Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea tehnica Gheorghe Asachi Iai

Facultatea de constructii i instalaii


Sectia Instalaii


Nume: curiu Ionel
grupa : 3313B
Anul III
Telefon: +40741398909
+40769508878
Mail: scuriu.ionut@yahoo.com

Instalaii hidroedilitare
Proiect alimentare cu ap a unei localitati

TEMA PROIECTULUI

Sa se dimensioneze obiectele sistemului de alimentare cu apa cunoscand urmatoarele date de
baza:
1. Populatia actuala este de 22000 locuitori
2. Rata anuala de crestere a populatiei p= 1%/an
3. Nivelul maxim al cladirilor este P+2
4. Toate cladirile au instalatii interioare de apa rece si mijloace de preparare a apei calde.
5. In localitate sunt amplasate urmatoarele cladiri publice:
- Un spital cu 180 paturi;
- O casa de cultura cu scena amenajata si cu sala cu 400 de locuri;
- Scoli cu maximum 18 Sali de clasa;
- Doua cinematografe cu 500 locuri in sala
6. In localitate exista unitati industriale pentru a caror functionune este nevoie de o cantitate
de apa echivalenta cu 15l/om/zi.
7. Reteaua stradala si pietele localitatii au circa 250.000 m
2
.
8. Spatiile verzi in forma organizata (parcuri) au o suprafata de circa 300.000 m
2
.
9. Localitatea este amplasata in zona cu clima continental temperata SR 1343-1
10. Sursa de apa care poate fi luata in considerare este apa stratului freatic aflat la circa 20 km
de localitate.
11. In apropierea localitatii (4km) se afla o cota suficient de mare pentru amplasarea unui
rezervor de compensare a consumului.
12. Sursa de apa luata in considerare este sursa subterana din stratul freatic conform fig 1.
13. Rezultatele studiului hidrogeologic efectuat sunt prezentate in forajele F1 si F5 din fig1.
14. Amplasarea localitatii data prin reteaua stradala este prezentata in fig2.
15. In zona orasului nu exista cote de teren care sa permita amplasarea unui rezervor de sol si
care sa asigure presiune de circa 20 m ceruta de beneficiar.
16. Schema sistemului de alimentare cu apa este prezentata in figura 3. Planul de situatie cu
obiectele sistemului de alimentare este redat in fig 2.
17. Schema de alimentare cu apa va avea urmatoarea configuratie.
- Captarea apei din strat freatic
- Pomparea acesteia in rezervor/castel de apa
- Dezinfectarea
- Distributia catre consumatori
18. Pentru sistemul de canalizare se va dimensiona colectorul principal de canalizare
considerand sistemul unitar.Determinarea debitelor de calcul ale sistemului de alimentare cu apa.

Cantitatile de apa care se iau in considerare la calculul sistemelor de alimentare cu apa se
stabilesc pe baza SR 1343.
Pentru centre populate debitele caracteristice se stabilesc folosind urmatoarele.
1. Stabilirea nr de consumatori.
- Etapa de perspectiva considerata este de 25 ani.
- Numarul de consumatori peste 25 ani este:


2. Necesarul de apa
a. Apa pentru consum gospodaresc:


K
zi
= 1,25
Q
g
= 16 l/om zi
b. Apa pentru consum public:


Q
p
= 85 l/om zi
K
zi
= 1.15
c. Apa necesara pentru stropit spatii verzi:


A
s
= 300.000 m
2

q
S
= 1.6 l/m
2
* zi

d. Apa pentru stropit si spalat strazi si piete


A
sp
= 250000 m
3

q
sp
= 2 l/m
2
* zi

e. Apa necesara pentru consum industrial:


q
I
= 2l/om zi
f. Necesarul de apa pentru nevoi proprii sistemului


K
p
= 1.05
g. Pierderi de apa tehnic admisibile


K
p
= 1.10
h. Apa necesara pentru combaterea incendiilor.
Conform SR 1343 tabelul 4.
- incendii teoretic simultane functie de numarul de locuitori.
- debitul pentru stingerea incendiilor din exterior:
- n = 2
- Q
ie
= 25 l/s
- T
e
= 3h durata de functionare a hidrantilor
- debitul pentru stingerea incendiilor din interior dupa STAS 1478 tabelul 5
- spital : Q
ii
=2,5 l/s (unul)
- scoli : Q
ii
= 2.5 l/s (cinci)
- cinematografe : Q
ii
= 5l/s (doua)
- Casa de cultura: Q
ii
= 10 l/s (una)

