Sunteți pe pagina 1din 83

Cuprins

Introducere.4
Capitolul I. Consideraii generale despre diplomaie.....................................................8
I.1 Origine i definiie..........................................................................................................8
I.2 coli diplomatice............................................................................................................9
I.3 etode de re!ol"are diplomatic#.................................................................................12
I.4 $ipuri de diplomaie.....................................................................................................14
I.4.1 %iplomaia informal#..........................................................................................14
I.4.2 %iplomaia cultural#............................................................................................14
I.4.3 %iplomaia parlamentar#.....................................................................................14
I.4.4 %iplomaia ad&'oc si diplomaia prin misiuni speciale.......................................1(
Capitolul al II-lea. Misiunile diplomatice la nceputul secolului XXI.........................18
II.1 isiunile diplomatice& )orme de repre!entare e*tern# a statelor...............................18
II.2 $ipuri de misiuni diplomatice permanente..................................................................21
II.3 +nfiinarea unei misiuni diplomatice permanente........................................................22
II.4 ,tructura unei misiuni diplomatice permanente..........................................................2-
II.( )unciile unei misiuni diplomatice permanente..........................................................2.
II.- +ncetarea acti"it#ii unei misiuni diplomatice permanente..........................................31
Capitolul al III-lea. Diplomaii i imunitatea................................................................32
III.1 eseria de diplomat................................................................................................ ..32
III.2 Imunit#ile si pri"ilegiile diplomatice........................................................................3-
III.3 Imunit#ile si pri"ilegiile misiunilor diplomatice si agenilor diplomatici conform
Con"eniei de la /iena din anul 19-1............................................................................... 41
III.4 +nceputul i sf0ritul imunit#ilor i pri"ilegiilor.......................................................42
Capitolul al IV-lea. Modaliti de aciune i demers diplomatic.................................44
I/.1 1lementele aciunii diplomatice................................................................................44
I/.2 i2loacele orale ale aciunii diplomatice..................................................................49
I/.3 i2loacele scrise ale aciunii diplomatice..................................................................(.
Studiu de caz....................................................................................................................-(
Concluzii............................................................................................................................3
Biliogra!ie.........................................................................................................................
Introducere
Orice societate3 orice organism social3 pentru a e"olua3 tre4uie s# se supun# unor
reguli3 fie i numai din dorina de a e"ita de!ordinea. O form# de ierar'ie e*ist#3 dup#
cum se tie3 5n orice societate organi!at#. +ntr&o societate e"oluat#3 ordinea de"ine o
necesitate ine"ita4il# i imperioas#3 5ntruc0t comple*itatea infinit# a raporturilor umane
impune respectarea unor reguli indispensa4ile desf#ur#rii panice a "ieii 5n comun.
utatis mutandis3 raporturile dintre state nu pot fi fructuoase dec0t dac# se
desf#oar# 5n cadrul unei forme de organi!are acceptat# de toi i care comport# respectul
reciproc al legilor i cutumelor altor #ri. 6ompa tradiional# i ceremonialul pitoresc de
alt#dat# s&au diminuat3 desigur3 mult. %ar 4unele maniere sunt3 5ntocmai ca i 5n trecut3
necesare 5ntre state. %rept re!ultat3 diplomaia gu"ernea!# relaiile 5ntre state. Ea este
arta de a atrage simpatii pentru ara ta i de a o nconjura de prietenii care s-i
protejeze independena, precum i de a reglementa pe cale panic diferendele
internaionale. Ea este n acelai timp tehnica rbdtoare care guverneaz dezvoltarea
relaiilor internaionale.
7rta i tiina au i ele con"eniile lor3 regulile lor i3 5n egal# m#sur#3
constr0ngerile lor. Cu toate acestea3 aspectul de ritual al acti"it#ilor diplomatice au frapat
5ntotdeauna o4ser"atori politici i de marele pu4lic. ,e ignor# astfel faa ne"#!ut# a
aciunilor 5ntreprinse pentru ap#rarea interesului naional. +n timp ce statele3 gu"ernele i
organi!aiile internaionale acionea!# i&i confrunt# interesele 5n cursul e"enimentelor
internaionale3 diplomaii care le repre!int#3 f#c0nd u! de metode tradiionale care le
permit s#&i confrunte f#r# pasiune instruciunile3 caut# 5mpreun# soluii armonioase3
f#c0nd parte dreapt# intereselor i &dac# este ca!ul& amorului propriu. 8u greim dac#
susinem c# diplomaia este o art# special# care nu se confund#3 nici prin o4iect3 nici prin
metode cu alte acti"it#i umane i3 ca atare3 are ne"oie de specialiti care s# se consacre
cu pasiune i d#ruire total# acesteia & diplomaii.
6entru multe persoane3 diplomaii promo"ea!# o4iecti"ele gu"ernului lor prin
stratageme su4tile i cu o disimulare rafinat#3 5nel0ndu&i interlocutorii9 efi de stat3
minitri3 colegi. 7desea se repet# cu pl#cere i cu un aer serios de glum# i anume c#
"diplomatul este un om cinstit care minte n serviciul rii sale". %esigur3 aceasta este
doar o glum#3 care 5i p#strea!# actualitatea.
eseria de diplomat este foarte "ec'e. :nele tratate de pace i de alian# se
num#r# 5ntr&ade"#r printre cele mai "ec'i monumente ale epigrafiei ;studiul inscripiilor<.
+ns#3 foarte mult timp3 raporturile 5ntre tri4uri3 iar mai apoi cele feudale3 care luau 5n mod
progresi" un caracter naional3 nu au fost dec0t sporadice.
O re"oluie 5n metodele care gu"ernau relaiile 5ntre state s&a produs atunci c0nd
acestea au luat o4iceiul de a 5ntreine misiuni permanente 5n capitale str#ine. 7ceast#
practic#3 inaugurat# 5n sec. al =/&lea3 s&a impus pe m#sur# ce statele naionale puternice
i unificate 5nlocuiau su"eranit#ile feudale. 1a s&a generali!at 5n 1uropa 5n sec. al =/II&
lea c0nd3 dup# $ratatul de la >estp'alia ;1-48<3 de!"oltarea relaiilor panice a
multiplicat pro4lemele care tre4uiau soluionate. Cardinalul ?ic'elieu a fost3 5n al s#u
@$estament politic@3 marele teoretician al @negocierii permanente@. 7ceasta constituie
actul de natere al diplomaiei moderne.
C0nd termenul @diplomaie@ a intrat 5n lim4a23 la sf0ritul sec. al =/III&lea3 el "i!a
tiina care permitea reg#sirea drepturilor 5nscrise 5n "ec'ile c'arte i pe care su"eranii
puteau s#&i susin# re"endic#rile.
%e atunci3 termenul a c#p#tat mai multe sensuri3 8oi "om 5ntre4uina acest termen
pentru a desemna te'nica care gu"ernea!# de!"oltarea relaiilor internaionale3 denumit#
c0nd"a @negociere@3 cu"0nt care definete mai 4ine aciunea am4asadorilor3 ca i
termenul @negociator@3 5nlocuit apoi de @diplomat@3 care caracteri!ea!# mult mai e*act
profesiunea acestora.
:n moment de referin# 5n istoria diplomaiei l&au constituit Congresele de la
/iena din 181( c0nd inamicii i in"ing#torii lui 8apoleon au 5ncercat s# impun# )ranei o
pace distrug#toare. $alleArand a pro4at calit#i diplomatice greu de egalat i a reuit prin
impunerea unor norme de ceremonial i protocol ca i prin adoptarea3 pentru prima dat#3
a noiunilor de mare i mic# putere nu numai s# sal"e!e )rana nu numai de la o pace
ruinoas# i dar s# o i includ# printre marile puteri. /iena a intrat 5n istorie pentru
adoptarea la cele dou# Congrese din 181( a unora dintre normele de protocol i
ceremonial "ala4ile i ast#!i ;e*. sistemul alfa4etic pentru conferina ordinea de
prec#dere dup# criteriul "ec'imii etc.<.
,e cunoate ca p0n# 5n 19143 1uropa f#cea3 practic3 singur# 2ocul politicii
internaionale. ,e promo"a atunci pe scar# larg# o politic# a Curilor. ?aporturile
personale 5ntre su"erani e*ercitau o influen# puternic# asupra relaiilor internaionale.
Cercurile conduc#toare care se ocupau de relaiile e*terne erau restr0nse3 iar secretul
constituia regula. 8egocierile erau purtate prin intermediul misiunilor diplomatice.
7m4asadorii primeau instruciuni generale3 l#s0ndu&li&se latitudinea indispensa4il# pentru
a mane"ra c0t mai 4ine3 5n funcie de circumstane3 iar gu"ernele 5i acordau timpul
necesar pentru a interpreta e"enimentele. ,e 5nt0mpl# rar ca un prim&ministru sau un
ministru de e*terne s# se deplase!e pentru o negociere. 7semenea c#l#torii3 care
urm#reau 5ntotdeauna un o4iecti" politic e*cepional3 erau preg#tite cu mult timp 5nainte3
iar re!ultatele pe care 5ntre"ederea tre4uia s# le consacre sau s# le dea pu4licit#ii erau3 5n
general3 o4inute anterior deplas#rii respecti"e.
7stfel3 se puteau mena2a prin negocieri discrete3 orgoliile i interesele 5n conflict
i se putea preg#ti terenul pentru ca opinia pu4lic#3 iritat# de un incident3 s# accepte un
aran2ament tran!acional onora4il. %e fapt3 din 18.8 i p0n# 5n 19143 @Concertul
european@ a reglat panic toate marile dificult#i i a unit la ne"oie3 puterile europene
pentru a face fa# unui pericol comun.
6rimul r#!4oi mondial a r#sturnat ec'ili4rul sta4ilit. ,ocietatea 8aiunilor a oferit
lumii o nou# tri4un# unde au fost e"ocate pro4lemele internaionale. Bene"a a permis
conduc#torilor noilor state s# 5nt0lneasc# politicieni mai rodai i s# profite de e*periena
lor.
%ar atmosfera 5n care se desf#urau aceste raporturi mondiale se sc'im4ase. +n
"iaa internaional# sunt multe pro4leme care nu pot fi re!ol"ate imediat3 nu se poate
aciona cu o 4ag'et# magic# 5n acest scop. C#utarea soluiilor acestor pro4leme tre4uie
f#cut# cu o perse"eren# discret#. $ocmai pe acest plan3 colaborarea internaional
trebuie s fie marcat de grija de a nu spori dificultile ci de a facilita descoperirea
unor tranzacii onorabile i umane. 7tunci c0nd aceste pro4leme au fost e*puse i
de!4#tute li4er i pu4lic3 confrunt#rile internaionale nu au dificil# c#utarea cu r#4dare i
metodic a soluiilor3 uneori foarte comple*e3 ale pro4lemelor delicate. ?euniunile de la
Bene"a se desf#urau pu4lic. %ar soluionarea pro4lemelor internaionale nu a fost
facilitat# de e*punerea pu4lic# a re"endic#rilor naionale. ,arcina negociatorilor
desemnai s# g#seasc# o re!ol"are panic# i ec'ita4il# gra"elor diferende f#cute pu4lice
i s# descopere soluiile care s# mena2e!e 5n acelai timp interesele legitime3 amorul
propriu e*acer4at i opiniile iritate au fost 5n mod straniu complicate. 6ractic3 5ntre 1919
i 1939 nu a e*istat o ade"#rat# destindere.
+n acelai timp3 su4 influena Cigii 8aiunilor i3 mai t0r!iu3 a Organi!aiei
8aiunilor :nite3 gu"ernele au luat o4iceiul de a 5ncredina organi!aiilor internaionale
ser"icii pu4lice cu caracter administrati"3 cultural3 2uridic sau social3 ale c#ror detalii nu
interesau pe diplomaii de profesie. 7stfel3 au ap#rut3 5n paralel cu statele3 o multitudine
de organisme3 de administraii sau de grup#ri naionale de te'nicieni de toate categoriile3
care se 5nt0lneau pentru a c#uta soluii marilor pro4leme aparin0nd uneori unei p#ri
importante a umanit#ii. +n acest fel3 un num#r cresc0nd de persoane str#ine profesiei de
diplomat s&au "#!ut implicate 5n "iaa internaional#. Contactele care au luat astfel natere
au fost foarte importante pentru recunoaterea internaional# a acti"it#ii diplomailor de
profesie3 marginali!ai adeseori de gu"erne care recurgeau la demagogie i la atitudine
agresi"#.
%atorit# rapidit#ii mi2loacelor de comunicaie3 efii de gu"erne i minitrii lor de
e*terne nu e!it# s# se deplase!e personal pentru a purta3la cel#lalt cap#t al lumii3
negocieri considerate de importan# mondial#. 7cest mod de lucru se impune f#r#
indoial#3 5ntruc0t3 5n pre!ent3 e"enimentele e"oluea!# uneori mai repede dec0t imaginaia
oamenilor care le&au declanat. ai repede sau cu totul diferit3 neateptat. 7tunci c0nd se
anali!ea!# o parte a "ieii internaionale care se desf#oar# pu4lic3 unii sunt tentai s#
cread# c# rolul diplomailor de profesie s&a 5nc'eiat. Or3 lucrurile nu stau deloc aa. ai
5nt0i3 tre4uie su4liniat c# asemenea conferine nu interesea!# dec0t c0te"a mari capitale.
+n marea ma2oritate a capitalelor3 asemenea reuniuni nu se in niciodat#. 6e de alt# parte3
5n acele c0te"a orae 5n care au loc conferine la cel mai 5nalt ni"el3 aceste conferine nu
ocup# prim&planul scenei dec0t c0te"a !ile. +n tot acest timp3 efii de misiune trec 5n mod
firesc pe planul doi. 7cetia3 5n timpul preg#tirii conferinei 5ns#3 au 2ucat un rol
important3 acti"itatea de culise este 5ncredinat# 5n 4un# parte mem4rilor misiunilor
diplomatice care au fost antrenai 5n lucr#rile preg#titoare i care au relaii e*tinse la faa
locului. %eseori3 acetia sunt 5ns#rcinai s# continue definiti"area i s# controle!e
5ndeplinirea acordurilor con"enite. 6ractica conferinelor nu sc'im4# cu nimic acti"itatea
de rutin# a misiunilor. 7cestea le confer# un plus de sarcini3 dar nu le diminuea!#
responsa4ilitatea.
Capitolul I" Consideraii generale asupra diplomaiei
#.#. $rigine i de!inire

%iplomaia 5i are originea 5n trecutul 5ndep#rtat 5n con"eniile teritoriale i de
4un# credin# ce e*istau uneori c'iar i 5n r0ndul animalelor. 8oiunea de diplomate
deri"# din "ec'iul cu"0nt grecesc DdiploE3 5n traducere Ddu4le!E.
7ceasta a 5nsemnat aciunea de redactare a diplomelor sau a actelor oficiale 5n
dou# e*emplare3 dintre care unul era dat ca scrisoare de 5mputernicire trimiilor3 iar
cel#lalt se p#stra la ar'i"#. 6urt#torul unui astfel de du4let se numea diplomat3 iar
acti"itatea desfaurat# de el3 diplomaie. 6reluat de la grecii antici3 cu"0ntul a intrat 5n
"oca4ularul politicii diplomatice moderne.
%intre multiplele defintii ale diplomaiei3 considerat# de unii art#3 de alii stiin#3
ne oprim asupra acelei conform c#reia diplomaia este tiina raporturilor i intereselor
dintre state sau arta de a concilia interesele popoarelor 5ntre ele3 deci 5ntr&un sens restr0ns3
tiina sau arta negocierii.
%iplomaia a fost cel mai 4un mi2loc pe care ci"ili!aia a fost capa4il# s#&l
in"ente!e pentru a "eg'ea ca relaiile internaionale s# nu mai fie gu"ernate de for#
deoarece r#!4oiul ca mi2loc de re!ol"are a litigiilor internaionale nu este practic si nici
lipsit de prime2dii.
+n %icionarul O*ford se cosider# c# diplomaia repre!int# conducerea relaiilor
internaionale prin negicieri3 metode prin care aceste relaii se reglementea!#3 la aceasta
particip0nd am4asadorii i trimiii.
+n sens riguros3 diplomaia nu este o tiin# aa cum este matematica3 dup# cum nu
se poate preci!a nici c0t este de aproape de domeniul artei. %e menionat c# in multe
definiii nu sunt folosite simultan termenii de tiin# i art#. +n domeniul practicii se
int0lnesc at0t rigoarea tiinific# c0t i arta diplomatului.
$re4uie 5neles faptul c# diplomaia este o acti"itate care ser"ete i asigur# 4una
funcionare a relaiilor internaionale3 fiind menit# s# cree!e cele mai 4une condiii pentru
ca aceste raporturi s# se desfaoare normal. %ei unii autori consider# c# diplomaia se
ocup# i de raporturile ostile ale statelor3 5n definirea diplomaiei tre4uie pornit de la
caracterul panic al aciunii.
Ca disciplin#3 diplomaia poate fi considerat# ca a"0nd principii determinate
5ntruc0t are la 4a!# anumite noiuni a"0nd i un o4iecti" precis i distinct3 i anume de a
regla raporturile e*istente 5ntre state. +ntre elementele care alc#tuiesc definiia
diplomaiei3 conceptul de DstatE tre4uie legat de ad2ecti"ul Dsu"eranE. 8u se poate
recunoate o acti"itate diplomatic# 5n sensul propriu al cu"0ntului 5ntre state care se afl#
5n relaii de su4ordonare3 deci care nu sunt caracteri!ate de principiul egalitaii su"erane.
Conceptul de diplomaie este ec'i"alent cu cel de dialog. %iplomaia ca metod# este
opus# r#!4oiului i in general politicii de for#. )le*i4ilitatea este esena diplomaiei3
respecti" c#utarea unor soluii reciproc accepta4ile.
%in perspecti"# tiinific#3 diplomaia are ca o4iect studierea relaiilor politice sau
2uridice ale di"erselor state3 precum i a intereselor care le generea!#.
Ca art#3 dilpomaia are ca o4iect administrarea afacerilor internaionale3 ceea ce
implic# aptitudinea de a ordona i conduce negocierile politice.
#.%. &colile diplomatice
6e parcursul istoriei i corespun!#tor unei perioade 5ndelungate se o4ser"#
dominaia anumitor coli diplomatice care prin metodele promo"ate au a"ut unele
influene in practica diplomatic# a altor #ri. 7numite coli diplomatice3 cum este cea
france!#3 semnificati"# ca 5ntindere de timp& sec =/II i =/III& au introdus i principii
general acceptate prin procesul de codificare a dreptului diplomatic. %iferenele dintre
diferitele coli au fost determinate de caracteristicile epocii.
+n ordine cronologic#3 tre4uie menionat# mai 5nt0i coala diplomatic greac i
roman. 7stfel au fost sesi!ate 5nsuirile pe care tre4uie s# le ai4# am4asadorii3
consider0ndu&se c# singurele lor arme sunt cu"intele i momentele prielnice. %iplomaia
greac# a enunat o serie de principii care se refer# la aspecte eseniale ale relaiilor dintre
state. %iplomaia greac# este considerat# ca fiind una dintre cele mai 4ogate 5n principii3
oferindu&se i multe sugestii pentru aplicarea ei. %ei romanii nu d#deau do"ad# de
mo4ilitate i ingenio!itate asemenea grecilor3 ei fiind niste funcionari disciplinai ai
metropolei3 totui ei au desfaurat o 4ogat# acti"itate diplomatic#3 mai ales 5n partea de
r#s#rit a Imperiului.
&coala diplomatic izantin este cunoscut# datorit# fineii de g0ndire i
iscusinei practice at0t de pronunat# 5nc0t apoi a influenat 5n 4un# masur# diplomaia
medie"al# a /eneiei3 statelor italiene3 ?usiei i $urciei. O parte din popoarele medie"ale
au preluat numeroase elemente din diplomaia 4i!antin#3 i anume9 sistemul darurilor3
principiul imunit#ii solilor i formulele de tratate sau de negociere3 etc.
%iplomaia ?epu4licilor Italiene3 i 5n special &coala diplomatic Veneian este
foarte 4ine cunoscut# datorit# ordinii pe care "eneienii au introdus&o 5n ar'i"ele de stat3
p#str0nd cu gri2# scrisorile i rapoartele primite de la agenii lor diplomatici.
&coala diplomatic 'rancez de"ine predominant# la 5nceputul secolului al
=/II&lea. 6ractica diplomatic# france!# a progresat 5n timpul domniei lui Cudo"ic al
=/I&lea
1
. C0nd acesta primea un am4asador str#in3 ministrul de e*terne 5i preg#tea o
noti# 5n care 5i indica nu numai ce su4iecte tre4uie s# a4orde!e3 dar i ce su4iecte tre4uie
s# e"ite.
Diplomaia $toman a fost caracteri!at# prin duritate i arogan# 5n fa!a
ofensi"# a ,emilunei. C0nd a 5nceput marea lor retragere turcii au acordat o mai mare
atenie tratati"elor i negocierilor.
6etru cel are
2
aduce o serie de 5nnoiri 5n diplomaia rus 3 dar cu toat#
moderni!area ruii nu au renunat la "ec'ile proceduri i o4iceiuri care ser"eau la
1
Cudo"ic al =/I&lea9;1.(4&1.93< rege al )rantei si al 8a"arrei
2
6etru I9 ;1-.2&1.2(< a condos ?usia din . mai 1-82 pana la moarte
5nalarea prestigiului fa# de #rile str#ine. )rance!ii au constatat cel mai des c# ruii
puneau adesea 5ntre4#ri arogante.
Diplomaia c(inez a pus la punct un ceremonial complicat care crea dificult#i
diplomailor str#ini3 neo4inuii cu formulele utili!ate la curtea imparatului. +n realitate3
su4 para"anul acestor dispute de stil diplomatic se ascundeau di"ergene reale care
constituiau fondul relaiilor pe care C'ina le intreinea cu alte state.
)aponezii au folosit aceeai metoda a re!istenei pasi"e3 metod# utili!at# de
c'ine!i. )olosindu&se de un ceremonial comple*3 complicat3 solii 2apone!i tergi"ersau
mereu negocierile.
%e menionat este i coala diplomatic ara3 care3 pe parcursul unui secol3
5ncep0nd cu deceniul patru al secolului /II3 s&a afirmat odat# cu arele ,tat 7ra4. 6rin
proporiile sale ar fi putut concura cu Imperiul ?oman 5n perioada 5nfloririi sale3 iar
comerul i moneda ara4# au p#truns p0n# 5n cele mai 5ndepartate coluri ale lumii "ec'i.
+n cadrul statului ara43 printre organi!atorii administraiei3 un rol de seam# 5l a"ea
inisterul corespondenei de stat3 a"0nd ca principal# funcie relaiile e*terne. 7ici au
fost ela4orate primele forme ale acti"it#ii administrati"e si ale ceremonialului.
%iplomaia secolului al =I=&lea introduce noi principii 5n domeniu. etodele
diplomatice au fost supuse unific#rii pornind de la etic'et# si p0n# la reguli de 5ntocmire
a tratatelor i acordurilor internaionale. +ncep0nd din secolul =I=3 se poate "or4i din ce
5n ce mai puin de coli. $oate metodele diplomaiei se disting printr&o important#
unificare i sistemati!are3 c'iar dac# diplomaia continu# s# promo"e!e unele tr#s#turi
specifice #rilor pe care le deser"ete.
&coala diplomatic rom*neasc9 ,edimentat# 5n decursul secolelor pe 4a!a
contactelor cu cele mai mari coli3 diplomaia rom0neasc# constituie un aspect distinct 5n
istoria diplomaiei mondiale. Ca prim# tras#tur# a diplomaiei noastre putem a"ea 5n
"edere "ec'imea3 5ntruc0t a fost practicat# pe teritoriul #rii de peste dou# milenii. +n
scrierile lui Ferodot
3
precum i 5n alte i!"oare sunt menionate tratati"ele n#scute prin
con"ieuirea coloniilor grecesti cu 4atinaii.
+n statul geto&dac g#sim o instituie diplomatic# corespun!#toare intinderii i
rolului 2ucat de aceast# ar# 5n perioada greco&roman#.
3
Ferodot9 istoric grec din secolul / i.F.;484 iF& 42(i.F<
+n primele secole de consolidare a oldo"ei 5nt0lnim meniuni despre oldo"a i
untenia 5n documentele diplomatice str#ine. +n perioada c0nd solii lui tefan cel are
sunt primii cu cinste la curile 1uropei i c0nd domnitorul oldo"ei i urmaii s#i
5ncearc# aplicarea unor sc'eme politice e*terne deose4it de ingenioase3 5n Gara
?om0neasc# a ap#rut o carte despre normele de 4un# conducere a politicii e*terne i
despre practica diplomatic#. +n"##turile lui 8eagoe
4
c#tre fiul s#u $eodosie repre!int# un
moment al colii diplomatice rom0neti care conine 5n genere toate calit#ile ce au fost
folosite 5n momentele de 5ncercare din epocile de mai t0r!iu.
+n perioada de dependen# a Imperiului Otoman au a"ut loc ne5ntrerupt contacte
cu :ngaria3 6olonia3 ?usia3 ?epu4licile Italiene3 etc. ,olii au desf#urat o acti"itate
intens#3 de multe ori pe ascuns din cau!a sanciunilor impuse de Imperiul Otoman.
#.+. Metode de rezol,are diplomatic
%e&a lungul timpului au e"oluat mai multe procese i proceduri de a re!ol"a
pro4lemele i disputele diplomatice
-ritra.ul i medierea9 :neori naiunile recurg la ar4itra2ul internaional c0nd
sunt puse 5n faa unei contro"erse ce nu poate fi re!ol"at# uor. 6e parcursul istoriei3 nu
au e*istat proceduri oficiale sau formale de a re!ol"a aceste dispute i de o4icei erau
re!ol"ate prin aplicarea unor principii generale sau a protocolului legat de o lege
internaional#.
:neori acestea luau forma ar4itra2ului sau medierii formale. +n asemenea ca!uri o
comisie format# din diplomai era con"ocat# pentru a asculta toate feele pro4lemei i
pentru a lua o 'ot#r0re 4a!at# pe legile internaionale. +n epoca modern#3 acest tip de
pro4leme sunt re!ol"ate la Curtea Internaional# de Hustiie de la Faga sau alte comisii
formale3 agenii i tri4unale3 su4 conducerea :1. :n e*emplu este $ratatul FaA&Fer4ert3
decretat dup# ce ,tatele :nite ale 7mericii i area Iritanie au supus medierii
internaionale o disput# 5n pri"ina graniei ,:7& Canada.
Con!erinele" 7lteori3 soluionarea poate "eni prin con"ocarea unei conferine
internaionale. +n asemenea ca!uri sunt mai putine reguli de 4a!# si mai putine aplicaii
formale ale legii internaionale. $otui3 se ateapt# ca participanii s# se g'ide!e singuri 5n
4
8eagoe Iasara4 a fost %omnitorul G#rii ?om0neti 5ntre 1(12 si 1(21. 7 5ncercat s# sta4ileasc# relaii
diplomatice cu /eneia i ?oma.
principiile corectitudinii3 logicii i protocolului internaional. :nele e*emple de
conferine oficiale sunt9 ongresul de la !iena
"
;181(<& dupa 5nfr0ngerea lui 8apoleon3
au fost ridicate foarte multe c'estiuni diplomatice ce ateptau s# fie re!ol"ate. 7cestea
includeau forma '#rii 1uropei3 'ot#r0rea preteniilor naionaliste i politice ale unor
grupuri etnice ce&i doreau s# ai4# autonomie politic#3 re!ol"area cerinelor mai multor
puteri europene.ongresul de la #erlin
$
9 ;13 iunie& 13 iulie 18.8< a fost o 5ntalnire dintre
arile 6uteri din 1uropa i conduc#torii Imperiului Otoman 5n Ierlin 5n anul 18.8. Ca
5nceputul r#!4oiului ruso&turc ;18..&18.8<3 elul 5ntalnirii a fost recunoaterea condiiilor
din Ialcani.
/egocierile" :neori naiunile recurg la negocieri oficiale pentru a re!ol"a o
disput# dintre mai multe naiuni. 7cestea sunt similare conferinelor menionate mai sus3
deoarece nu e*ist# reguli sau proceduri speciale presta4ilite. $otui e*ist# un set de
principii generale care a2ut# la definirea cursului unei astfel de proceduri. %e e*emplu9
%cordul de la amp &avid sta4ilit 5n 19.8 de c#tre preedintele HimmA Carter la Camp
%a"id pentru a a2unge la o 5ntelegere 5ntre prim&ministrul ec'aem Iegin al Israelului i
preedintele 7nJar ,adat al 1giptului. %up# s#pt#m0ni de negocieri3 acordul a fost
semnat 3 acest lucru duc0nd la semnarea $ratatului de 6ace dintre Israel i 1gipt din 19.9.
'ratatul de la (ortsmouth
)
3 decretat dup# ce preedintele $'eodore ?oose"elt a
adunat delegaii ?usiei i ai Haponiei pentru a se 'ot#r5 5n leg#tur# cu r#!4oiul ruso&
2apone!. Inter"enia lui ?oose"elt a aplanat conflictul3 5n cele din urm# acesta c0stig0nd
premiul 8o4el pentru 6ace.
0 1ecunoaterea diplomatic
?ecunoaterea diplomatic# este un factor foarte important 5n determinarea
independenei unui stat. $imp de multe decenii dup# ce a fost declarat# independent#3
(
Congresul de la /iena a pus capat ra!4oaielor napoleoniene si a 'otarat noile granite din 1uropa.
-
Ca acest congres au participat cele sapte mari puteri europene ;Bermania3 7nglia3 7ustro&:ngaria3 )ranta3
Imperiul Otoman3 Italia si ?usia<3 iar cel care a dat do"ada de a4ilitate diplomatica deose4ita si care a
influentat decisi" luarea 'otararilor a fost cancelarul german Otto "on IismarcK.
.
6rin tratatul de la 6ortsmout' ;( septem4rie 19L(< Haponia c0stiga peninsula Ciaotung3 inclusi" 6ortu
7rt'ur3 si 2umatatea sudica a insulei ,a'alin3 ?usia recunostea drepturile e*clusi"e ale Haponiei 5n Coreea
si&si retragea armata din anciuria.

