Sunteți pe pagina 1din 32

ANALIZA IOMECANIC A

PRINCIPALELOR FAZE ALE


MERSULUI
MicriIe Iocomoforii pof fi descrise co fiind
cicIice sou ocicIice.
MicriIe cicIice repre;inf o repefore
succesiv, fiecore porfe o corpuIui revenind Io
po;i|io ini|ioI, de pIecore.
MicriIe ocicIice sunf oceIe micri Io core nu
se disfinge o repefore succesiv i nu exisf o
po;i|ie ini|ioI i uno finoI.
MicriIe Iocomoforii pof fi descrise co fiind
cicIice sou ocicIice.
MicriIe cicIice repre;inf o repefore
succesiv, fiecore porfe o corpuIui revenind Io
po;i|io ini|ioI, de pIecore.
MicriIe ocicIice sunf oceIe micri Io core nu
se disfinge o repefore succesiv i nu exisf o
po;i|ie ini|ioI i uno finoI.
MersuI esfe o micore cicIic reoIi;of prin
ducereo succesiv o unui picior noinfeo
ceIuiIoIf, fiecore din ceIe dou membre
inferioore ovnd pe rnd func|io de propuIsor
i de suporf.
MersuI esfe:
- corocferisfic omuIui fiind uno dinfre ceIe moi
compIexe micri
- o micore reoIi;of cu moxim de rondomenf i
minim de cheIfuioI energefic, cu condi|io co
ocesfo po;i|io n fimpuI mersuIui s fie corecf
reoIi;of.
MersuI esfe o micore cicIic reoIi;of prin
ducereo succesiv o unui picior noinfeo
ceIuiIoIf, fiecore din ceIe dou membre
inferioore ovnd pe rnd func|io de propuIsor
i de suporf.
MersuI esfe:
- corocferisfic omuIui fiind uno dinfre ceIe moi
compIexe micri
- o micore reoIi;of cu moxim de rondomenf i
minim de cheIfuioI energefic, cu condi|io co
ocesfo po;i|io n fimpuI mersuIui s fie corecf
reoIi;of.
CorocferisficiIe mersuIui:
n fimpuI ocesfuio exisf un sprijin permonenf oI corpuIui
reoIi;of prin infermediuI unui picior (perioodo de sprijin
uniIoferoI) sou prin infermediuI ombeIor picioore (perioodo
de sprijin biIoferoI),
durofo sprijinuIui biIoferoI esfe de oproximofiv b ori moi
scurf fo| de ceo uniIoferoI,
perioodeIe de sprijin sunf moi Iungi fo| de ceIe fr sprijin,
n fimpuI sprijinuIui uniIoferoI picioruI ce sus|ine greufofeo
corpuIui esfe picioruI de sprijin, ior ceIoIoIf se numefe
picior osciIonf (penduIonf),
MomenfuI verficoIei corocferi;eo; sifuo|io n core picioruI
penduIonf se ofI n drepfuI picioruIui de sprijin i eI
mporfe posuI n pos posferior i pos onferior.
CorocferisficiIe mersuIui:
n fimpuI ocesfuio exisf un sprijin permonenf oI corpuIui
reoIi;of prin infermediuI unui picior (perioodo de sprijin
uniIoferoI) sou prin infermediuI ombeIor picioore (perioodo
de sprijin biIoferoI),
durofo sprijinuIui biIoferoI esfe de oproximofiv b ori moi
scurf fo| de ceo uniIoferoI,
perioodeIe de sprijin sunf moi Iungi fo| de ceIe fr sprijin,
n fimpuI sprijinuIui uniIoferoI picioruI ce sus|ine greufofeo
corpuIui esfe picioruI de sprijin, ior ceIoIoIf se numefe
picior osciIonf (penduIonf),
MomenfuI verficoIei corocferi;eo; sifuo|io n core picioruI
penduIonf se ofI n drepfuI picioruIui de sprijin i eI
mporfe posuI n pos posferior i pos onferior.
Unituteu func|ionuId n mers esfe
consfifuif de posuI dubIu, oIcfuif din doi
poi simpIi.
PosuI dubIu repre;inf fofoIifofeo micriIor
ce se efecfueo; nfre dou sprijiniri
succesive oIe oceIuioi picior.
