Sunteți pe pagina 1din 285

Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.

roB BA AR RE EM M C CU UL LE EG GE ER RE E O ON NL LI IN NE E
B BA AC CA AL LA AU UR RE EA AT T L LA A M MA AT TE EM MA AT TI IC C 2 20 01 12 2
M Mo od de el le e d de e s su ub bi ie ec ct te e c cu u b ba ar re em me e r re ea al li iz za at te e d du up p m mo od de el lu ul lu ui i o of fi ic ci ia al l
www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

T To oa at te e d dr re ep pt tu ur ri il le e p pr re ez ze en nt te ei i e ed di i i ii i a ap pa ar r i in n s si it te e- -u ul lu ui i w ww ww w. .m ma at te ei in nf fo o. .r ro o & & w ww ww w. .b ba ac cm ma at te em ma at ti ic c . .r ro o r re ep pr re ez ze en nt ta at te e p pr ri in n
p pr ro of f. . A An nd dr re ei i O Oc ct ta av vi ia an n D Do ob br re e
C Cu ul le eg ge er re ea a e es st te e o of fe er ri it t G GR RA AT TU UI IT T d do oa ar r p pe e s si it te e- -u ul l w ww ww w. .m ma at te ei in nf fo o. .r ro o i i w ww ww w. .b ba ac cm ma at te em ma at ti ic ca a. .r ro o i i n ni ic ci io o p pa ar rt te e a a
a ac ce es st te ei i e ed di i i ii i n nu u p po oa at te e f fi i r re ep pr ro od du us s f fa ar r a ac co or rd du ul l s sc cr ri is s a al l w ww ww w. .m ma at te ei in nf fo o. .r ro o i i w ww ww w. .b ba ac cm ma at te em ma at ti ic ca a. .r ro o ( (A An nd dr re ei i
O Oc ct ta av vi ia an n D Do ob br re e) )
D Da ac c o ob bs se er rv va a i i a ap pa ar ri i i ia a a ac ce es st te ei i c cu ul le eg ge er ri i s sa au u p p r r i i d di in n a ac ce ea as st ta a c cu ul le eg ge er re e p pe e a al lt t s si it te e ( (s sa au u c cu ul le eg ge er ri i) ) v v r ru ug g m m s s n ne e
a an nu un n a at ti i p pe e d do ob br re e. .a an nd dr re ei i@ @y ya ah ho oo o. .c co om m s sa au u o of ff fi ic ce e@ @m ma at te ei in nf fo o. .r ro o p pe en nt tr ru u a a f fa ac ce e d de em me er rs su ur ri il le e l le eg ga al le e. .

1
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 1
Prof: Andone Elena.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1
63
=0,(015873)
Stabilete a 2012-a zecimal ca fiind 1
3p

2p
2.

f(2)=- 3
( )(2) ( (2)) ( 3) f f f f f = =
f(-3)=
11
2

1p
2p
2p

3.

Notm 3
x
=t
Ecuaia devine 5t
2
-2t-3=0 cu soluiile t
1
=1, t
2
=
3
5

3
x
=1 x=0, 3
x
=
3
5
nu are soluii n mulimea numerelor reale


1p
2p

2p

4.

6!=1 2 3 4 5 6 =720 2p
3p

5.

0 4 4
1 2 3
B A
AB
B A
y y
x x
m

= = =


2p
3p

6. raza cercului circumscris unui triunghi dreptunghic este egal cu jumtate din ipotenuz 2p
2
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Se calculeaz ipotenuza cu ajutorul teoremei lui Pitagorai=10
R=5
1p
2p


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

A
2
=
3 4
4 3
| |
|

\ .

2
2 2
3 4 2 4 5 0
2 5
4 3 4 2 0 5
A A I O
| | | | | |
+ = + =
| | |

\ . \ . \ .

2p
2p
1p
b)

det A=5 A este inversabil
1
1 2
1 2
1
5 5
, ,
2 1 2 1 det
5 5
A A A A
A
- -
| |

|
| |
= = = |
|
| \ .
|
\ .

3p
2p

c)

2 2
2 2 2
2 2
( ) 2 5 4
4 0
4
0 4
A I A A I I
O I
= + =
| |
=
|

\ .

3p
2p

2.
a)
x y=xy-x-y+7=
x(y-1) (y-1) +6=(x-1)(y-1)+6
x y=(x-1)(y-1)+6
1p
3p
1p
b)

Relaia ce trebuie demonstrat reprezint asociativitatea legii de compoziie
x (y z)=(x-1)(y-1)(z-1)+5x+1
(x y) z=(x-1)(y-1)(z-1)+5z+1
Egalitatea celor dou expresii nu se realizeaz pentru orice numere reale x, y, z legea nu
este asociativ
3p


2p

c)

x x=31
x x=(x-1)
2
+6 (x-1)
2
=25
2p
2p
3
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x=6 sau x=- 4


1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

lim
x
(x) = groicul uncici nu oJmitc osimptot orizontol lo +
Studiem existena asimptotei oblice y=mx+n i n
m=n=1
y= x+1 este asimptot oblic la +
2p

2p
1p
b)

f(x)=
x
2
-2x
(x-1)
2

f(x)=0 x=0, x=2
se realizez tabelul de variaie al funciei
funcia f este strict cresctoare pe intervalul ( ) ,0 i pe intervalul ( ) 0, ;
funcia f este strict descresctoare pe intervalul ( ) 0,1 i pe intervalul ( ) 1,2 .

1p
1p
1p
2p

c)

Se calculeaz derivata a doua
3
2
"
( 1)
f
x
=


se realizeaz tabelul de semn al derivatei a doua
pe intervalul (-,1) f este negativ deci funcia f va fi concav
1p
1p
1p
2p

2.
a)
l
s
(0)=l
d
(0)=f(0)=0 f este continu n punctul x=0
Pe mulimea numerelor reale nenule f este continu fiind compunere de funcii elementaref
continu pe f admite primitive pe
2p
2p
1p
4
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)

2
1
2
1
ln( 1) , 0
( ) 2
, 0
x
x c x
F x
e x c x

+ + >

+ s


Din continuitatea funciei F n punctul x=0 c
1
=1+c
2

F(1)=0
1 1
1
0 ln2
2
1
ln2
2
c c = = +
2
1 1
ln( 1) ln2, 0
2 2
( )
1
ln2 1, 0
2
x
x x
F x
e x x

+ >


1p


1p
1p

2p

c)

( ) ( ) ( )
3 0 3
2 2 0
f x dx f x dx f x dx

= + =
} } }

( ) ( )
3
0
2 2
2
0
1 1
ln 1 1 2 ln10
2 2
x
e x x e

= + + = + =
2
1
ln10 1
2
e

=
2p
1p
2p


5
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.roBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 2
Prof: Andone Elena.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1<2011<2012
2012 2012 2012
2012
log 1 log 2011 log 2012
0 log 2011 1
< <
< <

Partea ntreag va fi 0
3p
2p

2.

Pentru a determina imaginea funciei f, impunem condiia ca ecuaia f(x)=y s admit
soluii reale.
2 2
4 5 4 5 0 x x y x x y + = + =
| ) 0 1 0,Im 1, y f A > > =
1p
2p

2p

3.

Scriem relaiile lui Viete
1 2 1 2
3, 8 x x x x + = =
2 2
1 2
9 16 25 x x + = + =
1p
2p
2p

4.

{ , , },{ , , },{ , , },{ , , } a b c a b d a c d b c d 2p
3p

6
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

5.

0 2
3 2
1 0 5 2
B B
A B A B
y y x x y x
y x
y y x x

= = =


2p
3p

6.

cos(180
0
-x)=- cosx=
2
3

2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Ecuaia dreptei A
2
A
3
este:
1
4 9 1 0
8 27 1
x y
=
Dezvoltnd determinantul se obine 9x-2y-18=0
2p

2p
1p
b)

aria triunghiului A
2
A
4
A
6
este egal cu
1
2
A
2 2
4 4
6 6
2 3 1 1 1 1
2 3 1 36 4 9 1 4320
2 3 1 16 81 1
A = = =
A=2160

1p

3p

1p

c)

Calculm
1 1
2 2
2 3 1 1 1 1
2 3 1 2 3 2 3 12 3 2 0,( )
2 3 1 4 9 1
n n
n n n n n n
n n
n
+ +
+ +
A = = = eN
cele trei puncte un sunt coliniare
1p
2p
2p

2.
a)
2 4 4 3 2 ( 2) 4( 2) 5
2( 2)( 2) 5
x y xy x y x y y
x y
- = + + + = + + + =
= + +

1p
3p
1p
b) S verificm dac exist e, numr real astfel nct xe=ex=x, oricare ar fi x numr real 3p
7
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

xe=2xe+4x+4e+3
Dac xe=x, oricare ar fi x numr real 2xe+3x+4e+3=0, oricare ar fi x numr real
x(2e+3) +4e+3=0, oricare ar fi x numr real2e+3=0 i 4e+3=0 contradicie
nu exist element neutru2p

c)

2
3
2( 2) 5
4( 2) 6( 2) 5
x x x
x x x x x
- = +
- - = + +

Ecuaia cerut devine :
3 3
3
4( 2) 6( 2) 5 7 4( 2) 6( 2) 2 0
2( 2) 3( 2) 1 0
x x x x
x x
+ + = + + + =
+ + + =

Notm x+2=t, ecuaia
2t
3
3t +1 =0 are soluiile t=1x= - 1,
1 3 5 3
2 2
t x

= = i
1 3 5 3
2 2
t x
+ +
= =
2p

2p


1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

2
0 0 0
2
ln
( ) ( ln ) 0
1
lim lim lim
x x x
x
f x x x
x

= = = , se aplic regula lui LHospital
2p
2p
1p
b)

Se aplic regula de derivare a unui produs
(lnx)=
1
x

(x
2
)=2x

f(x)=2xlnx+x
1p
1p
1p
2p

c)

f(x)=2xlnx+x=x(2lnx+1)
f(x)=0 x=0 i x=
1
2
e


se realizez tabelul de variaie al funciei
1p
1p
1p
8
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

pe intervalul (0,
1
2
e

) f este monoton descresctoare i pe intervalul (


1
2
e

,) f este monoton
cresctoare
2p

2.
a)
1 1
0 0
1
1
( ) ln( 2)
0 2
3
ln3 ln2 ln
2
f x dx dx x
x
= = + =
+
=
} }

2p
2p
1p
b)

V=
2
2
0
2
1 1
( )
0 ( 2) 2 4
dx
x x

= =
+ +
}

3p
2p

c)

Fie F o primitiv a funciei f.
F(x)=f(x)=
1
2 x +
>0, oricare x> 0
F strict crectoare
2p
1p
2p
9
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 3
Prof: Andone Elena

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

3
1 1
2 2
3
3 3
3
1
log 8 log 3
2
27 3 3
64 4 4
1 1
2 8
3 1
3
4 8

| |
= =
|
\ .
| |
= =
|
\ .
| |
=
|
\ .
< <

1p
1p
1p

2p

2.

f este bijectiv deci este inversabil
pentru a determina inversa procedm astfel: f(x)=y -2x+3=y
x=
3
2
y

f
-1
(x)=
3
2
y


1p
2p

2p

3.

Impunem condiiile de existen : x-1>0, x-1 1,x+2>0 xe(1,) {2}
2
1 1 1
log ( 2) 2 log ( 2) log ( 1)
x x x
x x x

+ = + =

Utiliznd injectivitatea funciei logaritm x+2=(x-1)
2

Soluia convenabil este x=
3 13
2
+

1p
2p
2p

10
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4.

3 2
5 4 4
60 6 24 42 A C P + = + =
2p
3p

5.

Fie M mijlocul segmentului AB, M(0,1) ;

0 2
1
1 1
B
AB
A
B A
y y
x x
m

= = =

, panta mediatoarei va fi -1
Ecuaia mediatoarei : y-1=- x

2p

3p

6.

sinx=
1
3
cosx=
2 2
3

sin
cos
x
tgx
x
=

1
2 2
tgx =
2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

A+B=
1 8
0 4
| |
|
\ .

det (A+B)=4
2p
2p
1p
b)

detA=8 A este inversabil
1
1 5
4 5
2 8
0 2 1
0
4
A A
-
| |

|
| |
= = |
|
| \ .
|
\ .

3p
2p

c)

nmulim egalitatea AX=B,la stnga cu A
-1

X=A
-1
B
X=
1 3
2 2
0 0
| |

|
|
|
\ .

1p
2p
2p

11
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)
f(2)=0, f(1)=2
- 2a+b=- 5, a-b=1
a=4, b=3
1p
3p
1p
b)

1 2 3
1 2 2 3 1 3 1 2 3
1 1 1
2
x x x a
x x x x x x x x x
+ +
+ + = =


Din relaiile lui Viete, x
3
+x
2
+x
1
=o i x
1
x
2
x
3
= 2
3p
2p

c)

f(X)=X
3
-4X
2
+3X+2
mprim polinomul f la x-2 i obinem ctul C(X)=X
2
-2X-1
ecuaia de gradul al doilea asociat polinomul C are discriminantul pozitiv polinomul f are
toate rdcinile reale.


2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)


0
0
( )
( ) 0
lim
lim
x
x
f x
f x

=
=

( se aplic regula lui LHospital)
2p
2p
1p
b)

Ecuaia tangentei: y-f(x
0
)=f(x
0
)(x-x
0
)
f(x
0
)=0
f(x)=
2
1 lnx
x

, f(x
0
)=1
y=x-1
1p
1p
1p
2p

c)

f(x)=
2
1 lnx
x

=0
lnx-1=0 x=e
se ntocmete tabelul de variaie al funciei
1p
1p
1p
2p
12
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

din tabel se observ c punctul de coordonate (e,
1
e
) este punct de maxim

2.
a)
2
' 2 2
2
2 2
2 2
2 2
64 64
( ) 64 64
64
64 64ln( 64)
2 64 64ln( 64)
1
( 64 64ln( 64))
2
x
I f x dx x x dx x x dx
x
x x I x x
I x x x x
I x x x x
+
= = + = + =
+
= + + + +
= + + + +
= + + + +
} } }

2p
2p

1p
b)

Utilizm metoda schimbrii de variabil:
x
2
+64=t
2xdx=dt
2
2 2
1 1
( ) 64
2 3
1
( 64) 64
3
xf x dx x x dx t dt t t
x x
= + = = =
+ +
} } }

1p
1p
1p
2p

c)

1 3
2
0
1
193
( 64) ( 64 )
0 3 3
x
V x dx x

= + = + =
}

2p
1p
2p13
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 4
Prof: Andone Emanuel

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

a
10
=a
1
+9r =7+27=34
1 10
10
( ) 10
205
2
a a
S
+
= =
3p
2p

2.

O ecuaie de gradul al doilea are rdcini reale distincte dac i numai dac >0
=4m
2
+1
4m
2
+1>0 oricare ar fi mnumr real, deoarece reprezint o sum de ptrate

1p
2p
2p

3.

G
f
Oy: f(0)=5
-2
-1=
24
25

G
f
Ox: rezolvm ecuaia f(x)=05
x-2
=1x-2=0x=2
A(0,
24
25
) , B(2,0)
1p
2p
2p

4.

P
3
=3!=6
2
4
4!
12
2!
A = = ,
2
4 3
3 12 18 6 A P = =
2p
3p

5.

Doi vectori sunt perpendiculari dac produsul lor scalar este 0 2(5+a)+ 2a=0
a=
5
2

2p
3p

14
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

6.

sin
2
8 16 sin 3
32 3 sin
2 2
ABC
AB AC A
A
A
A

=

= =

Msura unghiului A este egal cu 60
0
sau 120
0
1 1
cos cos
2 2
A sau A = =
1p
2p
1p

1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

O matrice este inversabil dac i numai dac determinantul su este nenul, det A=3a
4
-a
2

3 2
det A 3a a = deci
1
a {0, }
3
R e
A este inversabil pentru orice a
1
a {0, }
3
R e
2p
2p
1p
b)

2
2 4 12
0 2 18
6 4 8
A A A
| |
|
= =
|
|

\ .

(A
2
)
T
=
2 0 6
4 2 4
12 18 8
| |
|

|
|

\ .

3p
2p

c)

0 3 3
3 9 12 9
3 3 0
a a
A a
a a
| |
|
=
|
|

\ .

2 2 2
2 2 2
2 2
3 4 3
3 12 3 3 16 9
3 4 2
a a a a a
A a a a a
a a a a
| | +
|
= +
|
|
+
\ .

A
2
-3A+2I
3
=
2 2 2
2 2
3
2 2
3 2 3 3
3 3 3 3 6 0
0 2 2
a a a a a a
a a a O
a a a
| | + + +
|
+ =
|
|
+
\ .
, deci, a=1

1p

2p

2p

15
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)
a*(-b)=-ab+a
2
+b
2

a*(-b)-ab=-ab+a
2
+b
2
-ab=(a-b)
2
finalizare
1p
3p
1p
b)

Din definiia monoidului legea * trebuie sfie asociativ
Din relaia x*(y*z)=(x*y)*z, oricare ar fi x,y,z numere reale rezult xz(a+b)+x(a
2
-a)-zb(b+1)=0,
oricare ar fi x,y,z numere reale
a+b=0, a
2
-a=0 i b(b+1)=0 a=b=0 sau a=1 i b= - 1
3p


2p

c)

Utiliznd rezultatul obinut la punctul anterior, se disting dou cazuri
a=b=0x*y=xy, mulimea elementelor inversabile fiind
-
R
a=1 i b= -1 x*y= xy+x+y
elementul neutru al acestei legi este 0
mulimea elementelor inversabile este { 1} R

2p
2p


1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
'( )
x
x
f x
e

=
f(x)+f(x)=1
1
1
x
e
=
x=0
2p
2p
1p
b)

2
'( )
x
x
f x
e

= =0x=2
Se realizeaz tabelul de variaie al funciei
Se precizeaz semnul primei derivate
Pe intervalul ( ,2) f este strict crectoare i pe intervalul (2, ) cstc monoton descresctoare

1p
1p
1p
2p

16
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

f(0)=-1
f(0)=2
ecuaia tangentei :y- f(0)=f(0)(x-0)
y+1=2x
1p
1p
1p
2p

2.
a)
g(x)=(x-1)
3
4
3
( 1)
( ) ( 1)
4
x
g x dx x dx C

= = +
} }

2p
2p
1p
b)

2
( )
1
bx c
f x x a
x x
+
= + +
+ +

x
3
-3x
2
+3x-1=x
3
+(a+1)x
2
+x(a+b+1)+a+c
a+1=-3; a+b+1=3; a+c=-1
a=-4; b=6; c=3
1p
1p
1p
2p

c)

2
2
2
3(2 1)
4 4 3ln( 1)
1 2
x x
x dx x x x C
x x
+
+ = + + + +
+ +
}

(x
2
+x+1)=2x+1
2
2
(2 1)
ln( 1)
1
x
dx x x C
x x
+
= + + +
+ +
}

2
2
2
3(2 1)
4 4 3ln( 1)
1 2
x x
x dx x x x C
x x
+
+ = + + + +
+ +
}

2p
1p

2p

17
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 5
Prof: Andone Emanuel.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

5
7
5 5
log 25 2
log 25
log 7 log 7
= =
log
5
7log
7
25=2,deci este numr natural

3p
2p

2.

x
2
+x+m 4 > x
2
+x+m 4 0 + >
o funcie de gradul al doilea are semn constant, semnul coeficientului lui x
2
, pe R dac i
numai dac 0, 4 15 m A s A =
15
4 15 0 [ , )
4
m m s e
1p
2p

2p

3.

1
5
5
x
x

=
Ecuaia devine
4
5 5
x
=
x=4
1p
2p
2p

4.

2
( 1) 56
n
A n n = =
Se rezolv ecuaia de gradul doi i se alege soluia natural n=8

2p
3p

5.

Se calculeaz fiecare latur a triunghiului cu formula
2 2
( ) ( )
A B A B
AB x x y y = +
AB=AC=1, BC= 2
P
ABC
=2+ 2
2p
3p

18
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

6.

2
sin
BC
R
A
=
cos A=
1
2
sin A=
3
2

R=
8 3
3

2p
1p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

2
2
2
2
2 0
0 2
2 0
2
0 2
2
A
I
A I
| |
=
|
\ .
| |
=
|
\ .
=

2p
2p


1p
b)

2
1 1
1 1
x
A xI
x
| |
=
|

\ .

2
2
det( ) 2 0 A xI x = =
2 x =

2p

2p

1p
c)

4 2 2 2
2
4 2 2 2
2
4 4
( ) (2 ) 4
( ) (2 ) 4
A X A X I X X
X A X A X I X
A X X A
= = =
= = =
=

2p
2p
1p

2.
a)
2 este rdcin a polinomului f ( 2) 0 f =
( 2) f = 16+4 2-a 2=0
a=4+8 2
1p
3p
1p
b)

Se scriu relaiile lui Viete
1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4
3
a
x x x x x x x x x x x x + + + =
3p


19
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1 2 3 4
2
3
x x x x =
1 2 3 4
1 1 1 1
2
a
x x x x
+ + + =

2p

c)

(x-1)
2
=x
2
-2x+1
Ctul este 3x
2
+8x+14 i
restul este x(20-a)-12

2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

0
0
( ) 0
lim
x
x
f x x

>
= = este asimptot vertical la dreapta
( )
lim
x
f x

= graficul funciei nu admite asimptot orizontal


( )
lim
x
f x
x

= graficul funciei nu admite asimptot oblic


2p
2p
1p
b)

2
3 3
2
2
( ) ( 1)ln
( 1) ln
0
lim lim
lim
x x
x
f x x x x
x x
x x x
x x

+
= =
+
= =

2p
3p
c)

Ecuaia tangentei : y-y
0
=f(x
0
)(x-x
0
)
x
0
=1, y
0
=f(1)=0
f(x)=(2x-1)lnx+
2
( 1) x x
x
+
, f(1)=1
y=x-1
1p
1p
2p
1p

2.
a)
Explicitnd cele dou module se obine

20
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

| |
( 2) , ( ,0)
( ) ( 2) , 0,2
( 2) , (2, )
x
x
x
x e x
f x x e x
x e x

+ e

= + e


se studiaz continuitatea funciei f n punctele 0 i 2, n rest f fiind continu deoarece este compunere
de funcii elementare
l
s
(0)=l
d
(0)=f(0)=2; l
s
(2)=l
d
(2)=f(2)=0 f este continu n punctele x=2 i x=0
f admite primitive pe mulimea numerelor reale deoarece orice funcie continu admite primitive
2p

2p

1p
b)

Utiliznd integrarea prin pri se obine
1
2
( 2) ( 1)
( 2) (3 )
( 2) ( 3)
x x
x x
x x
x e dx x e
x e dx x e c
x e dx x e c

+ =
+ = +
= +
}
}
}

Din continuitatea primitivei c
1
=4 i c
2
=2e
2
-4
Deci primitiva funciei f va fi
| |
2
( 1) , ( ,0)
( ) (3 ) 4, 0,2
( 3) 2 4, (2, )
x
x
x
x e x
F x x e x
x e e x

= e

+ e


Primitiva care trece prin origine este G(x)=F(x)+c, G(0)=0c=11p
1p
1p2p

c)

5
4
4
5
( ) ( 3) (2 1) 32
4
x
f x dx x e e e = = >
}

2<e<33<2e-1<5
16<e
4
<81
e
4
(2e-1)>316=48>32
2p
1p
2p

21
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 6
Prof: ANDONE EMANUEL

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

10 3 300
289 300 324 289 300 324
17 300 18
=
< < < <
< <

partea ntreag a numrului 300 este 17
3p

2p

2.

Se impune condiia de existen
2
3 2 0 x x + >
Se rezolv ecuaia de gradul al doilea i se obin soluiile x
1
=1 i x
2
=2
Utiliznd semnul funciei de gradul al doilea se obine ( ,1) (2, ) x e
1p
2p
2p

3.

Se impune condiia de existen 1 0 1 x x + > >
Se ridic egalitatea la ptrat i se obine x
2
+x=0
Soluiile vor fi x
1
=0 i x
2
=-1
1p
2p
2p

4.

!
,0 , ,
( )!
k
n
n
A k n k n
n k
= s s e

N

2
4
12 A =
2p
3p

22
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

5.

Ecuaia unei drepte de pant cunoscut, care trece printr-un punct cunoscut este: y-y
0
=m(x-x
0
)
m=5, x
0
=2, y
0
=1
y-1=5(x-2)
y=5x-9
2p
3p

6.

AC fiind cea mai mare latur a triunghiului, ei i se va opune unghiul cel mai marecel mai mare
unghi al triunghiului este unghiul B
Aplicm teorema cosinusului
2 2 2
cos
2
AB BC AC
B
AB BC
+
=

,
1
cos
2
B =
2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Determinantul poate fi calculat fie cu regula lui Saruss fie utiliznd proprietile determinanilor
detA=a
3
-3a+2=(a+2)(a-1)
2

2p
2p
1p
b)

nlocuind n fiecare ecuaie a sistemului pe x =2, y=1, z=0
se obine a=0
3p
2p
c)

Pentru a=4 detA 0 = , deci sistemul se rezolv cu regula lui Cramer
detA=54, 0, 18, 36
x y z
A = A = A =
soluia sistemului va fi x=0, y=
1
3
, z=
2
3

1p
2p
2p

2.
a)
P(x)=(x
4
+1)(x
2
+1)(x-1)(x+1)+10=x
8
-1+10=x
8
+9
P(2)=P(-2)=2
8
+9=265
Q(x)=(x-1)(x+1)+10=x
2
+9, se observ c polinomul Q(x)>0,oricare ar fi x numr real
( ) Q a =Q(a), oricare ar fi a numr real
1p
3p

1p
b)

Ctul mpririi este x
6
-9x
4
+81x
2
-729 i
restul 6570
3p
2p
c) x
2
+9=x
2
-9i
2
= 2p
23
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

=(x-3i)(x+3i) 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

2 2
(1) 1, (1) , (1) 1
s d
l a a l a f a a = + + = = + +
f este continu n punctul x=1 dac l
s
(1)=l
d
(1)=f(1)
2
1 a a a + + = ridicnd la ptrat se obine :
2 2
1 a a a + + =
a=- 1
2p
2p
1p
b)

Pentru a=-1 funcia f devine:
2
1, 1
( )
1 , 1
x x x
f x
x x x

+ s

=

+ >


f
s
(1)=
1
2
,
f
d
(1)=
f nu este derivabila n punctul x=1, acesta fiind punct unghiular pentru graficul funciei f

1p

1p
1p
2p

c)

( ) 1
lim lim 2
2 2
x x
f x x x
x x

+
= =
+ +

1p
2p
2p
2.
a)
1 1 1
2 2
0 0 0
2
3 1 2( 3)
( 3) ( )
( 3) 1 2 ( 3) 1
1
1 1 1 17
ln( 6 10) (ln17 ln10) ln
0 2 2 2 10
x x
x f x dx dx dx
x x
x x
+ +
+ = = =
+ + + +
= + + = =
} } }

2p
2p
1p
b)

| | | |
2
1 1
2
0 0
1
1 1
'( ) ''( ) { '( ) } '( )
0 2 2
f x f x dx f x dx f x = =
} }

1p

1p
24
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2 2
2 6 8 3
( ) , (1) , (0)
( 6 10) 289 50
x
f x f f
x x
+
' ' ' = = =
+ +

2 2
2 6
'( )
( 6 10)
x
f x
x x
+
=
+ +

4
'(1)
289
f = ;
3
'(0)
50
f = ;
1
2 2
0
1 8 3
'( ) ''( ) [( ) ( ) ]
2 289 50
f x f x dx =
}


1p

1p


1p
c)

2 2
2
1 1
2
( 3)'
( ) ( 3) 5 4
1 ( 3) 1
x
f x dx dx arctg x arctg arctg
x
+
= = + =
+ +
} }

2p
1p
2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 7
Prof: Andrei Lenua
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

3 3
8
2
x x + +
=
16 2 8 x x = =
3p

2p
2.

( ) ( ) 0 0 2012 2012, 1 1 2012 2011 f f = = = =
( ) 2012 2012 2012 0 f = =
0 p =
2p

2p
1p
3.

2 3 3
3 3
x x
=
2 3 3 x x =
3 x =
1p
2p
2p
25
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4.

p=numrul cazurilor favorabile/numrul cazurilor posibile
Avemtrei cazuri favorabile i cinci cazuri posibile ( prin verificri , se obin propoziii adevrate
pentru n=1,2,3)
3
5
p =
1p
2p

2p
5.

1
2
ABC
A
A
= A , unde
1 1
2 2
3 3
1
1
1
x y
x y
x y
A =
0 2 1
1 1 1
2 0 1

A =

=8, 4
ABC
A
A
=
2p

3p

6.

( )
0 0 0 0
sin70 sin 90 20 cos20 = =
2 2
sin cos 1 x x + =
innd cont de relaia de mai sus obinem
2 0 2 0
cos 20 sin 20 1 + =
2p

1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Folosim relaia
1 2 3
b
x x x
a
+ + =
1 2 3
0 x x x + + =
2p

3p
b)

i
x
( )
1,3 i = rdcin a ecuaiei
3 3
4 3 0 4 3, 1,3
i i i i
x x x x i + = = =
( )
3 3 3
1 2 3 1 2 3
4 9 4 0 9 9 x x x x x x + + = + + = =
3p

2p

c)

( )
3 3 3
1 2 3 1 2 3
3 d x x x x x x = + +
1 2 3
3 x x x =
( ) 3 3 9 0 d = + =
Obs. Determinantul se poate rezolva usor folosind proprietile determinanilor, i anume se adun
toate liniile (coloanele) se obine suma rdcinilor care este egal cu 0 i astfel determinantul este egal
cu 0.
3p

1p
1p

2.
a)
2012 0 2012 0
0 1 0 1
x y
x y
A A
| | | |
=
| |
\ . \ .

2012 2012 0 2012 0
0 1 0 1
x y x y
x y x y
A A A
+
+
| | | |
= = =
| |
\ . \ .

2p3p

b)

(M,) grup abelian (comutativ) dac sunt ndeplinite urmtoarele axiome asociativitate, comutativitate,
element neutru, elemente simetrizabile
Asociativitate
( ) ( )
, , ,
x y z x y z x y z
A A A A A A A A A M = e
( )
( ) ( )
( )
x y z x y z x y z x y z x y z
A A A A A A A A A A
+ + + + +
= = = =
Comutativitate , ,
x y y x x y
A A A A A A M = e
x y x y y x y x
A A A A A A
+ +
= = =
Element neutru ( )
e
A M - e astfel nct
x e x
A A A = ,
x
A M e
1p

1p1p


1p
26
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

0
x e x
A A x e x e
+
= + = = ,deci elemental neutru este
0
A
Elemente simetrizabile
0
0
x e
x x x
A A A A A x x x x
' '
+
= = + ' = ' =

1p

c)

( )
x y
f x y A
+
+ =
x y x y
A A A
+
=
( ) ( )
x y
A A f x f y =
2p

2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
2
1 1
1
1
x
x
'
| |
=
|
+
\ . +

( )
( )
2
1 1 1
1 1 1
1 1
1
f x x x
x x
x
' '
' ' '
| | | |
= + + = + + =
| |
+ +
\ . \ . +

( )
( )
2
2
2
1
x x
f x
x
'
+
=
+

2p2p


1p
b)

Monotonia funciei este dat de semnul derivatei nti
( )
( )
2
2
2
2
0 0 2 0
1
x x
f x x x
x
'
+
= = + =
+

1 2
2, 0 x x = = , ( ) 0 f x
'
> pentru | ( ) , 2 0, x e +

, ( ) 0 f x
'
s pentru | | { } 2,0 1 xe
Pentru | ( ) , 2 0, x e +

f este cresctoare, iar pentru | | { } 2,0 1 xe f este


descresctoare
1p

1p

2p

1p

c)

( ) ( )
1
1
1 lim
s
x
x
l f x

<
= =
( ) ( )
1
1
1 lim
d
x
x
l f x

>
= = +
Ecuaia asimptotei verticale este 1 x =
2p

2p


1p
2.
a)
( )
2
2
5
5
x
x
x
'
+ =
+

( )
( )
2 2 2
2
2 2
2
0
0 0 0
5 5
5
x x
dx dx x dx x
f x
x
'
= = + = +
+
} } }

2
2
0
5 3 5 x + =
2p2p

1p
b)

( )
4
2
2
V f x dx =
}

( )
( )
4 4
2
2 2
2 2
5 5 V x dx x dx = + = +
} }

1p2p


2p
27
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

V =
4
3
2
64 8 86
5 20 10
3 3 3 3
x
x


| |
| |
+ = + =
| |
\ .
\ .


c)

2 0 2
2 2 2
2 2 0
5 5 5 x x dx x x dx x x dx

+ = + + +
} } }

0 2
2 2
2 0
5 5 x x dx x x dx

+ = +
} }

2 0 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 0 0 0
5 5 5 5 5 0 x x dx x x dx x x dx x x dx x x dx

+ = + + + = + + + =
} } } } }

2p


2p1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 8
Prof: Andrei Lenua
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

3
5
10 C =
10 10 0 =
3p
2p
2.

5 6 0 x + >
6
5
x >
6
,
5
x
| |
e +
|
\ .

5 6 36 6 x x + = =
6
6 ,
5
| |
e +
|
\ .
, deci soluia ecuaiei este 6 x =
1p


2p

2p
3.

Ecuaia are rdcini reale egale dac 0 A =
( )
2
2 2 2
4 3 2 4 9 24 4 4 9 24 b ac m m m m m A = = + = + + = +
2
1 2
4
9 12 0 0,
3
m m m m + = = = i
2
0 m =
1p

2p

2p
4.

Fie x preul iniial al produsului, atunci
5
190
100
x x =
95
190
100
x =
190 100
95
x

=
200 x = lei
2p

1p


1p

1p
5.

1 1
2 1 2 1
x x y y
x x y y

=

5 4
0 5 2 4
x y
=


2p

3p
28
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( ) ( ) 2 5 5 4 2 5 10 0 x y x y = + =
6.

Formula pentru aria triunghiului este
sin
2
DEF
DE DF D
A
A

=
0
12 6 sin60
2
DEF
A
A

=
0
36 sin60 =
3
36 18 3
2
DEF
A
A
= =
2p


1p


2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
1 1 1 1 4 4
3 3 3 3 12 12
A
| | | | | |
= =
| | |
\ . \ . \ .

4 4 1 1
4 4
12 12 3 3
A
| | | |
= =
| |
\ . \ .

2p


3p
b)

( ) ( ) ( )( )
2
2 2 2
X a X b aA I bA I abA aA bA I = + + = + + +
innd cont c
2
4 A A =
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
4 4 4 X a X b abA aA bA I ab a b A I X a b ab = + + + = + + + = + +
3p


2p
c)

( ) X a inversabil ( ) ( ) ( )
det 0 X a X a =
( ) ( ) ( )( )
2
1
det 1 3 1 3
3 3 1
a a
X a a a a
a a
+
= = + +
+

( ) ( )
2 2
det 3 3 1 3 4 1 0 X a a a a a a = + + + = + = , pentru orice aeZ
1p


2p

2p
2.
a)
Aplicm relaiile lui Viete
1 2 3
4 x x x + + = i
1 2 1 2 2 3
10 x x x x x x + + =
( ) ( )
2
2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 3
2 x x x x x x x x x x x x + + = + + + + ( ) ( )
2
4 2 10 =
2 2 2
1 2 3
16 20 36 x x x + + = + = , este o constant, deci nu depinde de m
1p

3p
1p
b)

i
x
( )
1,3 i = rdcin a lui ( )
3 2
0 4 10
i i i i
f f x x x x m = = +
( ) ( )
3 3 3 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
4 10 3 x x x x x x x x x m + + = + + + + +
nlocuind
1 2 3
4 x x x + + = i
2 2 2
1 2 3
26 x x x + + = se obine
144 3 9 3 135 45 m m m = = =
3p2p

c)

1 2 3 1 2 2 3 3 2 1 2 3
4, 10, x x x x x x x x x x x x m + + = + + = =
( )
1 2 3 2 3 2 3
1 2 3 3 1 1 2 3 3 1
1 2 3 1 2 1 2
1
1
1
x x x x x x x
d x x x x x x x x x x
x x x x x x x
+ +
= + + = + + =
+ +

( )( )
2 2 2
1 2 3 1 2 1 3 3 2 1 2 3
x x x x x x x x x x x x + + + +
( ) ( ) 4 10 26 4 36 144 d = = = eN
2p2p


1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

29
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.
a)

( )
( )
( )
2
2
2
2
2
2 2
x
f x x
x
'
'
'
+
= + =
+

2 2
2
2 2 2
x x
x x
= =
+ +

3p


2p

b)

( ) lim
x
f x

= + funcia nu admite asimptot orizontal


y mx n = + ,
( )
2
2
lim lim 1
x x
f x x
m
x x

+
= = =
( ) ( )
( )
2 2
2
2 2
2 2
lim lim 2 lim lim 0
2 2
x x x x
x x
n f x mx x x
x x x x


| | | |
+
= = + = = =
| |
+ + + +
\ . \ .

Ecuaia asimptotei ablice este y x =
1p


1p

2p

1p

c)

f convex dac ( ) 0, f x x
''
> eR
( )
( )
( )
2 2
2
2
2
2 2
2
2
x x x x
x
f x
x
x
''
'
'
''
+ +
| |
= = =
|
+
\ .
+
2
2
2
2
2
2
x
x x
x
x
+
+
+


( ) ( )
2 2
2 2 2 2
2 2
0,
2 2 2 2
x x
x
x x x x
+
= > e
+ + + +
R
1p


2p
2p

2.
a)
( ) ( )
2
1
9 9
9
x dx x dx
x
+ = +
+
} }

2
9 9
2
x
xdx dx x C + = + +
} }

2p


3p

b)

( )
2 2
1
9
f x
x
=
+

( )
2
1 1
2 2
0 0
9
1
9 2 9
x
x
dx dx
x x
'
+
=
+ +
} }

( )
1
2
0
1
ln 9
2
x = +
( ) ( ) ( )
1 1 10
ln 1 9 ln 0 9 ln
2 2 9
= + + =

1p2p

1p


2p

c)

Aria este egal cu ( )
1
2012
0
f x dx
}

2012 2012
0 1 0 1 9 9 10 x x x s s s s s + s

( )
2012 2012
1 1 1 1 1
10 9 9 10 9
f x
x
s s s s
+

( )
1
2012
0
1 1
10 9
f x dx s s
}

1p


2p


1p

1p

30
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 9

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

a=3
3 3 3
64 4 4 b = = =

a<b
2p
2p
1p
2.

2
4 9 8 1 b ac A = = =
1,2 1 2
1
, 1
2 2
b
x x x
a
A
= = =
{ }
1
,1 1
2
x
(
e =
(

Z
1p

2p


2p

3.

10
150 15
100
= lei
150 lei+15 lei=165 lei preul obiectului
2p

3p

4.

( )
, , ,
k
n
n
A n k n k
n k
!
= e >
!
N
( )
3
5
5
60
5 3 2
A
5! !
= = =
! !

2p


3p

5.

( )
2
,4 1 A m m+ se afl pe dreapta d dac i numai dac coordonatele punctului A verific ecuaia
dreptei d.
n ecuaia dreptei punem
2
x m = i 4 1 y m = + , obinem
( )
2
2
4 4 0 2 0 2 m m m m + + = + = =
2p


3p

6.
2 2
sin cos 1 x x + =
1p

3p
31
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


2 2
1 24
cos 1 sin 1
25 25
x x = = =
24 2 6
cos
5 5
x = =
Cumx este msura unui unghi ascuit, rezult
2 6
cos
5
x =

1pSUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2 0 2
det 0 2 0
0 0 2
A =
det 8 0 0 0 0 0 A= + +
det 8 A =
1p


3p
1p
b)

1
A

este inversa lui A dac


1
3
A A I

=
1
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
A A I

| |
|
= =
|
|
\ .

2p

3p

c)

Am vzut la punctul a c
1
A

este inversa lui A


Deci,
1
2 2 2
4 4 4
6 6 6
X A

| |
|
=
|
|
\ .

2 2 2
2 2 2
3 3 3
X
| |
|
=
|
|
\ .

1p

2p

2p

2.
a)
2012 2012 2012 =
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 - = + +
1p
3p
32
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Rezultatul final 2012 2012 2012 - =
1p
b)

2012 2012 x y xy x y - =
( ) ( )
2012 2012 2012 2012 x y y = +
( )( )
2012 2012 2012 x y x y - = +
3p

2p
c)

( )( )
2012 2012 2012 x a a x a a - = + =
( )( ) ( )( )
2012 2012 2012 0 2012 2012 1 0 x a a a x + = =
Cum x este un numr real oarecare 2012 a =
2p

2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

f continu n ( ) ( ) ( )
0
1 1 1 1
s d
x l l f = = =
( ) ( ) ( )
1 1
1 1
1 lim lim 2 1 1
s
x x
x x
l f x x

< <
= = = , ( ) ( )
2
1 1
1 1
2
1 lim lim 1
1
d
x x
x x
l f x
x

> <
| |
= = =
|
+
\ .
, ( )
2
2
1 1
1 1
f = =
+

Deci f este continu n
0
1 x =
1p

3p


1p
b)

( )
2 2
1 1
2 2
2 1
lim lim
4 1 4 1 x x
f x
x
x x

=

, avem cazul de excepie
0
0

( )( )
2
1 1
2 2
2 1 2 1
lim lim
4 1 2 1 2 1 x x
x x
x x x

=
+
1
2
1
lim
2 1 x x
=
+

Deci, limita este egal cu
1
2

2p2p


1p

c)

Ecuaia tangentei la graficul funciei f este ( ) ( )( )
0 0 0
y f x f x x x = '
Calculm ( ) f x ' , ( )
( )
2 2
2
2 4
1
1
x
f x
x
x
'
| |
' = =
|
+
\ .
+
, ( )
8
2
25
f ' =
Ecuaia este
2 8
( 2)
5 25
8 25 26 0
y x
x y
=
+ =


1p

2p


2p

2.
a)
( )
2
1
3 4 2012 f x x x = + +
( ) ( ) ( )
2
1
3 4 2012 F x f x dx x x dx = = + +
} }
3 2
3 4 2012
3 2
x x
x C = + + +
( )
3 2
2012 F x x x x C = + + +
1p

3p

1p
33
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)

( )
2
8 2012 f x x = +
Aria este egal cu ( )
1
2
0
A f x dx =
}

( )
1
1 2
1
0
0 0
8 2012 8 2012
2
x
A x dx x = + = +
}
4 0 2012 0 = +
2016 A =
1p

1p


2p

1p

c)

( )
2 2 2 2
2
1 1 1 1
2012 8 2012 2012 8
ln ln ln 8 ln
e e e e
f x x x
xdx xdx xdx xdx
x x x
+
= = =
} } } }

Integrala obinut se rezolv prin pri ( ) ( )
2 2 2
2
1
1 1 1
8 ln 8 ln 8 ln ln
e e e
e
xdx x xdx x x x x dx
' '
| |
= = |
|
\ .
} } }

( )
2
2
2 2 2
1
1
1
8 ln 8 2
e
e
e e x dx e x
x
| |
= |
|
\ .
}
( ) ( )
2 2 2
8 2 1 8 1 e e e = + = +


1p


2p


2p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 10
Prof . Badea Daniela

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
2
5 2 6 3 2
1 2 2 1
0 N
=
=
= eN

2p

2p

1p
2.

( )
2
2
12
0 12 0
, 2 3 2 3,
m
m
m
A =
A > >
(
e


1p
2p
2p
34
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3.

1
2 2
1 1
2 2
2 9 3 5 3 6
3 2 3 5 6 4 3 0
1 0
3 1
x x x
x
t t t t t t
t x
t x
+
= +
= = + + =
= =
= =

2p
1p
1p
1p
4.

Nr. cazuri posibile =12
( ) { }
0 11
11 11
11
1
11 1,2,...,10
k
C C
C k
= =
e .