c'iar i cei mai apropiai aliai ai ?epu4licii Olande!e refu!au s# 5i acorde recunoatere
total#. 7st#!i e*ist# un num#r mare de entit#i independente f#r# recunoatere larg
r#sp0ndit#3 cum ar fi 7utoritatea 6alestinian#3 care 5i are propriul ser"iciu diplomatic3
dar cu toate acestea3 repre!entanilor palestinieni din unele #ri "estice nu le este acordat#
imunitate diplomatic#3 iar misiunile lor sunt numite delegaii. 7lte #ri nerecunoscute
includ 74K'a!ia3 $ransnistria3 8agorno Mara4aK' i ?epu4lica $urc# a Ciprului de 8ord.
I.2. 3ipuri de diplomaie
I.2.#. Diplomaia in!ormal
%iplomaia informal# este folosit# de mai multe secole pentru a facilita
comunicarea dintre puteri. Cei mai muli diplomai recrutea!# figuri 5nalte din alte naiuni
pentru a a"ea acces neoficial la conducerea #rii. +n unele situaii3 cum ar fi cea dintre
,:7 i ?epu4lica C'ine!#3 o mare parte a diplomaiei este desfaurat# prin canale semi&
oficiale folosind ca interlocutori mem4ri academici. 7cest lucru se 5ntampl# 5n situaia 5n
care gu"ernele doresc sa&i e*prime intenia de a re!ol"a o situaie diplomatic#3 dar nu
doresc s# o e*prime 5n mod oficial.
%iplomaia informal# const# 5n 5nt0lnirea unor academicieni3 oficiali militari sau
ci"ili3 acti"iti sociali sau figuri pu4lice i anga2area lor 5ntr&un dialog3 unicul el fiind cel
de a soluiona un conflict.
I.2.%. Diplomaia cultural
%iplomaia cultural# este o parte a diplomaiei. 1a se refer# la un nou tip de
diplomaie implic0nd actori nongu"ernamentali. +n cadrul glo4ali!#rii3 cultura 2oac# un
rol foarte important 5n definirea identit#ii i relaiilor dintre oameni. Hosep' 8Ae
8
su4linia!# importana soft poJer pe l0ng# 'ard poJer. C0nd diplomaia clasic# esuea!#3 o
4un# cunostin# a culturii unor naiuni poate micora distana dintre ele. %iplomaia
cultural# de"ine un su4iect pentru studii academice 4a!ate pe eseuri istorice despre ,:73
1uropa si ?#!4oiul ?ece.
8
Hosep' 8Ae9 n#scut in 193.3 este co&fondatorul teoriei relaiilor internaionale alaturi de ?o4ert Meo'ane.
I.2.+.Diplomaia parlamentar
%iplomaia parlamentar# nu este 5nc# un su4iect studiat foarte 5n
detaliu.%iplomaia parlamentar# s&a de!"oltat rapid 5n ultimele decenii i pare s# creasc#
5n rele"an#. $ermenul de Ndiplomaie parlamentar#E poate fi folosit 5n mai multe
sensuri
9
3 de o4icei diplomaia parlamentar# este suma acti"it#ilor internaionale susinute
de parlamentari pentru a crete 5nelegerea dintre #ri3 i pentru a se asista reciproc pentru
5m4un#t#irea controlului gu"ernului icreterea legitimit#ii instituiilor inter&
gu"ernamentale.
%ei diplomaia a fost p0n# acum mai mult sau mai puin o aren# re!er"at#
e*clusi" e*ecuti"ului3 dep#irea graniei dintre naional i str#in a condus la o ne"oie i
mai mare de parlamentari care s# g0ndeasc# pro4lema care le era pus# 5n fa#. O mai
mare implicare din partea parlamentelor 5n afacerile internaionale este 5n parte re!ultatul
a ceea ce noi numim Nglo4ali!areE. ?ecunoaterea c# acti"itatea gu"ernamental# 5n
cretere 5n organi!aiile internaionale tre4uie mai 4ine controlat#. 7ceasta a crescut o
dat# cu aceast# ne"oie i a condus3 5n ultimele decenii3 la un num#r de structuri inter&
parlamentare care sunt f#cute s# facilite!e procesul de e*aminare. 6e de alt# parte3
parlamentele au reali!at c# nu mai pot l#sa gu"ernele s#&i asume 5ntreaga
responsa4ilitate pentru aciunile de peste 'otare. 7cum3 mai mult ca niciodata3
parlamentarii indi"idual i parlamentele ca instituii sunt c'emate s#&i re!ol"e partea din
pro4lemele comple*e care necesit# o a4ordare multifaetat#.
7ceste dou# aspecte ale sarcinii parlamentare internaionale sunt str0ns legate i
c0teodat#3 mai ales 5n pro4lemele 7dun#rii 6arlamentare a Consiliului 1uropean 3 pot
acoperi parial pro4lema.
#.2.2. Diplomaia ad-(oc i diplomaia prin misiunile speciale
%iplomaia prin misiunile temporare are o istorie 5ndelungat#3 practic3 ea s&a
folosit 5nc# de la primele contacte 5ntre comunit#i sau state.
+ncep0nd din secolul == misiunile temporare au 5nceput s# decad# 3 reduc0ndu&
se3 5n principal3 la misiuni de repre!entare3 a"0nd funcii de ceremonialO dup# al doilea
9
$'e Fague Hournal of %iplomacA 2 ;2LL.<pag. 93&99
r#!4oi mondial3 rolul lor 5ns#3 este 5n cretere3 a!i sunt folosite tot mai mult pentru
re!ol"area unor pro4leme3 nu numai importante3 dar i urgente.
isiunile temporare se reali!ea!# prin9
1.diplomaia ad&'oc
1L
2.prin misiunile speciale.
1.Comisia de %rept Internaional a preci!at c# diplomaia ad&'oc se folosete
11
9
a<prin delegaii la conferinele internaionaleO
4<prin delegaii itinerante3 adic# delegaiile gu"ernelor pentru a 5ndeplini misiuni
5n mai multe stateO
c<prin alte misiuni speciale pri"ind alte situaii.
Comisia de %rept Internaional nu a insistat pentru a delimita diplomaia ad&'oc
de misiunile speciale3 sta4ilind numai c0te"a din criteriile care calific# o misiune ca fiind
ad&'oc9
a<misiunea tre4uie s# fie o 5ns#rcinare pornit# de la statO
4<repre!entanii statelor s# ai4# o misiune din domeniul dreptului internaional
e*clu!0nd tran!aciile pri"ate
12
.
$eoreticieni ai dreptului diplomatic
13
includ 5n categoria de diplomaie ad&'oc i
urmatoarele situaii9
& instituirea unor 4irouri temporare 5ntr&un alt stat3 pentru a 5ndeplini o 5ns#rcinare
temporar# a statului trimi#tor9 un 4irou comercial3 o repre!entan# pentru re!ol"area
desp#gu4irilor de r#!4oi3 anc'ete despre persoane c#!ute 5n r#!4oi3 etc
14
. 7r intra 5n sfera
diplomaiei ad&'oc i instituiile 5nfiinate pentru a promo"a un interes 4ilateral temporar3
pe care noi le&am definit ca misiuni speciali!ate.
&Intr# 5n categoria de diplomaie ad&'oc i acele misiuni temporare3 cum ar fi
delegaiile care repre!int# statul la ceremonii speciale ;instalarea unui ef de stat3 de
e*emplu<.
1L
$ermenul a fost folosit prima data de Comisia de %rept International3 in anul 19-L3 in cadrul discutiilor la
Comisia Huridica a 7dunarii Benerala a O8:.
11
6otri"it comisiei3 e*presia Dmisiune specialaE desemnea!a o misiune oficiala de repre!entare a unui stat3
trimisa de acesta la un alt stat3 cu scopul de a indeplini o sarcina speciala.
12
,tatul poate trimite o misiune ad&'oc pentru ac'i!itionarea unor 4unuri3 c'iar daca acestea sunt destinate
dotarii armatei sale.
13
/e!i 6. Ca'ier
14
dupa al doilea ra!4oi mondial3 ?omania a infiintat Comisii de repatriere3 care au functionat in Bermania3
cu sarcina de a a2uta repatrierea cetatenilor de origine romana.
2.,pre deose4ire de diplomaia ad&'oc3 care este definit# doar ca doctrin#3
misiunilespeciale sunt reglementate 5n Con"enia pri"ind misiunile speciale din anul
19-9O art.1 le definete ca fiind9 No misiune temporar#3 a"0nd un caracter repre!entati" de
stat3 trimis# de un stat 5ntr&un alt stat cu consimt#m0ntul acestuia din urm# pentru a trata
cu el c'estiuni determinate sau pentru a 5ndeplini 5n acest stat o sarcin# determina4il#E.
%iferena dintre diplomaia ad&'oc i misiunile speciale este imporant#3 5ntruc0t
regimul acestora este diferit9 dac# apreciem c# diplomaia ad&'oc este supus# normelor
dreptului diplomatic cutumiar3 5n curs de formare i adesea neprecis3 iar misiunile
speciale au regimul sta4ilit prin Con"enia cu acelai nume din 19-93 5nseamn# c#
distincia dintre cele dou# noiuni tre4uie clarificat#.
7precie! c# diplomaia ad&'oc se deose4ete de misiunile speciale prin9
a< potri"it art. 3 al Con"eniei pri"ind misiunile speciale3 funciile unei misiuni
speciale tre4uie s# fie determinate prin consim#m0nt mutual 5ntre statul trimi#tor i
statul primitor3 diplomaia ad&'oc nu se reali!ea!# pe aceast# cale. 7stfel3
consim#m0ntul preala4il al statului primitor nu este necesar 5n ca!ul diplomaiei ad&'oc3
cum ar fi trimiterea de delegaii care particip# la ceremonii3 la unele aciuni protocolare3
fiind suficient consim#m0ntul tacit al statului primitorO tot astfel3 emisarii secrei3
negociatorii secrei3 o4ser"atorii confideniali3 agenii secrei sunt asteptai tacit de c#tre
statul de resedin#.
4<o alt# deose4ire este c#3 pe c0nd misiunile speciale au un caracter repre!entati"
de stat3 ele acion0nd 5n numele acestuia3 diplomatul ad&'oc poate fi i un agent particular
al efului de stat3 cum sunt emisarii preedintelui ,:7 sau o4ser"atori la o conferin# la
care statul trimi#tor a fost in"itat dar3 din diferite moti"e3 nu dorete s# participe la
negocieri. ,uita efului de stat poate fi considerat# ca diplomaie ad&'oc.
7ceste dou# caracteristici au f#cut ca diplomaiei ad&'oc s# nu i se recunoasc#3 de
muli autori3 statutul legal cu al diplomaiei permanente.
Consider c# diplomaia ad&'oc 4eneficia!# de acelai regim cu cel al diplomaiei
misiunilor speciale sau permanente3 regimul lor3 5ns#3 nu este codificat con"enional3 iar
cutuma nu s&a format 5nc#3 fiind de acum3 asigurat de curtoa!ia internaional#.

Capitolul al II-lea" Misiunile diplomatice la nceputul secolului XXI
II.#. Misiunile diplomatice- 'orme de reprezentare e4tern a statelor
isiunile diplomatice sunt forme instituionali!ate care se folosesc de c#tre state
de drept internaional pentru a asigura 5ntre ele fie permanena relaiilor diplomatice3 ca!
5n care se trimit misiuni diplomatice permanente3 fie comunicarea 5ntre ele pe una sau
mai multe pro4leme de interes reciproc3 ca! 5n care sunt utili!ate misiuni diplomatice
temporare.
Instituiile care asigur# permanena relaiilor dintre state3 ca su4iect de drept
internaional3 sunt misiuni diplomatice permanente. 7cestea au regimul sta4ilit prin
Con"enia de la /iena din 19-1. ,unt misiuni diplomatice permanente 5ntre state9
am4asadele3 legaiile3 nuniaturile3 internuniaturile apostolice3 5naltele comisariate i
5nalii repre!entani. ,tatele pot 5ntreine relaii diplomatice i cu organi!aiile
internaionale3 ca su4iecte de drept internaional3 dac# acestea sunt organi!aii
intergu"ernamentale.
?epre!entanele statelor pe l0ng# organi!aiile internaionale sunt numite misiuni
permanente3 iar regimul acestora este sta4ilit de Con"enia relati"# a relaiilor statelor cu
organi!aiile internaionale din 19.(. Ca r0ndul lor3 organi!aiile internaionale
intergu"ernamentale pot trimite misiuni permanente at0t pe l0ng# statele care nu sunt
mem4re ale organi!aiilor respecti"e3 c0t i pe l0ng# alte organi!aii intenaionale. 1ste
ca!ul :1 care are misiuni la >as'ington i $oKAo. $ipul3 rangul3 sediul3 funciile i
statutul acestor misiuni sunt con"enite 5ntre organi!aie i statul de reedin#.
isiunile diplomatice temporare pot fi trimise de am4ele categorii de su4iecte ale
relaiilor internaionale3 state sau organi!aii internaionale intergu"ernamentale.
isiunile diplomatice temporare organi!ate de state pentru dialogul dintre ele se numesc
misiuni speciale i sunt reglementate de Con"enia asupra misiunilor speciale3 desc'is#
pentru semnare la 1- decem4rie 19-9 la 8eJ PorK3 dup# ce a fost adoptat# de 7dunarea
Beneral# a O8:
1(
.
isiunile diplomatice ale statelor trimise cu caracter temporar3 la lucr#rile
organi!aiilor internaionale intergu"ernamentale3 cum ar fi3 de e*emplu3 la sesiunile
7dun#rii Benerale a O8: sau la conferinele organi!ate de o organi!aie aflat# su4
auspiciile acesteia3 se numesc delegaii. 7ceste misiuni diplomatice cu caracter temporar
sunt supuse 5n statul ga!d# a organi!aiilor internaionale regimului reciprocit#ii.
?egimul lor depinde de componena delegaiilor9 dac# eful de stat conduce delegaia el
se 4ucur# de un regim special e"ident mai mare dec0t dac# eful delegaiei ar fi un 5nalt
funcionar de statO ele nu se 5ncadrea!a 5n con"enia cu pri"ire la misiunile speciale3 iar
cutuma este 5n curs de formare 5ntruc0t practica folosirii delegaiilor este de origine
recent#.
isiunile speciale ale statelor3 organi!ate 5ntr&un stat ter3 sunt considerate de
acesta ca fiind "i!ite de stat. Organi!aiile internaionale pot trimite misiuni temporare 5n
special 5n cadrul diplomaiei pre"enti"e. 7stfel3 8aiunile :nite au folosit adesea misiuni
temporare care au fost 5ndeplinite de ,ecretarul Beneral al O8: sau din ins#rcinarea
acestuia. 7stfel3 5n anul 19(43 7dunarea Beneral# a O8: a incredinat misiunea
,ecretarului Beneral al O8: de a negocia la Iei2ing situaia pri!onierilor din r#!4oiul
din Coreea. Consiliul de ,ecuritate a 5ncredintat3 de asemenea3 misiunea ,ecretarului
Beneral al O8: s# negocie!e la $e'eran situaia diplomailor americani3 inui ostatici 5n
anul 198L. Ca r0ndul s#u3 ,ecretarul Beneral a 5ncredinat misiuni de mediere 5n cri!ele
din Iordania ;19(8<3 din ?epu4lica %ominicana ;19-(<3 5n conflictul indo&paKistane!
;19--<3 5n Cipru i Orientul i2lociu ;19-.<3 5n Buineea 1cuatoriala ;19-9<3 5n $imorul
de 1st ;19.-<. isiunile acestea3 fie c# sunt recomandate de 7dunarea Beneral# a O8:3
1(
+n 7dunarea Beneral# a O8:3 toate statele mem4re sunt repre!entate3 5n mod egal3 de o delegaie
compus# din repre!entani gu"ernamentali9 fiecare ar# dispune de un "ot 5n acest organ care repre!int#
nucleul organi!atoric al sistemului 8aiunilor :nite.
dispuse de Consiliul de ,ecuritate sau trimise de ,ecretarul Beneral al O8:3 tre4uie s#
ai4# consim#m0ntul statului de resedin# c'iar dac# acesta este res inter alia pars.
isiunile speciali!ate sunt soluii practice ale am4elor su4iecte de drept
internaional& deci ale statelor sau organi!aiilor internaionale& de a re!ol"a o sarcin#
special#3 specific# sau pentru 5ndeplinirea unei anumite misiuni. 1le pot fi definite ca
misiuni temporare care durea!a 5n timp3 cum ar spune 7dolfo aresca. isiunile
speciali!ate nu se 4a!ea!# pe reciprocitate3 dei au ca scop de a re!ol"a un interes comunO
ele pot fi sta4ilite numai de o singur# parte pentru a re!ol"a pro4lemele 5n domeniul
economic3 cultural sau c'iar militar. Cele mai frec"ente 5nsa sunt misiunile economice.
%ei misiunile speciali!ate se pot studia numai de la ca! la ca!3 c0te"a reguli
comune se pot reine9
&sta4ilirea unei misiuni de a2utor sau asistena tre4uie s# ai4# 5n preala4il un acord
de cooperare sau de asisten# 5ntre statul trimi#tor i statul de reedin#.
&dei se 4a!ea!# pe principiul egalit#ii i independenei statelor3 acordul de
sta4ilire a misiunilor speciali!ate reflect# o inegalitate a p#rtilor3 cel puin economic#3 pe
care contractanii o recunosc.
%e regul#3 contri4uiile statelor care 5nc'eie acorduri de asisten# 5n "ederea
de!"olt#rii sunt inegale3 5ntruc0t statul mai 4ogat acord# credite neram4ursa4ile sau
KnoJ&'oJ c#rora statul primitor este o4ligat s# le dea o destinaie con"enit#. isiunea
speciali!at# are rolul de a spri2ini reali!area sarcinilor de aceast# natur#3 aa cum au fost
con"enite de statul trimi#tor 5n fa"oarea statului primitor. +n anul 19.1 7dunarea
Beneral# a O8: a 5mp#rit #rile lumii a III&a 5n dou# categorii3 dupa ni"elul de!"olt#rii
economice CC%C
1-
i 7,C
1.
. $eoretic3 toate statele de!"oltate pot trimite misiuni
speciali!ate3 cele mai cunoscute misiuni sunt c0te"a9
-misiunile franceze de cooperare3 care3 de regul#3 sunt 5ncadrate 5n cadrul misiunii
diplomatice permanente a )ranei. ,tatul de resedin# se o4lig# s# garante!e accesul i
legatura misiunii france!e de cooperare cu organele sale autori!ate s# implemente!e
programul de asisten#.
1-
CC%C& Ceast %e"eloped Countries
1.
7,C& ost ,eriouslA 7ffected Countries
-misiunile americane de asisten funcionea!# 5n cadrul 6rogramului administrat
de 7genia de %e!"oltare Internaionala ;:,&7I%<O 7genia are repre!entani 5n cadrul
am4asadelor ,:7.
-organizaiile internaionale pentru asisten i de misiuni de asisten.
7sistena acordat# de organi!aiile internaionale se refer#3 5n principal3 la a2utor
economic i asisten# te'nic#3 spre deose4ire de asistena acordat# de state3 care poate fi
i in alte domeniiO asistena organi!aiilor internaionale este funcional#3 5n sensul c# este
determinat# de 5ns#i competena limitat# a organi!aiei. Cea mai repre!entati"#
organi!aie economic# internaionala este68:%
18
3 care face parte din agentile
speciali!ate ale O8:3 si este coordonat# de Consiliul 1conomic i ,ocial ;1CO,OC<.
+n 4a!a unui acord cadru3 denumit ,tandard Iasic 7greement Jit' Bo"ernments3
68:% poate trimite misiuni permanente3 conduse de un repre!entant re!ident3 care are
misiunea de a fi principalul cadru de legatur# 5ntre gu"ernul respecti" i 6rogram. +n
?om0nia funcionea!# un repre!entant re!ident al 68:%. +n pre!ent3 68:% este
repre!entat 5n peste 11( state. ,ta4ilirea misiunii se face prin acord 5ntre 68:% i statul
re!ident.
:niunea 1uropeana 5ntreine relaii cu statele mem4re3 cum o s# e*amin#m mai
departeO cu ?om0nia aceste relaii s&au sta4ilit prin declaraia din . ianuarie 199L i
trimiterea primei repre!entane permanente la Iru*elles3 pe 14 aprilie 199L. :1 a desc'is
o delegaie permanent# la Iucuresti 5n iunie 1993.
:niunea 1uropean# administrea!# )ondul 1uropean de %e!"oltare ;1%)<. 6entru
spri2inirea economiilor 5n tran!iie3 s&a creat )ondul 6'are de asisten#3 neram4ursa4il3
desc'is i pentru ?om0nia 5n anul 19913 iar delegaii permaneni ai Comisiei 1uropene au
du4l# funciune9 s# repre!inte puterea administrati"a a :13 care este Comisia 1uropeana
i s# supra"eg'e!e utili!area fondurilor3 fiind plasai su4 o du4l# autoritate. 7ceti
repre!entani au fost numii3 prima dat# de fosta 6iat# Comuna ;C11<3 care a 5nc'eiat3 la
CornQ ;$ogo<3 mai multe con"enii cu 4- de #ri 5n curs de de!"oltare din 7frica3 !ona
Carai4elor i a 6acificului ;7C6< 5ncep0nd cu anul 19.(3 renu"elate de mai multe ori 5n
anul 19843 prin Con"enia denumit# ComQ III3 s&a sta4ilit dreptul C11 de a fi repre!entat#
5n fiecare ar# a 7C6 sau regional3 prin delegai acceptai de statele respecti"e. 7ceti
18
68:%& 6rogramul 8atiunilor :nite pentru %e!"oltare a fost creat in 19-(
delegai au sarcina de a urm#ri3 5n fiecare ar# din 7C63 parte la Con"enie3 felul de
administrare a resurselor )ondului 1uropean de %e!"oltare.
?epre!entanii re!ideni au i )ondul onetar International3 Ianca 1uropean#
pentru ?econstrucie i %e!"oltare3 etc.

