Bisericii. La 1618, Matei al Mirelor, deja citat, se referea
la Legile mpriei, ca fiind mai la locul lor n penal dect n civil, domeniu rezervat, dup
el, n primul rnd legii rii.
Difuzarea larg a legii pe nelesul poporului, este afirmat cu putere de Eustatie Logo
ftul n prefaa de prezentare a pravilei din 1646. Capetele de porunc ale lui Antim Ivireanul
snt oper procedural de drept civil a Bisericii fr inovaii fa de dreptul comun. coala nalt
de la Trgovite, ca i academiile domneti care vor lua fiin, cu limb greac de predare, la
Iai i apoi la Bucureti, vor pune la dispoziia vieii juridice spirite luminate i un nvmnt
general, dar nu juridic specializat37. Ct privete rolul important al domniei n copierea manu
scriselor juridice, a Sintagmei lui Vlastares, de pild, el este bine cunoscut i documentat n
ambele ri.
Poporul romn a practicat totdeauna un drept n limba sa popular i
dreptatea se poate spune c a fost mprit, fr excepii semnificative,
n aceeai limb. Nimic nu dovedete c mpricinaii, chiar n faa diva-
37 Vz. infra, p. 599.
I zvoar el e dr eptul ui feudal
231
ului, griau altfel dect n limba lor strmoeasc. Cazurile ctorva domni
irzii, care nu tiau romnete sau vorbeau greu limba poporului, cronicarii
ie citeaz ca excepii curioase i vorbesc de tlmacii de care era nevoie.
Pentru finele secolului al XVI-lea, Franco Sivori, secretarul lui Petru
' ercel, descrie pe ranii mpricinai care i pregteau, desigur n limba
lor, expunerea pricinii pe care trebuiau s-o fac domnului n divan. Constan-
t in Mavrocordat, n condica sa, certa pe Serdarul de Solea, ce credea c poate
mguli pe domn, seriindu-i rapoarte n limba greceasc (1741). Nu acest
ilomn putea da, n divarf, exemplul contrar.
Limba latin n Apus i limba greac n Rsrit au ndeplinit timp
de secole un rol cultural pe care limba slavon l-a jucat n proporii mult
nai reduse. Devenind limb de cult, de cancelarie domneasc, ea a devenit
i nevitabil i limb a dreptului of icial, care oscila ntre biseric i cancelaria
domnului. n aceste condiii, un numr de monumente juridice bizan
tine, a cror ptrundere la nord de Dunre prezenta dificulti, au putut
circula ca monumente bizantine n hain slavon cultural, care izbutea
s dea expresie unor cerine politice de rezisten anticatolic i de elitism
antipopular al claselor stpnitoare ale epocii, aceast ultim trstur
fiind proprie tuturor claselor dominante ale epocii.
ntr-o prim perioad de expansiune greceasc a patriarhiei ecume
nice constantinopolitane (a doua jumtate a secolului al XIY-lea), pro
cesul a ctigat obiectiv i prin rezistena pe care a permis-o romnilor
fa de aceste tendine de expansiune ecumenic, momentan primejdioase.
Un rol asemntor l-a jucat i rezistena bisericii ortodoxe n Transil
vania, fa de ofensiva constant i adesea deosebit de agresiv a bisericii
catolice, sprijinit de regalitatea ungar la nord i la vest de Carpai.
La mijlocul secolului al XVI-lea, oamenii bisericii ncep s traduc textele
des folosite ale pravilelor scrise n slavonete (1581, Lucaci, ritorul i sco
lasticul de la Putna), iar Pravila Sfinilor Apostoli circula n traduceri cu o
surs unitar, n toate cele trei ri ; n secolul al XVII-lea, limba romn
triumfa prin cele patru mari pravile tiprite sau manuscrise (1632, 1640,
1646, 1652), destinate i Transilvaniei (P.P. Panaitescu)38.
Privatizarea aproape general a dreptului feudal, n raport cu mo
tenirea roman, este o tez clasic pe care K. Marx o accepta pentru feu
dalismul european. Ea se sprijin pe numeroase exemple de instituii
publice, care n feudalism au cunoscut un regim de drept privat, ncepnd
cu puterea de stat, cu transmisiunea ei i cu operaiile juridice de care deve
nise susceptibil (motenire, partaj, dare n zestre, zlogire etc.). Raportu
rile publice ntre senior i feudal, legate de stpnirea privat a domeniu
lui seniorial, de asemenea, deschidea larg calea dreptului privat, care regle
menta raporturile de putere ntre seniori i vasali, ntre stpni i supui
(dependeni). Perspectiva se schimb pe msur ce, cu ajutorul dreptului
roman, se dezvolt centralizarea statului, reapare noiunea de suvera
nitate i n snul societii feudale apar premisele viitoarei societi bur
gheze, care va folosi mult i ntr-un sens individualist nou, noiunile
romane de public i privat.
38 Vz. supra, p. 212; i nfra, p. 599 i urm.
232
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
n feudalismul de factura bizantin, prin autocraia &asiZewsului i
continuitatea puternic a dreptului romano-bizantin, dihotomia public
privat n-a disprut niciodat cu totul, dei exemple de privatizare apusean
nu lipsesc (H.I. Scheltema). Domnul rii, divanul rii, adunrile de
stri ale rii, treburile sau nevoile rii, haraciul pltit de ar Porii suze
rane nu puteau deveni simple probleme de drept privat. De aceea, n
feudalismul romnesc, tendina de privatizare exist i trebuie relevat
la nevoie, dar fr excese i fr a se uita suportul pe care viziunea de drept
public l gsea n dreptul romano-bizantin receptat n rile romne.
Capitolul III
Proprietatea funci ar ca instituie de baz
a societii feudale. Imunitil e feudale
Sec i unea I
Caracteri sticil e propri eti i feudal e asupra pmntului
n ornduirea feudal, baza raporturilor de producie a format-o
proprietatea feudalului asupra mijloacelor de producie, n primul rnd
asupra pmntului, i proprietatea necomplet asupra productorului,
asupra ranului dependent, pe care stpnul, n anumite condiii, l
poate vinde i cumpra. Alturi de proprietatea feudal, exista i proprie
tatea individual a ranului i a meseriaului asupra uneltelor de produc
ie i asupra gospodriei lor, bazat pe munca proprie.
Dreptul de proprietate prezenta ca atare, n feudalism, un caracter
complex, cuprinznd dou aspecte principale: proprietatea feudalilor
(fie laici, fie bisericeti) i proprietatea rneasc, al crei titular era
fie ranul liber, fie cel dependent. n acest din urm caz, trebuie fcut
o deosebire : proprietatea ranilor liberi avea ca obiect i pmntul, care
de cele mai multe ori a fost dobndit prin motenire, iar proprietatea ra
nului dependent purta numai asupra mijloacelor sale de producie i de
consum, cci asupra lotului de pmnt pe care-1 lucra nu avea, n con
cepia feudal, dect un drept de folosin, combinat cu un drept limi
tat de dispoziie asupra curturilor (scturilor, lzuirilor, terenuri
defriate i puse n valoare de ran). Dar, aa cum amintete K. Marx,
,,nu trebuie n nici un caz s uitm c erbul nu a fost numai proprietar,
dei proprietar tributar, al parcelelor de pmnt care ineau de casa sa,
dar i coproprietar al terenurilor cominale 1.
Structura ierarhic a proprietii funciare, deinut de nobilime,
prin monopolul funciar instituit n favoarea ei2, i permitea s-i exercite
<tpnirea economic i politic asupra ranilor dependeni ce locuiau
si lucrau pe domeniile ei. Dreptul de proprietate feudal asupra pmn
tului este indisolubil legat de dreptul de proprietate incomplet al
stpnului feudal, n anumite condiii, asupra ranului dependent. Acesta
din urm era adesea legat de pmnt 3, pentru a se asigura stpnului
braele de munc de care avea nevoie, deoarece, dac moierul n-ar
avea putere direct asupra persoanei ranului, el n-ar putea obliga
1 K. Ma r x , Capitalul, vol. I, ed. a 4-a, Bucureti, Edit, politic, 1960, p. 715, n. 191.
2 K. Ma r x i F. E n g e l s , Opere, voi. 3, Bucureti, Edit, politic, 1958, p. 25.
3 Cf. ibid., vol. 19, Bucureti, Edit, politic, 1964, p. 352 353; ibid., vol. 3, p. 25.
234 Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
s munceasc pentru el pe un om nzestrat cu pmnt i care i duce
gospodria proprie 4.
Proprietatea feudala nu era condiionat numai de dreptul pe care-1
avea productorul direct asupra pmntului (A.B. Venediktov), ci i de
raporturile beneficiarului ei cu eful statului, n calitatea acestuia de suze
ran i de stpn eminent. Trecerea de la beneficiu la feud n rile romne
a prezentat o serie de particulariti. n manuscrisul su Per i oada franc
F. Engels a definit instituia beneficiului (beneficium) ca fiind ,,n forma
lui pur clasic o posesiune viager i condiionat asupra pmntului,
acordat de ctre rege unui magnat agrar; nerespectarea unor con
diii speciale atrgea dup sine confiscarea beneficiului5. La nceput
beneficiul a fost o pur liberalitate fcut de rege oamenilor si, liberali-
tate ce nu atrgea dup sine nici o ndatorire special, el ncetnd prin
moartea fie a donatorului, fie a donatarului. Cu timpul, beneficiul devine
cmpul de aciune al unei puternice contradicii: interesul regelui de a-i
menine caracterul viager i interesele beneficiarului de a impune carac
terul ereditar atunci cnd beneficiul era tot mai mult dat pentru slujbe;
nevoia unei stabiliti se impunea treptat, ntr-o mare msur chiar pen
tru donator. ntr-adevr regii i seniorii aveau tot interesul s aib n
jurul lor vasali credincioi, fapt ce putea fi asigurat prin ereditarea bene
ficiului ce lega i mai mult familia vasalului de a seniorului, compensnd
avantajele revocabilitii absolute de la nceput.
Acest proces de transformare lent a beneficiului n feud s-a desvr-
it n Occident n decursul a ctorva secole: n Frana, mai exist bene
ficii viagere n secolul al Xl-lea, abia n secolul al XlI I -lea desvrindu-se
transformarea acestora n feude ereditare; n I talia dup cum ne
informeaz Libri feuorum acest proces se termin n secolul al Xl-lea.
n Moldova, din mai multe documente rezult c, curnd dup
ntemeiere, feuda ereditar exista; ntr-adevr, daniile sau confirmrile
fcute stpnilor de moie sau acordarea imunitilor se fceau i pe vecie,
aa cum reiese din cuprinsul unor acte ieite din cancelariile domneti6;
din cteva documente rezult totui i existena unui beneficiu care nu
era ereditar, n unele cazuri posibilitatea revocrii beneficiului fiind
expres prevzrut, iar alteori acordarea beneficiului fcndu-se numai et
va fi n via (wHKomt) donatarul.
i n ara Romneasc, din unele documente reiese c beneficiile
se acordau pe via. Cu toate acestea, snt destul de numeroase documen
tele ce atest c beneficiile se druiau i pe timp limitat. Astfel, unele
domenii erau druite pentru slujba aceleiai persoane, n chip succesiv, la
mai muli domni; uneori se prevede expres c dania va avea trie ,,ct
timp va tri domnia mea i fiii domniei mele, deci pe un timp limitat.
Din cele de mai sus, se poate vedea c n Moldova i ara Eomneasc
trecerea de la beneficiu la feuda ereditar ncepuse nc din epoca nte
meierii, continund i n primele dou secole dup aceea 7.
4 V. I. L e n i n, Opere complete, voi. 3, Bucureti, Edit, politic, 1961, p. 180 181.
5 K. Ma r x i F. E n g e l s , op. cit., voi. 19, p. 525.
6 Doc. 30 mar. 1392, DRH, A, I, p. 45; doc. 15 mai 1462, ibid., I I , p. 147148.
7 Cf. H. H. S t a h 1, Controverse, p. 170.
Pr opri etatea funci ar i i muni ti l e feudal e
23&
Potrivit principiilor generale ale dreptului feudal, n cadrul ierarhiei
feudale vasalul avea de ndeplinit fa de senior anumite obligaii sau
servicii (seruitia), din care cel mai important era serviciul militar. La
acesta se adugau unele ndatoriri cu caracter personal (obligaiunea sluj
bei la curte, ndatorirea de a intra n alctuirea instanelor judectoreti
ale seniorului), altele cu caracter patrimonial (de pild, obligaia de a pune
la dispoziia seniorului i a oamenilor si locuin i ntreinere); n sfr-
it, putem aminti c vasalul, prestnd seniorului su omagiul cuvenit, jura.
acestuia credin (iuramentum fidelitatis) ; i n temeiul acestui legmnt
orice act de trdare (felonia) ducea la pierderea feudei.
Situaia se prezenta ntr-un chip analog, dar nu identic, i n drep
tul nostru feudal; din documente rezult c dania se fcea n unele cazuri
pentru credincioasele slujbe prestate domnului i pentru altele viitoare.
Exist chiar i un termen tehnic pentru a desemna n astfel de cazuri
proprietatea dobndit pentru slujbe ; n Moldova purta numele de slujb,
iar n documentele provenite din ara Romneasc, dobndit pentru
slujb, dei termenii aveau un sens mult mai larg Uneori documentele
arat c aceste slujbe constau n ndeplinirea unor ndatoriri militare, a
unor misiuni diplomatice etc. Demn de amintit este i faptul c uneori,
prin actul de danie, domnul amintind de slujbe din trecut, punea noi nda
toriri beneficiarului, ca spre pild obligaia de a ntemeia sate, mai ales
n regiunile pustiite de nvala dumanilor rii.
Atta vreme ct beneficiarul i ndeplinea ndatoririle (modus) fa de domn, dania nu
putea fi revocat: ,,Iar cnd, oricare domn le va strica (dania) fr vina lor Rdic a donatari
lor), acela s fie blestemat. . spune un document de la Alexandru cel Bun 8, care ilustreaz
astfel att principiul c domeniul druit este irevocabil, atta vreme ct beneficiarul i ndepli
nete ndatoririle fa de domn, cit i legtura ntre valabilitatea daniei i fidela executare a
sarcinii ce genereaz donaia sub modo fcut de domn. Ca i n dreptul feudal apusean, trdarea
suzeranului de ctre vasal (felonia) atrgea pierderea feudei; n documentele timpului, trdarea
era denumit ,,hiclenie (WnA <>) i aducea confiscarea domeniului de ctre domn, cu titlul de
pedeaps pentru clcarea credinei datorate domniei.
n calitatea sa de suveran al ntregului pmnt al rii, domnul n
ara Romneasc i Moldova avea un drept de proprietate eminent (domi-
nium eminens), adic un drept real asupra ntregii proprieti private
funciare din ar, suprapus celorlalte forme de proprietate feudal, subor
donate i existente asupra aceleiai poriuni de pmnt9.
