Sunteți pe pagina 1din 400

1

2
2010 RISOPRINT
Toate drepturile rezervate autorului & Editurii Risoprint.

Editura RISOPRIA1 este recunoscut de C.N.C.S.I.S.


(Consiliul Aajional al Cercetrii Stiinjifice din nvjmntul Superior).
Pagina web a CNCSIS. www.cncsis.ro

Toate drepturile rezervate. Tiprit n Romnia. Nicio parte din aceast lucrare nu poate Ii
reprodus sub nicio Iorm, prin niciun mijloc mecanic sau electronic, sau stocat ntr-o baz
de date Ir acordul prealabil, n scris, al autorului.
All rights reserved. Printed in Romania. No part oI this publication may be reproduced or
distributed in any Iorm or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without
the prior written permission oI the author.

ISBN: 978-973-53-0425-6
Tipar:
SC Tipo-Rex Service SRL
Alba Iulia, str. V. Alecsandri, nr. 68
Tel./Fax: 0258 812 320
3
MANUAL DE BUNE PRACTICI SOCIALE
Editura Risoprint
Cluj-Napoca, 2010
4
5
Manualul de bune practici sociale a fost realizat de ctre
Funda(ia de ngrijiri Comunitare
n perioada septembrie - octombrie 2010.
Coordonatorul echipei de editare a manualului:
- Valentin Vladu, medic, expert servicii medico-sociale, Fundatia de ngrijiri Comunitare;
Echipa care a realizat manualul:
- Nastasia Tamas, asistent social principal, expert protec(ia copilului, DGASPC Alba;
- Dorina Simona Ciuc, asistent social principal, expert protec(ia persoanei adulte, SPAS
Sebes;
- Raluca Adriana Muntean, asistent social principal, expert protec(ia persoanei vrstnice,
Cminul pentru persoane vrstnice Alba Iulia;
- Dan Nicolae Schiau, psiholog clinician, expert protec(ia copilului cu dizabilit(i,
Serviciul de Evaluare Complex Copii, DGASPC Alba;
- Floare Maria Ilea, sociolog, expert n furnizarea de servicii sociale, Asociatia Sprijiniti
Copiii Alba Iulia.
Au mai colaborat:
- Maria Cristina Rahoveanu, asistent social specialist, asistent de contract;
- Ramona Gotia, asistent social principal, expert protec(ia persoanei vrstnice, Cminul
pentru persoane vrstnice Sebes;
- Horia Timis, medic de medicin general, expert servicii medico-sociale, Spitalul
Orsenesc Zlatna;
- Alina Cotrut, asistent social specialist, expert servicii sociale, Centru de zi pentru
Vrstnici Alba Iulia;
- Ioan Marius Voj, asistent social principal, expert servicii sociale, Societatea Civil
ProIesional de Asistent Social Voj & Tamas;
- Nicoleta Voj, asistent social principal, expert servicii sociale, Societatea Civil
ProIesional de Asistent Social Voj & Tamas.
Cu mul(umiri:
- Gabriela Maria Muresan, coordonator de proiect, Asociatia Intercomunitar de
Dezvoltare Alba Iulia AIDA;
- Doru Dan Pop, expert achizitii, Asociatia Intercomunitar de Dezvoltare Alba Iulia
AIDA;
- Crenguta Man, expert comunicare, Asociatia Intercomunitar de Dezvoltare Alba Iulia
AIDA;
- Nicolae Moldovan, expert proiecte europene si dezvoltare comunitar, Asociatia
Intercomunitar de Dezvoltare Alba Iulia AIDA.
6
7
LISTA ABREVIERILOR
AJOFM Agentia Judetean pentru Ocuparea Fortei de Munc
AJPS - Agentia Judetean pentru Prestatii Sociale
ALOFP - Agentia Local de Ocupare si Formare ProIesional
AMP Asistent Maternal ProIesionist
ANA - Agentia National Antidrog
ANITP Agentia National mpotriva TraIicului de Persoane
ANOFP - Agentia National de Ocupare si Formare ProIesional
ANPCA - Autoritatea National pentru Protectia Copilului si Adoptie
ANPF - Agentia National pentru Protectia Familiei
CEPH - Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap
CIA - Centre de ngrijire si Asistent
CID - Centrul de InIormare si Documentare pentru Piata Muncii
CJ Consiliul Judetean
CL Consiliu Local
CMTIS - Child Monitoring and Traking InIormation System
CP Compartimentul preventie
CPC Comisia pentru Protectia Copilului
CPECA Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog
CTF Cas de Tip Familial
DGASPC Directia General de Asistent Social si Protectia Copilului
IJP - Inspectoratul Judetean de Politie
ISJ - Inspectoratul Scolar Judetean
JIM Joint Inclusion Memorandum
LP - Locuinte protejate
MC Manager de caz
MCP - Manager de caz de prevenire
MMFES Ministerul Muncii, Familiei si Egalittii de Sanse
MSP Ministerul Snttii Publice
OMS Organizatia Mondial a Snttii
OPA Organism Privat Acreditat
PIP Plan individual de protectie
PIRIS - Programul individual de reabilitare si integrare social
PIS Programele de interventie speciIic
PS Plan de servicii
RC Responsabil de caz
SECC - Serviciul de Evaluare Complex a Copilului
SECPAH - Serviciul de Evaluare Complex a Persoanelor Adulte cu Handicap
SMO Standard minim obligatoriu
SPAS Serviciul Public de Asistent Social
8
9
CUPRINS
INTRODUCERE 11
Capitolul 1: Grupurile vulnerabile yi nevoia de servicii 15
1.1. Delimitri conceptuale privind serviciile 17
1.2. Furnizarea serviciilor ca proces de durat 24
1.3. Nevoile umane, la baza Iurnizrii de servicii 33
1.4. Starea de vulnerabilitate si grupurile vulnerabile 39
1.5. Elemente ale relatiei cu beneIiciarii 42
Capitolul 2: Interven(ia n cadrul grupurilor vulnerabile 57
2.1. Servicii speciIice copiilor 59
2.1.1. Copiii abandonati 59
2.1.2. Copiii cu dizabilitti 79
2.1.3. Copiii nescolarizati 86
2.1.4. Copiii cu diIicultti scolare 89
2.1.5. Copiii abuzati, neglijati si exploatati 95
2.1.6. Copiii cu printi plecati la munc n strintate 101
2.2. Servicii speciIice persoanelor adulte 105
2.2.1. Persoane adulte somere 105
2.2.2. Familii monoparentale 116
2.2.3. Persoane adulte victime ale violentei n Iamilie 123
2.2.4. Persoane adulte cu dizabilitti 131
2.2.5. Persoane adulte dependente de substante 138
2.2.6. Persoane adulte n detentie si postdetentie 146
2.2.6.1. Detentia 146
2.2.6.2. Postdetentia 151
2.2.7. Persoane adulte beneIiciare de venitul minim garantat 155
2.2.8. Persoane adulte beneIiciare de cantin social 166
2.3. Servicii speciIice persoanelor vrstnice 170
2.3.1. Vrstnici cu dependent sau semi-dependent 171
2.3.1.1. ngrijirea permanent sau temporar la domiciliu 173
2.3.1.2. ngrijirea temporar sau permanent ntr-un cmin pentru persoane
vrstnice
179
10
2.3.1.3. ngrijirea n centre de zi, cluburi pentru vrstnici, case de ngrijire
temporar, apartamente si locuinte sociale precum si altele asemenea
188
2.3.2. Vrstnici cu handicap (mental, psihic, senzorial, Iizic, neuromotor, boli rare,
hiv/sida)
190
2.3.3. Vrstnici aIectati de izolare social, diIicultti de socializare, lips de companie,
probleme maritale, vduvia
194
2.3.4. Vrstnci dependenti de consum de substante de tip alcool, droguri sau alte
substante toxice
201
2.3.5. Vrstnici victime ale abuzului sau neglijrii 203
2.3.6. Vrstnici aIectati de srcie, marginalizare, excluziune 206
2.3.7. Vrstnici victime ale traIicului sau exploatrii 208
2.3.8. Vrstnici Ir locuint sau care triesc n strad, delincventi, vrstnici aIlati ntr-
o situatie de urgent social
216
2.3.9. Pensionarii 220
Capitolul 3: Profesiile sociale implicate n furnizarea de servicii 227
3.1. Asistentul social 234
3.2. Psihologul 237
3.3. Consilierul juridic 239
3.4. Politistul 241
Capitolul 4: Recomandri yi bune practici 243
4.1. Harta social a comunittii 245
4.2. Comitetele consultative, lideri Iormali sau inIormali 248
4.3. Acreditarea Iurnizorilor de servicii sociale 254
4.4. Parteneriatul, recomandarea pentru a reusi 257
BIBLIOGRAFIE 261
ANEXE 271
- Modele de instrumente Iolosite n Iurnizarea de servicii 273
- Glosar de termeni speciIici asistentei sociale 347
- Codul deontologic al proIesiei de asistent social 369
- Compendiu legislativ 379
11
INTRODUCERE
Asistenta social este considerat un sistem complex de principii, norme si proceduri menite
s sprijine oamenii, grupurile si comunittile, astIel ca acestia s si poat satisIace nevoile si
s si rezolve problemele. Noile realitti sociale necesit rspunsuri noi, iar schimbrile Iiind
rapide solicit politicilor sociale s tin pasul si s rspund n mod inovator si Ilexibil
provocrilor globalizrii sau progreselor care se rsIrng la nivel national, judetean, local.
Serviciile sociale de baz, ca parte integrant din politicile locale, Iie ele municipale sau
regionale, reprezint n consecint un prim nivel de asistent social.
A Iost resimtit adesea nevoia unui ndrumtor metodologic pentru specialistii care sunt
implicati n Iurnizarea de servicii, Iie ele sociale, medicale, educationale, de ngrijire etc. Iat
c se acoper o parte semniIicativ din aceast dorint, ntr-un context de reIormare a
domeniului Iurnizrii de servicii si de specializare tot mai proIund pe segmente de activitate.
Oportunitatea a aprut odat cu implementarea proiectului ,Strategia de dezvoltare social a
localittilor membre n Asociatia Intercomunitar de Dezvoltare Alba Iulia AIDA COD
SMIS 3135, subiect al Contractului de Finantare nr. 59/29.09.2009, ncheiat ntre Ministerul
Administratiei si Internelor, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational
Dezvoltarea Capacittii Administrative si Asociatia Intercomunitar de Dezvoltare Alba Iulia.
Scopul acestui proiect este de a elabora o strategie social n care s se regseasc interesele
tuturor comunittilor membre ale asociatiei, un plan care s canalizeze resursele ctre actiuni
integrate ce urmresc progresul social prin utilizarea eIicient a resurselor umane, naturale si
institutionale n vederea atingerii unui nivel ridicat al serviciilor sociale n beneIiciul
societtii. Grupul tint al proiectului este reprezentat de autorittile publice locale care
constituie Asociatia Intercomunitar de Dezvoltare Alba AIDA, Consiliile Locale Alba
Iulia, Sebes, Teius, Vintu de Jos, Sntimbru, Ciugud, Ighiu, Galda de Jos, Cricu, Metes,
Berghin si Consiliul Judetean Alba.
Asociatia Intercomunitar de Dezvoltare Alba AIDA a Iost nIiintat n anul 2007 n baza OG
Nr. 26/2000, modiIicat prin Legea 246/2005 si a Legii nr. 215/2001 privind administratia
public local, republicat, Iiind deIinit ca asociatie de dezvoltare intercomunitar, de utilitate
public. ConIorm legii 215/2001, a administratiei publice locale, AIDA si conIormeaz
domeniul de activitate prevederilor Art. 11, aliniatul 1, unde se mentioneaz c ,Dou sau mai
multe unitti administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competentelor autorittilor lor
deliberative si executive, s coopereze si s se asocieze, n conditiile legii, Iormnd asociatii de
dezvoltare intercomunitar, cu personalitate juridic, de drept privat si de utilitate public.
Asociatiile de dezvoltare intercomunitar sunt de utilitate public, prin eIectul prezentei legi,
prin derogare de la prevederile OG Nr. 26/2000 cu privire la asociatii si Iundatii, aprobat cu
modiIicri si completri prin Legea nr. 246/2005. Apoi, la aliniatul 2 se mentioneaz c
,Asociatiile de dezvoltare intercomunitar se constituie n conditiile legii, n scopul realizrii n
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al Iurnizrii n comun a
unor servicii publice.
12
Asociatia Intercomunitar de Dezvoltare Alba AIDA are drept scop dezvoltarea economic
si social la nivel regional si subregional n baza unor actiuni durabile, de calitate, sustenabile
Iinanciar, uman si institutional, iar ca si obiective asigurarea si dezvoltarea inIrastructurii
teritoriale locale si regionale; dezvoltare economic bazat pe competitivitate si crearea de
locuri de munc; dezvoltare rural durabil; valoriIicarea potentialului turistic antropic si
natural al comunittilor locale asociate; protectia mediului si asigurarea de habitate umane
durabile; eco-eIicient energetic si promovarea ,energiilor verzi; dezvoltarea resurselor
umane si valorizarea mixtului etnic, lingual si religios local; promovarea valorilor culturale si
artistice locale precum si prezervarea identittii, valoriIicarea traditiilor si obiceiurilor
comunittilor locale asociate; mbunttirea inIrastructurii educationale, sociale si de sntate
la nivel regional si local; promovarea si aIirmarea continu a valorilor democratiei
participative si a cetteniei europene; aIilierea si/sau dezvoltarea de parteneriate, precum si
actiuni de cooperare, regionale, nationale sau internationale, cu alte organizatii:
neguvernamentale sau ale administratiei publice locale si centrale, cu universitti, agenti
economici, organizatii patronale, sindicale, culturale si de cult.
Dezvoltarea excesiv si implementarea standardelor de calitate a ridicat stacheta serviciilor
sociale att cantitativ ct si calitativ pe un schelet social aproape neexistent n ultimii ani n
teritoriu, iar acest lucru se rsIrnge pn la nivel de Iurnizor/beneIiciar. Problemele de
management tot mai complex, legislatia stuIoas si instabil, Iac de multe ori inoperabile
multe dintre programele sociale. n acest cadru, actorii sociali trebuie s stabileasc politici
substantiale si globale, pentru a ntri egalitatea dintre sexe, a mbuntti prestarea de servicii
pentru grupurile sociale care au nevoie de o ngrijire special (cum ar Ii copiii, tinerii, Iemeile,
btrnii etc.), s dezvolte sustenabilitatea acestor servicii si s lupte mpotriva excluziunii
sociale si a discriminrii.
Acest manual de bune practici sociale va veni n Iolosul celor care lucreaz n domeniul social
cu:
- inIormatii din domeniul acordrii serviciilor sociale, pentru diIerite tipuri de beneIiciari;
- clariIicri, exemple practice si recomandri privind procesualitatea Iurnizrii serviciilor
sociale;
- prevederi legislative reIeritoare la asitenta social, n general, si serviciile sociale, n
special;
- proIesiile sociale implicate n Iurnizarea de servicii sociale si caracteristicile acestora;
- modele de instrumente de lucru si speciIicul utilizrii lor;
- aspecte relevante ale angajamentelor Romniei n calitate de tar membr a Uniunii
Europene.
Gndit pentru a Iacilita cunoasterea si aplicarea legislatiei n domeniu, dar si pentru a replica
modele de succes, manualul este structurat n dou prti. Prima parte este o abordare teoretic
n care sunt adunate n 4 capitole inIormatii relevante pentru Iurnizarea de servicii sociale,
demers care va genera abordarea si ntelegerea unitar a carateristicilor interventiei sociale.
Partea a doua este Iormat din Anexe al cror continut practic este menit s oIere modele de
instrumente Iolosite n Iurnizarea de servicii, Iise cadru pentru organizarea si desIsurarea
unor activitti de suport pentru serviciile sociale, coduri proIesionale, glosar de termeni
speciIici asistentei sociale si un compendiu legislativ. Merit precizat eIortul initiatorilor
13
manualului de a pune ntre dou coperte inIormatii din zeci de acte normative, standarde,
coduri, metodologii etc., demers care va usura procesul de cutare si actiune a celor interesati
s devin activi n domeniul asistentei sociale.
Necesitatea unui document care s sustin personalul din domeniul asistentei sociale, dar si
Iurnizorii de servicii, se resminte n aceast perioad n care Romnia, n calitatea ei de tar
membr a Uniunii Europene, trebuie s gseasc solutii att pentru respectarea
angajamentelor luate, ct si pentru solutionarea problemelor sociale cu care se conIrunt.
Dup ce a devenit parte integrant a Uniunii Europene, Romnia trebuie s actioneze pe baz
de POLITICI, STRATEGII, PROGRAME si INSTRUMENTE general valabile n toate trile
membre ale U.E., cum ar Ii: legislatia, dialogul social, Ionduri structurale (n mod special
Fondul Social European), ,metoda deschis de coordonare (MDC), avnd un rol important
n ndeplinirea obiectivelor Agendei Sociale europene.
Dezvoltarea unor procese viznd incluziunea social necesit construirea unui sistem coerent,
coordonat si accesibil cettenilor, astIel nct s poat oIeri rspunsuri la probleme
identiIicate, iar manualul nostru este un document ce sustine acest eIort pe care trebuie s-l
Iac n primul rnd specialistii, deoarece serviciile sociale, alturi de educatie, sntate,
ocuparea Iortei de munc si problemele legate de locuint sunt considerate stlpi ai
incluziunii, iar actiunea unitar este una dintre cerintele care genereaz asigurarea unor
servicii de calitate.
14
CAPITOLUL 1
GRUPURILE VULNERABILE $I NEVOIA DE SERVICII
17
1.1. DELIMITRI CONCEPTUALE PRIVIND SERVICIILE
Serviciile pot Ii deIinite ca activitti oIerite de ctre persoane caliIicate si specializate n
diverse domenii altor persoane, pentru satisIacerea anumitor nevoi sociale ale acestora sau
pentru eIectuarea unor actiuni care nu se materializeaz n produse. n multe cazuri, un
serviciu este o experient care nu poate Ii mprtsit, distribuit sau oIerit altcuiva dup ce
acesta a Iost Iurnizat.
Un serviciu sau experienta de a beneIicia de el pot Ii totusi descrise altor oameni. Dac
beneIiciarul crede c serviciul a Iost o experient bun, asta o va si spune altor oameni. Dac
are sentimentul c a Iost o experient negativ, probabil c va spune si mai multora.
Serviciile sociale reprezint o Iorm de suport activ pentru individ, pentru Iamilie si pentru
comunitate. Serviciile sociale au att un caracter primar, de prevenire ct si un caracter
specializat, personalizat, de depsire a situatiilor de diIicultate. Scopul acestor servicii sociale
este s protejeze persoana si Iamilia pentru prevenirea marginalizrii si excluziunii sociale,
avnd ca Iinalitate promovarea incluziunii sociale.
La aceast or, n Uniunea European continu eIorturile de construire a unui ,model
comun, demers n care statele membre sunt libere s si deIineasc semniIicatia pe care o
acord serviciilor sociale, dar cu respectarea unor caracteristici standard care sunt menite s
genereze ,buna practic, dintre care amintim:
- Functionarea bazat pe principiul solidarittii;
- Caracterul polivalent si personalizat care s se ocupe de diIeritele aspecte necesare pentru
a garanta drepturile umane Iundamentale si care s protejeze persoanele cele mai
vulnerabile;
- Absenta dorintei de a obtine proIit din aceast activitate;
- Participarea voluntarilor;
- O proIund nrdcinare ntr-o traditie cultural local; acest lucru se reIlect ntr-un mod
special n apropierea existent ntre prestatorul de servicii sociale si beneIiciar;
- Existenta unei relatii ntre prestatorul de servicii sociale si beneIiciarul acestora;
- Serviciile sociale se situeaz ntr-un mediu din ce n ce mai competitiv si se aIl ntr-o
continu expansiune, n cadrul unui proces de modernizare care poate adopta diIerite
Iorme;
- Introducerea metodei de ,evaluare comparativ (benchmarking) si de control al calittii,
precum si de participare a utilizatorilor n procesul de gestiune;
- Descentralizarea organizrii serviciilor sociale cu dezvoltarea de servicii la nivel local;
- Externalizarea de sarcini ale sectorului public ctre sectorul privat, n conditiile de
competent reglementate de autorittile publice;
- Dezvoltarea de cadre de colaborare ntre sectorul public si cel privat si recurgerea la Iorme
complementare de Iinantare a sectorului public.
n Romnia, conIorm legislatiei actuale, serviciile sociale reprezint msuri si actiuni care
rspund nevoilor sociale individuale, Iamiliale sau de grup si urmresc prevenirea si depsirea
situatiilor de diIicultate, de vulnerabilitate sau dependent, n scopul mentinerii autonomiei,
18
prevenirii marginalizrii si excluziunii sociale, cresterii calittii vietii. AstIel, n OG Nr.
68/2003, cu modiIicrile si completrile ulterioare, serviciile sociale sunt clasiIicate n servicii
sociale cu caracter primar si servicii sociale specializate, ambele categorii avnd caracter
proactiv. Serviciile sociale cu caracter primar au drept scop prevenirea sau limitarea unor
situatii de diIicultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune social.
Din dorinta de a Iacilita ntelegerea tipurilor de servicii si a continutului acestora, prezentm
ntr-o Iorm structurat aspectele relevante reglementate de legislatie reIeritoare la serviciile
sociale primare si specializate:
Tipul serviciului Con(inutul lor
Activitti de identiIicare a nevoii sociale individuale, Iamiliale si de grup
Activitti de inIormare despre drepturi si obligatii
Msuri si actiuni de constientizare si sensibilizare social
Msuri si actiuni de urgent n vederea reducerii eIectelor situatiilor de criz
Msuri si actiuni de sprijin n vederea mentinerii n comunitate a persoanelor n
diIicultate; activitti si servicii de consiliere
Msuri si activitti de organizare si dezvoltare comunitar n plan social pentru
ncurajarea participrii si solidarittii sociale
Serviciile sociale cu
caracter primar:
Sunt serviciile sociale
care au drept scop
prevenirea sau limitarea
unor situatii de
diIicultate ori
vulnerabilitate, care pot
duce la marginalizare
sau excluziune social.
Orice alte msuri si actiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii
de diIicultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune
social
Recuperare si reabilitare
Suport si asistent pentru Iamiliile si copiii aIlati n diIicultate
Educatie inIormal extracurricular pentru copii si adulti, n Iunctie de nevoia
Iiecarei categorii
Asistent si suport pentru persoanele vrstnice, inclusiv pentru persoanele vrstnice
dependente
Asistent si suport pentru toate categoriile deIinite prin ordonant
Sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea proIesional
ngrijire social-medical pentru persoanele aIlate n diIicultate, inclusiv paleative
pentru persoanele aIlate n Iazele terminale ale unor boli
Mediere social
Consiliere n cadru institutionalizat, n centre de inIormare si consiliere
Serviciile sociale
specializate:
Sunt serviciile sociale
care au drept scop
mentinerea, reIacerea
sau dezvoltarea
capacittilor individuale
pentru depsirea unei
situatii de nevoie social.
Orice alte msuri si actiuni care au drept scop mentinerea, reIacerea sau dezvoltarea
capacittilor individuale pentru depsirea unei situatii de nevoie social
Servicii de baz: ajutor pentru igiena corporal, mbrcare si dezbrcare, igiena
eliminrilor, hrnire si hidratare, transIer si mobilizare, deplasare n interior,
comunicare
Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, eIectuarea de
cumprturi, activitti de menaj, nsotirea n mijloacele de transport, Iacilitarea
deplasrii n exterior, companie, activitti de administrare si gestionare, activitti de
petrecere a timpului liber
Servicii de reabilitare si adaptare a ambientului: mici amenajri, reparatii si altele
asemenea
Serviciile de ngrijire social-medical de natur medicala pot Ii reprezentate de
activitti complexe de diagnostic, tratament, ngrijiri si altele asemenea, recomandate
si realizate n conIormitate cu tipurile de aIectiuni pe care le prezint beneIiciarii de
servicii sociale
Serviciile de ngrijire
social-medical:
Reprezint un complex
de activitti care se
acord n cadrul unui
sistem social si medical
integrat si au drept scop
principal mentinerea
autonomiei persoanei,
precum si prevenirea
agravrii situatiei de
dependent.
Serviciile de ngrijire social-medical de natura serviciilor conexe, interdisciplinare
pot Ii servicii de recuperare si reabilitare, kinetoterapie, Iizioterapie, terapie
ocupational, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie si altele asemenea
19
Serviciile sociale pot include activitti de identiIicare ale nevoii sociale individuale, Iamiliale
si de grup, activitti de inIormare despre drepturi si obligatii, msuri si actiuni de
constientizare si sensibilizare social, msuri si actiuni de urgent n vederea reducerii
eIectelor situatiilor de criz, msuri si actiuni de sprijin n vederea mentinerii n comunitate a
persoanelor n diIicultate cum ar Ii cantinele sociale, centrele de zi si altele asemenea, msuri
de consiliere, msuri si activitti de organizare si dezvoltare comunitar n plan social, cum ar
Ii ncurajarea asociativittii, participrii si solidarittii sociale si orice alte msuri si actiuni
care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de diIicultate ori vulnerabilitate, care
pot duce la marginalizare sau excluziune social.
Sunt prezentate n OG Nr. 68/2003, Iunctiile serviciilor sociale cu caracter primar, ca Iiind
evidentierea, diagnosticarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, Iamiliale si de grup;
inIormare asupra situatiilor de risc, precum si asupra drepturilor sociale ale persoanei;
identiIicarea persoanelor si Iamiliilor aIlate n diIicultate, n vederea realizrii actiunilor si
msurilor cu caracter preventiv; Iurnizarea msurilor de urgent n vederea nlturrii situatiei
de diIicultate n care se poate gsi o Iamilie sau o persoan la un moment dat; sensibilizare
asupra necesittilor sociale existente sau latente si a resurselor umane, materiale si Iinanciare
necesare satisIacerii lor; dezvoltare de programe cu caracter comunitar, n scopul promovrii
sociale a indivizilor si colectivittilor; prevenirea oricrei Iorme de dependent prin actiuni de
identiIicare, ajutor, sustinere, inIormare, consiliere, asigurare a transIerului si monitorizrii
beneIiciarului, atunci cnd situatia acestuia o cere, spre serviciile sociale specializate si
gestionare activ a interIetei cu celelalte servicii, cum ar Ii cele de: locuire, educationale,
medicale, ocupare etc.
n articolul 34 ne este prezentat scopul serviciilor sociale specializate, acesta Iiind mentinerea,
reIacerea sau dezvoltarea capacittilor individuale pentru depsirea unei situatii de nevoie
social iar apoi serviciile prin care poate Ii atins acesta, servicii de recuperare si reabilitare, de
suport si asistent pentru Iamiliile si copiii aIlati n diIicultate, de educatie inIormal extra-
curricular pentru copii si adulti, n Iunctie de nevoia Iiecrei categorii, de asistent si suport
pentru persoanele vrstnice, inclusiv pentru persoanele vrstnice dependente, de asistent si
suport, de sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea proIesional, de
ngrijire social-medical pentru persoanele aIlate n diIicultate, inclusiv paleative, pentru
ngrijirea celor aIlati n Iazele terminale ale unor boli, de mediere social si de consultant
juridic.
Functiile serviciilor sociale specializate sunt: gzduire, ngrijire, recuperare, reabilitare si
reinsertie social si proIesional a persoanelor cu handicap, bolnavilor cronici, persoanelor
dependente de consum de alcool sau de droguri, persoanelor victime ale violentei n Iamilie
sau ale traIicului de persoane; gzduire, ngrijire, recuperare, reabilitare si reinsertie social a
persoanelor vrstnice aIlate ntr-o situatie de nevoie social; suport si asistent pentru copiii si
Iamiliile n diIicultate; gzduire si educatie special pentru copiii sau tinerii cu handicap sau
care prezint diIicultti de adaptare; gzduire n sistem protejat, pe perioad determinat, a
tinerilor care prsesc sistemul de protectie a copilului; insertie social si proIesional a
tinerilor care prsesc sistemul de protectie a copilului; gzduire pe perioad determinat a
persoanelor Ir adpost; asistent si suport pentru asigurarea unei vieti autonome si active
20
persoanelor de vrsta a treia, precum si servicii de ngrijire acordate vrstnicilor aIlati ntr-o
situatie de dependent; Iurnizare de msuri de suport pentru integrarea n munc, altele dect
cele prevzute de legislatia n vigoare; Iurnizare de msuri de readaptare, de reorientare si de
reeducare proIesional stabilite prin legislatia n vigoare; primire si ngrijire n situatii de
urgent, cu sau Ir gzduire, acordarea de sprijin sau acompaniament social, adaptarea la o
viat activ sau insertia social si proIesional a persoanelor sau Iamiliilor n diIicultate ori n
situatii de risc; consultant juridic; inIormare, consiliere, sprijin si tratament specializat.
Serviciile sociale sunt acordate n primul rnd n comunitate, adic beneIiciarii sau utilizatorii
primesc asistent atunci cnd este necesar, dar rmn n Iamilia lor si continu s locuiasc n
casa lor. n cazuri speciale, considerate mai degrab exceptionale, persoanele aIlate n
diIicultate sunt plasate n servicii de tip rezidential/institutional (Moore, 1993). Servicii
sociale nonrezidentiale (oIerite n aIara institutiilor): centre de zi, servicii de ngrijiri la
domiciliu, centre de reabilitare si recuperare de zi, centre de adpost, centre de consiliere.
Servicii sociale rezidentiale/n institutii: cmine de ngrijire pentru vrstnici, cmine-spital,
cmine pentru persoane cu dizabilitti (de asistent si ngrijire permanent) etc.
Serviciile sociale se organizeaz la nivel comunitar, n Iunctie de nevoile identiIicate, de
numrul potentialilor beneIiciari, de complexitatea situatiilor de diIicultate si de gradul de risc
social. Serviciile sociale pot Ii servicii de asistent social si servicii de ngrijire social-
medical. Serviciile de asistent social sunt servicii cu caracter primar si servicii specializate.
BeneIiciarii de servicii sociale pot Ii indivizi, Iamilii, persoane vrstnice, persoane cu
handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substante toxice,
persoane inIectate sau bolnave HIV/SIDA, Ir venituri sau cu venituri mici, persoane Ir
adpost, bolnavi cronici si persoane care suIer de boli incurabile, precum si alte persoane
aIlate n situatii de nevoie social.
Potrivit Hotrrii nr. 539 din 9 iunie 2005, serviciile specializate se acord n Institutii de
asistent social. Prezentm mai jos tipurile de institutii si categoriile de beneIiciari asa cum
rezult ele din Nomenclatorul Institutiilor de asistent social:
Categorii de beneficiari Institu(ia de asisten( social
1. Centre de plasament
2. Centre de primire n regim de urgent
3. Centre maternale
4. Centre de zi
5. Centre de asistent si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme
psihosociale
6. Centre de consiliere si sprijin pentru printi si copii
7. Centre de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat
8. Centre pentru prevenirea abuzului, neglijrii, exploatrii copilului
9. Centre pentru pregtirea si sprijinirea integrrii sau reintegrrii copilului n
Iamilie
10. Centre de coordonare si inIormare pentru copiii strzii
11. Centre de monitorizare, asistent si sprijin al Iemeii gravide predispuse s si
abandoneze copilul
12. Centre care acord servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viat
independent
1.Copii separati sau cu risc
de separare de printi
13. Centre care acord servicii privind adoptia
21
14. Centre care acord servicii de tip Iamilial
1. Centre de ngrijire si asistent
2. Centre de recuperare si reabilitare
3. Centru Pilot de servicii comunitare pentru persoanele cu handicap si Iormare
de personal
4. Centru de integrare prin terapie ocupational
5. Centre de pregtire pentru o viat independent
6. Centre de tip respiro/centre de criz
7. Locuinte protejate
8. Centre de zi
9. Centre de servicii de ngrijire si asistent la domiciliu
2.Persoane cu dizabilitti
10. Centre de servicii de recuperare neuromotorie (de tip ambulatoriu)
1. Cmine pentru persoane vrstnice
2. Locuinte protejate
3. Centre de zi
3.Persoane vrstnice
4. Centre care acord servicii de ngrijire si asistent la domiciliu
1. Centre de primire n regim de urgent
2. Centre de recuperare
3. Centre de asistent destinate agresorilor
4. Centre pentru prevenirea si combaterea violentei n Iamilie
4.Persoane abuzate
5. Centre care acord servicii de inIormare si sensibilizare a populatiei
1. Centre de reabilitare social 5.Persoane dependente de
alcool, droguri si alte
substante toxice
2. Centre de prevenire, evaluare si consiliere antidrog
1. Centre de reabilitare social
2. Centre de primire n regim de urgent
6.Persoane victime ale
traIicului de persoane
3. Centre de consiliere, inIormare si sprijin
7.Persoane imigrante si
reIugiati
1. Centre de primire si asistent
1. Adposturi de noapte 8.Persoane Ir adpost
2. Centre de gzduire temporar
1. Centre de primire n regim de urgent
2. Locuinte protejate
3. Adposturi de noapte
4. Centre de asistent medico-social
5. Centre de asistent paleativ
6. Centre de inIormare si consiliere
7. Centre de orientare proIesional
8. Cantine sociale
9.Alte persoane aIlate n
situatii de diIicultate
9. Centre de consiliere si sprijin pentru victimele dezastrelor naturale
10. Categorii de potentiali
beneIiciari
49 de tipuri de institutii de asistent social
Un principiu Iundamental n Iurnizarea serviciilor sociale este acela de a avea beneficiarul n
centrul sistemului care i oIer serviciile. Modul n care se poate pune acest principiu n
practic este simplu: evalueaz nevoile beneIiciarilor si oIer serviciile n Iunctie de nevoile
descoperite (si nu de ceea ce tu, ca Iurnizor, poti s oIeri). Adesea, acestea sunt criticate ca
Iiind centrate pe Iurnizor si nu pe nevoile beneIiciarilor. Acest lucru nseamn c serviciile pe
care le primesc beneIiciarii sunt un amestec compus din ceea ce Iurnizorii pot organiza mai
usor, si se reIer la ceea ce cred Iurnizorii c le-ar trebui acestora. Uneori, din ratiuni politice
sau din necunoasterea situatiei, sunt create servicii care nu corespund nevoilor oamenilor,
ncercnd apoi s adapteze nevoile oamenilor la ,serviciile create.
22
BeneIiciarul potential crede c Iurnizorul este capabil s ndeplineasc ceea ce spune c va
Iace si are ncredere c se va tine de cuvnt. Dup Iurnizarea serviciului, beneIiciarul n
general nu detine nimic tangibil. A avut pur si simplu o experient care Iie i-a plcut, Iie i-a
rezolvat o problem. Prin urmare, orice valoare pe care acesta o poate asocia cu serviciul este
subiectiv.
Aproape Iiecare beneIiciar vine la un Iurnizor de servicii cu ayteptri, pe care Iurnizorul le va
ndeplini, le va depsi sau nu le va satisIace. Serviciul si modul n care este Iurnizat poate Ii
identic de la un beneIiciar la altul, ns nivelul de satisIactie poate Ii Ioarte diIerit de la caz la
caz. Nu conteaz ct de direct e ruta si ct de lin e drumul, dac taximetristul este nepoliticos
cu pasagerul, experienta va Ii tinut minte ca una negativ iar pasagerul respectiv va ncerca
s evite repetarea ei.
Nu este usor s deIinesti nevoile unei persoane sau ale unei populatii. Pentru a crea un
serviciu centrat pe nevoile populatiei, Iurnizorul de servicii si beneIiciarii lor trebuie s
abordeze trei probleme: organizarea serviciului s Iie Icut astIel nct nevoia, asa cum este
ea resimtit de beneIiciar, s Iie pe primul plan, iar serviciul s se ghideze dup o evaluare a
nevoilor; coordonarea diIeritelor tipuri de servicii oIerite s Iie Icut astIel nct o populatie
sau un beneIiciar s primeasc exact combinatia de servicii de care are nevoie Ir timpi morti
sau duplicri, oIerind astIel premisele unei continuitti n Iurnizarea serviciilor; realizarea
unei legturi ntre nivelele diIerite privind oIerta de servicii: individual, de grup si de
populatie.
Calitatea serviciilor a constituit un obiectiv nc de la nceputul organizrii lor, dar o abordare
sistematic de evaluare, mentinere si mbunttire a calittii este relativ nou. Domeniul
social reprezint o zon n care calitatea serviciului este de maxim important. Furnizarea
serviciilor pentru oamenii cu nevoi speciale implic responsabilitti bine deIinite n
identiIicarea si mentinerea calittii serviciilor oIerite.
Notiunea de calitate, n termenii deIinirii si msurrii ei, pare s Iie simpl si complex n
acelasi timp. Iat una dintre deIinitiile acestui concept elaborat de British Standard 4778:
calitate nseamn totalitatea trsturilor yi caracteristicilor unui produs sau serviciu
care are capacitatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. Fraza indic Ioarte clar
Iaptul c deIinirea calittii este de asemenea judecat din perspectiva beneIiciarului,
reIerindu-se la modul n care serviciul sau produsul i satisIace nevoile. Specialistii n
managementul calittii gsesc diverse alte modalitti de deIinire a termenului. Spre exemplu,
calitatea nseamn: conIormarea serviciilor cu standardele stabilite n prealabil; satisIacerea
beneIiciarului; servicii impecabile; a Iace totul perIect de la prima ncercare; mbunttirea
continu a serviciului; a rspunde nevoilor beneIiciarului.
n orice caz, exist o multime de deIinitii ale calittii, ea continund s Iie si n prezent subiect
de discutii pentru diverse grupuri de lucru. Serviciul de calitate asa cum este perceput de
beneIiciar. Fiecare serviciu n domeniul social are beneIiciarii si. Pentru a deIini si
monitoriza calitatea serviciilor, Iurnizorii trebuie s nteleag importanta primordial a
dorintelor, nevoilor si aspiratiilor beneIiciarilor acestor servicii. Prerile proIesionistilor, ale
managerilor si ale celor care contracteaz serviciile sunt importante, ns un punct de plecare
23
n deIinirea calittii ar trebui s Iie punctul de vedere al beneIiciarilor; ei vor Ii n Iinal cei
care vor judeca ce constituie calitate n servicii, iar managerii care ignor aceste opinii
compromit de Iapt calitatea serviciilor.
Calitatea este un termen relativ. Spunem ,produsul A este de o mai bun calitate dect
produsul B. Dar ce ne Iace s aIirmm acest lucru? Ce Iactori sunt luati n considerare cnd
elaborm o astIel de judecat? n urma cercetrilor eIectuate n diverse servicii, s-a ajuns la
concluzia c exist ctiva Iactori care contribuie la inIluentarea perceptiei beneIiciarului
despre calitate. Cei mai multi dintre ei nu implic costuri semniIicative pentru implementare.
Acestia sunt: ncrederea (consistenta perIormantei; a-ti tine promisiunile); capacitatea de
reactie (a rspunde repede si creativ la nevoia beneIiciarului); acces (a Ii abordabil,
convenabil si usor de contactat; durata asteptrii s Iie scurt); competenta (a avea
cunostintele si abilittile necesare pentru ndeplinirea serviciului respectiv); curtoazia (a Ii
politicos, prietenos mai ales la primul contact personal); comunicarea (limbaj adecvat, lipsit
de termeni n jargon; ascultare adecvat); securitatea (riscurile s Iie controlabile; asigurarea
conIidentialittii); credibilitatea (a Ii onest, demn de ncredere, a actiona n interesul
beneIiciarului); ntelegerea (a ntelege nevoile speciIice ale beneIiciarului si a le trata
individual).
Calitatea e judecat n Iunctie de modul n care sunt abordate si rezolvate problemele. Spre
exemplu, modul n care se rezolv plngerile beneIiciarilor este extrem de important. Dac ei
consider c nu au Iost tratati corect si serviti cu promptitudine, nu vor mai apela la serviciile
noastre. Serviciu de calitate nseamn: Iurnizarea serviciilor n conIormitate cu cererea si
pentru un scop stabilit de comun acord; cererile sunt o sintez a mai multor preri (Iamilie,
proIesionisti etc.), dar ceea ce doreste beneIiciarul este cel mai important; servicii de calitate
sunt cele care sunt bune de prima dat; serviciile de calitate cuprind activitti proactive si de
preventie; calitate nu nseamn doar s inspectezi si s veriIici munca.
Pentru a Iurniza servicii de calitate este nevoie de stabilirea prealabil a standardelor de
calitate. Ele trebuie s Iie stabilite n concordant cu misiunea si obiectivele organizatiei. n
plus, e bine s existe un document scris reIeritor la accesibilitatea serviciilor. Asigurarea
calittii implic schimbri de cultur organizational. Fiecare membru al organizatiei, de la
manager si pn la cei care Iurnizeaz eIectiv servicii, trebuie implicat n acest proces.
Un aspect important al asigurrii calittii este valorizarea yi dezvoltarea personalului.
Politici de recrutare a personalului adecvat si care s previn pierderea oamenilor de calitate
ar trebui promovate prin sisteme de recompense si training care s asigure personalului
satisIactie n munc si activitate la potential maxim.
Pentru a da o deIinitie, asigurarea calittii serviciilor este un proces continuu de dezvoltare si
mbunttire organizational, cldit pe punctele tari ale organizatiei si o bun practic,
implementarea a unor noi tehnici si metode de dezvoltare mai sistematic si disciplinat a
muncii (Ovretveit, 1990). Putem observa din aceast deIinitie c: asigurarea calittii este un
proces continuu; asigurarea calittii se construieste pe punctele tari existenti n organizatie
(Iiecare organizatie are deja metodele proprii de planiIicare, monitorizare, evaluare, ns ele
trebuie, probabil, s Iie mai bine organizate); asigurarea calittii este parte integrant a unui
24
bun management; asigurarea calittii nseamn implementarea unor noi metode si tehnici de
lucru.
Standardele de calitate sunt n acelasi timp o conditie, un pas necesar pentru o Iinantare
public. Odat stabilite, de comun acord cu toti partenerii implicati, standardele pot Ii incluse
ca elemente componente ale contractului ntre Iinantator si un Iurnizor de servicii la
domiciliu. Odat puse n practic ele vor putea Ii revzute si mbunttite, la anumite intervale
de timp.
Ce sunt standardele? Standardele de calitate sunt puncte de reIerint, cerintele minime
stabilite, care trebuie respectate de ctre Iurnizorul de servicii medicale si sociale. Stabilirea
standardelor de calitate are ca scop asigurarea unui nivel de perIormant al serviciilor
Iurnizate si st la baza unei bune Iunctionri a procesului de Iurnizare de servicii. Evaluarea
standardelor de calitate a unui serviciu constituie o etap important n procesul de evaluare al
serviciilor de ctre Iinantator si de autoevaluare de ctre Iurnizorul de servicii.
n cadrul serviciilor sociale, standardele pot Ii clasiIicate n cel putin dou categorii: standarde
proIesionale si standarde de calitate. Standardele de lucru, proIesionale, ghidurile de practic,
sunt o responsabilitate a asociatiilor proIesionale si a colegiilor de specialitate. Un aspect
esential al Iurnizrii serviciilor medicale si sociale este asigurarea calittii acestora. AstIel, un
pas important n evaluarea nivelului calitativ al serviciilor si n asigurarea calittii este
elaborarea si utilizarea unor criterii msurabile ale calittii.
Serviciile sociale nu sunt presta(ii sociale! Prestatiile sociale sunt Iorme de transIer prin care
se realizeaz alocarea de bunuri si servicii ctre indivizi sau Iamilie prin respectarea unui set
de reguli (aIilierea la un sistem de asigurri, existenta unor criterii de acordare etc.). Prestatiile
pot s Iie acordate n bani (pensiile, indemnizatiile de somaj, alocatiile pentru copii, ajutorul
social, venitul minim garantat etc.) sau n natur (rechizite pentru scolarii din Iamiile cu
venituri mici, ,programul cornul si laptele, cantina social, programele de sprijin
intracomunitar etc.).
1.2. FURNIZAREA SERVICIILOR CA PROCES DE DURAT
Pentru prima dat n legislatia romneasc, conceptul de ,proces n furnizarea serviciilor
sociale apare n OG Nr. 68/2003, modiIicat si completat de Legea 515/2003 si de OG Nr.
86/2004 privind serviciile sociale, mai exact n capitolul 5 ,Procedura de acordare a
serviciilor sociale, la articolul 29, unde se mentioneaz c ,Procesul de acordare a serviciilor
sociale are urmtoarele etape principale: evaluarea initial; elaborarea planului de interventie;
evaluarea complex; elaborarea planului individualizat de asistent si ngrijire; implementarea
msurilor prevzute n planul de interventie si n planul individualizat; monitorizarea;
reevaluarea si evaluarea opiniei beneIiciarului.
ncepnd apoi cu articolului 30, se Iac reIeriri la etape din procesul de Iurnizare amintit si la
personalul de specialitate de care este nevoie pe durata procesului. Se mentioneaz c
,evaluarea initial este eIectuat de asistentul social sau de personalul de specialitate cu
25
competente n domeniul asistentei sociale, al Iurnizorului de servicii sociale din cadrul
serviciului public de asistent social din subordinea autorittilor administratiei publice
locale. Sunt prezentate apoi cteva elemente speciIice Iiecrei etape, pe care le reproducem
deoarece le considerm Ioarte importante pentru personalul de specialitate care lucreaz pe
anumite nivele n Iurnizarea de servicii.
Evaluarea ini(ial
,Evaluarea initial are drept scop identiIicarea nevoilor individuale sau de grup, precum si
elaborarea planului de interventie. n situatia n care evaluarea initial stabileste numai
servicii de inIormare, acestea se acord pe loc (OG Nr. 86, art. 30, aliniatul 2).
Pentru a putea estima nivelul de complexitate al evalurii, primul contact ntre Iurnizor si cel
care solicit serviciul este crucial, mai ales n aceast perioad, cnd serviciile sociale nu sunt
suIicient rspndite. Furnizorul de servicii sociale trebuie s aib o persoan, de regul
asistentul social sau personal de specialitate cu competente n domeniul asistentei sociale care
s stie s dea toate inIormatiile necesare si care, n acelasi timp, s stie s ntrebe si s
descopere adevratele nevoi ale beneIiciarilor nc de la prima sesizare. Dup ce ne-am
asigurat c cel care solicit ajutorul nostru a nteles ce Iacem (ce servicii Iurnizm), asistentul
social completeaz rapid o Iis de luare n evident. Fisa trebuie s Iie simpl, usor de
completat, dar s contin datele esentiale pentru a le putea discuta ulterior n echip si, n
cazul n care considerm c este vorba de un caz eligibil, una sau mai multe persoane din
echip vor merge s Iac o evaluare a nevoilor cazului.
De multe ori, se ntmpl ca persoana care preia potentialul caz s Iie aglomerat si timpul
alocat pentru Iiecare beneIiciar s Iie sczut sau chiar Iisa de evaluare initial s nu poat
cuprinde ,totul; de aceea, ar trebui ca cel care Iace aceast evaluare s aib ndemnare, s se
26
orienteze rapid si s pun o serie de ntrebri prin care s descopere adevratele nevoi.
Persoana desemnat s Iac aceast evaluare va Ii o persoan antrenat, care s stimuleze
conversatia si care s ncerce s descopere alte nevoi semniIicative, uneori evitate de cel care
Iace cererea, dar care sunt uneori adevratele nevoi. Graba si superIicialitatea sunt adesea
cauzele erorilor de ,diagnostic n evaluarea initial sau n cea complex.
De multe ori, nu putem asigura toat gama de servicii sociale de care e nevoie; de aceea, va
trebui s ne inIormm de la nceput, despre alte servicii Iurnizate de ctre alte
institutii/organizatii publice sau private. Important pentru cazurile grave sociale, chiar dac nu
avem aceste servicii, este s reusim s Iacem rost de aceste servicii de la alti Iurnizori. Chiar
dac suntem solicitati pentru un simplu serviciu (de ex. acordarea alocatiei monoparentale),
iar la domiciliu descoperiti un caz mult mai complex (este singur, cu mari probleme sociale),
este de datoria noastr (s ncercm cel putin) s rezolvm acest caz de o manier
proIesionist. Este important s gestionm asteptrile celor ce solicit servicii nc de la
primul contact cu acestia.
Cnd am Icut o estimare initial a nevoii completnd Iisa de evaluare initial, este important
s determinm nivelul resurselor ce vor Ii angajate pentru evaluarea ulterioar pe ,teren.
Aceasta este o etap important prin care practic are loc o prim evaluare a nevoilor viitorilor
beneIiciari; pentru unii este nevoie ulterior de o evaluare simpl, pentru altii, care au nevoi
complexe, este nevoie de o evaluare complex.
Fisa de evaluare initial poate Ii pus, de asemenea, la dispozitia personalului/specialistilor
din spitale, dispensare, scoli, grdinite, va Ii completat de ctre acestia si trimis Iurnizorului
de servicii sociale ca o prim modalitate de reIerire a cazului. Un aspect important al acestei
etape este clariIicarea tuturor nelmuririlor pentru cel care este n nevoie si, n special,
identiIicarea sau nu a unei situatii de urgent. Cu toate acestea, proIesionistul trebuie s aib
n vedere o marj de Ilexibilitate pentru a putea acorda, atunci cnd ar putea Ii nevoie,
evaluri mai amnuntite si mai cuprinztoare. Evaluarea, care este primul serviciu acordat
eIectiv, va Ii Icut n termen de maxim 48 - 72 de ore de la solicitare.
Evaluarea se centreaz pe rspunsul la urmtoarele ntrebri: Care este problema? Cine este
clientul? Ce posibilitti exist pentru a schimba situatia? Cum se va proceda? (Cristina De
Robertis, 1995). Ce elemente pot Ii evaluate? Evaluarea mediului Iizic, evaluarea structurilor
si organizatiilor, evaluarea serviciilor, evaluarea grupurilor, evaluarea proximittii si a
comunittii, evaluarea relatiilor si interactiunilor, evaluarea gndirii si sentimentelor,
evaluarea dimensiunilor culturale si spirituale.
Evaluarea presupune selectarea, organizarea si sintetizarea datelor despre situatia clientului,
avnd ca rezultat imediat identificarea yi formularea problemei sociale. ReIeritor la acest
etap, asistentul social trebuie s aib n atentie urmtoarele aspecte: de la cine provine
cererea de ajutor; care probleme sunt prioritare pentru client si cum le deIineste acesta; ce
prioritti identiIic asistentul social si dac acestea coincid sau nu cu cele ale clientului; care
este natura problemei, dac este o ,problem extern persoanei, Iamiliei sau grupului, dac
este o disIunctie care tine de contextul social si care aIecteaz o categorie de populatie (de
exemplu, somajul) sau este o ,problem intern, care vizeaz direct persoana, Iamilia sau
27
grupul care solicit sprijin (de exemplu: probleme relationale, afective, probleme de cuplu, de
educatie, forme de dependent, conduite asociale ca delincventa, prostitutia etc.), ce raport
exist ntre aceste tipuri de probleme; care sunt datele semniIicative ce semnaleaz existenta
problemei respective; n aceast categorie intr date obiective (indubitabile): vrsta,
componenta Iamiliei, veniturile, locuinta, locul de munc etc. si date obiectivabile: conduite,
actiuni, gesturi, declaratii, observate si interpretate de asistentul social, care vor Ii sau nu
conIirmate pe parcursul investigrii.
n sintez, putem identiIica urmtoarele categorii de probleme (Buzducea, 2005): probleme
interpersonale Iamiliale; de cuplu; colegiale; proIesionale; probleme emotionale suIerint;
boal; pierdere; probleme de comportament; probleme n asigurarea resurselor materiale;
diIicultti n ndeplinirea rolurilor printe; partener; alte roluri sociale; probleme de tranzitie
social schimbare de rol; de mediu; de situatie; probleme n relatia cu institutiile si
organizatiile Iormale etc.
Evaluarea initial se realizeaz cu ajutorul unor metode, tehnici si instrumente de culegere a
datelor: observatia; interviul (inIormational; calitativ/de diagnostic); istoricul social; ancheta
social; reIerat de vizit la domiciliul clientului; genograma; ecomapa; evaluarea sensibil
cultural; harta retelelor sociale; analiza punctelor tari si slabe ale clientului (Gabriela Irimescu
Tehnici specifice in asistenta social).
Elaborarea planului de servicii/interven(ie
Planul de interventie este procesul prin care ntelegem nevoile Iiecrui beneIiciar si, Iunctie
de acestea si de prioritti, oIerim serviciile conIorm unui plan de servicii sociale (care
cuprinde si prestatiile sociale n bani). A Iace un plan de interventie nseamn a identiIica cele
mai bune ci pentru a atinge obiectivele stabilite n urma identiIicrii nevoilor n etapa
evalurii initiale si prezentarea lor sub Iorma unui plan individual. Acest plan variaz n
Iunctie de complexitatea nevoilor Iiecrei persoane.
,Planul de interventie cuprinde msurile necesare solutionrii situatiei de risc social, respectiv
Iurnizarea de prestatii si servicii sociale, precum si orice alte msuri prevzute de dispozitiile
legale n vigoare. Planul de interventie se elaboreaz n termen de maximum 10 zile de la
data nregistrrii solicitrii, iar n cazuri exceptionale termenul poate Ii prelungit cu 2 sau 3
zile (OG Nr. 86, art. 30, aliniatul 4) .
Dup ce am identiIicat nevoile, planul de interventie nseamn s deIinesti exact ce servicii
sunt necesare pentru a rezolva aceste nevoi. Scopul planului de interventie este de a promova
independenta beneIiciarilor nostri si nu de a ntretine dependenta de Iurnizarea unor servicii
sociale. Planul de interventie trebuie s contin cel putin problemele speciIice ale
beneIiciarilor, obiectivele planului, identiIicarea a ceea ce poate Ii schimbat pentru atingerea
obiectivelor, stabilirea activittilor, cine din echip Iurnizeaz serviciul, nevoi care nu pot Ii
rezolvate de serviciul nostru, stabilirea procedurilor si timpului de lucru, numele persoanei
responsabile de implementarea si reevaluarea planului si data cnd se Iace prima (re)evaluare
a planului. Planul de interventie se elaboreaz n termen maxim de 10 zile de la data
28
nregistrrii solicitrii, iar n cazuri exceptionale termenul poate Ii prelungit cu 2 pn la 3
zile.
Serviciile de ngrijire Iurnizate persoanelor aIlate n situatia de dependent socio-medical
cuprind: servicii de ngrijire de baz socio-medicale; servicii de asistent social; servicii
medicale; servicii de recuperare si reabilitare Iizic si psihic; servicii de ngrijiri paleative;
servicii de consiliere; servicii de adaptare si amenajare a ambientului si servicii educationale.
Serviciile de ngrijire de baz sunt servicii de ngrijire personal: igiena corporal (toaleta
partial, total, toaleta bucal, ngrijirea minilor si a picioarelor, pieptnat, brbierit);
mbrcat/dezbrcat; alimentatia; igiena eliminrilor; mobilizare (schimbarea pozitiei n pat,
transIer pat-scaun si invers, culcat); deplasare n interior (n cas, la toalet, nsotit, cu sau Ir
mijloace ajuttoare); deplasare n exterior (coborre scri, plimbare n jurul casei, nsotire n
aIara locuintei Ir mijloace de transport); comunicare (utilizare teleIon, sonerie);
supravegherea administrrii medicatiei prescrise; sau servicii menajere yi gospodreyti:
pregtirea si prepararea hranei; igiena patului; splatul si clcatul hainelor, splatul vaselor;
ntretinerea casei, mic gospodrie; eIectuarea cumprturilor; plata unor servicii sau obligatii
curente.
Serviciile de asistent social sunt serviciile derulate n procesul sau utiliznd metoda
managementului de caz, servicii de inIormare, evaluarea nevoilor sociale si elaborarea unui
plan social de interventie, servicii de consiliere, asigurarea legturii cu alte servicii, institutii,
nsotirea sau reprezentarea beneIiciarului n diverse situatii de ordin social (advocacy),
coordonarea si supravegherea activittii voluntarilor, Iormarea si supervizarea proIesional.
Serviciile medicale sunt servicii de ngrijire medical direct, conIorm recomandrilor
medicului monitorizarea parametrilor Iiziologici, administrarea medicamentelor injectabile,
alimentatie enteral si parenteral, ngrijirea plgilor, escarelor, alte manevre terapeutice
(msurarea glicemiei cu glucometrul, clism, spltur vaginal), schimbarea si ngrijirea
cateterelor urinare permanente, ngrijirea stomelor, eIectuarea tratamentului durerii, iar
serviciile de recuperare si reabilitare Iizic si psihic sunt kinetoterapia, logopedia, consilierea
psihologic si psihoterapia, terapia ocupational si masajul. Servicii de adaptare si amenajare
a ambientului sunt adaptarea si amenajarea camerei, adaptarea si amenajarea buctriei si
adaptarea bii sau a toaletei.
Este Ioarte important ca n momentul Iurnizrii serviciilor comunitare, s existe o balant
ntre ce poate Iurnizorul s oIere, ntre nevoile persoanei si ceea ce aceasta solicit, astIel
nct s Iie respectate si dorintele beneIiciarului si ale Iamiliei. Este recomandat s nu se
creeze dependenta persoanei asistate de un anumit serviciu si s se ncerce oIerirea de servicii
care s sprijine si Iamilia n procesul de ngrijire. Cnd se opteaz pentru un anumit serviciu,
acesta trebuie discutat cu beneIiciarul si, eventual, cu persoana de reIerint (sotie, vecin,
educator etc.). Dup 8 12 sptmni are loc reevaluarea planului (bilantul activittii de pn
atunci) si, dac nevoile s-au schimbat, se Iace o nou evaluare n echipa pluridisciplinar si un
nou plan de servicii si asistent.
29
Evaluarea complex
,n conditiile n care evaluarea initial evidentiaz existenta unor situatii complexe pentru a
cror rezolvare se impune participarea mai multor proIesionisti sau institutii specializate n
domeniul medical, educational si altele asemenea, se va recomanda eIectuarea evalurii
complexe necesare identiIicrii si stabilirii msurilor de interventie personalizate. Evaluarea
complex este realizat de echipe pluridisciplinare de specialiyti care, n activitatea
desfyurat, utilizeaz instrumente si tehnici standardizate specifice domeniului de
activitate. Principalele categorii de persoane care pot beneIicia de o evaluare complex a
nevoilor sociale individuale sunt reprezentate de copiii aIlati n diIicultate, persoanele
vrstnice si cele cu handicap, bolnavii cronici, persoanele inIectate sau bolnave HIV/SIDA,
persoanele dependente de consumul de droguri sau alte substante toxice, persoane aIectate de
violent domestic, victime ale traIicului de persoane, persoanele care suIer de maladii
incurabile, precum si alte persoane pentru care se impune aceasta (OG Nr. 86, art. 32,
aliniatele 1 si 2).
,Procesul de evaluare complex are drept scop elaborarea unei strategii de suport continnd
ansamblul de msuri si servicii adecvate si individualizate potrivit nevoilor sociale
identiIicate. n acelasi timp, permite identiIicarea posibilittilor de integrare Iamilial a
copilului sau de plasament, stabilirea gradului de dependent sau handicap al persoanei, a
tipului si nivelului de disIunctie existent, pentru elaborarea unei strategii de suport
materializate ntr-un plan individualizat de ngrijire, care va contine un ansamblu de msuri si
servicii adecvate si disponibile. Procesul de evaluare complex urmreste, n principal,
urmtoarele aspecte: a) evaluarea capacittilor Iizice, mentale si senzoriale, a nivelului de
disIunctie si a abilittii de a realiza activittile de baz ale vietii zilnice; b) evaluarea
psihologic si psihiatric; c) evaluarea Iamiliei privind capacitatea acesteia de a asigura
conditiile necesare cresterii, ngrijirii si educrii copilului; d) evaluarea potentialului de
integrare a reIugiatilor si persoanelor care au dobndit o Iorm de protectie n conditiile legii;
e) evaluarea potentialului de reintegrare a victimelor traIicului de persoane; I) evaluarea
posibilittilor de integrare Iamilial, de plasament al copilului sau de adoptie; g) evaluarea
gradului de Iunctionabilitate social; evaluarea mediului Iizic si social n care trieste
persoana; i) evaluarea perceptiei persoanei asupra sigurantei, securittii si vulnerabilittii
proprii; j) evaluarea motivatiei persoanei de a beneIicia de servicii la domiciliu, n institutii de
zi sau rezidentiale; k) evaluarea consecintelor care privesc persoana n cazul acordrii sau
neacordrii serviciilor de ngrijire; l) evaluarea nevoilor sociale si a posibilittii asigurrii de
suport pentru reteaua inIormal de ngrijire; m) evaluarea perceptiei proprii privind
capacitatea Iunctional, perIormantele si resursele; n) evaluarea capacittii retelei inIormale
de a acorda servicii sociale; o) evaluarea serviciilor sociale disponibile, precum si a modului
n care acestea pot rspunde nevoilor persoanei (Legea 515 pentru aprobarea OG68, art. 33,
aliniatele 1, 2 si 3).
n conditiile n care evaluarea initial evidentiaz existenta unor situatii complexe pentru a
cror rezolvare se impune participarea mai multor proIesionisti sau institutii specializate n
domeniul medical, educational si alte asemenea, se va recomanda eIectuarea evalurii
complexe necesare identiIicrii si stabilirii msurilor de interventie personalizate.
30
n procesul Iurnizrii de servicii sociale ne-am conIruntat Irecvent cu situatia n care publicul
nu stia exact ce nseamn aceste servicii, motiv pentru care de multe ori cnd solicitau aceste
servicii nu stiau ce s cear. Lucrul cel mai bun de Icut n aceste situatii este ca cel care
Iurnizeaz serviciile s Iac o evaluare a nevoilor persoanei pentru care se solicit servicii si
astIel putem s avem o imagine mai clar despre nevoile acelei persoane.
Locul n care se va desIsura evaluarea poate inIluenta uneori decisiv acordarea ulterioar de
servicii. Un lucru trebuie s Iie clar: evaluarea nu se Iace la birou si nici la teleIon ci se Iace
unde este beneIiciarul si unde vor Ii Iurnizate serviciile de asistent si ngrijire. Procesul de
evaluare al nevoilor e bine s aib loc la domiciliul beneIiciarilor pentru a avea o imagine
complet asupra mediului n care acestia triesc si a descoperi alte nevoi. Dac evaluarea se
Iace acas, putem s aIlm mai multe date despre viitorul nostru beneIiciar; uneori, suntem
ns nevoiti s Iacem aceast evaluare ntr-un salon de spital, penitenciar etc., unde toat
lumea este curioas s aIle ce ntrebri punem. Dac ati Icut evaluarea si observati c ar mai
Ii multe de discutat, puteti s reveniti pentru o nou evaluare, ncercnd, pe ct posibil, s
gsiti un loc intim n care beneIiciarul s poat comunica liber.
Evaluarea este un proces cheie de care depinde oIerirea serviciilor pe viitor; o evaluare
corect va avea ca rezultat un plan de individualizat de interventie corespunztor. Evaluarea
se Iace n echipa interdisciplinar, asistent social, medic, jurist, psiholog, educator etc.
BeneIiciarii sau potentialii beneIiciari ai serviciilor sociale pot Ii orientati spre o gam mai
larg de servicii Iurnizate de DGASPC, AJOFM, Serviciul de probatiune, Serviciul AntitraIic,
Serviciul Antidrog, n spitale, policlinici, Biseric, primrii, organizatii neguvernamentale etc.
,Rezultatele evalurii complexe se comunic, n toate cazurile, n termen de 5 zile serviciului
public de asistent social din subordinea autorittilor administratiei publice locale care a
eIectuat evaluarea initial. Pe baza rezultatelor evalurii complexe, serviciul public de
asistent social din subordinea autorittilor administratiei publice locale completeaz sau,
dup caz, revizuieste, n termen de 5 zile, planul de interventie (OG Nr. 86, art. 34, aliniatul
1).
n concluzie, spunem c evaluarea complex trebuie s Iie un proces individualizat iar dac
nevoile sunt complexe si nu pot Ii acoperite de serviciile unui singur Iurnizor de servicii
trebuie s Iacem conexiunile necesare cu alti Iurnizori de servicii, astIel nct nevoile
beneIiciarului s Iie acoperite.
Elaborarea planului individualizat de asisten( yi ngrijire
,Furnizarea serviciilor sociale se realizeaz n baza planului individualizat de asistent si
ngrijire, elaborat de Iurnizorul de servicii sociale cu acordul si participarea beneIiciarului si
consimtmntul Iormal al acestuia. Planul individualizat de asistent si ngrijire cuprinde, n
principal, programarea serviciilor sociale, personalul responsabil, precum si procedurile de
acordare. Rspunderea privind implementarea si monitorizarea planului individualizat de
asistent si ngrijire revine asistentului social desemnat de Iurnizor ca responsabil de caz
(OG Nr. 86, art. 35, aliniatul 1).
31
Elaborarea planului individualizat de asistent si ngrijire este procesul prin care planul de
interventie este pus n practic de ctre unul sau mai multi proIesionisti si sunt Iurnizate
eIectiv serviciile sociale cu acordul si participarea beneIiciarului. Un Iapt deosebit este c cel
care oIer asistent si cel care primeste, deci mpreun, s participe la implementarea planului
individualizat.
Ritmul n care se Iace implementarea planului individualizat este un subiect delicat si va Ii
negociat cu beneIiciarul si cei din Iamilie care l ajut; uneori, cel mai Irecvent la nceput, este
diIicil de lucrat si beneIiciarul are nevoie de o perioad de adaptare. Cteodat ns, mai ales
cnd sunt probleme medicale deosebite, situatia reclam o prezent imediat si constant de la
nceput a echipei Iurnizoare de servicii de ngrijire.
Serviciile oIerite dup evaluarea nevoilor si deIinirea unui plan de interventie vor Ii alocate de
o manier prin care s oIere un suport minim necesar pentru a asigura oamenilor o maxim
independent. Scopul serviciilor oIerite este de a asigura independenta celor care le primesc si
nu de a crea o dependent Iat de serviciul Iurnizat. Ideea pe care se construieste echipa care
va Iurniza aceste servicii este simpl: dac oamenii au nevoi complexe, sociale, medicale,
educationale, juridice, echipa care va oIeri serviciile va trebui s Iie o echip care s oIere
servicii medicale, sociale, educationale, juridice etc.
Echipa care implementeaz planul individualizat pentru cazurile complexe trebuie s Iie o
echip pluridisciplinar, pentru ca persoana s poat Ii recuperat si ngrijit corespunztor.
Att n trile din vest, ct si n Romnia, n domeniul serviciilor sociale a Iost propus un
model de servicii integrate socio-medicale-educationale care s Iie Iurnizate de o astIel de
echip cu mai multe tipuri de proIesionisti, care de obicei include: ngrijitori la domiciliu,
asistente medicale, kinetoterapeuti, asistenti sociali. Gama poate Ii mai larg, n Iunctie de
gradul de complexitate si dezvoltare al institutiei/organizatiei, putnd include si logopezi,
psihoterapeuti, psihologi, medici specialisti, educatori, juristi.
Coordonatorul de echip, responsabil pentru Iurnizarea serviciilor sociale de ctre echipa
pluridisciplinar, va avea n vedere cteva elemente: planurile de asistent sunt individuale si
va trebui s ia n consideratie dac cel care este trimis s pun n aplicare serviciile
identiIicate are experienta si cunostintele necesare; dac cel care e trimis Iace treab Ir s
Iie supravegheat la aceleasi standarde ca atunci cnd poate Ii supravegheat si dac timpul
pentru cel care Iurnizeaz serviciile este suIicient pentru a se deplasa de la un caz la alt caz.
Coordonatorul de echip va explica celui care merge pe teren care este serviciul pe care l va
Iurniza, iar aceste servicii vor Ii scrise detaliat si semnate de ctre: coordonator, cel ce
Iurnizeaz serviciul si beneIiciar.
Este Ioarte important s avem o gam larg de servicii oIerite dar la Iel de important este ca
serviciile ce vor Ii oIerite s se Iac de o manier prin care s se respecte valorile eticii
proIesionale (de exemplu, respectarea conIidentialittii inIormatiilor obtinute n relatia cu
beneIiciarul). Pentru echipele mai mari, pentru o mai bun coordonare a cazurilor si pentru a
asigura o bun calitate a serviciilor de ngrijire vom ntlni alte dou categorii de
proIesionisti: coordonatorul de caz si coordonatorul de ngrijiri.
32
Coordonatorul de caz este proIesionistul care coordoneaz membrii echipei care deservesc
acelasi beneIiciar Iiind tot odat proIesionistul care intervine direct si oIer cele mai multe
servicii, implicndu-se direct n procesul de Iurnizare de servicii. Coordonatorul de caz este
stabilit n urma procesului de evaluare si al stabilirii planului de asistent. Dac un beneIiciar
are de exemplu probleme predominant sociale, atunci coordonatorul acelui caz va Ii un
proIesionist din domeniul social asistent social, psiholog. Dac beneIiciarul are probleme
predominant medicale, atunci coordonatorul acelui caz va Ii un proIesionist din domeniul
medical asistent medical, medic.
Managerul de caz este proIesionistul care Iace legtura cu alte servicii si coordoneaz
interventiile acestora n vederea evalurii, tratrii si ngrijirii unui beneIiciar Ir ns a Ii
implicat n Iurnizarea direct a serviciilor. Este proIesionistul (de obicei un asistent social),
care negociaz si cu alte organizatii (spitale, autoritti locale, centre de zi, cmine), astIel
nct persoana aIlat n nevoie/beneIiciarul s primeasc un pachet adecvat de servicii care s
Iie potrivite nevoilor identiIicate. Acest tip de proIesionist este proIesionistul cheie avnd un
rol Ioarte important n situatia n care resursele Iurnizorului de servicii sociale sunt limitate iar
cazurile sunt grave.
Implementarea msurilor prevzute n planul de interven(ie yi n planul individualizat
Este interventia propriu-zis si const n eIorturile conjugate ale proIesionistilor implicati si
ale beneIiciarului de a atinge, prin activitti, obiectivele Iixate de comun acord. Rspunderea
privind implementarea planului individualizat de asistent si ngrijire revine responabilului de
caz desemnat de Iurnizor.
Monitorizarea
Este o Iorm de ,supraveghere proactiv a implementrii si const n asigurarea
implementrii obiectivelor propuse si adaptarea planului individualizat de asistent si ngrijire
nevoilor mereu n schimbare ale beneIiciarilor. Monitorizarea se Iace practic prin: vizite la
domiciliu; teleIoane/scrisori, consultatii ntre agentii/organizatii/institutii. Pe ct posibil, cel
care este responsabil de evaluare, de planul individualizat de asistent si ngrijire si de
implementare ar trebui s Iie si cel care rspunde de monitorizare. Monitorizarea va urmri
dac: obiectivele propuse n planul individualizat de asistent si ngrijire sunt ndeplinite de o
manier cost-eIicient; avem asigurat calitatea serviciilor noastre (asigurarea calittii este un
proces continuu); nregistrm Iiecare modiIicare, chiar minor, n starea beneIiciarilor nostri
sau a celor care pot contribui la planul individualizat de asistent si ngrijire si s tinem cont
de ea la (re)evaluare.
,n vederea monitorizrii eIicientei serviciilor sociale Iurnizate, precum si pentru stabilirea
continurii interventiei sau scoaterii din evident a cazului, situatia persoanei beneIiciare se
reevalueaz periodic de ctre responsabilul de caz desemnat de Iurnizor. Pe baza rezultatelor
reevalurii planul de interventie sau, dup caz, planul individualizat se completeaz ori se
revizuieste de ctre Iurnizorul de servicii sociale cu consimtmntul Iormal al beneIiciarului
(OG Nr. 86, art. 36, aliniatele 1 si 2).
33
Reevaluarea yi evaluarea opiniei beneficiarului
Frecventa cu care se Iace (re)evaluarea depinde de complexitatea nevoilor si de nivelul
investitiilor. De obicei, se Iace cu att mai Irecvent cu ct dinamica nevoilor este mai mare.
Evaluarea se bazeaz pe analiza nevoilor, iar aceasta va Ii Icut nu pe serviciile oIerite, ci pe
nevoile, preIerintele si eIicacitatea serviciilor de a rezolva aceste nevoi. Cei care au Iost
implicati initial n deIinirea planului individualizat de asistent si ngrijire initial vor Ii invitati
s participe la aceast etap.
n etapa de (re)evaluare se urmreste dac obiectivele de ndeplinit initiale au Iost realiste si
dac mai sunt relevante n continuare. Punctul de plecare pentru o evaluare de etap este
perceptia att a Iurnizorului, ct si a beneIiciarului despre servicii, despre progresele Icute
privind starea beneIiciarului din momentul Iurnizrii serviciilor sociale. Se urmreste de
asemenea dac am avut succes sau nu si de ce; analiza rezultatelor, mai ales a celor n care nu
am avut succes si din care putem nvta pentru mbunttirea calittii serviciilor noastre si
apoi dac persoana asistat devine independent si va trebui s reducem programul, s
explicm beneIiciarului de ce; nevoile sunt n continu schimbare, iar noi, n aceast etap, va
trebui s ne concentrm pe nevoile actuale si nu pe cele initiale si, drept urmare, va trebui s
adaptm si serviciul la nevoile noi ale beneIiciarilor nostri, dezvoltnd un nou plan de
interventie si asistare. n acest etap se Iace analiza costului si calittii serviciilor; alocarea
de noi resurse va Ii Icut de o manier prin care s se asigure cost-eIicienta serviciilor
noastre.
ntregul proces de Iurnizare a serviciilor sociale descris n acest subcapitol este acoperit de
toate standardele minime obligatorii aprobate pentru categorii speciIice de beneIiciari. Cel
mai adesea, acest proces este ntlnit ca metod de lucru recomandat sub denumirea de
,management de caz. Metoda managementului de caz este Ioarte bine dezvoltat n domeniul
protectiei copilului si Iace parte din toate standardele minime obligatorii care reglementeaz
serviciile primare sau specializate destinate acestei categorii de beneIiciari. ntlnim ns
metoda si n standardele minime obligatorii care reglementeaz serviciile speciIice adultilor
(cu dizabilitti, dependenti de alcool sau drog, care au svrsit o Iapt penal), dar si a
vrstnicilor (institutionalizati sau care beneIiciaz de ngrijire la domiciliu).
1.3. NEVOILE UMANE - BAZA FURNIZRII DE SERVICII
Un principiu Iundamental n Iurnizarea serviciilor sociale este acela de a avea beneIiciarul n
centrul sistemului care i oIer serviciile. Modul n care se poate pune acest principiu n
practic este simplu: evalueaz nevoile beneIiciarilor si oIer serviciile n Iunctie de nevoile
descoperite (si nu de ceea ce Iurnizorul poate oIeri). Serviciile sociale/comunitare sunt adesea
criticate ca Iiind centrate pe Iurnizor si nu pe nevoile beneIiciarilor. Acest lucru nseamn c
serviciile pe care le primesc beneIiciarii sunt un amestec compus din ceea ce Iurnizorii pot
organiza mai usor, si se reIer la ceea ce cred Iurnizorii c le-ar trebui acestora.
34
La baza Iurnizrii serviciilor sociale stau trebuin(ele umane ( nevoile), ele Iiind cele care
trebuie identiIicate, msurate si ierarhizate. Pentru satisIacerea lor se concep si se pun n
practic planurile de interventie social, iar evaluarea Iinal a actiunii asistentiale are drept
criteriu gradul de satisIacere a trebuintelor. DeIinirea nevoilor umane se realizeaz n special
evocnd persoanele si grupurile marginalizate, aIlate temporar sau permanent n
imposibilitatea de a-si satisIace trebuintele ( nevoile) prin mijloace proprii. Nevoia este o
conditie care se cere ndeplinit pentru ca oamenii (indivizii, grupurile, comunittile) s-si
poat ndeplini Iunctiile n societate. Nevoia are un aspect de obiectivitate, care rezult din
necesittile ce conditioneaz viata si integrarea indivizilor n societate. Ea are ns si un aspect
incontestabil de subiectivitate, determinat de dependenta trebuintelor, de determinrile
culturale, de grup, de personalitate, care i conIer relativitate si Iac ca nevoile s se apropie
de dorinte (Bocancea, Neamtu, 1999).
Nevoile biologice, de protectie, emotionale, de aIiliere, de Iormare a identittii proprii si de
autoaIirmare a indivizilor Iormeaz sistemul de trebuinte umane la a cror realizare trebuie s
contribuie, n modul su speciIic (dezinteresat, nediscriminatoriu, respectuos), serviciile
sociale.
N. Brill (1990) deIineste dou categorii Iundamentale de nevoi: nevoia de securitate si cea de
dezvoltare personal. Fiecare dintre ele se exprim n cinci domenii: cel Iizic (la nivelul
sistemului biologic, material); cel emotional (sistemul relatiilor aIective, al sentimentelor); cel
intelectual (al capacittilor de gndire rational); cel social (al relatiilor cu alte persoane) si
cel spiritual. n acest sistem, nevoia de securitate se reIer la asigurarea nevoilor biologice, a
celor emotionale de baz (sentimental, de a Ii iubit si acceptat de altii) si de apartenenta la o
Iamilie, la un grup. Nevoia de dezvoltare se reIer la realizarea identittii proprii, la
valoriIicarea potentialittilor intelectuale si la maniIestarea creativittii ntr-o carier
proIesional, precum si la maniIestarea propriei personalitti n relatiile interpersonale.
Exist unele caracteristici generale care se ataseaz nevoii, indiIerent de ,,purttorul ei, de
domeniul din care relev sau de contextual socio-istoric n care se maniIest. Aceste
caracteristici sunt: subiectivitatea, necesitatea, plasticitatea si organizarea. Subiectivitatea se
reIer la Iaptul c nici o trebuint nu exist independent de un subiect uman individual sau
multipersonal. Exprimat (sub Iorma unei cereri de ajutor) sau neexprimat, trebuinta este mai
nti resimtit de ctre un subiect uman ca lips sau insuIicient a unui bun material, ca
decalaj ntre asteptri si realitate, ca aspiratie spre conditii de viat mai bune etc.
Faptul c nevoia, odat aparut, se impune ,,purttorului ei, declansnd actiunea de cutare a
satisIactiei, i conIer caracter de necesitate. Fie c este o exigent care provine din natura
uman, Iie c provine din rigorile sau obiceiurile vietii sociale, nevoia cere s Iie satisIacut.
SatisIacerea ei poate Ii amnata, ns nu poate Ii total eliminat Ir a produce consecinte
grave n Iunctionarea normal a agentului purttor. De exemplu, nesatisIacerea trebuintelor
primare, de ordin Iiziologic, conduce la mbolnvirea sau chiar la moartea individului;
nesatisIacerea trebuintelor de ordin socio-aIectiv provoac tulburri de comportament,
diIicultti de adaptare social etc.
Dup cum aIirma Roland Lecomte, ,nevoia este plastic, pentru c se modeleaz Iie dup
35
conditii individuale, dup conditii de mediu natural sau social, Iie n Iunctie de exigentele
puterii politice. Nevoia este un concept elastic si relativ. Ea apare, dispare, reapare, evolueaz
si se transIorm sub inIluenta diversilor Iactori cum ar Ii dezvoltarea social si cultural,
urbanizarea etc.
Fiecare epoca istoric, Iiecare societate, dar si Iiecare individ n parte nregistreaz modiIicri
ale structurii trebuintelor si transIormri n maniera proprie de maniIestare. Nici o trebuint
uman nu apare izolat, Ir legatura cu ansamblul trebuintelor unui actor social. Nevoile cer
s Iie satisIcute si se nasc din satisIactii; ele coexist, se genereaz, se stimuleaz sau se
inhib reciproc, organizndu-se n diverse conIiguratii ierarhice. Doar nesatisIacerea unei
trebuinte importante din ierarhie genereaz aparitia unei probleme umane. Atunci cnd
imposibilitatea satisIacerii nevoii se cronicizeaz si aIecteaz o populatie numeroas, avem
de-a Iace cu o problem social. AstIel de probleme sunt: Ioametea, precaritatea strii
sanitare, srcia, analIabetismul, insecuritatea si delincventa etc.
n practic identiIicm nenumrate trebuinte, deopotriv n registrul biologic, psihologic si
social, resimtite de beneIiciari individuali si multipersonali. n poIida diversittii lor, nevoile
respective pot Ii incluse n categorii de sintez, constituite dup criterii ca: domeniul de
maniIestare (biologic, psihosocial, cognitiv etc.), modalitatea de deIinire, perceptia
subiectului uman care resimte trebuinta etc.
n cartea sa intitulat Motivatie i personalitate, Abraham Maslow, unul dintre cei mai
marcanti cercettori ai comportamentul uman, expune conceptul de ierarhie a nevoilor, prin
care ntelege o organizare progresiv a nevoilor, de la cele Iiziologice, primare, la cele ce tin
de autorealizare. Maslow considera c trebuintele omenesti pot Ii organizate ntr-o ierarhie
progresiv, de la cele Iiziologice, primare, ca trebuinte de baz, la cele ce tin de autorealizare,
ca trebuintele cele mai nalte.
Diagrama de mai jos prezint nivelurile acestei ierarhii:
1.Nevoile fiziologice: Acestea sunt nevoile noastre cele mai elementare, legate de hran, ap,
aer, cldur s.a.m.d. Ele au rolul de a ne mentine echilibrul Iiziologic si ne asigur
supravietuirea la un nivel Iundamental.
36
2.Nevoile de securitate: Aici avem de-a Iace cu nevoia de sigurant Iizic si psihic. Nevoia
de securitate se reIer la nevoia de adpost, la nevoia de aprare si de sntate.
3.Nevoile sociale: Oamenii au nevoie de compania semenilor lor. Avem nevoie de aIectiune
si de dragoste, de prietenie si de protectie. Prin nssi natura noastr, avem nevoie s oIerim si
s primim dragoste.
4.Nevoile de stim: Fiecare dintre noi are nevoie de respectul celor din jur si mai ales de cel
propriu. Egoul nostru are nevoie de prestigiu, avem nevoie de atentia si de recunoasterea celor
din jur.
5.Nevoile de autorealizare: La cel mai nalt nivel, Iiecare are nevoie de o anumit
,mplinire, constnd n realizarea potentialului nostru, n punerea n valoare a capacittii
noastre creatoare. Este vorba aici de capacitatea noastr de expresie, de creativitate si de
dorinta noastr de a ne valoriIica la maximum potentialul.
ConIorm acestei teorii, abia atunci cnd a Iost satisIcut o trebuint inIerioar poate deveni
dominant urmtoarea trebuint mai nalt si doar atunci poate si interesul individului s se
ocupe de satisIacerea ei. De exemplu, o persoan nIometat ignor orice msuri de sigurant
pentru a-si potoli Ioamea. Odat ndeplinit aceast nevoie, nevoia de a se apra de pericol
devine prioritar. Ajuns la nivelul cel mai de sus, de ndat ce o provocare este satisIcut,
individul pornit pe calea mplinirii de sine trebuie s porneasc n cutarea unui nou tel.
Maslow sugera c numai o trebuint nesatisIcut poate motiva comportamentul omenesc; c
acea nevoie dominant este Iactorul motivant prioritar. Nu are loc neaprat o progresie direct
de la nevoile inIerioare la cele superioare. mprejurrile l pot obliga pe individ s-si satisIac
anumite trebuinte inIerioare care au Iost satisIcute pentru o vreme; ct vreme Iac asta, uit
de trebuintele superioare dominante.
Taxonomia lui Saint-Arnaud - se bazeaz pe criteriul subiectului purttor al nevoii,
respectiv umanitatea n totalitatea ei, comunittile si indivizii. AstIel, pot Ii identiIicate trei
categorii de trebuinte:
- Nevoile fundamentale, speciIice tuturor indivizilor speciei umane, sunt nnscute si tin
de domeniul Iiziologic si psihologic (trebuinte alimentare, vestimentare, nevoi de odihn
si de aIectiune etc.);
- Nevoile structurante sunt mijloacele pe care le utilizeaz indivizii pentru a satisIace
trebuintele Iundamentale. Nu sunt universale si nici nnscute, sunt rezultatul
obisnuintelor pe care ni le Iormeaz mediul natural si social n care trim. Exemplu, a
mnca de trei ori pe zi n Iunctie de modul n care li se satisIace nevoia de hrnire
copiilor;
- Nevoile situa(ionale se raporteaz, de asemenea, la modul n care sunt satisIcute nevoile
Iundamentale de ctre individ. Acesta a asimilat prin socializare anumite maniere de
rspuns la nevoile Iundamentale, maniere socialmente constituite. n interiorul lor
individual va actiona, ns potrivit personalittii, motivatiilor si obisuintelor proprii, dnd
culoare personal nevoilor structurante. La exemplul de mai sus, se adaug a mnca n
compania cuiva un anumit produs, sau ntr-un interval de timp.
Taxonomia lui Chombart de Lauwe - are la baz distinctia dintre obiectul (continutul)
nevoii si starea pe care o declanseaz absenta satisIacerii; a doua distinctie o realizeaz ntre
37
nevoia rezultat din proiectia subiectiv a unui orizont superior de satisIacere (adic din
dorinte si aspiratii) si cea rezultat din exigentele vietii sociale, din constrngerile si
obligatiile pe care aceasta le impune.
- Nevoia obiect desemneaz un element exterior indispensabil Iie Iunctionrii unui
organism (hran), Iie vietii sociale a persoanei (locuint convenabil). Absenta lui
provoac o stare de tensiune. AstIel, nevoia obiect devine nevoia stare.
- Nevoia aspira(ie apare atunci cnd nevoia obiect nu poate Ii satisIacut si deci subiectul
aspir pentru a avea anumite obiecte. Nivelul aspiratiilor depinde de statutul social al
persoanei, de educatia ei si posibilitatea de realizare a aspiratiei.
- Nevoia obliga(ie. Unele nevoi aspiratie se transIorm n nevoi obligatie datorit
exigentelor sociale.
Taxonomia lui Bradshaw - se bazeaz n special pe observatie, pe experient, Ir un criteriu
precis. El distinge patru categorii de trebuinte umane:
- Nevoile normative sunt cele deIinite de experti, administratori si Iactori decizionali din
domeniul puterilor publice si al asistentei sociale, prin raportarea strilor (situatiilor)
sociale reale la cele optimale, dezirabile, conIorme cu o norm de Iunctionare. Expertii
pot stabili nivelurile minimale si cele optime de consum alimentar pentru o persoan sau o
Iamilie etc.; odat stabilite aceste elemente minimale, asistentul social este dotat cu
instrumente de msurare a situatiilor problematice, pentru a determina dreptul individului
la servicii asistentiale. Prin deIinirea nevoilor normative, Iactorii puterii pot controla
mecanismele reproducerii structurii sociale si pe cele ale normalizrii.
- Nevoile resim(ite sunt cele reale ale indivizilor pe care acestia le resimt independent de ce
spun expertii.
- Nevoile exprimate echivaleaz cu o cerere concret de ajutor. De la simpla semnalare, la
cererea scris, pn la protest si modalitti de protest.
- Nevoile comparative se evidentiaz atunci cnd asistentul social determin Iaptul c unul
sau mai multi oameni au nevoi asemntoare.
Aceast taxonomie identiIic cele patru categorii de nevoi pornind de la deIinitiile expertilor,
de la perceptia subiectiv a beneIiciarilor serviciilor sociale si de la compararea nevoilor unor
actori sociali cu cele ale actorilor ce prezint proIiluri asementoare. Aceast clasiIicare
permite evidentierea capacittilor beneIiciarilor de a repeta si de a exprima propriile nevoi. De
aceeasi clasiIicare se serveste (Ir a constientiza la nivel teoretic) clientul revendicativ.
Pornind de la cunoasterea normei de dezirabilitate si de la compararea propriei situatii cu
aceea a unor beneIiciari asemntori, clientul revendicativ Iormuleaz cererea de ajutor n
termeni imperativi.
Observm c nu toate nevoile umane sunt satisIcute, dar atunci cnd o trebuint important
din ierarhie nu este satisIcut se genereaz o problem uman. De exemplu, nesatisIacerea
nevoilor umane devine cronic si aIecteaz mai multi indivizi sau grupuri; atunci se produc
problemele sociale.
Mentionm c nevoia social si problema social sunt concepte diIerite. Problema social este
determinat de nesatisIacerea nevoilor umane, ns deIinirea ei depseste demersul
metodologic de identiIicare a nevoilor sociale, n Iunctie de modiIicrile de perceptie Iat de
38
nevoi. De exemplu, consumul de droguri ilicite, violenta domestic, discriminarea etnic,
HIV/SIDA, abandonul Iamilial, srcia, divortul, violenta n scoli etc. sunt recunoscute azi ca
probleme sociale importante.
Modelele de identiIicare a situatiilor problematice asistentiale utilizate de asistentii sociali
conditioneaz explicarea sintagmei de vulnerabilitate social, respectiv deIinirea categoriilor
vulnerabile. Vulnerabilitatea genereaz dependenta social prin aceea c ea include
satisIacerea unor nevoi sociale, concretizate n solicitri de ajutor. Accesarea serviciului social
ca rezultat al recunoasterii vulnerabilittii sociale creeaz pericolul ca persoana/grupul
vulnerabil s devin dependent de serviciul social si n acest scop asistentul social actioneaz
pe dou planuri: depsirea vulnerabilittii si prevenirea aparitiei dependentei la nivelul
clientului.
Nevoile umane se caracterizeaz prin anumite trsturi, Iiecare caracteristic reIlectnd, n
Iapt, un principiu economic esential:
- sunt nelimitate ca numr - aparitia de noi trebuinte pe msura satisIacerii celor vechi si
n continuarea lor;
- sunt limitate n capacitate - satisIacerea unei anumite nevoi presupune consumarea unei
cantitti date dintr-un bun ceea ce Iace ca intensitatea resimtirii unei nevoi s scad;
- sunt concurente - unele nevoi se extind n detrimentul altora, c se nlocuiesc, se
substituie ntre ele;
- sunt complementare - adic evolueaz n sensuri identice;
- orice nevoie se stinge momentan prin satisfacere.
Nevoile umane sunt preIerinte, dorinte, resimtiri, asteptri ale oamenilor de a avea, de a Ii, de
a sti si de a crede, respectiv de a-si nsusi bunuri, toate acestea Iiind conditionate si devenind
eIective n Iunctie de nivelul dezvoltrii economico-sociale (conditionare obiectiv) si de
nivelul de dezvoltare a individului (conditionare subiectiv).
n asistenta social, deIinirea nevoilor umane se realizeaz n special evocnd persoanele si
grupurile marginalizate, aIlate temporar sau permanent n imposibilitatea de a-si satisIace
trebuintele prin mijloace proprii. Asistentul social trebuie s nteleag c, n aIara trebuintelor
materiale si socio-aIective primare, spectrul nevoilor umane este de o diversitate
deconcertant de la o persoan la alta; asa nct nu trebuie s ia propriile sale nevoi drept
etalon pentru structura nevoilor clientului.
Nevoile cer s Iie satisIcute si se nasc din satisIactii; ele coexist, se genereaz, se stimuleaz
sau se inhib reciproc, organizndu-se n diverse conIiguratii ierarhice. Doar nesatisIacerea
unei trebuinte importante din ierarhie genereaz aparitia unei probleme umane. Atunci cnd
imposibilitatea satisIacerii nevoii se cronicizeaz si aIecteaz un grup numeros, avem de-a
Iace cu o problem social. AstIel de probleme sunt: Ioametea, analIabetismul, insecuritatea,
delincventa si srcia etc.
Srcia de lung durat reprezint starea de nesatisIacere a nevoilor de baz ale unei persoane
pe o durat lung de timp, Iapt care are repercursiuni asupra strii Iizice si psihice a persoanei,
mpiedicnd participarea deplin a acesteia la societate. Spre deosebire de aceasta, srcia
39
temporar reprezint o stare de nesatisIacere a nevoilor de baz care se ntinde pe o perioad
scurt de timp, aIectnd ntr-o mic msur capacittile Iizice, intelectuale ale persoanei
precum si participarea social a acesteia.
1.4. STAREA DE VULNERABILITATE $I GRUPURILE VULNERABILE
Notiunea de vulnerabilitate nu este simpl. Cutnd termenul n dictionar vom descoperi
sinonime precum: susceptibil, slab, dependent, lipsit de aprare, neajutorat, n pericol, expus.
ntelesul termenului ,vulnerabilitate poate Ii vzut legat de concepte negative care includ
notiunea de ,lips de putere. Cine ar putea Ii persoanele vulnerabile? Persoana izolat social,
care trieste singur si are putini vizitatori, persoana srac, care are un venit si resurse mici
sau chiar deloc, persoana care are o sntate subred sau o dizabilitate si este dependent de
altii care o ajut s si satisIac nevoile zilnice, un copil cu un temperament neobisnuit, o
persoan care suIer de o boal mintal, persoane care consum alcool si/sau droguri, etc.
Deci vulnerabilittile pot Ii legate de srcie, de vrst, de sntate mintal sau Iizic, de
munc, de analIabetism, de locatie, de societate divers. Starea de vulnerabilitate si gradul de
risc pot Ii percepute diIerit de oameni diIeriti aIlati n aceeasi situatie. Riscurile cunoscute si
reale pot s nu corespund cu perceptia persoanei asupra propriei vulnerabilitti, te poti simti
proIund vulnerabil Ir un motiv aparent al temerilor si te poti simti n sigurant n situatii n
care ceilalti percep un grad ridicat de risc.
Dac ne propunem s identiIicm grupurile vulnerabile, trebuie s analizm att actiunile
individiuale, ct si pe cele colective care conduc la maniIestarea vulnerabilittii. ncercarea de
a explica sensurile sintagmei ,vulnerabilitate social din perspectiva laturii pragmatice de
planiIicare si organizare a interventiei ntlneste o serie de piedici:
- vulnerabilitatea reprezint o stare de potentialitate, de nc nemaniIestare a unor Iactori
care pot conduce la marginalizare sau alte Ienomene;
- vulnerabilitatea n sine caracterizeaz nu doar anumite grupuri, ci Iiecare persoan n parte
raportat la unele repere exterioare;
- stabilirea criteriilor dup care se poate aprecia gradul de vulnerabilitate presupune o
combinatie a Iactorilor individuali cu cei macrosociali;
- exist unele conIuzii n utilizarea termenului pus n relatie cu unele Ienomene care pot Ii
relativ usor sesizate: deIavorizare, marginalizare si excludere social.
n general, considerm vulnerabilitatea dezinteresul indivizilor de a actiona sau incapacitatea
de adaptare a actiunilor la cerintele sistemului social. Vom prezenta n continuare cteva
tipuri de vulnerabilitate din dorinta de a sustine eIortul specialistilor n actiunea complex de
cunoastere, prevenire sau diminuare a strii de vulnerabilitate.
Julnerabilitatea utilitarist - este situatia n care individul nu sesizeaz propriul interes sau
actiunile pe care le ntreprinde nu sunt adaptate acestuia. Individul vulnerabil devine obiect al
interesului celorlalti. Deseori, apeleaz la servicii sociale, considernd c sprijinul acestor
servicii i se cuvine pentru c societatea nu-i oIer nici o sans. Statul este vinovat de situatia
40
sa si tot statul trebuie s-i rezolve problema. Interesul su, cel de obtinere a ajutorului, este
considerat un interes exterior: ,statul trebuie s ne ajute, ,statul trebuie s-mi dea de lucru -
sunt expresii curente ale persoanelor vulnerabile care apeleaz la servicii sociale.
Julnerabilitatea teleologic - este situatia generat Iie de Iaptul c mijloacele nu sunt
adecvate atingerii scopului propus, Iie de Iaptul c scopul propus este inadecvat resurselor
disponibile. Aceasta este speciIic persoanelor care si propun un scop ce nu poate Ii atins cu
mjloacele disponibile sau celor care utilizeaz resursele proprii Ir a ajunge la scopul propus.
Relatia scop-mijloace directioneaz individul n actiunile sale. Mijloacele devin scopuri n
sine pe care individul le urmreste n demersurile sale. Sunt beneIiciari care apeleaz n
acelasi timp la diIerite institutii pentru ajutor. Starea de vulnerabilitate a beneIiciarilor se
mentine pentru c sprijinul primit nu a conditionat nici o modiIicare n schimbarea deIinirii
situatiei pe care acestia o realizeaz. Starea de pasivitate social a asistatilor Iace s ntreasc
dependenta Iat de serviciile primite, accentund aceast stare de vulnerabilitate. Uneori,
starea de vulnerabilitate este mentinut constient de ctre beneIiciari tocmai ca moned de
schimb n obtinerea ajutorului din partea institutiilor abilitate.
n practica social se ntlnesc cazuri n care copiii din Iamilii vulnerabile sunt considerati o
surs de venit (Iie direct, prin alocatiile primite din partea statului sau din partea organizatiilor
neguvernamentale, Iie indirect, prin Iolosirea copiilor n obtinerea unor venituri). Persoana
vulnerabil devine sclavul propriei neputinte deoarece scopul pe care si-l propune nu poate Ii
atins cu resursele pe care le detine. De asemenea, persoana devine vulnerabil si atunci cnd,
avnd o sum de resurse, nu are capacitatea de a le gestiona suIicient. Nu de putine ori,
beneIiciarii serviciilor sociale nu constientizeaz resursele pe care le au, considerndu-le
insuIiciente pentru rezolvarea unei probleme.
Julnerabilitatea axiologic - este situatia ce caracterizeaz individul care nu poate desIsura
o actiune deoarece principiul normativ nu este adecvat credintelor proprii sau sistemul de
valori personale nu este compatibil cu cel al sistemului. Se ntlneste la persoanele care
actioneaz n virtutea unui principiu normativ incompatibil cu valorile cmpului n care
actioneaz. O persoan devine vulnerabil atunci cnd actiunile sale orientate axiologic
contravin valorilor cmpului n care actioneaz. Persoana vulnerabil apeleaz la servicii
sociale pentru sprijin, dar conditionrile impuse de accesul la ajutor Iac ca individul s nu
participe la rezolvarea propriei sale probleme. Clientul nu mprtseste principiile de actiune,
Iie din cauza incapacittii sale, Iie din cauza presiunilor exterioare. ntotdeauna va ncerca s
abordeze un comportament de Iatad cerut de asteptrile celorlalti, dar nu va ncerca s-si
schimbe atitudinea n ceea ce-l priveste. Accept n continuare pozitia omului nenteles si o
aIiseaz drept atu n obtinerea de asistent.