II.%. 3ipuri de misiuni diplomatice permanente
a*%mbasadele sunt misiunile diplomatice cele mai importante3 cu rangul cel mai
ridicat3 seful ei3 am4asadorul3 face parte din prima categorie3 de prec#dere3 aa cum se
"ede 5n regulamentul de la /iena din 181(
19
.
b*+uniatura
2L
este misiunea diplomatic# creat# de ,f0ntul ,caun pe l0ng#
su4iectele comunit#ii internaionale i3 dei ea are ca scop de a&i repre!enta pe l0ng# o
instituie laic# ea are i puteri directe 5n ierar'ia ecle!iastic# local#3 potri"it dreptului
canonic. 8uniul este episcop sau ar'iepiscopO c0nd este numit cardinal3 misiunea sa
5ncetea!#. 60n# 5n secolul =/I misiunea papala se numea legaie. 7st#!i se numesc
legaii papale numai misiunile speciale sau temporare. 6otri"it regulamentului de la
/iena din 181(3 nuniul3 eful misiunii titular de post3 face parte din prima categorie a
agenilor diplomatici.
c*,egaiunea este o misiune diplomatic# de rang inferior3 condus# de un ministru
sau un ministru re!identO face parte din a doua clas# a agenilor diplomatici.
d*-nternuniatura apostolic este repre!entana pontifical# care corespunde
legaiei. $itlul de internuniu poate fi acordat unui secretar de la nuniatur#. +n practic#
internuniile 5ndeplinesc aceleai misiuni ca si nuniatura.
e*.naltul omisariat este o misiune diplomatic# folosit# 5ntre statele care 5ntrein
relaii str0nse3 cum ar fi statele CommonJealt'
21
sau care sunt legate printr&o uniune
personal#. %e regul#3 +naltul Comisar a ap#rut prin transformarea gu"ernatorului unei
metropole trimis 5n colonia sa. )rana are3 5n statele care fac parte din Comunitatea de
8aiuni3 5nali repre!entani. +naltul Comisar pre!int# scrisori de acreditare din partea
19
:ltima legatie a ?omaniei a incetat la 9 mai 19.4 cand legatia din Ira!ilia a fost transformata in
am4asada.
2L
8untiatura este infiintata numai daca ,fantul ,caun are relatii diplomatice cu statul respecti"O in a4senta
acestora3 ,fantul ,caun poate trimite un delegate apostolic3 care nu 4eneficia!a de dreptul de precadere3
nefiind un agent diplomatic propriu&!is.
21
)ac parte din CommonJealt' (L tariO 1- sunt monar'ii care au ca sef de stat pe regina 1lisa4eta a II&a.
?egina este repre!entata de un gu"ernator general.
gu"ernului3 al c#rui repre!entant este3 c#ci eful de stat este acelai at0t pentru statul
primitor3 c0t i pentru cel trimi#torO el este decanul corpului diplomatic 5n statul
respecti"
22
.
II.+. 5n!iinarea unei misiuni diplomatice permanente
Con"enia de la /iena din anul 19-1 consacr# un singur articol relatiilor
diplomatice i @trimiterii de misiuni diplomatice permanenteE3 sta4ilind3 la art. 23 c#
acestea se fac prin consim#m0ntul mutual. Con"enta nu se ocup# de 5ncetarea acti"itatii
unei misiuni diplomatice permanente3 nici temporar3 deci prin suspendare3 nici definiti"3
iar 5nfiinarea ei se definete 5n raport de procedura trimiterii acesteia3 care este tratat#
5mpreun# cu sta4ilirea relaiilor diploma'ce3 cum am "R!ut 6rin implicaie3 art 4( al
Con"eniei de la /iena din anul 19-1 sta4ilete i modurile de 5ncetare a acti"it#ii unei
misiuiii diplomatice permanente33 35n ca!ul ruperii relaiilor diplornatice 5ntre dou# state
sau dac# o misiune este rec'ernatS definiti" sau temporarE. ?e!ult# c# dreptul diplomatic
folosete noiunea de trimitere c0nd este "or4a de 5nfiinarea unei misiuni diplomatice i
de rec'ernare3 c0nd acti"itatea acestein 5ncetea!#3 temporar sau definiti".
7adar3 cum se trimite
23
o misiune diplomatic# permanent#T /om e*amina
coninutul normelor dreptului internaional3 nu al normelor dreptului intern3 care sunt
"ariate de la stat la stat. O prima o4ser"aie este c# trimiterea de misiuni diplomatice este
distinct# de sta4ilirea relaiilor diplomaticeO acestea din urm# constituie temeiul 2uridic pe
care se 5ntemeia!a trimiterea misiunilor diplomatice. $rimiterea de misiuni diplomatice
permanente se face numai 5n 4a!a unui acord special3 numit raportul de misiune
diplomatic#.
,ta4ilirea relaiilor diplornatice3 cum am "#!ut3 este o deci!ie politic#3 care
pri"ete o atitudine fa# de un stat3 pe c0Sd trimiterea de misiuni diplomatice este U
22
%up# cum se tie3 Broenlanda a fost alipit# regatului dane! in anul 18143 in calitate de colonieO 5n anul
19(3 a fost integrat# in %anemarca. $otui3 datorit# autonomiei sale3 %anemarca are 5n Broenlanda un 5nalt
comisar3 care ine legatura cu gu"ernul local. ,crisorile lor de acreditare se numesc lettre de commission3 ca
patentele
consulare3 iar 5nalii comisari nu repre!inta statul3 ca am4asadorii3 ci gu"ernul.
23
7rt.91 al.2 din Constituie si art. 3. din Cegea nr.3. din 1991 se refer# la 5nfiinarea3 desfiinarea i
sc'im4area rangului unei misiuni diplomatice i nu folosete termenul de trimitere.
'Ut#r0re de organi!are 5ntr&un anume mod a mi2loacelor de e*ercitare a dialogului politic3
respecti" de apreciere a unui interes actual.
7ceste dou# momente pot s# nu coincid#3 pe de o parteO pe de alt# parte3 statele
sunt li4ere s# aleag# mi2loacele de comunicare9 contacte directe3 5n scris sau pe alte c#i de
leg#tur#3 sau desc'iderea unei misiuni permanente. 1le pot asigura e*ercitarea contactelor
diplomatice3 conform art. ( din Con"enia de l0 /iena din anul 19-13 prin acreditarea
multipl#3 situaie 2uridic# ce const# 5n aceea c# statul acreditant3 dup# ce a f#cut
notificarea cu"enit# c#tre statele acreditare interesate3 poate acredita un ef de misiune
sau afecta un mem4ru al personalului diplomatic3 dup# ca!3 5n mai multe state3 afar#
numai dac# unul dintre statele acreditare se opune 5n mod e*pres la aceasta.
?e!ult# c# tri*niterea de misiuni diplomatice nu este egal# cu acreditarea efului
de misiune3 c'iar dac# aceasta se face printr&o procedur# special# 5n care este inclus
acordul & in personam & al statului acreditar.
7cordul pri"ind trimiterea de misiuni diplomatice tre4uie sR se 4a!e!e3 5n
principal3 pe principiul reciprocitaii3 at0t su4 aspectul desc'iderii repre!entanei
con"enite c0t i su4 aspectul ni"elului acesteia
24
.%ac# acordul este reali!at3 data
desc'iderii acestora nu coristituie un aspect al reciprocit#ii
2(
. Consimtamantul de
5nfiinare a unei misiuni diplomatice se concreti!ea!R printr&un tratat scrisO forma
tratatului poate fi diferita9 o con"entie3 o declaraie3 un sc'im4 de note etc. 6#rile con"in3
de regul#3 asupra urm#toarelor elemente ale misiunii permanente9.
a< 8i"elul de repre!entare ;am4asad# sau legaie<O
24
1l"eia a a"ut mult timp o legaie la 6aris3 in timp ce )rana a"ea la Ierna o am4asad#.
2(
?om0nia a desc'is Ia 7lma 7ta o misiune diplomatica3 f#r# ca ?epu4lica Ma!a'stan s# desc'ida Ia
Iucureti o misiune. %e asemeflea3 ?om0nia are desc'isa o am4asad# la insK i ?epu4lica Ielarus are
desc'is la Iucureti un consulat general

4< ,ediul misiunii
2-
3 care poate sR nu coincidR cu capitala statului acreditarO
misiunea diplomatic#3 spre deose4ire de cea a misiunii de pe l0ng# o organi!aie
internaional#3 care tre4uie s# ai4# sediul la cel al organi!aiei3 poate a"ea sediul 5n alt
ora dec0t capitala.
c< 8um#rul personalului care urmea!# a fi acreditat poate constitui o42ect 2
1l"eia a a"ut mult timp o legaie Ia 6aris3 5n timp ce )rana a"ea Ia Ierna oam4asad#. 3
?om0nia a desc'is Ia 7lma 7ta o misiune diplomatica3 f#r# ca ?epu4lica Ma!a'stan s#
desc'ida Ia Iucureti o misiune. %e asemeflea3 ?om0nia are desc'isa o am4asad# la
insK i ?epu4lica Ielarus are desc'is la Iucuret&i un consulat general 4 Con"enia de
la /iena nu pre"ede nimic 5n Ieg#tura cu sediul unei misiuni diplomatice permaflenteO
Comisia de %rept Internaional flu a f#cut comefltarii3 iar la /iena3 cu oca!ia Conferinei
de adoptare a Con"eniei3 s&a respins o propunere a 1l"eiei ca sa se 5nscrie ca o4ligaii
ale statelor de a sta4ili sediul uflei misiuni diplomatice permanente prin consim#m0nt.
6ractica #rilor este c# misiunea diplomatica nu tre4uie s# ai4# neaparat sediul in capitala
#rii primitoare.
7stfel3 ?om0nia a a"ut prima sa am4asada 5n ?)B dupa cel de&al doilea r#!4oi
mondial la MVlnO dei Israelul a sta4ilit capitala sa3 in anul 19(L3 Ia Ierusalim3 ?om0nia
are sediul am4asade2 sale la $el 7"i"O Ira!ilia3 cand a mutat3 5n anul 19.23 capitala Ia
Irasilia3 a cerut misiunilor diplomatice s# se mute de la ?io de Haneiro i cele care nu s&
au conformat au fost scoase de pe lista diplomatica. de reglementare 4ilateral# ;art. 11 din
Con"enia de Ia /iena din anul 19-1<. In lipsa acesteia3 statul acreditar poate aprecia el
asupra a ceea ce este necesar misiurWii statului acreditant3 ceea ce nu este de dorit din
partea acestui stat.
2-
Con"enia de la /iena nu pre"ede nimic 5n Ieg#tura cu sediul unei misiuni diplomatice permaflenteO
Comisia de %rept Internaional flu a f#cut comefltarii3 iar la /iena3 cu oca!ia Conferinei de adoptare a
Con"eniei3 s&a respins o propunere a 1l"eiei ca sa se 5nscrie ca o4ligaii ale statelor de a sta4ili sediul uflei
misiuni
diplomatice permanente prin consim#m0nt. 6ractica #rilor este c# misiunea diplomatica nu tre4uie s# ai4#
neaparat sediul in capitala #rii primitoare. 7stfel3 ?om0nia a a"ut prima sa am4asada 5n ?)B dupa cel de&
al doilea r#!4oi mondial la MVlnO dei Israelul a sta4ilit capitala sa3 in anul 19(L3 Ia Ierusalim3 ?om0nia are
sediul am4asade2 sale la $el 7"i"O Ira!ilia3 cand a mutat3 5n anul 19.23 capitala Ia Irasilia3 a cerut
misiunilor diplomatice s# se mute de la ?io de Haneiro i cele care nu s&au conformat au fost scoase de pe
lista diplomatica.
d< ,tructura misiunii3 care poate a"ea3 conform art. 12 din Con"enia de la /iena
din anul 19-13 i3 34irouri f#c0nd parte din misiuneE3 desc'ise 5n alte localit#i dec0t cea
5n care este sta4ilit# misiunea 5ns#i
2.
. 7cest acord poate inter"eni i ulterior
28
.
i3 5n sf0rit3 mentionam cR deci!ia de trimitere a unei misiuni diplomatice este
luat# de autoritatea intern# a statului acreditant. 6otri"it art. 91 din Constituia ?om0niei3
6reedintele ?om0niei apro4#3 prin decret3 5nfiinarea3 desfiinarea i sc'irn4area rangului
unei misiuni diplomaticeO acest drept 5i este conferit i de Cegea nr. 3. din 24 rnai 1991
cum am "#!ut. O misiune poate s#&i sc'im4e rangulO sediul poate fi transferatO un oficiu
consular se poate transforma 5n am4asad# sau 5ntr&o niisiune special#O o misiune
temporarR 5ntr&una permanent# etc. 1ste necesar3 de fiecare dat#3 un acord 5ntre statul
acreditar i statul acreditantT Conform art. 4 al Con"eniei de la /iena din anul 19-3 cu
pri"ire la relaiile consulare once modificare adus# unui oficiu consular se face cu
consim#m0ntul statului de reedin#. 7stfel3 se cunoate practica transform#rii unei
repre!entane diplomatice c0nd )rana3 5n 19-43 a recunoscut ?.6. C'ine!RO am4asada
C'inei naionaliste ;$aiJanul< de la 6aris a anunat c# se transform# 5n misiune
permanent# pe l0ng# :81,CO3 care "a repre!enta3 oficial3 5n ( 7rt. 12 nu folosete
e*presii care ar trimite la interpretarea c# misiunea se infiintea!a3 o4ligatoriu3 In capitala
statului acreditar. - ?om0nia a transformat 5n anul 1992 Consulatul Beneral din Ierlin
5ntr&un 4irou al misiunii diplomatice de la Ionn. )rana3 i C'ina ;$aiJanul<. :lterior3
pe acest temei3 gu"ernul france! a cerut am4asadei C'inei naionaliste s# predea sarcinile
am4asadei ?. 6. C'ine!e i3 5n lipsa unui r#spuns3 poliia france!# a inter"enit pentru
transferarea 4irourilor i ar'i"ei. 7ciunea poliiei france!e se aprecia!# ca fiind legal#3
5ntruc0t am4asada $aiJanului s&a desfiinat3 pe 4a!a celor con"enite de p#ri3 faptul
transform#rii am4asadei 5n misiune pe l0ng# o organi!aie international# a dus Ia
5ncetarea e*istenei acesteia dint0i3 2ar misiunile permanente au alt regim. ,c'im4area
personalului misiunii nu este o transformare a ei 7stfel3 5n septem4rie 19.93 colonelul
Badaffi a apelat la studeni3 cu oca!ia primei ani"ers#ri a arii re"oluii3 pentru a lua Xu4
2.
7rt. 12 nu folosete e*presii care ar trimite la interpretarea c# misiunea se infiintea!a3 o4ligatoriu3 In
capitala statului acreditar.
28
?om0nia a transformat 5n anul 1992 Consulatul Beneral din Ierlin 5ntr&un 4irou al misiunii diplomatice
de la Ionn. In Clu2Y8apoca este un 4irou al 7m4asadei ,:7.
control misiunile diplomatice ale Ci4iei din str#in#tateO drept urmare3 misiunile
diplomatice din 7tena3 Ionn3 Condra3 adrid3 6aris3 ?oma i >as'ington3 s&au
transformat 5n3 34irouri populareE3 formate din ( mem4ri3 conduse de un secretarO
ma2oritatea statelor nu au reacionat3 afar# de c0te"a state africane & ,enegal3 8igeria3
8iger3 ali i /olta ,uperioar# & care au cerut Ci4iei s#&i rec'eme diplomaii 5n 48 de
ore3 5ntruc0t s&a apreciat c# nu este dec0t o sc'im4are de personal3 nu o transformare a
misiunii. C0te"a luni mai t0r!iu Condra a g#sit o soluie pragmatic#3 a cerut Ci4iei s#
rec'eme pe eful 4iroului popular f#r# a&l declara persona non grata3 5ntruc0t aceasta este
formula ce se aplic# numai persoanelor care 4eneficia!# de statut diplomatic.
II.2. Structura unei misiuni diplomatice permanente
O misiune diplomatic# cuprinde diferite 4irouri sau seciuni3 care corespund unei
speciali!#ri a diplomailor. 7ceste 4irouri pot a"ea c'iar o anumit# autonomie. ,tructura
misiunii diplornatice este ordonat# de legea in tern# a statului acreditant i ea corespunde
importanei i puterii econornice a acestuia dar3 de regul#3 ea are urm#toarele seciuni sau
4irouri9
a< ancelaria este organul principal al misiuniiO aici se primesc3 se ela4orea!# i
se trimit actele care sunt de competena efului de misiune. Cancelaria este condus# de un
consilier3 5n cadrul am4asadelor3 i de un prim&secretar3 5n cadrul legaiilor. Consilierul
a2ut# pe eful de misiune3 5i d# p#rerea asupra pro4lemelor ce se i"esc i este lociitond
efului de misiune. Cancelaria este 5ncadrat# i cu ali functionari diplomatici3 care
redactea!# docurnente i studia!# e"oluia "ieii interne a statului acreditar3 sau cu
personal care folosete lim4a statului acreditar3 f#r# a a"ea grade cliplomatice.
4< #iroul sau sectia economica se ocup# cu relaiile economice dintre statul
acreditant i statul acreditar. 6entru a conduce cu profit o politic# economic#3 statele au
ne"oie cle a cunoate structura de fond economic# din statul acreditar3 ne"oile sale3
resursele3 piaa de importuri i e*porturi3 politica "alutar# i de contingentare. 7taatul
comercial "a studia economia statului acreditar din acest punct de "edere3 el asist#
misiunea diplomatic# de a pregati i negocia acorduri comerciale i "a consilia pe
resortisanii s#i asupra mi2loacelor de reali!are a intereselor lor economice. 7taatul
comercial cola4orea!# cu consulul3 care este persoana cea mai 4ine plasat# 5n pri"ina
contactelor cu 5ntreprin!#torii locali.
c* #iroul ataailor militari3 care poate a"ea o di"i!iune de birou militar propriu-
zis i de birou naval i al aerului. 7taatul militar face parte din forele armate ale
statului acreditant3 dar este su4ordonat efului de misiune. 1l poate comunica direct cu
ministerul ap#r#rii3 dac# informaiiWe transmise au caracter de secret niilitar.. 7taatul
militar are rolul de o4ser"ator militar. +n aceastR calitate el poate face sc'im4 de p#reri cu
autorit#ile militare localeO sarcina lui este 5ns# de a informa gu"ernul s#u cu pri"ire Ia
instituiile militare e*istente3 la armamentul din dotarea forelor armate3 la politica
militar# etc. 6o!iia ataatului militar este delicata3 intrucat misiunea lui este de informare
legala3 or aceasta se poate face prin pu4licaii oficiale3 prin discuii oficiale etc. care ofer#
surse limitate de date. 7taaii militari au funcia de repre!entare Ia ceremoniile oficiale
i de a consilia pe eful de misiune atunci c0nd se negocia!# acorduri militare.
d< #iroul ataatului cultural este o creatie recenta3 pornind de la innuena culturii
unui stat 5n "iaa internaional#. 7taaii culturali pregatesc acordurile culturale3. ofer#
4urse de studii3 organi!ea!a conferine i e*po!iiiZ artistice3 creea!a cadrul in"atarii
lim4ii naionale etc.
e* #iroul de presa este3 5n primul r0nd3 o surs# de informare pentru misiunea
diplomatic# i pentru statul acreditant insusi cu pri"ire la situaia intern# i internationala3
astfel cum este reflectat# 5n pres#. 1l editea!# un 4uletin de presa. Iiroul de pres# este
o4ligat sa furni!e!e statului acreditar inforrnaii pri"ind "iaa intern# din statul acreditant3
s# corecte!e anumite informatii din presa locala3 contri4uind la 5m4un#t#irea relaiilor
dintre state. 7taatul de presa este purtatorul de cu"0nt al misiunii diplomatice.
f* /ectia consulara a ambasadei.
II.6. 'unciile unei misiuni diplomatice permanente
Cimitele e*ercit#rii unei acti"it#i licite de c#tre o misiune diplomatic# sunt
pre"#!ute la art.3 al Con"eniei de la /iena din anul 19-33 care declar#9
)unciile unei misiuni diplomatice permanente constau 5n special 5n9
a< a repre!enta statul acreditant 5n statul acreditarO a duce tratati"e cu gu"ernul
statului acreditar. ?epre!entarea este3 5n primul r0nd3 participarea misiunii diplomatice la
"iaa pu4lic# din statul acreditar9 participarea la s#r4atorile naionale3 la recepii3 .a. +n al
doilea r0nd3 repre!entarea este e*presia unei 5mputerniciri generale dat# efului de
misiune diplomatic# de a e*prima "oina3 dorinele3 preocup#rile i punctele de "edere ale
statului acreditant. 7a cum re!ult# din pre"ederea de la lit.EaE a art.33 misiunea
diplomatic# repre!int# statul acreditant i nu pe eful de stat sau gu"ernul acestui stat
29
O
aceasta 5nseamn# c# po!iiile am4asadorilor3 preocup#rile i aciunile lor tre4uie s# se
5ncadre!e 5n politica statului3 aa cum este ea ela4orat# de autoritaile competente ale
acestuia. 7m ar#tat c# diplomaia promo"ea!# cu mi2loace specifice politica e*tern# a
unui stat3 care este ela4orat# de un mecanism mult mai comple* dec0t eful de stat sau de
gu"ern. O4iecti"ele diplomatice sunt cuprinse 5n constituiile statelor. 7ceste o4iecti"e
tre4uie s# le 5ndeplineasc# o misiune diplomatic#.
4< a se informa prin toate mi2loacele licite despre condiiile i e"oluia
e"enimentelor din statul acreditar i a raporta cu pri"ire la acestea gu"ernului statului
acreditant. Ocrotirea intereselor statului acreditant este una din cele mai "ec'i funciiO ea
are la 4a!#3 5n principal3 negocierea. $otui ea 5ncepe s# piard# din importan#3 5ntruc0t la
negocierile "i!0nd 5nc'eierea de con"enii i tratate3 prin care se sta4ilesc formele de
cola4orare 5ntre state 5n diferite domenii3 particip# te'nicieni ai administraiei3 specialiti
5n diferite domenii.
isiunile diplomatice particip# la aceste negocieri i la pregatirea lor. $ermenul
de negociere nu se refer# la un tratat3 ci el pri"ete re!ol"area pro4lemelor pe cale
4ilateral#3 care interesea!# cele dou# state. O 5nt0lnire a efului de misiune diplomatic# cu
ministrul afacerilor e*terne este de2a o negociere3 o 5ntre"edere politic#3 un sc'im4 de
opinii politice i o "i!iune asupra c#ilor de!"olt#rii relaiilor 4ilaterale.
8egocierile pot fi oficiale sau oficioase. 8egocierile oficioase sunt de sondare a
opiniilor3 a inteniilor3 care nu anga2ea!# cele dou# state. 8egocierile oficiale sunt purtate3
5ns#3 5n numele statului pe care 5l anga2ea!#.
)orma negocierilor poate fi oral sau scris.
a< a ocroti 5n statul acreditar interesele statului acreditant i ale cetaenilor s#i3 5n
limitele admise de dreptul internaionalO orice negociere presupune un interes de a
29
+n Con"enia de la /iena din anul 19-1 s&a fRcut preci!area c# misiunea diplomatica repre!inta statul3 la
propunerea delegatiilor 7ustraliei i Cu*em4urgului3 preci!are 5nsuit# de Comisia de %rept Internaional.