In Europa feudal, drepturile suzeranului se manifestau prin mai multe prerogative, bine
caracterizate din punct de vedere juridic, i 111 primul rnd prin aceea c vasalul nu putea n
strina in principiu feuda fr consimmintul suzeranului. Acest lucru era prevzut de
Marea Chart a Libertilor din Anglia (n redactarea din 1217), de dreptul cutumiar francez
(n secolul al XH-lea) ; vasalul putea ns s vnd feuda cu condiia s plteasc suzeranului
1/5 din preul ei quint denier. Dac suzeranul nu era mulumit de persoana cumprtorului
putea restituind cheltuielile vasalului s pstreze feuda pentru e l ; este aa-numitul retract
feudal. Dreptul cutumiar german proceda la fel i tot aa i dreptul feudal rus (ucazul din 1562)
care interzicea cnejilor slujbai s nstrineze ocinele lor cneziale etc.
8 Doc. 8, mar. 1407, DRH, A, I, p. 3 0 - 3 2 .
9 Problema existenei proprietii eminente a fost mult dezbtut n vechea noastr
literatur istorico-juridic. Dintre cei ce au susinut existena unui dominium eminens, amintim pe
D.C. Arion, I.C. Filitti, I. Peretz etc.; contra s-au pronunat G. Fotino i alii.
236 Feudalismul dezvoltat. Privire general
Aceast prerogativ a suzeranului era cunoscut i de dreptul nostru
feudal, care ddea domnului rii anumite drepturi cnd era vorba de
nstrinarea domeniilor, i anume: confirmarea prin hrisov domnesc,
darea calului i retraetul.
jHrisovul domnesc se ntlnete la mutaiunile de proprietate, cum ar
fi de pild vnzrile-cumprrile, donaiile etc. Prin confirmarea sa i
ddea ncuviinarea la actul de transferare a proprietii, aa cum suze
ranul ncuviina vasalului s-i nstrineze feuda ctre o alt persoan,
n general, domnul nu refuza confirmarea unor asemenea acte translative
de proprietate; totui, dintr-un document moldovean din a doua jumtate
a secolului al XV-lea, rezult c domnul putea n anumite cazuri sili pe
vnztor s-i rscumpere pmntul vndut pentru a-1 trece pe seama
domniei10, ceea ce ar echivala cu un refuz de confirmare. Uneori, ntlnim
acordndu-se confirmarea domneasc i stpnirii proprietilor de mote
nire, alodiale. Aceast confirmare era cerut de proprietarii alodiali cnd
doreau s obin privilegiul imunitii pentru pmntul lor, care devenea
astfel ohabnic. Dobndind imunitatea, proprietarii alodiali deveneau
proprietari feudali n sensul strict al cuvntului, legai de stpnirea feu
dal prin avantajele pe care le primeau. n virtutea acelorai prerogative,
domnul rii confirma stpnirea pmntului proprietarilor ale cror acte
de proprietate fuseser furate, pierdute sau distruse.
O alt instituie ce se ncadreaz n aceleai prerogative ale suzerani
tii este darea calului ce const n dania unui cal fcut domnului de ctre
prile ce ncheiau unele acte judiciare privitoare la o proprietate : vnzri,
nfriri etc. Darea calului ntlnit n ara Eomneasc i Moldova poate
fi comparat cu suma de bani pe care vasalul era ndatorat s-o plteasc
suzeranului pentru a putea s-i vnd feuda (aa-zisul quint enier din
dreptul feudal francez), cu deosebirea c aceast dare nu se percepe^n
bani, ci n natur. Exploatarea feudal fiind exercitat n rile romne
de domn i de stpnii feudali, ntririle date de primul pentru a nltura
starea de incertitudine a celor din urm implica o rscumprare, o tax
pentru pecetluirea crii domneti sauo tax de stpnire (H.H. Stahl).
Potrivit dispoziiilor dreptului feudal, feuda revenea n anumite cazuri n patrimoniul
suzeranului, cu excepia aceluia cnd nobilul feudal n-ar fi avut la rndul su un suzeran deasupra
sa. n asemenea situaii, textele juridice vorbesc de o consolidare (consolidatio) a celor dou
drepturi de proprietate asupra capului sau n patrimoniul unei singure persoane. Dac vasalul
murea fr de motenitori, feuda revenea suzeranului principal n virtutea drepturilor sale de
proprietar suprem (Heimfallsrecht, droit de reversion). Aceast stare de lucruri o regsimntr-o
form specific i n dreptul feudal romnesc. Astfel, domnul devenea proprietar al pmntu-
rilor supuilor si mori fr urmai, indiferent dac moia czut n desheren fusese alodial
sau donai v. Gt privete succesiunea proprietii donative avem de semnalat, n ara Rom
neasc, existena unei instituii specifice, numite prdalica.
Am vzut c beneficiul nu era un dar gratuit, ci reprezenta rsplata unor slujbe, n general
de natur osteasc; aceste ndatoriri erau inerente, n principiu, titularului beneficiului, indi
ferent fiind persoana sa fizic, cci obligaia slujbei trecea la succesori, odat cu motenirea
beneficiului. n cazul n care beneficiul rmnea fr motenitori n linie brbteasc direct,
ndatoririle militare nu mai puteau fi ndeplinite potrivit pactului iniial i atunci beneficiul
trebuia s se ntoarc la domn pentru a fi reatribuit altei persoane n vederea aceluiai scop.
Proprietatea funciar i imunitile feudale 237
n epoca n care beneficiul nu devenise ereditar ideea rentoarcerii
acestuia la donator n momentul morii donatarului aprea ca foarte
fireasc, dar cnd acesta devine ereditar, i n consecin transmisibil
din generaie n generaie, familia beneficiarului caut prin orice mijloace
s pstreze moia n familie. n cadrul acestui proces, clauza prdalic
i
Plana XXV. Fazele procesului de aservire a ranilor liberi i de constituire
a domeniului feudal (dup H. H. S t a h 1).
s nu fie (nhX npaAa^HKa Hecrn) reprezint tocmai renunarea din par
tea domnului n cazul acela, nu ca o norm general de drept obi-
nuielnic la dreptul su de retract, renunare acordat de domn fie
cu titlu oneros i pn la urm simbolic n schimbul unui cal (i
domniei mele i-au dat un cal), fie cu titlu gratuit (si domnia mea le-am
iertat calul) 11(pl. XXY).
n temeiul acestei clauze, beneficiul trece n stpnirea celor rmai,
adic altora dect motenitorilor n linie direct brbteasc, care lipsesc
defunctului. Aa bunoar, beneficiul poate trece celor cu care defunctul
s-a nfrit (printr-un act anume ncheiat n acest scop), fetelor (care
adesea snt printr-un act juridic fcute .. .s fie n loc de fii) sau, n
ultim instan, colateralilor acestuia. n cazul n care cu toat existena
acestei clauze nu exist cine s culeag succesiunea, moia devine
prdalnic i, n consecin, luat pe seama domniei.
n Moldova, o instituie care s poarte aceast denumire nu exist,
dar un document din timpul domniei lui Alexandru cel Bun dovedete c
n caz de deces fr descendeni al titularului de beneficiu era nevoie
de ncuviinarea domnului pentru ca bunul s treac la alte persoane. Cu
alte cuvinte, exista i n Moldova cu o elaborare tehnico-juridic rudi
11 Trebuie totui s semnalm aici ipoteza i aceasta posibil ca termenul s
aib o origine latin (de la praede prad ; deci sensul clauzei va putea fi i lor s nu li se
prade moia de ctre domnie). Pentru originea slav s-a pronunat B.P. Hasdeu, pentru cea
latin I. Ndejde (prin filier maghiar), I. Minea i M.L. Boga.
238
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
mentar o instituie asemntoare prdalicei, fr a fi ns denu
mit cu aceast expresie. Dac instituia apare att de rar, se datorete
fiilor i fiicelor, nefiind cunoscut privilegiul masculinitii, aa nct pen
tru succesiunea fetelor nu mai era nevoie de ncuviinare special, ca n
ara Romneasc12.
Tot n calitatea sa de stpn eminent al ntregului pmnt al rii
domnul putea dispune de pmnturile fr de stpn, pustii sau prsite.
Sub acest raport, n Frana regulile de drept cutumiar aplicau principiul
nulle terre sans'seigneur (,,niei un pmnt fr senior), ceea ce ducea la
concluzia aplicat n practic de dregtorii fiscali c orice posesiune
funciar care nu era subordonat unui senior se gsea n dependen
feudal fa de rege, n temeiul dreptului su de proprietate asupra ntre
gului teritoriu al Franei. n Anglia, regele era la fel socotit un universal
lord and original protector (stpn universal i protector originar) i
n consecin stpn al tuturor pmnturilor din ar.
Spre deosebire de procesul formrii proprietii feudale la popu
laia autohton, n cadrul tradiiilor romano-bizantine, formele proprie
tii funciare introduse n Transilvania de cuceritorii unguri ar fi avut
dup unii autori (Timon von Akos) o structur de drept public,
derivnd din aa-zisele raporturi dintre sacra Coroan repezentat de
stat, pe de o parte, i posesorii de pmnt, pe de alt parte, cu alte cuvinte
din instituia comunitii de pmnt a populaiilor nomade, deoarece
ocuparea locurilor destinate aezrii triburilor s-a fcut pe clanuri 13,
n realitate, proprietatea funciar feudal din Transilvania a aprut n
urma cotropirii pmnturilor obtilor steti autohtone cu mult mai
vechi i cu o structur specific urmat de donaii regale (donatio regia).
Adesea acestea din urm confirmau, n drept, vechi acaparri de fonduri
de la populaia autohton (Maria Holban); pe msura nmulirii acestor
donaiuni se constituie i proprietatea feudal, consolidat n formele
clasice cunoscute i n Europa occidental (Czismadia A.). Odat cu
consolidarea proprietii feudale, apar pentru deintorii ei i obligaii
exclusiv personale, aa cum au fost obligaia de fidelitate fa de rege
(laurea uirtutis, iusto seruicio), serviciile militar i de justiie, contribuii
fiscale ordinare (cursus regalis, census regalis, collecta regalis, seruitium
regis etc.) pltite tezaurului regal (fico regio), precum darea pentru
recunoaterea libertii (libertini denarii, fumrii), drile agrare (tera-
gim, maturina), pentru gospodrie (tributum por cor om, tributum boorum,
cibiones, acones .a.), contribuiile fiscale extraordinare ce cuprindeau
impozitele cu caracter militar, contribuia excepional perceput la
cstoria fiului celui mai mare, obligaiunea de cartiruire a regelui, obliga
iunea de a face daruri personal regelui etc.
Dobndirea bunului se fcea in cadrul unei proceduri speciale (introducerea in drepturi ,
statutio, introductio) fcut n numele regelui i, fr ndeplinirea acestei condiii cu valoare de
contract feudal n termen de un an de zile de la data donaiei (statutione legitima firmari debent
Tr, 32, I), actul nu producea efecte juridice. Legtura astfel stabilit avea un caracter per
1 Vz. infra, p. i 519 urm.
13 T i m o n A k o s , Magyar alkotmny es jogtdrtenet (Istoria constituiei i a dreptului
maghiar), Budapesta, 1903, p. 331 i urm.
Proprietatea funciar i imunitile feudale 23D
sonal, fapt pentru care beneficiarul era denumit seruiens regis sau seruiens regalis, ca ntr-un docu
ment din 1267 (Nobiles Ungariae uniuersi qui seruientes regales dicuntur)14. n sfrit, o serie
ntreag de documente privitoare la donaiile regale vorbesc n mod expres de o donatio in feu-
dum sau infeudatio (sibi in feudum et in perpetuum contulimus. . . praedicta bona seu reditus titulo
contulimus feudali) 15, terminologie juridic ce confirm evoluia proprietii ungare feudale
spre un sistem european occidental (Al. Herlea).
Totui, regele ungar dobndete i un drept de proprietate suprem (dominium eminens)
asupra ntregului pmnt al rii, drept ce se va manifesta printr-o serie ntreag de prerogative.
Aa de pild ca i n Germnia feudal vasalul nu putea s-i nstrineze feuda dect cu
consimmntul regelui; iat de ce pentru vnzarea unei moii donative era nevoie de ncuviin
are regeasc (consensus regius). De o asemenea ncuviinare era nevoie i n caz de praefec-
tio, ct i la nfriri. n primul caz, proprietarul unei moii lipsit de urmai brbteti
cerea regelui s ngduie ca fiica sau fiicele sale s fie schimbate (praeficere),> n biei, pentru
a putea moteni averea dobndit prin danie regeasc de ctre tatl lor, iar n cel de-al doilea
caz, cineva nfrindu-se cu o alt persoan cerea regelui s ngduie aceast nfrire
(fraternalis adoptio) i s consfineasc dreptul de succesiune reciproc ntre ei. Aceste dispozi-
iuni ale dreptului obinuielnic snt identice cu cele pe care le-am vzut n Moldova i ara Rom
neasc. ncuviinarea de care era vorba n astfel de cazuri nu reprezenta dect renunarea rege
lui la dreptul su de retract succesoral, deoarece domeniul, n lips de motenitor, ar fi revenit
regelui n calitatea sa de proprietar suprem (dominus eminens) al pmntului rii. ncuviina
rea sa reprezint tocmai renunarea la acest drept.
Legislaia scris sancioneaz de asemenea aceste reguli. Tripar
titul formuleaz regula general ca orice convenie (fassio) privitoare la
nstrinarea bunurilor fcut de proprietarii de moii, care snt lipsii de
turnai, trebuie ncuviinat de rege; ntruct moartea lor fr de moteni
tori ar aduce regelui proprietatea unor asemenea moii, este firesc ca
orice convenie, ce ar urmri nstrinarea acestor bunuri n dauna drepturi
lor regaliene, s nu poat fi valabil fr ncuviinarea regelui. Apoi
Tripartitul prevede ncuviinarea regeasc la nfriri, praefectio, asemenea
regulilor dreptului obinuielnic din Moldova i ara Eomneasc, precum
i la vnzarea, schimbul, zlogirea numai ultra communem aestimationem,
adic peste suma ce reprezint valoarea real a acestor bunuri i
dania bunurilor donative, dac cel ce ncheie asemenea acte este lipsit de
motenitori legali i astfel bunurile ar fi trecut n lipsa unei asemenea
convenii n proprietatea regelui.
Tot n calitatea sa de proprietar suprem regele avea dreptul s intre
n stpnirea domeniilor vacante, adic rmase fr stpn prin decesul
fr de urmai legitimi al proprietarului lor; de aceste domenii, regele
putea s dispun, druindu-le oamenilor si de credin. Dreptul obinuiel
nic rnduiete n legtur cu aceasta o anumit procedur: regele cerea
unui capitlu s cerceteze dac domeniul intra n categoria celor rmase
fr motenitor i, n caz afirmativ, s pun n stpnirea ei pe donatarul
regesc. Capitlul era dator s fac cercetarea cuvenit i s pun n posesie
pe donatar dup care regele obinuia s confirme, printr-un nou act al
su, dania pe care o fcuse anterior.