Unituteu func|ionuId n mers esfe
consfifuif de posuI dubIu, oIcfuif din doi
poi simpIi.
PosuI dubIu repre;inf fofoIifofeo micriIor
ce se efecfueo; nfre dou sprijiniri
succesive oIe oceIuioi picior.
PosuI simpIu esfe disfon|o dinfre cIciuI picioruIui de
confocf cu soIuI i vrfuI picioruIui de impuIsie i
pre;inf cfevo corocferisfici:
Iungimeo posuIui simpIu esfe n reIo|ie direcf cu
Iungimeo membruIui inferior,
Iungimeo esfe moi more Io brbo|i, oproximofiv 0,o3
m, comporofiv cu oproximofiv 0,b m Io femei,
Iungimeo posuIui de porfeo sfng esfe moi more
fo| de ceo execufof cu membruI inferior drepf,
unghiuI posuIui esfe de oproximofiv Ib" - unghiuI
posuIui esfe formof de Iinio de mers cu oxo
picioruIui.
PosuI simpIu esfe disfon|o dinfre cIciuI picioruIui de
confocf cu soIuI i vrfuI picioruIui de impuIsie i
pre;inf cfevo corocferisfici:
Iungimeo posuIui simpIu esfe n reIo|ie direcf cu
Iungimeo membruIui inferior,
Iungimeo esfe moi more Io brbo|i, oproximofiv 0,o3
m, comporofiv cu oproximofiv 0,b m Io femei,
Iungimeo posuIui de porfeo sfng esfe moi more
fo| de ceo execufof cu membruI inferior drepf,
unghiuI posuIui esfe de oproximofiv Ib" - unghiuI
posuIui esfe formof de Iinio de mers cu oxo
picioruIui.
MumruI de poi execufo|i pe minuf poorf numeIe
de coden| sou frecven|, oIur, fempou.
Vife;o mersuIui repre;enfof prin spo|iuI porcurs
nfr-un minuf esfe dof de produsuI dinfre
Iungimeo (ompIifudineo) posuIui i coden|o so.
Crefereo unuio dinfre ocefi focfori conduce
impIicif Io o ompIificore o vife;ei de mers.
Penfru un rondomenf bun Io mers esfe necesor
oIungireo posuIui i nu o occeIerore o coden|ei.
Coden|o ceo moi economic or fi com Io II0-IZ0
poi simpIi pe minuf.
MumruI de poi execufo|i pe minuf poorf numeIe
de coden| sou frecven|, oIur, fempou.
Vife;o mersuIui repre;enfof prin spo|iuI porcurs
nfr-un minuf esfe dof de produsuI dinfre
Iungimeo (ompIifudineo) posuIui i coden|o so.
Crefereo unuio dinfre ocefi focfori conduce
impIicif Io o ompIificore o vife;ei de mers.
Penfru un rondomenf bun Io mers esfe necesor
oIungireo posuIui i nu o occeIerore o coden|ei.
Coden|o ceo moi economic or fi com Io II0-IZ0
poi simpIi pe minuf.
Fo;eIe mersuIui. PosuI dubIu pre;inf o
fo;e succesive core se pof grupo n dou
perioode disfincfe de:
sprijin core cuprinde omorfi;oreo,
momenfuI verficoIei picioruIui de sprijin
i impuIsio
osciIo|ie incIude fo;o posuIui posferior,
momenfuI verficoIei picioruIui osciIonf i
posuI onferior.
Fo;eIe mersuIui. PosuI dubIu pre;inf o
fo;e succesive core se pof grupo n dou
perioode disfincfe de:
sprijin core cuprinde omorfi;oreo,
momenfuI verficoIei picioruIui de sprijin
i impuIsio
osciIo|ie incIude fo;o posuIui posferior,
momenfuI verficoIei picioruIui osciIonf i
posuI onferior.
Fuzu 1 sou de
omorfi;ore ncepe
ofunci cnd picioruI
onferior io confocf cu
soIuI prin infermediuI
cIciuIui i dureo;
pono Io momenfuI
verficoIei picioruIui de
sprijin.
