Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE PRACTIC

Informa ii generale
Nume i prenume student
Dobrea Liviu-Cristian
Programul de licen
Facultatea de RELA II ECONOMICE INTERNA IONALE,
Forma de inv mnt !I,
"#eciali$area Economie %i a&aceri interna'ionale
Anul universitar
Anul III
Proiect de practic
Titlul proiectului de practic
CO-INAN AREA I!!-"RI#OR INAN ATE C" OND"RI
E"ROPENE NERA!$"R%A$I#E
Introducere
(n orice ar, )ntre#rinderea re#re$int veri*a de ba$ a economiei na ionale, &iind #rinci#ala creatoare de
substan economic i, ast&el, avnd un rol +otrtor )n de$voltarea economic i cre terea nivelului de trai al
#o#ula iei,
(ntre#rinderea este cea mai rs#ndit &orm or*ani$atoric i se de&ine te ca &iind o or*ani$a ie alctuit din
una sau mai multe #ersoane care des& oar activit i economice, utili$nd, de re*ul, mi-loace economice, )n
vederea ob inerii de #ro&it,
Finan area #roiectelor de ti# IMM se acord #rin intermediul Fondului Euro#ean de De$voltare Re*ional #rin
Obiectivul .Conver*en a/ #entru sus inerea de$voltrii, 0entru acestea sunt alocate 12,331 mld, Euro,
4ice#remierul Liviu Dra*nea a declarat urmtoarele 50n la aceast or (n.a. 28 Mai 2013), sumele totale din
&onduri euro#ene #e 0ro*ramul O#era ional Re*ional care au &ost #ltite e&ectiv )n Romnia re#re$int 678 din
total #ro*ramului, iar *radul de absorb ie este de 978, "uma totala de 678, adic 1,: miliarde de euro, bani
euro#eni #lti i e&ectiv #e #roiecte )n cadrul 0ro*ramului O#era ional Re*ional re#re$int #la i e&ective la care se
adu*a #re-&inan area de a#ro;imativ 178, <,,,= La 1,: miliarde de euro care au &ost tra i de la Comisia
Euro#ean, se adu* circa 277 milioane de euro, contribu ia romneasca, Adunate, cam 1,> miliarde de euro
bani euro#eni i romane ti au &ost #lti i e&ectiv #e #roiecte )n cadrul 0ro*ramului O#era ional Re*ional5,
Cadrul teoretic
(n conte;tul actual, ca#italul re#re$int #rinci#alul &actor de #roduc'ie, de$voltarea a&acerilor devenind #ractic
im#osibil &r a lua )n considerare #ia'a &inanciar i resursele #e care aceasta le #une la dis#o$i'ia a*en'ilor
economici, Orice a&acere, indi&erent de *radul su de de$voltare, im#lic un contact direct cu #ia'a &inanciar,
mai e;act cu institu'iile care intermedia$ mobili$area resurselor de ca#ital i cu serviciile o&erite de acestea,
1
(n'ele*erea modului de &unc'ionare a sistemului &inanciar, a mecanismelor &inanciare s#eci&ice #rin care
ca#italurile economisite sunt alocate #entru sus'inerea investi'iilor #recum i a costurilor i riscurilor im#licate
devine esen'ial #entru de$voltarea #e ba$e solide a unei a&aceri, "istemul &inanciar este la rndul su su#us
sc+imbrilor #ermanente, ada#tndu-se la noile cerin'e ale a*en'ilor economici, o&erind resursele &inanciare de
care ace%tia au nevoie )n condi'ii de e&icien' ma;im )n termeni de risc %i cost,
(n &unc'ie de #rovenien'a lor, &ondurile &inanciare #ot &i #ublice sau #rivate, Cele #ublice #rovin de la institu'ii
&inanciare interna'ionale <FMI, ?anca Mondial, ?IRD sau ?EI= sau de la institu'ii %i a*en'ii *uvernamentale, O
cate*orie a#arte a &ondurilor #ublice o constituie a-utoarele &inanciare nerambursabile acordate de *ru#ul 'rilor
de$voltate sau or*anisme interna'ionale <0@ARE, &ondurile structurale acordate de AE, &ondurile acordate de