Nr. cazuri favorabile =10
5
6
P =
1p
1p
1p
1p
1p
5.

( )
( )
5, 20, 5
dreptunghic n R.T.P
centrul cercului circumscris mijlocul lui
1
,0
2
AB AC BC
ABC A
M M BC
M
= = =
A

| |

|
\ .

2p
1p
1p
1p
6.

2
2
1,2
0 i necoliniari
1
0 2
2 1 0 1 2
m u v
m
m
m
m m m
=

= =
= =
, ,

1p
2p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

det 5 A =
2
3
1 8
4 7
9 22
= .
11 13
A
A
| |
=
|

\ .
| |
|

\ .

1p

2p


2p
b)

2
2
4 5 A A I = se verific prin calcul direct
( )
1 1
4 5 , , 2
n n n
A A A n n
+
= e > N se demonstreaz prin inducie matematic
2p
3p
c)

Presupunem c ( )
2
astfel nct det 1
m m
m A I A
-
- e = = N
( ) det 1 5 1 fals
m
m
A = =
2p
3p
2.
a)
4 3
3
`
1
f g h r
h X X X
r X
= +
= +
= +

1p
2p
2p
b)
Relaiile lui Viette
1 2
1 2
+ 1

1
s x x
p x x
= =

= =


2 2 2
1 2
+ 2 1 x x s p = =

1p

1p


35
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2 3 2
1 1 1 1 1 1
1 2
2 3 2
2 2 2 2 2 2
3 3
1 2
+ 1 0/
i rdcinile lui
+ 1 0/
1 1 2
x x x x x x
x x g
x x x x x x
x x
+ = =+ = =


+ = + =

2p

1p
c)

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
2 2 16 8 16 8
1 2 1 1 2 2
2 2
1 2 1 2
+ 1 + 1
2
1 1 2 0
f x f x x x x x
x x x x
+ = + + + =
= + + + + =
= + = eN

2p

2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( )
0
0
1 1
lim =0
1 1
lim lim
4 3 2
x
x x
f x
f x
x

| |
|
\ .

= =
+ +

2p


3p
b)

( ) ( )
( )
( ) ( )
'
'
2 '
2
1 1 1
2 3
2 3 2 3
f x
f x f x x
f x f x x x
| |
= + = =
|
|
+ +
\ .

( )
1
3 2 x
f x
= + +
( )
'
1 1
relaia adevrat
2 3 f x x
| |
=
|
|
+
\ .

( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
'
1
0 3,1 1, , 1 1
4 2 3
strict descresctoare pe D
s d
f x
f x x f f
x
f
= < e = =
+1p1p


2p

1p
c)

Ecuaia tangentei la grafic ntr-un punct
( ) ( )
( )
( ) ( )( )
2
'
'
2
1 1
2 , 2
3 2 18
2 2 2
18 4 0
f
f f
y f f x
x y

= = =
= +
+ =

1p

2p
1p
1p
2.
a)
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
'
' cos cos
F derivabil pe 1
sin 1 sin cos 1 2
1 i 2 primitiv pentru
x x
F x e x x x e x f x x
F f
= + + == + = e

R
R
1p

2p
2p
b)

( ) ( )
( )
2
2
0
0
cos
2
0
sin
2
2
|
|
x
f x dx F x
e x x
e

= =
= + =
=
}


2p

1p


2p

36
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)
( )
( )
4 4
2 2 cos
0 0
4
0
cos 1
sin
cos sin 1
1
cos
2 1
|
x
f x x
x
dx dx
x x e
x

+
= =

= =
=
} }


2p


2p

1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 11
Prof . Badea Daniela
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2012
2012
2012
1
1
3 1 3
:
1
3
1
3
2
3
N
| |

|

\ .
= =

=3p2p
2.

a i b sunt soluiile ecuaiei
2
12 0 x x =
numerele sunt 3 i 4
3p
2p
3.

{ }
2
2
2log 1 3
log 2
4
1,2,3,4
x
x
x
x
s
s
s
e

1p
1p
2p
1p
4.

20 4
100 5
110 4
1760
100 5
2000
x x x
x
x
=
=
=


1p
2p
2p
5.

M mijlocul lui (AB) M(1,2) 1p
1p
37
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
2
mediatoarea 2
: 2 4 0
AB
d
m
d m
d x y
=
=
+ =

1p
2p
6.

0 0
2 0 2 0 2 0 2 0
2 0 2 0
2 0
sin0 0,sin90 1
sin 15 sin 75 sin 15 cos 15 1
sin 30 sin 60 1
1
sin 45
2
7
2
S
= =
+ = + =
+ =
=
=

1p
1p
1p
1p
1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2 2 2
2
det 4 2 2
4
A m m m m m
m
= + +
=

3p
2p
b)

(S)sistemul este compatibil determinat det 0 A =
{ }
2
4 0 \ 2 m m = e R
2p
3p
c)

( ) ( ) { }
0 det 4
4, 4, 4
, , 1,1, 1
x y z
m A
d d d
x y z
= =
= = =
e

1p
3p
1p
2.
a)
( ) ( )
, ,
1 1 0
a b a b
f X f = .
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
2 2
2 2
,
2
2 2
2
1 2 2 2 1 1
0
1 0
1 0
1
a b
f a ab b a a b a
a b
a b a
a
a b
= + + + = +

+ =

=

= =

1p

2p


2p

1p
b)

1 2 3
, , x x x rdcinile polinomului
3 2
1,1
2 2 1 f X X X = +
1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 3 3 1 2 3
1 1
1; s ; s
2 2
s x x x x x x x x x x x x

= + + = = + + = = =


( )
2 2 2 2
2 1 2 3 1 2
3 2 3 2
1 1 1 1 1 1
3 2 3 2
2 2 2 2 2 2
3 2 3 2
3 3 3 3 3 3
3 3 3
1 2 3 2 1
2 0
2 2 1 0 2 2 1
2 2 1 0 2 2 1
2 2 1 0 2 2 1
1
2 3 1
2
S x x x s s
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x S s
= + + = =
+ = = +

+ = = +


+ = = +

+ + = + =

1p1p


1p1p1p
38
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

( )( )
2 1 3 2
3 2
2
2 8 2 2 1 0 2 2 2 2 2 1 0
Notm 2 2 2 1 0
1 2 1 0 1
2 1 0
x x x x x x
x
x
t t t t
t t t
x
+
+ = + =
= + =
+ = =
= =

2p
1p
1p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( )
( )
3
'
'
3 2
2 3
0
3
2 3 2 3
strict descresctoare pe 2, i strict cresctoare pe , 2
3 3
f x x
f x x
f
=
= =
( (

( (


1p
2p
2p
b)

Fie
1 2
i m m pantele celor dou tangente
( )
'
1
'
2
1 2
3
1
3
3 1
1 cele dou tangente sunt perpendiculare
m f
m f
m m
| |
= =
|
|
\ .
= =
=

1p

1p

1p

2p
c)

( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
'
'
2
3
3 3
2
3
1
1 1 1
3
' '
1 3
3 3
0
3 3 3 2 3 2 1
3 2 1
0 lim lim
3 3
lim 3 3 2 3 2 1
3 3
lim lim 1 1
x x
x
f x
x
f x x
x x
x x x
x
x x
x x
f x f x
e e
e e( | |
| | + +
| (
| \ .
\ .

| |
+ +
|
\ .
(
= + =
(
(

= = =
= =


2p2p

1p

2.
a) ( ) ( ) ( )
1 1
1
1 1
2
1
1
2 1
2
2
|
x f x dx x dx
x
x

+ = =
| |
= =
|
\ .
=
} }

1p

2p
2p
b)

1 1
1
-1 -1
1 1
1 1
1 3
= 1
2 2
3ln 2 2 3ln3
| |
x
I dx dx
x x
x x

| |
= =
|
+ +
\ .
= + =
} }


3p

2p

39
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

( ) ( )
( )
( )
( )
( )
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1 3 1
3
2
1
1
1
2
,
1
|
n n
n n
n
n
n
x x
I I dx
x
x
x dx
n
n
n
+
+

+
-
+
+ = =
+

= = =
+

= e
+
}
}
N


2p


2p

1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 12
Prof . Badea Daniela
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
1
3
15
0 11
n
r
a
S n
=
=
= =

1p
1p
3p
2.

( | ( |
{ }
2
1
6
0
1
, 2 1,3
2,3
x
x x
x
x
A
=

s

e
=


1p

1p

2p

1p
40
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3.

2
1 2
2 2 2 2 13
3 3 3 3 9
2 2 2 1 13
3 3 3 9
3 2
6 13 6 0 ,
2 3
2 3
1
3 2
2 2
1
3 3
x x
x
x
x
t t
t
t t t t
x
x

| | | |
+ =
| |
\ . \ .
| |
= + =
|
\ .
+ = = =
| |
= =
|
\ .
| |
= =
|
\ .

1p
1p
1p
1p
1p
4.

3 2
5 4
60 12 48
A A =
= =

3p
2p

5.

( )
'
'
5
B ,1 ,O 0,0 mijloacele laturilor
2
ecuaia dreptei determinate de dou puncte
OB: 2 -5 0 x y
| |
|
\ .
=

2p
1p
2p
6.

p=9
S= 9 4 3 2 6 6
2 6
3
S
r
p
=
= =

1p
2p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )( ) ( )
2
2
2
1
det 1
1
a a
A b b
c c
b a c b c a

= =

=
2p


3p
b)

( )( )( )( )
( )( )( )( )
( )( ) ( )
( )
d
d
d
, ,
x
y
z
b a c b c a a b c
b a c b c a ab bc ac
abc b a c b c a
x a b c y ab bc ac z abc
= + +
= + +
=
= + + = + + =

3p
2p

41
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

Fie
1 2 3
1 2 3
1 2 1 3 2 3
1 2 3
1
2
3
Fie , , rdcinile ecuaiei date t t t
t t t x a b c
t t t t t t y ab bc ac
t t t z abc
t a
t b
t c
+ + = = + +

+ + = = + +

= =


1p2p2p
2.
a)
Suma coficienilor polinomului f este egal cu ( ) 1 f
( )
( ) ( )
2012
2011
1 7 14
1 7 7 2 7
f
f
= +
= + .

2p

1p

2p
b)

( )( )
( )( )
( )
( )
( ) ( )
( )
2012 2012
g 2 3
2 3 , grad 2
2 1 8 10 3 3 1 12 10 1
2 3; 3 1
2 2 3 3
2 3 4
4 11
3 1 11
x x
f x x q r r r ax b
f f
a b a b
f a b f a b
a b a
r x
a b b
= + +
= + + + < = +
= + = = + =

+ = + =
` `
= + = +

) )
+ = =
= +

+ = =


1p

1p

2p

1p
c)

( ) ( ) ( )
( )
( )
1 1 1
2 3 ,
2 3
g x x x x
g x x x
= + + = e
+ +
N
1 1 1 1 1 1 1 1
....
2 3 3 4 4 5 2015 2016
1 1 1007
2 2016 2016
S
S
= + + + +
= =

2p


2p


1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )
( ) ( ) | |
| |
' 2 2
'
2 2 2
0 0,1
strict cresctoare pe 0,1
x x
f x e x e x
f x x
f
= + = +
> e


2p
2p
1p
b)

( ) ( )
| |
( ) ( )
| | ( )
( ) ( ) ( )
2
0 1 0, 1 1 0
continu pe 0,1
are cel puin o rdcin n 0,1 1
strict cresctoare pe 0,1 2
1 , 2 are o singur rdcin n 0,1
f f e
f
f
f
f
= < = >


1p
1p
1p
1p
1p
42
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )
'' 2 ''' 3 2
3
1
' '
1 2 1 2
2 2 1 , 2 I
2 2 II
Din I i II , 3
x x
k k
k k k x k x
n
f x e f x e P A
P A P A
f x f x e e A
P A n n
+
+ +
= + =

= = =
e > N

2p2p

1p
2.
a) ( )
( )
( )
3
0
3 3
3
3
1
1
3 3
lim lim
1 1
1
lim
3 3
x
x x
x
x
f t dt
x x
x
x

= =
+
= =
}
=


3p


2p

b)

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
2 2
2
1 1
1 1
1 1 1
ln 1
1 1
1
1
Fie ln 1 ,
1
0 1 1 1 2
1
ln 1 2
1
x
x
dx dx
x x
dx x
x x
x
H x x c
x
H c c
H x x
x
+
= =
+ +
= + + +
+ +
+
= + + +
+
= + = =
= + +
+
} }
}
C


1p
1p
1p
1p
1p
c)
( )
( )
1
2
0
5
1
0
1
5
31
5
|
V f x dx
x

= =
+
= =
=
}


1p
2p
2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 13
Prof: Badea Ion
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
43
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.

{ }
2 1 3 3 2 1 3
1 2
dar 1,0,1,2
card 4
x x
x
x A
A
s s s
s s
e =
=
Z

2p
1p
1p
1p
2.

( ) ( )
( )
2
0,3 0 3 3
1 2
2
2 3
f
A G f b
a
a
f x x x
e = =
= =
= +

2p
2p
1p
3.


( ) ( )
{ }
2
2
CE
1 2
CE: 2 0 ,0 2,
2 3 0
1, 3 1,3
x x x
x x
x x S
> e
=
= = =


1p

2p

2p
4.

3
10
C
120
=
=

3p

2p
5.

1 2 1 2
2
0
2 1 0
1
x x y y
m m
m
+ =
+ =
=

2p
2p
1p
6.

( )
0
0
cos 180 cos
cos90 0
0
x x
S
=
=
=

2p
1p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
2
A 2I =
2012 1006
2
A 2 ; I =
3p
2p
b)

;
2
finalizare
x y
X XA AX
z t
t x
y z
| |
= =
|
\ .
=

`


1p

3p

1p
c)

( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
2k
2
2k+1
3 5 2011 2 1005
2 1005 1006
2 4 6 2012 2 1006 1006
2 2
A 2 ,
A 2 ,
A+A +A +....+A 2 2 ... 2
1 2 2 ... 2 2 1
A +A +A +....+A 2 2 ... 2 2 2 1 .
k
k
I k
A k
A A A A
A A
I I
-
= e
= e
= + + + + =
= + + + + =
= + + + =
N
N

1p
1p

2p


1p
2. Definiia elementului neutru 2p
44
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

a)
5 e = eZ
3p
b)

Definiia elementului simetrizabil
3' 3 = eZ
2p
3p
c)

( )( )
( )
4 4 4
4 4 4
x y x y
S a b b
- = +
= - - = - =

2p
3p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

( )
( )
( )
( )
' '
2
, 1
4
1
: 1 4 0
2 4
x
xe e
f x f
x
e e
t y x ex y e
= =
+
= + =


2p


3p
b)

( )
( )
1
1
lim =
lim
x
x
x
f x
f x

>

=

3p

2p
c)concluzia4p1p
2.
a)
( ) ( )
( ) ( )
'
' 2
Fie : primitiv pentru
derivabil pe i
3 1 0
strict cresctoare pe
F f
F F x f x
F x x x
F

=
= + > e

R R
R
R
R


2p

2p
1p
b)

( )
( )
( ) ( )
( )
3
3
3
Fie : ,
1,3 1 3 2 3 1
1
F
f x dx x x
F F x x x c
A G F c c
F x x x
= + +
= + +
e = + = =
= + +
}
R R
C

2p

1p
1p
1p
c)

| | ( ) ( )
( ) ( )
1
1 1
0 0
0
: 0,1 , 1
1
2 1 1
| |
x
x x
g g x x e
g x dx x e e
e e e
= +
= + =
= + =
}
R

1p

3p

1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 14
Prof: Badea Ion
45
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
1
2
10
progresie aritmetic, 2, 3
155 3 310 0, 10
29.
n
n
n
a a r
S n n n n
x a
-
e
-
= =
= + = e =
= =
N
N
1p
3p
1p
2.

1 2
1 2
1 2
2 2
1 2
2 2
1 2 1 2
1
1
1 2
2 1
1 2 2 1 0
x x
x x m
x x
x x m
x x x x
m m m
+ =

+ =

+ =

= =


2p

2p
1p
3.

1 0
5
1,
5 2 0 2
x
x
x
>
(
e

(
>


Prin ridicare la ptrat se obine
2
4 21 26 0 x x + =
{ }
1
2
5
2 1,
2
13 5
1,
4 2
2
x
x
S
(
= e
(

(
= e
(

=


1p

1p


1p

1p

1p
4.

2
10
2
10
3
10 9 90
5 9 45
3 3 6 18
N 9 17 17
A
C
P
= =
= =
= =
= .

1p
1p
1p
2p
5.

1,2
1 1
2 1 1 3
0 0 1
3 2
2
2
x
x x
x
x
A =
A
= =
=2p


2p

1p
46
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

6.

( )
MN=MB BN
1 2
AB BC
3 3
1 2
AB AB AC
3 3
1 2
AB AC.
3 3
+ =
= + =
= + + =
= +
, , ,
, ,
, , ,
, ,

1p
2p
1p
1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)
Demonstrarea relaiei 5p
b)
( ) ( ) ( )
1
, , ,
n n n
A a b A a na b n
-
= eN
Demonstrarea prin inducie sau cu metoda binomial
3p
2p
c)

( )
( )
2012
2011
1 1
2012 2012
1 1 1,1
1 1 1, 1
a a
a b
a b A
a b A
= =
=
= =
= =

2p
1p
1p
1p
2.
a)
( )
( )
1 0
1 4
0 1
2 1
f
f
a b a
a b b
=

+ = =


= =2p


3p

b)

Relaiile lui Viette
2
1 2 3 3
2 2 2 2
1 2 3
2
1,2
1 1 1
+ =1
+ 2
2 1 3
s
x x x s
x x x a
a a
+ =
+ =
= =

2p
1p
1p
1p
c)

( )
( )
2 2 2
1 2 1 2 3
+
11 1 2
s s x x x
(
A = + =

= + =

3p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

( )
( | | )
( )
2
2
2; , 1 2,
2; 1,2
x x x
f x
x x x
e

=

+ + e


f derivabil pe { } \ 1,2 R (funcii elementare) i

1p

1p
47
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
{ }
'
' '
'
2 1; , 1 2,
2 1; 1,2
1 3, 1 3, nu e derivabil n 1
analog nu e derivabil n 2
D \ 1,2
s d
x x
f x
x x
f f f
f
e

=

+ e

= =
=

R

1p
1p
1p
b)Concluzia conformtabelului

3p


2p
c)

( )
( )
( ) ( )
lim nu are asimptot orizontal
lim 1
1
lim
2
1
: asimptot oblic spre
2
x
x
x
h x h
h x
m
x
n h x x
d y x

=
= =
= =
=

1p
1p

2p
1p
2.
a)
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
continu pe 0,e , - funcii elementare
1 continu n
continu pe 0, admite primitive pe 0,
s d
f e
f e f e f e f e
f f

= = =


2p
1p
2p
b)

( ) ( )
1
1
1
2 2
1
1
2
2
0 ,1
ln
Integrnd prin pri ln
4 2
3
4
|
e
e
h x x e
A x xdx
x x
A x
e
e

( s e

=
| |
= =
|
\ .

=
}

1p

1p2p1p
c)
( ) | |
( ) | |
( ) ( ) | |
| |
( )
2012
2012
2
2012
1
ln 1 1,2
i ln 0, 1 0 1, 2
ln 1 1,2
prin integrare pe 1,2
1
2013
x x x
x x x
x x x
f x dx
s e
> > e
s e

s
}

1p
1p
1p
1p
1p

48
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 15
Prof: Badea Ion
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( ) ( ) 2 2 2 2 2
2
log 5 3 log 5 3 log 11 log 22 log 11
log 2 1
+ + = =
= =

3p

2p
2.

( )
2
2 1 2 3 ... 2012 2012
2012 2013
2 2012
2
2012
S = + + + + =

= =
=

2p

2p

1p
3.

{ }
2
5
0,5
2
2
2 2
2 0
2,1
x x
x x
x
+ +
=
+ =
e

1p

2p

2p
4.

,2 10 x x e s s N
Formula de calcul a combinrilor
{ }
6
6,7,8,9,10
x
x
>
e

1p
1p
2p
1p
5.

Formula pentru coordonatele mijlocului unui segment
( ) ( ) ( ) A 2,2 ,B 2, 2 i C 4,0
2p
3p
6.

2 2
2
cos 1 sin
5

13
, cos 0
2
5
cos
13

= =
| |
=
|
\ .
| |
e <
|
\ .
=

1p
1p
1p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)
( ) ( )
( )
2
det 3
inversabil
A x x x
A x x
-
= +
eR

3p
2p
49
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)

( ) ( )
( )
( ) ( )
1
det 1 4 1 inversabil
2 2 0
1 = 0 2 2
2 0 2
1 1
0
2 2
1 1 1
1 = 1 = 0
d 2 2
1 1
0
2 2
A A
A
A A
-
-
=
| |
|
|
|
\ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
\ .

1p2p2p
c)

( )
1
1
1 1
1
1
1
1
x
y A
z

| | | |
| |
= =
| |
| |
\ . \ .
| |
|
=
|
|
\ .


3p

2p
2.
a)
( )
{ }
( )
` `
{ }
6
6 6
U 1,5
U 0,2,3,4
3 S
=
=
=
` `
Z
` `
Z Z
`

2p
1p
2p
b)

`
`
{ }
`
{ }
det 3 4
det 1 3 4 1 3 3 1,3,5
det 5 3 4 5 3 1
1,3,5
A x
A x x x
A x x x
x
= +
= + = = e
= + = = eu
e
`
` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` `
` ` `

2p
1p
1p
1p
c)
( )
`
( ) { }
, 1,2 x y e
`

5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

( )
2
5 7
lim lim
x
x x
x x
l f x
e

+ +
= =
Se aplic regula lui lHospital de dou ori i se obine
0
: 0 asimptot orizontal spre
l
d y
=
=


1p
2p
1p
1p
b)

F derivabil pe ( ) ( )
' 2
i 3 2
x
f x e x x = + R
( ) { } ( ) ( )
' 2
0 1,2 , 1 3 , 2 f x x f e f e = e = =
1p
1p
50
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1 maximlocal, 2 minimlocal

2p


1p
c)

( ) ( ) ( )
2
2
0 7, 1 3 , 2
7
f f e f e
e
= = =
s

Conformtabelului de la b) ( ) ( ) | | 7 3 , 0,2 f x e x s s e
1p
1p
3p
2.
a)
f continu
( )
0
1
1
1 1
0 0
0
sin 1 cos1
2ln 2
2
3
1 2ln
2
3
cos1 2ln
2
| |
xdx
x
dx x x
x
I

= +
= + =
+
=
=
}
}

1p
1p
1p

1p
1p
b)

( )
0
2
0 0 2
2 2
sin
2
sin
2
I xdx
I
V f x dx xdx


=
=
= = =
}
} }

2p

1p
2p
c)

( ) ( )
( )
0
0
2ln 2 2ln2
1
lim 1
x
x
x
f t dt x x
f t dt
x

= + +
=
}
}

2p

3p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 16
Prof:Bcu Cornelia
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
51
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2
3
3
1 1 1 1
16, ,log 3
4 8 2 2
1 1
16 16
2 2

| |
= = =
|
\ .
| |
= e
|
\ .
N

3p
2p
2.

a,a+2,a+8 n prog. geom. rezult
2
( 2) ( 8) a a a + = +
2 2
4 4 8 ,4 4
1
a a a a a
a
+ + = + =
=

1p
2p
2p
3.

( )
( )
( ) 3(3 2) 2 9 8
( ) ( ) 6 6
6 6 0, 1
f f x x x
f f x f x x
x x
= =
=
= =


2p
2p
1p
4.

2
10
10!
45
2!(10 2)!
C
=


2p
3p
5.

( )
3 2 0
2 3 5
2, 3
x y
x y
A
=2p
3p
6.

0 0
0 0
0 0 0
1 2
cos60 cos45
2 2
cos120 cos60
2
cos60 cos45 cos120
2
= =
=
+ + =

2p
2p
1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)
A
1
(-1.1), A
2
(-2,2) :2p
2p
52
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


1 1
2 2
1 2
1 2
1
: 1 0
1
:
A A
A A
x y
A A x y
x y
A A x y
=
=


1p
b)

2 3 2 2
3 3
2 3
1
1
, 1
2
1
3
2
A A
AA A A A
A A
AA A
x y
A x y
x y
A
= A A =
=

3p
2p

c)

A
2011
(-2011,2011),A
2012
(-2012,2012)
2011 2011
2012 2012
1
1 0
1
O O
A A
A A
x y
x y
x y
=
Deci O, A
2011
,A
2012
coliniare
1p
2p

2p
2.
a)
2012 2012
0
2012 ( 2012) 2012
2012 1

= =
=


5p

b)

2
2
2 2
2 1
2
2 2012
2012 2012
2 1, 1
x x
x x
x x
x x x
+
+
=
=
+ = =


3p
2p

c)

2012
2012 2012
2012
2012 2012
1
x y
x y
z
z z
x y z
x y
+
+
+
+ +
=
=
+ =


2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
53
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.
a)

( ) ( ) ( )( )
( )
( ) ( )( )
( )
( )( )
( ) ( )
2 2
2 2
2
2
4 4 3
2 1 2 1 2 1 2 1
(2x-1)
(x -2x+1)
2 1
2 1 2 2 1 1 1 2 2 4 2
2
1 1 1
x x x x x x
x x
x x x x x x
x
x x x
'
'
'
+ +
| |
= =
|
\ . +
+

= =


3p

2p

b)

( )
( )
( )
( )
| ) ( ) ( )
3
3
2
1
2
0 0 0
1
( ) 0, 0,1 , ( ) 0, ,0 1,
lim ( ) 0,
1min, (1) 1 ( ) 1
x
x
f x
x
x
f x x
x
f x x f x x
f x
x f f x

' =

' = = =

' ' > e < e


=
= = >

1p

1p
1p
2p
c)

( ) ( )
( ) ( )
1 1
1 1
lim ,lim 1 asimptot vertical spre
lim 0, lim 0 0 asimptot orizontal spre
Funcia admite asimptot vertical, asimptot orizontal i nu admite asimptot oblic
x x
x x
x x
f x f x x
f x f x y

> <

= = =
= = =
.

2p
2p
1p
2.
a)
0
0
0
0
lim ( ) 1
lim ( ) 1
( ) 1
. . .
x
x
x
x
f x
f x
f x
fcont fad prim

<

>
=
=
=


1p
1p
1p
2p
b)

( ) ( ) ( )
( ) ( )
1 0 1
2
1 1 0
0 1
2 3 2
1 0
2 1 3 2 1
2 1 1
| |
f x dx x dx x x dx
x x x x x

= + + + =
+ + =
= + =
} } }

2p
2p
1p
c)

( ) ( ) ( )
( )( )
2 2
2
2 3 2
3 2
2
3 2
3 2 1 9
10 9
1 0 1 1 0
1
1; 1, ,2 1
3
|
a
a a
f x dx x x dx x x x
a a a
a a a a a
a a a a
= + = + =
+ =
+ = + =
(
= = e =
(

} }

2p
1p
1p
1p

54
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 17
Prof:Bcu Cornelia
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2 1 14
5 3 3
2 1 14
5 3 3
25 65
,
2 6
x
x
x
=
=

e
`
)

2p
2p

1p
55
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.

( ) ( ) ( )
( ) ( )
{ }
2
2 2
3 3 3 3
1 1 3 3 1 3 2 0
2, 1
f f x a ax a x a
f f a a a a
a
= =
= = + + =
e


2p
2p
1p
3.

1
1
2
1
3
0
a
b
c
d
a b c d
=
=
=
=
< < <

1p
1p
1p
1p
1p
4.

nr.caz.fav.
nr.caz.posibile
nr.caz.posibile 90
nr.caz.fav 6
1
15
P
P
=
=
=
=

1p
1p
2p
1p
5.

2
sin sin
3
2
12 2 2
3 2, 3
MN NP
R
P M
NP
R
NP R
= =
= =
= =

2p
2p
1p
6.

2
2
40
40
MN
NP
MN NP MNPis
=
=
= A

2p
2p
1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
3 2 1
det 1 1
1 2
det 7
A a
a
A a a
=

= +

2p

3p
b)

{ }
det 5 0
5, 5, 5
1,1,1
x y z
A
d d d
S
= =
= = =
=

1p
3p
1p
56
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

2
2
1,2
det 7
7 0 29 . .
det 0,
A a a
a a p p
a A a
= +
+ = A = =
e = e R

1p
2p
2p
2.
a)
( ) 2012 2012( 2012) 2012
( 2012)( 2012) 2012
x y x y y
x y
= + =
+


3p
2p


b)

. . ,
( 2012)( 2012) 2012
2013
e a i x e e x x x
x e x x e x
e
- e = = e
= + =
= e
R R

R

1p
2p
2p
c)

2012 2012 2012,
1 2 ... 2012 2013 2012 2013 2012
x x x
x
= = e
= =
R


3p
2pSUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

2012 2011
2011
( ) 2012
(2012 ) 2012 ln2012
( ) 2012 2012 ln2012
x x
x
x x
f x x
' =
' =
' = +

2p
2p
1p
b)

0 0 0
0 0
( )( )
1, 1
(1) 2012(1 ln2012)
1 0
y y f x x x
x y
f a
ax y a
' =
= =
' = + =
+ =

1p
1p
1p
2p
c)

2010 2
2010
( ) 2012 2011 2012 ln 2012
0,2012 0
( ) 0 .
x
x
f x x
x
f x fconv pe
'' = +
> >
'' > R

2p
1p
2p
2.
a)
4 4
2 2
4
2
1 1
( ( ) )
2
ln 2
3
ln6 ln4 ln
2
f x dx dx
x x
x
= =
+
= + =
= =
} }

2p
2p
1p
57
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)

| )
| )
2 2
. ( ) ( ), 1,
1 1
( ) ( ) 0
( 2)
( ) 0 . 1,
Fprim f F x f x x
F x f x
x x
F x Fconc pe
' = e
'' ' = = <
+
'' <

2p
2p
1p
c)

2
1
2
1
1 1
( )
2
(ln ln 2)
8
ln
3
dx
x x
x x
+ =
+
+ + =
}

2p
2p
1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 18
Prof:Bcu Cornelia
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

| |
{ }
2.5 3
2,5 0,5
2,5 2,5
[-2,5]+{-2,5}+|-2,5|=-3+0,5+2,5=0
=
=
=

1p
1p
1p
2p
2.

1,1 ,5 3 2(1 ) ( 1) (5 3)
1
8 4
2
a a a a a a
a a
+ = + +
= =

3p
2p
58
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3.

2
2
2
1,2
13
, 10
12
, . .: 0
13
10 0
12
13 77
77
12 12
,
12 2
8 15 15 8
, , ,
3 4 4 3
s p
x y sol ec t st p
t t
t
S
= =
+ =
+ =

| |
A = =
|
\ .
| | | |
=
`
| |
\ . \ . )

1p
1p

1p

1p

1p
4.

( )
{ }
{ }
2
.: 0, 1 0 1,
log ( 1) 1
( 1) 2
1,2
2
cond x x x
x x
x x
x
S
> > e
=
=
e
=

1p
1p
1p
1p
1p
5.

(2,0), (4,2), (6, 4)
,
3 3
2
(4, )
3
A B C A B C
G G
A B C
x x x y y y
x y
G

+ + + +
= =


2p
2p
1p

6.

2 2
2
( 2 ) (1 4)
2 10 13 13
0, 5
AB a a
a a
a a
= +
+ + =
= =

2p
2p
1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
1 0 1 0
( 1) , (1)
0 1 0 1
0 0
( 1) (1)
0 0
f f
F f O
| | | |
= =
| |

\ . \ .
| |
+ = =
|
\ .

2p

3p
b)

2 0
(2 )
0 2
2 0 1 0
0 2 0 1
1
2
x
f x
x
x
x
x
| |
=
|
\ .
| | | |
=
| |
\ . \ .
=

2p

2p
1p
59
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

( )
( )
2
2
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
0
( ) ( )
0
0
( ) ,
0
2 0 2 0
(2) ... (2) ...
0 2 0 2
2 .. 2 0
0 2 .. 2
2 2 0
0 2 2
n
n
n
x
f x f x
x
x
f x n
x
f f
-
| |
=
|
\ .
| |
= e
|
\ .
| | | |
+ + = + + =
| |
\ . \ .
| | + +
=
|
+ +
\ .
| |
|

\ .
N

1p
1p

1p

1p
1p
2.
a)
2

0 3 2 0

4
g x x
x
x
= + + =
=
=

1p
2p
2p
b)

4 4

(3) 0, (4) 0

3 1,4 1

1 0 4
g f f g c f f
a a
= = =
= =
+ = =

2p
2p
1p
c)

{ }
{ }
4
4
5
5

1

0,1 ,

( ) 1,2 ,
f x
a a
f a a
= +
e e
e e
Z
Z

1p
2p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

0
( ) (0)
lim (0)
( ) ln2012(2012 2012 )
(0) 2ln2012
x
x x
f x f
f
x
f x
f

' =
' = +
' =

2p
2p
1p
b)

2012 0,
( ) ln2012(2012 2012 ) 0,
x
x x
x
f x x

> e
' = + > e
R
R
2p
3p
c) D f = R nu admite as.vericale 1p
60
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


lim ( ) , lim ( )
x x
f x f x

= = deci fc.nu admite asimptote orizontale
( ) ( )
lim , lim
x x
f x f x
x x

= = deci fc.nu admite as.oblice
2p

2p
2.
a)
1
2
1
1
1
1 1
ln
2 1
1 ( 1)
ln
2 ( 2)( 1)
e
e
e
e
dx
x
x
x
e e
e e
+
+
=

= =
+
+
+
}

2p
2p

1p
b)

2
3
2
( ) ( 1)
( )
3
g x x
x
g x dx x x C
=
= + +
}

2p
3p
c)

( )
( )
( )
( ) ( )
( )
3
2
2
3
'
2
2
2
3
1 1 1
2
2
1
2
1
1
1
1
1 1 1 1
, , 2
1 8 3
1 1
|
n
n
n n n
x dx
x
x dx
x
n n
n
n x

=

| |
= = e >
|

\ .
+
}
}
N

1p
2p

2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 19
Prof: Brabeceanu Silvia
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la
10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
61
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.

{ }
3 3
1 1 1
2 2
5 1
5, 4, 3, 2, 1
x x
x
x
x
+ +
s s s
s s
e
`
e
)
Z

3p

2p

2.

( ) 0 0 0
f
A G f c e = =
2
1
2
4
4
4
f
b
a
a
V G
b
a

=

=
e

A =


Finalizare ( )
2
4 f x x x =
1p

3p

1p
3.

Condiii
2 5 0
5
,
3 0 2
x
x
x
+ > |
e +

+ >
.


( )
2
2
2 5 3 4 4 0 x x x x + = + + + =
5
2 ,
2
x
|
= e +
|

.

1p

2p

2p
4.

( )
2
4
4!
6
2! 4 2 !
C = =


( )
2
5
5!
20
5 2 !
A = =


Finalizare 3 6 5 20 118 + =
2p

2p

1p
5.

1
v
,
i
2
v
,
sunt coliniari
3
1 2
a
a
=


1 2
2
3
6 0
2
a
a a
a
=
=

=

; 0 3 a a > =
2p

3p
6.

2 2 2
cos
2
BC BA AC
B
BC BA
+
=


9
cos
16
B =
3p

2p
62
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

3
1 2 3
2 1 1 4
2 3 1
A I
| |
|
=
|
|

\ .

( )
3
det 2 12 A I =

2p

3p
b)

( ) det 2 A =
( ) ( ) det 2 0 3 A rang A = = =
3p
2p
c)

Din b). ( )
1
det 2 0 A A

= = - inversa matricei A
1 1 1
3
A A X A I X A

= = ,
1
13 7 11
1
9 5 7
2
1 1 1
A

| |
|
=
|
|

\ .

Soluia ecuaiei este inversa matricei A
2p
1p

1p

1p
2.
a)
6 e = elementul neutru al legii de compoziie dac 6 6 , x x x x - = - = eR
6 6 6 , x x x x - = + = eR
6 6 6 x x x - = + = x eR
3p
1p
1p
b)

( ) ( )
2 2 2
3 1 2 6 0 3 2 1 0 x x x x x x + - + > + >

1 2
2
1
3 2 1 0 16 3
1
x
x x
x

+ = A =


Folosind semnul funciei de gradul doi, soluia inecuaiei este ( |
1
, 1 ,
3
x
|
e
|

.

2p


2p


1p
c)

2 7 2 7
1 1 1 1 1 1
6 6
2 2
2 2 2 2
- - - = + + +
2p

1p
63
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Formula
1
1
, 1
1
n
n
q
S a q
q

= =

a progresiei geometrice de raie


1
2
q =
Calcule care vor conduce la
7
7 7
1 1
1
2 2
1 1
36 35 35 0
1
2 2
2
(
| |
(
|
\ . (
| |

= = + <
|
\ .2pSUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

Condiia ca o funcie s fie continu ntr-un punct
0
x
( ) ( )
0 0
2 2
;
lim lim
3 3 x x
f x f x = =
_

( )
2
0
3
f f = continu n
0
0 x =
2p
2p

1p
b)

( )
( )
( )
2
2
1
, 0
3
1
, 0
3
x
x
f x
x
x

<

' =

>


f descresctoare pe intervalul ( ) ,0 i cresctoare pe intervalul ( ) 0,+

3p

2p
c)

( ) ( ) ( )
2
1; 1; 0
lim lim
3 x x
f x f x f
+
= = =
Din tabelul de variaie al funciei: ( )
2
,1 ,
3
f x x
|
e e
|

.
R
2p

3p
2.
a)
( )
2
1
1 4 8 16 n f x x x = = + +
( ) ( )
3
2 2
1
4 8 16 4 4 16 c
3
x
f x dx x x dx x x = + + = + + +
} }

1p

4p
b)

( ) ( )
1 1
2
1
0 0
4 8 16 A f x dx x x dx = = + +
} }

2p

3p
64
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
3
2
0
4 64
4 16
3 3
x
A x x
| |
= + + =
|
\ .

c)

( )
2
2 2
2
1 1
16 16 16
x x
f x x x
e dx e dx
x x
+
=
} }

( ) ( ) ( )
2 2
2
1
1 1
16 1 16 1 16 2 1
x x x
x e dx x e e dx e e
(
+ = + =
} }
(


2p

3p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 20
Prof: Brabeceanu Silvia

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la
10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

4
54 a = , 3 q = i
1
2 a =
( )
6
1
6
1
728
1
a q
S
q

= =


3p

2p
2.

Ecuaia ( )
2
1 0 mx m x m + + = are soluii reale egale 0 A = .
( )
2
2
4 0 1 4 0 b ac m m m = + =
1p
1p

3p
65
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
2
2
1
3 2 1 0
1
3
m
m m
m
=

+ + =

=3.

Condiii
( ) 3 0, 3,
1
,
1
2 2 1 0, ,
2
x x
x
x x
+ > e +
| |
e +
| | |
> e +
\ .
|
\ .

( ) ( ) ( )( )
2 2
3 2 1 2 3 2 1 4 log log x x x x + + = + =
2 1
7
2 5 7 0 2
x
x x

=
+ =
2
1 x


2p

1p


2p
4.

Numerele naturale abc scrise cu cifrele 1 i 2, corespund funciilor { } { } : , , 1,2 f a b c care sunt n
total
3
2 8 = , deci sunt 8 numere: 111, 112, 121, 122, 211, 212, 221, 222.
Favorabile cerinei de a fi divizibile cu 4 sunt doar dou dintre ele: 112i 212.
Probabilitatea cerut este
2
0,25
8
p = =
3p

1p
1p
5.

CM - mediatoarea segmentului AB C mijlocul segmentului i CM AB .
1
1 1
2 2
,
1 2 2
2 2
A B
C
A B
C
x x
x
C
y y
y
+
= =

| |

`
|
+
\ .

= =

)

1
1
3
CM AB CM
CM AB m m m = =
( ) : : 3 1 0
C CM C
CM y y m x x CM x y = + =
1p

1p

1p

2p
6.

Se utilizeaz formula lui Heron: ( )( )( ) S p p a p b p c = unde
2
a b c
p
+ +
= este
semiperimetrul triunghiului.
6 7 11
12
2
p
+ +
= =
( )( )( ) 12 12 7 12 11 12 6 6 10 S = =
2p

1p

2p

66
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

2
4 4
12 12
A
| |
=
|

\ .
i
2 2
2
6 6
A
| |
=
|

\ .

2
1 1
2 2
3 3
A A
| |
=
|

\ .

1 1
2 2
3 3
A
| |
=
|

\ .

2p

2p

1p
b)

Din a).
2
4 A A =
( ) ( ) ( ) ( )
2
2 2 2
X a X b I aA I bA I aA bA abA = + + = + + +
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2
4 4 4 X a X b I aA bA ab A I a b ab A X a b ab = + + + = + + + = + +
1p
2p
2p
c)

( ) X a este inversabil ( ) ( )
det 0 X a =
( )
2
1
3 1 3
a a
X a I aA
a a
+ | |
= + =
|
+
\ .

( ) ( )
1
det 1 4
3 1 3
a a
X a a
a a
+
= = +
+

( ) , 1 4 0 a a X a e + = Z inversabil
2p
1p

1p
1p
2.
a)
3 2
3 15 4 m f X X X = = + +
mprirea obinuit sau schema lui Horner
2
3 9, 14 q X X r = + =
1p
3p
1p
b)

Efectuarea mpririi
f divizibil cu 4 0 X r + =
35
0 17 35 0
17
r m m = = =
2p
1p
2p
c)

Relaiile lui Viete
1
2
3
1
15
2
S
S
S
=1p

67
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( ) ( )
( ) ( )
1
1 1
2 2 2 2
2 3 1 2
3 3 3 2 2 2
2 3 2 3 1 2 3
3 3 3 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3
2 31
15 6 0,
15 6 40
x x x S S
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
+ + = =
+ + + + + + + =
+ + = + + + + + =


2p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

( ) ( )
2 ln2
x
f x x
'
' =
( ) ( )
2 1 ln2
x
f x ' =
2p
3p
b)

( ) ( )
( ) lim
x a
f x f a
f a
x a

' =


( ) ( )
( )
1
1
1 ln2
lim
1 x
f x f
f
x

' = =


2p

3p
c)

( ) ( )
0 2 1 ln2 0
x
f x ' = =
ln2 0 >
2 1 0 0
x
x = =
1p
2p
2p
2.
a)
1
0
0
1 I xdx =
}
. Subst.
0 1
1 ; 2 1
1 0
x t
x t dx xdt
x t
= =
= =

= =


1
2
0
0
2
2
3
I t dt = =
}

( )
1 1
2 4
1
0 0
4
1 2
15
I x xdx t t dt = = =
} }

3p

2p
b)

Se aplic metoda integrrii prin pri
1 1 1
1
0 0 0
2 2
1 1 1
3 3
n n n
n
n n
I x xdx x xdx x xdx

= =
} } }

1
2 2
3 3
n n n
n n
I I I

=
1 1
2 2 2
1
3 3 2 3
n n n n
n n n
I I I I
n

| |
+ = =
|
+
\ .

1p
2p

1p

1p
68
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

1
1
1
0
1
n
n
I x xdx
+
+
=
}

| |
1
0,1
n n
x x x
+
e s i cum
1
0 1 1 1 1
n n
x x x x x
+
s s s
Deci ( )
1 1
1
1
0
0 0
1 1
n n
n n n
n
x xdx x xdx I I I
+
+
>
s s
} }
descresctor
1p
2p
2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 21
Prof: Brabeceanu Silvia
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la
10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Raionalizarea fiecrei fracii sau aducerea la acelai numitor
( ) ( )
2 2
2 3 2 3
14
4 3
+ +
=


Finalizare 14eN
1p
3p

1p
2.

Pentru ca s existe intervalul I se pune condiia:
2
1 3 4
2 4
x x + +
s
1p
3p
69
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2
2 3 2 0 x x s
Finalizare
1
,2
2
x
(
e
(1p
3.