Fuzu 1 sou de
omorfi;ore ncepe
ofunci cnd picioruI
onferior io confocf cu
soIuI prin infermediuI
cIciuIui i dureo;
pono Io momenfuI
verficoIei picioruIui de
sprijin.
plclorul de sprl[ln.

Fo;o Z sou momentuI


verticuIei picioruIui de
sprigin esfe corocferi;of
prin:
- durof foorfe scurf,
- corpuI se ofI sprijinif pe
un singur membru inferior
- corpuI pre;inf nI|imeo
moxim
- cenfruI generoI de
greufofe ore po;i|io ceo moi
noIf i se depIoseo; uor
IoferoI cfre
Fo;o Z sou momentuI
verticuIei picioruIui de
sprigin esfe corocferi;of
prin:
- durof foorfe scurf,
- corpuI se ofI sprijinif pe
un singur membru inferior
- corpuI pre;inf nI|imeo
moxim
- cenfruI generoI de
greufofe ore po;i|io ceo moi
noIf i se depIoseo; uor
IoferoI cfre
Fuzu 3 suu de impuIsie dureo;
pn Io desprindereo de pe subsfrof
o picioruIui de sprijin:
- micoreo esfe reoIi;of prin ruIoreo
pIonfei dinspre cIci spre vrf
- exisf o scurf periood de sprijin
biIoferoI, cnd corpuI se sprijin pe
soI cu cIciuI picioruIui onferior i cu
vrfuI ceIui posferior
- durofo ocesfei perioode crefe
odof cu oboseoIo
- corpuI pre;inf nI|imeo minim
- cenfruI generoI de greufofe esfe
ceI moi coborf
- corpuI esfe mpins noinfe i n sus,
ior membruI de sprijin vo deveni
picior osciIonf.
Fuzu 3 suu de impuIsie dureo;
pn Io desprindereo de pe subsfrof
o picioruIui de sprijin:
- micoreo esfe reoIi;of prin ruIoreo
pIonfei dinspre cIci spre vrf
- exisf o scurf periood de sprijin
biIoferoI, cnd corpuI se sprijin pe
soI cu cIciuI picioruIui onferior i cu
vrfuI ceIui posferior
- durofo ocesfei perioode crefe
odof cu oboseoIo
- corpuI pre;inf nI|imeo minim
- cenfruI generoI de greufofe esfe
ceI moi coborf
- corpuI esfe mpins noinfe i n sus,
ior membruI de sprijin vo deveni
picior osciIonf.
Fuzu 4 suu fuzu pusuIui
posterior uI picioruIui osciIunt
- dureo; de Io desprindereo
vrfuIui picioruIui de soI pn n
momenfuI frecerii soIe Io
verficoI
-se produce o sIob osciIo|ie n
orficuIo|io coxofemuroI
concomifenf cu fIexio din
orficuIo|io genunchiuIui i o
gIe;nei
- miscoriIe conduc Io scurforeo
oporenf o Iungimii membruIui
inferior ceeo ce foce posibiI
frecereo spre fo;o urmfoore o
mersuIui.
Fuzu 4 suu fuzu pusuIui
posterior uI picioruIui osciIunt
- dureo; de Io desprindereo
vrfuIui picioruIui de soI pn n
momenfuI frecerii soIe Io
verficoI
-se produce o sIob osciIo|ie n
orficuIo|io coxofemuroI
concomifenf cu fIexio din
orficuIo|io genunchiuIui i o
gIe;nei
- miscoriIe conduc Io scurforeo
oporenf o Iungimii membruIui
inferior ceeo ce foce posibiI
frecereo spre fo;o urmfoore o
mersuIui.
Fuzu sou momentuI
verticuIei picioruIui
osciIunt se corocferi;eo;
prin frecereo picioruIui
osciIonf, uor n fIexie, pe
Io verficoI, infersecfnd
osffeI ceIIoIf membru
inferior.
Fuzu sou momentuI
verticuIei picioruIui
osciIunt se corocferi;eo;
prin frecereo picioruIui
osciIonf, uor n fIexie, pe
Io verficoI, infersecfnd
osffeI ceIIoIf membru
inferior.
Fuzu
pusuI unterior uI
picioruIui osciIunt :
se execuf prin
osciIoreo de Io verficoI
spre noinfe, membruI
inferior pregfindu-se
s io confocf cu soIuI
prin cIci, penfru o
ncepe un nou cicIu oI
posuIui dubIu.