promo"a o po!iie sau drept al statului acreditant de a cere3 pentru a fi cu re!ultate
trainice3 s# se ineleag# punctul de "edere al partenerului3 interesul acestuia3 care
tre4uie s# fie conciliat cu interesul statului acreditant. $re4uie menionat c#
negocierile3 oric0t ar fi de desc'ise3 tre4uie s# ai4# un un caracter secretO acest
lucru este "ala4il mai ales atunci c0nd negocierile se fac 5n scris3 regula
fundamental# fiind c# nu se poate da pu4licitaii o propunere scris#3 f#r# acordul
partenerului.
0uncia de observare i informare pri"ete3 5n special3 cunoaterea atent# a "ieii
sociale3
politice i economice a statului acreditar din partea misiunii diplomatice. Ia tre4uie s#
cunoasca "iaa politic# internaional# i3 5n acest conte*t3 po!iia statului acreditar fa# de
diferitele e"enimente internaionale3 relaiile acestuia3 preteniile i a"ersiunile lui3 etc.
)uncia de informare i o4ser"are are 5n "edere3 pe acelai plan3 urm#rirea modului de
e"oluie a relaiilor 4ilaterale pe pro4leme politice3 culturale3 comerciale. O misiune
diplomatic# poate fi o surs# de informare c'iar pentru statul acreditar3 put0nd transmite3
cu asentiment sau la ordinul ministerului afacerilor e*terne3 informaii despre afacerile
5nc'eiate sau 5n curs de finali!are3 despre intenia de a demara o aciune diplomatic#
important#3 etc.
&e menionat c misiunea diplomatic trebuie s foloseasc toate mijloacele
licite de informare1contactele oficiale sau oficioase, relaii de prietenie, discuii cu
colegii diplomai, comunicatele de pres , prerile opoziiei, ale personalitailor politice,
etc.
d<protecia diplomatic este mi2locul prin care misiunea diplomatic# ocrotete
interesele statului acreditant i ale cet#enilor s#i3 persoane fi!ice sau 2uridice. 6rotecia se
reali!ea!# prin inter"enii diplomatice 5n fa"oarea cet#eanului le!at printr&un act ilicit3
merg0ndu&se p0n# la posi4ilitatea de a duce c'estiunea 5n faa unui tri4unal internaional
sau ar4itra2. )undamentul proteciei diplomatice este 5n o4ligaia statelor de a asigura
str#inilor care se g#sesc pe teritoriul lor un ma*imum de tratament3 c0t i 5n acordurile
4ilaterale 5nc'eiate 5ntre p#ri. 6rotecia diplomatic# se e*ercit# nu numai pentru cet#enii
statului acreditant care au a"ut cet#enia la data c0nd a a"ut loc actul ilicit i nu sunt
cet#eni ai statului acreditar.
Cu toate acestea3 un stat poate s# e*ercite protecie diplomatic# pentru str#ini 5n
situaia ca statul inter"enient i&a asumat repre!entarea diplomatic#3 c0nd aceasta are la
4a!# o leg#tur# special#3 cum este 1l"eia fa# de Ciec'tenstein sau3 5n ca! de r#!4oi3 dac#
o misiune diplomatic# a unui stat neutru este 5ns#rcinat# s# apere interesele unuia dintre
statele 4eligerante. 7cest ultim este pre"#!ut 5n alineatul NcE al art.4( al Con"eniei de la
/iena din 19-13 care dispune9 N 5n ca! de rupere a relaiilor diplomatice 5ntre dou# state3
sau dac# o misiune este rec'emat# definiti" sau temporar3 statul acreditant poate
5ncredina protecia intereselor sale i ale resortisanilor unui stat ter3 acceptat de statul
acreditarE.
6otri"it acestui articol3 re!ult# principiul c# statul pe teritoriul c#ruia se e*ercit#
protecia tre4uie s# fie de acord cu aceasta. %e aceea3 apare legitim faptul c# Indone!ia a
cerut3 5n anul 19-13 arii Iritanii s# 5ncete!e repre!entarea intereselor olande!ilor 5n
aceasta ar#O dup# cucerirea independenei3 Indone!ia nu a sta4ilit relaii diplomatice cu
Olanda3 astfel 5nc0t aceasta din urm# a apelat la ser"iciile arii Iritanii pentru ap#rarea
intereselor cetaenilor s#i. Ceea ce nu este accepta4il este faptul c# Indone!ia a cerut ca
nici un stat s# nu e*ercite protecia cetaenilor olande!i3 po!iie inadmisi4il# potri"it
normelor dreptului ginilor.
e<prin toat# acti"itatea sa misiunea contri4uie la cooperarea naional#3 care este
menit# s# asigure permanen#a raporturilor prieteneti 5ntre state i s#&i aduc# prin
aceasta contri4uia la cola4orarea internaional#.
enion#m c# o misiune diplomatic# e*ercit# funcii consulare. 7cestea se refer#
5n special3 la protecia i asistena consular#3 la acordarea "i!elor3 legali!area de
documente3 eli4erarea de paapoarte3 etc.
+n cadrul Conferinei de la /iena din 19-1 s&au ridicat o4ieciuni la propunerea
potri"it c#reia sta4ilirea relaiilor diplomatice implic# sta4ilirea relaiilor consulare.
,pania a susinut c# misiunea diplomatic# poate e*ercita funcii consulare3 dac# statul
acreditar nu se opuneO Italia a susinut c# o misiune diplomatic# poate crea o secie
consular#3 dac# statul acreditar apro4# aceastaO ?usia a susinut c# statul acreditar nu
poate face opo!iie ca misiunea diplomatic# s# e*ercite funcii consulare. %rept urmare3
Conferina de la /iena a adoptat art.33 paragraful 23 care declar#9 Nnici o dispo!iie din
pre!enta Con"enie nu "a fi interpretat# ca inter!ic0nd e*ercitarea de funcii consulare de
c#tre o misiune diplomatic#E.
II.7. 5ncetarea acti,itii unei misiuni diplomatice
:na din cau!ele care pot duce la 5ncetarea unei rnisiuni dipiomatice este ruperea
relaiilor diplornatice3 fie din cau!a apariiei unor ostilit#i3 fie din cau!a disparitiei unui
su42ect al relaiilorO 5ncetarea misiunii diplomatice este3 deci3 prifl implicaie. O misiune
diplomatic# permanent# poate 5nceta 5n cadrul relaiilor normale dintre su4iectele
dreptului internaional.
%acR relaiile dintre su4iectele dreptului internaional sunt normale3 p#rile pot
con"eni sau agrea 5ncetarea acti"it#ii unei misiuni diplomatice permanente. In art. 2L a al
Con"eniei pri"ind misiunile speciale3 se e*prirn# principiul3 care se aplic# la toate
tipurile de misiuni e*terne. :n stat poate decide unilateral s# 5nc'id# sau s# retrag#
temporar misiunea sa e*tern#. 7ceasta 5ntruc0t sta4ilirea unei misiuni e*terne este un
drept i nu o o4ligaie a statului trimi#torO retragerea unei misiuni nu poate fi considerat#
ca o 5nc#lcare a normelor dreptului international. 8oiunea retragerii este mai ales de
naturR practica. +n anul 19813 din moti"e economice3 area Iritanie a 5nc'is mai multe
consulate ale saleO 6olonia a 5nc'is mai multe repre!entane diplomatice de importan#
secundar#. Interese de securitate au determinat gu"ernul american 5n anul 19.( s# 5nc'idR
misiunea sa din Mampala3 5ntruc0t gu"ernul din :ganda a e*pul!at - marinari 5ns#rcinai
cu securitatea misiunui. ?etragerea misiunii3 prin "oina p#rilor3 cu efectele ce le d#
denunarea tratatelor diplomatice3 apare ca o ruptur# 2uridic# i3 de aceea reluarea
rnisiunii necesit# :n nou consim#m0nt mutual. %ac# 5n ca!ul suspend#rii acti"it#ii unei
misiuni diplomatice situaia nu tre4uie s# fie notificat#3 ea reieind din cau!e o42ecti"e3
retragerea misiunii sau 5ncetarea acti"it#ii ei tre4uie s# fie notificate 5n formele pe care le
recomand# dreptul tratatelor 5n ca!ul denun#rii lor.

Capitolul al III-lea" Diplomatii si imunitatea

III.#. Meseria de diplomat
O4iectul diplomaiei 5l constituie str0ngerea leg#turilor unei #ri cu altele din
diferite !one geografice3 de!"oltarea raporturilor amicale cu #rile neutre3 precum i
menionerea relaiilor cu gu"ernele ostile3 prin folosirea metodelor panice i a practicii
concilierii. +n 5ndeplinirea acestei sarcini imense care este consolidarea p#cii3 aciunea
efilor de misiuni diplomatice se poate caracteri!a prin patru termeni9 reprezentare,
protejare, informare, negociere.
8oiunea de reprezentare constituie elementul primordial. 7m4asadorul
repre!int# gu"ernul #rii sale 5n faa autorit#ile[statului 5n care este trimis. 1l este in"estit
cu autoritatea necesar# de a "or4i 5n numele gu"ernului s#u3 ceea ce constituie 4a!a
oric#rei negocieri. +ns#rcinat s# primeasc# i s# transmit# comunic#rile pe care le sc'im4#
cele dou# gu"erne3 eful de misiune diplomatic# este intermediarul permanent i sigur al
raporturilor 5ntre state3 ca surs# oficial# i 5ns#rcinat# s# pre!inte orice informaii
referitoare la ara sa.
Conduita pu4lic#3 precum i "iaa particular# a am4asadorului i a misiunii sale
tre4uie s# fie ireproa4ile. Conduita moral# a diplomailor ar tre4ui s# constituie un
criteriu esenial al seleciei i afect#rii lor. :n stat care3 cu 4un# tiin#3 este repre!entat
de o persoan# care nu merit# respect3 nu se respect# pe sine.
+n sf0rit3 fiecare gu"ern tre4uie s# acorde personalului pe care 5l trimite 5n
e*terior s#&l repre!inte mi2loacele necesare pentru a oferi autorit#ilor c0t i populaiei
locale cea mai 4un# imagine posi4il# despre ara lor.
7m4asadorii tre4uie s# poat# organi!a aciuni protocolare ori de c0te ori
interesele3 circumstanele o impun3 ei a"0nd 5n aceast# pri"in# responsa4ilit#i deose4ite.
7stfel3 diplomailor le "a fi uor s# se 5nt0lneasc# cu autorit#ile mai importante ale #rii
lor de reedin#3 precum i cu colegii lor str#ini. +n acelai timp3 este necesar s# se
sta4ileasc# contacte cu nota4ilit#ile locale3 reticente i dificil de contactat c0teodat#3 ceea
ce presupune a4ilitate i tact.
?elaiile personale care se pot crea cu acest prile2 "or fi 5ntotdeauna dintre cele
mai preioase pentru e"oluia3 de care am4asadorul este responsa4il3 al 4unelor relaii
dintre cele dou# state.Oricare aciune care tinde s# influene!e pe c#i indirecte politica
intern# a #rii de reedin#3 ca i 5ncercarea de a culege pe c#i disimulate informaii
secrete constituie o a4atere gra"# a 5ndatoririlor mem4rilor misiunii diplomatice.
Bu"ernul #rii de reedin# are dreptul s# e*pul!e!e diplomaii care recurg la asemenea
practici.
+n timpul discuiilor3 am4asadorul tre4uie 5n permanen# s# pun# de acord
punctele de "edere ale gu"ernului s#u cu acelea ale gu"ernului pe l0ng# care este
acreditat. 7ceasta este negocierea care const# 5n g#sirea de soluii3 pe cale amia4il#3
diplomatic#3 de acorduri tran!acionale i onora4ile. 8egocierea este una di sarcinile cele
mai pasionante i3 uneori3 dintre cele mai ingrate i mai decepionante ale meseriei de
diplomat.
8egocierea a fost definit# ca fiind @arta posi4ilului@. +ntr&ade"#r3 nu se poate
negocia dec0t dac# e*ist# dorin# comun# de a 5ntreine3 pe plan general3 relaii panice i
amicale3 iar pe plan secundar3 de a se g#si o soluie unei pro4leme contro"ersate. 1ste
necesar s# e*iste o4iectul negocierii3 adic# punctele de "edere a dou# gu"erne asupra unei
pro4leme 5n litigiu s# fie suficient definite3 pentru ca o a2ustare a lor s# fie 5ntre"#!ut#.
$re4uie3 5n sf0rit3 s# e*iste dorina de a negocia o pro4lem#O 5n lipsa acesteia negocierea
nu ar putea a"e loc. 7ceasta presupune ca am4ii interlocutori s# fie dispui s# recurg#3
dac# este posi4il3 la unele concesii pentru a face posi4il# apropierea po!iiilor antagonice.
1*ist#3 pe de alt# parte3 maniera de a negocia3 care este 5ntotdeauna individual
i subiectiv. 7m4asadorul tre4uie s# procede!e astfel 5nc0t punctul s#u de "edere s#
pre"ale!e printr&o discuie purtat# cu m#sur# i curtoa!ie. 8umai 5ntr&o asemenea
5mpre2urare se do"edesc a fi eficiente temperamentul personal al unui am4asador3
simpatiile pe care a tiut s# le do40ndeasc# i 5ncrederea pe care a c0tigat&o. %e
asemenea3 numai 5ntr&o astfel de 5mpre2urare sunt puse la 5ncercare imaginaia sa3
supleea inteligenei sale3 preg#tirea sa profesional#3 5ntruc0t el tre4uie s# ai4e e*periena
carierei sale anterioare 5n ceea ce pri"ete metodele de conciliere sau de c#utare a
tran!aciilor onora4ile i ec'ita4ile. +ntr&o astfel de 5mpre2urare3 intr# 5n 2oc acti"itatea de
informare a misiunii diplomatice.
isiunea tre4uie s# cunoasc# mo4ilurile care determin# propriul s#u gu"ern s#
acione!e3 o4iecti"ul minim pe care acesta 5l urm#rete3 re!ultatul minim pe care acesta
dorete s#&l o4in#3 precum i ma*imum&ul pe care acesta poate s#&l admit#. isiunea
diplomatic# tre4uie s# se documente!e 5n preala4il asupra punctelor de "edere ale
gu"ernului str#in3 asupra reaciilor3 posi4ilit#ilor acestuia3 asupra limitelor 5n care acesta
dorete i poate s# e"olue!e. 7ceast# acti"itate de informare se completea!# prin
aprecierea oportunit#ii momentului 5n care se poate anga2a negocierea sau a momentului
5n care este mai 4ine ca aceasta s# fie suspendat#3 c'iar 5ntrerupt#3 dar numai dup# ce s&a
p#strat o porti# de ieire onora4il#3 care s# permit# re!ol"area ulterioar# a sarcinii 5nc#
ne5ndeplinite. /uccesul pe care ambasadorul va putea s-l obin n negocierile sale va
depinde ntr-o bun msur de consideraia partenerului fa de comportamentul su n
viaa public i particular de relaiile pe care va fi tiut s le stabileasc i de
autoritatea pe care a tiut s-o obin n manevrarea i conducerea dialogului. 1l nu "a
tre4ui s# uite discreia necesar# 5n aciune3 precum i3 5ndatorirea de a fi modestO
triumfurile diplomatice aparente las# 5ntr&ade"#r 5n urma lor sentimente de umilin# i o
dorin# de re"an# care compromit soliditatea.
+n aceast# parte a acti"it#ii sale3 eful de misiune tre4uie s# dea do"ad#3 5n acelai
timp3 de discern#m0nt i for# de con"ingere. Ca toate acestea se adaug#3 5n relaiile cu
autorit#ile i nota4ilit#ile #rii de reedin#3 ama4ilitatea indispensa4il# care3 ea 5ns#i3
poate s# determine interlocutorii re!er"ai3 c'iar reticeni3 s# se simt# 5n largul lorO
supleea spiritului at0t de necesar# pentru adaptarea argumentelor sale la interlocutori3
precum i fora de con"ingere care este dat# 5n acelai timp de cunoaterea profund# a
pro4lemelor de calitatea raionamentului3 i de claritatea e*punerilor. 8umai 5n negociere
se m#soar# "aloarea profesional# a diplomailor i arta cu care ei tiu s# acione!e.
+n toate 5mpre2ur#rile3 prima 5ndatorire a unui diplomat este de a fi de 4un#
credin#. 1l nu "a fi ascultat3 nu "a fi urmat3 nu "a a2unge la un re!ultat solid dac#
interlocutorii s#i nu cunosc c# este un om care anga2ea!# efecti" gu"ernul s#u3 care tie
5ncotro se 5ndreapt# i p0n# unde poate merge3 care poate s# 2ustifice cu argumente solide
po!iiile pe care le adopt# i care dorete sincer s# a2ung# la o soluie re!ona4il# i
satisf#c#toare a pro4lemei 5ncredinate spre de!4atere. %ac# autoritatea sa profesional#
sau "aloarea sa moral# sunt contestate3 reticenele interlocutorilor "or 5mpiedica
negocierea s# a2ung# la o soluie s#n#toas# i eficient#. %ac# este prins minind3 atunci "a
fi definiti" discreditat.
7ceasta nu 5nseamn# c# diplomatul este o4ligat s# spun# 5n orice moment 5ntregul
ade"#r. 1*ist# negocieri 5n timpul c#rora re"elaia prematur# poate s# 5mpiedice
5nc'eierea fericit# a acestora. 1l are 5ntotdeauna dreptul s# refu!e s# r#spund# dac# i se
pune o 5ntre4are insidioas#. 1ste meseria lui s# tie s# deturne!e cursul unei discuii3 dac#
o4ser"# c# aceasta este orientat# spre un su4iect delicat. )olosirea minciunii este
inter!is# cu des#"0rire. 8umai 5n timp de r#!4oi3 c0nd interesul naional sau al aliailor
este 5n 2oc3 se 5nt0mpl# ca declaraiile false s# de"in# practic# curent#.
7m4asadorul tre4uie s# cunoasc# politica #rii sale i a #rii de reedin#3 precum
i a aliailor i ad"ersarilor. 1l tre4uie s# ai4# simul e"alu#rii situaiilor i cunotinelor
generale necesare pentru a&i g'ida reaciile. Cultura sa 5i "a da mi2loacele de a&i orienta
c#ut#rile asupra unei anumite pro4leme3 de a g#si lucrarea de specialitate care s#&l edifice
i de a fi capa4il s&o citeasc# cu folos. 1l tre4uie s# ai4# o cultur# "ast# 5n domeniile
economic3 2uridic3 istoric3 literar etc.3 f#r# a fi 5n mod necesar un specialist.
1l tre4uie3 pe de alt# parte3 5n "irtutea intereselor importante care 5i cad 5n sarcin#3
s# ai4# un spirit "igilent i o4iecti"3 un caracter prudent i re!er"at3 o 2udecat# s#n#toas#
i rece. 1l tre4uie s# se o4inuiasc# s# foloseasc# 5ntotdeauna un lim4a2 moderat. 8u
tre4uie s# arate simpatii pasionante sau antipatii "iolente3 care ar putea s# d#une!e
raionamentului s#u li4er. 1l tre4uie s# ai4# un caracter constant i o mare re!er"# de
r#4dare i indulgen#3 iar soia sa tre4uie s# posede aceleai calit#i. %iplomatul tre4uie
s# fie 5n"#at s#&i oriente!e inteligena i imaginaia nu spre de!4ateri polemice
;polemica fiind o form# a lene"irii spiritului i prelungirea sa nu este niciodat#
constructi"#<3 ci spre c#utarea unor soluii negocia4ile3 ec'ita4ile i panice. $otodat#3
diplomatul tre4uie s# ai4# o fire curioas#9 acela care nu se interesea!# de particularit#ile
#rii 5n care tr#iete i ale #rilor "ecine3 care nu le "i!itea!#3 nu poate s#&i fac# 4ine
meseria. 1l tre4uie s# ai4# un spirit cosmopolit3 adic# s# fie capa4il s# manifeste 5n mod
o4iecti" interes i simpatie fa# de persoane i afaceri din #ri str#ine3 c'iar dac# acestea
sunt total diferite de acelea din ara sa.
%iplomatul tre4uie s# ai4# a4ilit#i de comunicare si s# cunosc# lim4i str#ine.O
alt# calitate esenial# a diplomatului este socia4ilitatea. ,ocietatea diplomatic# este un
mediu restr0ns3 5nc'is3 supus unor reguli stricte3 dei nescrise. %iplomaii care acti"ea!#
5ntr&un loc se "or putea 5nt0lni ulterior 5n alte p#ri3 5n timpul carierei. 6rocedeele 4une
sau rele care "or fi marcat relaiile lor nu "or putea s# ai4# repercursiuni asupra noilor lor
raporturi i s# nu influenele asupra ducerii la 4un sf0rit a pro4lemelor de interes naional
care le&au fost 5ncredinate.
i aceasta nu este totul. "Ceea ce este de trei ori necesar unui diplomat -scrie
Martens- este tactul. "Tactul presupune respectarea convenienelor pe care numai un
spirit mediocru le poate dispreui".
III.%.Imunitatile si pri,ilegii diplomatice
?egimul 2uridic pe care dreptul diplomatic 5l asigur# unei misiuni diplomatice i
personalului acesteia este format nu numai din imunit#i i pri"ilegii3 ci i din drepturi3
facilit#i3 scutiri3 li4ert#i3 care pot fi e*aminate separat.
O misiune diplomatic# are sarcini de 5ndeplinitO dar3 pentru 5nf#ptuirea lor3
mem4rii misiunii i aceasta 5ns#i tre4uie s# se 4ucure de garanii care s# le facilite!e
desf#urarea acti"it#ilor i s# 5mpiedice orice a4u! din partea autorit#ilor statului
acreditar. 7ceste garanii sunt asigurate prin imunit#i i pri"ilegii3 5n principal.
1*aminate din punct de "edere al o4ligaiilor statului acreditar3 imunit#ile i
pri"ilegiile pri"esc dou# categorii mari de aciuni9
a< autorit#ilor statului acreditar i se impune o limitare a competenei lor atunci
c0nd
su4iecte sunt misiunile diplomatice i personalul acestora9 instanele nu se pot sesi!a i3
deci3 nici 2udec# anumite cau!e3 autorit#ile de siguran# i de poliie sunt lipsite de
dreptul de e*ercitare a constr0ngerii 5n anumite limite3 organele "amale nu pot face3 5n
ca!urile date3 control3 "amal i nici pretinde ta*e etc.O
4< al doilea grup de aciuni se refer# la e2ceptarea de unele obligaii3 care re"in 5n
mod normal cet#enilor3 a misiunilor diplomatice i personalului acestora9 scutiri fiscale3
scutiri "amale3 scutiri parafiscale3 scutiri de contri4uii etc.
6rima categorie pri"ete dreptul procedural3 cea de&a doua dreptul material.
ai puin su4liniat#3 e*ist# i o a treia component# a regimului de garanii pe
care le acord# statul acreditar unei misiuni diplomatice i personalului acesteia. 1ste
ca!ul o4ligaiilor cominatorii generale
3L
3 care re"in statului acreditar ca atare3 aciuni
menite s# garante!e3 5n plus3 anumite drepturi su42ecti"e ale misiunilor diplomatice i
personalului acestora. 1*emplu3 potri"it art. 2( din Con"enia de la /iena din anul 19-13
statul acreditar este o4ligat s# acorde toate 5nlesnirile pentru 5ndeplinirea funciilor unei
misiuni diplomatice.
1*ist# i o4ligaia de a se permite e*ercitarea unor drepturi subiective proprii3
o4ligaie pre"#!ut# la art. 2. al sus numitei Con"enii3 care impune statului acreditar
o4ligaia de a permite comunicarea li4er# a misiunii diplomatice cu gu"ernul acesteiaO
art. 2L din Con"enia de la /iena din anul 19-13 acord# dreptul misiunii i efului s#u de
a ar4ora drapelul statului acreditant pe cl#dire3 pe reedin# i pe mi2loacele de transport
etc.3 drepturi care pot fi e*ercitate de misiune f#r# ca statul acreditar s# se opun#.
Codurile penale i de procedur# penal# ale statelor restr0ng sfera de competen# a
autorit#ilor lor represi"e atunci c0nd su4iecte ale legii interne ar fi mem4rii personalului
diplomatic
31
.
%e aceea3 s&a susinut c# dreptul intern reglementea!# o parte a relaiilor
diplomatice. +n spri2inul acestei idei s&a in"ocat faptul c# scutirea "amal# i fiscal# se face
prin legea intern#3 care sta4ilete e*cepiile de ta*e "amale3 de impo!ite etc.
Inter"enia legii interne 5n limitarea competenelor autorit#ilor interne nu face
dec0t s# confirme e*istena dreptului specific personalului diplomatic3 statornicit de
3L
O4ligaiilor cominatorii ale statului acreditar le corespunde dreptul de a pretinde ce"a33 3pou"oir
dZQ*igerE3 din partea statului acreditant.