Julnerabilitate traditional - este cazul n care individul actioneaz n virtutea obisnuintei sau
starea de pasivitate social se transmite din cauza inIluentei mediului. Este cazul
beneIiciarilor care provin din Iamilii dezavantajate social, dezavantaj care se transmite de la o
generatie la alta. Habitusul const n toat experienta trecut care este ncorporat Iiintei, n
toat istoria personal sub Iorm de predispozitii de a Iace, spune, gndi, simti etc. ntreaga
experient a individului n cadrul Iamiliei dezavantajate social va produce un habitus mai
putin eleborat care va Ii Iolosit de ctre individ n experienta viitoare. Lipsa unei educatii si
41
instruiri dezvoltate va constitui o obisnuint pentru individ de a tri si actiona conIorm
normelor si valorilor n care s-a dezvoltat. n practica social ntlnim permanent beneIiciari
ai serviciilor sociale provenind din Iamilii dezavantajate, dezavantaj transmis de la o generatie
la alta. Aceasta ncurajeaz dependenta Iat de serviciile sociale pentru c apelul la acele
servicii a devenit o obisnuint pentru Iamilia respectiv. n experienta asistentilor sociali sunt
multe exemple de beneIiciari care au cerut sprijin datorit inIluentei mediului.
Julnerabillitatea cognitiv - este situatia n care se gseste individul generat de inexistenta
unei teorii eIiciente sau de Iaptul c individul nu crede ntr-o teorie deja veriIicat. Aceasta
caracterizeaz persoanele care nu actioneaz conIorm unei teorii eIiciente sau actioneaz
conIorm unei teorii n care nu cred. Multi beneIiciari ai serviciilor sociale se conduc dup
teorii inadaptate conditiilor actuale. Dependenta Iat de altii este alimentat de o teorie (mai
ales cea de dependent Iat de stat). Fuga de responsabilitate transIorm individul dintr-o
persoan activ ntr-o simpl existent pierdut n universul social. De multe ori, persoanele
vulnerabile care apeleaz la sprijin material sau Iinanciar din partea comunittii reIuz
sistematic sprijinul pentru a-si gsi un loc de munc. Aceste tipuri de vulnerabilitate
caracterizeaz beneIiciarii serviciilor sociale, iar pentru o interventie adecvat considerm c
trebuie urmrite toate elementele care ne conduc la identiIicarea tipului dominant de
vulnerabilitate.
Dependenta este o stare a unei persoane sau unor grupuri de persoane vulnerabile. Starea de
dependent se maniIest Iat de o persoan sau un lucru pentru satisIacerea unor nevoi.
Vulnerabilitatea poate naste dependent. Cererea de sprijin pe care o Iace clientul ctre
serviciile sociale este un semnal al vulnerabilittii. Serviciul, odat accesat, exist pericolul ca
persoana vulnerabil s devin dependent de acesta, adevr care impune ca interventia
asistentului social s se orienteze pe dou planuri: cel al depsirii gradului de vulnerabilitate si
cel al prevenirii aparitiei strii de dependent.
Este Ioarte important ca specialistii din domeniul social s cunoasc care sunt
grupurile/categoriile vulnerabile recunoscute la nivel national, precum si politicile sociale
menite s le sustint incluziunea social, deoarece pe baza lor se va construi ntregul sistem
social. Exemple de documente programatice si categoriile recunoscute cu vulnerabilitate:
Documente Memorandumul comun de n Domeniul Incluziunii Sociale
(1oin Inclusion Memorandum - 1IM)
Scopul Promovarea incluziunii sociale si combaterea srciei n Europa n perspectiva ndeplinirii
obiectivelor de la Lisabona
Copilul n situatie de risc ridicat
Tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinsi n sistemul de ocrotire a copiilor Ir
Iamilie
Persoane cu handicap
Categorii
/grupuri
vulnerabile
Persoane apartinnd populatiei de etnie rom aIlate n situatii de risc ridicat
InIormatii utile
pentru
proIesionistii
din domeniul
social
Pentru a implementa obiectivele JIM, Comisia European si Romnia au czut de acord c
investitia n capacitatea administrativ a autorittilor nationale, regionale si locale, este o
prioritate. Este de asemenea important s Iie mbunttit semniIicativ dialogul si cooperarea
ntre structurile publice, precum si ntre structurile publice si societatea civil, partenerii
sociali si ONG-uri.
Modelul participrii este integrat n procesul de elaborare si implementare a politicilor,
planurilor, strategiilor de actiune etc., iar rolul proIesionistilor din domeniul social este s
sustin Iunctionarea mecanismului national si local de inlcuziune social.
42
Documentul Hotrrea nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea
incluziunii sociale n Romania
Scopul Monitorizarea implementrii angajamentelor asumate de Romnia n documentele
internationale din domeniul incluziunii sociale
InIormatii utile
pentru
proIesionistii
din domeniul
social
Constituirea la nivel central a Unittii de incluziune social, cu urmtoarele atributii
principale:
a) coordoneaz monitorizarea planurilor de implementare a msurilor de prevenire si
combatere a excluziunii sociale;
b) evalueaz eIectele msurilor preconizate prin planurile de implementare, prin raportare
la obiectivele de dezvoltare regional si judetean;
c) actualizeaz indicatorii sectoriali de incluziune social;
d) elaboreaz sistemul inIormational privind datele cu relevant pentru domeniul
incluziunii sociale;
e) monitorizeaz periodic progresul realizat n raport cu obiectivele si indicatorii stabiliti
prin Raportul anual n domeniul incluziunii sociale;
g) elaboreaz documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres n domeniul
incluziunii sociale, n vederea prezentrii lui la Comisia European.
Important: Cunoasterea prevederilor documentelor programatice asigur conjugarea eIorturilor locale ale
Iurnizorilor de servicii sociale cu cele nationale si europene, demers necesar si Ir de care actiunea,
continutul politicilor si strategiilor va ramne un demers teoretic, inutil.
Analiznd grupurile vulnerabile vizibile n comunittile noastre si care devin mereu
beneIiciari ai ntregului sitem de asistent social, constatm c unele sunt identice cu cele
recunoscute prin JIM, iar altele sunt speciIice unora sau altora dintre comunitti: persoane cu
dizabilitti; persoane de etnie rom; tineri peste 18 ani care prsesc sistemul institutionalizat
de protectie a copilului; Iamilii cu mai mult de 2 copii, inclusiv Iamiliile monoparentale;
mame minore; adolescente nsrcinate; cei cu venituri mici si sracii; necaliIicatii proIesional,
analIabetii, prin abandon scolar; toxicomanii, narcomanii; delincventii, n detentie sau cu
cazier; printii singuri; copiii abuzati sau care triesc n conditii improprii; cei care au nevoie
de asistent social, dar nu primesc; cei cu consum sub nivelul de subzistent (subnutriti, Ir
locuint), persoane aIlate anterior n detentie, persoane aIlate n detentie, delincventi juvenili;
persoane Ir adpost; victime ale violentei n Iamilie; persoane aIectate de boli care le
inIluenteaz viata proIesional si social (ex. HIV/SIDA, cancer etc.); imigranti; persoane
aIectate de boli ocupationale; reIugiati si persoane care solicit azil; prostitutia si victimele
traIicului de persoane; somerii de lung durat, angajatii n munci precare si necaliIicate.
1.5. ELEMENTE ALE RELATIEI CU BENEFICIARII
Orientarea spre beneIiciar n domeniul serviciilor sociale poate asigura un nivel nalt de
satisIactie a beneIiciarului si presupune identiIicarea dorintelor si cerintelor acestuia cu privire
la prestatiile oIerite, inIormarea adecvat, oIerirea de Iacilitti si posibilitti de alegere a
serviciului care corespunde cel mai bine asteptrilor sale. n acest sens, un rol important
revine prestatorului, care trebuie sa Iie receptiv la dorintele, sugestiile, nemultumirile
beneIiciarilor si totodat, mai sensibil la preocuprile lor.
43
EIicienta acestui demers depinde hotrtor de modul n care Iurnizorul de servicii respect o
serie de cerinte, cum ar Ii: realizarea unei comunicri eIiciente cu beneIiciarii, prezentarea
unei imagini reale a serviciului si prestarea corect a serviciului promis, preocuparea
permanent pentru mbunttirea continu a serviciului Iurnizat, n scopul depsirii
asteptrilor beneIiciarilor, adic Iurnizrii de servicii excelente, etc.
Realizarea unei comunicri eIiciente cu beneIiciarii serviciilor le induce acestora un puternic
sentiment de implicare n procesul de prestare, contribuind la reducerea nemultumirilor
cauzate de aparitia unor probleme n timpul Iurnizrii serviciului. Un sistem eIicient de
comunicare ntre Iurnizor si beneIiciari presupune: asigurarea accesibilittii serviciilor (adic
oIerirea tuturor inIormatiilor necesare privind serviciul Iurnizat), monitorizarea perceptiilor
consumatorilor pentru a ntelege pe deplin asteptrile si exigentele acestora, precum si
instruirea personalului n directia personalizrii serviciilor prestate. El inIluenteaz n mod
Iavorabil toleranta consumatorilor si contribuie la cresterea ncrederii n serviciul Iurnizat.
Nemultumirile beneIiciarilor si insatisIactia acestora provin, nu de putine ori, din nencrederea
lor n aIirmatii exagerate privitoare la serviciile oIerite de compania prestatoare de servicii si
promisiunile neonorate. Pentru diminuarea sau chiar eliminarea nemultumirilor exprimate de
beneIiciari trebuie s se actioneze n directia promovrii serviciilor oIerite, att explicit
(reclam adecvat, vnzri personale), ct si implicit (nivelul pretului s reIlecte asteptrile
beneIiciarilor, s se prezinte o imagine corect a caracteristicilor serviciului).
Prin urmare, Iurnizorii de servicii si pot spori notorietatea si rentabilitatea prin orientarea
eIorturilor n directia garantrii si onorrii promisiunilor explicite si implicite Icute
beneIiciarilor. Ele trebuie s reIlecte exact serviciul oIerit si nu versiunea ideal a acestuia.
Comportamentul beneIiciarilor de servicii trebuie urmrit de Iirma prestatoare nc de la
primul contact cu beneIiciarii, n scopul satisIacerii acestora si obtinerii succesului pe piat. n
acest sens, Iurnizorul de servicii trebuie s desIsoare o serie de actiuni concrete, care
Iormeaz un lant cauz-eIect. El include procesele care se succed de la primul contact cu
beneIiciarul si pn la obtinerea succesului organizatiei.
n acest sens, prezentm cteva elemente Ioarte importante, care conduc la mbunttirea
relatiilor cu beneIiciarii:
a. ATITUDINEA: aIecteaz impresia pe care le-o puteti Iace beneIiciarilor si inIluenteaz
modul n care i abordati voi pe ei. n lucrul cu beneIiciarii trebuie s Iiti:
- Pozitivi: dac v asteptati s reusiti, chiar reusiti.
- Politicoyi: s Iiti mereu politicosi n orice mprejurare.
- Aten(i: s ascultati, s artati interes, s Iiti alerti si s observati Iiecare reactie a
beneIiciarului; s le oIeriti ntreaga dumneavoastr atentie.
- Sritori: rolul dumneavoastr este s oIeriti un serviciu; demonstrati acest lucru
beneIiciarilor.
- Plini de grij: faceti-i pe beneIiciari s simt c si ei conteaz, c sunt indivizi cu
personalitate si nu niste necunoscuti din multime.
- Entuziayti: s v plac s oIeriti servicii si s artati beneIiciarilor c v bucurati s i
ajutati. Artati c puneti energie n actiunile dumneavoastr.
44
- Lucizi: cuvintele pot transmite mesaje att mesaje negative, ct si mesaje pozitive.
Modul n care le rostiti este important. Fiti precauti cu expresiile tip, s-ar putea s necesite
o adaptare pentru interlocutorul pe care l aveti n Iat.
b. ASPECTUL FIZIC: Impactul pe care l obtineti provine dintr-o combinare a urmtoarelor
elemente:
- mbrcminte: S aveti o tinut potrivit, curat si ngrijit, astIel nct s reIlectati
imaginea organizatiei voastre si asteptrile beneIiciarilor care caut servicii proIesioniste.
- Voce: tonul vocii voastre poate transmite la Iel de mult inIormatie beneIiciarului ca si
cuvintele pe care le Iolositi. De aceea s puneti n voce o not de interes, cldur si
sinceritate.
- Limbajul trupului: gesturile voastre si pozitia pe care o aveti, Ielul n care mergeti sau
sedeti, toate transmit mesaje beneIiciarului.
- Zmbet: oamenii rspund la zmbet. Este ceva contagios si care i relaxeaz pe
beneIiciari. Folositi zmbetul acolo unde se potriveste. ntr-o situatie nepotrivit poate
avea un eIect duntor.
- Contact vizual: Este un mod de a le arta recunoastere oamenilor, de a pune temelia unei
relatii, de a stabili raporturi si de a-i Iace pe beneIiciari s se simt bineveniti.
c. ABORDARE: Pentru a-i trata pe beneIiciari n mod eIicient, trebuie s Iiti:
- ncreztori: dac l abordati pe beneIiciar cu ncredere, creati ncredere.
- n cunoytin( de cauz: beneIiciarul trebuie s simt c v cunoasteti meseria, c sunteti
competenti si eIicienti. Totusi, nu stiti chiar totul, asa c s nu v Iie team s i ziceti
beneIiciarului: ,O s m interesez si v voi spune cnd voi aIla.
- Aten(i/Respectuoyi: ntotdeauna artati-i beneIiciarului c i pretuiti prezenta privindu-l,
salutndu-l si prezentndu-v.
- Primitor: Iaceti-i pe beneIiciari s se simt relaxati. Tuturor ne place s ne simtim plcuti
si s Iim tratati cu apropiere si s ne simtim conIortabil cu mediul nconjurtor.
d. COMUNICARE: O slab comunicare este cea mai mare barier n calea oIeririi de
servicii de calitate. Cnd comunicarea nu Iunctioneaz att cu beneIiciarul, ct si ntre voi
pot rezulta resentimente si Irustrare. Puteti depsi aceasta astIel:
- S v cunoayte(i meseria, s stiti clar ce se asteapt de la voi si ce se ntmpl n
cadrul organizatiei.
- S renun(a(i la jargon (limbajul de specialitate), care poate provoca conIuzie n
mintea beneIiciarului.
- Ac(iune prompt. Dac o vizit prompt poate ndrepta o situatie, atunci Iaceti-o. Nu
scrieti o scrisoare de patru pagini. Atunci cnd o reclamatie serioas necesit scuze
oIiciale n scris, scpati de ea ct puteti de repede.
- Vorbi(i astfel nct toat lumea s n(eleag. Adaptati vorbirea, cuvintele pe care le
Iolositi si gradul de Iormalitate cu beneIiciarul.
e. COOPERARE: Calitatea serviciului oIerit de ctre unul dintre angajati altui angajat poate
aIecta calitatea serviciului oIerit unui beneIiciar extern. Dac cineva tip la dumneavoastr
sau v scie la birou, aveti grij cum l veti trata pe urmtorul dumneavoastr beneIiciar. Nu
45
trebuie ca nemultumirile de la birou s aIecteze serviciul pe care l Iurnizati. Dac l aIecteaz,
ncercati s evitati data urmtoare. Tineti minte:
- c modul n care v tratati un coleg poate avea acelasi eIect asupra propriilor si
beneIiciari;
- c relatiile pot Ii transIormate dac oamenii constientizeaz modul n care
comportamentul lor i aIecteaz pe altii;
- c ngrijirea beneIiciarilor este un eIort de echip, necesit cooperarea si angajamentul
Iiecruia din birou.
f. MINTE DESCHIS: Cel mai important eIect al unei judecti pripite despre un beneIiciar
este c acest lucru se vede. Nu exist nici o Iormul magic prin care puteti s evitati a trage
imediat concluzii dup prima impresie lsat de beneIiciari sau pe baza primelor lor cuvinte.
Cu ct cptati mai mult experient, cu att veti nvta s evitati a v Iorma opinii instinctive
despre beneIiciar numai pe baza nItisrii si a accentului su. Si beneIiciarii Iac presupuneri
pripite. n Iata unui serviciu mai putin dect prietenos, politicos si competent, acestia vor trage
concluzia c acel serviciu nu doreste s aib de a Iace cu ei, ceea ce poate duce la ostilitate si
pierderea ncrederii, astIel crend o barier care nu trebuie s existe.
- Evita(i s face(i presupuneri. Emitem mereu judecti pentru c aceasta Iace parte din
natura omeneasc, dar trebuie s Iim constienti unde ne pot duce aceste presupuneri dac
le urmm. Faceti greseli legat de: - nivelul de ntelegere al beneIiciarului; - imaginea
despre sine a beneIiciarului; - nevoile de baz ale beneIiciarului. Ceea ce ar putea duce la:
- suspiciune; - lips de ncredere; - ostilitate; - pierderea reputatiei.
- Fi(i conytien(i de prejudec(i: n relatia cu beneIiciarii, prejudecata este dusmanul cel
mai mare al Iurnizorilor de servicii, deoarece provine din credintele si experientele cele
mai adnc nrdcinate. Nu v dati seama ntotdeauna cum v puteti trda prin gesturi,
aspect si atitudine. Puteti scpa de prejudecti dac le recunoasteti si le combateti. Dac
v puteti recunoaste propriile prejudecti, este mai mic pericolul de a le dezvlui
beneIiciarului si de a ridica o barier pe care pe urm o veti putea drma printr-un eIort
Ioarte mare.
- Ancora(i-v la lungimea de und a beneficiarului: Pentru a rezolva o problem, trebuie
mai nti s o ntelegeti. Strngeti toate datele necesare si constientizati mesajele non-
verbale transmise de beneIiciar. Concentrati-v pe beneIiciar n loc s v planiIicati deja
urmtorul pas. Ascultati ce v spune beneIiciarul despre sine nsusi si modiIicati-v apoi
abordarea n consecint. Toat lumea are dreptul la acelasi grad de serviciu, ns gradul de
Iormalitate trebuie adaptat la necesittile Iiecrui beneIiciar si la mprejurri.
g. ANGA1AMENT: Fiecare membru al echipei trebuie s cread n ngrijirea beneIiciarilor
si s devin angajat n aceasta, astIel managerii s asigure o rezolvare a problemelor
beneIiciarilor n mod permanent. S Iie implicati TOTI n activittile de ngrijire a
beneIiciarilor. Toate prerile sunt valabile. Nu uitati c sunteti cu totii beneIiciari ntr-un Iel
sau altul. S descoperiti problemele care mpiedic oIerirea de servicii de bun calitate si s
aIlati cum pot Ii ele rezolvate sau depsite. IdentiIicarea necesittilor de instruire care, dac
sunt ndeplinite, vor duce la mbunttirea serviciului nostru.
h. NCREDERE: Pentru a Iurniza beneIiciarilor un serviciu, trebuie s puteti s i ajutati cu
ct mai mult politete. O instruire adecvat n aceast munc i va ajuta pe toti lucrtorii n
46
acest domeniu s se descurce cu cei 4 P: Pregtire - Ce trebuie eu s stiu? Ce e probabil s
m ntrebe ei? Produs/Serviciu - Ce Iacem noi? Ce gam de servicii oIerim? Cum ncercm
s i ajutm pe oameni? Proceduri - Cum pot s rezolv problema cutare? Care e modalitatea
cea mai bun de a o ajuta pe aceast persoan? Persoane - La cine pot apela?
Analiza comportamentului beneficiarilor
ntlnim adesea, n timpul desIsurrii unor activitti sau n perioada de Iurnizare de servicii
pentru beneIiciarii nostrii, momente cnd nu ntelegem reactiile, maniIestrile sau
comportamentele acestora, maniIestate Iat de noi sau Iat de alti colegi/specialisti.
Binenteles, ar trebui s ne ngrijoreze un astIel de comportament si s ne adresm ntrebrile:
Acest comportament este normal? sau speciIic (vrstei, mediului, statutului etc.)? sau Se
repet prea des? Oare de ce nu rspunde cum vrem noi, programelor propuse pentru ei?
Recomandm specialistilor s Iac diIerenta ntre comportament yi etichetare. n mod curent
avem cu totii tendinta de a generaliza un comportament observat (extindem acel aspect la
nivelul ntregii personalitti) si apoi s descriem comportamentul n termeni de trstur de
personalitate (este sociabil, dezordonat, arogant, neserios etc.), de Iapt aplicm etichete.
Exist o metod Iolosit de secialistii n lucrul/recuperarea copiilor sau adolescentilor cu
tulburri de comportament sau ADHD, denumit ,management comportamental sau ABC-
ul comportamental care ne prezint comportamentul unei persoane/beneIiciar/copil ca Iiind
de o dimensiune speciIic, observabil si msurabil (are o Irecvent, o durat si o intensitate
a maniIestrii), iar descrierea comportamentului beneIiciarului se Iace n termeni concreti (ce
anume Iace beneIiciarul). Comportamentele beneIiciarilor nu apar din senin; maniIestarea lor
este Iavorizat de prezenta unor Iactori denumiti antecedente si sunt mentinute n timp de
reactiile celor din jur, denumite consecinte:
A - antecedente - (elementele contextului spatio-temporal) care apar chiar nainte de
realizarea comportamenului si cresc probabilitatea aparitiei lui. Antecedentele pot Ii situatii,
gnduri, emotii sau comportamente legate de evenimente, gnduri si amintiri din trecut, care
se reIlect n situatia actual. De exemplu, este mult mai probabil ca doi Irati s se certe atunci
cnd primesc o jucrie nou dect dac nu ar primi nimic. Antecedentele sunt de dou tipuri:
imediate - apar chiar nainte de comportament, si deprtate - evenimente ntmplate recent,
dar care inIluenteaz comportamentul actual (ex. Faptul c un beneIiciar nu doarme de prnz
sau este rcit Iace mai probabil aparitia unor comportamente problematice, cum ar Ii reIuzul,
accesele de Iurie n relatia cu adultul sau cu alti beneIiciari). ntrebri care Iaciliteaz
identiIicarea antecedentelor imediate ale comportamentului: Cnd apare de obicei
comportamentul tint? Unde apare de obicei comportamentul tint? Cine este prezent cnd
apare comportamentul tint? Ce activitti sau evenimente preced aparitia comportamentului
tint? Ce Iac sau ce spun alte persoane imediat nainte de aparitia comportamentului tint? Ce
alte comportamente Iace beneIiciarul chiar nainte s realizeze comportamentul tint? Cnd,
unde, cu cine si si n ce circumstante este cel mai putin probabil s apar comportamentul
tint?
B (Behavior) - comportamentul beneficiarului, ceea ce Iace, spune, simte la un moment
dat.
47
C - Consecin(e - sunt stimulii care apar dup realizarea comportamentului si au rolul de a
creste sau de a scdea Irecventa de realizare a unui comportament. Reactia adultului
(consecinta) la comportamentul beneIiciarului poate Ii de dou tipuri: de ncurajare a
comportamentului beneIiciarului sau de descurajare. De exemplu, dac un beneIiciar Iace un
comportament (ex. si adun jucriile si le pune n cutie) si este ludat de ctre adult, el va
avea tendinta de a repeta acel comportament; dac el este penalizat de ctre adult sau este
ignorat, beneIiciarul va avea tendinta de a elimina acel comportament din repertoriul lui. Ne
putem da seama Ioarte usor de inIluenta reactiei adultului asupra comportamentului
beneIiciarului dac privim cu atentie beneIiciarul la vrste mici; de multe ori atunci cnd Iace
un comportament, el cut privirea adultului pentru a vedea dac este aprobat sau nu.
Consecintele sunt responsabile de mentinerea n timp a unui comportament! BeneIiciarul
gndeste n termeni de eIicient si nu de bine sau ru.
Dup ce au Iost identiIicate antecedentele, consecintele si eIectele asupra beneIiciarului, se
aplic metodele de management comportamental. EIicacitatea metodelor depinde de ct de
potrivit este metoda pentru vrsta si paticularittile situatiei sau a beneIiciarului, precum si
de modul n care se aplic.
Metoda n sine nu este bun sau rea. Ea Iunctioneaz dac a Iost nteleas si aplicat corect;
de exemplu, paracetamolul este eIicient n combaterea rcelii doar dac l iau de 3 ori pe zi
timp de 5 zile, adic dac tin cont de niste prescriptii. La Iel se ntmpl si cu metodele de
modiIicare comportamental.
Comunicarea cu beneficiarii
Termenul ,a comunica are, n Dictionarul explicativ al limbii romne, sensul de ,a face
cunoscut, a da de tire, a informa, a intiinta, a spune, dar si 'a se pune in legtur, in
contact cu.. Din primul sens desprindem nemijlocit ideea de act liniar, ntre un
comunicator si un receptor; cel de-al doilea sens situeaz comunicarea ntr-un context mult
mai larg, acela al interactiunii dintre oameni. Acelasi nteles are si deIinitia dat n Dictionarul
de IilosoIie, avnd ca autor pe Didier Julia: ,relatie intre persoane, o relatie preponderent
lingvistic, dar care nu se reduce la aceasta, ci cuprinde totalitatea Iormelor de expresie
uman codiIicate n limbaj.
n cartea lui Horst Rckle, ,Limbajul corpului, se Iormuleaz o deIinitie extrem de scurt:
,comunicarea repre:int schimbul de informatii`. Autorul consider c aceasta ,presupune
interactia social, prin utilizarea modurilor de comportare nnscute sau dobndite, precum si
48
existenta unor semnale verbale sau nonverbale care sunt emise si receptionate constient sau
inconstient.
Comunicarea reprezint trecerea inIormatiei de la o persoan la alta. Interactiunile de orice tip
depind de capacitatea noastr de a comunica cu alte persoane. Fr o modalitate de
transmitere a intentiilor sau de semnalizare, nu am Ii capabili de interactiune social.
InIormatia poate Ii orice, de la o grimas adresat unui prieten, semnalnd c v-ati plictisit s
ascultati proIesorul, pn la o tez complex nchegat a unui doctorand, care prezint
rezultatul mai multor ani de cercetare ntr-un raport detaliat, care poate c nu va mai Ii citit
vreodat dect de cteva persoane.
Comunicarea prin cuvinte este cunoscut sub denumirea de comunicare verbal si ne
permite s controlm interactiunea social ntr-o manier Ioarte complex. De exemplu,
putem alege cuvinte emotionante pentru a descrie ceva, inIluentnd astIel atitudinea
asculttorului. Puteti vedea Ioarte clar acest lucru dac analizati aceeasi stire n dou ziare cu
opinii politice diIerite si cutati diIerentele dintre cuvintele pe care le utilizeaz. Nu doar
alegerea cuvintelor este important n comunicarea verbala; au important si tipurile de
propozitii pe care le Iormulm si Ielul n care le construim.
Totuyi, limbajul nu este n nici un caz singura noastr modalitate de comunicare.
Animalele comunic Irecvent ntre ele, si totusi nu posed limbajul. Oamenii comunic ntre
ei la diverse niveluri, multe dintre ele neavnd nicio legatur cu cuvintele: de exemplu, cnd
v dati seama c un prieten este Iurios, primiti deseori inIormatia printr-o Iorm de
comunicare care nu solicit ca prietenul dumneavoastr s se exprime n cuvinte. Aceasta se
numeste comunicare nonverbal - comunicare Ir utilizarea cuvintelor.
Comunicarea nonverbal const n orice modalitate de comunicare ce nu con(ine
cuvinte sau simboluri care le nlocuiesc. Utilizm comunicarea nonverbal complet
inconstient, atunci cnd interactionm cu alte persoane. n acest sens, avem tendinta de a
utiliza o mare varietate de semnale distincte cunoscute sub denumirea de indicii. Acestea pot
Ii grupate n aproximativ opt tipuri: paralimbaj, contact vizual, expresii Iaciale, postur,
atingere, proximitate si mbrcminte. Vom analiza, pe rnd, toate aceste aspecte.
Cnd suntem ntr-o stare puternic emotional (Iuriosi sau ngrijorati), vorbim n general cu
mult mai multe greseli n exprimare, blbieli sau repetitii, iar cand nu suntem siguri de ceea
ce spunem sau avem o nesigurant n privinta modului n care asculttorul este posibil s ne
receptioneze, spunem mult mai des ,,iii si ,,aaa dect de obicei. De asemenea, Kasl si Mahl
au constatat ca timbrul real al vocii este diferit n func(ie de starea emo(ional. De
exemplu, poate Ii cald si rezonant dac suntem aIectuosi sau poate Ii strident si zgomotos,
dac suntem Iuriosi.
Ritmul vorbirii este o alt cale prin care putem comunica inIormatii, deseori complet
incostient. Un om care vorbeste Ioarte lent poate Ii considerat ca Iiind nesigur de ceea ce
spune, asa cum am artat deja, n timp ce vorbirea rapid poate indica Iaptul c omul este
nelinistit sau anxios. n timpul unei conversatii obisnuite exist pauze de o lungime standard,
n general, si care indic lucruri diIerite: o pauz scurt poate sugera c persoana a terminat o
49
explicatie sau o idee si trece la urmtoarea (cum este virgula, n scris), n timp ce o pauz
lung poate Ii semnul c este rndul celeilalte persoane s vorbeasc.
Putem vedea ct este de util paralimbajul, cnd ascultm pe cineva care se pricepe s
vorbeasc la teleIon. n aceast situatie, nu poate Ii Iolosit nici unul dintre celelalte mijloace
nonverbale, avnd la baz pipitul si vzul, asadar devin Ioarte importante indiciile
nonverbale date prin pauze, tonul vocii, si asa mai departe. Poate c lucrul care ne lipseste mai
presus de orice atunci cnd vorbim la teleIon este contactul vizual cu interlocutorul.
Contactul vizual este un indicator puternic al emotiei. Admitem acest lucru atunci cnd
vorbim despre dou persoane ndrgostite ,,care se privesc lung. Cu ct dureaz mai mult
contactul vizual cu cineva, cu att vom tinde s ne simtim mai apropiati de aceast persoan.
Contactul vizual are patru Iunctii importante n comunicare: reglarea Iluxului conversatiei,
Iurnizarea de Ieedback vorbitorului despre ceea ce a comunicat, exprimarea emotiilor si
inIormarea ambilor participanti despre natura relatiei lor.
Vom anliza, pe rnd, toate aceste Iunctii. Dac dorim s initiem o conversatie cu cineva,
deseori ncepem prin a ne uita la persoana respectiv pentru ,,a-i prinde privirea; dac vrem
s spunem ceva, asteptm pn cnd apare o pauz si persoana care vorbeste se uit la noi. De
asemenea, deseori s ncheiem o remarc, semnalnd acest lucru uitndu-ne la interlocutorul
nostru si spunndu-i ,,acum este rndul tu.
Cnd contactul vizual este utilizat pentru transmiterea Ieedback-ului, se poate s ni se par
Ioarte neplcut ntreruperea lui. Argyle, Lalljee si Cook (1968) au artat c dac doi subiecti
stteau de vorb, dar unul purta ochelari Iumurii, astIel nct s nu se poat realiza contactul
vizual, conversatia este mult mai nesigur si cu mai multe pauze si ntreruperi. n contactul
vizual se reIlect nevoia de aprobare si c persoanele care au o nevoie puternic de aprobare
stabilesc un contact vizual mai prelungit dect altele. Aceasta s-ar lega cu studiul lui
Kleinke, care a artat c subiectii crora li s-a spus c partenerul nu s-a uitat destul la ei, au
crezut c acesta nu a Iost atent. ProIesorul care insist ca membrii clasei s ,,se uite la el,
cere, de asemenea, un indiciu nonverbal al atentiei din partea lor.
Exprimarea emo(iilor - exist dou modalitti prin care contactul vizual ne poate exprima
emotiile. Prima modalitate este simpla stabilire a contactului vizual. Asa cum am mentionat
mai inainte, adoptm priviri diIerite dac ne uitm la persoane care ne sunt antipatice, tinnd
muschii din jurul ochilor ncordati si ochii larg deschisi. Dac privim o persoan care ne este
simpatic, muschii ochiilor sunt mai relaxati si ochii nu mai sunt att de larg deschisi. Alte
semnale, precum Irecventa cu care clipim sau pozitia sprncenelor, pot indica si sentimente.
Chipul yi ochii sunt prtile corpului pe care le remarcm cel mai mult, dar care sunt Ioarte
greu de nteles. Muschii Ietei, la om, sunt mai numerosi dect la orice alt animal, ceea ce ne
arat ct de importanta este pentru Iiintele umane capacitatea unor miscri subtile ale Ietei. n
plus, expresiile noastre Iaciale se pot modiIica Ioarte rapid: unele expresii pot s dureze doar
o cincime de secund, comunicnd, totusi, un mesaj altei persoane. Expresia fe(ei este unul
dintre cele mai utile semnale nonverbale, pe care l n(elegem cu to(ii.
50
Exist, n principiu, yapte grupuri principale de expresii faciale, desi Iiecare grup are multe
variatii. Acestea sunt: fericirea, surpriza, teama, triste(ea, furia, curiozitatea yi dezgustul
(dispre(ul). Aceste grupuri de expresii par s reprezinte semnale recunoscute de toate
societtile umane, de aceea se crede c s-ar putea s Iie nnscute. Expresiile faciale pot
furniza un feedback n conversa(ie, artnd vorbitorului c l asculta(i.
Pozi(ia - Ielul n care stm n picioare sau jos poate Ii un indicator Ioarte bun al strii n care
ne aIlm si poate Ii utilizat ca o metod deliberat de comunicare (Cum ati semnala cuiva c
v simtiti stul pn peste cap si nervos?). Cel mai adesea, este o Iorm inconstient de
comunicare. Deseori, corpul ,,ne d de gol, Iie prin pozitie, Iie prin mici gesturi inconstiente
pe care le Iacem si care indic nervozitate sau neliniste. Persoanele care predau lectii de
autoaprare evidentiaz deseori c unul dintre aspectele care Iac din cineva o posibil victim
este mersul ntr-o manier timid sau nIricosat si ncurajeaz participantii s adopte un mers
ncreztor, cu spatele drept, care s le diminueze sansele de a Ii atacati.
Gesturile pe care le Iacem sunt de asemenea o modalitate de comunicare de inIormatii
suplimentare. De cele mai multe ori, utilizm gesturile deliberat, pentru a sprijini si evidentia
ceea ce spunem. Dar, uneori, gesturile pe care le utilizm sunt inconstiente, Icute Ir nici o
intentie din partea noastr, si nu ne dm seama c ne trdeaz. Semnalele precum btaia
nervoas din picior sau minile neastmprate i comunic interlocutorului nostru cum ne
simtim, deseori Ir s ne dm seama. Acestea, mpreun cu ecoul pozi(ional pe care l
prezint multe persoane, imitnd pozitia celui cu care comunic, alctuiesc un semn de atentie
si empatie Iat de persoana care vorbeste. Dac v uitati n jur ntr-o zi de var, cnd v aIlati
la o plimbare n parc, puteti vedea deseori ecoul pozitional n discutiile unor perechi de
prieteni. De asemenea, dac priviti de aproape, puteti vedea usor gesturi utilizate pentru a
indica ntelegere din partea asculttorului.
Gesturi cu specific cultural - gesturile ca datul din cap aIirmativ sunt cunoscute Ioarte bine,
dar chiar si acestea au speciIic cultural. n unele societti, semnul din cap pentru ,,da nu este
deloc utilizat - ele au n schimb alte simboluri si v puteti imagina ct de usor pot lua nastere
conIuzii! Gesturile care sunt utilizate n societatea noastr, precum cele pe care le Iolosesc
autostopistii pentru a opri o masin, sunt tot semnale culturale si, n alte tri, pot Ii ntelese
gresit. Dac arti degetul mare cuiva, n unele tri mediteraneene, acest gest este considerat a
Ii o insulta! Majoritatea gesturilor pe care le Iacem sunt simboluri, nlocuind o anumit idee,
aproape ntotdeauna nvtate, si variaz de la o societate uman la alta.
Ceea ce spuneti si cum o spuneti inIluenteaz n mare parte reusita muncii dumneavoastr cu
beneIiciarii. Puteti s i ajutati pe beneIiciari s nteleag mai bine, s memoreze si s accepte
ceea ce spuneti dac: Gnditi nainte s vorbiti; V planiIicati toate punctele pe care trebuie s
le explicati; Puneti toate punctele n ordine logic; mprtiti n sectiuni ceea ce aveti de spus;
Luati n considerare/respectati pe asculttor; Sunteti Ioarte atenti; Mai nti vorbiti si abia apoi
umblati printre hrtii; V controlati calitatea vocii, tonul, volumul, ritmul; Evitati
terminologia complicat; Evitati presupunerile si generalizrile; Evitati cuvintele si expresiile
iritante; Cereti Ieedback.
51
Ascultarea v spune o multime de lucruri despre ce stie, ce gndeste si ce simte beneIiciarul.
Este mai mult dect cuvintele n sine si anume modul n care sunt rostite cuvintele si, mai
ales, ceea ce nu se spune.
Participarea este asociat cu ascultarea. nseamn s arti c asculti si c ti pas de ce spune
persoana. Actioneaz ncurajnd beneIiciarul s spun mai mult. Abilittile de participare
includ reactii gen ,a da din cap', contact vizual, a spune ,nteleg' si asa mai departe.
Recunoayterea sentimentelor este si ea aliat cu ascultarea. Este important s Iim constienti
de ce simt persoanele respective n legtur cu problemele lor. Aceste sentimente au o
inIluent puternic asupra comportamentului lor. Este de asemenea important s v
recunoasteti propriile dumneavoastr sentimente si inIluenta pe care o pot avea asupra
situatiei.
Folosirea tcerii este un concept simplu dar nu ntotdeauna usor de aplicat. Adesea ne simtim
jenati de tcere si avem tendinta s umplem orice pauz dintr-o conversatie. Este important s
pstrm aceste pauze, nevorbind prea devreme, astIel nct interlocutorul s nu se simt presat
s spun primul lucru care i vine n minte. Este important s i se dea sansa s gndeasc la ce
s-a spus, s priveasc acel lucru n perspectiv si s-si elaboreze gndurile nainte s continue.
Clarificarea este si ea asociat cu ascultarea. nseamn s Iii absolut sigur c ai nteles ce
spune cellalt. Include si ntrebri, repetarea unor aIirmatii si rugmintea adresat celuilalt de
a da mai multe amnunte sau s repete cu alte cuvinte ceva. Aceasta l poate ajuta si pe
beneIiciar s capete o mai bun ntelegere a situatiei.
Concluzie: n conversa(ii uzuale, majoritatea suntem asculttori slabi, petrecndu-ne
timpul n cutarea unei reac(ii, a unui rspuns la ceea ce spune cellalt. Ascultarea bun
nseamn s te concentrezi pe mesajul celuilalt, nu numai pe cuvinte.
Exist un limbaj al ncurajrii pe care l puteti dezvolta si mai mult Iolosind Iraze care:
demonstreaz sprijinul: "Dup cum te cunosc eu, sunt sigur c te vei descurca..."; sau "O
s reusesti", "Sunt sigur ca vei ntelege", "Cred c te vei descurca".
recunosc meritele efortului yi mbunt(irii: ajut beneIiciarii s-si dezvolte propriul lor
simt al mplinirii: "Se pare c ai muncit mult la..."; "Vd c naintezi"; "Uite ce progrese ai
Icut".
recunosc plcerea yi succesul: "Te distrezi bine cu pictura". "Ai terminat de unul singur".
subliniaz contribu(ia, punctele forte yi aprecierea: "Multumesc (actiunea)... a Iost de
mare ajutor"; "A Iost drgut din partea ta s..."; "Am nevoie de ajutorul tu pentru...";
"Multumesc. Apreciez ... pentru c mi usureaz munca".
demonstreaz toleran( yi acceptare: "Te-ai descurcat..."; "M bucur c esti multumit
de..."; "Dac nu esti multumit, ce crezi c poti s Iaci s Iii multumit?"; "Se pare c ti-a
plcut...".
52
20 de moduri de a ncuraja
(lista poate continua)
1. Acum esti pe drumul cel bun!
2. Te descurci Ioarte bine!
3. Stiam c poti s Iaci asta!
4. Acum stii cum se Iace!
5. Grozav!
6. Continu, e din ce in ce mai bine!
7. Astzi ti dai toat silinta!
8. mi esti de mare ajutor!
9. Bine gndit!
10. Astzi o Iaci mult mai bine!
11. Faci progrese cu adevrat!
12. E clar c ai exersat!
13. Apreciez ajutorul tu!
14. ncearc nc odat si vei reusi!
15. Nimeni nu e perIect!
16. Azi ai Icut Ioarte mult!
17. Acum ai nteles cu adevrat!
18. Nu ti-a scpat nimic!
19. Nici eu n-as Ii Icut mai bine!
20. PerIect, Ioarte bine, bravo!
20 de moduri de a descuraja
(lista poate continua)
1. mi dai de lucru mai mult dect merit!
2. Ati gsit (primit) ce-ati cutat!
3. Asa v trebuie!
4. Nu mai repet de Iiecare dat!
5. Poti Iii atent mcar odat?
6. Nu mai boci degeaba!
7. Tac-ti gura, vorbesti numai prostii!
8. Iarsi stm dup tine.
9. Ai mncat ct un porc.
10. Hai, las c Iac eu asta.
11. Nu esti n stare de nimic.
12. Doar att poti?
13. Tmpitule!
14. Prostule!
15. Lenesule!
16. Nebunule!
17. Bolnavule!
18. Neajutoratule!
19. S-ti Iie rusine.
20. Nu Iii obraznic.
Este usor de extins aceast list a cuvintelor si a Irazelor ncurajatoare sau descurajatoare, de
Iapt att de usor, nct putem trage concluzia c mare parte a limbajului pe care l utilizm n
comunicare este n mod neconstient descurajator, deprimant, pe alocuri violent si alieneaz
viata, mpiedicndu-ne astIel n stabilirea unui sentiment al comuniunii si a conexiunilor
empatice ntre noi. Mare parte din ceea ce ne spunem unii altora este Ioarte judiciativ, si dup
cum stim, nimnui nu-i place s Iie judecat. Dect s blocm dialogul cu partenerul de
discutie oIerindu-i sIaturi, mai bine s ascultm empatic Ir s judecm pn cnd
conexiunea a Iost stabilit.
Odat conexiunea stabilit, dac cealalt parte doreste sIaturi, putem Iace o cerere pentru a
aIla dac doreste sau nu s asculte ceea ce noi avem s-i oIerim. Si dac esti de partea care
primeste un sIat, cum se ntampl de obicei, dect s te superi, mai bine l privesti din punctul
de vedere al celeilalte persoane, care a vrut s si ndeplineasc o nevoie proprie, aceea de a Ii
de Iolos. Si nc un lucru despre sIat: Este pe gratis si nu esti obligat s l accepti!.
Ascultarea activ
Studiile de specialitate au demonstrat c ascultm cu o eIicient de numai 25. Aceasta
nseamn c pierdem 75 din ceea ce se spune. Ascultm pe dou nivele. n timp ce ascultm
ceea ce se spune, percepem si un mesaj mai general din modul n care se transmite si din
semne non-verbale. Cam 50-60 din munca noastr necesit ascultare. Ascultarea este o
activitate activ, necesit atentie, concentrare si munc sustinut. Ascultarea oIer mari
cstiguri deoarece: Ne ajut s obtinem inIormatii complete; Evitm greseli si probleme; Le
arat beneIiciarilor c i considerati importanti; Demonstreaz c suntem interesati s i ajutati
pe beneIiciari s-si rezolve problemele; i ajut pe beneIiciari s capete ncredere n
53
dumneavoastr; BeneIiciarilor le este astIel mai usor s accepte ceea ce le spuneti; i ajut pe
beneIiciari s se asculte pe ei nsisi si s si schimbe anumite pretentii nerationale; Ajut la
reducerea suprrii si a sentimentelor neplcute.
Nivele de ascultare
Nu toat ascultarea are loc la acelasi nivel si nu necesit aceleasi abilitti. Putem asculta pe
patru nivele:
1. Primul nivel implic s ntelegi ce exprim sunetele si s distingi cuvintele. Este mai
degrab o ,constientizare' - de exemplu cnd conduci masina cu radioul deschis;
2. La al doilea nivel ncepe ntelegerea. Asculttorul se concentreaz la ceea ce se spune - iar
diIerentele dintre cuvinte si ntelesul lor ncep s Iie importante;
3. Al treilea nivel reprezint distingerea Iaptelor de preri sau de Iantezie si necesit o
analiz din partea asculttorului;
4. Nivelul cel mai nalt, care necesit cea mai nalt abilitate, implic o dimensiune n plus,
cea a empatiei, permitnd asculttorului s nteleag ce se spune din punctul de vedere al
vorbitorului.
V prezentm cteva recomandri privind ascultarea activ:
1. Eliminati elementele care distrag atentia;
2. Acordati suIicient timp pentru a asculta si concentrati-v pe ceea ce spune beneIiciarul;
3. Lsti-l pe beneIiciar s termine ce are de spus;
4. Nu ntrerupeti vorbitorul si nu anticipati ce va urma, n ceea ce are de spus;
5. Ascultati cu toat atentia;
6. ncercati s vedeti lucrurile din punctul de vedere al beneIiciarului;
7. Lsati beneIiciarul s vorbeasc mai degrab dect s vorbiti voi;
8. Lsati beneIiciarul s-si exprime nevoile si doleantele n cuvintele lui proprii;
9. Nu lsati propriile sentimente s blocheze beneIiciarul, de pild dac sunteti Iuriosi sau
iritati;
10.Nu ncepeti s v scuzati;
11.Evitati s judecati interlocutorul;
12.,Ascultati limbajul trupului vorbit de beneIiciar;
13.Folositi limbajul trupului pentru a demonstra c i acordati atentie si pentru a-l ncuraja pe
beneIiciar;
14.Luati notite;
15.Fiti Ilexibili;
16.Rmneti mereu cu mintea deschis;
17.Reactionati prompt;
18.Puneti ntrebri;
19.Rezumati si veriIicati;
20.Dac lucrurile nu sunt clare, le mai treceti odat n revist pentru a v asigura c interesele
beneIiciarului sunt satisIcute.
54
Formularea de feedback
Feedback-ul este un instrument Iolosit permanent, indiIerent de domeniu, att n viata
personal ct si n viata proIesional. Pentru clariIicarea termenului v prezentm deIinitia ce
Iigureaz n Dictionarul explicativ al limbii romne: Feedback ,Retroactiune care se
manifest la nivelul a diferite sisteme (biologice, tehnice etc.) in scopul mentinerii stabilittii
i echilibrului lor fat de influente exterioare, retroactiune invers, conexiune invers,
cau:alitate inelar, lant cau:al inchis.
De cele mai multe ori spunem c dm Feedback atunci cnd ne expunem prerea despre un
anumit lucru. Pn aici nimic mai adevrat. Cnd cineva si expune prerea, spunndu-ne
dac am Icut bine sau nu am Icut bine, nu mai este Ieedback. Iat un exemplu: ntrebare: Ce
prere ai despre acest tricou? Rspuns gresit: Cred c ai Icut o alegere bun! Aparent avem
de-a Iace cu Ieedback, n care interlocutorul nostru ne spune prerea despre tricou! De Iapt, el
nu ne spune prerea despre tricou ci despre alegerea celui care l-a cumprat!
Pentru a ntelege ce nu este Ieedback-ul, s ne gndim o clip care este scopul Ieedback-ului.
Feedback-ul are drept scop mentinerea unui anumit echilibru, un rspuns la o anumit cauz,
el nu trebuie s Iie o reactie la ceea ce a declansat cauza ci doar la eIect. Feedback nsemn a
oIeri celorlalti un rspuns eIicient pentru a le comunica exact ceea ce ne deranjeaz, n ce mod
ne aIecteaz, sau ce dorim s Iac ceilalti. Trebuie s Iacem acest lucru Ir a leza cealalt
persoan, a minimaliza aprarea si a-i Iace pe ceilalti s nteleag c doar comportamentul ne
deranjeaz sau ne place, nu persoana.
Feedback-ul i d oportunitatea asculttorului s-si exprime gndurile si sentimentele
personale cu privire la ceea ce s-a comunicat. Feedback-ul este Iurnizat dup ce vorbitorul a
terminat de transmis mesajul su n ntregime. Feedbackul ar trebui s fie: imediat,
suportiv, onest. Feedback-ul trebuie sa Iie o reactie la un comportament, mai exact, ceea ce ai
simtit TU n momentul n care ai interactionat cu Ienomenul! Probabil n acest moment
lucrurile nu v sunt tocmai neclare, v ntrebati oare: Pn la urma ce este acest Ieedback?
Sau ce nu este Ieedback-ul? ncepem cu cea de-a doua ntrebare: Ce nu este Ieedback-ul?.
1. Feedback-ul nu este un sfat. Aceasta este cea mai mare greseal care se Iace. Multi dintre
noi credem c dm Ieedback atunci cnd dm sIaturi. Ce-i drept, ne place s dm sIaturi.
Foarte Irumos! ns trebuie s ntelegem c acest lucru nu reprezint un Ieedback, ntruct nu
reprezint o reactie, Iiind o teoretizare pe marginea unei situatii, si nici nu atinge scopul
Ieedback-ului, anume reglarea si echilibrul sistemului. Iat un exemplu: ntrebare: Ce prere
ai despre aceast carte? Rspuns gresit: Cred c ar trebui s o scrii din nou! Feedback: Mi s-a
prut o carte incomplet, nu am reusit s o nteleg! Sau ntrebare: Cum ti se pare aceast
masin? Rspuns gresit: Cred c ar trebui s mai ncerci si alte variante! Feedback: Raportul
pret- calitate nu mi se pare ca Iiind unul bun. Nu mi se pare asa Irumoas! Sau ntrebare: Cum
ti se pare acest demers? Rspuns gresit: Eu n locul tu nu as Ii Icut asa ceva! As Ii nceput
mai degrab cu... Feedback: Acest demers nu mi se pare interesant! Toate rspunsurile de mai
sus nu intra n sIera Ieedback-ului, ele sunt sIaturi si nimic mai mult! Putem aIirma c indirect
ne-am spus prerea, ns Ieedback-ul nu nsemn a ne spune indirect parerea despre ceva, ci
55
trebuie s descriem ce am simtit noi despre lucrul respectiv sau despre actiunea respectiv.
Acesta este primul pcat al Ieedback-ului, anume s dm sIaturi.
Exist o vorb mai veche: Nu da sIaturi cui nu-ti cere! Trebuie s ai capacitatea s descrii ce
prere ai despre acel lucru, ce simti n legtur cu acel lucru si nu ce ar trebui s Iac persoana
respectiv. Dac persoana respectiv v cere un sIat sau v ntreab cum ati Ii procedat
dumneavoastr, atunci i puteti spune acest lucru. Pentru un individ, nimic nu este mai
neplcut, dect s primeasc un sIat atunci cnd el ar Ii vrut s primeasc Ieedback.
2. Feedback-ul nu este sondare psihologic. Aceasta e o alt greseal, cnd Iacem pe
expertii, neIiind nici momentul si nici cazul. De cele mai multe ori vom cdea n pcatul
psihologului amator, acela care vede dincolo de lucruri. S nu uitm c interlocutorul nu ne-a
cerut s-i desciIrm intentiile sau motivatia, ci vrea de la noi doar un Ieedback. Iat cteva
exemple: ntrebare: Ce prere ai despre acest tablou? Rspuns gresit: Probabil autorul lui este
destul de tnr! Feedback: mi place acest tablou, m binedispune! Sau ntrebare: Cum ti se
pare acest raport de evaluare? Rspuns gresit: Cred c ti-ai dat toat silinta s ias o treab
bun! Feedback: Mi se pare un raport complet si obiectiv! Ce-i drept, va Ii greu s rezistm
acestor tentatii, de a cuta n spatele Ienomenului, ns Ieedback nsemn a avea o reactie n
legtur cu Ienomenul respectiv. Dup cum veti observa n relatiile de mai sus, n rspuns nu
putem observa care este legtura direct dintre cel care d rspunsul si asupra crui lucru
trebuie s se pronunte el. Gnditi-v doar o clip, cel care v-a ntrebat ceva, v-a ntrebat
despre intentia lui, despre ce l-a determinat pe el s Iac un anumit lucru. Revedeti ntrebrile
si o s observati cum stau lucrurile.
3. Feedback-ul nu este nici critic, nici laud. Dac vrei s critici pe cineva, poti s Iaci
linistit acest lucru, ns nu te consola cu gndul c i-ai dat doar un Ieedback. Critica si lauda
sunt dou Ienomene Ioarte des ntlnite, ns nu trebuie conIundate cu Ieedback-ul. S lum
cteva exemple: S presupunem c cineva trebuia s predea un raport acum dou zile.
Rspuns gresit: Trebuia s-mi aduci raportul tu acum dou zile! Feedback: Asteptam raportul
tu acum dou zile. Sau cnd cineva vorbeste pe un ton ridicat: Rspuns gresit: Esti un
nesimtit, nu te intereseaz ce spun si ceilalti! Feedback: Atunci cnd vorbesti pe un ton ridicat
nu reusesc s mai nteleg nimic.
Puterea Ieedback-ului vine din Iaptul c el poate redresa, mentine o stare bun sau schimba un
comportament. Feedback-ul i permite celuilalt s primeasc un rspuns vizavi de actiunea lui.
Feedback-ul este constructiv cnd Iace reIerire numai la actiunea n sine si nimic altceva.
Dac vrei ca o persoan s stie ce prere ai n legatur cu un anumit lucru, descrie acea stare
pe care ai avut-o n momentul n care ai interactionat cu lucrul respectiv! De exemplu,
reclamele sunt Icute pe principiul Ieedback-ului. Acestea sunt o actiune care vor s
declanseze n tine o poIt, o senzatie, un sentiment. Feedback-ul rostit ar trebui s Iie: ,As
mnca ciocolat cnd vd aceast reclam! sau ,M-a Icut curios aceast reclam! sau ,Nu
am reusit s nteleg aceast reclam! Toate aceste aIirmatii descriu o reactie a ta n momentul
cnd ai interactionat cu Ienomenul respectiv. De exemplu, dac-i spui productorului reclamei
c ti se pare o reclam bun, acesta va Ii ncntat, ns el nu a primit un Ieedback, el trebuie s
aIle ce ai simtit tu cnd ai vzut acea reclam. Cu alte cuvinte, Ieedback-ul trebuie s Iie
descriptiv, nu evaluativ.
56
EIectul de bumerang al Ieedback-ului? A da un sIat, a Iace o sondare sau a critica un
comportament nu este eIicient. Acest lucru poate deveni eIicient n cazuri Ioarte rare, ns ele
nu permit individul s aIle care este prerea ta despre un anumit lucru. Cu alte cuvinte, dac te
trezesti c o s critici atunci cnd ti s-a cerut doar un Ieedback, e Ioarte usor ca cellalt s se
aseze pe pozitie conIlictual. S nu Ii mirat atunci, c tu doar i-ai spus adevrul, pentru c nu
i-ai spus adevrul.
Finetea Ieedback-ului st n a Iace diIerenta dintre persoan si actiune. Paradoxal, conIuzia se
Iace Ioarte des, cu toate c sunt dou lucruri total diIerite. Prin urmare, Ieedback-ul trebuie s
Iie un rspuns la un comportament, nu la persoana care are comportamentul respectiv, trebuie
s Iie raportat la obiectul discutiei (masa, casa, masina, sucul etc.) nu la posesorul sau viitorul
posesor al acestuia. Adic, dac nu ti place masina cuiva, Ieedback nu nseamn c posesorul
ei nu are gusturi bune, ci doar c nu este pe gustul tu.
Un Ieedback dat niciodat nu va putea Ii contracarat, pentru c nimeni nu poate s-ti spun c
ti-a plcut atunci cnd nu ti-a plcut, nimeni nu poate s-ti spun c tu esti trist atunci cnd te-
a Icut Iericit. Cu alte cuvinte, atunci cnd descrii o stare a ta (de suprare, de regret, de
asteptare, de ncntare, de enervare etc.) partenerul tu de discutie va avea o viziune exact
asupra a ceea ce simti. Odat ce a primit acest rspuns este decizia lui ce Iace mai departe.
Puteti hotri chiar mpreun ce ar Ii de Icut, ns Ienomenul numit Ieedback se ncheie aici,
odat cu descrierea reactiei tale, cu descrierea strii tale. Foarte important de mentionat c
atunci cnd primesti un Ieedback, spune doar ,Multumesc. Nu trebuie nici s te certi, nici s
contrazici, nici s dai Ieedback la Ieedback.
CAPITOLUL 2
INTERVENTIA N CADRUL GRUPURILOR VULNERABILE
59
2.1. SERVICII SPECIFICE COPIILOR
2.1.1. COPIII ABANDONATI
n limbajul curent termenul de abandon are ntelesul de prsire voit, de obicei deIinitiv, a
unei Iiinte. Abandonul este o Iorm extrem a separrii copilului de parintii lui. Prin copil
abandonat se ntelege orice copil care nu trieste alturi de printii si, iar responsabilitatea
cresterii, educrii si ngrijirii lui este transIerat unei institutii sau altei persoane care nu i este
rud.
Din punct de vedere juridic abandonul reprezint ,Iapta celui care avnd obligatia legal de
ntretinere Iat de copil, l prseste, l alung, sau l las Ir ajutor, expunndu-l la suIerinte
Iizice sau morale. Cele mai Irecvente forme de abandon cu privire la copil sunt
urmtoarele:
a. Abandonul total practicat, de obicei n cadrul relatiilor preconjugale, de ctre Iete tinere,
abandonate de parteneri, imediat dup nasterea copilului, de ctre mame prostituate,
delincvente sau divortate. n toate aceste cazuri, lipsa de oportunitti pentru cresterea unui
copil si stigmatizarea social sunt determinante principale ale abandonului.
b. Semiabandonul - practicat de unul sau altul dintre printi dup o situatie de divort. n
acest caz, sarcina cresterii si educrii copilului este resimtit ca o povar, iar existenta lui este
constientizat ca un obstacol n calea Iormrii unei noi vieti de cuplu.
c. Abandonul disimulat sau criptic - constnd n respingerea aIectiv a copilului de ctre
mam, lipsa de interes a acesteia Iat de trebuintele lui elementare si n adoptarea unor
conduite indiIerente sau violente, mergnd pn la maltratarea zilnic a copilului.
Abandonul perturb n cel mai nalt grad dezvoltarea normal a copilului, contribuind la
aparitia urmtoarelor Ienomene: o pseudodeIicient mintal, o insuIicient structurare a
personalittii, lipsa controlului comportamental cu descrcri aIective si agresivitate,
instabilitate psihomotorie, perturbarea legturilor aIective, inconsistent a sentimentelor,
conduite antisociale, delincvent si conturarea unei personalitti psihopatice.
Principala cauz a abandonului copilului n maternitate sau pe sectia de pediatrie este lipsa
unei planiIicri Iamiliale eIiciente tocmai n segmentele de populatie n care exist cel mai
mare grad de risc de a-si abandona copiii n maternitti. n mod special, Iamiliile srace si cu
un acces redus la resursele sociale, inIormale nu au putut gsi mijloace adecvate pentru
controlul nasterilor. n segmentele Ioarte srace si marginalizate social se instaleaz o
atitudine de renuntare la orice ncercare de planiIicare a nasterilor. Unele segmente ale
populatiei au un acces limitat la mijloacele contraceptive att datorit costului ct si a
accesului deIicitar inIormational. La acestea se adaug: srcia care implic lipsa unei
locuinte sau locuinte extrem de precare; absenta cstoriei, mama stie c noul nscut nu va Ii
recunoscut de tat; climatul conjugal si Iamilial: relatiile dintre soti; relatiile luzei cu printii;
atitudini negative ale mediului Iamilial (alcoolism, agresivitatea sotului, tulburri de
psihopatologie ale acesteia); tulburri psihice deja existente la mam; vrsta mic a mamei
60
(adolescent); vrsta naintat si existenta deja a mai multor copii n Iamilie; Iamilie
numeroas; Iamilie monoparental.
De cele mai multe ori, srcia asociat cu puternice tendinte de dezorganizare a Iamiliei
marginalizate (n special acele segmente ale societtii caracterizate cu o natalitate ridicat si
incapacitate de planiIicare Iamilial), genereaz o crestere a riscului de abandon. Nu srcia
ca atare este cauza direct a abandonului celor mai multi copii, ci o combinatie de
dezorganizare social- Iamilial si srcia. Familiile aIlate n astIel de situatii se conIrunt cu
diverse greutti, cel mai Irecvent lipsa unei locuinte, lipsa unui loc de munc, lispa de suport a
Iamiliei la care se adaug destrmarea Iamilial, alcoolismul si prostitutia.
Mamele care au tendinta de a-si abandona copilul pot Ii identiIicate dup un comportament
speciIic. n general acestea nu solicit examinrile si controalele speciIice nainte de termenul
nasterii copilului. Acestea Iie sunt mame tinere cu o situatie social incert, domiciuliu neclar,
concubinaj, nspimntate si nesigure pe ele, Iie mame mai vrstince cu mai multi copii,
epuizate, nengrijite. n maternitate, mamele cu reactii de respingere si risc de abandon au un
comportament deosebit caracterizat prin stnjeneal, nerbdare, tensiune, depresie, ngrijorare
excesiv sau indiIerent Iat de copil, Irica de a atinge copilul, reIuzul de a vedea copilul. n
aceste cazuri, dac Iamilia nu este convins s mentin copilul n Iamilie, se impune solutia
integrrii n Iamilia lrgit a acestora (rude pn la gradul 4), plasamentul copilului la alte
Iamilii sau asistenti maternali proIesionisti.
Metodologia de lucru presupune respectarea etapelor managementului de caz din practica
social. Preluarea informa(iei - sub orice Iorm, pe orice cale. Potrivit legislatiei n vigoare,
au obligatia de a sesiza de urgent DGASPC cu privire la orice suspiciune reIeritoare la un
potential caz de abuz, neglijare, exploatare, urmtorii proIesionisti: asistentul social, medicul,
proIesorul sau nvttorul, politistul. Autorittile publice locale, respectiv DGASPC, sunt
responsabile pentru respectarea drepturilor tuturor copiilor din aria teritorial-administrativ pe
care o deserveste. n acest sens, DGASPC este obligat s preia orice solicitare, indiIerent de
modalitatea de transmitere - direct/indirect: prin teleIon, prezentare direct, autosesizare,
memorii, adrese, materiale scrise, electronic etc.
Modalittile de primire a inIormatiilor la DGASPC sunt urmtoarele: teleIonic (prin TeleIonul
Copilului); prin prezentare direct, n scris; prin autosesizarea serviciului competent. La
nivelul DGASPC, toate sesizrile/solicitrile/reIeririle/notiIicrile/ autosesizrile care intr n
institutie si se reIer la copii, sunt nregistrate si sunt repartizate unui Responsabil de caz
prevenire (RCP) care va realiza evaluarea initial pentru veriIicarea credibilittii inIormatiei,
a indicatorilor de urgent pentru a interveni etc.
Evaluarea initial va ,inIirma 'sau ,conIirma dac exist caz de prevenire si deci, de
competenta Compartimentul preventie (CP) al DGASPC. n cazul n care,
solicitarea/sesizarea cu privire la situatia unui copil este adresat direct unui OPA (organism
privat autorizat), acesta are obligatia: de a inIorma Serviciul Public de Asistent Social
(SPAS) n a crui raz de competent are domiciliul copilul pentru care s-a Icut
solicitarea/sesizarea si de a inIorma DGASPC n a crui raz de competent are domiciliul
copilul pentru care s-a Iacut solicitarea/sesizarea.
61
Un OPA poate realiza evaluarea initial numai dac are ncheiat un contract de Iurnizare a
serviciului de management de caz sau o conventie de colaborare prin care-si asum obligatia
realizrii evalurii initiale n acord cu prevederile standardelor minime obligatorii (SMO)
privind managementul de caz. Pentru Iiecare solicitare/sesizare (primit la DGASPC) se
nregistreaz n scris cel putin urmtoarele inIormatii:
- date de identiIicare ale beneIiciarului sesizrii (nume, prenume, alte nume Iolosite, adres,
vrst, sex, descrierea acestuia);
- date de identiIicare ale solicitantului (nume, adres); denumirea institutiei/organizatiei pe
care o reprezint solicitantul (un serviciu competent de pe raza altui judet/sector, scoal,
unitate sanitar, politie, biseric etc.) sau relatia solicitantului cu beneIiciarul (mam, tat,
rud, vecin etc.);
- date despre solicitare (abuz, neglijent, cerere ajutor material, abandon, cerere adoptie,
evaluare pentru copilul cu dizabilitati, etc.).
Solicitantilor li se acord, dup caz, suport/sprijin si se ncurajeaz raportarea de ctre acestia
a tuturor inIormatiilor cunoscute, explicndu-li-se procesul prin care solicitarea/sesizarea va Ii
veriIicat si evaluat si aspecte ce tin de asigurarea conIidentialittii solicitantilor.
Verificarea informa(iilor nregistrate: Pentru o bun gestionare a inIormatiei si pentru a
avea o imagine clar cu privire la toti copiii beneIiciari ai serviciilor de asistent social,
indiIerent c acestia se aIl n sistemul de protectie special sau n Iamilie, sistemul
inIormational CMTIS (Child Monitoring and Traking Information System) reprezint
elementul cheie n admiterea, urmrirea si monitorizarea cazurilor reIeritoare la copii. AstIel,
utilizarea CMTIS permite ,controlul inIormatiei cu privire la toti copiii beneIiciari de
servicii sociale, poarta de intrare Iiind aceeasi cu poarta de iesire a cazurilor din sistem. Pentru
sesizrile primite la DGASPC, se veriIic n sistemul/baza de date (CMTIS) existent la nivel
national, dac beneIiciarul n cauz a mai Iost sau nu n sistem, sau dac au mai Iost
nregistrate alte solicitri anterioare pentru acelasi beneIiciar. Se nregistreaz urmtoarele
tipuri de inIormatii:
- modalitatea de aparitie a solicitrii (teleIonic, prin prezentare direct, n scris, prin
autosesizarea serviciului competent);
- date de identiIicare a solicitrii (dat, or, numr nregistrare) - numrul solicitrii este
alocat automat de ctre sistemul/baza de date CMTIS si este unic la nivelul ntregii tri;
- date de identiIicare ale beneIiciarului (care vor ajuta la localizarea acestuia): nume,
prenume, alte nume Iolosite, sexul, vrsta aproximativ, descrierea beneIiciarului
(culoarea prului, culoarea ochilor, alte semne particulare), adresa unde se gseste;
- date despre solicitant: dac sursa solicitrii este un reprezentant al unei institutii publice
sau private se mentioneaz numele si prenumele solicitantului precum si denumirea
institutiei/organizatiei pe care o reprezint. Dac sursa este o persoan Iizic, se
mentioneaz numele, prenumele si adresa acesteia precum si relatia acesteia cu
beneIiciarul. Dac sursa/solicitantul doreste s-si pstreze anonimatul,
sesizarea/solicitarea se nregistreaz cu mentionarea acestui aspect la rubrica privind
datele solicitantului;
- inIormatii reIeritoare la tipul solicitrii (abuz, neglijare, exploatare, abandon, diIicultti
materiale etc.);
- tipul solicitrii se alege din lista predeIinit din ecranul Solicitri al CMTIS.
62
Evaluarea ini(ial se realizeaz n momentul n care compartimentului prevenire de la
nivelul SPAS/DGASPC sau persoanei cu atributii de asistent social i-au Iost repartizate o
solicitare/sesizare cu privire la situatia unui copil, se trece la etapa evalurii ini(iale.
Sintagma 'situatia unui copil se reIer la posibile cazuri de risc pentru copil (de exemplu
riscul de a Ii abuzat/agresat de un printe beat sau vecinii aud cum printii unui copil se ceart
si se bat si se ngrijoreaz cu privire la soarta copilului) sau cazuri n care securitatea si viata
copilului sunt n primejdie iminent (de exemplu, un copil aIlat n strad n mijlocul noptii).
Solicitrile/sesizrile se reIer att la Iapte produse ct si la potentiale situatii de risc pentru
copil, pe baza unor indicii care ridic semne de ntrebare cu privire la viata si securitatea
copilului. Cu alte cuvinte, vor exista situatii cnd evaluarea initial va arta c temerile nu au
Iost ntemeiate sau persoana care a Icut sesizarea s-a nselat dar, este de datoria
SPAS/DGASPC de a le nregistra si de a le da curs, prevenind o potential situatie de risc
pentru copil. Evaluarea initial se realizeaz ca urmare a solicitrii/sesizrii nregistrate si
pentru a veriIica dac viata si securitatea copilului sunt puse n pericol. Evaluarea initial va
determina dac cazul supus analizei este de competenta sistemului de asisetnt social si
protectia copilului sau nu si se va Iinaliza cu realizarea unui raport de evaluare initial.
Exist trei situatii distincte cu privire la responsabilitatea eIecturii evalurii initiale:
- evaluarea initial este realizat de ctre SPAS care, conIorm legislatiei n vigoare este
institutia aIlat n proximitatea beneIiciarului putnd rspunde cel mai bine si mai repede
cerintelor legate de evaluare.
- exceptia de la situatia de mai sus o constitue Evaluarea Initial n regim de urgent cnd
echipa de la nivelul SPAS este nsotit de echipa mobil de interventie de la nivelul
DGASPC. Situatiile de urgent sunt considerate acele situatii n care viata copilului este n
pericol si de aceea, interventia SPAS asigur rapiditatea cu care echipa poate ajunge la
cazul semnalat n ncercarea de a salva viata copilului iar interventia echipei mobile se
datoreaz competentelor, expertizei si mandatului pe care aceasta le are n situatii
complexe, de abuz/neglijare/maltratare.
- evaluarea initial poate Ii realizat de OPA cu conditia ca acesta s aib ncheiat un
contract/acord de parteneriat cu SPAS si numai dup ce a transmis inIormatia cu privire la
sesizare/solicitare.
Demersul pentru realizarea evalurii initiale ne oIer o imagine cu privire la situatia unui
copil la un moment dat, de preIerat n contextul Iamiliei/mediului su de viat, astIel nct, la
Iinalul acestei etape, s Iim capabili s imaginm solutii imediate, pentru a nltura pericolul
(dac el exist) sau pentru a mentine copilul n conditii de securitate si sigurant. AstIel, ariile
de inIormatii minime ce ne-ar putea interesa n cadrul evalurii sunt: inIormatii despre copil;
inIormatii despre printi/reprezentant legal/persoan de ngrijire; inIormatii despre alte
persoane relevante; starea copilului la momentul evalurii: indicii despre Iaptul c acel copil
este n aIara oricrui pericol sau, din contr, n iminenta unui pericol, starea psihic si de
sntate a copilului; descrierea mediului n care a Iost gsit copilul; se Iace cineva vinovat de
situatia prezent; determinarea Iactorilor care au contribuit la situatia prezent; dac se
impune decizia scoaterii copilului din mediul n care a Iost gsit; concluzii.
63
Ca urmare a solicitrilor/sesizrilor primite si nregistrate, CP al DGASPC, au la dispozitie
maximum 72 de ore pentru efectuarea evalurii ini(iale. Se recomand specialistilor ca
evaluarea s se realizeze n interiorul acestei limite. Limita impus se reIer mai mult la
situatiile cnd nregistrarea sesizrilor se realizeaz la sIrsitul sptmnii - vineri si cnd
evaluarea nu ar putea Ii eIectuat dect la nceputul sptmnii viitoare. Acest termen nu se
respect n situatiile de urgent, cnd demersurile pentru evaluarea riscului imediat, trebuie s
nceap IMEDIAT dup momentul sesizrii. Cnd se constat c viata copilului este n
pericol, echipa mobil de interventie de la nivelul DGASPC va scoate copilul din mediul lui
de viat si va realiza plasamentul acestuia n regim de urgent.
Pot exista si situatii n care echipa SPAS descoper n procesul de evaluare initial c este
cazul ca un copil s Iie scos IMEDIAT din mediul lui de viat (situatie de urgent). AstIel,
persoana/echipa de la SPAS va contacta de urgent teleIonic si va aduce la cunostinta
DGASPC despre necesitatea scoaterii respectivului copil din mediul Iamilial. Obligatoriu,
toate sesizrile teleIonice vor Ii urmate de inIormarea scris a DGASPC, prin diIerite ci: prin
e-mail, prin Iax, post etc. Este important ca toate interventiile proIesionistilor legate de un
caz anume, s Iie documentate si reIlectate n documente scrise, pentru a avea, pe de o parte, o
evident cu tot ceea ce s-a Iacut pentru copilul respectiv si, pe de alt parte, existenta acestor
inIormatii va ajuta la luarea celor mai bune decizii n ceea ce priveste soarta copilului.
Raportul de evaluare initial (anexa 1) se va realiza n maximum 24 de ore de la ncheierea
activittii de evaluare initial. Recomandm si n acest caz ca evaluarea s Iie urmat imediat
de realizarea raportului, Ir a se astepta scurgerea termenului limit. InIormarea DGASPC se
va realiza n 24 de ore de la ncheierea raportului de evaluare initial.
Abia n aceast etap, pe baza analizei raportului de evaluare initial vom putea sti cu
certitudine dac cazul semnalat/sesizat este de competenta DGASPC si, n consecint, se va
desemna sau nu un resposabil de caz de prevenire.
Evaluarea initial realizat de SPAS este transmis la DGASPC, urmnd s se veriIice
inIormatiile si s se conIirme (inIirme) dac cazul semnalat este de competenta sistemului de
protectie special. Pentru cazurile conIirmate, se repartizeaz un manager de caz pentru cazul
respectiv. n cazul sesizrilor/solicitrilor care n urma veriIicrii/evalurii initiale sunt
conIirmate dar nu sunt de competenta sistemului de asistent/protectie social, echipa SPAS
consemneaz acest Iapt n raportul de evaluare initial, cu recomandarea serviciilor sau
institutiilor competente pentru solutionarea sesizrii/solicitrii respective.
n concluzie, n urma evalurii initiale se va decide:
- DA, este de competenta sistemului de protectie a copilului si n aceast situatie avem un
caz, pentru care se numete, prin dispozitie a directorului executiv/primarului,
responsabilul de caz prevenire;
- NU, evaluarea initial a situatiei copilului inIirm c ar Ii un caz de competenta sistemului
de protectie a copilului si atunci trebuie reIerit ctre alte institutii;
- DA, este de competenta sistemului de protectie a copilului, dar cel reIeritor la protectia
special a copilului, situatie n care va Ii reIerit DGASPC.
64
Evaluarea detaliat - constituie pasul urmtor pentru stabilirea unui complex de servicii si
interventii particularizat pentru Iiecare caz. Este o etap n care sunt implicati att
proIesionistii din DGASPC/SPAS ct si proIesionisti din alte institutii. Evaluarea detaliat a
situatiei copilului este o activitate planiIicat. Obiectivul evalurii detaliate l reprezint
cunoasterea amnuntit a situatiei copilului si Iamiliei si luarea unei hotrri comprehensive
cu privire la ameliorarea situatiei acestora. Evaluarea detaliat a cazului presupune utilizarea
la maxim a expertizei tuturor membrilor echipei identiIicate de MC/RC pentru a lua parte la
aceast evaluare. Fiecare inIormatie si recomandare are valoarea sa ntruct problematica
abordat este complex iar solutia Iinal se construieste prin coordonarea eIicient a
eIorturilor specialistilor implicati, cu participarea activ a Iamiliei - partener principal pe
parcursul ntregului proces.
Procesul de evaluare detaliat ncepe n momentul n care este numit un RC respectiv un MC
si dureaz maxim 30 de zile de la aceast numire, antrennd n desIsurarea sa toti specialistii
de care RC respectiv MC, consider, n mod justiIicat si aprobat de ctre coordonatorul lor
direct, c este nevoie. Procesul de evaluare detaliat se Iinalizeaz cu un raport de evaluare
psiho-social. Raportul de evaluare psiho-social (anexa 6) se transmite n 3 zile de la
ntocmire Iamiliei, echipei, reprezentantului legal si, dup caz, copilului. Procesul de evaluare
a unui caz presupune cel putin: evaluarea initial care st la baza acceptrii cazului pentru
serviciile sociale si este baza orientrii evalurii detaliate; evaluare detaliat bazat pe
expertiza membrilor echipei multidiciplinare care o realizeaz si care vor lua decizia Iinal n
legtur cu copilul. Este Ioarte important ca evaluarea detaliat s includ si evaluarea
Iamiliei (atunci cnd exist), a problemelor, resurselor si nevoilor acesteia n contextul n care
aceasta Iunctioneaz.
Toate solutiile propuse si serviciile proiectate n beneIiciul copilului trebuie s ia n
considerare: participarea Iamiliei; capacitatea acesteia de a rspunde nevoilor copilului;
resursele de care dispune pentru a pune n practic un plan de servicii sau interventii
specializate. MC/RC discut cu Iamilia, inclusiv copilul, alternativele posibile precum si
aspectele care se reIer la avantajele, dezavantajele si riscurile pe care le presupun acestea.
Solutia Iinal este propus de comun acord. MC/RC Ioloseste evalurile specialistilor si
recomandrile acestora pentru a elabora Raportul de evaluare detaliat a copilului (anexa 2) -
o evaluare de tip integrativ care reIlect situatia actual n care se aIl copilul si Iamilia sa,
resursele si nevoile acestora. Etapa de evaluare detaliat Iace trecerea la etapa de planiIicare
PS si PIP, dezvoltate prin PIS-uri.
n cazul evalurii detaliate a copilului abuzat se aplic modelul recomandat n ghidurile
metodologice ce nsotesc Ordinul nr. 177/2003 privind aprobarea Standardelor Minime
Obligatorii pentru TeleIonul Copilului, Standardelor Minime Obligatorii privind Centrul de
Consiliere pentru Copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a Standardelor Minime
Obligatorii privind Centrul de Resurse Comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijrii si
exploatrii copilului (supuse pentru moment n dezbatere public). Evaluarea detaliat
presupune:
- Evaluarea social - analiza cu precdere a calittii mediului de dezvoltare a copilului
(locuint, hran, mbrcminte, igien, asigurarea securittii Iizice si psihice s.a.), a
65
Iactorilor de mediu (bariere si Iacilitatori) si Iactorilor personali. Acest tip de evaluare este
coordonat de ctre asistentul social. Datele sociale sunt nregistrate n raportul de Ancheta
Social eIectuat de ctre asistentul social, MC/RC, dup caz. Aceste date se reIer la:
componenta Iamiliei, Iamilia extins, speciIicul cultural si etnic, istoriculul Iamiliei,
comunitatea si vecintatea n care triesc, reteaua social de sprijin personal (prieteni,
vecini, rude, etc.), ocupatia si veniturile membrilor Iamiliei, bugetul Iamilial, posibilitti si
obiceiuri pentru petrecerea timpului liber, calitti si dorinte personale ale copilului privind
viitorul su, precum si, dac au existat, evenimente nregistrate de politie, etc. De
asemenea, se vor nregistra si modalittile prin care Iamilia a rspuns n trecut nevoilor de
dezvoltare speciIice copilului, precum si serviciile la care aceasta a avut acces sau pe care
le-a Iolosit n beneIiciul copilului.
- Evaluarea medical presupune examinarea clinic si paraclinic, n vederea stabilirii
unui diagnostic complet (starea de sntate sau de boal si, dup caz, complicatiile bolii).
Evaluarea medical este coordonat de ctre medicii de specialitate. Datele medicale sunt
nregistrate n Fisa Medical a copilului (anexa 3), (vezi modelul din Ordinul nr. 18/2003).
De regul, aceste date vor Ii completate de ctre medicul de Iamilie, la solicitarea, n scris,
a SPAS/DGASPC. Aceast Iis poate Ii completat, n cazurile exceptionale mentionate
anterior, precum si n cazul n care copilul nu este nscris la un medic de Iamilie, de ctre
medicul pediatru cu care DGASPC are un contract de colaborare. Aceste date sintetice
includ: evolutia strii de sntate a copilului; diagnosticul si complexitatea acestuia;
recomandri; alte aspecte medicale. Medicul care completeaz aceast Iis va Iolosi
inIormatiile primite de la medicul specialist curant, medicul de Iamilie, printii sau
reprezentantii legali ai copilului si, dup caz, de la copilul n cauz. Fisa Medical
cuprinde de asemenea inIormatii legate de starea de sntate a membrilor Iamiliei
copilului si, n Iunctie de caz, recomandri speciale pentru printi primite din partea
medicului de Iamilie sau a medicului specialist. n vederea asigurrii unei completri
corecte a Iisei, Iamilia trebuie s aduc medicului de Iamilie copii dup toate actele
medicale eliberate de medicii specialisti care consult copilul, conIorm legii n vigoare.
Exemplarele originale ale acestor acte vor Ii pstrate de ctre Iamilie.
- Evaluarea psihologic se realizeaz prin raportare la standardele existente, prin teste
speciIice validate, n vederea stabilirii unei diagnoze care arat deprtarea sau distanta Iat
de normele statistice stabilite. Acest tip de evaluare este coordonat de ctre psihologi si
sumarizat n Iisa psihologic (anexa 4).
- Evaluarea educa(ional se reIer la stabilirea nivelului de cunostinte, gradul de asimilare
si corelarea acestora cu posibilittile si nivelul intelectual al copilului, precum si
identiIicarea problemelor si cerintelor educative speciale. Acest tip de evaluare este
coordonat de ctre psihopedagogi/educatori/proIesori. Datele socio-psiho-pedagogice
(anexa 5) sunt nregistrate de ctre specialistii (psiholog, psihopedagog, pedagog,
educator, nvttor, proIesor/diriginte) care au evaluat copilul. Aceste inIormatii includ:
nivelul de inteligent; capacitatea de nvtare: atentie, memorie, nivel de prelucrare a
inIormatiilor vizuale sau auditive, strategii cognitive, limbaj oral, citire scriere,
comportament, psihomotricitate, gndire, pricepere, abilitate, deprinderi; nivelul
achizitiilor si cunostintelor - gradul de asimilare a cunostintelor din curriculum-ul scolar;
66
traseul scolar - nivele si tipuri de scolarizare parcurse de copil; msuri psihopedagogice de
sprijin pentru corectarea tulburrilor de nvtare etc.
Evalurile specialistilor si recomandrile acestora sunt Iolosite la elaborarea Raportului de
evaluare psiho-social a copilului (anexa 6), vezi Hotrrea nr. 1437/2004 publicat n
Monitorul OIicial, Partea I nr. 872 din 24/09/2004) - o evaluare de tip integrativ care reIlect
situatia actual n care se aIl copilul si Iamilia sa, resursele si nevoile acestora, precum si
resursele comunitare disponibile. MC, respectiv RCP ntocmeste raportul de evaluare psiho-
social n maxim 48 de ore de la ultimul demers Icut pentru aceast evaluare. Raportul
trebuie avizat de coordonatorul compartimentului MC, respectiv coordonatorul CP/primarul si
transmis, n termen maxim de 3 zile de la ntocmirea sa, membrilor echipei,
Iamiliei/reprezentantului legal si, dup caz, copilului. n situatiile de abuz, neglijare, traIic si
exploatare a copilului, rezultatele evalurilor vor Ii comunicate prtilor interesate cu
precautiile legate de protejarea copilului si a persoanei de rezilient.
Planificarea serviciilor yi interven(iilor - elaborarea PS/PIP/PIS reprezint o etap a
managementului de caz care se concretizeaz n elaborarea Planului de servicii (PS), pentru
cazurile de prevenire a separrii copilului de Iamilia sa sau n Planului individual de protectie
(PIP), pentru cazurile copiilor pentru care se instaureaz o msura de protectie special.
Planul de servicii (PS) este ntocmit de ctre RC din cadrul SPAS/persoanele cu atributii de
asistent social (n situatiile n care nu exist SPAS n mediul rural). PS (anexa 7) cuprinde
inIormatii despre prestatiile, serviciile si interventiile care sunt adresate copilului si Iamiliei
sale n vederea prevenirii separrii. PS este revizuit ori de cate ori intervin modiIicri n
situatia copilului si a Iamiliei sale, pentru msurarea progreselor nregistate n acordarea
serviciilor/prestatiilor altor interventii. Acest document este transmis, mpreun cu raportul de
evaluare detaliat primarului spre a Ii aprobat prin dispozitie. PS, avizat de ctre
coordonatorul SPAS si aprobat prin dispozitia primarului n cel mai scurt timp posibil, dar nu
mai mult de 30 de zile, este transmis membrilor echipei, Iamiliei sau reprezentantului legal al
copilului si, dup caz, copilului.
Planul individual de protec(ie (PIP) este documentul prin care se realizeaz planiIicarea
msurii de protectie special pentru copilul separat de Iamilia sa, a prestatiilor, serviciilor si a
altor interventii si poate avea ca finalit(i: a) reintegrarea Iamilial a copilului aIlat ntr-o
Iorm de protectie special; b) adoptia n situatia n care reintegrarea Iamilial nu este
posibil; c) integrarea socio-proIesional a tinerilor ce prsesc sistemul de protectie special.
PIP (anexa 8) este un instrument elaborat cu scopul organizrii si coordonrii activittilor
desIsurate pentru copilul pentru care a Iost luat o msur de protectie special. La Iel ca si
n cazul PS, PIP este un rezultat al evalurii detaliate a cazului si este ntocmit de ctre MC
desemnat mpreun cu echipa multidiscplinar, cu printii copilului si cu copilul, dupa caz.
n baza raportului de evaluare detaliat, MC are atributia de a identiIica cele mai potrivite
servicii pentru copil si Iamilia sa, care s duc la rezolvarea nevoilor identiIicate si s
elaboreze PIP n termenul prevzut SMO privind managementul de caz. Proiectul PIP,
mpreun cu raportul de anchet psiho-social avizate, sunt prezentate CPC/instantei de
judecat pentru a hotr cu privire la oportunitatea lurii unei msuri de protectie special. n
67
cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, asa cum prevd standardele pentru
managementul de caz, dupa aprobare prin hotrre a CPC/instantei de judecat, PIP-ul este
transmis membrilor echipei, Iamiliei sau reprezentantului legal al copilului si, dup caz,
copilului.
Programele de interven(ie specific (PIS) reIlect succesiunea de activitti realizate ntr-o
arie particular de interventie (social, sntate, educatie, recuperare, etc.) destinate atingerii
obiectivelor generale stabilite n PIP si PS. PIS detaliaz si completeaz PS sau PIP cu scopul
atingerii obiectivelor Iixate n aceste planuri. PIS (anexa 9) trebuie s contin obiective
speciIice, care deriv din obiectivele generale ale Iiecrei arii de interventie din PIP/PS.
Obiectivele speciIice se stabilesc pe termen scurt, mediu si lung. Pentru Iiecare obiectiv
speciIic se stabilesc activitti corespunztoare, care pot Ii periodice, de rutin sau ocazionate
de anumite proceduri ori evenimente. Se stabilesc de asemenea, durata aIerent activittilor,
personalul de specialitate desemnat si alte persoane implicate, precum si modalittile de
monitorizare si de evaluare/reevaluare a acestor programe.
PlaniIicarea serviciilor/a altor interventii este un proces si nu un rezultat Iinal al activittii
proIesionistului implicat n modiIicarea situatiei beneIiciarului, chiar dac deseori exist
tendinta de a considera planul un rezultat principal al activittii sale. Planurile si programele
care se ntocmesc (PIP/PS/PIS) pun n relatie expectantele celor care sunt implicati
(proIesionistii si beneIiciarul) cu actiunile ce trebuie realizate ntr-o anumit perioad de timp
delimitat pentru atingerea rezultatelor dorite. Poate de aceea, planurile si programele
ntocmite reprezint un rezultat al consensului dintre specialisti si beneIiciar, n cadrul cruia
sunt construite si negociate aceste expectante si modalittile practice de obtinere a
rezultatelor.
Participarea beneIiciarului la planiIicarea serviciilor/a altor interventii reprezint o strategie
de elaborare si acceptare a planului de ctre cele dou prti implicate, iar unul dintre rolurile
MC/RC este acela de a sprijini beneIiciarul n procesul de luare a deciziilor, n Iapt, de a-l
Iace partener activ, responsabil pentru deciziile luate n vederea solutionrii situatiei sale.
Pentru a Ii ntelese de ctre beneIiciar, PIP/PS cat si PIS-urile se completeaza ntr-un limbaj
comun, accesibil acestuia pentru a nu se crea conIuzii si pentru a-i da posibilitatea s nteleag
n totalitate sensul termenilor Iolositi. Pe pracursul Iurnizarii serviciilor, MC/RC organizeaz
ntlniri de caz la care particip membrii echipei pluridisciplinare si membrii Iamiliei si
copilul, dup caz, dac echipa consider c este necesar prezenta acestora, pentru a lua
deciziile necesare solutionrii cazului. Aceste ntlniri au loc cel putin lunar sau cu o alt
periodicitate impus de cazuistica serviciului sau de natura cazului.
Aceste reuniuni au ca obiective principale realizarea evalurilor periodice ale implementrii
PIS-urilor si a PIP-urilor; revizuirea PIP-urilor si a PIS-urilor; adoptarea deciziilor privind
monitorizarea cazurilor. PlaniIicarea serviciilor si a altor interventii se realizeaz urmrind
Iinalittile acestora n ceea ce priveste status-ul Iinal al copilului si Iamiliei sale. AstIel, n
cadrul PS sunt elaborate obiective prin care se pot msura progresele nregistrate n situatia
Iamiliei care are nevoie de aceste servicii de prevenire a separrii copilului de Iamilia sa.
68
Un aspect important n elaborarea obiectivelor, indiIerent de tipul planului utilizat n diIerite
situatii particulare (PS, PIP, PIS) este clariIicarea tipurilor de obiective utilizate; astIel, pentru
organizarea si coordonarea activittilor, planurile prevd obiective de implementare si
obiective de impact. Obiectivele de implementare se reIer la ceea ce se intentioneaz a se
realiza, pe cnd obiectivele de impact se reIer la situatia final a beneficiarilor. De exemplu,
sprijinirea printilor pentru reintegrarea Iamilial a copilului poate constitui un obiectiv de
implementare, iar msurarea acestuia reprezint de Iapt o apreciere a activittii specialistilor
implicati n acest proces (msurabil att cantitativ, ct si calitativ); n acest caz se msoar
ceea ce specialistii Iac pentru reintegrare n lucrul cu Iamilia (numrul sedintelor/orelor de
consiliere, numrul vizitelor la domiciliu, valoarea sprijinul material, valoarea prestatiilor
primite etc.). Pe de alt parte, reintegrarea copilului n Iamilia de origine reprezint un
obiectiv de impact pentru c urmreste schimbarea status-ului, situatiei Iinale a copilului si nu
activittile care se desIsoar.
AstIel, eIicienta unei interventii poate Ii anticipat de modul n care sunt exprimate
obiectivele n cadrul PIP/PS. Dac obiectivele sunt preponderent de implementare, accentul n
evaluarea rezultatelor se pune pe ceea ce Iace specialistul responsabil cu punerea n aplicare a
planului. Dac obiectivele exprimate sunt preponderent de impact, atunci progresele
nregistrate se reIer la msurarea schimbrilor care au intervenit n situatia beneIiciarilor n
urma interventiilor realizate. PIP-ul si PS-ul sunt prezente n dosarul beneIiciarului, Iiind
documente oIiciale ale activittii si rezultatelor obtinute n instrumentarea cazurilor, dar si
generatoare de costuri. Toate aceste instrumente utilizate n planiIicarea, organizarea si
evaluarea interventiilor se bazeaz pe principiile abordrii individualizate si personalizate,
precum si pe implicarea beneIiciarului (copil, printi, alte persoane semniIicative si
semniIicante pentru copil).
n Iunctie de vrst, gradul de maturitate, tipul de dizabilitate sau grad de handicap, copilului i
se explic continutul PIP/PS si a PIS-urilor, practic la ce activitti va trebui s participe sau ce
activitti vor Ii ntreprinse n interesul su. La elaborarea proiectului PIP/PS, MC/RC solicit
implicarea membrilor echipei multdisciplinare care au participat la realizarea evalurii
detaliate, pentru c n Iunctie de nevoile identiIicate ale copilului si Iamiliei s se stabileasc:
obiectivele generale pe arii de interventie; perioada de timp apreciat ca Iiind necesar pentru
realizarea acestora; data la care ncepe Iurnizarea serviciilor/prestatiilor/s.a;
serviciul/serviciile care s pun n aplicare obiectivele generale; persoana/persoanele
responsabile din cadrul serviciilor respective.
Pentru copilul care intr n sistemul de protectie special n regim de urgent prin dispozitie a
directorului executiv al DGASPC, se elaboreaz n baza evalurii initiale un proiect de PIP,
care va cuprinde numai obiective si servicii speciIice stabilite pentru perioada ct se estimeaz
ca acel copil va ramne n serviciile de urgent si pn la realizarea evalurii detaliate si
elaborarea/aprobarea PIP de ctre CPC/instanta de judecat. Acest proiect de PIP se aprob de
directorul executiv al DGASPC si se prezint instantei de judecat mpreun cu celelate
documente ale dosarului n termen de 48 de ore de la dispunerea plasamentului n regim de
urgent.
69
Furnizarea serviciilor yi realizarea interven(iilor - reprezint punerea n practic a planului
elaborat (PS, PIP, PIS), urmrind obtinerea rezultatelor stabilite si msurabile prin
desIsurarea activittilor de ctre specialistii Iurnizorului de servicii si de ctre beneIiciar. n
aceast etap se deruleaz activittile si sunt aplicate tehnicile de interventie stabilite n cadrul
PS, PIP si PIS, printre care amintim o list din care pot Ii extrase doar cele care se pliaz pe
caracteristicile cazului respectiv: consilierea, participarea la grupurile de suport, ajutor
Iinanciar/material, consultant juridic, terapie individual sau de grup, oIerirea de inIormatii
generale de planiIicare Iamilial, educatie si instruire, acompaniere social, vizite la
domiciliul beneIiciarului, discutii cu Iamilia lrgit, Iacilitare si mediere, asistent medical,
recuperare, educatie Iormal/inIormal etc.
Pentru Iiecare dintre modalittile de interventie utilizate sunt elaborate instrumente de lucru si
de monitorizare a interventiei. Toate interventiile realizate, rezultatele obtinute, sunt
nregistrate n dosarul beneIiciarului urmrindu-se indicatorii stabiliti n cadrul PIP si PS.
Furnizarea prestatiilor, serviciilor si a altor interventii cuprinse n PIP /PS si PIS-uri se Iace n
baza contractului cu Iamilia/reprezentantul legal al copilului ce este ncheiat cu MC/RC,
aprobat de directorul DGASPC/SPAS/Iurnizorului de servicii si este, avizat de ctre
compartimentul juridic/consilierul juridic al institutiei respective. Contractul de Iurnizare de
servicii sociale (anexa 10) se ncheie cu Iamilia/reprezentantul legal al copilului numai dup
aprobarea PIS-urilor. n situatia copilului care a mplinit vrsta de 18 ani si beneIiciaz, la
cerere, n continuare de protectie special, Contractul de Iurnizare de servicii sociale se
ncheie cu acesta.
Monitorizarea yi re-evaluarea - reprezint determinarea progreselor Icute de Iamilie si
copil sau a extinderii serviciilor acordate acestora, este elementul central pentru aceast etap
a managementului de caz. Monitorizarea Iurnizrii serviciilor trebuie s nceap de la data
stabilit n PIP/PS si trebuie s continue pn ce procesul de protectie/asistent nu se mai
dovedeste necesar. Deciziile pe care MC/RCP le ia n aceast perioad sunt bazate n principal
pe 2 procese: colectarea si organizarea inIormatiilor reIeritoare la progresele nregistrate n
solutionarea situatiei copilului si Iamiliei si analizarea si evaluarea progreselor.
Colectarea si organizarea inIormatiilor stabilirea obiectivelor, activittilor si rezultatelor din
PIP/PS este rezultatul muncii n echip; ca urmare, evaluarea progreselor Iamiliei trebuie s
Iie un eIort colectiv al tuturor Iurnizorilor de servicii, sub coordonarea MC/RC. Procesul
ncepe cu veriIicarea demarrii n Iapt a serviciilor/activittilor prevzute de PIP/PS, astIel
nct s nu treac mai mult de 2 zile de la termenul de initiere a acestora, stabilit n planurile
mentionate. Aceast veriIicare se continu cu periodicitate cel putin lunar, pe tot parcursul
Iurnizrii serviciului respectiv, astIel nct s existe n permanent certitudinea c interventia
se Iace n mod continuu si organizat, conIorm termenelor stabilite; de asemenea, sunt
veriIicate calitatea progreselor obtinute, atingerea obiectivelor, probleme aprute etc. Pentru
ca aceast interventie constant s poat Ii monitorizat ct mai usor si Iluxul de inIormatii
ntre toti cei implicati s Iie asigurat, Iurnizorii de servicii stabiliti prin PIP/PS trebuie s stie
Ioarte clar numrul, Irecventa si metodele de raportare care sunt asteptate de la ei. Pe lng
elementele stabilite n PIP/PS, MC/RC trebuie s comunice Ioarte clar care sunt asteptrile
sale pentru raportarea problemelor ntmpinate, a schimbrilor aprute, a progreselor Iamiliei
si a copilului.
70
n ceea ce priveste termenele minime de respectat n procesul de raportare, standardul
stabileste obligatia lunar de ntocmire a rapoartelor de implementare a PIS de ctre
persoanele responsabile; n aIara acestor raportri lunare se oIer posibilitatea semnalrii unor
situatii deosebite ori de cte ori este nevoie (ex. n situatia n care interventia se poate ncheia
nainte de termenul estimat ori dimpotriv necesit extindere, Iamilia sau copilul nu particip
n mod sistematic la activittile stabilite de comun acord etc.). Termenul de transmitere a
rapoartelor de implementare a PIS este stabilit de ctre standard la 3 zile, de la implinirea
termenului de o lun pentru raportare ori, dup caz, de la aparitia situatiei deosebite.