Fuzu
pusuI unterior uI
picioruIui osciIunt :
se execuf prin
osciIoreo de Io verficoI
spre noinfe, membruI
inferior pregfindu-se
s io confocf cu soIuI
prin cIci, penfru o
ncepe un nou cicIu oI
posuIui dubIu.
OsciIu|iiIe centruIui generuI de greutute
n timpuI mersuIui:
- n pIon verficoI - n medie cu 4-o cm
- n pIon IoferoI - cu circo Z,b cm Io
dreopfo i Io sfngo
OsciIu|iiIe centruIui generuI de greutute
n timpuI mersuIui:
- n pIon verficoI - n medie cu 4-o cm
- n pIon IoferoI - cu circo Z,b cm Io
dreopfo i Io sfngo
MicdriIe membreIor superioure
AmpIitudineu esfe voriobiI n func|ie de vife;o de mers:
minim n co;uI mersuIui Ienf sou moxim n sifuo|iiIe
mersuIui ropid.
MicriIe membreIor superioore sunf sincrone i opuse
micriIor membruIui inferior de oceeoi porfe.
MicriIe ou roIuI de o corecfo n porfe depIosoreo
cenfruIui generoI de greufofe doforif micriIor
membreIor inferioore i forsiunii frunchiuIui.
MicdriIe membreIor superioure
AmpIitudineu esfe voriobiI n func|ie de vife;o de mers:
minim n co;uI mersuIui Ienf sou moxim n sifuo|iiIe
mersuIui ropid.
MicriIe membreIor superioore sunf sincrone i opuse
micriIor membruIui inferior de oceeoi porfe.
MicriIe ou roIuI de o corecfo n porfe depIosoreo
cenfruIui generoI de greufofe doforif micriIor
membreIor inferioore i forsiunii frunchiuIui.
MicdriIe membreIor superioure
MicriIe membreIor superioore sunf de ompIifudine mic,
obsen|o Ior or duce Io jen n mers.
OsciIu|iiIe uuIui umeriIor se foc n sens invers ceIor oIe
bo;inuIui i corespund cu ducereo noinfe o membreIor
superioore. AmpIitudineu ocesfor osciIo|ii esfe moi
imporfonf Io umeri decf Io bo;in i nregisfreo; o
voIoore de IZ" n momenfuI sprijinuIui biIoferoI. OsciIo|iiIe
umeriIor cresc propor|ionuI cu vife;o din fimpuI progresiei
mersuIui.
MicdriIe membreIor superioure
MicriIe membreIor superioore sunf de ompIifudine mic,
obsen|o Ior or duce Io jen n mers.
OsciIu|iiIe uuIui umeriIor se foc n sens invers ceIor oIe
bo;inuIui i corespund cu ducereo noinfe o membreIor
superioore. AmpIitudineu ocesfor osciIo|ii esfe moi
imporfonf Io umeri decf Io bo;in i nregisfreo; o
voIoore de IZ" n momenfuI sprijinuIui biIoferoI. OsciIo|iiIe
umeriIor cresc propor|ionuI cu vife;o din fimpuI progresiei
mersuIui.
TrunchiuI poofe nregisfro i micri de fronsIo|ie
(ncIinrii IoferoIe) n core oxo so rmne poroIeI i se
depIoseo; IoferoI Io fiecore sprijin uniIoferoI penfru o
odduce verficoIo cenfruIui de greufofe n inferioruI bo;ei
de sus|inere i penfru o men|ine echiIibruI corpuIui
OsciIu|iiIe noinfe i nopoi oIe corpuIui cu o vuIoure de
numoi b"
oIduI corespun;for picioruIui osciIonf esfe mpins
noinfe, ior ceI oI picioruIui de sprijin rmne nopoi,
ompIifudineo ocesfei depIosri ofinge n medie 9"
8o;inuI descrie n fimpuI mersuIui micdri heIicoiduIe.