( ) ( ) 1,1 1 1
f
A G f e = i
1 1 1 1
,
3 2 3 2
f
B G f
| | | |
e =
| |
\ . \ .

Rezolvarea sistemului
3 2 1
2 4 3
a b
a b
+ =

+ =


1 11
,
8 16
S

| |
=
`
|
\ . )

2p

3p

4.

Fie x - preul iniial. 18% x din 820 x = .
18 41
820 820
100 50
x x x = =
1000 x =
2p
2p

1p
5.

2 2 3 2 2 3 BC BA u v BC AB AB AC + = + +
, , , , , , , ,

( ) ( )
2 2 2 2 2 BC CA AB AB CA AB AB CB AB CB + + + + = + + = +
, , , , , , , , , ,

2p
3p

6.

( )
0
30 2 40 3 m C BC AB = = =
Din teorema catetei
2
10 3 AB BC BD BD = =
30 3 CD BC BD = =
Se aplic teorema nlimii
2
30 AD BD DC = =
1p
2p
1p

1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

( )
1
1,2 A i ( )
2
2,5 A
Ecuaia dreptei
1 1
1 2
2 1 2 1
:
x x y y
A A
x x y y

=


1 2
:3 1 0 A A x y =
1p
2p

2p
70
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)

Punctele
1 2
, ,
n
A A A sunt coliniare dac determinantul
2
1 2 1
2 5 1 0
1 1 n n
=
+

1 2
2
1
3 2 0
2
n
n n
n
=
+ =

=2p

3p
c)


1 2 3
1
2
A A A
A = A
.

1 2 1
2 5 1 2
3 10 1
A = =
1 2 3
1
2 1
2
A A A
A = =
.

2p

2p

1p
2.
a)
( ) ( )
1 1
, 1 2 1 1
2 2
x y x y xy x y xy x y e = + + = + + R
( ) ( ) ( ) ( )( )
1 1 1
, 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2
x y xy x y x y y x y ( e + + = + = +

R
2p

3p
b)

( )( ) ( )( )
3 1 1
1 1
5 3 1 5 1 3 1 1 1 5 1 3 1 0
2 2
x x x x x x
= + = =
5 1 0 0
x
x = =
3
3 1 0 3
x
x

= =
3p

1p
1p
c)

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 1 1
1 1 1 1
2 2
x x x x x x x x x x x x x
( (
= = + +
( (


Se aplic n continuare a).
Finalizare ( )
5
4
1
1 1
2
x x x x x x = +
2p
2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)
Asimptota oblic are ecuaia , 0 y mx n m = + = 1p
71
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


( )
1
lim
x
f x
m
x +
= =
( ) 1
lim
x
n f x mx
+
( = = =


1 y x = +
2p
1p
1p
b)

( )
( )
2
2
6 8
3
x x
f x
x
+ +
' =
+

( )
1 2
2
4
0 6 8 0
2
x
f x x x
x
=
' = + + =

=


Din tabloul de variaie al funciei rezult c
1 2
, x x sunt puncte de extrem
2p

1p
2p

c)

( )
2
2
4 4
lim lim
3
x x
x x
f x
x x
L
x x x + +
| | | | + +
= =
| |
+
\ . \ .
caz exceptat 1


1 l
L e e e = = =
2
2
4
1
lim
3 x
x x
l
x x +
+
= =
+

1p

3p
1p
2.
a)
2
2
6 1
6 9
9
x x
x x
s s +
+

( )
2
2
0 9 6 0 3 x x x s + s
( )
2
3 0 x > adevrat pentru ( ) 0, x e +
1p
2p
2p
b)

( )
3
3 3
2
1 1
1
1 1
6 6
9 3 3
x
f x dx dx arctg
x
= =
} }
+

( )
3
1
1
2
6 3
f x dx arctg
| |
=
}
|
\ .

3p
2p
c)

Integrnd relaia de la punctul a). avem ( )
1 1 1
1
ln 1
e
e e
f x dx dx x
x
s = =
} }

2p

2p
72
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Folosind punctul b). avem
1
2 1
3
arctge arctg
| |
s
|
\ .

Finalizare
1 1
2 3
arctge arctg s +

1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 22
Prof: Ciocnaru Viorica

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Termenul general al progresiei aritmetice a
n
= a
1
+ (n - 1) r, precizarea valorilor lui a
1
, n, r.
Calculul lui a
11
=2 +(11- 1) 3 de unde rezult a
11
=32
3p
2p
2. Formula log
a
a =1, 0 <a <1, a >1 i log
3
3 =1 1p
73
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Formulele m log
a
A =log
a
A
m
, 0 <a <1, a >1, A >0
log
a
A+ log
a
B - log
a
C = log
a

C
AB
, 0 <a <1, a >1, A, B, C >0
Calculele log
3
3 +3 log
3
2 - 2 log
3
4 =1+log
3

2
3
4
2
=1- log
3
2
2p


2p
3.

Intersecia G
f
cu Ox nseamn rezolvarea ecuaiei f(x) =0
Rezolvarea ecuaiei x
2
- 5x +6 =0, =b
2
4ac, x
1,2
=
a
b
2
A

Calculele =1, x
1,2
=
2
1 5
deci G
f
Ox ={A, B}, A(3, 0), B(2, 0).
1p
2p

2p
4.

Formulele
k
n
C =
)! ( !
!
k n k
n

,
k
n
A =
)! (
!
k n
n

, n k s s 0 , P
n
= n!
Calculele
2
5
C =10,
2
5
A =20, P
3
= 6 i finalizarea 2
2
5
C
2
5
A +
3
P =2 10 20 +6 =6
2p

3p
5.

nmulirea unui vector

t =a

i + b

j cu un scalar s real, s

t =sa

i +sb

j
Calculele 2

v - 3

u =2(2

i + 3

j ) 3(3

i 2

j ) =-5

i +12

j .
2p

3p
6.

Formula pentru aria triunghiului A
ABC
=
2
1
AB AC sin A.
sin A =sin 30
0
=
2
1
.
Calculul ariei A
ABC
=
2
1
8 10
2
1
=20.
2p

1p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Matricea sistemului este inversabil dac D(a) = 0.
D(a) =
1 9
1 3
1 1 1
2
a
a determinant Vandermonde sau se aplic una din regulile uzuale pentru
2p

2p
74
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

calculul lui D(a) D(a) =-2(a - 1)(a - 3).
a = 1, a = 3 .

1p
b)

A
t
=
1 1 1
9 3 1
1
2
a a
, det A
t
=det A
Din punctul a) D(a) =-2(a - 1)(a - 3)
D(2) =-2(2 - 1)(2 - 3) =2
3p


2p
c)

Din punctul a) D(a) =-2(a - 1)(a - 3) , D(4) =-2(4 - 1)(4 - 3) =- 6
Cu metoda lui Cramer se calculeaz D
x
=
1 9 1
1 3 1
1 1 1
, D
y
=
1 1 16
1 1 4
1 1 1
, D
z
=
1 9 16
1 3 4
1 1 1
.
Calculele conduc la D
x
=-16, D
y
=30, D
z
=-20 i x =
) 4 ( D
D
x
, y =
) 4 ( D
D
y
, z =
) 4 ( D
D
z
deci
S ={(
3
8
, -5,
3
10
) }.
1p
2p


2p
2.
a)
Din relaiile lui Vite x
1
+x
2
+x
3
+x
4
=0, x
1
x
2
+x
1
x
3
+x
1
x
4
+x
2
x
3
+x
2
x
4
+x
3
x
4
=-8,
x
1
x
2
x
3
+x
1
x
2
x
4 +x
1
x
3
x
4
+x
2
x
3
x
4
=0, x
1
x
2
x
3
x
4
= 16 se determin S = 0, f(S) =16, P =16,
f(S)+P =16 +16 =32.
1p
3p
1p
b)

Polinomul f =X
4
8X
2
+16 se restrnge n (X
2
4)
2
=(X - 2)
2
( X +2)
2
.
Unul din factorii lui f este polinomul g deci g divide f.
3p
2p
c)

Din punctul b) rdcinile polinomului f sunt x
1
=x
2
=2, x
3
=x
4
=-2.
x
1
4
=x
2
4

=2
4
=16, x
3
4
=x
4
4
=(-2)
4
=16.
x
1
4
+x
2
4

+x
3
4
+x
4
4
=16 +16 =32.
2p
2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

75
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.
a)

Formula
2
'
' '
) (
g
fg g f
g
f
= .
Calculul lui
2 2
2 2
'
2
) 3 (
)' 3 ( 2 ) 3 ( )' 2 (
)
3
2
(
+
+ +
=
+ x
x x x x
x
x
=
2 2
2
) 3 (
) 3 ( 2
+

x
x
, deci f (x) =
2 2
2
) 3 (
) 3 ( 2
+

x
x
.
Calculul lui f (0) =
3
2
.
2p

2p

1p
b)

Rezolvarea ecuaiei f (x) =0 conduce la aflarea punctelor de extrem.
Din punctul a) f (x) =
2 2
2
) 3 (
) 3 ( 2
+

x
x
i f (x) =0 rezult
2 2
2
) 3 (
) 3 ( 2
+

x
x
=0.
x
2
- 3 = 0 i x
1,2
= 3 .
f ( 3 ) =
3
3
de unde rezult punctele de extrem de coordonate ( 3 ,
3
3
).
1p
1p

1p

2p
c)

Notarea ) ) ( ( lim x x f
x


= )
3
2
( lim
2
x
x
x
x

+

=L.
Aducerea la acelai numitor L=
3
) 3 ( 2
lim
2
2
+
+

x
x x x
x
.
Calculele L =
3
lim
2
3
+


x
x x
x
.
Observarea nedeterminrii

i gsirea limitei L = - .
1p

1p

1p

2p
2.
a)
Orice funcie continu admite primitive, f este contin pe R - {1}, pentru continuitatea lui f n
x
0
=1 se calculeaz limitele laterale i f(1).
l
s
= 0 ) 2 3 ( lim
2
1
1
= +
<

x x
x
x
, l
d
= 0 ln ) 3 ( lim
1
1
= +
>

x x
x
x
, f(1) =(1+3)ln1=0 f continu n x
0
=1.
f admite primitive pe R.
2p

2p
1p
b)

0 i
2
1
<1 deci dx x f
}
2
1
0
) ( = dx x x
}
+
2
1
0
2
) 2 3 ( .
c
n
x
dx x
n
n
+
+
=
+
}
1
1

1p

1p

76
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c x
x x
dx x x + + = +
}
2
2
3
3
) 2 3 (
2 3
2
.
dx x x
}
+
2
1
0
2
) 2 3 ( = ) 2
2
3
3
(
2 3
x
x x
+ |
2
1
0
= )
2
1
( 2
2
)
2
1
(
3
3
)
2
1
(
2 3
+ =-
3
2
.
1p


2p
c)

1, e
2
> 1 deci dx
x
x f
e
}
+
2
1
3
) (
= dx
x
x x
e
}
+
+
2
1
3
ln ) 3 (
= dx x
e
}
2
1
ln .
Formula de integrare prin pri dx x g x f x g x f dx x g x f ) ( ) ( ' ) ( ) ( ) ( ' ) (
} }
= f, g derivabile cu
derivatele continue.
dx x
e
}
2
1
ln = dx x x
e
e
}

2
2
1
1
| ln =
2 2
1 1
| | ln
e e
x x x =e
2
+1.
2p

1p

2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 23
Prof: Ciocnaru Viorica

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Termenul general al progresiei aritmetice a
n
= a
1
+ (n - 1) r, precizarea valorilor lui a
1
, n, r .
Suma primilor n termeni ai progresiei aritmetice S
n
=
2
) (
1
n a a
n
+
.
3p


77
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Calculele a
25
= 3 + (25 - 1) (-2) =3 48 =- 45, S
25
=
2
25 ) 45 3 (
= -21 25= - 525.
2p
2.

Ecuaia de gradul al II-lea are soluii reale egale pentru = 0.
=b
2
4ac =(m 1)
2
- 4 2m =m
2
10m +1.
= 0 m
2
10m +1 =0,
m
=100 4 =96, m
1,2
=
a
b
m
2
A

m
1,2
=5 6 2 .
1p
2p

2p
3.

Intersecia G
f
cu Ox nseamn rezolvarea ecuaiei f (x) =0.
3
2x+1
-1=0 3
2x+1
=1 2x+1=0 x =
2
1
deci G
f
Ox ={A}, A(
2
1
,0 ).
Intersecia G
f
cu Oy nseamn f (0), f (0) =3
2 0+1
-1=2 deci G
f
Oy ={B}, B(0, 2) .
1p
2p

2p
4.

Formulele
k
n
C =
)! ( !
!
k n k
n

, n k s s 0 , P
n
= n!
Calculele
2
n
C =
2
) 1 ( n n
, P
3
=6 conduc la ecuaia n (n - 1) =12 n =4.
2p

3p
5.

Condiia ca doi vectori

t =a

i + b

j i

r =c

i + d

j s fie coliniari
c
a
=
d
b

Calculele pentru ca vectorii

v i

u s fie coliniari
3
2 + a
=
2
3

a
3(a - 3) +2(a +2) =0
5a =5 a =1
2p

3p

6.

sin (a +b) =sin a cos b +sin b cos a, a, beR
75
0
=45
0
+30
0
sin 75
0
=sin 45
0
cos 30
0
+sin 30
0
cos 45
0
, valorile remarcabile sin 45
0
= cos 45
0
=
2
2
,
sin 30
0
=
2
1
, cos 30
0
=
2
3
sin 75
0
=
2
2
(
2
3
+
2
1
) = ). 1 3 (
4
2
+
2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

78
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.
a)

Ecuaia dreptei BC:
1
1
1
C C
B B
y x
y x
y x
=0
1 2 3
1 2 1
1

y x
=0, B(1, 2) i C(- 3, -2)
Calculele 2x - 2 - 3y +6 +2x y =0 x y +1 =0.
Ecuaia dreptei BC: x y +1 =0.
2p

2p
1p
b)

A(3, a), B(a, 2) i C(- 3, -2) pentru a =-2 devin A(3, -2), B(-2, 2) i C(- 3, -2)
A
ABC
=
2
1
1
1
1
C C
B B
A A
y x
y x
y x
, A
ABC
=
2
1
1 2 3
1 2 2
1 2 3Calculul determinantului conduce la A
ABC
= 12
3p2p
c)

1
1
1
C C
B B
A A
y x
y x
y x
=0 pentru ca A, B, C s fie coliniare.
1 2 3
1 2
1 3

a
a
=6 - 2a -3a +6 +6 a
2
= a
2
- 5a +18 , a
2
+5a -18 =0.
a
1,2
=
2
72 25 5 +
, se reine valoarea pozitiv deci S ={
2
97 5+
}.
1p


2p

2p
2.
a)
2

x +3

=1

x +3

+2

=1

+2

.
2

x =3

x = 4

n Z
5
.
S ={4

}
1p
3p
1p
b)

2

=1

+1

+1

- (3

+1

+2

)
1

=1

, 3

=2

, 2

=3

de unde rezult valoarea determinantului 3

- (2

+1

+3

)
=2


3p


2p
c)

Prin adunarea membru cu membru a celor dou ecuaii se obine 3

x =4

x =3

.
Prin nlocuirea n prima ecuaie a sistemului se obine 1

+y =1

y =0

.
2p
2p
79
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Soluia sistemului n Z
5
este S ={(3

, 0

)}.
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

' ' ) (
'
fg g f g f + = , + + = ) 3 ( )'
2
(ln )) ( ) ( (
2
2
'
x x
x
x x g x f )' 3 )(
2
(ln
2
2
x x
x
x + , x >0.
=
'
)) ( ) ( ( x g x f ) 3 )(
1
(
2
x x x
x
+ + ) 3 2 )(
2
(ln
2
+ x
x
x
=
'
)) ( ) ( ( x g x f x
3
- 3x
2
+x - 3 + ) 3 2 )(
2
(ln
2
+ x
x
x .
2p

2p

1p
b)

Curbura funciei se stabilete folosind f (x).
Din punctul a) )'
2
(ln ) ( '
2
x
x x f + = = x
x
+
1
.
f (x)= ( x
x
+
1
) = 1
1
2
+
x
=
2
2
1
x
x
.
f (x)= 0 x
2
1 =0 x
1,2
= 1 .
Funcia f este convex pe intervalele ( , 1 ) (1, + ) i concav pe intervalul (-1, 1).
1p
1p

1p

2p
c)

) (
) (
lim
x g
x f
x
=
x x
x
x
x
3
2
ln
lim
2
2

+

.
)
2
(ln lim
2
x
x
x
+

= + , ) 3 ( lim
2
x x
x


= + .
Nedeterminarea

se rezolv cu regula lui lHopital.


Din punctual a) x
x
x
x + = +
1
)'
2
(ln
2
, )' 3 (
2
x x =2x 3
) (
) (
lim
x g
x f
x
=
) ( '
) ( '
lim
x g
x f
x
, pentru care
se aplic iar regula lui lHopital
) ( '
) ( '
lim
x g
x f
x
=
) ( ' '
) ( ' '
lim
x g
x f
x
=
2
1
1
lim
+

x
x
=
2
1
.
1p


1p

1p

2p
80
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)
Pentru xe[1, 3] dx x f
}
) ( = dx
x
x x
}
+ + )
2
(
2
, formulele c
n
x
dx x
n
n
+
+
=
+
}
1
1
, c x dx
x
+ =
}
ln
1

Calculele dx x
}
2
= c
x
+
3
3
, dx x
}
= c
x
+
2
2
, c x dx
x
+ =
}
ln 2
2
.
Finalizarea dx
x
x x
}
+ + )
2
(
2
= c x
x x
+ + + ln 2
2 3
2 3
, e x [1, 3].
2p

2p

1p
b)

dx e
x
x x f
x
)
2
) ( (
2
3
1

}
= dx xe
x
}
3
1
.
Formula de integrare prin pri dx x g x f x g x f dx x g x f ) ( ) ( ' ) ( ) ( ) ( ' ) (
} }
= f, g derivabile cu
derivatele continue.
dx xe
x
}
3
1
=
3
1
|
x
xe - dx e
x
}
3
1
.
dx xe
x
}
3
1
=
3
1
|
x
xe -
3
1
|
x
e =2e
3
.
1p

1p

1p

2p
c)

Formula V = dx x g ) (
2
2
1
}
, g(x) =f(x) x = x
2
+
x
2
.
g
2
(x) =(x
2
+
x
2
)
2
=x
4
+4x +
2
4
x
.
CalculeleV = dx
x
x x )
4
4 (
2
4
2
1
+ +
}
= (
5
5
x
+
2
2x -
x
4
)
2
1
| =( 8
5
31
+ ) =
5
71
.
2p

1p

2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 24
Prof: Ciocnaru Viorica

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

81
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Formula termenului general al progresiei geometrice b
n
=b
1
q
n-1
, (b
n
> 0 din enun) , aplicarea ei
n relaiile din enun b
1
- b
1
q =4, b
1
- b
1
q
3
=7 conduce la 4(1+q +q
2
) =7 4 q
2
+4q 3 =0 cu
soluiile q
1,2
=
8
48 16 4 +
, q
1
=
2
1
, q
2
=
2
3
.
Pentru q
2
=
2
3
termenii progresiei geometrice nu vor fi toi pozitivi.
Pentru q
1
=
2
1
se calculeaz b
1
=8 i b
12
=8 (
2
1
)
11
=(
2
1
)
8
.
3p2p
2.

Condiia de existen pentru
1
2

+
x
x
este x - 1= 0.
1
2
5

+
x
x
=125
1
2
5

+
x
x
=5
3

1
2

+
x
x
= 3.
x+2 =3x 3 x =
2
5
,
2
5
verific x - 1= 0 i deci S ={
2
5
}.
1p

2p

2p
3.

Condiiile de existen pentru logaritmi x >0, 2x - 1 >0, x +1 >0 conduc la x >
2
1

log
3
x + log
3
(2x - 1) =2 log
3
(x +1) log
3
x (2x - 1) =log
3
(x +1)
2

x (2x - 1) =(x +1)
2
2x
2
- x =x
2
+2 x +1 x
2
- 3 x -1 =0.
Rezolvarea ecuaiei de gr. al II-lea duce la soluiile x
1,2
=
2
13 3
,
2
13 3+
>
2
1

Mulimea soluiilor ecuaiei logaritmice este S = {
2
13 3+
}.
1p

2p

2p
4.

V( ,
2a
b
a 4
A
) , intersecia G
f
cu Oy se obine calculnd f(0).
a
b
2

=
2
3
,
a 4
A
=
4
7
V(
2
3
,
4
7
) i f(0) =4 G
f
Oy ={(0, 4)}.
2p

3p
5.

Condiiile ca doi vectori

t =a

i + b

j i

r =c

i + d

j s fie egali sunt a = c, b = d.


v =

u dac 5a + 1 = 3,5 i 2b 3 =2,4 de unde a = 0,5 i b =2,7 deci S ={(0,5; 2,7)}.


2p

3p
82
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

6.

Teorema cosinusului a
2
=b
2
+c
2
2bc cos A, cu a =BC, b =AC, c =AB.
b =10, c =8, cos A =cos 60
0
=
2
1
.
a
2
=10
2
+8
2
2 10 8 cos 60
0
=100 +64 80 =84 a = 84= 2 21.
2p
1p

2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

A B =
1 2 0
0 0 2
1 1 1


.
det (A B) = 4 2 = 2 .
Tr (A -B) =1+0 +(-1) =0
2p

2p
1p
b)

A inversabil dac det A = 0, det A=1 +8 6 6 =- 3 = 0 deci - A
-1

A
t
=
1 0 2
2 1 3
3 2 1
, formula A
-1
=
A det
1
A
*
, A
*
matricea complemenilor algebrici ai lui A
t
.
Calculele A
11
=1, A
12
=1, A
13
=-2, A
21
=-2, A
22
=-5, A
23
=4, A
31
=1, A
32
=7, A
33
=-5
A
-1
=
3
1

5 7 1
4 5 2
2 1 1
3p2p

c)

Primul element al produsului A B 18.
Fiecare din cele 4 puncte se acord dac se calculeaz corect cte dou elemente ale matricei
produs dup relaia a
i1
b
1j
+a
i2
b
2j
+a
i3
b
3j
cu i, je{1, 2, 3}.
A B =
11 8 11
6 5 4
7 5 18

1p
2p
2p

2.
a)
) ( ) ( z y x z y x - - = - - , x, y, z eR.
( z y x xy z y x - + = - - ) 12 3 3 ( ) = z y x xy ) 12 3 3 ( + - 3 z y x xy 3 ) 12 3 3 ( + +12
) ( z y x - - = ) 12 3 3 ( + - z y yz x = ) 12 3 3 ( + z y yz x - 3x - ) 12 3 3 ( 3 + z y yz +12
1p
3p


83
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Dup desfacerea parantezelor i reducerea termenilor asemenea n cele dou expresii se obine
) ( ) ( z y x z y x - - = - - - este asociativ.
1p
b)

Relaia 12 3 3 + = - y x xy y x se transform dup nlocuirea lui y cu 5 n
12 5 3 3 5 5 + = - x x x =2 x - 3
x- 5 =1 2 x - 3 =1 x =2 deci S ={2}.
3p

2p
c)

Relaia 12 3 3 + = - y x xy y x se transform dup nlocuirea lui x cu 2 n
12 3 2 3 2 2
2 2 2
+ = -
n n n
C C C = -
2
n
C +6
2-
2
n
C >1 -
2
n
C +6 >1 -
2
n
C >-5, n > 2
2
n
C <5 n(n - 1) <10
Mulimea soluiilor inecuaiei 2-
2
n
C >1 este S ={2, 3}
2p

2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

l
s
=
4
3
4
3
lim
0
0
=

<

x
x
x
x
.
l
d
=
4
3
4
3
lim
0
0
=
+
+
>

x
x
x
x
i a valorii funciei n x
0
=0, f(0) =
4
3
.
ls =ld =f(0) f este continu n x
0
=0.
2p

2p
1p
b)

2
'
' '
) (
g
fg g f
g
f
= .
Dac 2 >0 se alege pentru derivare f(x) =
4
3
+
+
x
x
.
2
'
) 4 (
)' 4 )( 3 ( ) 4 ( )' 3 (
)
4
3
(
+
+ + + +
=
+
+
x
x x x x
x
x
.
f(x) =
2
) 4 (
1
+ x
i f(2) =
2
) 4 2 (
1
+
=
36
1
.
1p

1p

1p

2p
c) Asimptota orizontal se determin pentru x . 1p
84
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


l x f
x
=

) ( lim , l finit.
1
4
3
lim =
+
+

x
x
x
.
1
4
3
lim =


x
x
x
f admite asimptot orizontal de ecuaie y =1 la .
1p

1p
2p
2.
a)
f
0
(x) =
1
1
2
+ x
, dx x f ) (
0
}
= dx
x
}
+1
1
2
.
dx
x
}
+1
1
2
=arctg x +c i dx
x
}
+
2
1
2
1
1
=arctg x
2
1
| .
arctg x
2
1
| =arctg 2-
4

.
2p

2p

1p
b)

I
2010
= dx x f
}
1
0
2010
) ( = dx
x
x
}
+
1
0
2
2010
1
.
I
2012
= dx x f
}
1
0
2012
) ( = dx
x
x
}
+
1
0
2
2012
1
.
I
2010
+I
2012
= dx x f x f ) ) ( ) ( (
1
0
2012 2010
}
+ = dx
x
x x
}
+
+
1
0
2
2012 2010
1
.
I
2010
+I
2012
= dx
x
x x
}
+
+
1
0
2
2 2010
1
) 1 (
= dx x
}
1
0
2010
=
1
0
2011
|
2011
x
=
2011
1
.
1p

1p

1p

2p

c)

f
2
(x) =
1
2
2
+ x
x
, A(
f
) = dx
x
x
}
+
1
0
2
2
1
.
Calculul
1
2
2
+ x
x
=
1
1 1
2
2
+
+
x
x
=1-
1
1
2
+ x
.
A(
f
) = dx x f
}
1
0
2
) ( = dx
x
}
+

1
0
2
)
1
1
1 ( =(x - arctg x)
2
1
| =1- arctg 2 +
4

.
2p

1p

2p
85
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 25
(ascuns - pentru teste)

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 26
Prof: Dogaru Ion
SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.

169 A =
1
1
x
7
= ;
2
x 2 =
1
x [ ,2]
7
e
1p

2p
2p
2.

N =Numrul submulimilor cu 3 elemente ale mulimii A care conine elementul 5 este egal
cu numrul submulimilor cu 2 elemente ale mulimii A\{5};
N =
2
9
C 36 =
3p

2p
3.

Nr.caz.fav. =81;
Nr.caz.posib.=90;
p =
nr.caz.fav.
0,9
nr.caz.posib.
=
2p
2p

1p
4.

x 1 0
6x 5 0
>

>

x (1, ) e + ;
6x
2
11x 95 =0;
2401 A = ;
x
1
=5 (1, ) e + ;
x
2
=
19
(1, )
6

e +

1p

1p
1p
1p

1p
5.

d
2
(A,B) =(m +5)
2
+( - m-7)
2
=100;
m
2
+12m 13 =0; 196 A = ;
m
1
=- 13 ; m
2
=1
2p
2p
1p
6.

u v 6i 3j + =
, ,
, ,
;
u v 3 5 + =
, ,

2p
3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)
rangA 2 x \{1} > eR ;
rangA 2 detA 0 > = ;
rangA =2 x 2 =
1p
2p
2p
b)

Pentru x =- 2
3 3 3
A 3 3 3
3 3 3
-
| |
|
=
|
|
\ .
;

3p


86
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

detA
*
=0 2p
c)

Y
1,3
( ) eM R ( ) Y x y z ;x,y,z = eR;
x =- 1 i YA =B x y z 1 = = = , Y = ( ) 1 1 1
2p

3p
2.
a)
f =x
3
9x
2
x +9 =(x
2
1)(x 9);
q =x 9; r =0
3p
2p
b)

x
1
, x
2
,

x
3
rdcini f(x
1
) =f(x
2
) =f(x
3
) = 0 i x
1
+x
2
+x
3
=9;
3 3 3 2 2 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
x x x 9(x x x ) (x x x ) 27 9(x x x ) 18 + + = + + + + + = + +
2p
3p
c) f(3
x
) =0 (3
x
1)(3
x
+1)(3
x
9) =0;
3
x
1 =0 x =0;
3
x
+1 =0 ecuaie imposibil;
3
x
9 =0 x =2
2p
1p
1p
1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

3 3
x
lim x 3x 4

+ = G
f
nu are AO
x
f (x)
lim 1
x

= ;
x
lim[f (x) x] 1

= ;
y =x +1 , asimptot oblic;
f cotinu pe R
f
G nu are AV
1p

1p

1p
1p
1p
b)

3 2
x 3x 4 0 x 1,x 2 + = = = ;
2
3 3 2
x 2x
f (x) , x
x 3x 4
+
' = e
+
R\{-2,1};
2
f (x) f (x) x 2x, x ' = + e R\{-2,1}
1p

2p

2p
c)

f(-2) =0 f nu este derivabil n x
0
=- 2;
3 3 2
3
s
x 2 x 2
x 3x 4 x 1
d lim lim
x 2 x 2

+
= = = +
+ +

;
3 3 2
3
d
x 2 x 2
x 3x 4 x 1
d lim lim
x 2 x 2

+
= = =
+ +
_ _

1p

2p

2p
2.
a)
2
f (x) 3(x 1);f (x) 0 x 1 ' ' = = = ;
f este strict cresc. f (x) ' >0 x ( , 1),respectiv(1, ) e + ;
f este strict descresc. f (x) 0 ' < x ( 1,1) e
1p
2p
2p
b)

I =
3 3
2
2 2
f (x)
dx (x x 2)dx
x 1
= +

} }
;
I =
3
3 2
2
x x
2x
3 2
+ =
41
6


2p

3p

c)

2
2
x 13 2 4 1
, x [ 1,0]
f (x) x 1 (x 1) x 2

= e
+
;
I =
2
0
1
13
( )
x
dx
f x

}
=
0
1
4
2ln x 1 ln x 2
x 1

+ +

;
I =- 2 3ln2

2p

2p

1p

87
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 27
Prof: Dogaru Ion
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

(1 +i)
4
=- 4 ;
(1 - i)
4
=- 4 ;
(1 +i)
2012
- (1 i)
2012
=(- 4)
503
- (- 4)
503
=0
1p
1p
3p
2.

11x 4 0
x 2 0
+ >

>

x 2 > ;
x
2
15x =0 x =0 i x = 15;
Soluia ecuaiei: x = 15

2p
2p
1p
3.

a
6
=a
3
+3r;
a
16
=a
19
3r;
a
3
+a
19
=a
6
+a
16
=2012
1p
1p
3p
4.

x
2
1 =0 x 1 = ; x +2 =0 x 2 = ;
x -2 -1 1 +
x +2 - - - - - 0 + + + + + + + + + +
x
2
1 + + + + + + + 0 - - 0 + + + +
(x +2)(x
2
- 1) - - - - - 0 + + +0 - - - 0 + + + + +
| | | | x 2, 1 1, e +
2p


2p

1p
5.

Fie M mijlocul segmentului [AB] M(-1,2);
m
AB
=- 1 m' =1
Ecuaia mediatoarei lui [AB]: x y +3 =0
1p
2p
2p
6.

2 2 2
sin x cos x cosx 2cos x cosx 1 0 = + = ;
cosx 1 x { 2k ,k } = e t + t eZ ;
1
cosx x { 2k ,k }
2 3
t
= e + t eZ ;
5
x [0,2 ] x { , , }
3 3
t t
e t e t
1p
1p

2p

1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)
2 1
1, rangM 2, m
3 1
= > eR;
detM =m
2
6m +5;
rangM =2 detM =0 m =1 sau m =5

2p

2p
1p
b)

A,B,C sunt necoliniare detM 0 = ;
m
2
6m +5 = 0 m \{1,5} eR
3p
2p
c)

A
ABC
=
2
1 1
detM m 6m 5
2 2
= + ;
2
m [1,5] 0 m 6m 5 4 e > + > ;
A
ABC
maxim = 2

2p
2p
1p
88
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)
Observm c | |
1
x y (5x 6)(5y 6) 6 ; x,y
5
- = + + e;
| |
1
(x y) z (5x 6)(5y 6)(5z 6) 6 x (y z)
5
- - = + + + = - - , x,y,z e;
- este asociativ
1p

3p

1p
b)

Elementul neutru al operaiei - este e =- 1 e ;
1
x x e [(5x 6)(5x 6) 6] 1
5
' ' - = = + + = ;
1
5x 6
5x 6
' + =
+

Cum
1
x 5x 6 { 1,1}
5x 6
' e e + e
+
;
5x { 7, 5} e .Deci x =-1 este simetrizabil i x 1 ' =
1p

1p

1p

1p

1p
c)
Observm c
2
1
x x (5x 6) 6 ; x
5
- = + e (

;
Inductiv obinem
2012
de2012ori
1
x x ... x (5x 6) 6
5
- - - = + (
_
;
2012
1
(5x 6) 6
5
+ (

=-1 ;
5x 6 1 x 1 + = = e

1p

2p

1p

1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

x
f (x) (x 2)e , x ' = + eR;
f (x) 0 x 2 ' = = ;
Pe ( , 2] f este strict descresctoare;
Pe [ 2, ) + f este strict cresctoare
2p
1p

1p
1p
b)

x
f (x) (x 3)e , x '' = + eR;
f (x) 0 x 3 '' = = ;
Pe ( , 3] f este concav;
Pe [ 3, ) + f este convex
1p

2p

2p
c)

x
x
x x x
x 1
limf (x) lim(x 1)e lim 0
e


+
= + = = ;
y =0 ; AO spre
3p

2p
2.
a)
F(x) =3x
2
+2lnx +C ; x e[1, ) + ;
F(1) =2012 C =2009;
F(x) =3x
2
+2lnx +2009
2p
2p
1p
b)

2
2
2 3 1
1
1
V f (x)dx (12x 24x 4x )

= t = t +
}
;
V 110 = t

3p
2p
c)
x
f (x)
lim 6 m
x

= = ;
| |
x x
2
limf (x) mx lim 0 n
x

= = = ;
y =6x este asimptota oblic ctre + a graficului funciei f.

2p

1p
2p
89
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 28
Prof: Dogaru Ion
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

(1 +i)
4
=- 4 ;
(1 +i)
4
=- 4 ;
(1 +i)
2012
- (1 i)
2012
=(- 4)
503
- (- 4)
503
=0
1p
1p
3p
2.

Notm 3
x
=y 3y
2
10y +3 =0 y
1
=3; y
2
=1/3;
3
x
=3 x =1;
3
x
=1/3 x =- 1
3p
1p
1p
3.

a
6
=a
3
+3r;
a
16
=a
19
3r;
a
3
+a
19
=a
6
+a
16
=2012
1p
1p
3p
4.

1 2
n 1 n 1
C C 36
+ +
+ = (n +1)(n +2) =72;
n +1 =8 n =7
3p
2p
5.

Fie M mijlocul segmentului [AB] M(-1,1);
m
AB
=- 3/4 m' =4/3
Ecuaia mediatoarei lui [AB]: 4x 3y +7 =0
2p
1p
2p
6.

2 2 2
sin x cos x cosx 2cos x cosx 1 0 = + = ;
cosx 1 x { 2k ,k } = e t + t eZ ;
1
cosx x { 2k ,k }
2 3
t
= e + t eZ ;
5
x [0,2 ] x { , , }
3 3
t t
e t e t
1p
1p

2p

1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)
t tlnt 0
H (t) 0 t 0 ; t 0
0 0 1
-
| |
|
= >
|
|
\ .
;
detH
*
(t) =t
2


3p


2p
b)

H(x) H(y) =
1 lnx lny 0
0 1 0
0 0 xy
+ | |
|
|
|
\ .
; x,y (0, ) e + ;
Deci H(x) H(y) =H(xy); x,y (0, ) e +

3p


2p
90
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

H(1)+H(2)+H(3)+.+H(10) =
10 ln(1 2 ... 10) 0
0 10 0
0 0 55
| |
|
|
|
\ .
;
det[H(1)+H(2)+H(3)+.+H(10)] =5500


3p

2p
2.
a)
x 2 x 2 0
xy 2x 2y 4 0
y 2 y 2 0
> >
+ >
`
> >
)
;
x y xy 2x 2y 6 - = + eG; x,y eG;
G este parte stabil fa de operaia *

3p

1p
1p
b)

Observm c operaia * este comutativ;
Elementul neutru: e =3;
x x 3 x(x 2) 2x 3, x ' ' - = = eG;
1
x 2 0, x
x 2
' = + > e

G
1p
1p
1p

2p
c) ( 2)( 2)( 2) 2, , , - - = + e x y z x y z x y z G
1 2 8
2 3 9
- - -
3 4 10
... 2 7
2 3 9

= + =
2p

3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

2011
( ) 2012 2012, ' = + eR f x x x ;
f(1) =0;
f

(0) =2012;
f(1) +f

(0) =2012
2p
1p
1p
1p
b)

(1) (1)( 1) ' = y f f x ;
y =4024(x 1)
3p
2p
c)

2010
( ) 2012 2011 , '' = eR f x x x ;
( ) 0, '' > e R f x x f este convex
3p
2p
2.
a)
f(x) =x
3
+3x, xeR (1)
1
4 2
1 1
3
0 0
0
3
( ) ( 3 )
4 2
= = + = +
} }
x x
I f x dx x x dx ;
I =
7
4

1p

3p

1p
b)

f
5
(-x) =[(-x)
3
+3(-x)]
5
=- f
5
(x), xeR;
f
5
este funcie impar
1
5
1
( ) 0

=
}
f x dx
3p

2p
c)

4 2
0
0
( 1) 3( 1)
( 1)
4 2

= +
}
x
x
t t
f t dt =
4 2
( 1) 6( 1) 7
4
+ x x
;
4 2
0
4 4
( 1)
( 1) 6( 1) 7 1
lim lim
4 4

+
= =
}
x
x x
f t dt
x x
x x


3p


1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
91
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Varianta 29
Prof: Gaga Loghin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Se observ c, n irul 1,5,9,, ntre oricare 3 termeni
1 1
, ,
k k k
a a a
+
ai irului exist relaia
1 1 1 1
1
8
4
2 2
k k k k
k k k
a a a a
a a a
+

+ + +
= = = + = , deci irul reprezint o progresie aritmetic, cu
1
1, 4 a r = = .
( ) ( )
1
1
1 61
; 1 61 1 4 1 16
2 2
n
n
a a
S n n a a n r n n
+ +
= = = + = + = . Deci 3116 496 S = =
3p


2p
2.

Se vede c obinem ( ) 4 f dac facem
1
2
x =
( )
2
1 1 2 3
4 2 3 5 5 4
2 2 4 2
f
| |
= + = + =
|
\ .

2p

3p
3.

2 2 2 2 2
log 2 log 8 log 2 3log 2 4log 2
x x x x x
+ = + = .
Deci
2 2
4log 2 4 log 2 1 2 2 4
x x
x x

= = = =
3p

2p
4.

Dac elementul 1 intr n toate submulimile, numrul de submulimi va fi format din combinrile de
9 luate cte k, unde { } 0,1,2, ,9 k = .
Deci numrul de submulimi este
0 1 9 9
9 9 9
2 512 C C C + + = = .
3p

2p
5.

Doi verctori sunt perpendiculari dac produsul lor scalar este nul, adic
1 2
0 v v =
( ) ( )
1 2
0 4 2 3 1 0 11 v v m m m = + = = .
2p
3p
6.

sin
2
ABC
AB BC B
A

= ; ( )( )( ), 9
2
ABC
AB BC AC
A p p a p b p c unde p
+ +
= = =
( )( )( ) 9 9 8 9 6 9 4 3 15
ABC
A = =
2p

1p
92
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Deci,
2 6 15 3 15
sin
32 16
ABC
A
B
AB BC
= = =


2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)

2
2
3 0 3 0 3 0
0 1 0 1 0 1
M M M
| | | | | |
= = =
| | |
\ . \ . \ .
. Observm c
3 0
,
0 1
n
n
M n
-
| |
= e
|
\ .
N . Demonstrm
prin inducie.
Presupunem adevrat c
3 0
0 1
k
k
M
| |
=
|
\ .
i demonstrm
1
1
3 0
0 1
k
k
M
+
+
| |
=
|
\ .

1
1
3 0 3 0 3 0
0 1 0 1 0 1
k k
k k
M M M
+
+
| | | | | |
= = =
| | |
\ . \ . \ .
. Deci
3 0
,
0 1
n
n
M n
-
| |
= e
|
\ .
N
2p


2p

1p
b)

3 0 3 0
det 3
0 1 0 1
n n
n
| |
= =
|
\ .

( )
1 6
7 det 4 3 729 7 3 4 3 729 3 3 5
n n n n n
M n
+
= = = =
2p

3p
c)

2 2012 2 2012
2 2012
3 0 3 0 3 0 3 3 3 0
0 1 0 1 0 1 0 2012
M M M
| | | | | | + + + | |
+ + + = + + + =
| | | |
\ . \ . \ . \ .


2012 2012
2 2012
3 1 3 1
3 3 3 3 3
3 1 2

+ + + = =

, fiind suma unei progresii geometrice cu raia 3 i


primul termen 3.
Deci
( )
2012
3 3 1
0
2
0 2012
S
| |

|
=
|
|
\ .

2p

2p


1p
2.
a)
( )
( )
( )
( )
1 0 2 1 2 0
2 3 5
4 2 12 4
2 0 16 4 1 2 0
f m n
m n m
m n n
f m n
= + + =
+ = =


= =
= + + =5p
b)

( ) ( )
2
2 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3
4 2 4 x x x x x x x x x x x x + + = + + + + =
1 2 3
1 2 1 3 2 3
1
2
0
m
x x x
x x x x x x
+
+ + =

+ + =


2p

1p

93
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( )
( ) ( )( )
2
2
2
1
4 1 4 3 5 0 3
4
m
m m m m
+
= + = + = =
2p
c)

4 2 4 2
2 625 6 25 8 0 2 5 6 5 8 0 5 3 5 4 0
x x x x x x
+ = + = + =
Notez
2 2
5 0 3 4 0; 9 16 0
x
t t t = > + = A = <
Ecuaia nu admite soluii reale.
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( )( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
2
2 2 2 2
4 4
2 2
3
1 2 1 1 1 1 2
1 1
2 1
1
x x x x
x
e xe x xe x e x x x x
f x
x x
e x x
x

+ ( +

' = = =

(

=


5
p

b
)

( )
( )
( )
( )
( )
3
2 2
2 2 2 2
1
lim lim lim 1
2 1 2 1 1
x
x
x x x
f x x
xe x x
f x x x e x x x


= = =
'

5
p

c)

Ecuaia tengentei ntr-un punct ( )
0 0
, x y la graficul funciei f(x) este ( )
0 0
y y m x x = , unde
( )
0
m f x ' = i ( )
0 0
y f x = .
n cazul nostru ( ) ( ) ( )
0 0 0
2, 2 2; 2 1 x y f x f m f ' = = = = = =
( ) 2 2 4 0 y x x y = + = , care este ecuaia tangentei
2
p

2
p
1
p
2.
a)
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
1 1 1
2 2 2
1 1 1
1
3
1
2
1
1
ln 2 ln 2 2 ln 2 2 2
1
4 32
4 1 4 8
3 3 3
x f x x dx x x x x dx x dx
x
x dx


+ + = + + + + + = + =
+
= + = = =
} } }
}

5
p

94
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b
)

( )
( )
( ) ( )
2 2
1 1 2 1
1 ;
2 2 2
1 2 1 1
0
2
2 2
x x
f x
x x x
x x x
f x
x
x x

' = = =
+ + +
'
+ + | |
'' = = = <
|
+
\ . + +

Deci funcia este concav pe ( ) 2;
2
p

2
p

1
p
c)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1
1 1 1 1
1 1
ln 2 ln 2 ln 2
2
ln( 2) ln3 2ln( 2) ln( 2) ln3 1 2ln( 2) 2ln3 ( 2)ln( 2)
1 3ln3
e e e e
e
e e
x
A g x x dx x x dx x x dx
x
e e x x e e e e e e e
'
= = + = + = + =
+
+ + + = + + + + = + +
+
} } } }
2
p
3
p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 30
Prof: Gaga Loghin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
95
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )
3 2
1 3 1 3 1 3 2 2 3 1 3 2 1 3 1 3 8
Im 0
z i i i i i i i
z
= = = = + =
=

4p
1p
2.