Este responsabilitatea MC/RC s se asigure c rapoartele de progres sunt transmise conIorm
planiIicrii si s solicite ntlniri cu Iurnizorii de servicii dac acest lucru se impune. n
situatia n care aceste ntlniri nu sunt suIiciente pentru rezolvarea eventualelor probleme
aprute n punerea n aplicare a PIP/PS, este responsabilitatea acestora s semnaleze aceste
probleme si s solicite sprijinul seIului ierarhic superior. Asigurarea acestui Ilux inIormational
permanent ntre toti membrii echipei multidiciplinare implicati n solutionarea situatiei
copilului si Iamiliei este o premis important pentru identiIicarea si interventia rapid la
aparitia problemelor n derularea serviciilor ori activittilor din PIP/PS (de ex. identiIicarea de
resurse pentru transportul Iamiliei si copilului, rezolvarea problemelor logistice sau
procedurale). Este din nou responsabilitatea MC/RC s se asigure c, odat ce i-a Iost
semnalat o problema, un rspuns prompt pentru rezolvarea acelei situatii este oIerit Iie de
ctre el personal, Iie de ctre o persoan/institutie identiIicat ca Iiind competent.
n aIara colectrii permanente a inIormatiilor de la toti Iurnizorii de servicii, aceast etap a
managementului de caz presupune organizarea periodic a unor reuniuni formale de re-
evaluare a situatiei copilului, respectiv a modului de implementare a PIP/PS, pentru a msura
progresele Icute si a revizui aceste planuri, dac este cazul. Termenul stabilit pentru aceste
re-evaluri periodice este de cel putin o data la 3 luni, n conditiile n care nu apar situatii
deosebite. Orice schimbare semniIicativ intervenit n situatia copilului implic re-evaluarea
cazului n termen de maxim 48 de ore de la aparitia ei. Ca element de orientare general,
schimbare semniIicativ reprezint orice situatie care necesit luarea Ir ntrziere a unei
msuri cu caracter de urgent (de ex. spitalizare, inclusiv n unitti medico-sociale, msur de
protectie special ntr-un serviciu rezidential, gzduire n adposturi pentru victimele violentei
n Iamilie). IndiIerent de Ielul re-evalurii (trimestrial sau extraordinar), ntlnirile se
desIasoar cu participarea echipei multidisciplinare stabilit la momentul ntocmirii PIP/PS si
au loc n aceleasi conditii de implicare activ a Iamiliei/reprezentantului legal si a copilului.
Folosind cadrul oIerit de PIP/PS, MC/RC trebuie s se ntlneasc cu Iamilia pentru a revizui
mpreun progresele Icute. Membrii Iamiliei trebuie ntrebati despre perceptia proprie asupra
obiectivelor, activittilor si rezultatelor obtinute. Dac acestea au Iost stabilite n asa Iel nct
s poat Ii msurate, ar trebui s existe o perceptie comun asupra nivelului progreselor
Icute. Orice diIerent ntre perceptia MC/RC si cea a Iamiliei ar trebui clariIicat n scris n
minuta de re-evaluare a cazului.
Raportul de re-evaluare (anexa 11) este ntocmit, potrivit standardelor, n 24 de ore de la
Iinalizarea re-evalurii, indiIerent c vorbim despre re-evalurile trimestriale ori de cele
71
realizate n situatii exceptionale. Acestui termen i se mai adaug alte maxim 3 zile n care
raportul trebuie att avizat de seIul ierarhic al MC/RC ct si transmis membrilor echipei,
Iamiliei si, dup caz, copilului. Exist si o a doua situatie n care, n urma procesului de re-
evaluare a situatiei Iamiliei se stabileste necesitatea modiIicrii n consecint a PIP/PS. Pentru
aceast situatie standardul mentioneaz Iaptul c revizuirea PIP/PS trebuie Icut n maxim
48 de ore de la ntocmirea raportului de re-evaluare, trebuie avizat de seIul ierarhic si
comunicat celor implicati n acelasi timp cu raportul de re-evaluare. O a treia situatie care
poate Ii ntlnit cu ocazia re-evalurii este aceea a transIormrii unui PS ntr-un PIP (ex. n
situatia n care pentru un copil care beneIiciaz de servicii de prevenire se decide c este
nevoie de instituirea unei msuri de protectie) ori a unui PIP ntr-un PS (ex. copil care a
beneIiciat de o msur de protectie si a Iost reintegrat).
Este important de mentionat Iaptul c, odat cu revizuirea PIP/PS, trebuie avut n vedere si
eventuala revizuire a PIS (n termen de 15 zile de la primirea PIP/PS) si respectiv a
contractelor de Iurnizare a serviciilor. Pe parcursul monitorizrii unor cazuri extrem de
diIicile, se recomand ca MC s asigure organizarea unei ntlniri, numit conferin( de caz,
a membrilor echipei multidisciplinare cu experti recunoscuti n domeniul n cauz n vederea
solutionrii cazurilor respective. InIormatiile obtinute att prin monitorizarea permanent ct
si prin reuniunile Iormale de re-evaluare trebuie nregistrate n scris, Iie prin rapoartele deja
mentionate, Iie prin alte instrumente utilizate de MC/RC. Importanta consemnrii acestor
inIormatii rezid n Iaptul c ea permite msurarea progreselor Icute de Iamilie ntre
evaluarea initial si cea curent, ca baz pentru luarea deciziilor n Iiecare caz.
Sintetiznd, colectarea si organizarea inIormatiilor reIeritoare la progresele Iamiliei
presupune: colectarea permanent a inIormatiilor de la toti Iurnizorii de servicii implicati,
implicarea Iamiliei si copilului n revizuirea progreselor, ntlniri Iormale de re-evaluare
periodic, consemnarea inIormatiilor obtinute.
Analiza si evaluarea progreselor - odat ce inIormatiile au Iost colectate, MC/RC trebuie s le
analizeze pentru a putea determina progresele Icute dar si pentru a decide cu privire la pasii
urmtori. Aceast ultim punct este unul de rscruce n evolutia tuturor cazurilor de protectie
special deoarece MC trebuie s ia cea mai potrivit decizie pentru situatia particular a
Iiecarui copil, analiznd n ce msur reintegrarea n Iamilie este n continuare o perspectiv
realist sau este nevoie de planiIicarea unei alte Iorme de ngrijire stabile si permanente
pentru copil. Standardul stabileste la 6 luni de la intrarea copilului n sistemul de protectie
special (a doua re-evaluare periodic) momentul la care trebuie luat o decizie pentru
integrarea/reintegrarea copilului ntr-un mediu Iamilial stabil; n Iunctie de decizie, Iinalitatea
PIP rmne aceeasi sau se modiIic, acest lucru Iiind consemnat n mod explicit. Dup
evaluarea progreselor Icute de Iamilie si copil MC/RC trebuie s se consulte att cu
supervizorul su ct si cu seIul ierarhic superior asupra deciziilor pe care intentioneaz s le ia
ct si asupra pasilor urmtori n managementul Iiecarui caz.
Monitorizarea post-servicii - reprezint o etap intermediar ntre interventia sustinut,
eIectuat n baza PIP/PS, si momentul nchiderii cazului respectiv, contribuind la consolidarea
rezultatelor obtinute prin implementarea PIP/PS dar si la o dezangajare treptat a
specialistului si trecerea la auto-sustinere a Iamiliei, eventual cu sprijinul structurilor
72
comunitare consultative din localitatea n care trieste. Atunci cnd vorbim despre un copil
aIlat n Iamilia sa, monitorizarea post-servicii se realizeaz n baza unui PS att pentru copilul
care a beneIiciat de o msur de protectie special ct si pentru cel care a beneIiciat de servicii
de prevenire a separrii de Iamilia sa.
Pentru copilul integrat/reintegrat, PS pentru integrare/reintegrare este ntocmit de ctre RC din
SPAS de la domiciliul copilului ori din compartimentul prevenire al DGASPC de sector (n
care locuieste copilul integrat/reintegrat) mpreun cu MC care a implementat PIP-ul pentru
copilul respectiv. Ca urmare, responsabilitatea managementului de caz nu ia sIrsit la
momentul integrrii/reintegrrii copilului ci ea continu pe tot parcursul monitorizrii post-
servicii pn la momentul nchiderii cazului. MC urmreste n continuare calitatea
integrrii/reintegrrii sociale a copilului si colaboreaz cu RC din comunitatea n care
locuieste copilul cu Iamilia. Acestuia din urm i revine responsabilitatea urmriri modului de
implementare a PS pentru reintegrare si transmiterii ctre MC a rapoartelor de monitorizare
lunar sau ori de cte ori este nevoie. Pentru copilul care a beneIiciat de servicii de prevenire,
PS pentru integrare/reintegrare este ntocmit de RC care a instrumentat cazul respectiv, el
Iiind si direct responsabil pentru monitorizarea post-servicii.
n eventualitatea n care, n perioada de monitorizare post-servicii, copilul mpreun cu
Iamilia/unul dintre membrii Iamiliei se mut n alt localitate, RC contacteaz SPAS-ul din
acea localitate pentru a se desemna un RC din unitatea administrativ teritorial n care s-au
mutat Iamilia si copilul cruia s-i Iie transIerat responsabilitatea monitorizrii calittii
integrrii sociale a copilului; acestui nou RC i revine obligatia ntocmirii si transmiterii ctre
MC a rapoartelor de monitorizare post-servicii pentru copilul care a beneIiciat de o msur de
protectie. n situatia n care Iamilia s-a mutat ntr-un alt judet, MC are obligatia de a aduce
acest Iapt la cunostinta DGASPC din judetul/sectorul n care locuiesc n prezent Iamilia si
copilul.
nchiderea cazului - are loc n momentul n care procesul de asistent si/sau protectie a
copilului nu se mai dovedeste a Ii necesar si Iamilia si redobndeste capacitatea optim de
autonomie si Iunctionare. nchiderea cazului reprezint procesul de ncheiere a relatiei
construite ntre MC/RC si Iamilie si copil precum si de oIerire a oportunittii pentru Iamilie
de a-si ncheia relatia cu MC/RC (si Ioarte posibil si cu institutia creia acestia din urm le
apartin). n general, nchiderea cazului va mbrca una dintre urmtoarele 3 modalit(i:
- Inchidere. Dac toate obiectivele prevzute de PIP/PS au Iost atinse si rezultatele dorite au
Iost obtinute sau dac Iamilia nu se simte capabil sau nu doreste s continue interventia
pentru atingerea lor si exist suIiciente motive ca acel copil s Iie considerat n sigurant
(chiar dac mai pot exista unele riscuri de abuz/neglijare), atunci MC/RC poate considera
oportun/potrivit ncheierea relatiei cu Iamilia respectiv. Aceasta nseamn c Iamilia
este capabil s se descurce singur si nu va continua s lucreze, dup nchidere, cu alti
Iurnizori de servicii.
- Referire. Dac Iamilia este capabil sau dispus s continue s lucreze cu alti Iurnizori de
servicii pentru deplina realizare a unor obiective/rezultate care nu au Iost nc ndeplinite,
atunci MC/RC va lucra cu Iamilia pentru a identiIica alte strategii de sustinere a Iamiliei.
Acestea pot include reIerirea la alti Iurnizori de servicii, publici sau privati dar pot
73
reprezenta si identiIicarea unui suport inIormal (ex. alti membri ai Iamiliei, prieteni,
vecini, etc) care s-i ncurajeze si s-i ghideze mai departe.
- Intrerupere de ctre familie. Dac Iamilia este cea care a solicitat sprijin si la un moment
dat ia decizia unilateral de ncheiere a relatiei cu serviciile sociale, acest lucru poate Ii
comunicat direct sau prin comportamentul Iamiliei. Spre exemplu, membrii Iamiliei pot,
n mod gradual sau brusc, s nu mai participe la ntlniri stabilite de comun acord cu ei si
s nu rspund la ncercrile sustinute ale MC/RC de continuare/mentinere a interventiei.
MC/RC trebuie s se consulte att cu supervizorul ct si cu seIul ierarhic superior pentru a
vedea care este rspunsul institutiei pentru Iiecare astIel de situatie n parte. ntreruperea
de ctre Iamilie a procesului de asistent este cel mai putin dorit tip de nchidere a unui
caz dar el este mentionat pentru c poate s apar uneori. Totusi, Iamilia nu poate s
ntrerup n mod legal acordarea unor servicii atta vreme ct aceste servicii au Iost
dispuse de ctre instanta judectoreasc.
Dat Iiind Iaptul c a Iost mentionat ideea ntreruperii relatiei dintre MC/RC si Iamilie mai
poate Ii mentionat o situatie care poate s apar, chiar dac nu constituie neaprat o situatie
de nchidere a cazului. Este vorba despre situa(iile excep(ionale de schimbare a MC/RC
(transfer de caz) cnd, Iinalizarea relatiei dintre primul MC/RC si Iamilie ar trebui s includ
dezvoltarea unei noi relatii cu MC/RC cruia i va Ii transIerat cazul. Dac MC/RC care a
lucrat initial cu cazul a dezvoltat o bun relationare cu membrii Iamiliei, este de dorit ca att
acesta ct si noul responsabil s participe mpreun la cel putin o ntlnire comun pentru a-si
prezenta colegul beneIiciarului.
MC/RC trebuie s ia n considerare cel putin urmtoarele aspecte n nchiderea unui caz:
- Sumarizarea reducerii nivelului de risc pentru copil discutati cu Iamilia rezultatele
concrete obtinute n acest sens, subliniind schimbrile pozitive aprute att n
comportamentul membrilor Iamiliei ct si n conditiile generale.
- Sumarizarea obiectivelor ndeplinite discutati obstacolele ntlnite si concentrativ pe
succesele si cunostintele dobndite de membrii Iamiliei pe parcursul interventiei.
- Sumarizarea pasilor Icuti pentru rezolvarea problemei reamintiti Iamiliei care au Iost
etapele pe care le-au parcurs precum si metodele pe care le-au Iolosit pentru a le putea
utiliza n eventualitatea aparitiei n viitor a unor probleme.
- Considerarea oricror nevoi sau motive de ngrijorare rmase ajutati membrii Iamiliei s
planiIice modul n care schimbrile pozitive vor Ii mentinute. Discutati orice potential
obstacol pe care acestia ar putea s-l ntlneasc dar si strategii pentru depsirea acestuia.
Pentru a exempliIica modul de angajare al Iamiliei n nchiderea cazului, pot Ii luati n
considerare urmtorii pasi:
- Organizarea unei ntlniri cu Iamilia pentru a discuta nchiderea cazului;
- Anticiparea unei eventuale crize n Iamilie rezultat din independenta dobndit de Iamilie
odat cu nchiderea cazului;
- Sumarizarea progreselor Icute ca rezultat al interventiei DGASPC/primriei;
- ReIerirea Iamiliei pentru obtinerea oricror resurse suplimentare necesare;
- Pstrarea unei ,usi deschise pentru eventualitatea unor servicii necesare n viitor, inclusiv
prin Iurnizarea unor date de contact corespunzatoare.
74
Orice proces de nchidere a unui caz trebuie s includ un sumar raport de nchidere a cazului
(anexa 12) care s cuprind cel putin:
- Sinteza motivelor initiale pentru care a Iost deschis cazul;
- Natura serviciilor oIerite si activittile desIsurate de diIeriti practicieni si de Iamilie pe
parcursul interventiei;
- Descrierea nivelului progreselor nregistrate n raport cu obiectivele si rezultatele din
PIP/PS;
- Sumarizarea oricror altor semnalri de abuz/neglijare care au aprut n cursul
interventiei;
- Evaluarea nivelului de risc si sigurant de la momentul nchiderii cazului;
- Probleme sau obiective care au rmas nerezolvate sau nendeplinite;
- Motivele si modalitatea de nchidere a cazului;
- Modul de organizare cu Iamilia a procesului de nchidere a cazului, inclusiv strategii
pentru problemele si obiectivele rmase nerezolvate/nendeplinite dar si pentru pstrarea
rezultatelor pozitive obtinute.
Raportul de nchidere a cazului st la baza deciziei autorittilor competente de ncetare a
oricrei interventii n cazul respectiv (nchidere); decizia este luat pe baza recomandrii
MC/RC, recomandare avizat de ctre supervizor si de ctre seIul ierarhic superior al
acestora. Odat obtinut decizia de nchidere a cazului este tot responsabilitatea MC/RC de a
comunica aceast decizie Iamiliei si copilului, pentru luare la cunostint, pentru nregistrare n
CMTIS.
SOLUTII PENTRU COPIII ABANDONATI
Tutela - se dispune n cazul n care copilul este lipsit de ngrijirea ambilor printi ca urmare a
decesului acestora, necunoscuti, deczuti din drepturile printesti, pusi sub interdictie,
dispruti ori declarati morti. Sarcina tutelei poate Ii ncredintat unei persoane Iizice sau
sotului si sotiei mpreun, care au domiciliu n Romania si nu se aIl n vreunul din cazul de
incompatibilitate prevzute de codul Iamiliei. Drepturile si ndatoririle cu privire la copil se
exercit si se ndeplinesc de cei doi soti, numiti tutori, n comun si n mod egal. Tutela se
instituie conIorm Legii 272/2004 de ctre instanta judecatoreasc n a crei circumscriptie
teritorial domiciliaz sau a Iost gsit copilul.
Persoana Iizic sau Iamilia care urmeaz a Ii tutore trebuie s Iie evaluat la domiciliul
acesteia de ctre DGASPC cu privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care
trebuie s le ndeplineasc pentru a primi un copil n ngrijire. Instanta judecatoreasc
numeste cu prioritate ca tutore o rud sau un aIin ori un prieten al Iamiliei copilului, n stare
s ndeplineasc aceasta sarcin. Tutorii sunt numiti pe baza prezentrii de ctre DGASPC a
raportului de evaluare, cu propunerea care tine seama de relatiile personale, de apropierea
domiciliilor precum si de opinia copilului.
Plasamentul n regim de urgen( - este o msura de protectie special, cu caracter temporar
care se dispune dup caz, la: o persoan sau o Iamilie; un asistent maternal proIesionist sau un
serviciu de tip rezidential, licentiat n conditiile legii. Msura plasamentului n regim de
75
urgent se stabileste de ctre directorul general al DGASPC dac nu exist opozitie din partea
reprezentantilor copilului. n cazul n care nu poate Ii pus n aplicare dispozitia de urgent,
asistentul social n termen de 12 ore va ntocmi un raport n care va speciIica motivele care
mpiedic ducerea la ndeplinire a dispozitiei si va propune emiterea ordonantei preedintiale
de plasare in regim de urgent a copilului - raport care va Ii naintat Biroului juridic din
cadrul DGASPC pentru a se adresa instantei de judecat. Dup emiterea Ordonantei
presedintiale se va solicita sprijinul reprezentantilor politiei respectiv unui executor
judectoresc pentru punerea n aplicare a acesteia. n acest caz, asistentul social va asista
executorul judectoresc n executarea Ordonantei presedintiale n vederea prevenirii unui
abuz aspura copilului sau producerii unor noi traume. Pe toat durata plasamentului n regim
de urgent se suspend de drept exercitiul drepturilor printesti, pn cnd instanta va decide
cu privire la exercitarea acestora. Pe perioada suspendrii, drepturile si obligatiile printesti
privitoare la persoana copilului sunt exercitate si ndeplinite de ctre persoana, Iamilia,
asistentul maternal sau de ctre seIul serviciului de tip rezidential care a primit copilul n
plasament n regim de urgent.
n cazul copilului abandonat, prsit n maternitate, n conIormitate cu prevederile Legii
272/2004, reprezentantul DGASPC are urmtoarele obligatii: n termen de 5 zile de la
sesizare se ntocmeste un proces verbal de constatare a prsirii copilului, semnat de
reprezentantul DGASPC, reprezentantul politiei si al maternittii; cnd starea de sntate a
copilului permite externarea, n baza procesului verbal, DGASPC va stabili msura
plasamentului n regim de urgent pentru copil, cI. Legii 272/2004, art. 11, alin. 2.
n situatia n care mama este identiIicat, de ctre politie, DGASPC, va asigura consilierea si
sprijinirea acesteia n vederea realizrii demersurilor legate de ntocmire a actului de nastere,
conI. art. 11, alin. 4. n situatia n care, n urma veriIicrilor eIectuate de politie, nu este
posibil identiIicarea mamei, DGASPC transmite SPAS n a crui raz administrativ-
teritorial s-a produs nasterea dosarul cuprinznd certiIicatul medical constatator al nasterii,
procesul-verbal prevzut, dispozitia de plasament n regim de urgent si rspunsul politiei cu
rezultatul veriIicrilor pentru a obtine n termen de 5 zile dispozitia de stabilire a numelui si
prenumelui copilului si de a nregistra nasterea la serviciul de stare civil competent.
Rezultatul instituirii plasamentului n regim de urgent este plasarea ntr-un mediu securizat al
copilului a crui viat este pus n pericol prin abuz, neglijare sau exploatare. n termen de 48
de ore de la instituirea plasamentului n regim de urgent sau data executrii ordonantei
presedintiale (dup caz), asistentul social va ntocmi raportul Iinal de evaluare sesiznd
instanta pentru a decide cu privire la nlocuirea plasamentului n regim de urgent cu msura
plasamentului si decdere total sau partial din exercitiul drepturilor printesti, precum si cu
privire la exercitarea drepturilor printesti. n cazul n care nu s-a instituit plasamentul n
regim de urgent ns este necesar luarea unei msuri de protectie pentru copilul n cauz,
raportul Iinal de evaluare va Ii ntocmit n maxim 30 de zile de la data sesizrii. n cazul n
care se impune continuarea managementului de caz se va trece n etapa urmtoare, cea de
evaluare detaliat. n caz contrar, n urma evalurii initiale asistentul social va propune
nchiderea cazului prin reIerire sau orientare ctre alt serviciu sau institutie, abilitat.
76
Plasamentul copilului constituie o msur de protectie special, avnd caracter temporar,
care poate Ii dispus dup caz la: o persoan sau o Iamilie, un asistent maternal sau un
serviciu de tip rezidential, licentiat n conditiile legii. Persoana sau Iamilia care primeste un
copil n plasament trebuie s aibe domiciliu n Romnia si s Iie evaluat de ctre DGASPC
cu privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie s le ndeplineasc pentru
a primi un copil n plasament. Pe toat durata plasamentului, domiciliul copilului se aIl dup
caz, la persoana, Iamilia, asistentul maternal sau la serviciu de tip rezidential care l are n
ngrijire. Plasamentul copilului care nu a mplinit vrsta de 2 ani poate Ii dispus numai la
Iamilia lrgit sau substitutiv, plasamentul acestuia ntr-un serviciu de tip rezidential Iiind
interzis. Plasamentul copilului care nu a implinit varsta de 2 ani poate Ii dispus ntr-un
serviciu de tip rezidential numai n situatia n care acesta prezint handicapuri grave, cu
dependent de ngrijiri n serviciu de tip rezidential specializate. La stabilirea msurii de
plasament se va urmri: plasarea copilului cu prioritate la Iamilia lrgit sau la Iamilia
substitutiv, mentinerea Iratilor mpreun si Iacilitarea exercitrii de ctre printi a dreptului
de a vizita copilul si de a mentine legtura cu acesta. In situatia copilului a crui de:voltare
fi:ic, mental, spiritual, moral sau social, precum i sntate, integritate corporal sau
sigurant sunt periclitate in familie din motive neimputabile printilor, precum i a copilului
care a svarit o fapt prev:ut de legea penal i care nu rspunde penal, msura
plasamentului se stabileste de ctre CPC n situatia n care exist acordul printilor sau dup
caz al reprezentantului legal. Atunci cnd nu exist acordul printilor, sau dup caz al unuia
dintre printi, ori al altui reprezentant legal, msura plasamentului se stabileste de ctre
instanta judectoreasc la cererea DGASPC. n cazul copilului abuzat sau neglijat, msura
plasamentului se stabileste de ctre instanta judectoreasc, la cererea DGASPC.
n situatia copilului lipsit de ngrijirea ambilor printi, ca urmare a Iaptului c acestia sunt
necunoscuti, deczuti din drepturile printesti, pusi sub interdictie sau declarati judectoreste,
dispruti sau morti, msura plasamentului se stabileste de ctre instanta judectoreasc, la
cererea DGASPC. Pe toat durata plasamentului dispus de ctre CPC printii copilului si
mentin drepturile si obligatiile Iat de acesta, cu exceptia situatiei n care instanta
judectoreasc decide, n conditiile legii, limitarea unuia sau mai multor drepturi printesti.
Comisia sau dupa caz, instanta care a dispus plasamentul copilului va stabili, daca este cazul,
si cuantumul contributiei lunare a printilor la ntretinerea acestuia, n conditiile stabilite de
codul Iamiliei.
Documente minime cuprinse n dosarul de plasament al copilului:
- pentru copil. copie xerox certiIicat de nastere si buletin de identitate, dup caz;
adeverint elev; caracterizare psihopedagogic; adeverint medical sau alte documente care
s ateste starea de sntate a copilului; copie xerox certiIicat de ncadrare ntr-un grad de
dizabilitti, dac este cazul; declaratia copilului care a mplinit vrsta de 10 ani; certiIicat
medico-legal (dac minorul evaluat prezint semne si leziuni pe corp).
- pentru prinji sunt necesare cererea printilor; copie xerox buletine de identitate;
copie xerox certiIicat de cstorie; copie xerox sentint de divort (dac este cazul); copie
xerox certiIicat de ncadrare ntr-un grad de dizabilitti (dac este cazul); copie xerox
certiIicate de nastere pentru Iratii copilului (dac este cazul); adeverinte medicale pentru toti
membrii Iamiliei; adeverint teren agricol si venit impozabil; adeverint salar, cupoane
77
pensie; document emis de organele de politie care s prezinte dac Iamilia se aIl n evident
cu Iapte antisociale.
- pentru familia extins, substitut (n cazul n care se instituie plasamentul la o
Iamilie): declaratia Iamiliei din care s rezulte c doreste s ia copilulul n plasament; copie
xerox buletine de identitate; copie xerox certiIicat de cstorie; copie xerox sentint de divort
(dac este cazul); copie xerox certiIicat de ncadrare ntr-un grad de dizabilitti (dac este
cazul); adeverinte medicale pentru toti membrii Iamiliei; adeverint teren agricol si venit
impozabil; adeverint salariu, cupoane pensie.
- acte ntocmite de ctre specialiyti: sesizarea; Iisa de deschidere a cazului n care se
speciIic existenta sau nu a unei Iorme de abuz; procesul verbal de constatare a situatiei
semnat de persoana la domiciliul creia s-a eIectuat constatarea; raport privind situatia psiho-
social si planul de servicii de care beneIiciaz Iamilia ntocmite de ctre Primria de
domiciliu; Iise de consiliere a Iamiliei lrgite cu privire la posibilitatea plasrii minorului;
opinia vecinilor sau a altor persoane relevante privind situatia Iamiliei; raportul psihologului;
raport de evaluare initial cu propunere de plasament n regim de urgent; dispozitia
directorului general de plasare n regim de urgent; planul individualizat de protectie; raportul
Iinal de evaluare.
Plasamentul la asistentul maternal profesionist (AMP) - este precedat de parcurgerea unor
etape de identiIicare, evaluare, Iormare si atestare a persoanelor Iizice care solicit acest
lucru. AMP este persoana Iizic atestat n conditiile HGR nr.679/2003, care asigur, prin
activitatea pe care o desIsoar la domiciliul su, cresterea, ngrijirea si educarea, necesare
dezvoltrii armonioase a copiilor pe care i primeste n plasament. Pot Ii atestate ca AMP
numai persoanele care ndeplinesc urmtoarele conditii: au capacitate deplin de exercitiu;
prin comportamentul lor n societate, starea snttii si proIilul lor psihologic, prezint
garantii pentru ndeplinirea corect a obligatiilor care revin unui printe; au n Iolosint o
locuint care acoper necesittile de preparare a hranei, igiena, educatie si odihn ale
utilizatorilor si, inclusiv ale copiilor care urmeaz a Ii primiti n plasament; au urmat
cursurile de Iormare proIesional. Nu poate Ii AMP: persoana care a suIerit o condamnare
prin hotrre judectoreasc rmas deIinitiv, pentru svrsirea cu intentie a unei inIractiuni;
printele deczut din drepturile printesti sau cel al crui copil a Iost declarat abandonat prin
hotrre judectoreasc rmas deIinitiv; persoana care suIer de boli cronice transmisibile.
Monitorizarea activittii AMP se va Iace lunar, prin vizite la domiciliu, de ctre asistentul
social al AMP. n urma Iiecrei vizite se va ntocmi un raport de vizit care se va pstra la
dosarul AMP, iar o copie a acestui raport se va nainta asistentului maternal. Raportul de
vizit va cuprinde urmtoarele inIormatii: continutul discutiilor; observatiile asistentului
social; recomandri privind sprijinul necesar asistentului maternal proIesionist; necesitti de
pregtire si perIectionare a acestuia, precum si planiIicarea urmtoarei vizite. Vizitele la
domiciliul Iamiliei se pot Iace n baza unui program stabilit de comun acord cu Iamilia sau pot
Ii neanuntate n Iunctie de decizia managerului de caz, dac exist suspiciuni cu privire la
activitatea desIsutat de AMP, dar numai cu acordul seIului ierarhic superior.
Evaluarea nevoilor copilului cuprinde aspecte legate de: sntate, identitate, Iamilie, relatii
sociale, comportament, dezvoltare emotional, deprinderi de ngrijire personal, origine
etnic, cultur, limb, dizabilitti, sex, preIerinte privind plasarea lui mpreun cu Iratii si
78
surorile sale. n urma evalurii detaliate managerul de caz ntocmeste un raport/Iis de
evaluare detaliat care va Ii avizat de seIul ierarhic superior, iar n termen de maxim 3 zile de
la ntocmirea si avizarea sa va Ii transmis o copie a acestuia membrilor echipei,
Iamiliei/reprezentantului legal si dup caz copilului. Pentru instituirea msurii de protectie la
AMP, n urma sesizrii ctre DGASPC se stabileste RC care va realiza evaluarea nevoilor
copilului. Evaluarea nevoilor copilului se realizeaz n termen de 30 de zile de la primirea
sesizrii si implic copilul, Iamilia acestuia, persoana care l ngrijeste sau l-a avut n ngrijire,
alti specialisti, precum si orice persoane relevante pentru viata copilului. Procesul de evaluare
cuprinde dou etape: evaluarea initial si evaluarea detaliat. Vezi etapele managementului de
caz. PIP dup cum este descris la etapele managementului de caz.
ncetarea plasamentului se realizeaz prin hotrrea CPC/sentint civil atunci cnd s-a
realizat obiectivul prevzut n PIP sau atunci cnd apar situatii neprevzute care impun acest
lucru:
- integrare/reintegrare n Iamilia biologic/Iamilia extins Iamilia biologic a copilului a
depsit situatia de criz care a determinat solicitarea msurii de protectie;
- adoptia national cnd reintegrarea n Iamilia biologic sau la rudele pn la gradul IV
nu a putut Ii realizat;
- asistentul maternal proIesionist nu mai poate proIesa;
- decesul copilului.
Plasamentul n regim reziden(ial - are rolul de a asigura protectia, cresterea si ngrijirea
copilului separat, temporar sau deIinitiv, de printii si, ca urmare a stabilirii, n conditiile
legii, a msurii plasamentului. Din categoria serviciilor de tip rezidential Iac parte: centrele de
plasament, centrele de primire a copilului in regim de urgent, centrele maternale, centrele
sptmanale, centre de tran:it, centrele de plasament includ i casele de tip familial.
Atributiile serviciilor de tip rezidential sunt asigurarea unei atmosIere de tip Iamilial;
asigurarea Iinalizrii unui program de permanent pentru copilul aIlat n diIicultate si pentru
copilul cu dizabilitti; diminuarea eIectelor abuzului institutional; dezvoltarea de atitudini si
aptitudini igienice; dezvoltarea responsabilittii copilului Iat de propria persoan printr-o
implicare ct mai mare n organizarea propriei vieti; asigurarea educrii si socializrii
copiilor si asigurarea pregtirii proIesionale a copiilor.
BeneIiciarii serviciilor de tip rezidential pot Ii copiii separati, temporar sau deIinitiv, de
printii lor, ca urmare a stabilirii, n conditiile legii, a msurii plasamentului n acest tip de
serviciu; copiii pentru care a Iost dispus, n conditiile legii, plasamentul n regim de urgent;
tinerii care au mplinit vrsta de 18 ani si care beneIiciaz, n conditiile legii, de protectie
special sau copiii nensotiti de ctre printi sau de alt reprezentant legal, care solicit o Iorm
de protectie n conditiile reglementrilor legale privind statutul si regimul reIugiatilor.
Accesul beneIiciarilor n cadrul serviciilor de tip rezidential se Iace n baza msurilor de
plasament dispuse n conditiile legii de ctre CPC sau instanta judectoreasc; dispozitiilor de
plasament n regim de urgenta, emise de ctre directorul DGASPC sau de ctre instanta
judectoreasc; dosarul beneIiciarului cuprinde: Hotrrea CPC; CertiIicatul de nastere n
79
original al copilului; Fisa medical; Foaie matricol; PS; PIP; PIS si Raport cu privire la
ancheta psiho-social a beneIiciarului.
Principalul furnizor de servicii sociale pentru copii abandona(i este DGASPC Alba
(servicii sociale existente n microregiunea AIDA), prin:
- Casa de tip Iamilial Teius;
- Casa de tip Iamilial Adolescenta Alba Iulia- Oarda de jos;
Pe lng DGASPC exist ONG care au acreditate centre rezidentiale pentru copiii.
- Asociatia Filantropia Ortodox Alba Iulia - Asezmntul social SIntul Vasile cel
Mare Alba Iulia, n parteneriat cu DGASPC Alba;
- Asociatia Filantropia Ortodox Alba Iulia - Casa de tip Iamilial Izvorul Tmduirii
Oarda de jos, n parteneriat cu DGASPC Alba.
Adop(ia este operatiunea juridic prin care se creeaz legtura de Iiliatie ntre adoptat si
adoptator, precum si legturi de rudenie ntre adoptat si rudele adoptatorului. Dincolo de
aceast legtur de Iiliatie, adoptia este un proces extrem de complex care schimb deIinitiv
viata unei Iamilii si a unui copil. Copiii adoptabili sunt acei copii pentru care instanta de
judecat a deschis procedura adoptiei interne, n urma demersurilor specialistilor DGASPC de
a reintegra copilul n Iamilia biologic sau extins si pe baza consimtmntului la adoptie
exprimat de printii biologici n instant.
Un copil poate Ii adoptat de o persoan sau Iamilie care are domiciliu n Romnia, este cu cel
putin 18 ani mai mare dect copilul adoptabil (n situatii exceptionale diIerenta de vrst
poate Ii mai mic, ns n nici un caz sub 15 ani), nu sunt deczuti din drepturile printesti, nu
suIer de boli psihice si handicapuri mentale si ndeplinesc garantii morale si materiale
necesare asigurrii dezvoltrii depline si armonioase a copilului. Copiii adoptabili nu au
nevoie de printi perIecti, ei au nevoie de adulti care s-si asume responsabilittile de crestere
si ngrijire, dornici s vin n ntmpinarea nevoilor copiilor. ProIesionistii DGASPC au
obligatia s identiIice cea mai potrivit Iamilie pentru Iiecare copil adoptabil. Aceasta
presupune ca Iiecare Iamilie care doreste s adopte s Iie evaluat de ctre proIesionisti din
punct de social si psihologic. Chiar dac oricine si poate dori un copil, nu oricine poate
adopta. Exist criterii si cerinte pe care legislatia n vigoare le prevede, care trebuie
ndeplinite pentru ca adoptia s se realizeze. Etapele adoptiei sunt: 1. Atestarea Iamiliei 2.
ncredintarea copilului n vederea adoptiei 3. ncuviintarea adoptiei si 4. Monitorizarea post-
adoptie.
2.1.2. COPIII CU DIZABILITTI
Termenul central utilizat n legislatia si practica romneasc curent este cel de ,handicap.
Pe locul secund, ca sIer de Irecvent si utilizare este termenul ,deIicient. Ambii termeni
sunt acoperiti prin deIinitii n texte legale si au circulatie n toate ariile relevante: protectia
copilului, educatie si sntate. ConIorm Legii nr. 448/2006, modiIicat, persoanele cu
handicap sunt acele persoane crora mediul social, neadaptat deIicientelor lor Iizice,
80
senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le mpiedic total sau le limiteaz accesul cu sanse
egale la viata societtii, necesitnd msuri de protectie n sprijinul integrrii si incluziunii
sociale. n literatura de specialitate, n diverse rapoarte si studii a nceput s Iie utilizat si
promovat termenul ,dizabilitate ca substitut, de regul, pentru handicap, termen care tinde
a Ii nlocuit n terminologia international, de exemplu n Regulile standard din 1993 si
ClasiIicarea International a Functionrii, Dizabilittii si Snttii, adoptat de Adunarea
Mondial a Snttii din 2001.
Utilizarea sintagmei ,copii cu dizabilitti se Ioloseste n prezent cu intentia de a recunoayte
conceptul promovat de clasiIicarea OMS, n sensul c nu orice deIicient determin aparitia
handicapului si nu n orice conditii n sensul de limitri de activitate (si capacitate) si/sau
restrictii de participare (si de perIormant) si apoi de a introduce conceptul de dizabilitate,
care circul deja destul de Irecvent si n Romnia, si de a acoperi ambii termeni ,deIicient si
,handicap.
Dizabilitatea Iace parte din experienta uman, Iiind o dimensiune a umanittii. Ea este cea
mai puternic provocare la acceptare a diversittii pentru c limitele sale sunt Ioarte Iluide. n
categoria persoanelor cu dizabilitti poate intra oricine, n orice moment, ca urmare a unor
mprejurri neIericite, cum sunt unele boli si accidentele. ncadrarea n grad si tip de handicap
a copiilor cu dizabilitti se Iace de CPC. Evaluarea copiilor care prezint diIerite deIiciente n
vederea ncadrrii ntr-un grad de handicap pentru a beneIicia de toate drepturile legale se
Iace de ctre Serviciul de Evaluare Complex a Copilului (SECC) din cadrul DGASPC.
ncadrarea copilului ntr-un grad de handicap presupune respectarea unei metodologii ce
mbrac mai multe etape.
Identificarea yi preluarea dosarelor copiilor cu dizabilitji care solicit eliberarea
certificatului de ncadrare ntr-un grad de handicap se realizeaz odat cu solicitarea
printelui/reprezentantului legal al copilului, solicitare exprimat n scris ctre SECC. Aceast
solicitare se reIer la evaluarea complexa a copilului n scopul obtinerii unui certiIicat de
ncadrare ntr-o categorie de persoane cu handicap. SECC va analiza toate aspectele legate de
caz si va Iace propuneri pertinente n acest sens, n Iunctie de actele si normele legislative n
vigoare la data depunerii cererii. La nivel comunitar, persoanele care pot identiIica si orienta
copilul si Iamilia sa ctre SECC sunt proIesionistii din domeniul social si educational si
medical din comunitatea de apartenent a copilului: educator, proIesor, consilier scolar,
psiholog, medic de Iamilie, medic specialist, preot, asistent social, lucrtor social al primriei,
alte persoane implicate n serviciile locale pentru copil si Iamilie. Dosarul depus la SECC,
trebuie s cuprind urmtoarele documente:
- Cerere de solicitare a eliberrii certiIicatului de ncadrare ntr-o categorie de persoane cu
handicap completat si semnat de ctre printele/reprezentantul legal al copilului (anexa
13);
- Copie dup certiIicatul de nastere al copilului;
- Copie dup actul de identitate al printelui/reprezentantului legal;
- Ancheta social, ntocmit de specialisti din cadrul primriilor de domiciliu a copiilor
(anexa 14);
- CertiIicatul medical eliberat de medicul specialist;
81
- Fisa psihologic completat de ctre psihologul care a Icut evaluarea psihologic (anexa
15);
- Fisa medical sintetic, completat de medicul de Iamilie al copilului (anexa 3);
- Traseul educational, completat de specialistii din unitatea de nvtmnt la care este
nscris copilul (anexa 16).
n situatia n care copilul se aIl ntr-o msur de plasament (Iamilial, n sistem rezidential sau
la un asistent maternal proIesionost) se solicit: Copie dup hotrrea de plasament, Raport
social (de evaluare sau reevaluare), redactat de ctre MC din cadrul DGASPC Alba sau a
celui din unitatea rezidential respectiv) si PIP ntocmit de asistentul social MC/RC.
Evaluarea complex (comprehensiv yi multidimensional a copilului, familiei acestuia yi
mediului n care trieyte) trebuie privit ca un proces complex, continuu, dinamic, de
cunoastere si estimare cantitativ si calitativ a particularittilor dezvoltrii si a capacittii de
nvtare a copilului. Aceasta presupune colectarea de inIormatii complete, interpretarea de
date, punerea si rezolvarea de probleme n scopul orientrii deciziei si interventiei. Evaluarea
este o parte dintr-un proces si nu un demers ulterior si exterior diverselor tipuri de interventii:
educationale, de protectie, de tratament si recuperare etc. Demersul evaluativ nu se rezum la
o activitate constatativ, ci investigheaz potentialul de dezvoltare si nvtare si sugereaz
programe ameliorativ-Iormative pe anumite paliere de dezvoltare.
Probele si testele de evaluare nu mai au drept obiectiv evidentierea deIicientei si a blocajelor
pe care aceasta le determin n dezvoltare, ci determinarea abilittilor si a disponibilittilor
imediate pentru dezvoltare. O asemenea abordare exclude deIinitiv teza ,caracterului
irecuperabil al copilului cu dizabilitti. Evaluarea stabileste elementele pozitive din
dezvoltarea copilului, care vor constitui punctul de plecare n activitatea de recuperare. n
concluzie, evaluarea are multiple si diverse obiective, toate ns cu scopul Iinal al includerii
sociale a copilului cu dizabilitti:
- Pentru a stabili cele mai potrivite servicii de terapie, educatie si recuperare;
- Pentru a acorda drepturile si serviciile necesare, potrivit legislatiei n vigoare;
- Pentru a stabili compatibilitatea ntre cerintele speciale ale copilului si proIilul asistentului
personal;
- Pentru a stabili cerintele educative speciale ale copilului cu dizabilitti;
- Pentru a decide ce tip de servicii de asistent social necesit o persoan: n mediu deschis
sau n institutie;
- Pentru a organiza mediul de viat din institutiile de protectie social, tinnd cont de
aspecte psihologice si compatibilitti s.a.;
- Pentru a sprijini pregtirea proIesional si pentru a gsi un loc de munc n comunitatea
local pentru adolescentii cu dizabilitti, ale cror incapacitti nu au nici o relevant n
raport cu exigentele locului de munc respectiv;
- Pentru a stabili progresele eIectuate n recuperare, educatie;
- Pentru a evalua eIicienta serviciilor, strategiilor, metodelor, Ienomenelor si procedurilor si
pentru a le ameliora;
- Pentru a produce inIormatii pentru administratie, pentru angajatii serviciilor sociale si de
educatie s.a.
82
Aceast etap se reIer la capacitatea de Iunctionare a copilului din punct de vedere social, n
contexul recomandrilor medicale, educationale si psihologice speciIice si lund n
considerare resursele si nevoile Iamiliei ca ntreg. n vederea stabilirii calittii si gradului de
Iunctionare si a restrictiilor de participare se va proceda la utilizarea a patru tipuri de evaluare:
medical, psihologic, educational si social.
Evaluarea medical presupune examinarea clinic si eIectuarea unor investigatii de laborator
si paraclinice n vederea stabilirii unui diagnostic complet (stare de sntate sau de boal si,
dup caz complicatiile bolii), care va conduce, alturi de rezultatele celorlalte tipuri de
evaluare, la determinarea tipului de aIectare (deIicient). Evaluarea medical este realizat de
ctre medicii din cadul SECC, n Iunctie de specialitate (pediatric, psihiatric,
neuropsihiatric). Obiectivul evalurii medicale l reprezint Iormularea unui diagnostic
medical, n vederea aplicrii unei terapii sau interventii speciIice, recomandrii unui tratament
precum, si n vederea argumentrii pertinente a propunerii reIeritoare la ncadrarea copilului
ntr-un grad de handicap. n baza evalurii medicale, medicii Iac propunerea de ncadrare ntr-
un grad de handicap conIorm Ordinului comun MSF (725/2002) - Criterii generale medico-
psihosociale de identiIicare si ncadrare a copiilor (0-18 ani) cu deIicient si handicap,
cuprins n Raportul complex socio-psiho-medical al copilului cu dizabilitti, si completeaz
n Planul de recuperare al copilului cu dizabilitti recomandrile medicale.
Evaluarea psihologic se realizeaz prin raportarea la standardele existente, prin teste
speciIice validate, n vederea stabilirii unei diagnoze care arat deprtarea sau distanta Iata de
normele statistice stabilite. Acest tip de evaluare este realizat, n majoritatea cazurilor, de
ctre psihologul SECC.
Evaluarea psiho-pedagogic/educational se reIer la stabilirea nivelului de cunostinte,
gradul de asimilare si corelarea acestora cu posibilittile si nivelul intelectual al copilului
precum si identiIicarea problemelor si cerintelor educative speciale. Acest tip de evaluare este
coordonat de ctre psihopedagogul SECC. Obiectivele acestui tip de evaluare constau n
urmrirea evolutiei scolare a copilului si stabilirea cerintelor educative speciale, precum si
Iormularea unei propuneri cu privire la orientarea scolar a copilului cu dizabilitti. n baza
evalurii psihopedagogice, psihopedagogul realizeaz recomandri privind orientarea scolar,
cuprins n raportul complex socio-psiho-medical al copilului cu dizabilitti, precum si n
planul de recuperare al acestuia.
Evaluarea social presupune analiza mediului de dezvoltare al copilului, a Iactorilor de mediu
si a Iactorilor personali. Ea este realizat de ctre asistentii sociali, din cadrul primriilor de
domiciliu al copiilor. Obiectivul evalurii sociale l reprezint valoriIicarea inIormatiilor
obtinute prin anchet sau alte tehnici n vederea stabilirii si Iormulrii diagnosticului social,
cu accent pe elementele semniIicative ale persoanei si grupului social din care Iace parte, n
vederea argumentrii pertinente a propunerii reIeritoare la ncadrarea copilului ntr-un grad de
handicap, orientare scolar, plan de recuperare si, dup caz, msura de protectie a copilului.
Propunerea de ncadrare a copiilor ntr-un grad de handicap yi planificarea serviciilor yi a
intervenjiilor, inclusiv elaborarea unui plan de recuperare, cu participarea familiei yi a
copilului.
83
Pe baza evalurilor realizate de specialistii SECC, se Iace propunera de ncadrare a copilului
ntr-un grad de handicap, conIorm Ordinului MSF si al secretarului de stat al ANPCA nr.
725/12.709/2002 privind criteriile pe baza crora se stabileste gradul de handicap pentru copii
si se aplic msurile de protectie special a acestora. ConIorm acestui ordin, modalitatea de
aplicare a criteriilor de ncadrare ntr-un grad de handicap se bazeaz pe corelarea criteriilor
medicale si a celor psihosociale. Scopul acestei corelri este Iormularea propunerii unei solutii
adecvate si viabile pentru copilul respectiv. Totodat, propunerea de ncadrare ntr-un grad de
handicap este indisolubil legat de ntocmirea planului de servicii personalizat, caz n care
aprecierea Iactorilor de mediu ca bariere sau Iacilitatori este esential. n aceast etap sunt
stabilite servicii sau interventii speciIice, destinate ameliorrii conditiei unui copil cu
dizabilitti n vederea includerii sale sociale. Toate aceste recomandri sunt precizate n
Planul de Recuperare al copilului cu dizabilitti.
ncadrarea ntr-un grad de handicap: n urma propunerii SECC, CPC hotreste ncadrarea
copilului ntr-un grad de handicap si aprob planul de recuperare. ConIorm art.86 din legea
448 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, gradele de handicap
sunt: usor, mediu, accentuat si grav. Copiii ncadrati n una din aceste categorii de handicap
beneIiciaz de toate drepturile si serviciile prevzute de lege.
Oferirea serviciilor, asistarea copilului yi familiei pentru objinerea serviciilor necesare,
responsabilizarea acesteia: ndeplinirea cu succes a obiectivelor din planul de recuperare a
copilului cu dizabilitti presupune implicarea si responsabilizarea nu numai a proIesionistilor
implicati ci si a Iamiliei.
Monitorizarea Planului de recuperare a copilului cu dizabilitji: scopul acestei etape este
evaluarea progreselor realizate n atingerea obiectivelor prevzute n Planul de Recuperare si
asumate de printele/reprezentantul legal al copilului cu dizabilitti prin Contractul cu
familia. Obiectivele urmrite n monitorizare sunt:
- veriIicarea modului de Iurnizare a serviciilor n limita de timp stabilit;
- identiIicarea la timp a problemelor n legtur cu asigurarea serviciilor sau cu participarea
Iamiliei;
- identiIicarea interesului maniIestat de printe Iat de accesul la scoal n Iunctie de
capacittile copilului;
- precizarea modului n care printele a apelat la proceduri de recuperare n centrele de
recuperare din judetul Alba sau din alte judete;
- identiIicarea unor modiIicri n situatia social, scolar si/sau n cea medical a copilului
(ex: este necesar schimbarea asistentului personal, schimbarea orientrii scolare a
acestuia, copilul a regresat sau a progresat din punct de vedere medical;
- identiIicarea dinamicii progreselor copilului si a Iamiliei n ndeplinirea obiectivelor.
Furnizorii de servicii sociale (existenti n microregiunea AIDA) acreditati pentru copii cu
deficien(e neuropsihice sunt DGASPC, prin:
- Centrul de servicii comunitare Arnsberg; (oIer servicii de recuperare pentru copiii cu
deIiciente neuromotorii, psihice si asociate);
- Asociatia pentru Consiliere si Asistent Specializat 'ACAS - Centrul de zi pentru copiii
cu dizabilitti multiple;
84
- Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale TREBUIE - Filiala Sebes -
Centrul de zi pentru copiii cu dizabilitti;
- Societatea de Ajutorare DIAKONIA - Centrul de zi pentru copii si tineri cu handicap SI.
IosiI Alba Iulia;
- Centrul de Recuperare si Reabilitare Miniatelierul Alin Sebes.
Pentru deficien(e mintale:
- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziv Alba (scoala special);
- Scoala special Blaj.
STUDIU DE CAZ: COPIL CU AUTISM
B.R.- biat, nscut in Alba Iulia, 23 aprilie, 1996
Diagnostic.
1. Sindrom autist prin discontact, agresivitate psihic asupra propriei persoane, manifestri hiperchinetice,
2. Intar:iere in de:voltarea psihic i de limbaf.
Anamneza personal:
- in cursul sarcinii mama a urmat tratament pentru mentinerea sarcinii i pentru inlturarea unor infectii
(tratament cu litiu),
- naterea la 9 luni prin ce:arian,
- greutatea la natere - 3 kg.,
- ganguritul normal,
- mersul la 11 luni,
- primele cuvinte - dup 3 ani,
- de:voltarea somatic, statural i toracal in limitele normalului - aspect atrgtor, corp proportionat
,expresie inteligent.
Anamneza familial:
- este al doilea copil,
- primul copil nu pre:int probleme de de:voltare,
- la naterea sa mama avea 26 ani i tatl 30,
- mama a absolvit coala profesional (in pre:ent casnic), iar tatl in pre:ent este liber profesionist,
- regimul de viat este ordonat, echilibrat mama este o bun gospodin, devotat copiilor i interesat de
reuita lor,
- in relatia cu ceilalti membri evolutia este bun, de la slab cooperare i i:olare intr-o lume a lui cu dese
cri:e, la relatii bune cu fratele lui i dispus s coopere:e cu toat lumea,
- a fost luat in evident la varsta de 3 ani i 6 luni la Centrul Logopedic Alba Iulia,
- copilul este in evidenta Spitalului Clinic de Psihiatrie i a Centrului de Neuropsihiatrie infantil Stationar
de :i, unde se internea: pe perioade scurte pentru investigatii,
- initial inventarul posibilittilor psihice i de limbaf (la varsta de 3 ani ) il plasa in furul varstei de
aproximativ 2 ani i 6 luni,
- examenul neurologic. EEG cu anomalii bioelectrice difu:e fr le:iuni decelabile cerebrale.
Recomandri:
- tratament cu neuroleptice. Respolept, Encefabol,Jitamine i Ritalin,
- integrarea in colectivitatea precolar i instituirea unui program educational recuperatoriu, cuprin:and
stimularea psihic i tratament logopedic,
- de-a lungul internrilor avute pan in pre:ent, cite dou i apoi una in fiecare an, observatia clinic i
reevalurile de:voltrii i comportamentului, relev evolutia favorabil a Sindromului autist de la CARS41
puncte la Cars scor total. 26,5 corespun:tor autismului uor,Js evoluand de la 2,6 ani - 3,1 - 4, 2 - 4, 5 -
5,1.
85
Scurt caracterizare a modului de manifestare a sindromului autist (la nceputul activitjii de terapie):
Pre:int puternice tulburri ale afectivittii. nu este ataat de mam (face confu:ii intre mam i alte femei, nu
reactionea: cand mama se indeprtea:, rasul, plansul, :ambetul sunt neadecvate situatiei in care e pus
copilul, reactii coleroase indreptate asupra obiectelor i asupra propriei persoane, opo:itionism, labilitate,
neurovegetativ cu predominarea excitatiei, atentie labil, slab putere de concentrare .Se constat o mare
dexteritate in micri, sereotipii (se poate fuca la infinit cu acelai tip de foc). Nu suport s fie atins, nu-l
interesea: fucriile care intruchipea: oameni, animale, are micri gratioase, manipulea: cu uurint
obiectele, este fascinat de obiectele mecanice. Jorbirea este aproape inexistent, fr participarea emotional.
Se remarc caracterul reproductiv-imitativ (ecolalie) i nu cel de comunicare al limbafului. Ecolaliile sunt
imediate sau intar:iate. Folosete neadecvat pronumele personal (vorbete despre sine la persoane a III-a). Nu
este atent la ce i se spune, d impresia c nu aude, nu-i fixea: privirea asupra persoanelor din fur, nu caut
contactul vi:ual cu acestea. Ii place mu:ica. Manifest o mare abilitate in a-i manevra pe ceilalti pentru a-i
satisface necesittile. Evit contactul cu ceilalti copii.
Limbajul yi posibilitjile de articulare:
- cunoate mai multe cuvinte in limba engle: decat in roman (re:ultatul statului indelungat in fata
televi:orului la desene animate),
- nu se constat anomalii buco-linguo-faciale,
- vocea este normal,
- imaginile fonematice sunt labile i difu:e,
- stereotipul dinamic articulator tulburat,
- discrepant intre posibilittile intelectuale i vorbire (in sfera limbafului expresiv). De ex.. este capabil s
se foace cu focuri tip ,pu::les`, aranfand imagini care pentru copiii cu 2-3 ani mai mari ca el pre:int
dificultti.
Examinarea: a fost foarte dificil pentru o corect evaluare a comportamentului datorit imposibilittii de
testare prin teste standardi:ate. Metoda de ba: a fost observarea, inregistrandu-se de:voltarea motric,
cunoate prtilor corpului, recunoatera formelor, culorilor, orintarea spatial, notiuni, rspunsuri la comen:i,
numratul, folosirea creionului. Inregistrarea comportamentului s-a fcut, pe cat posibil, in timp i medii
diferite. In evaluare s-a folosit scara PORTAGE. Principiul de ba: in terapie a fost. a construi, pornind de la
ce poate copilul (folosind chiar sereotipurile i preferintele). De asemenea am urmrit reducerea treptat a
afutorului acordat copilului, stimularea i recompensa initiativelor ce vin din partea acestuia. Programul a fost
foarte flexibil pentru a asigura adaptarea la situatii noi, neprev:ute in program sau la dispo:itia in care s-a
aflat copilul i la posibile progrese. Programul educational stabilit are o serie de obiective pentru aria de
de:voltare cognitiv-verbal (unde in general achi:itiile se fac mai lent).
Obiectivul fundamental al terapiei. formarea i de:voltarea abilittilor de comunicare. In acest scop
instructiunile au fost simple, concrete, exprimate verbal i simultan cu imaginea.
Al doilea obiectiv. formarea unei repre:entri generale despre lume i mediul in catre ea se desfoar,
perceperea succsesiunii momentelor :ilei, formarea motivatiei, de:voltarea capacittii de a intelege c te poti
face inteles, dobandirea unei experiente in legtur cu ceea ce este la un moment dat semnificativ.
Programul educajional terapeutic a fost alctuit in conformitate cu aceste obiective in vederea actionrii pe
diferite laturi. articulatoriu, limbaf, memorie, atentie, gandire, afectivitate. Am urmrit, initial, tre:irea
interesului i crearea unui tonus po:itiv. Am inceput cu emiterea onomatopeelor (i:olat, in cantec, poe:ii),
initierea unor focuri. umflat baloane, suflat in lumanri, etc.). In activitate am antrenat toti anali:atorii.
Invtarea cuvintelor i propo:itiilor s-a reali:at dup modelul descris in literatura de speccialitate pentru alalie
(silabe duble, silabe, cuvinte asociate cu fenomene din natur, stri afective, cuvinte monosilabice, bi i
trisilabice). Pentru tre:irea interesului, de:voltarea proceselor psihice cognitive, am apelat la procedee
neverbale. sortri de obiecte, dominouri, pu::les, reproducerea gesturilor, formarea deprinderii de a asculta
poveti. Pentru a asculta, a intelege, a participa am efectuat focuri de tipul. Cum face? Cine face?. Am lucrat
mult cu setul de imagini Portige, cu diapo:itive care urmresc formarea notiunilor de mrime, form, culoare,
po:itie, succesiune spatial i temporal, denumire de actiuni, formarea i de:voltarea vocabularului (notiuni
ca. familie, fructe, legume, imbrcminte, mobilier, rechi:ite). Permanent cuvintele insuite au fost legate de
obiecte, imagini, demonstratii. Propo:itiile au fost reluate, repetate de mai multe ori. Pentru memorarea,
intelegerea, compararea notiunilor, folosirea propo:itilor i orintarea spatial i temporal am folosit mult
material intuitiv i demonstratia. Jocurile folosite au fost de tipul ,Ghicete ce am ascuns`, , Eu intreb tu
rspun:i`, am lucrat mult cu trusa Logi. Am tecut treptat la extensia propo:itiei de la 2, 3 la 4, 5 cuvinte. In
86
vederea pregtirii pentru integrarea in clasa I a colii de mas am pus din ce in ce mai mult accent pe anali:a i
sinte:a fonematic la nivel de propo:itie, cuvant, silab. Pe ba: de imgini am trecut la insuirea unor momente
semnificative din poveste. Progresele au fost semnificative, referitor la numrul de cuvinte insuite corect cat i
capacitatea de flexionare dup numr i gen, a insuit i mimica i gesticulatia, orientarea in schema corporal
proprie i a altuia, in spatiu i timp.
Fiind e un copil autist s-au remarcat salturi semnificative i pe linia sociali:rii. Evolutia a fost de la ignorarea
initial a celor din fur pan la dorinta de a coopera i de a fi remarcat. In pre:ent se simte bine in grup,
comunic, cooperea:. Efectul tratamentului cu Ritalin s-a fcut simtit destul de repede. a disprut
instabilitatea psihomotorie, a crescut gradul de concentrare a atentiei in timpul activittilor. In relatia afectiv
cu profesorul logoped evolutia a fost excelent (simte dorinta de a fi luat in brate, mangaiat), ii place s fie
ludat i evidentiat. In cea mai mare parte, stereotipiile au disprut. nu-l deranfea: dac ceva se modific in
mediul ambiant.
Avand o evolutie atat de favorabil copilul a primit avi:ul pentru integrarea in clasa I a colii de mas.
Frecventarea clasei I nu a pus probleme deosebite, copilul situadu-se printre primii din clas (manifest
aptitudini deosebite la activittile matematice).
A continuat s fecvente:e Cabinetul Logopedic pentru probleme de vocabular, expresivitatea citiri i povestirii
cat i pentru di:ortografie manifestat in redarea formei grafice a literelor, greeli in scrierea dup dictare,
ae:are in pagin, etc., fiind supus unui program de terapie specific continuat la coal de invttoare i acas
de mam.
PRIACIPIILE SI OBIEC1IJELE PROCRAMULUI DE 1ERAPIE PEA1RU AU1ISM:
- Stabilirea progresiv a contactelor sociale,
- Aplicarea metodei TEACH (atitudini comportamentale i program de invtare independent fat de adult,
dar nu i de structur) prin care copilul este invtat principalele deprinderi de lucru, pe care i le insuete
ca pe o chestiune de rutin,
- Predare regulile s fie foarte flexibil in functie de contexte particulare,
- Folosirea metodelor directe de formare a deprinderilor de conversatie,
- Inlturarea deprinderilor de ,hiperlexie`(verificarea permanent a ceea ce intelege copilul din ce citete
i se cere s citeasc texte despre fapte reale),
- De:voltarea limbafului in manier functional i comunicativ in context tinand cont de cele cinci
dimensiuni ale programului TEACH (vocabular, context, form, functie semantic, functia de comunicare),
- Incurafarea gandirii i flexibilittii in comportament,
- Monitori:area i managementul comportamentului.
2.1.3. COPIII NE$COLARIZATI / ABANDONUL $COLAR
Abandonul scolar reprezint ncetarea Irecventrii scolii, prsirea sistemului educativ,
indiIerent de nivelul la care s-a ajuns, naintea obtinerii unei caliIicri sau pregtiri
proIesionale complete sau naintea ncheierii ciclului de studii nceput. ntre cauzele
principale ale abandonului scolar regsim cauze economice, socioculturale sau religioase,
psihologice si pedagogice.
EIectele abandonului scolar demonsreaz de ce acest tip de conduit este considerat deosebit
de grav. Mai nti, cei care abandoneaz scoala nu au nici caliIicarea proIesional
indispensabil integrrii socio-economice, nici Iormatia moral si civic necesar exercitrii
rolului de printe si celui de cettean al unei comunitti. n al doilea rnd, neavnd o
caliIicare, cei care abandoneaz scoala sunt viitorii someri si reprezint, pe termen mediu si
lung, o surs de diIicultti sociale si de pierderi, care depsesc investitia cerut de Iormarea
initial. Din punct de vedere al costurilor economice, scump nu este persoana bine educat,
87
ci cea insuIicient educat, care prseste scoala cu o Iormatie subred sub aspect moral,
intelectual sau estetic.
Elevii care abandoneaz scoala sunt cei care s-au Icut remarcati prin absenteism si alte
diIicultti de comportament, pentru care au Iost sanctionati n repetate rnduri n scoal.
Elevul care prezint un risc nalt de abandon scolar: este incapabil s se adapteze si s
Iunctioneze adecvat n contextul clasei traditionale; rezultatele scolare sunt sub medie; nu-si
stabileste obiective proIesionale; are absenteism ridicat; maniIest ostilitate Iat de adulti si
reprezentantii autorittii scolare; provine dintr-o Iamilie ce experimenteaz un stres
existential, probleme economice serioase; nu este implicat n nici o activitate organizat de
scoal, nonIormal sau Iormal.
Copiii nescolarizati sau cei care la un moment dat abandoneaz scoala reprezint o problem
grav cu care se conIrunt societatea contemporan. La sIrsitul anului scolar 2008-2009, la
nivel national, un numr de 436.404 de copii cu vrste cuprinse ntre 3 si 17 ani nu erau
nscrisi n nici o Iorm de nvtmnt. Potrivit Institutului National de Statistic, numrul
copiilor nescolarizati creste semniIicativ ncepnd cu vrsta de 13 ani si atinge un maxim n
jurul vrstei de 16-17 ani. AstIel, n prima parte a ciclului gimnazial, 24.186 copii cu vrsta de
13 ani nu sunt integrati scolar, asa cum 138.234 de copii cu vrste de 16-17 ani nu urmeaz
nici o Iorm de nvtmnt.
Factorii Iavorizanti ai abandonului pot Ii localizati la 3 niveluri:
a. - la nivelul elevului yi al familiei .
- Dificult(ile materiale. - srcia comunittilor din zonele deIavorizate limiteaz
posibilittile printilor de a oIeri copiilor resursele necesare educatiei. Aceast stare
provoac deseori, exploatarea copiilor prin munc de ctre adulti. Lipsa interesului pentru
scoal se explic prin presiunile de ordin economic, prin dezamgirile personale ale
printilor si prin lipsa de cultur a comunittii care poate Ii susceptibil Iat de institutiile
Iormale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme n a asigura
mbrcmintea adecvat tuturor copiilor si resimt uneori nevoia de Iort de munc (Iie pe
cmp, Iie n gospodrie ).
- Boli somatice sau alte afec(iuni senzoriale sau neuropsihice care pot determina o
anumit dizabilitate. n aceast situatie, n Iunctie de tipul de dizabilitate si de gradul de
deIicient Iunctional, Iie printele consider c mentinerea copilului n sistemul de
nvtmnt nu-l va ajuta nici intr-un Iel pe copil, dimpotriv i va produce un disconIort si
mai mare, Iie scoala din proximitate nu are posibilittile tehnice, pedagogice sau de
personal pentru a rspunde unor cerinte educative speciale.
- Modelul educa(ional oferit de prin(i/cultura de origine a elevilor cercetrile din
domeniul educational au relevat Iaptul ca mediul socio-cultural de provenient al elevilor
este una dintre cele mai importante variabile n reusita sau esecul scolar si proIesional al
elevului. Este Ioarte important atitudinea Iamiliei n raport cu scoala. Cunoasterea acestor
atitudini si identiIicarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje maniIestate n raport cu
cariera scolar a tinerilor constituie un Iactor important n prevenirea abandonurilor
scolare. Cel mai adesea, elevii care ajung s renunte la educatie provin din Iamilii n care
printii nu au mai mult de opt clase. Exist ns destul de Irecvent elevi aIlati n situatii de
abandon care si doresc s si completeze educatia "mcar pn la 10 clase", s reuseasc
88
s aib o caliIicare, astIel nct s nu ajung ca printii, simplii zilieri, Ir mari sanse de
reusit n viat.
- Dezorganizarea familiei atrage dup sine diIicultti materiale. Climatul Iamilial are un rol
hotrtor n cauzele de abandon scolar. AstIel, dezorganizarea vietii de Iamilie, consecint
a divortului, climatul Iamilial conIlictual si imoral, excesiv de permisiv, divergenta
metodelor educative si lipsa de autoritate a printilor, atitudinea rece, indiIerent sau
dimpotriv, tiranic a acestora, iat alte cteva aspecte care conduc spre abandonul scolar.
- Implicarea n activit(i aflate la limita legii: prostitutia, apartenenta la gsti de cartier,
integrarea n retele de cersetorie conduc aproape mereu la renuntarea la educatie, Iiind
prezente ca Iactori demotivatori mai ales la trecerea ctre clasa a IX-a si n perioada
imediat urmtoare debutului ciclului secundar superior.
- Intrarea pe pia(a muncii: anturajul necorespunztor debusoleaz elevii cu un psihic labil
datorat unor carente din copilrie dorinta de a scpa de sub tutela educational sau
Iamilial, dorinta de a obtine obiecte, haine sau mncare prin ci ocolite, necurate sunt
cauze pentru care elevul abandoneaz scoala si ajung mn de munc pe piata muncii. Fie
c este vorba de lucrul ca zilier, de activitti regulate ca barman, de prostitutie sau
cersetorie, prezenta pe durata semestrelor scolare n astIel de activitti aductoare de venit
constituie elemente de risc ce se soldeaz aproape mereu cu renuntarea prematur la
educatie. O solutie pentru cei care au nevoie s munceasc ar putea Ii promovarea unor
modele comune n trile vestice, si anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse
pentru a se ntretine n activitti aductoare de venit pe perioada vacantelor, avnd o durat
scurt ca numr de ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o sear.
- ncrederea sczut n educa(ie se dovedeste a Ii mai degrab un stereotip inIirmat de
realitate. Este posibil s apar ns o ncredere redus n educatie chiar n momentele
imediat premergtoare abandonului scolar. n acest sens ar putea Ii util ca elevii care au
renuntat deja prematur la scoal s intre n contact cu cei aIlati n risc de a abandona,
povestindu-le care este imaginea lor curent despre scoal.
- Migra(ia circulatorie nu pare a Ii un Iactor de risc n sine, dar exist probleme importante
de reintegrare a copiilor demigranti ce prsesc sistemul si apoi se rentorc la vrste mai
mari. Aceleasi probleme sunt regsite si n cazul intrrii la vrste mai mari n sistemul de
nvtmnt.
b. - la nivelul comunitjii, cei mai importanti Iactori care determin abandonul scolar
timpuriu sunt:
-$colile din zonele defavorizate, caracterizate de izolare, srcie si lipsa oportunittilor de
succes socio-proIesional pentru absolventi. Lipsiti de motivatie, multi dintre elevii claselor
gimnaziale renunt n primii ani de studiu, rmnnd s dea o mn de ajutor n gospodriile
proprii sau, muncind ca zilieri la oameni mai avuti din comunitate.
-Norma mariajul timpuriu actioneaz ca un Iactor puternic de stopare a continurii
educatiei, mai ales n comunittile rurale.
-Apari(ia unui copil este de asemenea un puternic determinant al renuntrii la educatie, Iiind
prin caracteristici mai degrab un atribut al comunittii dect un act individual. Dincolo de
provenienta din Iamilii dezorganizate, srace, tinerele Iete ce ajung n situatia de a deveni
mame gsesc de regul exemple de predecesoare n comunitatea n care locuiesc si n care
este adesea plasat scoala.
89
-Lipsa de securitate n zon - exist comunitti unde, datorit inIractionalittii ridicate,
cadrele didactice se Ieresc s interactioneze cu printii, iar lipsa de colaborare contribuie la
cresterea riscurilor de renuntare la educatie.
-Factori de natur social yi economic cum ar Ii: crize politice, economice, sociale si
morale, prbusirea sistemului de protectie social, conIuzia sau absenta unor norme sau valori
iat alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, indepartarea lor de mediul educational
si n Iinal abandon scolar.
c. - la nivelul ycolii - situatiile de abandon pot Ii determinate de Iactori de natur educational
insubordonare Iat de normele si regulile scolare, chiulul, absenteismul, repetentia, motivatii
si interese slabe n raport cu scoala, greselile dasclilor (de atitudine si relationare, competenta
proIesional, autoritate moral) au si ei un rol important n aparitia Ienomenului de abandon
scolar. n scoal se remarc ns si lipsa unor interventii preventive. Cadrele didactice pot
avea un rol important n prevenirea abandonului scolar timpuriu, deoarece sunt n permanent
contact cu elevii, le pot identiIica si diagnostica problemele si pot atrage atentia organismelor
(autoritti sau organizatii non-guvernamentale) competente asupra eventualelor nevoi de
interventie.
Servicii existente pentru copii care au abandonat scoala:
1. Forme de invtmant pentru copii cu di:abilitti (sen:oriale, mentale),
2. Servicii educationale prin cadre didactice de sprifin/itinerante pentru copiii cu cerinte
educative speciale colari:ati in invtmantul de mas,
3. Clase speciale integrate in invtmantul de mas,
4. Programul ,A doua ans`.
Pentru toate Iormele de orientare scolar este nevoie de un CertiIicat de orientare scolar si
proIesional, dat n urma unei hotrri CPC. Cererea de orientare scolar poate Ii Icut Iie de
printi Iie de scoal, iar dosarul care se depune la SECC Alba trebuie s contin aceleasi
documente ca si n cazul ncadrrii ntr-un grad de handicap.
2.1.4. COPIII CU DIFICULTTI DE INVTARE
SemniIicatia sintagmei dificultti de invtare este prezent (n plan teoretic) adesea
contradictoriu si conIuz, ca atare legtura cu practica este destul de diIicil. Conceptul de
diIicultti de nvtare este cunoscut mai ales ca diIicultti scolare si anume ca ,diIicultti care
le ntmpin unii elevi n asimilarea cunostintelor, n Iormarea competentelor (Mircea
SteIan, Lexicon pedagogic, p.90, 2006, Aramis, Bucuresti). De obicei, diIiculttile de nvtare
apar de timpuriu, n nsusirea cititului (dislexie), a scrisului (disgraIie), si duc la maniIestri
de anxietate, nencredere n sine, pierderea motivatiei nvtrii. Printii sunt adesea ngrijorati
atunci cnd copilul lor are probleme la scoal. Exist multe motive pentru care apare esecul
scolar, dar unul din cele mai Irecvente este incapacitatea de nvtare sau tulburarea de
nvtare. Copiii care au aceast problem au de obicei un coeIicient de inteligent normal. Ei
ncearc s urmeze instructiunile, se concentreaz si ncearc s Iie copii buni acas si la
90
scoal. Dar n ciuda acestor eIorturi, copilul rmne n urm la scoal. DiIiculttile de nvtare
aIecteaz cel putin 1 din 10 copii de scoal.
Consecinta diIiculttilor de nvtare este insuccesul scolar, deIinit prin rmnerea n urm la
nvttur a unor elevi, care nu reusesc s obtin un randament scolar la nivelul cerintelor
programelor scolare, el Iiind consecinta inadaptrii la mediul socio-proIesional la nivelul
cerintelor acestuia.
Insuccesul, cu Iorma sa grav de esec, nseamn nereusit, nIrngere sub povara propriei
neputinte sau a greuttilor exterioare. Insuccesul si esecul sunt respinse de societate, de
colectivitate, de individ. Ca reactii Iat de insucces apar dispretul, dezamgirea, cumpasiunea
care pe, unii i alin, pe altii i umileste. Insuccesele scolare includ n general urmtoarele:
numr mare de corigente, numr mare de repetenti, de exmatriculati, de abandonuri scolare,
numr mare de elevi sanctionati, multe note sub 5 n timpul anului scolar, integrarea socio-
proIesional slab.
DiIiculttile de nvtare pot Ii legate de deIicitul dezvoltrii intelectuale, lipsa unor aptitudini,
dar adesea sunt simptomul unei inadaptri scolare sau eIectul unei metodologii didactice care
nu tine seama de individualitatea elevilor. Printre primele ordonri ale problemelor de
nvtare sunt evidentiate de tulburrile sau deIicientele intelectuale; tulburrile senzoriale;
tulburrile motorii; tulburrile perceptiv vizuale; tulburrile perceptiv auditive; instabilitatea
comportamental; inhibitia de tip emotional; tulburrile limbajului; tulburrile
psihomotricittii; deIicite de atentie si concentrare; hiperactivitatea; impulsivitatea.
Identificarea copiilor cu dificult(i ycolare se Iace n cadrul scolii de ctre cadrele didactice
implicate n procesul instruirii scolare. Copiii care au astIel de probleme scolare prezint
anumite caracteristici:
a) Dificultti academice sunt o caracteristic major a tulburrilor de nvtare si pot s apar
n domenii diIerite probleme n citire, limbaj scris, limbaj oral si matematic. Probleme
academice: - la citire - diIicultti de decodare, de recunoastere a cuvintelor, de Iluent; n
limbajul oral - probleme de discurs, sintax, articulare, Ionologie, morIologie, vocabular,
ascultare, semantic; limbajul scris - probleme de ortograIie, punctuatie, compozitie, elemente
mecanice, lips de coerent.
b) Memoria copiii cu tulburri de nvtare prezint mai multe deIiciente la mai multe nivele
dintre care: lipsa unor strategii eIiciente care s sustin memorarea, lipsa abilittilor
metacognitive care s Iaciliteze reactualizarea, capacitti limitate ale memoriei, semantice,
baza de cunostinte deIicitar si probleme la nivelul memoriei de lucru.
c) Aspecte sociale au probleme de interpretare a mesajelor non-verbale, au probleme de
comunicare si si asum Ioarte greu diIerite roluri, au probleme n discriminarea stimulilor
vizuali auditivi, au greutti n includerea secventierea auditiv vizual si au diIicultti n
coordonarea activittii motorii Iine, ct si n orientarea spatial.
d) Abilitti cognitive i metacognitive copiii cu tulburri de nvtare nu se angajeaz activ n
nvtare pentru c le lipseste motivatia, au o auto-eIicacitate sczut si expectante crescute de
esec, nu sunt capabili de auto-monitorizare si control al perIormantei, nu pot coordona
cerintele sarcinii cu strategia de lucru, nu pot coordona cu usurint procese mentale multiple,
91
nu constientizeaz c unele cunostinte sunt necesare pentru a aborda eIicient o anumit
problem, au diIicultti n accesarea, organizarea si coordonarea activittilor mentale.
e) Atentia i hiperactivitatea au probleme n ceea ce priveste atentia selectiv n selectarea
aspectelor relevante ale sarcinii, au probleme n mentinerea atentiei Iocalizarea de sarcin,
mentinerea comportamentului si apare hiperactivitatea si distractibilitatea.
Evaluarea copiilor cu dificult(i de nv(are
Unul dintre scopurile evalurii este acela de a colecta si analiza inIormatii care vor ajuta la
stabilirea eligibilittii persoanei pentru categoria diIicultti de nvtare. Exist cteva ntrebri
la care trebuie s rspundem nainte de a initia decizia de evaluare:
1) Care este nivelul actual de performant al individului (ex. de:voltarea in diferite
domenii)?
Metode pentru obtinerea acestor date: observatii, teste Iormale si inIormale etc.
2) Ce date suplimentare se pot colecta?
Pentru obtinerea acestora se utilizeaz: observatia, istoricul cazului, inIormatiile
multidisciplinare, etc.
3) Exist o discrepant intre performant i nivelul intelectual?
a) Cum trebuie msurat nivelul actual de perIormant?
b) Cum trebuie msurat potentialul individului?
c) Ct de mare trebuie s Iie discrepanta?
4) Care sunt criteriile pentru diagnosticarea dificulttilor de invtare?
Procesul de evaluare implic reajustri continue; el trebuie revizuit si modiIicat n Iunctie de
rspunsurile obtinute la aceste ntrebri. Ariile/domeniile academice aIectate la persoanele cu
diIicultti de invtare sunt citirea, matematica si exprimarea scris.
n continuare sunt prezentate o scurt descriere a celor mai Irecvent utilizate metode de
evaluare:
- Istoricul cazului se adun inIormatii de la printi, medici si proIesori; se urmresc:
problemele de nvtare ale altor membri din Iamilie, istoricul parental, conditiile pre si
postnatale, anumite repere n dezvoltare (la ce vrst a stat n picioare, cnd a nceput s
vorbeasc, etc.), istoricul bolilor/medical, istoricul scolar.
- Observa(ia prin aceast metod se poate urmri: capacitatea de adaptarea a copilului
(cum reactioneaz n anumite situatii, care este atitudinea lui Iat de problemele de
nvtare, dac aceste probleme interIereaz cu activittile cotidiene, etc.); dezvoltarea si
coordonarea motric (ex: miscri, scris); utilizarea limbajului, coordonarea ochi-mn,
abilitti auditive, orientare, etc.
- Testele formale sunt teste standardizate, au proceduri stricte de administrare, cotare si
interpretare. Testele Iormale pot Ii de dou Ieluri: a) teste generale oIer inIormatii
despre nivelul de perIormant n domenii generale de Iunctionare; b) teste diagnostice
oIer o privire microscopic asupra componentelor dintr-un anumit domeniu. n domeniul
diIiculttilor de nvtare, testele Iormale se utilizeaz Irecvent pentru a evalua: limbajul,
abilittile cognitive, metacognitia, comportamentul social-emotional, comportamentele
adaptative, nivelul de citire, perIormanta n diIerite domenii academice.
- Testele informale sunt modalitti de a obtine date despre perIormanta elevului prin
teste, chestionare ce nu sunt standardizate. Msurile inIormale sunt Ioarte utile deoarece
92
testeaz elevii n situatii ntlnite la nivelul clasei. Un model Irecvent Iolosit pentru
testarea inIormal se Iace n cadrul abordrii evalurii pe baz de curriculum. Elevul este
evaluat n termeni de cerinte curriculare care i sunt impuse la scoal. Materialele utilizate
pentru testare sunt extrase direct din curriculum, iar rezultatele se pot grupa n graIice sau
tabele. Testele inIormale sunt des utilizate n evaluarea perIormantei globale pe diIerite
domenii: citire, scriere, ortograIie, matematic.
ntocmirea unui plan de interven(ie. Interventia Iace parte dintr-un plan anume alctuit
pentru a rspunde problemelor speciIice ivite la un moment dat n dezvoltarea copilului. Acest
plan este un instrument de organizare si prescriptie, o schit a activittilor de desIsurat n
Iavoarea rezolvrii problemelor de nvatare a copilului. El mpleteste elementele de psihologie
si sociologie (identiIic problemele n planul dezvoltrii psihologice-individuale si sociale) cu
normele si principiile pedagogice, urmrind eIicienta actiunilor ndreptate n remediere,
compensare sau corectare. Ca instrument al proiectrii unor actiuni, planul identiIic
problemele, caut cauzele, orienteaz actiunea, d instrumentele speciIice interventiei,
propune instrumente de evaluare - n literatura de specialitate se Iolosesc termeni, ca: terapie,
instructie de remediere, corectarea dificulttilor de invtare i interventie specific. Cel mai
complex termen este cel de interventie, deoarece presupune oricare msur, Iie ea
instructional, pur psihologic, educativ sau chiar medical. n acelasi timp, acest termen
red cel mai clar obiectivul actiunii n a interveni, adic a ptrunde n mecanismele
psihologice ale nvtrii si dezvoltrii prin metode adecvate.
Planul de interventie este un text/gril bine completat, de care se servesc toti cei care decid s-
si orienteze interventiile asupra copilului. nainte de toate, el se constituie ntr-un demers,
pentru a cunoaste copilul/elevul si a aviza msurile educative care i se potrivesc. Acest
demers necesit participarea att a specialistului, ct si a printilor. PIP corespunde n Iapt
nevoii de abordare ct mai individualizat a problemelor de nvtare si identiIic teza potrivit
careia Iiecare copil Iiind diIerit, Iiecare problem trebuie cunoscut si tratat individualizat.
Exist 2 tipuri de planuri:
- planuri de servicii (copiii primesc servicii ale unor structuri din mediul scolar, de sntate si
servicii sociale - aceste planuri se descompun n planuri de interventie n Iiecare domeniu
unde persoana are nevoie de servicii legate de deIicienta sa; planurile sunt elaborate de
Comisii Interdisciplinare de evaluare si Orientare n colaborare cu scoala si cu Iamilia);
- planuri de interventii (trebuie s Iie individualizate - se nscriu ntr-un demers global, n care
se Iace la nceput: evaluarea Iortelor, identiIicarea diIiculttilor, cunoasterea resurselor, un
diagnostic prescriptiv si etapele preconizate pentru interventie).
Planurile de interventie n serviciile educative trebuie s indice pentru copil/elev, n Iunctie de
obiectivele Iixate: nivelul de integrare dorit/urmrit; adaptrile necesare la ritmul nvtrii;
respectarea principiilor pedagogice; seviciile complementare si personalul solicitat;
echipamentele specializate necesare; resursele Iinanciare necesare pentru mijloace, transport
etc.
Planul de interventie educational n rezolvarea diIiculttilor de nvtare este un plan de
interventie personalizat, cu urmtoarele componente (Ecaterina Adina Vrasmas, 2004, pag.
93
176-177): inIormatii initiale despre copil si problemele care constituie cerintele educative
speciale la acel moment (acestea sunt culese prin: teste psihologice, probe scolare, observatii,
discutii, anchete sociale, studiul produselor activittii, analiza rezultatelor scolare etc.);
evaluarea problemelor (sub Iorma enumerrii lor sau Iormulrii unui diagnostic prescriptiv);
anticiparea unor rezultate (prin prognosticul initial si prin descrierea momentelor cheie ale
interventiei); consemnarea unei/unor examinri initiale, a unor examinri periodice si a unei
examinri Iinale; descrierea metodelor de interventie si a mijloacelor Iolosite; pasii
interventiei (etapele sau treptele interventiei) adoptati tipului de probleme ntlnite si
individualizati; nregistrarea progreselor; consemnarea rezultatelor interventiei si observri
periodice; Iormele de sprijin alese prin parteneriatul cu specialisti, Iamilia, scoala etc.;
acceptul printilor si o Iorm de responsabilizare comun a acestora cu proIesionistii
implicati.
Planul de interventie educativ are mai multe Iunctii:
a) planificare educativ (planul ajut la Iixarea obiectivelor si prevederii interventiilor si
resurselor necesare; el permite stabilirea unui calendar al realizrii obiectivelor si la ordonarea
priorittilor-planul stabileste etapele necesare, Iragmentnd pasii de interventie; exemplu:
Modelul ,Six S n limba romna6C ( Ecaterina Adina Vrasmas, 2004, pag. 178) - se
reIer la:
- Cine - elevul supus interventiei;
- Ce - interventiile necesare;
- Cine nc persoana care Iace interventia (logopedul/consilierul care se ocup de
diIiculttile de nvtare/un proIesor de sprijin);
- Cum - prin ce mijloace si cu ce resurse;
- Care loc - mediul educativ necesar;
- Cnd - calendarul si etapele necesare.
b) comunicarea (se realizeaz ca obiectiv si ca mijloc: copilul trebuie s-si exprime
perceptiile asupra situatiei si elementele pe care el ar dori s le modiIice; cei care alctuiesc
planul comunic asupra nevoilor copilului si modurilor optime de a le satisIace);
c) participarea, concentrarea i coordonarea (se Iavorizeaz mprtirea responsabilittilor si
determinarea rolurilor Iiecrui participant);
d) retroactiunea (urmrirea progreselor elevului si revizuirea planului: schimbri, reorientri).
Cel mai bun plan de interventie este cel care se potriviste copilului/cerintelor/nevoilor sale.
Furnizori de servicii sociale (existenti n microregiunea AIDA)
- Serviciul Public de Asistent Social Sebes - Centrul de zi pentru copii Sebes - Petresti
- Asociatia pentru Consiliere si Asistent Specializat Alba Iulia - Centrul de zi pentru copii
Alexandra Alba Iulia
- Asociatia Sprijiniti copiii Alba Iulia - Centrul de zi Licurici Alba Iulia
- Asociatia Filantropia Ortodox - Centrul de zi pentru Copii SIntul Gheorghe Sebes
- Asociatia Filantropia Ortodox - Centrul de zi pentru Copii SInta Ana Alba Iulia
94
STUDIU DE CAZ : COPIL CU DEFICIENTE DE NVTARE
Elevul B. A. are :ece ani, este nscut la data de 5 august 1994 in Alba Iulia i este elev in clasa a II-a la Scoala
Special din Alba Iulia. Familia elevului este legal constituit i este format din B. I. (tata) i B.M. (mama) i
cinci frati minori, avand domiciliul stabil in satul Paclia, str.Morii, nr.5.
Fiya medical:
Din anamnez reiese c naterea copilului a fost una normal, la termen, cu greutate, talie i perimetru cranian
la natere in limite normale. Antecedentele personale patologice preci:ea: existenta in trecut a unor afectiuni
i perioade de spitali:are i/sau tratament medicamentos. Antecedente heredocolaterale semnificative. tatl
copilului este inregistrat in documentele colare ca avand deficient mintal i artrit, iar mama pre:int rinichi
unic chirurgical i deficient mintal medie cu tulburri psihice.
Fiya educajional:
Elevul nu a frecventat grdinita. In cadrul pregtirii colare elevul a frecventat in 2001-2003 Scoala cu clasele
I JIII din Paclia, unde a suferit eec colar cu repetarea clasei I de dou ori. Eecul colar s-a produs prin
corigentele repetate la limba i literatura roman, matematic i tiintele naturii. In schimb, la obiecte precum
educatie mu:ical, educatie fi:ic i educatie plastic elevul a avut re:ultate satisfctoare i chiar bune.
Aprecierile fiei educationale asupra comportamentului elevului in timpul activittilor colare anterioare i
pre:ente sunt c B.A. pre:int.
- tulburri grave de comportament, cu violent fi:ic i verbal la adresa colegilor i a profesorilor,
- in timpul lectiilor este nedisciplinat, chiar turbulent i ii atrage i colegii la abateri comportamentale,
- atentia este foarte slab de:voltat,
- motivatia de a invta inexistent i receptivitate de invtare sc:ut (la activitatea din timpul lectiilor elevul
face doar ceea ce este strict necesar, fr s aib vreo initiativ),
- participarea i implicarea in activitti este inexistent,
- relatii sociale reciproce. pre:int atitudine negativ fat de colegi i cadrele didactice,
- nivelul de adaptare la cerintele activittilor colare este absent,
- aprecierea asupra modului de pregtire a lectiilor elevului. acesta nu dorea s ii pregteasc lectiile.
Recomandarea pentru forma de colari:are a copilului este coala special i se solicit indrumarea i
supravegherea permanent a copilului.
Invttoarea spune despre A.c este este foarte turbulent in timpul lectiilor, iar cand este certat sau contra:is
devine foarte nervos, agitat, strig iar uneori chiar prsete clasa fr acordul invttoarei. Din observatiile
reali:ate in pau:ele dintre orele de curs s-a constatat c elevul este adesea agresiv verbal i fi:ic, ii bate
frecvent colegii i/sau ii provoac la btaie, netinand cont de pre:enta unui observator.
Certificatul de expertiz yi orientare ycolar preci:ea: urmtoarele constatri asupra elevului .
- Pre:int o deficient mintal uoar (QI64, WISC), cu tulburri instrumentale severe i lentoare ideativ,
- Recomandrile curriculare fcute in consecint constituie curriculumul colii speciale,
- Recomandrile privind recuperarea elevului vi:ea:. recuperarea tulburrilor instrumentale,
- Recomandrile privind satisfacerea C.E.S sunt. metodologie adecvat tipului de deficient i colari:area
in regim de semi-internat.
Fiya psihologic:
- 1ipul de dizabilitate a copilului este cea cognitiv, iar di:abilittile asociate sunt tulburrile instrumentale
severe,
- Aivelul dezvoltrii psihomotricitjii se constituie in instabilitate psihomotorie i afectiv, retard in
de:voltarea psihomotric i dificultti in organi:area structurii vi:ual-motrice,
- Aivelul dezvoltrii intelectuale. elevul este neinstrumentat pedagogic, pre:int tulburri de comportament
i eec colar repetat doi ani,
- Cndirea este la un nivel de de:voltare preoperational cu tulburri precum. lentoare, inhibitie, distorsiune
cognitiv,
- Memoria este deficitar in sfera pstrrii informatiei, memoria involuntar este ineficient,
- Atenjia este dispers iar atentia involuntar este foarte slab de:voltat,
- Limbajul yi comunicarea constau intr-o articulare foarte bun a cuvintelor i exprimare lingvistic
95
deficitar. Elevul pre:int tulburri instrumentale severe. dislexie, disgrafie, discalculie,
- Imaginajia este reproductiv i foarte slab de:voltat,
- Afectivitatea pre:int imaturitate socio-afectiv i stri de afect insuficient structurate,
- Motivajia este structurat pe trebuintele imediate. Elevul nu este motivat pentru activitatea colar,
- 1rsturi de personalitate. sistemul de personalitate este slab echilibrat, mobil. Elevul pre:int tolerant
sc:ut la frustrare,
- Atitudini, comportament. pre:int negativism, nu accept regulile i este impulsiv-agresiv,
- Aptitudini, interese. elevul pre:int interese ludice,
- Comportament social-adaptativ. se adaptea: cu dificultate la mediul social care impune respectarea
regulamentului i are formate deprinderi de autonomie personal,
- Recomandrile psihologice sunt stimularea cognitiv-motivational, instrumentare pedagogic, terapie
socio-afectiv i comportamental. Se recomand instituirea unui program de recuperare individuali:at in
coala special.
RAPOR1 cu privire la plasamentul n regim de urgenj a copilului la Centrul de Primire al Copilului Alba
Iulia
Prin intermediul raportului din 24.09.2004 se solicit interventia in vederea instituirii unei msuri de protectie
pentru copiii familiei B. pentru repre:entantii Serviciului Preventie Abu: Abandon Neglifare, in vederea
evalurii situatiei minorilor familiei. In urma evalurii s-au constatat urmtoarele. din punct de vedere igienico-
sanitar, conditiile de locuit ale familiei erau deosebit de precare. Locuinta este constituit dintr-o cas cu dou
camere, o buctrie i anexe, proprietate personal, iar veniturile familiei constau in alocatia lunar a copiilor
i munca oca:ional a tatlui. Minorii au fost abu:ati fi:ic i emotional in repetate randuri i in diferite forme.
Copiii au fost neglifati sever de ctre printi i au fost exploatati prin munc. In urma acestor constatri s-a
propus instituirea unei msuri de protectie in regim de urgent, respectiv plasamentul minorului B. A. la Centrul
de Primire al Copilului Alba Iulia pan la identificarea unei alternative de tip familial.
Planul de servicii personalizat recomand instituirea unei interventii psihoterapeutice constand in consiliere
psihologic, recuperarea tulburrilor instrumentale, stimulare cognitiv, control medical periodic i servicii de
recuperare specifice in procesul educativ.
2.1.5. COPIII ABUZATI, NEGLI1ATI $I EXPLOATATI
Abuzul asupra copilului este deIinit ca ,orice actiune voluntar a unei persoane care se aIl
ntr-o relatie de rspundere, ncredere sau de autoritate Iat de acesta, prin care este periclitat
viata, dezvoltarea Iizic, mental, spiritual, moral sau social, integritatea corporal,
sntatea Iizic sau psihic a copilului, n Legea nr. 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului.
Abuzul fizic (numit si violent Iizic) const n atingeri sau contacte Iizice dureroase ne-
accidentale, inclusiv n intimidarea Iizic ndreptat asupra copilului (de exemplu gestul cuiva
de a ridica mna asupra unui copil). Abuzul Iizic este reprezentat de acele traume Iizice (care
pot s varieze n intensitate de la mici vnti la Iracturi sau chiar moartea minorului), ca
rezultat al nteprii, plmuirii, lovirii, muscrii, scuturrii, mbrncirii, aruncrii, suIocrii,
lovirii (cu mna, cu piciorul sau alt obiect contondent), arderii, legrii, nctusrii,
sechestrrii, cauzate de/din partea persoanei abuzatoare; aceste traume sunt considerate abuz
indiIerent dac persoana abuzatoare a intentionat s rneasc copilul sau nu. Fapta unei
persoane adulte de a asista Ir s intervin la aplicarea violentei sau de a ncuraja aplicarea
violentei asupra copiilor pe care i are n ngrijire, violent aplicat de ctre alti minori (ca de
exemplu Iratii mai mari ce lovesc Iratii mai mici sau colegii mari din colectivitate ce lovesc
pe colegii mai mici) este de asemenea considerat o Iorm de abuz Iizic.
96
Abuzul sexual (numit si violent sexual) care const n comentarii jignitoare la adresa
copilului, hrtuirea sexual, atingeri sau aluzii neplcute, diverse injurii, propuneri indecente,
atingerea sau mngierea organelor genitale ale copilului, penetrearea sexului sau anusului
copilului, expunerea organelor sexuale ale abuzatorului n Iata copilului, obligarea sau
ncurajarea copilului s mngie organele sexuale ale abuzatorului, obligarea minorului de a
viziona materiale care contin pornograIie; Iortarea minorilor sub 18 ani s aib contacte
sexuale cu alte persoane indiIerent dac este vorba de alti minori sau de adulti sau mutilarea
organelor genitale ale copiilor. Cteva categorii de abuz sexual sunt: violul (actul sexual
mpotriva vointei copilului), pedofilia (atractia sexual a unui adult Iat de copii) si respectiv
incestul (legtura sexual ntre printi si copii sau ntre Irati si surori).
Abuzul emo(ional (numit si abuz psihologic) se poate maniIesta prin injurii, proIerarea de
amenintri, intimidri, uciderea sau maltratarea animalelor domestice preIerate ale copilului,
insulte, poreclire, izolare, ignorare, respingere, indiIerent, Iolosirea de apelative sau
etichetri denigratoare etc. Amenintarea cu violenta Iizic este de asemenea un abuz
psihologic. Violenta Iizic, verbal sau denigrarea ndreptat asupra altui membru al Iamiliei
precum si violenta Iizic sau asupra animalului de companie al copilului sau distrugerea
jucriilor acestuia cu intentia de a i crea acestuia o suIerint, sunt si ele Iorme de maniIestare
a abuzului emotional. n majoritatea cazurilor abuzul emotional nsoteste Iormele de abuz
Iizic. Copilul simte c nu este iubit, apreciat sau respectat. Un caz particular de abuz
emotional este abu:ul alienator. Copiii ai cror parinti divorteaz Ir a Ii capabili s
realizeze cresterea copilului sunt expusi la abuz emotional. Copilul este plasat n mijlocul
unui conIlict cronic si Iortat s ,ia partea unuia dintre ei. Closimki (1993) identiIic patru
aspecte de abuz emotional legate de separare si divort: anxietate cronic de separare i
sentimentul de vin datorit Iaptului c a tinut partea unuia dintre printi; dezvoltarea de
tulburri psihosomatice i de comportament prin Iolosirea copilului de ctre printi n
trimiterea de mesaje, spionare etc; cazul rpirii copilului sau al separrii ilegale a acestuia Iat
de printi; cazul n care printii se bat n prezenta copilului. Abuzul emotional este
premergtor si este implicat n toate tipurile de abuz.
Abuzul alienator reprezint nstrinarea copilului de persoanele, animalele sau lucrurile de
care s-a atasat emotional. Interzicerea de ctre persoana abuzatoare a accesului minorului la
persoanele, animale sau lucrurile respective sau a legturilor emotionale pe care acesta ar Ii
normal s aib cu anumite persoane semniIicative din viata acestuia. Un caz special este
Ienomenul alienrii printesti n care persoana abuzatoare denigreaz pe o alt persoan
(persoana tint) n Iata minorului. Alienatorul are asteptri nerealiste de la copil pretinzndu-i
s coopereze la campania de denigrare mpotriva persoanelor tint. El conditioneaz
minorului ngrijirea sau oIerirea de aIectivitate n Iunctie de comportamentul pe care l
pretinde de la copil cu privire de persoanele tint. AstIel alienatorul si ,retrage aIectiunea
pentru copil atunci cnd acesta nu particip la campania de denigrare persoanelor tint
respectiv ,recompenseaz copilul atunci cnd acesta accept s participe la campania de
denigrare. Un caz particular de abuz alienator este reprezentat de scoaterea din tar a
minorului ncredintat unuia dintre printi prin hotrrea de divort, cunoscut n literatura de
specialitate ca rpirea international de minori.
97
Abuzul de substan(e periculoase - acest tip de abuz poate Ii cauzat de expunerea copilului
nenscut (sau a sugarului care este alptat la sn) la Iactori risc din cauza Iaptului ca mama
consum substante ilegale care pot cauza traume Itului (respectiv sugarului). Folosirea de
ctre printe sau persoana care ngrijeste copii de substante care aIecteaz abilitatea
respectivei persoane de a se ngriji de copil. De asemenea producerea de alcool, droguri sau
alte substante psihotrope n prezenta copilului, vnzarea sau distribuirea gratuit ctre un
minor de alcool, droguri, sau alte substante psihotrope, ncurajarea minorilor de a consuma
alcool, tutun, droguri, substante psihotrope sau a altor substante pseudo-psihotrope. Obligarea
copilului s triasc ntr-un mediu toxic sau care l oblig pe acesta s Iumeze pasiv.