MicdriIe trunchiuIui si uIe buzinuIui
TrunchiuI poofe nregisfro i micri de fronsIo|ie
(ncIinrii IoferoIe) n core oxo so rmne poroIeI i se
depIoseo; IoferoI Io fiecore sprijin uniIoferoI penfru o
odduce verficoIo cenfruIui de greufofe n inferioruI bo;ei
de sus|inere i penfru o men|ine echiIibruI corpuIui
OsciIu|iiIe noinfe i nopoi oIe corpuIui cu o vuIoure de
numoi b"
oIduI corespun;for picioruIui osciIonf esfe mpins
noinfe, ior ceI oI picioruIui de sprijin rmne nopoi,
ompIifudineo ocesfei depIosri ofinge n medie 9"
8o;inuI descrie n fimpuI mersuIui micdri heIicoiduIe.
MuscuIuturu striutd cure purticipd Iu
mers
n fimpuI mersuIui oc|ioneo; mojorifofeo grupeIor
muscuIore oIe corpuIui, dor pondereo semnificofiv o
ou muchii membreIor inferioore.
MuchiuI mure fesier
oc|ioneo; foorfe pu|in n mersuI obinuif
oc|iune semnificofiv n momenfuI mersuIui n pIon
oscendenf sou n mersuI cu purforeo de greuf|i
confroc|io ocesfuio defermin exfensio coopso.
MuscuIuturu striutd cure purticipd Iu
mers
n fimpuI mersuIui oc|ioneo; mojorifofeo grupeIor
muscuIore oIe corpuIui, dor pondereo semnificofiv o
ou muchii membreIor inferioore.
MuchiuI mure fesier
oc|ioneo; foorfe pu|in n mersuI obinuif
oc|iune semnificofiv n momenfuI mersuIui n pIon
oscendenf sou n mersuI cu purforeo de greuf|i
confroc|io ocesfuio defermin exfensio coopso.
MuchiuI fesier migiociu
men|ine bo;inuI Io ori;onfoI n perioodeIe cnd
sprijinuI pe membruI opus esfe sIob sou Iipsefe
oc|ioneo; Io sfrifuI fo;ei de osciIore, imediof
noinfe de o ofinge soIuIui cu cIciuI
confroc|io ocesfuio esfe cu off moi pufernic cu cf
membruI de sprijin se ncorc cu greufofeo corpuIui,
preio oceosf greufofe i ceI osciIonf se descorc
confroc|io esfe moi sIob co infensifofe cnd picioruI
osciIonf frece noinfe i ncefeo; Io debufuI unei noi
perioode de sprijin biIoferoI.
MuchiuI fesier migiociu
men|ine bo;inuI Io ori;onfoI n perioodeIe cnd
sprijinuI pe membruI opus esfe sIob sou Iipsefe
oc|ioneo; Io sfrifuI fo;ei de osciIore, imediof
noinfe de o ofinge soIuIui cu cIciuI
confroc|io ocesfuio esfe cu off moi pufernic cu cf
membruI de sprijin se ncorc cu greufofeo corpuIui,
preio oceosf greufofe i ceI osciIonf se descorc
confroc|io esfe moi sIob co infensifofe cnd picioruI
osciIonf frece noinfe i ncefeo; Io debufuI unei noi
perioode de sprijin biIoferoI.
Prin confroc|io muchiiIor udductorii ui coupsei se men|ine
picioruI osciIonf pe Iinio medion, se reoIi;eo; sfobiIi;oreo
oIduIui (off n perioodo de noinfore o corpuIui cf i cf
membruI inferior esfe picior de sprijin) i concomifenf ore
Ioc i men|inereo corpuIui pe Iinio de noinfore Io sfrifuI
perioodei de sprijin
MuchiuI cvudriceps femuruI
exfensor oI gombei, se opune fIexiei excesive i brufe o
genunchiuIui i impIicif o gombei oc|ionnd imediof noinfe
i n perioodo de sprijin
noinfe co picioruI osciIonf s ofing soIuI cu cIciuI
muchiuI men|ine genunchiuI n exfensie, dor dup ce
ocesfo se sprijin pe soI i genunchiuI se ofI n fIexie
uoor, cvodricepsuI se confrocf foorfe infens, oprind
fIexio excesiv
Prin confroc|io muchiiIor udductorii ui coupsei se men|ine
picioruI osciIonf pe Iinio medion, se reoIi;eo; sfobiIi;oreo
oIduIui (off n perioodo de noinfore o corpuIui cf i cf
membruI inferior esfe picior de sprijin) i concomifenf ore
Ioc i men|inereo corpuIui pe Iinio de noinfore Io sfrifuI
perioodei de sprijin
MuchiuI cvudriceps femuruI
exfensor oI gombei, se opune fIexiei excesive i brufe o
genunchiuIui i impIicif o gombei oc|ionnd imediof noinfe
i n perioodo de sprijin
noinfe co picioruI osciIonf s ofing soIuI cu cIciuI
muchiuI men|ine genunchiuI n exfensie, dor dup ce
ocesfo se sprijin pe soI i genunchiuI se ofI n fIexie
uoor, cvodricepsuI se confrocf foorfe infens, oprind
fIexio excesiv
MuscuIuturu ischiogumbieriIor oc|ioneo; spre sfrifuI
penduIrii membruIui inferior Iiber fcnd exfensio
genunchiuIui, noinfeo sprijinirii coIconeuIui pe soI. Cnd
cIciuI o ofins suprofo|o de sprijin muchii confribuie Io
sfobiIi;oreo genunchiuIui precum i Io exfensio coopsei.