FAO, 0NAD, ONADI=, Fondurile #ublice au ca obiect #romovarea unor #roiecte de de$voltare a mediului de
a&aceri <in&rastructura )n #rinci#al este cea vi$at=, Fondurile #rivate #rovin e;clusiv din mobili$area
economisirilor #o#ula'iei <cel mai im#ortant &urni$or de resurse )n sistemul &inanciar= de ctre institu'iile
&inanciare de intermediere sau de la a*en'ii economici cu e;cedent de resurse, Multitudinea de surse de &inan'are
a determinat a#ari'ia %i de$voltare a unor institu'ii %i mecanisme s#eci&ice de mobili$are a lor, ma-oritatea avnd
)n vedere sursele &inanciare #rivate,
Fondurile structurale i Fondul de coe$iune sunt instrumente &inanciare instituite la #unerea )n a#licare a
#oliticii re*ionale a Aniunii Euro#ene, Acestea au ca sco# reducerea di&eren elor re*ionale )n ceea ce #rive te
veniturile, averile i o#ortunit ile membrilor AE, Re*iunile mai srace )n resurse ale Aniunii bene&icia$ de un
su#ort s#orit, )nsa toate rile membre AE sunt eli*ibile #entru &inan are #rin di&erite #ro*rame, Cadrul de
#olitic re*ional curent este stabilit #entru o #erioad de a#te ani, 277>-2719,
Fondurile structurale sunt alctuite din Fondul Euro#ean de De$voltare Re*ional <FEDR= i Fondul "ocial
Euro#ean <F"E=, (m#reun cu 0olitica A*ricol Comun <0AC=, &ondurile structurale i Fondul de Coe$iune
&ormea$ cea mai mare #arte a &ondurilor AE, i cea mai mare #arte din totalul c+eltuielilor AE,
(n a&ar de &ondurile din cadrul #oliticii de Coe$iune, e;ist alte &onduri cu #oten ialul de a contribui la
de$voltarea re*ional, Acestea suntB
Fondurile din cadrul 0AC, i anume Fondul Euro#ean de Carantare A*ricol <FECA= i Fondul
Euro#ean A*ricol #entru De$voltare Rural <FEADR=D
Fondul Euro#ean #entru 0escuit <FE0=,
Este la latitudinea 0arlamentului Euro#ean i a Consiliului Aniunii Euro#ene s de&ineasc sarcinile,
obiectivele #rioritare i or*ani$area &ondurilor structurale, #rin #rocedura le*islativ ordinar i du# consultarea
Comitetului Economic i "ocial i a Comitetului Re*iunilor <care duce la #ublicarea Re*ulamentului=,
?u*etul total #entru #erioada 277>-2719 este de E 96> miliardeB E 271 mld #entru Fondul Euro#ean de
De$voltare Re*ional, E >3 mld #entru Fondul "ocial Euro#ean, i E >7 mld #entru Fondul de Coe$iune,
Con&i*urarea obiectivelor modelea$ obiectivul #rinci#al al interven iilor <activit ilor eli*ibile i costurilor= i
alocrile totale din &onduri de la bu*etul AE,
Din momentul aderrii la Aniunea Euro#eana )n 277> Romnia a #rimit acces la asisten &inanciar #entru
de$voltare, 0entru #erioada 277>-2719, #olitica de coe$iune a Aniunii Euro#ene a &ost re&ormat #entru a
rs#unde mai bine obiectivelor stabilite la Lisabona i la Cotebor*, (n urma acestei re&orme, #olitica de coe$iune
va avea la dis#o$i ie trei instrumenteB Fondul Euro#ean #entru De$voltare Re*ional, Fondul de Coe$iune i
Fondul "ocial Euro#ean, Din suma totala alocata #entru #erioada 277>-2719 Romnia bene&icia$ de doar :,F:8
<adic de 1G,3> mld,=,
"ociet ile care doresc s bene&icie$e de &inan are trebuie s )nde#lineasc criteriile stabilite de Comisia
Euro#ean, Cerin ele de a#licare sunt )ntocmirea cererii i #roiectului #entru care se solicit cererea de &inan are
i trimiterea acestora la institu ia autori$at )n vederea evalurii lor,
Evaluarea este #rocesul care #ermite anali$area bene&iciilor unei interven ii &inan ate din &onduri #ublice, #rin