Abuzul nedepistat si netratat poate avea consecinte grave asupra dezvoltrii copilului si poate
produce modiIicri majore asupra structurrii personalittii acestuia. Sunt mai usor de
identiIicat semnele si simptomele ce apar n timp scurt dup situatia de abuz. Acestea depind
de mai multe variabile: tipul de abuz; vrsta copilului n momentul comiterii abuzului; nivelul
de comprehensiune al victimei; suportul post-abuz pe care l primeste de la reteaua social;
caracteristicile personale ale victimei (vulnerabilitate, rezistent la stres); caracteristicile
abuzului. Semnele si simptomele ce apar imediat dup producerea abuzului sunt de tip
somatic sau emotional. Un examen somatic al copilului abuzat poate evidentia subdezvoltare,
diIerite leziuni diseminate pe mai multe prti ale corpului (n caz de maltratare) sau
numeroase leziuni traumatice de diIerite stadii de vechime, care pot indica cu un grad mai
mare de certitudine violentarea repetat practicat ntr-o perioad variabil de timp. Copilul
poate avea vnti, zgrieturi, urme vizibile de arsuri, muscturi sau leziuni interne si Iracturi,
ndeosebi la nivelul coastelor si oaselor lungi. n cazul abuzului sexual apar traume ale zonei
genitale sau rectale, boli venerice, sarcin. Din punct de vedere emotional, se evidentiaz
team, Iobii, amintiri obsesive, sentiment de insecuritate sau vinovtie.
n timp, pot s apar modiIicri la nivel cognitiv, emotional si comportamental:
heteroagresivitate (violent verbal sau Iizic), autoagresivitate (tentative suicidare,
comportament autodistructiv), perpetuarea comportamentului abuzator, tulburri aIective
(anxietate, depresie, sentimente de vinovtie), tulburri de relationare, disIunctii n sIera
sexual (hipersexualitate, respingerea actului sexual sau tulburri n alegerea partenerului
sexual). Dr. John Briere, rezumnd cercetrile de specialitate, identiIic o serie de simptome
ce apar Irecvent n cazul copiilor abuzati/neglijati: anxietate si depresie; stres posttraumatic si
disociere; Iurie si violent; tulburri de nvtare si comportament; simptome sexuale si un
comportament sexual necorespunztor vrstei, n cazul victimelor abuzului sexual.
Relele tratamente - reprezint privarea intentionat a copilului de drepturile sale sau de
satisIacerea nevoilor personale esentiale, de natur s pun n pericol viata, dezvoltarea Iizic,
mental, spiritual, moral sau social, integritatea corporal, sntatea Iizic sau psihic a
copilului. Tratamentele inumane sunt privarea de mncare sau butur, privarea de
medicamentele necesare sau neacordarea tratamentului prescris de ctre medic atunci cnd
lipsirea copilului de acest tratament poate nrutti starea de sntate a copilului, privarea de
somn, privarea de mbrcminte, legarea si/sau nchiderea copilului ntr-o camer Iriguroas,
privarea de dreptul la joac si recreere, privarea de dreptul de a merge la scoal etc. ConIorm
LADO, tratamentele inumane mai includ si legarea si nchiderea victimei ntr-o celul
ntunecoas si Iriguroas si tratarea n asa Iel nct s lase rni sau urme vizibile pe corpul
98
victimei, neacordarea posibilittii de a dormi, nealimentarea victimei, ntretinerea Ir ap sau
n glgie continu, acoperirea Ietei etc. Neasigurarea unor minime conditii de locuit, a unor
Iacilitti sanitare adecvate, a unei mbrcminti adecvate, neasigurarea unui pat unde copilul
poate s doarm reprezint de asemenea Iorme de tratament inuman. Tratamentele degradante
ar putea consta n denigrarea copilului (jigniri, etichetri) indiIerent dac este Icut n
particular sau n public, n Iata altor persoane (se suprapune cu notiunea de abuz emotional).
ConIorm LADO, tratamentul este degradant atunci cnd n opinia victimei sau a celor din jur,
ea a suIerit ,umilire sau njosire care a atins nivelul minim de severitate.
Neglijarea - prin neglijarea copilului se ntelege omisiune a unei persoane care are
responsabilitatea cresterii, ngrijirii sau educrii copilului de a lua orice msur subordonat
acestei responsabilitti, Iapt care pune n pericol viata, dezvoltarea Iizic, mental, spiritual,
moral sau social, integritatea corporal, sntatea Iizic sau psihic a copilului (Legea
272/2004). Neglijarea apare atunci cnd involuntar printii sau persoanele n grija crora se
aIl copilul nu acord ngrijirea, educatia de care are nevoie copilul si pun astIel n pericol
dezvoltarea acestuia pe unul sau mai multe din planurile mentionate anterior. Dac omisiunea
este voluntar atunci se ncadreaz la categoria rele tratamente.
Neglijarea a Iost identiIicat sub mai multe aspecte: neglifare fi:ic - neglijenta printilor sau
a persoanelor care au n grij copii de a le asigura acestora nevoia de somn, mncarea sau
butura necesare, de a le asigura acestora mbrcmintea adecvat conditiilor meteorologice si
respectiv a adpostului pentru copil, legarea si/sau nchiderea copilului ntr-o camer
ntunecoas sau Iriguroas, lsarea copilului nesupravegheat n cas sau pe strad. Copiii sub
8 ani nu ar trebui lsati nesupravegheati nici mcar n cas sau n curtea casei. Un caz
particular este abandonul, adic Iapta persoanei care are un copil n ngrijire de a lsa un copil
singur n circumstante n care copilul poate suIeri daune serioase; neglifare medical -
neglijenta printilor sau a persoanelor care au n grij copii de a acorda tratamentul medical
prescris al unui copil, Ir de care minorul ar putea suIeri o deteriorare a strii sale de
sntate; neglijenta printilor sau a persoanelor care au n grij copii de a duce copilul la
consultatiile doctorilor n cazul n care observ o deteriorare a strii de sntate a copiilor sau
astIel se pericliteaz recuperarea abilittilor copilului (de exemplu neacordarea de ctre
printe a posibilittii de a Ii ndrumat de ctre un specialist logoped); neglifare educational -
dac de exemplu unui copil nu i se asigur posibilitatea de a merge la scoal sau este privat de
dreptul la joac si la recreere; neglifarea emotional - dac de exemplu persoana abuzatoare
nu este receptiv la nevoile emotionale ale copilului, dac nu i acord copilului n diIicultate
posibilitatea de a Ii vzut de un psiholog, de un specialist logoped etc.
Expunerea la substan(e duntoare - obligarea copilului s Iumeze pasiv, prin neluarea
msurilor de prevenire a acestei situatii; comportamentul adultilor de a lsa la ndemna
copiilor chiar si supravegheat substante psihotrope, alcool, substante otrvitoare sau
medicamente care ingerate pot s pun n pericol sntatea copilului; expunerea la obiecte
periculoase - comportamentul adultilor de a lsa la ndemna copilului (chiar si supravegheat)
materiale inIlamabile, obiecte tioase sau Ioarte Iierbinti, pungi de plastic sau jucrii ce contin
componente periculoase (de exemplu copiilor sub 3 ani nu ar trebui s li se permit s se joace
cu jucrii compuse din elemente Ioarte mici care ar putea Ii nghitite si ar putea astIel s
provoace suIocarea minorilor); expunerea la cru:imi - neluarea de ctre persoana care are
99
responsabilitatea cresterii, ngrijirii sau educrii copilului a precautiilor necesare pentru
prevenirea expunerii copilului la actiuni, imagini statice sau n miscare care reprezint
violente extreme ndreptate asupra altor oameni sau animale inclusiv pornograIie extrem.
Exploatarea - reprezint acele actiuni ale printilor sau persoanelor care au copii n ngrijire
ndreptate spre obtinerea de avantaje economice de pe urma relatiei de autoritate dintre ei si
copii lor. Poate mbrca diIerite Iorme: exploatare economic - constrngerea minorilor la
munca ce comport risc sau poate compromite educatia ori s duneze dezvoltrii sale Iizice,
mentale, spirituale, morale sau sociale; ,Jan:area copiilor de ctre printi sau rude ctre
terti pentru a Ii Iolositi la munc; o categorie special de exploatare economic este ceretoria
(obligarea, ncurarajrea sau tolerarea Ienomenului de obtinere de bani de ctre minori prin
apelarea la mila public); exploatarea in scopuri ilegale - incitarea minorilor (care nu rspund
penal) pentru Iurt sau Iraud de orice Iel, Iolosirea minorilor (care nu rspund penal) pentru
Iurt sau Iraud; Iolosirea copiilor (care nu rspund penal) pentru productia, transportul,
traIicul sau distribuirea de substante psihotrope; exploatarea militar - implicarea copiilor n
operatiuni militare (spionaj, cluz, curier etc.) indiIerent dac e Icut benevol sau n
schimbul unei sume de bani (n Romnia, art. 77 din Legea 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului); exploatarea sexual - obligarea minorului s se
prostitueze; Iilmarea sau IotograIierea copilului pentru a produce materiale cu caracter
pornograIic.
Exploatarea copilului prin munc nseamn orice Iorm de munc de ale crei beneIicii
proIit un adult si care are drept consecint aIectarea dezvoltrii, educatiei si moralittii
copilului. Se poate vorbi de exploatarea copilului prin munc dac: vrsta copilului este sub
vrsta minim legal pentru angajare n munc; munca l mpiedic s Irecventeze scoala n
mod regulat sau aIecteaz capacitatea copilului de a nvta; copilul este implicat n munci
intolerabile (munca Iortat, traIicul, prostitutia, pornograIia), care sunt cele mai grave si
trebuie eliminate de urgent; copilul este implicat n munci periculoase care, prin conditiile n
care se desIsoar, precum si durata muncii, sunt susceptibile s duneze snttii, securittii
sau moralittii copilului.
Metodologia de lucru n cazul copiilor victime ale abuzurilor, neglijrii sau exploatrii
Identificarea ca:urilor se realizeaz prin solicitare direct din partea Iamiliei/copilului/
reprezentantului legal al acestuia, reIerire din partea altei institutii publice sau private: scoal,
spital, politie, SPAS, ONG-uri etc., semnalare/sesizare scris sau teleIonic (la TeleIonul
Copilului sau teleIonul obisnuit al DGASPC) din partea altor persoane dect membrii
Iamiliei/reprezentantul legal sau autosesizare.
Evaluarea initial a situatiei copilului conIirm sau inIirm, n cel mai scurt timp, existenta
unui caz pentru sistemul de protectie a copilului. Compartimentul TeleIonul Copilului dispune
de o echip mobil pentru evaluare si interventie n teren; specialistii care Iac parte din echipa
de interventie din cadrul aparatului propriu al directiei sunt: asistentul social si psihologul. n
termen de cel mult o or de la primirea solicitrii/sesizrii, asistentul social mpreun cu
psihologul si un lucrtor de politie se vor deplasa la domiciliul sau locul unde se aIl copilul
pentru evaluarea situatiei. n cazul n care deplasarea dureaz mai mult de o or se va contacta
100
SPAS de la nivelul CL sau primria de domiciliu pentru a se evalua ct mai repede situatia.
Dac se consider necesar, membrii echipei mobile au obligatia s anunte salvarea si/sau
procuratura. Pentru veriIicarea sesizrilor privind cazurile de abuz si neglijare a copilului,
reprezentantii DGASPC au drept de acces, n conditiile legii, n sediile persoanelor juridice,
precum si la domiciliul persoanelor Iizice care au n ngrijire sau asigur protectia unui copil.
Pentru eIectuarea acestor veriIicri, organele de politie au obligatia s sprijine reprezentantii
DGASPC.
Evaluarea nevoilor copilului cuprinde aspecte legate de: sntate; identitate; relatii sociale;
comportament; dezvoltare emotional; deprinderi de ngrijire personal; origine etnic,
cultur, limb; dizabilitti; sex; preIerinte privind plasarea lui mpreun cu Iratii si surorile.
Asistentul social va aduna declaratii de la toate persoanele care pot da relatii despre situatia
copilului si a Iamiliei, declaratii care vor Ii scrise si semnate de persoanele implicate si va
ntocmi procesul verbal de constatare a situatiei de la locul unde s-au deplasat, care va Ii
semnat de persoana la domiciliul creia s-a eIectuat deplasarea. n cazul n care persoanele nu
colaboreaz si nu sunt de acord s dea declaratie scris sau s semneze, acest lucru va Ii
consemnat n procesul verbal care va Ii semnat n aceasta situatie de ctre membrii echipei
mobile. Observatiile si constatrile se consemneaz n Iisa de evaluare initial n maxim 24 de
ore de la interventia n teren. Concluziile evalurii initiale mentioneaz: dac se impune sau
nu insituirea plasamentului n regim de urgent, continuarea managementului de caz sau
nchiderea acestuia prin reIerire sau orientare ctre alt serviciu sau institutie abilitat.
Rezultatul evalurii initiale nsotit de propunerea MC va Ii naintat seIului ierarhic pentru
avizare iar ulterior se comunic clientilor.
Recomandarea privind instituirea msurii de protectie apartine asistentului social al copilului
si este ntemeiat dac n urma deplasrii n teren, asistentul social si psihologul constat c
exist semne Iiziologice sau psihologice care s indice un abuz Iizic, emotional sau sexual,
copilul este grav neglijat de ctre persoanele care au n ngrijire sau asigur protectia acestuia,
viata, integritatea Iizic, psihic, emotional a copilului este n pericol iminent si cauza
pericolului nu poate Ii ndeprtat din preajma copilului sau copilul este temporar lipsit de
ocrotirea printilor, nu mentine contacte directe cu acestia.
n cazul copilului victim a traIicului de persoane, la luarea deciziei de instituire a unei msuri
de protectie se vor lua n considerare dac printii/reprezentantii legali aveau sau nu
cunostint de situatia copilului si dac au Iacilitat sau contribuit n vreun mod la exploatarea
acestuia, dac presupusii traIicanti pun n pericol viata sau integritatea copilului n Iamilia
natural si se impune asigurarea unui mediu securizat, cu o locatie secret pentru minorul
respectiv, traumele suIerite de ctre copil n urma situatiei de exploatare.
La luarea deciziei de instituire a unei msuri de protectie special se va tine cont de protejarea
copilului n Iamilia lrgit, ultima optiune Iiind ocrotirea copilului la un AMP sau CTF.
Copilul 0-2 ani va Ii obligatoriu ocrotit la un AMP, numai n cazul copilului ncadrat ntr-un
grad de dizabilitti se va avea n vedere ocrotirea acestuia ntr-o CTF.
Este Ioarte important s se stabileasc c orice proIesionist are propriile sentimente, este
proIesional s cunosti sentimentele cuiva, s-ti cunosti propriile sentimente si modul propriu
101
de a actiona. Numai n acest Iel proIesionistul are capacitatea s prelucreze toate cunostintele
disponibile. Nu vom putea Ii cu nimic mai buni n aceast meserie dect suntem n relatiile pe
care le avem cu proprii copii si printi. Totul depinde de propriile noastre atitudini care sunt
mai importante dect cuvintele si de empatia Iat de ei. Una din conditiile importante n
luarea contactului cu problemele copilului este de a tri durerea si anxietatea acestuia. Chiar
dac nu am Iost supusi abuzului si neglijati, Iiecare din noi am avut triri a unor sentimente de
dezamgire, sentimentul de a te simti nselat, tentative de deIensiv. Este nevoie ca noi s
empatizm nu s simpatizm cu perceptia parintilor asupra situatiei. Lucrul n domeniul
maltratrii copilului reprezint o provocare intelectual ceea ce este mai mult dect o
provocare emotionala si atitudinal.
n Iamiliile abuzive, copilul este vulnerabil si este, n general o victim Ir putere n relatie
cu cerintele adultilor. El are dreptul de a Ii protejat n sistemul Iamilial. Plasarea copilului spre
ngrijire este un proces complicat si dureros att petru printi ct si pentru copil si pentru
reprezentantii serviciilor sociale si de sntate care sunt implicati n separare si plasare.
Printii si copilul, n separarea lor, au nevoie de ajutor si vor trebui s munceasc din greu
pentru a se atasa unii de altii. Este necesar abordarea Iamiliei prin interviuri clariIicatoare,
avnd Iunctie motivational si terapeutic.
Furnizori de servicii sociale
Asociatia Filantropia Ortodox Alba Iulia, DGASPC Alba, Consiliul Local Alba Iulia
Asezmntul social SIntul Vasile cel Mare Serviciu rezidential pentru recuperarea
copilului care a suIerit o Iorma de abuz, neglijare sau exploatare.
2.1.6. COPIII CU PRINTI PLECATI LA MUNC N STRINTATE
Plecarea printilor pentru perioade ndelungate de timp reprezint o cauz pentru
comportamente deviante, pentru scderea perIormantelor (scolare s.a.), pentru o degradare a
strii Iizice si psihice a copilului cauzate de lipsa controlului, a educatiei, a modelelor
pozitive, precum si a problemelor de comunicare, a diIiculttilor de adaptare, a deIicientelor
n ngrijire, a suprancrcrii cu sarcini etc. Separarea copiilor de ctre unul sau de ambii
printi plecati la munc n strintate pe o perioad prelungit de timp genereaz trirea
sentimentului de abandon, cu repercusiuni asupra personalittii. Durata absentei poate Ii
asociat cu o serie de probleme, cu neasigurarea unor nevoi ale copilului.
n mediul scolar principalele probleme identiIicate se reIer la modul de relationare cu colegii
si la modul de ndeplinire a cerintelor didactice. IndiIerent de nivelul de studii al copiilor, pe
Iondul privrii aIective acut reclamate de acestia, violenta verbal identiIicat initial n Iamilia
de origine este regsit n relatia cu prietenii, colegii de scoal si persoana de ngrijire. n
mediul rural n special se constat o suprancrcare cu responsabilitti dar si un numr mai
mare de situatii n care problemele Iinanciare nu sunt rezolvate prin plecarea printilor.
102
Plecarea printilor la munc n strintate nu implic automat aparitia problemelor prezentate
anterior. Unii printi pleac numai dup stabilirea unui ,plan care s le protejeze copiii si
care s le asigure acestora acele ,servicii necesare suplinirii absentei lor. Din cercetrile
eIectuate asupra copiilor separati de unul sau ambii printi prin plecarea acestora la munc n
strintate arat c n cazul copiilor lsati singuri acas, lipsa printilor n perioade
ndelungate de timp poate avea eIecte negative semniIicative asupra dezvoltrii acestora.
Absenta unuia sau a ambilor printi poate Ii asociat cu o serie de probleme sau cu
neasigurarea unor nevoi ale copilului, cum ar Ii: neglifarea alimentar (privarea de hran,
absenta mai multor categorii de alimente esentiale cresterii, mese neregulate etc.); neglifarea
vestimentar (haine nepotrivite pentru gusturile copilului sau cu stilul vestimentar sau pentru
anotimp, haine prea mici sau prea mari, haine murdare); neglifarea igienei (lipsa educatiei n
igiena corporal, mirosuri respingtoare, paraziti); neglifarea medical (absenta ngrijirilor
necesare, omiterea vaccinrilor si a vizitelor de control, neaplicarea tratamentelor prescrise);
neglifarea locuintei (locuint prost ntretinut, nenclzit, risc de incendiu, mobilier absent
sau aIlat n stare de degradare, substante toxice aIlate la ndemna copilului etc.); neglifarea
educatiei (sub-stimulare, instabilitatea sistemului de pedepse si recompense, lipsa modelelor
de nvtare a abilittilor de viat independent, lipsa de urmrire si supraveghere a situatiei
scolare).
Pe lng neglijare, copiii singuri acas pot deveni si victime ale diverselor Iorme de abuz si
exploatare. Acest Ienomen este reglementat printr-un act normativ care a Iost elaborat n urma
dezvoltrii acestui Ienomen si este des ntlnit sintagma ,copil singur acas ca urmare a
plecrii unuia sau a ambilor printi la munc n strintate. Aceast expresie se reIer la
urmtoarele categorii de copii, mentionate n Ordinul 219/2006 privind activittile de
identiIicare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ngrijirea printilor pe
perioada n care acestia se aIl la munc n strintate: ,copilul lipsit de grija ambilor printi
n situatia n care acestia sunt plecati la munc n strintate, a printelui n cazul Iamiliilor
monoparentale, precum si copilul lipsit de grija printelui care, prin hotrre judectoreasc,
are obligatia cresterii si educrii acestuia. Acest copil este considerat copil n situatie de risc
ca urmare a plecrii unuia dintre printi la munc n strintate.
Copiii lsati nesupravegheati perioade ndelungate de timp nIrunt o serie de riscuri:
supraincrcarea cu sarcini. preluarea responsabilittilor de adult (gtitul, menajul, splatul
hainelor, plata Iacturilor lunare etc.), ngrijirea si cresterea Iratilor mai mici; vulnerabilitate la
abuzuri Iizice, psihice, sexuale, exploatare prin munc, traIic de copii si prostitutie (agresorii
sexuali, recrutorii sau traIicantii de persoane, persoanele care exploateaz copii prin munc si
aleg victimele din rndul copiilor neglijati, nesupravegheati); insuficienta de:voltare a
abilittilor de viat independent necesare pentru a Iace Iat diIiculttilor viitoare ca adult:
independenta n luarea deciziilor, ncrederea n Iortele proprii, abilitti de management al
timpului si al banilor, controlul si exprimarea emotiilor, relationare si comunicare etc.;
insuirea deficitar a normelor etico-morale. n absenta unui model Iamilial Iunctional, a
unui mediu sigur si coerent, copiii singuri acas pot internaliza modelul de neglijare aIectiv
din cadrul Iamiliei de origine pentru a-l aplica ulterior la vrsta adult; debutul precoce al
vietii sexuale. n special puberii si adolescentii vor cuta aIectiunea si aprecierea de care au
nevoie nu numai n grupul de prieteni ci si n relatiile intime (lipsa unei educatii adecvate
privind viata sexual, lipsa supravegherii, supraaglomerarea cu sarcini n Iamilie pot conduce
103
la relatii intime, Iug de acas, concubinaj, comportamente cu risc crescut pentru contractarea
unor inIectii cu transmitere sexual sau chiar aparitia de sarcini nedorite la vrste Iragede).
Plecarea unuia sau a ambilor printi la munc n strintate presupune schimbri n viata
Iamiliei, schimbri mai mult sau mai putin previzibile sau controlabile de ctre toti membrii
acesteia. Acesta poate Ii un eveniment pregtit din timp n cadrul Iamiliei astIel nct toti
membrii Iamiliei sunt la curent cu schimbarea ce va urma, sau dimpotriv poate Ii un
eveniment total neasteptat pentru unii membrii din Iamilie. n practic s-a constatat c exist
situatii n care copiii nu sunt inIormati si nici angajati n luarea deciziei cu privire la plecarea
printilor. Unii copii aIl despre plecarea acestora cu Ioarte putin timp nainte sau realizeaz
acest lucru chiar dup ce printii au plecat. Aceste situatii cresc posibilitatea ca plecarea
printilor s devin un eveniment de viat psihotraumatizant pentru copii.
Plecarea unui printe din apropierea copilului, din preajma activittilor lui curente poate
produce acestuia triri intens psihotraumatizante imediat, si ulterior o perioad de viat
stresant deoarece presupune eIorturi din partea copilului pentru a se adapta la schimbrile din
viata sa, la noua situatie (absenta printilor, dorul de printi, s se obisnuiasc cu persoana de
ngrijire si cu Iamilia acesteia, s nvete s se gospodreasc singur etc.).
Evenimentele si schimbrile de viat negative sunt deIinite ca Iiind acele inIluente psiho-
sociale negative secventiale, mai mult sau mai putin previzibile, care angajeaz mai mult sau
mai putin intentionalitatea si responsabilitatea individului determinnd schimbri n statutul si
rolul lui social, n reteaua lui social proxim si n paternul de responsabilitti si obligatii de a
Iace Iat unor situatii problematice noi.
Schimbarea produs n viata copilului prin plecarea unuia sau a ambilor printi n strintate
trebuie nteleas si din perspectiva etapelor dezvoltrii psihologice si sociale a copilului n
raport cu ciclurile vietii. Rezolvarea deIicitar a crizelor personale de dezvoltare psiho-social
speciIice Iiecrui stadiu vor constitui surse de anxietate la vrsta adult.
Copiii cu unul sau ambii printi plecati la munc n strintate pot dezvolta, din aceast
perspectiv a inIluentelor psiho-sociale, diverse reactii care se nscriu Iie n categoria
maniIestrilor psihotraumatizante (cnd schimbarea de viat este perceput si trit de copil
ca una traumatizant) Iie n categoria reactiilor de adaptare la stres (cnd copilul percepe
subiectiv schimbarea de viat sub Iorma unui agent stresor, sub Iorma unui dezechilibru
individual ntre cerintele organismului si ale mediului si posibilittile sale de rspuns).
Metodologia de lucru n cazul copiilor cu prin(i pleca(i la munc
Identificarea de ctre SPAS a ca:urilor de copii ai cror printi se afl la munc in
strinatate. Aceasta se poate Iace prin autosesizare cu ocazia interventiilor pe alte tipuri de
cazuri, prin reIerirea de astIel de cazuri de ctre alte institutii sau autoritti cu atributii n
domeniul protectiei si promovrii drepturilor copilului cum ar Ii: inspectorate scolare, spitale,
politia de proximitate, Iundatii sau asociatii de proIil sau prin sesizrile/petitiile adresate de
ctre toti cei care cunosc astIel de cazuri sau au astIel de copii n ngrijire.
104
Competenta teritorial n abordarea cazurilor de acest gen revine SPAS organizate la nivelul
municipiilor/oraselor/comunelor/sectoarelor capitalei, de la domiciliul Iamiliei copilului sau
pe raza cruia se aIl copilul. Toate demersurile care se impun a se Iace n cazurile copiilor
singuri acas se vor Iace de ctre autorittile competente cu respectarea standardelor minime
obligatorii privind managementul de caz n domeniul protectiei drepturilor copilului, valabile
la acea dat.
Intocmirea de ctre SPAS a PS poate avea ca Iinalitate transmiterea ctre DGASPC a cererii
de instituire a unei msuri de protectie special a copilului, numai dac, dup acordarea
serviciilor prevzute de acest plan, se constat c mentinerea copilului alturi de printii si
nu este posibil. Legea 272/2004, art. 35 alin. (5).
Sesi:area DGASPC de ctre SPAS cu privire la identiIicarea cazului, n vederea instituirii
unei msuri de protectie special pentru copil (prin articolul 13, alin. 2 din Legea 272/2004 se
instituie obligatia persoanelor care au n ngrijire sau protejeaz temporar un copil lipsit de
ocrotirea printeasc de a anunta n termen de 48 de ore SPAS). DGASPC propune instituirea
msurii de protectie pentru copil Iie CPC, Iie instantei judectoresti avnd n vedere
propunerea SPAS. Plasamentul creeaz obligatii si responsabilitti reIeritoare la ngrijirea
copilului. Permite reprezentarea acestuia n Iata autorittilor, inclusiv pentru realizarea actelor
de identitate, nscrierea n sistemul de nvtmnt sau realizarea unor interventii medicale.
Problema (absolut real si deloc de neglijat) a cheltuielilor suplimentare legate de plata
alocatiilor de plasament poate Ii rezolvat prin aplicarea prevederilor articolului 63 din Legea
272/2004 reIeritoare la stabilirea, atunci cnd este cazul, a cuantumului contributiei lunare a
printilor la ntretinerea copilului, de ctre comisia de protectie a copilului sau de ctre
instanta care dispune plasamentul.
Intocmirea PIP de ctre DGASPC care va avea ca obiectiv asigurarea pentru copil a unor
conditii care s-i permit dezvoltarea Iizic, mental, spiritual, moral si social si avnd ca
Iinalitate reintegrarea n Iamilia de origine; DGASPC monitori:ea: modul de ingrifire
acordat copilului pe perioada msurii de protectie; DGASPC comunic SPAS care a sesi:at
ca:ul, data la care s-a instituit msura de protectie special, tipul acesteia i repre:entantul
legal al copilului pe perioada msurii de protectie.
Situatia acestor copii este reevaluat la Iiecare 3 luni (revaluarea revine serviciilor publice de
asistent social dac nu s-a instituit msura de protectie special pentru copil conIorm
prevederilor Legii nr.272/2004 sau DGASPC n toate situatiile n care s-au instituit msuri de
protectie special. Aceast obligatie ar reveni doar SPAS-ului n conditiile n care n PIP ar Ii
prevzut ca si membru al echipei de implementare resposabilul de caz din cadru SPAS, care a
sesizat DGASPC.
Transmiterea ctre DGASPC a situatiei centrali:ate pe plan local de ctre SPAS a cazurilor
copiilor ai cror printi se aIl la munc n strintate. SPAS asigur actiuni de informare
referitoare la posibilittile legale de care pot dispune printii care pleac la munc n
strintate, n vederea asigurrii protectiei Iizice si juridice a copiilor care urmeaz s rmn
n tar (din categoria acestor actiuni exempliIicm: spoturi publicitare, brosuri, aIise, panouri
publicitare, conIerinte si comunicate de pres din care s reias necesitatea contactrii
105
asistentilor sociali din cadrul SPAS de ctre printii care doresc s plece la munc n
strintate sau sesizarea unor astIel de cazuri de ctre cei care au cunostint de ele).
Furnizori de servicii sociale (existenti n microregiunea AIDA)
- Serviciul Public de Asistent Social Sebes - Centrul de zi pentru copii Sebes Petresti;
- Asociatia pentru Consiliere si Asistent Specializat Alba Iulia - Centrul de zi pentru copii
Alexandra Alba Iulia;
- Asociatia Sprijiniti copiii Alba Iulia - Centrul de zi Licurici Alba Iulia;
- Asociatia Filantropia Ortodox - Centrul de zi pentru Copii SIntul Gheorghe Sebes;
- Asociatia Filantropia Ortodox - Centrul de zi pentru Copii SInta Ana Alba Iulia.
2.2. SERVICII SPECIFICE PERSOANELOR ADULTE
2.2.1.PERSOANE ADULTE $OMERE
Somajul este un Ienomen social cu consecinte neIaste asupra indivizilor si societtii, ntlnit
n orice economie si reprezint un dezechilibru ntre ofert yi cererea de for( de munc
pe pia(a muncii, cu multe implicatii la nivelul individului, Iamiliei, societtii. Somajul este
unul din Ienomenele negative care se maniIest cu mare intensitate n perioada de tranzitie.
Este un Ienomen inerent, ntlnit n orice economie. n tara noastr, n contextul
transIormrilor pe care le-a implicat reIorma, proportiile somajului au atins cote ridicate.
Somajul este o stare negativ a populatiei active disponibile, care nu gseste locuri de munc
din cauza dereglrii relatiei dintre dezvoltarea economiei, ca surs a cererii de munc si
evolutia populatiei, ca surs a oIertei de munc. n conditiile contemporane, somajul este
considerat ca un dezechilibru al pietei muncii nationale, adic dezechilibru ntre cererea
global de munc si oIerta global de munc.
Somajul, ca rezultat al disIunctionalittii pietei muncii, reprezint nu numai suprimarea sau
insuIicienta locurilor de munc, dar si un moment de criz cu proIunde eIecte n plan
psihosocial pentru somer. Somajul reprezint un adevrat soc psihologic pentru oamenii care
au Iost obisnuiti s aib un loc de munc. n conceptia pietei muncii, somajul reprezint
dezechilibrul ntre cererea si oIerta de Iort de munc si apare ca un excedent al oIertei Iat de
cererea de munc, iar somerii sunt persoane apte de munc, dar care nu si gsesc de lucru.
Somerii sunt acele persoane din cadrul populatiei active, care doresc s lucreze si caut un loc
de munc retribuit deoarece nu au un astIel de loc n mod curent. AstIel, n rndul somerilor
exist persoane care si-au pierdut locul de munc pe care l-au avut, precum si oIertantii de
Iort de munc, ce nu gsesc unde s se angajeze. Somerii, persoane apte de munc, dar care
nu pot Ii ncadrate din lips de locuri de munc disponibile corespunztoare pregtirii lor,
beneIiciaz de protectie si asistent social, precum si de sprijin n vederea integrrii lor
proIesionale prin caliIicare, recaliIicare si perIectionare proIesional, din partea ALOFP.
106
Somerul este persoana care ndeplineste cumulativ urmtoarele conditii (conIorm Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru somaj si stimularea ocuprii Iortei de munc,
modiIicat si completat n 2010): este n cutarea unui loc de munc de la vrsta de
minimum 16 ani si pn la ndeplinirea conditiilor de pensionare; starea de sntate si
capacittile Iizice si psihice o Iac apt pentru prestarea unei munci; nu are loc de munc, nu
realizeaz venituri sau realizeaz, din activitti autorizate potrivit legii, venituri mai mici
dect valoarea indicatorului social de reIerint al asigurrilor pentru somaj si stimulrii
ocuprii Iortei de munc, n vigoare; este disponibil s nceap lucrul n perioada imediat
urmtoare, dac si-ar gsi un loc de munc.
Somerul nregistrat este persoana care ndeplineste cumulativ conditiile mentionate mai sus si
se nregistraz la Agentia pentru ocuparea Iortei de munc n a crei raz teritorial si are
domiciliul/rezidentata ori la alt Iurnizor de servicii de ocupare, care Iunctioneaz n conditiile
prevzute de lege, n vederea obtinerii unui loc de munc. Somajul acoper o mare diversitate
de situatii concrete: persoane n cutarea unui loc de munc, persoane concediate care si-au
pierdut involuntar locul de munc, Iemei care dup o perioad de ntrerupere a activittii revin
pe piata muncii si caut un loc de munc, persoane (n vrst) care caut un loc de munc n
vederea completrii veniturilor.
Asistenta social a somerilor este una dintre cele mai slab dezvoltate ramuri ale asistentei
sociale, deoarece n perioada regimului comunist somajul nu era recunoscut ca risc social si
nici nu era reglementat de legislatie. Evolutia somajului si complexitatea problemelor cu care
se conIrunt somerii au determinat statul s asigure cadrul legislativ si institutional n
domeniul protectiei sociale a acestui grup deIavorizat. Activitatea de protectie social a
somerilor este condus si realizat de ctre Agentia National de Ocupare si Formare
ProIesional (ANOFP), nIiintat prin Legea nr. 145/1998.
$omerii cu indemniza(ie sunt persoanele care beneIiciaz de indemnizatia de somaj. Acesta
este o compensatie partial a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munc
sau a veniturilor absolventilor institutiilor de nvtmnt si militarilor care au eIectuat stagiul
militar si care nu s-au putut ncadra n munc. n vederea stabilirii dreptului la indemnizatia
de somaj, persoanele care nu au loc de munc, nu realizeaz venituri sau realizeaz, din
activitti autorizate potrivit legii, venituri mai mici dect valoarea indicatorului social de
reIerint al asigurrilor pentru somaj si stimulrii ocuprii Iortei de munc, n vigoare, sunt
acele persoane care se pot gsi n una din urmtoarele situatii:
- le-au ncetat raporturile de munc din motive neimputabile lor;
- le-au ncetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
- le-a ncetat mandatul pentru care au Iost numiti sau alesi, dac anterior nu au Iost ncadrati
n munc sau dac reluarea activittii nu mai este posibil din cauza ncetrii deIinitive a
activittii angajatorului;
- a expirat durata pntru care militarii au Iost angajati pe baz de contract sau li s-a desIcut
contractul din motive neimputabile lor;
- le-a ncetat raportul de munc n calitate de membru cooperator, din motive neimputabile
lor;
107
- au ncheiat un contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaz venituri sau realizeaz, din
activitti autorizate potrivit legii, venituri mai mici dect valoarea indicatorului social de
reIerint, n vigoare;
- au ncetat activitatea ca urmare a pensionrii pentru invaliditate si care ulterior, au
redobndit capacitatea de munc;
- le-au ncetat raporturile de munc din motive neimputabile lor, n perioada de suspendare a
acestora, potrivit legii;
- le-a ncetat activitatea desIsurat exclusiv pe baza conventiei civile.
De asemenea, sunt asimilate somerilor persoanele care nu au putut ocupa un loc de munc
dup absolvirea unei institutii de nvtmnt, dac ndeplinesc urmtoarele conditii:
- sunt absolventi ai institutiilor de nvtmnt, n vrst de minimum 16 ani, care n 60 de zile
de la absolvire nu au reusit s se ncadreze n munc, potrivit pregtirii proIesionale;
- sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu dizabilitti n vrst de minim 16 ani,
care nu au reusit s se ncadreze n munc;
$omerii pot beneficia de indemniza(ia de yomaj dac ndeplinesc cumulativ urmtoarele
conditii:
- au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni n ultimele 24 de luni premergtoare datei
nregistrrii cererii;
- nu realizeaz venituri sau realizeaz, din activitti autorizate potrivit legii, venituri mai mici
dect valoarea indicatorului social de reIerint, n vigoare;
- nu ndeplinesc conditiile de pensionare, conIorm legii;
- sunt nregistrati la AJOFM n a cror raz teritorial si au domiciliul, resedinta.
Indemniza(ia de yomaj se acord persoanelor mentionate mai sus, la cerere (anexa 17), dup
caz, de la data:
- ncetrii raporturilor de munc;
- ncetrii raporturilor de serviciu;
- ncetrii mandatului;
- expirrii duratei sau desIacerii contractului militarilor angajati pe baz de contract;
- ncetrii calittii de membru cooperator;
- ncetrii contractului de asigurare pentru somaj;
- ncetrii motivului pentru care au Iost pensionate;
- ncetrii motivului pentru care au Iost suspendate raporturile de munc sau de serviciu;
- rmnerii deIinitive a hotrrii judectoresti;
- ncetrii activittii desIsurate exclusiv pe baza conventiei civile;
- expirrii perioadei de 60 de zile, pentru absolventii institutiilor de nvtmnt, n vrst de
minimum 16 ani, care n aceast perioad nu au reusit s se angajeze;
- absolvirii scolilor speciale de ctre persoanele cu dizabilitti n vrst de minimum 16 ani,
care nu au reusit s se ncadreze n munc potrivit pregtirii proIesionale;
- expirrii perioadei de 30 de zile, pentru persoanele care, nainte de eIectuarea stagiului
militar, nu au Iost ncadrate n munc.
Indemnizatia de somaj se acord de la data mentionat mai sus, dac cererea este
nregistrat la A1OFM, n termen de 30 de zile de la aceast dat. Termenul de maximum
108
12 luni, adic termenul de 30 de zile, este termen de decdere din drepturi. Cererea va Ii
nsotit de urmtoarele acte: actul de identitate, n original si copie; actele de studii si de
caliIicare, n original si copie; ceriIicat de nastere, n original si copie; certiIicat de cstorie,
n original si copie; adeverint medical din care s rezulte c este apt de munc; acte
eliberate de organele Iinanciare teritoriale, din care s rezulte c nu realizez venituri sau c
realizeaz din activitti autorizate potrivit legii, venituri mai mici dect salariul de baz minim
brut pe tar.
Cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj trebuie nsotit dup caz, si de carnetul de
munc n original si copie, si adeverint eliberat de la ultimul loc de munc, din care s
rezulte data si motivul ncetrii raporturilor de munc sau de serviciu si baza lunar de calcul
prevzut la art. 14 pentru Iiecare lun, din ultimele 12 luni, pentru care acestia au retinut si
virat la bugetul asigurrilor pentru somaj contributia individual (prevzut n lege) si au
pltit contributia datorat de angajator potrivit legii, anterioare datei ncetrii raportulrilor de
munc; copia hotrrii deIinitive de reintegrare n munc, atunci cnd reintegrarea nu mai este
posibil la unitatea la care a Iost ncadrat n munc anterior, din cauza ncetrii deIinitive a
activittii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia; dovada din care s rezulte c
reintegrarea n munc nu mai este posibil din cauza ncetrii deIinitive a activittii
angajatorului, respectiv adeverint de la unitatea care a preluat patrimoniul unittii unde
persoana a Iost ncadrat anterior, din care s rezulte desIiintarea postului; declaratia pe
proprie rspundere a persoanei aIlate n cutarea unui loc de munc, n cazul n care aceasta
nu poate obtine dovada din care s rezulte c rencadrarea n munc nu mai este posibil din
cauza ncetrii deIinitive a activittii angajatorului.
Indemniza(ia de yomaj se acord somerilor, pe perioade stabilite diIerentiat, n Iunctie de
stagiul de cotizare, astIel:
- persoanele care au un stagiu de cotizare de cel putin un an, se acord pe o perioad de 6 luni;
- persoanele care au un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani, se acord pe o perioad de 9 luni;
- persoanele care au un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani, se acord pe o perioad de 12
luni;
Cuantumul indemnizatiei de somaj este o sum Iix, neimpozabil, lunar reprezentnd 75
din salariul de baz minim brut pe tar garantat n plat, n vigoare la data stabilirii acestuia,
pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 1 an. Suma mentionat mai sus, la care
se adaug suma calculat prin aplicarea asupra mediei salariului de baz lunar brut pe ultimele
12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diIerentiate n Iunctie de stagiul de
cotizare. Cotele procentuale diIereniate n Iunctie de stagiul de cotizare sunt:
- 3 pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
- 5 pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
- 7 pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
- 10 pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.
Obliga(iile persoanei ndrept(ite s primeasc indemniza(ie de yomaj:
a) s se prezinte lunar, pe baza programrii sau ori de cte ori este solicitat, la AJOFM, unde
este nregistrat pentru a primi sprijin n vederea ncadrrii n munc;
109
b) s comunice n termen de 3 zile AJOFM unde este nregistrat, orice modiIicare privind:
ncadrarea n munc, emiterea certiIicatului de nmatriculare sau a autorizatiei de Iunctionare
pentru a desIsura activitti independente; realizarea unor venituri lunare mai mari dect
indicatorul social de reIerint; plecarea din tar, concediu de maternitate sau de ngrijire a
copilului, pensionarea, admiterea ntr-o Iorm de nvtmnt sau alte situatii;
c) s participe la serviciile pentru stimularea ocuprii si de Iormare proIesional oIerite de
AJOFM.
nregistrarea persoanei n cutarea unui loc de munc se Iace la Agentia local pentru
ocuparea Iortei de munc sau la punctul de lucru n raza cruia si are domiciliul sau, dup
caz, resedinta, dac a avut ultimul loc de munc sau a realizat venituri n acea localitate, prin
completarea unei Iise. Acte necesare nregistrrii persoanei n cutarea unui loc de munc:
actul de identitate; actele de studii si caliIicare; carnetul de munc, n cazul persoanelor
provenite din munc; adeverint medical, din care s rezulte c persoana este apt de munc;
adeverint eliberat de organele Iinanciar teritoriale din care s rezulte c nu realizeaz
venituri din activitti autorizate mai mici dect indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit
legii. Somerii care beneIiciaz de indemnizatie de somaj sunt asigurati n sistemul asigurrilor
sociale de stat si n sistemul asigurrilor sociale de sntate si beneIiciaz de toate drepturile
prevzute de lege.
$omerii fr indemniza(ie sunt persoanele care, la data solicitrii dreptului, reIuz un loc de
munc potrivit pregtirii sau nivelului studiilor, situat la o distant de cel mult 50 km de
localitatea de domiciliu sau reIuz participarea la servicii pentru stimularea ocuprii si de
Iormare proIesional, oIerite de agentii. Nu beneIiciaz de indemnizatia de somaj absolventii
care, la data solicitrii dreptului, urmeaz o Iorm de nvtmnt. Pentru Iractiuni de lun
indemnizatia de somaj se calculeaz proportional cu numrul de zile calendaristice din luna
respectiv. ncetarea pltii indemnizatiilor de somaj acordate somerilor are loc astIel:
- la data ncadrrii n munc, conIorm legii, pentru o perioad mai mare de 12 luni;
- la data cnd realizeaz, din activitti autorizate potrivit legii, venituri lunar mai mari dect
valoarea indicatorului social de reIerint;
- la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de Iunctionare, pentru a desIsura activitti
independente, dac realizeaz venituri lunar mai mari dect valoarea indicatorului social
de reIerint;
- la data reIuzului nejustiIicat de a se ncadra conIorm pregtirii sau nivelului studiilor ntr-
un loc de munc situat la o distant de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
- la data reIuzului nejustiIicat de a participa la servicii pentru stimularea ocuprii si de
Iormare proIesional sau la data ntreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
- dac perioada de pensionare pentru invaliditate depseste 12 luni;
- la data ndeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de vrst, de la data solicitrii
pensiei anticipate sau la data cnd pensia de invaliditate devine nerevizuibil;
- la data plecrii n strintate a beneIiciarului pentru o perioad mai mare de 3 luni;
- la data nceperii executrii unei pedepse privative de libertate pentru o perioad mai mare
de 12 luni;
- n cazul decesului beneIiciarului;
- la data admiterii ntr-o Iorm de nvtmnt, a absolventilor n vrst de minimum 16 ani,
care ntr-o perioad de 60 de zile de la absolvire nu au reusit s se ncadreze n munc si
110
absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu dizabilitti n vrst de minimum 16 ani,
care nu au reusit s se ncadreze n munc.
Suspendarea pltii indemnizatiilor de somaj se Iace astIel:
- la data la care somerul nu si-a ndeplit obligatia de a se prezenta lunar la agentia pentru
ocuparea Iortei de munc la care sunt nregistrate, pentru a primi sprijin n vederea
ncadrrii n munc;
- pe perioada obligatiilor militare;
- la data ncadrrii n munc, conIorm legii, pe o perioad de cel mult 12 luni;
- la data plecrii din tar pe o perioad mai mic de 3 luni, la cererea persoanei;
- pe perioada n care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de
libertate de pn la 12 luni;
- la data pensionrii pentru invaliditate;
- pe perioada acordrii indemnizatiei pentru incapacitate temporar de munc, a
indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pn la 2 ani, sau
3 ani, n cazul copilului cu handicap;
- pe perioada incapacittii temporare de munc mai mare de 3 zile datorit accidentelor
survenite n perioada cursurilor de caliIicare, recaliIicare etc.;
- pe perioada pltilor compensatorii.
Repunerea n plat se Iace de la data depunerii cererii beneIiciarului, dar nu mai trziu de 60
de zile calendaristice de la data suspendrii. Repunerea n plat se Iace de la data depunerii
cererii beneIiciarului, dar nu mai trziu de 30 de zile calendariistice de la data ncetrii
situatiei care a condus la suspendare. Repunerea se Iace de la data depunerii cererii
beneIiciarului, dar nu mai trziu de 3 luni de la data suspendrii. ncetarea, suspendarea sau
repunerea n plata indemnizatiei de somaj se realizeaz prin dispozitia directorului executiv al
AJOFM.
Acordarea primei de ncadrare. Somerii care n perioada n care beneIiciaz de
indemnizatie de somaj, se ncadreaz , ntr-o localitate situat la o distant mai mare de 50
km, de localitatea n care si au domiciliul stabil, beneIiciaz de o prim de ncadrare, egal cu
nivelul a dou salarii minime brute pe tar n vigoare la data acordrii. Acte necesare obtinerii
primei de ncadrare (anexei 18): cerere; actul de identitate n original si copie; dovada
ncadrrii n munc printr-un act eliberat de la locul de munc, cu precizarea locului unde
persoana urmeaz s-si desIsoare activitatea; angajamentul, semnat de Iunctionarul AJOFM,
semnat de solicitant. BeneIiciarii primei de ncadrare sunt obligati s prezinte lunar, pn n
data de 15 a Iiecrei luni, timp de 12 luni, dovezile emise de angajator c sunt ncadrati.
n perioada n care unei persoane i se plteste ajutor de somaj, ajutor de integrare proIesional
sau alocatie de sprijin, acesta beneIiciaz de drepturi de asigurri sociale ca si persoanele
ncadrate n munc: alocatie pentru copii; asistent medical gratuit, pensie de invaliditate,
dac si-a pierdut total sau partial capacitatea de munc n perioada n care beneIiciaz de
ajutor de somaj si ct urmeaz un curs de caliIicare; ajutor de deces, alocatie complementar
sau de sustinere (dup caz); ajutoare de urgent; ajutor pentru nclzirea locuintei n perioada
sezonului rece (noiembrie-martie) (Legea nr. 416/2001 si OG nr. 55/29 iulie 004) - se acord
n Iunctie de venitul lunar al Iamiliei, acordarea mesei la Cantina de Ajutor Social (Legea nr.
111
208/1997) - se acord pe baza unei cereri si se urmeaz aceeasi procedur si sunt necesare
aceleasi acte ca la acordarea ajutorului social, ajutoarele sociale (materiale) - prestatii n bani
si/sau n natur; ajutorul social (Legea nr. 416/2001) - reprezint diIerenta dintre nivelul
minim garantat si veniturile nete ale Iamiliei. n cazul persoanei sau Iamiliei singure care
locuieste si se gospodreste mpreun cu alte Iamilii sau persoane singure si contribuie
mpreun la achizitionarea sau la realizarea unor bunuri si a unor venituri din valoriIicarea
acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau n
considerare att veniturile nete lunare proprii, ct si partea ce i revine de drept din veniturile
lunare nete realizate n comun de persoanele din gospodrie.
Pentru depunerea unui dosar de somaj, persoana depune urmtoarele acte la AJOFM: - Copii
xerox si originale pentru: - actul de identitate: buletin/carte de identitate; - certiIicat de
nastere; - certiIicat de cstorie, - acte de studii si de caliIicare, n original si copie; -carte de
munc (ncheiat la zi), - adeverint medical, din care s rezulte c este apt de munc sau c
are eventuale restrictii medicale; - acte eliberate de organele Iinanciare teritoriale, din care s
rezulte c nu realizez venituri sau c realizeaz din activitti autorizate potrivit legii venituri
mai mici dect indemnizatia de somaj; - declaratia pe proprie rspundere din care s rezulte c
nu are loc de munc, nu realizez venituri sau c realizeaz din activitti autorizate potrivit
legii mai mici dect indemnizatia de somaj.
Servicii sociale pentru yomeri
Informarea yi consilierea profesional: somerii care nu pot Ii ncadrati n cmpul muncii din
lips de locuri de munc corespunztoare specializrii lor pot s urmeze cursuri de caliIicare,
recaliIicare sau perIectionare proIesional. BeneIiciarii serviciilor de inIormare si consiliere
proIesional sunt persoanele n cutarea unui loc de munc. Agentiile pentru ocuparea Iortei
de munc vor pune la dispozitie Iurnizorului de servicii liste cuprinznd persoanele care si-au
dat acordul de a Ii cuprinse n activitatea de inIormare si consiliere proIesional. Serviciile de
inIormare si consiliere proIesional privind cariera pot Ii acordate ori de cte ori este necesar.
Aceste servicii acordate de Agentiile pentru ocuparea Iortei de munc sau de Iurnizorii de
servicii acreditati, sunt Iinantate din bugetul asigurrilor pentru somaj. AsIel, n vederea
acordrii serviciilor de inIormare si consiliere proIesional persoanele vor depune o cerere la
agentiile pentru ocuparea Iortei de munc. Persoanele care depun aceast cerere sunt luate n
evident prin nscrierea unui registru de evident si se ncheie un contract privind Iormarea.
Consilierea profesional yi instruirea n metode yi tehnici de cutare a unui loc de munc
yi de prezentare la interviuri n vederea ocuprii se realizeaz de ctre consilieri de orientare
a carierei, n cadrul centrelor de inIormare si consiliere privind cariera sau, la cerere, n cadrul
altor Iorme organizate de instruire. InIormarea si consilierea proIesional se realizeaz de
centrele de inIormare si consiliere privind cariera din cadrul agentiilor pentru ocuparea Iortei
de munc judetene sau municipale.
Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaz punerea n legtur a angajatorilor cu
persoanele n cutarea unui loc de munc, n vederea stabilirii unui raport de munc sau de
serviciu. Este un domeniu nou de activitate, la a crui analiz este necesar s insistm,
deoarece este o modalitate a asistentei sociale a somerilor. Medierea muncii este un domeniu
112
de activitate din cadrul politicilor active, speciIic economiei de piat, prin intermediul cruia
se asigur asistenta social a persoanelor n demersurile lor pentru cutarea, identiIicarea sau
pstrarea locului de munc. Activitatea de mediere n domeniu muncii este realizat de
asistenti sociali si de sociologi. Mediatorul n domeniul muncii presupune desIsurarea unor
activitti complexe (de investigare, evaluare, inIormare, consiliere, negociere) prin
intermediul crora sunt ajutati oIertantii de Iort de munc s gseasc locuri de munc
potrivite cu pregtirea lor si sunt sprjiniti de agentii economici n recrutarea personalului.
Asistentul social n rolul su de mediator utilizeaz metoda interviului inIormational. Scopul
acestui interviu const n obtinerea inIormatiei care s-l ajute pe asistentul social s nteleag
mai bine beneIiciarul si problemele lui.
Interviul are urmtoarea structur: inIormatii de identiIicare (nume, data nasterii, adresa,
teleIonul, religia, rasa, venitul lunar), date despre Iamilie, starea de sntate (este prezentat o
evaluare a strii de sntate), starea civil, inIormatii reIeritoare la nivelul instruirii (are sau
nu studii proIesionale sau superioare, ce institutie a absolvit), istoricul angajrii (unde a Iost
angajat anterior, ce Iunctie ocup, care au Iost realizrile proIesionale, de ce a prsit ultimul
loc de munc, n ce domeniul ar vrea s activeze n continuare), ce Iel de ajutor a primit din
partea altor institutii. Mediatorul trebuie s stabileasc legturi cu: institutiile de Iormare
proIesional, pentru a cunoaste oportunittile locale de Iormare proIesional si pentru a veni
n ntmpinarea cerintelor de pregtire ale solicitantilor; institutiile care pot oIeri surse de
inIormare - date statistice privind piata muncii; autorittile locale care sunt implicate n
implementarea unor msuri pentru combaterea somajului.
Serviciile de mediere pentru persoanele n cutarea unui loc de munc se acord gratuit de
ctre agentiile pentru ocuparea Iortei de munc si constau n: inIormatii privind locurile de
munc vacante si conditiile de ocupare a acestora; mediere electronic avnd ca scop punerea
automat n corespondent a cererilor si oIertelor de locuri de munc; preselectia candidatilor
corespunztor cerintelor locurilor de munc oIerite si n concordant cu pregtirea,
aptitudinile si experienta. Pentru somerii care beneIiciaz de indemnizatii de somaj, n
conditiile prevzute de lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor
pentru ocuparea Iortei de munc la care sunt nregistrati, este obligatorie. Somerii care nu
beneIiciaz de indemnizatii de somaj trebuie s depun o cerere la agentiile pentru ocuparea
Iortei de munc pentru a Ii luati n evident n vederea medierii si, n cazul nencadrrii n
munc, s rennoiasc cererea la 6 luni. n activitatea de mediere, sunt utilizate tehnici si
instrumente speciIice pentru a interveni n sprijinul celor aIlati n situatii diIicile: tehnica
interviului, tehnici de nlturare a conIlictelor, tehnici de evaluare a solicitantului, tehnici de
pregtire a somerului pentru interviul cu agentul economic.
Formarea profesional a persoanelor n cutarea unui loc de munc trebuie s asigure
cresterea si diversiIicarea competentelor proIesionale n scopul reintegrrii acestora n munc.
Au acces la serviciile de Iormare proIesional numai personele care au Iost cuprinse n
servicii de inIormare si consiliere proIesional sau de mediere si au recomandare pentru
cursul care doresc s-l urmeze. BeneIiciarii de indemnizatii de somaj sunt obligati s participe
la programele de Iormare proIesional. AJOFM organizeaz gratuit cursuri de
caliIicare/recaliIicare pentru someri.
113
Persoanele aIlate n cutarea unui loc de munc li se oIer astIel posibilitatea dobndirii
cunostintelor teoretice si practice speciIice unui noi meserii care s mreasc sansele ocuprii
unui loc de munc. Structura serviciilor de caliIicare/recaliIicare porneste de la cursuri de
meserii, pn la cursuri de perIectionare. Aceste programe se organizeaz de AJOFM prin
centrele de Iormare proIesional sau prin Iurnizorii de servicii de Iormare proIesional din
sectorul public ori privat, cu care se ncheie contracte.
Activitatea de Iormare proIesional a persoanelor n cutarea unui loc de munc se desIsoar
pe baza planului national de Iormare proIesional elaborat anual de ctre AJOFM. Finantarea
activittii de Iormare proIesional se Iace din bugetul asigurrilor pentru somaj.
Serviciile de Iormare proIesional se asigur, gratuit, pentru persoanele (prevzute de lege), la
cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului si de
asemenea pentru cei aIlati n urmtoarele situatii: au reluat activitatea ca urmare a ncetrii
concediului pentru cresterea copilului pn la mplinirea vrstei de 2 ani, respectiv 3 ani, n
cazul copilului cu handicap, au reluat activitatea dup satisIacerea stadiului militar, au reluat
activitatea ca urmare a recuperrii capacittii de munc dup pensionarea pentru invaliditate.
Cererea mentionat mai sus trebuie Iormulat n termen de 12 luni de la data relurii activittii
persoanelor, o singur dat pentru Iiecare situatie.
Persoanele aIlate n cutarea unui loc de munc, care beneIiciaz gratuit de servicii de
Iormare proIesional, beneIiciaz de pregtire teoretic si practic, sustine gratuit, de cel mult
de dou ori examenul de absolvire la Iinalizarea acestuia, de rechizite, manuale si materiale de
instruire, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice, de abonament gratuit pe
mijloacele de transport n comun, sau decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult
patru deplasri n cursul unei luni, dac nu se pot deplasa zilnic, pe perioada delegrii si
detasrii n alt localitate, s beneIicieze de consultatii medicale, analize medicale si teste
necesare Irecventrii cursului etc. Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea
de pregtire sau locuiesc la o distant mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul a beneIicia
de cazare si de o sum de bani pentru acoperirea mesei.
Serviciile de Iormare proIesional se organizeaz n vederea ocuprii, dup absolvire a unui
numr ct mai mare din rndul persoanelor n cutarea unui loc de munc. AJOFM ncheie
contracte cu angajatorii care solicit Iort de munc sau cu Iurnizorii care realizeaz cursurile
si care se angajeaz s asigure ncadrarea n munc a absolventilor. Cursurile de caliIicare,
recaliIicare, perIectionare si specializare se organizeaz pentru ocupatii, meserii si proIesii
deIinite si cuprinse n ClasiIicarea Ocupatiilor din Romnia.
Durata cursurilor pentru somerii care beneIiciaz n mod gratuit de acestea este de maximum
9 luni. n cazuri speciale, agentiile pot organiza cursuri cu o durat mai mare de 9 luni, Ir a
depsi 24 de luni. Pentru organizarea cursurilor pentru Iiecare ocupatie sau meserie, directorul
executiv al agentiei emite o dispozitie, conIorm, prin care numeste si responsabilul de curs.
Somerii aIlati n cutarea unui loc de munc au nevoie pentru nscrierea la cursurile de
Iormare proIesional, dup ce au obtinut recomandarea centrelor de inIormare si consiliere
privind cariera, de urmtoarele acte: cerere, certiIicat de nastere (original si copie), actele de
114
studii eliberate (original si copie), actul medical din care s rezulte starea snttii si c este
apt pentru exercitarea meseriei respective, chitanta de achitare a sumei reprezentnd
contravaloarea cheltuielilor eIectuate pentru desIsurarea cursului, actul de identitate (original
si copie).
Formatorii pentru instruirea teoretic si practic a cursantilor, care nu sunt angajati ai agentiei
pentru ocuparea Iortei de munc, vor Ii angajati si remunerati n conditiile legii. Examenul de
absolvire se sustine n Iata unei comisii de examinare numite prin dispozitie a directorului
executiv al agentiei pentru ocuparea Iortei de munc.
Cursantii declarati respinsi au dreptul la reexaminare n termen de 30 de zile de la data
organizrii examenului, n baza unei cereri adresate directorului executiv al agentiei.
Cursantilor care au promovat examenul de absolvire li se elibereaz, dup caz, certiIicat de
caliIicare sau certiIicat de absolvire.
Consultanja yi asistenja pentru nceperea unei activitji independente sau pentru inijierea
unei afaceri se acord, la cerere, somerilor care se aIl n cutarea unui loc de munc, sub
Iorm de servicii juridice, de marketing, Iinanciare, metode si tehnici eIiciente de
management si de alte servicii de consultant. Aceste servicii pot Ii realizate de agentiile
pentru ocuparea Iortei de munc sau, dup caz, de Iirme private, Iundatii si asociatii
specializate n aceste domenii, cu care agentiile ncheie contracte.
Somerii pot beneIicia de aceste servicii gratuit, la cerere, o singur dat, pentru Iiecare
perioad n care beneIiciaz de indemnizatie de somaj. Persoanele care nu pot beneIicia de
indemnizatie de somaj pot beneIicia de aceste servicii la cerere, contra cost. AstIel, n vederea
acordrii serviciilor de consultant si asistent pentru nceperea unei activitti independente,
somerii vor depune o cerere la agentiile pentru ocuparea Iortei de munc (anexei 19).
Serviciile de consultant si asistent pentru nceperea unei activitti independente sau pentru
initierea unei aIaceri sunt: servicii de baz si servicii specializate. Serviciile de baz cuprind:
inIormare, consultant si instruire. Serviciile specializate se pot acorda individual sau n grup.
Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocuprii Iortei de
munc, Iinantate din alte Ionduri dect bugetul asigurrilor pentru somaj, numai dac sunt
acreditati de ctre ANOFM. Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuprii
Iortei de munc, pot s presteze servicii, pe baz de contracte ncheiate cu agentiile pentru
ocuparea Iortei de munc, numai dac sunt acreditati.
Msurile pentru stimularea ocuprii Iortei de munc se adreseaz att persoanelor n cutarea
unui loc de munc, ct si angajatorilor si sunt realizate prin servicii specializate, Iurnizate de
agentiile pentru ocuparea Iortei de munc ori de alti Iurnizori de servicii din sectorul public
sau privat.
Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocuprii Iortei de
munc, Iinantate din alte Ionduri, dect bugetul asigurrilor pentru somaj, numai dac sunt
acreditati de ANOFM.
115
Centrul de Informare yi Documentare pentru Pia(a Muncii (CID) este un cadru
institutional organizat ca un serviciu public, al crui obiectiv este cresterea gradului de
ocupare a Iortei de munc n plan local, prin oIerirea de inIormatii despre piata muncii
grupurilor tint, n special orientarea acestora n conIormitate cu propriile aspiratii si dorinte.
BeneIiciari ai inIormatiilor oIerite de CID pot Ii: persoane fi:ice. tineri care nc nu au o
meserie, persoane (caliIicate sau necaliIicate) care caut un loc de munc imediat si care
beneIiciaz sau nu de indemnizatie de somaj, persoane necaliIicate care doresc s se caliIice,
persoane caliIicate care doresc s se perIectioneze n meserie, persoane caliIicate care
dorescs si schimbe proIesia, persoane care vor Ii disponibilizate etc.; persoane furidice.
agenti economici, centrele INFOTIN, CL, centrele de caliIicare/recaliIicare a somerilor si
SPAS, Directia General a Finantelor Publice, Fundatii-Asociatii, care au ca scop promovarea
unor activitti ce vizeaz protectia social, inspectoratele scolare, preIecturile, primriile,
mass-media. ziare, posturi locale de radio si televiziune.
Serviciile oIerite de CID sunt gratuite sau la preturi mici, rapide, prezentate n Iorm
accesibil beneIiciarilor. CID colaboreaz cu: centrele de mediere a muncii, centrele de
consiliere privind cariera proIesional, Clubul Somerilor, scoli, colegii, universitti, centre de
consultant, organismele guvernamentale, autorittile locale (preIecturi, primrii, consilii
locale), asociatii proIesionale etc.
Clubul yomerilor oIer sanse de a obtine un loc de munc prin acordarea de Iacilitti
somerilor, pregtirea lor n vederea revenirii n cadrul Iortei de munc, ncurajarea motivatiei
pentru ocuparea unui loc de munc si eliminarea atitudinilor negative Iat de munc. Pentru
reusita programului organizat de Clubul Somerilor se recomand Iolosirea de grupuri Iormate
din categorii variate de someri, oameni din diIerite domenii de activitate si Iormarea unor
grupuri de lucru, determinndu-i s-si schimbe atitudinea Iat de activitatea de identiIicare a
unui loc de munc vacant.
Centrul de Calificare yi Recalificare Profesional se organizeaz de ctre AJOFM si se
desIsoar n centre proprii de caliIicare, recaliIicare si perIectionare, unitti: regii autonome,
societti comerciale, institutii de nvtmnt public si privat si prin institutii de nvtmnt
organizate conIorm legii, pe baz de conventie.
Furnizori autoriza(i de formare profesional n ocupa(ii sociale
I. Furnizori care realizeaz Iormare proIesional prin programe de Iormare:
Nr.
Crt.
Furnizor Denumire program Tipul
programului
1. Asociatia A.S. 2001 Alba Iulia
2. SC Terra Nova Group
Baby sitter CaliIicare
3. Asociatia Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj
4. Asociatia Filantropia Ortodox
5. Asociatia pentru persoane vrstnice si copii n
diIicultate Familia 2004 Blaj
6. Asociatia ProIesional a Asistentilor Sociali Alba
7. SC Terra Nova Group
ngrijitoare btni la
domicilu
CaliIicare
8. Asociatia ,Sprijiniti copiii Alba Iulia Lucrtor social CaliIicare
116
9. Asociatia ProIesional a Asistentilor Sociali Alba
10. Centrul Cultural 'Liviu Rebreanu Aiud
11. Universitatea '1 Decembrie 1918 Alba Iulia Specializare
12 Asociatia Sprijiniti Copiii Alba Iulia
Mediator social
ini(iere
13. SC Terra Nova Group Pedagog de recuperare CaliIicare
14. Asociatia ProIesional a Asistentilor Sociali Alba
15. Asociatia ,Sprijiniti copiii Alba Iulia
Animator socio-
educativ
perIectionare
Total 9 furni:ori , 7 programe , din care 4 programme de calificare, 1 program de perfectionare i 2
programe de speciali:are
2. Furnizori care realizeaz Iormare prin Centre de evaluare si certiIicare de competente
proIesionale:
Nr.
crt
Furnizor Centrul Ocupa(ia
1. Asociatia Sprijiniti copiii Alba
Iulia
Centrul de evaluare si certiIicare de
competente proIesionale
Animator
socio
educativ
2.2.2. FAMILII MONOPARENTALE
Din punct de vedere sociologic, Iamilia monoparental poate Ii deIinit ca un grup social,
constituit pe baza relatiilor de rudenie ntre unul dintre printi (printe singur) si copilul sau
copiii si, grup caracterizat prin stri aIective, aspiratii si valori comune. Cu alte cuvinte,
Iamilia monoparental este un grup primar, iar membrii si ntretin relatii directe, inIormale.
Familie monoparental este atunci cnd copilul sau copiii care triesc n cas cu un singur
printe deoarece cellalt a decedat sau, cazul cel mai Irecvent, cellalt printe trieste singur
sau cu o alt persoan.
,Dintr-o perspectiv juridic, Iamilia monoparental apare ca un grup de persoane ntre care
s-au stabilit drepturi si obligatii, reglementate prin norme legale (Codul Familiei, art. 97).
Sintagma ,Iamile monoparental deIineste un tip de Iamilie Iormat dintr-un printe si
copilul sau copiii si, un grup de persoane aIlate n relatie de rudenie, rezultat prin Iiliatie
direct sau adoptie Iiind considerate tot mai mult o alternativ la Iamilia nuclear clasic, att
la noi n tar ct si n aIara ei.
n legea cea mai recent care reglementeaz suportul social al statului pentru aceste Iamilii,
sunt deIinite ca ,Iamiliile Iormate din persoana singur si copiii n vrst de pn la 18 ani
aIlati n ntretinere si care locuiesc mpreun cu aceasta. Familia monoparental poate rezulta
ca urmare a unor experiente diIerite: divort; decesul unuia dintre parteneri; decizia unor Iemei
(trecute de 30 de ani) de a avea un copil n aIara unei cstorii legale; nasterea precoce a unui
copil, Ir ca mama s se cstoreasc cu tatl copilului (Iertilitate precoce, mame
adolescente).
n cadrul Iamiliilor monoparentale cu statut temporar sunt incluse urmtoarele tipuri: sotul
divortat si recstorit; sotul vduv si recstorit si cstoria post-sarcin. n cadrul Iamiliilor
monoparentale cu statut permanent, putem deosebi: sotul divortat si necstorit; sotul vduv
117
dar necstorit; printe necstorit cu un copil nelegitim si separarea permanent. Un tip
aparte de Iamilie monoparental, este cel n care Iamilia rezult din adoptia de ctre un adult a
unuia sau mai multor copii.
n cadrul Iamiliei monoparentale, printele singur, n momentele de criz nu mai Iace Iat
solicitrilor. n aceste Iamilii, nu de putine ori responsabilittile mamei se ampliIic ntruct
ea trebuie s suplineasc rolul tatlui absent, anume de cel de agent securizant, initiator,
model. Mama, nereusind s mai rspund singur la nevoile copilului, tnra mam apeleaz
la diverse institutii/Iorme de protectie social.
Acest Ienomen este rspndit att la nivel global ct si la nivel national, monoparentalitatea
Iiind din ce n ce mai des ntlnit. Studiile realizate n acest domeniu arat c persoanele cu
risc crescut de a Iorma o Iamilie monoparental sunt persoanele de gen Ieminin, tinerele cu
nivel sczut de scolarizare si care provin din Iamilii dezorganizate.
Femeile printi singuri se conIrunt mai ales cu diIicultti Iinanciare, iar brbatii printi
singuri cu diIicultti privind munca domestic, ceea ce i determin s apeleze la ajutor
solicitnd rude, prieteni, cunostinte. Mamele au disponibilitti mai mari pentru relatii
parteneriale cu copii, dezvolt diverse modalitti de ajutoare n Iavoarea Iamiliei lor. Se poate
observa c experienta paternittii n singurtate poate determina Iemeile s se masculinizeze,
s devin mai Ierme n deciziile pe care le iau, iar brbatii s se Ieminizeze aprnd ca
persoane sensibile n raport cu ceilalti.
Exist dovezi stiintiIice care arat c o Iemeie singur devine un mai bun educator dect n
cazul n care ar Ii cstorit, datorit unui plus de echilibru ntre aIectiune si vigilent. Aceste
eIecte sunt determinate att de teama de a nu gresi, ct si de sentimentele materne intense,
care devin mai bine controlate. Nu se poate aIirma cu certitudine c Iamilia monoparental nu
este indicat pentru evolutia ulterioar a copilului, avnd n vedere Iaptul c si Iamilia clasic
se conIrunt cu probleme similare. A tri ntr-o Iamilie n care unul dintre printi lipseste
presupune conIruntarea cu probleme majore care tin att de interactiunea Iamiliei cu mediul
exterior, ct si de relatiile dintre membrii Iamiliei, de interactiunile din interiorul Iamiliei.
Copiii din Iamiliile monoparentale care au experimentat trauma divortului printilor sunt
marcati de numeroase probleme psihologice si relationale. Acesti copii reactioneaz diIerit n
Iunctie de vrst, sex, calitatea relatiei cu printii, trecute si prezente, cu Iiecare dintre acestia.
Cei mai puternic aIectati n urma unui divort sunt copiii de vrst mic, ei devenind agresivi si
neasculttori, marcati de tristete, conIuzie si anxietate, multi dintre ei cutnd contactul cu
printele absent. Copiii de vrste mai mari sunt Iuriosi pe printele pe care l consider
vinovat.
Studiile sociologice arat Iaptul c Iamiliile monoparentale sunt mai expuse riscului de
srcie dect Iamiliile cu doi printi. Implicatiile asupra copiilor sunt dramatice. Srcia
aIecteaz dezvoltarea normal a copilului, conducnd la abandon scolar.
Divor(ul este o cauz Irecvent ce Iavorizeaz aparitia si cresterea numrului Iamiliilor
alternative. Majoritatea Iamiliilor divortate trec printr-o perioad de criz care dureaz un an
118
sau mai mult. Sotia, care n general obtine custodia, poate Ii nervoas, depresiv, singur,
capricioas etc. Sotul poate Ii neglijent, n special dac se simte separat de copiii si. Amndoi
se simt izolati de prietenii comuni si nesiguri de ei nsisi, atunci cnd ncearc s stabileasc o
nou relatie (care se Iinalizeaz sau nu ntr-o cstorie). Femeia cu copii se poate conIrunta cu
diIerite probleme, n plus, copiii care trec printr-un divort suIer si ei, n general, sunt nervosi,
timizi, depresivi sau se simt vinovati, considerndu-se responsabili pentru ce s-a ntmplat.
Unii tineri, care triesc ntr-un asemenea climat, ajung printr-un proces de generalizare
negativ la maniIestarea aversiunii Iat de viata conjugal si Iamilial precum si Iat de
reprezentantii sexului opus. Divortul poate Ii decizia corect si poate Ii tratat sau rezolvat cu
responsabilitate. Divortul are cel mai neIast impact atunci cnd unul sau ambii printi si
abandoneaz deIinitiv copilul/copiii neglijndu-si astIel responsabilittile Iat de dezvoltarea
social si emotional a copiilor lor.
Separarea este ,Iorma de dezorganizare Iamilial, rezultat al acordului sotilor privind
ncetarea relatiilor sexuale, dar cu pstrarea unor obligatii casnice si parentale (Voinea, 1996,
p. 63). EIectele asupra copilului si printilor n acest caz sunt similare cu cele mentionate la
cauzele anterioare, cu precizarea c, de aceasta dat persoanele implicate nu mai sunt
traumatizate de acea actiune de divort, ci de starea propiu-zis de separare. Aceast hotrre
de separare este luat de comun acord, de ctre cei doi parteneri. Separarea constituie o cauz
a aparitiei diIeritelor tipuri de Iamilii anormale deoarece, n urma acestei decizii partenerii
aleg de cele mai multe ori alte modele Iamiliale dect cel anterior, cum ar Ii: concubinajul,
menajul de o persoan sau familia monoparental.
Familiile monoparentale au tendinta de a se auto-reproduce (copiii proveniti din astIel de
Iamilii au ,sanse mai mari de a repeta experienta n calitate de adulti), reproducnd si
extinznd, astIel, un lant intreg de probleme sociale. n consecint, copiii care triesc n
Iamilii de acest tip sunt considerati ,populatie de risc, condamnat la a ngrosa rndurile
celor care triesc la limita subzistentei, celor care esueaz scolar ori ale deviantilor si
delincventilor.
Dup cum se stie, singurul mediu care poate asigura nivelurile cele mai nalte de dezvoltare
psiho-aIectiv si integrare social a copilului si care permite dezvoltarea normal este mediul
format bi-parental. Aceasta nseamn c orice alt mediu mpiedic aceast dezvoltare. AstIel
se explic de ce n majoritatea familiilor monoparentale exist carente educative. Acest tip de
Iamilie monoparental se bucur de mai mult atentie din partea cercettorilor deoarece
majoritatea printilor singuri sunt, mai curnd, Iemei dect brbati. AstIel, cele mai des
ntlnite situatii sunt cele de divort, custodia Iiind ncredintat n mod Irecvent mamelor si
mai putin tatilor. Multe dintre familiile monoparentale sunt conduse de mam divortat si/sau
care au o vrst nc tnr.
Familia monoparental condus de tat reprezint o minoritate n cadrul acestui tip Iamilial.
Motivatiile care stau la baza acceptrii statutului de printe singur sunt diIerite: pe de o parte
se situeaz brbatii care-si sustin dreptul lor de a-si exercita parentalitatea, iar pe de alt parte
exist tati obligati s consimt la exercitarea custodiei ca urmare a Iaptului c mama se
dovedeste a Ii incapabil s-si ngrijeasc copii din punct de vedere Iizic si emotional sau
mama este decedat.
119
n general, tatii nu sunt implicati n sarcini domestice mai mult dect asumarea rolului de
baz, multe dintre sarcini Iiind ndeplinite cu ajutor din aIar. Dac se compar Iamilia cu doi
printi cu cea monoparental patern se poate constata c, n cazul familiei monoparentale
participarea copiilor la treburile casei este redus din cauza neimplicrii intentionate de ctre
tat, n eIortul de a dovedi competent n conducerea cminului sau datorit diIiculttilor
copilului de a obtine perIormante n dou cmine succesive (cel al tatlui si cel al mamei).
Printii singuri cer mai mult independent din partea copiilor comparativ cu alti printi. Tatii
singuri abandoneaz traditionalismul, sunt mai directivi n disciplinare. O preocupare
deosebit o au tatii singuri pentru Iiicele lor. Cercetrile remarc o anumit preocupare
anxioas pentru o socializare adecvat a Ietelor si dezvoltrii lor sexuale. Printii - singuri tati
apeleaz si la alte ,surse de ajutorare si asistent n Iormarea lor pentru noul rol: bunicii
copilului, alte rude, asistenti sociali, medici, proIesori si lideri religiosi.
O situatie aparte si din ce n ce mai Irecvent ntlnit n ultimele decenii n cadrul acestui tip
de Iamilie monoparental este reprezentat de categoria prin(ilor adolescen(i.
Adolescenta ncepe la 10 ani si dureaz pn la 25 ani, iar primii patru ani din acestia
constituie pubertatea sau preadolescenta. Adolesceta se caracterizeaz prin axarea
personalittii pe achizitii de roluri dobndite si statute sociale legate de cmpul vietii scolare
si Iamiliale.
Relatia dintre mam - copil este una dintre cele mai rezistente, privit din punct de vedere
biologic si social. Se bazeaz pe sentimentul matern, la care se adaug interIerente sociale,
psihologice, educationale, culturale, traditionale. n sistemul social al Iamiliei moderne, ambii
printi sunt implicati n cresterea si educarea copilului, dar mama rmne totusi Iactorul
determinant care supravegheaz si ndrum mplinirea social si biologic a copilului. Marea
majoritate a Iemeilor singure cu un copil, se conIrunt cu durerea, cu resentimentele si
Irustrrile provocate de situatia n care se aIl. Se conIrunt cu singuratatea, cu teama de
viitor, cu grija pentru copiii lor, cu teama c nu vor avea resurse pentru a-i creste. Unele dintre
ele se aIl ntr-o depresie sever. Strile mamei de tristete, gol interior, atitudini pesimiste,
lips de sperant, valoare si neajutorare duc la o alterare a relatiei dintre ele si copilul lor. Din
pcate pentru copilul Ioarte mic (pn la trei ani), se cristalizeaz sentimentele, iar constanta
relatiilor Iamiliale si a atitudinilor, cu Irecventa si calitatea lor, contribuie la acest proces.
Foarte des, aceste mame au o stare de nervozitate si suprare aproape permanent. Suprarea
pe care o mam singur a acumulat-o de a lungul vietii poate exploda uneori cu rezultate nu
tocmai plcute pentru cei mici.
n cazul mamelor singure, diIicultatea cea mai des ntlnit este cea de ordin material.
ncercnd s suplineasc veniturile care ar Ii Iost aduse si de tat, mama ajunge s se
suprasolicite si astIel nu mai poate acorda suportul emotional necesar copilului. n ce priveste
mamele adolescente, putem spune c se maturizeaz rapid, dar ele nu prea constientizeaz c
este vorba de copilul lor. Un loc aparte n rndul mamelor adolescente/singure l ocup cele
provenite din centrele de plasament. Marea lor majoritate rmn nsrcinate la o vrst Ioarte
Iraged, uneori chiar nainte de a iesi din institutia de ocrotire. Ele nu au nici un model
parental si absolut nicio sustinere. Cu toate acestea, si iubesc nemsurat copilul si declar n
unanimitate c el (copilul) nu va ajunge niciodat acolo de unde au plecat ele.
120
Instrumentarea unui caz social (Iamilie monoparental aIlat n diIicultate, mam singur)
presupune, parcurgerea unui traseu comun tuturor cazurilor din practica asistentei sociale.
Data referirii (este ziua n care se nregistreaz sesizarea, reIerirea sau transIerul cazului de
ctre asistentul social n cadrul institutiei care oIer servicii sociale); Evaluarea initial
(presupune o investigare sumar a situatiei Iamiliei monoparentale/mam singur pentru a se
decide dac aceasta Iace obiectul speciIicului institutiei care oIer servicii sociale si dac se
ncadreaz n criteriile acesteia de sprijin); Data deschiderii ca:ului (este ziua n care
asistentul social, decide deschiderea cazului n vederea instrumentrii si solutionrii acestuia);
Etapa de evaluare (presupune o investigare si analiz amnuntit a tuturor elementelor care
sunt implicate n cazul instrumentat: beneIiciarul si mediul su de viat, Iamilia si sistemul
acestuia de relatii, Iactorii care au generat situatia problematic, resursele posibile pentru
rezolvarea cazului etc.); Data planului de interventie/permanent (este ziua n care este
conceput de ctre asistentul social planul de interventie pentru cazul - Iamilie monoparental);
Etapa de interventie (presupune actiuni speciIice de interventie realizate de ctre managerul
de caz, precum si mobilizarea si implicarea tuturor resurselor umane, Iinaciare, materiale,
comunitare identiIicate de ctre acesta n vederea rezolvrii cazului prin ndeplinirea
obiectivelor planului de inteventie/permanent; pentru cazul mam adolescent - copil,
trecerea de la etapa de interventie la cea de monitorizare se Iace n ziua prezentrii cazului n
CPC); Etapa de monitori:are (presupune urmrirea si evaluarea permanent a situatiei
Iamiliei pentru a se asigura starea de echilibru urmrit n rezolvarea cazului); Data inchiderii
ca:ului (este ziua n care asistentul social decide, prin consultare cu supervizorul su, s
ncheie orice implicare n cazul instrumentat; inchiderea ca:ului se poate realiza Iie conIorm
planului de interventie/permanent atunci cnd asistentul social si-a atins obiectivele
stabilite anterior, Iie prin referire sau transfer ctre o alt institutie/alt serviciu social atunci
cnd situatia problematic nu poate Ii rezolvat de institutia sau serviciul social n care s-a
instrumentat cazul pn la acel moment).
Un alt tip de servicii sunt cele care au Iost denumite serviciile de zi si care au rolul de a
asigura mentinerea, reIacerea si dezvoltarea capacittilor copilului si ale printilor si, pentru
depsirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de Iamilia sa. Din categoria
serviciilor de zi Iac parte: centrele de zi (pentru copii de diverse vrste), centrele de consiliere
si sprijin pentru printi, centrele de asistent si sprijin pentru readaptarea copilului cu
probleme psihosociale si serviciile de monitorizare, asistent si sprijin al Iemeii gravide
predispuse s si abandoneze copilul etc.
Atributiile serviciilor de zi sunt urmtoarele:
- asigurarea unui program educational adecvat vrstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare
si particularittilor copiilor;
- asigurarea activittilor recreative si de socializare;
- asigurarea pentru copii a consilierii psihologice si a orientrii scolare si proIesionale;
- asigurarea consilierii si sprijinului printilor;
- dezvoltarea programelor speciIice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale
printilor si a violentei n Iamilie;
- asigurarea programelor de abilitare si reabilitare;
121
- contributia la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului
de printii si;
- contributia la realizarea obiectivelor cuprinse n planul de servicii sau, dup caz, n planul
individualizat de protectie.
Centrul maternal pentru cuplul mama - copil este un serviciu pentru prevenirea separrii
copilului de printii si, de tip rezidential, organizat pe model Iamilial, a crui misiune este de
a permite Iormarea, mentinerea si ntrirea legturilor Iamiliale, precum si sprijinirea Iamiliei
pentru asumarea responsabilittilor parentale. BeneIiciarii directi ai centrului maternal sunt
cuplurile mam - copil: mame cu copii nou - nscuti, cu risc de abandon (mame singure,
mame minore, mame privind din Iamilii marginalizate, srace etc.); mame cu copii care
temporar nu (mai) au locuint sau/si care se conIrunt cu mari probleme (Iinanciare,
proIesionale, relationale) Iiind n imposibilitate de a rspunde corespunztor nevoilor
speciIice ale copilului.
AstIel de centre sunt si pentru alte categorii de beneIicari: mame adolescente; mame
seropozitive; mame singure; mame ce au mai multi copii, dintre care cel putin unul dintre ei
s aib vrsta cuprins ntre 0-3 ani; gravide sau mame cu vrsta sub 18 ani; mame si copii
aIlati pe strad sau tinere Ioste copii ai strzii cu copii; mame si copii victime ale violentei n
Iamilie sau numai copilul victim a violentei n Iamilie ori abuzului, neglijrii si exploatrii;
cuplul mam-copil inclus ntr-un program de restabilire a legturii Iamiliale, dup ce copilul a
avut o msur de protectie.
Centrul maternal sprijin mama, n mod individualizat si personalizat, n demersul de asumare
a rolului matern, astIel nct aceasta s-i poat asigura copilului o dezvoltare corespunztoare
nevoilor sale aIective, sociale, educationale si medicale. Consilierea psihologic si suportul
psihologic ale mamei si copilului se realizeaz de ctre psihologi, n mod individual sau n
grup. Asistentul social mpreun cu alti specialisti din Centrul maternal sau din aIara acestuia
sprijin mama si copilul ei n obtinerea drepturilor sociale si asigur consiliere juridic mamei
beneIiciare n Centrul maternal. Centrul maternal sprijin cuplul mam-copil n vederea
dezvoltrii autonomiei care Iavorizeaz integrarea lui n Iamilie. Mamele sunt inIormate
despre oIerta de servicii sociale si sunt ncurajate demersurile pentru (gsirea unor locuri de
munc, cursuri de Iormare proIesional). Fiecare cuplu mam-copil gzduit este nscris la
medicul de Iamilie.
Serviciile oIerite de Centrul maternal sunt urmtoarele: servicii de gzduire; mentinerea strii
de sntate; servicii de educatie si consiliere; grupul de suport; activitatea de baby-club;
servicii de consiliere juridic; servicii pentru dobndirea deprinderilor de viat independent;
servicii de integrare social; servicii de integrare proIesional si servicii post-rezidentiale.
n cadrul Centrului maternal sunt prevzute activitti de pregtire a prsirii institutiei de ctre
cuplul mam-copil att pentru reintegrarea socio-proIesional si reIerirea ctre alte servicii
sociale pentru mentinerea legturilor Iamiliale, ct si pentru transIerul ctre un alt serviciu
rezidential. Pentru pregtirea prsirii, Centrul maternal are n vedere:
122
- evaluarea Iinal a nevoilor cuplului mam-copil, cuplul mam-copil trebuie s cunoasc
demersurile care trebuie intreprinse, autorittile locale din comunitatea n care se
reintegreaz;
- cuplul mam-copil trebuie s Iie implicate n elaborarea planului de servicii post-
rezidentiale, precum si monitorizarea lui si ndeplinirea tuturor Iormalittilor legale pentru
prsirea Centrului maternal de ctre cuplul mam-copil.
n ultimii ani, programele de prestatii sociale s-au diversiIicat viznd, n principal, sustinerea
Iamiliei si cresterea natalittii. AstIel, principalele programe derulate de MMSSF prin care se
acord sprijin Iamiliilor si persoanelor singure aIlate n diIicultate, sunt urmtoarele: alocatii
Iamiliale; alocatia de stat pentru copii, alocatia complementar si alocatia de sustinere pentru
Iamilia monoparental. Actele se depun la primria de domiciliu urmnd ca plata s se Iac de
ctre Agentia Judetean pentru Prestatii Sociale (AJPS). Tinnd cont de importanta social a
Iamiliei, a Iost continuat programul de acordare a alocatiei complementare si alocatiei de
sustinere pentru Iamilia monoparental instituite prin OUG nr. 105/2003.
Alocajia de susjinere pentru familia monoparental se acord pe baz de cerere nsotit de
actele doveditoare privind componenta Iamiliei si veniturile acesteia. Alocatia de sustinere se
acord lunar Iamiliei monoparentale, dac aceasta realizeaz venituri nete lunare pe membru
de Iamilie de pn la salariul minim net pe economie. Cererile pentru stabilirea si acordarea
alocatiilor se ntocmesc de reprezentantul Iamiliei si se nregistreaz la primria localittii sau,
dup caz, a municipiului, n a crui raz teritorial locuieste Iamilia. Dreptul la alocatii se
stabileste pe baza cererii ntocmite de reprezentantul Iamiliei. Primarul dispune eIectuarea
anchetei sociale n termen de 15 zile de la data nregistrrii cererii. Ancheta social se
ntocmeste de personalul SPAS, sau de ctre Compartimentul de specialitate din aparatul de
lucru al CL. Ancheta social se ntocmeste potrivit modelului aprobt prin normele
metodologice de aplicare a OUG nr.105/2003. Stabilirea dreptului la alocatia de sustinere si a
cuantumului acestuia se Iace prin dispozitie scris a primarului. n termen de 5 zile de la
eIectuarea anchetei sociale, primarul comunic dispozitia de acordare a dreptului sau
respingerea cererii privind alocatia de sustinere. Se poate beneIicia de alocatia de sustinere
ncepnd cu luna urmtoare nregistrrii cererii.
Acte necesare pentru intocmirea dosarului pentru acordarea alocatiei de sustinere pentru
familia monoparental sunt: cerere tip privind componenta Iamiliei si declaratia tip privind
veniturile Iamiliei (cerere tip); copii xerox ale actelor de identitate, ale certiIicatelor de
nastere pentru toti membrii Iamiliei, al livretului de Iamilie, a sentintei de divort ori de
stabilire a domiciliului copilului minor, certiIicat de deces al celuilalt printe etc.; acte privind
veniturile: adeverinte de salar net, cupoane de pensie, taloane, indemnizatii, plasamente,
alocatii etc. adeverinte scolare pentru copiii elevi; adeverinte medicale de la medicul de
Iamilie, certiIicat de ncadrare ntr-un grad de dizabilitti (dac este cazul) si alte acte
solicitate, dup caz.
Plata dreptului pentru alocatia de sustinere este asigurat de ctre AJPS. Emiterea deciziei
directorului executiv al AJPS are la baz dispozitia primarului privind acordarea dreptului,
nsotit de cererea reprezentantului Iamiliei, certiIicat de primar. Primarul are obligatia de a
transmite AJPS pn n data de 5 a lunii urmtoare, pe baz de borderou, documentele
123
mentionate mai sus. Data pltii alocatiei si modalitatea de plat se stabilesc de MMSSF. Dac
intervin modiIicri cu privire la veniturile Iamiliei sau la componenta Iamiliei, titularul
alocatiei are obligatia ca n termen de maxim 5 zile, s comunice n scris modiIicrile
intervenite. n vederea respectrii conditiilor de acordare la alocatia de sustinere, primarii
dispun eIectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni, iar n cazul n care se constat
modiIicri ce conduc la diminuarea cuantumului alocatiei, primarul emite dispozitia scris
privind noul cuantum. Aceast dispozitie trebuie comunicat AJPS, nsotit de ancheta
social.
Familiile monoparentale care beneIiciaz de alocatiile de sustinere au obligatia ca, pentru
copiii de vrst scolar, s prezinte, din 3 n 3 luni, dovada Irecventrii cursurilor. Plata
alocatiei de sustinere se suspend cnd nu se prezint dovada Irecventrii cursurilor din 3 n 3
luni; copilul a Iost ncredintat unei institutii de asistent social sau unui asistent maternal
proIesionist; AJPS constat c dreptul la alocatia de sustinere a Iost stabilit n baza unor date
eronate; pe o perioad de 3 luni consecutive se nregistraz mandate postale returnate. Dreptul
la alocatia de sustinere nceteaz dac titularul nu mai ndeplineste conditiile si dac plata a
Iost suspendat si, n termen de 3 luni de la data suspendrii, nu au Iost prezentat dovada
Irecventrii cursurilor. ncetarea dreptului la alocatia de sustinere se stabileste prin dispozitie
scris a primarului. Decizia directorului executiv al directiei teritoriale si dispozitia primarului
se comunic titularului n termen de 5 zile de la emitere.
Furnizorii yi serviciile pentru familie (existenti n microregiunea AIDA)
- DGASPC Alba - Centrul Maternal Speranta Alba Iulia, Centrul de Consiliere si Sprijin
pentru Printi si Copii Alba Iulia, Centrul de Pregtire si Sprijin a Integrrii sau
Reintegrrii Copilului n Familie Alba Iulia;
- Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia - Serviciul Public de Asistent Social Alba
Iulia - Pregtirea si Servirea Mesei - Cantin de Ajutor Social;
- Serviciul Public de Asistent Social Sebes - Pregtirea si servirea mesei - Cantin de
ajutor social Sebes.
2.2.3. PERSOANE ADULTE VICTIME ALE VIOLENTEI N FAMILIE
Violenta domestic este deIinit ca orice act de violent Iundamentat pe diIerenta de gen, care
rezult sau care poate rezulta ntr-o vtmare sau suIerint Iizic, sexual sau psihologic,
inclusiv amenintrile cu asemenea acte, coercitia sau privarea arbitrar de libertti, dac
acestea apar n viata privat. Violenta cuprinde si violenta Iizic, sexual si psihologic ce are
loc in familie, inclusiv btile, abuzul sexual al copiilor de sex Ieminin, violul marital,
mutilarea genital a Iemeilor; violenta extra-marital si violenta referitoare la exploatare sau
violenta Iizic, sexual si psihologic, inclusiv violul, abuzul sexual, hrtuirea sexual si
intimidarea la locul de munc, n institutiile educationale, traIicul cu Iemei si prostitutia
(Iortat).
Violenta n Iamilie reprezint orice actiune Iizic sau verbal svrsit cu intentie de ctre un
membru de Iamilie mpotriva altui membru al aceleiasi Iamilii, care provoac o suIerint
124
Iizic, psihic, sexual sau un prejudiciu material. (Art. 2 din Legea 217/2003 pentru
prevenirea si combaterea violentei n Iamilie).
Exist anumiti factori de risc ai aparitiei violentei intraIamiliale, ntlniti Ioarte Irecvent n
astIel de situatii: lipsa educatiei; lipsa unui loc de munc; diIicultti materiale, Iinanciare,
venituri reduse; existenta unor abuzuri n copilria agresorului; martor la violent n Iamilia
natural; stim de sine sczut; unele norme religioase; consumul cronic de alcool sau
substante nocive (alcool, droguri); prezenta copiilor n Iamilie; dependenta material a sotiei
de sot; toleranta Iemeii Iat de violent; traditia care Iavorizeaz pozitia brbatului si
insuIicienta inIormare a Iemeii-victim cu privire la existenta alternativelor si a posibilittilor
de sprijin.
Exist o serie de Iactori ai maniIestrilor violente n Iamilie, cum ar Ii aparitia unor Iactori de
deteriorare a relatiei dintre parteneri starea de stres, cresterea consumului de alcool,
inIidelitatea, gelozia etc.; lipsa de programe de promovare a conceptului de parteneriat
Iamilial; proliIerarea violentei prin mijloace mass-media; atitudinea de indiIerent a opiniei
publice Iat de comiterea actelor de violent n Iamilie.
Victimele unor acte de violent suport eIecte Iizice, atunci cnd vtmrile sunt corporale
(traumatism, interventii chirurgicale). n costurile victimizrii intr si problemele psiho-
somatice care urmeaz actului agresor: probleme digestive, ceIalee, tulburri ale somnului,
reactii alergice, hipertensiune etc.
Violenta n Iamilie poate aIecta pe oricine, indiIerent de religie, culoare sau statut social.
Violenta se poate ntlni att n Iamiliile bogate, ct si n cele srace, n Iamiliile
monoparentale si n cele cu ambii printi. Pot Ii ntlnite Iorme de violent asupra Iemeii,
brbatului, persoanei vrstnice si asupra copilului.
Violenta domestic reprezint o problem complex de nclcare a drepturilor omului,
nclcare a drepturilor la egalitate dintre Iemei si brbati, de sntate Iizic si mental a
individului si de boal social.
ntr-o Iamilie bntuit de violent, copiii cresc ntr-o atmosIer n care nevoile lor de baz
(nevoie de sigurant, de viat ordonat, de aIectiune) sunt proIund neglijate. O mam victim
a violentei sotului este incapabil s asigure ngrijirile de baz necesare copilului (hran, cas,
igien, haine, sntate Iizic) sau s-l protejeze pe acesta de rniri, accidente, pericole Iizice
sau sociale. n atmosIera de violent, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus relelor
(diIerite accidente domestice), si nici mama si nici tatl nu se mai pot preocupa de stimularea
copilului pe planul cunoasterii si experientelor sociale. n locul autorittii printesti, se
instaleaz teroarea, care nu educ, nu Iormeaz si care poate opri dezvoltarea mental si
aIectiv a copilului.
Violenta n Iamilie duce la tulburri comportamentale ale copiilor (agresivitate, Iug de
acas, consum de drog si alcool), probleme emotionale i mentale (sentimente de vinovtie,
anxietate, izolare, mnie, depresie, nivel intelectual sczut, deIicit de atentie si concentrare,
randament scolar sczut). Copiii martori, supusi indirect agresiunii intraIamiliale maniIest:
125
nesigurant, nencredere, stim de sine sczut, complexe de inIerioritate, timiditate etc. De
asemenea, acesti copii prezint acelasi grad de risc de a deveni dependenti de alcool sau
droguri, de a Iugi de acas si de a se sinucide.
Identificarea, evaluarea ini(ial, preluarea cazului - n situatia semnalrii unui caz de
violent n Iamilie, asistentii sociali din cadrul SPAS trebuie s Iac o investigatie social n
maxim 72 de ore de la nregistrarea solicitrii directe, a reIeririi sau a semnalrii cazului,
pentru a determina: dac este necesar o interventie de urgent; aceasta se impune atunci cnd
victima violentei este n pericol de abuz imediat; serviciile de urgent spre care s Iie
ndreptat cazul.
Pentru a decide dac persoana adult este n pericol, este necesar ca asistentii sociali din
cadrul SPAS: s identiIice aspectele care determin interventia n regim de urgent si s
stabileasc modul n care acestea aIecteaz victima; s examineze riscurile actuale n care se
aIl membrii Iamiliei; s determine dac membrii Iamiliei sau alti membrii ai comunittii pot
interveni Ir s Iie necesar interventia serviciilor de asistent specializate n regim de
urgent.
Managerul de caz asigur realizarea evalurii initiale n maxim 72 de ore de la nregistrarea
solicitrii directe, a reIeririi sau a semnalrii cazului - evaluarea initial are loc n cel mai
scurt timp n Iunctie de urgenta si gravitatea cazului. n situatii de urgent n cazul n care
deplasarea managerului de caz sau a echipei de interventie necesit o durat mai mare de o
or, evaluarea initial este eIectuat de ctre responsabilii de caz din cadrul autorittii locale
din comunitatea n care se aIl victima. Se ntocmeste un raport de evaluare inijial (n
maxim 48 ore de la nregistrarea cazului) n baza cruia se ia decizia continurii
managementului de caz sau nchiderii cazului prin reIerire sau orientare ctre alte
servicii/institutii abilitate. n cazul conIirmrii cazului, acesta trebuie repartizat unui manager
de caz care va prelua gestionarea ntregii probleme cu ajutorul responsabilului si a echipei
multidisciplinare. Se comunic victimei continutul raportului de evaluare initial. n cazul
reIeririi ctre alte institutii, dac nregistrarea se Iace la o institutie care nu poate prelua cazul,
se transmite institutiei ctre care se Iace reIerirea si raportul de evaluare initial.