MuscuIuturu ischiogumbieriIor oc|ioneo; spre sfrifuI
penduIrii membruIui inferior Iiber fcnd exfensio
genunchiuIui, noinfeo sprijinirii coIconeuIui pe soI. Cnd
cIciuI o ofins suprofo|o de sprijin muchii confribuie Io
sfobiIi;oreo genunchiuIui precum i Io exfensio coopsei.
TibiuIuI unterior dinfre fIexorii Iobei picioruIui ore roI ocfiv
n fof fimpuI mersuIui, infensifofeo oc|iunii fiind voriobiI n
func|ie de fo;e mersuIui. Confroc|io esfe infens n momenfuI
sprijinirii cIciuIui pe soI i devine moxim cnd nfreogo
pIonf esfe oe;of pe soI.
Muchii peronieri confribuie Io sfobiIi;oreo IoferoI o gIe;nei
i o Iobei picioruIui, rofind-o pe oceosfo n ofor, muscuIofuro
oceosfo oc|ioneo; moi cu seomo n fo;o de sprijin, confroc|io
Ior moxim fiind ofins n momenfuI ridicrii cIciuIui.
Dinfre muchii etensorii ui Iubei picioruIui moi oIes
fricepsuI suroI se opune fIexiei dorsoIe n fimpuI momenfuIui
de sprijin, sfobiIi;nd osffeI picioruI. Muchii ncep s se
confrocfe cnd pIonfo ofinge soIuI i oc|iuneo devine moxim
odof cu ridicoreo coIconeuIui de pe soI, cnd picioruI ojunge
osciIonf, oc|iuneo fricepsuIui ncefeo;.
TibiuIuI unterior dinfre fIexorii Iobei picioruIui ore roI ocfiv
n fof fimpuI mersuIui, infensifofeo oc|iunii fiind voriobiI n
func|ie de fo;e mersuIui. Confroc|io esfe infens n momenfuI
sprijinirii cIciuIui pe soI i devine moxim cnd nfreogo
pIonf esfe oe;of pe soI.
Muchii peronieri confribuie Io sfobiIi;oreo IoferoI o gIe;nei
i o Iobei picioruIui, rofind-o pe oceosfo n ofor, muscuIofuro
oceosfo oc|ioneo; moi cu seomo n fo;o de sprijin, confroc|io
Ior moxim fiind ofins n momenfuI ridicrii cIciuIui.
Dinfre muchii etensorii ui Iubei picioruIui moi oIes
fricepsuI suroI se opune fIexiei dorsoIe n fimpuI momenfuIui
de sprijin, sfobiIi;nd osffeI picioruI. Muchii ncep s se
confrocfe cnd pIonfo ofinge soIuI i oc|iuneo devine moxim
odof cu ridicoreo coIconeuIui de pe soI, cnd picioruI ojunge
osciIonf, oc|iuneo fricepsuIui ncefeo;.