( )
2
2 2
1 2 1 2 1 2
16 2 16 x x x x x x + = + =
1 2
1 2
2
3
x x m
x x m
+ =


( ) ( )
2
2
2
1 2
2 2 3 16 4 4 2 6 16
6 6 0 3 15, 3 15
m m m m m
m m m m
= + + =
= = + =

2p

1p

2p
3.

7 2005 7 2012 2005 7 7
2012 2012 2012 2012 2012 2012
0 C C C C C C

= = =
5p
4.

f
p
c
p
c
= , unde
f
c reprezint numrul cazurilor favorabile i
p
c numrul cazurilor posibile.
Avem 2013
p
c = , iar
2013
671
3
f
c = =
671
2013
f
p
c
p
c
= =
1
3
=
2p

2p

1p
5.

(m 2) 2 6 2
m 3
+ =
=


3p
2p
6.

Observm c
.Re .
2 2 2
25 9 16 25
cf ciproca T Pitagora
BC AB AC ABC = = + = + = A este dreptunghic , cu
ipotenuza BC.
tim c, ntr-un triunghi dreptunghic, mediana din vrful unghiului drept este egal cu jumtate din
ipotenuz. Notm cu M mijlocul ipotenuzei BC
5
2 2
BC
AM = =
2p

2p
2p
1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
96
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1. a)

5 4
det
4 5
x
A
x
+
=
+
.
det A =0
2
1 2
(x 5) 16 0 (x 11)(x 21) 0 x 11,x 21 + = + = = = (se nlocuiete cu:
2
(x 5) 16 0 + =
1 2
(x 1)(x 9) 0 x 1,x 9 + + = = = )
2p

3p
b)

( ) ( )
( ) ( )
2
2
2
5 16 8 5 5 4 5 4
4 5 4 5
8 5 5 16
x x x x
A
x x
x x
| |
+ + + + + | | | |
|
= =
| |
| + +
+ + + \ . \ .
\ .

( )
( ) ( )
( ) ( )
2
2
2 5 8 5
2 10
8 5 2 5
x x
x A
x x
| |
+ +
|
+ =
|
+ +
\ .

( )
( )
( )
2
2
2
2
2 2
5 16 0
10 9 0
10 9
0 10 9
0 5 16
x
x x
x x I
x x
x
| |
+ | | + +
|
+ + = =
|
|
+ +
+ \ .
\ .

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
2 2
2
2 2 2
2 2 2
2 10 10 9
5 16 8 5 2 5 8 5 5 16 0
8 5 5 16 8 5 2 5 0 5 16
0 0
0 0
A x A x x I
x x x x x
x x x x x
+ + + + =
| | | | | |
+ + + + + +
| | | + =
| | |
+ + + + + +
\ . \ . \ .
| |
=
|
\ .


1p


1p


1p

2p
c)

Pentru x=-1
2 2 3
4 4 1 1 2 2
4 ; 4 8 2 ;
4 4 1 1 2 2
A A A A
| | | | | |
= = = = =
| | |
\ . \ . \ .

3 2 3 2 6
2 2 ; A A A A A = = =
Presupunem
( ) 3 1
2
n n
A A

= i demonstrm
1 3
2
n n
A A
+
= ;
( ) ( ) ( ) 3 1 3 1 3 1 1 2 3 3
2 2 2 2 2
n n n n n n
A A A A A A A A
+
= = = = =
Deci
( ) 3 1
2 ,
n n
A A n
-
= eN
2p2p

1p
2.
a)

0 4 0 1 g x x = + = = .
Trebuie s avem
( )

1 0 1 1 2 0 4 0 1 f a a a = + + + = + = =
2p
3p
b)

Pentru ( )
3 2

1 2 a f X X X X = = + + + i

1 x = este soluie a polinomului.


2p
1p
97
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Se verific faptul c

1 x = este singura soluie.


mprind, sau folosind schema lui Horner, obinem
( )
( )( )
2

4 2 3 f X X X X = + + +

2p
c)

( ) ( ) ( ) ( )
( )

0 2; 1 0; 2 3 4 2 2 1; 3 2 4 3 2 1;

4 4 1 4 2 1
f f f f
f
= = = + + + = = + + + =
= + + + =

( ) ( ) ( )

0 1 4 2 1 1 1 0 f f f + + + = + + + =
4p


1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)

( )
2
2
1 1
1 ln
lim lim 1
1 ln
x x
x
f x
x

= =
+

5p

b)

( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
2 2
2
2
2 2
2 2
2 2
2 2
ln 1 ln 1 ln ln
1 ln
2
ln 1 ln 1 ln
4
1 ln 1 ln
x x x x
x x
f x
x
x x x
x
x x x
| | | |
+
| |
\ . \ .
' = =
+
+
= =
+ +


2p

3p
c)

Asimptot vertical. Se caut n x=0:
2
'
2
0 0
0 0
2
ln
1 ln
lim lim 1
2
1 ln
ln
L Hospital
x x
x x
x
x
x
x
x
x

> >


= = =
+
. Nu exist
asimptot vertical pentru f.
Asimptot orizontal. Se caut la +.
2
'
2
0
0
2
ln
1 ln
lim lim 1
2
1 ln
ln
L Hospital
x x
x
x
x
x
x
x
x

>


= = =
+
. Deci 1 y =
este asimptot orizontal la +.
Asimptot oblic. Nu exist

2p

2p
2p


1p
98
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)
( )
1 1 1
1
1
2
1 2 2 2 0
0
0 0 0
1 1 2 1 1
ln 1 ln 2
1 2 1 1 2 4
x x
I dx dx dx x arctgx
x x x
+
= = + = + + = +
+ + +
} } }

5p

b)

( )
2
1 1 1 3 3
3 2 2 2
0 0 0
1
2
0
1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 ln2 1 ln 2
1 2 4 4
x x x
x x x x
I dx dx dx
x x x
x
x dx
x

+ +
+ + +
= = = =
+ + +
+ | |
= + = + = +
|
+
\ .
} } }
}

1 3
I I ln2 1 = <0
2p

2p

1p
c)

( )
1 1 1 2 2
2 2 2 2
0 0 0
2
1 1
2 2
0 0
1 1 2
1 1 1
1
1 1
2
1 1 1 2
n n n n
n n
n
x x x x
I I dx dx dx
x x x
x x
dx dx
x x n

+ +
+
+ + + +
+ = + = =
+ + +
+
= + = +
+ + +
} } }
} }

2p

3pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 31
Prof: Ionescu Maria.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
2 2 2 2
2
6 10
log 6 log 10 log 15 log
15
log 4 2

+ = =
=

2p
3p
2.

Din
2
9 16 0 x s obinem
1 2
4
,
3
x x = .
Din tabelul de semn se obine
4 4
,
3 3
x
(
e
(

.
1p

2p
99
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Cum
{ } 1,0,1 x Z x e e

2p
3.

1 1 2
7 1 7
7, 17
3
6 25
a a a
r
a a r a
= + =
=
= + =

1p
2p
2p
4.

( )
3
4
4!
24
4 3 !
A =
=


2p
3p

5.

Fie M mijlocul segmentului BC, obinem M(1,-1).
( ) ( )
( ) ( )
2 2
2 2
1 2 1 3 17
M A M A
AM x x y y = + =
+ =

2p
1p
2p
6.

( )
0 0
3
sin120 sin60
2
sin
2
3
6 8
2
12 3
2
ABC
ABC
AB AC BAC
A
A
A
A
= =

=

= =
<

2p

1

2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Se verific n sistemul de ecuaii astfel:
1 2 3 2 .
2 2 3 1 .
6 6 3
3
adev
adev
m
m
+ =
+ =
+ =
=

1p
1p
1p
2p
b)

2 2
1 1 1
2 1 1 3
3 2
5 1 3 5 4 0
m
m m m m

+ = + =

Obinem
{ } 1,4 me .
2p

1p
2p
100
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

Calculnd
2 1 1
1 1 1 3
3 3 2
1 2 1
2 1 1 3 3
3 2
1 1 2
2 1 1 3
3 3
m
m
m
m

= +

i tiam din punctul a) c determinantul sistemului este -3


obinem soluia ( ) { }
1, 1, : 1, 1, , x y m z m S m m m R = = = e
1p


1p

1p

2p
2.
a)
^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^
^ ^ ^
1 2 4 3 1 0
0 3
1 0 3
f
g
f g
| |
= + + + =
|
\ .
| |
=
|
\ .
| | | |
+ =
| |
\ . \ .

2p

2p
1p
b)

Calculm :
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
0 1, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 f f f f f
| | | | | | | | | |
= = = = =
| | | | |
\ . \ . \ . \ . \ .

{ }
^ ^ ^ ^
1,2,3,4 x e
4p

1p
c)

Conform algoritmului mpririi a dou polinoame obinem ctul
^ ^
2
3 2 q X X = + + i
restul
^
0 r =
3p

2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)
Funcia f este derivabil pe R, fiind sum de funcii derivabile pe R i
( )
' 2011
2012 2012 ln2012 2012,
x
f x x x R = + + e
5p
(2,2,1)
b)

Punctul de abscis nul are
0
0 x = .
Ecuaia tangentei este :
( ) ( )( )
'
0 0 0
y f x f x x x =
1p
1p
101
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( ) ( )
( ) ( )
'
0 1 2012 2013, 0 ln2012 2012
2013 ln2012 2012 ln2012 2012 2013 0
f f
y x x y
= + = = +
= + + + =

2p
1p
c)

( )
'' 2010 2
2012 2011 2012 ln 2012,
x
f x x x R = + e
( )
''
0, f x x R > e f este convex pe R
2p
3p

2.
a)
( )
( )
2
1
2012
2012
ln 2012 2012
2
f x dx x dx
x
x
x x C
| |
= + + =
|
+
\ .
= + + + +
} }

2p
3p
b)

Cum
| | ( ) ( )
1
: 1,2 , 2012
2012
g R g x f x x
x
= = +
+

( )
( )
( )
2
2
1
3
2
2
2
1
1
3 3
2012
2012
3
2014 2013
3
V g x dx
x
x dx

= =
+
= + = =

=
}
}

1p

1p

2p
1p
c)

( )
2 2
2 2
2
1 1
3
2
1
1
2012
2012
1
2012
2012 3 2012
1 2 1 6043
2012 2012 3 2012
f x dx x dx
x
x x
arctg x
arctg arctg
| |
= + + =
|
+
\ .
| |
= + + =
|
\ .
| |
= +
|
\ .
} }

2p

2p

1p102
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 32
Prof: Ionescu Maria.
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

{ }
2 5 3 3 2 5 3 1 4
1,2,3,4
x x x
x Z x
s s s s s
e e

3p
2p
2.

Se pun condiiile de existen :
| )
( |
5 0 5,
2 0 ,2
x x
x x
> e +
> e

De unde se deduce c ecuaia nu are soluii reale.
2p
2p
1p
3.

Cum
( ) 3 0 f = i
( ) 4 0 f =
( ) ( ) ( ) 1 2 ... 10 0 f f f = - - -
2p
3p
4.

Notm 5 , 0
x
t t = > i ecuaia devine
2
6 5 0 t t + =
1 2
1, 5 t t = =
5 1 0
5 5 1
x
x
x
x
= =
= =

1p
2p
1p
1p
103
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

5.

2 2 2
cos
2
AB AC BC
A
AB AC
+
=


25 49 64 1
cos
2 5 7 7
A
+
= =


2p

3p
6.

Ecuaia dreptei MN:
M M
N M N M
x x y y
x x y y

=


2 3
5 5
x y
=


1 0 x y + = este ecuaia dreptei MN.
2p

2p
1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
1 2 3 1 2 3 6 3 5
2 1 1 2 1 1 3 2 3
3 1 2 3 1 2 5 2 12
A
| | | | | |
| | |
= =
| | |
| | |

\ . \ . \ .

5p
b)

3
2 2 3
2 0 1
3 1 1
I A
| |
|
+ =
|
|

\ .

De unde se obine
( )
3
det 14 I A + =
2p

3p
c)

( )
1
det 8 0 A A

= = -
1
3 7 1
1
7 11 5
8
1 5 3
A

| |

|
=
|
|

\ .

1p

4p
2.
a)
( )( )
( )( )
5 5 5 5 5 0 5 5
5 5 5 5 5 0 5 5
5 5 5,
x x
x x
x x x Z
= + = + =
= + = + =
= = e2p
2p
1p
b)

Cutm e Z e a.. , x e e x x x Z = = e .Se verific x e e x = . 2p
3p
104
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Din
( ) ( ) ( )( ) 5 5 5 0 5 6 0 6 x e x x e x x e e Z = + = = = e
c)

( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
5
5 4
4
5 5
5 5 0 5 5 1 0
5 0 5
6
5 1 5 1
4
x x x x x x x x
x x x x
x x
x
x x
x
= + =
(
= =

= =

=
= =1p
1p
1p
1p
1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Funcia f este derivabil pe R, fiind produs de funcii derivabile pe R i
( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
' '
' 2 2
' 2
' 2
2012 2011 2012 2011
2 2012 2012 2011
2010 1
x x
x x
x
f x x x e x x e
f x x e x x e
f x x x e
= + + +
= + + =
=


2p
2p
1p
b)

( ) ( )
( )
( )
'
0
'
0
lim 0 1
0 1
x
f x f
f
x
f

= =
=

3p
2p
c)

Din punctul a) se obine c funcia f este descresctoare pe intervalul [0,2]
( ) ( ) ( ) 2 1 0 f f f s s
( ) ( )
2
2 2009 , 0 2011 f e f = =
( )
2
2009 1 2011 e f s s
1p
1p
2p
1p
105
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)
( )( )
( )
1 2
2
0
1 1 1 2
2
0 0 0
2
2
2
2 2
4 4 4
2 2 2
1
3 3
2 4ln 2 4ln
0 2 2 2
x
I dx
x
x x
x
I dx dx dx
x x x
x
I x x
=
+
+
+
= = +
+ + +
(
= + + =
(

}
} } }

1p

2p

2p
b)

( )
1 1 1
1
0 0
1 1
1
0 0
1
1
2 2
2 2
2
2
2
1
1
2
0 1 1
n n
n n
n
n
n n
n
n n
x x
I I dx dx
x x
x x
I I dx x dx
x
x
I I
n n
+
+
+
+
+
+ = +
+ +
+
+ = =
+
+ = =
+ +
} }
} }

1p

2p
2p

c)

Din | | | |
*
1 1 1
, 0,1, , 0,1,
3 2 2 3 2 2
n n n
x x x
x x n N
x x
s s e s s e e
+ +
i deci
( ) ( )
1 1
0 0
1 1
3 2 3 1 2 1
n n
n n
x x
dx I dx I
n n
s s s s
+ +
} }

Pentru n=2011 se obine
2011
1 1
2012
3 2
I s s
1p

2p


2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 33
Prof: Ionescu Maria.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
106
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.

Vrful parabolei este:
( )
,
2 4
4, 4
2 4
4, 4
b
V
a a
b
a a
V
A | |
|
\ .
A
= =


1p
2p

2p
2.

Din ecuaia
( )
2
1 2 0 x m x m + + = obinem
1 2 1 2
1, 2
b c
x x m x x m
a a
+ = = + = =
nlocuim n relaie i obinem ( )
2
2
3 1 4 2 2 3 8 5 0 m m m m m
(
+ = + =


De unde
1 2
5
1,
3
m m = = .
2p

2p
1p

3.

Dobnda :
5,5
700 38,5
100
d = = lei
Suma final: 700 38,5 738,5 S = + = lei
3p
2p
4.

2010
2012
2
2012
2012!
2012 2011
2010! 2!
2012!
2012 2011
2! 2010!
C
C
= =

= =


2010 2
2012 2012
0 C C = (sau folosirea formulei ,
k n k
n n
C C n k

= > )
2p
2p

1p
5.

Dreptele
1
: 2 3 7 0 d mx y + = i
2
:3 8 2 0 d x y + = sunt perpendiculare
1 2 1 2
0 a a b b + =
( ) 2 3 3 8 0
4
m
m
+ =
=

2p

2p
1p
6.

5
cos cos
6 6
5 3
cos
6 2

=
=

2p
3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)
( ) ( )
1 3
6, 1 , 8,3 A A
2p

107
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


Ecuaia dreptei este :
1 1
3 1 3 1
x x y y
x x y y

=


6 1
2 4
x y +
=
2 13 0 x y = este ecuaia dreptei
1 3
A A .
1p

1p
1p
b)

1 2 1 2
0 0
1 1
2 2
1 0 0 1
1 1
1 6 1 1
2 2
1 7 1 1
OA A OA A
x y
A x y A
x y
A A
= =
1 2
1
13
2
OA A
A
A
=
3p

2p

c)

Considerm punctele
( ) ( ) ( )
*
5,2 3 , 5,2 3 , 5,2 3 , , ,
n m p
A n n A m m A p p n m p N + + + e
Calculm
5 2 3 1
5 2 3 1 0
5 2 3 1
n n
m m
p p
+
+ =
+
folosind proprietile determinanilor i se obin punctele
( ) 5,2 3
n
A n n + coliniare
*
n N e
1p

4p

2.
a)
Din relaiile lui Viete obinem
1 2 3
3
b
x x x
a
+ + = = i
1 2 1 3 2 3
13
c
x x x x x x
a
+ + = =
Folosim ( ) ( )
2
2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3
2 x x x x x x x x x x x x + + = + + + + + i obinem
2 2 2
1 2 3
9 26 35 x x x + + = + =
2p

1p
2p
b)

Se determin rdcinile :
1 2 3
3, 1, 5 x x x = = =
Care verific relaia :
1 3
2
3 5
1
2 2
x x
x
+ +
= =
3p
2p

c)

Ecuaia 25 3 5 13 15 5 0
x x x
+ = se rezolv folosind notaia 5 , 0
x
t t = > .
Ecuaia devine:
2 3 2
15
3 13 0 3 13 15 0 t t t t t
t
+ = + = care are soluiile determinate
anterior.
Revenind la notaie obinem soluia ecuaiei iniiale:
{ } 0,1 x e
1p

2p

2p

108
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Funcia f este derivabil pe R i
( )
( ) ( ) ( )( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
' '
2 2 2 2
'
2
2
2 2
'
2
2
'
2
2
4 4 4 4
4
2 4 4 2
4
16
4
x x x x
f x
x
x x x x
f x
x
x
f x
x
+ +
=
+
+
=
+
=
+

2p

2p

1p
b)

Calculm ( )
2
2
4
lim lim 1
4
x x
x
f x
x
+ +

= =
+

Rezult y=1 este ecuaia asimptotei orizontale la + la graficul funciei f .
3p
2p
c)

( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
' '
''
0
'
' 2 2
'
2 2
''
2 4
2 2
''
4
0
lim 0
16 4 16 4
16
4 4
16 16 0
0 1
4
x
f x f
f
x
x x x x
x
f x
x x
f

=
| | + +
|
= =
|
+ +
\ .

= =

1p

2p

2p
2.
a)
f continu pe
( ) ,0 fiind funcie elementar
f continu pe
( ) 0,+ fiind compunere de funcii elementare
f continu n
( )
0
1 0 1 1 1
S D
x l l f = = = = = adevrat
f continu pe R f admite primitive pe R.
2p
2p
1p
b)

( ) ( ) ( )
1 0 1
2
2 2 0
3 2 2
1
0 1
13
2 0 3 2 2 6
x
x
f x dx x x dx e x dx
x x x
x e e

= + + + +
| | | |
= + + + + = +
| |

\ . \ .
} } }

2p

3p
c)

( ) ( ) ( )
ln
1 1 1 1 1
ln ln ln ln
e e e e e
x
f x dx e x dx x x dx xdx xdx = + = + = +
} } } } }

2p

109
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( )
1
ln ln 1
1
e
e
xdx x x x = =
}

( )
2 2
1
1 1
ln 1
2 2 2 2
e
e e
f x dx = + = +
}

2p

1p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 34
Prof:Isofache Ctlina Anca,C.N.Al..Cuza Ploie ti

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1+2
12 10 8 6 4 2
2 2 2 2 2 + + + + + =
( )
1 2
1 2
2
7
2

.
Deci S=5461
3p

2p
2.

f(x)=0 x
2
+6x-7=0 cu solu iile 7 ; 1
2 1
= = x x .Deci A(1 ;0) i i B B( (- -7 7 ; ;0 0) )
f f( (0 0) )= = 7 C C( (0 0 ; ;- -7 7) )
3p
2p
3.

Condi ii de existen :

>
> +
0 2
0 7
x
x
) ; 2 ( e x
1p

110
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

lg(x+7)-lg(x-2)=1 10
2
7
1
2
7
lg =

+
=

x
x
x
x

x=10 ) ; 2 ( e
3p

1p
4.

P=
posibile cazuri nr
favorabile cazuri nr
.
.
.
Nr.cazuri posibile=2012:2=1006
2012:6=335,rest 2.Deci 335 numere divizibile cu 6.
c.m.m.m.c.al numerelor 4 si 6=12
2012:12=167,rest 8.
335-167=168 numere divizibile cu 6,nedivizibile cu 4.
P=
503
84
1006
168
=
1p
1p
1p1p
1p

5.

Din reciproca teoremei lui Pitagora ,rezult c triunghiul ABC este dreptunghic n n A A. .
c co os sB B= =
BC
AB
. .D De ec ci i c co os sB B= =
26
10
= =
13
5
. .
2p
3p

6.

sin(360
0
-x) = sinx, R x e
Aplic nd proprietatea de mai sus pentru x=1
0 0 0
179 ;...; 2 ; ;sin180
0
=0 i i s si in n3 36 60 0
0
= =0 0
S S= =0 0
2p
2p
1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

A
|
|
.
|

\
|
=
0 0
0 0
2

detA=0
3p

2p
b)

X=
|
|
.
|

\
|
d c
b a
;XA=
|
|
.
|

\
|
c
a
0
0
;AX=
|
|
.
|

\
|
0 0
d c
.
3p

2p
111
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Rezult c c=0 i i a a= =d d. . D De ec ci i X=
|
|
.
|

\
|
a
b a
0
.

c)

Inmul i im m l la a s st t n ng ga a i i l la a d dr re ea ap pt ta a ecua i ia a Y
2
=A cu Y,ob i in ne em m Y YA A= =A AY Y. .
Y Y= =
|
|
.
|

\
|
a
b a
0
. Y
|
|
.
|

\
|
=
2
2
2
0 a
ab a
.Rezult a=0,deci Y
|
|
.
|

\
|
=
0 0
0 0
2
.Fals.
Ecua i ia a n nu u a ar re e s so ol lu u i ii i. .
1p
2p
2p

2.
a)
xy=2xy+2x+2y+1=2xy+2x+2y+2-1=
=2(xy+x+y+1)-1=2(x+1)(y+1)-1
2p
3p
b)

(x y) z=4(x+1)(y+1)(z+1)-1
x (y z)=4(x+1)(y+1)(z+1)-1
(x y) z =x (y z), x;y ;zeR.
2p
2p
1p
c)

x 1 ) 1 ( = i i 1 ) 1 ( = x ; R x e
[(-2012) (-2011)] ) 1 ( [0 1 2012]= 1 <0
2p
3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

f(x)=(x )' 1 )( 4 ( ) 1 ( )' 4
2 2 2 2
+ x x x
f(x)=2x(2x ) 5
2

3p
2p
b)

x
f x f
x
) 0 ( ) (
lim


=
x
x x
x
4 ) 1 )( 4 (
lim
2 2x
f x f
x
) 0 ( ) (
lim


=.
2p

3p
c)

f (x)=12 10
2
x .
f (x)=012 10
2
x =0
6
5
2 ; 1
= x .
x

6
5

6
5
+ +
1p
1p

2p

112
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

f(x) +++++++++++++++ 0 - - - - - - - - - - - 0 +++++++++++++
f(x)
convex
|
|
.
|

\
|

6
5
f concav
|
|
.
|

\
|
+
6
5
f convex
Deci, func i ia a a ar re e 2 2 p pu un nc ct te e d de e i in nf fl le ex xi iu un ne e. .1p
2.
a)
1
0
0
) 3 4 ln(
4
1
|
.
|

\
|
+ = x I
3
7
ln
4
1
0
= I .
}
|
.
|

\
|
+
=
1
0
1
3 4
3
1
4
1
dx
x
I
1
0
1
0
1
) 3 4 ln(
16
3
4
1
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
= x x I
3
7
ln
16
3
4
1
1
= I .
3p

2p
b)

4I
1 + n
+3I
n
=
} } } } }
=
+
+
=
+
+
=
+
+
+
+ + 1
0
1
0
1
0
1 1
0
1
0
1
3 4
) 3 4 (
3 4
3 4
3 4
3
3 4
4 dx x dx
x
x x
dx
x
x x
dx
x
x
dx
x
x
n
n n n n n

4I
1 + n
+3I
n
=
1
1
1
0
1
+
=
+
n
x
n

1p
1p
1p
2p
c)

0
1
s
+ n n
I I ( )
n n
I descresctor.
4I
1 + n
+3I
n
s
n
I 7
) 1 ( 7
1
+
>
n
I
n
; 4I
1 + n
+3I
n 1
7
+
>
n
I
) 1 ( 7
1
1
+
>
+
n
I
n
.
Deci
) 1 ( 7
1
7
1
+
s s
n
I
n
n
n .
Rezult
1
7
7
+
s s
n
n
I
n
.Ob inem
n
limnI
n
.=
7
1
.
1p
2p

1p

1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 35
Prof: IVNESCU-GLIGA LILIANA

113
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

x x =3 0 =3
x x =3 x = 1,5
S ={1,5}
2p
2p
1p
2.

A=25
x
1
=2, x
2
=3
3 3
1 2
x x + =19
1p
2p
2p

3.

5 4
6 6
A A =6543
4 3
5 5
A A =543
E =6
2p
2p
1p

4.

5
Z ={
` `
0,1,2,3,4
` ` `
}
Verificarea elementelor din
5
Z
S =C P =0
1p
2p
2p

5.

OA
,
=( 5, 0)
AB
,
=(3, 2)
OM
,
=(
7
,1
2
)
1p
2p

2p
6.

( )
120 m A =

, fie AD BC
n AABD:
3 3
sin sin 2
AD BD
AD
B A
= =
1p

2p
114
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

S
ABC
=9 3

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

12 21
a a = 3
11 22
a a =2m
S = (3 +2m)
2p
2p
1p
b)

det A = 1 = S
m= 2
2p
3p
c)

1
1
*
det
A A
A

=
m=1 det A =1
A* =
1 1
3 2
| |
|

\ .
=A
1


1p
1p

3p

2.
a)
r =0
Verificare f (2) =0
2p
3p
b)

f =(X
2
2)(X
2
4)
f =(X
2
2)(X 2)(X +2)
3p
2p
c)

f =(X 2)(X + 2)(X 2)(X +2)
x
1
= 2, x
2
= 2, x
3
=2, x
4
=2
1p
4p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

115
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.
a)

f ' (x) =e
x
(1 x)
f ' (0) =1
3p
2p
b)

( ) lim
x
f x

= 0 =
=lim
x
x
x
e

=
=
1
lim
x
x
e

=0
2p

1p

2p
c)

f '' (x) =e
x
(x 2)
x =2 un singur punct de inflexiune
3p
2p
2.
a)
F(x) =
3
2
ln2 3
x
x
x
e C + + +
F
1
(0) =1C =
1
ln2

F
1
: R R, F
1
(x) =
3
2 1
ln2 3 ln2
x
x
x
e + +

2p

2p

1p
b)

( )
1
0
f x dx
}
=F(x)
1
0
=

1 2
ln2 3
e = +

3p

2p
c)

Aria ( )
2
1
g x dx
}
=
=
2
2
1
x dx
}

Aria
( )
7
3
g
I =

1p


2p


2p
116
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 36
Prof: IVNESCU-GLIGA LILIANA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

a
n
=a
1
+(n 1)r
2012 =1 +3(n 1)
n =
2014
3
eN
( )
1
2012
n
n
a
>
e
1p
1p

2p
1p
117
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.

1 x =0
xe{-1, 1}
2p
3p
3.

0 1
...
n
n n n
C C C + + + = 2
n

2
n
=64
n =6, , 1 n n e > N
2p
2p
1p

4.

Formula lui P
Cazuri favorabile =7
Cazuri posibile =7
P =1
1p
2p
1p
1p
5.

m= 1
d: y 1 = (x 1)
d: x +y 2 =0
2p
2p
1p
6.

A
OAOB
=2A
ABO

A
ABO
=6
A
OAOB
=12
2p
2p
1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

t
A =
3 1
0 1
| |
|

\ .

det (
t
A) = 3

2p

3p
b)

2A =
6 0
2 2
| |
|

\ .

B =
22
3 1
2 1
b
| |

\ .
= 1

2p

3p

118
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

A
2
=
9 0
2 1
| |
|
\ .

A
3
=A
2
A =
27 0
7 1
| |
|

\ .

S =26

2p

2p

1p
2.
a)
a
0
= f (0)
f (0) =1
2p
3p
b)

a
0
+... +a
15
= f (1)
f (1) =1
3p
2p
c)

X
2
1 =(X 1)(X +1)
f (1) =1= 0
f ( 1) =1= 0
1p
2p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( )
2
2
2
1
x
f x
x
' =
+

f (1) =
1
2
, f ' (1) =
1
2
, f (1) +f ' (1) =1

2p

3p

b)

( ) lim
x
f x

=1 (gradele sunt egale)


y =1 as. orizontal
3p
2p

c)

f ' (x) = 0 i monotonia lui f
x =0 un singur punct de extrempentru f
3p
2p
119
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)
f continu pe
( ) ,0 i pe
( ) 0, pt. c sunt funcii elementare
f continu n 0 l
s
(0) =l
d
(0) =f (0) =1
f continu pe R f admite primitive peR
2p
2p
1p
b)

( )
1
1
x f x dx


}
=
0
1
x
x e dx


}
+ ( )
1
0
1 x x dx =
}
12 5
6
e
e


0
1
2
x
e
x e dx
e

=
}

( )
1
0
1
1
6
x x dx =
}

3p


1p


1p

c)

V(
Cg
) = ( )
1
2
0
g x dx =
}
( )
1
2
0
1 x dx =
}

=
3
2 1
0
3
x
x x
| |
+
|
\ .

V(
Cg
) =
32p

2p


1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 37
Prof: IVNESCU-GLIGA LILIANA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
120
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

A =0
A =(m 1)(5m 9)
m
9
1,
5

e
`
)

1p
2p

2p
2.

2
3 2
0
1
x
x x

>
+ +

2
1 0, x x x + + > eR
2
3
x A < = C
2p

1p

2p

3.

1
k n k k
k n
T C a b

+
= , n =6, k =3
T
4
=20
2p
3p

4.

x
2
=t, t
2
10t +9 =0
t
1
=1, t
2
=9
x
1
= 1, x
2
=1, x
3
= 3, x
4
=3
1p
2p
2p
5.

(AB): x +4y 9 =0
1 =
4
4 a
a
=
2p
3p

6.

BC
2
=AC
2
+AB
2
2AC AB cos60


BC = 39
2p
3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

121
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.
a)

d =
1
3 2 2
2 2 2
m m | |
|

|
|

\ .

d =10m 10


2p

3p
b)

d= 0
m= 1
meR {1}
2p
2p
1p
c)

m=2d =10
d
x
=14, d
y
=24, d
z
=20
x =1,4; y =2,4; z =2
1p
3p
1p
2.
a)
2
x
=16
x =4
3p
2p
b)

e =1
2 2' =1
2' =0eR
2p
1p
2p
c)

x
2
+x 2s0
x
1
=1, x
2
= 2
xe[ 2; 1] adevarat
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )
0
0
lim
x
f x f
x

= f ' (0) = 3
f ' (x) =6x
2
3
3p

2p

122
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)

f ' (x) =0, x
1
=
2
2
, x
2
=
2
2

f cresc. pentru x
2 2
, ,
2 2
| ( |
e
| (
|
\ .
, f descresc. pentru x
2 2
,
2 2
(
e
(


3p


2p

c)

f '' (x) =12x,
( ) ( ) ( ) f x f x f x ' '' + = 2x
3
6x
2
+9x +3
(x 3)( 2x
2
+9) =0
x =3eR
2p
2p
1p
2.
a)
( )
2
f x
dx
x
}
= lnxdx =
}

( ) ln 1 x x C = +

2p
3p
b)

( )
3
1 1
ln
e e
f x
x
dx dx
x x
=
} }

lnx =t
1
1 0
ln
e
x
dx tdt
x
=
} }
=
1
0
2
= >

1p

2p


2p
c)

( )
2
4
2
5
ln
f x
dx
x
}
=10
4
4
2
x dx
}
=
=2
6
(2
5
1) adevrat

3p

2p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 38
Prof: LEFTERIU IOANA.
123
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2
(2 3) 7 4 3 + = +
2
(1 2 3) 13 4 3 =
( )
2
2
(2 3) 1 2 3 + + =20, 20eN
3p
2p
2.

8 2
5
2
a
+
= = (orice termen al unei progresii aritmetice,ncepnd cu al doilea,este media
aritmetica a termenilor vecini)
5 2 3, 8 3 11 r b = = = + =
b-a=11-5=6
2p

2p
1p
3.

3 2 1
2 2
x x +
=
Din injectivitatea funciei exponeniale 3 2 1 x x + =
4 x =
2p
2p
1p
4.

1 3 9
3 3 3
log 0;log 1;log 2 = = =
p=
numrul
numrul
cazurilor
cazurilor
favorabile
pozibile
;
3
5
p =
3p

2p
5.

( ) 4; 1 4,1
2 2
B C B C
M M
x x y y
x y M
+
+
= = = =
AM: 1 0 1
A A
M A M A
x x y y
y y
x x y y

= = =


3p

2p
6.

( )
sin110 sin 180 70 sin70; = =


( )
cos110 cos 180 70 cos70 = =


0 0
sin110 cos110 sin70 cos70 0 x x x x + = = =2p

2p
1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
124
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


1.
a)

C= ( )
2 2 4 6
3 1 2 3 3 6 9
4 4 8 12
t
A B
| | | |
| |
= =
| |
| |

\ . \ .

2p
2p
1p
b)

Coloanele a doua i a treia sunt proporionale cu prima.
det C =
2 4 6
3 6 9
4 8 12

=0
3p
2p

c)

( )
3 3
1 2 4 6
D(x)=xC+I 3 1 6 8 ; 0
4 8 1 12
x x x
x x x D I
x x x
+ | |
|
= =
|
|
+
\ .
.Matricea D(x)este inversabil,dac
'
, x - eR astfel nct ( ) ( )
'
3
D x D x I = =D(0)
( ) ( )
' '
8 0 D x x x x D + + =
' '
8 0 x x x x + + = ;
'
1
;
8 1 8
x
x x
x

= =
+
1
\
8
x

e
`
)
R
1p


2p

2p
2.
a)
( )( )
7 7 49 7
7 7 7
x y xy x y
x y
- = + +
= +


3p
2p
b)

( )
2
7 7; x x x - = + din asociativitate: ( )
3
7 7 x x x x - - = +
Dinx x x x - - = ( ) ( )( )( )
3
1 2 3
7 7 ; 7 6 8 0; 6; 7; 8 x x x x x x x x + = = = = =
2p
3p

c)

( ) ( ) ( )( ) 7 7 7 7 7 7 ; x a x a a x a x x - = + = + = - eZ
( )( ) 7 8 0, 7 x a a a x x a - = = e = Z 7 7 7 x x - = - =
Din asociativitate: ( ) ( ) ( ) ( ) 10 9 6 7 8 10 7 E = - - - - - - - = . .
2p

2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

125
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.
a)

( )
2
2
lim lim 0;
4
x x
x a
f x
x

+
= =
+

0 y = este ecuaia asimptotei orizontale la+
3p

2p
b)

a=1; ( )
2
2 1
4
x
f x
x
+
=
+
;
0
( ) (0)
lim
x
f x f
x

= ( )
'
1
0
2
f =
( )
( )
2
'
2
2
2 2 8
4
x x
f x
x
+
=
+

1p

2p

2p
c)

a=3; ( )
2
2 3
4
x
f x
x
+
=
+

( )
( )
2
'
2
2
2 6 8
4
x x
f x
x
+
=
+
;

2
2 6 8 x x + =0;
1 2
4; 1 x x = = ; ( )
1
4
4
f = ; ( ) 1 1 f =
Din tabel,
1
1
4,
4
A
| |

|
\ .
este punct de minim; ( )
2
1,1 A este punct de maxim
1p

1p

1p

2p
2.
a)

b)

Funcia f este continu pentru ( ) ( ) ,0 0, xe (1)
n x=0; ( ) ( )
2
0 0
lim lim 3 5 5
x x
f x x x = + =

( ) ( )
0 0
lim lim 4 5
x
x x
f x e x = + + =
_ _
; ( ) 0 5 f = (2)
Din (1)i(2) functia f este continu pe Ratunci, f admite primitive pe R
( ) ( )
1 0 1
2
1 1
( ) 3 5 4
x
o
f x dx x x dx e x dx

= + + + +
} } }

31
3
e = +
2p
2p
1p
2p


3p
c)

( )
2
1 1
2 2
0 0
2 ( ) 2 4
x
xf x dx x e x dx = + +
} }
=

2p
3p
126
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

=
7
2
e +BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 39
Prof: LEFTERIU IOANA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

3
36 9 81 3 64 +
=0
2p
3p

2.

2
3 2 4; 2,
3
x x x s s s eZ
A={0,1,2}
3p
2p
3.

2
2 1 2 3 1 x x x + = + ;
2
2 5 2 0 x x + =
1
1
2
x = ;
2
2 x =
1p
2p
2p

127
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4.

Condiii de existen:
0
2 0
x
x
>

>

; ( ) 2, xe +
Din proprietile logaritmilor:
( ) 2
2
log 3
x x
=
2
2 8 0 x x = ;
1 2
2; 4 x x = = ;
( ) 2 2, e S={4}
1p

3p
1p
5.

( ) ( )
3 2 3 2 3 2 a i j i j = +
, , , ,
,

13 a j =
, ,

2p
3p
6.

sin
2
ABC
AB AC BAC


=
.

9
ABC
=
.

2p

3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

3 3
3 0 0 0 0 0
3 0 3 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0
a b c
A I O x y z
u v w
| | | | | |
| | |
+ = + =
| | |
| | |
\ . \ . \ .

3 0 0 0
3 0 0 0
3 0 0 0
a b c
x y z
u v w
+ | | | |
| |
+ =
| |
| |
+
\ . \ .

3, , 0 a b o c = = = ; 0, 3, 0 x y z = = = ; 0, 0, 3 u v w = = = .
2p


2p

1p
b)

t
a x u
A b y v
c z w
| |
|
=
|
|
\ .

0
0
0
t
b x c u
B A A x b z v
u c v z
| |
|
= =
|
|

\ .


1p

2p


2p
128
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( )( )( ) ( )( )( )
0
det 0 0
0
b x c u
B x b z v x b v z c u x b v z c u
u c v z

= = =

.
c)

0; a y w = = = 1 b c x z u v = = = = = =
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
| |
|
=
|
|
\ .

2
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
| |
|
=
|
|
\ .


2p

3p

2.
a)
3, 1 a b = =
4 3 2
3 5 4 f x x x x = + +
3 2
5 9 13 c x x x = + + +
30 r =
1p
2p
2p
b)

1 2
1, 1 x x = = rdcini ( ) ( ) 1 0; 1 0 f f = =
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4 3 2
1 1 1 1 5 1 4 10 f a b a b = + + + = + +
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4 3 2
1 1 1 1 5 1 4 f a b a b = + + + = +
10 0
0
a b
a b
+ + =


+ =

5; a = 5 b = .
1p

2p

2p
c)

3, 1 a b = =
4 4 2
3 5 4 f x x x x = + +
Din
1 2 3 4
, , , x x x x rdcini, ( ) ( )( )( ) ( )
1 2 3 4
f x x x x x x x x x =
( )( )( )( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 1 2 P x x x x f = = =

2p
3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( ) ( )
0 0 0
lim lim lim
x x x x x x
f x f x f x

- =
_

1p

3p
129
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( )
2
1 1
6
lim lim
1
x x
x x
f x
x

+
= =
+


( )
2
1 1
6
lim lim
1
x x
x x
f x
x

+
= =
+
_

( ) ( )
1 1
lim lim
x x
f x f x

=
_
f nu are limit n 1 x =


1p
b)

Ecuaia asimptotei oblice: y mx n = +
( )
( )
2
6
lim lim
1
x x
f x
x x
m
x x x

+
= =
+
1 =
( )
6
lim lim 0
1
x x
n f x mx
x

( = = =

+

1; 0 m n = = ;ecuaia asimptotei : y x =
1p

2p


1p
1p
c)

( )
( )
2
2
2 7
1
x x
f x
x
+ +
' =
+
;
( )
( )
3
12
1
f x
x

'' =
+

( ) , 1 xe ( ) 0 f x '' > f =funcie convex
( ) 1, xe ( ) 0 f x '' < f = funcie concav
1p

2p

1p
1p
2.
a)
1
0
( )
x
f x
dx
e
}
1
2
0
25 x = + =
}

26 25 1 26
ln
2 2 5
+
= +
1p

4p
b)

( )
( )
x
f x
g x
e
= =
2
25 x +
( )
1
2
0
V g x dx = =
}

1p

2p

2p
130
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

=
( )
1
2
0
76
1
3
x dx

+ =
}

c)

( ) ( )
1 1
2 2
0 0
25 25
x
x f x dx x e dx + = +
} }
=
=
( )
1 1 1
2
0 0 0
25 2 2
x x x
x e x e e + +
=26 27 e
1p

2p
2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 40
Prof:LEFTERIU IOANA.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Din ecuaia:
2
t St p o + = ,unde 4 S x y = + = , 32 p x y = = ,avem
2
4 32 0 t t = ;
1
4; x =
2
8; x =
( ) ( ) { }
4,8 ; 8, 4 S = .
1p
2p
2p
2.

Elementele mulimii A sunt termenii consecutivi ai unei progresii aritmetice:
1 2 3 4
3, 5, 13, 18, , 98
n
a a a a a = = = = = . ,
1p

131
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

r
2 1 3 2 4 3
5 a a a a a a = = = =
( )
1
1
n
a a n r = + ; ( ) 98 3 1 5 n = + 20 n =
2p
2p
3.

Din proprietile logaritmilor:
( ) ( ) ( )( )
2 3 2 3 2 3 2 3
5 5 5
log log log
+ +
+ = =
1
5
log 0 = =
2p
3p

4.

( )( )
3
1 2
n
A n n n =
3 2
3 4 0 n n n = ;
1 2 3
0; 1; 4 n n n = = =
, 3 4 n N n n e > =
1p
3p
1p
5.

, OA OC
,,
sunt vectori opui,la fel: OB
,
i OD
,
0 OA OC + =
, , ,
; 0 OB OD + =
, , ,

( ) ( )
0 OA OC OB OC + + + =
, , , , ,

3p
2p

6.