Pentru ca numai doua incendii trebuie stinse simultan (n=2) rezulta:
- casa de cultura 10l/s
- un cinematograf 5l/s
Deci


i. T
i
= 10 min durata de functionare a hidrantilor interiori.
3. Debite de dimensionare a schemei de alimentare cu apa.
Cu valorile determinate in tabelul 1 se poate calcula si valoarea debitului de calcul pe
tronsonul captare rezervor Q
I
si debitul de calcul Q
II
d
si de verificare Q
v
II
, pentru reteaua de
distributie. Pentru debitul de calcul pe tronsonul captare-rezervor va fi adoptata valoarea cea
mai mare dintrecele 2 formule.
Q

I
=Q
zi max

Q

I
=Q
zi max
+K
p
*Q
ri

Trebuie calculat debitul Q
ri
debitul de refacere a rezervei de incendiu


unde T
ri
, timpul de refacere a rezervei de incendiu, se apreciaza la 24 de ore conform SR
1343.
Volumul rezervei de incendiu (V
inc
) este format din volumul de incendiu (V
i
) si
volumul de consum pe perioada stingerii focului (V
cons
):
V
inc
=V
i
+V
cons
Volumul de apa pentru combaterea focului :


Volumul de consum pe perioada stingerii focului
V
cons
= a * Q
0max s
* T
e
Unde valoarea coeficientului a se adopta 0,7
Debitul de dimensionare a retelei de distributie este:


Debitul de verificare a retelei, la functionare in caz de incendiu este:Q
zi max
Q
orar max
Dimensionarea hidraulica a aductiunii prin pompare

1. Continutul etapei.
Sa se dimensioneze hidraulic aductiunea sistemului de alimentare cu apa in ipoteza functionarii
prin pompare.
Se cunosc urmatoarele date initiale:
lungimea conductei L= 2km
debitul de calcul[m
3
/h]
tipul conductei : conducta din otel
pretul energiei electrice: 1 leu/kWh
cota nivel apa: C
a
= 250,00 m
cota nivel rezervor : C
R
=350,00 m
randamentul pompelor n=0,7.

2. Algoritmul de calcul
2.1. Schema de calcul (Fig 1.)
2.2. Formule utilizate
Solutia economica este cea pentru care diametrul conductei satisface relatia:

[mii lei]


R+J = 0.15A
Calculul se face printr-o predimensionare pentru un diametru stabilit cu relatia :


unde: - W suma cheltuielilor anuale [mii lei]
- A cota de amortizare [mii lei]
- I
sp
- investitia specifica pentru constructie [lei/m]
- a, b, constante ce depind de materialul conductei
Otel : a = 392 ; b= 1470; = 1.4;
- D diametrul conductei [m]
- T
ns
- timp normat de serviciu = 25 ani
- C
c
- costul energiei electrice pe timp de un an de zile [mii lei]
- p- puterea pompei [kw]
- T timp de functionare; T= 24 ore X 365 de zile = 8760 ore/an
- randament
- Q debitul pompat [m
3
/s]
- H inaltimea de pompare [m]
- A
p
cota de amortizare a S.P. [mii lei]
- I
p
investitia pentru S.P. [mii lei]
- (R+J) suma cheltuielilor anuale de reparatie si intretinere curenta.
- E consumul de energie intr-un an [KWh/an]
REZOLVARE:
1 Q = 141 l/s D = 300 mm J = 18 V = 2 m/s


a 392 L 20000
b 1470 Tns 25
1.4 T 8760
D 0.8
7
0.141
3
0.346
hr
j L
1000
360
H 100 hr 460
P
10000.141 H
1020.7
908
E P T 7957613
Cc E 1 7957613
Isp a b D724.028
A
Isp L ( )
Tns
579222
Ip 500 7.3P ( ) 10
3
7131345
Ap
Ip
25
285254
RJ 0.15A 86883
W A Cc Ap RJ 8908973
2 Q = 141 l/s D = 350 mm J = 10 V = 1,6 m/s

3 Q = 141 l/s D = 400 mm J = 4,5 V = 1,2 m/s
hr
j L
1000
200
H 100 hr 300
P
10000.141 H
1020.7
592
E P T 5189748
Cc E 1 5189748
Isp a b D724.028
A
Isp L ( )
Tns
579222
Ip 500 7.3P ( ) 10
3
4824790
Ap
Ip
25
192992
RJ 0.15A 86883
W A Cc Ap RJ 6048845
hr
j L
1000
90
H 100 hr 190
P
10000.141 H
1020.7
375
E P T 3286840
Cc E 1 3286840
Isp a b D799.569
A
Isp L ( )
Tns
639655
Ip 500 7.3P ( ) 10
3
3239034
Ap
Ip
25
129561
RJ 0.15A 95948
W A Cc Ap RJ 4152005
4 Q = 141 l/s D = 500 mm J = 1,5 V = 0,8 m/s