Evaluarea complex are n vedere cunoasterea problemelor si a resurselor persoanei asistate
necesar pentru elaborarea planului de interventie. Pentru o evaluare corect a nevoilor si
resurselor, asistentul social trebuie s nteleag modul n care elementele contextului social,
Iamilial si individual aIecteaz situatia persoanei asistate: cadrul Iamilial (relatiile dintre
membrii Iamiliei; compozitia Iamiliei si relatia cu rudele; situatiile n care membrii Iamiliei au
mai beneIiciat de suportul serviciilor sociale si modul n care au Iost Iolosite resursele pentru
solutionarea problemelor; distributia rolurilor si a puterii n Iamilie etc.); gradul de integrare
al persoanei asistate n comunitate; aspectele de natur emotional (tendinta de a se retrage si
a se izola de ceilalti; nclinatia spre stri cum ar Ii Iuria, teama, rusinea etc.); aspectele de
natur intelectual (modul de utilizare al inIormatiilor pentru ntelegerea propriei persoane, a
problemelor si a celorlalti); aspectele economice (disponibilitatea resurselor si capacitatea de
a administra si aloca banii necesari pltii bunurilor si serviciilor etc.). Datele colectate n
cadrul acestei etape provin din interviul asistentului social cu: victima, Iamilia, agresorul,
printii/persoanele care o ngrijesc, specialistii serviciilor comunitare.
126
Planul individualizat de asisten( yi ngrijire reprezint intentia de realizare a schimbrilor
necesare si dorite pentru protectia victimelor violentei si asistenta agresorului. Se elaboreaz
n maxim 30 de zile de la nregistrarea cazului de ctre asistentul social sau managerul de caz
mpreun cu echipa interdisciplinar. Planul de interventie trebuie s respecte alegerile,
asteptrile, scopurile pe termen scurt/lung ale beneIiciarului, eIectele trebuie explicate pe
ntelesul acestuia.
Asistentul social/MC este specialistul care asigur coordonarea implementrii activittilor de
asistent si protectia victimei violentei n Iamilie. Interventia este partea cea mai vizibil a
procesului de asistent. Un plan de interventie nu are nici o valoare dac nu exist o ntelegere
clar asupra modului n care va Ii implementat. Pe parcursul implementrii actiunilor
planiIicate, asistentul social trebuie s monitorizeze modalitatea de implementare. n Iunctie
de eIectul interventiei asupra situatiei persoanei asistate, asistentul social manager de caz va
decide dac continu sau modiIic actiunile prevzute n planul de interventie. Implementarea
planului de interventie trebuie continuu monitorizat cu scopul de a se cunoaste pe de-o parte
dac serviciile mai sunt corespunztoare nevoilor persoanelor asistate, iar pe de alt parte s
poat Ii realizate modiIicrile cerute de evolutia cazului. Monitorizarea implic veriIicarea
modului n care sunt alocate resursele si eIectele acestora asupra persoanei asistate.
nchiderea cazului yi monitorizarea post-interven(ie trebuie s Iie continuat de
monitorizare post-interventie, n special n cazurile n care victima rmne n preajma
agresorului.
Servicii sociale pentru victimele violen(ei n familie - n cazurile n care este necesar
separarea victimei de agresor, exist alternativa gzduirii temporare n adposturi publice.
Legea 217/2003 prevede c adposturile publice destinate victimelor violentei n Iamilie
trebuie s asigure gratuit servicii sociale de suport, cu respectarea standardelor de calitate, att
victimei, ct si copiilor aIlati n ngrijirea acesteia, precum: protectie mpotriva agresorului,
ngrijire medical, hran, cazare, asistent psihologic si consiliere juridic, pe o perioada
determinat, pn la rezolvarea situatiei Iamiliale. Gzduirea n adposturile publice si
serviciile Iurnizate n cadrul acestor adposturi se Iace n baza Ordinului nr. 383 din 12 iulie
2004 prin care au Iost aprobate standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul
protectiei victimelor violentei n Iamilie.
Centre pentru adpostirea victimelor violen(ei n familie (adposturi) sunt unitti de
asistent social cu sau Ir personalitate juridic, care asigur protectie, gzduire, ngrijire si
consiliere victimelor. Primirea n adpost se Iace numai n caz de urgent, cu scopul de a izola
victima de agresor. Adposturile trebuie s asigure securitatea si siguranta victimelor, s aib
paza asigurat, n cazul adposturilor publice aceasta Iiind de competenta Politiei Comunitare.
Fiecare adpost are obligatia de a ncheia o conventie de colaborare cu un spital sau cu o alt
unitate sanitar, n vederea asigurrii ngrijirii medicale si psihiatrice. Locatia adposturilor
este secret, att angajatii centrului, ct si ceilalti specialisti care intr n contact cu victimele
avnd obligatia de pstrare a conIidentialittii cu privire la locatia adpostului si la datele de
identiIicare ale victimelor si copiilor acestora. ConIidentialitatea poate Ii nclcat doar cu
127
acordul beneIiciarului. Servicii minime oIerite n cadrul unui adpost: gzduire (ntre 7 60
zile); asistent social; consiliere psihologic; consiliere juridic; ngrijire medical.
Centre de recuperare pentru victimele violen(ei n familie sunt unitti de asistent social
cu sau Ir personalitate juridic, care asigur gzduirea, ngrijirea, precum si reabilitarea si
reinsertia social a victimelor violentei n Iamilie. Aceste centre de recuperare au obligatia, n
cazul n care constat acte de violent n Iamilie, de a sesiza serviciul public de asistent
social pentru protectia copilului de la nivel local, n vederea lurii unei msuri specializate
pentru aceasta. Centrele de recuperare colaboreaz cu organele de politie sau, dup caz, cu
comandamentele de jandarmi, n situatiile n care sunt semnalate cazuri de violent n Iamilie.
Primirea n aceste centre se Iace pe baza evalurii cazului de ctre persoanele desemnate si
numai cu acordul scris al victimelor. Centrele de recuperare asigur, prin consiliere juridic si
psihologic, sprijin n vederea adaptrii la o viat activ, insertie proIesional si social a
victimelor. Deasemenea au obligatia de a ncheia conventii cu agentiile pentru ocuparea Iortei
de munc judetene n vederea acordrii suportului pentru integrarea n munc, readaptarea si
recaliIicarea proIesional a persoanelor asistate. Servicii minime oIerite n cadrul unui centru
de recuperare: gzduire (maxim 90 zile; n situatii exceptionale maxim 180 zile); asistent
social; consiliere psihologic; consiliere juridic; reinsertie social si proIesional; asistent
si ngrijire.
Centre de asisten( destinate agresorilor sunt unitti de asistent social cu sau Ir
personalitate juridic, care asigur n regim rezidential sau semirezidential reabilitarea si
reinsertia social a agresorilor Iamiliali, msuri educative, precum si consiliere si mediere
Iamilial. Centrele pentru agresori colaboreaz cu serviciile de probatiune nIiintate pe lng
tribunalele judetene. Servicii minime oIerite n cadrul unui centru pentru agresori: consiliere
psihologic; consiliere juridic; medierea conIlictului; tratamente psihologice, psihiatrice, de
dezalcoolizare si dezintoxicare (acordate n spitalele sau unittile sanitare cu care s-a ncheiat
conventia de colaborare); inIormare si orientare. Aceste centrele pot ncheia conventii n
vederea oIeririi serviciilor de consiliere si mediere, cu respectarea conIidentialittii asupra
identittii persoanelor n cauz. Deasemenea, centre asigur si Iaciliteaz accesul la
tratamentul psihologic, psihiatric, de dezalcolizare sau dezintoxicare al agresorilor, conIorm
conventiilor de colaborare ncheiate cu spitalele. Ele colaboreaz cu serviciul de reintegrare
social a inIractorilor si de supraveghere a executrii sanctiunilor neprivative de libertate.
Centre pentru prevenirea yi combaterea violen(ei n familie sunt centre unde se oIer
servicii primare sau de zi; consiliere psihologic; inIormare si orientare; consiliere juridic.
Acestea pot Ii publice, private si n parteneriat public-privat, putnd Ii nIiintate doar de ctre
Iurnizorii de servicii sociale acreditati n conditiile legii, n urma obtinerii avizului de
nIiintare de la Agentia National pentru Protectia Familiei (ANPF). Centrele si desIsoar
activitatea cu respectarea prevederilor Ordinului MMSSF nr. 383/2004 privind aprobrea
standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei n
Iamilie si ale Ordinului MMSSF nr. 385/2004 pentru aprobrea instructiunilor de organizare
si Iunctionare a unittilor pentru prevenirea si combaterea violentei n Iamilie.
Internarea victimelor ori a agresorilor n centrele mentionate se Iace numai cu acordul
acestora. n cazul n care constat c actele de violent s-au maniIestat n prezenta copiilor sau
128
c mama este nsotit de copii la internarea n centru, personalul care deserveste centrul are
obligatia de a sesiza SPAS de la nivel local. Personalul care activeaz n cadrul centrelor au
obligatia de a pstra conIidentialitatea asupra identittii persoanelor asistate. Centrele vor
colabora cu autorittile administratiei publice centrale si locale n campaniile de inIormare si
promovare a serviciilor oIerite.
Primirea victimelor n adposturi/centre se va Iace numai la cererea si cu acordul scris al
acestora si doar n caz de urgent, atunci cnd izolarea victimei de agresor se impune ca
msur de protectie. n cazul n care victima este acompaniat la Centru de ctre organele de
politie sau de ctre echipa de specialiti din cadrul DGASPC (asistent social, psiholog)
admisia acesteia se va Iace pe baza unui proces-verbal ncheiat cu reprezentantii politiei si/sau
pe baza unui referat de internare in regim de urgent ntocmit de ctre specialistii DGASPC.
Gzduirea n adpost va Ii pentru o perioad determinat cuprins ntre 7 si 60 de zile, cu
posibilitate de prelungire pn la 90 de zile, iar n situatiile exceptionale pn la 180 de zile.
Consecintele violentei, aIectarea sever a strii de sntate a victimei, imediate sau pe termen
lung sunt ntlnite n toate cazurile de violent. De aceea, Iurnizorii de servicii medicale joac
un rol semniIicativ att n reducerea si prevenirea violentei n Iamilie, ct si n interventia
pentru protejarea victimelor. Furnizorii de servicii de sntate au posibilitatea de a interveni n
cazurile de violent n Iamilie n cele trei tipuri de situatii n care se poate aIla victima:
asistarea medical a victimelor violentei n spatiul Iamiliei; cnd violenta nu pune n pericol
viata victimei si echipa interdisciplinar, din care trebuie s Iac parte, medicul poate
interveni pentru asistenta victimei, agresorului si a celorlalti membrii ai Iamiliei aIectati de
violent prin mentinerea Iamiliei unite; ngrijirea medical a victimelor violentei n Iamilie n
cadrul adposturilor, conIorm conventiilor de colaborare ncheiate cu spitalele sau cu unittile
sanitare.
Toate adposturile trebuie arondate la un spital sau alte unitti sanitare, care s asigure
ngrijirea medical si psihiatric. Arondarea se Iace de ctre CL sau, dup caz, de ctre CJ, cu
acordul Ministerului Snttii Publice (MSP) si al proprietarului adpostului. Arondarea este
o conditie Ir de care nu se poate acorda avizul de Iunctionare a adpostului.
n cadrul consilierii juridice beneIiciarii primesc inIormatii privind: drepturile de care pot
beneIicia, modul n care si pot exercita drepturile si procedurile juridice aplicabile.
Consilierul juridic oIer ajutor n ntocmirea unor documente si orientarea ctre institutiile
competente. Scopul consilierii juridice l reprezint asigurarea securittii prin respectarea
prevederilor legale si a drepturilor Iiecrei persoane. Consilierul o va ajuta pe victima
violentei n Iamilie s constientizeze si s nteleag drepturile pe care le are, i va explica
modul corect n care o va aIecta Iiecare decizie si eIectele juridice care decurg din actiunile
sale. Prin consilierea juridic a agresorului, se va urmri inIormarea acestuia cu privire la
consecintele legale care decurg din Iaptele sale de violent si la tipurile de sanctiuni speciIice
n cazul violentei. Acest tip de consiliere va avea un rol principal de ,avertizare ctre agresor
a gravittii pe care le are violenta n Iamilie.
n activitatea de consiliere a victimelor/agresorilor, ascultarea activ si comunicarea
nonverbal reprezint abilitti esentiale. Ascultarea activ implic necesitatea comunicrii n
129
dou sensuri: consilierul are inIormatii care pot ajuta victima/agresorul, dar pentru aceasta
consilierul trebuie deja s stie ce inIormatii are deja beneIiciarul cu privire la istoria medical,
social, cunostinte, grad de cultur, credinte si atitudini, valori, triri emotionale. Unele
persoane ntmpin diIicultti n a se exprima, de aceea, ascultarea activ are un rol
ncurajator, esential n aceast situatie. Consilierul va asculta ceea ce spune victima/agresorul
cu preocupare si va Ii atent la Ielul n care acesta descrie, vorbeste despre propria sa situatie;
va da atentie tonului vocii, expresiei Iaciale, modului n care acesta si alege cuvintele. O alt
strategie este aceea de a mentine un contact vizual Ir a deranja, va ncerca s se simt
empatic cu beneIiciarul.
Totodat, centrele de adpostire si cele de recuperare pentru victimele violentei n Iamilie,
precum si centrele de asistent destinate agresorilor vor colabora cu autorittile administratiei
publice centrale si locale n campaniile de inIormare si promovare a serviciilor oIerite n
vederea combaterii Ienomenului de violent n Iamilie.
Victima violentei n Iamilie se poate adresa urmtoarelor institutii:
- Politiei pentru a depune o plngere;
- Unittii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului/Medicului de Iamilie pentru a obtine
ngrijiri medicale;
- Institutului/Serviciului/Laboratorului de Medicin Legal pentru a obtine un certiIicat
medico-legal;
- DGASPC pentru a beneIicia de servicii sociale complexe, mai ales n cazul n care sunt
implicati si copiii victimei;
- Centrului de Violent n Familie (adpost sau centru de recuperare pentru victimele
violentei n Iamilie) pentru a beneIicia de gzduire temporar, asistent social,
consiliere psihologic si juridic, reinsertie social si proIesional, inIormare, ndrumare
ctre alte institutii;
- Unui ONG care oIer servicii sociale specializate pentru victimele violentei n Iamilie;
- AJPS Compartimentului combaterea violentei n Iamilie pentru a obtine inIormare,
consiliere si ndrumare ctre institutiile competente.
Serviciul Public de Asisten( Social (SPAS) - este organizat la nivelul municipiilor si
oraselor de ctre consiliile municipale si orsenesti, iar atributiile sunt de monitorizare a
cazurilor de violent n Iamilie din sectorul sau unitatea teritorial deservit; culegerea
inIormatiilor asupra acestora; ntocmirea unei evidente separate; asigurarea accesului la
inIormatii la cererea organelor judiciare si a prtilor sau reprezentantilor acestora; inIormarea
si sprijinirea lucrtorilor politiei care n cadrul activittii lor speciIice ntlnesc situatii de
violent n Iamilie; identiIicarea situatiilor de risc pentru prtile implicate n conIlict si
ndrumarea acestora spre servicii de specialitate; colaborarea cu institutii locale de protectie a
copilului si raportarea cazurilor, n conIormitate cu legislatia n vigoare; ndrumarea prtilor
aIlate n conIlict n vederea consilierii; solicitarea de inIormatii cu privire la rezultatul
consilierii; instrumentarea cazului mpreun cu asistentul social specializat n problemele
Iamiliei.
130
Agen(ia 1ude(ean pentru Presta(ii Sociale (A1PS) - detine compartimentul pentru
combaterea violen(ei n familie, nIiintat n anul 2004 n baza art. 8 din Legea 217/2003, cu
atribu(ii n combaterea violentei n Iamilie (conIorm art. 7 din HG 1624/2003):
- realizeaz baza de date pentru gestionarea cazurilor de violent n Iamilie;
- initiaz si coordoneaz parteneriate sociale, n scopul prevenirii si combaterii violentei n
Iamilie;
- asigur consilierea membrilor de Iamilie aIlati n diIicultate;
- sprijin victimele, inclusiv prin programe de recuperare a snttii si de reinsertie social;
- asist agresorii prin nlesnirea accesului la tratamente psihologice, respectiv psihiatrice, de
dezalcoolizare, de dezintoxicare;
- dup caz, asigur protectia victimelor si, n special, a minorilor, prin msuri de pstrare a
conIidentialittii asupra identittii si diIiculttilor lor, precum si prin msuri de protectie
psihologic a acestora, n timpul instrumentrii cazului;
- monitorizeaz, prin raportri trimestriale ctre conducerea Agentiei, activitatea speciIic
din centrele pentru adpostirea victimelor violentei n Iamilie, din centrele de recuperare
pentru victimele violentei n Iamilie si din centrele de asistent a agresorilor;
- instruiesc si coordoneaz activittile proIesionale ale asistentilor Iamiliali;
- organizeaz cursuri de cunoastere a Iormelor de violent n Iamilie, precum si a
mijloacelor de prevenire si combatere a acestora;
- colaboreaz cu mijloacele locale de inIormare n mas pentru campanii de inIormare si
educare a comunittilor tint, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale
speciIice;
- promoveaz, n colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) si Inspectoratul Judetean
de Politie (IJP), cunostinte, atitudini si comportamente Iavorabile rezolvrii
conIlictualittii intraIamiliale prin mediere si negociere;
- colaboreaz cu agentul de politie de proximitate n cazul declansrii unei violente n
Iamilie;
- colaboreaz cu institutiile partenere (IJP, Comandamentul de Jandarmi, ISJ, DGASPC,
Autoritatea de Sntate Public, IML) pentru rezolvarea conIlictelor intraIamiliale;
- ntocmeste rapoarte de activitate trimestriale pe care le nainteaz ANPF;
- colecteaz si centralizeaz datele statistice privind cazurile de violent n Iamilie din judet
de la institutiile partenere pe care le raporteaz trimestrial ANPF;
- coordoneaz toate actiunile de prevenire si combatere a violentei n Iamilie desIsurate la
nivel local;
- adapteaz modelul general de retea judetean de institutii cu atributii n prevenirea si
combaterea violentei la situatia real a judetului respectiv si o pune la dispozitia
institutiilor partenere.
Biserica - joac un rol Ioarte important n comunitate prin sprijinul oIerit categoriilor sociale
vulnerabile si prin promovarea valorilor Iamiliale. Prin asezmintele constituite pe lng
biserici si mnstiri, Biserica s-a adresat tuturor persoanelor n diIicultate, inclusiv victimelor
violentei n Iamilie. Preotii pot contribui la Iormarea unei atitudini de tolerant Iat de
violenta n Iamilie, de respect Iat de copil, Iemeie, btrn, persoan cu dizabilitti si Iat de
drepturile acestora. Preotii au rolul de a ndruma Iamiliile n directia crerii si mentinerii unui
climat pozitiv, aIectuos, dndu-le exemple de Iamilii Iericite, lipsite de violent. Totodat,
preotii intervin n situatiile de dezorientare pe care le experimenteaz att victimele, ct si
131
agresorii, restabilind n viata acestora reperele unei conduite normale, crestinesti. Preotii pot
contribui la reintegrarea social a victimelor violentei n Iamilie prin promovarea unei
atitudini nediscriminatorii Iat de acestea si prin implicarea celorlalti specialisti ai comunittii
n rezolvarea problemelor cu care se conIrunt victimele si agresorii.
Organiza(iile neguvernamentale pot detine sau Iurniza servicii destinate victimelor violentei
n Iamilie sau agresorilor acestora.
Furnizorii yi serviciile pentru victime ale abuzului:
- Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia - Serviciul Public de Asistent Social Alba
Iulia - Centrul pentru adpostirea victimelor violentei n Iamilie;
- Asociatia AS 2001 Alba Iulia - Serviciu de inIormare si consiliere pentru Iemei.
2.2.4. PERSOANE ADULTE CU DIZABILITTI
Persoanele cu dizabilitti sunt acele persoane crora mediul social, neadaptat deIicientelor lor
Iizice, senzoriale, psihice, mentale, le mpiedic total sau le limiteaz accesul cu sanse egale
la viata social, potrivit vrstei, sexului, Iactorilor materiali, sociali si culturali proprii,
necesitnd msuri de protectie special n sprijinul integrrii lor sociale si proIesionale.
Persoana cu dizabilit(i este acea persoan creia, datorit unei afectiuni fi:ice, mentale
sau sen:oriale, ii lipsesc abilittile de a desfura in mod normal activitti cotidiene,
necesitand msuri de protectie in sprifinul recuperrii, integrrii i inclu:iunii sociale (Legea
448 din 18 decembrie 2006).
Conceptia traditional privind persoana cu dizabilitti vizeaz posibilittile reduse ale acesteia
de a actiona comparativ cu cele ale persoanei sntoase. Imaginea persoanelor cu dizabilitti
este dominat de aspecte legate de ,,neputint, de absenta puterii economice, proIesionale,
sociale, relationale, civice, aIective (Vlsceanu si ZamIir, 1993).
Handicapul poate Ii deIinit ca aIectare la nivelul Iunctionrii sociale a capacittii naturale a
individului de adaptare la mediul social. Prin termenul ,handicap se ntelege dezavantajul
persoanei cu dizabilitate, comparativ cu persoanele obisnuite.
Excluziunea social a persoanelor cu dizabilitti se reIlect si ca diIicultti de a participa la
viata economic, social, politic si cultural si poate nsemna o distantare Iat de societate. A
Ii persoan cu dizabilitti echivaleaz cu izolarea, discriminarea si abuzul aupra identittii si
stimei de sine. Asistenta social a persoanelor cu dizabilitti include ngrijire n institutii,
sprijin material, servicii de reabilitare, pentru mentinerea persoanelor cu dizabilitti n
comunitate si pentru a preveni dependenta de alte persoane.
ClasiIicarea handicapului Iolosit n cadrul SPAS este urmtoarea: Iizic, somatic, senzorial
auditiv, senzorial vizual, psihic, neurologic, asociat, HIV/SIDA. OMS consider c
deIicientele pot Ii atribuite urmtoarelor patru cauze: leziuni aprute n timpul nasterii; boli
132
inIectioase; accidente sau malnutritie. De asemenea, urmeaz tulburrile congenitale,
aIectiunile somatice, tulburrile psihiatrice Iunctionale, consumul de droguri si de alcool.
n clasiIicarea deIicientelor se disting :
- Deficiente sen:oriale. datorate aIectrii organelor de simt. Din aceast categorie Iac parte:
- deIiciente de vedere: orbii sau nevztorii, ambliopii sau slabvztorii; - deIiciente de
auz: surdomutii, hipoacuzicii; - persoanele cu deIiciente de vorbire;
- Deficiente motorii. aceast categorie de deIiciente prezint Iorme eterogene, determinate
de cauzele si de locul unde s-au produs. AstIel lezarea sistemului nervos central produce
paralizii, hemiplegii care se recupereaz greu. Lezarea organelor aIectate constituie o alt
categorie a deIicientelor motorii unde este aIectat aparatul locomotor;
- Deficiente intelectuale. oligoIrenia - deIicient neuropsihic survenit n urma lezrii, la
nivele diIerite si n grade diIerite a SNC si prin aceasta a ntregii activitti psihice;
- Deficiente de comportament. persoanele cu deIiciente de comportament prezint tulburri
de conduit. Desi pot prea normali din punct de vedere Iizic, unii avnd aptitudini
speciale, bine dezvoltate, prezint tulburri ale psihicului. Datorit acestor tulburri care
cuprind ntreaga personalitate, maniIestrile lor pot deveni dezechilibrate, n dezacord cu
legile si etica social;
- Deficiente asociate. cuprind persoanele aIectate de mai multe dizabilitti, care pun
probleme att medical ct si psihopedagogic;
- Psihopatii cronici i alti deficienti cu afectiuni de lung durat. din aceast categorie Iac
parte bolnavii cu aIectiuni neuropsihice, cu aIectiuni cardiace, reumatice, diabet, TBC
osos, epilepsie;
- Ca:urile la frontiera handicapului. n aceast categorie sunt cuprinse persoanele cu
tulburri: - instrumentale - tulburri de limbaj si tulburri de psihomotricitate sau aIlate n
diIicultate - cazuri sociale, persoane provenite din Iamilii dezavantajate, adolescenti
delincventi si oameni ai strzii.
Dizabilittile Iizice sunt invaliditti corporale determinate de modiIicri patologice exterioare
sau interioare localizate la nivelul ntregului corp sau numai la nivelul unor segmente ale sale.
Sunt abateri de la normalitate prin dereglri morIoIunctionale care duc la instalarea unor
dezechilibre si evolutii nearmonioase. DeIicientele Iunctionale se produc prin insuIicient sau
lips, prin exagerare sau hiperIunctiune, prin dezechilibru sau necoordonarea Iunctiilor Iizice
si n special a celor motrice. Etiologia handicapurilor neuromotorii prezint o mare varietate si
aIecteaz n grade diIerite organismul. Pot Ii enumerate astIel: interne - determinate de
procesele de crestere si dezvoltare si de natura Iunctiilor somatice, organice, psihice; sau
externe - conditii de mediu si de viat.
Cauze:
- cauze predispozante: au legtur cu ereditatea (persoanele cu dizabiltti prezint de regul
asemnri morIologice si Iunctionale cu Irati, surori, rude apropiate) si cu inIluente
nocive pe care le suIer organismul Itului n viata intrauterin;
- cauze Iavorizante: regim alimentar necorespunztor, hran insuIicient, nivel sczut de aer
si lumin n locuint, mbrcminte incomod si deIectuos conIectionat, interventii
chirurgicale diIicile etc.;
- cauze determinante: actioneaz att n timpul perioadei intrauterine ct si postnatal.
133
ClasiIicarea deIicientelor motorii:
- Deficienjele fizice de origine osteo-articular cuprind malIormatii congenitale, deIormri
osoase aprute n timpul procesului de crestere si sechele dup accidente.
- Bolile de creytere - deIormrile osoase aprute n timpul procesului de crestere sunt
reprezentate de: deIormrile coloanei vertebrale, picior plat, rahitism si inegalitatea
membrelor. Rahitismul - aIectiune a cartilajelor de crestere ale copilului mic, maniIestat
prin degenerarea si cresterea anarhic a masei cartilaginoase din cauza nedepunerii
srurilor IosIo-calcice, n special n absenta vitaminei D, dar si din alte cauze de natur
metabolic sau igien alimentar. Piciorul plat - destul de Irecvent la copii, este expresia
unei hipotonii musculare generalizate, uneori nsotit de genu valgum sau atitudini ciIotice
la vrste mai mari. Hipotonia statural (nanismul) apare din cauza unor tulburri
endocrine sau pe Iondul unor distroIii sau aIectiuni cronice grave ale nou-nscutului.
Inegalitatea membrelor - are important preponderent estetic n cazul membrelor
superioare sau important preponderent Iunctional n cazul membrelor inIerioare.
Malformatiile coloanei vertebrale - sunt prezente sub diIerite Iorme: de la deIecte de
segmentare sau nchidere a articulatiilor vertebrale, la anomalii de umr, aberatii de Iorm
si sinostoze.
ncadrarea n grad si tip de handicap a persoanelor adulte se Iace de Comisia de evaluare a
persoanelor cu handicap (CEPH). Evaluarea persoanelor adulte care prezint diIerite
deIiciente n vederea ncadrrii ntr-un grad de handicap pentru a beneIicia de toate drepturile
legale se Iace de ctre Serviciul de Evaluare Complex a Persoanelor Adulte cu Handicap
(SECPAH) din cadrul DGASPC.
Procesul de ncadrare a persoanei ntr-un grad de handicap pentru a beneIicia de toate
drepturile prevzute de lege presupune parcurgerea unor etape:
Identificarea persoanelor cu handicap se realizeaz n mod direct odat cu solicitarea
persoanei adulte, exprimat n scris (anexa 20), ctre SECPAH prin cererea tip de evaluare
complex n vederea ncadrrii n grad de handicap. Solicitarea persoanei cu handicap se
reIer la evaluarea complex a persoanei adulte n scopul obtinerii unui certiIicat de ncadrare
ntr-o categorie de persoane cu handicap si/sau, dupa caz, a eliberrii unui certiIicat de
ncadrare ntr-o categorie de persoane cu handicap n scopul eIecturii demersurilor pentru
pensionarea pentru munca depus si limit de vrst conIorm art. 47 din Legea nr.19/2000 cu
modiIicrile si completrile ulterioare, precum si a certiIicatului de orientare proIesional.
SECPAH va analiza toate aspectele legate de caz si va Iace propuneri pertinente n acest sens
indiIerent de ceea ce s-a solicitat initial. La nivel comunitar, persoanele care pot identiIica si
orienta persoana cu dizabilitti ctre SECPAH sunt proIesionistii care ndeplinesc diIerite
roluri sau Iunctii n comunitatea respectiv: medic de Iamilie, asistent social/reIerent al
primriei, alte persoane implicate n serviciile locale. Cererea si documentatia se pot obtine de
la primria de domiciliu, de la secretariatul SECPAH sau de pe site-ul DGASPC Alba la
adresa www.protectiasocialaalba.ro.
134
Preluarea dosarelor persoanelor cu dizabilit(i - Dosarul continnd cererea-tip de evaluare
complex nsotit de documentele necesare, se depune de ctre persoana solicitant sau de
ctre o alt persoan Iizic sau juridic, la secretariatul serviciului de evaluare complex a
persoanelor adulte cu handicap sau la registratura primriei din localitatea de
domiciliu/resedint, care o va transmite n termen de 5 zile lucrtoare la serviciul de evaluare
complex. n cazul persoanelor care solicit reevaluarea, cererea si documentatia se vor
depune cu 30 de zile nainte de expirarea termenului de valabilitate a certiIicatului de
ncadrare n grad de handicap. Dosarul depus, dup o prealabil veriIicare a existentei si
valabilittii documentelor necesare, este nregistrat n registrul programri si se comunic
persoanei solicitante data si ora planiIicat la care aceasta urmeaz a se prezenta n vederea
evalurii; n cazul unui dosar incomplet se solicit completarea acestuia cu documentele
necesare. Dosarul depus trebuie s cuprind urmtoarele documente, conIorm HG
430/16.03.2008: Cerere tip de evaluare complex n vederea ncadrrii n grad de handicap
completat si semnat de ctre solicitant; Copie dup actul de identitate al solicitantului;
ReIerat privind situatia medical prezent, ntocmit de medical specialist (anexa 21);
Scrisoare medical-tip de la medical de Iamilie (anexa 22); Alte acte medicale doveditoare
(bilete de iesire din spital, buletin de analize medicale, test psihologic, radiograIie,
audiogram etc.); Ancheta social eIectuat de serviciul social specializat din cadrul primriei
n a crui raz are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap; Acte doveditoare ale
veniturilor (cupon de pensie, adeverint de salariu, adeverint de venit de la primrie, copie
dup decizia medical n cazul persoanelor pensionate pentru incapacitate de munc etc.).
Evaluarea complex a persoanei adulte cu dizabilit(i - este un proces complex si continuu
prin care sunt estimate si recunoscute particularittile de dezvoltare, integrare si incluziune
social a acestora. Procesul presupune colectarea de inIormatii ct mai complete si
interpretarea acestora n scopul orientrii asupra deciziei si interventiei. Evaluarea este
subordonat principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit cruia orice decizie sau
msur este luat numai n interesul acestei persoane, Iiind inacceptabile abordrile ntemeiate
pe mil si pe perceptia persoanelor cu handicap ca Iiind neajutorate. Evaluarea prezint
urmtoarele caracteristici:
- este axat pe potentialul de dezvoltare, integrare si incluziune social al adultului,
evidentiaz ce stie si ce poate Iace adultul cu handicap, ce abilitti si deprinderi are sau
poate dezvolta;
- este bazat pe modelul social al abordrii dizabilittii, presupunnd o abordare
integratoare a elementelor relevante: sntate, grad de adaptare psihosocial, nivel de
educatie, grad de dezvoltare a abilittilor proIesionale;
- este unitar, n sensul c opereaz cu aceleasi obiective, criterii, metodologii;
- este eIectuat n echip, toti membrii echipei sunt implicti activ, Iiecare lucrnd
complementar cu cellalt;
- respect drepturile si demnitatea persoanei cu handicap, precum si principiul ,Nimic
pentru noi, Ir noi! care constituie baza oricrei decizii luate n ceea ce priveste
persoana cu handicap.
Evaluarea complex se realizeaz n maximum 60 de zile de la data nregistrrii cererii si
documentelor la serviciul de evaluare complex conIorm HG 430/16.03.2008. SECPAH
Iunctioneaz pe zile si specialitti medicale dup cum urmeaz: luni - psihiatrie; mar(i -
135
neurologie yi ORL; miercuri - medicin intern yi ortopedie-traumatologie; joi -
medicin intern yi oftalmologie.
La data planiIicat, dosarele depuse sunt nregistrate n registrul intrri-iesiri urmnd ca la
aceast dat, n urma evalurii complexe a persoanei solicitante s se ntocmeasc raportul de
evaluare complex. n Iapt, la data planiIicat solicitantul se prezint la ora stabilit conIorm
programrii. Dac nu se prezint, iar n prealabil nu a anuntat SECPAH c la data planiIicat
nu poate Ii prezent, dosarul este pstrat n arhiv pn la data prezentrii. n cazul persoanelor
nedeplasabile, n baza scrisorii medicale si a anchetei sociale, evaluarea complex se va
eIectua la domiciliul/resedinta solicitantului.
Evaluarea medical presupune examinarea clinic si eIectuarea unor investigatii paraclinice
n vederea stabilirii unui diagnostic complet (stare de sntate sau de boal si, dupa caz,
complicatiile bolii), care va conduce, alturi de rezultatele celorlalte tipuri de evaluare, la
determinarea tipului de deIicient Iunctional. Evaluarea medical este realizat de ctre
medicii din cadul SECPAH, n Iunctie de specialitate (psihiatrie, neurologie, ORL, interne,
ortopedie, oItalmologie). Obiectivul evalurii medicale, alturi de evaluarea psihologic si
social, l reprezint stabilirea deIicientei Iunctionale si Iormularea propunerii de ncadrare a
persoanei ntr-un grad de handicap. Medicii specialisti eIectueaz examenul clinic si
evaluarea complex a strii generale a persoanei, analizeaz si veriIic reIeratul privind
situatia medical prezent, precum si celelalte acte medicale doveditoare. La nevoie, medicii
specialisti din SECPAH pot solicita investigatii paraclinice suplimentare, necesare pentru
stadializarea bolii si a clasiIicrii din punct de vedere evolutiv, investigatii care se comunic
la data evalurii persoanei solicitante direct acesteia sau ulterior prin post, ntocmindu-se n
acest sens un document anex completat n 2 exemplare. Rezultatele evalurii medicale vor Ii
nscrise n raportul de evaluare complex la rubrica ,Date relevante privind evaluarea
medical, alturi de concluziile si recomandrile medicului. n baza evalurii medicale,
medicii specialisti stabilesc tipul deIicientei Iunctionale si Iac propunerea de ncadrare intr-un
grad de handicap conIorm criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul comun nr.
762 al MMFES si nr. 1992 al MSP, n concluziile raportului de evaluare complex, la rubrica
,Propunerea de ncadrare/nencadrare ntr-un grad de handicap.
Evaluarea psihologic se realizeaz prin raportarea la standardele existente, prin teste
speciIice validate, n vederea stabilirii unei diagnoze care arat deprtarea sau distanta Iat de
normele statistice stabilite. Acest tip de evaluare este realizat de ctre psihologul SECPAH,
care veriIic n prealabil testul psihologic din dosarul beneIiciarului. Obiectivul acestui tip de
evaluare l reprezint stabilirea datelor relevante din punct de vedere psihologic precum si
stabilirea concluziilor si recomandrilor psihologului care vor Ii consemnate n raportul de
evaluare complex. Evaluarea psihologic propriu-zis se realizeaz n cabinetul psihologic,
ntr-un spatiu adaptat nevoilor persoanei adulte cu dizabilitti. Rezultatele evalurii
psihologice sunt nregistrate de ctre psihologul SECPAH n raportul de evaluare complex la
rubrica Rezultatele evalurii psihologice. Datele psihologice sunt inIormatii care includ
nivelul de inteligent, atentia, memoria, nivelul de prelucrare a inIormatiilor vizuale si
auditive, strategii cognitive, limbaj oral, citire-scriere, comportament, psihomotricitate,
gndire, perceptie, abilitate, deprinderi.
136
Evaluarea social presupune analiza mediului n care trieste persoana adult cu handicap, a
Iactorilor de mediu si a Iactorilor personali. Ea este realizat de ctre asistentii sociali din
cadrul SECPAH, prin veriIicarea datelor nscrise n ancheta social ntocmit de serviciul
social al primriei de domiciliu/rezident al persoanei solicitante, prin eIectuarea de vizite la
domiciliul persoanei cu dizabilitti, dac este cazul. Obiectivul evalurii sociale l reprezint
valoriIicarea inIormatiilor obtinute prin ancheta social sau alte tehnici n vederea stabilirii si
Iormulrii diagnosticului social, cu accent pe elementele semniIicative ale persoanei si
grupului social din care Iace parte, n vederea argumentrii pertinente a propunerii reIeritoare
la ncadrarea persoanei ntr-un grad de handicap. Datele relevante privind evaluarea social se
nscriu n raportul de evaluare complex la rubrica ,Rezultatele evalurii sociale, alturi de
concluziile si recomandrile asistentului social.
Evaluarea voca(ional sau a abilittilor proIesionale se eIectueaz de psihopedagogi,
instructor de educatie sau pedagogi de recuperare.
Evaluarea nivelului de educa(ie este asigurat de psihopedagogi, instructor de educatie sau
pedagogi de recuperare.
Evaluarea abilit(ilor yi a nivelului de integrare social este asigurat de psihologi,
psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenti sociali.
Pe baza rezultatelor evalurilor medicale, sociale, psihologice, vocationale, a nivelului de
educatie, a abilittilor si a nivelului de integrare social, care sunt consemnate n raportul de
evaluare complex, echipa serviciului de evaluare complex Iormuleaz propunerea de
ncadrare/nencadrare ntr-un grad de handicap, respectiv mentinerea n grad de handicap
a unei persoane, propunerea privind orientarea proIesional, precum si propuneri privind
luarea unei msuri de protectie. Concluziile raportului de evaluare complex contine
propunerile privind tipul de deIicient, respectiv: deIicient Iunctional grav; deIicient
Iunctionala accentuat; deIicient Iunctional medie; deIicient Iunctionala usoar. De
asemenea, alturi de stabilirea deIicientei Iunctionale se propune si termenul de valabilitate a
ncadrrii, care poate Ii 6 luni, 12 luni sau permanent. n situatia persoanelor nedeplasabile, se
constituie o echip mixt Iormat din medicul de medicin de Iamilie, asistentul social si
psihologul din cadrul SECPAH care se deplaseaz la domiciliul acestora pentru evaluare. n
urma eIecturii evalurii la domiciliu medicul de medicin de Iamilie ntocmeste un reIerat
medical.
Planificarea serviciilor yi a interven(iilor, inclusiv elaborarea unui program individual
de reabilitare yi integrare social - n aceast etap sunt stabilite servicii sau interventii
speciIice, destinate ameliorrii, reabilitrii si integrrii sociale a adultului cu dizabilitti. Toate
aceste recomandri sunt precizate n Programul individual de reabilitare i integrare social
(PIRIS) a persoanei cu dizabilitti. Structura cadru a PIRIS a persoanei cu dizabilitti este
prevzut n anexa nr. 2 a HG 430/2008.
Oferirea serviciilor; asistarea persoanei cu dizabilit(i sau a familiei pentru ob(inerea
serviciilor necesare - ndeplinirea cu succes a obiectivelor din PIRIS a persoanei adulte cu
dizabilitti presupune implicarea si responsabilizarea nu numai a proIesionistilor, ci si a
137
persoanei n cauz. OIerirea serviciilor se reIer la inIormarea persoanei cu handicap asupra
tipului si cuantumului prestatiilor de care va beneIicia solicitantul, a autorittii
locale/organizatie responsabil de acordarea acestor prestatii, a datei de ncepere si perioada
de acordare a prestatiilor. La cerere se poate elibera certiIicatul de orientare proIesional n
Iorma reglementat de anexa nr.3 la HG 430/2008.
Etapa de ncheiere sau etapa final a procesului de furnizare a serviciilor yi
interven(iilor specializate pentru persoana cu dizabilit(i - procesul de Iurnizare a
serviciilor si interventiilor specializate pentru persoana cu dizabilitti se ncheie n
urmatoarele situatii: decesul beneIiciarului, schimbarea domiciliului persoanei cu handicap n
alt judet si n situatia nencadrrii n grad de handicap la reevaluarea periodic.
Servicii sociale pentru adul(ii cu dizabilit(i
Serviciul de ngrijire la domiciliu - ConIorm Ordinului 318/07.04.2003 ,,prin ngrijire la
domiciliu se ntelege orice activitate de ngrijire medical prestat de personal specializat, la
domiciliul pacientului, care contribuie la mbunttirea strii de bine a acestuia din punct de
vedere Iizic si psihic'. La aceste activitti se adaug activittile sociale prestate de personal
specializat, la domiciliul pacientului, acestea contribuind mpreun la cresterea calittii vietii
persoanelor deservite. BeneIiciarii serviciilor de ngrijire la domiciliu sunt persoane aIectate
de boli cronice, care prezint un anumit nivel de dependent si o capacitate redus de a se
deplasa pentru a accesa serviciile de care au nevoie. Aceste servicii cuprind servicii de
ngrijire de baz - servicii de nrijire personal; servicii de asistent social - management de
caz; servicii de inIormare; evaluarea nevoilor sociale si elaborarea planurilor sociale de
interventie, consiliere; ghidare spre alte servicii, institutii sau reprezentare n anumite situatii;
servicii medicale - ngrijire medical direct, conIorm recomandrii medicului; servicii de
recuperare Iizic si psihic si servicii de adaptare si amenajare a ambientului. Serviciile de
ngrijire la domiciliu reprezint o alternativ la serviciile actuale si constau ntr-o mare
varietate de servicii acordate persoanelor dependente pentru ameliorarea situatiei si cresterea
calittii acestora.
Serviciile de orientare profesional pot constitui un mijloc de integrare n societate a
persoanelor cu dizabilitti prin Iacilitarea gsirii unui loc de munc.
Locuinjele protejate oIer ngrijire, cazare, mas si asistent social. Serviciile de tip
Locuint protejat sunt destinate adultilor cu dizabilitti mintale care doresc si au nevoie de
suport/servicii care s Iaciliteze o viat independent n comunitate. BeneIiciarii nu trebuie s
aib aptitudini speciale, ci doar un minim de abilitti de auto-ngrijire. Spre deosebire de alte
servicii pentru persoanele cu dizabilitti, locuintele protejate oIer un context real pentru
dezvoltarea unei vieti independente a persoanelor cu dizabilitti mintale. Aceste servicii
aditionale permit persoanelor cu dizabilitti mintale s adopte un stil de viat activ, care s
corespund obiectivelor incluziunii comunitare.
Furnizori de servicii sociale (existenti n microregiunea AIDA):
- Societatea de ajutorare ,Diakonia - Locuinte protejate pentru persoane cu handicap
,Cminul Bethesda Alba Iulia;
138
- Arhiepiscopia Ortodox Alb Iulia - Biroul de Asistent Social si Consiliere a
Persoanelor cu Dizabilitti Locomotorii Alb Iulia;
- Asociatia Filantropia Ortodox Alba Iulia - Centrul Pilot pentru persoane cu dizabilitti
Alba;
- DGASPC Alba Locuinte protejate destinate persoanelor cu dizabilitti:
-Locuinta protejat nr. 4 Vintu de Jos;
-Locuinta protejat nr. 9 Galda de Jos;
-Locuinta protejat nr. 10 Cricu;
-Locuinta protejat nr. 11 Galda de Jos;
-Locuinta protejat nr. 12 Galda de Jos.
2.2.5. PERSOANE ADULTE DEPENDENTE DE SUBSTANTE
Dependen(a este o stare caracterizat prin necesitatea stringent de Iolosire a unor substante
sau medicamente. Poate prea surprinztor, dar aproape toate activittile umane - ca de
exemplu munca, alimentatia, sexualitatea, acumularea unor valori materiale, stabilirea unor
recorduri, consumul unor medicamente, consumul de alcool si alte droguri pot lua trasaturile
unei dependente. De obicei, ins, Iolosim notiunea de dependent doar pentru maniIestrile
care duc la o pierdere a liberttii pentru persoana n cauz prin aIectarea capacittii de decizie
n anumite privinte. Comportamentul respectiv este constientizat la un moment dat, ca o
problem tot mai serioas pentru propria persoan sau pentru cei din jur, dar totusi nu se
renunt la el. n aceast privint, apare o asemnare cu alte comportamente obsesive, respectiv
maniacale, care pot merge pn la lezarea demnittii umane.
Din cauza pierderii liberttii personale se modiIic si unele trsturi de personalitate, dar
aceasta se produce intr-un mod insidios si poate trece neobservat mult vreme. De exemplu,
comportamentul dependent impinge omul ctre autoamgire si minciun, deoarece cel n
cauz are nevoie de un sistem sucit de explicatii pentru a nu-si pierde respectul de sine,
precum si respectul celorlalti. O alt caracteristic a notiunii de dependent o constituie si
conotatia negativ cu care este perceput, motiv pentru care n general oamenii nu doresc s
Iie etichetati ca atare.
Libertatea, autodeterminarea si autocontrolul, indeplinirea Iunctiilor sociale si sntatea sunt
valori deosebit de apreciate ale societtii, dar atta vreme ct cineva se dedic anumitor
pasiuni sau chiar plceri neinIrnate, Ir s-i Iie aIectate sntatea, pozitia social sau
capacitatea de munc, probabil c nimeni nu-l va considera dependent sau maniac.
Acesti termeni se Iolosesc de regul doar dac aceste valori au Iost lezate, dac intreaga sIer
de interese a omului se ingusteaz si cnd comportamentul dependent apare tot mai Irecvent,
oIerind ins tot mai putin satisIactie. n cele din urm un alcoolic va constata ca butura nu i-
a adus nici o satisIactie, asa cum un workoholic (dependent de munc) nu se va mai interesa
de rezultatele muncii sale, astIel inct comportamemtul su nu mai este inIluentat de succes
sau de rezultatul muncii. Aceast autodinamic a dependentei duce n cele din urm la
139
incapacitatea progresiv de a percepe plcerea si la pierderea poItei de viat. Se disting dou
Ieluri de dependent: cea fizic si cea psihic.
Dependen(a fizic este o consecint unui consum Irecvent si abuziv de substante nocive si a
adaptrii organismumui prin modiIicri metabolice la acesta, obtinindu-se o crestere a
tolerantei. Drept urmare organismul are nevoie de respectiva substant ca s Iunctioneze.
Dependenta Iizic se maniIest intotdeauna la intreruperea consumului cnd apar o serie de
Ienomene neplcute pe plan Iizic, numite Ienomene de sevraj. Senzatia trupeasc de
normalitate se reinstaleaz la reluarea administrrii.
Despre dependen(a psihic se vorbeste atunci cnd exist dorinta interioar, iar apoi cerinta
obsesiv de a consuma n continuare substanta nociv, Iie pentru a-si procura din nou plcere,
Iie pentru a evita neplcerile. Depedentul psihic Ioloseste acea substant pentru a obtine starea
de conIort psihic si pentru a rezolva strile de stres sau indispozitiile. Atunci cnd substanta
nu este la indeman, apare disconIortul psihic sau chiar Irica. Dependenta psihic este
determinat de interactiunea unui complex de Iactori Iarmacologici, psihologici si sociali.
Const dintr-o stare psihic, particular, maniIestat prin dorinta imperioas a individului de a
continua utilizarea drogului si de a nltura disconIortul psihic. Se ntlneste n toate cazurile
de dependent, cu anumite particularitti, pentru Iiecare drog n parte. Aceasta apare deseori
pe Iondul eIectului plcut, direct sau indirect (ca urmare a calmrii unor simptome neplcute -
anxietatea, durerea), ndemnnd la repetarea administrrii, ceea ce duce n Iinal la dependent.
La instalarea dependentei poate duce si o reactivitate individual particular, care creeaz un
rspuns mai intens al medicamentului, crend o stare de satisIactie.
Drogurile - n sens larg, reprezint, orice substant utilizat n terapeutic, datorit unor
proprietti curative, dar al crei eIect este, cteodat, incert si nociv pentru organismul uman.
Aceast deIinitie este ns prea vag si poate include, n general, toate medicamentele. Potrivit
deIinitiei date de OMS, drogul este acea substant care, odat absorbit de un organism viu,
poate modifica una sau mai multe functii ale acestuia. Drogul este substanta, licit sau ilicit,
al crei consum (din motive medicale sau din alte motive), determin Ienomene de
dependent si tolerant. Dependenta este un Ienomen caracterizat prin nevoia de a continua
utilizarea drogului, ignornd consecintele aprute n plan Iizic, psihologic si social, n scopul
obtinerii unei stri de bine.
Conventia Contra TraIicului Ilicit de StupeIiante si Substante Psihotrope din 1988,
desIasurat sub egida Natiunilor Unite, vine s intreasc cadrul institutional n domeniu,
adaptndu-l la mutatiile survenite. Tot pe aceasta linie a Iast adoptat si Regulamentul Nr.
3677 al Consiliului Uniunii Europene din 1990, cu privire la msurile ce vor Ii luate pentru
impiedicarea deturnrii anumitor substante (precursori chimici) pentru I'abricarea ilicit a
stupeIiantelor si substantelor psihotrope. Nu se poate vorbi de o terminologie unanim
acceptat privind substantele supuse controlului international ce au legatur cu traIicul si
consumul de droguri, motiv pentru care, vom opera cu urmtorii termeni:
- drogul - substanta supus controlului international, sintetizat sau extras prin diverse
procedee din produse naturale, cu scopul de a Ii utilizat, n aIara cadrului medical, n vederea
determinrii, n mod voluntar si constient, a unor stri temporare de plcere ce au la baz
mutatii produse la nivelul Iunctiilor organismului uman; termenul include, practic, toate
140
stupeIiantele si substantele psihotrope deIinite conIorm Conventiei Unice Asupra
StupeIiantelor, adoptat n anul1961 si modiIicat prin Protocolul din 1972 si Conventia
Natiunilor Unite Asupra Substantelor Psihotrope din anu11971;
- precursorii chimici - substante chimice supuse controlului international, utilizate n mod
Irecvent n diverse procese tehnologice legale ce nu au legtur cu drogurile, dar care pot Ii
utilizate, Iiind esentiale, n sinteza si extractia drogurilor; termenul include practic toate
substantele nominalizate n Regulamentul Nr. 3677 al Consiliului Uniunii ( Europene din
1990);
- toxicomanul (consumatorul de droguri) - persoana care consum n mod sistematic droguri
pentru a obtine constient o anumit stare de plcere;
- dependenja - starea Iizic sau psihic, ce rezult din interactiunea organismului cu o
substant din categoria drogurilor, care implic nevoia de a lua substanta n mod repetat,
pentru a reinstala starea de plcere produs de aceasta si pentru a evita suIerintele;
- sevrajul - stare psiho-Iizic ce apare n situatia n care toxicomanul este privat de drogul
consumat sistematic ce i-a indus starea de dependent;
-toleranja - gradul de rezistent a organismului uman la actiunea unei substante din categoria
drogurilor; cresterea tolerantei implic mrirea dozei de drog sau a Irecventei de administrare
a acestuia pentru obtinerea strii de plcere pe care o determin;
- halucinajiile - perceptii senzoriale din sIera vzuIui, auzului sau mirosului, care nu au
corespondent n realitatea obiectiv, determinate de consumul unor substante din categoria
drogurilor.
Asa cum se poate constata din deIinitia adoptata, drogurile reprezint o clasa eterogena de
substante:
- termenul "psihotrop," se reIer la un "medicament cu actiune asupra psihicului", iar
termenul "narcotic," se reIer la o "substant, medicament, care provoac narcoza - stare
caracterizat prin pierderea cunostintei, relaxare muscular, diminuarea sensibilittii si a
reIlexelor, provocat artiIicial prin actiunea substantelor narcotice asupra centrilor nervosi, n
special n interventiile chirurgicale".
Drogurile se pot clasiIica din mai multe puncte de vedere:
1. Stimulente: amIetamin, cocain, eIedrin, caIein, theobromin, etc. La rndul lor acestea
pot Ii:
- Droguri care inhib centrii nervosi: cannabis, opiacee: opiu, morIina, derivatii de
morIina: heroina, metadona, petidina, codeina, barbiturice, tranchilizante;
- Droguri care stimuleaz centrii nervosi: cocaina, amIetamine, crack-ul.
2. Halucinogene, exemple: psilocibin, LSD, mescalin, DMT, ecstasy, phenciclidina, peyote,
psilocyna;
3. Calmante: alcool, eter, cloroIorm, opiu, morIin, heroin, metadon, etc.;
4. Antipsihotice: clorpromazin, etc.
Recuperarea consumatorilor de substan(e este un proces complex si ndelungat, ce implic,
pe lng dorinta de recuperare din partea persoanei dependente si ajutor specializat din partea
unei echipe de spacialisti (medic, psiholog, asistent social etc.). Acest proces presupune
parcurgerea mai multor etape:
141
Etapa de contact - este primul pas Icut spre tratament. Aceast Iaz se poate desIsura n
centre de consiliere ambulatorii si stationare sau n cadrul grupurilor de suport. De regul
consumatorul sau Iamilia aceastuia caut medici, psihologi, clinici sau centre de specialitate
pentru tratamentul alcoolismului. Este o etap de evaluare a gradului de dependent.
Specialistul n dependente realizeaz n colaborare cu pacientul si Iamilia sa, o evaluare
psihologic a bolnavului, evaluarea severittii dependentei, evaluarea situatiei socio-Iamiliale,
clariIicarea motivelor invocate de pacient pentru a renunta la consumul de substante. n
Iunctie de aceast evaluare, specialistul n adictii (psiholog, medic, preot, asistent social, etc.)
propune pacientului si Iamiliei sale comportamente alternative. Pentru cazurile cu o
dependent sever se recomand etapa urmtoare.
Etapa dezintoxicrii - tratamentul dependentei de substante (alcool, droguri, medicamente) se
desIsoar cu sprijinul specialistilor n adictii (psihologi, medici, preoti, asistenti sociali). Este
recomandat ntotdeauna consultarea specialistilor n adictii pentru evaluarea gradului de
evolutie sau a severittii dependentei si pentru identiIicarea si analiza unor optiuni pentru
tratamentul dependentei. Aceast etap este o etap a tratamentului organismului, o etap n
care se urmreste vitaminizarea, mineralizarea corpului, eliminarea substantei din snge,
diminuarea sevrajului si a compusilor chimici din snge care sustin dependenta Iizic. De
obicei, persoanele dependente se hotrsc s Iac ceva pentru a se lsa de consumul de
substante cnd deja dependenta lor este sever. n cazul lor este recomandat parcurgerea unei
etape de dezintoxicare. Aceasta pentru ca sevrajul cauzat de intreruperea consumului are
nevoie de supraveghere medical de specialitate, consumatorul cronic neIiind apt din punct de
vedere Iizic si psihic s participe la sedinte de psihoterapie individual sau de grup. Dup
etapa dezintoxicrii se consider c acesta are capacitti Iizice si psihice suIiciente pentru a
ncepe psihoterapia.
Tratarea bolnavilor dependenti de substante narcotice conventional poate Ii divizat n trei
etape:
Etapa dezintoxicrii fizice - dureaz aproximativ dou sptmni. La aceast etap au loc:
administrarea preparatelor antagoniste substantei consumate pentru ameliorarea sindromului
abstinent si accelerarea procesului de dezintoxicare si tratarea complicatiilor aprute n urma
abuzului (complicatii ale sistemului cardiovascular, respirator, sistemului nervos);
Etapa de susjinere a terapiei ambulatorii - n care specialistii recomand ca urmtoarele
dou sptmni indivizii s nu triasc acas pentru a nu diminua riscul recidivei. Pacientul
trebuie zilnic s Irecventeze spitalul unde alturi de terapia Iarmacologic se Iace si
psihoterapie individual sau de grup, n dependent de dorinta pacientului, n mod sistematic;
Etapa terapiei de susjinere - este ndreptat mpotriva recidivei. Ea are mai multe sarcini:
nvtarea pacientilor a unor tehnici psihologice care ar ntri convingerea c se pot lipsi de
drog; crearea unor interese pozitive si stabile cu caracter de hobby si crearea motivatiei
pentru gsirea unei proIesii.
Dup aceasta pacientul poate Ii ndreptat n centre de ,Narcomani anonimi. Aceste centre
sunt cu un circuit nchis si personal specializat, unde se continu cu terapia de sustinere,
asociat cu psihoterapie de grup, psihoterapie individual, sedinte de ram, sedinte de terapie
142
ocupational, ergoterapie. Toate acestea se eIectueaz cu acordul pacientului. Mentionm c
spitalele de narcologie se ocup doar cu dezintoxicarea Iizic a narcomanilor. Este stiut ns
c n aIara dependentei Iizice exist si o dependent psihic Iat de droguri, care este mult mai
complicat. Din acest punct de vedere, constatm c nu exist unitti specializate pentru
scoaterea din dependenta psihic: centre de zi, comunitti terapeutice etc. Dependenta Iizic
tratat n spitalele de narcologie rmne a Ii n ultima instant neeIicient, ntruct programul
de dezintoxicare nu este complet. Drept urmare, Iostii narcomani redevin dependenti de
droguri.
Etapa consilierii/terapiei dependenjei ntr-un centru ambulator sau stationar. Reabilitarea
este un termen larg care nsumeaz toate procedeele medicale si/sau psihoterapeutice pentru
tratarea dependentei de substante psihoactive cum ar Ii alcoolul, medicamente, nicotina, sau
droguri ca heroina, cocaina si amIetaminele. Scopul reabilitrii este acela de a-l convinge pe
dependent s renunte la consumul de substante psihoactive n special pentru a evita
problemele care survin din consumul abuziv de aceste substante. Terapia dependentei de
substante urmreste schimbarea atitudinii consumatorului Iat de responsabilitti, sarcini,
greutti, sentimente neplcute, Irustrri, astIel nct persoana dependent s trateze aceste
situatii cu maturitate, Ir s apeleze la consumul de alcool. Dac etapa dezintoxicrii este
etapa menit s reduc pn la minimum dependenta Iizic, etapa consilierii si terapiei
urmreste demontarea si eliminarea dependentei psihice. Se urmreste consolidarea motivatiei
de a mentine abstinenta, mbunttirea comunicrii si diversiIicarea modalittilor de expresie
a aIectelor, emotiilor si sentimentelor, reconstructia stimei de sine, ntelegerea mecanismelor
dependentei, invtarea metodelor prin care se mentine abstinenta si se evit recidiva.
Etapa postcur/grupuri de sprijin, terapia de grup - o serie de metode utilizate n terapia
individual au Iost aplicate la grupuri de persoane dependente, dup modelul psihoterapiei de
grup care a demonstrat avantajele unei terapii n comun a unor persoane cu probleme
asemntoare. Metodele acestei terapii variaz n Iunctie de orientarea teoretic a celui ce le
aplic. Un avantaj al acestei terapii const n Iaptul c dependentul este n stare s depseasc
izolarea, el este reintegrat n viata de Iamilie si cea social, percepe Iavorurile cooperrii si ale
experientelor comune de viat. Psihoterapia de grup reprezint un procedeu relativ recent,
bazat n mare parte pe ntelegerea psihanalitic a structurilor caracteriale ale narcomanului,
considerat n general persoan nevrotic, imatur, cu mic tolerant la Irustrare. Terapia de
grup este o Iorm de tratament care are o serie de avantaje ca obtinerea unei aIectiuni ntre
membrii grupului asemntoare solidarittii de Iamilie; n cadrul grupului, membrii sunt
pregtiti pentru reinsertie social, pentru experimentarea unor Iorme variate de readaptare (ca
dragostea, cooperarea), Iorme care mai trziu pot Ii utilizate n aIara grupului; n cadrul
grupului, indivizii sunt mai receptivi la msurile educative si la asimilarea experientelor.
n cadrul activittilor de grup, sportul, pescuitul, dansul, arta sau alte activitti distractive sunt
privite ca mijloace adecvate de readaptare. Terapia de grup are astIel misiunea de a Iace s
nteleag Iiecare membru c n viat nu predomin Irustrarea, negarea si reprimrile, cu alte
cuvinte de a sublinia bucuria unei vieti normale adaptate la nevoile societtii; n al doilea
rnd, aceast Iorm de tratament se caracterizeaz printr-o coordonare colectiv, subiectul
Iiind mai mult sub controlul colectivului dect sub controlul individual al terapeutului. n Iine,
putem mentiona ca din punctul de vedere al terapeutului, recstigarea independentei Iat de
143
droguri este un obiectiv Ioarte greu de realizat si presupune aplicarea unor proceduri de
,reabilitare" ce valoriIic vointa si simtul responsabilittii.
Psihoterapia - este deIinit ca o experient emotional speciIic care apare n relatiile dintre
dou persoane, dintre care una ajut pe cealalt s se nteleag mai bine pe sine, prin prisma
experientelor sale de viat. Aceast metod poate Ii aplicat att de psihologi, asistenti sociali,
ct si de sociologi. Psihoterapia individual este una dintre Iormele de reintegrare a
persoanelor dependente, aplicndu-se izolat sau n combinatie cu alte Iorme de tratament.
Terapia de familie - includerea Iamiliei n reinsertia persoanei dependente este justiIicat n
primul rnd de Iaptul c Iiecare membru al Iamiliei serveste ca model pentru ceilalti. Au Iost
propuse si utilizate mai multe tehnici n terapia de Iamilie, bazate pe unele teorii, cum sunt
cea a rolului jucat de printi n viata Iamiliei si educatia copiilor. Tratamentul are ca scop s
ndeprteze modelul comportamental al membrilor de Iamilie care reprezint substratul
etiologic al consumului de substante al unuia dintre membrii.
Cele mai mari sanse de succes terapeutic le au pacientii care s-au hotrt s Iac o terapie pe
termen lung, pe care o ncheie, dup care se ataseaz unui grup de ntrajutorare. 70,5 dintre
pacientii care au Irecventat un grup postcur rmn abstinenti Iat de numai 45,5 dintre cei
care n-au contactat un asemenea grup. Un succes mai mare nregistreaz cei care triesc nc
ntr-un cuplu intact, cu copii, au un loc de munc si o vrst de circa 40 de ani. Pe termen lung
rmn abstinenti circa 50 dintre pacientii unei clinici de recuperare cu terapie de lung
durat. Alti 15 au o recidiv din care isi revin prin propriile Iorte. Prin comparatie, dac s-ar
aplica aceleasi etaloane severe la veriIicarea msurii n care s-a schimbat viata unui cardiac
sau a unui diabetic de exemplu, am nregistra mult mai multe recidive. Recidiva
consumatorului este ns mai evident, deoarece au loc modiIicri de personalitate si este mult
mai dramatic.
Ca si n cazul altor aIectiuni, principala modalitate de scdere a Irecventei consumului de
substante n rndul populatiei este preventia, proces de constientizare a cauzelor, eIectelor si
consecintelor consumului de substante.
Activitatea de prevenjie primar, secundar yi terjiar
Prevenjie primar implic: interventia nainte de aparitia unei probleme de sntate, ceea ce
nseamn penetrarea retelei de Iactori care contribuie la dezvoltarea unei probleme de snatate
si ncercarea de destrmare a ei prin nlturarea uneia sau a mai multor verigi. Preventia
primar se concentreaz n special asupra inIluentrii comportamentului si atitudinilor
grupului vizat, ceea ce implic motivarea indivizilor sau ,inIluentarea lor n sensul mentinerii
sau schimbrii stilului lor de viat n directia dorit (de exemplu, mentinerea unui stil de viat
sntos, Ir consum de droguri, prevenirea experimentrii cu droguri, etc.). Educarea si
inIormarea joac un rol esential n acest proces.
Prin preventie secundar (sau selectiv) se ntelege: detectarea precoce a unei boli sau
probleme de sntate deja existente, dar nc nemaniIestat ,clinic, astIel nct o interventie
precoce s rezolve problema. Acest tip de preventie are de cele mai multe ori ca rezultat
144
cresterea numrului de interventii realizate de medicii generalisti si de alti proIesionisti care
activeaz n domeniul asistentei medicale (pentru tineri).
n Iine, activitatea de preventie terjiar (sau cu indicajie) implic prevenirea recderilor n
cadrul unei boli sau limitarea eIectelor nocive ale consumului de drog ntr-o Iaz precoce a
acestuia. Aceast Iorm de preventie este de obicei strns legat de interventiile terapeutice. n
ultimii ani, conceptul de preventie a Iost si mai mult extins, pentru a putea cuprinde si
termenul de reducere a riscului, o posibil variant a preventiei secundare. Reducerea riscului
nu vizeaz n principal abuzul de substante, ci consecintele unui mod periculos de abuz. n
acest caz, scopul este reducerea consecintelor negative pe care le implic continuarea
consumului de substante.
Furnizori se servicii:
Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Alba Iace parte din Serviciul
Alba - Agentia National Antidrog (ANA). Activitatea desIsurat de ctre CPECA Alba se
adreseaz ntregii comunitti locale. Atributiile centrului sunt:
- elaboreaz documentele de organizare, planiIicare, control si evaluare a activittilor
centrului;
- coordoneaz activittile de reducere a cererii de droguri n plan local;
- elaboreaz, monitorizeaz, avizeaz si coordoneaz, dup caz, proiecte locale de reducere
a cererii de droguri;
- monitorizeaz si coordoneaz activittile institutiilor locale cu competente n domeniu, a
organizatiilor neguvernamentale (ONG) si a altor parteneri sociali implicati n
dezvoltarea, la nivel local, a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei
Nationale Antidrog;
- coordoneaz elaborarea si implementarea Strategiei locale antidrog si a Planului de
actiune, pe baza metodologiei concepute de ANA si evalueaz periodic stadiul realizrii
acestora;
- implementeaz la nivel local programe si campanii nationale de reducere a cererii si
oIertei de droguri;
- initiaz, sustine si monitorizeaz campanii de inIormare/educare, comunicare la nivel
local si regional;
- organizeaz maniIestri cu tematic antidrog, cu participarea comunittii locale, mass-
media si autorittilor publice locale (conIerinte de pres, seminarii, conIerinte, dezbateri
publice, emisiuni radio-tv, sesiuni de comunicri stiintiIice, ntreceri sportive, activitti
artistice si culturale etc.) si promoveaz materialele cu tematic antidrog;
- colaboreaz cu specialistii responsabili cu activitatea educativ scolar si extrascolar, cu
consilierii educativi din scoli, cu psihologii, sociologii si psihopedagogii din Centrele
Judetene de Asistent Psihopedagogic;
- identiIic, evidentiaz si actualizeaz pe ,hrti locurile si mediile propice consumului de
droguri;
- elaboreaz studii, analize si sinteze privind Ienomenul drogurilor n plan local/regional;
- organizeaz retelele de interventie preventiv n mediile scolare/ universitare/ comunitare/
Iamiliale depistate la risc;
145
- monitorizeaz si coordoneaz institutiile si organizatiile neguvernamentale ce asigur
servicii de harm-reduction;
- acord asistent tehnic organizatiilor neguvernamentale n scopul elaborrii si depunerii
spre Iinantare a proiectelor privind reducerea cererii de droguri;
- acord servicii de consiliere medical/ psihologic/ social, individual si de grup
consumatorilor de droguri si Iamiliilor acestora;
- poate organiza puncte de inIormare si documentare, potrivit normelor ANA;
- realizeaz, n baza solicitrii procurorului, evaluarea consumatorului, n scopul includerii
acestuia n circuitul integrat de asistent a persoanelor consumatoare de droguri;
- stabileste Planul individualizat, pe baza evalurii psihologice si sociale si n concordant
cu rezultatele examinrii medicale solicitate unei unitti medicale, conIorm criteriilor
prevzute n Regulamentul de aplicare a Legii 143/2000;
- coopereaz cu Iurnizorii de servicii medicale, sociale si psihologice n vederea
implementrii Planului individualizat de asistent;
- asigur managementul de caz prin identiIicarea necesittilor beneIiciarului, planiIicarea,
coordonarea si monitorizarea implementrii msurilor din Planul individualizat de
asistent;
- colaboreaz cu unittile medicale n care se desIsoar programe terapeutice pentru
consumatorii dependenti, cu scopul de a comunica datele necesare n vederea mentinerii
continuittii programului integrat de asistent a persoanelor consumatoare de droguri;
- colaboreaz cu unittile locale si cu organizatiile neguvernamentale n vederea elaborrii
unor programe de asistent, protectie social si reinsertie socio-proIesional a persoanelor
care au consumat sau consum substante psihoactive;
- asigur conIidentialitatea datelor personale ale consumatorilor dependenti de droguri,
inclusi n programul integrat de asistent, conIorm normelor n vigoare;
- elibereaz beneIiciarilor care urmeaz programul integrat de asistent a persoanelor
consumatoare de droguri, certiIicate nominale sau legitimatii n Iormat electronic
codiIicate;
- gestioneaz activittile speciIice de Iunctionare a unei linii teleIonice de inIormare si
consiliere pentru cetteni (populatia local);
- sprijin activittile comunittilor terapeutice si centrelor de Iormare nIiintate n zona de
competent.
Organizatiile neguvernamentale pot inIluenta si institutiile guvernamentale cerndu-le s
abordeze ct mai direct problema narcomaniei. E stiut c tragediile create de utilizarea
abuziv a drogurilor constituie uneori un element de noutate pentru aceste institutii care pot
chiar nega existenta Ienomenului. Cel mai diIicil lucru n activitatea ONG este, desigur,
obtinerea de Ionduri materiale att de necesare pentru sustinerea initiativelor orientate spre
stoparea producerii, traIicrii si distribuirii ilegale a drogurilor.
Furnizorii de servicii medicale, psihologice si sociale pentru consumatorii de droguri pot Ii
persoane Iizice sau juridice, publice, private sau mixte autorizate, iar prestarea serviciilor se
Iace pe baza standardelor de calitate.
146
2.2.6. PERSOANE ADULTE N DETENTIE $I POSTDETENTIE
2.2.6.1. DETENTIA este o pedeaps si const n lipsirea de libertate a condamnatului pentru
o perioad de timp sau pentru tot restul vietii lui. EIectele limitrii liberttii perturb evolutia
normal a personalittii, creaz conditii pentru aparitia si ampliIicarea unor tulburri psihice si
psihosociale. O Iorm aparte a restrngerii liberttii o reprezint reactia social Iat de
persoanele care ncalc legea penal si se concretizeaz n pedeapsa cu privare de libertate
ntr-un loc de detentie. Privarea de libertate prin executarea unei pedepse penale ntr-un
penitenciar reprezint o situatie special deosebit de complex.
Privarea de libertate ntr-un penitenciar nu presupune izolarea total a inIractorului si nu are
ca scop producerea de suIerinte Iizice si psihice, ci reprezint o msur de reeducare, n
scopul prevenirii svrsirii de noi inIractiuni. Una din procuprile specialistilor se
concentreaz pe a evalua care este beneIiciul neutralizrii delincventului prin detentie pentru
ca aceasta s-si ocupe locul potrivit n sistemul de interventie. Ruperea legturilor sociale a
detinutului se reIer la dou aspecte:
- pe de o parte, ncarcerarea antreneaz desIacerea contractului de munc (dac el exist),
crend premisa unei diIicultti Ioarte serioase de reIacere dup executarea sentintei. Acest
lucru este nsotit de dezorganizarea Iamiliei delincventului, cu Iorme de dezintegrare a sa.
Toate acestea conduc la un eIect de de-socializare a detinutului;
- pe de alt parte, detentia conduce la o stare de pasivitate, la o lips de voint si initiativ care
Iace diIicil reintegrarea detinutului n viata social. n unele situatii nu exist servicii
specializate de asistent social si acest lucru agraveaz si mai mult aceast situatie.
Totusi detentia, are si aspecte pozitive pentru cazurile de detentie limitat, adic este vorba de
acea posibilitate de schimbare psihologic imposibil n alte circumstante. Detinutul
redescoper aptitudini intelectuale, de autodezvoltare etc. n peniteciar sunt desIsurate
activitti cum ar Ii: utilizarea muncii, activitti educative, privite ca nvtare scolar, dar si ca
educatie social, precum si tehnici de dezvoltare individual (autoadministrare, Iorme de
dezintoxicare prin lipsa circumstantelor, tratament psihoterapeutic prin activitti speciIice cu
personal specializat - psihologi, asistenti sociali).
Activittile de consiliere si reeducare a persoanelor din regimul penitenciar presupun
parcurgerea unor etape.
Evaluarea inijial/Identificarea cazurilor (presupune o investigare sumar a situatiei
detinutului nou-depus, aIlat n perioada de carantin si observare, la solicitarea de asistent a
persoanelor private de libertate). Are ca scop individualizarea regimului de executare a
pedepsei, determinarea modului n care detinutul, ca rezultat al snttii sale mintale, poate Ii
periculos pentru el sau pentru altii, Iurnizarea de recomandri pentru un tratament speciIic n
timpul procesului penal. Se Iace n baza inIormrii de ctre persoanele care deruleaz
activitti directe cu persoanele private de libertate pentru care este recomandabil consilierea
social si asistenta psihosocial prin includerea n programe de tip psihoterapeutic. Asistentul
social ntocmeste n baza demersurilor de identiIicare mentionate mai sus, tabelele nominale
cu persoanele private de libertate care urmeaz s beneIicieze de consiliere social.
147
Persoanele private de libertate care, ca urmare a unor situatii deosebite (deces n Iamilie,
plasamentul copilului n regim de urgent etc.), solicit consiliere din partea asistentului
social vor beneIicia de asistent de specialitate n baza solicitrilor verbale, chiar dac nu sunt
incluse pe tabelul mai sus mentionat.
n situatia n care numrul persoanelor private de libertate cu recomandri de consiliere
social depseste posibilittile de desIsurare a activittii, sunt identiIicate persoanele care
necesit consiliere social cu prioritate, iar pentru celelalte se Iormuleaz recomandri pentru
introducerea n alte activitti si monitorizare pn la momentul n care pot beneIicia de
consiliere.
n cazul n care solutionarea situatiei persoanei persoanei private de libertate presupune
initierea unor demersuri ctre institutii guvernamentale sau neguvernamentale, acest lucru i
va Ii comunicat direct acesteia, stabilindu-se totodat data la care i va Ii comunicat
modalitatea de solutionare. Coordonatorul, mpreun cu echipa desemnat, initiaz
demersurile de selectionare a persoanelor private de libertate eligibile pentru includerea n
programul de asistent psihosocial (n concordant cu criteriile speciIice stabilite pentru
Iiecare program de asistent psihosocial).
Persoanele private de libertate care, desi au recomandarea de a participa la acest tip de
activitate, si care pentru moment nu ndeplinesc conditiile stabilite pentru a Ii incluse n grup
vor Ii reorientate spre alte activitti si programe urmnd ca ulterior, n Iunctie de posibilittile
de includere dar si de evolutia psiho-comportamental s Iie incluse n programul respectiv.
Etapa de evaluare complex/Fiya Social - presupune o investigare si analiz amnuntit a
tuturor elementelor care sunt implicate, detinutul si mediul su de viat anterior, Iamilia si
sistemul acestuia de relatii, Iactorii care au generat situatia problematic; asistentul social
consemneaz inIormatiile obtinute n Iise care includ: sinteza discutiilor purtate, data, locul, si
scopul ntlnirii urmtoare etc.). Instrumentele utili:ate n aceast etap a interventiei sunt:
ntocmirea fiei sociale (anexa 23), precum si angafamentul de participare (anexa 24). n
acest timp, asistentul social organizeaz si sustine, alturi de aducatori, Programul de adaptare
la viata institutionalizat.
Etapa ntocmirii planului individualizat de evaluare yi intervenjie educativ yi terapeutic
Planul individuali:at de evaluare i interventie educativ i terapeutic (anexa 31) este
conceput de ctre asistentul social si la ntocmirea lui se tine seama de nevoile speciIice ale
persoanei private de libertate, situatia social legat de comportamentul inIractional,
necesitatea mentinerii legturilor cu Iamilia pe durata executiei pedepsei privative de libertate.
n Iunctie de momentele traseului executional al persoanei private de libertate, activitatea
asistentului social se desIsoar n mai multe etape:
- activitti curente desfurate pe perioada executrii pedepsei pentru individuali:area
regimului de executare i asigurarea caracterului progresiv al acestuia. n aceast
perioad asistentul social organizeaz programul de dezvoltare a abilittilor sociale,
programul de dezvoltare a a abilittilor parentale, programul de prevenire a violentei
domestice, programul de dezvoltare a abilittilor decizionale n situatii de risc inIractional,
programul de mentinere si dezvoltare a relatiilor cu mediul de suport. Printre cele mai
148
Irecvent utilizate metode yi tehnici de ctre asistentul social n aceste etape ale interventiei
se numr ghidul de interviu, planul de consiliere, chestionarul, jocul de rol, studiul de
caz, discutia de grup, explicatia, exercitiul, expunerea, dezbaterea si problematizarea.
- activitti desfurate in perioada pregtirii pentru eliberare, in care asistentul social
sustine Programul de pregtire pentru eliberare. Serviciile oIerite de asistentul social
grupului tint de persoane private de libertate pot Ii de identiIicare a nevoii sociale
individuale, Iamiliale si de grup, activitti de inIormare despre drepturi si obligatii,
activitti si servicii de consiliere, educatia inIormal extracurricular pentru adulti.
Etapele de lucru n organizarea si sustinerea Iiecrei activitti de ctre asistentul social din
penitenciar sunt prevzute n Manualul de proceduri al sistemului penitenciar. Interventia,
prin utilizarea metodelor si tehnicilor speciIice pentru lucrul n grup, n vederea optimizrii si
dezvoltrii personale, autocunoasterii si a Iormrii deprinderilor de gestionare a situatiilor de
criz pentru persoanele private de libertate se Iace n baza recomandrilor cuprinse n
Planul individualizat de intervenjie educativ yi terapeutic. Programele de asistent
psihosocial se adreseaz persoanelor private de libertate identiIicate ca necesitnd asistent
psihosocial, n urma evalurii initiale si a evalurilor pe parcurs. Principalele categorii de
persoane private de libertate crora li se adreseaz programele de asistent psihosocial sunt:
persoanele cu antecedente la consumul de droguri, persoanele cu aIectiuni psihice, persoanele
cu risc de suicid, agresorii sexuali, persoanele condamnate la executarea unei pedepse
privative de libertate de lung durat, persoanele private de libertate cu comportament agresiv
si persoanele private de libertate, vrstnice.
Coordonatorul programului stabileste mpreun cu membrii echipei, numrul de persoane
private de libertate care vor Ii incluse n program, durata programului, etapizarea interventiei,
spatiile de desIsurare, resursele necesare iar n baza acestor evaluri si planiIicri initiaz
completarea si ntocmirea documentelor constitutive ale Mapei Programului.
Programul penitenciar de baz este un ansamblu de activitti obligatorii bine planiIicate avnd
un obiectiv de nvtare pentru detinuti cu scopul general de a le reduce riscul de recidiv. O
mare parte din cei ce ajung n detentie au un nivel de cultur redus, nu au Iamilie, nu au o
locuint. Cu toate acestea, ideologia tratamentului penitenciar a aIirmat cu certitudine c omul
si delincvent reprezint o valoare uman pentru societate. Penitenciarele urmresc s
amelioreze conditia uman a detinutilor oIerindu-le cunostinte si dezvoltndu-le competente
utile pentru o viat cinstit dup eliberare.
n realizarea acestor etape, asistentul social initiaz si mentine relatii de colaborare cu diIeriti
actori sociali interesati de problematica reintegrrii sociale a persoanelor care execut pedepse
privative de libertate, precum: institutii publice (AJOFM, DGASPC, Primrii, SPAS,
Serviciul de Probatiune de pe lng Tribunale), ONG, voluntari, studenti. Prin activittile pe
care le desIsoar, asistentul social, alturi de alte categorii de specialisti din sistemul
penitenciar, asigur un climat uman si organizational cu potential de reintegrare social, prin
realizarea unor programe si activitti speciIice, conIerind astIel utilitate timpului petrecut n
detentie si contribuind la reducerea vulnerabilittii sociale a celor ncarcerati.ecutrii
pedepsei.
149
Etapa de monitorizare yi reevaluare periodic presupune evaluarea permanent a persoanei
private de libertate, veriIicarea demarrii activittilor, vericarea modului de Iurnizare a
serviciilor, medierea relatiei ntre detinut si Iamilie, nregistrarea permanent a inIormatiilor,
progreselor, evolutiei cazului. n toat perioada detentiei, asistentul social monitorizeaz
persoana lipsit de libertate. AstIel, asistentul social ntocmeste o Iis de monitorizare (anexa
25);
nchiderea cazului - are loc n momentul n care procesul de asistent a persoanei lipsite de
libertate nu se mai dovedeste necesar sau la cererea persoanei lipsite de libertate; la nchiderea
cazului (la eliberare sau la cererea persoanei lipsite de libertate), asistentul social ntocmeste o
Iis de nchidere a cazului (anexa 26). In tot acest proces, proIesionistii care lucreaz n
sistemul penitenciar utilizeaz un set de instrumente speciIice:
- documentarea - se realizeaz numai de ctre asistentul social care stabileste un plan de
documentare ce cuprinde inIormatii relevante despre persoana privat de libertate.
Asistentul social realizezaz planul de documentare dup o prim ntrevedere cu detinutul.
Documentele pot Ii de mai multe tipuri: documente de stare civil, documente juridice etc.
Documentarea completeaz alte tehnici si metode utilizate n instrumentarea unui caz,
cum ar Ii interviul de explorare, observatia etc.
- observatia - este o tehnic de investigatie, care are ca scop culegerea de inIormatii
necesare pentru a le completa pe cele rezultate n urma altor tehnici (documentarea,
interviul sau ntrevederea);
- intrevederea - asistentul social trebuie s maniIeste: rbdare, bunvoint, tolerant si spirit
de intuitie, trebuie s evite criticile, asa numitele sIaturi, judecti de valoare, discutii
contradictorii.
- interviul - este o tehnic care presupune, prin intermediul comunicrii directe, culegerea
datelor, diagnosticarea situatiei detinutului si sprijinirea acestuia n vederea rezolvrii
anumitor probleme. Pentru reusita interviului se va stabili locul de desIsurare al acestuia,
durata, participantii si alte aspecte care tin de buna desIsurare a acestuia.
- consilierea - asistentul social construieste o relatie de sprijin, n sensul motivrii
detinutului de a actiona pentru schimbarea acelui comportament care a determinat detentia
si pentru restabilirea echilibrului psihosocial al vietii. Pentru a atinge scopul vizat de
metoda consilierii, de ajutorare a detinutului n procesul de schimbare si de dezvoltare
personal n concordant cu valorile si asteptrile individului, asistentul social trebuie s
uzeze de toate calittile unui bun proIesionist, alturi de tehnici speciIice ale consilierii:
empatie si ntelegere pentru a cunoaste ct mai obiectiv realitatea vietii persoanei lipsite
de libertate; maniIestarea ncrederii n capacitatea acesteia de a-si rezolva diIiculttile;
suport pentru identiIicarea unor posibile solutii si n constientizarea riscurilor
alternativelor prezentate. Scopul consilierii: este acordarea de sprijin caliIicat n vederea
solutionrii problemelor sociale cu care se conIrunt persoanele private de libertate si
pregtirea acestora pentru reintegrarea n comunitate. Consilierea social se poate realiza
n regim individual sau de grup.
Serviciile sociale pentru persoanele adulte private de libertate - oIerite de administratia
unui penitenciar pot Ii clasiIicate n programe educative i programe de formare.
150
Programe educative pentru dejinuji:
- Programul cu privire la organi:area activittilor cu detinutii noi sositi in penitenciar
are ca scop studierea personalittii condamnatului, asigurarea dreptului constitutional al
accesului la inIormatie, asigurarea dreptului la sntate, acordarea asistentei sociale,
acordarea asistentei psihopedagogice etc.;
- Programul de incadrare in campul muncii - are ca scop orientarea proIesional si de
ncadrare n cmpul muncii a condamnatilor, cresterea productivittii muncii si a calittii
muncii etc;
- Programul cu privire la desfurarea orelor socio-furidice cu condamnatii scopul
programului mentionat este Iamiliarizarea condamnatilor cu legislatia executional-penal;
- Programul cu privire la pregtirea pentru eliberarea detinutilor din detentie are ca scop
prezentarea unui mod corect de viat al personalittii n societate, instruirea persoanelor
pentru a solutiona problemele care apar odat cu eliberarea din detentie si ulterior pentru a
se reintegra n societate.
Programe de formare pentru dejinuji:
- Programul cu privire la instruirea general i profesional are ca scop acordarea
studiilor medii incomplete si deprinderi de a percepe o proIesie n peniteciar, urmnd s se
angajeze n cmpul muncii dup eliberare;
- Programul cu privire la reducerea violentei in mediu penitenciar are ca scop studierea
inIractiunilor cu caracter violent, promovarea modalittilor pozitive de rezolvare a
conIlictelor;
- Programul cu privire la organi:area i desfurarea activittilor de creatie artistic are
ca scop resocializarea detinutilor si ridicarea nivelului de educare n penitenciare;
- Programul cu privire la organi:area educatiei fi:ice i sportului cu condamnatii are ca
scop organizarea si desIsurarea activittilor de sport n scopul mentinerii tonului Iizic si
moral-psihologic al detinutilor;
- Programul de educatie pentru sntate in mediul condamnatilor are ca scop prevenirea
bolilor si riscurilor ce le pot aIecta sntatea Iizic, mental, emotional si social a
detinutilor.
Munca educativ cu condamnatii se eIectueaz diIerentiat, n Iunctie de tipul penitenciarului
si de regimul de detentie stabilit, precum si n conIormitate cu prgramul penitenciar model,
programul penitenciar de baz al institutiei respective si programul individual al detinutului.
Formele principale ale muncii educative cu detinutii, prevzute de legislatie sunt: activittile
educative, instruirea proIesional, activitti religioase, consiliere psihologic, asistent
social, activitti sportive, Irecventarea bibliotecilor, activitti n timpul liber etc. Munca
educativ, consilierea social si psihologic se eIectueaz n ncperi speciale, sub
supravegherea reprezentantilor personalului penitenciar. La regimul initial si comun n
penitenciare de tip nchis, la regim initial n penitenciare de tip seminchis, celulele n care se
detin condamnatii la detentie pe viat, munca educativ si consilierea este eIectuat nemijlocit
n celule.
Un rol activ n ultimii ani n educarea detinutilor l joac Biserica, diIerite asociatii religioase,
care exercit o inIluent beneIic asupra credinciosilor si a altor condamnati, care au nevoie
de sustinere moral, ajutor spiritual pe calea cintei pentru inIractiunea svrsit si alegerii
151
unui mod de viat social util. Activitatea preotilor din penitenciare s-a dovedit a Ii o actiune
ce constituie temelia activittii de reabilitare, de resocializare si de redare societtii a celor
care la un moment dat au nclcat legea.
2.2.6.2. POSTDETENTIA. Socializarea persoanelor eliberate din detentie sau asistenta post-
penal vizeaz sensul valoric al societtii. Scopul oricrei societti este de a-si mentine
echilibrul, ordinea social si normativ. Acest deziderat se poate atinge prin Iunctionarea
optim a elementelor structurii sociale, a grupurilor, colectivittilor. De aceea reintegrarea
social a persoanelor eliberate din detentie - unul din eIectele procesului socializrii,
reprezint un proces Iundamental care presupune acomodarea, adic solutionarea conIlictelor
existente ntre aspiratii si atitudini comportamentale ntre indivizi.
n literatura de specialitate se arat c eIicienta procesului de resocializare este determinat de
o multitudine de Iactori, generali si particulari. Totodat, Iactorii generali se determin n
raport cu situatia social-economic din tar (realizarea dreptului la munc, asigurarea cu
locuint, primirea unui ajutor social), iar Iactorii particulari, speciIici - n raport cu situatia
prezent a sistemului corectional-penal.
Fostii detinuti sunt considerati persoane deIavorizate, au nevoie de ajutor din partea
institutiilor statale, centrale sau locale, pentru integrarea mai rapid n societate, inclusiv pe
piata muncii. Institutiile respective, constietizeaz Iaptul c persoanele eliberate din detentie
ar putea comite alte inIractiuni, n cazul n care acestea nu au nici o sustinere din partea
statului, ar trebui s se implice mai mult, prin acordarea ajutorului necesar pentru persoanele
respective. Important este de a identiIica institutiile n care Iostii detinuti au mai mult
ncredere si de la care asteapt ajutorul necesar.
n aIar de acestea, exist unele persoane care consider c de integrarea pe piata muncii ar
trebui s se preocupe si conducerea institutiilor penitenciare. Serviciile de consiliere trebuie
dezvoltate de institutii abilitate s presteze astIel de servicii si, n acelasi timp, s Iie
cunoscute de persoanele eliberate din detentie pentru a Iacilita accesul la serviciile respective.
Cei mai multi din respondenti consider c serviciile de consiliere proIesional trebuie
prestate de agentiile pentru ocuparea Iortei de munc.
Un alt tip de servicii, la Iel de importante pe piata muncii, sunt serviciile de mediere a
locurilor de munc. Prin dezvoltarea acestor servicii, Iostii detinuti si vor spori sansele de
ncadrare mai rapid n cmpul muncii datorit cunostintelor pe care le vor acumula.
Serviciile de mediere a locurilor de munc sunt prestate sub diIerite Iorme.
n vederea acordrii sprijinului practic de care condamnatii au nevoie dup eliberare,
serviciile au ncheiat numeroase protocoale de colaborare cu institutii si organizatii locale,
cum ar Ii: agentiile de Iormare si de ocupare a Iortei de munc, primriile, SPAS, etc.
Serviciile de reintegrare social si supraveghere sunt, de asemenea, competente s oIere
servicii de asistent, consiliere, programe de resocializare si de pregtire n vederea eliberrii
pentru detinuti. Toate aceste programe se desIsoar n baza unor acorduri de colaborare ntre
servicii si penitenciare.
152
Dintre obiectivele serviciilor ce lucreaz cu persoanele eliberate din detentie pentru o
reintegrare eIicient, pot Ii identiIicate principalele: specialistii s oIere autorittilor judiciare
inIormatii de calitate si evaluri care s-i asiste n individualizarea pedepsei, s oIere
inIractorilor, pe baza metodelor de asistent social, suport practic, Iinanciar, social si
psihologic, s previn recidiva prin dezvoltarea ncrederii n sine si a auto-controlului, s
contribuie la siguranta public prin ncurajarea inIractorilor de a deveni membrii corecti ai
societtii, prin supravegherea si monitorizarea acestora n vederea reducerii recidivei, s
identiIice acele calitti personale care pot sustine reintegrarea cu succes n societate, s asiste
detinutii si s i pregteasc pentru eliberare, s asigure asistent postpenal a detinutilor
eliberati, s oIere asistent Iamiliilor inIractorilor pentru a mentine si mbuntti relatia
acestora cu inIractorul n vederea eliminrii obstacolelor n calea reintegrrii sociale, s
organizeze medierea ntre victim si inIractor, s protejeze comunitatea prin solutionarea
eIectiv a conIlictelor.
DiIicultatea gsirii unui loc de munc a Iostilor detinuti de ctre ANOFM este determinat de
mai multi Iactori: sntatea precar a persoanelor eliberate din detentie, lipsa unei meserii sau
a unei caliIicri, reticenta din partea agentilor economici privind angajarea persoanelor
detinute, lipsa abilittilor de munc la persoanele n cauz etc.
Familia desemneaz grupul de persoane ntre care exist drepturi si obligatii care-si au
originea n acte juridice precum: cstoria, nIierea, rudenia sau n raporturi asimilate relatiilor
de Iamilie. Familia ndeplineste Iunctii Iundamentale n raporturile cu individul si cu
societatea. n orice societate, Iamilia reprezint Iactorul primordial socializrii si integrrii
sociale a indivizilor. Din punctul de vedere al integrrii si reintegrrii sociale, al prevenirii
recidivei, mai important este Iamilia social pentru c, n cadrul acesteia este mult mai
probabil s Iie prezent acel mediu Iavorabil pentru cultivarea valorilor morale, culturale si
sociale. Familia ndeplineste, pentru individ si pentru societate, o serie de Iunctii
semniIicative.
Integrarea social este un proces social Iundamental, caracterizat de o serie de particularitti
care, la rndul lor, variaz de la o societate la alta, de la un nivel de organizare social la altul.
Integrarea social presupune acomodare, adic solutionarea conIlictelor existente ntre diIerite
aspiratii si atitudini comportamentale, ntre indivizi. Integrarea social a unui individ, care a
stat izolat de societate o perioad de timp, se realizeaz mai greu, dar cu ajutorul Iamiliei,
considerm c are un grad de reusit mai mare dect a unui individ care doreste s se
integreze n societate, dar este lipsit de ajutorul Iamiliei.
n procesul de resocializare un rol important i revine mediului Iamilial care, prin mijloace
speciIice, poate asigura individului noi raporturi sociale, noi modele de comportament,
ruperea cu Iaptele delincvente anterior svrsite si reorientarea spre scopuri dorite si permise
de societate. Supravegherea persoanelor eliberate din detentie, alturi de asistenta social n
reintegrare, constituie dou etape importante a combaterii comportamentului inIractional si a
recidivei n cazul detinutilor. Se depun eIorturi de supraveghere a persoanelor eliberate din
locurile de detentie prin urmtoarele actiuni:
- s se prezinte o dat n lun la oIiciu, unde semneaz angajament;
- s nu prseasc domiciliul Ir nstiintarea serviciului de executare a pedepselor penale;
153
- s nu comit inIractiuni sau contraventii administrative; s nu ncalce ordinea public;
- s ndreptteasc ncrederea acordat de instanta de judecat. Fostii detinuti trebuie s
depseasc un sir de obstacole de ordin social, economic si psihologic. Acestia ntmpin
obstacole de ordin subiectiv si obiectiv ce tin de:
- excluderea social din partea membrilor Iamiliilor, rudelor, vecinilor, angajatorilor;
- lipsa unui loc de munc;
- lipsa spatiului locativ;
- starea material precar;
- lipsa buletinului de identitate;
- lipsa certiIicatului de nastere;
- abuz de buturi alcoolice;
- reIuz s se prezinte la timp la oIiciul de executare.
Aministratia penitenciar Iavorizeaz contactele condamnatilor cu serviciul de probajiune
penitenciar. Serviciul de probatiune Iormat are drept scop crearea, mentinerea si dezvoltarea
relatiilor condamnatilor cu Iamilia sau rudele acestora, identiIicarea Iactorilor care ar duce la:
reabilitarea detinutului, prevenirea comiterii n viitor a unor inIractiuni, pregtirea detinului
pentru eliberare, dezvoltarea abilittilor sociale, inIormarea Iactorilor care decid eliberarea
conditionat nainte de termen despre comportamentul condamnatilor, posibilittile de
resocializare si de reabilitare a acestora.
Serviciul de probatiune depune toate diligentele n scopul crerii relatiilor de colaborare cu
asociatiile obstesti care pot acorda consiliere detinutilor, contribuind la reintegrarea lor n
societate. Supravegherea persoanei eliberate din detentie ncepe din momentul prsirii de
ctre aceasta a penitenciarului. Consilierul supraveghetor trebuie s ntocmeasc un raport
cuprinznd detaliile perioadei n care inIractorul s-a aIlat sub supraveghere n comunitate.
Serviciul de probatiune ncheie acorduri de colaborare cu institutiile ce trebuie implicate n
asistenta, consilierea si supravegherea persoanei eliberate din detentie. Planul de supraveghere
se ntocmeste de ctre consilierul de probatiune, responsabil de caz pentru ntocmirea
acestuia. Este necesar ca acest plan de supraveghere s Iie revizuit ori de cte ori este necesar,
pe parcursul perioadei de supraveghere, dar obligatoriu o dat la 6 luni.
Consilierul poate avea ntrevederi cu persoana condamnat si la solicitarea acesteia n cazul n
care trebuie s anunte schimbarea domiciliului, resedintei sau locuintei, a locului de munc, a
deplasrilor. Cu ocazia Iiecrei ntrevederi, consilierul stabileste n ce msur obiectivele
planului de supraveghere sunt aduse la ndeplinire si aduce la cunostint data urmtoarei
ntrevederi. Metodele utilizate pentru asigurarea ndeplinirii obligatiilor sunt stabilite de
instanta de judecat n sarcina persoanei supravegheate.
n scopul asigurrii ndeplinirii msurilor stabilite de instanta de judecata pot Ii utilizale
urmtoarele metode: colaborarea cu Iamilia, voluntarii comunitari, reprezentantii societtii
civile, organizatii guvernamentale si neguvernamentale n vederea initierii si derulrii unor
programe de resocializare. Aceste programe se vor derula n scopul nsusirii unor norme si
valori acceptate social, a nsusirii unor abilitti sociale, rezolvarea problemelor dependentei de
alcool sau droguri.
154
Legtura cu institutiile care ar putea Iurniza date utile n vederea rezolvrii unor probleme si
nevoi: identiIicarea unor locuri de munc disponibile, a unor cursuri scolare precum si a celor
de caliIicare si recaliIicare proIesional.
Planul de supraveghere trebuie s precizeze Irecventa ntrevederilor dintre consilierul si
persoana supravegheat, pe durata supravegherii. n planul de supraveghere se vor mentiona
metodele utilizate de consilierul de probatiune pentru asigurarea ndeplinirii obligatiilor
stabilite de instanta de judecata n sarcina persoanei supravegheate. Aceste metode se pot
reIeri la colaborarea cu Iamilia, cu voluntarii comunitari si reprezentantii societtii civile,
precum si cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale. n vederea derulrii unor
programe de resocializare, vizite la domiciliu, legtura permanent cu persoanele si institutiile
care ar putea Iurniza date utile n vederea identiIicrii dup caz, a locurilor de munc
disponibile, a cursurilor scolare, precum si a celor de caliIicare sau recaliIicare proIesional.