( )
cos120 cos 180 60 cos60 = =


2 2 2 2
sin 60 cos 120 sin 60 cos 60 1 S = + = + =

(din formula fundamental)
3p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) det 1 A =
2
1 2
1 1 2 2 3 1
1 1 3
m
m m
m

= + +


2
2 3 1 1 m m + + =
1 2
3
; 0
2
m m = =

2p

3p
b)

( ) S are soluie unic dac det ( ) 0 A =
2
1 2
1
2 3 1 0 , 1
2
m m m m + + = = =
1
\ ; 1
2
m

e
`
)
R
2p

2p
1p
132
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

( )
2 1
1 2 5
3 1
x y z
m S x y z
y z
+ =

= = + + =

+ =

; det( ) 6 A =
1 1 2
5 1 2 6
1 1 3
x
d

= =

;
1 1 2
1 5 2 12
0 1 3
y
d

= =

;
1 1 1
1 1 5 6
0 1 1
z
d = =


( )
1
det
x
d
x
A
= = ;
( )
2
det
y
d
y
A
= = ;
( )
1
det
z
d
z
A
= = ; { } 1, 2, 1 S =
1p


3p


1p
2.
a)
( ) 2 0 f g f = .
( ) 2 2 22 f m = ; 11 m = .
2p
3p
b)

( ) ( ) ( ) ( )
3 2
3 3 3 15 3 2 f m m = + 12 3 m =
( )
3 0 f = 12 3 m =
3p

2p
c)

3 2
1; 15 2 m f x x x = = +
Din relaiile lui ` Vie t e ' :
1 2 3
1 2 1 3 2 3
1 2 3
1
15
2
x x x
x x x x x x
x x x
+ + =

+ + =


( ) ( )
2
2 2 2
2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3
2 S x x x x x x x x x x x x = + + = + + + + 31 =
1p

2p

2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

f = continu n
0
0 x = ( ) ( ) ( )
0 0
lim lim 0
x x
f x f x f = =
_

( ) ( )
3 2
0 0
lim lim 5 7 1 1
x x
f x x x x a a = + + + = +

( ) ( )
0 0
lim lim 2 2 2
x x
x x
f x xe x e = + =
_ _
; ( ) 0 2 f =
2p


2p

133
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1 2 a + = 3 a = 1p
b)

3 a = , ( )
3 2
5 7 2, 0
2 2 , 0
x x
x x x x
f x
xe x e x
+ >
=

+ s


Ecuaia tangentei n
0
x x = ; ( ) ( )( )
0 0 0
y f x f x x x ' =
( )
2
3 10 7 f x x x ' = + ( ) 2 1 f ' =
2 0 x y + = este ecuia tangentei.
1p

1p
2p
1p
c)

( )
2
3 10 7 f x x x ' = + ; ( ) 0, x e
( ) 0 f x ' = ;
2
3 10 7 0 x x + = ;
1
1 x = ;
2
7
3
x =
Pentru ( |
7
0,1 ,
3
x
|
e
|

.
, 0 f ' > f este cresctoare
pentru
7
1,
3
x
(
e
(

0 f ' s f este descresctoare.

2p

2p
1p

2.
a)
1 m = ( )
2
1
3 4 4 f x x x = + +
( ) ( )
2 3 2
1
3 4 4 2 4 f x dx x x dx x x x C = + + = + + +
} }

2p
2p
1p
b)

0 m = ; ( )
2
0
3 4 f x x x = + +
( ) ( )
1 1
2
0
0 0
3 4
x x
e f x dx e x x dx = + + =
} }

( )
1
2
0
3
x
e x x = + + =5 3 e
1p

1p
3p
c)

( )
1 2
0
8 35
6
m
m m
f x dx
+
=
}

2
8 0 m m = ;
1
0 m = ;
2
1
8
m = ; m
-
eR
1
8
m =
2p
1p
2p134
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 41
Prof:LICA ROXANA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1 5 2
2 5 4,2
5 4 5 2
+
= = +

=
Pratea intreaga a numarului este 4.
3p
2p

2.

5 1
4 a a r = +
1 1
4 8 a a r + + =
1
2 4 a r + =
3 1
2 4 a a r = + =
1p
2p
2p

3.

1
0 x = ,
2
2 x =
Solutiile in R sunt | | 2,0 xe
Solutiile intregi { } 2, 1,0
1p
2p
2p

4.

1 2
1 2
2 1
3
2 1 3 11
2
x x m
x x m
m m
m
+ = +
=
+ + =
=

1p
1p
2p
1p

5.

( ) 1
3 3
2
n n
n

=
2
7 6 0 n n + = , 6 n =
2p
3p

135
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

6.

( )
2
2 2
7 5 2 6 = + , deci triunghiul este dreptunghic.
Ipotenuza triunghiului are lungimea 7.
Raza cercului circumscris unui triunghi dreptunghic este egala cu jumatate din ipotenuza, deci
R=3,5.
2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

DetA=
2 1 1
1 1 2
3 1 1


=
2 6 1 3 4 1 + + + =
-1
2p

2p

1p
b)

Det A= 2 3 1 3 2 1 m m + + +
Det A=0 1 0 m + = 1 m =
3p
2p
c)

Scazand ecuatiile 3 si 1 obtinem 1 x =
2
2 3
y z
y z
+ =

+ =


1, 1 z y = =
1p
2p
2p

2.
a)
Fie , x y eR
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3 3 3 3 3 9 3 3 3 9
x y xy x y xy x y
| || |
+ + = + + + = + +
| |
\ .\ .
=x y
1p
4p
b)

Fie xeR. a x a =
1 1 1
3 3 3
a x a
| | | |
+ + =
| |
\ . \ .

1 1 1
0
3 3 3
a x a
| || | | |
+ + + =
| | |
\ .\ . \ .

1 1
1 0
3 3
a x
| || |
+ + =
| |
\ .\ .

1
3
a =
3p

2p
c)

1 1
3 3

| |
=
|
\ .

3p
2p
136
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2012 2011 2010 1 1 1
...
3 3 3 3 3 3

| | | | | | | | | |
= =
| | | | |
\ . \ . \ . \ . \ .


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
1
1 ln ln f x x x x
x
' = =
( ) 1 ln1 0 f ' = =
3p
2p
b)

( ) ln 1 f e e ' = =
Ecuatia tangentei la grafic in punctul de abscisa este ( ) ( )( ) y f f x ' =
Asadar ecuatia tangentei la graficul functiei este ( ) 0 1 y x e =
adica 0 x y e + =
1p
1p
2p
1p

c)

( ) 0 f x ' = ln 0 x = 1 x =
x
0 1
( ) f x ' + + + + 0 - - - - -
( ) f x
1
Un singur punct de extrem, ( ) 1,1 A
2p


2p

1p
2.
a)
1
0
0
cos I xdx = =
}

1
0
sin sin1. x = =
3p
2p

b)

1
1 1
1
0 0 0
cos sin sin
1
sin1 cos sin1 cos1 1
0
I x xdx x x xdx
x
= =
= + = +
} }

3p
2p
137
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

| |
2012 2012
1 1
2012 2012
0 0
0,1 cos 1
cos
1
cos
2013
x x
x x x
x xdx x dx
e s
s
s =
} }

1p
2p
2p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 42
Prof: LICA ROXANA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

lg100 10 2,5 =
{ } 2,5 0,5 =
3p
2p

138
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.

( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 2012 0 1 2 ... 2011 f f f f + + + + = + + + + =
2012 2011
2


3p
2p

3.

1 2
1, 6 x x = =
E=( ) ( )
3 3
1 6 + = 1 216 217 =
3p
2p
4.

C.E.
3
1 0 1 x x + > >
3 2
1 3 x + =
3
8
2
x
x
=
=

1p
2p
2p
5.

( ) sin15 sin 45 30
sin45 cos30 sin30 cos45
2 3 1 2 6 2
2 2 2 2 4
= =
=

=

2p
2p
1p

6.

sin
2
18 18 sin120 324 2sin60 cos60
2 2
324 3
81 3
4
ABC
AB AC A
A
A

= =

= =
=

2p
2p
1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )
2
2
1 1 0
1,1 0 1 1
0 0 1
1 2 1
0 1 2
0 0 1
M
| |
|
=
|
|
\ .
| |
|
=
|
|
\ .

3p


2p

139
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)

( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
1
2 3 0
2,3 0 2 3
0 0 2
1
2,3 8 2,3 2,3
2,3
M
Det M M M
Det M
-
| |
|
=
|
|
\ .
= =

( )
1
4 6 9
1
2,3 0 4 6
8
0 0 4
M

| |
|
=
|
|
\ .

3p
2p

c)

( )
( ) ( )
( ) ( )
3
*
0
, 0
0 0
,
, 0
a b
M a b a b
a
Det M a b a
Det M a b a
b
| |
|
=
|
|
\ .
=
= e
e
R
R

1p

2p

2p

2.
a)
( ) 1 1 1 1 1
0
f = + +
=

4p
1p
b)

( ) ( ) 1 0 1 f X f = +
( ) ( )
( )( )( )
2
1 1
1
f X X
X X i X i
= + + =
+ +

1p
2p
2p
c)

i
x radacina pentru { }
3 2
1 0, 1,2,3
i i i
f x x x i + + + = e
( )( )
3 2 4
1 1 0 1
i i i i i
x x x x x + + + = = { } 1,2,3 i e
4 4 4
1 2 3
1 1 1 3 x x x + + = + + =
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)
Asimptota orizontala:
2
2
lim 1
2012
x
x
f
x

=
+
admite asimptota orizontala la dreapta 1 y =
2p

140
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


2
2
lim 1
2012
x
x
f
x

=
+
admite asimptota orizontala la -dreapta 1 y =
Functia nu admite asimptote oblice sau verticale.

2p
1p
b)

( )
( )
( )
3 3
2
2
2
2
2 4024 2
2012
4024
2012
x x x
f x
x
x
x
+
' = =
+
+

3p
2p

c)

( )
2
4024
1
2013
f ' =
Ecuatia tangentei la grafic in punctul de abscisa este ( ) ( )( ) y f f x ' =
Asadar ecuatia tangentei devine
( )
2
1 4024
1
2013 2013
y x =
2p
1p

2p

2.
a)
( ) ( )
( )
( )
2
2
1
3
2
1
0
0
1
1
1
3
1
3
f x x
x
x dx
=

= =
}

1p
3p

1p

b)

( ) | |
( )
( )
2012
1
2013
2012
1
0
0
0, 0,1
1
1
2013
1
2013
f x x
x
A x dx
> e

= = =
}

1p
3p

1p
c)

( ) ( )
( )
( )( )
1 0
0 1
0 0
2 1
0 0
1
1 1
1 1
2
1 1
2 1
1
1 2
n
n
n n
n n
n
x x dx t t dt
t t
t dt t dt
n n
n n

+ +
+


+
= + =
+ = + =
+ +

+ +
} }
} }

2p
2p
1p

141
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.roBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 43
Prof: Viorica Lungana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1 2
2
2
5 6 0
3
x
x x
x
= e
+ =
= e


Deci mulimea de adevr este: { } 3 ; 2
3p

2p
2.

( ) 1 , 1
1
> + = n r n a a
n

r a a 9
1 10
+ =
131
10
= a i 12 = r 32 108 131 131 12 9
1 1 1
= = = + a a a
1p
2p
2p
3.

( ) = =
2 5
3 2 lg 288 lg
= + =
2 5
3 lg 2 lg
B A 2 5 3 lg 2 2 lg 5 + = + =
1p
2p
2p
4.

2 0 2, n n n > > e
( )
( ) ( )
( )
( ) 2 1 2
! 2
1 ! 2
2
! 2
!
= =

n n
n
n n n
n
n

2
1
2 0 2 n n n = = e,
2
1 n = e.
Deci 2 = n
2p


3p

5.

( ) ( ) ( ) ( ) 2 2
C A C A B A B A
AC AB x x i y y j x x i y y j
(
= + + =

, , , , , ,

2p

142
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( )
10 2 3 3 4 7 i j i j i j = + = +
, , , , , ,

3p
6.

2
3 1
2
3
2
1
6
cos
6
sin
6
+
= + = + = |
.
|

\
|
f , (1)
2
1 3
2
1
2
3
3
cos
3
sin
3
+
= + = + = |
.
|

\
|
f , (2)
Din relaiile (1) i (2) rezult
|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
3 6

f f .
2p

2p

1p


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

( )

=
=

=
=

=
= +

= +
= +
A B Y
B A X
A B Y
Y B X
B Y X
A Y X
B Y X
A Y X
2
3 2
2
2
2 4 2
3 2
2 2
3 2

+
|
|
|
.
|

\
|=
|
|
|
.
|

\
|


|
|
|
.
|

\
|= =
2 4 2
4 2 4
2 4 2
1 2 1
2 1 2
1 2 1
3
1 2 1
2 1 2
1 2 1
2 3 2 B A X
|
|
|
.
|

\
|=
|
|
|
.
|

\
|+
1 2 5
2 5 2
5 2 5
3 6 3
6 3 6
3 6 3

=
|
|
|
.
|

\
|+
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|


|
|
|
.
|

\
|

= =
1 2 1
2 1 2
1 2 1
2 4 2
4 2 4
2 4 2
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 1
2 2 A B Y
|
|
|
.
|

\
|

=
1 2 3
2 3 2
3 2 3

2p


2p
1p
b)

|
|
|
.
|

\
|=
|
|
|
.
|

\
|

+
|
|
|
.
|

\
|= +
0 0 2
0 2 0
2 0 2
1 2 3
2 3 2
3 2 3
1 2 5
2 5 2
5 2 5
Y X
=
|
|
|
.
|

\
|+
|
|
|
.
|

\
|=
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|=
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 1
B A
3p2p
143
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

|
|
|
.
|

\
|=
0 0 2
0 2 0
2 0 2

Deci B A Y X = +
c)

( ) == +
0 0 2
0 2 0
2 0 2
det Y X
e = 8 N

3p
2p

2.
a)
( )( ) ( ) G y x y x y x xy y x e + = + = , , 5 5 5 30 5 5 *
Legea este asociativ dac ( ) ( ) ( ) G z y x z y x z y x e = , , , * * * *
( ) ( )( ) ( )( ) | |( ) = + + = + = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 * * * z y x z y x z y x
( )( )( ) ( ) G z y x z y x e + = , , , 5 5 5 5 , (1)
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) | | = + + = + = 5 5 5 5 5 5 5 5 * 5 * * y x z y x z y x
( )( )( ) ( ) G z y x z y x e + = , , , 5 5 5 5 , (2)
Din relaiile (1) i (2), rezult legea este asociativ.
1p


2p

2p
b)

Legea are element neutru dac exist G e e astfel nct ( ) G x x x e e x e = = , * * .
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) e = e = + e = G x e x G x x e x G x x e x , 0 6 5 , 5 5 5 , *
( ) ( ) G x e e e = , , 5 6 .
Oricare ar fi G xe exist G x e
,
astfel nct 6 * *
, ,
= = x x x x .
( ) ( )( ) ( ) ( ) e

= e = + e = G x
x
x G x x x G x x x ,
5
1
5 , 6 5 5 5 , 6 *
, , ,

( ) ( ) e >

+ = , 5 , 5
5
1
5
,
x
x
x .
Deci orice element din mulimea G este inversabil.

3p


2p

c)

Din asociativitatea legii, dac z y x = = , atunci ( ) = + = 6 5 5 6 * *
3
x x x x
2p
3p
144
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( ) ( ) e = = = , 5 6 1 5 1 5
3
x x x

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

= = 1 0 1 x x
{ } 1 D =
2p
3p
b)

2
, ,
,
g
g f g f
g
f
=
|
|
.
|

\
|

( )
( ) ( )
2 2
,
1
2
1
1 1
x
x
x
x x
x f


=
( )
( )
0 0
1
2
0
2
,
= =

= x
x
x
x f
( )
( ) ( )
( )
( )( )
( )
( )
( )
3 4 4
2
, ,
1
3 2
1
2 1 1 2
1
1 2 1
2
x
x
x
x x
x
x x
x f

+
=

+
=
( )
( )
( )
3 0
1
3 2
0
3
, ,
= =

= x
x
x
x f
x 0 1 3 +
( ) x f
,

+ ++++ +0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( ) x f
, ,

- - - - - - - - - - - - - +++++0 - - - - - - - - - -
( ) x f
( ) M
1
( ) i
2
0 = x punct de maxim
3 = x punct de inflexiune
1p
1p
1p
2p

c)

Ecuaia tangentei la graficul funciei f n punctul ( )
0 0
, y x M este ( ) ( )( )
0 0
,
0
x x x f x f y =
( ) 3 2 = f
( ) 4
1
4
2
,
= = f
1p
1p
1p

145
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( ) 0 5 4 2 4 3 = + = + y x x y
2p
2.
a)
=
+
=
+
=
} }
1
0
2
1
0
2
1
1
2
2
1
1
dx
x
x
dx
x
x
I
( ) = + =
1
0
2
1 ln
2
1
x
( )
2
2 ln
1 ln 2 ln
2
1
= =
2p
2p
1p
b)

( ) | | 1 , 0 , 0
1 1 1
2
2
2 2
2
e s
+

=
+

+
x
x
x x
x
x
x
x
, atunci
1 2
1
0
2
2
1 2
0
1
I I dx
x
x x
I I s s
|
|
.
|

\
|
+

=
}

2p

3p
c)

( )
=
+
+
=
+
+
+
= +
} } }
+
+
1
0
2
2 1
0
2
1
0
2
2
2
1
1
1 1
dx
x
x x
dx
x
x
dx
x
x
I I
n n n
n n

= =
}
1
0
dx x
n

1
1
1
1
0
1
+
=
+
=
+
n n
x
n
, ( )
*
n e .
2p

1p

2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 44
Prof: Viorica Lungana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

146
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1

2
2
1
2
3
2
2
1
2
3
2
2
1
2
3
2
2
1
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
2
3
2
1
2
2
3

+
+

+
+
= + + = + +
2 1 1 = + =
Amfolosit formula radicalilor dubli
2 2
C A C A
B A

+
= , unde B A C =
2 2
.
3p


2p
2

( ) 2 1 2 2 1 2 + = + = x x x x
Dac 3 2 1 2 = + = x x x .
Dac
3
1
2 1 2 = = x x x
1p

2p
2p
3

= |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
+ +
2
5
3
5
3
2
3
5
5
3
1 1 1 1 x x x x
2
5
3
5
3
5
3
5
3
= |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
x x

Notm y
x
= |
.
|

\
|
5
3
i ecuaia devine
3
1
3
0 3 10 3
3
10 1
2
1
2
=
=
= + = +
y
y
y y
y
y
5 log 1
1
1
5
3
log 3
5
3
3
1 3
+
= = =
|
.
|

\
|
x x
x

5 log 1
1
1
5
3
log
3
1
5
3
3
2 3
+
= = =
|
.
|

\
|
x x
x

0
2 1
= + x x
1p

1p


2p


1p
4

y x
x y
y x
C C
x
y
y
x
=

>
>
= ; ( ) ( ) 1000 ! 2 1000 ! < < + x y x
1000 1 ! 0 0 < = = x este soluie. 1000 2 ! 2 1 < = = x este soluie.
1000 24 ! 4 2 < = = x este soluie. 1000 720 ! 6 3 < = = x este soluie.
1000 720 7 8 ! 8 4 > = = x nu este soluie.
Deci ( ) ( ) ( ) ( ) { } 4 0 , 0 , 3 , 3 , 2 , 2 , 1 , 1 = = cardM M .
2p


3p

5
CA BC AB P + + = ; ( ) ( )
2 2
M N M N
y y x x MN + =
2p
147
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


37 = AB , 61 = BC , 4 = CA . 4 61 37 + + = P
3p
6

( )
( ) x tg
x tg
x tg x tg
x tg
x
x tg x
x tg x
x x
x x
E
4
6
2 4
6
2
4 4
6 6
4 4
6 6
1
1
1
1
1
1
cos
1 cos
1 cos
cos sin
cos sin
+
+

+
=
+
+
=
+
+
=
+
+
=
17
13
17 5
65
16 1
64 1
4 1
1
=

=
+
+

+
= E
3p

2p


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

=

+ =

+

=
+
2 1 1
2 2
0 1 0
2 1 1
2 2
2 1 2
det
3 2
2 1
3 2
3 2
x
a x x x
x
a x x x
a x x x
A
l l

( ) = + =

+
= a x x x
x
a x x
2 4 2
2 1
2 2
2 3
2

a x x x + + = 2 4 2
2 3

2p


2p

1p
b)

( ) 0 0 1 2 2 0 2 4 2 0
1
2 2 3
= = + = + = x x x x x x x a i
1
3 2
= = x x
3p
2p
c)

Fie ( ) a x x x x f + + = 2 4 2
2 3
. = x rdcin dubl
( )
( )
( )

=
=
=
0
0
0
, ,
,

f
f
f

( ) 2 8 6
2 ,
+ = x x x f
( ) ( )
3
1
; 1 0 1 4 3 2 0
2 1
2 ,
= = = + = f
0 1
1 1
= = a
27
8
3
1
2 2
= = a
27
8
2 1
= + = a a S

1p

1p

1p
1p

1p
2. Se calculeaz elementele neutre ale celor dou legi de compoziie.
148
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

a)
( ) * , x e x x = e ( ) 3 , x e x x + + = e 3 e = e, ( ) x e.
( )( ) 3 3 3 6 3 3 + + = + + + = y x y x xy y x
( )
,
, x e x x = e ( ) ( ) ( )
,
3 3 3 , x e x x + + = e ( )( ) ( )
,
3 2 0, x e x + + = e
,
2 e = e, ( ) x e.
Din ( )( ) ( )( ) ( ) 3 3 3 3 3 3 , , x y x y y x y x x y = + + = + + = e , rezult inelul ( ) ,*,
este inel comutativ.
Fie 3 , 3 = = y x . S artm c 3 = y x .
Presupunem ( )( ) ( )( ) 3 0 3 3 3 3 3 3 3 = = + + = + + = x y x y x y x sau
3 = y , ceea ce contrazice ipoteza, deci 3 = y x , adic inelul ( ) ,*, este inel comutativ
i fr divizori ai lui zero.

1p

1p

1p


2p
b)

Fie
,
, x x e. S artm c
,
x este inversul lui x.
( )( ) ( )( )
+
= + = + + = + + =
3
1
3 1 3 3 2 3 3 3 2
, , , ,
x
x x x x x x x
,
1
3
3
x
x
= + e
+
{ } 1 , 1 3 e + x .
Dac 4 1 3 = = + x x .
Dac 2 1 3 = = + x x .
Deci, elementele inversabile sunt 4 = x i 2 = x .

3p2p

c)

( ) ,*, este corp dac orice element xe, 3 = x este inversabil n raport cu legea .
n acest caz, conformpunctului b), numai 2 elemente sunt inversabile.
Deci ( ) ,*, nu este corp.
2p
2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)
( ) 7 2
,
= x x f
( ) 1 5 7 2 5
,
= = = x x x f
3p
2p
149
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


b)

5 3 5 = + = m x y
Coeficientul unghiular al tangentei la graficul funciei n = x este ( )
,
f .
Tangenta la graficul funciei f este paralel cu dreapta 3 5 + = x y dac
( ) 1 5
,
= = f
( ) ( ) 2 , 1 2 7 3 2 1 = + = T f este punctul de tangen.
1p
1p

1p
2p
c)

( ) ( )( ) = x f f y
,

( ) 0 3 5 1 5 2 = + = + y x x y
2p
3p
2.
a)
( ) ( ) 2 1 ln 1 ln
1
1
1
0
2
1
0
2
0
+ = + + =
+
=
}
x x dx
x
I
1 2 1
1
1
0
2
1
0
2
1
= + =
+
=
}
x dx
x
x
I
2p

3p
b)

2 2
0 1
1
0 , [0,1]
1 1
0
4
n
n
n
x
x
x
x x
I

s s
s s e
+ +
s s

1p
2p
2p
c)

( ) ( ) = + + = + =
+
=
} } }

1
0
2 2
1
0
2 1
1
0
,
2 1
1
0
2
1 1 1 1
1
dx x x n x x dx x x dx
x
x
I
n n n
n
n

( )
( )
=
+
+
=
}

dx
x
x x
n
n 1
0
2
2 2
1
1
1 2
( ) ( ) ( )
2 2
1 2 1 1 2

= =
n n n n
I n nI I n I n
2p

2p

1p

150
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 45
Prof: Viorica Lungana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

| | < s = 4 2 3 3 2 x x
| ) 6 , 5
6
5
4 2
3 2
e

<
>

<
>
x
x
x
x
x

3p

2p
2.

|
.
|


A
= > = ,
4
Im 0 1
a
f a
4
7
4
7
4
7 8 1 4
2
=

=
A
= = = A
a
ac b
|
.
|

= ,
4
7
Imf
2p

2p

1p
3.

Folosim formula
a
N
N
b
b
a
log
log
log =
= =
63 log
64 log
...
4 log
5 log
3 log
4 log
3 log 64 log ... 5 log 4 log 3 log
2
2
2
2
2
2
2 63 4 3 2

6 64 log
2
= =
1p

2p
2p

4.
( ) | | ( ) ( ) ! ! 1 ! ! 1 ! 1 1 ! k k k k k k k k k + = + = + =
1p
151
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Calculm fiecare termen din sum i obinem:
! 1 ! 2 ! 1 1 =
! 2 ! 3 ! 2 2 =
! 3 ! 4 ! 3 3 =
....................
! 10 ! 11 ! 10 10 =
1 ! 11 ! 10 10 ! 9 9 ... ! 3 3 ! 2 2 ! 1 1 = + + + + +

3p
1p
5.

( )( )
2 2
2 2 2 4 2 v a b a b a a b b a b = + = + =
, , , , , , , , , , ,

( ) 22 18 12 8 9 2 4 3 4 2 = = + =
2p

3p
6.

Folosimformula
2
cos
2
sin 2 sin sin
q p q p
q p
+
= +
=
+
= +
2
15 75
cos
2
15 75
sin 2 15 sin 75 sin2
6
2
3
2
2
2 30 cos 45 sin 2 = = =


2p

1p

2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
= =
0 1 0
0 0 1
1 0 0
0 0 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1 0 0
0 1 0
2
A A A
3
2 3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
1 0 0
I A A A =
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
= =

2p

3p
b)

( )
3 3
3 3
I I A A
p
p
p
= = =
A A I A A A
p p
= = =
+
3
3 1 3

2 2
3
2 3 2 3
A A I A A A
p p
= = =
+

2p
1p

1p
152
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Deci

+ =
+ =
=
=
2 3 ,
1 3 ,
3 ,
2
3
p n A
p n A
p n I
A
n
,
*
p e .

1p
c)

2 670 3 2012 + =
|
|
|
.
|

\
|
= = =
+
0 1 0
0 0 1
1 0 0
2 2 670 3 2012
A A A
Suma elementelor matricei
2012
A este 1+1+1=3
1p

2p

2p
2.
a)
= = = -
y
x y
e x y x
ln
ln ln

= = = =
x
y y x x y
e e e
ln
ln ln ln ln ln

( ) " " , 0 , ,
ln
- e - = = y x x y y
x
este comutativ.
1p
3p
1p
b)

Legea " "- admite element neutru ( ) ( ) e - , 0 E astfel nct
( ) ( ) e = - = - , 0 , x x x E E x .
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
ln
, 0, , 0, ln 1, 0,
0, , 0,
E
x E x x x x x E x
E e x
- = e = e = e
= e e

Deci e (numrul e) este elementul neutru al legii.
S artm c ( ) ( ) ( ) ( ) e x x x x incat astfel x x = - ' = ' - e - e , 0 , , 0
,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) e = ' e = e = ' -
'
, 0 , 1 ln ln , 0 , , 0 ,
ln
x x x x e x x e x x
x

( ) ( ) ( ) e e = ' = = ' , 0 , , 0 ) 1 ( ,
ln
1
ln
ln
1
x e x x
x
x
x
deci, orice element din G este
simetrizabil n raport cu aceast lege.


3p


2p

c)

Simetricul numrului e n raport cu legea * este e e e e
e
= = =
1
1
ln
1
,
.
Simetricul numrului
e
1
n raport cu legea * este
e
e e e e
e
e e
1 1
1
1
1
ln
1 1
ln
1
,
1
= = = = = |
.
|

\
|


2p

3p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

153
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.
a)

( )
( )
3
2
2 3
2
,
3
2 3
x x
x x
x f


=
( )
2
3
0
0 2 3 0
2
1
2 ,
=
=
= =
x
x
x x x f
3p


2p
b)

( )
1
1
1
lim lim lim
3
3 2 3
=

=

= =


x
x
x
x
x x
x
x f
m
x x x

( ) | | ( )
( )
=
+ +

= = =

+

2 3 2 3 3
2
2 3
3 2 3
3 2 3
lim lim lim
x x x x x x
x x x
x x x mx x f n
x x x

3
1
1
1
1
1
1
lim
3 3
2
2
2
=
|
|
.
|

\
|
+ + |
.
|

\
|

=

x x
x
x
x

Deci
3
1
= x y .
2p


1p


1p

1p
c)

Pentru 1 = m i
3
1
= n
9
9
1
1
2
2
= =
n
m

( )
9
16
3
4
3
1
1
2 2
2
= |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
+ = n m
( )
9
97
9
16 81
9
16
9
2
2
2
=
+
= + = + n m
n
m

1p

1p

1p

2p

2.
a)
Pentru
|
.
|

e
4
1
, 0 x , ( ) ( ) |
.
|

e = = = =
4
1
, 0 0 0 2 x x x x x g x f
Pentru
(

e 1 ,
4
1
x , ( ) ( )
(

e =
(

e =
= + = =
1 ,
4
1
4
1
1 ,
4
1
1
0 1 5 4 1 2
2
x
x
x x x x x g x f
2p


2p

154
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Soluia
)
`

= 1 ,
4
1
, 0 S .
1p
b)

x x > , ( ) |
.
|

e
4
1
, 0 x
Pentru ( )
(

e > <
(

e
2
1
,
4
1
, 1 2 0 1 2
2
1
,
4
1
x x x x x
Pentru s + + > >
(

e 0 1 5 4 1 4 4 1 2 1 ,
2
1
2 2
x x x x x x x x
(

=
(

e 1 ,
2
1
1 ,
2
1
1 ,
4
1
x
Deci pentru | | ( ) ( ) x g x f x > e 1 , 0 , funciile f i g sunt funcii continue.
( ) ( ) ( ) | | ( ) ( ) + = + + + = = I
} } }
1
4
1
2
3
4
1
0
2
3 1
4
1
4
1
0
1
0
,
3
2
3
2
2 1 2 x x dx x x dx x x dx x g x f Aria
g f

= + = + + + = +
16
3
2
1
4
1
3
2
3
2
2
1
4
1
3
4
4
1
1
16
1
1
3
2
3
4
1
4
1
4
1
0
1
4
1
1
4
1
2
x x x x x x
16
9
48
27
48
9 4 32 8
16
3
12
1
3
2
6
1
= =
+
= + =
1p

1p1p


2p

c)

( ) ( ) =
(

+ =
|
|
.
|

\
|
+
} }

0
,
,
0
sin sin cos sin
2
1
dx x x x x dx x x x
x

( ) = =
}

0
,
sin dx x x
0 0 sin sin
0
= = =

x x
2p

1p

2p

155
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 46
Prof: Viorica Lungana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Scriem relaiile lui Vite pentru ecuaia ( ) 0 4 2
2
= + + + x m x
2
2 1
= + m x x ; 4
2 1
= x x .
( ) ( ) = + + = + = + + = + + 4 4 4 2
2
2 1
2
2 1 2 1 2 1
2
2 1 2 1
2
2
2
1
m m x x x x x x x x x x x x x x
m m 4
2
+ =
Dar { } 0 , 4
4
0
0 4 0
2
2 1
2
2
2
1
e
=
=
= + = + + m
m
m
m m x x x x


3p

2p
2.

Fie | ) e , 5 ,
2 1
x x cu 0
1 2 2 1
> < x x x x ; 5 5
2
1 1
> > x x , analog 5
2
2
> x .
( ) ( )
( ) ( )
=

=
+
=
+

+
=
2 1
1 2 1 2 2 1
2 1
2 2
2
1 1
2
2 1
1
2
1
2
2
2
1 2
2
5
2
5 5
2
5
2
5
x x
x x x x x x
x x
x x x x x x
x
x
x
x
x f x f
( )( )
( ) ( ) f x f x f
x x
x x x x
> >

=
1 2
2 1
2 1 1 2
0
2
5
strict cresctoare pe | ) , 5 , deoarece
din 0 5 5
2 1 2 1
> > x x x x .
1p

2p

2p
3.

3 7 10 + = = cardA
3 4 7 + = = cardB
( ) 14 4 3 7 = + + = B A card
Sau ( ) ( ) 14 3 7 10 = + = + = B A card cardB cardA B A card
1p
2p
2p

4.

0 5 3
2
> + x x , deoarece 9 20 11 0 x A = = < e.
( ) = + = + 3 5 3 1 5 3 log
2 2
3
x x x x
2p
3p

156
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1 2
2
1
3 2 0
2
x
x x
x
= e
+ =
= e

.
5.

0
2
3
sin 0
2
9
cos
2
3
sin 2 0 3 sin 6 sin 3 sin 6 sin = = = =
x x x
x x x x sau 0
2
9
cos =
x

3 3 2
sin 0 ,
2 2 3
k
x x k
k x k

= = = e
Pentru | | , 0 0 0
0
e = = x k .
Pentru | |

, 0
3
2
1
1
e = = x k .
Pentru | |

, 0
3
4
2
2
e = = x k .
( ) ( )
,
2 1 2 1 9 9
cos 0 ,
2 2 2 9
k
k k x x
x k
+ +
= = = e.
Pentru | |

, 0
9
0
,
0
e = = x k .
Pentru | |

, 0
3
1
,
1
e = = x k .
Pentru | |

, 0
9
5
2
,
2
e = = x k .
Pentru | |

, 0
9
7
3
,
3
e = = x k .
Pentru | | , 0 4
,
4
e = = x k .
Deci soluia ecuaiei este
)
`

=

,
9
7
,
3
2
,
9
5
,
3
,
9
, 0 S .
2p3p

6.

A =
2
1
aria , unde = = = A
1 0 2
1 1 1
1 1 1
1
1
1
C C
B B
A A
y x
y x
y x

2 4
2
1
4 1 2 2 1 = = = + + + = aria
2p


2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
157
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


1.
a)

|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
= =
8 6 2
8 9 4
6 2 0
1 2 1
4 1 0
1 2 1
1 2 1
4 1 0
1 2 1
2
A A A
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
3 6 3
12 3 0
3 6 3
1 2 1
4 1 0
1 2 1
3 3A
( )
|
|
|
.
|

\
|=
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
.
|

\
|+
|
|
|
.
|

\
|
= + =
6 0 1
4 7 4
9 4 2
1 0 0
0 1 0
0 0 1
3 6 3
12 3 0
3 6 3
8 6 2
8 9 4
6 2 0
3
3
2
I A A A f

2p


1p

2p
b)

3 1 s s rangA
=

=
1 2 1
4 1 0
1 2 1
det A = = + + 0 2 8 1 8 1
3 = rangA

3p


2p
c)

( ) ==
6 0 1
4 7 4
9 4 2
det A f
59 96 63 16 84 = + + =
2p

3p

2.
a)
( ) ( )( ) ( )
1 1
2 2 24 8 8 96 8 8 8, ,
4 4 4
xy
x y x y xy x y x y x y = + = + = + e
( ) ( ) ( )( ) ( )
1 1
8 8 8 8 8 8 , ,
4 4
x y x y y x y x x y = + = + = e ,
Deci legea este comutativ.
1p

3p
1p
b)

( ) ( ) ( ) , , , x y z x y z x y z = e
( ) ( )( ) ( )( ) ( ) = +
(

+ = + = 8 8 8 8 8 8
4
1
4
1
8 8 8
4
1
z y x z y x z y x
( )( )( ) ( )
1
8 8 8 8, , ,
16
x y z x y z = + e, (1)
1p
2p


158
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) = +
(

+ = + = 8 8 8 8 8
4
1
8
4
1
8 8 8
4
1
z y x z y x z y x
( )( )( ) ( )
1
8 8 8 8, , ,
16
x y z x y z = + e, (2)
Din relaiile (1) i (2) rezult c legea este asociativ.

2p

c)

Din asociativitatea legii, pentru ( ) = + = = = 12 8 8
16
1
12
3
x x x x z y x
( ) 12 4 8 64 8
3
= = = x x x
2p

3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Fie | | 1 , 1 e x . ( ) 1 3 5
2 4 ,
+ = x x x f
Notm y x =
2
i obinem ( ) + |
.
|

\
|
= + =
20
11
10
3
5 1 3 5
2
2 ,
y y y y f
( ) > + |
.
|

\
|
= 0
20
11
10
3
5
2
2 ,
x x f
f este strict cresctoare pe | | 1 , 1 .
2p


2p

1p
b)


x - 1 1
( ) x f
,

+ + + + + + + + + +
( ) x f
1 3

Puncte de extrem ale funciei sunt: 1 = x i 1 = x .


3p


2p

c)

( ) 1 1 = f
( ) 3 1 = f
( ) ( ) 2 1 3 1 1 = = f f
1p
1p
3p
159
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)
1
1
0
1
1
x
I dx
x
+
=
+
}

1
0
1
| x
=
2p

3p
b)

2
1 1
, [0,1];
1 1
x x
x
x x
+ +
s e
+ +

1 1 2
0 0
1 1
, [0,1];
1 1
x x
dx dx x
x x
+ +
s e
+ +
} }

2 1
I I s
2p
2p


1p

c)

1 1 1
1
0 0
1 1
1 1
n n
n n
x x
I I dx dx
x x
+
+
+ +
+ = + =
+ +
} }

=
1
0
( 1) 2
1
n
x x
dx
x
+ +
=
+
}

1 1
0 0
2
1
n
x dx dx
x
+ =
+
} }

1
2ln2
1 n
+
+

2p

1p

1p

1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
160
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Varianta 47
Prof: Marcu tefan Florin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

3
5 1 4 4 5 1 4 1
5
x x x < < < < <
0 x = i numrul de elemente este egal cu 1 .
3p

2p

2.

1
( 1)
n
a a n r = +
2012 1
2011 a a r = + ; r=3
2012
5 20113 6028 a = + = -
1p
2p
2p

3.

Punerea condiiilor de existen a logaritmilor :
5 1 0
3 3 0
x
x
>

+ >


5 1 3 3 x x = +
2 x = este soluia ecuaiei .

1p

2p
2p

4.

1
1 1
k k k
n n n
C C C


= +
3 3 2
2012 2011 2011
C C C = +
3 3 2
2012 2011 2011
0 C C C =
2p
3p

5.

(3,5) 3, 5 A d x y e = = 2p
3p
161
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

33 25 0 a + = - - 1 a =
6.

sin(90 ) cos x x =


sin85 cos5 =


2 2 2 2
sin 5 sin 85 sin 5 cos 5 1 + = + =2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
2 1 2 1
2 1 2 1
A A A
| | | |
= =
| |

\ . \ .
- -
2
2 1
2 1
A
| |
=
|

\ .

2
A A =
2p

2p

1p
b)

2
2 1 1 0 2 1
2 1 0 1 2 1
x
A xI x
x
+ | | | | | |
+ = + =
| | |
+
\ . \ . \ .
-
2
2
det( ) 0 0, 1 A xI x x x x + = + = = =
3p

2p

c)

*
( )
n
A A n N = e
2 2012
... ... 2012 A A A A A A A + + + = + + + = -
4024 2012
2012
4024 2012
A
| |
=
|

\ .
-
1p
2p
2p

2.
a)
( 4)( 4) 4 x y + =
= 4 4 16 4 xy x y + + =
= 4 4 20 xy x y x y + =
1p
3p
1p
b)

2012
2012
... ( 4) 4
ori
x x x x

= +
_

3p
2p
162
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2012 2012
( 4) 4 5 ( 4) 1 3, 5 x x x x + = = = =

c)

Se observ c : 4 4,( ) x x R = e
Folosind asociativitatea avem : [( 2012) ( 2011) ...] 4 [... 2011 2012] E =
Deci E=4
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

'
1
( ) (1)
lim (1)
1
x
f x f
f
x


' 2011
( ) 2012 2012 f x x =
'
(1) 0 f =
2p

2p
1p
b)

' 2011
( ) 0 2012 2012 0 f x x = =
2011
2012( 1) 0 x =
2011
1 x =
x=1 este unica soluie
1p
1p
1p
2p

c)

f este strict descresctoare pe ( ,1) i strict cresctoare pe (1, ) +
Deci : ( ) (1),( ) f x f x R > e
Dar (1) 2010 f =
Obinem :
2012
2012 2011 0,( ) x x x R + > e
1p
1p
1p
2p

2.
a)
2
( 1) ( ) x f x dx +
}
- =
2
( 5 1) x x dx + + =
}

=
2
5 x dx xdx dx + +
} } }
=
2p

2p

163
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

=
3 2
5
3 2
x x
x C + + +
1p
b)

1 1 2
2
0 0
5 1
( )
1
x x
f x dx dx
x
+ +
= =
+
} }

=
1
2
0
5
(1 )
1
x
dx
x
+ =
+
}

=
1 1
2
0 0
5
1
x
dx dx
x
+ =
+
} }

=
5
1 ln2
2
+
1p

1p

1p

2p

c)

1
( ) ' (1) (0)
0
( )
f x f f
e f x dx e e =
}
-
7
(1)
2
f
e e = ,
(0) f
e e =
1
( ) '
0
( )
f x
e f x dx =
}
-
7 3
e e e e e = .

2p

1p

2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 48
Prof:Marcu tefan Florin
164
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2
1 2
16 0 4, 4 [ 4,4] x x x x Z = = = e
{ 4, 3,...,3,4} x e
3p
2p

2.

(1) (2) ... (2012) (21 1) (2 2 1) ... (22012 1) f f f + + + = + + + + + + = - - -
=2(1 2 ... 2012) 2012 + + + + = -
=2012-2014

1p
2p
2p

3.

2 4 3 1 2 4 6 2
2 4 2 2
x x x x + +
= =
2 4 6 2 x x + =
3
2
x =
1p
2p
2p

4.

Sunt 5 cazuri posibile , din care avem 2 cazuri favorabile
Deci
2
5
P =
2p
3p

5.

2 2 2 2
2 1 2 1
( ) ( ) (2 2) ( 3) AB x x y y a = + = +
3 1 4 a a = = sau 2 a =

^ ^ ^ ^ ^ ^
0 2 3 4 5 6 S = + + + + +
2p

3p

6. sin( )
[ ]
2
AB AC BAC
A ABC =
- - X

2p
165
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


2
sin135 sin45
2
= =


2
4 4
2
[ ] 4 2
2
A ABC = =
- -


1p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Punctele sunt :
1
(2,3) A respectiv
2
(4,5) A
Ecuaia dreptei
1 2
A A este :
1
2 3 1 0
4 5 1
x y
=
1 0 x y + =
2p

2p

1p
b)

Avem
3
(6,7) A , iar condiia de coliniaritate este :
2 3 1
4 5 1 0
6 7 1
=
Verificarea condiiei
3p

2p

c)

Avem (2 ,2 1)
n
A n n + respectiv
1
(2 2,2 3)
n
A n n
+
+ +
1
1
[ ]
2
n n
A OA A
+
= A -
0 0 1
2 2 1 1
2 2 2 3 1
n n
n n
A = +
+ +
2 A = Aria=1

1p
2p

2p

2.
a)

^ ^ ^ ^ ^ ^
1 2 3 4 5 6 S = + + + + + =
=

^ ^ ^ ^ ^ ^
(1 6) (2 5) (3 4) + + + + +
1p

3p
166
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

S=

^
0
1p
b)

Elementele inversabile sunt :

^ ^ ^ ^ ^ ^
1,2,3,4,5,6
Produsul lor este egal cu

^
6
3p

2p

c)^ ^
^ ^ ^
2 3
3 4 0
x y
x y

+ =

+ =^ ^ ^
^ ^ ^
3 6 2
3 4 0
x y
x y

+ =

+ =^ ^ ^
2 2 1 y y = =

^
1 x =
2p


2p

1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

'
0
( ) (0)
lim (0)
x
f x f
f
x

=
'
( ) 1
x
f x e = +
'
(0) 2 f =
2p

2p
1p
b)

'
( ) 1
x
f x e = +
1 0
x
e + >
'
( ) 0 f x >
f este strict cresctoare pe R .
1p
1p

1p
2p

167
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

Aplic Teorema lui Lagrange pe intervalul [2011,2012]
( ) (2011,2012) c - e cu
'
(2012) (2011) ( ) f f f c =
' 2012 2011
( ) 1 f c e e = +

Unicitatea lui c este demonstrat prin faptul c :
'' '
( ) 0
x
f x e f = > este strict cresctoare
pe R
1p
1p
1p

2p

2.
a)
1 2
2
0
1
1
x
I dx
x

=
+
}

1
2
0
( 1) I x dx =
}

2
1
2
I =

2p


2p

1p
b)

Artm c :
1
,( )
n n
I I n N
+
> e
1 1
1
0
1
1
n
n
x
I dx
x
+
+

=
+
}

1
(0,1)
n n
x x x
+
e >
Dar , atunci :
1
1 1
1 1
n n
x x
x x
+

>
+ +
, de unde prin integrare de la 0 la 1 , se obine cerina
1p
1p

1p

2p

c)

1 2
2
0
1
n n
n n
x x
I I dx
x
+
+

=
+
}
=
=
1 2
0
( 1)
1
n
x x
dx
x

+
}
-
=
=
1
1
0
( )
n n
x x dx
+
=
}
1
,( )
( 1)( 2)
n N
n n
e
+ +

2p


1p

2p
168
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 49
Prof: Marcu tefan Florin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1
2, 222, 10
n
a a r = = =
Aflm n=23 , aplicnd formula :
1
( 1)
n
a a n r = +
Atunci
1
( )
2
n
n
n a a
S
+
=
23
2576 S =
3p


2p

2.