14 Ibid., p. 124 i 526.
15 Ibid., p. 344; Gy. F j e r , Corp. Dtpl., I I , p. 292; ibid., I I I / l, p. 447; Ibid., IV/2,
p. 499-450.
240
Feudalismul dezvoltat. Privire general
Legiuirea scris meninea aceleai reguli cu privire la succesiunea
vacant, rnduind totodat c i dreptul de a face testament era supus
ncuviinrii regeti, dac persoana ce-i face testamentul n-avea moteni
tori legitimi. n acelai timp, legea ncercapotrivit concepiei timpului
s dea i o explicaie acestui drept al regelui i stabilea c regele putea
renuna la dreptul su de retract. n virtutea acelorai prerogative, regele
putea dispune i de pmnturile pustii sau prsite, druindu-le oamenilor
si de ncredere. i n asemenea cazuri, regele poruncea unui capitlu s
fac o cercetare pentru a se stabili dac pmntul pe care vrea s-l dru
iasc e pustiu i,* n caz afirmativ, s pun n stpnire pe donatar.
Eezult din cele de mai sus c, i n Transilvania, proprietatea
funciar capt toate atributele proprietii de tip feudal: proprietatea
eminent a efului statului (rege, principe etc.), proprietatea util a nobilu
lui vasal i posesiunile precare ale celor de jos. Dreptul de proprietate
clasic roman se dezmembra n dreptul de uz (usus), de fructe (jructus)
i de dispoziie (abusus) pe care le-am putea situa ntr-o reprezentare
orizontal. Titularii acestor dezmembrminte se gseau la acelai nivel
juridic i exercitau un drept real i asupra atributelor dezmembrate din
dreptul deplin. n corelaie cu ideile romane preluate de evul mediu, dreptul
feudal de proprietate se dezmembra i el n dreptul eminent ( eminens),
util (utile) i precar (precarium). Aceste drepturi dezmembrate le putem
situa numai ntr-o reprezentare pe vertical (pl. XXVI).
y
...A
ius
eminens
ius
U#,w
ius ius S ius.
fruendi utendi
ius
precarium
ob utendi
y
Plana XXVI. Nomograma dreptului de proprietate
necondiionat (X O X') i condiionat ( Y O Y')
(dup Al. H e r 1e a).
n exercitarea i aprarea dreptului de proprietate feudal, titularii
nu se aflau n raporturi de coordonare, adic situai la acelai nivel, ci
n raporturi de subordonare, de dependen. Structura proprietii feudale
era strns legat i determinat de structura societii. Pentru exercitarea
dreptului eminent trebuia s existe un senior suveran; pentru a exercita
Propri etatea funci ar i i muni ti l e feudal e
241
dreptul util, trebuia s existe un vasal al acestuia, iar pentru exercitarea
dreptului precar, de munc, o clas aservit.
n ordinea dezvoltrii istorice a feudalizi'ii occidentale, apar nume
roi suzerani ce exercitri dreptul eminent de proprietate, pn la consoli
darea suzeranitii regale ca putere central, unica. n Transilvania,
feudalitatea s-a format i suzeranitatea s-a cristalizat ntr-o form specific,
u un singur suzeran: regele. Acesta avea un numr de vasali, intre care
se numrau i voievozii transilvneni. Aceast vasalitate avea unele
atribute caracteristice deprinse din suzeranitatea central, unic : vasalii
mai mari subnfeudau pe vasalii mai mici. Exercitarea atributelor suverane
era condiionat, suzeranii locali se subnfeudau suzeranului unic, care
era regele. ncercrile de rectigare a independenei voievodatelor implicau
i ncercrile voievozilor de a rupe lanul legturilor vasale, manifestate
prin repetatele conflicte sau rzboaie ale suzeranilor locali cu suzeranul
central.
Noul raport de drept dintre principe i nobili din timpul autonomiei
Transilvaniei, caracteriznd juridic aceast epoc istoric, se adaug la
celelalte temeiuri juridice ale autonomiei transilvane : alegerea principilor
de ctre dietele Transilvaniei, prerogativele lor condiionate etc. Baza
de drept este feudal, iar raporturile de drept aparin formelor specifice
ale feudalismului transilvan.
Sec i unea a i l -a
Imunitile fe u da le
Prin imunitate se nelege un privilegiu acordat de domn sau rege
unui nobil local sau unui for bisericesc, prin care se interzice slujbailor
domniei s-i exercite atribuiile lor administrative, fiscale i judectoreti,
asupra domeniilor ce aparin acestora ; n acest chip, proprietarul imunitar
dobndete dreptul de a-i nsui n ntregime plusprodusul realizat prin
munca ranilor dependeni.
Imunitile feudale au aprut ntr-o epoc foarte veche; ele i
trag originea din scutirile de impozite (immunitas), acordate domeniilor
imperiale n epoca Imperiului de J os, i din prerogativele (potestas) pe
care marele proprietar roman le exercita asupra sclavilor i colonilor de
pe domeniile sale. Aceste prerogative erau un simptom al feudalizrii
forelor de producie din perioada de descompunere a sclavagismului.
n Europa prefeudal dup cucerirea Galliei de ctre franci, domeniile
imperiale de odinioar au devenit domenii ale regelui franc, iar cnd regele
le druia oamenilor din jurul su le druia de obicei cu privilegiile
lor specifice.
Prin dobndirea imunitii, proprietarul feudal cpta dreptul de
a strnge impozite, de a cere slujbe n plus de la locuitorii domeniului su,
de a judeca diferite pricini (n afara de causae maiores, care rmneau
n competena comiilor regali) i de a ncasa amenzile. Actul de imunitate
consacra ntr-o form juridic, legal, dreptul marelui proprietar feudal
de a exploata pe rani i de a-i sili s lucreze pe domeniile lui, substituin-
du-se suveranului n drepturile lui fiscale, administrative i judectoreti.
16 c. 310
242
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
Aceast situaie a dus la o aservire tot mai accentuat a rnimii, care
treptat se transform n productori legai de glie.
Dup formarea statelor feudale de-sine-stttoare, al Moldovei i
al rii Romneti, domnii obinuiau pentru a-i consolida poziia
lor s fac tot mai multe danii de pmnt; aceste danii erau uneori
nsoite de imunitate, n temeiul creia proprietarul donatar avea asupra
domeniului primit prerogative economice, judectoreti i administrative.
Imunitatea se acorda uneori i boierilor cu proprietate alodial, ce dobn-
deau i ei, n acest chip, tot plusprodusul de la rani, care n lipsa
unui act de imunitate trebuia s fie mprit cu domnul. Imunitile
se acordau i bisericilor sau mnstirilor, care la fel urmreau s-i mreasc
veniturile din exploatarea ranilor de pe moiile lor.
n temeiul actului de imunitate, beneficiarul dobndea anumite privilegii; cele mai multe
acte de imunitate acordau privilegii de natur administraiv-fiscal, adic scutiri de dri i
de slujbe, stabilindu-se totodat i oprelitea pentru dregtorii domniei de a ptrunde pe ase
menea moii, pentru a strnge birurile sau a sili pe rani la munci n folosul domniei16. Este
o clauz similar cu cele pe care le ntlnim n documente apusene, care la fel opresc introitus
iudicum pe moiile nzestrate cu imuniti. Alte privilegii ce se acordau prin actele de imunitate
erau cele judectoreti; existena dreptului de a judeca rezult din interdica adresat slujba
ilor domniei de a intra pe moiile ale cror stpni au dobndit imunitatea spre a exer
cita atribuiile lor judectoreti i administrative, care snt lsate n competena stpnului
feudal.
Uneori competena judectoreasc acordat proprietarului putea fi foarte cuprinztoare;
din unele documente din ara Romneasc se vede c domnul interzice accesul, pe moia unui
boier imunitar, nu numai a strngtorilor de amenzi, dar i a armailor care aplicau i pedeapsa
capital, ceea ce implicit dovedete dreptul acestui boier de a judeca chiar pricinile grave
crora trebuia s li se aplice pedepse aspre 17.
n unele acte din diplomatica din Moldova ntlnim i alte aspecte ale imunitii judecto
reti : domnul rii sustrage pe unii boieri de la jurisdicia de drept comun, supunndu-i cu exclusivi
tate jurisdiciei domneti18. Acest privilegiu (numit n actele latine medievale defensio sau mun-
deburnium) urmrea s asigure ocrotirea intereselor judiciare ale boierilor credincioi domnu
lui, prin instituirea unei instane speciale de judecat privitoare la persoana i bunurile lor.
Gt privete obligaiile militare, nu cunoatem n aceast epoc privilegii acordate
n aceast privin boierilor, dimpotriv, n unele acte de imunitate obligaiile militare snt
prevzute n chip expres, dar de cele mai multe ori snt numai subnelese. Pericolul extern impu
nea domnilor s aib o putere armat ct mai mare pentru a putea rezista primejdiei comune.
n fine, trebuie s mai amintim c unele acte de imunitate confereau boierilor dreptul
de a strnge n ntregime veniturile, vmile morilor la care trebuiau s macine toi locuitorii
moiei sau ale diferitelor mici ateliere ridicate cu ncuviinarea domneasc pe pmntul lor19.
Aceste imuniti dind drept boierilor de a strnge veniturile de la mori, din vmi sau de la ate
lierele de pe moiile lor, fr a plti sau a da ceva domniei consacrau adevrate monopoluri
senioriale n folosul stpnului feudal (Valetia Costchel).
Dobndind asemenea imuniti, boierii i organizeaz domeniile
lor n uniti independente din punct de vedere administrativ-fiscal i
judectoresc, avnd dregtorii lor proprii, curteni, prin care i exercitau
10 DRH, B, I, p. 7 3 - 7 4 ; ibid., p. 191-193; ibid., A, I, p. 6 9 - 7 2 .
17 Ibid., B, II, p. 3 5 - 4 0 .
18 Ibid., A, I, p. 187-188; M. C o s t c h e s c u, Doc. mold., I, p. 520-521.
19 DRH, A, I, p. 395-397.
Pr opr i etatea funci ar i i muni ti l e feudal e
243
atribuiile lor i care formau o curte, oarecum asemntoare celei
domneti.
Imunitile acordate lcaurilor bisericeti au aceeai structur ca
i cele acordate boierilor; cele mai multe acte de imunitate se refereau
ca i n cazul boierilor laici la privilegii de natur administrativ-fiscal,
adic scutiri de dri i slujbe, stabilindu-se totodat c dregtorii domneti
nu au dreptul de a intra pe asemenea moii, pentru a cere djdii i slujbe
de la ranii ce locuiau acolo 20.
Alte privilegii ce se atribuiau prin actele de imunitate erau cele
judectoreti, acestea fiind hrzite bisericii ntr-o msur mai mare
dect laicilor 21. Documentele din ara Romneasc snt redactate laconic
i de aceea ntinderea acestor privilegii judectoreti nu pot fi reconsti
tuite dect aproximativ: autoritile bisericeti puteau judeca pe moiile
lor contraveniile pedepsite cu amenzi (gloabe) i uneori i infrac
iunile mai grave (fie orice de la mic la mare), cum ar fi omorul, pedepsit
uneori cu amenda denumit duegubina etc.
m a diplomelor de imunitate, att cele hrzite
III Ii
boierilor laici, ct i lcaurilor bisericeti, acestea e\
analitic, adic prevedeau de la caz la caz numrul i ntinderea privilegiilor
acordate. Acest fel de redactare este conform cu caracterul juridic al
acestor acte : diplomele de imunitate snt o excepie de la ordinea juridic
de drept comun i n consecin trebuie ntocmite ct mai precis i amnun
it, ca orice act privilegiu care statornicete anumite derogri de la ordinea
juridic existent. De o formul tip, care s fi fost folosit n cancelariile
noastre pentru acordarea n bloc a tuturor privilegiilor de imunitate
nu poate fi vorba. Formulele stereotipe de s-i fie ocin i ohab
recTh k wMHuoy h k wXasoy) i s-i fie uric cu tot venitul (SpHK
c KkctA\ aoXoacm) snt folosite aproape fr excepie n redactarea oric
rui act ntocmit n cancelaria Moldovei i a rii Eomneti i n consecin
nu pot statornici o excepie de la o anumit regul, ci consacr un principiu
juridic general i anume ncuviinarea pe care domnul rii n calitatea
sa de titular al dreptului de proprietate eminent o d la orice conven-
iune care are ca obiect proprietatea funciar.
Practica acordrii de imuniti consacrat att n Europa feudal apusean i rsri
tean ne arat c diplomele de imunitate cuprindeau n mod analitic i concret privilegiile
acordate bisericii sau nobilului, ntruct numai un asemenea act astfel redactat putea fi o oglind
fidel a drepturilor pe care proprietarul putea s le opun dregtorilor regali, care ar fi ncercat
s ptrund pe astfel de domenii cu scopul de a strnge dri i alte contribuii. n temeiul unui
asemenea act mpotrivirea proprietarului imunitar fa de oamenii regelui capt un caracter
legal, fiind recunoscut ca valabil de ordinea juridic.
Documentele din Moldova snt redactate ntr-o form mai complet, s',abilindu-se cu
m & s dreptului de a judeca, multe biserici i mnstiri ind o jurisdicie
deplin n aceast privin. n cazul cnd imunitatea nu acorda a a s t i & S j ' J j y y n e n
n competena domnului judecata cazurilor penale mai grave (omor, rapt etc.), totui, i n caz
de imunitate deplin locuitorii aveau un drept de apel naintea domnului. Dei, n general, prin
20 Ibid., p. 377-378, 386-388; DIR, A, XVI/3, p. 6 6 - 6 7 ; DRH, B, I, p. 6 7 - 6 9 ,
7 3 - 7 4 .
21 DRH, A, II, p. 6 8, 278 280, 334 336.
244
Feudalismul dezvoltat. Privire general
actul de imunitate nu se acordau nici laicilor i nici bisericilor scutiri de obligaiunile militare,
totui cteva documente ne fac cunoscute asemenea scutiri 22, desigur, cu totul excepionale,
ntruct alte documente n-o mai amintesc; explicaia lipsei imunitilor militare rezid in peri
colul extern, pericolul turcesc, care amenina independena rilor noastre.
O alt categorie de privilegii date prin actele de imunitate erau cele de natur comercial
(Valeria Costchel). Clugrii fceau comer n ara Romneasc i mai ales n Moldova,
vnznd produsele lor ca : animale, stofe, fier, cear etc. i cumprnd sare, pete, vin etc. Imuni-
tile pe care domnul le acorda n aceast privin constau n scutirea de taxele ce se percepeau
pentru asemenea vnzri i cumprri (imunitate negativ); o alt form a acestor privilegii
consta n a se*acorda mnstirilor dreptul de a ncasa, n folosul lor, vmile de la anumite tr-
guri, poduri, vaduri etc., precum i dreptul de a-i face pive de sumane, sladnie (pentru prepa
rat berea) etc., ceea ce ducea la stabilirea unor adevrate monopoluri senioriale (imunitate
pozitiv) 2S.