31
7a cum face art. . din Codul penal ront0n3 care pre"ede93 3Cegea perialR no se aplic# infractiunilor
sa"0rite de catre repre!entanii diplomatici ai statelor str#ine sau de alte persoane care3 5n conformitate cu
con"entiile internaionale nu sunt supuse 2urisdiciei penale a statului rorn0n
dreptul diplomatic3 cutumiar sau con"enional. :neori3 regimul "amal3 cum am ar#tat3 nu
este dec0t o ofert# de reciprocitate
32
3 care de"ine norm# de drept diplomatic dac# este
acceptat#. i3 5n sf0rit3 su4liniem c# dei garaniile acordate misiunii diplomatice au a"ut
la 4a!# curtoa!ia3 5n special3 pri"ilegiile3 ast#!i acestea sunt o4ligatorii3 5ntruc0t au
de"enit norme de drept internaional.
1ezult c imunitile8 pri,ilegiile8 drepturile i !acilitile sunt reglementate
de normele dreptului diplomatic i au for# 2uridic# o4ligatorieO nerespectarea lor atrage
r#spunderea internaional# a statului care nu le&a respectat. 6otri"it art. 4. din Con"enia
de la /iena din anul 19-1 nu se consider# discriminare9
a< faptul c# statul acreditar aplic# 5n mod restricti" una din dispo!iiile pre"#!ute
5n con"enie pentru moti"ul c# aceasta este aplicat# 5n acest mod misiunii sale din statul
acreditantO
4< faptul c# unele state 5i asigur# 5n mod reciproc3 prin cutum# sau pe cale de
acord3 un tratament mai fa"ora4il dec0t cel cerut de dispo!iiile pre!entei Con"enii.
?e!ult# c# imunitatile i pri"ilegiile 5i au 4a!a 5n normele dreptului diplomaticO
minimul acestora este sta4ilit prin Con"enia de la /iena din anul 19-13 cele care
dep#esc acest minim de"in o4ligatorii3 pe 4a!a de reciprocitate3 de alte persoane care3 5n
conformitate cu con"eniile internaionale nu sunt supuse 2urisdiciei penale a statului
rom0nE. Oferta fiind un act unilateral3 ea poate produce efecte 2uridice numai dac# este
acceptat#. ,tatele pot3 con"enional3 s# sta4ileasc# imunit#i i pri"ilegii mai mari dec0t
cele cuprinse 5n Con"enia de la /iena din anul 19-1O ele pot 'ot#r5 restr0ngerea lor3
numai dac# nu este asigurat# reciprocitatea .
7nglia are c'iar o lege intern#9E%iplomatic immunities restriction 7c\Z3 din anul
19(33 care aplic0nd reciprocitatea3 restr0nge anumite imunit#i i pri"ilegii.
6rincipiul teritorialit#ii ] specific aplic#rii normei 2uridice 5n spatiu ] presupune c# pe
teritoriul unui stat acionea!# numai 2urisdicia acelui stat3 reglement0nd conduita tuturor
persoanelor aflate pe acel teritoriu3 e*clu!0nd aciunea legilor altor state.
7plicarea principiului teritorialitii nu este a4solut#3 deoarece necesitatea
meninerii de!"olt#rii relaiilor cu alte state ] a relaiilor internationale ] impun
32
Oferta fiind un act unilateral3 ea poate produce efecte 2uridice numai dac# este acceptata.
admiterea unor e*cepii de la acest principiu3 derog#ri care se numesc Ne*cepii ale
De*trateritorialitateE
E2cepiile de e2trateritorialitate se sta4ilesc de regul# prin tratate sau con"enii
4ilaterale sau multilaterale dintre state3 pe 4a!# de reciprocitate sau se acord# 5n mod
unilateral. +n condiiile 5n care 5n aplicarea e*cepiilor de e*trateritorialitate se ine
seama de principiile dreptului internaional3 de principiile egalit#ii su"erane a
statelor3 al reciprocit#ii3 al li4erului consim#m0nt3 ele nu afectea!# principiul
su"eranit#ii naionale. %impotri"#3 ele facilitea!# e*pansiunea relaiilor internaionale.
Cele mai rele"ante i u!uale forme de e*cept#ri sunt9
- imunitatea diplomatic3
- statutul juridic al consulilor3
- regimul juridic al unor categorii de sttini.
6rincipiul imunit#ii diplomatice este una dintre cele mai "ec'i elemente ale
relaiilor e*terne. %e e*emplu3 gu"ernele Breciei i ?omei 7ntice acordau statut special
solilor. Conceptul de 4a!# a e"oluat de&a lungul timpului3 i a re!istat p0n# 5n !iua de a!i.
Ca material al legii internaionale3 imunitatea diplomatic# iniial se 4a!a pe o4iceiul i
practica 2udiciar# international#. +n perioada de dup# al II&lea ?#!4oi ondial s&au
5nc'eiat o serie de con"enii internaionale3 cele mai de seam# fiind Con"enia de la
/iena cu pri"ire la relaiile diplomatice din 19-1 i Con"enia de la /iena cu pri"ire la
relaiile consulare din 19-3. 7ceste con"enii au sta4ilit regulile de 4a!# pri"ind statutul
diplomatic i statutul consular3 i au uniformi!at aplicarea lor.
?eferitor la relaiile internaionale Constituia ?om0niei pre"ede 5n articolul 1L9
N?om0nia 5ntreine i de!"olt# relaii panice cu toate statele i3 5n acest cadru3 relaii de
4un# "ecin#tate3 5ntemeiate pe principiile i pe celelalte norme general admise ale
dreptului internaional.E
?eferitor la dreptul internaional3 5n articolul 113 alin. se preci!ea!#9 N,tatul rom0n
se o4lig# s# 5ndeplineasc# 5ntocmai i cu 4un#&credin# o4ligaiile ce&i re"in din tratatele
la care este parte.E
?om0nia a ratificat Con"enia de la /iena cu pri"ire la relaiile diplomatice ] con&
"enie semnat# de -3 de state i intrat# 5n "igoare la data de 2( aprilie 19-( ] 5n 19-8 prin
%ecretul nr. (--.
Ca Con"enia de la /iena cu pri"ire la relaiile consulare3 adoptat# 5n cadrul
Conferinei de codificare a dreptului consular3 con"ocat# de O.8.:. 5n anul 19-3 i
intrat# 5n "igoare la 19 martie 19-.3 ?om0nia ] ?epu4lica ,ocialist# ?om0nia ] a aderat
5n 19.1 prin %ecretul nr.481.
+n 1.L8 6arlamentul Iritanic a recunoscut oficial imunitatea diplomatic# i a
inter!is arestarea solilor str#ini. Cegislaia ,tatelor :nite ale 7mericii pri"ind imunitatea
diplomatic# 5i are rad#cinile 5n 7nglia. +n anul 1.9L ,tatele :nite au adoptat o legislaie
similar# prin care acord# imunitate a4solut# diplomailor3 familiilor acestora i
personalului care&i deser"ete. 7ceast# lege a r#mas 5n "igoare p0n# 5n anul 19.8 c0nd a
fost 5nlocuit cu actuala Cege pri"ind ?elaiile %iplomatice. 7ceasta a a"ut ca scop
principal alinierea legislaiei ,tatelor :nite la Con"enia cu pri"ire la relaiile diplomatice
de la /iena din 19-1 i intrat# 5n "igoare 5n ,tatele :nite 5n 19.2.
Imunitatea diplomatic# const# 5n e*ceptarea personalului corpului diplomatic i a
persoanelor asociate acestora de la 2urisdicia statului 5n care sunt acreditai.
Imunitatea diplomatic# presupune9
- imunitate de jurisdicie3
- inviolabilitatea personal a reprezentanilor diplomatici3
- inviolabilitatea cldirilor reprezentanei diplomatice3
- inviolabilitatea mijloacelor de transport aparin4nd reprezentanei diplomatice3
- inviolabilitatea corespondenei diplomatice.
6e l0nga cele enumerate mai sus personalul diplomatic 4eneficia!# i de alte
facilit#i ca9 scutirea de ta*e i impo!ite personale3 de ta*e "amale3 de prestaii personale
i altele.+n ca!ul 5n care un repre!entant diplomatic 5ncalc# 2urisdicia #rii 5n care a fost
acreditat3 gu"ernul #rii de reedint# 5l poate declara persoana non grata3 ceea ce atrage
dup# sine rec'emarea sau e*pul!area lui3 urm0nd s# r#spund# pentru faptele sale 5n faa
instanelor statului sau........
6ersonalul te'nic i administrati" 4eneficia!# de o imunitate restr4ns3 nea"0nd
imunitate de 2urisdicie3 imunitatea pri"ind doar actele s#"0rite 5n cadrul e*ercit#rii
funciilor lor oficiale. 6e l0ng# personalul misiunii diplomatice 4eneficia!# de imunitate
i anumite pri"ilegii i sediul misiunii diplomatice3 respecti" reedina particular# a
agenilor diplomatici. ,ediul misiunii respecti" reedina particular# a agenilor
diplomatici se 4ucur# de in"iola4ilitate. 8u se poate p#trunde 5n acestea dec0t cu
consim#m0ntul efului misiunii sau al agentului diplomatic.
+n ca!ul consulilor i consulatelor e*cepiile sunt similare i sunt sta4ilite pe 4a!a
de reciprocitate. 7nsam4lul e*cepiilor3 5n ca!ul misiunilor diplomatice i al agenilor
diplomatici3 de la legislatia statului de reedina poart# denumirea de statut diplomatic3
iar 5n ca!ul consulatelor i consulilor poart# denumirea de statut consular.
Cea mai recent# lege pri"ind Statutul Corpului diplomatic i consular al
1om*niei este Cegea nr.2-9 din 1. iunie 2LL33 5n care la art.33 alin.;2< se specific#9 N6e
perioada c0t se afl# 5n misiune 5n str#inatate3 mem4rilor Corpului diplomatic i consular li
se aplic# i pre"ederile tratatelor la care ?om0nia este parte3 precum i alte reguli care
decurg din normele dreptului internaional.E
III.+. Imunitatile i pri,ilegiile misiunilor diplomatice i agenilor
diplomatici8 con!orm Con,eniei de la Viena din anul #97#.
%. 5isiunile diplomatice se bucur6 de urmtoarele imuniti de coerciiune"
a< in"iola4ilitatea localurilor consulare ;art. 22<O
4< in"iola4ilitatea documentelor i ar'i"elor ;art. 24<O
c< in"iola4ilitatea corespondenei oficiale i a "ali!ei diplomatice ;art.2. al. 2 i
3<.
1le se 4ucur# de irnunitatea de 2urisdictie3 consacrat# de cutum#.
#. 5isiunile diplornatice se bucur de urmatoarele privilegii1
a< scutirea de impo!ite i ta*e ;art. 23<O
4< scutirea de ta*e "amale pentru o4iectele destinate u!ului oficial al misiunii ;art.
3- al. 1 litera DaE <.
. %genii diplomatici se bucur de urmatoarele imuniti1
a< imunitatea de 2urisdicie penala3 ci"il# i adrninistrati"# ;art. 313 pct.1<O
4< imunitatea de a depune m#rturie ;art. 313 pct. 2<O
c< imunitatea de coerciiune3 care este in"iola4ilitatea personal# ;art. 29 i 31 al.
3<.
&. %genii diplornatici se bucura de urmatoarele privilegii1
a< scutirea de plata asigur#rilor sociale ;art. 33<O
4< scutirea de impo!ite i ta*e ;art. 34<O
c< scutirea de prestaii personale ;art. 3(<O
d< scutirea de ta*e i control "amal ;art. 3- al. 2 i alineatul 13litera D4E<O
e< li4ertatea de deplasare i de circulaie ;art. 2-<O
f< facilit#ile de se2ur ;art. 1L<O
g< e*ceptarea de prestaii o4ligatorii ;art 3(<.
E. &repturi speciale acordate rnisiunii diplomatice1
a< scutirea de ta*e i impo!ite pentru drepturile i rede"enele percepute de
misiune ;art. 28<O
4< 5nlesniri pentru procurarea de localuri ;art. 21<O
c< dreptul de a ar4ora drapelul statului acreditant pe localurile misiunii3 la
reedina efului de misiune i pe mi2loacele de transport al acestuia ;art. 2L<.
0.5embrii familiei agentului diplomatic se 4ucur#3 5n principiu3 de aceleai
imunit#i i pri"ilegii3 dac# fac parte din gospod#ria acestuia i nu sunt cet#eni ai statului
acreditar.
7.5embrii personalului administrativ i tehnic se 4ucur# de in"iola4ilitatea
persoanei i a locuinei3 sunt scutiti de o4ligatia de a plati asig#r#ri sociale i cea de plat#
a impo!itelor i ta*elor3 de e*ceptarea de la prestaii personaleO imunitatea lor de
2urisdictie este functional#.
8.5embrii personalului de serviciu se 4ucur# de imunitatea de 2urisdicie
funcional#O ei sunt scutii de impo!ite pe "eniturile salariale i de plat# asigur#rilor
sociale.
-.9amenii de serviciu sunt scutii numai de impo!ite i ta*e pe "eniturile salariale.
III.2. 5nceputul i s!*ritul imunitii i pri,ilegiilor
Imunit#ile diplomatice pot 5nceta prin "oina statului acreditant3 care3 conform
art. 32 din Con"enia de 1a /iena din anul 19-1 Dpoate renuna la imunitate de 2urisdicie
a agenilor diplomatici i a persoanelor care 4eneficia!# de imunitate 5n 4a!a art. 3.E.
?e!ult# c# statul acreditant nu poate renuna la in"iola4ilitatea agentului diplomatic i a
altor 4eneficiari i nu poate dispune de pri"iWegiile acordate personalului diplomatic.
6otri"it art. 39 din Con"enia de la /iena din anul 19-13 orice persoan# care are
drept la pri"ilegii i imunit#i 4eneficia!# de ele de la data p#trunderii pe teritoriul statului
acreditar3 iar dac# se afl# de2a pe acest teritoriu3 de la data notific#rii misiunii sale la
.7.1. al statului acreditar.
Imunit#ile i pri"ilegiile diplomatice iau sf0rit 5n mod normal la p#r#sirea #rii
de c#tre 4eneficiar3 sau la e*pirarea unui termen acordat 5n acest scop3 situaie care
pri"ete declararea ei ca persona non grata. +n ca! de conflict armat 5ntre statul acreditant
i statul acreditar3 imunitatea continu# p0n# la termenul acordat 5n acest scop.
6otri"it art. 39 al Con"eniei de la /iena din anul 19-13 imunitatea agentului
diplomatic 5n ceea ce pri"ete actele 5ndeplinite 5n e*ercitarea funciilor sale continu# f#r#
limit#. 7ceasta 5nseamn# c# imunitatea pentru acte s#"0rite 5n afara acti"it#ii oficiale
5ncetea!# la data p#r#sirii statului de reedin#3 fiind posi4il ca3 un diplomat plecat de la
post3 s# fie c'emat 5n 2udecat# pentru fapte penale sau ci"ile s#"0rite 5n afara ser"iciului3
c'iar dac# a 4eneficiat de imunit#i c0t a fost oficial al unei misiuni diplomatice.
em4rii de familie a unui agent diplomatic decedat3 4eneficia!# de pri"ilegii i
imunit#i p0n# Ia asigurarea unui termen potri"it3 dat 5n "ederea p#r#sirii teritoriului
statului acreditant.
Capitolul al IV-lea" Modaliti de aciune i demers diplomatic
IV.#.:lementele aciunii diplomatice
+n practica diplomatic# e*ist# modalit#i foarte di"erse de aciune pe care
misiunile diplomatice i ministerele de e*terne3 atunci c0nd este "or4a de state3 sau
secretariatele organi!aiilor internaionale ori delegaiile permanente ale acestor
organi!aii internaionale3 le folosesc 5n "ederea reali!#rii funciilor care le re"in. In
spe#3 reali!area acelor funcii fundamentale principale9 funcia de repre!entare3 de
negociere3 de informare3 de ap#rare 5n general i promo"are a intereselor statului sau
organi!aiilor internaionale pe care oficiile diplomatice respecti"e le repre!int#.
6articiparea unui stat la "iaa internaional# depinde 5n primul r0nd de capacitatea
i de "oina sa de a 5nelege sensul mesa2elor pe care le primete i de a ela4ora asemenea
mesa2e din partea sa pentru alte state. )ie c# este "or4a de semnale scrise3 "er4ale sau de
gestic#3 aceste elemente 2oac# un rol esenial 5n comunicarea diplomatic#. O parte din
aceste semnale pot fi de multe ori tacite. ?amura de m#slin sau drapelul al4 au
semnificaiile lor3 ca sim4ol de pace sau de predare3 5n funcie i de sistemele de referin#
culturale sau religioase. :neori ele pot fi interpretate 5n sensuri diferite. 7stfel3 t#cerea
poate 5nsemna apro4are3 dar i refu!O sur0sul poate fi defensi" sau poate repre!enta o
5ncercare de a disimula ade"#ratele sentimente. C'iar e*primarea prin cu"inte poate fi
am4igu# i interpreta4il# 5n sensuri diferite.
+n consecin#3 comunicarea n diplomaie implic# 5n primul r0nd interpretarea
gesturilor3 a sensului mesa2elor3 propunerilor3 pornind de la u!anele diplomatice3 de la
coala i tradiia diplomatic# i in0nd seama de condiiile concrete 5n care acestea au fost
f#cute.
7ciunile diplomatice se reali!ea!# practic prin dou# categorii mari de mi2loace"
&mijloace scrise3 5n care intr# corespondena diplomatic# i
&mijloace orale3 dintre care cel mai o4inuit i mai cunoscut este demersul
diplomatic.
6entru a putea fi folosite cu eficien# aceste modalit#i de aciune diplomatic#3
ast#!i se cere mult mai mult dec0t pe "remea lui Farold 8ic'olson3 unul dintre autorii de
referin# 5n materie de drept diplomatic3 care considera c#9 Dsolul are ne"oie de dou#
calit#i fundamentale3 are ne"oie de o memorie fidel i de o voce puternicE. 1l spunea
5ntr&una dintre lucr#rile traduse 5n lim4a rom0n#3 c#9 Dcel mai 4un instrument aflat la
dispo!iia unui gu"ern pentru a con"inge alt gu"ern "a r#m0ne 5ntotdeauna "or4a unui
om onest. 6e l0ng# cele dou# calit#i principale3 el se referea de fapt i la onestitatea pe
care tre4uie s# o ai4# agentul diplomatic. ,igur 5ns# c# agentul diplomatic3 pe l0ng# faptul
c# este un om onest3 pe l0ng# faptul c# are o memorie fidel#3 4un# i o "oce puternic#3 are
ne"oie i de alte calit#i pentru a&i putea 5ndeplini sarcinile care 5i re"in. 1l tre4uie 5n
primul r0nd s# posede cunotinele lingvistice necesare3 pentru c# de cele mai multe ori
contactul internaional pune fa# 5n fa# sau al#turi oameni3 persoane sau instituii care
folosesc lim4i diferite.
Cunoaterea unor lim4i de circulaie internaional#3 a lim4ilor diplomatice3 este de
asemenea o condiie esenial# pentru reuita aciunii diplomatice. %iplomatul tre4uie s#
cunoasc# foarte 4ine coninutul pro4lemei3 de o4icei se spune despre un diplomat c# este
omul care tie absolut totul despre nimic.
7ceast# definiie este mai degra4# o definiie ironic# a profesiei3 pentru c#3 ca s#&
i poat# 5ndeplini 5ntr&ade"#r sarcinile care 5i re"in3 diplomatul tre4uie s# cunoasc# foarte
4ine dosarul pro4lemei 5n care urmea!# s# acione!e din punct de "edere diplomatic. %e
asemenea3 diplomatul tre4uie s# dispun# de preg#tirea de specialitate necesar#3 de
noiuni3 de cunoaterea mi2loacelor de aciune3 etc.
+n leg#tur# cu toate aceste lucruri3 tre4uie menionat 5n final c# de fapt calitatea
principal# pe care tre4uie s# o ai4# agentul diplomatic 5n aciunea sa este aceea c# tre4uie
s# fie con"ing#tor 5n toate po!iiile pe care le e*prim# 5n aciunea sa3 s# fie eloc"ent 5n
toate aciunile pe care le 5ntreprinde.
)ilosoful france! Ca ?oc'efoucauld
++
spunea c#9 DCa "erita4le elo^uence consiste
a dire tous ce ^uZil faut et a ne dire ce ^uZil ne faut pasE. 7cest citat repre!int# un
principiu foarte important pentru acti"itatea oric#rui diplomat. %ac# eti plin de elocin#
i "rei s# fii con"ing#tor3 tre4uie s# fii capa4il s# foloseti toate elementele3 s# spui tot
ceea ce tre4uie spus i3 4ine5neles3 mai ales s# nu spui ceea ce nu tre4uie spus.
4< i2loace ale aciunii diplomatice.
6entru aciunea diplomatic# este ne"oie de cel puin trei lucruri importante9
& +n primul r0nd de stil diplomaticO este ne"oie s# ai claritate i conci!iune 5n
pre!ent#rile3 5n e*punerile pe care le faci. 6ornind de la ideea foarte simpl# c# nimeni nu
are nici timpul nici r#4darea3 de a te asculta foarte mult.
,tilul diplomatic se caracteri!ea!# prin aceste dou# elemente9 claritate i
conciziune. $re4uie s# fii scurt3 c0t mai scurt cu putin# i 5n acelai timp s# fii foarte clar
5n e*punerea ta.Comunicarea diplomatic# implic# 5ns# i alte elemente importante. 1a
cere un spirit desc'is i fle*i4il3 capacitatea de a 5nelege3 cu r#4dare i 4un# credin#3
logica i argumentele interlocutorului3 pentru c# pericolul unor ne5nelegeri i erori are o
rat# de cretere e*ponenial# odat# cu creterea di"ersit#ii partenerilor care pro"in din
!one culturale diferite.
33
'ran;ois de la 1oc(e!oucauld ;n1( septem4rie 1-133 6aris& d.1- martie 1-8L< a fost filosof i moralist
france!3 fin o4ser"ator al mora"urilor i caracterelor3 autor al unor @a*ime@ ;(L4 la num#r<
%e aceea stilul diplomatic se caracteri!ea!# prin pruden i moderaie tocmai
pentru a pre"eni interpret#rile e*cesi"e care pot a"ea consecine negati"e. %ei e*ist# o
di"ersitate destul de important# 5n lumea glo4ali!at#3 practica diplomatic# folosete
elemente codificate care au o rele"an# uni"ersal#. %iplomatul tre4uie s# fie capa4il s#
utili!e!e at0t lim4a2ul c0t i gesturile codificate pentru a pre!enta 5ntotdeauna o imagine
fa"ora4il# pentru el i ara sa 5n contactele pe care le are i de a e"alua impactul acestora
asupra interlocutorilor s#i. %e e*emplu3 o "i!it#3 c'iar dac# nu urm#rete o4iecti"ul
precis de a o4ine ce"a concrete3 este un semn de 4un#"oin#. 1ste ca!ul3 de e*emplu3 a
"i!itelor de pre!entare pe ca am4asadorii i ceilali diplomai le fac cu oca!ia pre!ent#rii
la post. Ca fel i participarea la aciunile protocolare i r#m0nerea un timp suficient poate
fi un semnal de acest fel.
& +n al doilea r0nd3 tre4uie s# ai calit#ile necesare i capacitatea de a folosi lim4ile
diplomatice.
7 e*istat o ade"#rat# e"oluie 5n ceea ce pri"ete folosirea lim4ilor diplomatice. +n
1uropa 1"ului ediu i a ?enaterii3 lim4a diplomatic# era considerat# latina. 7cesta era
instrumentul diplomatic care se folosea 5n relaiile internaionale. 7 urmat apoi o perioad#
destul de lung# 5n care una dintre lim4ile diplomatice care s&a meninut cel mai mult
timp a fost france!a3 poate i datorit# faptului c# )rana a fost printre primele #ri care a
organi!at un ser"iciu diplomatic i c'iar o academie3 o coal# diplomatic#. :nul dintre
cardinalii foarte cunoscui3 ?ic'elieu3 a fost printre primii oameni care au pus 4a!ele unor
organi!#ri tiinifice sau profesioniste a acti"it#ii diplomatice i 5n consecin# france!a a
fost3 de fapt3 lim4a diplomatic# i continu# s# fie i ast#!i una dintre lim4ile diplomatice.
%up# crearea inisterului de 1*terne al ?om0niei3 ca urmare a :nirii
6rincipatelor3 c0t i dup# primul r#!4oi mondial3 lim4a intern# 5n care se redactau
documentele de lucru i comunic#rile 5ntre oficiile diplomatice rom0neti i centrale era
lim4a france!#. Cim4a france!# a "enit 5n ?om0nia prin filiera rus#3 de aceea 5n oldo"a
foarte mult timp se spunea3 f#r# ironie3 5n mod foarte serios c# D"or4ete france!a perfect
ca un ofier rusE3 pentru c# ei a"eau o coal# de lim4a france!# foarte de!"oltat#.
,igur c# 5n momentul de fa# nu mai putem "or4i de o lim4# diplomatic# unic#. +n
mare m#sur# dac# "rem s# a"em o indicaie 5n leg#tur# cu lim4ile diplomatice3 putem s#
ne uit#m la lim4ile oficiale ale Organi!aiei 8aiunilor :nite care se folosesc i "edem c#3
pe l0ng# france!# se folosete engle!a3 rusa3 spaniola3 ara4a i c'ine!a. Ci"ili!aia te'nic#
a fa"ori!at 5ns# r#sp0ndirea larg# a c0tor"a lim4i3 5n special lim4a engle!#3 care prin
uurina lor i prin marele num#r de utili!atori3 au 5nceput s# se impun# pe plan
internaional. +n diplomaie un rol important 5l 2oac# i lim4a france!#3 mai ales pentru
#rile latine3 care au un a"anta2 direct 5n utili!area sa.
%ac# pentru utili!area lim4ilor3 france!#3 engle!# i c'iar pentru spaniol#3 sunt
argumente foarte importante pentru c# e*ist# un num#r mare de #ri care folosesc 5n
comun lim4ile respecti"e3 pentru rus# de2a este mai discuta4il. 1a a fost acceptat# ca
lim4# oficial# a"0nd 5n "edere c# organi!aia 8aiunilor :nite a fost creat# dup# al doilea
r#!4oi mondial3 moment 5n care 1uropa era 5mp#rit# 5n D4locul de estE i D4locul de
"estE i lim4a rus# era un "e'icul folosit nu numai de c#tre :niunea ,o"ietic#3 ci i de
#rile din estO c'iar i 5n ser"iciul diplomatic rom0nesc3 o 4un# perioad# de timp3 p0n#
apro*imati" 5n 19-43 preg#tirea de specialitate a diplomailor se f#cea la osco"a3 5n
cadrul unui institut speciali!at 5n relaii internaionale. +n consecin#3 lim4a rus# era
folosit# de un num#r foarte mare i important de state. C'ine!a3 dei este folosit# de o
singur# ar#3 totui o ar# care potri"it unui recent recens#m0nt are 133 miliarde oameni s&
a considerat c# tre4uie s# constituie i ea una din lim4ile oficiale.
7st#!i nu se mai poate "or4i de o lim4# diplomatic# unic#. 7u r#mas aproape
toate pe po!iii de egalitate din punct de "edere 2uridic la Organi!aia 8aiunilor :nite cu
o4ser"aia c#3 lim4a care totui domin# ast#!i 5n materie diplomatic#3 lim4a negocierilor3
este din ce 5n ce mai mult3 lim4a engle!#. +n ceea ce ne pri"ete pe noi3 pe rom0ni3 este
mult mai uor i traducerile sunt mult mai fidele ;5n afar# de cei care cunosc foarte 4ine
lim4a engle!#< 5n situaia 5n care se folosete lim4a france!# pentru c#3 sunt mai greu de
tradus 5n rom0n# te*tele 5n lim4a engle!#3 pentru c# topica este diferit# i filo!ofia este
alta3 dec0t 5n lim4a france!#.
i ast#!i ?om0nia este una din #rile francofone care particip# la micarea
francofon#3 i muli dintre diplomaii notri folosesc lim4a france!#3 considerat# ca cea
mai 4un# lim4# pentru discursuri.
Ca noi ca i 5n alte #ri3 pe l0ng# folosirea lim4ilor internaionale sau a lim4ilor
diplomatice3 e*ist# practica de a forma specialiti care cunosc i lim4i specifice3 limitate
la o anumit# ar#. Cunoaterea unor asemenea lim4i de c#tre un specialist ofer# o
desc'idere3 o posi4ilitate de aciune mult mai mare3 mai ales 5n statele unde presa3 radioul
sunt numai 5n lim4a #rii respecti"e. :n e*emplu clasic este C'ina3 ar# 5n care3 dac# nu
tii lim4a c'ine!# este destul de greu. O4ser"aia c# orice informaie este foarte filtrat#
dac# este 5ntr&o lim4# str#in#3 este de2a o informaie care a fost prelucrat#3 care a fost pus#
5n forme oficiale. %ac# cunoti lim4a local#3 lim4a c'ine!# 5n spe# sau alt# lim4#3 sigur
c# ai un acces mult mai mare la informaie i poi s#&i faci o p#rere mult mai 4un#.
6utem spune c# e*ist# o influen# cultural# foarte serioas# i mai ales e*ist# un lucru care
le afectea!# capacitatea lor de anali!#. +n momentul 5n care "or4eti o lim4# local# i ai
contacte i te 5nelegi cu oamenii3 e*ist# premise foarte serioase ca s# nu fi e*trem de
o4iecti" atunci c0nd 2udeci ara i oamenii respecti"i.
Important este s# poi comunica3 s# te faci 5neles i s# poi la r0ndul t#u s#
5nelegi3 iar pentru acest lucru3 folosirea lim4ilor diplomatice este un element esenial.
+n cadrul O8: a fost de altfel ela4orat un dicionar special pentru ec'i"alarea
termenilor folosii 5n documentele organi!aiei3 pentru c# de multe ori o traducere ad
literam poate sc'im4a sensul unei formul#ri. %e!"oltarea diplomaiei multilaterale3 prin
conferine i organi!aii internaionale3 a a"ut drept efect i crearea unei alte meserii cea
a interpreilor simultani care traduc 5n paralel cu inter"eniile delegailor.
& Cel de&al treilea element important al aciunii diplomatice este cunoaterea
terminologiei diplomatice3 a noiunilor i e*presiilor care se folosesc3 cunoaterea
modalit#ilor de comunicare3 inclusi" a modului 5n care se redactea!# documentele cu
caracter diplomatic. :n alt element este 5nelegerea i aplicarea noiunilor de drept
internaional.
& Confidenialitatea 5n materie diplomatic# 2oac# un rol important. Cunoaterea
inteniilor poate fi un de!a"anta2.
7"anta2ele confidenialit#ii sunt at0t de e"idente c# au f#cut din ea o regul# a
diplomaiei. 1ste mai degra4# un comportament dec0t o norm#. )iecare alege ceea ce
consider# c# este secret. +n epoca modern# nu mai este ce a fost3 datorit# num#rului mare
de persoane implicate 5n adoptarea deci!iilor i presei. 6u4licitatea este pentru diplomaie
foarte util#.
IV.%. Mi.loacele orale ale aciunii diplomatice
a< Cel mai important mi2loc oral de aciune diplomatic# 5l repre!int# demersul
diplomatic.
%emersul diplomatic poate fi definit ca o aciune care este 5ntreprins# de misiunea
diplomatic# pe l0ng# gu"ernul statului acreditar sau pe l0ng# organele unei organi!aii
internaionale3 5n "ederea 5ndeplinirii funciilor sale.
1ste de fapt o comunicare oficial# f#cut# cu scopul de a ap#ra sau de a promo"a
un interes anume3 specific al statului acreditar3 a statului trimi#tor.
%emersul diplomatic repre!int# mi2locul clasic cel mai important de aciune 5n
materie diplomatic# i noiunea de demers diplomatic acoper# at0t fondul comunic#rii3
ceea ce transmii prin intermediul demersului t#u3 c0t i procedura3 modul de a comunica
tema respecti"#. 7m4ele sunt acoperite de noiunea de demers diplomatic.
& 1lemente legate de tipurile de demers diplomatic.
+n primul r0nd tre4uie preci!at faptul c# un demers diplomatic se poate face pe
4a!a unor instruciuni speciale sau a mandatului general pe care 5l are un agent
diplomatic.
1*ist# dou# mari categorii de instruciuni3 din partea ministerului de e*terne sau a
secretariatului organi!aiei internaionale pe care o repre!ini3 tre4uie s# ai un mandat de a
face un demers diplomatic sau se poate folosi mandatul general pe care 5l are orice agent
diplomatic. 7gentul diplomatic are un mandat de a promo"a3 de a ap#ra interesele statului
i el poate s# manifeste iniiati"a necesar# care este efectuat# pe 4a!a mandatului general
pe care 5l are. 8umai demersurile foarte speciale sau care au o anumit# importan# se fac
pe 4a!a unei instruciuni precise.
4< Categorii de clasificare a demersului diplomatic.
& 7"em o prim# clasificare3 pe care am putea s# o pre!ent#m astfel9 e*ist#
demersuri oficiale i demersuri oficioase.
C0nd se transmite un r#spuns oficial din partea statului pe care 5l repre!ini sau 5n
momentul 5n care ai o solicitare de o manier# foarte solemn#3 demn# i serioas#3 el cap#t#
un caracter foarte oficial. +n unele ca!uri3 pre!entarea unui asemenea demers oficial poate
creea anumite situaii delicate i de aceea 5n practica diplomatic#3 de multe ori demersul
oficial este3 fie 5nlocuit3 fie precedat de demersuri neoficiale ;oficioase<3 pentru a pre"eni
crearea unor situaii delicate.
,pre e*emplu3 demersurile oficioase sunt recomanda4ile 5n locul demersurilor
oficiale 5n ca!urile 5n care se cere eli4erarea unor cet#eni ai #rii pe care o repre!ini. %e
foarte multe ori3 cererile de eli4erare ale unor cet#eni sunt unde"a la limit# pentru c#
dac# ei au f#cut o4iectul unor arest#ri sau a unei alte m#suri3 care de o4icei se 5ntemeia!#
pe anumite dispo!iii3 situaia de"ine foarte complicat#. +n asemenea ca!uri3 pre!entarea
unui demers oficial foarte agresi" i ferm poate s# cree!e situaii delicate care s# fie
contraproducti"e pentru oamenii respecti"i.
:n e*emplu pentru un astfel de ca! este situaia a doi cet#eni rom0ni din IraK la
care s&au g#sit 5n port4aga2 dou# cauciucuri de main#. 1i au fost prini3 arestai3 2udecai
i condamnai la pedeapsa cu moartea3 furtul fiind e*trem de gra" sancionat 5n #rile
islamice3 5n general prin t#ierea m0inii drepte3 dar 5n ca!ul respecti" a fost o sentin# de
condamnare la moarte. 1i erau condamnai3 erau 5n puc#rie3 ateptau e*ecutarea sentinei
i sigur c# pre!entarea unui demers oficial care s# e*prime un protest a"ea anse puine s#
reueasc# pentru c# sentina era 4a!at# pe nite acte care fuseser# 5ntocmite de c#tre
poliie3 procuratur#3 trecuse prin instane3 era o 'ot#r0re definiti"#. 6uteai s# g#seti nite
argumente3 inclusi" faptul c# ei nu cunoteau lim4a3 dar ansele erau foarte mici ca s#
reueasc# un asemenea demers i s&au preferat p0n# la urm# demersurile neoficiale3
oficioase3 5ncerc0ndu&se determinarea unei deci!ii care s# nu pun# 5n discuie sentina
2udiciar# respecti"#3 ci s# re!ol"e pro4lema oamenilor respecti"i.
:rmare a acestei aciuni diplomatice3 cet#enii rom0ni au sc#pat i s&au 5ntors 5n
ar#3 iar acest e*emplu rele"# faptul c# sunt ca!uri 5n care un demers oficial este mai 4ine
s# fie precedat sau c'iar 5nlocuit de un demers neoficial sau de un demers oficios.
& 7 doua clasificare cuprinde demersurile normale i demersurile confideniale.
Ca regul# general# toate demersurile diplomatice sunt demersuri normale3 mai
puin cele care dac# ar fi cunoscute ar putea afecta soluionarea pro4lemei respecti"e. 8u
este "or4a despre diplomaia secret#3 ceea ce se cunotea 5n secolele trecute3 5n care o
parte foarte important# a acti"it#ii diplomatice nu era cunoscut#3 era inut# secret# i nu
era "or4a numai de demersuri3 era "or4a c'iar de documente oficiale3 de tratate
internaionale care nu se pre!entau 5n parlament3 care erau secrete i care nu erau
cunoscute.
%emersul confidenial nu 5nseamn# 5n nici un ca! o 5ntoarcere la acest tip de
diplomaie secret#3 ci pur i simplu este "or4a de a p#stra anumite elemente care fac
o4iectul demersului3 pentru c# dac# ele ar a2unge la cunotina pu4licului3 mai ales 5n
pres# i aa mai departe3 ar putea afecta soluionarea pro4lemei respecti"e i ar putea
creea dificult#i pentru am4ele p#ri care sunt implicate 5ntr&un asemenea demers.
Cegat de diplomaia secret#3 au fost doi oameni politici care au luat m#suri
5mpotri"a diplomaiei secrete3 asta se 5nt0mpla dup# primul r#!4oi mondial c0nd a
5nceput s# fie pus# 5n discuie aceast# manier# de diplomaie 5n Dspatele uilor 5nc'iseE.
:nul a fost preedintele ,tatelor :nite3 >ilson
+2
3 de altfel un "i!ionar3 lui i se datorea!# i
crearea Cigii 8aiunilor3 organi!aie care a fost creat# ca s# sal"e!e omenirea de un r#!4oi
i /ladimir Ilici Cenin. /ladimir Ilici Cenin fiind 5ns# 5ntr&o structur# statal# mult mai
autoritar#3 a luat una dintre m#surile foarte decise de a lupta 5mpotri"a diplomaiei secrete
i a 5nceput s# pu4lice 5n !iarul D6ra"daE
+6
toate tratatele secrete 5nc'eiate de Imperiul
?us arist cu alte state. 1ra perioada 5n care D6ra"daE 5n fiecare !i pu4lica articole despre
diplomai3 iar acetia citeau !ilnic D6ra"daE s# "ad# dac# nu a fost cum"a semnat un tratat
de ei i care este f#cut pu4lic.
7 e*istat o reacie foarte ferm# 5mpotri"a acestei diplomaii secrete i 5n ?om0nia
au e*istat asemenea ca!uri. +n 6arlamentul ?om0niei3 tratatul dintre ?om0nia i :craina a
fost supus ratific#rii f#r# scrisoarea ane*#3 f#r# protocolul ane*at la tratat3 ceea ce a creat3
pe 4un# dreptate3 reacii pentru c# la ni"elul 6arlamentului atunci c0nd se ratific# un
asemena tratat internaional tre4uie s# fie pre!entate toate documentele care fac parte din
pac'etul respecti".
& 7 treia categorie9 demersuri orale i demersuri scrise.
%intre demersurile orale cele mai cunoscute i mai u!itate sunt3 5n ordine9
declaraia3 notificarea i comunicarea.
&eclaraia ] este un demers oral prin care se e*prim# o po!iie politic# de
principiu sau o po!iie politic# pe o anumit# tem#3 pe o tem# dat#. %eclaraia este un