2
9 0 x >
2
9 16 x =
2
25 5 5 x x saux = = =
1p
2p
2p

169
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3.

( ,5) ( ) 5
f
A m G f m e =
2
( ) 2 3 5 f m m m = +
2
2 3 0 0 m m m = = sau
3
2
m =
1p
2p
2p

4.

Numrul numerelor este
3
4
A
3
4
4!
24
(4 3)!
A = =


2p
3p

5.

Dac notm cu n,n+1,n+2 lungimile laturilor , atunci din Teorema lui Pitagora , avem :
2 2 2
( 2) ( 1) n n n + = + +
2
2 3 0 3 n n n = = . Deci lungimile laturilor sunt 3,4,5 .
2p

3p
6.

sin( ) sin ,cos( ) cos x x x x = =
sin155 sin25 ,cos155 cos25 = =


sin25 cos25 sin155 cos155 + +

=0
2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

nlocuim x=1 , y=2 , z=3 n ultima ecuaie a sistemului
1 32 3 4 m + = - -
m=3
2p
2p
1p
b)

Calculm determinantul matricei sistemului :
1 2 3
2 1 1 5 10
1 3
d m
m
= =


0 2 d m = =
3p

2p

c)

Pentru m=-2 , sistemul devine :
2 3 14
2 3
3 2 4
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ =


1p


170
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Dac scdem din ecuaia (2) , ecuaia (1) 3 2 11 x y z =
Se obine o contradicie cu ecuaia (3)
2p
2p

2.
a)
f este divizibil cu X-1 (1) 0 f =
(1) 2 f a = +
2 0 2 a a + = =
1p
3p
1p
b)

Pentru a=-2
3 2
2 1 f X X = + =
2
( 1)( 1) X X X
Rdcinile reale ale lui f sunt :
1 2 3
1 5 1 5
1, ,
2 2
x x x
+
= = =
3p
2p

c)

Din relaiile lui Viete avem:
1 2 3
x x x a + + = i
1 2 1 3 2 3
0 x x x x x x + + =
2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3
( ) 2( ) x x x x x x x x x x x x + + = + + + +
Atunci
2 2 2 2
1 2 3
x x x a + + = este un numr natural ptrat perfect , ( )a Z e
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

0
0
lim ( )
x
x
f x

>
= , deci dreapta x=0 este asimptot vertical

lim ( )
x
f x
+
= + , deci nu exist asimptote orizontale
Aflm dac exist asimptote oblice . Avem :

( )
lim 1
x
f x
m
x
+
= = , dar

lim( ( ) )
x
n f x mx
+
= = +
deci nu exist asimptote oblice .
2p

2p

1p
b)

'
1
( ) 1 f x
x
= +
1p

171
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
0 1 0 x
x
> + >
'
( ) 0 f x >
Deci f este strict cresctoare pe (0, ) + .
1p
1p
2p

c)

Aplic Teorema lui Lagrange pe intervalul [a,b]
'
( ) ( ) ( ) ( ) f b f a b a f c = , ( , ) c a b e
'
ln ln
( ) 1
b a
f c
b a

= +


'
1
( ) 1 f c
c
= +

ln ln
b a
c
b a

. Dar a<c<b de unde rezult inegalitatea .


1p

1p

1p

2p


2.
a)
Verific dac :
'
( ) ( ),( ) F x f x x R = e
' 2
( ) 6 1 ( )
x
F x e x f x = + + =
Deci F este o primitiv a lui f .
2p
2p
1p
b)

1
0
( ) x f x dx
}
- =
1
2
0
( 6 1)
x
x e x dx + +
}
=
=
1 1 1
3
0 0 0
6
x
xe dx x dx xdx + +
} } }
=
1
0
1
x
xe dx =
}

Finalizare :
1
0
( ) x f x dx
}
- =
6 1
1 3
4 2
+ + = .
1p

1p

1p

2p

c)

1 1
'
0 0
( ) ( ) ( ) ( ) f x F x dx F x F x dx = =
} }
- -
2p

172
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

=
2 2
(1) (0)
2 2
F F
=
=
2 2
( 2015) 2013 ( 2)( 4028)
2 2
e e e + + +
=
1p

2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 50
Prof: Marcu tefan Florin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

3
5 1 4 4 5 1 4 1
5
x x x < < < < <
0 x = i numrul de elemente este egal cu 1 .
3p

2p

2.

1
( 1)
n
a a n r = +
2012 1
2011 a a r = + ; r=3
2012
5 20113 6028 a = + = -
1p
2p
2p

3.

Punerea condiiilor de existen a logaritmilor :
5 1 0
3 3 0
x
x
>

+ >


5 1 3 3 x x = +
1p

2p
173
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2 x = este soluia ecuaiei .

2p

4.

1
1 1
k k k
n n n
C C C


= +
3 3 2
2012 2011 2011
C C C = +
3 3 2
2012 2011 2011
0 C C C =
2p
3p

5.

(3,5) 3, 5 A d x y e = =
33 25 0 a + = - - 1 a =
2p
3p

6.

sin(90 ) cos x x =


sin85 cos5 =


2 2 2 2
sin 5 sin 85 sin 5 cos 5 1 + = + =2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
2 1 2 1
2 1 2 1
A A A
| | | |
= =
| |

\ . \ .
- -
2
2 1
2 1
A
| |
=
|

\ .

2
A A =
2p

2p

1p
b)

2
2 1 1 0 2 1
2 1 0 1 2 1
x
A xI x
x
+ | | | | | |
+ = + =
| | |
+
\ . \ . \ .
-
2
2
det( ) 0 0, 1 A xI x x x x + = + = = =
3p

2p

c)

*
( )
n
A A n N = e
2 2012
... ... 2012 A A A A A A A + + + = + + + = -
1p
2p
174
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4024 2012
2012
4024 2012
A
| |
=
|

\ .
-
2p

2.
a)
( 4)( 4) 4 x y + =
= 4 4 16 4 xy x y + + =
= 4 4 20 xy x y x y + =
1p
3p
1p
b)

2012
2012
... ( 4) 4
ori
x x x x

= +
_

2012 2012
( 4) 4 5 ( 4) 1 3, 5 x x x x + = = = =
3p
2p

c)

Se observ c : 4 4,( ) x x R = e
Folosind asociativitatea avem : [( 2012) ( 2011) ...] 4 [... 2011 2012] E =
Deci E=4
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

'
1
( ) (1)
lim (1)
1
x
f x f
f
x


' 2011
( ) 2012 2012 f x x =
'
(1) 0 f =
2p

2p
1p
b)

' 2011
( ) 0 2012 2012 0 f x x = =
2011
2012( 1) 0 x =
2011
1 x =
x=1 este unica soluie
1p
1p
1p
2p

c)

f este strict descresctoare pe ( ,1) i strict cresctoare pe (1, ) + 1p
1p
175
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Deci : ( ) (1),( ) f x f x R > e
Dar (1) 2010 f =
Obinem :
2012
2012 2011 0,( ) x x x R + > e
1p
2p

2.
a)
2
( 1) ( ) x f x dx +
}
- =
2
( 5 1) x x dx + + =
}

=
2
5 x dx xdx dx + +
} } }
=
=
3 2
5
3 2
x x
x C + + +
2p

2p

1p
b)

1 1 2
2
0 0
5 1
( )
1
x x
f x dx dx
x
+ +
= =
+
} }

=
1
2
0
5
(1 )
1
x
dx
x
+ =
+
}

=
1 1
2
0 0
5
1
x
dx dx
x
+ =
+
} }

=
5
1 ln2
2
+
1p

1p

1p

2p

c)

1
( ) ' (1) (0)
0
( )
f x f f
e f x dx e e =
}
-
7
(1)
2
f
e e = ,
(0) f
e e =
1
( ) '
0
( )
f x
e f x dx =
}
-
7 3
e e e e e = .

2p

1p

2p

176
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 51
Prof:Marcu tefan Florin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2
1 2
16 0 4, 4 [ 4,4] x x x x Z = = = e
{ 4, 3,...,3,4} x e
3p
2p

2.

(1) (2) ... (2012) (21 1) (2 2 1) ... (22012 1) f f f + + + = + + + + + + = - - -
=2(1 2 ... 2012) 2012 + + + + = -
=2012-2014

1p
2p
2p

3.

2 4 3 1 2 4 6 2
2 4 2 2
x x x x + +
= =
2 4 6 2 x x + =
3
2
x =
1p
2p
2p

4.

Sunt 5 cazuri posibile , din care avem 2 cazuri favorabile
Deci
2
5
P =
2p
3p

5.

2 2 2 2
2 1 2 1
( ) ( ) (2 2) ( 3) AB x x y y a = + = +
2p

177
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3 1 4 a a = = sau 2 a =

^ ^ ^ ^ ^ ^
0 2 3 4 5 6 S = + + + + +
3p

6.

sin( )
[ ]
2
AB AC BAC
A ABC =
- - X

2
sin135 sin45
2
= =


2
4 4
2
[ ] 4 2
2
A ABC = =
- -

2p

1p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Punctele sunt :
1
(2,3) A respectiv
2
(4,5) A
Ecuaia dreptei
1 2
A A este :
1
2 3 1 0
4 5 1
x y
=
1 0 x y + =
2p

2p

1p
b)

Avem
3
(6,7) A , iar condiia de coliniaritate este :
2 3 1
4 5 1 0
6 7 1
=
Verificarea condiiei
3p

2p

c)

Avem (2 ,2 1)
n
A n n + respectiv
1
(2 2,2 3)
n
A n n
+
+ +
1
1
[ ]
2
n n
A OA A
+
= A -
0 0 1
2 2 1 1
2 2 2 3 1
n n
n n
A = +
+ +
2 A = Aria=1

1p
2p

2p

178
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)

^ ^ ^ ^ ^ ^
1 2 3 4 5 6 S = + + + + + =
=

^ ^ ^ ^ ^ ^
(1 6) (2 5) (3 4) + + + + +
S=

^
0
1p

3p
1p
b)

Elementele inversabile sunt :

^ ^ ^ ^ ^ ^
1,2,3,4,5,6
Produsul lor este egal cu

^
6
3p

2p

c)^ ^
^ ^ ^
2 3
3 4 0
x y
x y

+ =

+ =^ ^ ^
^ ^ ^
3 6 2
3 4 0
x y
x y

+ =

+ =^ ^ ^
2 2 1 y y = =

^
1 x =
2p


2p

1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

'
0
( ) (0)
lim (0)
x
f x f
f
x

=
'
( ) 1
x
f x e = +
'
(0) 2 f =
2p

2p
1p
b)

'
( ) 1
x
f x e = +
1 0
x
e + >
'
( ) 0 f x >
1p
1p

179
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

f este strict cresctoare pe R . 1p
2p

c)

Aplic Teorema lui Lagrange pe intervalul [2011,2012]
( ) (2011,2012) c - e cu
'
(2012) (2011) ( ) f f f c =
' 2012 2011
( ) 1 f c e e = +

Unicitatea lui c este demonstrat prin faptul c :
'' '
( ) 0
x
f x e f = > este strict cresctoare
pe R
1p
1p
1p

2p

2.
a)
1 2
2
0
1
1
x
I dx
x

=
+
}

1
2
0
( 1) I x dx =
}

2
1
2
I =

2p


2p

1p
b)

Artm c :
1
,( )
n n
I I n N
+
> e
1 1
1
0
1
1
n
n
x
I dx
x
+
+

=
+
}

1
(0,1)
n n
x x x
+
e >
Dar , atunci :
1
1 1
1 1
n n
x x
x x
+

>
+ +
, de unde prin integrare de la 0 la 1 , se obine cerina
1p
1p

1p

2p

c)

1 2
2
0
1
n n
n n
x x
I I dx
x
+
+

=
+
}
=
2p


180
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

=
1 2
0
( 1)
1
n
x x
dx
x

+
}
-
=
=
1
1
0
( )
n n
x x dx
+
=
}
1
,( )
( 1)( 2)
n N
n n
e
+ +

1p

2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 52
Prof: Marcu tefan Florin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1
2, 222, 10
n
a a r = = =
Aflm n=23 , aplicnd formula :
1
( 1)
n
a a n r = +
Atunci
1
( )
2
n
n
n a a
S
+
=
23
2576 S =
3p


2p

2.

2
9 0 x >
2
9 16 x =
2
25 5 5 x x saux = = =
1p
2p
2p

181
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3.

( ,5) ( ) 5
f
A m G f m e =
2
( ) 2 3 5 f m m m = +
2
2 3 0 0 m m m = = sau
3
2
m =
1p
2p
2p

4.

Numrul numerelor este
3
4
A
3
4
4!
24
(4 3)!
A = =


2p
3p

5.

Dac notm cu n,n+1,n+2 lungimile laturilor , atunci din Teorema lui Pitagora , avem :
2 2 2
( 2) ( 1) n n n + = + +
2
2 3 0 3 n n n = = . Deci lungimile laturilor sunt 3,4,5 .
2p

3p
6.

sin( ) sin ,cos( ) cos x x x x = =
sin155 sin25 ,cos155 cos25 = =


sin25 cos25 sin155 cos155 + +

=0
2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

nlocuim x=1 , y=2 , z=3 n ultima ecuaie a sistemului
1 32 3 4 m + = - -
m=3
2p
2p
1p
b)

Calculm determinantul matricei sistemului :
1 2 3
2 1 1 5 10
1 3
d m
m
= =


0 2 d m = =
3p

2p

c)

Pentru m=-2 , sistemul devine :
2 3 14
2 3
3 2 4
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ =


1p


182
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Dac scdem din ecuaia (2) , ecuaia (1) 3 2 11 x y z =
Se obine o contradicie cu ecuaia (3)
2p
2p

2.
a)
f este divizibil cu X-1 (1) 0 f =
(1) 2 f a = +
2 0 2 a a + = =
1p
3p
1p
b)

Pentru a=-2
3 2
2 1 f X X = + =
2
( 1)( 1) X X X
Rdcinile reale ale lui f sunt :
1 2 3
1 5 1 5
1, ,
2 2
x x x
+
= = =
3p
2p

c)

Din relaiile lui Viete avem:
1 2 3
x x x a + + = i
1 2 1 3 2 3
0 x x x x x x + + =
2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3
( ) 2( ) x x x x x x x x x x x x + + = + + + +
Atunci
2 2 2 2
1 2 3
x x x a + + = este un numr natural ptrat perfect , ( )a Z e
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

0
0
lim ( )
x
x
f x

>
= , deci dreapta x=0 este asimptot vertical

lim ( )
x
f x
+
= + , deci nu exist asimptote orizontale
Aflm dac exist asimptote oblice . Avem :

( )
lim 1
x
f x
m
x
+
= = , dar

lim( ( ) )
x
n f x mx
+
= = +
deci nu exist asimptote oblice .
2p

2p

1p
b)

'
1
( ) 1 f x
x
= +
1p

183
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
0 1 0 x
x
> + >
'
( ) 0 f x >
Deci f este strict cresctoare pe (0, ) + .
1p
1p
2p

c)

Aplic Teorema lui Lagrange pe intervalul [a,b]
'
( ) ( ) ( ) ( ) f b f a b a f c = , ( , ) c a b e
'
ln ln
( ) 1
b a
f c
b a

= +


'
1
( ) 1 f c
c
= +

ln ln
b a
c
b a

. Dar a<c<b de unde rezult inegalitatea .


1p

1p

1p

2p


2.
a)
Verific dac :
'
( ) ( ),( ) F x f x x R = e
' 2
( ) 6 1 ( )
x
F x e x f x = + + =
Deci F este o primitiv a lui f .
2p
2p
1p
b)

1
0
( ) x f x dx
}
- =
1
2
0
( 6 1)
x
x e x dx + +
}
=
=
1 1 1
3
0 0 0
6
x
xe dx x dx xdx + +
} } }
=
1
0
1
x
xe dx =
}

Finalizare :
1
0
( ) x f x dx
}
- =
6 1
1 3
4 2
+ + = .
1p

1p

1p

2p

c)

1 1
'
0 0
( ) ( ) ( ) ( ) f x F x dx F x F x dx = =
} }
- -
2p

184
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

=
2 2
(1) (0)
2 2
F F
=
=
2 2
( 2015) 2013 ( 2)( 4028)
2 2
e e e + + +
=
1p

2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 53
Prof: Nicolaescu Nicolae.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1.

2
log 3
2 3 =
1
1
5
5

| |
=
|
\ .

3+5=8
2p
2p
1p2.

2 2
1 2
2 1
x x
x x
+ =
3 3
1 2
1 2
x x
x x
+
= =
3
3 S SP
P


S=-1
P=3
2 2
1 2
2 1
x x
x x
+ =
8
3


2p

1p
1p
1p

3.
Condiia de existen a radicalului:
2
3 2 0 x x + > ( | | ) ,1 2, x e (1)
Ridicnd la ptrat obinem
2 2
3 2 12 3 10 0 x x x x + = =

2p
185
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


1 2
5, 2 x x = = ambele soluii ndeplinind condiia (1)

1p
2p


4.

1 1 1
3 1 3 1
2 2 2
x x + s s + s
3 1
,
6 6
x
(
e
(


A =
2p

2p
1p

5.

AM
,
6 3
3 3
2
= =

5p6.

5 6 9
10
2 2
a b c
p
+ + + +
= = =
( ) ( )( ) ( )( )( ) 10 10 5 10 6 10 9 S p p a p b p c = =
10 2 S = cm
2

2p

2p
1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.


a)

2
2 3
6 1
B B B
| |
= =
|

\ .

8 4
4
8 4
B
| |
=
|

\ .

2
6 1
4
2 5
B B
| |
=
|

\ .2p
2p

1p


b)

2 1
det 6 1
1 3
a
A ab
b
= = +


1
det 0
6
A ab = = imposibil pentru a,b Z e

2p
2p
1p
186
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Deci, det 0, , A a b Z = e i A inversabil


c)

1 1
1 1
A
| |
=
|

\ .
,
2
0 2
2 0
A
| |
=
|

\ .
,
4
2
4 0
4
0 4
A I
| |
= =
|

\ .

( ) ( )
503
503
503
2012 4 503
2 2
503
4 0
4 4
0 4
A A I I
| |
= = = =
|

\ .

2p

3p

2.
a)
( ) ( )
5 5
5
(1) ( 1) 2 2 4 1024 f f = = =
5pb)

( ) ( ) ( ) ( )
5 5
2
1 1 4 3 x x x x q ax b + + = + + + +
1 32 x a b = = +
3 1056 3 x a b = = +
a=512, b=480
1p
1p
1p
2p

c)

(0) 0 f f x = .
f x h = ,cu [ ] h R X e
3p
2p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

3 2 3 4
'( )
2 2
x
f x
x x x

= =

5p
b)

16
'( ) 0 3 4 0
9
f x x x = = =
x
0
16
9

'( ) f x - - - - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + + +
( ) f x
_ _ _ _
2p2p

187
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

16 16 4
( ) 4 2ln 4 4ln
9 9 3
f x f
| |
> = =
|
\ .

1pc)

( ) 3 2ln 2ln
lim 2 lim 2 lim 1
x
x x
x x x
f x x x x
x x x

| |
| | | |
= =
|
| |
|
\ . \ .
\ .
, cazul 1


2ln
2ln
lim 2ln
2ln
lim 1 0
x
x x
x
x x x x
x
x
e e
x

| |
= = = =
|
\ .2p

3p

2.

a)
Funcia f este continu pe ( ) ,1 ,(1, )
( )
1
1
lim 2 1 2 1 1
x
s
x
x
l

<
= = = i
( )
2
1
1
lim ln 1
d
x
x
l x x

>
= + = , (1) 1 f =
f continu n punctul
0
1 x = f continu pe R f admite primitive pe R
1p
3p

1p


b)


( )
3 3 3 3 3
3
2 2
2
2 2 2 2
( ) ln ln ln
3
|
x
f x dx x x dx x dx xdx x x x
| |
= + = + = + =
|
\ .
} } } }
16 27
ln
3 4
+

5p

c)

Fie : F R R o primitiv a funciei f. Atunci ''( ) '( ) F x f x =
Pe intervalul ( ) ,1 , ''( ) '( ) 2 ln2 0
x
F x f x = = > ,deci F convex
2p
3p

188
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 54
Prof: Nicolaescu Nicolae.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1.

10 3
7 3 a a r r = + =
3 1 1
2 1 a a r a = + =
( )
10
1 28 10
145
2
S
+
= =
2p
2p
1p


2.

Notm x y S + = , xy P =
Sistemul devine
2
3
2 5
S
S P
=

cu soluia S=3,P=2
x,y sunt soluiile ecuaiei
2
3 2 0 x x + = adic
1
2
x
y
=

sau
2
1
x
y
=3p

2p3.

Notm 4
x
y = >0 .Ecuaia devine
2
2 1 0 y y + =
Soluia ecuaiei este y=1
Revenimla notaie, 4 1 0
x
x = =
2p
1p
2p4.

1 1 2
2
1
1 x P x x
x
= = =
5 1 1
1
4
m
P m
m
+
= = =
2p

3p


5.
sin70 cos20 sin20 cos70
cos70 cos25 sin70 sin25
o o o o
o o o o
+
+
=
( )
( )
sin 70 20
sin90
cos45 cos 70 25
o o
o
o o o
+
= =3p
189
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


=
1
2
2
2
=

2p6.

( )
2 2
3 1 4 2 7
( , )
3 4
d A h
+
=
+

12
( , )
5
d A h =
3p

2p


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.


a)

2
2 3
2 1 2 6 28
3 1 2
m
m m m

= + +


det 0 260 2 65 A = A = A = deci m Q e
Deci m Q e sistemul este compatibil determinat


2p
2p

1p

b)

2 2
2 6 28 33 2 6 5 0 m m m m + + < + <
36 40 4 0
m
A = = <
Atunci
2
2 6 5 0 m m + < m R e
2p
1p
2p


c)


det A = 32
1
1 1 3
2 2 1 0
1 1 2

A = =

,
2
2 1 3
1 2 1 32
3 1 2

A = =

,
3
2 1 1
1 2 2 0
3 1 1
A = =


x=0, y=1,z=0

1p

3p
1p

2.
a)
Sunt inversabile clasele
`
a astfel nct (a,9)=1
2p
3p
190
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Sunt inversabile
` `
1,2,4,5,7,8
`
deci 6 elemente


b)

5 3 0 5 3 6 x x + = = =
` ` ` ` ` `

`
1
6
6 5 6 2 3
5
x

= = = =
`
` ` ` `
`

2p
3p


c)

`
`
3 1
3 1 2
1 4
= =
` `
` `
`

`
`
`
` ` `
1 2 3
3 1 2 7 0 4 3 2 6 0
1 1 7
= + + =
` `
` ` ` ` ` `
` `

`
`
`
`
1 2 3
3 1
3 1 2
1 4
1 1 7
+
` `
` `
` `
`
` `
=
`
2
2p


2p


1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.

a)

( )
1
( 3)
( 3)' ( 3) '
2
'( )
x x
x x x x
x
f x
x x
+
+ +
= =
2 3 3
2 2
x x x
x x x x

= =
Pentru | ) 3, xe ,obinem c '( ) 0 f x > ,deci f este cresctoare.

3p
2p


b)

Deoarece f este cresctoare pe | ) 3, ,rezult c f(2012)>f(2011)
2015 2014
2015 2011 2014 2012
2012 2011
> >
3p

2p

c)

Ecuaia tangentei este ( )( )
0 0 0
' y y f x x x =
1
'(4)
16
f =
2p
1p

191
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

7 1
( 4) 16 52 0
2 16
y x x y = + =
2p

2.
a)
1
1
( ) ln
x
f x dx dx x x C
x
+
= = + +
} }

5pb)

( ) ( )
( )
1
2 2 2 2
1
1
1 1 1 1
1 1
( ) ( ) 1
n n
n
n n
x x
f x dx f x dx dx x dx
x x

(
+ +
= = + (
(

} } } }

=
( ) 2
1
1
3 2
|
n
n n
x
n n
+

=
3p

2pc)

( )
4
2 2 3
2
2
2 2
1
1 1
1 1 1
2 2
3
|
x x
V dx x dx x
x x x

+ | |
| |
= = + + = +
| |
\ .
\ .
} }

29
6
V

=

3p

2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 55
Prof: Nicolaescu Nicolae.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.

3 3
6 3
3 3 1
32 4 2
b b q q q = = =
2
1 3
3 1
: : 3
4 4
b b q = = =

3p
2p
192
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro
2.


Elementele raionale sunt
3 3 3
1, 8, 27.
Probabilitatea
. 3
. 50
nr cazuri favorabile
P
nr cazuri posibile
= =

2p
3p3.

Condiia de existen a logaritmului
2
2 0 ( , 2) (0, ) x x x + > e
Ecuaia devine
1
2
2
2 9 3 x x + = = cu soluiile
1 2
1, 3 x x = =
Ambele soluii aparin mulimii ( , 2) (0, ) ,deci { } 1, 3 S =
2p

2p
1p

4.

3
! ( 1)( 2)
( 3)! 3! 6
n
n n n n
C
n

= =


Ecuaia devine
( 1)( 2)
( 1) 2 6 8
6
n n n
n n n n N

= = = e
2p

3p


5.

2 5 0 3 1 4
, (1,0)
3 3
G G
+ + + | |

|
\ .

2 3
: : 1 0
1 2 0 3
x y
AG AG x y
+
= + =
+

2p

3p


6.


2
7 7
sin 1 cos
16 4
x x = = =
7
0, sin 0 sin
2 4
x x x
| |
e > =
|
\ .


3p

2p


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.


2
2 0 2 0 4 0
0 7 0 7 0 49
A
| || | | |
= =
| | |
\ .\ . \ .

2p

2p
193
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

a)

2
3 0
3
0 3
I
| |
=
|
\ .

2
2
3 A I + =
7 0
0 52
| |
|
\ .


1p

b)

( ) ( ) det det 14
n
n n
A A = =
( )
14/14 det
n n
A =
3p
2pc)

Fie
2
( )
a b
X M R
c d
| |
= e
|
\ .

AX=XA
2 2 2 7
7 7 2 7
a b a b
c d c d
| | | |
=
| |
\ . \ .
deci 0 b c = =
0
,
0
a
a d R X
d
| |
e =
|
\ .
deci ecuaia are o infinitate de soluii n
2
( ) M R
1p

2p

2p

2.
a)
Legea de compoziie fiind comutativ, rezolvm ecuaia x e x - =
8 8 72 xe x e x + = ( 8) 9( 8) 9 e x x e = =
1p
4p

b)

Fie | ) , 8, x ye 8 0, 8 0 x y > >
( 8)( 8) 0 8( ) 64 0 x y xy x y > + + >
| ) 8( ) 72 8 8, xy x y x y + + > - e
2p
2p
1p

c)

2
2 2 72 2 16 2 72 72
x x x x
- = + =
( )
2 2 16 0
x x
= i deoarece 2 0
x
> 2 16 0 4
x
x = =
2p
3p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.

( )
1
1
1
lim 2 1 2
x
s
x
x
l

<
= + =

1p
194
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


a)

1
1
3 1
lim 2
d
x
x
x
l
x

>

= =
f(1)=2
Deoarece (1)
s d
l l f = = ,rezult c f este continu n punctul
0
1 x =

1p
1p

2p


b)

Calculm derivata funciei pe | ) 1, .
( )
( ) ( )
| )
'
2 2
3 1 3 1 ' 1
' 0 1,
x x x x
f x x
x x

= = > e
Deoarece | ) '( ) 0 1, f x x > e rezult c f este strict cresctoare pe | ) 1,

1p
3p
1pc)


( )
1
lim ( ) lim 2 1 1
x
x x
f x


= + =
Graficul funciei f admite asimptot orizontal spre - , dreapta de ecuaie y=1

3p
2p

2.
a)
5
4
( ) ( 1)
5
x
f x x dx x dx C + = = +
} }

5p


b)

4
3 2
1
1
1 1
x
x x x
x x
= + +
+ +

1 1 4
3 2
0 0
1 7
1 ln2
1 1 12
x
dx x x x dx
x x
| |
= + + = +
|
+ +
\ .
} }


2p

3p


c)

( ) ( ) ( )
( ) ( )
4 4
4 3
2 2
' 1 1 '
3 4
'( ) 0
1 1
x x x x
x x
f x
x x
+ +
+
= = >
+ +
, | | 1,2 x e deci f este cresctoare pe | | 1,2
Atunci
2
1
1 16
(1) ( ) (2) ( )
2 3
f f x f f x dx s s s s
}

2p

3p
195
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 56
Prof:Olh Csaba.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

11
11
2 1
2 1
2 1
a

= =


11
11
10
1
1
2 1
2
1
2
1
2
b


= =

11
10
11
10
2 1
2 1024
2 1
2
a
b

= = =

.
2p


3p
2.

4
2 4
2
y
y x x

= + = ,
( )
1
4
2
x
f x


=
( )
1
2 4
2 1
2
f


= = , ( ) 3 2 3 4 10 f = + =
( ) ( )
1
2 3 10 f f

= .
1p

2p

2p
3.

0 x > ,
3
log x t =
2
3 2 0 t t + = ,
1 2
1, 2 t t = =
3
log 1 3 x x = = ,
3
log 2 9 x x = =
{ } 3,9 xe .

2p

2p
1p
4.

Numrul submulimilor cu 3elemente
3
5
5! 4 5
10
2!3! 2
C

= = = .
5p
5.

( )( )
2
1 1
1 5 1 5 6 0
1 5
a
a a a a a
a a
+
= + + = + + =
+

1
2 a = ,
2
3 a = { } 3, 2 a e .
2p

3p
196
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

6.

2
sin 1 cos
8 2 2
9 3
x x = =
=


4p

1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Dac 0 x = , ( )
3
1 0 0
0 0 1 0
0 0 1
A I
| |
|
= =
|
|
\ .
.

5p
b)

( ) ( )
0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1
x y x y
a a a a
A x A y x y x y
| | | | | |
| | |
= = + =
| | |
| | |
\ . \ . \ .

( )
0 0
0 1
0 0 1
x y
a
x y A x y
+
| |
|
= + = +
|
|
\ .
.

3p


2p
c)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
)
2012
2012
2012
... ... 2012
b
ori
ori
A x A x A x A x A x x x A x

| |
= = + + + = =
|
\ .

2012
0 0
0 1 2012
0 0 1
x
a
x
| |
|
=
|
|
\ .
.
3p


2p
2.
a)
( )( ) 4 4 4 4 4 20 x y xy x y + = + .
5p
b)

( )( ) ( )( ) 4 4 4 4 4 4 a x a a x a a x a - = + = =
( )( ) ( ) ( )( ) 4 4 4 0 4 5 0 a x a a x = =
4 a = .
2p

2p
1p
c)

Din b) se tie c 4 4 4 x x - = - = 2p

197
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4
4
4
1 2 ... 100 1 2 ... 15 16 17 ... 100 4
=
=
=
- - - = - - - - - - - = .
3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( )
( ) ( )
3
3 2 3 2
2 2 2 2
1
3 3 3 3 1 1 1
2 1 2 1
1 1
x
x x x x x x
f x
x x x x
x x
+
+ + + + +
= = = =
+ + + +
+ +

( )
2
1
1
1
x
x
= +
+
.
3p


2p
b)

1 y x = + ecuaia asimptotei oblice spre
Asimptota orizontal nu este
Asimptot vertical 1 x = .
2p
1p
2p
c)

( )
( ) ( )
'
'
2 3
1 2
1 1 0
1 1
f x x
x x
(
= + = + > (
+ + (

, x R
+
e
f e cresctoare pe R
+
.
3p

2p
2.
a)
( )
0
cos sin 0 f x dx xdx x
= = =
} }
.
5p

b)

( ) ( )
1
2 cos cos 2 cos f x dx x xdx x xdx xdx


= + = +
} } } }
, ( ) cos g x x x = e funcie impar,
integrnd pe un interval simetric, | | , , devine zero, cos 0 xdx


=
}
din a).
( )
1
0 0 0 f x dx


= + =
}
.

2p


3p
c)

( ) ( )
2
2 2
0 0 0
2 cos cos 4 cos g x dx x x x x dx xdx

( = + = =
} } }

2p


198
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( )
2
0 0
sin2 sin2 sin0
2 1 cos2 2 2 0 2
2 2 2
x
x dx x


| | | |
= + = + = + =
| |
\ . \ .
}
.
3p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 57
Prof:Olh Csaba.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2
log 3 a = ,
2
2 2 2
6
2 2 2
log 9 log 3 2log 3 2
log 9
log 6 log 2 3 1 log 3 1
a
a
= = = =
+ +
, n mod similar
2 2 2
4
2
log 27 3log 3 2 3log 3 2 3
1 log 27 1 1
log 4 2 2 2
a + +
+ = + = + = =
( ) ( )
6
4
2
log 9 4
1
2 3
1 log 27 1 3 2
2
a
a
a
a
a a
+
= =
+
+ + +
.
1p


2p

2p
2.

Numerele raionale din mulime:
3
8 ,
3
1 , 0, adic 5la numr
Numrul de elemente al mulimii: 21
Probabilitatea ca s alegem la ntmplare un numr raional
5
21
p = .
2p
1p

2p
3.

Ecuaia poate fi scris aa
( )
2
2
2 2 2 1 0 2 1 0
x x x
+ = = ,
2 1 0
x
x = = .
3p

2p
4.

( )
1 2
, 1, x x e , ( )
1
1
1
2 1
x
f x

= + , ( )
2
1
2
2 1
x
f x

= +
1p

199
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( ) ( )
1 2
1 1
1 2 1 1
2 1 2 1 1 1
x x
f x f x x x

= + = + =
1 2
x x = , deci f e injectiv.
2p

2p
5.

2 2 2
81 100 36
cos
2 2 9 10
AB BC AC
B
AB BC
+ +
= = =


145 29
180 36
= = .
3p

2p
6.

2
3
AB AC
AM
+
=
, ,
,
.
5p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

1 3
2 3
2
2 1 1 0 0 1
det 1 2 3 2 2
1 1 2 0 1
c c
c c
A a a
a a
+
+

= = =
+

( )( )
3 2
2 2
2 0
a
a a
a

= = +
+
.
3p


2p
b)

( )( ) det 2 2 A a a = + , ( ) { }
1
\ 2,2 A a a R

- e .
5p
c)

4 a =
2 3
4 2 6
4 9
x y z
x y z
x y z
+ =

+ =

+ =

, se adun prima ecuaie cu a treia, i se obine 6 12 2 x x = =


Se nlocuiete 2 x = in prima i a doua ecuaie i se obine
( )
1
3 4
2 2
y z
y z
y z
=
= =

, deci
2
3
4
x
y
z
=

.


2p

1p

2p
2.
a)
( )( )
2
2 15 3 5 X X X X = +
( )
2
2 15 f X X f . e divizibil cu ( )( ) 5 3 X X + , adic
1p

200
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

are dou rdcini reale
1
5 x = ,
2
3 x = , se verific prin schema lui Horner.
4p
b)

Folosind schema lui Horner, f se poate scrie
( )( )( )
2
5 3 3 2 f X X X X = + + =
( )( )( )( ) 5 3 1 2 X X X X = + , rezult c celelalte dou rdcini sunt
3
1 x = i
4
2 x =
Adic toate rdcinile sunt reale.


2p

3p
c)

Fie ( ) u a ultima cifr a numrului a , un numr se mparte la 10dac se termin n 0
Fie
1 2 3 4
n n n n
a x x x x = + + + , n N
-
e
( ) ( ) 1 5 3 1 2 5 n u a u = = + + =
( ) ( ) 2 25 9 1 4 9 n u a u = = + + + =
( ) ( ) 3 125 27 1 8 7 n u a u = = + + =
( ) ( ) 4 625 81 1 16 3 n u a u = = + + + = , cum ultimele cifre ale puterilor se repet din 4n 4 (in
cazul numerelor 3si 2) sau nu se schimba deloc (5i1), se poate deduce ca acest numr a nu se va
termina n 0, deci
( )
1 2 3 4
10
n n n n
x x x x + + + . , n N
-
e .
1p
3p1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )
( )
'
1
1
lim 1
1
x
f x f
f
x


( )
( )
( )
1 1
2
2
1
1
x x x x
e e x e e
e e e e
f x f
x e


+ +
+ +
' ' = = = .
2p

3p
b)

( )
1
lim lim lim lim
x x x
x
x x x x
e e e
f x
x x xe

= = =
0 = = , nu exist asimptot orizontal n +.
2p

3p
201
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)
( )
ln
ln
1
lim ln lim
ln
x
x
x x
e
e
f x
x

= =
1
1
lim lim lim 0
ln ln ln
x x x
x
x
x
x x x x

= = = = .

2p

3p

2.
a)
( )( )
3 2 2
2 2 1 x x x x x x = + + se verific prin desfacerea parantezelor si efectuarea operaiilor
de pe partea dreapta.
5p

b)

( )
( )( )
( )( )
2
2
2 2
2 1
1
1 2 1
x x x
x x
f x dx dx dx
x x x
+ +
+ +
= = =
+ +
} } }

( )
2
2
2 2
1 1 2 1
ln 1
1 2 1 2
x x
dx dx x x C
x x
+
= + = + + +
+ +
} }
.
2p


3p
c)

( ) ( )
( )( )
2
1 1 1 3
2 2
0 0 0
1 1
1
1
1 1
x x x
x
x f x dx dx dx
x x
+ +

= = =
+ +
} } }

( )
( )
2
1
1
1 1 1 3 2
2
2 2 2
0 0 0
0
1 2 1 1
ln 1
1 2 1 1 2 2
x x
x x x x
dx dx dx x arctgx
x x x
= +
| | +
= = + =
|
+ + +
\ .
} } }

1 1 1 1
ln2 1 0 ln1 0 ln
2 2 2 2 2 4
e
arctg arctg

= + + = .
2p


2p

1p


202
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 58
Prof: Olh Csaba.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Se cunoate formula
k n k
n n
C C

=

7 9
16 16
C C = i
12 4
16 16
C C =
7 9 12 4
16 16 16 16
0 a b C C C C = + = .
1p
2p

2p
2.

( )
2
2
2 3 12 4 9 m m m A = + = +
( )
2
4 9
min
4 4
x R
m
f x
a m
e
A +
= = , ( ) min 3
x R
f x
e
=
( )
2
2
2
4 9
3 4 12 9 0 2 3 0
4
m
m m m
m
+
= + = =
3
2
m = .
1p

2p


2p
3.

1 x > ,
1
2 1
2 1
=
+
, trecemn baza 2 1 +
( )
( )
( )
( ) ( )
2 1
2 1 2 1 2 1
2 1
1
log 1
log 1 1 log 1 log 1 1
log 2 1
x
x x x
+
+ + +
+
=

+ + = + =


( )
2 1 2 1
1
log log 2 1
1
x
x
+ +
+
= +

, deci
1
2 1
1
x
x
+
= +


2 2 2 2 2
1 2 2 1 2 1 1
2 2
x x x x
+ +
+ = + = = = + > .
1p2p

2p
203
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4.

2
3 1
b b q = ,
6
7 1
b b q =
4 4 7
3
54
9 3
6
b
q q q
b
= = = =
3
1 2
6
2
3
b
b
q
= = = .
3p

2p
5.

: 2 4 0 d x y + = , 2 4 y x = + 2
d
m =
( )
1
1
: 2 1
d
d y m x = ,
1 1
1 1
1
2
d d d
d
m m m
m

= = =
( )
1
1
: 2 1 2 5 0
2
d y x x y = + = .
1p

1p
3p
6.

sin sin
BC AC
A B
= (teorema sinusurilor)
sin
sin
AC A
BC
B

= =
2
10
10 6
2
3 3
2

= = .
2p


3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

2
1 2
det 0 1 5 10 5
1 0
a
A a a
a

= = + ,
{ }
2
10 5 0 5 30, 5 30 a a x + = e +
A este inversabil
{ }
\ 5 30, 5 30 a R e + .
3p


2p
b)

1 a = ,
1 2 1
0 1 5
1 1 0
A
| |
|
=
|
|
\ .
, calculnd A
-
, se obine
5 1 11
5 1 5
1 1 1
A
-
| |
|
=
|
|

\ .
, de unde
1
5 1 11
1 1
5 1 5
det 6
1 1 1
A A
A
-
| |
|
= =
|
|

\ .
.
1p4p
c)

A X B = 1p

204
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
5 1 11 2 0 0
1
5 1 5 0 1 0
6
1 1 1 0 0 2
X A B

| | | |
| |
= = =
| |
| |

\ . \ .
10 1 22
1
10 1 10
6
2 1 2
| |
|

|
|

\ .
.
4p
2.
a)
Utiliznd relaiile lui Viete
1 2 3
1 x x x + + = ,
1 2 2 3 3 1
1 x x x x x x + + = , atunci
( ) ( ) ( )
2 2
2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 3 1
2 1 2 1 x x x x x x x x x x x x + + = + + + + = =
1 0 = < rezult c f nu are toate rdcinile reale.
1p
2p
2p
b)

Se opoate observa uor c ( ) 1 0 f = 1 x = este o rdcin real a polinomului.
5p
c)

Rdcinile polinomului satisfac ecuaia ( ) 0 f x = .
3 2
1 1 1
3 0 x x x + + =
3 2
2 2 2
3 0 x x x + + =
3 2
3 3 3
3 0 x x x + + = , adunnd cele trei relaii, obinem
3 3 3 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 1
9 0 x x x x x x x x x
= =
+ + + + + + + + = , de unde

3 3 3
1 2 3
11 x x x + + = .
1p


2p


2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
2 2
2 2 2 2
1 1 1
1
x x
f x
x x x x

= = = .
5p
b)

( )
( )
( )
2 3
0, dac 0
1 2
1
0 dac 0
f x x
f x
x x f x x
' ' < <
| |
' = =

|
' > > \ .


f e descresctoare, dac 0 x < i e cresctoare dac 0 x > .
3p

2p
c)

( )
( )( )
2
2
1 1
1
k k
k
f k
k k k
+

= =


1p

205
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( ) ( ) ( )
( )( ) 1
1
lim 2 3 ..
1
3 2 4
2 3 3
. lim ...
2
n n
n
f f f n
n
n n

+

( = =1 1
lim
2 2
n
n
n

+
= = .
2p

2p
2.
a)
( ) ( )
2
2 0
x
F x f x x ' = = + >
F este o funcie cresctoare.
3p
2p
b)

( ) ( )
2
2 2 3
2
1 1
1
2 4 8 2 1
2
ln2 3 ln2 3 ln2 3
x
x
x
f x dx x dx
| |
= + = + = + =
|
\ .
} }

2 7
ln2 3
= + .
3p


2p
c)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
1 1 1
2 2 f x f x dx f x dx f x dx + = +
} } }

( ) ( )
2
2 2 3
2
1 1
1
4 4
2 4 4
ln4 3
x
x
x
f x dx x dx
| |
= + = + =
|
\ .
} }

16 4 8 4 4 1 12 28
ln4 3 ln4 3 ln4 3

= + = + ,
Din b) ( )
2
1
2 7
ln2 3
f x dx = +
}
, atunci
( ) ( ) ( )
2
1
2 7 12 28 2 12 35
2
ln2 3 ln4 3 ln2 ln4 3
f x f x dx + = + + + = + +
}
.3p
2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 59
Prof: Opri Elena
206
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Aplic formula
1
( 1)
n
a a n r = + pentru 4 n = :
4 1
3 a a r = +
Obine
4
11 a =
3p
2p

2.