Sistemul imunitii n ara Romneasc i Moldova prezenta unele
particulariti. De el beneficiaz mai larg biserica dect boierii. Numrul
satelor sau prilor de sate ce formau obiectul de imunitate nu depea
1215% din aezrile rurale din ara Romneasc (H. H. Stahl, D. 0.
Giurescu). Imunitatea judectoreasc se acorda mai greu i ntotdeauna
limitat la mica justiie, dei formularea actelor este vag i trebuie
completat cu modul lor de aplicare n fapt. Imunitile judectoreti
apar n folosul mnstirilor; la ele pare s se refere obligaia de ascul
tare, de a primi sau cere povaa impus ranilor i dreptul de cerce
tare acordat imunitarului.
n Transilvania imunitile feudale apar ca avnd aceeai structur
juridic i acelai scop politic, ca i n Moldova i ara Romneasc.
Regii unguri au fost silii i ei s dea nobililor i bisericii ngduina s-i
organizeze marile lor latifundii, ntr-un chip independent i s le nzestreze
cu un aparat administrativ, judectoresc i de constrngere, care s supli
neasc lipsurile statului feudal. Cele mai multe privilegii acordate nobililor
erau de natur administrativ-fiscal : scutiri de biruri, slujbe i alte ndato
riri feudale. Adesea se prevedea n mod expres oprelitea pentru slujbaii
regelui de a intra pe respectivele domenii pentru a ridica djdiile, pentru
care proprietarul feudal primise scutire 24.
Alte privilegii ce se acordau fie odat cu cele administrativ-fiscale,
fie printr-un act separat, n chip exclusiv, erau cele judectoreti: aceste
privilegii constau fie n dreptul imunitarului de a-i organiza instanele
pe moiile lor, aa cum credeau de cuviin, fie n sustragerea nobilului
de la jurisdicia de drept comun, pentru a fi judecat de rege sau de alte
instane speciale ( dejensio din documentele latine din Europa apusean)25,
n fine, prin actul de imunitate se puteau conferi unele privilegii comerciale,
de pild dreptul de a strnge unele venituri feudale 2, fapt ce constituia
o surs de mbogire foarte cutat de nobilii feudali.
Legiuirea scris amintete adesea de imunitile date nobililor, fr
a trata aceast chestiune n amnunt, ntruct ntinderea privilegiului
era stabilit de la caz la caz prin actul de imunitate dat de rege sau
22 DRH, A, I, p. 352-353; ibid., B, I, p. 1 7 - 1 9 .
23 Ibid., B, I, p. 187-188.
21 DIR, G, XIII/2, p. 18-20; ibid., XIV/l, p. 3 0 - 3 1 .
25 Ibid., C, XIII/2, p. 239-240; ibid., XIV/2, p. 211.
26 Ibid., C, X I - X I I I / 1 , p. 4 - 5 ; ibid., XIV/l, p. 180.
Proprietatea funciar i imunitUe feudale
245
principe. Dreptul scris stabilete, n aceast privin, cteva dispoziii
cu caracter general: de pild, decretul regelui Carol Robert din 21 decem
brie 1324 confer unele scutiri tuturor nobililor din Transilvania.
Imuniti se acordau i bisericii ca i nobililor laici, stabilindu-se
astfel n general o egalitate de tratament pentru clasa dominant, dar
tar a se nltura prin aceasta multiple alte rivaliti i oscilaii n rolul
predominant al fiecreia. Prin actul de imunitate, lcaurile bisericeti
dobndeau mai nti privilegii administrativ-fiscale, adic scutiri de dri
i slujbe pentru moiile lor, apoi privilegii judectoreti acordate odat
cu cele administrativ-fiscale sau deosebit i n fine, unele comerciale,
care ngroau veniturile bisericii feudale 27.
n esena ei, imunitatea funciar i judectoreasc ndeplinete o
tripl funciune : a) este o form de asociere a clasei dominante la exerci
iul direct al puterii politice ; b) este o cale feudal de redistribuire a unei
pri din supramunc, ntre elementele clasei dominante; c) este o form
feudal de a rezolva unele probleme de administrare a statului, n condiiile
lui de organizare rudimentar. n acelai timp, n minile regelui sau
ale domnului, imunitile snt o puternic arm de aciune n raporturile
lui cu diversele pturi ale clasei dominante.
Germenii imunitii apar deci pe teritoriul rii noastre n epoca
anterioar formrii statelor feudale de-sine-stttoare Moldova i ara
Romneasc i naintea ptrunderii unor forme ale feudalismului ungar
n Transilvania, adic n epoca feudalismului timpuriu : acest proces este
strns legat de destrmarea obtilor agrare i de migraia popoarelor
(t. tefnescu). Imunitile erau consacrate n diplome, redactate anali
tic i detaliat, pentru asigurarea privilegiilor celui ce dobndise imunitatea
i pentru nlturarea oricrui conflict dintre acetia i slujbaii domnului
sau ai regelui. Cuprinsul actelor de imunitate atest privilegii variabile
ca numr i ntindere : ele erau determinate de raportul de fore dintre
autoritatea central i forele nobilimii.
Formulele stereotipe ale cancelariilor din Moldova i ara Rom
neasc (uric cu tot venitul i ,,ocin i ohab) erau menite s dea
expresie juridic ntririi domnului, acordat n temeiul dreptului su
de proprietate eminent actelor juridice privitoare la mutaiile de
proprietate i prin urmare nu consacr scutiri sau privilegii (H. H. Stahl,
M. Neagoe) ceea ce dealtfel ar fi mpotriva stereotipismului nsui al
acestor formule. Totodat, aceste formule dau i publicitatea cuvenit
unor asemenea acte, garantnd dreptul de proprietate al dobnditorului
mpotriva oricror pretenii pe care ar putea s le ridice terii. Cu alte
cuvinte, n temeiul acestor formule, actul devine opozabil erga omnes.
Seciunea a lll-a
L u p t a boierimii pentru desfiinarea caracterului condi ionat
al proprietii f e u d a le
Principalul efect al centralizrii statului a fost acela al patrimoniali-
tii, n sensul c ntregul teritoriu al rii a trecut n stpnirea eminent
a efului statului. Astfel se explic afirmaia lui Dimitrie Cantemir c ara
27 Ibid., C, XIV/l, p. 30-31 i 180; ibid., XIV, p. 211.
246
Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
a fost patrimoniul domnului, c nici un locuitor al Moldovei nu putea
deveni proprietar funciar dect prin donaie domneasc i numai dup
ce se distingea prin acte de vitejie i alte caliti28. Deci, consecina
imediat a lurii n stpnire a teritoriului statului de domnitor a fost
constituirea proprietii private prin donaiuni domneti29. Primii crora
li s-a conferit o asemenea proprietate au fost efii formaiunilor politice
locale, foti cneji sau voievozi.
De fapt i de drept, acestora li s-a recunoscut proprietatea pe care
o deinuser i li -a mai adugat chiar. n al doilea rnd, voievodul a
cutat s rsplteasc pe cei care l-au sprijinit n aciunea de constituire
i centralizare a statului i crora a trebuit s le confere proprieti din
terenurile nelocuite, pustii, cum snt denumite n documentele interne,
evident cu dreptul de a ntemeia sate pe ele 30. Nu toi fotii maiores
terrcie din teritoriul noului stat au devenit beneficiari ai actelor domneti
de donaiune, fiindc unii din ei s-au opus procesului de unificare. Deci
i din acest punct de vedere proprietatea de bunuri funciare trebuie ne
leas ca o concesiune a efului statului, a domnului care-i indic un caracter
contractual. Fiecare proprietate funciar a fost delimitat, hotrnicit
prin acte speciale ce au constituit titlul documentar de proprietate. Acelai
regim al proprietii funciare se constat nu numai n Moldova, ci i n
ara Romneasc. Documentele interne indic proprietatea funciar
sub denumirile de ocin, declin, vislujenie i uric, termeni ce atest origi
nea ei, adic de motenire sau de rspltire a serviciilor aduse efului
statului.
Documentele pstrate, din secolul al XlV-lea, foarte puine ca numr, arat ns c nc
din timpul domniei lui Roman I (1392 1394) proprietatea funciar boiereasc tindea s devin
i n mare parte devenise ereditar, garantat i aprat de stat31. Existena unei asemenea pro
prieti vechi o demonstreaz i precizarea din actul de donaie sau confirmare c acolo bene
ficiarul i are casa sau dup expresia documentelor .,unde este casa lui 32. In timpul domniei
lui Alexandru cel Bun (14001432) se constat nu numai existena i extinderea proprietii
funciare boiereti, dar i a celei ecleziastice. Dezvoltarea acestor proprieti a luat o amploare
deosebit n timpul urmailor lui Alexandru cel Bun, mai precis ntre anii 1432 i 1457. Spre
deosebire ds naintaii si, tefan cel Mare a dus o politic de limitare a extinderii proprietii
funciare boiereti, care reducea puterea economic, baza material a domniei.
Se nelege deci c n rile romne, n evul mediu, nu a existat o
proprietate funciar absolut, fiindc orice asemenea document, dei
emis sau confirmat de un domn, nu cuprindea n sine dreptul exclusiv
de liber dispunere, care era limitat de obligaiile pretinse de eful statului.
Expresiile de credincioas slug menionat pentru prima dat la 30 mar
tie 1392 33sau cu dreapt credin 34, sau cu slujb dreapt i credin
cioas 3S, care se ntlnesc aproape continuu n orice document de proprie-
28 D. C a n t e m i r, Descriptio, XIII, p. 262263.
29 DRH, A, I, nr. 3, 12.
30 Ibid., nr. 41, 63, 72.
31 Ibid., nr. 2 12.
32 Ibid., nr. 39, 40, 47.
33 Ibid., nr. 2.
34 Ibid., nr. 7.
35 Ibid., nr. 12.
jri etatea funci ar i i muni ti l e feudal e
247
tat- funciar emis de fiecare cancelarie domneasc i deci confirmat de
|m . fac cunoscute condiionarea proprietii donate sau transferate.
[*:: ;1putea prelua proprietatea funciar a beneficiarului ce nu respecta
' -denie documentului de donaie. Primul asemenea caz cunoscut
menionat n Moldova la 18 octombrie 1435 36. Datorit comportrii
- iinii, manifestrilor ei, tefan cel Mare i-a limitat posibilitile de
ki !<ui un mai mare numr de proprieti funciare, deci de a se ntri
rin tinderea bazei economice : urmaii lui tefan cel Mare, pn la sfri-
il -. colului al XVI-lqa, cu puine excepii, au urmat aceeai politic.
O nou etap n lupta boierimii moldovene pentru desfiinarea
ra:,eterului condiionat a-1 proprietii funciare ncepe n anul 1574,
, asasinarea de ctre turci a lui Ioan vod cel Viteaz.
Comparativ cu domnii anteriori, Petru chiopul a donat boierimii numeroase sate i tere-
r* din ocoalele domneti, al cror numr crescuse considerabil prin politica de confiscri dus
fan cel Mare i de urmaii si, n special de tefan cel Tnr (15171527). La 19 iulie 1612,
i* luptei de la Cornul lui Sas, n care tefan Toma a fcut prizonieri un mare numr de boieri
rtori ai familiei Movil, pe care, acuzndu-i de nalt trdare (viclenie), i-a condamnat
a -o arte i executat imediat37, confiscndu-le i proprietile funciare. Din acestea a consti-
: mi fond din care a fcut donaii susintorilor si (I. Minea). Dar aplicarea normelor privi-
** t la obligaiile proprietarilor funciari fa de domnitori amenina cu desfiinarea proprie-
u a funciar boiereasc constituit n timpul domniilor lui Petru chiopul i a Moviletilor.
La :indul su, i tefan Toma, pentru a-i face partizani, a restituit fotilor proprietari pro-
p- tile care le fuseser luate n mod abuziv de ctre Movileti i oamenii lor 38.
Urmaii la tronul Moldovei ai lui tefan Toma au trebuit s ia msuri de pacificare a
spiritelor boierimii, inaugurnd n materie de proprietate funciar o politic nou, restituindu-i
;rte din proprietile confiscate. Primul din ei, Radu Mihnea (1616 1619), a anulat printr-un
act de autoritate unele confiscri de proprieti fcute de tefan Toma, dei n general erau lega-
r. iar unor boieri le-a restituit sub form de donaii proprietile ce le fuseser confiscate39,
sur considerat legal, fiindc s-a aplicat i n secolul anterior, i fusese acceptat ca norm
drept ce putea fi considerat ca o victorie a boierimii pentru desfiinarea caracterului
adiionat al proprietii funciare (N. Grigora). Orice domnitor care ar fi urmrit s obin
irijinul integral al marii boierimi trebuia s cedeze presiunilor ei n materie de proprietate
funciar, anulnd orice confiscri fcute mai nainte. Primul domnitor, care a fcut un pas
hotrtor n aceast direcie a fost Gaspar Graiani (1619 1620), care, ntr-o edin special
a Sfatului domnesc din 17 iunie 1619, constatnd c nite boierii vicleni au fost pe drept pedep
sii cu tierea capetelor, a stabilit c satele nu snt vinovate, averea lor nicidecum 40, adic
proprietile unor asemenea boieri puteau fi restituite urmailor, ceea ce a i fcut, anulnd docu
mentele de proprietate ale celor ce primiser deja asemenea proprieti prin donaie sau cum
prare. ncercarea lui Gaspar Graiani de a impune o nou norm de drept n aceast chestiune
are o importan deosebit, ndreptndu-se pe linia anulrii caracterului condiionat al proprie
tii funciare boiereti. Gaspar Graiani n-a avut ns timpul necesar s-i realizeze intenia.
Domnul Miron Barnovschi (1626 1629), care se nrudea cu marea boierime afectat de msu
rile lui tefan Toma, a restituit proprietile funciare confiscate pentru nalt trdare i a
voit totodat s-i dea o baz legal pentru a nu fi anulat de urmaii si la tron. Restituind
36 Ibid., nr. 146.
37 M. Go s t i n , p. 60.
88 DRIT, A, nr. 113, 120, 121, 153, 185, 193, 199 .a.
39 DIR, A, XVI 1/4, nr. 28, 382.
* Ibid., nr. 471.
I
unui boier un sat confiscat, Miron Barnovschi a menionat, la 19 ianuarie 1627, c el i cu toi
boierii si a ,,aflat jude cum nu se cuvine s se piarz nici un sat pentru hiclenie 41. Miron
Barnovschi a voit deci s impun i s aplice norma elaborat de Gaspar Graiani, fiind i
el interesat deoarece prin alian fcea parte din familia Moviletilor i se considera n plus ca
singurul motenitor aflat n ar al foarte numeroaselor proprieti ale lui Isac Balica, poate
cel mai mare proprietar funciar din Moldova.