Metodele de supraveghere se determin n Iunctie de gradul de risc identiIicat, precum si de
numrul msurilor si sau a obligatiilor stabilite de instanta de judecat, de nevoile sau de
problemele identiIicate ale persoanei supravegheate si de durata supravegherii.
Consilierul de probatiune i va solicita persoanei condamnate, la prima ntrevedere, inIormatii
reIeritoare la situatia locativ, la situatia sa Iinanciar, locul de munc si durata pentru care
este angajat si, dup caz, la persoanele aIlate n ngrijirea sa ori la persoanele n ngrijirea
crora aceasta se aIl. Consilierul de probatiune veriIic periodic dac persoana
supravegheat urmeaz cursurile de nvtmnt sau de caliIicare. n cazul n care persoana
condamnat a Iost obligat prin hotrre judectoreasc s nu si schimbe domiciliul sau
resedinta ori s nu depseasc limita teritorial stabilit, dect n conditiile Iixate de instant,
consilierul de probatiune responsabil de caz i va pune n vedere aceasta condamnatului si va
colabora cu organele de politie si cu primria din localitatea de domiciliu sau de resedint a
persoanei supravegheate, care vor sesiza orice schimbare intervenit n situatia acesteia.
Consilierul de probatiune trebuie s eIectueze controale inopinate la domiciliul sau la
resedinta persoanei supravegheate pentru a constata starea de Iapt. Consilierul de probatiune
responsabil de caz pstreaz o legtur permanent cu reprezentanti ai autorittilor locale, ai
organelor de politie, precum si eu orice persoane Iizice si juridice care ar putea oIeri
inIormatii privind Irecventarea de ctre persoana supravegheat a locului supus interdictiei.
Atunci cnd consilierul de probatiune constat prezenta persoanei supravegheate n locul sau
n locurile a cror Irecventare i-a Iost interzis, i nmneaz un avertisment scris, procednd
la explicarea verbal a continutului acestuia. n aceast situatie se va ncheia un proces-verbal
semnat de consilierul de probatiune responsabil de caz si de persoana supravegheat. n cazul
n care persoana condamnat este obligat s se supun unor msuri de control, tratament sau
ngrijire, n special n scopul dezintoxicrii, serviciul de probatiune identiIic pe plan local
unittile sanitare, precum si organizatiile, institutiile sau specialistii care desIsoar programe
de recuperare a toxicomanilor sau alcoolicilor, n vederea includerii persoanei supravegheate
n aceste programe.
155
Cu ocazia Iiecrei ntrevederi consilierul de probatiune stabileste n ce msur obiectivele
planului de supraveghere sunt aduse la ndeplinire si aduce ia cunostint persoanei
condamnate data urmtoarei ntrevederi. Persoana condamnat este obligat s anunte n
prealabil serviciul de probatiune n legtur cu orice schimbare de domiciliu, resedint sau
locuint, precum si despre orice deplasare, comunicnd noua adres, numrul de teleIon,
precum si, dup caz, data ntoarcerii.
Serviciul de probatiune poate solicita autorittilor competente desemnarea unor specialisti n
vederea asistrii ntocmirii si derulrii planului de supraveghere. Acesti specialisti pot Ii
psihologi, sociologi, asistenti sociali, cadre didactice, medici sau oricare alti specialisti a cror
opinie este considerat necesar.
CAPITOLUL 2.2.7. PERSOANE ADULTE BENEFICIARE DE VENITUL MINIM
GARANTAT
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat reprezint actul normativ principal care
reglementeaz ajutorul social sub Iorm venitului minim garantat, act normativ care
statorniceste Iaptul c ,Iamiliile si persoanele singure, cetteni romni, au dreptul la un venit
minim garantat c Iorm de asistent social. ConIorm legii, venitul minim garantat se
asigur prin acordarea ajutorului social lunar, instituirea acestui venit minim garantat Iiind
ntemeiat pe principiul solidarittii sociale, n cadrul unei politici nationale de asistent
social.
Legea prevede acordarea ajutorului social Iamiliilor si persoanelor cu venituri mici sau Ir
venituri, n situatiile si pe perioadele n care acestea nu pot s-si asigure prin propriile eIorturi
conditiile minime de trai. Potrivit actului normativ mentionat, ajutorul social este o Iorm de
asistent social ce se ntemeiaz pe principiul solidarittii sociale si care se concretizeaz n
acordarea unor sume de bani diIerentiate n raport de numrul de persoane din Iamilie,
precum si persoanelor singure, cu venituri sczute, sub un prag considerat ca minim garantat,
Iinantate din bugetele locale si din unele venituri ale bugetului de stat.
Din aceast deIinitie rezult urmtoarele caracteristici ale ajutorului social:
- este o Iorm de protectie social, care se ntemeiaz pe principiul solidarittii sociale;
- const n plata lunar a unei sume de bani ce se suport din bugetele locale si din sumele
primite de la bugetul de stat;
- principalii beneIiciari sunt Iamiliile, precum si persoanele singure, Ir venituri sau cu
venituri mici;
- scopul pentru care se acord este acela de a asigura beneIiciarilor un venit minim garantat
care s asigure existenta persoanelor respective.
BeneIiciarii venitului minim garantat sunt Iamiliile si persoanele singure, cetteni romni, au
dreptul la un venit minim garantat ca Iorm de asistent social. Termenul de Iamilie
desemneaz sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necstoriti, care au domiciliul ori
resedinta comun prevzut n actele de identitate si gospodresc mpreun. De asemenea, se
consider Iamilie si persoana care locuieste mpreun cu copiii aIlati n ntretinerea sa si se
aIl n una dintre urmtoarele situatii: este necstorit, este vduv, este divortat, al crei
156
sot/sotie este declarat/declarat disprut/disprut prin hotrre judectoreasc, nu a mplinit
vrsta de 18 ani si se aIl n una dintre situatiile prevzute mai sus. Familie se consider si
Iratii Ir copii, care se gospodresc mpreun si care nu au domiciliul sau resedinta comun
cu printii.
Asimilat notiunii de Iamilie, este si brbatul si Iemeia necstoriti, cu copiii lor si ai Iiecruia
dintre ei, care locuiesc si se gospodresc mpreun, prin termenul copil ntelegndu-se copilul
provenit din cstoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul dat
n plasament Iamiliei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela conIorm
legislatiei speciIice.
Persoana singur este persoana care a mplinit vrsta de 18 ani, locuieste si se gospodreste
singur.
Metodologia de lucru existent
Urmare a anchetei sociale ce se realizeaz de autorittile locale si care trebuie s ateste
situatia existent si justiIic acordarea venitului minim garantat, au dreptul si sotii desprtiti n
Iapt. Totodat beneIiciaz de legislatia venitului minim garantat persoanele Ir domiciliu sau
resedint si Ir locuint, aIlate n situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria rspundere
c nu au solicitat ajutorul social de la alte primrii. Persoanele Ir locuint beneIiciaz de
ajutor social numai pe perioada n care se aIl n evidenta serviciilor publice de asistent
social din cadrul unittilor administrativ-teritoriale n care triesc.
Potrivit Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modiIicrile si completrile ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1010/2006,
beneIiciaz de drepturile prevzute de legislatia venitului minim garantat, Iamiliile si
persoanele singure care au domiciliul sau, dup caz, resedinta n Romnia, cu sau Ir
cettenie romn, precum si apatrizii. Familiile si persoanele singure care nu au cettenie
romn beneIiciaz de prevederile Legii nr. 416/2001 dac se aIl n una dintre urmtoarele
situatii: cettenii strini sau apatrizii pe perioada n care au domiciliul sau, dup caz, resedinta
n Romnia, n conditiile legislatiei speciIice romne; cettenii strini si apatrizii care au
dobndit, n conditiile legii, statutul de reIugiat n Romnia sau crora li s-a acordat o alt
Iorm de protectie prevzut de lege.
Notiunea de ,se gospodresc mpreun presupune ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor
conditii, respectiv au domiciliul sau resedinta comun, prevzut n actele de identitate si
contribuie mpreun la achizitionarea sau la realizarea unor bunuri si a unor venituri din
valoriIicarea acestora ori la consumul acestora. n ce priveste sotii desprtiti n Iapt, aceste
persoane pot beneIicia de Legea nr. 416/2001 Iiecare dintre acestia, dac au domicilii
declarate diIerite si dac sunt ndeplinite conditiile prevzute de aceast lege.
Potrivit acelorasi Norme metodologice, prin sintagma ,copiii aIlati n ntretinere se ntelege,
dup caz: copiii pn la vrsta de 18 ani sau, dac urmeaz o Iorm de nvtmnt la cursuri
de zi, prevzut de lege, pn la Iinalizarea acestor cursuri, Ir a depsi vrsta de 26 de ani,
sau tinerii n vrst de peste 18 ani care, n conditiile legii, sunt declarati persoane cu
dizabilitti grav sau accentuat ori sunt ncadrati n gradul I sau II de invaliditate. Persoanele
157
Ir domiciliu sau resedint si Ir locuint, sunt acele persoane care nu detin o locuint
principal sau, dup caz, o locuint secundar.
n ceea ce priveste persoanele Ir locuint, pentru asigurarea evidentei persoanelor Ir
locuint, a persoanelor care triesc n adposturi improvizate cu destinatie de locuinte si nu
ndeplinesc exigentele minimale pentru locuint prevzute legislatia privind locuinta,
serviciile publice de asistent social din cadrul unittilor administrativ-teritoriale, n
colaborare cu politia, iau msuri pentru identiIicarea acestor persoane.
Locuinta de domiciliu este deIintit de Legea nr. 416/2001 ca Iiind constructia nchiriat sau
aIlat n proprietate personal, cu dependintele, dotrile si utilittile necesare, Iormat din una
sau mai multe camere, care acoper conditiile minimale de odihn, preparare a hranei,
educatie si igien ale persoanei singure sau Iamiliei, astIel cu este stabilit prin Legea
locuintei nr. 114/1996; n aceeasi categorie, a locuintei de domiciliu, intr si locuinta de
necesitate si locuinta social, astIel cum sunt reglementate de legea locuintei.
n sIrsit, potrivit art. 7 din Legea nr. 416/2001, persoanele apte de munc ce nu realizeaz
venituri din salarii sau din alte activitti, se iau n considerare la stabilirea numrului
membrilor de Iamilie pentru determinarea nivelului de venit pe Iamilie numai dac Iac dovada
Iaptului c sunt n evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea Iortei de munc, pentru
ncadrare n munc, si nu au reIuzat un loc de munc ori participarea la serviciile pentru
stimularea ocuprii Iortei de munc si de Iormare proIesional oIerite de aceste agentii.
Ajutorul social se acord n completarea veniturilor nete lunare ale Iamiliei sau ale persoanei
singure, pentru asigurarea venitului minim garantat lunar. Venitul minim garantat se acord
pe baz de cerere si de declaratie pe propria rspundere, de actele doveditoare privind
componenta Iamiliei si veniturile realizate n luna anterioar depunerii cererii de ctre
membrii acesteia. Cererea si declaratia pe propria rspundere se completeaz de ctre
reprezentantul Iamiliei, care poate Ii dup caz, unul din membrii Iamiliei, care are capacitate
deplin de exercitiu ori, n cazurile prevzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei
ndrepttite s beneIicieze de ajutor social.
Cererea si declaratia pe propria rspundere pentru acordarea ajutorului social, nsotite de
actele doveditoare privind componenta Iamiliei si veniturile realizate de membrii acesteia, se
nregistreaz ntr-un registru special la primarul comunei, orasului, municipiului sau, dup
caz, al sectorului municipiului Bucuresti n a crui raz teritorial solicitantul are domiciliul
ori, dup caz, resedinta.
n situatia n care un membru al Iamiliei sau persoana singur care solicit ajutorul social are
domiciliul sau resedinta n alt unitate administrativ-teritorial, cererea va Ii nsotit de o
adeverint eliberat de primarul comunei, orasului sau municipiului, n care aceasta are
domiciliul sau resedinta, din care s rezulte c nu beneIiciaz de ajutor social. Adeverinta
poate Ii nlocuit, pentru motive temeinic justiIicate, de o declaratie pe propria rspundere
dat n Iata secretarului comunei, orasului sau municipiului unde depune cererea solicitantul
ajutorului social. Pentru aceste situatii SPAS din subordinea consiliului local sau, dup caz,
persoana cu atributii n domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului va
158
solicita secretarului comunei, orasului, municipiului sau, dup caz, al sectorului municipiului
Bucuresti unde si are domiciliul sau, dup caz, resedinta persoana solicitant de ajutor social
conIirmarea Iaptului c aceasta nu beneIiciaz de ajutor social.
IdentiIicarea, preluarea dosarelor potentialilor beneIiciari care solicit ajutorul social si
metodologia de lucru se realizez odat cu solicitarea reprezentantului Iamiliei, solicitare
exprimat n scris ctre SPAS, nsotit de urmtoarele acte: copii xerox dup actele de
identitate pentru toti membrii Iamiliei; copii xerox si original dup cartea de identitate sau
buletinul de identitate (pentru toti membrii Iamiliei); permis de sedere temporar, permis de
sedere permanent, eliberat de autorittile romne competente, sau dup caz pasaportul, n
cazul cettenilor strini sau apatrizi; copii xerox si original dup certiIicatele de nastere
(pentru toti membrii Iamiliei); copie xerox si original dup certiIicatul de cstorie (dac este
cazul); copie xerox si original sentint de divort (dac este cazul); copie xerox si original
certiIicat de deces (dac este cazul); acte doveditoare privind veniturile: cupon pensie din luna
anterioar depunerii cererii; adeverint salar (dac este cazul); cupon somaj (dac este cazul);
declaratie notarial pe proprie rspundere privind veniturile ocazionale; declaratie notarial
privind veniturile pentru persoanele care au vrst de peste 16 ani si nu Irecventeaz cursurile
scolare; adeverint de la AJOFM c sunt n evident si sunt n cutarea unui loc de munc si
nu au reIuzat un loc de munc, precum si adeverint privind participarea la serviciile pentru
stimularea ocuprii si de Iormare proIesional; adeverint sau talon pentru toate veniturile
(alocatie de stat, burse scolare, pensii de stat sau boal, ajutor special pentru persoanele cu
handicap); adeverint Iiscal (de la Administratia Financiar); adeverint teren agricol (de la
Primrie); adeverinte scolare (pentru copiii care Irecventeaz scoala); copie xerox certiIicat
de ncadrare ntr-o categorie de persoan cu handicap; hotrrea deIinitiv de ncuviintare a
adoptiei, de plasament al minorului, potrivit legii; livret de Iamilie; actul din care s rezulte
calitatea solicitantului de tutore sau curator; acte din care s rezulte c un membru al Iamiliei
urmeaz o Iorm de nvtmnt la cursuri de zi, pn la Iinalizarea acestor cursuri, Ir a
depsi vrsta de 26 ani; acte din care s rezulte ncadrarea, potrivit legii, ntr-un grad de
dizabilitti accentuat sau grav ori, gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aIlate n
ntretinere.
n cazul persoanelor Ir domiciliu sau resedint si Ir locuint, cererea nsotit de
documentele doveditoare se nregistreaz ntr-un registru special la primarul comunei,
orasului sau municipiului, n a crui raz teritorial solicitantul trieste si se aIl n evidenta
serviciului public de asistent social. n situatia n care un membru al Iamiliei sau persoana
singur care solicit ajutorul social are domiciliul sau resedinta n alt unitate administrativ-
teritorial, cererea va Ii nsotit de o adeverint eliberat de primarul comunei, orasului sau
municipiului, n care aceasta are domiciliul sau resedinta, din care s rezulte c nu beneIiciaz
de ajutor social.
Adeverinta poate Ii nlocuit, pentru motive temeinic justiIicate, de o declaratie pe propria
rspundere dat n Iata secretarului comunei, orasului sau municipiului unde depune cererea
solicitantul ajutorului social. Pentru aceste situatii SPAS din subordinea consiliului local sau,
dup caz, persoana cu atributii n domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al
primarului va solicita secretarului comunei, orasului sau municipiului unde si are domiciliul
159
sau, dup caz, resedinta persoana solicitant de ajutor social conIirmarea Iaptului c aceasta
nu beneIiciaz de ajutor social.
Persoanele apte de munc ce nu realizeaz venituri din salarii sau din alte activitti prezint
din trei n trei luni adeverint c sunt n evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea Iortei de
munc, respectiv a agentiei pentru ocuparea Iortei de munc a municipiului Bucuresti,
denumite n continuare agentii teritoriale pentru ocuparea Iortei de munc, pentru ncadrare n
munc si nu au reIuzat un loc de munc, precum si adeverinta privind participarea la serviciile
pentru stimularea ocuprii si de Iormare proIesional oIerite de aceste agentii.
Cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaz, n termen de 30 de zile de la data
nregistrrii, de ctre angajatii din cadrul SPAS, desemnati prin dispozitie a primarului. Datele
cuprinse n Iormularul de cerere si declaratia pe propria rspundere privind componenta
Iamiliei si veniturile acesteia sunt supuse conIidentialittii. Acestea vor putea Ii Iolosite numai
n scopul stabilirii dreptului la ajutor social si al ntocmirii unor situatii statistice, precum si n
eventualitatea solicitrii de ctre organele de anchet.
n situatia Iamiliei sau a persoanei singure care locuieste si se gospodreste mpreun cu alte
Iamilii sau persoane singure si contribuie mpreun la achizitionarea sau realizarea unor
bunuri si a unor venituri din valoriIicarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea
cuantumului ajutorului social se iau n considerare att veniturile nete lunare proprii, ct si
partea ce i revine de drept din veniturile lunare nete, realizate n comun de persoanele din
gospodrie. Existenta oricror alte venituri dect cele care pot Ii dovedite cu acte se
mentioneaz n declaratia pe propria rspundere a persoanei care solicit ajutorul social.
Cererea si declaratia pe propria rspundere, se semneaz si se nainteaz de ctre
reprezentantul Iamiliei.
Reprezentantul Iamiliei poate Ii, dup caz, unul dintre membrii Iamiliei care are capacitate
deplin de exercitiu ori, n cazurile prevzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei
ndrepttite. n situatiile persoanelor care locuiesc mpreun cu copiii aIlati n ntretinerea sa,
Iiind este necstorit, vduv, divortat, a crei sot/sotie este declarat/declarat
disprut/disprut prin hotrre judectoreasc sau nu a mplinit vrsta de 18 ani si se aIl n
una dintre situatiile de mai sus, reprezentantul Iamiliei este persoana care asigur cresterea si
ngrijirea copiilor, dac aceasta are capacitate deplin de exercitiu sau, dup caz,
reprezentantul legal al acesteia. Titularul ajutorului social este reprezentantul Iamiliei, iar
beneIiciarul ajutorului social este Iamilia.
Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria raspundere se nregistreaz la
primarul localittii n a crei raz teritorial si are domiciliul sau resedinta titularul. n cazul
persoanelor Ir domiciliu sau resedint si Ir locuint, cererea se nregistreaz la primarul
localittii sau, dup caz, al sectorului municipiului Bucuresti n a crui raz teritorial triesc
acestea. Cererea si declaratia pe propria rspundere se ntocmesc potrivit modelului prevzut
n normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Primarul, prin compartimentele de specialitate, solutioneaz cererea de acordare a ajutorului
social, se solutioneaz n termen de maximum 3 de zile de la data nregistrrii. n vederea
160
veriIicrii ndeplinirii de ctre solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului social, primarul
dispune n mod obligatoriu eIectuarea anchetei sociale, n termen de 15 zile lucrtoare de la
data nregistrrii cererii. Rspunderea asupra continutului anchetei sociale revine si
persoanelor care au eIectuat si au semnat ancheta social.
n cazul n care solicitantul reIuz s Iurnizeze inIormatiile necesare pentru ntocmirea
anchetei sociale, se consider c Iamilia acestuia nu ndeplineste conditiile de acordare a
ajutorului social. Cererea si declaratia pe propria rspundere pentru acordarea ajutorului
social, nsotite de actele doveditoare, Iisa de calcul al ajutorului social si ancheta social, sunt
prezentate primarului, care dispune prin dispozitie scris acordarea sau, dup caz, neacordarea
ajutorului social.
Ancheta social se eIectueaz de personalul SPAS din subordinea consiliului local sau, dup
caz, de persoanele cu atributii n domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de
specialitate al primarului. Ancheta social se ntocmeste potrivit modelului aprobat prin
normele metodologice de aplicare a legii si constituie prob legal pentru instantele
judectoresti, n legtur cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii. Rspunderea asupra
continutului anchetei sociale revine si persoanelor care au eIectuat si au semnat ancheta
social. Pentru ntocmirea anchetei sociale se pot utiliza inIormatii de la cel putin dou
persoane, care cunosc date despre situatia material, social si civil a persoanelor n cauz.
AsIel, declaratiile persoanelor se consemneaz de ctre personalul cu atributii n domeniul
asistentei sociale, din cadrul SPAS, si se semneaz de persoanele n cauz.
n cazul n care solicitantul reIuz s Iurnizeze inIormatiile necesare pentru ntocmirea
anchetei sociale, se consider c Iamilia acestuia nu ndeplineste conditiile de acordare a
ajutorului social. Cererea si declaratia pe propria rspundere pentru acordarea ajutorului
social, nsotite de actele doveditoare, Iisa de calcul al ajutorului social si ancheta social, sunt
prezentate primarului, care dispune prin dispozitie scris acordarea sau, dup caz, neacordarea
ajutorului social. Schimbarea, la cerere sau din oIiciu, a titularului ajutorului social se Iace
prin dispozitie a primarului si se comunica att noului titular al ajutorului social, cat si celui
nlocuit. n cazul n care schimbarea titularului este cerut de membrii Iamiliei, dispozitia
primarului se comunica si acestora. n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la eIectuarea
anchetei sociale, primarul are obligatia s emit dispozitia de acordare sau de respingere a
cererii privind ajutorul social.
Nivelul venitului minim garantat si stabilirea cuantumului este legat de pragul de srcie, care
diIer n Iunctie de nivelul veniturilor si componenta Iamiliei. ncepnd cu luna iulie 2009
nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
a) 125 lei pentru persoana singur;
b) 225 lei pentru Iamiliile Iormate din dou persoane;
c) 313 lei pentru Iamiliile Iormate din trei persoane;
d) 390 lei pentru Iamiliile Iormate din patru persoane;
e) 462 lei pentru Iamiliile Iormate din cinci persoane;
I) cte 31 lei pentru Iiecare alt persoan peste numrul de 5 persoane, care Iace parte din
Iamilie, n conditiile prevzute de Legea nr. 416/2001, cu modiIicrile si completrile
ulterioare.
161
Nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoanele singure este de 125 lei.
Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diIerent ntre nivelurile mentionate mai sus si
prevzute n O.U. nr. 57/27.05.2009, pentru modiIicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat si venitul net lunar al Iamiliei sau persoanei singre, rezultat din Iisa de calcul.
n vederea veriIicrii ndeplinirii de ctre solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului
social, primarul dispune n mod obligatoriu eIectuarea anchetei sociale, n termen de 15 zile
lucrtoare de la data nregistrrii cererii. Rspunderea asupra continutului anchetei sociale
revine si persoanelor care au eIectuat si au semnat ancheta social.
Dreptul la ajutorul social se acord ncepnd cu luna urmtoare nregistrrii cererii. n vederea
stabilirii cuantumului ajutorului social, asistentul social, sau persoana desemnat de primar,
completeaz Iisa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere si din declaratia pe
propria rspundere, din actele depuse si a celor rezultate din ancheta social. Dac din calcul
rezult un ajutor social mai mic de 10 lei, se acord 10 lei.
n situatia n care sotii desprtiti n Iapt, la stabilirea ajutorului social nu se iau n considerare
veniturile celuilalt sot, dac se constat prin ancheta social c nu au domiciliu comun si nu se
gospodresc mpreun. n situatia n care un membru al Iamiliei sau persoana singur
beneIiciar de ajutor social Iace dovada c lucrez pe baz de contract de munc, are statut de
Iunctionar public sau presteaz o activitate realiznd venituri cu carecter salarial, cuantumul
ajutorului social, calculat n conditiile prevzute de lege se majoreaz cu 15.
Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de munc din
Iamilia beneIiciar are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrri
de interes local, Ir a se putea depsi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de
securitate si igien a muncii. n acest sens primarii au obligatia de a ntocmi lunar un plan de
actiuni sau de lucrri de interes local pentru repartizarea orelor de munc, de a tine evidenta
eIecturii orelor ntr-un registru, de a asigura instructajul privind normele de tehnic a
securittii muncii, de a aIisa la loc vizibil lista cu beneIiciarii de ajutor social, precum si cu
persoanele care urmeaz s eIectueze orele de munc.
Numrul orelor de munc se calculeaz proportional cu cuantumul ajutorului social de care
beneIiciaz Iamilia sau persoana singur, cu un tariI orar corespunztor salariului de baz
minim brut pe tar garantat n plat, raportat la durata medie lunar a timpului de munc.
Formula de calcul al numrului de ore este urmtoarea:
169,333 ore*) x cuantumul ajutorului social
Numrul de ---------------------------------------------------------------
ore de munc Salariul de baz minim brut pe tar garantat n plat
n cazul incapacittii temporare de munc sau, dup caz, al pierderii totale sau partiale a
capacittii de munc a persoanei nominalizate s eIectueze actiunile sau lucrrile de interes
local, obligatia de a presta orele de munc poate Ii transIerat altor persoane din Iamilia
beneIiciar de ajutor social numai cu acordul primarului.
162
Actele doveditoare privind incapacitatea temporar de munc sau, dup caz, pierderea total
sau partial a capacittii de munc sunt urmtoarele: decizia medical emis de medicul
expert al asigurrilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurri
sociale, pentru pensionrii de invaliditate; certiIicatul emis de comisia de expertiz medical a
persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap; certiIicatul medical de constatare a
capacittii de munc, emis de medicul expert al asigurrilor sociale din cadrul casei judetene
de pensii si alte drepturi de asigurri sociale, pentru persoanele cu aIectiuni cronice
invalidante si care nu sunt asigurate n sistemul public de pensii; adeverint medical emis
de medicul de Iamilie sau, dup caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu aIectiuni ce
determin incapacitate temporar de munc.
Dispozitia primarului privind acordarea, neacordarea, modiIicarea, suspendarea, ncetarea
pltii drepturilor prevzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum si cea de
recuperare a sumelor ncasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modiIicrile si completrile ulterioare. Numrul zilelor de
lucru, limitate la norma lunar de 21,25, se stabileste prin mprtirea orelor de munc
calculate la 8 ore/zi. Fractiile se ntregesc n plus.
Obligatia de a presta actiunile sau lucrrile de interes local poate Ii transIerat altor persoane
din Iamilie, cu acordul primarului, n situatia n care persoana nominalizat s eIectueze
actiunile sau lucrrile de interes local se aIl n incapacitate temporar de munc sau si-a
pierdut total ori partial capacitatea de munc. n sensul celor de mai sus, primarii au obligatia
s ntocmeasc un plan de actiuni sau de lucrri de interes local pentru repartizarea orelor de
munc, s tin evidenta eIecturii acestor ore si s asigure instructajul privind normele de
tehnica securittii muncii pentru toate persoanele care presteaz actiuni sau lucrri de interes
local. Totodat, primarii au obligatia s aIiseze lista cuprinznd beneIiciarii de ajutor social,
precum si persoanele care urmeaz s eIectueze actiuni sau lucrri de interes local.
Potrivit dispozitiilor art.7 din Legea nr. 416/2001, Iace exceptie de la ndeplinirea obligatiilor
de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrri de interes local precum si a
conditiilor privind persoana apt de munc, persoanele care se aIla n una dintre urmtoarele
situatii:
a) persoanele care asigur cresterea si ngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii n
vrst de pn la 7 ani si pn la 18 ani n cazul copilului cu dizabilitti mediu, dovedit prin
certiIicat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;
b) persoanele care asigur cresterea si ngrijirea uneia sau mai multor persoane cu dizabilitti
grav sau accentuat, dovedit prin certiIicat eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte
cu handicap;
c) persoanele care particip la un program de pregtire proIesional;
d) persoanele care sunt ncadrate n munc.
La stabilirea venitului net lunar al Iamiliei si, dup caz, al persoanei singure se iau n
considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaz, inclusiv cele care provin
din drepturi de asigurri sociale de stat, asigurri de somaj, obligatii legale de ntretinere,
indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia
burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului Iinanciar prevzut de H.G. nr.
163
1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului Iinanciar ce se acord
elevilor n cadrul Programului national de protectie social ,Bani de liceu, cu modiIicrile si
completrile ulterioare.
Stabilirea dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia se Iace prin dispozitie scris a
primarului. n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la eIectuarea anchetei sociale,
primarul are obligatia s emit dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind
ajutorul social. Dispozitia primarului se comunic titularului ajutorului social, n termen de
maximum 5 zile de la data emiterii, iar dreptul la ajutorul social se acord ncepnd cu luna
urmtoare nregistrrii cererii.
Dispozitia primarului se comunic titularului ajutorului social, n termen de maximum 5 zile
de la data emiterii, iar dreptul la ajutorul social se acord ncepnd cu luna urmtoare
nregistrrii cererii. Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suport din bugetele
locale, n principal din sume deIalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Schimbarea, la
cerere sau din oIiciu, a titularului ajutorului social se Iace prin dispozitie a primarului si se
comunica att noului titular al ajutorului social, cat si celui nlocuit. n cazul n care
schimbarea titularului este cerut de membrii Iamiliei, dispozitia primarului se comunica si
acestora.
Plata ajutorului social si data eIecturii acesteia se stabilesc prin dispozitie scris a primarului.
Aceasta se realizeaz, de regul, prin stat de plat sau, dup caz, pe baz de mandat postal, n
cont curent personal sau prin alte Iorme de plat stabilite de ordonatorul de credite, tinndu-se
cont de solicitarea beneIiciarului.
ALOFM va transmite primrilor, n prima lun a Iiecrui trimestru, tabelul nominal cu
persoanele care sunt n cutarea unui loc de munc ori au participat la serviciile pentru
stimularea ocuprii Iortei de munc si de Iormare proIesional oIerite de aceste agentii.
Titularul ajutorului social are obligatia s comunice primarului, n scris, orice modiIicare cu
privire la domiciliu, venituri si la numrul membrilor Iamiliei, n termen de 15 zile de la data
la care a intervenit modiIicarea. ModiIicarea cuantumului sau ncetarea dreptului la ajutorul
social se Iace prin dispozitie scris a primarului, ncepnd cu luna urmtoare celei n care au
intervenit modiIicrile. Pentru aceste situatii dispozitiile legale privind cererea si stabilirea
ajutorului social se aplic n mod corespunztor.
n vederea urmririi respectrii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii
dispun eIectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cte ori este nevoie.
Atunci cnd se constat situatii ce conduc la modiIicarea cuantumului sau la ncetarea
dreptului la ajutor social, primarul emite o nou dispozitie scris. ModiIicarea cuantumului
prevzut sau ncetarea dreptului se stabileste ncepnd cu luna urmtoare celei n care s-a
eIectuat ancheta social.
Persoanele apte de munc pentru care se acord ajutorul social au obligatia s dovedeasc cu
acte, din trei n trei luni, c ndeplinesc conditiile c sunt n evidenta agentiei teritoriale pentru
ocuparea Iortei de munc, pentru ncadrare n munc, si nu au reIuzat un loc de munc ori
164
participarea la serviciile pentru stimularea ocuprii Iortei de munc si de Iormare proIesional
oIerite de aceste agentii. Nendeplinirea acestei obligatii atrage suspendarea pltii ajutorului
social.
Suspendarea pltii ajutorului social se Iace ncepnd cu luna urmtoare celei n care nu mai
sunt ndeplinite obligatiile susmentionate. Nendeplinirea obligatiei privind prestarea lunar,
la solicitarea primarului, a unor actiuni sau lucrri de interes local, atrage de asemenea
suspendarea pltii ajutorului social. Att suspendarea pltii ajutorului social ct si, dup caz,
modiIicarea cuantumului se Iac prin dispozitia scris a primarului si se comunic titularului n
termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
Prezentarea de ctre titular a dovezilor privind ndeplinirea conditiilor c sunt n evidenta
agentiei teritoriale pentru ocuparea Iortei de munc, pentru ncadrare n munc, si nu au
reIuzat un loc de munc ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuprii Iortei de
munc si de Iormare proIesional oIerite de aceste agentii, n termen de 3 luni de la data
suspendrii eIective a pltii ori a modiIicrii cuantumului ajutorului social, are ca eIect
reluarea pltii drepturilor ncepnd cu luna urmtoare.
ModiIicarea cuantumului ajutorului social sau ncetarea dreptului, se realizeaz prin dispozitie
a primarului. Dispozitiile de modiIicare si produc eIectele de la data de nti a lunii
urmtoare depunerii cererii pentru modiIicarea cuantumului ajutorului social sau a emiterii
dispozitiei n cazul n care decizia s-a luat la initiativa primarului.
Dreptul la ajutor social nceteaz n cazul n care beneIiciarii nu mai ndeplinesc conditiile
prevzute de prezenta lege sau n cazul n care plata ajutorului social a Iost suspendat si, n
termen de 3 luni de la data suspendrii pltii, nu au Iost ndeplinite obligatiile de prezentare a
dovezilor privind ndeplinirea conditiilor c sunt n evidenta agentiei teritoriale pentru
ocuparea Iortei de munc, pentru ncadrare n munc, si nu au reIuzat un loc de munc ori
participarea la serviciile pentru stimularea ocuprii Iortei de munc si de Iormare proIesional
oIerite de aceste agentii sau nendeplinirea obligatiei privind prestarea lunar, la solicitarea
primarului, a unor actiuni sau lucrri de interes local.
ncetarea pltii ajutorului social se Iace prin dispozitie scris a primarului, care se comunic
titularului n termen de 5 zile de la data emiterii, ncetarea opernd cu luna urmtoare celei n
care s-au constatat situatiile de mai sus. n conditiile n care se constat c dreptul la ajutorul
social a Iost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta Iamiliei sau veniturile
realizate ori pe parcursul acordrii au intervenit modiIicri ale acestora, primarul suspend
plata ajutorului social si solicit veriIicarea cauzelor care au generat aceast situatie.
Dac urmare a veriIicrilor se constat c Iamilia sau persoana singur are dreptul n
continuare la ajutorul social n cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de ctre titular
se achit acestuia, pe baz de cerere nregistrat la primar. Dac urmare a veriIicrilor se
constat c Iamilia sau persoana singur are dreptul la un ajutor social n sum mai mare, noul
cuantum se stabileste printr-o nou dispozitie scris a primarului.
165
Orice sum ncasat necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recupereaz de la titularul dreptului
ajutorului n termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare, iar recuperarea
sumelor pltite necuvenit cu titlu de ajutor social se Iace de ctre primar prin dispozitie scris,
care se comunic debitorului n termen de 15 zile, dispozitie care constituie titlu executoriu de
la data comunicrii. Orice suma ncasat necuvenit ca urmare a svrsirii unei inIractiuni se
recupereaz integral de la autorii acesteia, n conditiile legii.
Ajutoarele de urgen(
Familiile sau persoanele singure care se aIl n situatii de necesitate, datorate calamittilor
naturale, incendiilor, accidentelor, precum si a altor situatii deosebite stabilite prin hotrre a
consiliului local. Potrivit capitolului IV, art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, precum si potrivit cap.V art. 53-64 din Normele metodologice de aplicare a acestei
legi, Guvernul, la propunerea MMSSF, poate acorda ajutoare de urgent Iamiliilor si
persoanelor care se aIl n situatii de necesitate datorate calamittilor naturale, incendiilor,
accidentelor, precum si alte situatii deosebite (nmormntarea unor persoane neidentiIicate,
Ir domiciliu sau resedint, beneIiciar de ajutor social, persoane aIlate n risc de pierdere a
locuintei unice, imposibilitatea accesului la servicii medicale etc.), stabilite prin hotrrea
consiliului local.
Metodologia de acordare - acte necesare pentru ntocmirea dosarului. Primarii pot acorda
ajutoare de urgent Iamiliilor si persoanelor care se aIl n situatii de necesitate cauzate de
calamitti naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situatii deosebite (stare de
sntate precar), stabilite prin hotrre a consiliului local.
Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgent are la baz solicitarea unui membru de
Iamilie sau a persoanei singure, precum si ancheta social prin care se certiIic existenta
situatiilor de necesitate sau, dup caz, a situatiilor deosebite n care se aIl Iamiliile ori
persoanele singure. Ajutorul de urgent se acord pe baz de cerere nsojit de urmtoarele
acte, dup caz:
- acte doveditoare privind componenta Iamiliei, n original si copie;
- actul de identitate al solicitantului;
- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii Iamiliei sau de persoana singur;
- actul doveditor privind locuinta;
- procesul-verbal de constatare a incendiului de ctre Brigada de Pompieri;
- acte doveditoare privind accidentul;
- reIerat medical eliberat de medicul de specialitate, n care s Iie mentinat diagnosticul,
tratamentul medicamentos propus si durata tratamentului;
- retete privind medicamentele necompensate prescrise de medicul de Iamilie si costul Iiecrui
medicament n parte;
- certiIicatul de deces, n original si n copie (dup caz);
- acte de stare civil ale solicitantului din care s rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau,
dup caz, acte care atest calitatea de mostenitor, tutore, curator; dovezi privind suportarea
cheltuielilor cu nmormntarea.
166
Ancheta social este eIectuat de personalul SPAS din subordinea consiliului local al
comunei, orasului, sau municipiului, al compartimentului de asistent social din aparatul de
specialitate al primarului comunei, orasului sau municipiului n a crui raz teritorial
locuieste solicitantul. Ancheta social se va eIectua la domiciliul solicitantului n termen de
15 zile de la data depunerii cererii. n cazul decesului unei persoane din Iamilia beneIiciar de
ajutor social sau al persoanei singure beneIiciare de ajutor social, primrii pot dispune
acordarea unui ajutor reprezentnd o parte din cheltuielile cu nmormntarea.
Ajutorul se acord unei singure persoane care poate Ii, dup caz, sotul sau sotia
supravietuitoare, copilul, printele, tutorele, curatorul, mostenitorul n conditiile dreptului
comun sau, n lipsa acestuia, persoana care dovedeste c a suportat cheltuielile cu
nmormntarea.
Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgent acordat de primari, se suport din
bugetul local, iar cele necesare pentru plata ajutorului de urgent acordat de Guvern, se
asigur din bugetul de stat, prin bugetul MMSSF. Dreptul la ajutorul de urgent, se stabileste
prin dispozitia scris a primarului si comunicat titularului n termen de 5 zile.
Solicitantii sunt obligati s prezinte documente justiIicative prin care s dovedeasc c suma
acordat a Iost utilizat conIorm destinatiei, n termen de 10 zile de la eIectuarea pltii
ajutorului de urgent, cu posibilitate de prelungire de pn la 30 de zile n cazul unor situatii
deosebite.
Ajutoare alimentare
Persoanele cele mai deIavorizate vor beneIicia de ajutoare alimentare n cadrul Planulului
Anual European de Furnizare Ajutoare Alimentare n beneIiciul persoanelor cele mai
deIavorizate (alimente care provin din stocurile de interventie comunitare), conIorm H.G. nr.
600/2009. Familiile si persoanele singure care au stabilit prin dispozitie scris a primarului,
dreptul la un venit minim garantat acordat n baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modiIicrile si completrile ulterioare.
Aceste ajutoare comunitare sunt distribuite direct ctre persoanele deIavorizate din depozite
sau prin primrii (conIorm H.G. nr. 600/2009).AsIel, se ncheie un acord de colaborare
privind Iurnizarea de ajutoare alimentare ntre Consiliul Judetean si Primrii. Produsele
alimentare sunt: Iain, mlai, paste Iinoase, biscuiti, zahr, lapte praI.
2.2.8. PERSOANE ADULTE BENEFICIARE DE CANTIN SOCIAL
Cantina de ajutor social si desIsoar activitatea potrivit Legii nr. 208/1997 si presteaz
servicii sociale gratuite sau contracost persoanelor aIlate n situatii economico-sociale sau
medicale deosebite. Cantina de Ajutor Social presteaz servicii sociale gratuite sau contra cost
persoanelor aIlate n situatii economice-sociale deosebite prin pregtirea si servirea a dou
mese zilnic n limita alocatiei de 6 lei/zi/persoan, hrana distribuindu-se o dat pe zi.
167
Cantina de Ajutor Social Iurnizeaz pregtirea yi servirea a dou mese, zilnic, de persoan,
prnzul yi cina, n limita aloca(iei de hran prevzute de reglementrile legale, pentru
urmtoarele categorii de beneIiciari:
- copii n vrst de 18 ani, aIlati n ntretinerea acelor Iamilii al cror venit net mediu lunar pe
o persoan n ntretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoan singur, luat n
calcul la stabilirea ajutorului social;
- tinerii care urmeaz cursuri de zi la institutiile de nvtmnt ce Iunctioneaz n conditiile
legii, pn la terminarea acestora, dar Ir a depsi vrsta de 25 ani, respectiv 26 de ani, n
cazul celor care urmeaz studii superioare cu o durat mai mare de 5 ani, aIlati n ntretinerea
acelor Iamilii al cror venit net mediu lunar pe o persoan n ntretinere este sub nivelul
venitului net lunar, pentru o persoan singur, luat n calcul la stabilirea ajutorului social;
- persoanele care beneIiciaz de ajutor social sau de alte ajutoare bnesti acordate n conditiile
legii si al cror venit este de pn la nivelul venitului net lunar pentru o persoan singur, luat
n calcul la stabilirea ajutorului social;
- persoanele care au mplinit vrsta de pensionare, aIlate ntr-una din urmtoarele situatii: sunt
izolate social, nu au sustintori legali, sunt lipsite de venituri;
- invalizii si bolnavii cronici;
- orice persoan care, temporar, nu realizeaz venituri.
Serviciile prestate de Cantina de Ajutor Social sunt pregtirea si servirea a dou mese, zilnic,
de persoan, prnzul si cina n limita alocatiei de hran prevzut de reglementrile legale.
Servirea hranei la Cantina de Ajutor Social, conIorm Legii nr. 208/1997, se acord pe baz de
cerere si acte doveditoare privind veniturile membrilor Iamiliei. Aceste acte se depun si se
nregistraz la sediul Serviciului Public de Asistent Social, iar cererea se solutioneaz n 30
de zile.
n vederea solutionrii cererii, primarul municipiului/comunei, dispune eIectuarea anchetei
sociale de ctre asistentul social care propune deschiderea dreptului sau respingerea cererii. n
termen de 5 zile se comunic, n scris, solicitantului rspunsul la cererea depus.
- dreptul de a beneIicia de hran la Cantina de Ajutor Social nceteaz n momentul n care nu
se mai ndeplinesc conditiile prevzute de Legea nr. 208/1997;
- acordarea portiei de hran se Iace ncepnd cu data de 01 a lunii urmtoare depunerii cererii;
- numrul portiilor propuse a se acorda Iamiliei solicitantului, se stabileste n urma eIecturii
anchetei sociale, n Iunctie de situatia socio-medical a Iamiliei;
- serviciile cantinei sociale se presteaz gratuit pentru persoanele stabilite anterior care nu au
venituri sau ale cror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoan singur,
luat n calcul la stabilirea ajutorului social.
Dup data de 01 a lunii n curs, se admit modiIicri n tabelele nominale n ceea ce priveste
acordarea dreptului la mas gratuit sau mas cu plata unei contributii de 30 din venitul pe
persoan, n urmtoarele situatii:
a) n cazuri de Iort major, situatii de urgent si pentru cazuri deosebite (incendii, accidente
rutiere, Ieroviare, aviatice, calamitti naturale, n urma crora persoane singure sau Iamilii
rmn Ir adpost si mijloace de subzistent), n baza anchetei sociale, prin dispozitia
primarului;
168
b) n cazuri sociale deosebite, pentru persoane singure sau Iamilii aIlate n situatii de risc, n
baza anchetei sociale, prin dispozitia primarului.
n cazurile de urgent, servirea mesei la cantina de ajutor social poate Ii aprobat pentru cel
mult 7 zile, de ctre directorul/seIul de serviciu al Serviciului Public de Asistent Social.
Dup data de 01 a lunii n curs, se admit modiIicri n tabelele nominale n ceea ce priveste
ncetarea dreptului la mas gratuit sau diminuarea numrului de portii gratuite, n
urmtoarele situatii:
a) n cazul decesului persoanei singure;
b) n cazul decesului unui membru al Iamiliei beneIiciare;
c) cnd se constat, prin ancheta social sau alte mijloace, c persoana singur sau Iamilia
beneIiciar nu se mai ncadreaz n conditiile Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de Ajutor
Social.
d) pentru cazurile n care se constat c beneIiciarii vnd produsele primite;
e) beneIiciarii nu ridic portia de hran 5 zile consecutiv;
I) pentru beneIiciarii care au un comportament inadecvat, care utilizeaz un limbaj trivial,
violent Iizic sau verbal n relatiile cu angajatii Serviciului Public de Asistent Social sau
Cantinei de Ajutor Social.
n Iunctie de speciIicul Iiecrui caz n parte, actele necesare pentru depunerea dosarului
sunt urmtoarele: Cererea; Copii xerox dup actele de identitate pentru toti membrii Iamiliei:
copii xerox dup cartea de identitate sau buletinul de identitate (pentru toti membrii Iamiliei);
copii xerox dup certiIicatele de nastere (pentru toti membrii Iamiliei); copie xerox dup
certiIicatul de cstorie (dac este cazul); copie xerox sentint de divort (dac este cazul);
copie xerox certiIicat de deces (dac este cazul), Acte doveditoare privind veniturile: cupon
pensie din luna anterioar depunerii cererii; adeverint salar (dac este cazul); cupon somaj
(dac este cazul); adeverint ajutor de somaj; declaratie pe proprie rspundere privind
veniturile ocazionale, CertiIicat Iiscal (de la Administratia Financiar); Adeverint teren
agricol (de la Primrie); Invalizii si bolnavii cronici: copie xerox certiIicat de ncadrare ntr-o
categorie de persoan cu handicap; copie xerox certiIicat medical de constatare a capacittii
de munc emis de medicul expert al Cabinetului de Expertiz Medical si Recuperare a
Capacittii de Munc din cadrul Casei Judetene de Pensii, persoanele care au ndeplinit vrsta
de pensionare - declaratie pe proprie rspundere c se aIl n una din urmtoarele situatii: sunt
izolate social, nu au sustintori legali, sunt lipsiti de venituri; Adeverint de scolarizare
(pentru copiii care merg la scoal); Alte acte necesare n Iunctie de caz.
Dup depunerea acestor acte, conIorm legii, Primarul dispune eIectuarea anchetei sociale, n
baza creia se respinge sau se aprob cererea. Reevaluarea tuturor cazurilor se Iace la 3 luni
calendaristice, iar n cazul n care apar modiIicri, imediat se reanalizeaz cazul. Pentru o
evident Ioarte exact a numrului de beneIiciari, lunar se ntocmesc liste cu cele trei categorii
de beneIiciari: cei care beneIiciaz de gratuitate; cei care pltesc o contributie partial de 30
din venitul realizat i cei care nu realizeaz venituri i conform legii pot beneficia de 90 de
zile de gratuitate.
Cantina de Ajutor Social se adreseaz tuturor persoanelor i familiilor care ndeplinesc
criteriile de selecie. Selectarea beneficiarilor se face din baza de date a Serviciului Public de
169
Asisten Social din subordinea Consiliului Local al comunei/oraului/municipiului, precum
i n urma efecturii anchetei sociale a familiilor/persoanelor care au depus o cerere la sediul
mai sus menionat.
Metodologia de lucru presupune, preluarea solicitrii potenialului beneficiar, evaluarea
psiho-social a familiei - ancheta social (evaluarea iniial - efectuat de asistentul social
sau de personalul de specialitate cu competene n domeniul asistenei sociale i are drept scop
identificarea nevoilor individuale sau de grup); realizarea unor tehnici de consiliere i
stabilirea diagnosticului social, monitorizarea i evaluarea fiecrui caz n parte; ntocmirea
Dispozijiei (primar) - de acordare respectiv neacordare a dreptului de porie de hran. Dup
semnarea de ctre primar se trimite potenialului beneficiar n termen de 5 zile; ntocmirea
Contractului de servicii care se realizeaz conform modelului prevzut de legislaia n
vigoare; n contract se stipuleaz totalitatea serviciilor furnizate, programul i orarul de
furnizare a serviciilor, pltitorul serviciilor, drepturile i obligaiile beneficiarului i ale
furnizorului de servicii, rspunderile n cazul nerespectrii prevederilor contractuale, alte
clauze. Beneficiarul de porie de hran /reprezentantul primete o copie a contractului de
servicii; elaborarea planului de intervenjie - care cuprinde msurile necesare soluionrii,
situaiei de risc social, respectiv acordarea de prestaii i servicii sociale, precum i orice alte
msuri prevzute de dispoziiile legale n vigoare. n condiiile n care evaluarea iniial
evideniaz existena unor situaii complexe pentru a crr rezolvare se impune participarea
mai multor profesioniti sau instituii specializate n domeniul medical etc., se va recomanda
efectuarea evalurii complexe necesare identificrii i stabilirii msurilor de intervenie
personalizate; monitorizarea - se nregistraz continuu ceea ce se ntmpl pe parcursul
implementrii planului de intervenie. Monitorizarea urmrete: calitatea acordrii serviciului,
gradul de satisfacere a beneficiarului, existena resurselor necesare, starea de sntate,
observaii, propuneri; reevaluarea (raport de reevaluare) - redactat de ctre asistentul social
din cadrul Serviciului Public de Asisten Social i se efectueaz la 3 luni n vederea
urmririi respectrii condiiilor de acordare a dreptului la poria de hran i reevaluarea
situaiei socio-familiale; ntocmirea dispozijiei (primar) - de modificare, suspendare yi
ncetare a dreptului de porie de hran. Dup semnarea de ctre primar se trimite potenialului
beneficiar n termen de 5 zile.
Durata acordrii serviciilor: Serviciile de specialitate sunt acordate beneficiarilor, de regul,
pe durata a 90 de zile de gratuitate, pentru cei care nu realizeaz venituri, conform legii,
aceast perioad se poate prelungii sau diminua.
Efectele benefice:
- creterea suportului social pentru familiile beneficiarilor: suport informaional, material i
afectiv pentru rezolvarea situaiilor problematice cu care se confrunt;
- prevenirea separrii copilului de familie n cazul familiilor cu risc social crescut;
- satisfacerea trebuinelor de hran zilnice pentru persoanele aflate n situaii de dificultate sau
risc, pentru meninerea, refacerea sau dezvoltarea capacitilor individuale pentru depirea
situaiei de nevoie social,
- sporirea eficacitii activitii cantinei, pentru oferirea de servicii calitative i prompte;
- creterea accesibilitii populaiei aflate n nevoie la serviciile oferite de Cantina Social;
170
- satisfacerea trebuinelor de hran pentru prevenirea i limitarea marginalizrii sociale,
promovarea incluziunii sociale i meninerea persoanelor vrstnice la domiciliu;
- asigurarea serviciilor de mas la domiciliu prin asigurarea transportului hranei.
1ipuri de servicii acordate de Cantina de Ajutor Social:
- pregtirea i servirea a dou mese, zilnic, de persoan, prnzul i cina, n limita alocaiei de
hran prevzute de reglementrile legale;
- transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiaz de distribuirea hranei la
domiciliu.
Furnizorii de servicii sociale (existeni n Microregiunea AIDA):
- Consiliul Local Alba / SPAS Alba Iulia Cantina social Alba Iulia;
- Consiliul Local Sebe / SPAS Sebe - Cantina social Sebe.
2.3. SERVICII SPECIFICE PERSOANELOR VARSTNICE
Actul normativ care reglementeaz asistena social a persoanelor vrstnice n Romnia este
Legea nr. 17/2000 privind asistena social a persoanelor vrstnice. Vrstnicii au dreptul la
servicii de asisten social, n baza legii, n raport cu situaia socio-medical i cu resursele
economice de care dispun (este considerat persoan vrstnic persoana care a mplinit vrsta
de pensionare stabilit de lege). Msurile de asisten social prevzute de lege sunt
complementare celor reglementate prin sistemul asigurrilor sociale. Persoanele vrstnice care
beneficiaz de asisten social au dreptul i la alte forme de protecie social, n condiiile
legii.
Conform Legii 17/2000, asistena social pentru persoane vrstnice se realizeaz prin servicii
i prestaii sociale. Art. 7 din Legea 17/2000 prevede c serviciile comunitare pentru
persoane vrstnice au n vedere: ngrijirea permenent sau temporar la domiciliu, ngrijirea
temporar sau permanent ntr-un cmin pentru persoane vrstnice i ngrijirea n centre de zi,
cluburi pentru vrstnici, case de ngrijire tempoar, apartamente i locuine sociale, precum i
altele asemenea. Din pcate Standardele minime specifice de calitate, nu acoper toate aceste
categorii, doar ngrijirile la domiciliu i cminele pentru persoane vrstnice fiind
reglementate, restul instituiilor de protecie a persoanelor vrstnice rmnnd a fi organizate
de ctre furnizori doar n baza cerinelor minime specificate n Hotrrea nr. 539/2005 pentru
aprobarea Nomenclatorului instituiilor de asisten social i a structurii orientative de
personal, a Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a instituiilor de asisten
social, precum i a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG Nr. 68/2003
privind serviciile sociale.
Condiiile de funcionare a seviciilor la domiciliu pentru persoane vrstnice i a centrelor
rezideniale sunt regelemenate prin Ordinul nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor
minime specifice de calitate pentru serviciile de ngrijire la domiciliu pentru persoanele
vrstnice i pentru centrele rezideniale pentru persoane vrstnice.
171
Condiiile n care persoana vrstnic beneficiaz de asisten social n baza prevederilor
Legii 17/2000 sunt:
- nu are familie sau nu se afl n ntreinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta,
potrivit dispoziiilor legale n vigoare;
- nu are locuin i nici posibilitatea de a-i asigura condiiile de locuit pe baza resurselor
proprii;
- nu realizeaz venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ngrijirilor
necesare;
- nu se poate gospodri singur sau necesit ngrijire specializat;
- se afl n imposibilitatea de a-i asigura nevoile socio-medicale, datorit bolii ori strii
fizice ori psihice.
n funcie de criteriile de mai sus, situaia vrstnicilor ce au nevoie de servicii sociale, aa
cum apar ele prevzute n Ordonana nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificat prin
Ordonana nr. 86/ 2004 se poate mpri n urmtoarele categorii vulnerabile:
2.3.1. VARSTNICI CU DEPENDENT SAU SEMI-DEPENDENT DATORAT:
VARSTEI, HANDICAPULUI, UNEI BOLI CRONICE SAU A UNEI BOLI
INCURABILE
n recomandarea Consiliului Europei privind dependen(a, aceasta este definit ca fiind starea
n care se gsesc persoanele care, datorit unor cauze legate de diminuarea sau pierderea
autonomiei fizice, psihice sau intelectuale, au nevoie de o asisten i/sau de ajutor,
importante pentru a-i ndeplini actele curente de via.
Dependena vrstnicilor este un proces de o mare complexitate, ce include componene
medicale, psihologice, sociale, socio-familiale, socio-culturale i economice. Aceasta impune
evaluarea geriatric ce se bazeaz pe utilizarea unor diverse scale, pentru stabilirea
autonomiei i a dependenei cu diversele ei grade. O persoan autonom prezint urmtoarele
caracteristici:
- se deplaseaz normal;
- se mbrac sau se ncal normal;
- se spal singur;
- se alimentez singur;
- are continen normal;
- este orientat din punct de vedere psihic.
O persoan dependent sau semi-dependent prezint una sau mai multe din caracteristicile
urmtoare:
- nu se poate deplasa;
- este incapabil s se mbrace singur;
- este incapabil de a se spla singur;
- nu se poate alimenta singur;
- prezint incontinen urinar sau fecal.
172
Dependena oblig persoana n cauz s recurg la o alt persoan pentru a-i putea realiza
activitile necesare vieii de zi cu zi (splat, mbrcat, alimentat, eliminri, deplasare,
meninerea relaiilor sociale). Dependena are ntotdeauna o istorie. Ea se dezvolt insidiuos
sau apare n mod brutal. Viteza de apariie, simptomele asociate, reaciile psihologice ale
persoanei n cauz, reaciile i atitudinea anturajului, reprezint istoria unic, strict
individualizat a situaiei de dependen. Pentru a interveni eficace, cu toate mijloacele
posibile, pentru ajutorarea persoanei dependente n vederea asigurrii calitii vieii acesteia,
este necesar recunoterea dependenei i a nevoilor specifice fiecrui individ.
Modificrile fiziologice (biologice) determinate de btrnee nu apar la toi indivizii la aceeai
vrst cronologic sau n aceleai proporii (n funcie de capacitile acestora de compensare).
Odat cu naintarea n vrst crete vulnerabilitatea la mbolnviri, bolile fiind contactate mai
uor (datorit faptului c modificrile fiziologice, normale la aceast vrst, slbesc
organismul, i scad rezistena i capacitatea de adaptare), iar vindecarea presupunnd un
proces mai ndelungat i mai greoi. Pentru evaluarea corect a nevoilor persoanei vrstnice, se
folosesc instrumentele stipulate n Hotarrea nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naionale
de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice.
Criteriile de ncadrare n grade de dependen se stabilesc prin evaluarea statusului funcional,
senzorial i psiho-afectiv al persoanei vrstnice. Grila naional de evaluare a nevoilor
persoanelor vrstnice cuprinde criteriile de ncadrare n grade de dependen (anexa 27).
Tipurile de servicii recomandate pentru a fi acordate la domiciliu sau n cmin pentru
persoane vrstnice se stabilesc pe baza evalurii nevoilor i ncadrrii n grade de dependen,
a situaiei economice i sociale a persoanei vrstnice.
Pentru evaluarea nevoilor persoanelor vrstnice se utilizeaz Fiya de evaluare socio-
medical (geriatric) care constituie pies obligatorie la dosarul persoanei vrstnice care
solicit ngrijiri la domiciliu sau n cmin pentru persoane vrstnice. La completarea fiei
particip doi asisteni sociali i un medic. Conform art. 28 din Legea 17/2000 medicul este
specialist n geriatrie-gerontologie. n cazul n care ngrijirile se vor acorda ntr-un Cmin
pentru persoane vrstnice, la evaluare va participa medicul angajat n cadrul instituiei.
Pe lng Grila de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice, evaluarea nevoilor acestora se
face pe baza anchetei sociale elaborate pe baza datelor cu privire la afeciunile ce necesit
ngrijire special, capacitatea de a se gospodri i de a ndeplini cerinele fireti ale vieii
cotidiene, condiiile de locuit precum i veniturile efective sau poteniale considerate minime
pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieii. Nevoile persoanelor vrstnice aflate
n situaia de pierdere total sau parial a autonomiei, care pot fi de natur medical, socio-
medical, psihoafectiv, se stabilesc pe baza grilei de evaluare a nevoilor.
Conform Legii 17/2000, n funcie de nevoile identificate, persoana vrstnic beneficiaz de
servicii comunitare specializate. Serviciile comunitare pentru persoanele vrstnice care
ndeplinesc criteriile prevzute n Legea 17/2000, se realizeaz cu consimmntul acestora i
au n vedere:
- ngrijirea temporar sau permanent la domiciliu;
173
- ngrijirea temporar sau permanent ntr-un cmin pentru persoane vrstnice;
- ngrijirea n centre de zi, cluburi pentru vrstnici, case de ngrijire temporar, apartamente
i locuine sociale precum i altele asemenea.
n situaia n care starea de sntate a persoanei vrstnice nu permite obinerea
consimmntului acesteia, pentru acordarea ngrijirilor decizia se ia de ctre Serviciul social
al Consiliului local pe baza anchetei sociale i a recomandrilor medicale fcute de medicul
de familie, prin consultarea medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale persoanei
respective, sau n lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie.
2.3.1.1. ngrijirea permanent sau temporar la domiciliu
Conform Ordinului 318/07.04.2003, prin ngrijire la domiciliu se nelege orice activitate de
ngrijire medical prestat de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la
nbuntirea strii de bine a acestuia din punct de vedere fizic i psihic. La aceste activiti se
adaug activitile sociale prestate de personal specializat, la domiciliul pacientului, acestea
contribuind mpreun la creterea calitii vieii persoanelor deservite.
Serviciile comunitare asigurate persoanelor varstnice la domiciliu.
- servicii sociale privind, n principal ngrijirea persoanei, prevenirea marginalizrii sociale
i sprijinirea pentru reintegrarea social, consiliere juridic i administrativ, sprijin pentru
plata unor servicii i obligaii curente, ngrijirea locuinei i gospodriei, ajutor pentru
menaj i preparera hranei;
- servicii sociomedicale privind n principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale,
readaptarea capacitilor fizice i psihice, adaptarea locuinei la nevoile persoanei
vrstnice i antrenarea la activiti economice, sociale i culturale, precum i ngrijirea
temporar n centre de zi, aziluri de noapte sau centre specializate;
- servicii medicale sub forma consultaiilor i ngrijirilor medical la domiciliu sau n
instituii de sntate, consultaii i ngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente,
acordarea de materiale sanitare i de dispozitive medicale.
Serviciile comunitare de consiliere, n vederea stoprii marginalizrii sociale i pentru
reintegrare social, se asigur fr plata unei contribuii, ca un drept fundamental al
persoanelor vrstnice, de ctre asistenii sociali.
Serviciile sociale i cele socio-medicale se asigur fr plata contribuiei persoanelor vrstnice
care, evaluate potrivit grilei naionale de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice nu au
venituri sau ale cror venituri sunt mai mici de 5 ori dect nivelul venitului net lunar luat n
calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoan singur. Persoanele vrstnice care se
ncadreaz n grila naional de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice, ndreptite s
beneficieze de serviciile sociale i socio-medicale i care realizeaz venituri ce se situeaz
peste nivelul venitului net lunar luat n calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoan
singur, beneficiaz de servicii cu plata unei contribuii, n funcie de tipul de servicii acordate
i de venitul persoanei, fr a se depi costul acestora calculat pentru perioada respectiv.
Tipurile de servicii i costul acestora se stabilesc de ctre consiliile locale. Serviciile medicale
sunt acordate n baza regelementrilor legale privind asigurrile sociale de sntate.
174
Organizarea serviciilor prevzute mai sus revine CL, direct sau pe baz de convenii ncheiate
cu ONG, uniti de cult recunoscute n Romania or cu alte persoane fizice sau juridice. Pentru
asigurarea ngrijirii la domiciliu a persoanei vrstnice aflate n situaia de dependen socio-
medical, stabilit potrivit grilei naionale de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice, CL
pot angaja personal de ngrijire prin plata cu ora, fraciuni de norm sau norm ntreag, n
funcie de perioada de ngrijire necesar ce se acord.
Soul i rudele care au n ngrijire o persoan vrstnic dependent pot beneficia de program
lunar redus de lucru, de o jumtate de norm, cu suportarea drepturilor salriale pentru cealalt
jumtate de norm din bugetul local, corespunztor salariului brut lunar al asistentului social
debutant cu pregtire medie. Timpul ct soul sau rudele au fost ncadrate n aceste condiii se
consider, la calculul vechimii n munc, timp lucrat cu norm ntreag. Persoanele care
acord ngrijire vrstnicilor vor fi acreditate de AJPS potrivit metodologiei aprobate prin
ordin al MMSF.
Acordarea serviciilor la domiciliu persoanelor vrstnice se face n baza Ordinului nr.
246/2006 privind aprobrea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de
ngrijire la domiciliu pentru persoanele vrstnice i pentru centrele rezideniale pentru
persoane vrstnice, ordin ce vine n completarea prevederilor Legii 17/2000.
Furnizorii care acord serviciile de ngrijire la domiciliu trebuie s fie acredita(i conform
Hotarrii nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 68/2003
precum i a Metodologiei acreditrii furnizorilor de servicii sociale i a Ordinului nr.
383/2005 pentru aprobarea Standardelor generale de calitate privind serviciile sociale i a
modalitii de ndeplinire a acestora de ctre furnizorii de servicii. Conform legislaiei
stipulate mai sus fiecare furnizor de servicii sociale la domicilu trebuie s aib un Regulament
propriu de organi:are i functionare a serviciului i un Manual de proceduri care s conin
proceduri clare de: admiterea beneficiarilor n serviciu, evaluare/reevaluare a beneficiarilor,
drepturi i obligaii, planificarea serviciilor, tipuri de servicii, reclamaii i protecie, sistarea
serviciilor etc.
Beneficiarii serviciilor de ngrijire la domiciliu sunt persoane afectate de boli cronice, care
prezint un anumit nivel de dependen i o capacitate redus de a se deplasa pentru a accesa
serviciile de care au nevoie.
n general, Centrele de ngrijire la domiciliu se nfiineaz n cadrul SPAS sau ale unor
furnizori de servicii sociale privai, care furnizeaz servicii sociale acreditate, pe baza metodei
managementului de caz etapizat.
Managementul de caz este o metod de coordonare a tuturor serviciilor de asisten medical,
psihologic i social i const n activitatea de identificare a necesitilor persoanei
dependente, n planificarea, coordonarea i monitorizarea implementrii msurilor din planul
individualizat de asisten a acesteia/acestuia, n funcie de resursele disponibile, avnd ca
scop: prevenirea fenomenului de marginalizare, asistarea i protejarea (din punct de vedere
medical, psihologic, juridic, social) persoanei aflat n situaii de dependen, asistarea i
175
protejarea altor membri ai familiei, indirect afectai de fenomenul de dependen al persoenei
vrstnice.
Toi furnizorii de servicii sociale n domeniul ngrijirii la domiciliu vor folosi managementul
de caz, ca metod de lucru, cu respectarea standardelor prevzute de legislaia n vigoare.
Eficiena managementului de caz este analizat n raport cu: alocarea resurselor n funcie de
cerinele fiecrui caz; gradul de coordonare al serviciilor astfel nct s fie acoperite toate
cerinele unui caz fr ca resursele s fie irosite; creterea eficienei raportului: cost sczut
pentru serviciu-beneficii pentru persoana asistat.
Managementul de caz ca practic de lucru propune evaluarea nevoilor individului, a mediului
social n care acesta triete i a reelei de servicii disponibile, n acord cu care managerul de
caz construiete o strategie individual de intervenie pe baza nevoilor prioritare i a
resurselor disponibile. Asistentul social manager se focalizeaz pe identificarea problemelor
persoanei asistate i a serviciilor din reea care sunt eficiente pentru acoperirea acestor nevoi.
Procesul de acordare a serviciilor sociale la domiciliul persoanei vrstnice are urmtoarele
etape principale:
Identificarea i preluarea persoanelor varstnice care au nevoie de servicii de ingrifire la
domiciliu (Evaluarea Initial). Persoanele vrstnice pot primi servicii de ngrijire la domiciliu
numai dac ndeplinesc condiiile Legii 17/2000 i/sau alte criterii impuse de ctre furnizorul
de servicii (de ex. domiciliul n localitatea unde are sediul furnizorul) i dac centrul de
ngrijire la domiciliu le poate asigura serviciile necesare n condiii legale i satisfctoare.
Identificarea beneficiarilor se face la solocitarea acestora sau a aparintorilor legali sau la
recomandarea unor persoane/instituii care au identificat nevoia vrstnicului de a beneficia de
astfel de servicii (instana judectoreasc, personal de specialitate din cadrul consiliului local,
poliie, medicul de familie, uniti de cult, organizaii de pensionari, ONG, rude, vecini), pe
baza unei Cereri depuse la sediul Primriei din localitatea unde funcioneaz servicul sau
direct la sediul furnizorului.
Dup caz, SPAS din cadrul primriei din localitatea unde funcioneaz serviciul de ngrjiri la
domiciliu sau furnizorul privat, ntocmete dosarul personal al beneficiarului care va
cuprinde o cerere de furnizare de servicii completat de persoana vrstnic la care se
anexeaz: copie dup actul de identitate al beneficiarului i al reprezentantului legal, cupon de
pensie, recomandarea medical de la medicul de familie privind situaia de dependen i
serviciile necesare, certificat de handicap (unde este cazul), alte documente relevante pentru
situaia persoanei vrstnice (contracte de ntreinere, dispoziii de curatel etc.).
n urma depunerii cererii, o echip format doi asisteni sociali din cadrul CL sau din cadrul
furnizorului de servicii acreditat se deplaseaz la domiciliul vrstnicului unde ntocmesc
ancheta social. Pe lng cei doi asisteni sociali, din echip face parte i un medic specialist
(de obicei medicul de familie al vrstnicului) mpreun cu care se completeaz Fiya de
evaluare socio-medicala (geriatric) se constituie ca pies obligatorie la dosarul persoanei
vrstnice care solicit ngrijiri la domiciliu. n baza analizei pe aceste instrumente, echipa,
mpreun cu persoana asistat, stabilesc modalitatea de aciune i de utilizare a resurselor
existente i ntocmesc un Plan de servicii.
176
Evaluarea complex a persoanei varstnice, a familiei acesteia i a mediului in care triete.
Pentru o evaluare corect a nevoilor i resurselor, asistentul social trebuie s neleag modul
n care elementele contextului social, familial i individual afecteaz situaia persoanei
asistate: voina persoanei asistate de a utiliza sprijinul asistentului social; gradul de integrare
al persoanei asistate n comunitate (sentimentul de apartenen la grupurile sociale;
responsabilitile asumate n cadrul comunitii; modul de utilizare a resurselor comunitare
pentru a rspunde nevoilor personale sau familiale etc.), aspectele de natur emoional
(tendina de a se retrage i a se izola de ceilali; nclinaia spre stri cum ar fi furia, teama,
ruinea etc.), aspectele de natur intelectual (modul de utilizare al informaiilor pentru
nelegerea propriei persoane, a problemelor i a celorlali; modalitatea de folosire a
informaiilor i cunotinelor pentru a lua decizii etc.), aspectele economice (disponibilitatea
resurselor i capacitatea de a administra i aloca banii necesari plii bunurilor i serviciilor
etc.).
Procesul de evaluare complex urmrete aspectele care se refer la situaia individualizat a
beneficiarului, aa cum sunt ele definite conform OUG 68/2003, art. 33, al. (1)-(3), art. 34-39.
Datele evaluate n cadrul acestei etape provin din grila de evaluare a gradului de
dependen( a vrstnicului i din datele colectate n ancheta social i fia de evaluare socio-
medical, date privind: situaia social a persoanei asistate; membrii familiei sau persoanele
care o ngrijesc, situaia economic, situaia medical, persoane suport i alte date relevante.
Pe baza analizei situaiei sociale, economice i medicale a persoanei vrstnice, prin ancheta
social se propune msura de asisten social justificat de situaia de fapt constatat.
Furnizorul public sau privat organizeaz o Comisie care are ca scop evaluarea situaiei
persoanei vrstnice solicitante, pe baza documentelor anchetei sociale, a fiei de evaluare
socio-medical i a documentelor depuse de ctre solicitant. n baza acestei evaluri se face
aprobarea, respingerea, suspendarea sau ncetarea dreptului la serviciile de asisten i
ngrijire la domiciliu. Pentru serviciile de asisten i ngrijire la domiciliu organizate n
cadrul CL aprobarea, respingerea, suspendarea sau ncetarea dreptului la serviciile de asisten
i ngrijire se face de ctre primar.
Elaborarea Planului individuali:at de asistent i ingrifire. Tipurile de servicii recomandate
pentru a fi acordate la domiciliu pentru persoane vrstnice se stabilesc pe baza evalurii
nevoilor i ncadrrii n grade de dependen, a situaiei economice i sociale a persoanei
vrstnice, n conformitate cu legislaia n vigoare i sunt cuprinse n Planul individualizat de
asisten( yi ngrijire, elaborat de ctre asistentul social i completat mpreun cu persoana
asistat, atunci cnd aceasta are capacitate de discernmnt. Planul individualizat de asisten
i ngrijire reprezint planul de realizare a schimbrilor necesare i dorite prin acordarea
serviciilor. Factorii de baz ai planificrii interveniei sunt: stabilirea obiectivelor,
identificarea a ceea ce trebuie schimbat pentru atingerea obiectivelor, stabilirea activitilor
pe care prile implicate urmeaz s le realizeze, stabilirea procedurilor de lucru, stabilirea
timpul de lucru. Planul de intervenie trebuie s respecte alegerile, ateptrile, scopurile pe
termen scurt/lung ale beneficiarului, efectele trebuie explicate pe nelesul acestuia.
177
Furni:area serviciilor/implementarea Planului individuali:at de asistent i ingrifire.
Furnizorul de servicii de ngrijire i asisten la domiciliu pregtete i deine un dosar
personal al beneficiarului care conine toate documentele menionate n standardele de calitate
pentru ngrijiri la domiciliu (Grila de evaluare, Fia de Evaluare/reevaluare, Planul
individualizat de ngrijire i Asisten, Contractul de servicii). Furnizorul numete un MC,
care monitorizeaz aplicarea Planului individualizat de ngrijire i asisten, serviciile
asigurate beneficiarului, precum i personalul implicat n realizarea acestora. MC implic, n
realizarea planului individualizat de ngrijire i asisten, mai muli specialiti, n funcie de
nevoile particulare ale fiecrui beneficiar. Serviciile furnizate la domiciliu pentru persoanele
vrstnice cuprind: ajutor pentru activitile de baz ale vieii zilnice: igien corporal,
mbrcare i dezbrcare, igiena eliminrilor, hrnire i hidratare, transfer i mobilizare,
deplasarea n interior, comunicare, masa la domiciliu prin colaborare cu serviciul de Cantin
social; ajutor pentru activiti instrumentale ale vieii zilnice: prepararea hranei sau livrarea
acesteia, efectuarea de cumprturi, activiti de menaj, nsoirea n mijloacele de transport,
facilitarea deplasrii n exterior, companie, activiti de administrare i gestionare a bunurilor,
activiti de petrecere a timpului liber, plata facturilor, plata reetelor medicale, cumprturi.
Beneficiarii primesc ngrijire i asisten medical supravegheat, cu respectarea prevederilor
legale n domeniu, n vederea meninerii lor la domiciliu i prevenirea spitalizrilor repetate
sau instituionalizrii. Furnizorul asigur fiecrui beneficiar activiti de supraveghere i
meninere a sntii cum ar fi: ndrumare, sprijin i consiliere pe probleme de sntate;
educaie pentru sntate; igien i ngrijiri medicale, masaj; evaluri periodice la nevoie;
asistare pentru respectarea prescripiilor medicale i efectuarea de tratamente, dup caz.
MC solicit medicului curant o Fiy de eviden( a administrrii medica(iei beneficiarului,
folosit att pentru cel care i poate administra singur medicaia, ct i pentru cel care
primete ajutor n acest sens.
Servicile de ngrijie la domiciliu se ofer n baza Legii 17/2000 privind protecia social a
persoanelor vrstnice i difer de la un serviciu social la altul. n cazul n care serviciul nu are
capacitatea de a asigura toate tipurile de servicii evideniate n urma evalurii beneficiarului i
are contractate servicii cu ali furnizori, specific n Planul individualizat de ngrijire i
asisten detaliile referitoare la coordonarea activitilor ntre furnizori.
Planul individualizat de ngrijire i asisten se revizuiete semestrial i oricnd este necesar,
n funcie de nevoile i evoluia situaiei beneficiarului. Beneficiarii primesc servicii de
ngrijire personal adecvate pentru prezervarea unei viei active, astfel nct s-i continue
viaa la propriul domiciliu, n condiii de siguran i demnitate. Serviciul asigur activiti de
recuperare destinate, n principal, recuperrii abilitilor de autoservire, ngrijire personal i
autogospodrire, prevzute n Programul Individualizat de Recuperare.
Serviciul elaboreaz Programul Individualizat de Recuperare, n baza evalurii autonomiei
funcionale a beneficiarului i cu aportul specialitilor n domeniu; Programul Individualizat
de Recuperare este revizuit periodic. Pentru dezvoltarea personal, beneficiarul este sprijinit
s-i menin statutul de membru deplin i activ a comunitii. Servicul asigur activiti de
178
integrare familial i comunitar n baza unui Program de Integrare social, elaborat i
revizuit periodic.
Serviciul promoveaz msurile cele mai eficiente n vederea creterii capacitii de participare
a beneficiarilor la activiti de petrecere a timpului liber, evenimente culturale sau orice alte
iniiative comunitare supuse dezbaterii publice. Oferirea serviciilor se va face n baza unui
Contract de acordare servicii semnat ntre furnizor (de regul SPAS) i beneficiar (persoana
vrstnic dependent care ofer posibilitatea participrii i responsabilizrii prilor
implicate). Contractul cu beneficiarul este un document scris ncheiat ntre Furnizorul de
servicii i beneficiar, n care se menioneaz condiiile n care se vor oferi serviciile i
responsabilitile specifice pe care fiecare parte implicat le are de ndeplinit n perioada de
timp stabilit.
Contractul de servicii este un instrument utilizat n cadrul procesului de monitorizare i se
bazeaz pe rezultatele evalurii realizate de ctre specialitii Centrului de ngrijire la
domiciliu. Asistentul social/psihologul de caz are responsabilitatea de a prezenta i explica
beneficarului i, dup caz, familiei: scopul acestui contract; responsabilitaile prilor; rolul
contractului n implementarea planului de servicii personalizat; durata contractului;
posibilitile i condiiile n care acest contract se poate modifica sau rezilia. Contractul cu
beneficiarul este revizuit periodic i modificat de cate ori este nevoie, n funcie de progresele
care intervin sau schimbrile survenite n derularea planului de intervenie personalizat.
Monitori:area i reevaluarea ca:ului. Aceast etap se refer la procesul de culegere a
informaiilor n legatur cu modul de furnizare a serviciilor cuprinse n plan, n scopul
evalurii progreselor realizate n atingerea obiectivelor prevzute n planul de servicii
personalizat i n contractul cu beneficiarul. Responsabilitatea monitorizrii planului de
servicii personalizat revine echipei pluridisciplinare. Aceast activitate const n:
- verificarea modului de furnizare a serviciilor n limita de timp stabilit, de exemplu, prin
rapoarte verbale sau n scris din partea specialitilor care ofer serviciul respectiv;
- identificarea la timp a problemelor (de exemplu, probleme logistice sau procedurale) n
legtur cu asigurarea serviciilor specializate sau cu participarea beneficiarului, pentru a
putea opera schimbrile necesare n planul de servicii;
- colaborarea cu beneficiarul i cu furnizorii de servicii pentru a remedia problemele;
- identificarea dinamicii progreselor beneficiarului i a familiei n ndeplinirea obiectivelor;
- comunicarea direct cu victima i cu profesionitii care ofer serviciile specializate pentru
identificarea problemelor, stabilirea modificrilor i rezolvarea conflictelor;
- revizuirea planului individualizat n funcie de schimbrile care apar;
- modificarea sau rezilierea contractului cu beneficiarul, atunci cnd este cazul;
- evaluarea modului n care implementarea planului personalizat ajut beneficiarul i
familia sa la ndeplinirea scopului propus; evaluarea se realizeaz cu participarea
specialitilor colaboratori i a familiei;
- organizarea i coordonarea sesiunilor de lucru ale echipei multidisciplinare;
- pstrarea documentaiei scrise n legtur cu toate activitile monitorizate, inclusiv a
rapoartelor solicitate profesionitilor care ofer serviciile specializate.
179
Evaluarea opiniei beneficiarului se face prin aplicarea unui Chestionar de satisfac(ie cu
privire la serviciile oferite, chestionar care se aplic din 6 n 6 luni. n funcie de nevoile
identificate n acest etap se face reevaluarea Planului individualizat de asisten i ngrijire
i adaptarea la nevoile persoanei vrstnice. Tehnicile folosite n acest proces sunt:
documentarea, observaia, intrevederea, interviul, consilierea. Instrumentele utilizate sunt:
- Grila de evaluare a gradului de dependen a persoanei vrstnice (anexa 27);
- Ancheta social (Anexa 28);
- Fia se evaluare medico-social (geriatric), (Anexa 29);
- Plan de servicii (Anexa 30);
- Plan individualizat de asisten i ngrijire (Anexa 31);
- Fia de evaluare/reevaluare periodic (Anexa 32);
- Fi de eviden a administrrii medicaiei persoanei vrstnice (Anexa 33);
- Program individualizat de recuperare (Anexa 34);
- Program de integrare social (Anexa 35);
- Contract de servicii (Anexa 36);
- Chestionar de satisfacie cu privire la serviciile oferite (Anexa 37).
Furnizori de servicii de ngrijire la domiciliu n jude(ul Alba (existeni n Microregiunea
AIDA):
- Asociaia AS 2001 Alba Iulia - Serviciul de ngrijire la domiciliu Berghin;
- Societatea de Ajutorare Diakonia - Serviciul de ngrijire i asisten la domiciliu Alba
Iulia, Petreti, Sebe;
- Asociaia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj - Centrul de ngrijire i asisten la
domiciliu Teiu;
- Asociaia Filantropia Ortodox Alba Iulia - Serviciu Socio-medical de ngrijire la
domiciliu a persoanelor vrstnice Alba Iulia;
- Asociaia Filantropia Ortodox Alba Iulia - Serviciu Socio-medical de ngrijire la
domiciliu a persoanelor vrstnice Sebe;
- Consiliul local/SPAS Sebe - Centru de ngrijire la domiciliu pentru persoane vrstnice
Sebe.
2.3.1.2. ngrijirea temporar sau permanent ntr-un cmin pentru persoane vrstnice
Scoaterea vrstnicului din familie trebuie s constituie ultima soluie la care s se fac apel,
apreciaz toi geriatrii i ceilali specialiti care se ocup de problemele vrstnicului, soluie
nefireasc pentru grupul familial i de natur s impieteze viaa vrstnicului. Ea se va impune
cnd funciile familiei nu pot fi normalizate, iar vrstnicul nu poate fi meninut n cadrul ei
sau cnd starea de sntate a vrstnicului depete posibilitile familiei de a-l ngriji.
n situaia btrnilor trind singuri, fie din lipsa unei familii proprii (celibatari, divor, deces)
fie din cauza izgonirii din familie se va evita totui instituionalizarea pentru a se menine
relaiile sociale orict de reduse ar fi ele, deoarece acestea dau sens, existenei vrstnicului, l
menin n mediul lui obinuit de via, i numai dup epuizarea tuturor posibilitilor se va
decide asupra plasamentului instituional (C. Bogdan, 1997).
180
Decizia privind instituionalizarea pe termen lung trebuie s fie o decizie elaborat de o
echip pluridisciplinar, format din: asistent social, medic, psiholog, la care va participa
obligatoriu vrstnicul, eventual i familia acestuia. Decizia instituionalizrii unui btrn este
decizia cea mai dureroas care se poate lua innd cont de faptul c n cele mai multe cazuri
cminul de btrni reprezint staia finala cltoriei n via. Trebuie rezervat un timp
suficient pentru aceast decizie, evitdu-se internrile fcute n grab, de urgen, ce rezolv
de cele mai multe ori problemele familiei, dar nu i pe cele ale vrstnicului. De multe ori
vrstnicul instituionalizat mpotriva voinei sale, decedeaz la scurt timp ca un ultim protest
mpotriva instituionalizrii. Tocmai de aceea prioritar trebuie s fie satisfacerea nevoii i
dorinei persoanei vrstnice, care trebuie s ia parte la luarea deciziei (Denizia Gal, 1993).
Cminul pentru persoane vrstnice este instituia de asisten social cu personalitate
juridic, nfiinat, organizat i finanat potrivit Legii 17/2000, care asigur asisten i
ngrijire specializat persoanelor vrstnice n regim rezidenial. Cminele asigur condiii
corespunztoare de gzduire i hran, ngrijiri medicale, recuperare i readaptare, activiti de
ergoterapie i de petrecere a timpului liber, asisten social i psihologic. Cminele pentru
persoane vrstnice funcioneaz cu secii pentru: persoane dependente; persoane
semidependente i persoane independente.
Cheltuieleile curente i de capital ale cminelor pentru persoane vrstnice se asigur din
venituri extrabugetare, din subvenii acordate de la bugetul de stat, prin atragerea de donaii i
sponsorizri, din contribuia persoanelor vrstnice sau a reprezentanilor legali ai acestora.
Principalele obiective ale unui cmin sunt.
- s asigure persoanelor vrstnice ngrijite maximum de autonomie i siguran;
- s ofere condiii de ngrijire care s respecte identitatea, integritatea i demnitatea
persoanei vrstnice;
- s permit meninerea sau ameliorarea capacitilor fizice i intelectuuale ale persoanelor
vrstnice;
- s stimuleze participarea persoanelor vrstnice la viaa social;
- s faciliteze i s ncurajeze legturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor
vrstnice;
- s asigure supravegherea i ngrijirea medical necesar, potrivit reglementrilor privind
asigurrile sociale de sntate;
- s previn i s trateze consecinele legate de procesul de mbtrnire.
ngrijirea persoanelor vrstnice n cmine reprezint o msur de asisten social i poate fi
dispus cu titlu de excepie pentru persoanele care se regsesc ntr-una din situaiile
urmtoare:
- nu are familie sau nu se afl n ntreinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta,
potrivit dispoziiilor legale n vigoare;
- nu are locuin i nici posibilitatea de a-i asigura condiiile de locuit pe baza resurselor
proprii;
- nu realizeaz venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ngrijirilor
necesare;
- nu se poate gospodri singur sau necesit ngrijire specializat;
181
- se afl n imposibilitatea de a-i asigura nevoile socio-medicale, datorit bolii ori strii
fizice ori psihice.
Accesul unei persoane vrstnice n cmin se face avndu-se n vedere urmtoarele criterii de
prioritate:
- necesit ngrijire medical permanent deosebit, care nu poate fi asigurat la domiciliu;
- nu se poate gospodri singur;
- este lipsit de susintori legali sau acetia nu pot s i ndeplineasc obligaiile datorit
strii de sntate sau situaiei economice i a sarcinilor familiale;
- nu are locuin i nu realizeaz venituri proprii.
Conform Legii 17/2000 serviciile comunitare asigurate persoanelor vrstnice n cmine sunt:
a) servicii sociale, care constau n: ajutor pentru menaj; consiliere juridic i administrativ i
modaliti de prevenire a marginalizrii sociale i de reintegrare social n raport cu
capacitatea psihoafectiv;
b) servicii sociomedicale, care constau n: ajutor pentru meninerea sau readaptarea
capacitilor fizice ori intelectuale; asigurarea unor programe de ergoterapie i sprijin pentru
realizarea igienei corporale;
c) servicii medicale, care constau n: consultaii i tratamente la cabinetul medical, n
instituii medicale de profil sau la patul persoanei, dac aceasta este imobilizat; servicii de
ngrijire-infirmerie; asigurarea medicamentelor; asigurarea cu dispozitive medicale i
consultaii i ngrijiri stomatologice.
La solicitarea ONG, a organizaiilor de pensionari sau a unitilor de cult recunoscute n
Romnia, cminele pot asigura unele servicii de ngrijire persoane vrstnice la domiciliu, pe
baz de convenii ncheiate cu finanatorul. Ca i n cazul ngrijirii la domiciliu,
managementul cazurilor persoanelor vrstnice care necesit internare ntr-un centru de
ngrijire presupune parcurgerea mai multor etape:
Evaluarea inijial - Identificarea persoanelor care doresc internarea n cadrul Cminului
pentru Persoane Vrstnice se face pe baza unei solicitri venite din partea unei persoane
vrstnice, la sediul Pimriei din localitatea unde cminul i desfsoar activitatea (n cazul
furnizorilor publici) sau direct la sediul cminului (n cazul furnizorilor privai). Asistarea
vrstnicului n cmin se poate face i la cererea reprezentantului legal al vrstnicului, a
instanei judectoreti, a persoanalului de specialitate din cadrul CL, a poliiei, a organizaiei
pensionarilor, a unitilor de cult recunoscute n Romnia sau a ONG care au ca obiect de
activitate asistena social a persoanelor vrstnice. Persoanele care solicit internarea la
cminul pentru persoane vrstnice se vor adresa prima dat Primriei unde vor depune o
cerere n scris pentru a solicita internarea n cmin i efecuarea anchetei sociale. La aceast
cerere se vor anexa copii dup: buletinul de identitate, ultimul cupon de pensie i contract de
ntreinere/testament (unde este cazul), documente privind situaia spaiului locativ, adeverin
medical de la medicul de familie din care s reias afeciunile de care sufer persoana
vrstnic. Un asistent social din cadrul SPAS din cadrul primriei, mpreun cu un asistent
social de la cminul pentru persoane vrstnice se deplaseaz la domiciliul persoanei vrstnice
unde efectueaz ancheta social.
182
Pe lng cei doi asisteni sociali, situaia persoanei vrstnice este evaluat i de ctre un medic
(medicul de familie al persoanei) sau cu medicul angajat la cmin (acolo unde acesta exist).
Colectivul prevzut din doi asisteni sociali i medic ntocmete Grila na(ional de evaluare
a nevoilor persoanelor vrstnice i Fiya de evaluare socio-medical (geriatric) a
persoanei vrstnice. Pe baza analizei situaiei sociale, economice i medicale a persoanei
vrstnice, prin ancheta social se propune msura de asisten social justificat de situaia de
fapt constatat.
Pe baza documentelor depuse de ctre vrstnic i a documentelor ntocmite de ctre echipa
format din asisteni sociali i medic, situaia solicitantului este discutat n Comisia de
internare de la nivelul Primriei unde se stabilete msura de protecie ce urmeaz a fi
aplicat n cazul solicitantului. Fie c cererea de internare este admis, fie c este respins,
solicitantul primete la domiciliu, prin pot, o Dispozi(ie a primarului prin care este anunat
despre decizia Comisiei de internare. n cazul n care solicitantul este admis spre internare,
are la dispoziie 30 de zile de la data emiterii Dispoziiei primarului, pentru a se prezenta la
cmin n vederea ntocmirii dosarului de internare. n cazul n care cererea solicitantului a fost
respins, acesta are la dispoziie 15 zile de la emiterea Dispoziiei primarului pentru a depune
la Primrie o contestaie a deciziei Comisiei de internare.
Elaborarea planului de intervenjie - Pe baza documentelor ntocmite i a discuiilor purtate
cu persoana vrstnic, cu acordul acesteia, cei doi asisteni sociali ntocmesc un Plan de
interven(ie pe baza cruia uremeaz a i se oferi vrstnicului serviciile de care acesta are
nevoie.
Evaluarea complex - Dosarul pe baza cruia se face internarea n cmin, trebuie s cuprind
n mod obligatoriu, pe lng documentele descrise mai sus urmtoarele acte:
- Analize medicale (Rx toracic, VDRL, test HIV, test HBS, aviz epidemiologic);
- Copie dup certificatul de natere, cstorie, deces, CI ale solicitantului;
- Copie dup certificatul de natere, cstorie, deces, buletin al copiilor sau reprezentantului
legal;
- Cazier judiciar solicitant;
- Declaraie notarial din care s reias care sunt bunurile deinute n proprietate de ctre
solicitant, veniturile realizate de ctre acesta i persoana numit a fi susintorul su legal;
- Declaraie notarial de la susintorii legali privind venitul pe membru de familie,
angajamentul de a plti diferena necesar la costurile de ntreinere n camin i obligaia
de a se ocupa de nmormntarea asistatului n caz de deces;
- Angajamentul de plat a contribuiei la ntreinere semnate cu asistatul i cu membrii
familiei acestuia.
Centrul Rezidenial realizeaz evaluarea proprie a nevoilor beneficiarilor; evaluarea se
realizeaz chiar dac beneficiarul a fost supus evalurii complexe de ctre comisiile de
evaluare reglementate prin actele normative n vigoare i deine o recomandare privind gradul
de dependen, precum i nevoia de servicii. Centrul Rezidenial efectueaz o evaluare proprie
a fiecrui beneficiar, care include:
183
- igiena corporal, mbrcat/dezbrcat, alimentaie, igiena eliminrilor, mobilizare,
deplasare n interior, deplasare n exterior, comunicare, prepararea hranei, activiti de
menaj;
- gestiune i administrarea bugetului i a bunurilor, efectuarea cumprturilor, respectarea
tratamentului medical, utilizarea mijloacelor de transport;
- acuitate vizual, acuitate auditiv, deficien de vorbire, orientare, memorie, judecat,
coeren, comportament i tulburri afective.
n baza evalurii proprii i n baza recomandrilor comisiilor de evaluare reglementate prin
actele normative n vigoare, Centrul Rezidenial stabilete serviciile ce vor fi asigurate
beneficiarilor; Centrul Rezidenial efectueaz reevaluarea beneficiarului atunci cnd apar
modificri semnificative ale strii fizice, psihice i/sau a situaiei sociale, la 6 luni i la ieirea
beneficiarului din instituie. Evaluarea se efectueaz de ctre o echip multidisciplinar
format din specialiti din domenii ca: medicin, asisten social, psihologie,
psihopedagogie, juridic etc., din cadrul Centrului Rezidenial sau contractai de la alte servicii
din comunitate. Echipa multidisciplinar efectueaz evaluarea cu participarea beneficiarului
i/sau a reprezentantului su legal, dup caz. Centrul Rezidenial deine i utilizeaz o Fiy de
evaluare individual n care sunt nregistrate datele privind evaluarea iniial/complex;
datele sunt pstrate n regim de confidenialitate, conform legii, beneficiarul/reprezentantul
su legal avnd acces la acestea.
Elaborarea Planului individualizat de asistenj yi ngrijire yi Furnizarea serviciilor -
Fiecare beneficiar din Centrul Rezidenial primete servicii n baza unei planificri
individuale. Pentru fiecare beneficiar se ntocmete un Plan Individualizat de asisten( yi
ngrijire. Planul stabilete n baza evalurii complexe, serviciile asigurate beneficiarului pe
perioada rezidenei n Centrul Rezidenial precum i personalul implicat n realizarea planului.
n cazul n care beneficiarul necesit i alte servicii n afara celor asigurate de Centrul
Rezidenial, acestea vor fi contractate de la ali furnizori de servicii din comunitate; serviciile
externalizate sunt incluse n Planul Individualizat.
Responsabilitatea coordonrii serviciilor incluse n Planul Individualizat de asisten i
ngrijire revine unui "MC", desemnat din rndul personalului specializat al Centrului
Rezidenial. Planul este revizuit la 6 luni sau oricnd este necesar, n funcie de nevoile
individuale ale beneficiarului.
Elaborarea i revizuirea Planului se efectueaz mpreun cu beneficiarul sau cu reprezentantul
legal al acestuia i este semnat de MC desemnat i de beneficiar/reprezentantul legal.
Beneficiarul / reprezentantul legal primete o copie a Planului (n forma iniial i ori de cte
ori acesta este revizuit), prezentat ntr-o form accesibil. Centrul promoveaz participarea
beneficiarului sau a reprezentantului su legal la planificare i acordarea serviciilor.
Beneficiarii desfoar activiti de recuperare-socializare conform nevoilor i preferinelor
personale ale acestora.
Centrul Rezidenial asigur activiti de recuperare n baza unui Program Individualizat de
Recuperare care constituie o seciune a Planului Individualizat; Programul Individualizat de
Recuperare este elaborat i revizuit periodic n baza evalurii efectuate pentru fiecare
184
beneficiar. Programul Individualizat de Recuperare se stabilete de ctre o echip
multidisciplinar, cu participarea beneficiarului/reprezentantului i familiei beneficiarului,
dup caz, n baza evalurii nevoilor beneficiarului. Programul Individualizat de Recuperare al
fiecrui beneficiar cuprinde, n mod necesar, activiti de: formare/dezvoltare a abilitilor de
autoservire; ngrijire personal; autogospodrire, n vederea creterii nivelului de autonomie
personal.
Personalul centrului ncurajeaz i sprijin beneficiarii s manifeste iniiativ, s-i organizeze
i s execute, pe ct posibil autonom, aciuni i activiti cotidiene, fiind luate toate msurile
necesare pentru prevenirea riscurilor de accident, mbolnvire .a. Beneficiarii sunt ncurajai
i sprijinii s menin o relaie strns cu familia i comunitatea local.
Centrul Rezidenial asigur activiti de integrare/reintegrare familial i comunitar n baza
unui Program de integrare/reintegrare social care constituie o seciune a Planului
Individualizat; acest program este elaborat i revizuit periodic n baza evalurii efectuate
pentru fiecare beneficiar.
Activitile care vizeaz integrarea/reintegrarea social, n funcie de tipul Centrului
Rezidenial i de nevoile individuale ale beneficiarilor, pot fi: informare, consiliere juridic;
consiliere pentru combaterea efectelor instituionalizrii; socializare i petrecere a timpului
liber; terapie (ergoterapie, meloterapie, artterapie etc).
Centrul Rezidenial ncurajeaz i sprijin beneficiarii s menin relaia cu familia,
reprezentantul legal, prietenii, prin telefon, coresponden, vizite, ieiri ale utilizatorilor n
comunitate etc.; Centrul Rezidenial informeaz beneficiarii, reprezentanii legali, familiile,
asupra condiiilor de desfurare a vizitelor n unitate (programul de vizitare, restricii, spaiile
de primire a vizitatorilor, condiiile de supraveghere a vizitelor) i asigur un cadru privat i o
ambian intim pentru primirea vizitatorilor de ctre beneficiari.
Centrul Rezidenial informeaz i consult familiile beneficiarilor atunci cnd se iau decizii
importante n legtur cu beneficiarii; deciziile se iau numai cu acordul scris al beneficiarului/
reprezentantului legal sau familiei. De asemenea, asigur informarea beneficiarilor asupra
valorilor promovate n comunitate, asupra drepturilor i obligaiilor lor n calitate de ceteni.
Centrul Rezidenial sprijin beneficiarii s cunoasc i s utilizeze serviciile comunitii
(pot i comunicaii, transport, servicii medicale i de recuperare, servicii de ndrumare
vocaional etc.).
Centrul Rezidenial informeaz beneficiarii, prin modaliti accesibile asupra oportunitilor
recreative promovate n centru i asupra felului n care pot fi sprijinii pentru a participa la
acestea; Centrul ncurajeaz beneficiarii s-i exprime opiniile i preferinele n proiectarea i
derularea activitilor de timp liber i respect dreptul beneficiarilor de a nu participa la
acestea. Centrul Rezidenial asigur condiiile (resurse umane, echipamente i materiale,
mijloace de transport etc.) necesare pentru derularea activitilor de socializare i petrecere a
timpului liber desfurate n incinta centrului sau n comunitate; Asigur tuturor beneficiarilor
msuri speciale de sprijin, pentru a participa la activitile de socializare i petrecere a
timpului liber.