Pune condiia 0 A =
Calculeaz 16 4m A =
Obine 4 m =

1p
2p
2p

3.

Scrie forma echivalent
6 12 6
3 3
x
=
Folosete injectivitatea funciei exponeniale i ajunge la ecuaia 6 12 6 x =
Finalizare 3 x =
1p
2p
2p

4.

Cantitatea de magneziu este
0
00
2 / 2,5
Obine 5g de magneziu
2p
3p

5.

Lungimea segmentului ( ) ( )
2 2
A B A B
AB x x y y = +
( ) ( )
2 2
1 2 3 1 AB = +
5 AB =

2p

2p
1p
6.

Aria triunghiului ABC este
( ) sin
2
ABC
AC AB ABC
A =
.
<

2p

1p
207
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

0
3 5 sin30
2
ABC

A =
.

Finalizare
15
4
ABC
A =
.

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Pentru 1 x = i 0 y = se obine
1 0
0 1
G
| |
e
|
\ .

Pentru 0 x y = = se obine
0 0
0 0
G
| |
e
|
\ .

Finalizare
2p

2p

1p
b)

Fie
5
x y
A
x y
| |
=
|
\ .
i
2
t z
B
z t
| |
=
|
\ .
, , , , x y t z R e
2( )
x t y z
A B G
y z x t
+ + | |
+ = e
|
+ +
\ .

5
5( ) 5
xt yz xz yt
AB G
xt yt xt yz
+ + | |
= e
|
+ +
\ .

1p

2p

2p

c)

A inversabil dac det( ) 0 A = .
2 2
det( ) 5 0 A x y = = deci
1 *
1
det( )
A A
A

=
Calculeaz
*
5
x y
A
y x
| |
=
|

\ .

Scrie
2 2 2 2
1
2 2 2 2
5 5
5
5 5
x y
x y x y
A
y x
x y x y

| |

|

|
=
|

|

\ .

1p
1p

1p

2p

2.
a)
Scrie 4 4 4 4 1 x y xy x y = + + + 1p
3p
208
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( ) ( )
4( 1) 1
4 1 1 1
4( 1)( 1) 1
x y xy x y
x y y
x y
= + + + =
( = + + + =

= + +


Finalizare


1p
b)

Legea " " asociativ dac ( ) ( ) , , x y z x y z x y z R = e . Calculeaz
( ) ( ) 4 4 4 3 ... 16 16 16 16 16 16 16 15 x y z xy x y z xyz xy xz yz x y z = + + + = = + + + + + + +
Calculeaz
( ) ( ) 4 4 4 3 ... 16 16 16 16 16 16 16 15 x y z x yz y z xyz xy xz yz x y z = + + + = = + + + + + + + .
3p


2p
c)

Scrie ecuaia
2012
... 1
de ori
x x x =
_
sub forma ( )
2012
2011
4 1 1 1 x + = care este echivalent cu
( )
2012
2011
4 1 0 x + =
Obine soluia 1 x =
2p
2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Calculeaz (1) 1 f a = +
Scrie ecuaia (1) 2 f = sub forma 1 2 a + =
Obine 1 a =
2p
2p
1p
b)

Observ c
1
( ) (1)
lim '(1)
1
x
f x f
f
x


Calculeaz
( ) ( )
2 2
2
1 ' 1 '
'( )
x x x x
f x
x
+ +
=
Obine
2
2
1
'( )
x
f x
x

=
Calculeaz '(1) 0 f = i deduce c
1
( ) (1)
lim '(1) 0
1
x
f x f
f
x

= =


1p

1p

1p

2p

c)
f este strict cresctoare pe
)
, a

dac
)
'( ) 0 , f x x a

> e +

.
1p
209
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


Calculeaz
2
2
'( )
x a
f x
x

=
Observ c pentru
2 2 2
0, 0 x a x a x a x > > > >
Rezult c
)
'( ) 0 , f x x a

> e +

ceea ce implic f este strict cresctoare pe


)
, a


1p
1p

2p
2.
a)
Pentru a calcula
1 1
0 0
( )
x
f x dx xe dx =
} }
aplicm metoda de integrare prin pri.
1 1 1
0 0 0
1
( )' ( )'
0
x x x x
x e dx xe e x dx e e dx = =
} } }

Obine
1
0
1
x
xe dx =
}

2p

2p

1p
b)

Calculeaz
2
( ) '( ) 2
x
f x g x x e =
( )
1 1
2 2
0 0
1
2 2
0
1
0
2 2 '
1
2 2 ( )'
0
2 4 2 4
x x
x x
x
x e dx x e dx
x e x e dx
e xe dx e
= =
= =
= =
} }
}
}

1p
1p
1p

2p
c)

Calculeaz ( ) ( ) ( ) h x f x g x = +
2
2
x
xe x = + +
Scrie formula pentru arie
( )
1
0
1 1 1 1
2 2
0 0 0 0
( )
2 2
10
3
x x
h x dx
xe x dx xe dx x dx dx
A =
A = + + = + +
A =
}
} } } }


2p
1p

2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 60
210
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Prof:Opri Elena

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Ecuaia are rdcini reale dac 0 x R A > e .
Calculeaz
2
5 10 5 m m A = +
Scrie expresia pentru ( )
2
5 1 m A = i observ c 0 m R A > e
1p
2p
2p

2.

Numrul submulimilor cu 8 elemente ale unei mulimi cu 10 elemente este
8
10
C
( )
!
! !
k
n
n
C
k n k
=


Calculeaz
8
10
45 C =
2p
1p

2p
3.

Scrie ( )
2
0, 285714
7
=
Observ c 2012 6 335 2 = +
2012
8 a =
2p
1p

2p
4.

C.E
2
7 17 0 8
,
3 3 8 0
x x
x
x
+ >
| |
e +

|
+ > \ .


Folosete faptul c funcia logaritmic este injectiv i obine
2
7 17 3 8 x x x + = + . Gsete
1
1 . x C E = e i
2
9 . x C E = e
2p


3p
5.

Folosete formula
( )
0
cos 180 cos x x = i obine
0 0
cos130 cos50 =
Obine
0 0
cos50 cos130 0 + =
2p
3p

6.

Fie ' d dreapta cutat. Din condiia // ' d d se obine
' d d
m m = . Deci panta dreptei ' d este
2p

211
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

'
5
12
d
m =
Ecuaia dreptei care trece prin punctul A i este paralel cu ' d este: ( )
' A d A
y y m x x =
nlocuiete i obine ecuaia pentru ':5 12 17 0 d x y + =
1p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Scrie
2
A A A = i
3 2
A A A =
Calculeaz
2
2
6 0
0 1
A
| |
=
|
\ .

Calculeaz
3
3
6 0
0 1
A
| |
=
|
\ .

1p
2p

2p

b)

Calculeaz det( ) 6
n n
A =
Rezolv ecuaia 6 1296
n
= i obine 4 n =
3p
2p

c)

Scrie
2 2012
2012
... B A A A = + + +

2 2012
2012
6 6 ... 6 0
0 2012
B
| | + + +
=
|
\ .

( )
2012
2012
6
6 1 0
5
0 2012
B
| |

|
=
|
|
\ .

1p
2p


2p

2.
a)
Scrie relaiile lui Viete pentru ecuatia data.
1 2 3
1 2 1 3 2 3
1 2 3
3
1
1
x x x
x x x x x x
x x x
+ + =

+ + =


Obine c
1 2 3
3 x x x + + =
3p


2p

b)

Scrie ( ) ( )
2
2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3
2 x x x x x x x x x x x x + + = + + + +
3p
2p
212
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Obine
2 2 2 2
1 2 3
3 2 1 7 x x x + + = =

c)

( )
1 2 3
3 1 2
3 1 2
1 2 3 2 3 1 3 1 2
2 3 1
2 2 2
2 3 1 3 1 2 1 2 3
1 2 3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 7
6
1
x x x
x x x
x x x
x x x x x x x x x
x x x
x x x x x x x x x
x x x
= + + =
+ + + +
=

= =2p2p

1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Aplic formula
( )
1
'
n n
x nx

=
Calculeaz
2011
'( ) 2012 f x x =
2p
3p
b)

Observ c
2012 2012
lim '( )
x
x
f
x


Calculeaz
2011
'( ) 2012 f =
Finalizeaz
2012 2012
2011
lim 2012
x
x
x


2p

2p
1p

c)

Intervalele de concavitate si convexitate le stabilimcu ajutorul semnului funciei '' f
Calculeaz ( ) ''( ) '( ) ' f x f x =
2010
''( ) 2012 2011 f x x =
Observ c
2012
0, x x R > e deci ''( ) 0, f x x R > e ceea ce implic faptul c f este convex pe R
1p
1p

1p
2p
2.
a)
Scrie
1
1
0
x
I xe dx

=
}
i aplic metoda de integrare prin pri.
2p

213
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1
1
0
1 1
( )'
0 0
x x x
I x e dx xe e

= =
}

Finalizeaz
1
2
1 I
e
= +
2p

1p
b)

( )
1 1
0 0
'
n x n x
n
I x e dx x e dx

= =
} }

( )
1
0
1
'
0
n x n x
n
I x e x e dx

= +
}

1
1
0
1
n x
n
I n x e dx
e

= +
}

1
1
, , 2
n n
I nI n N n
e

= + e >
1p

1p

1p

2p

c)

Integrnd inegalitatea dat de la zero la unu se obine
1 1 1
0 0 0
1
n n x n
x dx x e dx x dx
e

s s
} } }

1 1
1 1
1
0 0 1 1
n n
n
x x
I
e n n
+ +
s s
+ +

Din relaia de mai sus ajunge la
( )
*
1 1
,
1 1
n
I n N
n e n
s s e
+ +

2p

1p

2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 61
Prof:Opri Elena

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

214
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
2 3 4
1
log 128 log 27 log 7 3 1
4
+ = +
Finalizeaz
2 3 4
1
log 128 log 27 log 3
4
+ =
3p

2p
2.

Suma elementelor mulimii A este 1 4 7 ... 37 + + + +
Observ c termenii sumei formeaz o progresie aritmetic cu primul termen 1 i raia 3. Termenul
general al unei progresii aritmetice este ( )
1
1
n
a a n r = + . Numrul de termeni l afl din relaia
1 ( 1) 3 37 13 n n + = =
Calculeaz suma
( )
13 13
1 37
13 249
2
S S
+
= =
1p
2p


2p
3.

Scrie ecuaia sub forma
2
3 4
2 2
x x +
=
Folosind injectivitatea funciei exponeniale obinem
2 2
3 4 3 4 0 x x x x + = + =
Rezolv ecuaia i obine soluiile
1
1 x = i
2
4 x =
1p
2p
2p
4.

nlimea copacului dup o lun 10 4% 10 ... 10,4m + = =
nlimea copacului dup dou luni 10,4 4%10,4 ... 10,816m + = =
2p
3p

5.

' A este simetricul punctului A n raport cu B B este mijlocul segmentului ' A A
' '
,
2 2
A A A A
x x y y
B
+ + | |
|
\ .
deci
'
2 14
A B A
x x x = = i
'
2 6
A B A
y y y = = . Obinem ( ) ' 14, 6 A .
2p
3p

6.

Folosete formula ( )
2 2 2
2 cos BC AB AC AB AC BAC = + <
2 2 2
1
5 8 2 5 8
2
BC = +
Obine 7 BC =
2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)
Scrie
2
A A A =
2p
2p
215
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


Calculeaz i obine
2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
A
| |
|
=
|
|
\ .

Finalizeaz
2
2
A O =


1p
b)

Calculeaz ( )( )
2 2
3 3 3 3 3
I A I A I I A AI A + = + .
Folosind proprietile matricei unitate si punctul a) obinem ( )( )
3 3 3
I I A I A = +
3p
2p
c)

Folosimpunctul b) i definiia funciei inversabile obinem
( )
1
3 3
I A I A

= +
Scrie ( )
1
3
2 1 1
2 3 2
3 3 2
I A

| |
|
=
|
|

\ .

1p
2p
2p

2.
a)
Restul mpririi polinomului f la 2 X + se obine folosind teorema restului
Restul este ( ) ( )
2
( 2) 2 2 1 f = + +
Finalizeaz ( 2) 3 f =
1p
3p
1p
b)

Scrie relaiile lui Viete
1 2
1 2
1
1
x x
x x
+ =

i calculeaz
2 2 2
1 2 1 2 1 2
( ) 2 1 x x x x x x + = + =
( )( )
3 3 2 2
1 2 1 2 1 1 2 2
... 2 x x x x x x x x + = + + = =
3p
2p

c)

3 2
( ) ( ) 1 2 2 1 0 g x f x x x x = + + + =
Scrie ecuaia sub forma ( )( )
2
1 1 0 x x x + + + =
Obine 1 x = soluie.
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)
( )
'( ) ' 3' 3 '
x
f x x = + +
2p
216
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


'( ) 1 0 3 ln3
x
f x = + +
'( ) 1 3 ln3
x
f x = +
2p
1p
b)

f este cresctoare pe R dac '( ) 0, f x x R > e
'( ) 1 3 ln3
x
f x = +
3 0,
x
x R > e i ln3 0 > implic '( ) 0, f x x R > e
Concluzia: f este strict cresctoare pe R .

1p
1p
2p
1p

c)

( ) ( ) ( )
2 2012
' 1 ' 2 ... ' 2012 1 3ln3 1 3 ln3 ... 1 3 ln3 f f f + + + = + + + + + +
( )
2 3 2012
2012 3 3 3 ... 3 ln3 = + + + + +
Calculeaz suma
( )
2012
2 3 2012
3 1
3 3 3 ... 3 3
2

+ + + + =
Finalizeaz
( )
2012
3
'(1) '(2) '(3) ... '(2012) 2012 3 1 ln3
2
f f f f + + + + = +


1p
1p

1p

2p

2.
a)
Funcia F este o primitiv pentru funcia f dac F este derivabil i '( ) ( ) F x f x = .
F este derivabil deoarece este sum de funcii elementare i
( ) ( ) ( ) ( )
4 3 3 2
'( ) ' ' ' 2 ' 2' 4 3 2
x x
F x e x x x e x x = + + + = + + +
Deci '( ) ( ) F x f x =
2p
2p

1p
b)

1 1 2
0 0
1
( )
( ) ( ) '( ) ( )
0 2
F x
f x F x dx F x F x dx = = =
} }

( )
2
4 3
2 2
1
0 2
x
e x x x + + +
= =
( )
2
2
2 ( 1 1 2 2)
2 2
e e + + +
= =
1p

1p

1p

2p
217
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( ) ( )
2 2
2 2
4
2
e e
e
+
= =
c)

Calculeaz
4 3
( ) ( ) ... 5 4 4 2
x
xf x F x xe x x x + = = + + +
( )
1
4 3
0
1 1 1 1 1
4 3
0 0 0 0 0
5 4 4 2
5 4 4 2 ... 3
x
x
xe x x x dx
xe dx x dx x dx xdx dx
+ + + =
= + + + = =
}
} } } } }

2p
1p

2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 62
Prof: Pcurar Cornel-Cosmin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2 3 3 3 2 3 3 0 3 x x x s s s s s
{ } 0,1,2,3 A =
3p
2p

2.

( ) ( ) ( ) 1 2 ... 10 2 1 3 2 2 3 ... 2 10 3 S f f f = + + + = + + + + + +
( ) 2 1 2 ... 10 3 10 S = + + + +
140 S =
1p
2p
2p

3.
2 4 2
3 3
x x + +
=
1p
218
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2 4 2 x x + = +
2 x =
2p
2p

4.

1
3
3 C =
2
3
6 A =
1 2
3 3
3 2 3 C A =
2p
2p
1p

5.

4 2, 2 10, 2 10 AB BC AC = = =
4 2 4 10
ABC
P = +
.

3p
2p

6.

( ) sin
2
MNP
MN NP MNP
A

=
.
<

( )
1
sin
2
MNP = <
12
MNP
A =
.

2p

1p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )
1 2
2,1 , 4,4 A A
1 2
1
: 2 1 1 0
4 4 1
x y
A A =
1 2
:3 2 4 0 A A x y =
2p

2p

1p
b)

0 0 1
2 1 1
4 4 1
A =
4 A =
2p


1p
219
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1 2
1
2
2
OA A
A = A =
.

2p
c)

Justificarea faptului c
2 3 2 1
2 3 2 1 0
2 3 2 1
n n
p p
q q


, ,
m n p
A A A coliniare
3p

2p

2.
a)
3 2
3 5 2 8 m f x x x = = + +
2
3 4 C x x =
0 R =
1p
3p
1p
b)

( ) ( ) 1 1 0 f x f + = .
( ) 1 1 2 2 2 14 3 9 f m m m = + + + = +
3 9 0 3 m m + = =
2p

1p
2p

c)

Cu notaia 2
x
t = >0 ( )( )( )
3 2
5 2 8 0 2 1 4 0 t t t t t t + + = + =
1 t = <0
2 1 t x = =
4 2 t x = =
2p
1p
1p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( ) ( )
0 0
lim 5,lim 5, 0 5
x x
f x f x f = = =
_

f este continu n punctul
0
0 x =
3p
2p
220
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)

( )
( ) ( )
2
5 5 5
5 1
lim lim lim
25 5 5 5
x x x
f x x
x x x x


= =
+ +

( )
2
5
1
lim
25 10
x
f x
x


3p

2p

c)

Ecuaia tangentei este ( ) ( )( )
'
2 2 2 y f f x = +
Pentru x <0,
( ) ( )
( )
'
2 2
2
5 10
,
1
1
x
f x f x
x
x

= =
+
+
oricare ar fi x <0
Ecuaia tangentei este
4 13
5 5
y x =
2p

2p

1p
2.
a)
F e elementar F e derivabil
( ) ( )
'
, F x f x x = eR
F e primitiv pentru f
2p
2p
1p
b)

( ) ( )
2 4 ln2
1 2
F x f x dx ydy
+
=
} }

( ) ( )
4 ln2
2 2
1 2
2
y
F x f x dx
+
=
}

( ) ( )
2 2
1
ln 2 8ln2 12
2
F x f x dx
+ +
=
}

2p

2p

1p
c)

( )
1 1 1
2 ln
e e e
A F x dx xdx xdx = = +
} } }

2
1 1
1
, ln 1
2
e e
e
xdx xdx

= =
} }

2
A e =
2p

2p
1p
221
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 63
Prof: Pcurar Cornel-Cosmin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
5
1
5
1
1
b q
S
q


5
31 S =
3p
2p

2.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2 2
3 2 ... 2 3 3 2 ... 2 3 S f f f f = + + + + = + + + +
0 S =
2p
3p
3.

3 2 3 2
1 3 3 1 x x x x x + = + + +
2
4 3 0 x x + =
3
0,
4
x

e
`
)

2p
2p
1p

4.

Fie x preul iniial
1
10
x reprezint reducerea
9
10
x reprezint preul dup reducere
9
180 200
10
x x = =
2p

1p

2p
5.

2 3
2 3
a
a
+
=
+

( )( )
2
2 3 2 3 5 0 a a a a + + = + =
0 a = sau 5 a =
1p
2p

1p
1p
222
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

a <0 5 a =
6.

Fie AD BC, cu DBC
BD=6
AD=8
48
2
ABC
AD BC
A

= =
.

1p
1p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
4 A A =
2
2
4 A A O =
3p
2p
b)

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
X a X b I aA I I aA bA = + + +
( ) ( )
2
2 2
4 X a X b I aA bA abA I aA bA abA = + + + = + + +
( ) ( ) ( )
2
4 X a X b I a b ab A = + + +
( ) ( ) ( ) 4 X a X b X a b ab = + +
1p

2p
1p
1p
c)

( )
1 3
1 3
a a
X a
a a
+ | |
=
|
+
\ .

( ) det 1 4 X a a = +
( )
1
det 0
4
X a a = = eZ
( ) det 0, X a = a eZ
( ) X a e inversabil pentru a eZ
1p

1p

1p
1p
1p
2.
a)
( )( ) 2 3 3 3 2 6 6 15 x y xy x y + + = + + +
( )( ) 2 3 3 3, , x y x y x y - = + + eR
3p
2p
b)
( ) ( )( )( ) 4 3 3 3 3 x y z x y z - - = + + +
2p
223
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


( ) ( )( )( ) 4 3 3 3 3 x y z x y z - - = + + +
Rezult c
''
''
- este asociativ
2p
1p
c)

( ) ( ) 3 3, 3 3 x x - = - =
( ) ( ) ( ) ( ) 2012 2011 ... 2011 2012 3 - - - - =
2p
3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
' 2012 1
2012 2012 ln2012
x
f x x

= +
( )
' 2011
2012 2012 ln2012
x
f x x = +
3p
2p
b)

( )
'' 2010 2
2012 2011 2012 ln 2012
x
f x x = +
( )
''
0, f x x f > e R convex pe R
2p
3p
c)

( ) ( )
( )
' '
''
0
0
lim 0
x
f x f
f
x

=
( ) ( )
' '
2
0
0
lim ln 2012
x
f x f
x

=
3p

2p

2.
a)
( )
5
2
4
0
4
g
V x = +
}

5
5
0
4
5
g
x
V x
| |
= +
|
\ .

645
g
V =
2p


2p
1p
b)

Justificarea faptului c ( ) ( )
'
, F x f x x = eR
( )
' 4
4 0, F x x x = + > eR
F este cresctoare pe R
2p

2p
1p
224
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


c)

( ) ( ) ( )
4 0 4
4 4 0
f x dx f x dx f x dx

= +
} } }

Justificarea faptului c ( ) ( )
0 4
4 0
f x dx f x dx

=
} }

( ) ( )
4 4
4 0
2 f x dx f x dx

=
} }

2p


2p
1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 64
Prof: Pcurar Cornel-Cosmin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2 3 4
2
2
x x
x
+ +
+ =
1 x =
3p
2p

2.

( ) 6 0 f =
( ) ( ) ( ) 1 2 ... 9 0 f f f =
3p
2p
225
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3.

( ) 5 0 ,5 x x e ~
( )
2
2 2
log 5 log 3 x =
5 9 4 x x = =
1p

2p
2p
4.

. .
. .
nr caz favorabile
P
nr caz posibile
=
6 1
90 15
P = =
2p
3p

5.

M mijlocul lui | | 3, 2
M M
AB x y = =
1
AB
m =
1
d
m =
( ) : 2 1 3 1 0 d y x x y = =
1p

1p
1p
2p
6.

2
sin
b
R
B
=
1
sin150 sin30
2
= =


8 R =
2p
1p
2p


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
5 3
1
8 5
A
| |
=
|

\ .
, ( )
3 3
1
8 7
A
| |
=
|

\ .

( ) ( )
9 6
1 1
16 11
A A
| |
=
|

\ .

2p

3p
b)

( ) ( )
2 2
2
2 2
1 8 8 6 6
16 16 1 12 12
x x x x
A x
x x x x
| | + +
=
|
+
\ .

2p

2p
226
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( )
( ) ( )
( ) ( )
2 2
2 2
1 4 2 2 3 2 2
8 2 2 1 6 2 2
x x x x
A x
x x x x
| |
+ + +
|
=
|
+ +
\ .

( ) ( )
2
2 2 A x A x x = +


1p
c)

( ) det 1 1 0 A A = = este inversabil
5 3
8 5
A
-
| |
=
|

\ .

1
5 3
8 5
A

| |
=
|

\ .

1p

2p

2p
2.
a)
1 2 3 4
x x x x a + + + =
5 a =
3p
2p
b)

( )( )
4 3 3
1 2 2 0 1 2 0 a x x x x x = + = + =
{ }
3
1, 2 xe
3p
2p

c)

Rdcinile ntregi ale ecuaiei se gsesc printre divizorii lui 2,care sunt 1,2
7 7
1 1 , 1 1 , 2 , 2
2 2
x a x a x a x a = = e = = e = = e = = e Z Z Z Z
2p

3p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
' 2
3 2 1 2012 ln2012
x
f x x x = + +
( )
'
0 1 ln2012 f = +
3p
2p
b)

( ) ( )
2
' 2
2 1 2012 ln2012 0,
x
f x x x x = + + > eR
f este cresctoare pe R
3p
2p

227
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

, a b f s cresctoare pe ( ) ( ) f a f b s R
3 2 3 2
2012 2012
b a
a a a b b b + + s
3p
2p
2.
a)
( )
0
4 f x =
( )
0
4 f x dx x C = +
}

3p
2p
b)

( ) | |
2
1
4 4 4 0, 0,1 f x x x x = + + e ~
( )
1
1 3 2
1
0
0
4 4
4
3 2
x x
A f x dx x
| |
= = + +
|
\ .
}

22
3
A =
1p

2p

2p

c)

( )
2
2
16 8 4 f x x x = + +
( )
( )
2 2
2
1 1
4
16 8
x x
f x
I e dx x e dx
x
| |
= = +
|
\ .
} }
( )
2
1
8 2 1
x
x e dx = +
}

( ) ( )
2
2
2
2
1
1 1
2 1 2 1 2 3
x x x
x e dx x e e e e + = + =
}

( )
2
8 3 I e e =
1p

1p

2p

1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 65
Prof: PODUMNEAC DANIELA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

228
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1
1, 2, 10 a r n = = = n progresie aritmetic
1 10
10
( ) 10
100
2
a a
S
+
= = ,
10
a x =
(1 )10
100
2
x +
= , 19 x =
3p
2p
2.

2
( 7) (7 ) 0 x x s ,
( 7)( 6) 0 x x s ,
{6,7} x e
1p
2p
2p
3.

8 0 ( 8, ) x x + > e
2
2
8
log 0
8
x
x
+
=
+
,
2
8
1
8
x
x
+
=
+

( 1) 0 {0;1} x x x = e
1p
2p
2p

4.

3
5
A
60 numere
2p
3p
5.

3 8
5 10
a
a

= , ( 3) 4 a a =
2
3 4 0 { 1,4} a a a = e
2p
3p
6.

d MN
d MN m m = |
1
2
MN
m =
d: 2 1 0 x y + + =
2p
1p

2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

5 2
det 5 0 3 ( 2)
3 0
A

= =
det 6 A =
3p
2p
229
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)

1 *
1
det
A A
A

=
Calcul
*
0 2
3 5
A
| |
=
|

\ .

1
1
0
3
1 5
2 6
A

| |
|
= |
|

|
\ .

2p

2p


1p
c)

2
19 10
15 6
A
| |
=
|

\ .
,
1
2
1 0
0 1
A A I

| |
= =
|
\ .
,
15 6
3
9 0
A
| |
=
|
\ .

2 1
35 16
3
24 5
A A A A

| |
+ + =
|

\ .
.
3p

2p

2.
a)
3 6 6 12 2 x y xy x y - = + + + +
3 ( 2) 6( 2) 2 x y x y y - = +
3( 2)( 2) 2, , x y x y x y - = + eR
1p
3p
1p
b)

3(2 2)(lg 2) 2 2
x
x + = (2 2)(lg 2) 0
x
x =
2 2 1 (2, )
x
x = = e i lg 2 100 (2, ) x x = = e , {100} S =
3p
2p
c)

(2, ) 2 2 0
( 2)( 2) 0
(2, ) 2 2 0
x x x
x y
y y y
e > >
>
`
e > >
)

( 2)( 2) 2 2 x y + >
(2, ) x y - e
2p

2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

2 2
2
3 ( 1)
( ) 1
3
1
x x
f x
x
' +
' = +
+

2p

2p
230
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2
2
2
( ) 1
1
x
f x x
x
' = +
+
,
4
2
2 1
( )
1
x x
f x
x
+
' =
+


1p
b)

1
( ) (1)
lim (1)
1 x
f x f
f
x

' =


(1) 1 f ' =
1
( ) (1)
lim 1
1 x
f x f
x

=


2p

2p
1p
c)

Ecuaia tangentei este (0) (0)( 0) y f f x ' =
(0) 1 f ' =
Ecuaia tangentei este x + y = 0.
2p
1p
2p
2.
a)
0 0
lim ( ) lim ( ) (0) 6
x x
f x f x f f = = =
_
continu n punctul 0,
f funcie elementarf continu pe
*
R
funcia f este continu pe R f admite primitive pe R .
2p

2p
1p
b)

Pentru 0 x > ,
1 2
2
1 1
( ) ( 2 6) f x dx x x dx = +
} }

2
3
2
2
1
1
( ) ( 6 )
3
x
f x x x = +
}

2
1
2
( )
3
f x =
}

2p

2p

1p

c)

0 0
1 1
( ) ( 5)
x
A g x dx x e dx

= = + =
} }

0 0
1 1
5
x
xe dx xdx

= + =
} }

0
2
0 0
1 1
1
5
2
x x
x
xe e

= + =
1p

1p

2p

231
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4 7
2
e
e

=
1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 66
Prof: PODUMNEAC DANIELA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

3
15 6
log
18

=
=
5
log 5 1 =
3p
2p
2.

Soluii reale distincte dac 0 A >
2 2
( 2 1) 4 4 1 m m m A = = +
2
4 1 0 m + > pentru m eR
1p
2p
2p
3.

Conform injectivitii 1 2 1 2 1 1 x x x x + + = + =
Condiii pentru rezolvarea ecuaiei iraionale
2 1 0
1 [1, )
1 0
x
x x
x
+ >
> e
`
>
)

2
0 [1, )
4 0
4 [1, )
x
x x
x
= e
=

= e


Mulimea soluiilor {4} S =
1p

1p

2p
1p
4.

Numrul tuturor submulimilor este
4
2 16 =
Numrul submulimilor cu 2 elemente
2
4
6 C =
1p
2p
2p
232
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Probabilitatea
6 3
16 8
P = =

5.

Din 7 3 7
d
y x m = = si
3 2
3
PQ
m
m
m

=


Din
3 2
7
3
d PQ
m
d PQ m m
m

= =

|
19
10
m =
2p

2p

1p
6.

2 2 2
2 cos AC AB BC AB BC B = +
Prin calcul 37 AC = ,
Perimetrul este 11 37 P AB BC AC = + + = +
1p

2p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Dac matricea sistemului este
1 1 1
1 1 1
2 1
A
a
| |
|
=
|
|

\ .
atunci,,
det 2 2 A a = +
2p


3p
b)

Prin calcul direct (1,1,0) M verific toate ecuaiile,
Din ecuaia trei soluia nu depinde de a
3p
2p
c)

2 1 1
0 1 1 2 2
1 1
x
d a
a
= = +

,
1 2 1
1 0 1 2 2
2 1
y
d a
a
= = + ,
1 1 2
1 1 0 0
2 1 1
z
d = =


1
det
x
d
x
A
= = , 1
det
y
d
y
A
= = , 0
det
z
d
z
A
= = , soluia sistemului este S {(1,1,0)} = .
3p


2p
2.
a)
Restul este ( 3) r f = =
7 = .
2p
3p
b)
Suma rdcinilor este
1
2
1
S

= =
3p
233
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

=-2. 2p

c)

1 2 3 1 2 3
(1 )(1 )(1 ) 1 x x x S S S = + =
=-1.
3p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Asimptota este lim
6 1
x
x
x
e
y

= =


=
1
lim lim 0
1 1
6
6 (1 ) (1 )
6 6
x
x
x x x
x x
e e

| |
= =
|
\ .


0 y = asimptot orizontal la +.
1p

3p

1p
b)

Funcia
( ) 1
( )
6 1
x x
f x
g x
e
= =

,
2
6 ln6
( )
(6 1)
x
x
g x

' =


2p

3p
c)

Cum
2
6 ln6 0,
(6 1) 0,
x
x
x
x
> e
> e
R
R

Rezult c
*
2
6 ln6
( ) 0, ,
(6 1)
x
x
g x x

' = < e

R
( ) g x descresctoare pe
*
R .
1p
1p

1p

2p
2.
a)
2
1 2
( )
2
1
x
F x dx
x
= =
+
}
2
1
ln(1 )
2
x c + +
1
(0) ln1 5 5
2
F c c = + = =
2p

2p

234
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

O primitiv a funciei este
2
1
( ) ln(1 ) 5
2
F x x = + + .
1p
b)

1 1
1 1
( )
2
0 0
1
f x dx dx
x
x
= =
+
} }

=
1
0
arctgx
=
=
4


2p

2p
1p
c)

1
1 1
( ) ( ) ( )
0 0
0
xf x dx x f x f x dx ' = =
} }

=
1
1 1
2
ln(1 )
2 2
0
x + =
=
1
ln
2 2
e
.
2p

2p

1p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 67
Prof: PODUMNEAC DANIELA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

3 3
2 32 1 64 1
4 1 3
= =
= =

3p
2p
2.
0 0
(3 ) 2 3 f = + ;
1 1
(3) 2 3 f = + ;
2 2
(3 ) 2 3 f = + ;...:
10 10
(3 ) 2 3 f = +
1p
235
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


Suma lor este
11
0 1 2 10
11
3 1
11 2 3 3 3 ... 3 11 2 1 ...
3 1
3 43
2

+ + + + + = + =

+
=


2p
2p
3.

3 0,5 0 [ 3;5] x x x + > > e
Ecuaia echivalent
2 2
3 (5 ) 11 22 0 x x x x + = + + =
1
11 33
[ 3;5]
2
x

= e i
1
11 33
[ 3;5]
2
x
+
= e ,soluia
11 33
{ }
2
S

= .
1p
2p

2p
4.

5
5!
720
P = =
=

2p
3p
5.

0 MN NP PQ QM + + + =
, , , , ,

CumNP PN =
, ,
i QM MQ =
, ,
,atunci
0 MN PN PQ MQ + =
, , , , ,

2p
2p
1p
6.

0 0
2 3
sin45 cos30
2 2
6
4
= =
=

3p

2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

1 1 1
(1, 1) 3 0 2
0 1 3
3 2 9 10

A = =
= + =

2p

3p
b)

1
( , ) 3 0 2 9 3
0 1 3
x y
x y x y A = = + .
Atunci
6 5
9 3 7 1
x y x
x y y
+ = =


+ = =


2p


3p
c) ( , ) 9 3 ( , ) 8 3 x y x y x x x A = + A = + 1p
236
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( , ) 0 8 3 0
3
( , ) 0,
8
x x x
x x x x
A = + =
= e A = e Z Z

2p
2p
2.
a)
( 2) (2) 0
2 0 2
f x f
a a
=
+ = = e
.
R

3p
2p
b)

Relaia este
3 1
3 2 3 S S =
1 3
; ( 6) S a S a = = , atunci
Relaia devine 5 18 3 3 a a + = =
1p
2p
2p
c)

Dac a = 6 atunci polinomul este de forma
3 2
6 6 f X X X = + + =
2
( 6 6)
( 3 3)( 3 3)
X X X
X X X
= + + =
= + +

1p
2p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Funcia admite asimptote verticale n punctele x = 0 i x = 2.
0 0
lim ( ) ,lim ( ) 0
x x
f x f x x = + = =
_

2 2
lim ( ) ,lim ( ) 2
x x
f x f x x = = + =
_

1p

2p
2p
b)

2
2
2( 1)
( )
( 2 )
x x
f x
x x
+
' =

,
1
( ) (1)
lim (1)
1
2
x
f x f
f
x

' = =

=

2p

2p
1p
c)

2
1,2
( ) 0
1 0
1 5
0; 2
2
f x
x x
x
' =
+ =

= = =

2p
1p
2p
237
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)
2
1
2
4
1
( )
( )
4
13
4
A f x dx
x
x
= =
= =

=
}

2p

2p
1p
b)

1 1
5 5 8
1 1
1
6 9
1
( ) ( )
( )
6 9
2
9
x f x dx x x dx
x x

= =
= =
=
} }

2p

2p
1p
c)

( )
1 1
0 0
1
2
0
( ) 6
6
2
x f x dx x x dx
x dx
'' = =
= =
=
} }
}

2p
2p
1p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 68
Prof: PODUMNEAC DANIELA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
238
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.

2 1 1
6 1 1
1
10 1
1
5 17 5
3, 4
9 33
a a r a r
a a r a r
a r
a a r
= + = +

`
= + = +
)
= =
= + =

1p
1p
2p
1p
2.

2 0
(6, )
6 0
x
x
x
+ >
e
`
>
)

4
2 2
log 1 4
6 6
26
3 26 (6, )
3
x x
x x
x x
+ +
= =

= = e

1p

2p

2p
3.

3
4
17
9
3 17
( , )
4 9
v
v
x
y
V

=

)


2p

2p
1p
4.

! !
2
( 3)! 3! ( 2)!
2 12 14
n n
n n
n n
=

= = eN

2p
3p
5.

2 2
2
(2 1) ( 3 )
9 (3 ) 3
3 0 3
AB m
m
m m
= + +
+ + =
+ = =

2p
2p
1p
6.

0 0
45 2cos180 1 2 ( 1)
3
tg = =
=

3p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

0 2
(1,0): (4,4) A A
1p

2p
2p
239
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

0 2
1
: 1 0 1 0
4 4 1
4 3 4 0
x y
A A
x y
=
+ + =

b)

1
(2,1) A
1 0 1
2 1 1 1 0
4 4 1
= =
0 1 2
, , A A A nu sunt coliniare
1p

3p

1p
c)

2 1 2 2 2
1
(2 , ); (2 ,( 1) ); (2 ,( 2) )
n n n
n n n
A n A n A n
+ +
+
+ +
2
1 2
2 2
2 1
2 ( 1) 1 2 ( 2 1)
2 ( 2) 1
n
n n
n
n
n n
n
+
+
+ = +
+

2 ( 2 1) 0,
n
n n + = e N punctele nu sunt coliniare.
1p

2p

2p
2.
a)
5 5 25 5
( 5) 5( 5) 5
( 5)( 5) 5, ,
x y xy x y
x y y
x y x y
= + + =
= + =
= + e

R

1p
2p
2p
b)

, . . , e a i x e e x x x - e = = e R R
6, 5
6, 5
x e x e x
e x x e x
= = =

`
= = =
)


6 e = eR
1p
2p

2p
c)

Se observ c 5 5, x x = e R
( 2012) ( 2011) ... 4 5 6 ... 2012 5
5 5
b
a
a b
b
= =
= =

_
_


2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

240
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.
a)

Ecuaia tangentei este (1) (1)( 1) y f f x ' = , cum (1) 3 f =
1
( ) 3 ln3
x
f x
x
' = +
i panta dreptei (1) ln27 f e ' =
ecuaia tangentei este (ln27 ) 3 ln27 0 e x y e + =
1p

1p
1p
2p
b)

( ) ln 3
lim lim
3 3
1
3 ln3
lim
1
x
x x
x
x
f x x
x x
x

+
= =
+ +
+
= =

2p

3p

c)

Funcia f este cresctoare pe (0, ) dac ( ) 0 f x ' >
1
0, (0, )
3 0, (0, )
x
x
x
x

> e

> e
)

( ) 0, (0, ) f x x ' > e
f cresctoare pe (0, )
1p

1p
1p
1p
1p
2.
a)
1 1
1
1 1
( ( ) )
3 5
ln( 5)
5
ln
1
e e
e
f x dx dx
x x
x
e
e
= =
+ +
= + =
+
=
+
} }

2p

2p
1p
b)

2
2
1 1
( ) ( )
31
420
f x dx f x ' = =
=
}

2p
3p
c)

1 1
( ) ( )
5 3
g x f x
x x
= =
+ +

1p

1p
2p
1p
241
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2
2
1
2 2
2 2
1 1
2
1
( )
1
( ) ( 3)
3
1
( )
3 4
V g x dx
dx x dx
x
x

= =
= = + =
+
= =
+
}
} }

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 69
Prof: PODUMNEAC DANIELA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

log 32 32
2, 32
a
n
a n
n n
= e =
= =
N

3p
2p
2.

max
4
1 9 8
8 8
1
f
a
a
a
A
=
+
=
=

1p
2p
2p
3.

2 2(3 )
3 3
5 5
2 2(3 )
8
3
x x
x x
x

| | | |
=
| |
\ . \ .
=
=

1p

2p
2p
4.

0
0
12 3920
28
3920 3500
25
x x
x x
+ =
= =

2p
3p
242
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

5.

2 2
2
3
4
4 4 3
3 3
l l
A
l
= =
= =
.

3p


2p
6.

Din teorema cosinusului
2 2 2
cos
2
AB AC BC
A
AB AC
+
= =


16 8 27 5 2
32 2 4 2 2
+
= =


3p


2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )( )
2
2 2
2 3 2
det
2 2 3
2 3 2 3 4
4 3 4 3
x x
A
x x
x x x
x x

= =
+
+ =
= =

1p

2p
2p
b)

2 2
2 2
8 4 3 3 8
( ) ( )
8 8 4 3 3
x x x
A x A X
x x x
| |
+
= |
|
+ +
\ .
, (1)
2 2
2
2 2
8 4 3 8 3 0
4 ( ) 3
0 3
8 8 4 3
x x x
x A x I
x x x
| |
| |
+ = + |
|
|
+ \ .
\ .
, (2)
Din calcul direct (1) =(2)
2p


2p
1p
c)

( )
2
2
( ) 4 ( ) 3
b
A x x A x I = +
2
2
2
(2) 8 (2) 8 (2) 3 8 (2)
3 0
3
0 3
A A A I A
I
= + =
| |
= =
|
\ .

1p
2p

2p
2.
a)
( ) ( ), , , x y z x y z x y z = e R
( ) ( 4) 8 ( 4) ( ) x y z x y z x y z x y z x y z = + = + + = + =
Legea " " este asociativ , , x y z eR .
1p
3p
1p
243
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)

( ) ( ) ( ) ( ) 2 3 4 5 12 30 4
12 30 4 38
= =
= + =


3p
2p
c)

Ecuaie echivalent cu
( ) ( )
2
2 1 3 2 5 x x x + + =
2
5
5
x
x
=
=

2p
2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
4 5 x x a + = ptrat perfect dac
4
5
a =
Atunci
( )
2
5
( ) : {2}
2
x
f x f
x

R R f are o singur asimptot.


3p

2p
b)

Funcia devine
( )
2
5
( ) , : {2}
2
x
f x f
x

R R
3
( 8)
( )
( 2)
x
f x
x

' =


2p

3p
c)

Conform(b) ( ) ( ) 0, 8, f x x ' < e
f descresctoare pe intervalul ( ) 8,
3p
2p
2.
a)
Funcia f este o primitiv a funciei g dac ( ) ( ) f x g x ' =
( )
( ) 2 7
1
( ) 2 7 ( )
2 2 7 2 7
x
f x x g x
x x
'

'
' = = = =


2p

3p
b)

5
5
4
4 ( )
( ) ( )
(5) (4) 3 1
a
g x dx f x
f f
= =
= =
}

3p
2p
244
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

( )
( )
2 6 6
2
4 4
6
4
6
2
4
( ) 2 7
2 7
2
7 6
2
V h x dx x dx
x dx
x
x


= = =
= =
| |
= =
|
\ .
} }
}

2p
1p

2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 70
Prof: RICU ILEANA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1 1 1
5 1
2 2 2
14 4 14 3
a a a
a a r r
= = =


= + = =


100 1
99 299 a a r = + =
( )
1 100
100
100
15050
2
a a
S
+
= =
3p

1p


1p
2.