Forme uIe mersuIui
MuruI sportiv :
n fo;o de omorfi;ore confocfuI cu soIuI esfe reoIi;of
direcf prin foIon (cIci)
exfensio genunchiuIui de Io niveIuI picioruIui de impuIsie i
penduIoreo picioruIui osciIonf ou Ioc muIf moi viguros
n fo;o de impuIsie se produce o confroc|ie pufernic o
Ion|uIui muscuIor oI fripIei exfensii core propuIseo;
corpuI spre onferior
n fo;o posuIui posferior oI picioruIui osciIonf se
reoIi;eo; o infens confroc|ie o muchiIor fIexori oi
coopsei fo| de bo;in
micriIe umeriIor i oIe membreIor superioore Iibere
sunf muIf mi ompIe.
Forme uIe mersuIui
MuruI sportiv :
n fo;o de omorfi;ore confocfuI cu soIuI esfe reoIi;of
direcf prin foIon (cIci)
exfensio genunchiuIui de Io niveIuI picioruIui de impuIsie i
penduIoreo picioruIui osciIonf ou Ioc muIf moi viguros
n fo;o de impuIsie se produce o confroc|ie pufernic o
Ion|uIui muscuIor oI fripIei exfensii core propuIseo;
corpuI spre onferior
n fo;o posuIui posferior oI picioruIui osciIonf se
reoIi;eo; o infens confroc|ie o muchiIor fIexori oi
coopsei fo| de bo;in
micriIe umeriIor i oIe membreIor superioore Iibere
sunf muIf mi ompIe.
MersuI pe vrfuri :
segmenfeIe membreIor inferioore se ofI n
exfensie uneIe fo| de oIfeIe
se produce o dorsifIexie pIonfor occenfuof
ore Ioc soIiciforeo semnificofiv o orficuIo|iei
coxofemuroIe ceeo ce conduce Io ropido oboseoI
o membreIor inferioore.
MersuI pe vrfuri :
segmenfeIe membreIor inferioore se ofI n
exfensie uneIe fo| de oIfeIe
se produce o dorsifIexie pIonfor occenfuof
ore Ioc soIiciforeo semnificofiv o orficuIo|iei
coxofemuroIe ceeo ce conduce Io ropido oboseoI
o membreIor inferioore.
MersuI IuteruI prin succesiune de micri
de odduc|ie-obduc|ie oIe membreIor
inferioore defermin co confocfuI cu
soIuI s fie reoIi;of prin porfeo IoferoI
o picioruIui impuIsio fiind osigurof de
obducforii din orficuIo|io coxofemuroI
i pronoforii Iobei picioruIui.
MersuI IuteruI prin succesiune de micri
de odduc|ie-obduc|ie oIe membreIor
inferioore defermin co confocfuI cu
soIuI s fie reoIi;of prin porfeo IoferoI
o picioruIui impuIsio fiind osigurof de
obducforii din orficuIo|io coxofemuroI
i pronoforii Iobei picioruIui.
MersuI nupoi esfe:
un mers nesigur doforif Iipsei de
orienfore n spo|iu,
vife;o de depIosore esfe sc;uf,
fo;o de sprijin biIoferoI esfe oIungif,
fo;o de omorfi;ore se reoIi;eo; pe
vrf sou pe foIon,
n orficuIo|iiIe genunchiIor se
nregisfreo; un grod moi more de fIexie
fo| de oIfe forme de mers.
MersuI nupoi esfe:
un mers nesigur doforif Iipsei de
orienfore n spo|iu,
vife;o de depIosore esfe sc;uf,
fo;o de sprijin biIoferoI esfe oIungif,
fo;o de omorfi;ore se reoIi;eo; pe
vrf sou pe foIon,
n orficuIo|iiIe genunchiIor se
nregisfreo; un grod moi more de fIexie
fo| de oIfe forme de mers.
n mersuI pe pIun ncIinut uscendent se disfing
urmfooreIe porficuIorif|i:
perioodo de sprijin biIoferoI esfe preIungif
confocfuI cu soIuI esfe reoIi;of voriobiI n
func|ie de groduI de ncIinore oI pIonuIui fie pe
foof pIonfo, fie pe vrf fie pe pr|iIe IoferoIe
oIe picioruIui
groduI de fIexie oI genunchiuIui esfe cu off moi
imporfonf cu cf unghiuI de ncIinore oI ponfei
esfe moi more
osciIo|iiIe IoferoIe oIe cenfruIui generoI de
greufofe sunf muIf moi occenfuofe fo| de oIe
forme de mers.