5 Q = 141 l/s D = 600 mm J = 0,5 V = 0,5 m/s
hr
j L
1000
30
H 100 hr 130
P
10000.141 H
1020.7
257
E P T 2248891
Cc E 1 2248891
Isp a b D949.026
A
Isp L ( )
Tns
759221
Ip 500 7.3P ( ) 10
3
2374076
Ap
Ip
25
94963
RJ 0.15A 113883
W A Cc Ap RJ 3216958
hr
j L
1000
10
H 100 hr 110
P
10000.141 H
1020.7
217
E P T 1902908
Cc E 1 1902908
Isp a b D1111
A
Isp L ( )
Tns
888800
Ip 500 7.3P ( ) 10
3
2085756
Ap
Ip
25
83430
RJ 0.15A 133320
W A Cc Ap RJ 3008458
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000
300 350 400 500 600
D V Panta hr H P E Ce A R+J Ap W
[mm] [m/s] J*+ [m] [m] [kW] [mii kWh] [mii lei] [mii lei] [mii lei] [mii lei] [mii lei]
300 2 18 360 460 908 7957613 7957613 531560 79734 285254 8854161
350 1,6 10 200 300 592 5189748 5189748 584060 87609 192992 6054409
400 1,2 4,5 90 190 375 3286840 3286840 639655 95948 129561 4152004
500 0,8 1,5 30 130 257 2248891 2248891 759221 113883 95963 3217958
600 0,4 0,5 10 110 217 1902908 1902908 888800 133320 83439 3008467
Inmagazinarea apei

1. Continutul etapei
- sa se dimensoneze instalatiile si constructiile de inmagazinare a apei tinand cont ca schema de
alimentare este retea de distributie cu contrarezervor.
1.1. Dimensionarea capacitatii rezervorului
- sa se determine cunoscand atat legea de variatie a alimentarii at si a consumului de apa in 24 de ore
- Q
c
= Q
s zi max
= 7267 m
3

- Procentele variatiilor orare ale alimentarii cu apa ale rezervorului si ale consumului sunt:

2. Algoritmul de calcul
2.1. Dimensionarea capacitatii rezervorului.
2.2. Formule utilizate
Ora 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
aI % 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17
C% >1000 5 5 5.5 6 6 5.5 5 4.5 4 3 2 1.5
Ora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12
aI % 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17
C% >1000 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.25 6.25 6.25 6.25
Ora
ALIMENTARE CONSUM VOLUME CUMULATE
DIFERENTE
CUMULATE
APA IN
REZERVOR a A c C A C A-C (+) A-C (-)
% [m
3
] % [m
3
] [m
3
] [m
3
] [m
3
] [m
3
] [m
3
]
1 2 3,0 4 5 6 7 8 9 10
0-1 4,16 508,9 1,5 183,48 508,85 183,48 325,37 1080,08
1-2 4,17 510,1 1,5 183,48 1018,93 366,96 651,97 1406,68
2-3 4,17 510,1 1,5 183,48 1529,00 550,44 978,56 1733,27
3-4 4,16 508,9 1,5 183,48 2037,85 733,92 1303,93 2058,64
4-5 4,17 510,1 2,5 305,80 2547,93 1039,72 1508,21 2262,92
5-6 4,17 510,1 3,5 428,12 3058,00 1467,84 1590,16 2344,87
6-7 4,16 508,9 4,5 550,44 3566,85 2018,28 1548,57 2303,28
7-8 4,17 510,1 5,5 672,76 4076,93 2691,04 1385,89 2140,60
8-9 4,17 510,1 6,25 764,50 4587,00 3455,54 1131,46 1886,17
9-10 4,16 508,9 6,25 764,50 5095,85 4220,04 875,81 1630,52
10-11 4,17 510,1 6,25 764,50 5605,93 4984,54 621,39 1376,10
11-12 4,17 510,1 6,25 764,50 6116,00 5749,04 366,96 1121,67
12-13 4,16 508,9 5 611,60 6624,85 6360,64 264,21 1018,92
13-14 4,17 510,1 5 611,60 7134,93 6972,24 162,69 917,40
14-15 4,17 510,1 5,5 672,76 7645,00 7645,00 0,00 754,71
15-16 4,16 508,9 6 733,92 8153,85 8378,92 225,07 529,64
16-17 4,17 510,1 6 733,92 8663,93 9112,84 448,91 305,80
17-18 4,17 510,1 5,5 672,76 9174,00 9785,60 611,60 143,11
18-19 4,16 508,9 5 611,60 9682,85 10397,20 714,35 40,36
19-20 4,17 510,1 4,5 550,44 10192,93 10947,64 754,71 0,00
20-21 4,17 510,1 4 489,28 10703,00 11436,92 733,92 20,79
21-22 4,16 508,9 3 366,96 11211,85 11803,88 592,03 162,68
22-23 4,17 510,1 2 244,64 11721,93 12048,52 326,59 428,12
23-24 4,17 510,1 1,5 183,48 12232,00 12232,00 0,00 754,71


0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Alimentare
Consum
Apa in rezervor