Sunteți pe pagina 1din 5

Cehov sau monologul disimulat

Doru ZAHARIA

Pesonajele lui Cehov din irul pieselor nceput cu Pescruul (!"#$ sunt
sim%olul singurt&ii tragic'vistoare( tin)*nd spre o +ericire ntr'un spa&iu i un timp
paralele celor n care se nt*lnesc , dar nu i ac&ionea) , protagonitii pe scen- .e
re+erim la spa&iul i timpul dramatic n sensul n care Anne /%ers+eld l d termenilor
(/%ers+eld """$- 0ricum( proiec&iile mai mult sau mai pu&in ideale ale personajelor din
piesele lui Cehov sunt relative( de vreme ce o%&inerea sau ntre&inerea +ericirii nu &in
neaprat de o plasare net n timp-
1a I%sen se o%serv o evolu&ie a +ormei dramatice a monologului de la acela de
tip romantic( declamativ i e2plicativ( apropiat de tirad( spre monologul implicit(
apropiat de soliloc n sens modern( pe care Cehov l preia( put*ndu'se remarca n
comediile sale disimularea monologului n dialog-
Pe de o parte( Cehov construiete deli%erat replici monologale care s permit
actorului o parad actoriceasc( pe de alt parte( monologul este un semn al cri)ei
e2isten&iale pe care Cehov o resimte i o red( o%iectiv( n piesele sale- Despre n&elesul
pe care Cehov l d o%iectivit&ii a+lm de asemenea dintr'una dintre scrisorile sale( n
care autorul rus i teoreti)ea) i descrie arta poetic 3 45arcina mea e s am talent(
adic s tiu a deose%i dispo)i&iile importante de cele +r importan&( s tiu a pune n
lumin oameni i a vor%i n lim%a lor6 (su%l- n-$ (Cehov "#7 3 87$- 9i totui( e2ist
replici n care nu 4omul6 :replev din Pescruul vor%ete( ci chiar autorul( ntr'un alter
ego ratat 3 4Dup prerea mea( teatrul contemporan e numai rutin i prejudecat- C*nd
se ridic cortina i n lumina rampei( n ncperile cu trei pere&i( aceste mari talente(
preo&ii artei sacre( ne arat cum mn*nc oamenii( cum %eau( cum iu%esc( cum um%l(
cum sunt m%rca&i; c*nd din scene i +ra)e vulgare se c)nesc s scoat o moral( o
%iat moral pe'n&elesul tuturor( +olositoare n via&a de toate )ilele; c*nd n mii de
varia&iuni mi servesc mereu acelai lucru i numai acelai lucru( mi vine s +ug( i +ug
aa cum a +ugit <aupassant din +a&a turnului =i++el( care'i strivea creierul cu
vulgaritatea lui>6 (Cehov "?@ 3 8#$- An :replev i n monologurile sale( Cehov aterne o
ntreag teorie a scriiturii- 5pre +inal( personajul 4descoper6 un adevr simplu 3 4Am
vor%it at*t de mult despre +orme noi( dar acum simt c lunec i eu spre rutin( pu&in c*te
pu&in BCD- Da- Ajung din ce n ce mai mult s cred c nu e vor%a nici de +orme vechi i
nici de +orme noi i c omul scrie +r s g*ndeasc la nici un +el de +orme( scrie pentru
c scrisul se revars li%er din su+letul lui6 (Cehov "?@ 3 ?$-
5criitura lui Cehov este totui una re+ormatoare( pentru c o%iectivi)area dorit
de el se reali)ea)- 4Re+orma lui Cehov se %a)ea) pe o%iectivi)area scriiturii prin
apelul la c*mpul vi)ual al personajului'martor- Eiltrul receptor al contiin&ei individuale Doru
ZAHARIA
8?8
altur detaliile semni+icative de o%iecte +r legtur aparent cu des+urarea +a%ulei(
dar cu o motivare %ine articulat n &estura su%iectului- 5e creea) ast+el impresia de
real i +iresc( mai edi+icatoare dec*t selec&ia o%iectelor n opera monologic( unde vocea
auctorial controlea) alegerea i dispunerea n cadru( amestecul autorului ne+iind un