demers oral3 un demers foarte important care este folosit 5n marea ma2oritate a ca!urilor.
34
>oodroJ >ilson3 ;n. 28 decem4rie 18(-&3 fe4ruarie 1924< a fost cel de&al dou#!eci i optulea presedinte
al ,tatelor :nite ale 7mericii;1913&1921<.
3(
6ra"da ]trad. 7de"arul3 !iar so"ietic cele4ru3 pu4licaie a 6artidului Comunist 5ntre anii 1918 si 1991.
+otificarea ] este un al doilea tip de demers oral i3 spre deose4ire de declaraie3
5ntr&o notificare se aduce la cunotin# o stare de fapt sau o stare de lucruri. +n notificare
nu se e*prim# po!iii politice de principiu3 ea este un demers mai gra" care e*prim#
po!iii politice ale unei st#ri de fapt sau ale unei st#ri de lucruri3 conine i aprecieri 5n
leg#tur# cu un anumit comportament al statului3 care a condus la crearea st#rii de fapt sau
a st#rii de lucruri care face o4iectul demersului.
omunicarea ] este un act de informare prin care se aduce la cunotina
ministerului de e*terne sau a secretariatului organi!aiei internaionale un anumit element
specific. ,pre e*emplu3 indicarea faptului c# ?om0nia a ratificat un tratat3 indicarea
faptului c# a fost adoptat# o lege care afectea!# relaiile i se comunic# i te*tul respecti".
& O a doua categorie sunt demersurile scrise sau comunicrile oficiale care se fac
su4 forma unor documente.
& 6e l0ng# aceste demersuri orale i scrise3 o alt# categorie este cea a demersurilor
mi2te i de foarte multe ori 5n practica diplomatic# demersurile orale i scrise sunt
efectuate 5mpreun#3 atunci c0nd se face fie o declaraie fie o pre!entare3 dar se adaug# la
aceast# pre!entare sau la aceast# declaraie sau la aceast# notificare i un document scris.
& 6utem a"ea demersuri individuale sau colective3 inclusi" demersuri paralele3
sunt demersuri care se fac individual de c#tre un stat sau de c#tre un agent diplomatic sau
demersuri colective care se 5nt0lnesc mai ales 5n practica #rilor :niunii 1uropene care au
o anumit# coordonare a politicii e*terne3 au o politic# e*tern# i de securitate comun# sau
c'iar demersuri paralele atunci c0nd este "or4a de situaii care afectea!# un num#r mai
mare de #ri.
6re!entarea demersului diplomatic este una dintre modalit#ile importante de
aciune3 prin care repre!entantul statului3 un agent diplomatic3 pre!int#3 fie aprecieri
politice3 fie o stare de fapt3 fie notific# un anumit lucru ministerului de e*terne sau
secretariatului organi!aiei internaionale pe l0ng# care este acreditat. 5n momentul n
care se prezint un asemenea demers diplomatic e4ist o regul aproape oligatorie
de a a,ea o reacie la demersul diplomatic. :n demers diplomatic nu tre4uie s# r#m0n#
f#r# reacie3 f#r# r#spuns. +n ceea ce pri"ete aceast# reacie la demersul diplomatic3 ea
este la latitudinea statului acreditar care3 de o4icei3 pornind de la principiul egalit#ii
su"erane a statelor folosete cam aceeai cale pe care a folosit&o cel care a pre!entat
demersul diplomatic i pentru a reaciona la acest demers. %e cele mai multe ori este
recomanda4il ca la orice demers diplomatic s# e*iste i o reacie rapid#3 pe loc. 7cesta
este de fapt un lucru care r#m0ne la latitudinea i depinde de cel care primete 5n audien#
sau cel care primete de fapt demersul respecti" din partea agentului diplomatic. ?eacia
standard care se folosete 5n asemenea ca!uri este9 D7m luat not# de demersul
dumnea"oastr# care "a fi e*aminat cu toat# atenia i "# "om comunica c0t mai repede
posi4il un r#spuns la demersul dumnea"oastr#E. 1ste reacia standard pentru c# ea nu las#
demersul f#r# reacie3 f#r# r#spuns3 dar 5n acelai timp nu implic# 5n nici un fel persoana
care efectuea!# reacia respecti"# i nici autorit#ile statului pe care persoana respecti"# o
repre!int# 5n leg#tur# cu coninutul demersului sau po!iia final# pe care o "a adopta
statul respecti" fa# de demersul diplomatic.
O a doua cerin# o4ligatorie 5n leg#tur# cu demersul diplomatic este faptul c#
asupra efectu#rii oric#rui demers diplomatic tre4uie efectuat un raport. Orice agent
diplomatic care efectuea!# un demers3 fie pe 4a!a unor instruciuni speciale primite de la
gu"ernul s#u3 fie pe 4a!a competenei generale3 a funciilor generale care re"in unei
am4asade3 este o4ligat s# raporte!e asupra efectu#rii demersului respecti"3 s# raporte!e
asupra reaciei pe care a primit&o la demersul pe care la efectuat i3 5ntotdeauna acest
raport este 4ine s# conin#3 pe l0ng# descrierea demersului i a reaciei pe care a a"ut&o3
c0t mai fidel#3 s# conin# i aprecieri ale persoanei care a f#cut demersul respecti".
7precieri pri"ind modul 5n care a fost primit demersul3 modalitatea de efectuare a reaciei
la demersul respecti"3 pentru c# astfel de elemente sunt e*trem de importante pentru a
e"alua care este impactul demersului i care sunt aciunile ce tre4uie 5ntreprinse 5n
continuareO aprecierile i e"alu#rile celui care pre!int# demersul3 sunt foarte importante
pentru a putea decide ulterior care sunt modalit#ile de aciune.
c< 6rincipalele forme de efectuare a demersurilor diplomatice.
& :na dintre primele forme specifice de demers este notificarea. 8otificarea ca
demers3 repre!int# o acti"itate de informare asupra unor fapte care pot produce efecte
2uridice.
8otific#rile sunt mai ales foarte des folosite i 5nt0lnite 5n dreptul internaional3
dar cu un specific special pentru tratatele internaionale. Intrarea 5n "igoare a tratatelor
internaionale3 rapoarte 5n materie de drepturi ale omului i multe alte acti"it#i de acest
tip3 se reali!ea!# prin demersul su4 forma de notificare. 1*ist# i notific#ri cu un caracter
foarte specific care sunt pre"#!ute de anumite instrumente internaionale3 de e*emplu9
7ctul )inal de la FelsinKi3 pre"ede o4ligaia notific#rii mane"relor militare la care
particip# mai mult de dou# state.
& 7 doua form# foarte important# de demers diplomatic o repre!int# protestul.
6rotestul este o comunicare oficial# din partea unui stat care este adresat# altui
stat sau unei organi!aii internaionale3 prin care se o4iectea!# la o conduit# sau la o
pretenie a acestora care este considerat# ca fiind contrar# dreptului internaional sau f#r#
temei. 7tunci c0nd proteste!i3 de fapt o4iecte!i la o conduit# sau la o pretenie pe care o
formulea!# un stat pentru c# le consideri ca fiind contrare dreptului internaional sau c#
nu au o 4a!#3 nu au un temei legal.
C0te"a e*emple de proteste9
+n 19-3 8oua _eeland# a protestat 5n mai multe r0nduri pe l0ng# )rana 5n
leg#tur# cu e*perienele nucleare din 6oline!ia )rance!# ] uruloa. +n 198. C'ina a
protestat pe l0ng# /ietnam 5n leg#tur# cu ocuparea de c#tre "ietname!i a unor insule din
area C'inei de ,ud sau 5n 1993 Haponia a protestat pe l0ng# ?usia 5n leg#tur# cu
de"ersarea de deeuri to*ice 5n area Haponiei i lista poate continua cu foarte multe alte
e*emple.
(rotestul se poate face oral i3 5n ma2oritatea ca!urilor un protest oral este 5nsoit
i de o not# scris# sau poate fi f#cut numai 5n scris. 1ste folosit 5n mod curent 5n
acti"itatea diplomatic# i are funcia 2uridic# de a conser"a drepturile statului care
protestea!#. +n momentul 5n care nu ai o reacie la o aciune3 t#cerea poate fi considerat#
tot un r#spunsO str#moii notri latini spuneau3 Duit tacit consentiumE3 dac# taci 5nseamn#
c# ai consimit.
6rotestul este un element important pentru c# el are aceast# funcie 2uridic# de a
conser"a drepturile statului care protestea!# i care oric0nd se poate referi la faptul c# nu
a acceptat situaia sau comportamentul unui alt stat.
+n dreptul internaional pu4lic e*ist# o instituie care este de origine anglo&sa*on#
dar care este destul de larg acceptat#3 aa numita instituie a estopelului3 care spune c# o
fapt# c'iar dac# a fost ilegal#3 contrar# dreptului internaioal3 dac# ea a fost acoperit# prin
alte aciuni care au fost acceptate de state3 ea 5i pierde caracterul ilicit i de"ine legal#.
,pre e*emplu3 ocuparea de c#tre :niunea ,o"ietic# a unei p#ri din teritoriul
?om0niei3 respecti"3 Iasara4ia3 Iuco"ina de 8ord i inutul Ferei a fost un act contrar
dreptului internaional. Ca urmare a adopt#rii 7ctului )inal de la FelsinKi3 anterior unor
tratate internaionale care consacr# procura respecti"#3 el i&a pierdut acest caracter i
deci nu mai poi s#&l in"oci sau poi s#&l in"oci oric0nd dar i se dau contraargumente
foarte serioase.
6rotestul poate fi respins i de o4icei este respins 5ntotdeauna ca fiind nefondat3
prin dou# tipuri de argumente. Ca prim# reacie3 consideri c# este nefondat3 c# nu e*ist#
elemente care s# 2ustifice aprecierile legale3 iar un al doilea tip de reacie care se
5nt0lnete foarte des3 iar ?om0nia ca i alte state cu regimuri autoritare l&au folosit pe larg
i&l folosesc i ast#!i3 este cea 5n care spui c# este un amestec 5n tre4urile tale interne3
protestul r#spuns ca reacie la proteste repre!int# un amestec 5n drepturile interne ale #rii
noastre. +n plus3 mai e*ist# posi4ilitatea de a&l respinge pe moti"e de form#3 atunci c0nd
este "or4a de un lim4a2 "e'ement3 care se consider# c# nu este accepta4il.
%e o4icei protestul reclam# un contraprotest sau o alt# reacie a statului "i!at
tocmai pentru ca acesta s#&i prote2e!e drepturile sale.
+n practica internaional# este una din modalit#ile folosite 5n mod curent3 5ns# a
5nceput 5n ultima perioad# s# fie mai puin utili!at pentru c# au ap#rut i alte modalit#i de
a protesta3 de a e*prima de!apro4area fa# de o anumit# politic# sau de o anumit#
misiune3 cum ar fi3 7dunarea Beneral# a O8: ;5n cadrul acesteia 5i poi e*prima
protestul fa# de ocuparea de c#tre Israel a teritoriilor ara4e3 fa# de politica drepturilor
omului din C'ina etc.< i pentru c# au ap#rut i alte proceduri internaionale pe care
statele le pot folosi.
+n ceea ce pri"ete forma sa nu e*ist# reguli foarte stricte. %e o4icei un protest
este structurat pe dou# p#ri. 7re o prim# parte 5n care se pre!int# sau se descriu faptele i
implicaiile lor 2uridice aa cum s&au 5nt0mplat ele3 iar a doua parte a protestului este o
declaraie prin care se condamn# comportamentul sau conduita respecti"#3 5n aceast# a
doua parte de o4icei se resping preteniile ca fiind nefondate3 ilegale .a.m.d.
%e asemenea se e*prim# a"ertismentul 5n ca!ul 5n care "or continua sau se "or
perpetua aciunile respecti"e3 Dne re!er"#m dreptul de a lua m#suri3 contram#suri sau
a"ertismente foarte clare i foarte dureE.
+n general printr&o reacie la un protest3 5n ultima parte3 statele 5i re!er"# dreptul
de a lua contram#suri pentru a resta4ili legalitatea.
6rotestul3 ca regul# general#3 nu poate fi f#cut 5n mod "ala4il dec0t fa# de o
5nc#lcare a dreptului internaional. +n momentul 5n care consideri c# printr&un anumit
comportament un stat a 5nc#lcat o norm# de drept internaional3 atunci poi face un
demers diplomatic su4 form# de protest. 1l nu se poate efectua atunci c0nd nu au fost
respectate normele de curtoa!ie sau atunci c0nd este "or4a de aciuni de ordin politic.
+n practic# se accept# i ideea unui protest anticipativ3 adic# 5n perspecti"a unor
"iol#ri posi4ile ale dreptului internaional care nu au a"ut 5nc# loc3 poi s# faci un protest
5n care s# atragi atenia c# dac# se "a 5nt0mpla o asemenea c'estiune ea "a repre!enta o
5nc#lcare a normelor dreptului internaional cu consecine foarte gra"e.
Ca form# de demers diplomatic3 protestul este f#cut de c#tre un stat3 dar se
accept# c# i alte state 5n afar# de "ictima direct#3 cele care consider# c# i&au fost
5nc#lcate drepturile3 se pot asocia protestului sau pot face demersuri 5n mod distinct pe
aceeai tem#.
IV.+. Mi.loacele scrise ale aciunii diplomatice
a< orespondena diplomatic e2tern
Corespondena diplomatic# poate fi transmis# cu oca!ia efectu#rii unui demers
diplomatic i se poate transmite prin curieri speciali sau c'iar prin pota o4inuit#. %e
o4icei ea se reali!ea!# prin documente care 5n mod generic pot fi numite note
diplomatice.
+otele diplomatice sunt de fapt toate comunic#rile oficiale pe care un stat sau
organi!aie internaional# le adresea!# altui stat sau altei organi!aii internaionale.
C0te"a categorii concrete de documente diplomatice care se folosesc drept note
diplomatice.
& Cea mai cunoscut#3 cea mai larg r#sp0ndit#3 cea mai des u!itat# este nota
verbal. 8ota "er4al# este o comunicare scris# care se face pe o '0rtie cu antetul
instituiei care o ela4orea!#. 8ota "er4al# nu se adresea!# nim#nui3 ea este redactat# la
persoana a treia i nu se semnea!#. Conine de o4icei anumite formule tip de introducere
i de 5nc'eiere.
8ota "er4al# dei nu se semnea!#3 poart# 5ntotdeauna la sf0ritul te*tului
dactilografiat al comunic#rii o apostil#3 iniialele celui care a redactat nota "er4al# i o
tampil# a instituiei de la care pro"ine pentru a pre"eni ad#ugarea unor elemente care nu
au fost dactilografiate iniial.
)ormula folosit# 5n practica noastr# este9 Dinisterul 7facerilor 1*terne
;7m4asada ?om0niei< la pre!int# salutul s#u inisterului 7facerilor 1*terne sau
am4asadei respecti"e i are onoarea de a&i comunica urm#toarele9 te*tul propriu&!is al
comunic#riiE. ,e o4ser"# c# formula de adresare este la persoana a treia. Ca 5nc'eierea
te*tului se folosete o formul# de 5nc'eiere care de o4icei 5n sistemul nostru este9
Dinisterul 7facerilor 1*terne ;am4asada< folosete acest prile2 pentru a re5nnoii
am4asadei sau ministerului asigurarea 5naltei sale consideraiuniE. %up# care se
apostilea!#3 se pune tampila i aceasta este garania c# acesta este te*tul oficial care a
fost transmis.
8ota "er4al# este cea mai u!itat# form# de coresponden# diplomatic# 5ntre
am4asade i ministerele de e*terne sau alte instituii. +n general am4asadele o folosesc
c'iar i atunci c0nd intr# 5n coresponden# cu alte instituii dec0t ministerele de e*terne.
& :n al doilea tip foarte important de document scris a corespondenei diplomatice
o repre!int# nota circular.
8ota circular# este de fapt o not# cu acelai coninut3 cu un coninut similar3 pe
care ministerele de e*terne o trimit mai multor am4asade atunci c0nd3 fie doresc s#
comunice anumite elemente care pri"esc mai multe #ri3 fie doresc s# le in"ite la o
anumit# aciune folosind aceast# modalitate de comunicare3 respecti"3 nota circular#.
& ai e*ist# i o a treia categorie de documente diplomatice scrise care este
repre!entat# de sc'im4ul de note verbale cu coninut identic care sunt folosite pentru a
5nc'eia un acord.
1ste o modalitate simplificat# de a 5nc'eia acorduri internaionale printr&un
sc'im4 de note "er4ale. :na dintre p#ri3 cea care iniia!# acordul respecti"3 trimite o not#
"er4al#3 iar cealalt# parte 5i confirm# primirea notei "er4ale3 5i red# tot coninutul pe care
l&a a"ut nota "er4al# i 5n final e*prim# acordul ca aceast# not# "er4al# 5mpreun# cu
r#spunsul s# constituie un acord internaional. 1ste o form# simplificat# care nu mai trece
prin toat# procedura de 5nc'eiere a unui acord internaional 5n lume i cu o anumit#
form#.
& :rm#torul tip de document de coresponden# diplomatic# 5l repre!int# nota
semnat.
8ota semnat# este de2a un document mai solemn3 un document care este adresat
ministrului de e*terne3 un document care este semnat de e*peditor. 1l este redactat la
persoana 5nt0ia3 cu formule de politee care in seama de lim4# i sigur3 de situaia la care
se refer# nota respecti"#. 8u pot fi nite formule e*traordinare de politee pentru c#
su4iectul este de regul# foarte dur.
& :rm#torul document de coresponden# diplomatic# este scrisoarea personal.
,crisoarea personal# este adresat# ministrului de e*terne i este semnat# de
e*peditor3 dar este 5ns# mai puin formal# dec0t nota semnat#. 1a tre4uie s# ai4# la 4a!# o
relaie de2a sta4ilit#. ,igur c# nu poi s# scrii o scrisoare personal# ministrului de e*terne
dac# nu l&ai 5nt0lnit cel puin o dat#3 dac# nu ai a"ut un minim de relaie 5nainte de a te
anga2a 5n corespondena respecti"#. )a# de celelalte documente pre!entate p0n# acum3
scrisoarea personal# nu anga2ea!# statul sau organi!aia respecti"# ci numai pe cel care a
scris&o i a semnat&o3 respecti"3 pe e*peditor. )iind "or4a despre un am4asador3
repre!entantul unui stat3 ea nu anga2ea!# statul pe care 5l repre!int# persoana respecti"#.
& O alt# form# de coresponden# diplomatic# scris# este nota colectiv.
8ota colecti"# este o form# deose4it de solemn#3 prin care mai muli repre!entani
diplomatici ridic# o pro4lem# care 5i afectea!# pe toi. O asemenea not# colecti"# poate fi
semnat# de c#tre toi repre!entanii diplomatici care se al#tur# acestui demers i3 5n acest
ca!3 ea este pre!entat# 5ntr&o audien# comun# la care particip# toi semnatarii i poate fi
su4 foma unor note separate care 5ns# se transmit simultan i 5n aceeai !i3 pentru ca
demersul s# fie un demers colecti".
+ota identic este tot un demers colecti"3 mai puin solemn dec0t nota colecti"#.
1ste "or4a pur i simplu de note "er4ale sau de alte note cu coninut identic i care sunt
transmise de mai muli repre!entani.
& :n alt tip de coresponden# diplomatic#3 care s&a r#sp0dit foarte mult3 inclusi" 5n
administraia rom0neasc# post re"oluionar#3 este aide memoire-ul, cunoscut i su4
denumirea de pour memoire sau pro-memoria.
,copul acestui document3 al aide memoire&ului este de a re!uma o pro4lem# care
a fost discutat# sau care urmea!# a fi pre!entat# pentru a e"ita erorile3 pentru a e"ita ca 5n
urma discuiilor3 p#rile respecti"e s# plece cu impresii sau c'iar cu elemente diferite.
7ide memoire&ul nu este semnat i nu conine formule de curtoa!ie3 de desc'idere sau de
5nc'eiere.
:na dintre formele de aide memoire care sunt folosite3 mai ales 5n sistemul anglo&
sa*on3 este cel care se numete tal:ing points. 1l este de asemenea un document
nesemnat3 un document care nu conine nici un fel de formule de curtoa!ie3 dar care este
folosit pentru a 5nsoi un demers oral3 pentru a te asigura c# ceea ce s&a comunicat este
corect receptat.
7cest sistem de talKing points este folosit pe larg3 cel puin 5n practica din
?om0nia3 de c#tre statele care au am4asadori politici3 numii pe criterii politice3 campion
a4solut fiind ,tatele :nite ale 7mericii din acest punct de "edere i3 unde am4asadorul
nefiind de profesie3 e*ist# riscul c'iar dac# este 4ine preg#tit cu dosarul 5nainte de
audien#3 s# spun# anumite lucruri pe care nu tre4uia s# le spun#3 s# spun# anumite
lucruri greit sau s# nu spun# lucruri care ar fi tre4uit s# le comunice i atunci de foarte
multe ori3 dup# 5nc'eierea discuiei 5i d# c'iar aceast# '0rtie pe care a a"ut&o. %e regul#3
el "ine cu o '0rtie pe care o are 5n fa# i 5i pre!int# oral lucrurile pentru ca demersul s#
nu fie foarte solemn3 iar la sf0rit3 5i 5nm0nea!# te*tul scris.
& 5emorandumul repre!int# un alt tip de document scris al aciunii diplomatice i
este de o4icei folosit pentru a pre!enta po!iia statului pe o anumit# pro4lem#.
6re!entarea nu ine de o anumit# lungime a documentului3 deci poi s# pre!ini pe larg3
mai amplu3 pro4lema respecti"#. %e o4icei3 el pre!int# foarte complet po!iia statului
5ntr&o anumit# pro4lem# conin0nd i argumente3 date istorice i statistici3 adic# tot ceea
ce este ne"oie pentru ca po!iia unui stat3 pe o anumit# tem# specific# s# fie foarte clar
pre!entat#. :neori este folosit i 5n alte scopuri3 spre e*emplu3 propunerea )inlandei
pentru con"ocarea Conferinei pentru ,ecuritate i Cooperare din 1uropa3 care a condus
la adoptarea 7ctului )inal de la FelsinKi a fost transmis# tuturor statelor care au fost
in"itate su4 forma unui memorandum al gu"ernului finlande! cu pri"ire la con"ocarea
unei conferine europene pentru securitate.
& :n alt tip de document diplomatic 5l repre!int# cartea alb.
Cartea al4#3 ca i memorandumul3 ca i aide memoire&ul3 este folosit# tot pentru a
face pre!ent#ri c0t mai mari3 c0t mai cuprin!#toare pe o anumit# tem#.
Ca e*emplu3 inisterul de 1*terne al ?om0niei3 5n prim#"ara anului 199. a
ela4orat o Carte 7l4# intitulat# D?om0nia i 87$OE care 5n perspecti"a reuniunii de la
adrid3 era conceput# s# fie un document care s# 2ustifice sau s# dea argumente pentru
cererea ?om0niei de a fi admis# 5n 87$O. 1a coninea i pre!ent#ri despre ?om0nia3
care din cele mai "ec'i timpuri a fost o ar# european# i dup# cultur# i dup# economie
i cu a"anta2e i cu argumente. 7ceste tipuri de pre!ent#ri su4 form# de Carte 7l4# se fac
i de alte ministere3 fie pe o anumit# tem# specific#3 fie pe teme mai generale i
ela4orea!# asemenea documente care se dau i altor state dec0t cele direct interesate.
& :ltimul tip de document diplomatic3 un document foarte dur 5l repre!int#
ultimatumul.
:ltimatumul este un document diplomatic prin care se e*prim# o po!iie ultim# i
ire"oca4il#. %e o4icei3 ultimatumul cere celui c#ruia 5i este adresat3 statului c#ruia 5i este
adresat3 adoptarea urgent# sau imediat# a unor m#suri i e*prim# direct sau mai "oalat
amenin#ri cu utili!area tuturor mi2loacelor3 inclusi" cu folosirea forei dac# aceste m#suri
nu "or fi adoptate3 nu "or fi luate.
+ntr&un ultimatum se cere i un r#spuns imediat3 un r#spuns din partea statului
c#ruia 5i este adresat tocmai pentru c# acest r#spuns este necesar 5n "ederea adopt#rii
m#surilor de ameninare3 de retoriune care sunt3 de o4icei e"ocate.
Ca e*emplu3 ultimatumul :?,,&ului ;2-&2. iunie 194L< pri"ind cedarea
Iasara4iei3 Iuco"inei de 8ord i a inutului Fera3 pre!entat am4asadei ?om0niei de la
osco"a3 respecti"3 am4asadorului Brigore Bafencu. :n ultimatum3 un document e*trem
de clar care cerea retragerea imediat# a autorit#ilor rom0ne i a armatei rom0ne din
aceste teritorii i f#cea referire direct# la faptul c# 5n ca! contrar :?,, "a inter"eni cu
forele sale armate pentru reali!area alipirii teritoriilor respecti"e. 7u fost foarte multe
5ncerc#ri atunci 5n Consiliul de Coroan# i la ni"el politic de a face un r#spuns care s#
mai am0ne adoptarea unei asemenea deci!ii dar ele au fost respinse i finalul este aa
cum se pre!int# ast#!i. ?om0nia s&a retras din teritoriile respecti"e3 deci!ie care este
contestat#3 consider0ndu&se c# prin aceast# retragere ne&am pri"at de un argument foarte
important la Conferina de 6ace de la 6aris. ,igur3 ast#!i se pot face e"alu#ri 5n leg#tur#
cu ce&ar fi tre4uit s# fie f#cut 5ntr&o anumit# situaie3 dar este mult mai greu s# fii 5n
situaia respecti"# i s# fii o4ligat atunci s# iei o deci!ie 5ntr&un anumit conte*t cum era i
conte*tul respecti"3 mai ales c# ultimatumul respecti" era o consecin# a 6actului
?i44entrop ] oloto" semnat de :niunea ,o"ietic# cu Bermania3 iar presiunile au "enit
din am4ele p#ri3 nu numai din partea ?usiei. 7sta a fost 5nelegerea reali!at# prin 6actul
?i44entrop ] oloto"3 o ane*# la 6actul ?i44entrop ] oloto"3 5n care se re"endicau
aceste teritorii.
4< orespondena diplomatic intern.
6e l0ng# aceste documente diplomatice care sunt documente utili!ate 5n
raporturile dintre oficiile diplomatice i ministerele de e*terne sau 5ntre misiunile
diplomatice i secretariatele organi!aiilor internaionale3 e*ist# i o coresponden#
diplomatic# intern# care se folosete 5n acordurile dintre am4asade i ministerul s#u de
e*terne3 dintre am4asad# i ara pe care o repre!int#3 autorit#ile #rii pe care o repre!int#.
Care sunt aceste tipuri de coresponden# intern#T
& +n primul r0nd sunt telegramele3 fie cifrate, fie n clar3 care se pot transmite prin
cele mai di"erse mi2loaceO se pot transmite prin radio3 prin tele*3 prin computer3 etc. ,e
pot transmite prin cele mai di"erse mi2loace3 sunt cifrate3 ai ne"oie de un cod pentru a le
putea decodifica3 pentru a 5nelege ce scrie 5n ele sau se pot transmite 5n clar3 te*t
o4inuit.
$elegrama este prin definiie un document care tre4uie s# fie foarte scurt i foarte
concis. 1a nu este un document care se 5ntinde pe mai multe pagini. +n general3 o
telegram# tre4uie s# ai4# su4 o pagin# sau ma*imum o pagin#. +n momentul 5n care
de"ine un document prea lung ea nu poate a"ea forma unei telegrame. 7"anta2ul
telegramei este c#3 potri"it regulilor inisterului ?om0n de 1*terne3 telegrama tre4uie s#
fie trimis# 5ntotdeauna destinatarului c#ruia 5i este adresat# i ea se poate adresa3 cu
acelai te*t mai multor persoane.
& %in ce 5n ce mai mult se folosete acum 5n coresponden# i pota electronic3
fie parolat3 fie 5n clar3 aa numitul sistem de infograme3 pe care 5l folosete i ministerul
de e*terne3 care sunt comunic#ri ale am4asadelor cu ministerul i in"ers. 1le au a"anta2ul
de a a2unge foarte rapid i direct la destinatar3 cu posi4ilitatea de a transmite mai multor
persoane acelai mesa2.
& :n alt tip de coresponden# intern# sunt scrisorile i adresele3 pe care i
am4asadele i ministerele de e*terne le trimit unii altora. ,crisori i adrese care se
transmit prin intermediul potei ordinare3 prin intermediul curierilor diplomatici3 a unor
curieri oca!ionali sau 5n sistemul nostru s&a folosit i se folosete i ast#!i3 sistemul
curierilor $7?O3 prin comandantul unei aerona"e.
& :n alt tip de coresponden# 5l repre!int# scrisorile circulare. ,crisorile circulare
pe care ministerul de e*terne le adresea!# am4asadelor prin care le informea!# asupra
unor anumite aspecte3 conin0nd anumite pro4leme pe care le consider# c# au rele"an#
pentru acti"itatea diplomatic#3 fie le cere anumite informaii3 anumite aciuni pe care
urmea!# s# le 5ntreprind#. ,e pot face i su4 form# de telegrame circulare care se trimit
mai multor oficii i au a"anta2ul de a le putea transmite unui num#r foarte mare de
am4asade3 practic tuturor am4asadelor care au posi4ilitatea de comunicare cu ara.
,pre e*emplu3 5n pro4lemele cri!ei iraKiene3 a pro4lemelor Orientului i2lociu3 se
transmite o circular# c#tre am4asade ca ele s# cunoasc# elementele legate de stadiul unor
pro4leme3 de e"oluiile acestora3 astfel 5nc0t s# le poat# utili!a 5n contactele lor.
& :ltima form# de coresponden# intern# o repre!int# rapoartele.
?apoarte au constituit i constituie i ast#!i una dintre cele mai importante forme
de acti"itate diplomatic#. 1le pot fi rapoarte finale la 5nc'eierea de misiuni3 5n care
am4asadorul sau un diplomat pre!int# un raport de acti"itate care nu este limitat la
acti"itatea sa. :n raport conine i aprecieri3 5n leg#tur# cu de!"oltarea relaiilor
respecti"e de care el s&a ocupat pe domeniul lui i poate fi 5nsoit de o list# de persoane
care s# fie contactate pentru re!ol"area pro4lemelor respecti"e.
1*ist# c'iar i posi4ilitatea ca aceste rapoarte de sf0rit de lucru s# fie 5ntocmite i
de personalul care nu este anga2at. ,oiile am4asadorilor pot facea asemenea rapoarte
care s# foloseasc# succesorilor pentru a le pre!enta anumite elemente de interes3 orice
inform#ri care pot fi utile succesorilor lor.
6e l0ng# aceste rapoarte de 5nc'eiere de misiune e*ist# i rapoarte pe teme
specifice. 7cestea nu sunt ela4orate la 5nc'eierea de misiune ci sunt ela4orate 5n m#sura
5n care diplomatul sau oficiul respecti" consider# c# tema este suficient de important# ca
s# fac# o4iectul unui asemenea document.
1*ist# foarte multe ca!uri c0nd aceste rapoarte3 s# ai4# o circulaie foarte mare i
pot 2uca un rol efecti" 5n adoptarea unor deci!ii pri"ind relaiile cu ara respecti"#3 fie pe
o tem# dat# sau 5n general.
1le sunt uneori mici opere de art# i la ministerul de e*terne e*ist# un fond de
ar'i"# special3 care a fost creat de un fost ministru de e*terne pe care 5l c'ema B'eorg'e
aco"escu i care era de profesie scriitor3 5n care a colectat toate rapoartele ela4orate de
diplomaii rom0ni care erau de profesie scriitori sau poei3 de la /asile 7lecsandri
5ncoace. 1ste un fond dintre cele mai interesante pentru c# oamenii respecti"i care luau 5n
serios scrisul c'iar i atunci c0nd f#ceau nite rapoarte3 reueau prin maniera 5n care le
ela4orau s# fac# documentele foarte interesante de citit.
Studiu de caz" 1elaii diplomatice ntre Coreea i )aponia
6rietenia i cooperarea dintre Coreea de ,ud si Haponia este eseniala pentru pacea
i prosperitatea peninsulei coreene i a 7siei de 1st in secolul 213 deoarece cele dou#
5mpartaesc aceleai "alori de 4a!# ale democraiei i economiei de pia#.
Coreea de ,ud i Haponia3 5n cola4orare cu superputerea ,:73 au 2ucat un rol 5n
?#!4oiul ?ece. Cu0nd 5n considerare actualele pro4leme regionale legate de di"i!iunea
continu# a peninsulei3 de!"oltarea armelor nucleare ale Coreei de 8ord3 ridicarea C'inei
ca putere mondial#3 r#sp0ndirea amenin#rilor de terorism i arme de distrugere 5n mas#3
5nr#utairea mediului i misc#rile de cretere a cooper#rii economice regionale3
importana leg#turilor dintre cele dou# #ri r#m0ne de nedisputat.
$otui3 cei doi "ecini nu au putut s# sta4ileasc# o relaie prieteneasc# orientat#
spre "iitor 4a!at# pe interese strategice mutuale3 din cau!a disputelor teritoriale i
friciunilor de&a lungul istoriei. ?elaiile asimetrice s&au de!"oltat cu conflicte prelungite
asupra c'estiunilor politice i diplomatice3 contrar interdependenei din ce 5n ce mai
ad0ncite 5n domeniul economic3 cultural i ci"ic. %i"i!iunea s&a intensificat 5n special 5n
timpul administraiei ?o' oo&'Aun.
6o!iia de 4a!# a ,eulului fa# de $oKio s&a sc'im4at de la ^uiet
diplomacA la r#spunsuri dure 5n cele mai multe domenii3 5ng'e0nd interaciunile
diplomatice. +n ultimul timp 3atept#rile pentru in4un#tairea relaiilor dintre cele dou#
#ri 3au crescut odat# cu accentuarea administraiei lui Pasuo )uKuda asupra diplomaiei
asiatice. Coincide cu c'em#rile gu"ernamentale ale lui Cee Aung&4aK pentru diplomaia
cooperati"# in noua 7sie. +nc# din anii 9LZ gu"ernele successi"e ale Coreei3 au 2urat s#
desc'id# un nou capitol 5n relaiile orientate c#tre "iitor cu Haponia3 dar toate au sfarit cu
confrunt#ri i conflicte. Cronologia relaiilor Coreea de ,ud ] Haponia indic# faptul c#
pro4lemele dintre cele dou# naiuni sunt de natur# structural# 3 nu ce"a ce poate fi adresat
unui gu"ern sau lider politic. Optimismul e*cesi" asupra sc'im4#rilor de lideri 5n cele
dou# #ri 3nu "or a2uta la promo"area unor relaii mai 4une. Ceea ce este de dorit
repre!int# o insuire o4iecti"# a de!"olt#rii 4ilaterale din ultimii cinci ani.
I. 1elaiile dintre Coreea i )aponia" %<<+-%<<=
1.6olitica administraiei ?o' asupra Haponiei
a< %ispute diplomatice asupra re"endic#rilor istorice i teritoriale. ?elaiile
Coreea ]Haponia din timpul administraiei ?o' oo&'Aun pot fi 5mparite 5n trei fa!eO
1.urm#rirea relaiilor prieteneti i cooperati"eO2 un r#!4oi diplomatic asupra pro4lemelor
teritoriale i istorice 3.recuperarea parial#.
Ca instaurarea sa din 2LL3 gu"ernul populist al lui ?o' a propus o perioad# de
pace i prosperitate 5n 7sia de 8ord 1st i relaii cooperante acti"e cu Haponia. Ca
summitul din iunie al aceluiai an3 ?o' i prim ministrul 2apone! Hunic'iro Moi!umi au
fost de acord s# cree!e un parteneriat de pace i prosperitate 5n 7sia de 8ord 1st . Ca
urmatorul summit cu Moi!umi pe insula He2u in iulie 2LL4 ?o' a declarat c# ,eulul "a da
la o parte pro4lemele istorice pentru a sta4ili relaii orientate c#tre "iitor. ?o' i Moi!umi
au fost deasemenea de acord s# se anga2e!e in diplomaia de na"et#3 un sc'im4 de "i!ite
anuale.
+n fe4ruarie 2LL( 2apone!ii au declarat 22 fe4ruarie !iua $aKes'ima3 ceea ce a
marcat 5nceputul celei de a doua fa!e. ?o' a luat o po!iie dur# cer0nd recunoaterea
"inei Haponiei asupra transform#rilor istorice i denun0nd re"endicarea teritorial# a
%oKdo. 1l i&a pre!entat punctul de "edere 5n scrisoarea c#tre poporul Cooreei de ,ud.
Consiliul de ,ecuritate 8ationala a adoptat o nou# doctrin# pentru diplomaia 2apone!#
pentru a spri2ini po!iia preedintelui.
+n aprilie 2LL( ministerul educaiei a apro4at o carte de istorie care a pre!entat
"i!iunea asupra r#!4oaielor agresi"e ale Haponiei 5n 7sia3 iar 5n octom4rie Moi!umi a
"i!itat contro"ersatul 7ltar PasuKuni3 ignor0nd o4ieciile din partea Cooreei de ,ud si
8ord si a C'inei. %iplomaia de na"et# a fost inlocuit# cu ceea ce mass& media a denumit
rzoi diplomatic. +n martie 2LL- o nou# carte de istorie care accentua su"eranitatea
Haponiei asupra %oKdo a o4inut apro4area ministerului educaiei3 iar 5n aprilie 7genia
de ,iguran# aritim# Hapone!# a anunat un plan ocenografic care acoperea o mare parte
din !ona economic# a Cooreei de l0ng# %oKdo. 7cestea l&au f#cut pe ?o' s# emit# o
declaraie special# prin care a afirmat c# %oKdo nu este doar un su4iect de disput#
teritorial# ci sim4olul recuper#rii complete a su"eranitaii Cooreei prin corectarea
greelilor istoriei.
+n ultimii doi ani3 odat# cu administraiile lui ,'in!o 74e i )uKuda relaiile s&au
im4un#t#it considera4il3 dar 5nc# nu au atins ma*imul de potenial.