ra#ortarea la anumite criterii, #recum B
im#actul #ro*ramelor &inan ate,
e&icien a i e&icacitatea lor,
relevan a continu #entru nevoile bene&iciarilor, ast&el cum acestea au &ost identi&icate )n eta#a de
#ro*ramare a #roiectului,
2
La nivel interna ional, )n teoria i #ractica evalurii, indicatorii sunt clasi&ica i inB
indicatori de re$ultate imediate,
indicatori de re$ultat i
indicatori de im#act,
Indicatorii de re$ultate imediate msoar re$ultatele &i$ice ale unui #ro*ram, Indicatorii de re$ultate #ermit
msurarea bene&iciului real al re$ultatelor imediate asu#ra *ru#ului int,
La nivelul Aniunii Euro#ene s-au conturat : criterii &olosite )n cadrul oricrui e;erci iu de evaluare H criteriile
.DAC/, Acestea sunt B
Relevan a
E&icien a
E&icacitatea
Im#actul
"ustenabilitatea
Cele cinci criterii de evaluare sunt ada#tate )n &unc ie de momentul la care intervine evaluarea, stadiul
im#lementrii #ro*ramului i obiectivele evalurii, 0entru aceasta a &ost de$voltat .ciclul de evaluare/ B
%tadiul ciclului de
programare
%tadiul
ciclului de
evaluare #egtura dintre stadii
Cel mai important
criteriu de evaluare
Elaborarea i
pregtirea final a
programelor, nainte
de implementare
E&-ante
Evaluarea e;-ante anali$ea$ critic
#ro*ramele #ro#use, e;aminndu-le
obiectivele, #lanurile de im#lementare %i
re$ultatele estimate etc., cu
intenia de a determina dac sunt
cele mai potrivite intervenii
pentru a ndeplini obiectivele
relevante ale politicii.
Relevan'a
Im#lementarea
#ro*ramelor
Intermediar
Evaluarea intermediar anali$ea$ n ce
msur programele sunt
implementate n modul cel mai
eficient i eficace, conform
programrii iniiale i stabilete
dac programele sunt la fel de
relevante ca n faza de
programare, pentru satisfacerea
nevoilor identificate.
Eficien a ,
Eficacitatea
Finali$area
#ro*ramelor
E&-post
Evaluarea e;-#ost anali$ea$ im#actul
#ro*ramelor, prin raportare la nevoile
pe care programul a urmrit s le
satisfac i, totodat, s
determine dac efectele pozitive
ale programului sunt sustenabile
n timp i dup finalizarea
implementrii programului.
Impactul(
%ustena)ilitatea
%tudiul de ca*
(n studiul ce urmea$ voi descrie #rocesul evalurii i &inan rii unui #roiect de )n&iin are a unei societ i
comerciale cu rs#undere limitata, ca #arte a unui lan de #roduc ie, #rocesare i comerciali$are a #roduselor din
carne, Finan area #roiectului se va &ace in #ro#or ie de >78 #rin #ro*ramul FEADR, 0entru acesta, clientul a
a#licat #entru co-&inan area cu a-utorul creditului din #artea ?CR,
9
.?anca Comercial Romn/ <?CR=, membr a Erste Crou#, este cel mai im#ortant *ru# &inanciar din
Romnia, inclu$nd o#era iunile de banc universal <retail, cor#orate I investment banJin*, tre$orerie i #ie e
de ca#ital=, #recum i societ ile de #ro&il de #e #ia a leasin*ului, mana*ementului activelor, #ensiilor #rivate, a
bncilor de locuin e i a serviciilor bancare #rin tele&onul mobil,
0entru com#anii i or*ani$a ii, ?CR o&er &inan are i co-&inan are #entru in&rastructur, #entru #ro*ramele de
&inan are interna ionalB 0@AREK"A0ARDKE?RDKEA, credite #entru IMM-uri, &inan area comer ului, &actorin*,
cas+ mana*ement #entru com#anii mari, solu ii de e-#aLment <ta;e locale, trans&er bancar, multi-cas+=,
Din declara iile Ioanei C+eor*+iade <Director e;ecutiv H Direc ia "ector 0ublic i Finan area In&rastructurii,