185
Principalele metode i tehnici utilizate n munca cu persoanele vrstnice asistate n cadrul
centrelor rezideniale cuprind:
- Consilierea n vederea combaterii efectelor instituionalizrii i a susinerii vrstnicului
pentru a se putea adapta la viaa de cmin. Pe lng serviciile de consiliere acordate de
ctre asistentul social, este foarte important oferirea de consiliere i din partea altor
specialiti, mai exact din partea psihologului i a unui preot. n funcie de nevoi,
consilierea poate fi realizat i de ctre alte tipuri de specialiti : juriti, psihoterapeui,
medici etc.
- Terapia ocupa(ional (ergoterapie) - specialitii din centrele rezideniale susin
meninerea vrstnicilor activi pn la vrste naintate prin implicarea acestora n activiti
de terapie ocupaional. Acestea pot cuprinde de la activiti uoare cum ar fi
plantarea/ngrijirea plantelor de camer, cusut, croetat i pn la activiti complexe ca de
exemplu confecionarea unor obiecte artizanale sau decoraiuni interioare.
- Grupurile de suport au ca scop susinerea vrstnicilor pentru a face fa mai uor la
evenimentele i perioadele dificile ale vieii, ca de exemplu tranziiile reprezentate de
pensionare, vduvie, instituionalizare. De asemenea, prin intermediul grupurilor de suport
vrstnicii pot fi ajutai s i mbuntasc capacitile adaptative.
Monitorizarea - implic verificarea modului n care sunt alocate resursele i efectele acestora
asupra persoanei asistate. Implementarea planului de intervenie trebuie continuu monitorizat
cu scopul de a se cunoate pe de-o parte dac serviciile mai sunt corespunztoare nevoilor
persoanelor asistate, iar pe de alt parte s poat fi realizate modificrile cerute de evoluia
cazului.
Reevaluarea periodic - se face la 6 luni sau ori de cte ori situaia asistatului sufer
modificri. Se realizeaz pe baza unei Fiye de reevaluare, precum i prin completarea unui
nou Plan individualizat de asisten i ngrijire.
Evaluarea opiniei beneficiarului - se face prin aplicarea unui Chestionar de satisfac(ie cu
privire la serviciile oferite, chestionar care se aplic din 6 n 6 luni. n funcie de nevoile
identificate n acest etap se face reevaluarea Planului individualizat i adaptarea la nevoile
persoanei vrstnice.
ncetarea acordrii serviciilor - Dreptul la serviciile de asisten social nceteaz dac nu
mai sunt ndeplinite condiiile pentru acordarea acestora. Dac perioada n care asistena
social a persoanelor vrstnice este temporar, dar nu mai mare de 6 luni, acordarea
serviciilor de asisten social se suspend prin decizie motivat a celui care a stabilit dreptul.
ncetarea serviilor acordate persoanei vrstnice n cardul cminelor pentru persoane vrstnice
se poate face n 3 situaii: la decesul asistatului; la cererea asistatului; n cazul n care
persoana vrstnic ncalc n mod repetat regulamentele instituiei. La ncetarea acordrii
serviciilor se completeaz o Fiy de ieyire din serviciu.
Instrumentele utilizate sunt aceleai ca i n cazul ngrijirii la domiciliu.
186
Locuin(e protejate (LP)
Furnizorii publici sau privai ofer gzduire n acest tip de locuine unui numr relativ mic de
vrstnici (maxim 12-15 persoane), deoarece acestea asigur un climat familial plcut i au
avantajul c sunt special construite i amenajate pentru a acoperi nevoile acestui tip de
beneficiari. Un alt avantaj al locuinelor protejate este gradul ridicat de securitate pe care l
asigur vrstnicilor. Principalele servicii oferite vrstnicilor n cadrul locuinelor protejate
sunt:
- Gzduire pe perioad nedeterminat;
- Sprijin pentru o via independent;
- Consiliere i informare;
- Socializare i petrecere a timpului liber;
- Servicii de infirmerie i asisten medical.
Furnizori de servicii sociale (existeni n Microregiunea AIDA):
- Consiliul Local Alba Iulia / SPAS Alba Iulia - Cminul pentru Persoane Vrstnice Alba
Iulia;
- Consiliul Local Sebe / SPAS Sebe - Cminul pentru Persoane Vrstnice Sebe;
- AsociaiaSfntul Andrei - Cminul pentru vrstnici Sfntul Andrei Brban;
- Societatea de ajutorare Diakonia - Cmin pentru persoane Vrstnice Alba Iulia;
- Cminul pentru Persoane Vrstnice Casa Anisia eua.
STUDIU DE CAZ: VARTNIC INSTITUTIONALIZAT
Prezentarea cazului yi a problemei sale:
Domnul D.J, are 58 de ani este nscut la data de 06.05.1952 in localitatea Henig, com. Berghin, fud. Alba.
Solicitantul a copilrit in localitatea Henig, dar s-a mutat in Alba Iulia, impreun cu printii la varsta de 14 ani.
A locuit impreun cu familia pan in anul 1975, cand s-a cstorit cu doamna D.F. i au cumprat impreun
un apartament pe B-dul Transilvaniei, bl.18, nr.50, unde au locuit pan in urm cu 7 ani. In anul 2003
solicitantul, impreun cu sotia, au vandut apartamentul din B-dul Transilvaniei i au cumprat apartamentul
unde locuiete in pre:ent domnul D.J. La data de 15.08.2007 sotia domnului D.J. a decedat in urma unui
cancer uterin. Incepand cu aceast dat solicitantul locuiete singur, in apartamentul proprietate personal,
compus din 3 camere, buctrie i baie, mobilat i utilat corespun:tor i incl:it cu central termic, dar foarte
prost intretinut i cu o stare de curtenie precar.
Din cstoria cu doamna D.F. au re:ultat 2 copii .
- D.F.C, nscut la data de 30.07.1967, cstorit cu D.A, are 2 copii. Lucrea: ca taximetrist la o firm i
locuiete in apartamentul proprietate personal situat pe str. Jasile Goldi. Relatia intre domnul D.J. i
fiul D.F.C. este una conflictual, acesta declarand c fiul nu il afut in niciun fel, in urma discutiilor
aprute ca urmare a pretentiilor ridicate de fiu, ca tatl s vand apartamentul i s ii dea motenirea dup
mama decedat,
- D.J.A., nscut la data de 09.12.1980, cstorit cu D.S., fr copii, locuiete cu chirie intr-un bloc de pe str.
Avantului. Relatiile tat fiu sunt inexistente, intrucat D.J. declar c fiul este foarte violent. Domnul D..J.
ne-a relatat un episod in care fiul i-a agresat sotia, iar cand tatl a intervenit a fost agresat i el.
Solicitantul nu dorete ca fiul s vin s locuiasc in acelai apartament deoarece ii este team, ins cu
nora are o relatie bun deoarece vine i il afut cu menaful i cumprturile.
Istoria problemei:
In anul 2007 domnul D.J suferit un accident vascular cerebral i a fost internat la sectia Neurologie a spitalului
fudetean Alba. In urma acestui accident domnul D.J a rmas cu o semipare: a mainii i piciorului stang, se
deplasea: cu greutate i doar cu afutorul unui baston, are nevoie de afutor permanent pentru a face baie,
pentru menaf i cumprturi. Copiii domnului D.J. nu i-au asumat rolul de sustintori legali i nu au dorit s
187
ii afute tatl. Dup ieirea din spital acesta a fost afutat de un vecin pentru menaf i cumprturi, contra unei
sume modice pe care o primea de la domnul D.J.
In anul 2008, vecinul care il afuta a decedat, iar domnul D.J. a solicitat institutionali:area i a reuit s se
interne:e temporar in Unitatea Medico-social Ocna Mure. Dupa trei luni de institutionali:are varstnicul a fost
reevaluat i i-a exprimat dorinta de a se reintoarce acasa deoarece unul dintre fii il va lua in intretinere. In
perioada in care varstnicul era internat la Ocna Mure fiul su D.J.A a rmas fr serviciu i a incercat o
apropiere de tatl su pentru a putea beneficia de pensia acestuia i de g:duire din partea tatlui. Aadar,
dupa 3 luni domnul D.J. s-a reintors acasa pentru a locui cu fiul D.J.A. i nora D.S.
Lucrurile au mers bine timp de cateva luni, ins fiul a devenit dependent de alcool i a inceput s ii agrese:e
atat sotia cat i tatl. In urma unor certuri interminabile, soldate uneori i cu scoaterea din cas a tatlui,
domnul D.J. a reuit, cu afutorul politiei s ii evacue:e fiul i nora din cas, rmanand s locuiasc singur. De
la plecarea fiului i pan in toamna anului 2010 domnul D.J.A a angafat mai multe persoane care s il
ingrifeasc, dar sustine c toate erau atat de dificile incat nu reueau s se inteleag cu el, ba mai mult ii furau
din lucrurile din cas. In anul 2010 domnul D.J. a depus o cerere la Servicul Public de Asistent Social pentru
a fi internat la un Cmin pentru persoane varstnice. Domnul D.J. a fost orientat ctre Cminul pentru Persoane
Jarstnice din Alba Iulia, unde din pcate nu a putut fi internat deorece nu indeplinete criteriile legii 17/2000
privind persoanele varstnice, iar nevoile sale medicale nu au putut fi acoperite de ctre o astfel de institutie.
Avand in vedere acest lucru, asistentii sociali din cadrul SPAS l-au afutat pe domnul D.J. s obtin un Certificat
de incadrare in grad de handicap, iar pe ba:a acestuia internarea intr-un Centru de ingrifire i asistent.
Evaluarea capacitjilor, resurselor, a caracteristicilor, a nevoilor yi a slbiciunilor persoanei:
Nevoile domnului D.J. sunt cele fundamentale pentru orice persoan in varst. hran, imbrcminte,
medicamente, ocrotire, sprifin i asistent, tratament i supraveghere medical, terapie specific pentru
problemele pe care le are. Adaptarea la situatia medical dobandit in urma accidentului vascular a fost foarte
dificil, sechelele cu care a rmas domnul D.J ingreunand acest lucru.
Datorit institutionali:arii, dar i din cau:a bolii este foarte furios, plin de ur, nu prea are prieteni i prin tot
ceea ce face incearc s-i pedepseasc cumva pe colegii si pentru suferinta proprie, dei nu ei sunt vinovati.
Singurele momente in care s-a simtit bine au fost acelea in care a fost implicat in serbri, spectacole i
activittile de ergoterapie din cadrul centrului.
In Centru are un comportament cuviincios, dar este complexat de sechelele pe care le are, iar atunci cand simte
c cineva face vreun apropos legat de incapacitatea sa, adopt un limbaf vulgar prin care ii manifest durerea
cau:at de boal. Natura bolii l-a fcut s fie o persoan inchis, creia ii place s stea mai mult singur.
Legtura cu familia nu a fost pstrat, nici unul dintre fii nu l-a vi:itat pe domnul D.J. la centru i nici nu i-au
telefonat, acesta fiind i unul dintre motivele pentru care domnul D.J. se simte abandonat, respins i furios.
Definirea problemei centrale yi a liniilor generale de lucru:
Domnul D.J. este o persoan cu nevoi socio-afective deosebite, cu gradul de handicap GRAJ, fiind internat in
cadrul unui Centru de Ingrifire i Asistent. Domnul D.J. avut un traseu de viat i de protectie destul de
complex, datorit handicapului de care sufer i a abu:urilor la care a fost supus (fi:ice i emotionale,
neglifent) ceea ce a fcut din el o fire sensibil, labil afectiv. Si-a de:voltat totodat i un sistem de
autoaprare prin care se protefea: de rutatile celorlalti printr-un limbaf vulgar, care maschea: sentimentele
de singurtate i frustrare datorate relatiilor tensionate cu familia. Toate aceste suferinte l-au fcut pe domnul
D.J. s de:volte un comportament nepotrivit in cadrul centrului, de respingere a celorlalti asistati i chiar a
personalului, precum i o stare de nemultumire continu fat de tot ceea ce il inconfoar, exprimat prin
remarci nepotrivite fat de toti cei din fur. Aceste probleme au necesitat elaborarea un program individuali:at
asistent i ingrifire.
Prezentarea obiectivelor, a planului de intervenjie yi a procesului de rezolvare a problemei:
In incercarea de a re:olva problemele cu care acesta se confrunt s-au luat urmtoarele msuri.
- implicarea domnului D.J in activitti de ergoterapie i sociali:are, pentru combaterea efectelor
institutionali:rii,
- consiliere psihologic i terapie individual pentru depirea complexelor legate de handicap i lipsa
legturilor cu familia,
188
- contactarea fiilor domnului D.J. i initierea restabilirii relatiilor cu acetia, sub supravegeherea i cu
implicarea direct a asistentului social,
- consiliere acordat fiilor domnului D.J.,
- includerea domnului D.J. intr-un grup de suport,
- contactarea unui preot care il vi:itea: lunar,
- implicarea in serbri i spectacole, concursuri, unde se pune accent mai mult pe cunotinte i mai putin pe
abilitati,
- program de recuperare i fi:ioterapie.
Evaluarea muncii de asistenj:
Prin eforturile sustinute ale echipei din cadrul centrului de ingrifire i asistent precum i ale asistentilor sociali
din cadrul SPAS, situatia domnului D.J. s-a imbunttit remarcabiul, acesta beneficiind in pre:ent de asistent
i ingrifire speciali:at, de medicatie gratuit i tratament adaptat nevoilor sale, de consiliere i alte servicii
sociale care au afutat la imbunttirea strii psihice. In cadrul programului de recuperare i fi:ioterapie s-au
observat progrese in ceea ce privete ameliorarea sechelelor rmase in urma accidentului vascular suferit. Cel
mai mare succes este dat de faptul c, prin terapie individual i de familie, relatia domnului D.J. cu fii si a
fost restabilit, acetia vi:itandu-l sptmanal la sediul centrului.
2.3.1.3. ngrijirea n centre de zi, cluburi pentru vrstnici, case de ngrijire temporar,
apartamente yi locuin(e sociale precum yi altele asemenea
Dei n art. 7 din Legea 17/2000 se specific faptul c serviciile comunitare pentru persoane
vrstnice au n vedere: ngrijirea temporar sau permanent la domiciliu; ngrijirea temporar
sau permanent ntr-un cmin pentru persoane vrstnice i ngrijirea n centre de zi, cluburi
pentru vrstnici, case de ngrijire temporar, apartamente i locuine sociale, precum i altele
asemenea, nu toate aceste servicii au Standarde minime de funcionare stabilite prin lege.
Condiiile de funcionare a serviciilor la domiciliu pentru persoane vrstnice i a centrelor
rezideniale sunt reglementate prin Ordinul nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor
minime specifice de calitate pentru serviciile de ngrijire la domiciliu pentru persoanele
vrstnice i pentru centrele rezideniale pentru persoane vrstnice.
Din pcate, pentru categoria centre de zi, cluburi pentru vrstnici, case de ngrijire temporar,
apartamente i locuine sociale precum i altele asemenea nu exist legislaie care s
reglementeze clar condiiile de funcionare, astfel nct legiuitorul las la latitudinea fiecrui
furnizor de servicii posibilitatea de a-i organiza serviciul n funcie de nevoile beneficiarilor
i de cerinele minime specificate n Hotrrea nr. 539/2005 pentru aprobarea
Nomenclatorului instituiilor de asisten social i a structurii orientative de personal, a
Regulamentului- cadru de organizare i funcionare a instituiilor de asisten social, precum
i a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG Nr. 68/2003 privind serviciile
sociale. Avnd n vedere hotrarea amintit mai sus, precum i prevederile Legii 17/2000
furnizorii de servicii pot organiza pentru persoanele vrstnice aflate ntr-o situaie de
dependen urmtoarele servicii:
Centre de zi/cluburi pentru vrstnici - se axeaz pe componeta de club, de petrecere a
timpului liber n grup i implicarea vrstnicilor n activiti recreative i terapeutice (plantarea
florilor de camer; cusut, brodat i tricotat; confecionare obiecte decorative; jocuri de salon:
189
rummy, ah, table; activiti cultural artistice etc.). Principalele servicii oferite persoanelor
vrstnice sunt: Consilere i informare; Socializare i petrecere a timpului liber i Terapie
(ergoterapie, meloterapie, artterapie etc.).
Centre de tip ,respiro - ofer asisten i ngrijire, pe o perioad limitat de timp, pentru
vrstnicii care locuiesc n familie. Vrstnicii beneficiaz de acest serviciu n perioada n care
familia nu poate s le asigure ngrijirea din diferite motive (concediu, delegaii n alte
localiti, internri n spital etc.). Principalele servicii oferite persoanelor vrstnice sunt:
Gzduire pe termen scurt; Servicii de asisten i ngrijire; Recuperare; Socializare i
petrecerea timpului liber; Consilierea beneficiarului i a familiei acestuia.
Centre de recuperare - se axeaz n principal pe componenta de recuperare, asisten
medical i ngrijire. Astfel de serviciii se organizeaz pentru a rspunde unor nevoi specifice
ale unui grup de beneficiari bine definit: demene, recuperare post-accident vascular cerebral,
Alzeheimer, dependene de alcool sau alte substane etc. Principalele servicii oferite
vrstnicilor sunt: Gzduire pe timpul zilei; Asisten i ngrijire; Recuperare; Terapie;
Consilere i informare; Suport emoional i dup caz, consiliere psihologic i Socializare i
petrecerea timpului liber.
Centre de asisten( paleativ - ofer Servicii de gzduire temporar; Asisten paleativ i
Suport emoional i dup caz, consiliere psihologic.
Centre de tip ,hospice - este destinat ngrijirii persoanelor vrstnice aflate n faz terminal
dar i consilierii i suportului familiilor acestora. Principalele servicii oferite: Gzduire pe
perioad nedeterminat; Asisten medical i ngrijire; Consilierea beneficiarului i familiei
acestuia.
Centre de primire n regim de urgen(/adposturi de noapte sunt gzduite pe termen scurt
persoanele vrstnice gsite pe strad sau abandonate n spital, inclusiv cu identitate
necunoscut, sunt primite fr formaliti i sunt evaluate n vederea gsirii unei soluii de
protecie social pe termen mediu/lung. n cazul vrsnicilor care nu dein acte de identitate se
demareaz procedura obinerii acestora. Servicii oferite persoanelor vrstnice: Primire i
gzduire temporar; Asisten medical i ngrijire; Suport emoional i dup caz, consiliere
psihologic; Reprezentare de inerese; Reintegrare familial i comunitar.
Furnizorii de servicii sociale (existeni n Microregiunea AIDA):
- Consiliul Local Alba Iulia / SPAS Alba Iulia, Asociaia Filantropia Ortodox Alba
Iulia - Centrul social de urgen Filantropia Ortodox din Gara CFR Alba Iulia;
- Consiliul Local Alba / SPAS Alba Iulia - Centrul de Zi pentru persoane vrstnice Alba
Iulia;
- Consiliul Local Sebe / SPAS Sebe - Centru de zi pentru persoane vrstnice Sebe.
190
2.3.2 VARSTNICI CU HANDICAP (MENTAL, PSIHIC, SENZORIAL, FIZIC,
NEUROMOTOR, BOLI RARE, HIV/SIDA)
Legea nr. 448/2006 articolul I definete persoanele cu handicap ca fiind acele persoane
crora mediul social, neadaptat deficienelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale le
mpiedic total sau le limiteaz accesul cu anse egale la viaa social, potrivit vrstei, sexului,
factorilor sociali, materiali i culturali proprii, necesitnd msuri de protecie special n
sprijinul integrrii lor sociale i profesionale. Nu ne vom opri aici asupra handicapului asa
cum a fost descris el n capitolul Persoane adulte cu dizabiliti (persoanele vrstnice fac n
mod evident parte din capitolul amintit, toate serviciile amintite acolo), ci ne vom referi
asupra problemelor de sntate mental ce afecteaz n special persoana vrstnic ct i
familia acesteia i aici ne referim la procesul senilitii cu finalitatea demen sau boala
Alzheimer.
Senilitatea este o slbire simultan a capacitilor fizice i mintale datorat mbtrnirii.
Senilitatea este exagerarea proceselor normale de mbtrnire. Nu are vrst precis, variind
de la un individ la altul, sub influena factorilor ereditari i personali. Factorii personali sunt:
antecedente patologice, intoxicri alcoolice, surmenaj etc. Condiiile socio-economice i
afective joac i ele un rol important n ceea ce privete data apariiei strii senile. Ex:
pensionarea necompensat de o nou activitate, solitudinea afectiv, insecuritatea financiar,
sentimentul de devalorizare social accelereaz procesul de involuie.
G. Marinescu, susintorul tezei mbtrnirii ireductibile propune o definiie a senilitii opus
tezei mbtrnirii vzut ca o boal a lui C.I.Parhon: Senilitatea normal nu e o boal ci o
evoluie fiziologic, regulat i ireductibil, guvernat de ereditate i de nutriie n funcie de
schimbrile fizice i chimice i care se desfaoar n celulele organismului ca fenomen
biologic ireversibil. Senilitatea se manifest pe plan psihic: printr-o inerie intelectual;
dificulti tipice n fixarea durabil a amintirilor i a achiziiilor cognitive noi; pierderea
supleii de adaptare; pislogeal i incontinena emoional.
Demen(a este o istovire psihic global i progresiv, datorat unei afeciuni organice a
creierului. Demena se caracterizeaz, n esen, printr-o deteriorare mintal: toate funciile
sunt atinse; cmpul contiinei se ngusteaz; atenia devine deficitar; memoria este alterat;
judecata este perturbat (apariia unor comportamente deviante, medico-legale). Demena nu
este totui asimilabil arieraiei mentale. Arieraia mental este o stopare a dezvoltrii
intelectuale, iar demena este o degradare a vieii mentale. Dementul este un bogat srcit pe
cnd idiotul a fost ntotdeauna srac spunea J.E.Esquirol. Demena este o manifestare a
leziunilor cerebrale. Mai este afectat i simul valorii morale, ceea ce explic anumite delicte
i comportamente puerile-colecionarismul, fabulaia, labilitatea afectiv, impulsivitatea.
Demena este o scdere progresiv i ndeosebi ireversibil, global a activitii psihice
datorat unor modificri organice cerebrale de natur degenerativ incomplet cunoscut i de
natur vascular (aterosclerotic) a crei evoluie poate fi precipitat i de aciunea unor
factori exteriori de natur psiho-socio-cultural. Demena este o alterare dobndit a funciilor
intelectuale (cognitive) datnd de mai mult de 3 luni fr alterarea strii de vigilen. Aceast
191
alterare este suficient pentru a perturba inseria social a individului. Prin urmare, termenul
generic de demen include o mare parte a declinurilor cognitive anormale i persistente
destul de severe pentru a interveni n viaa i activitatea zilnic a individului i a-i mpiedica
acestuia performanele sociale.
Apariia acestei boli este extrem de rar nainte de vrsta de 65 de ani (aprox 1%), iar dup
vrsta de 65 de ani riscul mbolnvirii se dubleaz la fiecare interval de 5 ani. 40% dintre
persoanele de peste 90 de ani sufer de aceast afeciune. Demenele pot aprea din diferite
cauze-toxicomanii, depresii, afeciuni organice ale creierului etc., precum i afeciunile unor
boli degenerative ca boala Alzheimer, boala Pick, Creutzfeld-Jacob i ale sindromului
Wernike-Korsakoff. Demena este principala cauz de instituionalizare (spitalizare), dei
majoritatea suferinzilor sunt ngrijii la domiciliu n supravegherea medicului de familie.
Astfel, se remarc o scdere a asistenei vrstnicului cu demen n spitalele de psihiatrie i o
cretere a lor n cminele-spital. Prin urmare 5-8% a persoanelor de peste 65 de ani i 20%
peste 85 de ani sunt ngrijii n familie, mai puin 1,5% sunt internai n spitale sau uniti de
ocrotire.
Dup cum am artat anterior, numrul cazurilor de demen crete n funcie de vrst, mai
precis 5% din persoanele peste 65 de ani prezint un tablou uor de demen, iar 20% din
persoanele peste 80 de ani sunt afectate de aceast boal. Demenele - boli degenerative, se
caracterizeaz printr-o serie de tulburri ale funciilor psihice deosebit de grave, n special n
ultimele etape ale bolii. n primul rnd se remarc cu precdere scderea funciilor
intelectuale apoi a celor reglatorii urmate de o instabilitate afectiv puternic i de puternice
modificri de personalitate i comportament. n cele ce urmeaz vom enumera ntr-o ordine
aproximativ a apariiei lor, toate tulburrile care caracterizeaz demenele:
- Tulburri globale de memorie care antreneaz tulburri de orientare n timp i de
exprimare i nelegere a limbajului (afazie);
- Tulburri de recunoatere a obiectelor, zgomotelor i structurilor (agnozie);
- Imposibilitatea de a efectua micri voluntare (apraxie) sindromul afazo-apraxic-
agnozic;
- Reducerea stocului de idei urmat de scderea flexibilitii gndirii;
- Pierderea capacitii de a rezolva probleme, ngreunarea raionalizrii;
- Comportamentul este cnd euforic cnd apatic;
- Stare de indiferen apato-abulic;
- Atenia voluntar este net sczut;
- Tulburrile de limbaj evolueaz pn la mutism;
- Apar tulburri de orientare n spaiu;
- Stri de hipotonie global muscular.
Unele tipuri de demene sunt curabile i reversibile. Se poate obine o regresiune important a
tulburrilor prin suprimarea cauzelor lor (tumori, hidrocefalie, infecie sifilitic). Demenele
reversibile sunt n jur de cca 10-30%). Demenele se mpart n 3 tipuri principale: demene
degenerative; demene vasculare (arteriopatice); demene mixte. Demenele de tip degenerativ
se mpart la rndul lor n dou tipuri, n funcie de momentul apariiei lor:
192
- Demenele presenile care apar n presenium, adic nainte de vrsta de 65 de ani.
Acestea sunt: boala Pick, demena Alzheimer (cu debut precoce), demena Jacob-
Creutzfeld de natur neurologic;
- Demene senile, propriu zise ale vrstnicului (demena Alzheimer cu debut tardiv).
Dementa senil este o afeciune psihic a crui debut se situeaz de obicei ntre 65-70 de ani
i care evolueaz spre o regresiune global a intelectului i personalitii. Din punct de vedere
anatomofiziologic se caracterizeaz printr-o atrofie cortical difuz cu plci senile, ori se
datoreaz unor leziuni cerebrale. Unele dintre aceste leziuni sunt vizibile cu ochiul liber la
autopsie i au o localizare relativ ca cea a tumorilor, altele sunt difuze, ca n arteriocleroz.
Debutul bolii: este caracterizat printr-o diminuare treptat a funciilor psihice i a proceselor
de cunoatere n special. La nceput aceste tulburri se pot confunda cu cele de vrst:
bolnavii devin egoiti, suspicioi; inuta este neglijent, activitatea este redus i ia caracter
stereotipic (se ntlnete deseori colecionarismul - haine, conserve etc.); apare un deficit de
memorie i atenie; se remarc scderea raionamentului; gndirea este lent iar cercul
preocuprilor se ngusteaz. Fa:a a doua, fa:a de stare este caracterizat prin urmtoarele:
simptom dominant - amnezie progresiv care duce la pierderea simului realitii (poate s se
considere tnr); dezorientare temporal i spaial; tulburri de limbaj i gndire; raionament
pueril; nu mai sunt apreciate corect valorile, mrimile, distanele; pacientul nu se recunoate
pe el nsui n situaia prezentului real. Fa:a a treia: este predominant caracterizat de
modificarea total a ritmului de somn-veghe (bolnavii vegheaz noaptea ntr-o nelinite
continu). Fa:a a patra: Viaa psihic abia mai plpie n organismul bolnavului, spune
Korsakov. Dup aceast decdere psihic puternic, se remarc o deteriorare treptat,
somatic, astfel nct decesul survine mai des n urma unor complicaii pulmonare pe care
bolnavii le contacteaz foarte uor. Izolarea bolnavului este un factor principal de agravare a
bolii.
Boala Alzheimer este o afeciune mai frecvent n presenilitate, fiind caracterizat printr-o
stare demenial cu fenomene de focar tip afazo-agnozo-apraxic. Aceast afeciune atinge
mai ales femeile (84% dintre bolnavi) i se caracterizeaz prin apariia ei precoce (ctre 50 de
ani), cu o deteriorare mintal, o dezorientare n timp i spaiu - este nsoit de tulburri de
limbaj (afazie), de dificulti n executarea micrilor coordonate (apraxie), recunoaterea
perceptiv (agnozie). Etiologia bolii este necunoscut i nu se tie dac este aceeai n cele
dou tipuri de boal - presenil i senil. Agenii implicai n dezvoltarea bolii includ trauma,
agenii virali i alte infecii. Clinic, boala se manifest mai ales prin tulburri de orientare i
printr-o pierdere a memoriei. Dispoziia bolnavului este n general euforic, dar uneori este
depresiv. Boala evolueaz ntr-o perioad de la 4 pn la 10 ani. Aceast afeciune prezint
n mare msur creterea treptat n intensitate a tulburrilor de memorie, ndeosebi piederea
capacitii de fixare i reproducere. Pacienii realizeaz prbuirea lor psihic i din acest
motiv se instaleaz i unele stri depresive. Datorit amneziei puternice prezente se instaleaz
dezorientarea spaial. Deficitul amnezic srcete coninutul noional al gndirii i astfel
scade capacitatea de judecat.
193
O alt afeciune este apariia unor halucinaii i a unor idei delirante cu caracter absurd. Apar
tulburri comportamentale cu aspect medico-legal. Datorit instalrii afaziei se ajunge la
mutism.
Pentru pacienii afectai de aceste tipuri de boli se recomand ca acetia s continue s triasc
n casele lor, mai ales dac au aparintori. Tratamentul social ar trebui s se desfaoare n
mijlocul familiei, al prietenilor i n cele mai multe cazuri i n comuniti psihiatrice
specializate cu servicii de asisten social. Tratamentul de zi a pacienilor nu trebuie s
prevad doar activiti de supraveghere i instruire specializat, ci i petecere ct mai
ndelungat a timpului mpreun cu familia. Internarea temporal n spital ar fi indicat
pentru a-i oferi pacientului momente de odihn i recuperare, mai ales n momente de criz.
Dac pacientul nu poate fi ngrijit, supravegheat n familie, acesta ar trebui s fie ngrijit la
domiciliu de ctre persoane specializate angajate (asisteni medicali sau sociali) deoarece este
foarte important ca vrstnicii bolnavi s rmn la casa lor, n mediul lor familiar. Doar n
cazuri de boal foarte avansat este nevoie de spitalizare permanent ori ndelungat.
Un aspect important pe care nu trebuie s l pierdem din vedere este instituirea curatelei att
n cazul vrstnicilor care nu mai au discernmant datorit handicapului, dar i n cazul acelor
vrstnici care din anumite motive, n cel mai frecvent caz vrsta naintat, nu mai pot s i
administreze singuri bunurile. Instituia curatelei este consacrat n Capitolul III, art.152-157
din Codul familiei. n art. 152 se stipuleaz cazurile n care se instituie curatela i anume:
- dac din cauza btrneii, a bolii, sau a unei infirmiti fizice, o persoan, dei capabil, nu
poate personal s i administreze bunurile i s i apere interesele n condiii
mulumitoare i din motive temeinice nu-i poate numi un reprezentant;
- dac din cauza bolii sau din alte motive, o persoan dei capabil nu poate nici personal i
nici prin reprezentant s ia msurile necesare n cazurile a cror rezolvare nu sufer
amnare;
- dac din cauza bolii sau din alte motive, printele sau tutorele este mpiedicat s
ndeplineasc un anumit act n numele persoanei ce reprezint sau al crui acte le
ncuviineaz;
- dac o persoan fiind obligat s lipseasc vreme ndelungat de la domiciliu, nu a lsat
un mandatar general;
- dac o persoan a disprut fr a se avea tiri despre ea i nu a lsat un mandatar general.
Potrivit art. 154 curatela se poate institui la cererea celui care urmeaz a fi reprezentat, care
este capabil, adic are capacitate de exerciiu deplin. Cererea, potrivit prevederilor legale,
mai poate fi fcut i de soul celui care urmeaz a fi reprezentat, a rudelor acestuia, sau a
tutorelui n cazul prevzut de art. 152 lit.c, respectiv cu consim(mntul acestuia. Excepie
de la cele artate mai sus sunt acele situaii prevzute de lege n care autoritatea tutelar poate
institui curatela din oficiu. Acte necesare pentru instituirea curatelei.
- cerere a celui care solicit s fie numit curator;
- referat de anchet social ntocmit de Compartimentul Autoritate Tutelar din cadrul
Primriei din localitatea de domiciliu a persoanei vrstnice;
- copii dup actele de stare civil ale curatorului;
- copii dup actele de stare civil ale minorului, btrnului sau bolnavului;
- cupon de pensie sau adeverin de salariu al curatorului;
194
- adeverin medical curator;
- adeverin medical pentru minor, btrn sau bolnav;
- cupon de pensie al btrnului sau bolnavului;
- dosar cu in.
Acesul persoanelor vrstnice n una din instituiile rezideniale de tipul Centre de ngrijire i
Asisten (CIA) sau LP pentru persoane cu handicap se face prin parcurgerea a dou etape:
oinerea gradului de handicap, n cazul n care acesta nu l are; (vezi cap. adulii cu
dizabiliti) i aprobarea dosarului n vederea internrii ntr-o instituie de tip rezidenial CIA
sau LP, aceasta dup obinerea gradului de handicap. Internarea ntr-un centru rezidenial de
asisten i ngrijire a persoanelor cu handicap, n cazul nostru a persoanelor vrstnice cu
handicap, necesit parcurgerea acelorai etape ca i n cazul internrii ntr-un centru
rezidenial.
Tipuri de servicii:
1. Centre de ngrijire i asisten/locuine protejate;
2. Centre de recuperare;
3. Uniti medico-sociale;
4. Centre sociale multifuncionale pentru persoane cu dizabiliti;
5. Centre-pilot pentru persoane cu dizabiliti.
Furnizori de servicii sociale (existeni n Microregiunea AIDA):
- DGASPC Alba - Centrul de recuperare i reabilitare neuropsihic Galda de Jos;
- DGASPC Alba - Serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap
Alba;
- DGASPC Alba - Centrul pilot pentru persoane cu dizabiliti Alba Iulia.
Locuin(e protejate destinate persoanelor cu dizabilit(i (existeni n Microregiunea
AIDA):
- DGASPC Alba - Locuina protejat nr. 4 Vinu de Jos;
- DGASPC Alba - Locuina protejat nr. 9 Galda de Jos;
- DGASPC Alba - Locuina protejat nr. 10 Cricu;
- DGASPC Alba - Locuina protejat nr. 11 Galda de Jos;
- DGASPC Alba - Locuina protejat nr. 12 Galda de Jos;
- DGASPC Alba - Societatea de ajutorare Diakonia - Locuine protejate pentru
persoane cu handicap Cminul Bethesda Alba Iulia.
2.3.3. VARSTNICI AFECTATI DE IZOLARE SOCIAL, DIFICULTTI DE
SOCIALIZARE, LIPS DE COMPANIE, PROBLEME MARITALE, VDUVIA
Singurtatea apare ca o stare psihologic legat de unele experiene subiective de via pe
baza crora individul are sentimentul separrii lui de ceilali, se simte, se percepe izolat.
Singurtatea se definete n raport cu o nevoie specific uman: nevoia de cellalt, ceea ce i
ofer identitatea de sine prin compararea cu cellalt, formarea sentimentelor de dragoste,
195
prietenie, acceptare reciproc, autoevaluare i evaluare. Lui i este vital, necesar s iubeasc i
s fie iubit; are nevoie de relaii puternic afective, care s-l susin psihologic; are nevoie de
familie, de iubire, de prieteni, copii. Omul a simit nevoia s nu fie singur, s aparin cuiva,
s se dedice cuiva, s simt mpreun i s triasc alturi de cineva. Dup moartea
partenerului de via, individul experimenteaz lipsa de comunicare, se simte dezrdcinat de
mediul sociocultural n care triete, simte lipsa suportului afectiv-emoional, el
contientiznd pn la dramatizare nevoia de cellalt.
Izolarea vrstnicului vine n strns legturr cu pensionarea, deoarece din punct de vedere
social aceast etap reprezint pierderea principlalului grup de contact, semnalul c cercul
social ncepe s se restrng. Pentru muli vrstnici, legturile cu familia sunt din ce n ce mai
slabe datorit divergenelor aprute ntre acetia pe diverse motive (lipsa spaiului locativ,
venituri insuficiente, divergene de opinii).
O alt cauz a schimbrii legturilor de grup este determinat de pierderea mobilitii datorit
unor dizabiliti fizice ceea ce i mpiedic s parcurg distane mai mari sau chiar sa ias din
cas. Pentru muli vrstnici, pierderea legturilor cu prietenii i familiile este partea cea mai
dificil a mbtranirii.
Pentru persoanele care se confrunt din diverse motive cu problema singurtii sau doar a
diminurii relaiilor sociale, participarea la un grup organizat poate fi ajutorul potrivit pentru a
face fa problemelor legate de singurtate. Problemele legate de singurtate i dificulti de
socializare pot s apar ns i n timpul vieii partenerului, fiind cauzate de unele probleme
aprute n cuplu odat cu naintarea n vrst.
Dei problemele maritale care apar odat cu naintarea n vrst sunt puin abordate, ele
exist n majoritatea cuplurilor i chiar merit o atenie special din partea profesionitilor.
Unele dintre dificultile cuplurilor de vrstnici sunt cunoscute datorit marii lor incidene: o
situaie tipic este aceea n care soul era acas doar duminica, restul timpului fiindu-i ocupat
cu ndeletniciri profesionale, n timp ce soia, chiar dac avea serviciu, fcea menajul i se
ocupa de ngrijirea copiilor. Dup pensionare, soul i petrece aproape tot timpul n cas, i
nefiind obinuit s-i asume treburile gospodreti, interfereaz cu rutina zilnic a soiei,
rezultatul fiind cel mai adesea, criticile reciproce, contrazicerile, sau strile ursuze, situaii
diferite, fa de tot ceea ce a nsemnat existena cotidian a cuplului n anii anteriori
pensionrii. Evident, nu pensionarea n sine este cauza problemelor lor, ci faptul c cei doi
soi experimenteaz schimbri de roluri care aproape garanteaz conflictul de vreme ce exist
i timpul necesar pentru confruntri. .
Sociologii funcionaliti ce au acordat o mai mare atenie btrnilor i perioadei ultime a vieii
au fost americanii Elaine Cumming i William Henry (cf. Marina, 2003) care, n 1961, ntr-o
lucrare teoretic ambiioas, au propus o viziune asupra btrneii ce a fcut o lung carier n
sociologia mondial. Sociologii americani au studiat modul cum se ndeprteaz vrstnicii de
rolurile pe care le au la locul de munc i cum se pregtesc pentru detaarea final: moartea.
Ei au mai sugerat c retragerea gradual a vrstnicilor din rolurile deinute la locul de munc
i din relaiile sociale este inevitabil i reprezint un proces natural.
196
Cumming i Henry susin c procesul dezangajrii este recompensator i este un proces
universal de retragere a individului din societate. Ali autori remarc c o asemenea
dezangajare are loc i pentru a minimiza dezbinarea social cauzat de moartea persoanei
mbtrnite. Dezangajarea se manifest, dup ei, printr-o diminuare a numrului de roluri
sociale jucate de un individ, printr-o scdere a interaciunilor sociale i printr-o schimbare a
naturii relaiilor sale sociale care vor fi centrate mai mult pe aspecte afective dect pe
solidariti funcionale. n termenii celor doi, procesul va conduce la un nou echilibru la
persoanele n vrst care, spre 80 de ani, vor avea o existen aproape n ntregime
dezangajat. Acetia i reduc la minim legturile cu viaa, i vor abandona grijile i
responsabilitile i-i vor recentra cmpul preocuprilor ctre ei nii.
Cuplurile vrstnice au nevoie de ajutor, deopotriv, pentru nelegerea i adaptarea la
schimbrile care survin n viaa lor. Consilierea familial i marital reprezint intervenii
potrivite n cazul cuplurilor vrstnice. Ea poate fi direcionat, ntr-o prim etap, nspre
amintirea motivelor i circumstanelor n care persoanele respective s-au cstorit, precum i a
motivelor pentru care au rmas att de mult timp mpreun, i ulterior, nspre aspectele
nedivergente ale vieii trite mpreun, ca i nspre tririle afective actuale. Consilierea
cuplurilor vrstnice cu caracteristici i probleme asemntoare se poate realiza i n cadrul
grupurilor de suport. De asemenea, asistentul social poate ndruma cuplul spre un program de
petrecere a timpului liber n comun, de tipul programelor prezentate n cadrul Centrelor de Zi
pentru persoane Vrstnice. Cei doi pot participa individual sau mpreun, aceste programe
putnd fi recreaionale, educaionale sau orientate nspre aciunea public, comunitar.
Desigur, nu toate problemele cuplurilor vrstnice sunt legate de petrecerea timpului liber sau
de dificulti emoionale i de aceea, anumite probleme, ca de pild disfunciile sexuale,
necesit intervenia altor profesioniti dect asistentul social (medici i/sau psihologi)
specializai n disfuncii sexuale.
Definiia clasic conform creia vduvia poate fi definit ca etap a mariajului care urmeaz
morii unuia dintre parteneri - nu mai este considerat pe deplin satisfctoare. Starea de
vduvie poate fi considerat o stare de pierdere personal, nglobnd absolut totul, de la
impactul psihologic imediat al pierderii partenerului la deprivarea material a unui venit, case,
ori a unor contribuii neperformate n cadrul unei economii domestice. Pe de alt parte,
vduvia a devenit o schem conceptual teoretic n care entitatea vduvit are acum funcii -
faptul c nu mai este csatorit/ - ntr-un cod al unei reputaii morale, relaii cu cei de snge,
relaii de proprietate - deinere de proprieti, i a unui viitor potenial al recstoririi. Lipsa
partenerului de via l transform pe individ ntr-un subiect incontrolabil, imprevizibil, avid
pentru a recruta resurse, ntr-un opus al normalului i a propriei valori.
Societatea actual ofer tabloul a numeroase stereotipuri, cum ar fi stigmatul vduviei, un
clieu ntlnit pn i n Evul mediu, clieu ce deriv din faptul c vduvia e un statut aplicat
femeilor, datorit fragilitii i vulnerabilitii sale. n societatea actual se acord o atenie
deosebit acestor persoane, ncercnd s le ajute s treac peste nefericitul eveniment, prin
organizarea, n cazuri extreme, de grupuri de suport, ncercnd de altfel s evite
marginalizarea, izolarea i nstrinarea lor de restul corpului social. n genere, individul pune
accent pe viaa de familie, concentrndu-i energiile asupra creterii copiilor i a carierei.
197
Lipsa de cunoatere privitoare la propria lui via, la sensurile ei, la cile de soluionare a
numeroaselor probleme ce apar la tot pasul (individul fiind pus acum n situaii cu totul noi, el
nemaireprezentnd pentru societate un ntreg), genereaz moduri de via care se dezvolt
uneori la ntmplare, dac nu exist un catalizator; n acest caz, copiii sau munca ar putea
reprezenta soluia. Indivizii se ntreab cum e mai bine s-i construiasc viaa lor, n ce
direcie s acioneze, ei trebuie s-i aleag un stil de via care s corespund ct mai bine
noului statut social, respectiv de vduv/. Nevoia de un cellalt probabil c la un moment dat
i va spune cuvntul, individul ncercnd s o ia de la capt alturi de altcineva, cci n
singurtate individul se simte dezrdcinat de mediul socio-cultural n care triete, simte
lipsa suportului afectiv-emoional, are nevoie de securitate, de mplinirea cerinelor biologice.
n ciuda transformrilor psihice i sociale care intervin n viaa sa, individul ncearc s i
pstreze identitatea de sine. O soluie aplicat cu succes vrtsnicilor din categoriile enumerate
mai sus este implicarea acestora n activitile unui Centru de Zi pentru Vrstnici.
Centrul de Zi este un serviciu ce ofer gzduire temporar pe timpul zilei i se axeaz pe
componenta de club, de petrecere a timpului liber n grup i implicarea vrstnicilor n
activiti recreative i terapeutice (plantarea florilor de camer, cusut, brodat i tricotat,
confecionare obiecte decorative, jocuri de salon: rummy, ah, table, activiti cultural-
artistice etc.). Principalele servicii oferite n cadrul unui astfel de centru sunt: Consilere i
informare; Socializare i petrecerea timpului liber; Terapie (ergoterapie, meloterapie,
artterapie etc.). Activitile ce pot fi desfurate n cadrul Centrului de zi pentru vrstnici sunt
urmtoarele:
Activitatea de consiliere social, psihologic, emojional - vine n ntmpinarea nevoilor de
informare i consiliere a vrstnicilor pe care le resimt n relaia cu principalele instituii
publice i reelele informale (familie, rude, prieteni etc.) n viaa de zi cu zi pe de o parte, i,
pentru reducerea tensiunilor intrapsihice sau diminuarea efectelor generate de procesul de
degenerescen a beneficiarilor, pe de alt parte.
Consilierea social este desfurat de un consilier cu pregtire de specialitate n asisten
social i este activitatea cu care ncepe i se finalizeaz parcursul unui caz preluat spre
rezolvare. Metodolgia de lucru presupune preluarea solicitrii potenialului beneficiar,
evaluarea socio-medical a vrstnicului, realizarea unor interviuri de aprofundare i stabilirea
diagnosticului social, ntocmirea proiectelor de intervenie personalizate, efectuarea trimiterii
spre celelalte servicii sau activiti ale Centrului, monitorizare i evaluare a fiecrui caz n
parte.
Consilierea psihologic este necesar pentru situaiile n care aria problematicii vrstnicului
se afl n zona conflictelor intrapsihice i de relaionare a vrstnicului. Psihologul desfoar
edinte de consiliere cu frecvena i perioada necesar fiecarui caz n parte. Consilierea
psihologic se realizeaz la Centru dup caz: cu vrstnicul singur, cu un membru al familiei/
ntreintorului legal al vrstnicului sau cu vrstnicul mpreun cu un membru al
familiei/ntreintorului legal al acestuia. Prin Fiya cazului se poate monitoriza i evalua
progresul nregistrat n rezolvarea cazului. Investigaiile psihologice sunt necesare pentru
descoperirea problemelor cu care se confrunt asistaii, n vederea propunerii unui plan de
consiliere individual sau de grup. Prin consilierea psihologic se urmrete reducerea
198
tensiunilor intrapsihice a asistailor aflai n situaii de criz, mbuntirea vieii personale
prin acceptarea vrstei a III-a cu avantajele i dezavantajele ei, ameliorarea pn la remitere a
unor stri depresive, mbuntirea imaginii i respectului de sine, acceptarea propriei situaii
de via, dezvoltarea unor abiliti sociale i de integrare, rezolvarea conflictelor. Fia
psihologic, cuprinde: anamneza beneficiarului - n care sunt nregistrate datele personale
relevante din istoricul persoanei, precum i rezultatele la diferite teste psihologice i
chestionare.
Consilierea emo(ional se refer la acordarea sprijinului emoional i ndrumarea necesar
depirii situaiilor problematice prin care trec beneficiarii centrului. Aceasta este o activitate
complementar consilierii psihologice i se realizeaz n cadrul dezbaterilor religioase care
pot fi organizate la sediul Centrului, unde se iau n discuie probleme ce au ca i rezultat
mbuntairea strii psihice i fizice, ntruct depresia i anxietatea agraveaz bolile
coronariene, hipertensiunea arterial i afeciunile psihosomatice.
Activitjile de terapie ocupajional desfurate n cadrul centrului ofer posibilitatea alegerii,
n funcie de potenilalul psiho-fizic al fiecrui beneficiar dar i de preferinele manifestate, a
uneia din urmtoarele activiti: croetat, custuri manuale, croitorie, lucrri uoare de
tmplrie, reparaii obiecte de uz casnic, ngrijirea plantelor de camer, confecionarea
obiectelor de decoraiuni interioare.
Activitatea de informare privind drepturile de protecie social ale persoanelor vrstnice
vulnerabile social din Municipiul Alba Iulia se efectueaz nelimitnd accesul vrstnicilor care
i-au exprimat nevoia de informare.
Procesualitatea acordrii serviciilor ctre vrstnici presupune: preluarea solicitrilor,
informarea i consilierea propriu-zis, n funcie de specificitatea problemei vrstnicului,
trimiterea ctre instituiile competente n rezolvarea problemei sau medierea i intermedierea
accesului la diferite instituii care ofer servicii sau prestaii sociale pentru aceast categorie
de vrst. Informarea i consilierea vrstnicilor se realizeaz cu precdere cu privire la:
- Drepturile prevzute de legislaia n vigoare pentru persoanele vrstnice;
- Demersurile necesare accesului la prestaii i servicii: aspecte procedurale (acte
nesecare, traseu, posibiliti de reprezentare sau delegare etc.;
- Localizarea (adresa) instituiilor sau organizaiilor care organizeaz prestaii i servicii
sociale.
Activitatea de reintegrare social cuprinde sprijinirea asistailor pentru participarea civic
i se materializeaz prin participarea la diferite evenimente publice: spectacole, concerte,
teatru, filme, simpozioane, expoziii, lansri de carte etc.
Consiliul Seniorilor, nfiinat prin hotrre de Consiliu Local, este un for care copiaz ca i
structur CL, fiind format din vrstnici repartizai n trei comisii: Comisia Social, Comisia
Economic i Comisia Cultural. Vrstnicii din Consiliu se ntlnesc lunar n edine la sediul
Centrului unde iau n discuie problemele cu care se confrunt categoria lor de vrst dar i
problemele urbei n general. Tot n cadrul Centrului se poate nfiina un ansamblu folcloric
compus din vrstnici nscrii n cadrul instituiei i care poate participa la spectacole
199
organizate n jude i ora, dar mai ales la srbtoririle lunare organizate n cadrul centrului.
Produsele realizate de ctre beneficiari sau cu concursul acestora vor fi expuse n cadrul
expozi(iei de artizanat, de sculptur, de obiecte decorate manual i de icoane pictate pe sticl.
Tot n cadrul activitii de reintegrare social se pot organiza excursii la mnstiri i
schimburi de experien la instituii de protecie social a persoanelor vrstnice din alte judee.
Recreerea yi petrecerea timpului liber reprezint o alt activitate care se poate desfura n
cadrul Centrului de zi pentru vrstnici. Astfel, se organizeaz jocuri de societate: ah, remy,
table, cri etc., lecturi, vizionri/ audiii de programe Tv sau radio, de muzic, dar i iniierea
n tehnicile moderne de comunicare (utilizare PC i Internet, cursuri de limbi strine). Lunar
sau cu orice alt frecven se pot organiza evenimente cu i pentru beneficiarii centrului:
serate dansante, concursuri, srbtorirea zilelor de natere i onomastice.
Activitatea medical poate include un control medical preventiv, educaie igienico-sanitar i
geriatric multidisciplinar avnd ca scop mbuntirea strii de sntate a beneficiarilor
direci ai Centrului. Un cadru medical va supraveghea vrstnicii asistai social n cadrul
Centrului de zi, realiznd aciuni de educaie sanitar n vederea dobndirii cunotinelor
necesare protejrii persoanelor vrstnice mpotriva elementelor dunatoare ale mediului, ct i
contra obinuinelor nocive (fumat, consum de alcool etc.). De asemenea, activitatea medical
presupune i supravegherea anumitor caracteristici biologice, permind tratarea anomaliilor
minore susceptibile de a avea evoluii periculase (ex. supravegherea glicemiei pentru a
preveni afeciunile de diabet, hipertensiune arterial etc.), aplicarea tratamentelor specifice
ambulatoriu.
Serviciile sociale sunt furnizate prin urmtoarele tipuri de activitji planificate lunar i afiate
la sediul centrului :
- Repetiii Ansamblu folcloric;
- Clubul femeilor - activitate de terapie ocupaional;
- Curs de limba englez;
- Curs de limba francez;
- ntlniri cu cititorii de carte religioas;
- Consiliul seniorilor;
- Serate dansante;
- Srbtorirea lunar a vrstnicilor nscui n luna respectiv;
- Editarea unei reviste;
- Organizarea Revelionului, a Zilei Femeii, a Crciunului, a Patelui i a Zilei
internaionale a persoanelor vrstnice;
- Audiii muzicale;
- Vizionri de filme;
- Excursii n ar i strintate;
- Schimb de experien cu alte instituii care furnizeaz servicii pentru persoanele
vrstnice;
- Concurs de cultura general,
- Concurs de jocuri de societate.
200
Pentru oferirea serviciilor pentru vrstnic n cadrul centrului de zi trebuie s asigurm
intervenia etapizat asupra persoanei:
Identificarea beneficiarilor se face pe baza unei Cereri depuse de ctre persoana vrstnic
la SPAS din cadrul primriei din localitatea unde funcioneaz centrul (n cazul furnizorilor
publici de servicii) sau direct la sediul centrului (n cazul furnizorilor privai). La aceast
cerere se anexeaz o copie dup buletinul de identitate i un cupon de pensie. Pe baza acestor
documente se face evaluarea iniial a situaiei solicitantului.
Evaluarea complex i intocmirea Planului de servicii. Asistentul social, n baza
documentelor depuse de ctre persoana vrstnic i a ntrevederii cu aceasta completaz o
Fiy de evaluare. Pe lng aceasta medicul completeaz o Fiy de evaluare medical, iar
psihologul o Fiy de evaluare psihologic. Pe baza acestor trei instrumente se realizeaz
evaluarea complex a beneficiarului i se completeaz Planul de servicii, cuprinznd
serviciile ce urmeaz a-i fi oferite beneficiarului pe durata asistrii sale n centru.
Furni:area serviciilor. Se realizeaz n baza unui Contract de servicii semnat ntre beneficiar
i reprezentantul centrului, n care se specific tipul de servicii acordate, durata, drepturile i
obligaiile prilor etc.
Monitori:area i reevaluarea seviciilor oferite. Asistentul social monitorizeaz serviciile
oferite vrstnicului pe toat durata asistrii sale n centru, realiznd reevaluarea serviciilor
oferite pe baza unei Fiye de reevaluare ntocmit din 6 n 6 luni. Reeevaluarea situaiei
beneficiarului i a impactului serviciilor oferite este nsoit de nnoirea Planului de servicii.
Evaluarea opiniei beneficiarului. Se realizeaz anual, n cadrul unor ntlniri organizate cu
beneficiarii i salariaii centrului.
Tipuri de servicii
Centre de zi pentru vrstnici - se axeaz pe componenta de club, de petrecere a timpului
liber n grup i implicarea vrstnicilor n activiti recreative i terapeutice (plantarea florilor
de camer, cusut, brodat i tricotat, confectionare obiecte decorative, jocuri de salon: rummy,
ah, table; activiti cultural artistice etc.). Pe lng acestea, o component important o
reprezint consilierea n vederea depirii situaiilor ce afecteaz sfera psihic a vrstnicului:
depresie, pensionare, vduvie, izolare social etc.
Furnizori de servicii sociale (existeni n Microregiunea AIDA):
- Consiliul Local Alba / SPAS Alba Iulia - Centrul de Zi pentru persoane vrstnice Alba
Iulia;
- Consiliul Local Sebe / SPAS Sebe - Centru de zi pentru persoane vrstnice Sebe.
201
2.3.4. VARSTNCI DEPENDENTI DE CONSUM DE SUBSTANTE DE TIP ALCOOL,
DROGURI SAU ALTE SUBSTANTE TOXICE
La vrsta a treia, persoana prezint o form de evaziune din realitate, determinat de
incapacitatea acestora de a se adapta schimbrilor induse de perioada btrneii i care nu se
pot confrunta prin alte mijloace, cu dificultile i evenimentele negative care apar n mod
inevitabil, n acest stadiu de via. Dei pot beneficia de sprijin din partea familiei, copiilor
sau a prietenilor, unii btrni apeleaz la alcool ca la o cale de evadare. Pentru alii, care nu au
sau nu mai au sprijinul familiei, alcoolul reprezint un mijloc de compensare a unor pierderi
(pierderea partenerului de cuplu, a rolurilor active etc.). n acest sens, alcoolismul nu
reprezint obligatoriu, o conduit iraional, ci un comportament de adaptare la o situaie
considerat fr ieire, un gen de soluie fa de o situaie considerat ca fiind insurmontabil.
Conform cu o serie de clasificri, btrnii alcoolici se mpart n dou categorii principale: cei
care i-au nceput cariera de alcoolici n cursul maturitii timpurii sau mijlocii, continund
s bea excesiv la vrste naintate i cei care au nceput s consume alcool peste msur dup
vrsta de 50 de ani. Cea mai numeroas este prima categorie care cuprinde peste 2/3 din
btrnii alcoolici, dinte care o parte triete n condiii familiale i sociale care nu justific
consumul excesiv de alcool, dect ca o form de manifestare a sociabilitii. n ceea ce
privete a doua categorie, aceasta este format cu precdere din persoanele singure, vduve,
divorate sau separate pentru care consumul excesiv de alcool reprezint o form de
compensare a singurtii.
O mare parte dintre persoanele vrstnice care sunt dependente de alcool prezint conduite
deviante, avnd conflicte permanente cu familia, vecinii sau autoritile. O pondere
important dintre btrnii alcoolici o reprezint btrnii care nu au nici un adpost,
vagabondnd i cerind pe strzile oraelor. Aceti btrni rareori tratai n instituii de
ngrijire medical, nu sunt cuprini n instituiile speciale pentru btrni, iar poliia tinde s-i
ignore cu excepia cazurilor de tulburare a linitii publice ori a unor aciuni infracionale.
Muli dintre ei, aa cum a semnalat deseori presa din Romnia, mor n strad fr nici o
asisten i fr s li se cunoasc numele. Alcoolismul este considerat de o serie de specialiti
ca o manifestare exterioar a unei anumite condiii psihice sau sociale care creeaz necesitatea
alcoolismului. Pentru vrstnici, aceast condiie implic sentimentele de insecuritate,
anxietate sau depresie implicate de vicisitudinile asociate cu perioada btrneii. La aceste
sentimente se adaug o serie de obiceiuri sau deprinderi care patenteaz tendinele spre
alcoolism. S-a elaborat un model etiologic pentru nelegerea principalilor factori care
determin sau condiioneaz conduita alcoolicilor. Un individ alcoolic este un individ care
rspunde la consumul de alcool ntr-un anumit mod, probabil fiziologic determinat, prin
senzaii de uurare i relaxare intens i posed anumite caracteristici de personalitate cum ar
fi: incapacitatea de depire a deprimrii, frustrii i anxietii.
Activitile de prevenie i tratament n domeniul alcoolismului pot fi elaborate din trei
puncte de vedere: medical, psihologic i social.
202
Din punct de vedere medical, tratamentul implic cu precdere ngrijirea alcoolicilor cronici
n timpul perioadelor de alcoolism acut; scopul principal este dezintoxicarea pacientului i
provocarea unei aversiuni fa de alcool. n cazul btrnilor, semnele alcoolismului sunt, ns,
mai greu identificabile, sub aspect psihomedical multe simptome cum sunt: coordonare
motorie deficitar, deficit de memorie sau depresii de btrnee - produc confuzii de diagnoz
i conduit terapeutic.
Din punct de vedere psihologic, tratamentul alcoolismului implic edine psihoterapeutice
individuale sau n grup, mpreun cu implicarea familiei n psihoterapeutice individuale sau n
grup, mpreun cu implicarea familiei n cura de ameliorare sau chiar vindecare a vrstnicilor
cu asemenea probleme.
Din punct de vedere social, exist n afara clinicilor speciale de tratament, programe
comunitare speciale pentru ngrijirea i reabilitarea vrstnicilor alcoolici, alturi de aciuni
specifice de sntate public, la aplicarea crora particip membrii ai unor organizaii
voluntare cu caracter neguvernamental.
Din pcate, la acest capitol, serviciile sociale din Romania nu stau deloc bine. Nu exist
legislaie n domeniul social care s cuprind n mod expres acest problematic i nici
modalitile de organizare i funcionare a unor servicii sociale care s vin n ntmpinarea
nevoilor persoanelor vrstnice dependente. Totui, unele organizaii neguvernamentale au
ncercat s gseasc o soluie acestei probleme prin nfiinarea unor servicii care s vin n
sprijinul acestor persoane.
Tipuri de servicii:
Centre de informare yi consiliere specializat - pot funciona doar n urma acreditrii ca
furnizor de servicii sociale i ofer n principal servicii de:
- informare i orientare ctre servicii care au ca scop prevenirea i tratamentul
dependenelor (trimiterea ctre uniti sanitare n care persoana poate beneficia de
tratamente psihiatrice, dezalcoolizare i dezintoxicare);
- consiliere psihologic a persoanei dependente i a familiei acesteia;
- consiliere social pentru reinseria social;
- consiliere juridic;
- linie telefonic de tip Help-line la care persoana poate apela pentru suport psihic.
n cadrul acestui tip de centre se organizeaz Grupuri de suport (ex.Alcoolicii anonimi) n
cadrul crora vrstnicul dependent beneficiaz de asisten specializat i suport din partea
altor persoane care sufer de aceeai problem, n scopul depirii situaiei de criz.
Centre de recuperare - unde persoana dependent este gzuit pe o perioad variabil de
timp n cadrul centrului, beneficiind de servicii complexe ce includ att tratament medical cat
i consiliere i terapie psihologic /psihiatric. n general, recuperarea persoanelor dependente
de alcool se face n cadrul seciilor de psihiatrie din cadrul spitalelor judeene, care au i
aceast component de tratament a persoanelor dependente n vederea recuperrii.
203
Furnizori de servicii sociale (existeni n Microregiunea AIDA):
- Asociaia Filantropia Ortodox Alba Iulia - Centrul Judeean de informare i consiliere
a persoanelor dependente de alcool.
2.3.5. VARSTNICI VICTIME ALE ABUZULUI SAU NEGLI1RII
Prin maltratare (rele tratamente) sau abuz ne referim la copii sau la alii, aparintori sau
persoane din anturajul vrstnicului (care ngrijesc vrstnicul), producndu-i abuzuri
(vtmari) fizice, emoionale, sexuale sau juridice sau neglijnd persoana vrstnic ntr-un
asemenea grad nct starea sntii sale fizice i/sau emoionale precum i viaa i sunt puse
n pericol. Fr a lsa pe un plan inferior abuzul fizic ce poate uneori fi cauzator de moarte,
cel puin la fel de traumatizant este abuzul emoional (njurturile, ameninarea cu moartea, cu
btaia, cu luarea banilor, cu luarea averii). El poate produce o stare permanent de anxietate,
spaim, climat emoional ce poate avea efecte cumulate suprapuse peste o patologie
caracteristic vrstnicului. Abuzul emoional trebuie s fie n centrul ateniei lucrtorului
social pentru c acesta este greu de demonstrat, iar vrstnicii cu greu i dezvluie traumele pe
care le triesc, ntr-o astfel de situaie. Din perspectiva abuzului putem privi spre abuz n
familie i abuzul instituional.
Stilul de via modern i resursele financiare reduse diminueaz accesul persoanelor vrstnice
la viaa social. Familiile tinere prefer s locuiasc singure, ritmul lor de via i activitatea
zilnic neincluznd i ngrijirea persoanelor vrstnice. Din pcate, lipsa resurselor oblig
tinerii s locuiasc mpreun cu vrstnicii, fie ei prini sau alte grade de rudenie timp
ndelungat, ceea ce de multe ori duce la conflicte generate de frustrarea tinerilor de a fi nevoii
s accepte problemele generate de vrsta a treia. Ca rezultat al creterii numrului populaiei
n vrst, datorit diferitelor schimbri sociale i economice, vrstnicii se confrunt i cu
multe alte probleme care necesit tot mai mult atenia i ajutorul asistenilor sociali. Acestea
sunt conflictul intra-familial, abandonul, neglijarea, violena intrafamilial.
Din motive dintre cele mai diverse, muli vrstnici se simt nstrinai n propriile lor familii
i/sau se afl n conflict cu acestea. Dac abandonul economic i social, abuzul i neglijarea
de ctre familia vrstnicului nu sunt fenomene noi, se poate constata o cretere a incidenei
dezbinrilor ntre vrstnici i copiii lor, chiar i atunci cnd sprijinul financiar i spaiul de
locuit nu constituie probleme. Motivele dezbinrilor, ale conflictualitii ca i ale abuzrii i
neglijrii vrstnicilor n familie sunt extrem de diferite de la o familie la alta. n unele cazuri,
astfel de situaii sunt cauzate de disputarea averii, vrstnicii fiind sau considerndu-se nelai
n aranjamentele financiare efectuate de ctre copiii sau nepoii lor. n alte cazuri, conflictele
pot rezulta din dezaprobrea (de ctre prini sau de ctre copii) mariajului unuia dintre ei,
divorurilor, creterii copiilor, alegerii carierei, fumatului, abuzului de alcool sau alte
substane, opiunii religioase, i aa mai departe. Este posibil ca incidena acestor conflicte s
creasc pentru c indivizii triesc mai mult, avnd astfel mai mult timp de acordat surselor
acestor conflicte. Pentru multe familii, mama, tatl i bunicii sunt o surs omniprezent de
furie i disconfort.
204
Indiferent de motive i de modul n care acestea dau natere conflictelor interpersonale,
nstrinarea dintre generaii pare a fi o situaie comun pentru tot mai multe familii, indiferent
de statutul socio-economic sau zona de reziden. Distana afectiv dintre prinii vrstnici i
copiii lor poate fi foarte mare chiar i atunci cnd, spaial, distana nu constituie o problem
(locuiesc n acelai ora, de exemplu). Nici sprijinul financiar pentru ntreinerea i ngrijirea
sntii prinilor vrstnici nu vine ntotdeauna din partea copiilor, chiar dac cuantumul
veniturilor acestora ar permite-o. Prinii sunt adesea surs de conflicte i ntre frai, atunci
cnd copilul bun doritor s sprijine financiar sau s asigure un cmin printelui vrstnic se
confrunt cu furia unui frate sau a unei surori care nu ofer un ajutor similar. Unii prini
vrstnici contribuie, prin preferinele pe care le manifest fa de unul dintre copii, la
provocarea geloziei, a competiiei i conflictului ntre frai. n astfel de situaii, orice relaii
sau ntlniri ntre membrii familiei sunt foarte complicate iar uneori, imposibile, ceea ce
nseamn c asistentul social nu poate miza ntotdeauna pe utilizarea familiei ca resurs.
O via de familie att de complex, impune ca atenia asistenilor s fie ndreptat cu mult
finee i sensibilitate asupra relaiilor vrstnicilor cu familia. n literatura de specialitate se
estimeaz la 10% ponderea abuzurilor asupra persoanelor de peste 65 de ani i la 80%
frecvena recidivei. n aproximativ 80% din cazuri, abuzul este datorat unei rude care
locuiete mpreun cu persoana de vrsta a treia, altor persoane din anturajul permanent al
vrstnicului sau care vin ntmpltor n contact cu acesta i, n sfrit, instituiilor care nu in
cont de condiia de persoan defavorizat a vrstnicului, care ignor sau chiar ncalc
drepturile acesteia.
Caracteristicile persoanei abuzate sunt urmtoarele: persoan peste 75 de ani, cel mai
adesea femeie singur, fr roluri n societate, cu afeciuni cronice sau acute, cu mobilitate
diminuat, incomod pentru anturaj. Pentru a identifica cazurile de violen asupra
vrstnicului, asistentul social trebuie s urmreasc urmtoarele lucruri, ce se constituie ntr-
un aa zis portret al persoanei vrstnice victim a violenei n familie:
- dureri cronice ce demonstreaz o stare de sntate precar;
- vizite frecvente la medic;
- respect de sine sczut;
- dependen emoional fa de agresor;
- folosirea excesiv a tranchilizantelor i/sau abuzul de alcool;
- existena unor idei sau acte suicidare;
- posibile reacii violente fa de membrii familiei;
- tulburri nocturne: insomnii, comaruri violente;
- agitaie sever, anxietate, stare de nervozitate permanent;
- gndire confuz, incapacitatea de a lua decizii, lips de concentrare.
n funcie de perioada n care s-a exercitat violena i n acelai timp de fragilitatea psihic a
persoanei vrstnice victim, pot aprea la aceasta urmtoarele manifestri:
- pierderea ncrederii n sine, a valorii de sine i a sentimentului de control;
- stri depresive;
- neglijen personal - igien i nutriie;
- stress crescut i fric ce poate declana boli psihosomatice (ulcer, astm, migrene, boli
de inim etc.);
205
- predispoziia ctre consumul de medicamente i alcool;
- furie fa de membrii familiei, victima devenind la rndul ei violent cu acetia.
Factorii de risc ai abuzului sunt: vrsta peste 75 de ani, starea de sntate - disfuncii fizice,
mentale, senzoriale care afecteaz capacitatea de aprare, incapacaitatea de autongrijire,
pierderea autonomiei, sociodependena, necesiti de ngrijire care depesc capacitile
ngrijitorului; lipsa/incoerena legislaiei protective. Tipurile de abuz (familial i
instituional) la care pot fi supuse persoanele n vrst de ctre cei apropiai lor (Janosik,
1994) au fost identificate astfel:
- abuzul fizic: constrngeri fizice, plmuitul, neacordarea ngrijirilor personale; studii
recent publicate prezint abuzul fizic asupra vrstnicilor ca un aspect al conflictului
dintre generaii, greu de identificat din cauza poliformismului clinic i al negrii
faptelor;
- abuzul psihologic: nerespectarea deminitii persoanei vrstnice, marginalizare i
excludere social, ignorarea drepturilor i libertilor persoanei, atacuri verbale,
izolare, inducerea strii de fric, discriminare pe criteriul vrstei;
- abuzul medical: condiii precare de asisten i ngrijire, discriminare la internare pe
motiv de vrst, tratament sau ngrijire insuficient/inadecvat, sedarea vrstnicului;
- abuz material: furtul sau folosirea neadecvat a banilor sau a altor obiecte persoanale
ale btrnilor, determinarea persoanei vrstnice de a ceda bunuri, locuina, alte valori,
n schimbul promisiuniii de a i se acorda ngrijire;
- violarea drepturilor: internarea fr acordul acestuia ntr-un spital, azil, ospiciu;
- neglijarea: apare att n familie ct i n mediul instituionalizat - vrstnicul este lsat
fr ajutor, singur, izolat, privat de alimente, ap, ngrijire, igien etc.
Cauzele violen(ei mpotriva btrnilor pot fi delimitate n:
- dificult(i economice - adeseori, cuplurile care au n ngrijire btrni trebuie s se
ocupe n paralel i de proprii copii; ca o consecin a acestei stri, cresc trebuinele i
solicitrile persoanei vrstnice, care prin comportamentul ei revendicativ i stresant,
contribuie la precipitarea actelor de violen mpotriva ei; asemenea acte apar, de cele
mai multe ori, n familiile unde prinii sunt complet dependeni de proprii lor copii,
unde nu exist nici o posibilitate de a angaja persoane care s se ocupe de ngrijirea
celor n vrst, de asemenea, costurile ridicate ale ntreinerii i ngrijirilor medicale,
la care se adaug cheltuielile familiale crescute, pot determina reacii violente
mpotriva prinilor aflai n ngrijire;
- mentalitatea - btrnii sunt privii n societatea actual ca fiind persoane fr ajutor,
ale cror probleme impun msuri medicale i sociale distincte;
- pierderea statusului de persoan activ: prin pensionare i neimplicarea n alte
tipuri de activiti;
- transmiterea intergenera(ional a abuzului: studiile arat c o parte nsemnat
dintre cei care i abuzeaz prinii au fost ei nii victime ale violenei exercitate de
acetia; violena asupra vrstnicilor este deci o reacie normativ la diferite probleme
frustrante i conflictuale;
- probleme proprii ale agresorilor: n foarte multe cazuri, diferite persoane adulte care
nu au relaii de rudenie cu victimele, se angajeaz printr-un contract scris sau nescris
s-i ngrijeasc pe cei vrstnici, n schimbul locuinei, care ar putea reveni
206
susintorilor dup moartea vrstnicului. Multe asemenea contracte nu sunt onorate,
astfel c numeroi susintori recurg la acte de presiune i violen pentru a obine
locuina nainte de decesul proprietarului; n majoritatea cazurilor cel care maltrateaz
este un fiu sa o fiic, avnd o serie de probleme financiare, dificulti cu partenerul de
via, consum alcool i este obligat att din punct de vedere moral cat i legal s-i
ntrein printele. ntr-un cuplu care trebuie s-i ntrein prinii i socrii, soia
resimte, cel mai frecvent, acest lucru ca pe o povar, ca pe o violare a vieii intime a
cuplului (cf. Correctional Service Canada, 1988, p.14);
- comportamentul btrnilor: n unele cazuri, chiar vrstnicii aflai n ngrijire
determin, prin comportamentul lor, situaii de violen; ei i trateaz copiii aduli ca
i cum ar fi copii nc, contestndu-le dreptul de a lua decizii, manifestnd
irascibilitate n diferite situaii, motiv pentru care, n ambele pri se instaleaz un
climat de tensiune (acest climat este i mai conflictual dac ntre prini i copii exist
incompatibiliti n ceea ce privete valorile, atitudinile religioase, politice, morale i
nu exist preocuparea pentru achitarea reciproc a unor obligaii financiare);
- tipul de personalitate a vrstnicului: poate influena, n cea mai mare msur
reaciile anturajului familial, determinand, n cazul tipului pasiv-dependent i al celui
indiferent, tendine frecvente de violen, agresivitate sau abuz.
Abuzul vrstnicilor n familie constituie o form aparte de violen din cauza vulnerabilitii
accentuate a acestei categorii de vrst. Este grupul cel mai uor de victimizat fr ca
persoanele din acest categorie s reacioneze agresiv, n comparaie cu reaciile altor membri
ai familiei aflai n situaii similare (Sursa: George Neamu i Dumitru Stan, Asistenta
Social, Studii i aplicatii, 2005).
n cazul vrsnicilor victime ale violenei n familie, serviciile sociale pot fi furnizate n cadrul
centrelor din subordinea SPAS, aa cum s-a artat n capitolul Persoane adulte victime ale
violenjei n familie.
2.3.6. VARSTNICI AFECTATI DE SRCIE, MARGINALIZARE, EXCLUZIUNE
Excluziunea social (srcia) reprezint una dintre problemele cu care se confrunt o bun
parte dintre persoanele vrstnice datorit faptului c nu dispun de resurse suficiente pentru a
participa activ la viaa public, social i cultural, pentru a putea decide asupra propriei viei
i nu dispun de serviciile de sntate i sociale, de ngrijirile necesare n funcie de nevoile
individuale (scderea nivelului de trai, lipsa de resurse financiare, alimentaia deficient,
condiiile proaste de locuit, lipsa accesului la condiii de igien elementar etc.).
Chiar dac statisticile arat o inciden relativ mic a srciei n rndul vrstnicilor (raportat la
alte categorii sociale: omeri, rani, liber profesioniti), pensionarii reprezint un procent
semnificativ n rndul sracilor datorit ponderii lor mari n totalul populaiei, fapt care i face
mai vizibili n comparaie cu alte grupuri cu risc de srcie sensibil mai ridicat (riscul de
srcie al pensionarului este de trei ori mai ridicat dect cel al unui angajat).
207
Dependena vrstnicului, alterarea condiiilor sociale i economice, poate conduce la
marginalizare i excludere social, la nerespectarea drepturilor fundamentale i specifice ale
acestuia, la abuzuri i chiar violen (abuzul fizic, abuzul prin abandon, abuzul financiar).
Generalizarea tendinelor de abuz asupra vrstnicilor ne sugereaz o degradare a solidaritii
familiale i a solidaritii ntre generaii. Dincolo de anumite cauze fizice (deficiene de
vedere, de auz, de vorbire) izolarea social poate fi cauzat i intensificat prin decesul
persoanelor apropiate.
Dup cum am mai menionat deja, lipsurile economico-financiare constituie una dintre cele
mai mari probleme cu care se confrunt vrstnicii. n afara sprijinului financiar direct, care
poate fi obinut din diferite surse (instituii i servicii de protecie social), asistenii sociali
pot iniia programe informative referitoare la organizaiile care ofer anumite gratuiti pentru
bunuri i servicii sau referitoare la cel mai ieftin loc n care se pot face cumprturile. De
asemenea, muli vrstici nu au experiena administrrii propriilor venituri (partenerul decedat
sau unul dintre copii obinuiau s in evidena banilor), sau i-au pierdut aceast obinuin
datorit diminurii capacitilor intelectuale specifice vrstei. Pentru astfel de situaii,
asistenii sociali pot iniia programe de planificare a cheltuielilor (stabilirea prioritilor,
ealonarea plilor, adaptarea cuantumului pentru coul zilnic etc.), astfel nct resursele,
oricum limitate, s nu fie risipite.
Metodologia de lucru respect etapele managementului de caz (cf. OG Nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, cu modificrile i completrile ulterioare): 1. evaluarea iniial; 2.
elaborarea planului de intervenie; 3. evaluarea complex; 4. elaborarea planului
individualizat de asisten i ngrijire; 5. implementarea msurilor prevzute n planul de
intervenie i n planul individualizat; 6. monitorizarea; 7. reevaluarea; 8. evaluarea opiniei
beneficiarului.
Tipuri de servicii:
- Cantina de ajutor social - ofer beneficiarilor servicii de pregtire i servirea mesei la
sediul instituiei;
- Masa pe roi - asigur pregtirea prealabil a mesei, de obicei la sediul cantinei de ajutor
social i servirea mesei la domiciliul beneficiarului.
Furnizori de servicii sociale (existeni n Microregiunea AIDA):
- Consiliul Local Alba Iulia / SPAS Alba Iulia, Asociaia Filantropia Ortodox Alba Iulia
cantina asigur servicii de Mas pe roi persoanelor vrstnice asistate n cadrul
Serviciului socio-medical de ngrijire la domiciliu a persoanelor vrstnice Alba Iulia -
Cantina de ajutor social Alba Iulia;
- Consiliul Local Sebe / SPAS Sebe - Cantina de ajutor social Sebe.
208
2.3.7. VARSTNICI VICTIME ALE TRAFICULUI SAU EXPLOATRII
Traficul de persoane reprezint o grav nclcare a drepturilor omului i o atingere adus
demnitii i integritii umane. Prin Legea 678/2001 privind prevenirea i combaterea
traficuluii de persoane, cu modificrile i completrile ulterioare, s-au incriminat formele
traficului de persoane, s-a creat cadrul juridic pentru utilizarea tehnicilor moderne de
investigaie, s-au introdus norme pentru protecia i asistena victimelor traficului, a familiilor
acestora, precum i a martorilor.
Conform Legii 678/2001, infraciunea de trafic de persoane este definit la art.12 astfel:
Constituie infraciune de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea
sau primirea unei persoane, prin ameninare, violen sau prin alte forme de constrngere, prin
rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei
persoane de a se apra sau de a-i exprima voina, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau
primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are
autoritate asupra altei persoane, n scopul expolatrii acestei persoane.
Conceptul de victim a traficului de persoane desemneaz orice persoan fizic despre care
exist informaii c a suferit o vtmare fizic sau psihic, o suferin emoional, o pierdere
economic sau o vtmare grav a drepturilor sale fundamentale, prin aciuni sau inaciuni
care ncalc legislaia penal n materia prevenirii i combaterii traficului de persoane.
Persoana vtmat prin svrirea infraciunilor prevazute n Legea nr. 678/2001, cu
modificrile i completrile ulterioare, care beneficiaz de un serviciu de asisten.
Identificarea victimelor traficului de persoane este procesul de constatare a faptului c o
persoan este victim a traficului de persoane. Identificarea se poate realiza n mod formal, de
ctre organele judiciare, n urma activitilor de cercetare penal, precum i de ctre furnizorii
de servicii sociale, prin anchete sociale, dar i n mod informal, prin analiza indicatorilor care
pot oferi indicii referitoare la existena unui posibil caz de trafic de persoane.
Referirea victimelor traficului de persoane - n sensul legislaiei naionale, conceptul de
referire a victimei traficului de persoane se refer la ncredinarea acesteia ctre furnizorii de
servicii de protecie i asisten.
Asisten(a n tranzit/n regim de urgen( - ansamblul de msuri i aciuni ntreprinse de ctre
o instituie sau organizaie ncepnd din momentul identificrii victimelor traficului de
persoane i pn la momentul clarificrii situaiei sale i al intrrii ntr-un program de
asisten i protecie.
Serviciile de protec(ie yi asisten( a victimelor traficului de persoane - totalitatea
serviciilor de asisten specializate acordate victimelor traficului de persoane prevzute de
normele legale n vigoare. Furnizorii de servicii sociale pot acorda servicii sociale de asisten
specializat, cu sau fr gzduire, aa cum este prevzut n Legea nr. 47/2006 privind sistemul
naional de asisten social.
209
Mecanismul na(ional de identificare yi referire a victimelor traficului de persoane -
ansamblul de msuri i aciuni ntreprinse n coordonare de ctre instituiile statului i diferite
organizaii neguvernamentale, destinate protejrii drepturilor fundamentale ale victimelor
traficului de persoane.
Pentru a veni n completarea Legii nr. 678/2001, Ministerul Internelor i Reformei
Administrative a emis Ordinul nr. 335/2007 privind aprobrea Mecanismului Naional de de
identificare i referire a victimelor traficului de persoane. Ordinul instituie 4 mari categorii
de msuri care se adreseaz n mod direct victimelor: informarea victimelor cu privire la
drepturile lor yi consilierea psihologic.
Consilierea psihologic se acord victimelor prevzute n Legea nr. 678/2001, cu modificrile
i completrile ulterioare. Consilierea psihologic a victimelor se asigur prin intermediul
Serviciilor de probaiune de pe lng tribunale, n mod gratuit, pe o perioad de cel mult 3
luni. Servicii pentru consilierea psihologic i pentru asigurarea altor forme de asisten a
victimelor pot fi constituite i de ctre organizaii neguvernamentale, independent sau printr-
un parteneriat cu autoritile publice.
Asistena juridic gratuit se acord n primul rnd victimelor directe ale infraciunilor, dar i
victimelor indirecte ale unor infraciuni grave (soul, copiii sau cei aflai n ntreinerea
victimelor directe decedate prin suferine datorate infraciunilor la care au fost supuse).
Acestei msuri de acordare a asistenei juridice gratuite se adaug celor din dreptul comun,
unde se prevede cu caracter de regul general ca n cazul n care este necesar acordarea
asistenei juridice, iar persoana n cauz nu are un aprtor ales i nici mijloace materiale
pentru a-i putea procura o aprare calificat, instana va declana procedura de desemnare a
unui aprtor din oficiu, care va acorda asisten juridic gratuit.
Legea stabilete mai multe categorii de condiii pentru acordarea compensa(iei financiare
victimelor directe yi indirecte ale infrac(iunilor menionate, printre care i sesizarea
organelor de urmrire penal cu privire la savarirea infraciunii, n anumite termene, avnd n
vedere faptul ca raiuni de echitate impun compensarea financiar a victimelor care i aduc o
minim contribuie pentru constatarea la timp a infraciunilor.
Din punct de vedere al proteciei sociale, am putea aduga la acestea o component foarte
important, respectiv asistena n tranzit/n urgen, adpostirea victimei pe o anumit
perioad, pn la reglementarea situaiei sale juridico-sociale. Nu ne vom referi aici la
msurile de compensare de ctre stat a victimelor i nici a msurilor de pedeaps a
agresorului, care este sancionat conform legii cu nchisoare de la 5 la 15 ani (dac fapta a
avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este nchisoare de la 15 la 25 de
ani i interzicerea unor drepturi), componente ce intr n structura unor servicii diferite de cele
de asisten social.
n continuare ne vom opri asupra serviciilor sociale pe care le putem oferi vrstncilor victime
ale traficului i exploatrii n cadrul unor Centre de primire n regim de urgen sau a unor
Centre de adpostire a victimelor. n mod normal aceste centre sunt destinate victimelor de
orice vrst, dar au obligatoriu n structura lor de personal cel puin un asistent social, care,
210
datorit pregtirii sale profesionale poate oferi servicii adaptate pentru categoria de persoane
vrstnice victime ale traficului.
Identificarea vrstnicilor victime ale traficului de persoane (Evaluare ini(ial), trebuie s
in cont de dou perspective majore, perspectiva legal i perspectiva victimologic:
a) Perspectiva legal - din aceast perspectiv trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte:
aciunile la care a fost supus persoana:
- Recrutarea poate fi materializat n propunerea care se face victimei n faza iniiala a
procesului de traficare. Aceast propunere, de obicei, se dovedete a fi n final o
promisiune fals, fie legat de obiectul sau natura muncii, destinaia cltoriei victimei,
condiiile n care se va afla, va fi inut ori va munci sau de locul desfurrii activitii;
- Transportarea implic deplasarea victimei de ctre traficani (intermediari sau
transportatori) din locul de origine sau de unde a avut loc recrutarea ctre locul de
destinaie, unde va avea loc exploatarea. Nu este obligatoriu ca transportarea s fie
realizat peste frontiera de stat;
- Transferarea sau vnzarea poate avea loc n situaia n care victima este dat de ctre
recrutor unui intermediar pentru transportare i/sau mai departe persoanei fizice sau
juridice pentru exploatare. Transferarea poate fi nsoit de plata unei sume de bani, bunuri
materiale sau de alt natur. Totodat, sunt i cazuri cand transferul i/sau vnzarea sunt
realizate de ctre persoana fizic sau juridic care a exploatat prima dat victima, aceasta
fiind transferat i/sau vndut unei alte persoane/grupri care o va exploata n continuare;
- Adpostirea sau cazarea poate fi realizat de ctre recrutor, intermediari sau persoana
fizic ori juridic care exploateaz victima, aceasta putnd fi inut ntr-o locuin hotel,
spaii improvizate etc.;
- Primirea persoanei sau persoanelor destinate obiectului exploatrii are loc n contextul
transferului sau al vnzrii;
- Mijloacele de realizare a aciunii(lor) la care a fost supus persoana;
- Ameninare, violen sau prin alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori
nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se
apra sau de a-i exprima voina ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani
ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra
altei persoane, n scopul exploatrii acestei persoane.
Scopul: Exploatarea unei persoane prin urmtoarele forme: executarea unei munci sau
ndeplinirea de servicii, n mod forat, cu nclcarea normelor legale privind condiiile de
munc, salarizare, sntate i securitate, inerea n stare de sclavie sau alte procedee
asemntoare de lipsire de libertate ori de aservire, folosirea unei persoane pentru svrirea
de diferite infraciuni, obligarea la practicarea prostituiei, la reprezentri pornografice n
vederea producerii i difuzrii de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexual,
prelevarea de organe.
b) Perspectiva victimologic trebuie s in cont de circumstanele i particularitile
fiecrui caz. Toate aceste caracteristici i consecinele n plan psihosocial ce apar ca urmare a
unei experiene traumatizante sunt prezente n cazul victimelor traficului de persoane, iar
211
particularitile fiecarui caz vor furniza indiciile pentru identificarea informal a unui posibil
caz de trafic de persoane.
Indicatori pentru identificarea victimelor traficului de persoane
Identificarea victimelor traficului de persoane constituie prima etap a mecanismului de
identificare i referire, scopul acesteia fiind de a constata dac o persoan este sau nu victima
traficului de persoane i de a asigura, n acest caz, accesul la servicii specializate de asisten
i protecie. Identificarea presupune stabilirea unui prim contact cu persoana presupus a fi
victim a traficului de persoane, analiza indicatorilor care pot ajuta instituia/organizaia care
a venit n contact.
Indiferent de locul identificrii i de instituia sau organizaia care a venit n prim contact cu
victima, urmtorii indicatorii pot fi luai n calcul pentru identificarea unei posibile victime a
traficului de persoane:
- Sex Traficul n scopul exploatrii sexuale este considerat a fi cea mai raspndit form a
traficului de persoane, ce afecteaz, n principal, persoanele de sex feminin i copiii. De
aceea, evaluarea indicatorilor de vrst i sex trebuie s fie realizat mpreun sau n
interdependena pentru o mai bun identificare a victimelor traficului de persoane sau a
tipului de exploatare la care acestea au fost supuse;
- Jarst Vrsta naintat a persoanei poate fi un factor decisiv n alegerea acestuia i
exploatarea n domeniul ceretoriei, deoarece aspectul su fizic produce sentimente de
mil, iar mecanismele sale de autoaprare i ripost fa de situaia de exploatare sunt
foarte reduse;
- Caracteristici sociale Identificarea victimelor traficului de persoane trebuie s
urmareasc n egal masur identificarea anumitor factori care au condus sau au contribuit
la intrarea persoanei n procesul traficului de persoane. Traficanii se bazeaz pe
manipularea urmtorilor factori: srcie, nivel de educaie sczut, discriminare i
marginalizare social, neglijen i abuz din partea familiei, insuficient cunoatere a
drepturilor, obligaiilor i reglementrilor din domeniul migraiei i al accesului la libera
circulaie;
- Documente Lipsa documentelor de identitate personale sau prezena lor ntre bunurile
persoanelor bnuite de svrirea infraciunii de trafic de persoane ori prezena unui
document de cltorie temporar la rentoarcerea n ar a unei persoane poate s constituie
un indiciu n identificarea unei posibile victime a traficului de persoane. Totodat,
utilizarea unui alt nume sau a unui apelativ de ctre persoana identificat i folosirea
unui/unor act(e) de identitate sau document(e) de cltorie alterat(e) sau falsificat(e) pot s
constituie un indiciu suplimentar pentru constatarea unei posibile situaii de trafic;
- Locul unde a fost gsit/identificat sau locul unde s-a aflat anterior persoana Locul n
care persoana a fost gsit sau s-a aflat anterior identificrii de ctre o instituie ori
organizaie constituie un indiciu important, de exemplu: anumite zone, fie de la periferie,
fie din ora, cunoscute ca fiind locuri unde se ofer sau se cumpr servicii sexuale,
cluburile de noapte sau hotelurile, grile ori punctele de trecere a frontierei, locuri
recunoscute n care se adpostesc persoane fr locuin, locuri cunoscute pentru prezena
ceretorilor;
212
- Circumstantele in care a fost identificat persoana Circumstanele n care
persoana/victima a fost identificat constituie ntotdeauna un element important n
evaluarea unei posibile situaii de traffic (ex. persoanele fr documente de identitate i
care nu cunosc foarte bine locul n care se afl, identificate n urma unei razii, persoanele
n compania crora se afl sau cele care au fost gsite n condiii mizere, fr bani asupra
lor, dei din declaraiile lor reiese faptul c se aflau n locul respectiv pentru turism/vizit
rude, dar nu cunosc oraul/locul n care se afl, pot s constituie indicii care s determine
luarea n considerare a unui posibil caz de trafic de persoane;
- Semne care pot s indice pre:enta unei forme de abu: Orice semn al unei traume fizice
sau psihice poate constitui un indiciu pentru identificarea ori diferenierea unui caz de
trafic de persoane. Victimele traficului de persoane, spre deosebire de victimele traficului
de migrani, sunt supuse unor forme de abuz i constrngere ale cror consecine pot fi
documentate i utilizate, inclusiv n vederea probrii svririi infraciunii de trafic de
persoane. Astfel, persoana identificat poate s prezinte diferite echimoze, plgi care pot fi
semnele unui posibil abuz fizic sau s reclame ca a fost supus abuzului sexual. Totodat,
persoana identificat poate s fie apatica, absent, s dea impresia c nu nelege foarte
clar ceea ce i se cere ori ceea ce i se explic, s izbucneasc n plns de fiecare dat cnd
este abordat sau s aib dificulti n a-i reaminti cu exactitate ce i s-a ntmplat. Pot
exista i situaii n care persoana identificata/presupusa victim a traficului de persoane s
reacioneze cu nencredere i chiar iritare fa de cei care au intervenit n scoaterea ei din
mediul n care se afl i s nege chiar situaia de abuz n care s-ar fi aflat. Majoritatea
victimelor traficului de persoane i n special cele supuse exploatrii prin munca prezint,
n perioada imediat ieirii din trafic, semne ale privrii de somn, hran i ale epuizrii
fizice la care au fost supuse.
Evaluarea i opinia unei alte institutii sau organi:atii, trebuie luate n considerare n procesul
identificrii i referirii pentru asigurarea continuitii i transparenei procesului decizional.
Fiecare dintre aceti indicatori, dac ar fi considerai separat sau prezena lor ar fi evaluat
independent unul de cellalt, ar putea conduce la identificarea altor categorii de victime ori
situaii. De aceea, cnd se are n vedere un posibil caz de trafic de persoane, este important
urmrirea tuturor indicatorilor n momentul evalurii. Totodata, aceti indicatori trebuie
folosii n scopul semnalrii unei posibile situaii de trafic i iniierii mecanismului de referire
i nu se vor substitui modalitilor de investigare a infraciunii de trafic de persoane.
Chiar dac identificarea formal (respectiv, intervievarea detaliat) nu poate fi realizat ntr-o
faz iniial sau ulterioar stabilirii unui prim contact, se va face o analiz pe baza
indicatorilor prezentai Dac n urma analizei efectuate se constat existena unui posibil caz
de trafic de persoane, presupusa victim a traficului de persoane va beneficia de o perioad de
recuperare i reflecie de pana la 90 de zile. Ca principal metod de culegere a datelor se
folosete n acest etap intervievarea victimelor.
Elaborarea planului de interven(ie/Referirea ctre o institu(ie specializat
Tuturor instituiilor i organizaiilor implicate n procesul de referire le revine obligaia de a
colabora n vederea lurii msurilor de protecie i asisten consecutive identificrii unei
victime a traficului de persoane. Fiecare dintre acestea trebuie s desemneze cel puin cte un
213
reprezentant al instituiei/organizaiei implicate n mecanismul de identificare i referire, iar
datele de contact ale acestuia trebuie comunicate partenerilor instituionali. n ceea ce privete
referirea victimelor traficului de persoane, ca procedur general, fiecare instituie care a
identificat o persoan ca fiind victim, trebuie s anune reprezentantul Centrului Regional al
ANITP - instituie responsabil pentru coordonarea activitilor de acordare a asistenei i
monitorizare a victimelor traficului de persoane - pentru luarea acesteia n eviden i
ndrumarea ctre alte servicii de asisten i protecie din comunitatea de provenien a
victimei.
n funcie de instituiile i organizaiile implicate n lupta antitrafic i de locul i modul n care
a avut loc identificarea victimei traficului de persoane, se pot distinge urmtoarele proceduri
i modaliti concrete de referire a victimelor traficului de persoane:
- Victima este identificat de ctre organele judiciare, respectiv structuri specializate ale
poliiei, cu atribuii n domeniul traficului de persoane. Victima are dreptul de a fi
informat cu privire la dreptul la asisten juridic, drepturile procesuale, precum i la alte
drepturi conform art. 4 din Legea nr. 211/2004. Referirea victimei ctre instituia sau
organizaia responsabil pentru coordonarea activitilor de acordare a asistenei i
monitorizare a acestora se desfoara astfel: structurile specializate ale poliiei vor
contacta furnizorul public sau privat de servicii destinate victimelor n vederea evalurii
nevoilor de asisten ale victimei i meninerea contactului cu aceasta. Asistentul social
din cadrul furnizorului de servicii va realiza evaluarea iniial a victimei pentru
identificarea nevoilor de asisten specializat i, cu acordul persoanei, va elabora Planul
de intervenie i va asigura referirea imediat a acesteia pentru asistena n regim de
urgen.
- Victima a fost referit i repatriat de ctre Organizaia Internaional pentru Migraie.
Misiunea organizaiei n Romnia este de a ntmpina victima nainte de punctul de
trecere a frontierei de stat i, n cazul n care persoana accept s fie gzduit ntr-un
adpost pentru o perioad mai scurt sau mai lung de timp i s participe la un program
de asisten specializat, se realizeaz referirea victimei ctre serviciile de asisten
specializat. n situaia n care victimei nu i se va putea acorda asistena n tranzit, se va
ncerca asigurarea accesului acesteia la alte servicii de asisten n comunitatea de
provenien.
- Victima este identificat de ctre un ONG internaional i victima este repatriat i referit
ctre un ONG din Romnia. n situaia n care victima a fost identificat de ctre un ONG
dintr-o alt ar, reprezentantul ONG din Romnia va ntmpina victima la punctul de
trecere a frontierei sau n locul convenit cu partenerul de referire. n funcie de acordul
victimei de a participa sau nu la un program de asisten fie din partea acelui ONG, fie din
partea altei organizaii sau instituii i n funcie de particularitile cazului, victima va fi
inclus ntr-un program de asisten specializat.
- Victima de cetenie romn este identificat prin intermediul misiunii diplomatice sau al
oficiului consular al Romaniei. n situaia n care victima traficului de persoane nu deine
documente de identitate sau cltorie care s i ateste cetenia romn, personalul
reprezentanei diplomatice sau misiunii consulare a Romniei elibereaz, la cerere,
documentul de identitate/titlul decalatoriu care s permit repatrierea persoanei. n situaia
n care victima traficului de persoane necesit i solicit asisten, diplomatul responsabil
cu aplicarea metodologiei de repatriere va contacta i va referi persoana unui ONG sau
214
autoritilor locale ale statului respectiv, care acord asisten victimelor traficului de
persoane.
- Victim a traficului de persoane, cetean strin. Victimele traficului de persoane, ceteni
strini, trebuie informai ntr-o limb pe care o neleg cu privire la dreptul de a beneficia
de o perioad de recuperare i reflecie de pn la 90 de zile, precum i de accesul la alte
servicii de asisten specializat, respectiv: cazare n centre special amenajate, de
consiliere psihologic, precum i de asisten medical i social.
