Sunteți pe pagina 1din 6

Obligatiuni

OBLIGATIUNI
APLICATII REZOLVATE
Aplicatia 1
O obligatiune cu valoarea nominala 16.000 u.m. se emite pentru 5 ani la o rata nominala a dobanzii de 10% si o
valoare reala de 14.500 u.m. Rata dobanzii de piata este 8,5%. Imprumutul obligatar se ramburseaza la scadenta.
ensibilitatea, respectiv durata imprumutului vor !i "
a# $ 4,51 % 4,&0
b# $ ',6( % 4,8&
c# $(,86 % ',5'
d# $5,1) % 5,')
e# $(,45 % ',(.
REZOLVARE
*n Rata Imprumut
nerambursat
+obanda *nuitate
1. 0 16.000 1.600 1.600
(. 0 16.000 1.600 1.600
'. 0 16.000 1.600 1.600
4. 0 16.000 1.600 1.600
5. 16.000 0 1.600 1).600
+obanda , Imprumut nerambursat - rata nominala a dobanzii
*nuitate , rata . dobanda
+ , durata * , anuitatea
, sensibilitatea i , rata dobanzii la termen /de piata#
01 , pret de emisiune t , anul
Raspuns corect" varianta a
Aplicatia 2
In cadrul unui imprumut s2au emis 100.000 obligatiuni, la o valoare nominala de 1.000 u.m.. +urata de viata a
imprumutului este de ) ani. 0retul platit de subscriitori pentru ac3izitionarea unei obligatiuni este de 850 u.m.
*mortizarea imprumutului se !ace in rate anuale egale, cu o rata a dobanzii la termen de 1(%, in conditiile unei rate
nominale a dobanzii de 14%.
+urata imprumutului va !i "
a# (
b# ',1(
c# 4
d# ',4
e#5,(.

REZOLVARE
1
viata de durata
(VN) imprumut valoare
Rata =

= =
+

= ani 4,90 71.092,94


14.500
1
i) (1
t A
PE
1

t
t
4,51 ! 4,90
1,0"5
1
!
i 1
1
! # = =
+
=
Obligatiuni
+obanda , Imprumut nerambursat - rata nominala a dobanzii
*nuitate , rata . dobanda
*n Rata Imprumut
nerambursat
+obanda *nuitate
1. 14' 85) 140 (8'
(. 14' )14 1(0 (6'
'. 14' 5)1 100 (4'
4. 14' 4(8 80 (('
5. 14' (85 60 (0'
6. 14' 14' 40 18'
). 14( 0 (0 16'

Raspuns corect" varianta c
Aplicatia 3
O obligatiune cu valoarea nominala de (.000 u.m. si pret de emisiune la paritate, se emite pentru ) ani. *mortizarea
se !ace prin anuitati constante, la o rata nominala a dobanzii de 1'% si o dobanda la termen de 15%.
ensibilitatea imprumutului va !i "
a# $',61
b# $4,56
c# 2 (,8(
d#25,86
e# $4,18.
REZOLVARE
*
t
, anuitatea in anul t
I , valoarea imprumutului /valoarea nominala#
r , rata nominala a dobanzii
t , anul
i , rata dobanzii la termen
*n *nuitate Imprumut
nerambursat
+obanda Rata
1 45(,(( (.000 (60 1&(,((
( 45(,(( 1.80),)8 ('5,01 (1),(1
' 45(,(( 1.5&0,5) (06,)) (45,45
4 45(,(( 1.'45,1' 1)4,8) ()),'5
5 45(,(( 1.06),)) 1'8,81 '1',41
6 45(,(( )54,'6 &8,0) '54,15
) 45(,(( 400,(1 5(,0' 400,1&
(
1
= D
ani 4 $.40%,12
"50
1
= =
2,"2 %.490,%$
2.000
1
1,15
1
#
0,1$) (1 1
0,1$
2.000
r) (1 1
r
& A
7 t
i
= =
=
+
=
+
=

(( , 45(
Obligatiuni
Raspuns corect" varianta c
Aplicatia 4
O obligatiune se emite pentru 10 ani. 4aloarea nominala este 5.000 u.m. Rambursarea se !ace sub !orma cuponului
unic, in conditiile unei rate nominale a dobanzii de 1(% si o rata a dobanzii de piata de 14,5%.
0retul platit de subscriitori /valoarea reala a imprumutului# pentru ac3izitionarea unei obligatiuni va !i "
a# 6.('5 u.m.
b# 4.'5) u.m.
c# 4.010 u.m.
d# 5.8&5 u.m.
e# 6.816 u.m.
REZOLVARE


0 , pretul platit de subscriitori la emisiunea obligatiunilor
R5+ , rata nominala a dobanzii
R+6 , rata dobanzii de piata
Raspuns corect" varianta c
Aplicatia 5
O obligatiune cu valoarea nominala de 10.000 u.m. se vinde la cursul de &0%, urmand a !i rascumparata la scadenta
cu 10% peste paritate. Rata anuala a dobanzii este ()%.
Randamentul cerut la cumparare va !i "
a# 110%
b# '0%
c# ()%
d# 115%
e# (0%.
REZOLVARE
R77 , randament curent la cumparare
4+ , venituri din dobanzi
01 , pret de emisiune
Raspuns corect" varianta b
Aplicatia 6
O obligatiune de valoare nominala de 10.000 u.m. este tranzactionata la &0 si 8. Rata anuala a dobanzii este de 40%.
Rentabilitatea curenta a obligatiunii este "
a# 40%
'
4.010
14,5') (1
12') 5.000(1

R() 1
RN) VN(1
P
) devine *ormula uni+, +uponului *orma ,u- i ram-ur,ari +a.ul &n
i) (1
A
P
10
10
n
n
n
1 t
t
t
=
+
+
=
+
+
=
+
=