?CR=B M?CR este liderul #ie ei )n ceea ce #rive te co-&inan area #roiectelor cu &inan are euro#eana din &onduri
#ost-aderare, acordnd #ana )n #re$ent, credite de #este un miliard EAR #entru #roiecte de #este 9,: miliarde
EAR, N,,,O Co-&inan rile o&erite de ?CR din &onduri euro#ene s-au )ndre#tat ctre #roiecte destinate de$voltrii
industriei, a*riculturii i in&rastructurii rurale, reabilitrii i e;tinderii sistemelor de alimentare cu a# i
canali$are, reabilitrii in&rastructurii urbane/,
%olicitarea cererii de finan are cu fonduri neram)ursa)ile
(n #rima instan , solicitantul &inan rii trebuie s se interese$e de dis#onibilitatea &ondurilor )n cate*oria de
investi ii #e care acesta dore te s o accese$e, Dac ramura res#ectiva e;ista i dis#une de &onduri atunci
solicitantul #oate continua cu )n&iin area #roiectului,
(n cele mai multe ca$uri, #entru )ntocmirea #roiectului se va a#ela la o &irma de consultanta i im#lementare
s#eciali$at #e accesarea &ondurilor euro#ene,
Du# &ormularea #roiectului, solicitantul urmea$ s &ac o cerere de &inan are la autoritatea com#etenta care
*estionea$ #ro*ramul res#ectiv, )n ca$ul nostru FEADR,
O ec+i# de e;#er'i evaluea$ cererile de &inan'are #rimite i selectea$ #roiectele care vor #rimi &inan'are,
"elec ia #roiectelor se reali$ea$ )n cadrul a trei eta#e de evaluareB
a= Evaluarea cerin elor &ormale <)n vederea asi*urrii con&ormit ii din #unct de vedere administrativ=D
b= Evaluarea eli*ibilit ii <criterii de eli*ibilitate= D
c= Evaluarea #roiectului,
A#lica iile veri&icate din #unctul de vedere al con&ormit ii &ormale i al criteriilor de eli*ibilitate a #roiectelor
vor &ace obiectul unei evaluri te+nico-economice a#ro&undate, )n vederea selectrii acestora,
Criteriile orientative de selec ie a #roiectelorB
Relevan a #roiectuluiD
Calitatea #roiectului <din #unct de vedere te+nic i economic=D
Ca#acitatea a#licantului de im#lementare a #roiectuluiD
Contribu'ia la reali$area obiectivelor AE,
Evaluarea te+nico-financiar a proiectului
(n ca$ul )n care cererea de &inan'are de#us este a#robat, )n eta#a de #re-contractare, a#lican'ii vor &urni$a o
serie de documente su#ort men'ionate )n C+idul "olicitantului B
Master #lan
"tudiul de &e$abilitate
Anali$a economico-&inanciar
Anali$a institu'ional
Evaluarea im#actului asu#ra mediului
Formularul de a#lica ie
Alte acorduri %i autori$a'ii
0lanul de ac+i$i ii i documentele de licita ie
6
Asisten'a este asi*urat sub &orm de *rant, Crantul nu va &i acordat )nainte de identi&icarea necesit'ilor %i va
&i )n orice ca$ acordat du# ce c+eltuiala este e&ectuat, "umele vor &i )n mod normal #ltite la intervale de trei
luni de la data la care este a#robat un #roiect %i rmne la latitudinea CE s reduc aceast #erioad,
(n toate situa'iile, nivelul *rantului va trebui s &ie evaluat #e ba$a costurilor eli*ibile ale #roiectului %i a
costului total, "umele re#re$entnd co-&inan'area - de e;em#lu &inan'area asi*urat din alte surse dect Fondurile
"tructurale )n &unc'ie de care se stabile%te nivelul *rantului vor trebui s &ie stabilite #e ba$a eli*ibilit'ii
#artici#an'ilor la #roiect,

%olicitarea cererii de co-finan are ctre institu ia )ancara
0oten ialii bene&iciari de &onduri euro#ene nu trebuie doar s ) i reali$e$e bine #roiectul, dar trebuie s se
asi*ure c au ne*ociat i #ot ob ine i co-&inan are de la banc )n tim# util,