Aplicarea prevederilor aezmntului din 17 iunie 1619 incluse n cel din 25 febuarie
1627, cu efect retroactiv, a nsemnat o alt victorie a boierilor proprietari funciari. Domnitorul
Vasile Lupu a avut ns rezerve cu privire la aplicarea prevederilor acestui aezmnt42,
dar nu au fost abrogate i au continuat s opereze. n acest sens dm ca exemplu pe croni
carul Miron Costin, care, lund n cstorie pe Elena Movil, ruda cea mai apropiat n via
a lui Isac Balica, condamnat la moarte i executat pentru nalt trdare de tefan Toma, a
pretins toate proprietile acestuia.
n general, domnitorii moldoveni din a dona jumtate a secolului
al XVII-lea au aplicat, cu anumite excepii, prevederile aezmintelor
din 17 iunie 1619 i 25 februarie 1627. Constantin Cantemir (16851693)
a confiscat doar proprietile acelor care, angajndu-se ca mercenari n
Polonia, au atacat Moldova i pe care i-a calificat ca oameni ri i fr
credin, pentru c, dei erau ,,oameni de ar, din acest pmnt,
au jefuit i suprat locuitorii asuprii de mult greu i porunci mpr
teti, Constantin Cantemir a precizat totui c a trecut la asemenea
msuri numai dup ce unii ca acetia, dei au fost iertai pentru faptele
lor, au refuzat totui s se ntoarc n ar 43. Totodat, trebuie reinut
c proprietile celor care svriser asemenea aciuni nu au fost preluate
pe seama domniei, cum se obinuise, ci donate celor care suferiser daune.
Un caz deosebit, ieit oarecum din comun, s-a ntmplat cu proprietile boierilor care,
dup nfrngerea de la Stnileti (1822 iulie 1711), l-au urmat n Rusia pe Dimitrie Cante
mir. Vornicul Lupu Costache, numit caimacan de turci, a hotrt confiscarea proprietilor
funciare ale tuturor boierilor pribegi. Pe msur ns ce se rentorceau li se restituiau moiile
i satele. ntre pribegi s-a aflat i cronicarul Ioan Neculce. Pentru c satele lui fuseser
luate chiar de fostul caimacam Lupu Costache, acesta l-a mpiedicat pe cronicar s se ren
toarc n ar. El a reuit, mult mai tirziu ca ceilali, s fac pace, adic s fie iertat de
Mihail Racovi. Cu aceast ocazie s-a fcut cunoscut c Ion Neculce a putut veni n ar
pentru c proprietile sale nu fuseser luate pe seama domniei, regul czut n desuetu
dine, ci de un boier. Din cauza aceasta a trebuit s se adreseze Divanului, n care a dovedit
c fostul caimacan fiind putincios a fcut un act abuziv. n procesul intentat de Mihail
Racovi stolnicului Vasile Ceaurul (1 octombrie 1717), care se nrolase in oastea austriac,
atacase Moldova de mai multe ori, i chiar jefuise i maltratase pe sora domnitorului, nu s-a
hotrt s i se confite proprietile pentru asemenea vini, ci pentru c nu pltise vistieriei suma
desetinei din inutul Bacului, pe care o luase n arend. Proprietile confiscate de Vasile
Ceaurul nu au fost luate pe seama domniei, ci donate unor boieri credincioi 44. Este de semna
lat i faptul cunoscut, i care a provocat discuii n istoriografia noastr, al acuzaiei de nalt
248 Feudal i smul dezvol tat. Pr i vi r e general
Surele, XXIV, p. 199-200.
43 LAB l a ^ i)oc. ^u cou j ll l, p. 7980; BAR, nr. 578, f. 121; ASI, CCCXXXIX/21,
p. 438-439.
44 Uricariu, IX, p. 155 157 i 157 160.
- ::netatea funci ar i i muni ti l e feudal e 249
i i c re adus de Constantin Gantemir frailor Velicico i Miron Costin, crora, dei i-a condamnat
l i . arte i executat, nu le-a confiscat nici o proprietate 45.
Efectele acestor sforri ale boierilor nu au ntrziat deci s se fac
iuite : Pe msur ce clasa boiereasc, dintr-o clas de stpni exploa-
'. x\ sate devlmae prin dijm i munci, n cadrul unei gospodrii proprii
(W consum, se transform ntr-o clas de proprietari feudali deplini, avnd
adic propria lor exploataie productoare de marf, folosind munca
gratuit a ranilor n cadrul unei exploatri, adic n snul unui proces
de producie organizat de boier pe seama i n folosul lui exclusiv, incerti-
*idinea iniial a stfpnirilor boiereti nceteaz. Bolul domniei, ca dispu-
r eroare de favoruri i miluiri, sub forma cedrilor de drepturi regaliene
le-a lungul ntregii game care merge de la obrocul de tip I, la obrocul
M-utire de tip IV, precum i rolul ei de garantatoare prin mijloace de
it a stpnirilor boiereti, nceteaz i el 46.
45 I. Mi n e a , Despre D. Cantemir, Omul, scriitorul, domnitorul, Iai, 1926, p. 219
i 261; I. N e c u i ce, p. 101.
46 H.H. S t a h 1, Controverse, p. 186.
Ti tl ul II
ORGANIZAREA DE STAT
Capi tol ul I
Voievodatul i domnia
Sec i unea I
Structura g e n e r a l a
Statele romneti independente s-au format prin gruparea tuturor
voievodatelor i cnezatelor din ar n jurul voievodului ntemeietor,
care a devenit mare voievod i a luat titlul de domn.
Att n ara Romneasc, ct i n Moldova, romnii au adoptat
ca form de stat monarhia feudal, avnd ca precedent Imperiul bizantin
nu att pentru c acesta prin amintirile romane i speranele cretine
exercita o anumit putere de seducie, ct pentru c ideologia i structurile
bizantine puteau ajuta la centralizarea statului i la consolidarea inde
pendenei.
Curnd dup ntemeiere, rile au avut mitropoliile lor (in 1350 i,
respectiv, n 1401), care printre ali factori au nlesnit integrarea
lor ca state cretine ortodoxe n ierarhia bizantin i intrarea lor n
contiina politic a lumii (N. Iorga). Aceasta a nlesnit introducerea
unor instituii bizantine, care au fost adaptate la nevoile locale, fr a
exclude unele elemente tradiionale autohtone i anumite influene oca
zionale, de detaliu, din partea altor state.
Domnia a folosit precedentul bizantin n multe din elementele
structurii sale : titulatura domnului, puterea absolut, concepia teo
cratic asupra puterii domneti cu consecinele ei (ungerea, cumulul
prerogativelor laice i bisericeti), doctrina virtuilor imperiale, asocierea
la domnie ete.
a. Pstrnd titlul de voievod ce amintea originea militar prestatal a
puterii, eful Statul ui a luat titlul flf* rfnrn/n priix 'zqxlvixI
(lat. med. dominus stpn de domeniu feudal), nvedera stpnirea
absolut a rii i totalitatea puterilor unui monarh absolut.
n documente, domnul i adaug nc din secolul al XIV-lea epitetul ,,de sine stpnitor
cdMOAp'K>Kd8HTkH) care exprima independena sa, iar naintea numelui su de botez, aproape
totdeauna vocabula Io (gr. Ioave = cel ales de Dumnezeu) ca s marcheze caracterul
harismatic al puterii domneti. Tot n titulatur, domnul i arat uneori i posesiunile sale.
Titlul de despot i l-a asumat numai Mircea cel Btrn, temporar i numai pentru pmnturile
lui Dobroti (terramm Dobroticii Despotus).
Voi evodatul i domni a 251
b. Domnul exercita o putere care se pretindea c vine de la Dumne
zeu (din mila lui Dumnezeu). De aceea, ea impunea ascultare i veneraie.
n afar de nvestitura laic, domnul primea i una mistic : ungerea,
i mir de ctre patriarhul Constantinopolului i de ctre mitropolitul
iii, nsoit de rugciunea de ncoronare a mprailor bizantini1.
c. La nscunare, domnul se ncorona, fapt dovedit prin mrturiile
timpului i prin iconografie. Ctre sfritul secolului al XYI-lea coroana
a fost nlocuit cu cuca, dar ceremonia ncoronrii, dup ritualul vechi
bizantin, s-a pstrat pn trziu (secolul al XlX-lea).
d. Domnul presta jurmnt pe Evanghelie la nceputul domniei2.
e. Pe lng prerogativele de drept laic, domnul exercita i unele
prerogative de drept bisericesc, n acord cu biserica.
f. Puterea domnului era absolut, adic lipsit de un organ de con
trol, dar nu despotic sau nemrginit, cum afirmau A. D. Xenopol, I .
Bogdan i alii, ci mrginit de regulile obiceiului pmntului i de pra
vile, iar din secolul al XYI-lea limitat n unele privine i de suzeranitatea
otoman.
g. Puterea domnului era personal, indivizibil i netransmisibil.
Yasile Lupu a scris lui loan Kemeny : Mortuo principe sepeliantur tractata
o muia negotia 3.
h. Dei ntemeietorii rii au creat fiecare cte o dinastie (Basarabii
i, respectiv, Bogdnetii), optnd implicit pentru principiul ereditii,
succesiunea tronului a fost crmuit de principiul mixt electiv-ereditar,
dup care domnii erau alei pe via de boieri i de ar (adunarea stri
lor) dintre fiii (chiar nelegitimi) sau fraii domnului. Principiul primo-
geniturii nu a fost recunoscut.
Integritatea fizic era o condiie necesar pentru accesul la domnie.
De aceea, concurenii la domnie nvini erau de obicei crestai la nas
ex. loan J oldea, mutilat de Alexandru Lpuneanu4). De asemenea,
fr vreo declaraie solemn, ca n Apus, femeile au fost excluse de la
domnie.
Principiul electiv-ereditar a suferit deteriorri din secolul al XYI-lea
cnd a nceput s aib acces la tron orice boier mare (exemplu Moviletii,
C&nt&ouzmh). Regula alegerii pe via a domnului a fost anulat de turci
in secolul al XYI-lea, de cnd domnii trebuiau s fie ntrii de Poart
la trei ani, iar din secolul al XVII-lea n fiecare an (mucarerul mare i
mucarerul mic)5. Tot din secolul al XY II-lea a rmas regula c boierii
puteau alege domn dintre dnii pe oricare 6. Principiul alegerii domnului,
dei deteriorat, a supravieuit pn n secolul al XY III-lea, ultimul domn
ales fiind Constantin Mavrocordat, n 1730 7 dup care abuzul turcilor
de a numi direct pe domn devine regul.
i. Asocierea la domnie a fiului sau fratelui domnului a fost procedeul
prin care domnii au cutat s-i desemneze succesorul la tron, ca s oco-
1 D. C a n t e m i r , Deseriptio, 11,2; CSTR, II, p. 227; III, p. 9; VI, p. 263.
2 Letop. Cantac., p. 160; M. C o s t i n, p. 97.
3 CSTR, V, p. 143.
4 Ibid., II, p. 384.
5 D. C a n t e mi r , Deseriptio, II, 4; Radu P o p e s c u , p. 136.
6 Letop. Cantac., p. 190.
7 Hurmuzaki, XIV/2, p. 1069.
252
Or gani zar ea de stat
leasc alegerea i s evite competiiunile. Procedeul, practicat la Bizan,
a fost larg folosit, att n ara Romneasc ct i n Moldova pn n
secolul al XV-lea, cnd a nceput s decad (B. Vrtosu).
Fig. 27. Alexandru cel Bun i curtea sa n
faa cetii de scaun a Sucevei (pictur mural,
Vorone).
K. Tot de la Bizan, domnii au adoptat doctrina virtuilor imperiale :
datoria de a face tuturor dreptate 8i datoria de filantropie i generozi
tate fa de supui.
1. Pentru nevoile domniei i ale bisericii, domnul a fost un factor
esenial al receptrii dreptului bizantin (nomocanonic i imperial) nc
din secolul al XlV-lea.
Sec i unea a l l -a
Prerogativele domneti
Prerogativele domnului cuprindeau toate sectoarele vieii de stat:
militar, politic, legislativ, judectoresc, executiv, financiar, bisericesc.
8 Invfl. Neagoe, p. 250. Val . Al . G e o r g e s c u , n Ades byz., p. 472484. Vz. i
id in SC, XI (1969), p. 214-217.
Voi evodatul i domni a
253
a. Prerogativa militar. Domnul era comandantul suprem al armatei,
imund nu numai exemplul bizantin, dar i tradiia voievodal i necesit-
"ile statului feudal. Comandanii i ostaii depuneau jurmnt ctre domn
nscunare i naintea oricrei expediii. Dei din a doua jumtate a
tiu: al XVII-lea armata i-a pieraut nsemntatea, UUUiU UI di Jj <xroox~jbl7~
prefSpfM ' ^i pti i l s numeasc j i e
omandanii armatei (sptarul, hatmanul, aga), s recruteze i s mobili
zeze oastea rii.
b. Politica extern. Domnul reprezenta ara n relaiile externe cu
lreptul de a ncheia tratate, de a declara rzboi i a ncheia pace, de
trimite i primi soli (dreptul de legaie), de a da sprijin diplomatic supui-
Si. Cele m a i im p o r ta n te din aceste atribuii erau exercitate cu avizul
:lui domnesc i uneori chiar cu acela al adunrii strilor. Dup accen-
dominapiei otomane, turcii interziond rilor romane s fac O
oYiieh externa pTvjpti^, m. ^ *mL cm lm m ilt tkmmlOF e a s t
rerogativ. Practic ns, domnii au continuat s ncheie tratate ca statele
rrine, fie comerciale9, fie politice. Violnd oprelitea, domnii ncheiau,
:i secret, chiar tratate de alian cu state strine10. De asemenea, ei au
ontinuat s acorde sprijin diplomatic supuilor11, ba uneori s aib
geni n unele capitale strine12.