secret pentru cititor- =roul netipic este plasat ntr'o am%ian& a semni+icativului i a
incidentalului( concomiten&a de ac&iune a acestora( n perspectiva receptorului( suger*nd
caracterul de)articulat( haotic al unei lumi ce i'a pierdut coeren&a6 (Flnescu "!7 3
G@'G$- Datorit acestui caracter netipic( personajul cehovian se plasea) ntr'o postur
special 3 privit de sus de autorul detaat i o%iectiv( el i pierde contururile +erme( ca n
ta%lourile impresionitilor- Pre)ent n replic( el se ascunde n spatele 4vor%elor
ngereti6 (1ev 9estov$( ls*nd de multe ori ceva nespus( asemenea personajelor
proustiene (Flnescu "?! 3 !'"$-
/n ast+el de monolog incomplet este cel al .inei Zarecinaia( din +inalul piesei 3
4<onologul .inei Zarecinaia( con+esiune care se constituie din cr*mpeie de g*nduri
neduse p*n la capt( este punctat de laitmotivul =u sunt un pescruC .u( nu( n'am
vrut s spun astaC 1a +iecare reluare motivul sun mai +erm; rostind( emi&torul de
mesaj pare a'i cristali)a convingerea c reuete s se desprind de arhetipul cu care i
este dat s se identi+ice BCD- 5tarea de reverie poetic a eroinei (recitativul H la :replev$
i luciditatea protagonistei( prea %ine n+ipt n realitatea cea mai pragmatic( punctea)
un consum temporal( msur*nd n con+runtarea codului oniric i a codului re+eren&ial
distan&a ce desparte aspira&ia de reali)are6 (Flnescu "!7 3 7#'7?$-
0 succesiune de monologuri travestite n dialog sunt i replicile din /nchiul
Iania (!"?$- 5pleen'ul care trenea) asupra 4scenelor din via&a la &ar6 are alte
motiva&ii pentru +iecare- 0 lume n descompunere , determinat de o iner&ie %olnav ,
se strvede n triste&ea din monologul =lenei Andreevna 3 4<i'e lene i mi'e sil> :o&i l
vor%esc de ru pe so&ul meu i to&i m privesc cu mil 3 J.enorocita de ea( are un %r%at
%tr*n>K- 0( ce %ine n&eleg comptimirea asta- :ocmai cum a spus Astrov adineauri 3 cu
to&ii distruge&i pdurea +r s v g*ndi&i( i'n cur*nd nu va mai rm*ne nimic pe
pm*nt- 9i tot +r s v g*ndi&i l distruge&i i pe om( i'n cur*nd( mul&umit vou( nu
va mai rm*ne pe pm*nt nici credin&( nici cur&ie su+leteasc( nici putere de jert+- De
ce nu sunte&i n stare s v uita&i cu indi+eren& la o +emeie care nu e a voastrL Pentru c
doctorul sta are dreptate 3 n voi to&i st demonul distrugerii> .u v e mil nici de
pduri( nici de psri( nici de +emei( nu v e mil de nimicC6 (Cehov "#7 3 !!$-
An /nchiul Iania( ca n drama liric (mu)ical$( +iecare i pl*nge( pe r*nd(
su+erin&a- 5unt lungi replici'monolog( n care personajele comentea) re+le2iv via&a pe
care o triesc- Ca n piesele lui I%sen( n teatrul lui Cehov nu se nt*mpl nimic- :otul se
petrece n devenirea personajelor( care se privesc mai ales pe sine( dar e2ist i situa&ii
n care personaje'martor urmresc i recreea) personajul urmrit prin replica lor-
<onologul lui Astrov din actul al treilea este rspunsul la replica =lenei Andreevna din
actul nt*i 3 4BCD n general( harta arat o degenerare progresiv i nendoielnic( creia
i mai tre%uie vreo )ece'cincispre)ece ani ca s +ie complet- Ai s spui c este aici o
in+luen& a civili)a&iei( c e normal ca via&a veche s +ac loc unei vie&i noi- Da( a Cehov sau
monologul disimulat
8?7