n mersuI pe pIun ncIinut uscendent se disfing
urmfooreIe porficuIorif|i:
perioodo de sprijin biIoferoI esfe preIungif
confocfuI cu soIuI esfe reoIi;of voriobiI n
func|ie de groduI de ncIinore oI pIonuIui fie pe
foof pIonfo, fie pe vrf fie pe pr|iIe IoferoIe
oIe picioruIui
groduI de fIexie oI genunchiuIui esfe cu off moi
imporfonf cu cf unghiuI de ncIinore oI ponfei
esfe moi more
osciIo|iiIe IoferoIe oIe cenfruIui generoI de
greufofe sunf muIf moi occenfuofe fo| de oIe
forme de mers.
Lo mersuI pe pIun ncIinut descendent se
consfof:
omorfi;oreo se reoIi;eo; pe foof foIpo,
dor moi frecvenf pe cIcie,
groduI de fIexie n orficuIo|iiIe
coxofemuroI i genunchiuIui esfe muIf moi
occenfuof decf n oIfe forme de mers,
fo;o de impuIsie nu exisf.
Lo mersuI pe pIun ncIinut descendent se
consfof:
omorfi;oreo se reoIi;eo; pe foof foIpo,
dor moi frecvenf pe cIcie,
groduI de fIexie n orficuIo|iiIe
coxofemuroI i genunchiuIui esfe muIf moi
occenfuof decf n oIfe forme de mers,
fo;o de impuIsie nu exisf.
MersuI prin nfruntureu unui obstucoI
(vnf, mpingereo unei greuf|i) pre;inf
drepf porficuIorif|i fopfuI c:
corpuI esfe opIecof spre onferior
perioodo de sprijin biIoferoI esfe
preIungif
groduI de soIicifore muscuIor esfe muIf
moi more, i cu off moi more cu cf
obsfocoIuI esfe moi greu de nvins
soIiciforeo infens o oporofuIui respirofor
i cordiovoscuIor.
MersuI prin nfruntureu unui obstucoI
(vnf, mpingereo unei greuf|i) pre;inf
drepf porficuIorif|i fopfuI c:
corpuI esfe opIecof spre onferior
perioodo de sprijin biIoferoI esfe
preIungif
groduI de soIicifore muscuIor esfe muIf
moi more, i cu off moi more cu cf
obsfocoIuI esfe moi greu de nvins
soIiciforeo infens o oporofuIui respirofor
i cordiovoscuIor.
MersuI cu purture de greutd|i defermin:
suprosoIiciforeo grupeIor muscuIore de Io
niveIuI orficuIo|iei genunchiuIui, Io ocesf
niveI nu se moi poofe reoIi;o exfensio
compIef
confocfuI cu soIuI se reoIi;eo; pe foof
suprofo|o pIonfor ceeo ce mpiedic
ruIoreo foIon - vrf de Io niveIuI picioruIui
vife;o de depIosore esfe sc;uf.
MersuI cu purture de greutd|i defermin:
suprosoIiciforeo grupeIor muscuIore de Io
niveIuI orficuIo|iei genunchiuIui, Io ocesf
niveI nu se moi poofe reoIi;o exfensio
compIef
confocfuI cu soIuI se reoIi;eo; pe foof
suprofo|o pIonfor ceeo ce mpiedic
ruIoreo foIon - vrf de Io niveIuI picioruIui
vife;o de depIosore esfe sc;uf.
MersuI prin tutonure sou prin nfuneric se
descrie co fiind o form de mers n core:
vife;o de depIosore esfe muIf sc;uf
sprijinuI biIoferoI esfe preIungif
osciIo|iiIe cenfruIui generoI de greufofe
sunf predominonf IoferoIe
genunchii sunf n grod occenfuof de fIexie.
MersuI prin tutonure sou prin nfuneric se
descrie co fiind o form de mers n core:
vife;o de depIosore esfe muIf sc;uf
sprijinuI biIoferoI esfe preIungif
osciIo|iiIe cenfruIui generoI de greufofe
sunf predominonf IoferoIe
genunchii sunf n grod occenfuof de fIexie.