* Nu mai puin, odat cu pierderea dreptului de legaie, n secolul al
XVI-lea, s-a recunoscut domnului de ctre turci dreptul de a avea, ca
asal, un agent permanent pe lng puterea suzeran, cu sarcina s-l
eprezinte i fa de ambasadorii strini din Constantinopol. Acest agent,
numit capuchehaie, era, ntr-o form obnubilat, un fel de reprezentant
diplomatic care trebuia s obin agrementul Porii, dar era decapitat de
urci, n caz de hainire a domnului. Existena lui a contribuit simitor la
meninerea autonomiei rilor.
c. Prerogativa legiuitoare. Ca i mpratul bizantin, domnul era
micul legiuitor, ntruparea terestr a ,,voinei lui Dumnezeu, ,,legea
ie (lex animata) ; prerogativa legiuitoare a domnului n-a fost contestat
nici chiar de turci13. Aceast prerogativ a fost exercitat de domni
direct, prin emiterea de acte normative care purtau numele de hrisov,
hezmnt, testament ji legtur sau indirect, pe calea receptrii dreptului
bizantin. Acesta a oferit domniei un sistem juridic evoluat i complet,
care permitea soluii pentru toate problemele laice i bisericeti. Dreptul
receptat (canonic = ,,pravilele bisericeti sau imperial ,,legile mpr
teti) a venit n concuren cu obiceiul pmntului (,,legea rii), care
era un drept nescris, reclamnd o coordonare ce implica din partea domniei
o putere de deciziune, n fond tot legislativ.
Prerogativa legiuitoare era exercitat de domn, de obicei dup
consultarea cu sfatul domnesc i chiar cu adunarea strilor.
9 Uricariu, IV. p. 394; 27 aug. 1588, tratat de comer anglo-moldovenesc.
10 Hurmuzaki, II/l, p. 194; n 16 aug. 1594, alian ntre Moldova i Austria; n 1689
'ratat ntre Moldova i Austria; ultimul tratat e cel ncheiat de Dimitrie Gantemir cu Petru
cel Mare, n 1711 (Acte i doc., I, p. 15).
11 Doc. 10 nov. 1627, Hurmuzaki, Supl. II/2, p. 573 ; doc. 28 mar. 1665, AIR, 1864,
. 2 1 - 2 2 ; doc. 9 febr. 1677, Hurmuzaki, XV/2, p. 1367.
12 A. M. D e l Gh i a r o, p. 166.
13 D. Ga n t e mi r , Descriptio, II, 1, p. 127.
254
Organi zarea de sta:
d.^Prerogativa judectoreasc are rdcini att n tradiia bizantin,
n care mpratul era judectorul suprem, ct i n cea feudal romneasc,
nnde, chiar nainte de ntemeiere, voievozii aveau drept de judecat.
Dealtfel, n prerogativa judectoreasc. se mbin puterea harismatieu I
dobndit prin ungere cu cea izvort din legtura feudal ncheiat cu j
boierii prin jurmntul de credin i cu ceilali supui prin nchinare, j
( \\>\\y>\\\ dwwwwi v\ mwayH'&V v\\ v\\\\S\ vvv^VSvv- I
DomauV m l e w yideea acela-i dormi a&evmfc Vwvl
iJUttUfiZiQll % eXAStfo IU ^MWdf ^ ^
^<5 ^oefesvaa>\x3L\ Tex mstus.
lui al XVI-lea?cancelarul de lHopital spusese adunrii strilor : E mai
puin act regal a face rzboi dect a face dreptate 15.
Domnul era judectorul suprem al rii i al clasei feudale: avea dreptul s judece
n ultim instan orice pricin; s evoce de la orice instan judecata oricrei pricini, s
rectracteze propria sa hotrre, s pronune orice pedeaps i s ierte pe orice vinovat, s
dea instruciuni (,,nvtur) dregtorilor cum s judece. El era marele hotarnic al rii i
intervenea deseori personal i la faa locului n judeci16. El judeca, de obicei, mpreun cu
sfatul (divanul) domnesc, dar hotrrea o da el, care avea dreptul s judece i uneori judeca
singur, att n pricini civile 17 ct i n pricini penale 18, mai ales de trdare (hiclenie), n care
uneori domnii au condamnat i executat fr dovezi i fr procedur de judecat 19. Acest
drept exercitat de domni n pricini de trdare i delapidare 20 vtma mai ales pe boieri. De
aceea, boierii au luptat pentru limitarea lui. n secolul al XVII-lea boierimea a smuls lui
Leon Toma hrisovul din 15 iulie 1631 21 care oprete pe domn s condamne la moarte boieri
fr judecata divanului. Mentalitatea boiereasc rzbate, de asemenea, n documentul din
18 august 1668, emis de Radu Leon, fiul lui Leon Toma, dup care domnul trebuia s judece
,,cu boierii divanului, precum iaste legea i obiceiul rii 22. Dar domnii au continuat pn n
prima jumtate a secolului al XVIII-lea s exercite uneori dreptul lor de a judeca de unul sin
gur, ca de exemplu Constantin Brncoveanu sau Nicolae Mavrocordat 23. Puterea domneasc
excesiv gsea un sprijin n rndurile clerului, dup care ,,mnia domnului este mnia lui Dumne
zeu 24. Boierimea a continuat s lupte pentru ngrdirea prerogativei judiciare a domnului,
cu oarecare rezultate n ce privete confiscarea moiilor pentru hiclenie i mpuinarea cazu
rilor de judecat a domnului fr sfatul domnesc (fig. 27).
14 nvat. Neagoe, p. 285.
15 E. N y s, Les thories politiques et le droit international en France jusqu'au X VI IIe
sicle, Paris, <f.aj>, p. 65.
16 Doc. 13 iun. 1456, DRH, A, II, p. 89; doc. 1583, DIR,A, XVI/3, p. 217; doc. 1605,
ibid., XVII/1, p. 203; doc. 1 sep. 1636, DIOB, p. 25.
17 Doc. 11 iun. 1619, DIR, A, XVII/4, p. 365; doc. 13 mar. 1622, ibid, XVII/5, p. 107;
doc. 10 iun. 1625, ibid., XVII/5, p. 350; doc. 17 mar. 1680, Surete, XXII, p. 51.
18 R a d u P o p e s c u, p. 191.
19 Gr. U r e c h e , p. 222; M. C o s t i n, p. 139.
20 D. Ga n t e r ni r , Descriptio, II, cap. XII, p. 253.
21 DRH, B, XXIII, p. 406.
22 ASB, Ep. Arge, XVII/12, cit. de N. S t o i c e s c u (Sfatul, p. 113, n. 61), care l
interpreteaz n sensul c n secolul al XVII-lea hotrrile date de domn singur erau ilegale.
23 Francisc Goscieschi, apud P.P. P a n a i t e s c u , Clt. poloni, p. 134; Nicolae
Mavrocordat, domn al Moldovei, n 1712, mniat pe cpitanul grzii pentru o mic neglijen a
poruncit s i se taie capul cpitanului. L-a scpat numai intervenia solului polon pe lng
domn, care l-a graiat.
24 Ibid., Cltorul calific aceast maxim drept prosteasc.
yi evodatul i domni a
255
Prerogativa judectoreasc era exercitat de domni cu ostentaie
ntru c de ea depindea, n mare msur, pstrarea prestigiului domniei
* a tronului. Aplicnd principiul filantropiei, domnul exercita deseori
-ptul de graiere, iertnd la diverse prilejuri (srbtori, nunta sau moartea
. iui membru al familiei domneti) pe unii vinovai chiar de fapte grave 25.
ritor exemplu este iertarea boierilor care uneltiser contra lui de ctre
[atei Basarab, care a dezarmat atunci prin buntate pe adversari i
a consolidat domnia 26.
Prerogativa judectoreasc a continuat nestingherit de suzeranita-
ea otoman chiar dup accentuarea dominaiei turceti, care a respectat
general autonomia intern i n special autonomia judiciar 27. Domnul
mprea dreptatea n numele su, nu al sultanului, i dup legile rii,
lotrrile sale nu puteau fi atacate cu recurs la Poart, nici nu aveau
ievoie de vreo ntrire din afar. Unele intervenii ale Porii privind
numite procese constituiau un fel de indicaii pentru domn. Au fost i
xcepii, de exemplu : firmanul de eliberare a unor condamnai la moarte
ie ctre Mihai-vod Racovi 28. Singurele restrngeri ale puterii judiciare
domnului au privit pricinile mixte (ntre musulmani i pmnteni) i
:iu au atins esena autonomiei judiciare.
e. Prerogativa executiv. n monarhia feudal, toate puterile erau
oncentrate n minile monarhului. Domnul era i eful puterii executive.
In exercitarea prerogativei, domnul are dreptul i misiunea de a asigura
rdinea intern, de a lua orice msuri pentru pstrarea ordinii feudale.
El numete i revoc pe toi dregtorii, att ai rii ct i ai curii. Tuturora,
<1 le d porunci, verbal sau n scris : prin ,,cri de porunc, pitace,
hrisoave sau cri de judecat. Prin dregtorii domneti, el impune mplini
rea drilor, constrngerea ranilor s execute muncile datorate domniei
i stplnilor de moii, executare, hotrrilor judectoreti, n special a
condamnrilor capitale, reprimarea rzvrtiilor, urmrirea rufctorilor,
intoarcerea celor fugii din sate.
Tot pentru meninerea ordinii feudale, domnul rii are dreptul
de a acorda privilegii i ranguri boiereti29, de a ncuviina ntemeierea
de sate i trguri30, de a mpmnteni un strin, de a ncuviina cstoria
fiilor sau fiicelor de boieri 31 n scopul de a se evita coaliiile boiereti
ostile domniei i mezalianele pe care domnul, n interes de clas, le
pedepsea.
f. Prerogativa financiar. Dreptul de a percepe drile aparinea
domnului. Aceast regul era nrdcinat n obiceiul pmntului; pn
25 P a u 1 d e A l e p (1650), n AIR, 1/2, p. 69.
26 St. doc., IX, p. 14.
27 D. C a n t e m i r, Descriptio, II, 1, p. 127. Petru Bogdan Baksic (V, p. 224): Turcii
nu se amestec deloc n conducerea rii. . . domnul este liber . . . s judece . . . s condamne la
moarte chiar i pe boierii si. I. Neculce (p. 210211) spune c turcii, la Karlowitz, n 1699, au
rspuns polonilor care le cereau Moldova c nu pot s-o dea fiindc este volnic {autonom,
iber) c turcilor este nchinat, nu este luat cu sabia. Vz. si I. Ma t e i, Quelques problmes,
:n RESEE, X (1972), nr. 1, p. 6 5 - 8 1 ; XI (1973), nr. 1, p. 8 1 - 8 5 .
28 Cron. Ghic., p. 243.
29 Doc. 23 apr. 1441, DHR, B, I, p. 160; N. C o s t i n, Adnotri la Gr. Ureche, p. 136,
in S t. P a s c u i VI. H a n g a, Crestomaie, II/2, p. 117 ; M. B a n d i n i, GSTR, V, p. 344.
30 Doc. 12 aug. 1569, DIR, A, XVI/2, p. 210.
31 D. Gan t e mi r , Descriptio, II, 18, p. 323.
256
Organi zarea de stat
la nscunarea domnului, oamenii refuzau s plteasc drile 32. Domnul
avea dreptul s aeze drile, stabilind ct se cuvenea s plteasc fiecare
colectivitate, s fixeze contribuia la plata liaraciului, s nfiineze dri
noi, s acorde scutiri de dri prin imuniti i slobozii sau avantajnd
o categorie social (de ex. boieri, preoi). De obicei, domnul exercita
aceast prerogativ consultnd sfatul domnesc sau chiar adunarea strilor.
Domnii au exercitat efectiv dreptul de a bate moned, prerogativ a oricrui ef de stat.
n Moldova, moneda lui Petru I circula i peste graniele Moldovei. n ara Romneasc, Vla-
dislav I (1364 1377) a btut prima moned, urmat de Radu I, Dan I, Mircea cel Btrn i fiul
lui, Mihail etc. Dup accentuarea dominaiei otomane, turcii nu au mai ngduit rilor romne
baterea de moned. Totui, Despot-vod a btut monede de argint i de aur (1562 1563),
iar Ioan-vod cel Viteaz (1573) i Eustratie Dabija (1666) au scos monede de aram. Mihai
Viteazul i Constantin Brncoveanu au btut monede sub form de medalii. Dealtfel, nc
de la ntemeiere rile romne au avut un adevrat sistem monetar propriu (C. Kiriescu,
O. Iliescu).
g. Prerogativa n legtur cu biserica. Domnul, dei, asemenea preo
ilor, are dreptul s peasc n altar, el nu e eful bisericii, nu se amestec
n problemele de dogm; el are ns putere s legifereze, ntr-o anumit
msur, i asupra vieii bisericeti. Cum a artat Dimitrie Cantemir, el las
mitropolitului grija pentru cele duhoviceti i pstreaz pentru domnie
,,treburile din afar ale bisericii 33 sau, cum spusese, ntr-un document,
Matei Basarab : mitropolitul i episcopii au ntietate n aceast treab a
credinei34. Domnii au reuit s creeze pentru domnie un drept de patronat
asupra bisericii, reglementnd, de acord cu reprezentanii ei, chiar organi
zarea bisericii i controlnd tot aparatul bisericesc. Valentin Al. Georgescu,
n termeni mai categorici, consider c domnul avea dualitatea puterii
laice i spirituale, aceasta din urm fiind exercitat de acord cu biserica.
n PVPToi'tctTOQ. proroga/fervci do/1o, domnul arc tlrojjt . w) lltuiiia
nfiinarea de mitropolii, episcopii, mnstiri sau mutarea reedinelor;
b) s numeasc i s revoce pe mitropolit, pe episcopi i pe egumenii
mnstirilor; c) s reglementeze competena de judecat a organelor
bisericeti i s o coordoneze cu competena organelor laice; d) s regle
menteze activitatea cultelor strine aflate n ar 35; e) s decid sau s
revoce nchinarea unei mnstiri ctre un aezmnt religios din strintate.
n exercitarea acestei prerogative, domnul consult totdeauna sfatul domnesc sau uneori
adunarea strilor.
La numirea i revocarea ierarhiilor bisericii, domnia jespect normele dreptului canonic:
numirile snt precedate de o alegere canonic (ipopsifierea), iar destituirile snt urmate de
,, caterisire.
Numirea mitropolitului i a episcopilor se face de domn, de acord cu divanul. nvesti
tura o d domnul prin ncredinarea crjei arhiereti. Numirea mitropolitului este adus la
32 n 1616 vreo 200 de oameni domneti trimii de Alexandru Movil s iica.sez.e drile au
fost ucii de locuitori pentru c domnul nu primise steag de domnie ( Hurmuzaki, Supl., I I /2,
p. 393, doc. 10 febr. 1616).