n&elege( dac n locul acestor pduri distruse s'ar ntinde osele( ci +erate( dac s'ar
+ace u)ine( +a%rici( coli( dac poporul ar +i mai sntos( mai %ogat( mai deteptC Dar
nici vor% de aa ceva> An jude&ul nostru sunt aceleai mlatini( aceiai &*n&ari( aceeai
lips de drumuri- Pretutindeni %*ntuie srcia( ti+osul( di+teria( incendiileC .e gsim n +a&a
unei degenerri( datorit unei crunte lupte pentru e2isten& BCD- Distruge totul- Aproape
totul s'a distrus- An schim%( nu s'a creat nc nimic6 (Cehov "#7 3 @?'@!$-
=2plica&ia lui Astrov vine ns mult prea t*r)iu- .u este una de ordin moral , pentru c
=lena Andreevna n acest plan i plasea) reprourile , ( ci una de tip sociologic( care nu o
impresionea) pe =lena( iar aceast lips de receptivitate a ei este amendat de Astrov 3
4(Rece-$
Id pe +a&a dumitale c toate astea nu te interesea) de+el6 (Cehov "#7 3 @!$( cu at*t mai
mult cu c*t personajul +eminin i e2primase punctul de vedere( su%iectiv( ns generali)at(
prin trimiterea limpede la condi&ia +eminit&ii n lumea lipsit de cen)ur divin ori etic-
:ot ast+el( la mare distan& dramatic( vine rspunsul la constatarea lui 5ere%reaMov
, 4Dar cu ceea ce nu m pot mpca de+el e cu r*nduiala vie&ii de la &ar> Am impresia c'am
c)ut de pe pm*nt pe'o planet strin6 (Cehov "#7 3 @$ , n monologul din +inal(
despre moarte( al 5oniei 3 4Ce s'i +aci( tre%uie s trieti> (Pau)-$ Iom tri( unchiule
Iania- Iom tri un ir lung( lung de )ile( de seri nes+*rite BCD- .e vom odihni> Iom au)i
ngerii( vom vedea cerul semnat cu diamante( vom vedea toate rut&ile pm*nteti( toate
su+erin&ele noastre topite n ndurarea care va cuprinde ntreaga lume---6 (Cehov "#7 3 8#$-
1a Cehov( +unc&ia e2plicativ a monologului este dominant( reali)*ndu'se n
+elul acesta( n chip evident( caracterul re+le2iv al pieselor sale- =volu&ia de la modelul
vodevilului spre 4comedia6 cehovian se +ace prin schim%area de perspectiv asupra
personajului( plasat ntr'o lume 4adogmatic i neierarhi)at6 (5orina Flnescu$( care
este pus n scen pentru a transmite un ideal( niciodat atins( mereu visat-
Fi%liogra+ie
Flnescu( 5orina( Dramaturgia cehovian , sim%ol i teatralitate( Iai( =ditura Nunimea( "!7-
Flnescu( 5orina( 5im%olul n dramaturgia lui Cehov (re)umatul te)ei de doctorat$( Iai( "?!-
Cehov( A- P-( 0pere( vol- OII( Fucureti( =ditura pentru 1iteratur /niversal( "#7-
Cehov( A- P-( :eatru( cuv*nt nainte de 1eonida :eodorescu( Fucureti( =ditura /nivers( "?@-
/%ers+eld( Anne( :ermenii cheie ai anali)ei teatrului( traducere de Peorgeta 1oghin( Iai(
Institutul =uropean( """-
Cehov ou le monologue dissimulQ
Cette Qtude analRse lSQvolution du monologue dans le thQ*tre de A-P- Cehov( en
o%servant le +ait Tue( che) lSauteur russe( il R a une succession de monologues travestis en
dialogues( le +ait TuSune Tuestion du premier acte peut trouver sa rQponse seulement au dernier
acte( Tue dissimulQ sous le dialogue( le monologue a une +onction Qminemment e2plicative- 0n
voit se matQrialiser de cette +aUon le caractVre rQ+le2i+ de ses piVce( ou les personnages sont
placQs dans un univers e2tQrieur H la protection divine et dQpourvu dShiQrarchies +ermes( a+in de
transmettre un idQal toujours rWvQ( mais jamais atteint-

/niversitatea de Arte 4P- =nescu6( Iai
Rom*nia