1 2
1 2
1
1
x x m
x x m
+ =


Rel.devine: ( ) ( ) 1 9 1 3 1 10 3 m m m m + = + = -
Cond.: | |
1 0 1
1;10
10 0 10
m m
m
m m
> >
e

> s


1p


1p

245
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Ridicand la ptrat n ambii membri,ecuatia (*)devine:
1 2 1 10 10 9 1 10 0 m m m m m m + + = =
| | 1 0 1 1;10 m m = = e sau
| | 10 0 10 1;10 m m = = e

1p


2p

3.

Cond.ca logaritmii sa fie corect definiti:
2
2
2
5
( ; )
2 5 0
2
8 0 ( ; 2 2) (2 2; ) (2 2; ) {10}
10
log ( 8) 0
x
x
x x D
x
x

e +

>


> e + = +


=
=


Ec.devine ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2 2 2
2 2 2 2
2log 2 5 log 8 log 2 5 log 8 2 5 8 x x x x x x = = =
2
1
3 20 33 0 3 x x x D + = = e si
2
11
3
x D = e
1p
2p


2p

4.

2 2
2
2
2
(1) 1
1
4
4 4 1 0
(2 1) 0( )
f m m m m m
m m
m m
m A m
= + + = +
+ >
+ + >
+ > eR

1p
2p
1p
1p
5.

3 9
12 12
C C combinari complementare
| |
=
|
\ .

Finalizare:
3 9
12 12
0 C C =
3p

2p

6.

Notm cu h nlimea dus din A pe latura BC 1
h BC
m m = 1p

246
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3 2 5 1
4 6 10 2
B C
BC
B C
y y
m
x x
+
= = = =


1
1 2
2
h h
m m
| |
= =
|
\ .

( )
0 0
y y m x x = y-6=2(x-2)
2p

2pSUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

5
, ,
2
a b
Fie A M a b Z
b a
. .
. .
. . .
| |
|
= e e
|

\ .
; luam 1 a
. .
= si 0 b
. .
=
2
1 0
0 1
A I
. .
. .
| |
|
= =
|
\ .

Daca luam 0 a b
. . .
= =
2
0 0
0 0
A O
. .
. .
| |
|
= =
|
\ .

I
2
, O
2
e M.
2p
2p

1p
b)

5
, ,
2
a b
Fie A M a b Z
b a
. .
. .
. . .
| |
|
= e e
|

\ .
si
5
; ,
2
c d
B M c d Z
d c
. .
. .
. . .
| |
|
= e e
|

\ .

,
2
2 2 2
a c b d
a c b d m n
A B M
b d a c
b d a c n m
. . . .
. . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . .
| |
| | | |
+ +
+ + |
| |
+ = = = e
|
| |
| |
+ +
| |
+ +
\ . \ .
\ . \ .
unde
5
m a c
. . .
= + eZ si
5
n b d
. . .
= + eZ
2
2
,
2 2
2 2 2 2
ac bd a d bc
ac bd a d bc p q
A B M
a d bc ac bd
bc a d a c bd q p
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
| |
| | | |
+ +
+ + |
| |
= = = e
|
| |
| |
+ +
| |
+ +
\ . \ .
\ . \ .
unde
5
2 p a c b d
. . . . . .
= + eZ si
5
q a d b c
. . . . .
= + eZ
2p

247
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


3p

c)

A e M este inversabil ( ) det 0 A
.
=
2 2 2 2
2 0 2 a b a b
. . . . . . .
= =
Pentru
{ }
2
0 2 0 1,2,3,4 a b b
. . . . . . . . . .
= = e se construiesc 4 matrice inversabile
Pentru
{ }
2
1 2 1 0,1,2,3,4 a b b
. . . . . . . . . . .
= = e se construiesc 5 matrice inversabile
Pentru
{ }
2 2 2
2 2 2 2 4 0,1,2,3,4 a b b b
. . . . . . . . . . . . . .
= = = e se construiesc 5 matrice inversabile
Pentru
{ }
2 2 2
3 2 3 2 4 0,1,2,3,4 a b b b
. . . . . . . . . . . . . .
= = = e se construiesc 5 matrice inversabile
Pentru
{ }
2 2 2
4 2 4 2 1 0,1,2,3,4 a b b b
. . . . . . . . . . . . . .
= = = e se construiesc 5 matrice inversabile
Deci mulimea U(M) = {A e M | exist A e
1
M }are 24 elemente
1p
2p

2p

2.
a)
2 2
2 4 2 2
4
1 1 1 1 1 1
2 2 2 4 4 2
1
X X X X X X
X X f
| | | |
+ + + = + + + + + =
| |
\ . \ .
= + + =

4p
1p
b)

x
1
rdcin a polin.ff(x
1
)=0 ( )
4
1 1
1 0 1 x x + + =
x
2
rdcin a polin.ff(x
2
)=0 ( )
4
2 2
1 0 2 x x + + =
x
3
rdcin a polin.ff(x
3
)=0 ( )
4
3 3
1 0 3 x x + + =
3p248
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x
4
rdcin a polin.ff(x
4
)=0 ( )
4
4 4
1 0 4 x x + + =
nsumnd cele 4 relaii
( ) ( )
4 4 4 4
1 2 3 4 1 2 3 4
4 0 x x x x x x x x + + + + + + + + = ,dar cf.rel.Viete tim c
1 2 3 4
0 x x x x + + + =
4 4 4 4
1 2 3 4
4 x x x x + + + =

1p
1p

c)

Conform pct.a)
2 2
2
0 0
1 1 1
0,
2 2 2
f x x x
> >
| | | |
= + + + > e
| |
\ . \ .
R
_ _

Polinomul f nu admite rdcini reale.
3p


2p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) lim
x
f x

= +;f este continu pe R,derivabil pe R i ( ) 1


x
f x e ' =
x 0 +
( ) f x '
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -0 +++++++++++++++++++++
f(x)
+ _____ 0 +
finalizare
2p2p
1p
b)

Din tabelul de la punctul a) se observ c f are un minim global egal cu 0 atins pentru x=0

( ) 0, f x x > eR
3p
2p
c)

Din b)
( ) 0, f x x > eR
( ) 1, 1
x
e x x > + eR ;
Cf.rel.(1)
| |
2
2
1, 0;1
x
e x x > + e
2
2
2
1 1
1
x
x
e
x
e

> =
+
(2)
Deoarece | | 0;1 0 1 x x e s s
( ) 1 0/ 1 0 x x s + >
( )
2 2 2
1 0 1/ 1 1 x x x s s >

( )
2
1
3
x
e e

s ;
2p

249
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Din (2)si (3)
2
1
2
1
1
x
e e
x

s s
+
(prin integrare)
2
1 1 1
1
2
0 0 0
1
1
x
e dx e dx dx
x

s s
+
} } }

2
1
1 1
0 0 0
1
x
x e dx arctgx
e

s s
}

2
1
0
1
4
x
e dx
e

s s
}

2p
1p

2.
a)
Funcia f are minim(a=1>0) i ;
2 4
f
a a
V
| |

|
\ .

Funcia g are maxim (a=-1<0) i
2
3 9
;
2 4
g
a a
V
| |
|
\ .

2p


3p

b)

Studiem semnul diferenei ( ) ( )
2
2 4 f x g x x ax =

( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
1
2
2 2
2
0 0 0 0 0,0
0 2 4 0
2 2 2 2 2 ,2
x f g O
f x g x x ax
x a f a g a a P a a
= = =

= =

= = =

x 0 2a
f(x) - g(x) +++++++++++++++++0 - - - - - - - - - - -0++++++++++++++

( ) ( ) | | 0, 0,2 f x g x x a s e ( ) ( ) | | , 0,2 g x f x x a > e
Calculm ( ) ( ) ( ) ( )
2
2 2 3 2 3
2
0 0
0
8
2 4 2 4
3 2 3
a
a a
x x a
S g x f x dx x ax dx a
| |
= = + = + =
|
\ .
} }
2p2p


250
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1p

c)

Ecuatia dreptei OP: ( )
.
2
1
0 0 1 0 0
2 2 1
not
x y
y ax y ax h x
a a
= = = =
Notm cu S
1
suprafaa cuprins ntre curba lui g i dreapta OP
Notm cu S
2
suprafaa cuprins ntre curba lui f i dreapta OP
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
2 2 2 3 3
2
1
0 0
0
4
2 2 1
2 3 3
a
a a
x x a
S g x h x dx ax x dx a
| |
= = = =
|
\ .
} }

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 3
2
2
0 0
4
2 2
3
a a
a
S h x f x dx ax x dx = = =
} }

1p


2p


2p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 71
Prof: RICU ILEANA

251
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
( )
lg2
2 2
100 log lg2 lg100 lg
2lg2 lg lg 2 lg 2 4
notam
a folosim operatia de aritmare a
a a a
= =
= = = =

3
27 3 =
Finalizare:A=4-3=1eN
3p1p
1p
2.

Ecuatia devine ( )
2
1 1 x x = -
Cond.ca radicalul sa fie corect definit:
| |
( |
| |
2
1;1
1 0
1;1
1 0 ;1
x
x
x
x x
e
>

e

> eRidicnd la ptrat n ambii membri ai ec. ( ) - obinem
2 2
1 1 2 x x x = +
{ }
2
2 2 0 0;1 x x S = =


1p


2p
2p

3.

Graficul ei taie axa Oy n punctul 1 ( ) 0 1 f = 1 c =
4 4 2
4 12 3
2 2 2 3
V V
b
x x a a
a a a
= = = = =
Finalizare: f (x) =3x
2
+4x +1
2p

2p
1p

4.

Avem coordonatele punctelor A(2;0);B(1;-1);C(1;1) AC i j = +
, , ,
; AB i j =
, , ,

Produsul scalar
( ) ( )
( ) ( ) ( ) 1 1 1 1 1 1 0 AC AB i j i j = + = + = =
, , , , , ,
AC AB
, ,

2p

2p
252
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Calculm laturile: ( ) ( )
2 2
2 1 0 1 2 BA= + = ; ( ) ( )
2 2
2 1 0 1 2 BA= + + =
1p

5.

4 1
1 2
m
m
+
=


2
1 8 m =
2
9 0 m =
1,2
3 m =
2p
3p

6.

( )
0 0
y y m x x =
m =tg30

=
3
3

( )
3
6 2
3
y x =
2p
2p
1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

2
10 30
5 15
A
| |
=
|
\ .

10 30
5
5 15
A
| |
=
|
\ .

Finalizare
2p


2p

1p
b)

Verificare:
2
5 A A = (conform pct.a);
3 2 2 2
5 5 5 5 5 A A A A A A A A = = = = =
( ) ( ) 1 P k P k + :
1 1 1 2 1
5 5 5 5 5
k k k k k k
A A A A A A A A
+
= = = = =
( ) P n adevarata n
-
eN
2p

3p

c)

( )
99
2 3 100
.......... 1 A A A A + + ( )
. . )
99
2 3 99
5 5 5 .......... 1 5
folos pct b
A A A A A = + + + =
= ( )
( )
( )
100
100 100
99
2 3 99
5
5 1 5 1 5 1
1 5 5 5 .......... 1 5
5 1 6 6
q
A A A A
=

+ + + = = =


Finalizare: toate elementele matricei devin strict negative prin inmultirea elementelor din A cu o
fractie negativa
2p


2p

253
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1p

2.
a)
Calculm
( )( ) ( ) 2 3 3 3 2 3 3 9 3 2 6 6 18 3 2 6 6 21
, ,
x y xy x y xy x y xy x y
x y x y
+ = + + = + + = + =
= e R

3p
2p
b)

( )
( ) ( )
.
2 6 6 21 2 6 6 21
2 2 6 6 21 6 2 6 6 21 6 21
4 12 12 12 36 36 36 105, ,
not a
x y z xy x y z a z az a z
xy x y z xy x y z
xyz xy xz yz x y z x y
| |
= + = = + =
|
\ .
= + + + =
= + + + e

R
(1)
( )
( ) ( )
.
2 6 6 21 2 6 6 21
2 2 6 6 21 6 6 2 6 6 21 21
4 12 12 12 36 36 36 105, ,
not b
x y z x yz y z x b xb x b
x yz y z x yz y z
xyz xy xz yz x y z x y
| |
= + = = + =
|
\ .
= + + + =
= + + + e

R
(2)
Din (1) i (2) asociativitatea
2p


2p

1p
c)

( )( ) ( )
2
. )
2 3 3 3 2 3 3
cf a
x x x x x = + = +
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
2 2
. )
2 3
2
2 3 3 2 2 3 3 3 3 3
2 2 3 3 3 2 3 3
cf b
x x x x x x x x x x
x x x
= = + = + + =
= + = +


( )
1
........ 2 3 3
n
n
denori
x x x x

= +
_
(dem.prin inducie matematic)(propozitia P(n))
P(k) P(k+1)
P(k+1):
( )
( )
( )( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
1
1
1
1 1
........ ........ 2 3 3 2 3 3 3
2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3
k
k
dek ori dek ori
k k k
k k k
x x x x x x x x x a x a x
x x x x x

+
+

| |
|
= = + = = + =
|
\ .
= + + = + = +

_ _


propozitia P(n) este adevrat
1p
1p
2p

254
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

Ecuaia devine:
( ) ( )
( )
2012 2012
2012 1 2011
2012
2012
1 2 2012
........ 3 2 3 3 3 2 3 0
3 0 ..... 3
de ori
x x x x x
x x x x

= + = =
= = = = =

_

Valoarea de adevar:fals
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)


( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
4
4 4 2 2 2
x x x x
x x x x x x x
f x e e e e
e e e e e e e
' = + =
= = =

3p

2p
b)

Not.cu d tangenta la curba a funciei f n punctul P ;cum d Ox 0
d Ox
m m = =
Dar ( ) ( )
0 0 2 2 0
x x
d
m f x e e ' = = =
0
x
e = (ecuatia nu are solutii reale)
Sau 2 0
x
e = 2
x
e = x=ln2
Calculm ( ) ( ) ( )
ln2 ln2
ln2 4 2 4 2 4 f e e = = = P(ln2;4)
2p2p
1p
c)

Studiem monotonia funciei f :
( ) ( )
2 2
x x
f x e e ' = ( ) 0 ln2 f x x ' = =
( ) ( ) lim 0 4 0 0
x
f x

= = i
( ) ( ) ( ) lim 4
x
f x
+
= = =
x - ln2 +
( ) f x '
++++++++++++++++++++0- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2p


255
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( ) f x 0 4 _____________ -
maxim
monotonia lui f ( ) 4, f x x s eR
2p


1p
2.
a)
( ) ( )
( )
( )
.
1 2 2
ln 1 ln
not F
x x
f x f x F x
x

= = ;studiem semnul lui F pe domeniul ( ) 0;+


f(x)=0x=1;x=e
x 0 1 e +
lnx - - - - - - - - 0 ++++++++++++++++++++++++++++++++
1-lnx +++++++++++++++++++++++0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
x
2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
F(x) - - - - - - - - -0+++++++++++++0- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( ) ( ) ( ) | |
1 2
0, 1; f x f x F x x e = > e

2p
2p


1p
b)

Din a) ( ) ( ) | |
1 2
, 1; f x f x x e > e
( ) ( ) ( ) ( )
;
1 2
2
.
1 2 1 2 2 2
1 1 1
ln ln
f f
e e e
not
x x
A f x f x dx dx dx I I
x x
I
= = = -
} } }

Folosim metoda integrarii prin parti
1
2
1 I
e
= + ;
2
5
2 I
e
= + ;
Finalizare:
;
1 2
1 2
3
1
f f
A I I
e
I
= =


2p


2p

1p
c)

( )
( )
(
2
2
2 3 4
2
3 4 5
1 1 1
ln ln
ln ln ln
2 2
g
e e e
C
x x
x x x
V g x dx dx dx I I I
x x x x

| |
= = = + = +
|
\ .
} } }
Folosim metoda integrarii prin parti
3 4 5
1 1 1
; ;
3 4 5
I I I = = =
2p256
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

( )
3 4 5
2
30
g
C
V I I I

= + =
3pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 72
Prof: RICU ILEANA
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1 2
z z

= ( ) ( ) ( ) 1 1 4 x yi y x i + + =
1 1 2
4 4
x y x y
y x x y
+ = =


= + + =

1
3
x
y
=


2p


2p

1p

2.

Stim ca functia de grad I este bijectivaf este inversabila
f surjectiva
( )
6
, 3 6
3
y
y x astfel nct f x y x y x

e - e = + = = R R

( )
1
6
3
y
f y


= sau
( ) ( )
1 1
6 1
2
3 3
x
f x f x x

= =

1 2
2 1
3 3
m m = =


2p

2p

1p

3. Cond.ca logaritmii sa fie corect definiti: 1p
257
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


1 0
2 0
x
x
+ >

+ >

(
1
1; )
2
x
x
x
>
e

>


log
2
(x +1) +log
2
(x +2) =1
2
1
log 1
2
x
x
+
=
+

1
2
2
x
x
+
=
+

x+1=2(x+2) x=- 3e( 1; )


2p

2p

4.

( )
4
4 16
4
4 4 4 4 3 3 3
5
1
n n
n
n n n
T C x C x x C x
x


| |
= = =
|
\ .
;

16
0 16
3
n
n

= =
Finalizare:
2
16
16 15 240 A = =
2p


2p

1p

5.

Notm ; , b xi y j x y = + e
, , ,
R
( )
2 2 2 2
30 30 900 1 b x y x y = + = + =
,

b
,
coliniar cu a
,
( ) 2 2 2
1 2 2
x y
x y = =


nlocuim (2) n (1) 10 20 2 y x = = )
Finalizare:
1
20 2 10 b i j = +
, , ,
si
2
20 2 10 b i j =
, , ,2p


2p

1p

6.

( ) ( ) ( ) ( )
2 2
cos2 2cos 1 2cos 1 cos2 f x x x x x f x + = + = + = = =
f(x) f(x + )=f(x) f(x)=0.
2p
3p258
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

Not.cu , , , , ,
a b
A G A a b c d
c d
| |
e = e
|
\ .
R i
b a c d
AJ JA
d c a b
| | | |
= =
| |

\ . \ .

, ,
b c
a d c b a b
A a b
d a d a b a
c b
=

= = | |
= e

|
= =
\ .

R
3p
2p
b)

Fie , ,
a b
A G A a b
b a
| |
e = e
|

\ .
R(conform pct.a)
Calculm
2
1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 0 0
a b a b
a I b J a b A
a b b a
| | | | | | | | | |
+ = + = + = =
| | | | |

\ . \ . \ . \ . \ .

2p


3p

c)

Cum , , ( . . )
a b
X G X a b cf pct a
c d
| |
e = e
|
\ .
R
2 2
2
2 2
2
2
a b ab
X
ab a b
| |
=
|

\ .

Ecuaia
2 2
2
2
2 2
0 0 2 1
0 0 2 1
a b ab
X J O
ab a b
| | + | |
+ = =
| |

\ . \ .

( )( )
2 2
0 0
2 1 0 2 1 0
a b a b a b
ab ab
+ = =


+ = + =a=b sau a=-b
Pentru a=b
2
2 1 0 b + = (ec.nu are solutii reale)
Pentru a=-b -
2
2 1 0 b + =
1 1
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
b a
b a

= =

= =


Avem
1
2 2
2 2
2 2
2 2
X
| |

|
|
=
|

|
\ .
;
2
2 2
2 2
2 2
2 2
X
| |

|
|
=
|
|
\ .

1p

2p
2p

259
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)
2 2 2 4 6 2 x x x - = + =
( ) 3 3 3 3 12 3 x x x = + + =
( 2) (3 ) 2 3 1 x x - = =
2p
2p
1p
b)

1 1
, e x x e x x - = - = e R ( ) ( )
1 1
2 3 2 , 3 e x x x e = e = R
2 2
, e x x e x x = = e R ( ) ( )
2 2
3 4 3 , 4 e x x x e = e = R
.
2 1 2 1
e e e e + - ( ) ( ) ( )
1 2 1 2
3 4 2 3 2 4 6 12 3 3 4 12 4 3 7 e e e e - + = + + + + = + =
2p
2p
1p
c)

( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 2 6 1 2 2 6 11 f x y a x y a xy x y axy ax ay a - = - + = + + = + +
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
2
( ) ( ) 3 12 1 1 3 1 1 12
2 2 7 2
f x f y f x f x f x f y ax ay ax ay
a xy ax ay
= + + = + + + + + + =
= +

Din (1)i (2)


2
1 2
0; 1
1 6 1 7
a a a a
a a
= = =


= + =

a=1
2p


2p

1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

( )
2
1 lnx
f x
x

' =
x - 0 e +
1 lnx +++++++++0- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
( ) f x '
+++++++++0- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( ) f x
1
e
_____________
2p


2p
260
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


monotonia lui f1p
b)

Asimptota orizontal: ( )
'
1
1
lim lim lim 0
1
x l Hospital x x
x
f x
x


= = = ecuatia asimptotei orizontale spre +
este y=0
Asimptota verticala: ( ) ( )
0 0 0
0 0 0
1
lim lim limln
x x x
x x x
f x x
x

> > >
= = + = ecuatia asimptotei verticale
este x=0


2p


3p
c)

Conform punctului a)
( ) ( )
1
, 0, f x x
e
s e +
Conform punctului b) unde y=0 este ecuatia asimptotei orizontale spre
( ) ( ) 0, , f x x e > e +

( ) ( )
1
0 , , f x x e
e
< s e +
2p

2p
1p
2.
a)
( ) ( ) ( )
( ) ( ) 1 ,
x x x x x
x
F x x e x e x e e x e
e x f x x
' '
' ' = = + = + =
= + = eR

3p

2p
b)

Observm c F(x)0 , | | 0;1 x e

( )
( )
1 1
0 0
1 1 1
0 0 0
1 0 1 1 1
x
prin parti
x x x
S F x dx x e dx
x e e dx e e e e e e
= = =
= = = = + =
} }
}

1p
2p


2p
261
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


c)

( ) ( ) ( )
( )
1 1 1
0 0 0
1
0
1
1 1 1
2
ln 1 ln 1 ln2 ln
1
x x x
x x x
x
F x f x x e x e e
dx dx dx
e e e
e e
e
+
= = =
+ + +
= + = + + =
+
} } }

3p

2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 73
Prof: Soare Constantin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2x
2
+8 =24
x =22
3p
2p

2.

15x x 1 6x
x
1
6

x (,
1
6
]
1p
2p

2p

3.

3
x
(1+3+9+27) =40
3
x
=1
x =0
1p
2p
2p
262
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


4.

C.E x >0.
Notm lgx=yy
2
10y +21 =0y
1
=3,y
2
=7
lgx =3 x =10
3

lgx =7 x =10
7

2p
3p

5.

AB

(x
B
x
A
,y
B
y
A
)
AB

(1,2)
2p
3p

6.

cosA =
2
2

BC
2
=AB
2
+AC
2
2AB AC cosA
BC =
_
61+302
2p

1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

_
2o b c
o 2b c
o b 2c
_ =obc _
2 1 1
1 2 1
1 1 2
_=
=obc(8+1+1 2 2 2) =
=4abc
2p
2p
1p
b)

Pentru x =y =z =1 _
2o +b +c =4
o +2b +c =4
o +b +2c =4

Obinem o =1,b =1,c =1
3p

2p

c)

Pentru obc 0 sistemul are soluie unic i se rezolv cu regula lui Cramer.

x
=4bc;

=4oc;
z
=4ob.
x =
1
o
;y =
1
b
;z =
1
c

1p
2p
2p

263
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)
x y =xy 10x 10y +100+10
x y =x(y 10) 10(y 10)+10
x y =(x 10)(y 10) +10
1p
3p
1p
b)

x x x =(x 10)
3
+10
(x 10)
3
+10 =1010 x =20
3p
2p

c)

Dem prin inducie matematic. Verificare
P(k)P(k +1)
Concluzie .
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

i
(x) =
(2x +1)(x +2) (x
2
+x +1)
(x +2)
2
=
=
2x
2
+4x+x+2-x
2
-x-1
(x+2)
2
=
x
2
+4x+1
(x+2)
2

2p
2p
1p
b)

i
(x) =0
x
2
+4x +1
(x +2)
2
=0
x
1
=2 3
x
2
=2+3
f este strict cresctoare pe (,2 3] [2+3,)
f este strict descresctoare pe (2 3,2) (2,2+3)
1p
1p
1p

2p

c)

Studiemsemnul derivatei a doua .

ii
(x) =
6
(x +2)
3

ii
(x) 0,x IR {2}
f este concav pe intervalul (-,-2) i f este convex pe intervalul (-2,)
1p
1p
1p
2p

264
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

2.
a)
(x) =
x +1 x
x(x +1)

(x) =
x +1
x(x +1)

x
x(x +1)

(x) =
1
x

1
x +1

2p
2p

1p
b)

_ (x)Jx =_ _
1
x

1
x +1
] Jx =
2
1
2
1

=
1
x
Jx
1
x+1
Jx =
2
1
2
1

=lnx|
1
2
ln(x +1)|
1
2
=
=ln2 ln1ln3+ln2 =ln
4
3

1p
1p
1p

2p

c)

orio (I
]
) =_ (x)Jx =_ _
1
x

1
x +1
] Jx =
3
2
3
2

=
1
x
Jx
1
x+1
Jx =
3
2
3
2

=lnx|
2
3
ln(x +1)|
2
3
=
=ln3 ln2ln4+ln3 =ln
9
8

2p
1p
2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 74
Prof: Soare Constantin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
265
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

_
o
7
=17
o
17
=37
_
o
1
+6r =17
o
1
+16r =37

]
o
1
=5
r =2

3p
2p

2.

f(2)=0

(1) (2) . (2012) =0
3p

2p

3.

Notm 5
x
=y >0. se obine ecuaia y
2
6y +5 =0.
Soluiile ecuaiei sunt y
1
=1,y
2
=5.
5
x
=1 x =0
5
x
=5 x =1
1p
2p
2p

4.

A
n
2
20 n(n 1) 20
Se obine n {2,3,4,5}.
2p
3p

5.

Fie M mijlocul segmentului [AB]. Atunci x
M
=
x
A
+x
B
2
;y
M
=

A
+
B
2

Obinem M(1,4)
2p
3p

6.S
ABC
=
AB AC sinA
2

S
ABC
=
7 8
3
2
2

S
ABC
=143
2p

1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

266
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.
a)

A
1
(1,3)
A
2
(2,9)
A
1
A
2
:
x-1
2-1
=
-3
9-3
A
1
A
2
:x 1=
-3
6

A
1
A
2
:6x y 3 =0.
2p

2p
1p
b)

A
3
(3,27)
S =
1
2
|| ,
unde =_
1 3 1
2 9 1
3 27 1
_ =9+54+927 276 =12 de unde S=6
1p
2p
2p

c)

A
n+1
(n +1,3
n+1
),A
n+2
(n +2,3
n+2
)
Calculm =_
n 3
n
1
n +1 3
n+1
1
n +2 3
n+2
1
_
=4 3
n
>0, deci pentru nicio valoare a lui n IN, punctele
A
n
(n,3
n
) ,A
n+1
(n +1,3
n+1
),A
n+2
(n +2,3
n+2
) nu sunt coliniare.

2p
1p
2p

2.
a)
x y =xy 9x 9y +81+9
x y =x(y 9) 9(y 9)+9
x y =(x 9)(y 9) +9
1p
3p
1p
b)

G parte stabil
Asociativitate
Comutativitate
Element neutru e=10
Element simetrizabil x
i
=9+
1
x-9

1p
1p
1p
1p
1p
c)

Dem prin inducie matematic. Verificare
P(k)P(k +1)
Concluzie .
2p
2p
1p


267
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

lim
x
(x) =, lim
x-
(x) =
y=x asimptot oblic spre
x=-1 asimptot vertical
2p
2p
1p
b)

i
(x) =
x
2
+2x
(x +1)
2

i
(x) =0 x
1
=2,x
2
=0,
de unde deducem f strict cresctoare pe (,2) (0,)
f strict descresctoare pe (-2,-1) (1,0)
2p

1p
2p

c)

Avem
x
2
+x+1
x+1
3

x
2
+x+1
x+1
+3 0

x
2
+4x +4
x +1
0

(x+2)
2
x+1
0 aueviat , pentiu c (x +2)
2
0 i x+1<0

1p
1p
1p
2p

2.
a)

]
2
(x)
x
2
Jx =
x
2
c
x
x
2
Jx = c
x
2
1
2
1
2
1
dx=
=c
x
|
1
2
=
=c(c 1)
2p
2p
1p
b)

_ tc
t
Jt =tc
t
|
0
x
_ c
t
Jt
x
0
x
0
=tc
t
|
0
x
c
t
|
0
x
=xc
x
c
x
+1 =xc
x
(c
x
1)
lim
x0
xc
x
(c
x
1)
x
=11 =0
3p2p

c)
orio (I
]
) = x
2
c
x
Jx =x
2
c
x
|
0
1
2 xc
x
1
0
1
0
Jx=
2p
268
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

=x
2
c
x
|
0
1
2xc
x
|
0
1
+2c
x
|
0
1
=
=e-2e+2e-2=e-2
1p
2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 75
Prof: Soare Constantin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
269
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

_
b
1
q
3
=16
b
1
q
9
=1024
q
6
=64 de unde deducem :
q =2,b
1
=2 sau q =2,b
1
=2
3p
2p

2.

=1
x
1
=3,x
2
=4

x [3,4]
1p
2p

2p

3.

Numrul de submulimi ordonate este A
10
3
=
=
10!
7!
=
=720
1p
2p
2p

4.

C. E. x>0 . Notm log
2
x =y i obinem ecuaia :
y(y
2
8y +15) =0 cu soluiile y
1
=0,y
2
=3,y
3
=5 de unde se obin soluiile x
1
=1,
x
2
=8,x
3
=32.

2p
3p

5.

OA=3, OB=4,
AB=5
Fie OC AB 0C =
12
5

2p
3p

6.

AB =5,AC =8,BC =1
cosA =
5+8 1
410
=
310
10

3p


2p

270
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

A =_
1 1 1
2 3 m
4 9 m
2
_
detA=_
1 1 1
2 3 m
4 9 m
2
_ =3m
2
+18+4m 129m 2m
2

detA=m
2
5m+6
2p

2p

1p
b)

detA=0m
2
5m+6 =0
=b
2
4oc =25 24 =1
m
1
=2,m
2
=3.
1p
2p
2p

c)

Pentru m=5 se obine sistemul : _
x +y +z =3
2x +3y +5z =10
4x +9y +25z =38

detA=6,
x
=6,

=6,
z
=6,
x =1,y =1,z =1
1p

2p
2p

2.
a)
Scriem relaiile lui Viete.
x
1
+x
2
+x
3
=m+1
x
1
x
2
+x
2
x
3
+x
1
x
3
=2m+1
x
1
x
2
x
3
=6
x
1
2
+x
2
2
+x
3
2
=(x
1
+x
2
+x
3
)
2
2(x
1
x
2
+x
2
x
3
+x
1
x
3
)=
=m
2
2m 1


1p
1p
1p
1p
1p
b)

Pentru x
1
=1 1m 1+2m+16 =0
m-5=0m=5.
3p
2p

c) Pentru m=5 , relaiile lui Viete devin:
1+x
2
+x
3
=6
2p
271
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

x
2
+x
2
x
3
+x
2
=11
x
2
x
3
=6
Deci x
2
=2,x
3
=3
x
1
3
+x
2
3
+x
3
3
=1+8+27 =36


2p

1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

(2x +1) =4x
2
+4x +2
(x +1) =x
2
+2x +2
lim
x
(2x +1)
(x +1)
=2
1p
1p

3p
b)

lim
x
(x) = f nu admite asimptot orizontal spre
m = lim
x
(x)
x
=1
n = lim
x
[(x) mx] = lim
x
[x
2
+1x
n =0
y =x este asimptot oblic spre
1p
1p
1p
1p
1p
c)

Fie F :IR IR o primitiv a funciei f.
Atunci F este derivabil pe IR
F
i
(x) =(x),x IR
(x) =x
2
+1 >0,x IR F
i
(x) =(x) >0,x IRF este strict cresctoare pe IR.

1p
1p
1p
2p

2.
a)

i
(x) =
(lnx)
i
x x lnx
x
2
=
=
1
x
x 1 lnx
x
2
=
2p
2p

272
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

=
1 lnx
x
2

1p
b)

orio (I
]
) =_
lnx
x
Jx
c
2
c
=
ln
2
x
2
_
c
c
2
=
=
ln
2
c
2
2

ln
2
c
2
=2
1
2
=
3
2

3p


2p

c)

Avem
i
(x) =0 x =c . Din monotonia funciei f deducem (x)
1
c
,x (0,) .
Avem (x)Jx
1
c
2012
1
2012
1
dx=
=
1
c
(2012 1) =
2011
c
(x)Jx
2011
c
2012
1

2p
1p
2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 76
Prof: Szcs Ana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
273
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2011 2 1 2 11 1005 1006 x x s s s s
{ } 1005,...1006 , 2012 x cardA e =
3p
2p

2.

( ) 1 1 f m =
2
1 2 1 1 m m + =
m=1
1p
2p
2p
3.

4 2
4 1
2
x x
x
+ +
+ =
2
4 1 2 1 x x x + = + +
{ } 0,2 xe
1p

2p
2p
4.

3 3
12 3 144 9
g
m =
72
g
m =
2p
3p
5.

O mijlocul segmentului AC ( ) 1,2 O
O-mijlocul segmentului BD ( ) 3,5 D
2p
3p

6.

sin ,cos
b c
B B
a a
= =
2
2
b c
ac b
a a
| |
=
|
\ .

2 2
b c b c
a a
=
2p

1p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
274
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


1.
a)

2
A A A A = =
3 2
A A A A A = =
3
A A =
2p
2p
1p
b)

( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2 2
2 2 2
2 2 X m mA I m A mA I m m A I = + = + + = + +
Finalizare
3p
2p

c)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 ... 2012 2 ... 2012 X X X A I A I A I + + + = + + + + + +
( ) ( ) ( ) ( )
2
1 2 ... 2012 1 2 ... 2012 2012 X X X A I + + + = + + + +
( ) ( ) ( )
2
1 2 ... 2012 1006 2013 2012 X X X A I + + + = +
1p
2p

2p
2.
a)
( ) ( ) x y z x y z =
( ) ( ) 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 xyz xy xz yx x y a z a xyz xy xz yx a x y z a + + + + = + + + +

a=6
1p
3p

1p
b)

( ) ( ) ( )( )
1 2
2 2 2 3, 3 3 3 4 x y x y e x y x y e = + + = - = + =
( ) ( )
1 2 2 1
7 e e e e + - =
3p
2p

c)

Notm
( ) ( )
2012 2011 ... 1 cu x 2 2 x =
Norm 10 11 ... 2012 - - - cu y 3 3 y - =
Finalizare
2p
2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

275
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

1.
a)

( ) ( )
lim
x e
f x f e
x e

= f
'
(e)
f
'
(e)
1 1
e x
=
f
'
(e)=0
2p

2p

1p
b)

ln 0
x
x
e
>
Se observ c ln
x
x
e
= ( ) f x
( ) 0 f e =
Punctul (e,0) este punct de minim ( ) ( ) 0, 0, f x x > e
1p

1p

1p
2p
c)

( )
'
''
x e
f x
ex
| |
=
|
\ .

( )
''
2
1
f x
x
=
( )
2
1
0, 0, x
x
> e
''
f pozitiv f convex
1p

1p

1p

2p

2.
a)
1
2 f x =
3
3 3
2
1
1
4
2
3
x x =
}

( )
3
1
1
4
4 3
3
f x =
}

2p

2p

1p
276
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)

( )
( )
2
2
2 2
2
3
3
f x x x
f x x x
= +
= +

I=
3
2
1
2 3
3
x
x x
+
+
}
, schimbare de variabil t=
2
3 x x +
I =
9
ln
2

1p
1p

1p

2p
c)


2
3 3
2
2
1 1
1 1
3
3
V
x x
x x

| |
= =
|
+
+
\ .
} }

3
2
1
1 1 1 1
3 3 3 x x x x
| |
=
|
+ +
\ .
}

ln2
3
V

=
2p

1p

2p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 77
Prof: Szcs Ana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
277
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

E =
9
1
log
9
9
E=
1
9

3p

2p
2.

( )
( )( )
( ) ( )
1
1 2 0
1,2 ; 2,1
f x
x x
=
+ + =


1p
2p
2p
3.

Notnd preul iniial cu x preul dup reducere 70%x
70
2800
100
4000
x
x
=
=

1p

2p
2p
4.

( )
1
1
20
2 19 20
2 19 20
200
2
a r
a r
S
+ =
+
= =

2p
3p
5.

BC: x+3y-15 =0
A BC e m=12
2p
3p
6.

2 3
sin45 sin60
2 3
2 3
2 2
3 2
c
c
c
=
=
=

2p

1p

2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

(2
t
Y = ) 1
2
4
A
|
=

\

1
2
|
|
.

2p

2p
278
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

4
2
8
A
|
=

\

2
4
|
|
.


1p
b)

( )
2
det
4
A =
1
2
=2 2 4 1
Finalizare
3p
2p

c)

B (a) este inversabil dac det(B(a)) = 0
( ) ( ) ( )
2
2
det 2 1 4
1
4
B a a a
a
= +
=

1p
2p
2p
2.
a)
1 2 3
0 x x x + + =
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
D x x x
x x x
+ +
= + +
+ +

2
1
3
x
x
x

3
2
1
x
x
x
=
0
0
0

2
1
3
x
x
x

3
2
1
x
x
x

D=0
1p

3p

1p
b)

3
1 1
3
2 2
3
3 3
3 3 3
1 2 3 1 2 3
2 3 0
2 3 0
2 3 0
2 2 2 9 0
9
x x
x x
x x
x x x x x x
E
+ =
+ =
+ =
+ + + =
=

3p


2p
c)

2 2 2
1 2 3
1 3 1 2 2 3
1 2 2 3 1 3
x x x
A x x x x x x
x x x x x x
| + +

= + +

+ +
\

1 3 1 2 2 3
2 2 2
1 2 3
2 3 1 3 1 2
x x x x x x
x x x
x x x x x x
+ +
+ +
+ +

1 2 2 3 1 3
2 3 1 3 1 2
2 2 2
2 3 1
x x x x x x
x x x x x x
x x x
| + +
|
+ +
|
|
+ +
.

1 2 2 3 1 3
x x x x x x + + =-2
( ) ( )
2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 3
2 4 x x x x x x x x x x x x + + = + + + + =
4
2
2
A
|

\

2
4
2


2
2
4
|
|

|
|
.

2p


2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
279
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


1.
a)

( )
( )
( ) ( ) ( )
1
0
4
1
0
4
1
0 0 0
4
s
d
s d
l
l l f
=
=
= = =

2p

2p
1p
b)

( ) ( )( )
'
1 1 1 y f f x =
( )
( )
( ) ( )
'
2
2
'
2
4
2 1
1 , 1
25 5
2 7
25 25
x
f x
x
f f
y x

=
+

= =

= +

1p
1p

1p

2p
c)

-2x <0 pentru ( ) 0, xe
2
4 x + >0
( )
2
2
4 x + >0
( )
'
f x <0 f este descresctoare pe intervalul ( ) 0,
1p

1p
1p
2p
2.
a)
Funcia g este primitiv a funciei f dac
'
g =f
'
g =
3
4 2 3 3 1
x
e x x + + +
Finalizare
2p
2p
1p
b)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
' '
b b
b
a
a a
f x g x f x g x f x g x =
} }

( ) ( ) ( ) ( )
1 1
'
0 0
f x g x dx g x g x dx =
} }

( ) ( ) ( )
( ) ( )
1
1
2 '
0
0
1
5 9
2
I g x g x g x dx
I e e
=
= + +
}

1p


1p

1p
2p
280
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro


c)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
1 1
' '
0 0
1
'
0
7
xf x g x dx xg x x g x dx
I xg x dx
I e
+ = +
=
= +
} }
}

2p

1p
2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 78
Prof: Szcs Ana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Se face schimbare n aceeai baz
lg3 lg4 lg5 lg6 lg7 lg8 1
lg4 lg5 lg6 lg7 lg8 lg9 2
=
2
1 1
lg3
lg3 2
=

3p

2p
2.

3 2 0
2 3
3
2
m
m
m
+ =
=
=

1p
2p
2p
281
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

3.

1 2 1 2
1
; 2
2 3 3
3
5
m
x x x x
m
m m
m

+ = =
=
=

1p
2p
2p

4.

6
9
C
Numrul posibilitilor =84
2p
3p

5.

( )
0
7 5 7, 5
AB BC CA
BC i j
+ + =
=
, , ,
, , ,
2p
3p
6.

Fie AM mediana corespunztoare ipotenuzei
( )
0
2
30
8 4
BC
AM
m B
BC AM
=
=
= =
-

2p
1p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

1
2
1
A
|

\

1
1
1

1
2
2
|
|

|
|
.

det A =2-2-2-1-2-4
det A=-9
2p


2p
1p
b)

9; 0; 0
1, 0, 0
x y z
D D D
x y z
= = =
= = =

3p
2p
282
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

( ) 2 1
3 2
3
1
2
x y z
y z
y
z a
a
= +
+ =

=

1p

2p
2p
2.
a)
4 0
4 4 1 0
1
f
m
m
. .
. . .
.
| |
=
|
\ .
+ + + =
=

1p
3p
1p
b)

3 2 2
1 1 1
1 2 3
f x x x f x x
f x x x
. . .
. . .
| || |
= + + + = + +
| |
\ .\ .
| || || |
= + + +
| | |
\ .\ .\ .

3p
2p

c)

3
3
2
g x x
d x
x
.
.
.
| |
= +
|
\ .
= +
=

2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )( )
{ }
2
7 10 0
2 5 0
2, 5
x x
x x
x
+ + =
+ + =
e R

2p
2p
1p
283
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

b)

( )
( )( )
( )
( )
( ) ( )
2
2
3 2 2
2
3 2
2
7 10
7 10
7 10 7 10
7 10
7 10 7 10
7 10
1
7 8
1, 5
10 7 12
10 5
ax b x x cx d
f x
x x
ax ax ax bx bx b cx d
f x
x x
ax a b x a b c x b d
f x
x x
a
a b
a b c d
a b c
b d
+ + + + +
=
+ +
+ + + + + + +
=
+ +
+ + + + + + +
=
+ +
=

+ =

= = = =

+ + =

+ =1p

1p

1p
2p
c)

( )
( ) ( )
3 2 3 2
2
lim 1
8 12 5 7 10
lim lim
7 10
1 1
x
x x
y mx n
f x
m
x
x x x x x x
n f x x
x x
n y x


= +
= =
+ + +
= =
+ +
= = +

1p
1p
1p
2p
2.
a)
f este continu pe { } 0 R fiind format din funcii elementare
( ) ( ) ( )
1
0 0 0
2
s d
l l f = = =
Finalizare
2p
2p
1p
b)

( )
( )
1 0 1
1 1 0
0
0 2
1
1
1
1
3
0 0
1 1
2 2
1 1
2 2 2
1 2
ln 2
2 3
3 5
ln
2 12
x
f x dx dx x dx
x
x x
dx x
x dx x x
x
I


+ | |
= +
|
+
\ .
| | +
= +
|
\ .
| | | |
= +
| |
+
\ . \ .
=
} } }
}
}

1p

1p

1p
2p
284
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2
Bacalaureat Matematic M2 2012 www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro

c)

( )
( )
2
2
2
2
2
1
2
2
1
14 3ln2
6
x
g x x
x
x
A x
x
A
=
+
| |
=
|
+
\ .
=
}

2p

1p
2p


285
B
A
R
E
M

V
a
r
i
a
n
t
e

B
A
C

M
2

2
0
1
2

S-ar putea să vă placă și