33 D. C a n t e m i r , Descriptio, III, p. 351,
34 Doc. 28 febr. 1645, BAR, CCCXCVII/47.
35 Doc. 30 iul. 1401, DRH, A, I, p 21 (Episcopatul armenilor).
Voi evodatul i domni a 257
cunotina Patriarhiei creia i se cere binecuvntarea pentru noul mitropolit (IxSoai). Dup obi
ceiul statornicit de domni, Patriarhiei nu i se cere altceva dect binecuvntarea36; turcii, n
aceast privin, nu aveau nici un amestec 37.
n general, Patriarhia a cutat s-i afirme autoritatea ierarhic asupra mitropoliilor
i eparhiilor din rile romhe, pe care le consider supuse scaunului su. Ea, dup mpre
jurri, sfinete, mustr, caterisete sau binecuvnteaz pe mitropolii. Domnia, dimpotriv,
a cutat s reduc legtura dintre biseric i Patriarhie la una pur spiritual, respingnd n
general amestecul ei dincolo de yn minim necesar. Domnia s-a situat pe poziia c mitropoliii
se aleg i se hirotonisesc n ar, c snt numii de domn, iar Patriarhia le d o binecuvntare dup
nscunare. Caterisirea trebuie cerut de domn Patriarhiei. n acest sens, Neagoe Basarab
a pus mitropolit pe Macarie cu blagoslovenia Patriarhului38, n 1616 mitropolitul Luca, dei
caterisit de Patriarhie, a rmas n scaun prin hotrrea domniei39, n 1631 Leon Toma, cu
adunarea strilor, a hotrt c mitropolitul, episcopii i egumenii snt cei alei de ar, patriar
hul urmnd s dea numai blagoslovenia, iar n 1732 mitropolitul tefan a ntiinat Patriar
hia c e numit mitropolit fr s cear vreo ntrire 40. n Moldova, aceeai regul este atestat
d e izvoare. Un prelat catolic, Bernardino Quirini, n 1599 41, relateaz c mitropolitul ,,nu
recunoate ca superior al su pe Patriarhul din Constantinopor\ Gr. Ureche scrie c mitropo
litul Teoctist a fost pus de Iuga (1399 1400) cu blagoslovenia patriarhului de Ohrida 42. n
sfrit, Dimitrie Cantemir 43 arat c mitropolitul nu e supus nici unui patriarh, c domnul
dup numirea i ipopsifierea lui n ar, cere ecdosis de la patriarh, care nu-1 poate refuza.
Numirea egumenilor n general o face domnul, cu recomandarea
mitropolitului44; la mnstirile nchinate, egumenii erau, de regul,
numii de patriarh i aezai de domn45.
Sec i unea a l l l -a
Lociitorii domneti
Prerogativele domneti nu se exercit sau nu puteau fi exercitate
personal de ctre domn n cazurile cnd : a) tronul era vacant (interregn);
b) domnul era minor sau ar fi fost dement; c) domnul lipsea de la scaun
(din ar sau din capital). n toate aceste cazuri, prerogativele urmau
a fi exercitate de ctre lociitorii domneti. n limbaj modern locotenena
domneasc este instituia care cuprinde toate categoriile de lociitori
domneti, toate cazurile de exercitare vremelnic a puterii domneti,
n cazurile de minoritate, locotenena domneasc se cheam regen.
Cazuri de locotenen domneasc pentru demen a unui domn nu au
existat.
36 Doc. 15 iul. 1631, DRH, B, XXIII, p. 408.
37 Doc. 1712, Hurmuzaki, supl. I, partea I. p. 420; ibid., XIV/2, p. 859.
38 Letop. Cantac., p. 23.
39 Hurmuzaki, XIV/l, p. 112: patriarhul l caterisise pentru c nu dduse pecheul
anual legiuit.
49 Ibid., XIV/2, p. 1074.
41 CSTR, IV, p. 37.
42 G r. U e h e, p. 68. Interpolatorul Simion Dasclul se refer, probabil, la practica
din vremea sa (secolul al XVII-lea).
43 D. C a n t e m i r , Descriptio, III, 2, p. 352; ulii patriarcharum subiacet.
44 Doc. 15 apr, 1626, Al. Stefulescu, M-rea Tismana, p. 303; doc. 1734, Hurmuzaki,
XIV, p. 1088.
45 Doc. 1630, DRH, B, XXIII, p. 276; doc. 1730, Hurmuzaki, XIV/2, p. 1060.
17 c. 310
258
Organi zarea de stat
n desemnarea lociitorilor domneti se foloseau termeni echivaleni ca, de exemplu
pentru regen, ,,ocrmuitoarea domniei 46 sau, pentru lociitorii obinuii, perifraze precum
ispravnic s pzeasc scaunul domniei 47. Cei mai folosii termeni au fost, n ara Rom
neasc, ispravnic de scaun i cei menionai n expresiile citate, iar din a doua jumtate a
secolului al XVII-lea caimacam. n Moldova, termenii folosii au fost pzitor de
scaun, epitrop al rii, crmuitor Domniei, lociitor de ncredere, iar din a
doua jumtate a secolului al XVII-lea caimacam 48.
Terminologia modern este folosit n general de istorici: B. P. Hasdeu 49, N. lorga 50,
P- P- Panaitetfcu 51, Const. C. Giurescu 52 etc. Ea este acceptat de juriti numai n parte.
C. G. Dissescu 53 rezerv termenul locotenen regal numai pentru cazul de interregn. P. Negu-
lescu .a. 64 afirm eronat c regena n-a putut exista nainte de 1866. Dintre juriti, cel mai
apropiat de concepia istoricilor este N. Dacovici.
Begena a fost folosit n monarhia feudal numai n primele secole,
pn n primul ptrar al secolului al XVII-lea, adic atta timp ct, dom
nul fiind ales n ar, cazul de minoritate a domnului se putea prezenta.
Mai trziu, cnd domnul era ntrit sau chiar numit de turci, locotenen
domneasc a fost mai frecvent folosit, dar numai pentru lipsa domnului
de la scaun i mai ales pentru timpul scurs de la nvestitur pn la
nscunare.
n ara Romneasc au fost stabilite urmtoarele cazuri de regen: a^Teodosie, fiul
lai Neagoe Basarab, sub regena mamei Despina i a unchiului Preda Craiovescu, care a domnit
cteva luni (1521 1522); b) Petru cel Tnr, sub regena mamei Doamna Chiajna (1559 1568);
c) Mihnea al II-lea Turcitul, sub regena mamei Ecaterina Salvaresso (1577 1583); d) Ale
xandru Coconul (1623 1627), sub regena nominal a mamei, dar de fapt a tatlui su Radu
Mihnea, domnul Moldovei, care domnea n ambele ri.
n Moldova, cazurile de regen au fost mai vechi i mai multe: a ) Alexndrel-vod
(Alexandru al II-lea, nceplnd din 1449), care a domnit de trei ori, sub regena mamei Marinca;
b) tefni-vod (tefan cel Tnr) (15171527), care a domnit sub regena lui Luca Arbore
pn la 1523, cnd a ajuns la majorat i l-a eliminat pe regent; c) Bogdan Lpuneanu (1568
1572), care a domnit sub regena mamei Ruxandra pna la moartea acesteia (1571) n total doi
ani i 9 luni; d) tefan, fiul lui Petru chiopul, sub regena tatlui su, de la 1589 pn lal591,
cnd au prsit amndoi tronul i ara; e) Mihail Movil, fiul lui Simion Movil, sub regena
mamei Marghita din septembrie pn n decembrie 1607; f ) Constantin Movil, fiul lui Ieremia
Movil, care a domnit (16071611) sub regena nominal a mamei Elisabeta, dar de fapt a
marelui vornic Nestor Ureche; g) Alexandru Movil, fratele lui Constantin, sub aceeai regen
ca i acesta, de la noiembrie 1615 pn la iulie 1616 55.
Regenii, de obicei mame ale domnilor minori, au avut n general
o rezerv n comportare; nu apar n documente, care snt ntocmite n
46 A z a r i e, p. 147.
47 Letop. Cantac., p. 148.
48 Gr. U r e c h e , p. 132; M. C o s t i n, p. 96 si 158; N. Co s t i n, p. 443, 465,
472, 475; ibid., p. 117; Cron. Ghic., p. 49; St. doc., IV, p. CLXI.
49 CT, 1874, nr. 7, p. 170.
50 N. I o r g a , Ane. doc., I, p. 46.
61 Introducere la Gr. Ureche, p. 9.
52 Ist. Rom., II/l, p. 156; n acelai sen f , C.C. G i u r e s c u i D.C. G i u r e s c u ,
Ist. rom., II, p. 232.
53 Drept constituional, ed. III, Bucureti, 1915, p. 819.
54 Tratat de drept public, I, Bucureti, 1942, p., 284.
55 Vz. P. S t r i h a n , Regena, n Rdl, XXXII (1979), nr. 4, p. 687-701.
Voi evodatul i domni a 259
numele domnului i snt semnate de acesta 56. Ca i domnia, regena a
funcionat dup norme de drept consuetudinar. Este o problem dac
exista o regul de drept cu privire la majoratul domnului. n istoria rom
nilor, domnul era socotit major, la vrsta de 15 ani. Dar, ca i la Bizan,
regena nu nceta totdeauna la mplinirea acestei vrste. Durata regenei
nu era o problem juridic, ci una politic. Astfel, doamna Chiajna a
continuat regena pn cnd Petru cel Tnr atinsese vrsta de 22 ani.
Din a doua jumtate a secolului al XVI-lea snt numeroase cazuri
de locotenen domneasc pentru lipsa domnului de la scaun i pentru
vacana tronului. Turcii aveau grij, m interesul lor, ca tronul s fie
aprat de uzurpatori.
La mazilirea domnului, tronul fiind vacant, divanul alegea o loco
tenen, dac nu o numea nsui aga care aducea firmanul de mazilire 57.
Cel mai frecvent caz de locotenen era pentru timpul de la nvestirea
domnului pn la nscunarea l ui : lociitorii domneti erau trimii de
domn cu cri de cimcmie ca s ocupe scaunul. Tot frecvente erau
cazurile de lipsa domnului, plecat din ar cu oaste sau chiar n ar pen
tru ctva timp. Matei Basarab, cit a fost la Constantinopol (13 decembrie
1632 10 martie 1633), a lsat ,,n scaun pe doamna sa Elina58.
n ara Bomneasc, n secolul al XVII-lea, a aprut o categorie
deosebit de lociitori domneti pentru cazul lipsei domnului de la! scaun :
ispravnicii scaunului Bucuretilor. Primul cu acest titlu a fost numit de
Matei Basarab, la 6 octombrie 1643. Competena sa era limitat la teri
toriul oraului de reedin. El era numit exclusiv de ctre domn. n a
doua jumtate a secolului al XVII-lea, ispravnicii de scaun au avut o
competen deplin, pentru ntreaga ar i au fost folosii n lipsa domnu
lui din ar sau chiar cnd se afla deplasat n ar n timp de rzboi59.
Tot atunci, ispravnicii de scaun ncep s se numeasc i ei caimacami.
Numirea lociitorilor era un drept al domnului, dup obiceiul pmn-
tuiui, drept recunoscut chiar de turci60. n caz de vacan a tronului,
numirea de caimacami o fcea domnul care abdica, divanul sau Poarta
otoman, cu consultarea divanului. n acest caz, noul domn i nlocuia
cu alii alei de el 61. Numrul lociitorilor varia ntre 1 i 7, mai des 35.
Spre deosebire de regeni, care lucrau n numele domnului, lociitorii
din secolele XVI I XVI I I (ispravnici de scaun sau caimacami) lucrau
n numele lor uneori mrturisindu-i titlul de ispravnici ai scaunului
Bucuretilor sau de caimacami62, deseori semnnd numai cu titlul dreg-
toriei lor de baz 63.
Lociitorii domneti aveau dreptul, n principiu, s exercite toate
prerogativele domnului, cu excepia celor pur personale (ex. jlanii) i
56 DIR, A, XVI/2, p. 183 i urm. si XV1/3, passim; ibid., XVI 1/2, p. 128; ibid., XVII/3,
p. 240 i ibid., XVII/4, p. 1 - 8 .
57 La mazilirea lui Mihai Racovi, n 1709 (I. N e c u 1 c e, p. 248; Cron. Ghic., p. 4 9).
58 Letop. Cantac., p. 103.
59 Constantin Brincoveanu, n 1688, la intrarea trupelor austriece in ar, a prsit capi-'
tala mpreun cu boierii i cu curtea, dar a lsat ispravnici de scaun (Letop. Cant., p. 194).
60 D. C a n t e m i r , Descriptio, II, 5, p. 189; Letop. Cantac., p. 170.
61 Cron. Ghic., p. 49 51. 4
62 Doc. 9 iul. 1676, in AO, III (1924), p. 515.
63 Doc. 8 aug. 1663, Ispisoace, III/l, p. 236; doc. 18 mar. 1705, DRA, II, p. 104.
260
Organi zarea de stat
cu limitele rezultnd din instruciunile domnului64 sau din caracterul
vremelnic al sarcinii lor. Ei aveau dreptul de judecat n orice materie.
Competena lor cuprindea i pricinile penale i chiar politice 65. n sfrit.
caimacamii puteau exercita chiar dreptul de iertare.
Obligaiile fundamentale ale lociitorilor domneti erau: a) s
pzeasc scaunul mpotriva oricrei uzurpri, fiind prezeni tot timpul
i n orice mprejurare n capital ; b) s preia vistieria de la domnul mazilit
i s o sigileze; c) s strng drile i s mplineasc sarcinile cerute de
puterea suzeran sau, eventual, de armata de ocupaie.
Locotenena domneasc i avea reedina n palatul domnesc,
lucra n stilul domnului, ntreinea relaii externe, dup protocol,
primind vizite de deferen ca i domnul.
Prin frecvena ei i prin rolul istoric jucat de ea n epoc, loeote-
nena domneasc a fost una din instituiile importante n viaa de stat
a rilor romne. Studiul ei nvedereaz participarea activ a boierimii
la viaa de stat, adaptarea instituiei la nevoile domniei specifice epocii
de dominaie otoman i pstrarea autonomiei politice i judiciare a rilor
romne chiar n perioada de apogeu al puterii otomane.
Sec i unea a IV-a
Voievodul. Principele. Guvernatorul
Conducerea politic central a Transilvaniei a aparinut, ct vreme
aceast provincie s-a gsit sub stpnirea Ungariei, voievodului. I nstitu
ia voievodatului este n esena sa dezvoltarea, la scara ntregii provincii r
a unor vechi instituii autohtone, pe care regii arpadieni au gsit-o la
cucerirea Transilvaniei: ducatele (voievodatele) din secolele X X I 66:
Aceast form de organizare, voievodatul, rmne o instituie specific
numai Transilvaniei n ntreg regatul maghiar, imprimnd o alt not
particular, deosebitoare, rii Transilvaniei aproape patru veacuri i
jumtate 67. Cel dinti conductor al Transilvaniei este pomenit n anul
11111113: principele Mercurius 6S, dar cel dinti dregtor ce poart
titlul de voievod este Eustaiu (LeustacMus Voyuoda Transilvaniae) t
pe care un document l pomenete n anul 1176 69. Numit de regele Ungariei
voievodul nu exercita dect o parte din prerogativele suveranitii regale.