4< 1*pansiunea sc'im4urilor economice3 culturale i sociale. ,c'im4urile
economice3 sociale i culturale au continuat s# se e*tind# c'iar i in timpul administraiei
?o'. /olumul sc'im4urilor 4ilaterale a crescut permanent de la 4( miliarde ` 5n 2LL2 la
(3.( miliarde ` 5n 2LL33 -..8 miliarde de ` 5n 2LL43 .2.4 miliarde ` 5n 2LL(3 .8.4
miliarde ` 5n 2LL- si 82.- miliarde ` 5n 2LL..
%in 2LL-3 Haponia este al doilea cel mai mare partener de comer al Coreei
de ,ud3 5n timp ce Coreea se situea!# pe locul trei pentru Haponia. i num#rul de "i!itatori
5ntre cele dou# #ri a crescut considera4il 5n ultimii ani3 de la 3.(9 milioane la 4.83
milioane 5n 2LL.. +n 2LL-3 Haponia a fost destinatia num#rul 1 pentru Coreea3 i de
asemenea a constituit cel mai mare grup de "i!itatori pentru Haponia.
%e!"oltarea nepotri"it# a relaiilor 4ilaterale 5n diferite domenii s&a
intensificat 5n timpul administraiei ?o'. $otui3 friciunile asupra istoriei i a altor
pro4leme politice nu au 5mpiedicat interdependena general# 5ntre cele dou# #ri. ,e poate
c'iar spune c# interdependena economic# i afundarea cultural# au dus la integrarea
peste&grani#3 a4sor4ind ocurile conflictelor politice i diplomatice. +ntr&un fel3 relaiile
Coreea&Haponia au e"oluat la un stadiu mai matur 5n ultimii ani.