Este recomandat ca )n momentul a#licrii #entru ob inerea de co-&inan are din #artea bncii, solicitantul s
aib o sursa de venit asi*urat )n #re$ent, Acest as#ect este &oarte im#ortant i )n #rocesul de selec ie a
#roiectelor #entru &inan are, Dac solicitantul #rime te un credit bancar #entru im#lementarea #roiectului, iar
ulterior comisia de a#robare a #roiectelor din #artea FEADR decide totu i s res#in* #roiectul, acesta trebuia s
&ie ca#abil s restituie datoriile &ata de creditorul bancar, inclusiv dobn$ile scurse,
Re#re$entan ii ?CR res#onsabili de consilierea micro)ntre#rinderilor vor anali$a #roiectul de investi ie i vor
decide dac acesta este &e$abil sau nu #entru &inan are, Du# ce toate actele sunt de#use la dis#o$i ia bncii,
anali$a #oate dura #ana la 17 $ile, Dac banca, consider c #roiectul nu este eli*ibil s#re &inan are, aceasta are
tot dre#tul de a re&u$a #roiectul #ro#us s#re co-&inan are, indi&erent dac acesta a &ost a#robat de ctre FEADR,
(n #erioada e&ecturii sta*iului de #ractic, am asistat la o ast&el de cerere de &inan are, )naintata de ctre
mana*erul unui lan alimentar &ormat dintr-o &erma de animale i ma*a$ine de distribu ie en-detail #entru
#roduse alimentare din carne, )n ?ucure ti, 0roiectul, #entru care domnul a cerut o co-&inan are din #artea ?CR
)n valoare de 1,F milioane de euro din totalul de 9 milioane de euro acordate de ctre AE #rin #ro*ramul
FEADR, #revedea )n&iin area unei carman*erii #entru #rocesarea crnii, )n #ro;imitatea ?ucure tiului,
Carman*eria res#ectiv re#re$int o com#onent im#ortanta a a&acerii deoarece )l scute te #e #atron de
contractarea intermediarilor #entru #rocesarea crnii, 0roiectul a &ost anali$at )n decursul a trei $ile i considerat
eli*ibil de ctre re#re$enta ii ?CR, ast&el c acordul de creditare a &ost semnat c+iar )n $iua urmtoare,
"olicitantul a #rimit un avans #e termen scurt de >77,777 EAR, #entru care a bene&iciat de o #erioada de *ra ie
de 3 luni de $ile i un credit #e termen lun* de 1,1 milioane EAR, scadent din luna urmtoare ob inerii creditului
<n,a, A#rilie 2719=,
Conclu*ii
(n ma-oritatea ca$urilor, )n&iin area unui business se &ace cu ca#ital de )m#rumut, Creditul este o com#onent
esen ial a &inan rii a&acerilor, el re*sindu-se )n bilan ul contabil al &irmei sub &orma de #asive, )n cate*oria
datoriilor, Finan area e;terioar a )ntre#rinderii #resu#une ob inerea unui credit din #artea unei ter e #ar i, de cele
mai multe ori aceasta &iind o institu ie bancar, Du# aderarea Romniei la AE )n 277>, odat cu accesul la
&ondurile euro#ene, bncile au de$voltat #ro*rame s#eciale #entru co-&inan area #roiectelor &inan ate din &onduri
nerambursabile, Ob inerea acestora de#inde de ca#acitatea solicitan ilor de a &orma #roiecte eli*ibile i viabile
din #unct de vedere economic, #roiecte care cldesc viitorul mediului economic al societ ii Romane ti i
Euro#ene,
$i)liografie
Nicoleta 4intil, Evaluarea i Finan area Investi iilor directe, ed, A"E, ?ucure ti, 277G
Cristian 0PAN, Finan'area a&acerilor, O#ortunit'i de &inan'are )n conte;tul inte*rrii euro#ene, "u#ort de Curs
"ite-ul ?CR B QQQ,bcr,ro
"ite-ul Comisiei Euro#ene B +tt#BKKec,euro#a,eu
:
+tt#BKKQQQ,business-adviser,roKbcr-a-reali$at-co-&inan ri-de-un-miliard-euro-#entru-#roiectele-cu-&onduri-
euro#ene-nerambursabile,+tml
3