Cnd ns puterea central trecea prin momente de criz, voievodul Tran
silvaniei ncerca s exercite i alte prerogative regale, urmrind necontenit
s realizeze n acest chip independena rii pe care o crmuia. Aa s-a
ntmplat la finele secolului al XlI I -lea i nceputul celui de-al XIY -lea
i chiar n secolul al XV-lea,' cnd unii voievozi ai Transilvaniei au ncercat
s-i transforme voievodatul ntr-o funcie ereditar. Aa a fost j cazul
voievozilor din familiile Bors i Laczkfi. Aa se explic de ce documentele
epocii afirm c voievozii Eoland i Ladislau Bors au reuit s ridice insti
64 Cron. Ghic., p. 53; ibid., p. 583: n 1743 Ioan Mavrocordat poruncea caimacamilor
s ia sfaturi de la fratele su pentru treburile crmuirii.
65 R a d u P o p e s c u, p. 147 148.
66 Vz. supra, p. 157 i urm.
67 St. P a s cu. Din ist. Tr., I, p. 121.
68 DIR, C, X I - X I I I / 1 , p. 2.
89 G. W e n c z e 1, Codex diplomaticus, VI, p. 486.
Voi evodatul i domni a
261
tuia voievodatului la treapta unei adevrate puteri suverane (regnum
Transilvaniae ).
Voievodul numea dintre slujbaii si mai apropiai (familiares) pe
vicevoievodul su i pe comiii comitatelor. Avnd dreptul de a convoca
congregaiile generale i de a le conduce lucrrile, voievodul avea largi
posibiliti s-i impun voina sa n aceast adunare, alctuit din repre
zentanii comitatelor i ai bisericii.
Ca ef al armatei ce se recruta n Transilvania voievodul avea largi
atribuii militare, iar ca reprezentant al regelui ungar i n calitatea sa
de latifundiar era administratorul veniturilor regale, din care i reinea o
treime. n fine voievodul avea ntinse privilegii judectoreti. Autoritatea
jurisdicional a voievodului este ns treptat redus, datorit interven
iei puterii regale, numai asupra comitatelor care existau n Transilvania :
Hunedoara, Alba, Trnava, Cluj, Dobca i Solnocul Interior. Dar chiar
i n aceste comitate existau unele aezri citadine n jurul ocnelor i
minelor sustrase jurisdiciei voievodale, cum erau Clujul, Dejul, Turda etc.
La aceste scutiri se adugau cele acordate latifundiilor eccleziastice
cum au fost cele atribuite bisericii catolice n Alba lulia sau la Cluj-Mn-
tur. Nici teritoriile locuite de sai i secui nu erau supuse jurisdiciei voie
vodale, dar n secolul al XlV-lea, voievodul devenind i comite al secuilor,
dobndete dreptul de jurisdicie i asupra acestora din urm. ncercrile
regilor unguri de a limita jurisdicia voievozilor s-au izbit adesea de mpo
trivirea drz a acestora, mnai de o puternic nzuin spre autonomie,
n lipsa voievodului, prerogativele sale erau exercitate de un lociitor
(vicevoievod), pe care uneori documentele l numesc uicarius 70. Trebuie
de asemenea subliniat c existena unor feude ale domnilor Moldovei sau
rii Romneti n Transilvania (Amlaul, Fgraul, Ciceul, Cetatea
de Balt etc.), nesupuse jurisdiciei voievodului, a contribuit la strn-
gerea legturilor tradiionale dintre cele trei ri romne (pl. XXVII).
Dup desprirea Transilvaniei de regatul ungar i organizarea ei
ca un principat sub suzeranitate turceasc (1541), ara este condus de
un principe. Principatul autonom al Transilvaniei cuprindea cele apte
comitate din fostul voievodat, scaunele sseti i secuieti, cele trei dis
tricte (Braov, Fgra, Bistria), comitatele din Partium (Arad,
Zarand, Bihor, Solnocul Exterior, Solnocul de Mijloc, Crasna, Satu Mare
i Maramure), Banatul i cteva comitate din Ungaria de Sus.
Principele era ales de diet; dieta ntrunit n 1543 la Cluj declar
c i s-a recunoscut dreptul de a alege ,,orice principe or voi 71. Primul
principe al Transilvaniei a fost Ioan Sigismund, ales n 1541 i reales n
1556. Sultanul Soliman recunoate nc o dat, n 1566, printr-un firman
de-al su c dreptul de a alege pe principe aparine dietei72. Dup alegeyea
de ctre diet urma confirmarea de ctre Poart. Dac sultanul confirma
pe cel ales, Poarta trimitea noului principe toate nsemnele domniei: steag,
sceptru, arme, o plrie de parad i un cal cu ntreg harnaamentul. n
fapt de cele mai multe ori Poarta se amesteca n treburile interne ale Tran
silvaniei i impunea dietei nc nainte de alegeri persoana care urma s
70 DIR C, XIII/2, p. 235; ibid, p. 347-348; ibid., XII/2, p. 372.
71 MCRT, I, p. 175.
72 t. P a s c u i VI. H a n g a, Crestomaie, II/l, p. 421 422.
262
Or gani zarea de stat
devin principe. Alteori sultanul numea pe principe nainte de orice ale
gere i mpotriva voinei dietei, dac interesele Porii cereau acest lucru,
nscunarea principelui avea loc la Alba Iulia, capitala rii i oraul de
reedin a principelui.
Poziia constituional i ndatoririle politice ale principelui au fost pentru prima dat
fixate n linii mari de ctre dietele care s-au ntrunit ntre anii 1542 i 1545. Acestea au stabilit
c principele era obligat s asigure privilegiile i drepturile claselor privilegiate i c va fi aju
tat n ntreaga sa activitate de un concilium intimum alctuit din cte apte reprezentani pentru
fiecare naiune privilegiat (maghiari, sai i secui).
Compilatele Constituii au precizat i mai bine obligaiile principelui fa de clasele
privilegiate: respectarea religiilor recunoscute n statul feudal, meninerea tuturor privilegiilor
ce fuseser anterior acordate nobililor maghiari, sai i secui, asigurarea aplicrii
tuturor hotririlor luate de diet, garantarea averilor claselor stpnitoare etc. (CC, II,
1, 5, 2; II, 1, 5, 3; II, 1, 5, 4; II, 1, 5, 5; II, 1, 5, 8; II, 1, 5, 14; II, 1, 5,
19 etc.) De subliniat c legiuirea Compilatelor oblig pe principe s nu rup legtura
cu Poarta, urmrind s transpun n lege o stare de fapt. Principele afirm Compi
latele nu se va rupe niciodat, n nici un timp, de strlucita Poart i nici nu se va
strdui s rup ara, ci i va face pe voie n toate i va fi cu supunere cuvenit fa de ea;
va pstra netirbit aliana Transilvaniei cu mpratul turcesc i soliile ce trebuie trimise la
Poart le va trimite dup obiceiul ludabililor principi dinainte i, n privina obinerii
firmanului ce trebuie adus de la Poart, va veghea nu att la persoana sa proprie, ct la
folosul obtesc i meninerea pcii...'- (CC, II, 1, 5, 3).
Dup obinerea confirmrii de la Poart principii erau obligai,
sub prestare de jurmnt, s confirme c vor respecta aceste condiii
impuse de obicei i legi cunoscute i sub numele de capitulaii.
n domeniul legislativ principele convoca dietele (comitia), fixn-
du-le locul i data ntrunirii, avnd i dreptul de iniiativ (propositiones).
Dup votarea proiectelor dezbtute n diet, revenea principelui dreptul
de a le aproba pentru a deveni legi obligatorii.
n calitate de ef al statului principele era eful puterii executive,
avnd dreptul de a numi n funciile publice. Tot n aceast calitate ncheie
convenii i tratate cu rile strine, confer titluri de noblee i este
ndrituit s declare rzboi sau s ncheie pacea. Ca ef al cultelor principele
supravegheaz ntreaga activitate religioas din ar, numete i confirm
pe nalii prelai etc.
Principele era totodat judectorul suprem al rii att n materie
civil, ct i penal, puind acorda dreptul de palo (ins gladii) oricrei
obti. Lui i revenea i dreptul de a graia, amnistia sau a comuta pedep
sele. n fine principele era ndrituit de a nnobila diferite persoane, de a
legitima prin rescript pe copiii nscui neilegitimi, de a moteni patrimo
niul magnailor decedai fr erezi, de a organiza iarmaroace i trguri
etc.73.
Cnd Transilvania trece sub stpnire habsburgic, mpratul Leo-
pold al II-lea i d o nou constituie, cunoscut sub numele de Diploma
Leopoldin (1691). Potrivit noului act fundamental, mpratul de la
Viena era n acelai timp i principe al Transilvaniei. Ca lociitor al su
n Transilvania mpratul desemna un guvernator (supremus status
73 J. B e n k o, Transsylvania, I, p. 337 i urm.
oi evodatul i domni a 263
rector), ales dintre nobilii rii. Guvernatorul, ct i ajutorul su, tre-
lia s aparin n acelai timp uneia din cele patru religii recepte, ceea
- excludea pe cei ce aparineau religiei ortodoxe, religia marii majoriti
populaiei. Celui mai nalt dregtor al statului <adic guvernatorului)
afirm Diploma Leopoldin i se va acorda puterea, poziia i prero-
_.tivele care i altfel i se cuvin. El trebuie s fie totdeauna prezent n
rovincie, legat printr-un jurmnt solemn fa de legile patriei, att n
roblemele bisericeti, ct i n cele mireneti; lui i fiecruia din sfatul
:Umi de la Tabla regeasc le vom hotr retribuii potrivite din veni-
rile vistieriei noastre i din veniturile fiscale. Dac folosul obtesc i
nitea fiecrei religii afltoare acolo ar cere s fie schimbat n fiecare an,
pot da cu desvrire liber voturile strilor pentru alegerea ct mai
_:abnic a altuia, dar totui ni se vor supune nou pentru hotrrea ulte-
:oar 74.
Puterea legislativ se mprea ntre mprat i stal uri l e i ordi-
ele ntrunite n diet, cea executiv revenea mpratului care urma
-o exercite potrivit constituiei i nu prin edicte i patente, iar cea jude-
itoreasc urma s fie independent de primele dou, mpratul fiind
>ligat prin constituie s respecte vechea organizare judectoreasc
'i vechile legiuiri cum erau Aprobatele, Compilatele, Decretele regale,
:lipartitul lui Werboczi, Statutele municipale sseti etc.
n epoca stpnirii habsburgice Banatul era condus de aa-zisa
administraia imperial i regal a rii. Banatul scrie Griselini la
.751 era condus de o nalt autoritate, care se numete Administraia
aperial i regal a rii. Aceasta se compunea dintr-un preedinte i
'ase consilieri cu un numr corespunztor de secretari, concepiti i din
lr personal de cancelarie necesari expediiei, registraturii, contabilitii,
isieriei regale . . . 75.
74 t. P a s c u i VI. H a n g a, Crestomaie, II/l, p. 180 181.
75 . G r i s e l i n i p. 131.
Capi tolul II
Adunril e de stri. Congregaii le nobiliare.
Dietele transilvnene
Sec i unea I
Natura i rolul adunri l or de stri
Adunarea strilor, numit n documente sobor, ,,mare sobor,
sfat de obte, adunare obteasc i chiar sfat cu toat ara sau
adunare a toat ara, adic mare adunare a rii, este unul din orga
nele reprezentative caracteristice ale ornduirii feudale, alturi de domnie
i de sfatul domnesc. Cnd toat ara 1privilegiat, fr rani, i de
cele mai multe ori fr oreni, se aduna mpreun cu marii boieri, cu clerul
i sfatul domnesc pentru probleme generale de o importana deosebit,
se poate vorbi de mare adunare a rii; adesea ns domnul reunete o
adunare a boierilor i a reprezentanilor clerului, excepional numai a
boierilor, care poate fi deosebit de cea dinii, rezervndu-i-se numele de
sfat de obte (N. Grigora). Aceast distincie tipologic este implicit
n documente i n terminologia lor. ISTici prin atribuii, cele dou tipuri
de adunare nu pot fi bine distinse, dei tendina rmne ca alegerea dom
nului i probleme grave de politic general (recunoaterea suzeranitii,
plata tributului, rzboiul sau pacea, aezarea sau desfiinarea de impozite,
revendicarea unei carte de liberti, statutul rnimii), s fie de compe
tena marii adunri a rii. Aceleai probleme pot fi rezolvate fr adu
nare sau cu un sfat de obte. Atribuii judiciare au ambele feluri de
adunri, fr a putea distinge alt criteriu dect acela al unei importane
mai mari a procesului dezbtut n marea adunare, importana apreciind-o
domnul, cu prilejul convocrii.
Adunarea strilor, de tip lrgit sau restrns, oglindete o fundamen
tal structur de stri (Stnde, etats) a societii romneti feudale.
Asupra existenei acestei structuri, care bineneles exprim feudal struc
tura de clas a societii, nu poate fi i nu este nici o discuie posibil.
Surprinztor i aproape de neneles ar fi ca o asemenea structur de stri
s nu-i gseasc expresia i ntr-o instituie de ordinul adunrii strilor.
Ca i domnia i sfatul, adunarea de stri are un caracter de instituie fun
1 Credem c a r are un dublu sens: unul naional (n ara Romneasc, Marea
adunare a rii, treburile sau banii rii, ,,divanul rii), i un altul restrns la strile privi
legiate (alt ar convocat de domn pentru aceast adunare, sau n materie militar ori
fiscal); ara aceasta restrins i aroga dreptul s reprezinte ara cea mare sau ,,toat
ara, i s decid de , , treburile rii etc.,deunde nevoia folosirii de ctre feudali a aceluiai
termen generator de o confuzie necesar i intenionat.
Adunr i l e de stri 265
damental (constituional). Ea este reprezentativ n sensul natural,
organic al reprezentrii feudale: superiorul reprezint organic i na-
ural pe cei de jos ; alegerea, practicat n forme puin rigide, nu este
indispensabil, putnd fi nlocuit prin acte de desemnare autoritar,
n spe din partea domnului, socotit c poate conferi celui ales de el
caracterul de reprezentant n raport cu o stare subordonat domniei.
Chiar n aceste limite adunarea de stri este organul cu cea mai larg
baz social i cu cele mai largi i reale virtualiti democratice de
factur feudal, pe care* domnia le ncercuiete i chiar le nbue (cum
va fi cazul cu sfatul de obte din perioada fanariot), dar care n general,
i chiar n Principate, i-au gsit uneori un nceput de expresie ce trebuie
subliniat (mai ales cu prilejul desfiinrii unor impozite detestate, ca
vcritul, al ncercrilor de instaurare a unei legaliti feudale, al nlo
cuirii veciniei prin clcie).
n ceea ce privete originea instituiei se poate admite c la noi n
rar ea a fost rezultatul unei sinteze, care n-a ntlnit apoi cele mai favo
rabile condiii de dezvoltare. Totui, ea va cunoate o dezvoltare mai
continu i mai larg dect statele generale din Frana i Spania, unde
>-a ajuns la o ndelungat dezafectare total a instituiei.