Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE

Planul de afaceri

NEGREA V. ALINA-PETRONELA

Facultatea de Economie si
Administrarea Afacerilor
Specializarea: Afaceri Internationale
An III

IASI, 2008
PLAN DE LECŢIE

Scoala : Liceul „ Costache Negruzzi ” , Iasi


Disciplina: Educatie antreprenoriala
Clasa : a X - a C
Unitatea de învăţare : Initierea si derularea unei afaceri
Tema : Planul de afaceri
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, problematizarea, argumentarea
Materialul didactic : fişe
Durata : 50 minute
Data 26. 11. 2008
Obiectiv general : Enumerarea conditiilor de intemeiere a unei afaceri .

 Obiective operationale :

- La sfarsitul lectiei, elevul trebuie sa fie capabil sa :

 Enumere modalitati de demarare a unei activitati economice.


 Enumere factorii care influenteaza alegerea unui amplasament pentru o afacere.
 Enumere tipuri de surse de finantare.
 Definesca corect notiunea de „franciza” .
 Clasifice tipurile de franciza si sa definesca fiecare tip de franciza.
 Defineasca planul de afaceri.
 Enumere elementele componente ale unui plan de afaceri.
 Realizeze pe cont propriu un plan de afaceri.
Etape Timp Activitate did. Activitate did. Mijloace Evaluare
profesor elev
1. Moment 2min Verifica prezenta Nominalizeaza - -
organizatoric elevii absenti
2. Verificarea 5 min Intreaba elevii : Enumera
cunostintelor - Care sunt formele de formele de
anterioare organizare a activitatii organizare a
economice? activitatii
- Care sunt formele economice: Conversatia Orala
juridice ale unei - persoana fizica
societati comerciale? - asociatie
- Cine sunt familiala
comerciantii ? - sociatate
- Dati exemple de comerciala
domenii de activitate Enumera formele
pentru o firma. juridice ale
societatilor
comerciale:
- Societate in
nume colectiv
(SNC)
- Societate in
comandita
simpla(SCS)
- Societate cu
raspundere
limitata (SRL)
- Societate pe
actiuni (SA)
- Societate in
comandita pe
actiuni (SCA)
Definesc notiunea
de comerciant.
Dau exemple de
obiecte de
activitate .

3. Anuntarea 2 min Anunta titlul lectiei si il Expunerea


titlului si a noteaza pe tabla.
obiectivelor Noteaza planul lectiei: Noteaza pe caiete
lectiei 1.Initierea unei afaceri
2.Planul de afaceri

4. Captarea 3 min Intreaba elevii: „Cum


atentiei este mai avantoajos, sa - Conversatia
demarezi o afacere Raspund euristica
noua sau sa cumperi o
afacere existenta ?”
5.Comunicarea 30min Enumera
continutului formele de initiere a - Conversatia
lectiei unei afaceri : Argumenteaza care euristica
- O afacere noua din forme ar fi mai - Expunerea
- Cumpararea unei avantajoasa. - Argumentarea
afaceri existente.
Prezinta avantaje si
dezavantaje pentru
fiecare mod de a
demara o afacere.
Cere elevilor sa dea
exemple . Argumenteaza si
Defineste notiunea de dau exemple .
amplasament si
enumera factorii
importanti in alegerea
unui amplasament.
Defineste franciza. Dau exemple de - Conversatia
Enumera tipurile de francize in
franciza si de exemple. Romania. - Dezbaterea
Prezinta surse de
finantare pentru o
afacere.
Detaliaza arborele
decizional pentru
decizia initierii unei
afaceri.
Defineste planul de
afaceri
Enumera elementele
componente ale unui
plan de afaceri .
6.Fixarea 5 min Roaga elevii sa aleaga Creeaza un - Conversatia Orala
cunostintelor o modalitate de initiere exemplu si euristica
a unei afaceri si sa argumenteaza.
argumenteze.
7. Tema pentru 2min Comunica tema pentru Noteaza tema pe
acasa acasa: caiete.
realizarea unui plan de
afaceri.
8. Notarea 1min Formuleaza aprecieri Stimularea
individulale si frontale pozitiva
Noteaza raspunsurile.