Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE PRACTICA

privind activitatile zilnice desfasurate n cadrul S.C.GOLDEN


MARKET UNIVERSAL.S.R.L


UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR,
FACULTATEA:FINANTE BANCI SI CONTABILITATE,ANUL II ZIUnitatea in care am efectuat stagiul pe o perioada de 15
zilelucratoare este unitatea in care imi desfasor activitatea din
lunamai a acestui an, si anume S.C GOLDEN MARKET
UNIVERSAL S.R.L Activitateadesfasurata in cadrul stagiului a
constat in :
Luni
In prima zi, secretarul SC.GOLDEN MARKET UNIVERSAL. SRL a
facut o prezentare a institutiei, a functionarilor din cadrul
acesteia si a birourilor in care isi desfasoara activitatea fiecare
salariat. De regula in cadrul unui birou functioneaza salariati ai
aceluiasi compartiment sau serviciu(Serviciul Contabilitate,
Secretariat, Asistenta Sociala), iar persoanele care detin functii
de conducere dispun de birouri proprii.

Am observat cateva din activitatile de baza a
fiecarui compartiment din cadrul societatiii..
Marti
In a doua zi am efectuat practica in cadrul Biroului de
contabilitate serviciul de venituri si casierie a unitatii. Acesta
efectueaza operatiunea de depunere zilnica a numerarului si
intocmeste registrul de casa.


Miercuri
Din cea de-a treia zi, stagiul de practica l-am
efectuat in cadrul Compartimentului de Contabilitate -
serviciul de cheltuieli. Aici isi desfasoara activitatea contabilul
sef al S.C GOLDEN MARKET UNIVERSAL.SR L. Pentru inceput am
observat in ce consta aceasta activitate iar apoi am fost
implicata direct in intocmirea unor situatii.
Joi
Am inceput prin intocmirea unor ordine de plata pentru
achitarea facturilor privind achizitionarea de
marfa,inregistrarea facturilor si a platii in contabilitate.
Vineri
In aceasta zi am intocmit situatia financiara a unitatii
cuprinzand obligatiile de plata restante.

Luni
Am intocmit situatia Declaratia 100 privind contributiile
angajatilor si a angajatorului care se depune lunar la
AdministratiaFinantelor Publice

Marti
Am intocmit planul de realizare a veniturilor aferente lunii
precedente si repartizarea catre fiecare casier a acestuia.
Miercuri
In aceasta zi am intocmit situatia privind activele si
datoriilesocietatii S.C.GOLDEN MARKET UNIVERSAL. S.R.L.
Joi
Am intocmit bilantul contabil al societatii; am preluat
listareaVbilantului, balantei si a tuturor situatiilor financiare
intocmite pentruVdarea de seama contabila aferenta ,
semnarea si indosarierea acestora
Vineri
Deplasarea la Directia Generala a Finantelor Publice pentru a
depune darea de seama contabila,intocmirea situatiei privind
veniturile unitatii noastre si acheltuielilor necesare la capitolul
Autoritati executive solicitata deDirectia Generala a Finantelor
Publice.
Luni
In aceasta zi am participat la retragerea de numerar de la BRD,
impreuna cu o persoana autorizata.

Marti
In cadrul compartimentului Contabilitate, in aceasta zi mi s-a
dat responsabilitatea de a completa ordine de schimb
valutar,bilete la ordin., dispozitii de plata , dispozitii de incasare
Miercuri
In aceasta zi am fost la magazia unitatii. Am inceput prin
receptionarea de marfuri , completarea fisei de magazie, a NIR-
ului (nota de intrare receptie).
Joi
In penultima zi de practica ,am fost la Secretariat am completat
in registrul de intrare-iesire a documentelor o parte a
corespondentei sosita in ziua respectiva. Am observat ca toata
corespondenta primita se pune la mapa conducatorului
institutiei presedintele administrativ.
Vineri
In aceasta azi am efectuat stagiul la departamentul de Resurse
Umane al societatii S.C GOLDEN MARKET UNIVERSAL S.R.L
Responsabilul acestui departament, unde mi s-a prezentat
situatia personalului, in ce consta munca in acest domeniu. Mi-
a fost aratat Contractul colectiv de munca, modificarile aduse
acestuia in functie de hotararile luate de catre Guvern si votate
de Parlament. Mi-a s-amai aratat in ce consta fisa postului
fiecarui angajat.
La sfarsitul zilei mi s-a intocmit adeverinta care atesta faptul ca
am realizat practica in aceasta unitate