- Caz neclar de trafic de persoane:
a. n situaia n care persoana presupus a fi victim a traficului de persoane refuz s
coopereze cu organele judiciare, dar exist indicii care s determine considerarea unui
posibil caz de trafic de persoane, ns nu sunt identificate toate elementele infraciunii
de trafic, cazul va fi referit spre reevaluare unui reprezentant al unei organizaii
specializate/serviciu public specializat pentru asistena i protecia victimelor traficului
de persoane. Atunci cnd, n urma evalurii, se constat c acea persoan este ntr-
adevr victim a traficului de persoane, n prim faz se ofer participarea la un
program de asisten specializat, urmnd ca ulterior, cu acordul victimei, s se
realizeze o nou referire a cazului ctre organele judiciare.
b. n situaia n care persoana nu accept s discute nici cu un reprezentant al
Furnizorului de servicii pentru victimele traficului i nu este interesat de participarea
ntr-un program de asisten i nici nu dorete s stea de vorb cu poliia/organele
judiciare, n funcie de locul unde a fost gsita persoana, respectiv, punct de trecere a
frontierei, la ieirea din Romnia: i se vor oferi materiale informative cu caracter
preventiv despre migraia ilegala i traficul de persoane i punct de trecere a frontierei,
la intrarea n Romnia: i se vor oferi materiale informative cu privire la apelarea
Serviciului TelVerde.
c. n situaia n care cazul a fost identificat prin intermediul serviciului TelVerde al
Ageniei Naionale mpotriva Traficului de Persoane, preluarea solicitrii se va face
imediat, iar pn la identificarea formal a unei situaii clare de trafic de persoane,
persoana va fi tratat ca o posibil victim a traficului de persoane. Operatorul
serviciului TelVerde realizeaz analiza iniiala i evaluarea gradului de urgen al
cazului, n funcie de gradul de siguran n care se afl persoana. Dac persoana a
ieit recent dintr-o situaie de abuz i/exploatare n orice form, se impune contactarea
rapid a serviciilor de intervenie a poliiei din comunitatea respectiv - poliie,
jandarmerie - urmnd ca ulterior procesul referirii s se deruleze conform celorlalte
proceduri existente.
d. Victima traficului de persoane care nu are discernmnt sau se afl ntr-o stare
medical critic. n situaia n care persoana presupus a fi victima traficului de
persoane prezint simptomele unei tulburri psihice grave, instituia/organizaia care a
stabilit primul contact cu aceasta va lua msurile necesare pentru stabilirea, printr-un
examen de specialitate, a capacitii de discernmnt a persoanei. Pn la momentul
stabilirii capacitii de discernmnt a persoanei, aceasta va fi tratat ca o victim a
traficului de persoane, i vor fi respectate drepturile i libertile fundamentale i va
beneficia de asisten medical de specialitate. n urma procesului de evaluare iniial,
asistentul social din cadrul furnizorului de servcii care a preluat cazul ntocmete un
Raport de evaluare iniial.
215
Evaluarea complex se realizeaz de ctre o echip multidisciplinar din care fac parte:
asistent social, psiholog, jurist, medic i ali specialiti acolo unde este cazul. Se analizeaz
Raportul de evaluare iniial, situaia vrstnicului din punct de vedere social, medical i
juridic i se aplic Grila naional de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice. Pe baza
nevoilor identificate i a situaiei socio-medico-economice a persoanei, echipa
multidisciplinar completeaz Planul individualizat de asisten i ngrijire i orienteaz
victima ctre specialitii/serviciile care pot s o ajute. ntre furnizorul de servicii i persoana
vrstnic se semneaz un Contract de Servicii. n aceast etap a interveniei se pune accentul
pe folosirea interviului diagnostic i a convorbirii cu victima. Instrumentele specifice acestei
etape sunt Planul de individualizat de asisten i ngrijire i Contractul de servicii.
Implementarea msurilor prevzute n Planul de interven(ie yi n Planul individualizat
de ngrijire yi asisten(
n funcie de nevoile identificate n procesul de evaluare, persoana vrstnic este sprijinit s
beneficieze de serviciile i prestaiile sociale acordate conform legislaiei n vigoare privind
persoanele vrstnice. Aceste servicii vizeaz n principal: cazare, hran, consiliere social,
psihologic i juridic, asisten medical i ngrijire. Multe dintre victimele traficului de
persoane nu au documente de identitate, obinerea acestora fiind una dintre prioritile
serviciilor oferite ctre vrstnic. n cazul n care persoana nu are venituri, se vor face
demersurile necesare pentru obinerea unui venit (pensie, indemnizaie pentru persoana cu
handicap, venit minim garantat, etc.). Pentru persoanele care sufer de handicap, asistentul
social se va ocupa de ntocmirea documentelor necesare obinerii Certificatului de ncadrare
n grad de handicap.
Se va ncerca gsirea rudelor persoanei vrstnice i reintegrarea acesteia n familie. Acolo
unde nu este posibil acest lucru sau vrstnicul nu are aparintori, se vor ntocmi documentele
necesare pentru internarea persoanei vrstnice ntr-un centru rezidenial de protecie a
persoanelor vrstnice. Conform Legii nr. 678/2001, victimelor traficului de persoane, ceteni
romni, li se pot acorda locuine sociale, cu prioritate, de ctre CL din localitatea de
domiciliu.
Tipuri de servicii:
Centrul de asistenj yi protecjia victimelor - Conform art. 32, 33 i 34 ale Legii nr. 678/2001
privind prevenirea i combaterea traficului de persoane la cerere, cazeaz temporar victimele
traficului de persoane. Durata cazrii este stabilit prin decizie a delegaiei permanente
judeene i nu poate depi 10 zile. Durata cazrii poate fi prelungit, la solicitarea organelor
judiciare, cu cel mult pn la 3 luni sau, dup caz, pe perioada procesului penal. Centrele sunt
amenajate i dotate astfel nct s ofere condiii civilizate de cazare i igien personal, hran,
asisten psihologic i medical. Victimelor traficului de persoane, cazate temporar, li se
asigur de ctre asistenii sociali din aparatul consiliului local n a crui raz i desfoar
activitatea centrele, informaii i consiliere pentru a beneficia de facilitile asigurate prin lege
persoanelor marginalizate social. Cheltuielile curente i de capital ale centrelor se acoper din
bugetele CJ.
216
Servicii oferite victimelor n astfel de centre:
1. Evaluare medico-psihologic:
- evaluare i tratament medical;
- evaluare psihologic;
- evaluare psihiatric (dac este cazul);
- consiliere familial;
- intervenii psihoterapeutice n timpul sitaiilor de criz.
2. Asisten n vederea reintegrrii:
- medierea relaiilor cu autoritile;
- nsoirea victimei la serviciile medicale specializate;
- evaluarea familiei pentru a stabili dac este posibil reintegrarea familial;
- consilire social i spiritual;
- activiti terapeutice (art terapie, terapie de grup).
3. Consiliere juridic:
- obinerea actelor legale (documente de identitate, diplome colare, informaii legate de
vechime n munc pentru obinrea unei pensii);
- pregtirea mrturiei n instan;
- angajarea unui avocat pentru a asigura reprezentarea juridic.
Centre de tranzit - ofer, pe lng serviciile amintite mai sus, i gzduire pentru persoana
vrstnic victim pe o perioada de 3 luni sau pn la soluionarea situaiei acesteia.
2.3.8. VARSTNICI FR LOCUINT SAU CARE TRIESC N STRAD,
DELINCVENTI, VARSTNICI AFLATI NTR-O SITUATIE DE URGENT SOCIAL
Srcia a reprezentat pentru ara noastr un element definitoriu al subdezvoltrii, mai ales n
condiiile actuale, n care cuantumul pensiilor nu mai este corelat cu nivelul inflaiei, pensiile
au ngheat n timp ce toate preurile cresc, iar fondurile destinate suportului categoriilor
defavorizate, n special persoanelor vrstnice, sunt n continu scdere. Ca urmare a acestor
msuri, vrstnicul se ndreapt ncet spre plasarea n afara formelor normale de via i a unor
condiii decente de trai. Fenomenul plasrii unei persoane n afara formelor normale de via
se numete excluziune social. A fi sau a nu fi n posesia unei locuine reprezint o
manifestare a excluziunii sociale a persoanelor vrstnice.
Cauzele pentru care persoana vrstnic nu deine o locuin i ajunge chiar la situaia de a
locui pe strad: diminuarea veniturilor ca urmare a pensionrii, deposedarea persoanei
vrstnice de locuin prin nelciune sau abuz (de cele mai multe ori chiar membrii apropiai
din familia vrstnicului recurg la astfel de acte penru a-l deposeda pe acesta de locuin i
bunuri), profitnd de alterarea funciilor vrstnicului ca urmare a vrstei naintate i/sau a
bolii, degradarea fondului locativ. n ultimii ani numeroase persoane vrstnice au rmas fr
adpost ca urmare a retrocedrii imobilelor naionalizate fotilor proprietari. Astfel,
persoanele vrstnice ce beneficiau de locuin contra unor chirii modice s-au gsit brusc n
situaia de a prsi locuinele, fr a avea posibilitatea financiar de a cumpra altele i fr
a-i putea permite nchirierea unei locuine decente. Din pcate, ca urmare a numrului redus
217
de locuine sociale, la obinerea acestora vrstnicii au anse reduse, deoarece criteriiile de
selecie dau prioritate familiilor tinere, n special a acelora cu unul sau mai muli copii i criza
costului utilitilor publice. Scparea de sub control a costurilor de furnizare a utilitilor
publice reprezint o povar greu de suportat de ctre persoanele vrstnice din Romnia. Ca
urmare a acestui fapt, o mare parte a populaiei vrstnice se confrunt cu mari datorii la plata
cheltuielilor de ntreinere, ceea ce sporete numrul evacurilor forate (n cazul unor datorii
mari i greu de rambursat), riscul de deconectare a locuinei de la furnizarea utilitilor.
Problemele sociale (pensionarea, izolarea), cele economice (scderea veniturilor, srcia),
cele morale (nerespectarea drepturilor sale legitime) agraveaz problemele de sntate ale
vrstnicului, fapt care impune sarcini deosebite att serviciilor de sntate, ct i celor de
asisten social. Pe de alt parte, abandonul grijii fa de propria sntate, stilurile
nesntoase de via, deficitul de acces la serviciile medicale, deficitul serviciilor de prevenie
i tratament ambulatoriu contribuie la situaia critic a strii de sntate a multor vrstnici.
Datorit faptului c situaia social i medical a btrnilor se deterioreaz treptat din cauza
reducerii veniturilor odat cu pensionarea, politicile sociale din domeniu vizeaz n special
protejarea venitului, perfecionarea calitii ngrijirii medicale, sprijinirea persoanelor n
vrst pentru a duce o via demn i independent n mediul propriu, lrgirea posibilitilor
de integrare a vrstnicilor n viaa comunitii i ameliorarea capacitii serviciilor publice de
a face fa nevoilor n continu schimbare.
n soluionarea acestor situaii, a vrstnicilor aflai n situaii de urgene sociale temporare sau
permanente, ar fi de folos nfiinarea pe lng primrii a ctorva servicii specializate n acest
sens. Servicii de asisten( permanent avnd ca obiective:
- Acordarea serviciilor de gzduire n situaii de criz social sau de nevoi sociale urgente
persoanelor care le necesit, 24 de ore pe zi, n orice zi a anului;
- Facilitarea informaiilor privind resursele sociale existente, att cele care in de primrie
ct i cele aparinnd altor instituii sau asociaii din ora;
- Acordarea de asisten social persoanelor care solicit satisfacerea nevoilor primare.
Serviciul de intervenie rapid i urgene sociale, care se adreseaz persoanelor lipsite de
protecie social :
- ca urmare a unei situaii neprevzute, cum ar fi, de pild, maltratri sau agresiuni,
abandonri, probleme legate de cazare sau locuin, situaii datorate unor probleme de
sntate, conflicte familiale grave etc.
- ca urmare a unei situaii neprevzute, generate de cauze naturale sau provocate, care
afecteaz un grup de persoane: explozii, accidente, incendii, inundaii, surpri, alunecri
de teren etc. Serviciul de asisten primar pentru persoanele fr adpost care urmrete
satisfacerea necesitilor primare ale acestor persoane, gestionnd, n mod centralizat,
cererile de cazare, alimente i mbrcminte. Se dorete prevenirea anumitor probleme de
acest gen sau soluionarea acelora a cror apariie nu a putut fi mpiedicat.
Modalitile prin care se poate realiza acest lucru sunt:
- meninerea unui echilibru moral n familie;
- familia care l primete trebuie s-i asigure condiii de ameliorare;
218
- este necesar s se duc o aciune de prevenire a recderilor i agravrilor pe plan medical;
trebuie fcut control medical periodic i respectarea indicaiilor medicului;
- familia, n funcie de starea social, trebuie ajutat spre a fi n msur s creeze condiii
ct mai bune persoanei care a devenit dependent parial sau total;
- atacarea i rezolvarea problemelor socio-medicale trebuie s se fac concomitent. (F.
Mnoiu, V. Epureanu, Asistenta Social in Romania, Ed.All, Bucureti,1997)
n strns legtur cu pierderea locuinei este apariia la persoanele vrstnice a fenomenelor
delincvenionale ca form de rspuns la situaia de criz n care vrstnicul se regsete.
Delincven(a reprezint totalitatea infraciunilor n raport cu legile societii. n registrul
multiform al devianei, delincventa (sau infracionalitatea, dupa probarea juridic) reprezint
forma cu gradul cel mai nalt de periculozitate. Trsturile ce o deosebesc de formele simple
ale devianei se refer, n primul rnd, la faptul c este violat o anumit lege (penal, civil,
militar, profesional, etc.). Aceast nclcare este nsoit de svrirea unei aciuni anti-
sociale, ce reprezint un pericol (material sau moral) pentru ceilali membrii ai societii
(Banciu, Rdulescu, 1985). Astfel c delincvena nu se mai definete funcie de reacia
celorlali membrii ai societii sau n funcie de o etichet, ci ea se afl n raport juridic cu
valorile sociale (Elemente de Asistent Social, C. Bocancea; G. Neamu, Ed.Polirom, 1999,
pag. 162).
Forme de manifestare a delincvenei la persoanele vrstnice sunt cleptomania, ceretorie i
vagabondajul.
Cleptomanie (furt) - acest fenomen se petrece n cele mai multe dintre cazuri n locurile
aglomerate. Cel mai frecevent este furtul din buzunare, furtul genilor sau furtul din magazine.
Mai sunt situaii cnd vrstnicul fur i din biserici. Se presupune c este o persoan
religioas, frecventeaz lcae de cult, profit de neatenia credincioilor i sustrage bunuri
(banii strni n cutia milei sau din vnzarea lumnrilor sau diferite obiecte ce sunt aduse
pentru a fi vndute, le fur pentru a le revinde).
Ceryetorie - adesea n spatele acestui fenomen este o reea foarte bine organizat. Se folosesc
de un biet btrn bolnav sau cu handicap (fr mini sau picioare) pentru a impresiona
trectorii, a le ceri mila i cte un bnu. Mai sunt i vrstnici care ceresc pe cont propriu, pe
care nevoia de hran i face s cereasc. Ei nu creesc bani ntotdeauna ci se mulumesc i
dac trectorii le ofer ceva de mncare. De obicei ceretorii stau n jurul bisericilor, a
hipermarket-urilor, i aleg locuri aglomerate, zile importante cand fluxul de oameni este
mare. Se ntampl adesea situaii n care, dac nu primesc nimic, s devin agresivi
ajungndu-se chiar la situaii de violen fizic i la furt.
219
Vagabondaj - termenul de vagabond vine de la vagari, care nseamna a rtci. Prin urmare
a vagabonda nseamna a rtci din loc n loc, la ntmplare. Vagabondajul este precedent
delincvenei. Pe vrstnic, vagabondajul l afecteaz att din punct de vedere psihic ct i fizic.
Adesea expus schimbrilor climatice, fr adpost, silit s doarm pe maidane, cu o igien
precar, vrstnicul i pierde treptat sntatea, oricum precar datorit vrstei. Din punct de
vedere psihic, avnd mereu contact cu strada, ajunge s frecventeze locuri ndoielnice, s aib
contact cu persoane dubioase i de aici pn la comiterea unui delict nu este dect un pas.
Cauzele ce l conduc pe vrstnic n situa(ii de ceryetorie, cleptomanie, vagadondaj:
- locuin aglomerat care a devenit insuficient pentru familie, n care el nu i mai gsete
locul, se simte n plus;
- lipsa de afeciune din partea familiei sale;
- prinii abandonai de ctre copiii lor sau de cei la care se aflau n ngrijire;
- btrni victime ale falilor ageni imobiliari care, folosindu-se de anumite tertipuri, i-au
lsat fr locuine;
- btrni dependeni de alcool care au pierdut tot (familie, cas, grup de prieteni etc.) din
cauza acestui viciu.
Tipuri de servicii:
Adposturi de noapte/centre de primire n regim de urgenj, unde sunt gzduite, pe o
perioad de maxim 3 luni, persoane vrstnice aflate ntr-o situaie de criz, fie gsite n strad,
inclusiv cu identitate necunoscut, sau persoane vrstnice abandonate n spital, vrstnici care
locuiesc singuri i din anumite motive nu se mai pot ntreine, persoane care dintr-un motiv
sau altul i-au pierdut locuina, persoane delincvente identificate de ctre autoriti practicnd
vagabondajul i/sau ceretoria. Asistarea acestor persoane n cadrul centrului se face pe o
perioad limitat, pn la identificarea unor soluii de instituionalizare ntr-un centru
rezidenial sau de reintegrare n familie.
Principalele servicii oferite n cadrul acestui tip de centru sunt:
- gzduire pe termen scurt, cu primire fr formaliti;
- evaluare n vederea gsirii unei soluii de reintegrare familial sau protecie rezidenial pe
termen mediu/lung;
- reprezentarea de interese n raport cu alte instituii (casa de pensii, serviciul de eviden a
populaiei).
Asistenii sociali care lucreaz n astfel de centre sprijin vrstnicul s i obin n primul
rnd un act de identitate, mai apoi o pensie sau o alt surs de venit din partea statului. Acolo
unde este cazul, persoana vrstnic este ajutat s i obin Certificatul de ncadrare n grad
de handicap i indemnizaiile oferite de ctre stat i mai apoi chiar internarea ntr-o instituie
specializat. Asistenii sociali din cadrul centrului relaioneaz cu alte servicii, n vederea
gsirii unei soluii de instituionalizare a persoanei vrstnice sau de reintegrare n familie a
acesteia.
Furnizori de servicii sociale (existeni n Microregiunea AIDA):
220
- Consiliul Local Alba Iulia / SPAS Alba Iulia, Asociaia Filantropia Ortodox Alba Iulia -
Centrul de Primire n Regim de Urgen / Aezmntul Social Filantropia Ortodox din
Gara CFR Alba Iulia.
2.3.9. PENSIONARII
Pensionarea este un atribut al epocii moderne. n societile industrializate vrstnicii nu se
bucur de un prestigiu att de mare ca n trecut nici n societate i din pcate nici n familie.
Dup ce se retrag din munc, vrstnicii devin mai sraci i lipsii de prestigiu social. Progresul
tehnic i noile tehnologii sunt tratate ca un factor care mpinge populaia s se retrag de pe
piaa muncii, datorit competitivitii lor sczute relaionat lipsei de adaptare la noile
tehnologii. Multe persoane vrstnice doresc s se menin n activitate, chiar dac aceasta nu
ar fi susinut de o recompens echivalent celei din perioada activ. De altfel, o bun stare de
sntate, creterea speranei de via i prosperitatea economic a rilor motiveaz dorina
populaiei vrstnice de a fi active.
Retragerea din cmpul muncii, cu alte cuvinte pensionarea, reprezint un fenomen important
n via, care poate marca un punct terminus al dinamismului social, sau din contr, un punct
de nceput pentru o via n care s se acorde timp i atenie activitile pentru care nu s-a
gsit timp, atenie sau fonduri n timpul vieii active. Oamenii reacioneaz foarte diferit la
acest eveniment, n principal pentru faptul c situaia material este n declin, iar populaia
aseamn pensionarea cu o boal, cu singurtatea, stigmatizarea i izolarea.
Miskolczi Miklos identific dou tipuri de reacie:
1. Revolta vizibil este legat de scderea veniturilor, ceea ce provoac revolta i frustrarea
persoanei vrstnice care consider insuficient valoarea veniturilor primite de la stat n
comparaie cu munca depus. Vrstnicul percepe pensionarea ca pe o agresiune asupra
individului pe care societatea l consider inutil. Brbaii resimt cel mai dramatic evenimentul.
Ei se identific mult mai mult cu cariera i de aceea le este greu s gseasc o activitate
comparabil cu cea de la fostul loc de munc. Brbaii au de multe ori impresia c sunt o
povar, c societatea nu mai are nevoie de ei i unii au acelai sentiment i fa de familie.
2. Revolta paynic este aa zisa micare a pensionarilor tineri. Aceasta s-ar traduce prin
strdania vrstnicilor de a tri mult, n condiii satisfctoare, pentru a se bucura de anii de
pensie. Viaa lung i sntatea devin o mndrie personal. Femeile se adapteaz mai uor
deoarece n anii de activitate au putut face fa cu greu serviciului, treburilor casnice i
creterii copiilor. Odat cu pensionarea se pot ocupa mai mult de ele, de familie, de cas i de
activiti recreative i de petrecere a timpului liber. Uneori pensionarea poate marca i n mod
negativ femeile, n special femeile de carier sau suprapunerea cu un alt eveniment
traumatizant (vduvia, divorul, plecarea copiilor de acas etc.), (Denizia Gal - Gerontologie
sociala). n alt ordine de idei, reacia persoanei vrstnice fa de pensionare poate fi
clasificat dup cum urmeaz:
221
- Tipul echilibrat - este cel mai frecvent ntlnit. Este o acceptare fireasc a pensionrii,
uneori nsoit de resemnare. Este ntlnit n mediul rural, unde vrstnicii se menin activi
n gospodrie i dup pensionare. Pensionarea este resimit mai acut n mediul urban,
unde viaa persoanei se reduce la perimetrul camerei i uneori la cel al cumprturilor.
- Tipul optimist - se bucur de pensionare i vede n ea un nou nceput. Aceast categorie
ncearc s i gseasc de lucru s se implice n diverse activiti, nu neaprat
remunerate material. Din pcate, piaa muncii din Romnia nu are oferte pentru segmentul
pensionarilor activi i nu ofer cursuri de calificare/recalificare pentru vrstnici.
- Tipul pesimist - privete pensionarea ca pe un sfrit. Nesigurana viitorului, perspectiva
mbtrnirii i a mbolnvirilor este resimit catastrofic. Pensionarea poate duce la
scderea relaiilor sociale, vrstnicul fiind mai circumspect n legarea de noi prietenii i
mai precaut n orice contact cu prietenii vechi.
Exist situaii n care pensionarea apare dintr-o necesitate (boal), moment n care survine de
obicei brusc, fr nici o pregtire i aduce cu sine multiple probleme la nivel individual sau
social. Cu att mai mare este impactul negativ cu cat pensionarea are o cauz patologic. Aici
asistentul social are un rol crucial n informarea i consilierea celor bolnavi, deci prezena lui
este foarte important n spitale. Un pensionar de boal i pierde brusc capacitatea de lucru,
fapt ce intervine n mod agresiv att pe plan economic (situaia financiar a familiei), ct i pe
plan psihic (sentimentul de inutilitate).
Pensionarea mai poate fi un eveniment generator de criz cnd aceasta survine ca urmare a
restructurrilor fcute la locul de munc, atunci cnd, pentru a preveni omajul, se recurge
mult mai rapid la pensionare. Tot n plan social se pierd anumite roluri care au fost ctigate
de-a lungul vieii, ceea ce poate duce la crize de adaptare mai manifeste n rndul brbailor
aflai pn n acel moment n funcii importante (George Neamu, 2003). Pensionarea este
considerat o piatr de hotar, dar dei este perceput ca o pierdere, atunci cnd i este gsit un
sens i i se face o pregtire persoanei, aceasta o poate depi cu bine. n general, educarea
premergtoare pensionrii este insuficient i tardiv. n Romnia nici nu exist asemenea
cursuri de pregtire sau legislaie care s prevad asemenea servicii.
n majoritatea rilor occidentale, dup pensionare, vrstnicii devin membri activi ai unor
asociaii, avnd fiecare roluri bine determinate, ceea ce duce de obicei la scderea marcant a
impactului pensionrii, sau devin activi n cadrul unor societi caritabile ori religioase. Muli
particip la cursurile unor universiti de var sau i deschid mici afaceri.
Sistemul de pensii n Romnia. Problemele legate de pensionare n sunt reglementate n
baza Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii yi alte drepturi de asigurri sociale
cu modificrile yi completrile ulterioare. Conform acestei legi, dreptul la asigurri sociale
este garantat de stat i se exercit, n condiiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii i
alte drepturi de asigurri sociale, denumit n continuare sistemul public. n baza aceleiai legi
s-a nfiinat Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale, iar n subordinea
acesteia funcioneaz Case Judeene de Pensii nfiinate n fiecare municipiu de jude. n
sistemul public sunt asigurate, n condiiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite n
continuare asigura(i. Asiguraii au obligaia s plteasc contribuia de asigurri sociale i au
dreptul s beneficieze de prestaii de asigurri sociale, conform Legii 19/2000.
222
Potrivit Legii 17/2000 privind asistena social a persoanelor vrstnice, sunt considerate
persoane vrstnice acele persoane care au mplinit vrsta de pensionare stabilit de lege. n
prezent, conform legislaiei n vigoare vrsta standard de pensionare a ajuns n acest moment
la 58 de ani i 6 luni n cazul femeilor i la 63 de ani i 6 luni pentru barbai. Aa cum prevede
Legea 19/2000, vrsta de pensionare va crete treptat pn la 1 ianuarie 2014 la 60 de ani
pentru femei i 65 de ani pentru brbai.
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, n aplicarea prevederilor art.5 (39) din Legea 19/2000
salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat pe
anul 2008, potrivit prevederilor art 14(2) din Legea 387/2007 a bugetului asigurrilor sociale
de stat pe anul 2008, este de 1550 lei. Conform prevederilor art.18 alin. (2) i (3) din Legea
19/2000 cu modificrile i completrile ulterioare, cotele de contribuii de asigurri sociale
aprobate prin art.16 din Lege 387/2007, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, sunt
urmtoarele:
- pentru condiii normale de munc 29% (angajator 19.5%, asigurat 9.5%);
- pentru condiii deosebite de munc 32,5% (angajator 24.5%, asigurat 9.5%);
- pentru condiii speciale de munc 37,5% (angajator 28%, asigurat 9.5%).
n sistemul public, prestaiile de asigurri sociale reprezint venituri de nlocuire pentru
pierderea total sau parial a veniturilor asigurate, ca urmare a btrneii, invaliditii sau
decesului. Evidena drepturilor i obligaiilor de asigurri sociale n sistemul public se
realizeaz pe baza codului personal de asigurri sociale, care este codul numeric personal.
Prestaiile de asigurri sociale se acord sub form de pensii, ajutoare yi alte tipuri de
presta(ii prevzute de lege. Ca i n alte ri, sistemul de pensii constituie i n Romnia
principalul element al asigurrilor sociale. n sistemul public se acord urmtoarele tipuri de
pensii:
a) Pensia pentru limit de vrst - se acord asigurailor care ndeplinesc cumulativ, la data
pensionrii condiiile pentru limita de vrst standard de pensionare (n 2015 - 60 ani femei i
65 ani brbai) i stagiul minim de cotizare realizat n sistemul public (n 2015, 15 ani).
b) Pensia anticipat - se acord cu cel mult 5 ani naintea mplinirii vrstei standard de
pensionare asigurailor care au depit stagiul complet de cotizare cu cel mult 10 ani.
Cuantumul pensiei anticipate se stabilete n aceleai condiii cu cel al pensiei pentru limit de
vrst. La data ndeplinirii condiiilor pentru a beneficia de pensie pentru limit de vrst,
pensia anticipat devine pensie pentru limit de vrst i se recalculeaz prin adugarea
perioadelor asimilate i a eventualelor stagii de cotizare realizate n perioada de anticipare,
trecerea la pensia pentru limita de vrst fcndu-se la cerere.
c) Pensia anticipat par(ial - se acord cu cel mult 5 ani nainte de mplinirea vrstei
standard de pensionare, asigurailor care au realizat sau au depit stagiul complet de cotizare
cu cel mult 10 ani. Cuantumul pensiei pariale anticipate se stabilete din cuantumul pensiei
pentru limita de vrst, prin diminuarea acestuia n raport cu stagiul de cotizare realizat cu
numrul de luni cu care s-a redus vrsta de pensionare standard. La data ndeplinirii
condiiilor pentru a beneficia de pensie pentru limit de vrst, pensia anticipat devine pensie
223
pentru limit de vrst i se recalculeaz prin adugarea perioadelor asimilate i a eventualelor
stagii de cotizare realizate n perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limita de vrst
fcndu-se la cerere.
d) Pensia de invaliditate - au dreptul la pensia de invaliditate asiguraii care i-au pierdut
total sau cel puin jumtate din capacitatea de munc, din cauza: accidentelor de munc,
bolilor profesionale i tuberculozei, bolilor obinuite i accidentelor care nu au legtur cu
munca. n raport cu cerinele locului de munc i cu gradul de reducere a capacitii de
munc, invaliditatea este:
- de gradul I - caracterizat prin pierderea total a capacitii de munc, a capacitii de
autoservire, a capacitii de autoconducie sau de orientare spaial, invalidul necesitnd
ngrijire sau supraveghere permanent din partea altei persoane;
- de gradul II - caracterizat prin pierderea total a capacitii de munc, cu posibilitatea
invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce i orienta spaial, fr ajutorul altei
persoane;
- de gradul III - caracterizat prin pierderea a cel puin jumtate din capacitatea de munc,
invalidul putnd s presteze o activitate profesional.
ncadrarea sau nencadrarea ntr-un grad de invaliditate se face prin decizie emis de ctre
medicul specializat n expertiz medical i recuperarea capacitii de munc, denumit medic
expert al asigurrilor sociale, n termen de 30 de zile de la nregistrarea cererii, nsoit de
documentaia necesar.
e) Pensia de urmay - au dreptul la pensia de urma copiii i soul supravieuitor, dac
persoana decedat era pensionar sau ndeplinea condiiile necesare obinerii unei pensii. Soul
supravieuitor are dreptul la pensia de urma pe tot timpul vieii, la mplinirea vrstei standard
de pensionare, dac durata cstoriei a fost de cel puin 15 ani. n cazul n care cstoria a
durat sub 15 ani, dar cel puin 10 ani cuantumul pensiei de urma cuvenit soului
supravieuitor se diminueaz cu cel puin 0,5% pentru fiecare luna respectiv 6% pentru fiecare
an de cstorie n minus. Soul supravieuitor are dreptul la pensie de urma, indiferent de
vrst sau de durata cstoriei, dac decesul soului supravieuitor s-a produs ca urmare a unui
accident de munc, a unei boli profesionale sau a tuberculozei i dac nu realizeaz venituri
lunare dintr-o activitate profesional pentru care asigurarea social este obligatorie sau acestea
sunt mai mici dect o ptrime din salariul mediu brut pe economie. Soul supravieuitor are
dreptul la pensie de urma, indiferent de vrst, pe perioada n care este invalid de gradul I sau
II, sau dac durata cstoriei a fost de cel puin un an.
f) Ajutor lunar pentru so(ul supravie(uitor - Soul supravieuitor al unei persoane care la
data decesului avea calitatea de pensionar n sistemul public de pensii i alte drepturi de
asigurri sociale (pensionarul din sistemul public care nu s-a recstorit dup decesul soului,
iar durata cstoriei a fost minim 15 ani) beneficiaz, la cerere, n condiiile Legii nr.
578/2004 de un ajutor lunar de 25% din nivelul pensiei soului decedat. Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale a fost modificat prin
Legea nr. 273/2009, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 482, din 13 iulie 2009.
Conform modificrilor survenite: Pensia anticipat i pensia anticipat parial vor deveni,
ncepnd cu 1 ianuarie 2011, pensie pentru limit de vrst, din oficiu, la mplinirea vrstelor
224
standard de pensionare. Astfel, trecerea la pensia pentru limit de vrst nu se va mai face pe
baz de cerere.
Pensionarii yi protec(ia n sistemul de asigurri de sntate. O caracterizare general este
dat de indicatorii de sntate a populaiei, care exprim o situaie critic, Romnia aflndu-se
la mai muli dintre ei pe ultimele locuri din Europa. Situaia critic a strii de sntate este
dat de efectul combinat al mai multor factori: srcia (lipsa de resurse financiare adecvate,
alimentaia deficient, condiii proaste de locuit, lipsa accesului la condiii de igien
elementar), dezorganizarea social (abandonul grijii fa de propria sntate, stiluri
nesntoase de via, deficit de cultur i educaie sanitar), deficit de acces la serviciile
medicale, deficitul serviciilor de prevenie i tratament ambulatoriu. Cel mai afectat grup de
lipsa accesului la servicii medicale este cel al vrstnicilor sraci, mai ales cei din mediile
rurale.
Pe lng scderea gradului de acoperire a populaiei cu servicii sociale fundamentale, exist i
o polarizare accentuat a accesului la serviciile medicale. Fondurile alocate pentru sntate
sunt din ce n ce mai mici, chiar dac studiile arat c n gospodriile de pensionari
cheltuielile de consum de medicamente i ngrijire medical erau n anul 2000 de 5, 9%, iar n
2010 au crescut la 25-30%. Oferta de servicii de sntate este, n general, afectat de
cronicizarea subfinanrii, insuficiena resurselor materiale i umane, programe de sntate
insuficient fundamentate i difereniate, absena unei piee rurale a serviciilor de sntate,
inegaliti n accesul la servicii.
Sntatea fizic i mental se deterioreaz pe msur ce oamenii mbtrnesc. Genul de
ngrijire medical necesar btrnilor implicnd costuri mari, duce la cheltuieli mari pentru
sntate. Programele guvernamentale n domeniul sntii pornesc de la aprecierea c
ngrijirea sntii trebuie s fie un bun social colectiv accesibil tuturor cetenilor Romniei,
indiferent de capacitatea lor de a plti pe fondul asigurrii unui acces liber i echitabil la
serviciile de sntate.
Asigurrile sociale de sntate reprezint principalul sistem de finanare a ocrotirii sntii
populaiei, care asigur accesul la un pachet de servicii de baz pentru asigurai. Obiectivele
sistemului de asigurri sociale de sntate sunt: protejarea asigurailor fa de costurile
serviciilor medicale n caz de boal sau accident i asigurarea proteciei asigurailor n mod
universal, echitabil i nediscriminatoriu, n condiiile utilizrii eficiente a Fondului naional
unic de asigurri sociale de sntate (Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii
cu modificrile i rectificrile ulterioare).
Cotele de contribu(ii pentru asigurrile de sntate prevzute de Legea 95/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se stabilesc de la 1 decembrie 2008 astfel: angajatori
5,2%, asigurai 5,5% (Legea nr.388/2007 a bugetului de stat). Alturi de asigurrile sociale de
sntate care sunt obligatorii i care funcioneaz ca un sistem unitar pot funciona i alte
forme de asigurare a sntii n diferite situaii speciale. Aceste asigurri nu sunt obligatorii
i pot fi oferite voluntar de organismele de asigurare autorizate conform legii.
225
Asigurarea voluntar complementar sau suplimentar de sntate poate acoperi
riscurile individuale n situaii speciale i/sau pe lng serviciile acoperite de asigurrile
sociale de sntate. Aceasta nu exclude obligaia de a plti contribuia pentru asigurarea
social de sntate. Ministerul Sntii, ca autoritate naional n domeniul sntii, exercit
controlul asupra sistemului de asigurri sociale de sntate, din punct de vedere al aplicrii
politicilor de sntate aprobate de Guvernul Romniei (Legea nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii cu modificrile i rectificrile ulterioare).
Pensionarii au aceleai drepturi precum celelalte persoane asigurate la acest sistem; astfel ei
beneficiaz de: servicii medicale (n ambulatorii i n spitale aflate n relaie contractual cu
Casele de Asigurri de Sntate), medicamente, materiale sanitare i dispozitive medicale n
mod nediscriminatoriu, n condiiile legii; controale profilactice n condiiile stabilite prin
contractul-cadru; servicii medicale de urgen; unele servicii de asisten stomatologic;
tratament fizioterapeutic i de recuperare; servicii de ngrijiri medicale la domiciliu (Legea nr.
95/2006 privind reforma n domeniul sntii cu modificrile i rectificrile ulterioare).
ngrijirile medicale la domiciliu se acord de ctre furnizori de ngrijiri medicale la domiciliu,
persoane fizice sau juridice, autorizate i evaluate n condiiile legii, alii dect medicii de
familie i spitalele, care ncheie contracte cu casele de asigurri de sntate, pentru servicii
medicale de ngrijiri la domiciliu. Prin ngrijire la domiciliu se nelege orice activitate de
ngrijire medical prestat de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la
mbuntirea strii de bine a acestuia din punct de vedere fizic i psihic; beneficiarii
ngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afeciuni acute i/sau cronice, care prezint
un anumit nivel de dependen i o capacitate limitat de a se deplasa la o unitate sanitar n
vederea asigurrii ngrijirilor ambulatorii recomandate de medici (Ordin nr. 318/2003). Din
pcate, majoritatea pensionarilor cunosc doar o parte dintre drepturile pe care le au ca
persoane asigurate la sistemul de sntate, motiv pentru care nu tiu unde i cui s le cear
(Bodogai, Simona, Protectia social a persoanelor varstnice, 2009).
226
227
CAPITOLUL 3
PROFESIILE SOCIALE
IMPLICATE N FURNIZAREA DE SERVICII
228
229
n procesul furnizrii de servicii se concentreaz un anumit tip de resurse umane, cele
calificate n profesii socio-umane. n prezent, cteva profesii sunt ntlnite cel mai adesea n
procesul de furnizare a serviciilor sociale, profesii fr de care organizaiile nu pot atinge
condiiile impuse pentru a deveni furnizori acreditai de servicii. Amintim astfel: asistentul
social, psihologul, medicul, preotul, profesorul, educatorul, juristul, psihopedagogul,
animatorul socio-educativ etc. Fiecare dintre acetia sunt implicai la un anumit nivel i pe
componente complementare n furnizarea de servicii sociale sau n cadrul interveniei de
asisten social.
Toate aceste profesii au o anumit orientare valoric care le circumscrie misiunea social, le
determin semnificaia particular i direcioneaz valorile profesionale ale persoanelor care
le practic. De fapt, profesiile nsi sunt recunoscute de ctre societate ca valori i sunt
ierarhizate ca atare. Prin calitatea ei de a oferi ajutor celor care din motive foarte diferite se
situeaz ntr-o zon vulnerabil sau periferic a societii, n aceast ierarhie munca social
este considerat ca fiind contiina societii.
n OG Nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificrile i completrile ulterioare, iar
apoi n Legea 47/2006 privind sistemul Naional de Asisten Social este menionat c
Serviciile sociale sunt acordate de asisteni sociali, precum i de specialiti avnd diverse
calificri i competene, responsabiliti i atribuii specifice domeniului de activitate.
Profesiile sociale specifice i complementare apartinnd domeniului serviciilor sociale,
precum i principalele activiti vor fi cuprinse n Nomenclatorul privind Clasificarea
Ocupaiilor din Romnia.
Serviciile sociale sunt realizate de personal de specialitate format n instituii de nvmnt
superior de stat i particulare, care funcioneaz n condiiile legii, precum i de personal care
a dobndit competene n procesul de formare i de perfecionare continu, n condiiile legii
(OG Nr. 68/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 20, aliniatele 1 i 2).
Asistentul social are ndatorirea de a identifica situaiile i cauzele care afecteaz echilibrul
psihic, economic sau moral al individului, al familiei sau al grupului social i trebuie s
ntreprind toate aciunile necesare pentru remedierea situaiei de dificultate identificate.
Asistentul social ndeplinete, n principal, activiti care privesc ajutorul material i social
acordat persoanelor i familiilor, participarea la elaborarea proiectelor socioeducative,
consilierea, orientarea, ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare obinerii drepturilor,
activiti de informare i prevenire (OG Nr. 68/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, art. 21, aliniatele 1 i 2).
Serviciile de asisten social specializat, precum i cele de ngrijire social-medical sunt
realizate de echipe pluridisciplinare. Echipa pluridisciplinar prevazut la alin. (1) poate
cuprinde asistent social, asistent maternal, ngrijitor, nsoitor, asistent personal, ajutor
menajer, educator specializat, psihoterapeut, psihopedagog, psiholog, terapeut ocupaional,
kinetoterapeut, logoped, pedagog social, asistent medical i medic, precum i alte profesii
conexe domeniului social i medical (OG Nr. 68/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, art. 22, aliniatele 1 i 2).
230
Alegerea unei cariere profesionale ca asistena social cere o profund explorare a valorilor
individuale i compararea lor cu valorile profesiei (Hoffman, Salle, 1994). Asistenii sociali
vor trebui ei nii s verifice, de exemplu, msura n care se ghideaz dup valoarea
individualismului, n raport cu cea a responsabilitii civice sau a implicrii n viaa
comunitii. De asemenea, valorile individuale difer adesea fa de problemele concrete ale
vieii sociale ca, de exemplu sinuciderea, avortul, pedeapsa cu moartea, homosexualitatea,
necesitatea oferirii ajutorului de omaj i altele.
Exist cinci tipuri principale de roluri pe care, spunem noi, le poate asuma oricare dintre
aceti specialiti n procesul de realizare a interveniei:
a) Rolul de broker (agent) social - denumirea este preluat din domeniul activitilor
bursiere. Se stabilete o analogie cu agentul de burs care i asist beneficiarii n vederea
valorificrii ct mai eficiente a resurselor, prin investiii sau vnzri de aciuni. Pe baza unei
specializri, brokerul i utilizeaz contactele i cunotinele legate de pia, selectnd
variantele cele mai potrivite pentru a atinge obiectivele beneficiarilor. La fel procedeaz i
agentul imobiliar: selecteaz tipul de locuin pe care un client ar dori s o cumpere, sau
selecteaz cumprtori pentru o locuin care urmeaz s fie vndut. Prin urmare, brokerul
are rolul de legtur ntre anumii beneficiari, mijlocind cererea i oferta pe anumite piee. n
mod similar, asistentul care i asum acest rol de broker stabilete legturi ntre persoana
asistat i comunitate pentru a putea fi realizate obiectivele definite n cadrul contractului.
Aceste activiti presupun o bun cunoatere a resurselor existeni n comunitate, ca i a
procedurilor prin care pot fi stabilite legturi cu acele resurse (agenii i servicii sociale,
organizaii neguvernamentale, voluntari, reele de sprijin etc.). Exemple: un asistent social
ntreprinde demersuri pentru ca un cuplu s beneficieze de consiliere marital; alt asistent
depune eforturi n vederea gsirii unui loc de munc pentru un omer; alt asistent se ocup de
rezolvarea problemei locuinei pentru o familie cu muli copii. Prin urmare, este vorba de
stabilirea de legturi ntre cei asistai i diferitele categorii de resurse existente la nivelul
comunitii. De regul, acest rol este asumat atunci cnd exist o trimitere pentru a-l pune n
relaie pe solicitantul de ajutor cu diferitele resurse.
b) Rolul de abilitator - presupune ca activitile ce in de intervenie s fie orientate spre
asistarea solicitanilor de ajutor n vederea descoperirii propriilor lor resurse care s le permit
s fac fa problemelor, ca i pentru a promova schimbrile necesare atingerii obiectivelor
stabilite n cadrul contractului. Elementul distinctiv al acestui rol ine de faptul c schimbarea
se produce n urma eforturilor celui asistat; asistentul are responsabilitatea de a facilita
schimbarea, de a-l stimula pe cel asistat s realizeze schimbarea planificat. Acest rol poate fi
utilizat n procesul de descoperire a alternativelor. Caracteristica sa distinctiv ine de faptul
c schimbarea se produce ca efect al eforturilor celui asistat, orientate i supravegheate de
practician. Exemple: asistentul abordeaz un grup de locuitori ai unui cartier, care exprim
nevoia nfiinrii unei grdinie pentru copii. Sunt identificai factorii care trebuie luai n
considerare i sunt planificate etapele care trebuie parcurse pentru satisfacerea nevoii
respective; ajutorul acordat unui grup n vederea identificrii surselor interne de conflict sau a
blocajelor care apar n realizarea obiectivelor, ca i a modalitilor de depire a acestora;
asistarea unei mame n identificarea problemelor aprute n relaia ei cu copilul, urmat de
selectarea unor aciuni i activiti alternative, care s permit rezolvarea acestora. Acest rol
231
presupune o relaie strns cu persoana asistat. n cazul asumrii acestui rol, practicianul
recurge la examinarea sentimentelor, a modelelor de relaii, la angajarea de discuii logice i
la ncurajare.
c) Rolul de educator (profesor) - este axat pe furnizarea de informaii noi care s permit
persoanei asistate s fac fa problemelor, precum i asistarea acesteia n exersarea unor noi
deprinderi sau comportamente. Exemple: informaii furnizate prinilor cu privire la etapele
specifice de dezvoltare a copilului; modelarea modului de comunicare la nivelul unui grup de
locatari, nemulumii de lipsa de reacie a autoritilor locale fa de una dintre solicitrile lor.
Este necesar o atenie deosebit la sensul cuvintelor i expresiilor folosite. Exist mai multe
similariti ale acestui rol cu cel de abilitator; de pild, ambele se orienteaz spre consolidarea
abilitilor persoanei asistate care s-i permit schimbarea situaiei pe care o apreciaz ca
necorespunztoare. ns, dei se suprapun ntr-o anumit msur, exist i diferene: rolul de
abilitator este centrat pe asistarea celor n dificultate, pentru a-i mobiliza mai bine propriile
resurse; rolul de educator presupune introducerea de resurse adiionale n eforturile de a-l
ajuta pe cel asistat. n mod frecvent, sunt furnizate informaiile necesare lurii deciziilor.
Acordarea de informaii trebuie s fie clar delimitat de acordarea de sfaturi. Informaiile
circumscriu date, cunotine pe care cel asistat este liber s le utilizeze sau nu, n timp ce
sfaturile vizeaz varianta care ar fi cea mai potrivit pentru situaia celui asistat. Informaiile
furnizate l pot ajuta pe cel asistat s fac fa problemelor i realitii sociale cu care se
confrunt. Totui, sunt necesare cteva precauii: asistenii sociali trebuie s fie contieni c
informaiile pe care le ofer reprezint doar o mic parte a experienei sociale disponibile la
un moment dat; informaiile trebuie s aib relevan n raport cu problema comun de
rezolvat; opiniile trebuie s fie prezentate ca atare (ca opinii) i nu ca fapte.
d) Rolul de mediator. Medierea presupune eforturi n vederea rezolvrii unor dispute aprute
ntre sistemul asistat i alte persoane sau organizaii. Exemple: cazul unui elev de liceu
exmatriculat, pentru care se stabilete obiectivul reintegrrii colare. Practicianul apare ca
mediator ntre acel elev i autoritile colare; cazurile de divor; medierea ntre agresor i
victim (dezvoltat mult n sistemele occidentale de probaiune). Uneori se recurge la
trimiterea ctre un mediator specializat. n perspectiva acestui rol, practicianul este implicat n
asistarea persoanei i a prilor cu care aceasta se afl n disput, pentru a gsi terenul comun
pe care s-ar putea ajunge la rezolvarea conflictului. Sunt utilizate mai multe tehnici pentru ca
valorile ambelor pri s fie aduse la convergen; se acord sprijin pentru ca fiecare parte s
recunoasc legitimitatea intereselor celeilalte pri; sunt identificate interesele comune; este
localizat conflictul la probleme specifice, la momente de timp i loc; este facilitat
comunicarea ntre pri. Pot fi vizate i conflictele interne, aprute la nivelul unor familii,
grupuri, organizaii.
e) Rolul de avocat. Ca avocat, practicianul devine purttorul de cuvnt al persoanei asistate,
ncercnd s-i prezinte cauza i s pledeze n favoarea acesteia. El va aduce argumente, va
negocia, va ncerca s manipuleze mediul n numele celui asistat. Rolul de avocat difer de cel
de mediator: n mediere, se depun eforturi pentru rezolvarea disputelor, prin naintri i
concesii ale ambelor pri. Cnd este vorba de rolul de avocat, se depun eforturi pentru ca
persoana asistat s ctige. Acest ctig se refer la beneficiile la care persoana asistat este
ndreptit n mod legal, dar pe care, din diferite motive, nc nu le-a putut obine. Rolul de
232
avocat devine din ce n ce mai important n contextul sistemelor complexe, birocratice de
protecie social, care fac dificil accesul la beneficii i prestaii. Acest rol poate fi utilizat fr
implicarea direct a celui asistat, de unde poate rezulta dependena. De asemenea, uneori
practicianul, dorind s influeneze luarea unor decizii favorabile celui asistat, se poate implica
n anumite demersuri, fr a avea un mandat clar din partea acestuia din urm (altfel spus, se
trece dincolo de prevederile contractului).
Acestea sunt principalele tipuri de roluri pe care le asum practicianul/specialistul n procesul
de realizare a interveniei. n legtur cu aceste roluri, se pot ridica dou ntrebri:
Ar fi necesar o specializare a practicienilor pentru asumarea unui singur rol? Un rspuns
pozitiv ar invoca argumentul c n orice domeniu este necesar o specializare, pentru a se
putea vorbi de performane. ns, rspunsul corect este cel negativ. Orice specializare ar limita
competenele practicianului: el nu s-ar putea implica dect limitat n rezolvarea problemelor
celui asistat. S-ar ajunge la situaia de a-i declina competena n raport cu anumite probleme.
Or, relaia n asistena social se stabilete n virtutea unor dificulti de adaptare i integrare
pe care le au anumite persoane; practicianul nu i poate alege subiecii cu care va lucra. El
trebuie s dispun de abiliti care s i permit selectarea i asumarea oricruia dintre rolurile
amintite. Fiecare corespunde unei anumite situaii.
Atunci cnd lucreaz cu o persoan, practicianul i asum un singur rol, sau mai multe? Este
evident c pot fi asumate mai multe roluri, n funcie de particularitile problemelor pe care
le prezint solicitantul de ajutor. Uneori pot fi combinate elementele unor roluri diferite.
n serviciile de asisten social, dintr-un anumit punct de vedere, ntregul personal
ntreprinde coordonare de caz, ns nivelurile de responsabilitate, autonomie, autoritate,
complexitate difer n funcie de atribuiile locului de munc, de sarcini i obiective. Totui,
nu se poate vorbi de o accepie unic a termenului de coordonare de caz. n esen este vorba
de o metod de punere n relaie, de coordonare a serviciilor pentru a satisface nevoile
specifice ale unui sistem asistat. Se poate afirma c activitatea de coordonare de caz a existat
dintotdeauna n asistena social, n msura n care aceasta a fost privit ca un proces de
rezolvare de probleme. n special n asistena comunitar, ageniile ofer programe, pregtire
de personal, stabilesc aranjamente cu alte organizaii - ceea ce reprezint de fapt
implementarea unei practici generalizate a coordonrii de caz.
Procesul de coordonare a cazului urmrete atingerea unor scopuri planificate, prin
intermediul utilizrii metodelor familiare i centrale ale asistenei sociale, adic bazele de
date, analiza i intervenia planificat. Iniial, dezvoltarea modelului asistenei de caz s-a
inspirat din modelul medical, care presupune trei componente principale: examinare,
diagnostic, tratament. Coordonarea de caz poate fi definit ca o strategie utilizat pentru
organizarea i coordonarea serviciilor de ngrijire la nivelul unui anumit sistem asistat.
Aceasta presupune o individualizare a ngrijirii. O asemenea strategie depinde de abilitile
practice de intervievare, comunicare, estimare, consiliere, mobilizare a resurselor.
Lucrul n echip este o modalitate de a mprti informaii i de a distribui sarcini pentru a
obine un rezultat - pentru a folosi fiecare membru al reelei ca pe o unitate ce realizeaz o
233
parte din sarcin. Membrii reelei pot fi familiile copiilor dintr-o gradini, asistenii medicali,
medicii, profesorii, poliia, asistenii sociali, comunitatea. Atunci cnd acetia coopereaz, i
distribuie reciproc responsabiliti i sarcini, mprtesc informaii i resurse pentru un
obiectiv comun nseamn c lucreaz n echip. Lucrul n echip aduce beneficii tuturor celor
implicai, inclusiv beneficiarilor, i mbuntete rezultatele aciunilor.
Acest lucru poate fi realizat printr-o modalitate de cooperare n domeniul social care
faciliteaz atingerea obiectivelor cu eforturi mai mici i resurse mai puine. Prin aceast
modalitate de lucru se evit att lipsa, ct i suprapunerea interveniilor necesare.
n special cnd este vorba despre servicii sociale, datorit complexitii lor, aceasta este o
bun modalitate de a obine rezultate satisfctoare. O cerin pentru eficiena lucrului n
echip este ca toate prile s doreasc s participe i s coopereze - ceea ce necesit
schimbarea mentalitilor i a modalitatilor de lucru, precum i contientizarea de ctre
diferiii participani a faptului c aparin unor instituii, organizaii sau servicii diverse:
servicii publice de asisten social, direcii generale de asisten social i protetia copilului,
biseric, poliie, coli, sistem juridic, servicii medicale etc. Fiecare dintre acestea are un cadru
legislativ specific, practici diferite, responsabiliti diferite i diverse domenii de expertiz.
Demararea lucrului n echip nseamn punerea laolalt a tuturor elementelor de mai sus
pentru a atinge obiectivele comune. n cazul drepturilor copilului este, desigur, important
includerea comunitii i a liderilor acesteia.
n domeniul furnizrii serviciilor sociale, lucrul n echip poate ajuta n ceea ce privete:
- informarea - ine membrii la curent cu evoluia actual din domeniu;
- stabilirea de contacte - membrii se pot ntlni ntre ei;
- promovarea - contientizarea public a activitilor membrilor i importana lor cu privire
la acest subiect;
- susinerea - promovarea unei anumite modaliti de abordare a muncii n teren;
- aciunea - iniierea de aciuni;
- sprijinul reciproc n orice problem legat de servicii sociale;
- dobndirea de cunotine formale sau nonformale despre servicii sociale.
Asisten(ii sociali au un rol esenial n echip. Datorit poziiei pe care o ocup, pot fi cei care
sprijin crearea reelei i pot desfura activiti de coordonare i de identificare a resurselor.
Profesorii reprezint, de asemenea, o bun surs de informaii. Ei educ adulii de mine i
joac un rol esenial n orientare i ndrumare. Au posibilitatea de a-i convinge pe prini i de
a-i sprijini n respectarea drepturilor copilului.
Animatorii socio-educativi sunt specialiti chemai s formeze comportamentul prosocial,
oamenii al cror rol n echipa multidisciplinar este s susin prin metode active descoperirea
i valorificarea pontenaialului individual i colectiv.
Poli(iytii cunosc foarte bine comunitatea. Poliitii pot participa la identificarea diverselor
situaii potenial problematice i-l pot informa pe asistentul social cu privire la acestea; pot
facilita intervenia timpurie n situaii de vulnerabilitate; pot sesiza situaiile copiilor aflai pe
234
strzi n timpul programului de coal, cazurile n care exist probleme n familie i trebuie s
intervin .a.m.d. Au un rol important n furnizarea detaliilor privitoare la astfel de situaii i
pot sprijini alte servicii n procesul de ndeplinire a obligaiilor ce le revin.
Medicii yi asistentele medicale ale comunit(ii - n timpul consultaiilor la cabinet sau al
vizitelor la domiciliu pot asista la diversele probleme ale familiilor si copiilor acestora. Ei pot
oferi informaii familiilor, ndrumndu-le unde se pot adresa, atunci cnd au nevoie de sprijin,
i contribuie la implementarea programelor de sntate.
Preotul poate acorda ajutor familiilor din comunitate i poate disemina informaii cu privire
la activitile desfurate de ali membrii ai comunitii. Dat fiind influena sa deosebit
asupra comunitii, preotul are posibilitatea de a multiplica informaia, de a sublinia
importana drepturilor copilului i de a le oferi resurse copiilor i prinilor.
Comunitatea, prin intermediul membrilor, asociaiilor, liderilor si etc., poate desfura
activiti de promovare, protecie i implementare a drepturilor copilului. Membrii comunitii
pot sprijini initiaivele propuse de diveri profesioniti. n cadrul comunitii putem avea
organizaii neguvernamentale pregtite s ofere reelei servicii i resurse.
nclcarea eticii profesionale se constat i se sancioneaz de ctre comisiile de disciplin din
cadrul asociaiilor profesionale. (OG Nr. 68/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
art. 43, aliniatul 1).
3.1. ASISTENTUL SOCIAL
n prezent, profesia este reglementat de Legea 466/2004 privind statutul profesiei de asistent
social dar i de regulamente, norme sau coduri emise de ctre Colegiul Naional al
Asistenilor Sociali, n calitate de autoritate naional competent s organizeze profesia.
Potrivit prevederilor Legii nr. 466/2004, profesia de asistent social poate fi exercitat de ctre
persoana care ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii: este cetean romn sau cetean al
altui stat, n condiiile prevzute la art. 2 alin. 1, are studii de specialitate n asisten social,
Este nregistrat n Registrul Naional al Asistenilor Sociali din Romnia i nu se regsete n
vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevzute n Legea nr. 466/2004, art. 15.
La Art. 3 din legea 466/2004 se menioneaz c asistentul social pune n practic cunotinele,
normele i valorile asistenei sociale pentru a interveni i a acorda asisten persoanelor sau
comunitilor, la cererea acestora sau ori de cte ori situaia o impune. Asistentul social
particip activ la elaborarea i aplicarea politicilor sociale n domeniu, strategiilor i planurilor
de aciune la nivel local, judeean, naional i internaional, promovnd bunstarea social.
Asistentul social desfoar n principal urmtoarele tipuri generale de activiti:
a) identific segmentul de populaie ce face obiectul activitilor de asisten social;
b) identific i evalueaz problemele socio-umane dintr-o anume regiune, comunitate sau
localitate;
235
c) dezvolt planuri de aciune, programe, msuri, activiti profesionalizate i servicii
specializate specifice domeniului;
d) sensibilizeaz opinia public i o informeaz cu privire la problematica social;
e) stabilete modalitile concrete de acces la prestaii i servicii specializate de asisten
social pe baza evalurii nevoilor;
f) dezvolt programe de cercetare tiinific i formare profesional.
Serviciile sociale sunt furnizate de asistentul social, precum i de specialiti avnd diverse
calificri i competene, responsabiliti i atribuii specifice domeniului de activitate.
Furnizarea serviciilor sociale se face sub coordonarea asistentului social, iar acesta are ca i
atribuii principale:
a) sensibilizarea i informarea cu privire la serviciile sociale;
b) identificarea persoanelor i familiilor aflate n dificultate precum i a cauzelor care au
generat vulnerabilitate i nevoie social;
c) consilierea, orientarea, ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare obinerii drepturilor
sociale;
d) elaborarea planului de intervenie;
e) participarea la elaborarea planului individualizat de asisten i ngrijire;
f) participarea la monitorizarea, evaluarea i controlul serviciilor sociale;
g) particip la elaborarea strategiilor i planurilor de asisten social judeene i, dup caz,
locale (OG Nr. 68/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 18, aliniatele 1 i 2 i
preluat n art. 21. al Legii 47/2006 privind Sistemul naional de asisten social).
Asistentul social pledeaz pentru condiii de via care s conduc la satisfacerea nevoilor
umane de baz i promoveaz valorile sociale, economice, politice i culturale, compatibile cu
principiile justiiei sociale. Asistentul social este obligat s i exercite profesia cu
responsabilitate, n conformitate cu competentele corespunztoare treptelor de competen
profesional dobndite: asistent social debutant, asistent social practicant, asistent social
specialist yi asistent social principal.
Actul profesional al asistentului social se exercit n mod obligatoriu olograf, cu precizarea
numelui, prenumelui yi codului alocat din Registrul Na(ional al Asisten(ilor Sociali,
Partea I, precum i prin aplicarea parafei profesionale individuale, potrivit modelului aprobat
de ctre Colegiul Naional al Asistenilor Sociali.
Misiunea asistentului social const n participarea la rezolvarea problemelor sociale
comunitare, asigurarea unui nivel minim decent de via i creterea calitii vieii grupurilor
sociale vulnerabile, n mbuntirea funcionrii sociale a persoanelor (Buzducea, 2005). De
aici necesitatea ca asistentul social s dein anumite deprinderi specifice, dar i cunotine
teoretice (psihologie, sociologie, drept, etc), dar, nu n ultim instan, s aib vocatie. n fapt,
aceasta reprezint o condiie primordial a practicrii acestei profesii.
Misiunea asistentului social nu poate fi atins dect n condiiile n care acesta deine un
anumit sistem de valori. Acesta reprezint o component-cheie a profesiunii, deoarece
activitatea de asistent social nu este, n nici un caz, una caracterizat prin neutralitate, ci
reprezint un proces de influenare i transmitere de valori. Fiecare asistent social ar trebui s
236
i construiasc un stil propriu, o combinaie ntre partea tiinific a asistenei sociale,
stocat n cunotine i teorii, i bagajul de valori i abiliti cu care specialistul se implic
n exercitarea profesiei, Se poate afirma deci c stilul personal al fiecrui profesionist
reprezint un mix ntre cunotine de specialitate, acumulate n efortul de studiu, valori,
deprinderi i abiliti, la care se adaug experiena profesional i cea de via, calitile
personale, efortul de autodezvoltare (Neamu, 2003).
Asistentul social presteaz numai categoriile de servicii de asisten social specifice tipului
de intervenie i beneficiarului serviciilor, potrivit ghidurilor de bun practic n domeniul
asistenei sociale, precum i normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent
social, aprobate de Colegiul National al Asistenilor Sociali, n condiiile legii, acesta
neputnd fi asimilat personalului administrativ sau nespecializat n domeniul asistenei
sociale.
n linii generale, valorile pe care asistentul social ar trebui s fundamenteze procesul de
ajutor sunt: respectul fat de persoan i demnitatea acesteia, respectarea intimittii;
respectarea confidentialittii; respectarea dreptului la optiune i autodeterminare al
clientului, dar i respectul fat de traditiile i modelul cultural local, cooperarea cu actorii
sociali locali, adaptarea interventiei la specificul comunittii i adecvarea acesteia in functie
de valorile sale culturale (Buzducea, 2005).
Valorile generale i cele specifice pe care asistentul social trebuie s le aib n vedere n
activitatea sa se regsesc n codul deontologic al profesiei de asistent social, cadru care
reglementeaz relaia asistent social-client. Acesta se ntemeiaz, n opinia lui Timms (1983)
pe o sum de principii generale: 1. s respeci clientul; 2. s l accepi pentru ceea ce nseamn
el insui, 3. s nu judeci i condamni clientul; 4. s respeci dreptul la autodeterminare al
clientului; 5. s respeci ncrederea lui .
Cea mai cunoscut versiune a codului deontologic al profesiei de asistent social, cu valoare de
reper pentru cei mai muli profesioniti o reprezint cea adoptat de Asociaia Naional a
Asistenilor Sociali din Statele Unite ale Americii (NASW), n vigoare din anul 1980.
Caracterul su de ndrumar se refer la aspecte ca: comportamentul i conduita asistentului
social ca profesionist; responsabilitile etice ale asistentului social fa de client;
responsabilitatea etic a asistentului social fa de colegii si; responsabilitile etice ale
asistentului social fa de organizaiile angajailor i angajatorilor; responsabilitile etice ale
asistentului social fa de profesia sa; responsabilitatea etic a asistentului social fa de
societate. Aceleai elemente se regsesc i n Codul international de etic pentru asistentul
social profesionist adoptat de International Federation of Social Workers , n 1994. Din toate
acestea, se poate concluziona c asistentul social poate fi descris ca fiind un individ ncrcat
de valoare (Goldstein, 1973 apud Tompea, 2003, p. 451).
Codul deontologic al profesiei de asistent social, stabilete normele obligatorii de conduit
profesional a asistenilor sociali, respectiv a membrilor Colegiului Naional al Asistenilor
Sociali din Romnia. Codul are ca scop reglementarea principiilor i regulilor de conduit a
asistenilor sociali pentru a preveni apariia unor situaii care ar putea afecta reputaia i buna
practic a acestora, dezvoltarea i consolidarea Colegiului, precum i imaginea corpului
profesional al asistenilor sociali n general. Codul deontologic al profesiei de asistent social a
237
fost publicat n MO nr. 173 din 6 martie 2008. Am ataat Codul deontologic al asistentului
social n anexele acestui manual.
n baza acestor valori, orice asistent social va admite c participarea clienilor,
autodeterminarea i confidenialitatea reprezint jaloanele fundamentale n raport cu care ar
trebui s i desfoare activitatea. Intervine ns i o not necesar de particularizare a
acestora, de implementare n practic, fr de care ele rmn nespecifice, i ca atare, nu pot fi
considerate ca fiind repere. Recomandarea respectrii acestor valori i principii este curprins
n nsi legea care descrie statutul asistentului social din Romnia, ceea ce ntrete nc o
data caracterul lor definitoriu pentru aceast profesie.
Implementarea specific a acestor valori face trecerea spre cmpul practicii asistenei sociale,
i ca atare, spre tipurile de clieni, grupurile-int pe care le deservesc profesionitii n
activitatea lor. Majoritatea asistenilor sociali nu rmn la nivel de generaliti, ci se
specializeaz n asistarea unui anumit segment de clieni. Astfel, o parte dintre acetia rmn
n domeniul teoretic i se implic n dezvoltarea de politici sociale sau planificarea
strategiilor din domeniu, dar majoritatea devin totui practicieni, prefernd domeniile n care
pot interaciona cu clienii. Din aceast perspectiv, se poate propune o clasificare a tipurilor
de asisteni sociali :
- asisteni sociali axai pe asistarea copilului i familiei, precum i cei care care practic
asistena social n coli; statisticile arat c mai mult de 50% dintre asistenii sociali sunt
specializai n aceast direcie;
- asisteni sociali care activeaz n domeniul medical i al serviciilor de sntate public;
- asisteni sociali care profeseaz n domeniul sntii mentale i a abuzului de substane;
acetia mai sunt cunoscui i sub denumirea de asisteni sociali clinicieni;
- asisteni sociali care planific i dezvolt politici n domeniu; acetia au i atribuii de
fundraising.
Pentru mai multe informaii legate de profesia de asistent social vizitai www.cnasr.ro
3.2. PSIHOLOGUL
Psihologul este specialistul n psihologie, care studiaz comportamentul i alte funcii i
procese mentale i corporale la om. Domeniul psihologiei este vast i ceea ce face psihologul
depinde de specialitatea i formarea sa postuniversitar. Profesia de psiholog este
reglementat de Legea nr. 213/2004, privind statutul profesiei de psiholog cu drept de libera
practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania.
Psihologul are roluri variate, funcie de specialitate i nivelul educaional. Psihologul poate fi
consilier sau psihoterapeut funcie de nivelul profesional, consilierea sub supervizare fiind
primul grad profesional n acest domeniu, iar nivelul de psihoterapeut formator i supervizor
cel mai inalt grad profesional n domeniu; psihologul poate aplica i interpreta teste i
chestionare n domeniul clinic psihologul clinician, sau face evaluri pentru ncadrarea n
munc psihologul din domeniul muncii i transporturilor; psihologul poate preda n
universiti sau poate conduce programe de formare.
238
n serviciile sociale, dou ramuri ale psihologiei se intersecteaz cu ceilal(i profesioniyti:
1) Psihologia clinic studiaz i intervine asupra factorilor psihologici cu relevan pentru
strile de sntate i de boal. Psihologul atestat n psihologia clinic poate s-i desfoare la
parametrii performani activitile n clinici i spitale, cabinete individuale, asociate i
societi civile profesionale pe baz de liber practic, alte instituii i organizaii publice i
private, guvernamentale i non-guvernamentale, care necesit, pentru buna lor funcionare,
competenele psihologului clinician. Principalele competene ale psihologului clinician sunt:
1. Psihodiagnostic i evaluare psihic. evaluare subiectiv-emoional; evaluare cognitiv;
evaluare comportamental; evaluare bio-fiziologic (ex. prin proceduri de bio-feedback);
evaluarea simpl a personalitii i a mecanismelor de coping/adaptare/defensive; evaluarea
psihologic asociat activitilor cu cupluri sau familii (sau altor grupuri); evaluarea
contextului familial, profesional, social, economic, cultural n care se manifest problemele
psihologice; evaluarea dezvoltrii psihologice. investigarea i psihodiagnosticul tulburrilor
psihice i al altor condiii de patologie care implic n etiopatogenez mecanisme psihologice;
evaluare neuropsihologic; evaluarea complex a personalitii (ex. trsturi caracteriale, de
temperament, aptitudinale etc.) i a mecanismelor de coping/adaptare/defensive; evaluarea
strii de sntate mental, n limita competenei psihologului, ca precondiie pentru angajare
i/sau desfurarea unor activiti care impun prin lege examinare psihologic asociat strii
de sntate (ex. testarea profesorilor, a funcionarilor publici etc.), evaluare psihologic
asociat expertizei avansate (ex. n faa instanelor judectoreti); evaluarea psihologic a
psihologilor, cnd este cazul; alte evaluri n situaii care implic componente psihologice
complexe.
2. Consiliere psihologic. reprezint intervenie psihologic (a) n scopul optimizrii,
autocunoaterii i dezvoltrii personale i/sau (b) n scopul promovrii sntii, preveniei i
remiterii problemelor emoionale, cognitive i de comportament. Consilierea psihologic se
deosebete de consilierea educaional/colar. n timp ce consilierea educaional/colar
este focalizat pe probleme de educaie i carier, consilierea psihologic implic intervenia
consilierului psihologic n optimizare personal i n ameliorarea problemelor (subclinice)
psiho-emoionale i de comportament. Consilierea psihologic se deosebete de psihoterapie.
Numai psihoterapeutul poate face intervenie psihologic pentru psihopatologie, n timp ce
consilierul psihologic se focalizeaz pe optimizare i dezvoltare personal, probleme
psihologice sau de patologie somatic n care sunt implicai factori psihologici. Consilierea
psihologic se poate realiza n regim individual n grup; sau de grup (ex. cuplu, familie).
Componentele unui proces de consiliere psihologic sunt evaluarea cerinelor
(obiectivelor/scopurilor) problemelor clientului; O problem este o discrepan ntre starea
iniial i o stare final (stare scop). Scopurile stabilite trebuie s fie clare i precise, eventual
organizate pe termen scurt, mediu i lung. Ele pot corespunde strii finale a problemei (ca n
rezolvarea de probleme) dar pot fi i independente de aceasta (ca n unele intervenii
focalizate pe soluii) conceptualizarea psihologic a cerinelor (obiectivelor/scopurilor) i/sau
a problemelor clientului; relaia de consiliere; intervenii psihologice individuale i de grup i
evaluarea procesului de consiliere psihologic i a rezultatelor acestuia.
3. Psihoterapie: constituie intervenia psihologic realizat tiinific i n spirit umanist (a) n
scopul promovrii sntii, optimizrii, autocunoaterii i dezvoltrii personale, (b) n scopul
modificrii factorilor psihologici implicai n tulburrile psihice, psihosomatice i n
239
tulburrile somatice i (c) n situaii de risc. Psihoterapia se poate realiza n regim: individual;
n grup i de grup (ex. cuplu, familie).
2) Psihologia ycolar yi educajional
Competenele psihologului colar practicant pe tipuri de activiti sunt:
a) evaluarea i diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei: s cunoasc instrumentele de
psihodiagnoz; s fie capabili s utilizeze instrumente de psihodiagnoz pentru surprinderea
dezvoltrii cognitive, afective i psiho-sociale a copiilor i tinerilor la nivel individual, de
grup;
b) consiliere colar: s cunoasc metode i tehnici de formare i educare a unor deprinderi i
atitudini ce contribuie la nvarea eficient, a capacitilor de integrare n viaa comunitar, a
conduitelor i atitudinilor sanogene;
c) consiliere vocaional: s cunoasc principalele domenii de profesionalizare n raport cu
cerinele pieei; s cunoasc i s aplice metode i tehnici de identificare a aptitudinilor,
valorilor i intereselor profesionale; s formeze capaciti de luare a deciziilor privind cariera
i a unor deprinderi de integrare pe piaa muncii;
d) intervenie psihologic primar: s realizeze intervenia primar menit a contribui la
dezvoltarea urmtoarelor arii: intelectual, afectiv, social, de personalitate, comportamente
de adaptare, orientare vocaional; s realizeze intervenia primar direcionat nspre
promovarea strii de bine i prevenirea apariiei unor probleme; s realizeze servicii de
consiliere psihoeducaional a copiilor i tinerilor aflai n situaii de criz familial, de
inadaptare colar, social, eec colar, abandon colar, absenteism etc., precum i a celor cu
tulburri de comportament i disciplin, a prinilor, cu privire la importana climatului
familial pentru dezvoltarea optim a copiilor i tinerilor, optimizarea relaiilor dintre familie i
coal;
e) cercetare: s participe n calitate de colaborator n activiti de cercetare specifice
domeniului.
Pentru mai multe informaii legate de profesia de psiholog vizitai www.copsi.ro
3.3. CONSILIERUL 1URIDIC
Consilierul juridic apr drepturile i interesele legitime ale persoanelor, autoritii sau
institituiei pe care le reprezint n raporturile lor cu instituii de orice natur i cu orice
persoan, fie ea juridic sau fizic, roman sau strain. Consilierul juridic avizeaz i
contrasemneaz actele cu caracter juridic. Consilierul juridic poate pune concluzii la
instanele judectoreti de toate gradele, la organele de urmrire penal, precum i la toate
autoritile i organele administrative cu atribuii jurisdicionale.
Legea 514 / 2003 privind organizarea i exercitarea profesiei de consilier juridic, actualizat
la 30 iunie 2006, i Statutul profesiei de consilier juridic stabilesc drepturile i ndatoririle
consilierilor juridici, care n fia postului s-ar putea transpune ca atribuii i responsabiliti.
Conform Legii, consilierul juridic asigur consultana sau reprezentarea autoritii sau
240
instituiei publice n serviciul careia se afl ori a persoanei juridice cu care are raporturi de
munc.
Articolul 10 din Statutul profesiei stabilete c activitatea profesional a consilierului juridic
se realizeaz prin:
- consultaii i cereri cu caracter juridic n toate domeniile dreptului;
- redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;
- redactarea proiectelor de contracte, precum i negocierea clauzelor legale contractuale;
- asistena, consultana i reprezentarea juridic a persoanelor juridice i a altor entiti
interesate;
- redactarea de acte juridice, atestarea identitii prilor, a consimmntului, a coninutului
i a datei actelor ncheiate, care privesc persoana juridic n favoarea careia consilierul
juridic exercit profesia;
- avizarea i contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
- verificarea legalitii actelor cu caracter juridic i administrativ primite spre avizare;
- semnarea la solicitarea conducerii, n cadrul reprezentrii, a documentelor cu caracter
juridic emanate de la persoana juridic sau de la instituia public reprezentat.
n categoria ndatoririlor se include i faptul c un consilier juridic acord consultan, opinia
sa fiind consultativ. Consilierii juridici trebuie s cunoasc c ei formuleaz puncte de
vedere potrivit prevederilor legale, dar i n concordana cu crezul lor profesional.
n asistena social a categoriilor defavorizate se utilizeaz cel mai frecvent Consilierea
juridic (civic cet(eneasc). Aceasta ofer informaii asupra drepturilor i ndatoririlor
cetenilor n societate, precum i asisten n luarea deciziilor privind rezolvarea problemelor
lor. Solicitantul este informat despre reglementrile legale cu privire la cele mai importante
domenii de interes public: sntate public, asisten social, asigurri sociale, raporturi de
munc, protecia consumatorului, drepturi i obligaii civile, regimul proprietii, impozite i
taxe, nvmnt, procedur notarial, protecia copilului, servicii publice.
Instituiile de asisten social au n componena echipei multidisciplinare i un consilier
juridic a crei principal atribuie este verificarea legalitii actelor cu caracter juridic i
administrativ primite spre avizare, precum i consilierea managerilor n organizarea i
funcionarea serviciilor/instituiilor de asisten social n conformitate cu legislaia n
vigoare.
n etapa de evaluare a situaiei beneficiarului, consilierul juridic verific legalitatea actelor cu
caracter juridic i administrativ primite (documente privind situaia locativ a beneficiarului,
Contracte de nchiriere/comodat, vnzare-cumprare; Contracte de ntreinere, Certificate de
ncadrare n grad de handicap, Dispoziii de tutel/curatel, Testamente, Declaraii notariale
etc.) precum i veridicitatea acestora. n majoritatea cazurilor, consilierul juridic este
persoana responsabil desemnat de ctre instituie s elaboreze anumite documente privind
furnizarea de servicii/prestaii sociale (Contracte de servicii, manuale de proceduri etc.).
Consilierul juridic din cadrul instituiei ajut beneficiarul s ntocmesc dosarul cu actele
necesare obinerii serviciului/prestaiei indiferent de serviciul cruia acesta se adreseaz.
241
Activitatea acestui specialist este absolut necesar n informarea i consilierea pentru toate
categoriile vulnerabile, copii, aduli sau vrstnici afectai de: dependen, handicap, srcie,
izolare, discriminare,violen, lipsa accesului la drepturi i servicii, trafic sau exploatare etc.
Exist situaii speciale n care prezena consilierului juridic este indispensabil: asistarea
persoanei vrstnice la semnarea/ncheierea unor acte, instituirea tutelei/curatelei, ntocmirea
documentelor necesare n instan pentru victimele unor infraciuni.
3.4. POLITISTUL
Aciunea poliistului este oarecum tangenial cu asistena social, dar are un rol foarte
important n special n identificarea n comunitate a cazurilor/situaiilor n care se impune
luarea unei msuri de asisten social. Poliistul de proximitate poate fi o resurs preioas n
comunitate de la care asistentul social obine informaii preioase referitoare la: situaia
familiei/individului, istoricul social al acestora, situaiile excepionale n care individul s-a
aflat la un moment dat (condamnri,violene familiale, delincven, dependen de anumite
substane, decese n familie).
n anumite situaii prezena poliistului este vital, ntrucat situaia poate afecta sigurana
asistentului social. Aceste situaii pot aprea n cazul n care specialitii se deplaseaz n teren
pentru efectuarea anchetelor sociale sau pentru serviciile sociale acordate la domiciliul
beneficiarilor, iar la faa locului se confrunt cu persoane provenind din comunitile de
rromi sau cu consumatori de diferite substane (alcool, drog). n aceste cazuri, poliistul
nsoete asistentul social pentru a-i asigura protecia.
O alt situaie n care este necesar intervenia/protecia poliistului o ntlnim atunci cand
asistentul social se deplaseaz la domiciliul unui copil, pentru a-l ridica din familie i pentru
a-l plasa la o alt ruda sau la asistentul maternal profesonist. De cele mai multe ori, persoana
la domiciliul creia se afl copilul reacioneaz violent la ncercarea asistentului social de a
lua copilul de acolo. n cazurile de violen/trafic/vagabondaj/expoloatare poliistul colecteaz
informaiile primare, cele mai importante pentru stabilirea msurilor ulterioare de asisten
social. Tot el este cel care face referirea/orientarea/sesizarea ctre anumite instituii de
protecie sccial.
242
243
CAPITOLUL 4
RECOMANDRI $I BUNE PRACTICI
244
245
4.1. HARTA SOCIAL A COMUNITTII
Cunoaterea problemelor cu care ne confruntm i rezolvarea lor pot spori pe msura
progresului teoriilor i metodologiilor de cercetare, dar rolul determinant revine oamenilor
capabili s produc schimbarea n general i schimbarea social. Spunem acest lucru deoarece
aici avem de a face cu fapte i fenomene sociale care pentru a fi rezolvate trebuie studiate,
cercetate.
Se cunoate adevrul potrivit cruia cele mai rapide, neateptate i greu de soluionat
probleme apar n sistemul social ale crui subsisteme i funcii se impun cunoscute i reglate
prin intervenie integratoare.
Func(ii primare Subsiteme
Componente
structurale
Procese de
schimbare
Meninerea modeleleor Instituii culturale Valorile
Generalizarea
valorilor
Integrarea intern Comunitatea Normele Inlcuziunea
Realizarea scopurilor
colective
Politicul Colectivitile Diferenierea
Sistemul
social
Adaptarea aciunii la mediu Economicul
Rolurile
profesionale
Ameliorarea
adaptiv
Complexitatea elementelor din tabelul de mai sus, pentru a fi cunoscut, necesit abordri
metodologice complexe i sugestive. Tot mai des, n astfel de situaii constatm c Hrtile
sociale au nceput s joace un rol extrem de important.
Termenul, tradus din englez (social mapp) l gsim uneori i cu alte denumiri generate de
traducere, dar acest aspect este unul secundar, deoarece importana unui asemenea demers o
aduce complexitatea metodelor, tehnicilor, instrumentelor utilizate i a rezultatului final,
respectiv HARTA, pentru c harta este expresia grafic a unor baze de date i analize care
promoveaz abordarea de tip atlas social.
Un atlas social este o descriere a vieii sociale folosind uniti comunitare sau regionale de
analiz i indicatori sau tipologii de mare relevan, cu capacitate de msurare a unor aspecte
de durat i profunzime ale vieii sociale n profil teritorial.
Tot mai des, cu mijloace moderne ale sociologiei cantitative i ale informaticii se realizeaz
hri n care profilurile sunt pe deplin comparabile, n termeni de: structur, rol, cauze, efecte,
potenial de dezvoltare, impact etc.
Ca i element de bun practic, insistm asupra faptului c elaborarea hrilor trebuie s
rspund unei comenzi sociale, la fel cum, normal ar fi s se ntmple cu orice demers menit
s studieze spaiul social. De exemplu, realizarea unei Hrti a serviciilor sociale dintr-o
246
localitate, jude sau regiune se bazeaz pe investigarea a cel puin dou elemente, adic
cererea/nevoia de servicii i oferta de servicii. Acestea dou sunt corelate pentru ca cei
interesai s poat identifica unde au rmas nevoi neacoperite sau din pcate, unde exist
servicii sociale cu dezvoltare fals, adic nepliate pe nevoi.
Prezentm un exemplu de hart social:
247
Nu exist o modalitate unic de realizare a cercetrii sociale, deci nu v ateptai s gsii o
metodologie de realizare a unei Hrti a serviciilor sociale, deoarece potenialul cercetrii
sociale const n multitudinea informaiei motiv pentru care profesionistul care coordoneaz
un asemenea studiu are nevoie de o echip de specialiti mpreun cu care s stablieasc:
utilitatea, scopul, obiectivele, metodele, tehnicile, instrumentele de culegere a datelor,
indicatori, elemente de agregare i interpretare a informaiilor, relaionare ntre nevoi i
posibile soluii, reprezentarea grafic, valorificarea rezultatelor etc.
O posibil clasificare a hrtilor sociale
Tipuri de
hri sociale
Descriere Coninut
Domenii de
valorificare
Harta
srciei
Prezint profilul
geografic al
bunstrii, indicnd
zonele/ localitile n
care este concentrat
srcia.
Rezultatele analizelor multidimensionale bazate
pe o serie ntreag de indicatori care msoar
excluziunea, cum ar fi:
Riscul de exclu:iune de la educatie,
Riscul de exclu:iune de la ocupare,
Ponderea populatiei care tiete din
agricultur de sub:istent,
Ponderea populatiei ocupate in sectorul
public,
Riscul de exclu:iune de la locuire,
Riscul de exclu:iune de la sntate.
Harta
resurselor
comunit(ii
Exploreaz
dimensiunile spaiale
ale realitilor
locuitorilor unei
comuniti i este
realizat de ctre
membrii comunitii
nsoii de un
facilitator
Lista principalelor resurse:
naturale (potentil natural generat de
ae:area geografic),
materiale (infrastructur social, cultural,
rutier, feroviar etc),
umane (structura demografic, nivelul de
educatie i de formare profesional, gradul
de ocupare, starea de sntate),
informationale (acces la telefonie fix sau
mobil, distanta fat de centrul universitar
etc.).
Pentru fiecare tip de resurs exist un tip de
indicatori cu care acestea se pot msura,
determina gradul de valorificare.
Harta
nevoilor
sociale
Conine informaii
relevante despre
tipuri de nevoi i
categorii sociale n
rndul crora acestea
se manifest
Nevoile sociale i categoriile asupra crora
acestea acioneaz se identific n vederea gsirii
de soluii care s elimine cauzele care conduc la
apariaia nevoilor, sau cel puin s le reduc
efectele de manifestare.
Indicatori de msurare a natalitii, mortalitii,
ocuprii, nivelului de trai.
Fundamentarea
strategiilor,
planurilor de
dezvoltare a
incluziunii sociale
Surs de informaie
pentru ceteni i
specialiti
Planificarea
participativ a
dezvoltrii
comunitare
Stabilirea politicilor
sociale
Elaborarea
strategiilor de
dezvoltare a
serviciilor:
- sociale,
- educaionale,
- de stimulare a
ocuprii,
- de formare
profesional,
- medicale etc.
Harta
serviciilor
sociale
Cuprinde furnizorii,
instituiile de
asisten social,
serviciile sociale i
socio medicale dintr-
o anumit
comunitate. Totodat,
cele mai multe
cuprind i nevoile
sociale.
Date despre furnizori;
Denumirea i localizarea instituiilor de asisten
social/serviciilor sociale.
Gradul de acoperire a nevoilor sociale,
`Petele albe`, respectiv nevoi neacoperite de
servicii,
`Petele negre`, servicii care nu au la ba: nevoi
sociale.
Fundamentarea
politicilor sociale
locale
Planificarea
cheltuielilor
bugetare
Surs de informaie
pentru ceteni i
specialiti
248
4.2. COMITETELE CONSULTATIVE, LIDERI FORMALI SAU INFORMALI
Consiliile comunitare consultative se nfiineaz prin acte administrative ale autoritilor
administraiei publice locale, dispoziii ale primarului sau hotrri ale consiliilor locale. De
regul, ntr-o comun se nfiineaz cel puin un consiliu comunitar consultativ. Autoritile
locale pot nfiina mai multe structuri comunitare, de exemplu, n fiecare sat component al
comunei sau in fiecare cartier al unui municipiu. Consiliul comunitar consultativ nfiinat la
nivel de comun poate s invite, n funcie de cazurile sau temele n dezbatere, persoane
influente din satele componente ale comunei pentru ca acestea s poat s-i aduc
contribuia la soluionarea problemelor sociale de interes local. Actul de nfiinare (dispoziia
primarului/hotrrea consiliului local) stabilete componena nominal a consiliului comunitar
consultativ. Majoritatea consiliilor comunitare consultative sunt constitite din 7-9 membri.
Cadrul legal privind nfinarea Consiliilor comunitare consultative este Legea nr. 272/2004
privind protec(ia yi promovarea drepturilor copilului, unde este precizat: Autoritile
administraiei publice locale au obligaia de a implica colectivitatea local n procesul de
identificare a nevoilor comunitii i de soluionare la nivel local a problemelor sociale care
privesc copiii. n acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinznd, dar fr
a se limita la, oameni de afaceri locali, preoi, cadre didactice, medici, consilieri locali,
poliiti. Rolul acestor structuri este att de soluionare a unor cazuri concrete, ct i de a
rspunde nevoilor globale ale respectivei colectiviti. Mandatul structurilor comunitare
consultative se stabilete prin acte emise de ctre autoritile administraiei publice locale.
Pentru a-i ndeplini rolul pentru care au fost create structurile comunitare consultative vor
beneficia de programe de formare n domeniul asistenei sociale i protecia copilului (Legea
272/2004, art. 103, aliniatele 1, 2, 3 i 4). n Hotrrea nr. 1437/2004 privind organizarea
yi metodologia de func(ionare a comisiei pentru protec(ia copilului: art. 9, alin. 7 se
menioneaz: Dosarul copilului va cuprinde, de asemenea, planul de servicii care a fost
ntocmit de serviciul public de asisten social, punctul de vedere al autoritilor locale i al
structurilor comunitare consultative n legtur cu necesitatea lurii unei masuri de protecie
special. n Hotrrea nr. 1434/2004 privind Atribu(iile yi Regulamentul cadru de
organizare yi func(ionare a direc(iei DGASPC: art. 2, pct. c), 3 se arat c: Acord
asistena tehnic necesar pentru crearea i formarea structurilor comunitare consultative ca
form de sprijin n activitatea de asisten social i protecia copilului. n OG Nr. 86/2004
privind modificarea OG Nr. 68/2003 privind serviciile sociale: art. 50/2 se menioneaz c
n realizarea obiectivelor proprii autoritile administraiei publice locale au obligaia de a
implica comunitatea n identificarea, prevenirea i soluionarea la nivel local a problemelor
sociale.
n unele uniti administrativ teritoriale, unde numrul de locuitori este mare iar problematica
social ncrcat, consiliile comunitare consultative sunt formate chiar i din 11 sau 15-17
membri decizia aparine autoritilor locale. Persoanele cu influen n comunitate,
implicate i receptive la problematica social sunt identificate ca poteniali membri. Numai
dup ce acestea sunt contactate i li se explic rolul pe care urmeaz s-l joace n comunitate
vor fi nominalizate n actele de autoritate prin care consiliul comunitar urmeaz s fie
nfiinat.
249
S-a considerat c ar trebui antrenate i alte fore locale n asumarea unor responsabiliti n
domeniul social. Pe lng consilieri i ntreprinztori locali au fost numii membri n consiliul
comunitar preoi, poliiti, medici sau cadre didactice. Se recomand n mod expres ca
primarul i referentul social s nu fie membri, deoarece consiliul comunitar ca form de
sprijin a activitii de asisten social i protecia copilului este principalul instrument de
lucru al primarului i al serviciului public de asisten social.
Primarul i referentul social/serviciul public de asisten social i exercit atribuiile de
serviciu prevzute de lege n domeniul social i sunt retribuii pentru activitatea depus, n
timp ce membrii consiliului comunitar consultativ desfoar o activitate de voluntariat.
Acetia nu reprezint instituia/autoritatea din care fac parte. Ei sunt alei n primul rnd
pentru calitile lor personale i reprezint comunitatea din care fac parte, putnd avea puncte
de vedere diferite fa de cele ale autoritilor mai sus menionate.
Este important de subliniat faptul de a nu percepe consiliul comunitar consultativ ca pe fostul
colectiv de sprijin al autoritii tutelare. Acesta din urm era format din reprezentani ai
serviciilor/autoritilor locale i exercitau atribuii care, n momentul de fa aparin
serviciului public de asisten social/referenilor sociali. Membrii colectivului de sprijin nu
desfurau activitate voluntar ci exercitau atribuii de serviciu, acetia reprezentnd instituia
la care erau angajai.
Membrii consiliului comunitar consultativ pot fi persoane influente din comunitate care nu
desfoar o munca salariat. Pot fi simpli ceteni, lideri informali, consilieri locali, lideri ai
unor comuniti etnice, clugri sau maici. Enumerarea din art. 103 din Legea nr. 272/2004 nu
este exhaustiv i las la latitudinea autoritilor locale iniiativa de a desemna acele persoane
reprezentative pentru o comunitate local. De exemplu, nu trebuie s perseveram n obiceiul
de a nominaliza neaprat pe directorul colii sau pe eful seciei de poliie ca membri chiar
dac se cunoate faptul c acetia nu au timpul necesar pentru a participa la activitatea
consiliului comunitar consultativ. Trebuie s se renune la practica de a nominaliza eful unei
instituii/serviciu care la rndul su deleag sarcina altei persoane. O astfel de practic este
acceptabil cnd reprezentarea este instituional. n cazul consiliului comunitar consultativ
reprezentarea este personal, persoana se reprezint pe sine, reprezentnd n acelai timp
comunitatea din care face parte.
Autoritile locale pot avea n vedere diferite modaliti de selectare a viitorilor membri dar
criteriile de selecie nu pot fi altele dect calitile personale i implicarea n soluionarea
local a problemelor sociale. Este important de reinut c i copiii trebuie antrenai n
activitatea consiliului comunitar consultativ. Copiii capabili de performane
colare/extracolare, care se bucur de respect/influen printre copii pot face parte ca
membri n consiliul comunitar sau pot fi antrenai n diferite activiti ale acestuia.
Prin actul de nfiinare (dispoziia primarului/hotrrea consiliului local) se stabilete
mandatul (atribuiile) consiliului comunitar consultativ. Este important de reinut faptul c, n
ndeplinirea mandatului, consiliul comunitar consultativ nu se substituie
250
autoritilor/serviciilor publice. El sprijin autoritile, dar nu exercit atribuii n locul
acestora.
n ndeplinirea mandatului, consiliile comunitare consultative trebuie s urmreasc n
principal:
- Promovarea valorilor familiale, a stabilitii familiei i a ngrijirii copiilor de ctre prini;
- Prevenirea separrii copilului de prini i sprijinirea familiei pentru a-i asuma
responsabilitile;
- Colaborarea cu serviciul social comunitar pentru copil i familie (ca serviciu public de
asisten social), cu alte servicii publice i private din comunitate, inclusiv cu consiliul de
familie sau alte structuri comunitare dac acestea exist (grupuri de sprijin, familii de
suport etc.).
Totodat, consiliul comunitar i asum rolul de soluionare a unor cazuri concrete i de a
rspunde nevoilor globale ale colectivitii. Cazurile concrete n care consiliile comunitare
funcionale au intervenit pentru protecia copilului, pe lng prini prin informarea, sftuirea,
acompanierea, influenarea comportamentului/atitudinii acestora: neglijarea copilului de ctre
prini; folosirea copilului la munci grele n gospodrie; abandonul colar; violent n familie,
inclusiv asupra copiilor; reintegrarea n familie a copiilor nensoii aflai n strintate;
promovarea planificrii naterilor, pe lng familiile srace cu muli copii sau pe lng
femeile singure care nasc copii din relaii sexuale ntmpltoare. Situaii de interes local care
au fost deja n atenia unor consilii comunitare: reducerea abandonului colar; scderea
numrului de copii nevaccinai; creterea cstoriilor i descurajarea concubinajului;
reducerea delincvenei minorilor; reducerea numrului de copii aflai n plasament i
pregtirea prinilor pentru reintegrarea copiilor.
Activitile compatibile cu natura i rolul consiliului comunitar consultativ pot fi:
- Informarea i consilierea cetenilor comunitii;
- Identificarea familiilor/copiilor care au nevoie de orice form de sprijin;
- Analizarea cazurilor identificate de membrii consiliului comunitar sau supuse analizei
acestuia de ctre primar sau referentul social;
- Recomandri de soluionare a cazurilor; acestea pot fi adresate persoanelor fizice (prini,
copii, funcionari publici), societilor comerciale de pe raza comunei, comisiei pentru
protecia copilului, DGASPC;
- Medierea conflictelor intrafamiliale avnd n vedere respectarea vieii private i familiale;
- Activiti de strngere de fonduri n folosul copiilor i a familiilor aflate n dificultate;
- Activiti sistematice de binefacere;
- Mediatizarea activitii consiliului comunitar i a proiectului;
- Analizarea unor aspecte sociale care privesc comunitatea in ansamblu;
- Recomandri adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea unor situaii
sociale caracteristice comunitii.
O atenie deosebit trebuie acordat situaiei copiilor pentru care nu exist soluie pe plan
local i pentru care separarea de prini este absolut necesar. n aceast situaie, la dosarul
copilului, pentru care urmeaz s se pronune comisia pentru protecia copilului, trebuie s
existe att punctul de vedere al autoritilor locale (ancheta social, planul de servicii), ct i
251
punctul de vedere al consiliului comunitar consultativ. Acesta din urma trebuie exprimat n
scris i poate mbrca forma unui aviz, proces verbal de edin, minut etc. Indiferent de
form, punctul de vedere trebuie s exprime poziia membrilor, prin semntura fiecruia. Este
posibil ca aceste dou puncte de vedere (autoritate i consiliul comunitar) s nu coincid.
Oricum, decizia aparine comisiei pentru protecia copilului.
S-a convenit asupra unui model-cadru de func(ionare a consiliilor comunitare consultative
care clarific natura raporturilor dintre consiliul comunitar consultativ i autoritile publice,
precum i cu membrii comunitii. De regul, odat cu actul de nfiinare se adopt i un
regulament cadru de organizare i funcionare. Este important de reinut totui c, dup
parcurgerea etapelor de pregtire, consiliile comunitare consultative trebuie ncurajate s-i
adopte propriul regulament de organizare i funcionare.
a) Raporturile ntre consiliul comunitar consultativ i autoritile administraiei publice locale:
Pentru activitatea consiliului comunitar, ca i pentru acceptarea sa de ctre comunitate, este
important ca actul administrativ prin care este creat s fie adus la cunotina comunitii prin
toate mijloacele de comunicare care exist la nivelul fiecrei comuniti.
- Consiliul comunitar nu se subordoneaz autoritii care l-a creat, fie consiliu local, fie
primar;
- Consiliul comunitar consultativ este o structur comunitar independent care sprijin
serviciul social pentru copil i familie pentru realizarea activitii de asisten social i
protecia copilului;
- Consiliul comunitar nu se substituie autoritilor locale i nici serviciului social pentru
copil i familie;
- Activitatea consiliului comunitar consultativ este de voluntariat;
- Consiliul comunitar are relaii de colaborare cu autoritile locale precum i cu serviciile
locale care au ca obiect de activitate asistena social;
- Consiliul comunitar consultativ recomand consiliului local/primarului/comisiei pentru
protecia copilului luarea unor msuri pentru soluionarea unor cazuri, fie acordarea unor
servicii, fie luarea unor msuri speciale de protecie.
b) Raporturile ntre membrii consiliului comunitar consultativ: Selecia membrilor pentru
consiliile comunitare se realizeaz de ctre primari i referenii sociali, avnd n vedere
calitile personale, disponibilitatea candidailor, influena acestora asupra membrilor
comunitii precum i receptivitatea la problematica social.
- Consiliul comunitar acioneaz ca o echip;
- ntre membrii consiliului comunitar consultativ sunt relaii de colaborare;
- Membrii consiliului comunitar au aceeai poziie n cadrul acestuia;
- ntlnirile de lucru se desfoar cu sprijinul unui moderator ales pentru fiecare edin n
parte;
- Divergenele de opinii/punctele de vedere contradictorii se manifest ca atare doar n
timpul ntlnirilor de lucru; concluziile i deciziile consiliului comunitar odat adoptate
prin votul majoritii, sunt nsuite de fiecare membru n parte.
c) Raporturile ntre consiliul comunitar consultativ i comunitate: Dei consiliul comunitar
consultativ este creat printr-un act de autoritate, acesta nu creeaz obligaii pentru cetenii
252
din comunitate. Cetenii din comunitate trebuie s fie informai despre existena consiliului
comunitar consultativ i rolul acestuia.
- cetenii din comunitate sunt invitai de ctre consiliul comunitar s participe la ntlnirile
acestuia; dac un cetean refuz s dea curs invitaiei, cazul rmne s fie soluionat de
ctre autoriti; n nici un caz cetenii nu pot fi obligai s se prezinte n faa consiliului
comunitar;
- consiliul comunitar poate doar s recomande cetenilor asumarea unor obligaii;
-