=
/
$0' 100
90' 10.000
27' 10.000
100
PE
V
R// =

= =
Obligatiuni
b# &0,5%
c# 44,1&%
d# 10,4&%
e# 60,(%.
REZOLVARE
R7 , rentabilitatea curenta
Raspuns corect" varianta c
Aplicatia 7
O obligatiune cu valoarea nominala de 1.000 u.m. este vanduta pe piata cu 1.'00 u.m., rata anuala a dobanzii este de
18%, iar maturitatea de 6 ani.
Rentabilitatea la maturitate /dupa !ormula simpli!icata# va !i "
a# 14,5%
b# 11,'0%
c# 15,(0%
d# 18%
e# (1,4%.
REZOLVARE
R9 , rentabilitate la maturitate
4+ , venituri anuale din dobanzi , 1.000-18% , 180
d , 4aloare reala2valoarea nominala , 1.'0021.000 , '00 , agio /2'00#
n , maturitate , 6
7.100 , curs mediu , 115% in u.m." 1.000-115% , 1.150
(

Raspuns corect" varianta b
Aplicatia 8
:n client cumpara o obligatiune convertibila cu 1.')5 u.m., rascumparabila la scadenta de catre emitent la 1.050 u.m.
7uponul de dobanda se calculeaza cu ((%.
4aloarea nominala a obligatiunii este 1.000 u.m.
Randamentul curent al obligatiunii este "
a# ((%
b# 18%
c# (0%
d# 16%
e# (4%.
4
11,$' 100
1.150
50 ! 1"0
VN
2
100 /
n
d
V
R0 = =

=
44,19' 100
90,5' 10.000
40' 10.000
100
PE
V
R/ =

= =
Obligatiuni
REZOLVARE
R7 , randament curent
Raspuns corect" varianta
Aplicatia !
7are va !i pretul de emisiune al unei obligatiuni cu valoare nominala de '.000 u.m., dobanda anuala de 11%, emisa
pentru o perioada de 6 ani, daca pe piata pentru aceleasi conditii de imprumut se o!era o dobanda de 1(% ; 9odalitatea de
rambursare este la s!arsitul perioadei.
*legeti varianta corecta.
a# 1.'4&
b# '.'()
c# (.51'
d# 4.&8'
e# (.8)).
REZOLVARE
*
t
, anuitate in anul <t=
45 , valoare nominala
i , rata dobanzii de piata
Raspuns corect" varianta "
Aplicatia 1#
>ie un imprumut in cadrul caruia s2au emis 10.000 de obligatiuni, la o valoare nominala de 100 u.m. +urata de viata a
imprumutului este de 8 ani. Rata nominala a dobanzii este de &%, iar rata dobanzii la termen de 11,5%. Imprumutul se
ramburseaza in serii constante.
4aloarea reala a imprumutului obligatar va !i "
a# 860.000
b# &(0.000
c# 4'5.000
d# 1.1(0.000
e# 6)5.000.
REZOLVARE
, pentru 1 obligatiune ,
*n Rata Imprumut
nerambursat
+obanda *nuitate
1. 1(,5 100 &,00 (1,50
(. 1(,5 8),5 ),88 (0,'8
5
1%' 100
1.$75
22' 1.000
100
PE
V
R/ =

= =

=
=
+
+
+
+ +
+
+
+
=
+
+
+
=
%
1 t
% % 2 % t
t
2."77
12') (1
$.000
12') (1
$$0
...
12') (1
$$0
12') (1
$$0
i) (1
VN
i) (1
A
PE
Obligatiuni
'. 1(,5 )5 6,)5 1&,(5
4. 1(,5 6(,5 5,6' 18,1'
5. 1(,5 50 4,50 1),00
6. 1(,5 '),5 ','8 15,88
). 1(,5 (5 (,(5 14,)5
8. 1(,5 1(,5 1,1' 1',6'
4R , valoarea reala a imprumutului obligatar
Raspuns corect" varianta b
Aplicatia 11
7are va !i valoarea actuala a unui imprumut obligatar caracterizat prin "
2 valoarea nominala a obligatiunii (.800 u.m.
2 durata de viata a imprumutului 5 ani
2 rata nominala a dobanzii &%
2 ratele dobanzilor la termen )% /pentru primul an#, 8% /pentru al doilea an#, 8,5% /pentru anul al treilea#, &% /pentru anul
al patrulea# si 10% /pentru al cincilea an#.
2 imprumutul se ramburseaza in rate constante.
e propun urmatoarele variante "
a# (.15)
b# 4.016
c# 5.&8)
d# (.8)5
e# '.(41.
REZOLVARE
*n Rata Imprumut
nerambursat
+obanda *nuitate
1. 560 (.800 (5( 81(,00
(. 560 (.(40 (01,60 )61,60
'. 560 1.680 151,(0 )11,(0
4. 560 1.1(0 100,80 660,80
5. 560 560 50,40 610,40
4* , valoarea actuala
i , rata dobanzii la termen
*
t
, anuitate in anul <t=
Raspuns corect" varianta
6
920.000 92 10.000
11,5') (1
1$,%$
...
11,5') (1
20,$"
11,5') (1
21,50
10.000
i) (1
A
10.000 VR
" 2
"
1 t
t
t
= =

+
+ +
+
+
+
=
=
+
=

=
2."75
10') "')...(1 7')(1 (1
%10,40
...
"') 7')(1 (1
7%1,%0
7') (1
"12
i) (1
A
VA
5
1 t
5
1 t
t
t
=
+ + +
+ +
+ +
+
+
=
=
+
=

=
=

S-ar putea să vă placă și