2. ?eali!#ri i eecuri ale administraiei ?o'
a<C'estiunile istorice i teritoriale. 7cu!aiile administraiei ?o' 5mpotri"a
Haponiei asupra c'estiunilor istorice i teritoriale au f#cut&o s# fie mai constient# de
sensi4ilitatea diplomatic# a acestor pro4leme3 Haponia lu0nd o po!itie mai prudent#. 74e3
cu o tendin# ideologic# conser"atoare i mai mare dec0t a predecesorului lui3 Moi!umi3
s&a a4inut s# "i!ite!e 7ltarul PasuKuni 5n timpul mandatului de un an.

4<?e!ultate po!iti"e din partea disputelor istorice. 7dministraia ?o' a presat
eforturile po!iti"e ale Haponiei de a re!ol"a c'estiunile legate de istoria r#!4oaielor sale
agresi"e i ocupaiei Coreei i sta4ilirea unor sisteme de compensare a "ictimelor. 7stfel
de aciuni3 pe termen lung3 sunt asteptate s# calme!e sentimentele anti&Haponia din Coreea
de ,ud i s# contri4uie la cimentarea unor relaii mai prietenoase. ,olicit#rile repetate ale
gu"ernului asupra unor pro4leme cum ar fi "ictimele coreene ale atacului cu 4om4#
atomic# de la Firos'ima i 8agasaKi3 recuperarea r#m#ielor muncitorilor coreeni care
au murit 5n Haponia i a altor pro4leme legate de al doilea r#!4oi mondial3 au produs
re!ultate "i!i4ile.
c<74sena e*tins# a diplomaiei. O dat# cu apariia 5n prim plan a pro4lemelor
implic0nd dispute teritoriale si istorice3 indiferena mutual# a dominat 5n domenii 5n care
cola4orarea str0ns# era necesar#3 i anume 5n pro4lema nuclear# a Coreei de 8ord3
cooperarea regional# 3 i mai mult dec0t orice3 leg#turile 4ilaterale economice. ?o' a
c#utat s# separe cooperarea economic# i sc'im4urile culturale de politicile sale
intransigente asupra relelor a4#tute asupra Haponiei 5n trecut. 1l a meninut canalele de
dialog oficiale3 cum ar fi conferinele ministeriale. $otui3 suspendarea diplomaiei la
ni"el de summit a adus nori asupra cerului relaiilor 4ilaterale.
)riciunile diplomatice au f#cut s# fie greu pentru cele dou# gu"erne s# fac# pai
4ine coordonati cu pri"ire la Coreea de 8ord 5n procesul de denucleani!are multilateral#
i acest lucru a st0n2enit i mai mult relaia lor 5n timp ce pro4lema nuclear# e*acer4a.
,ummitul ?o'&Moi!umi de la Magos'ima 5n decem4rie 2LL4 a fi*at elul de a a2unge la o
conclu!ie practic# pana la sfaritul lui 2LL(.
,eul a r#mas indiferent la dialogul strategic iniiat de $oKio implic0nd ,:73
7ustralia i Haponia3 precum i la eforturile Haponiei de a de"eni mem4ru permanent al
Consiliului de ,ecuritate al O8:. +n acelai timp3 Haponia nu a spri2init candidatura lui
Ian Mi&moon la ,ecretariatul Beneral al O8: i nominali!area Coreei de ,ud ca ga!d# a
Hocurilor Olimpice de Iarn# 5n 6Aeongc'ang la e*po!iia mondiala de la Peosu. %in
p#cate3 acestea au ar#tat ne5ncrederea reciproc# dintre cele dou# gu"erne3 care a fost 5n
mare parte generat# de a4sena diplomaiei de summit.
3. ?esponsa4ilitatea pentru 5nr#ut#irea relaiilor 4ilaterale
1*ist# opinii conflictuale 5n pri"ina responsa4ilitaii pentru deteriorarea relaiilor
diplomatice dintre ,eul i $oKio su4 administraia lui ?o'. 6oliticienii conser"atori i
comentatorii din Haponia discreditea!# opo!iia lui ?o' 5n pri"ina manualelor de istorie
i re"endic#rile teritoriale asupra %odKo ca fiind o micare populist# de a acestuia pentru
a crete spri2inul pentru gu"ernul s#u. 1i considerau c# relatiile se "or im4unatai 5n
momentul 5n care conser"atorii "or prelua puterea.
6e de alt# parte3 opinia dominant# 5n Coreea de ,ud este c# relaiile dintre cei doi
"ecini s&au agra"at din cau!a lipsei de constiin# istoric# corect# din partea 2apone!ilor3
care ignor# "arietatea de idei i atitudini g#site 5n societatea 2apone!a cu pri"ire la
pro4lemele istorice. +ntre timp3 mai multi e*peri 5n relaia Coreea de ,ud& Haponia
consider# c# "ina este de am4ele pariO Haponia pentru uurina cu care a a4ordat
pro4lema %odKo3 i Coreea de ,ud pentru reacia prea dur#.
+n de!4ateri 5n pri"ina c#rei #ri este responsa4il# pentru discordia continu#3
r#spunsul ar tre4ui g#sit 5n recunoaterea faptului c# acele conflicte pe pro4leme istorice
i teritoriale sunt o pro4lem# structural# care nu poate fi atri4uit# unui regim sau
conduceri anume.:nii s&ar putea atepta ca relaiile 4ilaterale s# se im4unataeasc# o dat#
cu sc'im4area conduc#torilor unei #ri3 dar istoria ne&a ar#tat c# sc'im4area unui
conduc#tor sau gu"ern nu garantea!# leg#turi mai 4une. +n spatele c'estiunilor istorice i
teritoriale care sunt 5n prim plan din 199L sunt factori structurali compleci care au ap#rut
5nc# de la sfaritul regimului ?#!4oiului ?ece.
+n Coreea de ,ud democrati!area politic# a crescut interesul poporului pentru
relaiile e*terne dar i influena lor 5n procesul diplomatic. 7adar pentru a uura i
pentru a 5nc'eia conflictele istorice i teritoriale este ne"oie de o reet# pe termen lung
pentru a inelege mai 4ine istoria3 iar eforturi pe termen scurt sunt necesare pentru a
pre"eni agra"area disputelor. 6rudena liderilor politici i simul ci"ic matur al poporului
sunt necesare de am4ele pari. Ciderii politici tre4uie s# reali!e!e c# e*ploatarea
c'estiunilor istorice si teritoriale ca un instrument politic nu "a ser"i intereselor naionale.


II. -teptri de la noul gu,ern
1.74ordare pragmatic#3 post ideologic#. Cu"intele c'eie ale politicii
gu"ernamentale ale lui Cee 5n pri"ina Haponiei sunt pragmatism post-ideologic pentru
interese practice. )ilo!ofia lui Cee 5n afaceri diplomatice i de securitate plasea!#
interesele naionale desupra principiilor ideologice. 7ceasta const# 5n principal n
diplomaia cooperativ a noii %sii i un parteneriat intens Coreea&Haponia. %iplomaia sa
pragmatic#3 trec0nd de ideologii li4erale i conser"atoare int#rete aliana Coreei cu
,.:.7. i diplomaia asiatic# pro acti"#. 7plic0nd doctrina I 5n pri"ina Haponiei noul
gu"ern caut# s# resta4ileasc# relaiile amicale cu $oKio prin a4ord#ri pragmatice fiind de
p#rere c# administraia ?o' a fost e*cesi" de ideologic# in gestionarea c'estiunilor
istorice i teritoriale. +n oc'ii lui Cee3 ?o' a o4inut foarte puine prin ^uiet diplomacA
sau pun0nd principiile ideologice 5n faa intereselor practice. 6rincipiul de 4a!# al
politicii noului gu"ern se alinia!# cu accentuarea relaiilor cu Coreea de ,ud3 C'ina3 i
ali "ecini asiatici ai ca4inetului )uKuda. +n special cu ,eul gu"ernul $oKio este cunoscut
pentru summiturile regulate i ali pai practici pentru im4un#t#irea relaiilor.
Cee i&a e*pus 5n mod repetat intenia de a promo"a relaii de cooperare orientate
c#tre "iitor cu Haponia printr&un trimis la $oKio imediat dup# alegerea sa3 i 5nt0lnirea cu
)uKuda3 prima dat# in ,eul 5n !iua inaugurarii sale iar mai apoi in $oKio3 c0nd s&a 5ntors
din ,tatele :nite. )uKuda a promis c# "a face eforturi po!iti"e pentru a desc'ide o nou#
er# de cooperare 5ntre cele dou# #ri.
2. 74ord#ri ale pro4lemelor ma2ore 5n ateptare9
a< 6ro4lemele istorice i teritoriale9 "a fi foarte dificil s# ne astept#m la o concesie
din partea Haponiei asupra c'estiunilor istorice. 7adar3 celor dou# #ri li se cere s#
sta4ileasc# un sistem de management al cri!ei pentru a pre"eni afectarea altor aspecte ale
relaiilor lor3 sau cel puin minimi!area impactului asupra istoriei. %ac# Coreea de ,ud
compensea!# 5n mod corect "ictimele r#!4oiului3 acest lucru "a a2uta la sc'im4area
sentimentelor anti&2apone!e. Identificarea "ictimelor i recuperarea r#m#ielor acestora
ar tre4ui aran2at# cu cea mai mare serio!itate din partea gu"ernului 2apone!. Cu pri"ire la
disputele teritoriale asupra %odKo3 Coreea de ,ud ar putea e"ita transformarea acestora 5n
pro4leme diplomatice permanente3 pentru a&i putea p#stra controlul asupra insulielor.
$otui3 eforturile de a securi!a rapoartele istorice i de a&i colecta precedente
internaionale pentru a spri2ini po!iia Coreei ar tre4ui s# continue.
4< 6ro4lema nord&coreean#9 recunosc0nd importana rolului Haponiei 5n m0nuirea
pro4lemelor ce implic# Coreea de 8ord din punctul de "edere strategic al oridinii
regionale peninsula coreean# i 7sia de 8ord&1st3 ,eul ar tre4ui s# incerce s# menin#
cooperarea str0ns# cu $oKio. +n discuiile multilaterale pentru a re!ol"a pro4lema
nuclear# nord&coreean# i alte procese internaionale. 6e de alt# parte3 cooperarea
Haponiei cu Coreea de 8ord este esenial# pentru desc'iderea i reformarea sistemului
nord&coreean3 pentru reconstrucia sa economic#3 i reunificarea i prosperitatea
peninsulei coreene. Cu condiia ca relaiile ,:7&Coreea de 8ord s# se im4un#t#easc# o
dat# cu denucleari!area nordului 5n "iitor3 diferenele pot ap#rea 5n politicile Coreei de
8ord de la ,eul i $oKio. 7adar3 cooperarea trilateral# dintre >as'ington3 ,eul i $oKio
ar tre4ui meninut# i int#rit#. Haponia tre4uie s# r#m0n# 5n procesul multilateral al
denucleari!arii nordului3 o condiie preala4il# dac# dorete s# 5m4un#t#easc# relaiile
Haponia& Coreea de 8ord. 8ormali!area relaiilor dintre $oKio i 6AonAang "or contri4ui
la sta4ili!area ordinii regionale.
c< Cooperarea economic#9 pro4lema deficitului comercial dintre Coreea i Haponia
"a fi un su4iect ma2or pentru noul gu"ern 5n tratarea relaiilor diplomatice ale Haponiei i
necesit# o a4ordare pe termen lung. 1ste urgent s# uure!e deficitul care a a2uns la 3L
miliarde ` 5n 2LL. 3 lu0nd 5n considerare 5nr#utairea situaiei economice internaionale.
,unt necesare eforturi inter&gu"ernamentale pentru a 5ncura2a transferul de te'nologie
2apone! i in"estiiile 5n Coreea.

Ca reacie la relaiile 5nstr#inate din ultima parte a administraiei ?o'3 societatea
coreean# are atept#ri mari i este optimist# 5n pri"ina im4un#t#irii relaiilor cu Haponia.
%ar atept#rile prea mari ar putea fi contra producti"e. Comentariile oficialilor 5n pri"ina
posi4ilelor constr0ngeri asupra pro4lemelor istorice ar putea instiga la i!4ucniri anti&
2apone!e 5n momentul 5n care Haponia nu ar r#spunde cu paii adec"ai. Implementarea
acordurilor e*istente este important# 5n construirea relaiilor producti"e.
%i"ersificarea summiturilor3 a canalelor de dialog 5ntre Coreea de ,ud i Haponia3
discuiile regulate la ni"el ministerial i dialoguri strategice3 contactele oficiale i
neoficiale ar tre4ui f#cute 5n di"erse domenii3 inclu!0nd economia i securitatea3 pentru a
identifica pro4lemele dintre cele dou# naiuni i pentru a e*plora noi domenii de
cooperare. ,c'im4#rile frec"ente de putere i politicieni din ultimii ani din am4ele #ri au
sl#4it reeaua de politicieni.
1ste de dorit ca Haponia i Coreea s# sta4ileasc# i s# opere!e sisteme de
cooperare multilaterale i multistratificate cu ,:73 C'ina3 ?usia i ali actori regionali.
%ialogurile strategice la ni"el ministerial dintre ,eul3 >as'ington i $oKio ar putea fi
folosite pentru discutarea c'estiunilor regionale generale3 5n acelai timp menin0ndu&se
discuiile pentru re!ol"area pro4lemei nucleare din Coreea de 8ord. Cele trei puteri3
Coreea de ,ud3 Haponia i C'ina3 tre4uie s# regulari!e!e summiturile3 conferinele i
dialogurile ministeriale.
7cti"it#ile om la om l#rgite dintre Coreea3 Haponia i C'ina "or fi fundaia pentru
"iitoarea integrare economic# 5n 7sia de 8ord&1st i crearea unei singure comunit#i
ci"ice 5n regiune. 1*periena Haponiei 5n contri4uiile internaionale "a fi de a2utor 5n
promo"area "i!iunii noului gu"ern a Coreei Blo4ale. Haponia3 pe 4a!a e*perienei
anterioare dorete s#&si m#reasc# rolul 5n summitul B&83 la Conferina pentru %e!"oltarea
7fricii i 5n alte reele internaionale asupra mediului3 resurselor i energiei. +n pre!ent3
diferenele 5n politica asupra sc'im4#rii climatului 4loc'ea!# eforturile celor dou# #ri de
a pre!enta proiecte glo4ale. %ar e*periena 4ogat# a Haponiei poate oferi noului gu"ern al
Coreei de ,ud lecii importante.
?elaiile Coreea de ,ud&Haponia sunt un factor c'eie 5n determinarea ordinii
"iitoare a 7siei de 8ord&1st i a lumii. +mp#rt#ind aceleai "alori ale democraiei i
economiei de pia#3 cele dou# #ri tre4uie s# se a2ute reciproc pentru a&i crete
importana 5n comunitatea regional# si glo4al#. Coreea si Haponia tre4uie s# iniie!e un
dialog concret asupra rolurilor lor 5n c'estiuni "itale cum ar fi securitatea regional#3
proliferarea nuclear#3 mediu3 resurse3 energie i integrare economic# pentru a&i atinge
elurile comune.
Concluzii
+n toate formele de organi!are ale omenirii3 diplomaia a e*istat i "a continua s#
fie una dintre cele mai importante discipline de promo"are i reali!are a politicii e*terne a
statelor.
arile puteri ale lumii3 toi marii efi de stat au recurs la ser"iciile diplomaiei i
ale diplomailor pentru atingerea scopurilor 5n cunoasterea o4iecti"elor politice declarate
sau secrete ale aliailor sau dumanilor precum i 5n ela4orarea sau adaptarea propriilor
orient#ri de politic# e*tern#3 5n scopul ap#r#rii intereselor proprii cu o eficien# sporit# 5n
mediul continental i mondial.
%iplomaia definit# ca Ntiin# i art#D3 ca No profesiune distinct#3 de o
comple*itate deose4it#D
3-
3 implic0nd m0nuirea cu inteligen# a celor mai multe concepte
ela4orate de tiinele sociale i3 5ndeose4i3 de tiina dreptului i relaiilor internaionale.
8icolae $itulescu aprecia!# c# Ndiplomaia sinteti!ea!# mai multe tiineD3 prin care Narta
diplomailor le pune 5n oper# 5n comple*ele tratati"e 5n care sunt anga2ati.
Caracterul comple* al acestei profesiuni re!ult# din mandatul 5ncredinat
negociatorilor din cele mai "ec'i timpuri p0n# ast#!i. %iplomailor li s&a 5ncredinat
misiunea s# negocie!e tratate de pace sau de aliant#3 5ntelegeri 5n pro4leme de
5nsemn#tate ma2or# pentru statele respecti"e3 con"enii mutilaterale3 5n care interesele
statelor tre4uie s# fie c0t mai 4ine reflectate.
8aiunile lumii au cunoscut momente de confruntare i cola4orare3 de 4#t#lii
militare i relaii panice3 de unitate i de!4inare. ?olul a"ut de diplomaie i diplomaii
5n aceste e"oluii a fost acela de a tatona NterenulD pentru 5nc'eierea armistiiilor i pentru
5ncetarea ostilit#ilorO pentru 5nc'eierea p#cii i con"enirea condiiilor meninerii i
consolid#rii unor relaii panice3 dup# semnarea tratatelor de pace.
Comple*itatea mandatului diplomatic i dificultaile & nu de puine ori greu de
dep#it & 5n finali!area sa confer# diplomaiei Nun statut distinctD3 situ0nd&o 5ntre Ncele
mai complicate profesiuniD3 atr#gea atenia cercet#torul 4ritanic H.>. Iurton 5n lucrarea
sa de referin#
3.
.
6rintre aspectele politice care au suscindat interesul fa# de aceast# !on# se
num#r# i rolul 2ucat de diplomaie 5n planul politici e*terne.,e poate porni de la o sum#
de concepte i principii ferme ale politici interne i e*terne const0nd 5n preluarea
initiai"elor i anga2area total# 5n a4ordarea intereselor e*terne precum i efortul 2ucat
f#r# e!itare pe arena politic# a lumii cu scopul de e*prima interesele statului. %elimitarea
acestei tr#s#turi poate fi f#cut# dupa !onele de interes prin 5ndepartarea a*elor disputelor
!onale3 conformarea fa# de pre"ederile legale internaionale3 nerecurgerea la for# 5n
reglementarea conflictelor3contri4uia e*primat# pentru 5nl#turarea di"ergenelor pe plan
!onal i internaional.
3-
;8eJ 7pproac'es to International ?elations< &orton 7. Maplan unul dintre cei mai reputai analiti ai
relaiilor internaionale.
3.
,Astems3 ,tates3 %iplomacA and ?ules ;Cam4ridge :ni"ersitA 6ress3 19-8<.
+n 4a!a cestor concepte s&au format treptat nuane specifice ale desf#ur#rii i
derul#rii actelor diplomatice3 e*istena sa fiind ca o garanie de natur# social# de
e*primare la ni"el internaional al formelor i intereselor entit#ilor statale. 7matorismul
i impro"i!aia 5n sistemul diplomatic implic# riscuri imense i pot a"ea consecine de o
gra"itate deose4it#.
%enumirea 5n funcii diplomatice a unor oameni a c#ror pregatire nu are nimic
comun cu pro4lematica e*istent# 5n relaiile internaionale i nici o 4un# instruire "or fi
pui 5n situaia s# semne!e acte prin care anga2ea!# statul3 ale c#ror consecine nu "or fi
5n masur# s# le 5neleag#. Farta politic# a lumii este o dimensiune dinamic# 5n care s&au
sc'im4at i se "or produce sc'im4#ri 5n multe pri"ine prin 5nc'eierea i desfacerea
alianelor3 prin 5ntocmirea i semnarea de noi acorduri i tratate3prin noi 5nelegeri i noi
forme de cooperare instituite3 care nu de putine ori au fost 5nc#lcate sau modificate.
6rin respectarea ferm# a regulilor i principiilor sta4ilit#ii diplomaia i actul
diplomatic sunt coloana fundamental# pe care s&a spri2init politica e*tern#. C'arles
aurice de $alleA 6erigort
38
; 1.(4&1838<3 unul dintre cei mai mari diplomai ai )ranei i
ai lumii3 a 2ucat un rol important 5n conturarea i adoptarea 'ot#r0rilor Congresului de la
/iena ;1814& 181(<. Congresul de la /iena delimita creearea unor forme sta4ile i a unor
reguli ce caracteri!au diplomaia cu pri"ire la autonomia3 caracterul i relaiile specifice
ale clasei alc#tuitoare descriind&o 5n dou# iposta!e desc'is# i secret#.
%iplomatii au un rol acti" 5n con"or4irile diplomatice 5n cursul c#rora sunt
de!"oltate importante resuse ca potenial su4iect 5n sugerarea soluiilor3 mod de
con"enien# al partenerilor i implicit al con"ergenei intereselor repre!entate.
:n accent deose4it se pune pe imunitatea diplomailor i protectia acestora factor
ce crea!# un mediu de desf#urare cu caracter special deoarece ei 5ndeplinesc misiuni de
ma*im interes pentru statul ce&l repre!int#.
%eplina protecie i in"iola4ilitatea diplomaiilor ser"ete 5ncrederii reciproce i
4unei con"ietuiri a popoarelor
39
; %e lingua latina3 Cartea a IIIa3 8onis arcelus <. ?olul
diplomaiei pe aria politic# este o adaptare continu# la climatul i de!"oltarea societ#ii
umane. +n !ilele noastre interesul dominant 5l constituie pro4lematica economic# ca
form# e"oluti"# a confrunt#rilor militare. 1"oluia relaiilor comerciale 5n con"enirea
38
C'arles aurice de $alleA 6erigort& 1.(4&1838
39
%e lingua latina3 Cartea a IIIa3 8onis arcelus
celor mai a"anta2oase tran!acii se arat# ca o nou# cale 5n creerea de noi monopoluri sau
imperii ce pot sc'im4a sau 5nclina a*a lumii 5n fa"oarea lor.
?. )inleA %elaneA notea!# 5n International Communication in t'e 8eJ
%iplomacA c# Ne*igenele s&au accentuat 5n ultimii ani 5n domeniul diplomaticD. )actorii
de deci!ie politic# care au 5neles c# Ndiplomaia este o stiin#D n&au precupeit mi2loacele
implicate de preg#tirea temeinic# a diplomailor. Iar in"estiia f#cut# pentru instrucia
unor oameni de elit# 5n acest domeniu i&a aratat efectul.
+n lucrarea Communication 7nalAsis and Compre'ensi"e %iplomacA3 IrAant
>edge atrage atenia asupra faptului c#3 N5n afara unor cunotine temeinice 5n domeniul
dreptului i relaiilor internaionaleD i N5n domeniile cone*eD3 diplomaii tre4uie Ns# ai4#
talentul de a&i "alorifica cunostinele 5n scopul finali!#rii o4iecti"elor diplomatice
urm#riteD.
%iplomaia economic# a trecut pe primul plan3 ca urmare a preponderenei
relaiilor de import&e*port3 a sc'im4urilor comerciale 5n general i a deplas#rii centrului
de greutate din !ona politic# N5n sfera afacerilorD3 a cooper#rii i confrunt#rii economice.
$actul diplomatic tre4uie s# 5nsoeasc# toate actele i aciunile intreprinse de corpul
diplomatic. :n diplomat instruit i talentat "a a"ea priceperea Ns# se retrag# la momentul
oportunD sau Ns# insiste asupra soluiei pentru care are mandatD atunci c0nd intuiete c#
sunt anse de reuit#.
Cunotinele de specialitate & a4solut necesare oric#rui diplomat de profesie &
tre4uie completate de arta acestuia de Na le "alorifica c0t mai 4ine cu putin#D3 5n
condiiile 5n care Ncu tactul diplomatic de care tre4uie s# dea do"ad#D i prin Nelegana
lim4iiD se impune 5n faa partenerilor. +n circumstanele actuale3 diplomaia economic#
ocup# un loc tot mai important 5n relaiile internaionale.
Blo4ali!area tot mai accentuat# a economiei o4lig# statele s# practice o
diplomaie care s# le prote2e!e i promo"e!e c0t mai 4ine interesele3 astfel 5nc0t & 5n acest
sistem glo4al care se structurea!# 5n pre!ent ] fiecare popor s#&i ocupe locul pe care 5l
merit#. 7"0nd 5n "edere dificult#ile cu care se confrunt# fiecare naiune 5n perspecti"a
ocup#rii unui asemenea loc3 factorii politici de deci!ie au o4ligaia s# acorde atenia
cu"enit# negocierilor diplomatice3 folosind 5n derularea lor cei mai preg#tii diplomai.
.
Biliogra!ie
Dicionare
1. %icionar diplomatic3 1d. 6olitic#3 Iucureti3 19.9
2. %icionar de relaii internaionale. ,ecolul ==3 1d. 6olirom3 Iai3 2LL8
3. ic dicionar politic rom0n3 1d. 6olitic#3 Iucureti3 19-.
Cri
1. Iold3 1milian3 I.3 &iplomaia de conferine3 1d. Hunimea3 Iai3 1991
2. Ionciog3 7urel3 &rept diplomatic3 1d. )undaiei N?om0nia de 0ineE3
Iucureti3 2LLL
3. )elt'am3 ?.B.3 7hid de diplomaie3 1d.Institutul 1uropean3 2LL(
4. Iaco43 B'.3 -ntroducere n diplomaie3 1d. 7*is3 Iai3 1998
(. Mle4es3 Feinric'3 &iplomaia parlamentar3 Institutul ?om0n de ,tudii
Internaionale ;I?,I< Centrul de Informare i %ocumentare al Consiliului 1uropei
la Iucureti3 Iucureti3 1998
-. Missinger3 FenrA3 &iplomaia3 1d. 7ll3 1998
.. Cim4eanu3 Beorge, &iplomaie, protocol i ceremonial3 1ditura 7r'ipart3
,i4iu3. 2LL(
8. alia3 ircea3 &iplomaia. ;coli i -nstituii3 1d. %idactic# i 6edagogic#3
Iucureti3 19.(
9. alia3 ircea3 <ocuri pe scena lumii3 1d. C.F. IecK3 Iucureti 2LL.
1L. a!ilu3 %umitru3 &iplomaia. &rept diplomatic i consular3 1d.Cumina Ce*3
2LL3
11. a!ilu3 %umitru3 &iplomaie european3 1d. Cumina Ce*3 2LL8
12. 8ic'olson3 Farold3 %rta diplomatic3 1d. 6olitic#3 Iucureti3 19--
13. ?i!escu3 B'.3&iplomaia parlamentar1 rolul ei n soluionarea problemelor
internaionale3 1d. Cumina Ce*3 Iucureti3 1994
14. ?iordan3 ,'aun 3=elaii internaionale moderne3 1d. 7ntet3 Iucureti3 2LL4
1d. Cumina Ce*3 Iucureti3 1994
1(. ,tan3 6.3 %arius3 Beorge3 =olul diplomaiei n buna convieuire a statelor3 1d.
7.I.$. Ca4oratories3 Iucureti3 2LL(
1-. $#nasie3 6etre3 >zane diplomatice i de protocol3 1d. :.C.I.3 1993